ภาคผนวก ข.3 Maintenance Strategy-Bulklines

Size: px
Start display at page:

Download "ภาคผนวก ข.3 Maintenance Strategy-Bulklines"

Transcription

1 บร ษ ท ปตท.สผ. สยาม จ าก ด รายงานผลการปฏ บ ต ตามมาตรการป องก นและแก ไขผลกระทบส งแวดล อม และมาตรการต ดตามตรวจสอบผลกระทบส งแวดล อม โครงการผล ตป โตรเล ยมแหล งปร อกระเท ยม ระยะท 2 และพ นท ใกล เค ยง แปลงเอส 1 จ งหว ดก าแพงเพชร พ จ ตร และพ ษณ โลก ของบร ษ ท ปตท.สผ.สยาม จ าก ด ฉบ บเด อนมกราคม - ม ถ นายน พ.ศ.2562 ภาคผนวก ข.3 Maintenance Strategy-Bulklines

2

3 S1.SMNT.MS.M.06 Greater S1 Assets: Bulklines Document Owner: Document Custodian: DSF/M DSF/M Revision REVISION HISTORY Description 1 New issue Issued after company ownership change Issued Date 25/03/08 Next Review 2 Change document No. A72 to SMNT 28/08/09 3 (1) Reformatted from SMNT-MS-M-06: BULKLINES 18/10/10 18/10/13 (2) Aligned with new PTTEP SSHE MS, ISO14001:2004 and OHSAS18001:2007 requirement. (3) Updated Organizational Indicators from JGO to DSO. 4 Update inspection strategy 18/10/ /10/2016 Rev.04, 18 October 2013 UNCONTROLLED when printed and without valid stamp. Latest version is available on Intranet: MS-M-06%20Bulklines.pdf i

4 S1.SMNT.MS.M.06 Greater S1 Assets: Bulklines COVERAGE This generic maintenance strategy is written to cover inspection methodology of all the bulklines within PTTEP Siam Limited. The term bulkline is defined as pipeline transferred multiphase crude, gas and produced water from well sites to Central Production Station or from well sites to another well sites. The bulklines consist of crude production pipelines (crude, gas and water), water injection pipelines (produced water), main gas lift pipelines (high-pressure gas) and gas production pipelines (wet gas). Equipment covered with this strategy is defined with Equipment Number PL in PTTEP Computerized Maintenance Management System (SAP). OBJECTIVES The objectives of the maintenance strategy are: To demonstrate and maintain the technical integrity of (safety critical) assets. To fulfil maintenance activities in the most business-efficient manner by effective and efficient deployment and use of resources. To improve asset reliability, availability and performance and optimise maintenance efforts such that company targets in terms of product quantity, quality and unit maintenance cost can be met. To have in place and operate an auditable system of asset performance and maintenance controls. To comply with all applicable legislation and company HSE policies. To provide inspection methodology and guideline to inspect and maintain the technical integrity of NTM-A gas pipelines. To provide pipeline defect assessment guideline to verify their fitness for services and continuous operation. REFERENCES S1.SMNT.PH.00, PTTEP S1 Maintenance Philosophy COR GS 001 External anticorrosion coating for pipelines COR GS 002 Field joint coating for pipelines COR GS 022: Design and installation of external cathodic protection of buried pipeline. NACE SP , Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems. ANSI/NACE SP /ISO (MOD), Petroleum and natural gas industries - Cathodic protection of pipeline transportation systems SP , Field Application of Bonded Tape Coatings for External Repair, Rehabilitation, and Weld Joints on Buried Metal Pipelines Rev.04, 18 October 2013 UNCONTROLLED when printed and without valid stamp. Latest version is available on Intranet: 1 MS-M-06%20Bulklines.pdf

5 S1.SMNT.MS.M.06 Greater S1 Assets: Bulklines TM , Measurement Techniques Related to Criteria for Cathodic Protection on Underground or Submerged Metallic Piping Systems ASME B31G Manual to Determining the Remaining Strength of Corroded Pipelines ASME B31.4 Pipeline Transportation System for Liquid Hydrocarbon and Other Liquids ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping System. API 579-1/ASME FSS-1 Fitness for Services API 579-2/ASME FSS-2 Fitness for Services Example Manual API 571 Damage mechanism affecting fixed equipment in refinery industry Pipeline defect assessment manual (PDAM). API 570 Piping inspection code, In-service inspection, rating, repair and alteration of piping system. API 651 Cathodic protection of aboveground storage tank STRATEGY In the end of year 2013, there are total 229 bulklines with approximately 506 km in total lengths. The pipelines are not internally coated and passed through block culverts and road crossings. The pipeline section under block culverts and road crossing are externally coated to prevent external corrosion. Some sections of pipelines are laid underground with external coating protection. These pipelines are subject to both internal and external corrosion threats. The water cut in produced oil (currently at 50% average) tends to increase by an introduction of water flooding system also results in an increasing of corrosion rate. The main inspection methodology will be based on MFL external scanning and ultrasonic thickness measurement (UTM) since external surface of those pipelines can be accessible. Some additional inspection methods are implemented to improve inspection effectiveness and coverage in order to ensure integrity and health of all bulklines. CORROSION THREATS: Internal corrosion CO2 corrosion Carbon dioxide (CO2) corrosion results when CO2 dissolves in water to form carbonic acid (H2CO3). The acid may lower the ph and sufficient quantities may promote general corrosion and/or pitting corrosion of carbon steel. Rev.04, 18 October 2013 UNCONTROLLED when printed and without valid stamp. Latest version is available on Intranet: 2 MS-M-06%20Bulklines.pdf

6 S1.SMNT.MS.M.06 Greater S1 Assets: Bulklines Microbiologically Induced Corrosion (MIC) A form of corrosion caused by living organisms such as bacteria, algae or fungi. It is often associated with the presence of tubercles or slimy organic substances. Erosion/Erosion-Corrosion Erosion is the accelerated mechanical removal of surface material as a result of relative movement between, or impact from solids, liquids, vapor or any combination thereof. Erosion-corrosion is a description for the damage that occurs when corrosion contributes to erosion by removing protective films or scales, or by exposing the metal surface to further corrosion under the combined action of erosion and corrosion. Sulfide stress corrosion cracking (SSC) Sulfide Stress Cracking (SSC) is defined as cracking of metal under the combined action of tensile stress and corrosion in the presence of water and H2S. SSC is a form of hydrogen stress cracking resulting from absorption of atomic hydrogen that is produced by the sulfide corrosion process on the metal surface. External corrosion Soil corrosion The deterioration of metals exposed to soils is referred to as soil corrosion. The severity of soil corrosion is determined by many factors including operating temperature, moisture and oxygen availability, soil resistivity (soil condition and characteristics), soil type (water drainage), and homogeneity (variation in soil type), cathodic protection, stray current drainage, coating type, age, and condition. Atmospheric corrosion A form of corrosion that occurs from moisture associated with atmospheric conditions. Marine environments and moist polluted industrial environments with airborne contaminants are most severe. Dry rural environments cause very little corrosion. Other treats External interference by third party activities (i.e. puncture, gouge and dent) Sabotage and pilferage Natural hazard (land slide, flood, earth quake) Mechanical failure Construction and material defects Rev.04, 18 October 2013 UNCONTROLLED when printed and without valid stamp. Latest version is available on Intranet: 3 MS-M-06%20Bulklines.pdf

7 S1.SMNT.MS.M.06 Greater S1 Assets: Bulklines INSPECTION FREQUENCIES The inspection intervals of bulklines shall be established and maintained based on Risk Base Inspection (RBI) assessment including inspection history, corrosion rate and remaining life. Unless RBI assessment is carried out, the maximum inspection intervals (fixed intervals approach) and techniques of buried shall be conformed to the following recommended guidelines. Aboveground bulkline 3 months: General visual inspection and route survey. 1 or 1.25 or 1.5 or 2 years (based on corrosion rate and remaining life assessment results): MFL external scan and UTM inspection at 20% of aboveground sections. (100% inspection coverage of aboveground sections in 5 years), or 1 or 1.5 or 2 or 3 or 4 years (based on corrosion rate and remaining life assessment results): MFL external scan and UTM inspection at 100% of aboveground sections. 2 years: Close visual inspection (walk along pipeline visual inspection). 4 years: Under block culvert external coating inspection on selected location. Under block culvert MFL external scan and UTM inspection on selected location. Rev.04, 18 October 2013 UNCONTROLLED when printed and without valid stamp. Latest version is available on Intranet: 4 MS-M-06%20Bulklines.pdf

8 S1.SMNT.MS.M.06 Greater S1 Assets: Bulklines Underground bulkline 3 month: Instant-off pipe to soil potential survey. (For cathodic protection bulkline only). Above-grade visual surveillance. 3 years: Random excavation and coating removal. Ultrasonic thickness measurement (UTM) inspection. 5 years: Close Interval potential survey (CIPS) or DC voltage gradient survey (DCVG). ACCEPTANCE CRITERIA Instant-off pipe to soil potential survey After polarization, the instant-off pipe to soil potential of carbon steel buried pipelines shall be More negative than -850 mv/cu/cuso4 in aerated soil More negative than -950 mv/cu/cuso4 for in environment with possible development of sulphate reducing bacteria (de-aerated soil with confirmation of active bacteria presence). Note: The instant-off pipe to soil potential of pipeline shall not be more negative than mv to prevent coating disbonding. Defect assessment Assessment of corrosion defects shall be conformed to ASME B31G Manual to Determining the Remaining Strength of Corroded Pipelines or recognized international practices i.e. DNV-RP-F101 or RSTRENG. In Level 1 Evaluation, equation of original B31G, modified B31G and DNV-RP-F101 can be used to determine safe operating pressure of corroded pipelines. Rev.04, 18 October 2013 UNCONTROLLED when printed and without valid stamp. Latest version is available on Intranet: 5 MS-M-06%20Bulklines.pdf

9 S1.SMNT.MS.M.06 Greater S1 Assets: Bulklines Nevertheless, the recommended retirement thickness of pipelines due to corrosion defects (structural retirement thickness conservative approach) shall be conformed to the followings Pipeline nominal diameter (inch) Structural retirement thickness (mm) Assessment of gouge, dent, girth weld defects and crack shall be conformed to Pipeline defect assessment manual (PDAM). DOCUMETATIONS The following documents shall be maintained for Pipeline safety information (PSI) of Bulklines. All design documents. All as-built drawings. HAZOP study. RBI study. Pipeline inspection reports including cleaning pig reports. Cathodic protection survey reports, Close Interval potential survey (CIPS) or DC voltage gradient survey (DCVG) reports. Rev.04, 18 October 2013 UNCONTROLLED when printed and without valid stamp. Latest version is available on Intranet: 6 MS-M-06%20Bulklines.pdf

10 บร ษ ท ปตท.สผ. สยาม จ าก ด รายงานผลการปฏ บ ต ตามมาตรการป องก นและแก ไขผลกระทบส งแวดล อม และมาตรการต ดตามตรวจสอบผลกระทบส งแวดล อม โครงการผล ตป โตรเล ยมแหล งปร อกระเท ยม ระยะท 2 และพ นท ใกล เค ยง แปลงเอส 1 จ งหว ดก าแพงเพชร พ จ ตร และพ ษณ โลก ของบร ษ ท ปตท.สผ.สยาม จ าก ด ฉบ บเด อนมกราคม - ม ถ นายน พ.ศ.2562 ภาคผนวก ข.4 Flowlines and Well Gas Lift Lines

11 PTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP Procedure FLOWLINE AND WELL GAS LIFT LINE Document No: SMNT-MS-M-05 Revision No: 05

12

13

14 FLOWLINE AND WELL GAS LIFT LINE SMNT-MS-M-05 TABLE OF CONTENTS 1.0 PURPOSE SCOPE REFERENCES DEFINITIONS ROLES AND RESPONSIBILITIES STRATEGY APPENDIX... 4 July 2016 Rev.5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP Intranet for latest version TOC

15 FLOWLINE AND WELL GAS LIFT LINE SMNT-MS-M PURPOSE The objectives of the maintenance strategy are: To demonstrate and maintain the technical integrity of (safety critical) assets To fulfil maintenance activities in the most business-efficient manner by effective and efficient deployment and use of resources To improve asset reliability, availability and performance and optimise maintenance efforts such that company targets in terms of product quantity, quality and unit maintenance cost can be met To have in place and operate an auditable system of asset performance and maintenance controls To comply with all applicable legislation and company SSHE policies 2.0 SCOPE This generic maintenance strategy is written to cover well flowlines and well gas lift lines in perimeter of PTTEP Siam, S1 Asset. The term flowline is used to define line from wellhead to the first common manifold including the part of the manifold, which is directly connected to the well (i.e. the section after the choke valve). 3.0 REFERENCES 3.1 PTTEP CONTROLLING DOCUMENTS Document Number S1.SMNT.PH.00 EP Document Title PTTEP S1 Maintenance Philosophy Carbon Steel Pipeline Corrosion Engineering Manual 3.2 OTHER REFERENCE DOCUMENTS Document Number Document Title API 570 NACE Standard RP NACE Standard RP ASME B31.3 ASME B31.8 Piping Inspection Code High Voltage Electrical Inspection of Pipeline Coating Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems Process Piping Gas Transmission and Distribution Piping System 4.0 DEFINITIONS Terminology Flowline Description B31.3 Process piping between wellhead to manifold July 2016 Rev.5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP Intranet for latest version Page 1 of 7

16 FLOWLINE AND WELL GAS LIFT LINE SMNT-MS-M COMMON ACRONYMS Set out below are common specific terms presented in alphabetical order: SAP PI CI PTTEP Computerized Maintenance Management System Planned Inspection (Work Order Type) Corrective Inspection (Work Order Type) 5.0 ROLES AND RESPONSIBILITIES 5.1 OWNERSHIP OF THE DOCUMENT: PS1/M The owner of the document is Superintendent, Maintenance with responsibilities for: Issuing the FLOWLINE AND WELL GAS LIFT LINE INSPECTION Procedure and its revisions Ensuring effective implementation of the procedure 5.2 CUSTODIAN OF THE DOCUMENT: TA1 The custodian of the document is TA1, In-service Inspection and Corrosion with responsibilities for: Identifying deficiencies or potential improvements Initiating periodic revision Maintaining revision history and document status register 6.0 STRATEGY The need for the regular inspection of flowlines on PTTEP facilities to assure integrity in service is identified in PTTEP Maintenance Philosophy and also in Statutory Regulations. 6.1 FLOWLINE In PTTEP the wells are drilled from common well site locations and grouped in manifolds after a short distance from wellhead. A. INTERNAL CORROSION Currently the field operates with low carbon dioxide contents (approx. 1.5% mole) and minor amount of hydrogen sulphide. The water cut averages at 50% across the field with some wells producing up to 90% water. With the introduction of the water flooding of the reservoir the water cut will increase more rapidly than before. B. SAND EROSION Some wells are producing high volume of sand and sand erosion takes place at flow direction change location such as elbow, and tee junction. C. EXTERNAL CORROSION A large portion of the flowline is underground. That section is protected against external corrosion by protective wrapping. No cathodic protection is applied. In some well locations that section of the flowline is routed through open concrete trench and some have no protective coating, as such they are more vulnerable to external corrosion. July 2016 Rev.5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP Intranet for latest version Page 2 of 7

17 FLOWLINE AND WELL GAS LIFT LINE SMNT-MS-M WELL GAS LIFT LINES A. EXTERNAL CORROSION Same as well flowlines B. INTERNAL CORROSION The lift gas is generally dry. However with the introduction of wet gas wells directly to the gas lift system there is an increasing risk of internal corrosion. 6.3 INSPECTION FREQUENCIES Since well fluid condition of each well is changed with hardly to notice and re-evaluate inspection frequencies on time. Therefore, thickness monitoring frequency of each flowline is 3 monthly as campaign basis on February, May, August and November. SAP shall regularly generated PI Work Order of each well site accordingly. Thickness monitoring location for each flowline and manifold shall be followed Appendix II using Ultrasonic Thickness Measurement to find minimum thickness of each location. In case possibility of high wall thickness loss due to well fluid condition changing such as high sand alert from lab sampling, CI Work Order shall be manually created in SAP for the concerned well to monitor thickness ASAP. July 2016 Rev.5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP Intranet for latest version Page 3 of 7

18 FLOWLINE AND WELL GAS LIFT LINE SMNT-MS-M APPENDIX 7.1 APPENDIX I: CALCULATION OF MINIMUM ALLOWABLE PIPING WALL THICKNESS A. The Final retirement thickness for piping is based on the higher of two thicknesses: Pressure design thickness under internal pressure - Wall thickness required for pressure competency can be calculated with the following formula (as per ANSI B31.3) t = P * D / [2(SE+PY)] Where D= Nominal outside diameter of pipe, mm P= Operating pressure, barg S= Stress value at design temperature, MPa E= Quality factor Y= Coefficient t= Pressure Design thickness, mm Wall thickness required to cover other loading on the pipe, besides internal pressure, e.g. support loading, third party damage, vibration etc., which are very difficult to quantify, often called the "Structural retirement thickness" NPS (in) Recommended retirement Thickness (mm) B. Line standards A standard well flowline consist of the following sections: 3 - SCH 160 line pipe and elbows, material API 5L Grade B (Yield Strength 241 MPa), from X-mas tree until the choke valve 3 - SCH 80 line pipe and elbows, material API 5L Grade B, from choke valve to the manifold 1 - SCH 80 line pipe and elbows, material API 5L Grade B, drain line after choke valve Gas lift lines are 2 SCH 80 line pipe, material API 5L Grade B NPS (in) SCH OD (mm) WT (mm) July 2016 Rev.5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP Intranet for latest version Page 4 of 7

19 FLOWLINE AND WELL GAS LIFT LINE SMNT-MS-M APPENDIX I: THICKNESS MONITORING LOCATION GUIDELINE Manifold Thickness Monitoring Location July 2016 Rev.5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP Intranet for latest version Page 5 of 7

20 FLOWLINE AND WELL GAS LIFT LINE SMNT-MS-M-05 Crude Flowline Monitoring Location July 2016 Rev.5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP Intranet for latest version Page 6 of 7

21 FLOWLINE AND WELL GAS LIFT LINE SMNT-MS-M-05 Water Flowline Monitoring Location July 2016 Rev.5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP Intranet for latest version Page 7 of 7

22 บร ษ ท ปตท.สผ. สยาม จ าก ด รายงานผลการปฏ บ ต ตามมาตรการป องก นและแก ไขผลกระทบส งแวดล อม และมาตรการต ดตามตรวจสอบผลกระทบส งแวดล อม โครงการผล ตป โตรเล ยมแหล งปร อกระเท ยม ระยะท 2 และพ นท ใกล เค ยง แปลงเอส 1 จ งหว ดก าแพงเพชร พ จ ตร และพ ษณ โลก ของบร ษ ท ปตท.สผ.สยาม จ าก ด ฉบ บเด อนมกราคม - ม ถ นายน พ.ศ.2562 ภาคผนวก ข.5 Oil Spill Response Plan

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

The Engineering Science of Oil Pipelines

The Engineering Science of Oil Pipelines The Engineering Science of Oil Pipelines From the Keystone XL pipeline project to spills and leaks in existing lines, pipelines are in the news. The SMCC has prepared this backgrounder on crude oil and

More information

CATHODIC PROTECTION SYSTEM DESIGN

CATHODIC PROTECTION SYSTEM DESIGN CATHODIC PROTECTION SYSTEM DESIGN Presented By DENIS L ROSSI P.E. CORROSION ENGINEER New England C P Inc. Corrosion Fundamentals What is corrosion? It is defined as the degradation or deterioration of

More information

NCCER 13614 Progress Blvd., Alachua, FL 32615 Tel: (888) 622-3720 E-mail: info@nccer.org. Task Number Item Date(s) Recorded By

NCCER 13614 Progress Blvd., Alachua, FL 32615 Tel: (888) 622-3720 E-mail: info@nccer.org. Task Number Item Date(s) Recorded By NCCER 13614 Progress Blvd., Alachua, FL 32615 Tel: (888) 622-3720 E-mail: info@nccer.org PIPELINE MAINTENANCE On-the-Job Training Level One MODULE 66101-02 INTRODUCTION TO THE PIPELINE INDUSTRY This is

More information

Combined Close Interval Potential Surveys and Direct Current Voltage Surveys for Increased Pipeline Integrity

Combined Close Interval Potential Surveys and Direct Current Voltage Surveys for Increased Pipeline Integrity Combined Close Interval Potential Surveys and Direct Current Voltage Surveys for Increased Pipeline Integrity John Peter Nicholson NACE Accredited Senior Corrosion Technologist Managing Director Cathodic

More information

List of Frequently Utilized Storage Tank Standards and Practices

List of Frequently Utilized Storage Tank Standards and Practices List of Frequently Utilized Storage Tank Standards and Practices Below is a list of frequently used storage tank standards and practices from organizations that are referenced in 25 PA Code, Chapter 245.

More information

RISK BASED INSPECTION (RBI)

RISK BASED INSPECTION (RBI) 1 RISK BASED INSPECTION (RBI) Roy Johnsen Professor, Institutt for produktutvikling og materialer (IPM), NTNU Roy.johnsen@ntnu.no Tlf: +47 93245101 2 CONTENT Introduction - Corrosion Management What is

More information

Grounding and Bonding Against Static Electricity. Jon Koppari, CSP, MS Occupational Safety and Health Instructor OSHA Training Institute

Grounding and Bonding Against Static Electricity. Jon Koppari, CSP, MS Occupational Safety and Health Instructor OSHA Training Institute Grounding and Bonding Against Static Electricity Jon Koppari, CSP, MS Occupational Safety and Health Instructor OSHA Training Institute Objectives Identify Sources of Ignition. Identify Hazards associated

More information

In-line inspection (intelligent pigging) of offshore pipeline. Birger Etterdal 2011-11-14

In-line inspection (intelligent pigging) of offshore pipeline. Birger Etterdal 2011-11-14 In-line inspection (intelligent pigging) of offshore pipeline Birger Etterdal Content Type of defects Different inspection tools Objective of any inspection Focus on corrosion mapping for submarine pipelines

More information

Flow Assurance & Operability

Flow Assurance & Operability Flow Assurance & Operability Erosion due to sand production Date Business Name Overview 1. What causes erosion? 2. Sand production and transport 3. Sand management 4. Instrumentation / monitoring of sand

More information

Installation of Underground LP-Gas Systems

Installation of Underground LP-Gas Systems NPGA #412-94 Installation of Underground LP-Gas Systems SCOPE This bulletin provides guidelines for the installation and inspection of underground LP-Gas systems and outlines song of the unique problems

More information

BODY OF KNOWLEDGE API-653 ABOVEGROUND STORAGE TANK INSPECTOR CERTIFICATION EXAMINATION November 2015, March 2016 and July 2016 (Replaces October 2013)

BODY OF KNOWLEDGE API-653 ABOVEGROUND STORAGE TANK INSPECTOR CERTIFICATION EXAMINATION November 2015, March 2016 and July 2016 (Replaces October 2013) BODY OF KNOWLEDGE API-653 ABOVEGROUND STORAGE TANK INSPECTOR CERTIFICATION EXAMINATION November 2015, March 2016 and July 2016 (Replaces October 2013) API Authorized Aboveground Storage Tank Inspectors

More information

COMPARISON OF INTEGRITY

COMPARISON OF INTEGRITY COMPARISON OF INTEGRITY MANAGEMENT ASSESSMENT TECHNIQUES FOR NATURAL GAS TRANSMISSION PIPELINES Prepared for The INGAA Foundation, Inc. by: Process Performance Improvement Consultants, LLC (P-PIC) 201

More information

Corrosion Control & Cathodic Protection for Water & Wastewater Systems

Corrosion Control & Cathodic Protection for Water & Wastewater Systems Corrosion Control & Cathodic Protection for Water & Wastewater Systems Presented By: James T Lary Corrpro Companies, Inc 1090 Enterprise Dr. Medina, OH 44256 Tel. 330-723 723-5082 (x1215) email: jlary@corrpro.com

More information

RULE 8-8 - ORGANIC COMPOUNDS - WASTEWATER COLLECTION AND SEPARATION SYSTEMS

RULE 8-8 - ORGANIC COMPOUNDS - WASTEWATER COLLECTION AND SEPARATION SYSTEMS BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT RULE 8-8 - ORGANIC COMPOUNDS - WASTEWATER COLLECTION AND SEPARATION SYSTEMS (ADOPTED: January 17, 1979) (AMENDED: November 1, 1989; October 6, 1993; June 15, 1994;

More information

GUIDELINES AND PROCEDURE FOR THE CONSTRUCTION, OPERATION AND MAINTENANCE OF OIL AND GAS PIPELINES AND THEIR ANCILLARY FACILITIES.

GUIDELINES AND PROCEDURE FOR THE CONSTRUCTION, OPERATION AND MAINTENANCE OF OIL AND GAS PIPELINES AND THEIR ANCILLARY FACILITIES. GUIDELINES AND PROCEDURE FOR THE CONSTRUCTION, OPERATION AND MAINTENANCE OF OIL AND GAS PIPELINES AND THEIR ANCILLARY FACILITIES. 1.1.0 PURPOSE. 1.2.0 These Guidelines are issued pursuant to the provision

More information

Cathodic Protection Use On Tank Bottoms & Underground Piping In Power Generation Plants

Cathodic Protection Use On Tank Bottoms & Underground Piping In Power Generation Plants Cathodic Protection Use On Tank Bottoms & Underground Piping In Power Generation Plants PG&E Office San Francisco January 18, 2007 Craig K. Meier Corrosion Control Incorporated Corrosion process for tanks

More information

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL CONSERVATION

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL CONSERVATION DEPARTMENT OF 18 AAC 75 Oil and Other Hazardous Substances Pollution Control Revised as of June 17, 2015 Bill Walker Governor Larry Hartig Commissioner IMPORTANT NOTE TO READER THE REGULATIONS REPRODUCED

More information

ATTACHMENT F ONSHORE PIPELINES DECOMMISSIONING GUIDELINE 1. INTRODUCTION

ATTACHMENT F ONSHORE PIPELINES DECOMMISSIONING GUIDELINE 1. INTRODUCTION ATTACHMENT F ONSHORE PIPELINES DECOMMISSIONING GUIDELINE 1. INTRODUCTION After concession is expired or at the end of its economic life, pipeline network and all associated structures are due for decommissioning

More information

NACE MR0103 & MR0175: A Brief History and Latest Requirements Ken Sundberg Metso VMA Technical Seminar San Antonio, TX March 5-6, 2015

NACE MR0103 & MR0175: A Brief History and Latest Requirements Ken Sundberg Metso VMA Technical Seminar San Antonio, TX March 5-6, 2015 NACE MR0103 & MR0175: A Brief History and Latest Requirements Ken Sundberg Metso VMA Technical Seminar San Antonio, TX March 5-6, 2015 NACE MR0175 & MR0103 Overview NACE A Look Back Benefits to end-user

More information

Oil and Gas Pipeline Design, Maintenance and Repair

Oil and Gas Pipeline Design, Maintenance and Repair Oil and Gas Pipeline Design, Maintenance and Repair Dr. Abdel-Alim Hashem Professor of Petroleum Engineering Mining, Petroleum & Metallurgical Eng. Dept. Faculty of Engineering Cairo University aelsayed@mail.eng.cu.edu.eg

More information

www.klmtechgroup.com TABLE OF CONTENT

www.klmtechgroup.com TABLE OF CONTENT Page : 1 of 45 Project Engineering Standard www.klmtechgroup.com KLM Technology #03-12 Block Aronia, Jalan Sri Perkasa 2 Taman Tampoi Utama 81200 Johor Bahru Malaysia TABLE OF CONTENT 1.0 SCOPE 2 2.0 CONFLICTS

More information

AMEC 6007: Linear Velocity and Acceleration Learning Outcome. CHEM 6012: Oil and Gas Compositions and Sales Specifications Learning Outcome

AMEC 6007: Linear Velocity and Acceleration Learning Outcome. CHEM 6012: Oil and Gas Compositions and Sales Specifications Learning Outcome s/objectives Level F ADMN 6044: Post Job Management It is important to know the proper procedures for closing out a job so that rigging and equipment is maintained for future use and personnel are adequately

More information

PIPELINE FUNDAMENTALS. texaspipelines.com

PIPELINE FUNDAMENTALS. texaspipelines.com PIPELINE FUNDAMENTALS texaspipelines.com Texas Oil & Gas: Generating $2.6 Billion for State Revenues texaspipelines.com Texas Oil & Gas Texas produces 20% of US Domestic Oil Production 1.1 Million Barrels

More information

PRODUCT DATA SHEET DESCRIPTION:

PRODUCT DATA SHEET DESCRIPTION: DESCRIPTION: SP-9888 Pipe Lining is based on the latest Zero VOC Novolac Technology. The product cures to a highly cross-linked coating with excellent chemical, solvent and water immersion resistance.

More information

INTERTEK S ASSET INTEGRITY MANAGEMENT PROGRAM (AIM)

INTERTEK S ASSET INTEGRITY MANAGEMENT PROGRAM (AIM) INTERTEK S ASSET INTEGRITY MANAGEMENT PROGRAM (AIM) Intertek AIM is a strategic management system consisting of specialized expertise, resources methodologies, and tools to assist production and process

More information

SOCALGAS APROACH TO PIPELINE INTEGRITY

SOCALGAS APROACH TO PIPELINE INTEGRITY SUMMER 2011 SOCALGAS APROACH TO PIPELINE INTEGRITY Southern California Gas Company (SoCalGas ) is committed to providing clean, safe and reliable natural gas to its customers and takes important steps

More information

BODY OF KNOWLEDGE API-570 AUTHORIZED PIPING INSPECTOR CERTIFICATION EXAMINATION

BODY OF KNOWLEDGE API-570 AUTHORIZED PIPING INSPECTOR CERTIFICATION EXAMINATION BODY OF KNOWLEDGE API-570 AUTHORIZED PIPING INSPECTOR CERTIFICATION EXAMINATION 2015 (Replaces July 2013) API Authorized Piping Inspectors must have a broad knowledge base relating to maintenance, inspection,

More information

15823 N. Barkers Landing Houston, TX 77079 281/556 8774 david.hendrix@hghouston.com www.hghouston.com

15823 N. Barkers Landing Houston, TX 77079 281/556 8774 david.hendrix@hghouston.com www.hghouston.com D a v i d E. H e n d r i x, P. E. RESUME 15823 N. Barkers Landing Houston, TX 77079 281/556 8774 david.hendrix@hghouston.com www.hghouston.com Experience: 2013 1990 President, The Hendrix Group Inc., A

More information

The Suitability of CRA Lined Pipes for Flowlines Susceptible to Lateral Buckling SUT Global Pipeline Buckling Symposium, 23 24 February 2011

The Suitability of CRA Lined Pipes for Flowlines Susceptible to Lateral Buckling SUT Global Pipeline Buckling Symposium, 23 24 February 2011 The Suitability of CRA Lined Pipes for Flowlines Susceptible to Lateral Buckling SUT Global Pipeline Buckling Symposium, 23 24 February 2011 Duncan Wilmot, Technical Manager, Cladtek International, Australia

More information

PIPELINE INSPECTION UTILIZING ULTRASOUND TECHNOLOGY: ON THE ISSUE OF RESOLUTION By, M. Beller, NDT Systems & Services AG, Stutensee, Germany

PIPELINE INSPECTION UTILIZING ULTRASOUND TECHNOLOGY: ON THE ISSUE OF RESOLUTION By, M. Beller, NDT Systems & Services AG, Stutensee, Germany ABSTRACT: PIPELINE INSPECTION UTILIZING ULTRASOUND TECHNOLOGY: ON THE ISSUE OF RESOLUTION By, M. Beller, NDT Systems & Services AG, Stutensee, Germany Today, in-line inspection tools are used routinely

More information

CSA Group Safety Standards for Oil and Gas Pipeline Systems: A Life-Cycle Approach

CSA Group Safety Standards for Oil and Gas Pipeline Systems: A Life-Cycle Approach CSA Group Safety Standards for Oil and Gas Pipeline Systems: A Life-Cycle Approach Greg Orloff, MBA Government Relations Officer North America and Europe CSA Group Z662 Technical Committee (TC) Over 250

More information

The Pipelines Regulations, 2000

The Pipelines Regulations, 2000 PIPELINES, 2000 P-12.1 REG 1 1 The Pipelines Regulations, 2000 being Chapter P-12.1 Reg 1 (effective April 1, 2000) as amended by the Statutes of Saskatchewan, 2014, c.21. NOTE: This consolidation is not

More information

External Wrapping of Steel Riser Pipe. Case Study HJ3 CS200902

External Wrapping of Steel Riser Pipe. Case Study HJ3 CS200902 External Wrapping of Steel Riser Pipe Case Study HJ3 CS200902 Introduction Refineries process a wide variety of petroleum products. As part of the process, they rely on cooling towers, which recycle water

More information

www.klmtechgroup.com TABLE OF CONTENT

www.klmtechgroup.com TABLE OF CONTENT Page : 1 of 13 Project Engineering Standard www.klmtechgroup.com KLM Technology #03-12 Block Aronia, Jalan Sri Perkasa 2 Taman Tampoi Utama 81200 Johor Bahru Malaysia ELECTIRAL GROUNDING TABLE OF CONTENT

More information

INDIAN STANDARDS FOR NATURAL GAS PIPELINE SYSTEM

INDIAN STANDARDS FOR NATURAL GAS PIPELINE SYSTEM INDIAN STANDARDS FOR NATURAL GAS PIPELINE SYSTEM 1. IS 15663(Part 1):2006 This code covers requirements and recommendations for the design, materials, construction and testing of pipelines made of steel

More information

Wastewater Capital Projects Management Standard Construction Specification

Wastewater Capital Projects Management Standard Construction Specification CITY AND COUNTY OF DENVER ENGINEERING DIVISION Wastewater Capital Projects Management Standard Construction Specification 10.1 Precast Concrete Pipe 10.1.1 General This section covers material requirements,

More information

American Petroleum Institute Purchasing Guidelines Purchase API Spec 5CT online at www.api.org/publications

American Petroleum Institute Purchasing Guidelines Purchase API Spec 5CT online at www.api.org/publications API Specification 5CT ISO 11960:2011 Petroleum and natural gas industries Steel pipes for use as casing or tubing for wells 9th Edition, June 2011 Table of Contents 1.0 Product 1.1 Products 1.2 Casing

More information

C. Section 014510 TESTING LABORATORY SERVICE.

C. Section 014510 TESTING LABORATORY SERVICE. SECTION 014500 QUALITY CONTROL PART 1 GENERAL 1.01 RELATED REQUIREMENTS A. Drawings and General Provisions of Contract, including General and Special Conditions and other Division 1 Specification Sections,

More information

SECTION XXXXXX TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR INSTALLATION OF PROTECTIVE COATINGS FOR MANHOLES, WETWELLS, AND OTHER SANITARY SEWER STRUCTURES

SECTION XXXXXX TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR INSTALLATION OF PROTECTIVE COATINGS FOR MANHOLES, WETWELLS, AND OTHER SANITARY SEWER STRUCTURES 1.00 PART 1 GENERAL 1.01 SCOPE A. It is the intent of this contract to install a 100% solids epoxy monolithic coating to the walls, benches and inverts of all manholes and the specified surfaces of other

More information

COATING & WRAPPING OF UNDERGROUND PIPING

COATING & WRAPPING OF UNDERGROUND PIPING CONSTRUCTION STANDARD SPECIFICATION DOCUMENT NO :SEC-PJ-000-SPC-PI-008 TOTAL PAGES : 8 Page 1 of 8 CONTENTS 1. SCOPE 2. DEFINITION 3. CODES AND STANDARDS 4. MATERIALS Page 2 of 8 1. SCOPE This specification

More information

A. The CONTRACTOR shall provide pipe coating, complete and in place, in accordance with the Contract Documents.

A. The CONTRACTOR shall provide pipe coating, complete and in place, in accordance with the Contract Documents. POLYURETHANE COATING ON STEEL PIPE PART 1 -- GENERAL 1.1 THE REQUIREMENT A. The CONTRACTOR shall provide pipe coating, complete and in place, in accordance with the Contract Documents. 1.2 REFERENCE SPECIFICATIONS,

More information

Rehabilitation of an Aging Concrete Reservoir Adit Tower

Rehabilitation of an Aging Concrete Reservoir Adit Tower Rehabilitation of an Aging Concrete Reservoir Adit Tower Raymond S. Tombaugh, Senior Coatings Consultant KTA-Tator, Inc. and Mongkol Mahavongtrakul, P.E. Corrosion Control Contract Manager San Francisco

More information

Atomic Structure. Atoms consist of: Nucleus: Electrons Atom is electrically balanced equal electrons and protons. Protons Neutrons

Atomic Structure. Atoms consist of: Nucleus: Electrons Atom is electrically balanced equal electrons and protons. Protons Neutrons Basics of Corrosion Performance Metals Sacrificial anode manufacturer Specialize in aluminum alloy anodes All products made in the USA (Berks county, PA) ISO9001/2001 Certified Quality System Also traditional

More information

Measuring the Condition of Prestressed Concrete Cylinder Pipe

Measuring the Condition of Prestressed Concrete Cylinder Pipe Measuring the Condition of Prestressed Concrete Cylinder Pipe John Marshall, P.E.I, I J.W. Marshall and Associates, and Paul S. Fisk, President NDT Corporation Introduction Prestressed Concrete Cylinder

More information

PIPELINE INTEGRITY SOFTWARE By Valery V. Kotov, Weatherford P&SS, Lukhovitsy, Russia

PIPELINE INTEGRITY SOFTWARE By Valery V. Kotov, Weatherford P&SS, Lukhovitsy, Russia PIPELINE INTEGRITY SOFTWARE By Valery V. Kotov, Weatherford P&SS, Lukhovitsy, Russia ABSTRACT It is now commonly accepted that In-Line Inspection is one of the most reliable methods of ensuring pipeline

More information

Pipeline Basics & Specifics About Natural Gas Pipelines

Pipeline Basics & Specifics About Natural Gas Pipelines Last updated: September 2015 Pipeline Basics & Specifics About Natural Gas Pipelines Introduction to Pipelines There are over 2.6 million miles of fuel pipelines in the United States. Who regulates pipelines

More information

DIRECTIVE 055: STORAGE REQUIREMENTS FOR THE UPSTREAM PETROLEUM INDUSTRY

DIRECTIVE 055: STORAGE REQUIREMENTS FOR THE UPSTREAM PETROLEUM INDUSTRY DIRECTIVE 055: STORAGE REQUIREMENTS FOR THE UPSTREAM PETROLEUM INDUSTRY FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) Question: Do fuel tanks fall under the requirements of Directive 055? No. For storage of fuels (e.g.,

More information

DIRECTIVE 055: STORAGE REQUIREMENTS FOR THE UPSTREAM PETROLEUM INDUSTRY. August 2012

DIRECTIVE 055: STORAGE REQUIREMENTS FOR THE UPSTREAM PETROLEUM INDUSTRY. August 2012 DIRECTIVE 055: STORAGE REQUIREMENTS FOR THE UPSTREAM PETROLEUM INDUSTRY August 2012 SECTION 2 The storage requirements in Directive 055 apply to upstream petroleum facilities, well sites, and pipelines

More information

TECHNICAL INFORMATION ABOUT NATURAL GAS TRANSPORT

TECHNICAL INFORMATION ABOUT NATURAL GAS TRANSPORT TECHNICAL INFORMATION ABOUT NATURAL GAS TRANSPORT I / 7 Natural Gas Transport. General principle The most efficient and effective method of natural gas distribution from the place of production to the

More information

Cathodic Protection. Remote Monitoring of Cathodic Protection on a Gas Distribution Network

Cathodic Protection. Remote Monitoring of Cathodic Protection on a Gas Distribution Network Cathodic Protection Remote Monitoring of Cathodic Protection on a Gas Distribution Network Author: Martin Alderson Northern Gas Networks Issued for UKOPA members CP measurements are very labour intensive

More information

Revolutionary Inspection Technology by FORCE Technology

Revolutionary Inspection Technology by FORCE Technology Revolutionary Inspection Technology by FORCE Technology The new Field Gradient Sensor (FiGS) provides the possibility to measure current density on structures and anodes. The accuracy and resolution of

More information

ENERGY CARRIERS AND CONVERSION SYSTEMS Vol. II - Transportation of Hydrogen by Pipeline - Kunihiro Takahashi TRANSPORTATION OF HYDROGEN BY PIPELINE

ENERGY CARRIERS AND CONVERSION SYSTEMS Vol. II - Transportation of Hydrogen by Pipeline - Kunihiro Takahashi TRANSPORTATION OF HYDROGEN BY PIPELINE TRANSPORTATION OF HYDROGEN BY PIPELINE Kunihiro Takahashi Director, Center for Supply Control and Disaster Management, Tokyo Gas Co. Ltd., Tokyo, Japan Keywords: pipeline transportation of gaseous hydrogen,

More information

Operating Plant and Systems Professionals DR. JOHN S. SMART, III SENIOR CORROSION, PIPELINE AND METALLURGY CONSULTANT

Operating Plant and Systems Professionals DR. JOHN S. SMART, III SENIOR CORROSION, PIPELINE AND METALLURGY CONSULTANT Operating Plant and Systems Professionals Inc. Your Increased Profitability is Our Bottom Line DR. JOHN S. SMART, III SENIOR CORROSION, PIPELINE AND METALLURGY CONSULTANT SUMMARY John S. "Jack" Smart is

More information

NAPCA BULLETIN 18-99 APPLICATION PROCEDURES FOR CONCRETE WEIGHT COATING APPLIED BY THE COMPRESSION METHOD TO STEEL PIPE

NAPCA BULLETIN 18-99 APPLICATION PROCEDURES FOR CONCRETE WEIGHT COATING APPLIED BY THE COMPRESSION METHOD TO STEEL PIPE NAPCA BULLETIN 18-99 APPLICATION PROCEDURES FOR CONCRETE WEIGHT COATING APPLIED BY THE COMPRESSION METHOD TO STEEL PIPE GENERAL a. These specifications may be used in whole or in part by any party without

More information

Spill Prevention, Control and Countermeasure Plan (SPCC) Program

Spill Prevention, Control and Countermeasure Plan (SPCC) Program United States Environmental Protection Agency Office of Emergency Management August 2013 www.epa.gov/emergencies Spill Prevention, Control and Countermeasure Plan (SPCC) Program Bulk Storage Container

More information

Guidance 1 for Strengthening Pipeline Safety Through Rigorous Program Evaluation and Meaningful Metrics

Guidance 1 for Strengthening Pipeline Safety Through Rigorous Program Evaluation and Meaningful Metrics Guidance 1 for Strengthening Pipeline Safety Through Rigorous Program Evaluation and Meaningful Metrics 1 This document is to provide guidance describing methods to evaluate and measure IM program effectiveness.

More information

CODES AND STANDARDS FOR DESIGN, SUPPLY AND CONSTRUCTION OF NATURAL GAS PIPELINE. Specification for Line Pipe. Specification for Pipeline Valves

CODES AND STANDARDS FOR DESIGN, SUPPLY AND CONSTRUCTION OF NATURAL GAS PIPELINE. Specification for Line Pipe. Specification for Pipeline Valves CODES AND STANDARDS FOR DESIGN, SUPPLY AND CONSTRUCTION OF NATURAL GAS PIPELINE Description Standard Title Mainline Valve API 5L API 6D ASME B31.8 Specification for Line Pipe Specification for Pipeline

More information

Letty Arvide-Gomar, PE

Letty Arvide-Gomar, PE Letty Arvide-Gomar, PE Outline DIP History and Applications Corrosion Issues Internal Cleaning Technologies Rehabilitation Options DIP History and Applications Corrosion Issues Internal Cleaning Technologies

More information

Cathodic Corrosion Protection of earthburried Pipelines. www.vc-austria.com

Cathodic Corrosion Protection of earthburried Pipelines. www.vc-austria.com Cathodic Corrosion Protection of earthburried Pipelines www.vc-austria.com Corrosion Problems? Conservation of Value Earthburried pipelines are usually expensive investments. In order to defend against

More information

This will also provide you with the knowledge to insure long life for your Investment

This will also provide you with the knowledge to insure long life for your Investment CONDUIT PIPE DRYING This Presentation will guide you to why systems fail! This will also provide you with the knowledge to insure long life for your Investment Drainable and Dryable System Design Trough

More information

Risk Based Asset Management

Risk Based Asset Management Document number Risk Based Asset Management turning policy into operational excellence Dave Oesterholt DNV GL Oil & Gas - Groningen Office, NL Monday, 2 December 2013 Location Groningen, NL: Gas Consulting

More information

SECTION 15105 DUCTILE IRON PIPE AND FITTINGS

SECTION 15105 DUCTILE IRON PIPE AND FITTINGS SECTION 15105 DUCTILE IRON PIPE AND FITTINGS PART 1 GENERAL.01 COORDINATION OF WORK Connection to existing pipelines may require shutdown of Owner facilities. Closely coordinate construction work and connections

More information

SECTION 33 11 00.15 DUCTILE IRON PIPE AND FITTINGS

SECTION 33 11 00.15 DUCTILE IRON PIPE AND FITTINGS SECTION 33 11 00.15 DUCTILE IRON PIPE AND FITTINGS PART 1: GENERAL 1.01 COORDINATION OF WORK Connection to existing pipelines may require shutdown of AW facilities. Closely coordinate construction work

More information

Pee Dee Empty Oil Storage Tank at

Pee Dee Empty Oil Storage Tank at Mechanical Integrity Report for the Pee Dee Empty Oil Storage Tank at 208 North Palmetto Boulevard Clemson, South Carolina 29631 Inspection: 10 October 2012 Prepared by: George E. Matthews, E.I.T. Senior

More information

PROBLEM SOLVING FORUM

PROBLEM SOLVING FORUM 4 Dealing with Water Tank Blisters Amy Forsgren Swedish Corrosion Institute Stockholm, Sweden: Blistering of the paint system used in a steel water tank indicates that the steel surface was not cleaned

More information

REPORT OF A COATING FAILURE ON A 16-INCH OIL PIPELINE UNDER WET CO2 SERVICE

REPORT OF A COATING FAILURE ON A 16-INCH OIL PIPELINE UNDER WET CO2 SERVICE REPORT OF A COATING FAILURE ON A 16-INCH OIL PIPELINE UNDER WET CO2 SERVICE Klaus E. Kueter InterCorr International, Inc. 14503 Bammel-N. Houston, Suite 300 Houston, TX 77014 David E. Hendrix The Hendrix

More information

Product Systems AQUAFIN-IC CEMENTITIOUS CRYSTALLINE PENETRATING WATERPROOFING. Waterproofing Specification

Product Systems AQUAFIN-IC CEMENTITIOUS CRYSTALLINE PENETRATING WATERPROOFING. Waterproofing Specification AQUAFIN-IC CEMENTITIOUS CRYSTALLINE PENETRATING WATERPROOFING Typical s Table of Contents: No. 4 5 6 7 8 9 0 External waterproofing of below ground concrete wall & slab Internal waterproofing of foundation

More information

NSW Licensed Pipeline Performance Reporting Guidelines

NSW Licensed Pipeline Performance Reporting Guidelines NSW Licensed Pipeline Performance Reporting Guidelines NSW Trade & Investment Resources and Energy Division GPO Box 3889 Sydney NSW 2001 Rev Jan 2012 NSW T & I Division of Resources and Energy Contents

More information

49 CFR 192 Transportation of Natural and Other Gas By Pipeline: Minimum Federal Safety Standards

49 CFR 192 Transportation of Natural and Other Gas By Pipeline: Minimum Federal Safety Standards 49 CFR 192 Transportation of Natural and Other Gas By Pipeline: Minimum Federal Safety Standards THIS DOCUMENT CONTAINS ONLY THE SECTIONS NEEDED FOR THE API 1169 ICP EXAMS Subpart G General Construction

More information

NATIONAL ENERGY BOARD PIPELINE PERFORMANCE MEASURES 2013 DATA REPORT

NATIONAL ENERGY BOARD PIPELINE PERFORMANCE MEASURES 2013 DATA REPORT NATIONAL ENERGY BOARD PIPELINE PERFORMANCE MEASURES 2013 DATA REPORT October 2014 Amended July 2015 Permission to Reproduce Materials may be reproduced for personal, educational and/or non-profit activities,

More information

60.12. Depend-O-Lok FxE Expansion Coupling. System No. Submitted By Spec Sect Para Location Date Approved Date. DEPEND-O-LOK FxE EXPANSION COUPLING

60.12. Depend-O-Lok FxE Expansion Coupling. System No. Submitted By Spec Sect Para Location Date Approved Date. DEPEND-O-LOK FxE EXPANSION COUPLING 60.1 D-O-L FxE expansion couplings are a bolted, split-sleeve design that provides for expansion and contraction at the coupled joint. These couplings are furnished with restraint rings that, when affixed

More information

Before H 2 Town of South Windsor, CT Evaluates Large Diameter Concrete Pipe

Before H 2 Town of South Windsor, CT Evaluates Large Diameter Concrete Pipe Before H 2 Town of South Windsor, CT Evaluates Large Diameter Concrete Pipe September 11, 2012 NEWEA Collection Systems Conference Presented by: Laurie L. Perkins, PE Dennis A. Dievert, PE C. Frederick

More information

Waterproofing System for Wastewater Tanks in Petrochemical Industries and Refineries

Waterproofing System for Wastewater Tanks in Petrochemical Industries and Refineries Waterproofing System for Wastewater Tanks in Petrochemical Industries and Refineries Introduction Wastewater of petrochemical industries and refineries contains high amounts of emulsified aliphatic or

More information

Ethanol Vehicle and Infrastructure Codes and Standards Citations

Ethanol Vehicle and Infrastructure Codes and Standards Citations Ethanol Vehicle and Infrastructure Codes and Standards Citations This document lists codes and standards typically used for U.S. ethanol vehicle and infrastructure projects. To determine which codes and

More information

REHABILITATION OF UNDERGROUND SEWER LATERAL PIPES WITH CURED-IN-PLACE-PIPE LINER SECTION 02542

REHABILITATION OF UNDERGROUND SEWER LATERAL PIPES WITH CURED-IN-PLACE-PIPE LINER SECTION 02542 1.0 INTENT REHABILITATION OF UNDERGROUND SEWER LATERAL PIPES 1.01 It is the intent of this specification to provide for the reconstruction of pipelines and conduits by the installation of a resin-impregnated

More information

RING JOINT SYSTEMS 207

RING JOINT SYSTEMS 207 RING JOINT SYSTEMS 07 08 Table of Contents Model R-88 Pages 10-11 Model R-88 Large Diameter Page 1 Model RH-1000 1000 PSI Coupling Page 13 Model RX-3000 3000 PSI Coupling Page 1 Model RX-3770 3770 PSI

More information

HYDROCARBON SPILLS PROCEDURE SIG-ENV-PR003

HYDROCARBON SPILLS PROCEDURE SIG-ENV-PR003 Page: 1 of 6 PROCEDURE SIG-ENV-PR003 Revision Approved Date Description 1 AV 01/04/99 New EP 2 AV 07/06/00 Revision of EP 3 AV 04/04/03 Revision of EP 4 Stuart Roseby DRAFT 5 Stuart Roseby 25/07/2005 Approved

More information

NW Natural & Pipeline Safety

NW Natural & Pipeline Safety NW Natural & Pipeline Safety We Grew Up Here NW Natural is an Oregon-based utility company founded in 1859. The company purchases natural gas for its core market in western Oregon and southwestern Washington,

More information

CULVERT AND STORM SEWER PIPE MATERIAL POLICY ON FEDERALLY FUNDED LOCAL AGENCY PROJECTS UPDATED March 2013

CULVERT AND STORM SEWER PIPE MATERIAL POLICY ON FEDERALLY FUNDED LOCAL AGENCY PROJECTS UPDATED March 2013 CULVERT AND STORM SEWER PIPE MATERIAL POLICY ON FEDERALLY FUNDED LOCAL AGENCY PROJECTS UPDATED March 2013 Background Section 5514, a final rule for SAFETEA-LU was issued on November 15, 2006 and became

More information

SECTION 02110 - ASBESTOS CEMENT PIPE REPAIRS, DEMOLITION, AND DISPOSAL

SECTION 02110 - ASBESTOS CEMENT PIPE REPAIRS, DEMOLITION, AND DISPOSAL SECTION 02110 - ASBESTOS CEMENT PIPE REPAIRS, DEMOLITION, AND DISPOSAL PART 1 - GENERAL 1.1 WORK INCLUDED IN THIS SECTION A. The WORK of this Section includes the repair, demolition, and disposal of asbestos

More information

TECHNICAL SERVICE DEPARTMENT Technical Service Bulletin 1-800-432-8373. Anode Rods, Cathodic Protection and the Porcelain (glass) Lining

TECHNICAL SERVICE DEPARTMENT Technical Service Bulletin 1-800-432-8373. Anode Rods, Cathodic Protection and the Porcelain (glass) Lining Corrosion can be defined as the destructive attack of a metal by an electrochemical reaction with its environment. Steel exposed to moisture and oxygen will rust and corrode. Corrosion is defined as the

More information

The Cost of a Pipeline Failure. Presented by Penn West

The Cost of a Pipeline Failure. Presented by Penn West The Cost of a Pipeline Failure Presented by Penn West The Cost of a Pipeline Failure Failure Statistics Cost of a Failure Failure Causes Integrity Management Plan Risk Assessment 2 Annual Cumulative Pipeline

More information

Title 27A. Environment and Natural Resources Chapter 1 - Oklahoma Environmental Quality Act Article III - Jurisdiction of Environmental Agencies

Title 27A. Environment and Natural Resources Chapter 1 - Oklahoma Environmental Quality Act Article III - Jurisdiction of Environmental Agencies ODAFF AEMS Reference Date March 1, 2014 Title 27A. Environment and Natural Resources Chapter 1 - Oklahoma Environmental Quality Act Article III - Jurisdiction of Environmental Agencies 1-3-101. Responsibilities

More information

Climate Change and Infrastructure Planning Ahead

Climate Change and Infrastructure Planning Ahead Climate Change and Infrastructure Planning Ahead Climate Change and Infrastructure Planning Ahead Infrastructure the physical facilities that support our society, such as buildings, roads, railways, ports

More information

Durability of reinforced concrete pipe the hard facts!

Durability of reinforced concrete pipe the hard facts! Durability of reinforced concrete pipe the hard facts! David Millar, Executive Director, Concrete Pipe Association of Australasia CPAA Seminar Stormwater Drainage Pipe - The Long Life Asset, February 2006

More information

SECTION 15125 HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) PIPE AND FITTINGS FOR WATER DISTRIBUTION AND TRANSMISSION

SECTION 15125 HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) PIPE AND FITTINGS FOR WATER DISTRIBUTION AND TRANSMISSION SECTION 15125 HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) PIPE AND FITTINGS FOR WATER DISTRIBUTION AND TRANSMISSION PART 1 GENERAL.01 SECTION INCLUDES Furnishing and installing 4 inch through 16 inch high density

More information

Pipe threads for tubes and fittings where pressure-tight joints are not made on the threads. (requires PTFE sealing tape or liquid sealant).

Pipe threads for tubes and fittings where pressure-tight joints are not made on the threads. (requires PTFE sealing tape or liquid sealant). Fittings for CO 2 Pipe Threads Pipe thread references quoted in this catalogue conform with the requirements specified in the latest issue and amendments of the following ISO Standards: ISO 7-1 (BS21)

More information

Basic Hydraulics and Pneumatics

Basic Hydraulics and Pneumatics Basic Hydraulics and Pneumatics Module 1: Introduction to Pneumatics PREPARED BY IAT Curriculum Unit March 2011 Institute of Applied Technology, 2011 ATM 1122 Basic Hydraulics and Pneumatics Module 1:

More information

POLYURETHANE LINING AND COATING ON PIPE RAW WATER

POLYURETHANE LINING AND COATING ON PIPE RAW WATER POLYURETHANE LINING AND COATING ON PIPE RAW WATER PART 1 -- GENERAL 1.1 THE REQUIREMENT A. The CONTRACTOR shall provide pipe coating, complete and in place, in accordance with the Contract Documents. 1.2

More information

Incident Reporting Requirements

Incident Reporting Requirements Incident Reporting Requirements Directive PNG014 February 2016 Revision 1.0 Governing Legislation: Acts: The Oil and Gas Conservation Act The Pipelines Act, 1998 Regulations: The Oil and Gas Conservation

More information

MAINTENANCE OF SMALL WATER SUPPLY, SANITATION AND IRRIGATION SCHEMES

MAINTENANCE OF SMALL WATER SUPPLY, SANITATION AND IRRIGATION SCHEMES MAINTENANCE OF SMALL WATER SUPPLY, SANITATION AND IRRIGATION SCHEMES John van Rijn INDEVELOPMENT MAINTENANCE OF SMALL WATER SUPPLY, SANITATION AND IRRIGATION SCHEMES Any part of this publication may be

More information

Trenching and Excavation Safety

Trenching and Excavation Safety 1.0 ACTIVITY DESCRIPTION 1.1 This document provides basic safety guidelines related to excavation and trenching in pipeline construction activities. These guidelines are applicable to the locating, marking

More information

THE UNIVERSITY OF MAINE COMPRESSED GAS CYLINDERS FOR SCUBA DIVING

THE UNIVERSITY OF MAINE COMPRESSED GAS CYLINDERS FOR SCUBA DIVING THE UNIVERSITY OF MAINE COMPRESSED GAS CYLINDERS FOR SCUBA DIVING Department: The University of Maine Safety and Environmental Management Department Page i TABLE OF CONTENTS Section Title Page 1.0 Purpose

More information

FEDERAL GOVERNMENT OVERSIGHT OF PIPELINE SAFETY

FEDERAL GOVERNMENT OVERSIGHT OF PIPELINE SAFETY Operational Safety INTRODUCTION The Millennium Pipeline Company (Millennium) is proud of the key role it plays in New York s energy infrastructure. The Millennium Pipeline is a vital link in a system that

More information

Jim Harris Continuous Improvement Leader

Jim Harris Continuous Improvement Leader Approved By: Jerry Longmire Global Quality Leader Jim Harris Continuous Improvement Leader Document Revision Chart The following chart lists the revisions made to this document tracked by version. Use

More information

WATER MAIN CONSTRUCTION TECHNIQUES DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS WATER & WASTEWATER DIVISION

WATER MAIN CONSTRUCTION TECHNIQUES DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS WATER & WASTEWATER DIVISION WATER MAIN CONSTRUCTION TECHNIQUES Overview Water Main - Materials Specifications Installation Future? Water Main Materials Material Types There are various material types used for water mains, these include:

More information

SECTION 02720 SANITARY SEWER AND STORM DRAIN SYSTEMS

SECTION 02720 SANITARY SEWER AND STORM DRAIN SYSTEMS SECTION 02720 SANITARY SEWER AND STORM DRAIN SYSTEMS PART 1 GENERAL 1.01 SECTION INCLUDES A. The requirements for pipe material and installation in sewer and drainage collection systems. All materials

More information

SIX REASONS TO DRY BIOGAS To A LOW DEWPOINT BEFORE COMBUSTION IN A CHP ENGINE STEVEN SCOTT MARKET DEVELOPMENT MANAGER ALTERNATIVE ENERGIES

SIX REASONS TO DRY BIOGAS To A LOW DEWPOINT BEFORE COMBUSTION IN A CHP ENGINE STEVEN SCOTT MARKET DEVELOPMENT MANAGER ALTERNATIVE ENERGIES SIX REASONS TO DRY BIOGAS To A LOW DEWPOINT BEFORE COMBUSTION IN A CHP ENGINE STEVEN SCOTT MARKET DEVELOPMENT MANAGER ALTERNATIVE ENERGIES Filippo Turra Product Manager Cooling Technology INTRODUCTION

More information

1. A belt pulley is 3 ft. in diameter and rotates at 250 rpm. The belt which is 5 ins. wide makes an angle of contact of 190 over the pulley.

1. A belt pulley is 3 ft. in diameter and rotates at 250 rpm. The belt which is 5 ins. wide makes an angle of contact of 190 over the pulley. Sample Questions REVISED FIRST CLASS PARTS A1, A2, AND A3 (NOTE: these questions are intended as representations of the style of questions that may appear on examinations. They are not intended as study

More information