E E S T I METEORIIDIKRAATRID

Size: px
Start display at page:

Download "E E S T I METEORIIDIKRAATRID"

Transcription

1 E E S T I METEORIIDIKRAATRID

2

3 Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut Turu Ülikooli geoloogiaosakond EESTI METEORIIDIKRAATRID Tallinn 2006

4 Eesti meteoriidikraatrid. MTÜ GEOGuide Baltoscandia, Tallinn. ISBN-10: Koostajad: Täname: Toimetaja: Reet Tiirmaa Väino Puura Alvar Soesoo Sten Suuroja Enn Pirrus Kalle Suuroja OÜ Eesti Geoloogiakeskus MTÜ GEOGuide Baltoscandia Kujundus: Andres Abe Joonised: Heikki Bauert Fotod: Heikki Bauert Esikaas: Tagakaas: Kaali peakraater Meteoriidiplahvatuste jäljed Fennoskandias ja Baltimaades MTÜ GEOGuide Baltoscandia, 2006 Raamatu väljaandmist kaasfinantseerisid: Euroopa Regionaalarengu Fond, Eesti Vabariigi Siseministeerium ja TTÜ Geoloogia Instituut INTERREG IIIA Lõuna-Soome ja Eesti programmi raames.

5 EESTI METEORIIDIKRAATRID Eestis on leitud erakordselt palju meteoriidikraatreid. Siin on head geoloogilised eeldused teatud vanusega kraatrite säilimiseks. Kuid kindlasti on siinmail olnud väga suur huvi kraatrite otsingute ja uuringute vastu. Kaali järve kui oletusliku meteoriidikraatri uurimine algas juba 1920-ndate aastate alguses, esimesena Euroopas. Ehkki meteoriidikraatrid katavad kogu Kuu, Merkuuri ja asteroidide pinda ning on sagedased ka Marsil ja paljudel teistel tahketel taevakehadel, on nad suureks harulduseks Maal. Taevakehade langemisest põhjustatud plahvatused muudavad planeedi pinnamoodi ja pinnakihtide struktuuri, purustavad ja sulatavad kivimeid, tekitavad maavärinaid ja hiidlaineid veekogudes, jätavad maha moondemärke kivimitesse ning taevase aine jälgi kivimite ja setete koostisse, hävitavad ja kahjustavad elu ja elukeskkonda seal, kus seda on. Ookeanid ja mered varjutavad ning siin kulgevad geoloogilised ja bioloogilised protsessid hävitavad siia langenud meteoriite ja tekkinud kraatreid. Meteoriitide ja meteoriidikraatrite uuringud pakuvad jätkuvat huvi maailmaruumist lähtuvate ohtude mõistmiseks, nende võimaliku mõju ennustamiseks ja ennetamiseks. Muu maailmaga võrreldes ülisuur hulk leitud ja uuritud noori, jääajajärgseid väikekraatreid väljendab eestlaste kraatriuuringute edukust. Jätkuvad ka teadlaste diskussioonid ja ajuti isegi ägedad vaidlused kraatrite vanuse, langenud meteoriitide koostise ja keskkonnale avaldatud mõju üle. Meteoriidikraatrite uurimine jätkub ja tõotab uusi avastusi nii mujal maailmas kui ka Eestis. METEOROIDID ja METEORIIDID, KOSMILISED KATASTROOFID ja METEORIIDIKRAATRID Päikesesüsteemi planeetide varane ajalugu oli täis põrkumiskatastroofe. Kuid väiksemate taevakehade nagu asteroidide, komeetide, meteoroidide ja kosmilise tolmu langemine kuulub ka planeetide edasise, 4,5-miljardi-aastase ajaloo tavasündmuste hulka. Tõhusa atmosfäärita ja hüdrosfäärita ja geoloogiliselt ammu jäigastunud taevakehade nagu Kuu ja Merkuuri pinnamoes valdavad kausitaolised kraatrid ja laiad ümarad purustatud kivimite väljad - basseinid, kusjuures paljude iga ulatub 3-4 miljardi aastani. Marsil esineb nii meteoriidi- kui ka vulkaanikraatreid. Ka Maale kosmilise kiirusega langevate meteoriitide plahvatustest jäävad tugevad armid meteoriidikraatrid, aga suurte kehade puhul - purustatud kivimite basseinid. Kuid nähtavaid arme on Maal tunduvalt vähem kui naaberplaneetidel. Siin on vulkaanikraatreid palju rohkem kui meteoriidikraatreid. Ookeanide valitsemine ning Maale omased geoloogilised ja bioloogilised protsessid varjutavad ning ajapikku hävitavad ja moonutavad kraatrite struktuure. Vaid äsja tekkinud kraatrid on lihtsalt äratuntavad. Suur osa praegu EESTI METEORIIDIKRAATRID 3

6 vähem kui 200-st teadaolevast meteoriidikraatrist on varjatud vee või settekihtide alla, või siis sügavalt kulutatud. Selliste päritolu tõestamiseks kulub teinekord kümneid aastaid. Meteoriidid osutusid esimeseks uurimisteks kättesaadavaks maaväliseks aineks. XIX sajandil sündinud meteoriitika kui teadus meteoriitidest hakkas kasutama paljude teiste teadusalade petrograafia ja mineraloogia, keemia ja füüsika, astrofüüsika ja geokeemia jne. uurimisvõtteid. Teadusasutustesse ja loodusmuuseumidesse on kogutud suured kogud erinevaid kivi- ja raudmeteoriite. Uurides meteoriite saab tundma õppida tahke kosmilise aine ehitust ja koosseisu, selle tekketingimusi, aga samuti Päikesesüsteemi teket ja arengut. On leitud, et maakera ja kõigi kiviplaneetide süvakesta - vahevöö - koostis on peaaegu sama kui kivimeteoriitidel, ning oletatavasti on Maa ja teiste planeetide tuum sarnane raudmeteoriitide koostisega. Võrreldes planeetide pinna- ja süvakihtide koostist meteoriitidega saame uurida nii planeetide sisemuses kui pinnal kulgevaid kivimaine arenguid, olgu siis tegu magmaliste, porsumis- või settimisprotsessidega. Asteroid 951 Gaspra. Mõõtmed umbes 19x12x11 km. Pildistatud ca 5300 km kauguselt kosmoselaevalt Galileo (29. oktoober, 1991) Gravüür Leoniidide sajust 13. nov Planeetide pinnamoe ja siseehituse, aga ka atmosfääri ja hüdrosfääri võrdlev uurimine toimub uue teadusharu planetoloogia piires. Planetoloogia ühendab klassikalise meteoriitika, teistel planeetidel sageli nähtavate meteoriitide plahvatusjälgede, Maal haruldaste, kuid ka siin üha uute avastuste toel areneva meteoriidikraatrite geoloogia ja geoloogia tervikuna - Maal üliintensiivsete, kuid ka teistel planeetidel avalduvate tek- 4

7 Eesti suurim kivimeteoriidipala on ligi 11 kg raskune Pilistvere-Aukamäe meteoriit, mis langes 08. augustil 1863 (G. Baranovi foto) tooniliste, magmaliste (sh ka vulkaaniliste) ja setteliste protsesside teooria ja uurimismeetodid. Kosmoselaevad on avanud uued võimalused kosmiliste kehade pinnamoe ja koostise uurimiseks. Kuigi haruldased ja ajaliselt ettearvamatud, kuuluvad meteoriidiplahvatused Maa geoloogilise arengu selliste põhiprotsesside hulka, mis on mõjutanud ja saavad ka tulevikus mõjutama Maa pinnamoe, keskkonnatingimuste ja elu arenguid. Asteroidide, komeetide ja boliidide liikumise jälgimisega lähikosmoses täidab nüüdisastronoomia taevast tulevate ohtude avastaja ja hoiataja rolli. Suurte meteoriitide plahvatustel tekivad suured kraatrid. Maal on leitud km läbimõõduga struktuure, kus purustu sed kivimites ulatuvad kilomeetrite ja isegi esimeste kümnete kilomeetrite sügavuseni. Ülivõimsate plahvatustega kaasnevad ka keskkonnakatastroofid äkilised muutused atmosfääris ja/või hüdrosfääris, ja seda kogu planeedi ulatuses. Vähemalt osa Maa biosfääri arengu murdemomentidest on seotud ülisuurte meteoriidiplahvatustega. Hästi uuritud näide on 65 miljonit aastat tagasi praeguse Yucatani poolsaare ja Mehhiko lahe maapõue tekkinud Chicxulubi hiidkraatri tekke mõju. See plahvatus reostas atmosfääri sellisel määral, et põhjustas ülemaailmseid kliimamuutusi. Kaasnes katastroof, milles suur osa elusorganisme hukkus ning üle poole liikidest suri EESTI METEORIIDIKRAATRID 5

8 välja. Kivistisi uurivad paleontoloogid leidsid elustiku järsu muutuse taseme, millele paigutasid Kesk- ja Uusaegkonna piiri, juba XIX sajandi esimesel poolel. Avastus, et sellist muutust põhjustas Chicxulubi plahvatus, tehti alles XX sajandi lõpul. Planeetidevahelises ruumis tiirleb tohutu hulk meteoroide üliharuldasi sadade ja kümnete kilomeetrite, tavalisi paljude meetrite suurusi, väiksemaid ja massiliselt imepisikesi tahke aine osiseid. Atmosfääri tunginud meteoroidid on nähtavad meteoori dena ehk tähesajuna ja boliididena. Kosmilise kiirusega liikuvad meteoroidid põlevad atmosfääris: suuremad kaotavad pinnakihte, üliväikesed hävivad kogunisti. Eestiski on tehtud sellesuunalisi uurimisi. Tõravere observatooriumi astronoomid kogusid teateid haruldaste atmosfäärinähtuste kohta arhiivi Boliid, jälgisid meteoriitse tolmu hajumist kosmoses seoses helkivate ööpilvedega jne. nende koostise ja struktuuri uuring. Leitav materjal kogutakse teaduslikesse muuseumikogudesse. Eestisse langenud kosmosekehade registreerimise ajalugu algab aastast, mil Põhja-Tartumaa Kaiavere külla langes inimpeasuurune kivimeteoriit. Sellest ajast on fikseeritud lisaks veel seitse langemist, neist on leitud ja kollektsioonidesse kogutud viis. Tänu leidude sattumisele haritud Balti mõisnike või vaimulike kätte oli meteoriitide edasine teekond teaduskogusse väga õnnelik. Enamikku langemistest on küllaltki üksikasjalikult talletatud omaaegses kirjasõnas. Maapinnale jõudnud meteoroide tunneme meteoriitidena. Ainult väiksemad meteoorkehad võivad säilida tahkete paladena, suuremad kehad plahvatavad Maaga põrkudes ja hajuvad ümbriskivimites ja setetes, või kanduvad tolmu- ja gaasipilvedega kaugele. Maapinnal leitakse suhteliselt väikesi meteoriite, mis on sageli atmosfääri sattudes aeglustunud ja purunenud suuremate kehade killud. Muuseas, Eesti astronoom Ernst Öpik kuulus teadlaste hulka, kes tõestas arvutustega, et Maa pinnale kosmilise kiirusega langev taevakeha aurustub põrkel vabaneva energia toimel. Meteoriitika traditsiooniline ülesanne on Maale langenud meteoriitide otsing ja 6

9 EESTI METEORIIDIKRAATRID Meteoriidiplahvatuste jäljed Eestis: varjatud struktuurid maapõues (Kärdla) ja mere all (Neugrund), maastikus nähtavad kraatrigrupid (Kaali ja Ilumetsa) ning maastikus nähtavad üksikkraatrid (Tsõõrikmäe ja Simuna) Eesti pinnamoodi ja maapõue on uurinud tähelepanelikud vaatlejad. Tänu sellele on avastatud otseseid ja kaudseid, algselt lihtsalt ebatavalisi nähteid geoloogias ja pinnamoes, mille täpsem uurimine viis meteoriidikraatrite avastamiseni. Neid on avastatud väga erinevate tunnuste põhjal. Maapinnal nähtavad Kaali meteoriidikraatrid moodustusid Saaremaa dolomiitides ning Ilumetsa, Tsõõrikmäe ja Simuna väikesed löögikraatrid pehmetes pinnastes. Suuruselt on need valdavalt väikevormid alates 8,5 m (Simuna) kuni 110 m (Kaali peakraater) läbimõõduga. Kärdla kraater Hiiumaal (läbimõõt 4 km) tekkis Ordoviitsiumi ning Neugrundi ringstruktuur Osmussaare lähedal (läbimõõt kuni 9 km) omaaegse Kambriumi madalmere põhja. Praegu on need mõlemad nooremate settekivimikihtide alla maetud. Siiski, Neugrundi struktuuri katvad kihid on valliharjadelt kulutatud ning valliharjad ise avatud veealusteks vaatlusteks. Üleilmses nimekirjas kuuluvad Kärdla ja Neugrundi struktuur väiksemate ja keskmiste struktuuride hulka. Eesti meteoriidikraatrid on aastate jooksul põhjalikult andnud laialdast uurimisainet paljudele geoloogidele ja teadusõppe üliõpilastele. Uurimistulemused on kokku võetud arvukates publikatsioonides. EESTI METEORIIDIKRAATRID 7

10 KAALI KRAATRID Saaremaa Kaalijärvest algas meteoriidikraatrite avastamislugu Eestis ja Euroopas. Kaali meteoriidikraatrid on hästi ligipääsetavad ja vaadeldavad ning populaarne turismiobjekt. Tavaliselt külastajad vaatlevad ainult peakraatrit - suurimat ja mõjukamat pinnavormi, kuid vähem teatakse, et 1 km2 alal esineb veel kaheksa väikest kõrvalkraatrit. Kaali kraatriväli tekkis meteoriidisajust. Kaalijärve kui ebatavalise loodusnähtuse teadusliku mõtestamise algperioodil (1827. a. alates) esitati selle tekke kohta erinevaid arvamusi: - vulkaaniline plahvatuslehter või vee, auru, gaasi ja muda äkiline purskumine; - lubjakivilõhedest tingitud karstilangatus või soolakupli sissevarisemine; - muistne linnus, kus kaevu ülesandeid täitnud looduslikku järve ümbritses inimeste poolt kuhjatud vall; - ja lõpuks - meteoriidi langemisarm. Siinse huvitava pinnavormi meteoriitset päritolu pidas esimesena tõenäoliseks Julius Kalkun-Kaljuvee ( ) aastal. Uurimistöid, sealhulgas puurimistöid kasutades, alustas geoloog Ivan Reinwald Meteoriidikraatrid Kaali kraatriväljal: peakraater ja kaasnevad väikekraatrid 1-8 8

11 Kraater 4 geoloogiline ehitus ja meteoriitse aine paigutus selles (R. Tiirmaa, 1994 järgi) ( ) Eesti Valitsuselt saadud toetusel a. Meteoriidikraatreid pidas tõenäoliseks ka paikkonda a. külastanud mandrite triivi hüpoteesi looja Alfred Wegener ( ). I. Reinwald tõestas Kaali kraatrite meteoriitse tekke aastal, leides väikekraatritest 2 ja 5 kolmkümmend meteoriitraua kildu. Kaali meteoriit esindab kõige levinumat raudmeteoriidi tüüpi jämedastruktuurilist oktaedriiti, milles on Fe 91,5 ja Ni 8,3%, lisandina veel koobaltit, germaaniumi ja iriidiumi. Meteoriidi lihvitud lõikepinnal on nähtav tüüpiline Widmanstätteni struktuur ja ta sisaldab raudmeteoriitidele omaseid mineraale nagu šreibersiiti, kamasiiti ja taeniiti. Kaali ümbrus kujutab endast merest uhutud moreentasandikku, kus savika põhimoreeni paksus on ligikaudu 1 meeter. Selle all lamavad Ülem-Siluri Paadla lademe paksukihilised dolomiidid. Aastail teostatud uurimistöödega näitas Ago Aaloe ( ), et dolomiitides kujunenud kraatrid on säilitanud oma ilmeka kuju aastatuhandete vältel. Kraatripõhju katab iseloomulik segu plahvatusel purustatud dolomiidi tükkidest, moreenist ja mullast. Uuringuandmed Kaali kraatrite tekkeaja kohta on siiani intrigeerivalt vastuolulised. On ainult selge, et kraatrid tekkisid peale mere taganemist Saaremaa antud piirkonnast: neis ei ole meresetteid. Väikekraatrite põhjasetetest leitud maismaatigude subfossiilid viitavad ümbruskonnale kui võsastunud merelähedasele piirkonnale. Kaali järve põhjasetetes leitud taimede õietolm pärined aegadest ligikaudu 3700 aastat tagasi. Radiosüsiniku meetod näitab kraatri põhjasetetest leitud puidusöe tükkide vanuseks vähemalt 4000 aastat. Oletatava EESTI METEORIIDIKRAATRID 9

12 silikaatse plahvatusmaterjali leiud ümbritsevate soode turbakihis lubavad oletada, et kraatrid on kuni aastat vanad. Iriidiumiga rikastunud kiht lähedases turbasoos on tekkinud a. enne Kristust, mida samuti peetakse Kaali plahvatuste võimalikuks vanuseks. Diskussioonid vanuse kohta jätkuvad tänapäevalgi. Kaali peakraater, mille põhjas asub Kaali järv, on põhiplaanilt peaaegu ümmargune, tema läbimõõt valliharjalt on m. Kraatri sügavus valli harjalt kuni dolomiidist põhjani 6-meetrise järvesetete all on 22 m. Vall on 4-7 m kõrgune. Seda kutsutakse Järvemäeks. Valli kõrgus oli ehk juba algselt ebaühtlane, kuid seda on mõjutanud ka sajanditepikkune inimtegevus. Valliks paisatud paekivipangaste ja -plokkide välispind on murenenud ja omandanud konarliku ilme. Valli sisekülje väikeselt tehisterrassilt avaneb vaade järvikule. Olenevalt veehulgast on selle läbimõõt m ja sügavus 1-6 m. Põuasel suvel ja kuival sügisel kuivab järvik peaaegu ära ja siis paljandub keskne kivihunnik, millele omaaegne Kaali mõisnik tahtis rajada lehtlaga väikesaart. Järvik toitub põhjaveest ja sademetest. Kaali peakraater on ilmekas plahvatuskraater. Meteoriit pihustus silmapilkselt ja hajus tõusvas kiviprügi-, tolmu- ja gaasisambas. Kaali kõrvalkraatrid: kaheksa enamasti kuiva kõrvalkraatri läbimõõt on m ja nende sügavus kõigub 1-4 m vahel. Kraater 1 asub põllul ja on ümbritsetud ümara puudesaluga. Kraatri läbimõõt on 39 m ja sügavus 4 m. Vallile ja kraatrisse on kuhjatud põldudelt koristatud suuri rändkive. Kraatrid 2 ja 8 moodustavad keeruka kontuuriga kaksikvormi. Põhjapoolsema kraatri (2) läbimõõt on 27 m ja sügavus 2 m ning lõunapoolsema (8) mõõtmed on vastavalt 36 m ja 3,5 m. I. Reinwald leidis just selles kaksikkraatris aastal oma esimesed 28 meteoriidikildu kogumassiga 102,4 grammi. Kaevetöödega on kraatrite algne ilme tugevasti moonutatud. Kevadine veerikas Kaalijärv (R. Tiirmaa foto) 10

13 Kaali väikekraater 1 Kraater 3 on kõige paremini säilinud ja nähtav kõrvalkraater. Pervel kasvab sarapuupõõsaid. Kraatri läbimõõt on 33 m ja sügavus 3,5 m. Kevadel koguneb kraatri põhja vett. Kraater 4 on geoloogiliste kaevetöödega moonutatud. Algselt oli ta kausjas, ovaalse põhiplaaniga, läbimõõduga m. Kraatripõhja rikutud aluspõhjakihtide pinnal avastas I. Reinwald lehtritaolise meteoriidi löögijälje, mis andis väärtuslikku teavet meteoriidi langemisparameetritest. Ka löögijälg on hilisemate kaevete toimel moondunud. Kõige rohkem meteoriidikilde leiti vahetult kraatri põhjalt, 3-4 m kaugusel meteoriidi löögijäljest. Kaevetöödega moonutatud Kaali väikekraater 4 EESTI METEORIIDIKRAATRID 11

14 Kraater 5 on kaevetööde tõttu samuti muudetud ja võssa kasvanud. Algselt oli kraater lameda kausi kujuline süvend läbimõõduga kuni 13 m. Kohati on säilinud ringvalli katkeid. Sellegi kraatri põhjas esineb meteoriidi löögijälg. Siit leitud, seni suurima Kaali meteoriidikillu mass roostekihist puhastamata kujul oli 38,4 g. Kraater 6 avastati Masa - Putla maantee ääres, peakraatrist 450 m loode pool, esimese kraatri läheduses. Kraatri läbimõõt on 26 m ja sügavus 0,6 m. Kraater on jäänud teetrassi äärde ja seetõttu moondunud. Kraatrist on leitud meteoriidikilde. Kraater 7 paikneb peakraatrist veidi lõuna pool ja kujutab endast korrapäratu rööp- Kaali meteoriidikillud (G. Baranovi foto) küliku kujulist lohku. Vanemad inimesed teadsid rääkida, et selles olnud mõisa virtsahoidla. Kraatrit on seejärel tublisti kaevatud ja sellestki on leitud meteoriidikilde. Meteoriidikilde leiti kaevetöödega väiksemate kraatrite põhjakihtidest. Peakraatri veealuseid põhjakihte ei ole saadud piisavalt detailselt uurida. Kõik Kaali kraatri välja kraatrid on liiga suured oletamaks teket plahvatuseta, st puhtalt löögi toimel. Väikekraatrite põhjast leitud meteoriidikillud võivad pärineda plahvatanud kehadest, aga ka atmosfääris pidurdunud väiksemate kildude langemisest. A. Aaloe oletas, et tegu on löögi-plahvatuskraatritega. Meteoriidikilde võiks leida veel mujaltki, kuid parimad tingimused nende säilimiseks on ikka olnud kraatrite põhjakihtides. Kaali meteoriidikillud on väikesed, tavaliselt läbimõõdus 1-5 mm ja massiga 0,5-2 g. Killud on konarliku pealispinna ja teravate murdeservadega. Kildude pind on aja jooksul oksüdeerunud ja kaetud roosteühenditest kattega. Kildude edasised otsingud on rangelt piiratud eeskirjadega, kuivõrd senised kaevetööd, aga ka majandustegevus on juba häirivalt palju kahjustanud mitmeid kraatreid. Edasiste kahjustuste vältimiseks on kehtestatud Kaali meteoriidikraatritele looduskaitserežiim aastal loodi Kaali riiklik geoloogiline kaitseala a. laiendati kaitseala 50 hektarini. Alates aastast on Kaali kraatritevälja uurinud ka arheoloogid. Vello Lõugase ( ) kaevamised peakraatri idavalli välisnõlval kirdeosas ei leidnud oodatut: rauaaega kuuluvaid esemeid. Leiti hõbe asju, 12

15 mis oli sinna sattunud peitvara või ohvriannina. Tähelepanu köitsid ka kraatri lääneserva piiranud kiviaia jäänused, mis võis kaitsta siin paiknenud linnust ja Kaalijärve kui tähtsat kultusepaika. Võimalusi, kuidas Kaali katastroof on kajastunud inimkonna mälus, analüüsis kaasakiskuvalt Lennart Meri ( ) oma raamatutes Hõbevalge (1976) ja Hõbevalgem (1983). Ta sõlmis nii varasemad andmed kui ka oma mõttearendused paeluvaks tervikuks. Viimastel aastatel on Kaali kraatriteväljal tehtud palju ehitus- ja korrastustöid a. suvel avati Kaali külastuskeskus, kus on meteoriitika- ja kivimuuseum, konverentsisaal ja suveniiride müügipunkt. EESTI METEORIIDIKRAATRID 13

16 ILUMETSA KRAATRID Ilumetsa meteoriidikraatrite rühm asub Põlvamaal raudteejaamast umbes kilomeetri kaugusel kagus, kus kaunis männimetsas on vähemasti kaks meteoriidikraatrit: Põrguhaud ja Sügavhaud. Neid võib siin olla rohkemgi Kuradihaua, Tondihaua ja Inglihaua meteoriitne teke ei ole siiani otseselt tõestatud. Kraatrilaadseid lohke Ilumetsas märkas geoloog Artur Luha ( ) geoloogilise kaardistamise käigus aastal, kes alustas ka nende teaduslikku uurimist. Ago Aaloe jätkas sõja tõttu katkenud uurimist aastal. Ehkki meteoriitset ainet leidmata, tõestas ta Kaali kogemustele ja geoloogilistele andmetele tuginedes nende lohkvormide meteoriitse päritolu. Suurima, Põrguhaua läbimõõt valli harjalt on 80 m, sügavus 12,5 m. Kraatri põhjas lasub kuni 2,5 m paksune turbakiht. Valli kõrgus ulatub 1-4,5 meetrini. Kujult samalaadse Sügavhaua läbimõõt on 50 m ja sügavus kuni 4,5 m. Vall on siin katkendlik, kõrgusega kuni 1,5 m. Need valliga ümbritsetud kraatrid on tunduvalt suuremad kui Kaali kõrvalkraatrid. Ilumetsa meteoriidikraatrid paiknevad pudedate Devoni liivakivide avamusalal. Meteoriidiplahvatus pihustas kogu pinnase moodustamata iseloomulikke kergitatud panku vallituumas. Siin ei saanud tekkida ka lõhesüsteeme, mida geofüüsikaliste meetoditega uurides võiks saada väärtuslikke kaudseid andmeid aasta algul 14

17 Ilumetsa Põrguhaua läbimõõt valliharjalt on 80 m ja sügavus turbakihi põhjani 12.5 m. 0m Põrguhaua kraatri läbilõige turvas Devoni liivakivi m jääaja setted plahvatuse käigus ümberpaisatud jääaja moreensette ja Devoni liivakivi segu Ilumetsa Põrguhaua kraatri geoloogiline läbilõige (R. Tiirmaa, 2002 järgi) määrati Põrguhaua vanus radiosüsiniku ja palünoloogilise meetodi abil. Leiti, et orgaanilise päritoluga setted Põrguhauas hakkasid ladestuma ligikaudu 6000 aastat tagasi aastal leiti Meenikunno raba setetest meteoriidiplahvatuse hajusainet mikroimpaktiite, mida esines 6600 aasta vanuses kihis. See näib kinnitavat varemmääratud kraatrite vanust. EESTI METEORIIDIKRAATRID 15

18 TSÕÕRIKMÄE KRAATER Tsõõrikmäe üksikkraater paikneb umbes 15 km Ilumetsa kraatrist ida pool, üsna Räpina alevi edelaserval ja see kujutab endast vaevumärgatava ringvalliga ümbritsetud ümarat lohku. A. Aaloe sai teateid selle kohta kohalikelt elanikelt. Kogu lohk on siin täitunud turbaga, valli sisejalamil on märke hiljutisest järvikust - vetikaterohke vaba vee rõngas. Ringvalli läbimõõt on meetrit, selle hari on lai, enamasti 5-10 m ja väljapoole aeglaselt madalduv. Kraatrit uuriti käsipuurimiste, kaevamiste ja geofüüsikaliste meetoditega. Kraatri põhjas leiti (ülalt alla) huumusekiht, liivakiht, pruuni põhimoreeni meenutavat setet ja veelgi sügavamal Devoni pudedatest liivakividest koosnev aluspõhi. Kraatrit täitva turbalasundi vanus on kuni 9500 aastat. Seega langes süvendi kujunemine ajalõiku, mil Lõuna-Eesti oli just-just vabanenud viimase jäätumise püsivast kattest. Tekkis kõhklusi, kas pole mitte tegemist jäämassist lahtirebitud jääpanga sulamisest tekkinud lohkvormi sölliga. Kuid kõik geoloogilised tunnused struktuuri kuju, ümberpaisatud masside arvutused, kivimmaterjali näitajad, deformatsioonid valli ehituses räägivad meteoriidikraatri kasuks. Tsõõrikmäe vanuse määrang sundis kõrvale jätma veel teisegi oletuse tema mõeldava 16

19 Tsõõrikmäe kraater on ligi 40 m läbimõõdus ja oli algselt 6-8 m sügav m 12 Tsõõrikmäe kraatri läbilõige vallipuiste 10 8 turvas 6 moreen põhjapuiste 4 2 Devoni liivakivi m Tsõõrikmäe kraatri geoloogiline läbilõige (R. Tiirmaa, 2002 järgi) kuulumise Ilumetsa meteoriidi saju rühma, millest ta linnulennuliselt ju kuigi kaugel ei asu. Kuid suurema vanuse tõttu on Tsõõrikmäe omaette meteoriidikraater. Tsõõrikmäe kraater on vormilt sarnane Ilumetsa meteoriidikraatritega. Siiski, Tsõõrikmäe kraatrisüvendi looduslikku ilmet on muutnud kunagine linaleotamine. EESTI METEORIIDIKRAATRID 17

20 SIMUNA KRAATER 1. juunil a. olid Kirde-Eesti elanikud omapärase loodusnähtuse ereda boliidi lennu tunnistajaks. Haaravalt on selle kirja pannud A. Kipper ( ), kes noore astronoomina selle boliidiga seonduvat uurima suunati. Ligemale viiskümmend aastat hiljem saabus teade koduloouurija Heino Rossilt, et Simunast veidi põhja pool, Orguse küla taguses metsas on väike kraater. Ala on rikas karstivormidest, mis tekitas kahtlusi, et nähtav lehter on karstiõõne langatus. Kohale saabunud karstispetsialist Ülo Heinsalu ( ) kinnitas, et see pole karstilehter a. tehtud kaevetööd kinnitasid, et tegemist on plahvatuse jäljega. Kindlaks tunnuseks oli valli alla mattunud huumusekiht ja osakeste paigutus sellele langenud materjalis. Lehtri läbimõõt on valliharjalt 8,5 m, sügavus 1,9 m. Vall süvendi ümber on vaevumärgatav ja madal, kuid selgelt ringikujuline ning pidev. Lehter tekkis kahekihilisse pinnasesse, mis koosnes 1,1 m pudedast liivast ja selle alusest kivirikkast savikast moreenist. Vallis on plahvatusele tüüpiline materjali järjestus: mattunud mullakihi peal lebavad suuremad kivid ja veerised ning valli ülaosa moodustab peen liiv. Olmeprahi, põhiliselt vanametalli tõttu jäid tulemuseta meteoriitse aine otsingud miiniotsija abil. Simuna kraater võiks teadaolevalt olla üks vähestest meie inimpõlve jooksul moodustunud meteoriidikraatritest Maal. KÄRDLA KRAATER Hiiumaa pealinna kagupiiril asub hoopis võimsam tähearm, mis on peidetud sügavamale maapõue. Pinnamoes võime märgata tunnusmärke Kärdla kraatri põhijoontest vaid siis, kui me juba teame tema maa-alust ehitust. Selle avastamislugu algas kaevupuurimisega Palukülas aastal. Üllatuseks oli kristalsete aluskorrakivimite esinemine vaid paarikümne meetri sügavuses oodatava 240 m asemel. Üllatusele järgnesid asjakohased tegevused. Alustati Eesti noorima, usutavasti a. tekkinud Simuna meteoriidikraatri läbimõõt on 8.5 m ja sügavus 1.9 m 18

21 laialdasi geoloogilise kaardistamise ja maavarade otsingute geofüüsikalisi uuringuid ning puurimistöid. Eelmise sajandi seitsmekümnendatel aastatel teati Eestis suurtest meteoriidikraatritest üsna vähe. Algul oletati, et Paluküla ja Tubala vahelise Soovälja madaliku alal on tegemist tektooniliste kergete ja vagumustega aastal selgus, et raskusjõu- ja magnetväljades joonistub välja kaunis anomaalia maa alla maetud kraatrikujulise struktuuri peegel dus. Mõned arvasid, et Kärdla kraater võis tekkida vulkaanilisel teel aastal oli selge, et kraatri sügavuses levivates purustatud kivimites meteoriidikraatritele tüüpilistes bretšades esineb ainult meteoriidiplahvatustel tekkivaid moondeid mineraalides, eelkõige nn. planaarse deformatsiooni elemente kvartsiterades. Üle 30-aastase kaardistamistöö käigus on rajatud 160 puurauku. Saadud materjalide läbitöötamise tulemusi on kajastatud kümnetes käsikirjades ja trükistes. Hea säilivusega Kärdla struktuur Kärdla meteoriidikraatri asend Kirde- Hiiumaal, Kärdla linnast kagus (K. ja S. Suuroja järgi) on saanud maailmas üheks paremini puuritud ja uuritud meteoriidikraatri näiteks. Kärdla meteoriidikraater tekkis Ordoviitsiumi ajastul, ligi 455 miljonit aastat tagasi, tolleaegsesse madalmerre langenud hiidmeteoriidi plahvatusel. Veidi nurgelise, kuid siiski üsna korrapärase kujuga kraatri läbimõõt on ringvalli harjal ligi 4 km. Ringvall on maetud plahvatusjärgsete Ordoviitsiumi lubjakivide ja need omakorda õhukese Kvaternaarisetete kihi alla. Üle Paluküla-Lõpe kulgev vallitaoline meetri kõrgune seljandik ja väiksemad aluspõhjakõviku kühmikud märgivad umbes m sügavusel nende all kulgevat kraatri ringvalli. Põllumaaks kuivendatud soine tasandik Tubala ja Paluküla vahel asub kraatrisüviku kohal. Kraater joonistub selgesti välja kristalsete aluskorra kivimite reljeefis: kohati kuni 250 m kõrgune ja 1 km laiune lainja harjaga ringvall ümbritseb 3,5 kilomeetrise läbimõõduga ning m sügavust lame- Kvartsiterad Kärdla kraatrisüviku impaktbretšas: selgesti on nähtavad kaks lamellide süsteemi, mis tekkinud löögimoondel. Suurendus ca 100 korda (foto S. Suuroja). EESTI METEORIIDIKRAATRID 19

22 Kraatri elemendid maapõues: maetud ringvall ja kraatrisüvik kajastuvad kristalse aluskorra pinnamoes. Praegu on need vormid peidus Kambriumi kuni Ülem-Ordoviitsiumi settekivimite all (3D kujutis: S. Suuroja) Kraatri elemendid maapõues: ringvall (A), keskne süvik (B) ning keskkõrgendik (C) viimase keskel kajastavad plahvatusel tekkinud merepõhja pinnavorme ca milj. aastat tagasi. Praegu on need elemendid peidus plahvatusjärgsete Ülem-Ordoviitsiumi settekihtide all (3D kujutis: S. Suuroja) 20

23 Kärdla meteoriidikraatri läbilõige (K. ja S. Suuroja järgi) Kärdla meteoriidikraatri teke (K. Suuroja järgi) davõitu kraatrisüvikut. Puuraugu puurimisel aastal avastati meteoriidikraatritele omane keskkerge. Kärdla meteoriidikraatri uurimiseks puuriti aastatel Eesti sügavaim puurauk Soovälja K-1, mille sügavus on 815,2 m. Kraatri süvakihtidest saadi isegi Kärdla nime kandnud mineraalvett. Kraatrit ümbritseb veel km läbimõõduga omapärane ringmurrang, mille kulgu võib jälgida isegi kosmosefotodelt. EESTI METEORIIDIKRAATRID 21

24 NEUGRUNDI KRAATER Eesti suurima, ja senistest varjatuima Neugrundi mitmeringilise struktuuri avastamis- ja uurimisloos kajastub geoloogide eriline usk, huvi ja püüdlus kraatrite avastamise suunas. Juba eelmise sajandi algusaegadest olid Osmussaarelt jm geoloogidele teada iseäralikud gneissbretšad. Tõsi, need erilised kivimpangased olid teada ka kohalikele elanikele. Kärdla kraatripõhja bretšade uurimisel saadud kogemused aitasid kaasa mõistatuse lahendamisele. Lahendus leiti morfoloogiliselt kraatristruktuure meenutava merepõhja vormide uurimisega Soome lahe suudme lähedal asuval Neugrundil (Nygrund, Uusmadalik). Kraatrivalli gneissbretšad toodi välja allveetöödega. Jällegi leiti tõestuseks vajalikke moondelamelle kvartsiterades. Soome lahe suudmes Osmussaarest idas asuval Neugrundi madalal võeti ette laialdased geofüüsikalised ja allveegeoloogilised tööd a. suvel Eesti-Rootsi ühisekspeditsiooni käigus uurimislaeval Strombus uuriti seda vormi ja selle ümbrust seismoakustilise sondeerimisega. Uue pilguga vaadati üle Osmussaarel ja Loode-Eestis rajatud puuraukude südamikud, rajati uusi. Selgus, et Neugrundi struktuur on Kärdla kraatrist tunduvalt vanem, umbes 535 miljoni aasta vanune. Struktuur on mitmeringine: keskse süviku ümber esineb vähemalt kolm aluskorrakivimitest rõngasvalli. See oli sadu miljoneid aastaid settekivimikihtide 22

25 Neugrund-bretša irdrahn Toomanina rannal Neugrund-bretša rahn Soomest pärit rändrahnude keskel Ristna neeme rannal EESTI METEORIIDIKRAATRID 23

26 Neugrundi madala läbilõige sonari profiilil (S. Suuroja järgi) Neugrundi keskplatoo läbilõige (S. Suuroja järgi) 24

27 Merepõhja reljeefi 3D-mudelid Neugrundi madala ümbruses (S. Suuroja järgi) EESTI METEORIIDIKRAATRID 25

28 Neugrundi struktuuri läbilõige (K. ja S. Suuroja järgi) alla maetud. Kuid jäävoolud purustasid kattekihid ja seejärel sai liustik vallide harjadelt lahti rebida ja laiali kanda gneissbretša pangaseid. Viimaseid on leitud Osmussaarelt, mujalt Loode-Eestist ja isegi Saaremaalt. Vallidest seesmine on kõrgeim ja terviklikum ning paremini kättesaadav allveevaatlusteks ja uuringuteks. Struktuuri kesksüviku põhjas on tõenäolisest säilinud bretšakihid ja võimalik et ka plahvatusmagmast tekkinud kivimid. Neid katab plahvatuse järgselt sinna settinud kork - jäänuk kraatrit täitvast ja katvast settekivimite lasundist. Neugrundi keskmadala moodustavad just need plahvatusjärgsed, Vara- ja Kesk-Ordoviitsiumi merest settinud lubjakivid. Kraatri vallirõngaste välisläbimõõt on 9 km, kuid kogu struktuuri läbimõõt on piiritletud koguni 21 km-se läbimõõduga ringmurranguga. Selle keskse madaliku (vee sügavus kõigub 2-20 m vahel) ja teda ümbritseva ringvalli vahele on jääaja erosiooni käigus moodustunud kuni 70 m sügavune ja m laiune ringkanjon. Kanjon on vähemasti lõunaosas täidetud Kvaternaari setetega. Purustatud kristalse aluskorra kivimitest koosnevad kraatri ringvallid on liustiku poolt tugevasti kulutatud. Kõik see kinnitab jääaja-aegsete kulutusprotsesside erilist tähtsust Neugrundi struktuuri ülemise osa avamisel ning tänapäevase liigestatud reljeefi kujundamisel. 26

Energia põllumajanduses

Energia põllumajanduses Energia põllumajanduses Energia põllumajanduses toimetaja Jukka Ahokas Tartu 2012 Esikaas: viljapõld Tartumaal (foto: Väino Poikalainen) Tagakaas: Helsingi Ülikooli Viikki katselaudas (foto: Väino Poikalainen)

More information

Kalevi Wiiki teose "Eurooplaste juured" poolt esile kutsutud poleemika analüüs

Kalevi Wiiki teose Eurooplaste juured poolt esile kutsutud poleemika analüüs Tanel Saimre (2008) Kalevi Wiiki teose "Eurooplaste juured" poolt esile kutsutud poleemika analüüs Sissejuhatus Suur osa diskussioonist arheoloogias kujutab endast vaidlust difusiooni- ja migratsiooniteooriate

More information

Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuring Lääne-Virumaal

Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuring Lääne-Virumaal 52 Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuring Lääne-Virumaal Ülo Kask, Janita Andrijevskaja, Livia Kask, Priit Heinla Tiit Kallaste, Anton Laur, Anne Menert, Sirje Pädam 52 Tallinna Tehnikaülikool SA

More information

ISURI KEELE SOIKOLA MURDE VERBI MUUTMISSÜSTEEM

ISURI KEELE SOIKOLA MURDE VERBI MUUTMISSÜSTEEM TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI JA ÜLDKEELETEADUSE INSTITUUT EVA SAAR ISURI KEELE SOIKOLA MURDE VERBI MUUTMISSÜSTEEM MAGISTRITÖÖ JUHENDAJA EMERIITPROFESSOR TIIT-REIN VIITSO TARTU 2008 SISUKORD

More information

Vene ombudsman Eestis: Õigusest saada haridust emakeeles - Prof. Rannut i eksiarvamuse näite põhjal. Autor: Sergei Seredenko (Vene ombudsman)

Vene ombudsman Eestis: Õigusest saada haridust emakeeles - Prof. Rannut i eksiarvamuse näite põhjal. Autor: Sergei Seredenko (Vene ombudsman) : Vene ombudsman Eestis: Õigusest saada haridust emakeeles - Prof. Rannut i eksiarvamuse näite põhjal : ( ) Autor: Sergei Seredenko (Vene ombudsman) / Tallinn 2011 / Sisukord :... 1 Vene ombudsman Eestis:

More information

Sisukord. Table of contents Sisältö. 2 Nagu täht või briljant või Like a Star or a Diamond or... Kuin tähti tai briljantti tai...

Sisukord. Table of contents Sisältö. 2 Nagu täht või briljant või Like a Star or a Diamond or... Kuin tähti tai briljantti tai... Sisukord Table of contents Sisältö 2 Nagu täht või briljant või Like a Star or a Diamond or... Kuin tähti tai briljantti tai... 5 Lilled päevasaare silmades Flowers in the Eyes of the Island of the Day

More information

EESTI LINDUDE STAATUS, PESITSUSAEGNE JA TALVINE ARVUKUS 2003 2008

EESTI LINDUDE STAATUS, PESITSUSAEGNE JA TALVINE ARVUKUS 2003 2008 Hirundo 22: 3 31 (2009) EESTI LINDUDE STAATUS, PESITSUSAEGNE JA TALVINE ARVUKUS 2003 2008 Jaanus Elts 1, Andres Kuresoo, Eerik Leibak, Aivar Leito, Agu Leivits, Vilju Lilleleht, Leho Luigujõe, Eve Mägi,

More information

Seminar Prevention campaigns 3.11-4.11. 2004 Tallinn. Organisers:

Seminar Prevention campaigns 3.11-4.11. 2004 Tallinn. Organisers: Seminar Prevention campaigns 3.11-4.11. 2004 Tallinn Organisers: National Council for Crime Prevention, Finland Ministry of Justice, Estonia CONTENTS 1. Seminar Program (in English) 3 2. Conclusions: Margus

More information

INNOVATIVE USER INTERFACE DESIGN SOLUTION FOR ONLINE STORE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

INNOVATIVE USER INTERFACE DESIGN SOLUTION FOR ONLINE STORE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM TALLINN UNIVERSITY Haapsalu College Department of Information Technology INNOVATIVE USER INTERFACE DESIGN SOLUTION FOR ONLINE STORE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM Diploma thesis Academical advisor: Ville Tinnilä

More information

Sign Systems Studies 29.1

Sign Systems Studies 29.1 Sign Systems Studies 29.1 Тартуский университет Tartu Ülikool Труды по знаковым системам Töid märgisüsteemide alalt 29.1 Тарту Tartu 2001 University of Tartu Sign Systems Studies volume 29.1 Editors: Peeter

More information

HOW FAR TO THE SOUTH IN EASTERN EUROPE DID THE FINNO-UGRIANS LIVE?

HOW FAR TO THE SOUTH IN EASTERN EUROPE DID THE FINNO-UGRIANS LIVE? Fennoscandia archaeologica XIV (1997) Kalevi Wiik HOW FAR TO THE SOUTH IN EASTERN EUROPE DID THE FINNO-UGRIANS LIVE? Abstract The author advances a theory on the movement of the language boundary between

More information

Antipodal hotspots and bipolar catastrophes: Were oceanic large-body impacts the cause?

Antipodal hotspots and bipolar catastrophes: Were oceanic large-body impacts the cause? Earth and Planetary Science Letters 236 (2005) 13 27 www.elsevier.com/locate/epsl Antipodal hotspots and bipolar catastrophes: Were oceanic large-body impacts the cause? Jonathan T. HagstrumT U.S. Geological

More information

Active Wetlands the use of chemical amendments to intercept phosphate runoffs in agricultural catchments

Active Wetlands the use of chemical amendments to intercept phosphate runoffs in agricultural catchments 92 Active Wetlands the use of chemical amendments to intercept phosphate runoffs in agricultural catchments Final report of the Active Wetlands Interreg IVA project Risto Uusitalo, Aaro Närvänen, Kimmo

More information

Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta

Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta Varas tok irjas ton uus i joh tok unta Varas tok irjas

More information

A SEARCH FOR INTACT LAVA TUBES ON THE MOON: POSSIBLE LUNAR BASE HABITATS

A SEARCH FOR INTACT LAVA TUBES ON THE MOON: POSSIBLE LUNAR BASE HABITATS "" E_.J-_',;_ i-t FILE'_D 19 PREEDff'_G P,_u," ;"""" SERH FOR INTT LV TUES ON THE MOON: POSSILE LUNR SE HITTS assandra R. oombs 1 and. Ray Hawke P/anetary Geoscfou:es D/vt.v/on Hawaii Institute of Geophysics

More information

Module 2 Educator s Guide Investigation 3

Module 2 Educator s Guide Investigation 3 What similar physical processes occur on both Earth and Mars? Investigation Overview Could life exist on Mars? This is a question that humans have wondered about for centuries. What physical processes

More information

Workshop on Mars Connecting Planetary Scientists in Europe 05-07 June 2012, Budapest, Hungary. Meeting Agenda

Workshop on Mars Connecting Planetary Scientists in Europe 05-07 June 2012, Budapest, Hungary. Meeting Agenda Workshop on Mars Connecting Planetary Scientists in Europe 05-07 June 2012, Budapest, Hungary Sponsored by the European Space Agency and the Hungarian Academy of Sciences Meeting Agenda Invited presentations:

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

The Coming (or Present) Ice Age

The Coming (or Present) Ice Age The Coming (or Present) Ice Age A long-term perspective on the current global warming fad by Laurence Hecht We are now in an ice age and have been for about the past 2 million years. Over the past 800,000

More information

Dear Editor. Answer to the General Comments of Reviewer # 1:

Dear Editor. Answer to the General Comments of Reviewer # 1: Dear Editor The paper has been fully rewritten and the title changed accordingly to Referee 1. Figures have been updated in order to answer to the well-posed questions of the reviewers. The general structure

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

Cover: Panther Observatory

Cover: Panther Observatory Cover: Panther Observatory NASA/Mars Reconnaisance Orbiter The International Year of Astronomy M illennia ago the fi rst humans gazed in awe at the multitude of stars in the dark night sky. Thus was the

More information

Are we now living in the Anthropocene?

Are we now living in the Anthropocene? Are we now living in the Anthropocene? Jan Zalasiewicz, Mark Williams, Department of Geology, University of Leicester, Leicester LE1 7RH, UK; Alan Smith, Department of Earth Sciences, University of Cambridge,

More information

The Coriolis Effect: Four centuries of conflict between common sense and mathematics, Part I: A history to 1885. Anders O. Persson

The Coriolis Effect: Four centuries of conflict between common sense and mathematics, Part I: A history to 1885. Anders O. Persson History of Meteorology 2 (2005) 1 The Coriolis Effect: Four centuries of conflict between common sense and mathematics, Part I: A history to 1885 Anders O. Persson Department for research and development

More information

Target Atmospheric CO 2 : Where Should Humanity Aim?

Target Atmospheric CO 2 : Where Should Humanity Aim? Target Atmospheric CO 2 : Where Should Humanity Aim? James Hansen*,1,2, Makiko Sato 1,2, Pushker Kharecha 1,2, David Beerling 3, Robert Berner 4, Valerie Masson-Delmotte 5, Mark Pagani 4, Maureen Raymo

More information

RESEARCH REPORT 289. Guidelines for jack-up rigs with particular reference to foundation integrity HSE

RESEARCH REPORT 289. Guidelines for jack-up rigs with particular reference to foundation integrity HSE HSE Health & Safety Executive Guidelines for jack-up rigs with particular reference to foundation integrity Prepared by MSL Engineering Limited for the Health and Safety Executive 2004 RESEARCH REPORT

More information

Sea-level rise at tropical Pacific and Indian Ocean islands

Sea-level rise at tropical Pacific and Indian Ocean islands Global and Planetary Change 53 (2006) 155 168 www.elsevier.com/locate/gloplacha Sea-level rise at tropical Pacific and Indian Ocean islands John A. Church a,b,, Neil J. White a,b, John R. Hunter b a CSIRO

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

Ice in the Solar System

Ice in the Solar System ICE IN THE SOLAR SYSTEM Ice in the Solar System Louise M. Prockter Ice exists throughout the solar system, from Mercury, the planet closest to the Sun, to the far reaches of the mysterious Oort cloud,

More information

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information