Promotivna brošura. IPMA Croatian Project Excellence Award 2013 Ocjena projekata prema hrvatskom modelu temeljenom na IPMA Project Excellence Modelu

Size: px
Start display at page:

Download "Promotivna brošura. IPMA Croatian Project Excellence Award 2013 Ocjena projekata prema hrvatskom modelu temeljenom na IPMA Project Excellence Modelu"

Transcription

1 Promotivna brošura IPMA Croatian Project Excellence Award 2013 Ocjena projekata prema hrvatskom modelu temeljenom na IPMA Project Excellence Modelu Promotivna brošura

2 IPMA Award Excellence je svjetski prepoznati prestižni model izbora njauspješnijeg i najboljeg u području upravljanja projektima, programima i portfeljima. Do sada su priznanje za projektnu izvrsnost dobili projektni timovi iz najuglednijih međunarodnih kompanija poput Sberbank, GE Oil & Gas, CNOOC Huizhou Refinery, Siemens, Foster Wheeler Italiana SpA itd. Od ove godine Hrvatska udruga za upravljanje projektima, koja je hrvatska članica IPMA-e, pokreće hrvatsku nacionalnu nagradu za izvrsnost u upravljanju projektima. Nagrada će, zajedno sa svjetskom nagradom, biti dodijeljena na 27. IPMA svjetskom kongresu koji se ove godine održava u Dubrovniku od ( Pozivamo sve hrvatske projektne menađere i poduzeća da prijave svoje uspješne projekte i da potvrde kompetencije i izvrsnost kroz IPMA Award Excellence Model. Prof. Mladen Radujković IPMA, Predsjednik Sadržaj IPMA Croatian Project Excellence Award IPMA Croatian Project Excellence Award Model Kriteriji Raspored događanja

3 Postignite vrhunsku izvedbu s Croatian Project Excellence Modelom i maksimizirajte svoj potencijal u upravljanju projektima kako biste postigli izvrsne projektne rezultate jer učinkovito upravljanje projektima je ključ uspješnosti poduzeća i drugih organizacija! IPMA Croatian Project Excellence Award Hrvatska udruga za upravljanje projektima (HUUP) je neprofitna organizacija koja kao članica International Project Management Association (IPMA) djeluje u Hrvatskoj od godine s primarnom zadaćom razvoja profesije upravljanja projektima (project managementa). Članovi HUUP-a su pojedinci i organizacije koje posluju kroz projekte, a putem udruge djeluju na unapređenju kompetencija upravljanja projektima i razvoju doprinosa uspješnosti projekata. Po prvi puta u Hrvatskoj unutar udruge organiziramo dodjelu nagrade IPMA Croatian Project Excellence Award timovima koji mogu dokazati velika postignuća u upravljanju projektima. Nagrađujući timove koji dokazuju svoj uspjeh u upravljanju projektima prepoznajemo i priznajemo izvrsne i inovativne projekte te motiviramo projektne timove da utvrde i razvijaju svoje prednosti. Svrha nagrade IPMA Croatian Project Excellence Award služi kao podrška upravljanju projektima u postizanju visoke učinkovitosti u projektima i obilježava projekte kao primjere izvrsnog upravljanja. Korist prijave Projektni tim dobiva detaljni izvještaj od tima kvalificiranih i iskusnih projektnih stručnjaka na vodećim pozicijama. Oni ocjenjuju prijave na temelju kriterija prema hrvatskom modelu temeljenom na IPMA Project Excellence Modelu i daju upute projektnim timovima u kojima naglašavaju njihove prednosti i potencijal za napredak. Prednosti za dobitnike nagrade Prestiž: IPMA Croatian Project Excellence Award nudi značajan prestiž. Imena finalista i dobitnika nagrada objavljuju se i kompanije mogu koristiti logo nagrade u svojim dokumentima i publikacijama. Ovo omogućava timu da pokažu da su jedni od najuspješnijih i međunarodno priznatih projektnih timova. Finalisti će biti predstavljeni na 27. IPMA svjetskom kongresu koji se po prvi puta ove godine organizira u Hrvatskoj točnije u Dubrovniku u razdoblju od 30. rujna do 03. listopada. Očekuje se velik broj sudionika iz pedesetak zemalja. Razmjena iskustva: Dobitnici nagrada su pozvani da razmjene svoja iskustva tijekom kongresa. Vodeći projektni tim: Ovo je izvanredna prilika da pokažu svoj status kao vodeći projektni tim i razmjene profesionalna iskustva s ostalim sudionicima. Promocija: Dokumenti i ostale publikacije pružaju daljnje prilike za iskazivanje projektnog postignuća projektnog tima odnosno organizacije. Prijava za nagradu već usmjerava svu energiju projektnog tima na postizanje izvrsnog upravljanja projektima. Ako projektni tim koristi naš model kako bi uvidio vlastita postignuća, automatski će prepoznati i razvijati i eventualna poboljšanja. 3

4 IPMA Croatian Project Excellence Award Model IPMA Croatian Project Excellence Award Model pomaže projektnom timu, ali i samoj organizaciji da sagleda vlastite prednosti i područja potencijalnog napretka. Projektni timovi i same organizacije ocjenjuju sami sebe kada koriste model i na taj način saznaju u kojim područjima se njihov rad može poboljšati i iskuse što upravljanje projektima zapravo znači. Ovaj oblik organizacije koja uči automatski vodi do boljih projektnih rezultata u budućnosti. Međutim, projektni timovi mogu učiti samo iz konkretnih činjenica. Subjektivna mišljenja, kao pravilo, pružaju malo jasnog saznanja kada je u pitanju procjena projektne kvalitete. Za ocjenjivanje bilo kojeg projekta, potrebna je temeljna struktura. Ta struktura za naše hrvatsko tržište je ponuđena od strane IPMA Croatian Project Excellence Award Model-a koji je utemeljen na IPMA Project Excellence Award Model-u. Model je prilagodljiv i otvoren te dopušta korištenje mnogobrojnih različitih projektnih pristupa i prikupljanje dobrobiti u budućim projektima. Dijelovi modela se temelje na osnovnim saznanjima, konceptima i iskustvima Total Quality Management (TQM-a). Međutim, model se razvija u kontinuitetu na temelju iskustva izvanrednih organizacija i projektnih timova. Trenutni model temeljen je na sljedećim saznanjima: Zadovoljstvo klijenta U dobro organiziranim projektima, klijent sa svojim problemima mora biti kralj. Sam klijent odlučuje o percepciji kvalitete. Projektni tim tvrtke mora u potpunosti shvatiti potrebe i želje klijenata. Razvoj i sudjelovanje zaposlenika Potpuni potencijal zaposlenika može se postići samo u otvorenoj i povjerljivoj radnoj atmosferi. Partnerstvo s dobavljačima Veza s dobavljačima temelji se na povjerenju i suradnji. 4

5 Vodstvo Pravi voditelji projekata formiraju kulturu organizacije i usmjeravaju resurse i napore prema izvrsnim postignućima. Prema tome, kvaliteta vodstva je važna. Društvena odgovornost Svaka izvrsna organizacija mora shvatiti da ne može donositi neobvezne odluke u izoliranom okruženju. Etika i društvena odgovornost igraju važnu ulogu u svim odlukama. Procesi i činjenice Aktivnosti se provode sustavno u obliku procesa i podložne su konstantnom napretku. Činjenice i jasna mjerenja služe kao temelj. Rezultati Kako bi se postigli trajni izvanredni rezultati, očekivanja i potraživanja svih uključenih strana moraju biti dobro balansirana. Iz ovih jednostavnih ideja nastala su dva kriterija kojima se procjenjuje napredak projekata prema postizanju velikih ciljeva. Osnovna struktura je namjerno jednostavna. Svrha je napraviti model, koji se u praksi koristi kao standard i nudi smjernice za izvrsno upravljanje projektima. Svrha nije razviti potpuno novi pomodni model koji će podbaciti. Organizacije koje su već upoznate s idejom TQM-a će se lako prilagoditi ovom modelu. IPMA Croatian Project Excellence Award Model dijeli kriterije za ocjenjivanje u dvije grupe: Upravljanje projektima: Kakav je projekt u pitanju? Kako se njime upravlja? Projektni rezultati: Što projekt postiže? Što proizlazi iz njega? U sljedećem dijelu kriteriji se opisuju još preciznije. Ovdje se opet iznova definira razlika između upravljanja projektima i projektnih rezultata : Upravljanje projektima procjenjuje koliko je procedura izvrsna. Projektni rezultati procjenjuju koliko su rezultati izvrsni. Ovaj model sačinjava upravljački alat za projektni tim koji mu pomaže da članovi tima uvide i koriste ideje za poboljšanje. Ako tim koristi ove ideje, kvaliteta projekta konstantno će rasti. Povrh toga, ideja da se model može primijeniti u mnogim različitim područjima poslovanja ohrabruje usporedbe s ostalim projektima i uporabu vanjskih iskustava kako bi se postigao uspjeh. Ovo je važan korak u potrazi za projektnom izvrsnošću! PROJEKTNA IZVRSNOST PROJEKTNI MENADŽMENT PROJEKTNI REZULTATI Ciljevi projekta Resursi Procesi Klijenti Ključni učinak i Projektni rezultati INOVACIJA I UČENJE 5

6 KRITERIJI Ocjenjivanje prijavljenih projektnih timova odnosno njihovih projekata je sustavan proces u kojem se prikupljaju određeni podaci. Ocjenjivanje izvrsnosti prijavljenih projekata moguće je u odnosu na unaprijed zadane kriterije koji su detaljnije objašnjeni u nastavku. 1. Projektni ciljevi (140 bodova) Ovaj kriterij ocjenjuje kako se ciljevi određuju, razvijaju, provjeravaju i ostvaruju na temelju opsežnih informacija o zahtjevima sudionika Treba prikazati kako su očekivanja i zahtjevi sudionika identificirani. Prijava treba sadržavati popis sudionika i njihovih očekivanja i zahtjeve te uključivati informacije o tome kako projekt: jamči da se sustavno identificiraju sudionici (npr. intervjuima); prikuplja, analizira, sažima i sustavno koristi potrebne i dostatne informacije; koristi slijedeće izvore za prikupljanje informacija: inicijator, korisnici, sponzori, dobavljači, članovi projektnog tima; udruge i organizacije; unutarnji pokazatelji uspješnosti; benchmarking - studije (unutarnji / vanjski); studije i informacije o određenim društvenim, pravnim i ekološkim aspektima; ekonomski i demografski pokazatelji; nove tehnologije definira postupke za utvrđivanje sudionika koji su potencijalno zainteresirani za projekt; određuje sudionike; definira postupke za određivanje interesa, zahtjeva, potreba i strahova sudionika; definira rezultate; uzima u obzir mogućnost promjene sudionika tijekom projekta; uzima u obzir promjene vezane za cjelokupni projekt Treba prikazati kako su razvijeni projektni ciljevi, a konkurentni interesi integrirani na temelju opsežnih i važnih informacija. Treba prikazati kako projekt: postiže jasne ciljeve po stupnju definicije; izrađuje svoje ciljeve na temelju relevantnih informacija i povezuje ih s interesima, vrijednostima i ciljevima sudionika; jamči uključivanje sudionika i uspoređujenjihove interese; uzima u obzir kratkoročne i dugoročne potrebe i zahtjeve; provjerava koliko su realni različiti zahtjevi sudionika i osigurava da su različiti interesi uravnoteženi; implementira upravljanje rizicima Treba prikazati kako su ciljevi projekta dodijeljeni, ostvareni, provjereni i prilagođeni te kako projekt: obavještava sve osobe koje su uključene u projekt (direktno / indirektno) o njegovim ciljevima i osigurava dobro razumijevanje tih ciljeva; postavlja ciljeve za različite razine i faze projekta; koristi svoje ciljeve kao osnovu za plan svih aktivnosti i određuje smjernice cijelog projekta; ispituje svoje ciljeve, procjenjuje, provjerava i čini relevantna poboljšanja, uravnotežuje ih i utvrđuje prioritete; uključuje sve osobe koje su uključene u projektu (direktno / indirektno) u reviziju ciljeva; 6

7 osigurava da su svi sudionici i njihovi zahtjevi uključeni u ciljeve i da su obaviješteni o mogućim promjenama; osigurava da su ciljevi razmotreni unutar projektnog tima; informira sudionike u kojoj mjeri njihovi interesi mogu biti uzeti u obzir. 2. Resursi (70 bodova) Kriterij ocjenjuje kako se postojeći resursi koriste učinkovito i djelotvorno Treba prikazati kako je projekt planiran,kako se upravlja resursima te kako: financijski menadžment podržava ciljeve; su obrađeni ekonomski projektni ciljevi; su ciljevi određeni i ostvareni (npr. objektni troškovi, troškovi ulaganja); su provjerene i poboljšane financijske strategije; je zajamčeno učinkovito korištenje financijskih sredstava (npr. plan financiranja, korištenje vanjskih / javnih sredstava, planiranje rashoda); se obrađuje kontrola prihoda i rashoda; se koriste točni podaci i parametri; se provodi upravljanje rizicima; je izrađena procjena mogućnosti; se koristi poslovno upravljanje i kontrola za objektivna postignuća; su kontrolirani rashodi Treba prikazati kako je projekt planiran i kako se upravlja informacijama odnosno kako: su informacije strukturirane i kako se koriste za potporu postizanja ciljeva projekta; su valjanost, integritet i zaštita podataka poboljšani i zajamčeni; se podrazumijeva dostupnost podataka, sigurnost podataka i kvaliteta podataka; funkcionira upravljanje konfiguracijom (npr. revizija); je zajamčeno učinkovito rukovanje znanjem i informacijama da bi potrebne informacije u svakom trenutku bile dostupne za sve ljude koji su uključeni Treba prikazati kako je projekt planiran i kako se upravlja dobavljačima i njihovim uslugama te kako se: uspostavlja odnos prema dobavljačima u skladu sa svojim ciljevima; maksimizira dodana vrijednost dobavljača; bira sustav dobavljača po potrebi; postiže kvaliteta ugovora; koristi benchmarking ; postiže učinkovita komunikacija između projekta i dobavljača; poboljšava lanac nabave Treba prikazati kako je projekt planiran i kako se upravlja s ostalim resursima te kako projekt: smanjuje potrošnju resursa (npr. voda, energija); smanjuje potrošnju radnih materijala; jamči zaštitu intelektualnog vlasništva (npr. otkrića, izumi, znanje i inovacije); koristi tehnologiju za poboljšanje procesa, informacijske sustave i druge sustave; podržava optimalno korištenje resursa, smanjuje / uklanja otpad i promiče učinkovito recikliranje. 7

8 3. Procesi (140 bodova) Kriterij ocjenjuje kako se identificiraju, provjeravaju i mijenjaju važni procesi Treba prikazati kako se procesi potrebni za uspjeh projekta sustavno označavaju, provjeravaju, prilagođavaju i optimiziraju ta kako se upravlja procesima. Zahtjev treba sadržavati popis ključnih procesa. Popis može uključivati kako projekt: definira i identificira ključne procese i sudi po njihovim učincima na projektu; definira proces vlasništva i upravljanje procesima; definira i provjerava radne standarde i koristi mjerne ljestvice za upravljanje procesima; uključuje argumente od svih stranaka uključenih u proces razvoja; mjeri trenutne uspjehe i odnosi se na poboljšanje ciljeva vezanih za postignuća u prošlosti; testira nove ili promijenjene procese i provjerava njihovu provedbu; informira javnost te kako pregledi procesa promjena jamče ostvarivanje planiranih rezultata (npr. informacija, obuka, interne revizije); mjeri zadovoljstva korisnika, sponzora i pokretača projekta (zadovoljstvo klijenata); koristi povratne informacije od svih zainteresiranih sudionika (unutarnji i vanjski) da poboljša proces; definira i provodi plan upravljanja projektom; 3.2. Treba prikazati kako su metode i sustavi upravljanja projektima učinkovito usvojeni, kako se koriste i kako su poboljšani. Popis može uključivati kako projekt: bira metode upravljanja projektima primjerene ciljevima projekta (npr. mjere, opći uvjeti, fleksibilnost); provodi odlučno korištenje projektnih sustava upravljanja (npr. IPMA standardnih postupaka, IPMA sustava sposobnosti); upotrebljava alate za upravljanje (npr. softver, PM alati ); omogućuje da se koriste PM tehnike (npr. prezentacija, komunikacija); osigurava podršku s dokumentacijom; upravlja korištenjem i promatranjem novih principa i tehnologija upravljanja projektima; provodi nadzor projekta Treba prikazati kako projekt priprema i dokumentira prošla i sadašnja iskustava, kako bi drugi projekti imali koristi. Popis može uključivati kako projekt: dokumentira i organizira informacije nastale tijekom projekta (tzv. lesson learned ); koristi sustave koje pruža organizacija; jamči zaštitu iskustva; aktivno podržava dodatna iskustva ( na predavanjima, radionicama i sl.). provodi kontrolu i monitoring; stalno provjerava zadovoljstvo drugih uključenih strana; upravlja eventualnim promjenama; izbjegava nepotrebne aktivnosti. 8

9 4. Klijenti (180 bodova) Kriterij ocjenjuje što projekt ostvaruje u vezi očekivanja klijenata i njihovog zadovoljstva Treba prikazati kako klijenti ocjenjuju projektne rezultate (direktno, 75% bodova). Popis može uključivati kako klijenti ocjenjuju sljedeće: proizvode i usluge: integraciju potreba i zahtjeva uključivanje u projektne rezultate točne analize optimizirajući način postizanja cilja reputaciju: namjera davanja drugog projektnog programa projektnom timu spremnost za preporučiti projektni tim brigu i potporu tijekom i poslije projekta (npr. komunikacija sa voditeljem projekta) opći dojam: sposobnost voditelja projekta/ članova projektnog tima cjenovna struktura smjernice cilja 4.2. Treba prikazati kako klijenti neizravno ocjenjuju projekt u postignućima i rezultatima, uzimajući u obzir daljnje postupke (indirektno, 25% bodova). Popis može uključivati: opći dojam (npr. broj preporuka i nagrada) proizvodi i usluge: sposobnost natjecanja pogreške, neuspjesi i stope odbijanja broj pritužbi i njihovo tretiranje životni vijek proizvoda logističko razmatranje odanost: trajanje veze između pokretača projekta, korisnika, sponzora itd. preporuke koje su napravile utisak ponavljanje odredbi ciklus / učestalost projektnih odredbi briga i potpora tijekom i poslije projekta: potreba i upotreba projektnih vježbi učestalost kontakata i okoline dokumentaciju i prezentaciju: vještine i ponašanje članova tima vježbanje korištenja proizvoda upravljanje prigovorima vrijeme odaziva tehnička podrška ostvarenje interesa i zahtjeva 9

10 5. Ključni učinak i projektni rezultati (180 bodova) Ovaj kriterij ocjenjuje što projekt postiže u smislu očekivanih projektnih rezultata Treba prikazati u kojoj je mjeri projekt ostvario ciljeve (direktno, 75% bodova). Popis može sadržavati projektne rezultate utvrđene na KRITERIJU Treba prikazati izvedbu projekta, uzimajući u obzir mjerenja izvan 5.1. (indirektno, 25% bodova). Popis može uključivati: ravnotežu između vremena, troškova i kvalitete; budžet; račun dobiti i gubitka; ulaganja i njihove rezultate; stvarne troškove zaliha; broj potrebnih skladišnih mjesta; razmatranje tržišnih kretanja cijena; neizravni troškovi (opći troškovi) dugoročnu vrijednost za dioničare i druge zainteresirane strane dobit prije oporezivanja; troškovi pogrešaka; učinkovitost; vrijeme procesa; troškove procesa; mjerila; kvaliteta / prijedlozi za poboljšanje upotreba kapaciteta npr. zaposlenika i opreme; stopa inovacija / broj patenata; učestalost pritužbi; životni ciklus proizvoda; tržišni udio. broj dobavljača; Ukoliko ste zainteresirani i želite maksimizirati svoj potencijal u upravljanju projektima te svoj projekt predstaviti na svjetskom kongresu u Dubrovniku ovo je idealna prilika za Vas i Vaš projektni tim. Organizacijska struktura Kontakt CAPM predsjedništvo CAPM savjetnik za nagradu Karmen Petričević, CAPM Administrator za nagradu Gordana Blažević, CAPM Administrator za nagradu capm@grad.hr Mob: 091/ Ocjenjivači Žiri Administracija Sve dodatne informacije možete dobiti na navedene kontakte te zatražiti obrazac za prijavu projekta. 10

11 Paradigma projektnog menadžmenta neizostavan je i prevalentan transnarativ budućnosti poslovnog svijeta. Projektno orijentirane organizacije, naime, suočavaju se sa sve zahtjevnijim i kompleksnijim projektima, programima i projektnim portfeljima. Kupci svoje zahtjeve temelje na redukciji troškova uz istovremeno dobivanje proizvoda optimalne kvalitete u što kraćem roku. Dobra izvedba nije dovoljna za održavanje konkurentske prednosti. Projektna izvrsnost temelj je uspjeha. Želim više čitati o izvrsnim projektima, ljudima koji takvim projektima upravljaju, te organizacijama koje svojim projektnim menadžerima daju priliku da dokažu svoju izvrsnost. Potonje podrazumijeva da te organizacije imaju izvrsnu garnituru izvršnih menadžera koji posjeduju kompetencije za okupljanje i osnaživanje izvrsnih pojedinaca. IPMA će iskazati poštovanje i odati počast ljudima koji daju život takvim izvrsnim projektima. Prof Nino Grau IPMA Vice President Awards i CAPM savjetnik za nagradu Priprema i prijave projekata Ocjenjivanje i posjet lokaciji projekta i/ili projektnog tima Proglašenje finalista i pripreme za dodjelu nagrada Dodjela nagrada PODNOSITELJ PRIJAVE Prikupljanje informacija Podnošenje prijave Priprema za posjet ocjenjivača Priprema finalista za dodjelu nagrada (video materijali i prezentacije) OCJENJIVAČI ŽIRI Prijava ocjenjivača Trening ocjenjivača * Individualno ocjenjivanje prijavljenih projekata Virtualni sastanci timova ocjenjivača i izrada 1. izvješća sastanak žirija i proglašenje finalista Posjet lokaciji i izrada finalnog izvješća Priprema završnog izvješća sastanak žirija i finalna odluka Dodjela nagrada na 27. IPMA SVJETSKOM KONGRESU HUUP URED ZA NAGRADE Objava natječaja za prijave, poziv za ocjenjivače, izbor ocjenjivača, organizacija treninga ocjenjivača, prikupljanje prijava projekata Prikupljanje izvješća ocjenjivača i priprema izvješća žirija, objave za medije Priprema za dodjelu nagrada, objave za medije

12

Postojeći Mail Account u Outlook Expressu (podešavanje promjena):

Postojeći Mail Account u Outlook Expressu (podešavanje promjena): Outlook Express 5 Postojeći Mail Account u Outlook Expressu (podešavanje promjena): Microsoft Outlook Express je dio Microsoft Internet Explorer. izaberite: Ako Outlook, kada dva puta pritisnete na gornju

More information

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT AT REPUBLIC OF CROATIA

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT AT REPUBLIC OF CROATIA 164 Krešimir Lukač* UDK 621.391:65.01.012(497.5) Prethodno priopćenje SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT AT REPUBLIC OF CROATIA Autor u članku prikazuje glavne značajke i probleme globalne industrije software-a,

More information

Lean Product Lifecycle Management Approach

Lean Product Lifecycle Management Approach International Journal of Industrial Engineering and Management (), Vol. 4 No 4, 2013, pp. 207-214 Available online at www.iim.ftn.uns.ac.rs/ijiem_journal.php ISSN 2217-2661 UDK:621:005.7 Lean Product Lifecycle

More information

QUALITY MANAGEMENT OF HOTEL INFORMATION SYSTEM UPRAVLJANJE KVALITETOM HOTELSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

QUALITY MANAGEMENT OF HOTEL INFORMATION SYSTEM UPRAVLJANJE KVALITETOM HOTELSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA 286 INFO-1035 UDK: 64.024: 519.68:007 Primljeno / Received: 2008-03-18 Preliminary Communication / Prethodno priopćenje UPRAVLJANJE KVALITETOM HOTELSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA Faculty of Tourism and Hospitality

More information

Naziv tvrtke Business name: Pravni oblik Legal form:.. Matični broj Tax number:.. Sjedište Address:

Naziv tvrtke Business name: Pravni oblik Legal form:.. Matični broj Tax number:.. Sjedište Address: R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1 MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja zahtjeva - THE REPUBLIC OF CROATIA COPY 1 MINISTRY OF FINANCE-TAX ADMINISTRATION - for the claimant

More information

AIESEC stručne prakse. Stručne prakse IT

AIESEC stručne prakse. Stručne prakse IT AIESEC stručne prakse Međunarodna stručna praksa jedna je od mogućnosti koju pruža međunarodna studentska organizacija AIESEC. Praksa je namijenjena svim studentima, apsolventima te onima koji su stekli

More information

EMPLOYEE TRAINING AND DEVELOPMENT AND THE LEARNING ORGANIZATION UDC 331.363. Jelena Vemić

EMPLOYEE TRAINING AND DEVELOPMENT AND THE LEARNING ORGANIZATION UDC 331.363. Jelena Vemić FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 4, N o 2, 2007, pp. 209-216 EMPLOYEE TRAINING AND DEVELOPMENT AND THE LEARNING ORGANIZATION UDC 331.363 Jelena Vemić Faculty for Service Business,

More information

DECISION SUPPORT AND BUSINESS INTELLIGENCE WHAT NEEDS TO BE LEARNT? 4

DECISION SUPPORT AND BUSINESS INTELLIGENCE WHAT NEEDS TO BE LEARNT? 4 Sabrina Šuman 1 Preliminary communication Maja Gligora Marković 2 UDK 65.012.123 Berta Jadro 3 DECISION SUPPORT AND BUSINESS INTELLIGENCE WHAT NEEDS TO BE LEARNT? 4 ABSTRACT Decision makers should have

More information

MUTUAL DEPENDANCE OF MANAGEMENT AND QUALITY UDC 005.6. Ljubiša V. Cvetković

MUTUAL DEPENDANCE OF MANAGEMENT AND QUALITY UDC 005.6. Ljubiša V. Cvetković FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 1, N o 9, 2001, pp. 59-63 MUTUAL DEPENDANCE OF MANAGEMENT AND QUALITY UDC 005.6 Ljubiša V. Cvetković Faculty of Technology, University of Niš,

More information

HOW DOES EDUCATION INFLUENCE ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION? CASE STUDY OF CROATIA

HOW DOES EDUCATION INFLUENCE ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION? CASE STUDY OF CROATIA HOW DOES EDUCATION INFLUENCE ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION? CASE STUDY OF CROATIA Ivana Bilić *, Ante Prka **, Gaia Vidović *** Received: 13. 9. 2010 Case study Accepted: 17. 3. 2011 UDC 378:65.012>(497.5)

More information

PUBLIC ADMINISTRATION MAIN FACTOR IN SUCCESSFUL MANAGEMENT OF COASTAL AREA DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF CROATIA

PUBLIC ADMINISTRATION MAIN FACTOR IN SUCCESSFUL MANAGEMENT OF COASTAL AREA DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF CROATIA Interdisciplinary Description of Complex Systems 10(1), 16-27, 2012 PUBLIC ADMINISTRATION MAIN FACTOR IN SUCCESSFUL MANAGEMENT OF COASTAL AREA DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF CROATIA Alen Jugović* 1 Faculty

More information

Marketing Orientation Of Educational Institutions In The Field Of Project Management

Marketing Orientation Of Educational Institutions In The Field Of Project Management Marketing Orientation Of Educational Institutions In The Field Of Project Management Zlatko Barilović Baltazar Adam Krčelić College of Business and Management, Zaprešić, Croatia zlatko.barilovic@vspu.hr

More information

Slika 2. Other. Hardware

Slika 2. Other. Hardware Žiro račun: 2484008-1100164754 (RBA) Matični broj: 3703142 HR - 10000 Zagreb Savica Šanci 127 T +385 (0)1 2352 200 F +385 (0)1 2352 299 HR - 35000 Slavonski Brod Gajeva 32 T +385 (0)35 447 665 F +385 (0)35

More information

IMPLEMENTATION OF FACEBOOK IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN HIGHER EDUCATION IMPLEMENTACIJA FACEBOOKA U NASTAVI STRANIH JEZIKA U VISOKOM OBRAZOVANJU

IMPLEMENTATION OF FACEBOOK IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN HIGHER EDUCATION IMPLEMENTACIJA FACEBOOKA U NASTAVI STRANIH JEZIKA U VISOKOM OBRAZOVANJU Darija Kuharić, senior lecturer of German language Faculty of Agriculture Osijek HR-31000 Osijek, 1d P. Svačića Phone: +385 (0)31 554-940 Fax: +385 (0)31 554-800 E-mail address: dkuharic@pfos.hr Ljubica

More information

CIVIL ENGINEERING PROJECTS REALIZATION MANAGEMENT UDC 725.4(045)=20. Slobodan Mirković

CIVIL ENGINEERING PROJECTS REALIZATION MANAGEMENT UDC 725.4(045)=20. Slobodan Mirković FACTA UNIVERSITATIS Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 4, N o 2, 2006, pp. 85-89 CIVIL ENGINEERING PROJECTS REALIZATION MANAGEMENT UDC 725.4(045)=20 Slobodan Mirković University of Niš, Faculty

More information

ANALIZA 360 ANALIZA 360. jednostavno do odluke. Brojevi : Analize : Argumenti : www.analiza360.hr

ANALIZA 360 ANALIZA 360. jednostavno do odluke. Brojevi : Analize : Argumenti : www.analiza360.hr ANALIZA 360 jednostavno do odluke ANALIZA 360 : Consumer Intelligence obilježja i stavovi čitatelja Hrvatska 2012 Page 2 Tržišni uvjeti postaju sve teži i teži... # potrošača pada [broj rođenih/god: 66.000

More information

The Linux Small Business Server

The Linux Small Business Server The Linux Small Business Server Goran Šljivić Metalurški fakultet Sisak Aco Dmitrović Hrvatski geološki institut CUC 2011 Zentyal Gateway UTM Infrastructure management Office Unified Communications 2 Proizvođač

More information

CUSTOMER SATISFACTION A FACTOR OF SUCCESS OF THE TOURIST ENTERPRISE IN THE CONDITION OF RECESSION

CUSTOMER SATISFACTION A FACTOR OF SUCCESS OF THE TOURIST ENTERPRISE IN THE CONDITION OF RECESSION Karolina Ilieska Pregledni rad Škola biznisa Broj 1/2010 UDC 338.48 Karolina Ilieska 1 CUSTOMER SATISFACTION A FACTOR OF SUCCESS OF THE TOURIST ENTERPRISE IN THE CONDITION OF RECESSION Abstract: In the

More information

COMPLEXITY IN ORGANIZATIONS AND ENVIRONMENT - ADAPTIVE CHANGES AND ADAPTIVE DECISION-MAKING

COMPLEXITY IN ORGANIZATIONS AND ENVIRONMENT - ADAPTIVE CHANGES AND ADAPTIVE DECISION-MAKING Interdisciplinary Description of Complex Systems 8(1), 34-48, 2010 COMPLEXITY IN ORGANIZATIONS AND ENVIRONMENT - ADAPTIVE CHANGES AND ADAPTIVE DECISION-MAKING Robert Fabac* Faculty of Organization and

More information

Lean PLM - Information Technology Strategy for Innovative and Sustainable Business Environment

Lean PLM - Information Technology Strategy for Innovative and Sustainable Business Environment International Journal of Industrial Engineering and Management (), Vol.3 No 1, Month 2012, pp. 15-23 Available online at www.iim.ftn.uns.ac.rs/ijiem_journal.php ISSN 2217-2661 UDK: 005.7:658.6 Research

More information

MOVING TOWARDS CLOUD SECURITY

MOVING TOWARDS CLOUD SECURITY Interdisciplinary Description of Complex Systems 13(1), 9-14, 2015 MOVING TOWARDS CLOUD SECURITY Edit Szilvia Rubóczki 1 and Zoltán Rajnai 2, * 1 c/o Obuda University 1 Budapest, Hungary 2 Doctoral School

More information

Postupak konfiguracije ADSL modema ZTE u Routed PPPoE modu Detaljni opis konfiguracije

Postupak konfiguracije ADSL modema ZTE u Routed PPPoE modu Detaljni opis konfiguracije Postupak konfiguracije ADSL modema ZTE u Routed PPPoE modu Detaljni opis konfiguracije 1. Podešavanje računara Nakon povezivanja modema svim potrebnim kablovima na računar, linija i napajanje, uključujemo

More information

DISCRETE MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS IN NETWORK ANALYSIS DISKRETNA MATEMATIKA I NJENE PRIMJENE U MREŽNOJ ANALIZI

DISCRETE MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS IN NETWORK ANALYSIS DISKRETNA MATEMATIKA I NJENE PRIMJENE U MREŽNOJ ANALIZI DISCRETE MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS IN NETWORK ANALYSIS mr. sc. Anton Vrdoljak, prof. matematike Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Abstract: In this article we will give a small introduction

More information

Planning the use of Lean Six Sigma as a framework for blood bank management improvements

Planning the use of Lean Six Sigma as a framework for blood bank management improvements International Journal of Industrial Engineering and Management (), Vol. 4 No 4, 2013, pp. 237-244 Available online at www.iim.ftn.uns.ac.rs/ijiem_journal.php ISSN 2217-2661 UDK: 614.2:005.7 Planning the

More information

IMPACT OF KEY ORGANIZATIONAL FACTORS ON KNOWLEDGE TRANSFER SUCCESS IN MULTI-NATIONAL ENTERPRISES

IMPACT OF KEY ORGANIZATIONAL FACTORS ON KNOWLEDGE TRANSFER SUCCESS IN MULTI-NATIONAL ENTERPRISES IMPACT OF KEY ORGANIZATIONAL FACTORS ON KNOWLEDGE TRANSFER SUCCESS IN MULTI-NATIONAL ENTERPRISES John O. Ekore * Received: 20. 11. 2013 Original scientific paper Accepted: 26. 11. 2014 UDC 005.94 The study,

More information

MANAGEMENT IN CIVIL ENGINEERING AND ITS DEVELOPING TENDS UDC 69.01:625.7718(045) Milorad Zlatanović

MANAGEMENT IN CIVIL ENGINEERING AND ITS DEVELOPING TENDS UDC 69.01:625.7718(045) Milorad Zlatanović UNIVERSITY OF NIŠ The scientific journal FACTA UNIVERSITATIS Series: Architecture and Civil Engineering Vol.1, N o 5, 1998 pp. 637-644 Editors of series: Dragan Veličković, Dušan Ilić, e-mail: facta@ni.ac.yu

More information

FINANCIAL EFFECTS OF INVENTORY MANAGEMENT IN TRADING COMPANIES - EOQ MODEL UDC 330.123.3:005

FINANCIAL EFFECTS OF INVENTORY MANAGEMENT IN TRADING COMPANIES - EOQ MODEL UDC 330.123.3:005 FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 9, N o 4, 2012, pp. 507-519 Review paper FINANCIAL EFFECTS OF INVENTORY MANAGEMENT IN TRADING COMPANIES - EOQ MODEL UDC 330.123.3:005 Nikola

More information

ALLOCATION OF PROJECT RESOURCES AND THE INADEQUACY OF THE TRADITIONAL PROCUREMENT SYSTEM

ALLOCATION OF PROJECT RESOURCES AND THE INADEQUACY OF THE TRADITIONAL PROCUREMENT SYSTEM UDK 69.008.001.5 ALLOCATION OF PROJECT RESOURCES AND THE INADEQUACY OF THE TRADITIONAL PROCUREMENT SYSTEM P. D. Rwelamila, A. Ngowi Abstract Technology in the construction industry is becoming more complex

More information

Factoring and Forfeiting in Slovakia and Possibilities of its Application in Wood- Working Industry

Factoring and Forfeiting in Slovakia and Possibilities of its Application in Wood- Working Industry ...Sedliačiková, Volčko, Jelačić: and Forfeiting in Slovakia and Possibilities... Mariana Sedliačiková, Ivan Volčko 1, Denis Jelačić 2 and Forfeiting in Slovakia and Possibilities of its Application in

More information

STUDENT DROPOUT ANALYSIS WITH APPLICATION OF DATA MINING METHODS

STUDENT DROPOUT ANALYSIS WITH APPLICATION OF DATA MINING METHODS STUDENT DROPOUT ANALYSIS WITH APPLICATION OF DATA MINING METHODS Mario Jadrić * Željko Garača ** Maja Ćukušić *** Received: 23. 10. 2010 Preliminary communication Accepted: 30. 03. 2010 UDC 65.012.34:378

More information

ULOGA LOGISTIKE U POBOLJŠANJU PERFORMANS MENADŽMENTA

ULOGA LOGISTIKE U POBOLJŠANJU PERFORMANS MENADŽMENTA 145 THE ROLE OF LOGISTICS IN PERFORMANCE MANAGEMENT ULOGA LOGISTIKE U POBOLJŠANJU PERFORMANS MENADŽMENTA MIMO DRAŠKOVIĆ, Scientific Associate at the Maritime Faculty in Kotor Abstract: Apart from the proven

More information

MODEL FOR LEADERSHIP STYLE EVALUATION

MODEL FOR LEADERSHIP STYLE EVALUATION MODEL FOR LEADERSHIP STYLE EVALUATION Jaroslav Gonos * Peter Gallo ** Received: 15. 8. 2013 Professional paper Accepted: 23. 11. 2013 UDC 65.012.4 In the business sector, it is very important to keep pace

More information

THE CONCEPTION STRUCTURE MODEL FOR CROATIAN GLOBAL COMMUNICATION SYSTEM KONCEPCIJSKA STRUKTURA HRVATSKOG MODELA GLOBALNOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA

THE CONCEPTION STRUCTURE MODEL FOR CROATIAN GLOBAL COMMUNICATION SYSTEM KONCEPCIJSKA STRUKTURA HRVATSKOG MODELA GLOBALNOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA 126 INFO-1091 Primljeno / Received: 2009-01-15 UDK : 681.3: 659.3:316.32: 497.5 Pregledni rad / Author Review THE CONCEPTION STRUCTURE MODEL FOR CROATIAN GLOBAL COMMUNICATION SYSTEM KONCEPCIJSKA STRUKTURA

More information

THE CONCEPT OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT STRATEGY OF THE REPUBLIC OF CROATIA

THE CONCEPT OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT STRATEGY OF THE REPUBLIC OF CROATIA Domagoj Karačić Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Economics in Osijek Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek, Croatia karacic@efos.hr Phone: +385911555685 Bruno Dernaj Martina Divalta

More information

22. GRAND PRIX CROATIA 22 nd GRAND PRIX CROATIA

22. GRAND PRIX CROATIA 22 nd GRAND PRIX CROATIA Dragi sportski prijatelji, dobrodošli na 22. Grand Prix Croatia, jedan od najkvalitetnijih karate turnira u srednjoj Europi. Na dosadašnjim turnirima prikazan je vrhunski karate uz sudjelovanje velikog

More information

Softverska aplikacija za merenje stope prinosa na kapital sukcesivnim vrednovanjem preduzeća

Softverska aplikacija za merenje stope prinosa na kapital sukcesivnim vrednovanjem preduzeća Original Scientific Article udk: 004.42:657.372.12 330.143.12 Date of Receipt: March 13, 2015 Nebojša Mrđa University of Belgrade Faculty of Political Sciences APPLICATION SOFTWARE FOR MEASURING THE CAPITAL

More information

Leisure-Time Activities Its Program and Importance in the Institutionalized Protection of Old People

Leisure-Time Activities Its Program and Importance in the Institutionalized Protection of Old People Coll. Antropol. 27 (2003) 2: 439 444 UDC 613.98:331.3-053.9 Original scientific paper Leisure-Time Activities Its Program and Importance in the Institutionalized Protection of Old People Marijana Ljubi}

More information

How To Understand The Maturity Model For Business Intelligence

How To Understand The Maturity Model For Business Intelligence OVERVIEW OF BUSINESS INTELLIGENCE MATURITY MODELS Irena Hribar Rajterič * Received: 12. 10. 2009 Review Accepted: 18. 03. 2010 UDC 65.012.34 Today, companies wish to evaluate and justify their investments

More information

Uputstva za HTC. Sadržaj : 1. HTC HD2 2. 2. HTC Snap 4. 3. HTC Smart 6. 4. HTC Legend 8. 5. HTC Desire 9. 6. HTC Magic 10

Uputstva za HTC. Sadržaj : 1. HTC HD2 2. 2. HTC Snap 4. 3. HTC Smart 6. 4. HTC Legend 8. 5. HTC Desire 9. 6. HTC Magic 10 Sadržaj : 1. HTC HD2 2 2. HTC Snap 4 3. HTC Smart 6 4. HTC Legend 8 5. HTC Desire 9 6. HTC Magic 10 1 HTC HD2 1. Start 2. Settings 3. Connections 4. Connections 5. U okviru My ISP izabrati Add a new modem

More information

Public Relations Influence on Croatian Media Is There a Difference Between the Opinions of Journalists and Public Relations Professionals?

Public Relations Influence on Croatian Media Is There a Difference Between the Opinions of Journalists and Public Relations Professionals? IZVORNI ZNANSTVENI RAD UDK: 316.77:659.4 Primljeno: veljača 2007. Public Relations Influence on Croatian Media Is There a Difference Between the Opinions of Journalists and Public Relations Professionals?

More information

Closed-loop supply chain coordination based on recyclers' competition model

Closed-loop supply chain coordination based on recyclers' competition model UDC 336.6:339.1:19.86 Original scientific paper Received: 04.06.13. Closed-loop supply chain coordination based on recyclers' competition model Chao He, Xue-Feng Song and Chun-Hua Feng School of Management,

More information

Measures for Improving the Quality of Health Care

Measures for Improving the Quality of Health Care ACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS DOI: 10.2478/v10283-012-0008-4 UDC: 614.2 Scientific Journal of the Faculty of Medicine in Niš 2012;29(2):53-58 Review article Measures for Improving the Quality of Health

More information

Choice of Quantitative Method for Forecasting of Parquet Sales

Choice of Quantitative Method for Forecasting of Parquet Sales ... Oblak, Zadnik Stirn, Moro, Hrovatin, Mole, Kitek Kuzman: Choice of Quantitative... Leon Oblak 1, Lidija Zadnik Stirn 1, Maja Moro 2, Jasna Hrovatin 3, Samo Mole 1, Manja Kitek Kuzman 1 Choice of Quantitative

More information

DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES AS STRATEGIC FACTORS OF THE COMPANIES' COMPETITIVE ADVANTAGE UDC 005.96. Jelena Vemić Đurković

DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES AS STRATEGIC FACTORS OF THE COMPANIES' COMPETITIVE ADVANTAGE UDC 005.96. Jelena Vemić Đurković FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 6, N o 1, 2009, pp. 59-67 DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES AS STRATEGIC FACTORS OF THE COMPANIES' COMPETITIVE ADVANTAGE UDC 005.96 Jelena Vemić

More information

CONCEPTS OF SERVICE QUALITY MEASUREMENT IN HOTEL INDUSTRY

CONCEPTS OF SERVICE QUALITY MEASUREMENT IN HOTEL INDUSTRY Dr. sc. Jasmina Gržinić Assistant Professor Department of Economics and Tourism «Dr. Mijo Mirkovic» University Jurja Dobrile in Pula CONCEPTS OF SERVICE QUALITY MEASUREMENT IN HOTEL INDUSTRY UDK / UDC:

More information

METHODOLOGY OF INTRODUCING FLEET MANAGEMENT SYSTEM

METHODOLOGY OF INTRODUCING FLEET MANAGEMENT SYSTEM KRISTIJAN ROGIC, Ph.D. E-mail: rogick@fpz.hr University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences Vukeliceva 4, HR-10000 Zagreb, Republic of Croatia BRANISLA V SUTIC, M.Sc. E-mail: branislav.sutic1@gs.t-com.hr

More information

RELATIONSHIP BETWEEN ATTRIBUTE AND OVERALL CUSTOMER SATISFACTION: A CASE STUDY OF ONLINE BANKING SERVICES 4

RELATIONSHIP BETWEEN ATTRIBUTE AND OVERALL CUSTOMER SATISFACTION: A CASE STUDY OF ONLINE BANKING SERVICES 4 Sanja Raspor Janković 1 Izvorni znanstveni rad Maja Gligora Marković 2 UDK 33671:004.78](497.5) Alma Brnad 3 33671:658.89](497.5) RELATIONSHIP BETWEEN ATTRIBUTE AND OVERALL CUSTOMER SATISFACTION: A CASE

More information

Jakub Žabenský. Radomír Ščurek KEY WORDS KLJUČNE RIJEČI

Jakub Žabenský. Radomír Ščurek KEY WORDS KLJUČNE RIJEČI Increasing Personal Safety in Road Transport Using the Emergency Call Service Povećanje osobne sigurnosti u cestovnom prijevozu korištenjem usluge pozivanja hitne službe Jakub Žabenský VŠB Technical University

More information

Ako je Local Area Connection u stanju Disabled, kao na slici, desnim tasterom miša kliknemo na ikonicu i odaberemo lijevim tasterom opciju Enable.

Ako je Local Area Connection u stanju Disabled, kao na slici, desnim tasterom miša kliknemo na ikonicu i odaberemo lijevim tasterom opciju Enable. Postupak konfiguracije ADSL modema ZTE za uslugu moja TV Net Nakon povezivanja modema svim potrebnim kablovima na računar, linija i napajanje, uključujemo računar. Nakon učitavanja Windowsa kliknemo na

More information

Tradicionalni pogled na organizaciju

Tradicionalni pogled na organizaciju Tradicionalni pogled na organizaciju Predsjednik President?????? Okretanje vlastitoj organizaciji Suvremena poslovna realnost Predsjednik President ŠTO JE PROCES? skup aktivnosti u funkciji proizvodnje

More information

VIRTUAL ORGANIZATION THE FUTURE HAS ALREADY BEGUN. Ksenija Čulo

VIRTUAL ORGANIZATION THE FUTURE HAS ALREADY BEGUN. Ksenija Čulo Ksenija Čulo: VIRTUAL ORGANIZATION THE FUTURE HAS ALREADY BEGUN 35 INFO- 99 UDK: 061+004.7:316.772 Primljeno/Received: 2015-04-14 Preliminary Communication/Prethodno priopćenje VIRTUAL ORGANIZATION THE

More information

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN TOURISM - THE MOST POPULAR TOURISM DESTINATIONS IN CROATIA: COMPARATIVE ANALYSIS

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN TOURISM - THE MOST POPULAR TOURISM DESTINATIONS IN CROATIA: COMPARATIVE ANALYSIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN TOURISM - THE MOST POPULAR TOURISM DESTINATIONS IN CROATIA: COMPARATIVE ANALYSIS Tea Golja * Marinela Krstinić Nižić ** Received: 22. 9. 2009 Review Accepted: 14. 06.

More information

The Role of Energy Storages in Energy Independent Croatia Krajai, Goran; Mathiesen, Brian Vad; Dui, Neven; Da Graça Carvalho, Maria

The Role of Energy Storages in Energy Independent Croatia Krajai, Goran; Mathiesen, Brian Vad; Dui, Neven; Da Graça Carvalho, Maria Aalborg Universitet The Role of Energy Storages in Energy Independent Croatia Krajai, Goran; Mathiesen, Brian Vad; Dui, Neven; Da Graça Carvalho, Maria Published in: Energy Day in Croatia Publication date:

More information

ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AND CONFLICT MANAGEMENT

ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AND CONFLICT MANAGEMENT ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AND CONFLICT MANAGEMENT Kenan Spaho * Received: 22. 2. 2013. Professional paper Accepted: 7. 3. 2013. UDC: 65.01:316.65 No mistakes will be made by saying that without good

More information

Models and Methods of Production Management

Models and Methods of Production Management Strojarstvo 50 (3) 175-184 (2008) N. ŠTEFANIĆ et. al., Models and Methods of Production Management 175 CODEN STJSAO ISSN 0562-1887 ZX470/1343 UDK 658.51:65.012 Models and Methods of Production Management

More information

A NEW WAY FOR PHYSICAL PROGRESS MONITORING IN HIGH TECH INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION

A NEW WAY FOR PHYSICAL PROGRESS MONITORING IN HIGH TECH INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION International Journal for Traffic and Transport Engineering, 2013, 3(1): 95 102 DOI: http://dx.doi.org/10.7708/ijtte.2013.3(1).09 UDC: 338.45:005.8 A NEW WAY FOR PHYSICAL PROGRESS MONITORING IN HIGH TECH

More information

Uputstvo za povezivanje na IPv6 mrežu

Uputstvo za povezivanje na IPv6 mrežu Uputstvo za povezivanje na IPv6 mrežu Počevši od 6. juna 2012. godine, veliki javni servisi će biti dostupni širom sveta kako putem IPv4 tako i putem IPv6 adrese. Bitno je na vreme se priključiti novom

More information

CONCEPT FOR SPECIFIC LINES OF BUSINESS ENERGY SAVING TOURISM

CONCEPT FOR SPECIFIC LINES OF BUSINESS ENERGY SAVING TOURISM Wolfgang Jilek, B. Sc. Amt der Steiermarkischen Landesregierung Energy Commissioner Graz, Austria Summary CONCEPT FOR SPECIFIC LINES OF BUSINESS ENERGY SAVING TOURISM HR9900068 In the spirit of the objectives

More information

Podešavanje e-mail klijenata

Podešavanje e-mail klijenata Podešavanje e-mail klijenata - Mozilla Thunderbird - Microsoft Outlook U daljem tekstu nalaze se detaljna uputstva kako podesiti nekoliko najčešće korišćenih Email programa za domenske email naloge. Pre

More information

E-LEARNING: PERCEPTIONS OF STUDENTS AT THE JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK

E-LEARNING: PERCEPTIONS OF STUDENTS AT THE JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK 94 INFO- 2019 Primljeno / Received: 2010-01-15 UDK : 681.327:371.8:37 Izvorni znanstveni rad / Original Scientific Paper E-LEARNING: PERCEPTIONS OF STUDENTS AT THE E-UČENJE: PERCEPCIJA STUDENATA SVEUČILIŠTA

More information

CORPORATION REENGINEERING IN CONSTRUCTION-INFORMATION TECHNOLOGY ROLE

CORPORATION REENGINEERING IN CONSTRUCTION-INFORMATION TECHNOLOGY ROLE UDK 69.008.05.00 1.3 CORPORATION REENGINEERING IN CONSTRUCTION-INFORMATION TECHNOLOGY ROLE M. BandiC, M. OreikoviC Abstract Corporation reengineering concept is relatively new one, but it is widely applied

More information

International Petroleum Environmental Conference (IPEC) offers opportunity for exchange of ideas

International Petroleum Environmental Conference (IPEC) offers opportunity for exchange of ideas International Petroleum Environmental Conference (IPEC) offers opportunity for exchange of ideas J. A. Veil and Z. Špiriæ Review Oil and gas are produced in many parts of the world. Persons working in

More information

REVISED QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINANCIAL STATEMENTS AS PRECONDITION FOR STREGHTENING INFORMATION POWER ON CAPITAL MARKET UDC 657.375 336.

REVISED QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINANCIAL STATEMENTS AS PRECONDITION FOR STREGHTENING INFORMATION POWER ON CAPITAL MARKET UDC 657.375 336. FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 9, N o 1, 2012, pp. 81-92 Review paper REVISED QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINANCIAL STATEMENTS AS PRECONDITION FOR STREGHTENING INFORMATION

More information

LOCALIZATION AND INTERNATIONALIZATION OF DIGITAL LEARNING RESOURCES

LOCALIZATION AND INTERNATIONALIZATION OF DIGITAL LEARNING RESOURCES TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE ZA DRUŠTVO UČENJA I ZNANJA 6. MeĎunarodni Simpozijum, Tehnički fakultet Čačak, 3 5. jun 2011. TECHNO LO GY, INFO RM ATICS AND EDUCATION FOR LEARNING AND KNOWLEDGE

More information

INTEGRATING ENTERPRISE PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WITH THE BALANCED SCORECARD: A CASE FROM THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY

INTEGRATING ENTERPRISE PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WITH THE BALANCED SCORECARD: A CASE FROM THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY D. Kostelac et al. Integriranje sustava za upravljanje portfeljem poduzeća s tablicom uravnoteženih rezultata na slučaju farmaceutske industrije INTEGRATING ENTERPRISE PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WITH

More information

A REVIEW ON CHANGING TREND OF RECRUITMENT PRACTICE TO ENHANCE THE QUALITY OF HIRING IN GLOBAL ORGANIZATIONS

A REVIEW ON CHANGING TREND OF RECRUITMENT PRACTICE TO ENHANCE THE QUALITY OF HIRING IN GLOBAL ORGANIZATIONS A REVIEW ON CHANGING TREND OF RECRUITMENT PRACTICE TO ENHANCE THE QUALITY OF HIRING IN GLOBAL ORGANIZATIONS Vinita Sinha * Priya Thaly ** Received: 14. 8. 2013 Review Accepted: 26. 10. 2013 UDC 658.7:007

More information

Besplatni alati za trouble ticketing

Besplatni alati za trouble ticketing Besplatni alati za trouble ticketing Kruno Golubić (kruno.golubic@srce.hr) Sveučilišni računski centar (Srce) Zagreb, Split, 2. i 3. prosinca 2010. Početak Tema ovog seminara Trouble ticketing sustavi

More information

PROJECT MANAGER'S ROLE ANALYSIS AS A PROJECT MANAGEMENT CONCEPT

PROJECT MANAGER'S ROLE ANALYSIS AS A PROJECT MANAGEMENT CONCEPT S. Bezak, M.-M. PROJECT MANAGER'S ROLE ANALYSIS AS A PROJECT MANAGEMENT CONCEPT ISSN 1330-3651 UDC/UDK 658.5.012.4 Stjepan Bezak, Maja-Marija Original scientific paper The focus of this paper is the project

More information

THE ROLE OF STATISTICAL PROCESS CONTROL FOR PROVIDING BUSINESS EXCELLENCE ACCORDING TO THE EFQM MODEL UDC 005.6:31. Vinko Lepojević 1, Edin Kalač 2

THE ROLE OF STATISTICAL PROCESS CONTROL FOR PROVIDING BUSINESS EXCELLENCE ACCORDING TO THE EFQM MODEL UDC 005.6:31. Vinko Lepojević 1, Edin Kalač 2 FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 9, N o 1, 2012, pp. 111-121 Review paper THE ROLE OF STATISTICAL PROCESS CONTROL FOR PROVIDING BUSINESS EXCELLENCE ACCORDING TO THE EFQM MODEL

More information

BUSINESS RESULTS CHANGE UNDER EFFECTS OF FARM SIZE AND DEGREE OF PRODUCTION SPECIALIZATION. Lj. Bastajić 1

BUSINESS RESULTS CHANGE UNDER EFFECTS OF FARM SIZE AND DEGREE OF PRODUCTION SPECIALIZATION. Lj. Bastajić 1 Journal of Agricultural Sciences Vol. 48, No 2, 2003 Pages 205-216 UDC: 631.11.1:330.113 Original scientific paper BUSINESS RESULTS CHANGE UNDER EFFECTS OF FARM SIZE AND DEGREE OF PRODUCTION SPECIALIZATION

More information

IMPLEMENTACIJA INCIDENT MANAGEMENT-A U SERVICE DESK-U SA POREĐENJEM ITIL I COBIT FRAMEWORKA

IMPLEMENTACIJA INCIDENT MANAGEMENT-A U SERVICE DESK-U SA POREĐENJEM ITIL I COBIT FRAMEWORKA Impact of Internet on Business activities in Serbia and Worldwide Uticaj Interneta na poslovanje u Srbiji i svetu doi: 10.15308/SInteZa-2014-571-577 IMPLEMENTACIJA INCIDENT MANAGEMENT-A U SERVICE DESK-U

More information

APPLICATION OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT STRATEGY (CRM) IN DIFFERENT BUSINESS AREAS UDC 658.8. Boris Milovic

APPLICATION OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT STRATEGY (CRM) IN DIFFERENT BUSINESS AREAS UDC 658.8. Boris Milovic FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 9, N o 3, 2012, pp. 341-354 Review paper APPLICATION OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT STRATEGY (CRM) IN DIFFERENT BUSINESS AREAS UDC 658.8

More information

20 KLJUČNIH IZMENA U STANDARDU ISO CD 9001:2015

20 KLJUČNIH IZMENA U STANDARDU ISO CD 9001:2015 20 KLJUČNIH IZMENA U STANDARDU ISO CD 9001:2015 Branislava Milovanov 1 Rezime: U toku je izrada pete verzije standarda ISO 9001. Ovom izmenom standard ISO 9001 se usklađuje sa Anexom SL ISO/IEC Directives,

More information

OLAP TOOLS IN EDUCATION

OLAP TOOLS IN EDUCATION 34 INFO-51 UDK: 371:659.3:007 Primljeno/Received: 2012-05-10 Authors Review/Pregledni rad OLAP TOOLS IN EDUCATION Danijela Subotić, Patrizia Poščić, Vanja Slavuj Department of Informatics, University of

More information

Denial of Service. Denial of Service. A metaphor: Denial-of-Dinner Attack. Denial-of-Dinner Attack 2. Ozalp Babaoglu

Denial of Service. Denial of Service. A metaphor: Denial-of-Dinner Attack. Denial-of-Dinner Attack 2. Ozalp Babaoglu Denial of Service Denial of Service Ozalp Babaoglu Availability refers to the ability to use a desired information resource or service A Denial of Service attack is an attempt to make that information

More information

A STUDY OF COMPUTER LITERACY AMONG CROATIAN STUDENTS AS SUPPORT IN PLANNING THE HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT

A STUDY OF COMPUTER LITERACY AMONG CROATIAN STUDENTS AS SUPPORT IN PLANNING THE HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT G. Kozina et al. Studija računalne pismenosti hrvatskih studenata kao podrška planiranju razvoja visokog obrazovanja ISSN 1330-3651 UDC/UDK 65.012.12:[004.7:378.1] A STUDY OF COMPUTER LITERACY AMONG CROATIAN

More information

Metric ERP/CRM software

Metric ERP/CRM software Metric ERP/CRM software Metric d.o.o. Stanka Vraza 15, 10290 Zapresic, Croatia metric@zg.t-com.hr tel. +385 313573 fax. +385 3319418 w w w.mymetric.net, w w w.metric.hr Metric ERP/CRM software Metric d.o.o.

More information

Analiza interesnoutjecajnih. Prof.dr.sc. Darko Tipurić

Analiza interesnoutjecajnih. Prof.dr.sc. Darko Tipurić Analiza interesnoutjecajnih skupina Prof.dr.sc. Darko Tipurić Što radimo: Analiza interesno-utjecajnih skupina (eng. Stakeholder Analysis) Zašto: Cilj analize interesno-utjecajnih skupina je identificirati

More information

Antonija Musovic Studeni 2013. Staklo

Antonija Musovic Studeni 2013. Staklo Antonija Musovic Studeni 2013 Staklo Sadržaj: AGC greške vezane za dimenzije greške vezane za održavanje i udobnost Greške vezane za zakonodavstvo standard AGC Group a global company under a single brand

More information

The Quality of Service in the Public Transport and Shipping Industry Kvaliteta usluge u javnom prijevozu i pomorskoj industriji

The Quality of Service in the Public Transport and Shipping Industry Kvaliteta usluge u javnom prijevozu i pomorskoj industriji The Quality of Service in the Public Transport and Shipping Industry Kvaliteta usluge u javnom prijevozu i pomorskoj industriji Ondrej Stopka Department of Transport and Logistics Institute of Technology

More information

LABORATORY MEDICINE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: CAN WE CATCH UP?

LABORATORY MEDICINE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: CAN WE CATCH UP? Jugoslov Med Biohem 2004; 23 (3) 299 UC 577,1; 61 ISSN 0354-3447 Jugoslov Med Biohem 23: 299 304, 2004 Stru~ni rad Professional paper LABORATORY MEDICINE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: CAN WE CATCH UP?

More information

Uloga velikih podataka u praksi otvorenih inovacija - primer srpske IKT industrije

Uloga velikih podataka u praksi otvorenih inovacija - primer srpske IKT industrije Original Scientific Article udk: 658.5:004(497.11) 005:001.895 Date of Receipt: October 28, 2014 Jelena Lukić Parallel d.o.o. Belgrade ROle OF Big DATA IN OPen INNOVatiON PracticeS: THE CASE OF SerBian

More information

Application of Accounting and Reporting in a Cost-Oriented Quality Management in Wood- Processing Companies

Application of Accounting and Reporting in a Cost-Oriented Quality Management in Wood- Processing Companies Anna Šatanová, Lucia Krajčírová 1 Application of Accounting and Reporting in a Cost-Oriented Quality Management in Wood- Processing Companies Primjena obračunavanja i izvještavanja u troškovno orijentiranom

More information

ELEKTROTEHNIKI FAKULTET SVEUILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ELEKTROTEHNIKI FAKULTET SVEUILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ELEKTROTEHNIKI FAKULTET SVEUILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ODNOS TEHNOLOGIJE MOBILNIH SUSTAVA (GSN) I KUPCU ORIJENTIRANOG MENADŽMENTA (CRM) (CRM Tools and Structure of the Support Organisations)

More information

FAKTORING RACIONALNO PONAŠANJE U NESTABILNOM OKRUŽENJU. stručni prilozi. Rezime UDK 339.178.3 ; 658.14 (497.11) Zlatija Jelenković.

FAKTORING RACIONALNO PONAŠANJE U NESTABILNOM OKRUŽENJU. stručni prilozi. Rezime UDK 339.178.3 ; 658.14 (497.11) Zlatija Jelenković. stručni prilozi UDK 339.178.3 ; 658.14 (497.11) Zlatija Jelenković zlatija.jelenkovic@raiffeisenbank.rs Ivona Milić ivona.milic@raiffeisenbank.rs FAKTORING U SRBIJI - RACIONALNO PONAŠANJE U NESTABILNOM OKRUŽENJU

More information

IT OUTSOURCING PARTNERSHIPS: EMPIRICAL RESEARCH ON KEY SUCCESS FACTORS IN BULGARIAN ORGANIZATIONS *

IT OUTSOURCING PARTNERSHIPS: EMPIRICAL RESEARCH ON KEY SUCCESS FACTORS IN BULGARIAN ORGANIZATIONS * IT OUTSOURCING PARTNERSHIPS: EMPIRICAL RESEARCH ON KEY SUCCESS FACTORS IN BULGARIAN ORGANIZATIONS * Matilda Alexandrova ** Received: 7. 10. 2012 Preliminary communication Accepted: 5. 11. 2012 UDC: 004(497.2)

More information

PRIMENA NFC TEHNOLOGIJE U SISTEMIMA PLAĆANJA

PRIMENA NFC TEHNOLOGIJE U SISTEMIMA PLAĆANJA originalni naučni rad UDK 621.395.721.5:658.88 ; 005.591.6 Jelena Vasković Student doktorskih studija jecavaskovic@gmail.com PRIMENA NFC TEHNOLOGIJE U SISTEMIMA PLAĆANJA Rezime NFC (Near Field Comunication)

More information

ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF THE DISCOUNTED CASH FLOW TO FIRM VALUATION

ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF THE DISCOUNTED CASH FLOW TO FIRM VALUATION Pregledni rad Škola biznisa Broj 1/2013 UDC 005.52:330.133.1 ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF THE DISCOUNTED CASH FLOW TO FIRM VALUATION Sanja Vlaović Begović *, Higher School of Professional Business Studies,

More information

Production management information system in wood processing and furniture manufacture

Production management information system in wood processing and furniture manufacture ...Grladinovi}, Oblak, Hitka: Production management information system in wood... Tomislav Grladinovi} 1, Leon Oblak 2, Milo{ Hitka 3 Production management information system in wood processing and furniture

More information

DIFERENCIJACIJA UPRAVLJANJA KVALITETOM KOD CIKLIČKIH PROJEKATA U BRODOGRAĐEVNOJ INDUSTRIJI

DIFERENCIJACIJA UPRAVLJANJA KVALITETOM KOD CIKLIČKIH PROJEKATA U BRODOGRAĐEVNOJ INDUSTRIJI SVEUČILIŠTE U RIJECI TEHNIČKI FAKULTET DIFERENCIJACIJA UPRAVLJANJA KVALITETOM KOD CIKLIČKIH PROJEKATA U BRODOGRAĐEVNOJ INDUSTRIJI Doktorska disertacija Tomislav Bukša Rijeka, 2012. SVEUČILIŠTE U RIJECI

More information

MAJA VIDOVIĆ UPRAVLJANJE ZNANJEM U VELIKIM HRVATSKIM PODUZEĆIMA (MAGISTARSKI RAD)

MAJA VIDOVIĆ UPRAVLJANJE ZNANJEM U VELIKIM HRVATSKIM PODUZEĆIMA (MAGISTARSKI RAD) SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET MAJA VIDOVIĆ UPRAVLJANJE ZNANJEM U VELIKIM HRVATSKIM PODUZEĆIMA (MAGISTARSKI RAD) ZAGREB, 2008. PODACI I INFORMACIJE O MAGISTRANDU Prezime i ime: VIDOVIĆ MAJA Datum

More information

THE LONG-TERM PORT DEVELOPMENT STRATEGY PLANNING ELEMENTS

THE LONG-TERM PORT DEVELOPMENT STRATEGY PLANNING ELEMENTS Pomorstvo, god. 20, br. 2 (2006), str. 9-22 9 Vlado Mezak Preliminary Communication Port of Rijeka Authority UDK: 656.615 Riva 1 001.8 51000 Rijeka Received: 24 th April 2006 Ana Perić, B.Sc Accepted:

More information

RFID TECHNOLOGY, PRIVACY AND SECURITY UDC 65.011.56

RFID TECHNOLOGY, PRIVACY AND SECURITY UDC 65.011.56 FACTA UNIVERSITATIS Series: Mechanical Engineering Vol. 8, N o 1, 2010, pp. 57-62 RFID TECHNOLOGY, PRIVACY AND SECURITY UDC 65.011.56 Stevan Stankovski 1, Gordana Ostojić 1, Milovan Lazarević 1, Božidar

More information

COMMUNICATION IN THE PROCESS OF NEGOTIATION KOMUNIKACIJA U PROCESU PREGOVARANJA. Ksenija Čulo, Vladimir Skendrović 1

COMMUNICATION IN THE PROCESS OF NEGOTIATION KOMUNIKACIJA U PROCESU PREGOVARANJA. Ksenija Čulo, Vladimir Skendrović 1 323 INFO-2073 UDK : 659.3:654.0:007 Primljeno / Received: 2012-02-11 Professional Paper / Stručni rad COMMUNICATION IN THE PROCESS OF NEGOTIATION KOMUNIKACIJA U PROCESU PREGOVARANJA Ksenija Čulo, Vladimir

More information

BUSINESS INTELLIGENCE PORTAL USING CONCEPT MAPS

BUSINESS INTELLIGENCE PORTAL USING CONCEPT MAPS Vanja Bevanda UDK 004.773.2:65 Maja Pavletić 004.738.52 Preliminary paper Prethodno priopćenje BUSINESS INTELLIGENCE PORTAL USING CONCEPT MAPS ABSTRACT The company's business intelligence (BI) environment

More information

IP bežični telefoni (DECT & WiFi) dio ponude

IP bežični telefoni (DECT & WiFi) dio ponude IP telefonija & napredne mrežne tehnologije IP bežični telefoni (DECT & WiFi) dio ponude Siemens Gigaset Snom Unidata Siemens Gigaset Siemens Gigaset C470IP / C475IP IP telefon Bežični DECT telefon Fiksni

More information

Conflict Management in Public Administration Using Knowledge Bases and New Software Solution

Conflict Management in Public Administration Using Knowledge Bases and New Software Solution Conflict Management in Public Administration Using Knowledge Bases and New Software Solution Mladen Radivojevic 1, Radovan Klincov 2 1 University of Business Studies, 78000 Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

More information

SUSTAINABILITY PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM OF TOURISM ENTERPRISES UDC 502.131.1:338.48. Bojan Krstić, Sonja Jovanović, Vesna Janković Milić

SUSTAINABILITY PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM OF TOURISM ENTERPRISES UDC 502.131.1:338.48. Bojan Krstić, Sonja Jovanović, Vesna Janković Milić FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 5, N o 2, 2008, pp. 123-131 SUSTAINABILITY PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM OF TOURISM ENTERPRISES UDC 502.131.1:338.48 Bojan Krstić, Sonja Jovanović,

More information

The Quality of Governance in Public Administration Reforms in New Democracies: Bulgaria and Romania

The Quality of Governance in Public Administration Reforms in New Democracies: Bulgaria and Romania The Quality of Governance in Public Administration Reforms in New Democracies: Bulgaria and Romania Katja Michalak * UDK 351.711(497.2:498) Prethodno znanstveno priopćenje / preliminary scientific report

More information

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT: Business Strategy, Software Solutions and Applications 1. INTRODUCTION

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT: Business Strategy, Software Solutions and Applications 1. INTRODUCTION Valentina Janev * Zoran Marjanov * Jelena Jovanović-Babić* CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT: Business Strategy, Software Solutions and Applications Rezime: Rukovođenje orjentisano na kupca (CRM) je poslovna

More information