Hvad kalder de sig på engelsk og tysk

Size: px
Start display at page:

Download "Hvad kalder de sig på engelsk og tysk"

Transcription

1 Hvad kalder de sig på engelsk og tysk

2 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Mia Jørgensen Tryk: P. J. Schmidt ISBN:

3 Forord Denne håndbog indeholder en oversigt over de navne, ca. 630 danske institutioner, organisationer, brancheforeninger m.fl. anvender om sig selv på engelsk og tysk. Med den foreliggende 4. udgave er pjecen udvidet til også at indeholde betegnelser på tysk, i de tilfælde hvor en sådan findes. Under redaktionen har vi været i kontakt med alle de institutioner, organisationer m.v., der optræder i håndbogen. I denne forbindelse vil vi gerne takke de mange, der har givet oplysninger til bogen og ligeledes dem, der har taget sig tid til at kommentere bogen og give forslag til hvilke øvrige navne, den kunne omfatte. Alle kommentarer og ændringer til brug for næste udgave af håndbogen er meget velkomne. September 1997 Hans Skov Christensen Adm. direktør 3

4 4 A

5 A AHTS, Arbejdsgiverforeningen Federation of Employers for Arbeitgeberverband für for Handel, Transport og Service Trade, Transportation and Services Handel, Transport und Service AI-Rådet The Danish Council of Consulting Der Dänische Rat der Beratenden Architects and Engineers Architekten und Ingenieure Akademiet for de Skønne Kunster The Royal Danish Academy of Fine Arts Akademiet for de Tekniske Danish Academy of Die Dänische Akademie der Videnskaber, ATV Technical Sciences, ATV Technischen Wissenschaften Akademikernes The Danish Confederation Bund Dänischer Centralorganisation of Professional Associations Akademiker Verbände Akademirådet The Academy Council AKB (Autoriserede Kølefirmaers AKB (Authorised Refrigeration Brancheforening) Installers Association) AKF, Amternes og Kommunernes Institute of Local Government Das Forschungsinstitut der Dä- Forskningsinstitut Studies - Denmark nischen Kreise und Kommunen Amtsrådsforeningen i Danmark Association of County Councils Der Kreistagsverband in Denmark in Dänemark AMU-Center Adult Vocational Training Ankenævnet for Forsikring Insurance Complaints Board Ankenævnet for Tilskud til Statsgaranterede Studielån The Board of Appeal for Subsidies to Education Loans Guaranteed by the State AOF, Arbejdernes Oplysnings Forbund Workers' Educational Association in Denmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Economic Council of the Labour Movement 5

6 A A Arbejdernes Oplysnings Forbund, AOF Workers Educational Association in Denmark Arbejdsformidlingen Employment Office Zentralstelle für Arbeitsvermittlung Arbejdsgiverforeningen af Biscuitog Kagefabrikker samt Handelsmøller The Cake and Biscuit Employers' Association Arbejdsgiverforeningen for Federation of Employers for Trade, Arbeitgeberverband für Handel, Handel, Transport og Service, Transportation and Services, Transport und Dienstleistungen, København og Nordsjælland Copenhagen and North Zealand Kopenhagen und Nord Seeland Arbejdsløshedskassernes Samvirke The Association of Unemployment Insurance Funds Arbejdsmarkedets Ankenævn Labour Market Appeal Board Der Beschwerdeausschuss für den Arbeitsmarkt Arbejdsmarkedets Feriefond The Labour Market Holiday Fund Arbejdsmarkedets Danish Labour Market Die Dänische Zusatzrenten- Tillægspension, ATP Supplementary Pension versicherung für Arbeitnehmer Arbejdsmarkedsstyrelsen Directorate General for Employ- Generaldirektorium für ment Placement and Vocational Beschäftigungsvermittlung Training und berufliche Fortbildung Arbejdsmiljøfondet The Danish Working Environment Fund Arbejdsmiljøinstituttet National Institute of Occupational Nationalinstitut für Health, Denmark Arbeitsumwelt, Dänemark Arbejdsmiljørådet Working Environment Council Arbeitsumweltrat Arbejdsministeriet Ministry of Labour Arbeitsministerium Arbejdsretten The Labour Court 6

7 B A B Arbejdsskadestyrelsen The National Board of Landesversicherungsamt für Industrial Injuries Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten Arbejdstilsynet, Direktoratet for Danish Working Environment Dänischer Arbeitsumweltdienst Service Arkitekt-Ingeniør Rådet The Danish Council of Consulting Der Dänische Rat der Beratenden Architects and Engineers Architekten und Ingenieure Arkitektskolen i Aarhus Aarhus School of Architecture Aarhuser Hochschule für Architektur Asfaltindustriens Arbejdsgiverforening Danish Asphalt Industries Asien-klubben (DI) Asia-Pacific Business Club of Denmark ATP Danish Labour Market Die Dänische Zusatzrenten- Supplementary Pension versicherung für Arbeitnehmer ATV, Akademiet for de Danish Academy of Die Dänische Akademie der Tekniske Videnskaber Technical Sciences Technischen Wissenschaften AUTIG, Autobranchens Handels- Danish Automotive Trade Gesamtverband Autoteile - og Industriforening i Danmark and Industry Federation Handel und Industrie in Dänemark Auto og Industrilakerere, Foreningen af Association of Vehicle and Industrial Painters in Denmark Bager og Konditormestre The Trade Associaton of Der Fachverband der i Danmark the Danish Baking Industry Dänischen Bäckereien Bagmandspolitiet The Fraud Squad Bedriftssundhedstjenesten Occupational Health Service Centre 7

8 B C Beklædnings- og Tekstilarbejderforbundet The Union of Garment and Textile Workers in Denmark Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening (BOA) Employers' Association for Danish Petroleum Industry Beredskabsstyrelsen Emergency Management Agency Zentralamt für Katastrophenschutz B.F.I.D., Brancheforeningen af Association of Pharmaceutical Verband der Pharmazeutischen Farmaceutiske Industrivirksom- Industries in Denmark Industrie in Dänemark heder i Danmark Bilfærgernes Rederiforening Danish Car Ferry Association Bioteknologisk Institut Biotechnological Institute Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark The Plumber and Pipeline Union in Denmark Boligministeriet Ministry of Ministerium für Housing and Building Wohnungsbau und Bauwesen Brancheforeningen for/af Se næste betydende ord Se næste betydende ord Brandtilsynet Fire Inspection Bryggeriforeningen The Danish Brewers' Association BSA, Byggeriets Studiearkiv The Danish National Centre for Building Documentation BUR, Byggeriets Udviklingsråd The Danish Building Development Council Bygge- og Boligstyrelsen National Housing & Building Direktorat für Wohnungsbau Agency und Bauwesen 8

9 D B C Byggecentrum The Danish Building Centre Bauzentrum Dänemark Byggefagenes Kooperative Federation of Co-operative Genossenschaftlicher Landssammenslutning (BKL) Building Contracting Societies Landesverband des Baugewerbes Danish Building BYG Dänischer Employers Confederation Byggeriets Arbejdsgivere, BYG Baugewerbeverband Byggeriets Studiearkiv, BSA The Danish National Centre for Building Documentation Byggeriets Udviklingsråd, BUR The Danish Building Development Council Byggesocietetet National Association for Building Børsmæglerforeningen Danish Securities Dealers Association Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) I/S The Metropolitan Copenhagen Heating Transmission Company (CTR) Centralorganisationen af Central Organization of Die Zentralorganisation der industriansatte i Danmark Industrial Employees Arbeitnehmer in der (CO-industri) in Denmark Dänischen Industrie Central Register of Motor Vehicles Motorkøretøjer Centralregisteret for Centralrådet for Statens Samarbejdsudvalg Co-operation Board of the State Centrum Demokraterne The Centre Democrats Chokolade- og Konfekture- Alliance of Danish Chocolate 9

10 C D D Industriens Brancheforening and Confectionery Industries CIMAC. Danmarks Nationale komite The Danish National Committee of The International Council on Combustion Engines Civilretsdirektoratet Ministry of Justice, Department of Private Law CO-industri Central Organization of Die Zentralorganisation der Industrial Employees Arbeitnehmer in der in Denmark Dänischen Industrie DA The Danish Employers Confederation D.A.F., Danmarks Automobilforhandler Forening Danish Automobil Dealers' Association DANIDA Danish International Development Assistance Danmarks Agentforening Danish Association of Dänischer Commercial Agents Handelsvertreterverband Danmarks Apotekerforening Danish Pharmaceutical Association Danmarks Automobilforhandler Forening, D.A.F. Danish Automobil Dealers' Association Danmarks Biblioteksskole The Royal School of Librarianship Fachhochschule für Bibliothekswesen Danmarks Designskole "Danmarks Designskole" "Danmarks Designskole" Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelser The Danish Institute for Educational Training of Vocational Teachers 10

11 D D Danmarks Farmaceutiske Højskole Royal Danish School of Pharmacy Pharmazeutische Hochschule Dänemarks Danmarks Fiskeindustri- og Association of Danish Fishproces- Verband Dänischer Fisch- Eksportforening sing Industries and Exporters industrien und Exporteure Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri, Foreningen for Association of Fish Meal and Fish Oil Manufacturers in Denmark Danmarks Fiskeriforening Danish Fishermen's Association Danmarks Fiskeriundersøgelser Danish Institute for Fisheries Research Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsfiskeri Danish Institute for Fisheries Research, Department of Inland Fisheries Danmarks Forvaltningshøjskole Danish School of Public Administration Danmarks Gasmateriel Prøvning (DGP) Danish Governmental Gas Institute Danmarks Højskole Danish State Institute of Dänische Sporthochschule for Legemsøvelser Physical Education Danmarks JordbrugsForskning Danish Institute of Agricultural Sciences Danmarks Journalisthøjskole Danish School of Journalism Dänische Journalistenhochschule Danmarks Juice, Saft- og Frugtdrikindustriforening Association of Danish Juice and Fruit Drink Manufacturers Danmarks Jurist- og The Association of Danish Verband der Dänischen Økonomforbund, DJØF Lawyers and Economists Juristen und Ökonomen 11

12 D D Danmarks Lak- og Farveindustri, Foreningen for Danish Paintmakers Association Danmarks Lærerhøjskole Royal Danish School of Dänemarks Hochschule für Educational Studies Lehrerfortbildung - Universität für Lehrer Danmarks Meteorologiske "Danmarks Meteorologiske "Danmarks Meteorologiske Institut Institut" Institut" Danmarks Miljøundersøgelser National Environmental Dänisches Institut für Research Institute Umweltforschung Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Arktisk Miljø National Environmental Research Institute, Department for Artic Environment Danmarks Nationalbank "Danmarks Nationalbank" "Danmarks Nationalbank" Danmarks Naturfredningsforening Danish Society for the Conservation of Nature Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Geological Survey of Denmark and Greenland Danmarks Pædagogiske Institut The Danish National Institute Pädagogisches Institut for Educational Research Dänemarks Danmarks Rederiforening Danish Shipowners' Association Danmarks Skibskreditfond "Danmarks Skibskreditfond" "Danmarks Skibskreditfond" Danmarks Statistik Statistics Denmark Danmarks Tekniske Technical University Technische Universität Universitet - DTU of Denmark Dänemarks Danmarks Turistråd The Danish Tourist Board Dänisches Fremdenverkehrsamt 12

13 D D Dansk Agrokemisk Forening Danish Agrochemical Association Dansk Annoncørforening Association of Danish Advertisers Dansk Arbejde, Landsforeningen The National Association for Danish Enterprise Dansk Arbejdsgiverforening The Danish Employers Confederation Dansk Arkitektur Center The Danish Centre for Architecture Dänisches Architektur Center - Gammel Dok - Gammel Dok - Gammel Dok Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund National Union of Garmentand Textile Workers in Denmark Dansk Brandteknisk Institut Danish Institute of Dänisches Institut für Fire Technology Feuertechnologie Dansk Byplanslaboratorium The Danish Town Planning Institute Danish Association of Forening, DLF Consumer Product Industries Dansk Dagligvareleverandør Dansk Design Center Danish Design Centre Dansk Design Råd Danish Design Council Dansk EDI Råd Danish EDI Council Dansk Eksportforening for Danish Export Group Association Dänischer Export Verein Gruppesamarbejde, DEG Dansk Eksportklub for Sundhedsog Hospitalssektoren (DI) Danish Society of Healthcare Industries Dansk El-Forbund Danish Electrical Union 13

14 D D Dansk Energi Klub (DI) Danish Energy Society Dansk Farmaceutforening The Association of Danish Pharmacists Dansk Flavour Organisation, DFO Association of Danish Flavour Manufacturers, Importers and Agents Dansk Flygtningehjælp Danish Refugee Council Die Dänische Flüchtlingehilfe Dansk Folkeparti The Danish People's Party Dansk Funktionærforbund The Danish Federation of Salaried Employees Dansk Handel og Service Danish Commerce and Services Dansk Hydraulisk Institut Danish Hydraulic Institute Dansk Industri (DI) Confederation of Hauptverband der Danish Industries Dänischen Industrie Dansk Industris The Executive Committee of the Der Arbeitsausschuss des Forretningsudvalg (DI) Confederation of Danish Industries Hauptverbandes der Dänischen Industrie Dansk Industris The General Assembly of the Die Hauptversammlung des Generalforsamling (DI) Confederation of Danish Industries Hauptverbandes der Dänischen Industrie Dansk Industris The General Council of the Der Exekutivausschuss des Hovedbestyrelse (DI) Confederation of Danish Industries Hauptverbandes der Dänischen Industrie Dansk Industris The Presidency of the Das Präsidium des Præsidium (DI) Confederation of Danish Industries Hauptverbandes der Dänischen Industrie 14

15 D D Dansk Industris Risk Management Forening (DI) The Risk Management Society of the Confederation of Danish Industries Dansk Ingeniørforening The Society of Danish Engineers Verein Dänischer Ingenieure Dansk Institut for Fundamental Metrologi Danish Institute of Fundamental Metrology, DFM Dansk Isenkram Forening Danish Hardware Association Dansk Iværksætter Forening Danish Entrepreneurs Association Dansk Journalistforbund The Danish Union of Journalists Dansk Kerneteknisk Selskab Danish Society for Nuclear Technology Dansk Kvindesamfund Danish Women's Society Dansk Landbrugs Realkreditfond, DLR Agricultural Mortgage Bank Dansk Lægemiddel Information Danish Drug Information Dansk Lægesekretærforening Danish Medical Secretary Union Dansk Magisterforening The Danish Association of Masters and Ph.D.s. Dansk Management Forum "Dansk Management Forum" "Dansk Management Forum" Dansk Markedsføringsforbund Danish Marketing Association Dansk Metalarbejderforbund Danish Metalworkers Union Gewerkschaft Metall Dänemark Dansk Møbelindustri, Foreningen Association of Danish Verband der Dänischen Furniture Industries Möbelindustrie 15

16 D D Dansk Olie og Naturgas A/S "Dansk Olie og Naturgas A/S" (The National Oil and Gas Company of Denmark) Dansk Polarcenter Danish Polar Center Dansk Smedemesterforening The Association of Dänischer Schmiedmeisterverein Danish Blacksmiths Dansk Speditørforening Danish Freight Forwarders' Dänischer Spediteurverband Association Dansk Sprognævn Danish Language Council Dänischer Sprachrat DANSK STANDARD Danish Standards Association Dänisches Normungsinstitut Dansk Stevedoreforening Danish Stevedore Association Dansk Teknologisk Institut Danish Technological Institute Arbejdsliv Centre for Human Resources Development Beklædning og Textil Centre for Clothing and Textile Betoncentret Concrete Centre Bioteknik Centre for Biotechnology BPS-Centret Centre for Building Planning Systematics Efteruddannelse Supplementary Training Centre 16

17 D D Emballage & Transport Centre for Packaging and Transportation Energianvendelse i bygninger Energy Consumption in Buildings Energianvendelse i industri Energy Consumption in Industry Energianvendelse i transport Energy Consumption in Transport Energidistribution Energy Distribution Energiproduktion Energy Production Erhvervsanalyser Centre for Industrial Analysis EuroCenter Euro Center Fremstilling Centre of Manufacturing Industriel Ledelse Centre for Industrial Management Industriel Metallurgi Centre for Industrial Metallurgy Informationsteknologi Centre for Information Technology 17

18 D D Innovation Danish Innovation Centre Kemiteknik Centre for Chemical Technology Kompetence og Medier Centre for Competence Development and Media Integration Komponentcentret Component Centre MarkedsService Centre for Market Service Materialeprøvning Centre for Materials Testing Miljøteknik Centre for Environmental Technology Murværkscentret Masonry Centre Måling & Kvalitet Centre for Metrology and Quality Control Organisation og Ledelse Centre for Organization and Leadership Plastteknologi Centre for Plastics Technology 18

19 D D Produktivitetscentret Productivity Centre Produktudvikling Centre for Product Development Rørcentret Pipe Centre Svømmebadsteknologi Centre for Swimming Pool Technology Sydjysk Teknologisk South Jutland Regional Centre Teknologisk Partnerskab Centre for Technology Partnership Tribologicenter Tribology Centre Træteknik Centre for Wood Technology Udviklingshus Vestsjælland West Zealand Regional Centre Virksomhedsledelse Centre for Enterprise Management Dansk Textil og Beklædning Federation of Danish Dänischer Textil- & Textile & Clothing Bekleidungsverband Dansk Textil Union The Association of Danish Textile Retailers Dansk Toksikologi Center The Danish Toxicology Centre Dansk Udviklingsfinansiering A/S Danish Development Finance Corporation 19

20 D D Dansk Ungdoms Fællesråd The Danish Youth Council Dansk Varefakta Nævn The Danish Institute for Dänische Organisation für Informative Labelling Informative Etikettierung Dansk VVS, Erhvervsorganisation Dansk VVS, Trade Organization Dansk VVS, Energie, for energi, miljø og klima for Energy, Environment and Umwelt und Klima Climate Danske Andelsselskaber Federation of Danish Verband der Dänischen Co-operatives, FDC Genossenschaften Danske Arkitekters Landsforbund The Federation of Danish Bund Dänischer Architekten Architects Danske Arkitekters Landsforbund/ Akademisk Arkitektforening The Federation of Danish Architects/The Academic Architects Association Danske Bilimportører, De Danish Car Importers Danske Civiløkonomer, Foreningen af The Danish Association of Graduates in Economics and Business Administration Danske Dagblades Forening Danish Newspaper Publishers' Association Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation Danish Newspaper Employers' Association Danske Dental Laboratorier, DDL Danish Dental Laboratories Dänisches Dental Laboratorium Danske Dommerforening, Den The Danish Association of Judges Danske Eksportlederes Østlandsklub (DI) East-West Business Club Danske Eksportskole, Den The Danish Export Institute 20

21 D D Danske Eksportvognmænd, The Association of Danish Verband der Dänischen Inter- Foreningen af International Road Hauliers nationalen Fuhrunternehmer Danske Elselskabers Arbejdsgiverforening Association of Danish Power Stations Danske Elværkers Forening Association of Danish Vereinigung Dänischer Electricity Utilities Elektrizitätswerke Danske Erhvervschefers The Association of Industrial Zusammenschluss Dänischer Fællesråd, DEF Development Executives Wirtschaftsdirektoren in Denmark Danske Grus- og Stenindustrier The Association of Danish Stone and Gravel Industries Danske Handelskammer, Det Danish Chamber of Commerce Die Dänische Handelskammer Danske Handelsmøller, Foreningen af Association of Danish Millers Danske Isoleringsfirmaer, Foreningen af The Association of Danish Insulation Contractors Danske Kemiske Industrier, Foreningen af Association of Danish Chemical Industries Danske Landboforeninger, De Danish Farmers' Union Zentralverband der Dänischen Landwirtschaftlichen Vereine Danske Landbrugsmaskin- Danish Manufacturers of Dänische Landmaschinen fabrikanter Agricultural Machineries Hersteller Danske Læderfabrikanter, Foreningen af The Association of Danish Tanneries Danske Læskedrik Fabrikanter Danish Soft Drinks Association Danske Malermestre Association of Danish Master Painters 21

22 D E Danske Medicinfabrikker, MEFA, The Association of the Danish Verband der Dänischen Foreningen af Pharmaceutical Industry Pharmazeutischen Industrie Danske Mejeriers Fællesindkøb Danish Dairy Suppliers "Danish Dairy Suppliers" A.m.b.a. Danske Olieraffinaderiers Arbejdsgiverforening Employers' Association for Danish Oil Refineries Danske Porebetonproducenters Danish Autoclaved Aerated Verband der Dänischen Brancheforening Concrete Association Porenbetonindustrie Danske Slagterier The Federation of Danish Pig Organisation der Dänischen Producers and Slaughterhouses Schweineproduzenten und Schlachthöfe Danske Spiritusfabrikanter, Foreningen af Association of Danish Distillers Danske Støberiers Brancheforening The Association of Danish Foundries Danske Stålproducenter, Foreningen af The Association of Danish Steel Producers Danske Sælgere The Danish Union of Sales Der Dänischer Verband Representatives für Vertreter Danske Vindmøllefabrikanter, Danish Windturbine Vindmølleindustrien, Foreningen af Manufacturers Association Danske Vognmænd Danish Road Haulage Association Verband des Dänischen Güterverkehrs Danske Voldgiftsinstitut, Det The Danish Institute of Arbitration Das Dänische Schiedsinstitut (Copenhagen Arbitration) De Se næste betydende ord Se næste betydende ord DEFU (Institut for Forskning DEFU (Research Institute 22

23 E D og Udvikling inden for Elforsyningsområdet) for Danish Electric Utilities) DEG, Dansk Eksportforening Danish Export Group Association Dänischer Export Verein for Gruppesamarbejde DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik DELTA Danish Electronics, Light & Acoustics DEMKO A/S (Danmarks "DEMKO A/S" "DEMKO A/S" elektriske materielkontrol) Den/Det Se næste betydende ord Se næste betydende ord DESTA, Danske Entreprenører for Stålkonstruktioner og Trykbærende Anlæg Danish Contractors of Steel Contructions and Pressurized Plants DfA, Direktoratet for The Directorate of the Unemploy- Das Direktorat für die Arbejdsløshedsforsikringen ment Insurance System, the DfA Arbeitslosenversicherung, DfA DFO, Dansk Flavour Organisation Association of Danish Flavour Manufacturers, Importers and Agents DI Confederation of Danish Industries Hauptverband der Dänischen Industrie DIFTA DIFTA - Danish Institute for Fisheries Technology and Aquaculture Direktoratet for The Directorate of the Unemloy- Das Direktorat für die Arbejdsløshedsforsikringen, DfA ment Insurance System, the DfA Arbeitslosenversicherung, DfA Direktoratet for Arbejdstilsynet Danish Working Environment Dänischer Arbeitsumweltdienst Service Direktoratet for Kriminalforsorgen Department of Prisons and Probation Das Direktorat des Dänischen Strafvollzugs und der 23

24 D E E Bewährungshilfe DJØF, Danmarks Jurist- og The Association of Danish Verband der Dänischen Økonomforbund Lawyers and Economists Juristen und Ökonomen dk-teknik Energi og Miljø dk-teknik Energy & Environment DMI DMI (Danish Maritime Institute) DR DR (Danish Broadcasting Corporation) DSB DSB, Danish State Railway Dänische Staatsbahnen DSI - Institut for Sundhedsvæsen DSI - Danish Institute for Health Services, Research and Development DTI Emballage & Transport DTI Packaging & Transport DTI Verpackung & Transport DTL - Dansk Forening for Danish Association for Dänischer Verein für Information og Dokumentation Information and Documentation Information und Dokumentation DTU, Danmarks Tekniske Technical University of Denmark Technische Universität Universitet Dänemarks Dybfrostrådet Council of the Danish Frozen Food Industries EES Export Promotion Danmark EFR, Eksportfremmerådet The Export Promotion Council EFS, Erhvervsfremme Styrelsen Danish Agency for Trade and Industry EIB, Den Europæiske EIB, The European EIB, Die Europäische Investeringsbank Investment Bank Investitionsbank 24

25 F E EKR Kreditforsikring EKR Credit Insurance Eksportfremmerådet The Export Promotion Council Eksportkreditfonden EKF "Eksportkreditfonden EKF" "Eksportkreditfonden EKF" Elektricitetsrådet Electricity Council Elektrizitätsrat Elektronikindustrien Danish Electronics Industry Association Elinstallatørernes The Danish Electrical Zentralverband Elektroteknik Landsforening ELFO Contractors Association ELFO Dänemark ELFO Elprisudvalget Electricity Price Committee Strompreisausschuss Emballageindustrien The Packaging Industry Energi Klub (DI), Dansk Danish Energy Society Energistyrelsen Danish Energy Agency Die Dänische Energiebehörde Enhedslisten The Unity List - The Red-Green Alliance Entreprenørforeningen The Danish Contractors' Hauptverband der Association Dänischen Bauindustrie Erhvervenes Eksportfremme Sekretariat Export Promotion Danmark Erhvervenes Skattesekretariat "Erhvervenes Skattesekretariat" "Erhvervenes Skattesekretariat" Erhvervenes Skatteudvalg "Erhvervenes Skatteudvalg" "Erhvervenes Skatteudvalg" Erhvervenes Transportudvalg Danish Shippers' Council 25

26 E F Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Danish Commerce and Das Dänische Gewerbe- Companies Agency und Gesellschaftsamt Erhvervsarkivet The Danish National Das Dänische Wirtschaftsarchiv Business Archives Erhvervsfremme Styrelsen Danish Agency for Trade and Industry Erhvervsministeriet Ministry of Business and Industry Ministerium für Industrie und Handel Erhvervssprogligt Forbund Association of Business Language Graduates Erhvervsudviklingsrådet The Industry and Trade Development Council Etiske Råd, Det The Danish Council of Ethics EU - Det økonomiske og sociale The Economic and Social Der Wirtschafts- und udvalg Committee Sozialausschuss der Europäischen Gemeinschaften EU - Regionsudvalget The Committee of the Regions Der Ausschuss der Regionen EU - Retten af første instans Court of First Instance Gericht Erster Instanz EU - Revisionsretten The Court of Auditors Der Europäische Rechnungshof EU-Direktoratet Danish Market Management Dänisches Direktorat für and Intervention Board Marktordnungen Europa-Domstolen The Court of Justice of the Der Gerichtshof der European Communities Europäischen Gemeinschaften Europa-Kommissionen The European Commission Die Europäische Kommission Europa-Parlamentet The European Parliament Das Europäische Parlament 26

27 F E F Europarådet Council of Europe Europæiske Centralbank, Den The European Central Bank EZB, Die Europäische Zentralbank Europæiske Fond for The European Regional Europäischer Fond für Regionaludvikling, Den Development Fund Regionale Entwicklung Europæiske Miljøagentur, Det European Environment Agency Europäische Umweltagentur Europæiske Råd, Det The European Council Der Europäische Rat Europæiske Udviklingsfond, Den The European Development Fund Europäischer Entwicklungsfonds EEF Europæiske Union, Den European Union Europäische Union FAFGE, Foreningen af Fabrikanter, FAFGE, The Association of Verband von Herstellern, Grossister, Importører og Agenter Manufacturers, Wholesalers and Grosshändlern und Importeuren i El-branchen Importers of Electrical Equipment von Elektromaterial Farmaceutiske Industrivirksom- Association of Pharmaceutical Verband der Pharmazeutischen heder i Danmark, B.F.I.D., Industries in Denmark Industrie in Dänemark Brancheforeningen af Farvandsvæsenet Royal Danish Administration of Navigation and Hydrography FDB, Fællesforeningen for Co-op Denmark (FDB) Zentralgenossenschaft der Danmarks Brugsforeninger Dänischen Konsumvereine (FDB) FDM, Forenede Danske Motorejere Federation of Danish Motorists FEHA (Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater) Association of Manufacturers and Importers of Domestic Electrical Appliances FEM Danmark, Branchegruppen af danske fabrikanter af internt The Danish Association of Handling Industries 27

28 F G transportmateriel Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S Finance for Danish Industry A/S Finansministeriet Ministry of Finance Finanzministerium Finansrådet - Danske Danish Bankers Association Verband Dänischer Banken Pengeinstitutters Forening Finanssektorens Arbejdsgiverforening Danish Employers' Association for the Financial Sector Finanstilsynet Danish Financial Supervisory Dänisches Aufsichtsamt für das Authority Kredit- und Versicherungswesen Fiskedirektoratet Danish Directorate for Fisheries Dänisches Direktorat für Fischerei Fiskeindustriens Arbejdsgiverforening Danish Fish Processing Industries' Association Fiskeriteknisk Selskab (DI) Danish Society for Fisheries Technology Flyvematerielkommandoen Air Materiel Command Folkekirkens Nødhjælp Danchurchaid Folketinget The Folketing Forbrugerklagenævnet The Consumer Complaints Forbrugerombudsmanden The Consumers' Ombudsman Verbraucherombudsmann Forbrugerrådet The Consumer Council Verbraucherrat Forbrugerstyrelsen The National Consumer Die Dänische Agency of Denmark Verbraucherverwaltung 28

29 H F Forbundet af Offentligt Ansatte, Danish Trade Union of Verband Öffentlicher Dansk Kommunal Arbejder- Public Employees Angestellter forbund Forbundet Træ - Industri - Byg The Timber, Industry and Die Gewerkschaft Holz - i Danmark Construction Workers' Union Industrie - Bau in Dänemark in Denmark FORCE Instituttet FORCE Institute Forenede Danske Motorejere Federation of Danish Motorists Foreningen af/for Se næste betydende ord Se næste betydende ord Foreningen Danske Olieberedskabslagre Danish Compulsory Oil Stocks Association Forligsinstitutionen The Conciliation Board Forskningscenter Risø Risø National Laboratory Forschungszentrum Risö Forskningsministeriet Ministry of Research Forschungsministerium Forskningsrådene The Danish Research Councils Forsvarets Bygningstjeneste Danish Defence Der Dänische Militärbaudienst Construction Service Forsvarets Center for Lederskab The Danish Defence Center Das Dänisches Verteidigungs of Leadership Center für Leitung Forsvarets Efterretningstjeneste Danish Defence Intelligence Service Forsvarets Forskningstjeneste Danish Defence Research Establishment Forsvarets Oplysnings- og The Information and Welfare Informations- und Betreu- Velfærdstjeneste Services of the Danish Armed ungsdienst der Dänischen Forces Verteidigung 29

30 F G I Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark Defence & Aerospace Industries Association in Denmark Forsvarsakademiet Royal Danish Defence College Die Dänische Verteidigungsakademie Forsvarskommandoen Chief of Defence Denmark Forsvarsministeriet Ministry of Defence Verteidigungsministerium Fremskridtspartiet The Progress Party F.R.I., Foreningen af Danish Association of Dänischer Verband Rådgivende Ingeniører Consulting Engineers Beratender Ingenieure Frugtindustriforeningen Association of Danish Fruit Processing Industries FUHU, Foreningen til Unge The Danish Society for the Dänische Gesellschaft zur Handelsmænds Uddannelse Advancement of Business Förderung der Kaufmännischen Education Bildung Fællesforeningen for Danmarks Co-op Denmark (FDB) Zentralgenossenschaft der Brugsforeninger, FDB Dänischen Konsumvereine (FDB) Road Safety and Transport Agency Verkehrsverwaltung Færdselsstyrelsen Gas- og Varmeprisudvalget Gas and Heat Price Committee Warmepreisausschuss GenvindingsIndustrien Association of Danish Recycling Industries Geoteknisk Institut The Danish Geotechnical Institute Glarmesterlauget i Danmark The Danish Glaciers Association Hauptverband des Dänischen Glaserhandwerks Glasrørblæserlauget i Danmark Danish Glass Tube Blowers' Guild 30

U. S. Small Business Administration

U. S. Small Business Administration U. S. Small Business Administration Table Small Business Matched to North American Industry Classification System Codes This table lists small business size matched to industries described in the North

More information

SURVEY OF NEW FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE UNITED STATES FORM BE-13D

SURVEY OF NEW FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE UNITED STATES FORM BE-13D FORM BE-D (REV. /04) OMB No. 0608-005: Approval Expires 0//07 MANDATORY CONFIDENTIAL* SURVEY OF NEW FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE UNITED STATES FORM BE-D (Report for the Expansion of an Existing U.S.

More information

SURVEY OF NEW FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE UNITED STATES FORM BE-13B

SURVEY OF NEW FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE UNITED STATES FORM BE-13B FORM BE-B (REV. /04) OMB No. 0608-005: Approval Expires 0//07 MANDATORY CONFIDENTIAL* SURVEY OF NEW FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE UNITED STATES FORM BE-B 005 (Report for Establishment of a New U.S.

More information

SURVEY OF NEW FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE UNITED STATES FORM BE-13A

SURVEY OF NEW FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE UNITED STATES FORM BE-13A FORM BE-A (REV. /0) OMB No. 0608-005: Approval Expires 0//07 MANDATORY CONFIDENTIAL* SURVEY OF NEW FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE UNITED STATES FORM BE-A (Report for Acquisition of a U.S. Business Enterprise

More information

FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE (Rosstat) RUSSIA` 2014 STATISTICAL POCKETBOOK

FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE (Rosstat) RUSSIA` 2014 STATISTICAL POCKETBOOK FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE (Rosstat) RUSSIA` 2014 STATISTICAL POCKETBOOK Moscow 2014 UDK 31(470) The Editorial Board: A. Surinov Chairman of the Editorial Board E. Baranov, N. Bugakova, M. Gelvanovsky,

More information

Longman Communication 3000

Longman Communication 3000 LONGMAN COMMUNICATION 3000 1 Longman Communication 3000 The Longman Communication 3000 is a list of the 3000 most frequent words in both spoken and written English, based on statistical analysis of the

More information

YOU. Going? Where are 2013-2015. A Guide To Careers And Education In Washington. Your printed companion to www.careerbridge.wa.gov

YOU. Going? Where are 2013-2015. A Guide To Careers And Education In Washington. Your printed companion to www.careerbridge.wa.gov A Guide To Careers And Education In Washington Your printed companion to www.careerbridge.wa.gov Where are YOU Going? 2013-2015 Workforce Training and Education Coordinating Board 128 10th Avenue SW, PO

More information

We re Stronger Together VIEW FROM AIG - LONDON 8:00 PM

We re Stronger Together VIEW FROM AIG - LONDON 8:00 PM We re Stronger Together VIEW FROM AIG - LONDON 8:00 PM VIEW FROM AIG - LONDON 8:00 AM To help you get the most from our outstanding range of products and services, this presentation highlights the headlines,

More information

PART-TIME UNDERGRADUATE COURSES

PART-TIME UNDERGRADUATE COURSES PART-TIME UNDERGRADUATE COURSES Courses Eligible for Tax Relief In the 2014/2015 Academic Year Under section 473A Taxes Consolidation Act 1997 2014/2015 Part-time Undergraduate List INDEX OF APPROVED COLLEGES

More information

Industries react in different ways to the business

Industries react in different ways to the business Which industries are sensitive to business cycles? An analysis of the 1994 2005 projections can be used to identify industries that are projected to move differently with business cycles in the future

More information

WHICH IWC ORDER? Classifications

WHICH IWC ORDER? Classifications WHICH IWC ORDER? Classifications DIVISION OF LABOR STANDARDS ENFORCEMENT MARCH 2013 This pamphlet is intended as a guide in determining the classifications of businesses and occupations under the Industrial

More information

A legacy of suspicion: How RIPA has been used by local authorities and public bodies

A legacy of suspicion: How RIPA has been used by local authorities and public bodies A legacy of suspicion: How RIPA has been used by local authorities and public bodies A Big Brother Watch report August 2012 1 Contents Executive Summary... 3 Key Recommendations... 4 Key Findings... 5

More information

Thailand: Science and Technology for Sustainable Development

Thailand: Science and Technology for Sustainable Development Thailand: Science and Technology for Sustainable Development Prof. Dr. Pairash Thajchayapong Permanent Secretary Ministry of Science and Technology Presented at The 1 st Asian Science and Technology Forum

More information

International Classification for Standards

International Classification for Standards International Classification for Standards Contents Introduction...3 Purpose of the ICS...3 Description of the ICS...3 Rules for the use of the ICS...5 Updating of the ICS...11 How to use the ICS index...11

More information

HOUSE OF REPRESENTATIVES

HOUSE OF REPRESENTATIVES RULES of the HOUSE OF REPRESENTATIVES ONE HUNDRED FOURTEENTH CONGRESS PREPARED BY Karen L. Haas Clerk of the House of Representatives JANUARY 6, 2015 (Rev. 1 06 15) VerDate Nov 24 2008 17:28 Jan 23, 2015

More information

New Business Tax Basics

New Business Tax Basics New Business Tax Basics Contents Business Tax Basics 1 Your Rights and Responsibilities 2 Business and Occupation tax 3 State Business and Occupation (B&O) Tax 3 Major B&O Tax Classifications 3 Economic

More information

Welcome to Canada. What you should know. www.cic.gc.ca

Welcome to Canada. What you should know. www.cic.gc.ca Welcome to Canada What you should know www.cic.gc.ca Building a stronger Canada: Citizenship and Immigration Canada (CIC) strengthens Canada s economic, social and cultural prosperity, helping ensure Canadian

More information

How to export to Brazil January, 2007

How to export to Brazil January, 2007 How to export to Brazil January, 2007 Produced by Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior FUNCEX to the Ministry of External Relations Trade Promotion Department, in the context of the program

More information

2014-2015 Program Information. 2015-2016 Application Dates

2014-2015 Program Information. 2015-2016 Application Dates 2014-2015 Program Information 2015-2016 Application Dates Catalogue Item # 760956 This publication is available to view or order online at alis.alberta.ca/publications. Educators and Career Practitioners

More information

Sustainability Topics for Sectors: What do stakeholders want to know?

Sustainability Topics for Sectors: What do stakeholders want to know? Topics for Sectors: What do stakeholders want to know? About GRI The Global Reporting Initiative (GRI) promotes the use of sustainability reporting as a way for organizations to become more sustainable

More information

THE NEW FACE OF INDUSTRY IN FRANCE

THE NEW FACE OF INDUSTRY IN FRANCE THE NEW FACE OF INDUSTRY IN FRANCE FRANCE REINVENTED France is a country of inventors, pioneers, entrepreneurs and captains of industry. Every time it has faced adversity, it has found the strength to

More information

Part I: Transforming growth pattern, create a new scenario for scientific development

Part I: Transforming growth pattern, create a new scenario for scientific development Part I: Transforming growth pattern, create a new scenario for scientific development Chapter 1: Development Environment Given the great achievements of social development that we have attained in the

More information

Britain only succeeds when working people succeed. This is a plan to reward hard work, share prosperity and build a better Britain.

Britain only succeeds when working people succeed. This is a plan to reward hard work, share prosperity and build a better Britain. Britain only succeeds when working people succeed. This is a plan to reward hard work, share prosperity and build a better Britain. Britain can be better The Labour Party Manifesto 2015 The Labour Party

More information

Setting up one s own business

Setting up one s own business Setting up one s own business 2 Note: For reasons of readability only the female or male spelling will be used. It is representative of both designations. The preparation of the brochure has been done

More information

CETA Summary of the final negotiating results

CETA Summary of the final negotiating results This note summarises the key elements of the Comprehensive Economic and Trade Agreement between the EU and Canada (CETA). The negotiators of the Commission and of Canada finalised their work in early August

More information

PROGRESS www.bcjobsplan.ca UPDATE Targets Met

PROGRESS www.bcjobsplan.ca UPDATE Targets Met 3 YEAR PROGRESS UPDATE HONOURABLE CHRISTY CLARK PREMIER OF BRITISH COLUMBIA Premier s Message Three years ago we launched Canada Starts Here: the BC Jobs Plan, our strategy to lead us to a secure and prosperous

More information

STATEMENT OF COMMON PURPOSE

STATEMENT OF COMMON PURPOSE STATEMENT OF COMMON PURPOSE On the 25th February a democratic revolution took place in Ireland. Old beliefs, traditions and expectations were blown away. The stroke of a pen, in thousands of polling stations,

More information

LAND USE BYLAW # 01-23

LAND USE BYLAW # 01-23 LAND USE BYLAW # 01-23 Consolidation March 2015 Office Copy THIS DOCUMENT REPRESENTS A COMPILATION OF THE TOWN OF OLDS LAND USE BYLAW # 01-23 AND SUCCESSIVE AMENDING BYLAWS UP TO AND INCLUDING MARCH 2015.

More information

First Stop Business Guide

First Stop Business Guide First Stop Business Guide BRIAN P. KEMP, Secretary of State Corporations Division 2 Martin Luther King, Jr., Drive Suite 315, West Tower Atlanta, Georgia 30334 www.sos.state.ga.us/firststop/ Office of

More information

UNITED NATIONS SYSTEM

UNITED NATIONS SYSTEM UNITED NATIONS SYSTEM GENERAL BUSINESS GUIDE FOR POTENTIAL SUPPLIERS OF GOODS AND SERVICES WITH COMMON GUIDELINES FOR PROCUREMENT BY ORGANIZATIONS IN THE UN SYSTEM 20th Edition (Update June 2006) 1 CONTENTS

More information