PROF. DR. İHSAN DAĞ IN YAYINLARINA YAPILAN ATIFLAR

Size: px
Start display at page:

Download "PROF. DR. İHSAN DAĞ IN YAYINLARINA YAPILAN ATIFLAR"

Transcription

1 PROF. DR. İHSAN DAĞ IN YAYINLARINA YAPILAN ATIFLAR YAYINLARA SCI/SSCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE VE KİTAPLARDA ALINAN ATIFLAR (Kendi yayınlarına kendisince yapılan atıflar dahil edilmemiştir.) ATIF SAYILARI ÖZET TABLOSU YAYIN NO YAYIN (Yayın tarihine göre en az 1 atıf alan yayınların kronolojik sıralaması) ATIF SAYISI 1 Dağ, İ. (1990). Kontrol odağı, stresle başa çıkma stratejileri ve psikolojik belirti gösterme ilişkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. H.Ü. Sosyal Bil. Enst., Psikoloji Anabilim Dalı. 2 Dağ, İ. (1991). Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R) nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 2(1), Dağ, İ. (1991). Rotter in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ) nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği. Psikoloji Dergisi, 7(26), Dağ, İ. (1991). Rosenbaum un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 2(4), Dağ, İ. (1992). Kontrol odağı, öğrenilmiş güçlülük ve psikopatoloji ilişkileri. Psikoloji Dergisi, 7(27), Dağ, İ. (Ed.) (1993). Türkiye de kullanılan psikolojik ölçekler-1. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi(3P), 1(Ek Sayı 2), 61s. 7 Akdemir, A., Örsel, S.D., Dağ, İ., Türkçapar, M.H., İşcan N. & Özbay, H. (1996). Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ) nin geçerliği güvenirliği ve klinikte kullanımı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi(3P), 4(4), Şenol, S., Özgüven, H.D., Dağ, İ. & Oğuz, Y. (1996). Hekimler için Ötanazi, Ölüm ve Ölümcül Hastaya İlişkin Tutum Ölçeği(ÖTÖ) nin faktör yapısı ve iç tutarlığı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi(3P), 4(3), Dağ, İ. (1997). Rotter in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ). I.Savaşır & N.H.Şahin (Ed.). Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:9, Dağ, İ. (1999). The relationships among paranormal beliefs, locus of control and psychopathology in a Turkish college sample. Personality and Individual Differences, 26(4), Dağ, İ. (1999). Psikolojinin ışığında kaygı. Doğu Batı, 6,

2 12 Dağ, İ. (2000). Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R). Ö. Aydemir ve E. Köroğlu (Eds.). Psikiyatride kullanılan klinik ölçekler. Ankara: Hekimler Yayın Birliği, ss Tosun, A., Dağ, İ. (2000). Depresif duygu durumu olan ve olmayan kişilerin, örtük bellek görevinde duygu durum tutarlı bellek yanlılığı açısından karşılatırılması. Türk Psikoloji Dergisi, 15(46), Akdemir, A., Türkçapar, M.G., Örsel, S.D., Demirergi, N., Dağ, İ., Özbay, M.H. (2001). Reliability and validity of the Turkish version of the Hamilton Depression Rating Scale. Comprehensive Psychiatry, 42(2), Dağ, İ. (2002). Kontrol Odağı Ölçeği (KOÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 17(49), Dağ, İ. (2003). Türkiye de Ulusal Ruh Sağlığı Politikaları konusunda yapılmış sistematik çalışmalar. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi(3P), 11(1): Örsel, S.D., Akdemir, A., Dağ, İ. (2004). The sensitivity of Quality of Life Scale WHOQOL 100 to psychopathological measures in schizophrenia. Comprehensive Psychiatry, 45(1): Dağ, İ. (2005). Psikolojik test ve ölçeklerde geçerlik ve güvenirlik. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi(3P), 13(4 Ek Sayı): Ceral, S. & Dağ, İ. (2005). Ergenlerde algılanan anne baba tutumlarına bağlı benlik saygısı, depresiflik ve genel psikolojik belirti farklılıkları. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi(3P), 13(4): Baydoğan, M., Dağ, İ. (2008). Hemodiyaliz Hastalarındaki Depresiflik Duzeyinin Yordanmasında Kontrol Odağı, Öğrenilmiş Güçlülük ve Sosyotropi Otonomi. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(1), TEK YAZARLI ESERLERE TOPLAM ATIF SAYISI: 197 ORTAK YAZARLI ESERLERE TOPLAM ATIF SAYISI: 148 YALNIZ 2013 YILINDA ALINAN TOPLAM ATIF SAYISI: E KADAR TÜM ESERLERE TOPLAM ATIF SAYISI: 345 Dağ, İ. (1999). The relationships among paranormal beliefs, locus of control and psychopathology in a Turkish college sample. Personality and Individual Differences, 26(4), KÜNYELİ YAYINA SCI/SSCI KAPSAMI DIŞINDAKİ YABANCI DERGİ- KİTAP- TEZLERDE ALINAN ATIFLAR TOPLAMI (GOOGLE ACADEMİC & SCOPUS TARAMASI SONUCUDUR) 34

3 Yayınlara yapılan atıflardan web de yer alanlar arasında Google tarafından saptananların listelendiği (Günü gününe atıf sayıları, h indeksi vb) Google Akademik / Alıntılarım Sayfasını (anonim) görüntülemek için tıklanması gereken adres: ATIFLARIN AYRINTILI DÖKÜMÜ YAYIN NO 01 Dağ, İ. (1990). Kontrol odağı, stresle başa çıkma stratejileri ve psikolojik belirti gösterme ilişkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. H.Ü. Sosyal Bil. Enst., Psikoloji Anabilim Dalı. 1) Karancı, A.N., Rüstemli, A. (1995). Psychological consequences of the 1992 Erzincan (Turkey) earthquake. Disasters, 19(1), ) Rüstemli, A., Karancı, A.N. (1996). Distress reactions and earthquake-related cognitions of parents and their adolescent children in a victimized population. Journal of Social Behavior and Personality, 11(4), ) Demir, G., Demir, A. (1998). Hükümlülerin psikiyatrik belirtiler yönünden değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 13(41), ) Basım, H.N., Tatar, I., Sahin, N.H. (2006). Impression management, self-perception, locus of control, achievement of professional goals and stress: A study in a public sector organization. Türk Psikoloji Dergisi, 21 (58), ) Deniz, M.E. (2006). The relationships among coping with stress, life satisfaction, decision-making styles and decision self-esteem: An investigation with Turkish university students. Social Behavior and Personality, 34 (9), ) Guloglu, B., Aydin, G. (2007). The relationship between learned resourcefulness and automatic thoughts of fifth grade elementary students. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education, 33, ) Dincer, E.D., Karakas, S. (2008). Modelling the relationship between the neuropsychological tests of attention. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 18 (1), ) Ersoy-Kart, M., Erdost, H.E. (2008). Unemployment worries among Turkish university students. Social Behavior and Personality, 36 (2), YAYIN NO 02 Dağ, İ. (1991). Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R) nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 2(1), ) Tuğrul, C. (1996). Gençlik Dönemindeki Aile Sorunlarını Değerlendirme Ölçeği: Faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 11(36), ) Demir, G., Demir, A. (1998). Hükümlülerin psikiyatrik belirtiler yönünden değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 13(41), ) Çuhadaroğlu, F., Yazıcı, K.M. (1999). Psychiatric symptoms among Turkish adolescents. Turkish Journal of Pediatrics, 41(3),

4 4) Eker, D., Arkar, H., Yaldız, H. (2000). Generality of support sources and psychometric properties of a scale of perceived social support in Turkey. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 35(5), ) Çetin, F.C. (2001). Suicide attempts and self-image among Turkish adolescents. J Youth Adolescence, 30(5), ) Vargel, S., Ulusahin, A. (2001). Psychopathology and body image in cosmetic surgery patients. Aesthetic Plastic Surgery, 25(6), ) Tural, U., Fidaner, H., Alkin, T., et al. (2002). Assesing the severity of panic disorder and agoraphobia: Validity, reliabilty and objectivity of the Turkish translation of the Panic and Agoraphobia Scale (P&A). Journal of Anxiety Disorders, 16 (3), ) Baybek, S., Kumbasar, H., Tuğcu, H., Mısırlıgil, Z. (2002). Psychological status of patients with seasonal and perennial allergic rhinitis. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology, 12(3), ) Sayar, K., Kirmayer, L.J, Taillefer, S.S. (2003). Predictors of somatic symptoms in depressive disorder. General Hospital Psychiatry, 25 (2), ) Solmaz, M., Kavuk, I, Sayar, K. (2003). Psychological factors in the irritable bowel syndrome. European Journal of Medical Research, 8(12), ) Vardar, E., Çalıyurt, O., Arıkan, E., et al. (2004). Sleep quality and psychopathological features in obese binge eaters. Stress and Health, 20(1), ) Üstundağ-Budak, M., Mocan-Aydin, G. (2005). The role of personality factors in predicting the reported physical health symptoms of Turkish college students. Adolecence, 40 (159), ) Gülseren, S., Gülseren, L., Hekimsoy, Z, et al. (2006). Depression, anxiety, health-related quality of life, and disability in patients with overt and subclinical thyroid dysfunction. Archives of Medical Research, 37 (1), ) Ardıç, F.N., Atesci, F.C. (2006). Is psychogenic dizziness the exact diagnosis? European Arcchives of Oto-Rhino-Laryngology, 263 (6), ) Aksaray, G., Kortan, G., Erkaya, H., et al. (2006). Gender differences in psychological effect of the August 1999 earthquake in Turkey. Nordic Journal of Psychiatry, 60 (5), ) Yeşilyaprak B., Kısaç, I., Şanlıer, N. (2007). Stress symptoms and nutritional status among survivors of the Marmara region earthquakes in Turkey. Journal of Loss & Trauma, 12 (1), ) Evren, B., Evren, C. (2007). Relationship between alexithymia and social anxiety in female outpatients with dermatological disorder presenting for psychiatric consultation. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 14 (3), ) Konuk, N., Koca, R., Atik, L., et al. (2007). Psychopathology, depression and dissociative experiences in patients with lichen simplex chronicus. General Hospital Psychiatry, 29 (3), ) Gulec, H. (2007). Technical properties of the Turkish version of the Iowa gambling task in adults with attention deficit hyperactivity disorder in male inmates. Neurology Psychiatry and Brain Research, 14 (4), ) Evren, C., Şar V., Evren, B., et al. (2008). Dissociation and alexithymia among men with alcoholism. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 62 (1), ) Çelikel F.C., Cumurcu, B.E., Koç, M., et al. (2008). Psychologic correlates of eating attitudes in Turkish female college students. Comprehensive Psychiatry, 49 (2),

5 22) Belli, S., Belli, H., Bahçebaşı, T., et al. (2008). Assessment of psychopathological aspects and psychiatric comorbidities in patients affected by tinnitus. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 264 (3), ) Evren, C., Şar, V., Evren, B., Dalbudak, E. (2008). Self-mutilation among male patients with alcohol dependency: the role of dissociation. Comprehensive Psychiatry, Article in press. 24) Sertoz, O.O., Binbay, I.T., Koylu, E., et al. (2008). The role of BDNF and HPA axis in the neurobiology of burnout syndrome. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 32 (6), ) Evren C, Dalbudak E, Cakmak D. (2008). Alexithymia and personality in relation to dimensions of psychopathology in male alcohol-dependent inpatients. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 18 (1), ) Guz, H., Sunter, A.T., Bektas, A., et al. (2008). The frequency of the psychiatric symptoms in the patients with dyspepsia at a university hospital. General Hospital Psyhiatry, 30 (3), ) Tander, B., Gunes, S., Boke, O., et al. (2008). Polymorphisms of the serotonin-2a receptor and catechol-o-methyltransferase genes: a study on fibromyalgia susceptibility. Rheumatology International, 28 (7), ) Yasan, A., Gurgen, F., Ozkan, M., et al. (2008). Smoking attitudes and some related factors in Diyarbakir city center. Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry, 9 (2), ) Vardar, E., Vardar, S.A., Molla, T., et al. (2008). Psychological symptoms and sleep quality in young subjects with different circadian preferences. Biological Rhythm Research, 39 (6), ) Demir, T., Dogangun, B., Karacetin, G., et al. (2008). Psychiatric Disorders and Symptoms in Mothers of Children with Autistic Disorder, Neurology Psychiatry and Brain Research, 15 (4), ) Evren, C., Cetin, R., Durkaya, M., et al. (2009). Relationship of alcohol craving with posttraumatic stress disorder and severity of general psychopathology in male alcohol dependent inpatients. Nöropsikiyatri Arşivi-Archives of Neuropsychiatry, 46 (1), ) Soygut, G., Karaosmanoglu, A., Cakir, Z. (2009). Assessment of early maladaptive schemas: A psychometric study of the Turkish Young Schema Questionnaire-Short Form-3. Türk Psikiyatri Dergisi, 20 (1), ) Evren, C., Dalbudak, E. (2009). Relationship of personality trait impulsivity with clinical variables in male alcohol-dependent inpatients. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 19 (1), ) Evren, C., Sar, V., Dalbudak, E., et al. (2009). Social anxiety and dissociation among male patients with alcohol dependency. Psychiatry Research, 165 (3), ) Yildiz, A., Celebioglu, A., Olgun, H. (2009). Distress levels in Turkish parents of children with congenital heart disease. Australian Journal of Advances Nursing, 26 (3), ) Aricak, O.T. (2009). Psychiatric symptomatology as a predictor of cyberbullying among university students. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 8 (34), ) Soygüt, G., Çakır, Z. (2009). Ebeveynlik biçimleri ile psikolojik belirti ler arasındaki ilişkilerde kişilerarası şemaların aracı rolü: Şema odaklı bir bakış. Türk Psikiyatri Dergisi, 20 (2), ) Akbiyik D.I., Sumbuloglu, V., Berksun, O.E., et al. (2009). Symptoms of Turkish Patients with Depression in Ankara and Berlin, Culture medicine and Psychiatry, 33 (3),

6 39) Dogan, S., Oncu, B., Varol-Saracoglu, G., et al. (2009). Validity and reliability of the Turkish version of the Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v1.1), Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry, 10 (2), ) Algul, A., Ates, M.A., Semiz, U.B., et al. (2009). Evaluation of general psychopathology, subjective sleep qualty, and health-related quality of life in patients with obesity. International Journal of Psychiatry in Medicine, 39 (3), ) Cengel-Kultur, S.E., Ulay, H.T., Erdag, G. (2009). Ways of coping with epilepsy and related factors in adolescence. Turkish Journal of Pediatrics, 51 (3), ) Evren, C., Durkaya, M., Celik, R., et al. (2009). Relationship of alcohol craving with alexithymia and dissociation in male alcohol dependent inpatients. Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry, 10 (3), ) Tuncel, D., Orhan, F.O., Karaaslan, M.F. (2009). The levels of depression and somatization in restless Legs syndrome. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 19 (2), ) Hariri, A.G., Ozer, G., Ceylan. M.E. (2009). Acquired hearing loss and psychiatric symptoms. Nöropsikiyatri Arşivi-Archives of Neuropsychiatry, 46 (4), ) Evren, C., Cetin, R., Dalbudak, E., et al. (2009). Relationship of Cloninger's personality dimensions with alcohol craving in male alcohol dependent inpatients. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni- Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 19 (4), ) Baylan, G., Erol, A., Kilicoglu, A. (2009). Predictors of anorectic and bulimic symptoms in adolescent girls. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 19 (4), ) Sismanlar, S.G., Anik, Y., Coskun, A. et al. (2010). The volumetric differences of the frontotemporal region in young offspring of schizophrenic patients. European Child & Adolescent Psychiatry, 19 (2), ) Pirimoglu, Z.M., Guzelmeric, K., Alpay, B., et al. (2010). Psychological factors of hyperemesis gravidarum by using the SCL-90-R questionnaire. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 37 (1), ) Kugu, N., Kaptanoglu, E., Kavakci, O., et al. (2010). Psychopathology, family functioning and marital relationship in female patients with fibromyalgia syndrome. Neurology Psychiatry and Brain Research, 16 (3-4), ) Ozkan, G., Karaca, S., Asik, A.H., et al. (2010). Psychosocial symptoms in patients with psoriasis, vitiligo, and neurodermatitis. Neurology Psychiatry and Brain Research, 16 (3-4), ) Yildirim, F., Ilhan, I.O. (2010). The validity and reliability of the General Self-Efficacy Scale-Turkish Form. Türk Psikiyatri Dergisi, 21 (4), ) Evren, C., Cetin, R., Durkaya, M., et al. (2010). Clinical factors associated with relapse in male alcohol dependents during six-month follow-up. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 20 (1), ) Ortancil, O., Konuk, N., May, H., et al. (2010). Psychological status and patient-assessed health instruments in ankylosing spondylitis. JCR-Journal of Clinical Rheumatology, 16 (7), ) Aycicegi-Dinn, A., Caldwell-Harris, C.L. (2011). Individualism-collectivism among Americans, Turks and Turkish immigrants to the US. International Journal of Intercultural Relations, 35 (1), 9-16.

7 55) Evren, C., Sar, V., Dalbudak, E., et al. (2011). Childhood trauma and psychopathology among alcohol-dependent men: No interaction with temperament and character. Psychopathology, 44 (1), ) Annagur, B.B., Tamam, L. (2011). Comorbidity of impulse control disorders among patients with major depression. Nöropsikiyatri Arşivi-Archives of Neuropsychiatry, 48 (1), ) Evren, C., Dalbudak, E., Evren, B. et al. (2011). Self-mutilative behaviours in male alcoholdependent inpatients and relationship with posttraumatic stress disorder. Psychiatry Research, 186 (1), ) Ekinci S., Oncu, B., Canat, S. (2011). Adult attention deficit hyperactivity disorder: comorbidity and functioning. ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, 12(3), ) Akca, O.F. Aysev, A., Aycan, I.O. (2011). Familial Features and Comorbid Psychiatric Disorders in Children with Encopresis. KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, 21 (4), ) Bez, Y., Emhan, A. (2011). Psychological distress of women working in banks. ASIA-PACIFIC PSYCHIATRY, 3 (3), ) Goktas, S. B., Gulluoglu, B. M., Selimen, D. (2011) Immediate or Delayed Breast Reconstruction After Radical Mastectomy in Breast Cancer Patients: Does It Make a Difference in the Quality of Life. TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, 31 (3) ) Alver, B. (2011). Psychological Symptoms of University Students In Accordance With Sociodemographic Features. EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 11 (43), ) Keskin, G., Gumus, A.B., Engin, E. (2011). The investigation of patients with epilepsy in terms of alexithymia, sleep quality and mental symptoms. ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, 12 (2), ) Evren, C., Dalbudak, E., Evren, B. (2011). Childhood trauma and quality of life among alcohol dependent men. ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, 12 (4), ) Can, P. B., Dereboy, C., Eskin, M. (2012). Comparison of the Effectiveness of Cognitive Restructuring and Systematic Desensitization in Reducing High-Stakes Test Anxiety. TURK PSIKIYATRI DERGISI, 23 (1), ) Bayar, G.R., Tutuncu, R., Acikel, C. (2012). Psychopathological profile of patients with different forms of bruxism. CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS, 16 (1), ) Akdemir, A., Inandi, T., Akbas, D., et al. (2012). Validity and Reliability of a Turkish Version of the Body Shape Questionnaire Among Female High School Students: Preliminary Examination. EUROPEAN EATING DISORDERS REVIEW, 20 (1), e114-e ) Sener, S., Ozkan, G. (2012). Self-Reported Data on Sleep Quality and Psychologic Characteristics in Patients with Myofascial Pain and Disc Displacement Versus Asymptomatic Controls. INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS, 25 (4), ) Gülec, M.Y., Gülec, H., Simsek, G. Et.al. (2012). Psychometric properties of the Turkish version of the Patient Health Questionnaire-Somatic, Anxiety, and Depressive Symptoms. COMPREHENSIVE PSYCHIATRY, 53 (5), ) Sener, S., Guler, O. (2012). Self-Reported Data on Sleep Quality and Psychologic Characteristics in Patients with Myofascial Pain and Disc Displacement Versus Asymptomatic Controls. INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS, 25 (4),

8 71) Colak, TS., Dusunceli, B., Baskan, GA. Et al (2012). Investigation of correlation between demographic features of university students and psychological symptoms with non linear canonical correlation analyze. 4TH WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012), Procedia Social and Behavioral Sciences, 46, ) Turker, MV., Inel, MN., Ozsahin, M., Zehir, C. (2012). The effect of locus of control orientation on perceived individual innovativeness: An empirical research in Turkey. 8TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Procedia Social and Behavioral Sciences, 58, ) Ince, BU., Cuijpers, P., van't Hof, E., van Ballegooijen, W., Christensen, H., Riper, H. (2013). Internet-Based, Culturally Sensitive, Problem-Solving Therapy for Turkish Migrants With Depression: Randomized Controlled Trial. JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH, 15 (10), ) Balkir, N., Arens, EA., Barnow, S. (2013) Exploring the relevance of autonomy and relatedness for mental health in healthy and depressed women from two different cultures: When does culture matter? INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL PSYCHIATRY, 59 (5), ) Gulec, M., Selvi, Y., Boysan, M., Aydin, A., Oral, E., Aydin, EF. (2013). Chronotype effects on general well-being and psychopathology levels in healthy young adults. BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH, 44 (3), ) Balkir, N., Arens, EA., Wolff, C., Barnow, S. (2013). The Link Between Self-Construal and Mental Distress in Turkish Migrants and German Women with Depression Implications for the Psychotherapeutic Work with Turkish Immigrants. PSYCHIATRISCHE PRAXIS, 40 (3), ) Genc, GA., Muluk, NB., Belgin, E. (2013). The effects of tinnitus and/or hearing loss on the Symptom Checklist-90-Revised test. AURIS NASUS LARYNX, 40 (2), ) Aydogan, U., Akbulut, H., Uzun, O., et al. (2013). Distribution of psychiatric symptoms among young Turkish males and the relationship between these symptoms and socio-demographic Characteristics. COMPREHENSIVE PSYCHIATRY, 54 (3), ) Gulec, MY., Altintas, M., Inanc, L., Bezgin, CH., Koca, EK., Gulec, H. (2013). Effects of childhood trauma on somatization in major depressive disorder: The role of alexithymia. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 146 (1), ) Karaosmanoglu, HA., Soygut, G., Kabul, A. (2013). Psychometric properties of the Turkish Young Compensation Inventory. CLINICAL PSYCHOLOGY & PSYCHOTHERAPY, 20 (2), ) Er, RA., Sehiralti, M., Aker, AT. (2013). Preliminary Turkish study of psychiatric in-patients' competence to make treatment decisions. ASIA-PACIFIC PSYCHIATRY, 5 (1), ) Sarisoy, G., Terzi, M., Gumus, K., Pazvantoglu, O. (2013). Psychiatric symptoms in patients with multiple sclerosis. GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY, 35 (2), ) Alyanak, B., Kilincaslan, A., Kutlu, L., Bozkurt, H., Aydin, A. (2013). Psychological Adjustment, Maternal Distress, and Family Functioning in Children With Obstetrical Brachial Plexus Palsy. JOURNAL OF HAND SURGERY-AMERICAN VOLUME, 38A (1), YAYIN NO 03 Dağ, İ. (1991). Rotter in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ) nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği. Psikoloji Dergisi, 7(26), ) Mocan-Aydın, G. (2000). Western models of counseling and psychotherapy within Turkey: Crossing cultural boundaries. Counseling Psychologist, 28(2),

9 2) Dökmen, Z.Y. (2003). Çalışma durumları farklı üç grup kadında ruh sağlığı, kontrol odağı inancı ve cinsiyet rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 18(51), ) Öner-Özkan, B. (2003). Revised Form of the Belief in Good Luck Scale in a Turkish sample. Psychological Reports, 93(2), ) Türkçapar, H., Köse, S., İnce, A., et al. (2005). Beliefs as a predictor of relapse in alcoholdependent Turkish men. Journal of Studies on Alcohol, 66 (6), ) Gençöz F., Gençöz, T., Bozo, O. (2006). Hierarchical dimensions of coping styles: A study conducted with Turkish university students. Social Behavior and Personality, 34 (5), ) Gençöz T., Astan, G. (2006). Social support, locus of control, and depressive symptoms in hemodialysis patients. Scandinavian Journal of Psychology, 47 (3), ) Sağduyu, A., Sentürk, V., Sezer, S., et al. (2006). Psychiatric problems, life quality and compliance in patients treated with haemodialysis and renal transplantation. Türk Psikiyatri Dergisi, 17 (1), ) Kukulu, K., Buldukoğlu, K., Kulakaç, O., et al. (2006). Effects of locus of control, communication skills and social support on assertiveness in female nursing students. Social Behavior and Personality, 34 (1), ) Basım, H.N., Tatar, I., Sahin, N.H. (2006). Impression management, self-perception, locus of control, achievement of professional goals and stress: A study in a public sector organization. Türk Psikoloji Dergisi, 21 (58), ) Büyükşahin, A., Hovardaoğlu, S. (2007). The investigation of investment model in terms of some relational variables. Türk Psikoloji Dergisi, 22 (59), ) Yükseltürk, E., Bulut, S. (2007). Predictors for student success in an online course. Educational Technology and Society, 10 (2), ) Güleç, H., Sayar, K., Güleç, M.Y. (2007). The relationship between psychological factors and health care-seeking behavior in fibromyalgia patients. Türk Psikiyatri Dergisi, 18 (1), ) Palut, B. (2008). The relationship between thinking styles and level of externality: A study of Turkish female preschool student teachers. Social Behavior and Personality, 36 (4), ) Ozmen, E., Ozmen, D., Deveci, A., et al. (2008). The effect of locus of control on attitudes towards depression and schizophrenia. Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry, 9 (3), ) Dilmac, B., Hamarta, E., Arslan, C. (2009). Analysing the trait anxiety and locus of control of undergraduates in terms of attachment styles. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9 (1), ) Kesici, S., Sahini I., Akturk, A.O. (2009). Analysis of cognitive learning strategies and computer attitudes, according to college students' gender and locus of control. Computers in Human Behavior, 25 (2, Sp. Iss.), ) Hisli-Şahin, N., Basım, H.N., Çetin, F. (2009). Kişilerarası çatışma çözme yaklaşımlarında kendilik algısı ve kontrol odağı. Türk Psikiyatri Dergisi, 20 (2), ) Deniz, M.E., Tras, Z., Aydogan, D. (2009). An Investigation of academic procrastination, locus of control, and emotional intelligence. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9 ( 2), ) Kayapinar, U., Erkus, A. (2009). Measuring teacher reflection: Development of TRS. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 9 (37), ) Arslan, C., Dilmac, B., Hamarta. E. (2009). Coping with stress and trait anxiety in terms of locus of control: A study with Turkish university students. Social Behavior and Personality, 37 (6),

10 21) Asci, F.H. (2009). Sex differences in psychological effects of exercise. International Journal of Psychology, 44 (4), ) Senol-Durak, E., Gencoz, F. (2010). Factors associated with the symptoms of depression and anxiety among male Turkish prisoners: a life crisis and personal growth model perspective. Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 21 (4), ) Basim, H.N., Erkenekli, M., Sesen, H. (2010). The relationship of locus of control in individual behavior with role conflict and role ambiguity: An investigation in the public sector. Amme İdaresi Dergisi, 43 (1), ) Bilge, F., Dogan, N., Genctanirim, D., et al. (2010). A study on multidimensional relationships. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 10 (41), ) Serin, N.B., Serin, O., Sahin, F.S. (2010). Factors affecting the locus of control of the university students. Innovation and Creativity In Education. Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences, 2 (2), ) Akca, F., Yaman, B. (2010). The Effects of internal-external locus of control variables on burnout levels of teachers. Innovation and Creativity In Education. Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences, 2 (2), ) Ozmen, O., Sumer, Z.H. (2011). Predictors of risk-taking behaviors among Turkish adolescents. Personality and Individual Differences, 50 (1), ) Bulut, H., Hisar, F., Demir, S.G. (2011). Evaluation of mentorship programme in nursing education: A pilot study in Turkey. Nurse Education Today, 30 (8), ) Terzi, A.R. (2011). The Relationship between Locus of Control and Organizational Citizenship Behavior: A Study on University Students. EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, 36 (162), ) Basim, H. N., Cetin, F. (2011). The Reliability and Validity of the Resilience Scale for Adults- Turkish Version. TURK PSIKIYATRI DERGISI, 22 (2), ) Erdogan, O., Ergun, M. (2011). Comparing and contrasting the locus of control and risk tendency levels of the personnel working in two different state institutions. HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 40, ) Bedela, EF. (2012). An Examination of Locus of Control, Epistemological Beliefs and Metacognitive Awareness in Preservice Early Childhood Teachers. KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, 12 (4), ) Suphi, N., Yaratan, H. (2012). Effects of learning approaches, locus of control, socio-economic status and self-efficacy on academic achievement: a Turkish perspective. EDUCATIONAL STUDIES, 38 (4), ) Demirkasimoglu, N., Aydin, I., Erdogan, C., Akin, U. (2012). Organisational rules in schools: teachers' opinions about functions of rules, rule-following and breaking behaviours in relation to their locus of control. EDUCATIONAL STUDIES, 38 (2), ) Isik, E., (2013). Perceived Social Support and Locus of Control as the Predictors of Vocational Outcome Expectations. KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, 13 (3), ) Konan, N. (2013). Educational Supervisors' Locus of Control. EGITIM ARASTIRMALARI- EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 13 (51), YAYIN NO 04

11 Dağ, İ. (1991). Rosenbaum un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 2(4), ) Ceyhan, E. (2006). Computer anxiety of teacher trainees in the framework of personality variables. Computers in Human Behavior, 22 (2), ) Turkel, Y.D., Tezer, E. (2008). Parenting styles and learned resourcefulness of Turkish adolescents. Adolescence, 43 (169), ) Eryigit, S., Kerpelman, J. (2009). Using the Identity Processing Style Q-Sort to examine identity styles of Turkish young adults. Journal of Adolescence, 32 (5), ) Ceyhan, A. A., Ceyhan, E. (2011). Investigation of university students' self-acceptance and learned resourcefulness: a longitudinal study. HIGHER EDUCATION, 61 (6), ) Nebioglu, M., Konuk, N., Akbaba, S., Eroglu, Y. (2012). The Investigation of Validity and Reliability of the Turkish Version of the Brief Self-Control Scale. KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI- BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, 22 (4), ) Keles, HN., Lacob, AI., Baskan, GA., Uzunboylu, H. (2012). A research on perceived learned resourcefulness' levels of Turkish academic staff. WORLD CONFERENCE ON BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT (BEM-2012), Procedia Social and Behavioral Sciences, 62, YAYIN NO 05 Dağ, İ. (1992). Kontrol odağı, öğrenilmiş güçlülük ve psikopatoloji ilişkileri. Psikoloji Dergisi, 7(27), ) Dökmen, Z.Y. (2003). Çalışma durumları farklı üç grup kadında ruh sağlığı, kontrol odağı inancı ve cinsiyet rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 18(51), ) Basım, H.N., Tatar, I., Sahin, N.H. (2006). Impression management, self-perception, locus of control, achievement of professional goals and stress: A study in a public sector organization. Türk Psikoloji Dergisi, 21 (58), ) Altin, M., Karanci, A.N. (2008). How does locus of control and inflated sense of responsibility relate to obsessive-compulsive symptoms in Turkish adolescents? Journal of Anxiety Disorders, 22 (8), ) Colakoglu, T. (2012). A survey to determine the locus of control of the students of the school of physical education and sports. ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B- SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, 4 (3), ) Inozu, M., Yorulmaz, O., Terzi, S. (2012). Locus of Control in Obsessive-Compulsive (OC) and Depression Symptoms: The Moderating Effect of Externality on Obsessive-Related Control Beliefs in OC Symptoms. BEHAVIOUR CHANGE, 29 (3), YAYIN NO 06 Dağ, İ. (Ed.) (1993). Türkiye de kullanılan psikolojik ölçekler-1. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi(3P), 1(Ek Sayı 2), 61s. 1) Terzioğlu, F. (2001). Investigation into effectiveness of counseling on assisted reproductive techniques in Turkey. J Psychosom Obst Gyn, 22(3),

12 YAYIN NO 07 Akdemir, A., Örsel, S.D., Dağ, İ., Türkçapar, M.H., İşcan N. & Özbay, H. (1996). Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ) nin geçerliği - güvenirliği ve klinikte kullanımı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi(3P), 4(4), ) Bilici, M., Efe, H., Köroğlu, M.A., et al. (2001) Antioxidative enzyme activities and lipid peroxidation in major depression: Alterations by antidepressant treatments. Journal of Affective Disorders, 64(1), ) Alpay, F.B., Turhan, N.O. (2001). Intermittent versus continuous sertlanine therapy in the treatment of premenstrual dysphoric disorders. International Journal of Fertility and Womens Medicine, 46(4), ) Bilici, M., Köroğlu, M.A., Çakırbay, H., et al. (2001). Isokinetic muscle performance in major depresssive disorder: Alterations by antidepressant therapy. International Journal of Neuroscience, 109(3-4), ) Sungur, M., Kaya, B. (2001). The onset and longitudinal couse of a man-made post-traumatic morbidity: Survivors of the Sivas disaster. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 5(3), ) Tot, S., Özge, A., Cömelekoğlu, U., et al. (2002). Association of QEEG findings with clinical characteristics of OCD: Evidence of left frontotemporal dysfunction. Canadian Journal of Psychiatry, 47(6), ) Demet, M.M., Özmen, B., Deveci, A., et al. (2002). Depression and anxiety in hyperthyroidism. Archives of Medical Research, 33(6), ) Kıvırcık, B.B., Yener, G.G., Alptekin, K., et al. (2003). Extent-related potentials and neuropsychological tests in obsessive-compulsive disorder. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 27(4), ) Karadağ, F., Oğuzhanoğlu, N.K., Kurt, T., et al. (2003). Quantitative EEG analysis in obsessive compulsive disorder. International Journal of Neuroscience, 113(6), ) Çakırbay, H., Bilici, M., Kavakçı, O., et al. (2004). Sleep quality and immune functions in rheumatoid arthritis patients with and witout major depression. International Journal of Neuroscience, 114(2), ) Çalıkoğlu, M., Şahin, G., Yazıcı, A.E., et al. (2004). Pulmonary muscle strength, pulmonary function tests, and dyspnea in women with major depression. Journal of Womens Health, 13(1), ) Mirsal, H., Kalyoncu, A., Pektaş, Ö., et al. (2004). Childhood trauma in alcoholics. Alcohol and Alcoholism, 39(2), ) Tuncel, D., Orhan, F.O., Karalaslan, M.F. (2009). The Levels of Depression and Somatization in Restless Legs Syndrome, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 19 (2), ) Kirpinar., I.; Oral, M. (2012). Global assessment of functioning and associated factors in psychiatric inpatients: a retrospective study. ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, 13 (3), ) Ozdel, O., Kalayci, D., Sozeri-Varma, G and et al. (2012). Neurochemical metabolites in the medial prefrontal cortex in bipolar disorder A proton magnetic resonance spectroscopy study. NEURAL REGENERATION RESEARCH, 7 (36),

13 15) Aydemir, O., Akkaya, C., Altinbas, K. (2012). Reliability and validity of Turkish version of Biological Rhythms Interview of Assessment in Neuropsychiatry. ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI- ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, 13 (4), ) Ozdel, K., Yilmaz, A., Ceri, O., Kumbasar, H. (2012). Factors That Might Be Predictive of Completion of Vaginismus Treatment. TURK PSIKIYATRI DERGISI, 23 (4), ) Tarhan, N., Sayar, FGH., Tan, O., Kagan, G. (2012). Efficacy of High-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Treatment-Resistant Depression. CLINICAL EEG AND NEUROSCIENCE, 43 (4), ) Aydemir, O., Uykur, B. (2012). Reliability and Validity Study of the Turkish Version of Functioning Assessment Short Test in Bipolar Disorder. TURK PSIKIYATRI DERGISI, 23 (3), ) Bulut, S., Ak, M., Bulut, SD. Et al. (2012). Clinical features that affect the response to the antidepressant treatment: a naturalistic follow up study. ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI- ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, 13 (2), ) Ekinci, O., Albayrak, Y., Ekinci, AE. (2012). Temperament and Character in Euthymic Major Depressive Disorder Patients: The Effect of Previous Suicide Attempts and Psychotic Mood Episodes. PSYCHIATRY INVESTIGATION, 9 (2), ) Aykut, DS., Tiryaki, A., Ozkorumak, E.,Karahan, C. (2012). Nitric Oxide and Asymmetrical Dimethylarginine Levels in Acute Mania. LINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, 22 (1), ) Yazici, AE., Erdem, P., Erdem, A. Et al. (2012). Efficacy and tolerability of escitalopram in depressed patients with end stage renal disease: an open placebo-controlled study. KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, 22 (1), ) Orhan, N., Kucukali, CI., Cakir, U. (2012). Genetic variants in nuclear-encoded mitochondrial proteins are associated with oxidative stress in obsessive compulsive disorders. JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH, 46 (2), ) Ozdemir, O., Selvi, Y., Ozkol, H. Et al. (2012). Comparison of Superoxide Dismutase, Glutathione Peroxidase and Adenosine Deaminase Activities between Respiratory and Nocturnal Subtypes of Patients with Panic Disorder. NEUROPSYCHOBIOLOGY, 66 (4), ) Temiz, ST., Gulec, G., Kaptanoglu, C. (2012). Clinical Comparison Between Adjustment Disorder with Depressive Mood and Major Depressive Disorder. NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, 49 (1), ) Karsidag, C., Karsidag, AYK., Buyukbayrak, EE. (2012). Comparison of Effects of Two Different Hormone Therapies on Mood in Symptomatic Postmenopausal Women. NOROPSIKIYATRI ARSIVI- ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, 49 (1), ) Sayin, A.; Candansayar, S., Welkin, L. (2013). Group psychotherapy in women with a history of sexual abuse: what did they find helpful? JOURNAL OF CLINICAL NURSING,22 (23-24), ) Altunrende, B., Sengul, N., Arisoy, O., Yilmaz, EE. (2013). Transcutaneous electrical posterior tibial nerve stimulation for chronic anal fissure: a preliminary study. INTERNATIONAL JOURNAL OF COLORECTAL DISEASE, 28 (11), ) Yilmaz, S., Sarisoy, G., Sahin, AR., Arik, AC., Guz, H., Boke, O., Pazvantoglu, O., Kacar, OF. (2013). Correlation between number of episodes and neurocognitive functions during remission in major depressive disorder patients. ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, 14 (3),

14 30) Arisoy, O., Bes, C., Cifci, C., Sercan, M., Soy, M. (2013). The effect of TNF-alpha blockers on psychometric measures in ankylosing spondylitis patients: a preliminary observation. RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, 33 (7), ) Bulbul, F., Cakir, U., Ulku, C., Ure, I., Karabatak, O., Alpak, G. (2013). Childhood trauma in recurrent and first episode depression. ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, 14 (2), ) Beyazyuz, M., Albayrak, Y., Egilmez, OB., Albayrak, N., Beyazyuz, E. (2013). Relationship between SSRIs and Metabolic Syndrome Abnormalities in Patients with Generalized Anxiety Disorder: A Prospective Study. PSYCHIATRY INVESTIGATION, 10 (2), ) AU Erbay, FM., Aydin, N., Sati-Kirkan, T. (2013). Chewing gum may be an effective complementary therapy in patients with mild to moderate depression. APPETITE, 65, ) Erten, E., Yenilmez, Y., Fistikci, N., Saatcioglu, O. (2013). The relationship between temperament and character in conversion disorder and comorbid depression. COMPREHENSIVE PSYCHIATRY, 54 (4) ) Gulec, MY., Altintas, M., Inanc, L., Bezgin, CH., Koca, EK., Gulec, H. (2013). Effects of childhood trauma on somatization in major depressive disorder: The role of alexithymia. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 146 (1), ) Aysal, F., Karamustafalioglu, O., Ozcelik, B., et al. (2013). The Relationship of Symptoms of Anxiety and Depression with Disease Severity and Treatment Modality in Myasthenia Gravis: A Crosssectional Study. NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, 50 (4), ) Aydemir, O., Kirpinar, I., Sati, T., Uykur, B., Cengisiz, C. (2013). Reliability and Validity of the Turkish Version of the Health Anxiety Inventory. NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, 50 (4), ) Fistikci, N., Hacioglu, M., Erek, S., et al. (2013). Differences in Affective Temperaments in Anxiety Disorders: Comparison of Panic Disorder and Obsessive Compulsive Disorder. NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, 50 (4), ) Akkaya, C., Eker, SS., Sarandol, A., Cangur, S., Kirli, S. (2013). The Predictors of Remission in Major Depressive Disorder. NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, 50 (2), ) Sayar, GH., Ozten, E., Tan, O., Tarhan, N. (2013). Transcranial magnetic stimulation for treating depression in elderly patients. NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT, 9, ) Baltaci, O., Hamarta, E. (2013). Analyzing the relationship between social anxiety, social support and problem solving approach of university students. EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, 38 (167), YAYIN NO 08 Şenol, S., Özgüven, H.D., Dağ, İ. & Oğuz, Y. (1996). Hekimler için Ötanazi, Ölüm ve Ölümcül Hastaya İlişkin Tutum Ölçeği(ÖTÖ) nin faktör yapısı ve iç tutarlığı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi(3P), 4(3), ) Inci, F., Oz, F. (2009). Effects of death education on nurses' death anxiety, depression regarding death, and attitudes towards the dying patient. ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, 10 (4),

15 2) Kavas, M. V., Oztuna, D. (2011). Thanatophobia in Medical Students: Approach to Death and Dying Patients Attitude Scale (ADDPAS) for Undergraduate Years in Medicine. JOURNAL OF CANCER EDUCATION, 26 (4), YAYIN NO 09 Dağ, İ. (1997). Rotter in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ). I.Savaşır & N.H.Şahin (Ed.). Bilişseldavranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:9, ) Yilmaz, A., Kaya, H. (2010). Relationship between nursing students' epistemological beliefs and locus of control. Nurse Education Today, 30 (7), ) Mert, H., Kizilci, S., Ugur, O., et al. (2012). Locus of control in nursing students on a problem-based learning program: a longitudinal examination. SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, 40 (3), ) Papanikolaou, V., Tyrovola, K., Adamis, D. (2012). VALIDITY AND RELIABILITY OF THE GREEK VERSION OF BROWN'S LOCUS OF CONTROL SCALE (BLOCS). PSYCHOLOGICAL REPORTS, 111 (3), YAYIN NO 10 Dağ, İ. (1999). The relationships among paranormal beliefs, locus of control and psychopathology in a Turkish college sample. Personality and Individual Differences, 26(4), ) Sica, C., Novara, C., Sanavio, E. (2002). Culture and psychopathology, superstition and obsessivecompulsive cognitions and symptoms in a non-clinical Italian sample. Personality and Individual Differences, 32(6), ) Peltzer, K. (2002). Paranormal beliefs and personality among black South African students. Social Behavior and Personality, 30 (4), ) Wiseman, R., Watt, C. (2004). Measuring superstitious belief: why lucky charms matter. Personality and Individual Differences, 37(1), ) Diaz-Vilela, L., Alvarez-Gonzalez, C. (2004). Differences in paranormal beliefs across fields of study from a spanish adaptation of Tobacyk's RPBS. Journal of Parapsychology, 68 (2), ) Moulding, R., Kyrios, M. (2006). Anxiety disorders and control related beliefs: the exemplar of Obsessive Compulsive Disorder. Clinical Psychology Review, 26(5), ) Henson, R.K., Roberts, J.K. (2006). Use of exploratory factor analysis in published research - Common errors and some comment on improved practice. Educational and Psychological Mesasurement, 66 (3), ) Watt, C., Watson, S., Wilson, L. (2007). Cognitive and psychological mediators of anxiety: Evidence from a study of paranormal belief and perceived childhood control. Personality and Individual Differences, 42 (2), ) Boz, B., Acar, K., Ergin, A., et al. (2007). Effect of locus of control on acceptability of euthanasia among medical students and residents in Denizli, Turkey. Journal of Palliative Care, 23 (4),

16 9) Beretvas, S.N., Suizzo, M.A., Durham, J.A., et al. (2008). A reliability generalization study of scores on Rotter's and Nowicki-Strickland's locus of control scales. Educational and Psychological Measurement, 68 (1), ) Robbins, M., Francis, L.J. (2009). The spiritual revolution and suicidal ideation: an empirical enquiry among 13-to 15-year-old adolescents in England and Wales, International Journal of Childrens Spirituality, 14 (3), ) Mellon, R.C., Papanikolau, V., Prodromitis, G. (2009). Locus of Control and Psychopathology in Relation to Levels of Trauma and Loss: Self-Reports of Peloponnesian Wildfire Survivors, Journal of Traumatic Stresss, 22 (3), ) Dagnall, N., Parker, A., Munley, G. (2009). Assessing superstitious belief, Psychological Reports, 104 (2), ) Rabeyron, T., Chouvier, B., Le Malefan, P. (2010). Clinical approach of exceptional experiences: From trauma to paranormal solution. Evolution Psyciatrique, 75 (4), ) Yorulmaz, O., Inozu, M., Gultepe, B. (2011). The role of magical thinking in obsessive-compulsive disorder symptoms and cognitions in an analogue sample. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42 (2), ) Kaliba, A. R., Isabalija, R., Mbarika, V. W., et al. (2011). Locus of control and readiness to conjure and believe in mystical powers among small business operators in Entebbe, Uganda: A multilevel rasch rating scale model analysis. AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, 5 (17), ) Barkoukis, V., Perkos, S., Kokkinopoulos, S. (2011). Beıng superstitious in sports: effect of superstitious beliefs on athletes' cognitive and affective responses. Editor(s): Geranto BD. SPORT PSYCHOLOGY Book Series: Sports and Athletics Preparation Performance and Psychology, ) Barkoukis, V., Perkos, S., Kokkinopoulos, S., Rossios, C. (2012). Superstitious beliefs as moderators in the achievement goals: competitive anxiety relationship. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY, 43 (5), ) Park, C. L., Edmondson, D., Lee, J. (2012). Development of Self-regulation Abilities as Predictors of Psychological Adjustment Across the First Year of College. JOURNAL OF ADULT DEVELOPMENT, 19 (1), ) Lindeman, M.; Svedholm, A. M. (2012). What's in a Term? Paranormal, Superstitious, Magical and Supernatural Beliefs by Any Other Name Would Mean the Same. REVIEW OF GENERAL PSYCHOLOGY, 16 (3), ) Abbott, G. R.; Do, M.; Byrne, L. K. (2012). Diminished subjective wellbeing in schizotypy is more than just negative affect. PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 52 (8), YAYIN NO 11 Dağ, İ. (1999a). Psikolojinin ışığında kaygı. Doğu Batı, 6, ) Akman, B., Izgi, U., Bagce, H., et al. (2007). The effect of elementary students' attitude towards science on their levels of test anxiety. Eğitim ve Bilim- Education and Science, 32 (146), ) Erozkan, A. (2012). Examination of Relationship between Anxiety Sensitivity and Parenting Styles in Adolescents. KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, 12 (1), YAYIN NO 12

17 Dağ, İ. (2000). Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R). Ö. Aydemir ve E. Köroğlu (Eds.). Psikiyatride kullanılan klinik ölçekler. Ankara: Hekimler Yayın Birliği, ss ) Soygut, G., Karaosmanoglu, A., Cakir, Z. (2009). Assessment of early maladaptive schemas: A psychometric study of the Turkish Young Schema Questionnaire-Short Form-3. Türk Psikiyatri Dergisi, 20 (1), ) Soygüt, G., Çakır, Z. (2009). Ebeveynlik biçimleri ile psikolojik belirti ler arasındaki ilişkilerde kişilerarası şemaların aracı rolü: Şema odaklı bir bakış. Türk Psikiyatri Dergisi, 20 (2), ) Colak, TS., Dusunceli, B., Baskan, GA. Et al (2012). Investigation of correlation between demographic features of university students and psychological symptoms with non linear canonical correlation analyze. 4TH WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012), Procedia Social and Behavioral Sciences, 46, YAYIN NO 13 Tosun, A., Dağ, İ. (2000). Depresif duygu durumu olan ve olmayan kişilerin, örtük bellek görevinde duygu durum tutarlı bellek yanlılığı açısından karşılatırılması. Türk Psikoloji Dergisi, 15(46), ) Boyraz, F.U., Er, N. (2007). Autobiographical memories for personal and public events in Alzheimer's disease, depression, and healthy individuals. Türk Psikoloji Dergisi, 22 (60), ) Sayar, F., Cangoz, B. (2013). A COMPARISON BETWEEN YOUNG AND ELDERLY PEOPLE WITH RESPECT TO EMOTIONAL MEMORY FUNCTIONS. TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS- TURK GERIATRI DERGISI, 16 (2), YAYIN NO 14 Akdemir, A., Türkçapar, M.G., Örsel, S.D., Demirergi, N., Dağ, İ., Özbay, M.H. (2001). Reliability and validity of the Turkish version of the Hamilton Depression Rating Scale. Comprehensive Psychiatry, 42(2), ) Sayar, K., Kirmayer, L.J, Taillefer, S.S. (2003). Predictors of somatic symptoms in depressive disorder. General Hospital Psychiatry, 25 (2), ) Sayar, K, Aksu, G., Ak, I., Tosun, M. (2003). Venlafaxine treatment of fibromyalgia Annals of Pharmacotherapy, 37 (11), ) Sevim, S., Doğu, O., Kaleağası, H., et al. (2004). Correlation of anxiety and depression symtoms in opatients with restless legs syndrome: a population based survey. Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry, 75(2), ) Beşiroğlu, I., Çilli, A.S., Aşkın, R. (2004). The predictors of health care seeking behavior in obsessive-compulsive disorder. Comprehensive Psyhiatry, 45(2), ) Bagby, R.M., Ryder, A.G., Schuller, D.R., et al. (2004). The Hamilton depression rating scale: Has the gold standard become a lead weight? American Journal of Psychiatry, 161 (12), ) Yanık, M., Erel, O., Katı, M. (2004). The relationship between potency of oxidative stress and severity of depression. Acta Neuropsychiatrica, 16 (4), ) Soykan, A. (2004). The reliability and validity of Arizona sexual experiences scale in Turkish ESRD patients undergoing hemodialysis. International Journal of Impotence Research, 16 (6),

18 8) Bora, E., Vahip, S., Gönül, A.S., Akdeniz, F., Alkan, M., Oğüt, M., Eryavuz, A. (2005). Evidence for theory of mind deficits in euthymic patients with bipolar disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica, 112 (2), ) Uğuz, S., Seydaoğlu, G., Doğan, C., et al. (2005). Short-term antidepressant treatment of comorbid dental anxiety in patients with panic disorder. Acta Odontologica Scandinavica, 63 (5), ) Akdede, B.B.K., Alptekin, K., Akvardar, Y., et al. (2005). Quality of life in patients with obsessivecompulsive disorder: Relations with cognitive functions and clinical symptoms. Türk Psikiyatri Dergisi, 16 (1), ) Doğu, O; Louis, ED; Sevim, S; et al. (2005). Clinical characteristics of essential tremor in Mersin, Turkey - A population-based door-to-door study. Journal of Neurology, 252 (5): ) Shafer, A.B. (2006). Meta-analysis of the factor structures of four depression questionnaires: Beck, CES-D, Hamilton, and Zung. Journal of Clinical Psychology, 62 (1), ) Arıkan, K., Boutros, N.N., Bozhüyük, E., et al. (2006). EEG correlates of startle reflex with reactivity to eye opening in psychiatric disorders: Preliminary results. Clinical EEG and Neuroscience, 37 (3), ) Bora, E., Vahip, S., Akdeniz, F. (2006). Sustained attention deficits in manic and euthymic patients with bipolar disorder. Progress In Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 30 (6), ) Şentürk, V., Göker, C., Bilgiç, A., et al. (2007). Impaired verbal memory and otherwise spared cognition in remitted bipolar patients on monotherapy with lithium or valproate. Bipolar Disorders, 9 (Suppl.1), ) Beşiroğlu, L., Uğuz, F., Sağlam, M., et al.(2007). Factors associated with major depressive disorder occurring after the onset of obsessive-compulsive disorder. Journal of Affective Disorders, 102 (1-3), ) Bora, E., Vahip, S., Akdeniz, F., et al. (2007). The effect of previous psychotic mood episodes on cognitive impairment in euthymic bipolar patients. Bipolar Disorders, 9 (5), ) Konuk, N., Koca, R., Atik, L., et al. (2007). Psychopathology, depression and dissociative experiences in patients with lichen simplex chronicus. General Hospital Psyhiatry, 29 (3), ) Konuk, N., Tekin, I.O., Özturk, U., et al. (2007). Plasma levels of tumor necrosis factor-alpha and interleukin-6 in obsessive compulsive disorder. Mediators of Inflammation, Article Number: ) Kitis, A., Akdede, B.B.K., Alptekin, K., et al. (2007). Cognitive dysfunctions in patients with obsessive-compulsive disorder compared to the patients with schizophrenia patients: Relation to overvalued ideas. Progress In Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 31(1), ) Altintoprak, A.E., Zorlu, N., Coskunol, H., et al. (2008). Effectiveness and tolerability of mirtazapine and amitriptyline in alcoholic patients with co-morbid depressive disorder: a randomized, double-blind study. Human Psychopharmacology-Clinical and Experimental, 23 (4), ) Ozel-Kizil, E.T., Akbostanci, M.C., Ozguven, H.D., et al.. (2008). Secondary social anxiety in hyperkinesias. Movement Disorders, 23 (5), ) Celikel, F.C., Cumurcu, B.E., Koc,. M., et al. (2008). Psychologic correlates of eating attitudes in Turkish female college students. Comprehensive Psychiatry, 49 (2), ) Marino, S., Sessa, E., Di Lorenzo, G., et al. (2008). Sertraline in the treatment of depressive disorders in patients with Parkinson's disease. Neurological Sciences, 29 (6),

19 25) Bora, E., Vahip, S., Akdeniz, F., et al. (2008). Executive and verbal working memory dysfunction in first-degree relatives of patients with bipolar disorder. Psychiatry Research, 161 (3), ) Bakkaloglu, B., Yabanoglu, S., Ozyuksel, B.R., et al.(2008). Platelet and plasma serotonin levels and platelet monoamine oxidase activity in patients with major depression: Effects of sertraline treatment. Turkish Journal of Biochemistry-Türk Biyokimya Dergisi, 33 (3), ) Kara, I.H., Demir, D., Erdem, O., et al. (2008). Chronic fatigue syndrome among nurses and healthcare workers in a research hospital in Turkey. Social Behavior and Personality, 36 (5), ) Celikel, E., Ozel-Kizil, E.T., Akbostanci, M.C., et al. (2008). Assessment of sexual dysfunction in patients with Parkinson's disease: a case-control study. European Journal of Neurology, 15 (11), ) Alemdar, M., Iseri, P., Yalug, I., et al. (2008). Route learning impairment associated with encephalomalasia secondary to traumatic brain injury: A case report. Applied Neuropsychology, 15 (2), ) Tumkaya, S., Karadag, F., Oguzhanoglu, N.K., et al. (2009). Schizophrenia with obsessivecompulsive disorder and obsessive-compulsive disorder with poor insight: A neuropsychological comparison. Psychiatry Research, 165 (1-2), ) Lopez-Pina, J.A., Sanchez-Meca, J., Rosa-Alcazar, A.I. (2009). The Hamilton Rating Scale for Depression: A meta-analytic reliability generalization study. International Journal of Clinical and Health Psychology, 9 (1), ) Kaymak, S.U., Demir, B., Oguz, K.K., et al. (2009). Antidepressant effect detected on proton magnetic resonance spectroscopy in drug-naive female patients with first-episode major depression. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 63 (3), ) Baksu, B., Baksu, A., Goker, N., et al. (2009). Do different delivery systems of hormone therapy have different effects on psychological symptoms in surgically menopausal women? A randomized controlled trial. Maturitas, 62 (2), ) Yilmaz, A., Goker, C., Kocak, O.M., et al. (2009). Sexual functioning in hemodialysis patients and their spouses: results of a prospective study from Turkey, Turkish Journal of Medical Sciences, 39 (3), ) Keklikoglu, H.D., Yoldas T.K., Zengin, O, et al. (2010). Cognitive impairment in patients with early relapsing-remitting multiple sclerosis. Nöropsikiyatri Arşivi-Archives of Neuropsychiatry, 47 (2), ) Yoldas, T.K., Keklikoglu, H.D., Zengin, O., et al. (2010). Relation of serum uric acid level with cognitive functions and number of plaques in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. Nöropsikiyatri Arşivi-Archives of Neuropsychiatry, 47 (4), ) Bilgel, N., Bayram, N. (2010). Turkish version of the Depression Anxiety Stress Scale (DASS-42): Psychometric properties. Nöropsikiyatri Arşivi-Archives of Neuropsychiatry, 47 (2), ) Kocer, E., Alcelik, A., Kocer, A., et al. (2010). Increased P wave duration in patients with depression or anxiety disorder. Neural Regeneration Research, 5 (7), ) Akkaya, C., Kirli, S., Eker, S.S., et al. (2010). Comparison of the efficacy and safety of sertraline, reboxetine, and venlafaxine in patients with major depressive disorder: A pooled analysis of four randomized, open-label trials. Klinik Psikofarmakolji Bülteni-Bulletihn of Clinical Psychopharmacology, 20 (4), ) Kayiran, S., Dursun, E., Dursun, N., et al. (2010). Neurofeedback intervention in fibromyalgia syndrome; a randomized, controlled, rater blind clinical trial. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 35 (4), ) Bolluk, B., Ozel-Kizil, E.T., Akbostanci, M.C., et al. (2010). Social anxiety in patients with Parkinson's disease. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 22 (4),

20 42) Konuk, N., Ortancil, O., Bostanci. B., et al. (2010). A comparison of reboxetine and amitryptilline in the treatment of fibromyalgia syndrome with co-morbid depressive symptoms: An open-label preliminary study. Klinik Psikofarmakolji Bülteni-Bulletihn of Clinical Psychopharmacology, 20 (1), ) Milak, M.S., Keilp, J., Parsey, R.V., et al. (2010). Regional brain metabolic correlates of selfreported depression severity contrasted with clinician ratings. Journal of Affective Disorders, 126 (1-2), ) Steel JL, Dunlavy AC, Stillman J, et al. (2011). Measuring depression and PTSD after trauma: Common scales and checklists. Injury-International Journal of the Care of the Injured, 42 (3), ) Kesiktas, N,. Karagulle, Z., Erdogan, N., et al. (2011).The efficacy of balneotherapy and physical modalities on the pulmonary system of patients with fibromyalgia. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 24 (1), ) Selek, S., Altindag, A., Saracoglu, G. (2011). Prolidase activity and its diagnostic performance in bipolar disorder. Journal of Affective Disorders, 129 (1-3), ) Borra, R. (2011). Depressive disorder among Turkish women in the Netherlands: A qualitative study of idioms of distress. TRANSCULTURAL PSYCHIATRY, 48 (5), ) Karacetin, G., Demir, T., Erkan, T., et al. (2011). Maternal Psychopathology and Psychomotor Development of Children With GERD. JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION, 53 (4), ) Selvi, Y., Atli, A., Besiroglu, L., et al. (2011). The impact of obsessive beliefs on pharmacological treatment response in patients with obsessive-compulsive disorder. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE, 15 (3), ) Besiroglu, L., Sozen, M., Ozbebit, O., et al. (2011). The involvement of distinct neural systems in patients with obsessive-compulsive disorder with autogenous and reactive obsessions. ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA, 124 (2), ) Ak, M., Bulut, S. D., Bozkurt, A., et al. (2011). Aripiprazole Augmentation of Serotonin Reuptake Inhibitors in Treatment-Resistant Obsessive-Compulsive Disorder: a 10-Week Open-Label Study. ADVANCES IN THERAPY, 28 (4), ) Kalayci, D., Ozdel, O., Sozeri-Varma, G., et al. (2012). A proton magnetic resonance spectroscopy study in schizoaffective disorder: Comparison of bipolar disorder and schziophrenia. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, 37 (1), ) Tascilar, N. F. Tekin, N. S., Ankarali, H., et al. (2012). Sleep disorders in Behcet's disease, and their relationship with fatigue and quality of life. JOURNAL OF SLEEP RESEARCH, 21 (3), ) Cilan, H., Oguzhan, N., Unal, A., et al. (2012). Relationship between Depression and Proinflammatory Cytokine Levels in Hemodialysis Patients. RENAL FAILURE, 34 (3), ) Uludag, M., Unalan, H., Tuzun, S., et al. (2012). Assessment of quality of life and depression in spouses of patients with ankylosing spondylitis. RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, 32 (11), ) Bakim, B., Uzun, UE., Karamustafalioglu, O. et al. (2012). The Combination of Antidepressant Drug Therapy and High-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Medication- Resistant Depression. KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, 22 (3),

Adult Depression in Primary Care Guideline

Adult Depression in Primary Care Guideline Health Care Guideline: Adult Depression in Primary Care Guideline The American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) is a classification of mental disorders

More information

The influence of physical activity on mental well-being

The influence of physical activity on mental well-being Public Health Nutrition: 2(3a), 411 418 411 The influence of physical activity on mental well-being Dr Kenneth R Fox* Department of Exercise and Health Sciences, University of Bristol, Priory House, Woodlands

More information

When two disorders or illnesses occur in the same

When two disorders or illnesses occur in the same Is there a relationship between childhood ADHD and later drug abuse? See page 2. from the director: Comorbidity is a topic that our stakeholders patients, family members, health care professionals, and

More information

Treatment of Patients With Schizophrenia Second Edition

Treatment of Patients With Schizophrenia Second Edition PRACTICE GUIDELINE FOR THE Treatment of Patients With Schizophrenia Second Edition WORK GROUP ON SCHIZOPHRENIA Anthony F. Lehman, M.D., M.S.P.H., Chair Jeffrey A. Lieberman, M.D., Vice-Chair Lisa B. Dixon,

More information

1. Introduction. BAP Guidelines

1. Introduction. BAP Guidelines 525674JOP0010.1177/0269881114525674Journal of PsychopharmacologyBaldwin et al. research-article2014 BAP Guidelines Evidence-based pharmacological treatment of anxiety disorders, post-traumatic stress disorder

More information

Pharmacological Treatment of Alcohol Abuse/Dependence With Psychiatric Comorbidity

Pharmacological Treatment of Alcohol Abuse/Dependence With Psychiatric Comorbidity 0145-6008/04/2802-0302$03.00/0 ALCOHOLISM: CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH Vol. 28, No. 2 February 2004 Pharmacological Treatment of Alcohol Abuse/Dependence With Psychiatric Comorbidity Charlene E.

More information

An Investigation of Depression and Loneliness among School Principals

An Investigation of Depression and Loneliness among School Principals BAYSAL / Demokrasi Eğitimi İçin Karar Verme Modelinin Kullanılması: İlköğretim Üçüncü... 247 An Investigation of Depression and Loneliness among School Principals Hüseyin IZGAR* Abstract This research

More information

Psychology. Psychologists. Make a Difference in the World! Conduct Research. Apply Science. Provide Health Care. Teach and Study Learning

Psychology. Psychologists. Make a Difference in the World! Conduct Research. Apply Science. Provide Health Care. Teach and Study Learning CareerS in Psychology [ Psychologists Conduct Research Apply Science Provide Health Care Teach and Study Learning Promote Community and Individual Well-Being Advise Business, Industry, and Policymakers

More information

Treatment of Patients With Eating Disorders Third Edition

Treatment of Patients With Eating Disorders Third Edition PRACTICE GUIDELINE FOR THE Treatment of Patients With Eating Disorders Third Edition WORK GROUP ON EATING DISORDERS Joel Yager, M.D., Chair Michael J. Devlin, M.D. Katherine A. Halmi, M.D. David B. Herzog,

More information

Human enhancement and the future of work

Human enhancement and the future of work Human enhancement and the future of work Report from a joint workshop hosted by the Academy of Medical Sciences, the British Academy, the Royal Academy of Engineering and the Royal Society. November 2012

More information

Review of Well-Being in the Context of Suicide Prevention and Resilience. Dr. Mark J. Bates* and COL Stephen V. Bowles

Review of Well-Being in the Context of Suicide Prevention and Resilience. Dr. Mark J. Bates* and COL Stephen V. Bowles Review of Well-Being in the Context of Dr. Mark J. Bates* and COL Stephen V. Bowles ABSTRACT Defense Centers of Excellence for Psychological Health & Traumatic Brain Injury (DCoE)* 1335 East West Hwy Silver

More information

No health without. public mental health. the case for action

No health without. public mental health. the case for action No health without public mental health the case for action Royal College of Psychiatrists Position statement PS4/2010 No health without public mental health The case for action Position Statement PS4/2010

More information

For which strategies of suicide prevention is there evidence of effectiveness?

For which strategies of suicide prevention is there evidence of effectiveness? HEN synthesis report July 2012 For which strategies of suicide prevention is there evidence of effectiveness? Ann Scott Bing Guo Abstract Suicide is a serious global public health problem; it is associated

More information

Evidence-based Psychological Interventions in the Treatment of Mental Disorders: A Literature Review. third edition

Evidence-based Psychological Interventions in the Treatment of Mental Disorders: A Literature Review. third edition Evidence-based Psychological in the Treatment of Mental Disorders: A Literature Review third edition Acknowledgements This review has been produced by the Australian Psychological Society (APS) with funding

More information

DOMAIN GUIDE. PRE ADMISSION ACADEMIC CHECKLIST School/Applied Child Psychology

DOMAIN GUIDE. PRE ADMISSION ACADEMIC CHECKLIST School/Applied Child Psychology DOMAIN GUIDE PRE ADMISSION ACADEMIC CHECKLIST School/Applied Child Psychology For admission to the Doctoral degree in School/Applied Child Psychology and the M.A. degree in Educational Psychology: School/Applied

More information

LEVEL OF CARE ASSESSMENT TOOL (LOCAT) UTILIZATION REVIEW AND BENEFIT DETERMINATION CRITERIA COMPARISON

LEVEL OF CARE ASSESSMENT TOOL (LOCAT) UTILIZATION REVIEW AND BENEFIT DETERMINATION CRITERIA COMPARISON LEVEL OF CARE ASSESSMENT TOOL (LOCAT) UTILIZATION REVIEW AND BENEFIT DETERMINATION CRITERIA COMPARISON UPDATED AUGUST 2014 Table of Contents Introduction LOCAT CRITERIA and Application to Level of Care

More information

Current Pharmacological Treatments for Obsessive-Compulsive Disorder

Current Pharmacological Treatments for Obsessive-Compulsive Disorder F E A T U R E A R T I C L E Current Pharmacological Treatments for Obsessive-Compulsive Disorder Alexander Bystritsky, MD Dr. Bystritsky is Professor of Psychiatry and Biobehavioral Sciences and Director

More information

Cannabis and Mental Health: Put into context

Cannabis and Mental Health: Put into context Cannabis and Mental Health: Put into context Monograph Series No. 68 Cannabis and Mental Health: Put into Context Monograph prepared by: Jennifer McLaren, Jim Lemon, Lisa Robins and Richard P. Mattick

More information

Literature Review. Compiled by Paula Bude Bingham. March 2009. www.mindingourbodies.ca

Literature Review. Compiled by Paula Bude Bingham. March 2009. www.mindingourbodies.ca Literature Review Compiled by Paula Bude Bingham March 2009 www.mindingourbodies.ca Minding Our Bodies is an initiative of the Canadian Mental Health Association, Ontario, in partnership with YMCA Ontario

More information

ORIGINAL INVESTIGATION. Effects of Exercise Training on Older Patients With Major Depression

ORIGINAL INVESTIGATION. Effects of Exercise Training on Older Patients With Major Depression ORIGINAL INVESTIGATION Effects of Exercise Training on Older Patients With Major Depression James A. Blumenthal, PhD; Michael A. Babyak, PhD; Kathleen A. Moore, PhD; W. Edward Craighead, PhD; Steve Herman,

More information

The Licensed Chemical Dependency Counselor Written Exam: A Preparation Curriculum

The Licensed Chemical Dependency Counselor Written Exam: A Preparation Curriculum The Licensed Chemical Dependency Counselor Written Exam: A Preparation Curriculum Developed for the Texas Commission on Alcohol and Drug Abuse October 2004 Prepared under the Center for Substance Abuse

More information

CURRICULUM VITAE EDUCATION & CREDENTIALS

CURRICULUM VITAE EDUCATION & CREDENTIALS Laurence Miller, PhD - 1 - Laurence Miller, PhD Royal Palm Medical Centre 1599 NW 9 th Avenue, Suite 206 Boca Raton, Florida 33486 Ph: (561) 392-8881, Fx: (561) 451-2822 docmilphd@aol.com CURRICULUM VITAE

More information

SHOULD AN OBSESSIVE COMPULSIVE SPECTRUM GROUPING OF DISORDERS BE INCLUDED IN DSM-V?

SHOULD AN OBSESSIVE COMPULSIVE SPECTRUM GROUPING OF DISORDERS BE INCLUDED IN DSM-V? Review DEPRESSION AND ANXIETY 27 : 528 555 (2010) SHOULD AN OBSESSIVE COMPULSIVE SPECTRUM GROUPING OF DISORDERS BE INCLUDED IN DSM-V? Katharine A. Phillips, M.D., 1,2 Dan J. Stein, M.D., Ph.D, 3 Scott

More information

Advancing Quality and Safety for All;

Advancing Quality and Safety for All; The International Society for Quality in Health Care 29 th International Conference Advancing Quality and Safety for All; Now and in the Future GENEVA 21 st - 24 th October 2012 Centre International de

More information

WORK-RELATED MENTAL DISORDERS IN AUSTRALIA APRIL 2006

WORK-RELATED MENTAL DISORDERS IN AUSTRALIA APRIL 2006 WORK-RELATED MENTAL DISORDERS IN AUSTRALIA APRIL 2006 Commonwealth of Australia 2005. This work is copyright. You may download, display, print and reproduce this material in unaltered form only (retaining

More information

Education & Human Development Educational & Psychological Studies Kinesiology & Sport Sciences Teaching & Learning

Education & Human Development Educational & Psychological Studies Kinesiology & Sport Sciences Teaching & Learning University of Miami Bulletin, 2012 2013 GRADUATE COURSES * * 500 level courses appear in both the undergraduate and graduate course listing and may be considered undergraduate or graduate at the discretion

More information

SCWK 7726 Neuroscience of Human Relationships & Development (Fall: 3)

SCWK 7726 Neuroscience of Human Relationships & Development (Fall: 3) MSW ELECTIVE COURSE DESCRIPTIONS 2014-2015 SCWK 7719 Independent Study: International Policy: Immigrant Integration: A Comparative Study of US & Italy Policy & Practice (Summer: 3) Through examination

More information

Cognitive impairment in older persons with bipolar disorder

Cognitive impairment in older persons with bipolar disorder Cognitive impairment in older persons with bipolar disorder Sigfried Schouws VRIJE UNIVERSITEIT Cognitive impairment in older persons with bipolar disorder ACADEMISCH PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de

More information

Psychology Test Practice Book

Psychology Test Practice Book GRADUATE RECORD EXAMINATIONS Psychology Test Practice Book This practice book contains one actual, full-length GRE Psychology Test test-taking strategies Become familiar with test structure and content

More information

Textbook of Psychiatry. Wikibooks.org

Textbook of Psychiatry. Wikibooks.org Textbook of Psychiatry Wikibooks.org March 21, 2013 On the 28th of April 2012 the contents of the English as well as German Wikibooks and Wikipedia projects were licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike

More information