Пiдручник з KCM Tablet. Jörg Ehrichs Переклад українською: Юрiй Чорноiван

Size: px
Start display at page:

Download "Пiдручник з KCM Tablet. Jörg Ehrichs Переклад українською: Юрiй Чорноiван"

Transcription

1 Jörg Ehrichs Переклад українською: Юрiй Чорноiван

2 2

3 Змiст 1 Параметри планшетiв Wacom Керування профiлями Загальнi параметри планшетного пристрою та вiдомостi щодо нього Параметри стила Гумка Параметри кнопок Стило Експрес-кнопки Планшет Режим стеження за стилом Орiєнтацiя Вiдтворення планшета Дотик Режим стеження за дотиком Жести Вiдтворення дотику Дiалогове вiкно кривої натиску Дiалогове вiкно вибору робочої областi Фонова служба планшетiв Виявлення планшетiв Проблеми виявлення Аплет планшетiв Плазми 12 4 Подяки i лiцензiя 13

4 Анотацiя Це документацiя з модуля Системних параметрiв KDE, призначеного для налаштування графiчних планшетiв.

5 Роздiл 1 Параметри планшетiв Wacom За допомогою модуля планшетiв Системних параметрiв ви зможете налаштувати параметри вашого графiчного планшета. Цей графiчний iнтерфейс пiдтримує всi планшети, пiдтримку яких передбачено драйвером Wacom для Linux. Переконайтеся, що ваш планшет було виявлено за допомогою xorg.conf або udev, що виявлений планшет є працездатним. Щоб дiзнатися про виявлення планшетiв бiльше, звернiться до роздiлу, присвяченого виявленню планшетiв. Важливо Для нормальної роботи цього модуля у вашiй системi має бути встановлено драйвер xf86- input-wacom, а також програму xsetwacom. Вiкно модуля подiлено на декiлька сторiнок, за допомогою яких можна керувати всiма аспектами роботи вашого планшета та пера: Профiлi, Загальнi вiдомостi, Параметри стила, Експрес-кнопки, Вiдтворення планшета та Вiдтворення дотику. 1.1 Керування профiлями Це невеличкий спадний список з двома кнопками, розташованими поруч. Ви можете створювати профiлi i вилучати їх. Кожен з профiлiв зберiгається i визначається для поточного з єднаного планшета. При створеннi профiлю його типовi параметри буде автоматично визначено за допомогою драйвера. Тут ви можете визначити рiзнi профiлi (набори параметрiв). Наприклад, якщо ви бажаєте по-рiзному використовувати перо: як замiнник мишi для щоденної роботи i як перо для малювання. Параметри кожного з профiлiв можна змiнювати, програма на льоту змiнить параметри i поведiнку вашого планшетного пристрою. Для уможливлення такої змiни профiлiв та негайного їх застосування до планшетного пристрою має бути запущено фонову службу планшетiв kded. Вашi завдання виконуватимуться фоновою службою. За допомогою модуля Системних параметрiв ви зможете змiнювати параметри роботи цiєї служби. 1.2 Загальнi параметри планшетного пристрою та вiдомостi щодо нього На цiй сторiнцi буде показано загальнi вiдомостi щодо виявленого планшета. Окрiм назви планшета та компанiї-виробника буде показано його зображення та список всiх виявлених 5

6 пристроїв введення даних. Для належної роботи цього модуля планшетний пристрiй має бути з єднано з комп ютером, крiм того, має бути запущено kded. Докладнiше про проблеми з виявленням планшетних пристроїв ми поговоримо у роздiлi Проблеми виявлення. Окрiм перегляду вiдомостей щодо планшета, за допомогою вкладки «Загальне» можна внести змiни до рiзноманiтних загальних скорочень. За допомогою кожного скорочення можна у динамiчному режимi змiнювати параметри роботи поточного з єднаного планшета. 1.3 Параметри стила Перо, яке постачається разом з планшетом має двi рiзнi сторони, основна з яких називається стилом, iнша гумкою. За допомогою цiєї вкладки ви можете змiнити всi аспекти роботи пера, вiд прив язки до кнопок мишi до кривої натиску та порогового тиску Гумка За допомогою цього повзунка можна змiнити порогове значення реєстрацiї дотику гумкою. Точне налаштовування натиску можна виконати за допомогою кривої натиску у дiалоговому вiкнi Змiнити криву натиску. Докладнiший опис можна знайти у роздiлi Дiалогове вiкно кривої натиску Параметри кнопок За допомогою панелi Параметри кнопок можна змiнити дiю, яку буде прив язано до кожної з кнопок пера. Просте клацання у полi для редагування вiдкриває нове дiалогове вiкно, за допомогою якого можна вибрати iншi комбiнацiї клавiш, клавiшi-модифiкатори та кнопки мишi. Якщо позначено пункт Натиснути, щоб виконати дiю, для виконання дiї за кнопкою стило потрiбно буде утримувати на поверхнi планшета. Якщо цей пункт не буде позначено, всi дiї у вiдповiдь на натискання кнопки виконуватимуться i тодi, коли стило просто перебуватиме поряд з планшетом Стило За допомогою цього повзунка можна змiнити порогове значення реєстрацiї дотику кiнчиком стила. Точне налаштовування натиску можна виконати за допомогою кривої натиску у дiалоговому вiкнi Змiнити криву натиску. Докладнiший опис можна знайти у роздiлi Дiалогове вiкно кривої натиску. 1.4 Експрес-кнопки За допомогою сторiнки Експрес-кнопки можна визначити специфiчнi дiї у вiдповiдь на натискання кнопок для всiх апаратних кнопок планшета. Щоб внести змiни до використаної дiї, вам слiд клацнути у полi для редагування i вибрати дiю у дiалоговому вiкнi, яке буде вiдкрито. 6

7 1.5 Планшет За допомогою сторiнки Планшет можна виконати подальше налаштовування параметрiв робочої областi планшета, якщо вiн використовується разом з пером. Тут можна визначити орiєнтацiю робочої областi планшета, коректнi межi робочої областi планшета i режим стеження за вказiвником Режим стеження за стилом Прив язка до екрана: у цьому режимi вказiвник пера прив язується до абсолютного руху на планшетi. Краї екрана вiдповiдають безпосередньо робочий областi на екранi. Прив язка до вказiвника: у цьому режимi вказiвник пера пов язується з вiдносним рухом на планшетi Орiєнтацiя За допомогою панелi орiєнтацiї можна визначити, яким чином обертатиметься робоча область планшета. Ви можете самi вказати режим обертання за допомогою спадного списку або позначити пункт Автообертати разом з екраном, зображення на планшетi автоматично обертатиметься разом iз зображенням на екранi. Автоматичне обертання здiйснюватиметься за допомогою стеження за подiями xrandr, пов язаними з обертанням екрана. Якщо у вас виникають проблеми з пунктом автоматичного обертання, i зображення на планшетi завжди обертається не у тому напрямку, позначте пункт Iнвертувати автообертання, щоб iнвертувати обертання Вiдтворення планшета За допомогою цiєї сторiнки ви можете вказати частини планшета, якi буде використано для кожного з екранiв. У абсолютному режимi стеження слiд пiдтримувати пропорцiйнiсть робочої областi планшета i використаної областi на екранi. Щоб дiзнатися бiльше, звернiться до роздiлу Дiалогове вiкно вибору робочої областi. Позначення цього пункту не працюватиме у режимi вiдносного розташування вказiвника. 1.6 Дотик За допомогою сторiнки Дотик ви можете визначити точнi налаштування для сенсорної панелi планшета (якщо вiдповiдне налаштовування можливе). Увiмкнути або вимкнути сенсорне керування можна за допомогою пункту Увiмкнути сенсорне керування. Крiм того, передбачено загальне скорочення для вмикання або вимикання сенсорного керування Режим стеження за дотиком Прив язка до екрана: у цьому режимi вказiвник сенсорної панелi прив язується до абсолютного руху на планшетi. Краї екрана вiдповiдають безпосередньо робочий областi на екранi. Прив язка до вказiвника: у цьому режимi вказiвник сенсорної панелi пов язується з вiдносним рухом на планшетi. 7

8 1.6.2 Жести Якщо позначено пункт Увiмкнути жести, планшет надсилатиме комп ютеру повiдомлення про подiї керування жестами з сенсорного пристрою. Вiдстань гортання: надає змогу гортати вмiст у вiкнах, якщо на поверхнi планшета розташовано два пальцi: рух вгору-вниз створюватиме повiдомлення про подiю гортання. Вiдстань визначається у одиницях планшета. Вiдстань масштабування: надає змогу збiльшувати або зменшувати масштаб одночасним пересуванням двох пальцiв або їхнiм зсуванням-розсуванням. Вiдстань визначається у одиницях планшета. Час натискання: цей час (у мiлiсекундах) визначає параметри розпiзнавання подвiйного натискання, яке розпiзнається як клацання правою кнопкою мишi Вiдтворення дотику За допомогою цiєї сторiнки ви можете вказати частини сенсорного пристрою, якi буде використано для кожного з екранiв. У абсолютному режимi стеження слiд пiдтримувати пропорцiйнiсть робочої областi планшета i використаної областi на екранi. Щоб дiзнатися бiльше, звернiться до роздiлу Дiалогове вiкно вибору робочої областi. Позначення цього пункту не працюватиме у режимi вiдносного розташування вказiвника. 1.7 Дiалогове вiкно кривої натиску Крива натиску визначає параметри обробки натиску стилом. Крива натиску визначається чотирма точками на кривiй Безьє. Для внесення змiн до кривої пересуньте її за допомогою червоних точок на кривiй. 8

9 Для безпосереднього спостереження за наслiдками змiни кривої натиску скористайтеся вашим пером у дiалоговому вiкнi кривої натиску. Синя область пiд кривою вiдповiдає поточному натиску на перо. 1.8 Дiалогове вiкно вибору робочої областi За допомогою цього дiалогового вiкна можна вказати доступну робочу область планшета для всiх областей на екранi. З метою пiдтримання спiввiдношення розмiрiв областi планшета цю робочу область слiд зменшити вiдповiдно до роздiльної здатностi екрана. За допомогою цього дiалогового вiкна ви можете вказати цi параметри для кожного з екранiв окремо. Скористайтеся кнопкою Перемкнути екран для перемикання мiж повноекранним режимом (всi з єднанi з комп ютером монiтори) i окремими монiторами. Модуль зберiгатиме параметри для кожного з екранiв i застосовуватиме їх кожного разу, коли ви перемикатиметися на екран за допомогою загального скорочення. Екран можна пов язати iз усiєю поверхнею планшета (Весь планшет) або лише визначеною Робочою областю планшета, яку можна визначити за допомогою панелi Планшет, яку розташовано праворуч. Пропорцiї областi можна зафiксувати або зробити довiльними за допомогою кнопки-перемикача Зафiксувати пропорцiї. Якщо ви хочете, щоб система пiдтримувала синхронiзацiю спiввiдношення розмiрiв робочої областi планшета з поточним розмiром областi на екранi, можете натиснути кнопку Встановити пропорцiї екрана. Робочу область планшета буде обчислено i змiнено автоматично. Крiм того, ви можете вiдкрити дiалогове вiкно Калiбрування для калiбрування вашого планшета за допомогою чотирьох крапок на екранi. Пiсля закриття дiалогового вiкна використовуватиметься останнiй з вибраних екранiв. Якщо пiсля цього вам потрiбно буде перемкнути екран, можете скористатися загальним скороченням. Визначення робочої областi працюватиме лише для абсолютного режиму стеження на сенсорним пристроєм та вказiвником пера. У вiдносному режимi використовуватиметься вся поверхня планшета. 9

10 Роздiл 2 Фонова служба планшетiв Фонова служба планшетiв працює у фоновому режимi i виконує чорнову роботу, виявляє планшетнi пристрої i налаштовує їх вiдповiдно до вказаних профiлiв. Якщо цю фонову службу не буде запущено, модуль Системних параметрiв i аплет Плазми не зможуть працювати належним чином, а отже ви не зможете застосовувати профiлi до планшетних пристроїв. 2.1 Виявлення планшетiв Виявлення пристрою планшета виконується у декiлька способiв. На першому кроцi використовується Solid з пiдтримкою iнтерактивного додавання обладнання. Якщо виявити пристрiй за допомогою Solid не вдасться, наступнi кроки буде виконано за допомогою команд xsetwacom list dev, lsusb i xinput --list. Якщо за допомогою жодної з наведених вище команд вам не вдасться визначити назву планшетного пристрою, цей пристрiй не пiдтримується, отже ви не зможете керувати ним за допомогою модуля Системних параметрiв. 2.2 Проблеми виявлення Якщо системi не вдалося виявити ваш планшетний пристрiй, вiдвiдайте сторiнку драйвера Wacom для Linux або драйвера DIGImend i переконайтеся, що ваш планшетний пристрiй пiдтримується драйвером. Крiм того, переконайтеся, що система знайшла ваш пристрiй, за допомогою команди lsusb. Якщо udev не використовується для виявлення пристроїв у системi, додайте запис планшета до вашого файл /etc/x11/xorg.conf.d/50-tablet.conf (створiть цей файл, якщо його не iснує) i перезапустiть сервер X. Якщо ви користуєтеся пристроєм з послiдовним з єднанням (кишеньковим комп ютером або подiбним пристроєм планшетного типу), переконайтеся, що ваш пристрiй є у списку пристроїв для введення даних, який можна отримати командою xinput --list (пункт з позначкою Stylus/Eraser/Pad). Якщо ваш пристрiй є у списку, визначiть внутрiшнiй iдентифiкатор пристрою за допомогою команди xsetwacom get Назва вашого планшета TabletID. Якщо командою буде повернуто значення iдентифiкатора, надiшлiть це значення разом з супутньою iнформацiєю авторовi цього модуля. 10

11 Iнтерактивне з єднання можливе, лише якщо планшетний пристрiй буде виявлено за допомогою Solid та програмного iнтерфейсу сповiщень цiєї системи. Solid перевiряє, чи є значенням запису input.x11_options.type один з варiантiв: pen, stylus, eraser або cursor, або шукає у записi input.x11_driver пункт wacom. Щоб покращити пiдтримку планшетних пристроїв, будь ласка, надiшлiть повiдомлення авторовi модуля у разi, якщо ваш планшетний пристрiй було виявлено Solid, але з iншими значенням у вищезгаданих записах. 11

12 Роздiл 3 Аплет планшетiв Плазми За допомогою аплету планшетних пристроїв можна змiнювати профiлi на льоту. Крiм того, ви зможете змiнювати параметр розташування планшета та перемикатися мiж абсолютним та вiдносним режимами роботи стила або гумки, незалежно вiд параметрiв поточного профiлю. Для роботи цього модуля не обов язково додавати плазмоїд на стiльницю. Типовий профiль буде задiяно фоновою службою планшетiв, щойно ця служба виявить ваш планшетний пристрiй, навiть якщо плазмоїд не було використано. Плазмоїд це лише видимий допомiжний засiб для полегшення змiни профiлiв. 12

13 Роздiл 4 Подяки i лiцензiя Переклад українською: Юрiй Чорноiван Цей документ поширюється за умов дотримання GNU Free Documentation License. Ця програма поширюється за умов дотримання GNU General Public License. 13

Problem A. Nanoassembly

Problem A. Nanoassembly Problem A. Nanoassembly 2.5 seconds One of the problems of creating elements of nanostructures is the colossal time necessary for the construction of nano-parts from separate atoms. Transporting each of

More information

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

Football fever: self-affirmation model for goal distributions

Football fever: self-affirmation model for goal distributions Condensed Matter Physics 2009, Vol. 12, No 4, pp. 739 752 Football fever: self-affirmation model for goal distributions W. Janke 1, E. Bittner 1, A. Nußbaumer 1, M. Weigel 2,3 1 Institut für Theoretische

More information

UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15

UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15 SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15 ECONOMICS AND BUSINESS HISTORY LANGUAGES AND CULTURE POLITICS AND SOCIOLOGY 1 1. AN INTRODUCTION TO STUDY SKILLS 5

More information

Russian Introductory Course

Russian Introductory Course Russian Introductory Course Natasha Bershadski Learn another language the way you learnt your own Succeed with the and learn another language the way you learnt your own Developed over 50 years, the amazing

More information

COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES

COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES Margaryta I. Skrypnyk, Mykola M. Matiukha COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES The article studies the correspondence of management accounting structure when using of

More information

The European Ombudsman

The European Ombudsman Overview The European Ombudsman Е в р о п е й с к и о м б у д с м а н E l D e f e n s o r d e l P u e b l o E u r o p e o E v r o p s k ý v e ř e j n ý o c h r á n c e p r á v D e n E u r o p æ i s k e

More information

MARI-ENGLISH DICTIONARY

MARI-ENGLISH DICTIONARY MARI-ENGLISH DICTIONARY This project was funded by the Austrian Science Fund (FWF) 1, grant P22786-G20, and carried out at the Department of Finno-Ugric Studies 2 at the University of Vienna 3. Editors:

More information

arxiv:1603.02445v1 [cond-mat.soft] 8 Mar 2016

arxiv:1603.02445v1 [cond-mat.soft] 8 Mar 2016 Condensed Matter Physics, 2016, Vol. 19, No 1, 13804: 1 10 DOI: 10.5488/CMP.19.13804 http://www.icmp.lviv.ua/journal Influence of anisotropic ion shape, asymmetric valency, and electrolyte concentration

More information

Chronic Fatigue Syndrome

Chronic Fatigue Syndrome 256 Srp Arh Celok Lek. 2011 Mar-Apr;139(3-4):256-261 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH1104256B Chronic Fatigue Syndrome Snežana Brkić, Slavica Tomić, Maja Ružić, Daniela Marić Hospital

More information

The course of understanding British and American prose and poetry by future managers

The course of understanding British and American prose and poetry by future managers 4. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: Просвещение, 2000. 5. Гальцова Н. П., Мезенцева Т. И., Швадленко И. А. Использование электронных информационно-образовательных

More information

Table of Contents. Wacom Tablet HOWTO

Table of Contents. Wacom Tablet HOWTO Table of Contents Wacom Tablet HOWTO..1 Stefan Runkel .1 1. Copyright1 2. Introduction1 3. Requirements1 4. Tablets as Mouse Replacement for the Linux Console1 5. Tablets with XFree

More information

Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING MANAGEMENT FOR PROVISION PROCESS

Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING MANAGEMENT FOR PROVISION PROCESS 444 JOURNAL Vol. 10 ( 4). December 2011 P u b l i c a t i o n o f T e r n o p i l N a t i o n a l E c o n o m i c U n i v e r s i t y Microeconomics Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING

More information

ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX. The study of dissolution kinetics of drugs with riboxinum (inosine)

ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX. The study of dissolution kinetics of drugs with riboxinum (inosine) Available online at www.derpharmachemica.com ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX Der Pharma Chemica, 2016, 8(1):412-416 (http://derpharmachemica.com/archive.html) The study of dissolution kinetics of drugs

More information

STATISTICAL FIELD THEORY FOR A MULTICOMPONENT FLUID: THE COLLECTIVE VARIABLES APPROACH

STATISTICAL FIELD THEORY FOR A MULTICOMPONENT FLUID: THE COLLECTIVE VARIABLES APPROACH ЖУРНАЛ ФIЗИЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ т., (007) с. 33 4 JOURNAL OF PHYSICAL STUDIES v., No. (007) p. 33 4 STATISTICAL FIELD THEORY FOR A MULTICOMPONENT FLUID: THE COLLECTIVE VARIABLES APPROACH O. Patsahan, I. Mryglod,

More information

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013 «'.''«ИЧИЧГШ ИШ М Ш * /////>. л ъ и г ш я ш и ъ в т ъ т ', : 4 р * т Ъ ъ ^ Х 'Ш У Л *а * 1 ЛЧй==:й?й!^'ййй IС A A RT 2013. *»ф«ч>»д* 'И И в Я в З Г З г И Ж /а 1 * icw-ia & «:*>if E M e i i i i y. x '-

More information

Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions

Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions 1 Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions ROOST Group of companies is a fast growing association with a long history. Synergy of the ROOST Group companies gives an opportunity to keep leading

More information

FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina

FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina Москва Издательство Российского университета дружбы народов 2002 FUNCTIONS OF THE MODAL

More information

THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE

THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE UDK 159.94 Garkavets S.A., Zhadan O.А., Kushnarenko V. I. THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE The article considers the features of influence political

More information

SHORT RUSSIAN PHRASEBOOK FOR ENGLISH-SPEAKING TRAVELERS FREE DOWNLOAD. EDITION 4.0

SHORT RUSSIAN PHRASEBOOK FOR ENGLISH-SPEAKING TRAVELERS FREE DOWNLOAD. EDITION 4.0 SHORT RUSSIAN PHRASEBOOK FOR ENGLISH-SPEAKING TRAVELERS FREE DOWNLOAD. EDITION 4.0 Common Russian phrases. Russian alphabet and sounds Knowing how to pronounce Russian letters will facilitate your conversation.

More information

Stochastic processes crossing from ballistic to fractional diffusion with memory: exact results

Stochastic processes crossing from ballistic to fractional diffusion with memory: exact results Condensed Matter Physics, Vol. 3, No, 3: 8 http://www.icmp.lviv.ua/journal Stochastic processes crossing from ballistic to fractional diffusion with memory: exact results V. Ilyin, I. Procaccia, A. Zagorodny

More information

BES-III distributed computing status

BES-III distributed computing status КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 2015 Т. 7 3 С. 469 473 СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ УДК: 004.75, 004.052.2, 004.052.32 BES-III distributed computing status S. Belov 1, Z. Deng 2, W. Li 2, T. Lin 2, I.

More information

BASICS OF ENGLISH PHONETICS. (course of lectures)

BASICS OF ENGLISH PHONETICS. (course of lectures) BASICS OF ENGLISH PHONETICS (course of lectures) Contents 1. Lecture I. Phonetics as a science 2. Lecture II. The classification of English consonants 3. Lecture III. The English vowel system 4. Lecture

More information

CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES. Karen Gevorgyan 1

CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES. Karen Gevorgyan 1 CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES Karen Gevorgyan 1 For decades, international law and public law aspects of the concept of sovereignty were in the center of attention of the representatives

More information

CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko

CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko The article deals with regional innovation infrastructure as an innovative component of the EU policy, analyzes its

More information

Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses

Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses Lviv National Polytechnic University. MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO... MEDIOZNAWSTWO KOMUNIKOLOGIA SEMIOLOGIA SOCJOLOGIA MEDIÓW MEDIA A PEDAGOGIKA Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses nr 4/2014

More information

Результат запроса: Драйвера ms 6714 ver 5

Результат запроса: Драйвера ms 6714 ver 5 Результат запроса: Драйвера ms 6714 ver 5 Скачал ms 5 ver драйвера 6714, рaботает все. Раньше не мог найти pаботающую версию, вылетала. Msi MS-6714 Pdf User Manuals. View online or download Msi MS-6714

More information

EFFICIENCY OF SOLAR ROOF WITH TRANSPARENT COVER FOR HEATING SUPPLY OF BUILDINGS

EFFICIENCY OF SOLAR ROOF WITH TRANSPARENT COVER FOR HEATING SUPPLY OF BUILDINGS Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 2(14) 2014, s. 117-124 Orest VOZNYAK, Stepan SHAPOVAL, Ostap PONA, Maryana KASYNETS Lviv Polytechnic National University, Ukraine EFFICIENCY OF SOLAR

More information

OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING

OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING УДК 339.9:336.564.2 M. V. Kleshcheeva, Student of Donetsk National Ttechnical University, Ukraine OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING Formulation of the problem. At this point in time offshore

More information

Why Use OneNote? Creating a New Notebook

Why Use OneNote? Creating a New Notebook Why Use OneNote? OneNote is the ultimate virtual notebook that enables users to create notes in various formats, shares those notes, sync those notes with the cloud and collaborate with others. You can

More information

Note Taking on Tablets

Note Taking on Tablets te Taking on Tablets January, 2014 Paul Unger Affinity Consulting Group www.affinityconsulting.com Mark I. Unger, Esq. The Unger Law Firm www.unger-law.com Table of Contents Table of Contents... 1 Introduction...

More information

WACOM GESTURE GUIDE: USING TOUCH WITH WACOM PRODUCTS

WACOM GESTURE GUIDE: USING TOUCH WITH WACOM PRODUCTS 1 WACOM GESTURE GUIDE: USING TOUCH WITH WACOM PRODUCTS Wacom products that support touch are designed to enhance the way you work. Touch enables you to interact with a computer using only your fingertips

More information

Решения Symantec для защиты данных в виртуальных и облачных инфраструктурах Алексей Дудников

Решения Symantec для защиты данных в виртуальных и облачных инфраструктурах Алексей Дудников Решения Symantec для защиты данных в виртуальных и облачных инфраструктурах Алексей Дудников Менеджер по развитию бизнеса ИБ 1 Успешные модели использования облаков 2 Решения для построения облаков Вашей

More information

Ubuntu Professional Training Course Overview (E-learning, Ubuntu 10.04 LTS)

Ubuntu Professional Training Course Overview (E-learning, Ubuntu 10.04 LTS) Ubuntu Professional Training Course Overview (E-learning, Ubuntu 10.04 LTS) 1 of 7 Ubuntu Professional Course Overview (E-learning, Ubuntu 10.04 LTS) About the Course and Objectives The Ubuntu Professional

More information

TouchKit driver user guide for Linux

TouchKit driver user guide for Linux TouchKit driver user guide for Linux This driver/utility package supports TouchKit controllers only. All of versions support RS232 and USB interfaces of controllers. The module version later than 1.06

More information

AMD Proprietary Linux Release Notes

AMD Proprietary Linux Release Notes AMD Proprietary Linux Release Notes Web Content This release note provides information on the latest posting of AMD s Proprietary Linux driver. This particular driver updates the software version to 8.741.

More information

10gASA2: Oracle Application Server 10g R2: Administration II 10gASA2: Oracle Application Server 10g R2: Administration II

10gASA2: Oracle Application Server 10g R2: Administration II 10gASA2: Oracle Application Server 10g R2: Administration II 10gASA2: Oracle Application Server 10g R2: Administration II 10gASA2: Oracle Application Server 10g R2: Administration II Содержание Краткая информация... 2 Обзор... 2 О курсе... 2 Профиль аудитории...

More information

CL492RU: DB2 9 for LUW Advanced Database Recovery Training CL492RU: DB2 9 for LUW Advanced Database Recovery Training

CL492RU: DB2 9 for LUW Advanced Database Recovery Training CL492RU: DB2 9 for LUW Advanced Database Recovery Training CL492RU: DB2 9 for LUW Advanced Database Recovery Training CL492RU: DB2 9 for LUW Advanced Database Recovery Training Содержание Краткая информация... 2 Обзор... 2 О курсе... 2 Профиль аудитории... 2 По

More information

AMD Proprietary Linux Release Notes

AMD Proprietary Linux Release Notes AMD Proprietary Linux Release Notes Web Content This release note provides information on the latest posting of AMD s Proprietary Linux driver. This particular driver updates the software version to 8.593.

More information

Removing chips is a method for producing plastic threads of small diameters and high batches, which cause frequent failures of thread punches.

Removing chips is a method for producing plastic threads of small diameters and high batches, which cause frequent failures of thread punches. Plastic Threads Technical University of Gabrovo Yordanka Atanasova Threads in plastic products can be produced in three ways: a) by direct moulding with thread punch or die; b) by placing a threaded metal

More information

2. Theory. Z i Z. R l R m + E g ρ g ( r),v ext ( r, { R ]

2. Theory. Z i Z. R l R m + E g ρ g ( r),v ext ( r, { R ] Condensed Matter Physics 28, Vol. 11, No 1(53), pp. 155 168 Microscopic dynamics in liquid binary alloys: orbital-free ab-initio molecular dynamics studies D.J.González, L.E.González Departamento de Física

More information

Readerware CueCat Manual

Readerware CueCat Manual Readerware CueCat Manual This manual will help you install your CueCat barcode reader and get you started scanning your books, music and videos. Table of Contents Installing a USB CueCat (Windows, Mac

More information

Working with Pressure Sensitive Tablets

Working with Pressure Sensitive Tablets Working with Pressure Sensitive Tablets A. Why Work with a Tablet? I was introduced to Wacom Pressure Sensitive Tablets at the Kodak Center for Creative Imaging in Camden, Maine, in 1991 and have been

More information

1) SETUP ANDROID STUDIO

1) SETUP ANDROID STUDIO 1) SETUP ANDROID STUDIO This process takes approximately 15-20 Minutes dependent upon internet speed and computer power. We will only be covering the install on Windows. System Requirements Android Studio

More information

MERGING SOA AND CLOUD COMPUTING IN ENTERPRISE IT INFRASTRUCTURE

MERGING SOA AND CLOUD COMPUTING IN ENTERPRISE IT INFRASTRUCTURE D. G. Velev, Ph. D. University of National and World Economy, Bulgaria MERGING SOA AND CLOUD COMPUTING IN ENTERPRISE IT INFRASTRUCTURE Based on up-to-date Web-based reviews about two advanced information

More information

Industrial Metrology and Interchangeable Manufacturing under the Viewpoint of Nanotechnology and Nanometrology

Industrial Metrology and Interchangeable Manufacturing under the Viewpoint of Nanotechnology and Nanometrology БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES ПРОБЛЕМИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА КИБЕРНЕТИКА И РОБОТИКАТА, 59 PROBLEMS OF ENGINEERING CYBERNETICS AND ROBOTICS, 59 София 2008 Sofia Industrial Metrology

More information

python-escpos Documentation

python-escpos Documentation python-escpos Documentation Release 1.0.8 Manuel F Martinez and others March 14, 2016 Contents 1 User Documentation: 3 2 API: 13 3 Indices and tables 17 Python Module Index 19 i ii Python ESC/POS is a

More information

Citrix Client Install

Citrix Client Install Citrix Client Install Windows Citrix Client Install You can download the latest Citrix Client for Windows from the following link: ftp://ftp.synopsys.com/tools/dsa-release/xenapp/xenapphosted.msi Download

More information

INTERACTIVE WHITE BOARD MANUAL

INTERACTIVE WHITE BOARD MANUAL INTERACTIVE WHITE BOARD MANUAL Thank you for your purchase of a Bi-Bright Interactive Whiteboard. Visite us at www.bibright.com Bi-Bright Comunicação Visual Interactiva S.A. Bi-Bright S.A. Rua Cais da

More information

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi UKRAINIAN IT-INDUSTRY CHARACTERISTICS

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi UKRAINIAN IT-INDUSTRY CHARACTERISTICS UDC 378:004 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ A.V.Verstiak, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi UKRAINIAN IT-INDUSTRY CHARACTERISTICS The main trends and forecasts of

More information

PORTABLE STORAGE DEVICE MANAGEMENT IN LINUX

PORTABLE STORAGE DEVICE MANAGEMENT IN LINUX PORTABLE STORAGE DEVICE MANAGEMENT IN LINUX Tushar B. Kute 1 and Kabita Ghosh 2 1 2 Department Department of Information Technology Sandip Institute of Technology and Research Centre, Nashik ABSTRACT The

More information

SOCIAL-MEDIA PLATFORMS AND ITS EFFECT ON DIGITAL MARKETING ACTIVITIES

SOCIAL-MEDIA PLATFORMS AND ITS EFFECT ON DIGITAL MARKETING ACTIVITIES УДК 339.138:659.1 Lesidrenska Svetlana, PhD., Associate Professor, Head of the Economics and Management Department at Technical University of Varna, (Bulgaria); Dicke Philipp, Ph.D. Student at University

More information

On Supervised and Unsupervised Discretization 1

On Supervised and Unsupervised Discretization 1 БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES КИБЕРНЕТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Том 2, 2 CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES Volume 2, No 2 София. 2002. Sofia On Supervised and

More information

PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь

PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь mm P O L T S H A C A D E M Y O F S C I E N C E S INSTITUTE OF PALEOBIOLOGY PALAEONTOLOGIA POLONICA No. 50, 1990 t h e a l b ia w AMMONITES OF POLAND (A M Q N ITY A L B U POLS

More information

TERMINOLOGY OF KOGNITIVE LINGUISTICS: CONCEPTUAL SYSTEM AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD

TERMINOLOGY OF KOGNITIVE LINGUISTICS: CONCEPTUAL SYSTEM AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD UDC 811.161.1' 1(082) M. V. PIMENOVA (Kemerovo, Russia) TERMINOLOGY OF KOGNITIVE LINGUISTICS: CONCEPTUAL SYSTEM AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD The article deals with the determination of the terms

More information

Configuring Linux to Enable Multipath I/O

Configuring Linux to Enable Multipath I/O Configuring Linux to Enable Multipath I/O Storage is an essential data center component, and storage area networks can provide an excellent way to help ensure high availability and load balancing over

More information

OneNote 2013 Tutorial

OneNote 2013 Tutorial VIRGINIA TECH OneNote 2013 Tutorial Getting Started Guide Instructional Technology Team, College of Engineering Last Updated: Spring 2014 Email tabletteam@vt.edu if you need additional assistance after

More information

Chapter 1 Linux system requirements... 1. Chapter 2 Installation overview... 3. Chapter 3 Install Linux... 5

Chapter 1 Linux system requirements... 1. Chapter 2 Installation overview... 3. Chapter 3 Install Linux... 5 Contents Chapter 1 Linux system requirements................................... 1 Chapter 2 Installation overview....................................... 3 Chapter 3 Install Linux...........................................

More information

The relationship between managers' leadership styles in physical education offices universities and sport volunteers' satisfaction

The relationship between managers' leadership styles in physical education offices universities and sport volunteers' satisfaction ПЕДАГОГІКА ПСИХОЛОГІЯ та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту The relationship between managers' leadership styles in physical education offices universities and sport volunteers' satisfaction

More information

FOREX NAUTILUS Indicator

FOREX NAUTILUS Indicator ALEX TANUKA FOREX NAUTILUS Indicator Users manual By Alex Tanuka & ForexPacific, Inc., Singapore 1 About us I am Alex Tanuka, the CEO of Forex Pacific, Inc., Singapore. I ve been learning trading Forex

More information

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP4 www.suse.com July 14, 2015 System Analysis and Tuning Guide System Analysis and Tuning Guide Copyright 2006 2015 SUSE LLC and contributors. All rights reserved. Permission

More information

LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide. Issue 4.1Ac

LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide. Issue 4.1Ac LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide Issue 4.1Ac REVISION HISTORY Version Date Description of Change S/W Version Issue 3.7Aa SEP 12, 2007 Initial Release Issue 4.0Aa JUN 27, 2009 Add ipecs-50a/50b/micro/1200

More information

Exercise 1: Set up the Environment

Exercise 1: Set up the Environment RFID Lab Gildas Avoine, 2014 Contact: gildas.avoine@irisa.fr Objective: Learn how much it is easy to read contactless tags, possibly simulate/clone. Requirement: Hardware: Reader SCL3711 or ACR122, Reader

More information

E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception

E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception Dobilas Kirvelis, Vygandas Vanagas Vilnius University, Vilnius, Lithuania dobilas@kirvelis.lt,vygandas.vanagas@gmail.com

More information

A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY

A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY R. S. Ginzburg, S. S. Khidekel, G. Y. Knyazeva, A. A. Sankin A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY SECOND EDITION Revised and Enlarged Допущено Министерством высшего и среднего специального образования

More information

RESOURCE-EFFICIENT ALLOCATION HEURISTICS FOR MANAGEMENT OF DATA CENTERS FOR CLOUD COMPUTING

RESOURCE-EFFICIENT ALLOCATION HEURISTICS FOR MANAGEMENT OF DATA CENTERS FOR CLOUD COMPUTING V. Litvinov, K. Matsueva. Resource-efficient allocation heuristics for management of data centers for cloud computing 113 UDC 004.7:004942(045) Vitaliy Litvinov 1 Karyna Matsueva 2 RESOURCE-EFFICIENT ALLOCATION

More information

How To Install Touchkit For Linux On Windows Xp (Windows) On A Windows Xp 2.2.2 (Windows Xp) On Windows 2.3.2 Or Windows 3.2 On A Microsoft Touchkit (Windows 2.5

How To Install Touchkit For Linux On Windows Xp (Windows) On A Windows Xp 2.2.2 (Windows Xp) On Windows 2.3.2 Or Windows 3.2 On A Microsoft Touchkit (Windows 2.5 TouchKit TouchScreen Controller User Manual for Linux Version: 1.0.2 TouchKit Manual for Linux v1.0.2 0 CONTENT: CHAPTER 1. TOUCH PANEL CONTROLLER...2 1.1 CONTROLLER...2 1.2 SPECIFICATIONS AND FEATURES...3

More information

Typography & Language

Typography & Language 2014-16 Ptrut ur Tr Lnu پ H ث C ř ņ ม ۀ ด ж ử G ž ญ Э Z ґ ظ W Ŵ D T ẵ ฉ ฟ t Ậ v L ه ą? å 力 z ỵ ÿ ý U 难 à Ħ ẩ 力 ẁ ū Ộ ơ ą ะ ฒ Y ج Ể Ð ề ề ฦๅ ǿ م T ط 7 2 J Ĝ К 晴 й л Þ ѳ ţ Tn rr 5 ŀ щ Œ 9 я q џ t n Д ŏ Ч

More information

David Boddie. PyCon UK 2007, Birmingham

David Boddie. PyCon UK 2007, Birmingham Creating GUI Applications with PyQt and Qt Designer David Boddie dboddie@trolltech.com PyCon UK 2007, Birmingham Qt, Qtopia and Trolltech are registered trademarks of Trolltech ASA Contents 1. What are

More information

KEYTEC, INC. - A global leader of innovative touch interactive solutions since 1987

KEYTEC, INC. - A global leader of innovative touch interactive solutions since 1987 KEYTEC, INC. - A global leader of innovative touch interactive solutions since 1987 Design Manufacture Integrate Market Distribute Support Service 520 Shepherd Drive, Garland, Texas, 75042 USA (T) 1-972-272-7555

More information

ChemPad3. a tutorial. Ben Shine and Dana Tenneson. May 21, 2008

ChemPad3. a tutorial. Ben Shine and Dana Tenneson. May 21, 2008 ChemPad3 a tutorial Ben Shine and Dana Tenneson May 21, 2008 1 Welcome to ChemPad! ChemPad is a Tablet PC application for students learning introductory organic chemistry. ChemPad allows students to draw

More information

A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY

A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY Minsk BSMU 2015 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ А. И.

More information

Topic relevant selected content from the highest rated entries, typeset, printed and shipped.

Topic relevant selected content from the highest rated entries, typeset, printed and shipped. Topic relevant selected content from the highest rated entries, typeset, printed and shipped. Combine the advantages of up-to-date and in-depth knowledge with the convenience of printed books. A portion

More information

The Computer Experiment in Computational Social Science

The Computer Experiment in Computational Social Science The Computer Experiment in Computational Social Science Greg Madey Yongqin Gao Computer Science & Engineering University of Notre Dame http://www.nd.edu/~gmadey Eighth Annual Swarm Users/Researchers Conference

More information

Activated carbon from cotton waste as an adsorbent in the purification process of azo-dyes

Activated carbon from cotton waste as an adsorbent in the purification process of azo-dyes Bulgarian Chemical Communications, Volume 46, Number 2 (pp. 277 282) 2014 Activated carbon from cotton waste as an adsorbent in the purification process of azo-dyes N. Djordjevic 1, D. Djordjevic 1*, M.

More information

AutoForm plus R6 Stand-alone Products: System Requirements

AutoForm plus R6 Stand-alone Products: System Requirements AutoForm plus R6 Stand-alone : System Requirements Front-End Components (AutoForm User Interface and Front-End Modules) Back-End Components (Solver) License Server (RLM) - Screen resolution: 1920x1080

More information

Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE

Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE НОВИНИ СВІТОВОЇ НАУКИ 503 Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE Using a sample of the US security analysts' target price forecasts

More information

ENEOLITHIC CERAMIC TABLETS (ALTARS) FROM BULGARIA

ENEOLITHIC CERAMIC TABLETS (ALTARS) FROM BULGARIA ENEOLITHIC CERAMIC TABLETS (ALTARS) FROM BULGARIA Dimitar CHERNAKOV (Bulgaria) Whenever a research on various prehistoric sites has been carried findings of non utility comprise a considerably large share

More information

How To Draw On An Ipad With A Touch Tablet (For Free) On A Blackberry Or Ipad 2 (For A Sims) On An Easter Egg (For An Sims 2) On Blackberry 2 (Blackberry)

How To Draw On An Ipad With A Touch Tablet (For Free) On A Blackberry Or Ipad 2 (For A Sims) On An Easter Egg (For An Sims 2) On Blackberry 2 (Blackberry) Apex v5 Pro (Assessor) Touch Tablet Module Tutorial This Tutorial: The drawing lesson in this tutorial guides you through the same sketch as our regular v5 Pro tutorial but highlights the Touch Tablet

More information

If you are submitting changes to the project, please see CONTRIBUTIONS file for more instructions.

If you are submitting changes to the project, please see CONTRIBUTIONS file for more instructions. ================================ Licenses of Third Party Software ================================ This product contains software provided by third parties, which may include the below listed components.

More information

Ukraine: A Cyber Safe Haven?

Ukraine: A Cyber Safe Haven? Ukraine: A Cyber Safe Haven? by Nadiya Kostyuk Chapter 13 in Kenneth Geers (Ed.), Cyber War in Perspective: Russian Aggression against Ukraine, NATO CCD COE Publications, Tallinn 2015 In Chapter 13, University

More information

План урока London sightseeing tour Гуськов Александр Игоревич МАУ СОШ 36

План урока London sightseeing tour Гуськов Александр Игоревич МАУ СОШ 36 План урока London sightseeing tour Гуськов Александр Игоревич МАУ СОШ 36 Основная цель урока: - создать условия для формирования социокультурной компетенции. Образовательный аспект цели: - проверить умение

More information

INSTALLING MALTED 3.0 IN LINUX MALTED: INSTALLING THE SYSTEM IN LINUX. Installing Malted 3.0 in LINUX

INSTALLING MALTED 3.0 IN LINUX MALTED: INSTALLING THE SYSTEM IN LINUX. Installing Malted 3.0 in LINUX MALTED: INSTALLING THE SYSTEM IN 1 Installing Malted 3.0 in INDEX: 1) How to install JAVA 1.1 Downloading Java Virtual Machine 1.2 Installing Java Virtual Machine 2) How to install Malted 2.1 Launching

More information

System Handbook. Table of contents. Welcome

System Handbook. Table of contents. Welcome System Handbook Table of contents Welcome...1 CE Labelling...2 Delivery Scope...2 General Safety Instructions...2 Assembly and Startup...3 Problem Handling...5 Shuttle Mini-PC Complete System...6 Connectors

More information

Animation. Basic Concepts

Animation. Basic Concepts Animation Basic Concepts What is animation? Animation is movement of graphics or text Some common uses of animation include: Advertising o Example: Web site advertisements that are animated to attract

More information

INSTALLING AND USING A "MONOPRICE" USB TABLET INTO A "WINDOWS" COMPUTER

INSTALLING AND USING A MONOPRICE USB TABLET INTO A WINDOWS COMPUTER INSTALLING AND USING A "MONOPRICE" USB TABLET INTO A "WINDOWS" COMPUTER HIGH-LEVEL EXECUTIVE SUMMARY "Monoprice" USB tablets are bundled with a CD containing hardware drivers and "Tablet Software". Here

More information

Ubuntu Linux Server Ubuntu Linux Server Edition Quick Overview

Ubuntu Linux Server Ubuntu Linux Server Edition Quick Overview Ubuntu Linux Server Ubuntu Linux Server Edition Quick Overview Joseph Guarino Owner/Sr. Consultant Evolutionary IT http://www.evolutionaryit.com Copyright Evolutionary IT 2007 1 ? How many of you use GNU/Linux

More information

Develop a process for applying updates to systems, including verifying properties of the update. Create File Systems

Develop a process for applying updates to systems, including verifying properties of the update. Create File Systems RH413 Manage Software Updates Develop a process for applying updates to systems, including verifying properties of the update. Create File Systems Allocate an advanced file system layout, and use file

More information

The current state of work on the Polish-Ukrainian Parallel Corpus (PolUKR).

The current state of work on the Polish-Ukrainian Parallel Corpus (PolUKR). Natalia Kotsyba Institute of Slavic Studies PAS (Warsaw) The current state of work on the Polish-Ukrainian Parallel Corpus (PolUKR). Objectives of creating the corpus PolUKR 1, a Polish-Ukrainian parallel

More information

NetIQ Access Manager - Advanced Authentication Plugin. User's Guide. Version 5.1.0

NetIQ Access Manager - Advanced Authentication Plugin. User's Guide. Version 5.1.0 NetIQ Access Manager - Advanced Authentication Plugin User's Guide Version 5.1.0 Table of Contents 1 Table of Contents 2 Introduction 3 About This Document 3 Environment 4 Flash Drive Authentication Support

More information

You can find a lot of great resources on the internet for setting up VNC on Linux!

You can find a lot of great resources on the internet for setting up VNC on Linux! Tightvnc - Create and Access a Remote Desktop On Your Instance https://community.hpcloud.com/article/tightvnc-create-and-access-remote-desktop-your-instance By Scott Heuer, 5 months 1 week ago TightVNC

More information

бы appleы х нfi йтхыкы, за шы зхт зт тсыхн, Bayerische Julius- Maximilians UniversitДt, WЭrzburg, бзл с. 2

бы appleы х нfi йтхыкы, за шы зхт зт тсыхн, Bayerische Julius- Maximilians UniversitДt, WЭrzburg, бзл с. 2 appleтн ы шы шк шбсрс лб шанобхшх н с л о мк лб шс шлfi тзт тсыхн бз appleб н х абсбхтappleо шыхн : с йтз т appleбзхappleыршб с сшы сы ст з к, 1 сск ко бз к, 2 лappleзт тот лк, 3 хоо ы ок, 4 хнfiо т з

More information

Units of measure. Oil and Grease Total suspended solids. kilograms per cubic. Moisture content Percent Yearly. Molecular weight of stack gases

Units of measure. Oil and Grease Total suspended solids. kilograms per cubic. Moisture content Percent Yearly. Molecular weight of stack gases Teralba Power Generation Plant Location of monitoring point Sampled Obtained Published Pollutant Point 09 Water quality monitoring. Outlet of oilwater separator Licence Number: 12088 Licence Holder: Envirogen

More information

Overcoming the Quantitative Divide: Penn State's Approaches to Online Mathematics

Overcoming the Quantitative Divide: Penn State's Approaches to Online Mathematics Overcoming the Quantitative Divide: Penn State's Approaches to Online Mathematics Andrea Gregg Senior Instructional Designer James Mundie Manager Educational Technology Juan Xia Instructional Designer

More information

Annual Performance Appraisal for classified personnel and non teaching professional staff

Annual Performance Appraisal for classified personnel and non teaching professional staff COLLEGE OF LIBERAL ARTS The University of Texas at Austin May 31, 2009 for Appraisal Period Ending Amelia Bearheart Name AnnualPerformanceAppraisal forclassifiedpersonnelandnon teachingprofessionalstaff

More information

ESIGNATURE. Note. Last Updated: 2016/04/19

ESIGNATURE. Note. Last Updated: 2016/04/19 ESIGNATURE esignature is a premium module that allows a customer (or a trucker, or anybody) to sign an electronic copy of the document with an external signature pad, a mouse, or even a finger. Instead

More information

QuickSpecs HP Remote Graphics Software 7.1

QuickSpecs HP Remote Graphics Software 7.1 HP Remote Graphics Software (RGS) brings added security, performance, mobility, collaboration and even disaster recovery to your workstation deployment. Just make a remote HP RGS connection to your powerful

More information

Chapter 9 Slide Shows

Chapter 9 Slide Shows Impress Guide Chapter 9 Slide Shows Transitions, animations, and more Copyright This document is Copyright 2007 2013 by its contributors as listed below. You may distribute it and/or modify it under the

More information

Introduction to Free Software

Introduction to Free Software , facts, myths, actors http://www.poirrier.be/ June 28th, 2007 Freedom What are free software? Software Freedom What are free software? Free... Software? Freedom What are free software? Freedom No subordination,

More information

esignature Instruction Guide for your Dosimetry Reports

esignature Instruction Guide for your Dosimetry Reports Landauer has now enabled numerous features that allow you to go paperless with your dosimetry reports. Here are four new features that make that option possible. 1) More intuitive PDF report file names

More information