CURRENT INTERRUPTION USING HIGH VOLTAGE AIR-BREAK DISCONNECTORS

Size: px
Start display at page:

Download "CURRENT INTERRUPTION USING HIGH VOLTAGE AIR-BREAK DISCONNECTORS"

Transcription

1 CURRENT INTERRUPTION USING HIGH VOLTAGE AIR-BREAK DISCONNECTORS PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Technische Universiteit Eindhoven, op gezag van de Rector Magnificus, prof.dr. R.A. van Santen, voor een commissie aangewezen door het College voor Promoties in het openbaar te verdedigen op dinsdag 16 maart 24 om 16. uur door David Francis Peelo geboren te Dublin, Ierland

2 Dit proefschrift is goedgekeurd door de promotoren: prof.dr.ir. R.P.P. Smeets en prof.ir. L. van der Sluis CIP-DATA LIBRARY TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Peelo, David F. Current interruption using high voltage air-break disconnectors / by David F. Peelo. Eindhoven : Technische Universiteit Eindhoven, 24. Proefschrift. ISBN NUR 959 Trefw.: hoogspanningsschakelaars / boogontladingen / elektrische doorslag. Subject headings: switchgear / switching / circuit-breaking arcs / electric breakdown.

3 A great flame follows a tiny spark. Dante Alighieri ( ) To my wife Anna-Lena, my children Anna-Maria and Nicholas and my granddaughters Anna and Emelie i

4

5 SUMMARY High voltage air-break disconnectors are intended for use as isolators and as such are operated under energized conditions. The disconnectors will therefore be required to interrupt unloaded transformer magnetizing, capacitive or loop currents in air dependent on the circumstances and the practices of individual utilities. Each of these switching duties is unique in terms of the arc-circuit interaction, arc sustainability and arc extinction. This research investigates this arc behaviour with particular emphasis on the loop switching case. The interruption of unloaded transformer magnetizing currents of 1 A or less is mainly dependent on achieving a sufficient disconnector contact gap spacing to withstand the transient recovery voltage. For currents greater than 1 A, thermal effects come into play and will promote longer arcing times. Inrush current may occur, also having the effect of prolonging the arcing time but not the arc length. The interruption process is one of repetitive breakrestrike with associated restriking overvoltages. The impact of the overvoltages on the transformer insulation structures is a matter for consideration. For capacitive currents of 1 A or less, successful interruption is dependent on achieving the minimum disconnector contact gap spacing to withstand the recovery voltage and on the ratio of the source and load side capacitances C S /C L. For currents greater than 1 A, thermal effects add to the complexity of the interruption process. The longest arcing times and highest restriking overvoltages occur when C S /C L < 1. The explanation for this lies in the magnitude of the equalization voltage immediately after restriking relative to the source voltage and the associated restrike current magnitudes. A number of arcing modes can be identified dependent on the current magnitude and C S /C L. The loop switching case is more complex with current interruption having the obvious dependency on the current magnitude and the loop impedance. The switching duty is one of current commutation from one circuit to a parallel circuit and arc extinction follows an initial arc instability. The research shows that the condition for arc instability is similar to that for an arc in a DC circuit. Potential for arc modelling is examined with a view to enabling simulation of this duty. The research is principally based on tests and observations on vertical break and centre-break type disconnectors. The extension of the research results and conclusions to double-break and pantograph type disconnectors is discussed as is suggestions for further research into the subject. iii

6 SAMENVATTING Titel: Het schakelen van stromen met hoogspanningsscheiders in open-lucht opstelling Hoogspanningsscheiders hebben als functie netdelen te isoleren en worden geschakeld onder spanning. Scheiders zullen derhalve kleine stromen moeten onderbreken die oftewel capacitief van karakter zijn, oftewel inductief (als magnetiseringsstroom van onbelaste transformatoren) oftewel het gevolg zijn van een commutatie schakeling, afhankelijk van de praktijken in de diverse energiebedrijven. Elk van deze schakelhandelingen is uniek in termen van wisselwerking tussen boog en circuit, de mogelijkheden tot in stand blijven van de boog en uiteindelijk de onderbreking. Deze studie onderzoekt dit booggedrag in scheiders in open-lucht opstelling, met vooral aandacht voor het commutatief schakelen: het forceren van bedrijfsstroom uit een netdeel naar een parallel geschakelde tak. Het onderbreking van magnetiseringsstromen in onbelaste transformatoren van 1 A of minder wordt vooral bepaald door het bereiken van een afstand tussen de scheider contacten, voldoende groot om de transiënte wederkerende spanning te kunnen weerstaan. Bij stromen groter dan 1 A gaan thermische processen een rol spelen, die langere boogtijden zullen veroorzaken. Inrush stromen kunnen optreden; deze zullen de boogtijd verlengen, maar vergroten niet de lengte van de boog. Het onderbrekingsproces wordt hier gekenmerkt door een opeenvolging van onderbrekingen en herontstekingen, met de daarbij behorende overspanningen. De gevolgen van deze overspanningen op de isolatie van transformator wikkelingen moeten in acht genomen worden. In het geval van capacitieve stromen van 1 A of minder, wordt een geslaagde onderbreking ten eerste bepaald door het bereiken van een minimale afstand tussen de scheider contacten om de wederkerende spanning te kunnen weerstaan en ten tweede door de verhouding van bron- en lastzijde capaciteit Cs/Cl. Voor stromen groter dan 1 A, maken thermische processen het onderbreken complexer. De langste boogtijden en de hoogste overspanningen als gevolg van herontstekingen treden op wanneer Cs/Cl < 1. De verklaring hiervoor moet gezocht worden in de grootte van de vereffeningsspanning meteen na de herontsteking ten opzichte van de bronspanning enerzijds, en in de grootte van de bijbehorende stromen anderzijds. Een aantal verschijningsvormen van de boog kan worden vastgesteld, afhankelijk van de grootte van de stroom en de verhouding Cs/Cl. Het commutatief schakelen is ingewikkelder, waarbij de stroom onderbreking wordt bepaald door de grootte van de stroom en de impedantie van de lus waarin de commutatie plaats vindt. De schakelhandeling bestaat uit commutatie van stroom uit een circuit naar een parallel circuit waarbij het doven van de boog het gevolg is van een aanvankelijke instabiliteit. Dit onderzoek toont aan dat de voorwaarde voor het optreden van een degelijke instabiliteit analoog is aan die van een gelijkstroom boog. De mogelijkheden van boog modellering zijn onderzocht met het oog op simulatie van deze schakelhandeling. Dit onderzoek richt zich met name op beproevingen en waarnemingen van scheiders met vertikaal bewegende armen, en scheiders met een centrale scheiding. De extrapolatie van de onderzoeks resultaten en -conclusies naar scheiders met dubbele onderbreking en pantograaf scheiders wordt behandeld, en is als aanbeveling voor verder onderzoek op dit gebied neergelegd. iv

7 CONTENTS Summary... iii Samenvatting...iv 1. High voltage air-break disconnectors Introduction Standards Bus and station arrangements Perspective Objective of the research Literature review Introduction Transformer magnetizing currents Capacitive currents Loop currents Free burning arcs in air Conclusions Interrupting transformer magnetizing current Introduction Analysis Restriking and its consequences Inrush currents Auxiliary interrupting devices Conclusions Interrupting capacitive currents Introduction Analysis Auxiliary interrupting devices Field experience Video record review Capacitive current switching tests Conclusions Loop switching Introduction Loop switching tests Initial current, loop impedance and arcing time Arc video record analysis Application perspective Electrical characteristics of the arc Conclusions...11 v

8 6. Discussion on use of other disconnector types General conclusions and suggestions for further research References Annex A Annex B Transformer transient recovery voltages EHV transformer switching case study Annex C Video still images: Figures C1 to C Annex D Auxiliary interrupting devices and capacitive currents Annex E Annex F Comparative analysis of loop switching tests by Andrews, Janes and Anderson Influence of weather Acknowledgments Curriculum Vitae vi

9 Section 1 High voltage air-break disconnectors 1.1 Introduction The function of air-break disconnectors in high voltage power systems is to provide electrical and visible isolation of one part of the system. The isolation generally takes two forms: 1. Isolation related to normal day-to-day operation of the power system. For example, shunt reactors required only during light load periods are switched out using circuit breakers and then isolated by disconnectors during peak load periods. 2. Isolation related to repair or maintenance on transmission lines or station equipment such as transformers, circuit breakers and so on. In the latter regard, the disconnectors are a major contributer to personnel safety. In North America and no doubt similarly elsewhere, power system safety practices require a so-called guaranteed point of isolation with a visible break and a disconnector mechanically locked in the open position meets this requirement. If the disconnector is motor-operated, then the electrical circuit of the operator is also visibly isolated by means of a knife switch or a removable fuse link. To serve the purpose of isolation, disconnectors are required to have a greater voltage withstand capability across the open gap than to ground. The purpose of this is to ensure that surge voltages originating in the power system or due to lightning activity will more likely cause flashover to ground than across the open gap. At system voltages of 245 kv and below, this requirement adds at least 1% above the line to ground voltage withstand capability. 1 At system voltages of 3 kv and above, the requirement is stated as a bias voltage test, i.e. an AC voltage applied to one side of the disconnector and a switching or lightning surge applied to the other. To achieve isolation disconnectors are operated under energized conditions and will thereby interrupt current, the type of current being dependent on the circumstances. This interruption of current in air by disconnectors is the subject of this thesis. To establish the background for the subject, this section further provides an overview of the following: the different types of high-voltage air break disconnectors in use; the type and ranges of current to be interrupted by disconnectors; how the subject is treated in standards; typical bus and station arrangements. The section concludes with a perspective on the need for this work and the objectives of this research effort. 1

10 Section 1 High voltage air-break disconnectors come in a variety of types and mounting arrangements. The four most commonly used types are: Vertical break type Centre side break type Double side break type Pantograph type Of these types, the vertical break type is the most used and is the type primarily considered in this thesis. The vertical break disconnector is shown in Fig The active parts of the disconnector are the hinge end assembly, the blade and the jaw end assembly. The left-most insulator rotates to open or close the disconnector. The blade is shown open to about a 6 angle from the closed position, the hinge-end being to the left and the jaw end to the right. This disconnector type is usually horizontally mounted (base frame horizontal as shown in Fig. 1.1) but can also be vertically mounted (base frame and active parts vertical) or, at medium voltage, inverted mounted (base frame horizontal with active parts also horizontal but underneath). Standard phase spacings are used and overhead clearances must be such as to accommodate the fully open disconnector blade. Fig. 1.1 Vertical break disconnector horizontally mounted Courtesy of HAPAM B.V. The centre break disconnector is shown in Fig The active parts consist of two blades which make and break at the centre and both insulators rotate to open or close the disconnector. This disconnector type is used mainly where overhead clearances are restricted but also where low substation profiles are desired. Because the blades are reaching horizontally, the phase spacing must be increased above standard values and the disconnectors thus require a larger area than the vertical break type. 2

11 High voltage air-break disconnectors The double break disconnector is a variation on the centre break type and is shown in Fig The active parts consist of two jaw assemblies, one at each end, and a rotating blade. The centre insulator rotates to open or close the disconnector. The disconnector requires an area somewhat greater than that for a centre break disconnector. The pantograph switch, shown in Fig. 1.4, is used quite widely outside of North America and Fig. 1.2 Centre break disconnector only to a very limited degree within North America. The Courtesy of HAPAM B.V. active parts consist of a fixed stirrup arrangement attached to busbar at the top, a scissor type blade and a hinge assembly at the bottom. The smaller of the two insulators rotates to open or close the disconnector. This disconnector type clearly requires the least area and, in addition to providing isolation, also provides transitions from high to low busbars. Because disconnectors are expected to interrupt certain current levels as discussed later in this section, it is desirable to avoid arcing on the main contacts or on corona shields (refer to Fig. 1.1). For this reason disconnectors, usually by customer request, are equipped with arcing horns as shown in Fig The blade is provided with an arcing tip and on opening the current commutates from the main contacts to the arcing contacts thus achieving their purpose. On closing, making (prestriking) occurs on the arcing horns. In North American terminology, a disconnector equipped with arcing horns is referred to as a horn gap disconnector and requiring of a larger phase spacing than a disconnector without arcing horns. The arcing horns do not contribute to current interruption but rather provide only a location for the arc to Fig. 1.3 Double break disconnector root itself. Courtesy of HAPAM B.V. 3

12 Section 1 The interrupting capability of disconnectors can be increased by the addition of auxiliary interrupting devices. These devices include gas-blast devices (no longer in use), vacuum switches, commutating devices and, most relevant to this work, whip type devices as shown in Figs. 1.6 and 1.7. These devices achieve a fast moving contact effect when the whip releases and are widely used in North America to interrupt transformer magnetizing current and small capacitive currents. The devices are discussed further in sections 3 and 4 and in Annex D. Fig. 1.4 Pantograph disconnectors High voltage air-break disconnectors Courtesy of HAPAM B.V. do not have current interrupting ratings. However, by virtue of the fact that the disconnectors have a fixed and a moving contact, they have a certain current interrupting capability. In brief here but discussed in detail later, the currents to be interrupted are as follows: Transformer magnetizing currents: The current at high voltage is usually less than 2 A equivalent rms for modern low loss transformers and is non-sinusoidal with a high 3rd harmonic content. The recovery voltage that appears across the disconnector after current interruption is the difference between the source side power frequency voltage and the transformer side damped low frequency (less than 3 Hz) oscillation. Capacitive currents: For busbars with connected instrument transformers, the current is less than 1 A but with some exceptions in the range 1 to 2 A (EHV series capacitor bank platforms). For short lines, currents up to 2 A Fig. 1.5 Vertical break disconnector jaw assembly showing the main contacts and the arcing horn Courtesy of HAPAM B.V. 4

13 High voltage air-break disconnectors Fig. 1.6 Quick-break whip type device on 115 kv vertical break disconnector (closed position) Courtesy of Pacific Air Switches Corporation Fig. 1.7 Quick-break whip type device operation (position just prior to release of whip) Courtesy of Pacific Air Switches Corporation may be applicable. The recovery voltage that appears across the disconnector after current interruption is the difference between the source side power frequency voltage and the trapped DC charge related voltage on the busbar or line. Loop currents: Loop currents can be 1 A or more dependent on individual utility practice. The switching duty is a commutation or transfer of current from one circuit, such as a busbar or transmission line, to a parallel circuit. In the case of disconnectors, this is a natural commutation driven by arc voltage. As the arc voltage builds up, the current in the disconnector is gradually reduced to zero by transfer to the parallel circuit. The power frequency voltage that appears across the disconnector after total current transfer is referred to as the open circuit voltage or, for the case of current transfer between busbars, as the bus-transfer voltage. For loop switching between transmission lines, the open circuit voltage can be as high as 6 or 7 kv, but in most cases is in the order of a few kv. For loop switching between busbars, the bus-transfer voltage is less than 1 V. 5

14 Section Standards Disconnector standards recognize the existence of current interrupting capability. The International Electrotechnical Commission (IEC) defines a disconnector as: 1 A mechanical switching device which provides, in the open position, an isolating distance in accordance with specific requirements. NOTE: A disconnector is capable of opening and closing a circuit when either negligible current is broken or made, or when no significant change in the voltage across the terminals of each of the poles of the disconnector occurs. It is also capable of carrying currents under normal circuit conditions and carrying for a specified time currents under abnormal conditions such as short-circuit. Two additional notes are applicable: NOTE 1: Negligible current implies currents such as the capacitive currents of bushings, busbars, connections, very short lengths of cable, currents of permanently connected impedances of circuit-breakers and currents of voltage transformers and dividers. For rated voltages of 42 kv and below, a current not exceeding.5 A is a negligible current for the purpose of this definition; for rated voltages above 42 kv and currents exceeding.5 A, the manufacturer should be consulted. No significant change in voltage refers to such applications as the bypassing of induction voltage regulators or circuit-breakers. NOTE 2: For a disconnector having a rated voltage of 52 kv and above, a rated ability of bus-transfer current switching may be assigned. With respect to Note 2 above, the applicable rated bus-transfer voltages are given in Annex B of reference 1 and for convenience shown below: 6

15 High voltage air-break disconnectors Bus-transfer is loop switching between busbars within a substation. Gas insulated disconnectors are those associated with gas insulated switchgear or GIS as it is commonly known. The loops formed by such switchgear are short compared to those found in air insulated switchgear arrangements and hence the lower recovery or bus-transfer voltages. In North America, the term disconnecting or disconnect switch is used instead of disconnector. Such a device is defined by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) as: 2 A mechanical switching device used for changing the connections in a circuit, or for isolating a circuit or equipment from the source of power. NOTE: It is required to carry normal load current continuously and also abnormal or short-circuit currents for intervals as specified. It is also required to open or close circuits when negligible current is broken or made, or when no significant change in the voltage across the terminals of each of the switch poles occurs. The definitions are very similar both recognizing an ability to break negligible current. Only IEC, however, states specific values: up to.5 A of capacitive charging current and, for specific disconnectors, a bus-transfer ability of 16 A against open-circuit voltages of 1 V to 3 V (Annex B of reference 1). An earlier version of an IEEE standard included the following note: 3 A disconnecting switch and a horn-gap switch have no interrupting rating. However, it is recognized that they may be required to interrupt the charging current of adjacent buses, supports and bushings. Under certain conditions, they may interrupt other relatively low currents, such as: 1. Transformer magnetizing current. 2. Charging currents of lines depending on length, voltage, insulation and other local conditions. 3. Small load currents. Horn-gap disconnectors generally have wider phase spacings. The implication is that such are used to break currents and that some accommodation should be made for the reach of the arc towards other phases or grounded structures. In fact, this note recognizes that disconnectors are commonly used in North America to break small capacitive currents, transformer magnetizing currents and loop currents. The standard was originally an American National Standards Institute (ANSI) standard and was revised in 1992 to become an IEEE standard. At that time, the above-discussed note was removed. The reason for this was that a guide on current interruption had been developed 4. The guide was based on the work of Andrews et al 5 and Peelo. 6 For reasons discussed later in sections 3 and 5 and Annex E, the guide should be viewed as questionable. 7

16 Section Bus and station arrangements It is evident that, essentially from conception, disconnectors were assumed to have a current interrupting capability. Bus arrangements in turn exploited this capability thus avoiding the use of more expensive load-break switches or circuit breakers. Examples of such bus arrangements are shown in Figs. 1.8 to The bus arrangement and required disconnector current interrupting capability are as follows: Fig. 1.8 shows a single bus arrangement common at generating stations and the disconnectors are expected to have unloaded transformer switching capability. Fig. 1.9 shows a double bus arrangement common outside of North America and the disconnectors shown are expected to have a bus-transfer loop switching capability. Fig. 1.1 shows an H-bus arrangement and the disconnects shown are expected to have an unloaded transformer switching capability. Fig shows a so-called Jones-type subtransmission network arrangement common Fig. 1.8 Single bus arrangement in North America. Circuit breakers CB2 and CB5 are normally open and to take line section LS1 out of service the sequence would be: close CB2, open disconnector B to loop switch the load current and then open disconnector A to switch out the short line length. Disconnectors at the transformers are used to switch the unloaded units. Fig. 1.9 Double bus arrangement Fig. 1.1 H-bus arrangement 8

17 High voltage air-break disconnectors Fig Jones-type sub-transmission network arrangement 9

18 Section Perspective To put the foregoing discussion in perspective, we can state: 1. There is added-value in utilizing the (inherent) current interrupting capability of disconnectors; in fact, without that capability power systems would be difficult, if not impossible, to operate. 2. Surveys conducted by the IEEE in 1949 and 1962 indicate the range of currents involved in the past which is not to say that they are applicable according to today s practices. 7, 8 The noted magnetizing currents in particular reflect the high loss transformers that were once common and now being replaced by larger low loss units with quite different transient recovery voltage characteristics. The surveys are discussed further in subsection Despite the often-cited work of Andrews et al, 5 practice appears to be one of trial-anderror, i.e. if it worked once then it can be done again under the same circumstances. Establishing rules is not a trivial task, particularly given that the interrupting medium is atmospheric air and the arc is free-burning. 4. Looking to the future, deregulation is a major driver to operate power systems more effectively with fewer planned outages, even short-term outages. In addition, this is expected to be achieved with existing equipment and puts more onus on breaking circuits using disconnectors. 5. An overriding concern is personnel safety. Many disconnectors are manually operated with varying types of mechanical operators and the switching is subject to ongoing complaint and discussion. 1.5 Objective of the research The use of air-break disconnectors to interrupt current has a mainly trial-and-error basis. The reason for this is that little or no research effort has been devoted to current interruption in atmospheric air and to the behaviour of the associated free burning arcs. Unlimited propagation of the arc is obviously not permissible and its representation is not only as a time varying electrical element but also as a time varying physical element in space. The cases of interest are those of interrupting transformer magnetizing current, capacitive currents and loop currents and are addressed in this work. As shown in the literature review in section 2, no consideration has been given up to now to the conditions that must be satisfied in order for the current to be interrupted and such consideration is the purpose of this thesis. Consequently, the goal of this research is: to investigate and interpret free burning arc behaviour from an engineering perspective; 1

19 High voltage air-break disconnectors to advance the engineering basis for the use of air-break disconnectors for the abovenoted switching duties; to determine arc model parameters for the loop switching case to enable simulation of this switching duty. This research work is based on experiences and practices provided by BC Hydro, Bonneville Power Administration, Kinectrics Inc. (formerly Ontario Hydro Research), Manitoba Hydro and Puget Sound Energy. Testing associated with the work was performed during the period at Powertech Laboratories Inc. in British Columbia, Canada and at the high power laboratories of Eindhoven University of Technology and KEMA in The Netherlands. Disconnector information was provided by HAPAM B.V. of Bunschoten, The Netherlands, who also made two disconnectors available for testing purposes at KEMA, and by Pacific Air Switches Corporation of Forest Grove, Oregon. 11

20

21 Section 2 Literature review 2.1 Introduction Literature relating to current interruption using air-break disconnectors is quite sparse and comes almost exclusively from North American sources. The reason for this is probably the historically long practice of using disconnectors for this purpose as compared to the other parts of the world. Further literature of relevance is that relating to free-burning arcs in air and sourced from North America, Europe and Japan. The review is divided into four topics: transformer magnetizing currents, capacitive currents, loop switching and finally free-burning arcs in air. First, however, surveys of North American utility practices are considered. Surveys of actual practices were conducted by the AIEE (American Institute of Electrical Engineers later renamed to IEEE) in 1949, 7 the IEEE in and by IREQ in In the 1949 survey, fifty-nine utilities of the time provided responses on successful interruption of magnetizing current (Fig. 2.1) and successful or unsuccessful interruption of line charging current (Fig. 2.2). Magnetizing current (A) Transformer voltage (kv) Fig Survey: magnetizing current interruption using horn-gap disconnectors AIEE now IEEE Respondents were asked to define successful operation and fifty replied as follows: 13 - arc is interrupted without operation of the protective relays or system short circuit but perhaps after disconnector is fully open arc is interrupted before disconnector is fully opened. Further comment or advice included recommending wider phase spacing and overhead clearances; using only vertical break disconnectors; and using operating mechanisms that allow the blades to open quickly, i.e. not the gear reduction type of mechanism. 13

22 Section 2 25 Charging current (A) % successful 9 to 99% successful 75 to 8% successful System voltage (kv) Fig Survey: interruption of line charging current using horn-gap disconnectors AIEE now IEEE The IEEE 1962 survey was more comprehensive including breaking loop currents and recognizing the use of auxiliary arc quenching devices developed in the 195s. These devices ranged from vacuum switches and quick-break (whip-type) devices to a blast device that actually blasted air, N 2 or SF 6 gas at the arc. The results of the survey based on responses from seventy-one utilities are shown in Figs. 2.3, 2.4 and 2.5. F1 16 Magnetizing current (A) Transformer voltage class (kv) 1% successful 9 to 99% successful 6 kva rule Power (6 kva rule) Fig Survey: magnetizing current interruption using air break disconnectors IEEE F1 The survey notes the existence of the 6 kva rule where the interrupting limit is given by: 3 current voltage across the open switch. The source of the rule is unknown and its use will be reviewed later. 14

A3-301 CURRENT INTERRUPTION WITH HIGH VOLTAGE AIR-BREAK DISCONNECTORS. J.H. SAWADA BC HYDRO (Canada) J.G. KRONE HAPAM B.V.

A3-301 CURRENT INTERRUPTION WITH HIGH VOLTAGE AIR-BREAK DISCONNECTORS. J.H. SAWADA BC HYDRO (Canada) J.G. KRONE HAPAM B.V. 21, rue d'artois, F-75008 Paris http://www.cigre.org A3-301 Session 2004 CIGRÉ CURRENT INTERRUPTION WITH HIGH VOLTAGE AIR-BREAK DISCONNECTORS D.F. PEELO* DF PEELO & ASSOCIATES R.P.P. SMEETS KEMA HIGH-POWER

More information

Unified requirements for systems with voltages above 1 kv up to 15 kv

Unified requirements for systems with voltages above 1 kv up to 15 kv (1991) (Rev.1 May 2001) (Rev.2 July 2003) (Rev.3 Feb 2015) Unified requirements for systems with voltages above 1 kv up to 15 kv 1. General 1.1 Field of application The following requirements apply to

More information

IEC and IEEE Standards for High-Voltage Switchgear and Controlgear Present Situation and Future Evolution

IEC and IEEE Standards for High-Voltage Switchgear and Controlgear Present Situation and Future Evolution IEC and IEEE Standards for High-Voltage Switchgear and Controlgear Present Situation and Future Evolution Denis Dufournet Chairman IEC TC 17 & SC17A Fellow IEEE Senior Expert Areva T&D Mumbai, January,

More information

SF 6 Gas Insulated Switchgear Type SDF for 170 kv

SF 6 Gas Insulated Switchgear Type SDF for 170 kv Three Phase Encapsulated Type SF 6 Gas Insulated Switchgear Type SDF for 170 kv 06B1-E-0001 With Trustworthy Technology, Structure Fuji Electric as a manufacturer of comprehensive substation equipment

More information

Fundamentals of Modern Electrical Substations Part 1: Mission of Electrical Substations and their Main Components

Fundamentals of Modern Electrical Substations Part 1: Mission of Electrical Substations and their Main Components Fundamentals of Modern Electrical Substations Part 1: Mission of Electrical Substations and their Main Components Course No: E02-010 Credit: 2 PDH Boris Shvartsberg, Ph.D., P.E., P.M.P. Continuing Education

More information

MV, HV AND EHV SWITCHGEAR TESTING & COMMISSIONING

MV, HV AND EHV SWITCHGEAR TESTING & COMMISSIONING Training Title MV, HV AND EHV SWITCHGEAR TESTING & COMMISSIONING Training Duration 5 days Training Date MV, HV and EHV Switchgear Testing & Commissioning 5 20 24 Apr $3,750 Dubai, UAE In any of the 5 star

More information

EMTP STUDIES PERFORMED TO INSERT LONG AC CABLES IN THE FRENCH GRID

EMTP STUDIES PERFORMED TO INSERT LONG AC CABLES IN THE FRENCH GRID Tension (kv) Impedance (Ohms) EMTP STUDIES PERFORMED TO INSERT LONG AC CABLES IN THE FRENCH GRID frequency (Hz) Simon DESCHANVRES Yannick VERNAY RTE, CNER, Substations Department t (ms) EMTP-RV Users Group

More information

ALTERNATIVE METHODS FOR INTERNAL ARC TESTS ON 12 KV AND 24 KV METAL-ENCLOSED SWITCHGEARS WITH COMPACT RMU

ALTERNATIVE METHODS FOR INTERNAL ARC TESTS ON 12 KV AND 24 KV METAL-ENCLOSED SWITCHGEARS WITH COMPACT RMU ALTERNATIVE METHODS FOR INTERNAL ARC TESTS ON 12 KV AND 24 KV METAL-ENCLOSED SWITCHGEARS WITH COMPACT RMU George CURCANU, Constantin ILINCA, Ilie SBORA ICMET Craiova, Romania, Calea Bucuresti 144, phone:

More information

New Distribution Class Arrester Ground Lead Disconnector Design Enhances Detonation Reliability and Improves Arrester Performance

New Distribution Class Arrester Ground Lead Disconnector Design Enhances Detonation Reliability and Improves Arrester Performance New Distribution Class Arrester Ground Lead Disconnector Design Enhances Detonation Reliability and Improves Arrester Performance Dennis W. Lenk, Fellow, IEEE Abstract-- This paper examines performance

More information

VACUUM INTERRUPTER IMPULSE VOLTAGE TESTING PROCEDURES SHOULD RECOGNIZE INITIAL BREAKDOWNS AS RECONDITIONING EVENTS

VACUUM INTERRUPTER IMPULSE VOLTAGE TESTING PROCEDURES SHOULD RECOGNIZE INITIAL BREAKDOWNS AS RECONDITIONING EVENTS VACUUM INTERRUPTER IMPULSE VOLTAGE TESTING PROCEDURES SHOULD RECOGNIZE INITIAL BREAKDOWNS AS RECONDITIONING EVENTS R. Kirkland Smith, Ph.D. Cutler-Hammer 200 Westinghouse Circle, Horseheads, NY 14845-2277,

More information

www.siemens.com/energy High Voltage Circuit Breakers 3AP Type 72.5 kv to 800 kv Answers for energy.

www.siemens.com/energy High Voltage Circuit Breakers 3AP Type 72.5 kv to 800 kv Answers for energy. s www.siemens.com/energy High Voltage Circuit Breakers AP Type 7.5 kv to 800 kv Answers for energy. The AP High Voltage Circuit Breakers Available up to 800 kv Decades of our experience in high voltage

More information

Cahier technique no. 193

Cahier technique no. 193 Collection Technique... Cahier technique no. 193 MV breaking techniques S. Théoleyre "Cahiers Techniques" is a collection of documents intended for engineers and technicians, people in the industry who

More information

ELECTRICAL INSULATION TESTING OF HV EQUIPMENT UP TO 33kV

ELECTRICAL INSULATION TESTING OF HV EQUIPMENT UP TO 33kV 1. SCOPE This document details PowerSystems requirements for electrical testing of HV Equipment up to and including 33kV. 2. ISSUE RECORD This is a Reference document. The current version of Controlled

More information

Assessment of the Technical Issues relating to Significant Amounts of EHV Underground Cable in the All-island Electricity Transmission System

Assessment of the Technical Issues relating to Significant Amounts of EHV Underground Cable in the All-island Electricity Transmission System Assessment of the Technical Issues relating to Significant Amounts of EHV Underground Cable in the All-island Electricity Transmission System Summary Report November 2009 Technical Report on using EHV

More information

CHAPTER 7 CONCLUSION. The bias voltage test recommended by IEC as a method of. testing of the longitudinal insulation of high voltage

CHAPTER 7 CONCLUSION. The bias voltage test recommended by IEC as a method of. testing of the longitudinal insulation of high voltage CHAPTER 7 CONCLUSION The bias voltage test recommended by IEC as a method of testing of the longitudinal insulation of high voltage switchgear permits to test the longitudinal insulation as per conditions

More information

MEDIUM VOLTAGE CE-BF SWITCHBOARDS. UP TO 40.5 kv. CE - BF - C - en - REV.00 2012.4

MEDIUM VOLTAGE CE-BF SWITCHBOARDS. UP TO 40.5 kv. CE - BF - C - en - REV.00 2012.4 CE - BF - C - en - REV.00 2012.4 APPLICATION CE-BF Switchbords up to 40.5 kv are designed for use in public and industrial distribution system up to 40,5KV for the operation and protection of lines, transformers,

More information

SHORT CIRCUIT CURRENT CALCULATION AND PREVENTION IN HIGH VOLTAGE POWER NETS

SHORT CIRCUIT CURRENT CALCULATION AND PREVENTION IN HIGH VOLTAGE POWER NETS Bachelor's Thesis Electrical Engineering June 2014 SHORT CIRCUIT CURRENT CALCULATION AND PREVENTION IN HIGH VOLTAGE POWER NETS MD FARUQUL ALAM SALMAN SAIF HAMID ALI School of Engineering Blekinge Tekniska

More information

AMSC s Superconductor Cable Technologies for Electric Utilities

AMSC s Superconductor Cable Technologies for Electric Utilities International Workshop 2014 AMSC s Superconductor Cable Technologies for Electric Utilities Michael Ross, P.E. Managing Director of Superconductor Power Systems AMSC Corporate Facts Headquartered in MA,

More information

INTERNATIONAL STANDARD

INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONAL STANDARD IEC 60071-2 Third edition 1996-12 Insulation co-ordination Part 2: Application guide This English-language version is derived from the original bilingual publication by leaving out

More information

ECE 586b Course Project Report. Auto-Reclosing

ECE 586b Course Project Report. Auto-Reclosing ECE 586b Course Project Report Auto-Reclosing Srichand Injeti May 5, 2008 Department Of Electrical and computer Engineering University Of Western Ontario, London Ontario Table of contents 1. Introduction...1

More information

3.1.1 Full Type Tests & Routine Tests according to Clause 8 2 & 8 3. 4.0 Instructions For Installation, Operation & Maintenance

3.1.1 Full Type Tests & Routine Tests according to Clause 8 2 & 8 3. 4.0 Instructions For Installation, Operation & Maintenance SPECIFICATION FOR LOW VOLTAGE SWITCHBOARD SEN I N D E X Description 10 STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS 11 Standards 12 General Operating Conditions 13 General Description Of Switchboard 131 Structure 132

More information

Current Limiting Protector For Systems rated 2.8-38kV and continuous currents through 5000A.

Current Limiting Protector For Systems rated 2.8-38kV and continuous currents through 5000A. Current Limiting Protector For Systems rated 2.8-38kV and continuous currents through 5000A. Arc Flash and Arc Blast reduction Network protection SCADA adaptable Indoor/outdoor application Professional

More information

Advantages of Fixed Circuit Breaker Switchgear

Advantages of Fixed Circuit Breaker Switchgear Advantages of Fixed Circuit Breaker Switchgear by Lionel Mackay, EDF Energy, and Mike Adams, Schneider Electric Ltd Introduction The purpose of this paper is to review the advantages of fixed circuit breaker

More information

IEEE Power, Switchgear, Substations & Relays Standards Collection: VuSpec

IEEE Power, Switchgear, Substations & Relays Standards Collection: VuSpec IEEE Power, Switchgear, Substations & Relays Standards Collection: VuSpec Summary This new comprehensive collection represents the most complete resource available for professional engineers looking for

More information

For a phase-to-phase voltage between 100 V and 1000 V. The standard ratings are: 400 V - 690 V - 1000 V (at 50 Hz)

For a phase-to-phase voltage between 100 V and 1000 V. The standard ratings are: 400 V - 690 V - 1000 V (at 50 Hz) 24 1. NETWORK CONFIGURATIONS definition Standard IEC 38 defines voltage ratings as follows: - Low voltage () For a phase-to-phase voltage between 100 V and 1000 V. The standard ratings are: 400 V - 690

More information

TWENTIES WORKSHOP, EWEA 2012 Unveiling the future energy system: full scale demonstrations to reach 2020 targets. 17th April 2012

TWENTIES WORKSHOP, EWEA 2012 Unveiling the future energy system: full scale demonstrations to reach 2020 targets. 17th April 2012 TWENTIES WORKSHOP, EWEA 2012 Unveiling the future energy system: full scale demonstrations to reach 2020 targets 17th April 2012 Session 2 Technological challenges to cope with in TWENTIES field tests

More information

Joslyn Clark Controls, Inc.

Joslyn Clark Controls, Inc. Joslyn Clark Controls, Inc. CAPACITOR SWITCHING VACUUM CONTACTORS vs. AIR BREAK CONTACTORS APPLICATION PRECAUTIONS & CALCULATIONS TO LIMIT HIGH FREQUENCY & HIGH CURRENT 2 QUESTION: WHY IS A VACUUM CONTACTOR

More information

Fundamentals of Power

Fundamentals of Power Fundamentals of Power Fundamentals of Power 2008 American Power Conversion Corporation. All rights reserved. All trademarks provided are the property of their respective owners. Learning Objectives At

More information

Experiment A5. Hysteresis in Magnetic Materials

Experiment A5. Hysteresis in Magnetic Materials HYSTERESIS IN MAGNETIC MATERIALS A5 1 Experiment A5. Hysteresis in Magnetic Materials Objectives This experiment illustrates energy losses in a transformer by using hysteresis curves. The difference betwen

More information

UNIT 5: HIGH VOLTAGE TESTING & INSULATION COORDINATION

UNIT 5: HIGH VOLTAGE TESTING & INSULATION COORDINATION UNIT 5: HIGH VOLTAGE TESTING & INSULATION COORDINATION Important Definitions: Disruptive Discharge Voltage: This is defined as the voltage which produces the loss of dielectric strength of an insulation.

More information

Switching of capacitors and filter circuits

Switching of capacitors and filter circuits Medium-voltage switchgear Switching of capacitors and filter circuits Solutions for the high demands on switching technology White Paper Edition 2015 siemens.com/medium-voltage-switchgear Switching of

More information

Hyperlinks are Inactive

Hyperlinks are Inactive Prepared by: NIB/EOB PLANNING GUIDE FOR SINGLE CUSTOMER SUBSTATIONS SERVED FROM TRANSMISSION LINES 05503 Department: Electric T&D Section: T&D Engineering and Technical Support Approved by: G.O. Duru (GOD)

More information

Typical Data Requirements Data Required for Power System Evaluation

Typical Data Requirements Data Required for Power System Evaluation Summary 66 Carey Road Queensbury, NY 12804 Ph: (518) 792-4776 Fax: (518) 792-5767 www.nepsi.com sales@nepsi.com Harmonic Filter & Power Capacitor Bank Application Studies This document describes NEPSI

More information

SWITCHGEAR PROTECTION

SWITCHGEAR PROTECTION LECTURE NOTES ON SWITCHGEAR PROTECTION IV B. Tech I semester (JNTUH-R09) Mr. P SHIVAKUMAR Assistant Professor ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING INSTITUTE OF AERONAUTICAL ENGINEERING DUNDIGAL, HYDERABAD

More information

8 Speed control of Induction Machines

8 Speed control of Induction Machines 8 Speed control of Induction Machines We have seen the speed torque characteristic of the machine. In the stable region of operation in the motoring mode, the curve is rather steep and goes from zero torque

More information

The Intelligent AX1 Switchgear for Medium Voltage

The Intelligent AX1 Switchgear for Medium Voltage The Intelligent AX1 Switchgear for Medium Voltage Leif Lundin, Manager of Research and Development, Division Medium Voltage and Compact Substations, ABB Distribution, Sweden Abstract The newly launched

More information

7. Reactive energy compensation

7. Reactive energy compensation 593 7. Reactive energy compensation 594 7. REACTIVE ENERGY COMPENSATION Reactive energy compensation is an important element for reducing the electricity bill and improving the quality of the electrical

More information

Type XPI-III Surge Arresters Maximum System Voltage 2 to 48 kv

Type XPI-III Surge Arresters Maximum System Voltage 2 to 48 kv Type XPI-III Surge Arresters Maximum System Voltage 2 to 48 kv XPI-III Metal Oxide Surge Arrester XPI-III Metal Oxide Surge Arresters are for protection of switchgear, transformers, and other equipment

More information

Disconnectors and Earthing Switches 36 kv up to 800 kv

Disconnectors and Earthing Switches 36 kv up to 800 kv Power Transmission and Distribution Disconnectors and Earthing Switches 36 kv up to 800 kv Ruhrtal & Siemens: A strong and successful team We manufacture high quality high-voltage disconnectors and earthing

More information

Capacitor Bank Switching with Vacuum Circuit Breakers

Capacitor Bank Switching with Vacuum Circuit Breakers Technical collection Capacitor Bank Switching with Vacuum Circuit Breakers 2008 - Conferences publications H. Schellekens ISBN XXIII rd Int. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum-Bucharest-2008

More information

A Practical Guide to Dielectric Testing

A Practical Guide to Dielectric Testing Chroma Systems Solutions, Inc. A Practical Guide to Dielectric Testing 19032 Series Electrical Safety Analyzer & 19050 Series Hipot Tester AC/DC/IR/SCAN Keywords: Dielectric tests, insulation resistance

More information

The following table shows approximate percentage wise the

The following table shows approximate percentage wise the SHORT-CIRCUIT CALCULATION INTRODUCTION Designing an electrical system is easy and simple, if only the normal operation of the network is taken into consideration. However, abnormal conditions which are

More information

Earth Fault Detection Basics in Theory

Earth Fault Detection Basics in Theory Earth Fault Detection Basics in Theory Author: Dipl.-Ing. Ingo Kühnen Woodward Power Solutions Krefelder Weg 47 47906 Kempen, Germany Kempen, 16.04.2010 Earth_Fault_Detection_20100416.doc page 1 1. Star

More information

Power factor correction and harmonic filtering. Catalogue. Propivar capacitors and MV banks

Power factor correction and harmonic filtering. Catalogue. Propivar capacitors and MV banks and harmonic filtering Catalogue 2007 Propivar capacitors and MV banks Contents Overview 2 MV capacitor bank selection guide 2 Propivar capacitors 4 Insulation level 7.2 kv (20/60)50/60 Hz 6 Insulation

More information

Power Voltage Transformers for Air Insulated Switchgear

Power Voltage Transformers for Air Insulated Switchgear Power Voltage Transformers for Air Insulated Switchgear Introduction Trench Power Voltage Transformers (Power VTs) combine the attributes of an inductive voltage transformer with the application of a small

More information

ACCURACY OF POTENTIALTRANSFORMERS

ACCURACY OF POTENTIALTRANSFORMERS 8 VOLTAGE TRANSFORMERS Two types of voltage transformer are used for protective-relaying purposes, as follows: (1) the "instrument potential transformer," hereafter to be called simply "potential transformer,"

More information

The Dielectric Voltage Withstand Test. Benefits and limitations

The Dielectric Voltage Withstand Test. Benefits and limitations The Dielectric Voltage Withstand Test Benefits and limitations The Dielectric Voltage Withstand Test Benefits and limitations The dielectric voltage withstand test is an integral part of the product safety

More information

UTILITY APPLICATION OF FIBER OPTIC CABLES

UTILITY APPLICATION OF FIBER OPTIC CABLES UTILITY APPLICATION OF FIBER OPTIC CABLES George G. Karady Arizona State University 2000 Arizona State University. All rights reserved. 12/22/2000 State of Art Fiber Optic 1 UTILITY APPLICATION OF FIBER

More information

Digital Energy ITI. Instrument Transformer Basic Technical Information and Application

Digital Energy ITI. Instrument Transformer Basic Technical Information and Application g Digital Energy ITI Instrument Transformer Basic Technical Information and Application Table of Contents DEFINITIONS AND FUNCTIONS CONSTRUCTION FEATURES MAGNETIC CIRCUITS RATING AND RATIO CURRENT TRANSFORMER

More information

Electrical Considerations for HVDC Transmission Lines. Joe Mooney, PE

Electrical Considerations for HVDC Transmission Lines. Joe Mooney, PE Electrical Considerations for HVDC Transmission Lines Joe Mooney, PE POWER Engineers has met the standards and requirements of the Registered Continuing Education Program. Credit earned on completion of

More information

Changes in Pilot Control Behaviour across Stewart Platform Motion Systems

Changes in Pilot Control Behaviour across Stewart Platform Motion Systems Changes in Pilot Control Behaviour across Stewart Platform Motion Systems PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Technische Universiteit Delft, op gezag van de Rector Magnificus prof.

More information

The electrical energy produced at the gen

The electrical energy produced at the gen 300 300 Principles of Power System CHAPTER CHAPTER 12 Distribution Systems General 12.1 Distribution System 12.2 Classification of Distribution Systems 12.3 A.C. Distribution 12.4 D.C. Distribution 12.5

More information

2 Why measurement/inspection of the grounding system?

2 Why measurement/inspection of the grounding system? Grounding System Testing and Assessment Authors: Moritz Pikisch, OMICRON electronics Deutschland GmbH Sirko Böhme, DNV GL Dresden 1 Abstract Grounding System tests must be performed after construction

More information

High-Voltage Circuit-Breakers 3AP1/2 72.5 kv up to 550 kv. Power Transmission and Distribution

High-Voltage Circuit-Breakers 3AP1/2 72.5 kv up to 550 kv. Power Transmission and Distribution High-Voltage Circuit-Breakers AP/ 7.5 kv up to 550 kv Power Transmission and Distribution The AP/ High-Voltage Circuit-Breakers Now Applicable for 550 kv Decades of our experience in high-voltage switching

More information

Secondary Unit Substations

Secondary Unit Substations 14 SWITCHGEAR Secondary Unit Substations Overview Siemens offers a wide variety of unit substation designs to meet customer requirements. A unit substation consists of one or more transformers mechanically

More information

LIMITING SHORT-CIRCUIT CURRENTS IN MEDIUM-VOLTAGE APPLICATIONS

LIMITING SHORT-CIRCUIT CURRENTS IN MEDIUM-VOLTAGE APPLICATIONS LIMITING SHORT-CIRCUIT CURRENTS IN MEDIUM-VOLTAGE APPLICATIONS Terence Hazel Senior Member IEEE Schneider Electric 38050 Grenoble France Abstract The power requirements for large industrial sites is increasing.

More information

Line to Ground Voltage Monitoring on Ungrounded and Impedance Grounded Power Systems

Line to Ground Voltage Monitoring on Ungrounded and Impedance Grounded Power Systems Line to Ground Voltage Monitoring on Ungrounded and Impedance Grounded Power Systems by Reza Tajali, P.E. Square D Company, Power Systems Engineering Group 295 Tech Park Drive LaVergne, Tennessee 37086

More information

ABB ! CAUTION. Type COQ Negative Sequence Generator Relay. (50/60 Hertz) 41-161J. Instruction Leaflet

ABB ! CAUTION. Type COQ Negative Sequence Generator Relay. (50/60 Hertz) 41-161J. Instruction Leaflet ABB Instruction Leaflet 41-161J Effective: May 1997 Supersedes I.L. 41-161H Dated July 1984 ( ) Denotes Change Since Previous Issue Type COQ Negative Sequence Generator Relay (50/60 Hertz)! CAUTION Before

More information

Telecommunication Line Protectors

Telecommunication Line Protectors TN CR 0025 Telecommunication Line s 1.1 The nature of telecom surges The telecom services considered in this report are transported on twisted pair. Each service has two wires, or lines, sometimes called

More information

Eaton Safety & Reliability Solutions in the Oil & Gas Industry Electrical

Eaton Safety & Reliability Solutions in the Oil & Gas Industry Electrical Eaton Safety & Reliability Solutions in the Oil & Gas Industry Electrical Victor Lee Commercial Marketing Manager SEA Eaton Oil & Gas Solution Tech Day 2013 Eaton. All Rights Reserved. Eaton is a leading

More information

Back to the Basics Current Transformer (CT) Testing

Back to the Basics Current Transformer (CT) Testing Back to the Basics Current Transformer (CT) Testing As test equipment becomes more sophisticated with better features and accuracy, we risk turning our field personnel into test set operators instead of

More information

Presented by Joe Ellwood. 17th edition first amendment Surge protection

Presented by Joe Ellwood. 17th edition first amendment Surge protection Presented by Joe Ellwood 17th edition first amendment Surge protection Introduction Amended section 443 is surge protection required? Secondary lightning effects surges/transient overvoltages How do they

More information

Application of Four-Pole Circuit Breakers within Data Centers

Application of Four-Pole Circuit Breakers within Data Centers Application of Four-Pole Circuit Breakers within Data Centers December 2013/AT324 by Frank Waterer, Fellow Engineer, Schneider Electric Engineering Services Make the most of your energy SM Revision #1

More information

MEDIUM AND HIGH VOLTAGE CAPACITORS, CAPACITOR BANKS AND SYSTEMS

MEDIUM AND HIGH VOLTAGE CAPACITORS, CAPACITOR BANKS AND SYSTEMS MEDIUM AND HIGH VOLTAGE CAPACITORS, CAPACITOR BANKS AND SYSTEMS Meher Capacitors offers reliable and innovative products and solutions in the fields of Reactive Power Compensation, Power Quality and Energy

More information

Instrument Transformers Application Guide

Instrument Transformers Application Guide Instrument Transformers Application Guide Edited by ABB AB High Voltage Products Department: Marketing & Sales Text: Knut Sjövall, ABB Layout, 3D and images: Mats Findell, ABB SE-771 80 LUDVIKA, Sweden

More information

ESB Networks Response. ERGEG Consultation. Voltage Quality Regulation in Europe

ESB Networks Response. ERGEG Consultation. Voltage Quality Regulation in Europe NETWORKS ESB Networks Response to ERGEG Consultation on Voltage Quality Regulation in Europe Date: 22 February 2007 Distribution System Operator ESB Networks Page 1 of 12 Contents 1.0 INTRODUCTION...3

More information

Vertical Break Parallel (VBP) / Vertical Break Slant (VBS)

Vertical Break Parallel (VBP) / Vertical Break Slant (VBS) August, 2009 Vertical Break Parallel (VBP) / Vertical Break Slant (VBS) Type VBPA (Aluminum) / Type VBPC (Copper) Type VBSA (Aluminum) / Type VBSC (Copper) PASCOR Air Break Switch Technology PASCOR offers

More information

Generator Stator Protection, under/over voltage, under /over frequency and unbalanced loading. Ramandeep Kaur Aujla S.NO 250447392

Generator Stator Protection, under/over voltage, under /over frequency and unbalanced loading. Ramandeep Kaur Aujla S.NO 250447392 1 Generator Stator Protection, under/over voltage, under /over frequency and unbalanced loading By Ramandeep Kaur Aujla S.NO 250447392 ES 586b: Theory and applications of protective relays Department of

More information

7CURRENT TRANSFORMERS

7CURRENT TRANSFORMERS 7CURRENT TRANSFORMERS Protective relays of the a-c type are actuated by current and voltage supplied by current and voltage transformers. These transformers provide insulation against the high voltage

More information

Charged cable event. 1 Goal of the ongoing investigation. 2 Energy sources for the CDE. Content

Charged cable event. 1 Goal of the ongoing investigation. 2 Energy sources for the CDE. Content Charged cable event David Pommerenke, david_pommerenke@hp.com, 916 785 4550 Last update: Feb.23, 2001 Content Goal Energy sources, which may lead to CDE. Complexity of the different discharge modes. Possible

More information

Federal Wage System Job Grading Standards for Electric Power Controlling, 5407. Table of Contents

Federal Wage System Job Grading Standards for Electric Power Controlling, 5407. Table of Contents Federal Wage System Job Grading Standards for Electric Power Controlling, 5407 Table of Contents WORK COVERED... 2 WORK NOT COVERED...2 TITLES... 2 GRADE LEVELS... 2 SPECIAL ADDITIONAL RESPONSIBILITIES...

More information

TAN δ (DELTA) CABLE TESTING OVERVIEW AND ANSWERS TO FREQUENTLY ASKED QUESTIONS. What Is Tan δ, Or Tan Delta?

TAN δ (DELTA) CABLE TESTING OVERVIEW AND ANSWERS TO FREQUENTLY ASKED QUESTIONS. What Is Tan δ, Or Tan Delta? TAN δ (DELTA) CABLE TESTING OVERVIEW AND ANSWERS TO FREQUENTLY ASKED QUESTIONS What Is Tan δ, Or Tan Delta? Tan Delta, also called Loss Angle or Dissipation Factor testing, is a diagnostic method of testing

More information

SERIES-PARALLEL DC CIRCUITS

SERIES-PARALLEL DC CIRCUITS Name: Date: Course and Section: Instructor: EXPERIMENT 1 SERIES-PARALLEL DC CIRCUITS OBJECTIVES 1. Test the theoretical analysis of series-parallel networks through direct measurements. 2. Improve skills

More information

CIRCUIT BREAKER INTERRUPTING CAPACITY AND SHORT-TIME CURRENT RATINGS

CIRCUIT BREAKER INTERRUPTING CAPACITY AND SHORT-TIME CURRENT RATINGS CIRCUIT BREAKER INTERRUPTING CAPACITY AND SHORT-TIME CURRENT RATINGS David D. Roybal, P.E. Senior Member, IEEE Eaton Electrical 3697 Mount Diablo Boulevard Lafayette, CA 94549 Abstract Low-voltage circuit

More information

Circuit diagram symbols

Circuit diagram symbols 17 Circuit diagram symbols E 18 CIRCUIT DIAGRAM SYMBOLS electrical network elements three-phase line or cable single-phase line or cable short circuit earth electrode outgoing feeder supply incoming feeder

More information

OPTIMIZING POWER SYSTEM PROTECTION FOR MODERN DATA CENTERS

OPTIMIZING POWER SYSTEM PROTECTION FOR MODERN DATA CENTERS OPTIMIZING POWER SYSTEM PROTECTION FOR MODERN DATA CENTERS Data center power systems are constructed with a premium on reliability at a significant cost. The return on this investment is realized if it

More information

Proven vacuum switching technology from Siemens meets all requirements placed on circuit-breakers and contactors in medium-voltage switchgear up to

Proven vacuum switching technology from Siemens meets all requirements placed on circuit-breakers and contactors in medium-voltage switchgear up to Proven vacuum switching technology from Siemens meets all requirements placed on circuit-breakers and contactors in medium-voltage switchgear up to 40.5 kv. 2 Contents Overview of medium-voltage components

More information

Vocabulary Electrical Energy Negative charge Electric Field Conductor Insulator Voltage Current Circuit breaker Fuse. Chapter 17.

Vocabulary Electrical Energy Negative charge Electric Field Conductor Insulator Voltage Current Circuit breaker Fuse. Chapter 17. Introduction to Electricity Table of Contents Bellringer Write a definition for electric charge in your own words in your science journal. When do you experience electric charges most, in winter or in

More information

ELECTRICAL ENGINEERING DESIGN CRITERIA APPENDIX F

ELECTRICAL ENGINEERING DESIGN CRITERIA APPENDIX F ELECTRICAL ENGINEERING DESIGN CRITERIA APPENDIX F TABLE OF CONTENTS Appendix F - Electrical Engineering Design Criteria F.1 Introduction...F-1 F.2 Codes and Standards...F-1 F.3 Switchyard and Transformers...F-1

More information

COMPARISON OF THE FACTS EQUIPMENT OPERATION IN TRANSMISSION AND DISTRIBUTION SYSTEMS

COMPARISON OF THE FACTS EQUIPMENT OPERATION IN TRANSMISSION AND DISTRIBUTION SYSTEMS COMPARISON OF THE FACTS EQUIPMENT OPERATION IN TRANSMISSION AND DISTRIBUTION SYSTEMS Afshin LASHKAR ARA Azad University of Dezfoul - Iran A_lashkarara@hotmail.com Seyed Ali NABAVI NIAKI University of Mazandaran

More information

Transformers. Special transformers Reactors products

Transformers. Special transformers Reactors products Transformers Special transformers Reactors products Reactors Custom designed, custom built ABB Oy Transformers has extensive experience and numerous references from different reactor applications, having

More information

Cahier technique no. 196

Cahier technique no. 196 Collection Technique... Cahier technique no. 196 Integration of local power generation in industrial sites and commercial buildings T. Hazel "Cahiers Techniques" is a collection of documents intended for

More information

Substation Design. Detail design of substation. Consider open loop MV network as an example. source 1 source 2. NC NC or NO main MV switchboard

Substation Design. Detail design of substation. Consider open loop MV network as an example. source 1 source 2. NC NC or NO main MV switchboard Consider open loop MV network as an example source 1 source 2 NC NC NC or NO main MV switchboard A B Detail design of substation NC NC NC NO NC NC switchboard 1 switchboard 2 switchboard 3 MV MV MV LV

More information

Bourns Resistive Products

Bourns Resistive Products Bourns Resistive Products Diverse Requirements Drive Innovations to Pulse Resistors Introduction Countless circuits depend on the protection provided by one of the most fundamental types of passive components:

More information

Submit shop drawings for equipment provided under this section Shop drawings shall indicate:

Submit shop drawings for equipment provided under this section Shop drawings shall indicate: Section 16435 - SWITCHBOARDS Introduction Part 1 - General Reference The work under this section is subject to requirements of the Contract Documents including the General Conditions, Supplementary Conditions,

More information

GTEC transfer switch open transition

GTEC transfer switch open transition GTEC transfer switch open transition 40-1250 Amp Description The GTEC automatic transfer switch combines reliability and flexibility in a small, economical package for transferring loads between a utility

More information

EP 12 10 00 10 SP SYSTEM SUBSTATION EARTHING. Authorised by: Wilfred Leung Chief Engineer Electrical

EP 12 10 00 10 SP SYSTEM SUBSTATION EARTHING. Authorised by: Wilfred Leung Chief Engineer Electrical Engineering Standard Electrical SYSTEM SUBSTATION EARTHING Owner: Approved by: Chief Engineer Electrical Wilfred Leung Chief Engineer Electrical Authorised by: Version 3.0 Issued May 2010 Wilfred Leung

More information

Local Back-up Protection for an Electric Power System

Local Back-up Protection for an Electric Power System MULTILIN GER-3178 GE Power Management Local Back-up Protection for an Electric Power System LOCAL BACK UP PROTECTION FOR AN ELECTRIC POWER SYSTEM J. BERDY TABLE OF CONTENTS Transmission Line Back-Up Protection...............................................

More information

OVERCURRENT & EARTH FAULT RELAYS. To study the protection of equipment and system by relays in conjunction with switchgear.

OVERCURRENT & EARTH FAULT RELAYS. To study the protection of equipment and system by relays in conjunction with switchgear. OVERCURRENT & EARTH FAULT RELAYS Objective: To study the protection of equipment and system by relays in conjunction with switchgear. Theory: The function of a relay is to detect abnormal conditions in

More information

Chapter 1. Network Structures

Chapter 1. Network Structures Chapter 1 Network Structures Definition Standard IEC 60038 defines voltage ratings as follows: Low voltage (): for a phase-to-phase voltage of between 100 V and 1,000 V, the standard ratings are: 400 V

More information

Line Reactors and AC Drives

Line Reactors and AC Drives Line Reactors and AC Drives Rockwell Automation Mequon Wisconsin Quite often, line and load reactors are installed on AC drives without a solid understanding of why or what the positive and negative consequences

More information

Arc Flash Energy Mitigation Techniques

Arc Flash Energy Mitigation Techniques Arc Flash Energy Mitigation Techniques When short circuits occur on an electrical distribution system, an arc flash event usually forms. These arc flash events can cause dangerous and potentially fatal

More information

15kV 200A Loadbreak Bushing Insert and Elbow Design Test Report. Report Number:

15kV 200A Loadbreak Bushing Insert and Elbow Design Test Report. Report Number: 15kV 200A Loadbreak Bushing Insert and Elbow Design Test Report Report Number: Date: RN-R7605 1/16/2014 Table of Contents I. OBJECTIVE... 2 II. SUMMARY... 2 III. CONCLUSION... 2 IV. CABLE DATA... 2 V.

More information

Grounding of Electrical Systems NEW CODE: Grounding and Bonding

Grounding of Electrical Systems NEW CODE: Grounding and Bonding Grounding of Electrical Systems NEW CODE: Grounding and Bonding Presented By Scott Peele PE Grounding of Electrical Systems Outline Defining the Terms Why should I Ground? Types of Grounding Systems Separately

More information

SYNCHRONOUS MACHINES

SYNCHRONOUS MACHINES SYNCHRONOUS MACHINES The geometry of a synchronous machine is quite similar to that of the induction machine. The stator core and windings of a three-phase synchronous machine are practically identical

More information

Step Voltage Regulators

Step Voltage Regulators Step Voltage Regulators Don Wareham Field Application Engineer Today s Agenda Introduction Voltage Regulator theory Voltage Regulator application considerations Installation and proper bypassing Wrap-up/questions

More information

Primary and Secondary Electrical Distribution Systems

Primary and Secondary Electrical Distribution Systems Primary and Secondary Electrical Distribution Systems Critical Facilities Round Table 12th Quarterly Membership Meeting June 2, 2006 David D. Roybal. P.E. Eaton Electrical Cutler-Hammer Products Utility

More information

Selecting Current Transformers Part 1 By Darrell G. Broussard, P.E.

Selecting Current Transformers Part 1 By Darrell G. Broussard, P.E. By Darrell G. Broussard, P.E. Introduction: As engineers, we are aware that electrical power systems have grown. How much have they grown? When was the last time you specified a 2400-volt system, a 4160-volt

More information

Engineering Specification

Engineering Specification Engineering Specification Electrical 33KV AC INDOOR SWITCHGEAR NON-WITHDRAWABLE Owner: Approved by: Chief Engineer, Electrical Neal Hook Chief Engineer Electrical Authorised by: Version 2.1 Issued May

More information

The Importance of the X/R Ratio in Low-Voltage Short Circuit Studies

The Importance of the X/R Ratio in Low-Voltage Short Circuit Studies The Importance of the X/R Ratio in Low-Voltage Short Circuit Studies DATE: November 17, 1999 REVISION: AUTHOR: John Merrell Introduction In some short circuit studies, the X/R ratio is ignored when comparing

More information