Dear Meso UK Supporter

Size: px
Start display at page:

Download "Dear Meso UK Supporter"

Transcription

1 Mlim UK Nl Spi Iu 2013 Fcmi Ev f Hl Pfil D M UK Supp Wlcm pi ii f u l. I p u fi c mk ii i. I cil fl i muc fl pimiic bu i m f c f Mlim. M Fui 2013 Smpium: All I f Cu! 7 8 Mc 2013 Ai R i L V, NV.cum. BTOG Tcic Ocl Cu & 12 Mc 2013 Lic.b./v.m 21 Eup Cfc Gl Tcic Su M 2013 Bimim.mi. /2013/vu/mi-vu Mlim Pi & C D 5 Ocb 2013 (Bimim il fll ).mlim.uk.cm 15 Wl Lu Cc Cfc Oc S.2013llucc. Yu ill pl f MARS 2 uicl u pi, mll cl il ui viu (HSV1716) vi Illi Plul C p i Sffil ADAM u ju bu cmpl cuim. I ii I m pl ifm MESO 2 cmp il ill l cuim (iiill i Lic l) Vcci u i cmbii i cmp cl p i Ciff (SKOPOS). W v i fcu bfi f Supp Gup i i ii ll ii i bfi G vi ll M Supp Gup f i UK up u bi ifmi lfl. P i u bi i i bi c; ippi i k l xpc bu ki i i. Muc f u ifmi i cul bi vi i f pi ic i l bi jb! Nmi i li i M Nu Spcili p i Ciff pfull 2 3 m c ill b civi u upp bli i il Mlim Spcili Nu P v i x ; i i f cu fui pmi. Cul i El 294 lu cc u pcili, 550 f B l 200 f Gcl. G, Nmi I um l f Mlim pcific u pcili. I fibl c f v pil v M Nu Spcili bu M UK i cmmi vlpi k f ill b Mlim Nu Spcili u b pibl ifmi, upp ui xpi vilbl v ffc b mlim. Spi u ffic ppic lf m cl, icl i ll i NHS jb v ful f ll k v l 18 m. W li lcm Rubi Sik Ami m, u ill p l b m uim f M UK ill u iuc lf u i fuu l. Pl u cmm i i u ul lik u i bu if u v uful i xpic u ul lik i i M cmmui. H pi, ffil l... Liz Dli Mcmill Mlim Cul Nu Mlim Suv D u b p f mlim uv? W u u lv mlim u c lp! T Bii Lu Fui Mick Ki Mlim Rc Fu buili l Mlim UK uv icv m bu ii, clim pc, c iui m. All ill b mu ul ill b pvi i p ill b vilbl vi Bii Lu Fui bi fm M Ju.blf..uk/muv k p. If u ul lik b mv fm ( ) mili li f l, pl cll fp , mil i : Mlim UK, Glfil Hpil, Gb R, Lic, LE3 9QP. Pl u ul lik lcic cp (pl uppl mil ) cp.

2 W u Supp Gup M U DIY SOS MARS 2 N Til f Su f Mlim Tk Off! W iiill m u ub ui u Lic, vi vll fm Ulv i Lk Diic il fm Wl Wl. W ji G Mc Ab Vicim Supp Gup (GMAVSG) bcm civ i GMAVSG Mlim Supp Gup i 2006, lki f upp, mp l ivi ic u kl b i p i u xpic cul pibl impv lif f. GMAVSG Mlim Supp Gup cil ick bx plu m, m m. Mi, l bi-ml, cc up, pk liv vi f b l pic, lx i c cmp pfull lp. GMAVSG l pvi u i l ppuii cl u i i piiv ci i b iu. T i i mmb, v il cfc, Ab Fum mi iclui ub-cmmi mi l i Hu f Plim, b ivlv i cmpii iu uc ppi pi f b mi i C c iil b mi i Cic L Al. Amiii f HSV1716 i Pi i Mlim Wii u up v, mmb pvi i ppui b civl ivlv i ul Aci Mlim D b mlli, cii, pki uppi u c v - ll imp cmp f ucc. GMAVSG l pvi u i cil, - cm Hil Mc Mil, Cim luc, cl b ip, L Pm i Pk impl c ppui f c mi, f fll b pub luc W fm c v mmb lcivl ivlv mlv i pc ui i pl i. Sm ful fiip v vlp ii G Mc Ab Vicim Supp Gup (GMAVSG). I fc i ccu b i f f Tbl Mui, Cp T li i u Su Afic. V & Mi Mlim c b i u, ip cmp. Uful l k lki f mlim. HSV1716 (SEPREHVIR TM ) i p f viu ifc cc cll kill m. W k fm lb ui HSV1716 i mlim cll c lp kill m. A il ui HSV1716 i Sffil. Ti il i fi u if i i f f bfi u i l viu i mlim. I cc il i b b f f m bfi. T b iclu, pi mu l v l-m iplul c. T viu i iv u c, mpl f plul flui ill b cllc u i. Up lv pi ill b iclu, ill civ, fu f L Spmb il ci BBC pmm DIY SOS, Nick Kl, i m m f vlu mci i buili pc kck ll, lif flb, p cvii pull cili, I i ic i v mi m f f b i buili. Wil ci BBC u Hl Sf cul, i i v pi u pmm b, if fu, mu b pfill mv ip f. T i I -mil Nick Kl ki im if cul ccill mi f b i ki f DIY pjc. T I v pl. A I m u i i i i f BBC pu i ukil xp b ik f i ibl i f mlim, I Dic Gl f BBC ki im if ul v i iu iclu i m f pi. I cpi m MP, Liz Dli Pp Mlim Supp Gup. I i m im v f b DIY mi TV milli f ppl m f mlim. I k ll mlim vicim, i fi fmili lp i m qu. Wi u MP, i BBC, i pmm mk uc Nick Kl. L mk 2013 f civm f mlim. S McNu viu kl ivl. Fll up vii ill b cul cuc viu f bilicl civi, CT c ill b 1 2 m vlu p m. Fu ifmi il c b fu : p://.cccuk./ cc-lp/il/-u-lkiv1716--mlim Pf Pll Wll Cul Micl Ocli W Pk Hpil T fi MARS u k qui if i pibl f c pi picip i u f u f mlim. Wil i m b pibl, l ul iic x-plul pumcm (mvi lii f c ll, lu, ipm lii f ) i ii cm-ip ci i l b uvivl. A ul u pp ul p i Lc Ocl, pmi micl jul. Mil, u ciu iv impv pi f b ul. A u publi fm USA u plucm cici - mvi ll viibl i fm lii f c ll lu bu pi m ml ucu pibl uc uivlv lu, ( pibl) ipm lii f ci i pi livi l cmp m xiv x-plul pumcm pcu. M cliici v mi uu if l uvivl u b fmul pi impl bcu pi civ l xiv pi l xiv i li i cc pc. If ul f l xiv pi (plucm cici) u pi vi li (l v) i, pi ui pcu i UK m b ubjc ik f pi i iffciv m xiv x-plul pumcm. Bcu cliici mi uu, pi i l uk f uicl c i UK. If ul f l xiv pcu uil b, i m p m pi ci i l b uvivl f iv ik m uicl c ul ff i pcu uibl pi i mlim. T l c m ccul i qui ul b cuc u (cliicl il) lf f pi ul civ plucm cici (i ii cmp) lf civ cmp l. Pi ul b i f m m pul b cc i i b u pi i c m imil, l quli f lif ul b cmp b pi i up. Cliici fm b c i mlim i UK v k i MARS 2 - u k qui if i plucm cici cmp pl impv lif f pi i mlim. Pi ul b i b cc u cmp cmp l. If i cmp l, m ill b uk i MARS 2 m c ic i likl b cl u liv. Pi i u cmp ill v u uk i MARS 2 ppv c i m ivlv vlli uicl c i c xpi quli uc c u pi i pfm qui f u. T pi ul ivlv mvl f ll viibl i fm lii f c ll lii f lu, mvl f ipm lii f ill l ccu if i i ivlv i i pc ( pl lcivl mv lu ilf). T cc iu ill b b mlim c c upp b ui f i bil lp iif vlp u m f mlim. If u ul lik ppui cibu k p i u ul impv ui f u f mlim c mlim i m f pi i fuu, pl kp lk u f c cl u publi li f picipi c i fuu ii f Mlim UK Nl. Eic Lim Cul Tcic Su Picu Suc: 1.impil.c.uk N Oxf Mlim Pi & C Gup O 14 Nvmb 2012 iuul mi f Oxf Mlim Pi C Gup k plc, up b Lu Cc/Mlim pcili ui m. T mi ll b pi i ii f mlim i fmil/c fm c Tm Vll. T k pk D Nj Rm, Cul Si Lcu f Oxf C f Rpi Mici, icu ici i mlim c m ic muc b, qui fu icui. Liz Dli, Nu Cul f Mlim UK, pk bu ci, k i i ff f ffc b i. T up xp i mk mi ul v m f i xpic pvii muul upp i imil iui ppui pk lk bu ubjc l m f livi i mlim. A uc, up i mi c m, fm pm, lcl l. I i f f c fm pvi. T up i p liv ffc b mlim i Tm Vll, m i. Pl lk iclu ubjc uc uii, bl, cmplm pi ficil vic. If u ul lik k m bu up ul lik cm, pl cc H Bll Mli R, Avc Nu Pcii i Lu Cc/ Mlim mil 2 Mlim Nl - Spi Iu 2013 Mlim Nl - Spi Iu

3 T Impc f Pi S fm Pfil Ppciv Pi i cmml u m cmm m i cx f vic vlui pi ifci. A pi vi puc pil ci liic f ui i l ui m vi xpic ii u lcl il lu cc mlim vic. T pil pjc ci b Lu Cc Spcili Nu fm iff Hl B ii Su Wl. T pi ppc b iiill f fm i Hl B vi il Mlim Muli Dicipli Tm mi. T pi, M G, icu i c ci fui xii umb f cci i cliic i f ppc k p i i pc i mp cpu m f i l-im iu. H i vic pfil k ic ci i u. T cmmi bl ic flci bu DVD fm Ocli mi M G c, CNS ivlv i i c CNS ivi im. Impc f Mlim Pi S m T Dc I k pi v ll, lil xiu u f im lki bu i c uic. I fl bi lik ulim p vi. I ll, i lif M G i v iu i c civ fm Ocl m. W ll lik ik pvi vic pi, bu l k m iv vi fm pi ppciv. A Ocli, I civl k pi fl bu ii pi v b iv. M xcu i cliic i v bu c u u, u bli i u m l i k. I l ii f m M G lk pl bu i f fui vi mlim. I pciv M G bi qui fcful, lm iv p fi m. Hi im lk bu i ill pl m m fcful p i f li i i vubilii f. Ill, I cul v iv M G m ppui lk bu i i. W lk bu m pi mpm cl, bu v bu mlim ffc im pclicll. I m v lp i fuu culi if l. H cll uli cm m i i ii I ul v pick up. T u i I v im i cliic f v pi, bu pi vi pblm, im b fu. Impc M lcl Lu Cc CNS I iiill xiu bu m f iu M G m i ul pp I m vll xpic. I k u i k iu ppl p iu muc iui. Hvi im li ffcivl ll pc f i ivlubl. Ti ff b M G i if i ppui xpl icu lm f ppi i i f fcilii. T xpic cic f m b. I l ifc m l u bu lck f p upp f mlim pi lcll. I uful i i m i cfic i u livi i ul. I upi f m p cul v b fill upp up b i plc. M G l k v xpic cmp i bu fl ic b pil pcl i fi mlim pi i cliic m vii imlf. T viul vi pvi fu ii i M G lifl pl pc. Ti cx pi i illu lif mv M G fl livi i mlim bu i i mlim. I ci l M G pciv fcful cc bu ppci i bcku i f ii. Hi bviu m fc fi bli i l f cl i mlim iuc. Hi cmm i vi cmpi i ii picull pful pp mximi i fill m i civi pk i Ocli. T vi pvi m pll i f f u vi uc pl u b iiviul ul umbli. Impc f Mlim Pi S m ( lu cc CNS) ivi W I m M G i lvl if f fi im, v k ll i pp cip. I immil bviu muc u i cx. H xiu k if mil ul b uibl. I u im i i i ; uc ifmi ul fiil b pppi. Hv I i icip impc i ul v m. Ti i pi c fm pp m:- M m i M G, I m 68 u I m DYING f Mlim. I ck b i pful iuci. A xpc M G lk bu: - i cmplx iic p; ck ii; ck i cu; ck p pi (l 18 m); im mlim ci i pviu b xpu il ki ii iu; cmpi pc iu; cib ilbl i ffc fm cmp mpm iclui pi bl c., c., Hv, l icl fc uull icu ii bu upi i. M G icull cib l impc mlim i lif. T ju f xmpl:- Rliip c i lv ; I m l i v l f pi, l lp i m if. W v l cl i, i m! W ill lv c bu i m. Rbb f i ipc; I m l bl m, m m i l v pi p i muc C k f lk, bl. N fi pu ll i if, l u. Pil limi cil civii; I lcl pub c k i fi, l Hv iv, bl lk W v cv, buiful vi - bu p f ill Icpbl f i f lk m Limi cil ici i ; W fmil i, ifficul c i up b lk S pi; M ju p i if c i i I ill b u m p i T. I v b bb f m lif. Mlim i cmpll ffci v pc f i lif. M G cli m: I u cppi fl. I m livi i. T I m. Nmi H (Mlim UK /Mcmill Lu Cc CNS,Ciff), Cl Dvi (Mcmill Lu Cc CNS, Abv) D J L (Cul Cliicl Ocl, Ciff) Nvl A f Tm f Mlim Cul, pi ii icic f mlim i UK, l v limi m pi vilbl NHS f pi. Hv, pp f fi im, vl u vlpm i i. T l NICE ppv fi-li p i pmx cipli. T Cc Rc UK MESO2 cliicl il im p i fi qu f 2013 ill buil up i m bckb b xpli civi f cl f u cll -ck pi 90 iibi. Mlim p pcific fc f uvivl. T fc i u, p -ck pi 90. W, mlim cll kill fficil ui i u m b civ i cliicl i. T u pib i bi ui i f cc iclui lu cc, i pmii civi. MESO2 i il mulic cliicl il ill fcu ci civi f pmx/cipli, b xpli i i cmbii i HSP90 iibi pib. Ti p 1 il ill im iif f lbl f f fu vlui i mi cliicl il. A ppc ucc i impvi cliicl ucm i lu cc, i ic -xic immil f cmp. Ti -cll, mic ll bilii f cc v p cmp. A cl f u cll FAK iibi cl ic l mlim bili, i b ci i cmm mui i cc cll NF2. F i, cliicl il i pl vlu FAK iibii mic i mlim. O ui xpli cmbii i pmx cipli iclu i CTLA-4 ib, ipilumumb bi vlp cmmcill, TVc u bi vlp i Wl cmic cliicl il. Alu NF2 mui/fak iivi m p ppc i pi i icll fi mlim, cmm mui uc CDKN2A mui m l b imp. CDK4 iibi f xmpl m b m ffciv i cx f i mui ic ffc m lf f ll pi i mlim. Sui vlui i f. I c li i, i cul vilbl m. Vilbi pmii civi il p, v i mi upp i u, i pv f lci pi likl bfi fm m. Cc Rc UK ppv VIM il ic i mi u cmp vilbi vu b uppiv c, vlu pcific bimk f civi, ic ul pic i likl p p. Giv puci f vilbl m i c i li i, p 1 ui ill pill pvi imp ppui f pi, picull i bilicl il. N iz ic mi b lv iclu iibi f PI3K/ mtor p ic b p il civi i lp mlim, l iibi f pmm 1. Pf D Fll PD FRCP Ci f Nil NCRI Mlim Subup Ci f Tcic Micl Ocl Uivi f Lic & Lic Uivi Hpil ADAM (Aii Dimi Mlim) Su Up M f u ill v bu i u, m f u m b picip ivlv i cuii pi. Officil m A Mulic Rmiz P II Til Cmp B Suppiv C Pl Aii Dimi ( B Suppiv C) i Pi i Mli Plul Mlim. Cif ivi D P Szlk fm B T L Scl f Mici cl publi c u pp li il i Jul f Cliicl Ocl (Mblic Rp Pl Aii Dimi i Mlim Wi Pm Mli f Aiiucci S Publi A f Pi Ju 14, /JCO ). D Szlk vi mlim cmmui il ju bu cmpl cuim fu picip qui i im. I ill b vl m bf ul vilbl; m ill kp u p. Liz Dli Sv D! Mlim UK Skl D 24 Ju 2013 Cliicl Euci C, Glfil Hpil, Lic Fu il vilbl bi:.mlim.uk.cm 4 Mlim Nl - Spi Iu 2013 Mlim Nl - Spi Iu

4 Rc Aicl Rvi Nlciv Til Cmpfui: A Plliiv Tm f Plul Mlim. B T Vl, S Lim, N Nuib, J Guu, N Nu-Eli, S Z, E Mbliik. G Uivi, Fkfu, Gm Ov vl Pf Tm Vl i m i Fkfu v b i pi i plul mlim i ciqu cll Nlciv Til Cmpfui. Ti i f livi cxic cmp pi i plul mlim. I i xi f imil ciqu u i m f cc i p f b, bl liv. Tciqu imil cib i i icl i u i NHS i UK, bu f pi i mlim. Pf Vl ciqu b ubjc f i i UK, pcill fm pi i mlim, ubl, bu ll pibl m. Dc u ci f ppl i mlim v l b i m bu i m. Bii c v b cuiu bu cmmi m i lciv il cmpfui pi bcu full ul f pi i mlim v b vilbl uil. Pf Vl m v p ul 39 pi i il cmpfui. T mi uvivl im fm fi m 17 m, i m pi-f uvivl im f 2.6 m (i.. 79 ). Pif uvivl i k mu i il f i p i i mim u mi likl bfi f m. B cmpi, pi-f uvivl i cliicl il f Pmx Cipli f pviul u pi (publi i Jul f Cliicl Ocl b Vlz, 2003) 5.7 m. A v cl cmpi i i pi i Pmx Cipli c-li cmp ( i Vl il). Acci ul, pi mi uvivl im f 15.3 m (Ml, Al f Ocl, 2005). A i mi MARS il cuc i UK, mi uvivl f pi i icl u (i.. i ivu cmp l) 19.5 m (Tu, Lc Ocl, 2011). Pf Vl m flli bu il cmpfui: Ti pcu cul b f bfi i m f i umu i i i ucbl, u u ul ill p up iz f m ui b pfm. Pf Vl cclu il cmpfui m v pil il piiv ul p i m f cu / ucbl plul mlim. W b i mi il f il cmpfui vu ivu cmp. Ol mi il c if il cmpfui ff bfi pi bv b c l. T ul p i c icl c cfim uc bfi. D Jm Sl Cul Micl Ocli B L NHS Tu T Ru Mlim UK f 1 269,000 i qui! Rui Mlim Svic Gu & S Tm NHS Tu M m i Rcl Tm I u Mlim Svic Gu S Tm NHS Tu (GSTT) l i m cllu S Cmp. Ou vic iclu mi ll l i mlim pi GSTT f mic m. W l k i pip i Tcic C Nu M c f ll mlim pi v u uicl pcu f mlim. W l u mic upp up ic i ll, p f u civii up iclu: Aul ck bk l i m f GSTT Mlim ci. Oi up luc cu ppl cm l m up i ifml i. Ivi vi f pfil cm lk up. Hv ju ifml mi pi c bl k qui i c i xpic. S I l Plim Ab Sub-Cmmi up ic pvi ii i l f pliic. Ti up m 3 ml bi i b vicim upp up, lici lbb up. I i mi fi u bu c plic picull u c cmpi pm Gvm Lump Sum cm. Cul ki i fi GSTT Mlim Su D v ll pmm f pk li up. Ti u ill b 4 Jul ill kp u up ii. W l pui p lii ll mlim pi v m GSTT, i mlim ub-p, m uvivl. I i p c u i lk i ui uvivl. M jb i ful v i! Mlim UK Cibl Tu Fuii N I i Iu: Fuii Up Ou Fb Fui Aci Mlim D Picu B Fuii Up Wll i f N Y u fui v b bui v I m li u k upp f u Fb Fui, u Cp Sp ll ul ful ppl u cu v i i u ill b bl upp Ruc C m u bjciv f.. Ppl v u i i im uk ii v, pui cff mi, i u i cl ii, ki p i cll ju uppi ul ful bcu iu YOU cul uviv. S pl kp up fic k u ill b upp u ll bcu mk bi iffc liv f v b uc b mlim ill ciu li u m f vi Spcili Mlim Nu i v cc k i UK. Jill Lm Fuii & Mki M Emil: W u Fb Fui up? Y i, i i blu plu p bck l m v b iv f civi i Cibl Tu fuii l, i v c mz m iviv i ppl v i fu f u cu i l lk f i x cupl f m, bl f il m b fui v u u m lik upp. Pu A Fi i Mm f Cii Wi - b K Mi Cii Wi m l bu bili mk fi fi. W ll fl u p i u liv, ill, f uiml fm mlim 12 Ocb Fm m f i i m f Mlim UK, A Fi iii b C Wi. Iiill, mll up f u fm cmmi pjc i mi, Cii u Gmm Mx, ll m fi, ji fc. T v l T Tm Ri Club Pu Embkm i L Ju 6 13 u f mific pmi f f c, f ic x u ful k Club. Tk ivi b u f mk plpbl. O up ff pvi ck ic u ucc. A lcl Muic Qu i b M Sbk, pl l im lci f fi pl viu im i pl lfll f vl u b Su l mp. C iv k puc u f k f fl k, i ff f m fi. W ll liv u f lfl v i. T u im li, ppl, fi liv pu i f Fi m k l f 4, A mu i f 6, bi l 11, f Ci. Mlim UK Fp mlim.uk.cm Dil f ll pip, i, fuii uccful pplici p u bi 6 Mlim Nl - Spi Iu 2013 Mlim Nl - Spi Iu

5 I c 269,000 u Mlim UK - 67,250 p qu, 22,420 p m, 5,600 p k, 1,120 p, 560 p 1/2, 150 p u Nli Ak, M D S Lik m ppl I v f mlim bf, i ill u m fv. I Apil 2011 u l l u upi m D D Sv R i i mlim f 54. W fm vi ml v lif i ll ml i v fmil u l l bi u upi i i. I ll i cu. Evb cu fm im im. Hv D cu u u b mi lif ci vi. M D k Elcici ic f 16 k i m b m cci. I b m ic D b i cc i b bu vi k Hl Sf M k ll ll pibl ucm fm bi xp. M D l l m mlim i ii ii bu l D civ. A m ppl i i ill b pi f pi i i mlim i. D vi cul v 6 m cul v 3, ju i k. D u 2 u f Cmp Rip b f ic bu m i ffc. Bu I l bliv v D x im. H liv 18 m p ii i 18 m fu i ii. Dui im m lk m il m i l m m i fi cil, m u Ell. S i lil cick cll kp im fii l. Sl D l i bl 30 Spmb Lvi bi m Mum 54 l i Li 27, mlf Nli 24 u b Alx 20. I impibl xp i vi lf i ll u liv bu i pii lv ill mi i u fv. I m ui Mc 10K i M i mm f D v b vlm b upp I v l civ fm ppl lpi m i fu f Mlim UK Cibl Tu. If I c mk iffc i mll I bliv I ill mk m D pu..juivi.cm/nli-ak Ab i u, l mi bu i ivlv Ci A Exibii i Mm f A Smi T Gvll B i Bui Gvll B i plc up f i i xibii pm i k i lcl i. T cmbi i pi f i fuii v i upp f Bku B Cc ic i ci v cl i. Ali i up c cii upp i cci Tici Lill, mmb i pu f Cibl Tu c ci bcu p fll i A Smi, l i Spmb p i mlim. T xibii fu pii, xil, cmic, jll, l,, Bi pi i fiv fm l v k f 30 Nvmb, 1 2 Dcmb, 10.30m-4.30pm i ful Ti xibii i b fi f v i mm f A, x bi i N Y. Sm S m D ill b ki B f cll T B i Exm C Cu Ru 24 Fbu 2013 ic k plc Alf Equi X Cu Cu, Alf Fm, Sb, Ml Mb, Lici. T ill b ckli 40i jump, 2 pl, quzi u cmufl i, lu bui ill iclui fmu Ni Hill ic ill up pbbl ll fii i ll ff i 2... mu b blul bk... bu? Bcu Sm l lvl mum Gl mlim v ic fmil l f Gl ii v v mi pcil lp upp ci... i u luck i b Sm & D p u v ful im j i fic cll!! If u ul lik upp m pl vii i ju ivi p: p://.juivi.cm/sms Emil Ti F Ti Emil v pl lk 20 mil fm i Vill f Bi Abu i lvi mm f i fi Vic Azjki. T ill b lki l Hi Pk Til jii Tii Til. T lk ill b 2 Mc ill b lki i fc ufi, T ill b clli m f pub -u Abu, if u u bu fc i l f il ji m f ik -u u ul b m lcm vii i ivi p upp i cu..juivi.cm/lki4vic Fuii cmpi i 2, f Mlim Cibl Tu Emm Ci Rbcc R f Simp & Mill lici, li liv cqu f 2, ic i b fm cli m clim f cmpi fm Mii f Juic Plul Plqu Scm ic cl i Jul Ti i pcill mibl fuii ff ivlvi i fm ppl i plul plqu mlv cll i b f l i ki cii i v muc ppci. T pi k plc i u fuii ffic 15 Fbu vi m m l bu k Simp & Mill v ci fmll upp ci b bcmi cp p. Sp G i Hii Fiv 0 D Ni Sp fi i D vi i l cll W Hii 501 Ml. Sp i W xcll vi l i i W bf l uic. T I i I ul v m ppl cmi cul bliv ll upp ul f i i um f 1, ic i blul fic. Liz Tl F P Sk Gi Liz i F P Sk Bfi Gi & Muic Sl Su 23 Fbu 2013 Riiu Cmmui C i Oxf i mm f P M Cillu Glpi. Tki p i i i Mv B, Hi Hillbilli, Blu Rumu, T Wi Spcil Gu. A full ccu f v ill b vilbl i u x l. N Fl...N upp up f Mlim pi fmili i E Mil T Dbi Ab Supp Tm (DAST) Mlim UK ill b ii 2 cff mi i, bl pi, c fmili m i lx mp ifmi xpic. T ill b up cmpii iu k f Dbi Ab Supp Tm ll up k f Mlim UK. Liz Dli, Nu Cul, ill b vilbl f u k cliicl qui b i p fum uu cff mi. If u v pblm i u bfi ilm DAST ill l b vilbl u qui. T fi Cff Mi i b l W 1 M 2013 i T Si Ric Mi Rm, Db Cl C, I G, Db, DE1 3GP fm m pm. Pl cc DAST if u ul lik cm l. ACTION MESOTHELIOMA DAY 2013 Aci Mlim D ill b ki plc 5 Jul i if u ii ki p i v upp i pl l u k il ill p ifmi bi, cc u mil T Lic Aci Mlim D ill i b l Lic Cl. Mlim UK ill b i v l i Dbi Ab Supp Tm if u ul lik lv m i i mm cll / ul lik pl i uc i J G Mlim Nl - Spi Iu 2013 Mlim Nl - Spi Iu

6 Cli McG ci Am S p, Clim b S 5 N vm b 2012 Cli Am bv l m clim b i S i m m f Cl l lvl D, i Cl. l m lim Am i ic i ju f ic!! Pml Hm Tk u muc Pm f u ciu upp. W ll ppci cm i i u bvi i bu f b i u m u! Tk Pm u ii. Si m H i i u C i M i f ul , b lu l f ic... DBT M Ru...Dvi B-T l i u i i Cm bi Hlf M 1 M c 2013; Supp i cu vii i Giv i P p://.jui vi. cm /Dvi-B-T l Ml L c P ic ip l f Fi Cl D c S ui, Du c N vil l Sm pic u v v ki l b ii fu i Wl b u f b u u l. u i il l b i i H R ic D i B Ap il f i 14 i M i H lf. u D li m i J lp M i m p l f p A um b i i i. i c i.c m / b i.ju i v i C v p:// -H i ic R 10 Mlim Nl - Spi Iu 2013 T m QMSA - J M i, A Fl k & C i Ku lk i k p i m u v iv l f fi i L 17 N v m b lp i m pv i lp u pp f u ff i fm ili. T i f ul i i ll u! H ll Hc ill b u i B i H lf M 14 Ap il I m u i i m m f m f, f ic ub, ill f v b m i. If u ul lik u pp m cu pl vi i p://.ju iv i.c m / H ll-h c! C ll! k 13 3P Ev? 2 Ju 20 m, 2? b W Hii M u L? u, W p, Dv H D & m, D P. Mil l b Wi & Jmi f Dv P? I mm W bi C li R K A T v S u l u i Buc k l i l l H lf M i R b M c i i m 7 f S m v i S v i i m i l l i. T p:/ ju i / v i m i l l i.c m / v. -m i li m i il l b u T l N ic H lf M B 13 i i M c 20 3 l D f l v u pp b i l c i i li m. V. m i p:// 3 G iv i P l-t ic.c m /N ju iv i u pp u l li k u if! c ll lc k m B i S m b S k iv l il i 2013 Au M c 30 f i l v l i m m D, G i u l b v i i bi m pp. T u i..ju iv / :/ p 1 -Blc k m m S c m / M il l, S Am p B S i W i k i p il l b i C ll T P 22 Ju 100k m u l li k u if, i c ll i k p m b i f il. Lu E il l b u i i L M 21 Ap il S pi Cfil il l b k i p i Bi H lf M 14 Apil 2013, I 2008 I i fm il mmb, Bi J, k fm u b M lim i iific l ffc l fmil. p://.ju i vi.c m / S pi-cfi l Mlim Nl - Spi Iu

7 Wi ful k u p f 2012 T Mlim UK Cibl Tu xi i fu upp vic pvi b Mlim UK pip, i m ci upp i. T u Mlim UK f 1 269,000 i qui. Gl Sp Silv Plu Sp Silv Sp Bz Sp Ev Svic Sp - Spcili Nui P Sil Eviml Svic i i upp f Mlim UK. Buili E Cl Slui LTD v kil iv i pl f upp ill 1% f All puc l ic u BECS UK Sp Wbi. Dil f ll pip, i, fuii uccful pplici p u bi.mlim.uk.cm Suppi Eucil Ev Ii Micll Slici v kil Mlim UK A Eucil G c Iil Mlim I Gup Cfc 2012 i B, USA. Tmp Slici v kil Mlim UK Eucil G c Iil Mlim I Gup Cfc 2012 i B, USA. J Picki & P v kil Mlim UK Eucil G c Iil Mlim I Gup Cfc 2012 i B, USA. J Picki & P blf f LCNS Li Cc kil fm c u ivi pk. 12 Mlim Nl - Spi Iu 2013

Seulement pour revendeurs FR#6

Seulement pour revendeurs FR#6 Slm v FR#6 NOUVEAU DANS CETTE ÉDITION Dlgic QickSc I QM & QBT 2400 : Pi mbil PwSc PM & PBT 9500 : Lc c-b 2D iil Elf Hlhc : PDA b l c l é Mm X3 : Oi mbil fm ch Hywll Gi 80i : Sc iil lg ic Dlhi 60 : Sch

More information

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

Rain Sensor "AWS" TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION

Rain Sensor AWS TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION Typ:.N. 9.N. 9 / /g / / / / / up P X 0/0/0, 9/9 0/9 y pug, 09/90/0 / / / / ( L/U 0 ) /g / / P X /09/0, fm P p, 09/9 0/00 / / / / ( D ) /p / /y P X 9/09/0, fm B / E p, p //0, 09/90/0 / / / / (C / B ) /p

More information

B.N. Bahadur Institute of Management Sciences, Manasag angotri, University of Mysore, Mysore.

B.N. Bahadur Institute of Management Sciences, Manasag angotri, University of Mysore, Mysore. 1 COURSE CURRICULUM & REGULATIONS GOVERNING MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) DEGREE COURSE W.E.F 2011 R E GU L A TION S 1. C o ur s e Tit le T he c ou r s e s ha ll b e ca l l ed Ma st e r o f Bu

More information

Regensensor "AWS" TYPENÜBERSICHT UND EINBAUANLEITUNG Rain Sensor "AWS" TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION

Regensensor AWS TYPENÜBERSICHT UND EINBAUANLEITUNG Rain Sensor AWS TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION Typ/Typ:.N. 9.N. 9 dpkb " X ".N. 90 dpkb " M ".N. 90 / /g / / / / / Dm P X 0.0.0, 9/9 0/9 dk kb/dy pg, 09/90/0 / / / / ( L/U 0 ) /g / / P X.09.0, b P k Eb mög / p, 09/9 0/00 / / / / ( D / B ) / / w/g P

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service

ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service Catalogs.pdf D Request Management overview.pdf E Incident Management

More information

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL 1 Sd Refees 2015 1 se Meisrwke zein si dur ein hmises Mei d Kompn aus, v d eine die Einng i. Die Atmosä

More information

Nadzwyczajnych. Korhielów od

Nadzwyczajnych. Korhielów od Nadzwyczajnych Korhielów od 4. 0>6^.tvvoju ^ cmwm vuss( V(^ov^ (W ix# U> vx^wov>jtlu -Ą^o^ob pvtev U ^ 4Źóoviu

More information

Advanced SOA and data integration. Michael Herr SENACOR Technologies

Advanced SOA and data integration. Michael Herr SENACOR Technologies Advanced SOA and data integration ichael Herr SENACOR Technologies Agenda Introduction: Advanced SOA Enterprise Architecture and SOA imensions of SOA Technical implementation of SOA Including Including

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Praxisbericht aus der Entwicklung von Hochauftriebsystemen für Verkehrsflugzeuge KnowTech Stuttgart, 24.-25.10.2012 Thomas

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

* D cdicatcd to B ervinu nnd IVoinollnir 1! I ^ D / V Y, S 1 2 P T E M I 1 U U a^t lo G S. ^ ^ U ^ C e i

* D cdicatcd to B ervinu nnd IVoinollnir 1! I ^ D / V Y, S 1 2 P T E M I 1 U U a^t lo G S. ^ ^ U ^ C e i W eahe P a l y e o u d y lealy Suga; gaves Ug gays P k n A na Cnnccn h n lu s w e e k s fc..n nolucon f M u c V n llc y s h S f. T u esd ay nr h b y E n e s,. c o AnlRnM cd S U R C o., B.Bccllalon pl""

More information

What parents or other loved ones have to say

What parents or other loved ones have to say i s i l i Fm io t i i S N TRA A ut h o Y s s of Tr t r for P d i u G c Rsour Estblishd i 1983, Prid & Prjudic ws th first progrm to offr cousllig d support to lsbi, gy, bisxul, trssxul d trsgdr (LGBTT)

More information

EDUCATORS' RESOURCE GUIDE

EDUCATORS' RESOURCE GUIDE EDUCATORS' RESOURCE GUIDE A gud poducd d publshd by 3D Em Dsbuo d N3D Ld Flms W d Cuculum Dvlopd by D. Elsbh Mllo THE FILM 70 YEARS AGO, A HISTORIC LANDING Chgd h Wold. A bu o COURAGE, COMPETENCE AND COMMITMENT.

More information

{Merik.Meriste, Tonis.Kelder, Jyri.Helekivi}@ut.ee. Leo.Motus@dcc.ttu.ee

{Merik.Meriste, Tonis.Kelder, Jyri.Helekivi}@ut.ee. Leo.Motus@dcc.ttu.ee Domain- S p c if ic L ang u ag A g nt s Mrik Mrist 1, T õ n is K l d r 1, J ü ri H l kiv i 1, L o Mo tu s 2 1 Univrsity of Tartu, Estonia {Mrik.Mrist, Tonis.Kldr, Jyri.Hlkivi}@ut. 2 Tal l inn Tc h nic

More information

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1 Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday GEORGE LUSZTIG QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday ABSTRACT. We extend to the not necessarily simply laced case the study [8] of quantum groups whose parameter

More information

รายงานโครงการบร การว ชาการ เร อง โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เทคน คการจ ดการงานเอกสาร และ การใช ส ตรคานวณ ด วยโปรแกรม MS Word และ MS Excel

รายงานโครงการบร การว ชาการ เร อง โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เทคน คการจ ดการงานเอกสาร และ การใช ส ตรคานวณ ด วยโปรแกรม MS Word และ MS Excel รายงานโครงการบร การว ชาการ เร อง โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เทคน คการจ ดการงานเอกสาร และ การใช ส ตรคานวณ ด วยโปรแกรม MS Word และ MS Excel นางสาวชลลดา เงกสอนอ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

More information

ฝ ายแผนงานและความร วมม อ งานว จ ยพ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ ว ทยาล ยเทคน คนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ฝ ายแผนงานและความร วมม อ งานว จ ยพ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ ว ทยาล ยเทคน คนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา สร ปผลการดาเน นโครงการจ ดการประช มส มมนา เช งปฏ บ ต การคณะกรรมการดาเน นงานองค การว ชาช พ อาช วศ กษาภาคเหน อ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (การพ ฒนาก จกรรมองค การว ชาช พในอนาคตแห งประเทศไทย ด านอ ตสาหกรรม พาณ ชยกรรม

More information

G Redes I P de N u ev a en er a c i o n ( I P N G N ) Habilitando la tr ans ic ion h ac ia los N u e v os s e r v ic ios p e r s onaliz ados y de V alor anadido Junio 2 0 0 7 Walter Sanchez C i sco Sy

More information

Cryptographic Support in a Gigabit Network

Cryptographic Support in a Gigabit Network Cyptgphi Suppt i Gigbit Ntwk Jth M Smith (jms@uisupdu) C Bd S Tw (tw@uisupdu) Dvid J Fb (fb@isupdu) Distibutd Systms Lbty, Uivsity f Psylvi 200 Suth 33d St, Phildlphi, PA 19104-6389 ABSTRACT My pplitis

More information

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 14 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 308 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 14 SER BEST MU HA SE BE C MA L MÜ fia V

More information

Los Acuerdos de Asociación Económica de la UE como

Los Acuerdos de Asociación Económica de la UE como Psibls cflicts étics tr ls prdigms citífic-tclógics dmits Th Chllgs f Txig th Big ISSN: 1576-0162 y l mjrdl bistr d l pblció lgus cmís mrgts 273 Ar EU s Ecmic Prtrship Agrmts Dvlpmtl? A Assssmt f th Suthr

More information

Published by: Authors: Acknowledgments: ISBN: 978-88-8249-068-3. INRCA Ancona 2012

Published by: Authors: Acknowledgments: ISBN: 978-88-8249-068-3. INRCA Ancona 2012 I mf r mw r k f rr r m I l y I N R C AI s u N z l d R p s C u r p ra z V EI I I s u d R v r C u r C r r S f ( I R C C S ) I l, A, V S. M r g h r, 5 P l S f T l g D p r m p s u z u à s s s z l C r S u d

More information

FOOD DESIGN: VALUE AND PROTECTION

FOOD DESIGN: VALUE AND PROTECTION D O F O y r & IP ju m, A d h f g u c r t h r t i d v F p p i li It S c S d : N g t G I S E D D D N N A O F O LU E C T I O VA OTE ti c t R r P p d sig lu d ig V d g f f pck d m R 1 t d r LM 1 G IU, B rid

More information

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı Dr. Hasan NAZİK, a Dr. Betigül ÖNGEN, a Aysel

More information

PRODUCT IDENTIFICATION Catalogue number identification system

PRODUCT IDENTIFICATION Catalogue number identification system PROUT INTIFITION tgu idtifiti tm Pdut i thi tgu idtifid b phumi umi idtifiti tm LPHNUMRIL TLOGU NUMBRS Th tgu pp th pdut b: S B S X () S TPL WP B MB pfix pip thd i. bi uffix TPL. () Th pfix X i itd ith

More information