Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Size: px
Start display at page:

Download "Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)"

Transcription

1 Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.о.Генерального директора Маслов Iгор Олександрович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 1. емітента 2. Організаційно-правова форма 3. Місцезнаходження 4. Код за ЄДРПОУ I. Загальні відомості ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" 5. Міжміський код та телефон, факс 6. Електронна поштова адреса Публічне акціонерне товариство 01032, мiсто Київ, Льва Толстого, (044) (044) II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Повідомлення опубліковано у* 48 Бюлетень. Цiннi папери України (номер та найменування офіційного друкованого видання) 3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет (адреса сторінки)

2 обліку Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Зміст інформації: GARENSIA ENTERPRISES LIMITED HE р. ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕНРГО» вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв у електронному виглядi за станом на року, за яким було виявлено змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Оскiльки дата змiни власникiв акцiй емiтенту не вiдома, у графi " вчинення дiї" та " облiку" зазначена дата, станом на яку ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був сформований реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕНРГО» в електронному виглядi. Змiни, що вiдбулися: Компанiя GARENSIA ENTERPRISES LIMITED (Кiпр) (реєстрацiйний номер HE , мiсцезнаходження: Нафплиу,15, 2-й этаж, 3025, Лимассол, Кипр/ Nafpliou,15, 2nd Floor, P.C.3025, Limassol, Cyprus) володiло шт. простих iменних акцiй, що становило 12,3670% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє 0 шт. простих iменних акцiй, що становить 0% голосуючих акцiй ВЕНЧУРНОГО IНВЕСТИЦIНОГО ФОНДУ «ЧЕТВЕРТИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З 0,0000% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє шт. простих iменних акцiй, що становить 1,58568% голосуючих акцiй

3 обліку ВЕНЧУРНОГО IНВЕСТИЦIНОГО ФОНДУ «СЬОМИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З 0,0000% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє шт. простих iменних акцiй, що становить 10,78134% голосуючих акцiй Пiсля придбання, афiлiйованi особи ТОВ «КОМПАНIЯ З МЕНЕДЖМЕНТ», а саме: ПАЙОВОИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД «ЧЕТВЕРТИЙ» ТОВАРИСТВА З ) та ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД «СЬОМИЙ» ТОВАРИСТВА З ), спiльно стали власниками штук простих iменних акцiй ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕНРГО», що становить 12,36702% Пакет акцiй, що належить Компанiї ДТЕК ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) та її афiлiйованим особам залишився незмiнним ТОВ «КОМПАНIЯ З МЕНЕДЖМЕНТ», що дiє вiд свого iменi, але в iнтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО IНВЕСТИЦIНОГО ФОНДУ

4 обліку Зміст інформації: «ЧЕТВЕРТИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРIСI ) р. ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕНРГО» вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв у електронному виглядi за станом на року, за яким було виявлено змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Оскiльки дата змiни власникiв акцiй емiтенту не вiдома, у графi " вчинення дiї" та " облiку" зазначена дата, станом на яку ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був сформований реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕНРГО» в електронному виглядi. Змiни, що вiдбулися: Компанiя GARENSIA ENTERPRISES LIMITED (Кiпр) (реєстрацiйний номер HE , мiсцезнаходження: Нафплиу,15, 2-й этаж, 3025, Лимассол, Кипр/ Nafpliou,15, 2nd Floor, P.C.3025, Limassol, Cyprus) володiло шт. простих iменних акцiй, що становило 12,3670% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє 0 шт. простих iменних акцiй, що становить 0% голосуючих акцiй ВЕНЧУРНОГО IНВЕСТИЦIНОГО ФОНДУ «ЧЕТВЕРТИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З

5 обліку 0,0000% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє шт. простих iменних акцiй, що становить 1,58568% голосуючих акцiй ВЕНЧУРНОГО IНВЕСТИЦIНОГО ФОНДУ «СЬОМИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З 0,0000% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє шт. простих iменних акцiй, що становить 10,78134% голосуючих акцiй Пiсля придбання, афiлiйованi особи ТОВ «КОМПАНIЯ З МЕНЕДЖМЕНТ», а саме: ПАЙОВОИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД «ЧЕТВЕРТИЙ» ТОВАРИСТВА З ) та ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД «СЬОМИЙ» ТОВАРИСТВА З ), спiльно стали власниками штук простих iменних акцiй ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕНРГО», що становить 12,36702% Пакет акцiй, що належить Компанiї ДТЕК ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) та її афiлiйованим особам залишився незмiнним ТОВ «КОМПАНIЯ З МЕНЕДЖМЕНТ», що дiє вiд свого iменi, але в iнтересах

6 обліку Зміст інформації: та за рахунок ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО IНВЕСТИЦIНОГО ФОНДУ «СЬОМИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З МЕНЕДЖМЕНТ» р. ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕНРГО» вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв у електронному виглядi за станом на року, за яким було виявлено змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Оскiльки дата змiни власникiв акцiй емiтенту не вiдома, у графi " вчинення дiї" та " облiку" зазначена дата, станом на яку ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був сформований реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕНРГО» в електронному виглядi. Змiни, що вiдбулися: Компанiя GARENSIA ENTERPRISES LIMITED (Кiпр) (реєстрацiйний номер HE , мiсцезнаходження: Нафплиу,15, 2-й этаж, 3025, Лимассол, Кипр/ Nafpliou,15, 2nd Floor, P.C.3025, Limassol, Cyprus) володiло шт. простих iменних акцiй, що становило 12,3670% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє 0 шт. простих iменних акцiй, що становить 0% голосуючих акцiй

7 обліку ВЕНЧУРНОГО IНВЕСТИЦIНОГО ФОНДУ «ЧЕТВЕРТИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З 0,0000% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє шт. простих iменних акцiй, що становить 1,58568% голосуючих акцiй ВЕНЧУРНОГО IНВЕСТИЦIНОГО ФОНДУ «СЬОМИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З 0,0000% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє шт. простих iменних акцiй, що становить 10,78134% голосуючих акцiй Пiсля придбання, афiлiйованi особи ТОВ «КОМПАНIЯ З МЕНЕДЖМЕНТ», а саме: ПАЙОВОИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД «ЧЕТВЕРТИЙ» ТОВАРИСТВА З ) та ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД «СЬОМИЙ» ТОВАРИСТВА З ), спiльно стали власниками штук простих iменних акцiй ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕНРГО», що становить 12,36702% Пакет акцiй, що належить Компанiї ДТЕК ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) та її афiлiйованим особам залишився незмiнним.