ก 506 Version 3.10 ก ก!!"! ก # $ % "& 2552

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ก 506 Version 3.10 ก ก!!"! ก # $ % "& 2552"

Transcription

1

2 ก 506 Version 3.10 ก ก ก 2552

3 ก 506 Version 3.10 ก 1 ก ,000 ก ก ก ,

4 กก ก ก ก ก Epidem ก 506 Dos ก ก ก ก Microsoft Access 2003 ก Epi Info ก 506 ( Version ก R506) ก ก ก ก ก 2549 ก กก ก TPN ก 506 ก 2549 ก 506 ก Epidem, Epiprow, HCIS 506 ก Epidem ก 506 ก ก 506 Epidem ก 506 Run Windows ก ก ก ก ก ก ก Excel power point ก ก.MDB source code ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2552

5 ก ก ก ก - Set - ก Set (..) 1 2 ก ก 2 ก ก MS Access 2 ก Short Cut ก ก.. 4 ก ก ก 6 ก ก ก 7 ก ก 8 ก - ก Addrcode 9 - ก ก Addrcode 10 - ก ก ก 14 - ก Epidem 17 - ก. (structure Epidem) VEpiprow 20 - ก ก...HCIS ก ก 21 - ก... ก 23 - ก E E ก 28

6 ก 32 - ก ก 34-2 ก 36 ก - ก ก ก ก 42 ก 43 ก - Epidem ก ก... office 46 - ก... hospital E0 E ก ก ก 53

7 - ก ก 54 - ก 58 - ก 63 - ก PowerPoint 64 - ก Microsoft Word 65 - ก 66 - ก ก 79 ก ก - ก 82 - ก 84 - ก 88 - ก ก ก 5 89 Epidem, ก ก ก EPE0 100 ก update ก Version ก ก ก Windows Vista 103 ก ก ก ก.DBF 103 ก ก. 104

8 1 ก ก 506 Version 3.10 ก 506 MS Access Version 2003 ก ก ก ก ก ก MS Access ก ก Source Code ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 506 ก ก 506 ( ก ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก - (RAM) 256 MB - ก Windows XP Vista ก Microsoft Office Version ก Epi_Info for Windows ก ก ก Set กก 800 * Set ( ก ) ก Set Mouse Desktop ก ก Shortcut 1. ก Properties 2. ก Settings 3. Mouse Screen Resolution กก 800 * 600

9 2 ก Set ( ก ) 1. ก Start. control panel 2. ก Regional ans language Options 3. ก ก Regional Options ก ก ก Thai 4. ก ก Advanced ก ก ก Thai 5. ก Apply ก ก ก ก Copy Directory R506 ก CD C:\ ก 506 Version 102 Rename C:\R506 C:\R506_old ก Copy R506 Version C: ก ก Microsoft Access ก ก 506 กก ก ก 506 ก Microsoft Access ก ก ActiveX control

10 3 ก Register ก ก File File CD C:\R506 ก ก File ก.OCX file 4 file ActiveX control ก ก ก ก (Macro) ก (Security) Microsoft Access ก ActiveX control Set ก ก Shortcut ก ก ก (LOW) ก ก

11 4 1. ก Files ProgR506.MDB ก sent to ก Desktop (Create Shortcut) ก Shortcut Desktop 2. ก Shrortcut ก Rename ก ก Shortcut ก Properties ก Change Icon ก ก.. Key ก 506 ก ก ก ก Key.. Key Data.. ก ก ก.. ก

12 5 ก ก Double ก Shortcut ก ก 2. ก ก Path MSACCESS.EXE ก C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\MSACCESS.EXE ก ก 506 ก Microsoft Access 2003 ก Files Msaccess.exe ก ก Path C:\Program Files\Microsoft office\office11\msaccess.exe MSACCESS.EXE ก 506 Key ก Microsoft Office ก ก Path ก ก Files MSACCRSS.EXE Path ก ก ก Microsoft Access 2 Version Access 97 ก Access 2003 Path ก ก ก ก Browse ก Path ก ก Browse ก Path ก Microsoft office Access 2003 ก MSACCESS.EXE ก Open

13 6 ก ก Save ก ก ก ก save ก ก OK ก ก ก ก ก ก 3. ก.. ก Key ก ก Key Data ก ก ก 506 ก ก Click ก ก Click ก ก ก ก Click OK

14 ก ก ก ( ก 506 Version 102) ก 506 ก ก Epidem Vepiprow ก ก ก ก ก 506 ก... ก file Fox Excel ก File.DBF 4 File ก (Ampur.dbf, Tumbon.dbf, mooban.dbf, hserv.dbf) Ampur.dbf Tumbon.dbf Mooban.dbf Hserv.dbf Codeam 2 ก (Character) A2 (Character) Pop ก Codetm 4 ก (Character) A2 (Character) Pop ก Codevl 6 ก (Character) A2 (Character) Pop ก Codehs ก 6 ก (Character) Name ก (Character) (Number) (Number) (Charecter) File 4 File copy C:\R506\codeepidem ก Epidem ก ก epidem copy Ampur.dbf, Tumbon.dbf, mooban.dbf, hserv.dbf C:\R506\codeepidem 4 file ก ก Epidem ก... ก ก ก ก ก ก 5.,,. 3 ก ก ก ก ก ก Office ก ก ก ก ก ก ก.. ก ก ก ก ก 506 7

15 ก ก 8

16 9 ก ก ก ก 1. ก กก key ก ก ก 506, Epidem, Vepiprow ก ก ก ก Epidem, Vepiprow, ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก ก 506 ก 2 1. ก 506 addrcode 2. ก 506 ก addrcode 2 ก key ก 506 ก ก - ก 506 addrcode key dropdown ก key 8 ก

17 10 - ก 506 ก addrcode ก ก กก key 8 ก ก ก Version ก 3.3 ก key ก ก ก 2 Click ก E0./. ก ก ก ก ICD10 ก ก ก ก ก.506 ก E1./. ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก " ", " "

18 11 ก ก 13 ก ก ก ก Link ก ก HN ก ก '-' ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก / / ก ก ก ก 3 ก ก ก 1 ก (1) (2) ก ก 1 ก (1) (2) (3) (4) (5) Click ก ก ก 1 ก ก 1 8 (1) (2) / ก / (3) (4) (5) ก (6) (7) (8) กก 1 ก ก ก 1 ก (1) (2) ก (3) ก ก ก ก ก " "

19 12 ก ก ก ก กก ก ก addrcode ก ก 8 ก ก ก addrcode click dropdown ก ก ก 506 / ก ก ก 1 ก (1) (2). (3) ก ก Mouse กก (1) ก (2) ก (3), ก ก (4) (5) (6) ก (7), (8) (9) (10) (11) / (12) (13) ก (14) (15) ก /. ก ก ก ก / / ( / / ). ก ก / / ( / / ) ก ก ก 1 ก.506 (1).. (2).. (3).. (4) ก ก (5). (6).. ก ก.

20 13 (7) ก/.. ก (8) ก ก. = 1,. = 2,. = 3, = 5,. = 5 Key ก ก ก Hserv ก ก ก.. ก ก ก ก ก ก Key ก ก. ก ก 1 ก.506 (1) ก (2) (3). ก ก 1 ก.506 (1) (2) (3) ก (4) = 2 ก ก ก ก / / ( / / ) ก ก ก / / ( / / ) ก ก ก ก ก - Enter Enter ก ก ก Record ก ก - ก ก ก ก ก ก ก - ก ก ก ก ก ก ก ESC Mouse Click Close ก ก ก 506

21 14 ก 507 ก ก 507 Record ก ก ก E0 ก Record ก click E0 ก ก ก click E0 = 2 ก ก ก ก ก ก ก Click Close ก Click Delete Record Record E0 ก Delete Record ก ก ก ก ก ก ก ก ก click ก ก ก ก ก ก Mouse Click ก ก ก

22 15 ก ก ก กก 1. ก ก 2. ก ก กก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ( ก ก ก ก ก ก ก ก ) ก ก Set ก ก ก ก Update ก ก ก ก ก Update ก ก ก ก ก ก ก ก ( Update ก ก ก ก ก ก 1 ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก - ก ก ก ก ก

23 - ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ) 16 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

24 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก กก ก ก ก ก ก ก ก ) 17 ก Epidem 2 ก ก ก ก ก ก Epidem ก ก 506 ก file ก ก Epidem 2549.dbf zip ก zip ก ก file Epe02549.dbf ก ก ก ก Epidem ก ก ก Browse ก ก ก ก ก

25 18 ก OK ก ก OK ก E0 ก ก ก OK Ok V.4 Ok ก V. ก 4 ก ก Epidem Version ก OK ก V. ก 4 Version 4.01 ก OK ก V.4 ก ก ก ก record ก OK ก ก

26 ก. (Structure Epidem) ก ก ก 1. ก ก ก 506 ก ก Epidem File ก ก.zip.DBF 2. ก ก File Structure Epidem File.DBF ( ก ก ก ก ) 19 Browse ก ก OK ก E0 ก ก ก update ก ก ก ( ก 506 E0 ก ก ก ) ก ก Epidem Version ก ก V. ก 4 Version 4.01 ก ก V.4 ก ก file Ep2main.dbf ก ก V. ก 4

27 20 VEpiprow กก ก ก Epidem VEpiprow ก ก ก 506 ก VEpiprow ก ก ก ก ก ก... HCIS ก ก ก HCIS ก ก ก ก ก ก ก File ก Ep2main.dbf Key ก ก ก ก ก HCIS ก ก ก ก OK ก ก ก ก ก HCIS ก ก ก ก ก ก 01 ก ก ก ก 506 ก

28 21 ก EPE0 ก ก 506 ก ก... ก ก ก Browse ก EPE02549.dbf ก OK.dbf.txt ก OK.txt ก E0 E0 ก OK ก ก ก ก ก ก ก 506 ก. ก structure ก ก ก ก ก ก (ก ก ก ก ก ก ก ) 2. ก ก Browse ก ก ก ก ก.dbf.txt.dbf ก.dbf.txt ก.txt

29 22 ก ก ก ก ก Folder C:\R506\EPSEND\ A011.DBF ( 01 1) 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก E0 1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

30 23 6. ก ก ก ก ก ก ก E0 ก ก... ก ก... ก 1. ก ก

31 24 2. ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก 1 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก ก ก Drive ก ) ก P A E0 ก ก 1 20 ก ก 1 20 ก ก ก ก Drive C:\R506\EPSEND ก P3051_1_20 ก ก ก ก ก ก ก ก.dbf.txt ก.dbf ก.dbf ก.txt ก.txt ก Drive ก ก OK

32 25 5. ก ก ก ก ก ก ก 6. ก Drive ก ก ก Drive ก ก C:\R506\EPSEND ก ก ก... ก 506 ก ก ก 506 ก ก ก ก File ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก... ก E0 ก ก ก ก Drive ก C:\R506\epsend ก ก Drive ก File ( File ก ก ก P A R File ก PR01To06 File AR01To06) ก ก.dbf ก.txt ก ก ก ก ก

33 26 Refer ก ก E0 ก E0 ก ก.dbf ก.txt ก 506 ก ก ก ก ก ก ก ก... ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (print preview) ก ก ก ก ก

34 27 E0 E1 E0 E1 ก ก ก ก ( ) ก ก file MS.Excel ก ก C:\R506\Report

35 28 ก ก E1 ก ก ก E1 ก ก ก Record ก ก ก ก ก ก ก ก ก E0 ก ก 2 ก Field Hserv ก Field Addrcode ก ก 507 EPE0 ก ก MS Access ก... ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 506 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก /1/ /12/2549 ก ก Word ก Excel C:\R506\Report\ ก ก +.. ก ก word ก.RTF ก ก Excel ก.xls

36 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

37 30 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Excel ก

38 ก ก ก ก ก ก ก ก word ก C:\r506\reported 31 ก ก ก

39 32 (Datereach) ก ก ก 2552 ก ก ก ก Mouse ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก word excel ก C:\R506\Report ก (STI) ก ก ก ก ก ก ( ก ) ก ก ก ก ก ก

40 33 ก ก ก ก - Median Median - ก 2 ก Spot Map ก 54 ก ก ก 82 ก ก ก ก ก ก ก ก

41 34 ก ก ก 0 ก 1. ก ก ก 2. ก ก ก ก ก 2.1 ก / ก / ก (ก ก ก ) 2.2 ก ก ก ก 01 ( 81 ( ) ก ก ก (26,27,66), (04,05,06), (07,08,09), ก (28,29), (21,22), ก (10-13, 69-70), ก (25,53) (32,33,34)

42 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2.4 ก ก ก ก ก ก ก ก /01/2550 ( ก ก ก ก ก ) 2.5 ก ก ก ก ก 3. ก Export Word 2 ก ก ก ก ก 3.1 Export Word ก ก ก Export To Word ( ก ก) ก ก ก ก Microsoft Word ก ก ก ก Copy ก ก ก Microsoft Excel ก ( Microsoft Excel copy ก Tbltotal.xls C:\R506\Report) ก ก ก ก ก ( ก ก ) ก ก ก Microsoft Word Excel copy ก ก Excel Word

43 ก ก ก ก ก ก Export to word ( ก ก) ก File ก C:\R506\Report\ ก ก ก Microsoft word ก ก ก ก ก ก กก ก ก กก ก ก Excel ก Copy 2 ก ก ก ก ก (Early Detection) ก ( 506) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Threshold) ก ก กก ก ( ) ก 2 ก ก 1 ก 2 ก ก 1 1 admitted

44 ก (SRRT) ก 37

45 38

46 ก ก ก 2 ก 2. ก 2.1 ก 2.2 ก ก (SRRT) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2.3 ก ก Set 2.4 ก ก ก ก ก ก ก ก SRRT ก 2.5 ก ก ก ก ก ก (SRRT) ก ก ก ก UPDATE DATA ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ) ก ก ก Excel ก Export to excel ก ก Excel ก C:\R506\Report

47 40 ก Excel ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2. SRRT ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

48 41 ก. 1. ก ก. CUP ก 2. ก ก CPU ก ก htum_name ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

49 42..../PCU/CUP..../PCU/CUP ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

50 43 ก ก Organism Influenza Influenza A (H1N1) 2009 Influenza organism ก ก ก ก ก ก ก ก... Epidem ก ก ก ก Epidem copy file ampur.dbf, tumbol.dbf, mooban.dbf, hserv.dbf c:\epidem\data c:\r506\codeepidem ก 4 file ก ก file epidem ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

51 44 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ,950107,950108,950109,950110,950111,950112,950113, ก ก ก 506

52 45 3. ก ก ก ก 506 ก ก (ADDRCODE) 506 ก ก ก ก ก ก 506 ก ก 506 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

53 46 ก ก ก... Office ก ก ก ก ก ก Office ก ก Hospital Hospital. ก. ก ก ก ก Office ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Hospital ก ก ก ก... Hospital ก

54 47 ก... Hospital ก ก Hospital ( ก ก ก... Office) ก ก ก ก Mouse ก ก ก ก ก ก ก ก ก 91 ก ก. ( 12, 13, 17, 52, 32, 33, 34, 35, 37) ก (32) (33) (34) (35) (37) ก ก ก ก (12) ก (13) ก (17) (52) ก ก ก ก Record ก ก 1 Record ก ก Record ก

55 ก Rabies (42) (14) STI (ก 37, 38, 39, 40, 41, 79, 80, 81) ก (47) ก ก ( 42) (Field Result <> 2) ก ก ( 14) (Field Result = 2) ก STI ( 37 41, 79 81) (Field Result = 2) กก ก ( 47) (Field Result = 2) ก ก ก 60 ก ก Cholera (01) ก (19) (20) Diphtheria (23) ก (35) (36) Kala azar (68) Trichinosis (46) AFP (65) AEFI (78) ก ก ก ก ก ก ก (21, 22) ก (26, 27, 66) ก 1 ก ก ก ก (53) > 1 (60) <10 กก ก (64) < 15 AFP(65) > 15 ก ก 22, 21 ก 66, 27, 26 ก ( ก 10 ) 64 กก ก Pneumoconiosis ( ก 15 ) 53 ก ก ก ก ( กก 28 ) 65 AFP กก 15 ก ก ก ก ก ก ก (25, 53) ก ก ก. (64) Disease = ก ก ก ก (Field Type 2) Disease = 64 Hospital = 5 ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก 1 ก ก ก ก ก ก 48

56 49 ก addrcode ก 8 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 507 ก EPE0 ก Hserv ก 8 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 507 ก EPE0 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Field ก ก ก (agey agem aged) (agem) > 11 กก 11 ก ก (metropol) 0 3 ก (hospital) 0 ก ก (occupat) 0 11 (marietal) 0 5 ก (sex) (race) 0 ก 1

57 ก ก ก ก Epidem ก ก ก ก ก 1 Record ก ก ก ก Record ก ก Delete 1 Record ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 Record ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 Record ก ก ก Epidem 00 ก ก ก ก ก ก Epidem ก ก ก ก ก ก ก Epidem ก ก ก ก ก ก ก ก record Sex ก ก ก ก ก 3 กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก 1 ก ก ก 2 1 กก 1 ก Record 1 2 ก 3 ก ( ก ) ก ก ก ก file ก ก ก ก 50

58 51 ก ก ก c:\r506\data_error\check_.xls file ก ก excel sheet excel sheet ก ก sheet ก ก ก ก ก ก 507 EPE0 ก ก

59 ก Sheet Dup_name 12,13,17, 52, 32, 33, 34,35, 37 Wrong_result ( 42) ( 14) STI ( 37 41, 79 81) ก ( 47) Ds_invest ก Cholera (01) ก (19) (20) Diphtheria (23) ก (35) (36) Kala azar (68) Trichinosis (46) AFP (65) AEFI (78) Wrong_age 22, 21 ก 66, 27, 26 ก ( ก 10 ) 64 กก ก Pneumoconiosis ( ก 15 ) 53 ก ก ก ก ( กก 28 ) 65 AFP กก 15 Death Wrong_mooban Wrong_hserv Datesick_dup ก ก ก Datedefine_dup ก ก ก ก ก ก Dsname_dup ก Over_date ก ก E0 E1 52 E0 E1 ก 506 ก ก ก ก E0 E1 Record ก E0 ก ก E0 E1 ก ก E0 ก E0 ก E0 ก ก ก E0 ก 2

60 53 ก ก ก ก Computer ก ก ก ก กก Drive ก ก ก ก ก ก ก.. Epe Epe02550 ก ก ก Drive ก ก ก ก 2550 ก ก C_mooban2550 ก drive ก ก ก

61 54 ก ก ก ก ก ก ก ก Key 506 ก Epi map ก ก ก Epi Info ก Epi Info ก ก (CDC) (Public Domain) ก ก ก ก ก ก 1. ก Epi Info ก CD ก ก ก Epi_Info 1. ก ก Dive CD-ROM ก Folder ก ก ก C:\EPI_INFO_2002 ( ก ก ก ) 2. Double Click Files Setup.exe ก 3. ก ก ก ก Next 4. ก ก C:\Ep_Info ก Next

62 55 5. ก ก ก ก ก ก ก ก Next 6. ก ก ก Next 7. ก ก 8. ก Shortcut ก Yes 9. ก ก ก ก Link Web site CDC Internet ก ก No ก ก No 10. ก ก ก Short Cut Desk Top ก Start ก Programs ก ก Epi info ก ก ก 2. Files Files EERI Shape Files 5 ก ก DBF, SBN, SBX, SHP, SHX 3

63 ก M M25.DBF, M25.SBN, M25.SBX, M25.SHP, M25.SHX ก C:\R506\MAP\MAPPRO ก PT PT25.DBF, PT25.SHP, PT25.SHX ก C:\R506p\Map\Maptum ก V Copy C:\R506p\Map\Mapvill V25.DBF, V25.SHP, V25.SHX ก M M2501.DBF, M2501.SBN, M2501.SBX, M2501.SHP, M2501.SHX ก C:\R506\MAP\MAP\AMP ก V Copy C:\R506p\Map\Mapvill V2501.DBF, V2501.SHP, V2501.SHX ก V Copy C:\R506\Map\Mapvill V DBF, V SHP, V SHX 3. ก.MDB 3 ก MAP.MDB C:\R506\MAP 56

64 57 PRO<..>.MDB C:\R506\MAP\MAPPRO.. ก PRO2548.MDB AMP<..>.MDB ก C:\R506\MAP\MAPAMP.. ก AMP2548.MDB ก ก Map.PGM ก ก ก Epi map ก ก ก ก ก ก 5. ก Printer ก Set Printer ก Local (Printer Set ก Lan) Printer ก Lan Printer ก Local ( PC ) ก ก ก Local ก ก Start ก Setting ก Printer and Fax ก Printer Printer ก ก ก Printer ก Local Printer ก Local ก 1. Add a printer 2. Next 3. ก Local Printer 4. ก Use the following port 5. ก Printer ก Net ก Printer

65 58 6. Key ก Key ก ก ก Key ก Menu ก ก ก Key ก ก ก 506 (Geographical charts) ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก spot maps area maps 1. (Area maps) ก / ก ก ก ก ก ก 2. (Spot maps) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก 2. ก ก ก / ก / ก (ก ก ก ) ก ก ก ก 01 ( ก ) 81 ( ) ก ก ก (26, 27, 66), (04, 05, 06), (07, 08, 09), ก (28, 29), (21, 22), ก (10-13, 69-70), ก (25, 53) (32, 33, 34)

66 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก 3. ก Update Data ก ก ก 4. ก ก Key ก Key ก Key ก ก ก Area Map (Spot Map) ก Run Area Map ก ก ก 1. ก ก ก Map manager ก Properties ก Choropleth ก Reset Legend 2 ก Apply ก

67 ก ก ( ก ) 1. ก Map Manager 2. ก Properties 3. ก Choropleth 4. ก ก ก ก ก ก ก 5 5. ก ก Reset legend 2 ก 6. ก ก ก ก ก ก 7000 ก ก ก ก (< ) 3 กก 2 ( ) 4 กก 3 ( ) 5 กก 4 (> ) ก ก ก ก ก ก 7. ก Apply ก ก 2. ก ก ก (Symbol) ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก 1. ก ก ก (Qualitative Symbol) 2. ก ก ก ก (Quantitative Symbol) ก ก (Quantitative Area Symbol) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Choropleth map ก ก ก ก ก ก ก 60

68 ก ก ก ก Epimap 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก ) 61 ก Map manager ก Properties ก Choropleth ก ก Apply ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Map manager ก Properties ก Choropleth ก ก Apply ก

69 62 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Map manager ก Properties ก Choropleth ก ก Apply ก ก ก ก ก ก ก ก Map manager Text Fields ก ก Name ก Properties ก Adv Labels - ก Overlay - ก ก Font ก Font - ก AngsanaUPC ก Apply2

70 1. ก Map manage 2. ก Properties 3. ก Adv Labels 4. Text Fields ก ก Name 5. ก ก Font ก Font ก ก Angsana UPC 6. ก Overlay 7. ก Apply 2 ก Spot Map (Spot map) ก ก ก ก ก (Cluster) ก ก ก 1. ก ก ก ก ก 3. ก Update Data 4. ก Run Spot Map

71 64 5. ก ก Map Manager ก ก 6. ก ก Properties ก ก 6 ก Single Unique Choropleth Std labels Adv labels Dot Density ก ก Dot Density 7. Dot Value ก ก ก ก Dot size ก ก ก Dot Color ก ก ก Apply ก ก PowerPoint ก ก ก ก 3 ก Epimap, PowerPoint, Excel ก ก Epi map ก Edit ก Copy ก Power Point ก ก ก ก ก 506 Export ก C:\R506\Report ก ก ก Rate ก ก ก Copy PowerPoint ( )

72 ก ก Microsoft Word 65

73 66 ก ก ก 506 ก Files ก ก C:\R506\Map\MAPPRO ก ก C:\R506\Map\MAPAMP ก Files ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 6 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก.6 ก ก

74 67 ก 1. ก Epi Info ก Create Map 2. ก ก ก ก C:\R506\Map\MAPAMP Folder M ก ก (M3404) 18 ก ก ก ก ก ก ก ก ก

75 68 ก ก ก ก 1. ก Map Manager 2. Add Layer Partial ( ก ก ก ก ก ) 3. ก Path C:\R506\Map\MAPAMP ก ก (M3404) 4. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Ok

76 69 5. ก C:\R506\Map\Mapvill T0412 ( 04 12) ก Save ก ก ก ก ก C:\R506\Map\Mapvill Save ก T0412.SHP 6. ก Exit ก 3. ก ก 3.1 ก Epi Map 3.2 ก Shape (Boundary) ก Create/Edit 3.3 ก Files Open Shapefile for Editing 3.4 ก Files ก ก

77 ก OK 3.6 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.7 ก (Divide Selected Poly with Track Line) 3.8 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

78 ก ก ก ก ก ก ก Rename Feature ก ก 1 ก ก ก ก (Divide Selected Poly with Track Line) ก ก ก ก ก ก ก ก ก

79 ก ก Rename Feature ก ก 2 ก ก ก 5, 6 ก ก

80 73 ก ก 5 5 ก ก 6 Save ก ก File ก Save ก C:\R506\Map\Mapvill V (ก ก V ) ก 6 ก ก ก Rename Feature ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก 2. ก (ก ก ) (ก ก ก ก) ก Update ก ก ก ก ก ก ก ก

81 74 3. ก ก ก Area Map ก Run Area Map ก Spot Map ก Run Spot Map ก กก ก ก ก 1. ก Shape (Boundary) Create/Edit 2. ก C:\R506\Map\MAPAMP Folder M ก ก (M3404) 3. ก OK ก ก ก ก Save ก V ก V3404 ก C:\R506\Map\Mapvill

82 ก 1. ก ก 2. ก (ก ก ) ก Update ก 75 ก ก ก ก ก ก ก ก 3. ก ก ก Area Map ก Run Area Map ก Spot Map ก Run Spot Map ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก Shape (Boundary) Create/Edit 2. ก Files Open Shapefile for Editing 3. ก C:\R506\Map\Maptum

83 76 4. ก ก ก ก ก Save ก V ก V34 ก C:\R506\Map\Mapvill ก 1. ก ก 2. ก (ก ก ) ก Update ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3. ก ก ก Area Map ก Run Area Map ก Spot Map ก Run Spot Map ก ก ก ก ก ก ก ก ก

84 77 ก 1. ก ก 1.1 ก Add Layer Partial 1.2 ก C:\R506\Map\MAPAMP Folder M ก ก (M3404) 1.3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Shift ก ก ก ก 2 ก ก OK 1.4 Save T1112

85 ก ก ก 2. ก 2.1 ก Epi map ก Shape (Boundary) ก Create/Edit 2.2 ก File ก ก Open Shapefiles for Editing 2.3 Save 2.4 ก ก ก ก Save ก HC ก C:\R506\Map\Mapvill 3. ก 3.1 ก ก

86 ก ก Update ก 3.3 ก ก ก Area Map ก Run Area Map ก Spot Map ก Run Spot Map ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก 2. ก ก 3. ก ก 3.1 ก / ก / ก (ก ก ก ) 3.2 ก ก ก ก 01 ( ก ) 81 ( ) ก ก ก (26, 27,66), (04, 05, 06), (07, 08, 09), ก (28, 29), (21, 22), ก (10-13, 69-70), ก (25, 53) (32, 33, 34) 3.3 ก ก.. 01/03/ ก ก ก 4. Update Data ก ก ก 4 ( ก

87 ) ก ก กก Run ก ก Map Manager ก Properties ก Map manager ก Properties 6. ก Choropleth ก ก > ก Adv Label 8. ก ก ก

88 81 Text Fields: ก TAM_NAME Font : ก AngsanaUPC ก Overlay ก Apply ก ก PowerPoint 1. Program Epi-map ก Edit ก Copy 2. ก PowerPoint ก ก ก ก 3. ก Export To Excel 4. ก Excel C:\R506\REPORT\MapranktumChikungunya fever.xls 5. (Rank) ก ก Copy PowerPoint

89 82 ก ก ก ก ก ก ก - ก ก ก ก ก DF, DHF DSS - ก ก ก ก(DF, DHF, DSS 26, 27, 66) (, ก 21, 22) ก ก ก 1. ก 2. ก ก ก 3. ก ก ก 3.1 ก ก - ก ก ก ก ก ก ก - ก ก ก ก 01 ( ก 81 ( ) - ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

90 83 ก ก ก ก ก ก ก.. 01/01/2550 ( ก ก ก ( 1 ก ก ) 3.2 ก Run ก ก ก ก ก Microsoft Excel ก ก ก Microsoft Excel Microsoft Excel ก Mline.xls ก C:\R506\ ก ก ก ก Microsoft Excel 1. ก กก ก 2. ก ก ก 3. ก Run Graph ก ก ก ก 4. ก Export to excel Note. ก Export Excel ก Run graph ก ก 5. ก Microsoft Excel ก ก EXCEL

91 84 6. ก ก Save as ก ก ( ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก 2. ก

92 85 3. ก ก ก ก 4. ก ก ก ก ก 5. Run Graph ก ก ก ก ก ก Microsoft Excel ก ก Microsoft Excel Microsoft Excel ก ก C:\R506\ 1. TblAgeBar.xls กก 2. TblOccbar.xls ก ก 3. Tblsex.xls ก 4. TblStatus.xls ก ก ก ก Microsoft Excel 1. ก ก 2. ก ก ก 3. ก Run Graph ก ก ก ก 4. ก Export to excel

93 86 ) Note. ก Export Excel ก Run graph ก ก 5. ก ก Save as ก ก ( ก ก PowerPoint 1. ก ก ก ก 2. ก Microsoft PowerPoint 3. ก ก ก 4. ก Slide

94 87 ก ก Microsoft Word 1. ก ก ก ก 2. ก Microsoft Word 3. ก ก ก ก ก 4. ก ก ก 5. ก ก

95 88 ก 1. ก กก 2. ก ก ก ก 3. ก Run ก ก ก ก ก 4. ก ก กก Excel ก ก Export To excel 5. ก ก ก ก PowerPoint Copy ก ก Excel ก ก ก Copy

96 89 6. PowerPoint ก ก Edit ก Pate ก ก ก 7. ก ก Microsoft Word ก ก Copy Graph ก Excel ก ก word ก Edit Paste ก ก ก 5 ก ก ก 5 ก ก ก ก ก ก 506 ก 2 1. ก 2. ก ก ก 1. ก ก Median Median

97 ก ก ก 1. ก 5 ก 2550 ก , 2548, 2547, 2546, 2545 ก ก 2. ก ก ก ก - ก ก ก ก ก ก ก Median ( ก ก ) - ก ก ก ก Median ( ก ) 90

98 91 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก Median ก ก ก ก ก ก ก Median ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3. กก ก ก ก ก ก 4. ก ก ก Excel ก Export to excel 5. ก ก ก Microsoft PowerPoint ก ก ก Excel ก Copy ก PowerPoint ก Edit ก Paste ก ก ก PowerPoint 6. ก ก ก Microsoft word ก ก ก Excel ก Copy ก Microsoft word ก Edit ก Paste ก ก ก PowerPoint

99 ก ก 506 EPIDEM Version Field Field Name Type Width Field Field Name Type Width 1 E0 Numeric 6 E0 1 E0 Numeric 6 E0 2 E1 Numeric 6 E1 2 E1 Numeric 6 E1 3 PE0 Numeric 6 E0 4 PE1 Numeric 6 E1 3 PE0 Numeric 6 E0 4 PE1 Numeric 6 E1 5 DISEASE Character 2 5 DISEASE Character 2 6 NAME Character 30 6 NAME Character 50 7 HN Character 10 HN 7 HN Character 10 HN 8 NMEPAT Character 30 ก 8 NMEPAT Character 30 ก 9 SEX Numeric 1 9 SEX Character 1 10 YEAR Numeric 2 10 AGEY Numeric 2 11 MONTH Numeric 2 11 AGEM Numeric 2 12 DAY Numeric 2 12 AGED Numeric 2 13 MARIETAL Numeric 1 13 MARIETAL Character 1 14 RACE Numeric 1 14 RACE Character 1 15 RACE1 Numeric 1 15 RACE1 Character 1 16 OCCUPAT Numeric 2 16 OCCUPAT Numeric 2 17 ADDRESS Character ADDRESS Character ADDRCODE Character 6 ( - - ) 18 ADDRCODE Character 8 ( - - ) 19 PROVINCE Character 1 20 METROPOL Numeric METROPOL Character HOSPITAL Numeric 1 ก 20 HOSPITAL Character 1 ก 22 TYPE Numeric 1 / ก 21 TYPE Character 1 / ก 23 RESULT Numeric 1 ก ก 22 RESULT Character 1 ก ก 24 HSERV Character 6 ก 23 HSERV Character 8 ก 25 CLASS Numeric 2 24 CLASS Character SCHOOL Character SCHOOL Character DATESICK Date 8 26 DATESICK Date 8 28 DATEDEFINE Date 8 27 DATEDEFINE Date 8 29 DATEDEATH Date 8 28 DATEDEATH Date 8 30 DATERECORD Date 8 29 DATERECORD Date 8 31 DATEREACH Date 8 30 DATEREACH Date 8 32 INTIME Logical 1 31 INTIME Logical 1 33 TO_E1 Logical 1 ก E1 34 ORGANISM Character 1 32 ORGANISM Character 1 35 COMPLICA Character 1 ก 33 COMPLICA Character 1 ก 34 IDCARD Character ICD10 Character 8 ICD10 36 OFFICEID Character 8 ก 92

100 ก Cholera ก Organism type 1 Vibrio cholerae Eltor Inaba 2 Vibrio cholerae Eltor Ogawa 3 Vibrio cholerae Eltor Hikojima 6 Vibrio cholerae O139 9 Unknown ก ก - - ก - ก - ก - 02 Acute diarrhea, Diarrhea, Infantile diarrhea, Gastroenteritis, Enteritis, Summer diarrhea 03 Food poisoning, Foodborne disease, Foodborne intoxication, Acute foodborne infection ก Organism type 1 Vibrio parahaemolyticus ( V.P.) 2 Salmonella spp. 3 Staphylococcus 4 Botulism (Clostridium botulinum) 5 Clostridium perfringens ( C. welchii ) 9 Unknown 04 Dysentery, Unspecified dysentery, Entero-colitis, Colitis ก - ก - ก Bacillary dysentery, shigellosis 06 Amoebic dysentery, Amoebiasis 07 Enteric fever ( ก ก ) 08 Typhoid fever, Typhus abdominalis ก, 09 Paratyphoid fever ก, 10 Hepatitis, Unspecified hepatitis ก 11 Viral hepatitis A ก 12 Viral hepatitis B ก 13 Viral hepatitis C ก 14 Haemorrhagic conjunctivitis, Acute haemorrhagic conjunctivitis, Epidemic conjunctivitis, Viral conj. ก

101 ก.506 ( ) 15 Influenza, (Flu) ก Organism type 1 Influenza A unknown subtype 2 Influenza B unknown subtype 3 Influenza A (H1) 4 Influenza A (H3) 5 Influenza A (H5) 6 Influenza A (H1N1) Other specify 8 Suspected Avian Influenza 9 Unknown 16 German measles, Rubella, Congenital rubella, 17 Chickenpox, Varicella ก 18 Pyrexia of unknown origin, P.U.O., Fever cause 19 Meningococcal meningitis, Meningococcemia ก 20 Poliomyelitis, Polio, Acute poliomyelitis, ก 21 Measles, Rubella 22 Measles with complication Complication 1 Pneumonia 2 Diarrhea 3 Encephalitis 4 Otitis media 5 Other 6 Unknown 7 Pneumonia + Diarrhea 8 Pneumonia + Encephalitis 9 Pneumonia + Other ก ก - ก ก - 23 Diphtheria, Facial diphtheria, Nasal diphtheria, Laryngeal diphtheria 24 Whooping cough, Pertussis, Parapertussis ก 25 Tetanus, Lockjaw ก 26 Dengue haemorrhagic fever, ก Haemorrhagic fever, Thai haemorrhagic fever, D.H.F., H.F., T.H.F. 27 Dengue shock syndrome, Dengue with shock, ก H.F. with shock, D.S.S. 28 Encephalitis unspecified ก 94

102 ก.506 ( ) 29 Japanese encephalitis, Japanese B ก ก encephalitis, J.E., J.B., J.B.E., J.E.V. Disease 30 Malaria, Cerebral malaria ก Organism type 1 PF : Plasmodium falciparum 2 PV : Plasmodium vivax 3 PM : Plasmodium malariae 4 Mixed type 9 Unknown ก - - ก - - กก 1-31 Pneumonia ก 32 Tuberculosis, Pulmonary T.B., T.B. 33 T.B. meningitis, Tuberculous meningitis 34 T.B. other organs ก Organism type 1 T.B. Lymph node 2 T.B. Spine 3 T.B. Hips, Bones, Joints 4 T.B. Peritoneum 5 T.B. Skin 6 T.B. Gastro-intestinal tract 7 T.B. Genito-Urinary organs 8 T.B. other organs 9 Unknown - - ก ก - ก ก ก Leprosy 36 Infectious Yaws 37 Syphylis 38 Gonorrhoea, G.C., Gonococcal urethritis, Gonococcal vulvovaginitis, Gonococcal cervicitis, Gonococcal bartholinitis 39 Non-Gonococcal urethritis/ vaginitis/ cervicitis, Non-specific urethritis/ vaginitis/ cervicitis, NGU/V, NSU/V 40 Chancroid, Soft chancre 41 Lymphogranuloma venereum (L.G.V.) ก 42 Rabies, Hydrophobia 43 Leptospirosis, Weil disease 44 Scrub Typhus, Mite-borne typhus fever 45 Anthrax ก 95

103 ก.506 ( ) 46 Trichinosis 47 Insecticide poisoning ก Organism type 1 Organophosphate group 2 Carbamate group 3 Chlorinated hydrocarbon or Organochlorine, Haloginated 4 Pyrethrum and Synthetic pyrethroids 5 Herbicide 6 Paris green, 1080 Zinc phosphate 7 Unclassified 9 Unknown ก - ก ก - ก - ก ก - - ก - 48 Lead poisoning ก ก 49 Heavy metal poisoning Organism type 1 Manganese poisoning (Mn) 2 Mercury poisoning (Hg) 3 Arsenic poisoning (As) 4 Other 9 Unknown 50 Petroleum poisoning ก Organism type 1 Benzene 2 Toluene 3 Xylene 4 Other 9 Unknown 51 Gas vapor poisoning ก Organism type 1 Carbondioxide ( CO 2 ) 2 Carbonmonoxide ( CO ) 3 Methane ( CH 4 ) 4 Sulfurdioxide ( SO 2 ) 5 Chlorine ( Cl 2 ) 6 Ammonia ( NH 3 ) 7 Acetylene ( C 2 H 2 ) 8 Other 9 Unknown ก ก - ก ก - ก - ก - ก ก - ก ก ก - ก - ก - - ก

104 ก.506 ( ) 52 Mumps 53 Tetanus neonatorum ก ก ก ก 54 Meningitis (Unspecified) ก 55 Eosinophilic Meningitis ก ก 56 Snake bite ก Organism type 1 Cobra 2 Russel viper 3 Malayan pit viper 4 Banded krait 5 Greenpit viper 6 King cobra 7 Sea snake 8 Other 9 Unknown 57 Drug poisoning ก Organism type 1 Antibiotic 2 Sedative 3 Tranquilizer 4 Analgesics, Antipyretics 5 Contraceptive agent 6 Antihistamine 7 Drug for external use 8 Vitamin 9 Unknown ก ก ก ก ก ก - ก ก - - ก - ก - ก - ก - 58 Mushroom poisoning 59 Tropical ulcer ก 60 Suicide ก Organism type 1 Insecticide 2 Herbicide 3 Paris green 4 Strychnine Zinc phosphate 6 Acid, Base 7 Tranquilizer, Sedative 8 Other chemical substance 9 Unknown ก ก - ก Amoebiasis other organ (Liver abscess) 62 Reye's syndrome 97

105 ก.506 ( ) 63 Capillariasis 64 Pneumoconiosis ก Organism type 1 2 Silicosis 3 Asbestosis 4 Bagassosis 5 Byssinosis 6 7 Other 9 Unknown กก ก Acute Flaccid Paralysis (AFP) ก ก ก 66 Dengue fever ก 67 Physical hazard ก Organism type 1 Caisson disease 2 Noise 3 Visible light 4 Heat 5 Vibration 6 Ionizing radiation 7 Other 9 Unknown ก ก - ก ก ก Kala azar (Visceral leishmaniasis) 69 Hepatitis D ก 70 Hepatitis E ก 71 Hand, foot and mouth disease (HFM) ก 72 Melioidosis 73 Cassava poisoning กก 74 Scarlet fever 75 Liver fluke 76 Filariasis 77 Herpes zoster 78 Adverse Event Following Immunization (AEFI) ก ก ก 79 Genital Herpes Simplex Virus Infection 80 Condyloma Acuminata (Venereal Warts) ก 98

106 ก.506 ( ) 81 Other & Unspecified ก Organism type 1 Vaginal Trichomoniasis 2 Pediculosis Pubis 3 Genital Molluscum Contagiosum 4 Other ก - 82 Streptococcus suis 83 Brucellosis 84 Chikungunya fever ก 99 STI 37, 38, 39, 40, 41, 79, 80 Organism Complication 81 Complication Organism: ก ( ) 2. ก ( ) ( ) 5. ( ) 6. ( ) 7. ( ) 8. ก ก ( ) 9. ก ก ( ) 10. Complication: ก 5 1. ก 2. ก 3. ก ก ก ก ก 6.

107 ก ก ก EPE0 100 ก 2 ก ก ก ก ก Query ก ก 3 record addrcode ก ก... ก ก update ก ก ก Record ก ก ก ก ก ก ก 507 EPE0 ก EPE0 ก EPE0

108 ก ก Edit 101 ก ก ก ก ก addrcode ก mouse ก addrcode ก ก ก addrcode ก addrcode.. ก cursor ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก addrcode hserv

109 ก Update ก 506 ก Version ก Version rename folder R506 R506_old 2. Copy R506 version 3.10 C: 3. Double click c:\r506\update.mdb Click update ก 5. ก click update ก ก popup click OK 6. Click close Version ก R506_old R506 ก ก ก version 3.10 ก update ก ก version ก version Version ก ก update

110 ก ก 506 computer ก Windows Vista ก ก msconfig ก 1. click start Run msconfig ก OK 3. ก Tools ก Disable UAC 4. ก Launch ก OK..Restart ก ก ก ก ก DBF 1. ก My computer 2. C:\Program Files\Common Files 3. Delete Folder Borland Shared ก Rename

111 ก ก 104 ก ก ก ก 506 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 506 ก ก Epidem ก ก ก 1. ก Hosxp - ก Hosxp ก ก 3 ก ก ก ก ก ก - ก ก Approve ก - ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 506 ก ก ก 506 ก ก ก ก ก 506 ก ก ก ก

112 105 - ก Drive C: Directory C:\EPIDEM\DATA ก ก ก ก ก ก Epimain.dbf ก Folder C:\EPIDEM\DATA ( Epimain.dbf ก 506 ) 2. ก Mit - net ก Mit Net ก Epidem Directory C:\EPIDEM\DATA Epe0.dbf Path ก ก - ก Mit Net ก Ctrl F11 ก - ก Path ก - ก ก ก ก ก ก epe0.dbf Directory C:\EPIDEM\DATA

113 - ก ก ก ก ก epe0.dbf Directory C:\EPIDEM\DATA ก ก ก Ctrl + W ก ก Ctrl + Q ก ก ก ก epe0.dbf Directory C:\EPIDEM\DATA ( Epe0.dbf ก ก C:\epidem\data\ ก 506 ) 3. ก Mrecord 1. ก Mrecord ก OPD 6 ก Epidem 2. ก 3. Save To DBF Files

114 4. ก Drive Save 107 ก ก ก HosXp, Mit net, Mrecord ก 506 ก 506 ก ก ก ก (Structure Epidem) ก ก ก ก ก EPIDEM Browse ก ก OK ก E0 ก ก ก update

115 ก ก ก ( ก 506 E0 ก ก ก ) ก ก ก Ok ก V ก ก ก Hospital OS - ก Hospitsl OS ก ก - ก Ctrl A ก ก Ctrl C Copy - ก NotePad ก Ctrl V ก Save ก TXT (*.TXT) Save Txt Files ก Text

116 ก ก ก Hospital OS ก ก Hospital Os ก ก 506 ก ก ก 506 ก 1. ก ก 2. ก ก Browse ก ก ก ก ก.txt ( ก Txt Files) 3. ก ก ก ก ก ก ก ก E0 ก ก ( ก ก ก 506 ก ก ) ก ก ก ก 506 ก ก ก ก ก ก ก ก

117

ค ม อการใช โปรแกรม Arcview 3.3 สาหร บงานด านป องก นร กษาป า

ค ม อการใช โปรแกรม Arcview 3.3 สาหร บงานด านป องก นร กษาป า ค ม อการใช โปรแกรม Arcview 3.3 สาหร บงานด านป องก นร กษาป า จ ดทาโดย 1 สารบ ญ หน า แนะนาโปรแกรมเบ องต น 2 - การเร ยกใช โปรแกรมสารสนเทศภ ม ศาสตร - ส วนประกอบของโปรแกรม (Interface) - การกาหนด Properties

More information

Client Program Installation Guide

Client Program Installation Guide Siku Quanshu (Wenyuange Edition) Online Subscription Services Client Program Installation Guide 1. System Requirements The minimum requirements of the Siku Quanshu (Wenyuange Edition) Online Subscription

More information

Mercy s Remote Access Instructions

Mercy s Remote Access Instructions Mercy s Remote Access Instructions ~~~~~~~~~~~~~~ Section A Windows 2000 / XP ~~~~~~~~~~~~~~ I. Install Meditech............................... A1 II. Install VPN Client............................. A3

More information

ค ม อการใช งาน UP Live Mail

ค ม อการใช งาน UP Live Mail ค ม อการใช งาน UP Live Mail จ ดทาโดย งานบร การระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา UP Live Mail UP Live Mail เป นบร การออนไลน ท ให บร การต างๆ แก น ส ต ได แก

More information

Sartorius ProControl@Informer

Sartorius ProControl@Informer Operating Instructions Sartorius ProControl@Informer Evaluation Software for SPCfWin (Sartorius ProControl for Windows) 98646-002-87 Intended Use Sartorius ProControl@Informer (SPC@Informer) is a software

More information

e-dpp 4.0.2 May 2013 Quick Installation Guide Microsoft Windows 2003 Server, XP, Vista, 7 Access Database

e-dpp 4.0.2 May 2013 Quick Installation Guide Microsoft Windows 2003 Server, XP, Vista, 7 Access Database e-dpp 4.0.2 May 2013 Microsoft Windows 2003 Server, XP, Vista, 7 Access Database ELTECHS Engineering and Consulting Co., Ltd., Japan www.eltechs.co.jp Tel No. +81 (47) 490-1010 Fax No. +81 (47) 490-1011

More information

XF Extracellular Flux Analyzer. Installation and Troubleshooting Guide

XF Extracellular Flux Analyzer. Installation and Troubleshooting Guide Installation and Troubleshooting Guide February 24, 2014 2 TABLE OF CONTENTS XF Client System and File Requirements 4 Frequently Asked Questions. 4 Installation.. 5 Installing XF Software.. 5 Resolving

More information

Important Notes for WinConnect Server VS Software Installation:

Important Notes for WinConnect Server VS Software Installation: Important Notes for WinConnect Server VS Software Installation: 1. Only Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit),

More information

1. DNS Primary zone DNS. user name : train password : p@ssw0rd (Computer name) clientxx (xx ก ก ). 27 www.kroonis.org

1. DNS Primary zone DNS. user name : train password : p@ssw0rd (Computer name) clientxx (xx ก ก ). 27 www.kroonis.org 1 DNS 1. DNS Primary zone DNS ก Vmware Windows 7 ก (Clients) ก Image Windows 7 Network NAT user name : train password : p@ssw0rd (Computer name) clientxx (xx ก ก ) ก DNS clientxx Server 192.168.1.38 Server

More information

Central Management Software CV3-M1024

Central Management Software CV3-M1024 Table of Contents Chapter 1. User Interface Overview...5 Chapter 2. Installation...6 2.1 Beginning Installation...6 2.2 Starting the CMS software...10 2.3 Starting it from the Start menu...10 2.4 Starting

More information

Data Management Guide

Data Management Guide AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY Data Management Guide Using Epi Info 7 for Assessments of Chemical Exposure (ACE) National Toxic Substance Incidents Program April 2013 Introduction This

More information

Yeastar Technology Co., Ltd.

Yeastar Technology Co., Ltd. E Series Client User Manual 2.1.0.10 (English) Yeastar Technology Co., Ltd. Table of Contacts 0 1. Introduction 4 2. Operating Environment 5 2.1 Hardware Environment 5 2.2 Software Environment 5 3. Install

More information

Omron Health Management Software Ver1.3 User s Help Manual

Omron Health Management Software Ver1.3 User s Help Manual Omron Health Management Software Ver1.3 User s Help Manual Copyright 2006-2008 Omron Healthcare Co., Ltd. World Rights Reserved Visit http://software.omronhealthcare.com to register your customer information

More information

Windows 98. Device Letters. File Naming. File Name. Common Extensions. More Extensions. Ted Borys - CSI /20/2003 Page 3-1

Windows 98. Device Letters. File Naming. File Name. Common Extensions. More Extensions. Ted Borys - CSI /20/2003 Page 3-1 1/20/2003 Page 3-1 Device Letters Windows 98 A: First floppy B: Second floppy C: to Z: Each hard drive; first one is C: After all hard drives are assigned letters, each additional device is assigned the

More information

GX-2009 Data Logger Management Program Operator s Manual

GX-2009 Data Logger Management Program Operator s Manual GX-2009 Data Logger Management Program Operator s Manual Part Number: 71-0163RK Revision: C Released: 3/19/12 www.rkiinstruments.com Warranty RKI Instruments, Inc. warrants gas alarm equipment sold by

More information

Table of Contents. 1. Overview... 3. 1.1 Materials Required. 3 1.2 System Requirements. 3 1.3 User Mode 3. 2. Installation Instructions..

Table of Contents. 1. Overview... 3. 1.1 Materials Required. 3 1.2 System Requirements. 3 1.3 User Mode 3. 2. Installation Instructions.. Table of Contents 1. Overview..... 3 1.1 Materials Required. 3 1.2 System Requirements. 3 1.3 User Mode 3 2. Installation Instructions.. 4 2.1 Installing the On Call Diabetes Management Software. 4 2.2

More information

Trace.Net OTDR Test Management Software User s guide

Trace.Net OTDR Test Management Software User s guide Trace.Net OTDR Test Management Software User s guide 2007-2009, AFL Telecommunications, all rights reserved. TRAC-01-1000 Revision B, 2009-06-10 Specifications are subject to change without notice. I Contents

More information

OFFICE KEYBOARD (MT1210 & MT1405) OFFICE FEATURES

OFFICE KEYBOARD (MT1210 & MT1405) OFFICE FEATURES OFFICE KEYBOARD (MT1210 & MT1405) OFFICE FEATURES Thank you for purchasing OFFICE KEYBOARD. This User s manual contains all information that helps you to operate your keyboard. Please keep the software

More information

EMCO Network Inventory 5.x

EMCO Network Inventory 5.x EMCO Network Inventory 5.x Quick Start User Guide EMCO Software Ltd. Contents What is EMCO Network Inventory?... 1 Professional vs. Enterprise Edition... 1 Licensing Modes... 3 Main Features of EMCO Network

More information

การต ดต งโปรแกรม ArcGIS 9.x ข นตอนการเช คระบบเคร องคอมพ วเตอร ก อนลงโปรแกรม

การต ดต งโปรแกรม ArcGIS 9.x ข นตอนการเช คระบบเคร องคอมพ วเตอร ก อนลงโปรแกรม 1 การต ดต งโปรแกรม ArcGIS 9.x ข นตอนการเช คระบบเคร องคอมพ วเตอร ก อนลงโปรแกรม ข นตอนการต ดต งโปรแกรม Arcgis 9.x ต องทาการตรวจสอบระบบปฏ บ ต การท จะทาการต ดต งก อนว าเป น 32 bit หร อ 64 bit โดยทาตามข นตอน

More information

Installation & Upgrade Guide. Hand-Held Configuration Devices Mobility DHH820-DMS. Mobility DHH820-DMS Device Management System Software

Installation & Upgrade Guide. Hand-Held Configuration Devices Mobility DHH820-DMS. Mobility DHH820-DMS Device Management System Software Installation & Upgrade Guide Hand-Held Configuration Devices Mobility DHH820-DMS Mobility DHH820-DMS Device Management System Software WARNING notices as used in this manual apply to hazards or unsafe

More information

computer (please download the software from the official website if there is no CD available).

computer (please download the software from the official website if there is no CD available). KAMKBMXBRNA Keyboard Software Function Description System Requirements: 1. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 Operation System 2. Free USB 2.0 Port 3. CD-ROM Driver 4. 50 Mb available memory

More information

UI CONFIGURATION GUIDE ADVANCED... 5 Custom Personal Quick Switch... 5 Custom Personal Quick Switch Key Combination... 6 Media Player...

UI CONFIGURATION GUIDE ADVANCED... 5 Custom Personal Quick Switch... 5 Custom Personal Quick Switch Key Combination... 6 Media Player... Contents PACKAGE CONTENTS... 2 SYSTEM REQUIREMENTS... 2 FEATURES... 2 WARRANTY... 2 TECHNICAL SUPPORT... 2 HARDWARE AND SOFTWARE INSTALLATION... 2 SOFTWARE INSTALLATION VERIFICATION... 3 KEYBOARD CUSTOMIZATION...

More information

Knowledgebase Article

Knowledgebase Article Network Inventory Quick Start Guide Company web site: Support email: Support telephone: +44 20 3287-7651 +1 646 233-1163 What is EMCO Network Inventory 2 What is EMCO Network Inventory

More information

Video Storage Server User s Manual

Video Storage Server User s Manual Video Storage Server User s Manual Version 3.2 Table of Contents 1. Overview...2 1.1 System Requirement...3 2. Software Installation...4 3. Software Upgrade...6 3.1 Automatic Software Upgrade...6 3.2 Manual

More information

Manual. Sealer Monitor Software. Version 0.10.7

Manual. Sealer Monitor Software. Version 0.10.7 Manual Sealer Monitor Software Version 0.10.7 Contents 1 Introduction & symbols 1 2 Installation 2 2.1 Requirements 2 2.2 Installation process 2 3 Menu & Tooblar 5 3.1 File menu 5 3.2 Print menu 6 3.3

More information

SoundLAB Software Download Software from the Bogen website: www.bogen.com/software

SoundLAB Software Download Software from the Bogen website: www.bogen.com/software SPLM DIGITAL SOUND PRESSURE LEVEL METER SoundLAB Software INSTALLATION & INSTRUCTION MANUAL Download Software from the Bogen website: www.bogen.com/software Specifications are subject to change without

More information

Contents. Hardware Configuration... 27 Uninstalling Shortcuts Black...29

Contents. Hardware Configuration... 27 Uninstalling Shortcuts Black...29 Contents Getting Started...1 Check your Computer meets the Minimum Requirements... 1 Ensure your Computer is Running in Normal Sized Fonts... 7 Ensure your Regional Settings are Correct... 9 Reboot your

More information

How to remotely access your Virtual Desktop from outside the college using VMware View Client. How to guide

How to remotely access your Virtual Desktop from outside the college using VMware View Client. How to guide How to remotely access your Virtual Desktop from outside the college using VMware View Client How to guide Author: ICT Services Version: 1.0 Date: November 2015 Contents What is the VMware View Client?...

More information

MULTIFUNCTIONAL DIGITAL SYSTEMS. Network Fax Guide

MULTIFUNCTIONAL DIGITAL SYSTEMS. Network Fax Guide MULTIFUNCTIONAL DIGITAL SYSTEMS Network Fax Guide 2009 KYOCERA MITA Corporation All rights reserved Preface Thank you for purchasing Multifunctional Digital Color Systems. This manual explains the instructions

More information

File Management Utility. T u t o r i a l

File Management Utility. T u t o r i a l File Management Utility T u t o r i a l Contents System Requirements... 2 Preparing Files for Transfer to GlobalMark... 2 Application Launch... 2 Printer Setup... 2 Communication Status... 4 Communication

More information

Microsoft Word 2011: Create a Table of Contents

Microsoft Word 2011: Create a Table of Contents Microsoft Word 2011: Create a Table of Contents Creating a Table of Contents for a document can be updated quickly any time you need to add or remove details for it will update page numbers for you. A

More information

Microsoft Windows 7. Objectives. Objectives. Windows Tutorial 3. Personalizing Your Windows Environment 8/10/2010

Microsoft Windows 7. Objectives. Objectives. Windows Tutorial 3. Personalizing Your Windows Environment 8/10/2010 Windows Tutorial 3 Personalizing Your Windows Environment Microsoft Windows 7 Objectives Access desktop icons and gadgets on the desktop Create and use shortcuts on the desktop Use the Control Panel Customize

More information

Module 2 Using the Database

Module 2 Using the Database Health Information System (HIS) Part Three: Data Management Module 2 Using the Database CONTENTS 2.1 Before you start...................................................11 2.2 The first time you start..............................................12

More information

Windows XP Chinese Character Support Installation Instruction

Windows XP Chinese Character Support Installation Instruction Windows XP Chinese Character Support Installation Instruction Windows XP has a utility to allow user to modify language sets for both multi-language input and viewing of foreign character sets. This document

More information

Almyta Control System Advanced Reference Contents

Almyta Control System Advanced Reference Contents Almyta Control System Advanced Reference Contents Almyta Control System Advanced Reference... 1 Software Maintenance... 2 Sharing Your Local Company with Other Users. Networked Installation.... 5 Connecting

More information

RedBeam Asset Tracking User Manual

RedBeam Asset Tracking User Manual RedBeam Asset Tracking User Manual Contact us at www.redbeam.com. Page 1 Table of Contents Table of Contents... 2 Overview... 4 PC Prerequisites... 4 Mobile Computer Prerequisites... 4 Section 1: Installation...

More information

Installation of the KX-P8420 Print Driver And Support Files (Windows). Introduction:

Installation of the KX-P8420 Print Driver And Support Files (Windows). Introduction: Installation of the KX-P8420 Print Driver And Support Files (Windows). Introduction: When installing the printer driver and support files for the KX-P8420 there are many options to consider. Choosing the

More information

AdminToys Suite. Installation & Setup Guide

AdminToys Suite. Installation & Setup Guide AdminToys Suite Installation & Setup Guide Copyright 2008-2009 Lovelysoft. All Rights Reserved. Information in this document is subject to change without prior notice. Certain names of program products

More information

VantagePoint PC Application Software USER MANUAL

VantagePoint PC Application Software USER MANUAL VantagePoint PC Application Software USER MANUAL 605-0183-004 A Overview Magellan VantagePoint software allows you to view, edit and store color maps on a personal computer, with zoom and pan functions

More information

State Council of Educational Research and Training. 10 Days In-Service Training Program on Computer Application and MIS Module

State Council of Educational Research and Training. 10 Days In-Service Training Program on Computer Application and MIS Module State Council of Educational Research and Training 10 Days In-Service Training Program on Computer Application and MIS Module Introduction to Computer The Participants will be able to Switch on /Switch

More information

RS COMPONENTS CATALOGUE ON CD APRIL Installation Guide and User s Manual

RS COMPONENTS CATALOGUE ON CD APRIL Installation Guide and User s Manual RS COMPONENTS CATALOGUE ON CD APRIL 2009 Installation Guide and User s Manual TABLE OF CONTENTS 1. INTRODUCTION...3 2. INSTALLATION...4 2.1 SYSTEM REQUIREMENTS...4 2.2 INSTALLATION MODES...5 2.3 SOFTWARE

More information

Installing FileMaker Pro 11 in Windows

Installing FileMaker Pro 11 in Windows Installing FileMaker Pro 11 in Windows Before you begin the installation process, please exit other open programs and save your work. Installation notes Before you install FileMaker Pro, review the following

More information

ค ม อการใช โปรแกรมร บ-ส งข อม ลอ เล กทรอน กส แบบท 1 ระหว างบร ษ ทประก นภ ยก บส าน กงาน คปภ. โดยว ธ การแบบปลอดภ ย แบบท 1 การร บ-ส งจดหมายโดยใช โปรแกรม MS Outlook Express 1.1 ว ธ ต ดต ง TOT ROOT CA Certificate

More information

SOFTWARE INSTALLATION INSTRUCTIONS

SOFTWARE INSTALLATION INSTRUCTIONS AUDITGARD LGA Electronic Combination Lock SOFTWARE INSTALLATION INSTRUCTIONS Implementation Package The AuditGard Software implementation package includes: 707013 AuditGard Software Install CD 42145 Programming/Audit

More information

Virtual Office Remote Installation Guide

Virtual Office Remote Installation Guide Virtual Office Remote Installation Guide Table of Contents VIRTUAL OFFICE REMOTE INSTALLATION GUIDE... 3 UNIVERSAL PRINTER CONFIGURATION INSTRUCTIONS... 12 CHANGING DEFAULT PRINTERS ON LOCAL SYSTEM...

More information

MULTIFUNCTIONAL DIGITAL SYSTEMS. Operator s Manual for Backup/Restore Utility

MULTIFUNCTIONAL DIGITAL SYSTEMS. Operator s Manual for Backup/Restore Utility MULTIFUNCTIONAL DIGITAL SYSTEMS Operator s Manual for Backup/Restore Utility 2009 KYOCERA MITA Corporation All rights reserved Preface Thank you for purchasing Multifunctional Digital Color Systems. Read

More information

Section 5: Preparing the Data Analysis Environment

Section 5: Preparing the Data Analysis Environment Overview This section covers all the tasks that need to be conducted to setup and prepare for the analysis of the STEPS survey data. Intended audience This section is designed for use by people who have

More information

Page 1 of 11 USER MANUAL. SMSC Gateway. ..Send SMS from Microsoft Excel. SMSC Gateway

Page 1 of 11 USER MANUAL. SMSC Gateway. ..Send SMS from Microsoft Excel. SMSC Gateway Page 1 of 11 USER MANUAL..Send SMS from Microsoft Excel Page 2 of 11 Table of Contents 1. Introduction 3 2. Features of...3 3. System Requirements... 3 4. How to Install?... 4 5. Network Settings....6

More information

Software Installation and Creating a New Company

Software Installation and Creating a New Company Chapter 1 Software Installation and Creating a New Company OBJECTIVES: 1 System Requirements 2 Software Installation 3 Starting QuickBooks and Creating a New Company 4 Backing up Company Data 5 QuickBooks

More information

Diabetes Management Software Software de gestión de la diabetes V1.2

Diabetes Management Software Software de gestión de la diabetes V1.2 Diabetes Management Software Software de gestión de la diabetes V1.2 Manufacturer/Fabricante: BIONIME CORPORATION No.694, Renhua Road, Dali Dist., Taichung City 412, Taiwan http: //www.bionime.com E-mail:

More information

Phone: 800.894.0412 - Fax: 888.723.4773 - Web: www.ctiautomation.net - Email: info@ctiautomation.net

Phone: 800.894.0412 - Fax: 888.723.4773 - Web: www.ctiautomation.net - Email: info@ctiautomation.net Safety Precautions Read and understand this specifications, instruction manual, installation manual and catalog to make proper use of the product. WARNING If critical situations that could lead to user

More information

AODA Mouse Pointer Visibility

AODA Mouse Pointer Visibility AODA Mouse Pointer Visibility Mouse Pointer Visibility Helpful if you have trouble viewing the mouse pointer. Microsoft Windows based computers. Windows XP Find the pointer 1. Click the Start button or

More information

Table Of Contents. System Monitoring... 14 System Monitoring Display...14 Monitoring Zones...15 About Areas (partitions)...15 Area Status Display...

Table Of Contents. System Monitoring... 14 System Monitoring Display...14 Monitoring Zones...15 About Areas (partitions)...15 Area Status Display... Quick Start Table Of Contents Getting Started... 2 NEware Editions...2 Installing NEware...3 Installing Languages...3 Connecting to NEware...3 Changing Your IP100 Password...4 User Codes... 5 Master Feature...5

More information

Back up onto a computer all the video data on your camcorder's hard disk.

Back up onto a computer all the video data on your camcorder's hard disk. Backup Utility You can use Backup Utility to easily back up onto a computer all the video data on your camcorder's hard disk or to transfer backed up data back to the camcorder. Making regular backups

More information

Korosi Monitoring System (KMS) Software Manual

Korosi Monitoring System (KMS) Software Manual PT. KOROSI SPECINDO Corrosion Monitoring System Eng. Doc. No.: KS-MNL-KMS Korosi Monitoring System (KMS) Software Manual Revision Date Prepared Approved Description 0 23/05/2008 ES JH Issued for approval

More information

INSTALLATION GUIDE. Omega Legal Workstation Version 6.x

INSTALLATION GUIDE. Omega Legal Workstation Version 6.x INSTALLATION GUIDE Omega Legal Workstation Version 6.x Omega Legal Systems, Inc. 7272 E. Indian School Rd., Suite 480 Scottsdale, AZ 85251 Phone 602.522.5000 Fax 602.952.5250 OmegaLegal.com This document

More information

: ก ก [RECUVA FILE RECOVERY] ก ก - ก www.it-guides.com

: ก ก [RECUVA FILE RECOVERY] ก ก - ก www.it-guides.com 2010 : : ก ก [RECUVA FILE RECOVERY] ก ก ก ก ก ก - ก www.it-guides.com ก ก Piriform Recuva File Recovery ก ก ก ก ก ก ก ก ก MP3 Player, ipod, ipad ก ก ก 2010 - ก 2 P a g e ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

More information

Free GMATPrep Test-Preparation Software Download and Installation Instructions

Free GMATPrep Test-Preparation Software Download and Installation Instructions Welcome! Welcome to the GMATPrep application. The GMATPrep test-preparation software was designed by the people who created the GMAT exam, to help you get ready to take the test. It includes practice questions

More information

Introduction Note Trademarks System Requirements

Introduction Note Trademarks System Requirements Introduction Thank you for purchasing this Olympus product. Before you start to use your new Olympus product, please read these instructions carefully to enjoy optimum performance. Note The contents of

More information

Fleet Maintenance Software

Fleet Maintenance Software Fleet Maintenance Software Welcome Thank you for taking time to review FleetWise VB Maintenance Management Made Simple. This guide is intended to provide a quick overview of installing the software and

More information

Printer Sharing of the PT-9500pc in a Windows Environment

Printer Sharing of the PT-9500pc in a Windows Environment Printer Sharing of the PT-9500pc in a Windows Environment This procedure is for configuring the PT-9500pc as a shared printer in Microsoft Windows. For printer sharing to operate correctly, please be sure

More information

LOREX CLIENT Remote Software 4.0

LOREX CLIENT Remote Software 4.0 LOREX CLIENT Remote Software 4.0 Instruction Manual English Version 2.0 MODEL: L20WD800 Series www.lorexcctv.com Copyright 2008 LOREX Technology Inc. Table of Contents Table of Contents Software Installation...

More information

Loss of data can happen in many ways. One of the most common causes is hard drive failure. Hard drives can die without warning.

Loss of data can happen in many ways. One of the most common causes is hard drive failure. Hard drives can die without warning. Backing up Important Data Data Backup Procedures for Medford High School Faculty & Staff Backup Procedures for saving to: Zip Drives CD-ROM Drives Floppy Disks Data Travelers And how to use the Windows

More information

ค ม อการใช งาน VirtualBox + ว ธ Share Folder and Map Drive

ค ม อการใช งาน VirtualBox + ว ธ Share Folder and Map Drive ค ม อการใช งาน VirtualBox + ว ธ Share Folder and Map Drive เสนอ อาจารย ก ตต ร กษ ม วงม งส ข โดย นางสาวปว ณา ชมส ข รห สน กศ กษา 115330505312-2 สสค.53-A นางสาวม ญช กา ขาพวง รห สน กศ กษา 115330505367-6 สสค.53-A

More information

FedEx Ship Manager Software. Installation Guide

FedEx Ship Manager Software. Installation Guide FedEx Ship Manager Software Installation Guide Before you start Check here to see that your PC has what it needs to run FedEx Ship Manager Software: Minimum System and Hardware Requirements Intel Pentium

More information

Computer Science and Engineering Windows Cisco VPN Client Installation and Setup Guide

Computer Science and Engineering Windows Cisco VPN Client Installation and Setup Guide Computer Science and Engineering Windows Cisco VPN Client Installation and Setup Guide This document will guide you through the installation of the Cisco VPN Client for Microsoft Windows XP and Vista.

More information

Meridian 1 Meridian 1 Attendant PC LAN Interface Installation Guide

Meridian 1 Meridian 1 Attendant PC LAN Interface Installation Guide Meridian 1 Meridian 1 Attendant PC LAN Interface Installation Guide Document Number: P0874391 Document Release: Standard 1.00 Date: November 1997 Year Publish FCC TM 1997 All rights reserved Printed in

More information

JEROME COMMUNICATIONS SOFTWARE (JCS) INSTALLATION and OPERATION MANUAL V1.02 for Windows XP

JEROME COMMUNICATIONS SOFTWARE (JCS) INSTALLATION and OPERATION MANUAL V1.02 for Windows XP AZI P/N 700-0042-B Last update May 2009 USER MANUAL JEROME COMMUNICATIONS SOFTWARE (JCS) INSTALLATION and OPERATION MANUAL V1.02 for Windows XP May 2009 ARIZONA INSTRUMENT LLC 3375 N Delaware Street Chandler,

More information

Employee Manual Development Tool Version 7.0. User Guide

Employee Manual Development Tool Version 7.0. User Guide rotecting entists. t s all e do. Employee Manual Development Tool Version 7.0 User Guide Developing Effective Employment Practices A guide for dentists The Dentists Insurance Company Page 1 Table of Contents

More information

COMBOGARDPRO. 39E Electronic Combination Lock SOFTWARE INSTALLATION INSTRUCTIONS

COMBOGARDPRO. 39E Electronic Combination Lock SOFTWARE INSTALLATION INSTRUCTIONS COMBOGARDPRO 39E Electronic Combination Lock SOFTWARE INSTALLATION INSTRUCTIONS IMPLEMENTATION PACKAGE The ComboGard Pro Software implementation package includes: 707012 ComboGard Pro Software Install

More information

QUICK START GUIDE. SG2 Client - Programming Software SG2 Series Programmable Logic Relay

QUICK START GUIDE. SG2 Client - Programming Software SG2 Series Programmable Logic Relay QUICK START GUIDE SG2 Client - Programming Software SG2 Series Programmable Logic Relay SG2 Client Programming Software T he SG2 Client software is the program editor for the SG2 Series Programmable Logic

More information

LEARNING RESOURCE CENTRE GUIDE TO OFFICE 365

LEARNING RESOURCE CENTRE GUIDE TO OFFICE 365 LEARNING RESOURCE CENTRE GUIDE TO OFFICE 365 LEARNING RESOURCE CENTRE OCTOBER 2014/2015 Table of Contents Explanation of One Drive and Microsoft Office Online... 3 How to create a document and folder...

More information

Manager Express Release 3.0 Software User Manual Jan 2012

Manager Express Release 3.0 Software User Manual Jan 2012 Manager Express Release 3.0 Software User Manual Jan 2012 0 Contents 1. Overview... 1 1.1. What s new... 1 1.2. Conventions... 1 1.3. Content management Overview... 2 2. Installation... 2 2.1. Minimum

More information

XConsole GUI setup communication manual September 2010.

XConsole GUI setup communication manual September 2010. XConsole GUI setup communication manual September 2010. XConsole is compatible with Microsoft XP, Vista and Windows 7. The software will also work if using Boot camp on a Mac. IMPORTANT NOTES: - Do NOT

More information

Autodesk Product Manager Tool

Autodesk Product Manager Tool Autodesk Product Manager Tool A Step Guide for Conducting a Software Audit 2007 Autodesk 1 Autodesk Product Manager Installing and Conducting a Software Audit The Autodesk Product Manager (APM) utility

More information

Task Force on Technology / EXCEL

Task Force on Technology / EXCEL Task Force on Technology EXCEL Basic terminology Spreadsheet A spreadsheet is an electronic document that stores various types of data. There are vertical columns and horizontal rows. A cell is where the

More information

MARCH 2005. Conversion Software User Guide for Windows. Version 2.0

MARCH 2005. Conversion Software User Guide for Windows. Version 2.0 MARCH 2005 CDS Conversion Software User Guide for Windows Version 2.0 Updated: 2/24/2006 Table of Contents CDS Conversion Software V2 for Windows User Guide... 1 System Requirements... 1 Introduction...

More information

Before You Begin Your Computer Must Meet the System Requirements to Access Cloud9

Before You Begin Your Computer Must Meet the System Requirements to Access Cloud9 Before You Begin Your Computer Must Meet the System Requirements to Access Cloud9 If you are not working from a Windows 7 or 8 computer, you will need to update: Windows XP to Service Pack 3 Windows Vista

More information

For Mac User Directions, see page 5

For Mac User Directions, see page 5 Windows Vista, Windows 7, and Windows XP with Service Pack 3 Remote Desktop Access For Mac User Directions, see page 5 This instruction allows district staff and students to access the Commack UFSD network

More information

User manual of the Work Examiner Contents

User manual of the Work Examiner Contents User manual of the Work Examiner Contents About this document... 4 Overview... 4 What is Work Examiner?... 4 Standard vs Professional Comparison Chart... 5 FAQ... 6 Install... 7 WE Standard Edition...

More information

STATUTORY INSTRUMENTS. S.I. No. 276 of 2016 INFECTIOUS DISEASES (AMENDMENT) REGULATIONS 2016

STATUTORY INSTRUMENTS. S.I. No. 276 of 2016 INFECTIOUS DISEASES (AMENDMENT) REGULATIONS 2016 STATUTORY INSTRUMENTS. S.I. No. 276 of 2016 INFECTIOUS DISEASES (AMENDMENT) REGULATIONS 2016 2 [276] S.I. No. 276 of 2016 INFECTIOUS DISEASES (AMENDMENT) REGULATIONS 2016 I, SIMON HARRIS, Minister for

More information

MICROSOFT OUTLOOK 2010 WORK WITH CONTACTS

MICROSOFT OUTLOOK 2010 WORK WITH CONTACTS MICROSOFT OUTLOOK 2010 WORK WITH CONTACTS Last Edited: 2012-07-09 1 Access to Outlook contacts area... 4 Manage Outlook contacts view... 5 Change the view of Contacts area... 5 Business Cards view... 6

More information

Labtech ClassRoom21 Educator. Windows Installation Guide. Standard Version 1.0

Labtech ClassRoom21 Educator. Windows Installation Guide. Standard Version 1.0 Labtech ClassRoom21 Educator Windows Installation Guide Standard Version 1.0 Table of Contents 1.0 Introduction...3 1.1 Requirements...3 1.2 Determining Port Conflicts...3 2.0 Installation...4 2.1 User

More information

3M Occupational Health and Environmental Safety 3M E-A-Rfit Validation System. Version 4.2 Software Installation Guide (Upgrade) 1 P age

3M Occupational Health and Environmental Safety 3M E-A-Rfit Validation System. Version 4.2 Software Installation Guide (Upgrade) 1 P age 3M Occupational Health and Environmental Safety 3M E-A-Rfit Validation System Version 4.2 Software Installation Guide (Upgrade) 1 P age Contents Important Information Read First... 3 Software Download...

More information

Crystal Print Control Installation Instructions for PCs running Microsoft Windows XP and using the Internet Explorer browser

Crystal Print Control Installation Instructions for PCs running Microsoft Windows XP and using the Internet Explorer browser Crystal Print Control Installation Instructions for PCs running Microsoft Windows XP and using the Internet Explorer browser Important Notice: You must have administrative rights to your PC to perform

More information

USB2.0. Harddisk Case MD-206. Manual

USB2.0. Harddisk Case MD-206. Manual USB2.0 Harddisk Case MD-206 Manual Introduction This hard disk case provides a fast and easy way to add more storage space to your PC. This product can be easily connected to your PC or Notebook using

More information

Windows 10: A Beginner s Guide

Windows 10: A Beginner s Guide Windows 10: A Beginner s Guide Copyright 2014 Conceptual Kings. All are rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written

More information

PN-T321 LCD MONITOR. USB Flash Drive Media Tool OPERATION MANUAL

PN-T321 LCD MONITOR. USB Flash Drive Media Tool OPERATION MANUAL PN-T321 LCD MONITOR USB Flash Drive Media Tool OPERATION MANUAL Contents Introduction...2 Installing/Uninstalling the Software...3 System Requirements...3 Installing the Software...3 Uninstalling...3 Using

More information

Choosing your Preferred Colours in Windows

Choosing your Preferred Colours in Windows Choosing your Preferred Colours in Windows Some people will occasionally find certain text and background combinations difficult to read, while others prefer to always have a certain colour combination

More information

Upgrading LytecMD from 9.3.1 to 9.4 on Windows Server 2008. Best Practices. Revision Date: 7/29/2010 PLEASE READ:

Upgrading LytecMD from 9.3.1 to 9.4 on Windows Server 2008. Best Practices. Revision Date: 7/29/2010 PLEASE READ: Upgrading LytecMD from 9.3.1 to 9.4 on Windows Server 2008 Best Practices Revision Date: 7/29/2010 PLEASE READ: This installation guide will guide you through the upgrade of LytecMD 9.3.1 to 9.4. If you

More information

5.4.8 Optional Lab: Managing System Files with Built-in Utilities in Windows 7

5.4.8 Optional Lab: Managing System Files with Built-in Utilities in Windows 7 5.4.8 Optional Lab: Managing System Files with Built-in Utilities in Windows 7 Introduction Print and complete this lab. In this lab, you will use Windows built-in utilities to gather information about

More information

INSTALLING FDCS 4.3. What s Included:

INSTALLING FDCS 4.3. What s Included: INSTALLING FDCS 4.3 TRAINING AND USER GUIDE What s Included: How to Download FDCS How to Install FDCS with a Previous version on your Computer How to Perform a Light Install vs. a Full Install Windows

More information

CONTACTS SYNCHRONIZER FOR IPAD USER GUIDE

CONTACTS SYNCHRONIZER FOR IPAD USER GUIDE User Guide CONTACTS SYNCHRONIZER FOR IPAD USER GUIDE Product Version: 1.0 CONTENTS 1. INTRODUCTION...4 2. INSTALLATION...5 2.1 DESKTOP INSTALLATION...5 2.2 IPAD INSTALLATION...9 3. USING THE CONTACTS SYNCHRONIZER

More information

UC Express Quick Start Guide

UC Express Quick Start Guide UC Express Quick Start Guide Programming IP Phone Keys Guide for Installation, Registration, Configuring & Programming Keys Carleton University 0 Unified Communicator Express Quick Start Guide The Unified

More information

WorldExtend IronDoor 3.5 Publishing a Terminal Services Application

WorldExtend IronDoor 3.5 Publishing a Terminal Services Application WorldExtend IronDoor 3.5 Publishing a Terminal Services Application WorldExtend, LLC. Published: September 2008 Abstract This guide will walk you through the steps required to publish a terminal services

More information

Appointment Scheduler

Appointment Scheduler EZClaim Appointment Scheduler User Guide Last Update: 11/19/2008 Copyright 2008 EZClaim This page intentionally left blank Contents Contents... iii Getting Started... 5 System Requirements... 5 Installing

More information

UNGASS DATA ENTRY SOFTWARE: GLOBAL REPORTING 2008 TROUBLESHOOTING GUIDE

UNGASS DATA ENTRY SOFTWARE: GLOBAL REPORTING 2008 TROUBLESHOOTING GUIDE version 1.0 UNGASS DATA ENTRY SOFTWARE: GLOBAL REPORTING 2008 TROUBLESHOOTING GUIDE Prepared by UNAIDS Evidence, Monitoring, and Policy Department UNAIDS 20, Avenue Appia 1211 Geneva 27 Switzerland Tel.

More information

Cloud Catcher TM Software

Cloud Catcher TM Software Cloud Catcher TM Software User Manual Version 2.0 Technical Support SanDisk Knowledgebase Contact SanDisk Table of Contents Overview... 2 Minimum System Requirements... 2 Languages Supported... 2 Installing

More information