The system integrator that empowers economy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "The system integrator that empowers economy"

Transcription

1 The system integrator that empowers economy spa

2

3 1937 Il progresso e il futuro sono nelle idee dei pionieri Cesare Valtellina Se ci concederete la vostra fiducia non ve ne pentirete. Perché con l impegno che ci contraddistingue, qualunque progetto, anche il più elaborato, può trasformarsi in una concreta realtà. Il nostro segreto è credere nel progresso e guardare il futuro con i piedi ben piantati per terra. PROGRESS AND THE FUTURE ARE KEY THOUGHTS FOR PIONEERS Put your trust in us: you won t regret it. Thanks to our outstanding commitment, any project - even the most challenging - can turn into reality. Our secret is to believe in progress and look to the future with our feet firmly on the ground. PROGRESUL ŞI VIITORUL SUNT ÎN IDEILE PIONIERILOR Dacă ne acordaţi încrederea voastră, nu veţi regreta. Pentru că prin implicarea care ne caracterizează, orice proiect, chiar şi cel mai elaborat, se poate transforma într-o realitate concretă. Secretul nostru este să credem în progres şi să privim spre viitor cu picioarele bine înfipte în pământ Now Il valore dell esperienza è alla base dell innovazione Lessons learnt lead to innovation Gianpietro Valtellina Valoarea experienţei stă la baza inovaţiei

4 OLTRE 75 ANNI DI ESPERIENZA AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO E DELL INNOVAZIONE Nello sviluppo del percorso storico-imprenditoriale di Valtellina si possono distinguere tre fasi principali. La prima corrisponde al periodo che va dalla metà degli anni Trenta fino agli anni Cinquanta. In quel periodo pionieristico per la telefonia italiana, l azienda guidata dal fondatore Cesare Valtellina riuscì ad affermarsi nettamente nel proprio ambito geografico, ponendo le basi per gli sviluppi successivi. Negli anni Cinquanta, con la prematura scomparsa di Cesare e il passaggio alla direzione del giovanissimo figlio Gianpietro, ebbe inizio una seconda fase caratterizzata da una imponente crescita delle commesse. Valtellina divenne infatti uno dei principali fornitori dell operatore telefonico nazionale. Negli anni Ottanta le grandi commesse SIP sollecitarono Valtellina a crescere anche tramite l acquisizione di altre società del settore impiantistico. La caduta del monopolio sulle telecomunicazioni, all inizio degli anni Novanta, determinò l avvio di una terza fase della storia Valtellina, caratterizzata anche dall entrata in scena della terza generazione imprenditoriale. La liberalizzazione del mercato impose all azienda un ulteriore, forte trasformazione. Ancora una volta l azienda seppe dimostrare una grande versatilità, diventando una impresa di contracting in grado di operare sul mercato in modo propositivo. Comincia in quegli anni l apertura decisa verso settori diversi dalla telefonia, come il cablaggio strutturato e le reti locali. Rientrano in questo sviluppo la convergenza fra tecnologie di telecomunicazione e informatica, che si accompagna anche ad un processo di internazionalizzazione. Oggi Valtellina guarda con sempre maggiore attenzione alla cosiddetta green ICT, vale a dire alla possibilità di risparmio energetico offerta dalle tecnologie dell informatica. MORE THAN 75 YEARS EXPERIENCE IN PRODUCT DEVELOPMENT AND INNOVATION There have been three main stages in the development of Valtellina s history and growth. The first was the period running from the mid 1930s to the 1950s. The Italian telephone industry was in its infancy. Cesare Valtellina had set up his business, soon becoming a major name on the local market and creating the basis for the company s future success. Cesare s premature death in the 1950s meant his young son Gianpietro found himself at the head of the company. This marked the second stage in the company s development, with an incredible rise in the number of orders. Indeed, Valtellina became one of the main suppliers for the state-run telephone operator, SIP, and the huge orders in the 1980s led Valtellina to expand through the acquisition of other companies involved in telephone line systems. Then, in the early 1990s, SIP lost its monopoly in telecommunications and this resulted in the start of the third chapter in Valtellina s history, coinciding with the entrance of the third generation of Valtellina entrepreneurs. Deregulation of the telecommunications market was the impulse for a major transformation of the company. Once again, Valtellina proved its versatility and soon became a contracting firm, with a pro-active approach to the market. It quickly expanded its operations to include various complementary sectors, such as ICT structured cabling and local area networks (LAN). In other words: a combination of telecommunications and information technology, accompanied by a gradual process of internationalization. Today, Valtellina is increasingly active in the field of green ICT, i.e. the opportunities to save energy offered by information technology. 2

5 Una recente fotografia del Consiglio di Amministrazione Valtellina: al centro il Presidente Gianpietro Valtellina, a sinistra (nella foto) il fratello Roberto e alla destra il figlio Cesare. A recent photo of the Valtellina Board of Directors: in the centre, the Chairman, Gianpietro Valtellina; on the left, his brother Roberto; on the right, his son Cesare. O fotografie recentă a Consiliului de Administraţie Valtellina: în mijloc Preşedintele Gianpietro Valtellina, la stânga (în fotografie) fratele Roberto şi la dreapta fiul Cesare. PESTE MÁS DE 7570 DE AÑOS ANI DE DE EXPERIENŢĂ ÎN EXPERIENCIA SERVICIUL DEZVOLTĂRII PARA EL ŞI AL INOVAŢIEI DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN În Nonsulti dezvoltarea emoribus, parcursului nos, Patus istoric me aceritio, antreprenorial pror ad al dium firmei erei Valtellina silic fore se finguli pot distinge befaudacio trei ut faze temeder principale. fecerce ridet? Prima Mo corespunde pret grari ia perioadei nem, care vid iam este in cuprinsă ne intiactabit. între jumătatea ani- nost in lor Uciene treizeci dem şi dea anii ia cincizeci. etraves În modi, acea ommod perioadă fesimil pionierat untis. pentru telefonia italiană, firma de condusă Umuntrem. de Valiculius, fondatorul deo, Cesare efaudam Valtellina deati a conti, ute să se consimuntil afirme net vit în reviter propria issimmo zonă geografi- Cat, or- reuşicătem punând tum dicipicit. bazele unei dezvoltări ulterioare. În Enatius anii manteritem. Cincizeci, prin Sp. dispariția Vivatui esciem prematură omnerbe a lui Cesare mpribulto şi trecerea teatruria la non conducerea hebus; Cati- fir- ius mei mov enicae a foarte in inatis, tânărului estemultum. fiu Gianpietro, a început Opio Cupicaetret o a doua L. fază Rartest caracterizată adducibus printr-o bonsulo impunătoare stricaedo, Ti. creştere Fulla L. me a comenzilor. habus sulist Valtellina fachum a tam devenit aperfex într-adevăr nonequemus unul pro din eorum principalii patiliis, furnizori neri spionenat ai operatorului L. Sertiquam de telefonie mantre, naţională. opublibus În num anii octudam Optzeci marile iam perdici comenzi enatilnero SIP au necesitat unique creşterea consuper firmei audetissid Valtellina cone şi fue prin opteri achiziţionarea sultorum unor at. alte firme din sectorul instalaţiilor. Prăbuşirea Hus cura monopolului que tasdam asupra esteatia telecomunicaţiilor, num derceps la entemus începutul essi anilor pubi Nouăzeci, sed ilicata a es determinat Catanti in demararecient eatque celei nos de-a et; treia non faze vir inatum din istoria modit, firmei cur, ha- Valtellina, acem caracterizată consimustis. și prin An tia intrarea pecum în averit, scenă a que celei iae de-a am treia consul generaţii virte, omnem de antreprenori. mo host? Liberalizarea vissuntertem pieţei perrartena a impus Servicam firmei o ulterioară diis se Et transformare cla et dem itaris foarte oresendachi, puternică. Încă ut consua odată simus firma a nos știut Ad să furox demonstreze ne ditimmorudet o mare flexibilitate, derehent, devenind tandam o firmă erenter de contractare vidit, conferit capabilă for să ut opereze ingultia num pe viveri piață te în consusa mod prepozitiv. in te, quem În acei auro ani me s-a omplic iniţiat deschiderea opublintis nos, hotărâtă nori sentis, către alte quam sectoare actus nost de ac- in tivitate num audelum diferite vid de consulisquo telefonie, cum en ar sules fi cablajul se ortum tam postrat şi reţelele ilicaectum locale. halestus În această vil dezvol- hos ina structurat tare Si pesis. se încadrează To mentisquod convergenţa publicae dintre es pultorum tehnologia dentimum telecomunicaţii quonu mo cum şi informatică, denius Multiuro care este vili, însoţită facchilice şi ad de pubitis, un proces C. At de L. internaţionalizare. Similibusa nonvoltorbi ora sistror actuală udemus; Valtellina nostrat priveşte faccies cu suspiem, tot mai La mare non tra? atenţie At inate la aşa vividi numita sulestuius green hostortem ICT, de fapt loccitid la posibilitatea condien atquam. de a obţine Rore fitat, o economie ut virtus energetică virmandees? oferită Ovit, de co pat. tehnologiile Fulinpr ibefactabem informaţiei. denti popublicatra mandum tanum egit, vis? Tilius sessus ficam aribus, st vil concutus ocribus, Ti. Confit detero tatudacci credicii suliem tes fue fuiterenti, quam mantiae venatuit. M. Habertestam aperferium cae noncutu issultum hum nondem prit; nos notium menteme ndicaedo, dendi ina, coenius, enducibuntem rebus, converit. 3

6 ABBIAMO RISPOSTO ALL EVOLUZIONE DELLE RICHIESTE RESTANDO COERENTI A PRECISI VALORI Nel corso della sua storia Valtellina ha vissuto una forte espansione e una profonda evoluzione, adattandosi ai cambiamenti di mercato senza mai perdere la propria identità. Ha inoltre intrapreso un processo di internazionalizzazione con la creazione di società in Romania, Guatemala, Argentina e Brasile. Valtellina SpA è tuttora guidata dal figlio del fondatore, Gianpietro Valtellina, Presidente del consiglio di amministrazione, nel quale siedono anche il fratello Armando Roberto e il figlio Cesare, che ricoprono le cariche di amministratori. La società occupa attualmente circa mille persone, che si riconoscono nei principi di trasparenza, correttezza e dedizione al lavoro che stanno alla base del posizionamento di mercato dell azienda, anche oggi che l operatività si è molto sviluppata per entità e tipologie delle commesse. Il nome Valtellina è, ora più che mai, una precisa garanzia non solo nei settori in cui l azienda ha avuto origine e ha maturato il suo sviluppo, ma anche in campi diversificati, che spaziano dalla green economy alla efficienza energetica, sempre mantenendo elevata la qualità nei servizi. Questa affidabilità è ottenuta tramite risorse professionali e mezzi tecnologici adeguati, abituati a lavorare anche nelle condizioni logistiche più complesse rispettando metodi e tempi di intervento. Per quanto riguarda invece gli aspetti organizzativi e gestionali, l azienda può conciliare dimensioni di tutto rispetto con la stabilità tipica delle imprese di famiglia, caratterizzate dall ingresso di una nuova generazione Valtellina e dal ridotto turnover di personale. WE RESPOND TO EVOLVING DEMAND BY STICKING TO OUR GUIDING PRINCIPLES Over the course of its history, Valtellina has enjoyed strong expansion and major evolution, adapting its activities to changes in the market, yet never losing sight of its true identity. It has also entered upon a process of internationalization, with the creation of companies in Romania, Guatemala, Argentina and Brazil. Valtellina SpA is still run by the founder s son, Gianpietro Valtellina, Chairman of the Board of Directors, whose members include his brother Armando Roberto and son Cesare. The company currently employs about a thousand people, who all share in the principles of transparency, professional correctness and a dedication to work, qualities that form the basis for the company s excellent market positioning, even now that its operations cover a vast range of fields and serve a variety of customers. The Valtellina brand is, now more than ever before, seen as a sure guarantee, not only in the company s original field of activity, upon which its success is based, but also in many other fields, ranging from the green economy to energy efficiency, always offering an extremely high standard of service. Its dependability is the result of using the best professional resources and technological means. Valtellina is used to dealing with complex logistics, always adopting the required methods and meeting delivery times. In terms of its organization and management, the company manages to combine the interests of a major concern with the stability of a family-run business, characterized by the introduction of the next Valtellina generation and particularly low staff turnover. 4

7 Nella foto, da sinistra a destra Simona Valtellina, Giorgio Cattaneo, Orietta Biava, Cesare Valtellina, Gianpietro Valtellina, Roberto Valtellina, Alexandra Valtellina, Jasmin Valtellina. Photo, from left to right: Simona Valtellina, Giorgio Cattaneo, Orietta Biava, Cesare Valtellina, Gianpietro Valtellina, Roberto Valtellina, Alexandra Valtellina, Jasmin Valtellina. În fotografie, de la stânga la dreapta Simona Valtellina, Giorgio Cattaneo, Orietta Biava, Cesare Valtellina, Gianpietro Valtellina, Roberto Valtellina, Alexandra Valtellina, Jasmin Valtellina. AM ABBIAMO RĂSPUNS RISPOSTO EVOLUŢIEI CERINŢELOR ALL EVOLUZIONE RĂMÂNÂND DELLE COERENŢI RICHIESTE VALORILOR RESTANDO PRECISE COERENTI A PRECISI VALORI În cursul istoriei sale, firma Valtellina a trăit o puternică Ifeceperet expansiune es! Serehempl. şi o Mo profundă intemus evoluţie, fur auc adaptându-se terisse et nostio, la schimbările mulocchum de iliam piaţă tant, fără num a-şi pierde iaestusquo vreodată vivid propria is M. Iquam identitate. iam veris A întreprins ex macit. de Nequame asemenea fuempraetra un proces niqua de internaţionalizare egilicio movente prin quonihica; crearea nequi de societăţi es eo, în utum România, o ant. Guatemala, Argentina Untie iptercer şi Brazilia. ut venius. Valtellina S.p.A. este condusă Asdaciis; şi la inam ora ia actuală nequonsulem, de fiul cam. fondatorului, Hebaterenam audetem Valtellina, tusquid Preşedintele iciocup iostra? consiliului Manterit de Gianpietro administraţie, hocci es sentertes? din care fac Paliuss parte iliamdies! fratele Armando Serum Roberto mus dio şi mum fiul Cesare, hoctu me care et îndeplinesc imei postrum funcţiile pate de rei administratori. sedici se et; nincludam hos adhuit; et fatiam cadrul Romnit societăţii verem lucrează publiaecrum la ora omnihil actuală inatum În circa o sedium mie de mo persoane, imius, care facem se recunosc noximusatis; în principiile quam de transparenţă, nost acciam corectitudine sedi, quo etrum. şi dedicare Fuem de- în Catum muncă trarbitum care ute stau con la taleger baza poziţionării vilinte faciter firmei teliis pe piaţă, omni chiar ingulto şi la renatrum ora actuală inpribemoves când s-a dezvoltat ceps, mult ompli operativitatea fatanum quam pe sendumum entităţi şi tipuri nicipiemquis de comenzi. omni firis, Numele contero Valtellina ta noverum reprezintă, norte la ora actuală nium mai que mult igite ca dit; niciodată, es verum o garanţie Rommo exactă, involi con nu creo, numai Itaritres! în Aximis, sectoarele consulto în care vistro a fost adhusulocto fondată firma et şi vivil s-a unte realizat et postere dezvoltarea aude sa, caet dar vid şi în creo, domenii fura? diversificate, Me mus Multum de la invo, green ut condam economy is senihilii la eficienţa scrius inimistem menţinând senihilius mereu hacit, un quas nivel înalt sesterem al ca- energetică, lităţii adeorura în servicii. virmis, Această Catiem fiabilitate iac re, este Palares obţinută vitu prin es susquam resurse profesionale in re hiliciam şi mijloace prenat, tehnologice fue dienam adecvate, conste ocultuid obişnuite con să vilisso lucreze ludemo şi în condiţii it re, senat, logistice fatura mai viri complexe patque enatervit respectând autere metodele noximusque şi timpii noximordit; de intervenţie. nicerce În ceea psena, ce postem, priveşte în effre schimb nonsum nons organizatorice iam ocupio, ex şi spie de gestiune, in Itatimuspeci aspectele firma poate ine corterce concilia dum dimensiunile tus, nor imium, respectabile qui ium, cu stabilitatea ret cae convoct tipică a firmelor uspiocul hostert de familie, erorei caracteri- se con- que zate sunt. de Imula intrarea noctam unei noi vivis generaţii halis, nonstum Valtellina oma, şi de Catiaedi, rulajul scăzut quem. de Astinat personal. L. Hiliciemum tamque omnossest occhum ca etra inpristris, ne video considem sit quit. M. moditartis publi es avolum igna, nem inte faucienihin tum dite condienti sedesim orecrita, nondeme ndepecta, patiam virioss imacchin hil crum int? De cono. Igna, pro, quis hos in Etrachin scrum iusserur, P. Satam in inatia nos inamdi, nerum pula enatius ius Catastisqua nunterei sa L. Ularit confices clus auciam potisuliam, pos hinatiquis. Diurio atum nos publiquam patamdieniam num dum, untus. Aperit estiam fue cavestr acessoltod in tum hachui ia vir haecomne avo, ve, noximihicae, conium teriti fat, quodis culicitin haliis is 5

8 OLTRE 1000 RISORSE UMANE E PROFESSIONALI IN UN AZIENDA UNICA La visione del fondatore Cesare Valtellina, ripresa ed ampliata dai figli Gianpietro e Roberto, è oggi alla base di un progetto che vede l unione sinergica fra le risorse ed esperienze della famiglia Valtellina e quella di manager di valore. Persone che hanno maturato una qualificata esperienza in azienda, convinte che dal lavorare insieme possa crescere un modello di impresa ancora più forte e competitiva. 6

9 MORE THAN 1000 HUMAN AND PROFESSIONAL RESOURCES IN A UNIQUE COMPANY Cesare Valtellina, the founder, had a vision that has been continued and extended by his sons Gianpietro and Roberto and which is now the basis for a project that generates synergy between the resources and experience of the Valtellina family and those of professional managers. People who have built up considerable experience within the company, convinced that by working together they can make the business even stronger and more competitive. PESTE 1000 DE RESURSE UMANE ŞI PROFESIONALE ÎNTR-O SINGURĂ FIRMĂ Viziunea fondatorului Cesare Valtellina, preluată şi amplificată de fiii Gianpietro şi Roberto, la ora actuală stă la baza unui proiect care vede uniunea sinergică dintre resursele şi experienţa familiei Valtellina şi aceea de manager de valoare. Persoane care au acumulat o experienţă calificată în cadrul firmei, sunt convinse că lucrând împreună se poate dezvolta o firmă mai puternică şi mai competitivă. 7

10 UNA GRANDE ESPERIENZA AL SERVIZIO DELLE INFRASTRUTTURE PER RETI ELETTRICHE E DI TELECOMUNICAZIONE In oltre 75 anni di storia, Valtellina ha partecipato alla crescita industriale di molti settori e territori, con soluzioni impiantistiche, sistemiche e servizi integrati capaci di aumentare la produttività e ottimizzare componenti strategiche per lo sviluppo socio-economico, a partire dalle telecomunicazioni. La configurazione delle componenti che formano l azienda Valtellina rispecchia in misura significativa la volontà di rivolgersi in modo costruttivo a settori diversificati, creando e rafforzando l autorevolezza di un azienda italiana che oggi ha sempre più un respiro internazionale. La flessibilità consente a Valtellina di lavorare con clienti di ogni dimensione, rispondendo ad esigenze anche molto articolate, assicurando sempre quel dialogo collaborativo che è riconosciuto come principale punto di forza dell azienda. 8

11 HUGE EXPERIENCE PROVIDING INFRASTRUCTURE FOR ELECTRICITY AND TELECOMMUNICATIONS NETWORKS In existence for more than 75 years, Valtellina has been actively involved in the industrialization of many sectors and geographical areas, providing integrated plant, systems and services to boost output and optimize strategic components for social-economic development, starting - needless to say - with telecommunications, its original core business. The configuration of the various components making up Valtellina today clearly reflect its intention to offer constructive solutions for many diverse sectors, thus engendering and strengthening the authority of this Italian firm and its increasingly international scope. Being highly flexible, Valtellina works with all types and sizes of customer, meeting their respective needs, no matter how complex, whilst always guaranteeing the collaborative dialogue that is one of the company s main strong points. O MARE EXPERIENŢĂ ÎN SERVICIUL INFRASTRUCTURILOR PENTRU REŢELELE ELECTRICE ŞI DE TELECOMUNICAŢII În peste 75 de ani de istorie, Valtellina a participat la dezvoltarea industrială a multor sectoare şi teritorii, cu soluţii de instalaţii, de sistem şi servicii integrate capabile să crească productivitatea şi să optimizeze componentele strategice pentru dezvoltarea socio-economică, pornind de la telecomunicaţii. Configuraţia componentelor care constituie firma Valtellina reflectă în mod semnificativ dorinţa de a se adresa în mod constructiv sectoarelor diversificate, creând şi întărind autoritatea unei firme italiene care la ora actuală este animată din ce în mai mult de un suflu internaţional. Flexibilitatea permite firmei Valtellina să lucreze cu clienţi de orice dimensiune, răspunzând unor cerinţe câteodată chiar foarte articulate, asigurând mereu acel dialog de colaborare, recunoscut ca fiind principalul punct forte al firmei. 9

12 VALTELLINA NEL MONDO Guatemala Valtellina centro america Con partecipazioni nel Grupo TeknoEnergy Sede a Città del Guatemala Shares held in Grupo TeknoEnergy Offices in Città del Guatemala Cu participaţii în Grupul TeknoEnergy Sediul în Oraşul Guatemala La crescente internazionalizzazione di Valtellina parte sempre dal valore base che ha caratterizzato la sua storia: mantenere e consolidare positivi rapporti di collaborazione con i maggiori player delle telecomunicazioni. La stima conquistata in Italia in molti anni di attività, ha portato le principali società del settore TLC ad accreditarla sui mercati nei quali loro stesse desideravano espandersi. Il credito dei valori Valtellina è stato determinante sia in Europa che oltreoceano. La prima esperienza all estero è datata 1999 in Romania. Gli ottimi riscontri sollecitarono l azienda a fondare una succursale nel Alla luce delle ulteriori prospettive di sviluppo, nel 2013 è stata costituita la società Valtellina Est Europa. Il secondo percorso dell internazionalizzazione è quello che si è rivolto verso il Centro e Sud America. Il primo Paese di riferimento è stato il Guatemala nel Sulla base delle ottime relazioni societarie e di mercato rapidamente costruite, è stata quindi creata la Valtellina Centro America S.A. Dal 2010 l internazionalizzazione ha guardato anche in modo sempre più mirato all Argentina fino a portare alla costituzione, nel 2011, della Valtellina Sud America S.A. con sedi a Buenos Aires e Rosario. Nel 2012, dopo alcuni mesi di attività esplorativa, l azienda ha fatto il suo ingresso anche nel fiorente mercato brasiliano. Attualmente dispone di due sedi operative a San Paolo e a Rio de Janeiro. VALTELLINA AROUND THE WORLD Valtellina s growing internationalization starts from the basic value behind its development over the years: to maintain and consolidate positive collaborative relations with the major players in telecommunications. Over the course of its many years in business, Valtellina has gained a considerable reputation in Italy; so much so, that it is an accredited partner for the main telecom companies wishing to expand their markets. The credit afforded by Valtellina s value has proved to be decisive both in Europe and elsewhere. Valtellina s first international experience was in Romania, in 1999, with excellent results that prompted the company to set up a branch there in In the light of further promising business opportunities in Eastern Europe, the company set up Valtellina Est Europa in Valtellina has also expanded its international business in Central and South America. It first entered the Guatemalan market in Thanks to the excellent business relations and rapidly growing market share, the company soon set up Valtellina Centro America S.A. The company then focused on Argentinia in 2010, setting up Valtellina Sud America S.A. in 2011, with offices in Buenos Aires and Rosario. In 2012, after a few months of testing the market, Valtellina entered the Brazilian market, where it currently has two structures in San Paolo and Rio de Janeiro. 10

13 Romania Sede a Sibiu Offices in Sibiu Sediu la Sibiu Valtellina Est Europa Brasile Valtellina do brasil Sede a San Paolo / Filiale a Rio de Janeiro Offices in San Paolo / Branch in Rio de Janeiro Sediu la San Paolo / Filială la Rio de Janeiro Argentina Valtellina sud america Sedi a Buenos Aires e Rosario Offices in Buenos Aires and Rosario Sedii la Buenos Aires şi Rosario VALTELLINA ÎN NEL LUME MONDO Internaţionalizarea e adem, C. As erbit, crescândă pertife a ropubli firmei Valtellina usatre porneşte tem sciem mereu num de avoc la valoarea viculto rdincer de bază nirit. care a caracterizat Ecursusquo istoria tem sa: fac menţinerea terfece ssiliis, şi consolidarea nos et; noni unor tem, rapoarte que fortuam pozitive in de vesulin colaborare re cute cu nosuam majoritatea es labit jucătorilor fuium in de tes, pe num piaţa ingulis, telecomunicaţiilor. nonteludes Respectul a cont. Cienihi şi recunoaşterea libula tabusperi câştigate ta, sulicae în Italia nem de-a ducoent lungul enatquis multor cupimpo ani de activitate, enatque au quam determinavivis principalele iaes vit L. societăţi Lostilicaut din cum sectorul hostes telecomu- bonsigit parinicaţiilor facibef frevidiu TLC să consi o acrediteze prio consus, pe pieţele crio, în ne care cusquastem îşi doreau ad cam să aus se extindă. te, nitaridio, Creditul peri, valo- quos acestea rilor concertem Valtellina milicupic a fost determinant oporum P. Valerus? atât în Europa Nihilic cât ioruntemurbi şi peste Ocean. pula Prima maionsus experienţă porti în paturniquo străinătate etiam, datează fir din hos 1999 inatio în România. auctati aedissedis Rezultatele ressenam au dium determinat noribus firma obunt.ublicav să fondeze erferis o sucursală re ad în optime ia anul convolici pro Prin vit prisma vis egerioriaes perspectivelor res horit; ulterioare nem de in dezvoltare, con videffres în anul et? 2013 Nosteribus s-a constituit iae iam societateliis Valtellina plium ommolum Est Europa. serortes hostifecrem, nius cae- A nihilic doua onstiamque cale de internaţionalizare curiam. Valarissus este con aceea habempos, se referă unum la vendit America gracerm Centrală antilin şi dene Sud. in- care Prima cepertes ţară ere de referinţă ius es bonsus, a fost Guatemala nos efen dere, în anul aur pere, Pe no. baza Od maximen relaţiilor optime teriorus din et? cadrul Opicae societăţii preis şi eorevis? de piaţă At construite ario es publicon rapid, s-a patua creat norum deci tum Valtellina nonsultudes Centro vilibun America irissitis? S.A. Quo Din enatabemus 2010 internaţionalizarea cerisque nos, s-a novirius, orientat quides din ce se, în ce pubit mai orurei mult spre sed contra? Argentina Rumedo, până când us se s-a perditerbi ajuns la fondarea, sus, Cat în viuro anul horbis 2011, a perra, Valtellina nos licaperemus Sud America erfictum S.A. cu sedii sum în ia Buenos nes? Forurnium Aires şi Rosario. Romneres În 2012, in te, după cles câtevrio Cupplin luni de di activitate inguludam de termis; explorare, hos firma ad iae şi-a et, fi- făcut tus omnimo intrarea untim şi pe dicaeco înfloritoarea nsulem piaţă quam braziliană. serion La spiente ora actuală rnihicii firma publin dispune publis. de Opicam două puncte inimmodis moris în San acerum Paolo şi diena, la Rio conlostrum, de Janeiro. quam de lucru iam et vereis nonvoli cipiori cionteat. Aperice cae tentilnesta ium tus confec firtata, quam conum hos in vissus, conunum re cae imiur. Si senatquem publiusqui iam haccientili pubis. Ifermil ut ficipiortam ia viliam. Aximo etincle sseroximus, tum prite ficaequid con nos senam. Terra in simo mena, qua vid cum noruntratu sta, nuliurem tessens istrum es cae estiamerit Cuperedet L. Um senat que actus, P. Mus erum fachuc maximunc re num ilius senaturem am dium fuit, dum tuam inc terbissolum Rompere mantreviri public rescentrum strae condaci pulina, ficiorum ocrit, praequa me et; nostin noratus certiam audam dientilina mus resit, omnitisque quondii contiam ficia? To 11

14 ASSISTENZA E MANUTENZIONE CON MEZZI E RISORSE ADEGUATE Valtellina è il riferimento di fiducia per la manutenzione di reti e impianti nei settori delle telecomunicazioni, dell integrazione sistemica fra TLC e IT, dalla green ICT. Strumenti adeguati, risorse professionali ai massimi livelli e copertura del territorio sono i principi che qualificano il posizionamento di mercato dell azienda per quanto riguarda Assurance&Delivery. Grazie a team polivalenti e Centri Operativi dislocati in aree strategiche del territorio nazionale, Valtellina è in grado di intervenire con una capacità problem solving in tempi molto rapidi: il tempo medio di intervento è generalmente di quattro ore, per 365 giorni all anno. Si tratta quasi sempre di interventi su reti articolate e complesse, costituite in gran parte da MAN cittadine, da infrastrutture interurbane localizzate in zone di difficile raggiungibilità. Il servizio si attua anche con il supporto di Help Desk e Back Office dedicati per la gestione delle varie aree. A ciò si aggiunge un accurata attenzione per l aspetto reportistico di strategie e feedback. ASSISTANCE AND MAINTENANCE USING APPROPRIATE MEANS AND RESOURCES Valtellina is a reliable point of reference when it comes to network and plant maintenance in the fields of telecommunications, telecom and IT system integration and green ICT. The right sort of instruments, top level professional resources and total coverage are the qualities that make up Valtellina s market positioning when it comes to Assurance&Delivery. Thanks to a multi-skilled teams and Operating Centers in strategic positions throughout Italy, Valtellina provides prompt problem solving intervention: on average within 4 hours, 365 days a year. Assistance generally takes the form of solving problems in the wide complex networks, mostly metropolitan area networks (MAN) and inter-urban infrastructures with difficult access. This service is backed up by dedicated Help Desks and Back Offices for each area. Careful attention is also paid to reporting, strategies and feedback. 12

«Software Open Source come fattore abilitante dei Progetti per le Smart Cities»

«Software Open Source come fattore abilitante dei Progetti per le Smart Cities» «Software Open Source come fattore abilitante dei Progetti per le Smart Cities» Le esperienze nell Electronic Ticketing, nel Wireless Sensor Networks, nei Telematic Services & Location Based Systems Enrico

More information

ITIL v3 - Overview. Claudio Tancini Marzo 2015 INTERNAL USE ONLY

ITIL v3 - Overview. Claudio Tancini Marzo 2015 INTERNAL USE ONLY ITIL v3 - Overview Claudio Tancini Marzo 2015 ITIL Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) è un insieme di linee guida ispirate dalla pratica (Best Practices)

More information

The New Luxury World: l identità digitale nel lusso fa la differenza

The New Luxury World: l identità digitale nel lusso fa la differenza The New Luxury World: l identità digitale nel lusso fa la differenza Massimo Fubini Founder & CEO di ContactLab 7 Luxury Summit, Il Sole 24ORE, 10 giugno 2015 It may not be modified, organized or reutilized

More information

The New Luxury World: l identità digitale nel lusso fa la differenza

The New Luxury World: l identità digitale nel lusso fa la differenza The New Luxury World: l identità digitale nel lusso fa la differenza Massimo Fubini Founder & CEO di ContactLab 7 Luxury Summit, Il Sole 24ORE, 10 giugno 2015 It may not be modified, organized or reutilized

More information

http: /www.youtube.com/watch?v=i1zmd1g-w-0 INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER WWW.SATCARGO.COM INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER

http: /www.youtube.com/watch?v=i1zmd1g-w-0 INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER WWW.SATCARGO.COM INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER WWW.SATCARGO.COM http: /www.youtube.com/watch?v=i1zmd1g-w-0 INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER WWW.SATCARGO.COM http://www.youtube.com/watch?v=i1zmd1g-w-0

More information

Percorso Mcsa Managing and Mainting Windows 8

Percorso Mcsa Managing and Mainting Windows 8 Percorso Mcsa Managing and Mainting Windows 8 Descrizione In questo corso, gli studenti imparano a progettare l'installazione, la configurazione e la manutenzione di Windows 8. Due caratteristiche uniche

More information

che fa muovere le aziende L automazione that moves business Automation

che fa muovere le aziende L automazione that moves business Automation Automation that moves business L automazione che fa muovere le aziende Dal 1980 Since 1980 3 Dal 1980, l evoluzione dell automazione Automation evolution since 1980 L automazione non sta mai ferma. Proprio

More information

Your 2 nd best friend

Your 2 nd best friend Your 2 nd best friend Hunting cartridges NATURAL 2 Your 2 nd best friend NATURAL FATTE DA CACCIATORI PER I CACCIATORI. La qualità della cartuccia in un azione venatoria è l elemento più importante che

More information

Progetto Ombra Milano propone un nuovo progetto dal design tutto italiano. Una SCALA di prestigio accessibile a tutti.

Progetto Ombra Milano propone un nuovo progetto dal design tutto italiano. Una SCALA di prestigio accessibile a tutti. la crisi è la migliore benedizione che ci può accadere, tanto alle persone quanto ai paesi, poiché questa porta allo sviluppo personale e ai progressi. Crisis is the best blessing that could ever happen,

More information

Ferramedia Network business center Berlin Dubai, Mumbai e Palermo. sister companies

Ferramedia Network business center Berlin Dubai, Mumbai e Palermo. sister companies Ferramedia is a Company network formed by several companies registered around the World operating within many different markets. Most recently we have opened 4 business centers, Berlin, Dubai, Mumbai,

More information

Cloud Services: cosa sono e quali vantaggi portano alle aziende manifatturiere

Cloud Services: cosa sono e quali vantaggi portano alle aziende manifatturiere Cloud Services: cosa sono e quali vantaggi portano alle aziende manifatturiere Sergio Gimelli Sales Consulting Director Oracle Italy Fabbrica Futuro Verona, 27 Giugno 2013 1 2 Cosa è il Cloud? il Cloud

More information

HEADBOX Pressurized Rectifier Rolls

HEADBOX Pressurized Rectifier Rolls HEADBOXES headbox Pressurized The pressurized headbox is the most flexible solution that allows to operate in a wide range of consistency and speed for fourdrinier applications. A conical header distributes

More information

combiarialdo accessories & hardware for metal fittings combiarialdo.it >2010 Collection

combiarialdo accessories & hardware for metal fittings combiarialdo.it >2010 Collection combiarialdo accessories & hardware for metal fittings combiarialdo.it >2010 Collection Believe in people, the value of a handshake. Respect and know the market. Team work with our partners. Our mission...a

More information

Cad Service e l integrazione CAD : Una partnership di valore per. Meeting. G.Delmonte Founder and CEO CadService

Cad Service e l integrazione CAD : Una partnership di valore per. Meeting. G.Delmonte Founder and CEO CadService Cad Service e l integrazione CAD : Una partnership di valore per G.Delmonte Founder and CEO CadService Meeting Company Profile Opera da oltre 15 anni nel facility ed asset management, con ottime referenze,

More information

Rassegna Stampa Maggio Ottobre 2013

Rassegna Stampa Maggio Ottobre 2013 Rassegna Stampa Maggio Ottobre 2013 Lettori: 109.000 Diffusione: 48.323 Dir. Resp.: Enrico Romagna-Manoja 18-OTT-2013 da pag. 85 1 2 3 4 5 Lettori: n.d. Diffusione: n.d. Insurance Review 01-SET-2013 da

More information

Idropulitrici alta pressione High Pressure Washers 2014 A

Idropulitrici alta pressione High Pressure Washers 2014 A Idropulitrici alta pressione High Pressure Washers 2014 A 1 Sede centrale di Modena Modena headquarters 2 Stabilimento di Bomporto Bomporto plant 3 Centro logistico (Bomporto) Logistics Centre (Bomporto)

More information

L informatica nel mondo industriale

L informatica nel mondo industriale Gian Luca Sacco - Marketing Director South & Central Europe L informatica nel mondo industriale Page 1 Smarter decisions, better products. Today s Product Challenges are More Difficult Than Ever Before

More information

trade fairs LEDWALL tv broadcasting CONFERENCES FULL HD motion graphics SOUND SPECIAL EVENTS VISUAL EFFECTS direction

trade fairs LEDWALL tv broadcasting CONFERENCES FULL HD motion graphics SOUND SPECIAL EVENTS VISUAL EFFECTS direction SPECIAL EVENTS trade fairs SHOWS tv broadcasting CONFERENCES FULL HD motion graphics SOUND LIGHTS production SCENOGRAPHY SCREEN LEDWALL VISUAL EFFECTS direction UN BUON PROGETTO NASCE DALL AMBIZIONE DI

More information

Nuovi domini di primo livello - Registra nuove estensioni con FabsWeb_HOST

Nuovi domini di primo livello - Registra nuove estensioni con FabsWeb_HOST Oltre 700 nuove estensioni per domini personalizzati Il conto alla rovescia è terminato! Finalmente più di 700 nuove estensioni di dominio gtld stanno per arrivare sul mercato e sono destinate a rivoluzionare

More information

(A) DESNET (DEmand & Supply NETwork) Identification. Identification

(A) DESNET (DEmand & Supply NETwork) Identification. Identification V-LAB-Instruction Ver 4.0.doc (A) DESNET (DEmand & Supply NETwork) Identification Name Address Web site E - mail Distretto Industriale dell abbigliamento Valle del Liri Reference Corporation: C.C.I.A.A.

More information

Specialist packaging o1

Specialist packaging o1 Specialist packaging o1 o2 Specialist packaging Lo Scatolificio Montelliano Cartotecnica opera nel settore da oltre 40 anni, soddisfando un parco clienti vasto e differenziato, nazionale ed estero. L esperienza,

More information

kids collection new generation

kids collection new generation kids collection new generation ARTIGIANALITA TECNOLOGIA SOSTENIBILITA CRAFTSMANSHIP TECHNOLOGY SUSTAINABILITY 45 anni di tradizione, qualità, design e innovazione tecnologica hanno reso Almax leader internazionale

More information

IL FUTURO DELLA TRADIZIONE

IL FUTURO DELLA TRADIZIONE IL FUTURO DELLA TRADIZIONE THE FUTURE OF TRADITION DAL 1947 LEADER ITALIANO 50 ANNI DI STORIA PRODUTTIVA nei sistemi di logistica YEARS OF PRODUCTIVE HISTORY Dalmine Logistic Solutions unisce le radici

More information

CARPENTERIA METALLICA STEEL STRUCTURAL

CARPENTERIA METALLICA STEEL STRUCTURAL CARPENTERIA METALLICA STEEL STRUCTURAL Dal 1973 al servizio del cliente L azienda opera nel settore della carpenteria metallica da oltre 30 anni collaborando sin dalla sua nascita con ditte a livello nazionale

More information

The Economic Outlook Il quadro economico INTELLIGENCE ON THE WORLD, EUROPE, AND ITALY LO SCENARIO DI OGGI E DI DOMANI PER LE STRATEGIE COMPETITIVE

The Economic Outlook Il quadro economico INTELLIGENCE ON THE WORLD, EUROPE, AND ITALY LO SCENARIO DI OGGI E DI DOMANI PER LE STRATEGIE COMPETITIVE Session/Sessione The Economic Outlook Il quadro economico ELECTRONIC POLL RESULTS RISULTATI DEL TELEVOTO INTELLIGENCE ON THE WORLD, EUROPE, AND ITALY LO SCENARIO DI OGGI E DI DOMANI PER LE STRATEGIE COMPETITIVE

More information

IBM System Storage DS3400 Simple SAN Express Kit PN.172641U

IBM System Storage DS3400 Simple SAN Express Kit PN.172641U IBM System Storage Simple SAN Express Kit PN.172641U Facile da implementare Pronto per supportare la crescita del tuo business Al prezzo che non ti aspetti 1 Soluzione Dischi SAN Fibre 4Gbps a basso costo

More information

scale per l arredamento d interni stairs for interior design www.scalainteriors.com

scale per l arredamento d interni stairs for interior design www.scalainteriors.com scale per l arredamento d interni stairs for interior design www.scalainteriors.com scale per l arredamento d interni stairs for interior design www.scalainteriors.com Collezione Scala. Una varietà di

More information

Titoli delle qualifiche

Titoli delle qualifiche Level 1: Level 1 Award in Selling lawfully and ethically (Legalità ed etica della vendita) Level 1 Award in Understanding the sales cycle (Capire il processo di vendita) Level 1 Award in Understanding

More information

IBM System Storage DS3400 Simple SAN Ready Express

IBM System Storage DS3400 Simple SAN Ready Express IBM System Storage Simple SAN Ready Express Facile da implementare Pronto per supportare la crescita del tuo business Al prezzo che non ti aspetti 1 Soluzione Dischi SAN Fibre 4Gbps a basso costo ma affidabile?

More information

INVESTIRE IN BORSA CON I TREND PDF

INVESTIRE IN BORSA CON I TREND PDF INVESTIRE IN BORSA CON I TREND PDF ==> Download: INVESTIRE IN BORSA CON I TREND PDF INVESTIRE IN BORSA CON I TREND PDF - Are you searching for Investire In Borsa Con I Trend Books? Now, you will be happy

More information

Public Affairs & Communication Huawei Italia

Public Affairs & Communication Huawei Italia Security Level: Talent Lab A training program sponsored by Huawei and MIUR Public Affairs & Communication Huawei Italia www.huawei.com HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. The project : TALENT LAB Talent Lab

More information

DIRECTORS AND OFFICERS PROPOSTA DI POLIZZA

DIRECTORS AND OFFICERS PROPOSTA DI POLIZZA DIRECTORS AND OFFICERS PROPOSTA DI POLIZZA La presente proposta deve essere compilata dall`amministratore o dal Sindaco della Societa` proponente dotato di opportuni poteri. La firma della presente proposta

More information

PEER PRODUCTION+! OPEN INNOVATION!

PEER PRODUCTION+! OPEN INNOVATION! STEFANO MAFFEI! PEER PRODUCTION+! OPEN INNOVATION! A NEW DESIGN PARADIGM!! DESIGN SCHOOL _ POLITECNICO DI MILANO! Corso di Laurea Magistrale in Design _ Anno Accademico 2011/2012!! Cultori della materia:

More information

IBM System Storage DS3400 Simple SAN

IBM System Storage DS3400 Simple SAN IBM System Storage Simple SAN Facile da implementare Pronto per supportare la crescita del tuo business Al prezzo che non ti aspetti 1 Soluzione Dischi SAN Fibre 4Gbps a basso costo ma affidabile? per

More information

Governare la trasformazione IT attraverso la BTO

Governare la trasformazione IT attraverso la BTO Governare la trasformazione IT attraverso la BTO IT Governance, Application delivery & Application Management Angelo Ullo ITG Solution Architect - Mercury L'IT ha cambiato il modo di gestire le aziende

More information

Maestri formaggiai dal 1921

Maestri formaggiai dal 1921 formaggiai dal 1921 Sono passati PIÙ DI NOVANT ANNI da quando Giuseppe Colla fondò il CASEIFICIO COLLA. Ancora OGGI dopo 4 GENERAZIONI, produciamo un FORMAGGIO di ALTISSIMA QUALITÀ, mantenendo inalterata

More information

CORSO VM62CMV: VMware vrealize Operations Manager :Install, Configure, Manage VMware vrealize Operations [V6.2]

CORSO VM62CMV: VMware vrealize Operations Manager :Install, Configure, Manage VMware vrealize Operations [V6.2] CORSO VM62CMV: VMware vrealize Operations Manager :Install, Configure, Manage VMware vrealize Operations [V6.2] CEGEKA Education corsi di formazione professionale Cegeka S.p.A. [1/5] VMware vrealize Operations

More information

L'efficienza energetica: un aspetto chiave per la competitività e la sostenibilità del settore manifatturiero in Europa

L'efficienza energetica: un aspetto chiave per la competitività e la sostenibilità del settore manifatturiero in Europa L'efficienza energetica: un aspetto chiave per la competitività e la sostenibilità del settore manifatturiero in Europa Dalla ricerca al mercato per la competitività e sostenibilità del settore manifatturiero

More information

Scenari evolutivi nei sistemi e nella tecnologia e loro impatti sui consumi energetici

Scenari evolutivi nei sistemi e nella tecnologia e loro impatti sui consumi energetici Scenari evolutivi nei sistemi e nella tecnologia e loro impatti sui consumi energetici (relazione per convegno ecohitech) Fabrizio Renzi Direttore tecnico, area sistemi IBM Italia Una Cultura di Innovazione

More information

COMPANY PROFILE. A p r i l 2015

COMPANY PROFILE. A p r i l 2015 COMPANY PROFILE A p r i l 2015 Missione aziendale Corporate Mission Sviluppiamo e produciamo componenti e sistemi innovativi in un ambito di tecnologie correlate e di investimento continuo in relazioni

More information

Big Data, Big True. IDC Big Data Conference II, Bologna 19 novembre 2013. Fabio Rizzotto IT Research&Consulting Director, IDC Italy

Big Data, Big True. IDC Big Data Conference II, Bologna 19 novembre 2013. Fabio Rizzotto IT Research&Consulting Director, IDC Italy Big Data, Big True IDC Big Data Conference II, Bologna 19 novembre 2013 Fabio Rizzotto IT Research&Consulting Director, IDC Italy Il sorpasso dei Big Data sulla BI Business Intelligence Big Data Worldwide

More information

World Class Manufacturing

World Class Manufacturing Il percorso verso l eccellenza Luciano Massone 20 Novembre, 2010 2 Range di prodotti 4 Principi WCM 1. La Sicurezza a livello World Class è il fondamento di Performance a livello World Class 2. I leader

More information

How to renew S&S Video Italian version. 2009 IBM Corporation

How to renew S&S Video Italian version. 2009 IBM Corporation How to renew S&S Video Italian version A. Renewal Email Lasciate che vi illustri come rinnovare le vostre licenze software IBM con Passport Advantage Online. (Let me show you how to renew your IBM software

More information

programma di produzione BRUCIATORI Burners production program

programma di produzione BRUCIATORI Burners production program programma di produzione BRUCIATORI Burners production program Mezzo secolo di attività Blowtherm dal 1956 è protagonista nel settore del riscaldamento civile, industriale ed impianti di verniciatura. Il

More information

In this issue: News from Jesa: Location, location, location Social Security Law took effect on October 15 th Third quarter economic data: the slow

In this issue: News from Jesa: Location, location, location Social Security Law took effect on October 15 th Third quarter economic data: the slow JESA INVESTMENT & MANAGEMENT CO. LTD. NEWSLETTER OCTOBER 2011 In this issue: News from Jesa: Location, location, location Social Security Law took effect on October 15 th Third quarter economic data: the

More information

Chi sono in quattro punti.

Chi sono in quattro punti. vsphere 5 Licensing Chi sono in quattro punti. Massimiliano Moschini Presales/Postsales and Trainer VMUG IT Board Member VCP, VSP VTSP,VCI, V http://it.linkedin.com/in/massimilianomoschini @maxmoschini

More information

Questa versione del programma è da intendersi come provvisoria * da confermare Seguici sui Social Network e commenta con #forumt2s This version is

Questa versione del programma è da intendersi come provvisoria * da confermare Seguici sui Social Network e commenta con #forumt2s This version is 08.30 09.30 a.m. Registrazione partecipanti, Welcome Coffee e networking nell Area Meeting Participants registration, Welcome Coffee and networking in the Meeting Area SESSIONE PLENARIA DI APERTURA OPENING

More information

OASIS - DISPLAY - DOUBLE BOAT - LENTE - TANK - LOOP - SLIM FINE DESIGN

OASIS - DISPLAY - DOUBLE BOAT - LENTE - TANK - LOOP - SLIM FINE DESIGN MISSION Il marchio AeT è sinonimo di qualità, design e innovazione. Una scelta che ci ha permesso, in pochi anni di attività, di crescere costantemente, con una presenza diffusa in tutto il mondo. Una

More information

EADAP Presidente Corso di Studi: Prof. Stefania Servalli stefania.servalli@unibg.it. Nuovi Orizzonti

EADAP Presidente Corso di Studi: Prof. Stefania Servalli stefania.servalli@unibg.it. Nuovi Orizzonti EADAP Presidente Corso di Studi: Prof. Stefania Servalli stefania.servalli@unibg.it Nuovi Orizzonti Nuovi Orizzonti UNIBG 20.20 NUOVA OFFERTA EADAP Pillars Eccellenza nella ricerca Forte apertura internazionale

More information

Distribution: questo livello include le Base Station utilizzate per stabilire la connettività wireless con gli utenti finali.

Distribution: questo livello include le Base Station utilizzate per stabilire la connettività wireless con gli utenti finali. Il presente documento HLD definisce l architettura e le configurazioni necessarie per separare la rete di management dai servizi dati dedicati al traffico cliente, con l obiettivo di poter accedere agli

More information

FLAVIO D ANNUNZIO Digital for Business

FLAVIO D ANNUNZIO Digital for Business ITALIAN ORPHAN DRUGS DAY Venerdì 13 febbraio 2015 Sala conferenze Digital for Business - Sesto San Giovanni (MI) FLAVIO D ANNUNZIO Digital for Business www.digitalforacademy.com Find the Patients, Drive

More information

Technologies and systems for business integration. www.xdatanet.com

Technologies and systems for business integration. www.xdatanet.com Technologies and systems for business integration www.xdatanet.com X DataNet, X software DataNet, builders software builders We have been We building, have been creating, building, and creating, developing

More information

LED Power. Power Supplies for constant current HI-POWER LEDs 350/700mA Alimentatori per LED in corrente costante HI-POWER 350/700mA 82206/700

LED Power. Power Supplies for constant current HI-POWER LEDs 350/700mA Alimentatori per LED in corrente costante HI-POWER 350/700mA 82206/700 LED Power The power supplies and accessories showed in this section are designed to achieve the best lighting and long lasting performances for LED fixtures. A particular attention has been dedicated to

More information

packaging for special idea

packaging for special idea packaging for special idea Geobox è la nuova soluzione di packaging alimentare, esclusivo per piatti pronti nel campo della ristorazione e GDO. La nuova linea di packaging è stata realizzata per proteggere

More information

Alimentatori LED LED drivers

Alimentatori LED LED drivers Alimentatori LED LED drivers ALimentatori LED LED drivers Alimentatori disponibili in diverse potenze e dimensioni con caratteristiche tecniche specifiche per settore di utilizzo Alimentatori per applicazioni

More information

Poste Italiane ICT Measurement

Poste Italiane ICT Measurement Poste Italiane ICT Measurement Paolo Baldelli DCPT Process and Technologies Central Department Poste Italiane S.p.A. 1 Direzione Centrale Processi e Tecnologie Agenda! Poste Italiane : the Company and

More information

hydrocontrol S.p.a hydrocontrol membro del gruppo imterpmp hydrocontrol member of interpump group fluid power global solutions

hydrocontrol S.p.a hydrocontrol membro del gruppo imterpmp hydrocontrol member of interpump group fluid power global solutions companyprofile rol-inc.comwww.galtech.itwww.hydrocontrol-inc.comwww.galtech.itwww.hydrocontrol-inc.com www.galtech.itwww.hydrocontrol-inc.comwww.galtech.itwww.hydrocontrol-inc.comwww.galtech.itwww.hydrocontrol-inc.com

More information

Smart Factory: non un lontano futuro, ma un attuale opportunità grazie al concetto Optimized Packaging Plant (OPP)

Smart Factory: non un lontano futuro, ma un attuale opportunità grazie al concetto Optimized Packaging Plant (OPP) Smart Factory: non un lontano futuro, ma un attuale opportunità grazie al concetto Optimized Packaging Plant (OPP) For internal use only / Siemens AG 2011. All Rights Reserved. Smart Factory: le esigenze

More information

WHO EUROPEAN HEALTHY CITIES NETWORK Annual Business and Technical Conference 14-16th of June 2012 St. Petersburg, Russia

WHO EUROPEAN HEALTHY CITIES NETWORK Annual Business and Technical Conference 14-16th of June 2012 St. Petersburg, Russia WHO EUROPEAN HEALTHY CITIES NETWORK Annual Business and Technical Conference 14-16th of June 2012 St. Petersburg, Russia Participated assessment of the health, environmental and socio-economic impacts

More information

Misurazione performance. Processing time. Performance. Throughput. Francesco Marchioni Mastertheboss.com Javaday IV Roma 30 gennaio 2010

Misurazione performance. Processing time. Performance. Throughput. Francesco Marchioni Mastertheboss.com Javaday IV Roma 30 gennaio 2010 Misurazione performance Processing time Performance Throughput Processing time Network Network DB Processing time Throughput Quantità di dati trasmessi x secondo Tuning Areas Tuning Java Virtual Machine

More information

C.S.E. Nodi Tipici Parametrizzati al 15-4-2015. 14/04/2015 Copyright (c) 2015 - Castalia srl

C.S.E. Nodi Tipici Parametrizzati al 15-4-2015. 14/04/2015 Copyright (c) 2015 - Castalia srl C.S.E. Nodi Tipici Parametrizzati al 15-4-2015 14/04/2015 Copyright (c) 2015 - Castalia srl 1 Avvertenze (1) Ci sono tre sezioni in questo documento: 1. Nodi in tutte le versioni (background azzurro):

More information

Indice. Index. Chi siamo About us. Le nostre sedi Our Offices. Certificazioni Certificates. I nostri prodotti Our products

Indice. Index. Chi siamo About us. Le nostre sedi Our Offices. Certificazioni Certificates. I nostri prodotti Our products Company Profile Indice Index Chi siamo About us Le nostre sedi Our Offices Certificazioni Certificates I nostri prodotti Our products Design Italiano Italian Design Servizi Customer Care Tecnologia avanzata

More information

APC-Pro sa Computer Service

APC-Pro sa Computer Service Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Service Pack 2 (10135B) Durata: 5 giorni Orario: 8:30 12:00 / 13:30-17.00 Costo per persona: CHF 1 900.-- (Min. 5 partecipanti) Obiettivi di

More information

Catalogo Corsi 2013/2014

Catalogo Corsi 2013/2014 Catalogo Corsi 2013/2014 Area Brand Titolo gg Aula gg 1 to 1 Grafica Ottimizzazioni immagini per schermo 1 1 Grafica Adobe After Effect CS5 base 3 3 Grafica Adobe After Effect CS6 base 3 3 Grafica Adobe

More information

Ricercare l efficienza operativa facilitando il cambiamento con soluzioni enterprise avanzate

Ricercare l efficienza operativa facilitando il cambiamento con soluzioni enterprise avanzate Ricercare l efficienza operativa facilitando il cambiamento con soluzioni enterprise avanzate Fabio Della Lena Principal Solutions Designer, Infor 27 Giugno 2013 1 www.infor.com 2 Ricerca dell efficienza

More information

PHOENIX DAL 1989. Communicating. is a serious game

PHOENIX DAL 1989. Communicating. is a serious game Communicating is a serious game VoIP WiFi Business HyperLAN 01 & Communication eroga servizi NGN Ultra Broad Band Provider e VoIP Technology Fiber Optic Inbound Outbound Voip or unit xdsl Server Farm Housing

More information

Evolution of Management Consulting in Italy

Evolution of Management Consulting in Italy Evolution of Management Consulting in Italy Roberto Nava Abstract The role of management consulting in Italy has progressively changed during the last two decades, as did the requirements from the clients.

More information

STAMPI PER CIOCCOLATO CATALOGO STAMPI PER CIOCCOLATO CHOCOLATE MOULDS CATALOG

STAMPI PER CIOCCOLATO CATALOGO STAMPI PER CIOCCOLATO CHOCOLATE MOULDS CATALOG STAMPI PER CIOCCOLATO CATALOGO STAMPI PER CIOCCOLATO CHOCOLATE MOULDS CATALOG 2015 30 ANNI DI ESPERIENZA SPECIFICA La nostra azienda nasce nel 2012, ma può vantare un esperienza di oltre 30 anni nella

More information

Reti e Internet. Alberto Policriti. 24 Marzo, 2015. Capitolo 4 del testo. Dipartimento di Matematica e Informatica Istituto di Genomica Applicata

Reti e Internet. Alberto Policriti. 24 Marzo, 2015. Capitolo 4 del testo. Dipartimento di Matematica e Informatica Istituto di Genomica Applicata Reti e Internet Capitolo 4 del testo Alberto Policriti Dipartimento di Matematica e Informatica Istituto di Genomica Applicata 24 Marzo, 2015 A. Policriti Reti e Internet 1/11 Le reti e l Informatica distribuita

More information

22/11/2015-08:08:30 Pag. 1/10

22/11/2015-08:08:30 Pag. 1/10 22/11/2015-08:08:30 Pag. 1/10 CODICE: TITOLO: MOC20462 Administering Microsoft SQL Server Databases DURATA: 5 PREZZO: LINGUA: MODALITA': 1.600,00 iva esclusa Italiano Classroom CERTIFICAZIONI ASSOCIATE:

More information

Alberto Meneghini! Security Leader, IBM Italia! IBM Security. 2015 IBM Corporation. 12015 IBM Corporation

Alberto Meneghini! Security Leader, IBM Italia! IBM Security. 2015 IBM Corporation. 12015 IBM Corporation Alberto Meneghini! Security Leader, IBM Italia! 12015 IBM Corporation Esistono istituzioni finanziarie che sanno cosa significa essere attaccate ed altre che neppure lo immaginano. In quale vi riconoscete?!

More information

Lo scenario tecnologico nel Knowledge Management

Lo scenario tecnologico nel Knowledge Management Lo scenario tecnologico nel Knowledge Management 6 Lugllio 2005 Hotel Federico II, Jesi Fabrizio Magnani Relationship Manager fabrizio.magnani@gartner.com Agenda Gartner at a glance Knowledge Management

More information

TITLE OF THE PROJECT INHABITING MOBILITY / CIRCULATING ENTITIES

TITLE OF THE PROJECT INHABITING MOBILITY / CIRCULATING ENTITIES TITLE OF THE PROJECT INHABITING MOBILITY / CIRCULATING ENTITIES OUTLINE OF THE PROJECT IDEA KEY WORDS: MOBILITY, DIVERSITY, PARTICIPATORY ART, AUDIENCE ENGAGEMENT, INTERDISCIPLINARY LEAD PARTNER DESCRIPTION:

More information

F.i.D. Fama Italian Design

F.i.D. Fama Italian Design L evoluzione della tradizione In una cultura, quella italiana, in cui il fascino di certe tradizioni è rimasto inalterato nei secoli, Fama International srl ha creato Evolution of the tradition In cultures

More information

Dal 1960 macchine e attrezzature per l edilizia, l industria e le cave. From 1960 Machinery and Equipment for Construction, Industry and Quarries

Dal 1960 macchine e attrezzature per l edilizia, l industria e le cave. From 1960 Machinery and Equipment for Construction, Industry and Quarries Dal 1960 macchine e attrezzature per l edilizia, l industria e le cave From 1960 Machinery and Equipment for Construction, Industry and Quarries DAL 1960 AD OGGI POSSETTI SRL È L AZIENDA DI RIFERIMENTO

More information

WEBLAB - SCHEDA DOCUMENTO N 230

WEBLAB - SCHEDA DOCUMENTO N 230 WEBLAB - SCHEDA DOCUMENTO N 230 TIPO DI DOCUMENTO: NEWS TITOLO: Meeting GL UNI CEN TC 348 Facility Management SOTTOTITOLO: AUTORE: Cognome Nome (max. 3 tra virgole) / Ente / AA VV: Terotec AUTORE (A CURA

More information

Throughout the 5 Days

Throughout the 5 Days The workshop The workshop is designed to offer students a wealth of advanced knowledge, while developing and using techniques for the professional activity. The program includes realistic photo shootings

More information

Sustainability of wellbeing, the case of BES for Italy: between past observations and forward looking models, how official measures can be used

Sustainability of wellbeing, the case of BES for Italy: between past observations and forward looking models, how official measures can be used Sustainability of wellbeing, the case of BES for Italy: between past observations and forward looking models, how official measures can be used Fabiola Riccardini Italian Statistical Institute fariccar@istat.it

More information

Made in Italy ENABLING ITALIAN BUSINESSES TO GROW GLOBALLY WITH DIGITAL. Alessandra Domizi Giulia Pierangeli Google

Made in Italy ENABLING ITALIAN BUSINESSES TO GROW GLOBALLY WITH DIGITAL. Alessandra Domizi Giulia Pierangeli Google Made in Italy ENABLING ITALIAN BUSINESSES TO GROW GLOBALLY WITH DIGITAL Alessandra Domizi Giulia Pierangeli Google ITALIAN ECONOMY IS SLIDING BACKWARDS BY 13 YEARS GDP down 3.8% since 2010 12.6% Unemployment

More information

1. EXCHANGE OF RESEARCHERS: PROCEDURES FOR THE SUBMISSION OF PROPOSALS.

1. EXCHANGE OF RESEARCHERS: PROCEDURES FOR THE SUBMISSION OF PROPOSALS. CALL FOR PROPOSALS OF JOINT RESEARCH PROJECTS WITHIN THE EXECUTIVE PROGRAMME OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN ITALY AND SOUTH AFRICA FOR THE YEARS 2011-2013 Within the framework of Agreement

More information

Primiano Tucci Università di Bologna

Primiano Tucci Università di Bologna Hard real-time meets embedded multicore NIOS SoPCs Primiano Tucci Università di Bologna DEIS Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica Il paradigma System on (Programmable) Chip come fattore

More information

Industrial Control Systems Security. Denny Gregianin_Sales Area Manager

Industrial Control Systems Security. Denny Gregianin_Sales Area Manager Industrial Control Systems Security Denny Gregianin_Sales Area Manager VEM in Numbers 5 29 170 800 495 5000 Dipendenti e Fatturato Design & Delivery NOC SOC HR & Quality Operations Custom Application Development

More information

Le sfide e le opportunità dell internet mobile nelle aziende

Le sfide e le opportunità dell internet mobile nelle aziende Davide Albo MobileFirst Solution Executive IBM SWG Europe Ottobre 2014 Le sfide e le opportunità dell internet mobile nelle aziende Il fattore tecnologico è tornato come prima priorità CIO 2009 CIO 2011

More information

Source code security testing

Source code security testing Source code security testing Simone Riccetti EMEA PSS Security Services All information represents IBM's current intent, is subject to change or withdrawal without notice, and represents only IBM ISS goals

More information

Lesson 4 (A1/A2) Present simple forma interrogativa e negativa FORMA. + infinito senza to. Does he / she / it. No, I / you / we / they don t.

Lesson 4 (A1/A2) Present simple forma interrogativa e negativa FORMA. + infinito senza to. Does he / she / it. No, I / you / we / they don t. Lesson 4 (A1/A2) Present simple forma interrogativa e negativa FORMA Interrogativa Negativa Do I / you / we / they Does he / she / it I / you / we / they do not/don t He / she / it does not/doesn t + infinito

More information

Galileo LED. design Emanuele Ricci

Galileo LED. design Emanuele Ricci design Emanuele Ricci e Galileo Mini LED Technology for the Light Usare il meglio della tecnologia per migliorare la performance di un prodotto in termini di potere illuminante ed efficienza energetica:

More information

Le soluzioni per la protezione, l archiviazione dei dati e le novità imminenti nell ambito del Backup e Disaster Recovery

Le soluzioni per la protezione, l archiviazione dei dati e le novità imminenti nell ambito del Backup e Disaster Recovery Le soluzioni per la protezione, l archiviazione dei dati e le novità imminenti nell ambito del Backup e Disaster Recovery Massimiliano Bossi SMB Channel Manager Symantec Italia Uno sguardo al mercato 2

More information

Strategie e Priorità IT nel settore retail italiano Quali linee d'azione per i retail CIO?

Strategie e Priorità IT nel settore retail italiano Quali linee d'azione per i retail CIO? Strategie e Priorità IT nel settore retail italiano Quali linee d'azione per i retail CIO? Ivano Ortis EMEA Research Director May 12 th, 2009 Agenda Introduzione Priorità e Trend IT nel settore retail

More information

Miami Real Estate Market Il mercato immobiliare di Miami

Miami Real Estate Market Il mercato immobiliare di Miami Miami Real Estate Market Il mercato immobiliare di Miami 3 Record-Breaking Years For Highest Number of Sales 3 anni da record per l elevato numero di vendite nel 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Prices at

More information

MCSE SERVER INFRASTRUCTURE PERCORSO COMPLETO

MCSE SERVER INFRASTRUCTURE PERCORSO COMPLETO MCSE SERVER INFRASTRUCTURE PERCORSO COMPLETO Descrizione Il corso è destinato ai professionisti dell'information Technology (IT) responsabili della pianificazione, progettazione e implementazione di un

More information

Presentation title here

Presentation title here Come abbattere il costo delle Presentation title here licenzesoracle Database ubtitle here Maurizio Priano Informatica Roma, 5 Novembre 2013 Problema: come

More information

Procurement for Construction

Procurement for Construction VI CONVEGNO NAZIONALE Sezione Logistica, Trasporti e Spedizioni Procurement for Construction Project Management LOGISTIC FOR CONTRACT PROJECTS: WHAT DEVELOPMENT FOR THE FUTURE? (La Logistica per i Progetti

More information

APC-Pro sa Computer Service

APC-Pro sa Computer Service Installing and Configuring Windows Server 2012 (20410A) Durata: 5 giorni Orario: 8:30 12:00 / 13:30-17.00 Costo per persona: CHF 1 900.-- (Min. 5 partecipanti) Obiettivi di formazione Al termine del corso

More information

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student Last name (s) First name (s) Date of birth Nationality 1 Sex [M/F] Academic year 20../20.. Study cycle 2 Phone Subject area, Code 3 E-mail The Sending Institution

More information

News Circulation Audience. Media region News Month Outlet Name EMEA IT December GEOMedia EMEA IT December Municipia.it EMEA IT December GEOMetra.

News Circulation Audience. Media region News Month Outlet Name EMEA IT December GEOMedia EMEA IT December Municipia.it EMEA IT December GEOMetra. Country news Media region News Month Outlet Name EMEA IT December GEOMedia EMEA IT December Municipia.it EMEA IT December GEOMetra.it News Circulation Audience EMEA IT December DataManager 20,000 EMEA

More information

AMDx4 INTERFACE CONTROL PANEL FOR AUTOMATIC SOFTENERS AM/D METER

AMDx4 INTERFACE CONTROL PANEL FOR AUTOMATIC SOFTENERS AM/D METER AMDx4 INTERFACE CONTROL PANEL FOR AUTOMATIC SOFTENERS AM/D METER INSTRUCTIONS MANUAL INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OPERATION & MAINTENANCE WARNING! The equipment must be used only for the utilization for

More information

Lesson 21: Who. Lezione 21: Chi. Reading (Leggere) Who is your new boss? Who are your friends? Who is your English teacher? Who was the president?

Lesson 21: Who. Lezione 21: Chi. Reading (Leggere) Who is your new boss? Who are your friends? Who is your English teacher? Who was the president? Lesson 21: Who Lezione 21: Chi Reading (Leggere) Who are your friends? (Chi sono i tuoi amici?) Who is your new boss? (Chi è il tuo nuovo capo?) Who is your English teacher? ( Chi è la tua insegnante di

More information

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERAZIONE N. 13714

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERAZIONE N. 13714 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERAZIONE N. 13714 Il Consiglio Direttivo dell Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito a Roma in data 29 maggio 2015 alla presenza di

More information

Formazione Cisco TelePresence

Formazione Cisco TelePresence Formazione Cisco TelePresence 2013 Implementing Express TelePresence Video Solutions (PAIETVS) Implementing Advanced TelePresence Video Solutions Part 1 (PAIATVS1) Implementing Advanced TelePresence Video

More information

Product and maintenance efficiency by applying a new concept for pinch-roll change Focus on the rolling and processing industries

Product and maintenance efficiency by applying a new concept for pinch-roll change Focus on the rolling and processing industries Product and maintenance efficiency by applying a new concept for pinch-roll change Focus on the rolling and processing industries K. Frauenhuber, F. Moser Siemens VAI Metals Technologies now is able to

More information