: ก ก [RECUVA FILE RECOVERY] ก ก - ก

Size: px
Start display at page:

Download ": ก ก [RECUVA FILE RECOVERY] ก ก - ก www.it-guides.com"

Transcription

1 2010 : : ก ก [RECUVA FILE RECOVERY] ก ก ก ก ก ก - ก

2 ก ก Piriform Recuva File Recovery ก ก ก ก ก ก ก ก ก MP3 Player, ipod, ipad ก ก ก ก 2 P a g e

3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Piriform Recuva ก ก Recuva Piriform ก ก ก Recuva ก ก ก ก ก ก ก 3 P a g e

4 CONTENTS 1 2 ก Recuva Recuva File Recovery ก ก... 5 Download ก Download ก ก ก Recuva ก ก ก Recuva ก ก ก ก / ก ก ก Recuva 2 o ก ก Wizard o ก ก Advanced ก ก Deep Scan ก ( ก ) ก ก ก ก ก ก ก ก Flash Drive ก ก ก ก ก ก ก Recuva ก 4 P a g e

5 ก Recuva ก ก ก Piriform Recuva ก Piriform ก ก ก ก ก ก ก CCleaner ก ก ก ก ก ก ก Piriform Recuva ก Recuva ก ก ก (File Recovery) ก ก ก ก ก Recuva ก ก USB ก ก ipod ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Microsoft Outlook Express, Mozilla Thunderbird Windows Live Mail ก ก ipod MP3 ก ก ก ipod MP3 Player ก Word ก ก Microsoft Word Microsoft Outlook Express, Mozilla Thunderbird Microsoft Word ก Recuva ก ก Temporary File ก ก Recuva Wizard ก ก ก ก ก 5 P a g e

6 ก ก ก Recuva ก ก ก (Deep scan) ก ( ก ก ) ก ก ก ก Recuva ก ก ก ก ก Recuva ก Portable version Recuva ก Download ก ก.Zip Flash Drive ก Windows Recuva ก Windows กก 37 ก ก Recuva ก o ก ก o ก กก ก ก o ก o ก ก ก CD/DVD Download ก download Recuva ก ก ก Flash Drive download ก Recuva o ก ( ) MB o ก ก ( ) MB ก Windows 2000/XP/Vista/7 32bit/64bit NTFS / FAT extfat ( ก ก ก ก ) ก Recuva ก Portable version ก 3 1. Recuva Portable Portable Flash Drive ก ก 6 P a g e

7 2. Recuva PortableU3 3. Recuva Slim PortableU3 - Flash Drive U3 Flash Drive Toolbar ก ก Download ก ก Piriform Download ก Download ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก Windows ก 2. ก ( ก ก Internet Explorer) ก ก ก ก Download File 3. ก Download ก ก Save ก ก ก ก ก ก ก Save ก ก Download ก 7 P a g e

8 4. ก Download ก 5. rcsetup137.exe ก 8 P a g e

9 ก ก Recuva ก ก Recuva ก ก ก ก Windows ก ก Install ก Yahoo! Toolbar ก ก ก กก Toolbar ก 1. ก Download ก resetup137.exe 2. Windows 7 ก ก ก Yes 3. ก ก ก ( ) ก OK 4. ก ก Next ก 9 P a g e

10 5. ก ก ก ก I Agree 6. ก Next ( ก ) 7. ก Shortcut ( ก ก ก ก ก ก ) Install optional Yahoo! Toolbar ก ก ก ก ก 10 P a g e

11 Yahoo! Toolbar ก ก Install 8. ก ( ) ก ก ( ก ก Run Recuva v1.37 กก ) ก ก Finish 9. ก Recuva ก ก 11 P a g e

12 ก ก ก Download ก ก กก Check for Update Advanced ก Recuva ก Check for Update ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Recuva ก ก ก Recuva 2 1. ก Wizard ก ก ก Word, Excel ก ก ก ก ก 12 P a g e

13 2. ก Advanced ก ก ก 1 ก ก ก ก Windows ก Wizard Wizard ก Advanced Wizard Wizard ก ก ก ก Tips ก ก ก ก ก ก Recuva ก ก ก Wizard ก ก Advanced ก Wizard Advanced 1. ก ก Wizard ก ก Do not show this Wizard on startup ก Cancel 2. ก Advanced ก ก 13 P a g e

14 Advanced Wizard 1. ก Options 2. General ก ก Show Wizard at startup ก Run Wizard ก Wizard ก ก 14 P a g e

15 ก Recuva ( Recuva ( Advanced) 1. ก 2. ก ก ก ก ก 3. Scan ก ก 4. ก ก ก 5. Options ก ก ( ก ก 6) Preview Info ก ก ก Header ASCI ( ก ) 8. Recover ก ก ก ก ก 6 9. Check for update ก Recuva ก ก 15 P a g e

16 ก ก / ก ก ก (Wizard Advanced) ก ก ก ก ก Deep Scan ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก ก ) ก ก 1. ก ก Recuva Wizard Recuva Recuva Wizard ก ก 16 P a g e

17 2. ก ก Next ก ก ก Recuva ก ก Pictures ก ก ก Jpg, Gif, BMP, PNG Music ก ก ก MP3 Documents ก ก ก ก.Doc(Word).XLS (Excel) Video ก ก ก.Mpeg, AVI Compressed ก ก ก ก.Zip,.Rar s ก ก ก ก ก Outlook Express, Windows Mail Other ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Next ( ก Pictures) 3. File Location My Documents, ก Drive D: specific location Outlook Express, Windows Mail File Location ก ก ก ก ก ก Drive D: ก ก ก D: ก ก In a ก ก 17 P a g e

18 ก ก Browse ก D:\ ก ก 18 P a g e

19 ก ก Next 4. Recuva ก ก Start ก ก ก 19 P a g e

20 5. ก ก ( ก ก ) ก ก ก ก.JPG ก ก 20 P a g e

21 ก ก ก ก ก Recover.. 6. ก ก ก Recover.. ก ก ก ( ก ) Recover.. ก ก ก ก 21 P a g e

22 7. ก ก ก ก ก ก! ก ก ก ก ก D: ก ก ก C: ก ก ( ก ก ) ก ก C: Recover Folder ก ก ก ( ) ก ก OK ก ก 22 P a g e

23 8. ก ก ก ก ก ก 9. ก ก ก ก ก Advanced 1. ก Recuva ก ก ก ก Do not show this Wizard on startup ก ก Cancel ก ก Advanced ก ก 23 P a g e

24 ก ก Advanced 2. ก ก ก ก Scan ก ก ก ก File name or path ก ก ก ก ก ก Wizard Picture ก ก ก Jpg, Gif, BMP, PNG Music ก ก ก MP3 Documents ก ก ก ก.Doc(Word).XLS (Excel) Video ก ก ก.Mpeg, AVI Compressed ก ก ก ก.Zip,.Rar s ก ก ก ก ก Outlook Express, Windows Mail Outlook Express, Windows Mail 3. ก ก 2 ก Scan ก ก ก Documents ก Scan ก ก 24 P a g e

25 4. ก Recuva ก ก Deep Scan Deep Scan ก ก Deep Scan ก ก ก ก (Deep Scan) ก ก Yes ก No ก ก ก Deep Scan ก Deep Scan ก Recuva ก ก ก ก ก ( ก ก ก ก ) ก Deep Scan ก ก ก ก ก ก 25 P a g e

26 5. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Recover.. 6. ก ก ก ก ก ( ก ก ก ก ก ก ก ) ก ก ก Wizard ก ก 26 P a g e

27 7. ก ก ก ก ก OK ก ก ก ก 8. ก ก ก ก ก ก 9. ก ก! ก ( ก ก ) ก ก ก ก ก Recuva ก ก 27 P a g e

28 ก 1. ก ก 2. ก Recuva ก ก ก 3. ก ก 4. ก ก ก ก ก 5. ก ก ก ก Secure Overwrite Highlighted ก ก 28 P a g e

29 ก ก ก ก ก ก ก Secure Overwrite Checked 6. ก ก Yes ก No ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก ( ก) ก Checked ก ก ก ก ( ) ก Highlighted ก ก ก 4 Simple overwrite (1 pass) - ก ก ก ก ก DOD M (3 passes) - ก ก ก ก ก NSA (7 passes) - ก ก ก ก ก Gutmann (35 passes) ก ก ก ก 35 ก ก ก ก Options General General ก Secure Overwriting ก ก ก ก ก 29 P a g e

30 * ก กก ก Gutmann ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ) ก ก ก ก 1. ก Recuva ก 2. ก Options ก ก 30 P a g e

31 3. Options ก Actions 4. ก ก Scan for non Scan for non-deleted files ก ก OK 5. ก ก ก ก 6. ก ก ก ก ก ก ก ก Flash Drive 1. Flash Drive USB 2. ก Recuva (ก ก ก Flash Drive กก Wizard Advanced ก ก ก ก Advanced) ก ก 31 P a g e

32 3. ก Flash Drive Flash Drive ก 4. ก ก ก Filename or path 5. ก ก Scan ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก Recuva ก ก ก ( ก ก.EML) ก Recuva ก ก Mozilla Thunderbird Microsoft Outlook Express Windows Live Mail ก ก ก 1. ก Recuva 2. ก Wizard Advanced ก ก ก 32 P a g e

33 3. ก กก ก ก ก Scan 4. ก ก ( ก Filename ก ก ) ก ก Recover.. ก ก ก ก ก ก ก ก (! ก ) ก ก ก OK ก ก 33 P a g e

34 5. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก.EML ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Report2010.xls Penguiens.jpg ก Filename or path ( ก ก ก ก ) ก ก 34 P a g e

35 ก ก ก ก ก ก Penguins.jpg กก Scan ก ก ก ก ก Penguins.jpg ก ก ก Recover.. Recover ก ก 35 P a g e

36 ก ก Recuva ก ก ก Recuva ก ก ก ก ก ก Flash Drive ก ก ก ก 7 ก ก Recuva 1. ก Recuva 2. ก ก ก ก 3. ก 4. ก Scan 5. ก ก ก 6. ก ก ก ก ( ก ก ก ก ) 7. ก Recover.. ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก!! ก ก ก ก : ก ก : ก ก ก ก ก ก ( ก ) : ก ก ก ก ก 36 P a g e

37 : กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 100% : ก ก : ก ก Flash Drive USB Hard disk USB Hard disk ก - ก ก ก ก - ก ก ก ก ก ก 37 P a g e

Nine Great Freeware Programs That Should be on Every PC

Nine Great Freeware Programs That Should be on Every PC Nine Great Freeware Programs That Should be on Every PC Ian Gizmo Richards January 2011 This PDF file may be freely redistributed by websites, newsletters, blogs and other publications provided it is distributed

More information

Boot Camp Installation & Setup Guide

Boot Camp Installation & Setup Guide Boot Camp Installation & Setup Guide Contents 3 Introduction 3 What You Need 4 Installation Overview 4 Step 1: Check for updates 4 Step 2: Prepare your Mac for Windows 4 Step 3: Install Windows 4 Step

More information

SnagIt Online Help Guide

SnagIt Online Help Guide Version 8.1 SnagIt Online Help Guide By TechSmith Corp. SnagIt Online Help Guide Online Help Guide SnagIt Contents Getting Started With SnagIt 1 Welcome to SnagIt!...1 Taking Your First Capture...3 SnagIt

More information

User's Manual. (c) 2015 R-Tools Technology Inc. All rights reserved. www.r-tt.com

User's Manual. (c) 2015 R-Tools Technology Inc. All rights reserved. www.r-tt.com User's Manual (c) 2015 R-Tools Technology Inc. All rights reserved. www.r-tt.com 2015 R-tools Technology Inc. All rights reserved. No part of this User's Manual may be copied, altered, or transferred to,

More information

Corel VideoStudio Pro X7 User Guide

Corel VideoStudio Pro X7 User Guide Corel VideoStudio Pro X7 User Guide Contents Quick start...................................... 1 Welcome....................................... 9 What s new in Corel VideoStudio Pro X7?...................

More information

Table of Contents. iii

Table of Contents. iii CALL MANAGER HELP Table of Contents Call Manager Overview... 1 System Requirements... 3 Browser Client... 4 Getting Started... 5 The desktop and web clients... 5 Desktop client and web client features...

More information

Chapter 3 Create an EasyBuilder Project... 2

Chapter 3 Create an EasyBuilder Project... 2 Chapter 3 Create an EasyBuilder Project... 2 3.1 Create a New Project... 2 3.2 Save and Compile the Project... 4 3.3 Off-line and On-line Simulation... 5 3.4 Download the Project to HMI... 6 1 Chapter

More information

การต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส. (Electronic Document Management System: EDMS)

การต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส. (Electronic Document Management System: EDMS) การต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส (Electronic Document Management System: EDMS) ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส (EDMS) เป น ระบบท พ ฒนาข นด วยโปรแกรม Lotus notes ซ งสามารถใช งานในล

More information

Online Album. Show your photos & videos online. Manual

Online Album. Show your photos & videos online. Manual Online Album Show your photos & videos online Manual 2 Copyright Copyright MAGIX is a registered trademark of MAGIX AG. "Online Photo" is a product name of MAGIX AG. Other mentioned product names may be

More information

Quickoffice Pro HD for ipad

Quickoffice Pro HD for ipad 1 Quickoffice Pro HD for ipad Version 4.0.0 User Help Guide Contents Overview of Quickoffice Pro for ipad... 7 What s New in this Version... 7 Multiple Language Support... 7 Quickoffice Cloud Partner Services...

More information

Zimbra Import Wizard for Microsoft Outlook

Zimbra Import Wizard for Microsoft Outlook Zimbra Import Wizard for Microsoft Outlook User Guide ZCS 7.1 March 2011 Legal Notices Copyright 2005-2011 VMware, Inc. All rights reserved. This product is protected by U.S. and international copyright

More information

NVivo 8 Help. Using the Software

NVivo 8 Help. Using the Software NVivo 8 Help Using the Software This is a printable version of the NVivo 8 help that is built into the software. The help is divided into two sections - Using the Software and Working with Your Data. This

More information

ก TOT netcall Softphone

ก TOT netcall Softphone ก TOT netcall Softphone (Updated 19.. 50) ก TOT netcall Softphone 1 TOT netcall Softphone 2 ก TOT netcall Softphone 1. ก TOT netcall Softphone... 5 2. (Setting) ก (Login) ก 2.1 Username Password... 7 2.2

More information

The user's guide. CT-Analyser Version 1.13. Contents

The user's guide. CT-Analyser Version 1.13. Contents CT-Analyser Version 1.13 The user's guide Contents 1. Introduction 3 2. First start-up of the program 4 2.1. The licensing of different user profiles 5 2.2. Co-licensing of the 3D viewing program ANT and

More information

are done) Google Drive OR sign Pg.1

are done) Google Drive OR sign Pg.1 Steps for Creating a Google Form 1. Open CHROME to browse the internet. 2. Create a Google account. (If you have a gmail account, then you are done) Go to website: https://accounts.google.com/signup If

More information

Apple Time Machine. Backing up. Setting up Time Machine

Apple Time Machine. Backing up. Setting up Time Machine Apple Time Machine Backing up The Apple Time Machine is a built-in feature on Mac OS X Leopard and Snow Leopard computers that can back up everything on your computer: music, photos, documents, applications,

More information

1 managing your photos

1 managing your photos managing your photos on the move where are my photos? how do I set up an allbum? adding a photo to an album? 4 how do I enable Photostream? 5 how do I manage my photos between my devices and camera? 6

More information

When and how do I receive my ebook after purchasing it? Do ebooks come in different formats? What s the difference between these formats?

When and how do I receive my ebook after purchasing it? Do ebooks come in different formats? What s the difference between these formats? Is An ebook refers to a electronic version of a book, as opposed to a printed copy. after purchasing it? After you purchase your ebook, you will be redirected to a download screen. DO NOT NAVIGATE AWAY

More information

My Book User Manual. External Desktop. placeholder

My Book User Manual. External Desktop. placeholder My Book User Manual My Book User Manual External Desktop placeholder WD Service and Support Should you encounter any problem, please give us an opportunity to address it before returning this product.

More information

Getting Started With Parallels Desktop 10

Getting Started With Parallels Desktop 10 Getting Started With Parallels Desktop 10 Copyright 1999-2015 Parallels IP Holdings GmbH and its affiliates. All rights reserved. Parallels IP Holdings GmbH Vordergasse 59 8200 Schaffhausen Switzerland

More information

Get started All you need to know to get going.

Get started All you need to know to get going. Get started All you need to know to get going. Welcome! Sprint is committed to developing technologies that give you the ability to get what you want when you want it, faster than ever before. This booklet

More information

2 Main window...7. 3 Backing up to Acronis Online Storage...9 3.1 Log in to the online storage... 9 3.2 Computer selection...10

2 Main window...7. 3 Backing up to Acronis Online Storage...9 3.1 Log in to the online storage... 9 3.2 Computer selection...10 User's Guide Table of contents 1 General information...3 1.1 What is Acronis True Image Online?... 3 1.2 System requirements... 3 1.3 Acronis True Image Online installation and startup... 3 1.4 Subscription

More information

MicroStrategy Suite. Quick Start Guide. Version: 9.3.1. Document Number: 09570931

MicroStrategy Suite. Quick Start Guide. Version: 9.3.1. Document Number: 09570931 MicroStrategy Suite Quick Start Guide Version: 9.3.1 Document Number: 09570931 Eleventh Edition, version 9.3.1 To ensure that you are using the documentation that corresponds to the software you are licensed

More information

Software Requirements Specification. GParted. for. Requirements for Version 0.6.0-1. Prepared by Bill Karatzidis

Software Requirements Specification. GParted. for. Requirements for Version 0.6.0-1. Prepared by Bill Karatzidis Software Requirements Specification for GParted Requirements for Version 0.6.0-1 Prepared by Bill Karatzidis ISE: Introduction to Software Engineering (Aristotle University) 2010-06-19 Software Requirements

More information

Copyright 2014 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved worldwide. No part of this document may be reproduced by any means nor modified,

Copyright 2014 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved worldwide. No part of this document may be reproduced by any means nor modified, Copyright 2014 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved worldwide. No part of this document may be reproduced by any means nor modified, decompiled, disassembled, published or distributed, in whole

More information

WorldShip Import Customer Addresses

WorldShip Import Customer Addresses Go to the appropriate page for a discussion of the following import customer addresses procedures: Procedure using the Import/Export Wizard using the Connection Assistant Page 2 9 Copyright 2015, United

More information

MI7 s guide to the Syncrosoft License control center (LCC)

MI7 s guide to the Syncrosoft License control center (LCC) MI7 s guide to the Syncrosoft License control center (LCC) Syncrosoft License control manager is used for handling Steinbergs copy protection of various products like Cubase and Nuendo. When you open LCC

More information

Installation Guide for WebSphere Application Server (WAS) and its Fix Packs on AIX V5.3L

Installation Guide for WebSphere Application Server (WAS) and its Fix Packs on AIX V5.3L Installation Guide for WebSphere Application Server (WAS) and its Fix Packs on AIX V5.3L Introduction: This guide is written to help any person with little knowledge in AIX V5.3L to prepare the P Server

More information

TeamViewer 7 Manual Remote Control

TeamViewer 7 Manual Remote Control TeamViewer 7 Manual Remote Control TeamViewer GmbH Kuhnbergstraße 16 D-73037 Göppingen www.teamviewer.com Table of Contents 1 About TeamViewer... 5 1.1 About the software... 5 1.2 About the manual... 5

More information

Requirements for Developing WebWorks Help

Requirements for Developing WebWorks Help WebWorks Help 5.0 Originally introduced in 1998, WebWorks Help is an output format that allows online Help to be delivered on multiple platforms and browsers, which makes it easy to publish information

More information