Döflemede Kaliteli, Yenilikçi, Güvenilir ve Ekonomik Çözümler

Size: px
Start display at page:

Download "Döflemede Kaliteli, Yenilikçi, Güvenilir ve Ekonomik Çözümler"

Transcription

1 Döflemede Kaliteli, Yenilikçi, Güvenilir ve Ekonomik Çözümler Reliable, High Quality, Innovative and Economic Upholstery Solutions 2012/01

2 M SYONUMUZ / OUR MISSION Türk mobilya sanayisinin modern standartlar yakalamas, dünya pazar nda hak etti i konuma gelmesidir. Turkish furniture industry has to achieve the modern, standards and the desired high ranking in the global market. V ZYONUMUZ / OUR VISION Mobilya pazar n n gelece i, Güvenilir, Sa lam, Fonksiyonel, Ça dafl ve Standartlar karfl layan ürünler sayesinde oluflan Markalaflma sürecindedir. The future of the furniture market is shaped by the branding process of reliable,strong, functional, modern and standard products. Under this vision, our company offers reliable, strong, functional, modern, technological and standard solutions. AMACIMIZ / OUR TARGET Müflterilerimize Köklü, Sa lam, Güven Veren, Gelece i Yakalayan, Teknolojik Çözümleri sunmakt r. To offer reliable, strong, functional and technological solutions to our customers.

3 1

4 Sektörler Sectors EV (Home) KOLTUK DÖfiEME MALZEMELER (Seating Group) 3 KLAS K KOLTUK DÖfiEME MALZEMELER (Classic Sofa) 4 KANAPE-BAZA-YATAK BAfiI DÖfiEME MALZEMELER (Sofa & Mattress Base & Mattress Head) 5 SANDALYE DÖfiEME MALZEMELER (Chair) 6 YATAK DÖfiEME MALZEMELER (Mattress) 7 MOB LYA AKSESUARLARI (Furniture Accessories) 8 OF S (Office) OF S KOLTUK VE BÖLÜCÜ PANEL DÖfiEMEL K KUMAfiLAR (Office Chair & Panel Fabrics) 9 OF S GRUBU HAZIR K T ÜRÜNLER (Office Ready Kit) 10 OF S KOLTUK KOMPONENTLER (Office Chair Components) 11 OF S KANEPE DÖfiEME MALZEMELER (Office Sofa) 12 OF S MOB LYA AKSESUARLARI (Office Furniture) 13 YAT (Marine) DIfi DÖfiEMEL K KUMAfiLAR (Marine Outdoor Fabrics) 14 DIfi DÖfiEME MALZEMELER (Marine Outdoor Upholstery Materials) 15 Ç DÖfiEMEL K KUMAfiLAR (Marine Indoor Fabrics) 16 Ç DÖfiEME MALZEMELER (Marine Indoor upholstery Materials) 17 BAHÇE (Garden) DIfi DÖfiEMEL K KUMAfiLAR (Outdoor Upholstery Materials) 18 HASTANE (Hospital) ANT - BAKTER YEL KUMAfiLAR (Antibacterial Fabrics) 19 Ç DÖfiEMEL K KUMAfiLAR (Indoor Fabrics) 20 REFAKATÇ KOLTUK MEKAN ZMALARI (Companion Sofa Mech.) 21 REFAKATÇ YATAK MEKAN ZMALARI (Companion Mechanisms) 22 OTEL (Hotel) DIfi DÖfiEMEL K KUMAfiLAR (Outdoor Fabrics) 23 Ç DÖfiEMEL K KUMAfiLAR (Indoor Fabrics) 24 REFAKATÇ KOLTUK MEKAN ZMALARI (Companion Sofa Mech.) 26 REFAKATÇ YATAK MEKAN ZMALARI (Companion mechanisms ) 27 2

5 EV (Home) KOLTUK DÖfiEME MALZEMELER (Seating Group) 3

6 EV (Home) KLAS K KOLTUK DÖfiEME MALZEMELER (Classic Sofa) 4

7 EV (Home) KANAPE-BAZA-YATAK BAfiI DÖfiEME MALZEMELER (Sofa & Mattress Base & Mattress Head) 5

8 EV (Home) SANDALYE DÖfiEME MALZEMELER (Chair) 6

9 EV (Home) YATAK DÖfiEME MALZEMELER (Mattress) 7

10 EV (Home) MOB LYA AKSESUARLARI (Furniture Accessories) 8

11 OF S (Office) OF S KOLTUK VE BÖLÜCÜ PANEL DÖfiEMEL K KUMAfiLAR (Office Chair & Panel Fabrics) OF S KOLTUK DÖfiEMEL K KUMAfi (OFFICE CHAIR FABRICS) BÖLÜCÜ PANEL DÖfiEMEL K KUMAfi (PANEL FABRICS) Renk devaml l (Color continuity) Yanmay geciktiricilik (Flame retardancy) Sürtünmeye karfl dayan kl l k (Abrasion resistance) Solmaya karfl dayan kl l k (Light fastness) Mikrop ve bakteri bar nd rmazl k (Antimicrobial - Antibacterial) Ses geçirgenlik (Acoustic) 9 Afl nmaya karfl dayan kl l k (Abrasion resistance) Su geçirmezlik (Water proof) Elektriklenmeye karfl dayan kl l k (Antistatic) Leke tutmazl k (Stain repellency) Do aya dönüflümlülük (Recyclable) A art c l temizli e elverifllilik (Bleachable)

12 OF S (Office) OF S GRUBU HAZIR K T ÜRÜNLER (Office Ready Kit) OF S KOLTUK GRUBU (Office Chair) MÜDÜR (Manager) OPERATÖR (Operator) M SAF R (Cantilever) ÇOK AMAÇLI SANDALYE GRUBU (Multipurpose Chairs) 10

13 OF S (Office) OF S KOLTUK KOMPONENTLER (Office Chair Components) MEKAN ZMA (Mechanism) ALÜM NYUM AYAK (Aluminium Star Base) PLAST K AYAK (Plastic Star Base) LAMA (J Bar) AYAKLI KOLÇAK (Adjustable Armrest) TEKERLEK (Castor) 11

14 OF S (Office) OF S KANEPE DÖfiEME MALZEMELER (Office Sofa) 12

15 OF S (Office) OF S MOB LYA AKSESUARLARI (Office Furniture) HIGH GLOSS PANEL ve PROF L (High Gloss & Panel Profile) AL-XXX METAL AYAK ÇEfi TLER (Metal Legs) fim-xxx PLAST K AYAK ÇEfi TLER (Plastic Legs) NP-XXX OF S MOB LYA YARI MAMÜLLER (Office Furniture Semi Products) PLA-XXX 13 DEKORAT F ÜRÜNLER (Decorative Products) S -XXX

16 YAT (Marine) DIfi DÖfiEMEL K KUMAfiLAR (Marine Outdoor Fabrics) Ç VE KIÇ M NDERLER (Cushions) Ç VE KIÇ OTURMA GRUPLARI (Seating Group) PERDELER (Curtains) YATAK ÖRTÜLER (Mattress Covers) TEKNE KILIFLARI (Boat Covers) KÜPEfiTE TENTELER & GÖLGEL KLER (Sun Shades) YELKEN KILIFLARI (Sail Covers) 8 y l garanti (8 years guarantee) Solmaya karfl dayan kl l k 7/8 (Light fastness 7/8) Su ve ya iticilik (Water & oil repellency) Do al etkenlere dayan kl l k (Resistant) Leke tutmazl k (Stain repellent) Küf tutmazl k (Mould resistant) Tenteler & gölgelikler (Sun Shade) ç ve k ç minderleri (Cushions) K ç oturma gruplar (Seating Groups) Pruva ve küpeflte minderleri (Cushions) DÖfiEMEL K KUMAfiLAR (Upholstery Fabrics) PR-HOME-XXX PR-MARINE-XXX 14 GÜNEfiL K KUMAfiLAR (Sun Shade Fabrics) PR-MALMOE-XXX

17 YAT (Marine) DIfi DÖfiEME MALZEMELER (Marine Outdoor Upholstery Materials) PASLANMAZ ZIMBA TELLER (Stainless Staples) AISI 304 kalite krom (AISI 304 quality chrome) Alman hammadde (German) 80/6-80/ /12-80/14 HAVA GEÇ REN VE SU TUTMAZ KUMAfi (SPACER) Beyaz & renkli (White & colored) 150 cm en (150 cm width) YB-VIS.HAV.KUM-XXX A. YEfi L BEYAZ SÜTLÜ PEMBE KIRMIZI A. GR K. GR A. MAV K. MAV KAHVE BORDO S YAH 15

18 YAT (Marine) Ç DÖfiEMEL K KUMAfiLAR (Marine Indoor Fabrics) 16

19 YAT (Marine) Ç DÖfiEME MALZEMELER (Marine Indoor upholstery Materials) F T L PROF L (Upholstery Profiles & Cords) XXX XXX ASTAR - TELA (Lining & Spunbond) F125 BAS XXX F300 KAY.ENG.AST XXX DI-YAN.ENG.AST XXX SOMYA MEKAN ZMALARI (Sofabed Mechanisms) SE- XXX EM-SOM.MEK XXX TV KOLTUK MEKAN ZMA (Recliner) HAVA GEÇ REN SU TUTMAZ KUMAfi (Spacer) CR-XXX LU-AA YB.VIS.HAV.KUM-XXX

20 BAHÇE (Garden) DIfi DÖfiEMEL K KUMAfiLAR (Outdoor Upholstery Fabrics) PR-HOME XXX 8 y l garanti (8 years guarantee) Solmaya karfl dayan kl l k 7/8 (Light Fastness 7/8) Su ve ya iticilik (Water & Oil repellency) Do al etkenlere dayan kl l k (Resistancy) Leke tutmazl k (Stain repellency) Küf tutmazl k (Mould repellency) 18

21 HASTANE (Hospital) ANT - BAKTER YEL KUMAfiLAR (Antibacterial Fabrics) YW148 YW200 YH171 YH096 EOL08 YW027 YW078 YW150 YW208 YH157 YH047 EOL05 YW079 YW160 YW209 YW074 YH021 YH100 EOL09 YW158 YW203 YW083 YW007 YW091 YH071 YH046 EOL03 YW009 YW211 YW205 YW145 YW077 YW027 YH030 YH106 EOL07 Renk devaml l (Color continuity) Yanmay geciktiricilik (Flame retardancy) Sürtünmeye ve afl nmaya karfl dayan kl l k (Abrasion Resistance) Solmaya karfl dayan kl l k (Light fastness) Mikrop ve Bakteriyel bar nd rmazl k (Antibacterial) Su geçirmezlik (Water proof) Leke tutmazl k (Stain repellency) Do aya dönüflümlülük (Recyclable) A art c l temizli e elverifllilik (Bleachable) 19

22 HASTANE (Hospital) Ç DÖfiEMEL K KUMAfiLAR (Indoor Fabrics) Renk devaml l (Color continuity) Yanmay geciktiricilik (Flame retardancy) Sürtünmeye karfl dayan kl l k (Abrasion resistance) Solmaya karfl dayan kl l k (Light fastness) Mikrop ve bakteri bar nd rmazl k (Anti bacterial) Ses geçirgenlik (Acoustic) 20 Afl nmaya dayan kl l k (Abrasion resistance) Su geçirmezlik (Water proof) Elektriklenmeye dayan kl l k (Antistatic) Leke tutmazl k (Stain repellency) Do aya dönüflümlülük (Recyclable) A art c l a elverifllilik ( Bleachable)

23 HASTANE (Hospital) REFAKATÇ KOLTUK MEKAN ZMALARI (Companion Sofa Mech.) LU-AA CR-XXX AY-AYK xxx 21

24 HASTANE (Hospital) REFAKATÇ YATAK MEKAN ZMALARI (Companion bed mechanisms) SE-HELPBED-SL SE-MIX04 XXX SE-COSMO XXX SE-SOMTO XXX SE-SEDAFLEX XXX AY-AYK XXX 22

25 OTEL (Hotel) DIfi DÖfiEMEL K KUMAfiLAR (Outdoor Fabrics) PR-HOME XXX 8 y l garanti (8 years guarantee) Solmaya karfl daflan kl l k 7/8 (Light Fastness 7/8) Su ve ya iticilik (Water & Oil repellency) Do al etkenlere dayan kl l k (Resistancy) Leke & Küf tutmazl k (Stain & Mould repellency) 23

26 OTEL (Hotel) Ç DÖfiEMEL K KUMAfiLAR (Indoor Fabrics) Renk devaml l (Color continuity) Yanmay geciktiricilik (Flame retardancy) Sürtünmeye karfl dayan kl l k (Abrasion resistancy) Solmaya karfl dayan kl l k (Light fastness) Mikrop ve bakteri bar nd rmazl k (Anti bacterial) Ses geçirgenlik (Acoustic) 24 Afl nmaya dayan kl l k (Abrasion resistancy) Su geçirmezlik (Water proof) Elektriklenmeye dayan kl l k (Antistatic) Leke tutmazl k (Stain repellency) Do aya dönüflümlülük (Recyclable) A art c l a elverifllilik ( Bleachable)

27 OTEL (Hotel) Ç DÖfiEMEL K KUMAfiLAR (Indoor Fabrics) 25

28 OTEL (Hotel) REFAKATÇ KOLTUK MEKAN ZMALARI (Companion Sofa Mech.) LU-AA CR-XXX AY-AYK xxx 26

29 OTEL (Hotel) REFAKATÇ YATAK MEKAN ZMALARI (Companion bed mechanisms) SE-HELPBED-SL SE-MIX04 XXX SE-COSMO XXX SE-SOMTO XXX SE-SEDAFLEX XXX AY-AYK XXX 27

30 28

31 Ürünler Products ASTAR ve TELA ÇEfi TLER (Lining&Spunbonds) Döfleme Astar (Upholstery Lining) Kaymay Engelleyici Astar (Anti Slip Lining) 32 Giydirme Astar (Clothing Lining) 33 Koruyucu File (Protective Net) Yanmay Geciktirici Bariyer Astar 36 (Flame Retardant Barrier Lining) Hava geçirgen Astar (Air Permeable Lining) 37 Kaztüyü Astar (Goose Feather Lining) 38 B RLEfiT R C ÇEfi TLER (Connectors) Metal Birlefltiriciler (Metal Connectors) 41 Plastik Birlefltiriciler (Plastic Connectors) 42 PROF L & PANELLER (Profiles & Panels) Sentetik Profiller (Synthetic Profiles) 44 F T L VE PROF L ÇEfi TLER (Upholstery Accessories-Cord-Profiles) Döfleme Aksesuarlar (Upholstery Accessories) Döfleme Fitilleri (Upholstery Cords) 49 Döfleme Profilleri (Upholstery Profiles) DÜ ME - KAPSÜL ÇEfi TLER (Buttons & Capsules) Kapsüller (Capsules) Plastik Dü me (Plastic Button) 66 YAPIfiTIRICI ÇEfi TLER (Adhesives) Su Bazl Yap flt r c lar (Water Based Adhesives) 67 MAK NE (Machines) Tezgah ve Masa (Upholstery Tables) 69 Mindere K l f Geçirme Makinesi (Cushion Covering Machine) 70 EL ALETLER (Hand Tools) YAY ÇEfi TLER (Springs) Zigzag Yay (S Springs) 74 Torba Yay (Pocket Springs) 75 KABARA AYAK ÇEfi TLER (Chair Glides) Keçeli Kabara Ayaklar (Felt Chair Glides) 77 Plastik Kabara Ayaklar (Plastic Chair Glides) 78 EV TEKST L (Home Textile) KUMAfi (Fabrics) Ofis Koltuk ve Bölücü Panel Kumafllar (Office Chair & Panel Fabrics) D fl & ç Mekan Kumafllar (Outdoor & Indoor Fabrics) NAYLON ÇEfi TLER (Nylons) Sessiz pek Film (No Noise Silk Film) 92 TEL (Nails) T Çivi (T Nails) 94 T Somun (T Nuts) 95 Z mba Teli (Staples) 96 TABANCALAR (Guns) T Çivi Tabancalar (T Nails & Staple Guns) 98 T Somun Tabancalar (T Nuts Guns) 99 TEM ZL K VE BAKIM ÜRÜNLER (Cleaning & Maintenance Products) Kumafl Temizlik Ürünleri (Fabric Cleaning & Maintenance Products) 101 Deri Temizlik Ürünleri (Leather Cleaning & Maintenance Products) 102 MEKAN ZMA ÇEfi TLER (Mechanisms) Bafl-Kol-Font-S rt Mekanizmalar (Head-Arm-Seat and Back Mechanisms) Kademeli Katlama Mekanizmalar (Multiple Hinges) Somya Mekanizmalar (Sofabed Mechanisms) TV Koltuk Mekanizmalar (Recliners) Motor (Actuators) 142 TV Lift Sistemleri (TV Lift Systems) AYAK VE AKSESUAR ÇEfi TLER (Legs and Accessories) Tabla Ayak (Base Leg) 150 Plastik Ayaklar (Plastic Legs) 151 Süsler (Accessories) 152 Mobilya Ayaklar (Furniture Legs) 153 Masa ve Aksesuarlar (Table and Accessories) 154 SEKTÖREL ÜRÜN TABLOSU (Sectoral Products Table

32 ASTAR ve TELA ÇEfi TLER (Lining&Spunbonds) 5 renk (Bask l / Düz) 5 color (Embossed / Plain) Döfleme Astar (Upholstery Lining) F125 ASTAR F125 Lining Dikifle dayan kl Resistant to sewing Dekoratif Decorative K smi görülebilir bölgelerde kullan m Used in semi-visible places 125 gr/m 2 30

33 ASTAR ve TELA ÇEfi TLER (Lining&Spunbonds) Döfleme Astar (Upholstery Lining) 0222-ASTXXX 4 standart renk (Beyaz, Bej, Krem, Siyah) / Elyafl - Elyafs z 4 standard color (White, Beige, Light Beige, Black) / With fiber - w/o fiber 160 cm en / 160 cm width 5 farkl grup / 5 different groups 45 gr tela/spunbond - 30 gr elyaf / fiber - 45 gr tela/spunbond / 0222-AST xxx 45 gr tela/spunbond - 50 gr elyaf / fiber - 45 gr tela/spunbond / 0222-AST xxx 65 gr tela/spunbond - 30 gr elyaf / fiber - 65 gr tela/spunbond / 0222-AST xxx 65 gr tela/spunbond - 50 gr elyaf / fiber - 65 gr tela/spunbond / 0222-AST xxx 45 gr tela/spunbond - 45 gr tela/spunbond (elyafs z/without fiber) / 0222-AST45.X.45-xxx 0222-TELA-XXX Bu telalar elyafs z olup, 45 gr/m 2 üstü olmak koflulu ile istenilen en, renk ve gramajda kesim yap labilir. Ayr ca üzerine bask yapmak da mümkündür. These spundonds are without fiber and can be cut at the required width and color with the required weight for above 45 gr/m 2. Printing on the spunbond is available. 31

34 ASTAR ve TELA ÇEfi TLER (Lining&Spunbonds) 2 renk (Beyaz / Siyah) 2 color (White / Black) Kaymay Engelleyici Astar (Anti Slip Lining) F300 ASTAR F300 Lining Kaymay engeller Anti slipping 180 cm en 180 cm width K smi görülebilir bölgelerde kullan m Used in semi-visible places 300 gr/m 2 32

35 ASTAR ve TELA ÇEfi TLER (Lining&Spunbonds) 5 renk (Bask l / Düz) 5 color (Embossed / Plain) Giydirme Astar (Clothing Lining) A130XXX ASTAR A130XXX Lining K l f sistemli döflemelerde For clothing upholstery systems Tek tarafl c rt tutan With one side velcro 2mm sünger ve tela lamineli Laminated with 2mm foam and nonwoven 150 cm en, 140 gr/m cm width, 140 gr/m 2 33

36 ASTAR ve TELA ÇEfi TLER (Lining&Spunbonds) C-STOC-XXX Koruyucu File (Protective Net) Minder veya yataklarda (sünger, visko...) kullan m Used with cushions or mattresses (foam, visco,etc ) Elyaf ile kumafl aras nda Used between fiber and fabric Elyaf n kaymas n ve köfle dönmelerini engelleyici Prevents fabric abrasion and turning at the edges of the cushions Elle veya makine ile kullan m Usage manually or with machine Dar veya genifl 15 gr/m 2 veya 30 gr/m 2 Narrow or wide 15 gr/m 2 or 30 gr/m 2 Elle kullan m Usage manually C-TRIC-XXX 15 gr/m 2 veya 30 gr/m 2 15 gr/m 2 or 30 gr/m 2 Makine ile kullan m Usage with machine 34

37 ASTAR ve TELA ÇEfi TLER (Lining&Spunbonds) Koruyucu File (Protective Net) C-RIB-020/ gr/m 2 veya 30 gr/m 2 35 gr/m 2 or 30 gr/m cm ye kadar geniflleyebilir Can be stratched up to 220 cm Tekli ve ikili yataklarda kullan m For single or double mattresses 35

38 ASTAR ve TELA ÇEfi TLER (Lining&Spunbonds) Yanmay Geciktirici Bariyer Astar (Flame Retardant Barrier Lining) DI-YAN.GEC.B.AST01 Yanmay geciktirici elyaf veya kumafla gerek olmadan BS5852 testini geçer Tested on BS5852 without any flame retardant fiber or fabric %100 pamuk %100 cotton 152 cm en, 205 gr/m 2 tip B/ cm width, 205 gr/m 2 type B/130 Kumafl ile 22 dansite tip B/130 sünger aras na döflenir Upholstered between fabric and 22 density foam type B/130 Kullan lan kumafl en az %75 do al (elyaf,yün, vs) olmal d r The fabric used has to be made of at least 75% natural fiber 36

39 ASTAR ve TELA ÇEfi TLER (Lining&Spunbonds) Hava Geçirgen Astar (Air Permeable Lining) YB-VIS.HAV.KUM renk 150 cm en, 190 gr/m 2 18 various colors 150 cm width, 190 gr/m 2 Deri minderde sünger üstü döflenir ve hava geçirgenlik sa lar With leather cushions it s upholstered on the foam and provides air permeability Minderde elyaf alternatifi bir konfor sa lar Provides a comfortable alternative to fiber in cushions Yata n hava almas n sa lar Allows air to get through the mattress Yata n yan, alt-üst k s mlar na keçe ile sünger aras na konumland r l r Positioned between the felt and the quilted fabric at the top and bottom side and also at the edges of the mattress 37

40 ASTAR ve TELA ÇEfi TLER (Lining&Spunbonds) Kaztüyü Astar (Goose Feather Lining) BS-AST6-160/60 Minder ve k rlentlerde kullan m Used with cushions and pillows 160 cm en, 83 tel 160 cm width, 83 fiber Ham Raw 38

41 ASTAR ve TELA ÇEfi TLER (Lining&Spunbonds) ÜRÜN ÜRÜN ÜRÜN ADI ÜRÜN KODU PRODUCT PRODUCT PRODUCT AMBALAJ AMBALAJ PAKETLEME GRUBU ALT PRODUCT CODE GROUP SUBGROUP NAME B R M M KTARI fiekl GRUBU PACKAGING PACKAGING PACKAGING UNIT AMOUNT ASTAR VE TELA ÇEfi TLER DÖfiEME ASTARI LINING AND SPUNBONDS UPHOLSTERY LINING ASTAR-TELA Döfleme 45 Gr Tela-30 Gr 0222-Ast Lining- Upholstery 45 Gr Spunbond- MT. TÜL 150 TOP Astar Elyafl Astar-Bej BEJ Spunbonds Lining 30 Gr F ber Upholstery MT.TULLE ROLL L n ng-be ge ASTAR-TELA Döfleme 45 Gr Tela-30 Gr 0222-Ast Lining- Upholstery 45 Gr Spunbond- MT. TÜL 150 TOP Astar Elyafl Astar-Beyaz BYZ Spunbonds Lining 30 Gr F ber Upholstery MT.TULLE ROLL L n ng-wh te ASTAR-TELA Döfleme 45 Gr Tela-30 Gr 0222-Ast Lining- Upholstery 45 Gr Spunbond- MT. TÜL 150 TOP Astar Elyafl Astar-Krem KRM Spunbonds Lining 30 Gr F ber Upholstery MT.TULLE ROLL L n ng-l.beige ASTAR-TELA Döfleme 45 Gr Tela-30 Gr 0222-Ast Lining- Upholstery 45 Gr Spunbond- MT. TÜL 150 TOP Astar Elyafl Astar-Siyah SYH Spunbonds Lining 30 Gr F ber Upholstery MT.TULLE ROLL L n ng-black ASTAR-TELA Döfleme 45 Gr Tela-50 Gr 0222-Ast Lining- Upholstery 45 Gr Spunbond- MT. TÜL 150 TOP Astar Elyafl Astar-Bej BEJ Spunbonds Lining 50 Gr F ber Upholstery MT.TULLE ROLL L n ng-be ge ASTAR-TELA Döfleme 45 Gr Tela-50 Gr 0222-Ast Lining- Upholstery 45 Gr Spunbond- MT. TÜL 150 TOP Astar Elyafl Astar-Beyaz BYZ Spunbonds Lining 50 Gr F ber Upholstery MT.TULLE ROLL L n ng-white ASTAR-TELA Döfleme 45 Gr Tela-50 Gr 0222-Ast Lining- Upholstery 45 Gr Spunbond- MT. TÜL 150 TOP Astar Elyafl Astar-Krem KRM Spunbonds Lining 50 Gr F ber Upholstery MT.TULLE ROLL L n ng-l.beige ASTAR-TELA Döfleme 45 Gr Tela-50 Gr 0222-Ast Lining- Upholstery 45 Gr Spunbond- MT. TÜL 150 TOP Astar Elyafl Astar-Siyah SYH Spunbonds Lining 50 Gr F ber Upholstery MT.TULLE ROLL L n ng-black ASTAR-TELA Döfleme 45 Gr Elyafs z 0222-Ast45.X.45 Lining- Upholstery 45 Gr Upholstery MT. TÜL 150 TOP Astar Astar-Bej BEJ Spunbonds Lining L n ng-be ge MT.TULLE ROLL ASTAR-TELA Döfleme 45 Gr Elyafs z 0222-Ast45.X.45 Lining- Upholstery 45 Gr Upholstery MT. TÜL 150 TOP Astar Astar-Beyaz BYZ Spunbonds Lining L n ng-white MT.TULLE ROLL ASTAR-TELA Döfleme 45 Gr Elyafs z 0222-Ast45.X.45 Lining- Upholstery 45 Gr Upholstery MT. TÜL 150 TOP Astar Astar-Krem KRM Spunbonds Lining L n ng-l.beige MT.TULLE ROLL ASTAR-TELA Döfleme 45 Gr Elyafs z 0222-Ast45.X.45 Lining- Upholstery 45 Gr Upholstery MT. TÜL 150 TOP Astar Astar-Siyah SYH Spunbonds Lining L n ng-black MT.TULLE ROLL ASTAR-TELA Döfleme 65 Gr Tela-30 Gr 0222-Ast Lining- Upholstery 65 Gr Spunbond- MT. TÜL 100 TOP Astar Elyafl Astar-Bej BEJ Spunbonds Lining 30 Gr F ber Upholstery MT.TULLE ROLL L n ng-be ge ASTAR-TELA Döfleme 65 Gr Tela-30 Gr 0222-Ast Lining- Upholstery 65 Gr Spunbond- MT. TÜL 100 TOP Astar Elyafl Astar-Beyaz BYZ Spunbonds Lining 30 Gr F ber Upholstery MT.TULLE ROLL L n ng-white ASTAR-TELA Döfleme 65 Gr Tela-30 Gr 0222-Ast Lining- Upholstery 65 Gr Spunbond- MT. TÜL 100 TOP Astar Elyafl Astar-Krem KRM Spunbonds Lining 30 Gr F ber Upholstery MT.TULLE ROLL L n ng-l.beige ASTAR-TELA Döfleme 65 Gr Tela-30 Gr 0222-Ast Lining- Upholstery 65 Gr Spunbond- MT. TÜL 100 TOP Astar Elyafl Astar-Siyah SYH Spunbonds Lining 30 Gr F ber Upholstery MT.TULLE ROLL L n ng-black ASTAR-TELA Döfleme 65 Gr Tela-50 Gr 0222-Ast Lining- Upholstery 65 Gr Spunbond- MT. TÜL 100 TOP Astar Elyafl Astar-Bej BEJ Spunbonds Lining 50 Gr F ber Upholstery MT.TULLE ROLL L n ng-be ge ASTAR-TELA Döfleme 65 Gr Tela-50 Gr 0222-Ast Lining- Upholstery 65 Gr Spunbond- MT. TÜL 100 TOP Astar Elyafl Astar-Beyaz BYZ Spunbonds Lining 50 Gr F ber Upholstery MT.TULLE ROLL L n ng-white ASTAR-TELA Döfleme 65 Gr Tela-50 Gr 0222-Ast Lining- Upholstery 65 Gr Spunbond- MT. TÜL 100 TOP Astar Elyafl Astar-Krem KRM Spunbonds Lining 50 Gr F ber Upholstery MT.TULLE ROLL L n ng-l.beige ASTAR-TELA Döfleme 65 Gr Tela-50 Gr 0222-Ast Lining- Upholstery 65 Gr Spunbond- MT. TÜL 100 TOP Astar Elyafl Astar-Siyah SYH Spunbonds Lining 50 Gr F ber Upholstery MT.TULLE ROLL L n ng-black ASTAR-TELA Döfleme 45 Gr Üstü-Tela 0222.Tela.BYZ Lining- Upholstery Above 45 Gr KG 1 TOP Astar Beyaz Spunbonds Lining Spuhbond-White KG ROLL ASTAR-TELA Döfleme 45 Gr Üstü-Tela 0222-TELA-RNK Lining- Upholstery Above 45 Gr KG 1 TOP Astar Renkli Spunbonds Lining Spuhbond-COLORED KG ROLL ASTAR-TELA Döfleme 45 Gr Üstü-Tela 0222-TELA-RNK3 Lining- Upholstery Above 45 Gr KG 1 TOP Astar Renkli Spunbonds Lining Spuhbond-COLORED KG ROLL 39

42 ASTAR ve TELA ÇEfi TLER (Lining&Spunbonds) ÜRÜN ÜRÜN ÜRÜN ADI ÜRÜN KODU PRODUCT PRODUCT PRODUCT AMBALAJ AMBALAJ PAKETLEME GRUBU ALT PRODUCT CODE GROUP SUBGROUP NAME B R M M KTARI fiekl GRUBU PACKAGING PACKAGING PACKAGING UNIT AMOUNT ASTAR-TELA Döfleme Bask l Döfleme Astar F125 BAS AÇIKBEJ Lining- Upholstery Upholstery MT. TÜL 100 TOP Astar 125gr Aç k Bej Spunbonds Lining Lining, Embossed MT.TULLE ROLL 125 gr L. Beige 160 ASTAR-TELA Döfleme Bask l Döfleme Astar F125 BAS GR Lining- Upholstery Upholstery MT. TÜL 100 TOP Astar 125gr Gri Spunbonds Lining Lining, Embossed MT.TULLE ROLL 125 gr Grey 160 ASTAR-TELA Döfleme Bask l Döfleme Astar F125 BAS KAHVE Lining- Upholstery Upholstery MT. TÜL 100 TOP Astar 125gr Kahve Spunbonds Lining Lining, Embossed MT.TULLE ROLL 125 gr Brown 090 ASTAR-TELA Döfleme Bask l Döfleme Astar F125 BAS KAHVE Lining- Upholstery Upholstery MT. TÜL 100 TOP Astar 125gr Kahve Spunbonds Lining Lining, Embossed MT.TULLE ROLL 125 gr Brown 160 ASTAR-TELA Döfleme Bask l Döfleme Astar F125 BAS KAHVE Lining- Upholstery Upholstery MT. TÜL 100 TOP Astar 125gr Kahve Spunbonds Lining Lining, Embossed MT.TULLE ROLL 125 gr Brown 208 ASTAR-TELA Döfleme Bask l Döfleme Astar F125 BAS KUMBEJ Lining- Upholstery Upholstery MT. TÜL 100 TOP Astar 125gr KumBej Spunbonds Lining Lining, Embossed MT.TULLE ROLL 125 gr Sand Beige 160 ASTAR-TELA Döfleme Bask l Döfleme Astar F125 BAS S YAH Lining- Upholstery Upholstery MT. TÜL 100 TOP Astar 125gr Siyah Spunbonds Lining Lining, Embossed MT.TULLE ROLL 125 gr Black 160 KAYMAYI ENGELLEY C ASTAR ANTI SLIP LINING ASTAR-TELA Kaymay Kaymay Engelleyici F300 KAY.ENG. Lining- Anti Slip Anti Slip MT. TÜL 100 TOP Engelleyici Astar Beyaz AST.BEYAZ Spunbonds Lining Lining White MT.TULLE ROLL Astar ASTAR-TELA Kaymay Kaymay Engelleyici F300 KAY.ENG. Lining- Anti Slip Anti Slip MT. TÜL 100 TOP Engelleyici Astar Siyah AST.S YAH Spunbonds Lining Lining Black MT.TULLE ROLL Astar G YD RME ASTARI CLOTHING LINING ASTAR-TELA Giydirme Giydirme Astar A130201S Lining- Clothing Clothing Lining MT. TÜL 50 TOP Astar Beyaz Spunbonds Lining White MT.TULLE ROLL ASTAR-TELA Giydirme Giydirme Astar A130203S Lining- Clothing Clothing Lining MT. TÜL 50 TOP Astar Bej Spunbonds Lining Beige MT.TULLE ROLL ASTAR-TELA Giydirme Giydirme Astar A130208S Lining- Clothing Clothing Lining MT. TÜL 50 TOP Astar Sütlü Spunbonds Lining L.Brown MT.TULLE ROLL ASTAR-TELA Giydirme Giydirme Astar A130204S Lining- Clothing Clothing Lining MT. TÜL 50 TOP Astar Siyah Spunbonds Lining Black MT.TULLE ROLL KORUYUCU F LE PROTECTIVE NET ASTAR-TELA Koruyucu Standart Dar C-STOC-015 Lining- Protective Standart Narrow KG 5 TOP File File 15 Gr/M2 Spunbonds Net Net 15 Gr/M2 KG ROLL ASTAR-TELA Koruyucu Standart Genifl C-STOC-015G Lining- Protective Standart Wide KG 10 TOP File File 15 Gr/M2 Spunbonds Net Net 15 Gr/M2 KG ROLL ASTAR-TELA Koruyucu Süper Dar C-STOC-030 Lining- Protective Super Narrow KG 5 TOP File File 30 Gr/M2 Spunbonds Net Net 30 Gr/M2 KG ROLL ASTAR-TELA Koruyucu Süper Genifl C-STOC-030G Lining- Protective Super Wide KG 10 TOP File File 30 Gr/M2 Spunbonds Net Net 30 Gr/M2 KG ROLL ASTAR-TELA Koruyucu Koruyucu C-R B-020/220 Lining- Protective Protective KG 20 TOP File File Spunbonds Net Net KG ROLL ASTAR-TELA Koruyucu Standart C-TRIC-015 Lining- Protective Standart KG 20 Ç LE File File 15 Gr/M2 Spunbonds Net Net 15 Gr/M2 KG HANK YANMAYI GEC KT R C BAR YER ASTAR FLAME RETARDANT BARRIER LINING ASTAR-TELA Yanmay Yanmay DI-YAN.GEC. Lining- Flame Flame Retardant MT. TÜL 80 TOP Geciktirici Geciktirici B.AST01 Spunbonds Retardant Barrier Lining MT.TULLE ROLL Bariyer Astar Bariyer Astar Barrier Lining HAVA GEÇ RGEN ASTAR AIR PERMEABLE LINING ASTAR-TELA Hava Visko Yatak Hava YB-VIS.HAV. Lining- Air Spacer White MT 50 TOP Geçirgen Geçirgen Kumafl KUM150BE Spunbonds Permeable MT ROLL Astar Lining KAZTÜYÜ ASTARI GOOSE FEATHER LINING ASTAR-TELA Kaztüyü Kaztüyü Astar BS-AST6-160/60 Lining- Goose Feather Goose Feather MT.TÜL 100 TOP Astar Spunbonds Lining Lining MT.TULLE ROLL 40

43 B RLEfiT R C ÇEfi TLER (Connectors) Metal Birlefltiriciler (Metal Connectors) Köfle tak mlar nda veya parçal oturma gruplar nda, koltuklar n birbirleriyle ba lant s n sa layan, alttan veya arkadan ba lanabilen metal birlefltiriciler IP S / IP BS Metal connectors which are used to connect the parts of the corner seating groups from the bottom or the rear PS-S SV-SM662D SV-SM BAGL.UNITE Masa ve koltuklarda ahflab n torna ayaklara ba lant s için kullan lmaktad r. It s used to connect the wood to the legs of the tables or armchairs 41

44 B RLEfiT R C ÇEfi TLER (Connectors) Plastik Birlefltiriciler (Plastic Connectors) IP adet plastik parçadan oluflur Consists of 3 plastic part 90 o dönebilir Turnable 90 o IP S 2 difli, 1 erkek plastik parçadan oluflur Consists of 2 female and 1 male plastic part 42

45 B RLEfiT R C ÇEfi TLER (Connectors) ÜRÜN ÜRÜN ÜRÜN ADI ÜRÜN KODU PRODUCT PRODUCT PRODUCT AMBALAJ AMBALAJ PAKETLEME GRUBU ALT PRODUCT CODE GROUP SUBGROUP NAME B R M M KTARI fiekl GRUBU PACKAGING PACKAGING PACKAGING UNIT AMOUNT B RLEfiT R C ÇEfi TLER METAL B RLEfiT R C CONNECTORS METAL CONNECTOR BiRLEfiTiRiCi Metal Metal PS-S CONNECTOR Metal Metal SET 50 PAKET Birlefltirici Birlefltirici Connector Connector SET PACKAGE BiRLEfiTiRiCi Metal Ba lant 0506-BAGL.UNITE CONNECTOR Metal Connector SET 1 PAKET Birlefltirici Ünitesi Connector Unit SET PACKAGE BiRLEfiTiRiCi Metal Metal P BS CONNECTOR Metal Metal ADET 50 KOL Birlefltirici Birlefltirici Connector Connector PIECE CARTON BiRLEfiTiRiCi Metal Metal Birlefltirici IP PS CONNECTOR Metal Metal ADET 50 KOL Birlefltirici çin Plaka Connector Connector Plate PIECE CARTON BiRLEfiTiRiCi Metal Köfle Kilidi SV-SM650 CONNECTOR Metal Corner ADET 100 KOL Birlefltirici Connector Connection PIECE CARTON BiRLEfiTiRiCi Metal Metal SV-SM662D CONNECTOR Metal Metal ADET 100 KOL Birlefltirici Birlefltirici Connector Connector PIECE CARTON PLAST K B RLEfiT R C PLASTIC CONNECTOR BiRLEfiTiRiCi Plastik Plastik IP CONNECTOR Plastic Plastic SET 100 KOL Birlefltirici Birlefltirici Connector Connector SET CARTON BiRLEfiTiRiCi Plastik Plastik IP S CONNECTOR Plastic Plastic SET 100 KOL Birlefltirici Birlefltirici Connector Connector SET CARTON 43

46 PROF L & PANELLER (Profiles & Panels) Sentetik Profiller (Synthetic Profiles) DL-MB XXX Modüler mobilya ve/veya koltuk kanape kenarlar nda kullan m Used with modular furniture and/or on the edges of armchair and sofa Çok çeflitli renk ve modellerde Various colors and models 2,9 metrelik boylar halinde Sold as pieces of 2,9 meter lenght 44

47 PROF L & PANELLER (Profiles & Panels) ÜRÜN ÜRÜN ÜRÜN ADI ÜRÜN KODU PRODUCT PRODUCT PRODUCT AMBALAJ AMBALAJ PAKETLEME GRUBU ALT PRODUCT CODE GROUP SUBGROUP NAME B R M M KTARI fiekl GRUBU PACKAGING PACKAGING PACKAGING UNIT AMOUNT PROF L VE PANELLER SENTET K PROF LLER PROFILES AND PANELS SYNTHETIC PROILES PROFiL Sentetik Sentetik Profil DL-6036 PROFILES & Synthetic Synthetic METRE 72,5 KOL PANEL Profil PANELS Profiles Profile METERS CARTON PROFiL Sentetik Sentetik Profil DL-6045 PROFILES & Synthetic Synthetic METRE 72,5 KOL PANEL Profil PANELS Profiles Profile METERS CARTON PROFiL Sentetik Sentetik Profil DL-MB 552 PROFILES & Synthetic Synthetic METRE 98,6 KOL PANEL Profil PANELS Profiles Profile METERS CARTON PROFiL Sentetik Sentetik Profil DL-MB 5915-M20 PROFILES & Synthetic Synthetic METRE 104,4 KOL PANEL Profil PANELS Profiles Profile METERS CARTON PROFiL Sentetik Sentetik Profil DL-MB 6015 PROFILES & Synthetic Synthetic METRE 72,5 KOL PANEL Profil PANELS Profiles Profile METERS CARTON PROFiL Sentetik Sentetik Profil DL-MB 6015-M20 PROFILES & Synthetic Synthetic METRE 72,5 KOL PANEL Profil PANELS Profiles Profile METERS CARTON PROFiL Sentetik Sentetik Profil DL-MB 6031 PROFILES & Synthetic Synthetic METRE 72,5 KOL PANEL Profil PANELS Profiles Profile METERS CARTON PROFiL Sentetik Sentetik Profil DL-MB 7356 PROFILES & Synthetic Synthetic METRE 52,2 KOL PANEL Profil PANELS Profiles Profile METERS CARTON PROFiL Sentetik Sentetik Profil DL-MB 8368 PROFILES & Synthetic Synthetic METRE 40,6 KOL PANEL Profil PANELS Profiles Profile METERS CARTON PROFiL Sentetik Sentetik Profil DL-MB-K 6615 PROFILES & Synthetic Synthetic METRE 78,3 KOL PANEL Profil M20 PANELS Profiles Profile METERS CARTON 45

48 F T L VE PROF L ÇEfi TLER (Upholstery Accessories-Cord-Profiles) Döfleme Aksesuarlar (Upholstery Accessories) O Çivili fierit Bant Tack strip O O Dikifl teli Plygrip nce kumafl ve deriler için For thin fabric and thin leather Dikifl teli Plygrip Deri ve kal n kumafllar için For leather and thick fabric O Klapa dübeli Dowel 46

49 F T L VE PROF L ÇEfi TLER (Upholstery Accessories-Cord-Profiles) Döfleme Aksesuarlar (Upholstery Accessories) MO-G-SPREY Giydirmede kolayl k sa lar Facilitates clothing Giydirme esnas nda elyaf n toparlanmas n engeller Prevents the abrasion of fiber while clothing Giydirme süresini k salt r Reduces the time of clothing Kumafl n elyafl süngere daha rahat ve kolay oturmas n sa lar Provides the fabric to fit easier on the fiber laminated with foam Koku içermez Fragrance free Uçucudur Volatile fl gücünü azalt r Reduces work force Üretim maliyetinde tasarruf sa lar Provides cost saving 47

50 F T L VE PROF L ÇEfi TLER (Upholstery Accessories-Cord-Profiles) Döfleme Aksesuarlar (Upholstery Accessories) TP-GER.BANTI.XXX Tek tarafl gergi bantlar (Tufting tapes with one end) mm aras boylarda (Length between mm) Beyaz Siyah (White Black) Kullan m alan : Kanapeler (Application area: Sofas) Çift tarafl gergi bantlar (Tufting tapes with two ends) mm aras boylarda (Length between mm) Beyaz - Siyah (White - Black) Kullan m alan : Yatak (Application area: Mattress) O lmek ipli i - 1 bobin= 1300 mt Loop thread - 1 bobbin = 1300 mt O222-MUMLU P-XXX Çektirme ipli i mumlu (Beyaz-siyah) - 1 bobin = 400 mt Loop thread (White black) - 1 bobbin=400 mt 48 O Zigzag yay ba lant lasti i (1 kg=445 adet) S spring lastic (1 kg=445 pcs) O Kanca / Toggle

RESPIRATORY PRODUCTS. supporting healthy life SOLUNUM ÜRÜNLER

RESPIRATORY PRODUCTS. supporting healthy life SOLUNUM ÜRÜNLER RESPIRATORY PRODUCTS supporting healthy life SOLUNUM ÜRÜNLER supporting healthy life About Us / Hakk m zda HISTORY The company was formed in 1996, initially specialising in Anasthesiology. Plasti-med has

More information

Part No. Dimensions. Reservoir Capacity 2 gallon, stainless steel 3 gallon, stainless steel. Pump Capacity

Part No. Dimensions. Reservoir Capacity 2 gallon, stainless steel 3 gallon, stainless steel. Pump Capacity Best Welds, Comfort Vendor Code: BWS, COM Welding Accessories 6 Tungsten Grinder / Coolers / Cable Covers Neutra Portable Tungsten Grinder 110 volt grinder Coolant-containing/dust-receiving bottle. Carrying

More information

ngilizce-türkçe above ground - air quality

ngilizce-türkçe above ground - air quality above ground - air quality above ground abrade abrasion abrasive abrasive (adj) absolute (adj) absolute filter absolute roughness absorb (vb) absorbate absorbent absorber absorber area absorptance absorption

More information

USER MANUAL LOGOSOL PH260 USER MANUAL IN ORIGINAL FORMAT. ARTICLE NO: 0458-395-0170

USER MANUAL LOGOSOL PH260 USER MANUAL IN ORIGINAL FORMAT. ARTICLE NO: 0458-395-0170 USER MANUAL USER MANUAL IN ORIGINAL FORMAT. ARTICLE NO: 0458-395-0170 LOGOSOL PH260 Read through the user manual carefully and make sure you understand its contents before you use the planer/moulder. This

More information

How to make your own equipment Page 1

How to make your own equipment Page 1 HOW TO MAKE YOUR OWN ARCHERY EQUIPMENT How to make your own equipment Page 1 Contents: How to:- 1. Make your own bow handle (riser).... Page 3 2. Make your own bow limbs.... Page 6 3. Make your own string....

More information

Industrial Automation. Building a Smarter Unified Business Industrial Infrastructure from Enterprise to Plant

Industrial Automation. Building a Smarter Unified Business Industrial Infrastructure from Enterprise to Plant Industrial Automation Building a Smarter Unified Business Industrial Infrastructure from Enterprise to Plant Streamline operations. Enhance safety. Improve productivity. When you are updating existing

More information

Selection guide. Electrostatic Powder Coating Solutions

Selection guide. Electrostatic Powder Coating Solutions Selection guide Electrostatic Powder Coating Solutions SAMES Technologies reserves the right to modify the equipment presented in this catalogue and their specifications without notice. No part of this

More information

C O N V E Y O R C O M P O N E N T S C H A I N S B E L T S B E A R I N G S

C O N V E Y O R C O M P O N E N T S C H A I N S B E L T S B E A R I N G S C O N V E Y O R C O M P O N E N T S C H A I N S B E L T S B E A R I N G S January 2009 Issue 6 Valu Guide Brackets The Ultimate in Adjustability and Cost Savings Valu Guide brackets are part of a family

More information

Photo All-In-One. Quick Start Guide. series

Photo All-In-One. Quick Start Guide. series Photo All-In-One Quick Start Guide series Getting Help from Canon Help Us Help You Better Before you contact Canon, please record the following information. Serial Number (located on the inside of the

More information

ZERO-POINT-SYSTEMS CLAMPING. SCREWING. LOCKING.

ZERO-POINT-SYSTEMS CLAMPING. SCREWING. LOCKING. ZERO-POINT-SYSTEMS CLAMPING. SCREWING. LOCKING. Catalogue 2015/2016 Company history 1890 Company founded as a lock manufacturer by Andreas Maier. 1920 Product range extended to include spanners. 1928 Production

More information

KE-430FX KE-430FS BE-438FX

KE-430FX KE-430FS BE-438FX KE-430FX KE-430FS BE-438FX INSTRUCTION MANUAL Please read this manual before using the machine. Please keep this manual within easy reach for quick reference. ELECTRONIC DIRECT DRIVE LOCKSTITCH BAR TACKER

More information

02-05 06-09 10-13 14-16 17-20 21-23 24-26 27-33 34-35 36 37-39 40 41 42-43 44-50 51 52 53-54 55 56 57 58 59-64 ZEMÝN VE MERDÝVEN PROFÝLLERÝ PROFILES FOR FLOORS & STAIRCASE KAPAK PROFÝLLERÝ PROFILES FOR

More information

GENERAL CATALOGUE ANY SHAPE YOU DESIRE WITH THE BEST STEEL WIRE

GENERAL CATALOGUE ANY SHAPE YOU DESIRE WITH THE BEST STEEL WIRE GENERAL CATALOGUE ANY SHAPE YOU DESIRE WITH THE BEST STEEL WIRE ANY SHAPE YOU DESIRE WITH THE BEST STEEL WIRE GENERAL CATALOGUE EDITION 7.0 February 2013 UNI EN ISO 9001:2008 Reg. No: 280-A INDEX COMPANY

More information

Discover quality products from a. partner you can trust Direct Supply

Discover quality products from a. partner you can trust Direct Supply Discover quality products from a partner you can trust Direct Supply Quality you can count on from the Direct Supply family of brands h. f. i. With over 25 years of experience, Direct Supply is your trusted

More information

Question Bank Metal Trades Technology

Question Bank Metal Trades Technology Question Bank Metal Trades Technology Table of Contents Question Bank Metal Trades Technology...1 MATERIALS...1 BENCH WORK...11 MACHINE TOOLS, GENERAL...26 MACHINE ELEMENTS...36 BRAZING AND WELDING...64

More information

Rigid Fluid Lines Tubing Materials Material Identification 7-1

Rigid Fluid Lines Tubing Materials Material Identification 7-1 Aircraft fluid lines are usually made of metal tubing or flexible hose. Metal tubing (also called rigid fluid lines) is used in stationary applications and where long, relatively straight runs are possible.

More information

Design Products Materials Systems Installation. Acoustical Products and Systems for Noise Control. www.inc-noise.com

Design Products Materials Systems Installation. Acoustical Products and Systems for Noise Control. www.inc-noise.com Design Products Materials Systems Installation Acoustical Products and Systems for Noise Control 800-954 954-1998 www.inc-noise.com ABOUT INC Industrial Noise Control, Inc. (INC) has been focused on providing

More information

Compacted Road Base and Subbase Soils

Compacted Road Base and Subbase Soils Compacted Road Base and Subbase Soils INTRODUCTION When highway or railway earthworks, bases, subbases and dams are constructed and subgrades are prepared, it is necessary to compact the material mechanically,

More information

SKINTOP SILVYN FLEXIMARK

SKINTOP SILVYN FLEXIMARK Lapp Cable Guide U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart, Germany Tel. +49(0)711/78 38-01 Fax +49(0)711/78 38-26 40 www.lappgroup.com Contents The Lapp Group: At Your Service 2 Brand

More information

Classroom Design Guide

Classroom Design Guide Classroom Design Guide University Classrooms Space Management http://cfo.asu.edu/fdm-ucl-space-mgmt UCL-SpaceMgt@asu.edu 1. INTRODUCTION... 4 2. DESIGN REVIEW AND APPROVAL... 5 2.1. Approvals... 5 2.2.

More information

Vermes, The Netherlands, 2014

Vermes, The Netherlands, 2014 Collection by Vermes, The Netherlands, 2014 1 About Vermes bv Vermes bv was founded in 1948 in Amsterdam, the Netherlands. As a third generation family business, the company has grown rapidly and is now

More information

PHILOSOPHY... 5 ELLUS FIVE (5) - WELCOME ON BOARD... 6

PHILOSOPHY... 5 ELLUS FIVE (5) - WELCOME ON BOARD... 6 2 WELCOME TO THE SOL TEAM!... 4 ABOUT SOL... 5 PHILOSOPHY... 5 ELLUS FIVE (5) - WELCOME ON BOARD... 6 ELLUS FIVE (5) - THE PROJECT... 6 ELLUS FIVE (5) - MATERIALS... 7 ELLUS FIVE (5) - TECHNICAL DATA...

More information

Helping to make your home more Energy Efficient

Helping to make your home more Energy Efficient Helping to make your home more Energy Efficient Energy efficiency makes Good sense Good Energy s mission is to make it easy for people who are concerned about climate change to make a difference. An easy

More information

Getting the Most out of the Festool Multifunction Table

Getting the Most out of the Festool Multifunction Table Getting the Most out of the Festool Multifunction Table by Jerry Work Table of Contents: Introduction Set up - How the various components work together Building the large MFT Squaring, clamping and work

More information

Slides and Drawers. The right collection

Slides and Drawers. The right collection Slides and Drawers The right collection 1Technical Details Drawer Runners Carrying capacity Kg. Static load Dynamic load Pag. 01 Concealed Runners Excel N Excel N Excel N Excel N650 Excel N Excel PlugIn,

More information

Valu Guide Sheaths. Valu Guide Inserts. Optional Valu Guide Inserts. Typical Properties of Valu Guide Rail. and Hardware.

Valu Guide Sheaths. Valu Guide Inserts. Optional Valu Guide Inserts. Typical Properties of Valu Guide Rail. and Hardware. 14 gauge stainless steel The Original, Long Life Sanitary Guide Rail Valu Guide rail incorporates two outstanding materials: stainless steel and UHMW. The 14 ga. stainless steel sheath provides rigid streamlined

More information

ENHANCEMENT OF POH INTERVAL FROM 12 TO 18 MONTHS FOR ICF DESIGN COACHES

ENHANCEMENT OF POH INTERVAL FROM 12 TO 18 MONTHS FOR ICF DESIGN COACHES 1 Hkkjr ljdkj GOVERNMENT OF INDIA jsy ea=ky; MINISTRY OF RAILWAYS dsoy dk;zky;hu mi;ksx gsrq (For Official Use Only) ENHANCEMENT OF POH INTERVAL FROM 12 TO 18 MONTHS FOR ICF DESIGN COACHES CAMTECH/2008/Coach-POH/1.0

More information

TUR ZM Ç N NG L ZCE-II

TUR ZM Ç N NG L ZCE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2995 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1948 TUR ZM Ç N NG L ZCE-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür YILDIRIM (Ünite 1, 3, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Ali MERÇ (Ünite 2, 5, 6, 8) Editör

More information

Transport NSW TWO DOOR CITY BUS - BUS SPECIFICATION. Outer and Metropolitan Bus System Contract (O/MBSC) November 2010

Transport NSW TWO DOOR CITY BUS - BUS SPECIFICATION. Outer and Metropolitan Bus System Contract (O/MBSC) November 2010 www.transport.nsw.gov.au Transport NSW TWO DOOR CITY BUS - BUS SPECIFICATION Outer and Metropolitan Bus System Contract (O/MBSC) November 2010 Sydney Region: Transport NSW Transport Services Division Level

More information

DINOSAURIER-BLASTING TECHNIQUES

DINOSAURIER-BLASTING TECHNIQUES DINOSAURIER- S DINOSAURIER CABINETS -Dry blasting cabinets for cleaning, removing rust, fat, carbon, roughness, ridges, refining, condensing, polishing, making surfaces matt, stabilising etc. (Industry

More information