Hvad kalder de sig på engelsk og tysk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Hvad kalder de sig på engelsk og tysk"

Transcription

1 Hvad kalder de sig på engelsk og tysk

2 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Mia Jørgensen Tryk: P. J. Schmidt ISBN:

3 Forord Denne håndbog indeholder en oversigt over de navne, ca. 630 danske institutioner, organisationer, brancheforeninger m.fl. anvender om sig selv på engelsk og tysk. Med den foreliggende 4. udgave er pjecen udvidet til også at indeholde betegnelser på tysk, i de tilfælde hvor en sådan findes. Under redaktionen har vi været i kontakt med alle de institutioner, organisationer m.v., der optræder i håndbogen. I denne forbindelse vil vi gerne takke de mange, der har givet oplysninger til bogen og ligeledes dem, der har taget sig tid til at kommentere bogen og give forslag til hvilke øvrige navne, den kunne omfatte. Alle kommentarer og ændringer til brug for næste udgave af håndbogen er meget velkomne. September 1997 Hans Skov Christensen Adm. direktør 3

4 4 A

5 A AHTS, Arbejdsgiverforeningen Federation of Employers for Arbeitgeberverband für for Handel, Transport og Service Trade, Transportation and Services Handel, Transport und Service AI-Rådet The Danish Council of Consulting Der Dänische Rat der Beratenden Architects and Engineers Architekten und Ingenieure Akademiet for de Skønne Kunster The Royal Danish Academy of Fine Arts Akademiet for de Tekniske Danish Academy of Die Dänische Akademie der Videnskaber, ATV Technical Sciences, ATV Technischen Wissenschaften Akademikernes The Danish Confederation Bund Dänischer Centralorganisation of Professional Associations Akademiker Verbände Akademirådet The Academy Council AKB (Autoriserede Kølefirmaers AKB (Authorised Refrigeration Brancheforening) Installers Association) AKF, Amternes og Kommunernes Institute of Local Government Das Forschungsinstitut der Dä- Forskningsinstitut Studies - Denmark nischen Kreise und Kommunen Amtsrådsforeningen i Danmark Association of County Councils Der Kreistagsverband in Denmark in Dänemark AMU-Center Adult Vocational Training Ankenævnet for Forsikring Insurance Complaints Board Ankenævnet for Tilskud til Statsgaranterede Studielån The Board of Appeal for Subsidies to Education Loans Guaranteed by the State AOF, Arbejdernes Oplysnings Forbund Workers' Educational Association in Denmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Economic Council of the Labour Movement 5

6 A A Arbejdernes Oplysnings Forbund, AOF Workers Educational Association in Denmark Arbejdsformidlingen Employment Office Zentralstelle für Arbeitsvermittlung Arbejdsgiverforeningen af Biscuitog Kagefabrikker samt Handelsmøller The Cake and Biscuit Employers' Association Arbejdsgiverforeningen for Federation of Employers for Trade, Arbeitgeberverband für Handel, Handel, Transport og Service, Transportation and Services, Transport und Dienstleistungen, København og Nordsjælland Copenhagen and North Zealand Kopenhagen und Nord Seeland Arbejdsløshedskassernes Samvirke The Association of Unemployment Insurance Funds Arbejdsmarkedets Ankenævn Labour Market Appeal Board Der Beschwerdeausschuss für den Arbeitsmarkt Arbejdsmarkedets Feriefond The Labour Market Holiday Fund Arbejdsmarkedets Danish Labour Market Die Dänische Zusatzrenten- Tillægspension, ATP Supplementary Pension versicherung für Arbeitnehmer Arbejdsmarkedsstyrelsen Directorate General for Employ- Generaldirektorium für ment Placement and Vocational Beschäftigungsvermittlung Training und berufliche Fortbildung Arbejdsmiljøfondet The Danish Working Environment Fund Arbejdsmiljøinstituttet National Institute of Occupational Nationalinstitut für Health, Denmark Arbeitsumwelt, Dänemark Arbejdsmiljørådet Working Environment Council Arbeitsumweltrat Arbejdsministeriet Ministry of Labour Arbeitsministerium Arbejdsretten The Labour Court 6

7 B A B Arbejdsskadestyrelsen The National Board of Landesversicherungsamt für Industrial Injuries Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten Arbejdstilsynet, Direktoratet for Danish Working Environment Dänischer Arbeitsumweltdienst Service Arkitekt-Ingeniør Rådet The Danish Council of Consulting Der Dänische Rat der Beratenden Architects and Engineers Architekten und Ingenieure Arkitektskolen i Aarhus Aarhus School of Architecture Aarhuser Hochschule für Architektur Asfaltindustriens Arbejdsgiverforening Danish Asphalt Industries Asien-klubben (DI) Asia-Pacific Business Club of Denmark ATP Danish Labour Market Die Dänische Zusatzrenten- Supplementary Pension versicherung für Arbeitnehmer ATV, Akademiet for de Danish Academy of Die Dänische Akademie der Tekniske Videnskaber Technical Sciences Technischen Wissenschaften AUTIG, Autobranchens Handels- Danish Automotive Trade Gesamtverband Autoteile - og Industriforening i Danmark and Industry Federation Handel und Industrie in Dänemark Auto og Industrilakerere, Foreningen af Association of Vehicle and Industrial Painters in Denmark Bager og Konditormestre The Trade Associaton of Der Fachverband der i Danmark the Danish Baking Industry Dänischen Bäckereien Bagmandspolitiet The Fraud Squad Bedriftssundhedstjenesten Occupational Health Service Centre 7

8 B C Beklædnings- og Tekstilarbejderforbundet The Union of Garment and Textile Workers in Denmark Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening (BOA) Employers' Association for Danish Petroleum Industry Beredskabsstyrelsen Emergency Management Agency Zentralamt für Katastrophenschutz B.F.I.D., Brancheforeningen af Association of Pharmaceutical Verband der Pharmazeutischen Farmaceutiske Industrivirksom- Industries in Denmark Industrie in Dänemark heder i Danmark Bilfærgernes Rederiforening Danish Car Ferry Association Bioteknologisk Institut Biotechnological Institute Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark The Plumber and Pipeline Union in Denmark Boligministeriet Ministry of Ministerium für Housing and Building Wohnungsbau und Bauwesen Brancheforeningen for/af Se næste betydende ord Se næste betydende ord Brandtilsynet Fire Inspection Bryggeriforeningen The Danish Brewers' Association BSA, Byggeriets Studiearkiv The Danish National Centre for Building Documentation BUR, Byggeriets Udviklingsråd The Danish Building Development Council Bygge- og Boligstyrelsen National Housing & Building Direktorat für Wohnungsbau Agency und Bauwesen 8

9 D B C Byggecentrum The Danish Building Centre Bauzentrum Dänemark Byggefagenes Kooperative Federation of Co-operative Genossenschaftlicher Landssammenslutning (BKL) Building Contracting Societies Landesverband des Baugewerbes Danish Building BYG Dänischer Employers Confederation Byggeriets Arbejdsgivere, BYG Baugewerbeverband Byggeriets Studiearkiv, BSA The Danish National Centre for Building Documentation Byggeriets Udviklingsråd, BUR The Danish Building Development Council Byggesocietetet National Association for Building Børsmæglerforeningen Danish Securities Dealers Association Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) I/S The Metropolitan Copenhagen Heating Transmission Company (CTR) Centralorganisationen af Central Organization of Die Zentralorganisation der industriansatte i Danmark Industrial Employees Arbeitnehmer in der (CO-industri) in Denmark Dänischen Industrie Central Register of Motor Vehicles Motorkøretøjer Centralregisteret for Centralrådet for Statens Samarbejdsudvalg Co-operation Board of the State Centrum Demokraterne The Centre Democrats Chokolade- og Konfekture- Alliance of Danish Chocolate 9

10 C D D Industriens Brancheforening and Confectionery Industries CIMAC. Danmarks Nationale komite The Danish National Committee of The International Council on Combustion Engines Civilretsdirektoratet Ministry of Justice, Department of Private Law CO-industri Central Organization of Die Zentralorganisation der Industrial Employees Arbeitnehmer in der in Denmark Dänischen Industrie DA The Danish Employers Confederation D.A.F., Danmarks Automobilforhandler Forening Danish Automobil Dealers' Association DANIDA Danish International Development Assistance Danmarks Agentforening Danish Association of Dänischer Commercial Agents Handelsvertreterverband Danmarks Apotekerforening Danish Pharmaceutical Association Danmarks Automobilforhandler Forening, D.A.F. Danish Automobil Dealers' Association Danmarks Biblioteksskole The Royal School of Librarianship Fachhochschule für Bibliothekswesen Danmarks Designskole "Danmarks Designskole" "Danmarks Designskole" Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelser The Danish Institute for Educational Training of Vocational Teachers 10

11 D D Danmarks Farmaceutiske Højskole Royal Danish School of Pharmacy Pharmazeutische Hochschule Dänemarks Danmarks Fiskeindustri- og Association of Danish Fishproces- Verband Dänischer Fisch- Eksportforening sing Industries and Exporters industrien und Exporteure Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri, Foreningen for Association of Fish Meal and Fish Oil Manufacturers in Denmark Danmarks Fiskeriforening Danish Fishermen's Association Danmarks Fiskeriundersøgelser Danish Institute for Fisheries Research Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsfiskeri Danish Institute for Fisheries Research, Department of Inland Fisheries Danmarks Forvaltningshøjskole Danish School of Public Administration Danmarks Gasmateriel Prøvning (DGP) Danish Governmental Gas Institute Danmarks Højskole Danish State Institute of Dänische Sporthochschule for Legemsøvelser Physical Education Danmarks JordbrugsForskning Danish Institute of Agricultural Sciences Danmarks Journalisthøjskole Danish School of Journalism Dänische Journalistenhochschule Danmarks Juice, Saft- og Frugtdrikindustriforening Association of Danish Juice and Fruit Drink Manufacturers Danmarks Jurist- og The Association of Danish Verband der Dänischen Økonomforbund, DJØF Lawyers and Economists Juristen und Ökonomen 11

12 D D Danmarks Lak- og Farveindustri, Foreningen for Danish Paintmakers Association Danmarks Lærerhøjskole Royal Danish School of Dänemarks Hochschule für Educational Studies Lehrerfortbildung - Universität für Lehrer Danmarks Meteorologiske "Danmarks Meteorologiske "Danmarks Meteorologiske Institut Institut" Institut" Danmarks Miljøundersøgelser National Environmental Dänisches Institut für Research Institute Umweltforschung Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Arktisk Miljø National Environmental Research Institute, Department for Artic Environment Danmarks Nationalbank "Danmarks Nationalbank" "Danmarks Nationalbank" Danmarks Naturfredningsforening Danish Society for the Conservation of Nature Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Geological Survey of Denmark and Greenland Danmarks Pædagogiske Institut The Danish National Institute Pädagogisches Institut for Educational Research Dänemarks Danmarks Rederiforening Danish Shipowners' Association Danmarks Skibskreditfond "Danmarks Skibskreditfond" "Danmarks Skibskreditfond" Danmarks Statistik Statistics Denmark Danmarks Tekniske Technical University Technische Universität Universitet - DTU of Denmark Dänemarks Danmarks Turistråd The Danish Tourist Board Dänisches Fremdenverkehrsamt 12

13 D D Dansk Agrokemisk Forening Danish Agrochemical Association Dansk Annoncørforening Association of Danish Advertisers Dansk Arbejde, Landsforeningen The National Association for Danish Enterprise Dansk Arbejdsgiverforening The Danish Employers Confederation Dansk Arkitektur Center The Danish Centre for Architecture Dänisches Architektur Center - Gammel Dok - Gammel Dok - Gammel Dok Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund National Union of Garmentand Textile Workers in Denmark Dansk Brandteknisk Institut Danish Institute of Dänisches Institut für Fire Technology Feuertechnologie Dansk Byplanslaboratorium The Danish Town Planning Institute Danish Association of Forening, DLF Consumer Product Industries Dansk Dagligvareleverandør Dansk Design Center Danish Design Centre Dansk Design Råd Danish Design Council Dansk EDI Råd Danish EDI Council Dansk Eksportforening for Danish Export Group Association Dänischer Export Verein Gruppesamarbejde, DEG Dansk Eksportklub for Sundhedsog Hospitalssektoren (DI) Danish Society of Healthcare Industries Dansk El-Forbund Danish Electrical Union 13

14 D D Dansk Energi Klub (DI) Danish Energy Society Dansk Farmaceutforening The Association of Danish Pharmacists Dansk Flavour Organisation, DFO Association of Danish Flavour Manufacturers, Importers and Agents Dansk Flygtningehjælp Danish Refugee Council Die Dänische Flüchtlingehilfe Dansk Folkeparti The Danish People's Party Dansk Funktionærforbund The Danish Federation of Salaried Employees Dansk Handel og Service Danish Commerce and Services Dansk Hydraulisk Institut Danish Hydraulic Institute Dansk Industri (DI) Confederation of Hauptverband der Danish Industries Dänischen Industrie Dansk Industris The Executive Committee of the Der Arbeitsausschuss des Forretningsudvalg (DI) Confederation of Danish Industries Hauptverbandes der Dänischen Industrie Dansk Industris The General Assembly of the Die Hauptversammlung des Generalforsamling (DI) Confederation of Danish Industries Hauptverbandes der Dänischen Industrie Dansk Industris The General Council of the Der Exekutivausschuss des Hovedbestyrelse (DI) Confederation of Danish Industries Hauptverbandes der Dänischen Industrie Dansk Industris The Presidency of the Das Präsidium des Præsidium (DI) Confederation of Danish Industries Hauptverbandes der Dänischen Industrie 14

15 D D Dansk Industris Risk Management Forening (DI) The Risk Management Society of the Confederation of Danish Industries Dansk Ingeniørforening The Society of Danish Engineers Verein Dänischer Ingenieure Dansk Institut for Fundamental Metrologi Danish Institute of Fundamental Metrology, DFM Dansk Isenkram Forening Danish Hardware Association Dansk Iværksætter Forening Danish Entrepreneurs Association Dansk Journalistforbund The Danish Union of Journalists Dansk Kerneteknisk Selskab Danish Society for Nuclear Technology Dansk Kvindesamfund Danish Women's Society Dansk Landbrugs Realkreditfond, DLR Agricultural Mortgage Bank Dansk Lægemiddel Information Danish Drug Information Dansk Lægesekretærforening Danish Medical Secretary Union Dansk Magisterforening The Danish Association of Masters and Ph.D.s. Dansk Management Forum "Dansk Management Forum" "Dansk Management Forum" Dansk Markedsføringsforbund Danish Marketing Association Dansk Metalarbejderforbund Danish Metalworkers Union Gewerkschaft Metall Dänemark Dansk Møbelindustri, Foreningen Association of Danish Verband der Dänischen Furniture Industries Möbelindustrie 15

16 D D Dansk Olie og Naturgas A/S "Dansk Olie og Naturgas A/S" (The National Oil and Gas Company of Denmark) Dansk Polarcenter Danish Polar Center Dansk Smedemesterforening The Association of Dänischer Schmiedmeisterverein Danish Blacksmiths Dansk Speditørforening Danish Freight Forwarders' Dänischer Spediteurverband Association Dansk Sprognævn Danish Language Council Dänischer Sprachrat DANSK STANDARD Danish Standards Association Dänisches Normungsinstitut Dansk Stevedoreforening Danish Stevedore Association Dansk Teknologisk Institut Danish Technological Institute Arbejdsliv Centre for Human Resources Development Beklædning og Textil Centre for Clothing and Textile Betoncentret Concrete Centre Bioteknik Centre for Biotechnology BPS-Centret Centre for Building Planning Systematics Efteruddannelse Supplementary Training Centre 16

17 D D Emballage & Transport Centre for Packaging and Transportation Energianvendelse i bygninger Energy Consumption in Buildings Energianvendelse i industri Energy Consumption in Industry Energianvendelse i transport Energy Consumption in Transport Energidistribution Energy Distribution Energiproduktion Energy Production Erhvervsanalyser Centre for Industrial Analysis EuroCenter Euro Center Fremstilling Centre of Manufacturing Industriel Ledelse Centre for Industrial Management Industriel Metallurgi Centre for Industrial Metallurgy Informationsteknologi Centre for Information Technology 17

18 D D Innovation Danish Innovation Centre Kemiteknik Centre for Chemical Technology Kompetence og Medier Centre for Competence Development and Media Integration Komponentcentret Component Centre MarkedsService Centre for Market Service Materialeprøvning Centre for Materials Testing Miljøteknik Centre for Environmental Technology Murværkscentret Masonry Centre Måling & Kvalitet Centre for Metrology and Quality Control Organisation og Ledelse Centre for Organization and Leadership Plastteknologi Centre for Plastics Technology 18

19 D D Produktivitetscentret Productivity Centre Produktudvikling Centre for Product Development Rørcentret Pipe Centre Svømmebadsteknologi Centre for Swimming Pool Technology Sydjysk Teknologisk South Jutland Regional Centre Teknologisk Partnerskab Centre for Technology Partnership Tribologicenter Tribology Centre Træteknik Centre for Wood Technology Udviklingshus Vestsjælland West Zealand Regional Centre Virksomhedsledelse Centre for Enterprise Management Dansk Textil og Beklædning Federation of Danish Dänischer Textil- & Textile & Clothing Bekleidungsverband Dansk Textil Union The Association of Danish Textile Retailers Dansk Toksikologi Center The Danish Toxicology Centre Dansk Udviklingsfinansiering A/S Danish Development Finance Corporation 19

20 D D Dansk Ungdoms Fællesråd The Danish Youth Council Dansk Varefakta Nævn The Danish Institute for Dänische Organisation für Informative Labelling Informative Etikettierung Dansk VVS, Erhvervsorganisation Dansk VVS, Trade Organization Dansk VVS, Energie, for energi, miljø og klima for Energy, Environment and Umwelt und Klima Climate Danske Andelsselskaber Federation of Danish Verband der Dänischen Co-operatives, FDC Genossenschaften Danske Arkitekters Landsforbund The Federation of Danish Bund Dänischer Architekten Architects Danske Arkitekters Landsforbund/ Akademisk Arkitektforening The Federation of Danish Architects/The Academic Architects Association Danske Bilimportører, De Danish Car Importers Danske Civiløkonomer, Foreningen af The Danish Association of Graduates in Economics and Business Administration Danske Dagblades Forening Danish Newspaper Publishers' Association Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation Danish Newspaper Employers' Association Danske Dental Laboratorier, DDL Danish Dental Laboratories Dänisches Dental Laboratorium Danske Dommerforening, Den The Danish Association of Judges Danske Eksportlederes Østlandsklub (DI) East-West Business Club Danske Eksportskole, Den The Danish Export Institute 20

21 D D Danske Eksportvognmænd, The Association of Danish Verband der Dänischen Inter- Foreningen af International Road Hauliers nationalen Fuhrunternehmer Danske Elselskabers Arbejdsgiverforening Association of Danish Power Stations Danske Elværkers Forening Association of Danish Vereinigung Dänischer Electricity Utilities Elektrizitätswerke Danske Erhvervschefers The Association of Industrial Zusammenschluss Dänischer Fællesråd, DEF Development Executives Wirtschaftsdirektoren in Denmark Danske Grus- og Stenindustrier The Association of Danish Stone and Gravel Industries Danske Handelskammer, Det Danish Chamber of Commerce Die Dänische Handelskammer Danske Handelsmøller, Foreningen af Association of Danish Millers Danske Isoleringsfirmaer, Foreningen af The Association of Danish Insulation Contractors Danske Kemiske Industrier, Foreningen af Association of Danish Chemical Industries Danske Landboforeninger, De Danish Farmers' Union Zentralverband der Dänischen Landwirtschaftlichen Vereine Danske Landbrugsmaskin- Danish Manufacturers of Dänische Landmaschinen fabrikanter Agricultural Machineries Hersteller Danske Læderfabrikanter, Foreningen af The Association of Danish Tanneries Danske Læskedrik Fabrikanter Danish Soft Drinks Association Danske Malermestre Association of Danish Master Painters 21

22 D E Danske Medicinfabrikker, MEFA, The Association of the Danish Verband der Dänischen Foreningen af Pharmaceutical Industry Pharmazeutischen Industrie Danske Mejeriers Fællesindkøb Danish Dairy Suppliers "Danish Dairy Suppliers" A.m.b.a. Danske Olieraffinaderiers Arbejdsgiverforening Employers' Association for Danish Oil Refineries Danske Porebetonproducenters Danish Autoclaved Aerated Verband der Dänischen Brancheforening Concrete Association Porenbetonindustrie Danske Slagterier The Federation of Danish Pig Organisation der Dänischen Producers and Slaughterhouses Schweineproduzenten und Schlachthöfe Danske Spiritusfabrikanter, Foreningen af Association of Danish Distillers Danske Støberiers Brancheforening The Association of Danish Foundries Danske Stålproducenter, Foreningen af The Association of Danish Steel Producers Danske Sælgere The Danish Union of Sales Der Dänischer Verband Representatives für Vertreter Danske Vindmøllefabrikanter, Danish Windturbine Vindmølleindustrien, Foreningen af Manufacturers Association Danske Vognmænd Danish Road Haulage Association Verband des Dänischen Güterverkehrs Danske Voldgiftsinstitut, Det The Danish Institute of Arbitration Das Dänische Schiedsinstitut (Copenhagen Arbitration) De Se næste betydende ord Se næste betydende ord DEFU (Institut for Forskning DEFU (Research Institute 22

23 E D og Udvikling inden for Elforsyningsområdet) for Danish Electric Utilities) DEG, Dansk Eksportforening Danish Export Group Association Dänischer Export Verein for Gruppesamarbejde DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik DELTA Danish Electronics, Light & Acoustics DEMKO A/S (Danmarks "DEMKO A/S" "DEMKO A/S" elektriske materielkontrol) Den/Det Se næste betydende ord Se næste betydende ord DESTA, Danske Entreprenører for Stålkonstruktioner og Trykbærende Anlæg Danish Contractors of Steel Contructions and Pressurized Plants DfA, Direktoratet for The Directorate of the Unemploy- Das Direktorat für die Arbejdsløshedsforsikringen ment Insurance System, the DfA Arbeitslosenversicherung, DfA DFO, Dansk Flavour Organisation Association of Danish Flavour Manufacturers, Importers and Agents DI Confederation of Danish Industries Hauptverband der Dänischen Industrie DIFTA DIFTA - Danish Institute for Fisheries Technology and Aquaculture Direktoratet for The Directorate of the Unemloy- Das Direktorat für die Arbejdsløshedsforsikringen, DfA ment Insurance System, the DfA Arbeitslosenversicherung, DfA Direktoratet for Arbejdstilsynet Danish Working Environment Dänischer Arbeitsumweltdienst Service Direktoratet for Kriminalforsorgen Department of Prisons and Probation Das Direktorat des Dänischen Strafvollzugs und der 23

24 D E E Bewährungshilfe DJØF, Danmarks Jurist- og The Association of Danish Verband der Dänischen Økonomforbund Lawyers and Economists Juristen und Ökonomen dk-teknik Energi og Miljø dk-teknik Energy & Environment DMI DMI (Danish Maritime Institute) DR DR (Danish Broadcasting Corporation) DSB DSB, Danish State Railway Dänische Staatsbahnen DSI - Institut for Sundhedsvæsen DSI - Danish Institute for Health Services, Research and Development DTI Emballage & Transport DTI Packaging & Transport DTI Verpackung & Transport DTL - Dansk Forening for Danish Association for Dänischer Verein für Information og Dokumentation Information and Documentation Information und Dokumentation DTU, Danmarks Tekniske Technical University of Denmark Technische Universität Universitet Dänemarks Dybfrostrådet Council of the Danish Frozen Food Industries EES Export Promotion Danmark EFR, Eksportfremmerådet The Export Promotion Council EFS, Erhvervsfremme Styrelsen Danish Agency for Trade and Industry EIB, Den Europæiske EIB, The European EIB, Die Europäische Investeringsbank Investment Bank Investitionsbank 24

25 F E EKR Kreditforsikring EKR Credit Insurance Eksportfremmerådet The Export Promotion Council Eksportkreditfonden EKF "Eksportkreditfonden EKF" "Eksportkreditfonden EKF" Elektricitetsrådet Electricity Council Elektrizitätsrat Elektronikindustrien Danish Electronics Industry Association Elinstallatørernes The Danish Electrical Zentralverband Elektroteknik Landsforening ELFO Contractors Association ELFO Dänemark ELFO Elprisudvalget Electricity Price Committee Strompreisausschuss Emballageindustrien The Packaging Industry Energi Klub (DI), Dansk Danish Energy Society Energistyrelsen Danish Energy Agency Die Dänische Energiebehörde Enhedslisten The Unity List - The Red-Green Alliance Entreprenørforeningen The Danish Contractors' Hauptverband der Association Dänischen Bauindustrie Erhvervenes Eksportfremme Sekretariat Export Promotion Danmark Erhvervenes Skattesekretariat "Erhvervenes Skattesekretariat" "Erhvervenes Skattesekretariat" Erhvervenes Skatteudvalg "Erhvervenes Skatteudvalg" "Erhvervenes Skatteudvalg" Erhvervenes Transportudvalg Danish Shippers' Council 25

26 E F Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Danish Commerce and Das Dänische Gewerbe- Companies Agency und Gesellschaftsamt Erhvervsarkivet The Danish National Das Dänische Wirtschaftsarchiv Business Archives Erhvervsfremme Styrelsen Danish Agency for Trade and Industry Erhvervsministeriet Ministry of Business and Industry Ministerium für Industrie und Handel Erhvervssprogligt Forbund Association of Business Language Graduates Erhvervsudviklingsrådet The Industry and Trade Development Council Etiske Råd, Det The Danish Council of Ethics EU - Det økonomiske og sociale The Economic and Social Der Wirtschafts- und udvalg Committee Sozialausschuss der Europäischen Gemeinschaften EU - Regionsudvalget The Committee of the Regions Der Ausschuss der Regionen EU - Retten af første instans Court of First Instance Gericht Erster Instanz EU - Revisionsretten The Court of Auditors Der Europäische Rechnungshof EU-Direktoratet Danish Market Management Dänisches Direktorat für and Intervention Board Marktordnungen Europa-Domstolen The Court of Justice of the Der Gerichtshof der European Communities Europäischen Gemeinschaften Europa-Kommissionen The European Commission Die Europäische Kommission Europa-Parlamentet The European Parliament Das Europäische Parlament 26

27 F E F Europarådet Council of Europe Europæiske Centralbank, Den The European Central Bank EZB, Die Europäische Zentralbank Europæiske Fond for The European Regional Europäischer Fond für Regionaludvikling, Den Development Fund Regionale Entwicklung Europæiske Miljøagentur, Det European Environment Agency Europäische Umweltagentur Europæiske Råd, Det The European Council Der Europäische Rat Europæiske Udviklingsfond, Den The European Development Fund Europäischer Entwicklungsfonds EEF Europæiske Union, Den European Union Europäische Union FAFGE, Foreningen af Fabrikanter, FAFGE, The Association of Verband von Herstellern, Grossister, Importører og Agenter Manufacturers, Wholesalers and Grosshändlern und Importeuren i El-branchen Importers of Electrical Equipment von Elektromaterial Farmaceutiske Industrivirksom- Association of Pharmaceutical Verband der Pharmazeutischen heder i Danmark, B.F.I.D., Industries in Denmark Industrie in Dänemark Brancheforeningen af Farvandsvæsenet Royal Danish Administration of Navigation and Hydrography FDB, Fællesforeningen for Co-op Denmark (FDB) Zentralgenossenschaft der Danmarks Brugsforeninger Dänischen Konsumvereine (FDB) FDM, Forenede Danske Motorejere Federation of Danish Motorists FEHA (Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater) Association of Manufacturers and Importers of Domestic Electrical Appliances FEM Danmark, Branchegruppen af danske fabrikanter af internt The Danish Association of Handling Industries 27

28 F G transportmateriel Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S Finance for Danish Industry A/S Finansministeriet Ministry of Finance Finanzministerium Finansrådet - Danske Danish Bankers Association Verband Dänischer Banken Pengeinstitutters Forening Finanssektorens Arbejdsgiverforening Danish Employers' Association for the Financial Sector Finanstilsynet Danish Financial Supervisory Dänisches Aufsichtsamt für das Authority Kredit- und Versicherungswesen Fiskedirektoratet Danish Directorate for Fisheries Dänisches Direktorat für Fischerei Fiskeindustriens Arbejdsgiverforening Danish Fish Processing Industries' Association Fiskeriteknisk Selskab (DI) Danish Society for Fisheries Technology Flyvematerielkommandoen Air Materiel Command Folkekirkens Nødhjælp Danchurchaid Folketinget The Folketing Forbrugerklagenævnet The Consumer Complaints Forbrugerombudsmanden The Consumers' Ombudsman Verbraucherombudsmann Forbrugerrådet The Consumer Council Verbraucherrat Forbrugerstyrelsen The National Consumer Die Dänische Agency of Denmark Verbraucherverwaltung 28

29 H F Forbundet af Offentligt Ansatte, Danish Trade Union of Verband Öffentlicher Dansk Kommunal Arbejder- Public Employees Angestellter forbund Forbundet Træ - Industri - Byg The Timber, Industry and Die Gewerkschaft Holz - i Danmark Construction Workers' Union Industrie - Bau in Dänemark in Denmark FORCE Instituttet FORCE Institute Forenede Danske Motorejere Federation of Danish Motorists Foreningen af/for Se næste betydende ord Se næste betydende ord Foreningen Danske Olieberedskabslagre Danish Compulsory Oil Stocks Association Forligsinstitutionen The Conciliation Board Forskningscenter Risø Risø National Laboratory Forschungszentrum Risö Forskningsministeriet Ministry of Research Forschungsministerium Forskningsrådene The Danish Research Councils Forsvarets Bygningstjeneste Danish Defence Der Dänische Militärbaudienst Construction Service Forsvarets Center for Lederskab The Danish Defence Center Das Dänisches Verteidigungs of Leadership Center für Leitung Forsvarets Efterretningstjeneste Danish Defence Intelligence Service Forsvarets Forskningstjeneste Danish Defence Research Establishment Forsvarets Oplysnings- og The Information and Welfare Informations- und Betreu- Velfærdstjeneste Services of the Danish Armed ungsdienst der Dänischen Forces Verteidigung 29

30 F G I Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark Defence & Aerospace Industries Association in Denmark Forsvarsakademiet Royal Danish Defence College Die Dänische Verteidigungsakademie Forsvarskommandoen Chief of Defence Denmark Forsvarsministeriet Ministry of Defence Verteidigungsministerium Fremskridtspartiet The Progress Party F.R.I., Foreningen af Danish Association of Dänischer Verband Rådgivende Ingeniører Consulting Engineers Beratender Ingenieure Frugtindustriforeningen Association of Danish Fruit Processing Industries FUHU, Foreningen til Unge The Danish Society for the Dänische Gesellschaft zur Handelsmænds Uddannelse Advancement of Business Förderung der Kaufmännischen Education Bildung Fællesforeningen for Danmarks Co-op Denmark (FDB) Zentralgenossenschaft der Brugsforeninger, FDB Dänischen Konsumvereine (FDB) Road Safety and Transport Agency Verkehrsverwaltung Færdselsstyrelsen Gas- og Varmeprisudvalget Gas and Heat Price Committee Warmepreisausschuss GenvindingsIndustrien Association of Danish Recycling Industries Geoteknisk Institut The Danish Geotechnical Institute Glarmesterlauget i Danmark The Danish Glaciers Association Hauptverband des Dänischen Glaserhandwerks Glasrørblæserlauget i Danmark Danish Glass Tube Blowers' Guild 30

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Folketinget Rigsrevisionen Statsministeriet Udenrigsministeriet Beskæftigelsesministeriet Domstolsstyrelsen Finansministeriet Forsvarsministeriet Ministeriet for

More information

Employment Generation thru VET

Employment Generation thru VET Employment Generation thru VET VET means Vocational Education & Training Notes & Observations: 1. An attempt has been made to broadly explain the main areas of the world economy where trained manpower

More information

Contact Points on Government Procurement as of January 1, 2005

Contact Points on Government Procurement as of January 1, 2005 Contact Points on Government Procurement as of January 1, 2005 A. Entities Covered by the Agreement on Government Procurement House of Representatives Accounts Div., General Affairs 03(3581)5111 2323 House

More information

ANNEX 15-A SCHEDULE OF SINGAPORE. SECTION A: Central Government Entities

ANNEX 15-A SCHEDULE OF SINGAPORE. SECTION A: Central Government Entities ANNEX 15-A SCHEDULE OF SINGAPORE SECTION A: Central Government Entities Thresholds: Unless otherwise specified, Chapter 15 (Government Procurement) shall cover procurement by entities listed in this Section,

More information

ANNEX 15-A: SCHEDULE OF SINGAPORE. SECTION A Central Government Entities which Procure in Accordance with the Provisions of this Chapter

ANNEX 15-A: SCHEDULE OF SINGAPORE. SECTION A Central Government Entities which Procure in Accordance with the Provisions of this Chapter ANNEX 15-A: SCHEDULE OF SINGAPORE SECTION A Central Government Entities which Procure in Accordance with the Provisions of this Chapter Unless otherwise specified, this Chapter covers procurement by entities

More information

Employment Change Due to Carbon Pricing, 2035 Policy Scenario Vs Baseline Industry Name North American Industrial Classification System # (NAICS)

Employment Change Due to Carbon Pricing, 2035 Policy Scenario Vs Baseline Industry Name North American Industrial Classification System # (NAICS) Employment Change Due to Carbon Pricing, 2035 Policy Scenario Vs Baseline Industry Name North American Industrial Classification System # (NAICS) 2035 (Net Jobs) Construction - 23 4774 1.21% Scientific

More information

Map of proposed GRI Business Activity Groups to Thomson Reuters Business Classification (TRBC)

Map of proposed GRI Business Activity Groups to Thomson Reuters Business Classification (TRBC) Additional information about the project can be found at https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/topics-research/pages/default.aspx Map of proposed GRI Business Activity Groups to Thomson

More information

Subject Erasmus Description Subject codes Isced Code Subject ISCED Description

Subject Erasmus Description Subject codes Isced Code Subject ISCED Description Subject Erasmus Description Subject codes Isced Code Subject ISCED Description Agricultural Sciences 01.0 62 Agriculture, forestry and fishery Agriculture 01.1 620 Agriculture, forestry and fishery (broad

More information

SCHEDULE 2 SINGAPORE

SCHEDULE 2 SINGAPORE SCHEDULE 2 SINGAPORE ANNEX 8A : GOVERNMENT PROCUREMENT SCHEDULES Appendix 1: Central Government Entities which procure in accordance with the provisions of this Chapter Thresholds: All Goods Threshold:

More information

Erasmus Subject Code --> ISCED Code (EN)

Erasmus Subject Code --> ISCED Code (EN) Erasmus Subject Code --> ISCED Code (EN) Subj Code SC Text Isced Description 01.0 Agricultural Sciences 62 Agriculture, forestry and fishery ERA-01.0 01.1 Agriculture 620 Agriculture, forestry and fishery

More information

Programma LLP/ERASMUS - codici ISCED (ex Aree Disciplinari ERASMUS)

Programma LLP/ERASMUS - codici ISCED (ex Aree Disciplinari ERASMUS) 0 General Programmes 01 Basic/broad, general programmes 010 Basic/broad, general programmes 1010 Basic programmes 1011 Broad, general programmes 1012 Arts and Crafts 1013 Music 1014 History 1015 Religion/Ethics

More information

Access Your Global Network.

Access Your Global Network. Services Directory: The Services Directory is a quick reference tool, which features an overview of the range of services provided by corporate members of the American Chamber of Commerce in Germany e.v.

More information

INDUSTRIES W/PEER GROUPS 11/30/2015 CONSUMER SECTOR

INDUSTRIES W/PEER GROUPS 11/30/2015 CONSUMER SECTOR INDUSTRIES W/PEER GROUPS 11/30/2015 AUTOMOTIVE GROUP 1. Auto Parts Original Equipment 1-4 Replacement Equipment 5-7 2. Auto & Truck Mfg. 1-4 3. Tire & Rubber 1 CONSUMER SECTOR CONSUMER GOODS GROUP 4. Cosmetics

More information

Inteligencia-Economica-exportaciones-por-naics

Inteligencia-Economica-exportaciones-por-naics PrimaryNaics Main_Export_Dest 42 - Wholesale Trades 60 546 - Management, Scientific, and Technical Consulting Services 3-33 - 32 549 - Other Professional, Scientific, and Technical Services 4224 - Grocery

More information

B. Indonesian Standard Industrial Classification Codes (KBLI) 2000

B. Indonesian Standard Industrial Classification Codes (KBLI) 2000 B. Indonesian Standard Industrial Classification Codes (KBLI) 2000 01 Agriculture and Hunting 011. Food plants: agricultural, plantation, and secondary crops 012. Animal husbandry 013. Combined agricultural

More information

Map of Industry Classification Benchmark (ICB) to proposed GRI Business Activity Groups

Map of Industry Classification Benchmark (ICB) to proposed GRI Business Activity Groups Additional information about the project can be found at https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/topics-research/pages/default.aspx Map of Industry Classification Benchmark (ICB) to proposed

More information

PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY S. No. Field Name Instructions II Number of business Enter the number of business undertaken by the company. II Main code Based on the number of business undertaken,

More information

Standard Industrial Classification for Companies and Enterprises SIC-C (1980)

Standard Industrial Classification for Companies and Enterprises SIC-C (1980) Standard Industrial Classification for Companies and Enterprises SIC-C (1980) SECTOR A - FOOD, BEVERAGE AND TOBACCO Subsector 01 - Food (Except Retailing) 011 - Fish and Other Seafood 0111 Fishing 0112

More information

LIST OF ECONOMIC ACTIVITIES

LIST OF ECONOMIC ACTIVITIES HUNGARIAN POPULATION CENSUS 2001 LIST OF ECONOMIC ACTIVITIES (CODING MANUAL) AGRICULTURE, HUNTING, FORESTRY 01 Agriculture, hunting 011 Growing of crops; market gardening; horticulture 012 Farming of animals

More information

Zurich Professional Indemnity Insurance

Zurich Professional Indemnity Insurance Zurich Effective 1 June 2010 Zurich has reviewed its Professional Indemnity capability to maximise its offering in the market. Zurich (PI) encompasses the following products: Miscellaneous PI SME PI Architects

More information

BRUNEI DARUSSALAM TRANSPARENCY LIST

BRUNEI DARUSSALAM TRANSPARENCY LIST BRUNEI DARUSSALAM TRANSPARENCY LIST BRUNEI JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (BJEPA) TRADE IN SERVICES Page 1 of 32 All sectors National Treatment (Article 76) Authority Companies Act (Chapter 39) Business

More information

INDUSTRY CODES. MINING 040 Metal mining 041 Coal mining 042 Oil and gas extraction 050 Nonmetallic mining and quarrying, except fuels

INDUSTRY CODES. MINING 040 Metal mining 041 Coal mining 042 Oil and gas extraction 050 Nonmetallic mining and quarrying, except fuels AGRICULTURE, FORESTRY, AND FISHERIES 010 Agricultural production, crops 011 Agricultural production, livestock 012 Veterinary services 020 Landscape and horticultural services 030 Agricultural services,

More information

Table of Contents. Top Management Administrative Personnel Agriculture and Fisheries Personnel... 33

Table of Contents. Top Management Administrative Personnel Agriculture and Fisheries Personnel... 33 Table of Contents Top Management... 1 Administrative Personnel... 14 Agriculture and Fisheries Personnel... 33 Air Traffic Controller Personnel... 45 Clerical Personnel... 48 Civil Aviation Personnel...

More information

REMI Industries for v9 Models

REMI Industries for v9 Models 1 Forestry, fishing, related activities, and other 113-115 1 Forestry and logging; Fishing, hunting, and trapping 113, 114 1 Forestry; Fishing, hunting, and trapping 1131, 1132, 114 2 Logging 1133 2 Agriculture

More information

ANSI Accredited Standards Developer ANS Percent of ANS American Concrete Institute 0 American Fence Association 0 American Orthotic and Prosthetic

ANSI Accredited Standards Developer ANS Percent of ANS American Concrete Institute 0 American Fence Association 0 American Orthotic and Prosthetic ANSI Accredited Standards Developer ANS Percent of ANS American Concrete Institute 0 American Fence Association 0 American Orthotic and Prosthetic Association 0 American Society of Plumbing Engineers 0

More information

Placement Offer Form 1, Makri & Dionysiou Aeropagitou Str., 117 42 Athens e-mail: erasmus@iky.gr Ph.: +30 210 3726351/ Fax: +30 210 3221863

Placement Offer Form 1, Makri & Dionysiou Aeropagitou Str., 117 42 Athens e-mail: erasmus@iky.gr Ph.: +30 210 3726351/ Fax: +30 210 3221863 EMPLOYER INFORMATION Placement Offer Form 1, Makri & Dionysiou Aeropagitou Str., 117 42 Athens e-mail: erasmus@iky.gr Ph.: +30 210 3726351/ Fax: +30 210 3221863 Name of Organization Address Games2Gaze,

More information

Maps of Global Industry Classification Standard (GICS) to proposed GRI Business Activity Groups

Maps of Global Industry Classification Standard (GICS) to proposed GRI Business Activity Groups Additional information about the project can be found at https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/topics-research/pages/default.aspx Maps of Global Industry Classification Standard ()

More information

DIRECT ACCESS RIGHT HOLDERS

DIRECT ACCESS RIGHT HOLDERS DIRECT ACCESS RIGHT HOLDERS (A) Any member of the Following Professional Bodies Accountants Association of Authorised Public Accountants Institute of Chartered Accountants in England and Wales Institute

More information

WELCOME DM The Danish Association of Masters and PhDs

WELCOME DM The Danish Association of Masters and PhDs WELCOME DM The Danish Association of Masters and PhDs 2 LOREM IPSUM DOLORES WELCOME 3 Welcome to DM The Danish Association of Masters and PhDs DEAR MEMBER It is my pleasure to welcome you as a member of

More information

DIVISION M PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL SERVICES

DIVISION M PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL SERVICES DIVISION M PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL SERVICES The Professional, Scientific and Technical Services Division includes units mainly engaged in providing professional, scientific and technical

More information

ERASMUS+ Placement Offer Form

ERASMUS+ Placement Offer Form ΗELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE, EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES AND INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR EUROPEAN

More information

National Career Clusters, National Pathways,

National Career Clusters, National Pathways, National Career Clusters, National Pathways, and Sample NYS CTE Programs National Career Cluster National Pathways Sample NYS CTE Programs Agriculture, Food and Natural Resources The production, processing,

More information

Modern apprenticeships. A guide to skills and qualifications on Scottish apprenticeships

Modern apprenticeships. A guide to skills and qualifications on Scottish apprenticeships Modern apprenticeships A guide to skills and qualifications on Scottish apprenticeships Prepared by Audit Scotland March 2014 Auditor General for Scotland The Auditor General s role is to: appoint auditors

More information

Schedule of Accreditation issued by United Kingdom Accreditation Service 2 Pine Trees, Chertsey Lane, Staines-upon-Thames, TW18 3HR, UK

Schedule of Accreditation issued by United Kingdom Accreditation Service 2 Pine Trees, Chertsey Lane, Staines-upon-Thames, TW18 3HR, UK 2 Pine Trees, Chertsey Lane, Staines-upon-Thames, TW18 3HR, UK ISO/IEC 17021:2011 to provide environmental management systems certification to Unit 6, Gordano Court Gordano Gate Business Park Serbert Close

More information

Equivalente ISCED. Ex Aree disciplinari ERASMUS. Descrizione aree disciplinari ERASMUS. Descrizione ISCED97

Equivalente ISCED. Ex Aree disciplinari ERASMUS. Descrizione aree disciplinari ERASMUS. Descrizione ISCED97 Ex Aree disciplinari Descrizione 97 01.0 Agricultural Sciences 62 Agriculture, forestry and fishery 01.1 Agriculture 620 Agriculture, forestry and fishery (broad programmes) 01.2 Agricultural Economics

More information

A ) Agriculture, Forestry and Fishing*

A ) Agriculture, Forestry and Fishing* The Australian and New Zealand Standard Industrial Classification (ANZSIC) is a standard classification developed by the Australian Bureau of Statistics for use in Australia and New Zealand for the analysis

More information

UN Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples expertmechanism@ohchr.org

UN Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples expertmechanism@ohchr.org UN Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples expertmechanism@ohchr.org W I L D E R S P L A D S 8 K DK- 1 4 0 3 C O P E N H A G E N K P H O N E + 4 5 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E C T + 4 5 3 2 6 9

More information

Your Employment Selections Facilitator s Manual

Your Employment Selections Facilitator s Manual Disks 1 through 6. Select Disks 1 through 6 as indicated on your screen. The numbered disks contains job choices that match your participant s preferred work conditions. Each disk will present 20 jobs

More information

Policy on Scoping Quality/Environmental Management Systems Certification Bodies

Policy on Scoping Quality/Environmental Management Systems Certification Bodies Policy on Scoping Quality/Environmental Management Systems Certification Bodies Purpose: The purpose of this policy is to ensure that the International Accreditation Service (IAS) applicants and accredited

More information

SECTOR SUB-SECTOR BRANCH SUB-BRANCH

SECTOR SUB-SECTOR BRANCH SUB-BRANCH 01000 Energy 01100 Energy 01110 Energy & 01000 01100 01110 01112 01000 01100 01120 Oil, Gas & Consumable Fuels 01000 01100 01120 01122 01111 Oil & Gas Drilling Oil & Gas & 01121 Integrated Oil & Gas Oil

More information

National Career Clusters, National Pathways,

National Career Clusters, National Pathways, National Career Clusters, National Pathways, and Sample NYS CTE Programs National Career Cluster National Pathways Sample NYS CTE Programs Agriculture & Natural Resources Agriculture Business Agriculture

More information

20, 1994. Service on Feb. 20, 1994.

20, 1994. Service on Feb. 20, 1994. DEPARTMENT OF AGRICULTURE Agricultural Cooperative Service Agricultural Marketing Service Agricultural Research Service Agricultural Stabilization & Conservation Service Animal & Plant Health Inspection

More information

Information about discontinuation of certain ships routes in the Kattegat from 1 October 2010

Information about discontinuation of certain ships routes in the Kattegat from 1 October 2010 To: See enclosed mailing list 12 July 2010 DANISH MARITIME AUTHORITY Vermundsgade 38 C 2100 Copenhagen Ø DANISH MARITIME SAFETY ADMINISTRATION Overgaden oven Vandet 62 B 1023 Copenhagen K NATIONAL SURVEY

More information

UNIQUE CAREERS. The minimum entry requirement for this field is an Associate degree in Agriculture.

UNIQUE CAREERS. The minimum entry requirement for this field is an Associate degree in Agriculture. UNIQUE CAREERS There are several specialized occupations within the Civil Service, which are unique to individual Ministries. It would be useful to consider these options before making a final career decision.

More information

11-3011 Administrative Services Managers 11-3021 Computer and Information Systems Managers 11-3031.00 Financial Managers 11-3071 Transportation,

11-3011 Administrative Services Managers 11-3021 Computer and Information Systems Managers 11-3031.00 Financial Managers 11-3071 Transportation, Soc Code Job Title 11-3011 Administrative Services Managers 11-3021 Computer and Information Systems Managers 11-3031.00 Financial Managers 11-3071 Transportation, Storage, and Distribution Managers 11-9013

More information

ANNEX 6 SECTORS IN HIGH DEMAND BY REGION

ANNEX 6 SECTORS IN HIGH DEMAND BY REGION ANNEX 6 SECTORS IN HIGH DEMAND BY REGION For each region, the list incorporates both high-demand sectors at the regional level and high-demand sectors at the national level. Concordance list for Conference

More information

DUZCE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

DUZCE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY DUZCE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY Düzce Chamber Of Commerce & Industry is an occupational establishment having the nature of public legal entities established in 1959, in order to fulfill the common

More information

Clusters in Southern Denmark and Bio Energy

Clusters in Southern Denmark and Bio Energy Clusters in Southern Denmark and Bio Energy Symposion on Energy and CO2 Emissions/policies Global CO2 Economics University of Southern Denmark August 18-19 2009 Agenda 1. The Burning Platform (The Need

More information

Local Authority Environmental Regulation of Industrial Plant: 2013/14 Fees and Charges List of Consultees

Local Authority Environmental Regulation of Industrial Plant: 2013/14 Fees and Charges List of Consultees Department for Environment, Food and Rural Affairs November 2012 Local Authority Environmental Regulation of Industrial Plant: 2013/14 Fees and Charges List of Consultees ADS Group Agricultural Engineers

More information

Thomson Reuters Business Classification

Thomson Reuters Business Classification Classification Structure 2012 Economic Sector: 50 Energy 5010 Energy - Fossil Fuels 501010 Coal 50101010 Coal 501020 Oil & Gas 50102010 Integrated Oil & Gas 50102020 Oil & Gas Exploration and Production

More information

True Colors ORANGE Jobs

True Colors ORANGE Jobs Page 1 Administrative Law Judges, Adjudicators, and Hearing Officers 23-1021.00 Orange Blue Gold 5 Arbitrators, Mediators, and Conciliators 23-1022.00 Orange Blue Gold 5 Human Resources Managers 11-3040.00

More information

Professional/ Continuing teaching CIPS THAT MAY ALSO TEACH PROGRAM AREA. certificate not Agriculture Science and Natural Resources 02.

Professional/ Continuing teaching CIPS THAT MAY ALSO TEACH PROGRAM AREA. certificate not Agriculture Science and Natural Resources 02. AGRICULTURE, FOOD & NATURAL RESOURCES CLUSTER 01.0000 AGRICULTURE, AGRICULTURAL OPERATIONS AND RELATED SCIENCES Agriculture, Agricultural Operations and Related Sciences 01.0000 Agriculture Science and

More information

School of Engineering

School of Engineering College of Science, Engineering and Technology School of Engineering Learn without limits. college of science, engineering and technology Civil engineering is the art and science of planning, design and

More information

Lee County Property Appraiser

Lee County Property Appraiser FORT MYERS BEACH MOSQUITO CONTROL DIST State of Florida Lee County Property Appraiser 2015 TANGIBLE PROPERTY FINAL TAX ROLL TOTALS TAXING AUTHORITY FORT MYERS BEACH MOSQUITO CONTROL DIST 111421 NURSERY

More information

High Wage ($ / hour) Low Wage ($ / hour)

High Wage ($ / hour) Low Wage ($ / hour) THUNDER BAY REGION WAGE RATE INFORMATION Source: Labour Market Information Service Canada Online at: http://www.labourmarketinformation.ca/ NOC 0014 Category Average Wage ($ / hour) High Wage ($ / hour)

More information

CLASSIFICATION SYSTEM BY FIELD AND SUB-FIELD OF EXPERTISE SUPPLIERS REGISTRY OF GOODS AND SERVICES ENAP GROUP OF COMPANIES I. Suppliers are classified in three groups: Classification Equipments, materials

More information

INTERNATIONAL STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION OF ALL ECONOMIC ACTIVITIES (ISIC): 3- and 4-digit levels of Revision 3

INTERNATIONAL STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION OF ALL ECONOMIC ACTIVITIES (ISIC): 3- and 4-digit levels of Revision 3 INTERNATIONAL STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION OF ALL ECONOMIC ACTIVITIES (ISIC): CODE INDUSTRY 3- and 4-digit levels of Revision 3 151 Processed meat, fish, fruit, vegetables, fats 1511 Processing/preserving

More information

CAREER OPTIONS IN INDIA

CAREER OPTIONS IN INDIA CAREER OPTIONS IN INDIA Entertainment and Media Careers Advertising Career Audio Engineering Career Animation Career Dance Career Desktop Publishing Career Film Making Career Fine Arts Career Graphic Designing

More information

21 - MINING. 42 0.87% 221 Utilities 42 0.87% 6,152 0.68 23 - CONSTRUCTION

21 - MINING. 42 0.87% 221 Utilities 42 0.87% 6,152 0.68 23 - CONSTRUCTION Total of State, Local Government and Private Sector 11 - AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING & HUNTING 21 - MINING 4,824 71 1.47% 111 Crop Production 24 0.50% 2,754 0.87 112 Animal Production 35 0.73% 5,402

More information

The Danish labour market model 3 parties

The Danish labour market model 3 parties Claus Bang Møller Workindenmark Governmental organisation Objective: to ensure that Danish companies have the right labour force they need at the right time International recruitment and retention International

More information

ALLIED EMPLOYMENT & IMMIGRATION SERVICES QUEBEC PRIORITY LIST. Preferred areas of training FOR QUEBEC under PRIORITY

ALLIED EMPLOYMENT & IMMIGRATION SERVICES QUEBEC PRIORITY LIST. Preferred areas of training FOR QUEBEC under PRIORITY Preferred areas of training FOR QUEBEC under PRIORITY (Client must have Degree/ diploma/ Certificate within past 5 years or work in a field directly related to training for 1 year in past 5 years): Page

More information

Construction workers ISCO0813 3 Hair, beauty, cosmetics ISCO0813 Teachers ISCO0813

Construction workers ISCO0813 3 Hair, beauty, cosmetics ISCO0813 Teachers ISCO0813 CONTENTS 1. Drivers 2. Construction workers 3. Beauty services: cosmetics, hair dressing, etc. 4. Teachers 5. Public Administration 6. Agricultural workers 7. Food manufacturing & Sales 8. Restaurants

More information

Programs A-Z Index Select a letter to browse programs & courses alphabetically:

Programs A-Z Index Select a letter to browse programs & courses alphabetically: Programs A-Z Index Select a letter to browse programs & courses alphabetically: PROGRAMS A TO Z AZ A B C Academic Upgrading - Academic and Career Entrance - ACE Advanced Special Effects Makeup, Prosthetics

More information

BIOLOGICAL SCIENCES. What can I do with this degree? EMPLOYERS

BIOLOGICAL SCIENCES. What can I do with this degree? EMPLOYERS AREAS BIOLOGICAL SCIENCES What can I do with this degree? BIOTECHNOLOGY and Development Laboratory Testing GENETICS and Development related to: Animals Plants Humans Genetic Counseling MICROBIOLOGY Production

More information

The Town of Aurora Business Directory (the Directory ) is published by The Corporation of the Town of Aurora (the Town ) on an annual basis.

The Town of Aurora Business Directory (the Directory ) is published by The Corporation of the Town of Aurora (the Town ) on an annual basis. Disclaimer The Town of Aurora Business Directory (the Directory ) is published by The Corporation of the Town of Aurora (the Town ) on an annual basis. In compiling the Directory, all reasonable efforts

More information

Business-Facts: 3 Digit NAICS Summary 2014

Business-Facts: 3 Digit NAICS Summary 2014 Business-Facts: 3 Digit Summary 4 County (see appendix for geographies), Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 64 4.6 Crop Production 8.8 Animal Production and Aquaculture. 3 Forestry and Logging

More information

GULF COAST WORKFORCE REGION Where The Jobs Are 1,2,3

GULF COAST WORKFORCE REGION Where The Jobs Are 1,2,3 35-3021 Combined Food Preparation & Serving Workers, Incl. Fast Food 68,760 94,020 25,260 36.7% 2,525 2,625 5,150 8.65 25-2000 Preschool, Primary, Secondary, & Special Education School Teachers 90,900

More information

INDEX OF POLICY AREAS

INDEX OF POLICY AREAS INDEX OF POLICY AREAS 959 Index of Policy Areas Policy Area Officer Head/ Programmes 1. Financial Services Secretary for Financial Services and the Treasury 2. Agriculture, Fisheries and Food Safety 3.

More information

PARENT DEPARTMENTS AND THEIR ASSOCIATED PUBLIC ENTITIES PFMA SCHEDULE 2, 3A AND 3B AS AT 30 APRIL 2015

PARENT DEPARTMENTS AND THEIR ASSOCIATED PUBLIC ENTITIES PFMA SCHEDULE 2, 3A AND 3B AS AT 30 APRIL 2015 PARENT DEPARTMENTS AND THEIR ASSOCIATED PUBLIC ENTITIES PFMA SCHEDULE 2, AND AS AT 30 APRIL 2015 Agriculture, Forestry and Fisheries Agriculture, Forestry and Fisheries Agricultural Research Council Marine

More information

North Bay Industry Sector Rankings (By County) October 2015 Jim Cassio

North Bay Industry Sector Rankings (By County) October 2015 Jim Cassio North Bay Rankings (By County) October 2015 Jim Cassio North Bay Rankings (By County) Source: EMSI (Economic Modeling Specialists, Intl.) Contents Lake County... 3 Jobs... 3 Job Growth (Projected)...

More information

Ryerson Program Changes and Additions from the Ryerson UNDERGRADUATE FULL TIME Academic calendars (1948-2015/16)

Ryerson Program Changes and Additions from the Ryerson UNDERGRADUATE FULL TIME Academic calendars (1948-2015/16) Ryerson Program Changes and Additions from the Ryerson UNDERGRADUATE FULL TIME Academic calendars This timeline was originally created by Librarian Don Kinder for the Academic Structures Commission, under

More information

Survey Data Analysis with China and US Geo-Explorers. Shuming Bao China Data Center University of Michigan

Survey Data Analysis with China and US Geo-Explorers. Shuming Bao China Data Center University of Michigan Survey Data Analysis with China and US Geo-Explorers Shuming Bao China Data Center University of Michigan Topics 1. Exploring local amenity data (environmental data) with China Geo-Explorer 2. Integrating

More information

Private sector wage and salary workers 2 Government workers 3 Self-employed workers 4. Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent

Private sector wage and salary workers 2 Government workers 3 Self-employed workers 4. Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Total 106 100.0 88 100.0 11 100.0 7 100.0 Goods producing 45 42.5 44 50.0 -- -- 1 14.3 Natural resources and mining 13 12.3 13 14.8 -- -- -- -- Agriculture, forestry, fishing and hunting -- -- -- -- --

More information

Deletions 1. 1996 Bachelor of Horticulture

Deletions 1. 1996 Bachelor of Horticulture University Lincoln DELETED QUALIFICATIONS 1990-2012 Year Deleted qualification 1993 Postgraduate Diploma in Hospital Pharmacy 1993 Postgraduate Diploma in Pharmacy Practice 1993 Diploma in Occupational

More information

A0201 Arts Management Cultural Policy & Arts Management, Arts. Design and Other Creative Industries. Fine Arts and Visual Arts. Finance and Investment

A0201 Arts Management Cultural Policy & Arts Management, Arts. Design and Other Creative Industries. Fine Arts and Visual Arts. Finance and Investment and For the Qualifications Register of the Qualifications Framework (with ) (As at 9 May 2016) Area A01 A02 A03 Architecture and Town Planning Arts, Design and Performing Arts Business and A0101 Architecture,

More information

General Information about Admission to Higher Education 2013

General Information about Admission to Higher Education 2013 General Information about Admission to Higher Education 2013 Contents Contents... 1 Preface... 2 Danish and English language requirements... 2 Rules of applications for admission to higher education programmes

More information

Appendix 7 Occupation List for Brevard County

Appendix 7 Occupation List for Brevard County Appendix 7 Manicurists and pedicurists 75 79 4 $11.47 Postsecondary vocational Makeup artists, theatrical and performance Hairdressers, hairstylists, and cosmetologists

More information

SHORT TERM DISABILITY. benefits for employees that benefit employers

SHORT TERM DISABILITY. benefits for employees that benefit employers SHORT TERM DISABILITY benefits for employees that benefit employers Short Term Disability VOLUNTARY PROTECT YOUR WORKFORCE A 2012 Social Security fact sheet predicts almost 1-in-4 of today s 20-year-olds

More information

What can I do with a degree in... Engineering

What can I do with a degree in... Engineering What can I do with a degree in... Engineering The Department of Physics offers a spectrum of courses reflective of both the integral character of physics in the liberal arts curriculum and its essential

More information

Supporters of 1099 Repeal (As of 3/3/11)

Supporters of 1099 Repeal (As of 3/3/11) Supporters of 1099 Repeal (As of 3/3/11) Aeronautical Repair Station Association Agricultural Retailers Association Air Conditioning Contractors of America Alabama Nursery & Landscape Association Alliance

More information

Comparison of 1997 NAICS-based ISI codes with 2002 NAICS-based ISI codes

Comparison of 1997 NAICS-based ISI codes with 2002 NAICS-based ISI codes Comparison of 1997 NAICS-based ISI s with 2002 NAICS-based ISI s The following table shows how the international surveys industry (ISI) s based on the 1997 North American Industry Classification System

More information

CLASSIFICATIONS BY BRANCH OF ACTIVITY

CLASSIFICATIONS BY BRANCH OF ACTIVITY CLASSIFICATIONS BY BRANCH OF ACTIVITY List A Codes of C.N.A.E.-74C) 1 Agriculture, livestock breeding, forestry and hunting... 01 to 05 2. Fishing... 06 3. Extraction and preparation of solid fuels...

More information

NAICS Codes - - 251 $164,546,671 236 $52,396,806 195 $28,941,727 190 $6,460,652 165 $33,006,079

NAICS Codes - - 251 $164,546,671 236 $52,396,806 195 $28,941,727 190 $6,460,652 165 $33,006,079 NAICS Codes Description: Filters: Date Signed only show values between '10/01/2006' and '09/30/2007', Contracting Agency ID show only ('8900'), Contracting Office ID show only ('00001') 541519 OTHER COMPUTER

More information

DRAFT. All NAICS. 3-Digit NAICS BP C 3 P 76 X 0 BP C 0 P 0 X 2 OC C 29 P 44 X 35 OC C 0 P 0 X 2 MH C 96 MH C 8 P 37 X 62 P 1107 X 587

DRAFT. All NAICS. 3-Digit NAICS BP C 3 P 76 X 0 BP C 0 P 0 X 2 OC C 29 P 44 X 35 OC C 0 P 0 X 2 MH C 96 MH C 8 P 37 X 62 P 1107 X 587 All NAICS 3-Digit NAICS BP C 3 P 76 X 0 OC C 29 P 44 X 35 MH C 96 P 1107 X 587 BP C 0 P 0 X 2 OC C 0 P 0 X 2 MH C 8 P 37 X 62 ML C 66 P 958 X 772 ML C 4 P 34 X 69 A. Resource Uses. 11 Agriculture, Forestry,

More information

Number of jobs Industry

Number of jobs Industry Full-Time and Part-time Wage and Salary Employment by NAICS Industry for Iowa: 2001-2009 Number of jobs Industry 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Wage and salary employment by place of work

More information

The Essential Small Business

The Essential Small Business The Small Business General Insurance Guide Call: 1800 111 456 Email: support@insurancewatch.com.au Inquiry: general.insurancewatch.com.au Small business owners need to rely on expert advice such as an

More information

Maskinmesteren. Maskinmestrenes Forening maj juni 2015 nr. 56 Maskinmesteren. management and technology. Nyt. servicefartøj øger oppetid for havmøller

Maskinmesteren. Maskinmestrenes Forening maj juni 2015 nr. 56 Maskinmesteren. management and technology. Nyt. servicefartøj øger oppetid for havmøller Media Information 2016 Maskinmestrenes Forening januar 2015 nr. 1 Maskinmestrenes Forening februar 2015 nr. 2 Maskinmestrenes Forening maj juni 2015 nr. 56 Besparelser smager sødt Kent Egsgaard er fabrikschef

More information

TITLE: EXAMPLES OF RETAIL SALES AND NUMBER: ES.A.10.3 SERVICE ESTABLISHMENTS SEE ALSO: ES.A.10.1 ES.A.10.2 CHAPTER: RCW 49.46.130(3) ISSUED: 1/2/2002

TITLE: EXAMPLES OF RETAIL SALES AND NUMBER: ES.A.10.3 SERVICE ESTABLISHMENTS SEE ALSO: ES.A.10.1 ES.A.10.2 CHAPTER: RCW 49.46.130(3) ISSUED: 1/2/2002 ADMINISTRATIVE POLICY STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRIES EMPLOYMENT STANDARDS TITLE: EXAMPLES OF RETAIL SALES AND NUMBER: ES.A.10.3 SERVICE ESTABLISHMENTS SEE ALSO: ES.A.10.1 ES.A.10.2

More information

1997 NAICS Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting Mining Utilities

1997 NAICS Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting Mining Utilities 11 1997 NAICS Adult Entertainment Business Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 111 Crop Production 1114 Greenhouse, Nursery & Floriculture Production L M H MHR CSC NC LNC OPD DD PUD Mixed A-1 L1

More information

This annex is valid from: 09-09-2015 to 01-11-2016 Replaces annex dated: 03-08-2015. Location(s) where activities are performed under accreditation

This annex is valid from: 09-09-2015 to 01-11-2016 Replaces annex dated: 03-08-2015. Location(s) where activities are performed under accreditation Location(s) where activities are performed under accreditation Head Office De Waal 21c 5684 PH Best The Netherlands Standard / Normative document ISO 9001:2008 Certification scheme 1 Quality management

More information

Summary of Survey Methods

Summary of Survey Methods 2 Summary of Survey Methods 1. Objective of the survey This survey is conducted as part of the basic statistical surveys under the Statistics Act, in accordance with the Regulations on Surveys for the

More information

Created by Deborah Coffey and Jarrod Maybury, Lakewood Local SD

Created by Deborah Coffey and Jarrod Maybury, Lakewood Local SD LESSON PLAN Created by Deborah Coffey and Jarrod Maybury, Lakewood Local SD Lesson Plan Title: Grade Level: DOG GONE JOB! 6 Career Development Key Topic(s): CAREER INFORMATION, ECONOMICS Concept/Topic

More information

reen Jobs Survey Report State of Florida

reen Jobs Survey Report State of Florida reen Jobs Survey Report State of Florida Green Jobs Survey Report State of Florida The Green Jobs Survey for Florida was conducted in 2010 by the Florida Agency for Workforce Innovation in partnership

More information

Afghanistan Statistical Yearbook 2011-12 126

Afghanistan Statistical Yearbook 2011-12 126 Afghanistan Statistical Yearbook 2011-12 126 Afghanistan Statistical Yearbook 2011-12 127 Afghanistan Statistical Yearbook 2011-12 128 Afghanistan Statistical Yearbook 2011-12 129 Million Afs Sector 1390

More information

Executive order on access to vocational academy degree courses and professional bachelor degree courses

Executive order on access to vocational academy degree courses and professional bachelor degree courses Executive order on access to vocational academy degree courses and professional bachelor degree courses In accordance with section 1, subsection 1 and section 2, subsection 3 of act no. 319 of the 16th

More information

Types of Engineering Jobs

Types of Engineering Jobs What Do Engineers Do? Engineers apply the theories and principles of science and mathematics to the economical solution of practical technical problems. I.e. To solve problems Often their work is the link

More information

Bachelor s. four Year. Degree. Get ahead by working for the State of California! BACHELOR DEGREE. Why not use your

Bachelor s. four Year. Degree. Get ahead by working for the State of California! BACHELOR DEGREE. Why not use your Why not use your four Year Bachelor s Degree Get ahead by working for the State of California! If you are beginning to think about your career why not go on line and check out the specification describing

More information

(8 groups) (28 sectors) SET Industry Group and Sector Classification Structure. Industry Group. Sector Sector Sector

(8 groups) (28 sectors) SET Industry Group and Sector Classification Structure. Industry Group. Sector Sector Sector SET Industry Group and Sector Classification Structure Industry Group (8 groups) Sector Sector Sector (28 sectors) Principles and Reasons The Stock Exchange of Thailand (SET) has classified listed companies

More information

Automobile Mechanics Automotive Engineering Diesel Engine Repair

Automobile Mechanics Automotive Engineering Diesel Engine Repair Pure Michigan Talent Connect Career Categories & Types as of 1/5/2015 Career Types are broad groupings of occupations and careers that utilize similar skill sets and educational backgrounds. Organizing

More information