SCHEMATISMUS CLERI ARCHIDIÜECESIS STRIGONIENSIS A CHRISTO NATO STRIGONII, 'I' Y P I S G tr S 'l' A V I II tr JI, AIt o V l T S.

Size: px
Start display at page:

Download "SCHEMATISMUS CLERI ARCHIDIÜECESIS STRIGONIENSIS A CHRISTO NATO STRIGONII, 'I' Y P I S G tr S 'l' A V I II tr JI, AIt o V l T S."

Transcription

1

2

3 SCHEMATISMUS CLERI ARCHIDIÜECESIS STRIGONIENSIS PRO ANNO A CHRISTO NATO STRIGONII, 'I' Y P I S G tr S 'l' A V I II tr JI, AIt o V l T S.

4 PATRONUS ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS SANCTUS ADALBERTUS EPISCOPUS ET MARTYR.

5 ORDJNARIU8. EMINENTISSIMUS AC REVERENDISSIMUS DOMINUS DOMINUS CLAUDIUS FRANCISCUS S. R. TIT. SS. SYLVESTRI ET MARTINI IN MONTE PRESBYTER CARDINALIS VA SZAR Y, ORDINIS S. BENEDICTI, DEI MISERICORDIA ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA ARCHI EPISCOPUS STRIGONIENSIS, INCLYTI REGNI HUNGARIAE PRIN CEPS PRIMAS, S. SEDIS APOSTOLICAE LEGATUS NATUS, SUMMUS ET SECRETARIUS CANCELLARIUS, S. C. ET R. A. MAJESTATIS ACTUALIS INTIl\1US CONSILIARIUS, INS. ORD. S. STEPHANI R. A. PRAELATUS, EImmEM, ITEl\1 ORDINIS FRANCISCI JOSEPHI I. MAGNAE CRUCIS EQUES, ECCLESIA STICAE COMMISSIONIS PRAESES, INCLYTI COMITATUS STRI GONIENSIS PERPETUUS AC SUPREMUS CmlES, ACADEl\lTAE HUNG. DIRIGENS SOCIUS, SS. THEOL. DOCTOR COLLEGIATlJS ETC. ETC. ETC.

6

7 SERIES ARCHIEPISCOPORUM STRIGONIENSIUM ET GUBERNATO RUM SEU ADMINISTRATORUM ARCHIEPISCOPATUS. ~ g! A r c h i e p i s c o Pi I Ab anno Ad annum "" I ========== l! Astricus, rectius Analltasius i I de genere Libic...: i Dominicus......! Benedictus I. alias Beneta Sept. 4, Deslderlus vulgo Dersy. 'circa I Neaemlas il titephanus 1.. i Acha... ' Seraphinus Laurentius Marcellus Felicianus ; Macarius Martirius circa Lucas Bánfi de AIsó-Lindva, I de genere Guthkeled Nicolaus i Jobus Ugrinus de genere Chák I i circ.l nov Icirca il 077. ;1104. :1116. i i1139. :circ jan. ;1158.post 14.Feb i Calanus electus.... j Aug. 19 Joannes , Oct Nov. 20 Thomas ! Vacat Sedes : Magister Robertus Leodi- i i ensis Mart Nov. 22 Mathias Mart Mart. Vacat Sedes Mart

8 Archiepiscopi Ab anno I Ad annum 23 Magister Stepha;nus II. de genere Vancha, subin Cardinalis I Episcopus Praene- 1 stinus......, Julii Nov. Vacat Sedes Nov Benedictus II Febr post 2. Julii 25 Phllippus de genere Churla JaD postI8.Dec. Vacat Sedes Dec Febr. 26 Magister Nicolaus II, electus,1273. Mart JUD. Vacat Sedes..... ' JUD Febr. 27 Magister BenedictusIII. electus Mart Dec. 28 Nicolaus II. restitutus. ' Febr. lj JUD. Vacat Sedes..., JUD. ; Jun. 29 Lodomerlus de genere Mo I I noselé Jun , Jan. 30 Gregorius electus ' , Sept. 31 Michael Nov Thomas II.., !1321. Jan. 33 Boleslaus Dux Tostensis Oct, \1328. Dec. 34 Nicolaus III.,.. " Mart Sept. 35 Chanadlnu8 de Telegd, de I genere Csanád Sept Nicolaus IV. de genere MO-I noszl ll. Jan Nicolaus V. de Franklo Sept Thomas HI. decretorum Doctor.....' Joannes II Demetrlus Cardinalis J oannes III. de Kanizsa, dei Dec. Jan Dec. Jan postl6. Apr. Febr Febr. ' genere Osl Oct Mají Vacat Sedes Maji 1423., Petrus Praepositus Major et I Ladislaus de Chetnek, Praepositus S. Georg. Strigoni- I ensis, Gubernatores AEp-1 patus

9 A r c h i e p i s c o P i [ Ab anno 42 Georgius Com. ab Hohen-I======~===== lohe, Episcopus Pataviensis, Gubernator Archiepiscopatus in spir. et temporalibus Georgius II. de Palócz. ' Ladislaus de Chetnek, Gu- I bernatorarchiepiscopatus, I qui supra Dionysius de Széch, de. genere Balog, Cardinalis Joannes IV. Vitéz de Zredna Joannes V. Beckenschloer.] alias Alemannus Joannes VI. ab Arragonia, I Cardinalis Hippolytus Estensis, Cardi- i nalis Thomas IV.. Ba~ács ab Er- i,. dőd, Cardmahs.... : Georgius III. de Szatmár. ; Ladislaus de Zalka seu Má-! Sept : Dec. 7. Jun. 14. Jan., Ju!. I i Dec l. Febr. Febr Aug. Dec Mart. ll. Mart Jan. Dec. tészalka......: Maj. 52 Paulus de Várda....! Augustinus Sbardellati, Eppus Vaciensis, Praep, M. Strigon. Administrator Georgius IV. Martinusius, rectius Utisinovich, Cardinalis..., Vacat Sedes Nicolaus VI. Oláh Vacat Sedes. " Antonius Verantius rectius Vrancsich, Cardinalis Oct. ; Vacat Sedes. i Ju!. I Jan Dec ll. Jun. : Apr Aug Oct Aug. I Dec Jun Jan Oct. I ló. Jun., aut 21. Ju!. l, Jul. I

10 .... ~ ~ z".. '1 Archiepiscopi Ab anno Ad annum AdministratOTes erant: Nicolaus Telegdy, Eppus QuinqueeccI Joannes Kutasy, Eppus QuinqueeccI Joannes Chereődy, Eppus I Oct,! Apr. I ! Maji Q,uinqueeccl Sept. i JuJ. 56 Stephanus III. Fehérkövy Ju! Nov. 57 Joannes VII. Kutasy Jan Sept. Vacat Sedes Sept JuJ. Stephanus Szuhay,eJ. Eppus 1 Agriensis, Administrator ante 31. Oct.i JuJ. 58 Franciscus I. Comes For- i gách de Ghymes, Cardi- : nalis \ JuJ., Oct. 59 Petrus Pázmány de Panasz, Cardinalis Sept Mart. 60 Emericus I. Lósy... i1637. Apr Nov. 61 Georgius V. Lippay de! Zombor : Nov. : Jan. 62 Georgius VI. Szelepchényi I i de Pohroncz.....! Jan. ; Jan. 63 Georgias VII. Széchényi. [ Mart. : Febr. 64! Leepeldús Comes Kollonich l 'I de Kollegrád, Cardinalis Jul. ' Jan. 65 Christianus Augustus Dux Saxoniae, Cardinalis.. i Jan Aug. 66 Emericus II. ecomitibus : Esterházy de Galántha Sept., Vacat Sedes Dec. 67 Nicolaus VII. e Comitibus I Csáky de Keresztszegh Jul,, Vacat Sedes Maji 68 Franciscus II. ecomitibus Barkóczy de Szala.. : Maji Vacat Sedes Jun. 69 Josephus I. ecomiiibus! Batthyány, Cardinalis Jan., Dec Jul. ' Maji Maji 1 I il Jun Jan. l I Oct,

11 Archiepiscopi Ab anno I i Ad annum I Vacat Sedes Oct. 70 Carolus Ambrosius Archi- Dux Jan. Vacat Sedes i Sept. 71 AlexanderRudnaydeEadem, et Divékujfalu, Cardinalisl Jul. i Vacat Sedes Sept. 72 Josephus II. Kopácsy Dec. 73 Joannes VIII. Hám b. no-i.minatus Jun. 74 Joannes IX. Scitovszky de Nagykér, Cardinalig JuJ. 75 JoannesX.Simor,Cardinalis Jan. 76 Claudius Franciscus I Vaszary, O. S. B. Cardi-l nalis Oet / Sept Jul. I Sept. \ Dec. \ Sept. I! Oct.! Jan.

12

13 ARCHIEPISCOPI STRIGONIENSIS EPISCOPI SUFFRAGANEI. Episcopus Jaurinensis: ExcelIentissimus ac Rmus D. ZALKA JOANNES EV., Solio Pontificio Assistens, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Praelatus domesticus, S. Caes. et Reg. Apost. Majest. Act. Int. Consiliarius, Comes Romanus, SS. Theol. Doctor collegiatus. Episcopus Quinqueecclesiensis: Excellentisaimus ac Rmus D. DULÁNSZKY FERDINANDUS, S. Caes. et Reg. Apost. Majest. Act. Int. Oonsiliarius, Ins. Ord. Coronae Ferr. I. CI., item Ins. Ord. Francisci Josephi I. Magnae Crucis Eques, SS. Theol. Doctor collegiutus. Episcopus Vaciensis: ExceIlentissimus ac Rmus D. SCHUSTER CONSTANTINUS, S. Caes. et Reg. Apost. Maj. Act. Int. Cons., Ins. Ord. Coronae Ferreae I. Cl. et Francisci Josephi I. Magnae Crucis Eques, AA. LL. et Philos. Doctor. Episcopus Sabariensis : Illmus ac Rmus D. HIDASY CORNELIUS. Episcopus Eperjesiensis: lllmus ac Rmus D. VÁLYI JOANNES, SS. rrheol. Doctor.

14 II Episcopus Nitriensis : IIImus ac Rmus D. BENDE EMERICUS. Episcopus Veszprimiensis: Illmus ac Rmus D. L. B. HORNIG CAROLUS, Serenissimae Reginae Hungariae Aulae Cancellarius, SS. Theologiae Doctor collegiatus. Episcopus Albaregalensis: Illmus ac Rmus D. STEINER PHILIPPUS, S. Sanct. Summi Pontificis Praelatus domest., C. et Reg. Capellanus aulicus, SS. Theol. Doctor. Episcopus Munkácsiensis: Illmus ac Rmus D. FIRCZÁK JULIUS. Episcopus Neosoliensis: Illmus ac Rmus D. RIMELY CAROLUS, Suae Sanct. Summi Pontificis Praelatus domest., Abbas SS. Salvatoris de Lekér, Ins. Ord. Leopoldi Imp. Eques, SS. Theol. Doctor.

15 VICARIl AEPPALES ADIOECESIS STRIGONIENSIS. I. IN DISTRICTU VICARIALI AEPPALI STRIGONIENSI. VICARIUS AEPPAlIS GENERALIS : ILLMUS AC RSSIMUS DOMINUS BOLTIZÁR JOSEPHUS, III Cons. Eppus Mylasensis, Solio Pontificio Assistens, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Praelatus domesticus, Praepositus B. M. V. de Albey, E. M. S. Custos et Canonicus, Emmi ac Rmi D. Card. Princ. Primatis et AEppi Strigon. in Pontificalibus Suffraganeus, in Spirit. Vicarius et Causarum Auditor Generalis, Prosynodalis Examinatorii Praeses, Comes Romanus, Insign. Ord. Francisci Josephi L Mediae Crucis cum Stella Eques, 1. r. civitatis Nagy-Szombat civis ad honores, sac. iub. in a. secundum. II. IN DISTRICTU VICARIALI AEPPALI TIRNAVIENSI. VICARIUS AEPPALIS: ILLMUS AC RSSIMUS DOMINUS SZILÁNYI FRANCISCUS, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Praelatus domest., Praepositus S. Stephani de castro Strigoniensi, Abbas B. M. V. de Széplak, E. M. S. Canonicus, et Archi-

16 IV diaconus Nitriensis, Emmi ac Rmi D. Card. Princ. Primatis et AEppi Strigon. per Distr. Tirnav. in Spiritualibus Vicarius et Causarum Auditor AEppalis, Arcas Romanus. III. IN DISTRICTU VICARIALI AEPPALI BUDAPESTlENSI. VICARIUS AEPPALIS: ILLMUS AC RSSIMUS DOMINUS CSELKA FERDINANDUS, Cons, Eppus Carrensis, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Camerarius ad hon., Praepositus SS. Trinitatis de superieribus aquis calidis Budensibus alias Felhévviz, E. M. S. Canonicus, Coronae ferre ae III. Classis Eques, Emmi ac Rmi D. Card. Princ. Primatis et AEppi Strigon. in Pontif. Suffrag., per Distr. Budapest. in Spirit. Vicarius et Causarum Auditor AEppalis, Seminarii Grális Budapestiensis Rector, Academiae Scient. Roveretanae membrum.

17 v CAPITULUM METROPOLITANAE ECCLESIAE STRIGONIENSIS. Illmus ac Rmus D. SUJÁNSZKY ANTONIUS, el. Eppus Vovadrensis, Suae Sanct. Summi Pontifieis Praelatus domesticus, Praepositus S. Augustini de Insula S. Brigittae, E. M. S. Praepositus Major et Canonicus, sect, scient. et litterariae Soc, S. Stephani membrum, Censor dioecesanus, Sacerdos jubilaris in annum octavum. Illmus ac Rmus D. PALÁSTHY PAULUS, Cons. Eppus Sareptanus, Abbas de Kana alias Kava, E. M. S. Leetor et Canonicus, Eminentissimi ac Rssimi D. Card. Princ. Primatis et AEppi Strig. in Pontificalibus Suffraganeus, Commissionis examinand. doctr. relig. profess. necnon Offic. Censurae Dioec. Praeses, C. et R. Capellanus aulicus ad hon., SS. Theol. Doctor collegiatus., Illmus ac Rmus D. BOLTIZAR JOSEPHUS, page III. Illmus ac Rmus D. BLÜMELHUBER FRANCIS CUS XAV., Suae Sanctitatis Summi Pontificis Praelatus dom., Praepositus S. Benedicti de Kaposfeó et S. Georgii de Campo viridi Strigoniensi, E. M. S. Canonicus et Archidiaconus Cathedralis, Soror. Charitatis S. Vincentii in Esztergom-viziváros Confess. Extraord., Examinator Synodalis, Censor dioecesanus, SS. Theol. Doctor., Illmus ac Rmus D. SZILANYI FRANCISCUS, pag. III.

18 VI Rmus D. PELLET JOSEPHUS, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Capellanus ad hon., Praep. S. Thomae de monte Strigoniensi, Abbas S. Michaelis Archang. de Insula B. M. V. juxta Budam, E. M. S. Canonicus et Archidiaconus Komárom, Ins. Ord. Coronae ferr. III. Classis Eques. Rmus D. RAJNER LUDOVICUS, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Capellanus secretus ad honores, Praepositus S. Petri Ap. de Sajó-Szent-Péter, E. M. S. Canonicus et Archidiaconus Hont, Examinator Pro-Synodalis, sect. scient et litterariae Soe. S. Steph. membrum. Rmus D. MALLY JOANNES, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Camerarius ad hon., Praepositus S. Joannis Bapt. de Zsámbék, E., M. S. Canonicus et Archidiaconus Sasvár. in Seminario S. Steph. Studii Biblici V. F. Professor, Ins. Ord. Domns Ducalis Saxo-Emeetinae Eques, Pro-Synodalis Examinator, Censor dioec., SS. Theol. Doctor. Illmus ac Rmus D. CZIBULKA lt'erdinandus, Protonotarius apostolicus ad instar 'participantium ac Praelatus domus pontificiae, Abbas B. M. V. de Czikador, E. M. S. Canonicus et Archidiaconus Bars, Collegii Pazroaniani Rector, C. et R. Capellanus aulieus ad hon., SS; Theologiae Doctor collegiatus. Rmus D. LUKATS LADISLAUS, Praepositus de Bény, E. M. -S. Canonicus et Archidiaconus Nógrád, Examinator Pro-Synodalis, Censor dioecesanus. Illmus ac Rmus D. COM. CSAKY CAROLUS de Körösazegh et Adorján, el. Eppus Curcolensis, Suae Sanct. Summi Pontif. Camer. ad hon., Abbas S. Petri de Cholt, E. M. S. Canonicus, inei. Cottus et Terrae Scepuaiensis perpetuus Comes et Dominus. Rmus D. CSERNOCH JOANNES, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Camerarius ad hon., Abbas

19 VII B. M. V. de Candelis alias Schávnik, E. M. S. Canonicus, parochus Cathedralis, Altariae ad Annunc. B. M. V. Rector, C. et R. Capellanus aulicus ad honores, Sect. seient. r ac litterariae Soc. S. Steph. membrum, Censor Dioecesanus, Soror. Charitatis S. Vincentii in hospitali AEppali Confess. Extraord., Consoc. Opif. cath. ("Legényegylet") Strigon. Praeses, SS. Theol. Doctor colleg. Rmus D. GRAEFFEL JOANNES, Abbas S. Hippolyti de monte Zobor, E. M. S. Canonicus, Censor Dioecesanus. Rmus D. MASZLAGHY FRANCISCUS, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Camerarius ad hon., Praepositus S. Sigismundi de Buda, E. M. S. Canonicus, Eminentissimi ac Reverendissimi D. Cardinalis Princ. Primatie Caeremoniarius Capitularis, Sect. sciént. et litterariae Soc. S. Stephani membrum, penes Gymnasium maius Strigoniense Commiss. Archi-Episcopalis. Rmus D. ROSZIVAL STEPHANUS, Abbas B. M. V. de Pécsvárad, E. M. S. Canonicus, Seminarii AEppalis Strig. Rector et Studii Theol. Pro-Director, Censor Dioecesanus, Commisa. Central. fundi aux. docentum cath. Praeses, Examinator Pro-Synodalis, SS. Theol. Doctor. Illmus ac Rmus D. CSELKA FERDINANDUS, pag. IV. Rmus D. PÓR ANTONIUS, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Capellanus secretus ad hon., Abbas S. Henrici, (Szent Imre), E. M. S. Canonicus, Bibliothecae E. M. S. Praefectus, Censor Dioecesanus, Academiae Sciént. Hung. ordinarius, Societatum Historiographorum, necnon HeraId. et Genealog. dirigens, item seet, sciént. et litterariae S. Stephani Socius, Iib. reg. Civ. Erzsébetváros civis ad honores. Rmus D. KOMLÓSSY FRANCISCUS, Suae Schem. Cleri Arehidioee. Strigon b

20 VIn Sanct. Summi Pontificis Capellanus ad honor., E. M. S. Canonicus, Sehol. element. et praep. cath. item Asyl. parvulorum Superior Inspector Dioecesanus, pageilarum "Katholikus Tanügy" Redactor, Professor Diplom., AA. LL. et Phil. Doctor. Rmus D. HE1.'YEY SAMUEL de Eadem, E. M. S. Canonicus, Direetor Cancellariae Primatialis. Rmus D. VENCZELL ANTONIUS, Suae Sanct. Summi Pontificis Camer. ad hon., E. M. S. Canonicus, Censor Dioecesanus. E. M. S. CANONICI HONORARII: Rmus D. FÁBIÁN JOANNES CHRYSOST., E. M. S. Can. hon., parochus oppidi Érsekujvár, Metr. S. Sedis Strigoniensis Assessor, Filiarum Ssmi Salvat. in Érsekujvár ordinarius et in Tardoskedd et Naszvad extraord. Conf., Examin. Pro-Synodalis. Rmus D. SZECSANYI GUILELMUS de Nemesjácz, E. M. S. Can. hon., Distr. Nagytapolcsány VADiae. ord., paroehus eeel. Nagytapolcsány, S. Sedis Tirnav. Assessor, Soror. Charit. in Nagyrapolcsány Confess. ord. Rmus D. FARKAS MICHAEL, E. M. S. Can. hon., Cubiculariua S. Domus Lauretanae, Distr. Vadkert VADiac., paróchus eeel. Vadkert, M. S. Sedis Strig. Assessor, Sac. juh. in a. sextum. Rmus D. SCHLICK STEPHANUS, E. M. S. Can. hon., Convictus Reg. AEppalis Tirnav. Rector et Arehi-gymnasii Direetor, S. Sedis Tirnaviensis Assessor, Sororum Charitatis in Orphanotrophio AEppali Confessarius extraord.

21 IX Rmus D. PRISTYÁK NEITUS, E. M. S. Can. hon., Distr. Verebély VADiaeonus, paróchus eeel. Verebély. r Rmus D. TURCSANYI MATHIAS, E. M. S. Can. hon., Parochus in Komjáth, Examinator Synodalis S. Sedis Strig. Aesessor. Rmus D. KRCHNYAK LEONARDUS, E. M. S. Can. hon., Oppidi Dejte Paroehus, per Distr. Jókő VADiaconus, Ins. ord. Franc. Josephi I. Eques, Sacerdos jubilaris in a. quartum. Chorus Ecclesiasticns: Succentor: D. E i t n e r E l e m é r A c h a t i u s, una Sacristiae Capitularis Director. D. C z e n c z i k J o a n n e s, in inst. r Praep, ad mag. sehol. elem. Strig. I Prof suppl., par. cathedr. Cooperator. Praebendati: ~ D. O k á n y i k L u d o v i c u S, soc. S. Inf. Jesu Direct. subst., in inst. Praep, ad mag. sehol. elem. Strig. Prof. suppl., par. cathedr. Cooperator, SS. Can. Doctor. CAPITULUM INSIGNIS COLLEGIATAE ECCLESIAE POSONIENSIS AD S. MARTIN UM EPISCOPUM. Illmus ac Rmus D. KNAUZ FERDINANDUS, el. Eppus Seardonensis, Ins, ColI. Ecel. Posoniensis ad S. Martinum Eppum Praepositus et Archidiaconus Posoniensis, Abbas SS. Salvatoris de Szerfel, sect.

22 x scient. et litterariáe Soc. S. Stephani membrum ord. necnon Acad. Scient. Hung. Membrum ad hon., Censor dioecesanus, SS. Theol. Doctor co11eg. Illmus ac Rmus D. L. B. HORECZKY FRAN CISCUS de 'Horka, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Praelatus domesticus, Praepositus S. Pauli de Monostorpályi, Ins. Co11. Ecel. Poson. ad. S. Marti num Epp. Lector et Canonicus, Sanctimonialium de Nostra Domina Ord. et Elisabethinarum Conf. Extraord., Conventus Ursulinarum Director, penes Archigymn. loe. Commissarius AEppalis, cruce aurea cum corona pro meritis decoratus, Lib. R. Civ. Szakolcza Civis ad honores, Sac. iub. in annum primum. Rmus D. BLASKOVICS FRANCISCUS, Abbas de Triszka, Ins. ColI. Ecel. Poson. ad S. Martinum Epp. Cantor et Canonicus, Sac. jub. in annum decimum. Rmus D. NOVÁK PAULUS, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Camerarius ad hon., Abbas B. M. V. de Valle paradisi, Ins. Coll. Ecel. Poson. ad S. Martinum Epp. Custos et Canonicus, S. Sedis Tirnaviensis Assesser. Rmus D. ÜRGE JOSEPHUS ALEXANDER, Abbas S. Mauritii de Both, Ins. Coll. Ecel.' Pos on. ad S. Martinuru Epp. Canonicus, Sacerd. jubil. in annum deciraum. Rmus D. SZEMERENYI CAROLUS,Ins. ColI. Ecel. Poson. ad S. Martin. Epp. Canonicus, sac. jub. in a. decimum., Rmus D. SANTHO CAROLUS, Ins. ColI. Ecel. Poson. ad S. Martin. Epp. Canonicus, Seminarii Poson. ad S. Emericum Rector, S. Sedis Tirnaviensis Assessor, penes sehol. real. sup. stat. loe. Commisaarius AEppalis, sac. jub, in a. quartum.

23 XI Rmus D. VARGA MICHAEL, Ins. ColI. Ecel. Poson. ad S. Martinum Epp. Canonicus, Sectionis scient. et litterariae Soc. S. Stephani membrum. Rmus D. WIN'rER AUGUSTINUS, Ins. ColI. Ecel. Poson. ad S. Martinum Epp. Canonicus. Rmus D. TICHY ANTONIUS, Ins. ColI. Ecel. Poson. ad S. Martinum Epp. Canonicus, Sanctimonialium U rsulinarum Conf. ord. Rmus D. ZANDT EDMUNDUS, Praepositus S. Martini de Orod seu Oront, Ins. ColI. Ecel. Poson. ad S. Martinum Epp. Canonicus, Lig. Reg. Civ. Posoniensis VADiaconu8 et ad S. Martinum Paróchus. Chorus Ecclesiastlcus: Succentor: D. K a r l A l o y s i u s. Praebendatus: D. Martini Nicolaus. luna Par. ad S. Martinum Cooperatores. CAPITULUi\tl INSIGNIS COLLEGIATAE ECCLESIAE TIRNAVIENSIS AD S. NICOLAUM EPISCOPUM. Rmus D. OCSOVSZKY FRANCISCUS Sales., Abbas de Tissibóth, Ins. ColI. Ecel. Tirnav. ad S. Nicol. Epp. Praepositus et Canonicus Poententiarius, ad S. Sed. Cons. Tirnav. Matrim, et relig. prof. Defensor, L. R. Civ, Tirnav. Parochus, VADiac. et sehol. elem. Inspector, normalis vero et capitalis sehol. Director, Sac. jub. in a. septimum. Rmus D. SCHULCZ JOANNES, Ins. ColI. Ecel. Tirnav. ad S. Nic. Epp. Leetor et Canonicus, Sac. jub. in a. decimum quartum, Nestor Dioecesanus.

24 XII Rmus D. KLEMPA SIMON, Suae Sanct. Summi Pontificis Camerarius Secretus ad hon., Praep. de Ders, Ins. Coll. Eccl. Tirnav. ad S. Nicol. Epp. Cantor et Canonicus, Academiae Pontificiae ab Immacul. Conceptione sodalis, Soror. Charit. Dir. spirituális, Sac. jub. in a. decimum. Rmus D. VOLFINAU JOSEPHUS, Ins. ColI. Eccl. 'I'irnaviensis ad S. Nicolaum Epp. Custos et Canonicus, Praeparandiae eiat. cath. Director, Sanctimonialiuru S. Ursulae Confess. Ordinarius. Rmus D. KELLER JOANNES de Kis-Kotyesó, Praepositus B. M. V. de Aiska seu Ochka, Ins. ColI. Ecel. Timav. ad S. Nicolaum Epp. Canonicus sen., Domus deficientium Rector, sac. jubil. in a. sextum. Rmus D. rrhuránszky HERMANNUS de Thurik et Komjáthna, Ins. Coli. Ecel. Tirnav. ad S. Nicolaum Epp. Canonicus junior, Sac. jub, in a. dnodecimum. Praebeadati : DD. Coop. Parochiae ad S. Nicol. Episcopum.

25 XIII ABBATI AE, INTRA AMBITUM ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS EXSISTENTES. B. :M. V. de Valle: Illmus ac Rmus D. NO GÁLL JOANNES Bapt., cons, Eppus Pergamensis, Suae Sanctitatis Summi Pontif. Prael. domest., Cath. Ecel. :Magno-Varad~ Lat. R. Praep. Major et Canonicus, Vicarius Eppalis, sacerdos jubilaris. B. :M. V. de Zebegény: Rmus D. BEIDL ALOYSIU8, Cath. Ecel. Jaurinensis Canonicus, Archi-Diaeonus Locsmánd. SS. Salvatoris de Lekér: lllmus ac Rnms D. RIMELY CAROLU8, pag. II. De Casar: Illmus ac Rmus D. IR8IK FRAN CISCUS, 8uae Sanct. Summi Pontificis Praelatus domest., Cath. Ecel. Szatmár. Leetor et Canonicus, Sect. sciént. et litterariae 80C. 8. Stephani membrum, SS. Cosmae et Damiani de Ludány: Illmus ac Rmus D. VENCZELL FRANCISCUS, Suae Sanct. Summi Pontif. Prael. Dom., Cath. Ecel. Nitr. Praep. Major et Canonicus. SS. Salvatoris de Szerfel : Illmus ac Rmus D. KNAUZ FERDINANDUS, pag. IX. B. :M. V. de Prinou: Rmus D. KATONA GEORGIUS, Cath. Ecel. Nitr. Canonicus. De Tissibóth: Rmus D. OCSOVSZKY FRAN CISCUS Sal., pag., XI. B. :M. V. de Campo Strigoniensi: Rmus ac CI. D. ASCHENBRIER ANTONIUS, C. et R. CapelJ. aul. ad hon., in Reg. Scient. Universitate

26 XIV Budapest iul'. ecel. Prof, p. o., S. Sedis AEppalis Budapest Asseseor, Censor Dioecesanus, sectionis seient. et litter. soc S. Stephani membrum, SS. Theol. Doctor colleg. ' S. Benedicti de 'juxta Grón: Rmus D. KOMPANYIK COELESTINUS, S. Sedis Eppalis Scepusiensis Assessor, L. R. C. Lőcse Paróchus. B. M. V. de Rákony: Rmus D. KANOVICH ADALBERTUS MAURITIUS, Distriotus Budapest. VADiae. surr. et sehol. elem. Inspector, parochus Budapest. ad S. Jos., Sororum Charit. in cliniea univ. Director Spiritualis, penes sehol. real. sup. et gymn. praepar. profess. C. VII!., necnon Archi-gymn. Cire. V. et gymn. aug. et helv. conf. Commisaarius AEppalis. S. Margarethae V. M. de Béla: Rmus ac Magnif. D. BITA DESIDERIUS, O. S. B. in Reg. Seient. univ. Budapest. Theol. dogm. fund. Professor p. o., em. Rector Magnificus, Sectionis sciént. et litterariae soc. S. Stephani membrum, Conv. S. Mart. de Monte Pannon. Capitularis et SS. Sedis eiusdem necnon AEppalis Budapest. Assessor, SS. Theol. Doctor colleg. S. Benedicti prope Strigonium: Rmus D. KOVÁ'rSITS MAT'fHAEUS, paroehus in Bács Almás. S. Stephani Proto-Regis Hung. de Telky: ABBATIAE EXEMTAE, AC JURISDlCTIOHEM ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS SPECTANTES. SS. Salvatoris de Kapornak: Societatis Jesu. S. Jacobi de Insula Danubii: Rmus D. HU-

27 xv SZÁR ANTONIUS de Baráthi, Oppidi Nagy-Abony Parochus. S. Benedicti de Szkalka: Rmus D. SZABÓ NORBERTUS, Archidiaconus Ecclesiae Cathedralis Szatmár et Canonicus. S. Crucis de Valle Segniensi: Rmus D. VINSKY IGNATIUS, Cath. Ecel. Segniensis Praep, Maj. et Canonicus. S. Mich. Arch. de Insula B. M. V. juxta Budam: Rmus D. PELLET JOSEPHUS, pag. VI., S. Spiritus de Monostor: Illmus ac Rmus D. PANTHY ANDREAS, el. Eppus Olchiniensis, Praepositus Major et E. M. Agriensis Canonicus. S. Joannis Baptistae de Jánosi: Rmus D. AGÓC8 JOANNES, VADiaconus et parochus in Kunfélegyháza. B. M. V. in coelos Assumtae trium fontium de Beel seu Apátfalva: Rmus D. HORVÁ1'H FRANCISCUS, Oppidi Tata Parochus et Distr. VADiac. S. Georgii MiUt. et Martyr. de Csanád: Rmus D. NOVÁK ANTONIUS, Cath. Ecel. Szatmár Praepositus Major et Canonicus, Vicarius et Causarum auditor generalis. De Cassa Nova: Rmus D. MARKOVITS LA ZARUS, Cath. Ecel. Vaciensis Custos et Canonicus. S. Aegidii de Sfunegh: Illmus ac Rmus D. MAYER LAURENTIUS, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Praelatus domest., C. et R. Aulae et Palatii Paróchus, Instituti Sublimioris educationis Presbyterorum Viennensis ad S. Augustinum Eppum Superior Director. SS. Salvatoris de Szegszárd: Illmus ac Rmus D. FRAKNÓI GUILELMUS, Protonotarius Apostolicus, elect. Eppus Arbensis, Cath. Ecel. MVarad.

28 XVI L. R. Canonicus et ADiac. Med.-Szolnok, S. Sedis Assessor, Sect. sciént. et litterariae 80C. S. Steph. membrum, Acad. Scient. Hung. Socius et penes eandem Vice-Praeses, Insign. "pro Litteris et Artibus" decoratus, AA. LL. et Philos. Doctor. De Triszka: Rmus D. BLASKOVICS FRAN- CISCUS, pag. X., S. Henrici : Rmus D. POR ANTONIUS, pag. VII. B. M. V. de Valle Paradisi: Rmus D. NOVAK PAULUS, pag. X. S. Andreae prope Visegrád: Rmus D. BA LATON JOSEPHUS, parochus in Zala-Egerszeg et Distr. cogn. VADiaconus. B. M. V. de Dextera S. Steph. R. Hung. seu Sz.-Jobb: Illmus ac Rmus D. LATINOVICH GABRIEL, el. Eppus Biduanensis, M. E. Colocensis Canonicus et Archidiaconus Cathedralis, B. M. V. de Valle Vesprimiensi: Rmus D. JUNG-CSEKE LUDOVICUS, Archi-Diaconus et Parochus Székely-Udvarhelyensis in Transsylvania. B. M. V. de Kolos: Rmus D. PODIVINSZKY FRANCISCUS, Paroehus eeel. Zsolna in Dioecesi Nitriensi. B. M. V. de Candelis alias Schávnik: Rmus D. CSERNOCH JOANNES, pag. VI. r S. Helenae de Földvár : Rmus D. SZABO GEORGIUS, Cathedr. Ecel. Vesprim. Cauonicus. B. M. V. de Batta: Rmus D. CSIPPEK ALE XANDER, Cathedr. Eccl. Nitriensis Canonicus et ADiaconus Trencsén. SS. Theol. Doctor colleg. B. M. V. de Madocsa: Rmus D. VEZINGER CAROLUS, Paróchus Budapestiensis ad S. Sigismundum, S. Dexterae S. Stephani Protoreg. Hung. custos, S. Sedis Budapest. Assessor, penes Archi-gymn. sciént. Univers. eire. II. Commisa. AEppalis, Soror.

29 XVII Charit. Christinapoli Cont'. ord., et de Bono Pastore nunc. in O-Buda extraord. B. M. V. de Pécsvárad: Rmus D. ROSZIVAL STEPHANUS, pag. VII. S. Martini de Bulch, seu Bulcs prope Castrum Solymos: Illmus ac Rmus D. PRIFACH JOSE PHUS, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Praelatus domesticus, Cath. Ecel. Albaregal. Praepositus Major et Canonicus, Vicarius Eppalis. S. Adriani de Szalavár : Rmus D. ROZMA NITH RICHARDUS, O. S. B. S. Hippolyti de Monte Zobor: Rmus D. GRAEli'FEL JOANNES, pag. VII. S. Mariae de Scepusio: Rmus D. VUDY AN TONIUS, L. R. Civ. Temesvár parochus, S. Sedis Assessor. B. M. V. de Monostra supra Komárom: Rmus D. ULÁR STEPHANUS, VAD. Distr. Csongrádensis, paróchus in Szentes, AA. LL. et Phil. necnon SS. Theol. Doctor. S. Aniani Ep. Conf. de Tihany: Rmus D. HALBIK CYPRIANUS, O. S. B. PRAEPOSI TII RAE, INTRA AMBITUM ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS EXSISTENTES. Strigoniensis Praepositus Major: Illmus ac Rmus D. SUJÁNSZKY ANTONIUS, pag. V. S. Martini de Posonio: Illmus ac Rmus D. KNAUZ FERDINANDUS, pag. IX. Tirnaviae ad S. Nicolaum Eppum: Rmus D. OCSOVSZKY FRANCISCUS Sales., pag. XI.

30 XVIII S. Georgii de viridi campo Strigoniensi: IIlmus ac Rmus D. BLÜMELHUBER FRANOISCUS Xav., pag. V. S. Stephani de Castro Strigoniensi: Illmus ac Rmus D. SZILÁNYI FRANCISOUS, pag. III. S. Thomae de Monte Strigoniensi: Rmus D. PELLET JOSEPHUS, pag. VI. S.SigismundideBuda: RmusD. MASZLAGHY ]'RANCISOUS, pag. VII. De Thoub: Rmus D. KURIMSZKY AN'rO NIUS, S. Consist. Scepus. Assessor, SS. 'rheol. Doctor, Paroehus in Rózsahegy., S. Eustachii de Csúth: Rmus D. OLTVANYI PAULUS, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Camerarius secretus ad hon., S. Sedis Csanádiensis Assessor, Parochus in Földeák, Ins. Ord. Franc. J os. I. Eques. B. M. V. de Vágujhely: Illmus ae Rmus D. Com. PONGRÁCZ ADOLPHUS de Szent-Miklós et Óvár, Conv. Beczk6ensis Syndicus apost., Ins. Ord. SS. Sepulchri Eques. S. Margarethae de Dömös: Illmus ac Rmus D. HYROS MICHAEL, Suae Sanct. Summi Pontificis Praelatus domesticus, Oath. Eccl. Neosoliensis Leetor et Oanonicus. SS. Petri et Pauli AA. de Vetere Buda: Rmus D. BERGLER' JULIUS, Reg. Carneralis Oppidi Tokaj parochus et Distr. cognom. VAD. B. M. V. de novo monte Pestiensi: Rmus D. NEOSEY ANDREAS, V AD. et parochus Nitriensis, Assessor S. Sedis Nitriensis. De Ságh: Rmus D. PORL CAROLUS, Cath. Eeel. Szathmár Canonicus. De Bény: Rmus D. LUKÁTS LADISLAUS, pag. VI. SS. Trinitatis de Superioribus aquís calidis

31 XIX Budensibus alias Felhéviz: Illmus ac Rmus D. OSELKA :F'ERDINANDUS, pag. IV. De Rév prope Budam: Rmus D. MAMUZSIOH MATHIAS, paróchus in Szabadka. B. M. V. Ecclesiae novae ante Castrum Budense: Rmus D. KONCZ MELOHIOR, oppidi Jászberény parochus. S. Joannis Bapt. de Buda: Rmus D. SI KORSZKY ANDREAS, S. Sedis Eppalis Cassoviensis Assesaor, Paróchus in Soóvár. S. Stephani de Bozók: Rmus D. VIS NYOVSZKY LADISLAUS, Canonicus Cathedr. Neosoliensis, Seminarii Eppalis Rector.

32 xx PRAEPOSITURAE EXEMTAE, JURISDICTlONI ARCHIDIOECESIS STRIGONiENSIS SUBJECTAE. S. Michaelis Archangeli de Csorna, item B. M. V. Annunciatae de Tűrje, SS. Petri et Pauli AA. de Horpács, ac S. Joannis de ponte seu Jánoshida Praepositus infulatus: Illmus ac Rmus D. KUNCZ ADOLPHUS, sacri candidi ac exempti Ordinis praemonstratensis de Csorna Praelatus et Abbas, Ordinis praemonstratensis per Hungariam Generalis Vicarius, Ins. Ord. Francisci J0 sephi I. Eques, AA. LL. et Phil. Doctor. S. Michaelis de Hatvan: Rmus D. KRENE DICS EMERICUS, Oppidi Hatvan Paróchus. S. Lamberti de Somlyóvásárhely : Rmus D. MEZEI FRANCISCUS, Lib. Reg. Civ, Szakolcza Parochus, Decanus, penes locale Gymn. min. Commissarius AEppalis. De Schida seu Schajdun in Scepusio: Illmus ac Rmus D. VIRTER LUDOVICUS, el. Eppus, Cathedr. Eccl. Váciens. Praep. Major et Canonicus, Vicarius Eppalis, Cruce aurea pro piis meritis decoratus, lnst. theol. Director, S. Sedis Assesser. SS. Theol. Doctor. B. M. V. de Lipót: Illmus ac Rmus D. WINKLER JOSEPHUS, el. Eppus Sardicensis, Cath. Eccl. Maguo-Varad. L. R. Leetor et Canonicus.

33 XXI S. Michaelis Archangeli de Insula Leporum: Rmus D. HOPF JOANNES, E. M. Coloc. Praep. Major et Canonicus, SS. Theol. Doctor. De Moyk: Rmus D. MARAz FRANCISCUS, Ins. ColI. Ecel. Sopron. Canonicus, una Parochus ad S. Georgium Mil. et M. B. M. V. de Majk: Rmus D. KOKAS JOSE PHUS, Cath. Ecel. Jaurinensis Leetor et Canonicus. S. Joannis Bapt. de Zsámbék: Rmus D. MALLY JOANNES, pag. VI. S. Nicoai de Landek in Scepusio: Rmus D. FERENCZY BARrrHOLOMAEUS, ADiaconus Szabolcs. S. Sapientia de Titel: Rmus D. ZITTL ROBERTUS, E. M. Coloc. Canonicus. De Ságha in Scepusio: Rmus D. RADNAI VOLFGANGUS, Cathedr. Ecel. MVarad. lat. rit. Canonicus. S. Huberti de Graba alias Garab: Rmus D. PETROVICH FRANCISCUS, Cath. Ecel. MVarad. L. R. Canonicus, Consiliarius Regius. B. M V. de Osöpőfeö : Illmus ac Rmus D. KEMENES FRANCISCUS, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Praelatus dom., Cath. Ecel. Vesprimiensis Cantor et Canonicus. B. M. V. de Thurócz: Rmus D. PODHRA GYAY PAULUS, de Eadem, Parochus L. R. C. Selmeczbánya, Sororum Charit. Conf. extraord., penes gymn. cath. et acath. Commiss. AEppalis, Conv. S. Bened. de juxta Grón Conventualis. S. Martini de Orod seu Oront: Rmus D. ZANDT EDMUNDUS, pag. XI. De Steinbach in Scepusio: Rmus D. RÁCZ PAULUS, Parochus in Nagybánya, S. Sedis Szatmár Assessor.

34 XXII S. Nicolai extra muros Albae Regalis: Rmus D. RÓNAY ALEXANDER, Paroehus ecel. Püspök Bogád. s. Antoni de Dravecz: S. Joannis de Delevich : S. Joannis Bapt. de Jászó, item S. Crucis de Lelesz, necnon S. Stephani P. :M. de promontorio :M. Varadiensi: CANCELLARIA PRIMATIALlS. Director Cancellariae : Rmus D. HETYEY SAMUEL de Eadem, pag. VIII. Secretartus : Cl. D. Wal t e r J u l i U s, fi8cus coneietoriolie, sect. scient. et litterariae Soc. S. Stephani membrum, examinaior prof. doch'. 1 elig. in scholi«med. applicand. SS. Theologiae Doctor. Secretarius ad personaw: Cl. D. K o h l Me d a r d u s, O. S. B., In8. Ord. Coranae ferr, Ill. classi«equee, SS. Theologiae Doctor, Secretarius a latere: Illmus ac Rmus D. COM. SZEeRÉNYI NICOLAUS de Sárvár et Felsövidék, Abbas S. Georgii de Jadk, SS" Can. Doctor. Notarius : D. K l i n d a T h e o p h i l u s de Búr-Szent Miklós, SS. Can. Doctor, Academiae Liturgicae Romanae membrum. A.rchivarius et Caeremoniarius: Illmus D. L. B. G u d e n u s A r t h u r u s. Cancellariae Officiales: D. K o r n s t e i n L u d o v i c U 8, C. et R. Capitaneus in statu quieti», saeeularis et D. F e k e t e Á r p á d u s, exactor ad hon., saeculari«. Famulus Offtcii: N á d a s d y G r e g o r i u 8.

35 XXllI METROPOLITANA SACRA SEDES STRIGONIENSIS. Causarum Auditor generalis et Consistorii Praeses: Illmus ac Rmus D. BOLTIZÁR JOSEPHUS. pag. III. Assessores: Illmi ac Rmi DD. E. M. Strigon. Canonici actuales, item honorarii in Districtu Strig. existentes. Notarius: D. Klinda Theophilu8, ut supra. Jlatrimoniorum et reltglosae professionis defensor: A. R. ac Cl. D. H o r v á t h F r a n c i 8 C U s, Suae Sancti tatis Summi Pontificis Camerarius ad hon., Hist. eccl., Juri«can. et Juris publici Regni Hung. Professor, Examinator Pro-Synodalis, Examinator prof. doctr. rel. in seholi. med. applicandorum. Píseus Consistorialis: Cl. D. Wal t e r J u l i u 8, ut supra. Advocatus pauperum: D. Mé s z á r o 8 C a r o l u 8, juratus causa1'um ut1'iusque fori Advocatus et Notarius Capituli Strig. Medicus Consistorialis: D. R a p c 8 á k E m e r i c u 8, Medicinae et Chirurgiae Doctor. EXAMINATORIUM PRO-SVNODALE. Praeses: Illmus ac Rmus D. BOLTIZÁR JOSEPHUS, pag. III. Anno a Synodo Dioeoesana Eleoti Examinatores Synodales: B l ü m e l h u b e r F r a n c i s c u s, - T u r c 8 á n y i M a th i a s. Die 7. Maii A ad Triennium Delecti Examinatores Pro-Synodales: R a j D e r L u d o v i c u 8. - M a II y J o a D n e s. L u k á t s L a d i 8 l a II S. - R o s z i val S t e p h a n u 8. F á b i á n J o a n n e 8. - L a II 8 Ú L u d o v i c u 8. - H o r v á t h F r a D c i s c u 8. - K e r e s z t y V i c t o r. - P r o- h á 8 Z k a O t t o c a r u 8. H a l m o 8 I g n a t i II S. K r amm e r G e o r g i II S. - F e h é r J u l i II 8. Sehem. Cleri Arehidioee. Strigon e

36 XXIV OFFICIUM CEN8URAE DIOECE8ANAE, STATUTO 31. SYNODI DIOEC. ANNO CELE BRATAE ERECTUM. Praeses: Illmus ac Rmus D. PALÁSTHY PAULUS, pag. V. Censores : S u j li. n s z k y A n t o n i u s. - K n a u z F e r d i n a n d II 8. - B l ti m e l h u h e r F r a n c i s c u s, - Ma) I Y J o a n n e s. - L u k á.t s L a d i s l a II S. G r a eff e l J o a n n e s, - R o s z i val S t e p h a II II 8. L a s s ú L u d o v i c u s, - K e r e s z t y V i c t o r. H a l ID o s I g II a t i II S. - K r a ID ID e r G e o r g i II S. B l a h o P a u l u s. - F e h é r J u li u 8. - N é m e t h Y L u d o v i c U 8. - R o h i t 8 e k F r a n c i s c U 8. - Val ó S j ill o ll. - M i c h a l e k J o a n II e s. - K o v á c s J o~ s e p h u s, - S k a r d a J o s e p h u 8. - O 8 Z val d R j. c h a r d u 8. - C 8 e r n o c h J o a n n e 8. - P Ó r A n t o n i u 8. - Ven c z e II A n t o n i u s. - P r o h li. 8 Z k a O t t o c a.r u s. - A n h no u p e l G e o r g i u 8. - C 8 a j k a E r n e s t u 8. - P u r t J o a n II e 8. - S t e i n h ö f e r J u l i u s. - A s c h e n h r i e r A II t o n i us. - Com. M a j I á t h G u s t a v u 8. - K o v á c s C o lom a n u s. COMMISSIO EXAIINATORIA PROFESSORUM DOCTRINAE RELIGIONIS IN SCHOLIS MEDIIS APPLICANDORUM. Praeses: Illmus ac Rmus D. PALÁSTHY PAULUS, pag. V. Examinatores: Pór An t o n i u s. - Novák Lu d o- v i C u s. - H o r v á. t h F r a n c i 8 C U s. - P r o h á 8 Z k a O t t o c a r u 8. - Wal t e r J u I i u 8. - K e r e 8 z t y V i c t or. - F e h é r J u I i u s,

37 xxv INSTITUTUM ladalberti EPISCOPI ET MARTYRIS PRO BENE MERITIS SACERDOTIBUS ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS An.no fundatum, A. R. D. V i s z o I aj s z k y A l o y 8 i u s, emer. Paroehu«Bessenyő, a die 21. Julii 1883., Sac. jub. in a. un decimum. A. R. D. B e l i c z a S t e p h a n u s, emeritu«vadiaconus et Parochue Szenicz, Sac. iub. a. quartum, a die 1. Octobris 1884., in Al8ó Dió8. A. R. D. Ochaba Stephanus, eme1. VADiac. et Parochus Nagyko8ztolány, Sac. jub. in annum nonum, a die 28. Maji A. R. D. J u s t h L u d o v i c u s de Parochus Szalka, a die 28. Decembris Neczpál, emer. A. R. D. Erhardt Emericus, em. Administrator eeel. Érseklél, a die 23. Aug hab. in Révfalu-Pataháza. A. R. D. L a k n e r A n t o n i u 8, em. Parochus Léva, Sac. iub. in a. quartum, a die 3. Julii 1891., hab. in Poz8ony, RózBa-utcza 11. A. R. D. S á n t h a A u g U 8 t i n u 8 de Nyitravicsap et Pusztaszánthó, em. Parochus eeel, Báth, Sacerd. jubilaris in a. nonum, a die 3. Julii 1891., hab. in Báth. A. R. D. H a l u 8 P a u l u s, emer. Parochus Nádas, Sacerd. jubilaris in a. tertium, a. die 25. Sept; 1891., hab. in Pozsony, Krisztina utcza 5. A. R. D. S z a b ó C a r o l u s, emer. Par. ecel. Királyrév, a die 25. Aprilis 1892., hab. in Zala-Egerszegh. A.R. D. V ö r ö s Vin centi us, emer. Parochu«ecel. Duna-Szent-Pál, Sacerdos jubilaris in a. tert ium, a die 25. Aprilis A. R. D. Korber Alexander, emer. Parochus eeel. Párkány, Sac. iub. in a. tertium, a die 5. Sept , hab. in Vár,z.

38

39 1 VICARIATUS STRIGONIENSIS. (ESZTERGOM.) r. ARCHIDIACONATUS CATHEDRALIS. ARCHIDIACONUS. Illmus ac Rssimus D. BLtJMELHUBER X. FRANC., pag. V. PAROCIDA CATHEDRALIS IN CASTRO STRIGONIENSI. (ESZTERGOM.) BASILICA PRIMATIALIS ad ASSUMTIONEM IN COELOS B. M. V. et. S. ADALBERTUM E. M. die 31. Augusti a solemniter 'conseerata. Basilieae huic inest Capella B. M. V. Bakács dicta, in qua parochialia sacra peraguntur, et cui adnexa est Altaria ad Annunciat. B. M. V. Matricas habet ab anno Ling. hung. Paro ChU8 una Altariae Annuneiat. B. M. V. Rector: Rssimus D. Csernoch Joannes, pag. VII. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Nru«animarum COOPERATOBES: Iidem, qui Praebendati, pag. VIII. 1. DISTRICTUS STRIGONIENSIS (ESZTERGOM.) YICE ARCHlDllCONUS ORD. A. R. D. Gabriely Joannes parochus eeel, Nyergesujfalu. YICE ARCHIDIACONUS SURROGATUS. A. R. D. Pelezer Leopoldus, pa1'oehu8 eeel. D01'Ogh, seholar. elem. dietr. Inspector, PARocmAE: 1. ESZTERGO11-VIZIVÁROS. (Strigonium. Civitas Aquatica.) Antiqua parech. Matric. habet ab a Ecel, ad. S. Ignat. de Loyola (consecrata] et Sebem. Cleri Archidioee. Strigon l

40 2 alia Sor. Char. ad S. Crucem. Ling. h. Patr. Prin- Dist.a cep8 Primas R. Archieppu8 Strigon. Parochus : matre D. Némethy Ludovicus de Eadem, Censor Dioece- hor. sanus, sect. scient. et litterariae Soc. S. Steph. membrum,biblíoth. Metr. Ecel. Strig. bibliothecarius. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre e Filialibu8: oppido Sz.-Tamás (Eccl.) Kisléva Summa ESZTERGOM. (Belváros. Strigonium ad SS. Apost. Petr. et Paul.) Ant. Par. Matr. ab a Ecel. ad SS. Apost. Petr. et Paul. et alia PP. Franciscanorum. Capellae: Boní Pastoris, S. Rosaliae, B. M. V. et s. Urbani. Ling. h. Patr. ui. Reg. Civitas E8ztergom. Parochus : A. R. D. Fehér Julius, C. et R. Capellanus aulicu» ad honores, Examinator Pro-Synodalis, Commis«. AEppali8 in schola reali, Examinator prof. doctr. rel. in 8chol. med. appl., Censor Dioecesanus, Unionie Infant. S. Jesv. per Hung. Director, Not. dibtrict. SS. Theol. Doctor. In matre t * Ibidern Ecel. ad S. Annam. Beneflciutus : D. Számord Ignstlus, Imet, praep. ad magí8t. a8yz. prol. director. 3. ESZTERGOH-SZENT.GYŐRGYMEZÖ. (Strigonium ad S. Georgium.) Par. erecta a Matr. ab eodem anno. Ecel. ad S. Georgium Mil. et Mart. Capellae e S. Joann. Bspt. et in Coemet. Ling. h. Patr. Princeps Primas R. Archieppu8 Striqoniensie. Paroehus : D. Perger Ludovicus. In matre, dioer«. et lap ic CSÉV. (Comit. Esztergom.) Par. erecta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad Nativ. B. M. V. Lillg. sl, h. Patr. Met1'op, Capit. E8ztergom. Parochus : D NOTA. t Graeci rítus orient. ecclesiam ; Augustini confessieni addictorum oratorium; Helveticam confessionem profitentium oratorium, et o Judaeorum synagogam indicat. cont. cont.

41 Garay Stephanus, Conventus S. Benedicti de iureta Dist.a Grón Conventualis. Cath. Aug. Helv. Gr..Jud. ln matre Ult. posta: Kesztölez, st. tel.: Esztergom-Kenyérmező. 5. DOROGH. (Com. Esztergom.) Ant. par. Matr. ab a Ecel. ad S. Josephum morib. Ling. g. h. sl. Patr. Metrop. qui VAD. surr. In matre Fil. Tokod (Ecel.) Táth (Ecel.) Fodin. lythantr. Praedio Summa 4346 Posta et st. tel. in loco. Capit. Esztergom. Parochue : Idem, DÖMÖS. (C. Esztergom.) Par. exst rest. a'l Matr. ah a. t 711. Ecel. ad S. Steph. R. et Cap. ad 00. Sanct. Ling. h. Patr. Metrop. Capit. Esztergom. Parochus : D. Petrás Josephu.s. In matre * Puszta: Körtvélyes 6 l Summa Posta in loco, st. tel.: Visegrád. 7. KESZTÖLCZ. (C. Esztergom.) Par. exst. saee XVII. rest. a Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Clementem M. Ling. sl. h. Patr. Metrop. Capit. Esztergom. Paroehus : D. Sorecz Joannes Bapt., Spirit. dist«, In matre Mola Kósa 4 Opilionaria et vin. 24 Praed, Klastrom 28 Summ-a--:;-1--;-4=87~------'-3' :-4-=-0 Posta in loco, st. tel.: Esztergom-Kenyérmező. 8. KISOROSZI. (C. Pest-Pilis-Solt.) Par. ereeta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad SS. Rosarium B. M. V. et Cap. B. M. V. Ling. h. Patr. Reg. domin ium Corimale. Parochus : D. Gombir Georgius. ln matre * Uli. posta: Duna-Bogdány, st. tel.: Visegrád. 1* matre hor.

42 4 9. LEANYVÁR. (C. Esztergom.) Par. erecta a \Dist.a Matr. ab a Ecel. ad S. Elisabetbam Vid. ~atre et Cap. B. M. V. Dol. Ling. g. Patr. Fund. Relig. or. Administrator: D. Majer Emericus. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre Posta et st. tel. in loco. 10. NYERGESUJFALU. (C. Esztergom.) Par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad s, Michael Arch. (29. Nov eonseer.) Cap. ad SS. Trinit. et ad S. Cathar. Ling. g. h. Patr. Princeps Primas R. Archieppus Strigoniensis. Parochue : Idem, qui VAD. ord. In matre Fil. Lá.batlan * Piszke (Ecel.) 0 Praed. Pusztamaróth Ö36 Dom. tegul. Summa Posta et st. tel. in loco =-f44 ll. PILISMARÓTH. (C. Esztergom.) Par. erecta a Matr. ab a Ecel. ad S. Laurent. M. et Cap. B. M. V. Ling. h. Patr. Fund. Relig. Parochue : D. Török Stephanus. In matre * Praed. Basaharcz /2 Bitócz dom. 'Venat. 4 1/2 Villa Irma-lak 8 cont. Summ-a--::-C 1 7=1:-:::9, ;;3,.----5:;-,9"'""2:------:::-;;- 39 Posta in loco, st. tel.: Esztergom.

43 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Dist.a matre hor. Vadács 50 J/i Stat. viae ferr S/4 Summa Posta et. st. tel in loco SZENT LÉLEK. (C. Esztergom.) Par. ereeta a. I Matr. ab a Ecel..ad Spiritum S. Ling. sl. h. Patr. Fund. Relig. Admínistrator: P. Preínínger Aemilius, O. S. F. Prov. Mar. Conv. Esztergom. Guardíanus. In matre Ult. posta et st. tel.: Esztergom. 14. VISEGRÁD. (Oppid. Coron. in C. Pest-Pilis-Solt.) Par. exst restaur. a Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Jeann. Bapt. Capella B. M. V. et alia ad SS. Cor. Jesu. Ling. g. h. Patr. Reg. domínium Coronole. Parochus: D. Portelki Theo derus. ln matre Praed. Sz.-György 5 J/s Lepenez 13 Ili Summa Posta et st. tel. in loco. Summa animarum totius Dlstrlctus: Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Comm. 31, COOPERATORES: Esztergom- Vizivdros: D. G u Z 8 ven i t z G u i l e l m u s, una in Inat. praepar. ad magist. sehol, elem. Prof. suppl. Eezterqom-Belodros : D. P a t h Y J u l i us. - D. S c h r e i b e r A Ifr e d u s. Dorogh: D. R a d i c s J u l i u 8. - D. B ö s c h a t t F r a n e i s c us. Nyergesujfalu: D. G á b r i e l A n t o n i u s. 5

44 6 2. DISTRICTII S BAJÓTH., YICE-ARCHIDIACONUS ORDINARIUS. A. R. D. Horva Nicolaus, Porochus in Héregh. YICE-ARCHIDIACONUS SURROGATUS. A. R. D. Jlezey Rudolphus, Parochue eeel. Bajna, sehol. elem. Inspector. PAROCHIAE: 1. BAJNA. (Com. Esztergom.) Ant. par. restaur. a Dist.a Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Adalbertum Epp. et ":t atre M. Ling. h. Patr. Paulina Com. Sándor de Szláv- or. nicza, vidua Richardi e Principibus Metternieh. Parochus: Idem, qui VAD. surr. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre Fil. Epöl (Eccl.) /4 Nagysáp (Ecel.) /4 Pusztagyarmat (Cap.) Vilis: Domonkos /4 Orisáp S/4 Dom. ven. Nyika et Sárás 7 1/2 Summa Posta in loco, st. tel.: Dorogh. 2. BAJÓTH. (C. Esztergom.) Par. exst, rest. a Matr. ab eod. a. Ecel. ad SS. Apost. Simonem et Judarn. Ling. h. Patr. Princeps Primas R. AEppus Btriqo«. Parochus : D. Lentz Simon. ln matre Fil. Mogyorós (Eccl.) /4, Szar~ás neg. mont /4 PELIFÜLD. Erem. S. Crucis (Ecel.) 16 S/4 Curatus : D. Németh Victor. Summa Ult, posta et st. tel: Nyergesujfalu.

45 3. CSOLNOK. (C. Esztergom.) Par. exst. a rest. Dist.a Matr. ab eod. a. Ecel. ad s. Joann. Nep. ~atre Ling. g. Patr. Fund. Relig. Parochue : D. Csáky or. Georgius de Zemplén. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre Posta in loco, st. tel.: Sárisáp-Annavölgy. 4. DÁ.GH. (C. Esztergom.) Par. exst rest. a Matr. ab a Ecel. ad S. Catharin. V. (5. Nov consecr.) Ling. h. el, g.. Patr. Metrop. Capit. Esztergom. Parochus : D. Csizmár Jlartinus, Convent. S. Benedicti de iuxta Grón I Conventualis. In matre Praed. Kisesév /2 Summa Uli. posta: Csolnok, st. tei.; Sárisáp-Annavölgy. I 5. HÉREGH. (C. Komárom.) Par. exst. a restaur, a Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Ladislaum R. H. (2. Julii conseer.) Ling. h. Patr. Princeps Primas R. AEppus Strigon. Paroehus: Idem, qui VAD. ord. In matre * Uli. posta: Tata-Tardos, st. tel.: Tata. 6. KIRVA. (C. Esztergom.) Par. erecta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Joann. Evang. ante port. Lat. Capellae: B. M. V. Visit. et S. Vendel. Ling. g. Patr. Fund. Relig. Paroehus: D. Vass Edmundus. In matre Uli. posta: Tinnye, st. tei.: Sárisáp-Annavölgy. 7. SÁ.RISIp. (C. Esztergom.) Par. exst. a rest. a Matr. ab a Ecel. ad s. Emeric. Ung. sl. Patr. Paulina Com. Sándor de Szlávnicza, vidua Richardi e Prlncipibú«Metternich. Parochue i D. Schramek Carolus. In matre 1165 l II 45 in Annavölgy fodina lythantr 't, 7

46 8 Cath. Stat.»iae ferr. 17 Ujbánya (fod, lyth.) 23 Aug. Helv. 2 Gr. Jud. Summ-a-2-=-0"""2C"" ,I--1c-=5----=5'""""0- Ult, posta : Csolnok, st, tei,: Sárisáp.Annavölgy. 8. SZOMOR. (C. Komárom.) Par. erecta a Matr. ab eod. a. Eecl. ad S. Mich. Arch. et Cap. B. M. V. Visit. Ling. g. h. Patr. Paulina Com. Sándor de Slávnicza, vidua Richardi e Principibu«Met ternich. Parochus : Cl. D. Iiksó Stephanus, SS. Theol. Doctor, Notar. dietr., Arcas Romanus. In matre Fil. Gyermel (Ecel. ad S. Steph. R.) Tök* et P.-Anyácsa Summa T952' Posta in loco, st. tel.: Zsámbék Dist.a matre hor. 3/4 9. TARDOS. (C. Komárom.) Ant. par. rest. a Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Mariam Magdal. Ling. el. h. Patr. Princeps Primas R. Archieppu8 Strigon. Parochus : D. Duschek Joannes Evang. In matre Bányahegy lap ic. 5 Ili Summa Posta in loco (Tata-Tardos.), st. tel.: Tata. 10. TARJÁ.N. (C. Komárom.) Par. ereéta a Matr. ab eod. a. Eecl. ad S. Georg. Mil. et M. die 25-a I Octobr consecrata et Capella ad SS. Rosarium B. M. V. Ling. g. Patr. Nicolaus Com. Esterházy de Galántha et Fraknó. Parochue : D. Tocsek Joannea. ln matre * Posta in loco, st. tel.: Tata. ll. UNY. (C. Esztergom.) Par. ereéta a Matr.! ab eod. a. Eccl. ad S. ftlich. Arch. Ling. h. Patr. Fund. Relig. Admini8trator: D. MajzonEmericus. : In matre ' Ult. posta: Tinnye, st. tet: Dorogh.

47 9 Summa animarum totius Districtus: Catb. Aug. Helv. Gr. Jud. Comm. 21, COOPERATORES : Bajna: D. M e r vas a m u e l. - D. B l i e s z A d a m u s, Szomor: D. Aschenbrenner Josephus. 3. DISTRICTUS párkany. VIOE AROHIDIAOONUS ORDINARIUS. A. R. D. Jezsó Michael, Oppidi Szölgyén Parochus, Sac. iub. in annum seretum. VIOE AROHIDIAOONUS SURROGATUS. A. R. D. Mórász Antonius, Paroehus eeel, Kéménd, sehol, elem. distr. Inspector, PAROCHIAE: 1. BART. (C. Esztergom.) Par. exst rest. a IDist.a Matr. ab eod. a. Ecel. ad Exalt. S. Crucis. Ling./ u;.atre h. Patr. Princeps Primas R. Archieppus Strigoniens.,or. Parochue. D. SchiiWer Adalbertus. I Catb. Aug. Helv. Gr. Jud. In mat"e Fil. Kéty (Cap.) a/ 4 Praed. Pusztakéty /4. Summa Posta in loco, st. tel.: Kéménd. 2. BÁTORKESZ. (Oppid. in C. Esztergom.) Par. exst. a Matr. ab a Ecel. ad Visit. B. M. V. Ling. h. Patr. Nicolaus Princ. Pálffy ab Erdőd. Paroehus : D. Meizermann Ignatlus, Not. et Spirit. District., cruce aurea cum corona pro meritis decoratus.

48 10 In matre * 0 et praediis. Cath. Aug. Halv. GI'..Jud. Dist.a matre hol'. Antalháza et Somlyó I/S Fil. Madar * et Praed. Újmajor l/s Summa Posta et st. tel. in loco. 3. DUNA BOCS. (C. Esztergom.) Ant. par. exst. a Matr. ab a Ecel. ad SS. Trinit. Ling. h. Patr. Princeps Primas R. AEppus Strigon. Paro ChUB: D. Sejler Joannes Nep., Arcas Romanu«. In matre* Fil. Búes* Karva (Eccl.) Radvány* P,raed. ZsitvatlS J/s ah Summa Posta in loco, st. tet.: Bátorkesz. 4. EBED. (C. Esztergom.) Par. ereeta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Stephan um R. Lillg. h. Patr. Metrop. Capit. Esztergom. Paroehú«: D. Fehér Franciscus. In Matre POBta in loco, st. tel.: Párkány-Nána. 5. FA.RNAD. (C. Esztergom.) Par. erecta a Matr. ab eod. a. Ecel, ad SS. Apost. Petr. et Paul. Ling. h. Patr. Princeps Primas R. AEppus Strigon. Parochue : D. Szilaveczky Joannes. In matre, praed. Peres et Máesé * POBta in loco, Bt. tel.: Köbölkut. 6. KÉMÉND. (C. Esztergom.) Ant. par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad Aseens. D. N. J. Ch. Ling. h. Patr. Princeps Primas R. AEppus. Strigon. Porochus : Idem, qui VAD. surr,

49 11 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. IDist.a matre In matre L 18 hor. Fil. Kisbény (Ecel.) /2 Nagybény /2 Praed, Kéménd / 4 Summa Posta et st. tel. in loco. 1. KÖBÖLKUT. (C. Esztergom.) Par. exst. a Matr. ab a Ecel. ad S. CaroIum Borr, Ling. h. Patr. Nicolau8 Princep«Pálffy ab Erdőd. Paroebu«: D. Székesváry Emericus. ln matre 186L Fil. Gyiva / 2 Sárkány (Ecel.) /2 Kisujfalu* /2 Summa KŐHIDGYARMAT. (C. Esztergom.) Par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Maurit. Ling. h. Patr. Metrop. Capit. Esztergom. Parochus : Cl. D. Vargha Desiderius de Tevel, SS. Theol. Doctor. ln matre Fil. Libád (Eccl.) S/4 vineis et cubt.»iae ferr. Praediis, mola domo venat Summa P08ta et 8t. tel. in loco. 9. JlUZSLA. (C. Esstergom.) Ant. par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad Nat. B. M. V. (8. Sept consecr.) Ling. h. Patr. P., inceps Primas R. AEppu8 Strigon. Parochus : A. R. D. Rudolf Adalbertus, em. VAD. In matre Fil. Béla (Ecel.) 431 l 33 1/2 P.raed. Csenke et Ken- I?:yeles 174 1/2 Sz..Györgyhalma 87 1

50 12 Kismuzsla et Sz.-Vendel, divers. Varju et Cust.»iae [err. Cath. Aug. Helv. 508 Gr. Jud. 81 II IDíst.a j matre hor. 63 \ 1/2 Summ-a---=3--,4-=2-2-=-----O----;~----=b-::-l 1 24 I P08ta et st. tel. in loco. 10. NA.GYÖLVED. (C. Esztergom.) Ant. par. exst. a Matr. ftb a Ecel. ad SS. AngeIum Cust. Ling. h. el. Patr. Princeps Primas R. AEppus Stt ig. Parochus: Cl. D. Koperniczky Franciscus, SS. Theol. Doctor. In matre* Fil. Kural (Ecel.) Praed. Zsigmondháza RétföJdmajor Kuralimajor Summa Posta in loco, st. tel.: Köbölkut. 11. PÁRKÁNY. (Oppid. in C. Esstergom.) Par. exst. a'l rest a Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Emerieum. Ling. h. Patr. Princeps Primas R. AEp. pus Strig. Parochus : Illmus D. L. B. Jeszenák' Gabriel. In matre <:) 2300 Fil. Nána (Cap.) Summ-a---=2=9-=-50-=----:--=----;=------;~ Posta et st. tel. in loco. 12. SZÖLGYÉN. (Oppid. in C. Esztergom.)Par. exst. jam a Matr. ab a Ecel. ad Assurationem B. M. V. item ad S. Mich. Areh. Ling. h. Patr. Princeps Primas R. AEppus Strig. Parochus :, Idem, qui VAD. ord.! In matre ' Praed. Arad 58 Ivánbalma 112 Hidegvölgy 101 Summa =-T36 Posta in loco, st. tei.: Köbölkut. Summa animilrum totius Districtus: Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Comm. 27, ,975.

51 13 COOPERATORES : Dwna-Idocs : D. - Kéménd: D. Z ö l d Y S t e p h a n u s. Kőhidgyarmat: D. S z a b o J o a n n e s. Muzsla: D. Vi d a J o a n n e s. Nagyölved: D. W i e d e r m a n n J o a n n e s. Párkány: D. S a n k o v i t s L a d i s l a u s. Szölgyén: D. P o k o r n y S t e p h a n u 8. II. ARCHIDIACONATUS NÓGRÁD. ARCHIDIACONUS. Rssimus D. LUKÁTS LADISLAUS, pag. VI. 1. DISTRICTUS SZÉCSÉNY. VICE ARCHIDIACONUS. A. R. D. Boda Gabriel. Parochue eeel, Endrefalva, sehol; elem. distr. Inspector, PAROCHIAE: 1. ENDREFALVA. (C. N6grád.) Ant. par. exstit. a. 1333'jDist.a e ruderibus excitata a Matr. ab a ~atre Eccl. ad Nativitatem B. M. V. Ling. h. Patronus or. nullus. Parochue i Idem, qui VAD. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre 968 l:s 3 lő. Fil. Fölfalu (Ecel.) /2 Piliny (Ecel.) Ili Praed. Dolány /. Summa Ult. posta et st. fel.: Szécsény. 2. KARANCSSÁGH. (C. Nógrád.) Ant. par. exstit. a Matr. ab a Eccl. ad S. Steph. R neoerecta et Cap. ad S. Joann. Nep. Ling. h. Patronus nullus, Parochus : D. Erhardt Victor,: Notar. dist«,

52 14 Cath. Aug. Helv. Gr. In matre Fil. Ettes (Eccl.) Ságujfalll Szalmapusztateres Praed, Csoma 56 Világos 4 Bedevölgye 4 A.-Szánas F.-Szánas 30 Mikótelek 6 Kotroczó A..Lapásd Telek 18 Borotvás 8 Katinka 9 Fodin. Bányatelep Summa Posta in loco, st. tel.: Szécsény LOÓCZ. (C. Nógrád.) Par. exst. a rest. a Matr. ab eod. a. Ecel. ad Exalt. S. Crucis rest. a Ling. h. Patr. Fund. Relig. Paroehue : D. Polák Stephanus. ln matre Praedii« /-J Summ-a--=-15~2""8;-----::3=3'------;; = Posta in loco et,t. tel;': Szécsény. Fil. Hollókö Cap /2 4. MEGYER. (Com. Nógrád) Par. exst. a rest. a Matr. ab a Ecel. ad Nativ. B. M. V. Ling. h. Patronus nullus. Paroehus : D. Perinay Paulus. ln matre Fil. Nagygécz Ecel Alsó- et Felsöpuastagécz Praedii, : Summa Posta in loco, st. tel.: Szécsény.

53 5. NAGYBÁRKÁNY. (C. Nógrád.) Ant. par. exst. a. Dist.a Matr. ab a Eccl. ad S. Martin. Epp. ~atre neoerecta Ling. h. Patronus nullus, Paro- or. chus: D. Neszméry Casparus. Cath. Aug. Halv. Gr. Jud. In matre Fil. Kisbárkány 158 Lucsin Mátraverebély (Ecel.) Sámsonháza Tóthmarokháza Szentkút (Eccl.) Administrator: P. Mihályt Caesarius, Ord. S. Franc. Prov. SS. Salv Summ-a--::-c19::-:"l:$"=2,------::-12:7"C5=-= =-=- 73 Ult. posta: Sámsonháza, st, tet.: Pásztó. 6. NÓGRÁD LUDÁNY. Ant. par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Andream Ap. Ling. h. Patr. Senior Comitum Zichy et Arthurus Com. Pejáe8evieh de Verőeze. Paroehue : D. VIassek JO annes Nep., Spirit. dist, In matre Szécsényhalászi Pöstény (Ecel.) Praed, Moc~ár } Felsőmajor Summ-a-:;-c16~2"'9,-----,1;;-;;2=3,-----;-;, ;-;:;, Posta in loco) st. tel.: Szécsény. 7. RIMÓCZ. (C. Nógrád.) Ant. par. exstit, a Matr. ab a Ecel. ad S. Nicol, Epp. Ling. h. Patronus nullus. Parochus : D. KrlgoTSzky Henricus de Magyarbél. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre 1255 l 25 Fil. Sipek (Ecel.) Varsány (Ecel.) <::> Praediis Summa--=2=74"7"7""1~-4-: :112 Uli. poda et st: tel.: Szécsény. 15

54 16 8. SOÓSHARTYÁN. (C. Nógrád.) Ant. par. exstit. a.jdist.a Matr. ab a Eccl. ad Exalt. S. Cru_l~atre cis. Ling. h. Patronus nullus. Parochue : D. Lő- or. rincz Joannes. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre Fil. Kishartyán (Eccl.) Praed. Kőkut 89 6 Kisfalud 67 1 Krakó Kökényes et NyárjasvöJgy 6 7 Summa 12;:-;9:-::0----:3O:-:1, :;----~1O Ult. posta: Salgótarján, st. tel.: Pálfaiva (via ferr.) 9. SZA.KA.L. (Com. Nógrád.) Ant. par. rest Matr. a Ecel. ad Exalt. S. Crucis. Ling. h. Patronus nullus. Paroehu«: D. Kiss Raphael. In matre Fil. Rárosmúlyag '/ 4 MoZis et praediis 100 ~ _ 'h Summa Posta in loco, st. tel.: Szécsény. 10. SZÉCSÉNY. (Oppid. in C. Nógrád.) Par. exst. a rest. a Matr. ab a Ecel. ad Transfig. D. N. J. Ch. (25. Maii consecr.) f Cap. ad Nat. B. M. V. et ad S. Urbanum. Ling. h. sl. Patronus nullus. Administrator: P. Árva Franciscus, Ord. S. Franc. Prov. SS. Salv. Con». Szécsény. Guardianu«.! In matre Praed, Almás Summa Posta et st. tel. in loco. Summa animarum totlus Distrlclus: Cath. Aug. Helv. 6.'. Jud. Comm. 20, )394 COOPERATORES : Karanc8ságh: D. Winkler Paulus. Rimócz: D. - Szécsény: P. Szabó Hyacinthus, } 01 d. S. Franc. P. K u c h t a Val e n t i n u s, P1 OV. SS. Salv.

55 2. DISTRI CTII S KÉKKŐ. VICE ARCHIDIACONUS ORDlNARIOS. A. R..D. Patak Joannes Nep. Parochus eeel, Szklabonya. YICE-ARCHIDIACONUS SURR. A. R. D. Bakos Joannes, paroehus eeel. Óvár, Notar. Distr, PAROCHIAE: 1. ALSÓPALOJTA. (Com. Hont.) Ant. par. exst. 1337'I'Dist,a Matr. ab a ad S. Martin. Epp. Ling. 81. matre h. g. Patr. Capitulum Roenao. Parochus: D. i hor. Laucsik Michael, Sac. iubil. in annum sextum. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre Fil. A.-Fehérkut , F'elsőpalojta /, Középpalojta /2 Nagykürtös /2 Bereklak /4 Praed. Skrávnik 5 3/, Summa Posta in loco, st. tel.: Balassagyarmat. 2. BUSSA. (C. Nógrád) Par. exstit. a restit. a Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Demetr, M. h. Patronus nullus, Cap. ad SS. Ang. Cust. Ling. Parochus: D. Jlatolay Julius. ln matre Fil. Csalár (Ecel.) /2 Nyárjas Praed. Ipolykürth et l Summa 1] Ult. posta: Szaka), st. tel.: Szécsény. 3. CSÁ.B. (C. Hont.) Ant. par. rest. a. 1754, Matr. ab eod. a. Ecel. ad SS. Nomen Mariae. Ling. h. Patr. Senior Comitum Zichy et possessor bonarum familiae L. B. Antonii Balassa de Balassagyarmat. Paroehus : D. Laczkó Ludovicus. Sehem. Cleri Archidioee. Strigon

56 18 In matre Fil. Dacsókeszi (Ecel.) Felső Fehérkut Exstirp. Bükk 28 3 Cath. Aug. Helv, Gr. Summ-a--:;-10;;-;5;-:4'---476;;-;3~ ;;:-;;;- P08ta.in loco, st. tel.: Balassagyarmat. 4. HÁZASNÉNYE. (C. Hont.) Ant. par. Matr. ab a Eccl. ad 00. SS. et Capella ad SS. Trinit. Ling. h. Patronus nullus. Parochus : D. Gonda Adalbertus, em. VAD. surr. In matre Fil. Lukanénye Apáti Bátorfalu (Cap.) Haraszti Leszenye (Ecel.) Ujfalu Praediis: Szőcze, Zabuska, Csurgó, Antalvölgy, Pálháza, Sülyk, Csehi, Dobróka usu«. 11 Summ-a--::-15=8;:-;9O:---=26-;:c2;O :::8~4 Ult. posta: Jud. Dist.a matre 6 hor. 14 1/2 15 '/2 35 Lukanénye, st. tet.: Balassagyarmat. 5. KÉKKŐ. (Oppid. in C. Nógrád.) Par. erecta a Matr. ab a Ecel. ad S. Antonium de Psdua, (die 19'80 Octobris, consecrata,) et Sacellum arcense ad S. Annam. (24. Aug consecr.) Ling. h. sl. Patr. Fund. Relig. Parochu«: D. Szabó Alexius. In mam'e Fil. Alsöeeetergál Felsőesztergál (Ecel.) Száraz-Brezó Szelöcs P d " {Dolina rae us: Kaproncza

57 Cath. P d" {Kispodluzsány 17 rae us: Riecska 69 2 Aug. Helv. Gr. Jud Summa I Posta in 19,co, st. tel.: Balassagyarmat. 6. NAGYZELLO. (C. Négrad.) Ant. par. exst. a rest. a Matr. ab a Ecel. ad S. Nicol. Epp. et Capella ad S. Elisab. Vid. in Coemet. Ling. h. Patr. Princeps Primas R. AEppus Strigon. Parochus: D. Cserháti Joannes. ln matre Fil. Kis-Zellö Kissztraczin Szent-Péter Tótkelecsény Zsihlevnik Bukócz 10 Prae-JLamott-Szalatnya diis : \ Zichy.Szalatnya 34 2) Váth 10 3 Mola Nag-yzeJlő 7 Dieere. Ujvilág :::_:;_ Summa ou. posta: Szakal, st. tel.: Szécsény Dist.a matre hor. 3 l I 7. ÓVÁR. (C. Nógrád.) Par. erecta a Antea ab a fuit capellania loe. Matr. ab eod. a. Ecel. a neoereeta ad S. Elisab. Vid. Ling. h. Patr. Fund. Relig. Parochus: Idem, qui VAD. surr. In matre Fil. Galábocs l Zobor SI. Praed, Csabany 6 1/. Ilkatér /2 Kispatak /2 Lieszkó 27 2 'l, Marakodó 5 1/2 Gyurkavölgy 6 si. Ovil. nov. Óvári akol 8 1/2 Uli, posta: Summa 679~----=--" - 21 l Szklabonya, st. tel.: Balassagyarmat. 2*

58 20 8. SZKLABONYA. (C. Négrád.) Ant. par. exst. a Dist.a Matr. ab a Eccl. ad S. NicoI. Epp. Capella matre SS. Rosar. Ling. el. h. Patr. Senior familiae CO- bor. mitum Zichy, Bródy Lambertu» et L. B. Ballasea Antonius. Parochus : Idem, qui VAD. ord. Catb. Aug. Helv. Gr. Jud. ln matre Fil.Ebeczk(Eccl. inruder.) J/ 4 Kisujfalu /4 Kiskürtös /2 Nagysztraczin /." Pra ed. Alsócsehi 4 9 3/4 Summa ~- POBta in loco, Bt. tel.: Balassagyarmat. 9. VARBÓ. (Com. Nógrád.) Ant. par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad SS. Trinit. Ling. h. Patronus nullus. ParochuB: D. Birkés Acatius. In matre Fil. Hugyag (Eccl.) Ili Szécsénykovácsi /4 Trázs (Ecct) /4 Praediis : Pethő Ipoly-Nagy-Kiskér / 2 Drahi, Szállások etc / 2-1 Summa ~ Posta in loco, st. tel.: Balassagyarmat. 10. ZSÉLY. (C. Nógrád.) Par. erecta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Emeric. Ling. h. Bl. Patr. Senior Familiae Com. Zichy. Parochue : D. Jlillitzer Carolus, Spi», Dietr. In matre Fil. Szelestény ll/4 Erdőmeg /2 P, aed. Podluzsány /4 Peszerény /2 Ooil. Forrás /2 Balnec Sósár 4 J/ 2 Allod. Károlymajor Ortás 2 4 3/4 Summa Ult. posta: Szklabonya, Bt. tel.: Balassagyarmat.

59 21 Summa animarum totlus DIstrlctus: Cath. Aug. Helv. Gr. JuJ. Comm. 13,374 75~ COOPERATOBES: Kékkő: D. - Varbó: D. O tt i n g e r J uli us. 3. DISTRI CTII S VADKERT, VICE ARCHIDIACONUS ORDINARIUS. Rssimus D. FA.RKA.S MICHA.EL, pag. VII. VICE-ARCHIDIICONUS SURROGATUS. A. R. D. Hottovinszky Carolus, parochus in Balassagyarmat, sehol, elem. Inspector, Soror. Charit. Confees. ord. PAROCHIAE: In matre t 0 Fil. Patvarécs (Cap.) Szügy 0 Praed, Illési Di». et mola Gr. Jud

60 22 2. CSESZTVE. (C. Nógrád.) Par. ereeta a Matr.1Dist.a ab eod. a. Ecel. ad S. Martin. Epp. Ling. h. sz. matre Patr. Metrop. Capit. Esztergom. Administrator: D. hor. Nizsnyinszky Joannes de Nizsnya, Conv. S. Bened. de juxta Grón Conventualis., Not. dis tr. Cath. Aug. Halv. Gr. Jud. In matre Fil. Bakó /4 Riba Allod. Galiba /2 Lászlópuszta /2 Kincsem 10 S/4 Pálpuszta 6 1 Praed. Nyirjés 7 1 3/4 Miklósvölgy 24 3/4 Summa Ult. posta et st..tel.: Balassagyarmat. 3. MARCZAL. (C. Nógrád.) Ant. par. a exstit.1 Matr. ab a Ecel. ad 00. SS. Ling. h. Patronus nullus. Parochus : D. Kozma Nicolaus. In matl'e Fil. Csitár (Ecel.) /4 IJIiny /4 Praed. Gárdony /2 Sööj /2 Allod. Bükk /2 Hegy 15 1/2 Ivá.npuszta 15 1/4 Summa Ult, posta: Szügy, st. tel.: Balassagyarmat. 4. MOnORA. (C. Nógrád.) Par. exst. a rest. a Matr. ab eod. a. Ecel. ad Nativ. B. M. V. Ling. h. Patronus nullus. Administrator: D. Raditsits Aloysius, Spirit. dietrict. In matre Fil. Nagyhaláp (Ecel.) /2 Kishaláp / 4 Div. Kökapu et ovilibus 66 Ih Summa Posta in loco, st. tel.: Balassagyarmat.

61 23 5. NAGYCSALOMJA. (C. Hont.) Ant. Par. a iam Dist.a exstit. rest. a Matr. ab a Ecel. ad s: 00. SS. in ruderibus, ad interim suppiet illam Cap. or. ad Immae. Conc. B. M. V. Ling. h. Patr. Fund. Relig. Parochus : D. Márton Stephanus. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre Fil. Ipolykeszi (Eccl.) Kóvár (Eccl.) Kiscsalomja II Praed. Fityka, Szobok et molis Summa \: I Posta in loco, st. tel.: Dejtár. 6. PATAK. (C. Nógrád.) Par. exst. a restit. a Matr. ab a Eccl. ad SS. Trinit. item Cap. ad S. Joann. Nepom. Ling. h. Patr. Princeps Primas R. AEppus Strigon. Parochue : D. Neymon Carolus, I Soror. Charit. Balassagyarmat. Conf, extraord. In matre Fil. Dejtár. (Eccl.) / 2 Stat. viae fen'. 13 3/ 4 Summa Ult. posta et Bt. tel.: Dejtár VADKERT. (Oppid. in Com. Nógrád.) Par. a jam exst. Matr. ab a Eccl. ad S. Andream Ap. Cap. duae ad VII. Do!. B. M. V. et ad S. Annam, Ling. h. Patr. Princeps Primas R. AEppus Strigon. Parochus : Idem, qui VAD. ord. In matre Praed. Göröez 43 Sz.-János (Cap.) 149 Sa-Lörincz 122 Allod. Harasztalja, Káposztás et Mogyorós Summa Posta in loco, st. tel.: Dejtár. Summa animarum touus Dlstrlctus: Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Comm. 14,

62 24 COOPERATORES: Balassagyarmat: D. K l a e s á n s z k y J o s e p h us. Marczal: - Patak: D..: Vadkert: D. Paulovieh Ludovicus. III. ARCHIDIACONATUS HONT. ARCHIDIACOHUS. Rssimus D. RAJNER LUDOVICUS, pag. V. l. DISTRICTUS SELMECZBÁNYA. VICE-AftCHlDIACOHUS. A. R. D. Litassy Joannes de Eadem et Derezslény, Parochus in Hegybánya, sehol. elem. dist1. Inepeetor, Soror. Ghm it. Gonf. ord. PAROCHIAE: 1. BÉLABÁNYA. (Lib. R. ac mont. Civ, in C, Hont.) :Dist.a Par. erecta a Matr. ab a Ecel. ad iv: S. Joann. Evang., item B. M. V. de monte Car- [ or, melo et Sacell. ad S. Jeann. Nep. Cap. S. Elisabeth. in coemeterio. Ling. el. h. g. Patr. Magjatr. Civit. unit. Selmecz.Bélabánya. Parochus : D. Oldioger Antonius. Cath. Au~. H~lv. Gr. Jud. In matre Neg. mont. S. Georgii 201 3/4 In montibus et Vallibus sparsi ll/z Summa Posta et st. tel. in loco. 2. HEGYBÁNYA. (Pjerg-Szélakna, SigIisberg, C. Hont.) Par. erecta a Matr. ab a Eccl. ad

63 25 S. Joseph. Spons. B. M. V. (a conseer.) Dlst.a Ling. sl. g. h. Patr. Reg. domíníum Coronole. u;.atre Parochue : Idem qui VAD. or. Cath. Aug. Halv. Gr. Jud. ln matre cum neg. mont Fíl. Fuchsloch sup cont. Galleon (Cap.) 43 J/ 2 Rovna (Cap.) 496 J/ 2 Summa Posta ín loco, st. tel.: Selmeczbánya. 3. HODRUSBÁNYA. (Platea Civ. Selmeezbánya in Com. Hont.) Par. ereeta a Matr. ab a Ecel. ad S. Nicol. Epp. consecrata (?) item alia ad SS. Apost. Petr. et Paul. nec non sacell. ad S. Joann. Nep., ad B. M. V. et ad S. Steph. R. Hung. Ling. el. g. h. Patr. Magist1.. Civit. unít. Selmecz-Bélabánya. Parochue: D. Paulovich JO"I sephns, numismate bellico decoratus. In matre l 18 Posta in loco, st. tel.: Selmeezbánya. 4. LENGE. (Tepla, C. Bars.) Par. ereéta a Matr. ab a Ecel. ad. Visit. B. M. V. Liflg. a. Patr. Reg. domin ium Coronole..Administrator : D. Oszvald Richardus, Bibliothecarius et Spirit. Dist., membr. hon. Distr, Bare-Szt..Kereszt., Censor Dioecesanus, fascicul.»kazatelna" et "Literárne Listy" Redactor. In matre Fil. Sekély 315 cont. Praed, Siroki vreh 13 l Molis 7 3 l Summa Ult. posta et st. tel.: Bélabánya. 5. HAGASLAK. (Viszoka, C. Hont.) Ant. par. rest. a neoaedifie. a Matr. ab a Ecel. ad S. Barthol. Ap. Ling. sl. Patr. Dominium Coronole. Parochue : D. Dodek Josephus.

64 26 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre Fil. Gyekés (Ecel.). Bacsófalva Kőpatak 28 3 Summa Ult. posta: Kőpatak, st. tel;: SeImeczbánya. MODERTÁRNA. (C. Bars.) Eeel. ad Invent. S. Crucis, Administrator: P. Skvarenina Anastasius, O. 8. F. Prov. Mar lll/2 Irtványos j11l t Molis et domo sylv. 15 II 'l, Summa Ult. posta: Hodrusbánya, st. tel.: Selmeezbánya. j I 6. SELMECZBÁNYA. (Líb, R. ae mont. Civ. in C. I Hont.) Par. saec. X. iam exst, rest. a Matr. ab a Eeel. ad Assumt. B. M. V. item Ecel. ad S. Catharinam V. M. et ad B. M. V. ad Nives, Cap. in domo Soror. Charit. ad Immac. Conc. B. M. V. nec non sacelia in monte I Calv. Ling. sl. h. g. Patr. Magi8tr. unit. Cioit. Selmecz-Bélabánya. Parochue : Rssimus D. POD-! HR.lGYAY PAULUS, pag. XXI. ln matre P08ta et st. tel. in loco.! 7. scntlttersberg. (Banka.) (Platea Civ. SeImecz-: bánya.) Par. ereeta a Matr. habet comm. cum Selmeczbánya. Ecel. ad Septem dolores B. M. V. Ling. sl. g. Patr. Magistr. unit. eivit' Selmecz.Bélabánya. Administratur pet parochum Il 8elmeezbánya. In matre l 8 Ult. posta et st. tel.: SeJmeczbánya. 8. SELMECZ-STEFFOLTÓ. (Platea Civ. SeJmeczbánya.) Par. erecta a Matr. ab eod. a. Eccl. ad l' S. Annam, item Sacell. ad S. Andr. Ap. Ling.

65 27 Bl. h. g. Patr. MagiBtr. unit. cívit. Selmecz-Béla-\Dist.a bánya. Parochus : D. Sandrik Josephus. 'I matre hor. Catb. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre Fil. Szitnyatö (Szitnya- steffoltő) Fuehsloeh info /'1. ln valle sparsi /4 Summa ~ Ult. posta et Bt. tel.: Selmeezbánya. 9. SZENT ANTAL. (Com. Hont.) Par. ant. rest. a Matr. ab eod. a Ecel. ad S. Anton. Erem. item. Sacell. ad Ass. B. M. V. nec non Cap. ad S. Joann. Nep. Líng. et: h. g. Patr. Philippus Princ. a Saeo Coburg et Gotha. Paroehue: D. Vilimon Josephus. ln matre Fil. Illés (Ecel.) Zsibrito ll/2 Summa l Posta ín loco, Bt. tel.: Selmeczbánya TÓPATAK. (C. Hont.) Par. erecta a. ]810. Matr.\ ab a Ecel. ad Transfig. D. N. J. Ch. item I Cap. ad S. Joann. Nep. Ling. sl. Patr. Reg. domínium Coronole. Admínistrator: D. Fábián Franciscus. ln matre Praed. Kisiblye 22 J/i Summa Ult. posta: Szent-Antal, Bt. tei.: Selmeczbánya. Summa aolmarum totlus Dlstrlctus: Calh. Aug. Helv. Gr. Jud. Comm. 17, COOPERATORES : Hegybánya: D. Guerk Josephus. Selmeczbánya: D. Sztasek Joannes. - D. Hidvéghy D. K á k o n y i J o a n n es. Á r p a d u s. - Selmecz-Steffoltó: D. Vendégh Andreas. Szent-Antal: - I

66 28 2. DI STRI CTII S BOZÓK. VICE ARCHIDIACONUS ORDINARIUS. A. R. D. Pósch Sámuel, Parochus in Szénavár, Conv. S. Benedicti de juoota Grón Conventualis, sac. iub. in a. secundum. VICE-ARHIDIACONUS SURROGATUS. A. R. D. Peh{~tsek Arthurus, Parochus in Litva, Bchol. elem. distr. Inspecior. PAROCHIAE: 1. ALSÓBÁGYON. (C. Hont.) Par. ereóta a Matr. :Oist.a ab a Eccl. ad S. Mich. Arch. Ling. sl.! u;.atre Patr. Praepositura S. Steph. R. H. de Bozók. I or. Parochus : D. Dedinszky Joannes, sac. iub. in ~ a. secundum. i Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. I In matre I 1/2 Fil. Felsöbágyon Hont-Sornos /2 Szelencz /4 Praed. Szedlicsno et molis 38 l 2 1 / 4 Summa I Uli; posta: Csábrág-Varbók, st, tei.: Korpona., 2. BERENCSFALU. (C. Hont.) Ant. par. Ma.tr. ab a./ Ecel. ad S. Nieol. Epp., Cap. ad mulier'l Samarit. Ling. 81. Patr. Philippus Princ. a Saxo Coburg et Gotha. Paroehus : D. Kmet Andreas., In matre Fil. Bagyan i23/4 Béld (Ecel.) l Kalászi II h Summa Posta in loco, st, tei.: Selmeczbánya. 3. BOZÓK. (Oppid. in C. Hont.) Ant. par. Matr. ab a Ecel. et in arce Cap. ad S. Steph. R.

67 29 Ling. el. h. Patr. Praepoeiiura S. Steph. R. H. Dist.a. de Bozók, Parochus : D. Poliákovits Joannes matre 'AT B apt., Noiar, d' istr., cruce aurea cum corona pro hor. meritis et numismate beliica decoratus. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre Fil. Alső- et Felsöalsók 15R J/ 4 Alsó Legénd S/4 Csákócz (Ecel.) l Kecskevarbók J/ 2 Unyad (&cl.) J/ 2 Exstirpat, Gerlaeh et Kuesalaeh 52 2 Edueill. Korpás alias Nemesverbök 2 2 Praed. Rovnya et molis 29 2 Allod. Holezer 15 P/2 Summa Posta in loco, et: tei.: Korpona. 4. CSÁBRÁG. (Castr. in C. Hont.) Paroehia translata ex Csall a Matr. ab a Ecel. ad S'I Steph. R. Ling. el, Patr. Philippus Princ. a Saxo- Coburg et Gotho: Administrator: P. Frastaczky Linus, Ord. S. Franc. Prov. SS. Salv. In matre Fil. Apafalva J/ 4 Csábrágvarbók P/ 4 Csall (Ecel.) J/ 4 Villae: Belle, Kónozko, Ó-Huta 56 8 ls/4 Summa Uli. posta: Csábrág-Yarbók, st. tei.: Korpena. 5. FELSÖSIPÉK. (C. Hont.) Par. restit. a Matr. ab a Ecel. ad Nativ. B. M. Y. Ling. 8l. Patr. Princeps Primas R. AEppus Strigon. Admini8 trator : P. Matusik Maurus, O. S. Fr. Pr. SS. Salv. In mat're Fil. Alsósipék 6 84 Bácsfalu 8 64

68 30 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Díst.a matre hor. Darázsi PI, ~issó /, Ossöd /2 Teszér / 2 Udvarnok Praediie et educillo " Patkós /, Summa Uli. posta: Teszér, st. tei.: Selmeczbánya. 6. KORMOSSÓ. (C. Hont.) Ant. par. Matr. ab a Eccl. ad Nati vit. B M. V. Ling. sl. Patr. Philippus Princ, a Saxo.Coburg et Gotha. Admim'stratur per Parochum eeel, Berencsfalu. In matre Fil. Devicse /2 Kirá.lyfalu cont. Szitnyalehotka Praed. Teplicske /2 Zsarnószeg 3 l Summa Uli. posta: Berencsfalu, st. tel.: Selmeczbánya. 7. LITVA. (C. Hont.) Ant. par. exstit Matr. ab a Ecel. ad S. Margareth. V. et M. Ling. sl. Patr. Praepositura S. Steph. R. H. de Bozók. Pa rochus : Idem, qui VAD. surr, ln matre 935 II Fil. Csery LáBzlód Szuhány Terpény (Cap.) 92 4 Praed. Drénóhegy 28 Peres, Nándorhalma 34 2 Molis 9 Summa Posta in loco, st. tel.: Korpena

69 31 8. NÉMETHI. (Com. Hont.) Ant. par. exstit, Matr. Dist.a ab a Ecel. ad S. Martin. Epp. Ling. el. matre h. Patr. Metrop. Capit. Esztergom. Parochus : D. hor. Weisz SIgismundus, una ejatis Altariae B. M. V. Beetor. ln mat"e Fil. Dömeháza (Ecel.) Cath. Aug. Helv Rákóez Summa Posta in loco, st. tel.: Selmeezbánya _ SZEBELÉB. (Oppid. in C. Hont.) Ant. par. exstit. saee. XIII. Matr. ab a Ecel. ad S. Mich. Arch., alia ad S. Urban. et Cap. B. M. V. Dol. Ling. el. Patr. Metrop. Capit. Esztergom. Parochus: D. Novotny Jeannea. In matre Fil. Ledény Praed. Paphegy 24 6 Kövérhegy 20 Sz.-Mihály 26 3 Summ-a-----;;9=5--;-4---;;5;-;;0:= ,2~4:- Ult, posta: Némethi, st. tel.: Korpona. l szén!vir. (C. Hont.) Ant. par. Matr. ab a Ecel. ad S. Emeric. et Capella ad S. Jeann. Nep. Ling. sl. Patr. Praepositu ra S. Steph. R. H. de Bozók. Parochue : Idem, qui VAD. ord. In matre Fil. Dacsélam Felső-Legénd (Ecel.) Nemesvarbók Mola Lópata 7 3 Summa Posta in loco, st. tel.: Korpena. Summa animarum totlus DIstrictus : Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Comm

70 32 COOPERATORES: Bozók: - Szénavár : P. K n i h a O o n s t a n i n u 8, O. S. Fr. Prov. SS. Saloat, 3. DISTRICTUS DI~GELt VICE ARCHIDlACONUS ORDINARlUS. A. R. D. Harich Augustinus, Oppidi Nagyoroszi Parochue, Sab. jub. in a. sextum. VfCE-ARCHlDIACONOS SURROGATOS. A. R. D. Tihanyi Andreas, parochus eeel. Ipolynyék. schol. elem. distr. Inspeetor. PAROCHIAE: 1. ALSÓRAKONCZA. (C. Hont.) Par. exstit. ante reform. Disl.a restit. a l.\iatr. ab a Ecel. ad Immae. u:. atre Coneept. B. M. V. Capella. SS. Joann. et Pauli MM. or. in promont. Ling. sl. Patr. Seminarium S. Steph, R. H. Parochus : D. Hinfner Adalbertus. Cath, Aug. Helv. Gr. Jud. ln matre Fil. Felsőrakoneza /. MézneveIö l Summa Uli. posta: Palást, st. tel.: Ipolyságh. 2. DRÉGELYPAL.{NK. (Com, Hont.) Ant. par. exstit, Matr. ab a Ecel. ad S. Elisab. Capella ad B. M. V. Ling. h. Patr. Princeps Primas R. AEppus Strigon. Parochus : D. Tretter liathias. In matre Fil. Hidvég (Eccl.) J.. Hont (Ecel.) l 38 'l,

71 Cath. Aug. Ipolyveeze (Eccl.) {) Helv. 3 Gr. Jud. Dív. Nyéres, allod. et ovtu =-=-=-.., :-:-=~- =._c_-_c=_=_ {) 125 Summa Posta et st. tel. in loco. 3. ALSÓ-IPOLYNYÉK. (C. Hont.) Ant. par. exstit. saec. XIV. Matr. ab a Ecel. ad S. Steph. (20. Aug consecr.) Cap. B. M. V. Ling. h. Patr. qui VAD. surr. In matre 921 Fil. Felső-Nyék 442 Inám (Ecel.) 475 Ipolybalog (Ecci.) Metrop. Capit. Esztergom. Paroehus : Idem, Praed. LekIénez et Józsefmajor 50 7 Summa Post'J in loco, st. tei.: Drégely-Palánk. 4. FELSOTHUR. (C. Hont.) Ant. par. Matr. ab a Ecel. ad S. Jaeohum maj. Ap. Ling. h. Patronus nullus. Parochus: D. Szecsey Franciscus de Bánkháza. In matre Fil. Kisthur 286 II Középthur (Ecel.) Summa ;-1-=-6- Posta in loco, st. tel.: Ipolyságh S3 Dist.a matre hor. 8/, 8/, cont. II IPOLYFÖDÉMES. (C. Hont.) Par. ereeta a Matr. ah a Ecel. ad S. Mich. Arch. Ling.: h. Patr. Fund. Relig. Administrator: D. Borovszky I Josephus. In matre : Fil. Kelenye (Ecel.) Summa "", Ult, posta: Hont-Nagyfalu, st. tel.: Drégely-Paláok.! 6. IPOLYSÁGH. (Oppid. in C. Hont.) Ant. par. Matr. ah a Ecel. ad Assumt. B. M. V. Capella in coemet, ad B. M. V. Dol. Ling. h. Patr. Capitulum Rosna», Parochus : D. Foltin Joannes. Sebem. Cleri Arebidioee. Strigon. 1l:l96. 3 I

72 34 In matre 0 Fil. Tesmag (Eccl.) Praediis: Olvár, Lipóez, Parassa' Cath. Aug Helv. 66 Gr. Jud Summa Posta et st. tel. in loco. 7. IPOLYSZÉCSÉNYKE. (C. Hont.) Ant. par. exstit. saec. XIV. Matr. ab a Ecel. ad SS. Cosm. et Damian. MM. Ling. h. Patronus nullus. Parochus : D. Fischer Augustinus. ldist.li i matre hor. 1/2 ln matre I Fil. Hont-Nagyfalu (Ecel.) /2 Exstirp. Messzelátó 28. 1/4 Summa I Ult. posta: Hont-Nagyfalu, st. tei.: Drégely-Palánk.! 8. KÖKESZI. (C. Hont.) Ant. par. exstit. saee. XIV. Matr. ab a Ecel. ad S. Martin. Epp. Ling. h. Patronus nullus. Paroehus : D. Zibrinyi Julius. In matre Fil. Gyürki Sirak e Alsó-Szelény Felső-Szelény (Cap.) Terbegeez (Ecel.) Summa 12~fOO-~-- 49 Posta in loco, st. tel.: Drégely-Palánk. 9. MAGAS-:M!JTHÉNY. (C. Hont.) Par. ereeta a Matr. ab a Ecel. ad 00. SS. Capella in monte Calv. ad Inv. S. Crucis. Ling. sl. Patr. Fund. Relig. Administrator: D. Schrutta Carolus, In matre Praedii» et mozis 44 3 Summa Ult. posta: Alsö-Ipolynyék, st. tel:«drégely-palánk. 10. NAGYOROSZI. (Oppid. in C. Nógrád.) Ant. par. Matr. ab a Ecel. ad S. Nicol. Epp., Cap. in crypta domin. ad S. Petr. Ling. h. Patr. Comes Berchihold. Richardu» ab Ungerschütz. Parochus : Idem, qui VAD. Ordínarius.

73 35 Cath. AUI!"' Helv. Gr. Jud. [Dist.a \1 matre 10 hor. ln matre Praed. Erzsébetmajor Deszkás Summa I Posta in loco, st. tel.: Drégely-Palánk. I 11. PALÁST. (C. Hont.) Ant. par. exstit. saec. XIV. i Matr. ab a Ecel. ad S. Georg. Mil. et M.! Ling. h. Patronus nullus. Parochue : D. VarJú: 1 Alexander.. In mat1'e II Praediis ; 1/2 Summa l Posta in loco, st. tel.: Ipolyságh. i Summa animarum tettus DIstrictos : Cath. Aug. Helv. 17, Gr. Jud. Comm ,585 COOPERATORES: Alsó-Ipolynyék: D. S z é k á cs L a cl i s l a u s. Drégely-Palánk: D. M é h e s Caro l us. - D. Mag d i cs I g n a t i u s. Ipolyságh: D. S á f á r J o s e p h u s, Kőkeszi: - Nagy-Oroszi: D. Buchta Josephus, su,bsidúlrius. 4. DISTRICTUS BÁTH. YICE ARCHIDIACONUS. A. R. D. Némethy Rudolphus, Paroehue eeel. Nádas, sehol. elem. distr. lnspector. PAROCHIAE: 1. ALSÓSZEUERÉD. (C. Hont.) Par. ereéta a Matr. ab a Eccl. ad S. Joann. Bapt. Lillg. h. Patr. Fund. Relig. Parochus : D. Viszolajszky i Carolus, Sororum Chorit. Conf. ordin. I 3*

74 36' Cath. Aug. Helv. ln matre Fit Felsőszemeréd(Ecel.) Praediie 72 l Gr. Dist.a matre 7 hor, 10 3/4 l/l. Jud. Summa l 17 Ult. posta: Felső-Szemeréd, st. tel.: Ipolyságh. 2. BA.KA.BÁNYA. (Lib. reg. ac mont, Civ. in C. Hont.) Par. erecta a Matr. ab a Eccl. ad S. Nico!. Epp. (consecrata). Ling. sl. h. Patr. Status cath. Giv. Bakabánya. Ignatíus, In matre Fil. Bagonya Alsó-Baka Felső-Baka. sup Szenes (Uhliszko) Praediis et molis 143 l Parochus : D. Hradil Summa. 1785=---=3:-C:2'"79~ "--=- 23 Posta et st. tel. in loco. 3. BÁTH. (Oppid. in C. Hont.) Par. erecta a Matr. ab a Eccl. ad S. Martin. Epp. Ling. sl. h. Patr. Scboeller Gustavus. Parochus: D. Jlá csay Florianus. In matre l 49 Fil. Deressnye Elesfalu l/l. Pra ed. et dioere /2 Summa Posta et st.. tel, in loco. 4. DEMÉND. (C. Hont.) Par. erecta a Matr. ab a Eccl. ad S. Mich. Arch. Ling. h. Patronus nullus. Paroclius : D. CsepyPaulus de Várbogya. ln matre Fil. Magyarád (Ecel.) / 2 Százd (Eccl.) l Hébecz solit. (Eccl.) l 3/, Allod. Ujvilág et praed Summa Posta in loco, st. tel.: Ipolyságh

75 5. EGEGH. (C. Hont.) Ant. par. exst. saec. XIV. Matr.jDist.a ab a Ecel. ad SS. Ap. Petr. et Paul. et matre Cap. S. Urbani. Ling. h. Patr. Capitulum Neosol. hor. Parochús : D. Pohl Joannes. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre Fil. Alsóterény /4. Felsőterény /4 Gyügy /~ Királyfia /4. Mere /, Ssalatnya (Ecel.) l/ S Praed. et allod. Korbász et Nagypallak l/s Summa Ult. posta: Gyügy, Bt. tel.: Ipolyságh. 6. FELSÖZSEMBER. (C. Hont.) Ant. par. exstit. saec. XIV. Matr. ab a Ecel. ad SS. Nonren B. M. V. Ling. sl. Patr. Haeredes L. B. Bakonyi et. Toldy SigismunduB et Pischl Samuel. Parochue : I D. Bittner Joannes, In matre Fil. Alsózsember /4. Disznós /, Kálnaborfő (Ecel.) Tegzesborfő Praediis / 4 Summa Uli. posta et st. tel.: Báth. 7. FtjZESGYARMAT. (C. Hont.) Par. erecta a Matr. ab a Ecel. ad Immacul, Concept. B. M. V. Ling. h. Patr. Prineep» Primas R. AEppus; Strig. Parochus : D. GyUrky Stephanus de Eadem, ; ln matre :I< Fil, Alsófegyvernek * I l. k 05 Kispeszek Summa Posta in loco, st. tel.: Zselis. Felsőfegyverne ev l 38. l/s 37

76 38 8. GYERK. (C. Hont.) Ant. par. exstit. saec. XIV. \Dist.a Matr. ab a Ecel. ad S. Catharin, V. M. ~atre Ling. h. Patr. Metrop. Capit. Esztergom. Parochus: or. D. Pollák Thomas. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre II Fil. Horváthi (Ecel.) Tompa l 12 Praed. Szóvád Summai 20 O:-OO'""8, ::-;17=---= Posta in loco, st. tei.: Ipolyságh. 9. HONT-BESENYŐD. Par. ereéta a Matr. ab a Ecel. ad Natív. B. M. V. Ling. sl. Patr. Capitulum Neosol. Parochus: D. Zlattnyánszky Ernestus. In matre Fil. Alsóalmás (Ecel.) Felsőalmás Praed. Kalovina 5. Domo venatoris 6 Summa Ult. posta et st. tel.: Báth. 10. NÁDAS. (Com. Hont.) Par. ereóta a Matr. ab a Ecel. ad S. Bartholom. Ap. Ling. sl. h. Patr. Capitulum Neosol. Parochus: Idem, qui VAD. In matre Fil. Apáthmaróth Bori * Dalmad (Ecel.) Egy háemaróth Szántó (Ecel.) Szúd Praediis et ovilibus II Summ-a-I7C6~4~ =3-= ~1~ rosta in loco, st. tei.: Báth. ll. NAGYKERESKÉNY. (C. Hont.) Par. ereeta a'l Matr. ab a Ecel. ad S. Annarn. Ling. i sl. h. Patr. Fund. Relig. Parochus: D. Klenovics I PetrlIs. i

77 Cath. In matre Fil. Csank Horhi * Kiskereskény Kiskér (Ecel.) Varsány * Dioere. Hradská 14 2 Praediis et ovilib~m Aug. Helv. Gr. 12. VISK. (Com. Hont.) Ant. par. exstit, saec, XIV. I Matr. ab a Ecel. ad S. Margareth. V. M. Ling. h. Patr. Comes Breusmer-Enkeeoerth. Aug. Parochue : D. Kudora Joannes, Notar. distr. ln matre Fil. Tésa (Ecel.) Praed, Kisváros 10 Őrhegy 8 Ujmajor 86 Stat. via e ferr. 10 Summa--:;-1:;-;19""'0, :;-----~ 1 38 Posta et st. tel. in loco Summ-a-1-:---1:-::6,--, ,8:-::3c-=-8-1:-:6c-=-3---~3~0- uu. posta: Kiskereskény, st. tel.: Léva. Summa animarum touus Dlstrlctus: Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Comm. 12, COOPERATORES: Bakabdnya: - Nddas: D. U r b á n P a u l u s Jud. IDist.a matre 7 hor. 6 4 I DISTRICTUS 5. KEMENCZl VICE ARCHIDIACONUS. A. R. D. Kovács Josephus sen., Parocbus eeel. Kisgyarmat, sehol. elem. distr. Inspector.

78 40 PARoemAE: 1. BÖRZSÖNY. (Com. Hont.) Ant. par. exstit, saec. XIV.IDist.a Matr. ab a Eccl. ad S. Nicol. Epp. et ad ~atre B. M. V. Dol. nec non Cap. S. Steph. R. Ling. or. g. h. Patr. Princep«Primas R. AEppu8 Sh igon. Administrator: D. Kántor Ludovicus. Cath. Aug. Helv. Gr. In mah'e Fil. Negotiat. mont. vulgo "Bánya" Praed. Ganád 9 24 EX8tirp. Irtás 12 Summa 855 -"'9 7C15;;-- Posta in loco, st. tel. : Vámosmikola. Jud. 27 lj/s I 31 4, illi - I s IPOLYSZAKÁLLOS. (C. Hont.) Ant. par. exstit. saec. XIV. Matr. ab a Eccl. ad SS. Nomen JESU. Ling. h. Patr. Huszár Adalb. de Baráthi. Parochus : D. Braun Franciscus. Sp ir. Dlstr. In maire Fil. Bél (Ecel.) * 't, Lontó (Ecel.) 'l, Praed. SzakáUos J/2 Summa Posta et st. tel. in loco. 3. KEMENCZE. (C. Hont.) Ant. par. matr, ab a Ecel. ad S. Carol. Borr., Cap. B. M. V. Ling. h.. Patr. Princeps Primas R. AEppus Strigon. Paro.: chus: D. Fellermayer Joannes. I ln maire Fil. Bernecze (Eccl.) JI! Barathi /2 Peröcsény * Praed. Királyháza 11 Summ-a---'2=7=5= :::-9"'"'97=-----,--147""::6,--- Posta in loco, st. tel. : Ipolyságh. 4. KISGYARMAT. (C. Hont.) Ant. par. exstit. saec. XIV. Matr. ab a Eccl. ad S. Martin. Epp.

79 41 Ling. h. Patr. Prime. Pálffy Nicolaus ab Erdőd. Dlse.a Parochus : Idem, qui VAD. matre hor. In matre Fil. Kisölved "* Páld (Ecel.) Zalaba Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. 654 l Summa ::--= =-=:- 29 P08ta in loco, st. tel.: Zalaba (via ferr.) 5. PERESZLÉNY. (Com. Hont.) Par. erecta a Matr. ab eod. a. Eccl. ad Exalt. S. Crucis. Ling. h. Patr. Fund. Relig. Paroehue : D. Drozd Paulus. In matre et allodio II Ult. posta et st. tel.: Ipolyságh. 6. SZETE. (O. Hont.) Par. erecta a Matr. ab eod. a. Eccl. ad S. LadisI. R. Ling. h. Patr. Princeps Primas R. AEppus Strigon. Parochue : D. Renda Franciscus. In matre Praed. Haraszt 90 Sum-m-a--=-5-=9"O:O----= =1-----=2-=-ó Ult. posta: Lontó, st. tel.: Ipolyszakállos. 7. TÖLGYES. (O. Hont.) Ant. par. Matr. ab a Ecel. ad Spiritum S. Ling. h. Patr. Met1'op, Capit. Esztergom. Parochus : D. Jlagasházy Carolus, No tar. dist«. In matre Fil. Letkés (Eccl.) II Kiskeszi (Ecel.) Praed. Kiskeszi Dávidréve Széppatak 26 4 Galla 7 Praed. Lelédi hid 32 5 Summa Ult. posta et st. tel. : Vámosmikola. 8. VÁJlOSJlIKOLA. (C. Hont.) Par. erecta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Mariam Magd. Ling. h. l

80 42 Patr. Huezár Adalbertu8 de Baráthi. Parochus : Dist.a D. Morvay Leopoldus, sen. de Alsé-Draskőcz. v: In matre 0 Fil. Ipolypásztó * Allod. Ipolyharaszt Istvánmajor Perőcsény Ipoly-Pásztósabla Summa Posta et st. tel. in Cath. Aug. Helv. Gr. Jud i l / I 1/ : J/ : 1/ II = l9 ; loco. i Summa animarum totius D1strictus: Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. 11, COOPERATORES : Ipolyszakállos: - Kemencze : D. H a r í s J o s e p h u s. Tölgyes: D. B e c s á k E r n e s t u s. Comm DISTRICTUS NAGYMAROS. YICE-ARCHlDIACONUS. A. R. D. Gaibl Alexander, Paroehus eeel. Kövesd, sehol, elem. Inspector, conf. extraord. mon. sor. char, in Maria Nostra. PAROCHIAE: 1. BAJTA. (C. Hont.) Par. ereéta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad Natív. B. M. V. Linq. h. Patr. Princeps Primas R. AEppus Stngon. Parochus : D. Simor Ladislaus. In matre Fil. Leléd (Ecel.) P.raediis I II Summa ~T! Ult. posta et st. tel.: Garam-Kövesd.

81 2. HELEMBA. (C. Hont) Par. erecta a Matr.!Dist.a ab a Eccl. ad S. Emericum. Ling. h. patr.,matre Metrop. Capit. Esztergom. Parochus : D. Szftts hor. Josephus. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. \ In matre l 20 Praed. et stat. oiae ferr, 20 1/, Summa l 20 Ult. posta et st. tei.: Szob. 3. KÓSPALLAG. (C. Hont.) Par. erecta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad SS. Nomen Mariae. Ling. el. h. Patr. Reg. dominium Coronole. Adminisirator : P. Jakabovits Felicianus, Ord. S. Franc. Prov. SS. Salv. In matre Ult. posta: Maria-Nostra, et st. tel.: Szob. 4. KÖVESD. (C. Hont.) Ant. par. exst. a ex Kicsind translats a Matr. ab a Eccl. ad S. Mich. Arch. Ling. h. Patr. Princeps Primas R. AEppU8 Strlgon. Poroehue : Idem, qui VADiac. In matre cum. stat. viae ferr l l 6 1/. FU. Kicsind (Ecel.) ~ SummaI761 l l 10 Ult. posta et st. tel. in loco (Garam-Kövesd.) 5. MARIA-NOSTRA. (C. Hont.) Par. erecta a Matr. ab a Eccl. ad Assumt. B. M. V. (1726. conseer.) Cap. in Calv. et in domo correct. Ling. sl. h. g. Patr. Fund. ReZig.Parochus: D. Stein- \ hftbi Ambrosius, tor spirit., Sororumque charit. confess. In matre lbidem in domo corr, Summa Posta in loco, st. tel. in Szob. una ejatis domue corr. Direc-: 19 \ NAGYMAROS. (Oppid. in C. Hont.) Ant. par. exstit.: a rest. a Matr. ab a Ecel. ad I 43

82 44 Exalt. S. Crucis, Capella in Calv. et ad S. Rochum. IIDist.a Ling. g. h. Patr. Reg. dominium coronole. Paro- matre ehue : A. R. D. Robltsek Franciscus de Ugornya, I hor. S. Sanct. Summi Pont. Capellonu«ad hon., cen80ri dioeeeeanu«, SS" Theol. Doctor. I' Cath. Aug. Halv. Gr. Jud. In matre o\< Fil. Kismaros (Eccl.) ' 1 Zebegény (Eccl.) II Summa 5017 Posta et st. tel. in loco ! 7. SZA.LKA. (Oppid. in C. Hont.) Par. exst. a [ rest. a Matr. ab a Ecel. ad Assumt. B. M. V. Ling. h. Patr. Princeps Primas R. AEppus Strigon. Parochue : D. Ferenczy Georgius, Spü it. dístr. In matre et praedii« Uli. posta: Letkés, st. tel.: Szob. 8. SZOB. (Com. Hont.) Ant. par. exst. a Matr. ab a Ecel. ad. S. LadisI. R., Cap. in monte Calv. et alia in domo Sor. Charit. ad S. Aloys., Ling. h. Patr. Luczenbacher Paulus. Parochus : D. i Poliákovits Ignatlus, Conv. S. Benedicti de juxta' Grón Conventualis., Soror. Charit; Conf. ord.,: Notar. dist«. l In matre ! Fil. Ipolydamásd (Eccl.) i Ils Summa Posta et. st. tel ín loco. Summa animarum totlus DIstrlctus: Cath. Aug. Halv. 14, Gr. Jud. Comm COOPERATORES: Kövesd: D. Z u b r i c z k y A l f r e d us. María-Nostra: D. B i e l e k R u d o I P h us. Nagymaros: D. S p a n n e n b e r g J o a n n es.

83 IV. ARCHIDIACONATUS BARS. ARGBIDIACONUS. Illmus ae Rssimus D. CZIBULKA. FERDINA.NDUS, pag. V DI STRI CTII S LÉ VA. VICE ARCBIDIACONUS ORDINARIUS. A. R. D. Hönig Gl;lilelmus, Parochus eeel, Garamujfalu, penes Gymn. maius et lnstit. Stat. Praep, in Léva Comiee. AEppalis, Sororum Charit. in Léva conf. extraord. YICE ARCBIDIACONUS SURROGATUS. A. R. D. Kvassay Stephanus, par. eeel, Zsemlér, sehol. elem. Inepector, Not. distr. PAROCHIAE: 1. CSEJKŐ. (C. Bars.) Par. exst, a restit. a 'Dist.a Matr. ab a Ecel. ad S. Nicol. Epp. Ling.1 matre sl. Patr. Eppus Neoeoliensis, Parochus : D. Sármir I hor. Joannes. İ Cath. Aug. Helv. Gr..Iud. I In matre et mola ! Uli; posta: Garam-Ujfalu, st. tel.: Léva. : 2. GARAM-SZŐLLŐS. (Oppid. in C. Bars.) Ant. par.! exst. a Matr. ab a Eeel. ad SS. I Trinit. Cap. ad S. Joseph. et alia ad S. Urban. I Ling. sl. h. Patr. Eppus Neoeoliensie. Parochus : I D. Spuller Julius.! In matt'e Fil. Tolmácz 350 _7,ll:J/~ Dom. sylv. Priesina 4 Molis 13 - Ili Dom. teqular. 8 - i Ili Summa 14~5 --~-37 : Posta in loco, st. tel.: Léva.

84 46 3. GARAM UJF.!LU. (C. Bars.) Ant. par. exst, a. 1332'IDist.a Matr. ab a Ecel. ad Convers. S. Pauli et matre Sac elj. ad Sept. Dolores B. M. V. Ling. sl. h.! hor. Patronus nullus. Parochus: Idem, qui V AD. ord. i In matre Fil. Garam-A páthi Garamkeszi (Ecel.) Dobó-Berekalja Cath Podluzsány (Eccl.) 640 Garam Sólymos(Cap.) 450 Praed. Sz.-Kereszt 115 Allod. Kamenecz 4 Richnyava 8 Laczi 2 Zábrod 8 Molis 8 Aug. Halv Summa Posta in loco, st. tel.: Léva. Gr. Jud.: 14 1/2 23 1/ 4 7 1/ 4 3/ 4 1/2 l 1 3/ 4 1/ I 26 Icont. 18 \/2 4. LEV.!. (Oppid. in C. Bars.) Par. erecta a Matr. ab a Ecel. ad S. Mich. Arch., alia item ad S. Joseph. Spons. B. M. V. nec non sacell. in monte Calv. ad Exalt. S. Crucis, et in : domo Soror. Charit. ad Immac. CODe. B. M. V. Ling. h. Patr. Schoeller Paulus. Parochue : D. Báthy Ladislaus de Eadem, loco sehol. Capit. Director, Soror. Charit. Confee«. ord. In matre * Praed. Génye /2 Allod. Kurtahegy 12 1/4 Sz. János /4 Molis et Szecseiberek /2 Summa-r; Mf 1000 Posta et st. tel. in loco. i 5. Ó BARS. (Oppid. in C. Bars.) Ant. par. exstit. a.' Matr. ab a Ecel. ad Assumt. B. M.' V. sacella item B. M. V. et S. Josephi. Ling. sl., Patr. Sehoeller Paulus. Parochus: D. Váray Joan-. nes Nep. I

85 47 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. IDist.a Imatre In matre I hor. I Fil. Garamkele- csény (Ecel.) /2 Nagykoszmály(Eccl.) I! 1/2 Summa Posta in loco, st. tel.: Léva. 6. UJBARS. (C. Bars.) Par. ereeta a Matr. ab a Ecel. ad S. Caro!. Borr. Ling. h. Patr. Fund. Relig. Parochus: D. ZIattnyánszky Joannes, Spú it. distr. In matre * Fil. Kiskoszmály 393 Marosfalva } 25 Vineis, sylvis et Ujhegy Su m---'m=a~8"'--9=-c9' :-10:c---: 1--=:3-=-7 tr Ult. posta: Kiskoszmály, st. tel.: Léva cont. 7. VÁMOSLADÁNY. (C. Bars.) Par. exst. a rest. a Matr. ab eod. a. Ecel. ad 00. SS. Ling. h. Patr. Schoeller Paulus. Parochus: D. CzibuIya II GuileImus. I ln matre * Fil. Óvár * /2 Allod. Dobogó i 3/4 Summa 311-' Posta in loco, st. tel.: Léva. 8. ZSEJILÉR. (C. Bars.) Par. ereeta a Matr. ab eod, a. Ecel. ad S. Ladislaum R. Ling. h. sz. Patr. Metrop. Capit. Eszte1 gom. Parochus: Idem, qui VAD. surr. ln matre Fil. Nagyod * Garam-Szent-György (Ecel.) * P1 aed. Szent-György Sum-ma 666 i6'" Uli. posta ~ Nagy-Sérő, st. tel.: Léva II

86 48 Summa antmarum totlus Dlstrlctns: Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Comm. 14, COOPERATOBES: Garam-Ujfalu: D. Troeh Paulus. Léva: D. J a n o v i e s C a r o l u 8, una catecheta in prae-, parandia status. - D. S t i b l ó A u g u s t i n u s. O Bat s: D. Jankovies Stephanus. 2. DISTRICTUS LEKÉR. VICE-ARCHIDIACONUS. A. R. D. Rózsa Josephus, Parochus eeel. Lekér, sehol, elem. Inspector. PAROCBIAE: 1. ALSÓPÉL. (C. Bars.) Ant. Par. rest. a Matr'IDist.a ab a Eeel. ad Ascens. D. N. J. Ch. Ling., ~atre h. sl. Patr. Com. Hunyady Ladislaus de Kéthely.! or. Parochus : D. Pintér Carolus. I Cath. Aug. Helv. Gr. Jud.' In matre Fil. Felsőpél (Ecel.) * / 4 Praed. Csikósháza 7 Sumnla127S ' -_.--69' Posta in loco, st. tel.: Nagysalló. 2. ALSÓVÁ.RAD. (C. Bars.) Par. exstit, a restit. a Matr. ab eod. a. Eeel. ad SS. Trinit. Ling. h. Patronus nullus. Admínistrator: D. Tóth Stephanus.

87 Cath. ln matre * 54 Fil. Felsővárad 36 Nagy és Kistóre(Cap.)275 Nagyssecse * 40 Posta et st. tel. in loco. Aug. Helv Sum-m-a----c 4 0-"-- 5=------,----,---,--c-= Gr Dist.a matre 5 hor. 4 1/, Jud l BARS-ENDRÉD. (C. Bars.] Ant. par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Andr. Ap. Ling. h. Patronus nullus. Parochus : D. Fába Simon de Récse. ln matre Fil. Bajka * Praediis Summa Posta in loco, st. tel.: Alsóvárad CSEKE. (Com. Bars.) Par. exstit. a rest. a Matl. ab eod. a. Ecel. ad S. Jeann. Nep., Ling. h. Patr. Princeps Primas R. AEppus Stri'l gonien. Parochus : Cl. D. Reindl Romanus, con-v.! 8. Benediesi de iueia Grón Conoentualis, 8S. Theol. ; l)oct.. ln matre Fil. Fakóvezekény et Praed, P08ta in loco, st, tel.: Nagysalló. 5. LEKÉR. (C. Bars.) Par. exst. a rest. a : Matr. ab eod. a. Ecel. ad SS. Salvatorem. Ling. h.. Patr. Abbas SS. Sal-vatoriB de Lekér. Paroehue : i Idem, qui VAD. In matre Fil. Csata (Ecel.) 12al 3 46 Garamdamásd(Cap.) Oroszka (Cap.) Praed. Csuda Summa-=2=98""(c-)------:-::: Posta in loco, st. tel.: Csata. 6. NAGYFAJKÜRTH. (C. Bars.) Par. ereeta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad SS. Nomen B. M. V. j Sebem. Cleri Arcbidioee. Strigon

88 50 Ling. h. sl. Patr. Fund. Relig. Administrator: D'IDist.a Tolnay Ludovicus. matre I hor. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. I In matre Fil. Kisfajkürth 132 I J/~ Praed. Ambró ' ~4 l I 1/ 2 Foglár 1~! 1/. Pörös 22 I 1 Domue sylv. Leveled 3 I 1/2 Summa Posta in loco, st. tel.: Perbete. 7. NAGYKÁLNA. (C. Bars.) Par. exstit. a rest. a Matr. ab eod, a. Ecel. ad SS. AA. Petr. et Paul. Ling. h. Patr. Com. Hunyady de Kéthely Colomannus. Paroehue : D. Epölyi Franciscus, Notar. dist». In matre * Fil. Kiskálna * Kisszecse * Garamlök (Cap.) * Summá Posta in loco, st. tel.: Léva. ; 8. NAGYSALLÓ. (Oppid. in C. Bsrs.) Ant. par. exstit.1 a Matr. ab. a Ecel. ad S. Steph. R. i Ling. h. Patr. Princeps Primas R. Archieppus : Strigon. Parochus : D. Varga Josephus. In matre * I Fil. KissalIó cont. Hölvény /2 Kismálás /. Nagymálás /. Praed. And, Zálogos, Alsó és Felsö-Arma /, Statio oiae ferr. 9 8 Summa T fr Posta et st. tel. in loco. 9. NAGYSÁRÓ. (C. Bars.) Par. exstit. a restit. a Matr. ab eod. a. Ecel. ad SS. Ang. Cust. Ling. h. Patronus nullus. Parochue: D. Fehérváry Franciscus. i I

89 51 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. IDist.a Imatre hor. In matre Fil. Kissár6 * J/~ Sz6d6 * /4 Alsó et Felső-Veszele /4 Praedii, UO I 8/4 Summa l::!9---=-8"9 i Posta in loco, st. tel.: Zselis. 10. NEMESOROSZI. (C. Bars.) Par. ereeta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad Assumt. B. M. V. Ling'l h. Patr. Princeps Prima. R. Archieppus Strigon. Parochue: D. Lovász Colomannus. In matre * Fil. Nagypeszek * /2 Tergenye 448 _-= 1_!~---= 1()_ i 8/4 Summa ö70-4t Posta in loco, Bt. tet.: Zseliz. ll. ZSELIZ. (Oppid. in C. Bara.) Par. exst. jam a rest. a Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Jacob. maj. Ap. et Cap. in coemet, ad S. Annam. Ling. h. Patr. Haeredes Comitis Breunner Enkevoerth Augusti. Parcehae. In medre * ru. Ágh6 * If> 1 Praed. Kerekudvard cont. Garamkissalló Garammikola '* J/ 4 G.-Vezekény *(Cap.) J/ 2 Nyir (Ecel.) I l Summa-W ~f----=---I~ I Posta et st. tel. in loco. I I Summa animarum totius Dtstrictus: Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Comm. 14, , *

90 52 COOPERATORES : Lekér: D. J a n i c s F r a n c i s c U B. Nagykálna:. - Magysalló: - Nagysáró: - D. T Yu k 088 J o a n n e 8, subsidiarius, Zseliz : D. F ú s z J o a n n e s. 3. DISTRICTII S SZENT-B ENEDEK. VICE ARCBIDIACONUS ORDINARIUS. A. R. D. Kittenberger Stephanus, Paroehus in Nemcsény, Conv. S. Ben. de iuxta Grón Conventualis. YICE ARCBIDIACONUS SURROGATUS. A. R. D. Báthy Julius de Eadem, Paroehus in Némethi, sehol. elem. d~ 8tr. Inspector, Soror. Congr. S. Crucis in Aranyos Maróth Conf. extraord, PAROCHlAE: 1. ARANYOSMARÓTH. (Oppid. in C. Bars.) Ant. par. Dist.a exst. a Matr. ab a Ecel. ad S. Mich. ~atre Arch. Capella in Coemet. et in domo curiali. Ling. 101'. el, h. Patr. Com. Migazzi de Vaál et Sonnenthu1'n VilhelmuB. AdministratM': D. Fertig Aloysius, Sororum Congr. S. Crucis ex Helv. Conf. ord. Puellarwm seholoe Statu8 Director, Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. ln matre Fil. Feketekelecsény (Cap.) / Hizér (Cap.) / 4 Perlep (Cap.) / Praed. Oliehó, Feketevölgy 99 'l, 2 Summa 371a lS Posta et st. tel. in loco.

91 53 2. FENYOKOSZTOLÁNY. (C. Bars.) Ant. par. exstit.!dist.a a Matr. ab a Ecel. ad 00. SS. Ling'I' matre el. Patr. Serenissimus Archidux Carolus Ludooi- hor. cus. Parochus: D. Hruska Adalbertus. i Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. I In matre cum exstirp., mola fod. lythant. et uetr; I vitri /. Posta in loco, st. tel.: Aranyosmaróth. I! 3. GARAB SZENT BENEDEK. (Oppid. in C. Bars.) Ant. par. exstit, a Matr. ab a Ecel. convent. ad S. Benedict. rest. et 29. Sept in Dom. XVI. Pent. incidente solemn. eonsecrata, paroch. vero ad S. Aegidinm Abb. Ling. sl. h. Patr. Metrop. Capit. Esztergom. Parochus: D. Haiczl Colomannus, SS. Can. Doctor. Prof. Stenogr. Dipl. In matre Fil. Kovácsi -(Ecel.) et Praediis: Ilona, Szelez, Korlát, Vysztrukov 'l, Hegyhát l Peszér J/s Summa Posta et st. tel. in loco. 4. KISA.PÁTHI. (C. Bars.) Ant. par. exstit, a Matr. ab a Ecel. ad Nativ. B. M. V. Linir sl. Patr. Metrop. Capit. Esztergom. Paroehue : D. Karácsonyi Alexander, Spirit. Dietr, In mah'e Fil. Zsitva-Kenéz icont. Ebedecz (Eccl.) ' l Maholány (Cap.) 518 5! l/s i centonum 28 ' 1/2 Praed. in silvis, fabrica Summa i 3 54 I Ult. posta et st. tel.: Aranyosmaróth., 5. KISTAPOLCSÁNY. (Oppid. in C. Bars.) Ant. par. I exstit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Ca-I tharinam V. M. et Cap. arcens. ad B. M. V. de.

92 monte Carm. Ling. sz. Patr. SerenissimuB Archi IDist.a dux Carolus Ludovicus. Porochus : D. Köves Jo. \matre sephus, Notarius et Hietorioqraphu«Distr. I'. hor. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. I ln matre 0, I Fil. Keresztur (Ecel.) l Loóez (Cap.) '/2 Zsikva (Eccl.) Praed. Krasznó et dioer« Summa Posta et st. tel. in loco. 6. LÉDECZ. (Com. Bars.) Ant. par. Matr. ab a Ecel. ad 00. SS. Ling. h. sl. Patr. Princeps Primas R. AEppus Strigon. Parochus : D. Kabina Andreas. In matre Fil. Ghymes (Ecel.) Ghymeskosztolány (Eccl.) 341 Néver (Eccl.) 370 Praed. Hajnalgyep 32 Summa Ult. posta: Nyitra-Ghymes, st. tel.: Nyitra ,;1--;:: ,,;2:---~c:-:13,,-4:- 7. NAGYHERESTÉNY. (C. Bars.) Ant. par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Joenn. Nep. LÍ1lg. sl. Patronus nullus. Parochue : D. Csernik kloyslus. ln matre Fil. Bélád 0 28~ 2 13 Hecse Kisherestény (Üap.) Praediis: Puszta-Határ,. Gaesó,FintaetCsakény Summ-a---"--:-1--:- 47 =c :c--- -= ,-.,.- 8 4l:S Posta in loco, st, tel.: Zsitvaujfalu. 8. NAGYSZELEZSÉNY. (C. Bars.] Ant. par. Matr. ab! a Ecel. ad SS. Trinit. Ling. sl, h. Patronus ; nullus. Parochus : D. Ziskay Emericus. ' In matre Fil. Kisszelezsény 263 Sz.-Márton (Ecel.) 250 1

93 Cath. Aug. Helv. 4 Gr. Jud. Dist.a matre hor. 16 l J/,' Gesztőcz 418 Praedia: Bolkov, Ladomer, Bristye Summ-a--=-147':2'""""'6c----: 47 2=-02, :öo ,-- 41 Posta in loco, st. tel.: Aranyosmaróth. 9. NAGYÖLÉS. (C. Bars.) Par. erecta a Matr. ab a Eccl. ad S. Martin. Epp. Ling. sl. Patr. Fund. Relig. Parochue : D. Martinesek Joannes. ln matre 721 Fil. Kisülés (Eccl.) 971 Ilstrina vitr. molis ac lignicidiis Summa Ult, posta et st. tei.: Ujbánya. 10. NEMCSÉNY. (C. Bars.) Par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Mich. Arch. L ing. sl. Patr. Metrop. Capit. Eszte' gom. Parochue : Idem, qui VAD. ord. In matre 594 Fil. Uj-Petend 142 Kisvezekény (Cap.) 190 Nagyvezekény (Eccl.)555 Valkócz (Ecel.) 430 Kis-Valkócz 152 Praed. Lukova Pálvölgy et Mártonka 15 9 Szlancza et Ujmajor 25 Summ-a~2;:--,1:-::1--: =5----:4--- Posta in loco, st. tel: Aranyosmaróth ll. NÉMETHI. (Com. Bars.) Ant. par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad 00. SS. Ling. sl. Patr. Eppus Neosoiieneie. Parochus : Idem, qui VAD. surr, In matre Fit. Csárá.d Ili Ustrina vitri / 2 --~~----_._--- Summa ! Ult. posta et st. tel.: Garam-Szent-Benedek. I 50

94 SZKICZÓ. (C. Bars.) Par. erecta a Matr. Dist.a ab eod. a. Eccl. ad Assumt. B. M. V. Ling. el, matre Patr. Fund. Relig. AdminiBtrator: D. Ralbovszky hor. Andreas. In matre Sub arce Hrussó, ustr. vitri in Inczevölgy et-moli«summa Cath. 731 Aug. Halv. POBta in loco, Bt. tel. : Kistapolcsény. Unit. 4 Jud L r 13. VELSICZ. (Velsöcz, C. Bars.) Ant. par. Matr. ab a Ecel. ad SS. Trinit. Ling. Bl. Patr. Com. Forgách de GhymeB et Gde» Carolu», Parochus : [' D. Ozvald Ludovicus. I In matre Fil. Mankócz /2 Kis-Aranyos cum praed. Roszkos 342 II l Summa POBta in loco, Bt. tei.: Aranyosmaróth. 14. ZSITVA-THASZÁR. (Com. Bars.) Ant. par. Matr. ab a Eccl. ad Annunc. B. M. V. Ling. el,' Patr. Metrop. Capit. l!-szte' gom. Parochue: D. Kor- f manovlch Andreas, numiemate Bibliothecariue distr. In mat"e 816 Fil. Malonya (Cap.) 416 Kisfalud (Ecel.) Szelepcsény (Ecel.) 704 Zsitvaujfalu (Ecel.) P, aed. Hladomri Mikófalva 45 Nádas 72 DivM B. Betekints 1 Summa 3Ün 11 POBta et st: tel. in loco. bellico decoratus, cont. 26 3/. 23 3/, / 4 1/ 2 l3/ /2

95 ó7 Summa animarum touus Distrlctus: Catb. Aug. Helv. Unit. JuJ. 29,457 III Comm. 17,782 COOPERATORES: Aranyosmaróth: D. B a l á z s y J o s e p h u s. Garam-Bzent-Benedek : D. V i b O r G a b r i e 1. Kisapáthi : D. P o II á k Val e n t i n u s. Kistapolcsány: D. D é n e s (R e m e n á r) A d a l b e r t u s. Lédecs : D. B o r b á s L a d i s l a us. Nemcsény: D. M o l n ár J o a n n e s. Zsitva Thaszár: D. G a l b a v y V i e t o r. DISTRICTUS 4. VEREB~Lt VICE ARCHIDIICONUS ORD. Rmus D. PRISTYÁK NEITUS, pag. VII. VICE IRCHIDIACONUS SURROGITUS. A. R. D. Lullcsek Ialdorus, Parochus eeel. Besse, Sehol. elem. dis tr. Inspeetor, Arcas Romanu», PAROCHIA.E: 1. ALSÓGYŐRÖD. (C. Bars.) Ant. par. exstit, a idist.a Matr. ab a Eeel. ad S. Martin. Epp. Ling.:matre I bor h. sl. Patr. Schoeller Paulus. Parochus: D. Agárdy. Joannes. Catb. Aug. Helv. Gr. Jud. ln matre 386 ló Fil. Felsőgyőröd ev 357 l 21 1/ 4 Gyékényes Jf 4 Töhöl >\< Praediis Bárez, Chladno, Galiba 30 l 3 1/2 Sándorhalma Ujhegy, Pati 15 ll/2 Summa Uli. posta : Felsögyöröd, st. tez.: Léva.

96 58 2. BESSE. (Com. Bars.) Ant. par. Matr. ab a Eccl. Dist.a ad S. Annam. Ling. h. sl. Patr. Com. Hunyady dekét- ~at.re hely Ladislaus. Parochus : Idem, qui VAD. surr Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. ln matre * Fil. Baracska (Ecel.) P/4 Eny (Cap) Pozba (Cap.) * l Setétkút 65 1~ 3/ 4 Praediis: Barak / 2 Cseresnyevölgy ll/4 Kiabesse 37 1 Kispozba 20 P/ 4 Pozbai major 40 8 lll/4 Kullantó / 2 Vörösmajor / 2 Mareschmajor 16._----_... Summa Posta in loco, st. tel.: Verebély _.. f27111/2 3. BESSENYŐ. (Com. Bars.) Par. erecta a Matr. ab a Eccl. ad Nativ. B. M. V. Ling. h. Patr. Metrop. Capit. Esztergom. Parochus : D. Breyer Robertus. ln matre Allod. Nagyvölgy I 1/2' Summa Posta in loco, st. tel.: Udvard. 4. CSIFFÁR. (C. Bars.) Ant. par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad S. J oann. ante port. Latin. Ling. h. Patr. Seminarium S. Steph. R. H. Parochus: I D. Turcsányi Albertus de Eadem et Kl'styán-I fal va, Notar. distr. I In matre Fil. Mohi * lll/4 Tild (Cap.) I 1/ 2 Summa '28 80 Posta in loco, st. tel.: Verebély. 5. FtjSS. (C. Bars.) Ant. par. exstit. a Matr. ab a Eccl. ad SS. Trinit. et Cap. ad Ascens..

97 59 D. N. J. Cbr. Ling. el. Patronus nullus. Parochue: [Díst.a D. Kovács Josephus J un. Censor dioecesanus.!matre I hor. In matre 0 Fil. Belleg Rendve (Eccl.) Praediis: Lagány Somogy Felső-Erdő Bessevölgy Bélatanya Dombócz Cath, Aug. Helv. Gr. Jud. I I IP/ll ~ 44 [ S/4 28 ~ 23 1/2 84 8/4 Summa Posta in loco, st. tei.: Nagy-Mánya. 6. MELLEK. (C. Bars.) Ant. par. exstit. a Malr. ab a. 1'737. Eccl. ad S. Martin. Epp. Ling. el. h. Patr. Seminarium S. Steph. R. H. Parochue : D. Lftley 'l'heodorus de Eadem. In matre 430 Fil. Nagylüle (Ecel. in ruinis) Zsitvagyarmat (Eccl.)600 l Kislüle 20 Praediis: Kovácsi 25 Tótbmüve Summa Uli. posta: Zsitvagyarmat, st. tel.: Verebély. 7. NAGYLÓTH. (C. Bars.] Par. erecta a Matr. ab eod. a. Eccl. ad S. Mariam Magd. Ling. h. el. Patr. Fund. Relig. Administ1 ator. D. Horánszky Stephanus. In matre 831 Fil. Kislótb 284 Máriacsalád (Eccl.) 97 Pusztasomos villa 7 Summa 1219~-:;-:1l;--"30;C-;3:: ;-;;5;- Posta in loco, st. tel.: Udvard. 8 / cont. 3/4 1/4 8. NA.GYMÁNYA.. (C. Bars.) Ant. par. Matr. ab a.1747.! Ecel. ad Septem Dolores B. M. V. (22. Sept I

98 60 consecr.) Ling. sl. Patr. Dominum Nagy.Mánya.\Dist.a Parochue : D. Ratimorszky :Uartinus. 3 II Summa ]ff Ult. posta et st. tel.: Verebély. i matre. hor. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre 967 l 25 Fil. Nagyvalkház (Ecel.) /2 Szencse l J/ 4 Praed. Alsógödör 26 1/4 Felsögödör 104 l 8/4 Kisvalkház 19 1/, Allod. Szencse 18 3/4 Summa ~---58 Posta et st. tel. in loco.. I 9. NÉVED. (C. Bars.) Par. exstit. a restit. a Matr. ab a Ecel. ad Convers. S. Paul. Ding. sl. Patr. Fund. Relig. Administrator: D. ChlebovJts Stephanus. ln matre 524 Fil. Tajna-Sári (Ecel. et Cap.) Vörösvár 10. ÓHAJ. (Com. Bars.) Ant. par. exstit. a. ]332. Matr. ab. a Ecel. a neoerecta ad S. Emericum Duc, H. Ling. h. el. Patronus nullus. Administrator : D. Kraffszky Josephus. ln mat1'e Fil. Hull (Ecel) l 25 Praed. Herminapuszta 55 3 Csárda et mola 12 Summal ~--f-101 Posta in loco, st. tel;': Nagysurány. ll. VEREBÉLY. (Oppid. in Com. Bars.] Par. exstit. a. ]358. Matr. ab a Ecel ad S. Adalb. Epp. M-. Item Cap. S. Urb. in promontorio. Ling. h. sl. Patr.: Princeps Primas R. A1'chieppus Strigon. Parochus : i Idem, qui VAD. ord. '

99 61 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. ln matre l 241 Fil. Aha (Ecel.) Dicske (Cap.) 354 ló Kálaz (Eccl.) Praediis et molie Summa 42~ P08ta et st. tel. in loco. Cath. Summa animarum totius DIstrictus : Aug. 19, Helv. Gr. Jud. Comm ,283 Díst.a matre hor. J/ 2 1/ 2 l '/2-1 COOPERATORES: Verebély: D. H a I k ó S t e p h a n u s, ARCHIDIACONATUS KOMÁROM. ARCHlDIACONUS. Rssimus D. PELLET JOSEPHUS, pag. V. V. 1. DISTRI CTUS KOMÁROM. YIeE-ARCHIDIACONUS. A. R. D. Palkovich Victor, Parochue eeel, Gúta, Scholarum elem. dist», Inspector, PAROCHIAE: 1. CSICSÓ. (Com. Komárom.) Par. exstit. saee. XIII. restit. a Matr. ab a Ecel. ad Assumt. B. M. V. Ling. h. Patr. Com. Kálnoky Adelhais, vidua Eleazari Principis Sabran de Ponteoés, Parochus : D. Gaál Stephanus, Sororum Chan t. Confess. ord., Notar. Distr. In matre * Fil. Kolosnéma (Ecel. ad S. Angel. Custod.)* (,

100 62 Praed. Keresztmajor Odolló Kécs Catb. Aug. Helv. Gr Summa Posta in loco, Bt. tel.: Gönyü Jud. 2. EKECS. (C. Komárom.) Par. erecta a Matr. ab eod. a. Eccl. ad S. Vendel. Ling. h. Patr. Com. Kálnoky Adelhais, vidua Eleazari Principis Babran ~1 8 Dist.a matre bor. 1/4 1/2 3/4 de Ponteoé«. Parochus : D. Hajts Joannes. In mah'(! >I< 934 a 452 Fil. Alsógellért * Apáczaszakállos" Felsögellért Lakszakállos Szilas Thuriszakállos(Cap.)* Praediis: Vár- et Nemesbogya cum divers. 272 _ 22~ 25 1/2,1 Summa T82- Posta in loco, st. tel.: Nagymegyer. 3. EKEL. (C. Komárom.) Par. exstit. a restit. a.' Matr. ab a Ecel. ad S. Augustin. Epp. : Ling. h. Patr. Fund. Relig. Parochus: D. Kemenczi' MIchael. ln matre * Fil. Aranyos * /4 Nagytany * Nemes 6csa * /2 Praed. et dieers /2.1 Summat4i'f'"-' "1]6 Ult. posta: Nemes-Őcsa, st. tel.: Aranyos. 4. ÉRSEKLÉL. (C. Komárom.) Par. exstit. a restit. a Matr, ab eod. a. Eccl. ad S. Joann. Nep. Ling. h. Patr. Fund. Relig. Administrator: D. Erdössy Stephanus. In matre 67 Fil. Kiskeszi 131

101 Cath. Nagykeszi * 192 Nagylél 236 Praed, Borsos et Belbidjs 26 Aug. Helv, Gr. Jud Sum-m-'a'----6=5:-;2~---:;-c1O;c---;;:3=84-; ;-::- 41 Ult. posta et st. tel.: Aranyos. 5. GÚTA. (Oppid. in C. Komárom.) Ant. pal'. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad Assurat. B. M. V. Ling. h. Patr. Princeps Primas R. AEppus Strigoniensis. Parochue : Idem, qui VAD. In matre Posta in loco, st. tel.: Komárom IZSA. (C. Komárom.) Ant. par. exstit. a restaur. a Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Mich. Arch. Ling. h. Patr. Metrop. Capit. Esztergom. Parochus : D. Pongrácz Franciscus de Felső-Eőr. ln matre '" Fil. Hetény * Path (Cap.) Summa Posta in loco, st. tel.: Komárom. 7. KESZEGFALVA.. (C. Komérom.) Par. erecta a : Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Vendel. et Joannem Nep. Ling. h. Patr. Fund. Relig. Administrator:! D. Sehúszter Alfredus. In matre 723 Fil.Vizvár et Káva praed. 261 Agyagos, Bálványszakállos cum praediis et divers Megyeres * 270._._ Summa Posta in loco, st. tel.: Komárom. 8. KOMÁROM. (Comaromium.) Lib. reg. Civ. Ant. par. I exstit, a Matr. ab a Ecel. ad S. Andream Ap. rest. et Dom. XII. post. Pent. in 28. Oct incidente consecrata. Ecel. porro ad S. Rosaliam. Capellae: ad S. Annam, ad S. Joseph., in coemet. ad SS. Cor Jesu, in insula 63 Díst.a matre hor. 1/2 3/4 6 -.cont.

102 64 ad S. Joano. Nep. Ling. h. Patr. Magi8tratus Ci», Díst.a Komárom cum parte electae Communitatis catholica. ~atre Parochus : Rmus D. MOLNÁ.R JOANNES, Abbas.or. 00. SS. de Eged, Praeses Stat. Cathol. autonom. Ko-, márom; Administrator iuier.: Illmus D. Com. MajláthI Gust8vus Caroles, Dom. procerum regni membrum, I penes Gym. minus O. S. B. Commiss. AEppalis,I &1'01'. Charit, Conf, ordin., censor dioecesanus. Oath. Aug. Helv. Gr. Jud Fil. Dunaujfalu, Duna Eörs, Cserhát Gadócz Láodor Harcsás 20 Várföld 17 ln matre t * 0 Becsali dicer», 21 3 Summa Posta et st. tel. in loco. 9. NA.GYMEGYER. (Oppid in C. Komárom.) Ant. par. exstit, a Matr. ab a Eccl. ad S. Nico!. Epp. Ling. h. Patr. Com. Kálnoky Adelhaie, vidua Eleazari Principis Sabran de Ponteoés. Parochus : -D. Horváth Josephus sen. ln matre * Fil. Izsap * et praediis: Sárkány et Brokes - villa Uj major, cum sylva Tájlak /2 Summa" =--372-' Posta et st. tel. in loco. Summa animarum tettus Distrlctus: Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Comm. 27,826 38:& 15, ,575 COOPERATORES: Ekecs: D. F r a n k S t e p h a n u s, SS. Theol. Doctor. Gúta: D. P r á g a y J o s e p h II s, Komárom: D. H o r v á t h S i g i s m u n d II S. - D. K ú n S t e p h a n II s. - D. S o ó t h y J II l i II s. [tem: ibi residentes PP. Ord. S. Franc. Prov. Mar.

103 2. DISTRICTII S II DYARD. VICE ARCHIDIACONUS. 65 A. R. D. Brühl Antonius, Paroehus eeel, Udvard, Sehol. elem. distr. Inspector, Cathedr. Basilieae Lauretanae Capellanus honor., cruce aurea cum C01'ona pro piis meritis decoratus. PAROCHIAE: 1. CSÚZ. (C. Komdrom.) Ant. par. exstit. a Matr. 'Dist.a ab a Ecel. ad S. Elisabeth. Ling. h. Patro- I matre DUS nullus. Parochus : D. Horváth Vendelinus. hor. In matre una cum praediis * 0 Fil. Fül' (Ecel. ad S. Cath Aug. Helv Emericum) Summa Posta in loco, st. tel.: Perbete. Gr. Jud JÁSZFALU. (C. Komárom.) Par. exstit. saee. XVI.: rest. a Matr. ab a Ecel. ad S. Lau-I rent. M. Ling. h. sl. Patronus nullus. Parochus:: D. Novák Andreas, Spirit. dis tr. In mah'e et praediis 925' Posta in loco, st. tel.: Perbete. 3. KOLTHA. (Com. Komárom.) Par. erecta a ! Matr. ab a Ecel. ad Imrnac. Coneept. B.' M. V. Ling. h. sl. Patr. Fund. Relig. Parochue i D. Tóth Marcus, numismate bellica decoratus. In matre Posta in loco, st. tei.: Perbete. 4. KOJIÁltOM SZENT-P.ETER. Ant. par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Martin. Epp. Ling. h. Patr. Com. Zichy de Eadem et Vá80nykeö Gabt iel. Parochus: D. Szecsányi Julius de. Nemesjáez. Sehem. Cleri Arehidioec. Strigou

104 66 ln matre * 0 Fil. Ujgyalla (Eccl. ad Cath Aug. Belv. Gr Jud. 106 S. Lucam) Stimm-a-2=5=---02=7,----=7----:8=-=8'"""" :126 Posta in loco, st. tel.: Ógyalla. 5. KURTAKESZ. (C. Komárom.) Parochia erecta a Matr. ab a Eccl. ad S. Joann. Bapt. Lillg. h. sl. Patr. Ba"anyay de Bodorfalva Geyza. Parochus : D. Kardhordó Stephanus. ln matre et praediis Fil. Marczalháza et praed, Szilos >\: Virt (Eccl. ad ss. Trinit.) Summa Ult. posta: Marczalháza, st. tel.: Ógyalla. 6. KÜRTH. (C. Komárom.) Ant. par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad 00. SS. Capella SS. Trinit. Ling. h. Patr. Princeps Primas R. AEppus Strigon. Parochue : D. Ács Franciscus.. ln matre cum praedio Sz.-István 2405 Posta et st. tel. in loco ÓGYALLA. (C. Komárom.) Ant. par. Matr. ab a Eccl. ad S. LadisI. Capella ad Septem dol. B. M. V. Ling. h. Patr. Fund. ReZig. Parochue : D. Ocsvay Augustinus. ln matre * Fil. Bagota (Eccl. ad s. Annam) Alsó et Felsövék Pmed. Alomszeg Zöldállás Konkolymajor Balázsmajor Tokay major Révay major Ghyczy major Kálmán major Dénes major Díst.a matre hor.

105 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Pál major Márton major 8 Szeszélyes 40 Hámmajor Kiskonkoly Kövágó major 15 Summa =--265 Posta et st. tel in loco. 8. PERBETE. (C. Komárom.) Ant. par. iam exstit. a Matr. ab a Ecel. ad SS. Trinit. a. Sac. B. M. V. Ling. h. Patr. Princeps Primas R. AEppus Strigon. Parochus: D. Mobáry Julius. In matre '" Pra ed, Sz.-Miklós cum statione viae ferreae Summa = Posta et st. tel. in loco. 9. SZEMERE. (C. Komárom.) Ant. par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad Assumt. B. M. V. Capella domest. ad Ass. B. M. V. Ling. h. el., Patronus nullus. Parochus : D. Adamovieh Eme- [ rleus, Notar, distr. ln snaire Fil. Csehi (Ecel. SS. AA Petri et Pauli)* ' 14 Praediis : Paklimajor 10 Emmanuel major 24 Neumann major 23 Pál major 41 Vörösmajor 18 Szombathelyi major 21 Laposi puszta Szá.rczó Móricz malom 8 Hasztragan puszta 12 Mola 8 Summ-a-""'15=-4; ;;5--5'''''9, :7;-;;2:- Posta in loco, st. tel.: Perbete. 5* 67 Dist.a matre hor. 8/.4

106 UDVARD. (C. Komárom.) Ant. par. exstit. a 'Dist.a rest. a Matr. ab a Ecel. ad S. AdaI Imatre bert, Epp. Capellae: S. Annae, S. Urbani et S. i hor. Martini. Ling. h. sl. Patr. Princeps Primas R.' Archieppus St1 igqn. Parochus : Idem, qui VAD. I Cath. Aug. In matre * Fil. Baromlak (Ecel. ad s, Annam) 409 Summá: Posta et st. tel. in loco. Helv. 180 Summa animarum totlus Dlstrletus: Cath. Aug. Helv. 21, Gr. Gr. Jud. Comm ,620 Jud r COOPERATORES: Komárom-Bzent-Péter : D. L u k á C S J O S e p h u s. Kürth: D. - Perbete: D. S c h m i d t L u d o v i c U 8, Presbyter Dioecesis Szatmá1. Udvard: D. D é k a y J o S e p h u s. - D. C s é m y A n t o n i u s. 3. DISTRICTUS ÉRSEKUJV!R. YICE-'ARCHlDIACONUS. A. R. D. Folkusházr Alexander, sehol, elem. distr. 1/1 spec~or, Parochus eeel, Tótmegyer, Filiarum SS. Salv. in Er8ekujvár Confess. extraord. PAROCHIAE: 1. BAJCS. (C. Komárom.') E Curatia anno paro-: chia facta. Matr. ab a Ecel. ad Joann. Bapt. Ling. h. Patr. Princepe Primas R. Archieppus Se, igonien8is. Paroehus: D. Seyler Carolus, Notar. diet«,

107 Cath. Aug. Halv. Gr. Jud. ln matre 531 Praed. Farkasd 180 Haraszt 136 Szent-Mihály 136 Kisharaszt 107 Mihályvár 52 EHető 69 Allod. Kigyósharaszt, Szélhalom 13 Summa Posta ín. loco, st. tei.: Érsekujvár. 2. BÁNKESZI. (C. Nyitra.) Par. exstit. a Matr. ab a Eccl. ad S. Mich. Arch. Ling. h. 8l.\, Patr. Fund. Relig. Parochus: D. Flftgler Joaunes, In matre Dist.a matre hor. l/s 1/ 2 8/... 1/2 1/2 1/... Fil. Kiskeszi i cont. Praed, Csárda et Kis-. 1 László 38 - ll/s Summa Posta in loco, st. tel.: Nagysurány. I 3. ÉRSEKUJVÁR. (Oppid. in O. Nyitra.) Par. erecta II a Matr. ab a Eccl. ad S. Crucem ampliata, restaurata 21. Octob consecrata, Item Eccl. S. Franc. Ser. PP. Franciacan. Capellae: B. :M. V., SS. Trinit., S. Annae, et SS. Cordis ap. Filias SS. Salvatoris. Ling. h. sl. g. Patr. Primeepe Primas R. Archieppus Strigon. Parochus : Rssimus D. F,íBIÁN JOANNES, pag. VII. I In matre 0 10, I 1 Fil. Andód (Ecel,) I Pmed. Anyala, Ógúta. I Jánosmajor et Nyárhid cum domo tegul ::-c~~--:;-;:o----:-:;-----=~~ Summa 11, Posta et st. tel. in loco. 4. IMELY. (C. Komárom.) Par. exstit. a rest. a Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. J oann. Bapt, Ling. h. Patr. Prineeps Primas R. Archieppus Strigon. Parochus: D. Zoványi Michael.

108 70 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. 'IDist.a matre In matre * l hor. Fil. Martos (Cap.) * I J/~ et Aba vineis I 8/4 Sumni~ '-' II Posta in loco, st. tei.: Érsekujvár. 5. KOHJÁ,1.'H. (Oppid. in Com. Nyitra.) Par. exstit. a.! rest. a Matr. ab a Eccl. ad I S. Elisab. R. et alia exterior ad SS. AA. Petr. et I Paul. Li11g. sl. h. Patr. L. B. Wodianer de Kapriora Albertus. Parochue : Rssimus D. TURCSANYI ' HATHIA.S, pag. VII. Iri matre Fil. Csornok (Eccl.) /4 Praed. Ondrohoff /4 Ó et Ujdögös /~. Summa4268-I3-..'r---=.- -Ü:>S-I I P08ta et et. tel. in loco. 6. NAGYKÉR. (Com. Nyitra.) Par. exstit. jam. a j Matr. ab a Eccl. ad Exalt. S. Crucis. Ling. h. a. Patr. Princeps Primas R. AEppu8 Strigon'l Parochus : D. Vargha Jeannes, In matre , Fil. Kiskér Icnnt. Praed. Alsótarány 164 1/2 Jattó et Virágos. halom 118 Summa ;2~---- Posta in loco, st. tel.: Komjéth NAGYSURÁNY. (Oppid. in C. Nyitra.) Par. exstit, a Matr. ab a Ecel. ad S. Steph. Protomart. (consecrata) Ling. sl. h. g. Patr. Com. Károlyi de Nagykdroly AloY8ii haeree minorennis, Com. Pallavicini {1lphonsus et Com. Pongrdcz de Sz. Miklós et Ovdr Adolphus. Parochus : D. Rosznáky Carelus, In matre I

109 71 Cath. Aug. Helv. Fil. Egyháznagyszegh (Ecel.) Kisvárad (Eccl.) Malomszegh 450 Praed. Akolmány 7 Tolmács 23 László telep 160 Lajosmtive 400 B.-Csike 87 2 Annamajor Máriaháza 10 Kaparás 12 Gizellamajor 12 Summa 61gr-32 Posta et st. tel. in loco NASZVAD. (C. Komárom.) Ant. par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Josephuni Nutric. Dom. Ling. h. Patr. Princeps Primas R. AEppus Strigon. Parochus: D.Chemez Antonius de Galántha. ln matre 0 cum praed. et hortul Posta in loco. st. tei.: Érsekujvár. 9. SZÉMO. (C. Komárom.] Ant..par. in Gúgh exstit, a Matr. ah a Ecel. ad S. Martin. Epp. Ling. h. Patr. Princeps Primas R. AEppus Strigon. Parochus : D. Marosi Josephus. ln matre FiZ. Kamocsa * Praed. Gúgh (Cap.) 4 1J/ 4 Summa Posta in loco, via Tótmegyer, st. tel.: Tótmegyer. 10. TARDOSKEDD. (Oppid. in C. Nyitra.) Par. exsti-i tit a Matr. ab a Ecel. ad S. Steph. R. Ling. h. Patr. Princeps Primas R. Archieppus Strigon. Parochus : A. R. D. Machovich Jullus, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Camerarius secretus ad hon., SS. Theologiae Doctor.

110 72 In mat1'e 0 Statione»iae ferr. JDraed. Jánosháza Summa Posta et st. tel. in Cath. Aug. Helv l :---- l loco. Gr. Jud. idist.a 176 'Imatre hor. =I ~/ I I, ll. TÓTMEGYER. (C. Nyitra.] Ant. par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Joann. Nep. Ling. h. sl, Patr. Com. Károlyi de Nagy-Kc't1'oly Aloysii, haeres minorennie. Parochue : Idem, qui VAD. ' ln matre IAJsókeresztur 100 1/2 FeJsökeresztur /2 Kiscsik~ } S/4... Nagycsike Praediis: LajoshaJma 85 1/ 2 Szentgyörgy 112 1/2 Zsófimajor 50 1/2 Pikérét 61 S/4 Fáczányos 66 1/2 Statione oiae ferr, 144 1/4 Summa: :f Posta et st. tel. in loco. Summa animarum totius DIstrictus : Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Comm. 42, COOPERATORES: Érsekujvá1': D. R á C Z J O a n n e s, Komjáth: D. J u r i g a J o a n n e 8. Nagykér: D. D u ff e k A n t o n i u s. Nagysurány: D. M o r a ve k B a It h a s a r. Naszvad : D. S z o n n t a g P a u l u s. Tardoskedd: D. S i ro k ó J O a n n es. Tótmegyer: D. T ö r ö k M i c h a e l.

111 4. DISTRICTII S NAGYCZÉTHÉNY. VIeE-!RCHIDIACONUS. A. R. D. Vincze Carolus de Kishind, Parochús eeel, Nagyhind, Sehol. elem. dist". Inspector. PAROCHIAE: 1. EÖZDÖGHE. (C. Nyitra.) Par. ereeta a Matr. 'Dist.a ab a Ecel. ad S. Andream Ap. Ling. -i. II ~atre P.atr. nullus. Parochus : D. Horváth Emmanuel. or. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre I Fil. Zsitvafödémes (Ecel.) i l / 2 Praed, Agaes et mola 36 -! 1/2 ~_ 0_ t Summa ' Ult. posta.: Zsitvafödémes, st. tel.: Nagysurány. 2. FELSŐSZŐLLŐS. (C. Nyitra.) Par. ereéta a Matr. ab a Ecel. ad Reginam SS. Rosarii. Ling. sl. Patr. Fund. Relig. Administ1'ator: D. SohaJda Ignatius, Notar. distr. In matre 439 Fil. Alsószőllős * Delinka educ. et mola _._--_..._-- Summa I Ult. posta: Csornok, Bt. tei.: Komjáth. 3. NAGYCZÉTHENY. (C. Nyitra.) Ant. par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad Visit. B. M. V. Ling. h. Patr. Princeps Primas R. AAppttB Strigon. AdministratQ1': D. Simor Mauritius. In mat1'e Fil. Kisezéthény 264 Nemes-Pann (Ecel.) 772 Praed. Jánoshalma 25 Summ-a-' Posta in loco, 8t. tel.: Komjáth NAGYEMŐKE. (C. Nyitra.) Par. exstit. a rest. a Matr. ab eod. a. Ecel. ad SS. AA

112 74 Petr. et Paul. Ling. h. Patronus nullus. Parochus: Dist.a D. Horváth Rudolphus. matre, hor. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre <:) Fil. Csehi (Eccl.) /. Praed. Reginamajor cum dom. teg J/z Summa Posta in loco, et st. tei.: Nyitra. 5. NAGYHIND. (C. Nyitra.) Par. exstit. a rest. a Eccl. ad Nativ. B. M. V. Ling. h. sl. Patr. Szlávy de Okány Josephus et L. B. Weisz de Horstenstein Paulus. Parochue: Idem, qui VAD. In matre Fil. Bábindal /. Család (Ecel.)~) Kishind (Cap.) <:) ' ll. Summa Ult. posta et st. tel.: Verebély. 6. NAGYLAPÁS. (C. Nyitra.) Par. erecta a Matr. ab a Eccl. ad Immac. Concept. B. M. V. Ling. sl, Patr. Fund, Relig. Administrator: D. Pomikal Joannes. In matre Fil. Kislapás J/ 4 Lapásgyarmat <:) I/~ Pra ed. Csendes, Pancsova, Bethlehem et Nyáras 130 1/2 Summa Posta in loco, st. tel;; Nyitra. 7. SZENT-lIIH.{LYÚR. (íj. Nyitra.) Par. exstit. a.! rest. a Matr. ab eod. a. Eccl. ad S.' Mich. Arch. Ling. sl, Patr. nullus. Administrator: D. HoUs Martinus, Notar. distr, In matre Fil. Gyarak (Ecel.) /. Kismánya * Mártonfalu II 1/4 Summa-T74"7--ao'r--=-T21 Posta in loco, st. tel.: Nyitra.

113 8. VAJK. (C. Nyitra.) Par. erecta a Matr. ab Dist.a a Eeel. ad S. Joannem Nep. Ling. sl. Patr. matre Fund. Relig. Paroehue : D. Ltss Ignatlus. hor. Cath. Aug. Halv. Gr. Jud. ln matre J/ 2 sus«kisvajk et Sósvölgy 68 J/ 2 Summa Uli. posta et st. tel. : Verebély. Summa an\marum totius DIstrictns: Cath. Aug. Helv. Unit. Jucl. Comm. 12, COOPERATORES: Nagyczéthény: D. P O I e s á k A n d r e as DISTRICTUS HÉDERVÁR. YICE ARCHIDIACONUS ORDINARIUS. A. R. D. Jekkel Josephus, parochue eeel, PÜ8ki. YICE-ARCHIDIACONUS SURROGATUS. A. R. D. FeUner Franciscus, paroehu8 eeel. Vámos, seho], elem dietr, Inspector. PAROCHIAE: 1. ÁSVÁNY. (C. Györ.) Ant. par. Matr. ab a Eeel. ad S. Andr. Ap. Capella ad S. Roehum. Ling. h. Pf\tr. Com. Héderváry-[(huen Carolus. Parochue : D. Prokopov8zky Dániel, Sac. iubil. in annum 8extum. In matre Fil. Győr Ráró (Cap.) /4 Praed. Zsejke /2 Jánosmajor 114 3/4 Insul, Ille et Falusziget 10 3/4 Summa Ult. posta: Györ-Ráró, 8t. tel.: Hédervár.

114 76 2. BÁCSA. (C. Győr.) Par. ereeta a Matr. ab Díst.a eod. a. Ecel. ad Sept. Dolores B. M. V. item Cap. matre B. M. V. Dol. Ling. h. Patr. Nobiles eompossessores. hor. Parochus: D. Jlihálovics Franciscus. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre Uli. posta: Győr-Kis-Bajcs, st. tel.: Győr. 3. DARNÓ. (C. Moson.) Par. erecta a Matr. ab: eod. a. Ecel. ad S. Josephum et Capel1a ad SS.! Nomen Jesu et B. M. V. Ling. h. Patr. Fundus: Relig. Administrato1': D. :ftlakai Joannes. : In mat1'e I Fil. Zseli I cont. Villis: Adolfmajor 15 1/2 Ferenezmajor 10 1/2 Zselizátony 8 Ili Summa Posta in loco per Hédervár, st. tel.: Hédervár. 4. DUNA SZENT-PÁL. (C. Győr.) Par. ereeta a Matr. ab eod, a. Ecel. ad SS. AA. Petr. et Paul., Ling. h. Patr. Fundus Relig. I'arochus : D. Vida I Joannes. In matre Fil. Dunaszeg (Ecel.) Praed. Gyulamajor 70 l Summ-a-"""13=7::-:0=---8~---=2-----'--c- Ult. posta: Györ-Zamoly, st. tel.: Györ. 5. HÉDERVÁR. (Oppid. in C. Györ.) Ant. par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Mich. Arch. CapelJae: ad' Ass. B. M. V., ad Annune. B. M. V. et ad S. Peregrinum. Ling. h. Patr. Com. Héder-: vdry-khuen Carolus. Parochus : A. R. D. Cserhalmi! Ludovicus, S. Sedis AEppalis Budapest AssesBor, Notar. distr. In matre Fil. Lipót (Ecel.) 941 II 1/2 Novák praed. cum viuib 175 Summa.', 207f , Posta et st. tel. in loco.

115 17 6. KILITI. (Com. Moson.) Ant. par. Alatr. ab a. 1657'IDist.a Ecel. ad 00. SS. (benedicta) Ling. h. Patr. Com. ~atre Batthyányi de Németujvár Josephus. Parochus: or. D. Poór Alexander. I Cath. Aug. Helv.. Gr. Jud. I In matre II Ult. posta: Moson-Feketeerdő,st. tel.: Magyaróvár. : 7. NAGYBAJCS. (C. Gyór.) Ant. par. exstit, a Matr. ab a Ecel. ad S. Georg. Mil. et M. Ling. h. Patr. Fund. Relig. Parochus : D. Schneider Andreas. bl mat1'e Fil. Kisbajcs /2 Szőgye et ins. HIO 1 SummaT } Ult. posta: Győr-Kis-Bajcs, st. tel.: Győr. 8. PÜSKI. (C. Moson.) Ant. par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Georg. Mil. et M. Cap. ad S. Rosaliam (Consecrata a ) Ling. h. Patr. Capitulum Jaurinense (Győr.) Parochus : Idem, qui VAD. ord. In matre 547 Fil. Kisbodak 562 Remete (Ecel.) 394 Pálfysziget 8 Summa T-- Posta in loco, st. tel. : Magyaróvár. 9. RÉVFALU PATÁHÁZA. (C. Győr.) Par. exstit. saec. XVII. Matr. ab a Ecel. ad SS. Trinit. Capella ad S. Joann. Nep. et ad B. M. V. Auxiliatr. Ling. h. g. Patr. Eppus Jaurineneis (Győr.) Parochus : D Sankovics Bartholomaeus, ln maire Sárás praed. 46 Summa Posta in loco, st. tel.: Győr ! :l/, í - 35 I I

116 VÁMOS. (C. Győr..) Ant. par. exstit. a Matr. ab IDist.a a Ecel. ad 00. SS. Ling. h. Patr. Capitulum ~atre JaurinenBe (Gy8r.) Paroehue: Idem, qui VAD. eurr.j or. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. ln matre, Fil. Szabadi /2 Summa Ult. posta: Győr-Kis-Bajcs, st. tel.: Győr. 11. ZÁMOLY. (C. Győr.) Ant. par. Matr. ab a Ecel. ad S. Ladisl. R. et Cap. ad S. Vendelinum. Ling. h. Patr. Com. Héderváry.Khuen Carolue. Parochus : D. Ecsedy Julius. ' In matre Fil. Ladamér 321 1/2 Uj falu lill Praediis et molis Summa 1~ Posta in loco, st. tel.: Győr. Summa animarum totius Distrlctus: Cath. Aug. Helv, Gr. Jud. Comm. 17, COOPERATORES: Duna-Szent-Pál : D. B i e l c s i k J o a n n es. Hédervár : D. L á. n g E r n e s t II S.

117 DISTRICTUS VICARIALIS AEPPALIS BUDAPEST. Vicarius et causarum auditor AEppalis: Illmus ac Rmus D. CSELKA FERDINANDUS, pag. III. Assessores S. Sedis: Rmus ac Cl. D. ASCHENBRIER ANTONIUS, p. XIII. Rmus ac Cl. D. BITA DESJDERIUS O. S. B., t-. XIV. Rmus D. BOGISICH MICHAEL, ut infra. Rmus D. LOLLOK. LEONARDUS, ut inf1 a. Rmus D. STIEBER VINCENTIUS, ut inf1 a. Jlagnif. A. R. ac Cl. D. B e r g e r J o a II II e 8 Ev., ut infra. Jlagnif. A. R. ac Cl. D. B r e z n a y A d a l b e r t u 8, ut infra. A. R. ac Cl. D. B o g II á r S t e p-h a n u 8, ut infra. A. R. D. K i r s c h h o f e r C a r o l u 8, ut infra. A. R. D. N o v á k L u d o v i c u s, ut infra. A. R. D. Z i e r e r C a r o ] u s, ut infra. A. R. D. C 8 e r h a l m i L u d o v i c u s, parochub in Héde"vá,' pag. 76. Seeretartus, Archiv. et Caeremon.: D. S z a k á c s V i c t o r.. Notarius S. Sedls: D. D e m é n y D e s i d e r i u 8. Fiscus Consistorialis et advocatus pauperum: A. R. ac Cl. D. Val ó S i m on, ut infra. Matl'lmoniorum et rellg. prof. Defensor: Cl. D. P u r t J o a II n e s, ut infra. Jledici Consistoriales: D. Verebélyi Ladislaus et D. K u r z G us t a v u 8, Med. univ. Doctores. 79 ARCHIDIACONATUS CATHEDRALIS. 4. DI STRICTII S BII DAPEST. YICE-ARCHIDlACONUS ORDINARIUS. Rmus D. BOGISICH MICHAEL, Praep, S. Pauli de Herpály, Sect; Scient, et litt. Soc. S. Steph. membr., Acad. Scient, Hung. memb,', con ebp., penes sehol. sup, realem

118 80 eire. II. et praep. vir. stat. eire. 1. Commiss. AEppalis, ad praep. muliebr. st. eire. II. membrum dir., Parochue Budapest in Aree ad Assumtam, sehol. elem. lnspeeto.r. Y1CE-ARCHIDIACONUS SURROGATUS. Rmus D. KANOVICH ADALBERTUS MAURITIUS, pag. XIV. PAROCHIAE: 1. BÉKÁSMEGYER. (C. Pest-Pilis-Solt.) Par. erecta a./dist.a Matr.. ab eod. a. Eccl; ad S. J?8~phu~ Spons. n;.~~e B. M. V. Lwg. g. Patr. Reg. Dominium G01 onale., Parochue : D. Plöhl Antonius. ; Cath. Aug. Helv. Gr. Unit. Jud. In matre 1312 Mola ant., Kissing allod. et lapic Summa 1352 Ult. posta et st. tel.: Budapest-6-Buda. 2. BUDAPEST-VÁR, (I. ker.) ad ASSUMTIONEM in COELOS B. M. V. et Ecel. ad S. Jeann. Ap. et: Ev. Par. erecta circa a restit. a Matr. ' ab eod. a. nova Ecclesia restaur, ab a bened. i 15. Aug Ling. h. g. Patr. Magistratus metrop. ' Budapest cum parte eleciae Communitatie catholica. Paroehue : Idem, qui VAD. ord. In matre BUDAPEST-VÁR (L ker.) ad S. SIGJSMUNDUM. Par. erecta a Matr. ab eod. a. Ling. h. g. ' Patr. Caeearea et Regia Ap. Majestas. Parochus : Rmus D. VEZINGER CAROLUS, p ag. XVI. In matre BUDAPEST KRISZTINAVÁROS, (I. ker.) ad B. M. V. de SANGUINE, seu ad Nives. Capellae: I B. M. V. apud Sor. Charit. et in Xenod. rubr.] Cruc, neenon S. LadisI. R. in monte Svábhegy,! SS. Salv. in Tébolyház, et B. M. V. atque 8.,' Joann. Nep. in Ferencshalom. Par. erecta a

119 Farkasvölgy si Matr. ab eod. a. Ling. h. g. el. Patr. Magistr'IDist.a metrop. Budapest cum parte electae Communitatis ~atre catholica. Parochue : D. Rostabázy Colomanus. I or. ln matre Fil. Sashegy et Zugliget 95 Ferenczhalom (Cap.) 104 Lípötmesö 160 Szép juháasnő 80 Svábhegy(Cap.)738 Tébolyház (országos) (Cap.) Curatus: D. Sperti Georgius, Sacerd. jub. in a. Cath. Aug. Helv. Gr. Unit. Jud. \ quintum Summ--a ' BUDAPEST-TABÁN (I. ker.) ad S. CATHARINAK V. et M. Oapellae apud Sor. Cbarit. et in Coemet, Par. ereeta a Matr. ab eod. a. Ling. h. g. Patr. Magist1'atus metrop. Budapest cum I parte electae Communitatis catholica. Parochus : A. R. D. Zierer Carolus, S. Sedis AEppalis Budapest Assessor. In matre t et i Fil. Kelenföld et Városerd6 14, i 6. BUDAPEST VIZIVÁROS. (II. ker.) ad S. ANNAM. i (Consecr. 4. Aug ) CapeIJae S. Floriani! neenon S. Joannis Nep. in ho~pit. Cív. Par. ereétal a Matr. ab eod. a. Ltng. h. g. Patr. u«. i gistratus meirop, Budapest cum parte electae Com'l munitatis catholica. Paroehus : D. DUmötör Ge- I deon, Soror. Charit. in hospitali crucie 1 ubr.1 Conf. extraord. I In matre 12, II 7. BUDAPEST-VIZIVÁROS. (II. ker.) ad S. ELISA-I BETHAM. Par. erecta a Matr. ab eod, a.' Sebem. Cleri Arcbidioee. Strigon. 189G. G I

120 82 Ling. h. g. sl. Patr. Fund. Relig. Adm.inistrator: Dist.a P. Lukács Vitalis, Ord. S. Franc. Capue. Guar- matre dianus, Elisabethinarum Confes», extraord. bor. Catb. Ang. Helv. Gr. Unit. Jnd. j In matre l 8. BUDAPEST-ORSZÁGUT (II. ker.) ad S. STEPHA NUM Protomart. par. ereéta a Ecel. olim SS. Trinit. eireiter a Matr. ab eod. a. Ling. h. g. sl. Patr. Fund. Relig. Administrator: P. Tamás Aloyslus, Ord. S. Franc. Prov. Capistranae Conv. Budapest GUa1 dianus. In matre BUDAPEST UJLAK (III. ker.) ad VISITATIONEM B. M. V. Par. erecta a Matr. ab a Capellae: Segitő-Mária. S. Josephi in Szemlőhegy et S. Stephani Regis, (in balneis Császárfürdő.) Ling. h. g. Patr. Magistr. metrop. Budapest cum parte electae Communitatis catholica. Parochus: D. Ott Adamus, SS. Can. Doctor. In matre Margitsziget 450 1/4 Praed. Szépvölgy 60 1 Szemlőhegy (Cap.) 60 Summa 73=-=5=7--=-90= BUDAPEST-Ő BUDA (III. ker.) ad SS. APOST. PETR. et PAUL. Capellae: Köves-Mária, SS,! Cord. Jesu, S. Donati, in monte Calv., in domo: Sor. Charit., in coemet., et in coemet, novo nec-l non in domo monialium de bono pastore. Ant.: par. ereéta circa a Matr. ab It Linq.: h. g. el. Patr. 'Magistratus metrop. Budapest cum parte electae Communitatis cath, Parochus : A. R. D. Klrschhofer Carolus, S. Sedis AEppalis Budapest Assesso1', Sororum Charit: Confess. ord. In matre * 0 Mol.,dom. tegul. et fabr. nav. vap. 17, : 't, ll. BUDAPEST (IV. ker.) ad ASSUMTIONEM IN COE LOS B. M. V. Par. ant. a iam exstit. rest, a Matr, ab eod, a. Infra ambitum parochiae: Ecclesia reg. scient. universitatis ad B. M.. V.,

121 83 PP. Frsnciscanorum ad S. Petrum de Alcant., JDist.a PP. Servorum B. M. V. ad S. Annam, Virginum. matre Anglicanar. ad B. M. V. de SS. Rosario et Ca-: hor. pella publica PP. Piaristarum ad S. Josephum Cal. Ling. h. g. Patr. Magist1'atus metrop. Budapest cum parte electae Communitatis catholica. Parochus : D. Kirner Carolus, Comiss. AEppalis in inbtit. regnic. " Nöképző. egylet. " Cath. Aug. Helv. Gr. Unit. Jud. ln matre t 27, uO 12. BUDAPEST LIPÓTVÁROS(V. ker.) ad S. LEOPOL DU.BI. Par. erecta a Matr. ab eod. a. ECeI. ' magnifica struitur. Ling. h. g. et: Patr. MagistratulI metrop. Budapest cum parte electae Communitatisl catholica. Parochue : Rmus D. Lollok Leenardus, Praepositus B. M. V. de Topissa, S. Sedis AEppalis Budapest Assessor, Commise. AEppalis in schola super. realis eire. V. In matre * 23, , BUDAPEST-TERÉZVÁROS (VI. ker.) ad S. THE RESUM. Par. erecta a Matr. ab eod, a. Ling. h. g. sl. Patr. Magilltratus metrop. Budapest cum parte electae Communitatis catholica. Parochus: Rmus D. STIEBER VINCENTIUS, Abbas Sti Jacobi de Heren, S. Sedi» AEppalis Budapest Assell S01', Soror. Charit. conf. ord. ln matre ev 47, , BUDAPEST ERZSÉBETVÁROS (VII. ker.) ad S. ELISABETHAM. Par. ereeta a Matr. ab; eod. anno, die 27 a Nov. seu Dom. I. Adv. Eecl.! magn. nunc struitur. Ecel. apud Relig. Cong. SS.! Cordis (die 15 Junii consecr.) Ling. h. g. sl. : Patr. Magist1'atus metrop. Budapest cum parte' electae Communitatís l catholica. Parochue: D. Tóth-I falussy Adalbertus de Eadem. I In matre 0 I Fil. Hermina- -O _ , ll. mező (Cap.) D,, Rákosfalu (Cap.). S{4 15. BUDAPEST-JÓZSEFVÁROS (VIII. ker.) ad S. JOSEPHUM. Par. ereéta a Matr. ab eod. 6*

122 84 a. Ling. h. g. sl. Infra ambitum parochiae : Ecel. \Díst.a SS. Cordis apud PP. S. J. Patr. Magistratu8 metrop, ~lltre Budapest cum parte electae Communitatis catholica. I, or. Paroehue : Idem, qui VAD. Surr.. Cath. Aug. Helv. Gr. Unit. Jud. I In matre 67, l 16. BUDAPEST RÓKUS (VIII. ker.) ad S. ROCHUJI.! Par. erecta a Matr. ab eod, a. Ling. h. g'i' sl. Patr. Magistratus metrop, Budapest cum parte. electae Communitatis catholica. Administrator: D. 'I Veszely Aloyslus. In matre et ;1 Fil. p'arakkórház et UlMi ujk6rház, régi és uj dologház BUDAPEST FERENCZVÁROS(IX. ker.) Par. erecta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. FRANCIS CUI SERAPHIC. die 24. Apr consecrata. Capellae: Immac. B. M. V. in asylo prol., Immac. B. M. V. in hospit. homoeopath., SS. Cordis Jesu in inst. Ran older, et visit. B. M. in inst. Mariano. Ling. g. h. sl. Patr. Magistratus meirop, Budapest cum parte electae Communitatis catholica. Administrator: P. Kurtz Guilelmus, Ord. S. Franc. Prov. Mm'ianae, Soror. Charit. in Inst. Mariano, in asylo prolium, in instituto Ranolder et sororum in nosoc. homoeop, Confessarius, cruce aurea cum corona pro meritis decoratsa. In matre.. <:) 3ó J BUDAPEST KŐBÁNYA. (X. ker.) ad B. M. V. de SANGUINE seu ad Nives. Parochia erecta a Matr. ab eod. a. die 27-a Nov. seu Dom. I. Adv. Ecel. magn. nunc struitur. Ung. h. g. el, Patr. Magistratus meirop, Budapest cum parte electae Communitatis cathol, Parochus : D. Benedlkovics Carolus. In matre 0 22, BUDA-EÖRS. (C. Pest-Pilis-Solt.) Par. exstit. a rest. a Matr. ab a Ecel. ad

123 6 85 S. Jeann. Nep. Capellae: in domo sor. charit., in Díst.a mon. Kőhegy, in Coemeterio. Ling. g. h. Patr. matre Reg. dominium Coronole. Parochus : D. Ulmer hor. Georgius, Soror. Charit. Conf, ord. In matre Stat. oiae ferr. Praed. esik et Vadászlak l 7 Summa P08ta et st. tel. in loco. Cath, Aug. Halv. Gr. Unit. Jud l JENŐ. (C. Pest-Pilis-Solt.) Par. erecta cirea a , Matr. ab a Eccl. ad SS. Apost. Petr. et Paul. Capella in Calv. Ling. g. h. Patr. Abbatia de Telky. Administrator: D. Pusztai Mathias. In matre Fil. Telky exstit. a.1198.(eccl.ad s, Steph. R. a consecr.) /2 Summa Ult. posta : Páty, et. tel;: Bia-Torbágy. 21. SZENT-ENDRE. (Opp. Cor. in C. Pest-Pilis-Solt.) Par. exstit. a rest. a \Iatr. ab eod, a. Eccl. ad S. Joannem Bapt. Capellae ad S. Floríanum M. et calvar. Ling. h. g. illyr. sl. Patr. Reg. dominium Coronole. Paroehue : D. Kratochvill Franciscus. Inmatret * Fil. Izbégh 'l, Annavölgy l Pannónia téglagyár Summa Posta et st. tel. in locq. Summa animarum totius Dlstrlctus: Cath. Aug. Helv. Gr. 382,900 28,790 31, Unit. Jud. Comm ,370 53,000

124 86 COOPERATORES: Budapest- Vá1', ad Assumt. B. M. V.: D. N e ro e s A n t o n i u s, Doctor JU1'is, Prof, doct. relig. approb., Catech. in sehola eivili vir. stat., Conf. Mon. Ung. gall. de SS. Corde Jenu -- D. Bozóky Geysa. Budapest. Vá1', ad S. Sigismundum: D. Vo d i c s k a L u d o v i c u s, Doctr. relig. Prof, in Gymn. praep. mag. Budapeet-Krisztinaoiros : D. T á los J u l i u 8, eatecheta et echortater in maj. gymn. cath. eire. ll. - A. R. D. K ö n i g A u g u s t i n u s, Suae Sanct. Summi Pontifieis capellanus ad hon., eatech. in praep. status eire. 1. Budapest-Tabán : D. L e i ro e t e r J o a n n e s C a p. - D. Hunkár Victor. -D. Groszroan'n Antonius. Budapest- Vizioáro«: ad S. Elisabetham : P. B r u h a S e b a s t i a n us. - P. P e 8 k a I go n a t i us. - P. F a l t u s z E ro ro a n u e l. - P. P i II ro a n n A l p h o n s u s, Ordinis S. Franc. Capuc. Budapest. Viziváros : ad S. Annam: D. H o r v á t h J o 8 e p h u s. - D. T i h a n y i C a r o l u 8. - D. B a r o s 8 N i c o l a u 8. catecheta in p1'aep. mul. stat. Circ. Il., necnon in "Nevelönö.képzö-intézet," SS. Can. Doct. Budapest.Országu t : P. S c h ro i d t F u l g e n t i u s. - P. B o z ó k y E d ro u n d us. - P. S z a b ó G a u d e n t i u s, - P. Martinov Fortunatus. - P. Májling e r E r a s ro u s, Ord. S. Franc. Prov. Capist. Budapest-lfjlak: D. S z é P L u d o v i c u s. Budapest-Odnula : D. Sagroüller Josephus, Sor. Char. Conf. extraord. - D. O c h a b a J o a n n e s, SS. Theol. Doct. Budapest-B'elváros: D. B ö s c h a t t J o a n n e s, Catech, in ind. requie. "lf/őképző-egylet." - D. K a n t e r C a r o l u s, Notar. distr., director consociationis altarium Budapest. -- D. K r i s z t E u g e n i II s. Budapeet-Lipotodroe : D. K u t s c h e r a J o 8 e p h u s jun., Exhort, in gymn. cath. Cire. V. - D. K u r b e l J o a n n e s, SS. Can. Doctor, Catecheta in schola reali Cire. V. Budapeet-Terézoároe : D. Way a n d V i c t o r, SS. Can. et Phil. Doctor, Catecheta suppl. in gymn. Stat. - D. P a p á n e k F r a n c i s c u s, Catecheta in schola sup. mul, stat. - D. Z e II i g e r G u i l e l ro u s, SS. Can. Doet., Prof. dipl. Stenograph. - D. A n g y a 1 C o 10 ro a n u s.

125 87 Budapest- Erzsébetváros: D. N o v á k S t e p h a II II S, SS. Theol. licentíatus. - D. S c h m i d t F r a II c i s c II S, Catech. in schola reali Circ. VI. - D. C e II II e r L II d o v i c II S, Redactor pag. "K. Egyházi Közlöny." Budapest-Józsefváros: - D. B II II d ala J o a II II e S, Soro 1 um. Charit. in Inst. Simor Conf, ord. - D. S z o k o l J o a II II es. - D. B l e s z k á II Y F r a II c i s c u s, Redactor pag. "Cres[an". - D. Metzker Josephus, SS. Theologiae Doctor. - D. J a II d a J o s e p h u s. Bttdapest-Rókus: D. B r e s t y e II s z k y J o a II II e s,.. Capell. localis, una Soror. Chm it. (in nosocomio IX. Ullői út) Spiritualis. - P. M é s z á r o s C olom a II II S. P. M e i n z l Wol f g a n g II s, Ord. S. Franc. Prov. Marianae. Budapest-Ferenczváros: P. H o r v á t h A d a l b e r t u s, P. F e r t ő i R i c h a r d u s, - P. H a n n i k e r D o m i n i c u s. - P. B ö r z s e y T h e o d o r u s, Ord. S. Franc. Prov. Marianae. Budapest-Kőbánya: D. S z e n t g Yö r g y i E m e r i c us. Buda-Eörs: D. Krepier Gustavus. Szent-Endre: D. K a d a S i m e o II conf. ordinarius. M i c h a e I, Sor. Char. CATECHETAE IN SCHOLIS ELEM. ET CIVICIS BUDAPESTINI. A) Presbyteri ADioecesani. D. B a u ro a II II C a r o l u s, D. B e r g e r M a r c u s A l e x a II d e r, D. B o g II á r A d a m u 8, Redact. pag. "Kath. Hitoktatás." D. B o g n á r J u l i u 8, D. C z o ro p o L u d o v i c u s, D. E II t r e s z E d II a r d u s, D. G e r e l y J o s e p h u s, D. J II r a c s e k A 1o y 8 i II s, D. K a p o s i J os e p h us, Redact. pag. "Magyar Szemle:" D. K o d a y J II l i II 8, Catech in scholis sor. anglicanarum. D. L a b II d a F r a n c i s c II 8, D. L a II b L u d o v i c II s,

126 88 D. L e p s é n y i N i c o l a u s, Redact. pag. "Magyar Néplap." D. L i h a V i c t o r, Confese. eretmord. sororum charítatis in instituto coec01 um. D. M a r k h o t J o s e p h u s, D. M i l a k o v 8 Z k Y S t e p h a n u s, D. N á d o r E m e r i c u 8, D. N a ~ y A n t. E l e m é r, Catecheta in instituto "Ranolder", SS. Theol, Doctor. D. N é m e t h G e r a r d u s, Redact. rag. "Ma. gyar Néplap," D. S t a c k e S t e p h a n u s, Subpraeeee sodalium Cath. D. S i m k ó C a r o i u s, D. Stampay Franciscus, Catech. in gymn. aug. et helo, Conf. D. S z i m é l Yi G u s t a v u s, D. T e é s z E l e m é r L e o p o l d u s, D. T i s z u c z k y E u g e II i u 8, D. Vu l n i t e e k Adalbertus, D. Vö r Ö s v á r y E r II e s t u s, D. Z i e g l e r L u d o v i c u s, D. J á b o r n i k E d m u n d u s, Diaconus, D. Dobrozemszky Henricus, Subdiaconu8. B) Religiosi: P. B a b i c s G r e g. o r i u s, } Or. d S. v. C L' 1 apuc, P. P e s k a I ~ n a t l u 8, P. K a i s e r F e r d i n a n d u s, } O S F P C. P, Mart,inov Fortunatus, '" rov. ap. p, Keizier Stephanus'l Cat. in seholis S01'. anglican. P. Majzoll Irenaeus, J O. S. F. Prov. Ma1. P. B a r c z a B e r n a r d u s, P. S a l á t h V i t a l i s, P. B o l v á r y P e r e g r i II U 8,l P. U d var n o k y A n d r e a 8, O. Serv, B. M. V, P. R á c z G e r a r d u 8,

127 DISTRICTUS VICARIALIS AEPPAJ..JIS TIRNAVIENSI8. (NAGY-SZOMBAT.) 89 OFFICIUM: VICARIALE. Vicarius AEppaUs: Illmus ac RmU8 D. SZILÁNYI FRANCISCUS, pag. V. Secretarfus : A. R. D. C o n c i l i a A e m i l i a II u 8, penes S. Sedem Con 8. Tirnav. Fi8CUS coneietoriaiis, S. Sedis eiat. Asses80r, sect, scient. et Litterariae Soc. S. Stephani membrum. Archivarius : D. Z n a m e n á k S t e p h a n u 8, una eiatis S. Sedi«Notarius et in Gymn. AEppali Tirno», philosophiae professor. Cancellista : D. S k o l u d a J o 8 e p h u 8, saecularis. Famulus Officii: H a ver l a P e t r u s. SACRA SEDES AEPPALIS TIRNAVIENSIS. Causarum Auditor et Consistoril Praeses: Illmus ac RmU8 D. FRANCISCUS SZILÁNYI, pag. V. Assessores: Rmi DD. Can. ins. Colieg. Ecel. Tirnav. ad S. Nieolaum Epp. necnon Metrop. Ece1. Strig. honor. Canonici in Districtu Vicariali Tirnaviensi existentes. Item: Rmus D. NOVÁK PAULUS, pag. V. Rmus D. SANTHÓ CAROLUS, pag. X. A. R. D. C o n c i li a A e m i l i a n u 8, ut supra. A. R. D. L a s su L u d o v i c U 8, per Distr. Szered VADiaconus et schol. elem. Inspector, parochus in Nagy Búr, SS. Theol. Doctor, Examinator Pro-Synodalis, Censor Dioecesanus.

128 90 A. R. D. K l i ro s t ei n J o s e p h u s, in Gymn. AEppali Tirnav. litt. hung. ll. item lat. et hung. necnon calliq«. professor, Convictus eiatie Subrector, Praeses sehol. litt. hung. in 9ymnasio. A. R. D. Ludwig Gustavus, paroehus in Mis érd, districtus VAD. Somorja Notariue. A. R. D. Ves z el y F r a n c i s c u s, parochus in Pozsony ad SS. Trinitatem. A. R. D. Ta l c s i k Jo s e ph us, parochue in Máriavölgy. A. R. D. Skrivanek Mauritius,parochus in Bélaház. Notarius S. Sedis: D. Z n a ro e n á k S t e p h a n u s, ut supra. )latrimoniorum et rellg, prof. Defensor: Rmus D. OCSOVSZKY FRANCISCUS, pag. XI. Fiscus consistorialis: A. R. D. C o n c i l i a A e ro i l i a n u S, ut supra. Advocatus pauperum: D. Way ro á r A l e x a n d e r, jurat. causarum utriusque fori adoocatus. Medicus consistoriaus: D. K a n o v i c h F e r d i n a n d u s, Medic. Doctor. Chirurgus consistorialis: D. C h r i s z t i a n J o a n n e s, Med. Doctor. ARCHIDIACONATUS KOMÁROM. 6. DISTRICTUS VÁGSELLYE. nce ARCHlDIACONUS. A. R. D. Jakab Joannes de Bögöz, Parochue in Zsigárd, Sehol. elem. distr. Inspector. PAROCHIAE: 1. EPERJES. (C. Pozsony.) ereeta a Matr. ab IDist.a eod. a. Ecel. ad SS. AA. Petr. et Paul. Ling. h. matre Patr. Com. Esterházy de Galántha et Fraknó hor. Michael. Parochus : D. Nagy Josephus de Szőkefalva, AA. LL. et Phil. Doctor. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matl'e et praediis /2_8/4 Ult. posta: Tallós, st. tel.: Galántha.

129 2. FARKASD. (Oppid. in C. Nyitra.) Par. erecta a. Dist.a Matr. ab eod. a. Eccl. ad S. Josephuru. ~atre Ling. h. Patr. Francieco vidua Com. Károlyi de or. Nagykároly Aloysii. Parochus: D. Kijves Colemanus. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre * Posta in loco, st. tel.: Vágsellye. 3. FELSÖSZELI. (C. Pozsony.) Par. exstit. ante reform. rest. a Matr. ab eod. a. Eccl. ad S. Laurent. i :M. Ling. h. Patr. Com. Este1'házy de Galántha et I Fraknó Erneetus, Parochue : D. Specziár Lu-] dovlcus, sac. iubil. in a. secundum, Notar. distr. 1. In matre Fil. Alsószeli (Ecel.) ! 1/2 J Dögös / 4 Kissziget Allod. \ Körtvélyes / 2 Pálffymajor /4 Molis Summa Posta in loco, st. tel.: Galántha. 4. KIRÁLYRÉV. (C. Pozsony.) Par. erecta a Matr, ab eod. a. Eccl. ad S. Emeric. Ling. h.: Patr. Fusui. Reg. seient. Universit. Budapest. Ad i ministrator : D. Molecz Antonius. In matre : Posta in loco, via Galántha, st. tel.: Galántha., 5. NÁ.DSZEG-KÖSSE. (C. Pozsony.) Par. erecta a.; Matr. ab a Eccl. ad SS. Corpus Christi. Ling. h. Patr. Com. Este1'házy de Galántha et Fraknó Ernestus, Parochus : D. Dijme Mauritius. ln matt'e Praed. Úrföld Porboka 20 8 Summa Posta in loco, st. tel.': Galántha. 6. NEGYED. (C. Nyitra.) Par. erecta a Matr. ab eod. a. Eccl. ad S. Mich. Arch. Ling. h. Patr. Eppus Nitriensie.Parochus : D. Kubicza Terentius. 91

130 Summa 3005 P08ta et Bt. tel. in loco. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Díst.a ln matre '" matre P08ta in loco, Bt. tel.: Vágsellye. hor. 7. PERED. (C. Pozsony.) Par. ereéta a Matr. ab eod. a. Eocl. ad S. Joann. Bapt. Cap. in coemet. ad Resurr. Domini. Ling. h. Patr. Fund. Reg. seient. Unieereit. Budapest. Parochue : D. Bartess Joannes. In matre P08ta in loco, Bt. tel.: VágseJlye. 8. TALLÓS. (C. Pozsony.) Par. erecta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad SS. Trinit. Ling. h. Patr. Com. Esterházy de Galántha et Fraknó Michael. Paroehue : D. Holéczy Ignatius de Ocsova. In matre Fil. Vezekény (Ecel.) Villi8 93 Dom. tegular. 9 Summ-a--=2=78"--:l:---1:-::5:-----::3:-----=- 85 P08ta in loco, et, tel.: Pozsony-Diószeg. 9. VÁGKIRÁLYFA. (C. Nyitra.) Par. exstit. a rest. a Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Elisabeth. Vid. Ling. h. Patronus nullus. Parochus : D. Puchovszky Stephanus. In matre et cust.»iae ferr. et praed. Fenekes 1670 Posta in loco, st, tel. : Vágsellye. 10. VÁGSELLYE. (Oppid. in C. Nyitra.) Par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Margareth. V. et M. (27. Aug consecrata), Capella ad S. Joseph. Ling. h. sl. g. Patr. Fund. Reg. eeient. Univer8it. Budapest, Parochus : A. R. D. Jlahács Alexander, Gathedralis Basilieae Laureianae Gapellanue honor. In matre 0 Fil. Hetmény Statione oiae ferrece Sylvi

131 ZSIGÁ.RD. (C. Pozsony.) Par. erecta a Matr. ab idíst.a eod. a. Eccl. ad S. Josephum et Cap. in coemet. ad ":.at~e SS. Nomen Mariae. Ling. h. Patr. Princeps Primas 0\. R. AEppus Strigon. Parochue : Idem, qui VAD. Cath. Aug. Halv. Gr. Jud. ln matre * Posta in loco, st. tel: Vágsellye. Summa animarum totius Dlstrlctus: Cath. Aug. Halv. 23, Gr. Jud. Comm ,454 COOPERATORES : Tallós: D. M e d vec z k y E m e r i c us. Vágsellye: D. fl o j s z i k E m e ri c us. VI. ARCHIDIACONATUS NYITRA. ARCHIDIACONUS. Illmus ac Rmus. D. SZILÁNYI FRANCISCUS, pag. V. 1. DISTRICTUS HAGYTAPOLCSANY. YlCE ARCHIDIACONUS ORDINARlUS. Rmus D. SZECSÁNYI GUILEL](US de Nemesjácz, pag. VII. YICE ARCHIDIACONUS SURROGATUS. A. R. D. Ikrényi Josephus, Parochus eeel. K()r088, Schol. elem. dish'. lnspector.

132 94 PAROCHIAE: 1. BAJNA. (Oppid. in C. Nyitra.) Par. exstit. a ldist.a Matr. ab a Ecel. ad 00. SS. Ling sl. Patr. :~atre Com. Erdődy de Monyorókerék Franciscus Xav. lor. Parochus : D., Szittnyal Ignatíus, Notar. ou«i Cath. Aug. Helv. Gr..Jud. In matre Fil. Bellesz (Eccl.) J/ 2 Kisdovorán J/ 4 Szeptenezujfalu(C'ap.) l AIsó- et Felső-Oaizáca /4 Praed. et molis 40 Summa ~2 254 Posta in loco, st. tel.: Nagy tapolcsény. 2. KISVENDÉG. (C. Nyitra.) Ant. par. Matr. ab a Ecel. ad B. Martin. Epp. Ling. sl. Patr. L. B. Stummer de Tavarnok Augustinus. Parochus : D. Jedlnák Theodorus. In matre 337 Fil. Nagyvendég' 344 Pochaba 180 Zlatnyik 606 Lignicidiis 58 Kulhány '!Lstr. vitri 23 Summ--;: Ult. posta: Síssé, st. tel.: Nagytapolesány KOROSS. (C. Nyitra.) Ant. par. exstit. a Matr. i ab a Ecel. ad Nativ. B. M. V. Cap. ad S.I Familiarn. Lillg..sl. Patr. Nemeshegyi de Jabuka. Josephus. Parochue : Idem, qui VAD. surr. In matre Fil.. Alsóhelbény (Cap.) Felsöhelbény(Cap.) Kisbölgyén (Cap.) Nagybölgyén (Cap.) 292 II Szolesányka 146 [) Praed. Hrad et Opilion. 29 Summa '-----'86- Posta in loco, st. tel.: Nagy tapolcsány.

133 95 4. NADLÁNY. (C. Nyitra.) Ant. par. exstit. a !Dist.a Matr. ab a Ecel. ad Immac. Concept. RImatra M. V. Ling. el. h. Patronus nullus, Parochus : D. hor. Ehrengruber Victor.! Cath. Aug. Helv. Gr..Iud. l In matre , Fil. Apáthi (Eccl.) /4 Livina (Ecel.) 140 3/4 Rajcsány (Ecel.) /2 Summa Ult. posta: Chinorán, st. tel.: Nyitra-Zsámbokrét. I 5. NAGYJÁCZ. (C. Nyitra.) Ant. par. Matr. ab a Ecel. ad Visit. R M. V. Ling. sl. Patronus nullus. Pa?'OChU8: D. Verner Franciscus, Spirit. Dietr. ln matre Fil. Nemesjácz Kakasfalva (Sac.) 74 Ki~ácz 59 Kuzmicz 203 Theszér (Ecel.) 301 Vitkócz (Ecel.) 91. {NOva MoltS: S t r z ranya 20 II Summa 1360-T Posta in loco, st. tel.: Nagy tapolcsány. 6. NAGYTAPOLCSÁNY. (Oppid. in C. Nyitra.) Ant.! par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad Assumt. B. M. V. alia B. M. V. de monte Carmelo.. Cap. ad S. Cruc. in monte Calv. et B. M. V. in! coemet. Ling. sl. Patr. L. B. Stummer de Tavarnok: Augustinus. Paroehus: Idem, qui VAD. ord. In matre Fil. Nemcsicz (Ecel.) , 1/2 Tavarnok (Cap.) i 1/ I Summa U ' Posta et st. tel. in loco. i 7. PRASSICZ. (C. Nyitra.) Ant. par. exstit. a : Matr. ab a Ecel. ad S. Jacob. maj. Ap. Cap. in coemet. ad R M. V. Dol, Ling. el, Patr.,

134 96 L. B. Stummer de Tavarnok Augustinus. Parochus : '\Dist.a D. Náhlik Aloysius. matre Cath. Alig. Helv. Gr. Jud., I hol'. In mat1'e ' Fil. Nemecske,286 9 Tvrdomeszticz Mola. Oksé 70 su;«erzsébetmező SO P1 aed. Zdichava 6 Sylva: Duchonka 38 6 Summ-a-7"16"""""47"C 6:----6 ::: :-=- 47 P08ta in loco, st. tel.: Nagytapolcsány. S. SISSÓ. (C. Nyitra.) Par. erecta a Matr. ab a Eccl. ad Exalt. S. Crucis. Ling. sl. Patron us nullus. Administrator: D. Budaváry Augustinus. In matre Fil. Alsórédek 64 Chudolehota 126 Felsérédék 16 Kisborcsány 96 Libichava 126 Nagyborcsány (Ecel.) 44 l Onor (Cap.) 268 Summa 907=----=----- l Posta et st. tel. in loco ~ 9. ZÁVADA. (C. Nyitra.) Par. erecta a Matr. ab a Ecel. ad S. Mich. Arch. Ling. 8l. Patr. L. B. Stummer de Tavarnok Augustinu8. Administrator : D. Halnlss Justinus. In matre Fil. Bilábukovina 80 3 Podhrad Veluss6cz Mola Záhrad J/~ 1 Summa Ult. posta: Prassicz, st. tel.: Nagytapolcsány. Summa animarum totius Districtos: Cath. Aug. nav. Gr. Jud. Comm. 15,

135 COOPERATORES: Koroes: P. G a u d n i k J u I i u s, Ord. S. Franc. Proo, SS. Salv. Nagyjácz: - Nagy tapolcsány : D. B a Ilon J o s e p h u s, una Catech, in schola cap. - D. S t e k I á c s N i c o d e m u s. lbidem nosocomio Capellanus et in Schola elem. status Catecheta: P. F a b a n a y L e o n t i u s, Ord. S. Franc. Pro». SS. Solo. Prassiez: P. S tefun k a P rota s i u s, O. S. Fr. pro'/). Sal» DISTRICTII S RADOSNA. YICE ARCHIDIACONUS ORD. (Vacat.) YICE ARCHIDIACONUS SURROGATUS. A. R. D. Poeck Rudolphus, Parochue eeel, Ny itrapereszlény, sehol. elem. distr. Inspector, PAROCHIAE: 1. ALSÓMERASICZ. (C. Nyitra.) Par. exstit. a [Dlst.a Matr. ab a Eccl. ad S. Martin. Epp. Ling. : n:.~~e el, Patronus nullus. Parochus : D. Csiszár Ru-. dolphus, Notar, distr. ' Cath. Aug. Hdv. Gr. ln matre et Felsömerasicz Fil. AIsó- et Felsőkép Püspökfalu Praed, Apáthi inf. 33 Podlaska sup. 30 Summa' Ult. posta et st. tei.: Nagyrippény. Schem. Cleri Archi,lioec. Strigon Jud / /, 3/, 4U 7

136 98 2.!.RD!.NÓCZ. (C. Nyitra.) Par. exstit, a Matr.!Dist.a ab a Eccl. ad S. Mich. Arch. Ling. sl. m:tre Patr. Eppus Nltriensie, Paroehue : D. Kuczmann or. Alexander. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. ln mat"e Fil. Tótsoók Szerbőcz Praed. Dvorecz 10 Summa -i02-=-9c:: =-=- 67 Ult. posta: Felsőattrak, st. tel.: Pöstyén. 3. CSERMEND. (C. Nyitra.) Par. exstit. a Matr. ab a Eccl. ad Nativ. B. M. V. Ling. sl. g. Patronus nullus. Parochue : D. Kuralszky Martinus, em. C. et Reg. Capellanus castrensi«, I cruce aurea cum corona pro meritis decoratus. I In matre Fil. Bodok (Ecel.) /2 Kisvicsap (Cap.) /2 Praed. Tormás 22 1/4 Summa 1543 [) 26 Uli. posta: Kis-Vicsap, st. tei.: Szomorfalva. 4. FELSÖ!.TTRAK. (C. Nyitra.) Ant. par. exstit. a Matr. ab lio Eccl. ad S. Emeric. Cap. B. M. V. Dol. Ling. sl. Patr. nullus. Parochue : D. Szlávlk Josephus. ln matre Fil. Tótdiós (Ecel.) /2 Tököl /2 Summa Posta in loco, st. tél;': Galgóez. 5. FELSÖVlslRD. (C. Nyitra.) Par. exstit, a Rest. a Matr. ab a Eccl. ad- S. Barthólom. Ap. Cap. B. M. V. Dol. Ling. sl. Patronus nullus. Paroehus : D. Bednár Paulus. ln matre Fil. Alsóattrak (Ecct) /2 Forn6szeg (Cap.) l

137 Praed. Vajda et Ujmajor Cath. Aug. Helv. Gr. 8 4 Jud Díst.a matre hor. ~, % Summa i Ult. posta: Felsőattrak. st. iei.: Galgóez. I 6. NAGYRIPPÉNY. (C. Nyitra.) Par. exstit. a. 1395'1 Matr. ab a Eccl. ad S. Jeann. Nep. Dom. XVIII. post Pent consecr. Ling. a. g. h. Patronus nullus. Parochue : D. Zsiska Michael. In matre Fil. Kisrippény Nezsette Pacsolai (Ecel.) 186 Sarluska 103 Allod. Mancziczkó et Kis- Vieszka SummaI40f _ Posta in loco, st. tel.: Nagy-Tapolcsány. 7. NYITRA LUDÁNY. Ant. par. exstit. saec. XIII. Matr. ab a Ecel. ad S~. Trinit. Ling. 81. Patr. Capitulum Nitrieneis, Parochus : D. Blaskevics Josephus. In matre 550 Fil. Chrábor (Cap.) 452 Falkásdovorán(Cap.) 292 Vámosujfalu 224 Kamánfalva 282 Sumroa--íSOO 12---,... Posta et st: tel. in loco. 8. NYITRA-PÁSZTÓ. Par. exst, saec. XIV. Matr. ab a Ecel. ad 00. SS. Ling. sl. Patr. Fund.. Relig. Parochus : D. Pachmann Ignatíus, i In matre Fil. Alsóvásárd (Ecel. ad s, Georgium 1\1.) S/4 Gelénfalva /2 Pmed. Bartacsény 20 2 l Summa ' Ult. posta et st. tei.: Galgócs. 7*

138 ioo 9. NYITRA.PERESZLÉNY. Ant. par. exstit. a \'Dist.a rest. a Matr. ab a Ecel. ad S. Eli- ~atre sabeth. Vid. Cap. S. Annae ín coemet. Ling. sl. or. ~atr. Praepasitura SS. AA. Petri et Pauli de I O-Buda..Parochue : Idem, qui VAD. surr. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. ln matre Fil. Belénez /2 Körtvélyes (Ecel.) /4 Lovászi /4 Szomorfalva Praed. Maneziezkó 25 Stat. viae ferr /2-1 Summa Posta in loco, st. tel.s Szomorfalva. 10. NYITRASÁRFŐ. Par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad Exalt. S. Crucis. Ling. a: Patr. Leonardi Maria nata Haase. Parochus: D. Plsztl Carelas. In matre Fil. Kartóez (Cap.) Lipovnok (Ecel.) Vezekény S/.. Praed. Alajosmajor 96 S/4 Erem. Sz..György (Ecel.) 7 1 Summa --U; Ult. posta: Radosna, st. tel.: Pöstyén. lj. RADOSNA. (Oppid. in C. Nyitra.) Par. exstit, a Matr. ab a Ecel. ad SS. Trinit. (conseorata.) Ling. sl. Patr. Eppus Nitriensis. Parochus : D. Púlmann Andreas. In matre Fil. Alsóbehinez 114 II t/ 2 Bzinez '/2 Felsöbehincz Summa Posta in loco, st. tel.: Pöstyén. 12. tirméncz. (C. Nyitra.) A.nt. par. exstit. a Matr. ab a, Ecel. ad S. Mích. Arcb. Ling.

139 101 el. Patr. L. B. StummeT de Tooernok Augustinus. )'Dist.a Parochue : D. Hollady Bugeníns, matre hor. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. I In matte i Fil. Csitár (Cap.) /, Nagydovorán (Eccl.) /4 Pmed. Kelecsény 59 l Pusztabodok Pusztakároly 40 'l, Summa Ult, posta et st. tel.: Nagytapolcsány. Summa animarum totlus DIstrictus : Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Comm. 14, COOPERATORES: Nyitl'apeTeszlény: P. K O var i k L a m b e r t u s, O. S. FT. Nagy.Rippény: P. H o r v á t h F lor e n t i u s, O. S. Fr. 3. DISTRICTII S GALGÓCZ. VICE IRCBlDIACONUS. A. R. D. Jloln6.r Rudolphus, Paroehue in MOTaván, sehol. elem. distr, Inspector, PAROCHIAE: 1. GALGÓez. (Oppid. in C. Nyitra.) Par. exstit. a Matr. ab a Eccl. ad S. Mich. Arcb. (8. Jan consecr.), Cap. ad S. Annam (a consecr.) et alia in arce ad B. M. V., item eeel. PP. Franciscan. ad 00. SS. (1699. conseer.) Ling. el: h. Patr. Com. ETdődy de Monyorókerék Franciscus Xav. Parochu«: D. BmekerAugustinus. In matl'e

140 102 Catb. Aug. Helv. Gr. Fil. Kaplat (Eccl.) Szent-Péter (Oppid.) Summa 6:-c 4 =9= :;-;, ,, :;-;;-;O-;- Posta et st. tel. in loco. 2. HRÁDEK. (C. Nyitra.) Ant. par. Matr. ab a Ecel. ad Assumt. B. M. V. Ling. sl. g. Patronus nullus. Parochus: D. Fehérváry Colomanus. ln matre Fil. Huorka EXBtirp.etarceTemetvény =-,.--=-=-----.,.---,--= :-=-- Summa Ult. posta: Kocsócz(C. Trencsén), st. tel.: Vágujhely. Jud. IDist.a matre hor. 3. JlORAVÁN. (C. Nyitra.) Par. erecta a Matr. ab a Ecel. ad SS. Rosarium B. M. V. Cap. ; ad B. M. V. DoI. Ling. Bl. Patronus nullus. rs: rochus: Idem, qui VAD. In matre Fil. Banka (Ecel.) ' 1 / 2 Duczó Hubina 0 et praed., molis, exstirp., Summa Posta in loco, Bt. tel.: Pöstyén. 4. NAGYMODRÓ. (C. Nyitra.) Par. exstit, a Matr. ab a Ecel. ad S. Mich. Arch. Ling. sl, Patronus 'nullus. Administrator: D. Knöpfter Paulus Stephanus. In matt'e Fil. Kismodrő Lúka (Sacell.) Summa = ;:53 Posta in loco, Bt. tel.: Pöstyén. 5. Ó LEHOTA. (C. Nyitra.) Par. erecta a Matr. ab a Ecel. ad S. Nicol. Epp. Ling. Bl. Patronus nullus, Administrator: P. Kollárik Gabriel, O. S. Fr. Prov. SS, Salv. l 1 1/

141 Cath. Aug. Halv. Gr. In matre Fil. Ujlehota (Sac.) &stirp. Domini Praed. Ujmajor Gyasztin 3 16 Dolina Summa =-=1: ,--0,- Ult. posta : Nagymodró, et, tel.: Pöstyén. 6. SZOKOLÓCZ. (C. Nyitra.) Par. exstit, a rest. a Mlitr. ab eod, a. Eeel. ad Exalt. S. Crucis. Ling. sl, Patr. Domin. Szokolócz. Parochus : D. Rhasticza Theodorus, Notariu«dist», In matre ' Fil. Jalsó (Ecel.) /, Rattn6ez (Eccl.) /2 Summa Ult. posta et st. tel.: Pöstyén. Summa animarum totius Dlstrlctus: Cath. Aug. Helv. 12, Gr. Jud. Comm ,114 COOPERATORES: Galgóez: P, J a n e e s M a t t h a e u s, Ord. S. Franc. Prov. SS. Salv. Moraván: P. Ivicsics Raynerius, Ord. S. Franc. Prov. SS. Salv.

142 104 In mat1'e Fil. Felsőrécsény 0 Kelecsény (Cap,) Saág (Ecel.) Pmed. Bessenyő Genyő Fűzerdő Décs 4. DISTRICTII S II JLAK., YICE-ARCBIDIACONUS ORDINARIUS. A. R. D. Melcsiczky Eugenius de Eadem, Parochus in Ozbégh. YICE ARCBIDIACONUS SURROGATUS. A. R. D. Kingyera Carolus, Parochus in Udoarnok, per Distr. Ujlak sehol. elem. Inspecior, PAROCHIAE: 1. ALSÓRÉCSÉNY. (C. Nyitra.) Par. exstit, a jdist.a rest. a Matr. ab a ad SS. Trinit., m tre : Cap. in coemet. ad S. Theres. Ling el. Patronus! or. nullus. Adminisirator: D. Paulovles Paulus. ' Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. 3W Summa157f--265-' ,13C Posta in loco, st. tei.: Galgóez. 2. ASSAKtjR1.'H. (C. Nyitra.) Par. ereéta a' i Matr. ab a, Ecel. lignea interim. ad S. Steph. R. Ling. sl. Patr. Fund. Relig. Administrator: D. Schurmann Josephus. In matre Fil. Csabb (Cap.) Szill UjJacska r Bodorka 7 6 Praediisi l Czerovina Lehény Summa Posta in loco, st. tel.: Sarluska-Űabégb.

143 EGERSZEG. (C. Nyitra.) Ant. pal'. exstit. a !Dist.a Matr. ab a Ecel. ad S. Mariam Magd.,matre (consecrata) Ling. h. Patr. Princeps Primas R.! hor. AEppus Strigon. Parochue : D. Szai1f Joannes.: Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matj'e Fil. Lajosfalva (Cap.) /4 Summa Posta in loco, st. tel.: Sarluska-Üzbégh. 4. KISBÁB. (Oppid. in C. Nyitra.) Par. erecta circa i a Matr. ab a Eccl. ad S. Emeric. i Ling. sl. h. Patr. Dominium Kisbáb. Parochu.:: D. Bacskády Augustinus de Bacskafalva.! In matre I Fil. Nagy báb cont. Pusztakürth (Cap.) /4 Románfalva l 22 I/S Allod. Hraczka /4 ~~~ ~ % Szeszgyár /4 Mola Görbe 10 3/4 Summa Posta in loco, st. tel.: Szered. 5. LAKÁCS. (C. Njitra.) Par. erecta a Matr. ab a Ecel. ad S. Joann. Nep. (a consecrata.) Cap. B. M. V. Do!. L ing. sl. h. Patr. Eppus Nitriensie. Porocluu : D. Lelkes Adolphus, Profeesor dipl. geogr. hist. univ. ac patriae. In matl'e Fil. Andacs /4 Elecske (Ecel.) l 61 J/s Praed. Hanczó 12 il Lehény 104 I Pancsova 10 ':f I/s- 1 J/2 Tövises (Trnyi) 26 Domo venat. 4 Summa' 143C I Uli. posta: Alsó-Récsény, st. tel.: Sarluska-Üzbégh.1 ;

144 SlTRINKA. (C. Nyitra.) Par. erecta a Matr. ab JDist.a eod. a. Ecel. ad S. Catharin. V. M. Ling. a. Patr. '~atre Fund. Relig. Administrator.: D. Bell Joannes. or. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre Fil. Kisszulány /2 Nagyszulány /2 Nemesberek /4 Praed. Mogyorós /4 Miklósmajor II 1/4 Summa Posta in loco, st. tei.: Sarluska-Üzbégh. 7. UDVARNOK. (Oppid. in C. Nyitra.) Ant. par. exstit. a Matr, ab a Eccl. ad Exalt. S. Crucis. (consecr. a ) Ling. sl, Patr. Comes Erdődy de Monyorókerék Franciscus Xav. Parochue: Idem, qui VAD. surr. In matre Fil. Bajmócska (Ecel.) Nemeskürth 535 6' 90 ' 3/4 Poszádka /2 Salgócska (Ecel) J/ 2 Praed. Család, Vöröserdő et vineis Summa Posta in loco, st. tel.: Galgóez. 8. UJLAK. (Oppid. in C. Nyitra.) Ant. par. exstit. a ' Matr. ab a Ecel. ad 00. SS. Sac. in castello' dom. Ling. h. sl, Patr. Com. Este1'hdzy de Galdntha Steph. Parochue: Cl. D. Steinhöfer Julius, Ceneor Dioecesanus, SS. Theol. Doct., Not. Diet. In matre l 1 Fil. Abalehota (Ecel.) 909 Praed. Titvány 58 Fáczányos 9 Zagárd 45 Huszár (véres fogadó) 47 Summa Posta in loco, Bt. tel,: Nyitra. 1 89

145 ozbégh. (C. Nyitra.) Ant. par. exstit, a Dist.a Matr. ab a Ecel. ad Exalt. S. Crucis. Ling. n;.atre sl. Patr. Princeps Primas R. AEppus. Strigon. or. Parochus: Idem, qui VAD. ord.. In matre Fil. Holotka Csekej (Eccl. ad S. Catharinam V.) 545 Praed. Kiklő, Cath. Aug. Helv. Unit. Jud Sarluska 450 Pusstaüzbégh, Darmomajor et stat. viae ferr, Summa Posta in loco, st. tel.: Sarluska-Üzbégh. 10. VICSA.P A.PÁTBI. (C. Nyitra.) Par. ereeta a I Matr. ab eod. a. Ecel. ad 00. SS. Ling. h. el. I Patronus : Dominium Vicsap.Apáthi. Parochus : D. Kallenberger Josephus. In matre Praed. Pusztaemőd 50 Summa Ult. posta et st. tel.: Szomorfalva. cont. lill Summa animarum totius Districtus : Cath- Aug. Helv Gr. Jud. Comm. 17, ,142 COOPERATORES: Assak'ilrth: D. Lakács: D. - Udvarnok: P. M e r e s s H o n o r i u s, O. S. Franc. Prov. Ss. Salv. Ujlak: D. K o n y a k o v s z k y J o s e p h u s.

146 DISTRICTUS ÜRMÉNY. YICE-IRCHIDIACONUS ORDINARIUS. A. R. D. Hegyi Ignatius, Parochue eeel, Sopornya. YICE!RCHIDIACONUS SURROGATUS. A. R. D. Brühl Josephus, Parochus Oppidi Ürmény, Sehol. elem. distr. Inspeetor, Sororum Charit. Conf, ord. PAROCHIAE: 1. ALSÓJATTÓ. (C. Nyitra.) Par. ereéta a Matr.IIDist.a ab eod. a. Ecel. ad S. Vendel. Ling. h. sl. Patr. matre Com. Esterházy de Galántha et Fraknó Michael., hor. Parochus : D. Kulcsár Emericus. ' Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre Fil. Kisjatt6 101 Kenderes 103 Feketepart 71 Praed. Felsőjatt6 (Cap.) Kulcsárvölgy 184 l Summa ;6; '-Ts- Ult. posta et st. tei.: Tornóez. 2. HOSSZUFALU. (C. Nyitra.) Par. exstit. a rest. a Matr. ab a Ecel. ad SS. Trinit. Ling. h. Patr. Fund. Reg. Scient, Universit. Buda pest. Parochus : D. Minczér Alexius. In matre sa». Abacsony 3 1/2 Summa Ult, posta : Vágvecse, st. tel.: Torn6cz. 3. KÖPÖSD. (C. Nyitra.) Par. erecta a Matr.' ab a Ecel. ad S. Barbaram V. M., Capella SS. Rosar. B. M. V. Ling. sl. Patr. Fund. Relig. Administrator: D. Probszt Dionysius, Ine. Ord. SS. Sepulchri Eques.

147 Cath. Aug. Helv. Gr. JUd.!Dist.a In matre matre hor. Praed, Uj erdő ~2=--c5o--- - ' J/ 2 Summa ~- I Posta in loco, st. tel.: Szered. 4. SEMPTE. (Oppid. in C. Nyitra.) Ant. par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Martin. Epp., Capella S. Urbani. Ling. h. sl. Patr. Princ. de Hennin Angelica. Paroehus: D. Praznovszky Antonius. In matre Fil. Sa-Harasst (Ecel.) 272 Summa 1--=7:--:-1--= Posta in loco, st. tel.: Szered. 6. SOPORNYA. (C. Nyitra.) Ant. par. Matr. ab a Eccl. B. M. V. ad Nives. Capella S. Annae. Ling. Bt. Patr. Principissa de Hennin Angelica. Paroehus: Idem, qui VAD. ord. In matre ev Fil. Patta (Ecel.) 1324 Praediis: Mesterrét 26 Kövecses 220 Kecskert 12 Esterházymajor 48 Appelmajer 30 Domo tegul. 8 Summa 4356 l Posta in loco) Bt. tel.: Szered. --~~---~ SZELÖeZE. (C. Nyitra.) Par. exstit. a rest. a Matr. ab a Ecel. ad S. Mich. Arch. Ling. h. Patr. Fund. Relig. Parochus: D. Márkus Stephanus, No far. distr. ln matre Fil. Magyarsoók * Praed, Báb 187 l Summa Ult. posta: Magyarsoók, Bt. tei.: Tomécs. 7. TORNÓeZ. (C. Nyitra.) Par. exstit. a rest. a \'Iatr. ab eod. a. Ecel. ad Transfig. D. N. J. Ch. (consecr.) Ling. h. Patr. Com. Hunyady de Kéthely Emericus. Parochus : D. Sötér Franciscus.

148 110 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. 'Dist.a matre In matre hor. Fil. Vágvecse (Ecel.) /2 ln praediis Als6major 66 1/ 4 Ujmajor 85 1/2 Máriamajor 70 1/2 Koppángicza 116 1/2 Angyalka 26 8/ 4 In statione oiae ferreae 38 1/2 Summa Posta et st. tel. in loco. 8. ÜRMÉNY. (Oppid. in C. Nyitra.) Ant. par. exstit, a Matr. ab a Eccl. ad S. LadisI. R. (2. Julii eonsecr.) Capella S. Urbani. Ling. sl. h. Patr. Com. Hunyady de Kéthely Emericus. Parochus : Ibidem, qui VAD. surr. In mat1'e {) 315 Fil. Salgó (Ecel.) /2 Praed. Mezőkeszi Nagyvölgy 218 1/2 Felsőtarány 171 8/ 4 J6zsimajor 171 1/2 Ujmajor 83 1 Csikós Pörös /. Aldobrandini völgy 67 1/2 Aldobrandini major 29 1 Boronkay major Károlyi major Eliás Pörös 29 11/4 Vadáss- és vinczellérlak et Tonfédermajor 18 Summa388'7 -lór-é / 2 Posta et st. tel. in loco. Summa animarum totlus Districlns: Cath. Aug. Helv. 18, Gr. -Iud. Comm ,608

149 III COOPERATORES: Sopornya: D. G h i m e s s y S i g i SID u n d u s, SS. Can. Doctor. tjrmény: D. H l a vat h Y J o s e p h u s. VII. ARCHIDIACONATUS SASVÁR. ARCHlDIACONUS. Rmus D. MALLY JOANNES, pag. V. 1. DISTRI CTUS SASVÁR. VICE ARCHlDIACONUS ORDINARIUS. A. R. D. Kuna Franciscus, Parochus eeel, Egbell. YICE-ARCHIDlACONUS SURROGATUS. A. R. D. Kucsera Josephus, Parochus eeel. Holics, sehol, elem. diet«, Inspector. PAROCHIAE: 1. BROCZKÓ. (C. Nyitra.) Par. ereeta circa a rest. :Dist.a a Matr. ab a Ecel. ad S. Anton. i~atre Abb. Ling. sl. Patr. Familia Caes. et Regia. Pa i rochue : D. Bartosik Joannes.! Cath. Aug. Helv. Gr. Jud.' In matre : Allod. Adamov l J/s Summa 20~2-102, Posta in loco, st. tel.: Kuti. ' 2. CSÁRI. (C. Nyitra.) Par. ereeta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Martin. Epp. Ling. sl. Patr. Familia Caes. et Regia. Parochus : D. A.guelli Josephus.' In matre et dom. venat : J/ 2 Posta in loco, st. tei.: Sasvár. 3. DOJCS. (C. Nyitra.) Ant. par. exstit, a Matr.' ab a. 166~. Ecel. ad 00. SS. Cap. ad SS. Trinit. Ling. sl. Patr. Familia Caes. et Regia. Parochus: D. Blahó Paulus, Censo?' dioecesanus, Notar. Distr. or.

150 112 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. [Dist.a.matre In maire : hor. Summa".. "132=2---=-1--= Altod. Bistava et molis 28 i 3/4 49 Posta in loco, st. tel.: Szeniez. 4. EGBELL. (Oppid. in C. Nyitra.) Ant. par. Matr. ab a Ecel. ad S. Mich. Arch. Cap. B. M. V. Dol. Ling. sl. Patr. Familia Caes. et Regia. Parochus: Idem, qui VAD. ord. ln matre Allod. Rudolfov 10 Summ; Posta et st. tel. in loco. 5. HOLICS. (Oppid. in C. Nyitra.) Par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Martin. Epp. (conseerata) Cap. B. l\f. V. et alia S. Floriani. Ling.' sl. g. h. Patr. Familia Caes. et Regia. Parochue :: Idem, qui VAD. surr. In matre Fil. Katánd (Ecel.) Czoborfalva (Ecel.) Sz.-Istvánfalva (Ecel.) Tövisfalu (Cap.) Praed. Horvát 12 Summa 'nf Posta et st. tel. in loco KOPCSÁNY. (C. Nyitra.) Par. ereeta a MatI'. ab a Ecel. ad S. Steph. R., Cap. ad S. Margareth. Ling. sl. Patronus nullus. Administrator: D. Boltizár Balthasarus. In matre Allod. Czunyi 11 Captura anatum 7 Summa'-ii52"S3C-'=::--- Posta in loco, st. tel.: Holics ; --{f5-7. KUTI. (C. Nyitra.) Par. ereeta a MatI'. ab a Ecel. ad S. Joseph. Ling. sl. Patr. Familia Caes. et Regia. Parochus: D. Pukancsik Stephanus.

151 Cath. In rmaire Posta et st. tel. in loco. 113 Aug. Helv. Gr. Jud. 'Dist.a 74 :matre i hor. 8. NAGYKOVALÓ. (C. Nyitra.) Par. erecta a Matr. ab a Ecel, ad S. Andr. Ap. et Cap. ad S. Annam. Ling. sl. Patr. Familia Caes. et Regia. Parochus i D. Tomecsek :ftllchael. In matre Fil. Büdöskút (Szmrdák, Ecel.) '/2 Summ-a 1244" ,, -'--46, Ult. posta: Dojcs, st. tel.: Szenics. 9. PÉ'fERFALVA. (Petrovilla.) (C. Nyitra.) Ant. par. Matt'. ab a Ecel. ad Spiritum S. Ling. sl. I Patr. Familia Caes. et Regia. Parochus : D. Celly Josephus. In matre Fil. Letnics (Ecel.) I/~ Summa Hi29 3 3~ Posta in loco, st. tei.: Holics. 10. ItADOSSÓCZ. (Oppid. in C. Nyitra.) Ant. par. i Matr. ab a Ecel. ad Natív. B. M. V. Cap. i ad S. Annam. Ling. sl. Patr. Familia Caes. et; Regia. Parochus : D. Buezké Joannes.. In matre Fil. Lopassó (Cap.) /, Oreszko (Cop.) /, Vészka (Cap.) /, Vido van (Cap.) /2 Vleskovan (Cap.) /2 Aliod. Kobilan 17 1/2 Sumni'a---287i 146 Posta in loco, st. tel. : Holics. ll. SASVÁR. (Oppid. in C. Nyitra.) Par. exstit. a rest. a Matr. ab eod, a. Ecel. ad Sept. Dolor. B. M. V. (11. Aug cousecr.) et Cap. ad B. M. V. Laurént. Ling. sl. g. h. Patr. Familia Caes. et Reqia. Parochus : Rmus D. SKARDA JOSEPHUS JIARIA, Praepositus S. Schern. Cleri Acrhidioec. Strigon

152 114 Benedicti de Sám8on, Decanus, altaríae S. Ant. de Dist.a Padua Rector, Censor Dioecesanue. matre hor. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. ln matre Fil. Sztrázsa (Eccl.) /2 Allod. Bobogdán (Cap.) 44 Summa'-c---,-43=5::-::8:---1:-7 0, ::-10=b--;;3:- Posta et st, tel. in loco. 12. STEPANÓ. (C. Nyitra.) Ant. par. Matr. ab a ' Ecel. ad S. Catharin. V. M. Cap. ad Sept. Dol. B. M. V. Ling. sl. Patr. Fctrnilia Caee. et Iieqia.', Parochus : D. Jámbor Petrus. : In matre : Posta in loco, st. tel. : Sasvár. 13. SZAKOLCZA. (Lib. Reg. Civ, in C. Nyitra.) Par. exstit. ante a Matr. ab a Eccl. ad i S. Mich. Arch., alia PP. Franciscanorum ad B. i M. V. Dolor., item FF. Misericord. ad SS. Trinit., necnon olim Paulinorum ad S. Joann. Nep., et: olim Soc. Jesu ad S. Franc. Xav. Capellae: S. Annae, S. Urb. et S. Franc. Xav. Ling. sl: g. h. Patr. Magi8tr. cum electa Commun. civica cathol. Parochus : Rmus D. JIEZEI FRANCISCUS, pag. XX. In mat1'e Fil. Mokriháj (Eccl.) /2 Pritrsd (Ecel.) /2 Vradist (Ecel.) /2 Summa-58~9-8~ P08ta et st. tel. in loco. 14. SZOJIOLÁNKA.. (C. Nyitra.) Par. erecta a Matt'. ab a Ecel. ad S. Jacob. maj, Cap. ad Imrnac. B. M. V. Ling. sl. Patr. Familia Caes. et Regia. Parochus : CI. D. ~l1chalek Joannes, Censor Dioecesanus, SS. Theol. Doctor. ln maire Ult. posta: Csári, st. tel.: Sasvár. 15. UNIX. (C. Nyitra.) Par. erecta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Martin. Epp. Cap. ad S. Bar-

153 6 Summa 2068 Posta in loco, st. tel.: Holics v: or. haram V. M. Ling. sl. Patr. Familia Caes. et Regia. ldíst.a Parochus: D. Hornyácsek Paulus. ln matre <:) Fil. Radimó (Eccl.) sus«batkován Dom. venat. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud Summa animarum totius Distrlctus: Cath. Aug. Helv. 39, COOPERATORES: Unit. JutI. Comm ,438 Egbell: D. D o II o val J o a II II e s. Holics: D. B II r a n d i k S t e p h a II u S. - D. O z o r a i J o a II n e s. Radoeséc«: D. R o v e II s z k y S t e p h a n us. Sasvár: D. N o v á k F r a II c i s c u s, - D. H a r m o s C o lom a n II u s. Szakolcza: D. M e d l e n T i t u s. Unin: D. K o val i k A d a l b e r t II S. DISTRICTUS 2. MORVA-SZENT-JÁNOS. YICE ARCHlDIACONUS. A. R. D. Aujeszky Franciscus, parochus in Detreká-Bzent Piter, seholor. elem. distr. lnspector, PAROCHIAE: 1. BIKSZÁ.RD. (C. Pozsony.) Par. erecta a Matr.! ab a Ecel. ad Visit. B. M. V. Ling. sl.: Patr. Fund. Relig. Administrator: D. Szeder Alexander. 8*

154 116 Cath. Aug. Helv. In matre, exstirpat., molis et praediis 989 Posta in loco, st. tei.: Szomolány. Gr. Jud. 'Díst.a [rnatre 14 hor. 1J/ 2 2. BÚR-SZENT-GYÖRGY. (C. Pozsony.) Par. exstit.; ante a Matr. ab a Ecel. ad S. Georg. I Mil. et M. Cap. S. Urb. S. Joann. Nep. et S. Vendel. Ling. sl, Patr. Dominium M01 va Szent. János. Parochue : D. Vámossy Carolus. ln mat1'e Molis ! 1 '_-'0 ""_--...' Summa Posta in loco, st. tel.: Morva-Szent János. 3. BÚR-SZENT MIKLÓS. (C. Pozsony.) Par. exstit. ante Matr. ab a Ecel. ad S. Nieol. Epp. necnon Cap. S. Jeann. Nep., B. l\ti. V. Dolor., S. Mariae Magd., et B. M. V. Ass. Ling. sl. Patr. Familia Caes. et Regia. Paulus, Notarius Districtuclis. In mat1'e Fil. Búr-Szent-Péter (Eccl.) 1295 Molis: Sajdik-Humenecz 331 Monte S. Magdalenae(Eecl.) 14 Praediis: Hrussó et Rákos 20 Summa 4233: ;cij- Posta in loco, st. iel, : Sasvár. Parochus : D. Prlhoda DETREKŐ-SZENT :MIKLÓS. (C. Pozsony.) Par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Nico!. Epp. et Cap. S. Floriani. Ling. sl. Patr. Princ, Pálffy ab E1'Jőd Nicolaus. Parochus : D. Pitthord Ladislaus. i, mat1'e Fil. Detreköváralja(Eecl.) Detrekö eastell. (Cap.) 88 Summa " 59 Posta et st, tel. in loco. 1

155 DETREKÖ-SZENT-PÉTER. (C. Pozsony.) Par. exstit. [Diat.a ante a Matr. ab a Eccl. ad SS. AA. I ~atre Petr. et Paul. Ling. sl. Patr. Princ. Pálffy ab Erdőd or Nicolaus. Parochus: Idem, qui VAD. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In mat1'e ~~ W % Summa~'2 25 Ult. posta: Detrekő-Szent-Miklós,st. tel.: Malaczka. 6. KUKLÓ. (C. Pozsony.) Par. erecta a Matr. ab a Eccl. ad S. Steph. R. et Cap. duae I B. M. V. Dolor. Ling. 81. Patr. Familia Caes. et I Regia. Parochus : D. Rehák Ladislaus. In matre In mola 20 1/2 In viha 8 I 3t. Summa Uli. posta: Búr-Szent-György, st, tel;: Sasvár. 7. LAKSÁRUJFALU. (C. Pozsony.) Par. erecta a Matr. ab eod. a. Eccl. ad S. Laurent. M. Cap.: SS. AA. Simon. et Judae. Ling. el, Patr. Domi-í nium Moroa-Seent-Jdno«. Parochus: D. Horaesek Josephus. In matre Fil. Bilka-Humenecz Miklóstelek praed. Molis: Sissulák Valla Posta in Summa 2524 loco, st. tel.: Sasvár II I 8. MORVA-SZENT-JÁNOS. (Oppid. in C. Pozsony.) Par. ' erecta a Matr. ab a Eccl. ad S.' Joann. Bapt, Cap. Conv. Anabapt. ad Natív. Dom., et B. M. V. Dolor. Ling. sl. g. Patr. Dominium Moroa-Szent-Jdmoe. Parochus: D. Dobsa :ftlichael, Sor. Charit, Conf. ord. 72 lit

156 118 Oath. ln matre 1912 Fil. Székelyfalva (Ecel.) o cum moli8 et altod Summa 3285 Posta et st. tel. in loco. Aug. Helv. Gr. Jud Dist.a matre hor. Ibidem CODversorum AnabaptIstarum Curatus : D. Kopcsányi Ednardns, Con], Sor. Cha», extraord.! 9. ZÁVOD. (C. Pozsony.) Par. erecta a Matr. ab a Ecel. ad S. Mich. Arch. Ling. el. Patr. Dominium Morva Szent-Janoe. Parochus : D. I Tasky Joannes. ln matre 0 Mola Allod. Dom. tegul. Posta in / /4 65 l _1/4-1/~ Summa T loco, st, tel;: Nagylévárd. Summa animarum totius Dlstrlctus: Cath. Aug. Helv, Gr. Jud. Comm. 19, COOPERATORES: Búr.Szent-György: D. T u r c s i u A n t O II i u s. Búr-Szent-Miklós: D. N e c s e s z a l e k C a r o l u s. Detrekö in castello: P. M a t i a A e m i l i a n u s, Ord. S. Franc. Prov. Marianae.

157 3. DISTRICTII S CSEJTHE. ARCHIDIACONOS. A. R. D. Holeksy Josephus, Parochus eeel. Krakován, sehol. elem. dis tr. Inspeetor. PAROCHIAE: 1. CSEJTHE. (Oppid. in C. Nyitra.) Par. exstit. a. :Dist.a Matr. ab a Ecel. ad S. LadisI. Rmatre (23. Aug consecr.) Ling. sl, Patr. Dominium hor. terresire. Parochue : D. Reviczky Bartholomaeus de Revizsnye. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre <:) Fil. Komárno 173 ll, Zsolnafalu cont. Summa :-1-:-c 12= ' Posta in loco, st. tel.: Vágujhely. 2. KRAKOVÁN. (C. Nyitra.) Ant. par. exstit. a ' Matr. ab a Ecel. ad S. Nico!. Epp. (12.; Sept consecr.) Ling. sl. Patr. },'ppus Nitri-, ensis. Paroehus : Idem, qui VAD. In maire Fil. Osztró (Ecel.) /2 Sztrázsa (Ecci.) cont. Trebete (Ecel.) /, Summa Ult. posta et st. tel. Verbó. 3. POBEDIM. (C. Nyitra.) Ant. par. blatr. ab a Ecel. ad S. Mich, Areh. (4. Sept consecr.) Ling. sl. Patr. Praepasitura B. M. V. de Vágujhely. Parochus : D. Turcsek Josephus. III matre Fil. Bassócz (Cap.) /2 Vágszerdahely (Eccl.) ;1/, Summa ~ Posta in loco, st. tel.: Pöstyén. IH)

158 PODOLA. (C. Nyitra.) Ant. par. exstit. a Dist.a Matr. ab a Ecel. ad S. Georg'. Mil. et M. matre Ding. el. Patr. Dominium Csejthe. Parochus: D. hor. Bieliczky Justinus, numismate bellleo decoratus., Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. ~ In matt'e ! Fil. Császtk6cz i cont. Koritnó : 1/ 2 Ocskó (Oap.) I 3/ 4 Summa r : Posta in loco, st. tei.: Brun6ez. 5. PÖSTYÉN. (Oppid. in C. Nyitra.) Ant. par. exstit.: a Matr. ab a Ecel. ad S. Steph. R.' (26. Aug consecr.) Ling. sl, Patr. Com. E1' dődy de Monyorókerék Franciscu» Xav. Pal'ochus : ' D. Praznovszky Josephus, Notar. distr, Jn matre G Fil. Kisörvistye Nagyörvistye (Eccl.) 42\:) Teplieztherm.(Cap.) Statione»iae ferr, 50 3 Summa Posta et st. tel. in loco. 6. V.\G SZENT-KERESZT. (C. Nyitra.) Ant. par. Matr. ab a Ecel. ad Exalt. S. Crucis. Ling. sl. Patr. nullus. Parochue : D. Oszvald Joannea Nep. ln matre Fil. Brun6ez (!:;Ccl.) Mos6cz 29~ Patvarőcs Vészka Statione»iae fen' Summa: Ult. posta: Vágujhely, st. tel.: Brunóez. 7. VÁGCJHELY. (Oppid. in C. Nyitra.) Ant. par. exstit. ante a a, in Praeposituram curatam evecta. l\iatr. ab a Ecel. ad Natív. B. 1\1. V. et Capella Xenod. ad S. Andr. Ap., item alia ad S. Roehum necnon ad S. Joann. Nep. Ling. h. g. el. Patr. Dominium Beczkó. Praepositus Ouratus i,

159 In matre 8 cum stat.»iae ferr, Fil. Révfalu Summa ~;f ----Ci833-. Posta et st. tel. in loco. 121 Illmus ac Rmus D. Comes PONGRÁCZ ADOL-Dist.a PRUS de Szent-Miklös et Óvár, pag. XVII. Ir.atre hor. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. 8. VERBÓ. (Oppid. in C. Nyitra.) Ant. par. exstit, a Matr. a Ecel. ad S. Martin. Epp. Cap. SS. Urbani, S. Roehi, item B. M. V. Ling. sl-. Patr. Dominium terresire. Parochue : D. Kubicsek Franciscus. In matre t Fil. Sipkó Prasnik cum molis Summa Posta et st. tel. in loco. Summa animal'um totlus Distl'ictus: Cath. Aug'. Helv. 21, COOPERATORES : ' : Gr. Jud. Comm ,185 Csejthe: -- Krakován: D. D o b r o v o d s z k Y 1\1 i c ha e l. Pobedim: D. S á n d o r fi E d II a r d II s. Podola: P. 1\1 a r e k R a p II a e l, 01 d. S. Franc. Prov. SS. Salv. Pöstyén: D. S z t r a k a J o s e p h us. Vá'Jujhely: D. Huszár Julius. - D. Szamek C a r o l us. Vel'b6: D. S p o h r c r L a d i s l a u s.

160 DISTRICTUS MIAVA. VlCE-ARCHIDIACONUS. A. R. D. Láng Budolphus, paroehus oppidi (j.tum, sehol. elem. dietr, Inspector, PAROCHIAE: 1. ALSÓ-B01.'TFALU. (C. Nyitra.) Ant. par. exstit. a. Dist.a restit. a Matr. ab a Ecel, ad S. rnatre!jol'. Mich. Arch. Ling. sl. Patronus nullus, Admini-, strato1': D. Jakubéczy Ernestus, Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre Fil. Felsőbottfalu ll/~ Hrussó /2 Lubina cum eccst, Allod. domin. 9 2 Domovenat. 4 2 Summa _ = -Tfr- Utt. posta: Felsöbottfalu, st. tel.: Vágujhely. 2. BREZOVA. (Oppid. in C. Nyitra.) Par. ereéta a.: restit. a Matr. ab a Ecel. ad SS. Trinit. Ling. sl. Patr. Domínium ter1 estre.! Parochue : D. Gorelovits Stephanus. ln snaire cum exstirp, _ /4-1 Posta et st. tel. in loco. 3. HRACHOYISTYE. (C. Nyitra.) Par. transl. e Krajna a Matr, habet ab a Eccl. ad Visit. B. M. V. Ling. sl. Patronus nullus. Administrator : D. Hegyi Josephus de Eadem, Spirit. Dietr. ln matre Fil. Krajna (Ecel.) cum exstirpaturis ; 3/4

161 123 Cath. Aug. Helv. GI'. Jud. IDist.a Podkilava cum exstirp. matre i hor. et doma oen Visnyó i 1/2 Summa-'t52-S:Us-:::"-" =-4fO-1 Ult. posta: Csejthe, st. tel.: V águjhely. 4. MIAVA. (Oppid. in C. Nyitra.) Par. erecta a recuper. ab assecl. Aug. confess. a Matr. ab a Eccl. ad S. Steph, R. Ling. sl. Patr. Dominium i terresire. Parochue : D. Jancsó Julius, Not. dietr.: In matre cum exstij-p Posta et st. tel. in loco. l 5. ÓTURA. (Oppid. privil. in C. Nyitra.) Ant. par.' Matr. ab a Ecel. ad Assumt. B. M. V. (ll. Oct consecr.) Cap. in monte Calv. ad, S. Crucem. Ling. el, Patr. Dominium terrestre. : Parochus: Idem, qui VAD. In matre cum eeetirp, / 4 Posta et st. tel. in loco. 6. TUROLUKA. (C. Nyitra.) Par. erecta a Matr.' ab a Ee cl. ad S. Joannem Nep. Ling. sl. Patr. L. B. Thaddaet' Schmertzinq et L. B. Pöck Mariae natae Baron. Horeczky haeredes. Admi ' nistj'ator: D. Steíanovíts Felix Joannes. In matre cum eeetirp, 0 los l Fil. Bukócz (Ecel. ad. S. Jeann. Nep.) cum exstirp Sum'ma Posta in loco, st. tel.: Miava, 7. VAGYÓCZ. (C. Nyitra.) Par. erecta a resti t Matr. ab a Eccl. ad S. 1\'lich. Arch. Ling. sl. Patr. Dominium terrestré. Administrator : P. Sztopka Jlodestus, O. S. Fl'. Prov. SS. sa«in matre cum eaistirp, Fil. Kosztolna cum exst Summa178'-~929-'-4 22 Ult. posta et st. tel. : Ó-Tura.

162 124 Summa animarum totlus Distrlctus: Cath. Aug. Helv ,670 7 Gr. Jud. Comm COOPERATORES: Miava: Ó- Tum: D. Z á v o d s z k y J o s e p h II S. 5. DISTRICTII S SZENICZ. VICE-ARGHIDIAGONUS. A. R. D. Liszek Rudolphus, Parochue eeel. Chropó, scholar, elemeni. distr. Inspector et Spirit. distr, PAROCHIAE: 1. CHROPÓ. (C. Nyitra.) Par. erecta a. 1"768. Matr. Díst.a ab a Ecel. ad S. Joann. Nep. Ling. si. matre Patr. Vagyon Stephanus et dominium Pollak. Paro- hor. chue : Idem, qui VAD. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. ln matre <::) Fil. Kiskovalóez (Cap.) /2 Kamenecz domo -veli. et ((llod /2 Sum'ma--1H~ Ult. posta: Radoss6ez (per Holics), st. tel.: Holics. 2. HRADIST. (C. Nyitra.) Ant. par. Matr. ab a Ecel. ad S. Martin. Epp. (12. Nov consecr.]

163 125 Cap. ad SS. Trinit. Ling. el. Patr. Com. Pálffy IDist.a ab Erdőd Josephus. Parochus: D. Jlüller JaCObus.tmatre hor. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud.' In matre Ult. posta et st. tel.: Jablonics. 3. JABLONICZ. (Oppid. in C. Nyitra.) Par. ant. Matr. i ab a Ecel. ad S. Steph. R. (22. Sept ' consecr.) Ling. sl, Patr. Prine. Windisch-G1 aetz. Alfredus et Com. Apponyi de Nagy-Appony et Kor- : látkő Guetaoue. Parochus : D. Szahota Joannes.! In matre Fil. Hluboka / 4 Summa--1815'14fö Posta et st. tel. in loco. 4. KORL,\TKŐ. (C. Nyitra.) Par. ereeta a Matr.! ab eod. a. Ecel. ad SS. Ang. Cust. Ling. sl. Patr. ; Fund. Relig. Parochus : D. Bernász Franciscus.! In maire cum allod, Brezina et domibus venat G 36 1/2 Rozbehi cum exstirp; et malis l-2 Summa Posta in loco, st. tel.: Jablonicz. I 5. OSZUSZKO. (C. Nyitra.) Par. ereeta a Matl'. i ab a Ecel. ad 00. SS. (anno con ' seerata.) Cap. ad S. Barthelom. Ling. sl. Patronus I Parochue : D. Steffel Ferdinandus, No nullus. ta?'. dist», In matre 885 Fil. Nagy-Pritrsd (Rcel.) Summa 9~7ÜOO Ulf. posta et st. tei.: Jabloniez. G. ROHÓ. (C. Nyitra.) Ant. par. Matr. ab a Ecel. ad S. Catharin. V. M. Ling. sl. Patr. Com possessores dominil Berencs. Administrator: D. Ronehettl Antonius '2-3 59

164 126 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre Fil. Ribek (Cap.) Rovenszko (Cap.) Summa '---37" Posta in loco, st. tel.: Szenics. Dist.a,matre. hor.. 1/ 2 1/ 2 7. SINDORF. (Oppid. in C. Nyitra.) Ant. par. Matr.; ab a Eccl. ad S. Mich. Arch. Cap. B. M. V. Dol. Ling. sl. Patr. Princ. lvindisch Graetz Alfredue et Com. Apponyi de Nagy-Appony et /(01' látkő Gustavus. Parochue : D. Nemes Anto-: nlus, sen. In matre et praed. Szokold l Posta in loco, st. iel; : Jablonicz. 8. SZENICZ. (Oppid. in C. Nyitra.) Ant. pal'. 1\fatr. ab I a Eccl. ad Visit. B. M. V. Cap. ad SS. Trinit. et alia ad S. Annam. Ling. sl. h. Patr. Vagyon Stephanus et dominium Pollák. Paroclnie : D. Toller Gahrlel. In matre Fil. Csácsó (Eccl.) /4 Kun ~O 1/ 2 Szottina /4 Summa--i8f6 ~392 -'-8-- -= Posta et st. tel. in loco. H. SZOBOTIST. (Oppid. in C. Nyitra.) Par. exstit. a rest. a Matr. ab eod. a. Eccl. ad Assumt. B. 1\1. V. Cap. ad S. Crucem apud Convers. Anabaptist. Ling. el. Patr. Composeessoree dominii Berencs. Administvator : D. Szeghy Ladlslaus,ibidern conve1's01'um anabapt. curatus. ln matre Fil. Császtkó cum exst, Berencsváralja cum exstirp, /2 Summal04133\.lO 392 Posta in loco, st. tel, : Szenicz.

165 VERBóez. (Oppid. in C. Nyitra.) Ant. par. restit..\'dist.a a Matr. ab a Ecel. ad S. Elisabeth.. n;.atre Vid. Lin,q. sl. Patr. Compoesessores dominii Berencs. or. Administrator: P. Jakabovits Basilius, Ord. S. I Franc. Prov. Mar. I Cath. Aug. Helv, Gr. Jud. ln matre ev cum exstirp, Posta in loco, st. tel.: Míava. Summa animarum totius Districtus: Cath. Aug. Helv. 11,085 12,159 8 COOPERATORES: Szenicz: D. K U b i n a J o a n n e s. Gr. Jud. Comm DI STRI CTII S J ÓK Ő. YICE ARCHIDlACONUS ORDINARIUS. Rmus D. KRCHNYÁIi: LEONARDUS, pag. IX. VICE-ARCHIDIACONUS SURROGATUS. A. R. D. ]Iareis Julius, Parochus eeel, Alsódombó, sehol. elem. Inspecior, Notar. disir. PAROCHIAE: 1. ALSÓDOJIBÓ. (C. Pozsony.) Par. saec, XIII. jam exstit. Matr. ab a Ecel. ad Assumt. B. M. V. Ling. sl. Patr. Parochus Tirnaoieneis, Parochus : Idem, qui VAD. surr. In mat"e Fil. Radossóez (Ecel.) Praed. Ujmajor 48 Summa r- --- Posta in loco, st. tel.: Nagyszombat \:i-

166 DEJTE. (Oppid. in C. Pozsony.) Ant. par. Matr. ab IDist.a a Ecel. ad S. Catharin. V. M. alia in coe- n;atre met. ad 00. SS. et Cap. B. 1\'1. V. de monte i IOf Carmelo. Ling. sl. Patr. Com. Páljjy ab Erdőd Joeephus, Parochus: Idem, qui VAD. ord. In mat1'e Helv. Gr. Cath AUg". 2 Jud. 31 Praed. Szentkatalin 6 Erdőház Szeged 8 9 Felső-Skalova 23 Alsé-Skalova 9 Summa --li 3C 2 Posta in loco, st. tel.: Nagyszombat JÓIlŐ. (Oppid. in C. Nyitra.) Ant. par. Matr. ab a Ecel. ad Natív. B. M. V. Cap. ad SS. Trinit. Ling. el. Patr. Com. Pálffy ab El'dtíel Josephus. Parochus : D. Novák Rudolphus. In matre Ult, posta: Dejte) st. tel.: Nagyszombat. 4. XÁ'l'LÓCZ. (C. Pozsony.) Par. erecta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad Spiritum S. Ling. ei. Patr. Com. Pálffy ab E1'dőd Josephus. Parochue : D. Plechló Joannes. ln matre Posta ill loco, st. tel.: Nagyszombat. 5. LAXCSÁR. (C. Nyitra.) Ant. par. exstit, a l\iatr. ab a Ecel. ad S. Mieh. Arch. Ling. sl, Patr. Com. Pálffy ab f;l'ddd Josephus. Parochus : D. Behunek Aloysius. In maire 218 Fil. Kocsin (Cap.) 233 Pusztavesz Sterusz (Ecel.) HI 413 Summa t ou. posta et st. tel. : Verbó. 6. LOPASSÓ. (C. Nyitra.) Ant. par. Matr. ab a Ecel. ad S. ~Ia!'tin. Epp. Linq. si. Patr. Com. Pálffy ab Erdőd Josephus. Parochus : D. Sándorf Ferdínandus.

167 Cath. Aug. Heh' Summa '----' Uli. posta: Vitte nez, st. tei.: Verbó. In matre Fil. Nizsnya (Ecel.) Józsefmajor Zvolen Gr. Jud. 'Dist.a matre 12 hor NAHÁCS. (C. Pozsony.) Par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad SS. Trinit. Ling. sl. Patr. Comes Pálffy ab Erdőd Josephus. Parochus : D. Rácz Antonius. ln matre l Fil. Felsődombó (Eccl.) ' 1/2 Summa'784--ti' ----=----=--34! Ult. posta: Dejte, st. tei.: Nagyszombat. 8. VITTENCZ. (Oppid. in C. Nyitra.) Ant. par. exstit. a Matr, ab a Ecel. ad Decol!. S. Jeann. Bapt. (a consecrata) et alia SS. Trinitatis (21. Junii consecrata). CapeJlae: B. M. V. Dol. in coemet., necnon S. Rochí in silvis et in castello ad inv. S. Crucis. Ling. sl, Patr. Comes Pálffy ab Erdőd Josephus. Paroehus : D. Tagányl Aloyslus. In mat1'e In moli» 16 2 Domo venat. 7 Lignieid. in sylv. 9 Summa Posta in loco, st. tel.: Verbó. Cath. Summa animarilm totius Dlstrlctus: Ang Helv. Gr..Jud. Comm COOPERATOR: Vittellez: D. R li k Ó c Z y.t O S e p h n s. I ~('hem, Cleri Arehiclíoec. 8tl'ig-ou. lk!1g.

168 DISTRICTII S NAGYKOSZTOLANY. YICE ARCBIDIACONUS. A. R. D. Schober Eduardus, Oppidi Ujvá?'oska parochu«, sehol. elem. Inspector. In matre 0 Fil. Koezuriez PAROCHIAE: 1. BOR.!. (C. Nyitra.) Par. exstit. a rest. a. 1810, Dist.a Matr. ab a Ecel. ad S. Laurent. M. Ling. matre sl. Patr. Fund. Relig. Parochus : D. Czintula hor. Augustinus, Notar. distr, Cath. Aug. Helv. Gr Summa l i Uit, posta: Rakoviez, st, tel.: Verbó. Jud Ü - 2. DRAHÓCZ. (C. Nyitra.) Par. ereeta a Matr, ab eod. a. Ecel. ad S, Martin. Epp. Cap. ad S. Mícb. Arch. Ling. sl. Patr. Fund. Relig. Administnctor: D. Itucska Stephanus. In maf1'e Altod. Józsefháza 35 5 SUllimi Posta in loco, st. tel.: Nagykosztolány. 3. FELSÖZELLE. (C, Nyitra.) Ant. par. exstit. a a a lutheranis adempta. Matr. ab a Eccl. ad S. Martin. Epp. Lillg. sl. Patronus nullus. Paroehue : D. Steelík Carolus. In matre Fil. Alsóselle SziJád (Ecel) Praed. Lukáb 30 {) ln stat. et cust. viae ferr, 25 1 Summa - 9U4 724 i 46 Ult. posta : Szilád, st. tel.: Szilád-Zelle (via ferr.),

169 o GALGÓCZ LIPÓTVÁR. (C. Nyitra.) Reg. domu8ldist.a correetoria captivorum, olim fortalitium. Nova eu- I matre ratia erecta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. hor. Leop, Líng. h. g. el. Patr. Ministerium justitiae. Curatus: P. Szvidrony Bonifacius, Ord. S. Frane. P1 OV. SS. Salv. Cath. Ang. Helv. Gr. Jud. Líberi t :;: Captivi ( _._--- Summa--7ö Posta et st. tel. in loco. 5. MADUNICZ. (C. Nyitra.) Ant. par. Matr. ab a I Eccl. ad Nativ. B. M. V. Ling. sl. Patr. Com. Erdődy de Monyor6kerék Franciscus Xf1v. I'arochus : D. Ohmela Josephus. ln matre Statione»iae fm 1. N.-Kosztolány 25 J/~ Summa '--87b Ult, posta et st. tel.: Galgöcs-Lipótvér. 6. NAGYKOSZTOL.{NY. (Oppid. in C. Nyitra.) Ant. par. exstit. a Matr. ab a Eccl. ad S. Vitum M. Capella B. M. V. Do!. et alia B. M. V. Ling. el, Patr. Dominium terreeire. Parochus : D. Hoenig Franciscus. In mat1'e Fil. Alsódubován (Ecel.) /2 Felsődubován /2 Pecsenéd /2 Petőfalva /2 Zsákosztolány /4 vu. Vieszka 25 3/4 Summa 29b8 l l 309 Posta et st. tel. ill loco. 7. PUSZT..\. YOGYER..(D. (praed. in C. Nyitra.) Par. erecta a Matr. ab eod, a. Eccl. ad Visít. B. M. V. Ling. sl, Patr. Eppus Nitrieneis. Admi nistrator : D. Buzna Alexander. In mat"e et allod. 184 Uli. posta: Drahöcz, st. tel.: Nagykosztolány. 9*

170 132 8, UJVÁROSKA. (Oppid. in C. Nyitra.) Par. exstit. idist.a saec. XIV. Matr. ab a Ecel. ad S. Ignat. C. matre (28. Aug conseer.) Ling. sl, Patr. Com. Er. I hor. dödy de Monyoróke1"ék Franciscus Xav. Parochus: Idem, qui VAD. In matre Fil. Beregszeg (Eccl.) Vörösvár (Ecel.) Allod. Terézmajor Dioere. Zabavka et } Villa Farkaskút Stat. Galgóez-Lipótvár et Cath, Aug Helv. cust. viae fen' Summa Posta in loco, st. tel.: Galgóez-Lipótvár. 5 Gr. Jud _._ VESZELE. (C. Nyitra.) Ant. par. Matr. ab a Ecel. ad S. Bartholom. Ap. Ling. sl, Patronus nullus. Parochus: D. Czaykovskl Bvarlstus, Spirit. Distr, ln maire Fil. Rakoviez Tyapkó Sylva Summa 1382' 6 Ult. posta: Rakoviez, st. tel.: Pöstyén. Carh. Summa animarum totius Dlstrictus: Aug. 12, llelv. 123 Gr. 3 3.Ju, Comm COOPERATORES: Galgóez-Lipótvár: P. S t e f u II k a D e s i cl e r i u s, Ord. S. Franc. Prov. SS. Salv. Nagykosztolány: D. S e h wer t s i g J o a n II e s. Ujvaroska : P. P r i k a v s z k y A q u i D a s, Ord. 8. Franc, Prov. SS. Salv. 37

171 VIII. ARCHIDIACONATUS POZSONY. ARCHIDIACONUS. Illmus ac Rmus D. KNAUZ FERDINANDUS. pag. IX. 1. POZSONY CIVITAS. VICE ARCHIDIACONUS. Rmus D. Z!NDT ED}llJNDlJS, pay. XI. (Ir..Jud PAROCHIAE: 1. POZSONY. (Posonium) Lib. R. Civ. ECCLESIA COL-.Dist.a LEGIATA et parochialis ad S. )IARTINU~[ EPIS- ":.atre COPUl[ (a consecrata). Ecclesiae porro : PP. or. Franciscanorum ad B. M. V. ab Ang. salut., apud Ursu\inas ad B. M. V. Lauret., apud MOD. de Nostra Domina ad B. M. V., apud Elisabethinas ad S. Elisabeth. olim Clarissarum nunc Gymn. ad exalt, s, Crucis, FF. Misericord. ad Vis. B. M. V., in Coemet. S. Andr. ad exalt. B. Crucis, Capella in Mélyut B. M. V. ad Nives, in monte Calv, ad Exalt. s. Crucis, Capella S. Catharinae necnon S. Ladislai R. in Residentia Primatiali. Par. exstit, a Matr. ab a Ling. g h. el. Patr. Status cath. Ciaitat. Pozsony. Parodms: Idem, qui VAD. In maire 25,~3~ 3~3~ 'lejü Fil. Ligetfalu (Ecel.) Balneo puteoli [errei 10 Insulis, molie et dioere. 195 MOI/te Calvo?'. (Sac.) 7 Cuetodi«profi C'apiful. 12 Mélyut (Sac.) 8 Coemet, (D d.) 8 Summa--25,~ ISO Ibidem ad SS. SALYATORE3I. Ecel. ad Transfig. Dom. N. J. Ch. (2. Julii consecrata.] Administratur jle)' PP. e Soc. Jl~'SU.

172 134 In HOSPITALI CAP. CIVICO. Ecel. ad S. Ladislaum idist.a R. Administrator: D. Franz Joannes Ev. \~atre In LAZARETHO CIVICO. Ecel. ad Assumt. B. M. V.! or. Administmtur per PP. Franciscanos, I In VÁRALJA. (Zuckermandl) Ecel. ad SS. Trinitatem.j Beneficiatus : D. Pázmány Carolus. i In ARCE. Ecel. ad S. Nieolaum Eppum. Administmtur I pe1' PP. Capucinos. : I 2. POZSONY ad SS. TRINITATEM:. Par. erecta a. i Matr, ab. eod. a. Ecel. (olim. Ord. Trinitar.) ad S. Joannem de Matha. Alia Ecel. PP. Capu- i einerum ad S. Stephanuru Reg. Ling. g. h. sl. Pe-: tronus nullus. Parochus : A. R. D. Veszely Fran-: eíseus, S. Sedis AEppalis Tírnaviensis Assessor.! Cath. AUg". Helv. Gr..Jud.. In matre ' POZSONY VIltÁGVÖLGY. Par. erecta a Matr. : ab eod, a. Ecel. ad Assurat. B. M. V. neoerecta et die 28. Octobr. a in Dominicam XXIII. p. Pent. incidente eonsecrata, porro: Cap ella ad dol. B. M. V. in eoemeterio, ad S. Elísabeth. ín nosocomio, Ling. fl. el, h. Patr. Status cath, civit. Pozsony. Parochue : D. Havlicsek Vineentíus, Not. distr. In matre 10, Fil. Förév (Cap.) et montibus Febrica dynamit. Summa GOO ;830'-3T93 Summa animarum totius Districtus: Cath. Aug. Helv. Gr..lurl. Conuu. 41, , COOPERATORES: ln Ecel. Coli. ad S. Mm tillum. D. F i s c h e r J o 8 e p L II S. D. K a z a c s a y A r p a d II S. - Individua item ch ori eeel. ejusd. Colleg. Ecel. pag. XI. Ad SS. Trinitatem : P. S k II t Yi l F r a II c i s c II SJ Ord. S. Franc. Capu«, VÚ'dgvölgy: D. E r II s z t A l e x a II cl er.

173 2. TIRNAVIA (NAGYSZOMBAT) CIVITAS. VICE-ARCHIDIACONUS. Rmus D. OCSOVSZKY FRANCISCUS Sales., pag. XII. In mafl'e * (:) Praedii«et mola Summa' , PAROCHIAE: NAGYSZOMBAT. (TIRNAVIA). Lib. Reg. Civ. ECCLE 'Díst.a SIA COLLEGIATA ad S. NICOLAU~I EPISCO. ~atre PU!1. Ecclesia item: ad S. Helenam, ad SS. or. Fabianum et Sebast., ad Imm. Cone. B. M. V. olim Monial. S. Clarae, ad S. Annam. Capellae: in Resident. AEppali, in orphanotrophio, in domo! civica, nosocomio Comit., et in Semin. olim Mariano atque Convictu. Par. saec. XI. jam exstit. Matr. ab! a Ling. g. h. sl. Patr. Civitas Nagyszombat.: Paroclius : Idem, qui VAD.. Cath. Aug Helv. Jud. Comm , Ibidern ad S. JOSEPHUlI. Ecclesia olim PP. PAULI NORU.U. Administrator : A. R, D. Bezák Josephus, em. VAD. surl'. et Parochus Nagyjárz. Ad S. JOA"XNE11 BAPTISTUI. Ecclesia olim PP. SOCIETATIS JESU. Administrator: P. Láng Paulus O. S. Pl'. prov. ss. Salv, C'. et R. domus inxalid: milit. Curatue. Ad SS. '!'IUXITA'!'En. Ecclesia olim Ord. TRINITA RIORU~I. Administraiur per pp, e SO('. JESU. Ad S. JACOBt"lI JI. APOST. Administratur pc!' PP. Ord. S. Franc. COOPERATORES: In ]:;Ccl. Call. ad S. Nicolaura. D. Z e II i g e r A l o y s i u s, Consoc. l P b d t'. una rae en a t D. 1\1a::f/~ ~~~I~ ~I~~:S~S~ i s c II s, JUD, /eiltsd. e«. Colleg.

174 DISTRICTII S BAZI N. VICE ARCHIDIACONUS ORDlNARIUS. A. R. D. Roszbory Joannes, parochue, eeel. Báhony. VICE-ARCHIDIACONUS SURROGATUS. A. R. D. Marschall Ludovicus, parochus eeel, Szeiu- GYÖ1'gy, sehol. elem. dist«. Inepector. PAROCHIAE: 1. BÁHONY. (C. Pozsony.) Ant. par. exstit. a Dist.a Matr, ab a Eccl. ad S. Franc. Seraph. matre hor. (consecrata.) Ling. sl, Patronus nullus. Parochus : Idem, qui VAD. ord. Cath, Aug. Heh'. Gr. Jnd. In matre Fil. Gocznod (Ecel.) 182 1/2 Summa Posta et st. tel. in loco. 2. BAZIN. (Lib. R. Civ. in C. Pozsony.) Par. exstit. ante a Matr. ab a Ecel. ad Assunit. B. 1\1. V. (consecrata) alia ad Transfig. D. N. J. Chr. et PP. Capucin. ad SS. Trinit. necnon Capella S. Rosaliae. Ling. el. g. Patr. Status cath. Cioitatis. Parochus : D. Palkovíeh Stephanus. In matre Fil. Csukárd (Ecel.) 399 l 3/4 Czajla (Ecel.) /2 In thermis (Cap.) sylv. et fodin. 65 1) 1-2 Summ-a Posta et st. tel. in loco. 3. CSESZTJ:. (Oppid. in C. Pozsony.) Par. exstit. a. ' Matr. ab a Ecel. ad S. Emeric. Ling. sl. Patr. Com. Pálff!! abel'dőd Eudolphi. haeredes. Parochus : D. Bakles Joannes.

175 137 Cath. In maire Fil. Pila (Eccl.) 276 Vöröskeő arce (Cap.) 75 Sylvis 62 Summa'- 1-=-8-:-CC Aug. Halv. Gr. Jud. IDist.a 'matre " =7 Posta in loco, st. tel.: Modor. 105 hor. 6 : 3{ I 14 J/~ : ,-- --flt! 4. DUBOVA. (C. Pozsony.) Par. erecta a Matr. ab a Eccl. ad DocolI. S. Joann. Bapt, Ling. sl. Patr. Fund. Relig. Parochus: D. Dodek Andreas. In matre Domo venat. et sylvis 30 Sum-ina' '730-2 Ult. posta: Cseszte, st. tel.: Modor nr.l 5. GRINÁD. (Oppid. in C. Pozsony.) Par. exstit. a Matr. ab a Eccl. ad S. Sigismundum Ling. sl. Patr. Com. Pálffy ab Ej'dőd Joanuee. Pa- rochus: D. Chrenkó Ignatíus. ln matre Fil. Limbach (Ecel.) Summa---62'f-f2ö3 Ult. posta et st. tel.: Bazin. 6. HORVÁTGUR!B. (C. Pczsony.) Par. exstit. a Matr. ab a Eccl. ad S. StepL. R. Cap. ad SS. Trinit. Ling. sl. Patr. Com. Pálffy Joannes ab Parochue : D. Horváth Josephus jun. Erdőd. In matre allod. et molis 9ÖO 28 Ulf. posta et st. tel.: Cseklész. 7. ISTVÁNFALVA. (C. Pozsony.) Par. exstit. a Matr. ab a Eccl. ad S. Steph. R. Cap. S. Rosaliae. Ling. sl. Patr. Com. Pálff:1J ab El'dí;d Rttdolphi haeredes. Parochus : D. Vojtech Joannes. In mafj'e 365 Ulf. posta: Pudmericz, st. iel, : Cziffer, 8. JIODOR. (Lib. R. Civ. in C. Pozsony.) Par. exstit. saec. XIII. Matr. ab a Ecel. neoerecta ad S. Steph. R. (22. Oct consecr.) Cap. B. 1\1. V. ad Nives, item alia ad S. Míchaelem, ad Ss. Tri ! /2

176 138 nit. ad S. Annarn et ad S. Mar. 1\lagdalenam. Ling. [Díst.a sl. g. h. Patr. Status cath. c«paroehus : D.: n;atre Ernyei Ludovicus. i lor. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In maf1'e Fil. Modorkirályfa(Cap.) /, Terleng / 2 In sylvis (Cap.) Summa Posta et st. tel. in loco. ~. NAGYSENKVICZ. (C. Pozsony.) Ant. par. exetit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Annarn. (3. Aprilis consecr.) et Cap. S. Vendelini. Ling. sl. Patr. Com. Pdlffy ab Erdőd Joannes., Administrato1': D. Szkokánek Josephus. ln matre l 16 Fil. Kissenkviez (Cap.) 253 Statione»iae ferr, /4 P1 aed. Csősztelek 5 1/2 Summa Ú Posta et st. tel. in loco. (Modor-Senkvicz.) 10. PUDMEIUCZ. (C. Pozsony.) Par. exstit. a. ] 390. Matr. ab a Ecel. ad Exalt. S. Crucis. Cap. B. ll. V. Dol. Ling. sl. Patr. Com. Pálffy ab Erdőd Rudolphi haeredes. Pa1'ochus: D. Jankovlch Josephus de Jeszeniez. In matre Fil. Halmos (f7ccl.) / 1 Summa ' Posta in loco, st. tel.: Caiffer. 11. RÉCSE. (Oppid. in C. Pozsony.) Par. exstit. a \Iatr. ab a Ecel. ad SS. AA. Philipp. et Jacob. (eonseerata). Cap. B. M. V. Ling. sl. Patr. Priuc. Pálffy ab Erdőd Nicolaus. Parochus : D. Bezák Stephanus jun, 111 maire (:) et domibus sirati fen' /2 Posta et st. tel. ill loco, 12. SCHWElNSB.U'H. (C. Pozsony.) Par. erecta a Matl'. ab a. 11:>15. Ecel. ad SS. AA. Philipp.

177 :cont. I loco. 139 et Jacob. Ling. sl, Patr. Com. Pálffy ab Erdőd Dist.a Joannes. Parochue: D. Horváth Rudolphns sen. matre Cath. Aug. Helv, Gr. Jud. hor. ln matre Ult. posta et st. tei.: Basin. 13. SZENT.GYÖRGY. (Lib. Reg. Civ. in C. Pozsony.) Par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Georg. Mil. et M. (consecrata), alia PP. e Sehol. Piis ad SS. Trinit. Capellae: B. M. V. Assumt. et S. Joann. Nep. Lin[J. sl. g. Patr. Status Cathol. Giv. Parochus: Idem, qui VAD. surr. In mat1'e Fil. Ujlak, tllm'm is, molis et viae ferr. Summa Posta et st. tel. in 14. SZŐLLŐS. (C. Pozsony.) Ant. par. exstit. a ! Matr. ab a Eecl. neoerecta ad S. LadisI. R. I (die 13. Oct consecrata.) Cap. S. Joann.' Nep, Ling. el, Patt'. Spl'illczl Mauritiu«. Parochue : D. llócz Carotus. In mat1'e et allod. domo 'pen. et oiae ferr Posta et st. tel. in loco. ]5. l'ótguitab. (C. Poseony.) Par. erecta a \Iatr. ab a Ecel. ad S. Joann. Bapt. (a consecr.) Cap. S. Annae, B. M. V. Dol., S. Joann. Nep. et S. Viti M. Ling. sl. Patr. Com.' Pálffy abe1'dőd Joannes. Parochus : D. Ribány Emericus. fil matre Ult, liosta et st. tei.: Bazin. 16. YISTUK. (C, Pozsony.) Ant. par. exstit. a rest. a Matr. habet ab a. ]682. Ecel. ad SS. Trinit. (a, 1800, consecrata). Cap. S. Annae Ling. sl, Patr. Com. Pá7ffy (Ib L'j'dőd Joannes. Parochus: D. ~Iarkovich Joannes, In mat1'e

178 140 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Dist.a matre hor. Praed. Fajdal 76 1/2 Szilárd 88 l 3/4 Summa föl8--- C II Ult. posta: Báhony, st. tel.: Modor-Senkviez. Summa animarum totlus DIstrlctus: Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Comm. 23, ,061. COOPERATORES: Bazin: P. K O b J O V S Z k Y F r i cl e r i c u s, 01'd. S. Franc. Capuc. Cseszte: Modor: D. U h 1Y á r i k E u g e n i 11 s, Pudmericz : D. N o v á k J o a n n e s JUD. Vöröskeö in crce: P. P o s P i s c h i I P r o e o p i u s, Ord. S. Francisci Capuc., Capellanus domest. 4. DISTRICTII S SOMORJA. VICE-ARCHIDIACONUS ORDJNARIUS. A, R. D. Kisfaludy Sígtsmnndus, jlajwhus oppidi Somorja. YJCE-ARCHIDIACONUS SURROGATUS. A. R, D. Kudlik Joannes, paroeh, in Pilspöki, sehol. elem. distv, Inepector, PAROCHIAE: 1. CS-CTÖRTÖK. (Oppid. in Com, Pozsony.) Ant. p:lr. exstit. a Matr. ab a Eeel. ad S. Jacob. maj. Ap. Liilg. h. Patr. Eqwiti» de Wiener- Welten haeredee. Paroclius : D. Pázmány Adolphus.

179 Cath. Aug. Helv. Ur..Jud. \idist.a matre In matre hor. Fil. Béke (Ecel.) ! 3/ 4 Csákány (Eccl.) / 4 Praed. Alső-Németsoők /2 Annamajor 40 l Erzsébetmajor 96 1/2 Felső-Németsoók /2 Józsefmajor 29 ; 1 Summa )----=.-30.! Posta in loco, st. tel.: Somorja. 2. FÉLL. (C. Pozsony.) Par. exstit. a Matr. ab a Eccl. ad S. Nico!. Epp. (28. Maii consecr.) Cap. in coemet. ad S. Crucem et orat.. priv, ad S. Margareth. V. Ling. h. Patr. Com.' Apponyi de Nagyappony Georgius. Parochus : D. Dotter Joannes, ln matre Fil. Eberhard (Cap.) Hideghét Madarász Vök ő l 3 Summa T-Tif Posta ill loco, st. tel.: Somorja. 3. HIDAS. (C. Pozsony.) Par. exstit. saec, XIII. rest. a Matr. ab a Eccl. ad S. Thom. Ap. Ling. g. h. Patr. Com, Apponyi de Nagyappony Georg. Administrator : D. Kanszek Cornelius. In mat/'e et sylvis Uit. posta: Féli, st. tel.: Püspöki. 4. ILLÉSHÁZA. (C. Pozsony.) Ant. par. a neoerecta. Matr. ab eod. a. Ecel. ad SS. AA. Petr. et Pau\. Ling. h. Patr. i om, Batthyányi de Németujvál' Josephue. Parochue : D. Skadra Joannes. In mat re 475 4: 20 Fil. Bél Vatta 342 G Tonkháza Praed, Rónya 35 In molis et trl/jecf~t 30 Sorják et tmjectu 1f)

180 142 Vitény Cath. Aug Helv. Gr..Jud. JDist.a matre : hor / 4 Summa '33-! Ult. posta: Nagymagyar, st. tel.: NagyJégh ISERD. (C. Pozsony.) Par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Martin. Epp, Ling. h. g. Patr. Equitís de Wiener- Welten Eduardi haeredes. Paroehus: A. R. D. Lúdvíg Gustavus, S. Sedis Ap-ppalis Tirnaoiensie assessor, Notar. dist», In matre Fil. Alsócsölle (Ecel.) Felsöcsölle (Ecel.) Dénesd (Ecel.) 505 Torcs Praed. Szentpéterpuszta 18 Summa 1~i~j~-60~ Posta in loco) st. tel.: Somorja. 6. NAGYLÉGH. (C. Pozsony.) Par. exst. a Matr. ab a Ecel. ad S. Elisabeth. Vid. Ling. h.. Patr. FUI/d. Relig. Parochus: D. Pásztor Joannes. ln matre Fil. Előpatony 372 Kislégh 379 Szász 265 Praediis 102 Summa 1525 Posta et st. tel. in loco :!6 HJ6 löl II NAGY:3IAGYAR. (Oppid. in C. Pozsony.) Par. exstit, a \Iatr. ab a Ecel. nova ad Exalt. S. Crucis. Ling. h. Pati.. Com. Batthyányi de Németujvár Josephus. Paroclius : D. Leszkay Alexander de Nyirbátor. In matre 0 Fil. Alsójányok Bústelek Csenke Felsőjányok Gomba (J::ccL) Kismagyar /2 1/ 2 cont. 1/ 4 1/4 1/2 cont. 1/2 '/2-1

181 143 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Dist.a matre hor. Olgya Vajasvatta Praed. Csörge 67 3/ Szigeti majorok 50 1/2 Uj vásár /2 Sylva Nagyerdő 5 l Mola et trajectu 12 1/2 Summa-271~ Posta in loco, st. tel.: Nagylégh. 8. NAGYPAKA. (C. Pozsony.) Par. exstit. saec. XIII. Matr. ab a Ecel. ad. S. LadisI. R. Ling. h.! Patr. Senlor Familiae Com. Pálffy ab Erdőd. Pa-I j'ochu8: D. Pergö Josephus. In matre l 9 Fil. Csukárpaka Kispaka \. ('ap.) Maczháza cum praed, 120 Summa 7\)8 8 Ult. posta et st. tei.: Somorja , fl. pfsp()ki. (Oppid. in C. Possony.) Par. exstit. iam, saec. XII. Matr. ab a Ecel. ad S. Nicol.: Epp. (consecrata.) rest, a Capellae: B. M. V., S. Rosaliae et S. Joann. Nep. Ung. h. Patr. i Princeps Primas R. A.Eppus Strig. Parochus : Idem, qui VAD. surr, In matl'e Fil. Szunyogdi (Ecel.) 480 Vereknye (Ecel.) 5bi Summa ~882 Posta et st. tel. ill loco. 10, SO~IOItJA. (Oppid. priv. in C. Pozsony.) Par. exstit. a Man-, ab a Ecel. ad Assumt. B. 1\1. V. et Cap ella hospitalis ad SS. Cosm. et Damian. Linq. h. Patr. li1agisil'(ftus cath, Oppid. Parochus : Idem, qui VAD. ord. ln matre * Fil. Bucsuháza '.

182 144 Cath. Csölösztő 245 Gútor (Ecel. S. Cruci dedic.) 750 Királyfia 33 Szemeth (Eccl. 8. Franc. Seraph.) 462 Tejfalu Uszor (Cap.) 223 Praediis: Fakó 35 Gancsháza ~ Számoth (Eccl. S. Mm g. V; M.) 52 Summa Posta et st. tel. in loco. Aug. Helv. Gr. Jud [) ~1 3 2 ::! SZENT AN1'AL. (C. Pozsony.) Par. erecta a : Matr. ab a Ecel. ad S. Anton. de Padua. Ling. h. Patr. Fund. Relig. Administrator: P. Nagy Illuminatus, Ord. S. Franc. P1 OV. Marianae, Commiesarius P1 OV., Conventus S. Antonii GUa1 dianus, Spirit. distr. ln ma tre 75 Fil. Bácsfa Nagyszarva (Ecel.) 425 Tárnok (Cap.) 416 Summat'209 Ulf. posta: Bácsfa, st. tel.: Somorja. Posta in 4 S Summa ('0, st. tel.: Somorja ~ S YAJKA. (Oppid. in C. Pozsony.) Par. exstit. saec. XIII. Matr. ab a Ecel. ad S. Mich. Arch. Cap. S. Josephi in coemet. et S. Joannis Nep. Lin!!. h. Patr. Nobiles Compossessores, Parochus : D. (hiirky Andreas. ln maire é' 1079 Fil. Doborgaz 728 Keszölczés (Cap. S. Rosaliae.) Praediis 34 ro 8 ös Dist.a matre hor. 1/, Jf /4

183 145 Summa animarum totius Dlstrlctus: Cath. Aug. Halv. 22, Gr. Jud. Comm ,100 COOPERATORES: Misérd : D. H e b e II s t r e i t F r a II c i s c us. Nagymagyar: D. K a II y ó J o s e p h II s, Püspöki: D. B o g II á r G r e g o r i II s. Sz. Antal: P. H o r v á t h B o II i f a c i II S. Ord. S. Franc, Prov. Mm'ianae. Somorja: D. G r a t z e r F r a II c i s c II S.'- D. S z é k e s y J o a n n e 8. Vajka: DISTRICTUS 5. DUNASZERDAHELY. YlCE ARCHIDIACONUS. A. R. D. Haskó Josephus, Oppidi Dunaszerdahely pa?'orhus, sehol. elem. distr. lnspector, Ins. Ord. Francisci Josephi I, Eques, Consoc. Sodal. cath, in /Juilasze?'dahely Praeses. PAROCHIAE: 1. ALBAÁR. (C. Pozsony.) Par. erecta a lviatr.dist.a ab a Ecel. ad S. Annam. (7. Maii matrs hor. consecr.) Linq. h. Patr. Fusul. Relig. Parochu.s : D. Yázsonr1 Josephus. Catl» Aug. H"h', Gl'. Jud. Jn ma/re Fil. Kisbaál' Nagymád (Ecel.) :;: fi 20ö Summ'a' ö Ult, posta ti st. tel. Dunaszerdahely. :'..hom. Cleri An hiclioec. Strigon. ls~lii. 21 II :2 12 cal/t

184 ALISTÁL. (C. Pozsony.) Ant. par. Matr. ab a. 1713'IDist.a Ecel. ad S. Martin. Epp. Ling. h. Patronus nullus. matre Parochus: D. Kováts Emericus de Torna. hor. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre * Fil. Bögellő /2 Felistál /4 Sárospadány * /2 Tőnye cont. Praed. Bélle l Hidvég 3 15 cont. Karáp / 4 Petény Summa =--20r Posta in loco, st. tel.: Dunaszerdahely. 3. ALSÓNYÁRASD. (Oppid. in C. Pozsouy.) Par. ereeta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad Nativ. B. M.; V. Ling. h. Patr. Com. Pálffy ab Erdőd Joannes. Parochus : D. Papánek Jlarcus. In matre Fil. Felsőnyárasd 653 Praed. Jánostelek 100 Trajecu: 7 D01~o sylvana Ároksár 6 Sziget 10 Summa Posta in loco, st. tel.: Dunaszerdahely :cont. 1 1/ 2 3/ 4 \/2 4. BAKA. (C. Pozsony.) Par. exstit. saee. XIV. restituta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad 00. SS. Ling. h. Patr. Nobiles Composseesores. Parochue : D. Flock Jaeobus. In matre 0 cum Fil. Lándorgócz 795 l;) 29 Nádasd (Cap.) / 2 Domo sylv. Dékán 6 8/ 4 Op il. Halomszél 6 1/2 Allod. Kajtova!'> \/2 Summa f) 46 Posta in loco) st. tel.: Böös. 85-

185 BALLONY. (C. Győr.) Ant. par. Matr. ab a JDíst.a Eccl. ad Visit. B. M. V. Ling. h. Patr. Cuetos matre Capituli Jaurin. Parochus: D. Ekker Josephus.: hor, Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre Fil. Kulcsod * /4 Győr-Medve (Ecel.) J/ 2 Nyárad Szap * h Radvány / 4 Praediis Summa Ult. posta: Győr-Medve, st. tel.: Nagymegyer. 6. nöös. (Oppid. in C. Pozsony.) Ant. par. exstit. a.: Matr. ab a E~~I. ad S. Margareth.] V. M. Ling. h. Patr. L. B. Uchtritz Aemilius. Pa-: rochus: D. Huszár Stephanus. In matre l 53 Fil. Patas * l Praed. Feketeerdő 29 1/2 Tejke 14 1/4 Varjas 24 1/2 Summa257S---9 6ifg Posta et st. tel. in loco. 7. DERCSIKA. (alias Gyersoka.) (C. Pozsony.) Par. erecta a. 17HI. Matr, ab eod. a. Eccl. ad Assumt. B. M. V. (9. Maii consecr.) Ling. h. Patr. Nobiles Composeeesores. Parochus: D. GWckel Ignatíus. ln maire et allod Ult. posta: Baka, st. tel.: Böős. 8. DUXASZERDAHELY. (Oppid. in C. Pozsony.) Par. exstit. a Matr. ab a Eccl. ad Assumt. B. 1\1. V. Linq. h. Patr. Comituan Pálffy ab Erdod Seuior, Parochus : Idem, qui VAD. In maire Fil. Balásfa /2 Csenkeszfa 95 1/~ Hegybeneéthe / 4 Kisudvarnok (Call.) /2 10*

186 148 Lédertejed Nagyudvarnok Ollétejed P6dafa Sikabony Töböréthe Tőkés Praediis : Enyed Rény Via ferreá Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. IDist.á matre Summa Posta et st. tel. in loco. 5 hor. 1/2 1 [) 1/2 1/'4 1/ / /2 3 I 1 2 1/2 1/ EGYHÁZGELLE. (Oppid. in C. Pozsony.) Par. exstit. a Matr, ab a Ecel. ad SS. AA. Petr. et Paul. Ling. h. Patr. Comitum Pálffy ab RI'c/őd Senior. Parochue : D. Bartal Ladislaus de Beleháza, Spi?'. dist». ln maire ev Fil. Beketfa Csehfalva Csentőfalva Kisbudafalva Kisfalud Kislúcs U.:'ap.) Nagybudafalva Nagylúcs Ogelle Poósfalva Sárosfalva (Cap.) Praed. Nádaslak Ujfalu Summa Posta in loco, st. tel; : Nagylégh [) EGYHÁZKAUCSA. (C. Pozsony.) Par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Barthol. Ap. Ling. h. Patr. Nobiles Composseseoree. Parochue : D. Feketebázy Carotus. In matre 63 6

187 149 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Fil. Amade Domazér Erdőhát Etre Gönczöl Királyfia Kulesár- (Cap.) Móróez- Pinke- Sipos Sőlymos- Praed, Dobol' ~ 122 <ll ~ 125 ~ 138 ~ I i Summa I Ult. posta: Királyfiakarcsa, st. tel.: Dunaszerdahely.. ll. FELBAJ.R. (C. Pozsony.) Ant. par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Steph. R. Ling. h.' Patr. Com. Batthyányi de Német-Ujvár Josephus.. Paroehus : D. 'I'omanovleh Franciscus. : In matre Fil. Nagybodak SuU (Ecd.) Sylva Királyrét 32 2 Allod. Királyrét 32 Józsefmajor 4 Antóniamajor 6 Feuesármajor 13 Süllimajor 42 Süllisziget 28 Summa Posta in loco, st. tei.: Nagy-Légh. 12. Kt'R'fH. (C. Pozsony.) Par. exstit. a rest. a. ] 872. Ma!r. ab eod. a. Eccl. ad S. Steph. Protomart. Ling. h. Patronus nullus. Administrator : D. Rozsbázy Stephanus. In 1natl'e 590 ]5 Praed. Tályog 59 Apponyimajor 6 lifolis

188 150 Insula Confinia Ult. posta: Cath. Aug. Helv. Gr. Jud Summa~O Vásárút, st. tel.: Dunaszerdahely. IDist.a matre hor. 1/2 lit 13. NAGYABONY. (C. Pozsony.) Par. erecta a Matr, ab eod. a. Ecel. ad SS. 'l'rinitatem. Ling. h.. Patronus nullus. Administrator: P. Hajósy Chrysanthus, O. S. Fr. Pi ov. Ma1. In mah'e Fil. Hodos * In allodiis 33 Summa---i Posta in loco, st. tel.: Dunaszerdahely. 14. SZENT.lIIHÁLYFA. (C. Pozsony.) Par. exstít. a Matr. ab a Ecel. ad S. l\:lich. Arch, Lillg. h. Patr. Com. Batthydnyi de Német-Ujvdr Josephus. Parochus : D. Herbszt Josephus. In maire Fil. Benke- * l~o Bögöly Csécsény Diós- JQ.,: Förge Lögér Sylva Aggerdő 25 In allodiie Summa'- 2126' Posta in loco, st. tel.: Dunaszerdahely. 15. V.\RKONY. (C. Pozsony.) Par. exstit. saec, XII. Matr. ab a Ecel. ad S. Jacob. maj. Ap. Linq. h. Patr. Familia nobilis Pfeifj'er Mathiae. p(i1'ochu8: D. Hermán Josephus; Notar. distr.. In 11latre Fil. Csallő-Nyék (Cap.) Praed, Péterfa 4 Allod. Csére 202 cont. l : 12 ; 1/. 2

189 30 I Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. IDist.a matre hor. Malomhely 95 4, 1/2 Bendő 6 - i 81 ' 4 Körtvélyes 3 -! 1/2 Summat i Ult. posta: Caallő-Nyék, st. tel.: Duuaszerdahely.] i 16. VÁSÁRUT. (Oppid. in C. Pozsony.) Ant. par. ex- [ stit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Anton. : de Padua. Ling. h. Patr. Capitulum Posonienee.í Parochue : D. Vanitsek Franciscus. In matre Fil. Vámosfalu (Cap.) 628 Pra ed. Soóssziget 48 Szihony 25 Sziget 18 Csanád 15 Sylva 16 Traiectibus 10 Summa Posta in loco, st. tel. : Dunaszerdahely. Summa animarum tetlas Dlstríctus: Catl,. Aug. Helv. Gr. JuJ. Comm. 32, ,592 COOPERATORES: Alsónyárasd: Dunaszerdahelq : D. B a rt a l Co n s t a n t i n u s de Beleháza. E,qyházgelle: D. 1\1 II S k o v i c h A u g II S t i n u s. Egyházkarcsa: Szent-lIfihályja:

190 DISTRICTUS MALACZKA. VICE ARCHIDIACONUS, A. R. ac Cl. D. Kovács Josephus, parochus oppidi Malaczka, sehol. elem. distr. Inspector, SS. Theol. Doctor. PAROCHIAE: 1. ALJIÁS. (C. Pozsony.) Par. erecta a Matr. ab Yist.a eod. a. Ecel. ad S. Mich. Arch. Ling. sl. Patr. matre hor. Princ. Pálffy ab Erdőd Nicolaus. Parochus : D, Duday Jlichael. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In mat1'e Ult. posta: Lozornó, st. tel.: Malacaka. 2. D}~TREKÖ CSÜTÖRTÖK. (C. Pozsony.) Par. erecta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad Assumt. B. M. V. (consecrata). Cap. S. Rosaliae. Linq. sl. Patr. Fund. Relig. Adminietrator: D. Lenkei Oarolus. In matre cum molie Uli. posta: Laáb, st. tei.: Malacska. 3. GAJAR. (Oppid. in C. Pozsony.) Ant. par. exst. a Matr. ab a Ecel. ad Annunc. B. 1\1. V. Ling. sl. Patr. Princ. Pálffy ab 1:'1'dőd Nicolaus. Parochus : D. Oláh Nicolaus. ln matre Posta et st. tel. in loco. 4. JAKABFALYA. (C. Pozsony.) Par. ereéta a I Matr. ab eod. a. Ecel. ad SS. AA. Philipp, et Jacob. (consecrata). Linq. sz. Patr. r-u.: Pálffy ab Erdőd Nicolaus. Parochus : D. Brandelssky Josephus. In mat1'e /'ton praed. Homokház Posta in loco, st. tel,: l\1ajaczka. 5. KISLÉY ÁllD. (C. Pozsony.) Par. erecta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad Assunit. B. 1\1. V. (a 1741.

191 153 consecrata). Ling. sl. Patr. Prine. Pálffy ab Erdőd Díst.a Nicolaus. Parochus : D. Szücsy Victor. matre hor. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In maire Ult, posta et st. tei.: Nagylévárd. 6. KONYHA. (C. Pozsony.) Par. erecta a Matr.. ab eod. a. Ecel. ad S. Nicol. Epp. Cap. B. l\l: V. et S. Huberti. Ling. sl. Patr. P"inc. Pálffy ab' s-es«nicolaus. Parochue : D. ]Iajcr Petrus. In matre, montibus et castello Vivrat Posta in loco, st. tel.: Malacaka. 7. MALACZKA. (Oppid. in C. Pozsony.) Par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad SS. Trinit. (a.: 1'731. consecr.) alia PP. Franciscan. ad Assumt. ' B. 1\1. V. (consecrata) et Cap. S. Annae et SS. i Cordis Jesu. LiI/g. sl. g. Patr. P"inc. Pálffy ab i Erdőd Nicolaus. Parochus : Idem, qui VAD. In maire 0 et auod. Vinohradek Fil. Kiripolcz (Ecel. ad S. Martin. consecr.) 'l, Summa Posta et st. tel. in loco. S. NA.GYLÉYÁRD. (Oppid. in C. Pozsony.) Par. erecta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad SS. Nomen I Mariae (20. Sept consecr.) et Sac. ad Visit. ~ B. 1\1. V. LiI/g. sl. g. Patr. Com. Weilckheim Stepha-. ilus. Parochus : D. ]Icllisek A<lolphus, Not. Distr.. In maire " Ibidem conversorum Anabaptistarum Curatus : D. Zahrítdka Ignatius Franciscus. Posta et st. tel. in loco. 0. PER~EI(. (C. Pozsony.) Ant. par. exstit. a \1atr. ab a Ecel. ad Spiritum S. (a consecrata.) Cap. S. Vendelini. Ling. sl, Patr. Princ. Pálffy ab Erdőd Nicolaus. Parochue : D. Novák Joannes. In matre Uli, posta et st. tei.: Malacaka.

192 RARBACH. (C. Pozsony.) Par. erecta a IDist.a Ma.tr. ab eod. a. Eccl. ad Assumt. B. M. V. Ling. ~atre sl. Patr. Fund. Relig. Administrator: D. Jakubo-: or. víes Joannes. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In maire Posta in loco} st. tel.: Malacaka. ll. SZÉLESKÚT. (C. Pozsony.) Ant. par. exstit. a. \ 1397, Ma.tr. ab a. 1669, Eccl. ad 00. SS. (consecrata), Ling. si. Patr. Princ, Pálffy ab Erdőd' Nicolaus, Parochus : D. EgeI Andreas. In maire Posta in loco (Pozsony-Széleskút.), st. tel. : Malaczka. ' 12. SZENT ISTVÁN. (Antea Haszprunka.) (C. Pozsony.) Par. erecta a Matr. ab eod. a. Eccl. ad S. Steph. R. (20. Au~ consecr.) Ling. sl. Patr. Princ. Pálffy ab Erdőd Nicolaus. Parochus : D. Koczurek RudoIphus. In mat7'e Posta in loco, st. tel.: Malaczka. Cath. Aug. 24, Summa animarum totius Districtus: Helv. 6 Gr. Jud. Comm ,658 COOPERATORES: Gajal': D. V i r s i k J o a n n e s. ['lanyha: Nagylévárd: D. K a s s á k G u s t a v II S.

193 7. DISTRICTUS STOMFA. 155 VICE-ARCHIDIACONUS ORDINARIUS. A. R. D. Juracska Ignatius, Parochus in Laáb, sac. jub. in a. primum. VICE ARCHIDIACONUS SURROGATUS. A. R. D. Kofrányi Aloysius, Parcehús in Beeztercze, sehol, elem. dis tr. Inspector, S01 or. Char. in Stomfa Con], eetraord, PAROCHIAE: 1. BESZTERCZE. (C. Pozsony.) Par. erecta a ;Dist.a Matr. ab a Ecel. ad SS. AA. Petr. et Paul. ~atre Ling. sl, Patr. Com. Károlyi de Nagyká1'oly Aloysii or. vidua, nata Com. Erdődy Francisca. Parochus: Idem, qui VAD. surr, Cath. Aug. Helv. Unit. Jud. ln matre Posta in loco, st. tel.: Stomfa, 2. DÉVÉNY. (Oppid. in C. Pozsony.) Par. exstit, a. i Matr. ab a Ecel. ad S. Crucem. Ling.! g. h. sl. Patr. H inc. Pálffy ab Erdőd Nicolaus., Parochue : D. Springer Stephanus. In matre Fil. Károlyfalu (Cap.) 300, 1/2 Domo venat. et lap ic / 4 Summa--2ó5S-----1ó ~-' Posta in loco, st. tel;; Dévényujfalu. 3. DÉVÉNYUJFALU. (C. Pozsony.) Ant. par. Matr. ab a Ecel. ad Spiritum. S. Ling. sl. Patr. Princ. Pálffy ab Erdőd Nicolaus. I'arochue : D. Trubinyi Joannes. In matre cum allod, et statione»iae ferr, 2142 Dévényt6 44 Summa Posta et st. tel. in loco ,",~---i id,

194 HIDEGKÚT. (C. Pozsony.) Par. ereéta a' Matr'IDist.a ab eod. a. Ecel. ad Resurl'. D. N. J. Ch. et ad, ~atre SS. MM. Cosmam et Damianum. Capella SS. Ro-' or. sarii. Ling. et; Patronus nuuus. Parochus : D. Talda Joanues, In mat1'e Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. 752 Posta in loco, st. tel.: Lamács. 5. LA..Á.B. (C. Pozsony.) Par. exstit. a restit. a Matr. ab a Ecel. ad 00. SS. (consecrata). Cap. ad S. Vendelin. L ing. el. Patr. Com. Károlyi de Nagyká1'oly Aloysii vidua, nata Com. Erdődy Francisca. Parochus : Idem, qui. VAD. ord. In matre Medzi jarky (Illod. 14 Ujmajor praed. 46 Summa-T6iYlf---- Posta in loco, st. tei.: Malaczka LUUCS. (C. Pozsony.) Par. exstit. a restit. a Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Margareth. V. 1\1. Cap. ad S. RosaIiam. Ling. sl. Patr. Status Cath. Civitat. Pozsony. Parochue : D. Hilbert Joannes. ln mat1'e 1130 Ult. posta: Pozsony- Hidegkút, st. tel. : static : Lamaes. 7. LOZORNÓ. (C. Pozsony.) Par. erecta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Catharin. V. M. (eonsecr.) Cap. S. Vendelini. Linq. sl. Patr. Com. Károlyi de Nagykároly Aloysii cidua, natu Com. Rl'dödy Francisca. Parochue : D. Szinghoffer l\lichaei. In mafre, molis et domo ven Posta in loco, st. iel, : Stomfa. 8. l\ug-asfalc (Hoehstettnó.) (C. Pozsony.) Par. exstit, a Matt. ab a Ecel. ad S. Andr. Ap. neoerecta (a consecrata). Cap. ad S. Rochum et Vendel. item ad S. Joann. Xep. Patr. Cont. Kd 1'01yi Je Nagykároly Aloysii»idua, nata Com. I

195 Stephanus. Cath. Aug. Helv, In matre et praediis Posta in loco, Bt. tel,: Stomfa. 157 Erdődy Francisca. Parochue : D. Gasparovics IDist.a matre Gr. Jud. hor..27 ~). MAGYARFALVA. (C. Pozsony.) Par. erecta a ; Matr. ab eod, a. Ecel. ad S. Cath. V. M. Líng. sl. Patr. Fund. Relig. Administrator : D. Kvassay Carolus. i In matre Fabrica Zaehari cont; Fil, Dimburg (Ecel.) Allod. Károlyháza Summa Posta in loco, st. tel.: Angern (Auatria). 10. JIÁUIAVÖLGY. (C. Pozsony.) Par. erecta a Matr. ab a Ecel. (olim PP. Paulinor.) ad Natív. B. M. V. Capellae: S. Annae, S. Fontis, Nativitat. D. N. J. Ch., et S. Floriani, Ling. sl. g. It. Patr. Comit. Stockaú Ecelina nata Baltazy. Parochus : A. R. D. 'l'alcsik Josephus, S. Sedis AEppalis Tirnaoiensis zlssessor, ln matre Ult. posta: Pozsony-Besatercze, st. tei.: Stomfa. 11. S'r()~IFA. (Oppid. in C. Pozsony.) Par. exstit. iam a Matr. ab a Ecel. ad S. Steph. R. rest. a (consecr, a. 176í.) Capellae: in monte Calv., in residerit. eomit. ad S. Joan. Nep., et S. Urbani in vineis, necnon S. Crucis et S. Vendelini. Ling. sl. g. h. Patr.. Com. Károlyi de Nagykároly Aloysii vidua, nata Com. Erdődy Francisca. Parochus : D. Gond Ignatlus, S01'Q1'um Charit. (,'onf. ord., Notnr, dist», 11/ matre Fil. Mászt (Ecel. ad S. Sebast. cons ) lou) 3 Borostyánkö (l~'ccl.) S08 Malleat. cul)ri (Cap.) 62 :3 Praed. Erdőcske /4 1 l l : 2 1

196 158!Dist.a lmatra Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. hor. Károlyháza 23 S/4 Dom. v~m., tegular. 87 1/ 2-2 Sumni"a'50S5 -' Posta et st. tel. in loco. 12. ZOHOR. (C. Pozsony.) Ant. par. Matr. ab a Ecel. ad S. Margareth. V. M. [consecr. Dom. IV. Oct ) Ling. sl, Patr. Com. Kdrolyi de Nagykdroly Aloysii vidua, nata Com. Erdődy Francisca. Parochus: D. Markovics Franciscus sen. In matre cum allodiis Travnik (Cap.) et Geraldinház 2498 l 1 27 Posta et st. tel. in loco. Cath. Summa animarum totlus Districtus: Aug'. 25, Helv. 7 COOPERATORES: Gr. Jud. Comm ,988 Besztereze : Dévény: Mdriavölgy : Stomfa: D. K o p e s á n y i L a d i s l a u s.

197 8. DISTRICTII S SZEMPCZ. VICE-ARCHIDIACONUS ORDINARIUS. A. R. D. Ferenczy Josephus, Paroehue in Iványi. 159 YICE ARCHIDJACONUS SURROGATUS. A. R. D. :8léhes Carolus de Nyék, Parochus in Nagyfödé. mes, sehol, elem. dietr, Inspector. PAROCHIAE: 1. BOLDOGFALVA. (C. Pozsony.) Par. ereóta a !Dist.a Matt.. ab eod. a. Eccl. ad Assumt. B. M. V. Ling. [~atre si. Patr. Com. Zichy de Vá80nykeő Framciscue.: or. Adminietrator : D. Cs6gley Colomanus.! Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In mat1'e I Fil. Réthe (Rcel.) * Allod. Pörös 13 CU8t. viae ferr. 6 3 Summa' Ult. posia : Réthe, st. tel.: Szempes. 2. CSATAJ. (C. Pozsony.) Ant. par. exstit. a Matr. I ab a Eccl. ad S. Margareth. V. M. Ling. sl, Patr. Com. Pálffy ab Erdőd Joannee. Parochus :, D. ]Iadurkay Nicolaus, SS. Can. Doctor. In matre Fil. Németgurab (Ecel.) /4 Praed. Csandal : 1/2 Tárnok ' 1 Summ-;-' i '. I47 - Ult. posta : Németgurab, 8t. tel.: Szempoz. 3. CSEKLÉSZ. (Oppid. in C. Pozsony.) Ant. par. exstit, a Matr. ab a Ecel. ad S. Steph. R. et alia ad S. Annam, Cap. in coemet. Ling. h. el. g. Patr. Com. Esterházy de Galántha et Fraknó Michael. Parochue : D. Stöszner Julius. ln maire Posta et 8t. tel. in loco.

198 CZIFFER. (Oppid. in C. Pozsony.) Par. exstit. a. ;Dist.a Matr. ab a Eccl. ad S. Mich. Arch-. n~atre Ling. sz. Patr. Com. Zichy de Vásonykeö Franciscus,' or. Parochue : D. Bernkopt Alphonsns, Notar, distr.. In matre 0 Cath Fil. Pusztapát (Ecel.) 291 Károlyháza allod. 63 Statione oiae fer«, 18 Saroltamajor allod. 15 Margitmajor auod. 21 Summa-2006 Posta et st. tel. in loco. Aug. Helv Gr. Jud. 131 i 1/2 31!4 II. 1 :\1 / EGYHJ\ZFALVA. (C. Pozsony.) Ant. par. Matr. ab. a Eccl. ad S. Andr, Ap. Ling. h. sl. Patr. Com, Pálffy ab Rrdőd Joannes, Parochu«: D. ][ar kovich Stephanus. In matre Fil. Apáczakörmösd l/l Hegysúr (CajJ.) /2 Jánosháza ll/4 Possony-Királyfa (Cap,) / 2 Kisborsa l / 2 Nagyborsa J Papkörmösd ll/2 Pénteksúr l3\) /2 Torony II 14 Zoncz /4 In allodiis cum domibus venat, ' /4 Summa Uli. post«: Pozsony.Királyfa, st. tel. : Szempcz. G. ly ÁX alias IY.íNYI. (C. Pozsony.) Par. exstit. a. 13~)7. restit. a Matr. ab eod. a. Eccl. ad Natív. S. Joann. Bapt. Sac. S. Rosaliae. Ling. si. h. Patr. Prinl'ipissa d'a1'enberg nata Com. Hunyady Julia. Parochus : Idem, qui VAD. ord.

199 ln mam'e Fil. Papfalva 161 Cath, Aug. Helv. Gr. Jud.!Dist.a -matre : hor I 1/2 Summa1l&f 6 "----- fo i Posta in loco (Pozsony-Ivén), st. tel.: Cseklész. 7. JÓKA. (C. Pozsony.) Ant. par. exstit. a Matr. 1 ab a Ecel. ad Natív. S. Jeann. Bapt. Ca-I pella SS. Ang. Cust. Ling. h. Patr. Nobiles Com-! possessores. Parochus : D. Olgyay Adalbertns de i Eadem.! ln maire * Fil. Jókaujhely icont. Allod. Bácsimajor 12 3/4 Reissigmajor 10 1/2 Orialja ~~ W 1 Summa Posta in loco (via Szempcz), st. tel.: Szempcz. I 8. KÁPOL"TA. l.' (C. P ozsony. ) An t. par. exstit l. a Matr. ab a Eccl. ad S. Elisabeth. Vid. Ling. sl. Patr. Com. Pálffy ab Erdőd Joannes. Parochus : D. Roszipúl Antonius. ln mam'e 320 Fil. Igrám (Ecel.) 515 Summa Uli. posta: Báhony, st. tel.: 6 6 Cziffer l','4 ~). liagyarbél. (C. Pozsony.) Par. erecta a Matr. ab a Ecel. ad Invent. S. Crucis, alia in castello ad convers. Pauli. LiI/g. h. Patr. Xirkooicli Elisflbet!ta Ilata Pilta. Pfl1'OC!tUS: D. Kirchknopf Franciscus. III nwtre S 1 3 -t6 Fil. Németbél (Cap.) Dunaujfalu 1(('ap Saáp J ('omm.)3hi 2 10 Allod. Konstantinmajor 12 Schem. Cleri Al'ehi<lioec. Sll'igllll. l;:;~"j. II

200 162 Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Cuet,»iae ferr. 8 Summa-18211O --C----S 71 Posta in loco, st. tel.: Szempcz. 10. NA6YFÖDÉJlES. (C. Pozsony.) Ant. par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Mich. Arch. Cap. B. M. V. Dol. Ling. h. Patr. Comitum Pálffy ab Erdőd Senlor. Parochus : Idem, qui VAD. surr. ln matre Posta in loco, st. tei.: Di6szegh. 11. PUSZTAFÖDÉMES. (C. Pozsony.) Ant. par. Matr. ab a Ecel. ad S. Ladisl. R Cap. B. M.: V. Ling. sl. h. Patr. Com. Zichy de V ásonykeő I Franc. et Nobiles Compoesessoree. Parochus: D.! Bernkopf Oarolus. ln matre Rétimajor Gyurcsimajor 15 Poroszmajor 6 Szarvas 12 Cust. viae ferr. 31 Summa 153I-7S- 16 Posta in loco, Bt. tel.: Diószegh SÁRFŐ. (C. Pozsony.) Ant. par. Matr. a Eccl. ad. S. Adalb. Epp. M. LillY. sl. Patr. Comes i Pálffy ab Erdőd Joannes. Paroehue : D. )Iarschall: Alexander. I In matre et mola : Posta in loco, st. tel.: Szempes. 'Dist.a.matre : hor. 1/4 13. SZEJIPCZ. (Oppid. in C. Pozsony.) Par. exstit. I saec, XIV. Matr. ab a Ecel. ad S. Nicol. Epp. : Cap. ad SS. Trinit. et alia in coemet. Ling. h., Patr. Com. Este1'házy de Galántha et Frakná Michael. Parochus : D. Lencsés Alexander, scc.. iubil. in fl. secundum. III maire, allod., dicere. et custodiis/;iae ferr, _. 460,1/ 3/ 2-4 Posta et st. fel. in loco.

201 VEDRŐD. (C. Pozsony.) Par. exstit. saec. XIV. Matr./Dist.a ab a Ecel. ad S. Andr. Ap. Ling. sz. Patr. ~atre Com, Zichy de Vásonykeö Franc. Parochus : D., or. Martinkovits Joannes. I Cath. Aug. Helv. Gr. Jud.! In matre I Fil. Páld (Eccl.) I 1/2 Tótujfalu (Eccl.) /2 Pálffymajor /4 Józsimajor /4 Csabházmajor /4 Summa "49- Posta et st. tel. in loco. (Via Pozsony-Diószegh.)!, Summa animarum totlus Districtus: Cath. Aug. Helv. 24, Gr. Jud. Comm ,260 COOPERATORES: Cseklész: Egyházfalva: Szernpcz: P. F o d o r E II g e n i u s, Subsidiarius, Ord. S. Fr. Prov. Mm'. Ved"űd: D. P e r c z e I y C a r o l II S.

202 DI STRI CTII S SZERED. VICE ARCHIDIACONUS ORDINARIUS. A. R. ae CI. D. Lassu Ludovicus, pag. 89. VICE ARCHIDIACONUS SURROGATUS, A. R. D. Hübner Joannes Nep., Parochue in Hidaskurth, sehol, elem. distr. lnspector, Notar. dietriet: PAROCHlAE : 1. DIÓSZEGH. (Oppid. in C. Pozsony.) Ant. par. exstit.dist.a saee. XIV. Matr. ab a Ecel. ad Assumt.!~atre B. M. V. (1. Oct consecrata.) Ling. h. g. lor. Patr. Com. Zichy de Vásonykeő Franciscus. Parochue : D. Kisfaludy Vincentius. : Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre <:) Fil. Németdiószegh Kismácséd (Ecel. ad s. MargarethamV.M.)592 Praed. Ujhely 107 Via ferrea 63 Fabrica eaehari 450 Summa Posta et st. tel. in loco cont. 9 1/ l l 5 1/ cont. --ioi ~. GAL.íKTHA. (Oppid. in C. Pozsony.) Par. exstit, saec. XIV. Matr. ab a Ecel. ad S. Steph. R. (29. Sept consecr.) Ling. h. sl. g. Patr. Nobiles Compossessores, Parochus : D. :norvay Leopoldus JUD. de Alsö-Draskócz. In matre ro 14 s25 Fil. Barakony (Cap.) Gány (Ecel.) Hodi (Ecel.) Nebojsza Praed. Gudicsmajor 15 Terézmajor 12

203 165 Garasd Via ferrea eallt. 1\IIg. Helv. Gr. Jud Summa i~r Dist.a matre hor. 3/4 Posta et st, tel. in loco. 3. HIDASKÜRTH. (C. Pozsony.) Par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad Exalt. S. Crucis Ling. h. Patr. Com. Esterházy de Galántha et F1'aknó i M~ chael. Parochue : Idem, qui VAD. surr. i ln matre I Fil. Nyék (Cap.) J/ 2 Vizkelet (Cap.) J/ 4 Praed, Alsórét et Sorjákos 53 I 1/2 Summa =235! Posta in loco, st. tel:: Diószegh. 4. KAJAL. (C. Pozsony.) Par. restit. a Matr. ab eod. a. Ecel. ad SS. Rosarium B. M. V. Ling. h. Patronus nuljus. Administrafor; D. Psenkó Josephus. In matj'e Fil. Tósnyárasd (Ecel. ad s. Steph. Reg.) 759 Praed. 75 Summa Posta ln loco. st. tei.: Galántha KOSSÚTH. (C. Pozsony.) Par. erecta a Matr. ab a Ecel. ad S. Florian. M. Ling. h. Patr. Fund. Relig. Parochus : D. Orel Carolus. ln mat1'e Fil. Hegy (D cl. et OljJ.) 235 Praed. Feketemajor. Fityka et Zúgó 70 Summa Posta in loco, st. tel.: Diószegh NAGY.U.{CSÉD. (C. Pozsony.) Pal'. exstit. saee. XIV. rest a Matr. ab eod. a. Ecel. ad S. Jeann. Bapt. (eonseerata). Ling. h. Patr. Principisea de Hennin Angeliea. Parochus : D. Báthy Ludovleus de Eadem. 75 1/2

204 166 Cath. Aug. Helv, GI. Jud. In matre Posta in loco, st. tel«: Gány. 7. NAGYSÚR. (C. Pozsony.) Ant. par. exstit. jam. a Matr.ab a Eccl. ad S. Mich. Arch. (benedicta). Ling. sl. h. Patr. Haeredes Edl Theo dori, Parochus: Idem, qui VAD. ord. In matre Fil. Felsőcsöpöny II Nemessúr (Cap.) Valtasúr Varrasúr (Cap.) Summa =' Posta in loco, st. tel.: Szered. 8. SZERED. (Oppid. in C. Pozsony.) Ant. par. exst. a Matr, ab a Eccl. ad S. Joann. Bapt. Ling. el. h. Patr. Principissa de Hennin Angelica. Parochue : D. Polatsek Ernestus. In matre Fil. Alsócsöpöny Középcsöpöny (Ecel.) Summa =-130Ó- Posta et st. tel. in loco. ü. TAKSONY. (C. Possony.) Par. exstit. jam a rest. a Matr. ab eod. a. Eccl. ad Natív. B. M. V. (benedicta). Ling. h. Patr. Com. Esterházy de G(tlántha et Frokn» Ernestue. Parochus : D. Fehér Ferdinandus. In mat1'e P1 aed. Pallócz et ad»iam ferream 56 Summa Posta in loco, st. tel.: G-alántha VÁGSZERDAHELY. (C. Pozsony.) Par. exstit. a Matr. ab a Eccl. ad S. Jacob. A.I Ling. sl. h. Princeps Primas R. Al-'ppus Stl igon.! Paroelius : D. WoJtek Josephus. III matre ' Fil. Vága (Ecel.) Summi---3-óS-r Posta in loco, st. tel.: Szered. Dist.a matre hor.

205 167 Summa animarum tettus Dlstrlctus: Catlt. Aug. Helv. 26, Gr. Jud. Comm ,757 COOPERATORES: Diószegh : D. K r y wal d O t to. Galdntha: D. K aj á II A II d r e a 8. Hidaskü1 th: D. H e r o d e k A II t o n i II S. Nagysúr: Szered : D. Z e l i II k a R II d o l p h us. Vdg.8ze1 dahely: D. N a g y G é za. 10. DISTRICTII S SZOMOLÁNY. VICE ARCHIDIACONUS. A. R. D. Jedlicska Paulus, Parochus Oppidi Felső-Diós, schol. elem. distr. Inspector, Commissionis reqnic. conseroand. monument. membrum externum. PAROCHIAE: 1. ALSÓDIÓS. (Oppid. in C. Pozsony.) Par. exstit, Dist.a a Matr. ab a Ecel. ad Assumt, B. matre M. V. Ling. sz. Patr. Com. Pálffy ab Erdőd Joan- hor. nes. Parochus : D. Kameráth Dionysius, Notar. dis h'. Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. In matre III sylvis 24 Summa "107,r' 22 Uli. posta: Felsö-Diés, st. tel.: Szomolány.

206 BÉLAHÁZ. (Bolerás.) (Oppid. in C. Pozsony.) Ant. par. Dist.a exstit. saec. XIV. Matr. ab a Eccl. ad S. matre Michael. Arch. Ling. sl. Patr. Com. Pdlffy ab Erdőd hor. Joannes. Parochus: A. R. D. Skrivanek Mauritius, sen., S. Sedis AEppalis Tirnaoiensis Assessor. In mat1'e 8 Cath. Aul('. Helv. Gr. Jud Fil. Jánostelek (Ecel. ad B. M. V. Assumt.) Sárkány auod. 28 Poliesko sylv. 38 Summa Ó-- -~ " Posta in loco, st. tel.: Szomolány. 3. BOGDÁNY. (Bogdan6ez.) (C. Pozsony.) Ant. par.' exstit. a Matr. ab a Ecel. ad SS.' AA. Petr. et Paul. Ling. sl. Patr. Com. Páljy ab Brdőd Joannes. Parochus: D. Kovách Nicolaus. In matre et allodiis Fil. Istvánlak (Ecel.) Selpöcz Allod. Paulintanya 21 Nemcsénypuszta 42 Sum'ma 1514 l Ult. posta et st. tel.: Nagyszombat. 4. FELSŐDIÓS. (Oppid. in C. Pozsony). Par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad SS. Nomen Mariae. Linq. sl. Patr. Com. Pálffy ab Erdőd Maritius. Paroehue : Idem, qui VAD. In matre jain'ira et syl/) Posta in loco, st. tel.: Szomcldny. 5. HOSSZUFALU. (LongovilIa.) (C. Pozsouy.) Ant. par. exstit. a Matr. ab a Ecel. ad S. Margareth. V. M. Cap. ad S. Anton. de Padua. Ling. sl. Patr. C01ll. Pdlffy ab l:'rd(;d Joannes. Parochue : D. Petrik Franciscus. III maire 480 Fil. Fenyves (Ecel.) 420 Mathildudvar praed, 26 Domo Venat. 5 Summa 931 Ult, posta: Cseszte, st. tei.: Nagyszombat

207 NÁDAS. (C. Pozsony.) Par. exstit. a Matr. ab [Dist.a a Ecel. ad SS. AA. Petr. et Paul. (29. Jun.~atre consecr.) Lillg. el. Patr. Princeps TVindisch- lor, Graetz Alfredus, item Com. Apponyi de Nagyappony Gustavus et Kriechker Ferdinandus. Parochus: D. KolIár ]Iartinus, Redact. pag. ;,Katolické Noviny.«Cath. Aug. Helv, Gr. Jud. In mat1'e lm. Binyócz (Eccl.) //4 Prekaska allod. 12 3/4 Rasochov exstirp. 96 1/2 Malis 18 1/2 Dom. venat. 8 3/1 Summa ' Posta in loco, st. tel.: Szomolány. 7. OTTÓYÖLGY. (Ompitál.) (C. Pozsony.) Par. exstit. a.; Matr. ab. a. 16!ű. Ecel. ad S. Catharin. V.' M. Ling. sl. Patr. Com. Pálffy ab s-asa Rudolphi' haeredes. Parochus: D. Kovacsovszky Josephus. I ln matre et sylvis ' Ult, posta: Cseszte, st. tel.: Modor. 8. SZÁRAZPA'!'AK. (Szuha.) (Oppid. in C. Pozsony.) Par. erecta a Matr, ab a Ecel. ad S. Martin. Epp. Lill'J. sl. Patr. Com. Pálffy ab El'dőd Joannes. Paroehus : D. Horváth Ladislaus de Rakoviez. III matre <::) fl Fil. Kossolna (Eccl). cum. azzod.) Harangfalva (Ecel.) cum aund Allod. Rózsavölgy (Sac.) 14 Hosszufalusi major 50 Summa-209T 4 43 Posta in loco: (via Nagyszombat), st. tel.: Nagyszombat. 9. SZO]IOL1\NY. (Oppid. in C. Pozsony.) Ant. par. exst, a neoereeta a Matr, ab a Ecel. ad Natív. B. M. V. Ling. st. g. Patr._

208 170 Com. Pálffy ab Erdőd Mauritius. Parochue : D. Dist.a Mikovényi Mauritius de Breznóbánya. In mat1'e 0 Cath 1248 Fil. Losoncz (Ecel.) Majdan Mola Olsovszki 1 Mákótelek 6 Lignic. in mont. 33 Aug. Helv. Gr. Jud SumnÍa'--lnO--'r---.,,=-' 115 Posta et st. tel. in loco. m) atre ior, Summa animarum totius Districtus: Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. Comm. 13, COOPERATORES: Nádas: D. M a k á s z J o s e p h u s. SzolllOZány: D. J a n t a u s c h P a u l u s. Sedrazpatak: : ll. DISTRICTII S TIRNAVIENSIS. YICE ARCHlDIACONUS. A. R. D. Friedrich Josephus, Parocliue tn Majthény, sehol, elem. distr, Iuspector, PAROCHIAE: 1. ALSÓKOROMPA. (Com. Pozsony.) Ant. par. exstit, iam a l\iatr. ab a Ecel. ad S. An-. drearn Ap. (a consecrata.) Orat. in castello. i Ling. sz. Patronus nullus. Parochus : D. Ernyei II' Paulus.

209 Cath, In maire Fil. Felsökorompa (Eccl.) 597 Pi aed. Magyarád 46 Józsefháza 34 Hemika 25 Annaháza 26 Mola 19 Aug. Helv- Gr. 4 Jud. 171 Dist.a matre 60 hor. 13 3/ 4 1 I/~ 1/4 1/4 Summa-i '3- Posta in loco (via Nagyszombat), st. iel; : Nagyszombat. 2. APAJ. (C. Pozsony.) Par. erecta a Matr. ab i eod. a. Ecel. ad SS. Trinit. Ling. el. Patr. Nobi ' les Compoeeessoree. Administrator : P. Dávid Gustavus, Ord, S. Franc. Prov. Marianae. In matre Ult. posta: Possony-Keresstur.ss. tei.: Keresztur-Apaj. 3. BOHUNICZ. (C. Pozsony.) Ant. par. exst, a Matr. ab a Ecel. ad S. Mich. Arch. Ling. el, Patronus nullus. Administrator : D. ltlal'kovics Michael. In matre 418 l 14 Fil. Jász]óez icont. Pagyerócz (Sac.) /4 Praed. Ferencamajer 4! 1(2 Summa '32 ' : Posta in loco (via Nagyszombat.), st. tel,: Nagy-! szombat, 4. BUCSÁNY. (C. Nyitra.) Par. erecta a Matr. ab a EceL ad S. Margareth. V. M. Ling. sl. Patr. Fund. Relig. Administrator: D. Pazsitny Paulus. In matre I Fil. Karkócz (Ecel.) /2 Summa Posta in loco (via Nagybresztován), st. tel.: Nagybresztován. 5. GERENCSÉR. (C. Pozsony.) Par. exstit, a Matr. ab a ad S. Martin. Epp. Cap.

210 172 ad S. Martinum. Ling. sl, Patr. Lib. Reg. CioitasJDist.a Tirnaoiensis. Parochue : D. Ikrényi Jlichael. i ~atre Cath, Aug. Helv. Gr. Jud.. lor. In maire Fil. Modorfalva (Ecel,) 1320 I S/4 Praed. Ólincs et molis : 1/4 Summa : Ult, posta et st. tei.: Nagyszombat. 6. KERESZTÚR. (C. Pozsony.) Ant. par. exstit. a, 1397.: Matr. ab a Eccl. ad Exalt. 8. Crucis. (COD se. crata.) Ling sl. Patr. Com. Esterházy de Galántha et I Fraknó Carolue, Parochu«: D. Ernyei Colomanus. I ln maire I Fil. Farkashida (Eccl.) :J/4 Praed. Erdei major 15 2 I S/4 Stat.»iae fen'. 3 cont.. 8ummil- 1867' _... Posta in loco, st. tel.: Keresetúr-Apaj. 7. MAJTHÉNY. (C. Pozsony.) Par. exstit, saec, XIV. Matr, ab a Eccl. ad 00. 8S., Cap. ad Ass. B. M. V. in coemet. Ling. el, Patr. Com, Esterházy de Galántha ef Frakná Carolu«. Parochus : Idem, qui VAD. ln matre 8 10D2 23 Fil. Sz..Ábrahám (Ecel.) Geszt (Recl.) Praed. Ferencsmajor Summa 2612" - _ Ulf. posta: Sz.. \brahám (via Pozsony-Diószegh), st. tel.: Diószegh. 8. lltniga. (C. Nyítra.) Ant. par. exstit, a Matr. ab a Eccl. ad Assumt. B. M. V. Linq. si. Patr. Com. Zichy de Vásollyke~; Franciscue. Pa1'OChu8: D. Bezák Stephanus sen. ln maire 735 Fil. Ratkócz (l~-ccl.) 333 Zselkócz (Ecel.) 519 l 'raed, Van iga et niol ie Summa ! 43 Posta in loco (via Nagy bresatován), st. fel.: Nagyszombat. 31 /.1 1 : ii II /2

211 NAGYBRESZTOVÁN. (C. Pozsony.) Ant. par. exstit.!dist.a a Matr. ab. a Eccl. ad S. Joann.l~atre Bapt. (consecrata a ) Linq. el. Patr. Lib :! or. Reg. Civitas Tirnaviensis. Parochus : D. Peczkó [ Antonius. I Cath. Aug. Helv. Gr. Jud. ln mat?'e Fil. Kisbresztován icont. Felsölócz II ' 1/ 4 II Stat.»iae. ferr Summa Posta et st. tel. in loco. ; 10. RÓZSAVÖLGY. (Rosindol.) (C. Pozsony.) Par. exstit.l jam a Matr. ab a Eccl. ad S. Bartholom. Ap. Ling. sl. Patr. Lib. Reg. Civitas Tirnaviensis. Parochus : D. Ribány Oliverius. ln matre 820 Fil. Fehéregyház I/~ Praed. Kocsisföld 62 1/2 Erdököz 114 Molis 21 Summa'124i I I 10 Posta in loco (via Nagyszombat), st. tel.: Nagyszombat. ll. SPÁCZA. (Oppid. in C. Pozsony.) Par. exstit, a neoerecta a Matr. ab eod. a. Ecel. ad Natív. B. M. V. Lillg. sl. Patr. Nobiles Compos.. eessoree, Parochue : D. Sullay Rudolphus. In mat.re <:::> Allod. Palmüve 13 J/ 2 Summa l; Posta in loco (via Nagyszombat), st. tel.: Nagyszombat. 12. SZILI.KCS. (Com. Pozsony.) Pal'. erecta a Matr, ab eod. a. Eccl. ad Natív. B. 1\1. V. Cap. B. 1\[. V. Dol. in coemet. Linq. sl. Patr. Capitu: Ium POSOlI. Parochue : D. Orliezkr Franciscus. In maire ' Ult, post«et st. tel.: Nagyszombat.

212 ZAVAR. (C. Pozsony.) Par. exstit. a Matr'IDist.a ab a Eccl. ad Natív, B. M. V. Oratorium ~atre in castello. Ling. el. h. Patronus nullus. Parochus i) or. D. Weisz Franelseus, Notar. dislr. _,l In matre 0 Fil. AlsóIócz Cath. Aug. Helv. Gr. Jud ! I 1/4 Summa 1413 II -~-----=----47! Posta in loco (via Nagy-Bresztován), st. tel.: Nagy- i szombat. Summa animarum tettus Districtus: Cath. Aug. Helv. 20, Gr. Jud. Comm COOPERATORES: Alsókorompa: D. B i r i n g e r J o a n n e s, MajtMny: D. F a II d l M i c h a e l.

213 INSTITUTUM EMERITORUM PAROCHORUM ET DEFICIENTIUM SACERDOTUM TIRNAVIAE. Rector: Rmus D. KELLER JOANNES, pag. XII. Pensione donati et extra Institutum commorantes: 175 A. R. D. B e z á k J o 8 e p h u s, v. pag D. C s ó k a F e r d i II a II d u 8, em. parochus eeel, Ürméncz, sac. [ub. in a. duodecimum. D. D e z s e ő f'f y J u l i u s de Csernek et Tárkő, em. par. eeel. Palást. D. D u b II i c z k y J o a n n e s, em. parochus eeel, Moraván. D. Farkas Alexander de Győr, in Perbete. D. G o II d a J o a II II e s P a u l u s, em. parcehús eeel, Csáb, in B.-Gyarmat. D. H e g e d li s G r e g o r i u s, em. adm. paroch, eeel, Nagy Emőke, hab itat in Kálaz. D. J a n i s s F r a II c i s c u s, emer. administrator eeel. Nagymodro, in Pozsony, Duna-utcza 38. D. J a II i k J o s e p h u e, em. par. eeel, Detrekő Szt.-Miklós, sac. [ub, in a. quintum. D. J a n k ó S t e p h a n u s, em. administrator eeel. Kóspallag, in Galántha. D. K a r e II J o s e p h u s, em. par. eeel. Sempte. D. K e m s z k Y M i c h a e l, emer. adm. eeel, Felsőszőllős, in Meran. D. K r i z s á k J o s e p h u s, em. par. eeel. Unin, sac. jub. in a. undecimum, Pozsony, Duna-utcza 16. CI. D. K li r t ö s s y J o s e p h u s, SS, Theol. Doctor, tn Nógrád-Patak. D. L a u k ó 1\1 i c h a e l, em. par. eeel. Szebeléb. ibidem. D. L e h o c z k Y J u l i u s, emer. pm'. Imely, in Tata. D. M a lob i c z k y I g n a t i u s de Eadem, em. parochue eeel, Cseszte, sac. jub. in annum quintum. D. P a l u g y a y J o a II n e s de Eadem et Bodafalva, em. par. Kisbáb, in Nagyszombat. D. P a v lov s z k y C a r o l u s, em. parochus Kápolna, sac. jub. in a. undecimum, hab. in Pozsony, Szt.-Mihály-utcza 4.

214 176 A. R. D. Prazllovszky Michael, em. VAD. surr. et parochu» eeel. Drahócz, in Pöstyén. D. R e i t e r A l o y s i II S, em. par. eeel. A..Maróth, sac. iuo. in a. quartum. D. S z a b ó J o s e p h II s, em. curatus Modertárna, sac. [ub. in a. duodeeimum, in N.-Szomoat. D. S z i l á g Y i E II g e II i II S de Székesföldvár et Szent Mihályfa, em. par. Imely, hab. in Nyitra, Hoeszű-uicza5(0. D. S z t a c h o v i c s J o a II n e s, em. PaJ. eeel, Bánkeszi, in Brocsko. D. S z t a n c s e k S t e p h a n II S, in Mera», D. T Ó t h J o s e p h II s, em. par. eeel. Kátlóez. D. Val e n t a J o a n n e s, ern. adm. eeel. Puszta- Vogyerád. In instituto: D. P o II á k F r a n c i s c u s. D. S c h i ID a c z i u s A d o l P h us. SACERDOTES ARCHIDIOECESIS EXTRA CURAM ANIMARUM DIVERSIS OFFICIIS FUNGENTES. I. Intra Archi-Dioecesim. Rmus ac Cl. D. A s c h e n b r i e r A n t o n i II s, pag. XIV. D. B a j t a y P e t r u s, in sup. sehola reali Budenei Doctr, Relig. Prof. Cateeheta una };xh01 tatm. Bud((pest Il. TÖl'ök-uteza 4. sz. Magn if. A. R. ac Cl. D. B e r ~ e r J o a n n e s Ev., in Reg. Scieni. Univ. Budapest. Suidii hibiici vet. foed. Professor p. o., em. Hector Jlfagnificus, 8. Sedis Bu.dapeet. Asses sor, 1n8. Ol'd. Cor. ferr, lll. Claeeis Eques, Commlssarius AI;;Ppalis in riqorosi» exam. jur. ('an., SS. Theol. Doctor colleq. A. R. ac Cl. D. B o g n á r S t e p h a II u S, Suae Sanctitatis Summi Poutificis Uamerarius ad hon., S. Sedis Budapest. Assessol', in Reg. Scient, Univ. Budapest. Studii bild ici n01ji foed. Profeesor lj. o., AA. LL., l'hil.. it em.ss. Theol. Doctor.

215 177 D. B Ós z II e r J o a II II e s, in Reg. Archi- Gymn. Pozsony, Doctr. Relig. Professor, in inst. praeper. ad mag. mulieb". Catecheta et Exhortaior in Acad. jurid. Magnif. A. R. ac Cl. D. B r e z II a y A d a l b e r t II s, Suae Sanct. Summi Pontificis Camerarius ad hon., in Reg, Scient, Univ. Budapest. em. Rector 1l!agnificus et Theol, Marat. Professor p. o., S. Sedis Budapest. Assessor, eectionie scieni. et litterariae soc. S. Stephani membrum, Scriptor period, "Religio" Redactor, SS. Theol. Doctor colleg. D. C s e ö r g h e ó A l fr e d II 8, em. Prof. Doct. Rel. in sup. schoia reali Budensi. D. D e d e k C r e s c e II s L II d o v i c II s, sect, scient. et litt. Soc. S. Stephani membrum, officialis in Bibliotheca reg. seient; univ. Budapest. D. G a II o v i c h E II g e II i II S, educator apud famillem Palugyay in Pozsony. D. G l a t z J o s e p h II s, in sup. schola reali eire, VIll. Doct!'. Relig. Professor in Btulopeet, D. Gyárfás Stephanus de Nagy-Abony, Philos. Doctor, in Brassá, D. H a II t o s Fr a II c i s c II S, educator, Tetétlen (Hajdu Oom.) D. K e ill é II Yfy D a n i e l C o l o ill a n II s, Catecheta et Exhoriator in schot. Sorol'. Charit. in Esztergom- Viziváros, Redactor Foscic. "Hitvédelmi foly6irat". D. K o II á n y i F r a n c i s c II S, custos bibliotheeae Mueaei naiionalis, sect, scieni. ef litt. Sac. S. Stephani membrum. D. K o v á c s C o l o ill a n II S, Instiiúti praepar. ad mag. sehol. elem. Dirigens-Professor Strigon., Censor Dioecesanus, SS. Can. Doctor. D. N a g y J u l i II s, iti sup. schola reali Budapest: Assessol', in Reg. A1 chi.gymn. Budapest. Circ. V. Docir, Rel. Professor et Exhortator, una Catecheta in ejate cath. praepar. muliebr], Examinator p, of. doetr. rel. in sehol, ined, appl. D. p o k O r II y E ro ro a n II e l, in Reg. Univ. Archi-Gymn. Budopest Doctr. Relig. Professor et Exhortator, D. S á r II e g y i L II d o v i c II S, in Re:}. gymn. min. Szakolcza Doct". 1'elig. Professor et Echortotor. A. R. D. S c h i ff e r F r a n c i s C II s, Suae Sanct. Summi Pontificis Camerarius ad honores, Praeparandiarun: cath, Director, Consoc. sod, cath, Pestieneium Praeses, Budapestill i. Schern. Cleri Archidioec. Strígon. ]s~16. 12

216 178 D. S c h m i d b a u e r O s c a r u s, educator apud Com. Wenck. heim, Kalksburg. D. Schmidt Josephus, em. Prof. Doctr. Relig.in Reg. Univ. Gymn. Budapest. Rmus D. VÁNYA FRANCISCUS, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Camerarius secr. ad hon., Proepoeitu» S. Elisabeiae de Szepes- Váralja, C. et R. parochus militaris in Budapest. II. Extra Archi-Dioecesim. D. C s á k a C a r o l u s, Reg. Gymn. min. Director in Zsolna. D. C s á r s z k y S t e p h a II u 8, Vice-Reetor hospitii Austro Hungarici Hierosolymitani (Jerusalem). A. R. et CI. D. F i s c h e r-c o l b r i e A u g u s t i II U s, Suae Sanct. camer. 8eC1. ad. hon., C. et R. Capellanus Aulicus, Ineiiuüi Sublimi01'is educationis Preebuterorum Vindobonensis ad S. Augustinum Eppum studiorum Direetor, Serenissimae ADucissae Elisabethae-Mariae Catecheta, Religiosarum D. N. de Sion Confesearius ord., SS. Theol. Doctor collegiatus. D. H a t a l a M a r t i II U s, in caes. reg. Univ. Praqensi Professor, Ins. Ord. Imp. russ. S. Annae II. Cl. Eques. CJ. D. J a e c k M a r t i II U s, prof. ord. in reg. Academia nau tica et seholis status in Fiume, necnon Conc. kung., SS. Theol. Doctor. D. N i e d e r ID a II II J o s e p h u s, C. et R. Capellanus milit., in Ceernooitz, D. S t e t i II a E ID e r i c II s, C. et R. Curatu» milit. pens. in Sztrdzea. Sacerdotes Archi-Dioecesis privatam vitam agentes : D. B a r a c s V i c t o r. D. G e r l a c h F r a II c i s c u s. AA. LL. et Phil. item SS. Theol. ac Juris Ecel. Doctor, in É, d. Illmus D. Com. N y á r y R u d o l P h u s de Bedegh, IHS. Ord. Coranae ferreae ll. Classis Equee, Arcas Romanus, Rom. Quiritum Acad. membrum, in Nagytapolcsány, Valetudinarii : D. F r o h II e r A d a l b e r t u s, in Debreczen, Illmus D. L. B. G a ID e r r a A r t h u r u s de Gambamar, Comes Romanus, em. paroehue eeel. Köbölkut, in G1'az, Schillerstraese 8,

217 179 D. fl o r v á t h R u d o l P h u 8, in Meran (Filippinum). D. K h o ó r J o 8 e p h u 8, in Budapest. SACERDOTES ALlARUM DIOECESIUM VEL RELIGIOSORUM ORDINUM INTRA AMBITUM ARCHI-DIOECESIS COMMORANTES. Rmus D. BITA DESIDERIUS, pag. XIII. Rmus D. BERSCHNIK FRANCISCUS, PraepQsitus B. M. V. de Maróth, presb. dioec. N.-V'árad. lat. rit. Parochus militaris in Pozsony, numismate pro meritis militaribus necnon bellico decoratus. D. B u r g h a r d t L e o, O. Cist. adm. bonarum in Pozsony Csákány. A. R. D. C s aj á g h Y C a r o l II s, Dioee. Quinque.Ecel. eme1. VADiac. et Parochue, ejatis S. Sedis Consist. As eessor, SS. Can. Doctor, Sacerdos jttbil. in Budapest. P. C s á k A II d r e a s, Ord. Capuc., Capellanus domesticus in Kistapolcsány apud D. A, chi Ducem Caroium Ludovicum. A. R. ac CJ. D. Uzobor Adalbertus, Dioecesis Magno. Vál'ad lat. Presb, Commissionis Regnicol. P"O conser. monum. Referens, Areh. christ. et symbo ad umioe«, Budapestin. Prof. Priv., ins. Ord. reg. Serb. S. Sabbae Commendator, 1. I. O. O. Portuq. S. Jacobi et de vuu Viczsa Eques, Acad. Hung. membr. corresp., S. Sedis Consistor. Albaregal. Assessor. Societ Arehaeolog. Sect. Praeses, Cruce aurea meritorum cum corona decoratus, in Budapest. D. D i v é k Y S t e p h a n u s, Dioec. Vácz Presb., emel'. pm'. eeel. Nézsa, in Vadkert. D. D v or z s á k J o a n n e s, Dioec. Quinque-Eed. Presb. Script: periodic.,.hat,i fnzetek" Redactor; in Budapest. D. G o g o l á k G e o r g i u s, Dioec. Scepue. preeb., capellanus milit. L Cl. in Budapest. Rmus D. GROFCSIK JOANNES, c-». Ecel. Scepus. Can. hon., nuntiemate bellica decoratus, Paroclnss militaris pens., in Pozsony. 12*

218 180 Rmus D. HEGEDUSEVICS JACOBUS, Abbas B. M. V. de monte Pétervárad; emel". VADiac. et Parochus Dioec. Diakovár, AA. LL. et Phil. Docto?', Budapest. P. fl II b e r A d a l b e r t II S, Ord. Cist. Abb. SS. Crucis in Austr. inf. Presb, oeconom. rural, Administ. in Dalmad. D. H II fn a g l J o a n n e s, presb. Dioec. Albaregal., ss. Theol. Doctor, Educator apud Com. Majláth Georqium in Zavar. Illmus ac Rmus D. IVÁNKOVICS JOANNES, El. Eppus Dulcineneie, Abbas S. Lamberti de Vásárhely, presbyter Dioec. Csanád, penes Exc, Reg, kung. Cultu» et publicae instit. Ministeriuru Sectionis Consiliarius, Budopestini, D. J e k k e l J o a n n e s, P?'esbytel' ADioec. Agr. in Püski. D. J e n i k J o a n n e s, Dioec, S. Hippolyt. Preeb., apud familiam L. B. Wolterekirchen, Posonii, D. J u r k o v i c h J o s e p h u s, Dioec. Neosol. Presbyt. in Nagylévá?'d. A. R. ac Cl. D. K a n y u r s z k y G e o r g i II s, ADioec. Coloe. P?'esbyter, in Reg. Univ. Budapest. Faculi. Theol. linguarum orieni. Professor p. o., SS. Theol. Doctor. Rmus ac CJ. D. KISFALGDY ADALBERTUS, Dioee. Jauria. Presbyte/', Praepositus 8. Spiritus de Dienes, in Reg. Univ. Scient, Budapest. Theol. Dogmaticae Spec. Professor p. o., Soc. S. Stephani Vice-Praeses, C. et R. Capellanus Aulicus ad lum., sectionis scient. et litter. Soc. S. Steph. membrum, SS. Theol. Doctor colleq. D. K i s f a l u d y F e r d i n a n d II s, Dioee. Veszprém Presb., Curatu«et Professor reliq. in Acad. Ludovicea Budapest. A. R. et Cl. D. K i s s J o a n n e s, Dioec. Csanád Presb. Suae Sanct. SUI/nni Pontif. Cam, «d hou., 80C. S. Steph, Director, Redacior pagell. "Theologiai folyóirat" et "Bölcseleti folyóirat", SS. Theol. Docto?', Budapest. Rmns ac l\iagnif. D. KLD\GER STEPHANUS, Abbas SS. Trinitatis de Siklós, Dioec. Roeno», Preeb., ejatis S. Sedis Assessor, in Reg. Scieni. Unio, Budapest em. Rector Jfagnijiws et Theol. Fast. Professor p. o., ss. Theol. Doctor colleq. P. L á n g P a II l li S, o. S. FI'. prov. SS. Salv., curatus Illi/it. II. Cl. in Nagy.Szom1)at. D. L i P t a y E d n a r d li s, Dioec. Ros/IOV. Ii/ eso., Curatu» in Xell. milit, Nr. 17. Budapest, D. L Ó s k a y H i e r o n y m II S, O. S. B.).')upj'/m/1ts f'olwl'uiil Primat, Dlrector, h'sztergom.

219 181 Rmus D.?tIALOOSAY OASPARUS de Nemes-Jácz et Kuzmics, preeb. Dioee. Nitriensie, Ecel. Cath. Nitriensis Canonicus hon., ejatia Eppalis Consistorii Aseeseor, em. VAD. et parochus Nagybittse, Nagy-Szombat. D.?tI a s z a r o v i c s A r II o l d u s, Dioec. Necsol. presbyter in Pozsony-Besztercze. P.?tI a t u s i k J o a II D e s, Cler. reg. e Seholis piis Prov. Hung. scholae real. status pens. Director-Profeseor, ín Budapest. Illmus ac Rmus D. 1\fOLNAR BARTHOL. VITUS, 13asilicae Palatinae B. Barbarae Mantuae Can. hon., protonotarius pena. C. et R. parochus Militarie, cruce a~t1"ea pro piis meritis, neenon numismaié bellico decoratus, in Budapest. D.?tI u II k a S t e p h a II u s, dioec, Vác. presb, em. paroch, ecclesiae Kartal, in Budapest II. (Ujlak). A. R. D. O r t v a y T h e o d o r u s, Suae Sanctitatis Summi Pont. Camerariue ad hon., Dioec. Csanád. Presb., in Acad. jurid. Poson, Histor. Professor P. O. Academiae scientiarum Hu.nqarieae ljfembl'um Correepondens, sect. scient. et litter. Soc. S. Stepb, memb., S. Sedis C01ls. Csanádiensis Assesso1', AA. LL. et Phil. Doctor, Posonii. D. P a u e r E m e r i c u S, S. et Cand. Ord. Canenic. regul. Praemoneir. Presb., in Reg. Univ. Scieni. Budapest. facult, Philoe. Professor p. o., AA. LL. et Phil. Doctor, in Budapest. D. p o l y á k o v i c s L u d o v i c u s, Adioec. Colocen, presb. ss. Can. Docto,', capellanus militarie II. cl. in Budapest. D. R a d II a i V i c t o r, Dioec, Veszprém Presbyt., educator apud D. Com. Arthu1'um Pejaceeoicli in N.-Ludány. A. R. ac Ol. D. R a p a i c s H a y m u II d u s, Archi-Dioec. Agr. Preslnjter., ill Reg. scient. Univ. Budapest. Faculi. Theol. H istor, Ecel. Prof. p. O1 d., Sect. Scieni. et litter. Soc, S. Steph. memb, SS. Theol. Doctor Colleq., in Budapest. D. S á r o s s y S t e p h a D u s, Dioec. N.-Várad. l. r. presb. curatus mil itaris 1. cl. in Pozsony. D. S a s s i II e k F r a n c i s c II s, Dioec. Neosoliensis, Út Lyceo Eppali Neosoliensi Professor emeritus, reqiae societatis, scientiarura regni Bohemiae membrum correepondens, in Radoss6cz. D. S c h i m o N i c o l a II s, Adioee. Utinen, presb. c. ". et pa1'. milit'ljensione donatus, numism. bellico et pl'o piis meritis decoratus. liabitat Budapest (Tabán).

220 182 D. S c h n e i d e r G e o r g i u s, Dioec, Vaciensis presb., em, Vice-Rector Semin., in Budapest. D. S t e II g l P o l y c a r p u s, O. S. B. mont. Pann. educator heruicrum C. Esterházy Car. in Sz.-Abrahám. D. S z a r t o r i s z. F r a n c i s c u s, Dioec. Szatmár. Presb, et Prof. Gymn. cath. in Selmeczbánya. Membr. honor, Distr. Selmeczb, D. S z e g h é II Y J o s e p h u s, Dioec, Jaurin. presb., curatus militaris 1. cl. in Komárom. Cl. D. S z u c h y A d a l b e r t u s, Dioec. 7'1 ansylv. preeb. ss. Theol. et AA. LL. ac Phil. Doctor, capellanus milit. Il. cl. in Budapest. D. S z lov i k F e l i x, Dioee. Szatmár. preeb., C. et R. Curat. in Xen. milit. Nr. 16. Budapest. A. R. D. T a l a b é r J o a II II e 8, Dioee. Veszprém presb., emel'. V ADiac. et Parochus, in Budapest. D. Z i ID ro e r t J o s e p h u s, preeb. dio ee. Veszprém; capell. milit. in Pozsony. IN LYCAEO ARCHI EPPALI STRIGONII STUDIUl\I THEOLOGICUM. Pre-Dlreetor : Rmus D. ROSZIVAL STEPHANUS, pag. VI. Professeres : Rmus D. MALLY JOANNES. pag. V. A, R. ac Cl. D. H o r v á t h F r a II c i 8 C U s, pag. XXIII. CI. D. K e r c 8 Z t Y V i c t o r, St. bibl. N. T. Professor, SS. Theol. Doctor Colleqiatus, Examinator Pro-Sspvidalie, Censor Dioecesanus, sect. Scieni. et litier, Soe. S. Steph. membrum, Examinator rn of. docir. rel. in scholie med. appl., pagell. "Magyar Sion" Redactor, Cl. D. P r o h á s z k a O t t o c a r u s, Theol. Doqmaticae Profeseor, Direetor Spiritualis, AA. LL. Phil. item SS. Theol. Doctor, Ecaminator Prosynodalis ac pl'of. doctr. rel. in seholis med. appl., Censor Dioecesanus, seci, Scient. et litterariae Soc. S. Steph, membrum, Soror. Charit, in hosp, civ. CoIlf. Ord.

221 183 Cl. D. K r amm e r G e o r g i u s, Theol. Moralis Professor, AA. LL. Phil. item SS. Theol. Doctor, Examinator Pro Synodalis, Censor Dioecesanus. Cl. D. A n h ii. u p e l G e o r g i u s, Philosophiae et Paedag. Professor, Stud. Praefectus, Censor Dioecesanus, AA. LL. Phil. item SS. Theol. Doctor, Coneae. opific. cath, Strig. Vice-Praeses. Cl. D. C s a j k a E r n e s t u s, Theol. Pastoralis et catecheticae Professor, Censor Dioecesanus, SS. Theol. Doctor, societatis Altaris promotor dioecesanus. ANTIQUISSIMUM SEMINARIUM ARCHI-EPPALE S. STEPHANI REGIS HUNG. ET B. M. V. STRIGONII. Rector: Rmus D. ROSZIVAL STEPHANUS, pag. VI. Ytee-Reetor Cl. D. H a l m o s I gna t i us, Sororum charit. in hosp, civ. Conf. extraord. SS. Theol. Doctor, Examinator Pro-Synodalis, Censor Dioecesanus. Director Spiritua1is: Cl. D. P r o h á s z k a O t t o c a r u s, idem, qui supra. Praefectus Studiorum : Cl. D. A n h ii. u p e l G e o r g i u s, ut sup1 a. Theologl in annum IV. Erdősi Carolus Farkas Ladislaus Fugger Victor Gyuricska Petrus Berolt Arminus Izsóf AJoysius Jankó Ernestus Jaross Carolus Jeszenszky Colomanus J uhász Stephanus Lukács Joannes Martényi Elemerius Orbán Constantinus Pataki Josephus d Varad. gr. r. Petraaevich Adalbertus d. Eperjesiensis gr. r. Reviczky Alfredus Srobár Josephus Thym Adolphus Tölgyessy Eugenius Trebitzky Franciscus Nr. 20. Theologl in amun 111. Barbul Eugenius d Vm ad. Brázda Antonius gr. r. Buttykay Aemilius

222 184 Drugs Ladislaus Filkorn Antonius Hauer Franciscus F. B. M. Hedly Haverla Josephus Hromada Josephus Kaveggia Colomanus Ács Ambrosius Aubermann Nicolaus Bargár Gabriel Bednarik Josephus Csambál Franciscus Csörgei Victor Csucs Stephanus d. Albal'eg. Deutsch Franciscus Filó Carolus Fülöpp Joannes Gramantik Augustinus Haliczky Zoltan us Hasa Robertus HMer Eugenius Hollós Paulus Klasz Emericus Marczinka Emericus Répás Josephus Roszival Michael Szucsán Josephus Tonhaiser Michael Urbányi Julius Tbeologi in annum II. Nr. 16. Jaross Adalbertus Jezsó Joannes Jurik Carolus Kétszery Ladislaus Király Julius Lakatos Fridericus d. Albareg. Lobmayer Alfredus Mihalecz Franciscus d. Albal'eg. Minarik Josephus Nemecskay Ladislaus Plechló Adalbertus Sebők Emericus Smida Stephanus 'l'örök Paulus Tretter Georgius Nr. 30. Tbeologi in annum I. Bém Victor Kászony Aloysius Berkes Paulus Kristóf Josephus Árpád Grancsics Michael Nagy Franciscus Hofbauer Georgius Ozoray Stephanus Hölbl Antonius Pathy Julius Hrabár Constantinus d. Mun- Petrásevich Daniel d. EJle/jes. kács. [P'. 1', gr. 1'. Jankovits Julius d, Munkács Roaitu Josephus [Il'. 1'. Rudroff Adalbertus Jehlicska Joannes Sindelar Casimirus Jónás Emericus Wimmerth Adalbertus Kr. 19. Unioersim: 85,

223 185 ALUMNI SEMINARII AEPPALIS S'!'RIGONIEN SIS GYMNASISTAE. Bezák Josephus D. su«bubnics Michael Gabala Josephus Gagyi Georgius Grenyik Stephanus Hotár Ludovicus Ivanovics Josephus Jarabek Josephus Kiss Paulus Lazarek Josephus D. Nitr. Mészáros Augustinus Aladár Borda Joannea Botlik Julius Bussay Theodorus Filkorn Franciscus D. su-. Hliva Joannes Holma Stephanus Lachmann Franciscus Luncz Joannes Nagyfalusi Ludovicus Classis VIlI. Petrásek J oannes Poór Alexander Rehanek Franciscus Shvoy Ludovicus Somogyi Eugenius Szabó Edmundus Tóth Ludovicus Vargyas Theodorus Vörös Josephus Weissenbacher Ferdinandus Nr. 21. Classis VII. üdvarca Rudolphus Schnitzler Alexander Schusater Franciscus Strobl Georgius Takács Georgius Wetzenkircher Mauritius Zuber Gabriel Zsák l\iichael Nr. 17. Cseh Eugenius Halmay Eugenius Kelndorfer Alexius Kosztolyánszky Josephus Kovács J oannes ::\Iészáros Franciscus l\iicheller Stephanus Mischak Stephanns Miskovicz Andreas Classis VI. l\iiskovicz Joannes Morvay Ladislaus Polyák Julius Proeliászka J oannes Raics Aloysius Révay Josephus Szabó Josephus Török Adalbertus Zemanek Vincentius Nr. 18.

224 186 Csomó Alexander Erdélyi Alfredus Gergye J oannes Classis V. Roszkopf Ladislaus Závodszky Stephanus Levente Ziska Paulus Nr. 6. Unieersim : 62. Pro cursu theologico Romam míssí. Rott Ferdinandus Doct. Phil. stud. theol. III. a. Pécsi Gustavus stud. phil. Ill. a. Laczó Victor stud. phil. Il. a. Hirschler Josephus stud. phil. ll. a. In Convlctu St. Nicolai Oeniponte: Vezér Ladislaus theol. in ann. l. Theologl absolut!: Pápay Julius, subdiaconus. Schwingenschlögl Josephus, diaconus. Uhlarik Stephanus, subdiaconus. Kiss Carolus, instituti sublim. educ. Presbyterorum Vindobonensis ad S. Augustinum Eppum membrum, SEMINARIUM GENERALE CLERI RE.GNI HUNGARIAE BUDAPESTINI. Iteetor: Illmus ac Rmus D. CSELKA FERDINANDUS, pag. III. Yíee-Reetor e A. R. D. K r i z s á n Iv!i c h a e I, Archidioec. Striqo». P1'esbyter, Suae Sane. Summi Pontif. camerarius ad hon., Soror. eliarit. in insiit, Ranolder Conf. 01'd. Dlreetor Sptrítualís : A. R. D. Bundala Michael, Dioee. Magnovarud. l. 1'. Presbyter, Suae Sanct. S. Pontif. Camerarius ad hon. Praefectus Studíorum sentor-e A. R. ac CI. D. Val ó S i m o n, Arcliidioec. Striqon. Preebuter, Suae Sanct. S. Pontif. Camerarius ad hon., ad Reg. Hung. Scient. Univereitotem Budapest. Professor suppl., S. Sedis Budapest. fiscus consietori-

225 187 alls, Censor Dioecesanus) Sect. eeient, ac litterar. Soc. S. Steph, membrum, Seminarii Bibliothecorius, ConfesBarius ord. Sororum Charit. in hospitali prolium. SS. Theologiae Doctor Collegiatus. Praefectus Studiorum junior: Cl. D. P u r t J o a n n e 8, Dioec. Strigon. Presbyte?', ad Reg. Hung. Scient. Universitatem Budapest. Professor suppl., Penes S. Sedem AEppalem Budapest. matrimoniorura et profese. relig. defensor, Censor Dioecesanus, Phil. et SS. Theol. Doctor. Bándi Ervinus Bilkei Franciscus Com. Csáky AJphonsus " Csáky Hadrianus Csernyiczky Stephanus Dovranié Emericus Glattfelder Julius Grosch Adolphus Hacskajló Michael Holeksy Augustinus Molcsányi Alexius Papp Joannes Puchovszky Valentinus Révay Tiburtius Sebestyén Josephus Sebesztha Otto Selagianu Camill us Simhen Adalbertus Ternovanu Joannes Timkó Ladislaus Com. Toldalagi Samuel Tomkuljak Josephus Valea Alexander Ceakié Georgius Csókás Hilarius Ekkel' Franciscus Horváth Joannes Huszár Michael Tbeologi ln annum IV. ADioec. Strigoniensis. Dioec. Albaregaliensis. ADioec. Strigoniensis. Dioec. " Cassovieusis. " ADioec. Zagrabiensis. " Strigoniensis. Dioec. Neosoliensis " Munkacsiensis 'I Albaregaliensis. " Eperjesinensis. " Munkacsiensis. " Nitriensis. ADioec. Colocensis. Dioee. Veszprémiensis. ADioec. Strigoniensis. Dioec. Magnovaradiensis g. r. " Segniensis. " l\1agnovaradiensis g. r. " Rosnaviensis. " Transsylvaniensis. «Scepuciensis. ADioec. Albajuliensis. Tbeologi ln annum III. ADioec. Zagrabiensis. Dioee. Ssatbmarieusis. " Sabariensis. ADioec. Strigoniensis. Dioee. Munkacsiensis. Nr. 23.

226 188 Ivanovich Aemilius Kaszala Joannes Konrád Franciscus Lukcsics Josephus Sándor Eugenius. Stimac Franciscus Szánthó Geysa Szmandray Simeon Tilmann Adalbertus Vaszary Coloraanus Vjecha Joannes Vladu Ladislaus Zima Elias Theologi in annum II. Bözinger Rudolphus Ciura Alexander Cupcea Petrus Dvihally Adalbertus Farkas Paulus Feitscher Augustinus Helyes Stephanus Hudijma Aemilius Klcsé Carolus László Ludovicus Peszeky Franciscus Petrik Nicolaus Petrovich Nicolaus Szendelbach Joannes Ssentiványi Joannes Vayer Josephus Zatkovics Adalbertus Abszolon Eduardus DuIiskovich Alexius Fatér Stephanus Frentiu Trajanus Valerius Henny Franciscus Ivóió Josephus Jakab Adalbertus ADioec. Agriensis. Dioec. Nitriensis. " Szathmariensis. " Veszprémiensis. Ord. Praemonstr. de Jászóvár. ADioec. Zagrabiensis. Dioec. Csanádiensis.., Eperjesicusis. ADioec. Strigoniensis. Dioec. Quinqueecclesiensis. " Scepuciensis. " Szamosujváriensis. " Eperjesiensis. Nr. 18. Dioec. Veszprémiensis. Alrioec. Albajuliensis. Dioec. Magnovaradiensis g. r. ~, Neosoliensis. ADioec. Agriensis. Dioec. Nitriensis. " " ADioec. Strigoniensis. Dioee. Nitriensis. " Vacziensis. " Magnovaradieusis. " Eperjesieusis. " Munkácsiensis. ADioer:. Colocensis. Dioec, Jaurineusis. " Vacziensis. ADioec. Strigoniensis. Nr. 17. Theologi in annum l. Dioec. Cassoviensis. " Munkácsieusis. ~, Veszprémiénsis. " Lugosiensis. " Csanadiensis, ADioec. Zagrabiensis. Dioec. Quinqueecclesiensis.

227 189 Kimplán Emmanuel Kmetykó Carohis Kupcsák Paulus Mészáros Josephus Mikulás Georgius Perseca Aemilius Pl'ie Octavianus Ragats Rudolphus Szyllaba Aemilius Dioee. Ssamosujváriensis. " Nitriensis. " Rosnaviensis. " Transsylvaniensis. " Magnovaradiensis g. r. " Szamosujváriensis. ADioec. Albajuliensis. Dioee. Jaurinensis. ADioec. Strigoniensis. Nr. 16. Universim : 74. COLLEGIUM PAZMANEUM VIENNAE. Rector: Illmus ac Rmus D. CZIBULKA FERDINAN DUS, pag. VI. Yice-Rector: A. R. ac Cl. D. Bergmann Josep h u s, Suae San-t, Sunl1ni Pontificis Camerarius ad lion., SS. Theol. Doctor, Director Spiritualis : D. D r e x l e r A n t o n i us. Praefectus Sudiorum: D. M ö s sli e r J o s e p h II s, SS. Theol. Baccalaureus. Benó Josephus Fraszt Stephanus Goóts Andreas Gröne Ludovicus Grün Adalbertus Kaleta Matthaeus Stiffel Joannes Szilveszter Franciscus Trikal Josephus Votisky Antonius Babura Ladislaus Bargár Georgins Fieber Henricus Tbeologi in annum IV. Dioec. Csanádiensis. ADioec. Strigoniensis. Dioee. Rosnaviensis. " Neosoliensis. Ord. Praemonstratensis, Dioec, Scepusiensis. " :Neosoliensis. " Transsylvansiensis. Aou«. Strigoniensis. Dioee. Magnovaradienais. Nr. Tbeologi in annum III. Alrioec, Strigoniensis.,. " " 10.

228 190 Grubich Antonius Horák Eduardus Juriga Ferdinandus Kmosk6 Michael Mik6 Georgius Valkovits Josephus Angeli Stephanus Császár Julius Gasparik Julius Huszár Eleutherus Lovász Franciscus Márffy Oscarus Miklós Aloysius ponák Joannes K wapil Theodorus Sipos Stephanus Szabó Georgius Wiedermann Carolus Bazs6 Stephanus. Benesik Samuel Bocskor Michael Boronyai Josephus Dallmann Ferdinandus Demkovits Augustinus Fehér Andreas Horváth J oannes Pájer Joannes Pongrácz Josephus Stockinger Julius Strommer Victorius Dioec. Jaurinensis. ADioec. Strigoniensis. " " " " Dioec. Neosolíensis. ADioec. Strigoniensis. Theologl ln annum II. Dioec. Albaregalensis. " Jaurinensis ADioec. Strigoniensis. " Nr. 9. " " "" Dioec. " Scepusiensis. " " Nitriensis. " Quinque-Ecclesiensis. " Transsylvaniensis. Theologl ln annum l. ADioec. Strigoniensis. Dioec. Vaciensis. " Rosnaviensis. " Transsylvaniensis. ADioec. Agriensis. " Colocensis. " Strigoniensis. " Colocensis. Dioec, Scepusiensis. " Rosnaviensis. ADioec. Strigoniensis. Nr. 12. " " O. S. Benedicti de s. Monte Pannoniae. Nr. 12. Universim : 43.

229 SEMINARIUM S. EMERICI POSONII. 191 Rector: Rrous D. SANTHÓ CAROLUS, ]Jag. X. Vlce-Rector: D. V é g h F r a n c i s c u SJ una alumnorum Director Spiritualis. Alumni in Gymnasio Reg. cath. studentes. Cservenka Coloroanus HJavathy Stephanus Jechlicska Franciscus Bárovics Michael Czizmazia Dionysius Daroborszky Joannes Classis VI. Rolkó Robertus Weinmann Alexander Zeisinger Robertus Nr. 6. Classis V. Jurkov Paulus Seszták.Julius Szokol Antonius Nr. 6. Univers im : 12. GYMNASIUM MAJUS ARCHIEPISCOPALE TIRNAVIAE. Director: Rmus D. SCHLICK STEPHANUS, pag. VII. Professores: A. R. D. K l i ro s t e i n J o s e p h u s, pag. 90. D. H e l c z J o a n II e s, P1 Of. hist. patr. et univers. D. ~ n a ro e n á k S t e p h a n II s, pag. 89. D. A b e l J o a II n e s Prof. phys'j maihes. et l. qallicae. D. Vad á s z G e o r g i II s, Prof. ll. hung. et graecae. D. U h l á r i k J o a II n e s, Philos. Doctor, Prof. dipl, ll. lat. et graecae. D. S i n k ó J o s e p h u s, vacat Studiis ad Univers. in Budapest. Cl. D. L ő r i n c z J u l i u s, SS. Theol. et Philos. Doctor, Prof. dipl. hist. «nioere. ll. lat. et hung.

230 192 D. T o l cl Y A cl a l b e r t II s, Echortater Gymn. et Prof. Doctrinae Religionís. D. H o r v á t h G e o r ~ i II S Z o l t á n, Prof. dipl. hist. natu1. et geographiae, Biblioth. Gymnasii. D. B r e s z t y á k..t o s e p h II S, vacat Studiis ad Univers... in Budapest. D. U r ro é n y i L a cl i s l a u s, vacat Studiis ad Univers. in Budapest. D. S z p o r n i J o a II II e s, Prof. mathes. et phys. D. C z i k Y G II i l e l ro u s, Prof. ll. lat., hung., graecae et Stenog1'aphiae. D. M u t s c h e n b a c h e r J u li u 8, Prof. ll. lat., ge1 m. et anglicanae. D. T ó t h Á r p á d, Prof. ll. lat., hung. et mathes. D. F a II e n b ü c h e l F r a II c i s c u s, P1 off. ll. lat., hung. et germanieae. CONVICTUS REG. ARCHIEPISCOPALIS IN NAGYSZ011BAT. Rector: Rmus D. SCHLICK STEPHANUS, pag. VII. Snb-Reetor: A. R. D. Klimstein Josephus, pag. 90. D. Ab e l J o a n n e s, \ Praefecti : r D. U h l á r i k J o a n n e s, ID. T o I cl Y A cl a I b e r t u s, Iut sujlra. D. C z i k Y G II i I e I m u 8, D. 1\1 u t s c h e n b a c h e r J u I i u s, CO}\VI('TORES: Classis VIII. Andrássy Eugenius, Boltizár Florianus, Czibulya Nicolaus, Dervarita Victor, Gálfry Georgius, Gerő Joannes, cler., Hillcnbrand Mauritius, Machovits Stephanus, Paulovits Victor, clericus, Zách Alexander. x-. 10.

231 193 Classis VII. Bachel Ernestus, Czernkovits Nicolaus, Jalsovszky Victor cler., Ledniczky Stephanus, Müller Ladislaus eler., Nekanovits Colomanus, Plechl6 Eugenius, Spett Alexius, Steuer Desiderius, Szenti Joannes, Szeyffert Edmundus. Nr, 11. Classis VI. Barcza Arthurus, Csemegi Julius, Farkass Colomanus, Goszthony Joannes, Hegedüs Stephanus, Kozma Julius, Lang Andreas, Mészáros Alexander, Valkovich Leo. Nr, 9. Classis V. Balogh Colomanus, Hollaky Andreas, L. B. Kruchina Carolus, Mácsay Franciscus, Nagy Stephanus, Podhradszky LeopoJdus, Schuster Adalbertus, Wirthi Ludovicus. Nr. 8. Classis IV. Benes Stephanus, Czibulya Ludovicus, Fittler Alexander, Herbsth Michael, Holényi Ladislaus, Horváth Ludovicus, Juth Henricus, Malmarita Julius, Somogyi Alfredus, Trammer Theodorus, Valkó Carolus, Zachár Antonius. Nr. 12. Classis lll. Boek Zoltanus, Boross Elemerus, Drobnicza Ferdinandus, Fink Joannes, Hedry Alexander, Redry Victor, Kisfaludy Ladislaus, Modrovits Carolus, Nagy Andreas, Nagyváthy Adalbertus, Neumann Antonius, Rajczy Victor, Sághy Georgius, Saly Erviuus, Sch auer Ludovicus, Toegl Fridericus, Uber Carolus. Nr. 17. Classis II. Bachmayer Josephus, Fábián Ervinus, Hoffmann Desiderius, L6sy Carolus, Meszlényi Adalbertus, Morvay Tiburtius, Peitli Vincentius. Nr. 7. Classis l. Com, Brandis Clemens, Csuka Alfredus, Golenicb Alexander, Jókay Joannes, Kálmán Guilelmus, Kiss Ernestus, Nadhera Franciscus, Ocsovszky Guilelmus, Schaffér Ervinus, Szabő Josephus, Com. Vasquez Joannes, Zachár Ladislaus. Nr. 12. Universim : l:l6. Schein. Cleri Archidioec. Strigon. 1SUli. l..,'

232 194 BIBLIOTHECA METROPOLITANAE ECCLESIAE STRIGONIENSIS. Praefectus Blbliothecae: Rmus D. PÓR ANTO NIUS pag. VII. Blbllothecarius: D. Némethy Ludovicus, pag. 1.

233 195 CONSPECTUS RELIGIOSORUM ET MONIALIUM IN ARCHrDIOECESI STRIGONIENSI DOMICILIUM HABENTrUM. r. RELIGIOSI. I. ORDINIS S. BENEDICT!. 1. Resldentia Esztergom. Vo j n i c s Demetrius, Superior et Gymn. maj. Direcior. - Profeesoree : S z a b 6 Sylvester. - H o r v á t h Mathias. - p a n g h Y Eusebius. - S c h e d l Arnulphus. - C s i k á s z Villebaldus. - B o r o s a y David. - R ó z s a Vitalis. G e r g y e Leonardus. - V á r k o n y i Odilo. - B á r d o s Remigius. - G i d r ó Bonifacius. - K a r d o s Coelestinus. G r ú s z Raymundus. - Univ Residentia Komárom. F e k e t e Theodorus, Superior. - G a II i k Osvald, Gymn. min. Director. - Vas z a r y Dominicus, valetudinarius. - Professores: G y u l a i Rudolphus. - V é r t e s y Leander. - H e ves y Bernardus. - H a j 6 s Benjamin. Cs a p ó Antonius, - B o z mans z ky Gyárfás. - Univ. 9. II. SOCIETATIS JESU. 1. Collegium Pozsony, P. C z e n t á r Joannes Ev., Rector, - P. L e c h n e r Leo, Minister Conc. fest. - P. H e r d e n Adolphus, Lecta?'. - P. H e n n i g Aloysius, Praef, Spirit. Exhort. - P. Z ö l l e r Aloysius, Con«. matut. Oper. - P. B o s e r Carolus, Procurator. - P. L u d e w i g Carolus, Lector, Praes. Conq«, domin. B. M. V. - G r o s s h e i m a n n Ernestus, Leetor. - P. B o i s s l Franciscus de Paula, Conc, dominic, Praes. 13*

234 196 80d. 88. Cordie J. et bon. mort., Oper. - P. T i m p Henricus, Leetor. - P. C o s t a-r o s s e t t i Julius, Trad. exerc. spü. Oper. - P. 'l'omcsányi Ludovicus, Praes. rangr. virorum B. M. V., 80d. s, Steph, et sod. s. Joe., Oper. - P. L e r e h e r Ludovicus, Leetor. - P. T o m e c s e k Franciscus, recolit philosophiam. - P. K o n c s á r Matthaeus, recolit philoeophiam. - P. P a u lov i ts Robertus, reeol, phil080phiam. PP.: Cleriei scholastici: Fratres coadjutores: ll. - Univ.: Domus probationls Nagy-Szombat. P. M o l n á r Ladislaus, Reetor et Magister nooit, P. Srobár Stephanus, Mini8tel. - P. Weiss Adalbertus, Praef. rer. spirit, - P. D a u b n e r Aloysius, Conc., Oper., Praeses Sodal. S8. Cordie Jesu. - P. K u b i n a Andreas, 80C. Mag. nov. - P. P é c s y Arnoldus, Conc., Opel'. - P. L o b o d k a Josephus, valetud. - P. E g g e r Martinus, Praef, biblioth: - P. S z i I ves z t e r Paulus, Con., Oper., Procurator. -- PP.: ~). - Fr.: 8. - Novitii : Universim : Res i dent i a Buda pest. (VIII. Mária-utcza 25.) P. S c h ii, f e r Jacobus, 8uperiol', opel'. - P. R i e s z Franciscus Xav.. Min. Concionat, dom. Oper. - P. Vve n i n g e r Alexander, Praef. Scrlpt.. Reoie. libr., Spirit, - P. l\f I a d o n i c z k y Franciscus, Conc, fest. Opel'. - Fratres coad JUfores: L e c h n e r Aloysius, coq., Z a k o v s z k y Constantinus, Aedit., L á s ll: I ó Joannes Ev., jan. - Univ.: 7. III. ORDINIS CrSTERCIENSIP:\f. Domus studii t~eologici Budapest. (VIII. Zerge.utcza 6. sz.) P. P i s z t e r Emericus, Director, Swperior domus, 88. Theol. Doct. colleq., Prof: Theol. mol'. et past. - P. P e c s n e r Aemilius, 8S. Theol. Doct. Curator domus, Prof. Ju1'Ís Uas«. et Historiae Ecel. - P. B é k e f i Remigius, Philosophiae Doct., Prof. Historiae Hung. prio, in R. Universit. Budapest. - P..M i h á l YfiAchatius, 88. Theol. Doct. colleg., Dtrect: Spirit. aluanuoruiu, Prof. Studii Bihlici, Re-

235 197 dactor Pagell. "Katholikus Szemle." -- P. L a n g Innocentius, SS. Theol. Licent., Praefeci. alumnorum, Prof. Theol. Dogm. Nrus alumnorum: IS. - Univ.: 23. IV. ORDINIS PRAEMONSTRATENSIUM. 1. De Jászovár. Domus studii theologiei Budapestiol. (VIII. Mária-utcza 8. sz.) F á b r y Aemilianus Stephanus, Director et Superiol'. Parant. examen status: V á l i 'I'iburtius Ludovicus, K e l e m e n Szanislaus Franciscus. - M ö l l e r Aristid Árpád. -- S t r a c h e Felix Theodorus. - K a r d o s Mathias Julius. - Pásztory Anselmus Andreas. - Stuhlmann Patricius Venceslaus. - J a c z k o v i c S Adolfus Michael. T e l e p y Marcellinus Alexander. - H o fm a n n Sebastianus Carolus. - Univ. 1I. 2. De Cso rna. Domus studll theologiei Budapf.stiol. (IX. Csillag- utcza 8. sz.) L á II g Aemilianus Carolus, Sicperior. - I'arant examen status: O r b á n Ludovicus Carolus. - B e r k e 8 Ottó Joannes. -- C s i g a h á z y Ernestus Colomanus. - S t e i n e r Nicolaus Hubertus. - Univ. 5. V. CLERICOHUM REG. E SCHOLIS PHS. 1. Budapest, (IV. Városház-tér.] A. R. P. FRANK FRANCISCUS, Vicai' Prooincialie. A. R. ac :Magnif. P. KALMÁR ANDREAS, em. Praepositus Prooincialis, Suae Caes. et Regiae Apost, Majest. Consiliorius. - P. S z ö l g Y é m i Joannes, Reetor Domus et Dvrector Studii theol. univ. -- P. H o I' V á t h Pius, Assist. Prot'. _. P. F e k e t e Andreas, Assist. Pro/J. - P. l\i II l l e r Paulus, Assisf. Pl'OV. - P. F a r k a s Josephus, Aseist, Prov. - P. C s a p l á r Benedictus, Co/,sult. Proc, ad hon., Hietorioqraphus Prov. - P. B e r t a I a n Aloysius, Coneult. Proc, ad hon.,

236 198 Admínistrator bonorum Custodiatus Albensi«in Mernye. P. J a n k y Carolus, Direct. Gymn. maj. et Vice-Bector. P. M a t u s i k Joannes Nep. Prof. Diriq. Status Scholae supe1'ioris realis in quiete. - P. Dr. S c h m i d t Augustinus, Prof. Gymn. -,P. Dr. M a y wal d Josephus Cal., Prof. Gymn. - P. F i r t i n g e r Jacobus, Prof. Gymn. - P. V á m o s Carolus, Secret. et Praef. Cancel. Prov. - P. H a j n a l Emericus. Prof. Gymn. - P. B a r t o s Josephus, Prof. Gymn. - P. Pintér Colomanus, Prof. Gymn. - P. Draj kó Adalbertus, Prof. Gymn. - P. K ör ö s i Albinus, Prof. Gymn. - P. Dr. A c s a y Antonius, S8. Theologiae Magist. Praefectus et Prof. in Studio Theol. - P. R é t i Franciscus, Prof. Gymn. - P. p o P i n i Albertus, Prof. Gymn. - P. Dr. T a k á t s Alexander Prof. Gymn. - P. T o m o z y Andreas, Prof. Gymn. - P. H a r k a y Stephanus, Prof. Gymn. - P. Dr. S u t á k Josephus, Prof. Gymn. - P. Dr. T i t z Antonius, Prof. in Studio Theol. et Gymn. - P. C z i m m e r m a n Joannes, Prof. Gymn. - P. Dr. C z e c z k ó Antonius, Prof. Gymn. - Clerici theologi et Candidati ad Magist Univ Léva. P. Tóth Georgius, ss. Can. Doctor, Rector, dom., Gymn. maj. Director. - P. G u s z t a f i Andreas, Vice-Bector et Spirituali«, - Professore«Gymn. - P. S á r g il. Y Antonius. - P. K r o II Rudolphus..- P. K o v á c s Josephus - P. R o z m a n i t s Timotheus. - P. I n c z e Stephanus. - P. Z s i g m o n d J oannes. - P. S i n k o v i c s Franciscus. P. L e i t n e r Josephus, - P. L a b a n c z Michael, - P. A belsberg Josephus..- P. Szabó Ignatius. - Univ Pozsony-Szent-György. P. F ü r e d i Joannnes, Rector dom., Gymn. Direcior et Professo«. - p, M i h á l Y Paulus, V. Recior, Spú it. - P. K II r u t z Joannes, Prof. et Catech. Gymn. Orator Sacer. - P. Var g h a Josephus, P1 Of. Gymll. - Cl. V i e z n e r Julius, Prof. GYllm. - Unio. 5. ~. Selmeezbánya. P. P a n e kedmundus, Rector domus et Di1. Gymll. P. R i e cl l Georgius, Sp iritualis, VRecto/' Domu«et So-

237 199 '1'0'1', Char. conf, 01'd. item membr. hon. Distr. Selmeezbdnya, Sac. jub. Prof. Gymn. - P. V á n d o r Josephus, Prof. Gymn. - P. P a r a Andreas, Catech. et Prof. Gymn.-- Univ. 5. VI. ORDINIS SERVORUM B. M. V. coii YeIIt us Buda p 6 St i eiisi s, (IV. Szervita-tér.) P. II o ffm an n Benedictus M., Prior. e., Conc, em. et act. - P. K o v á c s Joannes M., Subprior, sac. jubilaris, Senior totius ordinis. - P. P a u e r Rudolphus M., Conc. em. Sac. [ub, - P. B o l v á r y Peregrinus M" Conc, act. Cat. - P. Kozel Bonfilius M., Conc. act. - P. Udvarnoky Andreas M., Conc. act. Cat, - P. R á c z Gerardus M., Conc. act. et Cat. - F. L. M i c s k o Joannes M., sartor et subsacrista. - Univ.: 8. VII. ORDINIS S. FRANC. PROV. SS. SAL VATORIS. 1. COII YeII t us Ga Igócz. A. It P. ZSEMBERI RUDOLPHUS FERDINANDUS, alterum Minister Prooincialie. - P. S z t o p k a Benignus Michael, Deftnitor Prooin: act., Gua1'dianus, Conc. SS. Theol. Led. adprob. Prof. Doct. relig. et Catech: in sehol, civil. Direci. eociei. SS. Cordis Jesu. - A. R. P. C h vas z t a Emmeramus Adamus, Gon. SS. Theol. Led. et P1'Of. Def. em, Prot'. Pater adqreq. Conf. ff. - P. H o r v á t h FJorentius Stephanus, Vicarius Conc. act. Mag. ff. ll. Gonf. et Ülerico 1 um. - P. G yu r c s á n s z k i Demetrius, Conc. act. et quadr, SS. Theol. Lect. em. Dlrec. lll. Ord. S. Francisci, Go 4. ff: -- P. S c h ill e r i n g a Alphonsus Josephus, Cone. ss. Theol. Led. adprob. Spirit, Captiv. Vwii. - P. S c hvar z Aemilius Vendel, Conc, SS. Theol. Lea. - p, G h I Anastasius Josephus, Secr. Prov. Conc. SS. Theol. Leetor. - P. B o s s á n s z k y Dionysius Georgius, Lect Cone. em. org. - P. V i t k o v i c s Petrus Jgnatius, Cone. em. et act. ac quadr, Conf, ff. et Clericor. - P. Z d a r i l Philippus Franciscus, Conc, em. Administr. paroch. in Eibenthal. - P. K o II á r i k Gabriel

238 200 Franciscus, Adm. in Ó-Lehota. - P. F a b a n a i Leontius Joannes, Conc. em. Spiro in nosoc. Nagytapolesdny. - P. S t e f u n k a Protasinus, C. p. iuo, D. P. in Koress. - P. G a u d n i k Julius Stanislaus Cone. Capell. milit. Carolostadii, - P. S t e fu n k a Desiderius Joannes, Conc. Secund. Sp ir. Capt. in Galgóez-Lipótvdr. - P. K u c s e r a Regulatus Carolus, Lect. Cone. Con]. ff. et Cler. - P. J a n e c z Mattheus Josephus, Lee. Conc. act. pro iu», D. Par. loci. - P. I v i c s i c 8 Raynericus Stephanus, Coad. Conc. pro iuv. D. Par. in Moravdn. - P. Z s e k ó Bernardinus Carolus, Lect. Coad. Cone. Corif. ff. et Cler. - P. M e d J e n V olfgangus Mathias, Coad. Cone. pro. iu». D. Par. in Ujvdroska. - P. K o v á r i k Lambertus Joannes, Coad. Cane. pro [u». D. Par. in Nyitra.Pereszlény. - P. D r e ven y á k Oasparus Mathias, Coad. Conc. - P. H o n o r i u s Meress. L. p. tui:. D. P. in Udvarnok. - P. J u r a s c s i k Sebastianus, L. 'P"o iuv. D. P. in Nagy.Jdez. - P. B i e l o c h Damianus, L. Cane. - SS. Theologiae Studente«: 8. - Fratres laici: 8. - Universim: Conventus Szakolcza. P. D a r á n s z k y Marcellus Joannes, Guardianu», P. V a v r i k Innocentius Joannes, Definitor Prov. actual, Gone. Conf. ff. et Cler. - P. K e s s e r e ő Dominicus Michael, Vicariu«Conc. act. in Ecel, par. Mag. ff. et Cleric. - P. T e r I a n d a y Gregorius J oannes, Leci, Cane. Prof. Cler. in Gant. et orq, Conf, ff. - P. B a r t o s s Donatus Andreas, Conc, SS. Theol. Leetor Conf. ff. - P. J a k a b o v i c s Basilius Georgius, Adm. in Verbáce. - P. J a k a b o v i c s Felicianus Georgius, Cone. adm. Par. in Kóspallag. - P. M a t t Y a s o v s z k y Gerardus Gregorius, Conc, ad., et quod. Conf. ff. et (le«, - P. B l a h ó Aloysius, Con». act. - P. L á n g Casimirus Paulus, Capelianus inilit. in Nagy Szombai. - P. B j e l e k Cletus Josephus, Lect, ('one. art. Catecheia. - P. G u r e c z k y Pius Joannes, Lect. Conc. p. iu», D. P. ill Broczká, - Patres : Clerici SS. Theol. studentes : Fratres laici : 2. - Univ Conventus Szécsény. P. A r va Franciscus) Guard. Administ», porochiae. P. K u c h t a Valentinus, Lect, Coop, Conc, act. - P. R á b a y Matthaeus, Magist. Nooit., Coufes«. Soror. Charit.

239 201 - P. M i h á I Yi Caesarius, Leci. Conc. em. Prof. adprob., Adm. in Szentkút. - P. Sz a b ó Hyacinthus Gregorius, Conc. act. Coop: Adm. Cath. D. s. V. C1. - Fratres laici: 2. Univ. 16. VIII. ORDINIS S. FRANC. PROV. MAIUANAE. 1. Conventus Pozsony. A. R. P. SKR0BÁNEK FLORIDUS, Minister Procincialis. -- P. B a r t o s s Arnoldus, Guardianus, Def, Prov. em. et act. SS. Theologiae Leetor approb. em. Administrator in Lazareio, - P. p o s z P i s i I i k Tbeophilus, SS. Theol. Lect. Glis Cueto«Imm. Concep, Ame1'ieae Septemtrion. em. - P. K o m II á n s z k y Chilianus, Leet. Philoe, adp. Secr. et Def. Prov. em. - P. H a m p I Cyrillus, Def. Prov. em. Conc. germ. - P. M a s z á r i k Victor, Secretariue Prov. - P. S t e I c z e r Evaristus, Vicariu», Conc, ela», fest. - P. P e I i k á II Chrysostomus, Conc, hung. fest. Prof. Doctrinae Relig. in seholis realibus adprobatus, redactor page l larum "Hitvédelmi folyóirat" "Oktató Népkönyvtár," et "Jó Pásztor". - P. F o d o r Eugenius, Coop. in Szempcz. - P. Z o b o r i Michael, Conc, ela». dom. - P. T ó t h Osvaldus, Conc. hung. dom. - P. M ó c z i k Felicianus. Orq. - P. P ám Amandus. - Fratres laici: 7. - Univ Conventus Nagy-Szombat. P. G 16 s z Leopoldus, Guardianu» conc, emer. - P. Egyenessy Abel, Vic. Cone. ela», dom. in Ecel. Colleg. - P. M a t i a Aemilianus, Capell. in Def1 ekő. - P. D á v i d Gustavus, Adm. ill Apaj. - P. A I I e r s d o r f e r Julianus, Cap. mil, in Arad. - P. M i x a Arsenius, coneion. feeti». sla», catech, in sehol. norm. - P. B a c h r a t y Valerius, Conc, salv. domin. domest. - P. S z i rá II y i Ernestus, Conc, germ. dom. in Ecel. ('olleg., Catech. in Sehol, Ursul, - Patres : 9. FT. laici: 5. - Unio.: CODventus Esztergom. P. p r e i n i n g e r Aemilius, Guard. SS. Theol. Lect, em., Adm. Paroch, ín Sz-Lélek, - P. K o v á c s Theodosius, SS. Theol. Leetor enw'. Defin. Prov. ad hon. - P. L e n g ye J Flaviauus, Víc" Catech. in sehol reali. Conc, ext1yw1 d. S01 01'.

240 202 Charit. in L. R. C. - P. T a x Constantius, Adm. in Kis Se-Péter. - P. H o r v á t h Tiburtius, Conc. hung, et Catech. in scholis elem. - P. S z t e s z k á l Damianus, conc, emer., Coop, ín Sz.-Lélek. - Fr. laici: 4. - Univ.: Conventus Érsekujvár. P. L u z s i c z a Julius, Guard, conc em. - P. P r i b é l Yi Philippus, Vic. Secr. et Leetor SS. Theol. em. - P. F a r k a s Seraphinus, SS. Theol. Leetor. em. - P. S o ó t h Y Stanisiaus, Conc. hung. - P. Vol d á n Venantius, Conc. slav. dom. et fest. - P. S k var e n i n a Anastasius, Conc. ela», dom. CW'atus in Modertárna. - F1. laici: 3. - Univ Conventus Recollectionls Malaczka. P. O z o r a i Isidorius, Guard. Defin., P1'OV. em. Conc, slav. Fest. et quad», - p, E l e k Theodoricus, SS. Theol. Lector, Defin. Prov. em. - P. T o k a y Pius, Vic. Leetor SS. Theol..- P. H o r v á t h Justinus, Mag. Cler. Nov. Praeurat. Conventus. - P. S c h m i d t Felix, Conc. elo», domin. Dir. Sacriet, Poen. COIlV. Catech, in sehol, eath, et stat. - P. H e g e d ti s Cyriacus, Lect. Phil. et SS. Theol. - P. B e n d e s Valerian. Led. Philoe., et conc. hung. - Clerici Theol. stud.: Phil. Studentes: 4. - Fr. Cl. Nov Fr. laici: 6. - Univ Conventus Sz. Antal. P. N a g y II1uminatus, Guard. Custos 1)1'0 lj. aciualis ef Def, em. Admin. Paroch, - P. H a j ó s y Chrysanthus, Adlllin. in Nagyabony. - P. II o r v á t h Bonifacius, oicarius Conc. dom. - P. fl z a b ó Christophorus, Cone. fest. - Fratres laici: 3. - Univ CODventus Budapest. P. B á n Alexander, Guard. et Def, P1'OIJ. em. et ad..ecaiu, Con]...- P. M é s z á r o s Colomanus, Vlcariue t one, em. et oet. h1tng. dom, - P. J á n o s k a Basilius, Curatus nosocomii,.sz. László" in Budapest. - P. K l i m c s i k Henricus, Üonc, em. et act. fest. gei'm. Direct. Sacrist. et Ill. ord. S. Fr. - P..M aj z o n Ireneus, Con», dom. et fest. ela». - P. M e i n z 1 Wolfgangus, Conc. gerlil. dom. Coop. ad S. Hochum.

241 203 - P. B a r c z a Bernardus, Cone. et Catech: - P. S a l lit h Vitalis, Cone. et Catech, - P. K e i z l e r Stephanus, Conc. et Catech, apud Anglican. - P. S i P O s Augustinus, Coop: in Jánoshida. - P. K u r t z Wilhelmus, Adm. Parochiae ad S. Franciscum, Custos Prov., Assess. p1 OV. Repraeeentane civit., cruce aurea cum C01'ona pro piis merítis deeor, P. H o r v á t hadalbertus, Coop. et Conc. - P. F e r t l3 i Richardus, Coop. et Conc. - P. fl a n n i k e r Dominikus, Coop. et Conc. - P. B ö r z s e i Tbeodorus, Coop, et Conc. - Fratres laici: 3. - Univ Residentla Komárom. P. G ö r ö g Innocentius, Conc. fest., Exam, Conf, P. H a j ó s Othmarus, Conc. dom. alternans, diseretus Resid. -- P. T i b o I d Albinus, Conc. dom. alternans, Biblioth, domus, - Frater laicus: 1. - Univ: 4. IX. ORDINIS S. FRANC. PROV. CAPISTRANAE. Conventus Budapestlensis. A. R. P. SIKIRCSEVICS STEPHANüS, Minisfe1' P1'Ocincialis. - P. T a m á s Aloysius, Guard. et Admin. Paroch, ad S. Steph. Protomartqrem. - P. V i II e Samuel, Confess, 01 d. monial. Elisabeth. - P. H a m h a b e r Gentilis, Sec. prov. - P. S c h m i e d t Fulgentius, Vicarius, Conc. et Coop. - P. D o b a y Pius, Spi1 it. Reliqiosorum: -- P. P e r z i c s Lucas, Vice sen'. li1 ov. - P. B o z ó k y Edmundus, Conc., Confess. ord. Soror. de Bono Pastore. - P. A m b r ó Joannes Josephus, Conc. Coop. et Caterh. Sehol. - P. K a i z e r Ferdinandus, Conc. Coop., et Catech, Paroch, ac Sehol, - P. B o h n e r t Marianus, Conc., Catech, Sehol, - P. Vol k FJavianus, Cone., Caiech. Sehol, - Fratres laici: 3. nu«, 15. X. 01{DIi\IS S. FRAXC. CAPUC. 1. Conventus Bazln. P. H o r v á t h Celsus, Gucl1'd. - P. W i t t i n g e r Pius, Vicar. - P. p o s P i s c b i I Procopius, Cap. Dom. ín

242 204 Vöröskő. -- P. K r a u p a Dionysius, Led. phil. et Catech., Mag. Laic. - P. K o b lov s z k y Friderieus, Coop. - P. J u n e k Nicolaus, Lect. phil. Cone. slav. - Phil.: 4. Fratres laici: 7. - Univ.: Conventus Budapest. R. P. L u k á c s Vitalis, Gt~m'dianus) Adm, paroehiae ad s. Elisabeth. Confee«. extraord. monial, Elisabeth. - P. B r u h a Sebastianus, Vicarius, Coop, Catech, Cone. Conf. extr. SorM'um SS. Redempt. in Budakesz. -- P. B a b i c s Gregorius, Cateeh. et Conc. - P. P e s k a Ignatius, Coop. Cateeh. Cone. - P. F a l t u e z Emmanuel, Coop. Cone. et Cateeh. - P. P i II m a n n Alphonsus, eonc. ge1 m. Coop, Direet. sodalit. pretios. sanguin. - Studens Theologiae: 1. Fratree laici: 3. - Univ.: ll. 3. Conventus Pozsony. R. P. P u c h 6 Amadeus, Defln. Guard, Director Stnid. SS. Theol. Leetor. Exhort, eleric. et in gymn. - A. Ro P. LICHTENECKER RUDOLPHUS, Minister Provinc. emel'. Sac. jub. - P. B j e l i k Thomae, Vic. Conc. sl. fest. P. H o y e r Heliodorus, elim1. Missionar. aposto Coneion. germ. fest. Curat. in domo laborat. - P. Wei n b e r g e r Engelbertus, Conc. gerlll Dom. - P. 'Voll i n Aloysius, Lect, Theol. Catech, ad S. Martin. Conf, ord, Elisabethinar, et S01 or. S. Cruci». - P. P i n t é r Raphael, SS. Theol. Licent. Led. Profese. Rel. in Lic, Prot. Coneion. hung. - P. p s e n e s i k Joannes, Coneion. slav. domin. - P. S k u t y i l Franciscus, Coop, ad SS. Trinit, - P. S c h wei g h a r cl t Veremundus, Lect. Theol. Bibliothec, - P. T a k á c s Marcellianus, Studens Theol. in ann. IV. --- Ülerici Studentes SS. Theologiae: 8..- Fratres laici : Universim : 29. XI. OHDIKI~ 8.JO.U'NI~ DE DEO. 1. Conventus Budapest. R. P. T h u r 6 c z y Cornelius, Prior, Conc, Pharm Dipl. Provisor. - P. K ö n i g Daniel, Subprior,.Proc. Conv. Prior emerit. - P. B o k o r Clarentius, Mag. ehí1 t~rg. et

243 205 obst. dipl. Prior emerit. Valetudinar. - F. H e i } m a n n Onufrius, Insp. Maniac. ll. - F. T i h a n y i Lucas, Insp. Maniac F. G u b i c z a Thadeus, Univ. Med. Doctor. Voletudin. - F. St é s z e} Alexander, Infirmar. Assistens 1. - F. M i t t s c h e Alexius, Stud. Pharm. Anni l. - F. F e h é r Constantinus, Stud. Pharm, Anni. Il. - F. R á d Y Eugenius, Stud. Pharm. Anni If. - F. S i }h á n y i J oannes, Pharmac. Assistene. - F. T r g i n a Norbertus, Infirm. Assist. Il. - F. H j e b s c h Desiderius, Pharm, Aesiet, F. M o s c s o v i t s Balthasarus, Oecon. et Cellor. - Unioe» Conventus Pozsony. A. R. ac Magn. P. FÜZY STANISLAUS, Prior, Provincialis, Pharm. Dipl., Consil. Reg., Insign. Ord. Franc. Josephi 1. Eques. - P. S z i g á n y Jeremias, Med. Doctor, Vicarius, SuIJp. Con. Infirm P. 'l' e Ilye s n y i t z k y Simeon, Sac. Spirit. Inf, Mag. Novit. - P. B e r é n y i Homobonus, Sac. Spiro Inf. secr. Procin. - F. O s i n c s a r a Beda, Magist. Pharm. dipl. Provis. Pharm. - F. S z e p e s i Ludovicus, SS. Theol. stud. Anni Il. - F. P r o k o p o v i c h Anacletus, Infirm. Assistens et Protoc. Infirm. -- F. M e i s z n e r Georgius, Pharm. Assist. - F. Né ID e t h Adolpbus, SS. Theol. Stud. Anni I. - F. P e t y k ó Benedictus, Infirm. Assistens, - F. H o r v á t hamadeus, Assist. Infirm. et call. eleem. - F. S p a n k ó Martinus, Aesiei. Infirm. et call. eleem, - F. F o l t é n Augustinus, Assist. Infir, et coll. eleem. -- F. K e m p n y Andreas, Assist. luf. et call. eleem, F. K é r y Emericus, Assist. Infirm. et coll. eleem. - Nov Universim Conventus Szakolcza. R. P. S z i g e t i Stephanus, P"i01', Conv. Sacerd. Spirit. Infirm. - F. A r g a y Linus, Pharm. Diplom. Provie. Apoth. - F. J a n k ó Benignus, lnfiml. Assist. et Protocol. - F. L i II o s i t Sidon, Ph.arm, Pract. et call. eleeni. - Universim 4.

244 206 II. MONIALES. 1. RELIGIOSAE CONGREG. SS. CORDIS JESU. Budapest. (VII. István-út 53. ss.) Conf. ord. Rmus D. VEZINGER CAROLUS, pag. 80. Conf. extraord. P. R i e s z Franciscus Xav. S. J. pag Mater U n t e r r i c h t e r Hermina, Superior. - M. S t e i n I e Maria, assietens, - M. J e k r á t h Philippina, oeconoma. - 1\1. Z á Ili n g e r Maria. - M. E c k e ]l sb e r g e r Anna. - M. S p e I I e r b e r g Carolina. - M. E ver k e n Ludovica. - M. G á b a Joanua. - M. K o p P Clothildis. - M. J á g e m a n n Sophia. - M. H a r c z Adelaidis. M. Wal t e r 8 k i r c h e n Joanna. - 1\'1. L e y k a m Maria. - M. Kneller Maria. - M. Walterskirchen Georgina. - M. D' A m i e n s Maria. - M. R e d w i t z Carola. - 1\L K ő h I e r Comelia. -- M. H u P k a Aurelia. - M. E s t er h á zy Maria Anna. - M. H u p k a Wilbelmina. M. G r i ID ID e n s t e i n Hedvigis. - M. C u n d a II Catharina. - 1\1. V é r t e s y Helena. - Soror G o h l Adelaidis. -- S. P á l ffy Maria. - S. J o h n Anna. - S. A n t a l Maria. - S. Wal t e r s k i r c h e n Anna. - S. U d var y Maria. - S. U n t e r r i c h t e r Pia. - S. G o r e c z k y Emilia. - S. K á II e n Maria. - S. l\f i k e s Maria. - S. R om o c z k a Wanda, - S. G y a l u s Catharina. - Sorores laicae: Universim : 63. II. CONGREGATIONIS DE NOSTRA DOMINA. Claostrum Pozsony. Conf. ord. Illmus ac Rssimus D. HORECZKY de Horka L. B. FRANCISCUS, pag. X. Conf. extraord. P. Julius Costa-Rossetti S. J. pag Mater B o h á t h Maria Thaddea, Supe?'ior, cruce aur. pro piis meritis decorata. - 1\1. G i l m Petra, assistens,

245 207 praef. sehol, Con». - M. G i l m Seraphina, Docens Convictr. - M. S o h ill Augustina, Docens Concic. - M. M a r s c h a II Marianna, Praef. sehol, extr. -- M. R i t t e r Leopoldina, Docens, in sehol. extr. - M. M a r i c h Antonia, Doc. in sehol, extr. - M. D i v o k y Alexia, Doc. Conoic. - M. D i v o k y Stanislaa, Doc. in sehol. extr. - M. M ü l l e r Agnes, Doc. in sehol; extr. - M. R i t t e r Isabella, Doc. in schola extr. - M. H e I ill S t r e i t Aloysia, Doc. in schola extr. - M. K I e ill p a Josepha, Doc. conuic. - M. Z i s k a y Maria Theresia, Doc. Convictr. - M. Wei s z Immaculata, Doc. Conoic. - M. H e i n r i c h Eligia, nov. - M. J u n g m a y e r Justina, coad. - Matres et soror. nov Sorores laicae : Univ. 31. III. U R S U L I N A E. 1. Conventus Pozsony. Cont. ord. Rmus D. TICHY ANTONIUS~ pag. X. Coní', extraord. R. P. Zöller Aloysius S. J. pag M. N e i d I Joanna, Swperior, - 1\1. K o II á n y i Gabriela, Praefecta domus, - M. D a II i n g e r Augustina, Assistens, eaerietana. -- M. S t e f a n Philomena, Assistens. - 1\1. M a t t J Leopoldina. - M. R i e s Innocentia, Apothee. et p01 taria. - M. H o lot t a y Caecilia, sacristana. - M. S c h war z e r Sidonia, Cust. lint. - M. B ö r z s e y Stefana, Procuratrix..- 1\1. B e r i n g e r Edmunda, Doc. in sehol, ext, et AS8istens et mag. nov. - M. M i k u Ja s c s i k Neporoucena, (ust. lint. - 1\1. Sax Clara, Educatri» in sehol. con»ictr, - 1\1. Z s u r e k Sapientia, DOt'. in sehol, ecet. - M. S t a u b e r Michaela, Praefecta, et Doc. in sehol, etet, - M. N o 8 S i s l a f s k y RafaeJa, Portaria. Vestiaria et Doc, in sehol, ext. - M. R Yg l Theresia, Doc. in eemin. - M. Á r v a y Aloysia. - 1\1. T a ro á s s y Margaretha, Doc. in sehol, ext. - M. K a p II Y Catharina, Doc. in sehol. ext, - Soror p e r s c h i II Angela, sacristana. - Soror S c h II S 8 n i x Bernarda, Doc. in scliol ext. -. Nocitiae ll. - Sor. laicae : Univ Conventus Nagy Szombat. Cont; ord. Rmus D. VOLFINAU JOSEPHUS, p. XI. Conf. extraord. P. D a II b n e r Alcysius, S. J. pag. 196.

246 208 M. Graroantik Gabriela, Superior. - M. Roeszn e r Philomena, Assístens domus et domus praefecta, Docens in sehol, conoicir, - M. S c h r e i n e r Angela, Aseisteu«; et scholae elementaris praef. - M. Á d á ro Stanislaa, Assi stens, Mag. nooit, - M. R e g n e r Seraphina, Docens in sehol, ext. - M. C s er ve n k a Juditha, Curatri;c culinae et Portaria. - M. S z t r n i s z k o Maria Augustina, Docens in sehol, exet, - M. Z e l ni k Emerica, Educatrix Doc. in seho]: eonoictr, seholoe civ. praefecta. - M. S c h los z á r Josepha, Docens. in sehol. convictr. - M. Va v r ó Nepomucena, Docens in schoz. convictr. - M. S t a n c s i k Carolina, Docens in sehol. ecet. - M. R a i n e r Sophia, Docens Convictr. et graphidis. - S. Wa h l Berchmanna, Docens in schola eonoictr, - S. B o r c s á n y i Alphonsa, Docens in schola conoictr, - S. S t e i g e r Teresia, Docens in schola ext. - S. Adam Ignatia, curat valetudinem. -- S. Scsaszni Xaveria, Doc. in schola coneictr. - S. War t n e r Joanna, CU1'atrix culinae et sacrisiana. - S. B a c h r a t i Michaela, Doc, in schola exet, - S. 1\1 a r t i n i Bonaventura, Doc. in schol. ext. - S. U clvar n o k y Margaretha, portaria. S. C s e r t é k Rosalia, Doc. in schola conoictr. - S. S t oj b e r Gertrudis, vestiaria. - S. B a r t l Salesia, sacristana. - S. Bra n d t Bernardina, Doc, in schola ext. - S. B r a n t l Ursula, Doc. in schola eni, -- S. S t a u d a c h e r Catharina, vestiaria. - S..B a r t l Vincentia, S, L ö wen s t e i n Pancratia, S. S k o d á k Scholastica, S. K r a j c s o v i c s Eleonora, S. B u n d z e lanastasia, docentes in sehol, conoict. - S. Á d ám Antonia. - Matres : SQ1'Q1'es chorales : Sorores laicae: Univ.: 48, IV. ELISABETHlNAE. 1. Conventus Budapest. Conf. ord. P. V i II e Samuel, pag Conf. extraord. P. L li k á c s Vitalis, pag Mater P a c h I e remerica, Superlor. -- M. L e o p o l d Alphonsa, Subsuper. - M. V i m III e r Philomena, Dlscreta, - M. T h e e II Joanna, Sacristana. - 1\1. B o r o s Paulina. - M. B r u n n e r Elisabetha, Domus. inspect. - M. P r a c h t h a II s e r Alexia, I. Apothecaria. - M. R e i s c h l Salesi a, Pincernaria. - 1\1. L o n g a Ferdinanda, (hcratri» culinae. - 1\1. B u II a Fortunata, nosoc. inspect. - M. 1\1 u t z b a u e r

247 209 Leonarda, Novit. mag. - M. G l e i c h Dolorosa, Chirurga. - M. M ó c s Xavera, Apothecaria. - M. Z i e g l e r Josefa, Chirurga. - M. I b a c h Antonia, Portaria. - M. S t e u r e r Brigitta. - M. N a t 8 C h l ti g e r Benedicta. - M. P e l i k li. n Waldburga, coqua. - M. P e t r li.speregrina. - M. K o s s Ambrosia, coqua. - M. K l e m e n t Dionysia. - M. S t e r b i n a Gabriela. - M. M ü II e r Margaretha. - M. G r o s s m a n Hildegarde. - M. P a li. l Gregoria. - M. M o u c k a Stefana. - M. L e b h a r d t Ludovica. M. G r o s s m a n n Clementina. - M. S c h n a g l Mechtildis. - M. S e i d l Magdalena. - M. S c h w a c h Lámberta. Matres: Laicae: 5. - Novit. ll. - Univ Conventus Pozsony. Conf. ord. P. Wo II i n Aloysius, O. Cap. pag Couf, extraord. Illmus ac Rmus D. L. B. HORECZKY FRANCISCUS de Horka, pag. X. Mater Wei g e r t Maria Wilhelmine, Superiora. M. K i t z m ü II e r Emerica, Vicaria. - M. S t e s s k a l Caecilia, - M. S t a r c h Dominica. - M. T r a u ro ü II e r Antonia. - M. S c h ö n Agnes. - M. S t ö g ro ü II e r Pulcheria, Mag. Novit. - M. Weh n e r talcantara, Portaria. - M. H o fb a ue r Bonaventura, Apoihecaria. - M. Pfu n d n e r Catharina, Portaria. - Wei s s Gabriela, Apothecaria. - M. F e r e n c z f fy Nepomucena, Sup. Vestiaria. - lv1. lj r b á n y i Angelina, Nota», Conoeut; - M. P e t e r Anna Josepha, Procuratoria. - M. W ü r t z Maria Elisabeth, Pincernaria. - M. II a u h u b e r Paula,Sacristana. - l\i. S t a c h J Laurentia, Sup. Recou», - M. K u d e l k a Hyacintha, Chirurga. - M. S c h o p p e r Aloysia Stefana, Apo. thecaria. - 1\1. L e c h l e i t n e r Maria Margaretha, Praef. culinae. - M. S c h II i t z e r Clara, Chirurga. - 1\1. K ö 11 II e r Josepha. - M. S c h II i t z e r AJoysia, Apothecaria. - M. H ofm a n II Coelestine, Praef. cukinae. - Matr. et sor. chor.: Sor. laicae: S01'. novit. : 2. Univ.: 43. \T. VIRGIKES A~GLICAiSAE. Budapest. (IV. Lipöt-utcza.) Conr, ord. P. P i s z t e r Emericus, Ord. cist, pag Cont, extraord. P. R i e s z Franc. Xav. S..1. pag Schem. Cleri Archidieee. Strigon. I ~!'6. 14

248 210 A l ID á s y Maria, Superior. - K a r s á n y Elisabetha, 1. assistene. - M II S S a r d Francisca, ll. assistens. - U n g e r Bertha, III. assistens. - M II S S a r d Maria, Docens labo muliebrum: - D o m b o s s y Anna, Docens. - K r e n e d i t s Maria,Docens. - E II e n b a c h e radelia, stud. praefecta in praeparandia. - T r ö s z t e r Maria, Docens. - p e d r i n i Mathildis, mag. nov. - N e u g s c h wen t n e r Catharina, Docens. - B e Ilon i Magdalena, Docens labo muliebr. -- M o h á c s y Sara, Docens labo muliebr. C o r n e t Anna, stud. prae], l~n internatu. - B á b l i Barbara, Docens. - S t e l k o v i c s Gisela, stuil, praefecta in externata. - Z e m p l é n y i hene, Docens. - Vo g I Josepha, Docens Zab. muliebr. et cestiaria. - p o p II I i n i Maria, Docens labo muliebr. - O s val d Sara, Docens. - T o I n a y Anna, Docens. - T a vas z y Elisabetha, Docens et ludimag. - Dornar Anna. - Kellner Josepha. - Elek Catharina, Docens et ludimag. - H off ID a n napolonia, Curatrix culinae. - Sorores laicae: Novitiae 9. et canditatae : Univ. 65. VI. SORORES CHARITATIS. ALIAS FILIAE S. VINCENTII A PAULO. A. CONGREG ArrIONI:S SZA THl\L-\.RIEN8IS. 1. Balassagyarmat. Couí', ord. D. H o t t o v í n s z k y Carolus, pag. 21. Conf; extraord. D. N e y ID o n Carolus, pi/g. 23. Soror B a g o s s y Ambrosia, SUljel ior. - T r a v n i. c s e k Modestina. - S c h 1\ l z Polycena. - H o l é n y í Sylvana. - '\Vo s i n s z k y Josetina. - Uni» Budapest. In hospitali crucis rubrae Christinapolitano. Conf, ord. Rmus D. VÁNYA FRANCISCUS,pag Cont, extraord. D. D ö ID Ö t ö r Gedeon, pag. 81. Soror B r II n n e r Matrona, Sicperior, - B a u e r \Vinfrida. - M: i h a lov i t s Cyriaca. -- W i n t e r s b e r g e r

249 211 Clarissa, - S e r e s s Jacoba. - T a II i a n Eduarda. E d e r e r Feliciana. - P ö P P lnicodema. - P r a e s t e r Euthymia. - M á t h é Cyrena. - G Y e n e s Lidvina. Von k á z Villibalda. - Univ Esztergom-Vizlváros. Conf. ord. D. N é ro e t h Y Ludovicus, p"ag. 1. Conf; extraord. Illmus ac Rmus D. BLUMELHUBER FRANCISCUS, pag. IV. Soror B a c h M. Remigia, Superior. - G Y u r o v i t s Pulcheria. - S t o l z Dolorosa. - T h a n Aurelia. -- P ó s z Vilhelmina. - V o g t Hilaria. - D u r c s i n s z k y Electa. - B e n c z Genesia, - C s á k Y Amália..- S z é k e s v á r y Ferdinanda. - T ó t h Theodoeis. - B e n k ö Serena. S z e k e r e s Friederica. - K a v á l Y Magdalena. - K o v á c s Firmata. - Univ Esztergom-Belváros. Cent, ord. D. S z á m o r dignatius, pag. 2. Cenf, extraerd. P. L e n g y e l FIavianus, O. S. Fr, pag Soror B a c h m a n n Michaela, Superior. - T ö r ö k Chrysostoma. - K o II á r Clementina. - 1\1 e s t e r Olympia. - N a g y Stephana. - 1\1 e d vei 1\1iltrandis. - Univ lbldem ln Respltalt Clvlco. Cout. ord. CL D. P r o h á s z k a Ottocarus, p Cenf', extraord. CI. D. H a l m o signatius, p Soror P 6 s z Vendelina, Superior. - K ö c k Romualda. L i P P l Hieronyma. - N é ro e t h Lotharia. - K l i n n e r t Julitta. - Univ Komárom. Conf. ord. Illmus D. Com. Majláth Gustavus, pag. 64. Conf. extraord. -- Soror Van d r a Benigna, Su.perior, - B r u c s i Rosalia. J a k a b Roberta. - 1\1 o I n á r Leonilla. - S z ajk o v i c s Sofia, - S z a b 6 Irmina. - D e é r Aurea. Univ *

250 Léva. Conf. ord. D. B á t h Y Ladislaus, pag. 46. Conf. extraord. A. R. D. H ö n i g Guilelmns, pag. 45. Soror B r e n n e r Natalia, Superior. - M ü c k Lucretia. p i S c h ISigisberta. - D r a vec z k y MarielIa. S c h ro a c k Alerina. - R i c h t e r Emma. - H o r v á t h Irenaea. - B e s e n s z k y Beata. - Univ Ibidem in HospitalI Comitatensl. Conf. ord. D. B á t h Y Ladislaus, pag. 46. Conf. extraord. A. R. D. H ő n i g Guilelmus, pag. 45. Soror H a a s Vincentia, Superior, - Ve b e revarista. K o n c z Pelagia. - G a j d o s Germana. - Univ Selmeczbánya. Cont'. ord. P. R i e d IGeorgius, pag Cont'. extraord. Rmus D. PODHRAGYAv PAULUS, pay. XXI. Soror Ö k r ö s y Dionysia, Superio1. - H o r v á t h Heriberta. - K o v á c s Bonaventura. - Ves z p r é ro y PIacida..- H e i g e r l Hi!degarde. - G a s p r á k Patrieia. - l\{ e d v e y Petra. - T u r ro a n n Stefania. - Univ Stomfa. Cont'. ord, D. G o n dignatius, pag Conf. extraord. D. K o f r á n y i Aloysius, l)' 155. Soror 1\1 a j e r Ottilia, Superior. - C z i r o n y i 'I'iburtia, - R e g e n s b o g e n Fabiola. - V i t k o v i t s Medarda. - K o s k ó Cherubina. - Univ. 5. B. CO~GRF.GATIONI~ GHAECEN8IS. 1. Alsószemeréd. Cont'. ord. D. V i s z o I a j s z k y Carolus. JJ. 35. Cont'. extraord.,- Soror V i d m á r Margaretha, Superlor. - D r o z d e k Vilhelmina. - Lichy B e r t r a n cl a. - Univ. 3.

251 Budapest-Krisztinaváros. Conf. ord. Rmus D. VEZINGER CAROLUS, p. 80. Cont'. extraord. - Soror R ó z s a Salesia, Superior. - Z i n g I Rosina. M i t t i c z k y Brigitta. - D i e t r i c h Editha. - B a y e r Eugenia. - T e c h I á r Marga. - K n a p p i k Euphrasia. Schrimpf Christa. - Fink Justa. - Kiss Blandina. - T a ks o II y i Josepha. - Univ. ll. 3. Budapest-Terézváros. Cont'. ord. Rmus D. STIEBER VINCENTIUS, p. 83. Cont'. extraord. D. P a p á n e k Franciscus, p. 86. Soror H a h n Maria, Superior. - K a p p e I Thaddaea. D e i n e l Ludmilla. - S c h i m i t z Walburga. - V ö l' Ö s Florentia. - A t z b e r g e r Theresia, - L e n t z Laurentia, - N a g y s z e ~ h Y Joanna. - F r a n z e n Christina. - R Yg l Antonia. - L a n II e r Salesia, - B é t s y Margaretha. - G a n g e I Emerentiana. - S c h u m a II n Coraelia. - K o m a r i k Clelia. - H a n i m a n n Clotilde. - S c h a d u t z Honorata. - Univ Budap est-terézi áros. (VI. Király-utcza.) In instituto regnic. coecorum. Cont'. ord. Rssmus D. STIEBER VINCENTIU:::l, p. 83. Cont'. extraord. D. L i h a Victor, p. 88. Soror V i t t Flora, Superior. -- H i r s c h m u g e I Borgia. - C s á d ej Sophia. - T ü r k Ludovica. - K II C S e r a Leopoldina. - T r I i c z a Vincentia. - K r a u s e Seraphina. - p i n d i n g e r Maria. - D a n z e r Charitas. -- H a u b n e r Pulcheria. 0_- Univ. O. 5. BUdapest-J ózsefváros, (VII. Nap-utcza.) (In instuto parvulorum Cróche.) Cont'. ord. D. B u n cl al a Joannes, p. 87. Conf. extraord. -- Soror B ö e h Vilhelmina, Superior. - D u n k l Justina. B a u e ranselma. - S t e é r Fides. - B e n y ó Eustella. - P o x Valeutina. - R á c z Pulcheria.

252 214 (Ibidem in schola elem. cath. inst. Simor.) Soror S z a r v á s i Eligia. - P 10 c h b e r g e r Nothburga. - M e s z r i c z k y Benigna. - K u g l i c s Regina. - H o r v á t h Coelestina. - L i s t Beata. - Univ Budapest-Józsefváros. (I n C li n i c a U n i ver s i t a t i s,) (Üllői-út.) Conf.ortl. Rmus D. KANOVICH ADALBERTUS M., pag. XIV. Conf. extraord. - Soror N e u b a u e r Vincentia, SuperiO?. - K o r Franeisea. - S t i n g I e c z Sylvania. - K a p s z Sabina. - p i n t é r Balbina. - T i h e I j Alphonsa. - J e s z e n e k Dionysia, - E d e r e r Charitas. - J i r s a Narcissa. K u r b u s Eusebia. - Web e r Melitta, - K u m é l j Felicitas. - E II m a y e r Restituta. - M a c h a z e k Philomena. - 'l'ikus Vigbertba. - Kallabi,s Elisabeth. - Lubetz Julitta. - Ml a s k ó Josefa. - C e p Martha. - H i r z Felicie. - Z u p e v ebenigna. - D z e r e sclara. - M a d I Blandina. - Z a p u s z e k Susanna. - N o va c z e k Laurentia. -- G r e a n Pia. - J o s k o Ludovica. - S z i e b e r Marianna. - H r o vat h Paula. - H e t ma n c zy k Antonia. - Szilioszky Ambrosia. - Veber Stephania. -Tuch t e r Vilhelmina. - S z o l i n c z Theresia, - S t e r i n g Comelia. - K r e i n e r Callista. - H a u b e n h o f e r Serena. - T ö c b t e r l J osepha. - P e t e l i n J ulia, - K i n c z e l Amerath. - T r o b i t s Silvia. - Z e l e s z n i k Apollonia. - K r u s i c s Prisca, - M á t éleontina. - Univ Budapest-Józsefváros. (VIII. Ünői.út. Stefánia-kórház.) (In hospitali prolium.) Conf. ord. A. R. D. Val ó Simon, pag. lh6. Cont'. extraord. - Soror P o s c h Theodora, Supel'ior. - F e I cl g i t s c It a Bernarda. - S c h e II Prisca. - H a a s e Alphonsa. F i n k Fabina. - M e z n a r i c s Dominica. - S c h wei t z e r Flora. - K r o p f Vilhelmina. - R o s m a n nositta. G u g g i Pertilla. - K II b i c z a Aloysia. - J o n c z y k

253 215 Leonia. -' K e n 8 y Digna. - H a h n Dionysia. - E d e r e l' Rosa. - H u d a k Vilma. - I v a i n 8 k i Nareissa. - P r i b i l Barbara..- A d a m e r Jolantha. - Univ Budapest-Ferenczváros. (In hospitaji bomoeopathico.) Conf. ord. P. K u r t z Guilelmus, p. 84. Conf. extraord. -- Soror M a t a u s c h Teresia, Superim'. - K n a f e I s Benigna. - K r o tt ma i e r Walburga. - H u b e r Julietta. Uschen Clara. - Gardala Jesefa. - Univ Budapest-Ferenczváros. (In asylo prolium. Menedékház.) Conf. ord. P. K urtz Guilelmus, p. 84. Conf. extraord. - Soror H e r k e n r á t h Clementina, Swperior. - C z i fr a Stephana. - G lok Basilia. -- S c h l a t t e Gaudentia, Stark Natália. - Mucska Víncentia. - Kehrling Rosa. - Univ BU dapest-f er enczvá r os, (IX. Gyep-utcsa.) (ln instituto Joannis quondam Ranolder, Episcopi Veszprém.) Conf. ord. P. K u r t z Guilelmus, p. 84. Conf. extraord. - Soror H o l c z m a n n Augusta, Superlor. - B e n e d i k o v i c s Beata. - S c h i e b e r n a Clarissa - M o r i t z Hildegard. -- S c h i m a t 8 C h e kanastasia. -- L u b ej Paula. -- K e n y e r e 8 Monica. - K o d a y Fabiana. R o t h g li n g e r Firmina. - E k e s s y Amália. - I v a n c s i c s Lucina. - Schemnitz Gratia. - Cepp Natália, -- B a c h Flora. - S e b ö k Vilhelmina. - J o c h a n Magdalena. - J e l e n c z Rosa. _. K r i m m Irenaea. - D e r s c h IClara. - K r a I i c 8 e k Gabriela. - K i r á l Y Claudia. - H i II e r Vincentia. - K o g l e r Carola. K r fi ft Bernardina. - W u n d e r Hedvig. - C e d e r Pulcheria. - Univ Budapest Ó.Buda. Conf. ord. A. R. D. K i r s c h o f e r Carolus, pag. 82. Cont, extraord. D. S a g ID ti II e r Josephus, pag. 86.

254 216 Soror E r b l e r Josepha, Supe1 ior.. - Wel s e r Rosa. K o h l m a II Margaretha. - R II d l of Aloysia. S c h m i t z Modesta. - K II a u z Vilhelmina. - C s e l k a Olivia. - L i m a x Seraphina. - Á r d é n y i Maria. Vad u r a Prisoalla. - A m b r o z i t s Paula. - E r 8 i n g Praxedis. -- Univ: BUdapest Tabá n. (In brephotrophio.] Conf. ord. A. R. D. Z i e r e r Carolus, pag. Cont. extraord. - Soror L a a g e r Susanna Maria, Superio«. Justina Aloysia. - P é n z e s Imeida Elisabetha. Fabiana. - Univ Losert Krainz il Budapes~RókuskórbáL (VIII. Kerepesi-út.) Cont'. ord. A. R. D. B u n d a I a Michael, paff Cont. extraord. - Soror P e r i g n a t z Innocentiu, SUfle1 iora. - J i a s i a n o w s k a Sylvestra. - S c h II i d e r s c h i z h Ludmilla. - F r a n g e s c h Felicitas. - G ö n d ö r Floriana. -- O r l i t t a Romana. - P o II g r a t z Hyacintha. - C s e radele. - Z wei d i k Christiana. - S c h r a n k Lidvina. H i r s c h Bibiana. - K u c h e m Margit. - A n d e x l i n g e r Sarolta. -- G r o sz Nathalia.- H e i z i g Leopoldine. - W a g n e r Pulcheria. - F e s t a g Brigitta. p II C h e r Donata. - (' e p i n Armella. - 1\1 o l n á r Narcissa. - S i m o n i c Ilona. - B r II g m a i e r Rosalia. K o d r i (\ Alexandra. - S c h e e r Rafaela. -- R o fi i c h Ilde fc,:msa. - P r e i n i n g e ranselma. - P I e o k a Piroska. - S o I d a n Francisca. - P e s d i (\ e k Theodera. -- T h e i s s l Rita. - H ö II e r Blandina. - B II C h a s Perpetua. - G a b e I Praxedis. - Katona Borbala. - Platzer Winfrida. - P r z e w i c s l y k Leonia. - L e s s i á k Janka. -- S i ill o n Fidelia. - B u b i is Basilia. - R a k Rosa. M a r k h o t Isabella. - S a l c o r Melitta. - V u k Thekla. - G o I i n a r Borgia e d ved Placidia. -- Val o v i c s Zitta. - F e II i n g e r Hildegarde. - P e r g e r Valéria. P r o s i d o Blanka. - E d l e r Irma. - K e II s c h Albina, - G r o d z i e t z k y Adelheid. - L e i t n e r Virginia. -

255 217 J a n o s c h k a Laura. - S t e i n ven d e r Benedicta. H o l t z m a n n Modesta. - W a s i I e w s k y Eufemia. A t k a r y Flora. - H a c k e r Florentia. - P e r o n t k a Regina. - R e s p o n d e keleonora. - H o fer Hermina. - K u r b u s Coelestine. - N a I e p p a Filippine. - L o r e n z Ludovica, - Z i m m e r m a n n Cherubina. - R o t h Stefana. - M o r i t z Johanna. - Me r t h e s Dominica. R i e g a u f Ottilia. - K ö ves d y Emerica. - P i l z Constantia. - K o z i o I e k Augusta. - O r b a n Sybjlla, p a y e r Quirina. - F i I k o r n Laurentia, - C z e c h Rosina. - S z i I á g Yi Elisabeth. - D r os k Sigberta. B r á z Sofie. - P s e n i cn i k Norberta. - S c h a t t a u e r Theresia. - "Wan k m ü II e r Josefa. - N o var r a Christa. - Z a n i k a r Ambrosia. - A n d o lj s e k Pia. - W i e e h o w s z k y Calista. - F r i e d l Stanislaa. - M a z a I Anna. - Ver e s Paula. - K a m e n il e k Firmina. K r u m p o I e c Flavia. - K r e n n Rosina. - B e n a k o v i c s Helene. -. G r a b n a r Julia. - F r a g n e r Herlinde. - K u s c h n i kositta. - Erdélyi Fílomena. - R a p s t e i n Marianna. - II u k o v il e k Rufina. - Ma c h o n Michaella. - G o g o lok Albertine. - Univ Budapest-Uj-Rókus. (IX. Üllői.út.) Cont'. ord. D. Brestyenszky Joannes, Ilag. 87. Conf. extraord. - Soror Vo d o se k Julitta, Superiora. - L e d o Comelia. - G n i d i z z a Agnella. - S a II e g Radegundis. - S oi i n e Ilka. - M i k o I i c Valentine. - G Y II r c z i k Secunda. M u r á n y Margaretha. - K n o p p e rangelina. - Le e h n e r Clotilde. - 1\1 r a II I a k Coletta. - M a i e r h o f e r Philomena. - E r t I Pia. - G s c h a n e s Dsitta. -- N a g y Valeria. - Ver t o v se k Bertha. - M u r k e Jolan. K e I zangelica. - P a n s i Josefa. - L r b a n e k Antonia. - M a s c h k e Mathilde. - T a u é e k Serena. - (, y g a n Aloysia. - S t u n e c Helene. - K o si r Eufrasia. - S e v ca n Lucia.- H e i s s e n b e r g e r Romana. - S o cl j e Claudia. - U r b a n ci li Johanna. - L o c h Nathalia. - R i b i s e I Lidvina. - Vo g a Prisca. - F i n k Leontine. - L e i t g e b Alba. '- B a u e r Pauline. - F e r I i c Virgilia. - O ffn e r Manuela. - M a t h e s Aranka. - P r o-

256 218 k e s c h Constantia. - F u c h s Baptista. - C z i z e j Hilda -- T h i e r Serafika. - F e s s l e r Digna. - K o r b a r Justina. - G r a b i t z e r Christine. - J o s t Aurelia. Cr e t n i k Bertranda. - E h m a n n Candida. - S o v a Ernestine. - R h e i n k e Armella. - E r t IFIoriana. G a n s c h i n i t z Wilhelmine. - G a j s e k Ilona. - Won i s c h Magdolna. - P e t t e r s Scholastica. - H i r z i Cyrilla. - G a l g o n Christa. - S m o l i n g e r Veronika. - R o m i c h Josephine. - S v a i d a Agatha. - Z e l e n j a k Philippine. - H r a b o v s z k y Julia. - P o l a n e t z Leonia. - M a y e r h o f er Georgia. - S c h war z Stephana. - B a u e r Gabriele. - L a x y Lucilla. - P o l l a k Gisella. - H e u b e r g e r Henrica. - R o s c h k a r Anna. - K l e z i t s Sophie. - R e i s e n h o f e r Walburga. - M a t u s k a Casilde. - K a s t e l i c Agnes. - M a i n k a FJorentine. - N e u m e i s t e r Adelheid. - S i P o s Ruperta. - H e i s s e n b e r g e r Gilberta. - H a s i e b e r AIllalia. - K r a j u c Eusebia. - Ved e cn i k Bonifazia. -- K o- v á c s Beatrix. -- T r a x l e r Emilie. - O n d r e i c s k a Augustina. - N o v a c e k Brigitta. _. D o l z a n Melitta. - S t ö g e r Margaretha. - L e d w i g Martina. - B r i s c h Romana. - Univ Budapest Szent László-k6rbáz. (In nosocomio ad Stum Ladislaum.) Cont. ord. et curator provisorius: P. J á n o s k a Basilius, O. S. Franc. pag Conf. extraord. -- Soror L e b e r Perseveranda, 8UpeTio1'a. - T r i II e r Maria. - Vol ff Emanuella. - H u b e r Elisabeth. B e n z a n Julia. - J a i c helise. -- U II m a n n Bertha. - B e n e d i k Perseveranda. - P e r g e r Eurelia. F r i e d e l Priska. -- K l i n g e r Marianna. - H c e r Asteria. - R u p a r Amarida. - C h III i J Florína. M e z a r e c Vincentia. - P s a b s e k Petrina. - F a c t o r Emmerica. - K i r c h s t e i g e r Nothburga. - Val t z k o Simphorosa. - Univ Budapest Erzsébetváros. (I n d o III o p a II p e r u m.) Conf. ord. - Conf, extraord. -

257 219 Soror Wei s z Bertha, Supe/ ior. -- L a n g Anna. F i I k o r n Joanna. - G e i s h a u e r Michaela. - We 1' n e r Gabriella. - L o z a r Bertha. - S i n k o v i éirene. - S e n e g a é n i k Marcella. - C r e t n i k Floriana. Jaklié Rosa. - Langer Modesta. - Heinzle Helene. - J u g Cleofa. - L i n k e Aurelia. - G r e g o r i é Filomena. - K o v á c sleandra. - P I e m i n i t a 8 Beatrix. War z e c h a Amalia. - B r u n é k o Zi1Ia. - P a u e r Maria. - S c h u I t e r J osefa. - E t s c h m a n n Valeria. _.- H offm a n nottilia. - Univ Budapest-Krisztinaváros. (I n d o m o p a u p e r u m.) (Csillag-utcza 115. sz.) Conf. ord. - Conf. extraord. - Soror N ag I Lidwina, Superiora. -- K r a i n e r Calista. L u b e c Leonia. - C r e s n i k Magdolna. - Univ Budapest-Lipótmezö. (In regnic. hospitali maniacorum.) Conf, ord. D. Spertl Georgius, copellanus dom. pag. 81. Conf, extraord. - Soror K a r t n e r Norberta, Supe1 io1 a. - B o z ó k y Maria. - F ö t sbenigna. - B e r n e t i t s Ansetma. K o s s Anna. - P r s c h e v s z k y Aurelia. - S c h m u t z Josepha. -- 'Vei s z Perseverantia. - R a t h Floriana. - R á s z i Natália. - Z a 16 k á r Joanna. - L i s z i Crescentia, - S t r o z i k Eustasia. - B e I á h Gabriela. H o p p Anna. - C h r i s t o f Electa. - B o d k u b o s e k Clarissa. - B u h I Pia. - K a n a y Leontine. - B e k ö Pia. - F e II n e r Josefa. - Univ Buda-Eörs. Conf. ord, D. U I m e r Georgius, pag. 85. Conf. extraord. D. K r e p I e r Gustavus, pag. 87. Soror H a I i k Paula, SUpel'ío1. - Z a b u r a Gisela. L a k o v i t z Ludovica. - S t u b i a n Catharina. - T o Ion i c s Seraphina. - P o z d e k Severina. - Univ. 6.

258 Budapest-Angyalföld. (In hospitali maniacerum.) Cont. ord. D. T e é s z Elem. Leopoldus, pag. 88. Conf. extraord. - Soror Fri e s Cherubina, Superiora. - S c h we i t z e r Thekla. - M i k lov i t s c h Anna. -- II a d e j Antonia. p I e v k a Josefa, - Univ Budapest Ferencz JÓzsef kórház. (VII. Bethlen-tér.) Cont. ord. Cont, extraord. - Soror S a i I e r Angela, Superio? u. - L o r e n ci c Seraphina. - C z i c h o Horteneia. - P r z e e w i e s l i k Stepbana. - E i g n e r Euphrosina. - B e z e c z k y Sarolta. - Kr u é i é Gabriella. - Regauer Eustachla. - F'a u s t m ll. n n Faustina. - K o n t z Rosarnunda. - Univ BII dapest K ő bá ny a. (In nosocomio.) Conf. ord. Cont'. extraerd. - Soror G r a s s IKatbarina, SUflerio1'a. - F i n k Apollonia. Z i n g l á keleonora. - P I e v c a k Genofeva. -- Univ Csicsó. Cont'. ord. D, G a á I Stephanus, pag. 61. Cont. extraord. P..J e r g e r Hadrianus, U. S. B. paroch, FÜBB Admto?'. Soror L a j t o seiconora Clotildis, Su periora. M i n a II f J oanna Maria. - P e c s é t Rosa, - R e i c h e I ImeIda. - Univ ES Zt er gom S ze II t györgy mezö. (In hospitali Archi-Eppali.) Conf, ord. - Conf. extraord. Rmus D. CSERNO()H.rOANNE8, [,ag. VI. Soror L é n á r t Floríana. - P o clg o r c z Marcella. - D z i c z e k Gratia. - O rt n er Theresia. - Univ, 4.

259 (In Szentgyörgymező 221 in schola puellari et asylo prolium.) Soror H a n d 1o 8 Victoria. - M a s s e r Corona. Liszt Antonia. - Komárik Aurelia. - Polacek Stella. - D a k a c sclara. - K ö r m ö c z y Cbaritas. Univ Hegybánya. Cont. ord. A. R. D. L i t a s s y Joannes, pag. 24. Cont. extraord. D. S z a rt o r i s z Franciscus, p Soror Ih I e n cl o r f Vincentia, Swperior, - B u r j i a k Gertrudis. - L e n g y e l Felicia. - S c r a u i lpalmira. - S P r e u g Feliciana. - S c h i ff e r Tberesia. - A n t a l Fabiola. - R i c b t e r Amanda. - Univ Maria-Nostra. Cont'. ord. D. S t e i n h li b e I Ambrosius, pag. 43. Cont. extraord. D. G a i b I Alexander, pag. 42. Soror S c h r e i n e r Dominica. Superior. - L a g l e r Alexia. - R i g ó Constantia. - N i e d e r l Gabriella. K r ö p fl Margit. - C s i z m a d i a Clotild. - K o II á r Clara. - I n d e r-b i z z i Philomana. - S z i t a Albertina. R e c h u seufrosina. - L o e f Coelestina. - W r e g Antonina. - N e s m a c h Brigitta. - M al e k Afra. - K aj d i Vincentia. - P e s t i Claudia. - K o P i t e r Petronella. Ecker Bonosa. - Schuch Julitta. - Dochnal Jósefa. - F e r e n c i Christina. - K r a m p e r s e k Donata. Ga bersek Hedvig. - Antal Sarolta. - Balla Beatrix. - Draxler Seholastica..- Supancz Amalia. - TilI n e r Aloysia. - B e j c z i Rosa. - L u d e s e r Stefana. Ploi Joamka. - Francz Adela. - Babor Leocadia. K o v a c Francisca, - O s z val d Valentina. - G Y ö r g y i Regina. - 1\1 o r v a y Gisella. - R Y b w i k a í' Stefana. Wiedermann Verena. - Heide Candida. - Univ Malaczka. Cont. 01'(1. D. H o r v á t h Justinus, O. S. F1. p Cont'. extraord. - Soror B u r e k Coelestina, 8upe1 íoi. - V i II á r Gisella. - F a r k a s Clarissa. - B a r t o s s Maria. - Wei s s e n b o c k Illuminata. - III a I a b o v s k y Lioba. - L a z u o v s z k y Catharina. - F r i s t a t z k y Vincentía. Z i m b a 1 Rosa. - - Unin. 9.

260 Morva-Szent-János. Conf. ord. D. D o b s a Michael, pag Conf. extraord. D. K o P c s á n y i Eduardus, pag Soror H o d e t z Joanna, Superior. - D o h n á l e k Emerica. - D e m e l i aplacida. - R a a b Narcissa, L á z á r Emma. - Univ Nagy-Tapolcsány. (I n n o s o c o m i o.) Conf. ord. Rmus D. SZECSÁNYI GUILELMUS, p. vnr. Conf. extraerd. - Soror A l m e r Euphemia, Superior. - H a n c s i c s Christina. - N ov á k Clara. - U r b á n Camilla. - S c h e r b i n c s e k Joanna.- VidraGisella. - K ri vos i c z ky Paula. - P o dj a v B e k Laurentia. -- Vo z l i c Beata. Univ Nagy Tapolcsány. (In scholís.) Conf. ord. Rmus D. SZECSÁNYI GUILELMUS, p. VIII. Cont. extraord. - Soror H á j e k Salesia, Superior. - B a j e r Stephania. S c h e r c h Coelestina. - S P a n i k Pia. - l\f a y e r Eligis. - Univ Szécsény. Conf; ord. P. R á b a i Matthaeus, pag Conf. extraord. P. Á r va Franciscus. pag Soror M e i s z n e r Vincentia, Su-perior, - V i z e r Emerica. - Horváth Justina. - Dietrich Editha. Gönzöl Anna. - Univ SZ.-Endre. Conf, ord. D. K a d a Michael S., ]Jag. 87. Conf. extraord. D. K r a t o c h v i II Franciscus, p. 84. Soror A l t Cassiana, Saperior. - H o r v á t h Gisella. - B u r k a l j Leonide. - L o ó r Blanca. - K ö n i g Emerica. - Univ. b. 33. Szob. Cont. ord. D. P o l i a k o v i t signatius, pag. 44. Conf. extraord. -

261 223 Soror M o r o s i n i Romana, Superiora. - M e r k l Speciosa. - R o z s a AJoysia. - K o v á c s i k Blanda, S o ID m e r Theresia. - A n t a l Adelgundis. - P r i m a sanselma. - K ro e t y k ó Bonifaeia. - L u k á c s i Afra. - Univ Nagyszombat ln orphanotropbio Arcbl-Eppall. Conf. ord. - Conf. extraord. Rmus D. SCHLICK STEPHANUS, pag. VIII. Soror K l e i n Candida, Superior. - S c h wei g h o f e r Irenaea. - I p a c h Virgilia. - K o c h Silvia. - p a e i s Adelhaidis. - M a t e s Marianna. - M e l i c h e r Rosa. - L o b e r Henrica. - Isabella. - Univ. 10. K o l a r Theresia. -- T i I l 35. Nagyszombat ln Nosocomio Comltatensl. Soror F i n k Martina. - G r m e l a Bertha. - L e g.á t Stephana. - G o d r i c s Cyrilla. - M a t e c e k Susanna. - Univ Nagyszombat in Nosocomio civico. Soror S u p P á n Leopoldina. - F i a l a Mathildis. M o c n i k Clara. - P r e g l Vincentia. - Unit' Ürmény. Cenf', ord. A. R. D. B r ü h l Josephus, pag Conf. extraord. A. R. D. II r ü II l Antonius, pag. 65. Soror G i l g e n h e i m b Liliosa, Swperior, - V a v- r i n e c z Natália. - P r i m a s Carolina. - S z t r a n y a k Isabella. - K II m m e r Fortunata. - L i e b h a r d Clementia. - Unir Pozsony in Orpbanotropblo Stepbania. Conf. ord. D. H a v l i c s e k Vincentius, pag Cont'. extraord. - Soror B r a u n Philomena, Supe1 iol. -. B a y n a r Rosa. Wei s z Candida. - T ó t h Christina. - Univ. 4.

262 224 VII. SORORES INSTITUTI MARTANI. (Filia de charitate divina.) Budapest Ferenczváros. S o r o k s á r i-u t c z a.) (IX. Conf. ord. P. K u r t z Guilelmus et P. II o r v á t h Adalbertus, O. S. Fr. pag Cont. extraord. P. R i e s z Franciscus, S. J. pag Soror U r i Borgia, Supel'íor. - M o r v a y Valeria, 1. Subsuperi01. - R u s b a c z k y Hieronyma, ll. Subsuperior, - N e i d h a r d t Jacobina. - P im m i n g s d o r f e r Gabriela. - R i t t i s e r Gertrudis. - B o t t e a Joanna. - p f i s t e r Valburgis. - H e n t s c h Hermana. - T i m m e r e r Dominica. - S c h n u r e r Rosa. - C z e II e r Laurentia. - R ti b a y Capistrana. - B o o r i Febronia. M a y e r Edelburgis. - S t e y e r Editha. - T h a n h e i s e r Agapita. - J u d a Jolantha. - O b o II y a Genovéva. B a II e r Servatia. - K ti u fl Roberts. -- T o m e k Anna. - K ti h r Eucheria, - S c h wei g h offe r Ladislaa. M u c k 'I'heopista, - B a u e r Stanislaa. - Z e b i t s Angelica. - S z t a II c s e k Vilhelma..- S c h wei g h o f f e r Maria. - B i t e s e r Theophila. - B r II s z m a n n Armella. - B e r c z e II y Charitas. - L ő r i II C z Joanna. -- L a c h n i t Cordula. - Wa b e r e r Dolorosa..- M a y e r Candida. - S c h ü r g e r Adálberta. - 1\1 a y e r Corona. - S z e l é n y i Amadea. - T o m e k Emilia. - P o t o k a r Modesta, - Z s e b e cl i t s Margit. - 1\1 i l e t i t s Aranka. Un ív. 43. VIII. SORÜRE8 CONGREG. S. CRUCIS. 1. Pozsony. Conf. ord. P. Wo II i n Aloysius O. Cap. pag Conf. extraord. P. Costa Rossett i Julius S. J. pag. H)6. Soror 'W y k Y d a l Francisca, Swperiora. - F a l g e Odilo. - S c II II P i k Martha. - U r b a n Margaretha. l\i i s k a r Angela. - Z i m c s i k Rosalia. - D II f e k Bamana. - K a f k a Leocadia. - l\i a s k o v s z k y Zarsilla. - p á l Gabriela. - F i II á k Walburga. - B a a nevan gelista. - H a n a k Veronika. - Uli ív. l~.

263 Aranyosmarótb. Cenf, ord. D. F e r t í g Aloysius, pag. 52. Conf. extraord. A. R. D. B á t h Y Julius, pag. 52. Soror F í m b e r g e r Leontina, Supel ior. - F o b b é Regalinda. - K r e c s k i Josepha. - Univ Zavar. Conf. ord. D. Wei s z Franciscus, p Cont. extraord. P. S i l ves t e r Paulus, S. J. pag. 1\:l6. Soror S c h w í e d e r n o c h Perpetua, Superior, - H o t z Benedicta. - S z ü II ő Ida. - P u d ro e r i c k y Clementina. - Unic, 4. IX. FILIAE SS. SALVA'1'ORIS. 1. Érsekujvár. Conf, ord. Rmus. D. FÁBIÁN JOANNES, pag. 69. Conf. extraord, A. R D. F o l k u s h á zy Alex. pag. 68. Soror F ü..l ö p 1\1. Alexia, Superior, - K a ro o c s á r M. Caruilla. - () I vec z k y M. Aurelia. - B a ue r M. Agatha. - Herczeg M. Petronella. - Fücsek M. Columba. - Beszp r é my 1\1. Lidvina. - F e k e t c M. Florentina. - B e r g. hofer M. Berchrnana. - Pokorny M. Innocentia. - Univ. 10. (Kisdedóvoda.) M a g y ar M. Melania. - P i II t é r 1\1. Blanca. - Ném e t h 1\1. Flavia. 2. Tardoskedd. Conf. ord. A. R. D. :M a c h o v i c h Julius, pag. 71. Cont'. extraord. Rmns D. FJ.BIÁX JOANNE8. pag. 69. Soror Vat z k a M. 'I'hekla, Su perior, - C s ö II g e y Hiacinta. -- B e r g e r:\[. Egidia. - Vag II e r M. Reinildis. - Uuio.: Naszvad. Cont'. ord, D. C h e ro e z Antonius. ]Jag. 71. Conf. extraord. Rmus D. F~\BU.~ JOANNES, pag. G9. Soror B l a t t n e r l\i. Eufrezina, Sicperlor. - B a r a b á s 1\1. Hilária. - T i II h ofm. Eugenia. - Univ. 3. Schern. Cleri Archidieee. Strigon. 1:-i!!6.

264 226 X. SORORES DE BONO PASTORE. Budapest-Ó-Buda. Conf. ord. P. B o z ó k y Edmnndus, O. S. H'. pag Cont'. extraord. Rmus D. VEZINGER CAROLUS, pag. XVI. Soror G r o t e Maria de S. Augustino, Superior. H a II e r Maria de S. Natalia, Aesistens. - B o g d a II s k i Maria de S: Beatrice. - S c h II e g e l b e r g e r Maria de S. Augustinó. - B a u m g a r t II e r Maria de S. Aloysia. B r e i t e II II o s e r Maria de S. Sidenia. - L ö ffl e r Maria de S. Isidoro. - V o g t Maria de S. Benedietc. - Mit t e r r e g g e r Maria de S. Jacobo, - Univ. 10, XI. FILIAE DIVIl'AE ClIARI'I'A1'IS. Nagy-Lévárd. Conf, ord. D. 1'1 e II i :5 e k Adolphus, pag Conf. extraord. - Soror K ö c k Maria Josepha, Su.perior, -'- K ó n y a l\t. Hildegunda, Assisiens. -- G s c h r e i lu. Eustachia. - K o s lov s k a 1\1. Bonaventura. - Univ. 4. FISCALES LHOECE::;A ~I. D. Bangha Stephann;5~ IJel' Comi«. Nit 1'. Habitat Nitriae. D. P e c L a t a A II t o n i II s, I'el' tomit. Comarom, Habitat Comaromii. D. HéderYáry Antonius, j'f)' Comit. Hont. Habitat in Ipolyságh. D. '\V a y III ;\ r A l e x a n cl e r, i'e/' COli/if. P0801l. ef Nit)" Habitat Tirna viae. D. Z II a III e II á k A I e x a n cl e 1', j,e)' tomit, Bars. Habitat in Aranyosmaróth. D. ]{ o s z i y a l J o s c II h II s. ]lel' tomit, J/oson. Habitat L'osonii. D. Farkas Franci;;cns, pél' Coniit, Neoqrad. Habitat in Balassagyarmat. O. Palkovich Enp;cnins, ]Jf'T (Oli/if, i'eet. ef 8tJ'igoll. Halritut Strigonii. -

265 227 JURE PATRONATUS IN ARCHIDIOECESI STRIGONIENSI GAUDENT: Caesarea et Regio Apost. Majestas. in parochia 1 Augusta Familia Caesareo-Regia... in parochiis 16 Serenissimus Archidux Carolus Ludovicus Princeps Primas R. Hung. et Archieppus Strigon. 49 Liberae Ordinarii collationis, alias Patronus nullus 60 Episcopus Jaurinensis. 1 Episcopus Neosoliensis. 3 Episcopus Nitriensis. 6 Metropolitanum Capituium Strigoniense 21 Capituium Jaurinense. 2 Capituli Jaurinensis Custos 1 CapituIum Neosoliense. 3 Capituium Nitriense 1 Capituium Posoniense. 2 Capitulum Rosnaviense 2 Seminarium S. Stephani R. H.. 3 Abbas SS. Salvatoris de Lekér 1 Abbas de 'l'elky... 1 Praepositura S. Stephani R. H. de Bozók. 4 Praepositura SS. AA. Petri et Pauli de vetere Buda 1 Praepositura B. M. V. de Vágujhely 1 Parcebus 'I'irnaviensis. l Fundus Religionis. 53 Fundus Reg. scien t. Universit. Budapestiensis 4 Heg. dominium Coronale Status Catholicus vel Magistratus Lib. Heg. Civitatum. 28 Status Catholicus Civil. Posoniensis l Lib. Reg. Civitas Tirnaviensis 4 Magistratus cath. oppidanus. l Dominium Beczkó. l Dominium Csejthe... l Dominium Morva Sz.-János 5 Dominium Kisbáb. l Domínium terresttale 12 1[,*

266 228 Compossessores dominii Berencs in parochiis. 3 Nobiles Compossessores 9 Angelica Principissa de H e n n i n. 4 Julia Principissa d' Arenberg, nata Com. H u n y a d y l Nicolaus Princeps P á l ffy Philippus Princeps a 8 a x o-c o b u r g et G o t h a. 4 Alfredus Princeps Wi n d i s chgra e t z, item Gustavus C. A p p o n y i... 2 Alfredus Princeps Windisch-Graetz. item Gustavus Com. Apponyi, ac Ferdinandus K r i s c h k e r 1 Georgius C. A p P o II y i. 2 Georgius C. A p p o II y i ct haeredes Eduardi equitis de W i e II e r-wel t e II. 1 Josephus C. B a t t h á II Y i. 3 Josephi C. Batthányi vidua 2 Richardus C. B e l' c h t o l cl. 1 Augusti C. B r e u II II e r-e II k e v o e r t haeredes 2 Adolphus D e g e II f e l d-8 c ho m b u r g 1 Franciscus Xav. C. E r d ö cl y. 6 Carolus C..E s t e r h á z y 2 Ernestus C. E s t e r h á z y. ;) Michael C. E s t e r h á z y G Nicolaus C. E s t e r h á z y. 1 Stephanus C. E s t e r It á z y 1 Carolus C. F o r g á c II 1 Carolus C. H é d c r v á r y IC h u e II 3 Colomanus C. II u n ya cl y. 1 Emericus C. H u II y a cl y 2 Ladislaus C. H u n ya d y 2 Adelhais Com. IC á I n o k y. vidua Eleazari Principis 8abran de Pontevés 3 Franeisca vid. Aloysii C. K á r o l y i, Il a t a E r d (; cl Y 'i Haeres minorennis Aloysii C. K á r o l y i, Alphonsus C. p a II a v i c i n i et Adolphus C. Pongrácz l Haeres minorennis Aloysii ( '. K á r o I y i 1 Paulus L u c z e n b a c h e r 1 Vilhelmus C. M i g a z z i. 1 Joannes C. P á I ff Y. 1\) Josephus C. P al ff Y. ~ Mauritius C. P á I ff Y. 2 Rudolphi C. Pálffy haeredes 4 C. P á I ff Y senior. 4

267 229 Familia nobilis Mathiae P f e i f e r.. 1 Paulina Com. S á n d o r, vidua Richardi Princ, M e t- ternich... 3 Éveline Com. Stockau n. B a l t a z y 1 Stephanus C. Wen c k h e im. 1 Caroli C. Z i c h y haeredes. l Franciscus sen. C. Z i c h y, Josephi C. F o r g á c h haeredes et Paulus K o l l e r i c h 2 Franciscus C. Z i c h y. 4 Franciscus C. Z i c h y et nobiles Compossessores l Gabriel C. Z i c h y 1 C. Z i c h y sen.'. 1 C. Z i c h y sen. et possessores bonor. fam iliae L. B. Antonii B a l a s s a. 1 C. Z i c h y sen. et Arthurus Com. P e j á c s e v i c s. 1 C. Z i c h y sen. itern Paulus K o II e r i c h 1 Haeredes L. B. B a k o n y i, Sigismundus 'l' o l d Y et P i s c h 1 Samuel Stephanus L. B. S c h li e r t z i n g et L. B. Mariae p ö c k n. Baronissae H o r e c z k y haeredes 1 Stephanus V a ~ y o n et dominium P o II á k. 2 Augustinus L. ~. Stummer. 5 Emilius L. B. Uchtritz, 1 Paulus L. B. Wei s z et Josephus S z l á v y l Albertus L. B. W o d i á n e r 1 Gasparus B a r a n y a y. 1 'l'heodori E d l haeredes. l Maria Leonardi nata H a a s e 1 Adalbertus H u s z li r de Barathi 2 Josephus Nemeshegyi. 1 Paulus Eques a S c h o e II e r. ő Antonius \Yischin. l Haeredes Equitis Eduardi de W' i e n e r-w e 1t e n. 1 Elisabetha X i r k o v i c h nata Pilta l Mauritius S p r i n t z l. 1

268 230 USUS LINGUARUM IN EXERCITIO CULTUS DIVINI. Hungarieae solius in parochiis 163 Hungarieae cum germanico. 9 Hungarieae cum slavica. 25 Hungarieae cum germanico. et slavica 10 Hungarieae cum slavica et germanico. 3 Hungarieae cum germanica, illyrica et slavica 1 Germanieae solius. 6 Germanieae cum hungarica. íj Germanieae cum hungarica et slavica 7 Germanieae cum slavica et hungarica 1 Slavicae solius 178 Slavicae cum hungarica 42 Slavicae cum germanico. 9 Slavicae cum hungarica et germanico. 7 Slavicae cum germanico. et hungarica 8

269 231 NUMERUS ANIMARUM L IN VICARIATU GENERALI STRIGONIENSI. In Districtu Vlce-Archidiaconali ; ~ Canl. ;.: - ~i ~ Aug'. j Helv. - I....! Com. I!lD s.:..:::: conf, =- r conf, Judael i.' '" -~~:,. le... él; ::J mumc. c.. ~2941 ln castro Esztergom 1 K!)[) 4 1 l Distr. Esztergom U- 30, l :! Baji.th Il 21,814' 2" !:ii)61 6 ;,., Párkány 12 27,02(j , Szécsény 10 20,750 2:! , ;1: Kékkő 10 13,374 7fl2l 32 2 MO 49\:>5 17 I; Ya,lkert 7 U74!) 354! f) SelmeczlJánya ll) 17,044 B41;! MH 24 8 I\ozók 10 7,645 SGDi> 1i 'l Dré'gely II [) :3!) j li ,5% BMh ;) öo:lb 181:) :)47 G510 3r) II Kemencze.'\ ll.15z H/18 HM " a!1 l:! Nagymaros S 14,1) ti 273 G04:3 42 la Léva X 14,7!I5 427 [>Illa Lekér II 14.i1/9 Ij2:! w,sts : l:, Sz, Benedek l-t 2ft,4f , ll;. Yere\'ély 11 1!',72! ;)2 l 'l[)l) 11,28:\ Kouiárom!I 27,8:!1; :l82 1:).51'{) if) 1;1 J8 t:"dvard !I!I!l ö'l 3[) , l ~, Érseknjvár II 42,W!1 88 2: !J9f) ('S 21/ }1 agyezéthény H ':'fl 61)0 :):; Hédervár 11 17,1~fi :;2(, ~1:)94 ir) ~ltmilhl: i~1,:)!ll 3ö,7oi:\ jd,3::;:! W) 4 2:3,544 19[.,237 I n. IN DISTRIC1T VH'AH. AEPPALI BUDAPES1'IE~SI. ~~ III Districtu.. Ang. Hplv. ('011\' ( 'atl.,.3 ~ JlI<laci Vlve-An-ludinconali.:.. l'l'tnf. vont..s:.~ :: muuiv. o: ; :!2 Budapest 21 3~2,~1()() 2~,7!IO 3l,50l16Z)80 230!18,3iO 53,000 7:J

270 232 Ill. NUMERUS ANIMARUM IN DISTRICTU VICARIALI AEPPALI TIRNAVIEN8I. In Districtu,..: Aug. H l!..:"lé:...; Comol Cath. ev.,..:..~: 0:; bt Vice-Archidiaconali conf. Judaei munic. ol ~ conf. :~ 2;; ~ ~ _... l,._,_~_:..._,.,. "'..~..~~(_.. ~,.o _._- --"1-._----_ j-' ! Vág-Selye III 2il, ' 6686 l' ,454 ~'O 24: Ni-Tapolcsány, 9 15, !li3 25; Radosna 12 14, : Galgócz 6 12,ó lioo 22,114 WI 271 Ujlak 10 17,444 % , ; Ürmény 8 18, , 4 l , Sasvár 15 39,8H , Morva-Szent-János 9 19, Csejthe 8 21, b 12, Miava , ;') zenicz 10 11,085 12,lMI Jókő :x.-kosztolány!l 12," G1 7G87 WO 36 Cíttis-Pozsony 3 41, ó486 22,f)UO 13H 37 Cittis-Nagyszombat O,00013f> 38 llazin 16 23, , i 39 Somorja 12 22,948 1i , D..Szerdahely 16 32,Olj6 40G 55~J(j i\036 15,f, Malacaka J2 24, lj ~14'l 12,I,5b Stomfa 12 25,f)S ",!18l:\ Szempcz 14 24, ,2601;)9 44 Szered 10 2\),807 G9:-l ss 3~)2\1 10,75711,4 45 ~zomolány 9 13, ):) ; Nagj'~zombat ,81; G4~) 997;') 170 Summa : ,645 SO ,91G ;):3 1 42,1% 276,11)5 Translat. 1.: \',391 3l:\,788 59,'182 11~1 4 2:3,544 l~15,2:-l7 11. : 21 3::;2,900 2l'\,7~IO :JI.500 6f>tO230 ~1:';,3711 ; Summa general is : 478 1,275,~136 14tl,OSO 105,7fll:!I) ,110 ;')24,402

271 233 INDEX PERSONARUM.! Presbyter N o m e n Natus ordinatus Pag. "\:~\.bel Jo:~nes ;~-O-D~~.-r18;~. 24 Aug Ács Franciscus Dec., Aug. 66 Adamovich Emericus l\Iart.:l Aug. '67 Agárdy Joannes Febr Julii!57 Agnelli Josephus Febr Julii 111 Agócs Joannes Abb.. XV Angyal Colomanus i l\iaji Aug. 86 Anhaupel Georgius Julíi ct. 183 Árva Franciscus 16 Aschenbrenner Joseph Febr. lsdo. 15 Julii :9 AschenbrierAnton.zléó Febr.187l. 31 Julii,XIII, 176 Aujeszky Franciscus Dec Febr. 115 n. Babics Gregorius 88 Bacskády Augustinus Aug' Julii 105 Bajtay Petrus 186ü.29 Junii Febr_176 Bakics Joannes Junii Julii 136 Balcos Joannes 18ti3.18 Jan Aug. 17 Balaton Josephus Abb. XVI BaIázsy J oseph us 18G7. \) Mart Mart. 57 Ballon Josephus Jan Junii 97 Bangha Stephanus 226 Baracs Victor l\[aji Apr. 178 Barcza Bernardus 88 Baross )\icolaus Ii3G7. 1 Dec. 189ü. 7 Apl'. Mut. Bartal Constantiaus Apr. ls: Nov. l51 Bartal Ladislaus 1821.:22 Xov. lssg. 2G Julii 148 Bartoss Joannes ls Apr 186t;. 25 Julii ~)2 Bartosik Joannes II Maji 186ü. 20 Julii III Báthy Julius Junii Aug. 52 Báthy Ladislaus Julii Febr. 46 Báthy Ludovicus Hl l\jaji Julii 165 Baumann Carolus Apr. J Sept. 87 Becsák Ernestus 18G7. ;;Junii 189-t 17 Febr. 42

272 234

273 235.~~~_~_~. _'_. ~a_t~s J~::~~~~::~ _Jp~g. ~ljoanne-s Sep~ 1883~28 Ja~~106-- Boltizár Balthasarus Sept Febr.Il 12 BoltizárJosephusEpp Febr Julii IlII Borbas Ladislaus Sept Julii if>7 Borovszky Josephus 18GO. 14 Jan Maji ;33 Bószner Joannes Julii Nov. '177 Bozóky Edmundus Bozóky Geysa Junii ' Dec. 186 Börzsey Theodorus - - :87 Böschatt Franciscus l\Iart Julii 15 Böschatt Joannes l\Iaji 187~). 20.Tunii86 Brandeiszky Jesephus Mart Julii!152 Braun Franciscus Julii 186~. 26 JuHi,40 Brestyenszky Joannes 184~) Bresztyák Josephus Sept l Febr.il92 Breyer Robertus Oct Julii,58 Breznav Adalbertus 1844:.10 Fehl' Julii 177 Bruha Sebastianus Brucker Augustinus 184f). 4 :\Iart. 18GB. 2 Aug. 101 Brühl Antonius Febr. 186~. 2 Ang. 65 Brüh] Josephus 1844,13 Apr. 187Ü, 2 Aug. 108 Buchta Josephus,1868. i7 Junii Junii 3ó Buczkó Joannes ' Jan T ulii 113 Budavary Augustinus, ISG.!. 26 Fehl'. 188H. 18 Sept. 96 Bundala.Ioannes Jan Juiii 87 Bundala Michael 186 Burandik Stephanus 18G~1. IS Aug. 18~12. 2~ Junii 115 Burghardt Leo 179 Buzna Alexander 18G8 14: Jan, Junii 131 C. C'elly Josephus IG Sept Nov. 113 Cenner Ludovicus Aug Iulii 87 Chemez Antonius Jan. 185S.25Jnlii 71 Chlebovits Stephanus Xlaji 188G. 20 Julii 60 Chmela Josephus )Iart lulii 131 Chrenké Ignatins Febr Sept. 137 f'hrisztián Joannes!IŰ Concilia Aemilianus fl :\Iaji Ang. 89 Csajághy Carolus.179 ss

274 236 N o m e n i Natus : Presbyter 'p _._ ~_.or~~na~~~ ; ~g. -, _ _- _, I.._-- Csajka Ernestus ' Julii Csák Andreas' Dec. :183 :179 Csáka Caro/us Oct Julii,178 Csáky C_ Carojus Epp., Julii JuJii.vr Csáky Georgius Csárszky Stephanus, Jan. i Julii 7 ; Dec. 18g3. 2 l Sept, ;178 CselkaFerdinandEpp Julii Julii IV,7\U86 Csétuy Antonius 186g. 4 Dec Junii 68 Csepy Paulus Apr Apr. 36 Cseörgheő Alfredus Febr Julii 177 Cserháti Joannes Dec Julii 19 Cserhalmi Ludovicus 18~2. 24 Sept IG Julii 76 Csernik Aloysius Maji lg Aug. 64 Csernoch Joannes Can Junii Nov. VI, l Csippék Alex. Abb. - XVI Csiszár Rudolphus Julii Apr. 97 Csizmazia Franciscus 186B. II Nov JuniU94 Csizmár Martinus Julii Mart. 7 Csóka Ferdinandus Jan Aug. 175 CsögJey Cclcmanus Oct l Junii 159 Czaykovsky Evaristus 18:>8. 4 Apr Sept. 132 Czenczik Joannes Julii Aug. IX Czibulka Ferd. COli. b Febr Julii VI,18!l Czilmlya VilLelmus Junii 18"6.31 Dec. 47 Cziky Guilelmus Apr. 18~.S. 27 Junii 192 Czintula Augustinus Junii Aug. 130 Czobor Adalbertus 17g Czompő Ludovicus 185;') D. Dávid Gustavus 171 Dedek Cresc. Ludovic Hl Junii Aug. 177 Dedinszky Joannes ~IDec Julii 28 Dékay Josephus 18G8. 12 Aug Junii 68 Demény Desiderius ) Jan Junii 71) Dénes(Remenár)AdaJL Aug. 18!l3. 21 Sept. 57 Dezseöffy Julius 183G. 10 Apr Jan. 175 Divéky Stephanus 179 Dobrovodszky Michael Sept. ] ct. 121 Dobrozemszky Heuric II Aug'. 88

275 237 ~!!'!"""!!!'!"""!!!'!"""!!!'!"""!!!'!"""!!!'!"""!~~~~~~~~~~~~~~!"!!! =. N ~.m en_.=-~~ ~~~~:~l~d~~itt;;_,!_~~g~ Dobsa Michael Dec.! J ulii :117 Dodek Andreas Febr Sept. i137 Dodek Josephus Maji Julii 25 Donoval J oannes ' Aug J ulii 1115 Dotter Joannes Dec J ulii 141 Döme Mauritius!ts25. 7 Mart Junii :~H Dömötör Gedeon Julii Aug. 81 Drexler Antonius Junii Sept Drozd Paulus Nov !\faji 40 Dubniczky Joannes Julii Dec. :175 Duday Michael II Dec Julii 152 Duffek Antonius Oct Mart. 72 Dulánszky Fer. Epp. I Duschek Joannes Dec Febr. 8 Dvorzsák Joannes 1179 E. Ecsedy Julius Maji Apr..78 Egcl Andreas Nov Julii154 Ehrengrnber Victor It\4-l. 31 Aug J ulii 95 Eitner Elernél' Achatius Nov Mart. IX Ekkel' Josephus 1841'>' 10 Mart l Aug. 147 Entresz Eduardus Apr. lsd3. 27 Junii 87 Epölyi Franciscus 18ö4 1 Oct. 187~). 16 Aug. 50 Erdössy Stephanus Mart Julii 62 Erbardt Emericus \)Sept Jan. XXV Erhardt Victor Jan Julii 13 Ernszt Alexander Apr Oct. 134 Ernyei Colcuianus Dec :3 Jan. 172 Ernyei Ludovicus Aug Sept. 138 Ernyei Paulus 186l. IH. Sep, Maji 170 f'. Fába Simon 184;).23. Jan ;') Julii 49 Fabanay Leontius ~17 Fábián Joaunes C. h Jan Mart. VIH, 6H Fábián Franciscus 18:36. 2~) Junii iset. 28 Julii 27 Fallenbüchel Franciso. 187B. 2 Sept. l!l2 Faltusz Emanuel 86 Fandl Michael Sept Febr. 174 Farkas Alexander Jan. 186f>. 28 Julii 175 Farkas Franciscus 1226

276 238 I Presbyter '[ Nomen I Natus! ordinatus. Pag.... _--=:-_.. _- ~ '~-:--:'~' ::-----=.:.=-::-~ ---:..:...=.=..-=..:.l =-=-=:-~--=---- I Farkas l\hchael Can. h Sept Julii!VIII, 21 Fehér Ferdinandus Febr Junii 166 Fehér Franciscus Dec., Aug..10 Fehér Julius Mart.! Aug. :2 Fehérváry Colomanus ) Nov. [ Julii ;102 Fehérváry Franciscus \ Jan Mart-.50 Fekete Árpádus ; XXII Feketeházy Carolus Nov Julii 148 Fellerrnayer Joannes l\iaji Febr.40 Fellner Franciscus Ferenczy Bartho!. PI'.., l\iaji 2 Aug. 75 XXI Ferenczy Georgius Mart Julii 44 Ferenczy Josephus i I 8:i3. :! ~Iart :J7 J ulii 159 Fertig Aloysius ll\iaji 1l:\ Julii 52 Fertöi Richardus 87 Firezák Julius Epp. I II Fischer Augustinus Aug. '1885. IG Dec. 34 FischerColbrieAugust Oct. )886.:!0 Mart. 178 Fischer Josephus l\Iart ' Julii 134 Flock Jacobus Iulii Julii 146 Flügler Joannes 186!.l. IS.lan. 1St\!. 80ct. 69 Folkusházy Alexander Oct Julii 68 Fodor Eugenius 163 Fohin Joannes 18i)U. 22 Junii l\faji 33 Fraknói GuilelmusEpp. XV Frank Franc. Pror: 197 Frank Stephanus Junii Sept. G4 Franz Joannes Dec. lb Julii 134 Frastaczkv Linus 29 Friedrich -,Josephus Aug. 18~)7. 3 Jan. 170 Frohner Adalbertus Hl/O. 25.Iulii U:í~l::\. 14 Jan. 178 Fúsz Joannes :\Iart. 18!:l4. 17 Febr. 52 Füzy Stanisiaus P/ ov. 2U5 G. Gaá] Stephanus 184~. 16 Aug. 1:-;72.21 Sept. 61 Gábriel Antonius 1::::71. 2~' Jan. 1>:)~Ii'J. :3 Oct. 5 Gabriely Joaunes l\Iaji 18~)5. 18 Oct. 1 Gaibl Alexander II Mart, 18Gi. 28 Julii 42 Galbavy Victor 1872 G Apr. 18!l4. 10 Sept. Mul.

277 239 : Presbyter l N o ro e n Natus; ordinatus. Pag.,_,._.,.,..._.1... _..._~_. -G~lJovi~h-E~g-;~ius-18ii--4JuIÚ- 1894~-7 F~br.!-t77- Gamerra L. B. Arth, Febr Febr.1178 Garay Stephanus ' Julií Aug..;) Gasparovics StephanusIbőd.24 Julii l Aug. i157 Gaudnik Julius '- -97 Gerely Josephus Julii Febr. 87 Gerlach Franciscus Febr Nov.,178 Ghiroessy Sigisroundus Febr JuniiIII Glatz Josephus Febr Junii 177 Glöckel Ignatius Febr Julii 147 Gogolák Georgius 179 Gombár Georgius Oct ct. :3 Gond Ignatius Julii 186!). 31 Julii 157 Gonda Adalbertus Jan. 1878,21 Junii 18 Gonda Joannes Paulus DFebr Dec Gorelovics Stephanus Mart Maji 122 Graeffel Joannes Can. 183:). 6 Aug Sept. 'VII Gratzer Franciscus Jan. 18!J4. 10 Sept. 140 Grofcsik J oannes Can,180 Groszmann Antonius 186~). 13 Junii ::; Oct. 813 Gudenus L.B. Arthurus Sept. 1~!J1. 26 Julii XXII Guerk Josephus i' Aug Junii 27 Guzsvenitz Guilelmus l SG5.!) Jan Julii5 Gyárfés Stephanus Dec. 18~7. 1 Jan. 177 Gyürky Andreas l ::'5~1. 17 Nov li) Julii 144 Gyürky Stephanus li) Junii UH I. 31 Julii 37 II. Haiczl Colomauus 18G6. 14 Oct. 18~W. 22 Mal t. 53 Hainiss Justinus 18i)\\. :23 Sept. )l:h:i3. 24 Julii 96 Hajós), Chrysanthus 150 Hajts Joannes 1tl 13. s o :) -Iulii 62 Halbik Cypi-ian XVII Halkó Stephanus ls7u. 14 Aug. 18t)3. 2i.Iunii 61 Halmos 19natills 18;)3.12 Jnlii js76.lg.lulii 18i) Halus Pa~tllls tsso, 1 Julii ];-1 Jlllii XXV Haruriker Dominiens 87 Hantos Franciscus 1~G2. () "Nov. 177 Haris Josephus ~~ Dec. 18~ Junii 42 Harmcs Colomanus U:'Gfl. 12 Oet s Julü Ilf)

278 240 I Presbyter i N o m e n Natus! ordinatus I Pag. :-==-..=:;...-:-:.~...:;...-:;.--==.._...=:. -=-...:==-:--=--.. -!-= :.=_..:.:.= ~ ~ ;~-~~---:-~-...=;..:-~--~ Haskó Josephus Jan. ' Julii 145 Hatala Martinus : Nov Dec. 178 Haverla Pe~us 8V Havliosek Vincentius : Apr Julií 134 Hebenstreit Franciscus ~Iart Julii 145 Héderváry Antonius. 226 Hegedusevics Jac. Abb. 180 Hegedüs Gregorius Febr Julii 175 Hegyi Ignatius Julii Julii los Hegyi.Josephus ' Febr Julii 122 Helcz Joannes lb Aug Julii 191 Herbszt Josephus,185~1. 28 Julii Sept. 150 Hermán Josephus Mart Julii 150 Herodek Antonius Febr Mart 167 Hetyey Samuel Can, Sept, Aug. VIn Hidasy Cornelius Epp. I Hidvéghy Arpd-lus Jan Junii 27 Hilbert.Ioannes Junii l\1aji 156 Hinfner Adalbertus no Dec l\iaji 32 Hlavathy Josephus lsg7. 17 Aug. 18\~2. 27 Junii III Hoenig Frauciscus ] :\Iaji V Junii 131 Hoits Martinus 1B46. GSept Julii 74 Hojszik Emericus Mart ó Junii 93 HoJeksy Josephus 1:;38. 6 Apr. 18G2. 24 Febr. 119 Holéczy Ignatius Julii 186\).29 Julii 92 Hollady Eugenius 18GO. 8 Febr Julii 101 Hopf.Ioannee PI'(1eJi. XXI Horaesek Josephus Febr Junii ll7 Horé nszky Stephanus 1>: Dec. 11)i:51. 2~) Junii ón Horcczky L. B. FI'. Call. l:3hi. :3 Aug :~ Apr. X Hornig L. B. Caro/ FPfI. II Hornyaesek Paulus 183:;' 2li Apr. IBi)fl. 27 Julií 11;) Horváth Adalbertus ~7 Horváth Bonifacius 145 Horeátb Emmanuel li) Sept Febr. n Horváth Florentius 101 Horváth Franc. AM. XV Horváth Franciscus Hi Uct. 1::;77.26 ;\Iaji XXIII, 182

279 241 N. o _~ e n. N_atus I Presbyter ordi.natus I p I ag. Hor~áth Georg. Zolt. : Maji ; Dec. \192 Horváth Josephus sen Maji i luHi 64 Horváth Josephus jun. ) Febr l Julii [137 Horváth Josephus min.,1867. lb Jan. :18~9. 6 Julii i~6 Horváth Ladislaus Junii 118f>8. 25 Julii '169 Horváth Rudolphussen.' Sept Julii 1139 HorváthRudolphusjun Apr. : Sept'IU Horváth RudoJph. min.' Aug Dec. :179 Horváth Sigismundus luHi i 18~1. 2~ Junii 164 Horváth Vendelinus Oct Febr. 65 Hottovinszky Carolus 'IMI. 210ct. ' Aug. :21 Hönig Vilhelmus Febr Julii45 Hradil Ignatius 183ti. 15 Mart J ulii 36 Hruska Adalbertus Julii, Sept.!b3 Huber Adalbertus ISO Hufnagl Joannes :180 Hunkár Victor '1866. Huszár Antonius Abb.. 6 Jan Febr. 86 XIV Huszár Julius Dec Mart. 121 Huszár Stephanus Aug Julii147 Hübner Joannes Nep Apr. 185~. l1\1aji :164 Hyros l\lichael Praep, X VIII l. Ikrényi Josephus :i\iart Julii 93 Ikrényi Michael l\iaji Aug.,172 Irsik Franciscus Abb. XIII IvánkovicsJoann. Epp. 180 lvicsics Raynerius 103 J. Jábornik Edmundus U Nov. 88 Jaeck Martinus l\laji Dec. 178 Jakab Joannes Oct \1art.90 Jakabovits Basilius ö Julii Aug. 127 Jakabovits Felicianus 43 Jakubéczy Ernestns Sept. 189:3.27 Junii 122 Jakubovics Joannes Jan ~Iart.,I5-! Jámbor Petrus Julii 18:35. 7 Aug. 114 Jancsó Julius Apr Junii 123 Janda Josephus 18G~). 18 Junii 18~)2. 27 Junii 87 Janecs Matthaeus 103 ;-;"hem. Cleri Archidioec. :-Jtrigoll.

280 242 N Natus I Presbyter 'Ii p o fi e n i ordinat\ls ~~:_ Janics Franciscus Sept: i~nii r52- Janik Josephus Juniil Aug. 175 Janiss Franciscus Nov ~ Julii i175 Jankó Stephanus! Apr. ' Febr '175 Jankovics Josephus Mart Julii.1138 Jankovits Stephanus Dec Junii '48 Janovics Carolus Nov Julii '48 Jantausch Paulus Junii ' Sept.,170 Janoska Basilius - I -!218 Jedinák Theodorus Nov. : Junii 94 Jedlicska Paulus Jan. ' luHi 1167 Jekkel Joannes, 180 Jekkel Josephus Apr. ' Aug.,75 Jenik Joannes, - I Jessenák L. B. Gabrie Maji ct. ;12 Jezs6 Michael Dec Jan.,9 Jung-CsekeLudov.Abb.' XVI Juraesek Aloysius Apr luHi 87 Juracska Ignatius Maji Apr. :155 Jurkovich Josephus '180 Juriga Joannes Julii Jan. 72 Justh Ludovicus Febr Apr. XXV K.Kabina Andreas Nov Nov. 54 Kada Simeon Michael Aug Jan..87 Kaiser Ferdinandus :88 Kaján Andreas l'ov Febr.;l67 Kákonyi Joannes 1805, 19 l\iaji Oct. 27 Kallenberger Josephus Jan Junii 107 Kameráth Dionysius Apr Aug. 167 Kanovieli AdIlIb. Abb l\laji Sept, XIV, 80 Kanovich Ferdinandus ~10 Kanter Karolus Junii Jan. 86 Kántor Ludovicus Febr ).Tulii 40 Kanyő Josephus 18l52. (I Mart. 18~O. 15 Julii 145 Kanyurszky Georgius 180 Kaposi Josephus Febr. 1885,20 Oct. 87 Karácsonyi Alexander Jan Aug. 53 Kardhordó Stephanus 181:)].18 Dec Julii 66

281 243! Presbyter i N o m e n Natus lordinatus I Pag. Karell Josephus : Sept Julii 175 Karl Aloysius \ Julii Dec. XI Kassák Gustavus ' Dec Oct. Mut. Katona Georgius Abb. - XIII. Kauszek Cornelius Aug Jan. 141 Kazacsay Árpádus : Nov Julii 134 Keizler Stephanus - 88 KeHel' Joannes Can Aug II Febr.lXII Kemenczi Michael Nov Julii 162 KemenesFranciscusPr. lxxi Keményfy Daniel 001.: Aug Sept'll77 Kemszky Michael, Sept Sept. 175 Kereszty Victor : Apr.! Dec Kho6r Josephus i Febr Aug. :179 Kingyera Carolus Oct. ' Julii ;104 Kirchknopf Franciscus l Nov.! Apr. :161 Kirner Carolus Junii Sept. i83 Kirschhofer Carohis i Maji Nov. :82 Kisfaludy Adalbertus! 180 Kisfaludy Ferdinandus 180 Kisfaludy Sigismundus Julii Julii!140 Kisfaludy Vincentius Jan Julii '166 Kiss Carolus Kiss Joannes I 'I'. ' Kiss Raphael ' Junii Jan. 16 KittenbergerStepbanus' Aug Sept. :62 Klacsánszky Josephus Nov Junii.24 Klempa Simon Call Oct. 18:16. 2~ Oct, XII Klenovits Petrus Aug J ulii 38 Klimstein Josephus Febr J uiii 90, 191 Klinda 'l'heophilus l\Iart Junii XXII Klinger Stephanus Abb. 180 Kmet Andreas Nov Mart. ~8 Knauz Ferdinan. Ejlp Oct Dec. IX Kniha Constautiuus 32 Knöpfler Paulus Steph Dec Julii 102 Koblovszky Friderícus 140 Koczurek Rndolphus Apr. 18G7. 28 Julii *

282 244!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!"!"J!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~- Nomen Natus Presbyter ordinatus Pag. --_ ========;=== Koday Julius Maji ct. 87 Kofrányi Aloysius! Sept ~7 Julii 155 Kohl Medardus [) Nov Julii XXII Kohas Josephus Praep.i - XXI Kollányi Franciscus! Apr Sept. 177 Kollár Martinas Oct Junii 169 KolIárik Gabriel I - : Komlóssy Franc. Can.! Apr.! Junii VII Kompanyik Coel. Abb. XIV Koncz Melchior Praep. XIX Konyakovszky.Ioseph.] 107 Koposanyi Eduardus : ct Maji 118 Kopcsányi Ladislaus 18G7. 6 Junii Mart. 158 Koperniczky Francisc.Tből, 17 Febl' Julii 12 Korber Alexander Febr Julii lxxv Kormanovieh Andreas, Nov IG l\iaji '56 Kornstein Ludovicus XXII Kovách Nicolaus Nov. ' Julii 168 Kovács Colomanus Mart Apr. 177 Kovács Josephus sen Jan Julii,39 Kovács Josephus jujt l\Iaji Julii 59 Kovács Josephus min, Jan Junii 152 KovacsovszkyJosephus IH Febr. 186~. 29 Julii 160 Kovalik Adalbertus Jan. 18$)3.27 Junii 115 Kovarik Lambertus 101 Kováts Emericus Ap,' Julii 146 Kovátsite l\iatth. Abb. XIV Kozma Nicolaus Sept. 18G~. 25 Julii 22 König Augustinus Maji Junii 86 Köves Coloraanus ] 3 Oct. 18G9. 25 J ulii ~H Köves Josephus 183H. 10 l\iart. HIG;? 8 Sept. ó4 Kraffszky Josephus l\Iart Aug. GO Krammer Georgius \1 Aug., Oct Kratochvill Franciscus G Nov Julii 85 Krchnvák Leon. C'/l1. h. 18] \). Iti Jan Julii IX 127 KrenedicsEmer.Praep. XX Krepler Gustavus li Sept Junii 87 Krigovszky Henricus \1 Febr. 18:)9.26 Mart. 15 I

283 245 Nomen Natus I Pre~byter ordinatus. I ' I,Pag. Kriszt Eugenius ' Dec. ; Aug. '86 Krizsák Josephus Febr Sept. 175 Krizsán Michael Sept Aug. 186 Krywald Otto Apr Sept. 167 Kubicza Terentius 185S. 26 Oct Apr. 191 Kubicsek Franciscus Mart Nov. i121 Kubina Joannes Dec Juniil27 Kuchta Valentinus ;16 Kucsera Josephus Febr.' Julii :111 Kuczmann Alexander Febr.) Maji i98 Kudlik Joannes Maji : Julii!140 Kudora Joannes Kulcsár Emericus Maji i Julii : Mart.! Juliil0S Kún Stephanus ) Dec Apr. :64 Kuna Franciscus Mart.' Julii nu KunczAdolphusPraep. 'XX Kuralszky Martinus -18iJ3. 70ct Oct. 98 Kurbel Joannesl Jan. KurimszkyAntoniusPr.' Julii 86 XVIII Kurz Gustavus ' 79 Kurtz Guilelmus 84 Kutschera Josephus Julii Dec. 86 Kürtössy Josephus :!8 Dec. 187~1. 16 Aug. 175 Kvassay Carolus Dec Julii 157 Kvassay Stephanus Julii Julii 45 L. Labuda Franciscus Junii Dec. 87 Laczkó Ludovicus Aug HJ Mart. 17 Lakner Antonius :\Iaji Julii XXV Láng Ernestus Jan Junii 78 Láng Hudolphus Febr Junii 122 Láng Paulus 135, 180 Lassú Ludovicus Oct Oct. 89,164 LatinovichGabrielEpp. XVI Laub Ludovicus ~ov Sept. 87 Lauesik Michael Oct Febr. 17 Lauk6 Michael Sept Sept. 175 Lehoczky Julius Fehl' Julii 175 Leimeter Joannes Oct Jan. 86 I

284 246!"!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!""!"!!!!~~!!!!""!"!!!!~- N o m e n Natus 1 Presbyter I Pag. _ 1 ordinatus 1 ' Lelkes Adolphus : Oct Febr.il05 Lencsés Alexander Junii 18H. 15 Julii 1162 Lenkei Carolus Jan Julii 1152 Lentz Simon, ct Oct. 16 Lepsényi Nic. Josephus! Mart Sept.188 Leszkay Alexander Nov Dec. 142 Liha Victor : Aug Jan. 88 Liptay Eduardus : 180 Liss Ignatius i Oct Mart. 75 Liszek Rudolphus ) Jan Julii 124 Litassy Joannea i Maji Julii 24 Lollok Leonard. P1'aep.: Julii Julii 83 Lóskay Hieronymus: Lováky Antonius : Sept Julii 4 Lovász Colomanus ' Oct Julii '51 Lőrincz Joannes Maji Julii,16 Lőrincz Julius Apr Julii :t91 Ludvig Gustavus :1832. II Aug' Aug. :90, 142 Lukács Josephus : Maji ct. imut. Lukács Vitalis :82 Lukats Ladislaus Can Mart Julii 'VI Lulicsek Isidorus Febr Aug. 57 Lüley Theodorus Apr Julii 59 JI. Machovich Julius Febr. 18~0. 17 Oct.71 Mácsay Florianus Mart Junii 36 Madurkay Nicolaus Dec., Junii! 159 Magasházy Carolus ?Taji ' Julii 41 Magdics Jgnatius Febr Sept.35 Mahács Alexander Sept., J ulii 92 Majer Emericus Mart Julii 4 Majer Petrus Julii 18G7. 2ó Febr. 153 Majláth Com. Gustavus Sept ct. 64 Májlinger Erasmus 86 Majzon Irenaeus 88 Majzon Emericus Julii Julii 8 Makai Joannes 18;)2. Ú Nov Aug. 76 Makász Josephus Nov. 18~j3. 28 Junii 170 Ma11y Joannes ('an Aug., Sept.VI, 183

285 247 Presbyter I _ N o m e n N a~~s,ordinatus! Pag. - -Malobiczky I~~atius li814.25febr.j Aug.!175 Malocsay Casparuaőce.l - 'I' 1181 Mamuzsich M!"thiasP1.: - - 'XIX Maráz Franciscus Pr. I -! - XXI Marcis Julius ~ Dec., Julii 127 Marek Raphael i - ; Marich Augustinus Dec Julii 32 Markhot Josephus Dec Julii 188 Markovich Joannes Maji : Juniil139 Markovich Stephanus ' Mart.! Mart.!160 Markovics Franc. sen Sept. j Oct.158 Markovics Franc. jun Febr Maji )35 MarkovicsLazarusAbb.: -- i - lxv Markovics Michael Sept J ulii :l7l Márkus Stephanus [ ct. ' Julii ;109 Marosi Josephus ii841.16junii j julii71 Marschall Alexander! Mart.' J ulii i 162 Marschall Ludovicus Julii Aug Martincsek Joannes Febr Julii55 Martini Nicolaus : Junii Mart. XI Martinkovits Joannes Nov Febr. 163 Martinov Fortunatus : Márton Stephanus 18G1. 15 Sept Febr. 23 Maszarovícs Arnoldus : 181 Maszlaghy Franc. Can Nov Julii VII Matia Aemilianus 118 Matolay Julius Apr Julii 17 Matusik Joannes 181 Marusik Maurus 29 Mayer Laurentius Abb. XV Medlen Titus Oct Junii 115 l\iedveczky Emericus Aug Aug. 93 Méhes Carolus sen. 182H. 27 Jan Julii 159 Méhes Carolus jnn Aug. 1~~)2. 14 Oct. Mut. Meinzl Wolfgangus 87 l\ieizermann Ignatins Oct II Oct. 9 Melcsiczky Eugenius Maji Julii 104 1\Iellisek Adolphus 153 I

286 248 Nomen Natus Presbyter ordinatus Pag. Meress Honorius I 1107 Merva Samuel Febr.' Mart.:9 Mészáros Carolns!XXIII Mészáros Colomanus - 87 Mészáros Joannes lb Mart ct. IM u t. Metzker Josephus Dec. : Julii ~87 Mezey Franciscus Pr Jan. ' Julii,XX, 114 Mezey Rudolphus J Mart ct.,6 Michalek Joannes Apr Julii!114 Michálovics Franciscus,1848. Mihályi Caesareus ' 40ct J ulii 76 '15 Mikovényi Mauritius Sept Sept. 170 Miksó Stephanus Aug Sept,8 MiIakovszkyStephanus Nov Mart. 88 Míllitzer Carolus Oct Julii 20 Minczér Alexius II Sept Aug. 108 Moháry Julius Nov Julii 67 Molecz Antonius 1843, 27 Sept Aug. 91 Molnár Barthol. Vitus 181 Molnár Joannes Junii Junii 57 Molnár Joannes Abb Maji Sept. 64 Molnár Rudolphus Nov HJ Julii 101 Mórász Antonius l Aug Dec.!::I Moravek Balthasarus Dec Mart. 72 Morva Nicolaus Dec Mart. 6 Morvay Leopoldus seu l\Iaji 18öS. 2 Aug. 42 Morvay Leopoldus ju» Apr. 18G~I. 2;') JulE 164 Mössmer Josephus Junii ct. 18!) Muskovich Augustin Aug. 1:3~)5. 10 Mart. 151 Munka Stephanus 181 Mutschenbacher Julius Oct. 18D2, 17 Febr. 19:! Müller Jacobus Apr Julii 125 X.Nádasdy Gregorius XXII Nádor Emericus Sept. 18f!5. ~ ~\Iart. 8tt Nagy Ant. Elemér :Maji 18~)2. 140ct. 88 Nagy Géza Jan Hl Jnlii 167 Nagy Illuminatus 144 Nagy Josephus 1823,21 Sept Aug. 90

287 249 Nomen Natus Pag. Nagy Julius Jan. ; JuHi 177 Náhlik Aloysius ' Mart.iI Mart..96 Necseszalek Carolus i Sept. ;18~)0. 28 Mart. Il 18 Nécsey Andreas Praep XVIII Nemes Antonius sen Jan. '18()9.25Julii '126 Nemes Antonius jun Febr" ct. 186 Németh Ger. Emericus Oct Julii i88 Németh Victor Jan Apr..6 Némethy Ludovicus Mart Julii!2, 194 Némethy Rudolphus Apr. ' Febr. 35 Neszméry Casparus Maji Hl Julii i15 Neymon Carolus Febr Julii 123 Niedermann Josephus Mart Nov. :178 Nizsnyánszky Joannes: Julii Julii 22 Nogáll Joannes.Rpp. ' XIII Novák Andreas Aug Aug. 65 Novák Antonius Abb. XV Novák Franciscus Mart Julii 115 Novák Joannes sen Julii Julii 153 Novák Joannes JUH Oct. 18~)4.17 Febr. 140 Kovák Ludovicus Maji J ulii 177 Novák Paulus Can :\Iart Julii X, 89 Xovák Rudolphus l\1art. 187~l. 200ct. 128 Novák Stephanus Julii ct. 87 Novotny Joannos Aug Aug. 31 Nyárv C.Rlldolphus BO:\Jaji Julii 178 O.Ochaba Stephanus l\Jart Oct. XXV Ochaba Joannes t. Jan II Sept. 1I1ut. Ocsovszky Franc, C"Il Jan. 18ml. 2 Apr. XI, 90, 135 Ocsvay Augustinus Aug Julii 66 Okányile Ludovicus 186D. 15 Aug Dec. IX Oláb Nicolaus Nov JuHi 152 Oldinger Antonius Apr Sept. 24 Olgyay Adalbertus Oct Julii 161 Oltványi Paulus Prael" Orel Carolus Dec JuHi 165 Orlicaky Franciscus 18;)2.15 Jan Julii 173 Ortvay Theodorus 181 XVIII

288 260 Nomen Natus I Presbyter I,ordinatus,Pag. -=:::::::::::='-====:.,-_": ~ Oszvald Joannea Apr Febr'1120 Oszvald Richardus Ott Adamus / ct. ; Julii Dec Julii,82 Ottinger Julius Dec Junii imul. Ozorai Joannes 1l:\63. 5 Jan. ' Julii '115 Ozvald Ludovicus Julii i Julii 156 P. Pachmann Ignatius Mart.' Febr.199 Palásthy Paulus Epp Mart.' Junii 'V Palkovich Eugenius, 1226 Palkovich Victor Oct. : Aug. 161 Palkovics Stephanus Aug Sept. 136 Palugyay Joannes Dec Apr Pánthy Andreas Epp. - ' - XV Papánek Franciscus Sept Apr. 86 Papánek Marcus Apr. : Jan. 146 Pápay Julius Pásztor Joannes Febr'i Nov. ; Julii 1142 Patak Joannes Nov. 1845, 3 Apr.,17 Pathy Julius Apr., Julii '5 Pauer Emericus '181 Paulovich Josephus II Mart) Juli i 25 Paulovich Ludovicus 186~. 4 Maji Junii 24 Paulovles Paulus Junii Junii 104 Pavlovszky Carolus ct. ' Sept.175 Pázmány Adolphus 18n. 10 Junii Aug. 140 Pázmány Carolus 1845,31 Jan Julii 134 Pazsitny Paulus Julii ' lulii 171 Peehata Antonius 226 Peczkó Antonius Maji Junii 173 Pehátsek Arthurus Julii Jan. 28 Pelezer Leopoldus Mart, JuHi 1 Pellet Josephus Can ~laji 18-!i. 4 Aug. VI Perczely Carolus Oct Junii 163 Perger Ludovicus : Tan Julii 2 Pergő Josephus Jan Apr. 143 Perinay Paulus Jan Julii 14 Peska Ignatius 86 Petrás Josephus, Mart Julii3

289 251 Presbyter! N o m e n Natus ordi~atus i Pag. Petrik Franciscus to Jan :21 Junii 'I 168 Petrovich Franciso. P1.! Pillmann Alpbonsius I - I' - XXI i86 P~ntér Carol~s : JuHi! Julii 148 Pl szter Emericus i Pisztl Carolus Jan JuHi '100 Pitthord Ladislaus Plechlő Joannea : Maji Oct. :116 i Jan Mart.:128 Plöchl Antonius Apr. i Julii :80 Podhragyay Paulus Pr.! Jan. : Febr.lXXI, 26 PodivinszkyFrancAbb. : XVI Poeck Rudolphus ' Apr Julii i97 Pohl Carolus Praep. : ixviii Pohl Joannes : Maji Junii 37 Pokorny Emmanuel Dec Sept. 177 Pokorny Stephanus '18:19.24 Dec Maji i13 Polatsek Ernestus Jan Julii :166 Polák Stephanus : Dec Junii )4 Polcsák Andreas Jan. 189[1.29 Junii 75 Poliákovits Ignatius Dec. 186;').31 Dec. 44 Poliákovies Joannes Febr Febr. 29 Pollák Franciscus Dec Julii,176 Pollák Thomas Dec Aug. 38 Pollák Valentinus JuHi 18\)4.17 Febr.,57 Polyákovics Ludovicus 181 Pomikal Joannes Oct Jnlii :74 PongráczC.Adolph.Pr Junii Oct. XVIII, 121 Pongrácz Franciscus Maji Julii63 Poór Alexander Dec Dec. '77 Pór Antonius Can Oct Oct. VII,194 Portelki Theodorus Febr Julii5 Póseh Samuell Maji Julii28 Pospischil Procopius,140 Prágay Josephus Nov. 18~ Junii:64 Praznovszky Antonius Julii Nov. 109 Praznovszky Josephus Mart JuHi,120 Praznovszky Michael Sept \1ar Preiniager Aemilius.5

290 252 Nomen Natus Presbyter ordinatus I Pag. I =====;C"'- " ".--~.-,: ~ Prifach Josephus Abb. l lxvii Prihoda Paulns Oct Febr.:116 Prikavszky Aquinas I Pristyák Neitus Can. h Dec. ; Apr. IX, 57 Probszt Dionysius Sept. : Mart.~108 Prohászka Ottocarus Oct Oct.182 Prokopovszky Daniel Jan Jan. 75 Psenkó Josephus Mart JuniiIőő Puchovszky Stephanus Aug Junii 92 PukancsikStephanus Aug l Julii 112 Pulmann Andreas Aug Febr.IOO Purt Joannes Febr. 18R6. 31 Dec. 79, 187 Pusztai Mathias Aug J ulíi 85 R. Rácz Antonius Junii Aug. 129 Rácz Gerardus 88 Rácz Joannes Febr.i Junii 72 Rácz Paulus Praep. -! - XXI Radics Julius 18(1). 2 Nov Nov. li1ut. Raditsits Aloysius Junii Julii 22 Radnai Victor 181 Radnai Volfgangus Pl'. XXI Hajner Ludovicus Can Sept Iulii VI Rákóczy Josephus, Febr Febr. 129 Ralbovszky Andreas Dec ~Iart.56 Rapaics Raymundus 181 Rapcsák Emericus Ratimorszky Martinus Sept Junii 60 Rebák Ladislaus Apr rulii 117 Reindl Romanus Febr Julii 49 Remenár V. Dénes 57 Renda Franciscus Dec Julii 41 Reviczky Bartbolom Aug Aug. II H Rhasticza Theodorus Apr :\Iaji 103 Ribánv Emericus Oct Oct. 13~1 Ribány Oliverius Dec Julii 173 Riesz 'Franciscus 206 Rimely Carolus l~pjj. II Robitsek Franciscus Maji ct. 44 XXIII

291 Presbyter N o ro e n Natus ordinatus! Pag. I.~.=~,:.:::_~ Rónay Alexander Pr. 1 XXI Ronchetti Antonius : Maji Julii [125 Rostaházy Coloroanus Apr. 118:'>9.27 Julii,81 Roszbory Joannes : l\1ajiI Dec Roszipál Antonius : Aug.!18~5. 15 Apr. 161 Roszival Josephus :226 Rosaival Steph. Can Aug. : Aug. VII, 182 Rosznáky Carolus Oct Febr. 70 Rovenszky Stephanus Nov ct. i115 Rozmanitb Rich. Abb. ' XVII R6zsa Josephus Febr.' Febr.'48 Rozsházy Stephanus J ulii J ulii i148 Rucska Stephanus Dec Jan. '130 Rudolf Adalbertus Oct. : Aug. 'll S. Sáfár Josephus Hl Allg Fehl'. 35 SagmUller Josephus, Sept Junii.Sf Saláth Vitalis '88 Sándort! Eduardus Apr Junii 121 Sándort! Ferdinandus Mart Maji 128 Sandrik Josephus Jan Julii 27 Sankovits Bartholoro Apr Sept. 77 Sankovits Ladislus Iő Junii ct. 13 Santhő Carolus Can Jan. lö Julii X, 89, Hll Sáritha Augustinus Dec Oct. 'XXV Sárhegyi Ludovicus Aug Aug. 177 Sármir.Ioannes Dec Sept. 45 Sárossy Stephanus 181 Sassínek Franciscus,181 Schüffer Adalbertus Febr Julii n Schiffer Franciscus Apr. 1:: Julii Iii Schimaeius Adolphus \ov !Il\lart. 176 Sehimo Nicolaus 181 Sclilick Stephanus l'. h Hl Aug !:,IOct. VIII, Hl! Sclunidbauer Oscarus 18i2. 3 Aug S Oct. 17ó Schmidt Franciscus 1~ Oct, 18~2. 14 Oct. :37 Schmidt Fulgentius 86 Schmidt Josephus Sept ct. 178 Schneider Andreas lsf>~i. l Jnlii 187\1. so Junii 77

292 254! Presbyter : N o m e n N~tus lordinatus I Pag. Schneider Georgius i - I Sehober Eduardus ) Febr.\ JuHi '130 Schramek Carolus act., Junii,7 Schreiber Alfredus.: Julii Dec. i5 Schrutta Carolus act Junii,34 Schulcz Joannes Can. : Maji Maji ixi Sehurmann Josephus ' Apr Aug. '104 Schuster Const. Epp. - - I Schusater Alfredus Nov Julii,63 Schwertsig Joannes : Jan Aug. j132 Schwingenschlögl Jos, : act.! - '186 Seyler Carolus :1851. II Ja~: \18?3. 24 Aug. 68 Seyler Joannes Map ) act. 10 Sikircsevics Steph. P1. I' 203 SikorszkyAndr.Praep.' XIX Sirakó Carolus Febr Junii 88 Sirnké Joannes Jan Junii :72 Simor Ladislaus ' Febr Julii 42 Simor Mauritius Sept. i Sept. '73 Sinkó Josephus Aug. : Sept. 191 Skadra Joannes Nov Aug. 141 SkardaJosephus.Preep l\iart.' Aug. 113 Skoluda Josephus - i-89 Skrivanek Mauritius Sept Mart. 90, 168 SkrobanekFlorid.Prou, 201 Skutyil Franciscus 134 Skvarenina Anast. 26 Sohajda Ignatius Sept Mart. 73 Soóthy Julius Febr Junii 64 Sorecz Joannes Junii Julii 3 Sőtér Franciscus ~ ov Mart. 109 Spannenberg Jeannos Oct. 18~)5. 29 Junii Mut. Specziár Ludovicus n Jan, Julii 91 Spertl Georgius 1S16. 6 Apr. 18 U. 23 Maji 81 Spohrer Ladislaus Febr Junii 121 Springer Stephanus Aug Julii 155 Spuller Julius 18:);3.27 Nov Julii 45 Staeke Stephanus ló Nov Dec. Mut.

293 255 N o ro e n Natus ~====~ 1 Presbyter i,,ordinatus Pag. Stampay Franciscus Apr Nov. 88 Stefanovice Felix Joan. 18M. 9 Sept. : Mart. 123 Steffel Ferdinandus Julii j1sgo. 29 Julii 125 Stefunka Desiderius Stefunka Protasius 97 Steglik Carolus Jan.! Julii 130 Steiner Philippus Epp. i ' II Steinhőfer Julius Febr.: Julii 106 Steinhübl Ambrosius! Dec Maji 43 Steklács Nicodemus Sept Junii197 Stengl Polycarpus, -, - j182 Stetina Emericus Sept Julii 1178 Stibló Augustinus : Nov Mart.!48 Stieber Vincentius Abb.!18H. 16 Apr Julii i83 Stőszner Julius IS Mart. 1H84. 1 Sept. )59 Sujánszky Anton. Epp Aug Sept. :V Sullay Rudolpbus 183~1. 17 Julii Nov.!173 Szabó Alexius ii857.12febr Mart.:18 Szabó Carolus Sept Maji XXV Szabó Gaudentius 86 Szabó Georgius Abb. XVI Szabó Joannes Apr Junii 13 Szabó Hyacinthus I i16 Szabó Nerbertus Abb. 1 'XV Szahota Joannes Dec Junii 125 Szaiff Joannes l\Iaji <JI JuniiTüő Szakács Victor Sept.188ó. 26 Junii 79 Szamek Carolus Nov Oct.,121 Számord Ignatius Aug Junii 2 Szartorisz Franciscus 182 SzéchényiC.NicoI.Abb Jan Maji XXII Szecsányi Julius Mart Julii 65 Szecsányi Vilh. Can h l\iaji Julii VIII, 9:3 Szecsey Franciscus Sept Jan. 133 Szeder Alexander lt) Jan Oct. 115 Szeghény Josephus 182 Szeghy Ladislaus Junii ct. 126 Székács Ladislaus Febr Junii 35

294 256 Nomen Natus! Presbyter ordinatus Pag. Székesy Joannes Nov Mart. 145 Székesváry Emericus Junii Julii II Szemerényi Carolus C Jan Mart.X SzentgyörgyiEmericus' Mart Sept.87 Szép Ludovicus 1R Aug }\faji.86 Szilágyi Eugenius l\-lart} Aug. 176 Szilányi Franc. Can., Aug., Sept. III, 89 Szilaveczky Joannes Junii186l. ll\t1art.,jo Szimély Gustavus Febr.! Julii 88 Szinghoffer Michael Maji, Julii 156 Szittnyai Ignatius Junii Julii 94 Szkokáuek Josephus Apr Julii 138 Szlávik Josephus 18:!4.11 Maji Julii 98 Szlovik Felix 182 Szokol Joannes )Iaji : Aug. 87 Szonntag Paulus Apr. 1\18~J5. 80ct. 72 Szporny Joanries 1:;70.24 Apr. 18!: Junii 192 Sztachovics Joannes Nov Julii 176 Sztasek Joannes i6 1\lart.l U Junii 27 Sztopka Modestus 181\5.20 Apr. i Oct. 123 Sztraka Josephus ct. ; Julii 121 Szuhán Stephanus \1ar1.: ct. Mnt. Szuhy Adalbertus i 182 Szücsy Victor :18lH. 22 Febr Julii 153 Szűts Josephus \[art Julii 43 Szvidrony Bonifacius 131 'l'. Taganyi Aloysius 1~ Julii Julii 129 Talabér.Ioaunes 182 Talcsik Josephus Maji1856. ~7 Julii \IO.Iü7 Talda Joannos 18 H. ~9 Oct Jlllii 156 Táloi> Julius l Tan. 18:;3.22 Jlllii,86 Tamás Aloysi us 'ö2 Tasky.Joannes Jan. 186:3. :2 Aug. 118 'I'eész Elemér Lcop. 1;;7:!. 22 Sept. 180ö ~I :\lal"t. 88 ThuráuszkyHerm J '(/ Junii 18;)4. Hl J ulii XII Tichy Antonius Ca», 1:338. ~ll\laii, :3 JuHi XI Tihanyi Andreas lr-1ö. 17 Nov. 18G8. 25 :Mart. 32 Tihanyi Carolus 18ö~I.240et üjlllii 8li

295 257 -!IIIIIIIII!"'!!'!!!!!"'!!'!!!!!"'!!'!!!!!"'!!'!!!!!"'!!'!!!!~~!"'!!'!!!!!"'!!'!!!!!"'!!'!!!!!"'!!'!!!!~!"'!!'!!!!!"'!!'!!!!!"'!!'!!!!!"'!!'!!!!~!"'!!'!!!!!!!!!'!! _._~. o IDen Natus I ~;~~~~t~; I.pa g. Tiszuczky Eugenius!1864. lf>.tunii. 18~6. 31 Dec. :88 Tocsek Joannes : Nov Julii i8 Toldy Adalbertus ' Dec Julii i192 Toller Gabriel, Mart Aug. i126 Tolnay Ludovicus JuHi Julii '50 rr:omanovicbi!~ranciscus18~0. 4 Aug. [ Julii [149 'Iomecsek Miehael 118;)6.15 Sept.; Mart.~113 Tóth Árpádus ' Nov., Junii'192 Tóth Josephus Dec Hl Julii /176 Tóth Marcus ct. ' l\laji i65 Tóth Stephanus Aug., Juli i 48 Tőthfalussy Adalbertus :\1art Aug. 83 Török Michael Junii Sept. :72 Török Stephanus 18H. 60ct Julii ;4 Tretter Mathias Apr. i Julii :32 Troch Paulus Jan. ;18Vi). :0 Mart.!48 Trubinyi Joannes Sept Maji! 155 Turcsányi Albertus Julii 18í3. 2 Jan. 58 Turcsányi Mathias c.i Jan Jan. IX, 70 Turcsek Josephus Dec. 1h74.26Julii 119 Turcsin Antonius Sept Junii118 Tyukoss Joannes De(' Junii,52 U. Udvarnoky Andreas 88 Uhlarik Stephanus.Mut. Uhlarik Joannes Apr. lb Julii 191 Uhlyárik Eugenius Jan Sept.: 140 Ulár Stephanus Praep, XVII DImer Georgius Febr Febr. 85 Urbán Paulus Oct Junii 39 Qrge Joseph. Al. Can ~ov. 18~6. 261\'1art. X erményi Ladislaus :) Junii Julii 192 Y. Vadász Georgius Mart Junii 191 Valenta Joannes Apr Mart. 176 Valnitsek Adalbertus 1bil. 23 Nov Junii 88 Vályi J oannes l!.pji. I Való Simon ct Julii 79,186 Vámossy Carolus IS-!~. 17 Nov. 1l:\ Julii 116 Vanitsek Franciscus ~ Dec Julii 151 Sehem. Cleri Archidieee. Strigon. ltifl6. li

SCHEMATISMUS STRIGONIENSIS ARCHIDIOECESIS 1879. A CHRISTO NATO PRO ANXO. J3TRIGONlI. 1879' TYPIS GUSTAVI BUZÁR0VITS.

SCHEMATISMUS STRIGONIENSIS ARCHIDIOECESIS 1879. A CHRISTO NATO PRO ANXO. J3TRIGONlI. 1879' TYPIS GUSTAVI BUZÁR0VITS. SCHEMATISMUS ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS PRO ANXO A CHRISTO NATO 1879. J3TRIGONlI. 1879' TYPIS GUSTAVI BUZÁR0VITS. PATRONUS ARCHIDtOECESIS STRIGONIENSIS SANCTUS ADALBERTUS EPISCOPUS ET MARTYR. SERIES

More information

SCHEMATISMUS C LERI STRIGONIENSIS 1911. ARCHIDIOECESIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI \JENERABILIS. 5TRl60Nll, TYPI5 GU5TAIJI BuzAROIJIT5.

SCHEMATISMUS C LERI STRIGONIENSIS 1911. ARCHIDIOECESIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI \JENERABILIS. 5TRl60Nll, TYPI5 GU5TAIJI BuzAROIJIT5. SCHEMATISMUS \JENERABILIS C LERI ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI 1911. 5TRl60Nll, TYPI5 GU5TAIJI BuzAROIJIT5. Ecclesia Cathedralis Strigoniensis. PATRONUS ARCHIDIOECESIS

More information

SCHEMATISMUS. ~ L Ei B I ARCHIDIOECESIS PRO ANNO 1875. -"--~"""~~~~~~~ "_v_~~~~~~, ~ ;STRIGONII 1875- T Y P l S A E G I D l l H O R Á K.

SCHEMATISMUS. ~ L Ei B I ARCHIDIOECESIS PRO ANNO 1875. ---~~~~~~~~ _v_~~~~~~, ~ ;STRIGONII 1875- T Y P l S A E G I D l l H O R Á K. SCHEMATISMUS ~ L Ei B I ARCHIDIOECESIS PRO ANNO A CHRISTO NATO 1875. -"--~"""~~~~~~~ "_v_~~~~~~, ~ ;STRIGONII 1875- T Y P l S A E G I D l l H O R Á K. ARClllOlOECESIS SANCTUS A DAlj B ER 'l' US EPISCOPUS

More information

SCHEMATISMUS VENERABILIS C L E R I ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI 1905. STRIGONII,

SCHEMATISMUS VENERABILIS C L E R I ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI 1905. STRIGONII, SCHEMATISMUS VENERABILIS C L E R I ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI 1905. STRIGONII, TYPIS GUSTAVI BUZÁROV ITS. t Ecclesia Cathedralis Strigoniensis. PATRONUS ARCHIDIOECESIS

More information

AT&T Global Network Client for Windows Product Support Matrix January 29, 2015

AT&T Global Network Client for Windows Product Support Matrix January 29, 2015 AT&T Global Network Client for Windows Product Support Matrix January 29, 2015 Product Support Matrix Following is the Product Support Matrix for the AT&T Global Network Client. See the AT&T Global Network

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Implementation Plan: Development of an asset and financial planning management. Australian Capital Territory

Implementation Plan: Development of an asset and financial planning management. Australian Capital Territory Implementation Plan: Development of an asset and financial planning management framework for TAMS Australian Capital Territory NATIONAL PARTNERSHIP AGREEMENT TO SUPPORT LOCAL GOVERNMENT AND REGIONAL DEVELOPMENT

More information

Analysis One Code Desc. Transaction Amount. Fiscal Period

Analysis One Code Desc. Transaction Amount. Fiscal Period Analysis One Code Desc Transaction Amount Fiscal Period 57.63 Oct-12 12.13 Oct-12-38.90 Oct-12-773.00 Oct-12-800.00 Oct-12-187.00 Oct-12-82.00 Oct-12-82.00 Oct-12-110.00 Oct-12-1115.25 Oct-12-71.00 Oct-12-41.00

More information

COMPARISON OF FIXED & VARIABLE RATES (25 YEARS) CHARTERED BANK ADMINISTERED INTEREST RATES - PRIME BUSINESS*

COMPARISON OF FIXED & VARIABLE RATES (25 YEARS) CHARTERED BANK ADMINISTERED INTEREST RATES - PRIME BUSINESS* COMPARISON OF FIXED & VARIABLE RATES (25 YEARS) 2 Fixed Rates Variable Rates FIXED RATES OF THE PAST 25 YEARS AVERAGE RESIDENTIAL MORTGAGE LENDING RATE - 5 YEAR* (Per cent) Year Jan Feb Mar Apr May Jun

More information

COMPARISON OF FIXED & VARIABLE RATES (25 YEARS) CHARTERED BANK ADMINISTERED INTEREST RATES - PRIME BUSINESS*

COMPARISON OF FIXED & VARIABLE RATES (25 YEARS) CHARTERED BANK ADMINISTERED INTEREST RATES - PRIME BUSINESS* COMPARISON OF FIXED & VARIABLE RATES (25 YEARS) 2 Fixed Rates Variable Rates FIXED RATES OF THE PAST 25 YEARS AVERAGE RESIDENTIAL MORTGAGE LENDING RATE - 5 YEAR* (Per cent) Year Jan Feb Mar Apr May Jun

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

Case 2:08-cv-02463-ABC-E Document 1-4 Filed 04/15/2008 Page 1 of 138. Exhibit 8

Case 2:08-cv-02463-ABC-E Document 1-4 Filed 04/15/2008 Page 1 of 138. Exhibit 8 Case 2:08-cv-02463-ABC-E Document 1-4 Filed 04/15/2008 Page 1 of 138 Exhibit 8 Case 2:08-cv-02463-ABC-E Document 1-4 Filed 04/15/2008 Page 2 of 138 Domain Name: CELLULARVERISON.COM Updated Date: 12-dec-2007

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

Enhanced Vessel Traffic Management System Booking Slots Available and Vessels Booked per Day From 12-JAN-2016 To 30-JUN-2017

Enhanced Vessel Traffic Management System Booking Slots Available and Vessels Booked per Day From 12-JAN-2016 To 30-JUN-2017 From -JAN- To -JUN- -JAN- VIRP Page Period Period Period -JAN- 8 -JAN- 8 9 -JAN- 8 8 -JAN- -JAN- -JAN- 8-JAN- 9-JAN- -JAN- -JAN- -JAN- -JAN- -JAN- -JAN- -JAN- -JAN- 8-JAN- 9-JAN- -JAN- -JAN- -FEB- : days

More information

Workflow Administration of Windchill 10.2

Workflow Administration of Windchill 10.2 Workflow Administration of Windchill 10.2 Overview Course Code Course Length TRN-4339-T 2 Days In this course, you will learn about Windchill workflow features and how to design, configure, and test workflow

More information

1952-1953 (Academic year)

1952-1953 (Academic year) Group 63 Seminar on Magnetism Massachusetts Institute of Technology Digital Computer Laboratory Archives Collection No. 12 Donor: Division VI Document Room Restriction: MITRE Personnel Contract a19( 122)

More information

www.nacol.org Fast Facts About Online Learning Research, Trends and Statistics K-12 Online Learning and Virtual Schools: Expanding Options

www.nacol.org Fast Facts About Online Learning Research, Trends and Statistics K-12 Online Learning and Virtual Schools: Expanding Options The North American Council for Online Learning (NACOL) is the leading international K-12 non-profit organization representing the interests of administrators, practitioners, businesses and students involved

More information

The New Workers Compensation Experience Mod. Billy Smith EVP, Risk Management Pete Bellnier, Sr. Underwriter, Workers Compensation

The New Workers Compensation Experience Mod. Billy Smith EVP, Risk Management Pete Bellnier, Sr. Underwriter, Workers Compensation The New Workers Compensation Experience Mod Billy Smith EVP, Risk Management Pete Bellnier, Sr. Underwriter, Workers Compensation 1 Why is There an E-Mod? Industry Standard Individual Employer s Published

More information

ALEXANDER ALEC R. ROTHROCK Born Evanston, Illinois 1959

ALEXANDER ALEC R. ROTHROCK Born Evanston, Illinois 1959 CURRICULUM VITAE ALEXANDER ALEC R. ROTHROCK Born Evanston, Illinois 1959 Burns, Figa & Will, P.C. Plaza Tower One, Suite 1000 6400 South Fiddler s Green Circle Greenwood Village, CO 80111 Telephone: (303)

More information

www.nacol.org Fast Facts About Online Learning Research, Trends and Statistics K-12 Online Learning and Virtual Schools: Expanding Options

www.nacol.org Fast Facts About Online Learning Research, Trends and Statistics K-12 Online Learning and Virtual Schools: Expanding Options Research, Trends and Statistics K-12 Online Learning and Virtual Schools: Expanding Options K-12 online learning is a new field consisting of an estimated $50 million market, which is growing at an estimated

More information

State Annual Report Due Dates for Business Entities page 1 of 10

State Annual Report Due Dates for Business Entities page 1 of 10 State Annual Report Due Dates for Business Entities page 1 of 10 If you form a formal business entity with the state, you may be required to file periodic reports on the status of your entity to preserve

More information

1 of 7 31/10/2012 18:34

1 of 7 31/10/2012 18:34 Regulatory Story Go to market news section Company TIDM Headline Released Number Ironveld PLC IRON Holding(s) in Company 18:01 31-Oct-2012 0348Q18 RNS Number : 0348Q Ironveld PLC 31 October 2012 TR-1:

More information

Regulatory Story. RNS Number : 8343I. DCD Media PLC. 08 July 2013. TR-1: NOTIFICATION OF MAJOR INTEREST IN SHARES i

Regulatory Story. RNS Number : 8343I. DCD Media PLC. 08 July 2013. TR-1: NOTIFICATION OF MAJOR INTEREST IN SHARES i 1 of 7 25/11/2013 11:51 Regulatory Story Go to market news section Company TIDM Headline Released DCD Media PLC DCD Holding(s) in Company 15:19 08-Jul-2013 8343I15 RNS : 8343I DCD Media PLC 08 July 2013

More information

Introduction to Windchill Projectlink 10.2

Introduction to Windchill Projectlink 10.2 Introduction to Windchill Projectlink 10.2 Overview Course Code Course Length TRN-4270 1 Day In this course, you will learn how to participate in and manage projects using Windchill ProjectLink 10.2. Emphasis

More information

Salary Scales. Shown on the following pages are the various salary scales in effect at the issuance of the Proposed Budget.

Salary Scales. Shown on the following pages are the various salary scales in effect at the issuance of the Proposed Budget. SALARY SCALES D 1 Shown on the following pages are the various salary scales in effect at the issuance of the Proposed Budget. Pay Scale I, in effect for the period January 1, 2011 through December 31,

More information

Annex A to the MPEG Audio Patent License Agreement Essential Philips, France Telecom and IRT Patents relevant to DVD-Video Player - MPEG Audio

Annex A to the MPEG Audio Patent License Agreement Essential Philips, France Telecom and IRT Patents relevant to DVD-Video Player - MPEG Audio Annex A to the MPEG Audio Patent License Agreement Essential Philips, France Telecom and IRT Patents relevant to DVD-Video Player - MPEG Audio PUBLICATION AR N 015678 - P970100444 05-Feb-97 17-Oct-05 AR006969

More information

2000 Szentendre, Damjanich utca 15/a. Tel.:06 26 787 267 Fax: 06 26 301 584 www.targetcegcsoport.hu target.iroda@gmail.com

2000 Szentendre, Damjanich utca 15/a. Tel.:06 26 787 267 Fax: 06 26 301 584 www.targetcegcsoport.hu target.iroda@gmail.com 2000 Szentendre, Damjanich utca 15/a. Tel.:06 26 787 267 Fax: 06 26 301 584 www.targetcegcsoport.hu target.iroda@gmail.com Dear! We would like to present the working and activity of our Group of Companies.

More information

Perceived Workplace Discrimination as a Mediator of the Relationship between Work Environment and Employee Outcomes: Does Minority Status Matter?

Perceived Workplace Discrimination as a Mediator of the Relationship between Work Environment and Employee Outcomes: Does Minority Status Matter? University of South Florida Scholar Commons Graduate Theses and Dissertations Graduate School 7-12-2010 Perceived Workplace Discrimination as a Mediator of the Relationship between Work Environment and

More information

FAR Clause 52.212-5 CONTRACT TERMS AND CONDITIONS REQUIRED TO IMPLEMENT STATUTES OR EXECUTIVE ORDERS COMMERCIAL ITEMS (NOVEMBER 2015)

FAR Clause 52.212-5 CONTRACT TERMS AND CONDITIONS REQUIRED TO IMPLEMENT STATUTES OR EXECUTIVE ORDERS COMMERCIAL ITEMS (NOVEMBER 2015) FAR Clause 52.212-5 CONTRACT TERMS AND CONDITIONS REQUIRED TO IMPLEMENT STATUTES OR EXECUTIVE ORDERS COMMERCIAL ITEMS (NOVEMBER 2015) (a) The Contractor shall comply with the following Federal Acquisition

More information

Internet, broadband, and cell phone statistics

Internet, broadband, and cell phone statistics Internet, broadband, and cell phone statistics By: Lee Rainie, Director January 5, 2010 Overview In a national survey between November 30 and December 27, 2009, we find: 74% of American adults (ages 18

More information

Online Product Research

Online Product Research Online Product Research 58% of Americans have researched a product or service online September 29, 2010 Jim Jansen, Senior Fellow, Pew Internet Project http://pewinternet.org/reports/2010/online-product-research.aspx

More information

No. 30 February 16, 2016. The President

No. 30 February 16, 2016. The President Vol. 81 Tuesday, No. 30 February 16, 2016 Part IV The President Executive Order 13719 Establishment of the Federal Privacy Council: Republication VerDate Sep2014 16:34 Feb 12, 2016 Jkt 238001 PO 00000

More information

Resolution No. 3/2010. (12.03.) of the General Meeting: Resolution No. 4/2010. (12.03.) of the General Meeting:

Resolution No. 3/2010. (12.03.) of the General Meeting: Resolution No. 4/2010. (12.03.) of the General Meeting: Attachment no. 2. to the announcement dd. December 3, 2010 Resolution No. 3/2010. (12.03.) of the General Meeting: The General Meeting has accepted the proposal of the Board of Directors and the written

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

SALARY SCALES. Shown on the following pages are the various salary scales in effect at the issuance of the Adopted Budget.

SALARY SCALES. Shown on the following pages are the various salary scales in effect at the issuance of the Adopted Budget. E 1 Shown on the following pages are the various salary scales in effect at the issuance of the Adopted Budget. Pay Scale I, in effect for the period January 1, 2011 through December 31, 2011 applies

More information

Department of International Trade at Feng Chia University Master s Program Requirements Policy

Department of International Trade at Feng Chia University Master s Program Requirements Policy Department of International Trade at Feng Chia University Master s Program Requirements Policy Revised and approved by the Department Affairs Committee on June 9 th, 2005 Revised and approved by the Department

More information

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B for uli With Rejoic Herts/ on mor ol dition # 10745-Z1 ime ortez Keyord ccompniment y effy Honoré INTRO With energy ( = c 88) Keyord * m7 B sus 4 B 7/B mj 9 /B SMPL B 7 *Without percussion, egin he 1995,

More information

NATO STANDARD AMedP-8.1 DOCUMENTATION RELATIVE TO INITIAL MEDICAL TREATMENT AND EVACUATION

NATO STANDARD AMedP-8.1 DOCUMENTATION RELATIVE TO INITIAL MEDICAL TREATMENT AND EVACUATION NATO STANDARD AMedP-8.1 DOCUMENTATION RELATIVE TO INITIAL MEDICAL TREATMENT AND EVACUATION Edition A Version 1 JUNE 2013 NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION ALLIED MEDICAL PUBLICATION Published by the NATO

More information

Schneps, Leila; Colmez, Coralie. Math on Trial : How Numbers Get Used and Abused in the Courtroom. New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p i.

Schneps, Leila; Colmez, Coralie. Math on Trial : How Numbers Get Used and Abused in the Courtroom. New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p i. New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p i. http://site.ebrary.com/lib/mcgill/doc?id=10665296&ppg=2 New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p ii. http://site.ebrary.com/lib/mcgill/doc?id=10665296&ppg=3 New

More information

EL PASO COUNTY DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES. Family and Medical Leave

EL PASO COUNTY DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES. Family and Medical Leave EL PASO COUNTY DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES Family and Medical Leave Revised Date: El Paso County shall provide eligible employees up to 12 weeks of unpaid leave per year for certain family and medical

More information

No. 29 February 12, 2016. The President

No. 29 February 12, 2016. The President Vol. 81 Friday, No. 29 February 12, 2016 Part IV The President Executive Order 13719 Establishment of the Federal Privacy Council VerDate Sep2014 20:00 Feb 11, 2016 Jkt 238001 PO 00000 Frm 00001 Fmt

More information

Climate and Disaster Resilience Index of Asian Cities

Climate and Disaster Resilience Index of Asian Cities Climate and Disaster Resilience Index of Asian Cities Coexistence of Contrast Rajib Shaw Professor, http://www.iedm.ges.kyoto-u.ac.jp/ Increasing Trend 4000 3500 Source: UNPD, 2010 3000 2500 2000 1500

More information

Stratex International Plc ('Stratex' or 'the Company') Holdings in Company

Stratex International Plc ('Stratex' or 'the Company') Holdings in Company Regulatory Story Go to market news section Company TIDM Headline Released Stratex International PLC STI Holding(s) in Company 17:30 04-Feb-2010 7233G17 RNS : 7233G Stratex International PLC 04 February

More information

Regulation On Attainment of Doctor of Sciences Degree at SEEU (PhD)

Regulation On Attainment of Doctor of Sciences Degree at SEEU (PhD) According to article 118 of the Law on Higher Education of Republic of Macedonia; articles 60, 68 and 69 of SEEU statute ; based on decision of Council of Teaching and Science of SEEU of date April 12th

More information

THE PROPERTY TAX PROTEST PROCESS

THE PROPERTY TAX PROTEST PROCESS THE PROPERTY TAX PROTEST PROCESS A summary of the appeal procedures under the Texas Property Tax Code Presented by: Jason C. Marshall THE MARSHALL FIRM PC 302 N. Market Suite 510 Dallas TX 75202 214.742.4800

More information

TOP 25 ABORTION STATISTICS IN AMERICA

TOP 25 ABORTION STATISTICS IN AMERICA TOP 25 ABORTION STATISTICS IN AMERICA 2015 Care Net. All rights reserved. 2015 Care Net. Facts On Abortion. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system,

More information

.- '- -;. ~-- VENERABILlS CLERI DIOECESIS. SZAl\IOSU JV A.RIENSIS. .. ROMENORUM ORAECIRITUS CATliOLICORUM ANNO LXI.

.- '- -;. ~-- VENERABILlS CLERI DIOECESIS. SZAl\IOSU JV A.RIENSIS. .. ROMENORUM ORAECIRITUS CATliOLICORUM ANNO LXI. l i :. ~~ -;. ~--,~.- '- sem EM/\ TISMlJS VENERABILlS CLERI DIOECESIS SZAl\IOSU JV A.RIENSIS.. ROMENORUM ORAECIRITUS CATliOLICORUM..,---~". < I 7/. ' RRO '=~f ;ANNO iomini MCMXIV. "...,... AS :~ i... [/1....

More information

List of approved Universities and Programmes by Yayasan Peneraju

List of approved Universities and Programmes by Yayasan Peneraju 1 ASIA PACIFIC UNIVERSITY OF BACHELOR DEGREE i. Bachelor of Arts (Hons.) in Accounting and Finance: TECHNOLOGY AND INNOVATION Forensic Accounting A6227 Taxation Forex and Investments ii. Bachelor of Science

More information

Forensic Accounting Taxation

Forensic Accounting Taxation NO UNIVERSITY LEVEL PROGRAMME PROGRAMME CODE 1 ASIA PACIFIC UNIVERSITY OF i. Bachelor of Arts (Hons.) in Accounting and Finance: TECHNOLOGY AND INNOVATION Forensic Accounting Taxation A6227 Forex and Investments

More information

Mid Willamette Valley: Community Systems Background Document Marion, Polk, Yamhill, Linn, and Benton counties

Mid Willamette Valley: Community Systems Background Document Marion, Polk, Yamhill, Linn, and Benton counties Mid WillametteValley:CommunitySystemsBackgroundDocument Marion,Polk,Yamhill,Linn,andBentoncounties PreparedbytheClimateLeadershipInitiative April2010 OVERVIEW SurroundingtheWillametteRiverandborderedbytheCoastRangeandCascades,theMid

More information

Federal Public Service Commission

Federal Public Service Commission Note-1: Federal Public Service Commission Against the qualification required for various jobs advertised by FPSC, as mentioned in column-2, the Degrees and Subjects mentioned at column-3&4 CAN BE CONSIDERED

More information

Page 271 TITLE 26 INTERNAL REVENUE CODE 47. the building was first placed in service before

Page 271 TITLE 26 INTERNAL REVENUE CODE 47. the building was first placed in service before Page 271 TITLE 26 INTERNAL REVENUE CODE 47 [formerly I.R.C. 1954] (as added by subsection (c)) [subsec. (e) of this section] applies. 47. Rehabilitation credit (a) General rule For purposes of section

More information

ATTORNEYS MAKING OUT LIKE BANDITS: IT IS LEGAL, BUT IS IT ETHICAL? By Elizabeth Ann Escobar

ATTORNEYS MAKING OUT LIKE BANDITS: IT IS LEGAL, BUT IS IT ETHICAL? By Elizabeth Ann Escobar ATTORNEYS MAKING OUT LIKE BANDITS: IT IS LEGAL, BUT IS IT ETHICAL? By Elizabeth Ann Escobar I. IN WHOSE BEST INTEREST?...2 II. COMPENSATION: WORDS MATTER...3 III. EDUCATION AND STATUTORY REFORM...5 IV.

More information

Explanation of NF-B Cost Build-Up for the 2013/14 Rate Period

Explanation of NF-B Cost Build-Up for the 2013/14 Rate Period Explanation of NF-B Cost Build-Up for the 2013/14 Rate Period The 2013/14 rates are based on the audited costs for facilities fiscal periods ending in 2011, unless otherwise stated. Those rates were calculated

More information

FINAL JOINT PRETRIAL ORDER. This matter is before the Court on a Final Pretrial Conference pursuant to R. 4:25-1.

FINAL JOINT PRETRIAL ORDER. This matter is before the Court on a Final Pretrial Conference pursuant to R. 4:25-1. SUPERIOR COURT OF NEW JERSEY MIDDLESEX COUNTY:LAW DIVISION Docket No. Plaintiff(s), v. Defendant(s). FINAL JOINT PRETRIAL ORDER This matter is before the Court on a Final Pretrial Conference pursuant to

More information

Doing Better Business in Germany

Doing Better Business in Germany Doing Better Business in Germany Direct Investments Commerce and Trade Initial Orientation and Guidance for Clients and Legal Counsel Abroad Doing Better Business in Germany Doing Better Business in Germany

More information

Accreditation in Higher Education - an introduction -

Accreditation in Higher Education - an introduction - Confédération des Conférences des Recteurs de l'union Européenne Confederation of European Union Rectors' Conferences Aarlenstraat 39-41 rue d Arlon B-1000 Brussels Tel.: (32) 2 2305544 Fax:(32)2 2305751

More information

SCHEDULE OF SEMINAR READINGS First Semester, 2014-2015 DATE FRESHMAN SOPHOMORE JUNIOR SENIOR. Cervantes: Don Quixote, Part I. Cervantes: Don Quixote

SCHEDULE OF SEMINAR READINGS First Semester, 2014-2015 DATE FRESHMAN SOPHOMORE JUNIOR SENIOR. Cervantes: Don Quixote, Part I. Cervantes: Don Quixote ST. JOHN'S COLLEGE ANNAPOLIS, MARYLAND SCHEDULE OF SEMINAR READINGS First Semester, 2014-2015 DATE FRESHMAN SOPHOMORE JUNIOR SENIOR Aug. 21 I-VI Genesis 1-11 Cervantes: Don Quixote, Part I Tolstoi: War

More information

PROJECTS SCHEDULING AND COST CONTROLS

PROJECTS SCHEDULING AND COST CONTROLS Professional Development Day September 27th, 2014 PROJECTS SCHEDULING AND COST CONTROLS Why do we need to Control Time and Cost? Plans are nothing; Planning is everything. Dwight D. Eisenhower Back to

More information

Life Insurance. Basic Life Insurance. Optional Life Insurance

Life Insurance. Basic Life Insurance. Optional Life Insurance Life Insurance Basic Life Insurance PEIA fers active employees under age 65 a basic $10,000 decreasing term life insurance policy with accidental death and dismemberment (AD&D) benefits. The value this

More information

Energy Savings from Business Energy Feedback

Energy Savings from Business Energy Feedback Energy Savings from Business Energy Feedback Behavior, Energy, and Climate Change Conference 2015 October 21, 2015 Jim Stewart, Ph.D. INTRODUCTION 2 Study Background Xcel Energy runs the Business Energy

More information

BSM 9.0 ESSENTIALS. Instructor-Led Training

BSM 9.0 ESSENTIALS. Instructor-Led Training BSM 9.0 ESSENTIALS Instructor-Led Training INTENDED AUDIENCE New users of Business Service Management (BSM) 9.0, including: Database Administrators System Administrators Network Administrators Operations

More information

Ashley Institute of Training Schedule of VET Tuition Fees 2015

Ashley Institute of Training Schedule of VET Tuition Fees 2015 Ashley Institute of Training Schedule of VET Fees Year of Study Group ID:DECE15G1 Total Course Fees $ 12,000 29-Aug- 17-Oct- 50 14-Sep- 0.167 blended various $2,000 CHC02 Best practice 24-Oct- 12-Dec-

More information

Business Administration of Windchill PDMLink 10.0

Business Administration of Windchill PDMLink 10.0 Business Administration of Windchill PDMLink 10.0 Overview Course Code Course Length TRN-3160-T 3 Days After completing this course, you will be well prepared to set up and manage a basic Windchill PDMLink

More information

Castellon, 27 28 of January 2011. Copyright Grupo Europeo de Consultoría LocalEurope. Reservados todos los derechos.

Castellon, 27 28 of January 2011. Copyright Grupo Europeo de Consultoría LocalEurope. Reservados todos los derechos. Management of REINPO RETAIL Project Castellon, 27 28 of January 2011. Objective: managing the control of all the steps needed for the projectimplementation: schedule, budget, results, partnership, etc.

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

III Bienal de Autismo Página 1 / 43

III Bienal de Autismo Página 1 / 43 III Bienal de Autismo Página 1 / 43 A Direcção da APPDA N ort e dá -v os as B oas V in das à I I I B ien al de Au t is m q u e es t a corres p on da à s v os s as ex p ect at iv as com o t em a em deb

More information

THE WHITE HOUSE. Office of the Press Secretary. For Immediate Release June 26, 2013 EXECUTIVE ORDER - - - - - - -

THE WHITE HOUSE. Office of the Press Secretary. For Immediate Release June 26, 2013 EXECUTIVE ORDER - - - - - - - THE WHITE HOUSE Office of the Press Secretary For Immediate Release June 26, 2013 EXECUTIVE ORDER - - - - - - - ESTABLISHING THE WHITE HOUSE COUNCIL ON NATIVE AMERICAN AFFAIRS By the authority vested in

More information

Michigan Communities and Squatting: What You Need to Know

Michigan Communities and Squatting: What You Need to Know Michigan Communities and Squatting: What You Need to Know Authored by Samira Guyot, Wendy Richards, Janai Gilmore, and Michigan Community Resources with special assistance from Daimeon Cotton of Williams

More information

Video calling and video chat

Video calling and video chat Video calling and video chat 19% of Americans have tried video calls or video chat or teleconferencing online and on cell phones By Lee Rainie, Director Kathryn Zickuhr, Web Coordinator 10/13/2010 http://pewinternet.org/reports/2010/video-chat.aspx

More information

MEDICAL MALPRACTICE STATE STATUTORY

MEDICAL MALPRACTICE STATE STATUTORY MEDICAL MALPRACTICE STATE STATUTORY REFERENCE GUIDE 41 MEDICAL MALPRACTICE STATE STATUTORY REFERENCE GUIDE The following references to statutes relevant to medical malpractice cases are intended exclusively

More information

D NONE (No reportable non-investment income.) [Z NONE (No reportable non-investment income.) D NONE (No reportable reimbursements.

D NONE (No reportable non-investment income.) [Z NONE (No reportable non-investment income.) D NONE (No reportable reimbursements. Williams_Ann_C Name of Person Reporting Date of Report Page 2of6 Williams, Ann C. 0511312009 Ill. NON-INVESTMENT IN COME. (Reporting individual and spouse; see pp. 17-24 offiling instructions.) A. Filer's

More information

42 USC 256b. NB: This unofficial compilation of the U.S. Code is current as of Jan. 4, 2012 (see http://www.law.cornell.edu/uscode/uscprint.html).

42 USC 256b. NB: This unofficial compilation of the U.S. Code is current as of Jan. 4, 2012 (see http://www.law.cornell.edu/uscode/uscprint.html). TITLE 42 - THE PUBLIC HEALTH AND WELFARE CHAPTER 6A - PUBLIC HEALTH SERVICE SUBCHAPTER II - GENERAL POWERS AND DUTIES Part D - Primary Health Care subpart vii - drug pricing agreements 256b. Limitation

More information

50-State Analysis. School Attendance Age Limits. 700 Broadway, Suite 810 Denver, CO 80203-3442 303.299.3600 Fax: 303.296.8332

50-State Analysis. School Attendance Age Limits. 700 Broadway, Suite 810 Denver, CO 80203-3442 303.299.3600 Fax: 303.296.8332 0-State Analysis School Attendance Age Limits 700 Broadway, Suite 810 Denver, CO 80203-32 303.299.3600 Fax: 303.296.8332 Introduction School Attendance Age Limits By Marga Mikulecky April 2013 This 0-State

More information

Independent Accountants Report on Applying Agreed-Upon Procedures

Independent Accountants Report on Applying Agreed-Upon Procedures Independent Accountants Report on Applying Agreed-Upon Procedures Board of Trustees We have performed the procedures, as discussed below, with respect to the employer contributions remitted by to the in

More information

2015-16 BCOE Payroll Calendar. Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Jun 29 30 Jul 1 2 3. Full Force Calc

2015-16 BCOE Payroll Calendar. Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Jun 29 30 Jul 1 2 3. Full Force Calc July 2015 CM Period 1501075 July 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

More information

Implementation Plan for Local Government Capacity Building Project - Northern Territory

Implementation Plan for Local Government Capacity Building Project - Northern Territory Implementation Plan for Local Government Capacity Building Project - Northern Territory N A T I O N A L P A R T N E R S H I P A G R E E M E N T T O S U P P O R T L O C A L G O V E R N M E N T A N D R E

More information

72% of Online Adults are Social Networking Site Users

72% of Online Adults are Social Networking Site Users www.pewresearch.org AUGUST 5, 2013 72% of Online Adults are Social Networking Site Users Social networking sites remain most popular among young adults, but other age groups continue to increase their

More information

Book of Needs of the Holy Orthodox Church

Book of Needs of the Holy Orthodox Church by Christian Classics Ethereal Library About Book of Needs of the Holy Orthodox Church by Title: URL: Author(s): Publisher: Print Basis: Rights: Date Created: Status: CCEL Subjects: Book of Needs of the

More information

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z C O N C U R S O P Ú B L I C O E D I T A L N º 0 0 1 / 2 0 1 2 D i s p õ e s o b r e C o n c u r s o P ú b l i c o p a r a p r o v i m e n t o c a r g o s e v a g a s d a P r e f e i t u r a M u n i c i

More information

CHAPTER 19 WYOMING PROPERTY TAX RELIEF PROGRAM

CHAPTER 19 WYOMING PROPERTY TAX RELIEF PROGRAM CHAPTER 19 WYOMING PROPERTY TAX RELIEF PROGRAM Section 1. Authority. These rules are promulgated under the authority of W.S. 16-3-103 and W.S. 39-11-102(b). Section 2. Purpose. These rules are intended

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

CAFIS REPORT 2015.10

CAFIS REPORT 2015.10 CAFIS REPORT 2015.10 INDEX Message CAFIS Inbound 03-06 07-08 CAFIS Arch 09-10 CAFIS Brain 11-12 CAFIS Global 13-14 What We Do 15-16 About CAFIS 17-18 Services for Member Stores 19-34 Services for Card

More information

RULES OF GEORGIA COMPOSITE BOARD OF PROFESSIONAL COUNSELORS, SOCIAL WORKERS AND MARRIAGE AND FAMILY THERAPISTS

RULES OF GEORGIA COMPOSITE BOARD OF PROFESSIONAL COUNSELORS, SOCIAL WORKERS AND MARRIAGE AND FAMILY THERAPISTS RULES OF GEORGIA COMPOSITE BOARD OF PROFESSIONAL COUNSELORS, SOCIAL WORKERS AND MARRIAGE AND FAMILY THERAPISTS TABLE OF CONTENTS Chapter 135-1: ORGANIZATION Chapter 135-2: FEES Chapter 135-3: APPLICATION

More information

Heather C. Smith. Education. Publications. Academic Positions

Heather C. Smith. Education. Publications. Academic Positions Heather C. Smith +1 (803) 200 1624 smithhc5@mailbox.sc.edu people.math.sc.edu/smithhc5 My primary interests lie in combinatorics and graph theory. Current projects include topics of computational complexity,

More information

Duna House Barometer. 2 nd issue. July 2011 + outlook: Debrecen

Duna House Barometer. 2 nd issue. July 2011 + outlook: Debrecen Duna House Barometer nd issue July + outlook: Debrecen Contents: Executive Summary page Transaction numbers and Demand Index page Home prices data - July page Interest in the districts page Outlook: real

More information

Edif. G.M. de Jovellanos 07122 Palma de Mallorca, Spain Spain ph: +34 971 17 20 24 ph: +34 647 69 23 32 e-mail: antoni.vaello@uib.es.

Edif. G.M. de Jovellanos 07122 Palma de Mallorca, Spain Spain ph: +34 971 17 20 24 ph: +34 647 69 23 32 e-mail: antoni.vaello@uib.es. Department of Financial Economics Permanent Address University of Illes Balears C. Constitució 5, 5 o - C Ctra. Valldemossa, km. 7.5 03570 La Vila Joiosa Edif. G.M. de Jovellanos Alicante 07122 Palma de

More information

Erie County Property Taxes Greg Michalek University at Buffalo Law Student

Erie County Property Taxes Greg Michalek University at Buffalo Law Student FACT SHEET May 2, 2009 Erie County Property Taxes Greg Michalek University at Buffalo Law Student What is a property tax? It is a tax on the assessed value of real property. Typically set by school boards,

More information

A Viewpoint on Disclosure of Malpractice Insurance by Texas Lawyers

A Viewpoint on Disclosure of Malpractice Insurance by Texas Lawyers A Viewpoint on Disclosure of Malpractice Insurance by Texas Lawyers By: Bruce A. Campbell i On April 14, 2010, the Texas Supreme Court informed the Texas State Bar that it would not require mandatory disclosure

More information

Agenda item number: 5 FINANCE AND PERFORMANCE MANAGEMENT OVERVIEW AND SCRUTINY COMMITTEE FUTURE WORK PROGRAMME

Agenda item number: 5 FINANCE AND PERFORMANCE MANAGEMENT OVERVIEW AND SCRUTINY COMMITTEE FUTURE WORK PROGRAMME Agenda item number: 5 COMMITTEE FINANCE AND PERFORMANCE MANAGEMENT OVERVIEW AND SCRUTINY COMMITTEE DATE TUESDAY 17 JUNE 2003 TITLE OF REPORT RESPONSIBLE OFFICER FUTURE WORK PROGRAMME Ann Joyce, Head of

More information

December 2012. Emerging Markets Small Cap: The Undiscovered Frontier

December 2012. Emerging Markets Small Cap: The Undiscovered Frontier December 212 Emerging Markets Small Cap: The Undiscovered Frontier 1 23481 The EM Small Cap Opportunity Set Global Small Cap Universe Number of Companies Emerging markets small cap comprises approximately

More information

Usage of Information Technology in the Programs of Music Teaching, Example of Uludag University Turkey

Usage of Information Technology in the Programs of Music Teaching, Example of Uludag University Turkey International Conference on Educational Research and Sports Education (ERSE 013) Usage of Information Technology in the Programs of Music Teaching, Example of Uludag University Turkey Sirin Akbulut Demirci,

More information

INTERNAL REGULATIONS OF THE AUDIT AND COMPLIANCE COMMITEE OF BBVA COLOMBIA

INTERNAL REGULATIONS OF THE AUDIT AND COMPLIANCE COMMITEE OF BBVA COLOMBIA ANNEX 3 INTERNAL REGULATIONS OF THE AUDIT AND COMPLIANCE COMMITEE OF BBVA COLOMBIA (Hereafter referred to as the Committee) 1 INDEX CHAPTER I RULES OF PROCEDURE OF THE BOARD OF DIRECTORS 1 NATURE 3 2.

More information

Illinois Early Intervention System Overview Online Training Outline

Illinois Early Intervention System Overview Online Training Outline Illinois Early Intervention System Overview Online Training Outline I. System Overview Demonstration provides tips on how to navigate the online modules II. Early Intervention at a Glance (approximately

More information

THE REGULATION OF PUBLIC CHARITES AND PRIVATE FOUNDATIONS IN HAWAII. By: Hugh.R.Jones i

THE REGULATION OF PUBLIC CHARITES AND PRIVATE FOUNDATIONS IN HAWAII. By: Hugh.R.Jones i THE REGULATION OF PUBLIC CHARITES AND PRIVATE FOUNDATIONS IN HAWAII By: Hugh.R.Jones i There are over 5,000 public charities and private foundations in Hawaii according to Internal Revenue Service data.

More information

Sage ERP MAS 90, 200, 200 SQL, and Sage ERP MAS 500. Supported Versions

Sage ERP MAS 90, 200, 200 SQL, and Sage ERP MAS 500. Supported Versions Sage ERP MAS 90, 200, 200 SQL, and Sage ERP MAS 500 Supported Versions Current Document: 2012... Page 1 Earlier Documents: 2011... Page 2 2010... Page 3 2009... Page 4 2008... Page 5 Sage ERP MAS 90, 200,

More information

Learn AX: A Beginner s Guide to Microsoft Dynamics AX. Managing Users and Role Based Security in Microsoft Dynamics AX 2012. Dynamics101 ACADEMY

Learn AX: A Beginner s Guide to Microsoft Dynamics AX. Managing Users and Role Based Security in Microsoft Dynamics AX 2012. Dynamics101 ACADEMY Learn AX: A Beginner s Guide to Microsoft Dynamics AX Managing Users and Role Based Security in Microsoft Dynamics AX 2012 About.com is a Rand Group Knowledge Center intended to provide our clients, and

More information

MORTGAGE LOAN DISCLOSURE STATEMENT GOOD FAITH ESTIMATE NONTRADITIONAL MORTGAGE LOAN PRODUCT (ONE TO FOUR RESIDENTIAL UNITS (RE885) INFORMATIONAL SHEET

MORTGAGE LOAN DISCLOSURE STATEMENT GOOD FAITH ESTIMATE NONTRADITIONAL MORTGAGE LOAN PRODUCT (ONE TO FOUR RESIDENTIAL UNITS (RE885) INFORMATIONAL SHEET MORTGAGE LOAN DISCLOSURE STATEMENT GOOD FAITH ESTIMATE NONTRADITIONAL MORTGAGE LOAN PRODUCT (ONE TO FOUR RESIDENTIAL UNITS (RE885) INFORMATIONAL SHEET WHEN TO USE THIS FORM NONTRADITIONAL LOAN PRODUCTS

More information

Doing Political Economy: Approaches to Public Policy Alexander Hamilton Center for Political Economy And Wilf Family Department of Politics

Doing Political Economy: Approaches to Public Policy Alexander Hamilton Center for Political Economy And Wilf Family Department of Politics Doing Political Economy: Approaches to Public Policy Alexander Hamilton Center for Political Economy And Wilf Family Department of Politics Mike Gilligan (Associate Professor of Politics) Sanford Gordon

More information

Pursuant to A.R.S. 12-1831, et seq., plaintiffs allege:

Pursuant to A.R.S. 12-1831, et seq., plaintiffs allege: 1 1 1 1 MOONEY, WRIGHT & MOORE, PLLC Paul J. Mooney (No. 000) Jim L. Wright (No. 01) Mesa Financial Plaza, Suite 000 South Alma School Road Mesa, Arizona 0-1 Telephone: (0) 1-00 Email: pmooney@azstatetaxlaw.com

More information