KUOKKANEN 12,90. Virpin Kulta. YSTÄVÄLLE! Muodikas hopeinen halkaistava TWIN PEAKS

Size: px
Start display at page:

Download "KUOKKANEN 12,90. Virpin Kulta. YSTÄVÄLLE! Muodikas hopeinen halkaistava TWIN PEAKS"

Transcription

1 Kuokkalan Asukkaat KUOKKANEN ry:n kulttuuri- ja tiedotuslehti Numero 2/2010 Helmikuu 24. vuosikerta Kuokkasen tässä numerossa Kirkon näköinen kirkko...s.6 Ainolan mummo...s.8 Perheyritys Motolandia...s.8 SPR Kuokkalan osasto 20v....s.9 Tarjou s! Elivo Omega-3 Vahva kalaöljy 60 kapselin ostajalle Elivo Panthenol Kosteusvoide 50ml kaupanpäälle! Tarjous on voimassa helmi- ja maaliskuun ajan. EL LE Upea hopeinen SYDÄNRIIPUS ketjulla N Ä U LL E H norm. 14,60 N 12,90 YSTÄVÄLLE! Muodikas hopeinen halkaistava TWIN PEAKS SYDÄNRIIPUS ketjulla Hopeinen KIVIENKELIRIIPUS ketjulla SI Elivo Omega-3 Vahva Kalaöljy Suosittu ENKELIAVAIMENPERÄ taustatekstillä /kpl Virpin Kulta TARJOUKSIAMME INTERNETISSÄ Kaunis kultainen TIMANTTISYDÄNRIIPUS 49 Suosittu muodikas koottava TERÄSRANNEKORU 7 aloitusranne YSTÄVÄNPÄIVÄKIHLAT KELJON PRISMA KYLMÄLAHDENTIE 8, JYVÄSKYLÄ täydennyspalat alk. 650 Hyvä valikoima KALEVALA koruja

2 2 Kuokkalan Asukkaat ry Ilmoitusaineistovaatimukset T T T T T T Kuokkanen-lehti Toimitus Vieraskirja K S K M S O Kolumni Y L

3

4 4 Kuokkanen Numero 2 / 2010 Helmikuu EU-tiedote Lämpötolppajuttu Valtuustokolumni

5 Valon naisten Superpesis-kausi käyntiin Jyvässeudun 4H-yhdistyksen kotipalvelutyössä opitaan tekemällä. 5 Leivontaohjeet Villasukkia ja lämpimiä ajatuksia pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaille

6 6 Kuokkanen Numero 2 / 2010 Helmikuu

7 7

8 Kuokkanen Numero 2 / 2010 Helmikuu 8 Ainolan mummo 6 LLQl VH WDDV WDOYL RQ YDXKGLOOD PH QRVVD YLHOlSl NXQQRQ WDOYL MRND SXROHOOD 6XRPHD -RSD WDOOLQQDODLVHW RYDW VDDQHHW QDXWWLD OXPHVWD MD SDNND VLVWD -llwlh -\YlVMlUYHQ \OL RQ PXXWD PDQ YLLNRQ DMDQ SHODVWDQXW.XRNNDODQ VLOODQ YLLPDVVD NlUYLVWHOHPLVHVWl 6LOWD ROLVL WXXOLYRLPDODVWD KDDYHLOHYLOOH RL YDOOLQHQ SDLNND HQHUJLDQ WXRWDQWRRQ 2OHQ MRXWXQXW MRVNXV KRLYDLOHPDDQ QHQlYHUHQYXRWRSRWLODLWD PXWWD HQ XV NRQXW LWVHOOHQL VDWWXYDQ PRLVWD 0XW WD QLLQSlKlQ YDDQ \KWHQl PDDQDQWDLQD DONRL \OOlWWlHQ QHQlVWlQL YXRWDD YHUWD (L VH ROOXW WLKNXPLVWD YDDQ YDOXPLV WD 2QQHNVL ROLQ RVLWWDLQ SXNHXWXQXW MD DSX ROL OlKHOOl 1DDSXULQL DXWWRL PLQXW YHULVHQ QDDPDQL MD SDNVXQ S\\KHOLLQD SDNHWLQ NDQVVD WHUYH\VDVHPDOOH (LNl \NVLQ YLHQ\W YDDQ RGRWWL NXQQHV MRX GXLQ OlKWHPllQ HULNRLVKRLWRRQ 2OHQ ROOXW HQQHQNLQ DPEXODQVVLVVD PXWWD HQ DLNDLVHPPLQ SRWLODDQD MRWHQ VHNLQ ROL XXWWD 6DLQ WRGHOOD K\Yll KRLWRD MD HULQRPDLVWD NRKWHOXD 9LHOlSl HKGLQ DQWDD WHUYH\VDVHPDOOD HQQHQ YHUHQ SDLQHHQ ODVNHWWXD OLLDQ DOKDLVHNVL QXR UHOOH KRLWDMDOOH VllVW RKMHLWD NDDULPDO MRMHQ WXKODXNVHVVD DDSXULDYXQ WlUNH\V MD WHUYH\GHQ UDMDOOLVXXV WXOL NRHWWX NRQNUHHW WLVHVWL +RLWRKHQNLO NXQQDQ \VWlYlOOL V\\V PRQHQ PXXQ DVLDQ OLVlNVL WXOL KXRPLRLWXD SDDULOOD PDDWHVVD VHOYHP PLQ 6LLQl PDDWHVVDQL HKGLQ KXRPD WD WRLPHQSLGH KXRQHHQ RYHVVD N\OWLQ 08,67$ /8.,7$ 29, 9$5.$, 7$ /,,..((//b.\oolklq OllNH NDDSSLHQ RYHW RYDW NDXWWD DLNRMHQ RO OHHW KXROHOOLVHQ OXNLWXNVHQ NRKWHLWD 1 PXWWD VH HWWl WRLPHQSLGHKXRQHLVVDNLQ SLWll ROOD YDURLWXVWDXOXW (Q ROOXW NLLUHHOOLQHQ WDSDXV MD PLQXD HL NLLGlWHWW\ SLOOLW KXXWDHQ MRWHQ PDW ND NHVWL LOWDSlLYlQ UXXKNDVVD WRGHOOD NDXDQ 9LWVDLOLQ NXOMHWWDMDOOH HWWl SRO NXS\ UlOOl ROLVLQ ± HKNHQ ROOXW QRSH DPPLQ SHULOOl 0 DDLOPD RQ PXXWWXQXW MD WRGHQ QlN LVHVWL PXXWWXX QRSHDPPLQ NXLQ HKGLPPH DMDWXVPDDLOPDPPH MD WRWWXPXVWHPPH NDQVVD SHUlVVl -RVNXV WXQWXX NXLQ ROLVLQ OLLDQ YDQKD HOlPllQ Q\N\LVHVVl \KWHLVNXQQDVVD.DLNNL NDXQLLW WDYDW MD Nl\WWl\W\PL QHQ RYDW LVROWD RVDOWD NDGRNVLVVD 2OHQ OXXOOXW HWWl YLLPHLVWllQ SHUXVNRXOXV VD HOOHL MR NRWRQD RSLWDDQ \NVLQNHU WDLVLPPDW Nl\W VWDYDW 2OHQ RSSLQXW HWWl SHQNHLVVl LVWXMDW RKLWHWDDQ NDVYRW LVWXMDDQ SlLQ PLNlOL WXOHH P\ KHP PLQ SDLNDOOHHQ \OHLV WLODLVXXNVLVVD $LQD RQ NRURVWHWWX PLHKHQ NXQQLRLWWD YDQ QDLVWD QRXVHPDOOD VHLVRPDDQ WHU YHKWLHVVllQ 3HUKHWLODLVXXNVLVVD P\ V KXRQHHVHHQ P\ KHPPLQ WXOOXWWD QDLV YLHUDVWD NXQQLRLWWDYDW NRKWHOLDDW PLH KHW QRXVHPDOOD \O V 1lLQ ROL HQQHQ PXWWD RQNR WDVD DUYR YLHQ\W MD WXKRQ QXW YDQKDW K\YlW WDYDW 2Q VDQRWWX HWWl NRKWHOLDV MD VLLVWL LKPLQHQ SlUMll PDD LOPDVVD.RKWHOLDLVXXV RQ LOPDLVWD HLNl YHVL MD VDLSSXDNDDQ SDOMRQ PDNVD 9 DSXW DORLWWLYDW YXRWLDDQ NXR URQVD MXKODYXRGHQ 7DXOXPlHQ NLUNRVVD 2OL PHONRLVHQ NXLYD NHOL ORSSLDLVHQD MD VHN OLHQHH YHURWWDQXW NRQVHUWWL\OHLV l 7XORPDWNDOOD MRXGXLQ PHQHPllQ 0DWNDNHVNXNVHHQ OlPPLW WHOHPllQ MD HQQHQ MllWLHOOH WXORD RWWD PDDQ VLOPlODVLW WDVNXXQ 7XOLYDW SDNNDVWDOYLHQ SLWNlW NRXOX PDWNDW PLHOHHQ MROORLQ SRLNHWWLLQ PDW NDQYDUUHQ WXYLVVD OlPPLWWHOHPlVVl 6LOORLQ VDL PHQQl ODSLNNDDW MDODVVD MR NDLVHHQ NRWLLQ HWXNlWHHQ LOPRLWWDPDWWD 7DUMRWWLLQSD YLHOl SLHQLOOH WXSDDQ WXOL MRLOOH MRWDLQ OlPPLNHWWl 2OHQ K\ W\OLLNNXMD MD \OHHQVl SLWll ROOD MRNLQ NRKGH HWWl WXOHH OlKGHWW\l XORV $QRSSLQL PLHOLODXVDKGXV ROL VllQ VXKWHHQ (L Vll VllUHHQ WDUWX NXQ RQ K\YlW PHQRKDOXW 1LLQ VH YDUPDDQ RQ 5LLSSXX NLLQQRVWXNVHQ NRKWHHVWD WXR OlKW KDOX -\YlVN\OlVVl N\OOl ULLW Wll NRKWHLWD XONRLOXD DMDWHOOHQ (UlV \OL \KGHNVlQN\PSSLQHQ \VWlYl QL VDQRL HWWl MRND SlLYl RQ OlKGHWWlYl MRQQHNLQ HWWHL Mll P NNLLQVl KDS SDQHPDDQ (LNl KlQ WRGHOOD MllQ\W MD S\V\L OLLNXQWDNXQWRLVHQD MD PXXWHQNLQ YLUHlQl ORSSXXQ DVWL. XRNNDODQ NLUNNR RQ YDOPLVWXPDV VD 6H RQ ROOXW QLLQ SDOMRQ PHGLDV VD HVLOOl HWWl HUL SXROLOOD 6XRPHD DVX YDW WXWWDYDQL N\VHOHYlW RQNR VH NRWLQL OlKHOOl (Q WLHGl RQNR HQVL NHVlQ YLH UDDW WXORVVD PLQXD YDL NLUNNRD NDWVR PDDQ 5LLWWllKlQ PHLVVl PROHPPLVVD LKPHWHOWlYll MRWHQ WHUYHWXORD.LUNRQ P\ Wl WXOHH \NVL NHKXPLVHQ NRKGH OLVll Q\N\LVHHQ DVXLQ NDXSXQ NLLQL MRVWD HQ ROH SllV\W WXWXVWXPDDQ YLHOl NDLNNLLQ HQWLVLLQNllQ 7XQQHQ XVHLWD LKPLVLl MRLOOH XONRPDDW MD YLH UDDW NDXSXQJLW RYDW WXWXPSLD NXLQ RPD NRWLPDD MD NDXSXQNL -RLOOHNLQ RQ WlU NHlPSll SllVWl NDXDV LKPHWWHOHPllQ VDPRMD DVLRLWD MRLWD O \W\\ OlKHPSll NLQ XLQ -\YlVN\OlQ \OLRSLVWRVVD W\ V NHQWHOHYlQ YLURODLVHQ.DMD 6DNVD NXOP 7DPSHUHQ NLUMDQ 0LQX 6RRPH 2OL N\OOl PLHOHQNLLQWRLVHVWL NLUMRLWHWWX 6DQRMHQ HULODLVHW PHUNLW\NVHW ROL NX YDWWX KDXVNDVWL,WVHNLQ 9LURVVD Nl\ GHVVlQL NXQ HQ YLHOl RVDQQXW PRQWDD VDQDD NLHOWl LKPHWWHOLQ PLNVL KH SX KXYDW NRQNXUVVLVWD W\ SDLNDOODDQ MRND ROL PHQHVW\Yl ILUPD.RQNXUVVL ROLNLQ NLOSDLOX 1DLVH SHVXD OXXOLQ QDLVWHQ N\OSHPLVSDLNDNVL YDLNND VH ROL DOXV YDDWHNDXSSD 0LQX 6RRPH NLUMDVVD ROL SDOMRQ DVL RLWD MRWND -\YlVN\OllQ PXXWWDQHHQD MRVNLQ VXRPDODLVHQD ROHQ NRNHQXW VDPRLQ 2GRWDQ NLUMDQ LOPHVW\PLVWl 6XRPHQ NLHOHOOl HWWl YRLQ WDUNDVWDD ROHQNR NDLNHQ OXNHPDQL \PPlUWlQ\W RLNHLQ XRVLWWHOHQ NLUMRMHQ OXNHPLVWD MD UD GLRQ NXXQWHOXD 79 Q NDWVHOXQ WLODO OH WDL DLQDNLQ YlOLOOl /XNLHVVD MD NXXQ QHOOHVVD VDD LWVH OXRGD KDOXDPDQVD PLHOLNXYDQ WDSDKWXPLVWD MD LKPLVLVWl 1HKlQ YRLYDW ROOD HULODLVLD NXLQ WRGHO OLVXXV PXWWD KDLWDQQHHNR WXR 5DGLR HL YLH DLNDD NlVLW LGHQ WDL PXLGHQ DVND UHLGHQ WHROWD NXWHQ 79 Q NDWVHOX 7RL VDDOWD -RLOOHNLQ 79 YRL ROOD DLQRD KHQ NLUHLNl XONRSXROLVHHQ PDDLOPDDQ 7lVVlSl QlLWl DONXWDOYHQ NXXOXPLVLD WXOLNLQ UHSRVWHOWXD +LLKWRD DODQ KDU UDVWDD NRKWD SXROHHQ VLOOl MllOOH RQ DYDWWX MRQNXQ WDVRQ ODWX 0DDVWRV VD KLLKWRUDGDW RYDW NXXOHPPD K\YLl PXWWD QLLQ PlNLVLl HWWHL VLQQH PXP / PRMHQ ROH K\Yl OlKWHl MDUUXWWHOHPDDQ NLOSDKLLKWlMLHQ VHNDDQ $ XULQNRLVLD SlLYLl PLQl UDNDVWDQ MD SLPHlOOl QXNXQ NXLQ NDUKX SHVlV VllQ 6LOORLQ HL ROH K\Yl WXOOD KlLULW VHPllQ HGHV YDKLQJRVVD NXWHQ PHW VlVWlMlW YlLWWlYl WHNHYlQVl PHWVLHQ NXQLQNDDOOH MRLOOD RQ ODNLVllWHLVWHQ WDOYLXQLHQ DLND 9 DQKD VDQRQWD +\Yl \VWlYlW MD QDDSXULW RYDW SDUDV KHQNLYDNXX WXV SLWll HGHOOHHQ SDLNNDQVD /lp SLPlW NLLWRNVHW QDDSXULOOH SLNDLVHVWD NXOMHWXNVHVWD MD KRLWRKHQNLO NXQQDOOH QRSHDVWL VDDPDVWDQL DYXVWD 0XNDYLD XONRLOXLOPRMD MD \OOlWWlYLl WD SDDPLVLD NDGXLOOD MD SROXLOOD WRLYRWWH OHH $LQRODQ PXPPR 6 Talviherkkuja edullisesti 0 69 Rainbow Appelsiini- tai omenatäysmehu 1l 1 29 Rainbow Lankkuperunat 750 g (1,72/kg) Oululainen Reissumies 235 g (2,85/kg) Valio Maustetut jogurtit 200 g (1,25/kg) Linkosuo Runebergin torttu 2 kpl, 200 g (11,45/kg) Marli Vital-mehut 1l X-tra Uunilenkki 400 g (1,73/kg) Valio Marjakeitot 1 kg Valio Hyvä suomalainen Arkijuusto 1,25 kg (3,79/kg) 2 79 Suomalainen Atria Naudan paistijauheliha 10 % 400 g (6,98/kg) 0 89 Atria Lihapyörykät 360 g (2,47/kg) 1 59 Saarioinen Lihaperunasose-, Lihamakaroni- tai Tonnikalaperuna-soselaatikko g (4,54 3,98/kg) 2 25 Rainbow Talouspaperi, kuvioitu 4 rll (0,56/rll) Kuokkala, ma pe 7 21, la 7 18, su 12 18

9 Perheyritys Motolandia 9 Vancouveriin enää vajaa kuukausi!

10 10 Kuokkanen Numero 2 / 2010 Helmikuu SPR:n Kuokkalan osasto on auttanut jo kaksikymmentä vuotta Se oikea Martti Korpilahti

11 Perhekahvilakuulumisia YHTEYKSIÄ Sinksi Oy, Tapio Kokkonen ATK ja WEB 2.0 ratkaisut Puh Digitalkkari Marko Kauppinen Puh Valokuvaaja Kari Lehtinen Puh Yhteyksiä -palstan ilmoituksen koko on kolme tekstiriviä ja hinta 15 / kerta tai 120 / vuosi. Ilmoitus logon kanssa 25 / kerta tai 200 / vuosi. Hintoihin lisätään arvonlisävero 22%. Tilaa sähköpostitse: KOKOUKSET puheenjohtaja KARTANOLLA TAPAHTUU... Konserttisarja keväällä 2010 Esitelmät keväällä 2010 Pohjoisen luentosarja 11 Sotahistorijan luennot keväällä 2010

12 Tervetuloa tutustumaan Kuokkalan palveluihin

* D cdicatcd to B ervinu nnd IVoinollnir 1! I ^ D / V Y, S 1 2 P T E M I 1 U U a^t lo G S. ^ ^ U ^ C e i

* D cdicatcd to B ervinu nnd IVoinollnir 1! I ^ D / V Y, S 1 2 P T E M I 1 U U a^t lo G S. ^ ^ U ^ C e i W eahe P a l y e o u d y lealy Suga; gaves Ug gays P k n A na Cnnccn h n lu s w e e k s fc..n nolucon f M u c V n llc y s h S f. T u esd ay nr h b y E n e s,. c o AnlRnM cd S U R C o., B.Bccllalon pl""

More information

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

POSTACI WEBMAIL DOKÜMANTASYONU VERSIYON 1.0.3

POSTACI WEBMAIL DOKÜMANTASYONU VERSIYON 1.0.3 POSTACI WEBMAIL DOKÜMANTASYONU VERSIYON 1.0.3 Umut Gökbayrak 2000 Bornova ø]plu ddoõúpdoduõper\xqfd\dqõpgdqklod\uõopd\dq6hu\do H ÖNSÖZ...6 *ø5øù...7 2. MATERYAL...9 øù/(7ø0 Sø67(0ø : RED HAT GNU/LINUX

More information

MIKKELI: rata 12 Torstaina 7.8. klo 18.00. 1 3 v prt o Tuli-Viesker 14: 0 0-0-0 0 e 13: 0 0-0-0 0 e Yht: 0 0-0-0

MIKKELI: rata 12 Torstaina 7.8. klo 18.00. 1 3 v prt o Tuli-Viesker 14: 0 0-0-0 0 e 13: 0 0-0-0 0 e Yht: 0 0-0-0 JOROINEN-RAVIT & TOTO4 to 7.8.2014 klo 18 HINNASTO 4 aikuiset 2 eläkeläiset, opiskelijat, invalidit lapset alle 16 v vapaa pääsy NÄIN LÖYDÄT RAVIRADALLE Ravirata sijaitsee 2 km Mikkelin keskustasta. Raviradalle

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

B.N. Bahadur Institute of Management Sciences, Manasag angotri, University of Mysore, Mysore.

B.N. Bahadur Institute of Management Sciences, Manasag angotri, University of Mysore, Mysore. 1 COURSE CURRICULUM & REGULATIONS GOVERNING MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) DEGREE COURSE W.E.F 2011 R E GU L A TION S 1. C o ur s e Tit le T he c ou r s e s ha ll b e ca l l ed Ma st e r o f Bu

More information

VALU PROBL FOR NONLI SECOND ORDER

VALU PROBL FOR NONLI SECOND ORDER Journal ofapplied Mathematics and Stochastic Analysis 4, Number 1, Spring 1991, 47-69 NOGATIVE SOLUTIONS OF TO-POT BOUNDARY VALU PROBL FOR NONLI SECOND ORDER INTEGRODIFFEKENTIAL EQUATIONS IN BANACH SPACES

More information

VALU PROBL FOR NONLI SECOND ORDER

VALU PROBL FOR NONLI SECOND ORDER Journal ofapplied Mathematics and Stochastic Analysis 4, Number 1, Spring 1991, 47-69 NOGATIVE SOLUTIONS OF TO-POT BOUNDARY VALU PROBL FOR NONLI SECOND ORDER INTEGRODIFFEKENTIAL EQUATIONS IN BANACH SPACES

More information

MIGRATIONSINSTITUTET SIIRTOLAISUUSINSTITUUTT 1988 SIIRTOLAISUUS MIGRATION

MIGRATIONSINSTITUTET SIIRTOLAISUUSINSTITUUTT 1988 SIIRTOLAISUUS MIGRATION MIGRATIONSINSTITUTET SIIRTOLAISUUSINSTITUUTT 1988 SIIRTOLAISUUS MIGRATION SIIRTOLAISUUS - MIGRATION 15 vuos kerta 1sth year Srrrtola suus nstituutl NilieJrat ons nsttutet Tl-re lnstttute of l\ilrgrat on

More information

cell b l ^ In ruins. W auuwriues said today. r 'f llg lit, aluhg wlui UtfW pnbbb------- -------- b eo sto u u d d d u b s. rs sms

cell b l ^ In ruins. W auuwriues said today. r 'f llg lit, aluhg wlui UtfW pnbbb------- -------- b eo sto u u d d d u b s. rs sms P r r o TfT S5T 0S S 3 Ten-c ro gn brefly BOSE, dho (UP) Proner roed he be dho e Pron Frdy n en cy e o houe e he n BUTTE, Mon. (UP! (UP) Tweny-four proner broke. followng rpge 9 Wc Wednedy ngh lu lef he

More information

Time Out magazine can be picked up for free outside tube and rail stations on Tuesday mornings in London zones one and two.

Time Out magazine can be picked up for free outside tube and rail stations on Tuesday mornings in London zones one and two. Time Out magazine can be picked up for free outside tube and rail stations on Tuesday mornings in London zones one and two. You can also subscribe to the magazine, here. And throughout the week, Time Out

More information

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL 1 Sd Refees 2015 1 se Meisrwke zein si dur ein hmises Mei d Kompn aus, v d eine die Einng i. Die Atmosä

More information

i. ' v v v rviog and PromoHng the Growth ol Nlni D A H O, M O N D A Y. A U G U S T 2 2, 1968 2 2, 1966

i. ' v v v rviog and PromoHng the Growth ol Nlni D A H O, M O N D A Y. A U G U S T 2 2, 1968 2 2, 1966 W eahe Fa, Paly Cloudy Tuesday V O L. 4 8, N O. 129 R T O Q U K E R E F U G E E S ll e o h e ew buldlngs le s ohnson Sa s L o WSHNGTON ( P) P e s s a e al l o w w e beca he eans o unl ed des have he owe

More information

Bounds for Binary Codes of Length Less Than 25

Bounds for Binary Codes of Length Less Than 25 IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY, VOL. IT-24, NO. 1, JANUARY 1974 81 Bounds for Binary Codes of Length Less Than 25 M. R. BEST, A. E. BROUWER, F. JESSIE MAcWILLIAMS, ANDREW M. ODLYZKO, MEMBER, IEEE,

More information

Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us

Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us Pass - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs Shopping cart Search Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us Home» CPU Benchmarks» CPU List CPU Benchmarks Video Card Benchmarks

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

Printer Products List August 2014

Printer Products List August 2014 INDEX s List HP Page BROTHER Page KONICA-MINOLTA Page MODEL 1-19 MODEL 20-24 MODEL 35-41 HP UNIVERSAL B 1 HP UNIVERSAL STAR 3 1 TN-5500 22 QMS Magicolor 2300 38 HP UNIVERSAL STAR 2 1 TN-6300 23 QMS Magicolor

More information

Laps e t o, jok a näyttää h uom is e n. tänään, h uom e nna. jos m e inaa e k s yä. antavat voim aa jok ais e e n päivään

Laps e t o, jok a näyttää h uom is e n. tänään, h uom e nna. jos m e inaa e k s yä. antavat voim aa jok ais e e n päivään LEH TI UUD ISTUU TAI KATO AA SANAN TAIKAA: RUNO JA KIRJALLISUUSPIIRI VUO SIKO KO UKSIA, KO KO UKSIA NIKSIPIPO H ISTO RIALLISTA ULKO ILUA PYÖRÄTIELLÄ H ÄPPILÄÄN LASKIAISRIEH AA UUSIA ASUKKAITA SÄÄN VIISAUD

More information

Analyze aggregations of RF measurements (RMs) sent by WDS; produce displays, reports, and alerts on RF issues

Analyze aggregations of RF measurements (RMs) sent by WDS; produce displays, reports, and alerts on RF issues M Cisco Systems ob il ity 1 Cisco Wireless LAN P rod u k t e Cisco SWAN Cisco/ Air e sp a ce B r a n d e d Beide b iet en A c c es s, z en t ra l e K o n t ro l l e u n d M a n a g em en t Bes t eh en

More information

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras BLADE 12th Generation Rafał Olszewski Łukasz Matras Jugowice, 15-11-2012 Gl o b a l M a r k e t i n g Dell PowerEdge M-Series Blade Server Portfolio M-Series Blades couple powerful computing capabilities

More information

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 f F Reoolam en to \m r l pe r I ' u t i l izzo d e l l e a u tovettu re Co n fo rm e a l i a N o rm a U N I EN ISO 9 0 0 t : 2 0 0 8 Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 Regolamen to

More information

New technologies for your growing b usiness from L ink sys p c o. c o m ) L C h a c o u M a g Andrej Petreski (a etresk@ isc inksy s nnel Ac nt na er - Adria tic s 21.- 23.0 5. 20 0 7. I n t r a L o g

More information

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES.

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. BY G. H. HARDY and J. E. LITTLEWOOD. New College, Trinity College, OXFORD. CAMBRIDGE. z.i. ~. Introduction.

More information

Nuevas S o l uc i o n es d e C o m un i c ac i o n es: M ax i m i z ar l a P r o d uc t i vi d ad Enrique Alonso Territory Market Manager eal onso@ c isc o.c om 1 Agenda Sistema d e C o mu nic ac io nes

More information

Company Name Address City Prov. Postal Phone Website. Pet Valu 505 Main Street South, Unit 308 Airdrie AB T4B 3K3 403-948-4666 www.petvalu.

Company Name Address City Prov. Postal Phone Website. Pet Valu 505 Main Street South, Unit 308 Airdrie AB T4B 3K3 403-948-4666 www.petvalu. 505 Main Street South, Unit 308 Airdrie AB T4B 3K3 403-948-4666 www.petvalu.com www.globalpetfoods.com Unit #110 400 Main St. NE Airdrie AB T4B 2N1 403-945-3663 115-1800 Market Street, SE Airdrie AB T4A

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Praxisbericht aus der Entwicklung von Hochauftriebsystemen für Verkehrsflugzeuge KnowTech Stuttgart, 24.-25.10.2012 Thomas

More information

I- V. ; :... . PageA6 s i s. I. e. W henw egobackin,w cd< /c don t ^ >imi ihdenvbrldin S ^ H. 5 L ife ; p re s s. S rill,.

I- V. ; :... . PageA6 s i s. I. e. W henw egobackin,w cd< /c don t ^ >imi ihdenvbrldin S ^ H. 5 L ife ; p re s s. S rill,. - V. ; :... ṃ j lt C" tl7 : 1 C 7 S c t tl C. Eho/92hd year. No. 1292 9 -.. Frday, K 50 ccncs n c s G o o d m o r q x RNNG [Je rome re ejects $ >13 mll lonsch( lool boe d ssue W e a t h e r... y. " ~ -

More information

"No Power Struggles! Co-or d i n a t e d M u l t i -l e v e l P ow e r M a n a g e m e n t f or t h e D a t a Ce n t e r Ramya Rag h av e n d r a, P ar t h a Ran g an at h an, V an i s h T al w ar, Z h

More information