Як біженцю стати приватним підприємцем

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Як біженцю стати приватним підприємцем"

Transcription

1 Проект фінансується Європейським Союзом Проект фінансується і реалізується УВКБ ООН Як біженцю стати приватним підприємцем

2 Конституція України (стаття 26) встановлює, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов язки, як і громадяни України. Відповідно до статтей 19 та 20 Закону України «Про біженців» біженці є іноземцями чи особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають рівні з громадянами України права, зокрема, на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється особами з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Фізична особа підприємець це найпоширеніша та найпростіша організаційна форма підприємництва. Фізична особа підприємець може бути зареєстрований лише за місцем реєстрації, вказаним у посвідченні біженця; може застосовувати «особливо» спрощену систему оподаткування, обліку та звітності; несе відповідальність усім своїм майном; може працювати без печатки і банківського рахунку, має право отримувати від клієнтів готівку без обмежень і без касового апарата; здійснює діяльність самостійно або з залученням найманих працівників. Якщо Ви хочете розпочати свою справу як фізична особа підприємець, Вас очікує певна процедура. І хоча вона сьогодні максимально спрощена, варто знати її заздалегідь, щоб зекономити свій час.

3 Державна реєстрація фізичної особи підприємця: 1. Крок перший державна реєстрація Перед початком реєстрації підприємець повинен обрати види діяльності, якими він буде займатись, та внести їх в реєстраційну картку (Форма 10). Види діяльності вибирають відповідно до КВЕД Класифікатора видів економічної діяльності(ознайомитися заздалегідь з класифікатором можна у державного реєстратора). Місце проведення державної реєстрації фізичних осіб підприємців: Державну реєстрацію проводять державні реєстратори виключно у міській раді міста обласного значення або у районній державній адміністрації за місцем проживання фізичної особи (біженця) підприємця. Перелік документів: Відповідно до п. 1 ст. 42 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» для проведення державної реєстрації фізична особа (біженець), яка має намір стати підприємцем та має ідентифікаційний номер, або уповноважена нею особа (далі заявник) повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу державному реєстратору такі документи: 1) заповнену реєстраційну картку (Форма 10) на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця (бланк можна придбати за місцем звернення). В ній потрібно вказати такі дані про себе: ідентифікаційний номер; прізвище, ім я, по батькові; серію і номер посвідчення біженця, ким і коли видане; місце проживання (поштовий індекс, адреса, номер телефону, телефаксу); прізвище, ім я та по батькові особи, яка заповнила картку, та її номер телефону; дату заповнення реєстраційної картки. Заповнену картку потрібно підписати. Під час заповнення графи «Картку заповнив» дублюється попередня інформація з інших граф. Працівники органу державної реєстрації зобов язані безкоштовно допомогти заповнити реєстраційну картку; 2) довідку про присвоєння ідентифікаційного номера; 3) копію документа, що підтверджує сплату реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця. Усі документи повинні бути викладені державною мовою. Якщо документи для проведення державної реєстрації заявник подає особисто, державному реєстратору додатково необхідно пред явити посвідчення біженця. Уповноважена особа повинна пред явити свій паспорт та документ, що засвідчує її повноваження. 3

4 Вартість реєстрації: За проведення державної реєстрації треба заплатити реєстраційний збір у розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 грн. 00 коп. (січень 2010 року). Документ: Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця повинно бути оформлено державним реєстратором і видано (надіслано рекомендованим листом) заявнику не пізніше наступного робочого дня від дати державної реєстрації фізичної особи підприємця. На практиці свідоцтво про державну реєстрацію на руки можуть видавати пізніше, ніж датована державна реєстрація новоствореного підприємця. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня від дати державної реєстрації фізичної особи підприємця зобов язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця для взяття фізичної особи підприємця на облік. Ось так повинен працювати принцип «єдиного вікна». Проте, на жаль, цей принцип на сьогодні працює лише частково і не на всій території України. А це означає, що усі фізичні особи підприємці після «відвідин» державного реєстратора, зібравши усі необхідні документи, повинні самостійно пройти ще цілу низку інстанцій. 2. Крок другий реєстрація у органах державної статистики Чи отримувати довідку органів статистики фізична особа підприємець вирішує самостійно. В управлінні статистики слід отримати довідку про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України. Для цього потрібні: 1) свідоцтво про державну реєстрацію (оригінал та ксерокопія ); 2) заповнена облікова картка Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (бланк заповнюють у статуправлінні); 3) ксерокопії ідентифікаційного номера та посвідчення біженця; 4) ксерокопія реєстраційної картки (форма 10), завірена печаткою державного реєстратора; 5) документ, що засвідчує сплату збору за видачу довідки. Органи статистики видають довідку про взяття на облік. В довідці зазначають види діяльності відповідно до КВЕД (Класифікатора видів економічної діяльності). 4

5 3. Крок третій облік в податковій інспекції Місце обліку фізичних осіб підприємців: Облік фізичної особи підприємця відбувається в податковій інспекції того району або міста, в якому проведено його державну реєстрацію. Стати на облік у податковій інспекції потрібно в 10 денний термін з моменту державної реєстрації. Перелік документів: До органу державної податкової служби треба подати: заяву за формою 5-ОПП(бланк можна придбати за місцем звернення); копію свідоцтва про державну реєстрацію. Одночасно з поданням заяви пред являютья оригінал свідоцтва про державну реєстрацію. посвідчення біженця. Проте на практиці перелік обов язкових документів є набагато ширшим (від Вас можуть додатково вимагати фотографії, Книгу обліку доходів і витрат, папкишвидкозшивачі та інші документи). Строк узяття на облік фізичної особи підприємця органом державної податкової служби не пізніше наступного робочого дня від дня отримання заяви від платника податків. Після взяття фізичної особи підприємця на облік як платника податків формується облікова справа. Облікова справа зберігається в органі державної податкової служби до ліквідації підприємця як платника податків або зняття з обліку в цьому органі державної податкової служби й взяття на облік в іншому, якщо біженець змінить місце проживання (реєстрації). Документ: Орган державної податкової служби формує довідку про взяття на облік платника податків за формою 4-ОПП. Таку довідку надсилають платнику податків наступного робочого дня після дня взяття на облік або можуть видати йому особисто (або уповноваженій особі). Фізична особа підприємець може вибрати загальну чи спрощену (фіксований або єдиний податок) систему оподаткування. З моменту взяття на облік підприємець вважається на загальній системі оподаткування, де застосовується стабільна ставка податку 15%. Переваги загальної системи оподаткування : може застосовуватись усіма підприємцями без обмежень; сума податку прямо залежить від результатів діяльності. Якщо за звітний період підприємець не отримав прибутку або припиняє діяльність, то сума сплаченого авансом податку підлягає перерахунку. Переплату можуть зараховувати в рахунок майбутніх платежів (за заявою) або повернути не пізніше ніж через місяць після проведення остаточного розрахунку. Об єктом оподаткування є чистий дохід (прибуток) підприємця. Отже, підприємець повинен мати документи, які підтверджують його витрати. 5

6 Підприємець для визначення результатів своєї діяльності веде Книгу обліку доходів і витрат за ф. 10 (можна придбати в податковій інспекції за місцем реєстрації), в якій відображає всі господарські операції в хронологічній послідовності. Облік доходів і витрат необхідно вести окремо з кожного виду діяльності, якщо їх декілька. Книга має бути пронумерована, прошнурована, завірена підписом начальника або заступника податкової інспекції та скріплена печаткою. За підсумками звітного кварталу підприємець подає до податкової інспекції декларацію про доходи. Сплата підприємцем податку протягом року здійснюється у вигляді авансових поквартальних платежів. Розмір авансового внеску становить 25% суми податку, розрахованого за підсумками попереднього року. Авансові платежі сплачують в такі терміни до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня, до 15 листопада. Якщо підприємець не проводив діяльності, декларацію про доходи за такий період однаково треба подавати. Фіксований податок: Фізичні особи підприємці мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів за фіксованим розміром податку, придбавши патент, якщо 6 у підприємця не більше 5 найманих працівників; дохід такого підприємця за останні 12 місяців не перевищує 7000 неоподатковуваних мінімумів, що складає (на січень 2010 року) грн.; фізична особа здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів і надання супутніх послуг на ринках та є платником ринкового збору згідно з законодавством. Фіксований податок сплачують у будь-якому відділенні банку на розрахунковий рахунок податкової інспекції. Розмір фіксованого податку залежить від розташування місця торгівлі і не може бути меншим ніж 20 гривень та більшим ніж 100 гривень за місяць. За бажанням підприємець може придбати патент на ведення підприємницької діяльності на всій території України (фіксований податок 100 гривень). Якщо підприємець використовує працю найманих працівників або членів сім ї, розмір фіксованого податку зростає на 50% за кожну людину. Таку доплату підприємець здійснює самостійно та повідомляє про це податкову інспекцію. У разі сплати фіксованого податку підприємець звільняється від обов язкового ведення обліку доходів і витрат, сплати нарахувань на фонд оплати праці, податку на промисел, збору на обов язкове соціальне страхування. Однак при використанні найманих працівників підприємець повинен нараховувати їм заробітну плату та протягом 40 днів по закінченні кварталу подавати до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації розрахунок сум доходу, сплаченого на їхню користь та сум утриманого з них податку (Форма-1ДФ). Патент видається на строк від 1 до 12 календарних місяців на вибір. У разі зміни розміру фіксованого податку, його перерахунок не здійснюється. Квитанція про сплату фіксованого податку є підставою для видачі патенту податковою інспекцією за місцем реєстрації підприємця. Для одержання патенту потрібно подати

7 заяву (складається в довільній формі), в якій вказати місце ведення підприємницької діяльності; перелік найманих працівників та їхні ідентифікаційні номери або членів його сім ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, і їхні ідентифікаційні номери, а також інформацію про доходи від підприємницької діяльності за останні 12 місяців або про неотримання таких доходів. Податковий орган видає патент протягом 3 днів від дня прийняття заяви. Єдиний податок: На єдиному податку можуть бути фізичні особи підприємці, які здійснюють підприємницьку діяльність і у трудових відносинах з ними ( разом з родичами) протягом року перебуває не більше 10 осіб; обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень. Для реєстрації як платника єдиного податку підприємець повинен подати в орган податкової інспекції за місцем державної реєстрації заяву встановленого зразка і квитанцію про сплату єдиного податку не менш ніж за один календарний місяць. Після чого, протягом 10 днів з дня подачі заяви, заявникові видають Свідоцтво про сплату єдиного податку. У випадку переходу на спрощену систему оподатковування після застосування загальної системи, заява подається не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного періоду за умови сплати усіх встановлених податків і платежів за попередній звітний період. Ставку єдиного податку для фізичних осіб встановлює місцева рада (від 20 грн. до 200 грн. за календарний місяць). У раз якщо підприємець застосовує у своїй діяльності найману працю або працю членів його родини, то ставка зростає на 50% за кожного працівника (не перевищуючи межі максимально встановленого розміру 200 грн.). Якщо в заяві зазначено кілька видів діяльності, якими підприємець планує займатися, застосовують найбільшу ставку єдиного податку. Податок сплачують авансом за кожен наступний місяць не пізніше 20-го числа попереднього місяця. Для визначення результатів діяльності ведуть Книгу обліку доходів і витрат за формою 10. У книзі обов язковому заповненню підлягають чотири графи «Період обліку» (графа 1), «Витрати на виробництво продукції» (графа 3), «Сума виручки (доходу)» (графа 6), «Чистий доход» (графа 7). При здійсненні розрахунків готівкою підприємець може не застосовувати реєстратори розрахункових операцій (касові апарати), Книгу обліку розрахункових операцій, а оформляти товарний чек або квитанцію у вільній формі. Отже, спрощена система оподатковування найзручніша для торгівлі та надання послуг, коли платять готівкою. 7

8 4. Крок четвертий облік платника страхових внесків до пенсійного фонду Місце обліку фізичних осіб підприємців: Підприємці незалежно від того, використовують вони (або планують використовувати) працю найманих працівників чи ні, сплачують збір на обов язкове державне пенсійне страхування і повинні зареєструватися в органах Пенсійного фонду України. Реєстрація відбувається в органі Пенсійного фонду України за постійним місцем проживання в 10-денний термін від дня отримання свідоцтва про державну реєстрацію підприємця. Для реєстрації подають такі документи: а) заяву; б) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію; в) нотаріально засвідчену довідку про внесення до ЄДРПОУ. Також необхідно знати назву банку, в якому маєте намір відкрити рахунок, оскільки, крім довідки про реєстрацію в органах Пенсійного фонду, останні мають надати повідомлення для вказаного Вами банку. Документи здають у 2 х швидкозшивачах. Як правило, реєструють одразу на місці. Після реєстрації підприємцю видають повідомлення, у якому зазначається присвоєний реєстраційний номер платника збору на обов язкове державне пенсійне страхування, розмір збору та терміни подачі звітності до органів Пенсійного фонду України. 5. Крок п ятий відкриття рахунка в банку Чи відкривати банківський рахунок для підприємницької діяльності фізична особа підприємець вирішує самостійно. Для відкриття рахунку подають такі документи: заяву про відкриття поточного рахунка встановленого зразка, підписану підприємцем; копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємця, завірену нотаріально або органом, що його видав; копію документа про взяття підприємця на податковий облік, завірену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку; копію документа про реєстрацію підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України; Рахунки підприємцям відкривають за умови надання посвідчення біженця чи іншого документа, що посвідчує особу. 8

9 6. Крок шостий виготовлення печатки та штампа Печатки і штампи не обов язкові (крім платників податку на додану вартість). Якщо підприємець вирішив мати печатку чи штампи, то потрібно звернутися до спеціалізованих штемпельно-граверних майстерень, які їх виготовляють. Попередньо треба отримати дозвіл, для чого необхідно звернутися до міського або районного органу внутрішніх справ за місцем своєї державної реєстрації і подати такі документи: заяву, де вказати кількість печаток і штампів, які передбачається виготовити; вперше чи ні їх виготовляють (якщо не вперше вказується підстава для виготовлення печаток і штампів); місце проживання; прізвище, ім я, по батькові, паспортні дані ФОП; оригінал та копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену нотаріально; два примірники зразків (ескізів) печаток, штампів (рисунок від руки, або на комп ютері); посвідчення біженця та його ксерокопію; довідку про присвоєння ідентифікаційного коду; копію довідки з ДПІ за ф. 4-ОПП, яка підтверджує взяття на податковий облік; копію довідки з банку про відкриття рахунку; документ, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу на виготовлення печаток і штампів. Плата за отримання дозволу (січень 2010 р.) становить 81 грн. та 9 грн. консультація. Протягом п яти робочих днів від дня одержання документів орган внутрішніх справ зобов язаний видати Дозвіл на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів або письмову відмову із зазначенням причин, обумовлених законодавством України. Під час отримання дозволу до органу внутрішніх справ подають оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця. На зворотному боці оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію ставлять штамп про дозвіл виготовити певну кількість печаток і штампів, підпис працівника дозвільної системи і печатку з відбитком «Дозвільна система». В органі внутрішніх справ на кожному поданому примірнику зразків (ескізів) печаток і штампів також ставлять штамп, підпис працівника дозвільної системи і печатку з відбитком «Дозвільна система». Крім того, орган внутрішніх справ ставить на дозволі та на кожному примірнику зразків (ескізів) печаток і штампів штамп про те, що ці печатки та штампи виготовляються вперше. Оформлені дозволи видають фізичним особам підприємцям під розписку, після пред явлення посвідчення біженця. Підприємці можуть 9

10 мати тільки одну основну каучукову або металеву печатку, а кількість штампів не обмежена. На печатках і штампах зазначається ідентифікаційний номер фізичної особи підприємця. Виготовлені печатки й штампи можна отримати після пред явлення посвідчення біженця. У книзі реєстрації замовлень необхідно підписатися і зазначати серію, номер посвідчення біженця, дату та орган внутрішніх справ, що його видав. Після цього роблять відтиски печаток і штампів. 7. Крок сьомий реєстрація в органах соціального страхування Підприємцю, який не має найманих працівників, не обов язково реєструватися у фондах загальнообов язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Реєстрація в органах Фонду загальнообов язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття: Платниками страхових внесків до цього Фонду є роботодавці фізичні особи підприємці, які використовують найману працю. Підприємці є платниками страхових внесків до Фонду від дня укладення трудового договору з працівником. За таких умов фізична особа підприємець має зареєструватись у центрі зайнятості за місцем свого проживання. Для реєстрації треба подати такі документи: заяву встановленої форми; копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємця; трудовий договір. Усі документи для реєстрації підприємець подає особисто. Зареєструватись у Фонді соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності необхідно в 10-денний термін від дня укладання трудового договору з першим найманим працівником. Після реєстрації центр зайнятості видає підприємцю повідомлення про реєстрацію, у якому зазначено реєстраційний номер, розмір і терміни перерахування страхових внесків, реквізити банківського рахунка, на який необхідно перераховувати страхові внески, терміни подання звітності. Реєстрація в органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: Підприємці, які використовують найману працю, набувають статусу страхувальника в такі строки: підприємці, які використовують найману працю, набувають статусу страхувальника в день одержання органом Фонду від центру зайнятості повідомлення про реєстрацію трудового договору (контракту) між фізичною особою підприємцем та найманим працівником. 10

11 підприємці, платники єдиного податку, особисто від дня отримання заяви та копії свідоцтва про сплату єдиного податку; підприємці, які використовують найману працю, але до органу Фонду не надходила інформація про їхню реєстрацію як підприємців або про реєстрацію ними трудових договорів з найманими працівниками, для взяття на облік в органах Фонду подають посвідчення біженця і заяву, а також копії таких документів: - довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов язкових платежів; - свідоцтва про державну реєстрацію; - трудових договорів. Усі необхідні документи підприємець подає особисто. Після реєстрації підприємцю присвоюється реєстраційний номер і видається повідомлення про реєстрацію платника. Реєстрація в органах Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України: Платниками страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України є фізичні особи підприємці, які використовують найману працю. Вони набувають статусу страхувальників у день одержання Фондом від центру зайнятості повідомлення про реєстрацію трудового договору (контракту) між фізичною особою підприємцем і найманим працівником. Для реєстрації необхідно подати: заяву встановленої форми; копію свідоцтва про державну реєстрацію; угоду про наймання на роботу фізичної особи. Усі необхідні документи підприємець подає особисто або через уповноважену особу за наявності документа, що засвідчує її повноваження. Зареєструватись у Фонді підприємцю необхідно в 10-денний термін після укладення трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників. Реєстрацію платників страхових внесків до Фонду здійснюють за наявності відповідних документів протягом 10 робочих днів після надходження заяви. Факт реєстрації засвідчують страховим свідоцтвом. Крім того, Фонд видає підприємцю повідомлення про віднесення основної діяльності підприємця до певного класу ризику виробництва, розмір страхового тарифу та розрахунок розміру страхового внеску. 11

12 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця: Припинення підприємницької діяльності починається з прийняття про це рішення. Підприємець самостійно ухвалює та подає заяву про таке рішення до органу державної реєстрації, але лише після того, як нотаріус засвідчить справжність його підпису. Державний реєстратор вносить запис про дату прийняття рішення фізичної особи підприємця про припинення своєї діяльності до Єдиного державного реєстру. Для цього підприємець повинен подати нотаріально завірену заяву про закриття бізнесу і квитанцію про оплату публікації в спеціалізованому виданні оголошення про припинення підприємницької діяльності (а не саме оголошення!). Документи можна подати особисто або надіслати реєстраторові рекомендованим листом з описом вкладення. Внесення відповідного запису до ЄДР є підставою для публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, яким є «Бюлетень державної реєстрації». Для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності підприємець через два місяці від дати публікації повідомлення подає державному реєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи: 12 заповнену реєстраційну картку (бланк можна придбати на місці); свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця; довідку органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах; довідку Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості; довідки органів фондів соціального страхування про відсутність заборгованості або про те, що він не перебував на обліку. Отже, для проходження процедури припинення підприємницької діяльності необхідно: 1. Закрити банківські рахунки підприємця. Закриття рахунків у банках здійснюють за заявою особи. Важливо не забути повідомити податкову інспекцію про закриття кожного рахунка (якщо їх декілька). 2. Не пізніше ніж через 10 днів після подання заяви державному реєстратору про припинення діяльності звернутися до податкової інспекції за місцем реєстрації для отримання довідки про відсутність заборгованості підприємця зі сплати податків та зборів (це, зазвичай, найтриваліший етап проведення ліквідації фізичної особи підприємця). Для цього подають такі документи: заяву про зняття з обліку платника податків за ф. 8-ОПП (бланк можна придбати на місці); оригінали документів, які видавала податкова інспекція платнику податків (свідоцтва, патенти, довідки за формою 4-ОПП) і підлягають поверненню.

13 копію рішення про припинення діяльності. Перед тим як зняти фізичну особу підприємця з обліку, податківці мають право провести перевірку. Податковій інспекції дається місяць від дня отримання форми 8-ОПП на прийняття рішення про проведення позапланової податкової перевірки підприємця. Перевірка, згідно з вимогами чинного законодавства, має тривати не довше місяця. По закінченні перевірки видають відповідний акт/довідку про проведення ліквідаційної перевірки підприємця та довідку про відсутність заборгованості. 3. Звернутися до Пенсійного фонду та фондів обов язкового державного соціального страхування для отримання довідок про відсутність заборгованості підприємця перед такими фондами або довідок про те, що ліквідовуваний підприємець не стояв у таких фондах на обліку. Процедура аналогічна тій, що й у податковій інспекції подання заяв підприємцем, проходження ліквідаційних перевірок, які завершуються видачею відповідних довідок про відсутність заборгованості. Ці процедури доцільно починати після проведення ліквідаційної податкової перевірки фізичної особи підприємця, оскільки більшість фондів проводять свої ліквідаційні перевірки підприємця за актом ліквідаційної перевірки у податковій інспекції (що згодом заощадить час); 4. Знищити печатку підприємця в органах дозвільної системи МВС (якщо приватний підприємець її мав). До початку ліквідаційної податкової перевірки та ліквідаційних перевірок підприємця у фондах, рекомендується привести всю документацію в порядок. В разі наявності заборгованості зі сплати податків та зборів підприємцем її необхідно погасити, без цього фізична особа підприємець не отримає відповідних довідок з податкової інспекції та фондів, що необхідні для припинення підприємницької діяльності. До моменту внесення запису про ліквідацію (припинення) підприємця до Єдиного державного реєстру підприємець має продовжувати подавати звітність до податкової інспекції та фондів соціального страхування за своїм місцезнаходженням. Після сплину вказаного вище 2 місячного строку, всі зібрані для припинення підприємницької діяльності документи, надаються державному реєстратору, який вносить до Єдиного державного реєстру запис про припинення реєстрації приватного підприємця. Не пізніше ніж через 4 робочих дні державний реєстратор видає приватному підприємцю копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця з відміткою про ліквідацію (припинення, закриття) фізичної особи підприємця. В найкращому разі припинення діяльності фізичної особи підприємця займає близько 2,5 місяця. Тобто, з моменту надання державному реєстратору заяви про припинення діяльності до моменту публікації повідомлення минає від одного до двох тижнів плюс вказаний вище 2-місячний строк, проте іноді цей процес затягується і залежить від ходу податкової та інших ліквідаційних перевірок. 13

14 Куди звертатися: м. Київ: Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація Адреса: 03150, Київ, вул. Димитрова, 2 Телефон : Дарницька районна у місті Києві державна адміністрація Адреса: 02068, Київ, вул. О. Кошиця, 11 Телефон : , Деснянська районна у місті Києві державна адміністрація Адреса: 02225, Київ, пр. Маяковського, 29 Телефон : Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація Адреса: 02094, Київ, бульвар Праці, 1/1 Телефон : Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація Адреса: 04205, Київ, вул. Тимошенка, 16 Телефон : Печерська районна у місті Києві державна адміністрація Адреса: 01010, Київ, вул. Суворова, 15 Телефон: Подільська районна у місті Києві державна адміністрація Адреса: 04070, Київ, Контрактова площа, 2 Телефон : Святошинська районна у місті Києві державна адміністрація Адреса: 03115, Київ, проспект Перемоги, 97 Телефон : Солом янська районна у місті Києві державна адміністрація Адреса: 03020, Київ, пр. Повітрофлотський, 41, Телефон : Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація Адреса: 01030, Київ, вул. Б. Хмельницького, 24, Телефон : Для мешканців області необхідно звертатися у районні державні адміністрації за місцем проживання фізичної особи (біженця) 14

15 м. Одеса: Відділ державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради Адреса: 65036, м. Одеса, вул. Старицького, 10а, Телефон: , , Для мешканців області необхідно звертатися у районні державні адміністрації за місцем проживання фізичної особи (біженця) м. Харків: Єдина реєстраційна палата в м. Харкові (для мешканців м. Харкова) Адреса: 61068, м. Харків, пр. Московський 96а, Телефон: , , Для мешканців області необхідно звертатися у районні державні адміністрації за місцем проживання фізичної особи (біженця) Погляди, представлені у цій публікації, необов язково співпадають з позицією Європейської Комісії та УВКБ ООН. Публікація видана за фінансового сприяння Європейського Союзу в рамках проекта Місцева інтеграція біженців. 15

16 Реєстрація фізичної особи підприємця (біженця) Державна реєстрація Реєстрація в органах державної статистики Облік в податковій інспекції Реєстрація в органах Пенсійного фонду України Чи використовує підприємець працю найманих працівників? Так Ні Реєстрація фізичної особи підприємця як платника страхових внесків: 1) до Фонду загальнообов язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; 2) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; 3) до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Виготовлення печатки і штампу (у разі потреби) Відкриття поточного банківського рахунку (у разі потреби)

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12,

More information

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Програми зайнятості населення Києво-Святошинського району на 2013-2017 роки Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України

More information

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок Нова електронна система дорожніх оплат у Польщі ЗАПРОШУЄМО ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ З 1 липня 2011 року віньєтки дорожніх оплат у Польщі будуть замінені системою електронної оплати зборів viatoll. UTA

More information

Отримання візи з метою навчання у вузі

Отримання візи з метою навчання у вузі Stand/станом на: 08/2016 Beantragung eines Visums zum Studium (für Studenten, Studienkolleg, Doktoranden, PhD-Studenten und studienvorbereitende Sprachkurse bei Vorlage einer Zulassung*) Отримання візи

More information

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Stand: 06/2016 Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Отримання візи програмі Au-Pair Bitte lesen Sie dieses Merkblatt und das Antragsformular sorgfältig durch. Das Merkblatt muss ausgedruckt

More information

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1)

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1) УГОДА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩОЮ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ UMOWA MIĘDZY UKRAINĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY

More information

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН»

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» N з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

More information

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ УДК 330,322,2:658,152 Солома А., др. Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ

More information

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Foto: fotolia.com Förderprogramm Integration durch Qualifizierung (IQ) Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Deutsch Український Begriffe aus der Gründungsunterstützung in Einfacher

More information

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ рукопис Дейвід Янг графічний дизайн та карти Вієра Ларсон, Ordbildarna AB переклад Інна Деркач КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ SKL

More information

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Зошит 1 СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Час виконання 120 хвилин Робота складається з трьох частин. Частина «Читання» містить 22 завдання. У частині «Використання мови» 20 завдань. Відповіді на

More information

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012 Навчання у Німеччині Інформаційний центр DAAD у Києві Друге видання 2012 Publisher Information Center Kyiv Peremohy Av. 37, Bldg. 6, 2nd Floor Kyiv 03056 (Ukraine) Tel./Fax +380 44 406-82-69 Tel. +380

More information

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел УДК 332.14 КП держреєстрації 0111U002150 Інв. Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел.330172 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової

More information

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013 підтримання фізичного здоров я учнів, у середніх школах і ВНЗ тематичний блок «Санітарна освіта». Санітарна освіта позначена міждисциплінарними зв язками, які є набагато ширшими порівняно з попередніми

More information

СК ЮПІТЕР VIENNA INSURANCE GROUP : ПІДСУМКИ 2013 РО К У

СК ЮПІТЕР VIENNA INSURANCE GROUP : ПІДСУМКИ 2013 РО К У Випуск 1 (032) 03 березня 2014 року Дорогі жінки! Шановні Леді! ЗІ СВЯТОМ З ледь відчутним весняним подихом приходить до нас чудове жіноче свято 8 Березня! Все найдорожче, що є у нашому житті щастя, радість,

More information

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки УДК 53383 Ю Ф Лазарєв Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки Вступ Сучасне подання механіки матеріальної точки з врахуванням релятивістського підходу базується на математичному апараті,

More information

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ УДК 338.48 ГУТНИК Оксана Володимирівна, аспірант Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ Висвітлюються особливості державної туристичної політики

More information

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd.

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd. Мирон Капраль (Львів) Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, 1388 1783 / Wyd. Andrzej Janeczek. Poznań; Warszawa, 2005. t. I. LXIII + 450 s.; t. II. 291 s. (edycja

More information

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ 2013 Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Звіт за 2013 рік ДОО СОК «Господар» 2 РІЧНИЙ ЗВІТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ

More information

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ УДК 004.738.5:338.46 О.I. Грабар, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ В статті

More information

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Базові

More information

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ O. Clarisse, S. Chang // Visual Languages. 986. 52 p. 22. Fowler M. ProjectionalEditing [Electronic Resource] // Режим доступу: http://martinfowler.com/bliki/projectionalediting.html. Last access: 2008.

More information

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ.

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ. Екліптика Табл.. Екліптикою називаєтья велике коло небеної фери лінія якого зображуєтья укупнітю точок положень Сонця еред зірок на небеній фері протягом року і є результатом річного орбітального руху

More information

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології Затверджено

More information

Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи

Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи FOTO 3,5 x 4,5 cm ФОТО 3,5 x 4,5 cm Dieses Antragsformular ist unentgeltlich Безкоштовний бланк 1. Name (Familienname)

More information

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день!

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день! Ziel Мета Stunde 1 Навчати вітатися залежно від часу доби і статусу співрозмовників та прощатися німецькою мовою. Lehr- und Hilfsmittel: Підручник, робочий зошит, програвач компактдис ків, компакт-диск

More information

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 2. Еволюція закупівельної функції відбувалась у напрямку від трансакційних операцій до повної інтеграції функцій у логістичнй системі, утворюючи при цьому постійні комунікаційні канали між функцією закупівель

More information

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce Informator Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі Інформатор Monika Gwiazda, Dagmara Jachacz, Joanna Oleszkowicz Tomasz Sieniow (red.) Fundacja

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА УДК 330.3:622.12 ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ

More information

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М.

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М. ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Веселової Надії Вікторівни «Становлення і розвиток харківських наукових шкіл у галузі техніки та електрофізики високих напруг (1930-2010 рр.)», представлену на

More information

Титульний аркуш. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік. I. Загальні відомості

Титульний аркуш. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік. I. Загальні відомості Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

More information

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ конгресу петлюрівців в Україні. К., 1996. 20. Сідак В. Національні спецслужби в період Української революції 1917 1921 (невідомі сторінки історії). К., 1998. 320 с. 21. Ковальчук М. Невідома війна 1919

More information

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ постачальником є тривалою роботою необхідними є вдала комунікація, досконала координація дій, а також вміння поділу ризику. Форма співпраці може бути обґрунтованою тільки тоді, коли результати, що досягаються

More information

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м.

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 25 (64) 1. Часть 1. С.55-60. УДК 808.81:[002(450=161.2)](091) Українська преса

More information

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології «Затверджено»

More information

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ ПСИХОЛОГІЯ 0 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Мацко Л. А.,

More information

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка Форма Н - 3.04 Національний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка ЗАТВЕРДЖУЮ Декан механіко-технологічного

More information

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Рис. 11 Герб комітату Гайду [24] УДК 930.1(439) «18» УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Ферков О. В. (Ужгород) Діяльність Угорського історичного товариства значно

More information

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-43 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

More information

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Сучасний розвиток індустрії ІТ-технологій та програмної інженерії пов язаний з розробкою програмного забезпечення (ПЗ), що базується на використанні

More information

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-3DH77E LC-3DH77S LC-4DH77E LC-4DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S POLSKI MAGYAR ČESKY TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ

More information

кандидат фізико математичних наук

кандидат фізико математичних наук ДК 004.085 держреєстрації: 0110U002271 Інв. Національна академія наук України Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ НАН України) 03113, м.київ 113, вул. Шпака, 2 тел. (044) 456 83 89, факс (044)

More information

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу Сухомлинов О. М. Світ «тутешній» провінції у прозі Марії Шофер // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп. ред. Р. Радишевський. Т. XХIV. К., 2014. С. 582 587. Сухомлинов О.М., доктор філологічних

More information

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ Наявність таких семантичних схем і структурних моделей безособових речень у чеській мові засвідчує спільні характеристики слов янських односкладних реченнєвих конструкцій і виявляє структурну і семантичну

More information

ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ

ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ Вакулич М.І., студ. ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ В індоєвропеїстиці серед питань, що залишаються відкритими або ж їхні розв язання мають

More information

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Самостійна система опалубки MAXIMO (що є сумісною з системою TRIO) відповідає найвищим вимогам економності та якості робіт. При використанні

More information

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ 2012 1 ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ СО 2 DPI MDI NZGG РаO 2 РаСО 2 SaO 2 SIGN ГКС GINA БА ДДБА ІКС ІМТ КДБА

More information

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 4 Actual problems of international relations. Release 124 (part ІI). 2015 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РОЛЬ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ГАЗОПОСТАЧАННЯ

More information

Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Antyterrorystyczną.

Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Antyterrorystyczną. Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Jak utrzymywać kontakt z rodziną i nie dać szansy rosyjskiemu wywiadowi elektronicznemu. link: https://www.facebook.com/js4018/posts/738573566190079

More information

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY odpowiedzi na pytania do testów 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 wpisuj na kartę odpowiedzi numer

More information

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive Л.С.Малофій Івано-Франківський національний медичний університет УДК 616-071+616.233+616.24 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ІМУНО- КОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН В СЕГМЕН- ТАРНИХ БРОНХАХ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮ-

More information

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ ЛИСТОПАДІ 1917 р.

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ ЛИСТОПАДІ 1917 р. поміщицьких керівних кіл і ставала відправною точкою для практичної діяльності тієї їх частини, яка відверто орієнтувалася на російський царизм, і насамперед націонал-демократів і реалістів, які спрямували

More information

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ 8. Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha : Nakl-ví Českosl. Akad. Věd, 1957. 627 s. Стаття надійшла до редакції 16.07.13 В. Пономаренко, д. филол. наук, Институт языкознания

More information

lublin.today #1 numer 1/2016 The first magazine from Lublin published in three languages! Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta?

lublin.today #1 numer 1/2016 The first magazine from Lublin published in three languages! Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta? lublin.today The first magazine from Lublin published in three languages! #1 numer 1/2016 Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta? Employee? Працівник? Pracownik? Guest? Гість? Gość? Enjoy

More information

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Х РОКІВ

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Х РОКІВ 52 СУМСЬКА СТАРОВИНА. XLIII-XLIV. 2014 ПЕКАРЧУК В. М. ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ 1990-2000-Х РОКІВ У статті на основі архівних, статистичних

More information

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові В.Л.Пирогов Мета цього дослідження полягає у виявленні способу ідентифікації японських паремій китайського

More information

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 26 pt modern humanist sans serif typeface. The proportions of each character have a strong lateral dynamic that makes it ideal for on-screen

More information

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą WROCŁAWSKO-LWOWSKIE ZESZYTY PRAWNICZE 5 ВРОЦЛАВСЬКО-ЛЬВІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЗБІРНИК 5 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2014 Daniel Butyter Uniwersytet Wrocławski danielbutyter@prawo.uni.wroc.pl

More information

( Key words: 379

( Key words: 379 ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Антония Сурожского», QUO VADIS, 2010. 348 с.; 4. Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М.: Республика, 1996. 336 с.; 5. Бобринский Б., протопресвитер Сострадание Отчее. Дух і Літера, 2010.

More information

СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ. Ніна ТЕЙЛОР-ТЕРЛЕЦЬКА

СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ. Ніна ТЕЙЛОР-ТЕРЛЕЦЬКА ISSN 0203-9494. ПРОБЛЕМИ СЛОВ ЯНОЗНАВСТВА. 2013. Випуск 62. С.181 191 PROBLEMS OF SLAVONIC STUDIES. Issue 62. Р.181 191 УДК 821.161.2(1-87)-94:(477.83-25) СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ

More information

MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY

MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA: EKONOMIA, EDUKACJA, OPIEKA ZDROWOTNA I FARMACJA Publishing House WSZiA Opole, Poland The

More information

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна)

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ УДК 811.162.1 37:39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) 94 РЕКОНСТРУКЦІЯ РИС ПОЛЬСЬКОГО МОВНОГО ОБРАЗУ КВІТІВ НА МАТЕРІАЛІ АНКЕТНИХ ДАНИХ У статті

More information

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Лісовського Андрія Сергійовича «Чорноземи типові Придністерського Поділля», подану у спецраду Д 35.051.08 на здобуття наукового ступеня кандидата географічних

More information

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ)

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ) Король О.А., студ., Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко СЕНСОРНАЯ ЛЕКСИКА С ПОЗИТИВНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ В РОМАНЕ SUSAN ELIZABETH PHILIPHS GLITTER BABY В статье рассматриваются особенности

More information

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI GB Trier INSTRUCTION MANUAL UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI RO Maşină de frezat unimanuală MANUAL DE INSTRUCŢIUNI DE Einhandfräse BEDIENUNGSANLEITUNG HU Szélezőgép HASZNÁLATI

More information

УДК / : Ващенко О.О. (Київ, Україна) Старо- та новогрецизми

УДК / : Ващенко О.О. (Київ, Україна) Старо- та новогрецизми 9. Самойлова М. Н. Языковая ситуация и языковая политика в современном обществе // Вестн. Волгогр.гос.ун-та. Сер. 2:Языкознание. 2009. 1. 10. Richards J. C., Platt J., Platt H. Longman Dictionary of Language

More information

ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СИМЕТРИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ СТОСУНКІВ У «ЗАСИПЛЕ ВС ЗАМЕТЕ» ВЛОДЗІМЄЖА ОДОЄВСЬКОГО

ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СИМЕТРИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ СТОСУНКІВ У «ЗАСИПЛЕ ВС ЗАМЕТЕ» ВЛОДЗІМЄЖА ОДОЄВСЬКОГО Сухомлинов О. Історіософський аспект симетричності польсько-українських стосунків у «Засипле все замете» Влодзімєжа Одоєвського / О. Сухомлинов // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп.

More information

Надійність. Турбота. Увага.

Надійність. Турбота. Увага. Каталог продукції Весна 2010 Надійність. Турбота. Увага. Сучасна офісна техніка призначена не тільки для простого виконання низки фіксованих функцій. Вона повинна виконувати їх бездоганно, швидко, ефективно

More information

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21 ЛІТЕРАТУРА: 1. Бодрийяр Ж. Злой демон образов / Жан Бодрийяр // Искусство кино. 1992. 10. С. 64-70; 2. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: в 2-х томах / Г.В.Ф. Гегель : т. 1. М. : Институт философии АН СССР,

More information

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ ГРИНЬ Г. І., доктор технічних наук, професор кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталіза та

More information

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Аксесуари

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Аксесуари SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Аксесуари ŠKODA Rapid є практичним сімейним автомобілем, котрий виправдовує себе в різних ситуаціях кожного дня. Проте, якщо Ви хочете адаптувати своє авто до специфічних бажань

More information

2013. Вип С Issue 125. P

2013. Вип С Issue 125. P ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ INOZEMNA PHILOLOGIA 2013. Вип. 125. С. 205 210 2013. Issue 125. P. 205 210 УДК 81 373.46 02:615.2 ГЕНЕЗА БОТАНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН (на основі трактатів Катона,

More information

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) *

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) * УДК 811.1'373.7-115(045) СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) * Жарікова Юлія Валентинівна, асист. Маріупольський державний гуманітарний

More information

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92 УДК 81 374 ББК 92 Д66 Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні Інтенсивний курс польської мови з компакт-диском Tłumaczenie: Bożena Antoniak Ilustracje: Adam Olchowik Copyright by Wydawnictwo REA s.j.,

More information

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки "Жовтий князь")

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки Жовтий князь) огородження" складні безсполучникові конструкції з предикативними частинами, у яких констатується наявність, перебування магічної істоти в певному місці щодо мовця [Остроушко 2002, 79]. Отже, космонімічна

More information

Problem A. Nanoassembly

Problem A. Nanoassembly Problem A. Nanoassembly 2.5 seconds One of the problems of creating elements of nanostructures is the colossal time necessary for the construction of nano-parts from separate atoms. Transporting each of

More information

Мовні і концептуальні картини світу

Мовні і концептуальні картини світу КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Мовні і концептуальні картини світу Випуск 35 Видання здійснюється за фінансової підтримки Японської фундації The proceedings are published under

More information

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z języka ukraińskiego Część I Odpowiedzi maturzysty mogą

More information

User Manual. June 2008 Revision 1.7. D- 2 02 Customer Display

User Manual. June 2008 Revision 1.7. D- 2 02 Customer Display WW User Manual June 2008 Revision 1.7 D- 2 02 Customer Display Copyright 2008 August All Rights Reserved Manual Version 1.7 The information contained in this document is subject to change without notice.

More information

17 (53)

17 (53) Ціна 1,50 грн www.monitor-press.com Двотижневик Dwutygodnik 17 (53) 15.09.2011 Томаш Янік: Tomasz Janik: «Хотів би й надалі бути добрим покровителем України на шляху її зближення із Європейським Союзом»

More information

CONCERNING THE ISSUE OF ADEQUATE UNDERSTANDING OF THE MEANING OF LEGAL TERMS. спостереження

CONCERNING THE ISSUE OF ADEQUATE UNDERSTANDING OF THE MEANING OF LEGAL TERMS. спостереження 38 НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Т. 144-145. Юридичні науки 27. Wörterbuch, VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1962. 720 s. 28. Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, Dr. Gvula Décsi, Dr. Sándor Karcsay (Словарь

More information

Vyzbrojení se skládalo z jednoho pevně umístěného kulometu a kg bomb [5, 32]. Letadla

Vyzbrojení se skládalo z jednoho pevně umístěného kulometu a kg bomb [5, 32]. Letadla Firma Anatra (Анатра ) a její letadla Z historie ukrajinského leteckého průmyslu Přeloženo z ukrajinštiny. Originální text: http://www.refine.org.ua/pageid-126-1.html Začátek 20. st. byl charakteristický

More information

06 (18) Двотижневик Dwutygodnik. str.

06 (18) Двотижневик Dwutygodnik. str. www.monitor-press.com Ціна 1,50 грн Двотижневик Dwutygodnik 06 (18) 01.04.2010 str. 11 Благодать земного Воскресіння Łaska ziemskiego Zmartwychwstania або чому Великдень неможливий без Чистого четверга

More information

СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ

СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ УДК 811.16 37 І. М. Шпітько Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ Комплексно проаналізовано семантичний

More information

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський Пояснювальна записка Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з іспанської мови в класі загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до вимог чинної навчальної програми

More information

Chladnička s mrazničkou Холодильник-морозильник

Chladnička s mrazničkou Холодильник-морозильник CS UK Návod k použití 2 Інструкція 13 Chladnička s mrazničkou Холодильник-морозильник ZBB24431SA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Provoz 4 Při prvním použití 5 Denní používání 5 Tipy

More information

РОБОЧИЙ ЗОШИТ з української мови для усного курсу

РОБОЧИЙ ЗОШИТ з української мови для усного курсу М.Я. Маргітич РОБОЧИЙ ЗОШИТ з української мови для усного курсу (для дошкільнят та початківців) Передмова Робочий зошит «Українська мова усний курс» є методичним посібником для вчителів, які працюють в

More information

ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО 7 ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ

ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО 7 ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ МЕДИЧНИЙ ДОВІДНИК Медична грамотність найкраща профілактика хвороб ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО 7 ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ Захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), спричинені різними мікроорганізмами,

More information

150 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe

150 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe Ціна 1,50 грн www.monitor-press.com Двотижневик Dwutygodnik 1 (81) 17.01.2013 Микола Головань: Свій будинок я ніколи не завершу Mykoła Gołowań: Swój dom nigdy nie zakończę Не люблю, коли його називають

More information

АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН ТА ІНШІ 4 НАРКОТИКИ. УСВІДОМЛЕННЯ РИЗИКІВ ОБУМОВЛЮЄ ПОВОДЖЕННЯ

АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН ТА ІНШІ 4 НАРКОТИКИ. УСВІДОМЛЕННЯ РИЗИКІВ ОБУМОВЛЮЄ ПОВОДЖЕННЯ МЕДИЧНИЙ ДОВІДНИК Медична грамотність найкраща профілактика хвороб АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН ТА ІНШІ 4 НАРКОТИКИ. УСВІДОМЛЕННЯ РИЗИКІВ ОБУМОВЛЮЄ ПОВОДЖЕННЯ Алкоголь, тютюн і наркотики дають відчуття насолоди, яке,

More information

Digital Typography. This reading describes different types of writing systems and the development of computer-based font files for representing them.

Digital Typography. This reading describes different types of writing systems and the development of computer-based font files for representing them. D R A F T - FOR DISCUSSION ONLY - D R A F T Digital Typography and computer fonts Introduction Follow-up Classes Other readings This reading describes different types of writing systems and the development

More information

Слово від Редакції РОЗПАЛКИ

Слово від Редакції РОЗПАЛКИ - Сучасна молодь жахливо вдягається! Наприклад, от цей хлопець - Це моя дочка - Пробачте, я не знав, що ви її батько - Я не батько, я мати. Reporter pyta boksera: - Czy czytał pan Mickiewicza? -A kto to

More information

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на Юрченко Н., Вакулик І.І., НУБіП України ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕРМІНІВ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАД НИМИ В статье представлена эволюция семантики некоторых современных терминов в европейских

More information

За межами театру. Poza teatrem.

За межами театру. Poza teatrem. Ціна 1,50 грн 49053 Двотижневик Dwutygodnik 19 (147) 08.10.2015 www.monitor-press.com Українці не біженці Ukraińcy to nie uchodźcy сторінка 2 Митець із Волині, скульптор зі світовим іменем Artysta światowego

More information

Передові технології в гармонії з природою

Передові технології в гармонії з природою Передові технології в гармонії з природою www.agrosem.kiev.ua Починаючи з 2000-го року ТОВ «Агросем» займається на ринку України впровадженням передового світового досвіду в галузі аграрних технологій,

More information

Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, c. ISBN ISBN УДК ББК

Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, c. ISBN ISBN УДК ББК УДК 37.016 ББК 74.268.1Нім Б17 Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, 2013. 176 c. ISBN 978 617 00 1815 1 Наведені в посібнику цікаві матеріали з німецької мови стануть у нагоді вчителям

More information

ЗВIТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ЗВIТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ УДК 58/88 58/44 : 68.5 держреєстрації U96 Інв. 6U46 Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ЛНУ ім. Івана Франка 79 м. Львів вул. Університетська ; тел.

More information