: ก ก [RECUVA FILE RECOVERY] ก ก - ก

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ": ก ก [RECUVA FILE RECOVERY] ก ก - ก www.it-guides.com"

Transcription

1 2010 : : ก ก [RECUVA FILE RECOVERY] ก ก ก ก ก ก - ก

2 ก ก Piriform Recuva File Recovery ก ก ก ก ก ก ก ก ก MP3 Player, ipod, ipad ก ก ก ก 2 P a g e

3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Piriform Recuva ก ก Recuva Piriform ก ก ก Recuva ก ก ก ก ก ก ก 3 P a g e

4 CONTENTS 1 2 ก Recuva Recuva File Recovery ก ก... 5 Download ก Download ก ก ก Recuva ก ก ก Recuva ก ก ก ก / ก ก ก Recuva 2 o ก ก Wizard o ก ก Advanced ก ก Deep Scan ก ( ก ) ก ก ก ก ก ก ก ก Flash Drive ก ก ก ก ก ก ก Recuva ก 4 P a g e

5 ก Recuva ก ก ก Piriform Recuva ก Piriform ก ก ก ก ก ก ก CCleaner ก ก ก ก ก ก ก Piriform Recuva ก Recuva ก ก ก (File Recovery) ก ก ก ก ก Recuva ก ก USB ก ก ipod ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Microsoft Outlook Express, Mozilla Thunderbird Windows Live Mail ก ก ipod MP3 ก ก ก ipod MP3 Player ก Word ก ก Microsoft Word Microsoft Outlook Express, Mozilla Thunderbird Microsoft Word ก Recuva ก ก Temporary File ก ก Recuva Wizard ก ก ก ก ก 5 P a g e

6 ก ก ก Recuva ก ก ก (Deep scan) ก ( ก ก ) ก ก ก ก Recuva ก ก ก ก ก Recuva ก Portable version Recuva ก Download ก ก.Zip Flash Drive ก Windows Recuva ก Windows กก 37 ก ก Recuva ก o ก ก o ก กก ก ก o ก o ก ก ก CD/DVD Download ก download Recuva ก ก ก Flash Drive download ก Recuva o ก ( ) MB o ก ก ( ) MB ก Windows 2000/XP/Vista/7 32bit/64bit NTFS / FAT extfat ( ก ก ก ก ) ก Recuva ก Portable version ก 3 1. Recuva Portable Portable Flash Drive ก ก 6 P a g e

7 2. Recuva PortableU3 3. Recuva Slim PortableU3 - Flash Drive U3 Flash Drive Toolbar ก ก Download ก ก Piriform Download ก Download ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก Windows ก 2. ก ( ก ก Internet Explorer) ก ก ก ก Download File 3. ก Download ก ก Save ก ก ก ก ก ก ก Save ก ก Download ก 7 P a g e

8 4. ก Download ก 5. rcsetup137.exe ก 8 P a g e

9 ก ก Recuva ก ก Recuva ก ก ก ก Windows ก ก Install ก Yahoo! Toolbar ก ก ก กก Toolbar ก 1. ก Download ก resetup137.exe 2. Windows 7 ก ก ก Yes 3. ก ก ก ( ) ก OK 4. ก ก Next ก 9 P a g e

10 5. ก ก ก ก I Agree 6. ก Next ( ก ) 7. ก Shortcut ( ก ก ก ก ก ก ) Install optional Yahoo! Toolbar ก ก ก ก ก 10 P a g e

11 Yahoo! Toolbar ก ก Install 8. ก ( ) ก ก ( ก ก Run Recuva v1.37 กก ) ก ก Finish 9. ก Recuva ก ก 11 P a g e

12 ก ก ก Download ก ก กก Check for Update Advanced ก Recuva ก Check for Update ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Recuva ก ก ก Recuva 2 1. ก Wizard ก ก ก Word, Excel ก ก ก ก ก 12 P a g e

13 2. ก Advanced ก ก ก 1 ก ก ก ก Windows ก Wizard Wizard ก Advanced Wizard Wizard ก ก ก ก Tips ก ก ก ก ก ก Recuva ก ก ก Wizard ก ก Advanced ก Wizard Advanced 1. ก ก Wizard ก ก Do not show this Wizard on startup ก Cancel 2. ก Advanced ก ก 13 P a g e

14 Advanced Wizard 1. ก Options 2. General ก ก Show Wizard at startup ก Run Wizard ก Wizard ก ก 14 P a g e

15 ก Recuva ( Recuva ( Advanced) 1. ก 2. ก ก ก ก ก 3. Scan ก ก 4. ก ก ก 5. Options ก ก ( ก ก 6) Preview Info ก ก ก Header ASCI ( ก ) 8. Recover ก ก ก ก ก 6 9. Check for update ก Recuva ก ก 15 P a g e

16 ก ก / ก ก ก (Wizard Advanced) ก ก ก ก ก Deep Scan ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก ก ) ก ก 1. ก ก Recuva Wizard Recuva Recuva Wizard ก ก 16 P a g e

17 2. ก ก Next ก ก ก Recuva ก ก Pictures ก ก ก Jpg, Gif, BMP, PNG Music ก ก ก MP3 Documents ก ก ก ก.Doc(Word).XLS (Excel) Video ก ก ก.Mpeg, AVI Compressed ก ก ก ก.Zip,.Rar s ก ก ก ก ก Outlook Express, Windows Mail Other ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Next ( ก Pictures) 3. File Location My Documents, ก Drive D: specific location Outlook Express, Windows Mail File Location ก ก ก ก ก ก Drive D: ก ก ก D: ก ก In a ก ก 17 P a g e

18 ก ก Browse ก D:\ ก ก 18 P a g e

19 ก ก Next 4. Recuva ก ก Start ก ก ก 19 P a g e

20 5. ก ก ( ก ก ) ก ก ก ก.JPG ก ก 20 P a g e

21 ก ก ก ก ก Recover.. 6. ก ก ก Recover.. ก ก ก ( ก ) Recover.. ก ก ก ก 21 P a g e

22 7. ก ก ก ก ก ก! ก ก ก ก ก D: ก ก ก C: ก ก ( ก ก ) ก ก C: Recover Folder ก ก ก ( ) ก ก OK ก ก 22 P a g e

23 8. ก ก ก ก ก ก 9. ก ก ก ก ก Advanced 1. ก Recuva ก ก ก ก Do not show this Wizard on startup ก ก Cancel ก ก Advanced ก ก 23 P a g e

24 ก ก Advanced 2. ก ก ก ก Scan ก ก ก ก File name or path ก ก ก ก ก ก Wizard Picture ก ก ก Jpg, Gif, BMP, PNG Music ก ก ก MP3 Documents ก ก ก ก.Doc(Word).XLS (Excel) Video ก ก ก.Mpeg, AVI Compressed ก ก ก ก.Zip,.Rar s ก ก ก ก ก Outlook Express, Windows Mail Outlook Express, Windows Mail 3. ก ก 2 ก Scan ก ก ก Documents ก Scan ก ก 24 P a g e

25 4. ก Recuva ก ก Deep Scan Deep Scan ก ก Deep Scan ก ก ก ก (Deep Scan) ก ก Yes ก No ก ก ก Deep Scan ก Deep Scan ก Recuva ก ก ก ก ก ( ก ก ก ก ) ก Deep Scan ก ก ก ก ก ก 25 P a g e

26 5. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Recover.. 6. ก ก ก ก ก ( ก ก ก ก ก ก ก ) ก ก ก Wizard ก ก 26 P a g e

27 7. ก ก ก ก ก OK ก ก ก ก 8. ก ก ก ก ก ก 9. ก ก! ก ( ก ก ) ก ก ก ก ก Recuva ก ก 27 P a g e

28 ก 1. ก ก 2. ก Recuva ก ก ก 3. ก ก 4. ก ก ก ก ก 5. ก ก ก ก Secure Overwrite Highlighted ก ก 28 P a g e

29 ก ก ก ก ก ก ก Secure Overwrite Checked 6. ก ก Yes ก No ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก ( ก) ก Checked ก ก ก ก ( ) ก Highlighted ก ก ก 4 Simple overwrite (1 pass) - ก ก ก ก ก DOD M (3 passes) - ก ก ก ก ก NSA (7 passes) - ก ก ก ก ก Gutmann (35 passes) ก ก ก ก 35 ก ก ก ก Options General General ก Secure Overwriting ก ก ก ก ก 29 P a g e

30 * ก กก ก Gutmann ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ) ก ก ก ก 1. ก Recuva ก 2. ก Options ก ก 30 P a g e

31 3. Options ก Actions 4. ก ก Scan for non Scan for non-deleted files ก ก OK 5. ก ก ก ก 6. ก ก ก ก ก ก ก ก Flash Drive 1. Flash Drive USB 2. ก Recuva (ก ก ก Flash Drive กก Wizard Advanced ก ก ก ก Advanced) ก ก 31 P a g e

32 3. ก Flash Drive Flash Drive ก 4. ก ก ก Filename or path 5. ก ก Scan ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก Recuva ก ก ก ( ก ก.EML) ก Recuva ก ก Mozilla Thunderbird Microsoft Outlook Express Windows Live Mail ก ก ก 1. ก Recuva 2. ก Wizard Advanced ก ก ก 32 P a g e

33 3. ก กก ก ก ก Scan 4. ก ก ( ก Filename ก ก ) ก ก Recover.. ก ก ก ก ก ก ก ก (! ก ) ก ก ก OK ก ก 33 P a g e

34 5. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก.EML ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Report2010.xls Penguiens.jpg ก Filename or path ( ก ก ก ก ) ก ก 34 P a g e

35 ก ก ก ก ก ก Penguins.jpg กก Scan ก ก ก ก ก Penguins.jpg ก ก ก Recover.. Recover ก ก 35 P a g e

36 ก ก Recuva ก ก ก Recuva ก ก ก ก ก ก Flash Drive ก ก ก ก 7 ก ก Recuva 1. ก Recuva 2. ก ก ก ก 3. ก 4. ก Scan 5. ก ก ก 6. ก ก ก ก ( ก ก ก ก ) 7. ก Recover.. ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก!! ก ก ก ก : ก ก : ก ก ก ก ก ก ( ก ) : ก ก ก ก ก 36 P a g e

37 : กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 100% : ก ก : ก ก Flash Drive USB Hard disk USB Hard disk ก - ก ก ก ก - ก ก ก ก ก ก 37 P a g e

ค ม อการใช โปรแกรมร บ-ส งข อม ลอ เล กทรอน กส แบบท 1 ระหว างบร ษ ทประก นภ ยก บส าน กงาน คปภ. โดยว ธ การแบบปลอดภ ย แบบท 1 การร บ-ส งจดหมายโดยใช โปรแกรม MS Outlook Express 1.1 ว ธ ต ดต ง TOT ROOT CA Certificate

More information

2017 Australia Awards Scholarships. Electronic Application Form / 00

2017 Australia Awards Scholarships. Electronic Application Form / 00 2017 Australia Awards Scholarships Electronic Application Form Instructions / 00 Contents Electronic Application Form Instructions... 2 To complete the electronic application form:... 2 To submit your

More information

Ans.: You can find your activation key for a Recover My Files by logging on to your account.

Ans.: You can find your activation key for a Recover My Files by logging on to your account. Faqs > Recover Q1. I lost my activation key Ans.: You can find your activation key for a Recover My Files by logging on to your account. Q2. I purchased on-line, when will my activation key be sent to

More information

File Recovery. Terry Currier

File Recovery. Terry Currier File Recovery Terry Currier Programs Avira UnErase Personal CD Recovery Toolbox Data Recovery EASEUS Data Recovery Wizard FreeUndelete Glary Undelete mmcard Recovery NTFS Undelete Pandora Recovery PC Inspector

More information

Help System. Table of Contents

Help System. Table of Contents Help System Table of Contents 1 INTRODUCTION...1 2 GETTING STARTED!... 2 2.1 Installation...2 2.2 Wizard...3 2.3 Browse Method:...7 2.4 Search Method:...7 2.5 Surface Scan Method:... 8 3 RECOVERING DELETED

More information

Using Recuva to Restore Deleted Files on Windows

Using Recuva to Restore Deleted Files on Windows Using Recuva to Restore Deleted Files on Windows Ronald Ross rross@spkaa.com Today we will have a look at a tool which can recover deleted files. Losing files or deleting them by mistake is an unsettling

More information

Clickfree Software User Guide

Clickfree Software User Guide Clickfree Software User Guide Last Revised: Nov 2, 2011 Clickfree_backup_software_user_guide_v1.0 Clickfree and the Clickfree logo are trademarks or registered trademarks of Storage Appliance Corporation.

More information

Operating Manual for the Player

Operating Manual for the Player Operating Manual for the Player \ 1 Contents 1 FOREWORD... 4 1.1 General Introduction...4 1.2 Supported File Formats...4 2 INSTALLATION... 5 3 PLAYER TOOLBAR NAVIGATION... 6 4 FILE OPERATION... 7 4.1 Play

More information

ARIES USB Playback Frequency Asked Questions

ARIES USB Playback Frequency Asked Questions Lightning Server User s Guide (Firmware V1.11) Does my ARIES support USB playback function? My ARIES firmware is not up to date, how can I get updated? How does USB playback function works? What kind of

More information

Screen Receiver for fx-cg Series ClassPad 330 PLUS ClassPad II

Screen Receiver for fx-cg Series ClassPad 330 PLUS ClassPad II E Screen Receiver for fx-cg Series ClassPad 330 PLUS ClassPad II (for Windows, for Macintosh) User s Guide CASIO Worldwide Education Website http://edu.casio.com Manuals are available in multi languages

More information

PRIVAZER USER GUIDE Version 1.2 Dated 08 June 2013

PRIVAZER USER GUIDE Version 1.2 Dated 08 June 2013 PRIVAZER USER GUIDE Version 1.2 Dated 08 June 2013 CONTENTS Introduction... 3 System Requirements... 4 Install PrivaZer... 5 Uninstall PrivaZer... 9 Scan and Clean C Drive... 11 Scan Options... 20 Cleanup

More information

appendix C Using Power Cinema USING POWER CINEMA

appendix C Using Power Cinema USING POWER CINEMA A P P E N D I X C USING POWER CINEMA C-1 Software Installation: Power Cinema resides in a separate HDD partition to Windows. When you press the Instant-On multimedia player launch key while the notebook

More information

Fetch TV My Media Hub Quick Start Guide for USB Devices. Sharing your media content with the set top box from a USB device

Fetch TV My Media Hub Quick Start Guide for USB Devices. Sharing your media content with the set top box from a USB device Fetch TV My Media Hub Quick Start Guide for USB Devices Sharing your media content with the set top box from a USB device Contents Contents Contents 2 Welcome to your My Media Hub 3 With My Media Hub you

More information

Stellar Phoenix Windows Data Recovery. Stellar Phoenix Windows Data Recovery 5.0 User Guide

Stellar Phoenix Windows Data Recovery. Stellar Phoenix Windows Data Recovery 5.0 User Guide Stellar Phoenix Windows Data Recovery Stellar Phoenix Windows Data Recovery 5.0 User Guide Overview Stellar Phoenix Windows Data Recovery - Professional edition is a complete solution to recover lost data

More information

Windows Data Recovery Home 6.0

Windows Data Recovery Home 6.0 Installation Guide Stellar Phoenix Windows Data Recovery Home 6.0 Overview Stellar Phoenix Windows Data Recovery - Home edition is a complete solution to recover lost data from your hard disks and removable

More information

A quick guide to... Managing Multimedia

A quick guide to... Managing Multimedia A quick guide to... Managing Multimedia In this guide... Learn how the GetResponse Multimedia Studio lets you record, upload and store up to 1GB of audio and video files, photos and documents right from

More information

1 ก Wordpress. ก ก Wordpress 3.X

1 ก Wordpress. ก ก Wordpress 3.X 1 ก ก Wordpress 3.X Wordpress WordPress ก OpenSource WordPress ก blog ก ก ก ก Joomla ก ก กก ก ก ก blog ก ก WordPress PHP ก MySQL WordPress ก ก ก WordPress ก blog ก ก ก ก blog ก blog ก ก ก Wordpress ก ก

More information

What is a Mail Merge?

What is a Mail Merge? NDUS Training and Documentation What is a Mail Merge? A mail merge is generally used to personalize form letters, to produce mailing labels and for mass mailings. A mail merge can be very helpful if you

More information

การใช งานระบบฐานข อม ลงานว จ ยและนว ตกรรม

การใช งานระบบฐานข อม ลงานว จ ยและนว ตกรรม การใช งานระบบฐานข อม ลงานว จ ยและนว ตกรรม การเข าส ระบบของฐานข อม ล 1.การเข าใช งานระบบฐานข อม ลงานว จ ยและนว ตกรรมน น เม อเข ามาหน าเว บหล กแล วจะม หน าตา ด งร ปท 1 ร ปท 1 หน าหล กของฐานข อม ลงานว จ ยและนว

More information

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. User Guide

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. User Guide C6 Easy Imaging Total Computer Backup User Guide Clickfree and the Clickfree logo are trademarks or registered trademarks of Storage Appliance Corporation. Other product names used in this guide are recognized

More information

Eyewitness Forensic Forensic Media Report Manual. Version

Eyewitness Forensic Forensic Media Report Manual. Version Version 3.3.0.1 Table of contents 1 Introducing... 3 2 Installation... 4 3 Start Forensic Media Report... 4 4 Main Window... 5 4.1 Setup Source... 5 4.2 Report Options... 6 4.2.1 Filesystem Options...

More information

Presents: INTERMEDIATE COMPUTER BASICS. By Angie Harris Adapted from the Texas State Library s TEAL for All Texans Student Resources Manual

Presents: INTERMEDIATE COMPUTER BASICS. By Angie Harris Adapted from the Texas State Library s TEAL for All Texans Student Resources Manual Presents: INTERMEDIATE COMPUTER BASICS By Angie Harris Adapted from the Texas State Library s TEAL for All Texans Student Resources Manual Intermediate Computer Basics Topics Windows Explorer Getting to

More information

SingTel PowerON Desktop Backup

SingTel PowerON Desktop Backup SingTel PowerON Desktop Backup User Manual Copyright 2011 F-Secure Corporation. All rights reserved. SingTel PowerON Desktop Backup Table of Contents 1. SingTel PowerON Desktop Backup Help... 1 1.1. What

More information

Q. If I purchase a product activation key on-line, how long will it take to be sent to me?

Q. If I purchase a product activation key on-line, how long will it take to be sent to me? Page 1 of 6 Frequently Asked Questions (FAQ) Q. If I purchase a product activation key on-line, how long will it take to be sent to me? A. When you purchase on-line your product activation key is provided

More information

Instructions for downloading and installing the GPS Map update

Instructions for downloading and installing the GPS Map update Instructions for downloading and installing the GPS Map update Before starting the process, you will need a USB flash drive with 2 GB or more free space. On your computer: 1. Complete the map update purchase

More information

Configuring Mozilla Thunderbird to Access Your SAS Email Account

Configuring Mozilla Thunderbird to Access Your SAS Email Account Configuring Mozilla Thunderbird to Access Your SAS Email Account 1. When you launch Thunderbird for the first time, the Import Wizard will appear: If Thunderbird detects that another email program was

More information

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. User Guide

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. User Guide C6 Easy Imaging Total Computer Backup User Guide Clickfree and the Clickfree logo are trademarks or registered trademarks of Storage Appliance Corporation. Other product names used in this guide are recognized

More information

Active @ UNDELETE Users Guide

Active @ UNDELETE Users Guide Active @ UNDELETE Users Guide Contents 2 Contents Legal Statement...5 Active@ UNDELETE Overview... 6 Getting Started with Active@ UNDELETE... 7 Active@ UNDELETE Views And Windows... 7 Recovery Explorer

More information

WINDOWS 7 MANAGE FILES AND FOLDER WITH WINDOWS EXPLORER

WINDOWS 7 MANAGE FILES AND FOLDER WITH WINDOWS EXPLORER WINDOWS 7 MANAGE FILES AND FOLDER WITH WINDOWS EXPLORER Last Edited: 2012-07-10 1 Introduce Windows Explorer... 3 Navigate folders and their contents... 5 Organize files and folders... 8 Move or copy files

More information

Stellar Phoenix. Mailbox Exchange Recovery 7.0

Stellar Phoenix. Mailbox Exchange Recovery 7.0 Stellar Phoenix Mailbox Exchange Recovery 7.0 Overview Stellar Phoenix Mailbox Exchange Recovery offers a complete solution to recover corrupt MS Exchange database files. The software recovers corrupt

More information

Data Folder......................................... 11-2 Viewing Files........................................ 11-3

Data Folder......................................... 11-2 Viewing Files........................................ 11-3 Data Folder & Memory Data Folder......................................... -2 Viewing Files........................................ -3 Picture Browser........................................ -3 Zooming

More information

Hi-Speed USB 2.0 Audio/Video. manual. Model MAN UM

Hi-Speed USB 2.0 Audio/Video. manual. Model MAN UM Hi-Speed USB 2.0 Audio/Video Grabber user manual Model 164115 MAN-164115-UM-0807-03 introduction Thank you for purchasing the MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Audio/Video Grabber, Model 164115. Ideal for sharing

More information

CDR500 Spy Recovery Pro

CDR500 Spy Recovery Pro The CDR 500 Spy is the ultimate data recovery tool, which enables users to recover lost and deleted data from a variety of different sources using both Windows PC and Mac. By combining 4 of the most sophisticated,

More information

USER GUIDE. FOR iphone/ipad. Compatibility: Apple ios 5.1 or higher

USER GUIDE. FOR iphone/ipad. Compatibility: Apple ios 5.1 or higher USER GUIDE FOR iphone/ipad Compatibility: Apple ios 5.1 or higher 1. Overview... 4 2. Install and Set Up... 4 2.1. Download Emtec Connect App... 4 2.2. Connect your Wi-Fi HDD to your iphone/ipad (no Internet

More information

1. Navigate to Control Panel and click on User Accounts and Family Safety. 2. Click on User Accounts

1. Navigate to Control Panel and click on User Accounts and Family Safety. 2. Click on User Accounts This document will guide you through setting up your outgoing server (SMTP) Microsoft Outlook and Windows Live Mail. There is also a section below that guides you through the manual configuration of your

More information

Active @ UNDELETE Users Guide

Active @ UNDELETE Users Guide Active @ UNDELETE Users Guide Contents 2 Contents Legal Statement...5 Active@ UNDELETE Overview... 6 Getting Started with Active@ UNDELETE... 7 Active@ UNDELETE Views And Windows... 7 Recovery Explorer

More information

You may use port 587 if port 25 is blocked by your internet provider. This does not apply to customers using PolarComm internet.

You may use port 587 if port 25 is blocked by your internet provider. This does not apply to customers using PolarComm internet. Polar Communications has been working on redesigning our mail system. Some changes that customers need to be aware of with these changes are the following: Webmail: You must use http://webmail.polarcomm.com

More information

SP Widget. Users Manual

SP Widget. Users Manual SP Widget Users Manual 1 Contents 1. Disclaimer notice... 4 2. Product intro...5 3. System requirements... 5 4. Introduction... 6 4.1 Activating SP Widget... 6 Illustration 4.1... 6 4.2 Browser interface...

More information

Desktop Messenger 4.9 USER GUIDE 2011-03-29

Desktop Messenger 4.9 USER GUIDE 2011-03-29 Desktop Messenger 4.9 USER GUIDE 2011-03-29 TABLE OF CONTENTS 1. Introduction 4 2. Requirements 4 3. Install and register 4 4. Contacts 5 4.1. Add new contact 5 4.2. Add new group 5 4.3. Auto-complete

More information

ค ม อการใช งาน UP Live Mail

ค ม อการใช งาน UP Live Mail ค ม อการใช งาน UP Live Mail จ ดทาโดย งานบร การระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา UP Live Mail UP Live Mail เป นบร การออนไลน ท ให บร การต างๆ แก น ส ต ได แก

More information

Paraben s P2C 4.1. Release Notes

Paraben s P2C 4.1. Release Notes Paraben s P2C 4.1 Release Notes Welcome to Paraben s P2C 4.1! Paraben's P2C is a comprehensive digital forensic analysis tool designed to handle more data, more efficiently while keeping to Paraben's P2

More information

ค ม อการใช งาน VirtualBox + ว ธ Share Folder and Map Drive

ค ม อการใช งาน VirtualBox + ว ธ Share Folder and Map Drive ค ม อการใช งาน VirtualBox + ว ธ Share Folder and Map Drive เสนอ อาจารย ก ตต ร กษ ม วงม งส ข โดย นางสาวปว ณา ชมส ข รห สน กศ กษา 115330505312-2 สสค.53-A นางสาวม ญช กา ขาพวง รห สน กศ กษา 115330505367-6 สสค.53-A

More information

Accessing Windows 7 in the Student Labs

Accessing Windows 7 in the Student Labs Accessing Windows 7 in the Student Labs This document explains how to access and use Windows 7 and some of the software installed on Windows 7, such as Microsoft Office 2010, on the student lab computers.

More information

Honor T1 8.0 FAQ. Issue 01. Date 06/30

Honor T1 8.0 FAQ. Issue 01. Date 06/30 Honor T1 8.0 FAQ Issue 01 Date 06/30 1 System and update... 1-1 1.1 Why does my Honor T1 8.0 constantly crash?... 1-1 1.2 Will data be erased if I update my Honor T1 8.0?... 1-1 1.3 Why can't I power

More information

MICROSOFT OUTLOOK 2010 GETTING STARTED

MICROSOFT OUTLOOK 2010 GETTING STARTED MICROSOFT OUTLOOK 2010 GETTING STARTED Last Edited: 2012-07-09 1 Introduction... 3 Getting Started... 3 Tour of the Outlook 2010 Interface... 3 Start Outlook 2010... 4 Configure Email Account s... 4 Set

More information

How to Setup your E-mail Account -Apple Mail for Mac OS X 1- Open Mail

How to Setup your E-mail Account -Apple Mail for Mac OS X 1- Open Mail How to Setup your E-mail Account -Apple Mail for Mac OS X 1- Open Mail 2- The welcome screen will appear as follow: Fill in the above information as follow Full Name: type your display name E-Mail address:

More information

FBackup. FBackup User Manual. Take full control of your backup. Copyright 2015 Softland

FBackup. FBackup User Manual. Take full control of your backup. Copyright 2015 Softland FBackup Take full control of your backup FBackup User Manual FBackup User Manual for FBackup version 5 by Softland This documentation contains proprietary information of Softland. All rights reserved.

More information

Client Onboarding Questionnaire

Client Onboarding Questionnaire Client Onboarding Questionnaire Welcome to Virtual Office! This onboarding questionnaire will assist you in collecting critical information needed to transition your company smoothly to the Virtual Office

More information

Introduction to Adobe Connect Video Conferencing System

Introduction to Adobe Connect Video Conferencing System Introduction to Adobe Connect Video Conferencing System Adobe Connect is the Australian National University's web conferencing solution for staff and students. It has been integrated with the University's

More information

Microsoft Outlook Summer 2003

Microsoft Outlook Summer 2003 Microsoft Outlook Summer 2003 I. INTRODUCTION... 1 II. GETTING STARTED... 1 III. CONFIGURING OUTLOOK... 1 A. Saving Changes... 3 IV. USING MICROSOFT OUTLOOK... 3 A. Launching Microsoft Outlook... 3 B.

More information

HUAWEI MediaPad T1 8.0 FAQ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Issue 01. Date 06/30

HUAWEI MediaPad T1 8.0 FAQ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Issue 01. Date 06/30 HUAWEI MediaPad T1 8.0 FAQ Issue 01 Date 06/30 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 1 System and update... 1-1 1.1 Why does my HUAWEI MediaPad T1 8.0 constantly crash?... 1-1 1.2 Will data be erased if I update

More information

Free and Legal Software You Can Download By Tom Krauser

Free and Legal Software You Can Download By Tom Krauser Free and Legal Software You Can Download By Tom Krauser Here is a list of free programs that you can download for your personal use. They are legal and free for you to install. Some may have restrictions

More information

Guide how to protect your private data with Rohos Disk Encryption

Guide how to protect your private data with Rohos Disk Encryption Guide how to protect your private data with Rohos Disk Encryption 1 Content 1. Encrypt USB drive - Portable Application 2. Encrypt HDD 3. Hide folder 4. Have USB Key for access control 5. Rohos disk options

More information

USER GUIDE ixpand Flash Drive

USER GUIDE ixpand Flash Drive USER GUIDE ixpand Flash Drive 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035 2013 SanDisk Corporation. All rights reserved Introduction Getting Started Connecting to iphone/ipad Charging Understanding the LED indicator

More information

TrusCont TM TSFD Protection Toolkit

TrusCont TM TSFD Protection Toolkit TrusCont TM TSFD Protection Toolkit Version 2.4 User's Manual September 2011 2006-2011 TrusCont Ltd. Table of Contents 1. INTRODUCTION 8 1.1 TSFD KEY FEATURES 8 1.2 WHAT S NEW IN VERSION 2.4 8 1.3 WHAT

More information

Stellar Phoenix. SQL Database Repair 6.0. Installation Guide

Stellar Phoenix. SQL Database Repair 6.0. Installation Guide Stellar Phoenix SQL Database Repair 6.0 Installation Guide Overview Stellar Phoenix SQL Database Repair software is an easy to use application designed to repair corrupt or damaged Microsoft SQL Server

More information

Email Basics. For more information on the Library and programs, visit www.bcpls.org BCPLS 08/10/2010 PEMA

Email Basics. For more information on the Library and programs, visit www.bcpls.org BCPLS 08/10/2010 PEMA Email Basics Email, short for Electronic Mail, consists of messages which are sent and received using the Internet. There are many different email services available that allow you to create an email account

More information

Microsoft Office 365 Exchange Online Cloud

Microsoft Office 365 Exchange Online Cloud 5-9-2014 A.Bueter Set up an Exchange connection to your email in Outlook 2010 or Outlook 2013 Note: Outlook 2007 is not supported with Office 365/Exchange Online- only Outlook 2010 & 2013 will work. 1.

More information

About Photo Slideshow Builder

About Photo Slideshow Builder Note: This product is distributed on a try-before-you-buy basis. All features described in this documentation are enabled. The registered version does not have image number limit About Photo Slideshow

More information

Junk E-mail Settings. Options

Junk E-mail Settings. Options Outlook 2003 includes a new Junk E-mail Filter. It is active, by default, and the protection level is set to low. The most obvious junk e-mail messages are caught and moved to the Junk E-Mail folder. Use

More information

NSA-220 Plus Support Notes

NSA-220 Plus Support Notes NSA-220 Plus Support Notes Revision 1.00 Sept, 2008 1 INDEX Key applications... 4 1. Auto upload service... 4 1.1 Network topology... 4 1.2 Auto-upload pictures to Flickr... 5 1.3 Auto-upload video files

More information

Note: Before E-Z Mail can be installed; Microsoft Outlook or Lotus Notes must be installed on your system.

Note: Before E-Z Mail can be installed; Microsoft Outlook or Lotus Notes must be installed on your system. Note: Before E-Z Mail can be installed; Microsoft Outlook or Lotus Notes must be installed on your system. Install E-Z Mail by using the E-Z Mail installation on the original CDS installation disk, or

More information

Welcome to Syncios ios Manager

Welcome to Syncios ios Manager Welcome to Syncios ios Manager Getting Started 1. Installation Guide 2. Main Window of Syncios 3. References Tools 1. Audio Converter 2. Video Converter 3. Ringtone Maker ios Management 1. Device Information

More information

All presentations are held in Microsoft PowerPoint on a PC running Windows.

All presentations are held in Microsoft PowerPoint on a PC running Windows. PowerPoint Guidelines 1. Please note that we accept only computer based PowerPoint presentations. Slide/Overhead/VCR projectors will NOT be available. To ensure your presentation runs smoothly, please

More information

DataCove PST Import Tool

DataCove PST Import Tool DataCove PST Import Tool Installation Instructions for PST Import Tool System Requirements: Windows XP, Vista or 7 32 bit editions. Outlook, 2003, 2007 or 2010 32 bit Editions (for MAPI) 1GB of RAM Microsoft.NET

More information

RME Driver Install and Update Guide for Windows XP

RME Driver Install and Update Guide for Windows XP RME Driver Install and Update Guide for Windows XP Copyright 2008 Synthax Inc. This step-by-step guide is intended to show RME users how to install drivers and set up a device for the first time under

More information

Other Procedures That Relate To Using MS Outlook All Of These Procedures Are Available For Download In PDF Format From The Any Key Press Website

Other Procedures That Relate To Using MS Outlook All Of These Procedures Are Available For Download In PDF Format From The Any Key Press Website MS Outlook is part of the Microsoft Office Suite. If the system does not have MS Office 2000 or MS Office XP installed on it then you must install it before proceeding with this procedure. Other Procedures

More information

Avery Design & Print Online Frequently Asked Questions

Avery Design & Print Online Frequently Asked Questions Avery Design & Print Online Frequently Asked Questions General Information Q: What is Avery Design & Print Online? Q: What software is required? Design and Graphic Questions Q: Is it possible to put different

More information

Attachments Internet Explorer

Attachments Internet Explorer Attachments Internet Explorer Outlook Webmail allows you to share files with your email correspondents through the use of s. This document discusses accessing email s, attaching files, and deleting s using

More information

Windows Data Recovery Technical 6.0

Windows Data Recovery Technical 6.0 User Guide Stellar Phoenix Windows Data Recovery Technical 6.0 1 Overview With Stellar Phoenix Windows Data Recovery software, you can recover Just About Everything. Stellar Phoenix Windows Data Recovery

More information

How to make your system mobile with Paragon Drive Copy 10 and Microsoft Windows Virtual PC

How to make your system mobile with Paragon Drive Copy 10 and Microsoft Windows Virtual PC PARAGON Technologie GmbH, Systemprogrammierung Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 79100 Freiburg, Germany Tel. +49 (0) 761 59018201 Fax +49 (0) 761 59018130 Internet www.paragon-software.com Email sales@paragon-software.com

More information

Installation Steps on Desktop Clients

Installation Steps on Desktop Clients Installation Steps on Desktop Clients Table of Contents TABLE OF CONTENTS... 2 INSTALLATION STEPS FOR APPLE MAC BOOK... 3 XGEN PLUS INSTALLATION STEPS ON IPAD... 7 XGEN PLUS INSTALLATION STEPS ON MICROSOFT

More information

Upgrade/Migrate to Windows 7 from Vista or XP

Upgrade/Migrate to Windows 7 from Vista or XP Upgrade/Migrate to Windows 7 from Vista or XP Jim McKnight www.jimopi.net Win7_Upgrade.lwp revised 4-12-2014 UPGRADING YOUR OLD PC - HARDWARE CONSIDERATIONS UPGRADE ADVISOR TOOL: Can your old XP PC run

More information

Upgrading from Windows XP to Windows 7

Upgrading from Windows XP to Windows 7 Overview Note: We highly recommend printing out this tutorial. The Windows 7 installation process will restart your computer. If you don't return to this webpage, the printed instructions will help you

More information

USB Flash Security Free Edition Quick Start

USB Flash Security Free Edition Quick Start Quick Start [For USB Flash Security Free Edition] 1 / 18 USB Flash Security Free Edition Quick Start Before use USB Flash Security 1. Free edition can only be installed on the USB Flash Drive up to 4GB

More information

After installation of Rohos Disk Encryption, insert your USB pen drive to the computer and run the Rohos Disk Encryption application.

After installation of Rohos Disk Encryption, insert your USB pen drive to the computer and run the Rohos Disk Encryption application. Rohos Disk Encryption - creates hidden and password protected partitions on the computer or USB flash drive. With megabytes of sensitive files and private data on your computer or USB drive you can not

More information

Overdrive Audiobooks:

Overdrive Audiobooks: Overdrive Audiobooks: for PCs, Macs, and other MP3 players has a collection of audiobooks available from Overdrive that can be downloaded to a computer and then transferred to a compatible MP3 device.

More information

COMPUTER FORENSICS. DAVORY: : DATA RECOVERY

COMPUTER FORENSICS. DAVORY: : DATA RECOVERY COMPUTER FORENSICS. DAVORY: : DATA RECOVERY Supervised By: Dr. Lo ai Tawalbeh New York Institute of Technology (NYIT)-Amman-2006 TOPICS Definition Recovery from what?? Davory SOFTWARE. Restore Software.

More information

4GB HARD DRIVE for Xbox 360 4 Gigabytes of portable data storage for Xbox 360. User manual

4GB HARD DRIVE for Xbox 360 4 Gigabytes of portable data storage for Xbox 360. User manual 4GB HARD DRIVE for Xbox 360 4 Gigabytes of portable data storage for Xbox 360 User manual Index 1. Introduction 2. Getting Started A. System Requirements B. Putting Media on your 4GB Hard Drive C. Playing

More information

How to use ThecusShare TM Downloading, streaming, and uploading from iphones and ipads

How to use ThecusShare TM Downloading, streaming, and uploading from iphones and ipads How to use ThecusShare TM Downloading, streaming, and uploading from iphones and ipads 2011-4-12 Contents Introduction 3 A. Prerequisites 3 B. Necessary Tools 3 C. Applicable Reference Tools 3 D. Applicable

More information

English Table of Contents

English Table of Contents Table of Contents FaceCam 1020 Features 1 Set up the device 2 I.P.M(Image Protection Mechanism) setting 3 Using Instant Messenger Application 4-5 CrazyTalk CamSuite PRO 6-16 CrazyTalk CamSuite PRO with

More information

Microsoft Exchange Mailbox Email Software Setup Guide

Microsoft Exchange Mailbox Email Software Setup Guide Microsoft Exchange Mailbox Email Software Setup Guide Microsoft Exchange Mailbox Setup Guide Setting up a Microsoft Exchange mailbox only takes a few minutes. You can set up any email software to send

More information

Bare Metal Recovery Quick Start Guide

Bare Metal Recovery Quick Start Guide Bare Metal Recovery Quick Start Guide Revisions Document Control Version 5.4.3 Status Changes Date Final Created. August 2014 Copyright 2003-2014 Intronis, Inc. All rights reserved. 1 Table of Contents

More information

User Guide Online Backup

User Guide Online Backup User Guide Online Backup Table of contents Table of contents... 1 Introduction... 2 Adding the Online Backup Service to your Account... 2 Getting Started with the Online Backup Software... 4 Downloading

More information

Microsoft Access to Microsoft Word Performing a Mail Merge from an Access Query

Microsoft Access to Microsoft Word Performing a Mail Merge from an Access Query Microsoft Access to Microsoft Word Performing a Mail Merge from an Access Query Performing a Query in Access Before performing a mail merge, we need to set up a query with the necessary fields. Opening

More information

HEALTH INFORMATION SYSTEM (HIS) HOW TO COMMUNICATE WITH THE HIS PROJECT TEAM. How To Communicate with the HIS Project Team

HEALTH INFORMATION SYSTEM (HIS) HOW TO COMMUNICATE WITH THE HIS PROJECT TEAM. How To Communicate with the HIS Project Team How To Communicate with the HIS Project Team This guide is intended to provide you with support for communicating with the HIS Project Team. There may be instances where the HIS Project Team will require

More information

Fetch TV My Media Hub Quick Start Guide for USB Devices. Sharing your media content with the set top box from a USB device

Fetch TV My Media Hub Quick Start Guide for USB Devices. Sharing your media content with the set top box from a USB device Fetch TV My Media Hub Quick Start Guide for USB Devices Sharing your media content with the set top box from a USB device Contents Contents Contents 2 Welcome to your My Media Hub 3 With My Media Hub you

More information

NTI Backup Now EZ v2 User s Guide

NTI Backup Now EZ v2 User s Guide NTI Backup Now EZ v2 User s Guide GMAA00423010 11/12 2 Copyright statement This guide is copyrighted by Toshiba Corporation with all rights reserved. Under the copyright laws, this guide cannot be reproduced

More information

Dual Bay Home Media Store. User Manual

Dual Bay Home Media Store. User Manual Dual Bay Home Media Store User Manual CH3HNAS2 V1.0 CONTENTS Chapter 1: Home Page... 3 Setup Wizard... 3 Settings... 3 User Management... 3 Download Station... 3 Online User Manual... 3 Support... 3 Chapter

More information

Welcome to myihome! This is a step-by-step guide that will teach you on how to use myihome in the simplest way.

Welcome to myihome! This is a step-by-step guide that will teach you on how to use myihome in the simplest way. Welcome to myihome! This is a step-by-step guide that will teach you on how to use myihome in the simplest way. Syabas Technology Copyright (C) 2001-2006, All Right Reserved 1 Contents Introduction Introduction...

More information

Table of Contents. 1. Overview... 3. 1.1 Materials Required. 3 1.2 System Requirements. 3 1.3 User Mode 3. 2. Installation Instructions..

Table of Contents. 1. Overview... 3. 1.1 Materials Required. 3 1.2 System Requirements. 3 1.3 User Mode 3. 2. Installation Instructions.. Table of Contents 1. Overview..... 3 1.1 Materials Required. 3 1.2 System Requirements. 3 1.3 User Mode 3 2. Installation Instructions.. 4 2.1 Installing the On Call Diabetes Management Software. 4 2.2

More information

1. Open Thunderbird. If the Import Wizard window opens, select Don t import anything and click Next and go to step 3.

1. Open Thunderbird. If the Import Wizard window opens, select Don t import anything and click Next and go to step 3. Thunderbird The changes that need to be made in the email programs will be the following: Incoming mail server: newmail.one-eleven.net Outgoing mail server (SMTP): newmail.one-eleven.net You will also

More information

SERIES P IP CAMERA ULTRAVIEW. IP Eye Anywhere IP RoboCam Software User Guide

SERIES P IP CAMERA ULTRAVIEW. IP Eye Anywhere IP RoboCam Software User Guide P IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere - 10-11 - 20-21 IP RoboCam - 10-11 - 21 ULTRAVIEW 3 Software User Guide 20244 / 20080709 IP Eye Anywhere / IP RoboCam ALL RIGHTS RESERVED MARMITEK Contents INTRODUCTION...2

More information

Fetch TV My Media Hub Quick Start Guide For USB Devices

Fetch TV My Media Hub Quick Start Guide For USB Devices Fetch TV My Media Hub Quick Start Guide for USB Devices 1 Fetch TV My Media Hub Quick Start Guide For USB Devices Sharing media content with the Fetch TV Box from a USB device 2 Fetch TV My Media Hub Quick

More information

HTML5 Dynamic Video 1000X DOWNLOAD THE HDV TEMPLATE AND PRODUCE YOUR CREATIVE ASSETS. HOW TO PRODUCE AND CREATE 1000x250 HTML5 VIDEO BANNER

HTML5 Dynamic Video 1000X DOWNLOAD THE HDV TEMPLATE AND PRODUCE YOUR CREATIVE ASSETS. HOW TO PRODUCE AND CREATE 1000x250 HTML5 VIDEO BANNER HTML5 Dynamic Video 1000X250 This format has been created in order to make the production of such complex AD very simple. This template doesn t require any code skill to be produced, you just need to produce

More information

Reference Guide Patient Registry: Caregiver Registration

Reference Guide Patient Registry: Caregiver Registration OFFICE OF MEDICAL CANNABIS Reference Guide Patient Registry: Caregiver Registration You must complete your registration from a computer with internet access AND have the following items: A photo, scanned

More information

My computer has become infected with Malware, how do I remove it? PLEASE ENSURE ALL WORK IS SAVED AND ANY NON-ESSENTIAL PROGRAMS ARE CLOSED

My computer has become infected with Malware, how do I remove it? PLEASE ENSURE ALL WORK IS SAVED AND ANY NON-ESSENTIAL PROGRAMS ARE CLOSED My computer has become infected with Malware, how do I remove it? No Anti-Virus and/or Anti-Malware solution is 100% guaranteed to remove all threats. In the unlikely eventuality that your computer becomes

More information

Mail Exporter Pro Version 1.0

Mail Exporter Pro Version 1.0 1 Mail Exporter Pro Version 1.0 User Guide Copyright 2013 www.mailexporterpro.com (A product of Gladwev www.gladwev.com ) Windows and Outlook are trademarks of Microsoft Corp. Macintosh / Mac are trademarks

More information

Stellar Phoenix Exchange Server Backup

Stellar Phoenix Exchange Server Backup Stellar Phoenix Exchange Server Backup Version 1.0 Installation Guide Introduction This is the first release of Stellar Phoenix Exchange Server Backup tool documentation. The contents will be updated periodically

More information

MARCH 2005. Conversion Software User Guide for Windows. Version 2.0

MARCH 2005. Conversion Software User Guide for Windows. Version 2.0 MARCH 2005 CDS Conversion Software User Guide for Windows Version 2.0 Updated: 2/24/2006 Table of Contents CDS Conversion Software V2 for Windows User Guide... 1 System Requirements... 1 Introduction...

More information