SCHEMATISMUS. ~ L Ei B I ARCHIDIOECESIS PRO ANNO "--~"""~~~~~~~ "_v_~~~~~~, ~ ;STRIGONII T Y P l S A E G I D l l H O R Á K.

Size: px
Start display at page:

Download "SCHEMATISMUS. ~ L Ei B I ARCHIDIOECESIS PRO ANNO 1875. -"--~"""~~~~~~~ "_v_~~~~~~, ~ ;STRIGONII 1875- T Y P l S A E G I D l l H O R Á K."

Transcription

1

2

3 SCHEMATISMUS ~ L Ei B I ARCHIDIOECESIS PRO ANNO A CHRISTO NATO "--~"""~~~~~~~ "_v_~~~~~~, ~ ;STRIGONII T Y P l S A E G I D l l H O R Á K.

4 ARClllOlOECESIS SANCTUS A DAlj B ER 'l' US EPISCOPUS ET MARTYR.

5 SEHlES ARCHIEPISCOPORUM STRIGONIENSIUM, ET GUBERNA. TORUM SEU AD:MINISTRATORU~IARCHIEPlSCOPATUS. ~1:;~~1 Archiepiscopi Ab anno 1 Astricus, rectius Anastasius,r de genere Jilic.. i Domillieus Benedictus I. alias Beneta Sept. 4.Desiderius vulgo Dersy circa Neaemias Stephallus I I Acha Seraphillus Laurelltius Marcellus II Fellelanus luacarius ~Iartirius... circa Lucas Bánffi de Alsó Líndva i de genere Guthkeled Nicolaus I Jebus UgriIlus de genere Chák I 20-L 18.Calallus electus 'Joalllles I Oct. 20,Thomas I ;Vaeat sedes :Magistel' Rebertus Leodilensis Mart. 2211'Iathias Mart. Ad annum eire, Nov eire eire, Jan post l5.febl Aug Nov Nov Mart. 1*

6 euer, Nru.' A l' C h i e p i sc o Pi Ab anno Ad annum Vacat sedes Magister Stephanus II. de genere Vancha, subin Cardínalis Episcopus Prae'l nestinus Julii Vacat sedes Nov. 24 Benedictus II Febr. 25 Philippus de genere Churla ll. Jan. Vacat sedes.. i1272. Dec. 26 Magister Nicolaus II. electuell 273. Mart. Vacat sedes.. ]273. JUD Magister Benedictus III. electus " ]274. Mart. 28 Nicolaus II. restitutus ]277. Febr. Vacat sedes. ] Jun. 29 Lodolllerius de genere Monosaló JUD Gregorius dictus Bodod electus Michael Nov. 32 Thomas II... ]305.?31'~?leSlaUs Dux Tostensis Oct. 34 Nicolaus III Mart. [1252. Nov. 1]254. ]261. post 2. Julii post l8.dec Febr JUD Febr. I ]276. Dec Jun Jun Sept Jan Dec Sept. 35 de Telegd, de genere Csanád Sept 'Chanadinus 36 'Nicolaus IV. de genere Mo- I noszjó Jan Nicolaus V. de FrankJo Sept, Dec. 38 Thomas Ill. Decretcrum Doctor Jan l. Dec. 39 Joalllles II Jan eire. Mart. 40 Demetrius Cardinalis Febr Febr.,11 Joalllu's III. de Kanizsa, de genere Osl ct Maji. v acat sedes Maji PetrIIs Praepositus Major et j Ladislaus de Chetnek, Prae-

7 )Iru.I eurr. Archiepiscopi Ab anno Ad annum poli. S. Georg. Strig. Gubernatores AEppatus Georgius Comes ab Hohenlohe, Episcopus Pataviensis, Gubernator Archíepiscopatus in spiro et temporali bus Nov JuJ. 43 Georgiu8 II. de Palőcs Ladislaus de Chetnek Gubernator Archiepiscopatus qui supra Dionysius de Széch, de genere Balog, Cardinalis Dec. 1' ~'ebr. 45 Joannes IV. Vitéz de Zredna Febr Aug. 46 Joalmes V, Beckenschloer i alias Alemannus Dec. :1480, Mart. 47 Joannefil VI. ab Arragonia I Cardinalis ll. Mart.,1486, Jan. 48 Hippolytus Estensis, Car-! dinslis Jan , Dec. 49 Thomas IV. Bakacs ab I Erdőd, Cardinalis Dec. 1; Jun. 50 Georgius lll. de Szathmár Apr. 51 Ladislaus de Zalka seu, Mátézalka " Maji. i1526, 29. Aug. 52 Paulus de Várda.. :1526, ; Oct. 53 Georgiu8 IV. Martinusius,! II rectíus Utisinovicb, Cardinalis I Dec. Vacat sedes.. ; Dec. : Jun. 54 Nicolaus VI. Oláh, Jun. i Jan. Vacat sedes Jan. : Oct, 55 Antonius Verantius rectius' I Vrancsich, Cardinalis octobr. ' JUD. aut 21. Jul. I

8 Nr"61 eurr, Archiepiscopi Ab anno Ad annum Vacat sedes, - Adminish.a-I tores erant:.., JuI. I N i CO I~US Telegdy, Eppus! Qmenqueecc)... ;1573. IJoannes Kutassy, Eppus! QuinqueeccI Od. Joannes Chereődy, Eppusi I QuinqueeccI...! Sept. 56 'Stephanus nr, Fehérkövy Jul. 571Joannes VII. Kutassy.! Jan. tyacat sedes Sept. 1StephanusSzuhay,el. Eppus/ i Agriensis Administrator Franeiseus I. Comes Fori gách de Ghymes, Cardiinalis JuI. 59,Petrus Pázmány de Panasz, i Cardinalis Sept. GO Emericus Losi Apr. 61 1Georgius V. Lippay de I Zombor Nov. 62 'Georgius VI. Szelepehényi I de Pohroncz Jan. 63,Georgiuil VII. Széchenyi l\ial't. 64 Leopoldus Comes Kollonich : de Kollegrád, Cardinalis Jul, 65 'Christianus Augustus Dux ; Saxoniae, Cardinalle Jan. 66 Emericus II. ecomitibus i Eszterházy de Galántha Sept. ;Vacatsedes Dec. 67 Nicolaus VII. ecomitibus j Csáky de Keresztszegh Ju!. Vacat sedes Maji. 68,Franciscus II. ecomitibus : Barkóczy de Szala Maji. ivacat sedes , JUD JuJ Apr Maj Jut Nov Sept JuI Jul Oct. 1G Mart Nov Jan Jan Febr Jan. I i Aug.! : Dec Julii Maji Maji. i Jun. i l. Jan.

9 Nr"_1 eurr, Archiepiscopi Ab anno Ad ann um 69 Josephus I. ecomitibus Batthyányi, Cardinalis Jan. IVacat sedes Oct. 70 Carolus Ambrosius Archi- Dux Jan. Vacat sedes t Sept. 71 Alexander Rudnay de Eadem et Divékujfalu, Cardinalis Jul. IVacat sedes Sept. 72 Josephus II. Kopácsy Dec. 73 Joannes VIII. Hám b. no 1 minatus Jun. 74 Joannes IX. Scitovszky del Nagykér, Cardinalis JuJ. 75 Joannes X. Simor, Cardinalis Jan Oct. \ Sept Sept Sept Oet.

10

11 EMINEN1'ISSIMUS AC REVERENDISSIMUS DOMINUS DOMINUS S. 8. E. TIT. S. BAR1'HOLOftIAEI IN INSULA PRESDYTER CA8D1NALlS DEI MISERICORDIA ET APOl::lT. SEDIS GRATIA METROPOLI 1'ANAE ECCLESIAE STRIGONIENSIS ARCHI-EPISCOPUS, S. SE DIS APOSTOLICAE LEGATUS NATUS, INCLYTI REGNI HUNGA RIAE PRINCEPS PRIMAS, SUMMUS ET SECRETARIUS CANCEL LARIUS, Et. C. ET R. A. M. ACTUALII:$ INTIMUS CONSILIARIUS, INS. ORD. S. STEPHANI R. A. PRAELATUS, EIUSDEM OR' DINIS ITEM R. SICIL. S. JANUARII MAGNAE CRUCIS EQUES, lwclesiasticae COMMISSIONIS PRAESES, INCL. COMITAT US STRIGONIENSIS PERPETUUS COMES, ACADEMIAE RUNG. DI RIGENS SOCIUS; ACADEMIAE ITEM RELIGIONIS CATHOLICAE COMMEMBRUM, NOBILIS CIVIS ROMANUS, SS. THEOLOGIAE DOCTOR COLLEGIATUS. ETC. ETC. ETC.

12

13 I EPISCOPI SUFFRAGANEI. Episoopus Eperjeslnens". ExceUentissimus ac Rssimus D. JOSEPHUS GA GANECZ, Episcopus graec. cath. Eperjesinensis, Solio Pontificio Aseistena, Comes Romanus, S. Caes. Reg. et Ap. Majest. Act. Int. Consilinrius, Insignis Ord. Imp. Francisci Josephi I. Oommendator. Episoopus Weszprlmlenlls. Excellentissimus ac Rssimus D. JOANNES RA NOLDER, Episcopus Weszprimiensis, Solio Pontificio Assistens, Praelatus domestiens Suae Sanctitatis Summi Pontificis, S. Caesar. Reg. et Apost. Majest. Act. Int. Oonsiliarius, Serenissimae Reginae Hung. Cancellarius, Ins. Ord. Coronae ferreae I. Ol. Eques, Nobilis Cívis Romanus, SS. Theolog. Doctor collegiams. Episcopus Nltrlensts. Illmus ac Rssimus D. AUGUSTINUS ROSKO VANYI de Eadem, Episcopus Nitrieusis, Solio Pontificio Assistens, Praelatus domesticus Suae Sanctitatis Summi Pontificis, AA.LL. et Phil. nec non SS. Theolog. Doctor collegiams. Eplsoopu. Vaclensls. Excellentissimus ac Rssimus D. ANTONIUS JO SEPHUS PEITLER. Episcopus Vaciensis, Suae Sanctitatis Summi Fontificis Praelatus domestieus, S. Caes. Reg. et Ap. Majest. Act. Int, Consiliarius,80C. S. Ladislai Praeses, Ins. Ord. Imp. Francisci Josephi 1.Eques.

14 II Bplsoopu "aurlde.sls. Illmus ac Rssimus D. JOANNES EV. ZALKA, Episcopus.Iaurinensis, Solio Pontificio Assistens, Praelatus domesticus Suae Sanctitatis Summi Pontifiois, SS. Theolog. Doctor collegiatus. Episcopus Q"I"q".eoolesle"sls. Illmus ae Rssimus D. SIGISMUNDUS KOVÁCS, Episoopua Quinqueecclesiensis, SS. 'I'heolog. Doctor collegiatus. Epl.oop"s Sabade"al. Illmus ac Rssimus D. EMERICUS SZABÓ, Episcopus Sabariensis, SS. 'I'heolog, Doctor. Episoop" eo.olle"sl. Illmus ac Rssimus D. ARNOLDUS IPOLYI STUMMER, Episcopus Neosoliensis, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Camerarius ad honor., E. M.Agriensis Canonicus, SS. Theolog. Doctor collegiatus, Eplsoopus.".kioal"."sla. Vacat. Episoop". Albaregale".l. V a c at.

15 III CAPITULU. METROPOLITANAE ECCLESIAE STRIGONIENSIS AD S. ADALBERTUM EPP. ET :M. Praepositus.aJor. 111mus ac Rssimus D. AUGUSTUS e Com. FOR GÁCH de Ghymes et Gács, Elect. Eppus Sibenicensis, Abbas B. M. V. de Kolos, E. M. S. Praepositus major, IncI. Comitatus Strigon. Supremus Comes, Ins, Ord. S. Joannis Hierosolymitani, alias Melitensium ad honores Eques. Leotor. Illmus ac Rssimus D. HENRICUS SZAJBÉLY, Elect. Eppus Vovadrensis, Abbas B. M. V. de Valle Weszprirniensi, E. M. S. Leetor et Canonicus, Eminentissimi ac Rssimi D. Card. Principis Prirnatis et AEppi Strig. per Distr. Tirnav. in Spiritualibus Vicarius et Causarum Auditor Generális, Offieii Censurae Dioec. Praeses, Ins. Ord. Coronae ferreae II. Classis Eques, SS. Theolog. Doctor collegiatus. CaDior. Illmus ac Rssimus D. LAZARUS KÁNTZ, Elect. Eppus Pharensis l Abbas B. M. V. de Kertz in Terra Fogaras, E. M. S. Cantor et Canonicus. Custos. IlIrnus ac Rssimus D. JOSEPHUS sen. SZABÓ, Cons. Eppus Nilopolitanus, Suae Sanctitatis Summi

16 IV Pontificis Praelatus domestieus, Abbas B. M.V. de Biers, E. M. S. Custos et Canonicus, Eminentissimi ac Rssimi D. Card. Princ. Prirnatis et AEppi Strig; in Pontificalibus Suffraganeus; per Distr. Strigon. in Spirit. Vicarius et Cansar. Auditor Generalia, Synodalis Examinatorii Praeses, Studii Theol. Pro-Direetor, Ins. Ord. Leopoldi Imp. Eques, SS. Theolog. Doctor colleg. Arcas Romanus. Praepositus S. GeorgU d. vlddl oampo Strigonlensl una Arohldlaoonus CathedraUs. Rssimus D. CARüLlTS BUBLA de Nemesujfalu, Suae Sanctitatis Summi Pontifieis Camerarius ad honores, Praep, S. Sapientiae de Titel, et S. Georgii de viridi campo Strigoniensi, E. M. S. Canonicus et Archidiaconus Cathedralis, Synodalis Examinator. Praepositus S. Stephanl de oastro Strigonlensl et Archldlaoonus.ltdensls. Illmus ac RssimusD. SIGISMUNDUS SZUPPAN, Elect. Eppus Noviensis, Suae Sanctitatis Summi Pontifieis Camerarius ad honores, Abbas S. Spiritus de Madocsa alias Monostor, Praepositus S. Stephani de castro Strigoniensi, E. M. S. Canonicus et Archidiaconus Ni triensis, Synodalis Examinator, AA. LL. et Philos. Doctor'. Praepositus S. Thomae de monte Strigonlensl et Arohldlaeonus Neográdensl. Rssimus D. ANTONIUS SZÁNTÓFY, ~uae Sanctitatis Summi Pontificis Camerarius Seeretus, Praep. S. Lamberti de Somlóvásárhely et S. Thomae de monte Strigoniensi, E. 1\1. S. Canonicus et Archidiaconus Neográdensis, Cathedralis in Castro Strigoniensi Paróchus, Altariae Annunciatae B. M. V. Rector, Ins. Ord. Leopoldi Imp. Eques.

17 Al'ohldlaooau Oomaroml.alla. Rssimus D. CAROLUS SOMOGYI, Abbas B. M. V. de monte Zebegény, E. M. S. Canonicus et Archidiaconus Comaromiensis, Academiae Scient. Hung. Membr. correspondens, Censor dioecesanus, Pro-Bynodális Examinator, SS. Theolog. Doctor collegiatus. Arohldlaoonu. Suvár.nll. Rssimus D. MICHAEL PAUNÁCZ, Praep. S. Crucis de Asz6d, E. M. S. Canonicus et Archidiaconus Sasvárensis, penés Gymn. maj. 8trigon. Commissarius AEppalis, Sacerdos jubil, in annum octavum, cruce aurea cum corona pro meritis decoratus. Archldlaoonul Bonth.n.l. Illmus ac Rssimus D. STEPHANUS MAJER, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Praelatus domesticus, Abbas S. Benedicti prope Strigonium, E. M. S. Canonicus, et Archidiaconus Honthensis, Censor dioecesanus, erud. 80C. naturae scrut, Pestin. Membrum ord., Examinator Pro-Synodalis, Ins. Ord. Coronae ferreae III. classis Eques, Institutor. Sororum Charitatis Strigon. Director, Senatus schclar. Cornit. Strig. Membrum et scholar. element, cathol. Superlor Inspector Díoeo., SS. Theolog. Doctor. ArohldlaoODUI Barlea.lI., Illmus ac Rssimus D. JOSEPHUS DANKO, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Praelatus domesticus, Abbas B. M. V. de Fonte Belae, E. M. S. Canonicus et Archidiaconus Barsensis, Eminentissimi ac Rssimi D. Card. Principis Primatis Caerimoniarius Capitularis, Ant. Seminarii Strig. ad S. Steph. Proto-Regem Hung. Rector, Studii Philos. Pro-Dírector, Pro-Synod, Examinator, Academiae Pontif. ab "Immac. Concept'', Romanae, v

18 VI item n Relig. Cath." Sodalis, Societatis Caes. Reg. Archaeologicae Viennensis membrum, Caes. Reg. Capellanus anlieus, SS. 'I'heolog. penes Universir. Viennensem et Buda-Pestiensem Doctor collegiatus. Rssimus D. ANTONIUS SUJÁNS'ZKY, Praepositus S. Augustini de insula S. Brigittae, E. M. S. Canonicus, Collegii Pázmániáni Viennensis Rector, Censor dioecesanus. Rssimus D. JOSEPHUS RENDEK, Abbas B. M. V. de Czikador, E. M. S. Canonicus, Censor dioecesanus, Pro-Synodo Examinator, in Senatu seholari Cottus Strigoniensis Repraesentans Ecclesiae. D. JOANNES JURlGA, E. M. S. Ca Rssimus nomens. Rssimus D. PAULUS P ALÁSTHY, E. M. S. Canonicus, C. H. Capellanus aulicus ad hon. Pro-Synodo Examinator, SS. Theolog. Doctor collegintus. Rssimus D. FERDlNANDUS KNAUZ, E. M. S. Canonicus, Bibliothecae E. M. S. Praefectus, Acad. Sciént. Hung. Membrum Ordin, Censor dioecesanus. Illmus ac Rssimus D. FERDINANDUS DU LÁNSZKY, Elect. Eppus Bacensis, Abbas S. Aegidii de Simighio, E. M. S. Canonicus, penes Exc. Reg. hung. Cultus et publica e Instit. Ministerium Seet. Consiliarius, SS. Theolog. Doctor. colleg. Rasimus D. JOSEPHUS BOLTIZÁR, Suae San_o ctitatis Summi Pontificis Capellanus Secr. ad hon. Praep, B. M. V. de Albey; E. M. S. Canonicus.

19 VII Rssimus D. JULIUS MARKUS, E. 1\1. S. Canonicus, Cancellariae Primatialis Director, ad Metr. S. Sed. Strig. Fisc. Consist, Arcus HomalIUs. Rssimus D. FHANCJSCUS XAV. BLÜMELHU BER, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Camerarius ad hon. E. M. S. Canonicus theologus, in Antiq. Seminario Strig. ad S. Steph. Theol. Moralis, Pastoralis ac Propaedeuticae Professor, ad Metr. S. Sed. Strig. Matr. et re Iig. Profess. Defensor, Soror. Charitati» S. Vincentii Confess. extraord., Synodalis Examinator, Censor dioecesanus, SS. Theologiae Doctor colleg. Canonici honoratii. Rssimus D. JOSEPHUS VALENTOVICH, E. M. S. Can. honor., oppidi S. Benedicti Paróchus, per Distr, cogn. VADiaconus Ord., l\ictrop. S. Sedis Strig. Asses SOl', penes Gymn. min. Levense AEppalis Commissarius, SynodaIis Exarninator, Conv. S. Bened, de juxta Gr6n Conventualis. Rssimus D. ANTONIUS POLÁKOVICS, E. M. S. Can. honor., Parochus Kislévárdensis, perdistr, Malaczkaensem V ADiaconus Ord., S. Sedis 'I'irnav. Assessor, Censor dioecesanus. Sacerd. jubil. in annum secundum. Rssimus D. MICHAEL OLHAUSER, E. 1\1. S. Can. honor., Parochus Gerencsérensis, pel' Distr. Tirnaviensem V ADiaconus et soholar. elem. Inspector, S. Sedis Tirnav, Aasessor, ad eamdem S. Sedem matrimon. et relig, profess. Defensor, Pro-Synod, Examinator. Rssimus D. PAULUS GLACZ, E. 1\1. S. Can. honor., Parochus Felsőluddnyensis,per Distr. Szécsényensem VADiaconus Ord., Metrop. S. Sedis Stríg. Assessor.

20 VIII Rssimus D. JOANNES ADAMOVICH, E. M. S. Can. honor., Parochus Perbetensis. emeritus VADíaconus, Metrop. S. Sedis Strigon. Assessor, Sacerdos jubil. in annum decimum. Rssimus D. FRANCISCUS BLASKOVICS, Eo M. S. Can. honor., emel'. VADiaconus, Parochus Vnrbóensis, Metrop. S. Sedis Strig. Assessor, in Senatu seholari Cottus Neográdensis Repraesentans Ecclesiae. Rssimus D. CORNELIUS HIDASY, E. M. S. Can. honor., Archiepp. maj. Gymnasii Tirnavien. Director, et Convictus Reg. Archiépp. Rector, S. Sed is Tirnav. Assessor. Unum stallum vaeat. Chorul Ecol.lt...tloul. Ve II c z e ll, una Sacristiae Capitularis Director. Succentor : D. An t o n i II S (D. Fran c i s e u s Fehér, ~D, Adalbertu~ Rztupiczraeb d t'. P: en-j k Y de Kotyessó, ln Inst. a 1,. praep, admag. sehol. elem. \ Strig. Catecheta. una Par. Cathedr, Cooperatores.

21 IX CAPITULUM INSIGNlS COLLEGIATAE ECCLESIAE POSONIENSrS AD. S. MARTINUM EPISCOPUM. Praepositus. Il101US ac Rssimus D. HYACINTIIUS JOA~NES Nep. RÓNAY, Elect. Epp. Scutariensis, Ins, ColI. Eccl. Posoniensis ad S. Mártinum Epp. Praepositus et Archidiaconus Posoniensis, Ins. Ord. S. Stephani R. A. Eques AA. LL. et Philosophiae Doctor. Aead. Scient. Hnng., 80C. Historieorum et Reg. Physicorum ac Geologicae Pestiensis, item Ethuologicae, Anthropologicae et Reg. Asiaticae Londinensis membrum. Leotor. Rsaimus D. PETRU8 MÉRES de Nyék, In:'!. ColI. Eccl. Poson. ad S. Martin. Epp. Leetor et Canonicus, Ins. Ord. Imp. Francisci Josephi r. Eques, Sacerdos [ubil, in annum non um. Cantor. Rssimus D. CAROLU8 H~~JLLER, Abbas 8. Georgii Mil. et Mart. de Gottál, Ins. ColI. Eeel. Poson. ad S. Martin. Epp, Cantor et Canonicus, Lib, R. Civ. Poson. VADincol1us et ad S. Martinum Paroel.us. Custos. Illmus ac Rssimus D. ANTONlUS L. n. GERAMB, Abbas de Kolosmonostor, Ins. ColI. l~ccl. Poson. ad 8. Martin. Epp. Custos et Canonicus. Rsaimus D. FRANCISCU;-\ URBANEK, Abbas S. Aegidii de Bártfa, Ins. Coll. Ecel. Poson. ad S, ~[al'tin. 2*

22 Epp. Canonicus, Ins. Ord. Imp. Francisci Josephi I. Eques, Sacerdos, jubil. in annum decimum. Rssimus D. JOSEPHUS PÁNTOOSEK, Praepositus B. M. V. de Schlangenmund, Ins. Coll. Eccl. Po son, ad S. Martin. Epp. Canonicus, Seminarii Poson. ad S. Emericnm Rector, Sanctimonialinm de Nostra Domina Oonf. ord., Inst. Parisiens. pro religioso-civili Africae eultura Membr, honol'. Illmus ac Rssimus D. FRANCISCUS L. B. HO RECZKY de l lorka, Praepositus S. Pauli de Monostor Pályi, Ins. Coli. Ecel. Posoniensis ad S. Martin. Epp. Canonicus, Sanctimonialium de Nostra Domina et Elisabethinar. Conf. extraord., penes Gymn. msjus log. Commissarius AEppalis, cruce aurea cum corona pro meritis decoratus. Rssimus D. JOSEPHUS BLÁSY, Ins. ColI. Ecel. Poson, nd S. Martin. Epp. Canonicus, S. Sedis. 'I'irnav, Assessor, Censor dioecesanus. Rssimus D. CAROLUS RI~n~LY,Suae Sanctitatis Summi Pontificis Camerarius ad honores, Abbas SS. Salvatoris de Lekér, Ins. Coll. Ecel. P080n. ad S. Martin. Epp. Canonicus, SS. Theol. Doctor, Fac. Theol. ad R. Scientiar. Universit. Pestin. colleg. ad C. R. Univ. Vienn. vero honol'. Membrum, Examinator Synodalis, in examinibus status penes sectionem histor. jurid, Viennae Commissarius. Rssimus D. STEPHANUS KOPERNICZKY, Ins. Coll. Eccl. Poson. ad S. Martin Epp, Canonicus, Sanetimonlalium Ursulinnrum Conf. extraord. Oonv. S. Bened. de juxta Grön Convenmalis. Synodalis Examinator. Rssimus D. CAROLUS nütner,ins. ColI. Ecel. Poson. ad S. Mal'tinum Epp, Canonicus.

23 XI Rssimus D. LAURENTIUS GÁLY, Ins. ColI. Ecel. Poson. ad S. Martinum Epp. Canonicus, AA. LL. et Phi Ios. item SS. Theol. Doctor colleg. Censor dioecesanus. Rssimus D. THEODORUS ASCHNER, Suae Sauctitatis Summi Pontificis Camerarius ad houores, Ius. Coll. Eccl. Poson. ad S. Martillllffi Epp. Canonicus, S. Sedis 'I'irnav, Assessol', Censor dioecesanus, C. R. Soe. zool.-botan. Viennensis, item Reg. Hung. Societ. Scientiar. natural. Commembrum. Ohoru. ecole.laiuous. Succentor : D. J o a n n e s P o m i k a l,~ una Par. ad Praebendatus : D. S t e p h a n u s P II 1- S. Martinum k o v i c s, Cooperatores. INSIGNIS CAPITULUM COLLEGIATAE ECCLESIAE TIRNAVIENSIS AD S. NlCOLAUM EPISCOPUM. Praeposltus. Rssimus D. STEPHANUS NEMECSKAY, Praepositus ue Sámson, Ins. ColI. Ecel. Timav. ad S. Nico!. Epp. Praepositus et Canonicus poenitentiarius, Sacerdos jubil. in arrnum nonum. Leotor. Rssimus D. JOSEPHUS HOMOKY de Eadem et Alsókorompa, Abbas B. M. V. de Egeres, Ins. Coli. Ecel. Tirnav. ad S. Nicol, Epp. Leetor et Canonicus, Sanotimonialium Ursulinar. Conf. ordin. Sacerdosjubil. in annum quartum. Cantor. Rssimus D. LUDOVICUS GRÓN, Ins. ColI. Ecel.

24 XII Tirnav. ad S. Nicol. Epp. Cantor et Canonicus, Praeparundiae ejatis Director, ad S. Sedem Tirnav. Fisous COllsisisto~ialis, SS. Theol D octor, Sacerdos jubil. in annum primum. eustos. Rssimus D. MICHAEL VAJGETH, Ins, Coll. Ecel. Tirnav. ad S. Nicol. Epp. Custos et Canonicus, Sacerdos jubil. in arinum nonum. Rssimus D. STEPHANUS TÖLGYESY, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Capellanus ad hon., Ins. ColI. Eccl. Tirnav ad S. NicoJ. Epp. Canonicus senior, Sacerdos jubil. in annum deeimum. Rssimus D. FRANCISCUS Sales. OCSOVSZKY, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Camerarius Secretus, Ins. ColI. Ecel. Tirnav ad S. Nicol. Epp. Canonicus junior,lib. R. Civ. 'I'irnav, Paróchus, VADiaconus, et sehol. elem. Inspector, normalis vero et capitalis sehol. Director, Reg. hung. Societ, scientiar. naturalium Commembrum. Praebendati: DD. Coop. Parochiae ad S. Nicol. Episcopum. ABBATIAE INTRA AMBITUM ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS EXISTENTES. S. Stephanl Proto-aegls Bung. d. 'l'elky. Rasirnus ac Magnif. D. OTHMARUS HELFERS TORFER, Abbas Ord. 8. Benedicti ad ScOt08 Viennae et S. Stephani Proto-Regis Hung. de Telky, C. R. Capellanus aulicus ad honores, S. C. R. Ap. Maj. Consiliarius,

25 XIII B.. V. Kákony. Rssimus ac Magnifiens D. HENRICUS KÜMMER, Abbas B. M. V. de Rcí.kony, Cath. Eccl. MVarad. L. R. Can. et S. Sedis consiet. ejatis Assessor, emer, Consiliarius scholasticus. De Ca.ar. Rssimus ac Maguifious D. JOSEPHUS BARTON, Abbas de Casar, Archidioec. Strig. Presbyter, S. Caes. Reg. et Apost. Maj. Consiliarius, per Distr. Posoniensem superior scholarum Director. SS. Cosmae et Damlanl de Ludány. Rssimus D. JOANNES ZERPÁK, Abbas SS. Cosmae et Damiani de Ludány, Praep. SS. Salvatoris de Pápócz, Cath. Eccl..Iaurin. Canonicus, Vicarius et Caus. Auditor Generalia, Examinatorii Pro-Synodalis Praeses. B. 111I. V. de Valle. Rssimus D. JüANNES Bapt. NOGÁLL, Abbas B. M. V. de Valle, Cath. Ecel. M.Val'ad L. R. Canonicus, et Archi-Diac, Szolnok., C. R. Capellanus aul, ad honor., Pro-Synodo Examinator, S. Sedis consist, Assessor, AA. LL. et Phil. nec non SS. Theolog. Doctor colleg, Ins, Ord. Leopoldi Imp. Eques, B. 111I. V. 4e oampo Strlgonlensl. Rssimus D. MICHAEL SCHWENDTNER, Abbas B. M. V. de campo Strig., Lib. R. Civ. Buda-Pest. ad Assurnptam B.l\1. V. Paróchus, penes reg. Gymn. et l:)up. Schol. real. Commissarius AEppalis. B. 111I. V. de Zebegény. Rsaimus D. CAROLUS SOMOGYI, pag. V.

26 XIV 8. Bargaretbae V. B. ae Béla. Rssimus D. JOSEPHUS RÁTH, Abbas S. Márgaréthae V. 1\1. de Béla, Distr, Buda-Pestin. VADiaconus, Budapest. arcensis ad Assumptam in coelos B. M. V. Parochus, penes Reg. Gymn. Budense et Reg. seholarn super. realem Commiss, AEppalis. 8. Benealotl prope 8trlgonlum. Illmus ac Rssimus D. STEPHANUS 1\IAJER, pag. V. 8. 8alvato~" ae Lekér. Rssimus D. CAROLUS RIMELY, pag. X. B.lI. V. ae Bono.tra...pra Oomaromium. Rssimus D. SIGISMUNDUS BUBICS, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Camerarius seer., Abbas B. M. V. de Monostra supra Comaromium. S. Sedis consistorialis -Iaurinenais Assesser. Ah hati a va ca t: S. Benedicti. - Prino«; B. M. v: de

27 xv ABBATIAE EXEMTAE AD JURISDICTIONEM ARCHIDIÜEüESIS S1'RIGONIENSIS SPECTANTES. 8. artldi Bplso. CODtes. 4e 8. BODte PaDDoDlae. Illmus ac Rssimus D. CHRYSOSTOMUS KRUESZ, antiquissimi et celeberrimi Regii, ac exemti Archicoenobii S. Martini Ep. et Conf.de S. monte Pannoniae et aliárum ad S. Regni Hung. Coronarn pertinentium ejusdem Ord. Abbatiarum Archiabbas, Insignis Ord. S. Stephan i R. parvae Crucis Eques. C. R. central. meteorologici Instituti Viennenl:lis Membrum corresp., AA. LL. et Philos, Doctor. 8..ADlaDI Bpp. et CODt. de TIbaDY, Rsaimus ac Amplissimus D. SIGISMUNDUS SI MON, Abbas S. Aniani Epp. et Conf. de Tihany, S. Sedis consistorialis Archiabbatialis de S. Monte Pannoniae Assessor, Ins, Ord. Coronae feneae III. cl. Eques. B. M. V. de D.st.ra 8. 8tepbaDl aeg. BUDg. seu 8s Jobb. Illmus ac Rssimus D. JOANNES PERGER, Episcopus Cassoviensis, Solio Pontificic Assistens, Comes Romanus, Abbas B. M. V. de Dextera S. Stephani R. H. seu de Sz. Jobb a1vatorls de KaporDak. S o c i e t a t i s J e s u. 8. Blppolytl de Bonte Zobor. Illmus ac Rssimus D. JOANNES KRAJCSIK, Elect. Epp. Sardicensis, Abbas S. Hippolyti de monte Zobor, Cath. }l~ccl. Nitr. Praeposit. Major et Canonicus,

28 XVI Eppalis Consist. et Pro-Synodo Examinatorii Pr.roses, Studii Theol. et, Phil. Pro-Director, Juria univorsi Doctor, et Facult. Judd. in R. Sciént. Universit. Pestin. Membrum. De O..a Dova Rssimus D. THOMAS CHERVEN, Abbas de Casa nova, Cath. Ecel. Neosol. Praep. Major et Canonicus, Vicarius et Caus. Auditor Gen. Examinatorii Pro-Synodo Praeses, Sacerdos jubilo B.. V. de Kolos. Illmue ac Resimus D. AUGUSTUS e Com. FOR GÁCH de Ghymes et Gács, pag. III. pag. III. B. V. de Valle WeB.prlmleDBI. Illmus ac Rssimus D. HENRICUS SZAJHÉLY, 8. edrlol. Rssimus D. JOANNES WIEDERSPERGER Eques de Wiedersperg, Abbas S. Henrici. Metr. Ecel. Olomuc, Praelatus inful. et Archidiaconus Cathedralis, Tribun: matr, AEppalis Consiliarius et consist, Aasessor I For l AEppalis.Iudex, SS. Theolog. Doctor alvatorls de B.egnárd. Illmus ac Resimus D. JOANNES PAUER, Cons. Olympensis, et Elect. Biduanensis Episcopus, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Capellanus ad honor., Ahbas SS. Salvat. de Szegszál'd, Cath. Ecel. Albaregal. Praep. maj. et Canonicus, Caes. Reg. et Apost. Maj. Consiliarius, Vicarius et Caus, Auditor Gen., et in pontif. Suffraganeus, in maj. Gymnasio loe. Commissarius

29 XVII Eppalis, Pro-Synod. Examinatorii Praeses, Societ. S. Ladislai Pro-Praeses, Acad. Scient. Hung, Membl', corresp. B. II. V. 4e Batta. Illmus ac Rssimus D. JOANNES SCHWETZ, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Praelatus domestieus, Abbas B. M. V. de Batta, C. R. Aulfle ('+ palatíi Parochus, Inatituti sublimioris educationis Presbyterorum Vienncnsig nd S. Augustinum Epp. Superior Director, AEppalis Uonsiliarius, Metrop. S. Sedis Olomucensis Assessor, SS. Theolog. Doctor collegiatus. B. II. V. 4e Valle ParaeUBI. Rssimus D. EMMANUEL CSOMÁK, Abbas B. l\f. V. de Valle Paradisi, Cath. Eccl. l\f.varad. L. R. Le etor et Can onicus, S. Sedis consist. Assessor, Sacerdos jubil. B. II. V. 4e Ila400la. Rssimus D. JOANNES GYURCSEK, Abbas B. M. V. de MaJocsa, Cath. Ecel. Nitr. Leetor et Cunenicus, Pro-Synodo Examinator, ad Episc. Consist, matr. et relig. protess. Defensor, SS. Theolog. Doctor. 8. Jaoobl 4e Insula Danubi!. Rssimus D. ANTONIUS HUSZÁR de Barathi, Abbas S. Jacobi de Insula Danubii, Oppidi Nagyabony in Dioee. Vaciensi Paróchus. 8 Benedlotl 4e Slikalka. Rssimus D. JüANNES RÁCSEK, Abbas S. Benedicti de Szk~lka, Cath. Eeel. M.Varad. L. R. Cantor et Canonicus, Lycei Eppalis Pro-Direetor, Pro-Synod,

30 XVIII Examinator, S. Sedis consist. Assessor. SS. Theolog. Doctor. S. Andreae prope Visegrád. Rssimus D. JOSEPHUS KRIEGLER, AI)bas S. Andreae prope Visegrád, Distr. Él'sekujvárensis VADiaconus, et schclar elemént. Inspector, Parochus Tardoskeddensis. s, Oraois de Valle Segnlensl. Rssimus D. IGNATIUS VINSKY, Abbas S. Crucis de Valle Segniensi,Cath. Eccl. Segniensis Praep. Maj. et Canonicus, Judicii matrim. Consiliarius, Distr. Cathedr. Archidiaconus, Pro-Synodo Examinator, S. Ssdis consist. Assessor, Civitatis Segniensis Paróchus. B. _Ioh. Aroh. de Insala B.. V. juzta Badam. Rssimus D. CASPARUS LICHTNER, Abbas S. Mich. de Insula B. M.V. juxta Budam, Oppidi Holdmezö Vásárhely in Dioec. Vaciensi Parochus et emer. VA Diaconus. B. Spiritui de.ono.tor. Rssimus D. ANDREAS P ÁNTHY, Abbas S. Spirítus de Monostor, E. M. Agdensis Canonicus et Archidiac, eathedralis. B. eeorgll.wt. et Mart7r. de Oaanád. Rssimus D. J0ANNES VINKLER, Abbas S. Georgii Milit. et Martyr. de Csanád, Archi-Diaconus Aradiensis, VADiaconus Distr, Infer. Al'adiensis, Parochns Pécskaensis in Dioecesi Csanandiensi,ejatis S. Sedis Consist. Assessor, Sacerdos jubil. B. V. de P'olvir&d. Rssimus D. JOANNES KÖVÁRY de Kőbánya, Abbas B. M. V. de Pécsvárad, M. E. Agriensis Caneni-

31 XIX cus Hon. S. Sedis Consist. Quinqueeccles. Assessor, VADiac. Distr. Sup. Pataensis et Paróchus Tarensis in ADioecesi Agriensi, Sacerdos jubil. S. Belenae d. I"öldvár. Rssimus D. STEPHANUS NESZVEDA, Abbas S. Helenne de Földvár, Cath. Ecel. VaciensisCanonicus et Archidiaconu8 Cathedr. 8 ('1101ar. cath, elem. Iuspector dioeces, S. Mariae de So.puslo. Rssimus D. ALEXANDER }l'űzesséry, Abbas S. Mariae de Scepusio, Oppidi Sátoralja-Ujhely in Dioee. Cassoviensi Paróchus. 8. Aegldll 4. Slmlghlo. 111mus Rssimus ac Magnifieus D. FERDINANDUS DULÁNSZKY, pag. VI. S. Adrlanl de Szalavir. Rssimus D. GREGORIUS MODROVICS, Ord. S. Benedicti, Abbas S. Adriani de Szalavár. S. Joannis Baptlstae de Jánosi. Rssimus ac Magnifiens D. FLORIANUS RÓMER, Ahbas S. Joannis Bnpt, de Jánosí, Dioec. Neos. Presb. S. O. R. Ap. Maj. Consiliarius l ad R. scient. Uuiversit. hung. At chaeol. et Numismnt, Docens, Acad. hung. col resp. Membr., Musaei nat. manuscriptorum et cumere nuruism. Oustos, nec non Commis. archaeoi. ad eandem erud. Soc. a Secretis, complurium Soc. nat. scrut, geolog. zoologico botun. et archaeol. Commembrum, O. R. Oommiss. centr. antiq. monumenta eonservare studentis, prout et O. R. Musaei artium et iudustriae Viennensis Membrnm corl'esp., Ins. Ord. 00 ronae ferreae III. Ol. Eques, AA. LL. et Phil. Doctor.

32 xx B.. V. 4. O"D4.U.,..Uu BchávDlk. Rssimus D. ANDREAS ZEMÁNIK, Abbas B. M. V. de Candelis alias Schávnik, Cath, Ecel. Nitriensis Cnstos et Canonicus.. B. V. In ooelo...umt... trium fodtlum 4e Beel, u Apátf..lv... Rssimus D. FRANCISCUS HORVÁTH, Abbas B. M.V. in coelos assumtae trium fontinm de Beel seu Apátfalva, Oppidi 'Tata in Dioec..Iaurin. Parochus, Distr. cogn. VADiaconns et scholar. elem. Inspector, Acad. pontif. ab "Immac. Concerto ol Sodalis. A b b a t i a va c a n t: B. Mo V. de Kolos Monost1 a. PRAEPOSITURAE INTRA AllBITUM ARCHIDIOECESIS EXISTENTES. STRIGONIENSIS Bb'lgoulenl" Pr..epo.nu...Jor. lllmus ac Rssimus D. AUGUSTUS e Com. FOR GAUH ele Ghymes et Gács, pag. lll. s, Bartini 4. POloDIo. IlImu:o\ ac Rsaimus D. HYACINTHUS JOANNES Nep. RÓNAY, pag.-ix. Tlrnavl...4 S 1I'leol.. um Eppum. Rssimus D. RTEPHANUS NEMECSKAY, pay. XI. S. eeorgll 4. vlr141 oampo Strlgonl.DII. Rssimua D. CAROLUS BUBLA de Nemes-Ujfalu, pay. IV. S Steph..n! 4. ca.tro Strlgonlenll. Illml18 ac Rssimus D. SIGISMUN DUS SZUPPAN pay. IV. S. Thoma. 4e mont. Strlgonl.nlt. Rssimus D. ANTO~ aus SZÁNTÓFY, pay. IV.

33 XXI S SIgismundi d. Buda. Rssimus D. MAURITIUS HOFFMANN, S. Ord. milit, crucig. CHm rubea stella Sacerdos, Praep. S. Sigismundi de Buda, Arcis Reg. Budensis Parochus, atque S. Dexterae S. Stephani Proto-Regis H. Cnstos. D. B n. Rssimus D. JOSEPHUS MAJTHÉNYI dc Kesseleökeö, Praep. de Been, oppidi Bajmőcz Paróchus, ejatis AJtal'iae S. Antonii Abbatie Rector l S. Sedi s consist. Neosol. Assessoe, Sacerdos jubil, B.. V. d. novo mont. Pe.tlenal. Rssimus D. FRANCISCUS MÁRCZY de Alsóhlboke, Praep, B. M. V. de novo monte Pestien. Cath. Eccl. Nitr. Cantor et Canonicus, Sacerdos jubil. D. Ság. Rssimus D. ALEXANDER MATUSKA, Praep. de Ság, Lib. Reg. Civ. Baziniensis Paróchus. B.lII. V. Bool.ala. nova. ant. oaatrum Bud8na. Rssimus D. ANTONIUS SZABÓ de Dalafalva, Praep. B. M. V. Ecclesiae novae ante castrum Budense, L. Reg, Civ. Szakolczaensis Parochus et Decanus, S. Hedis consist, Tirnav, Assessor, penes Gymn. locale Oommissarius Archieppalis, sehol. elem. Director, AA. LL. et Philosophiae Doctor, SS. Theol. Baccalaureus. De Thoub. Rasimus D. ANTONIUS KÓBOR, Praep. de Thonb, VADiaconus emel'. et Paróchus Mohácsensis in Dioec. Qninqueeccleeiensi. S. Buataohll d. Caút. Rssimus D. JOSEPHUS NOVÁK, Pruep. S. Eu-

34 XXII stachii de Csút, emel'. VADiac. et Parochus Verseczensis, S. Sedis consist. Csanád. Assessor, cruce aurea cum corona pro nl~'itis decoratus.. B. M. V. de Vágujhely. Illmus ac Rssimus D. ADOLPHUS ecomitibus PONGRÁCZ de Szent-Miklós et Óvár, Praep, Curatus B. M. V. de Vágujhely, Convent. Beczkóensis Syndícus aposto Ins. Ord. SS. Sepulcri Eques. S. Stephanl 4e Bozók. Rssimus D. JOSEPHUS TRICHTL, Praep, S. Stephani de Bozók, Cath. Eccl. Jaurinensis Canonicus et Al'chidiaconus Sopronyensis, S. Sedis Cons. Assessor. s. "rgarethae de Damas. Rssimus D. MICHAEL HYROSS, Praep, S. Margaréthae de Dömös, Oathedr, Eccl. Necsoliensis Canonicus. ss. Petri et Pauli 4A. de vetere Buda. Rssimus D. JULIUS BERGLER, Praep, SS. Pe tri et Pauli AA. de vetere Buda, Districtus Tokajensis VADiac. Ord. scholarum nationalium ejusdem Districtus Inspector, et Reg. Carneralis Oppidi Tokaj in Dioec. Cassoviensi Paróchus. S. "oanni. Bapt. de Buda. Rssimus D..JOANNES MATUSKA, Praep, S, Joannis Bapt. de Buda, Cath. Ecel. Albaregnlensis C<\110 nicus et Archi-Diaconus Budensis, SS. Theologiae Doctor, Synodo Examinator. S. Sedis Consist Assessol'. De Rév prope Budam. Rssimus D. ALOYSIU8 CHERNY de Csernahora, Praep, de Rév prope Budam, Purochus Sasvárensis, Decanus, et ejatis Altariae S. Antonii de Padua Rector,

35 XXIII PRAEPOSITURAE EXEMTAE JURISDlCTlONI ARCHIDIüECESIS STRIGONIENSIS SUBJECTAE. 8. J'oaDnls Bapt. de J''-s6, ltem 8. Cruols de Leless, neo non 8 8tephanl p. de promontorlo II Varadlnensl. Illmus ac Rssimus D. VICTOR KACZVINSZKY, S. et Cand. Ord. Canon ic. regul. Praemonstratensium Praelatus, Convent. Ecel. S. Joannis Bapt, de Jász6 et S. Crucis de Lelesz, nec non S. Stephani Protomsrtyris de promontorio 1\1.Varad. Praepositus infnlatus. 8. MlohaeUs ArohangeU de Osorna, 88. Petrl et Pauli AA. de Horpáos.!tem B. II. V. Ann'tlnclatae 4e Törje, ao 8. J'oannta de ponte. seu J'ánoshlda. Rssimus ac AmplissimusD. VINCENTIUS SIMON, S. et Cand. Ord. Canonicorum regul. Praemonstratensium Praelatus, S. Michaelis Arcbang. de Csorna, SS. Petri et Pauli AA. de Horpács, item B. M. V. Annunc. de Türje et S. Joannis Bapt. de ponte, seu Jánoshida Praepositus infulatus, Ins, Ord. Leopoldi Imp. Eques, S. Sedis consist, Jaurin. Assessor. 8. Hubertl de (baba alla. Garáb. Rssimus D. JOANNES S'fRBA, Praep. S. Huberti de Graba nlias Garáb, Distr, Regicmont. emel'. SUI'I'. VADiac. Oppidi Nagyszalatnya Paróchus, S. Sedis consist. Necsol. Assessor, Sacerdos jubil, 8. IIlohap.Us de Hatvau. Rssimus D. ALOY IUS JANIKOVICS, Praep. S. Michaelis de Hatvan, Discr. Hatvan. VADiac. emel'. et Oppidi aeque cogn. Paróchus.

36 XXIV B. Lambertl4. BomlV6váaárh.ly. Rsaimus D: ANTONIUS SZÁNTÓFY, pog.iv. De Stelnbaoh ln Boepuslo IIImus ac Rssimus D. JOSEPHUS HI~RMANN, Elect. Epp, Ansariensis, Prnep. de Steinbach in Seepusio, Cath, Eccl. Vaciensis Praepositus AJ. ct Canonicus, Eppalis Judic. matrim, nec non Examinatorii Pl'O Synodo Vicc Praeses, Sacerdos jubil. B. M. V. 4. Thúl'óolí. Rssimus D. EMERICUS HIROS-SZLIACZKY, Praep. B. M. V. do Thuröcz, Distr. info Arvensis VA Diac, et sehol. elem. Inspector, oppidi Veliesnn, alias Nagyfalu in Dioec. Scepus, Parochus,Insign. Ord. Jmp. Franc, Josephi 1. Eques, S. Sedis eonsist, Scepus. Assessor. B. Baplentiae 4e Titel. Rssimus D. CAROLUS BUBLA de Nemesujfalu. pog. IV. B. AntonU 4e Draveolí. Illmus ac Rssimus D. JOONNESPAVLESICS, Cons, Eppus Belgradensis ct Semendriensis, Praep. S. Antonii dc Drnveoz, M. E. Zagrubiensis Canonicus et Archidinc. Goriciell~is, Exam. Pro-Synod. Ius. Ord. Coronae ferrene III. Classis Eques, B. M. V. 4e Mayk. Rssimus U. CAROLUS BERGHAMMER, Praep. B. M. V. de Mayk, Ondódensis in Dioecesi Albaregulensi Puroehns, S. Sedis Eppnlis Albareg. Assessor. De Bohl4a s.u Bohaj4un ID Soepuslo. Rssimns D. LUDOVICUS VIRTI':R, Pruep. de

37 xxv Schida seu Schajdun in Scepusio, item Inful, Praep. Minor B. M. V. de fonte Vac., Cathedr. Ecel. Vaciens. Canonicue, Judicii matr. Eppalis Oonsiliarius, Vacíi ad S~ Mich, Arch. Paróchus, Examinator Pro-Synod., cruce aurea cum corona pro meritis decoratus. De 8ágha ln Soepuslo. Rssimus D. ANTONIUS BOCSOR, Praepositus de Ságha in Scepusio, Oppidi Szegszll.r<l in Diocc, Quinqueecclesi ensi Paróchus. B. II. V. de Liptó. Rssimus D. JOS[~PHUS VINKLER, Praepositus B. M. V. de Liptó, Cath. Eccl. Magno.Val'ad L. R. Ca. nonicus, S, Sedis consiet. Assessor, t,. Martint ae Orod aut Oront. Rssimus D. IGNATlUS POLLENBERGER, Praep. S. Mart. de Orod aut Oront, Lib. Reg. Civ. Trenchin, in Dioec, NitriensiParoohus, Distr, cogn. VADiacon. loco scholae capit. Director. 8. 1Ilo01al extra muros Albae-JlegaUs. Rssimns D. JOSI~P HUS BAÁN, Praepositus S. Ni eolai extra muros Albac-Regalis, Cath, Ecel. Q. inqueecel Cllstos et Canonicus, C R. Capellanus aul, ad honor., Pro-Synod, Exnminator, AA. LL. et Philos. item SS. Theol, Doctor. 8. IIl0baeUa ArobangeU de Insula LeporuDl. R~8i1llU8 D, JOANNES HOPF, Praep. S. Miehaelis Al'changeli de Insula LepOl'UUl 1 1\1. E. Colocensis Canonicus et Archidiaconus Bacsensis. 3'"

38 XXVI S. 1110olai 4& Lan4ek ln Soepaslo. Rsaimus D. FRANCISCUS HÜLL~ Prae}). S. Ni eolai de Landék in Seepusio, Cath. Eeel. Sabariensis Canon. Hon., ejatis S. Sedid eonsist, Assessor, VADiacon. et Parochus Murassombateneie.». Bo;Vk. Rssimus D. FRANCISCUS MARÁZ, Praep, de ~(oyk, Imi. C,,11. Ecel. Sopronyensis Canlor ct Cnnouieus, Parochus Capit. Sopron. ad S. Georgium MJ!. et M. Congr. Filiar. SS. Salvatol'is Don.us Sopron. Director. B. B. V. cr. Clöp6f.ö. Rsaimus O. FRANCISCUS KEMENES, Praep. B. M. V. de Csöpöfeö, Cath. Ecel. Weszprimiensis Canonicus et Archidiacöulls Sümeghinensis. Pra e p o s i t u r a e v n ca n t : S. Joannis de Deuelich Joannis Bapt. de ZsámMk.

39 XXVII CANCELLARIA PRIlIATIALIS. DIrector Canoellarlae. Rsaimus D. JULIUS MARKUS, pag. VII. Seoretarlus. A.R.D. Franciscus Szilányi, Suae Sanctitatis Pontificis Üamerarius ad honores, Arcas Romanus. Summi lfotarlu8. A. R. D. L u d o v i c u s R aj n er, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Capellanus Seeretue ad honores. Arohlvarlu8 et Caerlmonlarlu. D. Franciscus Xav. l\'iaszlaghy. CaneeIU.tae. D. S t e p h a n u s?ti á r k y,) l D A. S l. k? n t o n saecu ares. í u s zmat 1,J Famulus ofticii. Stephanus Elek. METROPOLITANA SACRA SEDES STRIGONIENSIS. Cau.arllm Auditor generau. et Con.l.tortl :Pra. Illmus ac Rssimus D. JOSEPHUS sen. SZABÓ, pag. IlI. A e ores. Illmi ac Rssimi DD. E. M. Strigon. Canonici actuales, item honorarii in Districtu Strig. existentes.

40 XXVID Botadus Iletrop. S. Sedi. A. R. D. Ludovicus Raj ner, ut sup1 a. :Batrimonlorum et rellglosae professlonl. Defensor. Rasimus D. FRANCISCUS Xav. BLÜMELHUBER, pag. VII. I"lloalls Iletrop. S. Sedi. Rssimus D. JULIUS MARKUS, ttt supra. Advooatu. pauperum. D. C a r o l u 8 M é s z á r o s, jul'. caus. fori utriuaque Advocatus, Met1'op, Capit. Strig. Noterius, ttna Semin. dominii 'l.'okod Fiscalis. Medlcus consistorialis. D. J o a n n e s Bapt. H u t t n, 1J1edicii~a'1 Doctor, A1 tis Ob,tetriciae Magister, lncl. Coitus Strigol.Z;lSis PltysiCU8 honor. Ohlrurgus conslstorlau. (Va c a 1.)

41 XXIX EXAMIN ATORI~S SYKODALES. (ln Synodo dioec. a electi et [aramento obstricti.) Praeses. Illmus ac Rsaimus D. JOSEPHUS sen. ~ZABÓ, pag. Ill. Examinatores. C a r o l u s B u b la. S i g i 8 ro u n d u 8 S Z U PP 800. F r a o c i 8 C U s BI ü ro e l h u b e r. Carolus Rimely. Stephanus Kopernicz1r.y. J o s c p h u s Val e n t o v i ch. Joannes Molnár. Mathias Turcsányi. J oa n oe s Re h, Examinatores Pro-Ssmodales. C a r o I u s S o ro o g y i. S t e p h a D u s M a j e r. J o s e p h u s D a n k ó. J o s e p h u s R e n d ek. Paulus PaIásthJ. Mf c h a e I Olhausel. J o a n n e s Z á J o r i. Ferdioandus Czibulk8o. Au d r oe e Kubriczky. J o a n n e s H o ro o la y.

42 xxx INSTITUTUM S. ADALBERTI EPP. ET M. PRO BENE MERITIS SACERDOTIBUS ARCHlDIOECESIS STRlGONIENSI8 Anno erectum, A. R. D. J o 8 e p h u 8 H o l' t h, emel'. VA Diae, et Poroehu«Kátlóczensi', Inst, S. Adalb. Epp. M. Membrum a die 10. Nov Sacerdo«juM:. in (/lpi/pii decimum 'lw'jl1um, Nestor ADioeeesis. Habitat in Bderáz. A, R. D. J o a n n e II R é h, emer. Spirit. olel'i junior. 8tl'ig. Inst. S. Adalberti Epp. Irt. Membrum. a die 21. Julii Synodo Eeamiuator, Censo,' dioec, Habitat in Meran. A. R. D. Fran c i s c u s Bokros de Kisvezekény, emel'. Parochus Sissóen,i6, Con», S. Benedicti de juxta Grón Ikml1entualis, Inetit, S. Adalberti Epp. lll. Membrum a die 1. lifaji Sacerdos jubilo in anmuli decimum tertium. Habitat in Nagytapolcsány A. R. D. J o se p hu s T omc s ik, emel'. Paroehus Nagyherestényensis, Inst. S. Adalb. Epp. M. Membrum a die B.«Maji Habitat in Thaezér. A. R. D. E ro e r i c u 8 J c d l i c 8 k a, eme''. Parochus Rohoveosi», [nst, S. Adalb. Epp. M. Membl'um a die I-a Novembris Sacerdoe jubilo in anmtm secundum. Habitat in Rohov. A. R. D. Venceslaus Pauly, eme1'. Parochus Lozor noensis, lns', S. Adalb. Epp. M. Membrum a die 1. ljiaji Habitat Posoníí. A. R. D. b.. n d r e a 8 B u d a t i n s z 1< y, emel'. VADiacon. et Paroehus Lakác. ;n$is, lnst, S. Adil/b. Epp, M. 1I1emb/'um a 1. Maji Habitat Tirnaviae. A. R. D. J o a n n e 8 B uz n a de Nemesjácz, emel'. Parochu» Prassiezensie, Inst, S. Adalb, Epp Membrllm a dia 1. Maji Habitat in Nagytapolcsény. A. R. D. J o a n n e 8 D ó n a y, eme/. Paroehus Lamaesensis, Inst. S. Adalb. Epp. M. Mcmbrum a 1 a ljiaji Habitat Bazinii. A. R. D. Ma r t i n u 8 H r ro O, emel'. Parodnu Bankeszieusi«, Inst, S. Adalb. Epp. lji. Mllmbrmn a 19 (J. Maji Sacerdos jllbil. in annum primum, Habitat Nitriae.

43 1 DI"3TRICTUS VICARIALIS STRIGONIENSIS. J. ARCHIDIACONATUS CATHEDRALI8. ArohldlaoODu. Rsaimus D. CAROLUS BUBLA, pag. IV. PAROCHIA CATHEDRALlS IN CASTRO STRIGONIENSI. BASILICA ad ASSUMTAM IN COELOS B..1\1. V. d S. ADALBERTUl\1 EPP. 1\'I. dic 3J. Augusti a solemniter consecrata. Basilieae huic inest Cnpt'Un D. lu. V. Bnki.esia"n dicta, in qua parochialla sacra peraguntur, et cui adnexa est Altaria Állnullciatae B. M. V. Matrieas habet ab anno Ling. hung. Parochus, Altariae Annunciatae B V. Rector: Rsaimus D. ANTONIUS SZÁNTÓFY, pag. IV. Nrtls animarum Cath. Aug. Jlelv. Gr. Jud. 885 COOPERATORES: Iidem, qui Praebendati, pag. VIII. 1. DISTRICTUS STRIGONIENSIS. Vloe-Arohldlaoonu. Ordlnarlu. Vacat. Vloe A~ ohidlaoonus SUlrogatu. A. R. D. J o a n n e s Nep. sen. 1\1 O l n II r de För, Paroehus 8tri90n. ad S. Geol'gium, 8. Sedi«Tirno», Ásse88o/', Synodo Eeaminator, SS. Theol. Doctor.

44 2 PAROCHIAE : J. STRIGONIUM CIVITAS AQUATlCA. Antiqua pa-, I;:~~e roch, l\iatric. habet ab Ecel. ad S. Ignat, Ling.\ li. g. Patron. P, ÚIC. Prim, R. A"chiepPtls Striqo». Parochus :D. J o a n n e 8 C h r y a. F á b i á n, Soror) Charitatis ConJ. ext1 uo'l'd. ln mat/'e Filialibus : oppido S. Thomae (Ecel.) 0 Kisléva Csth. Aug. Helv, Gr. Jud Summa-g078---f4-28--i290 Posta in loco. 2. STRIGONIUM. Lib. Reg. Civ, Ant. par. Matr. ab t 709. Ecel. ad S~. Apost, Petr. et Paul. Ling. h. g. Bl. Patr. Civitas 8tl'ig. Parochus : A. it D. A n t o n i 1 u 8 P Ó r, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Capel~a 1 nus Secretus ad hon, Acad. Scieur. Rung. Socius, ln matre Ibidem Ecel. ad S. Annam Benefioiatus : D. J o s c P h 11 S B r ti h J, una Catecheta in seholi«soror. Chm'itatis et harum Confeesarius Ord. 3. STRIGONIUM ad S. GEORGlUM Mil. et Mart. (Oppid.) Par. erecta MAtr. ab Ling. h. Patr. Princ. Prim. R. Archieppus Sh igo». Parochus : Idem, qui VADiae. Surrog. In matre, CSEV. Par. ereóta Matr. ab Ecel. ad natam B. M. V. Ling. si. Patr. Metrop. Capit. St1'igon. Paroehus z D. G u s t a v u 8 G a 8 p a r i k, Convent. S Benediéti de juxta Gró" Conventualis. In maf-'g Ulf. posta: Srigonium. 5. DOROG. Ant. par. Matr. ab Ecd. ad S. Josephum l Di~t.a cont. cont. NOTA. t Graeci ritns non llditúrum eecleeíam, ADgUStllnllC c :cssloni addic\orum oratorium, Helvetieae eoufesslonl addictorum oratorium, o Judaeorum 8ynagogam indicat.

45 morib. Ling. h. g. sl. Patr. Metl op. Capit. SfJ ig. Pa- Dist.R voclnu : D. l g n u I n II G,. U n d I C l' I. S ociet,. ZOO mntre I " R 1 S. lor. Ioq-bot. Viennensis 1;ec nnn.eg. /itu/g. OClet. sc/ell tiar. natural. Commembrum, Cnth. Aug. HE'lv. Gr. J IUl. ln ma'j'e Fil. To)wd (Ecel.) Táth (Eccl.) l Podin. ly thanti' l, :I Dom. tcaul. et moli«25. 2 Summa3362--~3-f9 25' Posta ú, loco. 6. DÖMÖS. Par. erccta 17B3. Mltlr. ab J 711. Ecel. au S. Steph. R. Lillg. h. Patr. 1tlet1 op. Capit. Striqon. Paroclcus : D. C a 8 p a r u s N e cl c c z k y do En dcm, et Lábatlan. In mah'e '" Ult po~.ta: Visegrád. 7. KESZ'l'OLCZ. Par. erecta \Ialt'. al cod. ll. Ecel. ad S. Clementem. M. Ling. sl, Patr, Meuop. Capit. Sirig. Paroclms ; NolaI'. distr. D J O a n n c s Bapt S o r e c z, ln matj'e Mola Kósa 4 I;' Dpilionaria et vin. 19 I. Praed, Klastrom 23 f/ 4 Summa Ult, posta: Strigonium. 8. KlSOHOSZI. Par. ereóta 1788.!\'lah. ab cod. a. Ecel. ad SS. Rosarium B. M. V. Ling. ll. Patr. Reg. hung./lnanc. Minist. Administmt01': D. G e o r g i u II U l ro e". ln mah'e * Ult. posta: Bogdány penes Danubium. 9. LEÁNYVÁR. Par. erecla Matr. ab Ecel. ad S. Elisabetb. Vid. Ling. g. Patr. Fund. Relig. Paroehus ; D. Andreas Ebert. IJl mat,.e U/t. pq8ta: Dorog. 3

46 4 10. NYERGESUJFALU. Par. extitit. a Matr. nhl DiRh Eccl. ad S.Michael. Arch. Ling. ll. g. sl. Patr, 1 "hitre Prine. Prim. R. A"chieppU8 Bt1 igon. Parochus: D'I ot'. JoannOB Gabriely. ln malre 1329 Fil. Lábatlan Piszke (Ecel.) Praed. Pusztamar6th 47 SzentJózsef 21 F-odin. lythantr. 40 Domo tegul Summa--'2~4~68--2 Catb. Aug. Helv. Gr. Jud :.9tf Posta in loco. l J. PILISMARÓT. Par. erecta Mat.'. ah Ecel. ad S. Laurént. M. Ling. k. Patr. Fund. reng. Parodnu : D. ti t e p h a n u s T ö r ö k. 111 matre * ~3 Praed, Basaharcz 8 3 Summa l0c Uli. posta: Su-igonium, 12. SÜ'l'l'Ő. Ant. par. MMr. ab Eccl. ad S. Leo pold. Ling. g. h. Patr. Princ. Prim, R. Archieppus Bbig. Parochue : D. Paulus Lutz. I ln malre _1 j Fra ed. Bikol (Ecel.) 81 2 % Vadác jl Summa14öÖ ;1 Posta i~ loco. I 13. SZENT-LELEK. Par. erecta Mat.. ab Eccl. ad S. Bpiriuun. Ling. sl. i. Putl'. Fund. "eiig'l Administrator : P. Victor Németh, Ord. S. Franc, Prov. Jim'. Convent. St, ig. Gttm'dianus, dislr.! Spirit. I» matre Ulf. posta: Strigoni um. J. '9

47 {) 14. VISEGRÁD. (Oppidum coronaie.) Ant. par. Matr.:Dist.a ab Eccl. ad S. Jeann. Bnpt. Ling. g. h,\,mh::.e Pstr. Ro,g. hllllg. fi/jane. Millist. Parochus : D. F r II n c i s c u s Kr a t o c h v i l. ln matre Posta in loco. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud Cath S1tlllntlt allimal'lwl totiu8 Dislriciue : Aug. 103 Helv Gr. 2'3 Jud. 982 Comm COOPERATORES: Stl'Ígonii in Ci». aquatica i D. E r n e 8 t u 8 S é d a. Stl'iyonii in L. R. Civitate: V. J o n n n os Ncp. jun, M o l n ár. Coneoe. sodal. Calll. Strig. Praeses. - D. A c II t i II S II i r k és. Doroq: D. J o a n n e s J e s z t l. - D. L u d o v i c II 8 K á n t o r. Nyergesujfalu: D. C a ro l u s S e y l e r. Szeni-Lélek: P. B e r t h o l cl II S O t r II b n y, Ord. S. Franc. Prov. Mariatla6. 2. DISTRICTUS BAJÓTENSIS. Vloe ArohI41acoaa. A. R. D. Ni c o l a u 8 M o r v a, Parochus Héreqensie, per Distr, Bajót. scholaj'. elem. Inspecior,

48 6 III matre Cum mol, et dive/,tict/lis Fil. Epöl (Ecel.) Nagysáp (Eccl) * Villis Domonkos et Orisáp PAROCHIAE: 1. BAJNA. Ant. par. restauc. 1699, Matr. ab eod, a,' Dist.a Ecel. ad ti. Adalbertum Epp. et.1\'1. LiI/g, n. Pat". ~litrc Matt~itius Com. Sándor de Szlaonicza. Parochue : D. or. Ru d o l p h u s Mezey. Cl\th. Aug. Helv. Gr. Jud , G.O 3 II 'l~ ' ~2 70 l 3 _I 3/~ , l Summa G8 Po~la ill loco. I 2. BAJOT. Pal'. ereóta. ll \Iatl'. ab. cod. a. Ecel.I ad S::;. Apost. Simonern et Judam. Ling, h, sl, Patr, Princ, Prim. R. Archieppus Strig. Pll1'OC!tUS: D. J o- a n n o 8 N e p. ti o Yl e r, Arcas Romanus. I III matrc Fil. l\iogyorós (Eccl.) /. f'zar~~8 neg. mollt. 51 _,I JI'), PELIFOLD Erem. S. Crucis (Eccl.) 10-1/'), Curau:«D. J o 8 e. phus Buday. Summ-a ----f :--- ti Ult posta: Nyerbesüjfalu. I 3. CSULNOK. Par. erecta MaiI', ab cod. a. Ecel. ad S. Jeann. Nep. Ling, g, sl. Patr, Fund,, elig. Pa ' rochus : D. C II r o l u S BOI'. T s e h i d ll. I In mall'e et fodina Uli. posta: Dorog. 4. DÁG. Pal'. erecta Matr. ab Ecel. ad s.i Cathai-in. V. Lil/g. el. g. Patr. Metl op. Capit. Stdg.' Administrator, D..:J u I i u s P l' o b s z t. I lit 1nqt1'e Praed. Kiscsév I Sámme G ló l,'), Vit. posta, Dorog.

49 7 5. HÉREG. Ant. par. restsur Matr. ab eod. a Dist.a Ecel. ad S. Ladisleuru R. ll. Ling. l,. Patr. Prine. s: Prim, R. Archieppu«Stl'ig. Pal'~cllUS: Idem. qui lor. VADi,lC. In matt'e * Cath, Aug. Helv. Gr. Jud t 22 Ult. posta: Süttő. 6. KIRVA. Par. erccta Mntr. ab eod. 8. Eeel. ad S. Jeann. Evang. unte port. Jut. Lillg. g. Patr. Fuudus,'eiig. Parochus : D. G e o r g i u s S p e r t e I. III mat re Ult, posta: Tinnye. 7. SÁRISÁP. Pal'. ereeia Mah.. ab l<:cel ad S. Emeric. Ling. sl, Patr. Mauritius Com. Sándor. de Szlaonieza. Parochus : D. J o s c II h II S P é s z li.nsz k y, l'l matt'e Molis, fodina et dom. tequl Summ& '38 3;' Ult, posta: Dorog. 8. SZOMOR. Par. erecta MaII.. nb Ecel. ad S. Mich. Arc". Linq.h, g. Patr, Maw'itius Com.Sdndor de Bzlaonicza. Parochus :D. S t e p h a n u s 1\1 i k 8 Ó, 8S. Theol. Doctor, Reg. Itung. Societ. scientiar. nat. Oommembrum, At'cas Romanus. In matre ra. Gyermel (&cl.) 555 5GO 15 III Tök * lll", Gyarmat villa Summa-f Z ---4(f ou. posta: Bajna. 9. TARDOS. Par. ereera 1764, Matr. ab cod. a. Ecd. au S. Mariam Magd. Lillg. s!. h. Patr. Prtne: Prim, R.I A,'cllieppus Strig. Administraior: D S t e p h II n II 81 Vall U8. In matl'e I Ult. posta : Süttö. I I

50 8 10. TARJÁN; Par. orecta Matr. ab eod. a. Eeel. ad S Georg. Mil. et M. Ling. g. Patr. Nicolaus Com. 1 Esztel'hdzy de Galántha. Paroehue : D. F o l' d i fi a n d u s Drágfy. I Cath. Aug. Helv. Gr. Jud.' In mat" ou. posta: Tata. ll. ÚNY. Par. crecta Matr. nb. eod.u, Ecel. ad S. Mich. Arch. Ling. h. Patr. Fllnd relig. Adminietra-: tol': D. P e t r u s C II e I' r i o,'. ln mail'e * e 2U ::?54 51 Uli. posta: Tinnye. S»mma ani,narum totus Dlslriciue : Oath. Aug, Helv. Gr. Jud. Comm. 14, COOPERATORES: Bajna: D. Josophus HOI mán. Szomor : D, L n cl i.,i il U s T o I cl Y) SS. Canon. Doctor, 3. DISTRIC'fUS BUDA-PESTIEN8IS. Vloe ArohldlacoDu8 Rssimus D. JOSEPHUS RÁTH, pag. XIV. PAROCHIAE: J. S. ANDREAS. (Oppid.) Par. erecta Matr. ab.\ eod, a. Eeel. ad S. Joannem Bapt. Ling. g. illy,.. sl; It. Patr. Reg. ltung. flnanc. su-:«parochus: D. J O-I a n n o s M u r e s i e 8) S(tcil!'dfJS jnbil. in almltnl Sil -I w~um. I

SCHEMATISMUS STRIGONIENSIS ARCHIDIOECESIS 1879. A CHRISTO NATO PRO ANXO. J3TRIGONlI. 1879' TYPIS GUSTAVI BUZÁR0VITS.

SCHEMATISMUS STRIGONIENSIS ARCHIDIOECESIS 1879. A CHRISTO NATO PRO ANXO. J3TRIGONlI. 1879' TYPIS GUSTAVI BUZÁR0VITS. SCHEMATISMUS ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS PRO ANXO A CHRISTO NATO 1879. J3TRIGONlI. 1879' TYPIS GUSTAVI BUZÁR0VITS. PATRONUS ARCHIDtOECESIS STRIGONIENSIS SANCTUS ADALBERTUS EPISCOPUS ET MARTYR. SERIES

More information

SCHEMATISMUS C LERI STRIGONIENSIS 1911. ARCHIDIOECESIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI \JENERABILIS. 5TRl60Nll, TYPI5 GU5TAIJI BuzAROIJIT5.

SCHEMATISMUS C LERI STRIGONIENSIS 1911. ARCHIDIOECESIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI \JENERABILIS. 5TRl60Nll, TYPI5 GU5TAIJI BuzAROIJIT5. SCHEMATISMUS \JENERABILIS C LERI ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI 1911. 5TRl60Nll, TYPI5 GU5TAIJI BuzAROIJIT5. Ecclesia Cathedralis Strigoniensis. PATRONUS ARCHIDIOECESIS

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

SCHEMATISMUS VENERABILIS C L E R I ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI 1905. STRIGONII,

SCHEMATISMUS VENERABILIS C L E R I ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI 1905. STRIGONII, SCHEMATISMUS VENERABILIS C L E R I ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI 1905. STRIGONII, TYPIS GUSTAVI BUZÁROV ITS. t Ecclesia Cathedralis Strigoniensis. PATRONUS ARCHIDIOECESIS

More information

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o V e r s i ó n P á g i n a 1 G U I A D E M A N E J O D E H I P E R T E N S I O N E S C E N C I A L 1. D E F I N I C I O N. L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B for uli With Rejoic Herts/ on mor ol dition # 10745-Z1 ime ortez Keyord ccompniment y effy Honoré INTRO With energy ( = c 88) Keyord * m7 B sus 4 B 7/B mj 9 /B SMPL B 7 *Without percussion, egin he 1995,

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

Workflow Administration of Windchill 10.2

Workflow Administration of Windchill 10.2 Workflow Administration of Windchill 10.2 Overview Course Code Course Length TRN-4339-T 2 Days In this course, you will learn about Windchill workflow features and how to design, configure, and test workflow

More information

Ú á Ó ő Ü Ü Ü Ú ü Ü É é é é Ü É ü ü ü ü ü ü ü Ő ü Ü ű ü ü á Ö Ú Ő ü Ö Ú ü Ú Ú Ú Ö Ó Ö Á Ő Á Ú Ü ü ű Ú Ö ú ü ű ü ü ü Ö ü Ü Ü ü Ö Á Ó ő Ö ú Ö Ú ú ü ü Ú Ö ü ü ü Ó

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

www.nacol.org Fast Facts About Online Learning Research, Trends and Statistics K-12 Online Learning and Virtual Schools: Expanding Options

www.nacol.org Fast Facts About Online Learning Research, Trends and Statistics K-12 Online Learning and Virtual Schools: Expanding Options Research, Trends and Statistics K-12 Online Learning and Virtual Schools: Expanding Options K-12 online learning is a new field consisting of an estimated $50 million market, which is growing at an estimated

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras BLADE 12th Generation Rafał Olszewski Łukasz Matras Jugowice, 15-11-2012 Gl o b a l M a r k e t i n g Dell PowerEdge M-Series Blade Server Portfolio M-Series Blades couple powerful computing capabilities

More information

www.nacol.org Fast Facts About Online Learning Research, Trends and Statistics K-12 Online Learning and Virtual Schools: Expanding Options

www.nacol.org Fast Facts About Online Learning Research, Trends and Statistics K-12 Online Learning and Virtual Schools: Expanding Options The North American Council for Online Learning (NACOL) is the leading international K-12 non-profit organization representing the interests of administrators, practitioners, businesses and students involved

More information

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 JCUT CNC ROUTER/CNC WOODWORKING MACHINE JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 RZNC-0501 Users Guide Chapter I Characteristic 1. Totally independent from PC platform; 2. Directly read files from U Disk; 3.

More information

Annex A to the MPEG Audio Patent License Agreement Essential Philips, France Telecom and IRT Patents relevant to DVD-Video Player - MPEG Audio

Annex A to the MPEG Audio Patent License Agreement Essential Philips, France Telecom and IRT Patents relevant to DVD-Video Player - MPEG Audio Annex A to the MPEG Audio Patent License Agreement Essential Philips, France Telecom and IRT Patents relevant to DVD-Video Player - MPEG Audio PUBLICATION AR N 015678 - P970100444 05-Feb-97 17-Oct-05 AR006969

More information

State Annual Report Due Dates for Business Entities page 1 of 10

State Annual Report Due Dates for Business Entities page 1 of 10 State Annual Report Due Dates for Business Entities page 1 of 10 If you form a formal business entity with the state, you may be required to file periodic reports on the status of your entity to preserve

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

NATO STANDARD AMedP-8.1 DOCUMENTATION RELATIVE TO INITIAL MEDICAL TREATMENT AND EVACUATION

NATO STANDARD AMedP-8.1 DOCUMENTATION RELATIVE TO INITIAL MEDICAL TREATMENT AND EVACUATION NATO STANDARD AMedP-8.1 DOCUMENTATION RELATIVE TO INITIAL MEDICAL TREATMENT AND EVACUATION Edition A Version 1 JUNE 2013 NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION ALLIED MEDICAL PUBLICATION Published by the NATO

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

Implementation Plan: Development of an asset and financial planning management. Australian Capital Territory

Implementation Plan: Development of an asset and financial planning management. Australian Capital Territory Implementation Plan: Development of an asset and financial planning management framework for TAMS Australian Capital Territory NATIONAL PARTNERSHIP AGREEMENT TO SUPPORT LOCAL GOVERNMENT AND REGIONAL DEVELOPMENT

More information

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z C O N C U R S O P Ú B L I C O E D I T A L N º 0 0 1 / 2 0 1 2 D i s p õ e s o b r e C o n c u r s o P ú b l i c o p a r a p r o v i m e n t o c a r g o s e v a g a s d a P r e f e i t u r a M u n i c i

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change CLASS TEST GRADE PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change MARKS: 45 TIME: hour INSTRUCTIONS AND INFORMATION. Answer ALL the questions. 2. You may use non-programmable calculators. 3. You may

More information

How to Subnet a Network How to use this paper Absolute Beginner: Read all Sections 1-4 N eed a q uick rev iew : Read Sections 2-4 J ust need a little h elp : Read Section 4 P a r t I : F o r t h e I P

More information

Creditor protection Laws for LI and Annuities

Creditor protection Laws for LI and Annuities Creditor protection Laws for LI and Annuities Provided by Duggan & Bertsch AL $5,000 Ala. Code 6-10-2. AK $54,000 Alaska Stat. 09.38.010 Ala. Code 19-3-1 for assets held in qualified trusts. Alaska Stat.

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

1952-1953 (Academic year)

1952-1953 (Academic year) Group 63 Seminar on Magnetism Massachusetts Institute of Technology Digital Computer Laboratory Archives Collection No. 12 Donor: Division VI Document Room Restriction: MITRE Personnel Contract a19( 122)

More information

III Bienal de Autismo Página 1 / 43

III Bienal de Autismo Página 1 / 43 III Bienal de Autismo Página 1 / 43 A Direcção da APPDA N ort e dá -v os as B oas V in das à I I I B ien al de Au t is m q u e es t a corres p on da à s v os s as ex p ect at iv as com o t em a em deb

More information

ATTORNEYS MAKING OUT LIKE BANDITS: IT IS LEGAL, BUT IS IT ETHICAL? By Elizabeth Ann Escobar

ATTORNEYS MAKING OUT LIKE BANDITS: IT IS LEGAL, BUT IS IT ETHICAL? By Elizabeth Ann Escobar ATTORNEYS MAKING OUT LIKE BANDITS: IT IS LEGAL, BUT IS IT ETHICAL? By Elizabeth Ann Escobar I. IN WHOSE BEST INTEREST?...2 II. COMPENSATION: WORDS MATTER...3 III. EDUCATION AND STATUTORY REFORM...5 IV.

More information

50-State Analysis. School Attendance Age Limits. 700 Broadway, Suite 810 Denver, CO 80203-3442 303.299.3600 Fax: 303.296.8332

50-State Analysis. School Attendance Age Limits. 700 Broadway, Suite 810 Denver, CO 80203-3442 303.299.3600 Fax: 303.296.8332 0-State Analysis School Attendance Age Limits 700 Broadway, Suite 810 Denver, CO 80203-32 303.299.3600 Fax: 303.296.8332 Introduction School Attendance Age Limits By Marga Mikulecky April 2013 This 0-State

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

Usage of Information Technology in the Programs of Music Teaching, Example of Uludag University Turkey

Usage of Information Technology in the Programs of Music Teaching, Example of Uludag University Turkey International Conference on Educational Research and Sports Education (ERSE 013) Usage of Information Technology in the Programs of Music Teaching, Example of Uludag University Turkey Sirin Akbulut Demirci,

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

Perceived Workplace Discrimination as a Mediator of the Relationship between Work Environment and Employee Outcomes: Does Minority Status Matter?

Perceived Workplace Discrimination as a Mediator of the Relationship between Work Environment and Employee Outcomes: Does Minority Status Matter? University of South Florida Scholar Commons Graduate Theses and Dissertations Graduate School 7-12-2010 Perceived Workplace Discrimination as a Mediator of the Relationship between Work Environment and

More information

Book of Needs of the Holy Orthodox Church

Book of Needs of the Holy Orthodox Church by Christian Classics Ethereal Library About Book of Needs of the Holy Orthodox Church by Title: URL: Author(s): Publisher: Print Basis: Rights: Date Created: Status: CCEL Subjects: Book of Needs of the

More information

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M D E P A R T A M E N T O D E C O M P R A S E L I C I T A O A U T O R I Z A O P A R A R E A L I Z A O D E C E R T A M E L I C I T A T с R I O M O D A L I D A D E P R E G O P R E S E N C I A L N 034/ 2 0

More information

Business Administration of Windchill PDMLink 10.0

Business Administration of Windchill PDMLink 10.0 Business Administration of Windchill PDMLink 10.0 Overview Course Code Course Length TRN-3160-T 3 Days After completing this course, you will be well prepared to set up and manage a basic Windchill PDMLink

More information

He Will Hold Me Fast (When I Fear My Faith Will Fail)

He Will Hold Me Fast (When I Fear My Faith Will Fail) ? 9? 1? Full Hope (h = 66) (v:fm7) 1. When. Those. (v:fm7) Till When Pre ust? I ll I cious ice could not Raed ith Bought by / love Him faith fear saves life tempt / nev let Him at are /C faith H bled /C

More information

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

Mid Willamette Valley: Community Systems Background Document Marion, Polk, Yamhill, Linn, and Benton counties

Mid Willamette Valley: Community Systems Background Document Marion, Polk, Yamhill, Linn, and Benton counties Mid WillametteValley:CommunitySystemsBackgroundDocument Marion,Polk,Yamhill,Linn,andBentoncounties PreparedbytheClimateLeadershipInitiative April2010 OVERVIEW SurroundingtheWillametteRiverandborderedbytheCoastRangeandCascades,theMid

More information

Illinois Early Intervention System Overview Online Training Outline

Illinois Early Intervention System Overview Online Training Outline Illinois Early Intervention System Overview Online Training Outline I. System Overview Demonstration provides tips on how to navigate the online modules II. Early Intervention at a Glance (approximately

More information

Scholarship Help for Technology Students

Scholarship Help for Technology Students i NOVEMBER 2014 Sli Hl f Tl S S i il ili l j i il i v f $150000 i li VN l f li Pl Tl N f xl i ii f v Pi Oli i N fi f i f vl i v f f li f i v f Viii Sli f vill f flli j: Pl Tl Mi Alli Hl li A Ifi Tl li

More information

TOP 25 ABORTION STATISTICS IN AMERICA

TOP 25 ABORTION STATISTICS IN AMERICA TOP 25 ABORTION STATISTICS IN AMERICA 2015 Care Net. All rights reserved. 2015 Care Net. Facts On Abortion. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system,

More information

UNDERSTANDING FLOW PROCESSING WITHIN THE CISCO ACE M ODULE Application de liv e r y pr odu cts can distr ib u te tr af f ic to applications and w e b se r v ice s u sing v ar y ing le v e ls of application

More information

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret 1969-70 V e d K: Hillers-Andersen k. s k o l e d i r e k t ø r o g Aage Christensen f u l d m æ g t i g ( Fr e d e rik sh av n E k sp r e s- T ry k k e rie

More information

Music Business Lecturers Oxford, UK Seeking Part-time and casual appointments

Music Business Lecturers Oxford, UK Seeking Part-time and casual appointments Music Business Lecturers Oxford, UK Seeking Part-time and casual appointments SAE Institute is a leading global provider of education for creative media industries with a current network of over 50 Colleges

More information

MEDICAL MALPRACTICE STATE STATUTORY

MEDICAL MALPRACTICE STATE STATUTORY MEDICAL MALPRACTICE STATE STATUTORY REFERENCE GUIDE 41 MEDICAL MALPRACTICE STATE STATUTORY REFERENCE GUIDE The following references to statutes relevant to medical malpractice cases are intended exclusively

More information

Internet, broadband, and cell phone statistics

Internet, broadband, and cell phone statistics Internet, broadband, and cell phone statistics By: Lee Rainie, Director January 5, 2010 Overview In a national survey between November 30 and December 27, 2009, we find: 74% of American adults (ages 18

More information

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips M A C E E x a m Basic Load Balancing Using O ne A r m M ode w it h S ou r ce N A T on t h e C isco A p p licat ion C ont r ol E ngine Goal Configure b a s ic l oa d b a l a nc ing (L a y er 3 ) w h ere

More information

BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES

BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES P R E S ENTATION T R A F I KF DOR A GE MEETING 2 0 1 5 AALBORG 29 TH OF AUGUST NT K R I S T I A N H E G N E R R E I N A U, K R I SJ TO IHA N

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers Key Questions & Exercises Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers 1. The atomic weight of carbon is 12.0107 u, so a mole of carbon has a mass of 12.0107 g. Why doesn t a mole of

More information

R162-2f-206c. Certification of Continuing Education Course. (1) (a) The division may not award continuing education credit for a course that is

R162-2f-206c. Certification of Continuing Education Course. (1) (a) The division may not award continuing education credit for a course that is R162-2f-206c. Certification of Continuing Education Course. (1) (a) The division may not award continuing education credit for a course that is advertised in Utah to real estate licensees unless the course

More information

THE PROPERTY TAX PROTEST PROCESS

THE PROPERTY TAX PROTEST PROCESS THE PROPERTY TAX PROTEST PROCESS A summary of the appeal procedures under the Texas Property Tax Code Presented by: Jason C. Marshall THE MARSHALL FIRM PC 302 N. Market Suite 510 Dallas TX 75202 214.742.4800

More information

Accreditation in Higher Education - an introduction -

Accreditation in Higher Education - an introduction - Confédération des Conférences des Recteurs de l'union Européenne Confederation of European Union Rectors' Conferences Aarlenstraat 39-41 rue d Arlon B-1000 Brussels Tel.: (32) 2 2305544 Fax:(32)2 2305751

More information

Climate and Disaster Resilience Index of Asian Cities

Climate and Disaster Resilience Index of Asian Cities Climate and Disaster Resilience Index of Asian Cities Coexistence of Contrast Rajib Shaw Professor, http://www.iedm.ges.kyoto-u.ac.jp/ Increasing Trend 4000 3500 Source: UNPD, 2010 3000 2500 2000 1500

More information

List of approved Universities and Programmes by Yayasan Peneraju

List of approved Universities and Programmes by Yayasan Peneraju 1 ASIA PACIFIC UNIVERSITY OF BACHELOR DEGREE i. Bachelor of Arts (Hons.) in Accounting and Finance: TECHNOLOGY AND INNOVATION Forensic Accounting A6227 Taxation Forex and Investments ii. Bachelor of Science

More information

Forensic Accounting Taxation

Forensic Accounting Taxation NO UNIVERSITY LEVEL PROGRAMME PROGRAMME CODE 1 ASIA PACIFIC UNIVERSITY OF i. Bachelor of Arts (Hons.) in Accounting and Finance: TECHNOLOGY AND INNOVATION Forensic Accounting Taxation A6227 Forex and Investments

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

3 k t h R e m e A c c e s s b t t t V T T c h t h p V T. Cl ic e ot rad io ut on nex o PN unnel yp e and oose e ap rop riat e PN unnel Int erfac e. 4.

3 k t h R e m e A c c e s s b t t t V T T c h t h p V T. Cl ic e ot rad io ut on nex o PN unnel yp e and oose e ap rop riat e PN unnel Int erfac e. 4. C i s c o P r o f i l e C o n t a c t s & F e e d b a c k H e l p Cisc o SM B Sup p ort Assist ant Configure ASA/PIX as Easy VPN Server or Client H om e > W ork W it h M y Sec urit y D ev ic es > Cisc

More information

BSM 9.0 ESSENTIALS. Instructor-Led Training

BSM 9.0 ESSENTIALS. Instructor-Led Training BSM 9.0 ESSENTIALS Instructor-Led Training INTENDED AUDIENCE New users of Business Service Management (BSM) 9.0, including: Database Administrators System Administrators Network Administrators Operations

More information

Online Product Research

Online Product Research Online Product Research 58% of Americans have researched a product or service online September 29, 2010 Jim Jansen, Senior Fellow, Pew Internet Project http://pewinternet.org/reports/2010/online-product-research.aspx

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

CHAPTER 19 WYOMING PROPERTY TAX RELIEF PROGRAM

CHAPTER 19 WYOMING PROPERTY TAX RELIEF PROGRAM CHAPTER 19 WYOMING PROPERTY TAX RELIEF PROGRAM Section 1. Authority. These rules are promulgated under the authority of W.S. 16-3-103 and W.S. 39-11-102(b). Section 2. Purpose. These rules are intended

More information

ALEXANDER ALEC R. ROTHROCK Born Evanston, Illinois 1959

ALEXANDER ALEC R. ROTHROCK Born Evanston, Illinois 1959 CURRICULUM VITAE ALEXANDER ALEC R. ROTHROCK Born Evanston, Illinois 1959 Burns, Figa & Will, P.C. Plaza Tower One, Suite 1000 6400 South Fiddler s Green Circle Greenwood Village, CO 80111 Telephone: (303)

More information

Introduction to Windchill PDMLink 10.0 for Heavy Users

Introduction to Windchill PDMLink 10.0 for Heavy Users Introduction to Windchill PDMLink 10.0 for Heavy Users Overview Course Code Course Length TRN-3146-T 2 Days In this course, you will learn how to complete the day-to-day functions that enable you to create

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

Regulation On Attainment of Doctor of Sciences Degree at SEEU (PhD)

Regulation On Attainment of Doctor of Sciences Degree at SEEU (PhD) According to article 118 of the Law on Higher Education of Republic of Macedonia; articles 60, 68 and 69 of SEEU statute ; based on decision of Council of Teaching and Science of SEEU of date April 12th

More information

Michigan Communities and Squatting: What You Need to Know

Michigan Communities and Squatting: What You Need to Know Michigan Communities and Squatting: What You Need to Know Authored by Samira Guyot, Wendy Richards, Janai Gilmore, and Michigan Community Resources with special assistance from Daimeon Cotton of Williams

More information

INTERNAL REGULATIONS OF THE AUDIT AND COMPLIANCE COMMITEE OF BBVA COLOMBIA

INTERNAL REGULATIONS OF THE AUDIT AND COMPLIANCE COMMITEE OF BBVA COLOMBIA ANNEX 3 INTERNAL REGULATIONS OF THE AUDIT AND COMPLIANCE COMMITEE OF BBVA COLOMBIA (Hereafter referred to as the Committee) 1 INDEX CHAPTER I RULES OF PROCEDURE OF THE BOARD OF DIRECTORS 1 NATURE 3 2.

More information

How To Be A Successful Thai

How To Be A Successful Thai D The Joint Master of Science eg ree C ou rse in V eterinary P u b l ic H eal th ( MScVPH), F U -C MU Dr. L e rt ra k S ri k i t j a k a rn R e g i o n a l C e n t re f o r V e t e ri n a ry P u b l i

More information

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB M IPCC EXPRESS Product Solution (IPCC - IP Co n t a c t Ce n t e r ) E i n f ü h r u n g Ü b e r h u nd e r t M il l io ne n N u t ze r - P r o g no s e n zu f o l g e w e r d e n e s in d ie s e m J ah

More information

Prologis European Properties Per Unit U.S. Taxable Income Allocation* For the Period from January 1, 2012 through August 27, 2012

Prologis European Properties Per Unit U.S. Taxable Income Allocation* For the Period from January 1, 2012 through August 27, 2012 Prologis European Properties Per Unit U.S. Taxable Income Allocation* For the Period from January 1, 2012 through August 27, 2012 Common Unit Allocation Total 1/1/12-8/27/12 Per Unit Allocation Per Unit

More information

THE WHITE HOUSE. Office of the Press Secretary. For Immediate Release June 26, 2013 EXECUTIVE ORDER - - - - - - -

THE WHITE HOUSE. Office of the Press Secretary. For Immediate Release June 26, 2013 EXECUTIVE ORDER - - - - - - - THE WHITE HOUSE Office of the Press Secretary For Immediate Release June 26, 2013 EXECUTIVE ORDER - - - - - - - ESTABLISHING THE WHITE HOUSE COUNCIL ON NATIVE AMERICAN AFFAIRS By the authority vested in

More information

The Business Case for D om aink ey s I d ent ified M ail Andy Spillane V ic e P r es ident, Y ah o o! M February 13, 2006 ail 1 Fighting Spam & Email Abuse R eq uir es a M ulti-fac eted Appr o ac h DomainKeys

More information

Michigan Geological Survey Report 10 from the K-12 Outreach Director, Peter Voice [May 23, 2014]

Michigan Geological Survey Report 10 from the K-12 Outreach Director, Peter Voice [May 23, 2014] Michigan Geological Survey Report 10 from the K-12 Outreach Director, Peter Voice [May 23, 2014] New Items: 1. May 9: Contacted by Katie Bir, Sturgis District Library I sent her copies of our brochures

More information

D NONE (No reportable non-investment income.) [Z NONE (No reportable non-investment income.) D NONE (No reportable reimbursements.

D NONE (No reportable non-investment income.) [Z NONE (No reportable non-investment income.) D NONE (No reportable reimbursements. Williams_Ann_C Name of Person Reporting Date of Report Page 2of6 Williams, Ann C. 0511312009 Ill. NON-INVESTMENT IN COME. (Reporting individual and spouse; see pp. 17-24 offiling instructions.) A. Filer's

More information

Introduction to Windchill Projectlink 10.2

Introduction to Windchill Projectlink 10.2 Introduction to Windchill Projectlink 10.2 Overview Course Code Course Length TRN-4270 1 Day In this course, you will learn how to participate in and manage projects using Windchill ProjectLink 10.2. Emphasis

More information

Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk

Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk Year 1 Set 1: CVC words Set 2: CVC and CCVC words Set 3: CVC, CCVC and CCVCC words Set 4: Words containing 'ch', 'sh', 'th' and 'wh' Set 5: Words ending in 'll',

More information

Schedule of Bank Charges Schedule of Charges (Excluding FED)

Schedule of Bank Charges Schedule of Charges (Excluding FED) Schedule of Bank Charges Schedule of Charges (Excluding FED) CONSUMER BANKING A VISA / Master Card 1 Credit Card Operations (i) Service Fee 3.33% Per month (40% APR) on Cash Advance 3.33% per month (40%

More information

C U AD R O CO MP AR AT I V O ENTRE PREND AS SEGÚN CONVENIO VIGENTE Y N UEV A P ROPUE ST A

C U AD R O CO MP AR AT I V O ENTRE PREND AS SEGÚN CONVENIO VIGENTE Y N UEV A P ROPUE ST A D E F I N I T I V O C N C C M i é r c o l e s 2 3 d o n o vi e m b r e d e 2 0 1 1 C U AD R O CO MP AR AT I V O ENTRE PREND AS SEGÚN CONVENIO VIGENTE Y N UEV A P ROPUE ST A C AT E G O R Í A P R E N D AS

More information

FINANCE (PAY CELL) DEPARTMENT G.O. Ms. No. 236, DATED: 1 ST JUNE, 2009 ( Vaikasi--18, Thiruvalluvar Aandu 2040)

FINANCE (PAY CELL) DEPARTMENT G.O. Ms. No. 236, DATED: 1 ST JUNE, 2009 ( Vaikasi--18, Thiruvalluvar Aandu 2040) GOVERNMENT OF TAMIL NADU 2009 MANUSCRIPT SERIES FINANCE (PAY CELL) DEPARTMENT G.O. Ms. No. 236, DATED 1 ST JUNE, 2009 ( Vaikasi--18, Thiruvalluvar Aandu 2040) OFFICIAL COMMITTEE, 2009 Recommendations of

More information

O s OAM Requirements for 40/100 GE Eth ernet AI S? Gary Nicholl C is co S ys t e m I E E E 8 0 2. 3 b a T as k F orce M arch 1 8, 2 0 0 8 rlan d o, F L 1 O O O O Background E t h e r n e t i s r a p i

More information

AT&T Global Network Client for Windows Product Support Matrix January 29, 2015

AT&T Global Network Client for Windows Product Support Matrix January 29, 2015 AT&T Global Network Client for Windows Product Support Matrix January 29, 2015 Product Support Matrix Following is the Product Support Matrix for the AT&T Global Network Client. See the AT&T Global Network

More information

C&A MM Inventory Relieve & Post to Job Cost Installation and Setup Instructions with Process Flow

C&A MM Inventory Relieve & Post to Job Cost Installation and Setup Instructions with Process Flow 4820 8 TH STREET SALEM, OREGON 97301 C&A MM Inventory Relieve & Post to Job Cost Installation and Setup Instructions with Process Flow The general purpose of this program is to relieve parts from inventory

More information

CORSO AVANZATO DI NEGOZIAZIONE Un laboratorio intensivo per lo sviluppo e la pratic a d elle c apac ità neg oz iali Scotwork Italia S.r.l. C op y rig h t 2 0 0 6 1 O I m p l t l t z o l N o z n n l h l

More information