Problem wód balastowych w rejonie Bałtyku Południowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Problem wód balastowych w rejonie Bałtyku Południowego"

Transcription

1 Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie 2011, 26(98) pp , 26(98) s Ships ballast water in The Southern Baltic area Problem wód balastowych w rejonie Bałtyku Południowego Zofia Jóźwiak Maritime University of Szczecin, Faculty of Economics and Transport Engineering Institute of Transport Engineering Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Instytut Inżynierii Transportu Szczecin, ul. H. Pobożnego 11, Key words: invasive species, BWM Convention, Polish harbours Abstract This article presents an analysis of environmental s in the Southern Baltic area posed by the transfer of invasive species in ships ballast water, based on the results of research and relevant literature. The prospects for the implementation of the International Convention for the Control and Management of Ships, Ballast Water and Sediments (the BWM Convention) have also been evaluated. The relevant research has been conducted in the Polish harbours of Szczecin, Police, Świnoujście and Gdańsk (the data for Gdańsk have been derived from the research study conducted by the CTO SA research team). The transport of ballast water is a highly complex issue, combining the requirements of technical and environmental safety, and the expected economic outcome. Alien species introductions appear to be a serious problem, especially if the species turn out to be invasive (IS). They have a damaging and limiting effect on the populations of the native fauna, some indigenous species even extinction. Moreover, some alien species generate high financial losses, fouling underwater structures, such as pipelines and ships or boats hulls, and constraining the volume of fishing. Owing to its low salinity, the coastal area of the Southern Baltic is conducive to the growth of populations of alien species brought from harbours located on the mouths of rivers. Apart from causing biological contamination of coastal waters, such species may go up the rivers. Both the Helsinki Commission and the European Commission are taking actions aimed at protecting the natural environment of the Baltic Sea, including, among others, at implementing the BWM Convention within the shortest possible time to minimize this type of biological contamination of the Baltic. Słowa kluczowe: gatunki inwazyjne, konwencja BWM, porty polskie Abstrakt W artykule, w oparciu o uzyskane wyniki badań oraz dane literaturowe, przeprowadzono analizę zagrożeń ekologicznych dla rejonu Bałtyku Południowego, będących skutkiem przenoszenia z wodami balastowymi gatunków inwazyjnych. Ponadto poddano ocenie możliwość wdrożenia Międzynarodowej Konwencji o Kontroli i Zarządzaniu Wodami Balastowymi i Osadami na Statkach (Konwencja BWM). Badaniami objęto polskie porty morskie: Szczecin, Police, Świnoujście. Dodatkowo na podstawie danych literaturowych do analizy włączono port w Gdańsku (dane dla Gdańska pochodzą z badań przeprowadzonych przez zespół badawczy CTO w Gdańsku). W analizie odniesiono się do liczby i wielkości statków, tras podróży, ilości przewożonych wód balastowych, gatunków inwazyjnych, wdrażania technologii oczyszczania wód balastowych i osadów dennych oraz wymogów prawnych. Transport wód balastowych jest problemem niezwykle złożonym, ponieważ jest wypadkową wymogów bezpieczeństwa technicznego, ekologicznego oraz oczekiwanego efektu ekonomicznego. Introdukowane nierodzime gatunki (ang. Alien Species, AS) są dzisiaj bardzo ważnym problemem, szczególnie, jeśli okażą się gatunkami inwazyjnymi (ang. Invasive Species, IS), wywierającymi negatywny wpływ na środowisko. Jest to zjawisko bardzo niepożądane, ponieważ populacje gatunków rodzimych mogą być degenerowane, ograniczane ilościowo, a nawet całkowicie wyginąć. Ponadto, niektóre z gatunków generują wysokie straty finansowe, obrastając budowle podwodne, w tym rurociągi, kadłuby statków i łodzi, jak również ograniczając wielkość połowów rybackich. Bałtyk Południowy w strefie brzegowej, ze względu na niskie zasolenie, jest dobrym środowiskiem dla gatunków obcych przywożonych z portów o podobnych warunkach. Zarówno Komisja Helsińska, jak i Komisja Europejska podejmują działania mające na celu ochronić środowisko naturalne Bałtyku, w tym doprowadzić do jak najszybszego wdrożenia Konwencji BWM, aby wyeliminować, na ile jest to możliwe, ten rodzaj biologicznego zanieczyszczenia Bałtyku. 38 Scientific Journals 26(98)

2 Ships ballast water in The Southern Baltic area Introduction Introduced to ensure vessels stability, ballast water has been used in sea transport for ca. 120 years. It was first discovered in 1903 that ballast water may transfer living organisms across a long distance (the Asian phytoplankton algae Odontella Biddulphia sinensis). When removed from their natural environment, such organisms may behave in various ways and even destroy the populations of indigenous species. The problem of introduction of alien species, which become invasive beyond their natural range exacerbated in late 20 th century, when their damaging effect on the animate and inanimate environment was being reported increasingly often [1, 2, 3]. As a result, the International Maritime Organization (IMO) undertook to develop legal regulations aimed at minimizing the effect that the discharging of ballast into harbour waters has on the marine environment. Almost 10 years of uninterrupted work of the Marine Environment Protection Committee (MEPC) of the IMO resulted in the development of the International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments. The Helsinki Commission (HELCOM) and the European Commission, acting in consultation with ministers of the environment in the Baltic countries for the benefit of the protection of the Baltic Sea in general, and for the protection against alien marine species invasions in particular, agreed that the International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments should be ratified and implemented within the shortest possible time, however no later than in 2013 [4]. Alien invasive species in the Baltic Sea The 140 alien species have been introduced to the Baltic (not all of them are invasive). They include: the barnacle (Balanus improvisus), brought from the waters of South America, the Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis) introduced from the Eastern Sea (Fig. 1), the round goby (Neogobius melanostomus) from the Black Sea and the Caspian Sea, the fishhook water flea (Cercopagis pengoi, the mud crab (Rhithropanopeus harrisii), prawn species (Palaemon adspersus and Palaemon elegans), spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus), the zebra mussel (Dreissena polymorpha), to mention just a few [5]. Observations, proved by scientific research, indicate that new species continue to be introduced. Some of them pose a threat to the fauna and the flora of the Baltic Sea. Fig. 1. Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis) found in the Międzyodrze area [source: phot. Siedlewski M., 2010] Rys. 1. Krab chiński (Eriocheir sinensis) znaleziony na Międzyodrzu [źródło: fot. Siedlewski M., 2010] The Chinese mitten crab (Fig. 1) wreaks havoc on fishing nets by cutting them through and letting out the caught fish. The sea walnut (Mnemiopsis leidyi), brought in ballast water from the western Atlantic coastal waters through the Black Sea, the Sea of Azov, Sea of Marmara, Caspian Sea, the Mediterranean Sea and the North Sea to the Baltic, sparked alarm when it was discovered in the vicinity of Jastarnia [6]. Fortunately, it did not survive in the Baltic [7]. This highly invasive predator has caused extensive damage along its route of migration, and significantly reduced the volume of fishing in the Black Sea and Sea of Azov Sea (the anchovy up to 70%). Shipping The Baltic Sea area has a significant role in the EU sustainable development policy. In, more than 540 thousand merchant vessels called at the major Baltic ports, of which more than % were vessels with a gross tonnage between 100,000 GT and 499,000 GT, and almost 20% with a gross tonnage between 10,000 GT and 19,999 GT. Of the total number of ships calling at the Baltic ports, 2.8% called at the Polish ports. In 2010, the Polish harbours handled 59,506.5 thousand tonnes of cargo, of which 26,421.2 thousand tonnes were handled in Gdańsk, 7,969.2 thousand tonnes in Szczecin, 10,969.2 thousand tonnes in Świnoujście, and 1,829.0 thousand tonnes in Police. The number vessels, which called at the Polish seaports in 2010, there are: 2575 for Szczecin, 276 for Police, 4341 for Świnoujście and 2578 for Gdańsk [8, 9]. The number of shipping vessels and tonnes of cargo handled translates directly into the quantity of Zeszyty Naukowe 26(98) 39

3 Zofia Jóźwiak ballast water discharged in harbours, and indirectly into the quantity of living organisms transferred (dumped into harbour waters). Table 1 presents the Baltic countries merchant fleet tonnage. In total, it amounts to 40,668,862 GT and makes up 4.89% of the world s tonnage. These values are important in terms of the requirements for the implementation of the BWM Convention (to be implemented, the BWM Convention must be ratified by the countries with a total of 35% of the world s merchant fleet gross tonnage) [10]. Table 1. The Gross Tonnage of shipping (2008) in HELCOM Contracting Parties and country-wise share (%) of the World s Shipping Tonnage [8, 11, 12] Tabela 1. Tonaż floty państw nadbałtyckich oraz udział w tonażu floty światowej w 2008 roku [GT] [8, 11, 12] Country Gross Tonnage, 2008 [tons] Percentage of World s Tonnage Germany Denmark Russian Federation Sweden* Finland Lithuania Estonia Latvia Poland Total World Also, the type of vessels and character of cargo translates directly into the quantity of ballast water discharged in harbours (Tab. 2). Species invasions are related to the volume of ballast water discharged, the frequency of ship visits and the environmental match of the donor and recipient region of the ballast water. The data contained in table 2 Table 2. Representative ballast capacities [13] Tabela 2. Transport wód balastowych w zależności od typu i tonażu statku [13] Vessel type Bulk carrier Bulk carrier Bulk carrier Bulk carrier Tanker Tanker Container Container General cargo General cargo Passanger/RORO dwt 250, ,000 70,000 35, ,000 40,000 40,000 15,000 17,000 8,000 3,000 Normal (tonnes) 75,000 45,000 25,000 10,000 40,000 12,000 12,000 5,000 6,000 3,000 1,000 Ballast condition % dwt Heavy (tonnes) 113,000 67,000 40,000 17,000 45,000 15,000 15,000 % dwt show that the amount carried in ships ballast water can be very diverse. When analysing the problem of ballast water is generally accepted that ballast water account for % of the capacity of the vessel. Convention for the Management of Ballast Water BWM International legislation has been adopted through the IMO to control the management of ballast water and reduce the transfer of alien species. The International Convention for the Control and Management of Ships, Ballast Water and Sediments (the BWM Convention) is designed to protect the marine environment against the adverse effects of discharges of ballast water to harbour basins. As at June 2011, 28 countries with 25.43% of the world s fleet tonnage ratified the BWM Convention. However, for the Convention to become effective, it must be ratified by at least countries with 35% of the world s fleet tonnage [14]. Among the countries that have ratified this convention, only five European countries: Spain, France, Netherlands, Norway and Sweden, which ratified the Convention with some reservations. Ratification by the other EU countries, especially with a large fleet will make this an important instrument for managing the marine environment came into force. Poland ratified the BWM Convention in October Marine Environment Protection Committee MEPC through its resolutions creates a level of protection of the marine environment in a global dimension. In this case, the role of the Baltic Sea meets the Commission HELCOM, which is working intensively on ways to reduce introduction of alien species into the Baltic. Table 3 presents the scope of regulations applicable to ballast water. The table data indicate that actions taken in this respect refer, in a comprehensive and detailed manner, to all the issues concerning the treatment of ballast water and sediments, with a view to the marine environment protection. Particular emphasis has been put on eliminating the possible transfer of living organisms which may be damaging to the marine environment. Table 4 presents the dates of implementation of ballast water treatment standards (D1 and D2), broken down by the ship s date of construction and total ballast water capacity [10, 15]. Regulation D-3 of the BWM Convention requires that ballast water management systems used, to comply with the Convention, must be approved by the Administration taking into account the Guidelines for approval of ballast water management systems (Tab. 5). 40 Scientific Journals 26(98)

4 Ships ballast water in The Southern Baltic area Table 3. Guidelines and resolutions on ballast water treatment [16, 17] Tabela 3. Wytyczne i rezolucje określające zasady postępowania z wodami balastowymi [16, 17] G1 Guidelines for sediment reception facilities MEPC.152(55) G2 Guidelines for ballast water sampling G3 Guidelines for ballast water management equivalent compliance G4 Guidelines for ballast water management and development of ballast water management plans G5 Guidelines for ballast water reception facilities G6 Guidelines for ballast water exchange MEPC.124(53) G7 Guidelines for assessment under regulation A-4 of the BWM Convention MEPC.162(56) G8 Guidelines for approval of ballast water management systems G9 Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances MEPC.169(57) G10 Guidelines for approval and oversight of prototype ballast water treatment technology programs MEPC.140(54) G11 Guidelines for ballast water exchange design and construction standards MEPC.149(55) G12 Guidelines on design and construction to facilitate sediment control on ships MEPC.150(55) G13 Guidelines for additional measures regarding ballast water management including emergency situations MEPC.161(56) G14 Guidelines on designation of areas for ballast water exchange Guidelines for ballast water exchange in the Antarctic treaty area MEPC.163(56) Table 4. Dates of implementation of ballast water treatment standards D1 and D2 [10] Tabela 4. Zalecane daty wprowadzania standardów D1 i D2 [10] Ballast Capacities < 1500 m m 3 lub 5000 m 3 > 5000 m 3 Year of construction of the vessel < < < < 2012 Year of introduction of standard Standards D1 lub D D1 or D2 D1 or D2 D1 or D D2 D D D2 D2 D2 D1 at least 95 percent volumetric exchange of Ballast Water or pumping through less than three times the volume D2 indicator microbes: Vibrio cholerae (O1 and O139) > 1 cfu (colony forming unit)/100 ml or > 1 cfu/g (wet weight) zooplankton samples; Escherichia coli > 250 cfu/100 ml, Enterococci > 100 cfu/110 ml In accordance with the requirements of the BWM Convention, ballast water exchange should take place at a distance of not less than 200 nautical miles from shore and at a depth of 200 meters [17]. In the Baltic, practically such areas do not exist. If you are in areas that meet the conditions, they dropped all the ballast water of ships entering the Baltic Sea, an area can become a dangerous ecologically. Therefore, to meet the requirements of the Convention on the waters of the Baltic optimal solution is environmentally friendly ballast water treatment, which is possible because they have been approved by the appropriate ballast water purifying systems of living organisms (Tab. 5). An important barrier occurs when the ballast water treatment costs are the installed devices. The research methodology In order to define the origin of ballast waters dumped to the water basin of Szczecin, Police and Świnoujście harbours, the database contained in the Polish Harbors Information and Control System PHICS has been made used of [15]. On the basis of the data concerning the years 2007, there have been selected all vessels that arrived at the Szczecin, Police and Świnoujście harbours under ballast, assuming that their last port of call was the ballast waters donor port. All water ballast donor ports have been assigned to the bio-geographical regions according to the division of Large marine ecosystems of the world (LMG), according to the guidelines of the IMO Committee of the Sea Environmental Protection contained in the MEPC Zeszyty Naukowe 26(98) 41

5 Zofia Jóźwiak Table 5. List of ballast water management systems which received Type Approval Certification by their respective Administrations (resolution MEPC ) (source: own work based on [16]) Tabela 5. Lista systemów oczyszczania wód balastowych, które otrzymały certyfikat (rezolucja MEPC ) (źródło: opracowanie własne na podstawie [16]) Approval Date Name of the Administration Name of the ballast water management system Copy of Type Approval Certificate Active Substance employed MEPC report granting Final Approval 1 1 June 2008 Det Norske Veritas, as delegated by the Norvegian Administration PureBallast System to MEPC 56/2/2, annex 5. MEPC 56/23, June 2008 Federal Maritime and Hydrographic Agency, Germany SEDNA ballast water treatment system using PERACLEAN Ocean to MEPC 57/2/10, annex 7. MEPC 57/21, December 2008 Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs, the Republic of Korea Electro Cleen System to MEPC 58/2/7, annex 7. MEPC 58/23, April Det Norske Veritas, as delegated by the Norvegian Administration OceanSaver Ballast Water Management System (OS BWMS) to MEPC 58/2/8, annex 4. MEPC 58/23, November Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs, the Republic of Korea NK O3 BlueBallast System (Ozone) to MEPC 59/2/16, annex 6. MEPC 59/24, December Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs, the Republic of Korea GloEn Patrol Ballast Water Management System to MEPC 60/2/11, annex 4. MEPC 60/22, March 2010 Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan Hitachi Ballast Water Purification System (ClearBallast) to MEPC 59/2/19, annex 4. MEPC 59/24, September January 2010 Office of the Maritime Administration, Marshall Islands Merchant Shipping Directorate of Malta NEI Treatment System VOS No Active Substances used according to the communication received from the Administration of Marshall Islands Not applicable 9 29 April Lloyd s Register, as delegated by the Administration of the United Kingdom Hyde GUARDIANTM Ballast Water Management System No Active Substances used according to the communication received from the Administration of United Kingdom (please refer to MEPC 59/INF.20) Not applicable November Det Norske Veritas, as delegated by the Norvegian Administration OptiMarin Ballast System (OBS) No Active Substances used according to the communication received from the Administration of Norway (please refer to MEPC 61/INF.4) Not applicable 162(56) Resolution Guidelines for assessment under regulation A-4 (G7) [10, 18, 19]. Then each of the donor ports conditions has been compared to the Szczecin, Police and Świnoujście harbours with reference to the water salinity and temperature [20, 21, 22, 23]. There has been calculated the time between the vessel s setting out on a voyage to Szczecin, Police and Świnoujście (taking the ballast waters) and her time of arrival in Szczecin, Police and Świnoujście (ballast waters dump), as well as the donor ports have been located within the Baltic area (+) and outside the Baltic area ( ). It has also been assumed that vessels dumped their ballast waters right after their arrival in Szczecin, Police and Świnoujście. The time of the voyage has been calculated by means of a voyage calculator placed on World Shipping Register Sea Distances and Voyage Calculator [24]. For calculating the voyage time, 16 knots has been accepted as the vessel s average speed [2, 5, 25]. 42 Scientific Journals 26(98)

6 Ships ballast water in The Southern Baltic area Salinity assessment The of the water basin salinity level of the donor port, where the ships under ballast arrive from can be high, medium or low [2, 5, 7, 24]. The can be expressed in numbers from 3 to 1. The salinity ranges attributed to each of the particular levels for the ports of Szczecin, Police Świnoujście and Gdańsk have been presented in table 6. Temperature assessment The temperature of donor port waters can be high (3 points), medium (2 points) or low (1 point), depending upon the temperature conditions similarities. According to the areas of ballasting, the ships sailing to the Szczecin, Police Świnoujście and Gdańsk there have been outlined 5 geographical areas: 1) Eastern-Atlantic-Boreal Region EAB high zone 3 points; 2) Mediterranean-Atlantic Region MA medium zone 2 points; 3) Western-Atlantic-Boreal Region WAB medium zone 2 points; 4) Indo-West-Pacific Region IWP low zone 1 point; 5) Carolina Region CL low zone 1 point (Tab. 6). Voyage time assessment The ballast water tests have proved that when the voyage time is getting prolonged, the number of the organisms living in the ballast waters decreases. Thus, short voyages from not distant ports appear to be the highest category. Moreover, considerable changes in ballast waters biological composition have been noticed after 3 and 10 days of ballast waters transport in tanks; after the first 3 days the biggest decrease in number of living organisms has occurred; but after 10 days of the journey most of the other left organisms have died [25]. Risk range related to the voyage time has been presented in table 6. Risk assessment of the voyage route In order to assess the, two types of voyages have been enumerated: voyages from the Baltic ports, voyages from the ports outside the Baltic Sea. For voyages in the area of the Baltic Sea, the concerning the voyage route has been assumed to be low (1 point) and high (3 points) in the case of donor ports outside the Baltic Sea area. Total assessment In order to assess the total all points achieved for the particular factors: temperature (bioregion), salinity, voyage time (distance), voyage route, combined mace the total. The maximum potential number of points a donor port may obtain is 12. The accepted total according to Gollasch and other authors may appear on 4 levels as very high, high, medium, and low (Tab. 6). In order to assess the total (R) totalled points obtained for individual factors: temperature r t, salinity r s, the time of the voyage r vt and the route of the voyage r vr according to the formula: R r r r r (1) t s The maximum total score for the donor specifies the port very high is 12 points [2, 5]. vt vr Table 6. Scale of Tabela 6. Skala ryzyka Bioregion * Salinity level [ ] Szczecin i Police 0.0 Świnoujście 1.6 Gdańsk 7.0 Time [day] or distance in nautical miles [thousand] Voyage route Scale of [point] IWP CL WAB MA > 7 > 3 i < 7 < 0.5 or > or Risk Scale of total > 10 > 3.5 Baltic ports 1 Low Medium 9 10 EAB < Outside the Baltic ports 3 High 11 * IWP Indo-West-Pacific Region, CL Carolina Region, WAB Western-Atlantic-Boreal Region, MA Mediterranean-Atlantic Region, EAB Eastern-Atlantic-Boreal Region Very high 12 Zeszyty Naukowe 26(98) 43

7 Zofia Jóźwiak Description of the results Risk assessment has been conducted for donor ports, i.e. ports which are left for the Szczecin, Police, Świnoujście and Gdańsk harbours by vessels under ballast. In 2007 these harbours were entered by vessels arriving from the ports situated at the coast of the Baltic Sea (bioregion 23), the Norwegian Sea (21), the North Sea (22), the coasts of Ireland and Great Britain (24), the coasts of Iberian Peninsula from the Atlantic Ocean (25), the Mediterranean Sea (26) and the north-east coast of the USA (7). Based on the assessment, ports of very high, high, medium and low category have been identified. Harbour of Szczecin Out of the 113 ports, the ballast waters are transported from to the Szczecin harbour there are 14 donor ports (12%) of very high category, 4 ports of high category (4%), 63 ports of medium category (56%) and 32 ports of low category (28%). The ports of very high are situated by the North Sea (4 German, 4 British, 2 Dutch, 2 Belgium, 1 Norwegian) and one (French) by the Bay of Biscay. These are the following ports: Rotterdam, Terneuzen (NL), Hamburg, Butzfleth, Virow and Bremen (German), Fredrikstad (Norwegian), Antwerp and Gent (Belgium), Rochefort (French). The ports of high category are also situated by the North Sea (2 British and 2 Norwegian). These are the ports Gunness, Flixborough, Harbour of Świnoujście Out of the 123, the group of ports whose ballast waters dumped into the Świnoujście harbour cause very high of alien species introductions comprises 9 ports (7%), 2 ports (2%) of the high category, 70 ports (87%) of the medium category, and 25 ports (20%) of the low category. The ports of very high are situated by the North Sea (4 Dutch, 3 German, 2 Belgian). The ports of high category are also situated by the North Sea (1 British and 1 German). Among the ports which the ballast waters taken from appear the most y to the environment of the Świnoujście harbour there should be enumerated the following ones: Amsterdam, Rotterdam, Moerdijk and Terneuzen (Dutch), Hamburg, Bremen and Glückstadt (German), Ghent and Antwerp (Belgian). The ports of high category are also situated by the North Sea (1 British and 1 German). These are the ports Gunness and Nordenham. Harbour of Police Out of the 31 donor ports, there are 3 ports (10%) of very high category, 2 ports of high category (6%), 15 ports of medium category (48%) and 11 ports (36%) of low category. The ports of very high are situated by the North Low 20% Very high 7% High 2% Low 31% Very high 5% High 1% Świnoujście Medium 71% Gdańsk Medium 63% Low 28% Very high 12% High 4% Low 36% Very high 10% High 6% Szczecin Medium 56% Medium 48% Fig. 2. Donor ports of category for ports Police, Świnoujście, Szczecin, Gdańsk [%] [source: own study] Rys. 2. Kategorie ryzyka dla portów Szczecin, Police, Świnoujście i Gdańsk ze strony portów donorowych ( dawców wód balastowych ) [%] [źródło: opracowanie własne] Police 44 Scientific Journals 26(98)

8 Ships ballast water in The Southern Baltic area Sea (2 German, 1 Dutch). These are the following ports: Hamburg, Bremen (German) and Rotterdam (Dutch). The ports of high category are situated by the North Sea (Gunness) and by the North Atlantic (Lisbon). Harbour of Gdańsk Out of the 144, the group of ports whose ballast waters dumped into the Gdańsk harbour cause very high of alien species introductions comprises 7 ports (5%), 2 ports (1%) of the high category, 91 ports (63%) of the medium category, and 44 ports (31%) of the low category. The ports of very high are situated by the North Sea (3 Dutch, 2 German, 2 Norwegian). These are the following ports: Amsterdam, Rotterdam, Delfzijl (Dutch), Brunsbuttel and Bremerhaven (German), Fredrikstad and Moss (Norwegian). The ports of high category are also situated by the North Sea (2 German). These are the ports Brake and Emden. The ports whose waters, when used as ballast water, appear to be the most y to the environment of the all analysed harbours, include Antwerp and Ghent (Belgium), Hamburg, Brehmen, Butzfleth (Germany), Rotterdam and Amsterdam (Holland). It is worth mentioning that these appear to be big ports called at by vessels from all over the world. Their waters can be strongly polluted with various kinds of fauna and flora organisms brought literally from all over the world. The ports of very high are situated by the North Sea in West Europa. Conclusions All of this points to the fact that the BWM Convention will become effective by the end of The research results presented in this article show that the carriage and discharge of ballast water is a major issue for the harbours of the Southern Baltic. The sea transport in Europe is expected to develop extensively in the forthcoming years. Therefore, the amount of ballast water and sediments which will need treatment in accordance with the requirements of the BWM Convention is bound to increase. The Polish harbours which are the most vulnerable to the discharge of ballast waters contaminated with alien species include those on the western coast, in particular the Szczecin and Police harbours. Ballast water brought from the harbours of the North Sea in Western Europe is the most hazardous for the marine environment of the Polish coastal waters. Considering the fact that the discharge of ballast water into the Baltic Sea in accordance with the requirements of the BWM Convention (distance from the shore 200 nautical miles, depth 200 metres) is almost impossible, the installation of ballast water treatment systems which kill living organisms is of major importance. However, this is not an easy process due to its cost. Therefore, an easing of the requirements with respect to the transport of ballast water from those harbours, whose waters do not pose an environmental to the Polish harbours, should be considered, as this environmental barrier may turn into an economic obstacle for the Polish ports in the competition for cargo with other Baltic harbours. References 1. BEHRENS H.L., LEPPÄKOSKI E., OLENIN S.: Ballast Water Risk Assessment Guidelines for the North Sea and Baltic Sea. Nordic Innovation Centre NT TECHN REPORT 587, Approved Oslo GOLLASCH S., LEPPAKOSKI E.: Initial Risk Assessment of Alien Species in Nordic Coastal waters. Nodic Council of Ministers, Copenhagen DICKMAN M., ZHANG F.: Mid-ocean exchange of container vessel ballast water. 2. Effects of vessel type in the transport of diatoms and dinoflagellates from Manzanillo, Mexico, to Hong Kong, China. Mar. Ecol.Prog. Ser. 176: , Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w Kierunku Strategii UE w Sprawie Gatunków Inwazyjnych. COM(2008) 789, Bruksela GOLLASCH S., LEPPÄKOSKI E.: Risk assessment and management scenarios for ballast water mediated species introductions into the Baltic Sea. Aquatic Invasions Volume 2, Issue 4: , RILOV G., CROOKS J.A.: Biological invasions in marine ecosystems: ecological, management, and geographic perspectives. Series Ecological Studies, Springer, Berlin. 7. DRAKE L., MEYER A., FORSBERG R.: Potential invasion of microorganisms and pathogens via interior hull fouling : biofilms inside ballast water tanks. Biological Invasions 7, , STANKIEWICZ M., LJUNGBERG R., HELAVUORI M.: Ballast Water Management in the Baltic Sea, Emerging ballast water management systems. Edited by Bellefontaine N., Haag F., Lindén O., Matheickal J. Proceedings of the IMO- WMU Research and Development Forum January 2010 Malmö, Sweden. 9. Gospodarka morska Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin Międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004 (Konwencja BWM), Wyd. PRS, Gdańsk UNTAC, Review of Maritime transport 2008, unctad.org 12. Lloyd s Register/Fairplay World Fleet Statistics 31 December. 13. Australian Quarantine & Inspection Service Ballast Water Management. Ballast Water Research Series Report No. 4, AGPS Canberra Zeszyty Naukowe 26(98) 45

9 Zofia Jóźwiak 15. KOŁWZAN K.: Kontrola i postępowanie ze statkowymi wodami balastowymi i osadami przegląd wymagań konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej oraz najnowszych systemów obróbki wód balastowych. Biuletyn Informacyjny PRS S.S., nr 5/272, Gdańsk index.html 17. Management/Pages/BWMGuidelines.aspx 18. Polish Harbors Information and Control System PHICS, UM Szczecin, EKMAN S.: Zoogeography of the Sea. Sidgwick & Jackson Ltd., London 1953, Large Marine Ecosystems, Information Portal, edc.uri.edu/lme, DOBLIN M., REID D., DOBBS F.D.: Assessment of Transoceanic Nobob Vessels and Low-Salinity Ballast Water as Vectors for Nonindigenous Species Introductions to the Great Lakes. Proceedings of the Second International Conference on Marine Bioinvasions, New Orleans, La., April 9 11, 2001, LOCKE A., REID D., LEEUWEN H.C. and other: Ballast water exchange as a means of controlling dispersal of freshwater organisms by ships. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 50, 1993, HAMER J., COLLIN T., LUCAS I.: Dinoflagellate cysts in ballast tank sediments: Between tank variability. Mar. Pollut. Bull. 40, 2000, World Shipping Register (Sea Distances and Voyage Calculator) WALK M., MODRZEJEWSKA H.: Ocena ryzyka zawleczenia obcych gatunków na podstawie zaleceń HELCOM Określenie zagrożenia introdukcji gatunków obcych w Zatoce Gdańskiej na podstawie badań wód balastowych. CTO SA, Gdańsk Recenzent: dr hab. inż. Witold Biały, prof. PŚl Politechnika Śląska 46 Scientific Journals 26(98)

The Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments. Notice to all Agents, Owners, Operators, Masters and Officers of Ships

The Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments. Notice to all Agents, Owners, Operators, Masters and Officers of Ships MARINE GUIDANCE NOTE MGN 363 (M+F) The Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments Notice to all Agents, Owners, Operators, Masters and Officers of Ships This notice should be read with

More information

Regulation concerning the prevention of transfer of alien organisms via ballast water and sediments from ships (the Ballast Water Regulation)

Regulation concerning the prevention of transfer of alien organisms via ballast water and sediments from ships (the Ballast Water Regulation) Regulation concerning the prevention of transfer of alien organisms via ballast water and sediments from ships (the Ballast Water Regulation) Laid down by the Ministry of the Environment on 7 July 2009

More information

How to deal with ballast water

How to deal with ballast water Published on ScienceNordic (http://sciencenordic.com) Home > Printer-friendly PDF > Printer-friendly PDF How to deal with ballast water Environment[1] Environment[1]Contaminant [2]Fish health [3]Ships

More information

MEPC 56/23 ANNEX 2 Page 1 ANNEX 2 RESOLUTION MEPC.162(56) Adopted on 13 July 2007

MEPC 56/23 ANNEX 2 Page 1 ANNEX 2 RESOLUTION MEPC.162(56) Adopted on 13 July 2007 Page 1 RESOLUTION MEPC.162(56) Adopted on 13 July 2007 GUIDELINES FOR RISK ASSESSMENT UNDER REGULATION A-4 OF THE BWM CONVENTION (G7) THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE, RECALLING Article 38(a)

More information

Overview. Type Approval and Alterative Management Systems (AMS) Enforcement & Compliance

Overview. Type Approval and Alterative Management Systems (AMS) Enforcement & Compliance Overview Coast Guard Regulatory Authority Previous Ballast Water Regulatory Regime New Ballast Water Discharge Standards Implementation of the standards: Type Approval and Alterative Management Systems

More information

Hvor er vi med ballastvandsrensning? Frank Stuer-Lauridsen. 29 oktober 2012 Skibsteknisk Selskab 1

Hvor er vi med ballastvandsrensning? Frank Stuer-Lauridsen. 29 oktober 2012 Skibsteknisk Selskab 1 Hvor er vi med ballastvandsrensning? Frank Stuer-Lauridsen 29 oktober 2012 Skibsteknisk Selskab 1 Ballast water management & systems (BWMS): Consulting and Development for the Maritime Sector Management

More information

B-1: INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO

B-1: INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO B-1: INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO Name of the Convention: International Convention for the Prevention

More information

CEYHAN MARINE TERMINAL BALLAST WATER RISK ASSESSMENT. The Scientific and Technological Research Council of Turkey MRC - Emrah Ali Pekdemir

CEYHAN MARINE TERMINAL BALLAST WATER RISK ASSESSMENT. The Scientific and Technological Research Council of Turkey MRC - Emrah Ali Pekdemir CEYHAN MARINE TERMINAL BALLAST WATER RISK ASSESSMENT The Scientific and Technological Research Council of Turkey MRC - Emrah Ali Pekdemir CEYHAN MARINE TERMINAL BALLAST WATER RISK ASSESSMENT Republic of

More information

Sediment and Dredged Material Management - Relevance and Objectives 18 September 2003

Sediment and Dredged Material Management - Relevance and Objectives 18 September 2003 - Relevance and Objectives 1. Scope of the Dutch German Exchange (DGE) The Netherlands and Germany have large river systems such as Danube, Rhine, Meuse, Elbe, Weser and Ems, which have important hydrological

More information

Establishing large-scale trans-boundaries MPA networks: the OSPAR example in North-East Atlantic

Establishing large-scale trans-boundaries MPA networks: the OSPAR example in North-East Atlantic Establishing large-scale trans-boundaries MPA networks: the OSPAR example in North-East Atlantic Introduction A pledge to establish a representative network of marine and coastal protected areas by 2012

More information

Cost optimization of marine fuels consumption as important factor of control ship s sulfur and nitrogen oxides emissions

Cost optimization of marine fuels consumption as important factor of control ship s sulfur and nitrogen oxides emissions Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie 2013, 36(108) z. 1 pp. 94 99 2013, 36(108) z. 1 s. 94 99 ISSN 1733-8670 Cost optimization of marine fuels

More information

Estimation of the consequences of LNG vessel tank leakage in the port of Świnoujście. Szacowanie skutków rozszczelnienia zbiorników tankowca

Estimation of the consequences of LNG vessel tank leakage in the port of Świnoujście. Szacowanie skutków rozszczelnienia zbiorników tankowca Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie 2011, 25(97) pp. 70 76 2011, 25(97) s. 70 76 Estimation of the consequences of LNG vessel tank leakage in

More information

ANNEX 5 RESOLUTION MEPC.127(53) Adopted on 22 July 2005 GUIDELINES FOR BALLAST WATER MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF BALLAST WATER MANAGEMENT PLANS (G4)

ANNEX 5 RESOLUTION MEPC.127(53) Adopted on 22 July 2005 GUIDELINES FOR BALLAST WATER MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF BALLAST WATER MANAGEMENT PLANS (G4) RESOLUTION MEPC.127(53) Adopted on 22 July 2005 GUIDELINES FOR BALLAST WATER MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF BALLAST WATER MANAGEMENT PLANS (G4) THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE, RECALLING Article

More information

Import Health Standard

Import Health Standard Import Health Standard Ballast Water from All Countries 17 May 2016 Issued under the Biosecurity Act 1993 TITLE Import Health Standard: Ballast Water from All Countries COMMENCEMENT This Import Health

More information

Ecological Roulette: The Global Transport of Nonindigenous Marine Organisms

Ecological Roulette: The Global Transport of Nonindigenous Marine Organisms Ecological Roulette: The Global Transport of Nonindigenous Marine Organisms James T. Carlton 1 and Jonathan B. Geller 2 1 Maritime Studies Program, Williams College, Mystic Seaport, Mystic, CT 06355, and

More information

Ballast Water Management WÄRTSILÄ AQUARIUS BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEMS

Ballast Water Management WÄRTSILÄ AQUARIUS BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEMS Ballast Water Management WÄRTSILÄ AQUARIUS BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEMS At Wärtsilä we strive constantly to do what is best for you. This includes optimising the lifecycle value of your installations

More information

Determination of the ballast water exchange sequence for an LNG carrier using a liquid cargo handling simulator

Determination of the ballast water exchange sequence for an LNG carrier using a liquid cargo handling simulator Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie 2011, 25(97) pp. 21 27 2011, 25(97) s. 21 27 Determination of the ballast water exchange sequence for an

More information

IMO ROUTEING OF SHIPS, SHIP REPORTING AND RELATED MATTERS

IMO ROUTEING OF SHIPS, SHIP REPORTING AND RELATED MATTERS INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION E IMO SUB-COMMITTEE ON SAFETY OF NAVIGATION 51st session Agenda item 3 NAV 51/3/6 3 March 2005 Original: ENGLISH ROUTEING OF SHIPS, SHIP REPORTING AND RELATED MATTERS

More information

Traffic Separation Schemes and Mandatory Ship Reporting System in the Baltic for the approaches to the Polish ports in the Gulf of Gdańsk

Traffic Separation Schemes and Mandatory Ship Reporting System in the Baltic for the approaches to the Polish ports in the Gulf of Gdańsk Traffic Separation Schemes and Mandatory Ship Reporting System in the Baltic for the approaches to the Polish ports in the Gulf of Gdańsk B. Rojek Maritime Office in Gdynia, Poland R. Wawruch Gdynia Maritime

More information

Examination of ships passing distances distribution in the coastal waters in order to build a ship probabilistic domain

Examination of ships passing distances distribution in the coastal waters in order to build a ship probabilistic domain Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie 212, 32(14) z. 2 pp. 34 4 212, 32(14) z. 2 s. 34 4 Examination of ships passing distances distribution in

More information

Dr. Arzu OLGUN arzu.olgun@mam.gov.tr TUBİTAK Marmara Research Center TURKEY

Dr. Arzu OLGUN arzu.olgun@mam.gov.tr TUBİTAK Marmara Research Center TURKEY Dr. Arzu OLGUN arzu.olgun@mam.gov.tr TUBİTAK Marmara Research Center TURKEY Short information about scope and targets of the ongoing project, Risk Assessment methodologies, GloBallast methodology, Short

More information

THE CROATIAN LEGAL FRAMEWORK FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS - IMPLEMENTING EU AND INTERNATIONAL REGULATIONS

THE CROATIAN LEGAL FRAMEWORK FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS - IMPLEMENTING EU AND INTERNATIONAL REGULATIONS DRUŠTVO ZA POMORSKO PRAVO SLOVENIJE MARITIME LAW ASSOCIATION OF SLOVENIA EUROPEAN MARITIME DAY 2012 THE CROATIAN LEGAL FRAMEWORK FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS - IMPLEMENTING EU AND INTERNATIONAL

More information

Risk assessment for ship-mediated introductions of aquatic non-indigenous species to the Canadian Arctic

Risk assessment for ship-mediated introductions of aquatic non-indigenous species to the Canadian Arctic Risk assessment for ship-mediated introductions of aquatic non-indigenous species to the Canadian Arctic F. Chan 1, J.E. Bronnenhuber 2, J.N. Bradie 2, K.L. Howland 3, N. Simard 4 and S.A. Bailey 2 1 Great

More information

Ballast Water Management Regulations and Challenges

Ballast Water Management Regulations and Challenges Ballast Water Management Regulations and Challenges Dr. Bev Mackenzie CSci, CMarSci, MIMarEST IMarEST, Ballast Water Experts Group Contents The Issue Aquatic Invasive Species in Ships BW The Solutions

More information

A study of the implications of the ballast water management convention for flag states

A study of the implications of the ballast water management convention for flag states World Maritime University The Maritime Commons: Digital Repository of the World Maritime University World Maritime University Dissertations Dissertations 2013 A study of the implications of the ballast

More information

Oregon Ballast Water Program

Oregon Ballast Water Program Oregon Ballast Water Program Pacific Ballast Water Group Meeting February 2012 Seattle, WA Rian v. Hooff Department of Environmental Quality Portland, Oregon Oregon Ballast Water Program Program Overview

More information

WA Pollution Licensing and environmental impact assessment

WA Pollution Licensing and environmental impact assessment Marine Pollution An introduction to Marine Pollution Fact Sheet 20 Updated December 2010 Western Australia has the longest and most remote coastline in Australia. It is home to a wide range of marine ecosystems.

More information

Merenkulun haasteet ja mahdollisuudet tulevassa kustannusympäristössä. Staffan Herlin, Finnlines Oyj

Merenkulun haasteet ja mahdollisuudet tulevassa kustannusympäristössä. Staffan Herlin, Finnlines Oyj Merenkulun haasteet ja mahdollisuudet tulevassa kustannusympäristössä Staffan Herlin, Finnlines Oyj SKAL Logistiikkaseminaari 2012 1 2 Grimald Group Global Network Grimaldi Group - European Network Kapellskär

More information

Delivering Environmental Outcomes: Ballast Water Management Convention

Delivering Environmental Outcomes: Ballast Water Management Convention Delivering Environmental Outcomes: Ballast Water Management Convention June 2014 A Partnership between EBRD, IMO, GloBallast and Royal HaskoningDHV Introduction The Ballast Water Issue The Ballast Water

More information

WYBRANE PROBLEMY OPTYMALIZACJI WODY POD STĘPKĄ W TRANSPORCIE TOWARÓW DROGĄ MORSKĄ

WYBRANE PROBLEMY OPTYMALIZACJI WODY POD STĘPKĄ W TRANSPORCIE TOWARÓW DROGĄ MORSKĄ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: TRANSPORT z. 80 Nr kol. 1895 Waldemar UCHACZ 1, Wiesław GALOR 2 WYBRANE PROBLEMY OPTYMALIZACJI WODY POD STĘPKĄ W TRANSPORCIE TOWARÓW DROGĄ MORSKĄ Streszczenie.

More information

Analiza wielkości statków zawijających do Szczecina z uwzględnieniem jednostek ponadnormatywnych

Analiza wielkości statków zawijających do Szczecina z uwzględnieniem jednostek ponadnormatywnych Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, () pp., () s. An analysis of the size of ships entering Szczecin including oversize vessels Analiza wielkości

More information

Development of innovative tools for understanding marine biodiversity and assessing good environmental status: the progress of the EU project DEVOTES

Development of innovative tools for understanding marine biodiversity and assessing good environmental status: the progress of the EU project DEVOTES Development of innovative tools for understanding marine biodiversity and assessing good environmental status: the progress of the EU project DEVOTES Angel Borja Scientific Symposium 2015, 6-7 May, Malmö,

More information

WASTE MANAGEMENT IN THE TURKISH COASTAL SITES OF THE MEDITERRANEAN SEA

WASTE MANAGEMENT IN THE TURKISH COASTAL SITES OF THE MEDITERRANEAN SEA WASTE MANAGEMENT IN THE TURKISH COASTAL SITES OF THE MEDITERRANEAN SEA The Mediterranean region, due to its climatic and geographical features, has been the home of many civilizations throughout history.

More information

STOP BALLAST WATER INVASIONS

STOP BALLAST WATER INVASIONS STOP BALLAST WATER INVASIONS SOUTHERN LAKE MICHIGAN BALLAST WATER OUTREACH Illinois-Indiana Sea Grant College Program Illinois International Port District Water bodies worldwide are being invaded by non-native

More information

Prevention Pollution by Garbage from Ships in China. E Hailiang Deputy Director Maritime Safety Administration People s s Republic of China

Prevention Pollution by Garbage from Ships in China. E Hailiang Deputy Director Maritime Safety Administration People s s Republic of China Prevention Pollution by Garbage from Ships in China E Hailiang Deputy Director Maritime Safety Administration People s s Republic of China 1 General Ship source garbage has been identified as one of the

More information

The degree of implementation of SPOS on Polish Steamship Company s ships

The degree of implementation of SPOS on Polish Steamship Company s ships Scientific Journals Zeszyty Naukowe Maritime University of Szczecin Akademia Morska w Szczecinie 2014, 40(112) pp. 113 117 ISSN 1733-8670 The degree of implementation of SPOS on Polish Steamship Company

More information

GLOBAL TRENDS IN SHIP SOURCED MARINE POLLUTION. Dr Henk Renken. ITOPF, 1 Oliver s Yard, 55 City Road. London EC1Y 1HQ, United Kingdom

GLOBAL TRENDS IN SHIP SOURCED MARINE POLLUTION. Dr Henk Renken. ITOPF, 1 Oliver s Yard, 55 City Road. London EC1Y 1HQ, United Kingdom GLOBAL TRENDS IN SHIP SOURCED MARINE POLLUTION Dr Henk Renken ITOPF, 1 Oliver s Yard, 55 City Road London EC1Y 1HQ, United Kingdom henkrenken@itopf.com Paper presented at: Oil in the Sea Conference, Hamburg,

More information

Marine Protection Rules Part 160 Prevention of Pollution by Sewage from Ships in the Antarctic Treaty Area

Marine Protection Rules Part 160 Prevention of Pollution by Sewage from Ships in the Antarctic Treaty Area Marine Protection Rules Part 160 Prevention of Pollution by Sewage from Ships in the Antarctic Treaty Area ISBN 978-0-478-44772-9 Published by Maritime New Zealand, PO Box 25620, Wellington 6146, New Zealand

More information

SeaCURE BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEMS MEETING COMPLIANCE WITH SAFETY, EXPERIENCE & RELIABILITY

SeaCURE BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEMS MEETING COMPLIANCE WITH SAFETY, EXPERIENCE & RELIABILITY SeaCURE BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEMS MEETING COMPLIANCE WITH SAFETY, EXPERIENCE & RELIABILITY EVOQUA ELECTROCATALYTIC PRODUCTS MORE THAN 50 YEARS EXPERIENCE Evoqua is a leading provider of electrochemical

More information

Indicator fact sheet Fishing fleet trends

Indicator fact sheet Fishing fleet trends Indicator fact sheet Fishing fleet trends Key message: The big EU 15 fishing fleet (1989 2000) has decreased in numbers of vessels (10 %), in tonnage (6 %) and power (12 %) The much smaller EFTA fishing

More information

International Environmental Law Course

International Environmental Law Course 1 International Environmental Law Course Professor Hans Chr. Bugge Jurisdiction issues and main international instruments to prevent marine pollution from ships and land based sources I Pollution from

More information

STATUTORY CERTIFICATION REQUIREMENTS BY SHIP TYPE

STATUTORY CERTIFICATION REQUIREMENTS BY SHIP TYPE PART B CHAPTER 5 STATUTORY CERTIFICATION REQUIREMENTS BY SHIP TYPE 5.1 Introduction 5.1.1 This chapter lists the various statutory certificates required on UK ships with indications as to their applicability

More information

HELCOM perspective on clean Baltic Sea shipping. Helsinki Commission

HELCOM perspective on clean Baltic Sea shipping. Helsinki Commission CLEAN BALTIC SEA SHIPPING PROJECT MID-TERM CONFERENCE HELCOM perspective on clean Baltic Sea shipping Monika Stankiewicz, Executive Secretary Helsinki Commission 20. September 2012, Riga Photo: Polish

More information

West Pomerania ready for Swedish investors

West Pomerania ready for Swedish investors West Pomerania ready for Swedish investors Szczecin, 20th October 2010 WEST POMERANIA OUR LOCATION Main features: proximity to Western Europe proximity to Scandinavia access to the Baltic Sea and proximity

More information

Marine & Shipping Sources of Pollution Port Operations

Marine & Shipping Sources of Pollution Port Operations Marine & Shipping Sources of Pollution Port Operations Liquids Solids Mixed Waste Air Pollution Ballast Water Bilge Water Bunker Fuel Tank Washing Oil spills Compartments at the bottom of a ship that are

More information

Baltic Sea Perspective on - Building a Gas Pipeline and - Oil Spills

Baltic Sea Perspective on - Building a Gas Pipeline and - Oil Spills Baltic Sea Perspective on - Building a Gas Pipeline and - Oil Spills Dr Juha-Markku Leppänen Head of the Monitoring and Assessment Unit, Marine Research Centre, Finnish Environment Institute (SYKE) Content

More information

A Contribution to the Analysis of Maritime Accidents with Catastrophic Consequence

A Contribution to the Analysis of Maritime Accidents with Catastrophic Consequence A Contribution to the Analysis of Maritime Accidents with Catastrophic Consequence Lusic Zvonimir M. Sc., Erceg Tonci Faculty of Maritime Studies Split, Croatia Zrinsko-Frankopanska 38, 21000 Split Phone:

More information

Fee tariff for services of Port of Gdansk Authority SA

Fee tariff for services of Port of Gdansk Authority SA tariff for services of Port of Gdansk Authority SA This Tariff specifies port fees for use of port infrastructure, established and collected by Port of Gdansk Authority SA pursuant to the Act dated 20.12.1996

More information

9.3.7 Advice December 2014

9.3.7 Advice December 2014 9.3.7 Advice December 2014 ECOREGION STOCK Widely distributed and migratory stocks European eel Advice for 2015 The status of eel remains critical and ICES advises that all anthropogenic mortality (e.g.

More information

MINISTER OF THE ENVIRONMENT

MINISTER OF THE ENVIRONMENT Warsaw, 18 January 2008. MINISTER OF THE ENVIRONMENT DOOŚ-082/8412-3/08/IS Maciej Nowicki Ms. Laila Wieth Knudsen Skov og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 Copenhagen K DANMARK In reply to your letter

More information

Stopping the ballast water stowaways!

Stopping the ballast water stowaways! Global Ballast Water Management Programme Stopping the ballast water stowaways! A cooperative initiative of the Global Environment Facility, United Nations Development Programme and International Maritime

More information

Nicolas MICHELET - CNPMEM Manchester, 13 March 2008

Nicolas MICHELET - CNPMEM Manchester, 13 March 2008 NATIONAL COMMITTEE OF MARINE FISHERIES Nicolas MICHELET - CNPMEM Manchester, 13 March 2008 International Programme for the conservation and the restoration of the European Sturgeon (Acipenser sturio) INFORMATION

More information

International Chamber of Shipping

International Chamber of Shipping International Chamber of Shipping The voice of national shipowners associations, representing all sectors and trades in the global shipping industry www.marisec.org Statement of Purpose The aim of ICS

More information

THE ROLE, RESPONSIBILITIES AND OBLIGATIONS OF THE SHIP AGENT IN THE INTERNATIONAL TRANSPORT CHAIN

THE ROLE, RESPONSIBILITIES AND OBLIGATIONS OF THE SHIP AGENT IN THE INTERNATIONAL TRANSPORT CHAIN THE ROLE, RESPONSIBILITIES AND OBLIGATIONS OF THE SHIP AGENT IN THE INTERNATIONAL TRANSPORT CHAIN A ship agent is any person or company that carries out the functions of an agent (see the following slide),

More information

DRAFT September 22, 2014

DRAFT September 22, 2014 Table of Contents Introduction... 2 Arctic Waters Pollution Prevention Act and shipping safety control zones... 2 Government vessels (subsection 3(3))... 3 Canadian Vessels in Special Areas with respect

More information

Update on International Regulations to Prevent Pollution of the Sea by Ships

Update on International Regulations to Prevent Pollution of the Sea by Ships Update on International Regulations to Prevent Pollution of the Sea by Ships Asia-Pacific Oil Spill Prevention & Preparedness Conference Perth, Australia, 2-6 May 2016 Dr. Stefan Micallef Director Marine

More information

Marine Casualty Profiles. International Maritime Statistics Forum Hong Kong 31 st May Wally Mandryk Lloyd s List Intelligence

Marine Casualty Profiles. International Maritime Statistics Forum Hong Kong 31 st May Wally Mandryk Lloyd s List Intelligence Marine Casualty Profiles International Maritime Statistics Forum Hong Kong 31 st May 2011 Wally Mandryk Lloyd s List Intelligence Outline Definitions, Sources and Methods Recent Casualty Trends Casualty

More information

ST. VINCENT AND THE GRENADINES

ST. VINCENT AND THE GRENADINES ST. VINCENT AND THE GRENADINES MARITIME ADMINISTRATION CIRCULAR N POL 008 - Rev 1 MARPOL ANNEX I OIL RESIDUE (SLUDGE) AMENDMENTS - MEPC 59 TO: SHIPOWNERS, SHIPS OPERATORS AND MANAGERS, MASTERS APPLICABLE

More information

The Merchant Shipping (Port State Control) Regulations 2011

The Merchant Shipping (Port State Control) Regulations 2011 Maritime and Coastguard Agency Logo MERCHANT SHIPPING NOTICE MSN 1832 (M) The Merchant Shipping (Port State Control) Regulations 2011 Notice to all Shipowners, Agents, Operators, Masters, Seafarers, Pilots

More information

The world merchant fleet in 2013. Statistics from Equasis

The world merchant fleet in 2013. Statistics from Equasis The world merchant fleet in 2013 Statistics from Equasis Table of content 1. Themes and Tables... 3 2. The Merchant Fleet Population... 5 Whole Fleet... 6 Ships by age... 7 Ships by flag... 12 3. Classification

More information

PACIFIC SHIPWRECK DATABASE. Australian Maritime Safety Authority

PACIFIC SHIPWRECK DATABASE. Australian Maritime Safety Authority PACIFIC SHIPWRECK DATABASE Australian Maritime Safety Authority Background This paper discusses development of a database on shipwrecks in the Pacific region as an aide to oil spill preparedness and response.

More information

Good practice of dissemination and exploitation results in Latvia

Good practice of dissemination and exploitation results in Latvia Good practice of dissemination and exploitation results in Latvia Dr.phys. Gunta Šlihta Vice-director, Institute of Physical Energetics Rīga, / 03 / 03 Methods of transfer of project results in the Baltic

More information

PORT TARIFF SZCZECIN AND ŚWINOUJŚCIE SEAPORTS AUTHORITY 2010

PORT TARIFF SZCZECIN AND ŚWINOUJŚCIE SEAPORTS AUTHORITY 2010 PORT TARIFF SZCZECIN AND ŚWINOUJŚCIE SEAPORTS AUTHORITY 2010 Approved by the Board of Directors Resolution No. 5 of 23 rd August, 2010 Szczecin and Świnoujście Seaports Authority In case of any doubt the

More information

Best direction for logistics

Best direction for logistics Best direction for logistics 2 It takes logistics expertise to transport products. You must be able to rely on and trust your logistics partner. That is exactly why more and more companies have chosen

More information

Pollution prevention for ships. Required documents

Pollution prevention for ships. Required documents Pollution prevention for ships Required documents September 2016 Creative Commons information State of Queensland (Department of Transport and Main Roads) 2016 http://creativecommons.org.licences/by/4.0/

More information

WHITE PAPER PROJECT CARGO MARKET. The Challenges of Ballast Water Management Compliance

WHITE PAPER PROJECT CARGO MARKET. The Challenges of Ballast Water Management Compliance PROJECT CARGO MARKET The Challenges of Ballast Water Management Compliance By Natalie Hawkes & Chris McMenemy INTRODUCTION If one word could sum up the issue of invasive alien species, the most fitting

More information

PREVENTION OF MARINE LITTER POLLUTION

PREVENTION OF MARINE LITTER POLLUTION PREVENTION OF MARINE LITTER POLLUTION UNDER IMO CONVENTIONS 49 PREVENTION OF MARINE LITTER POLLUTION UNDER IMO CONVENTIONS Marine litter is addressed under: 1 st NOWPAP Workshop on Marine Litter Incheon,

More information

Statistical Review of the Annual Report on the Performance of Maritime Safety Inspection in Croatia

Statistical Review of the Annual Report on the Performance of Maritime Safety Inspection in Croatia Statistical Review of the Annual Report on the Performance of Maritime Safety Inspection in Croatia Tatjana Stanivuk a, Boris Medić a, Marta Medić b This paper provides a detailed analysis of the annual

More information

Safe carriage of oil in extreme environments

Safe carriage of oil in extreme environments Safe carriage of oil in extreme environments Stena Aframax. 117,100 DWT. Swedish-Finnish Ice Class 1A Super Stena Panamax. 74,999 DWT. Swedish-Finnish Ice Class 1A Stena P-MAX. 49,900 DWT. Swedish-Finnish

More information

Automatic Pre-Filtration in the Treatment of Ballast Water.

Automatic Pre-Filtration in the Treatment of Ballast Water. Automatic Pre-Filtration in the Treatment of Ballast Water. Your Professional Partner in the Treatment of Ballast Water. The ballast water problem. Ballast water has been a global problem for cargo shipping

More information

Global Marine Insurance Report 2008

Global Marine Insurance Report 2008 Global Marine Insurance Report 28 Astrid Seltmann Facts & Figures Committee Analyst/Actuary, CEFOR, Norway Report on marine insurance premiums 26 and 27 By end of August 28, 49 of 54 members (ex 45 of

More information

U.S. Coast Guard. America s Maritime Guardian

U.S. Coast Guard. America s Maritime Guardian U.S. Coast Guard America s Maritime Guardian Nov. 2009 A few armed vessels, judiciously stationed at the entrances of our ports, might at a small expense be made useful sentinels of the laws. Alexander

More information

Discharge of Water & Waste from Marine Vessels Standards & Regulations (MARPOL Convention)

Discharge of Water & Waste from Marine Vessels Standards & Regulations (MARPOL Convention) Discharge of Water & Waste from Marine Vessels Standards & Regulations (MARPOL Convention) August 2010 Disclaimer: The standards & regulations provided here are attributable to the named source and are

More information

<> (TO : ALL P&I CLUBS)

<<CIRCULAR>> (TO : ALL P&I CLUBS) Dear All, Please find our circular letter related with the "Pollution Matters in Turkiye", submitted for your kind info. VITSAN AS, ISTANBUL Tel : + 90 212 252 06 00 Fax: + 90 212 249 44 34 / 245 45 11

More information

GOFREP Master s Guide

GOFREP Master s Guide VEETEEDE AMET ESTONIAN MARITIME ADMINISTRATION 27 December 2010 GOFREP Master s Guide 2 (8) Contents 1 GOFREP IN GENERAL... 3 1.1 Categories of ships required to participate... 3 1.2 Information provided...

More information

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships International Convention for the Prevention of Pollution from Ships Marpol 73/78 is the main international convention covering prevention of pollution of the marine environment from operational or accidental

More information

Law Relating to the Prevention of Marine Pollution and Maritime Disaster

Law Relating to the Prevention of Marine Pollution and Maritime Disaster Law Relating to the Prevention of Marine Pollution and Maritime Disaster (Law No. 136 of 1970 as amended through Law No. 68 of 1998) Chapter I. General Provisions (Purpose) Article 1. The purpose of this

More information

Annex IV of MARPOL 73/78. Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from Ships

Annex IV of MARPOL 73/78. Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from Ships Annex IV of MARPOL 73/78 Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from Ships Annex IV of MARPOL 73/78* Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from Ships Regulation 1 Definitions

More information

ежглеяис тгс йубеямгсеыс

ежглеяис тгс йубеямгсеыс 7671 ежглеяис тгс йубеямгсеыс тгс еккгмийгс дглойяатиас теувос деутеяо ая. жщккоу 613 9 апяикъоу 2008 апожасеис аяихл. 4113.237/02/28022008 йахояислэр ТЩПОУ ТОУ пистопоигтийощ пяэкгьгр ТГР ящпамсгр АПЭ

More information

THE STRATEGIC MARITIME CANALS AND STRAITS

THE STRATEGIC MARITIME CANALS AND STRAITS THE STRATEGIC MARITIME CANALS AND STRAITS Andrej Dávid 1, Peter Piala 2 Summary: Maritime canals and straits play a relevant role in sea transport; they shorten navigation time in transport of cargoes

More information

ACCIDENT OF THE OIL TANKER BALTIC CARRIER OFF THE DANISH COASTLINE

ACCIDENT OF THE OIL TANKER BALTIC CARRIER OFF THE DANISH COASTLINE ACCIDENT OF THE OIL TANKER BALTIC CARRIER OFF THE DANISH COASTLINE FINAL REPORT European Task Force in Denmark from 1st to 5 April, 2001 Gilles Vincent, (European Commission) Bernard Le Guen, Cedre, France

More information

IMO. A 20/Res.868 1 December 1997 Original: ENGLISH ASSEMBLY 20th session Agenda item 11. RESOLUTION A.868(20) adopted on 27 November 1997

IMO. A 20/Res.868 1 December 1997 Original: ENGLISH ASSEMBLY 20th session Agenda item 11. RESOLUTION A.868(20) adopted on 27 November 1997 INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION E IMO A 20/Res.868 1 December 1997 Original: ENGLISH ASSEMBLY 20th session Agenda item 11 RESOLUTION A.868(20) adopted on 27 November 1997 GUIDELINES FOR THE CONTROL

More information

Ballast Water Management: Frequently Asked Questions, Volume I April 5, 2013

Ballast Water Management: Frequently Asked Questions, Volume I April 5, 2013 Standards for Living Organisms in Ships Ballast Water Discharged in U.S. Waters (33 CFR Part 151 and 46 CFR Part 162) DEFINITIONS 1. Does the definition of the term "Exclusive Economic Zone encompass the

More information

EUROPEAN WATER RESOURCES AND POLICY

EUROPEAN WATER RESOURCES AND POLICY EUROPEAN WATER RESOURCES AND POLICY What is the current water situation? The current water situation in Europe, according to a European Commission brochure, is described as: 20% of all surface water in

More information

IMO WORK PROGRAMME OF THE COMMITTEE AND SUBSIDIARY BODIES

IMO WORK PROGRAMME OF THE COMMITTEE AND SUBSIDIARY BODIES INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION E IMO MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE 51st session Agenda item 20 MEPC 51/INF.6 23 January 2004 ENGLISH ONLY WORK PROGRAMME OF THE COMMITTEE AND SUBSIDIARY BODIES

More information

Quality. Quality Status report 2010 Ospar Commission. secretariat@ospar.org www.ospar.org. New Court 48 Carey Street London WC2A 2JQ

Quality. Quality Status report 2010 Ospar Commission. secretariat@ospar.org www.ospar.org. New Court 48 Carey Street London WC2A 2JQ Quality Status report 2010 Ospar Commission OSPAR Commission New Court 48 Carey Street London WC2A 2JQ T +44 (0) 20 7430 5200 F +44 (0) 20 7430 5225 secretariat@ospar.org www.ospar.org Quality StaTus Report

More information

New environmental liabilities for EU companies

New environmental liabilities for EU companies New environmental liabilities for EU companies The ELD applies to all businesses that operate within the EU, even if the parent company is located outside of the EU. The ELD applies to all businesses,

More information

EMODnet Biology. bio.emodnet.eu

EMODnet Biology. bio.emodnet.eu EMODnet Biology bio.emodnet.eu EM 2 OD net Building upon EMODnet preparatory action: 2009-2012 Temporal/Spatial distribution Phytoplankton, Zooplankton, Angiosperms, Macro-algae, Invertebrate bottom fauna,

More information

Understanding ballast water management

Understanding ballast water management Working together for a safer world Understanding ballast water management Guidance for shipowners and operators Cover image: A fisherman holding an invasive Chinese mitten crab, Eriocheir sinensis, which

More information

Control of Ship-sourced Pollution within Hong Kong Waters

Control of Ship-sourced Pollution within Hong Kong Waters 40/F, Revenue Tower, 5 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong 香港灣仔告士打道 5 號稅務大樓 40 樓 ACE Paper 30/2008 For information Control of Ship-sourced Pollution within Hong Kong Waters PURPOSE This paper informs

More information

Comparative analysis of the pulse and FMCW radars detection possibilities. Analiza porównawcza możliwości detekcyjnych radaru impulsowego i FMCW

Comparative analysis of the pulse and FMCW radars detection possibilities. Analiza porównawcza możliwości detekcyjnych radaru impulsowego i FMCW Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie 2012, 29(101) pp. 158 163 2012, 29(101) s. 158 163 Comparative analysis of the pulse and FMCW radars detection

More information

EXECUTIVE SUMMARY. 1 Preface. 2 Tourism in the Baltic Sea. 4 Possibilities and challenges

EXECUTIVE SUMMARY. 1 Preface. 2 Tourism in the Baltic Sea. 4 Possibilities and challenges di analysis Tourism in the Baltic Sea Region EXECUTIVE SUMMARY > > This booklet gives you an overview of possibilities and challenges in the tourism industry in the Baltic Sea region. > > The first part

More information

Implementation of the Polish National Maritime Safety System stage I and II

Implementation of the Polish National Maritime Safety System stage I and II Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 2016, 45 (117), 126 133 ISSN 1733-8670 (Printed) Received: 31.08.2015 ISSN 2392-0378 (Online) Accepted:

More information

IMO activities on control of

IMO activities on control of IMO activities on control of GHG emissions from ships 1 International Maritime Organization (IMO) The IMO Convention was adopted in 1948 and IMO first met in 1959 A specialized agency of the UN 169 Member

More information

Vessels reporting duties on the NSR

Vessels reporting duties on the NSR The Arctic 2030 Project: Feasibility and Reliability of Shipping on the Northern Sea Route and Modeling of an Arctic Marine Transportation & Logistics System 1-st Industry Seminar: NSR s Legislation, Tariff

More information

Vessel Protection and Routeing Options Available to Reduce Risk and Provide Enhanced Environmental Protection

Vessel Protection and Routeing Options Available to Reduce Risk and Provide Enhanced Environmental Protection Agenda Item: ATCM 14 Presented by: Original: ASOC English Vessel Protection and Routeing Options Available to Reduce Risk and Provide Enhanced Environmental Protection 1 Summary Currently, ships routeing

More information

Emerging Risks from Ballast Water Treatment

Emerging Risks from Ballast Water Treatment Federal Institute for Risk Assessment Edited by Barbara Werschkun, Thomas Höfer, Matthias Greiner Emerging Risks from Ballast Water Treatment Part of this work has been co-funded by the North Sea Region

More information

IMMIGRATION TO AND EMIGRATION FROM GERMANY IN THE LAST FEW YEARS

IMMIGRATION TO AND EMIGRATION FROM GERMANY IN THE LAST FEW YEARS IMMIGRATION TO AND EMIGRATION FROM GERMANY IN THE LAST FEW YEARS Bernd Geiss* Germany, Destination for Migrants Germany is in the middle of Europe and has common borders with nine countries. Therefore,

More information

The world merchant fleet in 2011. Statistics from Equasis

The world merchant fleet in 2011. Statistics from Equasis The world merchant fleet in 2011 Statistics from Equasis Equasis Statistics The world merchant fleet in 2011 Table of content 1. Themes and Tables... 3 2. The Merchant Fleet Population... 5 2.1. 2.2. 2.3.

More information

OVERSIZE CARGO TRANSPORT IN THE POLISH PART OF SOUTH BALTIC REGION

OVERSIZE CARGO TRANSPORT IN THE POLISH PART OF SOUTH BALTIC REGION Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 18, No. 3 2011 OVERSIZE CARGO TRANSPORT IN THE POLISH PART OF SOUTH BALTIC REGION Wies aw Galor The Maritime University of Szczecin Faculty of Navigation

More information