Cryptographic Support in a Gigabit Network

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Cryptographic Support in a Gigabit Network"

Transcription

1 Cyptgphi Suppt i Gigbit Ntwk Jth M Smith C Bd S Tw Dvid J Fb Distibutd Systms Lbty, Uivsity f Psylvi 200 Suth 33d St, Phildlphi, PA ABSTRACT My pplitis visid f ult-high-spd twks qui yptgphi tsfmtis f dt i tsit Suity hs ft b ftthught, d yptgphi suppt hs glly t kpt p with pfm iss i th twk mpts Tw distit xpimtl pttyps f high-spd DES bds w built t udstd hittul issus i pvidig yptgphi suppt f th AURORA gigbit tstbd Cmbiig yptgphi suppt with th hsttwk itf is iditd 1 Itduti Ntwk usg d pbilitis bth isig t tifi ts Th tffi ld th NSFt bkbs i th Uitd Stts dubls vy fw mths; muh f this is du t th isd tivity pvidd by itti with th twks, lg umbs f psl wksttis td t LANs, d lg umbs f mputs td vi 9600 bit p sd (bps) dil-is Muh f this tffi is tditil Itt tffi, g, lti mil, tws, d fil tsf, lthugh sigifit ptg f tffi is du t mt tmil sssis vi lgi d tlt Ntwk pbilitis isig i umb f wys Mst imptt f ths is bdwidth, s bdwidth b spt t hiv vity f th qulity-f-svi (QOS) gls I th vy futu, twk thlgis with bdwidths 1 Gbps will b dplyd i svl s f th Uitd Stts [1] Rsh it ssitd thlgis hs b udwy f svl ys 11 Applitis f Gigbit Ntwks Amg th pplitis visid f suh twks ittiv tlfig, dvd multimdi systms [15] with suppt f ssy dt suh s ttil dt, d dvd displys with xtmly high-qulity imgig pbilitis My f ths pplitis wuld t b pssibl withut lg vilbl bdwidths; whil vid stms d imgs b mpssd, mpssi is ly pptil t th udlyig bit t, whih b mus Ths pplitis xtmly tttiv, s thy mv us twds wld wh mt mdil digsis d bti miig pssibl, d wld wh jt lg my bm lss f issu! My m pplitis b imgid, d w xpt tht my my bm mmilizd 12 SuityPivy My ppsd pplitis, hwv, will t b fsibl withut sigifit ttti pid t th issu f suity Th d f suity, pvsly, is bst illusttd by xmpls f wht uld hpp if it is lkig: Mdil imgs tsmittd thugh swithd twk, d p dmiistti f utig pit llws th imgs t b pusd Lug is ppt ptiul st f imgs; this dt is ptd t isu mpy f ymus buty, d isu is fusd f th imgd idividul A Tlbti mmd stm is ltd t itdu subtl dfts it mptit s pduts, g, utmbil tsmissis VLSI

2 - 2 - msks Mitig f wth pditi visuliztis llws fig gi tds t buy US gi futus t pi whih huts US mkts ft th is iv Tditilly, suity shms lid ith dmiisttiv ms (g, systms with xtmly stitd ss, ful mitig d udits, t) yptgphi suppt, sm mbiti f thiqus 13 Cyptgphy Si twks, by thi tu, qui distibutd tl, yptgphi ms hv smwht m utility th slly dmiisttiv ms t hiv suity A dtild suvy f yptgphi thiqus is byd th sp f this pp, but itduti is vilbl i svl bks; Dig s bk [9] is quit ssibl Th mj xs f hi : hi f ypti lgithm, hdw sftw implmtti, d plmt i twkig hittu Of th mthds vilbl whih hv withstd sigifit yptgphi ttk, th Dt Eypti Stdd [16] (DES) d th Rivst- Shmi-Adlm [17] (RSA) shms sm mst tttiv Whil th us f publi-ky thlgy hlds my sdutis, th p pfm f RSA implmttis mj pblm A t suvy f hdw implmttis f th RSA lgithm[bikll89] idits tht th fstst vilbl implmttis fst th 1 Mbps; i ft, th fstst implmtti ptd by Bikll ptd t but 50 Kbps Sigifitly fst implmttis f th pivt-ky DES lgithm vilbl i hdw [10, 13, 20] d hittul thiqus f futh impvig its pfm hv b ptd [4] Th mid f this pp disusss th Au Gigbit Tstbd [6] d sh it th issu f pppit yptgphi suppt 2 Th AURORA Gigbit Tstbd AURORA [6] is xpimtl wid twk tstbd whs mi bjtiv is th xplti d vluti f twk thlgis Th Gbps twk will lik fu sits: Bll s Mistw Rsh d Egiig Lbty i Mistw, NJ IBM Rsh s Cmput Si Lbty i Hwth, NY MIT s Lbty f Cmput Si i Cmbidg, MA Uivsity f Psylvi s Distibutd Systms Lbty i Phildlphi, PA Th lgil tplgy f AURORA is illusttd i Figu 1 Vid Vid Vid Vid Wkst Wkst Wkst Wkst MIT (MA) IBM (NY) Bll (NJ) P (PA) OC-12 Ctl Offi Ctl Offi Ctl Offi Ctl Offi Figu 1: AURORA Lgil Tplgy Eh f th th lis fm sits t tl ffis i Figu 1 psts lgil OC-12 Th pit f this figuti is t fist build idpdt plnet (plnet is th fllw- t PARIS [5] ) d Sushi [11] twks Ths idpdt twks will b ittd i d t udstd itpbility f th thlgis Ou hst itf [21] is itdd f th Sushi-ATM lgil tplgy Th xt th stis dsib th dsigs f high-pfm yptgphi subsystms Th fist tw hv b implmtd d th thid will b implmtd s 3 Explitti f Plllism i Custm DES Dsig Th Dt Eypti Stdd (DES) is th mst widly usd publily vilbl st-ky lgithm Si its itduti [16], DES implmttis hv impvd i hivig high ypti ts Cmput dt mmuitis ts hv ls isd, d tdy s high-pfm mput twks [1] futh is th ypti bdwidth dd t vid pfm bttlks i systms quiig suity Thus, hittul

3 - 3 - ms t is DES thughput w studid, with th itt f pduig DES implmtti t stisfy ths bdwidth dmds Th ky id ws t us th physil plllism pssibl i hdw lizti t impv pfm withut stig t xti thlgis Wh suh plllism b xplitd hply usig hittul ivtis, th xplty sh wuld pdu usful tift Th yptgphi subsystm ws lyzd s sis f lvls, gig fm th bsi mbitil lgi f sigl t th us f vlppd pti f th hst pss d th yptgphi subsystm Th DES is implmtd s sixt uds f ky-ditd iphmt; h ud implmts pmuttis d substitutis th bit iput usig th bits f ky f slti f th ptiul tsfmti Th bits f utput f ud fd bk s iput f th xt ud util sixt uds hivd, t whih pit th bits utput At th mbitil lgi lvl, wh sigl ud is implmtd, th lgithm b split it svl plll mputtis f isd spd By gtig subkys yl i dv, th tim quid b fftivly vlppd with th us f th subky i th st f th ud pti A dditil vlp b md f th tw stgs f xlusiv- (XOR) gts t th xps f isd mplxity d gtut Us f multipl ud implmttis is mputti bdwidth if th DES md f pti hs ds t qui fdbk f iphtxt [19], ulig ut ll but th Elti Cd Bk (ECB) mthd Uftutly, ECB is kw t b susptibl t plitxt fquylysis bsd ttks si idtil iput blks sult i idtil utput blks A ppsd ptig mthd [14] sists this ttk yt ds t qui fdbk f iphtxt Th bsi id thy pps is th us f squ umbs XORd it plitxt blks i fdfwd md f pti This pdus fquy-lyis thwtig my-t- mppig s wll s limitig dpdis itdud by hiig whih ihibit ut pti At th bd lvl, ut IO pssig d DES mputti pvids f stdy-stt pti f th ypti uit This b mplishd usig dubl-buffig d smll mut f xt lgi I dditi t this buffig, th us f Dit Mmy Ass (DMA) f th ypti bd llws th hst pss t tiu th wk utly whtv th ypti uit is hivig O pit wth slight digssi is th us f plitd hdw f implmtig uds; this pvids itstig g f stpfm ltis wh lizbl 31 Ullig uds it hdw Cmputti lmts my b figud t implmt fti f th uds i pipli -lik pph Th mi id is th vsi f th ittiv uds f DES it pipli-lik stm pssig stutu, lgus t hdw lp ullig This b mplishd by tggig h bit iput with th bit ky with whih it udgs th sigl-ud tsfmti; ud fftivly b thught f s 120 bit wid pi f mbitil lgi A sigl-bd implmtti f th DES quis tht th 16 psibd uds f DES b pfmd th - bit dt iput d bit ky iput bf it is pstd s utput Th 16 uds m tht 16 psss thugh th itl dt pth f y implmtti b pfmd Suh situti is illusttd i Figu 2: ky dt 16 uds Figu 2: Sigl-Bd, 16 ud DES Hwv, if mplys multipl bds, f xmpl fu, s illusttd i Figu 3, du th umb f uds pfmd by h bd Th is smll is i th lgi whih must mplyd t mg th kyig, but this is sd-d fft s f s pfm is d Th pimy ltiship is this: up t mximum f 16 DES uits ( p ud), th is li stpfm tdff hivbl by (1) dublig th umb f DES uits, d (2) hlvig th umb f uds h pfms F xmpl, Figu 3 shws fu uits h pfmig fu uds Th upp limit is 16 uits, h pfmig 1 ud

4 ky dt 4 uds 4 uds 4 uds 4 uds Figu 3: Fu DES uits, 4 uds p uit Igig sd d ffts, th mj dly is idud by ud Thus, s h xpsi tks pl, th uit ut is dubld, d th ud ut is hlvd, mig tht th dly f th fist bit thugh th sixt uit s is lmst xtly th sm s th dly f th fist bit thugh th sigl uit s Tht is, t h pit th stpfm li, fm uit t sixt uits, th dly thugh th figuti is uhgd Wh kyig ds t b updtd fqutly, th pipli styl llws mthig f th dtpth flw with plll kypth I this wy, dt blks mpid by thi ky thughut th mputti Swithig kys btw sussiv dtblks withut flushig th pipli is md pssibl si th ky d dt stms syhizd F ifqut ky hgs, th tdff i kyig itti my t b wthwhil s mpd t mitiig spt ky gists f h stg f th pipli Eh ud wuld th miti its w ky ld (shdw) gist i this pph Th stdd s ky shiftig squ wuld b ptilly xutd h stg Si ptil xuti f th ky shdul wuld t sult i mplt ylig f th kytxt, th ky wuld b ldd fm th shdw gist wh it hd mpltd its sh f th mputti dt blk A limitti f th pipli pph is th bdwidth ilig impsd by th umb f uds i th lgithm, sixt This ms tht sigl pipli f psss t pvid m th sixt tims th ypti bdwidth f sigl pss Additilly, th pipli suffs i slbility si th umb f stgs pssibl is stitd t b ft f sixt This dfiit is mst tbl wh sidig upgd f pipli: t gi y is i bdwidth quis dublig i mputti sus Summy d Implmtti Expi Plll spts f th DES my b xplitd t th lvls: withi th lgithm kl, thugh dupliti f th lgithm kl, d i th ypti pss IO dsig Mitiig stt thughput ts quis ful sidti f th ypti systm s itf ipututput sti Ovlp f th iput, utput d ypti psss f subsqut txt blks pvids high thughput [23] Similly, DMA suppt dupls th hst pss fm th ypti futi t llw CPU pssig f th tsks t pd i plll with th ypti qust [2] W dvlpd DES bd [3] usig SSI TTL d MSI PALs usig th MUX ky gist pph Tstig f wiwppd pttyp with sigl lgithm kl iditd ypti t f 93 Mbps A itf t th Mi Chl Ahittu bus f th IBM RISC Systm6000 ws ls implmtd This implmtti tught us gt dl but th itl stutu f th DES hdw itslf, d ws supisigly sussful dsig xis Uftutly, th pts st f th implmtti, pttil pfm limittis du t pkgig, d th lg mut f hdwk quid t plit th wk ihibitd us I dditi, utly with th mplti f th wk d xpimtl vluti, vy high-spd DES hips w bth implmtd i sh lbtis [10] d ud t b mmilly vilbl [20] Th vilbility f suh hips bth mvd f th mtivtis f implmtig th bd (high pfm), d bld us t dit u gis twds hittul issus, suh s wh th hip shuld b iptd 4 Cut Shm Expi with th wi-wppd bd dsibd i Sti 3 iditd tht high ypti spds w pssibl, d tht hittul slutis uld pvid sidbl lvg, idpdt f thlgy his f th ltis Hwv, y sluti ws itdd f ipti i u Gigbit tstbd, d thus svl plis w ssy f twkig xpimts, d th gtivs dsibd bv (mplxity d hdwk) w thus v m imptt VLSI Thlgy s VM007 ypti hips [20] w hs s th bsis f Mi Chl Ahittu bus d This hip hs umb f imptt ftus,

5 mst tbly th ft tht it b lkd t 30 Mhz, yildig Elti Cd Bk (ECB) d Ciph Blk Chiig (CBC) spds f 192 Mbps This is tily dqut f th ut gti hst itf, whih pts t OC-3 spds (155 Mbps) A ky b ldd i 8 lk yls, but 03 misds Svl gists f kyig pvidd Th Mi Chl Ahittu bd hs b implmtd d tstd, d sftw suppt hs b witt It pts t td spd, whih xds th mximum tsf t (130 Mbps) pssibl btw th hst d Mi Chl Ahittu dvis with th ut gti Mi Chl Ahittu IO Chl Ctll Th mj diffiulty with this pph is th umb f bus tstis ssy t mv dt t d fm th twk itf This psts sius pfm limitti du m t th lty ivlvd i udtips th i th bus thughput Sti 52 disusss lttivs; th tu f th tffi is illusttd i Figu 4 Pss Mmy Bus Mmy Systm IO Bus Cypt Suppt Hst ATM Itf lls Figu 4: Bus-Ctd Ahittus 5 Th ight wy Ou xpi with th pttyps f Stis 3 d 4 lds us t bliv tht tuly highpfm ypti subsystm must b iptd it th hsttwk dpt A ATM hst itf W hv dsigd d implmtd pttyp ATM hst itf [21] f th IBM RISC Systm6000 Th hst itf is implmtd s pi f Mi Chl Ahittu bds [7] Th Sgmt bd svs t vt dt bjts, suh s IP pkts, t ATM lls Ths lls th st v th twk ATM lls 48 byts f dt plus 5 byts f hd, s tht sbly sizd dt bjt (sy 8192 byts) th mhi quis my ATM lls t b put th twk mdium Th Rssmbl bd tks ATM lls fm th twk d -gggts thm it dt bjts suh s pkts Amg th futis th Sgmt d Rssmbl bd pvids th mputti f CRC hksums, multiplxig d dmultiplxig f vitul iuits, d smll mut (Kbyts) f buffig Th mdl f th hst itf s l i systm is this: th hst sftw mks y tl disis, whil th hst itf pfms llifiti, dllifiti, d y dt mvmt t d fm th hst This sigifitly dus th bud th wkstti, s it is gizd f dt pssig, t mmy mipulti M i C h l B us M i C h l I t f ATM Hd Gt Clss 4 AAL Gt Dt Buff 512 by 32 FIFO 511 Th Sgmt Sgmtti Ctll SONET Fm Figu 5: Sgmt E O OC-3 A blk digm f th Sgmt is pstd i Figu 5 Wh dt is t b tsmittd it th twk, th vitul iuit idtifi (VCI) t b usd is ldd it th hd gt A multiplxig idtifi (MID) is ls ldd it th AAL gt if th dt is t b tsmittd vi th Clss 4 ATM Adptti Ly (AAL4) [12] Th hst th sts up stmig md [8] ( ptimizd bus tsf md f tiguus dt) tsf t mv th dt whih is t b tsmittd fm pid buff i hst mmy t th FIFO buff th Sgmt Th lti d siz f

6 th hst s buff spifid duig stm st-up Whil this tsf is big md, th Sgmt pdus th hd hk CRC d fmts th tl ifmti it th pppit ATM d AAL4 hd fmts As s s suffiit dt hs b pld it th FIFO buff, th sgmtti tll mvs th dt f th fist ll fm th FIFO buff d dds ATM hd, AAL4 hd d AAL4 til If th ll is yig AAL4 dt, th pyld CRC is lultd s th dt is mvd t th SONET fm [18] d pld i th pppit fild t th d f th ll This pss is ptd util th FIFO buff is did M i C h l B us M i C h l I t f Likd List Mg Pit Mmy Dul Pt Rssmbly Buff Ctll Dul Pt Rssmbly Buff 32K by Th Rssmbl CAM Lkup Hd Ctll CAM 512 by 48 Figu 6: Rssmbl Cll Bdy Mg O E OC-3 SONET Fm Th Rssmbl is illusttd i Figu 6 It is mpsd f fu mj substis whih pt utly Th ll mg, CAM lkup tll, d th likd list mg (LLM) xplit this uy t fm ATM ll-pssig pipli Th ll mg vifis th itgity f th hd d pyld (if th ll is yig AAL4 dt) f lls ivd fm th twk by th SONET fm It xtts th VCI fm th ATM hd d th MID d lgth fm th AAL hd W utly ig th 4-bit squ umb i th AAL4 s w bliv it is isuffiit t pvid libl ms f ll lss dtti Th bdy f th ll is pld i FIFO buff f lt mvmt it th dul pt ssmbly buff (DPRB) Th CAM lkup tll mgs tw CAMs whih pvid lkup suppt f ttl f 2 simultus vitul tis d th ssmbly f 2 dtgms Th hst is bl t flush udsid vitul iuits d dtgms fm th ssmbl thugh th CAM lkup tll A f sultig fm th CAM lkup pti is pssd t th LLM Th LLM, s its m suggsts, stblishs d mitis likd list dt stutu f h f th vitul iuit d dtgms tht is big ivd Dt ivd fm th twk is pld t th d f th pppit list whil dt dstid f hst mmy is d fm th ft f th list Th LLM llts sp i th DPRB f dt mig it th ssmbl fm th twk d psss th lti t th DPRB tll Th ll bdy whih ws pld it th FIFO by th ll mg is mvd d witt it th pppit ssmbly buff Th hst is bl t d dt fm ptiul vitul iuit dtgm by spifyig list f t th LLM whih dtmis th lti i th DPRB wh dt is std Th lti is pssd t th DPRB tll whih mvs th dt fm th buff f tsf it hst mmy v th MCA bus 513 Disussi Pfm f u ut hittu is quit gd; w sd d iv t but 130 Mbps, msud by AIX us pss dig IO t d fm th hst itf Dtild pfm dt [22] is vilbl 52 Iptig Cyptgphi suppt: lttivs Th sstilly tw wys i whih ypti hdw b mplyd O mthd is t mk th ypti d glly vilbl f ss th Mi Chl Ahittu bus, s ws d f th slutis f Stis 3 d 4 This hs th dvtg tht y ppliti mply th ypti hdw, f xmpl, t ypt d dypt dt witt t disks, t pvid ppliti-t-ppliti yptgphi suppt Hwv, this pph (s illusttd i Figu 5) suffs fm th d t ss th bus multipl tims f h twk tsti, g, dt must ss th bus t b yptd, ss th bus ft thy yptd, d if th pst-ypti tsf is t systm mmy, thid tsf (it th hst itf) is quid (lthugh this is t stitly ssy th Mi Chl Ahittu s it suppts d-t-d tsfs) Si th sidbl bus tivity will svly ihibit

7 twk pfm, this sms smwht udsibl Th th lttiv is t ipt th yptgphi hdw it th hsttwk itf This is ft usd wh lik ypti is dsid, but hs th dwbk tht th yptgphi hdw is pivt t th itf I dditi, lik ypti itslf hs svl dwbks Fist, it pvids littl tl f pplitis, g, f ustmizd ky his Sd, it mks ky mgmt f bity hst-t-hst ypti i swithd twk diffiult; pkt-swithig xbts this pblm si hds yptd d must b dbl if usd f utig I th xt sti, w dsib sluti whih mbis sm f th flxibility f th spt d hittus with th highpfm htistis f lik-ypti sluti M i C h l B u s M i C h l B u s I t f Ky Dt ATM Hd Gt Clss 4 AAL Gt Eypti VM007 Dt Buff 512 by 32 FIFO SONET Fm Sgmtti Ctll OC-3 E O 53 Iptig Cyptgphi Suppt: A high-pfm hittu As shw i Figus 5 d 6, bth th Sgmt d Rssmbl pti f th hst itf bk it svl futil blks, whih pt utly This hdw uy pmits high-pfm slutis t b dvisd usig ixpsiv thlgy his Th ssmbl, i ptiul, mks gt us f uy by sttig up pipli whih hs fu lgil stgs Th hittus w pps illusttd i Figus 7 d 8 Th dditi f th ypti hip i h s svs t dd th futil blk, whih pt utly with th th th blks Ky lkup is d by ddig xt fild t th hd-f-list dt stutu i th pit mmy Ext sp f suh pupss ws svd i th igil itf dsig Ths hd-f-list stutus ltd usig th CAM with th Vitul-Ciuit Idtifi s tg Th yptgphi kys ldd it th VM007 i plll with dt mvmt fm th Cll Mg s dt buff it th Dul Pt Rssmbly Buff This sluti pvids th fllwig sigifit dvtgs: 1 Pivt kys f h vitul iuit (2 Vitul Ciuits utly supptd i th hst itf) 2 Rl-tim gil kyig ss Vitul M i C h l B u s Figu 7: DES-ugmtd Sgmt M i C h l B u s I t f Ctl Pth Cll Mg SONET Fm CAM Lkup Ctll CAMs 512 by 48 Likd List Mg Pit Mmy O E Dt Pth Ky OC-3 Dul Pt Rssmbly Buff Ctll Dul Pt Rssmbly Buff 32K by 32 Dypti VM007 Figu 8: DES-ugmtd Rssmbl Ciuits 3 Cut ltxt d iphtxt stms 4 Appliti-spifi tl f yptgphi kyig 5 Cltxt hds d iphtxt pylds

8 (whih s tspt thugh pkt-swithd fbis) 6 Clusis Ulss wkstti hittus hg gtly, yptgphi hdw shuld b iptd it th hsttwk itf This dds mgil mut f mplxity t th itf d mshs quit mftbly with futis it ldy pfms, suh s llifiti, dllifiti, d mputig hksums Th dvtgs t this pph stm fm th ft tht ith hst mmy ss bus tstis quid byd tht ssy t mv dt fm th ppliti dt s t th hsttwk itf Ky mgmt is lsly ltd with ATM hd mipulti, d b pfmd ffiitly with th dditi f smll mut f lgi i th hst itf Whil w hv usd th DES lgithm t pttyp u xpimtl slutis, u hittul ppsls t dpdt its us; thy lt t th plmt f yptgphi hdw i wkstti td t high-bdwidth twk Ths hittul slutis d t std i th wy f ppliti-t-ppliti ( d-td ) pivy, ud th ssumpti tht th wkstti ptig systm is tustd subsystm Distit kys b ldd f h ATM vitul iuit (i, h ppliti) My high-bdwidth pplitis qui suity, spilly pivy Ths quimts will div tsfmtis i wkstti hittus, spilly high-pfm mmuitis subsystms Ou ppsl suggsts giig pph whih is bth xtmly st-fftiv d pvids high pfm, whil sifiig littl i flxibility 7 Nts d Akwldgmts Albt G Bsius hs b ih su f ids d itil judgmt; h did th implmtti dsibd i Sti 3 Blji Siivs implmtd th d mplyig th VLSI Thlgy s VM007 dsibd i Sti 4 AURORA is jit sh fft udtk by Bll Atlti, Bll, IBM Rsh, MIT, MCI, NYNEX, d P AURORA is spsd s pt f th NSFDARPA Spsd Gigbit Tstbd Iititiv thugh th Cpti f Ntil Rsh Iititivs NSF (Cptiv Agmt Numb NCR ) d DARPA pvid fuds t th Uivsity ptiipts i AURORA Bll is pvidig suppt t MIT d P thugh th DAWN pjt IBM hs supptd this fft by pvidig RISC Systm6000 wksttis, d this wk ws ptilly supptd by IBM Fulty Dvlpmt Awd Th Hwltt-Pkd Cmpy hs supptd this fft thugh dtis f lbty tst quipmt RISC Systm6000, AIX, PCRT, PS2 d Mi Chl tdmks f IBM Etht is tdmk f Xx UNIX is tdmk f UNIX Systms Lbtis 8 Rfs [1] Gigbit Tstbd Iititiv Summy, Cpti f Ntil Rsh Iititivs, 1895 Pst Whit Div, Suit 100, Rst, VA USA (Juy 1992) [2] Dvid P Ads d P Vkt Rg, High-Pfm Itf Ahittus f Cyptgphi Hdw, i EURO- CRYPT 87 Pdigs, Spig-Vlg, Amstdm (1987) [3] Albt G Bsius d Jth M Smith, Explitig Plllism i Hdw Implmtti f th DES, i Pdigs, CRYPTO 1991 Cf, d J Figbum, St Bb, CA (August, 1991), pp [4] Albt G Bsius, Hdw Alysis d Implmtti f th NBS Dt Eypti Stdd, Uivsity f Psylvi, Shl f Egiig d Applid Sis (Apil, 1991) MSE Thsis (CIS) [5] Isl Cid d Id S Gpl, PARIS: A Apph t Itgtd High-Spd Pivt Ntwks, Ittil Jul f Digitl d Alg Cbld Systms 1, pp (1988) [6] Dvid D Clk, Bu S Dvi, Dvid J Fb, Id S Gpl, Bhth K Kdb, W Dvid Siski, Jth M Smith, d Dvid L Thus, Th AURORA Gigbit Tstbd, Cmput Ntwks d ISDN Systms 25(6) (Juy 1993) [7] IBM Cpti, IBM RISC Systm6000 POWERstti d POWERsv: Hdw Thil Rf, Mi Chl

9 Ahittu, IBM Od Numb SA , 1990 [8] IBM Cpti, IBM RISC Systm6000 POWERstti d POWERsv: Hdw Thil Rf, Gl Ifmti Mul, IBM Od Numb SA , 1990 [9] DR Dig, Cyptgphy d Dt Suity, Addis-Wsly (1982) [10] Hs Ebl, Psl Cmmuiti 1Gbps GAs DES Chip, DEC Systms Rsh Ct (Apil 1991) [11] J Giplli, J Hiky, W Mus, W D Siski, d M Littlwd, Sushi: A High-Pfm Slf-Rutig Bdbd Pkt Swith Ahittu, IEEE Jul Sltd As i Cmmuitis 9(8), pp (Otb, 1991) [12] CCITT Rmmdti I363, B-ISDN ATM Adptti Ly (AAL) Spifiti, 1990 [13] 1989 IC MASTER, Ft Sht, Wst Digitl WD20C03A, 1989 [14] Athy MAuly d Dvid C Fldmi, Miimizig Ptl Odig Cstits t Impv Pfm, Submittd f publiti Avilbl vi ymus ftp fm Itt hst thumpbllm, 1991 [15] Kl Nhstdt d Jth M Smith, A Itgtd Multimdi Ahittu f High- Spd Ntwks, i Pdigs, Multimdi 92 Cf, Mty, CA (Apil 1992) [16] NBS, Dt Eypti Stdd (FIPS Publiti 46), Ntil Buu f Stdds, US Dptmt f Cmm, Wshigt, DC (Juy, 1977) [17] R L Rivst, A Shmi, d L Adlm, A mthd f btiig digitl sigtus d publi-ky yptsystms, Cmmuitis f th ACM 21(2), pp (Fbuy 1978) [18] Thms J Rb d Kth A Wlsh, A SONET STS-3 Us-Ntwk Itf IC, i Pdigs, Custm Itgtd Ciuits Cf, S Dig, CA (My, 1991) [19] Ntil Buu f Stdds, Fdl Ifmti Pssig Stdd #81: Optil Mds f th DES [20] VLSI Thlgy, I, VM007 Dt Eypti Pss:Adv Ifmti Sht, 8375 Suth Riv Pkwy (602) , Otb 1991 [21] C Bd S Tw d Jth M Smith, A High-Pfm Hst Itf f ATM Ntwks, i Pdigs, SIGCOMM 1991, Zuih, SWITZERLAND (Sptmb 4-6, 1991), pp [22] C Bd S Tw d Jth M Smith, Implmtti d Pfm f ATM Hst Itf f Wksttis, i Pdigs, IEEE Wkshp th Ahittu d Implmtti f High-Pfm Cmmuitis Subsystms (HPCS 92), Tus, AZ (Fbuy 17-19, 1992) [23] Igid Vbuwhd, Fk Ht, Js Vdwll, d Hug d M, Suity d Pfm Optimizti f Nw DES Dt Eypti Chip, IEEE Jul f Slid Stt Ciuits 23(3), pp 7-6 (Ju 1988)

Lecture 27. Rectangular Metal Waveguides

Lecture 27. Rectangular Metal Waveguides Lctu 7 Rctgul Mtl Wvguids I this lctu u will l: Rctgul tl wvguids T d TM guidd ds i ctgul tl wvguids C 303 Fll 006 Fh R Cll Uivsit Plll Plt Mtl Wvguids d 1 T Mds: Dispsi lti: ( ) si { 1,, d d d 1 TM Mds:

More information

Calculating the Real ROI of Video Conferencing Technology. SHOCKING TRUTH It s Not Just About Travel Costs!

Calculating the Real ROI of Video Conferencing Technology. SHOCKING TRUTH It s Not Just About Travel Costs! Clcultig th Rl ROI f Vid Cfcig Tchlgy SHOCKING TRUTH It s Nt Just Abut Tvl Csts! Clcultig th Rl ROI f Vid Cfcig Tchlgy Svig M Th Just th Cst f Tvl...3 Old Schl Th Tditil Wy f Clcultig VC ROI...4 Tim =

More information

This chapter includes installation instructions and limitations for Antivirus products on client computers and loggers.

This chapter includes installation instructions and limitations for Antivirus products on client computers and loggers. : tiiu Ti t iud itti ituti imitti f tiiu dut it mut gg NT: T ifmti i ti t f t ftw i y I dditi, utm, bui t, i mut ify tt t Lgg mt t miimum dw quimt dfi by t tid ty ftw Ctt G tiiu 9 f NIC Itti gmt Tid ty

More information

Knowledge as a Service

Knowledge as a Service Kwdg v Bg dym kwdg y m mx WD, A Xx Cmpy pvd m-h kwdg mgm, m d y hp bd dv m ffv m v xp. WD Kwdg v dp y m h p wh zd, dym d p f kwdg pvd ffv d pp f y m h mx. Why gd m kwdg mp? A gz f g m, mvg mh ff pb w-

More information

Project Management 101

Project Management 101 P Wh is i? Th pli, ii d dii f ll sps f p d h ivi f ll hs ivlvd i d hiv dsid suls. Why shuld I h i? P skills hihly dsibl i h wkpl. Shl ps pvid xll ppuiis f suds fi hi pli d i skills d qui xuiv hiki skills

More information

SHAPES AND SHAPE WORDS!

SHAPES AND SHAPE WORDS! 1 Pintbl Activity Pg 1 SAPES AND SAPE WORDS! (bst fo 1 o plys) Fo ch child (o pi of childn), you will nd: wo copis of pgs nd Cyons Scissos Glu stick 10 indx cds Colo nd Mk Shp Cds! Giv ch child o pi of

More information

Cruisin with Carina Motorcycle and Car Tour Guide

Cruisin with Carina Motorcycle and Car Tour Guide Ifi Tchlgy Slui Wh Swdih hpiliy V, ully. Cuii wih Ci Mcycl d C Tu Guid Ikp: Ci Th 290 Ru 100 W Dv, V 05356 800-745-3615 802-464-2474 L h g ll! Th d i ck, c, i d l x. My 17h, 18h, & 19h W ivi yu c cui h

More information

support Managed DC/ Services E-Mails Service n Services senders. MS Windows, File & Printing Servic

support Managed DC/ Services E-Mails Service n Services senders. MS Windows, File & Printing Servic PARTNERS uppt S E C I V R E S T NAGED I MA Mg DC/ DR Svi E-Mil Svi u t vi il vi pmium -m flxibl. bits pvi bits ff utm gizti it mil t bui luti h pp viu t -mil iff tfm. W lgi h t. t mil pl t iff f th li, t

More information

Games and activities guide

Games and activities guide Gm d v gud W hv mpd Chg gm d v hd d yug pp h uu gud. C Av Gm Chg wp gm S u ud Fu ugh d Og d m Chg h B gm Lgh d dk Puzz d Quzz Chg quz P d gm Cwd puzz Wd h Rug wy Quz Qu Av P h pp Spg d Av Gm Chg Swp Gm

More information

quarterly magazine 2013 / 2014 Jr Kids Camp Kids camp teens camp

quarterly magazine 2013 / 2014 Jr Kids Camp Kids camp teens camp qtly gzi 2013 / 2014 J Ki C www.ttig.g. z Ki t Hy Pt Cgiv, It ti t tt tikig bt l liy gi. W lly xit bt t ig lk fw t ig y il. Pl v fl f ti bklt it lt f ifti tt y t kw. Y l tk lk t wt t lt Ki, Jki T C. If

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

fun www.sausalitos.de

fun www.sausalitos.de O ily i f www.lit. Ctt. Cy... 4 5 Rtt... 6 7 B... 8 11 Tt... 12 13 Pt... 14 15. 2 Ctt. Cy. Rtt. B. Tt. Pt Ctt. Cy. Rtt. B. Tt. Pt. 3 Ti t f vyy lif, ity viti. AUALITO i l t t fi, t ty, t t, jy ktil jt

More information

Special Advertising Section

Special Advertising Section S Ad S Nw Yk H F S B R, f d -kd f kwd wkf, h G Rh, Nw Yk R d k d b. By S H. B Th d f h -y G Rh, Nw Yk R f: 18 d d, xy j k, f h w hh- d 7% f h wd y f fh w. By y, h wh h d f b. Y h f y f, y d b k d h I Dy

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

Competitiveness of Canadian Agri- Food Supply Chains A Policy Brief 1

Competitiveness of Canadian Agri- Food Supply Chains A Policy Brief 1 AGRI- FOOD SULY CHAIN COMETITIVENESS A OLICY BRIEF Mh 2011 Cmpv f Cd A- Fd Spp Ch A Bf 1 AAFC pvd pm df f mpv h b pd pfb d m - vb, mp, f v mk. 2 Cmpv m dfd hh h d f dvd p h pp h. Th b d p, d, mpm, pfb

More information

Child Care Resource Kit celebrate relationships!

Child Care Resource Kit celebrate relationships! K u R C d C b d k f Fu w y Pd by p! u R Cd C g d g b u d yu g p m d fu g f pg m g w Tk yu C g p D Ng kd pg u bk! T y g b fm dy m d md g g p By pvdg ud d ug yu u f D Ng Cg v, yu b pg up g u d g v bf W v

More information

The. Great British. Lunch Revival. Recipe Book. brought to y H CH EES E IT IS % BR

The. Great British. Lunch Revival. Recipe Book. brought to y H CH EES E IT IS % BR G B Lu Rvvl R B u by bug y H CH EES E H CH EES E ud b 100% B, w wd wg d lly f dlv flvu, v d fm. W g f dlu fm mld mu, lud, bl, ld, gd d v 30% l f, u vy qum! W ud v wd w M Mll, w f Bugudy & Bl fé, F By,

More information

> Success in a New Age of Teaching > Seasonal Safety Tips. Steve Monahan President and CEO INSIDE. Meemic Insurance Company.

> Success in a New Age of Teaching > Seasonal Safety Tips. Steve Monahan President and CEO INSIDE. Meemic Insurance Company. I ip & f p xlivl vi dil i v 64 Fll 2014 Sv M Pid d CEO di f i d d i fll k-i i bi pp d k A f i l l, f, i lik i bk ld i i, i i. I M i fil. S. v M ll f bi p f, l p k C i, l Mi I i i d l, l di d f i O k i

More information

Implementation Date Fall 2008. Communications & Transportation

Implementation Date Fall 2008. Communications & Transportation Implmi D ROGRAM CONCENTRATION: CAREER ATHWAY: Ahiu, Cui, Cmmuii & Tpi Cui Thi hw i ig pp u wih fuil kwlg kill f ui i f fu pibl ui f. I l i g phw f u pp f vi f ppuii i ii h f, uh Ahiu, Cui Egiig Cui Mgm.

More information

Introduction. Sueli P. Quináia and Maria do Carmo E. Rollemberg *

Introduction. Sueli P. Quináia and Maria do Carmo E. Rollemberg * J. Bz. Chm. S., Vl. 12, N. 1, 37-41, 21. Pitd i Bzil 21 S. B. Quími 13-553 $6.. til Slti duti f i Spi Hdid Gti tmi pti Sptmt. Pt 2 Smpl Stg d i Dtmiti i Ntul Wt Suli P. Quiái d Mi d Cm E. llmg * Dptmt

More information

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Licensure Endorsement

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Licensure Endorsement The table below lists the licensure requirements for already-licensed PTs and PTAs applying for licensure in another jurisdiction. Summary Number of jurisdictions requiring license from: license was ever

More information

STANDARD OPERATING PROCEDURE

STANDARD OPERATING PROCEDURE DEPARTMENT F ADMINISTRATIN DIVISIN F PERSNNEL/EE STANDARD PERATING PRCEDURE I. STANDARDS FR PREPARING STANDARD PERATING PRCEDURES A. P B. Sc Th f thi ti (SP) i t vi uili Divii f Pl/EE tff i i, umbi, itibuti

More information

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Continuing Competence

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Continuing Competence This document reports CEU requirements for renewal. It describes: Number of required for renewal Who approves continuing education Required courses for renewal Which jurisdictions require active practice

More information

Monitoring Call Center Applications with Application Response

Monitoring Call Center Applications with Application Response Mg App wh App p U Hh App p m mg h pfm f pp, h kp pp by pv b pp h hy f g m. Wh App p, y f pp pmz p m fy bh pfm pbm bf hy mp pvy. App p m h - p m f h pp whh y pv y wh pg m q: h kp pp, m b pp, h. I pv --

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

New. Teachers. Activity Guide for. Pair Magic Tree House fiction and nonfiction to meet Common Core State Standards

New. Teachers. Activity Guide for. Pair Magic Tree House fiction and nonfiction to meet Common Core State Standards Pi Mi T H fiti fiti t t C C Stt St 2013 M Pp Ob. Mi T H i it tk f M Pp Ob; li. Illtti 2013 b Sl M. Pt t f Pl H. Ativit Gi f N T MTHClAvt. RHTLibi. xiti i i b Ctlti i t Y t! l j tt i ll li t f l t tt t

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

DevOps & WebSphere: Experiences in Chef enabling the IBM WebSphere Liberty Profile

DevOps & WebSphere: Experiences in Chef enabling the IBM WebSphere Liberty Profile Jm h WbSh S d dm 5 h h 4 DO & WbSh: Ex Chf b h IB WbSh Lb f 4 IB C 4 IB C L Dm IB C 4 Rh Rd h fm d h b dd f fm Wh ff w md f h m d f h fm d h b, dd S IS wh w f kd, x md I dd, h fm bd IB d d, whh b h b IB

More information

Summary. emam is a media asset management platform with powerful tools for the use and management of digital content.

Summary. emam is a media asset management platform with powerful tools for the use and management of digital content. D A M de y W HI TE PAPER MA M B d R A d b A y w www mp m m m m m @ mp m m m C Su mm y B k u d Ad b P m P Ad b A y w 5 R MAMSy m Ad b A y w E v m 6 MAM 6 T D B w MAMP j, dad b P j, d A y w P d u 7 C mb

More information

4-H 500 OHIO STATE UNIVERSITY EXTENSION. Science Fun with PHYSICS. Name: Age (as of January 1 of the current year): Club name: Advisor name: County: _

4-H 500 OHIO STATE UNIVERSITY EXTENSION. Science Fun with PHYSICS. Name: Age (as of January 1 of the current year): Club name: Advisor name: County: _ OHIO STATE UNIVERSITY EXTENSION 4-H 500 S F PHYSICS Nm: A ( f Jy 1 f y): Clb m: Av m: Cy: _ A Ky Blkf, Ex E, 4-H Cy D, T O S Uvy, Al Cy Sy S. C, fl Ozl Av f Gl Exl 4-H Clb, W, O Rv Ml F, PD, R L, Bll Rb

More information

Towards A Holistic Analysis of Mobile Payments: A Multiple Perspectives Approach

Towards A Holistic Analysis of Mobile Payments: A Multiple Perspectives Approach Tw A H Ay f b Py: A u Pv A J Ou, Yv Pu D f If Sy, HEC S f E, Uvy f Lu, 1015 Lu, Swz Ab A b v vu, y u w b y w b k f b. T v b u f k, yz y y bu ff vv. F u, w u w u y w uv f f b y u y u. T, w y v w f v v by

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

Dare To Divide Division Word Problems

Dare To Divide Division Word Problems D T Dvd Dv Wd Pbl 1. Gg 25 k f ubwy. H u k c wk. Hw y wk c u ubwy bf buy k? 2. Cl 32 vlp d w dlv 3 vlp c cl. Hw y cl wll v? 3. K buy 18 k f d 3. If c f g qul ub f k, w y k wll b lf v? 4. Slly d fu fd w

More information

Preflighting for Newspaper

Preflighting for Newspaper Pflighing f Nwspp PS PDF EPS TIFF JPG Cifid Ghn pflighing* Lyd PDF pfligh ps Fixs ppss isss: ich blck x, hilins, vpins, c. Cn psv nspncis Cs nlizd p Pxy Csizbl pfligh nd p-fix pins Cn wch UNC nd FTP flds

More information

Budgeting. Here are five easy ways to keep your budget. Keeping up with all the INS and OUTS POSITIVE. Budget Quick Start. Go Green!

Budgeting. Here are five easy ways to keep your budget. Keeping up with all the INS and OUTS POSITIVE. Budget Quick Start. Go Green! Bgig K lif G h igh l f chl Mbil, li, v g bkig h w chck cc c i blc M bk l ff li bkig, which i g w k ll f ic i chck Lk f chckig vig cc h icl li bkig l v bil bkig, c k chck bg i G G! G f l li lik li bill

More information

Oxfordshire Fire and Rescue Service

Oxfordshire Fire and Rescue Service Oxfh F Ru Sv F f v bk K Sg Tw Lk KS2 PHSE Czhp 1C, 3A, 3E & 5D NAME: Ffgh U h f u wh h mg! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 b f g h j k m 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 p q u v w z z 26-19 18-13 4x5

More information

Building a High Performance Environment for RDF Publishing. Pascal Christoph

Building a High Performance Environment for RDF Publishing. Pascal Christoph Bud H Pfm Evm f RDF Pu P Cp T d d p md y u d k fm p://pp./ ddd pu dm : p://vmm./u/0. A mk md my dmk d dmk f pv w. Rd u f T m f Edwd Mu p://.wkpd./wk/f:t_sm.jp Lk Op D ud dm, y Rd Cyk d Aj Jz. p://d-ud./

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

Frequently Asked Questions Registrant Site Testing. Q: How do I access the testing and what is my login?

Frequently Asked Questions Registrant Site Testing. Q: How do I access the testing and what is my login? Frquly Akd Qui Rgir Si Tig Q: Hw d I cc h ig d wh i my lgi? A: T r dmiird hrugh crl i hp://rgir.qflippr.cm/ Yu mu b rgird wih h i fr cc. Fr m ud, cc i grd hrugh rgiri lik mild wih yur cur mril. Hwvr, m

More information

2015 NEW EQUIPMENT PRICE LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES.

2015 NEW EQUIPMENT PRICE LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES. www.jmstorage.co.uk 2015 NEW EQUIPMENT LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES ISSUE 02/15 CLIP TOGETHER SHELVING HEAVY DUTY LONGSPAN PALLET RACKING OFFICIALLY THE UK S LARGEST

More information

Oakland Accelerated College Experience 2014-2015

Oakland Accelerated College Experience 2014-2015 Oklnd Accld Cllg Exinc 2014-2015 Oklnd ACE Sdn Alicin nd Inin Ls N Fis N Middl n iniil H Addss Ci Zi Cd Bs Eil Addss Bs Phn Nb Cll Alniv Nb Cll Cll H Cll H D Bih (/dd/) Ening Gd s 09/2014 Ovll Cliv GPA/4.0

More information

Name Class Date TYPES OF ORGANISMS. Type Description Examples. Autotrophs Organisms that make their own food Plants

Name Class Date TYPES OF ORGANISMS. Type Description Examples. Autotrophs Organisms that make their own food Plants Nm Cl D C 8 Py Sc 8 1 Egy d Lf (g 201 203) T c xl w l g gy y d duc fd. I l dcb l f cmcl cmud ATP cllul cv. Au d H (g 201) 1. W d gy f fd glly cm fm? Egy m fd cm fm u. 2. Cml bl f y f gm. TYPES OF ORGANISMS

More information

Genealogic Study in Down Syndrome Mervat. M. Hashishe From the Department of Human Genetics, Medical Research Institute, Alexandria University, Egypt

Genealogic Study in Down Syndrome Mervat. M. Hashishe From the Department of Human Genetics, Medical Research Institute, Alexandria University, Egypt Gg Suy Dw Sy Mv M H F D f Hu G, M R Iu, Ax Uvy, Egy Ab: Gg f 66 w y (Dw Sy) g by y w u T gu u 98 ( f ) w g gy g x w Gg f w u, fquy f guu g vg bg ff g f w P guy bg ff w gf Sgf fquy f guy bg ff w fu y g

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

Welcome to the workshop Occupational science as a theoreticalfoundation for practice in the social arena

Welcome to the workshop Occupational science as a theoreticalfoundation for practice in the social arena Wlm h wkhp Oupinl in hilfundin f pi in h il n - diu h pnil f OS in nw n - db limiin nd pibl hming Pvniv hlh Cmmuniy bd Fu n upin: Mning Enggmn Piipin Inn mhnim: Mul ngh Rng f min Cgniin S i l H l h Oupinl

More information

Implementation Date Fall 2008. Communications & Transportation

Implementation Date Fall 2008. Communications & Transportation Implmi D ROGRAM CONCENTRATION: CAREER ATHWAY: Ahiu, Cui, Cmmuii & Tpi Cui Thi hw i ig pp u wih fuil kwlg kill f ui i f fu pibl ui f. I l i g phw f u pp f vi f ppuii i ii h f, uh Ahiu, Cui Egiig Cui Mgm.

More information

at 10 knots to avoid the hurricane, what could be the maximum CPA? 59 miles - 54 nm STEP 1 Ship s Speed Radius (e-r) 10 k - 1.0 nm every 6 minutes

at 10 knots to avoid the hurricane, what could be the maximum CPA? 59 miles - 54 nm STEP 1 Ship s Speed Radius (e-r) 10 k - 1.0 nm every 6 minutes :1 Navigatio :1 Gal 1 1 1 Rf: P, Huica You a udway o cous T ad you axiu spd is 1 kots. Th y of a huica bas 1 T, ils fo you positio. Th huica is ovig towads T at 1 kots. If you auv at 1 kots to avoid th

More information

U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending

U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending by State and Program Report as of 3/7/2011 5:40:51 PM HUD's Weekly Recovery Act Progress Report: AK Grants

More information

Erfa rin g fra b y g g in g a v

Erfa rin g fra b y g g in g a v Erfa rin g fra b y g g in g a v m u ltim e d ia s y s te m e r Eirik M a u s e irik.m a u s @ n r.n o N R o g Im e d ia N o rs k R e g n e s e n tra l fo rs k n in g s in s titu tt in n e n a n v e n d

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

The Joy of Swimming Learn how to swim

The Joy of Swimming Learn how to swim 17 i: T J f Sii L i Hl S Dik E k i Cf Mk G, Gi Fiv, pii! I 17 B.i 1 18/09/2013 12:02 H Ki i f Bi Wl p f b i R S. A i l i i i ik, i i i ii! B, f i xii i v i! S! i i l MD p bi l ppi E i, l l, b l il f l

More information

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Continuing Competence

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Continuing Competence This document reports CEU (continuing education units) and CCU (continuing competence units) requirements for renewal. It describes: Number of CEUs/CCUs required for renewal Who approves continuing education

More information

Neighborhood Evaluation in Acquiring Stock Trading Strategy Using Genetic Algorithms

Neighborhood Evaluation in Acquiring Stock Trading Strategy Using Genetic Algorithms Il Jul Cpu I S Iul M Appl. ISSN 215-7988 Vlu 4 (212) pp. 366 373 MIR Lb, www.lb./j/x.hl Nhbh Elu Aqu Sk S U G Alh Kzuh Mu Hu S p Cpu S, Cll E, Nh U, 1 Nkw, ku, u-h, K, 963-8642, Jp u@..h-u..jp Ab: W pp

More information

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret 1969-70 V e d K: Hillers-Andersen k. s k o l e d i r e k t ø r o g Aage Christensen f u l d m æ g t i g ( Fr e d e rik sh av n E k sp r e s- T ry k k e rie

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

Reading. Minimum Spanning Trees. Outline. A File Sharing Problem. A Kevin Bacon Problem. Spanning Trees. Section 9.6

Reading. Minimum Spanning Trees. Outline. A File Sharing Problem. A Kevin Bacon Problem. Spanning Trees. Section 9.6 Rin Stion 9.6 Minimum Spnnin Trs Outlin Minimum Spnnin Trs Prim s Alorithm Kruskl s Alorithm Extr:Distriut Shortst-Pth Alorithms A Fil Shrin Prolm Sy unh o usrs wnt to istriut il monst thmslvs. Btwn h

More information

Castaic Area Multi-Use Trails Plan

Castaic Area Multi-Use Trails Plan A Mi-Us s P K V Gm 1 K Ls Ags 1 Ls Ps Ni Fs Ags Ni Fs 18 Pi 1 1 i f S i N c Spcif P S Ss Mis s Ms P S Gb Mis Ni Mm Ags Ni Fs 18 0 10 1 Pjc A Ags Ni Fs 110 N c Spcif P s & Pc Ls 1 7 91 S Ss Mis s Ms P S

More information

Implementation Date Fall 2008. Communications & Transportation

Implementation Date Fall 2008. Communications & Transportation Implmi D ROGRAM CONCENTRATION: CAREER ATHWAY: Ahiu, Cui, Cmmuii & Tpi Cui Thi hw i ig pp u wih fuil kwlg kill f ui i f fu pibl ui f. I l i g phw f u pp f vi f ppuii i ii h f, uh Ahiu, Cui Egiig Cui Mgm.

More information

The Casino Experience. Let us entertain you

The Casino Experience. Let us entertain you The Csio Expeiee Let us eteti you The Csio Expeiee If you e lookig fo get ight out, Csio Expeiee is just fo you. 10 The Stight Flush Expeiee 25 pe peso This is get itodutio to gmig tht sves you moey Kik

More information

k d b y w m e o p z q f d m l m e j h g x j s q x c v b r g a d v q b v s t f j s q x c v j f h m z r r s q x c v b r g l u g b n S S c x z y i o p l

k d b y w m e o p z q f d m l m e j h g x j s q x c v b r g a d v q b v s t f j s q x c v j f h m z r r s q x c v b r g l u g b n S S c x z y i o p l k d y p d l a d t l u S S y p l d u p u t h p a a a h t h h HIV Va Rah: Ethal ad R ulaty I u I N T E R N A T I O N A L P a Day 1 8:00-8:15 a - Rtat 8:15-9:30 a - O al Op Faa Gald Pta Jú Halth Sulla Dpatt

More information

Excel Invoice Format. SupplierWebsite - Excel Invoice Upload. Data Element Definition UCLA Supplier website (Rev. July 9, 2013)

Excel Invoice Format. SupplierWebsite - Excel Invoice Upload. Data Element Definition UCLA Supplier website (Rev. July 9, 2013) Excel Invoice Format Excel Column Name Cell Format Notes Campus* Supplier Number* Invoice Number* Order Number* Invoice Date* Total Invoice Amount* Total Sales Tax Amount* Discount Amount Discount Percent

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

Form: Parental Consent for Blood Donation

Form: Parental Consent for Blood Donation A R C Wt, C 20006 Ptl Ct f B i Ifi T f t y t ll f i y tl t q y t l A R C ly. Pl ll 1-800-RE-CROSS (1-800-733-2767) v. if y v q r t t i I iv t f yr,, t, y v t t: 1. Y y t t l i ly, 2. Y y t t t l i ( k

More information

11 + Non-verbal Reasoning

11 + Non-verbal Reasoning Prti Tst + Non-vrl Rsoning R th instrutions rfully. Do not gin th tst or opn th ooklt until tol to o so. Work s quikly n s rfully s you n. Cirl th orrt lttr from th options givn to nswr h qustion. You

More information

A Quick Guide to Colleges. Offering Engineering Degrees

A Quick Guide to Colleges. Offering Engineering Degrees Qk gs ffg gg Dgs Fby 2007 www.dgs.g Qk gs ffg gg Dgs Ts qk f g ps sy sg (by s) f U.S. gs ss ffg b s (4-y) gs gg 363 ss, spg 50 ss ps Ds f b R. Ts sy s s gg g pgs by f gg Tgy (T, gz f g sy pgs pp s, pg,

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras BLADE 12th Generation Rafał Olszewski Łukasz Matras Jugowice, 15-11-2012 Gl o b a l M a r k e t i n g Dell PowerEdge M-Series Blade Server Portfolio M-Series Blades couple powerful computing capabilities

More information

EXECUTIVE SUMMARY. Survey Objective. How to Use This Report. Methodology

EXECUTIVE SUMMARY. Survey Objective. How to Use This Report. Methodology O M N NA ONAL AL N N MA K NG C OMP ANYW B C M OF WA AL O GAN Z A ON D C AL F O C NON D C AL F O C D B U O 2 0 1 2 l dm k g P c c u y F d g f d p h u yp d gp MM d m mb w hc mp h d l dm k g g z l u c u d

More information

A Simple Tale Joseph Conrad

A Simple Tale Joseph Conrad E R L y fm p, M V w q bf b pbk w x- w. I b,b fk. H y b y b m f w mybk w f f y y w x Ipwm.. I w vywy p p ; k w q w p p k p b, y f b m f p, m, f m f f ; p w w w. I y m pm p b w pp f T, ; m, b w vp, p wt

More information

Paper Technics Orientation Course in Papermaking 2009:

Paper Technics Orientation Course in Papermaking 2009: P P Otto Cou Pmkg 2009: g to mk u tt you ol o tgt P Wo ould ttd? Otto Cou Pmkg wll b of vlu to t followg gou of ol:- 1. P mll mloy, wo dl dtly wt t o of mkg d w to mov t udtdg of t o d t mll oto t bod

More information

FEE-HELP INFORMATION SHEET FOR DOMESTIC FULL FEE STUDENTS

FEE-HELP INFORMATION SHEET FOR DOMESTIC FULL FEE STUDENTS FEE-HELP INFORMATION SHEET FOR DOMESTIC FULL FEE STUDENTS This is n infomtion sht poducd by th Monsh Lw Studnts Socity Juis Docto Potfolio to ssist full f pying studnts (domstic) in undstnding th issus

More information

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity A p r il 2 2, 2 0 0 2 An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity Ta r u n Ch o r d ia, A s a n i S a r ka r, a n d A va n id h a r S u b r a h m a n ya m Go iz u e t a B u s in e s s

More information

Transient Voltage Suppressor SMBJ5.0 - SMBJ440CA

Transient Voltage Suppressor SMBJ5.0 - SMBJ440CA Features: Glass passivated junction Low incremental surge resistance, excellent clamping capability 600W peak pulse power capability with a 10/1,000μs waveform, repetition rate (duty cycle): 0.01% Very

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

W h a t is m e tro e th e rn e t

W h a t is m e tro e th e rn e t 110 tv c h a n n e ls to 10 0 0 0 0 u s e rs U lf V in n e ra s C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h a t is m e tro e th e rn e t O b je c tiv

More information

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. M P L S /V P N S e c u rity M ic h a e l B e h rin g e r < m b e h rin g @ c is c o.c o m > M b e h rin g - M P L S S e c u rity 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h

More information

State Corporate Income Tax-Calculation

State Corporate Income Tax-Calculation State Corporate Income Tax-Calculation 1 Because it takes all elements (a*b*c) to calculate the personal or corporate income tax, no one element of the corporate income tax can be analyzed separately from

More information

C e r t ifie d Se c u r e W e b

C e r t ifie d Se c u r e W e b C r t ifi d S c u r W b Z r t ifizi r t Sic h r h it im W b 1 D l gat s N ic o las M ay n c o u r t, C EO, D r am lab T c h n o lo gi s A G M ar c -A n d r é B c k, C o n su lt an t, D r am lab T c h n

More information

Make a positive impact on your business

Make a positive impact on your business k itiv ict y bi IC IC I H? hth y ti ti c fiy bi, hv ti th vic t ct t y f-vic ict ktig & it cti cy viig tich cicti ti t cit it f Lttbx vtiig it & igit i vic i h ic y & xii th t y ktig ivtt vic ic: Lttbx

More information

Other State Policy. CA Policy. Increase Requested

Other State Policy. CA Policy. Increase Requested Rate History Contact: 1 (800) 331-1538 Form * ** Date Date Name 1 NH94 I D 9/14/1998 N/A N/A N/A 35.00% 20.00% 1/25/2006 3/27/2006 8/20/2006 2 LTC94P I F 9/14/1998 N/A N/A N/A 35.00% 20.00% 1/25/2006 3/27/2006

More information

TERMINAL B. American Airlines

TERMINAL B. American Airlines Sll c l S & Ic F hl d K c l F z P ll Ph XpSp Sll :vv Sudblc Lcl Tv 2 G Rd g d Shbug G F E Sb d L Bu f hpl T Luk Au B P d Ph l B dlph k A B h c! Gp Jh Bd & R Shp uph H Sub g B k h ckqu Fl-A ck W Sv d A

More information

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 -

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 - E ffic a c y o f S e le c tiv e M y e lo id L in e a g e L e u c o c y te D e p le tio n in P y o d e r m a G a n g re n o su m a n d P so r ia sis A sso c ia te d w ith In fla m m a to r y B o w e l D

More information

In Going to my Naked Bed

In Going to my Naked Bed n Gg k B P Richrd Edwrds < n q n q < 5 g k sid sid mr g g k sid sid mr p i sw n t, pr < < d, k, prce, ful,, d, k, prce, ful,, n kg < k qh d, k, prce, ful,, s r lrd st k d, k, prce, qh ful,, s r wh g lrd

More information

New York Public School Spending In Perspec7ve

New York Public School Spending In Perspec7ve New York Public School Spending In Perspec7ve School District Fiscal Stress Conference Nelson A. Rockefeller Ins0tute of Government New York State Associa0on of School Business Officials October 4, 2013

More information

stichting mathematisch centrum

stichting mathematisch centrum chg hch cu AFDLING INFORMATICA W 52/75 NOVMBR L.G.L.T. MRTNS & J. C. VAN VLIT RPAIRING TH PARNTHSIS SKLTON OF ALGOL 68 PROGRAMS: PROOF OF CORRCTNSS P u b c 2 bhv 49 d 3 LI 0 T}:;. f 4 A T H M ). T ;. f.

More information

USI Master Policy Information

USI Master Policy Information Policy I.D. Gender A.B. (#327) M 86 United of Omaha $ 1,000,000.00 A.B. (#430) - (#436) M 86 Metlife $ 2,000,000.00 A.G. #1 (#371), (#610), (#624) M Conseco Life $ 3,125,000.00 10/Apr/10 A.G. #2 (#380),

More information

Big Data. Internet Research Group April, 2012. Peter Christy pchristy@irg-intl.com John Katsaros jkatsaros@irg-intl.com

Big Data. Internet Research Group April, 2012. Peter Christy pchristy@irg-intl.com John Katsaros jkatsaros@irg-intl.com Bg D I Rsch Gup Ap, 2012 P Chsy pchsy@g-.cm Jh Kss jkss@g-.cm 1 I 2011 gzs z h hy w sg fm gm. Rh h scg ss whch sm csy yz, hy hv ch h p wh busss c ffby yz vs mus f fm uck vub sghs. 2 A w usy ws uch Bg D

More information

Chapter VI. Social Security System. 1 Subject of Japan s Social Security System

Chapter VI. Social Security System. 1 Subject of Japan s Social Security System Cht VI Sil Sity Syt 1 Sbjt f J Sil Sity Syt Dwidlig Bitht d Agig Plti Th il ity yt dw tx d il i f it v, d i yt tht i t il wlf g t with th vi ik i lif fd by l h th wh hlth h b dgd by ill dibility, d th

More information

INNOVATION FOR FEEDING THE PLANET

INNOVATION FOR FEEDING THE PLANET D F y & IP ju m, A d h f g u c t h t d v F p p l It Th S d I T G A V I D E ET E I R F A d L s F E P css t f k p f H m T lut g g t v th d Th ducts wl u p fut th d 22 5 1 0 2 b m pt S U Au Bc, 1 v à t u

More information

Problem Set 2 Solution

Problem Set 2 Solution Due: April 8, 2004 Sprig 2004 ENEE 426: Cmmuicati Netwrks Dr. Naraya TA: Quag Trih Prblem Set 2 Sluti 1. (3.57) A early cde used i radi trasmissi ivlved usig cdewrds that csist biary bits ad ctai the same

More information

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M D E P A R T A M E N T O D E C O M P R A S E L I C I T A O A U T O R I Z A O P A R A R E A L I Z A O D E C E R T A M E L I C I T A T с R I O M O D A L I D A D E P R E G O P R E S E N C I A L N 034/ 2 0

More information

Part 3, Chapter 15 Appendix 15.10 MTS Surface Water Drainage Basis of Concept Design

Part 3, Chapter 15 Appendix 15.10 MTS Surface Water Drainage Basis of Concept Design t, Cpt Appx M f t Dg f Cpt Dg Y t Y - Dg - Itt ft t f t Dg - Dg Rpt R--CD- Rv Agt pt t t t pt tt qt f t It t t f t b p b pt pbt t t pt Jb b - Ov Ap & t t A H R f t tt Ut Kg wwwp Y t Y - Dg - Itt ft t

More information

RETHINK VITAL SIGNS. he e. ac n w. on n. o r. f ev. o d. t o c. ca n. o rt. s h. t p

RETHINK VITAL SIGNS. he e. ac n w. on n. o r. f ev. o d. t o c. ca n. o rt. s h. t p Vi l s h v k i d i h u b m gi l lly h h. i T g h bsis h i i vi i w s d l h b ic s m ly i i c s m vi i v y i. Vi s i d ls i c sig hg i d g. s h dc s i Th h isi y i s. s i k m Th v vid s h y i i l s g h

More information

CATARACTS AND POVERTY HOW ARE CATARACTS TREATED?

CATARACTS AND POVERTY HOW ARE CATARACTS TREATED? CATARACTS AND POVERTY HOW ARE CATARACTS TREATED? C uy i f CBM fu. I ul il, CBM u l ill v ffl qu l y vii mil u vi i il. Si uy iu i 1966, CBM Iil fm m 12 milli i li. Wi yu u fm u 600,000 i ully l l li vii

More information

Director s Statement

Director s Statement " b f u gh Th ngb h f h h y ung h h n f h n y p h ChGu m nwh nh d' T u n b nd n ' " A W k, h, ThC Pu p O F F C A L S E L E C T O N S u F mf 2 9 P C n : m z @m y b f nk m m 415 5 48 6 4 MAY BE FRANK Fnk

More information

WAVEGUIDES (& CAVITY RESONATORS)

WAVEGUIDES (& CAVITY RESONATORS) CAPTR 3 WAVGUIDS & CAVIT RSONATORS AND DILCTRIC WAVGUIDS OPTICAL FIBRS 導 波 管 & 共 振 腔 與 介 質 導 波 管 光 纖 W t rqu is t irowv rg >4 G? t losss o wv i two-odutor trsissio li du to iprt odutor d loss diltri o

More information

Alphabet Stitch Info Color Chart

Alphabet Stitch Info Color Chart Page 1 Alphabet Stitch Info Color Chart 0 1 2 Stitch Count: 3988 Height: 2.2 Width: 1.61 Stitch Count: 2958 Width: 1.26 Stitch Count: 3628 Width: 2.01 3 4 Stitch Count: 3671 Height: 2.2 Width: 1.54 Stitch

More information

State Annual Report Due Dates for Business Entities page 1 of 10

State Annual Report Due Dates for Business Entities page 1 of 10 State Annual Report Due Dates for Business Entities page 1 of 10 If you form a formal business entity with the state, you may be required to file periodic reports on the status of your entity to preserve

More information

The Bencher. Mentoring THE MAGAZINE OF THE AMERICAN INNS OF COURT. January/February 2011

The Bencher. Mentoring THE MAGAZINE OF THE AMERICAN INNS OF COURT. January/February 2011 Th Bch Juy/Fbuy 2011 THE MAGAZINE OF THE AMERICAN INNS OF COURT Mtg : x g B d l s h m m t t F g m d F gp M utsg Lwt O v l M p Im fm I EY S S A.M H C. E L O C NI Y B Ths tcl, usd wth pmss fm th Amc Is f

More information