SCHEMATISMUS A CHRISTO NA'rO. ARCHIDlüECESIS ~~~""M.~~'~ ~ STRIGONII, T Y P I S A E G I D I I H O R Á K. PRO ANNO

Size: px
Start display at page:

Download "SCHEMATISMUS A CHRISTO NA'rO. ARCHIDlüECESIS ~~~""M.~~'~ ~ STRIGONII, T Y P I S A E G I D I I H O R Á K. PRO ANNO"

Transcription

1

2

3 SCHEMATISMUS ARCHIDlüECESIS PRO ANNO A CHRISTO NA'rO ~~~""M.~~'~ ~ STRIGONII, T Y P I S A E G I D I I H O R Á K.

4 PATRONUS ARCHIDIOECESIS SANCTUS ADALBER"TUS EPISCOPUS ET MARTYR.

5 SEHlES ARCHIEPISCOPORUl\I STRIGONrENsrUM. Nrus I Ab I Ad I curr. I anno --I annum I I II ', ' usa '1205\1223 i ~ J I i303 - Archiepiscopi. Dominicus I. una. Cancellarius. Beatus Sebastianus, Ord. S. Benedicti. Dominicus II. una. Cancellarius. Benedictus r. Dersil. Nehemias J etiam Bieremias. Stephanus r. Acha. Seraphinus. Laurentius. luarcellus. Felielanus. ltlartyrius. Lucas BanO. Nicolaus I. Jobus. Guilielmus seu Ugrinus. Joallnes I. Thomas I. Robertus. ltlathias. Stephanus ll. de Vancha, S. R. E. Epi. SCOpld Cardinalis. Benedictus II. Aulae Regiae Cancellarius. Philippus de gedere Churle seu Csörlei. Comes Strigoni- Nicolaus II. Perpetuus ensis. Benedictus III. Lodollterius. Georgius de genere Katupani.

6 ~:;~ I a~:o Ian~~mI, Archiepiscopi I , ' ' : I : l\lichael. Thomas II. Beleslaus. Nicolaus III. Chanadlnus de Telegd. Nicolaus IV. de luonoszló. Nicolaus V. 1'homas Ill. Joannes II. Demetrlus, S. R, Eo Presbyter Cardinalis. JOaJJnes III. de Kanlssa, Primas Regni et aposto Sedis Legatus natus. Georgitls I. Comes de liohenlohe. Georgius n. de Palócz, axiomate "H'incipis s. R. Imperii" primus compellatus. Dionysitls de Széch, S. R. E. Presbyter Cardinalis. Primatis Regni et Legati nati dignitatem, ad successores quoque Archiepiscopos trausituram, a Nicolao V. Pontifice confirmatam obtinuit. Joannes IV. Vitt'z de Zr edna. Joannes V. Alemannus, eegnomine Pekenschlager..Joanues IV. ab AI'ragonia, Regis Neapol. filius, Reginae Hung. frater, S. R. E. Presbyter Cardinalis. liippolltus Estensis, Dux Ferrariae, Reginae Hung. e sorore nepos, S. R. E. Diaconus Cardinalis. Thomas IV. Bakács ab EI'clöd, S. R. E. Presb. Cardinalis. Geol'gitls III. de Szakuli'''. Ladislaus de Szalkan. Paulus de Várda. GeOl'gills IV. luartinusius, ÜI d. S. Pauli I. eremitae Sacerdos, S. R, E. Prcsb. Cardinalis.

7 I ,' \ [ , 60 '1666,] i (95) j \1757 I I] 776 ll' ! \ 'I' g I:~:~ ' 1847 I \ - I Archiepiscopi NiMlaus VI. Oláh. Antonius Verantius seu Verancsics. Longissima sedis vacatio. Stephanus IIJ. Fejérkövt. Joauncs VII. Kutasy. Franciscus I. Comes Forgách de Ghymes, S. R. E. Presb. Cardinalis. Petrus Pázmány, Soc. Jesu Sacerdos, S. R. E. Presb. Cardinalís. Emericus I. I.ósy. Georgitls V. I.ippay de Zombor. 6eorgius VI. Szelepcsényi de Pohroncs. Georgtus VII. Széchényi. Leopohlus C. Kollonics, S. R. E. Presb, Cardinalis. Chl'istianus Augustus, Dux Saxoniae, S. R. E. Presbyter Cardinalis. Emericus II. e Comitibus Esterházy de Galántha. Nicolaus VII. e Comitibus Csáky de Kereaztszeg. Franciscus II. e Comitibus Barkóczy. Josephus I. Comes Batthyányl, S. R. E. Presb, Cardinalis. Carohis AmbrosiU!!1 de Este, Archidux Austriae. Alexandel' Rudllay a Rudna et Divékujfalu, S. R. E. Presbyter Cardinalis. Josephus II. Kopácsy. Joannes VIII. Hiuu. Joannes IX. Scitovszky de Nagykér, S. R. E. Presbyter Cardinalia. Joannes X. Simor, Deo propitio ad plurimos annos.

8

9 ORDINARIUS CELSISSIMUS AC REVERENDISSIMUS DOMINUS DOMINUS DEI MISERICORDIA ET APOST. SEDIS GRATIA METROPOLITANAE ECCLESIAE STRIGONIENSIS ARCHI-EPISCOPUS, S. SEDIS APOSTO' LICAE LEGATUS NATUS, INCLYTI REGNI HUNGARIAE PRINCEPS PRIMAS, SUMMUS ET SECRETARIUS CANCELLARIUS, S. C. ET R. A. M. ACTUALIS INTIMUS CONSILIARIUS, INS. ORD. S. STEPHANI R. A. PRAELATUS, EJUSDEM, ORDINIS ITEM R. RICIL. S. JANUARII MAGNAE CRUCIS EQL~S, ECCr,ESIASTICAE COMMISSIONIS PRAESES, INCL. COMITATUS STRIGONIENSIS PERPETUUS AC SUPREMUS COxss, AD EXC. TABULAM SEPTEMVIRALEM COJUDEX, ACADEMIAE HUNG. DIRIGENS SOCIUS, ACADEMIAE ITEM RELIGIONIS CATHO LICAE COMMEl\IBRUM, NOBILIS CIVIS ROMANUS, SS. THEOLOGIAE DOCTOR COLLEGIATUS.

10

11 3 EPISCOPI SUFFRAGANEI. Episcopus EperjesineJ)sis. Illmus ac Rssimus D. JOSEPHUS GAGANECZ, Episcopus gr. cath. Eperjesinensis, insignis Ord. Imp. Francisci Josephi I. Commendater. Episcopus Weszprimiensls. Excellentissimns ac Rssimus D. JOANNFS RA KOLDER, Episcopus 'tveszprimiensis, solio Pontificic assistens, Praelatus domestiens Suae Sanctitatis summi Pontificis, s. Caes. Reg. et aposto Majest. ad. int. Consiliarius, Serenissimae Reginae Hung, Cancellarius, ins. Ord. coronae ferreae 1. cl. Eques, nobilis civis Romanus, ss. theolog. Doctor collegiatus. Episcopus Neosollensls. Excellentissimus ac Rssimus D. STEPHA~rS MOYSES, Episcopus Neosoliensis, s. Caes. Reg. et aposto Majest. act. int. Consiliarius, art. lib. et phil, Doctor. Eplsoopus Nltrlensis. Illmus ac Rssimus D. ACGUSTI~L"~S ROSKOVÁ NYI de Eadem, Episcopus Nitriensis, solio Pontificio assistens, Praelatus domestiens Suae Sanctitatis summi Pontificis, art. Hb. et phil. nec non ss. theol. Doctor collegiams. Eplsoopus Quinqueeooleslensls. Excellentissimus ac Rssimus D. GEORGIUS GIRK, Episcopus Quinqueecc1esiensis, solio Pontificio assi-

12 stens, Praelatus domestiens Suae Sanctitatis summi Pontificis, s. Caes. Reg. et aposto Majest. act. int. Consiliarius, ins, Ord. coronae feneae I. cl, Eques, Sacerdos jubilaris, nobilis civis Romanus, ss. theol. Doctor. Episcopus Sabarlensl8. Exeellentissimus ac Rssimus D. FRANCISCUS SZENCZY, Episcopus Sabariensis, S. Caes. Reg. ap. l\'fajest. act. int. Consiliarius, art. Iib. et phil. Doctor. Episcopus Vaclensls. IIImus ac Rssimus D. ANTONIUS JOSEPHUS PEITLER, Episcopus Vaciensis, Suae Sanctitatis summi Pontificis Praelatus dornesticns, ins. Ord. Imp. Francisci Josephi I. Eques. Episcopus liiunkacsluenals. TIlmus ac Rssimus D. STEPHA},LJS P ~'KO VICS, Episcopus Munkacsinensis. Eplsoopus Albaregalen8ls. IIImus ac Rssmus D. VINCENTIUS JEKELFA LUSY de Eadem et Margitfalva, Episcopus Albaregalensis, S. Caes. Reg. et apost. Majest. Cousiliarius, art. lib. et philos. Doctor. EplsCop1l8 Jaurlnen8ls. Illmus ac Rssimus D. JOANNES EV. ZALKA, Episcopus Jaurinensis, solio Pontificio assistens, PraeIatus domestiens Suae Sanctitatis nun mi Pontificis, ss. theolog. Doctor collegiatus.

13 6 CAPITULUM METROPOLITANAE ECCLESIAE STRIGONIENSIS AD S. ADALBERTU:M: EP. ET M. Pra.epositus ma.jor. Va c a t. Leotor. Va c a t. Oantor. Illmus ac Rssimus D. ANTO~TJ:US LIPTHAY de Kisfalud, elect. Eppus Dulmensis, Abhas S. Michaeli Archangeli de insula B. M. V. juxta Budam, E. M. S. Cantor et Canonicus, art. lib, et phil. nec non ss. theol. Doctor coll. Arcas Romanus. Custos. lllmus ac Rssimus D. JOSEPHLS LURGlJTH, cons. Eppus Sionensis, Suae Sanctitatis summi Pontificis Praelatus domesticus, Abbas S. Gregorii de Colocza, E. M. S. Custos et Canonicus, Celssmi ac Rssimi D. Principis Primatis et AEppi Strigon. in pontificalibus Suffraganeus, per Distr. Strigon. in spirit. Vicarius et caus. Auditor gener, Sacerdos jubilaris in annum septimum, art. lib. et phil. item ss. theol. Doctor jubil, collegiatus.

14 6 Praepo.ltu. S. Oeorgll de vlddl campo Strlgonlen.l, una Arohldlaconus Cathedralls. Illmus ac Rssimus D. JACOBUS MAJSCH, Suae Sanctitatis summi Pontificis Praelatus domesticus, Praepositus de Sztrázska seu Sztrázsa, alias Nehre, item S. Georgii de viridi ('ampo Strigoniensi, E. 1\1. S. Canonicus poenitentiarius et Archidiac. Cathedralis, synodalis Examinator, Sacerdos jubiláris in annum octavum. Praepositus S. Stephanl de castro Strlgonlensl et Archi diaconus Comaromlensls. Illmus ac Rssimns D. ANDREAS SCHIRGL, Suae Sanctitatis summi Pontificis Praelatus domcsticus, Praep. de Rév prope Budam, item S. Stephani de castro Strigoniensi, E. lu. S. Canonicus et Archidinc. Comaromiensis, synodalis Examinator, im. Ord. ss. sepulcri Eques. Praepositus S. Thomae de monte Strigoniensl et Archidiaconus Sasvárensls. Illmus ac Resimus D. ACGeSTUS c Com. FOR GÁCH de Ghymes et Gács, elect. Eppus Sibenicensis, Abbas B. 1\1. V. de Kolos, Praep. S. Thomae de monte Strigoniensi, E. M. S. Canonicus et Archidinc. Sasvárensis, incl. Comitatus Strigon. officii supremi Comitis Administrator, ins. Ord. S. Joannis Hierosolymitani, alias ~Ielitensinm, ad honores Eqnes. Archidiaconus :Neogradensls. Illmns ac Rssimus D. HE~RIC"US SZAJBÉLY, elect. Eppus Vovadrensis, Abbas B. M. V. de valle Weszprimiensi, E. M. S. Canonicus et Archidiac. Neogradensis, Celsissimi ac Rssmi D. PrincipisPrimatis etaeppi Strig. per Distr. Tirnav. in spiritu»: ibus Viearius et causarum Auditor generális, officii eensurae dioec. Praeses, ss. theol. Doctor collegiams.

15 Archldlaoonul KItrlensli., Rssimus D. LAZARUS KANTZ, Abbas B. M. V. de Kertz in ten-a Fogaras, E. M. S. Canonicus et Archidiaconus Nitriensis, ArchidlaoonulI HontenIlII. Illmus ac Rssimus D. JOSEPHUS sen. SZABÓ, cons. Eppus Nilopolitanus, Celssmi ac Rssmi D. Princ. Primatis et AEppi Strig. in pontificalibus Suft't'aganeus, Suae Sanctitatis summi Pontificis Praelatus domesticus, Abbas B. M. V. de Biers, E. M. S. Canonicus et Archidiac, Hontensis. synodalis examinatorii Praeses, ins. Ord. Leopoldi Imp. Eques, ss. theol. Doctor coll. Arcas Romanus. Archidiaconus Barlenllll. Rssimus D. CAROLUS BUBLA de Nemesujfalu, Suae Sanctitatis summi Pontificis Camerarius ad honores, Praep. S. Sapientiae de Titel, E.:M. S. Canon. et Archidinc. Barsensis, synodalis Examinator. Rssimus D. SIGIS)ICNDUS SZUPPAN, Suae Sanctitatis summi Pontilicis Camerarius ad honores, Abbas S. Spirítus dc Madecsa alias Monostor, E. M. S. Canonicus, studii philosephici Pro-Director, synodalis Examinator, Censor et sehol. superior Iuspector dioecesanus, art. lib, et phil. Doctor. Illmus ac Rssimus D. S'rEPHASUS LIPOVNICZ KY de Eadem, elect. Eppus Arbensis, Abbas S. Benedicti prope Strigonium, E. 1\1. S. Canonicus, s. Caes. Reg. et aposto Maj. nec non ad Exc. Reg. cultus et publieee institutionis Minister. lnmg. Consiliarius Ministerialis, íus. Ord. S. Stephani R. aposto Eques, "l

16 8 Rssimus D. ADOLPHUS MAJTHÉNYI de Kesseleökeö, Abbas B. 1\1. V. de Pécsvárad, E. M. S. Canonicus, Celsissimi ac Reverendissimi D. Principis Primatis R. et Archi-Eppi Strig. Ceremoniarius Capitularis, juris eeel. Doctor, Facult. jurid.penes R. scient. Univ. Pest. Membrum collegiatum. Rssimus D. Á1~TONIUS SZÁN'rÓFY, Suae Sanctitatis summi Pontificis Camerarius secretus, Praep. S. Lamberti de Somlyóvásárhely, E. M. S. Canonicus, Ca. thedralis in castro Strigoniensi Parochus, Altariae annunciatae B. "M. V. Rector, ins. Ord. Leopoldi Imp. Eques. Rssimus D. CAROLUS SOMOGYI, Abbas B. M. V. de monte Zebegény, E. 1\1. S. et Celsissimi ac Reverendissimi D. Princ. Primatis R. et Archi-Eppi Strig. a latere Canonicus, Academiae hung. Membr, corresp. Censor dioecesanus, pro synodo Examinator, ss. theol. Doctor collegiatus. Rssimus D. MICHAEL PAUNÁCZ, Praep. S. Crucis de Asz6d, E.:M. S. Canonicus, bibliothecae E. 1\1. S. Praefectus, penes Gynm. maj. Strigon. Conunissarius AEppalis, cruce aurea cum corona pro meritis decoratus. Rssimns D. STEPHANUS MAJER, E. U. S. Canonicus, Censor dioec., erud. Soc, naturae scrut. Pestin. Membrum ord. Examinator pro-synodo ins. Ord. coronae ferreae III. classis Eques. Rssimus D. JOSEPHlJS DANKÓ, Suae Sanctitatis summi Pontificis Camerarius secretus, E. M. S. Canonicus theologus, ant. Seminarii Strig. ad S. Steph. Proto-Regem Hung. Rector, studii bibl. Profess. prosynodo Examinator, Acad. Pontif. ab "imrnac. concept."

17 Romanae item et theol. cath -, Sodalis, Caes. Reg. Capellanus aulicus, ss. theol. Doctor colleg. Rssimus D. GEORGIUS SCHOPPER, E. M. S. Canonicus, R. scient. Univ. Pestin. emel'. Rector magnificus, synodo Examinator, Censor dioec. art. líb. et philos. nec non ss. theol. Doctor colleg. Vacant quatuor stalia. Canonici honorarll. Rssimus D. JOSEPHUS VALENTOVICH, E. M. S. Canonicus honol'. Parochus oppidi S. Benedicti, per Distr. cogn, VAdiaconus ord. Metrop. s. Sedis Strig. Assessor, penes Gymn. min. Levense AEppalis Commissarius, Conv. S. Bened. de juxta Gr6n Convenmalis. Rssimus D. ANDREAS KOLLÁRIK, E M. S. Can. hon. Parochus Csutörtökensis, per Distr. Samariensem VAdiaconus ord. 8. Sedis 'I'irnav. Assesser. Rssimus D. ANTOXIUS PüLÁKOVICS, E. M. S. Can. hon. Paróchus Kislévárdensis, pel' Distr. MalaezkensemVAdiaconus ord. s. Sedis Timav. Assessor, Censor dioecesanus. Quinque stalla oacant. Chorus eocleslastlcus. Buccentori D. Franciscus Pongrácz de Felsöeör, una sacrisiiae Capitularis Director, D. J o s e p II u s K o v á c 8, ~ Praeben- D. St e p h a IIu s T ö r ö k, i~tnda POa/" ca-.m 1'. Oope1'adati : COIlSOC. caih, sodal. Sing. Praeses. ( teres. D. Antonius Venczell., t 9

18 10 CAPITULUM INSIGNIS COLLEGIATAE ECCLESIAE POSONIENSIS AD S. MARTINUl\I EP. Praepositu. Ilhnus ac Rssimus D. ANDREAS LIPTHAY de Kisfalud, elect. Eppus Ansariensis, ins. con. Ecel. Poson, ad S. Martin. Praepositus, Archidiaconus Posoniensis, s. Caes. Reg. et aposto Maj. Consiliarius, ins. Ord. coronae fen. II. cl. Eques, Arcas Romanus. Leotor. Rssimus D. PETRUS MÉRES de Nyék, ins, ColI. Ecel. Poson. ad S. Martin. Leetor et Canonicus, ins. Ord. Imp. Francisci Josephi 1. Eques. Cantor. Ihsimus D. CAROLUS HEILLER, Abbas S. Georgii Mil, et Mart. de Gottál, ins, ColI. Ecel. Poson. ad S. Martin. Cantor et Canonicus, Hb. R. Civ. Poson. VAdiaconus et Paróchus ad S. Martinum, custos. Illmus ac Rssimus D. A~TO~IGS l. B. GERAMB, Abbas de Kolosmonostor, ins. Coll. Ecel. Poson. ad S. Martin. Cllstos et Canonicus. Rssimus D. FRAXCISCCS URBAXEK, Abbas S. Aegidii de Bártfa, ins. ColI. Eccl. Poson. ad S. Martin. Canonicus, ins. Ord Imp. Francisci Josephi r. Eques, Sacerdos jubiláris in annnm quintum. Rssimus D. JOSEPHUS CSER~ÁK, ins. ColI. Ecel. Poson. ad S. ~Iartill. Canonicus, sanctimonialium

19 11 Ursulinarum Conf. penes R. majus Gymn. Poson. Commissarius AEppalis, cruce aurea pro meritis cum corona decoratus. Rssimus D. JOSEPHUS PÁNTOCSEK, ins, Coll. Ecel. Poson. ad S. Martin. Canonicus, Seminarii Poson. ad S. Emericum Rector, sanctimonialium de nostra Domina Conf. ord. Inst, Parisiens. pro religioso-civili Afrieae cultura Membr. honol" Rssimus D. MICHAEL SCHUMICHRASZT de Nemesujfalu, ins. Coll. Ecel. Poson. ad S. Martin. Canonicus, Proto-Notarius apostolicus, synodalis Examinator, Arcas Romanus, art. lib. et phil. Doctor. Illmus ac Ihsimus D. FRANCISCUS l. B. HO RECZKY de Horka, ins. Coll. Ecel. Posoniensis ad S. ~fartin. Canonicus, sanctimonialium de nostra Domina et Elisabethinar, Conf. extraord. cruce aurea cum corona pro meritis decoratus. Rssimus D. E)lERICCS MIKSIK, ins. ColI. Eccl. Poson. ad S. Martin. Canonicus, s, Sedis Tim. Assessor, Censor dioecesanus, cruce aurea cum corona pro meritis decoratus. Rsaimus D. JOSEPHCS BLASY, ins. ColI. Ecel. Posoniensis ad S. Martin. Canonicus: s. Sedis Tim. Assessor, Censor dioecesanus. Rssimus D. CARÜLrS RBIELl, Suae Sanctitatis summi Pontif. Camerarius, ins. ColI. Ecel, Poson. ad S. Martin. Canenic. Collcgii Pazmaniani Vieimensis provis. Rector, ss. theol. Doctor, Fac. theol. ad R. sciént. Univ. Pestiu, colleg. ad C. R. Lnív. Vienn. honor, Membr. 2

20 IB Examin. synodalis, in examinibus status penes seetionem histor. jurid. Viennae Commissaríus. Rssimus D. STEPHANUS KOPERNICZKY, íns, ColI. Ecel. Poson. ad S. Martin. Canonicus, Conv. S. Bened. de juxta Gr6n Conventualis, synodo Esaminator. Choru. eoclella.tlou. Succentor i D. J o ann es P o-~ mika1, Praebendatus : D. C a r o l II S Verla. CAPITULU. 'una par. ad S. Martinum Cooperatoree. INSIGNIS COLLEGIATAE ECCLESIAE TIRNAVIENSIS AD S. NICOLAUM EPISCOPUM. Praepositus. Rssimus D. GEORGIUS SCHNELL, Abbas S. Pulcheriae de Crisio, ins. ColI. Ecel. Tirn. ad S. Nicol. Epp. Praepositus et Canonicus, lib. R Civ, Tírnav. Parochus, VArohidiaconus et sehol. elem. Inspector, normalis vero et capitalis sehol. Director,jubil. Sacerdos in annum decimum quintum, Nestor Dioecesis. Leotor, Rssimus D. STEPHA1\lJS NE~IECSKAY, Praepositus de Sámson, ins, ColI. Ecel. Tiru. ad S. Nico!. Epp. Leetor et Canonicus poenitentiarius. Cantor. Rssimus D. PALTLUS GOMBÁR, Praep. S. Bene-

21 dicti de SUmegh, ins. ColI. Ecel. Tirn. ad S. Nico!. Epp. Cantor et Canonicus, synodalis Examinator, 18 Oustos. Rssimus D. JOSEPHUS HOMOKY de Eadem et Alsókorompa, ins ColI. Ecel. Tiru. ad S. Nicol. Epp. Custos et Canonicus, sanctimonialium Ursulinar. Conf. ord. Rssimus D. LUDOVICUS GRÓN, ins. ColI. Ecel. Tiru. ad S. Nicol. Epp. Canonicus senior, Praaparandiae ejatis Director, ad s. Sedem Tim. Fisens consistorialis, ss. theol. Doctor. Rssimus D. MICHAEL VAJGETH, ins. ColI. Ecel. 'I'imav. ad S. Nícol. Episcop. Canonicus junior. Praebendati : DD. Coop, pal'. ad S. Nico!. Eppum, ABBATIAE I~TRA A~!BITUM ARCHIDIOECESrS STRIGONIENSIS EXISTENTES. S. Stephan! Proto Regls Bung. 4e '1'elky. Rssimus D. OTHUARCS HELFERSDORFER,Abbas Ord. 8 Benediéti ad Scotos Viennae et S. Stephani Proto-Regis Hung. de Telky, C. R. Capellanus aulicus ad honores, s. C. R. ap. ~Iaj. Consiliarius. SS. Salvatorls 4e Lekér. Rssimus D. K\IERIGCS HO~IOKY de Visonta, Abbas SS. Salvatoris de Lekér, Societatis C. R. zoologico-botanicae, ac geograph. Vindob.Membrum, s. Sedis consist. Szatmarinensis Assessor, ins, Ord. coronae ferre m. cl. Eques,

22 14 8. Benedlctl prope 8trlgonluDt. Illmus ac Rssimus D. STEPHANUS LIPüV NICZKY de Eadem, pag. 7. B. M. V. de Monostra supra Comaromlum. Illmus ac Rssimus D. LUDOVICUS BITNICZ, elect. Eppus Bosonensis, Abbas B. 1\1. V. de Monostra supra Comaromium, Cath. Ecel. Sabarierrsis Praep, major et Canonicus, Archidiaconus Cathedr. in spirit. Vicarius et eaus. Auditorgener. Eppalis, Acad. hung.l\iembrum hon. art. lib, et philos, Doctor colleg. Synodo Examinator. B M. V. de Rákony. Rssimus ac l\lagnificns D. HENRICUS KÜUMER, Abbas B. 1\1. V. de Rákony, Dioec. Csanad. Presb. emel'. Consiliarius scholast. s. Sedis consist, Csanad. Assesser. B. M. V. de Prlnou. Rssimns D. ALOYSIl~S BRAGATO, Abbas B. :M. V. de Prinou, Camerarius et Capellanus secretus Suae Sanctitatis summi Pontificis. De Casar. Rssimus ac Maguificus D. JOSEPHUS BARTON, Abbas de Casar, Archidieee. Strig. Presb. s, Caes. R. et ap. Maj. Consiliarius, per Distr. Posoniensem schclar. superior Director. SS. Cosmae et Damianl de Ludány. Rssinms D. JOA~-rxES ZERPÁK, Abbas SS. Cosmae et Dáminni dc Ludány, Praep. S. Adalb. de monte Jaurino, Cath, Eccl. -Iaurin. Canonicus, Lycei Eppalis Pro-Director,

23 15 B. II. V. de valle. Rssimus D. JOANNES BAPT. NOGÁLL, Abbas B. M. V. de valle, Cath. Ecel. ]\'1. Varad. 1. r. Canonicus, C. R. Capellanus aul. ad hon. Inspector sehol. dioee. prosynodo Examinator, s, Sedis consist, Assessor, art. lib. et phil. nec non ss. theol. Doctor. B. M. V.de campo StrlgoDleDII. Rssimus D. MICHAEL SCHWENDTNER, Abbas B. M. V. de campo Strig. Iib. R. Civ. Pest. ad assumptam B. 1\1. V. Paróchus. B.II. V. de Zebegény. Rssimus D. CAROLUS SOMOGYI, pag. 8. S. liargarethae V. M. de Béla. Rssimus D. JOSEPHUS RÁTH, Abbas S. Margarethae V. M. de Béla, Distr. Buda-Pestin. VAdiaconus sun. Budensis ad assuniptam in coelos B. M. V. Parochus, penes Reg. Gymn. Budense Commiss. AEppalis. Abbatia v a c a t: S. Benedicti. ABBATIAE EXEMTAE AD JURISDICTIüNEItI ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS SPECTANTES. S. liartldll:plsc. OODtell. de l modte PaDDoDlae. Illmusac Rssimus D. CHRYSOSTOMUS KRUESZ, antiquissimi et celeberrimi Regii, ác exemti Archicoenobii S. l\lartini Ep. et Conf. de s. monte Pannoniae et aliarum ad S. Regni Hung. coronam pertinentium ejusdem Ord. Abbariarum Archiabbas, C. A. central. meteorologici Instituti Viennensis Membrum corresp. art. lib. et philos. Doctor.

24 t8 8. Aniani Ep. et Oont. de Tihany. Rssimus ac Amplissimus D. SIGISl\IlTNDUS SI MON, Abbas S. Aniani Ep. et Conf. de Tihany, s. Sedis consistorialis Archiabbatíalie de s. monte Pannoniae Assessor, ins. Ord. coronae ferreae III. cl. Eques, B. II. V. de Destera 8. 8tephanl B. Bung. seu Ss. Jobb. TIlmus ac Rssimus D. JOANNES PERGER, Episcopus Cassoviensis, Abbas B. M. V. de Dextera S. Stephani R. H. seu de Sz. Jobb. 8e. Salvatorls de Kapornak. S o c i e t a s J e s u. 8. GeorgIlIlllIt. et liartyr. de O.anád. Rssimus D. STEPHA1'1JS OLTVÁNYI, Abbas S. Georgii Milit, et Mart. de Csanád, Cath. Ecel. Csanac1i Praep. major et Canonicus, Excell. ac Rssimi D. Epp. Csanad. in spirit. Vicai.. et causar. Auditor generalilil, ins. Ord. Leopoldi Imp. Eques, Sacerdos jubilaris. 8. Blppolytl de monte Zobor. Rssimus D. JOAl\~ES KRAJCSIK, Abbas S. Hippolyti de monte Zobor, Cath. Ecel. Nitr, Praeposit. major et Canonicus, Eppalis Consist. et pro-synodo examinatorii Praeses, studii theol. et phil. Pro Director, juris universi Doctor et Facult. jurid. in R. sciént. Univ. Pestin. Membr. colleg. 8. 1Il0haeUI ArohaDgell de ld.ula Bo II. V. justa Budam. Illmus ac Resimus D. ANTO~IUS LIPTHAY de Kisfalud, pag. 5. De oa.a nova. Rsaimus D. THO~IAS CHERVEN, Abbas de easa

25 nova, Cath. Ecel. Neosol. Praep. major et Canonicus, Tribun. matrim. ac examinatorii pro-synodo Praeses, Lycei Eppalis Pro-Direetor, s. Sedis consist, Assessor, Instit. deficient. Sacerd. Rector, Sacerdos jubil. B. B. V. de Kolol. TIlmus ac Rssimus D. AUGUSTUS e Com. FOR GÁCH de Ghymes et Gács, pa.9' 6', pag. 6. B. M. V. de valle Welzprlmlenll. Illmus ac Rssimus D. HENRICUS SZAJBÉLY, 8. Beurlol. Rssimus D. JüANNES WIEDERSPERGER, Eques de Wiedersperg, Abbas S. Henrici. Metr. Ecel. Olomuc. Praelatus inful. et Archidiaconus Cathedralis, Tribun. matr. AEppalis Consiliarius et consist, Assessor, ss. theol. Doctor. S. Adrlant de 8zalavár. Rssimus ac Amplissimus D. ENGELBERTUS SH'VERDFEGER, Abbas Ord. S. Benedicti Gotvicensis et S. Adriani de Szalavár. s. C. R. et Ap. Maj. Consiliarius, ins. Ord. coronae ferreae m. classis Eques. B. K. V. ln ooelo. a amta. triam todtium d. Beel, a Apátfalva. Rssímns D. FRA..,,"CISCUS BOGCHA de Nagydomasa, Abbas B. :M. V. de Beel, seu Apátfalva, Cath. Ecel. Weezprim. Canon. et Archidiaconus Sümeghensis, ins. C. russici Ord. S. Anuae m. classis Eques, B. K. V. de oand.us alla. 8ohávDlk. Rssimus ac Magnificus D. JOANNES MISKOL CZY de Nemes-Eörs et Jaszicza, Abbas B. M. V. de

26 18 candelis alias Schávnik, Cath. Ecel. Nítriensis Cantor et Canonicus, s. C. Ro et ap. Maj. Consiliarius, sehol. elem. Insp. dioee. R. Soc. hung. scient. natur. Commembr. cruce aurea cum corona pro meritis decoratus. SS. Salvatori. de Szegzárd. lllmus ac Rssimus D. JOANNES PAUER, elect. Eppus Biduanensis, Suae Sanctitatis summi Pontificis Capellanus ad hon. Abbas SS. Salvat. ae Szegdl'd, Cath. Ecel. Albaregal. Cantor et Canenic. s. Caes. Reg. et aposto Maj. Consiliarius, Acad, hung,membr, corresp. B.1III. V. de Batta Illmus ac Rssimus D..JOA~~ES SCHWETZ, Suae Sanctitatis summi Pontificis Praelatus domestiens. Abbas B. 1\1. V. de Batta, C. R.. aulae et palatii Parochus, Instituti sublimioris educationis Presbyterorum Viennensis ad S. Augustinum Ep. superior Director, 1\1. S. Sedis Olomucensis Assessor, ss. theol. Doctor collegiatus. B '":. de valle paradisi. Rssimus D. E1\DIAXCEL CSO::\I.AK, Abbas B. 1\1. V. de valle paradisi, Cath, Eeel. 1\1. Varad. 1. r. Canonicus et Archid. Krasznensis, s. Sedis consist, Assessor, B V. de 1IIIadocsa. Rssimus D. JOAX~"ES GYURCSEK, Abbas B. 1\1. V. de Madocsa, Cath. Eeel. Xitr. Canonicus theologus et Archidinc. Cathec1r. theol. mor. et pastoral. Prof. p. o. Seminarii Episc. ad S. Ladislaum R. H. Rector, pro-synodo Examinator, ad Episc. Consist, matr, et relig. protess. Defensor, ss. theol. Doctor collegiams.

27 19 S..Jaoobl de In.uIa Dauubll. Rssimus D. ANTONlliS HUSZÁR de Baráthi, Abbas S. Jacobi de insula Danubii, oppidi Nagyabony in Dioee. Vaciensi Paróchus. S. Benedicti de Szka.lka. Rssimus D. JOANNES RÁCSEK, Abbas S. Benedicti de Szkalka, Gath. Ecel. ~I. Varad. 1. r. Canonicus ei; Archid. Szolnok. Lycei Eppalis Pro-Dir, pro-synodo Examinntor, s. Sedis consist. Assessor, ss. theol. Doctor. B.. V. de Péosvárad. Rssimns D. ADOLPHUS ~LL\.JTHE:NYIde Kesseleökeö, pay. 8. S..Joannis Bapt. de.jánosi. Rssimus D. JOSEPHCS HEGEDÜS de Eör, Abhas S. Joannis Bapt. de Jánosi, Metr. Eeel. Viennensis Canonicus, Consistorii ejatis Archieppalis Consiliarius, s. Sedis Archiep. Tirnaviensis, Eppalis item Sabariensis Assesser. S, Andreae prope Visegrád. Rssimus D. JOSEPHUS KRIEGLER, Abbas S. Andrene prope Visegrád, sehol. elemont. Civit. Pestineniss Direetor. S. Crucis de valle SegnieDsl. Hssimns D. IG'N'ATICS VI~SKI, Abbas S. Cmeis de valle Segniensi, Cath. Ecel. Segniensis Canonicus, Judicii matrim. Consiliarius, Distr. Cathedr. Pro Archidiaconus. pro-synod. Examinator, s. Sedis consist. Assesser et Civitatis Segniensis Parochus. Ab b a t i a e v a c a nt e s : S. Mariae de Scepusio. - S. Aegidii de Simiqhio, - B V. de Kolos Monostra - S. Martini de Bulch, seu Bulcs prope castrum Solymos. - S. Helenae de Fáldcár.

28 20 PRAEPOSITURAE INTRA AMBITUM ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS EXISTENTES. Strlgonlenlll Praepo.ltu. major. VRcat. S, MartIni de POlonlo. Illmus ac Rsaimus D. ANDREAS LIPTHAY de Kisfalud, pag. 10. Tlrnavlae ad S. 1floolaum Eppum. Rssimus D. GEORGIUS SCHNELL,.pCtg. 12. S. Georgll de vlddl oampo Strlgonlenll. Illmus ac Rssimus D. TACOBrS MAJSCH,pag. 6. S. Steph~nl de cutro StrlgonleDII. Illmns ac Rssimus D. A.NDREASSCHffiGL, pag. 6. S. Thomae de monte SttlgoDlenll. Illmus ac Rssimns D. ACGCSTUS e Com. FOR GÁCH de Ghymes et Gács. pag. 6. B. M. V. de Vágujhely. R~simllSD.J OSEPHt"S BARThTYAY de )lonostol', Praep. curatus B. )1. V. de Vágujhely, s, Sedis consist. Tirnaviensís Assessor, Con". Bceeköensis Syndiens apostolicus, De Been Resimus D. JOSEPHUS l\iajthényi de Kesseleökeö, Praep. de Been, oppidi Bajmöcz Parochus. ejaris Altariae S. Antonii Abbatis Rector, s. Sedi s consist. Necsol. Assessor, Sacerdos jubiláris.

29 !1 S, SlglsmuDdl de Ba4a. Rssimus D. ~fa'critius HOFFMANN, s. Ord. milit, crucig. eum rubea stella Sacerdos, Praep. S. Si. gismundi de Buda, arcis Reg. Budensis Parochus, atque s. Dexterae S. Stephani Proto-Regis H. Custos. S..1'oannl. Bapt. de Buda. Illmus ac Rssimus D. LADISLAUS GYŐRFFY, elect. Eppus Pharensis, Praep. S. Jeann. Bapt. de Buda, Cath. Eccl. ~IV'"arad. l. l'. Praep. maj. et Canonicus, ins. Ord. Leopoldi Imp. Eques, s, Sedis consist. Assessor, synodo Examinator, Sacerdos jubilaris, art. Hb. et phil. Doctor. De Rév prope Bu4am Illmus ac Rasimus D. J~TJ)REA~ 8CHIRGL,pag. 6. B. M. V. de novo monte Peattnensl. Rssímus D. FRAXCISCCS MÁRCZY de Alsóhlboke, Praep B. :'1. V. de novo monte Pestin, Cath, Eccl. Nitr. Canonicus H Archidinc. Trenchin. Sacerdos jubiláris. De Ság. Rssimus D. ALEXAXDER l\1:\.t"cska, Praep. dp Ság. lib. Reg. Civ. Baziniensis Paróchus. B. M V. Eocleslae novae ante ca.strum Budens. Rssimus D. AXTOXI"CS SZABÓ de Dalafalva, Praep. B. )1. V. Ecclesiae novae ante castrum Budense, Hb. Reg. Civ. Szakolczeus. Paróchus et Decanus, s. Sedis Tirnav. Assessor, penes Gymnas. locale Commissarius Archieppalis, sehol. elem. Dírector. art. lih (,t phil. Doctor. ss. theol. Baccalaureus. De Thoub. Rssimus D. AN'l'O:N1US KÓBOR, Praep. de Tho-

30 22 ub, VAdiaconus emel'. et Parochus Mohaesinensis in Dioec. Quinqueecclesiensi. S. Eustachil 4e Csút. Rssimus D. JOSEPHUS NOVAK, Praep. S. Eustachii de Csút, emel'. VAdiac, et Paróchus Verseczensis, s, Sedis Csanad. Assessor, cruce cum corona aur. pro piis meritis decoratus. Pr ae p o s i t u r a e vacant: 8. Stephani de Bozák, - SS. Petri et Pauli Ap. de vetere Buda Margarethae de Dömös. PRAEPOSITURAE EXEMTAE JURISDICTIONI ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS SGBJECTAE. S. Joannis B. 4e Jászó, ltem S, Crucis 4e Lelesz, nec non S, Stephanl P. M. 4e promontorio M. Vara4lnensl. Illmus ac Rssimus D. VICTOR KACZVIKSZKY, s, et cand. Ord. Canenic. regul. Praemonstrat. Praelatus, Convént. Ecel. S. Joannis Bapt. de Jászó et S. Crucis de Lelesz, nec non S. Stephani Protomartyris de Promontorio l\1. Varad. Praepositus infnl. S. 1!IllchaeUa Arohaugell 4e C.OTna., ss, Petri et Pauli Ap. 4e Horpáos, Item B. M. V. adnudolatae 4e Türje, ao S. Joannis 4e ponte, seu Jánoshida Rssimus ac Amplmus D. VINCENTICS SnIO:N, s. et candid i Ord. Canenicorum regul. Praemonstratensium Praelatus, S. 3Iichaelis Archang. de Csorna, SS. Petri et Pauli Ap. de HO~p<í.C8, item B. M. V. annunc. de Türje et S. Joannis Bapt. de ponte, seu.i.inoshida, Praepositus infnlatus, s, Sedis consist, Jaurin. Assesser.

31 23 S..Joann!. Bapt. de Devellcb. Illmus ac Rssimus D. STEPHANUS VAGYON de Hanzlikfalva, elect. Eppus Noviensis, Praep. S. Joannis Bapt. de Develich, Cath. Ecel. Nitr. Leetor et Canonicus. B. M V. de C.öpöfeö. Rssimus D. A.1~TONleS KREMINGER, Praep. B. 1\J. V. de Csöpöfeő, lib. R. Civ. Szegedinensis ad S. Demetrium M. Parochus, Distr. cogn. VArchidiac, et sehol. element. Inspector, penes Gymn. m. EppalisCommissarius, s. Sedis consist. Csanad. Assessor, ss. theol. Doctor. S, Hubertl de Graba alias Garáb. Rssimns D. JOANNES STRBA, Praep. S. Huberti de Graba alias Garáb, Dístr. Regicmont. surr. VAdiac. Parochiae oppidi Nagyszalatnya Administ. s. Sedis consist. Keosol. Assessor, Sac. jubil. S. MlcbaeUs de Hatvan. Rsaimus D. ALOYSruS JAXIKOVICS, Praep. S. Michaelis de Hatvan, Distr. cogn, VAdiac. emel'. et oppidi aeque cogn, Parochus. S Lambertl de Somlyóvásárbely. Rssimus D. ANTO~lUS SZÁNTÓFY, pag. 8. De steinbach tn Scepuslo. Rssimus D. JOSEPm;S lierjiaxn, Praep. de Steinbach in Scepnsio, Cath. Ecel. Vaciensis Cantor et Canonicus, Eppalis.Iudic, matrim. nec non examinatorii pro-synod. Vice-Praeses, Sac. jubiláris. B. II. V. de Thur6cz. Rssimns D. E1fERICCS HIROS-SZLIACZKY, Praep. B. )1. V. de Thur6cz, Distr. info Arvensis VA-

32 24 diac. et sehol, elem. Inspector,. oppidí Velicsna alias Nagyfalu in Díoec. Scepus. Parochus, s. Sedis consist. Scepus. Assessor. S. Miohaell. Arohangelt 4e in.ula leporum. Rssimus D. PETRCS FARKAS, Praep. S. Michaelis Archang. de insula leporum, oppidi Jászberény Parochus, penes loco Gymn. minus Commisa. AEppalis et scholae capit. Direetor. S. Sapientiae 4e Titel. Rssimus D. CAROLUS BUBLA de Nemesujfalu. pag Antonl1 de Draveoz. Rssimus D. JOANNES PAVLESICS, Praep. s. Antonii de Dravecz, :M. E. Zagrabiensis Canonicus et Archidiac. Goriciensis, Exam. pro-synodo ins. Ord. col~onae ferreae m. classis Eques. B. M. V. 4e liayk. Rssimus D. CARüLCS BERGHAM~IER, Praep. B. :M. V. de Mayk, Parochus Ond6densis in Dioecesi Albaregalensi. De Soh14a seu Sohaj4un ln Scepu.lo. Rssimus D. LCDOVICeS VIRTEH, Praep. de Schida seu Schajdun in Scepusio, item infui. Praep. minor B. :31. V. de fonte Vae. Cathedr. Ecel. Vaciens. Canonicus.Judicii matr. Eppalis Consil.Vacii ad S. ~Jjch. Arch. Parochus, Examinator pro-synodo cruce aurea pro piis meritis decoratus, ss. theol. Doctor. S. Joanni. Bapt. 4e Zsámbék. Rssimus D. ANTOXIUS SZAITZ, Praep. S. Joannis Bapt. de Zsámbék, U. E. Agriens. Can. hon. et lib. R. Civ. Agriellsis Paróchus, S. Sedis eonsist. Assessor.

33 ».MoJ'k. Rssimus D. ANDREAS LE]\-IESS, Praep. de Moyk, Civ. Solnensis in Dioec, Nitriensi Parochus, capit. scholae local. Director.»e Ságha ln Soepuslo. Rssimus D. AXTO}.;1JUS BOCSOR, Praepositus de Ságha in Seepusio, Parochus oppidi Szegzárd in Dioec, Quinqueecclesiensi. B. M.V. 4e Liptó. Rssimus D. JOSEPHUS WL.~KLER, Praepositus B. V. Virgo de Liptó, Cath.Eccl. Magno.Varad. 1. r. nec non Excell. D. Eppi a latere Canon. et Cancell. Eppalis Director, s. Sedis consist. Assesser. S.lIIartinl de Orod aut Oront. Resimus D.IGNATffiS POLLENBERGER,Praep. S. Mart. de Orod aut Oront, lib. Reg. Civ. Trenchin. in Dioec. Nitriensi Parochus, loe. scholae capit. Director. P r a e p o s i t u r a e va c a n t e El: S.Nicolai de Landek in Scepusio. - S. Nicolai extra muros Albae-Regalis. CANCELLARIA PRIIIATIALIS. Canonlou. a latere. Rssímus D. CAROLUS SOMOGYI, pag. 8. Dlreotor Oanoellarlae. A. R. D. G e o r g j U S C s á s z k a, Suae Sanctitatis summi Pontificis Capellanus secretus. s. Sedis Tirnaoiensis Aseeesor, ins. Ordinie S8. sepulcri Equee, Arcas Romanus. Seoretadu. D. J u l i u 8 M a r k u n.

34 26 Vlce-Secr etarius, Ceremonlarlus una Archlvarlus. lllmus D. A,d o l P h u s e Comit. P o n g r á c z de Sz.-Miklós et Ovár, ins. Ordinis ss. eepuleri Eques. Kotarlus. D. F I' a n c i s c u s S z i l á n y i, A'rcas Romanus. Protocollista. Va ca t. Ca.ncelllstae. D. S t e p h a n u s 1\1 á r k l y,} l D. L a d i l R secu af'es. I s a li s e n c z, Famulus officii. Stephanus Elek. METROPOLITANA SACRA SEDES STRIGONIENSIS. Causarum Auditor generalla et Conslstorll Praeses. lllmus ac Rasimus D. JOSEPHUS DURGUTH, pag. 5. Assessores. lllmi ac Rssimi OD. E. M. Strigon. Canonici actuales, item honorarii in Distr. Strig. existentes. Notarlu8 s. Sedls. D. F I' a n c i s c u s S z i l á n y i, ut sitpm. Ilatrlmonlorum et rellglosae professlonb Defensor. A. R. D. Franciscus Xav. Blümelhuber, Suae Sanctitatis summi Pontificis Camerariu» ad honores, 'in Semin. Strig. theol. moralis et past. Prof. synodalis Examinator, Censor dioecesanus, 88. theol. Doctor collegiatus. FlscaUs So Sedls. A. R. D. Franciscus Ocsovszky, Suae Sanctita-

35 fis summi Pontificis Game1 a1 ius seereuu, Mett'op. Ecel. Strigon. Bibliothecarius, Reg. lwng. Societ. scient. natural. Gommembrum. 27 Advooatll8 pallperllm. D. C a r o Iu s.m é s z á r o s, jur. eatls. fori utriusque Advocatus, M. Gap. Strig. Notarius, una semin. dominii Tokod Fiscalis. Mediou. consi.tol'1a.u. D. J o l\ n n e s Bapt. H II t t a, medicinae Doctor, artis obstetrieiae Magister. Chirurgll8 consistoria.lis. D. J o a n n e s C s e r n Ó, lib. Reg. Giv. Strigon. Chil'ur [Jus ord. EXAMINATORES SYNODALES. (ln synodo dioec. a electi et juramento obstricti). Praeses. J o s ElPh u s sen. S z a b ó. Examiuatores. J a. c o b u s M a j s c h. Andreas Schirgl. C ar o I u s B u b 13. Sigismulldus Szuppan. G e o r g i u s S c h o P p e r. Michael Schumichraszt. C a r o l u s R i m e ly. S t e p h a II u s K o p e r n i c z k y. P a u I u s Go m b ti r. J o s e p h II S Val e II t o v i c h. J o a n n e s Mo l n ár. 1\:1 a t h i a s T u r C s á n y i, F l' a n c i s c u s B l ü m e I h u b e r. J o s e p h II S S a m a s s a. J o a n n e s R é h. A d ri a n u s K l i n k ó. 3

36 28 Exominoiores pro-synodales. C a r o l u s S o ro o g y i. S t e p h a n u s M a j e r. J o s e p h u s D ll. D k ó. p e t r u s H a t a l a. J o a n n e s Z á d o r i. F e r d i n a D d u s C z i b u l k a. J o a e p h u s R e n d e k. Af i c h a e l O l h a u s e r. A n d r e a s K u b r i c z k y. E Dl e r i c u s M r á z. INSTITUTUll'1 S. ADALBERTI EP. ET M. PRO BEN E MERITIS SAC~RDOTIBUS ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS, anno erectum, A. R. D. I g n a t i u s P I e c h s ro i d t, emel'. VAdiac. et Parochus Holiceiensis, Inst. S. Adalbel'tí Ep. fti. Membrum a. die 1. Maji Sacerdos [ubilari«in annwn sextum. Habitat Holicsii. A. R. D. G c o r.g i u s F i s c h e 1', emel'. Parocllus Ub. Reg. Giv. Bakabányensis, Inst. S. Adalb. Ep, M. 1I1embl'unl a die 1. ftfaji Habitat Posonii. A. R. D. J o s e p li u s H o l' t h, eme,. VAdiac. et Parochus Kdiláczensis, Inst. S. Adalb. Ep. M. Membl'wn a die 10. Nov Sacerdos [ubilari» in (t/mum nonum. Habitat in Kátlóez. A. R. D. J o a n n e s R i b e c z k y, emel'. VAdÍt/c. et Paroehue Chropooeneie, Íust, S. Adalberti Ep. M. Membrum a die 15-a Janua1'ii Sacerdos [ubiiari«in annum octavum. Habitat Szakolczae. A. R. D. C a s p a r u s H a s k Ó, emel'. Parochu«C9évensis, Inst. S. Adalbe1 ti Ep. M. Memb1'um a die 5. Junii Saeerdos [ubilarie in anntm~ tertium. Habitat in Osév.

37 29 A, R. D, J o a n n e s R é h, emel'. Spirit. cleri junior. Stl'ig. Inst; S. Adalbertí Ep. M. Membrum a die 21. Julii synodo Examinator, Censor dioeces. et Administmtor Lazaretki Posonii. A. R. D. F r a n c i s c u s B o k r o s de Kisvezekény, emel'. Paroch, Sissóensis, Conv. S. Benedidi de juxta Grón Conventualis, Instit. S. Adalbel'ti Ep. M. Membrum a die l-a Maji Sacerdos jubilal'is in annum septimum, Habitat in Nagy tapolcsány. A. R. D. A n to n i u s a Pad. F a r k a s, emel-. VAdiac. et Par. Spáczensis, lust, S. Adalberti Ep. M. Membrum a die 4-a 1I1artii Cruce aurea cum corona Pj'O meritis deeorauu, Sac. jub. in annum octavum. Habitat Posonii. DIs'rRIOTUS VICARIALIS STRIGONIENSIS. I. ARCHIDIACONATUS CATHEDRALIS. ArcbidiaoODU8. Illmus ac Resimus D. JACOBUS MAJSCH, pag. 6. PJ\ROCIIIA C.UHBDR.\LIS IN C.\STRO STRfGONIENSI. BASILICA ad ASSUMTAMIN COELOS B. M. V. ets. ADAL BERTUM EP. M. die 31. Augusti a solenniter consecrata, Basilieae huíc inest Capella 8. ~I. V. Bakaesiana dicta, in qua parochialia sacra peraguntur et cui adnexa est Altaria annunciaüte B. M. V. Matrieas habet ab a Ling. hunq. Paroehus, una Altw'iae annunciatae B. M. V. Rector : Rsaimus D. ANTONIUS SZÁNTÓF'Y, pag. 8. Catb. Aug. Helv, Gr. Jud. NrU8 animal'um 592 l COOPERATORES: Iidem, qui Praebendati, pag. 9.

38 30 1. D I S T ft I C T U S S T ft I 6 O N I E N S I S. Vlce-Archldlaconu. ordinarlu. A. R. D. J o s e p h u s A l e x a n d e r Ü r g e, Parochus Nyergesújfalvensis, pe?' Dietr. Strig. scholar. elem. Inspeetor. Vlce Archldiaconu urrogatu. A. R. D. J o a n n e s Nep. M ú l n á r de FőI', Parochus Strigon. ad S. Georgium, s, Sedis Tirnaoiensis Assessor, synodo Eicaminator, 8S. theol. Docto)'. PAROCHIAE : IDist.a matre 1. STRIGONIUM ad S. IGNATIUM IN CIVITATE hor AQUATICA. Ant. par. Matric. ab Ling. h. g, I Patron. Prine. Primas R. Archieppus Strigon. Parochue: D. J o a n n e s Ev. F e i c h t i ng e r, seholae puell. SOl'Ol'nm charitaris extemae Director. In mat1'e Filialibus : oppido S. Thomae(Eccl.}0 Kisléva Summa Posta in loco. Catb Aug" l Heh', N0TA. t Graeci rítus 110U unitoruru ecclesiam. Augustanae confessieni addiclormu oratorium, * Helvetieas confessloní addictorum oratorium, ev Judasrum synagogam índicat, 7 7 Gr. I.JUd./ 3 I STRIGONIUM. Lib. Heg. Civ, Ant. pal'. Matr. ab Ecel. ad SS. Apost. Petr. et Paul. Ling. h. g. Patr. Giv. St? ig. Parochus: A. R. D. S t e p h a n II s K o II á r, Suae Sanctitatis suninti Pontificis Capella- I, nt/s secretus. I ln mat/'e i" ! 3. STRIGONlUM ~tt1 8. GEORGIUM. (Oppid.) Par.' erecta Matr. ab Ecel. ad S. Georg.! Ii

39 1 l %1 81 Mil. et l\f. Ling. h. Patr. Princ. Pt irn. R. Át'chi- Dist,. eppus Sft ig. Parochus : Idem, qui surr. VAdíac. matre Cath. Aug. Helv, Gr, Jud, hor. In matt'e ] CSÉV. Pal'. erecta Matl'. ab Eccl. ad natam B. M. V. Ling. sl. Patr. M. Capit. Strig. Paro chu«: D. G II S t a.v II a G a s p a r i k, Convent. S, Benedicti de ju;da G"ón Com:enttwlis. In matre Ult. posta: Strigoniuru. 5. DOROG. Ant. par. Mafl'. ab Eccl. ad S. Josephum morib. Ung. fl, h. Patr. M. Capit. Strig. Parochue : D. I g lj a t i u s G l' U n d l, C. R. Soc. zooloq-bot, Viennensis Mernlwum. In matt'e Fil. Tokod (Eccl.) 952 Tát (Ecel.) Fod. lythantr Dom. fegul. et molis 28 1 Summa '7--2- Posta ill loco. 6. DÖMÖS. Pal' ereéta Matr. ab Eccl. ad S. Steph. R. Ling. It. Pati'. M. Capit. Strigon. Parocluie : D. C a s p a l' n s N e d e c zk y de Eadem et Lábatlan, Notar. Distr. ln matre '" Ült. posta: Strigonium. 7. KESZTÖLCZ, Par. erecta MaII'. ab eod. a. Eccl. ad S. Clementem M. Ung. sl, Patr. M. Capit. Stt'ig, Parochus : D. J o a II n e s S o r e c z. In matt'e 1066 l 1 Mola Kósa 6 Opilionoria domin. etvin.13 Praed, Klastrom 8 Summa 1093 Uli. posta: Strigonium. 8. KISOROSZI. Par. ereéta Mat1'. ab eod. a. Eccl. ad SS. rosarium B. M. V. Liug. h. Patr. R. h. fino Minist. Paroehus: D. F r a D c i s c u s K r a t o c h v i l.

40 32 Cath. ln mat1'e 'I\< 470 Ult. posta: Bogdány. Aug. 1 Helv LEÁNYVÁR. Par. erecta Matr. ab Eccl. ad S. Elisabeth. Vid. Ling. g. Patr. Ftend. relig. Parochus: D. A n d r e a s E b e r t. In matre 594 Uli. posta: Dorog. I 10. NYERGESUJFALU. Par. exstitit a Matr. ab Eccl. ad S. Michael. Arch. Ling. g. h. Patr. Princ. Prim. R. Archieppus Strig. Parochus: Idem, qui V Adiac. ord. In matre 1380 ] Fil. Lábatlan l\< 407 Piszke (Eccl.) Praed. Pusztamarót Sz. József 20 --"-,.~----,,,..---,-, Summa Gr. Jud. Díst.a matre 8 hor Posta in loco. I ll. PILISMAROT. Par. erecta Matr. ab Eccl. ad S. Laurént. 1.\'1. Ling. h. Patr. Fund. 1 elig. Parochus:,fi. R. D. J o a n n e s G y ö n g y ö s y de Darma et Or, Sacerdoe jubilo in annum duodec, et Paroch. [ub. in a. no/mm, cruce aurea pro meritie cum corona decoratus, In matre :;: 1212 Praed. Basaharcz 7 SUDlmaI2T9 S' Utt, posta: Strigoni um. 12. SÜTTŐ. Ant. par. Matr. ab Eccl. ad S'I Leopold. Ling. g. Patr. Prine. Prim. R. Al'hieppU8! Stl ig. Parochus : D. P a u I u s L u c z. ln matt'e Praed, Bikol (Eccl.) 63 Vadács 45 Summa 1296 Uli. posta: Nyergesújfalu. 13. SZENT LÉLEK. Par. erecta Matr. ab Eccl. ad S. Spiritum. Ling. sl. Patr. Fund. relig. 5 '/z

41 38 Ad'lllinistratM': P. V i c to r N é ro e t hj Ord. S.F,'anc. Díst.a Prov. mar, lia" O/onvent. S t"lg.. Guarcl' lanu8, d' ist», S"t plrt. matre h or. Cath. Aug. Helv. Gr, Jud ln matre Ult, posta: Strigonium. 14. VISEGRÁD. (Oppid um coronale.) Ant. par. Matr. ab Ecel. ad S. Joann. Bapt. Ling. g. h. Patr. R. h.fin. Minist. Paroehus : D. J o s e p h II S V i k-l t o l' i nj Uni1Jf!1'8. Choreo». ij'jemb,'. hon. ln mat"e 117O 3 4 Uli. posta: Nagymaros. Cath, 25,902 Surnm/~ /wijiw/'wn tottus Districtue : Ang. 42 Helv. Gr Jud. 818 Comm COOPERA1'OR~S : Strigonii in Cic. aquatiea : D. J o a n n e s M i g J. Strigonii in l. R. Civitate: D. A II g U s t i n II s P r á m e r, D.Adalbertus Olgyay. Dorog: D. A n t o n i II S L o v á k y. - D. S t e p h a n II s Mar k o v i c s. Nyergesújfalu.: D. li' l' a n c i s c II S li' e h é r v ál' y. Szent Lélek: P. A I P h o n s u s G e n c z e l, Ord, S. Franc. Prov. Mm lan. 2. D I S 1~ ft I Ul' US B A J Ó l' E N S I S. Vlce Arohldlaoonus ordlnarlu. A. R. D. Franciscus Faichtmajer, Parochus Szomorensis. Vloe-Arohldlaoonu urrogatu. A. R. D. Ru d o l p h u s Simonyi de Eadem et Varsány, Paroehue Bajótensis, per Distr. eognom. scholar. eleme/li. Inspector.

42 p AROCHIAE : Inist 1\ matre 1. BAJNA. Ant. par. restaur, Matl'. ab eod. a. hor. Ecel. ad S. Adalbertum Ep. et M. Ling. h. Patr. Matt?'ititl.~ Com. Sándor de Slaimicza. Parochus : D. J o s e p h u s K o p p Y) distr, Spirit, In matre cum mol. et ditert [) Fil. Epöl (Ecel.) 567 Nagysáp (Ecel.) * 294 Villis Domonkos et 61 Orisdp 43 Posta in loco. C"th. Aug. Hclv, Ol'. Jud I J Sum ma-.,2::-;:8:-:4:-:5--6:::-----"~------,,,.=-1 2. BAJÓT. Pal'. erecta a l\lat,.. ab eodem H. Ecel. ad SS. Apost, Simonem et Judam. Liny. h. el. Patr. Princ, Prim. R. Archieppu«St?'igon. Parochus: Idem) qui VAdiac. SUIT. In mat?'e Fil. Mogyorós (Ecel.), Sz~rkás neg. mont. PELIFOLD. Erem, S. Crucis. Administl'atol': D Summa ou. posta: Ny.ergeSújfalu..., r,l 3. CSOLNOK. Ant. par. Matl'. ab 1i30. Ecel. ad ;:,. Jeann. Nep. Ling. g. sl. Pat)'. Fund. l'eu!}. Parochus : 2 1 D. C a r o I u s B o r. T s c h i cl a. In matre et fodinis 1156 Uli. posta: Dorog, 4. DÁG. Par. ereeta Mnh'. ab Ecel. adi S. Catharin, V. Ung. a. Patr, lll. Capit. Strig. Parochus : D. Aloysius Viszolajszky, Notar.', district. I In matre Praed, Kisesév I 1,2 Summa l Ult, posta: Dorog

43 35 5. HÉREG. Ant. par. restsur Matr. ab cod. a. idi~t.a Ecel. ad 8. Ladíslaum R. H. Linq. h. Patr. Princ. 'I' ~atre Prim. R. Archieppus St1';9un. Pa1'~('hus: D. N i c O. 'll'. l II n s l\l o,. v a. In maire :je ou. posia : Bajna. Callt Aug'. Hdv, 461 JUt! KIRVA. Pal'. erecta Matl" ab eod. fl. Ecet. ad S. Joann. Evang. ante port, lat. Lh~g. g. Patr. Funaus '} elig. Parochus : D. G e o r g i n s S p e r t e l. ln mat?' Ulf. posta: Tinnye. (' I I 7. SARlSAP. Pal'. erecta MaII'. ab Ecel. ad S. Emeric. LillY, sl. Patr. 1J1(tw'itüts Com. Bán-! dor de Sluonicza. Parochue : D. J o s e p h II S P é-: s z fi. n s z k y. ln matre 1I10lis, fodin«ef dom. tef). _..."...9--:Ú,--_...,-, ~ Summa 9Hl Ulf. posta: Dorog. 8. SZOMOR. Par. ereela MaIi'. ab Ecel. ad S. Mich. Arch, Dng. 11. g. Pntr, ilic/lwitius Com. Sándo)' de Selncnicz«. Paroclnie : Idem, qui VA diac, ord. In ma/re 792 :3 6 Fil. Gyermel (Eccl.) li' Tök ' lou:) 1401 Gyarmat du( Summü'T6TC -W' t 985 Uli. posta: Zsámbék.. 14 Or TARDOS. Par. ereóta Matr. ab tod. a. Ecel. ad S. Mariam Magd. Linq. si. It. Pati'. Princ. Prim.I RArchieppu» Striqon. Administrator: D. J o s e p h u s jun. S z a b ó.! ln matre Ult. posta: Tata. 10. TARJÁN. Pal'. erecta Matt.. ab eod. a. Ecel. ad S. Georg. Mil, et M. Ling. g. Patr. Nicolaus Com.

44 36 Estel'hdzy de Ga,lántha. Parocluis : D. F e I' d i n a n. Díst.a d u s Drágfy. matre hor. l" matre '" Ult. posta: Bajna. Calb Aug. Helv. 251 Gr. Jllll. 25 ll. ÚNY. Par. erecta J 787. Matl'. ab eod. a. Ecel. ad S. Mich. Arch. Ling. ll. Patr. J/und. reug. Admini strator: D. P e t r II s e h e r r i er. ln maire * Ult. posta: Dorog. Cath. 13,319 SmJl'fita wlinlal'wil iotius LJi. triciu» : Aug. Helv, Gr. Jnd. 302 COOPERATORES: Bajna: D. C a l' o l u s sen. S z a b ó. Szomor: D. F l' a n c i s C II S T o ID a n o v i c h. Comm. 12,208. a. D I S 'f R I C ')' U S B U I) A P E S l' I N E N S I s. Vlce-Arohldlaconul or dlnarlub. Rssimus D. A~TONIUS SUJÁNSZKY, Praep, S. Augusiini de insula S. Briqittae, Parochus Pestimensie ad S. Joeephum, pel' Disil'. Buda Pestin, echclar. elem. Inspeetor, Cf311S01' dioec, Vloe.Arohldlaconul lurrogatul. Rasimus D. JOSEPHUS RÁTH, pag. is. PAROCHIAE' 1. S. ANDREAS, (Oppid.) Pal', ereóta Matl', ab i eod, a. Eccl. ad S..Ioannem Bapi. Ling, [f. illyr. sl. i h. Patr. U. hung. fino Minisi. Parochue : D. J I) a n,,' n e s Bapt. :M II r c s i cs. ln matrt 'ó(o t

45 Catb. Aug. Helv. Gr. 37 Jud. Dist.a maire Fil. Izbég 350 i Summa " ou. posta: Buda vetus. 2. BÉKÁSMEGY1m. Par. erecta Matt', ab cíjd.' a. Ecel. ad S. Josephum spons. B. M. V. Ling. g. Patr. R. hung. fi», Minist, Administ1'(tto1': D. J o s e p h II S R e i ~ h. III matre s73 8.iJ;lola ant. et Kissing auod.lo.. _ Summa 883 Ult. posta: Buda vetus. 3. BUDA ARX ad ASSUM'l'AM IN COELOS B. M. V. Par. restit Matl'. ab Ling g. h. Patr. juagist1'atus ei». Budensis cum parte electae communitaus catholica. Paroehus : Idem, qui VAdiac, SUIT. In matre BUDA ARX ad S. SIGISMUNDUM. Par. erecta Matr. ab eod. a. Ling. g. Patr. Caesareo-' Regia ap. Majesta«. Parochus : Hssimus D. MAU. RITIUS HOFFMANN, pag. 20. I In 1nat1'e 3967::? 6 5. BUDA AQUA'l'ICA ad s. A~NA~I. Plll'. erectal Matr. ab Lillg. g. h. PatI'. Magistratusl civ. Budellsis cum parte electae communitatis caiholiea. Parochus : D. An t o n i u s W ü r t J. Jn mat,'e BUDA AQUATICA ad S. ELISABETHAM. Par. restit Matr, ab eod. a. Ling. g. h. sl. Patr. Fwtd. relig. cum JfagistJ'ctt1t ci», Bndensi. Administrator:: P. Raphael HorvÁth, Ord. S. Franc. Capllc.1 Couo. Budel/sis Guardianue.! ln maire I 7. BUDA CHRISTINAPOLIS ad B. M. V. de SAN : GUINE, seu ad nives. Pal'. erecta Matr. adi eod. a. Ling. g. h. Patr. Magist1'. ci». Budensis cum parte electae communitatis catholica. Parochus : D. Cal'olus Funk. ln matrlj II l hor. l

46 Cath. Fil. Franaenshöhe (Cap.) 69 Auwinkl 83 Maxengrabon 17 SchwabenbOl g(eccz.)422 Leopoldifeld 90 Adlersberg (Cap.) 'j to 2 HeJl'. 13 Gr. 5 7 Jud. Díst.a IDatre hor. l Wolfsthal Schöne Schaffei-in 17 Summa 66Í3-101-i3J ~ 8. BUDA NEUSTJFT ad B. :M. V. VI:3ITANTEM. Pal'. rest, Matl'. ab n Ling. g. i:«. Patr. illagistl'. cic. Budensi«CIII/i. ]Jm tc electae communitatis catholica. Parochus : D. J o a II II e s Bapt. S z i k l a y, erud. 8oe. //(lf scrutnuw ~/p:1ilbi. ord. In 1iWtJ'C ev i)070 l KO 4fl H 265 Insula S. illaj'[j(tj'et!lal' 200 Pra ed. Schönthal ;>(1 S II1)1 I Il'a. :-~):'~C)(;;-;)O=;--:1:-::3:-:::0:-- --' ;>2fi BUDA VIA REGlA ad S. STEPHANU.'I[ Proto.1 mart. Pal'. erecta :\Iatl'. ah eod. a, Ling. g. ll, i st. illyj'. Pati'. FH/Hl. 1 elí!j. Adminisirator: P. R em j. i g i II s illa t le o v i c l', OI ll.s. Franc. PI OI'. Crtpi.~fr.l Cont'. Bwlp:lIsi.~ Giosrdianus.. I [n niairc 048(1 )l; 2d BUDA-TAB.A:\ ad S. Ci\THARlNA;\I V. et M. Par. I erecta \Iatl. ab «od. a. Ling. g. illy,'. h. sl. i Patr. J.llagist i'cttus cit'. Budensis cum parte electae! communitatis catliolica. Paroch». : n. E II g e n i II si. Degen. I In matre t et Kamruerwald i cum eircumfereniia U HI ~tio 127i! ll. nyda.eörs. Par.;recta ~latt. l:b eo~.. a.1 Eccl. ad S. Joann. Nep, Lmg. g. Patr. h. fin, JIllllSf'i Parochus: D. 1\1 i c h a e l D o b r o II v i. I In matre Cl/m p,yted.csik 3369 ". Poeia in loco. I'.'2 í Vl l 1 jlq

47 de Telky et ad Scotos Viennae. Administrator: P. A l o y s i II S R;I k II fl C h a n, Ord. S. Benedicti ad Scotos Viennlll? III matre (-;64 15 Fil. Telky (EccZ.) 172 Samma 83G l,i ou. posta : Buda. a9 12. BU.. DA VETUS. (Oppid.) Par. erecta circa 1022.\Dist.a l\i~tr. ab Ecel. ad S~..Apost. Petr. et Paul. ~:~:e Dmg. g. h. Patr. R. h. fino jj;bmst. Parochus: A. R. D. i J o II n n e s II r u n n e r, emel'. VAdiac. ordiu, I CatIJ, Aug. Helv, Gr. Jud. In matre :I: ]J/ol. et dom. teg. 127 SumllHt fÜ--6Tr--i Posta ill loco, 13. JENŐ. Pal'. ereera circa ] 686. ]\[atl'. ab Ecel., ad SS. Apost. Petr. et Paul. LiT/g. g. Patr. Abbas I J4. PE~TINU~J. r.u, U. Ci\'. ad ASSUl\l'l'AM IN COBL.OS I h. M. V. Par. ereeia Matr. ab Lwg' j It. g. Patr.!Uagil;{j'(lfHs cic, Pesliu. cum parte ele-í ciae conunuuitatis catholica. Parocluie : Rssimus D.I l\iichael SCHWENDTNER, pag. ID. ln uuür» t S 162i ~Hl , PESTINVl\l Ra i". FHANCISCL'M SEHAPHIC. P~lI. erecta 1>322. Malr. al) cod, H, LillY, h. y. sz. Patr. I.1lagistratus.cir. Pestiu. cum Pl..'lr/e eleciae communi "I tatls catlwlt cl!. Administrator : P. V i l h e J III II S K u I' C z, Or«, S. PI'WIC. ]>I'OU, Ma».. I fil niaire * 11) \) ó 318 IG. PESTLNUl\l all S. JOSEPHC:\l. Par. ereera Matt'. ab eod. ". Lillf/, fl. h..el, Patr, Jlagistrafus cic, Pestin, CUIll parte electae conimuuitatis catho- I lica. PW'OclIllS: Idem, qui VAdial'. ord. I In mat7'e l j 3 3H I Fil. ~apicidil1a (Cap.) ;) 17 3/ C Rakos campo, usti'. fe- 9ul e/ dicere. 9~_~ 27. "_ il 1 ~Uüim<l l I

48 PESTINUM ad S. LEOPOLDUM. Par. ereéta 1817.!Dist.a Matr. ab eod. a. Ecclesia magnifica struitur. Ling. :matre g. h. sl. Patr. Magistratus cic. Pestin. cum parte! hor. eleciae communitatis catholica. Parochus : D. F ran-i c i s c II S S i ro o n.! Cath. Aug. Helv, Gr. Jud.i In matre I 18. P.E~l'INUl\I ad S. ROCHUM. Par. erecta Matl.! ab eod. a. Ling. It. g. sz. PatI'. li1agist1'atus cív.! Peetin, cum parte electae communitatie catholica.' Parochus : D. 1\1 i c II a e l D é I' y. In matre 1686 G : 19. PE::;TINUM ad S. THERESIAl\I. Pal'. erccta 1777,: Matr. ab eod. a. Ling. g. h. sl. Pati'. 1I1agistratu.~: cit'. Pestin; cum parte electae communitatis caiho-! lica. Parochus : Rssimus D. SIMON KLEl\IPA,': Suae Sanctitatis sununi Pontificis Camcrorius secretus, Praepositusde Dere, SOl'orW/l elmritatie Direetor spi», In matre ce) J ] 7580 Cath. Aug. 151, Hely, Gr..lud. Comm COüPERA'l'OREi:i: In S. Andrea: D. P a II lu s B l a h u. Budae ad assumtw/l B. ilf. V. D. C o 10 III a II 11 U s R o s t a h á z y. - D.JoannesFcllermaycl'. Budae ad S, 8igismwlC!llm: O, J o s e p h u s 'V i e d e ul a II D, s. Ord. mil. crucig. cum rubea stella Sacerdos, una Dexterae S. Stephalli Proto Regis ll. Subcueios. - D, Franc i s c u il L u n i á k, s. OnZ. mil. cl'ucig. cum rubea stella Sacerd. Budae ad S. Annam: D. S t c P h a II u s 1\1 i k s ó, ss. theol. Doctor, Arcas Romanne. - D. L n d o v i c II S Né m et It y. - D. Budae ad S. 'Elisabetlwm: P. M a r c u s B e l' g e 1'. - P. ~'er d i II a II d u s T a II n i n g e l'. - P. J a c o b II S S t e i g e J', 01' dinis S. F"l'anc. Capucinorum; Budae ad B V. de sanguine: D. ]H a t h i a il P u s z t o v u ik. - D. V i n c e n t i u s S t i e b c l'.

49 41 Budaead B.lYI. V. oisitautem : D. Augustinus Arányi. Budae ad S. Stephanum: P. Eugenius Sperk. - P. Me t h o cli u 8 P i II roa n n, Ord. S. Franc. Prov. Capietranorum, Budae ad S. Catliariuam : D. P a u I II S J e d l i c s k a. - D. M i c h a e l B o g i s i ch. - P. J o a c h i m II s K i s c h a n e k, Provinciae Capistl'anol'wn. Budaenre: D. G e o r g i II S U l ro er. B~tdavet. D. J o s e II h II S Z e c h m an n. - D..T II l jus C z o b o 1'. - D. M a t h i a s T r e t t e j'. Jenő: p, P e t r u s B e c k, Ord. S. Ben. ad Seotos, Pestini ad assumtam B. M. V: D. T i t II S D e g e n. - D. J O> s e p il u s R o III e i s e l'. - D. R II IIo l p b u 8?tI e z e y. Pestini ad S. Franciscuni Seraphicum : P. T h e o b a I d II S P i c h I e r. - P. A I e x a n cl e r B a á ll, Ord. S, Franc, Pro», Marianae. Pestild ad 8. Joeephuni : D. A d a I b, 1\1 fi 1\ )' i t i u s K a n o v i c h, - D. A l o y s i u s V C S z e l y. - D. C a r o l u s B e n e cl i k o v i c s. Pestini ad S. Leopoldum : D. L \I cl o v i c II S 1\1 a r s c h a ll. Pestini ad S. Hochum : p, C YJ' i II II s II a III p I, Ord. S. Franc. PI'OV. M, Pestini ad S. Theresiani : D. C a " o l II S Z i c I' e 1'. - D. Fer d i II a n cl n s C il e l k a, Notar. distr. - D, M i c h a e l M a h li c s, - n..t II l i II S L e It o c z k y. 4. O I S 'I' R I c 'J' U S P.4. Il K Ji N Y E ~ S I S. Vioe-ArchidiaconU8 ordinariu8. A. R. D. S t e p h a n II s l' ö l g Ye 8 y, Suae Sanctitatie summi Pontificis Capellanus ad honores. oppidi Szölgyén Parochue, Sacerdos [ubllarie ill wmum quartum. Vioe.Archidiaconu8 8urrogatus. A. R. D. b' r a n c i s C II S C I' e t t i c I', Parochus Kéméndensie, pe1' Distr. Pdrkdny. sehol, elem. Inspector, PAROCHIAE: 1. BART. Par. erecta Matr. ab cod. a. Eccl. ad I exalt. S. Crucis. Ling. h. Patr. H ine. Prim. R. Archieppus Strlqoniensis. Parochus : D. J O a n n e s Mé s z á r os.

50 42 Cath. Aug. Helv, Ol'. Jnd.1Dist.1l!matre ln maire 849 ] 8 Ihor, Fil. Kéty (Cap.) *" I/Z Praed. Alsókéty !jll Summa I Uli. posta: Kérnénd. I 2. BÁ,!,ORKESZ. (OP1?í~.) Pal'. ext.!562. Matr. ab I' ll-u. Ecel. ad visrt. B. ~I. V. Lwg. h. g. Patr. Antonius r-:«. Pálffy ab s-u«. Paroclius : D. J 0-5 e p II II S H a s j, ó, In mafj'e '" 0 Fü. Madar " 1161 ~ Sumura '''13\:16 --;", Ult. posta: Köbölkút. I 3. EB~:D, Pal'. L~I'ec~a {8 ll.!, Matl'. a~ Ecel.. ads.i Stephan. L LU/ff h. Patr, N. Capitulum Stng. Pa-í rochus : D..To t\ II II ()~, l! c i' 7. li t ll... I Jn»catre 1<",J~) 10 : uu. posta; l\li~slu, i.:1. FA1{~AD, Par. ereera :'lia t!'. ab cod. a. Ecel.i ad SS. A 1" Petr. et Paul. Liiu]. h. sl. Patr, Print,l Primas R. Arcliieppus 8(l'iy, Po.roclni«: D. F I' a n-] c i s e u s L i i f II e r. ; ln 1IlC1f/'e, praed. PÚI'('~ et MáC'5C " ;'' ')1) :W6 fi)) eu. l)~st(/ :I{'!1ll011d, (,. KÉ~lÉ~D. AlJ\. pal'. l\iatr. alj Eeel. ad asccns. D. N.J. Ch. Lillj. ft. PatI'. Pl'Ínc. Printas R, Archicp- }Jl/S 8tl'l:g. Pai'(jchl!~: Idem, qui VAdiae. Hll'l'og. /' JI! uuüre l SU:! I 10 Fil. Kisbény ieccl.) Hitt.- ; ;Yt Nagybény i 34 Posta in. lo~~i11ma-21(\ ~- --3rl 1). KÖBÖLKL-T. ACI!. pal'. l\ht)'. ab Ee.:!. ad S., Unro lum DOI. Liiu]. h. Patr. Princepe AI/tonius Páltf!! ab EfeZ;;(/,. Parochus : D. B c II C d i c t II s! K o II e k, j In matj'(; 1212 l 24 l I

51 43 Cath. Aug. Helv. Gl'. Jud. Díst.a matre hor. Fil. Gyiva % Sárkány (Eccl.) J. /2 1 r Kisujfalu * Summa 1767 l Posta in loco. 7. KŐHIDGYARMAT. Par. extit. ante Matr. ab Ecel. ad S. l\'1aurit. M. Ling. h. Patr. M. Cap. St1 ig. Parochus : D. tjo a c b i III U s M a r c z e ll, Nota1'. dist», In matre Fil. Libád (Eccl.) Praediie, mola ct domo ven. 44 Summa' --{459""--2'. Uli. posta: Kéménd. 8. l\locs. Aut. pal'. Matr. ab Ecel. ad SS. Trinit. Ling. h. g. PHtI'. Princ. Prim. R. Archieppus Strig. Parochus : D. S t e p h a n II s C s i tn a. ln matre '" Fil. Búcs'" Karva (Eccl.) Radvány *' Praed. Zsitvatö Summ'a' 1095"""j2966--""'--115 Uli. posta: Nána. 9. MUZSLA. Ant. par. Matt. ab Ecel. ad nat. B M. V. Ling. g. Patr. Princ, P1'i1n. R. AEpptts St1 ig. Parochus : D. Ven d e l i n u s S a á g b Y de Csukárpaka. In matrc Fil. Béla (Eccl.) II Praed, Csenke 119 Kengyeles et Sz. György 101 Divers. Variu 6 Summa 3049 Posta in loco / /1

52 44 Cath. Áug. Helv. Gr. Jud. Díst.a 10. NAGYÖLVED. Ant. pal'. Matr. ab J1~ccl. ad ~atre SS. Angelos cust. Ling. h. el. Patr. Prime. Prim. R. 101'. Archieppus St1 ig. Parochus : A. R. D. L a u }' e n- t i II 8 R II cl n a y, Suae Sanctitatis summi Pontificis Capellanu«secretus. In matre >I' Hl. Kural (Eccl.) 558 Summa Ult, posta: Kéménd. ll. PÁRKÁNY. (Oppid.) Par. erecta Matr. ab eod. a. Eccl. ad S, Emericum. Ling. h. Patr. Princ. Prim. R. Archieppus 8tl'ig. Parochue : D. l g n a tius R6th. III matre 1472 Fil. Nána (Cap.) 629 8umnla--21O1 Ult, posta: Nána SZÖLGYÉN. (Oppid.) Pal'. ext Mat1'. ab Eccl. ad assumtam B. M. V. item ad S. Mich. Arch. Ling, h. Patr. Princ, Prim. R. A1'chieppus Strig. Parochus : Idem, qui VAdiae, ord. In matre 2850 Praecliis Arad 46 Ivánhalma et Hidegvölgy Summa 2988 ou. 2)08ia: Köbölkút. S/(Ii!liW {(oinwi',wl iotius Disldc/uB: Cath. Aug, Helv, Gr. Jud. Comm. 21, ,088 COOPERATORES: Kiménel : D. I g n II t i u s Me i z e r ro a n n. Költídgym'mat: D. Carolus Magasházy. li:locs: D. F r a n c i s c II S F e h é l'. M1/zsla: D. I g n II t i II S Ü r ge. Nagyölved: D. A n d r e a s N o v á k. Szölgyén: D. R II Ph II e l K i s s. 144 '= l 1 l!

53 II. ARCHIDIACONATUS NEOGRADENSIS. ArchldlacoDu8. Illmus ac Rssimus D. HENRCCUS SZAJBELY, pag. 6. DISTRICTUS SZtCStNYENSI~ Vlce Archldlaconus ordlnarlus. A. R. D. P a u I u s G l atz, Pal-ochus ]!'elsőludányensis. 1. Vloe.Archldlaconus surrogatus. A. R. D. F l' a n c i s c u s B I a s k o v i C s, Parochus Karancsságcnsis, pe/' Distr. Széchény. sehol. elemeni. Inspector. PAROCHIAE: 1. ENDREFALVA. Ant. pal'. e ruderibus excituta 1705.;Dist.a Matr. ab Ecel. ad natarn Reginarn Angel.,lTIlItre Ling. h. Patronus nullus. Paroehue: D. A n d r e a s hor. Po gá n y de Cséb, Spirit. dist», Cath, Aug. Helv. Gr. Jud. In matj':] Fil. Fölfalu (Eccl.) Piliny (Eccl.) II pj aecl. Dolány Sumnla- 205ú--i3fC i 2. FE~~l:'~~Á~~~s~~~,. par. Matr. ab Ecel. adil S. Andream Ap. Lillf], h. Patr. Senior Comiuim Zichy et Adalb. Gyiil'ky de Lceoncz. Parochus : Idem,', qui VAdiae. ord. I 45 ~2 /"2 31 /4 In matre Fil. Alsóludány l eont. Szécsényhalászi I ~ Pöstény (Eccl.) ! ~ 4 Pl'aediis et mol, 18 2 : % Summa---fi3óS----Ö VU. posta: Szakal. 4*

54 46 3. KARANCSSÁG. Ant. par. Matr. ab Eeel. ad S.IDist.a Steph. R. Ling. h. Patronus nullus, Paroehus : Idem, ~a tre qui VAdiae. surr. or. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre to Fil. Ettes (Ecel.) Ságujfalu Ssalmapusstatercs Praed, et opilionariie lt. postn : Szakal. Summa ;;;7;-;;:2--::1:-;;3:------=-:~ 4. LOÓCZ. Par. ereéta Matr. ab eod, a. Ecel, ad exalt, S. Crucis, Ling. h. Patr. Fund.? eiig. Paroehus : D. F r a n c i s c u s S e h nau s z. In mat?'e Fil. Hollókő Praedii» 73 3 Summa ~15""'5::-:2.,----:-15-;:----:-----~ 1 29 Uu. postct: Szécsény. 5. MEGYER. Pal', erecta Matt'. ab Eccl. ad nat. B. 1\1. V. Ling. l~. Patronus nullus. Parochus : D. 1\1 i c h a e l S á n t h a. In matre Fil, Nagygécz (Eccl.) 460 Praediis Alsó- et Felsöpusztagécz Surnma--" VU. posta: Szécsény.,, NAGYBARKANY, Pal'. ereera Matr. ab eod. a. Eccl. ad S. Martin. Ep. Ling. h. Patronus nullus, 'Parocluie : D. J u I i u s M o r b i c z e r. ly matre Fil. Kisbárkany Luczin Mátl'averebély(Eccl.) Sámsonháza Tótmarokháza Saentkút (Ecel.) / i4 1% %

55 Cath. Aug. Helv. Praediis 58 Summa--i710-T t Uli. posta: Gyöngyöspásztó. 7. RIMÓCZ. Ant. par. Matr. ab Ecel. ad S. Nico!. Ep. Ling. h. Patronus nullus. Porochue: D. V i n c e n t i u s G y ü r k y de Eadem. ln mat1'e Fil. Sipek (Eccl.) Varsány (Eccl.) H'aediis Summa Uli. posta: Szécsény.., Gr Jud. Dist.a matre hor SOOSHARTYAN. Ant. par. Matr. ab Ecel. ad exalt. S. Crucis. Linq. h. Patronus nullus. Admini sirator: D. G a b r i e I L á n ez. In matre 598 Fil. Kishartyán (Eccl.) 432 Praediie Krakó, Kisfalud, Kökényes, Nyárjasvölgy, Kö]n'tt, Ha dászó 175 Summa Ult. posta: Szakal. ---~-: 9. SZAKAL. Par. fl oruít sec, 16. ann restaurata, Matr. ab Ecel. ad exalt. S. Crucis. Ling. h. l Patronus nullus, Parochus : D. J o a n n e s K u r 2 Y!! c s é n y i, Notar. Clist1'ict. Jn mat1'e Rárosmulyad cum molis et praediis I 1'4 Sumnia j220-~'f1" 30 I Posta in loco. 10. SZÉCSÉNY. (Oppíd.) Par. ereéta \1atr. ab Ecel. ad transfig. D. N. J. Ch. h. Ling. h. Pa-l trónus nullus. Adminietrator: P. I g n a t i u s K u m-] ID e r, Ord. S. F,'anc. Prov. SS. Salv. Conv. Szécsény. ji Gucwdianlls. l I 2

56 48 Cllth. Aug. Helv. In mat/'e G Praed. et dioert Sllmma--' Posta in loco. Gr. Jud. Díst.a matre hor. 1/ SU1i!1i!a ai!i1ital'llin /O/iU8 Cuth. Aug. Helv. Gr. 19, Dis/Tic/us: Jud. Comm ,293. COOPERATORES: Endl'ejalva: D. Gabriel Boda. Kamllcsság: D. P a II l II S P er i n a y. Nagybál'kány: P. D e ro e t l' i II S B a II a y, Ord. S. F1'al1C. Pl'OV. SS. Salv. Rimócz: D. S i m o n L e n ez. Szécsény: Patres in Conventu babitantes. D I S T R I C T U S K É K K Ö E N S I S. Vice-Ar chldiaconus ordlnarlu. A. R. D. A n to n i II S P e r k i n k Ó, Paroclius Zsélyensis. 2. Vice Archidlaconus surrogatus. A. R. D. J o a n n e s Bapt. :M II n It a y, oppidi Kékkő Parochus, pej' Distr. cogl!. schol. elemeni. Inspector, Censor, dioec. PAROCHIAE : 1. ALSÓPALOJTA. Ant. par. Matr, ab Eeel. ad S. Martin, Ep. LiI/g, el. Patr. Capitulum Rosnav, Paroehus: D.Michael La u c s i k. In matre Fil. AIsópribely Felsöpalojta Középpalojta Nagykiirtös Priklek l

57 Hl Cath, Aug. Helv. Or. Jud. Dist.lI. matre I hor. Praed. Skráv nik i % Snmma t8----=-- -=---i32-\ Ult. posta: Kékkő.. 2. BUSSA. Par. ereeta Metl'. ab eod. a. Ecel. ad S. Demetr, M. Ling. It. Patronus nullus. Parochus : D. G e o r g i u s F r a n z e n b a e h. I In matl'e Fil. Csalár (Eccl.) 37:~ ~ Ipolykürt praed t/ 2 Summa Uli. posta: Szukal. 3. CSÁB. Par. erecta Matl', ab eod. a. Ecel. ad S. nemen Mariae, Ling. h. Patr. Carolus sen. Comitum Zick!; de Ee/d. et Vdsonykeő, item steccessores t. B. Anton. Balassa de Balassagyew'Illat. Parochus: D. J o a n n e s P a II l II S G o n d a. In matt'e Fil. Felsőpribely Keszihóez (Eccl.) 4H) Rxsti1'p, Bükk 10 l Summa Uli. postel: Balassagyarmat. 4. HÁZASNÉNYE. Ant. pal'. Matr. ab Ecel. ad omn. SS. Ling. h. Patronus nullus, Parochue : D. J o a n n e s Ev. T o c s e k. In mat1'e 183 Fil. Apáti 102 Bátorfalu (Cetp.) Haraszti Leszenye Lukanénye Uj falu Praed, Csehi, Csurgó, Czöcze, Dacso, Pálháza, Süly ke, Zabuska Summa Ult. posta: Balassagyarmat. 3/, 'l4 JI/, 1 cont. 14

58 50 5. KÉKKŐ. (Oppíd.) Pal'. erecta Matr. ab Dlst.a Sacell. arcenae ad S. Annarn. Ling. sl. Patr. Fund. matre relig. Parochus : Idem, qui VAdiac. surr. hor. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In mat1'e 1289 Fil. Alséesztergél, antea parochia, Ecclesia ab 6t 510 i 13 I 1 10 I 2 anno in ruderibus jacet Felsöesztergál (Ecel.) Szélez Brezova i ldolina 88 P,'aed ns " íkapl'oncza IPI'S fkispodluzsány 8 Récska cum ooilibus 10 Sumnill"1146f I Posta in loco. 6. NAGYZELLŐ. Aut. par, rest Matt. ab 1722.! Eccl. ad S. Nico!. Ep, Ling. It, Patr. Prime, Prim.' R. Archieppus Et1'ig, Parochus : D. :M i c h II e I, Fehér. In mat1'e ! Pit. Kiszellő Kissztráczin Szent-Péter Tótkelecsény Zsihlevnyik L am o tt e. S z a l at ny a Prae- ~ Zichy-Szalatnya di~ Bukócz 10 Váth 15 3 :Mola Nagyzellő 10 Divert. Ujvilág 4 2 Summa Ult. posta: Szakal. 7. ÓVAR Par. erecta Matl'. ab Ecel. ad S" 3 37 I ' '4 1lj 2!l 1

59 coenam Domini. Ling. h. Patr. F1tnd. 1'elig. Admini Dist-a straior : D. C a r o Iu s L i P o v n i c z k y. l ~~:~e Catb. Aug. Helv. Gr. Jud. In niaire Fil. Galábocs l Zobor Il/lJ Praed. Kispatak 9 14 I '/2 Summa l Ult. posta: Balassagyarmat. 8. SZKLABONYA. Ant. pal'. Matl'. ab Ecel. ad S.\ Nicol, Ep. Ling. sl. ll. Patr. Caroloe sen. Comitwm Zichy de Eadem et Vásonykeő, item Anton. et Joseph. Comites Forgách de Ghymes et Gács. Parochue : D. D. J o a n n e s P a t a It y, SpÍ1'it. distr. In matre Fil. Ebeezk(Eccl.) % Kisújfalu S '/4 Kiskürtös '/z Nagysztráczin P1'aed. Alsócsehi 3 7 % S U111 ma WO tiu. posta: Balassagyarmat. 9. VARBÓ. Ant. par. Matr. ab Ecel. ad SS. Tdnit. Ling. h. Patronus nullus. Parochus : D. G a b r i e II K a p y de Kapivár, Notm'. distr. 88. theol. Docto,'. ln mab'e Fil. Hugyag (Eccl.) I '/~ Szécaénykovácei , % Trázs (Eal.) ! ll" Pl'aediis: Pethö i 1 Ipoly-Nagykér : '/z 0/ 3/ 1 Ipoly-Kiskér : / Summa ' Uli, postcl : Balassagyarmat. i O. ZSÉLY. Par. erecta Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Emeric. D. Ling. h. Patr. Carolue sen. Comitusn Zichy de Ead. et Vásonykeö. Parochus : Idem, qui VAdiac. ord. ln matre I I I

60 52 Catb. Ang. Helv. Gr. Jud. Dist,a matre bor. Fil. Zahora % Szelestyén lA H'ae,{Podluzsány % diis Peszerény 9 5 1/2 Ovili Forrás 12 2 l/ Z Balnec SÓSál' 6 6 1/2 Allod. Károlymajor Summaf316' Uli, posta : Balassagyarmat. Cath, Summa animoumn /O/iU8 Di8/dv/uB : Ang. 14, Helv. 26 Gr. 7 COOPERATOR: Varbó: D. Albinus Stark, Jud. 496 Comm ::I. D I S 'f R I C T U S V,\ D K E R T E N S I S. Vloe.Archldlaoonus ordinarlus. A. R. D. P a u l u s K o v á c s, Parochus Vadkertensis, dist«. Spiro Inst. domicell. W1glican. BalassagYaI mat. Ott'atol', art. [ib. et phil. nec non ss, theol. Doctor. Vioe-Archidlaconus surroga.tus. A. R. D. C a r o l II s I m á d y, Parochus Balasscuppxrmatensis, ]Jel' Distr. Vadkertensem seholor. elem. Inspector. PAROCHIAE: 1. BALASSAGYARMAT. (Oppid.) Ant. pal'. a jam extitit, a restit. Matr. ab Ecel. ad :SS. Trinit. Ling. h, sl. Patr. Ccwolus sell. Comitum Zichy de Eadem et Vcisonykeö, item Antoniu» ('f J(). sephu«comites Eorqdch. de Ghy1lte.~ et Gáce. Parochus ; Idem, qui V Adiac, surr.

61 53 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud.l Dist.a matre ln matre t ev bor. Fil. Patvarcz (Cap.) 4u /2 Szügy 12> % P1'!Ied. Illési 102 8!j2 Dív. et mola Sltp /2 Summa " Posta in loco l

62 54. Ecel. ad omn. SS. et cap. ad imrnac. concept. B. M. Dist.a V. Ling. h. Patr. Fund. relig. Parochus : D. M i ch ae l ~atre M II loe s a y de Nemesjácz et Kuzmics, ss. theol. or. Baccal. Notar. distr. Cath. Aug. Helv, Gr. Jud. ln 4 matre Fil. Ipolykeszi (Eccl.) '14 Kóvár (Eccl.) Kiscsalamia i :~~ 14 I I... - \ l Summa I Praed. FitYka, Szob()!~ 19 2 Ult. posta: Balassagyarmat., 6. PATAK. Par. erecta Mait'. ab Ecel. adi ss. Trinit. Ling. h. Patr. Princ, Prim. R. Al'chieppus: Sb ig01~. Parochus : D. A l e x a n cl e r 1\'1 é s z á r o S.I In mat1'e l 34 Fil. Dejtár (Ecel.) : 1/2 Summa l Ult. posta: Balassagyarmat. 7. VADKERT. (Oppill.) Par jam ext. Matr. ab Ecel. ad S.Andream Ap. Ling. h. Patr. Princ. Prim. R. Archieppus Striqon. Parochus : Idem, qui VAdiac. ord. In mat1'e l 56 Praed. Sz. Lörincz 80 Sz. János (Cal)') 26 '1 2 1/2 Göröcz et moli» 29 'la Summa l 56 Ult, posta: Rétság. S/lMma {(liilnan"i~ loti/'s Dlstrictu s : Catb. Aug. Helv. Gr. Jud. Comm. 14, COúPERATORES: Balassagyarmat: D. J o a n n e s K II cl l ik. lrlarczal: D. 1\1 i c II a e l S z e n e sy. Patak: D. S i m o n F á b a de Récse, Vadke,'t: D. L II cl o v i c II S R a j n e r.

63 m. ARCHIDIACONATU8 HONTEN8IS. 55 Archldlaoonu. Illmus ac Rsaimus D. JOSEPHUS sen. SZABÓ, pag, 7. D I S T ft I C T U S 1. S C II E ~I N I C I E NS IS. Vloe Archldlaconus. Rssimus D. JOSEPHUS BOLTIZÁR, Suae Sanctitatis summi Pontificis Capellauu» secr. Praep. B. lj1. V. de Albey, lib. R. ac mont. Civitatis Schemnicien. ad asswntam in coeloe B. M. V. Paroclius, capit, scholae ei». et SOI'OI'. charitat. Director,pe1' Distr, coqn, seholar.element; Inspector, penes majus Gymn. loeale Commies. Archiepiscop. PAROCllIAE : Dist.a.. ~~ 1. BELABANYA. Lib. R. ac mont. Civ. Par. erecta hor, Matr. ab Ecel. ad S. Joann. Evang. item B, M. V. de monte Carmelo et sacell. ad S. Joann.i Nep. Lú~g. sl, g. Patr. Catlwlicce communitae Civi-I tatis Bélabdnyensis. Parochus : D. A n t o n i II a: O l d i n g e r, Cath. Aug', llelv, Gr. Jud. In mat1'e Neg. mont. S. Georqii 108 III montibus et vallibus sparsi Summa Ü)- Posta in loco. 2. HODRUSBÁNYA. Platea ci». Sekemnic. Pal'. ereéta Matr, ab Ecel. ad S. Nicol. Ep. item ad SS. Apost.. Petr. et Paul. nec ~wn s~cell. adi' B. M. V. Lmg. sl. g. Pati'. li1ag~sl1" eze, Behemniciensis. Parochus i D. F r a n c i s c u s S z e n t i n.1 g c l', Notar. dist». In matl'e Uli. posta: Sebemuicium. 6

64 56 3. KOLPACH. Par. ereeta Matr. ab Ecel. Dist.l\ ad transflg, D. N. J. Ch. item sacell. ad S. J oann, ~atre Nep. Ling. sl, Patr. Comera R. mont. Schemn. or. Adrninist1'atol' : D. F l' a n c i s c u s F á b i á n. Cath. Aug. Helv, Gr..Iud. In matre P, aed. Kíszhübel 8 1j?- Summa Ult. posta: Sebemnicium. 4. SCHEl\INICIUl\I. Lib. R. ac mont. Civ. Pur. ereela sec, 10. rest Mat». ab eod. a. Ecel. ad assurnt. B. M. V. item Ecel. ad S. Catharinam V. M. et ad B. M. V. ad ni ves, nec non sacelia in monte Calv. Ling. g. st. h. Pati'. 1I1(tgistr. ci». Schemniciensis, Parochus : Idem, qui VAdiac. In matre PostCt in loco. 5. SCHÜTTERSBERG. Platea Ci», Schenuiie. Par. erecta Matt. comtnun. cum Sehemnicio. Eeel. ad B. M. V. doloros. Ling. sl. g. Patr. lilagisti'. ei». Schemniciensie. Administ)'atw' 2Jel' Paroclwni Sckemniciensem, I In mat/'e Ult. posta: Scheninicium. 6. SIGLISBERG. Pal'. ereóta \latr. ab Ecel. ad S. Joseph. spons. B. M. V. Lillg. sz. g. lz. Patr. Camel'a R. mont. Schenuiic. Parochus : D, L a d i s laus Szelepcsény. In matl'e cum neg. mont. Windschacht etin aquileqio Fil. Fuchsloeh SlljJ, cont. Galisou (Cap.) 84 l, ~ Rovna (Cap.) I % Slllllm~ II Ult. posta,: Sebemnieium. 7. STEFFÜL'l'Ü. Platea c». S~lwntnic. Par: erccta 1784'1 Mab. hb eod. a. Ecel. ad ~. Annara. Lmg. sz, g. patl"l ftlagistr. dv. Sebemnic. Parochus : D. A I o y s i II S I P o v i t z, Spirit. clistr,

65 57 Cath. Aug.. Helv, Gr. Jud. I Dist.a matre In matj'e l 10 I hor. Fil. Szitnyasteffolt : cont. Fuehsloch info (Ecd.)500 4 i % In valle spa1'si l 1 1( 2 Summa UU. posta: Scheinnicium SZENT-ANTAL. (Oppld.) Par. rest Mafl'. ab! eod, a. Eccl. ad S. Anton. orem. Ling. el. g. Patr.! Augustus r-i«: a Saxo-Coburq et Gotha. Parochue i l D. V i 1It e l tn II S H ö n i g. I ln matre Fil. IIlia (Ecel.) Zsibritó (Ecel.) ' 2 Summa Ult: posta: Schemnicium. 9. TEPLA. Par. erecta Matr. ab Eccl. ad B. M. V. visit, Ling. sl. Patr. Cosnera R. mont. Scltemnic. Admi'lÍsfmtl>l': D. Mathias Bj c c k. ln mafj'e Fil. Z;sakil 258 Siroki vrch praed. 29 1I10lis 410 Surnma--5-;;'47. 9;c----:::l...,, ;:--1 5 Ulf. postt!: Schemnicium. 10. VISZOKA. Allt. par. 1\latr. ab Ecel. ad S. Bar thol. Ap. Ling. sl: Patr. Cantera R. mont. Sehemilic. Parochu«: D. J o s e p h II S H e g y i. ln mat1'e Fil. Gyekés (Eccl.) Kopanioz l\10der8tollna. Eccl. ad invent. S. Crucis. Admini strator : D. - 2:.!9 2 Pocsuvadlo Steinbach posta 16 5 li10lis et domo fjylvan;, ,=-:-=:---- Summa ~ Ult, ljosl(t: Steiubach. cont. 1 1

66 58 SUlltliW animol'lillt 10li1ls Dletrlctue : Cath. Aug. Helv. 18, Gr. Jud. Comm ,489 COOPERATORES: Hodrusbánya: D.- Scltemnicii: D. L a z a r us B i t t n e r. - D. M a u r i t i u s Kv a s s a y. -D.LadislausSzegby. Siglisberg: D. A I o y s i u s G r e II n e t h, Subsid. Steffoltó: D.- 2. D I S 'I' R I C 'I' U S B O Z Ó K t; N S I S. Vlce ArohldlacODUS. Va c at. PAROCHlAE: Dist.a matre 1. ALSÓBADIN. Par. erecta Mah'. ab Ecel. hol', ad S. Michael. Arcb. Liiu]. el. Patr, Praep, S. Stepl:.. R. H. de Bozók, Parochus : D. J o a n n e s De d i ns z k y. In mat1'e Fil. Felsöbadin Dreno f} Szelez Praed. Szedlicsno et malis Cath. Aug. Helv. Gr SlImrna-546-G Ult, posta: Carpoua. Jud., I 2 I I - I J/ 2 12 I 1 : I ~ 20 I 2. BOZÓK. (Oppid.) Ant. pal'. Matt. ab 1686 Eccl. et in arce cap. ad S. Steph. R. Ling. el. Patr. Praep, S! Steplt. R. H. de Bozók. Paroehus : D. - In matl'e Eil. Alsó et Felsdalsók i %

67 Alsómladonya Czekócs Kecskevarbók Unyatin Exstil pat. Gerlach et Kucsalach Educill. Korpásvarbók P1 a(}d. Rovnye ct molis Summa Ulf. posta: Carpena.,, Cath G 31 17f2' - Aug. 1 rr-i-. Gr B () Jud. Dist.a matre hor. 1 9 ll/4 % 2 J 3. CSABRAG. (Castr.) Purochia trauslata ex Csall a :Matt'. ab 1686, Eccl. nd S. Steph, R. Ling. 1 el. Patr. Augustus PrillC. ct Saxo CoblO'fJ et Gotha.\ AdministJ'((tnl': D. 1\1 j c h a c l L fl. II k o. ln niaire Fil. Apova Csábrágvarbók 1;$ Csall (Ecel.) ~ Allodiie Summa Uli. posia : Carpena '41Y' 4. FELSŐSIPÉK. Pal'. restit Matr. ab Ecel. ad natarn B. l\i. V. Ling.sl. Pah. PJ'inc.PJ'i1ll. R. AI" chieppus 8tl'i(/. Paroclius : D. A n d r e a il K a bi II a. In maire fl Fil. Alsósipék ~ Bácsfalu ;ZR fl I Darúzs] ~ 40 12fl Lissó ~ Össöd'$i Teszér 36 58f) Udvarnok :23 ~7() Pl'fl(}(liis : Piryhegy, Pirovszko, Pléska, Patkés 38 3 Summa' 280-"182R Ult. posta: Ipolyság. 5. KüHl\IOS. Allt. pftr. Matr, ab Ecel. ad natarn B, 5

68 t 60 M. V. Liug. sl. Patr. Augustus Prine. a SaxoCoom'g;Dist.a et Gotha. Adminístmtor: D. A n cl r e a s K ID e t h y., mhatre or. Catb. Aug. Helv. Gr. Jud. In mat1'e ~6 235 Fil. Devicse Királyfalu Hl 295 Saitnyalehotka (Eccl.) Praed. 'I'cplicska Zsarnoszeg Uli. posta: Carpona. lio IG SUlDnla-15'9-92r G. LITAVA. Ant. pal'. l\1atr. ah Ecel. ad S. l\iarg. V. et 1\1. LillY, sl, Patr. Praep. S. Steph. R, H. de Bozók. Parochus : D. S a ID n e l P ó s e h, Con». S. Bell. de Juxta Gyón Conventu al is. ln snaire Fil. Cscry Laezkó 233 Szuháuy II 527 Trpin Praed, Drenóhegy et Peres 30 MoZis 12 Sununa 107G UGO 29 Ulf. posta: Carpena. I 7. NÉl\IE:'HI. (Opp~d.) r:-nt. pal'. Matr. ab 1?87 ~ ~ccl., d S. Martll. Ep. LillY, sl, Patr. lji. Capit, Sd'lfJOn'j Pm 'och s D. M i c h,1, <)! Z e I n i k, tt/w "ittis I.Aliariae B. M. V. Recto)', (listi'. Spirit, Sac. Jubil. ln matr.. 59,S Fil. Domanyik (Ecel.) 24'7 2 6 j 1 2 Rákócz I,4 Posta in loco. SUllllMT ~r'-'---,-'- ---Ti' 8. PRE:;\CSFALU. Ant. Pfll'. Mnt!'. ab Ecel. ad S'I Nicol. Ej>. Lill'). sl, Putr. Augustus Princeps rt Sa:..'o-i CI!&UI'(J et Got/lIl. ParocllllS: D. S t e p II a n u s I' S ü t e ö. In matre I l' /2

69 Fil. Bagyan Beluja (Eccl.) Kaliszta Ult, posta: Cath. Aug'. Helv. Gr Summa Schemnicium. 9. SZEBELÉB. (Oppid.) Ant. pal'. l\latl'. ~b Ecel. Dd S. Mich. Arch. Ling. sl. Pati'. lji. Capitulum Strig. Parochusi D. C fl, r o l u s 1\1 li II e r, Notar.) dist». et C01W. S. Bell. de Juxta Grán Comient: ln matj'e J Uel',. ~~~~:: hor / S 2 Fil. Ledény 14 fios 'it pj aed. Tls~ti. vreh et Sz. l\:11haly 21 2 Summa'103í1 fió~--'- 10 I Ult'lJosta: Némethi., 10. SZENOGRAD. Ant. par. Matr. ab Ecel. ad S. Emeric, D. et capelia ad S. Jeann. Nep, Ling. sl. Patr. Praep, S. Steph, R. H. de Boz(ík. Paroeliue: D. J o s c p h u s Mé s z li.i' o s, ln mat1'e l t Fil. Dacsólam 27 D2G Felsömladonya (Crtji.)284 4.Korpésvnrbók 3i) 270 II JJIola Lopatti 7 Summa iO ~ Ulf. posta : Carponc. I I 1 1 l 1 Cath Aug Hel\". Gr. Juel. 212 Comm COOPERATORES: Bozól~: D. J u l i II S D öb I i n g, Szenogl'dd: D. T h o m a s P o II ti. k. 5*

70 62 3. D I S T R I C 'f U S D R É G E L Y E N S I S. Vlce-Archldlaconus ordlnarlus. A. R. D. L a U}' e n t i u s G ál y, Parochus Ddgelypalánkensis, Censor dioecesanus, art. lib, et phil. item ss. theol. Doctor coileqiatu«. Vlce Arohldlaconus surrogatus. A. R. D.A u g u s t i n u s l\'l a r i c h, oppidi Nagyol'oszi Parochus, ne» Dietr. Drégely. schol. elem. Inspector, PAROCHIAE : Díst.a matre I. ALSÓRAKO~CZA. Pal'. ereera Matr. hb hol'. Ecel. au imrnac. concept. B.)I.V. Ling, sz. Patr. Seminariuni S. Steph, R. H. Parochus : D. S t c p h a II II S K i t t e II b c J' g e 1', Spirit. dist». Jud Cath. Aug. I-TcI\'. Gl'. In mat?'e Fil. Felsörakoncza Méznevelő Sumirl-a Ult. posta: Ipolyság.,, 2. DREGELYPALANIC Ant. par. Matr. nb Ecel. ad S. Elisab. Lill!}. h. Patr. PrilIc. Prim. R. Al'chieppus Stri!}. Paroclius : Idem, qui VAdiac. ord. In matre 1399 l i) Fil. Hidvég (Ecel.) Hont (Eccl.) - 7 I4 2 Ipolyvccze (Eccl.) 440 I D8 Di». Nyéres, allod. molis et orili 20 Sumnia 346!) 202 Ulf. posta: Ipolyság. ", 3. FELSOTHCIL Ant. pal'. l\ialt'. ab lg93. Ecel. Jacobum maj. Ap. Ling. h. Patronus nullus, clius : D..J o a n II c s,'-; ft I gó. In matre 417 Fil, Kisthúl' 23;") "i) 110 ad S. Paro- I % 1 I :, ; 4 " 4 '% 1 8 ' 3 l ~q

71 c-u., Aug. Helv. Gr. Jud. Középthúr (Eccl.) Summa i r Uli. posta: Ipolyság. 4. HRUSSÓ. Pal'. erccta Matr. ab Ecel. ad omn. SS. Ling. sl. Pati'. Fwzd.1'elig. Administrator : D, C a s p [\ r u s B o g n ál'. ln niaire 1319 Ult. posta: Balassagyarmat. 5, IPOLYFÖDÉMES. Par. ereera Matr. ab Eecl. ad S. ~Iich. Arcb. Ling. h. Patr. Fund. relig. Paroclius : D..J o a n n e s Nep. S e y I e 1'. In matre IG Fil. Kelenye (Eccl.) o Summa Ult, posta: Nagyfalu. G. IPOLYNYÉK. Ant. pal'. l\iaü'. ab Ecel. ad S. Stcph, It Ling. h. Patr. lll Capituium S/J'ig. Paroclu:s : D. G e o I' g i u s II a l á s de Sipek, Notar. distr. Academiae M. Britanuiae Couimembrinn, In inaire Fil. Inam (Eccl.) Ipolybalog (Ecel.) l ~6 P)'{(ed. Leklio ez, a!lod. et molie 59 3 Sunima ::;-;'7:; Ult. posta : Balassagyarmat Dis~'l\ niatra hor. % 7.IPOLYSs:\'G. (Oppid.) Ant. pal'. Mntr. ab EC'cl. ad assumt. il. 1\1. V. Ling. h. Patr. Capituium Ros 1/av.PCtI och1ls: D. Emericus Stéger. [nmatj'e Fil. Tesmag (Ecel.) 1505]O 20 Praediis : Lipócz, Olvár, Szurrlok, Parassn I I Summa 2715 G:? 8 6]62 Posta in loco. I ', ~. IPOLYSZECSENYKE. Ant. par. Matr. ab Ecel. ad SS. 1IIl\J. Cosm. et Damian. Ling. h. PatronusI

72 64 Cath. Aug. nullus. Parochus: D. H e II r i c u s de Magyarbél. In matre Fil. Nagyfalu (Eccl.) Praediis Sum-ma Uli. posta: Ipolyság Helv. Gr. JuJ. Dist.a K r i l! o V S z k y matre ~ hor KŐKESZI. Aut. par. Matt'. ah Eccl. nd S. Martin. Ep. Ling. h. Patronus nullus. Parochus: D. Franciscus KasRa)'. In mat1'6 Fil. Gyürki W G J2 8 Sirak SJ Szelény (Cr/p.) 'I'erbegecz (Ecet) g Summa T18---"-7~ Ult. posta: Balassagyarmat. 10. NAGYOROSZI. (Oppid.) Ant. par. l\iatr. ab Eccl. ad S. Nico!. Ep. Lillf}. ll. Patr. Richardu«Com es Berchiold. Parcclius : Idem, qui VAdiae. surr. ln utaire 181 ~ f>7 fl 47 Uli. posta : Rétság. I il. PALAS'!'. Ant. pal'. l\jatr. nb Eccl. ad S. Georg. l\iil. M. Ling. 71, Patronus nullus, Parochus : D. I J II I i II S D e z s e lj ffy de Csernek dc Tarkő. i In matre ! Praed, Gárdony, Iszleo nya, Brezó, Oldi' ct Lácaiháza 159 Summa J016---sr-- ~ i7 Uli. 1J08i(/: Ipolyság. l; 'll U '12 Cath. Aug. Heh', 16, Gr, Jud. Comm, ,486 COOPERATORES: Dl'égel!lpallÍllk: D. J O s e p h II S II ó z s a. _. D. G r e g o r i u s II e g e cl ti s.

73 65 Ipolynyék: D. J o s e ph u s M a r o s y. Ipolysdg: D. J o s ep h u s K I i m s t e i n. Nagyoroszi: D D I S T R I C'f U S B Á l' E N S I S. Vice ArohidlaconU8. A. R. D. F l' a n c i s c u s Ser. F a I u d y, Paroclius Felsözsern~eJ" ensis, pe}' Dietr. Batensem schol. elemeni. Inspector. paroci-hae: 1. ALSÓSZEMERÉD. Pal'. erccta Matr. ab DiRI.a Ecel. interiru. ad S, Jeann. Bapt. Ling. h. Patr. mntre Fund. relig. Parochus : D. J o a II fl C s Chl',ys os t., hor. Fübiftll. ' Cnth, Aug. Holv. Or. Jml.: 111 maire 41G P'il. Felsöszemeréd (Eccl.) Praediis: Pusztatarcsáuy, Pusztafalu, Peres Sum ma ~O(j --:'2.~t)--""6~- --:-;1 ~=-I Ult. posta: Ipolysúg. 2. BAKAB.t~~YA. Lib. R. H mont, Civ.Ant. 1'fll'. Matl'. ab l:>cl. fid S. Kicol. Ep. Li,lg. :;1, h. Patr, J/fI gistra/tis l. R. Cit'. ljakaóúnyclisis. Parochus i D. D. I g II fl t i II S H l' fl II i I. In snaire 802IGG 9 Fil. Bagonya B l'rfllh!0r! iilj. 16 f>22 "i Prandorf sup Uhliszko 47G 3G Steinhf!ch 2 5 Foüinte, malis et praed. 124 Hl Snmrr;;--} ;')9-8-31á ~f8-.. Posta in loco. I 3. BAT. (Op pid.) Par, erecta Matr, ab 1v56. Eccl.\

74 66 ad S. Martln. Ep. Lill!). st. h. Patr. Nicot, Prine. Es- Díst.l\ tel'7icízy de Galdntha. Parochus: D. A II g U s t i II II S v: S á II t h a de Nyitravicsap et Pusztaszánthő. In matre Fil. Derzsenye ~ Elesfalu Praed. ct dioer». POSi(6 in loco. 101'. Cntb. Aug'. Hclv. Gr..lud : I 'h / 4 85 l~ Summa 925'146fr --"'--''''20 4. DEMÉND. Par. erecta 13l:l7. l\latl Ecel, ad S. Mich, Arcli. UJ/g. h. Patronus nullus. L'arocliu«: D. A ll) e I' t II S R 11d o l f, Notm'. dúdi'. In?nat/'c thb GO Fil. Magya rád (Ecel) 20G 'h SZ:l7-d (Eccl.), ~ lj 24 1 Hé]H'CZ solit. (Ecel,) 1 % Allod. UjYi!}ig d Fw;d. 331, Summa 1220':rfb" 17'M' i Ult. posta: Szántó. l I 5. EGEG. Ant. pal'. Matr. ab t7b\). Ecel. ad S;::;. Ap'l Petr. et Paul Lillf). h. st. Pali'. Capitulum Necsol. i Parocliue : D. A II g II S t i n u s O l' (l ú d y de Eadem! ct Roasonmiticz. In ma/re 40ö ] 3 J l I Fil. Sznlatnya (Ecel.) 3SG 10 i) '12 Gyiigy 5'2 G2 :~ J' '~ Mere () '/'1 Alsóterény I :~4 Felsöterény S I ''li KirályfiA ö2!-<:-~ I 4 Praed. ct C/llod. Korb:\sz I et Nagypallak I::' - II" Summa IUl I ou. posia: Ipolyság. 6. FELSŐ ZSEMBER. Ant. pal'. 1\latr. ab Ecel. ad, glorios. B. 1\1. V. Lillf). sl. h. Patr. Familia Baroes'; de s-n-«paroclru» : Idem, qui VAdínc.! In niaire l 20 I i

75 67 Hl. Alsózsember Disznós Kálnaborfő(Eccl) 'I'egzcsborfö $l Praed. Cserepes, Mocsár Cath Aug, GO Helv. et Köhntár :!4 ~ SUlníl'I-;-'- -'{f04 --4\:f r- - g" ou. posta : Bút. 4 GI'. Jud. 7. FÜZESGYARMAT. Par. crecta 17(:D. Mat". Hb 17G3. Ecel. ad immacul. conccpt. B. M. V, Lillg. h. Pillr. Princ, Prim. li. Archieppus Stl'ifJoll. Parocl.us : D. C o l o III a n s G a l a ID bo s, In medrc * l USO Fil. Alsófegyvernek * Fclsdíegyvernck rj, IbU.:0 120 Kispeszek R G 6 88 I SUI1111Hl 433 5~) 147D ---=--1 Uli. posta: SZlÍntó. S. GYERIC Ant. jjflr. ;,Ifltl. ab 1~()8. Erd. ad 1:;. Cathariu, V. 1'1. Lillg. 71. PatI'. M. Capitulun» Stl'ifJ. Parochus : D..J () a II n e s K <'p. 1\1 n g y It 1', dist}"1 Spi}'i!. In snatre 445 ö 21 Fil. Horváthi (Eccl,) Tompa ' 133 lü 10 Sum-;;;:'l _._- 34 Ult, posta: Ipolysúg. Dist.a matre hor. 1/ 4 :% l l 9. NÁDAS. Pal'. erecta l\iatl' ab Ecel. ad S. Bartholern. Ap. Lillg. si. h. Pstr. Capit1l1um ",Yeosolienee. Parochus : D, R u d o I P II II S N é ru e t It y. In 1~~atre.. 4G~ - - tl l l! d. Apátmarót I f o Bori * G I l Dalmad (Ecel.) Egyházmarót G8 31G 2 22 Száutó (Ecel.) ~í Szúd G 2 1 ~

76 68 Cutlt, 48 Aug. Holv G1 Gr, Jud. Dist.a, matre! hor, Praecliis et oviliú li J/ 4 Summa Ult. posta: Bát. ' 10. NAGYKERESKÉNY. PaI'. üree/a 180--, l\ialr'. abi Leel. ad S, Annarn. Lillg. sl. h. Patr. Fltlld. 1 elig. Parochus : D. M a t II i a s II é v h á z y. ln matre Fil. Csank Horhi Kiskereskény Kiskér (Ecel.) Vnrsány " DinTs. Hradska 7 Praed. Csuda, Hajdu et ocili Ult. posta: Levn. Sllm~;;--'883- Ujmajoi- 16 Summa 983 Ult. posta: Ipolyság Io;f 11. PECSENICZ. P,u. ei-ccta l\iatr. nb IG30. Ecel. ad natum B. 1\[, V. Lii/[). sl. h. Patr. Capituluin Neo soliense. Paroclnis : D. L a II i s! il 1\;; L u k ú c s. ln nuilre 30 l 2 4 Fil. Alsúalm:ís (Ecel.) 377 G 11 a : Fehiialmús 4 4BO :\/~ PNICd. Kalinova 7. _, -1 1 / z Summa l?) eu. posta: Bút. 12. VISK. Ant. pal'. )Iatl'. ab Ecel. ad S. l\inl'gfll'et. V. Lillg. h. Patr. Augustus Comes UI'CllIlllCI'. Pw'o-i chus : D. L u cl O v i C U fi K ü n II f ti! y y. J In maire 740 -! li> i Fil. Tésa (Ecel.) HJ;> 4 I J'2 Pmccl. Kisváros lg 'I" Őrhegy 16 3 ~ " --_._-----._ Hl % 1 l

77 69 Smltlll(~ animarullt totius Díetricius s Cath. Aug. Helv, Gr. Jud. Comm. 11, COOPERATORES: Bakabcínya: D. - Nádas: D. Carolus Viszolajszky. 5. D I S l' R I Cl' U S S Z :\ L K E N S I S. Vlce ArchldiaconuB. A. H. D. J o a n 11e s Nep. S c h II l c z, Paraelius Kövesdensis, pel' Distr, S::alk''JIsem seholor. elem. Inspector, PAROCHIAE: 1. DAJTA. Pal'. erecta Mntr. ab eod. a. Ecel. ad Dist.a natarn B.!Il. Y. Ung,. h. Patr. Princ. Primas R.Archi fi1latl'e S. I{ b ior. eppus tng, Parochu«: D. A l c x a,rl d.e r o l' el'. Gafh. Alig', Hd,'. Gr..Jud. In 71IC/fl'l] Fil. Leléd (Ecel,) 445 l 7 14 I 2 Sunima BGG 1...S----,.,-;[Ö CZt. posia : Szob. 2. BÖRZSÖ~Y. (Oppid.) Ant. pal'. Matt'. ab 1GbD. Ecel. ad S. Nicol. Ep. Ling. g. h. PMr. Princ. Prim. R. ArchiepplIs Striqon, Paroclnis : D. F e I' d i li fi n d n s H e i ro l i c h, Spirit, distr, In matre Fil. Neqotiatio mont. 431 f III Praed. Ganád 10 I ::,; l E:,,'stil'p, Körtvélyes 17 1'l4 Summa ,fo' Ulf, posta: Vámosmikola. 3. HELEMBA. Par. erecta Matr, ab eod. a. Ecel.

78 70 ad s, Emericum, Ling. It. Patr. M. Capit. Stl igoll.\di;;t.n Parochus : D. L II J o y i c u s. J a n k ó de Saá p. Cath.,\ nil'. Helv. Gr..JuU.l In matre \ Uli. posta: Szob., 4. IPOLYSZAKALLOS. Ant. pal'.!llnlr. ao Eccl. ad SS. nemen JE~U. Liiu]. h. Patr. Pl'inc. Nicol. Estel'hdzy de Galdnth«. Parochus : D. A Jo)' s i II S 1\1 ó s z fi r o s. In matre i>25 Fil. nél (Eccl.) '" 200 LOlltbú (Ecel.) IG 38 St\l1)\);:'\-fHI b Uli. posta : Vámosmikola. GI ;J;j \I'j1atre lor. 5. KEl\lEKCZE. Ant. pnl'. Matl'. al> lguj. Eccl. ad S. Csrol. BOI'. Linq. It. Pdl'. Princ. Primas n. Archieppus Siriqon, p(.ii'oclms: D. 1\1 a II I' i t i II S L o y ti k.\ In matre 1 I l S Fil. B;rn?c<:.e (Eccl l :) ll l~ I'/-l J>n ral III 0.,11; - - D '/'l. Perőcsény '" II ') l Uli. posta: Sununa -2Ö~14--'4' t;4~j 59 rpo!yság. 6. KISGYARl\IA'l'. Ant. pal'. Mntr. ab Ecel. ad S' Martin. Ep. Liny. h, Patr. Antonius Princ. Pd1u'yab Erdtkl, Parochus : D. Ludovicu s B a r t o s s. In niaire Fil, Kisölved * I 1 Púld (Eccl.) \:1 Zalaba * 81 ;)-;;) 6 \ S/4 Summa 11ó I eu. posta: Kérnénd. \ r I 7. KOSPALLAG. Par. orccta Matr. nb cod. a. Ecel.I ad S. nemen 1\Ia1'Íac. Liiu]. h. Patr. it. lllll/g..fill. Mi I nisi, AdmÍllÍstl'atol': D. S t e p h a n II s R I) z s h il z y.1 ln 1J/UiJ'e _. 7! ['lt. ])osi((: Szob., 8. KÖVESD. Ant. par, l\iatr. ab 162~. :'liafr. habet ab a.: I' '< 3 4

79 Ecel. ad S. Mich. Arch. Ling. h. Patr. Princ. Dist.a Prim. R, A,'chiepplls Sll'ig, Pa1'o~h~ls: Idem, qui l~atre VAdiac. or. In maire Fil. Kicsind (Ecel.) Molis Summa Uli. posta: Nána, Cath Aug. lieh'. Gr. Jud a MARIA N'OSTHA. Pal'. erccta Matr. ab, Ecel. ad assumt. B. ~I. V. Ling. sl. Pati', Fund. rclig l Adminietrator: D. J o s c P h u s K r o t k y, Ulla eja'1 tie domus COlT. Dlreciar spirit. ef SOJ'OJ', iniseric. Conf; ord. l II! matre 783 l;) I Lapieidina 3 J/z 1I10la 2 1/ 2 Sumnia 7S8 15 Uli. posta : Szob. 10. NAGYMAROS. (Oppid.) Ant. pal'. Matr. ab Eecl. ati exalt, S, Crucis Lill.q. g. h. Patt. R. lw Jl[j..fin. Minist. Purocuus: D. H c l' nl rt n n n s T h n r it n s z k y dc 'I'hurik ct Komjáthun. In mairc :j: FiL Kii-imaro;; (Ecel.) 41 1 Zebegény (I:'C('I.) 610 Snmlna42();;-.l4~---;::'2-:-1~~ Posta in loco....' 2R ll. PERESZLÉ~Y.Pal'. ereera l\latr. ab cod. a Ecel. ad exalt. S. Crucis. Lill!). h. Patr. HmL J'elig Parochus: P. V i n c e II t i 11 S V ii l' ii s, In matrc 51~ 1 12 )}[nla 3 Summa lj:? l Uli. posta: Ipolyság, 12. SZALKA. (Oppid.) Pal'. cxtit. 1G15. Matr. ab Ecel. ad assunit. B. 1\1. V. Lil/g. h. Patr. Princ. Prim. R. Al'chieppll.~ Str/fl. Parochv»: D. L ti d o y i c II s,.ju S t h (le Kc<.'rp:íl. : 1 1 2

80 72 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Díst.a matre hol'. In matre Uli. posta: Szob. 13. SZETE. Pal'. ereéta Matl'. ab e od. a. Ecel. ad S. Ladisi. R. Ling, h. Patr. Princ. Primas R. Arclti eppus Strig. Paroclius : D. I g n a t í u s C s i n t a l a n. In matl'e Proed, Haraszt G Summa 7315}) 18 Ult: ljosfa : Ipolyság. ]4. SZOB. Ant. pal'. Matr. ab Ecel. ad S. Ladisl. R. Ling, el, Patr. M. Capit. 8trig. Pa1'oclí1ts: D. Martinus Pritzel. ln medre Fil. Ipolydamásd (Cap.) Sununa lg4f> "'-~3-if Posta in loco. 15. TÖLGYES. Ant, par. Matl'. ab Ecel. ad S. Spiritúrn. Linq. h. Patr. lll. Capit. Sirig. Paroclius : D. J () a n II e s Nep. O n d r e i It o v i c S, Nota», disir. ln matre Fil. Kisk esz.i (Ecel.) /4 Letkés (Ecel.) G Praed. Bakszarv, Szóppatak et Galla 73 II t Summa- ]493-2 IG. Uli. posta: Vámosmikola. IG. VÁMOSJUKOLA. Pal'. erccta Matr. ab eod, a. Ecel. ad S, Magdal. LiI/g. h. PatI'. Paulus Priile. Esterházy de Gulántha. Paroclius : D. S t e p II a II u s L a k II er. In matre Fil. Ip olyp ásztó v G / 2 Praed. Ipolyharaszt 40 1/ 2 Sunulu\ 'IT8S :7 - Posta in loco.

81 73 SUlllma allima)'ulll totius Distl'ictus: Cath, Aug. Helv, 21, COOPERA'l'ORES: Gr. Jud. Comm Kemencze: D. Ven cl c 1i n u s II o r v á t h. J{övesd: D. J o a n n c s ~., z i l a vec z k y. :lifaria nostra : D. IHi c b II e l K c III S z k y. NaflYllWj'Os: D. J o s e p h u s Vall k c. Tölgyes: D. S t c p h a n II s J a n k ó. IV. ARCHIDIACONATUS BARSENSIS. Archldlaoonus. Rssimus D. CAROLUS BUBLA de Ncmesujfalu, ljag. 7. L D 1S '1' II I C T U S I.. E V E ~ SIS. Vice Archldlaoonus. A. R. D. 1\[ a t t h fi C II S D ti fl l s z k y, Parceluce Gm'allllÍjfalcensis, PCj' Diso.. Leoeneeni sehol; elem. Inspector. PAIWCHIAE IDist.a matre 1. CSEJKŐ. Pal'. restit Intl'. ab Ecel. ad hor. S. Nico\. Ep. LillY, «. Pati.. Eppus Neosoliensie. Administrator: D. A cl o I P 11 II S ::; c h i m a c z i II S. Cuth, Ang'. Helv. Gr. Jud. In ma/re 1O1O 15 :lifola communit. 6 1 \ Sumnla-t04G 1 ló Ult. posta: Leva. 2. GARAl\ISZÖLLÖS. (Oppid.) Ant. par. 1\1all'. ab Ecel. ad SS. Trinit. et sacell. ad S. JOB. Lillg. a. I

82 74 Cath. Patr, Eppus Neosoliensis. BI i s c s é k, Noiar, distr. ln matre 979 Aug'. Helv. Gr. Parochus : D. P a II l li S Jud. Dist.a matre hol' Fil. Tolmács lz Dlners. Galiba 3 I,'~ Dom. s.yk Priosina 5 1 ~í liious 12 _ I l, ~ Domo te9111. ~ I I,Z Summa 1243 i, 30 J Ult. posta: Lova GARAl\lÚJF~LU. ~nt. pur. MaII'. ab Eccl. act! convers. S. P,IIl!J ct sacell. ad B. l\i. V. doloros.] Linq. sl, Patronus 1111 II us.parochus: Idem, qui VAdiue.' In snaire Fil. S CA páthi ~?Kcszi (Ecct.) c3 /Podluzsány (Ecel.)440 i) 7 Solymos Praccl. Sz. Kereszt 82 3 Allod. Karncncz 4 Luzi 5 Zabl'od 7 Mola Liptliay s parochinli 4 Summa 20:3i') R 't 4i Ut]. posta: Leva. cont, 1/ 2 1/ Ih :l/.}..,'~i 1/2 :l.} 4. LEVA. (Oppid.) Pal'. cxtit Matl'. ab Eccl. ad S.!Ilicb. Arch. itern Eccl. ad S. Jos. Calas, nec non sacell. in mon tc Calv. ad cxnlt. S. Crucis. LiI/ff, h. Pati', lyicolaus Princ, Esteduízy (h Galdl/tlu/. Parochus : D. L a d i s I a u fi G Yii l' k Y dr. Eadem,' scliolae capit, InI', Ttireetor, i In snau-e * ~)t2-w l nb 08í 415 i Praed. Génye 1!)R I lit Altor!. KUI'tahe~ v J:2,/ '/-1 S/.,.T:ín()<; ' 80 _ I li/oli.~ ~l _ I I Sum mn 4;')111. f0;;':. Ok7 41;)-1 1'08((/ ill loco. I l, 2

83 75 I 5. OBARS. (Oppid.) Ant. par. Matt. ab Eccl. ad Dist.a assumt. B.:M. V. sseella item ad B. M. V. et S. ~atre JOB. Ling. sl. Patr, Nicolaus Princ. Esterházy de or. Galántha. Paroehue : A. R. D. J O S a p h II B S z i t- k e y, eme". VAdiacontts, Saeerdo«jttbil(wisin annttm quintum. Cath Aug'. 2 Helv. In mat"e Fil. Garamkelecsény (Eccl.) Nagykoszmály (Eccl.)617 1 Summa '" Ült. posta: Léva. GI'. Jud I 6. UJBAR8. Par. ereéta Matt. ab Eccl. ad S. Caroium Bor. Ling. h. Patr. Fund., cug. Admi nist,'ator: D. Ambrosius Path6. In mab'e >I' Fil. Kiskoszmály l\iarosfalva et praed Summa 766'-2~--3t Ult, posta: Nagykálna. I I 'll % I, 7. VAlHOSLADANY. Par. erecta Matt'. ab eod, a. Eccl. ad omn. SS. Ling. h. Patr. Princ, Nicol. EsteJ'hdzy de Galántlta. Parochus: D. A n t o II i II S a Padua K i s 7. I i n g s t e i n. In matl'~ >I' Fil. Ovár * / 2 Mola Bócz 6 % Summa-272--' Uli. posta: Léva. 8. ZSEMLÉR. Par. erecta Matr. ab eod, a. Eccl. ad S. Ladislaum R. Ling, h. sl. Patr. jf. Capitulum Strig. Parochus: D. F r a II c i s c u s I v á II Y i de Királyfiakarcsa, ln mat/'c 276 Fil. Nagyod * Garam-Szent- György (Eccl.) *

84 76 Cath, Aug. Helv. Gr. Jud.'Dist.a matre Praed. Szent-György Summaó85-ó 102-J---=37- Ult, posta: Leva. Summa animarum totiu8 Dieirictue : Jnd. Comm. Cath. Aug. Helv. Gr. 12, COOPERATORES: hor. % Gal'amújfalu: D. J O a n n e s T a s k y. Leoae : D. J o a n n e s V á r a y. - D. C a r o l u s H á b o r y. Obars : D DISTRICTUS LEKÉREN SI S. Vlce-ArchldlacOIlUI ordlnarlu. A. R. D. J o a n n e s S u l h a y, ol'pidi Zeliz Parochus. Vloe Archldlaconul surrogatus. A. R. D. I g n a t i u s B u d a, Parochus Nagykálnensis, pe1' Distr, Lekéreneem scholar. elemeni. Inspector, PAROCHIAE: 1. ALSÓPÉL. Ant. par. Matr. ab Eeel. ad ascens. D. N, J. Ch. Ling. a. Patr. Eranciscus Com. Hunyady de Kéthely. Parochus: D. L u d o v i e u s Z s i z s m a n n. In matre J5 Fil. Felsöpél (Eccl.) '" Proed. Csikósház 3 Summ-a--::-17"15=7=----:---:::-.:-:-----:::-7' Uli. posta: Nagysalló.

85 77 2. ALSÓVÁRAD. Par. restit Matr. ab eod, a. Dist.a Ecel. ad S. Joann. Nep. Ling. h. Patronus nullus, m:tre.administrato1': D. S t e p b a D u s T ó t h, Notar. or. dist1'. In matre Fil. Nagyszecse >I< Kistőre (Eccl.) Nagytőre Felsövérad Praed, Csárda Summa Ult, posta: Leva. Cath, Aug. Helv. Gr. Jud rIö CSEKE. Par. erecta Matr. ab eod, a. Ecel. ad S. Joann. Nep. Ling. si. Patr. Princ. Prim. R. Ar chieppus Stl'igon. Parochus: D. G e o r g i u s K u b i c z a, Sctcerdos [ubil: in annttm sext1tm. In mah'e 710 Fil. Fakóvezekény * 143 P1 aed. Felsőárma AIsóárma 57 Iklad Summa ou. posia : Koltha !) LEKÉR. Par. extit. sec. 14. l\latr. ab Ecel. ad SS. Salvatorern. Ling. h. Patr. Abbas SS. Saloatorie de Lekér, Parochus: D. Ludovicus Brogyá. n y i de Eadem, ss. theol. Doctor. ln mat/'e 535 Fil. Csatta (Ecel.) 1057 Garamdamásd (Cap.)597 Oroszka (Cap.) 352 Praed. Csuda 79 Summa Ult. postct: Zeliz NAGYENDRÉD. Ant. par. Matr. ab Ecel. ad S. Andr, Ap. Linq. h. Patronus nullus. Parochus: D. F e r d i n II n d II S F a r k a s, In matl'e * 52

86 78 FU. Bajka * Dereslény Kisendréd Praediis Cath. 94: 129 (Ecel.) Ang. Summa Ult. posta: Nagysalló. 5 7 Helv NAGYFAJKÜRT. Par. erecta Matr. ab Eccl. ad S. nomen B. M. V. Ung. l~. Patr. Fundus relig. Administrat01': D. I g n a t i u s M e n c z e l. In matre Fil. Kisfajkürt Leveled 6 Summa 5i:S Gr. Jnd. Dlst.a matre hor. 10 % 8 cont. 12 %, 3/ :--;,-----,.,-,=----=:-:----=-=--1 ou. posta: Koltha., 7. NAGYKALNA. Par. erecta Matr. ab eod. a. Eccl. ad SS. Ap. Petr. et Paul. Ling. h. Patr. Colomann. Com. Hunyady de Kéthely. Parochue : Idem, qui VAdiae, surr, In matre * 381 Fil. Kiskálna * G9 Lök * 330 Kisszecse * 25 Summa 805 Posta in loco I -----,=-=-=-~,...--,-~,-----~~ I 8. NAGYSALLÓ. (Oppid.) Ant. par. Matr. ab Eccl- ad S. Steph. R. Ling. h. Patr. Prine. Prim. R. Archieppus Striqon, Parochus : D. A l e x i u s Mass za. In maf1'e *' 893 Fil. Hölvény 54 Nagymálas Kissalló Kismálas 47 Praed, And, Zálogos 61 Posta in loco. 23 Summ-a--=1";;"7;;;-75;;;----;:;--;--:;-;-;:~-----:-== I

87 In mat"e Fil. Kissáró $ Szódó * Alsóveszele Felsöveszele Praediis NAGYSÁRÓ. Par. restit Matr. ab eod, a. Eccl.: Dist a ad SS. Ang. cust. Ling. h. Patronus nullus, Pm o!matre chúe : D. L u d o v i c u s M á t Y u s de Alistál. i hor. Cath. Aug. Helv. Gr. JUdi: I % I Y~ /4 72 l 18 I /4 Summa ou. posta: Zeliz. to. NEMESOROSZI. Par. ereóta Matr. ab eod. a. Ecel. ad assumt. B. M. V. Ling. h. Prine. Prim, R. Archieppus St1'igon. Parochus: D. A n t o n i u s J u h á s z, Spú it. dist,. ln mat,'e >I' 425 Fil. Nagypeszek :t Tergenye >I' 324 Ult. posta: Zeliz. Sum-m-a---;8:;-c4'""6:-----:1,...,8:--~,------,,-;::- : ll. ZELIZ. (Oppíd.) Par. erecta Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Jacob. maj. Ap. Lir.g. h. Patr. Augu. stus Com. Breunner, Parochus : Idem, qui VAdiac. ord. In mat1'e >I' Fil. Ágó >I' Garamkissalló:t Garammikola >I' Garamvezekény $ Nyil' (Ecel.) Praed. ~agypuszta Sylvis Arok et Gereblye 16 Sum m-=a'--1-:-:6~2=9--::1-::::3--"-,19~1-::::3----,,,,-~ 2 80 Posta in loco. SUlllma animarlilit totius Dtstrtctiu : Cath, Aug. Helv. Gr, Jud. Comm. 12,

88 so COOPERATORES: Lekér: D. S i g i 8 m u n d u 8 H Yr o 88, Subsicl. Nagysalló: D. Adamu8 Ott. Zeliz: D.- 3. D I S T ft I C T US S. B E N E D I C T I. Vlce-Archldlaconus ordfnarlus. Resimus D. JOSEPHUS VALENTOVICH, pag. U. Vlce ArchlalaooJlus surrogatus. A. R. D. L u cl o v j c u s L o ~ i c z It y de Baja, PCWOChU8 Kisapáthiensis, pel' Dietr. S. Benedidi sehol. elemera. Inspectoj', C. R. qeol. Instituii Viennens. Membr. con'esp. PAROCHIAE: Dist.a matre 1. ARANYOSMARÓT. (Oppid.) Ant. par. Matr. ab hor. Ecel. ad S. Mich. Arcb. Liug. sl. Patr. Vilhelnws jun. Com. luigazzi de Vadl et Sonnenthurn, Parochus: D. A I o y s i u s R e i t e r. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In 1JlCltJ'e G Fil. Feketekelecsény '~5 (Cap.) Hizér (Cap.) :1/" Perlep (Cllp.) 226 ~~~~ 60 % Summa _ 292 I 3/4 Posta in loco FENYŐKOSZTOLÁN. Aut. par. Matrvab Ecel' I ad omn. 88. Linq. sl. Patr. StepllCtmts Com. Kegle l vich de Buzin. Administraior: D, J u s t i u II S H a i-i n i s c h, In matj'e C1tm exstirp l

89 81 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Dist.a matre hor. Mola} jod. et USt1'. vitd Summal34ü :1:-:4c- Ult. posta : Aranyosmar6t. I 3. KISAPATHI. Ant. par. Matr. ab Ecel. ad natam B. M. V. Ling. sl. Patr. M. Capitulum Strigon. Parochue : Idem, qui VAdiac. surr. In matre Fil. Ebedeez (Ecel.) Knyezsicz ev ,t. Maholány (Cap.) / 2 PapY1'opoegia 30 1~/1I Summ-a-...,,1"9"3"' ~~ 59 Uu. posta: Aranyoamal 6t. 4. KISTAPOLCSÁNY. (Oppid.) Ant. par. Matr. ab Ecel. ad S. Catharinam V. M. et cap. arcens. ad B. M. V. de monte Carm. Ling. sl, Patr. Stephanue Com. Keglevich de Buzin, Parochus : D. J o a e p h u a T r s t y á n s z k y, Notar. distr. S01'or. Congreg. s, C1'ucis in Aranyosmm'ót Confese. extraord. In matre Fil. Keresztúr (Eccl.) Loócz (Cap.) Zsikava (Ecel.) Summa Ult. posta: Aranyosmarót. 5. LÉDECZ. Ant. par. Matr. ab Ecel. ad omn, SS. Ling. h. sl. Patr. Prine.Prim; R. Archieppus Stl'igon. Parochus: D. C a r o I u s 'lva c h t 1er. In matre 725 Fil. Gbymes oppid. (Eccl.) Ghymeskoszto- 1án (Ecel.) Néver (Eccl.) Summa I Vlt.posta: Nitria. I 6. NAGYHERESTÉNY. Ant. par. Matr. ab Ecel. I 3/,

90 82 ad S. Jeann, Nep. Ling. sl, Patron us nullus. Paro- Dist.a ChU8: D. Josephus Tomesik. mhatre or. Cath, Aug. Helv. Ol', Jud. In matre Fil. Bélád Hecse Kisherestény Pmediis 162 Summa '- Ult, posta: Aranyosmarót NAGYLEHOTA. Par. erecta Matt.. ab Ecel. ad :S. Martin. Ep. Ling. sl. Patr. Fund. 9'elig. Administrato9': D. F r a n c i seu s Ver n e r. In mat9'e Fil. Kislehota cum dioert, (Eccl.) Ustr.»itri 123 ll/ll MoZis, silvis, ae lignicid Summ-a---.,-15="'3""'5:: ,...,,- 10 Uli. posta: Ujbánya. 8. NAGYSZELEZSÉNY. Ant. par. Matr. ab Eecl. ad SS. Trinit. Ling. el. Patronus nullus, Parochue: D. J oa n n e s Nep. S z a b Ó. ln matre Fil. Gesztöcz Kisszelezsény Sz.-Márton (Eccl.) Summ--"a:-1::-:0::-::9:-:::1--;;7;-;;7: Uli. posta:, Aranyosmarót. 9. NEMCSENY. Par. ext Matr. ab Eccl. ad S. Mich. Arch. Ling. sl. Patr. Ai. Capituium &1'ig. Parochus : D. J o a n n e s Maj tán. ln matre Fil. Rohosnicza 110 Kisvezekény (Cap.) 130 Nagyvezekény (Eccl.)390 Valkócz (Ecel.) 380 Závada 115 Summa Í496-7 Ult. posta: Aranyosmarót '---52 ll! 14 l. i. llz

91 NEMETHI. Ant. pal'. Matr. ab Ecel. ad omn. Dist.a SS. Ling. sl; Patr. Epieeopu«Neosoliensi», Parochus : matre D. J oa n n e s B l as k o v i c s, Spirit, distr, Con». hor. S. Ben. de juxta G1'ón Convent. 66t Summa 1148 Ult. posta: Aranyosmarót. In 1nat1'e Fil. Csárad U8t1'. vit1,i Cath. Aug. Holv, Gr. Jud S. BENEDICTUS. (Oppid.) Ant. pal'. Matr. ab Ecel. convont. ad S. Benedict. Ecel. parech. ad S. Aegidium, Ling. sl. Patr. M. Capitultl1n St, igon. Idem, qui VAdiac, ord. Parochus i In matre ev 959 Fil. Kovácsi (Ecel.) 1082 Orovnicza 312 Peszér 247 Praediis 60 Summa Uli. posta: Aranyosmarót, i ;::2;-;:;6~6-;:"0-----::::----C;-:-;; SZKICZÓ. Par. ereéta Matr. ab Ecel. ad assumt. B. M. V. Ling. a. Fund., elig. Administrator: D. J o a II n e s S c h u Ii s t a. In matre Sub arce Hrussó, ustr.»itri, mola et al/od Summa """:6::-:1--::2: ::- 2 UZt. posta: Aranyosmarót., 13. THA SZAR. Ant. par. Matr. ab Ecel. ad annunc. B. l\i. V. Ling. sz. Patr Capituium Striqon. Parochus : D. I g n a t i u s S c o I á r i. In mat"e ru. Ki;;falud (Ecel.) l\ialonya (Cap.) 375 Szelepcsény (Cap.) 650 Zsitvaújfalu (Eccl.) P1 aecl. Mikófalu Nádas % / 11 t6 I cont. 14 3/ 'l, 1 %

92 84 Cath, Aug. Helv, Gr. Jud.! Dist.a I matre hor. Divtl's. Bétekints 2 6 \ ~/~ Summa ou. posta: Aranyosmarót. i 14. VELSICZ. Ant. par. Matr. ab Ecel. ad SS.I Trinit. Ling. sl. Patr. Carolas Com. Eorqdch. del Gltymes et Gác«: Parochue : D. J o a n n e s J e-l s z e n s z k y de Nagyjeszen, COllV. S. Bened. dei Juxta Grón Convent~talis. In mat,'e I' Fil. Mankócz : J'1I Zlatno cum praeil. 1 mol. et tlst,. oitri Summa ! Uli. posta: Aranyosmarót. I Cath, 25,715 SUliWW (/liilllal'?olt totius Dístrictiu : Aug. 115 lieh', 17 Gr..lud. 962 COOPERATORES: Comm. 16,266 Aranyosmarót: D. P a u ln s P o cl h r a g y a y de Eadem, so- "01'. COl/gr. s. Crucis COl/fess. ord. Kisapdtlti: D. 3tephanus Kvassay. Kistapolcsdny : D. :M i c h a e l F a r a g u la. Lédecz: D. - Nemcsény: D. Joannes Xyizsnyánszky. In S. Benedicto : D. A n cl r e a s T r e n k u s z, COl/v. S. Bened. de Juxtt], Grón Concentualis. - D. - Thaszdr : D. J u l i u s P r o b s z t. 4. D I S T R I C T u S V E R E B t L l' t N S I S. Vloe-ArehldlaeODU. A. R. D. L U d O v i c u s S e b e s t é n y, Poroelnie Bessenyőensis, pel' Dia». Vel'ebélyel/sem sehol. elem. Inspector,

93 42 85 PAROCHIAE: IDíst.a, " matre 1. ALSOGYORED. Ant. par. Matr. ab Ecel. ad' hor. S. Martin. Ep. Ling. sl. Patr. Nicol. P1 ÚW. Ester-I házy de Galanüu». Parochus : D. S t e p h a n II SI B o l e ro a n n de Dezser. Cath, Aug. Helv. Gr. Jud. 380 l 12 I In matt'e 0 Fil. Felsögyöred Gyékényes Töhöl * Praed. Bérce, Chladno et Galiba 16 5 Summa Ulf. posta: Nagykálna. 2. BESSE. Ant. par. Matr. ab Ecel. ad S. Annam. Ling. sl. Patr. Francisc/ls Com. Hunyacly de Kéthely. Aclministratol': D. I s i d o r II s L II Ji c s ek. In mat1'e >I< Fil. Baracska (Eccl.) $ Eny (Cap.) Pozba (Cep.) Setétk út 70 3 Praediis : Kulantó Pókavölgy 10 9 Kisbesse Kispozba 15 Summa -[f3s Ult. posta: Verebély BESSENYŐ. Par. erccta Mnb'. ab Ecel. ad natarn B. M.V. Ling. h. Patr.lfl.CapitullOll Stl'igoll' PaI'Oc1l1IS: Idem, qui VAdíac. ln matre Allod, Nagyvölgy _--::-:~2=6 ~:- ~_: ~umma , tm. z!osta: Ohaj. I 4. CSIFFAR. Ant. par. l\iatl'. ab 1714 Ecel. ad S. Joann.l ante port. latin. Linq. h. Patr. Seminarium S. Stepli, R. H. Pm'ocllt/s: D. J o a n n c s Vall II s. ln mat,'e

94 86 Cath. Fil. Tild (Cap.) 442 Mohi * 63 Summa 1094 Ult, postct: Verebély. Aug'. Helv Gr..Jud. Dist.a matre FÜSS. Ant. par. Matl'. ab Ecel. ad SS. Trinit. Ling. el, Patronus nullus. Parochus : D. M i c h a e I p i II t h é r I art. lib. et philos. Doctor. In matre ev 8DG Fil. Belleg Rendve (Eccl.) D06 13 Praediis SUIDma 1'""' 6::-;-'8:-=3-----::--~= ::-= Ult. posta: Verebély. 6. MELLEK. Ant. pal'. l\lab'. ab Ecel. ad S. Martin. Ep. Ling. sl. It. Patr, Seminal'ium S. Steph, R. H. Parochus : D. J o s e p II u s Z n a m c n á k, No' taj'. et Biblioth, dis! r. In mail'e Fil. Nagylüle (Ecel.) Zsitvagyarmat (Eccl.)G04 42 Pl'aediis 54 Summ-a---:-j-;:;"3 "" 2S ::c ;:;;-;; 75 úzt. posta: Verebély. hor. 1/ NAGYLÓT. Pal'. erecta Matr, ab eod. a. Ecel. ad S. 1\1. Magdal. Lillg. si. Patr. Fund. 1 eiig. Pm'ochus : D. C a r o l u s V <Í I' a cl y. In matl'e >\: Fil. Kislót ,cont. Maríacsalad (Eccl.) 42 I % SUUlIJill 89::' \ ou. posta: Óhaj. 8. NAGYMÁNYA. Ant. par, Matt.. ab Ecel. adi doloros. n.u. V. Lillg. sl. Patr. Sncceeeores Joannisi l. B. Jlfalonya!! de Vicl/dp. Pal'oclllls: D. J o a n n e.e \ Nep. S z a k ro á I' y. ln matre l ru. Nagyvalkáz (Eccl.) 'i4 I

95 Cath Aug. 1 b Helv GI'. l C Jud. Dist.a matre hor % Szencse P1 aed. Kisvalkáz Alsó- et Felsögödör 9 41 Summ--a--:l;-:;;5"'o ~90 60 Uli, posta: Verebély. 9. NÉVED. Pal'. erecta Matr. ab eod. a. Ecel. ad convers. S. Paul. Ling. sl. Patr. Fllnd. J elig. Parochus : D. J o a n n e s Ev. K o v á cs. ln mat1'e Fil. Kis ct Nagysári (Ecel.) Kls- et Nagy taj na Vörösvár Summa 959 Uli. posta: Verebély. 10. ÓHAJ. Ant. par. Mstr. ab Ecel. ad omn. SS. Ling. el. h. Patronus nullus, Administratol': D. Stephanus Bméry. In mat1'e 1120 Fil. Húll (Ec~l.) 984 Csárda et snola 25 Sllmm-a-2=-1:;-,2"""9:-----~- l Posta in loco. ll. VEREBÉLY. (Oppid um.) Pal'. extit, Matr. ab Ecel. ad S. Adalb, Ep. M. Ling. h. sl. Patr. Princ. Prim, R. Archieppus Stl'ig. Parochus : D. Neitus Pristyák. In matl'e ev 1848 Fil. Aha (Eccl.) 600 Dicske (Cap.) 325 Kálaz (Ecel.) 469 Praediis 74 Summa Posta in loco ~lco;6;--;;----,---"---,,c> SIt1i1nla a.limal'ullt totius Disl.-idu8 : Cath, Aug. Helv. Gr. Jud. Comm. 16, % l/z % 1 l' l fl /Z' ta

96 88 COOPERATOR: Ve?'ebély: D. C a l' o l u s V i n C z e de Kishind. v, ARCHIDIACONATUS COMAROllIEN8IS. Archidiaconus. Illmus ac Rssimus D, ANDREAS SCHIRGL, pag D I S T ft I C l' U S C O lu A ft O lu I E N S I S. Vloe Arcbldlaconus. A. R. D. A l o y s i u s M i k los o v i c h de Él'mihályfalva, oppidi Gúta Parochus, pel' Distr. Comaromiensem seholar. elem. Inepector, enui. Societ. naiurae SC/'lIt. 1Jlembruni ord. PAROCHIAE: 1. COMAROl\lIUl\I. Lib. Reg. Civ. Ant. pal'. Matr. ab Dist.a Eccl. ad S. An<1J'eam Ap. Liny. h. g. Patr. ~atre Status caih, Giv. Comm'. Paroc/ws: A. R. D. J u- lor, I i U S Me s z l é n y i de Eadem, Suae Sanct. summi Pontif, Camerarius secr. Acad. Pontif. (tb "ii/lmac. concepi.(i Sodalis, penes locale GYll/n, mlnus Commissarius Al'chiepp,ins. Ord. ss. sepulcri Eques, Al'cas Rom, C.\th, Aug. Heh', Gr. Jud. ln matl'e :;: t 0 632G I Fil. Dunaújfalu Lándor et praediis J/z Summa ÜS Posta in loco. 2. CSICSÓ. Par. erecta l\iat1'. ab Eccl. adi' assumt. B. M. V. Lillg. ll. Patt'. Joansies Com.

97 89 Waldstein- Wartenberg. Parochus : D. A n t o n i u S IDist.a C s á k t o r D y a y, Notar. distr. matre hor. In mat1'e 457 Fil. Kolosnéma (Cap.) * 589 Praed. Pusztakécs 38 Cath. Aug. Helv, Gr Jud Summ-a--:;1-;::O-;:c8..., :;-=~------,.7T 1093 Ult. posta: Gönyö. 3. EKECS. Par. ereera Maü'. ab eod. a. Ecel. ad S. Vendel. Ling. h. Pati'. Joannes Com. Waldstein Wartenberg. Parochus: D. A d a l b e r t u s Z i e g l er. In medre :\o 735 Fil, Apáezaszakállos >\< 372 Alsógellért 12 Felsőgellért * 568 Lakszakállos li' 136 Thuriszakállos (Cap.)182 Szilas 261 Praediie Vár- et Nemesbogya cum dioert Summa Ult. posta i Nagymegyer ';:"'-:::2'""'3:-'::7"'9---""";:"';:- HlO 4. EKEL. Pal'. erecta l\iatt'. ab 1817, Eeel. ad S. Augustin. Ep. Ling. 1l. Patr. Fund. relig. Admini sirator: D. J o s e p h II S S a l a III OD. In mltl1'e * Fil. Aranyos * Nagytany * Óesa * Praediis et dicert. 22! Summ-a--Ú~ ;::2;<47: 04 Ult, posta: Comaromium ; :-:=;-=-1 5. ÉRSEKLÉL. Par. erecta Mat!.. ab eod. a. Ecel. ad S. Joann. Nep. LillY, h. Patr. Fund. 1'elig. Admi-\ nistrator: D. E ro e r i e u s E r h a r d t. In matl'e Fil. Nagykeszi * % I 1

98 90 Cath. Kiskeszi 74 Nagyiéi 137 Praecl. Délhidja et Borsos Aug. 2 Helv Gr. Jud. Dlst.a matre hor. 3 1/ 2 5 3/ 4 lj!! Summa496--S-WÖ T Uli, posta: Comaromium. 6. GÚTA. (Oppid.) Ant. paj. Mat!'. ab Ecel. ad assumt, B. M.V. Ling. h. Patr. H inc. P1 Ún. R. Archieppus Strig. Parochus : Idem, qui V Adiac. In mat1'e I Posta in loco. 7. IZSA. Aut. pal'. Matr. ab Ecel. ad S. Miehael. i Areh. Ling. h. Pati'. Mo Capitulum Striqo»: Pal'o-i chus : D. A n d re a s H o r v li. t h, Censo» dioec'l' ss. theol. Baccal. In matre '" Fil. Hetény * Pat Cap.) Praediie 44 Summ~-\-m Uli, posta : Comaromium. 8. KESZEGFALVA. Pm'. ereeta Mah. ab eod. a. Ecel. ad S. Vendel. et S. Joann. Nep. Ling. h. Patr. Eund, 1 elig. Administl'atol': D. J oa n n e s Chrysost. F e h ér. In matl'e Fil. Magyeres s Vizvár Bál ványszakállos, Agyagos, cum praediie et dicertic SumnlallM) Ult. posta: Comaromium NAGYMEGYER. (Oppid.) Ant. par. Matr. ab Ecel. ad S. Nicol. Ep. Ling. h. Patr. Joannee Com. I TValdstein- TVal'tenbel fj. Parochus: D. J o a n n e s Nep, l\i aj e r. In matl'e * cont.

99 91 Catb. Aug. Helv. Gr. Jud. Dist.a matre hor. Fil. Izsap * et allod, Y~ Summa-:;-;;-;:~--~;;;-;:>----:::2~5-7-I Posta in loco. Cath. 22,739 SumJlta animarum totiul Distl'ictus: Aug. Helv. Gr. Jud. Comm COOPERATORES: Comaromii: D. F r a n e i 8 e u 8 Van i e s e k, - D. M i e h a e l I k r é o y i. -- Iiem : ibi resideotes PP. Ord. S. Franc, Prov. Marianae. Ekecs: D. A l o y s i u 8 R a d i e 8 i e 8. Gúta: D. E Dl e ri e u 8 K o v á e 8. Nagymegyer: D. C ar o l u 8 N e ym on. 2. DIS TRICTUS UDVARDENSIS. Vlce-Archldlaoonus ordlnarlu8. A. R. D. J o a o o e s Nep. A d a m o v i e h, Parochus Perbetensis, Sacerdos jt,bilaris in annum quartum. Vloe Archldlaconus surrogatus. A. R. D. G e o r g i u s S e h o a u 8 z, Parochus Kurtakeszensie, pej' Distr. Udvardensem echol, elem. Inspeetor. PAROCHIAE:, 1. CSUZ. Ant. pal'. Matr. ab Eeel. ad S. Elisa' beth, Ling. h. Patroous nullus. Parochus i D. L a dislaus Bartal. In matre * m: FÜl' (Eccl.) % 7

100 92 Cath. 245 Praediis Summa 1685 Posta in loco Aug. 27 Helv Gr. Jud. Dist.a matre hor. i JÁSZFALU. Par. erecta Matr. ab Ecel. ad S. Laureur. 1\1. Linq. sl. Patronus nullus, Parochus : D. G c o r g i u s H o l e s ek. In matre Praediis 64 '- Sumilla Uli. posta: Csúz. 3. KOLT~A. Par. erecta 17PO. Matr. ft b eod. a. Eccl. 'I ad imrnac. concept. B. 1\1. V. Lin[J. h. st. Patr. Fund. relig. Parochue : D. E cl u a l d u s S i III o n ff y I de Horenicz. In malre ev ef praediis Posta in loco. 221! 4. KURTAKESZ. Ant. pal'. Matl'. ab Eccl. ad S'I' Joann. Bapt. Linq. h. Patr. Casparus Ben'allyay de Bodorfalva. Parochus : Idem, qui VAdiac. sun, In snatre ev ' Fil, Mal czalháza * l 28 l 4 Pl'Cled. Virt (Cap.) 290 l 3 5 1/2 Uli. posta: S,umma "65T Ogynlla. 5. KÜRT. Ant. par. Matr, ab EccL ad omn. SS. L!:ng. h. Patr, Princ. Prim. R, Archieppus Sirigon, Parochus : A. H. D. A l b e r t ti S S z a j b é I Y,I emel'. Sli/T, VAdiacollus, I In niaire Praed. Sz. István 1;)4 Summa-2Tlö öt Ult, posta: Csúz, 6. ÓGYALLA, PaJ'. erecta Malr. ab Ecel. ad S. Lrldisl. R. Lillg. h. Patr. Fu nel. reliq. Parochus : D. C II r o l II S :s z e ro e J' é n y i. In maire * ev \

101 98 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Dist.a matre hor. Hl. Bagota (Eccl.) / 4, Praed. Vék /, Summa Posta in loco. 7. PERBETE. Ant. par. Matr. ab Ecel. ad SS. Trinit. Ling. h. Patr. Prine. Prim. R. Archieppus Stl'igon. Parochus : Idem, qui VAdiae. ord. ln matl'e * ev Praed. Sz. :Miklós cum staiione»iae fer reae 201 Summa - 211~:': Ult. posta : Csúz. 8. SZEMERE. Ant. par. Matl'. ab Ecel. ad ass. B. M. V. Liny. sl. Patronus nullus. Parochus : D. J o a n n e s Bapt, Z a k I u It á I, Noiar. dietr. In matre ev Fil. Csehi (Ecel.) Summ;- 112~ Uli. posta: Czúz. 9. SZENT PETER. Ant. par Matr. ab Ecel. ad S. Martin. Ep. Ling. h. Patr. Gabriel Com. Zichy de Eadem et Vásonykeö. Parochus : D. F J o r i a n II s F i I s e I', In lilatre * Fil. Újgyalla Summa-Wr Uli. posta: Ógyalla UDVARD. Ant. pal'. Matl'. ab Ecel. ad S. Adalbert, Ep. M. Ung. h. Pati. P,'úte. Pl'im. R. Archieppus Stl'ifJon, Parochus : A. R. D. I g n a t i II S K e r t é s z, Suae Sanctitafis summi Poniificie Capellanus ad honores. In matre * ev 3540 Fil. Baromlak (Eccl.) 365 Uli. posta: Summa 3905 Ersekújvár. 7'" 1'2

102 SUlltma animal'unt iot.ius Distrieius : Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Comm. 19, ,108 COOPERATORES: Kürt: D. - Sz. Péter : D. - SZeI/WI'e: D. E III e r i c u s A cl II m o v ic h. Udvard: D,.J o s e p II II S K o n cl v j c s k a. - D. I g n II t i II S P o l i á k o v i c s. 3. D I S l' R I C T U S É R S I~ K Ú J V Á fi E N S I S. Vioe-Archidiaconus ordinarlus. A. R. D. C II r o JII S B ü t n e)', Parochus Tardoskeddensis. Vice Arohidiaconus surrogatus. A. R. D. J o s e p h II S R e II cl e k, oppidi Éreekújixir Parochus, pel' Distr. <:ogll. elem. scholar, Inspector, Censo I' dioec, ]Jl'o-synod. Examinator, fundationis Flenqerianae Admiuistrator, WICt pelles loe. Gymnas. minus Archieppalis Commieearius. PAHOClIlAE : 1. BAJCS. (Pracd.) Curaria ereéta Matt'. ab eod, Di~t.a a. E 'cc. I a cl cxu l t. '-'o -.: C I'UCIS,. L' I1Ig. 1/. 7 st, l Patr. P' /'the, nw h tre ::1 1 R A 7' S'" C " I 1'I111(/S or. t, "I'CIt/eppus iriqon, urutus liite1'/i11.! P. G l' II t i II n II s G II l g ó c z y, Ord. S. Frallc.1 Prov. 1.11cO". I Cath. Aug. Hclv, Gr. Jud, I In uiaire 316 Praed. Farkasd 95 Al/od. Harasat et Elletö Sum ma : Ult. posta: ÉrsekúJvár.

103 95 In matre Fil. Kískeszi et mola Praed. Cs:'lrda 8 102

104 96 6. NAGYKER. Par. extit Matr. ab Ecel. ad Dist.a ad exalt, S. Crucis. Ling. h. sl. Patr. Prine. Prim. R. ~atfe Archieppus 8trigon. Pa1'och1IS: D. L u d o v i c u S IOf. H o d e r m a n, C. R. Sodetat, geolog. Viennensis Membr. eorreep. In matre0 Fil. Kiskér Praed. Alsótárány Virágoshalom Jattó Cath Aug. 3 Helv. 3 Gr. Jud cont. % 1 ':1 Summa tiu. posta,: Komját. : 7. NAGYSURANY. (Oppid.) Par. extit. ante Matr.' ab ]730. Ecel. ad S. Steph. Proto-M, Ling. sl. h Patr. Aloysi11S Com. Kd1'olyi de Nagyká1'oly, La-, dislaus Com. Berehtoldt ab Un9~1'sch1ltz, Adolp7ws~ Com. Ponqrácz de 8z. l.j;liklós et Ordr, item Joannes' Barinyay de Monostor. Parochus : D. A n t o n i u s! K a r d h o r d ó, Notar. distr. i In mat"e Fil. Kisvárad (Eccl.) Egyházszeg Nagyszeg Malomszeg Praediis =._--.;-;::---"7-----;;-;:::: S,umma Uli. p03ta: Érsekújvár. 8. NASZVAD. Ant. par. Matr. ab Ecel. ad S. Josephum nutr, Dom. Linq. h. Patr. Princ, Primas R. Archieppu» 8trigon. Parochus : D. J o a n n e s Répássy. \' In matre, ' ou. pona: Ersekújvár. 9. TARDOSKEDD. Par. extitit sec, 14. Mafl'. ab Ecel. ad S. Steph. R. Ling. h. Patr. Princ. PrimasI R. Archieppus 8tr7:gon. Parochus : Idem) qui VA diae. ord. In matre I I 1/ 2

105 Cath. Aug..Statione ciae fen'. 28 P1'aed. Jánosmajor 54 ~umma Ult: posta: Ersekújvár l 3 Helv Gr Jud IDist.a matre hor. % ltil 10. 'l'ótl\legyer. Ant. par. Matr. ab Ecel. ad, S. Joann. Nep. Ling. sl. h. Pali', Aloysius Com.' Károlyi de Nagyhíroly. Parochus : D. G a b r i e I: Paul ik. ln mat1'e Fil. Nagyesike (Kisesike."1. SQ- 'Lajoshalma Prae- ls G" d "z. " yorgy ILS ~ rl' el" so- e t.\ l ' keresztúr Pikó (prato) Fasianeto 10 Stations ciae ferr. 42 SUUl1üa: i3 Posta in loco. Summe< o ni marum totius Dístri-tus : Cath. Ang. 31 J6: Ile,h'. Gr. J1l'1. Comm. 911) ,367 COOPERATORES: // 2 ÉI sekl(i1.'dl' :jd. fl t e p h II n II s V fi II II s. - D. E lu nl II n u e l Horvátb. Komj.it : D. J o s e p h II S K i s z I i n g s t e i n, li-ayykér: D. V i c t o l' T fi n t o s y, Xagysw'dHY: D. C II r o I II S II o s z n ú k y. Naezcad : D. A u g II S t i n II s O C s;'." y. Tanlosl.edd : D, S i g i s III II n J II S U r g e. Tótmegyer: D. M i c II a e I K r i z s á D.

106 98 4. DISTRICTUS NAG YC Z É THÉNYENSIS. Vloe ArohldlaoonUl or41narlu8. A. R. D. J o a n n e s Nep. D r u z s b o v i t s, Parochu» Vajk. enei«. Vloe Arohldlaoonul 8urrogatul. A. R. D. G r e g o r i u s B a l á. z s y, Parochus Nagyczéthény. ensis, per Distr. cognom. echola», element, Inepector. PAROCHIAE: 1. EÖZDÖGHE. Par. erecta Matr. ab Eccl.' Distt.a ad S. Aodr. Ap. Linq. el. Patronus nullus, Ad. ma hor. re ministrato?': D. F r a n c i s c u s D o b i á s, Cath. Aug. Helv. G.'. Jud. In mat?'e '" 524 l 1 24 Fil. Zsitvafödémes (Eccl.) 980 l 16 lia Praed, Agács et mola 12 I Z Summa 1516 l 2 40 Uli. posta: Komját. 2. FELSŐSZŐLLŐS. Par. erecta Matr. ab 1787 Eccl. ad natarn B. M. V. Ling. sl. Patr. Fund.? elig. Parochus: D. Franciscus Terstyánszky, distr. Notar. In matre Fil. Als6szölIös '" ev j/z Dolinka edue, et mola 20 l;z Summa i 9 Uli. posta: Komját. 3. NAGYCZÉTHÉNY. Par. erecta Matr. ab Eccl. ad visít. B. M. V. Ling. h. Patr. Princ, Primas R. Archieppu8 Stng. Parochus: Idem, qui VAdiac. surr. In matre ev Fil. Kieczéthény J/z Pann (Eccl.) /,

107 "7 99 Catb. Aug. Helv. Gr. Jud. Dist.1l :matre, hor. Praed. Jánoshalma 16 - I Sum~a--u2i 89 Ult. posta : Verebély.. 4. NAGYEMŐKE. Par. erecta Matr. ab eod. a.' Ecel. ad SS. Ap. Petr. et Pauium. Ling. h. Patl'()'. nus nullus. Parochus : D. E u g e n i u s S 7' i I á ' g y i de Székelyföldvár et Saent-Mlhályfalva. I In matre Fil. Csehi (Ecel.) Summa Uli. posta : Nitrla. 5. NAGYHIND. Par. erecta Matl'. ab 1G96. Ecel. ad natarn B. M. V. Lillg. 8Z. Patr. Joannes Com. Nyáryet 8UCCeSSOl'es Vilhelmi l. B. Weisz ele Hereten 8tein. Paroehus : D. F r a n C i S c u a a Paula fl o l z s c h II C h, SpÚ'Ít. dist», In mat"e 364 Fil. Babindal 265 Család (Ecel.) 422 Kishinu (Cap.) Summa 1478 Ult. posta: Verebély. 6. NAGYLAPÁS. Pal'. erecta Matr. ab Ecel. ad immac, concept, B. 1\1. V. Ling. 8l. Patr. Hmd., elig. Parochus : D. M a u I' i t i u s K o r en c b y. In matl'e Fil. Lapásgyarmat Kislapás 160 II Praed. Csendes 30 Summa 1135 ou. posta: Nitria. I I 7. SZENT l\iihalyur. Par. erecta Matr. ab eod., a. Ecel. ad S. Mich. Arch. Ling. el. Patronus null us. I Paroelius : D. F I' a n c i s c II a S p á d a. In maf"e Fil. Gyarak (Ecel.) Kismánya * II 2 %

108 100 Cath, Aug. Helv, Gr. Jud. l\iártonfa!u Summ~-i Ult. posta : Verebély. 8. VAJK. Par. erecta Matr ab Ecel. ad S. Joannem Nep. et capelia ad B. M, V. doloros. Lillg..sl, Patr. Fund. j'elig. Parochus : Idem, qui VAdiac. ordin. In rnatre Ooil. et praed. So6svölgy 36 Sum;:;:)a-466, ou. posta: Verebély Summa (ln;',uii'llii> Cath. Aug, 11,795 5 totius Districtus: Heh-. Gr. Jud. 4Rl 624 COÜPERATOR: Nayyczéthény: D. L u d O v i C II S N O Y á k. Comm. 6G96 Dist.l\ matre hor. VIZ 5. D I S T R I C T U S II E D E R V :\ R E X S I S. Vice ArchidiaconulI. A. R. D. S i g i s m u n d u s P e ő c z de Magyarbél. oppidi Hedercár Parochue, pel' Distr, cogn. sehol. elem. Inepector. PAROClHAE' 1. ÁSV~iNY. Ant. pal'. Mat)'. nb n(j3. Ecel. ad S. Andr, Ap. Ling. h. Patt', Hedericus Com. T'iczoy de Eadem et Loáe. Parochus : D. D n n i e l P r o k o P o y s z k y. ln matre Fil. Rár6 (Cap) Praed. Zsejke 84 Jánosmajor 22

109 Catb. Aug. Helv. Gr. Jud. Díst.a matre hor. Ineul, Ille et Nagyerdö 11 1'2 Summa 2685 Ult. posta: Lébeny-Sz. Miklós. 2. BÁCSA. Par erecta Matr', ab eod, a. Ecel. ad doloros. B. M. V. Ling. h. Patr. Nobiles Compoeseesoree. Parochus : D. I g n a t i u s B o h II n i c z k y. In matre Uli. posta: Jaurinum. 3. BALLONY. Ant. par. Matr. ab Eccl. ad B. M. V. visit. Ling. h. Patr. Capit1dtl1n Jaurin, Paroehus: D. F r a n c i s c u s V i z n e r. I In rnatt'e Fil. Kulcsod :\' 21') Medve (Eccl.) Nyárad Radvány * Szap * Summa Ult. posta: Jaurinum. 4. DARi.\O. Par. erccta Matr. ab eod. a. Ecel, ad S. Joseph. et eapella ad imrnac. concept. B. M. V. Ling. h. Patr. Fund. relig. Paroclius : D. F' r a n c i- s e u s Xav. Prix. In malre Fil. Zseli Villis Zselizátony et Adolfmajor 22 Summ-a--,.1-=-20-=-0,, ::-c:- I 50 Ult. posta: Magyaróvár. 5. DUNA SZENT PÁL. Par. ereeta \1atr. ab eod. t a. Ecel. ad SS. Ap. Petr. et Paul. Ling. h. PatI'. Fund. reliq. Parochus: de Blanöcs. D. A I e x i u s K ó e z i á n I cont. In maire : Fil. Dunaszeg (Ecel.) 595 _1_2 1 ~22 Gyulamajor ~_~ " Summa l UU. posta: Lébeny-Sz. Miklós.

110 HEDERVÁR. (Oppid.) Ant. par. l\:latt'. ab Dist.a Eccl. ad S. Mich. Arcb. Ling. h. Pntr, Hedericus Dlldre hor. Com. Viczay de Eadem ct LoÓs. Parochus : Idem, qui VAdiac. Call>. Ang'. Helv. Gr. Jud. In matre Fil. Lipót (Ecel.) I lj~ Novák praed. cum, villú 72.- I % S~mn~a-- 20-j =----::::-41j Ult, post«: Lébény-Sz. Miklós. l 7. KILITI. Ant. par. MaII'. ah Ecel. ad omn. ss.1 LillrJ. h. Patr. vu««josephi Com. Batthyányi de Németttjl;ril'. Paroclius : D. A l e x a n cl e r P o ó r.. I In maire ~)2 ~ Ult~postCl :.,Rajka. _.. I 8. NAGYBAJC". Par. erecín Matr. ub cod. ll" Eccl. ad S. Georg. l\lil. ct ~1. Lill:/;. h. Patr. Fund., eug. Parochue : D. L II cl i s I II II S U r ge. ln matre I Fil. Kisbajcs ev Szögye 129 Summa lu91 Uli. posta: Jaurinum. 9. PÜSKI. Ant. par. MaII'. ;\h l j' 12. Eccl. ad S. Gecwg. Mil, et 1\1. J.illg. h. Patr. Capituium Jourinense. Parochus : D. C a r o l II s D r c 5 m i c z e r. In matre 511 l Fil. Remete (Ecel.) 407 Kisbodak' 521 Pálífysziget 13 Su rom-a--:1-:-4'7 ö -: ::- - 1.,--- - Ult. posta: Magynl'óYiÍ.I RÉVFALU. Allt. pnr. :\Intr. nb lí,~)5. Eer!. ad SS. Trinit. Ling. h. Patr, Eppus.Iaurinens. Parochus : D. A n t o II i u s 13 e r z II n t c 1', ~Yotw. distr, In matre 1320 S!) 4í ti Fil. Patnaháza 110 Hl 14 30,. 1 i

111 103 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud.!Dist.& matre hor. Sárosél' (praed.)...:,..3_0_:-=-::_--;:-, ;:;:r;-1 3(4 Summa ou. posta: Jaurinum. I 11. VÁMOS. Ant par. Matr. ab Ecel. ad omn. SS" Ling. h. Patr. Capiluium Jaurinense. Parochus : D.: E m e r i e II s C h e b e, Spirit. distr, I In mat/'e 454 i 8 Fil. Szabadi i l, 4 Summa Ult. posta: Jaurinum. I 12. ZÁMOLY. Ant. par. Matr. ab Ecel. ad S. La.' disl, R. Ling. h. Patr. Hedericus Com. Viczay de, Eadem et Loos. Parochus : D. 1\1 i c b a e I Var ga. ln snaire Fil. Ladomér Újfalu i Praediis et cillie 60 Summa--fó'r2:----,.l--=S-,..O Ult. posta: Jaurinum. Summa al/iillanli1l tol iu s Dis/dc/lis: Cath. Aug'. H..lv, Gr,.Iud. Comm. 17, ,354 COOPERATORES: DlIIw-Sz. Ptil: D. Leopoldus Morva)'. Hedercdr: D. C a r o J u s Ve z i n g er. DISTHICTUS VICARIALIS TIRNAVIENSIS. OFFICIUM VICARIALE TIRNAVIEN8E. Vioariu. generalia. lllmus ac Rssimus D. HENRICU~ SZAJBÉLY, pag. 6.

112 104 D. Paulus Novák. Secretarius. Archivarius. D. A l e x a n cl e r B e Ilon J, tina s, Sedis Tirna». Notariae. Canoelllstae. D. Eduardus Hal'isnyay, ~ D. J u s e p h u il K I i n g 8 b ö g I, ( seculares. Famulus oj/idi. Joannea Körte. SACRA SEDES TIRNAVIENSIS. CaulIarum Auditor generalis et Oonslstorll Praeses. Illmus ac Rs"iIDIHl D. HENRICUS I;ZAJBÉLY, lja,q. 6', AS8essores. Rssimi DD. ins. Colleg. Ecel. Tim. ad S. Nicolauru Ep, et lu. nec non 1\'1. E. Strigon. honol" Canonici in Distríctu vicariali Ti mavicnsi existentes. Lt e m : Rsaimus D. EMERICUS MI~SIK, jjag. 11. Hssimus D.,JOSEPHUS BLASY, pag. 11. Rssimus D..JOSEPHUS BAl:UN~Ay.de Monostor,pag. 20. Hssimlls D. ANTO~aUS SZABO q~ Dalaíalva, pag. 21. Rsaimus D. JOSEPHCS HEGEDrS cl') Eőr, pag A. R. D. J (I a n n e s Nep, M o I n ki r de Főr, pag. 30. A, R. D. F l' a II c i s C II S a P a II I a Z s i h o v i c s, ill Se»iinario gwel'ali Pesiinensi cleri jllil. Director spirituolie, ibid, ad Reg. scient: Unin. supplene doctr. relig. Professor, una OI'C/to/' sacer, end. 80l', uui. scruial, et aliar. complur. Commembrum, Censor dioec. Al'cas Romanus, A, IL D.,Jo s e p h II S S i ro o r, emel'. Vice-Hector Seminarii olim Tirnaciensis. A. R, D, G e o l' g i II S C s á s z k a, pag, 215.

113 105 A. R. D. T h e o d o r II s A s c h n e r, Suae Sanctitatis sumini Pontificis Camerarius ad hon. A1'chiepp. Convictus Tirnaviens. Recior, una m. Gymn. ejatis Director, Censor dioeces. C. R. Soc. zool, botasi. 'Viennens. item Reg. hung. Soc. scient. natural. Commembrusn. A. R. D. M i c h ll. e l S z t a r e c s e k, Suae Sanctitati.~ sumini Pontijicis Capellanus honol'. Distr. Szeredensis ord. VA diaconus et Parochus lrioseeqeneis. A. R. D. M i c h ll. e l O l h a u s e r, Distr. Tirnacieneis VAdiacontls et sehol. elem. Iuspector, Parochus Gerencsérensie, ad s. Sedem Th 1/.. mairimonior. et relig. profees. Defensor, Exaniinatol' proeunosl; A. R. D. C o r n e l í II S H i cl a s y, Archieppalis Conoieius Tivnac. SuZ, RectOJ', Ulla in /il. Gymn((sio ejate ling. lat. et philosophiae Professor. A. R. D. P n II lu s S c h III i cl l, Paruefws.Na:lybl'eszto oanensis. A. R. D. J o s e p h u s L o II o k, Colleqii Pdzm. l1iennae Director spirit. Censor dioec. Procurator!JeneI'. catholic. Orientis. Notarlus s Sedis. D. A l e x a n d e l' B e IIon y, ut su]jl'a. Matrhnoniorum et relig. prof. Defensor. A. R. D.!It i c h a e l O l h a II s e 1', ut supra. Fiscalls s. Sedls. Rsaimus D. LCDOVICL'8 GRÓ);" pag. 13. Advocatus pauperum. D. L a cl i s i a II s K a n o v i c s, juratus CC/HS. fori utriusque Advacatus, lib. Reg. Cic, Tirna». ord. Fisealis. Me<1io\1s oousistorialis. D. D o m i II i c II S N á cl e n i c s e k, medicinae Doctor, «rtis obstetriciac iljagiste}'. Chlrurgus oonsistorlalls. D. S t e p h a 11 II S 1\1 a s s a y, incl, Comit, Poson. Chirurqus,

114 106 ARCHIDIACONATUS COMAROMIENSIS. 6. Dl STBI CTUS SELLYENSIS. Vloe Archldlaconus ordlnarlus. A. R. D. G a b r i e l L i e s z k o v s z k y de Eadem, Parochus Zsigárdensis. Vloe Archldlaconus surrogatus. A. R. D. C a r o l u s K e r D, Parochus Peredensie. per Dist1. Sl!llyeusem sehol, elem. Inspector. P AROCHIAE : Dist.a matre 1. EPERJES. Pal'. ereeta Matr. ab eod, a. Ecel. ad hor. ad SS. Ap. Petr. et Paul. Ling. h. Patr. Anton. Com. Esterházy de Galentha et Frakná. Parochus: D. J o s e p h u s N a g y de Szökefalva, art. Ub. et phil. Doctor. Cath. Aug. Ilelv. Gr. Jud. ln matl'e Uli. posta: Galántha. 2. FARKASD. (Oppid.) Par. erecta liati'. ab eod, n. Ecel. ad S. Joseph. Ling. h. Patr. Aloysius Com. Károlyi Je Nagykdroly. Parochus: D. C a r o l u s K é s ln á r k y de Eadem. ln matfe * Uli. posta: Sellye, 3. FELSŐSZELI. Par. erecta Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Lnurent. 1\1. Ling. h. Patr. Josephi Com. E,/erh'ízy de G(tlántha et FI'akn6 vidua, Parochus : D. L u d o v i c u s S p e c z i á r. ln mat re ] Fil. Alsószeli (Eccl.)* , Dögiis 26 5 Allod. <;. Kissziget ~ Körtvélyes

115 Cath, 650 Aug. Helv. Molis 10 4 Summa Uli. posta: Galántha. 4. KIRÁLYRÉV. Par. erecta Matr. ab eod, a. Eccl. ad S. Emeric. Duc. Ling. h. Pati'. Fund. Reg. scient, Univ. Peetin. Paroehus : D. L a d i s l a II s Hajósy. ln matre Ult, posta: Scllye. 5. NÁDSZEG. Par. extitit Matr. ab Ecel. ad SS. Corpus Christi. Ling. h. Patr. Josephi Com. Esterházy de Galántha et Frakná vidua. Parochus s D. M a u ri t i u s D e ö m c, Notar, dist», ln matl'e P (Kösse 'I'aed. ( Úrföld Summa ou. posta: Sellye NEGYED. Par. ereéta Matr. ab Ecel. ad S. Mich. Arch, LillY, h. Patr. Eppus Nitriensis. Paroehus : D. A u g u s t i n u s P o n g r á c z de Sz. Miklós et Ovár, cruce aurect cum COl'ona decoratus. In niaire * Ult, posta: Sellye. 7. PERED. Par. erecta Matr. ab Ecel. ad S. J onnn. Bapt. Lill!). h. Patr. Fund. Rt!!J. scieni. Unit" Pestin. Parceluis : Idem, qui VAdiac. surrog. ln snaire Uli, posta: Sellye. 8. BELLYE. (Oppid.) Par. extitit l\iatr. ab Ecel. ad H. Margaret. V. ct 1\1. Linq. sl. h. Patr. Fund. Reg. seieni. Univ. Pestin. Parochus : D. S t e p h a n u s A l m tis y. ln matl'e Fil. Hetmény 80 1 Vágkil'ályfalva (Eccl.) Statione oiae ferrece Gr. 107 Jud. Dist.a matre hor cont. 3' '4

116 108 Cath. Aug. Helv. Villet pontana 15 2 Domibus sylv Summa388I--:r-2=----:--: 114 Posta in loco. 9. SZÉMŐ. Ant. pal'. Matt. ab Ecel. ad S. Martin. Ep. LiI/g. h. Putl'. Princ. Prim. R. Archieppus Stl'igon. Parochus : D. J i) a n II e s B a log h. In matre Fil. Kamocsa " í.) Praed. Gúg 7 Sulnm~-2=-C Ult. posta: Gr. I ::,-;7;----::-;13~\)c;-;:8:: :-120 Érsekújvár. Jud. Dist.a matre hor. J! ~ J/ TALLÓS. Par. erecta 1672, l\iati. ab cod. a. Ecel. ad SS. Trinit. Ling. h. Patr. Anton. Com. Estel'hd.'i:Y de Galdntha et Frakná. Parochus : D. - ln snaire Fil, Vezekény (Eccl.) Villis 119 Dom. tequl, I Summa HWl I Ulf. r sta : Galantlia. ll. ZSIGARD. Pal'. erccta IlIatI'. au God. a. Eccl. ad S. Joscphum. Ling. h. Patr. Pl'inc. Pl'iliI. R. AI' chieppus Stn g. Paroclius : Idem, 'fili VAdiac. ord. ln nuüre " Ulf. posta: Sellye. I 1 11;'z J,z 1 1J/z Cath. Aug. n-t-. Gr. 1<,), Jud. Comlll ,5G1 COOPERATORES: Sellye: D. J o a II II e s B a r t o ss. Ta/lás: D. Vincentius Kisfaludy. Zsi[J(Í/'(l: D. Augustinus J3acskády.

117 109 vr. ARCHIDIACONATUS NITRIENSIS+ Archidiaconus, I Rssimus D. LAZARUS KANTZ, pag D I S T R I Cl' U S N A G }' T A P O L C S Á N Y E N S I S. Vlce Arcbldlaconus ordlnarlus. A, R. D. V i n e e n t i u s K u b i e z a, oppidi Nagytapolcscíny Porochus et loco scholae capit, Director. Vlce-Arcbldlaconus surrogatus. A. R. D. J o s e p h u s S z w o h o cl a, Parochus Nadldnyensis, pel' Distr. Nagytapolcsdnyensem schol, elem. Iuspector, PAROCHIAE: 1. BAJNA. (Oppid.) Par. ext Matt. ab Ecel. ;Díst.a cl I.:C! L' t' I> t F. 1.- rt a omn..matre 1..)0. l/i[j. s. a l" Nl1lc/scas 4av, vom, i l 10 EI'dődy de 1I10llyol'ókel'ék, Parochus : D. Ge o l' g i u S 1 1" Bueselc. Cath. Aug. Heh'. Gr. JUd'\ ln matl'c ev Fil. Bellesz (Eccl.) l' 1/2 Kisdovorűn I ';4 Szeptencaújíalu I 1 Pl'aed. et molis Si 2 13 I ;~i4 Summa Posta in loco. 2. KISVE:NDÉG. Ant. pal'. Mab'. ab 1\:\86. Ecel. ad S. J Martin. Ep, Lin[J. sl. PatI'. Ca}'ol. AU!fI/stin. et Alc, J.'andei StWJlInel. Parochus : D. A lo y il i II S Ná h l i k. III matre 29!) 11 I Fil. Nagyvendég II/Z Poehaben /~ Zlatnik l.? Liquicidiie =2 8* I

118 110 Cath. Allorl. mola, 1tst1. vit/i 153 Summa 1388 Ult. posta: Nagytapolcsény. Aug. 2 Helv. Gr. ---=-=-= :~I 3. KOROSS. Ant. par. Matr. ab Ecel. ad natarn B. M. V. Ling. a. Patr. Vidua sat«nemeshegyi de Jabuka. Parochus : D. J o s e p h u s I k r é n y i. In matl'e Fil. Alsóhelbény Felsöhelbény (Cap.) Kisbölgyén 120 Nagybölgyén (Sac.} 232 Szolcsanka 101 H-aeri. Brad 11 Summa Ult. posta: Nagytapolcsény. Jud. Dist.a matre hor ?f 4. NADLÁNY. Ant. pal'. Mah-. ab Ecel. ad imrnac. concept. B. M. V. LiI/g. sl. Patronus nullus. Pa "OCliUS: Idem, qui VAdiae. SUIT. In matre 394 Fil. Apáthi (Ecel,) 1~0 Livh-a (Eccl.) 160 Rajcsány (Eccl.) Sununa T0-49 Ult, posta: Nagytapolesany NAGYJÁCZ. Ant. par. Matr. ab Ecel. ad visit, B. 1\1. V. LiI/g. sz. Patronus nullus. Paroclnis : A. R. D. F. cl u a r d II S V á I) de Eadem et Csalticz, emel'. FAdiacon. In matre Fil. Kisjácz 36 Nemesjácz Kakastalva (Sac.) Kuzrniez Theszér (Eccl.) Vitkócz (Eccl.) l l, 4, cont. 1 1 j / l % 1 1

119 111 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Dist.a matre. $ Nova 21 Molzs <Stransky 4 Summ-a-l::-:0::-::1"""' =226 Ult. posta: Nagytapolcsány. 6. NAGYTAPOLOS'\NY. (Oppid.) Ant. par. Matr. ab Ecel. ad ass. B. M. V. Ling. si. Patr. Carol, Aug. et Alex. Stummer. Parochue : Idem, qui VAdiac. ordin, In matre ev Fil. Nemcsicz (Éccl.) Tavarnok (Cap.) Summa Posta in loco. 7. PRASSICZ. Ant. par. Matt. ab Eccl. ad S. Jacob. maj. Ap. Ling. sl. Patr. Carol. Aug. et Alex. StWíWW'. Paroclius: D. Vilhelmus Szecsányi de Nemesjácz, Notar, disir. In matj'e Fil. Nemecske Tvrdomesticz 278 l 34 1I10la Oksó 36 Allod. Erzsébetmezö PJ cted. Zdichave 19 Summ a "i33ö----:l; ;7~1,.- Ult. posta : Nagytapolcsány. 8. SISSÓ. Par. erecta Matr. ab Eccl. ad exalt, S. Cruc. Ling. sl. Patronus nullus. Parochus : D. ~l a r t i n II s Ves z e lov s z k y. In matl'e Fil. Alsórédek Chu-lolehota Felsörédek 12 7 Kisborcsány ILO Libichava 93 8 Nagybol'csány(Eccl.) ',01' (Cap.) Summa Ult. posta: Nagytapolosany. hor. 11/2 1 I /2

120 ZAVADA. Ant. par. Matr. ab Eccl. ad S. Mich'IDiBt.a Arch. Ling. sl. Patr. Carol, Aug. et Alex. Stummer. l~atrc Parochus: D. S t a n i s l a u s B r e z á n s z k Y'. lor. Cath. Aug. Helv. Gr. JUd., ln mat1'c Fil. Bilá bukovina 58 - i 3 Podhrady I 1 Velussócz l ~2 Záhrad 81 2 'll Summa ;- Ult. posta: Nagytapolcsány. Summa aniliwrll1lt toiius Dietrlctus r Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Comm. 12, COOPERATORES: Bajna: P. N o r b e r t II S B r e z á n y i, Ord. S. Franc. Pro», SS. Salv. Koross : D. - Kaggjácz: P. A r c a d i u s P e t r á s e k, Ord. S. Franc. Prov. SS. Sal», Nagytapolcsány : D. J u l i II S 1\1 a t II l a y. - D. I g n a t i II S Pach man D. Prussicz : D.- Tal'(wllok: P. A e ul i l i a n II s V r II a, Ord. S. Franc. Prov. SS. sa«capellanus domest. 2. D I S l' R I C T U S R A D O S :\' E 1\ S I S. Vlce-Archldlaconus ordlnarlus. A. R. D. S t e p h a II II S P e r e s z l é n y i) Suae Sanctitatis summi Pontificis Capellanus sec1'etlls, Parochus Nagyrippényensis. Vlce.Archldlaconus surrogatus. A. R. D. Ma t h i a s Os z c z i t hy, Parochus Pereszlénpensie, per Distr. Radosnensem scholar. elem. Inspector.

121 PAROCHIAE: ALSÓLUDÁNY. Ant. par. l\iatr. ab Ecel. ad SS./Dí;;t.a Trinit. Ling. sl. Patr, Capitttlum Nitriense, Pal'o- l;latl'e clius : D. J o s e p h u s B l a s k o v i c h. 101'. Cath. Aug. Helv, Gr. Jud. In matj'e ev Fil. Chrabor (Cap.) Falkasdovorán(Cap.) Felsdludány ]0 Kamánfalva Vámosújfalu SurnlllaloOO Uu. posta: Nagy tnpolcsány. 2. ALSÓMEHASICZ. Par. extit Matl'. ab Ecel. ad S. Martin. Ep. Ling. sl. Patronus null us. Paroclcus : D. R ud o l P h us U z i s z ri r, Noiar. dist», In matre Fil. Alsó- et Felsőkáp Felsömcrasiez Püspökfalva 15/ 3!) PI aec!. Pusztaapáthi 42 Summa-G '31f Ult, posta: Galgóez. 3. ARDANÓCZ. Pnl'. extit Matr. nb Eee1. ad S. l\iich. Arch, LiI/g. sz. Patr. l:'pjl1ls Nitriensis. Adminisirator : D. I g n a t i II S K l i II k o v i c s. In matre ru. Szvrbicz Tólsoók (Cop.) Pl'aeel. Dvorecz 5 2 Sninma Uli. posta: Pöstyén. 4. CSERl\IEND. Pal'. exrit l\iah', ab 172. Ecel. ad nat. B. lu. V. Lillg. sl. g. Patronus nullus. Pa roclius : D. A n t o n i II S C h c r n y de Csernahora.] % '/1 cont. Vz t;4 III maire I Fil. Bodok (Ecel.) ! 3 ~ Kisvicsáp I yz

122 114 Catb. Aug. H'aed. Tormás 32 Summa 108""2----;; 4 Ult, posta: Nyitrapereszlény. Helv. Gr. Jud. Dist.e matrs bor. Y~ FELSŐATTRAK. Ant. par. Matl'. ab Ecel. ad S. Erneric. Ling. el. Patronus nullus. Parochus : D. J o s e p h II 8 S Z l á v i k. In mat1'/ Fil. Tótdi6s (Eccl.) Tököld Summa Ult. posta : Galgócs. ", 6. FELSOVASARD. Par. extit Matr. ab Ecel. ad S. Bartho\. Ap. Ling. sl. Patronus nullus. Admimistrator : D. J o s e p h II S '1' a k á cs. ln matl'/ Fil. Felsöattrak (Ecel.) Fornószeg Summa-S02---f Ult, posta : Galgócs. 7. NAGYRIPPENY. Par. extit.1680.l\iatl'. ab Ecel. ad S. Jeann. Nep. Ling. sl, Patronus nullus. Paro ChU8: Idem, qui VAdiac. ord. In matj'e ev Eil. Kisrippény Kisvieszka 79 Nézette Pacsolaj (Eccl.) Sarluska 117 II Allod. Mancziczko 51 4 Summa ""lo-=-~ Uli, posta: Galgócs., " 8. NYITRASARFO. Par. extit Matr. ab Ecel. ad exalt, S. Crucis. Ling. sl. Patr, Augustus Ap-i pel de Kapocsány. Parochue: D. R u cl o l p h II SI Po e ck. ln matl'e I Fil. Krtócz (E.cel.) :J~

123 Catb. Lipovnok (Eccl.) Vozokán 289 EJ'erno S. Georgii (Ecel.) 6 Summa 1325 Ult. posta: Nyitrabajna., I Aug. 3 1 ] Helv. 9. PASZTO. Par. erecta Matr. ab eod. a, Ecel. ad omn. SS. Ling. sl. Patr. Hmd. 1'elig. Adminietrator: P. Z e n o B a l ti z s, Ord. S. Franc. Prov. SS. Salv. In 1naf1'e 394 Fil. Alsóvásérd (Eccl.) 140 Gelinfalva 0 71 P1'Cted. Podlaehcsa 39 Gr. 115 Jud. Dist.a matre Iblor S/ , 1 1 ' : 4 Summa '-fi7, eu. posta: Galgócz. I 10. PERESZLÉNY. Ant. pal'. Matr. ab Eccl. ad i S. Elisabeth. Lin:;. sl. Patr. Praepasitura SS. Ap.: Petri et Pauli de rete1'e Buda. Parochus: Idem, quil 1 1 / 2 VAdiac, surr, In matl'e Fil. Belinez ' 1.'4 Kör~vé~yes (Eccl.) 395 ~O 1/2 Lovásai 193,7 I % Szornorfalva I fjz PJ'aed.l\Iancziczko _. 10._-. = =-- _~i 1 Summa I Posta in loco. ll. RADOSNA. (Oppid.) Par. extit Matt.. ab E.cel. ad SS. Trinit. Liug. sl. Pat:. Eppus Nitr~en-i szs. Parochus : D. A n d l' e a s R l S S a k, Sac. JUb'1 Spirit. distr. In matre I Fil. Alsóbehinez :J, Bzinca ' J'!l Felsöbehincz }74 4 _~ =- 16 Y2 Summa I Ult, posta: Nyitrabajna.

124 ÜRMÉNCZ. Ant. PSI'. Matr. ab Ecel. ad S.: Díst.a Mich. Arch. LinfJ. sl. Patr, Franciscus Com. Ej'clődy. matre hol'. de I~IonY01'ókerék. Paroehus : D. F e r cl i n a II d II s ' C s ó k a de Tejfalu. Catli. Ang. Helv. Gr. In 11lat1'c G03 Fil. Csitár (Cap.) 218 Nagydovorán (Eccl.) 225 Praed. Kelecsény et 28 Pusztabodok 59 Sum;a--yT38~---- Ult, posta: Nagytapolcsány. Summa au;1il{(j'hhl- tot ius Dietrictue : Cath. Aug. Helv. 13, Gr. Jnd. Comm CO OPERATORES: In arce Bodok: P. A I e x a II cl e r S z t a II k o v i c s, Ord. S. Franc. Prot" 88. Sal». KagyrippéllY: P. N i c o cl e m n s l\i a m i r ll, Ord. S. Franc. Prov. S8. Salv. 3. D I S T R I C T r s G A I. (. o CZ E X S I S. Vice Arcbidiaconus ordinarius. Rssimus D. JOAN!\ES BAPT. KELLEIt de Klsk otyesó, Praep, B. u. V. dc Aiska seu o-u«oj'lj/'di Gal,'jócz Pm'ocltlls et luc. scholae capit. Director. Vice Archidtaconus surrogatus. A. R. D. F lor i a n n s N é ro e t h y, Parochus Moraránkensis, p(:,l' Disir. GalfJóczensem sehol. elem. Inepector.

125 117 PAROCHIAE: 1. GALGÓCZ. (Oppid.) Par. extit. cirea Matr. abldist.a Ecel. ad S. Mich. Arch. Lillg. sl. Patr. Com'l~atre Eranciscue s.«. Erdődy de li1onyor óke1 ék. Paroclius :I ior, Idem, qui VAdiac. ord. Cath. Aug. Helv. o.. Jud. In mat1'e Fil. Kaplat (Ecel.) S. Petri (Oppid.) 410 5,2 Summ-''-a-5::-C3~ Posta in loco. 2. HRÁDEK. Ant. par. :Mab'. ab Ecel. ael assumt, B. lvi. V. Ling. sl. Patronus nullus. Parochus : D.I Joannes Dónay. In matl'e Fil. Huorka :% Exst, et arce Temetvény l GO Summa Uli. posta: Vágújhely., 3. MORAVANKA. Ant. par. Matr. ab Ecel. ad S. Martln. Ep. Ling. sz. Patronus nullus. Parochus : Idem, qui VAdiac. sun. ln maffe Fil. Banka (Ecel.) /2 Dnczó :.1/ 1 Hubina ev :.1\ Pl'ar:cliis, mola ft exsi, Summa Ult. posta: Pöstyén. 4. KAGYl\IODRÓ. Pal'. extit l\iatr. ab Ecel. ad S. Mich. Arch, Lillg. el. Patronus nullus, Admt nisfrafo) :D.Joannes l\iarkó. III matre Fil. Kismodró ]II 20 II!h Luka (Sacell.) 8' I G.) Snmrna7IG Ulf. posta: Pöstyén. 5. ÓLEHOTA. Par. erecta ] 788. l\iatt.. ab Ecel. ad S. Nico!. Ep. Dug. sl, Patronus nullus. i1dmini.!

126 118 strator: D. J o a n n e s Bapt. D u b n i c z k y, No- Dist,a tar. dist», rnatre hor. In mat1'~ Fil. Ujlehota Praed. Gyasztin Dolina, ustr. vit1'i et exetirp, Cath. Aug. Helv. Gr. Jud Summa Ult. posta: Pöstyén. 6. SZOKOLÓCZ. Pal'. erecta 1~70. Matr. ab eod. ti. Ecel. ad exalt, S, Cruc, Lwg. sl. Pati'. Adolp/ws Com. Degenfeld.Sc7wmburg. Parochus : D. 1\1 a u r i t i u s S k l' i v á n ek. In mat1'e B Fil. Jalsó (Eccl.) % Rattnócz (::~:'~la1g~g----f _:~_I J/ 2 Ult. posta: Pöstyén. 7. LEOPOLDOPOLIS. Reg, domus correctoria captivo-l rum, olim fortalitium. Nova curatia ereera a. 1858'1 1\1atl', ab Ecel. ad S. Leop. Ling. h. st. g. Üuratus: D. Alexander Mahács. uu«t Cap:ici 4' Sumrna Ult. posia : Galgóez. Sununa animonnh totios Disírictus : CatiJ. Aug. Helv. Gr, Jud. Comm. 11, COOPERATORES: Galgóczii: D. J u l i u s F a r k a s. Moravdnka : D.- Leopoldopoli: Subsidiariu» P. I g n a t i u s K e c s k e m é t h y, Ord. S. Franc, Prov. SS. Sal», I l

127 D I S T R I C T U S U J L A K E N S I S. Vioe-Archidiaconus. A. R. D. A n t o n i li S F r i t 8 C h, Parochus Lakácsensis, pel' Dietr. Ujlakensern schclar. elem. Inspector, cruce atwea pro meritie decoratus. PAROCHIAE: 1. ALSÓRÉCSÉNY. Ant. par. Matl. ab Ecel. ad SS. Trinit. Ling. a. Patronus nullus, Paroclius : D. I g n a t i u s B II t a s s o v i c s. Cath, Aug. Helv. Gr. Jud. ln mat/'c Fil. Felsőrécsény ~ 28 Kelecsény (Cap.) Ság (Eccl.) ]2 Praediis Bessenyő} Dées} Füzerdő, GenJö 74 5 Summa Ult. posta: Galgócz. 2. A~SAKÜRT. Pal". erccta Matt'. ab Ecel.. ad S. Stephan. R. LillY, sl. h. Patr. Fund. reliq.', Adminietrator : D. J o s c p h II S B a r t o y i e s. In medre Fit. Csáb (Cap.) Szill 'c'j lacska 36 li2 36 IBodor!,a 30 9 P ]'. Cserovina 30 racaus LeI leny. -4 D Pusztacsdb 3 4 Summa '158- Ult. posta: Galgócs. 3. EGERSZEG. Ant. par. Matl'. ab Ecel. ad S. :M. Magdal. LÍI~g. h. Pati'. Princ, Prim. R. Archieppus Striqon, Parochue : D. J o a n n e s Bapt' Z j 8 k a. Dist.a matre hor. l 1

128 120 Cath, Aug. Helv, Gr. Jud. Dist.a matre hor. In mat1'e Fil. Lajosfalva (Cap.) 95 8 Summa Ult. posta: Nitria. I 4. KISBAB. (Oppid.) Par. erecta circa Matr. ab Eeel. ad S. Emeric. D. Ling. sz. Patr. Dominium Kisbdb. Paroclnis : D. J o a n n e s Nep. P a l u g y a y de Eadem et in Bodafalva. ln maire Fil. Nagybáb 357 IG Pusztakűrt Románfalva I Allocl. Hracska, Ujmajor 97 2 lifolct Krivi 7 Sllmm";--j!:l15--- ; Ult. posta: Szered. 5. LAKÁCS. Par. ereeia Mall'. ab Eeel. ad S. Jeann. Nep. Lillg. sl: Patt'. Eppus Nitriensis. Paroclius : Idem, qui VAdiaeonlls. ln maffe 6a7 a Fil, Andacs 86 3 Elecske (Eccl.) Praed, Lehény ct Trnyi 0-1 is Dom. renat. 7 Uli. posta: ~umn)~--nfi4~ Galgócz G. NYITRA VICS.4.P. Pal'. ereeia Matl'. ab eod, a. I Ecel. ad omn. SS. Ling. h. sz. Patr. Casimirus t». esek de Pacsér. Parochus : D. l\i ie h Ll e l T i e h y.' ln matrc 5: Fil. Nyitraapáthi Praed. Pusztaemőd 40 1 Summa log Ult. posta : Nyitrapereselény. 7. SURANKA. Pal'. ereeia lila tr. ab eod. a. Eeel. ad S. Cathuriu, V. 1\1. Lill[J. sz. PatI'. Pund. relig. cont. % J/ í2 % 'Iz cont. 1/ /2

129 121 Administrator : D. Martinus KurálszkY,IDist,a cruce aurea cnm corona pl'o piis meritis decoratue. imatre I!lOT. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud' In matre '" ra. Kissaulény / 2 Nagyszulány ' Nemesperk a/~ Praecl. Stavni háj 12 - i 1,-4 Summa 531 ő 38 I Ult. posta: Níll'ia., 8. UDVAlU'OK. (Oppid.) Ant. par. JHatl'. ab 1713, Eccl.! ad oxalt. S. Crucis. Lillg. sl, Patr. Franciscus Xac. i Comes EI'CZődy dc Jlonyorókel'éJ..:. Paroclius: D. C a-i l' o I u s K i n g y e r a,.,i In matre U81 ] 8 87 pa. Bajmócska (Ecel,) I ~t Nemeskűrt i 3/, Poszád ka 89 2 i 1 4 /2 Salgócska (Ecel.) 265 [) 9 V'1 illola Bereg Praed. C~a-Iád et dlleis 46 1 Snnllll'a'---24ö6,_o 20 -<- "-=.'-- _."._-- JSO l tu: posta: Galgóez.. I 9, UJLAK. (Oppid.) Aut. pal'. l\intr. ab 16~H). Ecel. ad omn. SS. Lill,'], 87. Plltr. Stejl71. Coin. Estcl'/uízy de Ga7dilt7w, Paroclcns : D. J o s c p h II S P a l k o v i c s, Nútru'. distr, ln»iatre (;') tu. Ab;lchota (Eccl.) Pi'aed. 'I'itváuy 14 lő 60 l G ZaglÍrd 313 ljirr:i's, eanfuin, 21 4 Sumwa--iT8t<-- io '8:f Ut. posta: Nitrin. 2ő 10. ÜZBÉG. Ant. pal'. Matr. ab Eccl. ad exalt. S. Cruc. Lin[/. a. PatI'. Pl'inc. Prim. R. Arcliieppu» Sli'ig, Parochus : D, F r a n c i s c u S S z e r z é n y i. ln niatre ő6. Fil. Csekej (Eccl.) ; 1/2 j' i '1 2 :J. 4

130 122 Cath. Aug. Helv, Gr. Jud.: Dist.a [matre hor. Holotka 28 cont. Sarluska 'I'], Praed. Kiklő et dom. ven % Summ-a--17="'7",,5, :-10"""'9 Ult. posta: Cath. 14,445 Nitria. Summa animal'wi~ ioiius Dietrictu«: Aug. 804 Helv. t Gr. Jud Comm COOPERATORES: Lakács: P. B II S i l i u s J a k a b o v i c s, Ord. S. Eranc. Prov. SS. Salv. Udvarnok: D. A u g u s t i n u s B r u c k er. Ujlak: D.- DIS1'R I C1'l! S 5. ÜR~I É N VE N SIS. Vioe-Arohidiaconus, A. R. D. A,f} t o n i u s G á Iy, Parochus Sopomyellsis, pel' Distr, U/'méltyellsem sehol. elem. Inspector. PAROCHIAE: 1. ALSÓJATTÓ. Par. erccta 17G1. Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Vendel. Lillf.!. h. el, Patr. AntolI. CoIll. Estel'1uízy de Galdlliha et Erakn«. Parochus : D. I g n a t i u s H o I é c z y de Ocsova. III matre Praed, Felsöjattó (Cap.) 303 % Summa Uli. posta: Tornocz. 2. HOSSZUFALU. Pal'. erecta Matr, ab 1787 Eccl. ad SS. Trinit. Lillg. h. Patr. FUlld. Reg. scieni. Univ. Pest. Paroehu«: D. A Ie x i II S B o t Ii k.

131 123 Cuth. Aug. Helv. Gr. Jud. Dist.a matre hor. ln mat7'e ylv. Abaesony 8 Summa Uli. posta: Tornoez. i 3. KÖPÖSD. Par. ereeta Matr. ab Ecel. ad\ S. Barbararn V. M. Ling. sl. Patr. Fund. 7 elig. Ad minietrator: D. D i o n y s i n s P r o b s z t. ln matre Pl'aed.1\'I1adi háj 50 4 Summ-á 1039, , Ult. posta: Szered. 4. SEMPTE. (Oppid.) Ant. pal'. Matr. ab Ecel.I ad S. Martin. Ep. Ling. h. el. Patr. Anqelica Principissa de Hennin. Parochus : D. I g n a t i II S H e g y i. III matl'e eu. Sz. Haraszt (BecI.) Summa--f4lif)----:r 'nr I Uli. posta: Szered. i I ö. SOPORNYA. Allt. pal'. l\iail'. ab Eccl. ad B.I V. l\i ad nives. Ling. sz. P,\tr. Anqelic«Principissai de Hennin. P.. c!1'0chus : Idem, qui. VAdiae. In matre Fil. Patta (Ecel.l f/~ Praediis Mcsten-ét et l Kövecses ro i Uli. posta: ~~~:.:T--:r10:r--T-----=------llG-' 6. SZELŐCZE. Par. erccta!isi. Maii'. ab Ecel.! ad S. Mich. Areh. Ling. ll, PatI'. EUHd. I'elig. ;Jal'o_ chus : D. Antonins Chel1lez de Galántha, ln mcttl'e G:J 1051 i') 121 ]39 Fil. Magyal'soók :' ] l j 7 őso 85 Praed, Báb (:;4 Summa S0C Uli. 1108ta: Tornocz. 7. TOR~OCZ. Pal'. erecta 17:25. Matr. ab eod. a. Ecel. 9 I '/~ cont. JI,:

132 124 ad transfig. D. N. J. Ch. Ling. h. Patr: Josephus,Dist.a Com. Hunyady de Kéthely. Paroehue : D. F r a n c i l~atre S C U S S ö t é r. I or. Cath. Aug. Helv. GI'. Jud. ln matre Fil. Vecse (Ecel.) Summa-2690" Posta in loco. 8. ÜRMÉNY. (Oppid.) Ant. par. Malt. ab Ecel. ad Laclisl. R. Ling. -: h. Putl. Josephue Com. Hunyady de Kéthely. Porochus : D. F I o l' i a n II s C s e I' g e lj, Notar. distr, In mat"e ev 18:)-1 7 Fil. Salgó (Febőtadny 107 Pmecliis,Jl\Iezőkeszi IPörös 3 Hl 33il Sunima -- éfi Posta in loco Catl!. Aug. Heh,. 15, Gr, Jud fi Comm. k21!l COOPERATOHES: S,?pol'/Iya: D. J O s e p h II S K a r e ll. Urménq : D. L n cl o v i c II S S z t l' II 11 á l'. YII. ARCHIDIACONATU8 8ASVÁREN8IS. ArcbldlaoonU8. lllmus ac Rssimus D. AUGUSTTTS e Com. FORGÁCH de Ghymes et Gács, pag. 6.

133 DIS'I'RIC1'US SASV ÁRENSI S. Vloe Archldlaconu8. A. R. D. J o a n n e 8 Bapt, P e k a r o v i c 8, Parochue Pet1'0 villensis, per Distr, Sasvdr, sehol, elemeni. Inspector. PAROCHIAE: I Díst a Imatre 1. BROCZKA. Pal'. er~cta Matt'. a~ ~653. Ecel. ~d Ihor. S. Anton. Abb. Lmg. sz. Patr. FarmZta Caes. Reg~a. Parochus : D. 1\f It t h i a 8 R e h á k. i Cath. Aug. Helv. Gr. JUd 1 In mat/'e Allod. Adarnov 15 6 Ya Surull;a--i49T--~-"---' Uli. posta: Búr S. Georgij. 2. CSÁRI. Par. ereéta l\iatr. ab eod. a. Ecel. ad S. Martin. Ep, Ling. a. Püll'. Familia Caes. Regia. Parochu«: D. P a II J II S V It C ~ ti l i I,. ln snaire III[j Uli, posta: ;:;a~5iil B. DOJCS. Ant. pal', Mab', ab Ecel. ad omn. SS, Lillg. sl, Pati'. Familia Caes. Reqi«, PaI'OChlIS: D J o a n n e s Nep. P a vel k a, Notar. distr. ln iiiatl'e,8 CW,I (tuoe!. Bistava et inclis 1:?8i.'" 80 UU. posta: ~zenicz. 4. EGBELL. \ Oppid.) Ant. pur. l\lall. ab Ecel. ad S. l\iich. Arch. Lill!}..sl. Patr. Familia Caes. Regifl. 1 Parochus: D. J o H e p Ir II S 1\1 II t e j k a, Spirit. distr. 1 A/'eas Romanus, I In matl'e 8 et mola :!í 9'! /~ ou. posta: Holics. 5. HOLICS. (Oppid.) Pal'. erccta restaur. /780.1 Matr, ab Ecel. ad s. Martin. Ep. Ling. sz. fri Patr. Familia Caes. Reqi«. Paroclius: D. I g n a t i us I S c h n i e l' c I',, i In main: l!) w' I

134 126 Cath. Aug. Helv. Gr. Fil. Katov (Ecel.) Mocaidlan (Eccl.) Popudin (Ecel.) Trnócz Praedio 48 Sumníi\'-572'f Postet in loco. Jud. Dist.e matre hor. 12 1/ lj, 1/, KOPCSÁ.NY. Pal'. erecta 1l:í6t. Matr. ab IS5i. Eccl. ad S. Stoph, R. Ling. sl. Patronus nullus, Pct1'ochus: D.Franciscus Tragor. In matre et auod, Czunín 1j()() Uli. posia : Holics. 7. KÚTI. Pal'. ereela 18()!J. Matl', ab Ecd. ad S. JO$eph, Ling. sl, Pati', Familia Caes. Reqia. Parochus : D. A n cl I' e a s R a d I i n s z k y, Censor dioec. art. tib. et pldlos. Docto)',.ill'eas Romanus. ln matre 0 et malis '/4- Uli. posta: Búr-S. Georgi]. H, NAGYKOV1\'LOV, Par. erccta 18()V. Matr, ab Eccl. ad S, Andr, Ap. Lillfl' si. PatI'. Fmllilia Caes. RCfJia.Pw'OClws: D. Le o p o l d us Hr a c h o v s z k y. In matre (;(l)) I 30 Fil. Szmrdák (Ecel.) r:;', cltm halw(j 261 L3 Sllml1Ja~ri---_ nf Uli. posta: Szeuicz. ~l. PETROVILLA. Ant. pal', Matl'. ab Eccl. ad S. Spirituru. Lii/g, s1. Pati. Familia Cae.<. Regia. Parochus : Idem. qui VAdiac. In matre 0 1t76 81 Fil. Letnics ~Eccl.) /2 Summ ai66c ~19 Uli. posta: Holics. to. RADOSSÓCZ. (Oppid.) Ant. par. Matt'. ab Ecel. ad nat. B. :M. V. Linq. a. Patr. Familia Caes. I Reqia. Parochus : D. J o a n n e 8 Nep. 1\1 a s z t i k. III matl'e I

135 Cath. Aug', Helv, Fil. Lopassov (Cap.) Oreszko (Cap.) Veszka (Cap.) Vidovan (Cap.) 28(-) 21:! Vlcskovan Sllmllla-SI ou. posta : Holics. ll. SASSIN. (Oppid.) Pal'. extitit Matr. ab eod, a. Ecd. ad B. M. V. doloros. Ling. sl. g. h. Patr. I Gr, 127 Jl1d. ' Dist.a matre Familia Caes. Regia. Parochue : A. R.D. A l o y s i II SI C h e r n y tonii de Padl/a Bector. In matre ev 2273 ru. Sztrazsa (Eccl.) 1528 Bobogdan allod. 15 Posta in loco. de Csernohora. Decanus, Altariae S. An Summa ö ~-,i STEPAKOV. Ant. pal'. l\jatl. au Ecel. ad S" Catharin. V. M. Liilg. sl. Patr. Familia Caes. Regia. Parochus : D..J o s e p h II S K II C S e I' a. ln matl'e O Ulf. posta: Sassin. 13. SZAKOLCZA. Lib. Reg. Clv. Pal'. extit. ante l\iatr. ah Ecel. ad S. Mich. Al'ch. Ling. sl. g., hol'. t 3/4 t/2 'l2 3/-t h. Patr. J1lagistl'. cum electa eommlln. ci». Parochus : Rssimus D. A~TONICS SZABÖ de Dalafalva, pag.21. In matl'e ev Fil. l\iokri háj (Eccl.) / Cl Pritrsd (Eccl.) 470 t2 Vradist (Eccl.) ev % Summa , Posta in loco. I 14. SZOMOLÁNKA. Pal'. ereera MM!'. ab Ecel. ad S. Jacob. Ap. Ling. el. Patr. Familia Caes.! Regia. Parochue : D. Franciscus Ku n a. i

136 128 Cath. Aug. H..lv, Gr. Jud.; Díst.a l matre III mab'/j 940 GO hor. Ult, postel: Sassin. 15. UNIN. Pal'. ereeta Mnb'. ab eod. a. Eeel. adi S. Martin. Ep. Ling. sz. Pati.. Ramilia Caee. Regia. 1 Parochus : D.,T o s e p h II S K,. i z s lí k, i ln maffe 0) ! Fil. Hadimov (Eccl.) f)~u 23,] Allod. Butkován BH 1:~ Domo oenat, l l Summ-~"-~f Uli. posta: Holics....-"It/mo animarulil t ot in«lrist rictas : Cnth. Alig'. Heh'. Gr, 38, Ju.l. COOPERATORES: Comm Egbell: D. P II II ln s P r i h o cl a. Holicsii : D..J o a n n e s B n J' t o s s i k. - P. H O n o r j u s p o k o J' n y, ON1. S. FI allc. Pro». SS. Salt'. Kúti : D. T h e o d o J' n s L a c II III II n n. Iiadossácz : D. Joannes Litasy. Sassinii : D. P a n 1II S H o r n y li c s e k. - D. l\i j c h a e l C h o van e ez. Seakolczae : D. -- Uuin : D. J o a n n e fl T ti ( d a. 2. D I S T R I C T tr S S. J O.t ~ N I S. Vloe-Archldlaconus ordlnarlus. A. R. D. J o s e p h II S K ö II t ö s, Paroehus Detl'ekő S. Petri. Vice-Archtdiaconus surrogatus. A. R. D. J o n n n e s Bapt. J lll' i g a, Parochus Búr.S. Georgii, pel' Distr. S. Joannis echclar. elem, Inepector,

137 4. DETREKŐ, S. NICOLAI. Pal', extitit 1697.!\Iatr. ab Ecel. ad S. Nicol. Ep. Ling. sl. PatI'. Antonius Princ. Pd?f(1J ab Erdőd. Parochus : D. J o s e p h u s J a D í k, In matl'e ev Fil. Detrekőváralja _ I (Eccl.) Detrekö casi, (Cap.) 65! l Dom. Un. et opi], i5 Sumnl-a-l.,..,S""'5:-':O=----,----, Uli, posta : Mnlaczka. 129 P AROCHIAE : l Dist.a, m~ 1. B1KSZARD, Par. erecta Matr. ab eod, a. Ecel, hor. ad visít. B. M. V. Ling. sl. Pah'. Fund, 1'eUg. Administrator : D. S t e p h a n II s B e z á k, In matl'e, exetirp, et Nádns, moli«tiu. post«: 2. BÚR. S. GEORGII, Pal'. exlit. ante Matr. ab l G04. Ecel. ad S. Georg. Mil. et M. Ling. sl. Patr. Josephus Com. Zich.lJ de Fásoll.ykelí. Parochus : Idem, qui VAdiac, SUf!'. In matl'e ev G Molis, educ. doii/o rejl et ter/ul. 30G Posta in loco. Summ:" -3nf)'("-"i '6 3. BÚR. S. NICOLAI. Pa". extit Matt'. ab 164G. Ecel. ad S. Kicol. Ep. LillY, a. Pah'. Familia Caes. Reqia. Parocliue : D. M a t h i a s K I en a, distr. Spirit. In snairc ev Fil. Búr S. Petri (Ecel.) 127;) l/folis Monte S. Magdatenae (Cap.) Praediis H 1'11sov Rál,os Ult, posta: Sassin IS Sumnia--3-W %

138 DETHEKÖ- S. PETRI. Pa)'. extitit ante Matr./ Dist.1\ ab Ecel. ad SS. Ap. Petri et Paul. Ling. sz. f.~;~e Patr. Antonius r.i«: Pcílffy ab Erdőd. Parochus : Idem. qui VAdiac, ord. Cat". Aug. Heh,. Jud, In mat1'e i Malis _.. _! 1 Sumnlu- 61f)." '--~--:----'~--"-.:.~---'-29! Ult, posta: Malacaka. ' 6. S. JÜANNE8. (Oppid.) Pal'. erecta 165B. 1\1l\tl'. abi 1665, Ecel. ad 8. -Ioann. BapL Ling. sl, g. Patr, Joseplcus Com. Zichy de VrJsonyke8. Parochus : D. JoannesNep. VIassek, Notarr diets-, In snaire 0 183:') 2 Fil. Szokula (Eccl.) ev ll-:fnlis ef al1od Stllllm-a " Posta Úl loco, lgű, =..:- :.=--.\1 160, Ibidem conversorum anabaptlsta.rum Curatus : D.Adalbcl'tus Lu k á c s y. 7. KC'KLÓ. Par. erecta \latr. ab Eccl. ad I S. Steph. R. Lillg. sl. Patr. Familia Caes. Regia. Paroclius : D. N i c o I a II s P li s z t h y. ln 1/1atl'e, 0 mola et domo cremator I Uli. posta: Búr- S, Georgií. r, I 8. LAKSAR1:JFALU. Pal'. erecta \Iatr. ab eod.j a. Ecel. ad S. Laurent, 1\1. Ling. sl. Patr. Josephus; Com. Zichy de Vdsonykeő. Paroclius : D..J o a n n c s I P o t k á II Y i. ' In matre0' Fil. Humenecz Niklhof praed, 358 1/ 2 ~li10lis Alledio 37 ll/2 Edllcillo et domo 'rel/at /2 Sumn~ '---'-----' Uli, posta: Sassin.

139 ZAVOD. Par. erecta Matr. ab Ecel. ad Dist.a S. Mich. Arch. Ling. sl. Patr. Joeephsie Com. Zichy ~lit~e de Vdsonykeö. Parochus : D. F r a n c i s c II II K n- Ol. DJ á n f a I v y. Cath. In 9Ilatt'e 1424 Mola et allod. 56 Summa-148ó Ult. posi«: S. Toann. Aug. H~lv. Gr. Jud Cnth. 19,596 \.\U!lDlhl a".i,hclj'hih tutius Uistrict us : Aug'. Helv. GI'. 10 Jud. Comm ,681 COOPERATORES: Bur- S. Geo1'gii: D. A 1O Ys i II S S O 1t é S z, Subeid. BÚI'- S. Nicolai : D. 1\1 i e h a e l D o Pj e l' a. Detrelcá castello : P. C a s s i a n II s P e c h a, Ord S. Franc. Prov. Mar. Lakscíní.Jfalu: D. A n t o n i II S R á c z. S. Joanne : Idem, qui Curatus conv, anabapt. ibid.item D. l\lichael Szucsányi. 2. D I S l'ft I C T U S C S E J l' H E l\' S I S. Vlce ArohldlaconU8. A. R. D. E nl e r i c II S 1\1 r á z, Parochus Krakocanensis, per Distr. Csejthenseni schol. elem. Inspector, Censor dioec, pl'osynodo Excuninator. PAROCHIAE: 1. CSEJJ'HA. (Oppid.) Par. extit \Iatr'. ab 1519.: Ecel. ad S. Ladisi. R. Ling. sl. Patr. AUgUSt1lS Com.l Breunner, ParochU8: A.R. D. J o a n n e s P o n n e r.: emel'. VAdiac. i In matre 0 W I

140 132 Fil. Kornámo Zsolnafalu Summa" ' SO ou. posta : Vágújhely. I 7. KRAKOVAN. Ant. par. Matr. ab Ecel. ad S.I,. Nico!. Ep. Ling. si. Pati'. Eppus Nitriellsi.~. Paro-. Ch1IS: Idem, qui VAdiac. In mat1'e ~) l Fil. Osztró (Ecel.) Sztrázsa (Ecel.) Trebete (Eccl.) Uli. 1)08ta: Summá--247C _ -28- Rakoviez. 3. POBEDIM. Ant. pal'. Matr. ah Ecel. ad S. Mich. Areh. Ling. a. Patr. Praepositus B. M. V. de Vdglíjhely. Parochus : D. J o a II n e s l\i a l a- ti n 5 z l. y de Eadem. ln matl'e J Fil. Bassócz 44:". Ii 5 Vágszerdahely(Eccl.) Summa (; ' ! Ult, posta:.pöstj'én., 4. PODOLA. Ant. paj. Mntl'. ab Ecel. ad S. Ge-, org. l\iil. et l\j. Lill.t]. a. Patr. Aug1lstusCom. Ei'eIln'l nel'. Paroehus : D. C a r o l u s S z l a t k y, Notar. distr. In matre ev Fil. Császk6cz Koritno Ocskó (Eccl.) 357 4_ Summa 3~ tm. posta: Vágújhely. Cath, Aug. Helv, Ol'. Jud. Pist.a matre 5. PŐSTYÉN. (Oppíd.) Ant. par. Mat)'. ab i 701. Ecel. ad S. Steph. R. Ling. 8l. Patr. Franciscus Xav.! C?m. Erdődy de Monyo1 6kerék. Parochus : D. F I a n- [ c l S C U S S z o n n e n f e l d. I In matre ev I I I hor. cont. 1/~

141 Cath. Aug. Helv. Ol'. Fil. Kisörviscse (Eccl.) Nagyörviscse (Ecel.) Teplicz therm. (Cap.) umma-4-í?rr-IT---- Posta in loco. 138 Jud. 'Dlst.a I matre hor Fl7 l/l ---;:;:38=2~ 6. S. CRUX. Ant. pal'. Metr. ab lg26. Ecel. ad exalt, S. Crucis. Ling. sl, Patronus nullus, Parochus : D. J o s e p h u s L a c z u s k a. In matre 191 lg Hl. Brunócz (Cap.) Mossócz Patvar6cz Vieszka 124 't Snmlu-a-Ti? ~fir Ctt. posta: Vágújhely. 7. VÁGlJ,JHELY. (Oppid.) Ant. pal'. a. 14~H. in Praeposituram curatam evecta. Mau-. ab 16~4, Ecel. ad nat. B. M. V. Cnpella xe nod. ad S. Andr. Ap. Ling. el. Pnlr. Dominium Becz/,;ó. Parochus : Rsaimus D. JOSEPHUS BARIKYAY de Monostor, pag. 20. lit mafl'e ev t 3609 ru. Révfalu aliae Mnesice 9Gb Sunlnla" '2- --,." (-3\55-1- Posta in loco. 8. VERBÓ. (Oppid.) Ant. Pl\!'. ;\latr. nb Ecel. ad S. Martin. Ep. Ling. sz. Palr. Augustus Com. Breuuner. Parocluis : D. Antonius LÖl'inczy. ; In matre I' Fil. Sipk ó Prasnik clim molis Summa ]407 ou. posta: Rakoviez. I Summa ollimcli'ullt Cath, Aug; 20,:) tolius Dis/rietllS: Helv, Gr. Jud. Comm ,481 II. I-I

142 184 COOPERATORES: Csejtha: D. F r a n c i s C II S R j g e ll. Krakovan: P. I n II o c e n t j II S Va v r i k lod. S. Franc. Prov. SS. Salv. Pobedirn: P. C l e m e n s I II t r j b u S I 01 d. S. Franc. Prov. SS. Salv. Podola: D. Stephanus Petrik. Pöstyén: D. J o s e p h u s P r a z n o v s z k y. Vágírjhely : D. J o s e p h u s H o l e k s z y. - P. F e l' d i II a Ild u s P a u I i k, Ord. S. Franc. Prov. SS. Salv. Ve1'bó: P. T h e o d o s i II S R e p k a lord. S. Frasic. Prov. SS. Salv. 4. D I S T ft I C T U S Itll J A V E N S I S. Vlce ArobldlaooDu8. A. R. D. M a l' t i II II II K j s k a, oppidi Mijara Parochus, per Distr. co[}n. scholar. elemeni. Inspector. PAROCHIAE~ 1. ALSÓBOTFALVA. Ant: pal'. restit: Matl'. ab I~~~;: eod. a. Eccl. ad S. Mich. Arcb. Lm[J. sl. Patronusl h nullus. Parochus : D. J o s e p h u s B e n e s s,spirit. or. distr, i CatIJ. Aug'. Heh', Gr. Jud. I In matre 0 Fil. Felsöbotfalva cum exstirp, Hrussove Lubina cumexstirp. Allod. domin. Domo venat. Uli. posta: JI, ' Summa ' Vágújhely. 2. BREZOVA. (Oppid.) Par. erecta restit , Matr. ab Ecel. ad SS. Trinit. Ling. si. Patr.

143 Augustus Comes Breunner. Administmtor: D. dolphus Lehotay. In mat1'e cum exstirp. fo) Uli. posta: Mijava. Cath. Aug. Helv. Gr fJ6 135 Ru. Dist.& matre hor Jud. 338 %.2 3. HRACHOVISTYE, Par. transl. ex Krajna a Matr. habet ab Ecel. ad B. 1\1. V. visitantem. Ling. el. Patronus nullus, Paroehus : D. C a r o I u s Bor. K a n o v i c h. ln maire ru. Krajna (Ecel.) cum 59H 190 exstirpaturis Dl) 2400 Podkilava eu11l ej:stil'ji. et dom» ren, 23 7~0 Visnó Summa Uli. posta: Vágújhely 'tG T 4. MlJAVA. (Oppid.) Par. restit Matr. ab 17~3. Ecel. ad S. ~lejh, R. Líng Pati', Augustus Com. Breunner, Pal'oe1IUs: Idem, qui VAdiac, In!llafrecumex8Ii}'p ~0 32n Posflt ill {ncn. 1-2 l ÓTURA. (Oppid.) Ant. par. l\iatr. ab Ecel. ad assumt. B. 1\1. V. Liny. si. Patr. Augustus Com. Breunner, PW'(lrll1ls: D. J o a n II e s Nep. Z im. m e r m a n n. III malre cum ej:8iíl'jj. (; f) Posta in loco. 6. TUROLUKA. Par. erccta Matt'. ab Ecel. ad SO -Ioaun. T\ep. Lin.]. 81. Patr, l1wddaeus t, B. d Maria I. B. Pnck, Admlnistraior : D. A n d l' e a li Z II j á c z. In niaire cl/m exsrirp. 0 7~) Fil. BukóCl (Ecel.) Clli,? e;) siíl']j Summa ~ Uti. posia : l\1ija va, 7. VAGYÓCZ. Pa,'. «recta 168i:i. restit Mat!.. ab, Ecel. ad s. Mich. Arch. Ling. sl. Patr. A1tgu. ;

144 136 sius Com. Breunner, Parochue : D. P a u 1 u s V i t é z, I Dist.a Notar. distr, matre hor. In matre cum exstirp, Fil. Kosztoluc cum exstirp.,summa Ult. posta : Ótura, Cath. Aug. Helv. Gr. Jnd % Sit/HUta, ttllimol'ltjit, lu!ifl~ lji"'["it~{/so' Catb Ang. 1/\ 1... Gr. Jud. Co :l3J 32,:l5il log;') 2773 COOPERA'rüHES; lvuat'lt: D. G n L,. i e l 'l' o II c 1'. Otura: D. A n <11' (> n g P u lm n n ll. fi. D I S l' R I C'r u s S Z E N I C Z E N S I S. Vlce ArohldlaoODUS. A. R. D. B t o P h a n II s B e l i e z a, oppidi 8zellicz Paroclnts, pljl' Dietr. cogl1. scliolar, elem. Inepector. PAIWCHIAE' 1. CHROPÜV. PUI. oreela 176". Matr. ab Ecel. j ad S. Joann. Nep. Lillg. sl. Patr. Anton. l. B.i ÖChlllel'ezill[J et Mar!«l. B. Pock, uata Horeczloj.: PiIi'oelws: D, R II d o l p h II S L i s z e k, I In matl'e Fil. Kiskovalócz (CajJ.) 363 'i 8 \'/2 Karuenccz cum praed, 7 l t Slll1l~-R50 -'2-0--' cfi' Ult, posia : Radossócz. 2. CZEROVA. Par. erecta l\latl. ab eod. a. Ecel. ad SS, Ang. cust. LillY. sl. Patt'. Fund., elig. Pm'o, chus : D. E',.a n c i s c II S B e l' n á s z.

145 137 Cath, Aug. Heh'. GI' U oh 1216 Snlnt-na--Hf34'f47fi -- Posta in loco '[58-- l 5,OSZUi;ZKü. Pal'. erecta Matr. ab Ecel. aj omn, SS. Liny. sz, Patronus nullus. Parochus : D, Ferdinandll'" Stcffel. ln matre!=:: I (I fis Pil. Pritrsd (Ecel.) etctirp. et ii, 'is 45 90U a5 Sumn1aTjt;ö- \ , Uli. posta: Jabloncza. 6. ROHOV. Par. ereera Matt, ab Ecel. ad S. Cathariu. V, 1\1. Lin,q. sl. Patr. Compoesessoree dominii Berencs, Parochus : D, E 111 e l' i c u s J e d I i c s ka. ln niaire 29f.) Fil. Ribek (Cap.) Rovenszkó (Cap.) Summa B9ti- ~07 Ult. posta: Szenics I 'I '/ SÁNDORF. (Oppid.) Ant. par. Mall'. ab Eccl. ad S. Mich, Arc:,. Lilig, sl, Patr. Alfredue Princ, 2

146 138 Windischgrlltz, Lud. et Augustus Comites Apponyi Dist.a de Nagyappony, ac Mm'iae Baron. Neustlldter here- mhl\t~e des. Parochus : D. Josephus Vietoris de Ol. Vaszka et Kiskovalóez, Notar. dis tr. Censor dioec. Cath. Aug. Helv, GI'. Jud. In matre Fil. S?:okold t '1 ou. posta: t~d~~~-hl6 5~----=- f6(ri 8. ~ZENTCZ. (Oppid.) Ant. pal'. Matl'. ab Ecel.I ad visit. B. 1\1. V. LiI/g. sl. Patt. Antonius 7. B.! Schmerczinq. Turochus : Idem, qui V Adiac. I' In Illatl'e H Fi7. Csácsov (Ecel.) ~ 2, II lili Kunov l/l ~7.()tIina :J~5 200!) j " SunJlllaTU:')i280 7!l2()! Posta ill loco. n. :-;ZOBOTI~T. (Oppid.) Par. crecta T 16~7. MaII'. abi cod. a. beci. ad assumt. B. 1\1. V. Lmg. sz. Patr.\ Composseesores dominii Berencs. PW'OCk/l8: D. S te.: p il a n II 5 S~; n t il a de Pusz.taszántú. In c3 5~O I Fil. Császtkov Podbrancsváraljn \ 1/ 4 Posta il/. loco. Summa -lo.q5-4rffo'--.-_._. _. 64~f I lbldem conversorum anabaptlstaru1l1 Curatu8 : D. A n t o n i u s K i á c z y. 10. VERB()CZ'.;. (Oppid.) Pal'. crecta ~ratj'. ab eod.! a. Ecel. ad S. Elisabeth R. Ling. 8l. Pall-. Com! posseeeores domiuii Berencs. Administl'atoi'; D. S t e 1 p il a n II s S i P o s. In iuatre 0 CUíil e.cetirp ;')::!O 315 1t/í Ult, posta: Szebotist. SUiitíilrt,lillIiU(j'/dil tolrus Dislridus : Cath. Alig. Ht'lv. Gr. Ju,l, Comm. 10, i I I I I

147 189 COOPERATOR: Szeniez: D. C a r o l u s P i s z t l. 6. D I S T R I Cl'U S J Ó K ÖE N S IS. Vlce-Archldlaconus ordlnarlul. A. R. D. S t e p h a n u s U i s á g h, oppicli Als6dornb6 Parochus. Vlce.Archldlaconul surrogatub. A. R. D. G e o r g i u s O b e r m a y e l', Parochus Vittenczensis, pel' Distr. Jóköensel;~ sehol. elem. Inspector, s. Sedie consistor. Seatmar. Assessoi', C. R..1130[0.1/.!llstittlti Vien/!. ljiembrun: co/ /'csp. PAROCHIAE: I. ALSÓDO~IBÚ. (Oppid.) Pal'. cxt l\iutr. ab Dist.a Ecel. ad assumt. B. M. V. Ullg. sl. Patr. Pa- IU}lItre 1'OC/us 7. 7, t1'lwt'tells/s.... Pm'oc7. ms: I(em, l qt1l. VAd' rac, ior. ordin. Cal.u. Aug Hel\'. Kr c II II Yá k, Notar. distr, In matl'c 1(lGG Uli. post«: 'I'irnavia. l:.:' JÓKŐ. (Oppid.) Aut. pal'. ~htr. ab Ecel. ad natarn B. 1\1. V. Lii/g. si. Patr. Josephus Comes PdrO!J ah Evdűd. Pal'oclws: D. J o s c p h II S No.! v o t n y, l In matre. Uib ~ 48 I Uli, posta; 'I'irnavia. 10 Gr. Jnd. I In matl'c i Fil. Radossócz (Ecel.) i 3 4 Summa.DtD ~ _ Ult, posta: Timavia. 2. DEJTHA. (Oppid.) Ant. pal'. l\ia!r. ab Ecel. ad S. Catharin. V. 1\1. Ling. sz. Patr. Josephus CO-: 'IiIeS Pú(ti'y au En/iM. Pal'oc!ws: D. L c o n a r cl u s I

148 KÁTLOCZ. Par. erecta Matr. ab Ecc1.'Dist.a ad S. Spirituru. Ling. sl. Patr. Josephus Com. pálffylmatre ab El'clőd. Parochus: D. J o s e p h II S 'l' ó t h. hor. Cath. Aug. Helv. GI'. Jud. In snaire Uli. posta: 'I'imavia. 5. LANCSÁR. Ant. par. Matr. ab Eccl. ad S. Mich, Arch. Ung. sl. Patr. Josephus Com. Pálffy ab Enlőd. Parochus : D.?II a ti r i t i u s 1\1 i k o v é II Yi dc Breznobánya. In matl'e ~l ti Fil. Kocsin '/l Pusztavesz :jog ~ 27 1'2 Sterusz (Ecel.) ou. posta: Summa' :'39 41 Rakovicz. 6. LOPASSÓ. Ant. pal', ~latr. au Ecel. ad ~. Martin. Ep. LiI/g. el. Patr. Josepluis Com. Pálffy ab Erdőd. Pa}'()cll1ls: D. J o e s S p ú d a. In mafl'e ru. Nizsna (Eccl.) G 1 Summe lil Cll. p()sta: Tirnavía. 7, NAH.lcs. Par. cxtit, 1;)~'5. Matr. au Ecel. ad ~S..TI'.init. Lillf!. st. PatI'. Josc}>lws Com. p(íltjyl au El'rU:,}. ]Jr(l'Oc!WS: D. C a l' o lu s II o CI o il S Y dc Eadem. Ln snairc Fil. Fe!södomuó ceccl.) I" Summa í07 33 Ult, posta: Nádas. 8. VITrE~CZ. ~Oppíd.) Ant. pal'. extit Matr. ab 1G::I;). Eco.. ad SS. Trinit. Liiu]. sz. Pntr. JUStplws Com, Púrtf!J rtú EI'd:;d. Parocltus: Idem, qui VAdiac. 8ur~ I ln maire 0 Ut;>:: lg 128 l eu. posta: Tirnavi~L

149 141 Summa alli1j~(tr1t1jt totills Districtus: Cath, Aug. Helv. Gr. Jud. Comm COOPERATOR: Vittencz: D.Josephus Jankovits de Jeszenicz. 7. DISTRICTUS NAGY KOSZ'fO L ÁNEN SIS. Vloe-ArchldlaconU8. A. R. D. A n d r e a s B u d a t i II S z k y, Parochus Vogye,'ádensis, pel' Dist«, Nagykosztolánellsem sehol. element Inspecior, In matl'e Fil. Koczurlcz PAROCHIAE: 1. BORI. Par. erecta MaiI'. ab cod, a. Ecel. ad Dist.a D matre S. Laurent. 1\1. Ling. el. Patr. Fund.,'eZt!). r aro- hor. chus : D. J O S c P h n s C h m C l a. Cath. Aug. Helv, Gr. Jud / Summa----n Ult. posta : Rakoviez. I 2. DRAHÓOZ. Pal'. ereeta1787.l\iatt,.ab cod. a.eeel. adi S. Martin. Ep. Lin!]. st. Patr. Fund, relig. Parochus : D. I g n a t i II S C s á s z li 1', Notar. distr, ln matl'e Fil. Józsefháza (azzod.) I % Summa -fgof---l :3""'9,.-! Ult, posta: Pöstyén. 3. FELSŐZELLE, Aut. pal'. Mat». ab Ecel. ad S. Martin. Ep. LillY, sl. Patronus nullus, Parochus : D. C a r o l II S S t e g l i k. In Jnat,'e Fil. AIsózelle Szilad (Ecel.) *

150 142 Catb. Aug. Praed. Lukáb 39 Summa Ult, posta: Galgócs. 7 ;l 2 Ilelv. 4. MADUNICZ. Ant. par. Matr. ab Eeel. ad natain B. :M. V. Ling. si. Patr. Franciscus Xav. Com. Erdődy de ljfony0l'óke1'ék. Parochus : D. A n d r c a 8 Ru s z n y á k, Spú it. dist». ln matl'e 909 Ult, posta: Galgóez. 5. NAGYKOSZTOLÁN. (Oppid.) Ant. par. Matr. ab Ecel. ad S. Vituru ll. Ling. si. Patr. Augu. stus Com. Breunner. Parochus : D. S t c P h a n u s O e h a b a. In rnatl'c 11Ml Fil. Alsódubován (Eccl.) 372 l 17 Fclsődllbován 270 l 19 Pecsenéd Gr. Jud. Dist.a. matre hor.!j ') o Petőfalva 3G2 lj Z akosztolan SllOl~~--2ibi 31-._.._. 272 Ulf. posta: Rak ovicz. G. ljjvároska. (Oppid.) Ant. par. l\ialr. ab 17ro. Ecel. ad S. Ignat. Conf. Ling. sl. Patr. Franc. Xar. Com, Erdődy (h Monyol'6hl'{1" H!l'oc7l!ll:i; D. S t c P h a nus l\liehajck. ln lliafl'e Fil. Beregszeg ~Eccl.! Vörösvár (Ecel.) 4Sli l()55 72G Aliod. 'I'erezov 100 Villa Farkaskúl 12 Summa'- 2-37!r----1í ~ ~3G - Ulf. posta: Gatgócs. 7. VESZELE. Allt. par. Matl'. ab 1,07. Ecel. ad S. Bar thol. Ap. LiIl!I' st. Patronus nullus, Parochus: D. E ul e l' i c u s K (' n e s s 11 Y. lit mairc 80i' Fil. Rakovica, ~2 % J I '" 3 ~ JỊ J J I~ li 'l 1 l ~

151 143 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. I Díst.a I matre hor. Tyapkó J/4 Summa ---:-~--=----~33I Uli. posta: Rakovica, 8. VOGYERÁD. (Praed.) Pm'. erecta \Iatr, ab eod.] a. Ecel. ad visít, B. 1\1. V, Liny. sl. Patr. Eppus' Nitriensis. Parochue: Idem, qui VAdiac. ; In matre ' Uli, posta: Rakovica. 81t1ilnta anímaj'll1n totius Dis/J'ictus : Cath. Aug. Helv. Gr. Jud, Comm. 10, COOPERATORES: Nagykosztoldn: P. D i O n y s i u s B o s s á n s z ky, Ord. S., Franc. Pro». SS. Salv. Ujcároska : D. J o s e p h u s L i P t li. k. VIII. ARCHIDIACONATUS POSONIENSIS. Archidiaconus. Illmus ac Rssimus D. ANDREAS LIPTHAY de Kisfalud, pag. Jú. 1. P O S O ~ I L' 1\1 C I V I 'f ;\ S. Vice Archidlaconus. Rssimus D. CAROLCS HEILLER, pag. 10. PAROCHIAE: 1. POSOXIUl\J. Lib. R. Civ. ECCLESIA COLLEGIATA ad S. ~'1ARTINUM EPISCOPUlH. Pat', extit, 1348'1 Matl'. ab Ung, g. 1l. sz. Pati'. Status cath, au. tatis Poeon. Parochue : Idem, qui VAdiac,

152 144 In mat1'e 0 Fil. Engerau (Eccl.) Blaneo puteoli ferrei (Sac.) Insulie, molis et dioere. Monte Calvar. (Sac.( Cnstodia prati Capit1tl. Via ljl'ofundct (Szc.) Coem. (Eccl.) Cath, Aug. 18, Helv. 40 Ol'. Jud. Dist.a matre i her. SummaT9, Ú Ibidern ad SS. SALVATORE~I. Ecel. ad transfig. Dom.' Administratw' pel' PP. e Soc. JESU. lu HOSPITALI CIVICO. Ecel, ad S. Ladislaum R. Ad niinistrator : D. J o s e p h u s M a z u ra. In LAZARETHO CIVICO. Ecel. ad assunit. B. M. V. Administmfo1': A. R. D. J o a n n e s R é h, pay In ZUCKERMANTL, Ecel. ad SS, 'I'rinitatem, Capellen. localis: D. C a r o l II S S e h e r z de Vaszója. In ARCE. Ecel. ad S. Nieolaum Eppum. Administratur pe1' pp, Capvcinos. 2. POSOl\TCM ad SS. TRINITA'fE~I. Par, erecta l\iatl', ab eod. a. Ecel. (olim Ord. 'I'rinitar.) ad S. Joann. de Marha, Linq. g. sl. h. Pattonus nullus, Parochus : A. R. D. C a r o Ju s rt! a á r, S1ta13 Sanctitatis summi Pontificis Camerarius secrezus. In matre POSONIUM in BLUl\1ENTHAL. Pat'. ereóta Matr. ab eod. a. Ecel. ad assnmt. B. M. V. Ling. g. sl. Patr. Status cath, Cicit, Poson: Paroclius: D. J o s e p h u s P o e c k. In matl'e Fil. FÖl'év (Cap.) Sum~ Sll1i!llW ((nim((l'lnn loti/(s Dlstricins : Cath. Aug. Helv, Gr. Jud. Comm. 29, ,551 1/2 11;; 1/~ 1/ /2 lit

153 COOPERATORES: 145 In Ecel. Coll. ad. S. lifm'ti'l1wn: D. J o s e p h u s F r i e d l' i c h, Notar. distr, - D. F ra n c i s c u s Ves z e l y, Consoe. sodaliwm. catli. Praeses, Individua item chori eeel. ejusd, Colleg. Ecel. pag. 12. Ad SS. Trinitatem : P. Al b e l' t u s L i t z e n ro a y e r, Ord. S. Eretne, Capue. Blumenihal : D. S t c P h a n n s P a l k o v i cs. 2. T I R N A V 1:\ C I V I T AS. Vlce-ArchldlaconuB. Rssimus D. GEORGIUS SCHKELL, pag. iz. PAROCHIA: TIRNAVIA. Lib. Reg. Civ. ECCLESIA COLLEGIATAIDist.a ad S. ~ICOLAUl\I EPI:;COPUl\I. Ant. par. Matl'. 1ltatre 1 ab 1G50. Lillg. g. sl, h. Pati'. Cicitos TivnacieII sis. ior. Parochus: Idem, qui V,\diaconns. Cath. Ang. Holv. Gr. Jud. Comm. In?Hall'e ,000 Praediís et mola Summa r---5i3---1ó~őooi Ibidcm. au ~. JOSEP~l:l\I. Ecclesia olim PP. PAU.LI NORUl\I. Administrator: D. Joannes }o;ep.: J II l' S Z a, lilla Instit. emel'. Paroch, ct de], Sacerd.i Vice Recto}'. Ad S. JOANXEM BAPTISTA:\L Ecclesia olim PP. SO CIETATIS JESU. Administrator : D. I g n a t i n s li' II c 11 S II II b e r, cruce {{W'Ut l)}'o piis meritis decoratus. Ad SS. TRINITATEl\I. Ecclesia olim Ord. TRINITARI ORU:n-I. Admiuistratur pel' PP. e Soc. JESU.

154 146 COOPERATORES: In Eeel. Coll, ad S. Nicolaum : D. A l e x a n d e r F o l k u a b á z y de Folkusfalva, - D. A 10 y a i u s Afa r k o v i c 8, Consoe. cath, sodalium Praeses, - tina Praebendad Ecel, Colleg. ad S. Nic. Eppmn. 3. DIS TRI CTtJ S BAZINI EN SIS. Vice ArcbldlacoDus. A. R. D. A 10 y 8 i II S B e r z á k, Parochus Báhonsjensis, pel' Distr, Bazinienseoi sehol: elem. Iuepector, penes GYll111. min, in S. Geol'Y. Oonunies. Archiepp. PAROCHIAE : Dist.a,, matre 1. BAHONY. Ant. pal'. Matr. ab Ecel. ad S. Franc. hor. Seraph. Linq. el; Patr, Admnus Jezerniczksj de Eadem et Báhony. Pa-rocluis: Idem, qui V Acliac. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matl'e Fil. Gocznod (Eccl.) yz Summa 70S-"' I VU. postel: Ceiffer. 2. BAZI~lCJ\I. Lib, R. Civ. Par. extit. 1345, )Iatr. ab Ecel. ad assumt, B. M. V. Lins]. sz. g. Patr.\ Status cath, Cidtatis. I'aroclius : Rsaimus D. ALE ' XA~DER l\latcska. pc/g. 21. In mall'e Fil. Csukárd (Eccl.) 331 Czajla (Ecel), [n thermis, fylv. et fodin. lgo 12 Summa-iB ' Posta in loco. I :J J 71 J/ 2 i l -- '2 5ÖU-! 3. CSASZTA. (Oppid.) Par. extit. 13DS.1\1atl'. ab lg3~1'1 Ecel. ad S. Erneric. D. Lhg. sz. Patr. Hel'edes Rt/.-j dolphi Com. Pú1.fjY ab Erdőd. Parochus: D. I g li a-l t i II S rt! a lob i c z k y. I

155 Cath. Ang. Helv, Gr. Jud. In matf'e ev Fil. Pilla (Ecel.) Vöröskö arce (Cap.) SyZvis._9_0 ~ Summa " Posta in loco. 4. DUBOVA. Par. erecta Matr. ab Ecel. ad deccll. S. Jeann. Bapt. Ling. sz. Patr. Fund.? elig. Parochus : D. J o s e p h u s K o v a c s o v S z k y. ln mat1'e Domo cenai, el syhis 21 Summ-; Ult. posta: l\iodra "--l-3-5. GRINAVIA. (Oppid.) Ant. par. Matr. ab Ecel. ad S. Sigismundum. Dng. el. Patr. Joannes Com. Púlffy ab E/ előd. Parochus : D. J o s e p h u s H e r b án. In mal/'e Fil. Limbach (Eccl.) U Summa 507-9S--:r Uli. posta: Basinium., 6. HORVATGURAB. Ant. par. Mah'. ab Ecel. ad S. Steph. R. Ling. sz. et creat, Patr. JOet/IllCS Com. Pdlffy ab El'dőd. Paroclius : D. J o a n n e s R o z b o ry. ln matrc, allod. et malis Uli. posta: Cseklész. 7. ISTVÁNFALVA. Par. extitit \latr. ab Ecel. ad S. Stcph, R. Ling. sl. Patr. Hel'edcs Ru dolplli Com. Púl{fy aú Erdőd. Parochus : D. J o a nes Tartol!. In matre I Ult. posta: Modra. I 8. MODRA. Lib. R. Civ, Ant. par. Matr. ab Eeel.: ad S. J oann, Bapt. Linq. sl. g. PMr. Status catlt.! Cicitatie. Parocluis : A. R. D. M i e h II C l P r II Z n o v s z k y, echolae capitalis cicieae Dil'ecto/. In mat?'e Dist.a matre hor. 1/ 4 1/ / 2 1

156 148 Call,. Aug. Helv. Fil. Modorkirályfa (Gap.) Terling (Gap.) Lignie. in mont Summa Posta in loco. 9. NAGYSENQUICZ. Ant. pal'. Matr. ab Ecel. ad S. Annarn. Ling. sl. Patr. Joannes GO?;/,. Pálffy ab Erdőd. Parochus :D. J o s e p h II 8 Kr ál i k, Notar. distr. ln matre 712 l 18 Fil. Kissenquicz SUll111U\ Uli. posta: Modra, Gr. Jud. Díst.a matre hor. 2 % 1!J PRÁCSA. Ant. par. Matr. ab Ecel. ad S. Ladis l. R. Ling. a. PatI'. Status cath, Giv. Poson. Paroehue : D. I g n a t i u s J li t t n er. In mat'l'e, allod. domo ven. et via ferre«119g --, Ult. posta: Pcsonium. ll. PUDMERICZ. Ant. pal'. Matl'. ab Eeel. adi exalt. S. Cruci". Linq. sl. PatI'. HCI'ecies Ruclolphi G., Pá(ffy ab El'diJd. Parochus : D, S t e p h a n u s 1\1 r á Z'I' ln matre Fil. Halmess (Ecel.) 340 =-. _ - 16 I ali Summa I Ult. posta: Modra.! 12. RECSE. (Oppid.) Ant. par. Matt'. ab Ecel. adj SS. Ap. Philipp. et Jacob. LinU' sz. Patr. Antoni1ts Priuc, Pá?ffy ab EI'dőd. A l s z t e r. Parochus : D. 1\1 a u r i t i u sl i In matre ~ Domibus strati feri'. 3G - i!j2 Summa --is1s-.fs ,i Uli. posta: Posonium. 13. S. GEORGIUS. Lib. Reg. Civ. Ant. pal'. Matr. ab! Eeel. ad S. Georg. xu et 1\1. Ling. sl. g. PatI', l Status cath, Civitatie. Parochue: D. J o a n n e SJ' P a l k o v i e s. I

157 Catb. 699 Aug "1 105 Sllm~ ti«posta: l\iodra, Helv. Or. 14 I 149 Jud.IDist.a rnatre In matre I hor. il. Neustift, thermis, molis et via ferr ~Icont. Summa i Posta in loco. I 14. SOHVAINCZBACH. Pal'. erecta Matl'. ab eod.\ a. Ecel. ad SS. Ap, Philipp. et Jacob. Lino. el. Patr.' Joannee Com. Pd{ff'y ab E1 dőd. Parochue : D. R u-, cl o I P h u s H o r v á t h.! ln matre : Uli. posta: Bazinium. 15. TÓTGUHAB. Par. erecta Matl'. ab EccLi ad S. Joann. Bapt. Lill!!. sl. Patr. Joannes C01;1.! Pálffy ab Erdőd. Parochus : D. J o s cl P h II S V e-: s z e ly. In mat1'e ULI. posta: Basíníum. 16. VISTUK. Ant. pal'. Matt. ab Ecel, ad SS.! Trinit. Liny. sl. Patr. Joannee Com. Pálffy ab E,'dőd. PaI'OCh~IS: D. In mafl'e Praed. Fajdal Szilárd i I Cath. Aug. Heh', 20, Or, Jud. Comm ,784 COOPERATORES: Bazinii: D, A l e x a n d e r AIa r s c h a ll. Csaszta: D. J o a n n e s Z I a t t n y á n s z k y. ],JOdN/C: P. E Iz e a r i u s C h v á l a, Ord. S. Franc; Cl/pl/ciII. Pudmericz : D. A l e x a n cl e l' P e t t i c h e r. VÖ"öskö (li'ce: P. I g n a t i u s J e r u s c k, Ol'cl. S. F1'(l1W. Capuc. Comitis Pá{ffy Capellanu«domest.

158 D I S T ft I C T U S S A M.<\ ft I E N S I S. Vlce-Arobldlaconus ordlnarlus. Rssimus D. ANDREAS KOLLÁRIK, pag. 9. Vlce Arcbldlaconus surrogatus. A. R. D. J a n n e s T h a i s z, Parcehús Eéllensie, per Distr. Saniariensem scholar, elem. Inspector, u«posta:, PAROCHIAE: 1. CSÜTÖRTÖK. (Oppid.) Ant. pal'. Matl'. ab Eccl.: Dist.a ad S. Jacob. Ap. Ling. h. Patr, Georgius Comes ffihatre Apponyi de NagyaPJII)IlY. Parcchus : Idem, qui or. VAdiac, ord. Cath. Alig. Helv. Gr. Jud. ln matre Fil. Béke (Eccl.) Csákány (Ecel.) Gomba (Eccl.) A1Só.NémetSOók G9 Erzsébetmajor 28 Pra8- l" r '"/" d" Fe sö-annaujmajor il ns Felsö-Németsoók 46 JJózsefmajor 41 Summ-a---::l--::4--::2-4"7----::;----=-~ f Nagymagyar. 2. FELL. Ant. par. Matt. ab Eccl. ad S. Nicol. Ep. LiI/g. h. Patr. Georyius Comes Apponyi de Nagyappony. Paroelius : Idem, qui VAdiac. surr. ln matri! 890 II II 1 30 Fil. Eberhard (Cap.) Hideghét 102 l 4 Madarász 63 Vök o--...,.~--: Summa Ult. posta: Nagymagyar. 3. ILLÉSHÁZA. Ant. pal'. Matr. ab Ecel. ad SS. Ap. Petr. et Paulum, Ling. h. Patr. Josephi Com.

159 D\)G Cr 151 Batthyányi vidua. Administrato1': D. F r a n c i s c u sidíst.a m~ P a p p., hor. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud I ln mat1'e ev Fil. Bélvatta Tonkháza ~Csondos 7 Prae irónya 15 diis,sorják et trajeet«31 'Vitény 33 Sumína fr-----s8 Ult. post(t: Nagymagyar, 4. l\lisérd. Ant. par. Matl'. ab Eccl. ad S. Martin. Ep. Liny. g. It. Pati'. Josephi Com. ltpponyi et Georqi! sen. Com. Apponyi riduae heredes. Parocluis : D. G u s t a v II S L II d v i g. ln matl'e Fil. Alsócsölle Fclsöcsölle (Ece!.) 337 Dénesd (Ecel.) 438 Torcs 144 Praed. Fcrtályfüld G Summa Ult. posta: Samaria. t!,2 YZ cont. % t '4 5. KAGYLÉG. Pm'. crecta Matt-, ab Ecel. ad S. Elisabeth. Vid, Lil/f!. h. Patr. Fand. I CUg. Pal'oclnis : n, A n d)' c a s :; á l' V á r y dc Eadem. In iiwtl'e Fil. EIiípatol1Y //;t Kisléro' 281!) cont. Szász'" t Pl'acdii::: 74 l!z '2 8ulUlUaI,!'iü I Eli. posta: Nagymagyar., 6. NAGY}IA.G~AH: An.t. par. l\1ab", ab Ece!,. ad i cxalt. s. Crucis. Linq.Ii. Patr. }milc!scil8 Com. 2teTt!J i (le l'úsúlljke,':, Adli!illist/'(/tl~'l': D, J o s c p h II S II C s a cl ó, ln maire (:V DDá I' tu. Alsójányok 20~' 3 ~/2

160 152 Cath. Aug. Bústelek 47 Csenke 179 Felsöiányok 226 Kismagyar 488 Olgya 336 Vajasvatta 169 P1'al3'lg:~~~e i~ diie ~zigeti majorok 35 Újvásár 69 Sylva Nagyerdö 6 Mola et tra] ectft 12 Summa Posta in loco. l Relv. Gr. Jud. Dist.a matre hor. 1 4 % 6 3/ 4 4 i/ /, 3 1/'J IIz % 1 % 1I/ Z 7. NAGYPAKA. Pal'. erecta circa Matr. ab eod, a. Ecel. ad S. Ladisl. R. Ling. h. Patr. Anton. Princ. Pci{ffy ab Erdőd. Paroehue : D.- In matre 333 l 3 Fil. Csukárpaka 272 Kispaka (Cap.) 129 ~Iaczháza 4 Summa 738 Uli. posta: Samaria. 8. PRUK. Pal', erecta 17G2. Matr. ab Eccl. ad S. Thom. Ap. Ling. g. h. Patr. Georqiu» COIiI. Apponyi ele NagyapPoHY. Administrafol': D. 1\1 a t h i a s Heimbergel'. In mafre Llt, posta: Nagymagyar. 9. PÜSPÖKI. (Oppid.) Ant. pal'. Matr. ab Eccl. ad S. Nicol. Ep. Ling. h. Patr. Pl'inc. Prim. R. AI" chieppus Striqon. Paroclius : D. J o a n n e s H i t é l' y. In matre Fil. Szunyogdi (Eccl,) Vereknye SUlntUa: l Ult. posta: Samaria. 24 6

161 ' - '.. '3-9'9-4 l SAMARIA. (Oppid.) Ant. par. Matr. ab Ecel. Dist.a ad assumt. B. M. V. Ling.ll. g. Patr, 1I'1agistmttls caih: matre opp. Parochus : D. M ic h a e l R é s e l y, erud, 80C. hor. nat. scrutat. ljfemb"ttm ord. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. ln mat,'e >\: Fil. Bucsuháza Csölösztö Gútor (E'ec1.) Királyfia Szemet (Ecel.) Tejfalu ev Uszor CUIl/ praed, Summa Posta in loco. ll. SZENT-ANTAL. Par. ereóta Matr, ab Ecel. ad S. Anton. de Padua. Liny. h. Patr. Fund., reliq. Adminieiroior: P. J e r c ro i a s H e r ro á n,i o,«s. Franc. PI OI.~. J.lfw'. Conceiüus s. AutoniiI Gual'dianus,8piJ'if. distr. I In niaire Fil. Bácsfa cont. Nagyszarva ceccl.v % 'l'árnok (Cap.) 'Iz Summa 'sto"'m Ult. posta: Samaria. 12. VAJKA, (Oppid.) Ant. pal'. l\lati'. ab Ecel. ad I S. l\iieh. Arch. U'lg. h, PatJ'. Nobilc8 Coniposeessores, Administrator: D. J o s e p h II S P e r g h e ö. In iiwf1'e ev 718 l 2 60 Fil. Doborgaz Kcszölczés (eup.l 228 l 2 9 Insulis (-ioo 1 4 Praediie Kisszarva et Kövecses 64 Summa Ult. posta: Samaria. :hs's :~'loama ollim-(l;'uiil iotiu s Dietrícius : Cath. Aug. Heh'. GI'. 20, ? 365 JU(1. Comm ,791

162 164 COOPERATORES: Misérd : D. J o a n n e s Val e n ta. Nagymagyar: p. G e d e o n D Ö m Ö t Ö r. Pilspöki: D. - Samaria: D. C a l' o l u s nii II i tz er. - D. - Sz. Antal: P. L a e t u s P é n t e k, 01'd.S. Franc, Pro», Marian. Vajka: D. Carolus Hottovinszky. DISTRICTUS 5. DUNASZERDAHELYENSI~ Vloe-ArchldtaooJlus. A. R. D. M i c h a e l F a r k a s, Pal'oclws Balcaensie. pej' Dtst«Ihmaszerdahelsjenseni eeholar. elem, Inspector. PAROCHIAE: 1. ALBAÁn. Pal'. erecta l\iail'. ab 1790, Ecel.I DisLa ad S. Annain. Ling. h. Patr. Pun(I" reliq. Parocluis: D)lUtl'e D. L a cl i s l a II s H o l' V á t h de Rakovicz, ior. Cath. ln niaire 478 Fil. Kisbaál' 125 Nagymad >.' 343 Uli. posta: Summa 'Ü4ú- Dunaszerdahely, Aug. Helv. 75 Gr. Jud ~ ' 2. ALISTAL. Ant. par. Matr, ab 1713, Ecel. ad S.l\Iat tin. Ep. Linq. h. Patronus nullus, Paroclius: D, 1\1 a l' t i n u s Edényi, In matl'e * Fil. Bögellő Felistál Pndánv ' Tőnye' 8 ]>med. Bélle, Hidvég, 3.5 8U Dl 23 7GO 2 20( ci 188 Kat'III)' Petény SUlllma---'S":iG-i02-1S71 Ult, posta: Dunaszerdahely. lg '21'4 cont. th, l. 4 l' ;2 cont.

163 ALSÓNYÁRASD. (Oppíd.) Par. ereeta Matr. ab'dist.a eod. a. Eeel. ad natam B. M. V. Ling. h. Patr. m~tre Joannes Com. Pálffy ab Erdőd. Parocliue: D. F r a n- or. c i s c u s Mároky. In maire 0 Fil. FeJ~önyál'asd Praed, Árkosár et Jánostelek Trajeciu. Domo syz,:ani Cath. Aug. Helv. Gr. Jud Icont / % 9 1 Summa I Ulf. posta: Dunaszerdahely. I 4. BAKA. Pat'. sec. 14. extit. restituta Matr. ab: eod. fl. Ecel. ail omn. SS. Ling. h. Patr. Noóiles '[ Composeessores. PW'OCllllS: Idem, qui VAdiaeonus. In matre I Fil. L~~ndorgócz : cont. Nádasd ~'1 Domo '~!Jh. Dékán % o-u. Halomszél 8 l/-l Allod. Kajtova 10 Y~ Ult. posta: Summa G4 Dunaszerdahely. 5. BÖÜS. (Oppid.) Ant. pal'. ~Iatl'. ab Ecel. ad S. Mal'gal'ettlm. Y: 1\1. Lil/g. h. Patr. 11/mtl'ifillS Batlf'.)' ct Baronicsa Ccldl'it~, naia Com. Amade. Paroehus : D. F l' a II c i s c u s A b e J. I In íl,/.atl e o' _4 66 l ld. P.atas t 4 ior: 33 I 1 Prac.liis ~,~ Sururna :iöi"ö 2 1ü75 90, Ult, posia : Dunaszerdahely. 6 DERCSIKA. Pal'. crecta Matr. ab cod. a. Ecel. ad assunit. D. )1. V.UJ/g. h. Pati'. Nol,iles Coinpos SeSSOl'éS. Parochue: D. G e o r g i u s S á g h y. In uuüre Ult, posta : Dunaszerdahely. 7. DVNASZERDAIIELY. (Oppid.) Ant. pal'. l\iatr. abi II

164 Eccl. ad assumt. B. M. V. Ling. h. Pati'. SeniorIDist.a Comiuim Pálffy ab Erdőd. Parochus : D. _ I":.~~.e Cath. Aug. Helv. GI'. Jud,i I 69 3~ 100! f/z i l 4 14t 95 4'> 'i? {; 'IZ ;; cont. 129 ~-)7 46~ 140 8(; nm 7;~ 5 7 7lH 7 t i.) :3 7 li ~l l 1

165 157 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Dist.a matre hor. Náda sl alt 18 al.. Ujfalu 35 % Summa Posta in loco. 9. EGYHÁZKARCSA. Pal'. extit Mntr. ab Eccl. ad S. Barthol. Ap. Ling. ll, Pati'. Nobiles Compoeeeesores. Parochus : D. J o s c P h II II B a r t u s, Spirit. dist». In maire Fil. Amade Domazér.Erdőhát Etre Gönczol Királyfla- Kulcsar (Cap.) () Mórocz Piukc Sipos Solymos H aed. Dobol' i '" Summa Ult. l!ost(t: Dunaszerdahely. W, FELBAAR. Ant. pa)-. Matr. ab Eccl. ad S. Steph. R. Dng,!t. PatI'. Adolplws Bzitdnyi de Eadem. Parochus: D. F r a 11 c i s c 1.1 S N é m C t h y. lit matre ev 486 H2 Fil. Nagybodak 58\) 9 Hull (Ecel.) Dicert. Királyré! 9 Allocliis 14 fils1da :-; SUlUtli'a'" t/u. posfu.' Egy házgelle. ll. NAGYABONY. Pal'. ereéta Matt'. ab eod. a. Ecel. ad SS. Trinit. Lillg. 71, Patronus nullus. Paroclius : D.l\larcus Papállek. H* Z II-t 1 tl-t 1

166 158 ln matl'e su. Hodos >I' Cath. Aug. G Helv, GD Gr. Jud. jdíst.a matre hor /4 Summ-a , g Ult. posta: Dunaszerdahely., 12. 8ZEN'i'-J\HHALYI!'A. Ant. par. Mab. ab Ecel. ad S. Mich. Arch. Ling. h. Pati'. Vidua Josephi Com. BatillJ/dllyi de Nemetújodr. Parochus : D. A Ift o n i u s T i C h y. In?nc/tl'e 489 Fil. Benke- * 1"":1 254 Bögöly., ~ 2óG ~1~~:eny. ig Hg Lögér-,. 482 Sylvct Aggcl'CW l fl Snm~; G-- -7 n, Ult, posta: Egyházgellc. 13. VARKONY. Ant. par. Matt'. ab lg91. Ecel: ad S. Jacob. maj. Ap. LiI/g. h. Patr. Tlwddrtells t. n. Sclnnercziiuj. Paroclnis : D. A Il t o n i u s L fl k II C l'. ln liw(i'c 47 i) I" Fil. ~yék ;)09 15 l, Pi'aed. Pétorfa 7 }~ Allod. CSélC et 25 :11 Malomhely 33;/\ Summa- 1ö , Uli. ljosla: Dnnaszerdahcly. 14. V.~Si\.RLl', (Oppid.) Ant. ptu'. l\iatl'. ab 1Gl)~). EIJc:l. a~ S. Anton. Padua. Lill:]. h. Patr. C::1pitllllliii POíiO-, mellse. Parocluis: D. A n cl l' e II s D o III e.. III inaire J Fil. Kiirt (Er:cl.) ü43 25 I ;} Vámosfalu (Ecel.) H3 1 8 I l.~ 8ylr. praediis, dicert. et trojecui 78 :2 %,.1 Sumnw210-S---=---Ü s75- Uli. ljosta: Dunaszerdahely. II

167 159 Cath. 23,236 SUiil/il«((/l;ii/w'um totius Disirictus : Aug. 217 Heh' Gr. 2 COOPERA'l'ORES: Jud Comm ,673 Dunaszerdahelu : D. Sigismundus Kisfaludy. -D. Josephus JekkeI. Egghdzgelle: D. S t e p II u n II s K o v á c s h e g'y i. Szent.jlii1uily!a: D. - Vdsdrut : D, A II cl r e a s C z i h ~í n e k. G. D I S T R I C l' t; S ~I A I. A C Z K 1: N S I S. Vlce-ArchldlacoDus ordlnarlus. Rasimus D. A~TONlC3 POL,e\KOVICS, pag.,lj. Vlce Archldiaconus s\\rrogatus. A. R. D. 1\1 u x i ln i l i a II u s J a l o v e c z k y, oppidi Nagylé. 'l:iíi'cl Parochns, pej' Distr. Malacekensem schclar. elem. Inspector, CUISOl' dioec. PAROCHIAE: 1. ALMAs. Pal" erecta l\iatr. ab cod. a. Ecel. Dist.a S. ::\Iieh. Arch, Ling. sz. Patr. Antonius Princ, Pdlffy ~~~~'e ab Erdőd. Parochus : D. J O a n II e s G a l b a v y. Cath, Aug, Helv. Gr. Jud. ln matre Ulf, posta: Malacaka. 2. DETREKÖCSCTÖRTÖK. Par. ereeta Matr. ab eod. a. Ecel. ad assumt. B. 1\1. V. Liiu], s1. Patr. Fund. reiiq. Parochus : D. J o a n 11e s N o v ri. k, lit matre cum niolis 12.'35 33 Clt. posta: Malaczka. 3. GAJAR. (Oppid.) Ant. par. Matr. ab Ecel. ad annunc. B. 1\1. V. Ling. sz. g. Patr. Aloysius Com.

168 160 Károlyi de Nagykároly. Parochus : D. A II g II S t i- Dlst.a n II 8 B o l t i z ár. matre hor. Cath. Aug. Helv. Gr. In matre ev Ult. posta: Malaczka. Jud HASZPRUNKA. Par. ereéta Matl'. ab eod. a. Ecel. ad S. Stepb. R. Ling. sl. Patr. Antonius H inc. Pálffy ab E1 död. Parocluis : D. J o an n es Nep, Lai cha. In mal,'e cum molie ev Uli, posta: Malacaka. 5. JAKABFALVA. Par. erecta Matr. ab eod. a. Ecel, ad SS. Ap. Phil.et Jacob. Ling. el. Patr. Antonius Com. Pdlffy ab Erdiki. Parochus : D. J o s e p h II S Brandeiszky. In matre Ult, posta: Malaczka. 6. KISLÉVÁRD. Par. erecta Matr. ab eod. a. Ecel. ad assumt. B. M. V. Ling. sz. Patr. Antonius Princ. PdlO'y ab El'död. Parochus : Idem, qui VAdiac. ord. ln suatre Ulf. posta: Malacaka. 7. KONYHA. Pal'. erccta Mat! no eod, a. Ecel. ad S. Nicol. Ep. Ling. sz. Patr. AntonilIs PJ'inc. Pdlffy ab EI'(liJd. Parochus : D. l\i a t h i a s S z t o p e k, Noiar. distr. In matl'e, montilnie ct castello Vivrat ev Ulf. pélsta : Malaczka. 8. l\ialaczka. (Oppid.) Par. extit. Ill00. Matr, ab eod. a. Ecel. ad SS. Trinit. Ling. sz. tr Patr. AntonilIs Com. PálO'y ab El előd. Parochus : D. A)) t o n i II S N u s s z cr. In matre ev Fil. Kiripolez (Eccl.) 830 Summa "10 Posta "in loco NAGYLÉvARO. (Oppid.) Par. erecta Matr. ab eod a. Ecel, ad S. nornen Mariae. Liny. sz. g. Patr;'

169 lj1aj:imil. Com. Kollonics Idem, qui VAdiac. SUIT. ele 161 KolleglYíd. Parochus : Dist.a mal re hor. Cath. Aug. Heh'. Gr. Jud. ln mat9'e ev D6 Ibldem conversorum anabaptistarum Curatus : D. A n cll' e a s E g c l. Ult. posta : Malaceka. 10. PElGsEK. Ant. pal'. Matl'. ah Ecel. ad S. Spiritum. Liny. sl, Patr. Antonius Princ. Pd1.fj'y ab Erdűd. Parocliue : D. S t e p h fl n u s C s II l e n. In matre 10~14 26 Uli. posta : Malaczku. ll. RARBACH. Par. erecta 1G34. MaiI.. ah Ecel. ad assumt. B. M. V. LiI/g.!Jl. Patt'. Fwul. relig. Parochus : D. S t e p h a n u s L e i t III an n. In nwl/'e Vlt. posta : lhalaczb. 12. SZOLOSS:KICZA. Ant. pal'. Matr. ab icso. Eccl. ad Omn. SS. Liiu]. st. Patr. Antonius Prine. Ptí1.d!j ab En1üd. PW'OClW8: D. S t e p lj a n II s S P J' i n g e 1'. Iii mat;'e 1: Uli. posta: l\ialaczka. ('alll. Aug. Heh', Gr..Jlltl. Comm, 21,;') \)\) 14)36 COOPEHATORES: Gaja>: D. E cl II ft r d II S S c II ó b c 1'. KOIl!Jlw: D. - Ra[Jylénírd: D. F l' fl II C i s C ti S A ti j e s z k y. 7. D I S T R I C T r s s T (HI F E N S I S. Vice Archidiaconus. A. R. D. N i c o l fl ti S T e ö I' e Ö s de Rakolub et Beczkó, oppid! 8ton\fe~ Parochus, pa Distr, coi/ii. scliolar. elem. Inspecior

170 162 PAROCHIAE ~ IDlst.a matre 1. BESZTERCZE. Ant. par. Matr. ab 1652, Ecel. ad SS, hor. Ap. Petr. et Paul. Ling. sl. Patr. A10ysius Com. Kci-,?'olyi de NagykcÍl'oly. Parochue: D, J o s e p h u si Ta j n c z n er.. Cath, AIIg. Ilelv. Gr. Jlld.1 In mat?'c I Uli, posta: Stomfa. 2. DÉVÉNY. (Oppid.) Ant. par. l\fati', ab EceL! ad S. Crucem. LillY, :}, st. Patr. Antonius P.l'inc 1 Pálffy ab Erdőd. Paroclius: D. F r a II c i s c ti S i Kr ó m y, ~Ima~c Fil. Károlyfalu (Cap.) 172 Summa--li;lff2 1O Ult, posia : Posonium. 3. D.ÉVÉ~YtJFALU. Ant. pal'. Matl'. ab Ecel. ad S. Spiritum. Ling. sl. Patr. Antollius Princ, Pdljly; ab Erdüd. Paroclcus : D. K i e o l a u s C h m c l i k'l In /)/(((1' i Posta in loco. I 4. HIDEGK1JT. Par. erecta 1~07. Matr. ab eod. a. Eeel. 1 ad resurr. D. K. J. Ch. Lillg. sl. Patronus null us. I Parochus : D. J o s e p h ti S II u s z II y á k. : In mafre 592 -! ou. posta: Posonium, I, 5. HOCnSTETTNÜ.. Ant. par. 1\latl'. a? E~~1. a~1 S. Andr. Ap. Liuq. sz. PatI'. Aloysl1ls Com. K(Ii'olYI i cll? Nayykcíj oly. Paroclius : D. Ca r o l II i:; II e II o. i In niaire et {luod II.,.1 UIt. posta: Stomfa, 6. LAÁB. Ant. par. 1\Iat1'. ab Ecel. ad omn. SS. Lillg. sl. Patr. Aloysius Com. Károlyi d,? NagyktÍl'oly. Parochus : D. I g n a t i II S J II r a c s k a, Notar. di"t)',! t«matrc Ult. posta: Stomfa, 7. LAMACS. Pat" ereeta Matr. ab Ecel. ad

171 163 S. Margaret. V. M. Ling. sz. Patr. Staiu«cath, Cici-: Dist" tatis Poson, Administl'atoJ': D. J' o a II II e s F r a n z.. mlatre. lor. Cath. Aug. Hely. Gr. Jna.\, In matre /4 eu. posta: Poseniuru.! 8. LOZüRN'O. Par. erecta ltl12. Matr. ab eod, a. EceLi ad S. Catlrarin. V. M. LillY, sl. Patr. AloYSÚIS Com. i Kál'olyi dl: Na,rtykdl'oly. Parochus : D. V c n c c s-] l a u s Pani)'. ln matre et moli» 174!1 Stomfu. ou. po,~tl(: 9. l\!agyarfalva. Pal'. ereela 17B~. Matl. nb cod. a.: Ecel. ad S. l\iich. Arch. Lii/g. si. Patt'. Fund. reliq.' Parochus : D. J O s 0 Ph II s K v c t a n. ln matre 8' BG Eil. Dimburg Allod. Kűrolyháaa n\.l-.l Summa--- f::hi\i' CIt. posta: Malacaka TOl\IFA. (Oppid.] Ant. par. l\ialr. ab 17GO. Eccl. ad S. Stoph. IL Lill:}. si. g. Patr, A10ysÍlls COl!!. j{ríl'olyi de.naflyk1í-ioly. Paroclnts : Ide))), qui VAdiac. ln mairc O 26i2 12 vso Fil, l\iászt (Eccl..) Borostyánkő (Ecd. i 75H 5 Nal!e(tt. cupi (Cap.) 110 S Sumn);;'- 43~13-- Pasto in u«: 'z-r U VALLIS ~IARIAE. Pa:'. erecta nso. Matr. ab 17G!). Eeel. olim PP. Pauliner. ad B. M. V. Lillg. st. Patr.. H,: iii' iclis Priuc. (t Sclucarzeuberq. Parochus : D. J o s e p h u s T a l e s j k.. III niaire 670 l Uli. posta: Stomía. 12. ZOHOR. Ant. pal'. Matl'. ab lg50. Ecel. ad S. Mal'. garet. V. l\i. Lillg. et. Patr. AloysíllS Com. Kál'olVi de };agykál'oly. Admiuistrator : D. A I o y s j II s ' Ko f r n n y í. I In matre i J 1 1/ ;'~ cont, :

172 164 Cath. Aug. IJelv. Gr. Fil. Travnik (Eccl.) 140 Summ-a--:-=-:~----: Uli, posta: Stornfa, 28 Summa animaf1l1it /otius Dis/ric/us: Cath. Aug. Helv, Gr. ]9, Jud. Comm ,040 COOPERATORES: Dévény: D. - Stomfa: D. S t e p h a n II s R o s z i v a I. Valle Blariae : P. A e mil i a n II s l\i a t i a, Ord. S. Franc. Prov. 1I1a1'. 8. D I S T R I (~ T U S S Z E :\1 P C Z E N S I S. Vice Archidiaconus. A. R. D. J\I i c h a e 1 J e z s ó, Pm'oclt1ls Jokaeneie, per Dlstr, Szempezensem sehol. elem. 111SJiectOl', Censor. dioec. PAROCHIAE: 1. BOLDOGFALV A. Pal'. ereefa Matl'. ab cod. a.: Ecel. ad assumt. B. 1\1. V. Lin'!. h. PatI'. Franciscus Com. Zichy de 'Vdsonyke/.í. A(líídnistl'atol': D. A cl o I P h n s P o k o r n y. In incüre :;: 8 28ú 92 t< Fil. Réthe (Ecel.) Summa 84' Ult. posta: Szempcz.. 2. CSATA.J. Ant. ptll'. Matr. ab Ecel. ad 8.1\1a1'-' gm'et. V. 1\1. Ling. sl. h. Pat]'. Joannes Com. PcíUfy! (lb. e-a«parochus : D. F l' a n c j s C II S P l' i c z c 1.1 In matl' Fil. Németgurab (Ecel.) i J/z

173 Cath. Aug. Helv. Praediis Tárnok et Csandal Summa l; 3. CSEKLÉSZ. (Oppid.) Ant. par. Matl. ab Ecel. ad S. Steph. R. Ling. h. sl. Patr. Anionius Com. Esterhcizy ele Galdntha et Fralcno. Parochus : D. A n t o n i II S V ö r ö s de Magyarbél. In mat1'e ev Posta in loco. Gr. 165 Jud.' Dist.a I matre hor. % I -, :) i

174 166 novich Serciae Princ. heredes. Parochus : D. s e p h II S F e r e ne z y, Notar. dlstr. In matre Fil. Papfalva SUlUma' Ult. posta : Cseklész. ('ath Aug. 4 Hclv, Gr J O-IDist.a matre hor. Jud cont. -ig -! 7. JÓKA. Ant. par. litiat/'. ab Ecel. ad nativ, S. Jeann, Bapt. Ling. h. Patr. Nobi/es ('Oll1jJOS$(:SSOl'cs. Parochus : Idem, qui VAdiac. In matj'e *" Fil. Jókaújhely 337 Summa 2029 Ult. posta: Diószeg S. KÁPOLNA. Ant. par. M:dr. :\I) 172t'. Ecel. ad S. su. sabeth, Vid. Li.o]. el. Patr. Joanuee Com. PdltJy ab l:;j dud.pw'oc!llis, D. C':J.ro]lls Bor. Pa u l o v s e k y. In uuitre 240 I 23 Fil. Ignhn (D~cl.) ~81 14 Suuuna Ult. l,osfa: C'ziffcr. ~I. l\iagyarbú.. Ant. pur, Matl. ao Ecel. ad in 'lent. S. Crucis. Lillg. h. Patr. Constantinus G!Jiol.:(íl' de JÚ'irina. Paroclius : D. A I e x a n cl e r P r ó n a y I de Eadem et Blatnicza. In 1/latl'e II 69 Fil. Németbél (Cap) Dunaújfalu (Cap.) 3GO 10 Sadp (Cap.) Summa 1846 l l 1 99 Ulf. posia : Szerupcz. 10. NAGYFÖDÉMES. Ant. pu!'. 1\latl'. ab 1G9G. Ecel. ael S. :\Iich. Arch. LiI/g. h. Patr. Senior Comitum PdltF'1 ab Erdod; P(I1'Oc!lIIS: D. C a l' o I ti s }I é h e s 'J~ Nyék. ln mafl'e 1064 Tlt, posta: Diószeg. ll. PUSZTAFÖDÉl\IES. Pal'. ereéta Matr. ab Ecel. ad S. LadisI. R. Ung. sl. Patr. Franc. Com. 67 I cont,

175 Zichy de Vdsollykeő et Nobiles Conipoeseseoree. chus : D. P a li 1li S S e fes i k. Cath. Aug. Helv. GI'. In matl'e) cum allod. dicere. et euetodiis eiae [err Ult. posta: Diószeg. 12. SÁRFÖ. Ant. pa)'. J.\IatI'. ah Ecel. ad S. Adalb. Ep Lin!J. el. Patr. Joanucs Comes I'úlj)y ab El'fZőd. Paroclius: D. A l c x a n d c I' S k a r n j c z l. ln mafl'e 072 II 14 Ult. posta : SZClIlpCZ. 13. SZEMPCZ. (Oppid.) Ant. par. Matr, ab 1G~)1. Ecel. ad S. Nico!. Ep. Lill!!. h. PatI" Antonius Com. Estel" húz!j de Galdnth«ct FI'a1.:o,). Paroclius : D. A l e x r. 11 d c r L e n c s é s, In matre e-).au«. dicere. et custodiis ciae (131'1'. Posta in loco." 36 ti VEDnÜD. Ant. par. Matr, ab Ecel. ad S. Andr. Ap. Lill~/. sl. Patr. 1"1' Com. Zich!J de rrísoll!l!;e::. PoI'Uc1/ /18: D. F I' a ne i s c II S T h u III n. In niaire 6~ Fil. Körtvélves 77 4 Púld (ted.) 4:31 Tútújfalu I.Ecet. i 20S SUUlma Lli4 Uli, posta: Diószeg. 167 Pm'o,,Dist.a matre hor Jud, I,.l 13 I,) G i jt;.1 ih! I Cath. Aug'. Hilv. Gr. Ju.l. Comm. 20)80;') 143ti 8 W 3 1;)42 Il,:JG7 COOPEIL\TOHES: é'sclj/::;.,:: P. II O II O r i u S B ü It lll, o.«. S, Fr«nc. Pl'oe. ilf,! l'. E:J!J/lfiz/alra: P. II i l a l' i II 5 H o II c k, Unl.8. Franc. Capucin, Joanu. Com, p';(!ij Capellanus domcst, l'cdr;;,z: D. A I c x.n 11 II c l' ctn i b I.

176 D I STRICTUS SZEREDENSIS. Vlce-Archldla.conus ordlnarius. A. R. D. 1\1 j c h a e l S z t a r e c s e k, ]Jag Vlce-Archidlaconus surrogatus. A. R. D. A n cl r e a s K u b l' j C z k y} Parochus l'aksonyensis, pej' Distr. Szeredeneein echclar. elem. Inspector, Ce1lSo1' dioec, pl'o-s,ijilocl. Eeaminaun: PAHOCHIAE; 1. DIÓSZEG. Allt. par..matt'. ab Ecel. ad assunit. Dist.a l\~.. V. L~,Il[J. 11. g. PalI'. Pj'(tn~isclts ~om. Zichy de m~~l~:e 'asoili/ke!). Parochus : Idem, qlll VAcllltc. ord. Cath. Alig. Helv, Gr. JUd'l1 ln matj'e (~ If.l7:3 fi~ eo Fil. Kis~nác:5éd (Ecel.) 51G 10 1'2 H aed. Ujhely I) I 1 Dh ert. Kerékkorcsma 7 l L ria [err-:«\.j l :! 1/2.1 Summ; 2H;):j (it) G0" Posta fil loco, 2. UAL.Ü;'THA. (Oppid.) I'ar. crccta 1:523. Matr. abi lliui. Ecel. ad S. Stcph. R. LiII!f. h. sl. Patt'.»su.: les L'oniposeessores, Purocliu«: p, L a cl i s I a u s "';coe:;ti'ny. lit iuatre ra.j j :!:!lj Fil. Barakony (('uyi I lj:? Güny (Ecel. i ~)0,C; 3G Hodi (CUP.I 27\) (j Nebojsza 3ö~ ~1lll11ll<t Postu ill loco, 1-1 lj lő :-i92 3. HlDASKtRT. Par. ereela lgö 1. Mau-, ab llit\8. Ecel.I ad cxalt. I-l. Crucis. Uli:!. 11. Patr. ",Iliton/ilS COill.; ESl"I'!uí::!J dc Gaki.uh«et Frakn«. Parochus: D. I J o a II II c s Nep. II ii b II e 1'..; 4 1 j. /1 í;, l

177 Cath. ln matrc J440 Fü.Nyék(CapJ 568 Vizkelet (Cap,) Summa 2776 Uli. posta : Galántha. Aug Gr. Jud.1 Dlst.a I matre 69 hor. 15 % 1 71 'l'4 C----i55 Helv. 4. KAJAL. Pal'. erecui \[atl'. ab cod, a. Ecel. ad: SS. rosarium B. 1\1. V. LillY, h. Patronus nullus 1 P(woc1ws: D. J II I i ti S P a l It o v i c s, ln maij'c 12!)l J!ll; I Fil. 'I'ósnyárasd (Ecel.) A3H ct Alsóóny Praed, Felső- Cl/il! siatione fiu' fen'. (in 1 Sumnllt,. f ~~l~ 1!)~I Ult. posia : Galántlllt lgli I. i 1fC\ i I 5, KO~St';T. Pal'. ercctn 180v. Matl'. ab Ecel. adj SO F'lorian. 1\1. Liii!.!. b, sl. Patr. Fltnd. relig. Parl) cluis : D, F e r d i n a II cl II S F c It é 1'. In maire 877 Jl Fil. Hegy ~ Ecel. ) l-t;] II [l}'(lcd. Zúgó "./ F( kl'(.; major ij MllllllJHt l(l~:! Jc l 'It. Ji'JSlll: J)j'Js«(,,; - i J/ 2 57i I). :\;.\.UY:\L\.(.'=-,t:IJ, I'ar. 1'(')(. 171''', l\htr, ab cod. a. Ecel. ad S. -Ionnn. Bnpt. UJ/!/. h. Patr. Ailf/dica: ""iilcipissu.t; Heu.d». Parochus: P.,J ü s c P It II sj ( "s c I k ú, iy,a(ii' '/i~t,. Iii mi/fre l :!;')i. :!5 I Ult, j.)(i.-!/i 1)10';;< l 8 7. i'.:\li\sn:. Ant. pal', :\latr. ab!'i':!;), Ecel. ad ~,! l\lieh. Atch. Uli:}. "t. PatI'. JO:>(Jihi CUi/i. E~fei'hd:i:/I! (le G,d,inflw ef Fralcn» cidua. p(i}'()('/u1:>: D. I g II a- t i II ~ 'l' ü J,' Ö k (k Telekes LI nuür«\;, \IGp 5;:-; Fil. Fcl~üe5űpvn\ :?~11 ~) I,l Valtasúr - 44:3 j l

178 170 Cath. Aug. Helv, Gr. Varrasúr 1 I 9. 'l.'aks01'\y. Pal'. res lit \1atr, ab cod. a. Ecel. i ad nat. B. M. V. Ling. h. Patr. Josephi Comitis I Esterházy de Goldntha et Frakn» vidua. Parochus t. Idem, qui VAdiac. sun', l In matre 9:? ! Via le/tul 20 Summa---~YJ5-- P3 10 Ult. posta: Gal.intha. 10. V';\OSZERDAHELY. Pal'. extit Matr. ab: Eecl. ad S. Jacob. Ap. Un:). el. h. Patr. Prin':. i Prim, R. Archieppus Striqon, T'arocliue : D. F r a n-] e i s c u F; Z a t k o y i c s.! ln matrc H171) 40 ' Pit. Vága (Eccl.; 15(10 10 Summa CIt. posta: Szered. Cath. Ali;;. 21,44l' 42:) nu.. ~G (~r. Ju.l. Comm, 2::>G7 10,812 COOPEHATORES: Diús::eg: D. J II l i us Z a t II U l' C C z k y dc Eadem et Vendég. GalIÍntha : D. P e t r II S T l' a b a l ka. Hidaskiirt : D. J o a n II e s Ev. J II k a b de Bögör. Na[J!JstÍl': D. P c t t' It s 1\1 a j e r,

179 171 Szered : D. E u g e II i u s l\{ e I c s i c z k y. Vágszerdahely: D. Alexius Minczér. D I S T R I C '" U S 10. S Z O,11 O L,í N Y E N S IS. Vice-Archidiaconus. A. R. D. F r il. II C i s c II S J e l i n e k, Parochus Lonqovilleneie, pel' Distr, /izomolányensem sehol, eleme nt. Inspector,. PAROCHIAE: Dist.a matre 1. ALSÓDIÓS. (Oppid.) Par. ereera ]397.l\Iatr. ab ]686. hor. Ecel. ad as su mt, B. M. V. Ling. sl. Patr. Joannes Com. PálUY ab Erdod. Paroclius : D. S t e p h a II u s P i t r o f t de Kossúr. Cath. Aug. Heh'. Gr. JUd'l' ln liwtre I Uli. posta: 'I'irnavia BOGDANOCZ. Ant. par. Matr. ah 1G94. Ecel. ad S:). Ap. Peu-, et Paul. Li/Ig sl. Patr. Joannes Com.! Pá~tJ'y ab Erdőd. P((1'ochlls: D. J o a u n e s B I a hó.: l n matre ó I FiZ. Klcsovún (Ecel.) , 3/ 1 Se lpicz.')42 - =----=- 5 I J/~ Sllfl1Ju;-1117 l ou. posta: 'I'imavia.! 3. BOLERAz. (Oppid.) Pal'. extit Matt. ab : Ecel. ad S. :\IHI. Arch. Lillg. sl: Patr. Jeanne» COIl~. : Púl.d'y ab El'(l,:hl. Paroclius : D. ;:; t e p h a n u s VnYlIlal'. In matl'e 0 7 "5 Fil. Nestieh (Ecel) 340 Summa 1125 tu. posta: Tirnavia ,,..,., FELSÖDI()S. (Oppid.) Ant. pur. l\i~üi. ab Ecel -. a d S. no meu :\lal'iae. Lillg. st. Patr. Mtiuritiu» Com , d

180 172 Pálffy ab El'dőd. Paroehus : D. J o s e p h II S d o r, Notar, dis tr, Cath. Aug. Helv. Gr. In mam'e, molie et syl/) Ult. posta: Nádas. 5. LONGOVILLA. Ant. pal'. Matr. ab 169i. Eccl. ad S. Mal'garet. V. 1\1. Lint/. sl. Patr. Joannes Com. Pálfly ab E? clőd. Pnrochus : Idem, qui VAdiac. In matre Fil. Borova (Eccl.) Summa-' Uli. posta: 'I'irnavia. 4 F 0- Dist.a matro hol'. Jud. 46 6, NÁDAS, Par. exist. ab 1:!40. Matr. ab 169l;. Ecel. ad SS. Ap. Peu-. et Paul. Linq. st. Patr. Alfredus Princeps Windíschgl,iitz, item Ludovicus el Augustus Comites Apponyi, ac Ferdinandus Krischk sr Parochus : D. P a II l II El H a l II,. ln matl'e ev ~88 ra. Bioyócz (Ecct.) 43::! 56 Sumni'a' "44- Posta in loco. 7. OTTENTHAL. (Oppid.) Pal'. exist. ab Matr. ab Eccl. ad S. Catharin. V. 1\1. Ling. a. Patr. Heredes Ruclolplti Com. Pálffy ab Erdőd. Parochus :I D, I g n a t i u s D e h II á r. ln matl'e Liqnieidiie 45 i Sumni'a-' --ioof----=----=--=-----2t! I Ult. posta: Csaszta., I 8. SZOl\IOLA~Y. (Oppid.') Ant. par. exist, ab a. 1644'; Matl'. ab Ecel. ad natarn B..M. V. Liil;i. sl' Patr. Jlaw'itius Caiil, P<i{d'y ab Erdőd. Parochus : D J o a II n e s Nep. P e l c z ru il. n u. ln mati'e Fil. Losoncz (Eccl.') 452 Liqnicidiie 44 Summa 1744 Ult. posta: Nádas. 1 II IZ i II/ , 9. SZUHA. (Oppid.) Pal'. exist. ab Matr. ab 1637.

181 173 Eccl. ad S. Martin, Ep. Ling. sz. Pati'. Joannes Dist.a Com. Pálffy ab Erdőd. Parochus : D. J o a n n e s ~atre C s i z ln a z i a. or. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. ln matre Fil. Kossolna Zvoncsin (Ecel.) Summa b Ult. posta: Tirnavia. 8Illi!1IlQ. (iiii>ltai'ull~!otiu8 Dietrictue : Cath. Ang. Helv. 11, COOPERATORES: NddCl'l: D..I o a u n e s Buczkó..)zolllolúlI!J: D. 1\1 i C h a e l D II cl a y. Seuha, D. C o l (j m a n n II s B a c h ó. Gr. Jnd, Ccmm, ll. D I S l' R I C T li S T I R ~.\ V I E ~ S I S. Vlce ArobldiaoonUB. A. R. D. :\1 i c It a e l O l h a u s e r, pag PAROCHIAE ~ l. ALSÓKORO:\IPA. Ant. pnr. :\1:Itl'. ab 16,,9. Ecel. adi S, Alidl'. Ap. Lii/g. sl, PatI"OIIU;3 11Uói1lS. Pa roclius : D. F I' a II c i s c u s J a 10 v e c z k j', Spirit. distr, ln matre SJ!:Sol 390 Fil. Fctsökorompa \Eccl.) 4;').) 3 58 Pi c!<:d. et malis lj:! _. Summa l-!86 8 '148 Uli. posta : Tirnavia. 2, APAJ. Pal'. erccta Matr, ab eod. anno. Ecel. 12*

182 -=- 174 ad SS. Trin~t. Ling. sl. Patt'. Nobiles Composseseores. Dist.a Administrator : D, '1' h e o cl o r u s It a s z t i c z a. ml!tl'(l h Ol". Fil. )Ioqel'dol'f (Ecel.) 832 Pl'aed. Olinos CI molis l lj 5 Summa 1848' 14 ' Uu. posta: 'fi1'u!1. via. Cath. Aug. Hel\'. Gr. Jud. ln mal1'e ev UU. posta: Tirnavia., 3. BOHUNICZ. Ant. pili'. 1Hatl'. ab 167~. Ecel. ad S. i Mich. Arch. Ling. sl. Patronus nullus, Parochus : D. F r a n c i s c II s Ser. vve i s z. ln mat1'e 4] ] 8 I Hl. Jászlócz cont. Pagyerőcz (Eccl.) s/ ~/~ Praed. Ferencsmajor IJ '- ~ o _-=_ ~/2 Summa l~;!tl I Uli. posta: 'I'imavia, I, l 4. BUCSA"N. Par. ereera Mate. ab Ecel. ad I S. Margaret. V. 1'1. Lillg. si. Patr. Fund. j 'dig. Pa- I rochue : D. J o Ej e p h II s S P á n y. I ln matre ev :Jf) i Fil. Karkócz (Ecel.) \ Suuima J fl Uli, posta: Tirnavia. 5. GERENCSÉR. Par. extit. 1:215. Matr. ab 16MJ. Ece!.i ad S. Martin. Ep. Lillj. s1. Patr. ui. R, Cicites Til" i /tav. Porochus : Idem, qui VADiac. In maire J OOO ~ I 3. KERE':;ZTéR. Allt. pal'. )1'ltl'. ab Eccl. ad exnlt. S. Crucis. LiilY. sl, Pntr. Josephi Co»,.. Estcl"!lú.:/j de Ga/iÍili!w et Frokno cidua. Paroclivs : D. F l' a n c i s Cll S II o I é c zy de Ocsova) Notar. distr. rll ma/re 74G 2D ru. Farkashida (Eccl.) Domo ce/wt. 3 Sumnia Ult. posta: Tirnavia. 15 1

183 lviajthény. Ant. par. Matl'. ab Ecel. ad omn. Dist.a SS. LiHY. sz. Pati'./oseljhi Com. Este'l'1l(tzy de (fa- ~atl'e ldntlia et Frakná»idua. Paroehns : D. J o a n n e s or. p a! ú I' ik. Cath. Ang', Il,'h-. G l'. Jud. 1:1 matr«r Fil. Szel.tÁbl'ahám (Ecel.) Geszt (Ecel.) ~28 7 1jz Atlod, Ferenczmajor 8 '/z Summa 1809 ;) -67- Ulf. posta: 'I'irnavia. Í'l. 1\lANIGA. Ant. pal', Mafl.. ab 172\J. Ecel. ad assunit. B. 1\1. V. Lill!J. el. Patr. F1'({IICiSC1l.'i a Pa/da Com. Zichy <Ie Vúsonykeií. Parochus : D. J o a \I n e s Nep, II o f' \' Ú t h. Jn ma/re Fil. Ratkócz (Ecel.) Zslk(ICZ (EccZ.) 470 ~ 20 Praed. Vaniga 24 ]2 Summn-1520-T6 60 Flt. posta: 'I'irnavia, ~\ KAGYBRESZTOVAN. Ant. pal'. 1\Iatl'. ab Ecel. ad S. Joann. Bapr. LillrI sz. Patr. ui. R.~Civitas Tíl'. iw/". ]J(/g, Parochue : io.: A. H. D. P fi U I u s S c h m i cl t, 4 ln maire Fil. Kisbl'esztonlll Fc!söi,)cz CWi! domo 47-!.no cont. tl~[/1i / Summa 4 Ut. posta: T'irnavía :r--: I 10, HOSI~DOL. Ant. pm'. Matl'. ab Ecel. ad S'I Barthol. Ap. LiHg. 81. PatI'. Lib. R. Civitas Tinwr. Pitl'oelius: D. A n t o n í u s T h fi l h fi m nl e J'. I,! matre J Fil. Fl'lléregyh<1Zi\ 2: G % Pl'Iled. Kocsisföld Fl J/ 2 Középsí;erdő 28 J

184 176 Catb. Aug. Helv. Gr.,Jud. Dist.a matre hor. Molis 19 3 % Summa "' ,;- 6 Uli, posta: Tirnavia., 11. SPACZA. (Oppid.) Ant. par. :Matr. ab Eeel. au natam B. M. V. Lillg. sz. Patr. Dominium terrestrale. Parochus : D. R u d o I p h II S S II I l a J'. ln maire ev 860 II 98 Fil. Pálruüve (auod.) 12 lj~ 8umma'872-TI-.--- Uli. posta: Tirnavia. 12. SZILIKCS. Par. erecta :Matr. ab eod. a. Ecel. ad nurnrn B. :M. V. Lillg. a. Pati'. Capituium Poson. Parochus : D. J o a n n e s K I e m p a. ln matre UZt. posta: Timavia. 13. ZAVAR. Ant. pal'. Matr. ab Ecel. ad natarn B. M. V. LiT/g. sz. Patronus nullus. Parcclius : D. A.nt o n i II S l:l c h o r ru II n n. In matre ev tifjo 1 24 Fil. AlsóJócz Summa f ,-;- 41 Uli, posta: 'I'irnavía. Summ{7. animarul;! /otius Districtus : Cath. Aug. Helv, Gr. Jud. Comm. 16, COOPERATORES: Alsókorompa: D. Fe,' cl i ti 11 n CI II S V á g n e r. Majthény: D. A n t () n i u s II r ü h I.

185 CURA ANIMARUM MILITARIS. 117 Superior castrensis, Rasimus D. :MICIIAEL KELLER, lll. E. Agriensis Can. hon. pel' R. HUl/g. C, R. Superior castrensis, Budae. D. To a n II e s.j i l k, Presb. Adioec, Zagrab. Capetl. [Jm nison. et Supe/', cr/st1'. AdjuJlctus, Budae. CAPELLANI CAS rrrek8e8. l. ln leqiou, ad procisionem Adioec. 811'ig, pertineutibus. Leqio pedestris Archiducis TVilhelllli XI'. 12. Capellanus casirensis: D, F l' II n c i s C II S Vall y a, Al'chicl. Strig. Presb, Legio pedest/'':s N». 88. CapellaJlus castrensie : D. E m e r i c II S :-; t c t i 11 :1, Adioec, 8trigoll. Prf:sb.yter. Legio Huszaroru.n Comiti» a Hallel' Nl'. 12. Capellanus castren, sis: D,.. Leqio J!lISZf(/'O/'/lI/} Maurit':': CrJ?i1. Pú(tfy ab E)'(liíd N/', 14. Capl'l!(lIl1I~ castrensis : D..10 s e p II II S B e z á k, Adioee. Strif/. Presbyte;'. Legio pedestri».lyr. 72. Capellanue castreusis : P. N o r b e l' t II S K á r á s z e k, Ol'd. S. Franc, Capuc. Legio peezesti'is ;.,\TJ'. 2:i. Capellanue castrensis: D..J o II II II e s Sz t fi C h o v i c s, Adioec. SIri!). Presbute». D,gi,) pedesfí'is ~Y/" 32. Archidncis Fe}'(lillalldi rl'bste Capellanus castrensis : D. J o a II n e s T 11 e o cl o r o v i c s, Adioec. StI'I,I/. P, esú!llf:l'. lj. ln aliis station. militaribus. D. F r a II c i s c u s J a n i s ;;) Adioec. Strig. Presb. in C. R. milit, inrcdid, domo Curatus. Viennae. D. G e o r g i II S C n g v li l' y, Adioec. Stl'igon. Presb. leg. Hu 8,n/I'OJ'lOn Caroli Bal). Principie NI'. 3. Capel], castrensis. D. C S II II t fi l i k F e l' d i n II II d II s, Dioec. Reqlnohradec. Preeb. }Jenes hgion. Hnszaror. Franc. Principis a Lichtenstein Nr..? Capell. casti'. in S. Georgia.

186 178 D. Fu c h.s h u b e r I g n 'a t i u S 7 Dioee. Nitr. Presb. CU'I'atus milit. inoalid, Tirnaviae, pag D. M a k a r i u 8 A l o y 8 i u 8, Dioec. Reginohmd. Presb. C. R. legionis ped. Franc. C. Folliot Crenville Nr. 75. Capell. castro Comaromii. D. M O I i n a r i J o a n n e B, Dioee. Trid. Presb. Capell. castro penee legionem pedest. Equitis a F1'ank Nr. 79. Posonii. D. S e n g N i c o l a u B, Dioee. Transsylv. Presb. C. R. leg. ped: Magni Dueis Badeneie Nr. 50. Capell. castro Comaromii. D. St a 8 i c z ky T h e o p h i l u 8, Presb. Adioec. Leopolieneis, penes legionem Arcl~iducis F. Max. Uhlanorum N,'. 8. Ca pellanu8 castro in E, sekújvár. D. S t r y i a l A l f' Y8 i u B, A, chid. P'I'ag. P'I'esb. C. R. leg. torment. Nr. 2. Capell. castro Comaromii. D. T u r o v B Z k Y F r a n c i B C U B, Dioee. Reginohradec. Presb, ad C. R. l~g. equestrem catafraaor, Wrangel Nr. 2. Capell. castro in Ersekújvár. SACERDüTES ADIOEC. STRIGONIENSIS IN VARUS OFFICIIS EXISTENTES. L In publicis officiis. Rseimus ac Magnificu8 D. BARTON JOSEPHUS, pag.14. Illmus ac Rssimus D. FORGÁCH Com. AUGUSTUS de Ghymes et Gács, pag. 6. Dlmus ac Rssimus D. LIPOVNICZKY STEPHANUS de Eadem, pag ln Institutís literariis. l. Ad Universitates. Pestini in Facultate tbeologíca, A. R. ac Cl. D. S a ro a s 8 a J o 8 e p h u s, in R. scient. Univ. Pest. studii bibl. novi foederis Prof. p. O. synodo Examinator, Censor dloee. 88. theoi, Duetor colleg. A. R. ac Cl. D. D u Iá n s z k y F e r d i n a n d u 8, in R. scient, Univ. Pest. theologiae dogm. Prof. p. o. 88. theol. Doctor, A. R. ac CI. D. H a t II I a P e t r u s, in R. scient. Uni». Pest. theologlae pastoralis Prof. p. o. 88. theol. Doctor, p, osynod. Examinator, Acad. Pontif. ab nimmac. concept." 80dalis

187 179 Pragae in Facultate philosophiea. D. H a t a 1a M a r t i II U s, in Caes. Reg. Univ. Praqenei. Professor, ins. Imp. Ord, russici S, Annae II. classis Equee. 2. Penes Gymnasia. D. B o s z n e l' J o a n n e s, in R. Gymnasio Schemnieiensi Professor doct., elig. et Eahortator. D. Ga b ri e ly J o a II II e s,in Reg. Gymn. Pestin. doct. relig. Prof. et Exh01'tator. D. L a s s u L u d o v i c u s, in R. majore Gymnasio Posoniensi Professor doct. relig. ss. theol. Doctor. D. Se h Dl i cl t J o s e p h u s, in Gymn. Budenei doct», relig. Prof. et Exhortator. 3. Penes scholas reales, praepar. et eletuentares, D. C s ~ r g h e ö Al fr e d u 8, Íll sup. schola t'eali Budensi Cateeheta, D. G l 6 s z S t e p h a n u s, in orphanotrophio civico Posonienei Docens et Ctueeheta. Rssimus D. KRIEGLER JOSEPHUS, pag. 19. A. R. D. P e II c t J o il e p h u s, Suae Sanctitatis summi Pontijieis Capellanu» ad hon. eehola». elemeni. Budensium Direcior, una Exhortator in ejate Gymnasio. D. T r a g o r J o a n n e s, Catecheta in scholis soror. charitati», liorumque Director epiritualie, Strigonii. D. W i n t e r A u g u s t i n u s, sehol. elem. super. et Praeparandiae vir. Cateeheta, Pestini. D. Z a j n a i J o a n n e s Bapt. Inst, praeparandor. ad magist. sehol. elemeni. seholoe item realie et elemeniacium Director et Profees. Censor dioee. At'cas Romanus, Strigonii. lll. In re educationis. D. B r a u n F r a n e i s c u s, Educator herul. apud l. B. Simonem Révay, in Styávnieska. D. F a r k a 8 A l e x a II d e r, Educator hert~l, apud Com. P,'anciscum Schrnirlegg, in Gmunden. D. M a á r L u d o v i c u s, Edsicator herul. apud Com. Batthyányi, in Rakicsány. D. Maszlaghy Franciscus Xav. Edsicator hm ulo rum

188 180 apud Comit. Mam'i,tium Pálffy, Reg. Soc. llung. scieni. na tural. Commembr'um, Posonii. IV. In aliis officiis. D. G e r l a c h F r a n c j s c u SJ ari, lib. et philos. s. canon. ac ss. theol. Doctor, Subsidiariu«in Tardoskedd, D. J á n o s k a M i c h a e l, Redactor ephemerid, publ. polit. "A u t o n o ro i a{{ Pestini. D. R o s k o v á n y i E u g e n j u s, art. lib. et pltil. item ss. theol. Doctor, ~'n mag1ta cartusia la Trappe, in Gallia. V. Vitam prioatom aqentes. D. Cs li len Ma r t j n u s, pell.~. Director Gymnasii, in Znyová1 alja. D. M i k lov j C s J o a II II e s, Posonii, Illmus D. R u cl o l P h u s e Comilibus N y á r y de Bedegh,.Suae Sanctitatis summi Pontificis Camerarius secretus. ins, Ord. coronaeferrece Ill. classis Equee, Arcas Romanus, Rom. Quiritum Acad. l"fembrum, Tergesti. D. p fü t z II e r L e o p o l cl II S, ilj Derecske ad Debrecinum. A. R. D. S e i t l J o S l' PII II S, C. R. Capellanus auiicus, e, Sedis Seccooiens. Assessol', art. Ub. et phil. Doctor, in Schnnbrunn, D. Vag á c h F lor e n t i n II s, Viennae. INS'rI rrurrum EMERITORUM PAROCHORUM ET SACERDOTUM. DEFICIENl'IUM 1. Emeriti Porochi et deficientes Sacerdotes. D. B a r t o n F r a n c i s c II s, Tirnaoiae, D. B e d e ö P a u l II s, Posonii. D. B i r k é s G e o r g i u s, in Bajót. D. B u d a y J o s e p h II S. D. B II Z II a J o a II II e s de Nemesjácz, in Nagytapolcsány. D. C s e ro e z A n d r e a s, Sac. jubilo in annwn decimum, in Albaár. D. D II C h o n J o s e p h II S de Királyfalve et Zelcséu, Sac. [ubil. in ann. primtim, in Banka penes Pöstyén. D. E b e r l i II g J o s e p h II s, Budae.

189 181 D. F e n i c z y J o a n n e s, in Vecse. D. Gyurcaek Andreas, Posonii, D. J e n i k N i c o l a u 8, Eques de Gamsenberg, in Kőke8zi. D. J u r s z a J o a n n e s, pag D. K l f.' i n h a n s z I g n a t i u s. D. P a c z k ó A II g U s t i n u s, art. Ub. et phil. Doctor) Pceiini, D. p á 8 Z t o r y J o a n n e s, in Magyarsoók. D. Rustyák Antonius. D. S c s a s z n y J o a D n e s, 1'n Nagytapolcsdny. D. S c h m i d t L e o n a r d u 8, Sac. jubilo in annum quartum, in Oüenihal. D. S c h o l' m a n n J o a n n e e, Sac. jubil. in annum qum tum, in Zavar. A. R. D. S i m o r J o s e p h u 8, pag D. S t a cl I e r F lor i a n II S, Pes/ini. D. S z a b ó C a r o I II S [un, in Zalaegerszeg. D. 'I' h u r ó c z y S i g i s m II n d u s de Alsóköröskény, Sac. jubil. ill annum octavurn, Posonii. ll. Valetudinem curames. D. B r u n h u b e r M i c h a e I, Posonii. D. F e k e t e b á z y C a r o I u s, D. Branec7.ky Franciscus, Budae. D. Bulényi Alexius, Posonii. D. P a u lov i cs F r a n c i 8 C U 8, Viennae. 8ACERDÜTES ALIARUM DIOECESIUM ET RELIGIOSORUM ORDINUM in ambitu Adioec. Strigon. commorantes. 1. In publicis officiis. Rssimus ac Magnificus D. KOVÁCS SIGISl\IUNDUS, Abbas S. Pell'i de Bodroqmonostor, Cath, E. Weszpl'im. Canonicue et Ar'chidiac. Pdpensie, Praelotus ad inel. Tabulam Reqiam, synodo Examinator, S8. theol. Doctor eolleq. PestiIli.

190 182 Illmus ac Rsslmus D. LÉVAY ALEXANDER, elect. Eppus Drioeetensie, E. M. Aqrieneie Praep. major et Canonicus, Exc. Tabuloe septemoiralis Assess07', Pestini. Rsaimus ac Magnif. D. SZABÓ EMERICUS, Abbas Béla fontis, Dioec, Weszp,'imiens. Presb, s. Bedis Weszprimiens. Assess07', penes Exc. R. Ministel'ium cultus et p~,bl. instit, Consitiorius, Pestini. II. In re literaria. Ad Universitatem Pestanarn. A) In Facultate theologica. A. R. ac CJ. P. B i t a D e s i d c r i u s, Ord. B. Bened.,in Reg. scient. Univ. Pest. theol. fundam, Professor p. o. Conventus s, Mart. de s. monte Pannon. Capitularie, s. Bedis consist..ssseesor, ss. theol. Doctor collegiatus. A. R. ac CJ. D. L a II b h a i m e r F r a n c i s c II s, Dloee. Quinqueeeel. Presb, et s. Sedis consistor. QlIinqueeccl. Assesso1', in R. ecient. Univ. Pestin; hist. eccl. H of. p. o. Fac. theol. h. t. Decanus. ss. theol. Doctor. A. R. ac CJ. D. P a l á s t h Y P a II l II s, Dioec. Cassov.Presb. theol. moralie in R. scient. Univ. Pestin. Prof. p. o. c. R. Capellanus aulicus ad hon. ss. theol. Doctor. Rssimus ac Magnif. D. PüLLÁK JüANNES, Cathed1. E. Quinqueeeel. Canonicus, in R. scieni. Univ. Pestin. h. t. Recun: magiiif. scripti pedodt'ci "R e) i g i o" Redaetor, Soe. S. Steph. Vice-Praeses, ss. theol. Doctor. A. R. ue CI. P. R u z s i c s k a J o a n n e s, Ord. S. Ben. ling. semiticar. et juris canonici in R. scient. Univ. Pestin. Prof. p. o. Commiseariue in examine Status, art.lib. et philos. item 88. theol. Doctor colleg. Fac. theol. h. t. Pro-Decanus. B) In Facultate philosophlca. CJ. P. JEDLIK ANIANUS, Ord. S. Ben R. scient. Univ. Pest. emel'. Rector magnificus et in ea pltysicae Professor p. O. Fac. phil, Benim', Acad. hung. item R. Soc. hung. scient. natural. Commembrum, art. lib. et philo». Doctor. Magnif. ac CI. P. R ó m e r F lor i a n u s, O. S. Ben. Presb, S. C. R. ap. Majest. Con8iliariU.'l, ad R. scient. Univ. hung.

191 183 archaeol, et numismai. Docens, Acad. hung. con esp. Membr. manuecriptorum. et camerae numism. Cuetoe, nec non Commiss. archaeoloq. ad ean/lem erud. Soe. a eecretis, cornplul'ium Soc. nat. ecrut; geolog. zooloqico-botan. et archaeol, Commembrum, C. R. Commiss. centl'. antiq. monumenta conservare studentis, prout et C. R. Musaei artium et industriae Viennensis Membl'um corresp. w t. Ub. et phil. Doctor. Penes Gymnasia et scholas reáles. P. S c h e n z l G li i cl 0, Ord. S. Bened. Admont. scholae sup. l'ealis Budensis Director, Acad. hung. JJfr;mbl. con'. art. lib. et phil. DOcf.01, Blldrte. D. Z i lu á II cl Y I g II a t i li s, Dioec. Albareqal. Presb. in maj. Gymn. Posoniensi Professor. IlL Tn re educationis. D. A II cl r á s s y C o l o ro a n II li s, Adioec. Agriens. Presb. Educator herul. C. Colomanni Almásy, Pestini. D. C z i II i n g e r J o a II n e s, Presb. Dioee. Jaurinen«. Educator apud Joannem Com. Zichy Ferraris. Posonii, D. II e c h t C a l' o t U.1, Educ, herul, C. Guidonis Karácsonyi, Budae. D. K i r á l Y 1\1 a u r i t i u s, Presb. Dioee. Albareqol. Educator apud Joannem Com. Zichy, Posonii. Rasimus D. MICHAEL KUBINSZKY, M. E, Coloc. Canonicus, Praepositis Bo u. V. de Hatvan, item S. Pauli de Bács, Examinator pro-sunod, Tribunolie matrimon. Assessor, Seminarii genel'ali" Pestin. Recto1', Facult. theoloq. penes Univ. Pest. Direetor, C. R. Capellanus aulicus ad hon. S8. theol. Doctor colleqiatus. D. N é g C l' A li g U s t i II U s, Adioec. Agriens. Presb. Educator herul, C. Pauli Esterházy, Posonii. D. R é t a y J u l i II s, Adioec. Agriens. Presbyter, ad Reg. ecient, Univ. Pest. Professor suppl. in Semin, gene1. studior, Praefectus, una Bibliothecariue, ss. theol. Doctor. D. T ö l g Yi E u g e II i u s, Dioee. Neoeol. Presb, herul. Stephani C. Pálffy Educator, Posonii. IV. In aliis officiis. D. B e r t u s s e k A n t o n i u s, ad S. Josephum Subsidia1'ius Pestit,i.

192 184 P. F Ü s s y T h o m a s, Ord. S. Ben. Soe. S. Steph. Direetor, pagell. popul, "K a t' h. N é P l a p" Iiedaetor. D. G r e II II e t h A l o y s i II e, Dioec. Neosol. Preeb. in Siglisberg, pag. 58. D. R II C 8 k a S t e p h a n II s, Dioec, Nit«. Presb. pagell. eaih, "C Yr i Il a 1\1 e t h o cl s P I' i l o il o u V o i t e c h" Redactor, in Kúti.. D. T a k á c s J o s e fl h u s, Dloee. Neosol. Presb: pag P. V u II II e s z F ra n c i s c us, Ord. Gist. Abbat. S. Crucis in Auetria, oecon. rw cll. Aclmillút"aior, ill Dalmad, V. Vítam prioatam aqentes. D. C z i ID e g J o s e p h II s, pension. Dioec. Csanod. Parochus, Budae. Magnifiens ac A. R. D. G l' e s c h n e l' J o a n II e S, Dioec. Neosat. Presb. s, Sedi» consiet. Assessl)r, s. C. R. ap. Majest. Consiz.im ius, ine. Ord. Francisci Josephi J. Imperas, Equee, art. lib, et phil. ac ss. theol. Doctor,ad R. scient. Univ. Pest. incl. Faculi. theol. ltlemb"um colleg. Posonii. D. H a b e l G e o r g i II s, Dioee. Nitr. Presb. Posonii. D. K é g l F r a n c i s c II S I Dioee. Weszprimiens. emer. Porocllus, Budae. D. L e h II e r A II t o II i II s, Adioljc. Vienn. Presb, Posonii. D. M á r ro ü II e r J o a n n e s, Dioee; Mantuanae Presb. emer. C. R. Capell. cast". A"eas Rom. Comaromii. D. M é s z á r o s A n d r e a s,. Adioec. Agriens. Presb, eme'rit. Paroch, Beseengbensis, in Szécsény Rsaimus D. MOHEAU MATHIAS, Dioee. Quinqueecel, Presb. Canon. hon. Posonii. D. N Yá r y F r a II c i s c II s, Dioec. Albareqalens. Presb. emel', Parochus, Budae. Illmus D. L II d o v i c u s C CUIll. N y Ú l' Y de Bedegh, Dioec. Nitriens. el/w'. Parochus, in Kiseicsáp, D. P e r c z e l y A II t o II i II s, Adioec. Olomucens. Presb. emer. Paroehus, in Ghymesk(>szto!cin. D. R e i c h F l' a II c i s c II s, Presb, Dioec. Nitr. in Nagytapolcsány. D. R i c k e r J o a II II e s, Dloec. Csanad, Presb. Budae. D. S i g l?ti a r t i II II S, Presb, Dioec. Jaurin. Posonii. D. Vol k m a n II li' r a II c i s c u S, Dioec. Nitr. Presb. Posonii.

193 185 lllmus ac Rssimus D. HIPPOLYTUS e Comit, ZICHY de ll([ sonykeő, Suae Sanctitatis summi Pontificis Praelatus domest, Abbas S. Jacobi de Simighio, Budae. OFFIOIUM CENSURA~ DIOECESANAE, STATUTO 31. SYNODI DIOEC. STRIGON. ANNO CELEBRATAE EREüTUM. Praeses. Henricus Szajbély. Censores, Sigismundus Szuppan. C a l' o l u s S o m o g y i. Stephanus Majer. Georgius Schopper. Emericus Miksik. J o s e p h u s B l á 8 y. A n t o D i II S P o l á k o v i cs. A n t ó D i u s S II j á n s z k y. Laul'entius Gály. E m e l' i c II S M r á z. Maximilianus Jaloveczky. J o s e p h u s R e n d e k, Josephus Samassa. A n cl r e a s H o r v á t h. Andreas Kubriczky. J o s e p h u s V i e t o r i s. J o a n n e s II u n k a y. Franciscus Blümelhuber. J o a n n e s N o v á k o v i c s, F r a n c i s c u s Z 8 i h o v i c s, J o a ti n e s R é h. Theodorus Aschner.

194 186 J o s e p h u s L o II ok. Andreas Radlinszky. F e r d i n a n d u s K n a u z. Cyri a c u s Piry. J o a n n e s Z aj n ai. A d o l p h n s S z a b ó k y. ANTIQUISSiMUM SEMINARIUM S. STEPHANI REGIS HUNG. ET B. M. V. STRIGONII. STUDIUM THEOLOGICUM. Pt'o Director. Illmus ac Rssimus D. JOSEPHU;3 SZABÓ, pag. 7. Professores, A. R. D. F r a n c i"8 C U s B I ü ro e l h II b e r, png. 26. D. J o a n n e" Ev. Z á d o r i, theol. fundament. et dogmat. Professor, p, o.synodalis Examinator, A~ad. Pontif. ab nimmac. concept." Sodalis, ss. theol. Doctor. D. F e r d i n a n d u s C z i b u l k a, hist. eeel, et juris can. Profeseor, pro synodalis.examinator. STUDIUM PHILOSOPffiOUM. Pro-Director. Rsslmua D. SIGISMUNDUS SZUPPAN, pag. 7. Professores, D. A n t o n i II S.iH ó r:i. S z, doctrinae l'eligionis, philologiae item graecae et hungw'icae Projessor. D. V i l h e l m II s 1<' I' a II k l, philosophiae et historiae Profeseor, art. lib. et philosophiae Doctor. D. G a b r i e l S o ó k y de Tötsoók, matheeeos et physicae Professor. D. J u l i u s R o t t e r, philolog.latinae et qermanicae Professor,

195 187 SEMINARII SUPERIORES. Beetor. R88imus D. JOSEPHUS DANKÓ, pag. 8. Vice-Rector. D. J oa n n e s Bapt. H o m o l a y de Szkacsán. Director spiritualis. D. Ladislaus Habaz. Praefectus studiorum. D. J o a n n e a Ev. B e r g e r, patrol. et liturg. Profeuor ~- traord.. Theologi in annum ly. Cserha Joannes Markovics Franciscus Gemeiner Antonius Melcsiczky Ludovicus Havlicsek Vincentius Morvay Leopoldus Hojics Martinu8 Oláh Nicolaus Kauszler Franciscus Osvald Blchardue Kiszlingstein Colomannus C. Pálffy Carolus Kovách Nicolaus Schiffer Franciscus Kozma Nicolaus Sztupiczky Adalbertus Krómy Joannes Sziics Josephus Lüley Theodorus Tagányi AloysÍus. Nr. 20. Theologi in annum 111. Ács Franciscus Kameráth Dionyeíue Brühl Josephus Kubina Andreas Czyntula Augustinus Molecz Antonius Dézsán Petrus R gy Michael Gazsó Emericus Pázmány Adolphus Hetyei Samuel Sztruhár Jlllius. Nr. 12. Theologi in annum Il. Bernkopf Alphonsu8 Duday Joannes, Dioee, Nitr. Drexler Ignatiue, Dioee, Nitr. Ecker Josephus t3

196 188 Fücsök Franciscus Granecz Matthaeus Jesztl Joannes Kemenczy Michael Kornitzky Frlderieus Schostál Colomannus Zlatnyánszky Ernestus. Nl', ll. Behnnek Aloysius Bolgár Josephus Dotter Joannes Kormanovics Aadreas Kovács Josephus Kristóf J oannes Theologí in annum J. Lotlok Leonardus Ribán Oliveríus Szkokánek Josephus «Vámossy Oarolus Zsigárdy Sigismundus Philosophi in anstum IL Nr, ll. Bergmann Josephus Némethy Julius Birkés Achatius Palkovich Victor Biró Sigismundus Porteller Theodorus Donáth Constantinus Salkovszky Ludovicus Fapsó Stephanus Smélik Ignatius Flock Jacobus Sopornyay Ludovicus Leimeter Joannea Lörincz Joannes Szattinger Alfrcdus Szldvík Joannes Marczis Julius Varju Alexander Mal'tincsck Joannes Vázsonyi Josephus Molnár Joannes Znamenák Stephanus Molnár Rudolphus Zsiska Michael. Nr, 24., Arkövy Josephus Csernoch Joannea Gyürky Alexander Haydin Carolus Jankó Stephanus Koperniczky Franciscus Kratochvilla Josephus Kropf Ludovicus Kudora Joannes :Mal'czeli Geiza Markusz Stephanus Neszméry Casparus Philosophi in annum L Pázsitny Paulus Pecze Carolus Pehécsek Arthur Pelcser Leopoldus Pi kó Josephus Pirk Josephus Renda Franciscus Reviczky Bartholomaeus Scheda Ernestus Schwendt.Emerlcue, DiQec. Nit1', Székesváry Emericus.Szobovits Franciscus

197 189 Tolnay Ludovicus Turcsányi Adalbertus Turcsek Josephus Vayandt Ignatius Vincze Gabriel~ Zandt Eduardus.. Nr. SO. Universim 107. SEMINARIUM GENERALE CLERI REGNI HUNGARIAE PESTINI. Bector. Rssimus D. MICHAEL KUBINSZKY, pag Vice Rector, A. R. D. J o a n n e s N o v á k o v i e 8, Archidioecesis Strig~ niensis Pt'esbyter, Suae Sanctitatis summi Pontif. Camera-. 1'ius secr, Censor dioee. in scholis real. CommiBIarius AEppalis. Direetor spiritualis. A. R. D. F r a n e i s c u s a P a u l a Z s i h o v i c s, Archidioecesis Strigoniensis Presbyter, pag Praefecti studiorum. D. J u l i u s R é t a y, Archidioecesis Ag1"Íensi8 Presbyter, pag IUmus D. C a r o l u s I. B. H o r n i g, Archidioecesis Strigoni. ensis Pt'esbyter l ad Reg. ~eient. Universitatem Pest. Professor suppl. Theologi in annttm 1V. Ernyey Colomannus ADioecesis Strigoniensis. Golda Joannea. Dioeeesie Roanaviensia. Hajts Joannes ADioecesis Strigoniensis. Helez Joannes "Strigoniensis. Heraid Joannes "Strigoniensis. Herczeg Nicolaus Dioeeesie Szatmarinensis. Karseh Lollíus» MVaradinensis. ls-

198 190 Opatrill Ignatius Prandtner Franciscus Repák Michael Szmrecsányi Paulus Vallinger Josephus Dioeeesis Nitriensis. ~~ Quinqueecclesiensis. " Eperjesinensis. ADioece8Ís Agriensis. Dioeeeei«Diakovarinensis. Nr. 12. Beleznay Melchior Bene Alexander Bohrer Julianus Fertsek Ferdinandus Gallubich Dioaysiua Grecu Demetrius Györy Desiderius Hahnenkamp Alexander Heraid Antonius Holics Julius Kirschboffer Carolus Kucsas Stephanus Lengyel Andreas Manyák Aloysius Molnár Antonius Perkovits Antonius Steinberger Franciscus Szeiti Antonius Varosy Julius Adamicska Alexander Cserny Joannes Gebe Joannes Gerley Marianus Gyürky Stephanus Korody Andreas Meszlényi Carolus Mihalics Adalbertus Pascu Sophronius Platz Bonifacius Pohl Franciscus Theologi in annum lll Ordinis S. Benedicti. Dioeaeeis Saamosújvarinensie, Ordinis Cisterciensium. Dioeeeeie Scepusiensis. " Weszprimiensis. " Lugosinensis. Ordinis Praemonstratensium. Dioeeesis J aurinensis. " Nitriensis. " Weszprimiensis. ADioecesis Strigoniensis. " Zagrabiensis. Dioeeeeis Munkacsinensis. " Neosoliensis. Alsioeceeie Zagrabiensis. Dioecosis Segniensis. " Szatmarinensis. " Vaciensis. ADioece8Ís Ooloceueis. Nr. 19. Theologi in annum u. Alsioeeeeis Strigoniensis. Dioeeesie Neosoliensis. " Munkacsinensis. Ordinis S. Benedicti. ADioece8Ís Strigoniensis. Dioecesie Transsylvaniensia. " Albaregalensis. "Eperjesinensis. 17 Lugosinensis. Ordinis Cisterciensium. Dioeeeeis Quinqueecclesiensis.

199 Popíanu Arcadius Posta Joannes Rédey Julius Rithammer Wolfgangus Schwertsik Antonins Toplanszky Adalbertus Valo Simeon Végh Andreas Wei/and Jacobus Weisz Josephus Barna Michael Gyurian Josephus Huiber Joannes J eszenszky Aloysius Komora Alexius Kristof Joannes Kuhner Josephus Lemess Stephanus Mocza Emericus Papp J oannes Reiter Ferdinandus Ros()s Stephanus Scarda Josephus Bebessy Aloysius Szmida Victor Tanoss Ladislaus Tulok Josephus Vajda Franciscus Vargay Ferdinandus Dioeeeeie MVaradinensis g. r.» N.itriensis. " Weszprimiensis. n MVaradinensis J. r.» Nitriensis. n Cassoviensis. ADioecesís Strigoniensis. Dioeeeeie Sabariensis. n n»»» Csanadinensis. Transsylvaniensis. Theologi in annwm L ADioecesis Colocensís, Dioeceeis Nitriensis. 191 Nr. 21. n J aurinensis.» Nitriensis. Ordinis Praemonstratensium. ADioecesís Strigoniensis. Dioeeesis Diakovarinensis.» Nitriensis.» Vaciensia,» Szamosújvarinensis.» Caanadinensis, " Weszprimiensis. ADioecesis Strigoniensis. Ordinis Praemonstratensium. ADioecesis Agriensis. Dioeeeeis Albaregalensis. Sabariensis. Rosnaviensis. Seepusiensis. Nr. 19. Universim 71. COLLEGIUM PÁZMÁNIANUM VIENNAE. Rector. Vacat.

200 192 Supplens Bector et Vice-Rector, Rssimus D. CAROLUS RIMELY, pag. 11. Director spiritualis. A. R. D. J o s ep h II S L o II o k, pag Praefectus suuliorwm, D. J o a n n e s lria II y, 88. theologiae Doctor. Acsay Cajetanus Bary Stephanus Ehrengruber Victor Iványi Oolomannua Kubn Ludovicus 11iltényi Julius Molnár Joan~es Podhraczky Stephanus Sesták Josephus Tokody Eugenius Vavrecsányi Franciscus Visnovszky Ladislaus Zvada Franciscus Theologi in annum 1V. Ordini8 Cisterciensíum. Dioeeeeie Vaciensi3. ADioece8i8 Strigoniensis. " Strigoniensis. Dioeeeeis Csanadinensis. " "" " " Vaciensis. Transsylvaniensis. Rosnaviensis. Diakovarinensis. Csanadinensis. Albaregalensis. Neosolienaia. Scepusiensis. Nr. 13. Theologi in annum lll Csizmarevics Simon. Dioeseeie Diakovarinensis. Concilia Aemilianus ADioece8is Strigoniensis. Gamerra 1. B. Arthur Dioeeeeie Transsylvaniensis. Karácsonyi Alexander ADiou88Ís Strigoniensis. KMu.p Stepbanus "Strigoniensis. Keresztesy Julius "Strigoniensis. Laszáh Georgius Dl'oecw Nitriensis. Pift'k6 Carolus " Neosoliensis. Stirling Antonius "Sahariensis. Wnrster Josephus "Quinqueecolesiensis. Nr. 10. Theologi in annum II. Aachenhrier Antonius ADioecesU Strigoniensis. Erhardt Victor " Strigoniensis.

201 Fábian Alexander Fellner Franciscus Gallass Josephus Gonda Georgius Hoffmann Carolus Koller Alexander Lehmann Augustinus Liptay Samuel :Málics Joannes Párvy Alexander Pergyoch Joannes Pósta Joannes Rapolthy Franciscus Udvardy Franciscus Végh Augustinus Zábora Joannes Zaigmond Emericus Biloveseky Andreas Bleszkány Franciscus Gaál Stephanus Hermann.Josephus Kádár Ambrosius Ketoszek Leopoldus l\'largalich Eduardus Niki Franciscus Steinhöfer Julius Tabak Andreas Valihora Joannea Zavaczky Adolphus Zlatényi Adalbertus 193 Dioecesis Transsylvaniensis. ADioecesís Strigoniensis. Dioeceeis Scepusiensís, " Neosoliensis. ADioecesis Oolocensis. DioBCBSis jaurinensis. AD1'oecesl~s Strigoniensis. Dioeeeeie -Rosnavicnsis. " Sabariensis, ADioecesis Agriensis. n Strigoniensis. Dioeeesis Nitriensis. n Transsylvaniensis. " Albaregalenaia. " Weszprimiensis. AD1~oecesis Strigoniensis. " Strigoniensis. Nr. 20. Theologi in annum L Dioecesis Cassovieuaís. ADioecesis Sh igoniensis. " Strigoniensis. " Strigoniensis. Dioecesis Szatmarinenais. " Jaurineneis. ADioece8Ís Colocensis. Dioeeesie Quinqueecclesiensis. ADioecesis Strigonienais, O1'dinis Cisterciensium. Dioeceeis Rosnaviensis. " Scepusiensis, ADioecesis Strigoniensis. Nr. 13. Universim 56. SEMINARIUM S. EMERIe! POSONII. Rector. Rssimus D. JOSEPHUS PÁNTOCSEK, pag. 11.

202 194 Vice Rector. D. C a r o I u s S a n t b Ó, una Direetor alumn. spiritualis. Alumni in Gymn. Reg. philosophiae studentes. Brázay Carolus Kubicsek Franciscus Dobsa Michael, fund. Eppi Nagy Julius sen. Pogány. Nagy Julius [un. Farkas Antonius Ozvald Ludovicus Hanzel Andreas Sztokosza Victor Kántor Ludovicus Veisz Sígismuudua Kirchmayer Josephus, fund. Bppi Pogány. U,~i'IJer8Ím 12. IN INSTITUTO SUBLIMI EDUCATIONIS PRESBYTERORUM AD 8. AUGUSTINUM EP. VIENNAE. D. B r e z n a y A l e x a n d e r. IN COLLEGIO GERMANICO-HUNGARICO B o g n á r S t e p h a n u s, Káplár Michael. ROMAE. Alumni theologiae studentes: B i e 1i c z k y.j u 8 t i n U s, absol. theol. pri'ij. Educator in Nyit. ravicsáp. C Ion t o s 8 Y J o a n De 8, ab.ol. theol. offic. primat. interim. Cancellista.

203 195 GYMN ASIUM MAJUS ARCHIEPISCOPALE TIRNAVIAE. Director, A. R. D. T h e o d o r u s A s c h n e r, pag Prcfeuores. A. R. D. C o r n e l i u s H i d as y, pag D. J o a n n e s Nep. 8 c h a r n b e k, histor. univers. et patriae, linguae item gall. Professor. D. J o s e p h u 8 F i I í p, Ung. lat. et hnng. Professor. D. J o a n n e 8 G r a e ff e J, ling. lat. et qraee. item calligraph. et cantus Professor. D. A n t o n i u 8 P Ór, class. prim. Professor. D. J o s e p h u s Vol fi n a u, mathes. et phys. Professor. D. M i c h a e l P f l e g e r, phys. et hist. natur. Professor, Gymnasii Notarius. D. S t e p h a n u 8 C b o v a It e c z, doctr. relig. Ung. item germ. et ela», Professor, Gymn. &hortato'l. D. S t e p b a n u 8 S c h I i c k, doctr. relig. ling. item lat. Professor, Erehortator Gymn. D. S i g i e ro u n cl II S B o d n á r, linguae kung. Professor. D. A d o l P h u 8 L e l k e s, ling. lat. item hist. pat1-íae et geogr. Professor. D. Ca r o l u il C 8 á k a, ling. hung. et germ. nec non arithm, Professor. CONVICTUS ARCHIEPISCOPALIS TIRNAVIAE. Rector. A. R. D. T h e o d o r u 8 A 8 C h n e r, pag Sub-Rector. A. R. D. Corneliu8 Hidasy, pag.l05.

204 196 l Proefecti mueaeorum. Musaei I. Idem, qui Sub-Rector. II. D. Michael Pfleger, II I. D. S t e p h a n u s S c b I i c k, IV. D. A n t o n i u a P ór. ut 8upra. OONVICTORES. Classis VlIL Császál' Otto. Jekelfalusy Josephus. Jeszenszky Adalbertus. Jeszenszky Andreas. Luka Paulus. Nedeczky Ludovicus. Petrovits Eugenius. Péchy Adalbertus. Rédeky Gejza. Schlachta Joannes. Szobovits Eugenius. Turcsányi Stephanus. Nr. 12. Classis ViL Helcy Joannes. Jumniczky Alexander. Lévay Stephanus. Ordódy Josephus. Plank Alexander. Rottler Adalbertus. Szalay Sigismundus. Szalanszky Paulus. Szávay Nicolaus. Vizel' Colomannus. Wurda Gejza. Nr. ll. Classis Vi. Csala Alexande)'. Déschán Arthur. Folly Emericus. Kratochvilla Julius. Matkovich Dionysius, Ruvald Oolomannus. Ssinghoffer Michael. Tóth Arthur. Tóth Eduardus, Nr. 9. Classis V. Benyácska Vincontius. Haioiss Josephus. Lindermann Antonius. Luppa Basilius. Moller Eduardus. Parlughy Adalbertus. Török Stephanus. Nr. 7. Classis IV., Eder Ernestus. Kovich Aloysius. Risnyovszky Geiea, Schik Emilius. Simonyi Franciscus. Nr. 5.

205 197 Classis III. Andráskovich Stephanus. Baán Ludovicus. Beniczky Nicolaus. Kaffer Adalbertus. Kolossváry Ladislaus. Sernsey Otto. Nr. 6. Classis IL Komáromy Joannes. Nozdroviczky Nicolaus. C. Zichy Carolus, Nr. 6. Classis 1. Andaházy Paulus. Andreánszky Emilius. Beniczky Aludarius. Kecskés Stephanus. Szilágyi Emericus. Stephany Franciscus. Török 'I'ihamerus. Nl'. 7. Unioereio» 60. BIBL IüTHEC A METROP. ECCLESIAE S1'RIGONIENSIS. Praefectus bibliothecae. Rssimus D. MICHAEL PAUNÁCZ, pag. 8. Bibliothecarius. A. R. D. F r a n c i s c u s O C 8 o V 8 Z k y, pag 26. Vice Bibliothecaruis. D. F e r d i n a n d u 8 K n a u z, eeeul. archívi primai. Custos, Censor dioee, Academioe hung. Membr. cm resp. Redactor faseio. "M a g y a r S i o n." Famulus bibliothecae.

206 198 CONSPECTUS RELIGIOSORUM ET MONIAL IUM IN ARCHIDIOECESI STRIGONIENSI DOMICILIUM HABENTIUM. I. RELIGIOSI. I. ORDINIS S. BENEDIO'l'I. l. Besldentla Oomaromlensls. Caesarius Vagács, Superior et Gymn. min. Director. Aurelius Brecska, Bruno Rezsni et Osvaldus Tury, Spirituales. Professoree : Lam bertus Vadász. - Damascenus Sashegyi. Hieronymus Léskay. - Georgina Torday. - Placidus Löskay. - Univ. 9. a. Besldentla Strigoniensis. Jacobus Ferenczy, Superior, Gymn. maj. Direetoret Prof. Profeesoree : Tiburtiua Fister, una Spiritualis. - Claudius Vaszary. - Alexius Gulyás. - Abel Kovács. - Theodorus Fekete. - Eugeniue Fleischmann. - Timotheus Hanniker. Arnoldus Martos. - Conradus Szundy. - Honorius Mann. Astricus Abday. - Univ. 13. II. SOOIETATIS JESU. l. Ool1egl~m Posonlense. P. Joannes Bon. Zimányi, Beetor. - P. Thomas Matzura, Minister et Procurator. - P. Athanasius Bosizio, Praef. bibliotheeae. - P. Alexander Weninger, Cone. dominic. Praeses Sodal. ss. cordis Jesu et Soe. S. Stephe - P. Carolus Braun, Lect; phys. P. Carolus Jelinek, Leetor mathes. sublim. - P. Franciscus Schirgy, Oone; jesti'!). - P. Hieronymus Noldin, Lector logic. et metaph. gener. - P Georgius Reiss, Concion: matut. - P. Joannes Nep. Hofer, Praef. spiro Praeses Sodo S. Josephi. - P. Josephus Eschfael1er, Leetor mathee. - P. Josephus Lindsberger, Leaor metaph, spec. et Praeses Acad. - P. Julius Costa-Rossetti, Leetor ethic. et jure nat. - P. Petrus Jacobs, Ewhortator. Auditores philosophiae : Coadjutores: Univ Dom... probatlonls T1rnavlae. P. Emilius Bülow, Rector et Magister novit. Praeses Sodo

207 199 8S. cordis Jesu et Mariae. - P. Franciscus Türk, Minister et Proeue, - P. Josephus Polankay, Praef. spiritualis. - P. Adaibertus Weisz, Oone. germ. - P. Josephus Lobodka, Conc. 8lav. - P. Joannes Würz, Cont. et bibuoth. Praef. - Patres : 6 Coadjutore8: Novitii 9. - Univ. 25. III. CLERICORUM REG. E SCHOLIS PIIS. l. Domu BudeDsls. P. Aloysius Faeth, Rector domus et scholae capit. Direetor, P. Ferdinaudus Lutter, Assist. Provincialis, R. maior. Ggmn. Diredor. - P. Alexius Plank, Viee-Rector, in schola capit. Docens et Catecheta. - P. Erasmus Kcvdce, valetud. - P. Bernsrdinus Maschek, Docens in schol. capit. et Catecheta. - P. Franciscus Regis Vimmer, Docens et Cateeheta ibid. - P. Antonius Rejtényi, Prof. in R. Ggmnasio maiore. - P. Alexander SzeideI, Docens in schola capit. - Univ Domu Levenals. P. Carolus Békefy, Rector dom. Ggmn. min, Direeto«et Prof. - P. AJ.exius Dobay, Viee-Rector, cruce aurea pro meritis deeor. - P. Mathias Pápesch, Spiritualis, Sac. jub. Decanus Prov. - Profeesoree : P. Joannes Bapt, Dezső. - P. Stephanus Szitkey. - P. Alexius Pintér. - Cler. Julius Ruff. - Oler. Antonius Kovács. - Univ Domu PestiDeuls. A. R. P. FRANCISCUS XAV. SOMHEGYI, Praep. Prov. P. Martinus Nagy, Assistens Prov. Recto«~domus. - P. Josephus Cal. ViIliger, eme,-. Assist. Prov. Spiritualis domus. - P. Joannes Bapt, Reisinger, Assist. Prov. ad honores. - P. Cyrillus Horváth, ABsist. Prov. - P. Mauritius Schirkhuber, Assist. Prov. - P. Augustinus Jaeger, Assist. Prov. - P. Sigismundus Baranyay, Consultor Prov. - P. Stephanus Dornay, Consuitor Prov. Administr. bonor, Custodiatus Albensis. - P. Aloysius Petlanovics, Cons: Pro». ad hon. et Sec», - P. Joannes Nep. Trautwein, Vice Rector domus et Ggmn. maj. Director, - P. Ladislaus Barbély, Peroeptor easeae bonor. CtUJtod. Alb. - P. Emericus Ssepesi, in Reg. Bcient. Univ. suppl. Prof. - P. Franciscus Ser, Cseh, Prof. Ggmn.." P. Josephus Lengyel, Prof. ibid. - P.

208 200 Aloysius Domanek, Exactvr ralion. bonor. Custod. Alb. - P. Ladislaus Charus, Comitum Cziráky Praef. in Lovasberény. - P. Adolphus Szabóky, Prof, in sehol; reali super. Censor dioee, P. Joannes Ev. Polák, Adjunctus Administ1. bonor. Custod. Al bensis. - P. Andreas Kalmá." Prof: Gymn. - P. Michael BoI gár, Profese. ibid. - P. Josephus Chmelányi, Prof. - P. Antonius Berecz, Prof. - p, Josephus Klepeisz, Prof. - p, Andreas Szőke, Prof. - P. Carolus Császár, Pl'of. - P. Stephanus Volly, c'lndidat. Prof. - P. Emericus Lévay, Prof. - P. AdaI ber tus Arányi, candid. Prof, - P. Josephus Budaváry, Prof. P. Andreas Fekete, Prof. - Clerici theol. etudentee : 3. - Fratel' laicus : 1, - Univ , Domu8 ln S. Oeorglo. P. Joaones Bsp t. Lopuschán, Rector domus, Professor theol. et Orator sacer. - P. Gregorius Nae. Polák, Viee-Reetor, Direcser Gymnasii minor. et Profeseor - p, Paulus Dnger, Sac. jub. 8ph'itualis..- P. Aloysius Farkas, vale tud. - P. Josephus Steiger, Prof. Gymn. - P. Franciscus a Paula Horváth, Prof, theol. - P. Emanuel Hegyi, Pro], - Cler. Joannes Zelenay et Stephanus Papp, Profess. Gymn. - Cleriei studente«theol, 6. Univet'sim Domu8 SoJleDlnlclen81. P. Aloysíus Mihály, Reetor domu8. - P. Christophoru.s Kucsera, Spiritualis. - P. Joannes Baptist. Nedolyi, Viee Rector, Gyml1asii Director, - P. Eduardus Kapronczay, Prof. Gymn. - P. Josephus Sólyomi, Pro], - P. Ernestus Palczer, Prof: - P. Franoiseua Sal. Kohlbauer, Prof. - P. Josephus Melchár, Prof, - Univ. 8. IV. ORDINIS SERVORUM B. M. V. Conventu. Pe.tlnen81. A. R. P. IGNATIUS ACKERMANN, H'ior Provincialis. - P. Matthaeus Fiszter, Prior. - P. Carolus Kopensteiner, valetud. - P. Isidorua Renn, Magister nooit, - P. Rupertus Precechtel. Cone. - P. Bonifacius Hiess, Üatecheta. - P. Franciscus Sal. Brichta, Conc. - Cle1'ici novitii : 3. - Univ. 10.

209 201 V. ORDINIS S. FRANC. PROV. SS. SAL VATORIS. l. Oonventu. Galg6ozensl. A. R. P. CHRISOSTOMUS ZACHAR, Exmiuister, c«. ctos Prov. - P. Jacobns Sslgnarovics, Gtlaf diantts. - P. Benedictus Krajcsik, Vicarius. - P. Alexander Sztankovics, Capell, aul. in m'ce Bodok. - P. Engelbertus Schmidt, Conc. emel'. - P. Crescentius Sstrányai, Lect. theol. - P. Vencealaus Netherda, Mission. in terra sancta..- P. Maximilianus Riehter, emel'. Capell. castro ~ P. Theodosius Repka, Coop. - P. RudoJphus Zsembery, Lect. theol. - P. Aemilianus Vrlla, Capell. au l. in Tavarnok. - P. Manhneus Szegény, Conc. emel'. - P. Nicodemus Mamira, Coop, - P. Zeno Balázs, Administrator parochiae Pásztó. - P. Ignatius Kecskeméty, Subeidiariue Leopoldopoli. - P. Timotheus Brezányi, Docens ín schola capit. P. Philippus Zdaríl, Coad], Conc. - P. Dionysius Bossánszky, Coop, - P. Arcadius Petráselc, 000]1. - P. Petrus Vittkovics, Coop. - P. Aurelius Vrlla, Docens in schola capit. - P. Innocencius Vavrik, Coop. - P. Nerbertus Brezányi, Coop. - P. Stephanus Fábián, Coadj. Cone. - P. Apollinaris Beldovics, Coop. - P. Godefridus Zsák, Docens in schola capit. - P. MartiDus Krejcsirik. - P. Basilius -Iakabovics, Coop. - Cleriei theologiae stujentes: IO, - Fratres laici; 9. - Univ Oonventu. Szakolozen.ls. P. Emeramus Chvaszta, Gum'dianus et Seer. Prov. - P. Aloysius Prihoda, Definito1' Prov, Sac. jub. - Chrisogonus Bartonicsek, Vica1'ius. - P. Neitus Fabanai, theol. Leetor. P. Hieronymus Köcher, Leetor theol. - P. Barnabas Zelenka, Conc. - P. Honorius Pokorny, Cone. - Pv Laurentius Jankovits, Cone. - P. Gregorius 'I'erlandai, Prof,, elig. in Gyrnn. min, - P. Alexius Ronehetti, Capell. castr, - P. Fridericus Langenbacher, Catech. in schola capit. - P. Felicianus Jaka~ bovits, Docens in schola capit. - P. Remigius Gyubek, Cone, - Ülerici theologiae studentes : 4. - F;mtres laici; 3. - Univ Conventu. SlIécsényenslll. P. Ignatius Kummer, Guardianue. - P. Aloysius Kengyera, Vicarius. - P. Desiderius Nagy, Magiste)' novit. - P.

210 202 Paulus Skultéty, Cone. - P. Demetrius Rallay, Coop. - Cleriei novitii: 4. - Fratru laici: 2. - Univ. 11. VI. ORDINIS S. FRANC. PROV. MARIANAE. l. ai4.aua OO.&I'o.l.a... P. Justinus Bán, Definitor Prov. et Praesiden8. - P. Ma carius Geiger, Cone. hung. - P. Felicianus Hoffmann, Conc. germ. - Paulinus Varró, Oone. hung. - Frater laicus: 1. Univ Ooaveatu Érsekújvár.ula. P. Ezechiel Tóth, Definitor Prov. Guardianu8. - P. Patricius Ravasz, Viearius. - P. Guido Nagy, Conc, hung. P. Romualdus Horváth, Diredor Gymn. min. - P. Nemesius Nabinger, Prof. Gymn. - P. Othmarus Zachar, Cone. 8lav. P. Martinianus Farmady, Prof. Gymn. - P. Pacificus Prúnyi, Prof. ibid. - P. Ignetius Kovács, Prof. ibid. - P. Januarius Juracska, Uoop, - P. Hippolytus Schauer, Prof. Gymn. - Fratru laici: 5. - Univ. 16. S. Coaveatu.alaoskensls... P. Ohilianus Komnánszky, Guardianm. - P. Ildephonsus Olveczky, Vicarius. - P. Marcellinus Gutzky, Magist. novit. P. Simon Strausz, Oone, germ. - P. Cassianus Pecha, Coop. - P. Carolus Tóth, Educator apud Paulum C. PáUfy. - P. Donatus VadO\7its, Cone.sZav. - P. Abel Egyenesy, (JOnc. ela», - P. Damascenus Gasparek, ConfeB8. - Clerici novitii: 6. Fratru laici: 5. - Univ Conveatu Posoalenala. A. R. P. údoricus BALÁZSOVITS, Mini8ter Provincialis. - P. Callistas Orgony, Guardianus. - P. Chrisostomus Zwikl, Custos Prov. - P. Joannes Nep. Zimmermanu, Definitor emer..- P. Barnabas Kuzeilek, Definitor emer. Cone. ela», - P. Casimirus Görög, SecretariU8 Prov. - P. Ludovicus Schmidt, Vicarius. - P. Philippus Pribély, Lect. theol. - P. Augustinus Waidinger, Lect, theol. et Oono. germ.. - P. Paulus Mellis, Spilitualis. - P. Anacletus Ambruss, Coop. - P. Hilarius Varsingh, Spiritualis. - P. Honorius Böhm, Coop. - P. Cornelius Árvay, Coop. - P. Gustavus Dárdasy, Cono. hung.

211 P. Aemilianus Matill., Ooop. - P. Sigiimundus OhriaztiaD, Oone. hung. - P. Aloysiu8 Vallovics.1 CapeU. castro - P. Ar. noldus Bartos, Educ. - P. Evarlstus Btelceer, Oone;,Za'l). Ole'I'Íci theologiae,tudente,: Fratru laici: 9. - Univ. 39. I. OOD:"entuI ld 8. ADtOhlo. P. Jeremias Hermán, G'Uardianu,..:. ~. Illuminatua Nagy, Vicarius et Conc. - P. Georgius Dudás, Spirit. emer. Conc. P. Vitus Varga, Ooop, et Educ. - P. Leetus Péntek, Oonc; P. Michael Morvay, Defic. - Fratres laici: 3. - Univ Oonventu, 8ulgoDleDI18. P. Victor Németh, Guardianus. - P. Augustinus Mayer, emer. Capell. castr. - P. Damianus Peulovics, Definitor. P. Solsnue Göcz, Viea'I'ÍuB et phil. Leaor, - P. Gratianus Gal; göesy, CuratuB interim. in Bajcs. - P. Clemens Körész, Oonc. emer. - P. Engelbertus Gyurász, Oone. hung. et Catech. P. Caesarius Vldlicskay, Capell. eaet». - P. Leontius Füzy, Administr. in Csém. - P. Prudentius Holly, Oon«. ela», - P. Eugenius Dikovíeh, Cone. germ.- P. Aemilius Preininger, Le. etar phil. et Oone, germ. - P. Leopoldos Glosz, Ooop. - p. Alphonsus Gencsel, Coop. - Olerici philobophiae,tudentu: 8. Fratr" laici: 5. - Univ. 27. '. OonveDtu Tlrnavlenlll. P. Erasmus Rakovszky, Guardianu,. - P. Vitalis Vadovics, Dp.fin. emer. - P. Hippolytus Hol1y, Defin. emer. - P. Laurentius Navarra, Vicarius. - P. CamiIlus Santroch, Cone. ela», - P. Zoerardus Málik, Con«: emer. et Org. - P. Gervesius Fukns, Cone, ela», - P. Benjamin Tacznauer, Cane.,lav. - P. Albinus Mészáros, Leet. theol. - P. Tbeodorícus Elek, Lect. theol. - P. Gothardus Veígl, Con». germ. - P. Petrus Szóla, Mi.BÍon. in terra.anllta. - Ole'I'Íci theol.,tudentes ~ 8. - FratreB laici: 9. - Univ Oonventu. PutlDeD.l. P. AGAPIUS DANK, &minister Prov. et G'lJardiantU. - P. CYRIACUS PIRY, EwminiBter Prov. - P. GregoriusPelczmann, Definitor hon. - P. Arsenius Szeleczky, Vica'I'Íus et Con«; slav. - P. Valel'iu~ Bády, C01&e. hung. P. Narcissus Scbindler, 14

212 anglican. domioeu. Conf, ord. in Balassagyarmat. - P. Gaudentius Dosztal, Conc. gerrn. - P. Cyrillus Hampl, Oone. germ. - P. Basilius Januska, Cone. slave - P. Erneetus Horváth, Conc. hung. - P. Florentinus Roder, Üone. ge, m. - P. Vilhelmus Kurz, Administratorparoeh, ad S. Franc. Pestini. P. Erhardus Fritz, CatecTw - P. TheobaIdus Pichler, Coop. et Conc. gerrn. - P. Ale~ander Bán, Ooop. et Conc. hung. Fratres laici: 7. - Univ. 22. VII. ORDINIS S. FRANO. PROV. CAPI8TR. cun PROV. BULGARO-VAL1CHICA IPSI CANONICB UNITA. Conventu. Buden.ls. A. R. P. MANSUETUS HANTKEN, Minister Provincialis. - P. Remigius Matkovics, Guardiomus, AdminÍ8tr. parochiae ad S. Stephe Proto Martyr. Budae, - P. Casimirus Osillag, Definitor. - P. Jeremias Glosz, Ex-Definitor Prov. P. Coelestinus Brandtner, Spiritualis. - P. Augustinus Bankhardt, Cone, et Spirit. - P. Edmundus Seitz, Cone. - P. Angelus Müller, Conr.. germ. et Catech. - P.lgnatius Hampl, Oone. Catech. Oonfees. ord. Monial. Elisab. - P. Joachimus Kischanek, Oone, Coop. et Catech. - P. J ustinianus Simonovits, Vicarius, Coop, et Conc. - P. Fortunatus 8alay, Secret; Prov. - P. Georgius Horváth, Vice-Bec», Prov. - P. Methodius PiUmann, Ooop. et Oone. - P. Samuel VilIe, Oone. et Ooop. - Fr. Adjutus Spacsek, Diaconus. -'Fratres laici: 4. - Univ. 20. VIII. ORDINIS S. FRANO. OAPUO. I. CJonventu Bazlnleuls. P. Chrysostomus Handreich, Guardianus et Catech. P. ADRIANU8 KLINKÓ, Exminist. Provincialis. - P. Protasius. Zavrel, Vicarius, Oone: et Mag. novit. - P. Hilarius Hollek, Capell. domest. Com. Pálffy in Ki, ályfalva. - P. Rajmundus Molnossy, Discr. - P. Elzearius Chvála, Ooop, - P. Híppo Jytus Cbrenko, eme,.. Capell. castro - P. Ignátius Jerusek, CapeU. dom. in arce Vöröskő. - P. Procopius Pospísil, Conc. slave - P. Anianus Pestrich, Conc. germ. - elerici novitii: 6. Fratre. laici: 6. - Univ. 22.

213 206 I. Oonventu B114eull. P. Raphael Horváth, Guardianus, Administ,.. parochiae ad 8. Elisabetham Budae. - P. FLORIDUS PECSOVICS, &m,inist. Pf'O'Uincialia. - P. Amandus Szuszky, Vicarius. - P. Carolus Krizsáo, Definitor. - P. Michael Zvarik, pro subsidio Paraehor, - P. Marcus Berger, Coop. - P. Ferdinandus Tanninger, Ooop, - P. Jacobus Steiger, Ooop. - Fratres laici: 4. Universim : Oonventu POlonlenlla. P. Aloysius Tropler, Guordianu», Definitor. - P. Camillus Tohajzer, Vicarius et Mag. novit. - P. Barlaam Hulják, pro juvam. Paroeh, - P. Innoeentius Okánek, CU1'ator eopellae 8. Joann. Eleemos. - P. Chrysogonus Plaha, Con/o Monial. Elisab. -. Basílius Ethofer, C011C. germ. - P. Albel'tus Litzenmayer, Coop. - P. Placidus Ruekmieh, Leeto«theol. - P. Franciscus Ser, Ledermajer, Leetor theol.- P. Josephus Foglár, Cone. et Cateeh, - P. Valerianus Lavitsch, Leetor theol. - P. Hospitiua SehnáJ. - P. Odoricus Széleey, Cone. - P. Titus Hanuszek, Leetor theol. - P. Calistus Biely, valet. - 8tudentes 88. theologiae: Fratres laici: 9. - Univ. 38. IX. ORDINIS S. JOANNI8 DE DEO" l. OonventD. B114en.la. ~.R.P. PRIVATUS GELENTSÉR, Prooinelali«; - P.Emericus Urghe, Definitor et Prior. - P. Rufinus Porpáczy, Secret. Prov. - Gorgonius Andráskó, Subp,ior. - Jovita Milkovics, Oeconomus. - Clarentius Bukor, Infirmariue. - Lucidus Bukor, studens chir. - Abdon Vitzányi, studens chir. - Homobonus Ebricbleb, studens. - Caesarius Mestrics, studens medic. - Jeremias Szigány, stud. medio. - Homobonus Reisz, Inspector maniac. - 8everious Kolányi, Provisor apctheeae. - Augustinus Némethy, Apothec. - Dionysius Erdélyi, Infirmariu8. - Pius Mathia, Infirm. - Venceslaus Graczer, Infirm. - Angelinus Pélovíts, Inspector maniac. - Univ. 18. I. OODventu Posonlen.ls. P. Franciscus Bursák, Prior et Definitor. - P. Maternus Tvrdy, Magüt. _novit. - P. Faustinus Pöck, Spiritualis. 14"

214 206 Emmanuel Tvrdy, Suop'rior. - Abel John, Conventualis. Angelus Bednárlk Chirurgus, aurea cruce pro meritis decoratus. - Gabiaus Rátsay, Conventualis. - Clarus Kiss, Pharmaeeota, - Sylveriu8 Reviczky, Saerieta. - Emerítus Sztankovits, Ooeue. - Florus Szabó, Organo - Linus Argay, Pharmaeeota. - Damianus Dreiszger, Chi,'urgus. - Maximilianus Liska, Pharmacevta. - Fabianus Stepanek, pharmac. praeticane. - Collecto 'res eleemosynae: 8. - Novitii: 7. - Univ Ibldem ln domo reo~nvaleso. Sidonius Szakovits, Prior. - p, Paulus Beltányi, Presb, - Innocentius Kissely, Assistens reconvaiescent, - Zachsrius Némethy, Protocollista. - Univ Conventu Bzakolczensls. P. Petrus Gernya, Prior et Infirmariue, - P. Aaron Pecha, Suoprior, - Porphyrlus Böjtös, quiescens. - Optatus Stepanszky, Pharmaeop. - Leonardus Bizik, pharmac, practic. - Urhanus Javolits, Infirmariu8. - Colleaore«eleemoe Univ. 8. Il. lionlales. I. CANüNISSAE DE NOSTRA DOMINA. C1&utrUIIl Po.onlens. Mater Maria Thaddaea Boháth, Superior, - M. Victoria Prorubssky, Assistens, - M. RaphaeJa Huber, Praefeeto eehola» eootern. - M. Isabella Aleithner, Praef, seholar, intern, et convictr. - M. Leopoldina Lamprecht Docens eoneietr. - M. Constantia Rasskó, Coneul«, - M. Theresia. Lamprecht, Coneult, - M. Gabrlela Grossinger, Doc. sehol, eoot. et Sacristana. - M. Angelica Szép, Praef, lotionis. - M. Philomena Bohuniczky, Portaria. - M. Carolína Burkhardt, Mag. labor, manual. - M. Petra Gilm, Magistra novit. et eehol. eoot. - M. Aloyaia Radici, Mag. suit, et subeid, in sehol, eoot. - M. Beraphina GHm, Doc. convictr. et subsid, in schol. eoot. - Doeense«in Convictu: M. Oaecilia Gsund. - M. Josepha Karkos. - M. Fran

215 207 cisca Eber. - Docentes in schol. eret. M. Augustina Sobm. - M. Agnes Pohl. - M. Anna Mars chal.-leopoldina Ritter.- M.Antonia Marich. - Sorores laieae : Univ. 37. II. URSULINAE. l. Oonventu. po.onlen... Mater Sophia Neidl, Superior. - M. Rosalia Göbel, Praefecta domus. - M. Xaveria Fanda. - M. Benedicta Pregler, Vestiaria»Ó»- M. Augustina Schmidt, scholae Praefecta, - M. Catharina Ohnmacht, Docens. - M. Petronilla Suttner. - M. Ernestina Radícs, Vestiaria. - M. Ludovica Taxner, Proeuratrix. - M. Angela Fodor, vestium Curatrire. - M. Augustina Dallinger, Saerietana. - M. Emerica Takács, cantus Praefeeta,.- M. Josepha Mayor, Docens. - M. Fílomena Stephan, Docens. - 1\1. Leopoldina Mattl, Doc. in schol. con victr. - M. Carolina Kl'asztinay, Docens. - M. Constantia Strohwenzl. - M. Inuocentia Ries, Apothecaria. - M. Ursula Stüber. - M. Caecili a Holotta, Saorietana. - M. Sidonia Schwarzer, Docens. - M. Stephaná Börzsey, Docens et Portaria.-1YI. Edmunda Beringer, Doc. in sehol; convictr.- M. Nepomucena Mikulascsik, Docens. - M' Clara 8ax, Apothecaria. - M. Sapientia Zsurek, Docens. - M. Julianna Pánczél, Portaria, - Novitiae: 5. - Sorores laicae : Univ. 51. a. Oonvent "'. TlrDavleD.I. Mater Eleonora Schauer, Superior. - M. Antonia Ochaba,.A.s8Ístens, Praefeeta domtuj et Sac1 istana. - M. Ursula Tornay, Aseistene et seholee Praefeeta. - M. Carolina Saller, Bidella schol. et Vestiaria.. - M. Ludovica Lenk, scholae eret. Praefeeta. - M. Catharina Hahnl, Curatrire culinae. - M. Joanna Szekéry, Mag. novit. et Docens in schol. eret. - M, Philomena RoeznerJDocens in schola convictr. - M. Aloysia Mül lebner, Docens in schola wt. - M. Gabriela Gramantik, Portaria et Docens in schol. eretern. - M. Augustina Mattl, Doc6n8 in schol. erete?'n. - M. Salesia Roetzer, Docens in,chola con victric. - M. Stanislaa Adam, Vestiaria. - M. Angela Bchreiner, Docens in schol. eret. - M. Ignatia Bucher, Docens sub,i(/,. in schol. eret. - M. Seraphina Regner, Docens in schola contli etric. - M. NepolDucena Galuszek, Docens in,chola convictric.

216 208 - M. Rosa Blath, Docens in 8chola conmctric. - M. Juditha Cservenka, Doc. in 8chóla erot. - Novitia: 1. - Candidatae: 2. S01'Or88 laieae : Univ. 34. III. ELI8ABETHINAE. l. OODv.atu Bu4.1I.1I. Mater Maria Fübringer, Superior. - M. Antonia Kaiser, Subsuperior. - M. Bernardina Scbustereder, Dieereta; - M. Ignatia Bauer, Magistra nomt. - M. Elisabetha Müller, Procu1'atriw et Sacristana. - M. Pelagia Gresmeier, Praefecta infirmariae et Chi'I'Urga. - M. Alcantara Schaeftner, Chí'I'Urga et Portaria. - M. Hyacintba Königsecker, /nspectnw in domo recontl. et Vestiaria. - M. Cajetana Reitinger, Portaria. - M. AIphoosa Leopold, Cut'atriw eulinoe et Chirurga. - M. Cornelia Karkos, Apotkeearia. - M. Josepha Schörkhuber, Magistra eulinae, Portaria et Saeristana. - M. Aloysia KnabI, Apothecaria et Vestiaria. - M. Philomena Wimmer, C'Uratri~ culinae. - M. Johanna Tees, Praefecta cellat-ii. - M. Paulina Boros, Cttlinae Magi8tra. - Novitiae: 2. Sorores loieae : 6. Univ Ooav.aiiu POlom.lUlla. Mater Benedicta Seidl, Superior. - M. Aogelina Dopf, Vicaria. - M. Brigitta Meszner, reeonoalesc: Praefect«. - M. Augusti08 Ruokay, Portaria. - M. Xaveria Wieder. - M. Seraphioa Csider, Proeuratri», - M; Thecia Mayer, Magist. novit. - M. Margaretha Paukovics, Saeri8lana. - M. Stanislaa Arbinger, Vestiaria. - M. Aloysia Lnkátsy, Vestiaria. - M. Wilhelmina W eigert, culinae Curatriw. - M. Caecilia Steszkal, Sacrist. - M. Peregrina Piaskovszky, Apotkecaria. - Mo Dominica Starch. - M. Antonia Fraumüller, Curatriw culinae. - M. Eligia Duvitzer, Apothecaria. - M. Agnes Schön, Portaeia. - M. Emerica Kitzmüller, Portaria. - M. Elisabe tha Rudnyánszky, Sacris'. - M. Pulcheria Stögmüller, Cura. tnw culinae. - M. Marianna Danzinger, Apothecaria. - M. Francisca Treitl. - M. Alcantara N. - M. Bonaventura N. - M. Coletta N. - M. Catharioa N. - M. Monica N. - No. vitiae : 2. - Sorore«laiea«: ll. - Univ. 40.

217 209 IV. ANGLICANAE HERULAE. I. IIUItltlltllm ln Balasngyarmat. Ottilia Baráty, 8uperio'1'. - Aloysia Jakobik. - Maria Gastgeb. - Carolina Dochnál. - Elisabetha Lipcsey. - Uni'/) la.tltllt1l1d P.stlaeDs. Amalia Pogner, Superior. - Francisca Freyberger, scholae Praefeaa, - Catharina Rastovics, Docens. - Elisabetha Karsány, Sacristana. - Francisca Mussal'd, Vestiaria. - Maria Mussard, Docens. - Antonia Sántha, Docens. - Rosalia Bauer, Portaria. - Rosa Gronovszky, Docens. - Catharina Laktisz, Docens. - Albertina Unger, Docens. - Johanna Schreiber, Docens. - Adelhaidis Ellenbacher. - Helena Berghefer. - Maria, Tröster. Novitia: 1. - Candidata: l. Univ. 17. V. SORORES CHARITATIS. l. P tldi. Soror Maria Hahn, 8teperior. - Anna ArnhoCer. - Florentina Vörös. - Gabriela Inder Bizzi. - Valburga Schimnits, - Sarolta Borbély. - Leopoldina Schwll.ger. - Vilhel mina Böck. - Philomena Stelzer. - Aloysia Poen.- DominicaHorváth. - Ludmilla DeimeJ. - Clementina Herkenráth. Univ StrlgoDII.. Soror Francisca Regis Lukász, Superior. - Rosalia Osztermann. - Remigia Bach. - Vendelina Posz. - Dominica Hellub. - Charitas Láng. - Theresia Bausenwein. Modestina Foltinovics. - Friderica Hayder. - Valentina Farkas. - Clementina Stranyaszky. Candidatae: 2. - UnitJ. 13. S. Soh.maloll. Soror Angela Watterich, 8uperior. - Stepbana Szabó. Raphaela Jaskovits. - Gizela Hofbauer. - Univ. 4. VI. SORORES MISERICORDIAE. ID Maria DOma. Soror Ernestina Bsppl, Superior. - Dominica Behrel-

218 210 nel'. -Maria Brener, - Barbara SchWarzbauer. - Buperta Szovák. - Theresia Sehumer. - Regina Kafka. - Serapia Siegel. - Catharina Uhlárik. - Felicitas Wonisch. - Gabriela Nieder!. - Margaretha Kröpfl. - Agnes Burle. - Olotildia Csizmadia. - Clara Kolár. - Agatha Wipplinger. - Sophia Morvay. - Euphrosinu Rechus. - Gizela Borbély. - Charitas Bukna. - Theodosia Frey. - Adelhaidis Cser. Univ. 21. VII. SORORES CONGREG. S. CRUCIS EX HELVETlA. ID AraDYOlmarót. Soror Adelhaidis DiJlenz, Buperior, - Leontina Fímberger. - Sigismunda Andorfer. - Univ. 3. ARCHITECTUS PRIMATIALIS ET BASILICAE STRIGONIENSIS. D. J o s e p h u s L i p P e r t Aradinensis, in8. Ordinum Pontijic. S. SilV68tri Magnu8 Commendator, S. Greg; nec non R. Sa~oniei Alberti Equee, Aead. artium Vienne Membr. ord. ibid. C. R. musaei artium et indu8t. MU8aei item Oaes, et Societati8 arehaeol, neo non C. R. eentralis CommÍ8sionis inve8tigandi8 aedificiorum monumenti8 Membrum corresp. inez. CottU8 Strigon. 8'Uperior Geometra ad Ium, corona tionalis Ecel. P08on. uti et Arehidioeee8Í8 Olomuciensi8 Architectu,. Habitat Viennae. (Heumsrkt Nr. 25.) FISCALES DIO:mCESANI. D. J o a n n e 8 P a c z ol a y, PM" Comitatum Bar«; Ha. bitat in Deménd. D. J o lj e p h u 8 N e m l a h a, per Com. Poson, et Nitr. Habitat Tirnaviae. D. L eo pold u lj IIattyas ovazky, PM' Comitatum &W,. FiBo. /aonor. Habitat in Néver.

219 211. D. E ro e r i c u s H a vas y, per Comitat. Pen. et'8trigon. Habitat Strigonii. D. A ID b r o s i u s N a g y, per Comitatum Nitr. Habitat Nitriae. D. Ge o r gi us Mer é n y i, per Comitat. Coma'l'om. Habitat Comaromii. D. A n t o n i u s B e c k, per Comitatum P080". Habitat Posonii. D. A n t o n i II 8 H e d e r v á r y. per Comitat. Hontensem. Habitat in Ipolyság. D. R o b e r t u s.m i k o v é n y i, per Comitat. Neograd. Habitat. in Balassagyarmat. JURE PATRONATUS IN ARCHIDIOECESI STRIGONIENSI GAUDENT: Oaesareo-Regla aposto Majestas. in parochiis 1 Augusta Familie Caesareo-Regia. 16 Princeps Primas R. Hung. et Arcbieppus Strig.. 49 Liberae Ordinarii collationis, alias Patronus nullus 60 Episcopus Jaurioensis. Episcopus Neosoliensis. 1 3 Episcopus Nitriensis.. 6 Metropolitanuro CapituIum Strigoniense 22 Capituium Jaurinense. 3 Capituium Neosoliense. 3 CapituIum Nitriense 1 Capituium P~soniense.. 2 Capituium Rosnaviense. 2 Seminarium S. 8tephani R. H. 3 Abbas 8S. Salvatoris de Lekér 1 Abbas de Telky et ad Scotos Viennae 1 Praepositura S. Stephani R. H. de Bozók.. 4 Praepositurá SS. Ap. Petri et Pauli de vetere Buda. l Praepositus B. M. V. de Vágújhely. 1 Parochus Tirl1aviensis Fundu. religioni

220 212 Fundus religionis cum,magistratu civ. Budensi in parochiis 1 Fundus R. scient. Univ. Pestinensis 4 Reg. hung. financiale Ministerium 9 Camera Regis montana Schemniciensis 4 Status catholicus vel Magistratus Hb. Reg. Civitatum 25 Status catholicus Civitatis Posoniensis 2 Líb, Reg. Civitas Tirnaviensis 4 Magistratus cath. oppidanus l Dominium Beczkó 1 Dominium Kisbáb 1 Dominium terrestrale... 1 Compossessores dominii Berencs. 3 Compossessores dominii Korláthkö 1 Nobiles Compossessores 8 Nicolaus Princeps Esterházy 1 Paulus Princeps Esterházy 6 Angelica Principissa de Bennin. 4 Michaelis Obrenovich Principis Serviae heredes 1 Antonius Princeps Pálffy. 16 Augustus Princeps a Saxo-Coburg et Gotha 4 Henricus Princeps a Schwarzenberg.. 1 Alfredus Princeps Windiscbgratz, item Ludovicus et Augustus CC. Apponyi.. 1 Alfredus Princeps Windischgratz, Ludovicus et Augustus CC. Apponyi, ac Mariae Baron. Neustadter heredes l Georgius C. Apponyi.. 3 Josephi C. Apponyi et Georgii sen. C. AijPonyi viduae heredes. 1 Josephi C. Batthyányi vidua 3 Richardus C. Berchtoldt 1 Augustus C. Breunner 10 Adolphus C. Degeofeld l Franciscus Xav. C. ErdMy 7 Antonius C. Esterházy 3 Josephi C. Esterházy vidua 6 Michael C. Esterházy. 3 Nicolaus C. Esterházy 1 Stephanus C. Esterházy 1 Carolu8 C. Forgách l Colomannus C. Hunyady 1 Franciscus C. Hunyady 2

221 218 Josephus C. Hunyady in parochiis Aloysius C. Károlyi... Aloysius C. Károlyi, Ladislaus C. Berchtoldt, Adolpbus C. Pongrácz et Joannes Barinyay Stephanus C. Keglevich. Maximilianus C. Kollonics. Vilhelmus jun. C. Migazzi. Joannes C. Nyáry et successores l. B. Weisz Joannes C. Pálffy. Josephus C. Pálffy Mauritius C. Pálffy Rudolphi C. Pálffy heredes C. Pálffy senior.. Mauritius C. Sándor. Joannes C. Waldstein-Wartenberg Hedericus O. Viczay Carolus C. Zichy.. Carolus sen. C. Zichy. Carolus sen. C. Zichy, item Antonius et Josephus CC. Forgách Franciscus C. Zichy.. Frallciscus C. Zichy et nobiles Compossessores Gabriel C. Zichy Josephus C. Zichy Nicolaus C. Zichy.. C. Zichy sen. item suceesaores l. B. Antonii Balassa C. Zichy sen. et Adalb. Gyürky de Losoncz Joannis I. B. Malonyay succeesores Antonius l. B. Schmerczing et Maria B. Pöek Thaddaeus l. B. Schmerczing Mauritius J. B. Wodiáner Augustus Appel Familia Baranyay. Familia Baross de Bellus Mauritius Bauer et Baronissa Üchritz Constantinus Gyi6ko Adamus J ezerníczky Ferdinandus Krischker Julia Nemeshegyi vidua Carolos, Augustinus et Alexander Stommer Adolphus Szitányi Casimirus Tocsek de Pácsér

222 214 USUS LINGUARUlI IN EXEROITIO OULTUS DIVINI. Hungarieae solíus Hungarieae cum germanica Hungarieae cum slavica Bung. cum germ. et alsvica Hung. cum slav. et germanica Germanieae solíus Germaniéae cum hungarica. Germanieae cum slavica. Germanieae cum hung, et slav, Germanieae cum slav. et hung.. Germanieae.cum illyr. slav. et hung. Germanieae cum hung. slav. et illyr. Blavicae solíus Slavicae cum hungarica Slavicae cumgermanica Slavicae cum hung. et germ. Slavicae cum germ. et hung. Slavicae euro creatlea. in Parochiis II ]4 1

223 216 NUMERUS,J. ANIMARUM IN DISTRICTU STRIGONIENSI.. In Dis.tr~etu ilpar. I Cath \ Aug. IHelv lor. r'l Judaei \ Sehol. l Co~ Vice-Archidiaconah I. oonf. conf. n, u. munle. In castro Strig ! 1 1 Distr. Strigon, ; Bajótensi II I Buda-Pestinenai : Pál'kányeusi 1~ 21473, ! {) Széceéuyenaí Kékköensi , Vadkel'tensi ! 39ö chemniciensi l' j : 931' Boz6kensi : Drégelyensi ? III Bátensi ' , - : Szalkensi i ) ( Levenai I : Lekérenai,l , ;' 720, S. Benedicti i '1 -'! 962! Vel'ebélyensi,,: III 16650j , 11' 816l' Comaromiensi ' 91' 22739, 401 t3493l \ l)'dval'densi \ Mi 36]21 2, 1434 t Ers.ekújvárensi W! ; 9161 _: -2262! 272.5( Nagyczéthény. 8i ' i 624j ] Hedel'várensi 12, 17081i I Summa: j ; óö319

224 216 n. NUMERUS ANUlARUM I N D I S T R lot U T I R NA V I E NS I. In Di8~~ctu Ipar.1 Catb. I Aug. IHelv IGr. r'l JUdae'l Seb 1.1 Co~- Vlce.Archldiaconah eonf. cont. n. u. I o mudlc. 22 Sellyensi II Nagytapolcsány l Radosnensi Galgóczensi Újlakensi l Örményensi Sasvárensi S. Joannie Osejthensi l Mijavensi Szeniczeosi Jókőensi NagY'kosztolán Civ. Poeoniens, Oiv. Tirnaviens Baalniens! Samariensi Dunaszerdahely Malaczkensi StomfeDsi Szempczensi Szeredensi SzomoláDyensi 'I'ímavienai Summa Tl anslat Summa gener Summa uulversalie animarum 1,215,818.

225 217 INDEX PAROCHIARUM. Pag. Pag. A.Albaár 154 Bátorkesz - 42 Alistál 154 Bazinium lib. R. Civ. 146 Almás 159 Békásmegyer 37 Alsóbadin - 58 Bélabánya Hb. R. m. Civ. 55 Alsóbotfalva 134 Benedictus S Alsódiós i 71 Besse 85 Alsódombó 139 Bessenyő - 85 Alsógyöred 85 Besztercze AIsójattó Bikszárd Alsókorompa 173 Blumenthal 144 Alsóludány Ilii Bogdánocz AIsómerasicz 113 Bohnnics Alsónyárasd 155 Boldogfalva 164 Alsópalojta 48 Boleráz 111 Alsópél 76 Bori 141 Alsórakoncza 62 Bozók 58 Alsórécsény 119 Böős 155 Alsószemeréd 65 Börzsöny 69 Alsóvárad - 77 Brezova 134 Andreas S. 36 Broczka 125 Apaj 173 Bucsán 174 Aranyosmarót 80 Buda Civitas 37 Ardanócz Eörs - 38 l\.ssakürt vetus - 39 Ásvány Búr-S, Georgii 129 B.Bácsa 101 Búr-S. Nicolai 129 Báhony 146 Bussa 49 Bajcs Curatia 94 C.Cbropov Bajna - 34, 109 Comaromium Hb. R. Civ. 88 Bajót 34 Crux S. 133 Bajta 69 Csáb 49 Baka 155 Csábrág 59 Bakabánya Hb. R. m. Civ. 65 Csári 125 Balassagyarmat 52 Csaszta i 46 Ballony Csataj 164 Bánkeszi 95 Csejkő 13 Bart 411 Csejtha 131 Bát 65 Cseke 11

226 ~18 Cseklész Csermend -.Csesztve Csév Csicsó Csiffár Csolnok Csütörtök Csúz Czerova Cziffer D.Dág Darnó Dejtha Deménd Dercsika Detrekőcsütörtök Detrekö-S. Nicolai - S. Petri Dévény Dévényújfalu Diószeg Dojcs Dorog Dömös Drahócz Drégelypalánk Dubova Duna-Szent-Pál Dunaszerdahely E.Ebed Egbell Egeg Egerszeg Egyházfalva Egyházgelle Egyházkarcsa Ekecs Ekel Endrefalva Eözdöghe - Par-I 165 Eperjes Érsekiéi - 53 Érsekújvár 31 F.Farkasd 88 Farnad 85 Felbaár 34 ~~ei8l)attrak 150 Felsödiós 91 Felsőludány 136 Felsősipék 165 Felsőszeli 34 Felsőszőllős 101 Felsőthúr Felsővásárd 66 Felsözelle 155 Felsőzsembel' 159 Féli 129 Fenyőkosztolán 130 Füss 162 Füzesgynrmat t62 G.Gajar 168 Galántha Galg6cz 31 GaramBz81USB 31 Garamújfalu 141 Georgina S. Hb. R. Civ. 62 Gerencsér- I47 Grinavia- 101 Gúta 1M Gyerk 42 n.haszprunka 125 Házasnénye 66 Hedel'vár 119 Helemba 165 Héreg t56 Hidaskürt- 157 Hidegkút- 89 Hochstettno 891 Hodrusbánya 45\ Holics 981 Horvát~urab Pa,. log W ] '1

227 Hosszufalu Hrachovistye Hrádek Hradist Hrussó I. Illésháza Imely Ipolyfödémes Ipolynyék -.Ipolyság Ipolyszakállos Ipolyszécsényke Istvéntalva. Iván alias Ivánka Izsa J. Jabloncza Jakabfalva Jászfalu Jenő Joancee S Jóka Jókő K.Kajal Kápolna Karancsság Kátlócz Kékkő Kemencze Kéménd Keresztűr Keszegfalva Kesztölcz Kiliti Királyrév ~il'va Kisapáthi Kisbáb Kisgyarmat Kislévard Kisoroszi Kistapolcsány Pag. 122 Kisvendég Kolpach 117 Kohha 137 Komját 63 Konyha 150 Kopcsány- 95 Kóspallag 63 Kormos 63 Koress 63 Kossút 70 Köbölkút 63 Kőhidgyarmat 147 Kőkeszi 165 Köpösd 90 Kövesd 137 Krakovan- 160 Kukló 92 Kurtakesz- 39 KÜl,t 130 Kúti 166 L,Laáb 139 Lakács 169 Laksárújfalu Lamacs Lancsár 140 Leányvár- 50 Lekér 70 Leopoldopolis Curatia 421 Leva Lédecz 90 Litava 31 Longovilla- 102 Loócz 107 Lopassó 35 1 Lozol'Do - 811!I.Madunicz Magyarbél - 70, Magyal'falva 1601 MajthéDY 31: Malaczka 811 Maniga Par'

228 220 Marczal Maria nostra Megyer Mellek lvlijava Misérd Mocs Modra Hb. R. Civ. Mohora Moravánka l\juzsla N.Nádas Nadlány. Nádszeg Nagyabony Nagybajcs Nagybárkány Nagybresztovan Nagycsalamia Nagyczéthény Nagyemőke Nagyendréd Nagyfajkürt Nagyfödémes Nagyherestény Nagyhind Nagyjácz Nagykálna Nagykereskény Nagykér Nagykosztolán Nagykoválov Nagylapás Na:gylehota Nagylévárd Nagylég Nagylót Nagymácséd Nagymagyar Nagymánya Nagymaros Pag. 53 Nagymegyer 71 Nagymodró 46 Nagyoroszi 86 Nagyölved Nagypal{a 151 Nagyrippény 43 Nagysalló- 147 Nagysáró- 53 Nagysenquicz 117 Nagysúr 43 Nagysurány - 67, 172 Nagyszelezsény 110 Nagy tapolcsény 107 Nagyzellő- ]57 Nahács 102 Naszvad 46 Ncgyed 175 Nemcsény- 53 Nemesoroszi 98 Némethi 99 Néved 77 Nyergesújfalu 78 Nyitrasárió 166 ~yitravicsáp 8J O.Qbars 9;)I Qgyalla 110 Ohaj Ólehota Oszuszko 961 Ottenthal 142 Ótura 126 ÓVál' 99 P.Palást 82 Párkány 160 Pásztó ]51 Patak se Pecsenicz- 169 Perbete 151 Pered 86 Pereszlény 71 Pernek - Pag. 9u il , ,

229 Pllg.i Pestinum lib, R. Cív. 39, 40 Strígonium- Petroville Suránka Pilismarót -- Pobedim Süttö Szakal Podola 132 Szakolcza lib. R. Civ. Posonium lib. R. Civ. 143 Szalka Pöstyén 132 Szebeléb Práesa 148 Szécsény Praseiez III Sselőcsa Prencsfalu Szemere Pruk 152 ~zémő Pudmericz Bsempcz - Püski 102 Szenicz Püspöki 1ó2 Szenográd- Pusztafödémes 166, Szent-Antal R,Radosna 115' Szeut-Lélek Radossócz , Szent-Mibályfa Rarbach 161 Szent-Míhályúr Récse Révfalu : Szent-Péter Szered Rimócz 471 Szete Rohov 137 Seilines Rosindol Szkiczó S.Samaria Sándorf Szklabonya Szob Sádö 167 Szobotist- Sarisáp 35 Szokolócz- Sassin 127 Szolossnicza Schemnicium \ib. R. Civ, 56 Szomolány - Schvaincsbach Sehüttersberg Szomolánka Szo mor Sellye Sempte , Szölgyén- Szuba Siglisbel'g - 56 T.Tak sony - Sissó lll, l Tallós So6shartyán 47 Tardos Sopornya 1231 Tardoskedd Spácza 176 Tarján Stepanov 'l'epla SteffoItó 561' 'I'haszár Stomfa 163 Tirnavia Hb.R. Civ. ls 221 Pag. 29, ,

230 222 'I'ornocs Tótgurab Tótmegyer Tölgyes Turoluka - lj.udvard ~dvarnok - jbars - jlak -.. jvároska - Vnin. Vny Vrmény Urménos Üzbég V.Vadkert Vágszerdahely Vágújhely Vagyócz Vajk Vajka. Vallis Mariae Vámos Vámosladány Vámosmikola r~1 Varb6 149 Várkony 97 Vásárut 72 Vedrőd 135 Velsicz 93 Verb6 121 Verbőcs 75 Verebély 121 Veszele )42 Visegrád Visk Vistuk 124 Viszoka 116 Vittencz 121 Vogyerád- 54 Z.Zámoly 170 Závada Zavar Závod ' 100 Zeliz 15a Zohor 163 Zsély 103 Zsemlér 75 Zsigárd 72 Pag. öl

231 228 INDEX FILIALIUM. Pag. Pag. A.Aba vin. 95 Alsószl$lll$s. 98 Abalehota 121 Alsótarány praed. 96 Abacsony 123 Alsóterény. 66 Adamov allod. 125 Alsóvásárd. 115 Adlersberg. 37 Alsóveszele 79 Adolfmajor villa AIsózelle. 141 Agács praed. 98 Alsózsember. 67 Aggerdö sylv. 158 Amadekarcsa 157 Ágó. 79 And pmed. 78 Agyagos 90 Andacs. 120 Aha. 87 Andód. 95 Alsóalmás. 68 Anyala praed, 95 Alsóárma praed, 77 Apáczakörmösd 165 Alsóattrak. 114 Apáczaszakállos 89 Alsóbehincz. 115 Apáthi 110 Alsócsebi praed. 51 Apáti. 49 Alsócsölle. 151 Apátmarót. 67 Alsócsöpöny...70 Apova praed. 59 Alsódubován 142 Arad pratd. 44 Alsóesztergál 50 Aranyos.. 89 AlsMegyernek 67 Árkosár praed. 155 Alsógellért. 89 Arok sylv. 79 Alsó- et Felsöalsók 58 Auwinkl 38 Alsó- et Felsögödör 87 B.Báb praed, 123 Alsó- et Felsl$káp. 113 Babindál 99 Alsó et Felsöpusztagécz 46 Bácsf'\ 153 Alsóhelbény 110 Bácsfalu. 59 Alsójányok. 151 Bagonya 65 AIlJókéty prald. 42 Bagota. 93 Alsólócz 176 Bagyan. 61 Alsóludány. 45 Bajka 78 Alsómladonya 59 Bajmócska 121 Alsó-Németsoók praed. 150 Bakó. 53 Alsópribely 48 Bakszarv praed; 72 Alsórédek 111 Balás!a Alsósipék 59 Bálványszak'UolJ 90 Alsószeli 106 Banka 117

232 224 Baracska Barakony Baráthi Bárcz praed. Baromlak. Basabarcz praed, Bassócz Bátorfalu Beketfalva Béke Bél Bélle praed. Béla Bélád Belince Belleg Bellesz Beluja. Benkepatony Bereg mola Beregszeg Bernecze Bessenyő praed, Bélvatta. Bétekints dioers. Biko! Bílá bukovina Binyócz Bistava allod. Bobogdan Bócz mola Bodog.. Bodorka praed. Bori Borostyánkő Borova Borsos praed. Bögellő. Bögölypatony Brezó praed, Brezova Pag, 85 Bruaóoa. 168 Bukócz 70 Bu!(ócz praecl. 85 Búr-S. Petri 93 Búcs 32 Búcsuháza 132 Bústelek. 49 Butkován allocl. 156 Bükk exsti,'p' 150 Bzincz. 70 C.Chladno praed, 154 Ohrabor. 43 ChudoJehota. 82 Csáb. 115 Csábrágvarbók 86 Csáceov,. 109 Csá!.ány 6J Család. 158 Család praed. 121 Csalár 142 Cs~l 70 Osandal praed, 119 Csank 15 l Csál'ad. 84 Csárda. 32 Csárda praed, 112 Császkócz 172 C"ásztkov 25 Csatta 127 Csehfalva. 75 Csécsénypatony 113 Csére allod Csehi 67 Csehi praed. 163 Csekej. 172' Csendes praed. 90 Csenke. 154 Csenke praed. 158 Csenkeszfa 64/ Osentöfalve,. 50, Cserepes praed, Pag III , b ,

233 225 Csery.. Csi k praed,. Csikósháza JYl'aed. Csitár.. Csondos praed, Csornok Csölösztö Csörge praed. Csuda praed; Csuhérpaka Csukárd. Csuna pra ed.. Csurgó praed, Czajla.. Czerovína pra ed. Czekócz. Czöcze praed, Czunin allod.. D.Dacso praed. Dacsölam Dalmad. Darázsi. Dejtár. Dékán dom. syl'/). Délhidja p1 aed. Déreslény Derzsenye. Detrekö eastell. Detrekőváralja Devicse. Décs praed, Dénesd. Dicske. Dimburg Dióspatony Disznós.. Dobol' praed, Doborgás Dolány praed, Dolina praed. Dolinka educ.. Pag.~ Pag. 60 I Domanyik /! Domezérkarcsa Domonkos villa 34 53, 116! Dögös ollod, : Dreno '. Dren óhegy prae. d ' Duczö \ Dunaszeg ,77 Dunaújfalu 88, 166 ]62 Dvorecz praed E.Ebeczk Ebedecz Eberhard. 150 ]46 Egyházszeg 96 ] 19 Egy házmar6t Élesfalu Elecske El'zsébetmajor praed Erzsébetmező allod, EHető allod Előpatony Elötejed 156 fí4 Engerau Enyed praed, Ény Epöl Erdőhátkarcsa Etrekarcsa Ettes F.Fajdal praed; Fak6vezekény Falkasdorován Farkasd praed Farkashida Farkaskút villa Fehéregyháza Feketekelecsény Feketemajor praed, Felistál , 118 Felsőalmás Felső-Annaúj majorpt'aed.150

234 226 Pag. Felsöárma praed. 77 Fornőszeg Felsöattrak 114 Forrás ovile Felsöbadin 58 Förév Felsöbehincz 115 Förgepatony Felsöbotfalva. 134 Franzenshöhe. Felsőcsölle. 151 F~ch5loch info et sup. Felsöcsöpöny. 169 FUI',. Felsödombé. 140 Füzerdő praed, Felsödubován 142 G.Galábocs. Felsőesztergál 50 Galiba allod. Felsdlegyvernek 67 Galiba dioeis. FelsőgelIért 89 Galiba praed,. Felsögyöred. 85 Galison, Felsőhelbény. 110 Galla praed. Felsöjácyok. 152 Ganád praed, Felsőjattó p, aed Gány Felső.et Alsókel'esztúl' pl'. 97 Garamapáthi Felsdkorompn damásd Felsőlócz kelecsény Felsőlud~íny. Felsümeraalca keszi kiesallé Felsömladonya. 6t - mikola ; Pelsö-Németeoők praed, podlussány Felsönyáraed. 155 Sz. György Felső et Alsóóny praed. 169 vesékény Felsopalojta.. 48 Gárdony praed. Felsőpél 76 Gelinfalva Felsőpribely. 49 Genyo praed. Felsörakoncea 62 Génye praed Felsőrécsény 119 Georgtus S. eremu8 Felsőrédek. IIt Gerebelye sylv. l!'elsőszemeréd 65 Gel'lacb e~8tú'p, Felsötarány praed. 124 Gesst Felsöterény 61) Gesztöcz Felsövárad 77 Ghymes Felsöveszele 79 Ghymeskosztolán Ferenczmajor allod. J 75 Goesnod FereDozmajol' praed. t 74 Gomba F?rtáJyióld pf'aed Gönczölkarcsa Fttyka praed, 54 Göröcz praed, Fölfalu 45 Gúg praed. Pag , ,

235 Gútor Gyal'ak.. Gyarmat villa Gyasztin praed. Gyeké~. Gyékényes Gyel'mel Gyiva. Gyulamajor Gyügy, Gyürki. H.Hadászó. Hajdu praed., Halmess. Halomszél opil, Haraezt allod. Haraszt praed, Haraszt Sz. Haraszti Hébecz solit, Hecse Hegy Hegysúl' Hetény. Herrnény Hideghét. Hidegvölgy praed, Hídvég. Hidvég praed. Hisér HIboka Hodi. Hodos Hollókő Holotka Hont Horhi Horváthi Hölvény, Hraczka allod. Hrad praed,, II radaka dioere. Pag.! 227 Pag Ga ö : , 100 i ) 155 IlO Hl'ussó sub arce 99 1 H1'USOV praed. 35 Hrussove 118 Hubina, 57 Hugyag 55 Húll 35 Humenecz 43 Huorka. 101 I.Igrám 66 lit lad praed. 64 Ille insula 47 Illési praed, 68 I1lia 148 liliny 155 Inám 94 Ipolybalog 12 - damásd, t 23 - haraszt p,.aed k eszi Nagy- et Kiskér Pl', 82 - kürt praed. l 56, pásztó vecze. 90 Isakenya praed, 107 Ivánhalma praed, 150 Izbég 44 Izsap G2 J. Jall:lÓ " 154 Jánoshalma pl"l~d, 80 Jáu,)suáza, 137 Jánosmajor pl aed. 168 Jánostelek praed. 158 Jászlócz, 46 Jattó praed Jókaújhely, 62.Iózsetháze (tuod, 68 JÓz3p.fmajol' pl'ap,{l. 67. K.Kajtova allod. 78 Kakasfalva 120 Kálaz, 110 Kalisata. 68 Kálnabodő

236 228 Pag.' Pag. Kalinova praed, 68 Kisborsa 165 Kamanfalva 113 Kisbölgyén 110 Kamencz allod. 74 Kisbresztovan 175 Kamenecz 136 Kisbudalalva 156 Kammerwald 38 Kiscsalamia 54 Kamocsa 108 Kiscsév. 34 Kaplat. 117 Kisczéthény 98 Kaproncsa 50 Kisdovorán 109 Karáp praed Kisendréd 78 Karcsa. 157 Kisfalud praed, 47 Karkócz 174 Kislalud 47,83,156 Károlyfalu 162 Kisfajkürt 78 Károlyhása allod. 163, 16ó Kishaláp 53 Károlymajor allod. 52 Kishartyán 47 Karva. 431 Kisherestyén 82 Katov 126 Kishind. 99 Kecskevarbók 59 Kissing allod. 37 Kelenye 63 Kisjácz 110 Kelecsény 119 Kiskálna 78 Kelecsény praed. 116 Kiskereskény. 68 Kengyeles praed, 4R Kiskessi 72,90,95 1 Kerékkorcsma dioert, 168' Kiskér 68,96 Keresztúr 81 Kiskoszmály 75 Keszihócz 49 Kiskovalócz 136 Keszölcsés 153 Kiskürtös 5t Kéty 42\ Kislapás 99 Kicsind. 711 Kislehota 82 Kiklö praed. i22 Kislég 151 Királyfalu 60 Kisléva 30 Királyfalva 165 Kislót 86 Királyfia 66, 153 Kislúcs. 156 Királyfiakarcsa 157 Kismácséd 168 Királyrét divert. 157 Kismálas 78 Kiripolcz 160 Kismagyar 152 Kisbaár. 154 Kismánya 99 Kisbajcs Kismaros 71 Kisbárkány 46 Kismodró 117 Kisbesse praed. 851, Kisölved 70 Kisbény. 42' Kisörviscse 133 Kisbodak 102' Kispaka. 152 Kisborcsány 111! Kispatak p" aed. 51 I

237 Kispeszek. Kispodluzsány praed. Kispozba Kisrippény Kissalló Kissári. Kissáró. Kissenquicz Kisszecse Kisszelezsény Kiszhübel praed. Kisszarva praed. Kiszztráczin. Kisszulány Kissziget allod. Kistajna Kistbúr. Kistőre. Kisudvarnok Kisújfalu Kisvalkáz praed, Kievárad Kisváros praed, Kisvezekény Kisvicsáp Kisvieszka Kiszellö.. Klastrom praed. Klcsován Knyezsicz Kocsi".. Kocsisföld praed, Koszuricz Kolosnéma Komárno Kopanicz. Korbász allod. Koritno. Korpásvarbók Korpásvarbók edue. Kósa mola Pag.l Pag. 67 Kossolna Kosztolno Kovácsi Kővár Kőhatár praed, Kőkapu div Kőkútpraed Kökényes praed Körtvél~'es. 115, Körtvélyes (IZZod Körtvelyes exetirp, Kösse praed Kövecses praed. 123, Középcsöpöny Köaéppalojta", Középsőerdö praed. Középthúr t Kl ajna Kl'akó praed ,51 Krivi mola KI'tóCZ Kucsalach exstirp Kulantó praed, Kulcsürkarcsa Kulcsod, Kunov KUl'al Kurtahegy allod Kuzmicz Kürt L.Lábatlan Lacziháza praed Lac7kó Ladomér Lajosfalva Lajoshalma praed: 97 66, Lakszakállos Lamctte-Szalatnya praed Lapásgyarmat 99 59' Lándor / Lándorgóca 155

238 Lazi allod. Ledény Lédertejed. Lehény p1 aed. Leklinea paed. Leléd. Leopoldifeld Leszenye Lészkó. Letkés. Letnics. Leveled. Libád Libichava Limbach Lipöce praed Lipót Lipovnok Lipthay mola Lissó Livina. Lonthó. Loócz. Lopassov Lopatti mola Losoncz Lovászi. Lögérpatony Lök Lubina Lucsin. Luka Lukáb praed, Lukanénye M Mácsé praed. Maczháza. Mnczháza praed. Madai'.. Madtu'ász Magdalenae S. mons Magyarnd Pag. 74 Magyarsoók 61 Maholány 156 Malomhely allod. 119,120 Malomszeg 63 Malonya 69 MAncziczko allod.. 38 Mancziczko praed, 49 Mankócz 137 Mal'czalháza. 72 Margal'ethae S. insula 126 Marosfa'va 78 Madacsalád 43 Mártonfalu 111 Martos 1,17 Mászt 63 MátmverebéJy 102 Maxeng1'aben 115 Medve 74 Megyercs 59 Mere Mesterrét p, aed. Mesökeseí praed. 81 Méznevelö 127 Miklósvölgy praed. 61 MikMalu praed. 172 Mladi háj 115 Mocsár praed, 158 Mocsidlan 78 Moderdorí 134 Moderstollna. 46 Modorkirályfa 117 Mogyorós 142 Mohi 49 Mokri háj 42 Móroczkarcsa Mossócz. 156 N.Nádas praed 42 Nádasd Nádaslak praed. 129,' Nagybáb 66 Nagybény Pag

239 Pag. 231 Pag. Nagybodak 157 Nána 44 Nagyborcsány 111 Nebojsza 168 Nagyborsa 165 Nemcsicz III Nagybölgyén 110 Nemecske III Nagybudafalva 156 Nemesbogya praed. 89 Nagy.et Kiscsike praed. {)7 Nemesjácz 110 Nagydovorán Nemeskürt 121 Nagyerdö ina. 101 Nemesperk 121 " Nagyerdö sylva 152 Nemesszeg 156 Nagyfalu 64 Németbél 166 Nagygécz 46 Németgurab 164 Nagyhaláp 53 Nestich. 171 Nagykeszi S9 Neustift. 149 Nagykoszmály 75 Nezette 114 Nagykürtös 48 Néver 81 Nagyiéi. 90 Niklhof praed, 130 Nagylúcs 156 Nizsna 140 Nagylüle 86 Nova mola. Hl Nagymad 154 Novák praed,. 102 Nagymálas 78 Nyárad Nagyod. ~ 75 Nyát'jasvölgy praed. 47 Nagyörviscse 133 Nyék 158, 169 Nagypallak auod. 6~ Nyéres dív. 62 Nagypeszek. 79 Nyil' 79 Nagypuszta praed. 79 ~yitraápathi 120 Nagysáp 34 O.Ocsa. 89 Nagysári 87 Ocskó, Nagyasarva 153 Ó. et Uj dögös praed. 95 Nagyszecse 77 Ogelle. 156 Nagyszeg 96 Ógúta praed. 95 Nagysztraczin 51 Oksó mola 111 Nagyszulány 121 Olgya. 152 Nagytaj na 87 Ólinos praed, 174 Nagytany 89 Ollétejed. 156 Nagytőre 77 Olvár p) oed. 63,64 Nagyudvarnok 156 Ondrohof praed, 95 Nagyvalkáz. 86 Onor III Nagyvendég. 109 Oressko. 127 Nagyvezekény 82/ Orisáp villa 34 Nagyvölgyallod. 851 Orosaka 77 Nagyzellő mola 50 Orovnicza 83

240 282 Osztró. Óvár Qrhegy praed. Ossöd P.Pll.czolaj Pá dány. Pagyerócz Páld Pálffysziget Pálháza praid. Pálm üve allod. Pann Papkörmösd. Papfalva Parassa praed, Pat Patas Patkós praed.. Patnaháza Patony. Patta Patvarcz Patvarócz Pecsenéd. Péliföld e1'em. Pénteksúr Peres praed.. Perlep Peröcsény Peszerény praed. Peszér. Petény praed, Péterfa praed, Pethö praed, Petőtalva Petrus S. Pikó prato Piliny Pilla. Pinkekarcsa. Pirovszko praed. Pag. Pag 132 Piryhegy praed Piszke Pléska praed, Pochaban Pocsuvadlo P6dafa.. Podbrancsváralja , 167 Podhrady Podkilava Podinchcsa praed Podluzsány praed, Pókavölgy praed, Popudin Pósfai va 63 Poseádka Pozba Pörös praed Pöstény Prandorf sup. et info Prasnik Prs praed, p, ildek Priceina dom. s!jlv Prih'sd 127, Pusztaapáthi praed Pusztaapát ,60,65 Pusztabo-dok praed. 116, 80 Pusztacsáb praed, Pusztaemőd praed Pusztafalu praed, Pusztakécs praed Pusztakűrt Pusztamarót praed Pusztatarcsán praed Pusztavesz HO 117 Püspökfalva Radimov iR.Radossóc~ 147i Radvány , ' Rajcsány Rák6cz I

241 233 Rakovica Rattn6cz Rákos campus Rákos praed, Rár6 Rárosmulyad Ratkócz Remete. Rendve. Récska. Rény praed. Réthe.. Révfalu alias Mnesice Riba Ribek Rohosnicza Románfalva Rónya praed. Rovenszko Rovna. Rovnye praed. Rozbehi S.Saáp Ság Rágújfalu Salgó Salgócska Sárkány Sarluska Sárosfalva Sárosér Sámsonháza Schöne Schafferin Schönthal praed, Schvabenberg Selpicz. Setétkút Sikabony Sipek Sipkó. Siposkarcsa Pag , -9: 1~ í , ' w I 1071 Pag. Sirak 64 Siroki vrch praed, 57 Skrávnik p, aed. 49 Solymos. 74 Solymcskarcsa 157 Soósvölgy praed. 100 Sorják praed. 151 Sósár baln. 52 S6ssziget sylva 156 Sööj praed. 53 Stavní háj praed. 121 Steinbach 57,65 Sterusz 140 Stransky mola III Süll. ]57 Sülyke praed, 49 Szabadi. 103 Szá\ások praed. 53 Szalatnya 66 Szalmapusztatercs 46 Szántó 67 Szap 101 Szarkás 34 Szász 151 Százd. 66 Szedlicsno praed. 58 Szekula 130 Szelcz 50,58 Szelepcsény 83 Szelestyén 52 Szelény 64 Szemet 153 Szencse 87 Szent-Abrahdm 175 Szent-György praed, 43,76 Szent-István praed, 92 Szent-János allod. 74 Szent- János praed, 54 Ssent-József praed. 32 Szentkereszt praed. 74 Szentkút 46

242 Pag.1 Pag. Szent-Lörincz praed, 54 Terbegecz 64 Szent-Márton. 82 'I'eresov auod. 142 Szent-Mihály praed. 61 Tergenye 79 Szent-Miklős praed, 931 'I'erling 148 Ssent-Péter 50 Tésa 68 Szeptcnczújfalu 109 Tesmag. 63 Szécsényhalászi 45 'I'eszér 59 Saécsénykovécsi 51 Theszér 110 Széppatak praed.. 72 Thomas S. 30 Szigeti majorok praed. ]52 Thuriszakállos 89 Szilad 141 l'ild 86 Ssilárd praed. 149 'I'itvány praed, 121 Seilas 89 Tiszti vrch praed. 61 Saill. 119 Tokod.. 31 Szitnyalehotka 60 Tolmács 14 Szitnyasteffoltó 57 Tompa 67 Szmrdák 126 Tonkháza 151 Szobok praed, 54 TOI'c3 151 Szódó.. 79 Tormás praed, 114 Szokold 138\ Torony. 165 Szo'csánka 1101 Tősuyárasd 169 Szomorfalva Tótdiós Szottina. 13S1 Tótkelecsény. 50 Szőgye 1021 Tótmarokháza 46 Sztrázsa 127, 1321 Tótsoók 113 Szúd 671 Tótújfalu 167 Szuhány 60 'röbijréthc 156 Szunyogdi 152 Töhöl 85 Szurdok praed, 63 'rök 35 Szügy 53 Tököld 114 Ssvrbicz 113 Tökés 156 1'.Tárnok 153 Tőnye i54 Tárnok praed, 165 Travnik. 164 Tát 31 Trázs 51 Tavarnok 111 'I'rebete Tegaesborfö 67 Tmócz 126 Tejfalu 153 'I'rnyi praed; 120 'l'elky 39 Trpin 60 Temetvény at'x 117 Tvrdomestics 111 Teplicska praed. 60 'l'yapkó. 143 Teplicz therm, 133 U.Udvarnok 59

243 Uhliszkó Ujfalu. Ujfálu praed Ujgyalla. Ujhely praed. Ujlacs ka. Ujlehota Ujmajor auod. Ujmajor praed, Újvásár praed, Uj világ allod, Ujvilág divert. ljnyatin. Urföld praed, Uszor V.Vadács praed, VágkirályfaIva. VágszerdaheIy Vága Vajasvatta Valkócz Valtasúr Vámosfalu Vámosújfalu Vaniga.. Várbogya praed, Varjú dioere. Varrasúr Val'sány" Vát praed. Vecse. Velussócz Vereknye Veszka. Vezekény Vékpraed. Vidovan Vlcskovan Vieszka. Vindschacht neg. mont. Pag. 65 Virágoshalom praed. 21,49, 103 Virt praed. 157 Visnó. 93 Vitény praed 168 Vitkócz 119 Vivrat castell. 118 Vizkelet 120 Vizvár. 68 Vozokán 152 Vök. 66 Vöröskö a~ 50 Vörösvár 59 Vradist. 107 W olfsthal. 153 Z.Zabuska praed, 32 Zabrod. 107 Zagárd praed, 132 Zahora. 170 Záhrad. 152 Zakosztolán 82 Zalaba. 169 Zálogos. 158 Závada, 113 Zebegény 175 Zdichava praed, 89 Zichy- Szalatnya praed. 43 Zlatno 170 Zlatnik. 47,68 Zobor 50 Zoncz 124 Zsakil 112 Zsarnoszeg p, aed. 152 Zsejke praed. 127 Zseli. 108 Zselizátony 93 Zsibritó. 127 Zsihlevnyik 127 Zsikava. 133 Zsitvafödémes 56 Zsitvagyarmat Pag , t &

244 Zsitvatö. Zsitvaújfalu Zslkócz Pag. 43 Zsolnafalu 83 Zúgó praed. 175 Zvoncsin Pag. 132 f69 H3

245 INDEX PERSONARUM. N o m e n Natus Preabyter I Pag.. ordinatus A. Ábel Franciscus '21 Jan. \ Dec. 155 Ackermann IgD. Prov Adamovich Emericus Mart Aug. 94 Adamovich Joannes Sept Nov. 91 Almásy Stephanus Dec Aug. 107 Alszter Mauritius Aug Julii 148 Andrássy CoJomannus - I Arányi Augustinus Sept. t Febr. 41 Aschner Theodorus Aujeszky Franciscus / Nov Dec Dec Fébr. 161 B. Baán Alexander! Bacbó Colomannus Nov JuHi 173 Bacskády Augustinus Aug JuHi 108 Balás Georgiua Apr Julií 63 Balázs Zeno 115 Balázsovits Odor. Pt OV. 202 Balázsy Gregorius Julíí Aug. 98 Ballay Demetrius Maji Sept. 4S Balogb Joannes Nov Aug. los BarinyayJoseph.PI aep Junii Junii 20 Bartal Ladislaus Nov Julii 91 Barton Franciscus JuHi JuHi 180 Barton Joaephus Abb. 182 J. 4 Febr JuHi 14 Bal'tos Joannes Apr JuHi los Bartosa Ludovicus Jan Sept. 70 Bartossik Joannes II Maji Julii 128 Bartovics Josephus Aug Maii 119 Bartus Josephus Junii Aug. 157 Beck Antonius t 21t Beck Petrus Bedeő Paulus - I' Jan Febr. 180 Belicza Stephanus Febr JuHi t36 16*

246 ,238 N o ro e n 'I Natus I Presbyter I p g' ordinatus a.

247 189 Nomen Natus I Presbyter I p i i ordinatus ag. I Boltisár Joseph. Praep, Febr.' JuIii 55 Bossánszky Dionysius - f Boszner Joannes Julii Nov. 179 Botlik Alexius Julii Julii 122 Böhm Honorius i 167 Bragato Aloysius Abb. I 14 Brandeiszky Josephus II Mart.: Julii 160 Braneczky Franciscus Junii JuIii 181 Braun Franciscus t J ulii J uiii 179 Brezányi Norbertus Brezánszky Stanisiaus -, Maji Mart. 112 Breznay Alexander Febr.: Julii 194 Brogyányi Ludovicus Aug.: Oct. 77 Brucker Augustus Mart.' Aug. 122 Brunbuber Michael Sept.' Julii 181 Brunner Joannes Junii' Jan. 39 Brühl Antonius Febr. I Aug. 176 Bubla Carolus Can Apr Apr. 7 Buczkó Joannes Jan Julii 173 Buda Ignatius Julii II Febr. 76 Budatinszky Andreas Dec./ Maji 141 Buday Josephus Febr.1~ Mart. 180 Butassovics Ignatius i Febr. I' Julii 119 Bütner Carolus Aug., Mart. 94 Buzna Joanlles C.ChebeEmel'icus Nov"1' Dec Jao Mart. 103 Chemez Antonius Cherny Aloysius Jan Julii Sept Julii Cherny Antonius Nov.'i Jan. 113 Cherrier Petrus Sept.' ct. 36 Cherven Thomas AM. - I - 16 Chmela Josephus Mart Julii 141 Chmelik Nicolaus Dec Jan. 162 Chovanecz Michael/l Oct Julii 128 Chovanecz Stephanus Chváln Elzearius Junii! Dec I - 149

248 NO N o m e n Natus Presbyter I ordinatus Pag. OrettierFranciscus Dec Mart. 41 Osadó Josephus Junii Julii 151 Csáka Carolus Oct Junii 195 Csáktornyay Antonius Oct Dec. 89 CsászAr Ignatíua Julii, ct. 141 Császka Georgius Dec Sept. 25 Csauialik Ferdinandus - l Cselka Ferdínandus Jlllii \ Julii 41 Cselkó Josephus Sept Oct. 169 Csemez Andreas Nov.j Aug. 180 Cserge~ Florianus Febr.; Julii 124 Osergheö Alfredus Febr.! Julii 179 Csernák Josephus Can Marth Aug. 10 Csernó Joannes I 27 Csima Stephanus Oct. i ct. 43 Csintalan Ignatius Aug ept. 71 Csizmazia Joannea Apr Junii 173 Csomák EmmanuelAbb. - ; - 18 Csóka Ferdinandus Jan. ' Aug. 116 Csulen Martinus Maji! Dec. 180 Csúlen Stephanus Aug JuIii 161 Czibulka Ferdinandus Febr Julii 186 Czihánek Andreas Nov.' Mart. 159 Osíllinger Joannes 183 Czimeg Josephus! 184 OziBzár Rudolphus Junii Apr. t 13 Czobor Julius Julii!] Ju/ii 41 D'Dankó Jos.ephus Can Jan. i Jan. 18 Danner Joannes Nov Apr. 53 Debnér Ignatíus Aug. I II 8ept. 172 Dedinszky Joannes Dec ]5 Julii 58 Degen EugeDius Sopt JuIii 38 Degen Titus i Aug Jan. 41 Deöme Mauritius Mart Junii 107 Déry Michael, Sept Sept, 40 Deszátb Joaanee 18i3. 25 Nov ct. 142

SCHEMATISMUS STRIGONIENSIS ARCHIDIOECESIS 1879. A CHRISTO NATO PRO ANXO. J3TRIGONlI. 1879' TYPIS GUSTAVI BUZÁR0VITS.

SCHEMATISMUS STRIGONIENSIS ARCHIDIOECESIS 1879. A CHRISTO NATO PRO ANXO. J3TRIGONlI. 1879' TYPIS GUSTAVI BUZÁR0VITS. SCHEMATISMUS ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS PRO ANXO A CHRISTO NATO 1879. J3TRIGONlI. 1879' TYPIS GUSTAVI BUZÁR0VITS. PATRONUS ARCHIDtOECESIS STRIGONIENSIS SANCTUS ADALBERTUS EPISCOPUS ET MARTYR. SERIES

More information

SCHEMATISMUS. ~ L Ei B I ARCHIDIOECESIS PRO ANNO 1875. -"--~"""~~~~~~~ "_v_~~~~~~, ~ ;STRIGONII 1875- T Y P l S A E G I D l l H O R Á K.

SCHEMATISMUS. ~ L Ei B I ARCHIDIOECESIS PRO ANNO 1875. ---~~~~~~~~ _v_~~~~~~, ~ ;STRIGONII 1875- T Y P l S A E G I D l l H O R Á K. SCHEMATISMUS ~ L Ei B I ARCHIDIOECESIS PRO ANNO A CHRISTO NATO 1875. -"--~"""~~~~~~~ "_v_~~~~~~, ~ ;STRIGONII 1875- T Y P l S A E G I D l l H O R Á K. ARClllOlOECESIS SANCTUS A DAlj B ER 'l' US EPISCOPUS

More information

SCHEMATISMUS C LERI STRIGONIENSIS 1911. ARCHIDIOECESIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI \JENERABILIS. 5TRl60Nll, TYPI5 GU5TAIJI BuzAROIJIT5.

SCHEMATISMUS C LERI STRIGONIENSIS 1911. ARCHIDIOECESIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI \JENERABILIS. 5TRl60Nll, TYPI5 GU5TAIJI BuzAROIJIT5. SCHEMATISMUS \JENERABILIS C LERI ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI 1911. 5TRl60Nll, TYPI5 GU5TAIJI BuzAROIJIT5. Ecclesia Cathedralis Strigoniensis. PATRONUS ARCHIDIOECESIS

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

SCHEMATISMUS VENERABILIS C L E R I ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI 1905. STRIGONII,

SCHEMATISMUS VENERABILIS C L E R I ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI 1905. STRIGONII, SCHEMATISMUS VENERABILIS C L E R I ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI 1905. STRIGONII, TYPIS GUSTAVI BUZÁROV ITS. t Ecclesia Cathedralis Strigoniensis. PATRONUS ARCHIDIOECESIS

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

Scholarship Help for Technology Students

Scholarship Help for Technology Students i NOVEMBER 2014 Sli Hl f Tl S S i il ili l j i il i v f $150000 i li VN l f li Pl Tl N f xl i ii f v Pi Oli i N fi f i f vl i v f f li f i v f Viii Sli f vill f flli j: Pl Tl Mi Alli Hl li A Ifi Tl li

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B for uli With Rejoic Herts/ on mor ol dition # 10745-Z1 ime ortez Keyord ccompniment y effy Honoré INTRO With energy ( = c 88) Keyord * m7 B sus 4 B 7/B mj 9 /B SMPL B 7 *Without percussion, egin he 1995,

More information

UNDERSTANDING FLOW PROCESSING WITHIN THE CISCO ACE M ODULE Application de liv e r y pr odu cts can distr ib u te tr af f ic to applications and w e b se r v ice s u sing v ar y ing le v e ls of application

More information

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 JCUT CNC ROUTER/CNC WOODWORKING MACHINE JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 RZNC-0501 Users Guide Chapter I Characteristic 1. Totally independent from PC platform; 2. Directly read files from U Disk; 3.

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

III Bienal de Autismo Página 1 / 43

III Bienal de Autismo Página 1 / 43 III Bienal de Autismo Página 1 / 43 A Direcção da APPDA N ort e dá -v os as B oas V in das à I I I B ien al de Au t is m q u e es t a corres p on da à s v os s as ex p ect at iv as com o t em a em deb

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

2.590Ђ 240Ђ 89Ђ 380Ђ 125Ђ 550Ђ 230Ђ 499Ђ 650Ђ 170Ђ 295Ђ ZONA NOTTE 1.650Ђ Ђ 175 Ђ 3.245 Ђ 380 Ђ 740 Ђ 115

2.590Ђ 240Ђ 89Ђ 380Ђ 125Ђ 550Ђ 230Ђ 499Ђ 650Ђ 170Ђ 295Ђ ZONA NOTTE 1.650Ђ Ђ 175 Ђ 3.245 Ђ 380 Ђ 740 Ђ 115 . ZN N N N BI R. - Z FFRI N N IN GU Т+ I I NI R L. om т.... Z om no. GU Т + INI omт. om no L...B BN GU Т + I INI om т L.. om no.. Z - - I L.BI N, FIL I N IL.. Z L RINI L IN FRR R. RIN RIN*. / Т. IN. FFRI

More information

BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES

BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES P R E S ENTATION T R A F I KF DOR A GE MEETING 2 0 1 5 AALBORG 29 TH OF AUGUST NT K R I S T I A N H E G N E R R E I N A U, K R I SJ TO IHA N

More information

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret 1969-70 V e d K: Hillers-Andersen k. s k o l e d i r e k t ø r o g Aage Christensen f u l d m æ g t i g ( Fr e d e rik sh av n E k sp r e s- T ry k k e rie

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

C e r t ifie d Se c u r e W e b

C e r t ifie d Se c u r e W e b C r t ifi d S c u r W b Z r t ifizi r t Sic h r h it im W b 1 D l gat s N ic o las M ay n c o u r t, C EO, D r am lab T c h n o lo gi s A G M ar c -A n d r é B c k, C o n su lt an t, D r am lab T c h n

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

Online Department Stores. What are we searching for?

Online Department Stores. What are we searching for? Online Department Stores What are we searching for? 2 3 CONTENTS Table of contents 02 Table of contents 03 Search 06 Fashion vs. footwear 04 A few key pieces 08 About SimilarWeb Stepping up the Competition

More information

Creditor protection Laws for LI and Annuities

Creditor protection Laws for LI and Annuities Creditor protection Laws for LI and Annuities Provided by Duggan & Bertsch AL $5,000 Ala. Code 6-10-2. AK $54,000 Alaska Stat. 09.38.010 Ala. Code 19-3-1 for assets held in qualified trusts. Alaska Stat.

More information

W h a t is m e tro e th e rn e t

W h a t is m e tro e th e rn e t 110 tv c h a n n e ls to 10 0 0 0 0 u s e rs U lf V in n e ra s C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h a t is m e tro e th e rn e t O b je c tiv

More information

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D.

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D. AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981 P. A. V a le s, Ph.D. SYNOPSIS Two in d ep en d en t tre a tm e n t g ro u p s, p a r t ic ip

More information

How to Subnet a Network How to use this paper Absolute Beginner: Read all Sections 1-4 N eed a q uick rev iew : Read Sections 2-4 J ust need a little h elp : Read Section 4 P a r t I : F o r t h e I P

More information

High School Mathematics: State-Level Curriculum Standards and Graduation Requirements

High School Mathematics: State-Level Curriculum Standards and Graduation Requirements High School Mathematics: State-Level Curriculum Standards and Graduation Requirements Prepared By: Barbara J. Reys Shannon Dingman Nevels Nevels Dawn Teuscher Center for the Study of Mathematics Curriculum

More information

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Continuing Competence

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Continuing Competence This document reports CEU requirements for renewal. It describes: Number of required for renewal Who approves continuing education Required courses for renewal Which jurisdictions require active practice

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

CORSO AVANZATO DI NEGOZIAZIONE Un laboratorio intensivo per lo sviluppo e la pratic a d elle c apac ità neg oz iali Scotwork Italia S.r.l. C op y rig h t 2 0 0 6 1 O I m p l t l t z o l N o z n n l h l

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending

U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending by State and Program Report as of 3/7/2011 5:40:51 PM HUD's Weekly Recovery Act Progress Report: AK Grants

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

Manpower Codes Lookup

Manpower Codes Lookup 00 NO PREFERENCE RECORDED 01 NO RELIGIOUS PREFERENCE 02 SEVENTH-DAY ADVENTIST 04 ASSEMBLIES OF GOD 05 GRACE GOSPEL FELLOWSHIP 06 AMERICAN BAPTIST CHURCHES 07 INDEPENDENT BAPTIST BIBLE MISSION 08 SOUTHERN

More information

Der Bologna- P roz es s u nd d i e S t aat s ex am Stefan Bienefeld i na Service-St el l e B o l o g n a d er H R K Sem in a r D er B o l o g n a P ro z es s U m s et z u n g u n d M it g es t a l t u

More information

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

Understanding, Modelling and Improving the Software Process. Ian Sommerville 1995 Software Engineering, 5th edition. Chapter 31 Slide 1

Understanding, Modelling and Improving the Software Process. Ian Sommerville 1995 Software Engineering, 5th edition. Chapter 31 Slide 1 Process Improvement Understanding, Modelling and Improving the Software Process Ian Sommerville 1995 Software Engineering, 5th edition. Chapter 31 Slide 1 Process improvement Understanding existing processes

More information

Fixed Indexed Annuity Rates

Fixed Indexed Annuity Rates Company / Minimum Issue Ages Product Premiums Surrender Charges Last 15 Years Life of the Southwest SecurePlus Accumulator 5 Life of the Southwest SecurePlus Platinum (after 3/21/06) Fixed Indexed Annuity

More information

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l VB Sprinter D e s c r i p t i o n T h i s r e t r o f i t c o n s i s t s o f i n s t a l l i n g a c r u i s e c o n t r o l s wi t c h k i t i n

More information

MEDICAL MALPRACTICE STATE STATUTORY

MEDICAL MALPRACTICE STATE STATUTORY MEDICAL MALPRACTICE STATE STATUTORY REFERENCE GUIDE 41 MEDICAL MALPRACTICE STATE STATUTORY REFERENCE GUIDE The following references to statutes relevant to medical malpractice cases are intended exclusively

More information

O s OAM Requirements for 40/100 GE Eth ernet AI S? Gary Nicholl C is co S ys t e m I E E E 8 0 2. 3 b a T as k F orce M arch 1 8, 2 0 0 8 rlan d o, F L 1 O O O O Background E t h e r n e t i s r a p i

More information

.- '- -;. ~-- VENERABILlS CLERI DIOECESIS. SZAl\IOSU JV A.RIENSIS. .. ROMENORUM ORAECIRITUS CATliOLICORUM ANNO LXI.

.- '- -;. ~-- VENERABILlS CLERI DIOECESIS. SZAl\IOSU JV A.RIENSIS. .. ROMENORUM ORAECIRITUS CATliOLICORUM ANNO LXI. l i :. ~~ -;. ~--,~.- '- sem EM/\ TISMlJS VENERABILlS CLERI DIOECESIS SZAl\IOSU JV A.RIENSIS.. ROMENORUM ORAECIRITUS CATliOLICORUM..,---~". < I 7/. ' RRO '=~f ;ANNO iomini MCMXIV. "...,... AS :~ i... [/1....

More information

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n.

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 4 /2 0 /1 9 6 7. A M I N Ő S Í T É S M E G S Z Ű N T az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

More information

50-State Analysis. School Attendance Age Limits. 700 Broadway, Suite 810 Denver, CO 80203-3442 303.299.3600 Fax: 303.296.8332

50-State Analysis. School Attendance Age Limits. 700 Broadway, Suite 810 Denver, CO 80203-3442 303.299.3600 Fax: 303.296.8332 0-State Analysis School Attendance Age Limits 700 Broadway, Suite 810 Denver, CO 80203-32 303.299.3600 Fax: 303.296.8332 Introduction School Attendance Age Limits By Marga Mikulecky April 2013 This 0-State

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o V e r s i ó n P á g i n a 1 G U I A D E M A N E J O D E H I P E R T E N S I O N E S C E N C I A L 1. D E F I N I C I O N. L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d

More information

Issue 1, Volume 1 January 2010. news for the residents of alamo heights SAN ANTONIO STOCK SHOW & RODEO. T h e S a n Antonio Stock Show & Rodeo

Issue 1, Volume 1 January 2010. news for the residents of alamo heights SAN ANTONIO STOCK SHOW & RODEO. T h e S a n Antonio Stock Show & Rodeo Al Hi 09 ER I 1 Vl 1 Jy 2010 i i Al Hi 09'ER SAN ANTONIO STOCK SHOW & RODEO V PRCA L I R O T Y F Fi Cciv Y T S Ai Sc S & R i ill c i ill ly ily i AT&T C i Pi R Cy Acii (PRCA) L I R Y. T S Ai Sc S & R cii

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras BLADE 12th Generation Rafał Olszewski Łukasz Matras Jugowice, 15-11-2012 Gl o b a l M a r k e t i n g Dell PowerEdge M-Series Blade Server Portfolio M-Series Blades couple powerful computing capabilities

More information

State Annual Report Due Dates for Business Entities page 1 of 10

State Annual Report Due Dates for Business Entities page 1 of 10 State Annual Report Due Dates for Business Entities page 1 of 10 If you form a formal business entity with the state, you may be required to file periodic reports on the status of your entity to preserve

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

The Lincoln National Life Insurance Company Variable Life Portfolio

The Lincoln National Life Insurance Company Variable Life Portfolio The Lincoln National Life Insurance Company Variable Life Portfolio State Availability as of 12/14/2015 PRODUCTS AL AK AZ AR CA CO CT DE DC FL GA GU HI ID IL IN IA KS KY LA ME MP MD MA MI MN MS MO MT NE

More information

Device I n s t r u m en t a t io n E x a m p l es : I P S L A s & N et F l o w Presented by Emmanuel Tychon Techni cal M ark eti ng Eng i neer TU D resden, J anuary 1 7 th 2 0 0 7 1. C is co I O S I P

More information

Excel Invoice Format. SupplierWebsite - Excel Invoice Upload. Data Element Definition UCLA Supplier website (Rev. July 9, 2013)

Excel Invoice Format. SupplierWebsite - Excel Invoice Upload. Data Element Definition UCLA Supplier website (Rev. July 9, 2013) Excel Invoice Format Excel Column Name Cell Format Notes Campus* Supplier Number* Invoice Number* Order Number* Invoice Date* Total Invoice Amount* Total Sales Tax Amount* Discount Amount Discount Percent

More information

Summary of State Laws Related to Auto Insurance

Summary of State Laws Related to Auto Insurance Summary of State Laws Related to Auto Insurance Rate Filing Laws for (Prior Form Filing Approval, Use & Laws (Prior File, File & Use, Approval, Use No File, Flex & File, File & Rating) Use, No File) Fault

More information

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A v a n ç o s n o P la n o d e C o n tr o le d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A n to n io A b e lé m a b e le m @ u fp a.b r Agenda In tr o d u ç ã o C

More information

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Continuing Competence

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Continuing Competence This document reports CEU (continuing education units) and CCU (continuing competence units) requirements for renewal. It describes: Number of CEUs/CCUs required for renewal Who approves continuing education

More information

He Will Hold Me Fast (When I Fear My Faith Will Fail)

He Will Hold Me Fast (When I Fear My Faith Will Fail) ? 9? 1? Full Hope (h = 66) (v:fm7) 1. When. Those. (v:fm7) Till When Pre ust? I ll I cious ice could not Raed ith Bought by / love Him faith fear saves life tempt / nev let Him at are /C faith H bled /C

More information

State Corporate Income Tax-Calculation

State Corporate Income Tax-Calculation State Corporate Income Tax-Calculation 1 Because it takes all elements (a*b*c) to calculate the personal or corporate income tax, no one element of the corporate income tax can be analyzed separately from

More information

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z C O N C U R S O P Ú B L I C O E D I T A L N º 0 0 1 / 2 0 1 2 D i s p õ e s o b r e C o n c u r s o P ú b l i c o p a r a p r o v i m e n t o c a r g o s e v a g a s d a P r e f e i t u r a M u n i c i

More information

3 k t h R e m e A c c e s s b t t t V T T c h t h p V T. Cl ic e ot rad io ut on nex o PN unnel yp e and oose e ap rop riat e PN unnel Int erfac e. 4.

3 k t h R e m e A c c e s s b t t t V T T c h t h p V T. Cl ic e ot rad io ut on nex o PN unnel yp e and oose e ap rop riat e PN unnel Int erfac e. 4. C i s c o P r o f i l e C o n t a c t s & F e e d b a c k H e l p Cisc o SM B Sup p ort Assist ant Configure ASA/PIX as Easy VPN Server or Client H om e > W ork W it h M y Sec urit y D ev ic es > Cisc

More information

How To Get A Long Term Annuade Plan For A Pension From A Pension Fund

How To Get A Long Term Annuade Plan For A Pension From A Pension Fund Carrier Allianz Allianz Allianz American General American National Ratings - - - + + Assets 53.2 Billion 53.2 Billion 53.2 Billion 30.9 Billion 12.9 Billion Product Name MasterDex MasterDex 5 MasterDex

More information

Standardized Pharmacy Technician Education and Training

Standardized Pharmacy Technician Education and Training Standardized Pharmacy Technician Education and Training Kevin N. Nicholson, RPh, JD Vice President, Pharmacy Regulatory Affairs National Association of Chain Drug Stores May 19, 2009 Overview of how technicians

More information

State Tax Credit Exchange

State Tax Credit Exchange State Tax Credit Exchange Overview of State & Federal Tax Credits George L. Strobel II September 3, 2015 Tax Credits The Concept Governmental incentives aimed at fostering specific business activities

More information

PEER Analysis of OSHA Recordkeeping Inspections Done Pursuant to its National Emphasis Program (NEP)(10/09-8/10) SUMMARY OF DATA

PEER Analysis of OSHA Recordkeeping Inspections Done Pursuant to its National Emphasis Program (NEP)(10/09-8/10) SUMMARY OF DATA PEER Analysis of OSHA Recordkeeping Inspections Done Pursuant to its National Emphasis Program (NEP)(10/09-8/10) SUMMARY OF DATA 1 The Senate appropriated $1,000,000 to OSHA in January 2009 for use in

More information

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change CLASS TEST GRADE PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change MARKS: 45 TIME: hour INSTRUCTIONS AND INFORMATION. Answer ALL the questions. 2. You may use non-programmable calculators. 3. You may

More information

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: PTA Supervision Requirements

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: PTA Supervision Requirements These tables provide information on what type of supervision is required for PTAs in various practice settings. Definitions Onsite Supervision General Supervision Indirect Supervision The supervisor is

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB M IPCC EXPRESS Product Solution (IPCC - IP Co n t a c t Ce n t e r ) E i n f ü h r u n g Ü b e r h u nd e r t M il l io ne n N u t ze r - P r o g no s e n zu f o l g e w e r d e n e s in d ie s e m J ah

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart . Big i N éi N Cil l l Néi l N i C lli C i é Néi i i I. N -D z Ei if ig Vll Bl ig Vig l'o l S Bg i i g l Ci Qi i Blf Si ig l i i 1945 g li gg ég Ni l Bl l i H Si J iz Eg S i Villi I l Bl i i i H Bliz Dli

More information

Erfa rin g fra b y g g in g a v

Erfa rin g fra b y g g in g a v Erfa rin g fra b y g g in g a v m u ltim e d ia s y s te m e r Eirik M a u s e irik.m a u s @ n r.n o N R o g Im e d ia N o rs k R e g n e s e n tra l fo rs k n in g s in s titu tt in n e n a n v e n d

More information

AmGUARD Insurance Company EastGUARD Insurance Company NorGUARD Insurance Company WestGUARD Insurance Company GUARD

AmGUARD Insurance Company EastGUARD Insurance Company NorGUARD Insurance Company WestGUARD Insurance Company GUARD About Us For over 30 years, we have protected the interests of the small- to mid-sized businesses that insure with us. At Berkshire Hathaway Insurance Companies, we dedicate our efforts in the areas that

More information

e Videobewaking ov er I P Marty K n o p e rt 1 A l l m z u l l b t g r u m a k h w k h w k z a l z r E p r m a r k t t c m a r k t Video vision: e vor en va n video en in de na ij e oek om st eb ik en

More information

DEGREE QUALIFICATIONS PROFILE: A PRIMER FOR IR AND ASSESSMENT PROFESSIONALS

DEGREE QUALIFICATIONS PROFILE: A PRIMER FOR IR AND ASSESSMENT PROFESSIONALS DEGREE QUALIFICATIONS PROFILE: A PRIMER FOR IR AND ASSESSMENT PROFESSIONALS Natasha Jankowski, NILOA, Assistant Director George Kuh, NILOA, Director AIR May 28, 2014 The Plan Brief Introduction to DQP

More information

Native American Direct Loan Program

Native American Direct Loan Program Native American Direct Loan Program Date: May 10, 2016 Veterans Benefits Administration The NADL Program at work 2 Program Highlights What is a Native American Direct Loan (NADL). Why we have a NADL program.

More information

CSTA- Oracle Academy 2014 U.S. High School CS Survey: The State of Computer Science in U.S. High Schools: an Administrator s Perspective.

CSTA- Oracle Academy 2014 U.S. High School CS Survey: The State of Computer Science in U.S. High Schools: an Administrator s Perspective. CSTA- Oracle Academy 2014 U.S. High School CS Survey: The State of Computer Science in U.S. High Schools: an Administrator s Perspective Methodology: The Computer Science Teachers Association (CSTA), in

More information

bow bandage candle buildings bulb coins barn cap corn

bow bandage candle buildings bulb coins barn cap corn b c bow bandage candle buildings bulb coins barn cap corn Copyright (C) 1999 Senari Programs Page 1 SoundBox Montessori d f darts dice door dove forest farm film foot fish Copyright (C) 1999 Senari Programs

More information

Bonn Declaration on Regional Cooperation in Quality Assurance in Higher Education Adopted on 20 June 2007 during the Conference Enhancing Quality Across Borders R egional Cooperation in Quality Assurance

More information

2002 Aligning Unit Candidate Proficiencies With State And Professional Standards (Initial Level)

2002 Aligning Unit Candidate Proficiencies With State And Professional Standards (Initial Level) 2002 Aligning Unit Candidate Proficiencies With State And Professional Standards (Initial Level) Unit Candidate Proficiencies State Standards Professional Standards 1.Candidates understand the importance

More information

Evaluation of Inquiries about the UIS Environmental Studies Online Master s Degree Program

Evaluation of Inquiries about the UIS Environmental Studies Online Master s Degree Program Evaluation of Inquiries about the UIS Environmental Studies Online Master s Degree Program Lenore Killam Hung-Lung Wei Dennis R. Ruez, Jr. University of Illinois at Springfield Introduction The Department

More information

Allianz Life Insurance Company of North America MasterDex X Annuity PFG Marketing Group, Inc.

Allianz Life Insurance Company of North America MasterDex X Annuity PFG Marketing Group, Inc. A Fixed Indexed Annuity with a 10-year surrender period. This product is not available in CT NY PR VI Ratings A.M. Best : A Moody's: A2 Standard & Poor's: AA Rates Current Rates 01/06/2015 Guaranteed Minimum

More information

[K NONE (No reportable positions.)

[K NONE (No reportable positions.) Report Required by the Ethics AO IO in Government Act of I978 Rev. J/2007 FOR CALENDAR YEAR 2006 (5 U.S.C. app. IOI-I I I) I. Person Reporting (last name, first, middle initial) Court or Organization TEILBORG,

More information

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M D E P A R T A M E N T O D E C O M P R A S E L I C I T A O A U T O R I Z A O P A R A R E A L I Z A O D E C E R T A M E L I C I T A T с R I O M O D A L I D A D E P R E G O P R E S E N C I A L N 034/ 2 0

More information

The Survey of Undergraduate and Graduate Programs in Communication. Sciences and Disorders has been conducted since 1982-83. Surveys were conducted in

The Survey of Undergraduate and Graduate Programs in Communication. Sciences and Disorders has been conducted since 1982-83. Surveys were conducted in Introduction The Survey of Undergraduate and Graduate Programs in Communication Sciences and Disorders has been conducted since 1982-83. Surveys were conducted in 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87,

More information