Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)"

Transcription

1 Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.о.Генерального директора Маслов Iгор Олександрович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 1. емітента 2. Організаційно-правова форма 3. Місцезнаходження 4. Код за ЄДРПОУ I. Загальні відомості ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" 5. Міжміський код та телефон, факс 6. Електронна поштова адреса Публічне акціонерне товариство 01032, мiсто Київ, Льва Толстого, (044) (044) II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Повідомлення опубліковано у* 48 Бюлетень. Цiннi папери України (номер та найменування офіційного друкованого видання) 3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет (адреса сторінки)

2 обліку Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Зміст інформації: GARENSIA ENTERPRISES LIMITED HE р. ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕНРГО» вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв у електронному виглядi за станом на року, за яким було виявлено змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Оскiльки дата змiни власникiв акцiй емiтенту не вiдома, у графi " вчинення дiї" та " облiку" зазначена дата, станом на яку ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був сформований реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕНРГО» в електронному виглядi. Змiни, що вiдбулися: Компанiя GARENSIA ENTERPRISES LIMITED (Кiпр) (реєстрацiйний номер HE , мiсцезнаходження: Нафплиу,15, 2-й этаж, 3025, Лимассол, Кипр/ Nafpliou,15, 2nd Floor, P.C.3025, Limassol, Cyprus) володiло шт. простих iменних акцiй, що становило 12,3670% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє 0 шт. простих iменних акцiй, що становить 0% голосуючих акцiй ВЕНЧУРНОГО IНВЕСТИЦIНОГО ФОНДУ «ЧЕТВЕРТИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З 0,0000% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє шт. простих iменних акцiй, що становить 1,58568% голосуючих акцiй

3 обліку ВЕНЧУРНОГО IНВЕСТИЦIНОГО ФОНДУ «СЬОМИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З 0,0000% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє шт. простих iменних акцiй, що становить 10,78134% голосуючих акцiй Пiсля придбання, афiлiйованi особи ТОВ «КОМПАНIЯ З МЕНЕДЖМЕНТ», а саме: ПАЙОВОИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД «ЧЕТВЕРТИЙ» ТОВАРИСТВА З ) та ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД «СЬОМИЙ» ТОВАРИСТВА З ), спiльно стали власниками штук простих iменних акцiй ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕНРГО», що становить 12,36702% Пакет акцiй, що належить Компанiї ДТЕК ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) та її афiлiйованим особам залишився незмiнним ТОВ «КОМПАНIЯ З МЕНЕДЖМЕНТ», що дiє вiд свого iменi, але в iнтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО IНВЕСТИЦIНОГО ФОНДУ

4 обліку Зміст інформації: «ЧЕТВЕРТИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРIСI ) р. ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕНРГО» вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв у електронному виглядi за станом на року, за яким було виявлено змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Оскiльки дата змiни власникiв акцiй емiтенту не вiдома, у графi " вчинення дiї" та " облiку" зазначена дата, станом на яку ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був сформований реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕНРГО» в електронному виглядi. Змiни, що вiдбулися: Компанiя GARENSIA ENTERPRISES LIMITED (Кiпр) (реєстрацiйний номер HE , мiсцезнаходження: Нафплиу,15, 2-й этаж, 3025, Лимассол, Кипр/ Nafpliou,15, 2nd Floor, P.C.3025, Limassol, Cyprus) володiло шт. простих iменних акцiй, що становило 12,3670% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє 0 шт. простих iменних акцiй, що становить 0% голосуючих акцiй ВЕНЧУРНОГО IНВЕСТИЦIНОГО ФОНДУ «ЧЕТВЕРТИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З

5 обліку 0,0000% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє шт. простих iменних акцiй, що становить 1,58568% голосуючих акцiй ВЕНЧУРНОГО IНВЕСТИЦIНОГО ФОНДУ «СЬОМИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З 0,0000% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє шт. простих iменних акцiй, що становить 10,78134% голосуючих акцiй Пiсля придбання, афiлiйованi особи ТОВ «КОМПАНIЯ З МЕНЕДЖМЕНТ», а саме: ПАЙОВОИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД «ЧЕТВЕРТИЙ» ТОВАРИСТВА З ) та ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД «СЬОМИЙ» ТОВАРИСТВА З ), спiльно стали власниками штук простих iменних акцiй ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕНРГО», що становить 12,36702% Пакет акцiй, що належить Компанiї ДТЕК ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) та її афiлiйованим особам залишився незмiнним ТОВ «КОМПАНIЯ З МЕНЕДЖМЕНТ», що дiє вiд свого iменi, але в iнтересах

6 обліку Зміст інформації: та за рахунок ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО IНВЕСТИЦIНОГО ФОНДУ «СЬОМИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З МЕНЕДЖМЕНТ» р. ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕНРГО» вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв у електронному виглядi за станом на року, за яким було виявлено змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Оскiльки дата змiни власникiв акцiй емiтенту не вiдома, у графi " вчинення дiї" та " облiку" зазначена дата, станом на яку ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був сформований реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕНРГО» в електронному виглядi. Змiни, що вiдбулися: Компанiя GARENSIA ENTERPRISES LIMITED (Кiпр) (реєстрацiйний номер HE , мiсцезнаходження: Нафплиу,15, 2-й этаж, 3025, Лимассол, Кипр/ Nafpliou,15, 2nd Floor, P.C.3025, Limassol, Cyprus) володiло шт. простих iменних акцiй, що становило 12,3670% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє 0 шт. простих iменних акцiй, що становить 0% голосуючих акцiй

7 обліку ВЕНЧУРНОГО IНВЕСТИЦIНОГО ФОНДУ «ЧЕТВЕРТИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З 0,0000% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє шт. простих iменних акцiй, що становить 1,58568% голосуючих акцiй ВЕНЧУРНОГО IНВЕСТИЦIНОГО ФОНДУ «СЬОМИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З 0,0000% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє шт. простих iменних акцiй, що становить 10,78134% голосуючих акцiй Пiсля придбання, афiлiйованi особи ТОВ «КОМПАНIЯ З МЕНЕДЖМЕНТ», а саме: ПАЙОВОИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД «ЧЕТВЕРТИЙ» ТОВАРИСТВА З ) та ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД «СЬОМИЙ» ТОВАРИСТВА З ), спiльно стали власниками штук простих iменних акцiй ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕНРГО», що становить 12,36702% Пакет акцiй, що належить Компанiї ДТЕК ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) та її афiлiйованим особам залишився незмiнним.

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 26 pt modern humanist sans serif typeface. The proportions of each character have a strong lateral dynamic that makes it ideal for on-screen

More information

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

Problem A. Nanoassembly

Problem A. Nanoassembly Problem A. Nanoassembly 2.5 seconds One of the problems of creating elements of nanostructures is the colossal time necessary for the construction of nano-parts from separate atoms. Transporting each of

More information

User Manual. June 2008 Revision 1.7. D- 2 02 Customer Display

User Manual. June 2008 Revision 1.7. D- 2 02 Customer Display WW User Manual June 2008 Revision 1.7 D- 2 02 Customer Display Copyright 2008 August All Rights Reserved Manual Version 1.7 The information contained in this document is subject to change without notice.

More information

South East of Process Main Building / 1F. North East of Process Main Building / 1F. At 14:05 April 16, 2011. Sample not collected

South East of Process Main Building / 1F. North East of Process Main Building / 1F. At 14:05 April 16, 2011. Sample not collected At 14:05 April 16, 2011 At 13:55 April 16, 2011 At 14:20 April 16, 2011 ND ND 3.6E-01 ND ND 3.6E-01 1.3E-01 9.1E-02 5.0E-01 ND 3.7E-02 4.5E-01 ND ND 2.2E-02 ND 3.3E-02 4.5E-01 At 11:37 April 17, 2011 At

More information

А ýэ СаЬЬа оча. А а Ьаусап. сар

А ýэ СаЬЬа оча. А а Ьаусап. сар ч к тдв тап дт ФЁ Тч з ха а а п п А а Ьаусап п Ё Т о А е о п е па опа Ё й О о о а На еп ч о а п а ар С М о а Еар Ва е ако М а А агьаусап г Ъч пс А СаЬЬа оча Аупч а есе г А а Ьаусап сё а Ь у сар о чес Э

More information

INFO1 a File-Based Management Information System

INFO1 a File-Based Management Information System БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES КИБЕРНЕТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 1 CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES, 1 София. 2002. Sofia INFO1 a File-Based Management Information

More information

Digital Typography. This reading describes different types of writing systems and the development of computer-based font files for representing them.

Digital Typography. This reading describes different types of writing systems and the development of computer-based font files for representing them. D R A F T - FOR DISCUSSION ONLY - D R A F T Digital Typography and computer fonts Introduction Follow-up Classes Other readings This reading describes different types of writing systems and the development

More information

Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions

Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions 1 Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions ROOST Group of companies is a fast growing association with a long history. Synergy of the ROOST Group companies gives an opportunity to keep leading

More information

The European Ombudsman

The European Ombudsman Overview The European Ombudsman Е в р о п е й с к и о м б у д с м а н E l D e f e n s o r d e l P u e b l o E u r o p e o E v r o p s k ý v e ř e j n ý o c h r á n c e p r á v D e n E u r o p æ i s k e

More information

User Manual. January 2011 Revision 2.0. Galéo 200 Point of - Sale Hardware System

User Manual. January 2011 Revision 2.0. Galéo 200 Point of - Sale Hardware System User Manual January 2011 Revision 2.0 Galéo 200 Point of - Sale Hardware System Copyright 2011 All Rights Reserved Manual Version 2.0 The information contained in this document is subject to change without

More information

Russian Introductory Course

Russian Introductory Course Russian Introductory Course Natasha Bershadski Learn another language the way you learnt your own Succeed with the and learn another language the way you learnt your own Developed over 50 years, the amazing

More information

Project of public e-learning earning portal

Project of public e-learning earning portal Masaryk University Faculty of Informatics Project of public e-learning earning portal Diploma thesis Bc. Jan Bleha Brno, 2013 Keywords E-learning, business plan, business model, machine learning, cloud

More information

FUTURE OF X-RAY SCANNERS IMPLEMENTATION IN UKRAINIAN AIRPORTS V.

FUTURE OF X-RAY SCANNERS IMPLEMENTATION IN UKRAINIAN AIRPORTS V. 446 ISSN 2075-078. Наукоємні технології, 203. 4 (20) UDC 656.7.072.5:62.386(045) FUTURE OF X-RAY SCANNERS IMPLEMENTATION IN UKRAINIAN AIRPORTS V. Ivannikova, Ph.D.; A. Gavryluk, T. Nadutenko NationalAviationUniversity

More information

UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15

UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15 SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15 ECONOMICS AND BUSINESS HISTORY LANGUAGES AND CULTURE POLITICS AND SOCIOLOGY 1 1. AN INTRODUCTION TO STUDY SKILLS 5

More information

Ьа ЮВ 20 р сь Р щ БЗ сч ТЭ С

Ьа ЮВ 20 р сь Р щ БЗ сч ТЭ С ЯИ чл Р щ Ьа ЮВ 20 р сь Р щ БЗ сч ТЭ С ЯИ чл, нз Я Р щ ( я ЛМ : Ьа ЮВ 20 р 8 Йе 30 ЛМ ( Во ),31 ЛМ ( ЛМ ), Мч :B-Con Plaza) тт лх, Йф Р щ ( я ЛМ : Ьа ЮВ 20 р 10 Йе 18 ЛМ ( Во ),19 ЛМ ( ЛМ ), Мч : ЛМ эб

More information

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013 «'.''«ИЧИЧГШ ИШ М Ш * /////>. л ъ и г ш я ш и ъ в т ъ т ', : 4 р * т Ъ ъ ^ Х 'Ш У Л *а * 1 ЛЧй==:й?й!^'ййй IС A A RT 2013. *»ф«ч>»д* 'И И в Я в З Г З г И Ж /а 1 * icw-ia & «:*>if E M e i i i i y. x '-

More information

COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES

COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES Margaryta I. Skrypnyk, Mykola M. Matiukha COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES The article studies the correspondence of management accounting structure when using of

More information

PROBLEMS OF THE AUDIT MATERIALITY ASSESSMENT IN UKRAINE: PRACTICAL GUIDES CASE STUDY

PROBLEMS OF THE AUDIT MATERIALITY ASSESSMENT IN UKRAINE: PRACTICAL GUIDES CASE STUDY УДК 657.6 S. Ivakhnenkov, O. Misyura PROBLEMS OF THE AUDIT MATERIALITY ASSESSMENT IN UKRAINE: PRACTICAL GUIDES CASE STUDY The purpose of the paper is to research the theory and to study practical guidelines

More information

CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko

CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko The article deals with regional innovation infrastructure as an innovative component of the EU policy, analyzes its

More information

ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX. The study of dissolution kinetics of drugs with riboxinum (inosine)

ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX. The study of dissolution kinetics of drugs with riboxinum (inosine) Available online at www.derpharmachemica.com ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX Der Pharma Chemica, 2016, 8(1):412-416 (http://derpharmachemica.com/archive.html) The study of dissolution kinetics of drugs

More information

EFFICIENCY OF FEED USE OF WET FATTENING PIGS U.

EFFICIENCY OF FEED USE OF WET FATTENING PIGS U. 1 UDC 636.4.033.083 EFFICIENCY OF FEED USE OF WET FATTENING PIGS U. Zasukha doctor of agricultural sciences, professor S. Grishchenko Candidate of Agricultural Sciences N. Gryshchenko graduate student

More information

Wind Energy in the World. Russian Wind Energy Systems

Wind Energy in the World. Russian Wind Energy Systems Global Renewable Energy Forum Foz do Iguacu, Brazil, 18-21 May 2008 Wind Energy in the World. Russian Wind Energy Systems Dr. Sergey V. Gribkov,, World Wind Energy Associatiozn WWEA, WINDEC Research Cener,

More information

SOCIAL-MEDIA PLATFORMS AND ITS EFFECT ON DIGITAL MARKETING ACTIVITIES

SOCIAL-MEDIA PLATFORMS AND ITS EFFECT ON DIGITAL MARKETING ACTIVITIES УДК 339.138:659.1 Lesidrenska Svetlana, PhD., Associate Professor, Head of the Economics and Management Department at Technical University of Varna, (Bulgaria); Dicke Philipp, Ph.D. Student at University

More information

BSC. IT 1LOWER/1. sem.

BSC. IT 1LOWER/1. sem. BSC. IT 1LOWER/1. sem. @ 1ST FLOOR A (D. SOKU) @ 1ST FLOOR A (D. SOKU) @ 2ND FLOOR A (D. SOKU) BSC. IT 1UPPER/2. sem. FLOOR B (G. AKORFU) FLOOR B (G. AKORFU) FLOOR A (G. AKORFU) BSC. IT 2LOWER/1. sem.

More information

- Instructions for ECAS account creation -

- Instructions for ECAS account creation - European Commission EducationI, Audiovisi Executive Agency Culture - Instructions for ECAS account creation - Version 1, November 2013 Introduction The European Commission Authentication Service is the

More information

Chronic Fatigue Syndrome

Chronic Fatigue Syndrome 256 Srp Arh Celok Lek. 2011 Mar-Apr;139(3-4):256-261 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH1104256B Chronic Fatigue Syndrome Snežana Brkić, Slavica Tomić, Maja Ružić, Daniela Marić Hospital

More information

Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING MANAGEMENT FOR PROVISION PROCESS

Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING MANAGEMENT FOR PROVISION PROCESS 444 JOURNAL Vol. 10 ( 4). December 2011 P u b l i c a t i o n o f T e r n o p i l N a t i o n a l E c o n o m i c U n i v e r s i t y Microeconomics Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING

More information

CALCULATION OF BOTTOM-HOLE PRESSURE AND SUBMERSIBLE PUMP INTAKE PRESSURE

CALCULATION OF BOTTOM-HOLE PRESSURE AND SUBMERSIBLE PUMP INTAKE PRESSURE CALCULATION OF BOTTOM-HOLE PRESSURE AND SUBMERSIBLE PUMP INTAKE PRESSURE Ildar K Shayhutdnov In ths artcle the desgn procedure of a bottom-hole pressure and ntake pressure of submersble pump under the

More information

Biomass trade flows from Ukraine to Central European countries

Biomass trade flows from Ukraine to Central European countries Transnational Workshop: Trade of Biomass in Central Europe 5 October 2010, Vienna Biomass trade flows from Ukraine to Central European countries Tetiana Zheliezna SEC Biomass, Kiev Contents q Potential

More information

LUNG CANCER the new Staging System G.KIROVA TOKUDA HOSPITAL SOFIA

LUNG CANCER the new Staging System G.KIROVA TOKUDA HOSPITAL SOFIA LUNG CANCER the new Staging System G.KIROVA TOKUDA HOSPITAL SOFIA STAGING SYSTEM Provides standardized nomenclature for exchanging information Groups patients according to the biologic behavior of their

More information

SERVOTEST SYSTEMS POST - TENSIONING SYSTEMS OF REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTIONS

SERVOTEST SYSTEMS POST - TENSIONING SYSTEMS OF REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTIONS SERVOTEST SYSTEMS POST - TENSIONING SYSTEMS OF REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTIONS SERVOTEST SYSTEMS The Russian company "Servotest Systems" (STS) provides a full cycle of design and manufacturing of system

More information

UNCERTAINTY STUDY ON THE CHARACTERISATION OF EAR CANAL PROBES

UNCERTAINTY STUDY ON THE CHARACTERISATION OF EAR CANAL PROBES Системи обробки інформації,, випуск (9) ISSN 68-77 УДК 53.6 M. Zebian,, M. Galovska,3, J. Hensel, T. Fedtke Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Germany International Graduate School of Metrology, Germany

More information

Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE

Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE НОВИНИ СВІТОВОЇ НАУКИ 503 Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE Using a sample of the US security analysts' target price forecasts

More information

FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina

FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina Москва Издательство Российского университета дружбы народов 2002 FUNCTIONS OF THE MODAL

More information

UKRAINIAN BUSINESS SUPPORT MATERIAL (BSM) POLICY NUTRITION HOME BEAUTY YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS BEAUTY HOME NUTRITION YOUR BUSINESS BEAUTY HOME

UKRAINIAN BUSINESS SUPPORT MATERIAL (BSM) POLICY NUTRITION HOME BEAUTY YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS BEAUTY HOME NUTRITION YOUR BUSINESS BEAUTY HOME NUTRITION HOME BEAUTY YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME BEAUTY NUTRITION YOUR BUSINESS HOME BEAUTY NUTRITION UKRAINIAN BUSINESS SUPPORT MATERIAL (BSM) POLICY UKRAINIAN BUSINESS SUPPORT MATERIAL (BSM) POLICY

More information

FORECASTING THE TECHNICAL RESOURCE OF THE MECHANICAL AND CIVIL BUILDING STRUCTURE

FORECASTING THE TECHNICAL RESOURCE OF THE MECHANICAL AND CIVIL BUILDING STRUCTURE International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 7, Issue 3, May June 26, pp. 73 8, Article ID: IJCIET_7_3_7 Available online at http://www.iaeme.com/ijciet/issues.asp?jtype=ijciet&vtype=7&itype=3

More information

INVESTMENT ANALYSIS BAKING INDUSTRY IN UKRAINE

INVESTMENT ANALYSIS BAKING INDUSTRY IN UKRAINE Теорія і практика економіки та управління промисловими підприємствами Theory and practical aspects of economics and industrial enterprises management UDC 664.6:658.152 INVESTMENT ANALYSIS BAKING INDUSTRY

More information

EXHIBITOR MANUAL. Organizer: Crocus Expo IEC

EXHIBITOR MANUAL. Organizer: Crocus Expo IEC EXHIBITOR MANUAL 12 th International automotive exhibition August 25-28, 2016 Crocus Expo International Exhibition Center: Mezhdunarodnaya 16, P.O. box 92, Krasnogorsk 143402, Krasnogorsk area, Moscow

More information

arxiv:1603.02445v1 [cond-mat.soft] 8 Mar 2016

arxiv:1603.02445v1 [cond-mat.soft] 8 Mar 2016 Condensed Matter Physics, 2016, Vol. 19, No 1, 13804: 1 10 DOI: 10.5488/CMP.19.13804 http://www.icmp.lviv.ua/journal Influence of anisotropic ion shape, asymmetric valency, and electrolyte concentration

More information

Yes/S i/ Тийм? Үгүй? Schengen visa a pp lica tio n for m, or ig ina l Notes: f orm mu st be duly f il led i n

Yes/S i/ Тийм? Үгүй? Schengen visa a pp lica tio n for m, or ig ina l Notes: f orm mu st be duly f il led i n Checklist for T ran sit Do cum ent i ri ch iest i p er visto Tr an sito Т р а н з и т визний б ү р д ү ү л э х би чи г ба р и м тн ы жа г са а лт Document s/ Do cument i / Шаардаг дах бичиг баримтуу д

More information

The course of understanding British and American prose and poetry by future managers

The course of understanding British and American prose and poetry by future managers 4. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: Просвещение, 2000. 5. Гальцова Н. П., Мезенцева Т. И., Швадленко И. А. Использование электронных информационно-образовательных

More information

Saxo Bank:The Smart Choice

Saxo Bank:The Smart Choice Saxo Bank:The Smart Choice A Danish Investment Bank The Saxo Bank Representative Office, Limassol, Cyprus February 14, 2014 SAXO BANK: Why Saxo Bank EU- regulated fully licensed Danish bank, 4th biggest

More information

PLACE AND ROLE OF EMPLOYER BRAND IN THE STRUCTURE OF CORPORATE BRAND

PLACE AND ROLE OF EMPLOYER BRAND IN THE STRUCTURE OF CORPORATE BRAND Sofiia Mokina 136 Sofiia Mokina, Place and Role of Employer Brand in The Structure of Corporate Brand,, pp. 136-148. DOI: 10.14254/2071-789X.2014/7-2/11 Sofiia Mokina PhD student Department of Management

More information

List of lawyers in the Republic of Cyprus. List of lawyers in the Republic of Cyprus.

List of lawyers in the Republic of Cyprus. List of lawyers in the Republic of Cyprus. List of lawyers in the Republic of Cyprus www.gov.uk The following list of lawyers has been prepared by the British High Commission Nicosia for the convenience of British Nationals who may require legal

More information

VENTILATION AIR CONDITIONING HEATING AIR HANDLING UNITS TECHNICAL CATALOGUE

VENTILATION AIR CONDITIONING HEATING AIR HANDLING UNITS TECHNICAL CATALOGUE VENTILATION AIR CONDITIONING HEATING 6 AIR HANDLING UNITS TECHNICAL CATALOGUE AIR HANDLING UNITS CONTENTS 06.01-01 AHU - AIR HANDLING UNITS 3 06.01-02 DESCRIPTION ON TYPES OF SECTIONS 4 06.01-06 HORIZONTAL

More information

Test Units for all types of;

Test Units for all types of; Test Units for all types of; Shut-off Valves Safety (relief) Valves Control Valves Shut Off Valves Ventil Test Equipment delivers test units for testing the integrity and performance of any Gate-, Globe-,

More information

NATIONAL AND INTERNATIONAL MECHANISMS OF FUNDING CIVIL SOCIETY

NATIONAL AND INTERNATIONAL MECHANISMS OF FUNDING CIVIL SOCIETY NATIONAL AND INTERNATIONAL MECHANISMS OF FUNDING CIVIL SOCIETY INTERNATIONAL PRACTICES ON CONFIDENCE-BUILDING MEASURES BETWEEN THE STATE AND CIVIL SOCIETY KYIV-2011 УДК 347.73:061.2 ББК 67.402 Н35 Н35

More information

(Member of Multi Commodity Exchange of India Ltd)

(Member of Multi Commodity Exchange of India Ltd) (Member of Multi Commodity Exchange of India Ltd) New No.9, Old No.4/1, 2nd Floor, Masha Allah Building, Bheema Sena Garden Street, Mylapore, Chennai - 600 004, Tamilnadu, INDIA

More information

Difference Between Non-perpetual (Periodic) and Perpetual Inventory

Difference Between Non-perpetual (Periodic) and Perpetual Inventory Difference Between Non-perpetual (Periodic) and Perpetual Inventory Overall Business Processes SYSTEM BASIC INITIALIZATION Related Business Process FINANCIAL ACCOUNTING Responsible Department ACCOUNTING

More information

THE STATE FINANCIAL MONITORING SERVICE OF UKRAINE

THE STATE FINANCIAL MONITORING SERVICE OF UKRAINE THE STATE FINANCIAL MONITORING SERVICE OF UKRAINE Results of 2011 Kyiv CONTENT Introduction 3 1. About the State Financial Monitoring Service of Ukraine 4 2. AML/CFT Legislation Development 8 3. Statistics

More information

International University of Monaco 12/04/2012 12:50 - Page 1. Monday 30/01 Tuesday 31/01 Wednesday 01/02 Thursday 02/02 Friday 03/02 Saturday 04/02

International University of Monaco 12/04/2012 12:50 - Page 1. Monday 30/01 Tuesday 31/01 Wednesday 01/02 Thursday 02/02 Friday 03/02 Saturday 04/02 International University of Monaco 12/04/2012 12:50 - Page 1 Master in Finance - Private Banking and International - from 30/01/12 to 04/02/12 Monday 30/01 Tuesday 31/01 Wednesday 01/02 Thursday 02/02

More information

STATISTICAL REPORT 2 1

STATISTICAL REPORT 2 1 STATISTICAL REPORT 2 1 Contents 1 FOREWORD 2 1: PRIMARY ENERGY CONSUMPTION, 2014 4 2: FINAL ENERGY CONSUMPTION, 2013 5 3: INLAND DELIVERIES, 2014 6 4: NATURAL GAS SUPPLIES, 2014 7 5: LNG IMPORTS, 2014

More information

A PROGRAM ON KINESITHERAPY TO IMPROVE BALANCE CONTROL AND COORDINATION IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS

A PROGRAM ON KINESITHERAPY TO IMPROVE BALANCE CONTROL AND COORDINATION IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS 56 Trakia Journal of Sciences, Vol. 3, No. 4, pp 56-60, 2005 Copyright 2005 Trakia University Available online at: http://www.uni-sz.bg ISSN 1312-1723 Original Contribution A PROGRAM ON KINESITHERAPY TO

More information

COSTAS TSIELEPIS & CO LTD

COSTAS TSIELEPIS & CO LTD COSTAS TSIELEPIS & CO LTD TAX UPDATE By ALEXIS TSIELEPIS, Director, Head of Taxation VOLUME 4, ISSUE 3 knowledge Facts, information and skills acquired through experience or education; the theoretical

More information

AK47History in the U.S. AK Ammunition

AK47History in the U.S. AK Ammunition AK Ammunition Disclaimer: This is our attempt to offer a better understanding of AK47 History This is NOT an attempt to offer legal advice Strictly for educational / entertainment purposes AK Ammunition

More information

U.S. Military Assistance to Ukraine under Obama and Beyond 1

U.S. Military Assistance to Ukraine under Obama and Beyond 1 БЕЗПЕКОВИЙ ЧИННИК ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА СТРАТЕГІЧНА СПІВРАЦЯ ЗІ США Ivan Medynskyi U.S. Military Assistance to Ukraine under Obama and Beyond У даній статті розглядаються сучасні тенденції у сфері

More information

THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE

THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE UDK 159.94 Garkavets S.A., Zhadan O.А., Kushnarenko V. I. THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE The article considers the features of influence political

More information

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL INSURANCE DEPARTMENT FOR SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL INSURANCE DEPARTMENT FOR SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL INSURANCE DEPARTMENT FOR SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES Postal address: Department for Social Inclusion of Persons with Disabilities 1430

More information

Client Account Opening Questionnaire

Client Account Opening Questionnaire Client Account Opening Questionnaire individual FX Central Clearing (FXCC) Amorosa Centre, 2nd floor 2 Samou Street 4043 Yermasoyia, Limassol, Cyprus Tel: +357 25 870 750, Fax: +357 25 870 753, Email:

More information

e c n i s t n a r u a t s e r s s i w s e h R t E S I L L A W

e c n i s t n a r u a t s e r s s i w s e h R t E S I L L A W W A L L I S E R t h e s w i s s r e s t a u r a n t s i n c e 1 9 4 7 E n v i e d e... A n a p p e t i t e f o r... LUST auf... V o g l i a d i... G a n a s d e... П р и я т н о г о а п п е т и т а...

More information

Application of «Gradient» Algorithm to Modeling Thermal Pipeline Networks with Pumping Stations

Application of «Gradient» Algorithm to Modeling Thermal Pipeline Networks with Pumping Stations Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies 1 (2013 6) 28-35 ~ ~ ~ УДК 697.34.001.24 Application of «Gradient» Algorithm to Modeling Thermal Pipeline Networks with Pumping Stations

More information

EFFICIENCY OF SOLAR ROOF WITH TRANSPARENT COVER FOR HEATING SUPPLY OF BUILDINGS

EFFICIENCY OF SOLAR ROOF WITH TRANSPARENT COVER FOR HEATING SUPPLY OF BUILDINGS Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 2(14) 2014, s. 117-124 Orest VOZNYAK, Stepan SHAPOVAL, Ostap PONA, Maryana KASYNETS Lviv Polytechnic National University, Ukraine EFFICIENCY OF SOLAR

More information

A NOBLEMAN FROM UKRAINE : JOSEPH CONRAD S ATTITUDE TO HIS HOMELAND

A NOBLEMAN FROM UKRAINE : JOSEPH CONRAD S ATTITUDE TO HIS HOMELAND 242 ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ КОНТЕКСТИ УДК 821.111 Дж.Конрад Lilia OMELAN Maria Curie-Skłodowska University, Lublin A NOBLEMAN FROM UKRAINE : JOSEPH CONRAD S ATTITUDE TO HIS HOMELAND Joseph Conrad was born and

More information

Stock Take Procedure

Stock Take Procedure Stock Take Procedure Overall Business Processes INVENTORY MANAGEMENT Related Business Process FINANCIAL ACCOUNTING Responsible Department WAREHOUSE Involved Departments ACCOUNTING Last Updated 31/12/2010

More information

CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES. Karen Gevorgyan 1

CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES. Karen Gevorgyan 1 CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES Karen Gevorgyan 1 For decades, international law and public law aspects of the concept of sovereignty were in the center of attention of the representatives

More information

Designing App and Desktop Solutions with Citrix XenDesktop 7

Designing App and Desktop Solutions with Citrix XenDesktop 7 Designing App and Desktop Solutions with Citrix XenDesktop 7 Overview This course provides students with the ability to successfully assess and design a XenDesktop 7 app and desktop solution based on the

More information

VMware vsphere with Operations Management: Fast Track [V5.1]

VMware vsphere with Operations Management: Fast Track [V5.1] VMware vsphere with Operations Management: Fast Track [V5.1] Overview This intensive, extended-hours training course focuses on installing, configuring, and managing VMware vsphere 5 and effectively using

More information

Removing chips is a method for producing plastic threads of small diameters and high batches, which cause frequent failures of thread punches.

Removing chips is a method for producing plastic threads of small diameters and high batches, which cause frequent failures of thread punches. Plastic Threads Technical University of Gabrovo Yordanka Atanasova Threads in plastic products can be produced in three ways: a) by direct moulding with thread punch or die; b) by placing a threaded metal

More information

The existing experience and trends in judicial law enforcement practice

The existing experience and trends in judicial law enforcement practice The existing experience and trends in judicial law enforcement practice A presentation by Mariya Malysheva, TCI International conference for cctld registries and registrars of CIS, Central and Eastern

More information

CONFERENCE REGISTRATION FORM Rodos Palace Hotel, Rhodes Island, Greece, 23-29 September 2015

CONFERENCE REGISTRATION FORM Rodos Palace Hotel, Rhodes Island, Greece, 23-29 September 2015 ICNAAM 2015 CONFERENCE REGISTRATION FORM Rodos Palace Hotel, Rhodes Island, Greece, 23-29 September 2015 Title Mr Mrs Dr Prof Surname First Name Address City Country Postcode Telephone Telefax Mobile Ph

More information

Preparation of highly purified human IgG, IgM, and IgA for immunization and immunoanalysis

Preparation of highly purified human IgG, IgM, and IgA for immunization and immunoanalysis Ukrainica Bioorganica Acta 2 (2005) 3 11 Preparation of highly purified human IgG, IgM, and IgA for immunization and immunoanalysis I.V. Nikolayenko, O.Yu. Galkin*, N.I. Grabchenko, M.Ya. Spivak 1 Joint-Stock

More information

British Virgin Islands (BVI)

British Virgin Islands (BVI) Experts in the Incorporation of Companies and International Tax Optimization since 1991 British Virgin Islands (BVI) www.offshore- company- incorporation.co www.amedia- fiduciary.com Amedia Partners. All

More information

IBM Lotus Domino 8.5 System Administration Bootcamp

IBM Lotus Domino 8.5 System Administration Bootcamp IBM Lotus Domino 8.5 System Administration Bootcamp Overview In this course, you will: Be introduced to basic concepts that provide the foundation for Lotus Domino and Lotus Notes Practice performing basic

More information

CONFERENCE REGISTRATION FORM Rodos Palace Hotel, Rhodes Island, Greece, 19-25 September 2016

CONFERENCE REGISTRATION FORM Rodos Palace Hotel, Rhodes Island, Greece, 19-25 September 2016 ICNAAM 2016 CONFERENCE REGISTRATION FORM Rodos Palace Hotel, Rhodes Island, Greece, 19-25 September 2016 Title Mr Mrs Dr Prof Surname First Name Address City Country Postcode Telephone Telefax Mobile Ph

More information

Application Processing Monitoring the processing of the application with the regulator, and liaising with the parties involved

Application Processing Monitoring the processing of the application with the regulator, and liaising with the parties involved Investment Funds The use of foreign companies for investment fund activities is a widely spread practice amongst international investors. Abacus offers a comprehensive solution for investment funds and

More information

Содержание НАЗНАЧЕНИЕ... 3. 2 GSM Control Unit

Содержание НАЗНАЧЕНИЕ... 3. 2 GSM Control Unit GSM Control Unit Содержание НАЗНАЧЕНИЕ... 3 2 GSM Control Unit НАЗНАЧЕНИЕ The GSM control is designed to receive signals, when calling from a mobile phone, as well as for working out control signals to

More information

5,000/- thereafter. / NEFT / RTGS. Ph. No.011-41516800, 9313638938

5,000/- thereafter. / NEFT / RTGS. Ph. No.011-41516800, 9313638938 1. Deposits shall be for a minimum of 5,000/- thereafter. 25,000/- and in multiple of 2. / NEFT / RTGS Nehru House, 4, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002 Phone : 011-33001142, 30179663 & 30179669

More information

Anti-bribery and Fraud Protection Policy

Anti-bribery and Fraud Protection Policy Anti-bribery and Fraud Protection Policy Dear Colleagues and Partners, Carbo One Limited is one of the largest coal trading companies in the market and the nature of its business requires interaction with

More information

DESCRIPTION OF THE COURSE

DESCRIPTION OF THE COURSE Name of the course Code: BEE31 Semester: 5 Electrical Machines I Lessons per week Number of credits: 9 Lectures, tutorials and L 3 hours; Tut 2 hours; laboratory work LW 2 hours Assoc. Prof. Ph. D. Dimitar

More information

MASTER S DEGREE PROGRAMS Academic Year 2011-2012

MASTER S DEGREE PROGRAMS Academic Year 2011-2012 CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MASTER S DEGREE PROGRAMS Academic Year 2011-2012 MS IN ENVIRONMENTAL HEALTH MS IN EPIDEMIOLOGY AND BIOSTATISTICS CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL AND PUBLIC

More information

A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY

A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY R. S. Ginzburg, S. S. Khidekel, G. Y. Knyazeva, A. A. Sankin A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY SECOND EDITION Revised and Enlarged Допущено Министерством высшего и среднего специального образования

More information

E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception

E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception Dobilas Kirvelis, Vygandas Vanagas Vilnius University, Vilnius, Lithuania dobilas@kirvelis.lt,vygandas.vanagas@gmail.com

More information

Интеграция 3CX Phone System c Microsoft CRM 4.0. Исходящие вызовы.

Интеграция 3CX Phone System c Microsoft CRM 4.0. Исходящие вызовы. ICE Partners Интеграция 3CX Phone System c Microsoft CRM 4.0. Исходящие вызовы. Краткое описание Данное руководство описывает пошаговую настройку возможности осуществления исходящих вызовов из Microsoft

More information

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava UDC 681 03 VA Krasnobayev 1, OI Tyrtyshnkov 1, SV Somov 1, SA Koshman 2, GV Sokol 1, NV Rvachova 1 1 Poltava Natonal Techncal Yur Kondratyuk Unversty, Poltava 2 Kharkov Natonal Techncal Unversty of Agrculture

More information

(Part 2) Lunch Block 7 1:05 PM 2:27 PM

(Part 2) Lunch Block 7 1:05 PM 2:27 PM Wednesday, December 2 (5,1,3,7) Cycle day 3 Module 1 of the Algebra I Exam 4 BLOCK DAY LUNCHES ASSIGNED BY LOCATION DURING 3 RD. 2 nd floor classes (unless assigned b lunch below): A lunch Basement, Health,

More information

BDO Financial Advisory Services Targeting our customer needs. BDO Financial Advisory Services 1

BDO Financial Advisory Services Targeting our customer needs. BDO Financial Advisory Services 1 BDO Financial Advisory Services Targeting our customer needs BDO Financial Advisory Services 1 2 BDO Financial Advisory Services OUR PEOPLE EXPERIENCED PROFESSIONALS & RECOGNISED INDUSTRY LEADERS. BDO

More information

Version :4.0 Date: April 2015 STO AFX Markets Ltd (FCA)

Version :4.0 Date: April 2015 STO AFX Markets Ltd (FCA) Risk Disclosure Version :4.0 Date: April 2015 STO AFX Markets Ltd (FCA) RISK DISCLOSURE AFX Markets Ltd. ( AFX, we, us, our ) trading as SuperTradingOnline (STO) is authorised and regulated by the Financial

More information

Setting Up A Cyprus Investment Firm (CIF)

Setting Up A Cyprus Investment Firm (CIF) 8 Stassinos Avenue, 1 st Floor Photiades Business Center 1060, P.O.Box 22545, 1522 Tel. +357.22.755.656 Fax. +357.22.452.055 www.crowehorwath.com.cy Setting Up A Cyprus Investment Firm (CIF) CAPITAL REQUIREMENTS

More information

Fayans, Seramik, ini Kesme ve Delme Makinalari Earthenware Cutting and Drilling Machines

Fayans, Seramik, ini Kesme ve Delme Makinalari Earthenware Cutting and Drilling Machines Fayans, Seramik, ini Kesme ve Delme Makinalari Earthenware Cutting and Drilling Machines А4 40x40 cm. olculerinde fayans ve seramigi belirlenmis, acilarla kesilebilir. Cuts to 40x40 cm. size. Angle type

More information

Essentials for IBM Cognos BI (V10.2) Overview. Audience. Outline. Актуальный B5270 5 дн. / 40 час. 77 800 руб. 85 690 руб. 89 585 руб.

Essentials for IBM Cognos BI (V10.2) Overview. Audience. Outline. Актуальный B5270 5 дн. / 40 час. 77 800 руб. 85 690 руб. 89 585 руб. Essentials for IBM Cognos BI (V10.2) Overview Essentials for IBM Cognos BI (V10.2) is a blended offering consisting of five-days of instructor-led training and 21 hours of Web-based, self-paced training.

More information

V.STUPNYTSKYY, P1riD, National University "Lviv Polytechnic"

V.STUPNYTSKYY, P1riD, National University Lviv Polytechnic УДК 61.9(075.8) V.STUPNYTSKYY, P1riD, National University "Lviv Polytechnic" A GENERALIZED EXAMPLE OF STRUCTURAL AND PARAMETRIC OPTIMIZATION OF FUNCTIONALLY-ORIENTED PROCESS ТТЮ exarnp1e of structura1

More information

Delaware Nevada. Experts in the Incorporation of Companies and International Tax Optimization since 1991 AMEDIA PARTNERS DELAWARE/NEVADA 1

Delaware Nevada. Experts in the Incorporation of Companies and International Tax Optimization since 1991 AMEDIA PARTNERS DELAWARE/NEVADA 1 Experts in the Incorporation of Companies and International Tax Optimization since 1991 Delaware Nevada www.offshore- company- incorporation.co www.amedia- fiduciary.com Amedia Partners. All reproduction

More information

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi UKRAINIAN IT-INDUSTRY CHARACTERISTICS

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi UKRAINIAN IT-INDUSTRY CHARACTERISTICS UDC 378:004 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ A.V.Verstiak, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi UKRAINIAN IT-INDUSTRY CHARACTERISTICS The main trends and forecasts of

More information

PATTERNS OF UNDERSTANDING OF CORRUPTION AS A SOCIAL PHENOMENON

PATTERNS OF UNDERSTANDING OF CORRUPTION AS A SOCIAL PHENOMENON Towards Corruption and Corruption Practice: Double Standards or Cognitive Dissonance? Olga Guzhva Assistant Professor Department of Sociology V.N. Karazin Kharkov National University Ukraine Corruption

More information

Cookie Policy. What are cookies?

Cookie Policy. What are cookies? COOKIE POLICY INFORMATION ABOUT OUR USE OF COOKIES Our website uses cookies to distinguish you from other users of our website. This helps us to provide you with a good experience when you browse our website

More information

бы appleы х нfi йтхыкы, за шы зхт зт тсыхн, Bayerische Julius- Maximilians UniversitДt, WЭrzburg, бзл с. 2

бы appleы х нfi йтхыкы, за шы зхт зт тсыхн, Bayerische Julius- Maximilians UniversitДt, WЭrzburg, бзл с. 2 appleтн ы шы шк шбсрс лб шанобхшх н с л о мк лб шс шлfi тзт тсыхн бз appleб н х абсбхтappleо шыхн : с йтз т appleбзхappleыршб с сшы сы ст з к, 1 сск ко бз к, 2 лappleзт тот лк, 3 хоо ы ок, 4 хнfiо т з

More information

BES-III distributed computing status

BES-III distributed computing status КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 2015 Т. 7 3 С. 469 473 СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ УДК: 004.75, 004.052.2, 004.052.32 BES-III distributed computing status S. Belov 1, Z. Deng 2, W. Li 2, T. Lin 2, I.

More information

PARONYMS FOR ACCELERATED CORRECTION OF SEMANTIC ERRORS * I. A. Bolshakov, A. Gelbukh

PARONYMS FOR ACCELERATED CORRECTION OF SEMANTIC ERRORS * I. A. Bolshakov, A. Gelbukh 198 PARONYMS FOR ACCELERATED CORRECTION OF SEMANTIC ERRORS * I. A. Bolshakov, A. Gelbukh Abstract: The errors usually made by authors during text preparation are classified. The notion of semantic errors

More information