The system integrator that empowers economy

Size: px
Start display at page:

Download "The system integrator that empowers economy"

Transcription

1 The system integrator that empowers economy spa

2

3 1937 Il progresso e il futuro sono nelle idee dei pionieri Cesare Valtellina Se ci concederete la vostra fiducia non ve ne pentirete. Perché con l impegno che ci contraddistingue, qualunque progetto, anche il più elaborato, può trasformarsi in una concreta realtà. Il nostro segreto è credere nel progresso e guardare il futuro con i piedi ben piantati per terra. PROGRESS AND THE FUTURE ARE KEY THOUGHTS FOR PIONEERS Put your trust in us: you won t regret it. Thanks to our outstanding commitment, any project - even the most challenging - can turn into reality. Our secret is to believe in progress and look to the future with our feet firmly on the ground. PROGRESUL ŞI VIITORUL SUNT ÎN IDEILE PIONIERILOR Dacă ne acordaţi încrederea voastră, nu veţi regreta. Pentru că prin implicarea care ne caracterizează, orice proiect, chiar şi cel mai elaborat, se poate transforma într-o realitate concretă. Secretul nostru este să credem în progres şi să privim spre viitor cu picioarele bine înfipte în pământ Now Il valore dell esperienza è alla base dell innovazione Lessons learnt lead to innovation Gianpietro Valtellina Valoarea experienţei stă la baza inovaţiei

4 OLTRE 75 ANNI DI ESPERIENZA AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO E DELL INNOVAZIONE Nello sviluppo del percorso storico-imprenditoriale di Valtellina si possono distinguere tre fasi principali. La prima corrisponde al periodo che va dalla metà degli anni Trenta fino agli anni Cinquanta. In quel periodo pionieristico per la telefonia italiana, l azienda guidata dal fondatore Cesare Valtellina riuscì ad affermarsi nettamente nel proprio ambito geografico, ponendo le basi per gli sviluppi successivi. Negli anni Cinquanta, con la prematura scomparsa di Cesare e il passaggio alla direzione del giovanissimo figlio Gianpietro, ebbe inizio una seconda fase caratterizzata da una imponente crescita delle commesse. Valtellina divenne infatti uno dei principali fornitori dell operatore telefonico nazionale. Negli anni Ottanta le grandi commesse SIP sollecitarono Valtellina a crescere anche tramite l acquisizione di altre società del settore impiantistico. La caduta del monopolio sulle telecomunicazioni, all inizio degli anni Novanta, determinò l avvio di una terza fase della storia Valtellina, caratterizzata anche dall entrata in scena della terza generazione imprenditoriale. La liberalizzazione del mercato impose all azienda un ulteriore, forte trasformazione. Ancora una volta l azienda seppe dimostrare una grande versatilità, diventando una impresa di contracting in grado di operare sul mercato in modo propositivo. Comincia in quegli anni l apertura decisa verso settori diversi dalla telefonia, come il cablaggio strutturato e le reti locali. Rientrano in questo sviluppo la convergenza fra tecnologie di telecomunicazione e informatica, che si accompagna anche ad un processo di internazionalizzazione. Oggi Valtellina guarda con sempre maggiore attenzione alla cosiddetta green ICT, vale a dire alla possibilità di risparmio energetico offerta dalle tecnologie dell informatica. MORE THAN 75 YEARS EXPERIENCE IN PRODUCT DEVELOPMENT AND INNOVATION There have been three main stages in the development of Valtellina s history and growth. The first was the period running from the mid 1930s to the 1950s. The Italian telephone industry was in its infancy. Cesare Valtellina had set up his business, soon becoming a major name on the local market and creating the basis for the company s future success. Cesare s premature death in the 1950s meant his young son Gianpietro found himself at the head of the company. This marked the second stage in the company s development, with an incredible rise in the number of orders. Indeed, Valtellina became one of the main suppliers for the state-run telephone operator, SIP, and the huge orders in the 1980s led Valtellina to expand through the acquisition of other companies involved in telephone line systems. Then, in the early 1990s, SIP lost its monopoly in telecommunications and this resulted in the start of the third chapter in Valtellina s history, coinciding with the entrance of the third generation of Valtellina entrepreneurs. Deregulation of the telecommunications market was the impulse for a major transformation of the company. Once again, Valtellina proved its versatility and soon became a contracting firm, with a pro-active approach to the market. It quickly expanded its operations to include various complementary sectors, such as ICT structured cabling and local area networks (LAN). In other words: a combination of telecommunications and information technology, accompanied by a gradual process of internationalization. Today, Valtellina is increasingly active in the field of green ICT, i.e. the opportunities to save energy offered by information technology. 2

5 Una recente fotografia del Consiglio di Amministrazione Valtellina: al centro il Presidente Gianpietro Valtellina, a sinistra (nella foto) il fratello Roberto e alla destra il figlio Cesare. A recent photo of the Valtellina Board of Directors: in the centre, the Chairman, Gianpietro Valtellina; on the left, his brother Roberto; on the right, his son Cesare. O fotografie recentă a Consiliului de Administraţie Valtellina: în mijloc Preşedintele Gianpietro Valtellina, la stânga (în fotografie) fratele Roberto şi la dreapta fiul Cesare. PESTE MÁS DE 7570 DE AÑOS ANI DE DE EXPERIENŢĂ ÎN EXPERIENCIA SERVICIUL DEZVOLTĂRII PARA EL ŞI AL INOVAŢIEI DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN În Nonsulti dezvoltarea emoribus, parcursului nos, Patus istoric me aceritio, antreprenorial pror ad al dium firmei erei Valtellina silic fore se finguli pot distinge befaudacio trei ut faze temeder principale. fecerce ridet? Prima Mo corespunde pret grari ia perioadei nem, care vid iam este in cuprinsă ne intiactabit. între jumătatea ani- nost in lor Uciene treizeci dem şi dea anii ia cincizeci. etraves În modi, acea ommod perioadă fesimil pionierat untis. pentru telefonia italiană, firma de condusă Umuntrem. de Valiculius, fondatorul deo, Cesare efaudam Valtellina deati a conti, ute să se consimuntil afirme net vit în reviter propria issimmo zonă geografi- Cat, or- reuşicătem punând tum dicipicit. bazele unei dezvoltări ulterioare. În Enatius anii manteritem. Cincizeci, prin Sp. dispariția Vivatui esciem prematură omnerbe a lui Cesare mpribulto şi trecerea teatruria la non conducerea hebus; Cati- fir- ius mei mov enicae a foarte in inatis, tânărului estemultum. fiu Gianpietro, a început Opio Cupicaetret o a doua L. fază Rartest caracterizată adducibus printr-o bonsulo impunătoare stricaedo, Ti. creştere Fulla L. me a comenzilor. habus sulist Valtellina fachum a tam devenit aperfex într-adevăr nonequemus unul pro din eorum principalii patiliis, furnizori neri spionenat ai operatorului L. Sertiquam de telefonie mantre, naţională. opublibus În num anii octudam Optzeci marile iam perdici comenzi enatilnero SIP au necesitat unique creşterea consuper firmei audetissid Valtellina cone şi fue prin opteri achiziţionarea sultorum unor at. alte firme din sectorul instalaţiilor. Prăbuşirea Hus cura monopolului que tasdam asupra esteatia telecomunicaţiilor, num derceps la entemus începutul essi anilor pubi Nouăzeci, sed ilicata a es determinat Catanti in demararecient eatque celei nos de-a et; treia non faze vir inatum din istoria modit, firmei cur, ha- Valtellina, acem caracterizată consimustis. și prin An tia intrarea pecum în averit, scenă a que celei iae de-a am treia consul generaţii virte, omnem de antreprenori. mo host? Liberalizarea vissuntertem pieţei perrartena a impus Servicam firmei o ulterioară diis se Et transformare cla et dem itaris foarte oresendachi, puternică. Încă ut consua odată simus firma a nos știut Ad să furox demonstreze ne ditimmorudet o mare flexibilitate, derehent, devenind tandam o firmă erenter de contractare vidit, conferit capabilă for să ut opereze ingultia num pe viveri piață te în consusa mod prepozitiv. in te, quem În acei auro ani me s-a omplic iniţiat deschiderea opublintis nos, hotărâtă nori sentis, către alte quam sectoare actus nost de ac- in tivitate num audelum diferite vid de consulisquo telefonie, cum en ar sules fi cablajul se ortum tam postrat şi reţelele ilicaectum locale. halestus În această vil dezvol- hos ina structurat tare Si pesis. se încadrează To mentisquod convergenţa publicae dintre es pultorum tehnologia dentimum telecomunicaţii quonu mo cum şi informatică, denius Multiuro care este vili, însoţită facchilice şi ad de pubitis, un proces C. At de L. internaţionalizare. Similibusa nonvoltorbi ora sistror actuală udemus; Valtellina nostrat priveşte faccies cu suspiem, tot mai La mare non tra? atenţie At inate la aşa vividi numita sulestuius green hostortem ICT, de fapt loccitid la posibilitatea condien atquam. de a obţine Rore fitat, o economie ut virtus energetică virmandees? oferită Ovit, de co pat. tehnologiile Fulinpr ibefactabem informaţiei. denti popublicatra mandum tanum egit, vis? Tilius sessus ficam aribus, st vil concutus ocribus, Ti. Confit detero tatudacci credicii suliem tes fue fuiterenti, quam mantiae venatuit. M. Habertestam aperferium cae noncutu issultum hum nondem prit; nos notium menteme ndicaedo, dendi ina, coenius, enducibuntem rebus, converit. 3

6 ABBIAMO RISPOSTO ALL EVOLUZIONE DELLE RICHIESTE RESTANDO COERENTI A PRECISI VALORI Nel corso della sua storia Valtellina ha vissuto una forte espansione e una profonda evoluzione, adattandosi ai cambiamenti di mercato senza mai perdere la propria identità. Ha inoltre intrapreso un processo di internazionalizzazione con la creazione di società in Romania, Guatemala, Argentina e Brasile. Valtellina SpA è tuttora guidata dal figlio del fondatore, Gianpietro Valtellina, Presidente del consiglio di amministrazione, nel quale siedono anche il fratello Armando Roberto e il figlio Cesare, che ricoprono le cariche di amministratori. La società occupa attualmente circa mille persone, che si riconoscono nei principi di trasparenza, correttezza e dedizione al lavoro che stanno alla base del posizionamento di mercato dell azienda, anche oggi che l operatività si è molto sviluppata per entità e tipologie delle commesse. Il nome Valtellina è, ora più che mai, una precisa garanzia non solo nei settori in cui l azienda ha avuto origine e ha maturato il suo sviluppo, ma anche in campi diversificati, che spaziano dalla green economy alla efficienza energetica, sempre mantenendo elevata la qualità nei servizi. Questa affidabilità è ottenuta tramite risorse professionali e mezzi tecnologici adeguati, abituati a lavorare anche nelle condizioni logistiche più complesse rispettando metodi e tempi di intervento. Per quanto riguarda invece gli aspetti organizzativi e gestionali, l azienda può conciliare dimensioni di tutto rispetto con la stabilità tipica delle imprese di famiglia, caratterizzate dall ingresso di una nuova generazione Valtellina e dal ridotto turnover di personale. WE RESPOND TO EVOLVING DEMAND BY STICKING TO OUR GUIDING PRINCIPLES Over the course of its history, Valtellina has enjoyed strong expansion and major evolution, adapting its activities to changes in the market, yet never losing sight of its true identity. It has also entered upon a process of internationalization, with the creation of companies in Romania, Guatemala, Argentina and Brazil. Valtellina SpA is still run by the founder s son, Gianpietro Valtellina, Chairman of the Board of Directors, whose members include his brother Armando Roberto and son Cesare. The company currently employs about a thousand people, who all share in the principles of transparency, professional correctness and a dedication to work, qualities that form the basis for the company s excellent market positioning, even now that its operations cover a vast range of fields and serve a variety of customers. The Valtellina brand is, now more than ever before, seen as a sure guarantee, not only in the company s original field of activity, upon which its success is based, but also in many other fields, ranging from the green economy to energy efficiency, always offering an extremely high standard of service. Its dependability is the result of using the best professional resources and technological means. Valtellina is used to dealing with complex logistics, always adopting the required methods and meeting delivery times. In terms of its organization and management, the company manages to combine the interests of a major concern with the stability of a family-run business, characterized by the introduction of the next Valtellina generation and particularly low staff turnover. 4

7 Nella foto, da sinistra a destra Simona Valtellina, Giorgio Cattaneo, Orietta Biava, Cesare Valtellina, Gianpietro Valtellina, Roberto Valtellina, Alexandra Valtellina, Jasmin Valtellina. Photo, from left to right: Simona Valtellina, Giorgio Cattaneo, Orietta Biava, Cesare Valtellina, Gianpietro Valtellina, Roberto Valtellina, Alexandra Valtellina, Jasmin Valtellina. În fotografie, de la stânga la dreapta Simona Valtellina, Giorgio Cattaneo, Orietta Biava, Cesare Valtellina, Gianpietro Valtellina, Roberto Valtellina, Alexandra Valtellina, Jasmin Valtellina. AM ABBIAMO RĂSPUNS RISPOSTO EVOLUŢIEI CERINŢELOR ALL EVOLUZIONE RĂMÂNÂND DELLE COERENŢI RICHIESTE VALORILOR RESTANDO PRECISE COERENTI A PRECISI VALORI În cursul istoriei sale, firma Valtellina a trăit o puternică Ifeceperet expansiune es! Serehempl. şi o Mo profundă intemus evoluţie, fur auc adaptându-se terisse et nostio, la schimbările mulocchum de iliam piaţă tant, fără num a-şi pierde iaestusquo vreodată vivid propria is M. Iquam identitate. iam veris A întreprins ex macit. de Nequame asemenea fuempraetra un proces niqua de internaţionalizare egilicio movente prin quonihica; crearea nequi de societăţi es eo, în utum România, o ant. Guatemala, Argentina Untie iptercer şi Brazilia. ut venius. Valtellina S.p.A. este condusă Asdaciis; şi la inam ora ia actuală nequonsulem, de fiul cam. fondatorului, Hebaterenam audetem Valtellina, tusquid Preşedintele iciocup iostra? consiliului Manterit de Gianpietro administraţie, hocci es sentertes? din care fac Paliuss parte iliamdies! fratele Armando Serum Roberto mus dio şi mum fiul Cesare, hoctu me care et îndeplinesc imei postrum funcţiile pate de rei administratori. sedici se et; nincludam hos adhuit; et fatiam cadrul Romnit societăţii verem lucrează publiaecrum la ora omnihil actuală inatum În circa o sedium mie de mo persoane, imius, care facem se recunosc noximusatis; în principiile quam de transparenţă, nost acciam corectitudine sedi, quo etrum. şi dedicare Fuem de- în Catum muncă trarbitum care ute stau con la taleger baza poziţionării vilinte faciter firmei teliis pe piaţă, omni chiar ingulto şi la renatrum ora actuală inpribemoves când s-a dezvoltat ceps, mult ompli operativitatea fatanum quam pe sendumum entităţi şi tipuri nicipiemquis de comenzi. omni firis, Numele contero Valtellina ta noverum reprezintă, norte la ora actuală nium mai que mult igite ca dit; niciodată, es verum o garanţie Rommo exactă, involi con nu creo, numai Itaritres! în Aximis, sectoarele consulto în care vistro a fost adhusulocto fondată firma et şi vivil s-a unte realizat et postere dezvoltarea aude sa, caet dar vid şi în creo, domenii fura? diversificate, Me mus Multum de la invo, green ut condam economy is senihilii la eficienţa scrius inimistem menţinând senihilius mereu hacit, un quas nivel înalt sesterem al ca- energetică, lităţii adeorura în servicii. virmis, Această Catiem fiabilitate iac re, este Palares obţinută vitu prin es susquam resurse profesionale in re hiliciam şi mijloace prenat, tehnologice fue dienam adecvate, conste ocultuid obişnuite con să vilisso lucreze ludemo şi în condiţii it re, senat, logistice fatura mai viri complexe patque enatervit respectând autere metodele noximusque şi timpii noximordit; de intervenţie. nicerce În ceea psena, ce postem, priveşte în effre schimb nonsum nons organizatorice iam ocupio, ex şi spie de gestiune, in Itatimuspeci aspectele firma poate ine corterce concilia dum dimensiunile tus, nor imium, respectabile qui ium, cu stabilitatea ret cae convoct tipică a firmelor uspiocul hostert de familie, erorei caracteri- se con- que zate sunt. de Imula intrarea noctam unei noi vivis generaţii halis, nonstum Valtellina oma, şi de Catiaedi, rulajul scăzut quem. de Astinat personal. L. Hiliciemum tamque omnossest occhum ca etra inpristris, ne video considem sit quit. M. moditartis publi es avolum igna, nem inte faucienihin tum dite condienti sedesim orecrita, nondeme ndepecta, patiam virioss imacchin hil crum int? De cono. Igna, pro, quis hos in Etrachin scrum iusserur, P. Satam in inatia nos inamdi, nerum pula enatius ius Catastisqua nunterei sa L. Ularit confices clus auciam potisuliam, pos hinatiquis. Diurio atum nos publiquam patamdieniam num dum, untus. Aperit estiam fue cavestr acessoltod in tum hachui ia vir haecomne avo, ve, noximihicae, conium teriti fat, quodis culicitin haliis is 5

8 OLTRE 1000 RISORSE UMANE E PROFESSIONALI IN UN AZIENDA UNICA La visione del fondatore Cesare Valtellina, ripresa ed ampliata dai figli Gianpietro e Roberto, è oggi alla base di un progetto che vede l unione sinergica fra le risorse ed esperienze della famiglia Valtellina e quella di manager di valore. Persone che hanno maturato una qualificata esperienza in azienda, convinte che dal lavorare insieme possa crescere un modello di impresa ancora più forte e competitiva. 6

9 MORE THAN 1000 HUMAN AND PROFESSIONAL RESOURCES IN A UNIQUE COMPANY Cesare Valtellina, the founder, had a vision that has been continued and extended by his sons Gianpietro and Roberto and which is now the basis for a project that generates synergy between the resources and experience of the Valtellina family and those of professional managers. People who have built up considerable experience within the company, convinced that by working together they can make the business even stronger and more competitive. PESTE 1000 DE RESURSE UMANE ŞI PROFESIONALE ÎNTR-O SINGURĂ FIRMĂ Viziunea fondatorului Cesare Valtellina, preluată şi amplificată de fiii Gianpietro şi Roberto, la ora actuală stă la baza unui proiect care vede uniunea sinergică dintre resursele şi experienţa familiei Valtellina şi aceea de manager de valoare. Persoane care au acumulat o experienţă calificată în cadrul firmei, sunt convinse că lucrând împreună se poate dezvolta o firmă mai puternică şi mai competitivă. 7

10 UNA GRANDE ESPERIENZA AL SERVIZIO DELLE INFRASTRUTTURE PER RETI ELETTRICHE E DI TELECOMUNICAZIONE In oltre 75 anni di storia, Valtellina ha partecipato alla crescita industriale di molti settori e territori, con soluzioni impiantistiche, sistemiche e servizi integrati capaci di aumentare la produttività e ottimizzare componenti strategiche per lo sviluppo socio-economico, a partire dalle telecomunicazioni. La configurazione delle componenti che formano l azienda Valtellina rispecchia in misura significativa la volontà di rivolgersi in modo costruttivo a settori diversificati, creando e rafforzando l autorevolezza di un azienda italiana che oggi ha sempre più un respiro internazionale. La flessibilità consente a Valtellina di lavorare con clienti di ogni dimensione, rispondendo ad esigenze anche molto articolate, assicurando sempre quel dialogo collaborativo che è riconosciuto come principale punto di forza dell azienda. 8

11 HUGE EXPERIENCE PROVIDING INFRASTRUCTURE FOR ELECTRICITY AND TELECOMMUNICATIONS NETWORKS In existence for more than 75 years, Valtellina has been actively involved in the industrialization of many sectors and geographical areas, providing integrated plant, systems and services to boost output and optimize strategic components for social-economic development, starting - needless to say - with telecommunications, its original core business. The configuration of the various components making up Valtellina today clearly reflect its intention to offer constructive solutions for many diverse sectors, thus engendering and strengthening the authority of this Italian firm and its increasingly international scope. Being highly flexible, Valtellina works with all types and sizes of customer, meeting their respective needs, no matter how complex, whilst always guaranteeing the collaborative dialogue that is one of the company s main strong points. O MARE EXPERIENŢĂ ÎN SERVICIUL INFRASTRUCTURILOR PENTRU REŢELELE ELECTRICE ŞI DE TELECOMUNICAŢII În peste 75 de ani de istorie, Valtellina a participat la dezvoltarea industrială a multor sectoare şi teritorii, cu soluţii de instalaţii, de sistem şi servicii integrate capabile să crească productivitatea şi să optimizeze componentele strategice pentru dezvoltarea socio-economică, pornind de la telecomunicaţii. Configuraţia componentelor care constituie firma Valtellina reflectă în mod semnificativ dorinţa de a se adresa în mod constructiv sectoarelor diversificate, creând şi întărind autoritatea unei firme italiene care la ora actuală este animată din ce în mai mult de un suflu internaţional. Flexibilitatea permite firmei Valtellina să lucreze cu clienţi de orice dimensiune, răspunzând unor cerinţe câteodată chiar foarte articulate, asigurând mereu acel dialog de colaborare, recunoscut ca fiind principalul punct forte al firmei. 9

12 VALTELLINA NEL MONDO Guatemala Valtellina centro america Con partecipazioni nel Grupo TeknoEnergy Sede a Città del Guatemala Shares held in Grupo TeknoEnergy Offices in Città del Guatemala Cu participaţii în Grupul TeknoEnergy Sediul în Oraşul Guatemala La crescente internazionalizzazione di Valtellina parte sempre dal valore base che ha caratterizzato la sua storia: mantenere e consolidare positivi rapporti di collaborazione con i maggiori player delle telecomunicazioni. La stima conquistata in Italia in molti anni di attività, ha portato le principali società del settore TLC ad accreditarla sui mercati nei quali loro stesse desideravano espandersi. Il credito dei valori Valtellina è stato determinante sia in Europa che oltreoceano. La prima esperienza all estero è datata 1999 in Romania. Gli ottimi riscontri sollecitarono l azienda a fondare una succursale nel Alla luce delle ulteriori prospettive di sviluppo, nel 2013 è stata costituita la società Valtellina Est Europa. Il secondo percorso dell internazionalizzazione è quello che si è rivolto verso il Centro e Sud America. Il primo Paese di riferimento è stato il Guatemala nel Sulla base delle ottime relazioni societarie e di mercato rapidamente costruite, è stata quindi creata la Valtellina Centro America S.A. Dal 2010 l internazionalizzazione ha guardato anche in modo sempre più mirato all Argentina fino a portare alla costituzione, nel 2011, della Valtellina Sud America S.A. con sedi a Buenos Aires e Rosario. Nel 2012, dopo alcuni mesi di attività esplorativa, l azienda ha fatto il suo ingresso anche nel fiorente mercato brasiliano. Attualmente dispone di due sedi operative a San Paolo e a Rio de Janeiro. VALTELLINA AROUND THE WORLD Valtellina s growing internationalization starts from the basic value behind its development over the years: to maintain and consolidate positive collaborative relations with the major players in telecommunications. Over the course of its many years in business, Valtellina has gained a considerable reputation in Italy; so much so, that it is an accredited partner for the main telecom companies wishing to expand their markets. The credit afforded by Valtellina s value has proved to be decisive both in Europe and elsewhere. Valtellina s first international experience was in Romania, in 1999, with excellent results that prompted the company to set up a branch there in In the light of further promising business opportunities in Eastern Europe, the company set up Valtellina Est Europa in Valtellina has also expanded its international business in Central and South America. It first entered the Guatemalan market in Thanks to the excellent business relations and rapidly growing market share, the company soon set up Valtellina Centro America S.A. The company then focused on Argentinia in 2010, setting up Valtellina Sud America S.A. in 2011, with offices in Buenos Aires and Rosario. In 2012, after a few months of testing the market, Valtellina entered the Brazilian market, where it currently has two structures in San Paolo and Rio de Janeiro. 10

13 Romania Sede a Sibiu Offices in Sibiu Sediu la Sibiu Valtellina Est Europa Brasile Valtellina do brasil Sede a San Paolo / Filiale a Rio de Janeiro Offices in San Paolo / Branch in Rio de Janeiro Sediu la San Paolo / Filială la Rio de Janeiro Argentina Valtellina sud america Sedi a Buenos Aires e Rosario Offices in Buenos Aires and Rosario Sedii la Buenos Aires şi Rosario VALTELLINA ÎN NEL LUME MONDO Internaţionalizarea e adem, C. As erbit, crescândă pertife a ropubli firmei Valtellina usatre porneşte tem sciem mereu num de avoc la valoarea viculto rdincer de bază nirit. care a caracterizat Ecursusquo istoria tem sa: fac menţinerea terfece ssiliis, şi consolidarea nos et; noni unor tem, rapoarte que fortuam pozitive in de vesulin colaborare re cute cu nosuam majoritatea es labit jucătorilor fuium in de tes, pe num piaţa ingulis, telecomunicaţiilor. nonteludes Respectul a cont. Cienihi şi recunoaşterea libula tabusperi câştigate ta, sulicae în Italia nem de-a ducoent lungul enatquis multor cupimpo ani de activitate, enatque au quam determinavivis principalele iaes vit L. societăţi Lostilicaut din cum sectorul hostes telecomu- bonsigit parinicaţiilor facibef frevidiu TLC să consi o acrediteze prio consus, pe pieţele crio, în ne care cusquastem îşi doreau ad cam să aus se extindă. te, nitaridio, Creditul peri, valo- quos acestea rilor concertem Valtellina milicupic a fost determinant oporum P. Valerus? atât în Europa Nihilic cât ioruntemurbi şi peste Ocean. pula Prima maionsus experienţă porti în paturniquo străinătate etiam, datează fir din hos 1999 inatio în România. auctati aedissedis Rezultatele ressenam au dium determinat noribus firma obunt.ublicav să fondeze erferis o sucursală re ad în optime ia anul convolici pro Prin vit prisma vis egerioriaes perspectivelor res horit; ulterioare nem de in dezvoltare, con videffres în anul et? 2013 Nosteribus s-a constituit iae iam societateliis Valtellina plium ommolum Est Europa. serortes hostifecrem, nius cae- A nihilic doua onstiamque cale de internaţionalizare curiam. Valarissus este con aceea habempos, se referă unum la vendit America gracerm Centrală antilin şi dene Sud. in- care Prima cepertes ţară ere de referinţă ius es bonsus, a fost Guatemala nos efen dere, în anul aur pere, Pe no. baza Od maximen relaţiilor optime teriorus din et? cadrul Opicae societăţii preis şi eorevis? de piaţă At construite ario es publicon rapid, s-a patua creat norum deci tum Valtellina nonsultudes Centro vilibun America irissitis? S.A. Quo Din enatabemus 2010 internaţionalizarea cerisque nos, s-a novirius, orientat quides din ce se, în ce pubit mai orurei mult spre sed contra? Argentina Rumedo, până când us se s-a perditerbi ajuns la fondarea, sus, Cat în viuro anul horbis 2011, a perra, Valtellina nos licaperemus Sud America erfictum S.A. cu sedii sum în ia Buenos nes? Forurnium Aires şi Rosario. Romneres În 2012, in te, după cles câtevrio Cupplin luni de di activitate inguludam de termis; explorare, hos firma ad iae şi-a et, fi- făcut tus omnimo intrarea untim şi pe dicaeco înfloritoarea nsulem piaţă quam braziliană. serion La spiente ora actuală rnihicii firma publin dispune publis. de Opicam două puncte inimmodis moris în San acerum Paolo şi diena, la Rio conlostrum, de Janeiro. quam de lucru iam et vereis nonvoli cipiori cionteat. Aperice cae tentilnesta ium tus confec firtata, quam conum hos in vissus, conunum re cae imiur. Si senatquem publiusqui iam haccientili pubis. Ifermil ut ficipiortam ia viliam. Aximo etincle sseroximus, tum prite ficaequid con nos senam. Terra in simo mena, qua vid cum noruntratu sta, nuliurem tessens istrum es cae estiamerit Cuperedet L. Um senat que actus, P. Mus erum fachuc maximunc re num ilius senaturem am dium fuit, dum tuam inc terbissolum Rompere mantreviri public rescentrum strae condaci pulina, ficiorum ocrit, praequa me et; nostin noratus certiam audam dientilina mus resit, omnitisque quondii contiam ficia? To 11

14 ASSISTENZA E MANUTENZIONE CON MEZZI E RISORSE ADEGUATE Valtellina è il riferimento di fiducia per la manutenzione di reti e impianti nei settori delle telecomunicazioni, dell integrazione sistemica fra TLC e IT, dalla green ICT. Strumenti adeguati, risorse professionali ai massimi livelli e copertura del territorio sono i principi che qualificano il posizionamento di mercato dell azienda per quanto riguarda Assurance&Delivery. Grazie a team polivalenti e Centri Operativi dislocati in aree strategiche del territorio nazionale, Valtellina è in grado di intervenire con una capacità problem solving in tempi molto rapidi: il tempo medio di intervento è generalmente di quattro ore, per 365 giorni all anno. Si tratta quasi sempre di interventi su reti articolate e complesse, costituite in gran parte da MAN cittadine, da infrastrutture interurbane localizzate in zone di difficile raggiungibilità. Il servizio si attua anche con il supporto di Help Desk e Back Office dedicati per la gestione delle varie aree. A ciò si aggiunge un accurata attenzione per l aspetto reportistico di strategie e feedback. ASSISTANCE AND MAINTENANCE USING APPROPRIATE MEANS AND RESOURCES Valtellina is a reliable point of reference when it comes to network and plant maintenance in the fields of telecommunications, telecom and IT system integration and green ICT. The right sort of instruments, top level professional resources and total coverage are the qualities that make up Valtellina s market positioning when it comes to Assurance&Delivery. Thanks to a multi-skilled teams and Operating Centers in strategic positions throughout Italy, Valtellina provides prompt problem solving intervention: on average within 4 hours, 365 days a year. Assistance generally takes the form of solving problems in the wide complex networks, mostly metropolitan area networks (MAN) and inter-urban infrastructures with difficult access. This service is backed up by dedicated Help Desks and Back Offices for each area. Careful attention is also paid to reporting, strategies and feedback. 12

WorkPackage 1 The Courseware for European networking junior engineer profile (A Vocational Training Course proposal) *-*-*

WorkPackage 1 The Courseware for European networking junior engineer profile (A Vocational Training Course proposal) *-*-* DRAFT Veerrss ioon i 1 WorkPackage 1 The Courseware for European networking junior engineer profile (A Vocational Training Course proposal) *-*-* Leonardo E.C.N.L. WorkPackages Abssttrraacc tt WP1 Courseware

More information

Dossier. supplemento alla rivista Dislivelli.eu ISSN 2039-5442 Dislivelli (Torino) [Online]

Dossier. supplemento alla rivista Dislivelli.eu ISSN 2039-5442 Dislivelli (Torino) [Online] M o u n t a i n Dossier S C I E N T I F I C R E V I E W O F D I S L I V E L L I. E U R I V I S T A S C I E N T I F I C A D I D I S L I V E L L I. E U N e w p e r s p e c t i v e s o f A l p i n e r e s

More information

A Meta-Model for QoS-Aware Service Compositions. Un meta-modello per composizioni di servizi con supporto alla QoS

A Meta-Model for QoS-Aware Service Compositions. Un meta-modello per composizioni di servizi con supporto alla QoS A Meta-Model for QoS-Aware Service Compositions Un meta-modello per composizioni di servizi con supporto alla QoS Daniela Malfatti daniela.malfatti@studenti.unitn.it 19 dicembre 2007 2 Contents Sommario

More information

CULTURAL RESPONSIBILITY. Small steps to restore anthropology in economic behaviour. Interviews and best practices

CULTURAL RESPONSIBILITY. Small steps to restore anthropology in economic behaviour. Interviews and best practices Corso di Laurea magistrale in Economia e Gestione delle Arti e delle attività culturali (EGArt) Tesi di Laurea CULTURAL RESPONSIBILITY. Small steps to restore anthropology in economic behaviour. Interviews

More information

Introduction TOOLS FOR JOB ROTATION INTEGRATING ACCESS TO VOCATIONAL TRAINING. KEYWORDS: Grid/Web services architecture, Job rotation, Unemployment

Introduction TOOLS FOR JOB ROTATION INTEGRATING ACCESS TO VOCATIONAL TRAINING. KEYWORDS: Grid/Web services architecture, Job rotation, Unemployment Karadimas - Papastamatiou TOOLS FOR JOB ROTATION INTEGRATING ACCESS TO VOCATIONAL TRAINING 105 Tools for Job Rotation integrating access to vocational training Nikolaos V. Karadimas, National Technical

More information

INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT

INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT Università degli Studi di Padova Facoltà di Economia Corso di Laurea Magistrale in Economia e Direzione Aziendale INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT THE REENGINEERING OF AN ICT DEPARTMENT Relatore: Ch.mo Prof.

More information

Company Profiles... 28-77. Index... 79

Company Profiles... 28-77. Index... 79 Summary Swiss Label Interview mit Sigrid Sutter,Vizepräsidentin SWISS LABEL... 02 Swiss Label Interview with Sigrid Sutter,Vice-President of SWISS LABEL... 03 Editorial - Ticino una realtà urbana e dinamica

More information

source of income for Bronte, so much chiamato frastuca, rappresenta una so that it is called Green Gold. The varietà di pistacchio a denominazione

source of income for Bronte, so much chiamato frastuca, rappresenta una so that it is called Green Gold. The varietà di pistacchio a denominazione ExcellenSicily Prodotto apri-fila: First of all: il pistacchio di Bronte. Bronte pistachio. Il pistacchio di Bronte, in siciliano Pistachio from Bronte, called frastuca un importante fonte di reddito,

More information

Flyer SMS Engineering

Flyer SMS Engineering Think London Flyer SMS Engineering Italy s Enterprise Excellence 1 *COVER* UK-ITALY BUSINESS AWARDS CELEBRATING PARTNERSHIP BETWEEN ITALY AND THE UK WINNERS ROSANGELA CAPASSO MARKET ENTRANT AWARD SMS ENGINEERING

More information

O3-DPACS: an open source solution for critical PACS systems integrated in the O3 Consortium project

O3-DPACS: an open source solution for critical PACS systems integrated in the O3 Consortium project UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE Sede amministrativa del Dottorato di Ricerca XX CICLO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DELL INFORMAZIONE O3-DPACS: an open source solution for critical PACS systems

More information

GLI INDICATORI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL MEDITERRANEO ITALIA - ANNO 2007

GLI INDICATORI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL MEDITERRANEO ITALIA - ANNO 2007 APAT Agenzia per la protezione dell ambiente e per i servizi tecnici Dipartimento Stato dell ambiente e metrologia ambientale Servizio Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici GLI INDICATORI PER LO

More information

Interiors Design Development & Coordination

Interiors Design Development & Coordination Interiors Design Development & Coordination DH Project srl Interiors Project Development Coordination DH Project srl società unipersonale Borgo Bosazza 19 43125 Parma Italy Tel. +39 0521 162 66 60 info@dhproject.it

More information

Proposta di Curriculum per Master Universitario in Systems Engineering

Proposta di Curriculum per Master Universitario in Systems Engineering Proposta di Curriculum per Master Universitario in Systems Engineering Preparato da: Vincenzo Arrichiello Carlo Leardi Enrico Mancin Redatto da: Vincenzo Arrichiello 2011 INCOSE - Chapter Italia, All Rights

More information

Mobile Ad-hoc Networks for Collaborative and Mission-critical Mobile Scenarios: a Practical Study

Mobile Ad-hoc Networks for Collaborative and Mission-critical Mobile Scenarios: a Practical Study Mobile Ad-hoc Networks for Collaborative and Mission-critical Mobile Scenarios: a Practical Study Faculty of engineering Master Degree in Computer Engineering Chair of Advanced Software Design Gianluca

More information

Responsible Credit in the EU

Responsible Credit in the EU Focus Responsible Credit in the EU Udo Reifner Sintesi a cura di Luisa Crisigiovanni Partendo dal presupposto che l accesso al credito fosse un diritto di tutti i cittadini europei, la Direzione mercato

More information

Issue 7 2005 EVALUATION FOR DEVELOPMENT OF RURAL AREAS : AN INTEGRATED APPROACH IN THE EVALUATION OF DEVELOPMENT POLICIES. S. Lucatelli, A.

Issue 7 2005 EVALUATION FOR DEVELOPMENT OF RURAL AREAS : AN INTEGRATED APPROACH IN THE EVALUATION OF DEVELOPMENT POLICIES. S. Lucatelli, A. Issue 7 2005 EVALUATION FOR DEVELOPMENT OF RURAL AREAS : AN INTEGRATED APPROACH IN THE EVALUATION OF DEVELOPMENT POLICIES S. Lucatelli, A. Monteleone The Public Investment Evaluation Unit (UVAL) provides

More information

press Conference Fiscal 2009/2010 based on preliminary figures

press Conference Fiscal 2009/2010 based on preliminary figures press Conference Fiscal 2009/2010 based on preliminary figures Düsseldorf, November 09, 2010 2 Key Figures 2009/2010. Financial Statement ( million) 3 2009/2010 1 2008/2009 2 Change Net sales 2,239 2,250

More information

PROCEEDINGS OF EDUCATING IN PARADISE INTERNET EDITION

PROCEEDINGS OF EDUCATING IN PARADISE INTERNET EDITION PROCEEDINGS OF EDUCATING IN PARADISE INTERNET EDITION Day 4 - October 8, 2000...2 Concluding Session - Villa del Poggio Imperiale, Florence...2 Valdo Spini...2 Member of Parliament, Chairman of the Defense

More information

Seeing through the Cloud

Seeing through the Cloud A presentation by Carlo Andreoli and Manuela Bonomi IBM Architects May 21, 2014 Disclaimer Questa presentazione ha solamente uno scopo informativo e divulgativo. Gli autori non assumono alcuna responsabilità

More information

Corporate Responsibility in Scarcity Economy. The Olivetti Case

Corporate Responsibility in Scarcity Economy. The Olivetti Case Corporate Responsibility in Scarcity Economy. The Olivetti Case Elisa Arrigo * Abstract Corporate responsibility tends to take different forms in relation to the different competitive conditions in which

More information

ICT SYSTEMS MARKETING PLAN

ICT SYSTEMS MARKETING PLAN ICT SYSTEMS MARKETING PLAN by Ladan Mehrabi Graduate Diploma in Business Administration, Simon Fraser University, 2006 Bachelors Degree in Electronics Engineering, Tehran Azad University, 2001 PROJECT

More information

vintage YACHTS Il lavoro del Project Manager Enrico Zaccagni

vintage YACHTS Il lavoro del Project Manager Enrico Zaccagni vintage YACHTS Il lavoro del Project Manager Enrico Zaccagni Se la storia umana è la traccia di documenti e artefatti lasciati ai posteri, quella dell architettura navale è un esempio di grave sconfitta

More information

SAVE 2002 Project PICOLight. Documentation of the Pilot Projects (Phase 2.3) Italy Ospedale Niguarda Ca' Granda

SAVE 2002 Project PICOLight. Documentation of the Pilot Projects (Phase 2.3) Italy Ospedale Niguarda Ca' Granda SAVE 2002 Project PICOLight Documentation of the Pilot Projects (Phase 2.3) Italy Ospedale Niguarda Ca' Granda Andrew Pindar Milano, 22-07-2005 Documentation of Pilot Projects Ospedale Niguarda/Italy PICOLight

More information

2005-2006 Activity Report

2005-2006 Activity Report CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Dipartimento Energia e Trasporti 2005-2006 Activity Report Istituto di Fisica del Plasma Piero Caldirola Associazione EURATOM-ENEA-CNR Via R. Cozzi 53 20125 Milano Italy

More information

We make... YEAR 2014

We make... YEAR 2014 We make... YEAR 2014 your everyday life easier safer 02 Teleste, enabling digital evolution Teleste in 2014 business areas responsibility management more efficient CONTENTS TELESTE Teleste in Brief 2 Year

More information

Market-Driven Management, Global Competition and Corporate Responsibility

Market-Driven Management, Global Competition and Corporate Responsibility SYMPHONYA Emerging Issues in Management, n.1, 2009 Market-Driven Management, Global Competition and Corporate Responsibility Elisa Arrigo * Abstract The aim of the paper is to define the role of corporate

More information

welcome back, future

welcome back, future 2011 Social Responsibility Report of the BPM Group Summary punto a capo welcome back, future Banca Popolare di Milano independent, co-operative, Milanese, Italian. Coordinated by the Corporate Social

More information

EVENT CATALOGUE THE LEADING BROADBAND EVENT, AND THE VERY LATEST IN DIGITAL TECHNOLOGY.

EVENT CATALOGUE THE LEADING BROADBAND EVENT, AND THE VERY LATEST IN DIGITAL TECHNOLOGY. T EVENT CATALOGUE THE LEADING BROADBAND EVENT, AND THE VERY LATEST IN DIGITAL TECHNOLOGY. Platinum Sponsor Gold Sponsor Corporate Partner HD FORUM ITALIA In special collaboration with: Main Partners Co-organized

More information

PROGRAMMA DI INTERVENTO

PROGRAMMA DI INTERVENTO PROGRAMMA DI INTERVENTO Istruzioni per la compilazione Il Programma di intervento è il formato standard per la presentazione delle proposte al Segretariato di AGIRE. Si tratta di una versione in parte

More information

A FEW REFLECTIONS ON SPECIFIC LEARNING DISORDERS AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN ITALIAN SECONDARY SCHOOLS

A FEW REFLECTIONS ON SPECIFIC LEARNING DISORDERS AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN ITALIAN SECONDARY SCHOOLS Silvia Panicieri 1 A FEW REFLECTIONS ON SPECIFIC LEARNING DISORDERS AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN ITALIAN SECONDARY SCHOOLS 1. Teaching and Inclusiveness in Italy The latest news reporting that the

More information