ก 506 Version 3.10 ก ก!!"! ก # $ % "& 2552

Size: px
Start display at page:

Download "ก 506 Version 3.10 ก ก!!"! ก # $ % "& 2552"

Transcription

1

2 ก 506 Version 3.10 ก ก ก 2552

3 ก 506 Version 3.10 ก 1 ก ,000 ก ก ก ,

4 กก ก ก ก ก Epidem ก 506 Dos ก ก ก ก Microsoft Access 2003 ก Epi Info ก 506 ( Version ก R506) ก ก ก ก ก 2549 ก กก ก TPN ก 506 ก 2549 ก 506 ก Epidem, Epiprow, HCIS 506 ก Epidem ก 506 ก ก 506 Epidem ก 506 Run Windows ก ก ก ก ก ก ก Excel power point ก ก.MDB source code ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2552

5 ก ก ก ก - Set - ก Set (..) 1 2 ก ก 2 ก ก MS Access 2 ก Short Cut ก ก.. 4 ก ก ก 6 ก ก ก 7 ก ก 8 ก - ก Addrcode 9 - ก ก Addrcode 10 - ก ก ก 14 - ก Epidem 17 - ก. (structure Epidem) VEpiprow 20 - ก ก...HCIS ก ก 21 - ก... ก 23 - ก E E ก 28

6 ก 32 - ก ก 34-2 ก 36 ก - ก ก ก ก 42 ก 43 ก - Epidem ก ก... office 46 - ก... hospital E0 E ก ก ก 53

7 - ก ก 54 - ก 58 - ก 63 - ก PowerPoint 64 - ก Microsoft Word 65 - ก 66 - ก ก 79 ก ก - ก 82 - ก 84 - ก 88 - ก ก ก 5 89 Epidem, ก ก ก EPE0 100 ก update ก Version ก ก ก Windows Vista 103 ก ก ก ก.DBF 103 ก ก. 104

8 1 ก ก 506 Version 3.10 ก 506 MS Access Version 2003 ก ก ก ก ก ก MS Access ก ก Source Code ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 506 ก ก 506 ( ก ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก - (RAM) 256 MB - ก Windows XP Vista ก Microsoft Office Version ก Epi_Info for Windows ก ก ก Set กก 800 * Set ( ก ) ก Set Mouse Desktop ก ก Shortcut 1. ก Properties 2. ก Settings 3. Mouse Screen Resolution กก 800 * 600

9 2 ก Set ( ก ) 1. ก Start. control panel 2. ก Regional ans language Options 3. ก ก Regional Options ก ก ก Thai 4. ก ก Advanced ก ก ก Thai 5. ก Apply ก ก ก ก Copy Directory R506 ก CD C:\ ก 506 Version 102 Rename C:\R506 C:\R506_old ก Copy R506 Version C: ก ก Microsoft Access ก ก 506 กก ก ก 506 ก Microsoft Access ก ก ActiveX control

10 3 ก Register ก ก File File CD C:\R506 ก ก File ก.OCX file 4 file ActiveX control ก ก ก ก (Macro) ก (Security) Microsoft Access ก ActiveX control Set ก ก Shortcut ก ก ก (LOW) ก ก

11 4 1. ก Files ProgR506.MDB ก sent to ก Desktop (Create Shortcut) ก Shortcut Desktop 2. ก Shrortcut ก Rename ก ก Shortcut ก Properties ก Change Icon ก ก.. Key ก 506 ก ก ก ก Key.. Key Data.. ก ก ก.. ก

12 5 ก ก Double ก Shortcut ก ก 2. ก ก Path MSACCESS.EXE ก C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\MSACCESS.EXE ก ก 506 ก Microsoft Access 2003 ก Files Msaccess.exe ก ก Path C:\Program Files\Microsoft office\office11\msaccess.exe MSACCESS.EXE ก 506 Key ก Microsoft Office ก ก Path ก ก Files MSACCRSS.EXE Path ก ก ก Microsoft Access 2 Version Access 97 ก Access 2003 Path ก ก ก ก Browse ก Path ก ก Browse ก Path ก Microsoft office Access 2003 ก MSACCESS.EXE ก Open

13 6 ก ก Save ก ก ก ก save ก ก OK ก ก ก ก ก ก 3. ก.. ก Key ก ก Key Data ก ก ก 506 ก ก Click ก ก Click ก ก ก ก Click OK

14 ก ก ก ( ก 506 Version 102) ก 506 ก ก Epidem Vepiprow ก ก ก ก ก 506 ก... ก file Fox Excel ก File.DBF 4 File ก (Ampur.dbf, Tumbon.dbf, mooban.dbf, hserv.dbf) Ampur.dbf Tumbon.dbf Mooban.dbf Hserv.dbf Codeam 2 ก (Character) A2 (Character) Pop ก Codetm 4 ก (Character) A2 (Character) Pop ก Codevl 6 ก (Character) A2 (Character) Pop ก Codehs ก 6 ก (Character) Name ก (Character) (Number) (Number) (Charecter) File 4 File copy C:\R506\codeepidem ก Epidem ก ก epidem copy Ampur.dbf, Tumbon.dbf, mooban.dbf, hserv.dbf C:\R506\codeepidem 4 file ก ก Epidem ก... ก ก ก ก ก ก 5.,,. 3 ก ก ก ก ก ก Office ก ก ก ก ก ก ก.. ก ก ก ก ก 506 7

15 ก ก 8

16 9 ก ก ก ก 1. ก กก key ก ก ก 506, Epidem, Vepiprow ก ก ก ก Epidem, Vepiprow, ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก ก 506 ก 2 1. ก 506 addrcode 2. ก 506 ก addrcode 2 ก key ก 506 ก ก - ก 506 addrcode key dropdown ก key 8 ก

17 10 - ก 506 ก addrcode ก ก กก key 8 ก ก ก Version ก 3.3 ก key ก ก ก 2 Click ก E0./. ก ก ก ก ICD10 ก ก ก ก ก.506 ก E1./. ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก " ", " "

18 11 ก ก 13 ก ก ก ก Link ก ก HN ก ก '-' ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก / / ก ก ก ก 3 ก ก ก 1 ก (1) (2) ก ก 1 ก (1) (2) (3) (4) (5) Click ก ก ก 1 ก ก 1 8 (1) (2) / ก / (3) (4) (5) ก (6) (7) (8) กก 1 ก ก ก 1 ก (1) (2) ก (3) ก ก ก ก ก " "

19 12 ก ก ก ก กก ก ก addrcode ก ก 8 ก ก ก addrcode click dropdown ก ก ก 506 / ก ก ก 1 ก (1) (2). (3) ก ก Mouse กก (1) ก (2) ก (3), ก ก (4) (5) (6) ก (7), (8) (9) (10) (11) / (12) (13) ก (14) (15) ก /. ก ก ก ก / / ( / / ). ก ก / / ( / / ) ก ก ก 1 ก.506 (1).. (2).. (3).. (4) ก ก (5). (6).. ก ก.

20 13 (7) ก/.. ก (8) ก ก. = 1,. = 2,. = 3, = 5,. = 5 Key ก ก ก Hserv ก ก ก.. ก ก ก ก ก ก Key ก ก. ก ก 1 ก.506 (1) ก (2) (3). ก ก 1 ก.506 (1) (2) (3) ก (4) = 2 ก ก ก ก / / ( / / ) ก ก ก / / ( / / ) ก ก ก ก ก - Enter Enter ก ก ก Record ก ก - ก ก ก ก ก ก ก - ก ก ก ก ก ก ก ESC Mouse Click Close ก ก ก 506

21 14 ก 507 ก ก 507 Record ก ก ก E0 ก Record ก click E0 ก ก ก click E0 = 2 ก ก ก ก ก ก ก Click Close ก Click Delete Record Record E0 ก Delete Record ก ก ก ก ก ก ก ก ก click ก ก ก ก ก ก Mouse Click ก ก ก

22 15 ก ก ก กก 1. ก ก 2. ก ก กก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ( ก ก ก ก ก ก ก ก ) ก ก Set ก ก ก ก Update ก ก ก ก ก Update ก ก ก ก ก ก ก ก ( Update ก ก ก ก ก ก 1 ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก - ก ก ก ก ก

23 - ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ) 16 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

24 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก กก ก ก ก ก ก ก ก ) 17 ก Epidem 2 ก ก ก ก ก ก Epidem ก ก 506 ก file ก ก Epidem 2549.dbf zip ก zip ก ก file Epe02549.dbf ก ก ก ก Epidem ก ก ก Browse ก ก ก ก ก

25 18 ก OK ก ก OK ก E0 ก ก ก OK Ok V.4 Ok ก V. ก 4 ก ก Epidem Version ก OK ก V. ก 4 Version 4.01 ก OK ก V.4 ก ก ก ก record ก OK ก ก

26 ก. (Structure Epidem) ก ก ก 1. ก ก ก 506 ก ก Epidem File ก ก.zip.DBF 2. ก ก File Structure Epidem File.DBF ( ก ก ก ก ) 19 Browse ก ก OK ก E0 ก ก ก update ก ก ก ( ก 506 E0 ก ก ก ) ก ก Epidem Version ก ก V. ก 4 Version 4.01 ก ก V.4 ก ก file Ep2main.dbf ก ก V. ก 4

27 20 VEpiprow กก ก ก Epidem VEpiprow ก ก ก 506 ก VEpiprow ก ก ก ก ก ก... HCIS ก ก ก HCIS ก ก ก ก ก ก ก File ก Ep2main.dbf Key ก ก ก ก ก HCIS ก ก ก ก OK ก ก ก ก ก HCIS ก ก ก ก ก ก 01 ก ก ก ก 506 ก

28 21 ก EPE0 ก ก 506 ก ก... ก ก ก Browse ก EPE02549.dbf ก OK.dbf.txt ก OK.txt ก E0 E0 ก OK ก ก ก ก ก ก ก 506 ก. ก structure ก ก ก ก ก ก (ก ก ก ก ก ก ก ) 2. ก ก Browse ก ก ก ก ก.dbf.txt.dbf ก.dbf.txt ก.txt

29 22 ก ก ก ก ก Folder C:\R506\EPSEND\ A011.DBF ( 01 1) 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก E0 1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

30 23 6. ก ก ก ก ก ก ก E0 ก ก... ก ก... ก 1. ก ก

31 24 2. ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก 1 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก ก ก Drive ก ) ก P A E0 ก ก 1 20 ก ก 1 20 ก ก ก ก Drive C:\R506\EPSEND ก P3051_1_20 ก ก ก ก ก ก ก ก.dbf.txt ก.dbf ก.dbf ก.txt ก.txt ก Drive ก ก OK

32 25 5. ก ก ก ก ก ก ก 6. ก Drive ก ก ก Drive ก ก C:\R506\EPSEND ก ก ก... ก 506 ก ก ก 506 ก ก ก ก File ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก... ก E0 ก ก ก ก Drive ก C:\R506\epsend ก ก Drive ก File ( File ก ก ก P A R File ก PR01To06 File AR01To06) ก ก.dbf ก.txt ก ก ก ก ก

33 26 Refer ก ก E0 ก E0 ก ก.dbf ก.txt ก 506 ก ก ก ก ก ก ก ก... ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (print preview) ก ก ก ก ก

34 27 E0 E1 E0 E1 ก ก ก ก ( ) ก ก file MS.Excel ก ก C:\R506\Report

35 28 ก ก E1 ก ก ก E1 ก ก ก Record ก ก ก ก ก ก ก ก ก E0 ก ก 2 ก Field Hserv ก Field Addrcode ก ก 507 EPE0 ก ก MS Access ก... ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 506 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก /1/ /12/2549 ก ก Word ก Excel C:\R506\Report\ ก ก +.. ก ก word ก.RTF ก ก Excel ก.xls

36 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

37 30 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Excel ก

38 ก ก ก ก ก ก ก ก word ก C:\r506\reported 31 ก ก ก

39 32 (Datereach) ก ก ก 2552 ก ก ก ก Mouse ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก word excel ก C:\R506\Report ก (STI) ก ก ก ก ก ก ( ก ) ก ก ก ก ก ก

40 33 ก ก ก ก - Median Median - ก 2 ก Spot Map ก 54 ก ก ก 82 ก ก ก ก ก ก ก ก

41 34 ก ก ก 0 ก 1. ก ก ก 2. ก ก ก ก ก 2.1 ก / ก / ก (ก ก ก ) 2.2 ก ก ก ก 01 ( 81 ( ) ก ก ก (26,27,66), (04,05,06), (07,08,09), ก (28,29), (21,22), ก (10-13, 69-70), ก (25,53) (32,33,34)

42 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2.4 ก ก ก ก ก ก ก ก /01/2550 ( ก ก ก ก ก ) 2.5 ก ก ก ก ก 3. ก Export Word 2 ก ก ก ก ก 3.1 Export Word ก ก ก Export To Word ( ก ก) ก ก ก ก Microsoft Word ก ก ก ก Copy ก ก ก Microsoft Excel ก ( Microsoft Excel copy ก Tbltotal.xls C:\R506\Report) ก ก ก ก ก ( ก ก ) ก ก ก Microsoft Word Excel copy ก ก Excel Word

43 ก ก ก ก ก ก Export to word ( ก ก) ก File ก C:\R506\Report\ ก ก ก Microsoft word ก ก ก ก ก ก กก ก ก กก ก ก Excel ก Copy 2 ก ก ก ก ก (Early Detection) ก ( 506) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Threshold) ก ก กก ก ( ) ก 2 ก ก 1 ก 2 ก ก 1 1 admitted

44 ก (SRRT) ก 37

45 38

46 ก ก ก 2 ก 2. ก 2.1 ก 2.2 ก ก (SRRT) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2.3 ก ก Set 2.4 ก ก ก ก ก ก ก ก SRRT ก 2.5 ก ก ก ก ก ก (SRRT) ก ก ก ก UPDATE DATA ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ) ก ก ก Excel ก Export to excel ก ก Excel ก C:\R506\Report

47 40 ก Excel ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2. SRRT ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

48 41 ก. 1. ก ก. CUP ก 2. ก ก CPU ก ก htum_name ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

49 42..../PCU/CUP..../PCU/CUP ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

50 43 ก ก Organism Influenza Influenza A (H1N1) 2009 Influenza organism ก ก ก ก ก ก ก ก... Epidem ก ก ก ก Epidem copy file ampur.dbf, tumbol.dbf, mooban.dbf, hserv.dbf c:\epidem\data c:\r506\codeepidem ก 4 file ก ก file epidem ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

51 44 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ,950107,950108,950109,950110,950111,950112,950113, ก ก ก 506

52 45 3. ก ก ก ก 506 ก ก (ADDRCODE) 506 ก ก ก ก ก ก 506 ก ก 506 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

53 46 ก ก ก... Office ก ก ก ก ก ก Office ก ก Hospital Hospital. ก. ก ก ก ก Office ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Hospital ก ก ก ก... Hospital ก

54 47 ก... Hospital ก ก Hospital ( ก ก ก... Office) ก ก ก ก Mouse ก ก ก ก ก ก ก ก ก 91 ก ก. ( 12, 13, 17, 52, 32, 33, 34, 35, 37) ก (32) (33) (34) (35) (37) ก ก ก ก (12) ก (13) ก (17) (52) ก ก ก ก Record ก ก 1 Record ก ก Record ก

55 ก Rabies (42) (14) STI (ก 37, 38, 39, 40, 41, 79, 80, 81) ก (47) ก ก ( 42) (Field Result <> 2) ก ก ( 14) (Field Result = 2) ก STI ( 37 41, 79 81) (Field Result = 2) กก ก ( 47) (Field Result = 2) ก ก ก 60 ก ก Cholera (01) ก (19) (20) Diphtheria (23) ก (35) (36) Kala azar (68) Trichinosis (46) AFP (65) AEFI (78) ก ก ก ก ก ก ก (21, 22) ก (26, 27, 66) ก 1 ก ก ก ก (53) > 1 (60) <10 กก ก (64) < 15 AFP(65) > 15 ก ก 22, 21 ก 66, 27, 26 ก ( ก 10 ) 64 กก ก Pneumoconiosis ( ก 15 ) 53 ก ก ก ก ( กก 28 ) 65 AFP กก 15 ก ก ก ก ก ก ก (25, 53) ก ก ก. (64) Disease = ก ก ก ก (Field Type 2) Disease = 64 Hospital = 5 ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก 1 ก ก ก ก ก ก 48

56 49 ก addrcode ก 8 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 507 ก EPE0 ก Hserv ก 8 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 507 ก EPE0 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Field ก ก ก (agey agem aged) (agem) > 11 กก 11 ก ก (metropol) 0 3 ก (hospital) 0 ก ก (occupat) 0 11 (marietal) 0 5 ก (sex) (race) 0 ก 1

57 ก ก ก ก Epidem ก ก ก ก ก 1 Record ก ก ก ก Record ก ก Delete 1 Record ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 Record ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 Record ก ก ก Epidem 00 ก ก ก ก ก ก Epidem ก ก ก ก ก ก ก Epidem ก ก ก ก ก ก ก ก record Sex ก ก ก ก ก 3 กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก 1 ก ก ก 2 1 กก 1 ก Record 1 2 ก 3 ก ( ก ) ก ก ก ก file ก ก ก ก 50

58 51 ก ก ก c:\r506\data_error\check_.xls file ก ก excel sheet excel sheet ก ก sheet ก ก ก ก ก ก 507 EPE0 ก ก

59 ก Sheet Dup_name 12,13,17, 52, 32, 33, 34,35, 37 Wrong_result ( 42) ( 14) STI ( 37 41, 79 81) ก ( 47) Ds_invest ก Cholera (01) ก (19) (20) Diphtheria (23) ก (35) (36) Kala azar (68) Trichinosis (46) AFP (65) AEFI (78) Wrong_age 22, 21 ก 66, 27, 26 ก ( ก 10 ) 64 กก ก Pneumoconiosis ( ก 15 ) 53 ก ก ก ก ( กก 28 ) 65 AFP กก 15 Death Wrong_mooban Wrong_hserv Datesick_dup ก ก ก Datedefine_dup ก ก ก ก ก ก Dsname_dup ก Over_date ก ก E0 E1 52 E0 E1 ก 506 ก ก ก ก E0 E1 Record ก E0 ก ก E0 E1 ก ก E0 ก E0 ก E0 ก ก ก E0 ก 2

60 53 ก ก ก ก Computer ก ก ก ก กก Drive ก ก ก ก ก ก ก.. Epe Epe02550 ก ก ก Drive ก ก ก ก 2550 ก ก C_mooban2550 ก drive ก ก ก

61 54 ก ก ก ก ก ก ก ก Key 506 ก Epi map ก ก ก Epi Info ก Epi Info ก ก (CDC) (Public Domain) ก ก ก ก ก ก 1. ก Epi Info ก CD ก ก ก Epi_Info 1. ก ก Dive CD-ROM ก Folder ก ก ก C:\EPI_INFO_2002 ( ก ก ก ) 2. Double Click Files Setup.exe ก 3. ก ก ก ก Next 4. ก ก C:\Ep_Info ก Next

62 55 5. ก ก ก ก ก ก ก ก Next 6. ก ก ก Next 7. ก ก 8. ก Shortcut ก Yes 9. ก ก ก ก Link Web site CDC Internet ก ก No ก ก No 10. ก ก ก Short Cut Desk Top ก Start ก Programs ก ก Epi info ก ก ก 2. Files Files EERI Shape Files 5 ก ก DBF, SBN, SBX, SHP, SHX 3

63 ก M M25.DBF, M25.SBN, M25.SBX, M25.SHP, M25.SHX ก C:\R506\MAP\MAPPRO ก PT PT25.DBF, PT25.SHP, PT25.SHX ก C:\R506p\Map\Maptum ก V Copy C:\R506p\Map\Mapvill V25.DBF, V25.SHP, V25.SHX ก M M2501.DBF, M2501.SBN, M2501.SBX, M2501.SHP, M2501.SHX ก C:\R506\MAP\MAP\AMP ก V Copy C:\R506p\Map\Mapvill V2501.DBF, V2501.SHP, V2501.SHX ก V Copy C:\R506\Map\Mapvill V DBF, V SHP, V SHX 3. ก.MDB 3 ก MAP.MDB C:\R506\MAP 56

64 57 PRO<..>.MDB C:\R506\MAP\MAPPRO.. ก PRO2548.MDB AMP<..>.MDB ก C:\R506\MAP\MAPAMP.. ก AMP2548.MDB ก ก Map.PGM ก ก ก Epi map ก ก ก ก ก ก 5. ก Printer ก Set Printer ก Local (Printer Set ก Lan) Printer ก Lan Printer ก Local ( PC ) ก ก ก Local ก ก Start ก Setting ก Printer and Fax ก Printer Printer ก ก ก Printer ก Local Printer ก Local ก 1. Add a printer 2. Next 3. ก Local Printer 4. ก Use the following port 5. ก Printer ก Net ก Printer

65 58 6. Key ก Key ก ก ก Key ก Menu ก ก ก Key ก ก ก 506 (Geographical charts) ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก spot maps area maps 1. (Area maps) ก / ก ก ก ก ก ก 2. (Spot maps) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก 2. ก ก ก / ก / ก (ก ก ก ) ก ก ก ก 01 ( ก ) 81 ( ) ก ก ก (26, 27, 66), (04, 05, 06), (07, 08, 09), ก (28, 29), (21, 22), ก (10-13, 69-70), ก (25, 53) (32, 33, 34)

66 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก 3. ก Update Data ก ก ก 4. ก ก Key ก Key ก Key ก ก ก Area Map (Spot Map) ก Run Area Map ก ก ก 1. ก ก ก Map manager ก Properties ก Choropleth ก Reset Legend 2 ก Apply ก

67 ก ก ( ก ) 1. ก Map Manager 2. ก Properties 3. ก Choropleth 4. ก ก ก ก ก ก ก 5 5. ก ก Reset legend 2 ก 6. ก ก ก ก ก ก 7000 ก ก ก ก (< ) 3 กก 2 ( ) 4 กก 3 ( ) 5 กก 4 (> ) ก ก ก ก ก ก 7. ก Apply ก ก 2. ก ก ก (Symbol) ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก 1. ก ก ก (Qualitative Symbol) 2. ก ก ก ก (Quantitative Symbol) ก ก (Quantitative Area Symbol) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Choropleth map ก ก ก ก ก ก ก 60

68 ก ก ก ก Epimap 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก ) 61 ก Map manager ก Properties ก Choropleth ก ก Apply ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Map manager ก Properties ก Choropleth ก ก Apply ก

69 62 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Map manager ก Properties ก Choropleth ก ก Apply ก ก ก ก ก ก ก ก Map manager Text Fields ก ก Name ก Properties ก Adv Labels - ก Overlay - ก ก Font ก Font - ก AngsanaUPC ก Apply2

70 1. ก Map manage 2. ก Properties 3. ก Adv Labels 4. Text Fields ก ก Name 5. ก ก Font ก Font ก ก Angsana UPC 6. ก Overlay 7. ก Apply 2 ก Spot Map (Spot map) ก ก ก ก ก (Cluster) ก ก ก 1. ก ก ก ก ก 3. ก Update Data 4. ก Run Spot Map

71 64 5. ก ก Map Manager ก ก 6. ก ก Properties ก ก 6 ก Single Unique Choropleth Std labels Adv labels Dot Density ก ก Dot Density 7. Dot Value ก ก ก ก Dot size ก ก ก Dot Color ก ก ก Apply ก ก PowerPoint ก ก ก ก 3 ก Epimap, PowerPoint, Excel ก ก Epi map ก Edit ก Copy ก Power Point ก ก ก ก ก 506 Export ก C:\R506\Report ก ก ก Rate ก ก ก Copy PowerPoint ( )

72 ก ก Microsoft Word 65

73 66 ก ก ก 506 ก Files ก ก C:\R506\Map\MAPPRO ก ก C:\R506\Map\MAPAMP ก Files ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 6 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก.6 ก ก

74 67 ก 1. ก Epi Info ก Create Map 2. ก ก ก ก C:\R506\Map\MAPAMP Folder M ก ก (M3404) 18 ก ก ก ก ก ก ก ก ก

75 68 ก ก ก ก 1. ก Map Manager 2. Add Layer Partial ( ก ก ก ก ก ) 3. ก Path C:\R506\Map\MAPAMP ก ก (M3404) 4. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Ok

76 69 5. ก C:\R506\Map\Mapvill T0412 ( 04 12) ก Save ก ก ก ก ก C:\R506\Map\Mapvill Save ก T0412.SHP 6. ก Exit ก 3. ก ก 3.1 ก Epi Map 3.2 ก Shape (Boundary) ก Create/Edit 3.3 ก Files Open Shapefile for Editing 3.4 ก Files ก ก

77 ก OK 3.6 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.7 ก (Divide Selected Poly with Track Line) 3.8 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

78 ก ก ก ก ก ก ก Rename Feature ก ก 1 ก ก ก ก (Divide Selected Poly with Track Line) ก ก ก ก ก ก ก ก ก

79 ก ก Rename Feature ก ก 2 ก ก ก 5, 6 ก ก

80 73 ก ก 5 5 ก ก 6 Save ก ก File ก Save ก C:\R506\Map\Mapvill V (ก ก V ) ก 6 ก ก ก Rename Feature ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก 2. ก (ก ก ) (ก ก ก ก) ก Update ก ก ก ก ก ก ก ก

81 74 3. ก ก ก Area Map ก Run Area Map ก Spot Map ก Run Spot Map ก กก ก ก ก 1. ก Shape (Boundary) Create/Edit 2. ก C:\R506\Map\MAPAMP Folder M ก ก (M3404) 3. ก OK ก ก ก ก Save ก V ก V3404 ก C:\R506\Map\Mapvill

82 ก 1. ก ก 2. ก (ก ก ) ก Update ก 75 ก ก ก ก ก ก ก ก 3. ก ก ก Area Map ก Run Area Map ก Spot Map ก Run Spot Map ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก Shape (Boundary) Create/Edit 2. ก Files Open Shapefile for Editing 3. ก C:\R506\Map\Maptum

83 76 4. ก ก ก ก ก Save ก V ก V34 ก C:\R506\Map\Mapvill ก 1. ก ก 2. ก (ก ก ) ก Update ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3. ก ก ก Area Map ก Run Area Map ก Spot Map ก Run Spot Map ก ก ก ก ก ก ก ก ก

84 77 ก 1. ก ก 1.1 ก Add Layer Partial 1.2 ก C:\R506\Map\MAPAMP Folder M ก ก (M3404) 1.3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Shift ก ก ก ก 2 ก ก OK 1.4 Save T1112

85 ก ก ก 2. ก 2.1 ก Epi map ก Shape (Boundary) ก Create/Edit 2.2 ก File ก ก Open Shapefiles for Editing 2.3 Save 2.4 ก ก ก ก Save ก HC ก C:\R506\Map\Mapvill 3. ก 3.1 ก ก

86 ก ก Update ก 3.3 ก ก ก Area Map ก Run Area Map ก Spot Map ก Run Spot Map ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก 2. ก ก 3. ก ก 3.1 ก / ก / ก (ก ก ก ) 3.2 ก ก ก ก 01 ( ก ) 81 ( ) ก ก ก (26, 27,66), (04, 05, 06), (07, 08, 09), ก (28, 29), (21, 22), ก (10-13, 69-70), ก (25, 53) (32, 33, 34) 3.3 ก ก.. 01/03/ ก ก ก 4. Update Data ก ก ก 4 ( ก

87 ) ก ก กก Run ก ก Map Manager ก Properties ก Map manager ก Properties 6. ก Choropleth ก ก > ก Adv Label 8. ก ก ก

88 81 Text Fields: ก TAM_NAME Font : ก AngsanaUPC ก Overlay ก Apply ก ก PowerPoint 1. Program Epi-map ก Edit ก Copy 2. ก PowerPoint ก ก ก ก 3. ก Export To Excel 4. ก Excel C:\R506\REPORT\MapranktumChikungunya fever.xls 5. (Rank) ก ก Copy PowerPoint

89 82 ก ก ก ก ก ก ก - ก ก ก ก ก DF, DHF DSS - ก ก ก ก(DF, DHF, DSS 26, 27, 66) (, ก 21, 22) ก ก ก 1. ก 2. ก ก ก 3. ก ก ก 3.1 ก ก - ก ก ก ก ก ก ก - ก ก ก ก 01 ( ก 81 ( ) - ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

90 83 ก ก ก ก ก ก ก.. 01/01/2550 ( ก ก ก ( 1 ก ก ) 3.2 ก Run ก ก ก ก ก Microsoft Excel ก ก ก Microsoft Excel Microsoft Excel ก Mline.xls ก C:\R506\ ก ก ก ก Microsoft Excel 1. ก กก ก 2. ก ก ก 3. ก Run Graph ก ก ก ก 4. ก Export to excel Note. ก Export Excel ก Run graph ก ก 5. ก Microsoft Excel ก ก EXCEL

91 84 6. ก ก Save as ก ก ( ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก 2. ก

92 85 3. ก ก ก ก 4. ก ก ก ก ก 5. Run Graph ก ก ก ก ก ก Microsoft Excel ก ก Microsoft Excel Microsoft Excel ก ก C:\R506\ 1. TblAgeBar.xls กก 2. TblOccbar.xls ก ก 3. Tblsex.xls ก 4. TblStatus.xls ก ก ก ก Microsoft Excel 1. ก ก 2. ก ก ก 3. ก Run Graph ก ก ก ก 4. ก Export to excel

93 86 ) Note. ก Export Excel ก Run graph ก ก 5. ก ก Save as ก ก ( ก ก PowerPoint 1. ก ก ก ก 2. ก Microsoft PowerPoint 3. ก ก ก 4. ก Slide

94 87 ก ก Microsoft Word 1. ก ก ก ก 2. ก Microsoft Word 3. ก ก ก ก ก 4. ก ก ก 5. ก ก

95 88 ก 1. ก กก 2. ก ก ก ก 3. ก Run ก ก ก ก ก 4. ก ก กก Excel ก ก Export To excel 5. ก ก ก ก PowerPoint Copy ก ก Excel ก ก ก Copy

96 89 6. PowerPoint ก ก Edit ก Pate ก ก ก 7. ก ก Microsoft Word ก ก Copy Graph ก Excel ก ก word ก Edit Paste ก ก ก 5 ก ก ก 5 ก ก ก ก ก ก 506 ก 2 1. ก 2. ก ก ก 1. ก ก Median Median

97 ก ก ก 1. ก 5 ก 2550 ก , 2548, 2547, 2546, 2545 ก ก 2. ก ก ก ก - ก ก ก ก ก ก ก Median ( ก ก ) - ก ก ก ก Median ( ก ) 90

98 91 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก Median ก ก ก ก ก ก ก Median ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3. กก ก ก ก ก ก 4. ก ก ก Excel ก Export to excel 5. ก ก ก Microsoft PowerPoint ก ก ก Excel ก Copy ก PowerPoint ก Edit ก Paste ก ก ก PowerPoint 6. ก ก ก Microsoft word ก ก ก Excel ก Copy ก Microsoft word ก Edit ก Paste ก ก ก PowerPoint

99 ก ก 506 EPIDEM Version Field Field Name Type Width Field Field Name Type Width 1 E0 Numeric 6 E0 1 E0 Numeric 6 E0 2 E1 Numeric 6 E1 2 E1 Numeric 6 E1 3 PE0 Numeric 6 E0 4 PE1 Numeric 6 E1 3 PE0 Numeric 6 E0 4 PE1 Numeric 6 E1 5 DISEASE Character 2 5 DISEASE Character 2 6 NAME Character 30 6 NAME Character 50 7 HN Character 10 HN 7 HN Character 10 HN 8 NMEPAT Character 30 ก 8 NMEPAT Character 30 ก 9 SEX Numeric 1 9 SEX Character 1 10 YEAR Numeric 2 10 AGEY Numeric 2 11 MONTH Numeric 2 11 AGEM Numeric 2 12 DAY Numeric 2 12 AGED Numeric 2 13 MARIETAL Numeric 1 13 MARIETAL Character 1 14 RACE Numeric 1 14 RACE Character 1 15 RACE1 Numeric 1 15 RACE1 Character 1 16 OCCUPAT Numeric 2 16 OCCUPAT Numeric 2 17 ADDRESS Character ADDRESS Character ADDRCODE Character 6 ( - - ) 18 ADDRCODE Character 8 ( - - ) 19 PROVINCE Character 1 20 METROPOL Numeric METROPOL Character HOSPITAL Numeric 1 ก 20 HOSPITAL Character 1 ก 22 TYPE Numeric 1 / ก 21 TYPE Character 1 / ก 23 RESULT Numeric 1 ก ก 22 RESULT Character 1 ก ก 24 HSERV Character 6 ก 23 HSERV Character 8 ก 25 CLASS Numeric 2 24 CLASS Character SCHOOL Character SCHOOL Character DATESICK Date 8 26 DATESICK Date 8 28 DATEDEFINE Date 8 27 DATEDEFINE Date 8 29 DATEDEATH Date 8 28 DATEDEATH Date 8 30 DATERECORD Date 8 29 DATERECORD Date 8 31 DATEREACH Date 8 30 DATEREACH Date 8 32 INTIME Logical 1 31 INTIME Logical 1 33 TO_E1 Logical 1 ก E1 34 ORGANISM Character 1 32 ORGANISM Character 1 35 COMPLICA Character 1 ก 33 COMPLICA Character 1 ก 34 IDCARD Character ICD10 Character 8 ICD10 36 OFFICEID Character 8 ก 92

100 ก Cholera ก Organism type 1 Vibrio cholerae Eltor Inaba 2 Vibrio cholerae Eltor Ogawa 3 Vibrio cholerae Eltor Hikojima 6 Vibrio cholerae O139 9 Unknown ก ก - - ก - ก - ก - 02 Acute diarrhea, Diarrhea, Infantile diarrhea, Gastroenteritis, Enteritis, Summer diarrhea 03 Food poisoning, Foodborne disease, Foodborne intoxication, Acute foodborne infection ก Organism type 1 Vibrio parahaemolyticus ( V.P.) 2 Salmonella spp. 3 Staphylococcus 4 Botulism (Clostridium botulinum) 5 Clostridium perfringens ( C. welchii ) 9 Unknown 04 Dysentery, Unspecified dysentery, Entero-colitis, Colitis ก - ก - ก Bacillary dysentery, shigellosis 06 Amoebic dysentery, Amoebiasis 07 Enteric fever ( ก ก ) 08 Typhoid fever, Typhus abdominalis ก, 09 Paratyphoid fever ก, 10 Hepatitis, Unspecified hepatitis ก 11 Viral hepatitis A ก 12 Viral hepatitis B ก 13 Viral hepatitis C ก 14 Haemorrhagic conjunctivitis, Acute haemorrhagic conjunctivitis, Epidemic conjunctivitis, Viral conj. ก

101 ก.506 ( ) 15 Influenza, (Flu) ก Organism type 1 Influenza A unknown subtype 2 Influenza B unknown subtype 3 Influenza A (H1) 4 Influenza A (H3) 5 Influenza A (H5) 6 Influenza A (H1N1) Other specify 8 Suspected Avian Influenza 9 Unknown 16 German measles, Rubella, Congenital rubella, 17 Chickenpox, Varicella ก 18 Pyrexia of unknown origin, P.U.O., Fever cause 19 Meningococcal meningitis, Meningococcemia ก 20 Poliomyelitis, Polio, Acute poliomyelitis, ก 21 Measles, Rubella 22 Measles with complication Complication 1 Pneumonia 2 Diarrhea 3 Encephalitis 4 Otitis media 5 Other 6 Unknown 7 Pneumonia + Diarrhea 8 Pneumonia + Encephalitis 9 Pneumonia + Other ก ก - ก ก - 23 Diphtheria, Facial diphtheria, Nasal diphtheria, Laryngeal diphtheria 24 Whooping cough, Pertussis, Parapertussis ก 25 Tetanus, Lockjaw ก 26 Dengue haemorrhagic fever, ก Haemorrhagic fever, Thai haemorrhagic fever, D.H.F., H.F., T.H.F. 27 Dengue shock syndrome, Dengue with shock, ก H.F. with shock, D.S.S. 28 Encephalitis unspecified ก 94

102 ก.506 ( ) 29 Japanese encephalitis, Japanese B ก ก encephalitis, J.E., J.B., J.B.E., J.E.V. Disease 30 Malaria, Cerebral malaria ก Organism type 1 PF : Plasmodium falciparum 2 PV : Plasmodium vivax 3 PM : Plasmodium malariae 4 Mixed type 9 Unknown ก - - ก - - กก 1-31 Pneumonia ก 32 Tuberculosis, Pulmonary T.B., T.B. 33 T.B. meningitis, Tuberculous meningitis 34 T.B. other organs ก Organism type 1 T.B. Lymph node 2 T.B. Spine 3 T.B. Hips, Bones, Joints 4 T.B. Peritoneum 5 T.B. Skin 6 T.B. Gastro-intestinal tract 7 T.B. Genito-Urinary organs 8 T.B. other organs 9 Unknown - - ก ก - ก ก ก Leprosy 36 Infectious Yaws 37 Syphylis 38 Gonorrhoea, G.C., Gonococcal urethritis, Gonococcal vulvovaginitis, Gonococcal cervicitis, Gonococcal bartholinitis 39 Non-Gonococcal urethritis/ vaginitis/ cervicitis, Non-specific urethritis/ vaginitis/ cervicitis, NGU/V, NSU/V 40 Chancroid, Soft chancre 41 Lymphogranuloma venereum (L.G.V.) ก 42 Rabies, Hydrophobia 43 Leptospirosis, Weil disease 44 Scrub Typhus, Mite-borne typhus fever 45 Anthrax ก 95

103 ก.506 ( ) 46 Trichinosis 47 Insecticide poisoning ก Organism type 1 Organophosphate group 2 Carbamate group 3 Chlorinated hydrocarbon or Organochlorine, Haloginated 4 Pyrethrum and Synthetic pyrethroids 5 Herbicide 6 Paris green, 1080 Zinc phosphate 7 Unclassified 9 Unknown ก - ก ก - ก - ก ก - - ก - 48 Lead poisoning ก ก 49 Heavy metal poisoning Organism type 1 Manganese poisoning (Mn) 2 Mercury poisoning (Hg) 3 Arsenic poisoning (As) 4 Other 9 Unknown 50 Petroleum poisoning ก Organism type 1 Benzene 2 Toluene 3 Xylene 4 Other 9 Unknown 51 Gas vapor poisoning ก Organism type 1 Carbondioxide ( CO 2 ) 2 Carbonmonoxide ( CO ) 3 Methane ( CH 4 ) 4 Sulfurdioxide ( SO 2 ) 5 Chlorine ( Cl 2 ) 6 Ammonia ( NH 3 ) 7 Acetylene ( C 2 H 2 ) 8 Other 9 Unknown ก ก - ก ก - ก - ก - ก ก - ก ก ก - ก - ก - - ก

104 ก.506 ( ) 52 Mumps 53 Tetanus neonatorum ก ก ก ก 54 Meningitis (Unspecified) ก 55 Eosinophilic Meningitis ก ก 56 Snake bite ก Organism type 1 Cobra 2 Russel viper 3 Malayan pit viper 4 Banded krait 5 Greenpit viper 6 King cobra 7 Sea snake 8 Other 9 Unknown 57 Drug poisoning ก Organism type 1 Antibiotic 2 Sedative 3 Tranquilizer 4 Analgesics, Antipyretics 5 Contraceptive agent 6 Antihistamine 7 Drug for external use 8 Vitamin 9 Unknown ก ก ก ก ก ก - ก ก - - ก - ก - ก - ก - 58 Mushroom poisoning 59 Tropical ulcer ก 60 Suicide ก Organism type 1 Insecticide 2 Herbicide 3 Paris green 4 Strychnine Zinc phosphate 6 Acid, Base 7 Tranquilizer, Sedative 8 Other chemical substance 9 Unknown ก ก - ก Amoebiasis other organ (Liver abscess) 62 Reye's syndrome 97

105 ก.506 ( ) 63 Capillariasis 64 Pneumoconiosis ก Organism type 1 2 Silicosis 3 Asbestosis 4 Bagassosis 5 Byssinosis 6 7 Other 9 Unknown กก ก Acute Flaccid Paralysis (AFP) ก ก ก 66 Dengue fever ก 67 Physical hazard ก Organism type 1 Caisson disease 2 Noise 3 Visible light 4 Heat 5 Vibration 6 Ionizing radiation 7 Other 9 Unknown ก ก - ก ก ก Kala azar (Visceral leishmaniasis) 69 Hepatitis D ก 70 Hepatitis E ก 71 Hand, foot and mouth disease (HFM) ก 72 Melioidosis 73 Cassava poisoning กก 74 Scarlet fever 75 Liver fluke 76 Filariasis 77 Herpes zoster 78 Adverse Event Following Immunization (AEFI) ก ก ก 79 Genital Herpes Simplex Virus Infection 80 Condyloma Acuminata (Venereal Warts) ก 98

106 ก.506 ( ) 81 Other & Unspecified ก Organism type 1 Vaginal Trichomoniasis 2 Pediculosis Pubis 3 Genital Molluscum Contagiosum 4 Other ก - 82 Streptococcus suis 83 Brucellosis 84 Chikungunya fever ก 99 STI 37, 38, 39, 40, 41, 79, 80 Organism Complication 81 Complication Organism: ก ( ) 2. ก ( ) ( ) 5. ( ) 6. ( ) 7. ( ) 8. ก ก ( ) 9. ก ก ( ) 10. Complication: ก 5 1. ก 2. ก 3. ก ก ก ก ก 6.

107 ก ก ก EPE0 100 ก 2 ก ก ก ก ก Query ก ก 3 record addrcode ก ก... ก ก update ก ก ก Record ก ก ก ก ก ก ก 507 EPE0 ก EPE0 ก EPE0

108 ก ก Edit 101 ก ก ก ก ก addrcode ก mouse ก addrcode ก ก ก addrcode ก addrcode.. ก cursor ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก addrcode hserv

109 ก Update ก 506 ก Version ก Version rename folder R506 R506_old 2. Copy R506 version 3.10 C: 3. Double click c:\r506\update.mdb Click update ก 5. ก click update ก ก popup click OK 6. Click close Version ก R506_old R506 ก ก ก version 3.10 ก update ก ก version ก version Version ก ก update

110 ก ก 506 computer ก Windows Vista ก ก msconfig ก 1. click start Run msconfig ก OK 3. ก Tools ก Disable UAC 4. ก Launch ก OK..Restart ก ก ก ก ก DBF 1. ก My computer 2. C:\Program Files\Common Files 3. Delete Folder Borland Shared ก Rename

111 ก ก 104 ก ก ก ก 506 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 506 ก ก Epidem ก ก ก 1. ก Hosxp - ก Hosxp ก ก 3 ก ก ก ก ก ก - ก ก Approve ก - ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 506 ก ก ก 506 ก ก ก ก ก 506 ก ก ก ก

112 105 - ก Drive C: Directory C:\EPIDEM\DATA ก ก ก ก ก ก Epimain.dbf ก Folder C:\EPIDEM\DATA ( Epimain.dbf ก 506 ) 2. ก Mit - net ก Mit Net ก Epidem Directory C:\EPIDEM\DATA Epe0.dbf Path ก ก - ก Mit Net ก Ctrl F11 ก - ก Path ก - ก ก ก ก ก ก epe0.dbf Directory C:\EPIDEM\DATA

113 - ก ก ก ก ก epe0.dbf Directory C:\EPIDEM\DATA ก ก ก Ctrl + W ก ก Ctrl + Q ก ก ก ก epe0.dbf Directory C:\EPIDEM\DATA ( Epe0.dbf ก ก C:\epidem\data\ ก 506 ) 3. ก Mrecord 1. ก Mrecord ก OPD 6 ก Epidem 2. ก 3. Save To DBF Files

114 4. ก Drive Save 107 ก ก ก HosXp, Mit net, Mrecord ก 506 ก 506 ก ก ก ก (Structure Epidem) ก ก ก ก ก EPIDEM Browse ก ก OK ก E0 ก ก ก update

115 ก ก ก ( ก 506 E0 ก ก ก ) ก ก ก Ok ก V ก ก ก Hospital OS - ก Hospitsl OS ก ก - ก Ctrl A ก ก Ctrl C Copy - ก NotePad ก Ctrl V ก Save ก TXT (*.TXT) Save Txt Files ก Text

116 ก ก ก Hospital OS ก ก Hospital Os ก ก 506 ก ก ก 506 ก 1. ก ก 2. ก ก Browse ก ก ก ก ก.txt ( ก Txt Files) 3. ก ก ก ก ก ก ก ก E0 ก ก ( ก ก ก 506 ก ก ) ก ก ก ก 506 ก ก ก ก ก ก ก ก

117

User s Guide TABLE OF CONTENTS. Getting Started... 1. Features... 2 Signing In... 2 Exploring the Find Web Page... 3 Getting Help...

User s Guide TABLE OF CONTENTS. Getting Started... 1. Features... 2 Signing In... 2 Exploring the Find Web Page... 3 Getting Help... User s Guide For quick access to the information contained in this online guide, click on any topic in the Table of Contents below to be taken directly to the information. When finished, click on the closest

More information

Personal Call Manager User Guide. BCM Business Communications Manager

Personal Call Manager User Guide. BCM Business Communications Manager Personal Call Manager User Guide BCM Business Communications Manager Document Status: Standard Document Version: 04.01 Document Number: NN40010-104 Date: August 2008 Copyright Nortel Networks 2005 2008

More information

SnagIt Online Help Guide

SnagIt Online Help Guide Version 8.1 SnagIt Online Help Guide By TechSmith Corp. SnagIt Online Help Guide Online Help Guide SnagIt Contents Getting Started With SnagIt 1 Welcome to SnagIt!...1 Taking Your First Capture...3 SnagIt

More information

GelCompar. Quick Guide. Version 6.5. www.applied-maths.com

GelCompar. Quick Guide. Version 6.5. www.applied-maths.com GelCompar II Quick Guide Version 6.5 www.applied-maths.com Contents 1 Database 3 1.1 Getting started 5 1.1.1 Introduction.......................................... 5 1.1.2 Software installation.....................................

More information

Topography of an Origin Project and Workspace

Topography of an Origin Project and Workspace Origin Basics Topography of an Origin Project and Workspace When you start Origin, a new project opens displaying a worksheet window in the workspace. The worksheet is one type of window available in Origin.

More information

User Guide Version 5.1

User Guide Version 5.1 User Guide Version 5.1 Copyright 2010 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic

More information

00809-0100-4754 English Rev. BB. Model 333 HART Tri-Loop HART-to-Analog Signal Converter

00809-0100-4754 English Rev. BB. Model 333 HART Tri-Loop HART-to-Analog Signal Converter 00809-0100-4754 English Rev. BB Model 333 HART Tri-Loop HART-to-Analog Signal Converter PRINTED Product Manual Model 333 HART Tri-Loop HART-to-Analog Signal Converter HART Tri-Loop Software Revision 1

More information

NVivo 8 Help. Using the Software

NVivo 8 Help. Using the Software NVivo 8 Help Using the Software This is a printable version of the NVivo 8 help that is built into the software. The help is divided into two sections - Using the Software and Working with Your Data. This

More information

GE Healthcare Life Sciences. UNICORN start 1.0. User Manual

GE Healthcare Life Sciences. UNICORN start 1.0. User Manual GE Healthcare Life Sciences UNICORN start 1.0 User Manual Table of Contents Table of Contents 1 Introduction... 1.1 Important user information... 1.2 User documentation... 1.3 UNICORN start overview...

More information

The Dashboard. Change ActivInspire's Look And Feel. ActivInspire Primary. ActivInspire Studio. <- Primary. Studio -> page 1

The Dashboard. Change ActivInspire's Look And Feel. ActivInspire Primary. ActivInspire Studio. <- Primary. Studio -> page 1 page 1 The Dashboard When ActivInspire opens, you are immediately greeted with the Dashboard. The Dashboard contains shortcuts to flipcharts and time-saving tools. The Dashboard remains open until it is

More information

DameWare. Remote Support

DameWare. Remote Support DameWare Remote Support Legal Copyright 1995-2015 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved worldwide. No part of this document may be reproduced by any means nor modified, decompiled, disassembled,

More information

General Differences in Use between OpenOffice.org and Microsoft Office

General Differences in Use between OpenOffice.org and Microsoft Office General Differences in Use between OpenOffice.org and Microsoft Office Title: General Differences in Use between OpenOffice.org and Microsoft Office Version: 1.0 First edition: November 2004 Contents

More information

Quantity One. User Guide for Version 4.2.1. Windows and Macintosh. P/N 4000126-10 RevA

Quantity One. User Guide for Version 4.2.1. Windows and Macintosh. P/N 4000126-10 RevA Quantity One User Guide for Version 4.2.1 Windows and Macintosh P/N 4000126-10 RevA Quantity One User Guide Bio-Rad Technical Service Department Phone: (800) 424-6723, option 2, option 3 (510) 741-6576

More information

1. TURN OFF UAC SETTINGS

1. TURN OFF UAC SETTINGS AKOYA INSTALLATION TECHNICAL REQUIREMENTS INTERNET EXPLORER CONFIGURATION FOR AKOYA.NET 1. TURN OFF UAC SETTINGS Before making the following changes in Internet Explorer, you must be a local administrator

More information

Quick Start Guide. www.goldensoftware.com. 2D & 3D Graphing for Scientists, Engineers & Business Professionals. GoldenSoftware,

Quick Start Guide. www.goldensoftware.com. 2D & 3D Graphing for Scientists, Engineers & Business Professionals. GoldenSoftware, Quick Start Guide 2D & 3D Graphing for Scientists, Engineers & Business Professionals Quick Sta rt Guide www.goldensoftware.com Golden GoldenSoftware, Software,Inc. Inc. Voxler Registration Information

More information

Version 10.3. End User Help Files. GroupLink Corporation 2014 GroupLink Corporation. All rights reserved

Version 10.3. End User Help Files. GroupLink Corporation 2014 GroupLink Corporation. All rights reserved Version 10.3 End User Help Files GroupLink Corporation 2014 GroupLink Corporation. All rights reserved GroupLink and everything HelpDesk are registered trademarks of GroupLink Corporation. The information

More information

Quickoffice Pro HD for ipad

Quickoffice Pro HD for ipad 1 Quickoffice Pro HD for ipad Version 4.0.0 User Help Guide Contents Overview of Quickoffice Pro for ipad... 7 What s New in this Version... 7 Multiple Language Support... 7 Quickoffice Cloud Partner Services...

More information

Administrator Manual Across Personal Edition v6 (Revision: February 4, 2015)

Administrator Manual Across Personal Edition v6 (Revision: February 4, 2015) Administrator Manual Across Personal Edition v6 (Revision: February 4, 2015) Copyright 2004-2015 Across Systems GmbH The contents of this document may not be copied or made available to third parties in

More information

Using ADOBE CONNECT 9

Using ADOBE CONNECT 9 Using ADOBE CONNECT 9 Legal notices Legal notices For legal notices, see http://help.adobe.com/en_us/legalnotices/index.html. iii Contents Chapter 1: What s new in Adobe Connect 9.4 Seminar Administrators................................................................................................

More information

OfficeServ Call User Manual

OfficeServ Call User Manual OfficeServ Call User Manual Every effort has been made to eliminate errors and ambiguities in the information contained in this guide. Any questions concerning information presented here should be directed

More information

July 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI User Guide

July 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI User Guide July 2014 Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI 2014 Xerox Corporation. All Rights Reserved. Xerox and Xerox and Design are registered trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or

More information

DDST Unit Type A / Type B. Printer / Scanner Reference. Operating Instructions

DDST Unit Type A / Type B. Printer / Scanner Reference. Operating Instructions DDST Unit Type A / Type B Operating Instructions Printer / Scanner Reference 1 2 3 4 5 6 Getting Started Installing the Software Using the Printer Function Using the TWAIN Scanner Function Troubleshooting

More information

inform V2.0.2 User's Manual

inform V2.0.2 User's Manual inform ADV ANCED IMAGE ANALYSIS SOFTWARE inform V2.0.2 User's Manual Notice The information in this document is subject to change without notice and should not be construed as a commitment by PerkinElmer,

More information

I CAN PRESENT. ! Page 1

I CAN PRESENT. ! Page 1 I CAN PRESENT! Page 1 Introduction 4 System Requirements 5 Additional Requirements 5 Installing the Software 5 Getting Started 6 The Main Window 6 Creating and Editing Slides 7 Adding Slides 7 Deleting

More information

Imaris Quick Start Tutorials

Imaris Quick Start Tutorials Imaris 1 Introduction Why should you read and practice the Imaris? They provide you with the basic information how-to-use Imaris but may also show yet unrecognized new features of the software to the advanced

More information

Quick Start Guide Chromeleon 7.2

Quick Start Guide Chromeleon 7.2 Chromeleon 7.2 7229.0004 Revision 1.0 July 2013 Table of Contents 1 Introduction... 1 1.1 About this Document... 1 1.2 Other Documentation... 2 2 Using Chromeleon... 3 2.1 Overview... 3 2.2 Starting Chromeleon...

More information

Requirements for Developing WebWorks Help

Requirements for Developing WebWorks Help WebWorks Help 5.0 Originally introduced in 1998, WebWorks Help is an output format that allows online Help to be delivered on multiple platforms and browsers, which makes it easy to publish information

More information

AT&T Avail. User Manual

AT&T Avail. User Manual AT&T Avail User Manual Legal Information Devices purchased for use on AT&T s system are designed for use exclusively on AT&T s system. You agree that you won t make any modifications to the Equipment or

More information

TeamViewer 7 Manual Meeting

TeamViewer 7 Manual Meeting TeamViewer 7 Manual Meeting TeamViewer GmbH Kuhnbergstraße 16 D-73037 Göppingen www.teamviewer.com Table of contents 1 About TeamViewer... 5 1.1 About the software... 5 1.2 About the manual... 5 2 Basics...

More information

800-11248 04/25/14 Rev. J

800-11248 04/25/14 Rev. J AlarmNet Direct Online Help Guide Hints for use: When viewing in a web browser, hit F11 to toggle full screen mode. Use the bookmarks panel or table of contents to jump to the desired topic. Each page

More information