References directly associated with Christiania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "References directly associated with Christiania"

Transcription

1 References

2 References References directly associated with Christiania Ahnfeldt-Mollerup, Merete (2003) Christiania som del af Danmark. Idékonkurrence om helhedsplan for Christianiaområdet Vurdering afgivet af den rådgivende komité (Christiania as Part of Denmark. Ideas Competition about a General plan for the Christiania Area Evaluation Delivered by the Consulting Committee). Christianiaudvalget, Download date Ahnfeldt-Mollerup, Merete (2004) Christiania s Aesthetics You can t Kill Us/ We are Part of You, in Kim Dirckinck-Holmfeld, and Martin Keiding (eds.) Learning from Christiania. København: Arkitektens Forlag, Allan and Bjarne, (probably written around 1980) Christiania en byggesag til et større miljonbeløb. (Christiania a Bigger Construction Work to a Greater Amount of Millions). Christiania. 320 Balvig, Fleming (1976) Politiets virksomhet i Christiania-området (Police Activities in the Christiania Area). København: Kriminalistisk Institut, Københavns Universitet. Balvig, Fleming (1979) Fra slumstorm til folkebevægelse mediernes betydning i slaget om Christiania (From Slum-Storm to Grassroot Movement The Importance of Media in the Battle of Christiania). København: Kriminalistisk Institut, Københavns Universitet. Balvig, Fleming, H. Koch and J. Vestergård (1976) Rapport vedrørende politiets virksomhed i Christianiaområdet (Report Regarding Police Activities in the Christiania area). København: Kriminalistisk Institut, Københavns Universitet. Blum, Jacques, with cooperation from Inger Sjørslev (1977) Christiania A Freetown. Slum, Alternative Culture or Social Experiment? Working paper. København: The National Museum of Denmark. Bøggild, Signe Sophie (2005) Christiania/Christiania, Nordisk Arkitekturforskning/Nordic Journal of Architectural Research, 2, Christiania arbejdsprogram for tilvejebringelse af forslag til en planlægningsmæssig helhedsløsning for arealernes fremtidige anvendelse (Christiania Program for the Development of a Proposal for a General Solution as to the Future Use of the Area) (1979). Planstyrelsens Christianiaarbejdsgruppe (The Christiania Working Committee of the Municipal Planning Board), October.

3 Christiania Arkitektur: Idéer til fremtidigt byggeri (Christiania Architecture: Ideas for Future Constructions) (2004). Christiania: Christiania Tegnestue. Christiania Guide (1996). København: Christiania. Christianiaområdets fremtid Helhedsplan og handlingsplan (The Future of the Christiania Area. General Plan and Action Plan) (2004). Christianiaudvalget. Christiania på arbejde. Statusrapport: Fra vision til virkelighed (Christiania at Work: From Vision to Reality) (2003). København: Christiania. Christianiaområdet og Christiania, Del II (The Christiania Area and Christiania), Christianiaudvalget, draft January 24 (2004). Christianias Alternative, September-October Christianias Alternative, December Christianias udviklingsplan: konkretisering af den Grønne Plan (Christiania s Development Plan: A Concretisation of the Green Plan) (1994). At christiania.org/news/1994/udviklingsplan. Download date Christiansen, Jan (2003) Stikord til vurderingen afgivet af den rådigvende komité (Keywords Delivered by the Consulting Committee), in Idékonkurrence om helhedsplan for Christianiaområdet Vurdering afgivet af den rådgivenede komité (Ideas Competition about a General Plan for the Christiania area Evaluation Delivered by the Consulting Committee). December. 321 Conroy, Adam (1995) Christiania: The Evolution of a Commune. Amsterdam: International Institute of Social History. Dahlin, Ulrik (2005) Høje procenter på Christiania (High Percentage in Christiania), article in Dagbladet Information June 24. Dahlin, Ulrik (2005) Planen handler om mere en koteletten (The Plan is About More Than the Chop ), Dagbladet Information, April 15. Den Grønne Plan (The Green Plan) (1991). At news/1991/green%20plan/dk/index.htm. Download date Den nye Christianialov. Information til Christianias beboere (The new Christiania Law. Information to the Inhabitants of Christiania), July 2004, Slots- og Ejendomsstyrelsen. Directory of Intentional Communities, The. Fellowship for Intentional Communities, 1992.

4 Edwards, Mark (1979) Christiania. København:Informationsforlag. forlag. Falkentorp, Jens, Dino Hansen, Steen Juhler, Mogens Kløvedal and Per Løvetand (1982) Alternative Ways of Life in Denmark, in Ian Miles and John Irvine (eds.) The Poverty of Progress. Oxford: Pergamon. Fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet (Future forms of Organization and Ownership in the Christiania Area) (2005). Slots- og Ejendomsstyrelsen, Finansministeriet (The Palacies and Properties Agency, The Ministry of Finance), May. Gravenhorst, Katja and Simon Kristensen (2000) Fristaden og Friheden: Forhandlinger af regler på Christiania (The Freetown and Freedom: Negotiations of rules in Christiania). At Gravenhorst_Kristensen_01.htm. Download date Helhedsplan for Christianiaområdet (General Plan for the Christiania Area) (2003). Christianiaudvalget. 322 Herskind, Niels, Susanne Mogensen and Douglas Evans (1975) Christianshavn med Christiania som udgangspunkt (Christianshavn with Christiania as Point of Departure), Arkitekten, årgång 77, no 1, Holm Vilsby, Søren (2003) En kortlægning af Christianiaområdets fysiske og mentale rum (A Mapping of Physical and Mental Space in the Christiania Area), in Svava Riesto and Anne Tjetjen (eds.) Christiania. Veje til bevaringsstrategier for et anderledes byrum (Christiania. Roads to Preservation Strategies for a Different Urban Space). København: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Idékonkurrence om helhedsplan for Christianiaområdet Vurdering afgivet af den rådgivenede komité (Ideas Competition concerning a General Plan for the Christiania area Evaluation Delivered by the Consulting Committee) (2003). Christianiaudvalget December Interviewundersøgelse blandt Christianias naboer og beboere (Interview Study of Christiania s Inhabitants and Neighbors) (2003). Tholstrup Consult/ Christianiaudvalget. Jæger, Birgit, Leif Olsen and Olaf Rieper (1993) De offentlige myndigheter og Christiania (The Public Authorities and Christiania). København: AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Karlsson, Lena (1977) Fristaden Christiania (The Free Town Christiania), Arkitekttidningen, 13:3-16.

5 Karlsvognen, Henrik (1976) Tanker om en tilværelse uden magthavere, undertrykkere og formyndere (Thoughts about an Existence Without Rulers, Oppressors and Patronizers), in Peter Mollerup and Keld Løvetand (eds.) Fristaden Christianias udvikling, 4.del. Aktioner og Visioner (The Development of the Freetown Christiania, 4th part. Actions and Visions). København: Christiania. Kjær Nilsen, Line (2003) Spatiale tilegnelsepraksisser på Christiania (Spatial Praxises of Appropriation in Christiania), in Svava Riesto and Anne Tjetjen (eds.) Christiania. Veje til bevaringsstrategier for et anderledes byrum (Christiania. Roads to Preservation Strategies for a Different Urban Space). København: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Krarup, Ole (1976) Stævning Christiania mod staten (Summons Christiania Against the State). København. Kulturmiljöer og byggninger på Christiania (Culture Environments and Buildings in Christiania), Christianiaudvalget, Kvorning, Jens (2004a) Tre by-temaer (Three City Themes), Arkitekten no 7, Kvorning, Jens (2004b) Christiania og grenserne i byen (Christiania and Borders in the City), in Kim Dirkinck-Holmfeldt (ed.) Christianias lære/ Learning from Christiania. København: Arkitektens Forlag. 323 Lægring Nielsen, Kasper (2003) Bevaringsstrategier for Christiania (Preservation Strategies for Christiania), in Svava Riesto and Anne Tjetjen (eds.) Christiania. Veje til bevaringsstrategier for et anderledes byrum (Christiania. Roads to Preservation Strategies for a Different Urban space). København: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Lauritsen, Pernille W. (2002) Christiania Kort fortalt - Guide og historie (Christiania Shortly Told Guide and History). København: Ascheoug Forlag. Lokalplan for Christiania (Local Plan for Christiania) (1991). Lov om anvendelse af Christianiaområdet (Law About Use of the Christiania Area) (1989) (Law No 399 of June 7, 1989). Available at dk. Download date Lov om ændring af lov om anvændelse af Christianiaområdet (2004), LOV nr 431 af 09/06/2004 (Law No 431 of June 6, 2004), available at retsinfo.dk/. Download date

6 Ludvigsen, Jacob (1971) Militærets Forbudte by på Christianshavn (The Forbidden City of the Military on Christianshavn), Hovedbladet, 2-3 October. Ludvigsen, Jacob (2003) Christiania: Fristad i fare (Christiania: The Free Town Threatened). København: Ekstra Bladets forlag. Løvehjerte, Richard (1980) Christiania...et socialt experiment og mere og andet end det (Christiania...a Social Experiment and More and Other Than That), in Marit Bakke, Bernt Stubbe Østergaard and Ole Østergaard (eds.) Christiania Danmarks grimme ælling? Et expempel på et alternativt samfund (Christiania Denmark s Ugly Duckling? An Example of an Alternative Community). København: Munksgaard. Løvetand, Hans (1972) Article in Ordkløveren, October 28. Løvetand, Keld (1976) Kronik: Styring eller ikke styring (Chronicle: Governing or Not Governing), in Peter Mollerup and Keld Løvetand (eds.) Fristaden Christianias udvikling (The Development of the Free Town of Christiania). Christiania. 324 Løvetand Iversen, Per (1972a) Christiania 1 år (Christiania 1 year) København. Løvetand Iversen, Per (1972b) Article in Christianias Alternative. September- October. Løvetand Iversen, Per (1972c) Fristaden Christiania som samfundseksperiment et forsøg på at belyse strukturerings- og bevidstgørelseprocessen i Christiania igennem det første år af dets eksistens (The Free Town Christiania as Societal Experiment an AttempttoShedLightonProcessesofStructurationand to on of Structuration and Awareness in Christiania Throughout Its First Year of Existence). København: BYT, Forskningsrapport, Byggteknik, Kunstakademiets Arkitektskole. Løvetand Iversen, Per (1974) Christiania som integreret funktioni København eller som forsvarets ruinby? Akademirådets prisopgave kontra forsvarsministeriets nedrivninger (Christiania as integrated function in Copenhagen or as the ruin village of the military defense? The competition of the Architectural Board against the deterioration of the Defense Ministry), Arkitekten, nr. 10, Løvetand, Per (1978) A Squatter Settlement in Copenhagen: Slum, Ghetto or Social Experiment?, in Kai Lemberg et al. (eds.) International Review, US Dept, of Housing & Urban Development, vol. I, no. 1. Maagensen, Bjarne (1996) Christiania en længere historie (Christiania a Longer History). København: Gunbak og Kaspersen.

7 Madsen, Børge (1979) I skorpionens halespids et speciale om mig & Christiania (At the Scorpion s Tail End A Master s Thesis on Me & Christiania). Christiania: Produktionskollektivet Optimisten. Madsen, Børge (1981) Sumpen, liberalisterne og de hellige Christiania, ia, et børnafkapitalismen (The Dregs,theLibertariansandtheHolyOnes and Christiania, a Child of Capitalism). København: Social og Sundhedspolitisk Gruppe. Madsen, Børge and Jakob Reddersen (1980) Skytten en boplads på Christiania (The Archer A Dwelling Place in Christiania. Christiania. Martinov, Niels (1999) Oprørets radikalitet (The Radicality of Revolt), Politiken, June 24. Midholm, Per (1975) Dispositionsplan og tre etaper for Christianshavn og Christiania (Disposition Plan and Three Phases for Christianshavn and Christiania), Arkitekten,77, no 1, Miljøministeriets landsplanedirektiv (National Planning Directive from the Ministry of Environmental Affairs) (1975). Mollerup, Peter and Keld Løvetand (1976a) Inledning (Introduction), in Peter Mollerup and Keld Løvetand (eds.) Fristaden Christianias udvikling (The Development of the Freetown Christiania). Christiania. 325 Mollerup, Peter and Keld Løvetand (eds.) (1976b) Fristaden Christianias udvikling (The Development of the Freetown Christiania), anthology in four parts, I. Styring og struktur (Government and Structure); II. Pusheri og stoffer (Drug Dealing and Drugs); III. Mål og Midler (Goals and Means); and IV. Aktioner og visioner (Actions and Visions). Christiania. Munk Plum, Nils (1975) Hvad med Christiania? (What About Christiania?). København. Møller-Jensen, Viggo, Holger Sørensen and Ole Thomassen (1975) Christianshavn og det fremtidige Christiania (Christianshavn and the Future Christiania), Arkitekten, 77, no 1, Møller & Grønborg (1981) Skitse till Christianiaområdets fremtidige anvendelse (Draft for the Future Use of the Christiania Area). Møller & Grønborg. Beder.

8 Nielsen, Anne (2003) Christianias ombygninger i lyset af Bernard Tschumis arkitekturbegreber (The Reconstruction of Christiania in Relation to the Architectural Concepts of Bernard Tschumi), in Svava Riesto and Anne Tjetjen (eds.) Christiania. Veje til bevaringsstrategier for et anderledes byrum (Christiania. Roads to Preservation Strategies for a Different Urban Space). København: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Nøhr og Sigsgaard A/S (2005) Christiania.Volumenstudier og Workshop (Christiania. Volume Study and Workshop). Overslag over Christiania (Estimate Over Christiania) (1976). Instituttet for vejbygning, trafikteknik og byplanlægning. Danmarks Tekniske Højskole. notat Ordkløveren (1972: October 28). Pedersbæk Hansen, Bent (1978) Fristaden Christiania samfund og språk (The Freetown Christiania Society and Language). Dansklærereforeningen, Danskhæfterne den gule serie. 326 Rasmussen, Nina (2002) Solvognen berættelser fra vores ungdom (Solvognen Stories from Our Youth). København: Rosinante. Rasmussen, Steen Eiler (1976) Omkring Christiania (Around Christiania). København: Gyldendals. Reddersen, Jakob (1985) Fremtidsbyen eller slumghettoer om Christiania og Remisevænget i velfærdsstaten (Future City or Slum Ghetto about Christiania and Remisevænget in the Welfare State). Roskilde: Roskilde Universitetscenter. Reddersen, Jakob (1991) Christiania: En nogenlunde organiseret anarki (Christiania: A Somewhat Organised Anarchy). At dk/christiania/film/christianiaduharmithjerte/artikeljakobreddersen.html. Download date Reddersen, Jakob (2004) Self-management in Christiania, in Kim Dirkinck- Holmfeld (ed.) Christianias lære/learning from Christiania. København: Arkitektens Forlag. Registrering af Kulturmiljøer og bygninger på Christiania (Registration of Cultural environments and Buildings in Christiania), Christianiaudvalget, Schmedes, Tine (1976) Kronik: Vi må gøre vårt mål klart (Chronicle: We Should Clarify Our Goal), in Peter Mollerup and Keld Løvetand (eds.) (IV).

9 Skov, Pernille and June Maestri Ditlevsen (2003) Christiania uden Christiania (Christiania Without Christiania), in Svava Riesto and Anne Tjetjen (eds.) Christiania. Veje til bevaringsstrategier for et anderledes byrum (Christiania. Roads to Preservation Strategies for a Different Urban space), København: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Solvognen (1977) Rebildbogen: en dokumentation for skole og hjem (The Rebild Book: A Documentation for School and Home). København: Demos Forlag. Traimond, Jean-Manuel (1994) Récits de Christiania. Paris: Atelier de création libertaire. Vandkunsten (2005) Christiania er ikke til salg! Planforslag til Christianias fremtid (Christiania is Not For Sale! Planning Proposal for the Future of Christiania). Vest, Nils, Jørgen Bjødstrup, Britta Lillesøe, Ole Lykke and Nelly Nylon (1991) Christiania. En oversigt til og med 1991 (Christiania. An Overview Until 1991). At enoversigttil1991.html. Download date Vilhelm Lauritzen A/S (2005), Studie af nybyggeri på Christiania (Study of New Constructions in Christiania). 327 Voilà report, the (1986). Christiania. Electronic sources: AnthroBase.com, Searchable database of anthropological texts, www. anthrobase.com. Christiania, official web page, Christianiaudvalget (The Christiania Committee), christianiaudvalget.dk/. Lokalhistoriskt arkiv (Archive of Local History), Thisted Bibliotek, thisted-bibliotek.dk. Nils Vest Film, julemaendfoerafmarch.html Retsinformation, Civilstyrelsen, Slots og Ejendomsstyrelsen, Finansministeriet (The Palacies and Properties Agency, Ministry of Finance), official web page,

10 Tenant Net: The Online Resource for Residential Tenants, General References Albert, Judith Clavir and Stewart Edward Albert (1984) Considering the 1960s, in Judith Clavir Albert and Stewart Edward Albert (eds.) The Sixties Papers: Documents of a Rebellious Decade. Newport, CT.: Praeger. Appadurai, Arjun (1996) Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press. Appleyard, Donald, Kevin Lynch and John R. Meyer (1963) The View from the Road: A Highway Redesigned for the Drama of Driving, Architectural Forum, October. Area (2001) Temanummer: Hela Malmö? En bomässa möter en stad (Special Issue: All of Malmö? A housing Expo meets a City ), nr Arnheim, Rudolf (1954) Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. Berkeley: University of California Press. Asplund, Johan (1987) Det sociala livets elementära former (The Elementary Forms of Social Life). Göteborg: Korpen. Asplund, Johan (1992) Storstäderna och det Forteanska livet (Metropolis and Fortean Life). Göteborg: Korpen. Bachelard, Gaston (1957/1974) La poétique de l espace. Paris: Presses universitaires de France. Bachelard, Gaston (1957/1969) The Poetics of Space. Translated from French by Maria Jolas. Boston: Beacon Press. Barnes, Djuna (1989) The Hem of Manhattan, in Djuna Barnes: New York. London: Virago Press. Barsotti, Bernard (2002) La représentation dans la philosophie contemporaine. Paris: Ellipses Éditions. Barthes, Roland (1957) Mythologies. Paris: Éditions du Seuil. Bataille, Georges (1970a) Œuvres Complètes I: Premiers écrits , Paris: Gallimard. Bataille, Georges (1970b) Œuvres Complètes II: Écrits posthumes , Paris: Gallimard.

11 Bataille, Georges (1973) Œuvres complètes V : La Somme athéologique, I. Paris: Gallimard. Bataille, George (1928/1967) Histoire de l œuil. Paris: Jean Jacques Pauvert. Bataille, George (1985) Visions of Excess: Selected Writings , ed. Allan Stoekl, Minneapolis: University of Minnesota Press. Bateson, Gregory (1972) Steps to an Ecology of Mind. New York: Ballantine. Baudelaire, Charles (1980) Petits Poemes en Prose: Le Spleen de Paris. Paris: Éditions Garnier. Baudelaire, Charles (1863/1943) Constantin Guys. Le peintre de la vie moderne. Genève: Éditions Pallatine. Berman, Marshall (1970) The Politics of Authenticity: Radical Individualism and the Emergence of Modern Society. New York: Atheneum. Berman, Marshall (1982) All that is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity. New York: Simon and Schuster. Beronius, Mats (1986) Den disciplinära maktens organisering (The Organization of Disciplinary Power. On Power and Organization of Work). Lund: Arkiv Förlag. 329 Berreby, Gérard (ed.) (1985) Documents rélatifs à la fondation de l Internationale Situationniste: Paris: Éditions Allia. Berreby, Gérard (ed.) (2004) Textes et documents situationnistes: Paris: Éditions Allia. Binder, Thomas and Maria Hellström (2005) Let People Make Systems When They Need Them, in Thomas Binder and Maria Hellström (eds.) Design Spaces. Edita: IT Press. Boal, Augusto (1979) The Theatre of the Oppressed. London: Pluto Press. Bois, Yves-Alain Bois (1997) The Use Value of Formless, in Yves-Alain Bois and Rosalind E. Krauss (eds.) Formless: A User s Guide. New York: Zone Books. Bois, Yves-Alain and Rosalind E. Krauss (eds.) (1997) Formless: A User s Guide. New York: Zone Books. Bradby, David and John McCormick (1978) People s Theatre. London: Croom Helm.

12 Brecht, Bertold (1948/1998) A Short Organum for the Theatre, in George W. Brandt (ed.) Modern Theories of Drama: A Selection of Writings on Drama and Theatre Oxford: Clarendon. Buchloh, Benjamin (2000) Neo-Avantgarde and Culture Industry: Essays on European and American Art from 1955 to Cambridge: MIT Press. Burke, Edmund (1757/1998) A Philosophical Enquiry into the Origins of our Ideas of the Sublime and the Beautiful. Oxford: Oxford University Press. Butler, Judith (1997) Excitable Speech: Politics of the Performative. London: Routledge. Cacciari, Massimo (1980/1998) Eupalinos or Architecture, in K. Michael Hayes (ed.) Architecture Theory Since Cambridge: MIT Press. Cacciari, Massimo (1993) Metropolis, in Massimo Cacciari: Architecture and Nihilism. On the Philosophy of Modern Architecture. New Haven: Yale University Press. 330 Carlson, Marwin (1984) Theories of Modern Drama: A Historical and Critical Survey, from the Greeks to the Present. Ithaca: Cornell University Press. Casey, Edward S. (1997) The Fate of Place: A Philosophical History. Berkeley: University of California Press. Castells, Manuel (1972) La quéstion urbaine. Paris: Maspero. Castells, Manuel (1973) Luttes urbaine et pouvoir politiques. Paris: Maspero. Castells, Manuel (1983) The City and the Grassroots. A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements. London: Edward Arnold Publishers. Castells, Manuel (1996) The Information Age: Economy, Society, and Culture, Vol 1: The Rise of the Network Society. Malden, MA: Blackwell. Certeau, Michel de (1980) L invention du quotidien: 1. Arts de faire. Paris: Gallimard. Certeau, Michel de (1984), The Practice of Everyday Life. Translated by Steven Rendall, Berkeley: University of California Press. Certeau, Michel de (1986) Heterologies: Discourse on the Other. Minneapolis: University of Minnesota Press.

13 Chouliaraki, Lilie and Norman Fairclough (1999) Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press. Collingwood, R. G. (1925/1994) Imaginative Art, in R. G. Collingwood: Outlines of a Philosophy of Art. Bristol: Thoemmes Press. Corner, James (1999a) Eidetic Operations and New Landscapes, in James Corner (ed.) Recovering Landscape: Essays in Contemporary Landscape Architecture. Princeton: Princeton Architectural Press. Corner, James (1999b) The Agency of Mapping; Speculation, Critique and Invention, in Denis Cosgrove (ed.) Mappings. London: Reaktion. Cosgrove, Denis (1985) Prospect, Perspective and the Evolution of the Landscape Idea, in Transactions of the Institute of British Geographers, 10, Crang, Mike (2000) Relics, Places and Unwritten Geographies in the Work of Michel de Certeau ( ), in Mike Crang and Nigel Thrift (eds.) Thinking Space. London: Routledge. Crang, Mike and Nigel Thrift (2000) Introduction, in Mike Crang and Nigel Thrift (eds.) Thinking Space. London: Routledge. 331 Crary, Jonathan (1990) Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the Nineteenth Century. Cambridge: MIT Press. Cullen, Gordon (1961) Townscape. London: Architectural Press. Debord, Guy-Ernest (1963/2002) The Situationists and the New Forms of Action in Politics or Art, in Tom McDonough (ed.) Guy Debord and the Situationist International: Texts and Documents. Cambridge: MIT Press. Debord, Guy-Ernest (1967/1987) La société du spectacle (The Society of Spectacle). Paris: Buchet/Chastel. Défert, Daniel (1997) Foucault, Space and the Architects, in Politics Poetics. Documenta X: The Book. Ostfildern: Cantz. Deleuze, Gilles (1986) Foucault. Paris: Les Éditions de Minuit. Deleuze, Gilles (1990) Postscriptum sur les societés de contrôle, in Pourparlers. Paris: Les Éditions des Minuit. Deleuze, Gilles and Félix Guattari (1980) Milles plateaux: Capitalisme et schizophrénie. Paris: Les Éditions de Minuit.

14 Deleuze, Gilles and Félix Guattari (1991) Qu est-ce que la philosophie? Paris: Les Éditions de Minuit. Dennet, Daniel C. (2003) Who s On First? Heterophenomenology Explained, Journal of Consciousness Studies, 10, Derrida, Jacques (1967a) L écriture et la différence. Paris: Colléction Tel Quel. Derrida, Jacques (1967b) De la grammatologie. Paris: Collection critique. Derrida, Jacques (1967c) La voix et le phénomène. Introduction au problème du signe dans la phenomenology d Husserl. Paris : Presses universitaires. Derrida, Jacques (1972) Marges de la philosophie. Paris: Éditions de Minuit. Derrida, Jacques (1967/1987), Struktur, tecken och spel i humanvetenskapernas diskurs, translated from French by Mikael van Reis, in Res Publica, #8, Descartes, René (1641/1901) Meditations. Translated by John Veitch, Available at Download date Descartes, René (1637) Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences (Discourse on the Method of Rightly Conducting the Reason, and Seeking Truth in the Sciences). Available through Bibliotheca Augustana at Chronologie/17siecle/Descartes/des_di00.html. Download date Dorrian, Mark and Gillian Rose (2003) Introduction, in Mark Dorrian and Gillian Rose (eds.) Deterritorializations: Revisioning Landscapes and Politics. London: Black Dog Publishing. Dreyfus, Hubert L. and Paul Rabinow (1982) Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Chicago: University of Chicago Press. Dreyfus, Hubert L. and Paul Rabinow (1986) What is Maturity? Habermas and Foucault on What is Enlightenment?, in David Couzens Hoy (ed.) Foucault: A Critical Reader. London: Basil Blackwell. Eltzbacher, Paul (1908/1970) Anarchism. Exponents of Anarchist Philosophy. Translated by Steven T. Byington. Plainview, NY: Chip s Bookshop, Emt, Ewa Jeanette (1996) Baumgarten och den moderna estetikens födelse (Baumgarten and the Birth of Modern Aesthetics), in Konsten och Konstbegreppet (Art and the Concept of Art). Stockholm: Raster Förlag.

15 Featherstone, Mike (1991) Consumer Culture & Postmodernism. London: Sage. Ferguson, Adam (1767/1996) An Essay on the History of the Civil Society. New York: Cambridge University Press. Fjord, Ambrosius and Patrick O Brien (eds.) ( ) Situationister : En luxus-bog/collage om nogle af de vigtigste begivenheder i anden situationistiske internationales historie (Situationists A Luxury Book/Collage about Some of the Most Important Happenings in the History of the Second Situationist International). København: Editions Bauhaus Situationiste. Florida, Richard (2002) The Rise of the Creative Class: And How It s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books. Flyvbjerg, Bent (1991) Rationalitet og Magt, Bind 1: Det konkretes viden (Rationality and Power, Volume 1: Concrete Knowing. Odense: Akademisk Forlag, Forstorp, Per-Anders (1992) Orality- och literacybegreppen hos Ong: En kritisk granskning (The Orality- and Literacy Concepts in Ong. A Critical Review), in Jan-Erik Lundström and Berit Sahlström (eds.) Talspråk, skriftspråk, bildspråk (Oral Language, Written Language, Visual Language). Linköping: Tema kommunikation. 333 Foucault, Michel (1963) Naissance de la clinique: Une archéologie du regard médical. Paris: Presses universitaires de France. Foucault, Michel (1967/1994) Des espaces autres, in Michel Foucault: Dits et écrits IV, , Paris: Gallimard. Foucault, Michel (1969) L archéologie du savoir. Paris: Gallimard. Foucault, Michel (1975) Surveiller et punir. Paris: Gallimard. Foucault, Michel (1976) La volonté de savoir, Histoire de la Sexualité I. Paris: Gallimard. Foucault, Michel (1980a) Power/Knowledge:SelectedInterviewsandOther Writings. Edited by Colin Gordon. New York: Pantheon. Foucault, Michel (1980b) The Question of Geography, in Colin Gordon (ed.) Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings New York: Pantheon.

16 Foucault, Michel (1982) The Subject and Power, in Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow: Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Chicago: University of Chicago Press. Foucault, Michel (1982/1994) Les techniques de soi, in Michel Foucault: Dits et écrits IV, Translated from English by F. Durand-Bogaert. Paris: Gallimard Foucault, Michel (1984) On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Progress, in Paul Rabinow (ed.) The Foucault Reader. New York: Pantheon. Foucault, Michel (1984/1994) Qu est-ce que les Lumières?, in Michel Foucault: Dits et écrits IV Paris: Gallimard. Foucault, Michel (1994) Dits et écrits IV, , Paris: Gallimard Foucault, Michel (2004) Naissance de la bio-politique: Cours au Collège de France Paris: Gallimard. 334 Frampton, Kenneth (1985) Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance, in Hal Foster (ed.) Postmodern Culture. London: Pluto Press. Frampton, Kenneth (2002) Rappel à l ordre: The Case for the Tectonic, in Kenneth Frampton: Labour, Work and Architecture. London: Phaidon. Frisby, David (1992) Simmel and Since: Essays on Georg Simmel s Social Theory. London: Routledge. Fyhr, Lars, Gunnar D. Hansson and Lilian Perme (1990) Förord (Preface), in Walter J. Ong: Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet (Orality and Literacy: The Technologizing of the Word). Göteborg: Anthropos. Geertz, Clifford (1983) Local Knowledge. Further Essays in Interpretive Anthropology. NewYork:BasicBooks. Books. Gennep, Arnold van (1909) Les rites de passage: Études systématique des rites. Paris: Librarie Critique. Giard, Luce (1980) Histoire d une recherché, in Michel de Certeau: L invention du quotidien: 1. Arts de faire. Paris: Gallimard. Ginsberg, Allen (1956) Howl, and Other Poems. San Francisco: City Lights Pocket Bookshop.

17 Goodman, Percival and Paul Goodman (1960) Communitas. Means of Livelihood and Ways of Life. New York: Vintage Books. Graham, Gordon (1997) Philosophy of the Arts: An Introduction to Aesthetics. London: Routledge. Gray, Christopher (1998) Leaving the Twentieth Century: The Incomplete Work of the Situationist International. London: Rebel Press. Grillner, Katja (2000) Ramble, Linger and Gaze: Dialogues from the Landscape Garden. Stockholm: KTH, Royal Institute of Technology. Gronbeck, Bruce E., Thomas J. Farrel and Paul A. Soukoup (eds.) (1991) Media, Consciousness and Culture. Explorations of Walter J. Ong s Thought. Newbury Park, CA.: Sage. Hall, Kira (2000) Performativity, Journal of Linguistic Anthropology 9(1-2): Hall, Stuart (1996) Introduction: Who Needs Identity?, in Stuart Hall and Paul du Gay (eds.) Questions of Cultural Identity. London: Sage. Haraway, Donna (1991) Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. London: Free Association Books. 335 Hardt, Michael and Antonio Negri (2000) Empire. Cambridge, MA: Harvard University Press. Harvey, David (1996) Justice, Nature and the Geography of Difference. Oxford: Blackwell. Heeg, van der, Erik and Sven-Olov Wallenstein (1992) Roten, arkipelagen, analogin den kopernikanska vändningen och den kritiska arkitektoniken, in Erik van der Heeg and Sven-Olov Wallenstein (eds.) Tankens Arkipelag. Moderna Kantläsningar (The Archipelago of Thought. Modern Readings of Kant). Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion. Heidegger, Martin (1929/1962) Being and Time. New York: Harper & Row. Heidegger, Martin (1971) Building Dwelling Thinking, in Poetry, Language, Thought. Translated by Albert Hofstadter.NewYork:Harper&Row. Harper Hellström, Maria (2001) Gör det själv (Do it Yourself), Area, nr. 2, Hellström, Maria and Leo Gullbring (2001) Bo enligt Tham (Live According to Tham), Area, nr. 2,10-17.

18 Hellström, Maria (2006) Situating Knowledge in Archiscape: A Traveler s Guide, in Hilde Heynen and David Vandenburgh (eds.) The Unthinkable Doctorate. Brüxelles: La lettre volée. Heynen, Hilde (1992) Architecture Between Modernity and Dwelling: Reflections on Adorno s Aesthetic Theory, Assemblage 17, Hoffman, Abbie (1968) Revolution for the Hell of It. New York: Dial Press. Hoffman, Abbie (1971) Steal this Book. New York: Pirate Editions. Also available at Hollier, Denis (1989) Against Architecture. The Writings of George Bataille. Translated by Betsy Wing. Cambridge: MIT Press. Hoy, David Couzens (1986) Introduction, in David Couzens Hoy (ed.) Foucalt: A Critical Reader. London: Basil Blackwell. 336 Hughes, Jonathan and Simon Sadler (2000) Preface, in Jonathan Hughes and Simon Sadler (eds.) Non-Plan: Essays on Freedom, Participation and Change in Modern Architecture and Urbanism. Oxford: Architectural Press. Huizinga, Johan (1938/1955) Homo Ludens: A Study of the Play Element in Culture. Boston: Beacon Press. Husserl, Edmund (1913/1962) Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology. New York: Collier. Husserl, Edmund (2001) The Shorter Logical Investigations. Translated by J. N. Findlay. London. Routledge. Hägerstrand, Torsten (1995) Landscape as Overlapping Neighborhoods, in Georges B. Benko and Ulf Strohmayer (eds.) Geography, History and Social Sciences. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Illich, Ivan (1971) Deschooling Society. New York: Harper & Row. Illich, Ivan (1973) Tools for Conviviality. London:Calder&Boyars. Internationale Situationniste (1997) complete editions Paris: Librerie Arthème Fayard. Ivain, Gilles (Chtecheglov, Ivan) (1997) Formulaire pour un urbanisme nouveau, Internationale Situationniste.

19 Jakobson, Roman (1964) Concluding Statement: Linguistics and Poetics, in Thomas A. Seboek (ed.) Styles in Language. Cambridge: MIT Press. Jakobson, Roman (1971) Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances, in Roman Jakobson: Fundamentals of Language. The Hague: Mouton. Jameson, Fredric (1992) Postmodernism, Or, the Cultural Logic of Late Capitalism.Durham:DukeUniversityPress. Duke Janicaud, Dominique (1991) Le tournant théologique de la phénoménologie française. Combas:Éditionsdel Éclat. de Jarzombek, Mark (2000) The Psychologizing of Modernity: Art, Architecture, History. Cambridge, MA: Cambridge University Press. Jay, Martin (1973) The Dialectical Imagination. A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research London: Heinemann Educational Books. Jay, Martin (1986) In the Empire of the Gaze: Foucault and the Denigration of Vision in Twentieth Century French Thought, in David Couzens Hoy (ed.) Foucault: A Critical Reader. Oxford: Basil Blackwell. 337 Jay, Martin (1993) Downcast Eyes. The Denigration of Vision in Twentieth Century French Thought. Berkeley: University of California Press. Johansson, Anders (2003) The Architectural Metaphor: Textual Models in Spatial Construction,doctoral dissertation, Stockholm: KTH, The Royal Academy of Technology. Jorn, Asger (1959/1997) Le détournement comme négation et comme prélude, Internationale Situationniste (1997) complete editions Paris: Librerie Arthème Fayard. Kant, Immanuel ( ) Kritik der Urteilskraft, available at gutenberg.spiegel.de/kant/kuk/kuk.htm. Download date Kant, Immanuel (1790/1987) Critique of Judgment, translated by Werner S. Pluhar, Indianapolis: Hackett. Kauffman, Vincent (1997/2002) Angels of Purity, translated by John Goodman, in Tom McDonough, (ed.) Guy Debord and the Situationist International: Texts and Documents. Cambridge: MIT Press. King, D. Brett (2004) Max Wertheimer and Gestalt Theory. New Brunswick, NJ.:Transaction Publishers.

20 Klein, Naomi (2000) No Logo. No Space, No Choice, No Jobs. Taking Aim at the Brand Bullies. New York: Picador. Knabb, Ken (ed.) (1981) Situationist International Anthology. Berkeley: Bureau of Public Secrets. Koffka, Kurt (1935) Principles of Gestalt Psychology. London: K. Paul, Trench, Trubner. Kumar, Krishnan (1986) Utopia and Anti-Utopia in Modern Times. Oxford: Basil Blackwell. Kumar, Krishnan (1991) Utopianism. Minneapolis: University of Minnesota Press. Kärrholm, Mattias (2004) Arkitekturens territorialitet (The Territoriality of Architecture). Lund: Department of Architecture, Lund University. Köhler, Wolfgang Köhler (1929) Gestalt Psychology. New York: H. Liveright. 338 Landry, Charles (2000) The Creative City. A Toolkit for Urban Innovators. London: Earthscan. Larousse de poche, édition refondue, Larsson, Anders (2004) Landskapsplanering genom jordbrukspolitik (Landscape Planning through Agricultural Politics). Alnarp: Department of Landscape Planning, Swedish University of Agricultural Sciences. Lasn, Kalle (1999) Culture Jam: The Uncooling of America, New York: William Morrow & Company. Lee, Pamela M. (2000) Object to be Destroyed the Work of Gordon Matta- Clark. Cambridge: MIT Press. Lefebvre, Henri (1947/1977) Critique de la vie quotidienne 1. Introduction. Paris: L Arche. Lefebvre, Henri (1947/1991) Critique of Everyday Life. Translated by John Moore. London: Verso. Lefebvre, Henri (1965) La proclamation de la commune. Paris: Éditions Gallimard. Lefebvre, Henri (1968) Le droit à la ville. Paris: Anthropos Lefebvre, Henri (1970) La révolution urbaine. Paris: Éditions Gallimard.

[UPDATED MAY 2016] University of Sydney, Sydney, Australia Sesquicentenary Fellow in Government and International Relations,

[UPDATED MAY 2016] University of Sydney, Sydney, Australia Sesquicentenary Fellow in Government and International Relations, ERIC MacGILVRAY Department of Political Science Ohio State University 2140 Derby Hall, 154 North Oval Mall Columbus, OH 43210 tel (614) 292-3710 fax (614) 292-1146 macgilvray.2@osu.edu [UPDATED MAY 2016]

More information

Blanchot, Derrida, The Work of Mourning 205 Jean Paul Sartre Georges Bataille

Blanchot, Derrida, The Work of Mourning 205 Jean Paul Sartre Georges Bataille Title: The Silence of Literature: On Maurice Blanchot s Literary Thought Abstract: In this paper, the literary thought of French writer Maurice Blanchot is explored. Around the concepts of silence and

More information

Classical Sociological Theory (Graduate- Level) Professor Jeffrey Guhin

Classical Sociological Theory (Graduate- Level) Professor Jeffrey Guhin Classical Sociological Theory (Graduate- Level) Professor Jeffrey Guhin The Course There are a lot of readings here. It s going to be a lot of work. However, when you re done with the semester, you will

More information

Field Seminar in Political Theory: Contemporary Political Theory and the Problem of Modernity

Field Seminar in Political Theory: Contemporary Political Theory and the Problem of Modernity Field Seminar in Political Theory: Contemporary Political Theory and the Problem of Modernity Government 662 Th 4:30-6:30 White Hall 104 Instructor: Jason Frank 307 White Hall 607-255-6759 / jf273@cornell.edu

More information

INTRODUCTION TO POLITICAL THEORY: ANCIENT, MODERN, AND CONTEMPORARY

INTRODUCTION TO POLITICAL THEORY: ANCIENT, MODERN, AND CONTEMPORARY Rodrigo Chacón Fall, 2004 ChacR167@newschool.edu M/W 8-9.40 LPOL 2050 A Office hours: Mondays 10-11, 417 GF INTRODUCTION TO POLITICAL THEORY: ANCIENT, MODERN, AND CONTEMPORARY Political theory is concerned

More information

PHILOSOPHY OF ART AND AESTHETICS

PHILOSOPHY OF ART AND AESTHETICS PHILOSOPHY OF ART AND AESTHETICS At the end of the 18 th century, aesthetics is born as the study of the reasons that make some sensory experiences distinctly artistic, beautiful, musical, poetic or sublime.

More information

Course Description. Course Objectives. <> Sociology 710: Intermediate Social Theory Fall 2004 W 2:00-4:30 17 Newcomb Hall

Course Description. Course Objectives. <> Sociology 710: Intermediate Social Theory Fall 2004 W 2:00-4:30 17 Newcomb Hall Sociology 710: Intermediate Social Theory Fall 2004 W 2:00-4:30 17 Newcomb Hall Professor Kevin Fox Gotham, Ph.D. Sociology: 220 Newcomb Hall Office Hours: M and F, 4-5:00 and by appointment. Phone:

More information

Modern Political Thought

Modern Political Thought Professor Andrew Poe MW 10-11:20 in Webster 217 Office Hours: Wednesdays, 3-5PM in 202 Clark House Email: apoe@amherst.edu Phone: 413.542.5459 Political Science 335 Modern Political Thought -Introduction-

More information

I. EMERGENCE THROUGH CONVERGENCE: The Puzzles of Social Order

I. EMERGENCE THROUGH CONVERGENCE: The Puzzles of Social Order Social Theory Re-Wired: TABLE OF CONTENTS MAIN Table of Contents Preface I. EMERGENCE THROUGH CONVERGENCE: The Puzzles of Social Order INTRODUCTORY ESSAY: THIS DESERTED ISLAND IS OUT OF ORDER The classic

More information

URBAN CONFLICT AND URBAN JUSTICE

URBAN CONFLICT AND URBAN JUSTICE URBAN CONFLICT AND URBAN JUSTICE PhD course Spring 2012 uppsala lund malmö 17-18 january 12-14 march 10-12 april PhD course URBAN CONFLICT and URBAN JUSTICE 7.5 ECTS Spring 2012 3 modules in Uppsala (17-18

More information

KRISTINA VAARST ANDERSEN

KRISTINA VAARST ANDERSEN Copenhagen Business School Kilevej 14A DK-2000 Frederiksberg Denmark Phone: +45 3815 2546 e-mail: kva.ino@cbs.dk KRISTINA VAARST ANDERSEN EDUCATION Ph. D. in Economics and Management, Copenhagen Business

More information

Fotografi - kunst, billede, medium

Fotografi - kunst, billede, medium 1 Frizot, Michel: "A Critical Discussion of the Historiography of Photography" 1 Kilde: ARKEN Bulletin ARKEN Bulletin, Vol. 1, nr. 1, 2002 ISSN: 8778750342 2 Riego, Bernardo: "From the "Newhall School"

More information

111 Devonshire Street Mon. - Fri., 9:00-5:00 Boston, MA 02109 Tel. (617) 695-6700, ext. 116 E-mail: silman@silman.com

111 Devonshire Street Mon. - Fri., 9:00-5:00 Boston, MA 02109 Tel. (617) 695-6700, ext. 116 E-mail: silman@silman.com DES 03452- PHILOSOPHY OF TECHNOLOGY Harvard University Graduate School of Design Course Syllabus Spring 2014 Robert Silman Office hours by appointment: 111 Devonshire Street Mon. - Fri., 9:00-5:00 Boston,

More information

Bibliography. Works by Immanuel Kant

Bibliography. Works by Immanuel Kant 161 Bibliography Works by Immanuel Kant An Answer to the Question: What is Enlightenment? Attempt to Introduce the Concept of Negative Magnitudes Into Philosophy Concerning the Ultimate Ground of the Differentiation

More information

Language as Cognitive Science

Language as Cognitive Science Language as Cognitive Science Terje Lohndal University of Maryland terje@umd.edu University of Oslo, September 5-23 1 Course description The goal of this intense course is to introduce students to the

More information

Rick Elgendy Ph.D. Candidate, Theology Curriculum Vitae

Rick Elgendy Ph.D. Candidate, Theology Curriculum Vitae Rick Elgendy Ph.D. Candidate, Theology Curriculum Vitae The University of Chicago Divinity School 1025 E. 58 th St. Chicago, Illinois 60637 4759 N. Paulina St., Number 1 Chicago, Illinois 60640-4459 elgendy@uchicago.edu

More information

7AAN th Century Continental Philosophy. Basic information. Module description. Assessment methods and deadlines. Syllabus Academic year 2014/15

7AAN th Century Continental Philosophy. Basic information. Module description. Assessment methods and deadlines. Syllabus Academic year 2014/15 7AAN2095 20 th Century Continental Philosophy Syllabus Academic year 2014/15 Basic information Credits: 30 Module Tutor: Dr Sacha Golob Office: 705, Philosophy Building Consultation time: TBC Semester:

More information

Works Cited. About the Author. Angels in America: A Gay Fantasia on National Themes Part

Works Cited. About the Author. Angels in America: A Gay Fantasia on National Themes Part Works Cited About the Author. Angels in America: A Gay Fantasia on National Themes Part two: Perestroika. New York: Theatre Communication Group, 1994. Bechtel, Roger. A Kind of Painful Progress : The Benjaminian

More information

Basics of philosophy, basics of logic, basics of the history of political thought.

Basics of philosophy, basics of logic, basics of the history of political thought. Political Philosophy 1. Pre-requisites Basics of philosophy, basics of logic, basics of the history of political thought. 2. Abstract The course focuses on the contemporary analytical political philosophy.

More information

ELEVENTH ANNUAL SUMMER METHODS MEETING July 21-24, 1994 University of Wisconsin, Madison. Preliminary Program

ELEVENTH ANNUAL SUMMER METHODS MEETING July 21-24, 1994 University of Wisconsin, Madison. Preliminary Program ELEVENTH ANNUAL SUMMER METHODS MEETING July 21-24, 1994 University of Wisconsin, Madison Preliminary Program Measuring Bias in Political Participation by Henry Brady, University of California, Berkeley.

More information

Modern Political Thought

Modern Political Thought Modern Political Thought Professor Nicholas Tampio Fordham University, POGA 5301 Spring 2009 Class: Faber Hall 668, T 5:30-7:20 pm Office hours: T afternoon, Faber 665 tampio@fordham.edu Course Overview

More information

Alwishah CV September 2015

Alwishah CV September 2015 Curriculum Vitae Ahmed Alwishah Philosophy Field Group Pitzer College, 1050 N. Mills Ave., Claremont, CA 91711 Email: aalwisha@pitzer.edu, Telephone: (909) 677-7732 Academic & Employment History Associate

More information

Teaching Resource - Maps and Motives: A Primer on Early American Cartography

Teaching Resource - Maps and Motives: A Primer on Early American Cartography University of Massachusetts - Amherst ScholarWorks@UMass Amherst The People of the Standing Stone: The Oneida Nation From the Revolution Through the Era of Removal University of Massachusetts Press: Supplemental

More information

COL 5044H A Journey from Petersburg to Los Angeles

COL 5044H A Journey from Petersburg to Los Angeles University of Toronto Centre for Comparative Literature COL 5044H A Journey from Petersburg to Los Angeles Comparative Literature Seminar Room Isabel Bader Theatre (Victoria Campus) 93 Charles Street West,

More information

Political Science 12: Modern Political Theory

Political Science 12: Modern Political Theory Political Science 12: Modern Political Theory Dr. J.S. Murer M/W 11:30-12:45 Trotter Hall Rm 319 Office Phone: 610-690-6866 Office Hours: MW 1:30 3:30 TR 4:10 5:10 The Construction of Modernity This course

More information

Aarhus Cluster of Architecture

Aarhus Cluster of Architecture The researchproject The Aarhus architectcompanies Cities and knowledge economies Center for Strategisk Byforskning -> Architectcompanies seen as knowledgeintensive business services. Rolighedsvej 23 1958

More information

Introduction to Equality and Justice: Social Contract and the Currency of Justice, Peter. Vallentyne, ed., Routledge, 2003.

Introduction to Equality and Justice: Social Contract and the Currency of Justice, Peter. Vallentyne, ed., Routledge, 2003. Introduction to Equality and Justice: Social Contract and the Currency of Justice, Peter Vallentyne, ed., Routledge, 2003. Social Contract and the Currency of Justice: An Introduction Peter Vallentyne

More information

Kenneth James Lipartito

Kenneth James Lipartito Kenneth James Lipartito Office: Department of History Home: 10545 SW 129 th Ct. Florida International University Miami, FL 33186 University Park Miami, FL 33199 Telephone: 305-348-1860 (office) Fax: 305-348-3561

More information

The fate of small Danish municipalities in the knowledge and experience economy Lorentzen, Anne

The fate of small Danish municipalities in the knowledge and experience economy Lorentzen, Anne Aalborg Universitet The fate of small Danish municipalities in the knowledge and experience economy Lorentzen, Anne Publication date: 2010 Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record

More information

Jeroen Gerrits Humanities Center - Johns Hopkins University 3400 N. Charles St. - Baltimore, MD 21218 443-629-3911 - jeroengerrits@jhu.

Jeroen Gerrits Humanities Center - Johns Hopkins University 3400 N. Charles St. - Baltimore, MD 21218 443-629-3911 - jeroengerrits@jhu. Jeroen Gerrits Humanities Center - Johns Hopkins University 3400 N. Charles St. - Baltimore, MD 21218 443-629-3911 - jeroengerrits@jhu.edu EDUCATION Expected May 2011: Ph.D. in Comparative Literature,

More information

By Rory Litwin Reference Librarian University of Minnesota, Duluth

By Rory Litwin Reference Librarian University of Minnesota, Duluth Critical Thinking and Media Shifts: Exploring the Ethical Implications of Technological Change through the Thought of Walter Ong and Other Media Theorists By Rory Litwin Reference Librarian University

More information

Department of Political Science Phone: 206-579-3596. 101 Gowen Hall Website: kirstinetaylor.weebly.com Seattle, Washington 98195-3530

Department of Political Science Phone: 206-579-3596. 101 Gowen Hall Website: kirstinetaylor.weebly.com Seattle, Washington 98195-3530 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kirstine Taylor, PhD Department of Political Science Phone: 206-579-3596

More information

Senior Survey 2014: Graduate Schools by Major

Senior Survey 2014: Graduate Schools by Major Senior Survey 2014: Graduate Schools by Major Office of Institutional Research & Evaluation Major 1 Major 2 Graduate School Location Degree First choice? American Studies Community Health Washington University

More information

Theory of science in development and planning studies

Theory of science in development and planning studies Theory of science in development and planning studies Ph.D. course organized by the Norwegian University of Life Science (UMB), Department of Landscape Architecture and Spatial Planning, November 2014

More information

WAYNE GABARDI Doctor of Philosophy in Political Science Curriculum Vitae

WAYNE GABARDI Doctor of Philosophy in Political Science Curriculum Vitae WAYNE GABARDI Doctor of Philosophy in Political Science Curriculum Vitae Campus Box 8073 Pocatello, Idaho 83209-8073 208.282.4536 Dept Office: 208.282.2211 FAX: 208 282.4833 Email: gabawayn@isu.edu PERSONAL

More information

17.158 Political Economy of Western Europe

17.158 Political Economy of Western Europe Spring 2003 Tuesday, 3:00 PM 5:00PM Meeting place: E56-249 Professor Suzanne Berger E53-451 szberger@mit.edu 17.158 Political Economy of Western Europe Brad Buschur, Assistant bb h @ it d The course focuses

More information

Contemporary Anthropological Theory Schedule of Course Readings

Contemporary Anthropological Theory Schedule of Course Readings Contemporary Anthropological Theory Schedule of Course Readings = Required Course Textbook (at bookstore, or on reserve in the library) = Course Packet Reading (on e-reserve in the library) Note: This

More information

Thursdays, 2:30 4:30 718-817-3332 drummond@fordham.edu http://faculty.fordham.edu/drummond/

Thursdays, 2:30 4:30 718-817-3332 drummond@fordham.edu http://faculty.fordham.edu/drummond/ PHIL 7157 PHENOMENOLOGY JOHN J. DRUMMOND Fall 2012 137 Collins Hall Thursdays, 2:30 4:30 718-817-3332 drummond@fordham.edu http://faculty.fordham.edu/drummond/ OFFICE HOURS Wednesdays, 10:00 am 12:00 pm

More information

FOUCAULT AND THE ANALYTIC PHILOSOPHY OF POLITICS

FOUCAULT AND THE ANALYTIC PHILOSOPHY OF POLITICS Daniele Lorenzini FOUCAULT AND THE ANALYTIC PHILOSOPHY OF POLITICS In this short paper, I would like to make some remarks on a specific attitude that characterizes Foucault s analysis of power or better,

More information

Charlotta Mellander. 2007- Director, Prosperity Institute of Scandinavia, Jönköping International Business School, Sweden

Charlotta Mellander. 2007- Director, Prosperity Institute of Scandinavia, Jönköping International Business School, Sweden Charlotta Mellander E-mail: charlotta.mellander@ihh.hj.se Website: www.propserityinstitute.se Work Address: Jönköping International Business School, Box 1026, 551 11 Jönköping, Sweden Professional and

More information

Dr. Matthew Wesley Bost Curriculum Vitae 1. Employment 2013-Present Visiting Assistant Professor of Communication and Media Studies

Dr. Matthew Wesley Bost Curriculum Vitae 1. Employment 2013-Present Visiting Assistant Professor of Communication and Media Studies Dr. Matthew Wesley Bost Curriculum Vitae 1 Department of Communication and Media Studies Ford Hall 316 Willamette University 500 State St. Salem, OR 97301 Email: bost0084@umn.edu (503)860-0865 (cell) rhetoricalfolds.wordpress.com

More information

Page 1 of 6. SIGNATURES: R = The book is required B = The book may be borrowed (returned before final exam)

Page 1 of 6. SIGNATURES: R = The book is required B = The book may be borrowed (returned before final exam) Page 1 of 6 Housebuilding/construction/Building legislation Building egulations Ministry of Economic and Business Affairs @ SBI 230 Guide lines for B 2010 Statens Byggeforsknings institut B SBI-anvisning

More information

Department of Human Geography, Lund University, Since January 2014. Lecturer Department of Human Geography, Lund University, Oct Dec 2013

Department of Human Geography, Lund University, Since January 2014. Lecturer Department of Human Geography, Lund University, Oct Dec 2013 September 22, 2014 CV Erik Jönsson 830305-6710 CURRENT POSITION Post Doc Visiting Scholar Department of Human Geography, Lund University, Since January 2014 Department of Geography, University of California

More information

"@"= the book may be downloaded

@= the book may be downloaded Page 1 of 6 SIGNATUES: = The book is required B = The book may be borrowed (returned before final exam) Housebuilding/construction/Building legislation Building egulations Ministry of Economic and Business

More information

NASSER BEHNEGAR Boston College Department of Political Science Chestnut Hill, MA

NASSER BEHNEGAR Boston College Department of Political Science Chestnut Hill, MA NASSER BEHNEGAR Boston College Department of Political Science Chestnut Hill, MA Academic Positions Boston College, Chestnut Hill, Massachusetts. Associate Professor, Department of Political Science, June

More information

NEIL GROSS. Department of Sociology University of British Columbia 6303 NW Marine Drive Vancouver BC V6T 1Z1 Canada

NEIL GROSS. Department of Sociology University of British Columbia 6303 NW Marine Drive Vancouver BC V6T 1Z1 Canada NEIL GROSS Department of Sociology University of British Columbia 6303 NW Marine Drive Vancouver BC V6T 1Z1 Canada Office: (604) 827-5511 Cell: (604) 312-4062 (August 2010) EDUCATION Ph.D. Sociology, University

More information

STINA BÄCKSTRÖM. Post Doctoral Researcher, Åbo Akademi University, 2013-2017 (parental leave during 2014)

STINA BÄCKSTRÖM. Post Doctoral Researcher, Åbo Akademi University, 2013-2017 (parental leave during 2014) STINA BÄCKSTRÖM CURRENT POSITION Post Doctoral Researcher, Åbo Akademi University, 2013-2017 (parental leave during 2014) ACADEMIC EDUCATION Ph.D., University of Chicago, 2013. Master of Arts, University

More information

Contemporary Political Theory - M James Hampshire

Contemporary Political Theory - M James Hampshire Contemporary Political Theory - M1536 - James Hampshire View Online [1] Anderson E. 1999. What is the Point of Equality? 109, 2 (1999), 287 337. [2] Barry, Brian M. 2001. Culture and equality: an egalitarian

More information

SYLLABUS DEMOCRACY AND EDUCATION. Education 694 (Section 4) 3 Credits Spring Semester, 2005 Mondays, 1:25-4:10 Room 112, Ives Hall

SYLLABUS DEMOCRACY AND EDUCATION. Education 694 (Section 4) 3 Credits Spring Semester, 2005 Mondays, 1:25-4:10 Room 112, Ives Hall Revised, 3/24/05 SYLLABUS DEMOCRACY AND EDUCATION Education 694 (Section 4) 3 Credits Spring Semester, 2005 Mondays, 1:25-4:10 Room 112, Ives Hall Instructor Scott Peters Assistant Professor, Department

More information

20th and 21st Century Danish Architecture

20th and 21st Century Danish Architecture Faculty: Course Assistant: Jannie Rosenborg Bendsen (JRB) Lenna Johnsen (LJ) Meeting Location: V7.41 Meeting Time: Tu + Fri 10:05-11:25 Related Disciplines: Architecture, Art History Course Description

More information

Central European University. Master s Program in Public Policy 2005/06

Central European University. Master s Program in Public Policy 2005/06 Central European University Master s Program in Public Policy 2005/06 Winter 2006 Qualitative research methods Credits: 2 Instructor: Uwe Puetter (Puetteru@ceu.hu), Room 314, CPS, Nador u. 11 Course format:

More information

Curriculum Vitae Helene Ratner

Curriculum Vitae Helene Ratner Curriculum Vitae Helene Ratner PERSONAL DATA Helene Ratner Born: 11.11.1980 Finsensvej 105, 4. th T: +45 3082 6019 (mobile) 2000 Frederiksberg E: heleneratner@gmail.com EDUCATION 1/4 2009 31/3 2012 Ph.D.

More information

Kuratering/udstillingsæstetik

Kuratering/udstillingsæstetik 1 Gade, Rune: "Kursusplan" 1 Kilde: Kursusplan ISBN: Intet 2 O'Neill, Paul: "The Curatorial Turn: From Practice to Discourse" 7 Kilde: Issues in Curating Contemporary Art and Performance Intellect, 2007

More information

Lighting Laboratory KTH Syd / Campus Haninge International course (30 ECTS) (20 p) Class of 2003

Lighting Laboratory KTH Syd / Campus Haninge International course (30 ECTS) (20 p) Class of 2003 Light & Design Lighting Laboratory KTH Syd / Campus Haninge International course (30 ECTS) (20 p) Class of 2003 Responsible for education: Jan Ejhed / Architect & Lighting Designer Stockholm Module no1

More information

Columbia University, New York, NY 2012 Masters of Philosophy, Urban Planning

Columbia University, New York, NY 2012 Masters of Philosophy, Urban Planning JOHN H. WEST Ball State University AB 328 2000 W. University Muncie, IN 47306 jhwest@bsu.edu 765.285.1918 EMPLOYMENT Ball State University Assistant Professor of Urban Planning and Development 2015- Present

More information

TIM GODDARD CURRICULUM VITAE. EDUCATION 2012 Ph.D., in Criminology, Law and Society University of California, Irvine

TIM GODDARD CURRICULUM VITAE. EDUCATION 2012 Ph.D., in Criminology, Law and Society University of California, Irvine EDUCATION 2012 Ph.D., in Criminology, Law and Society University of California, Irvine 2008 M.A., in Social Ecology University of California, Irvine 2001 B.A., in Philosophy University of California, Berkeley

More information

PI Understanding, Dialogue and Interpretation

PI Understanding, Dialogue and Interpretation PI42003 - Understanding, Dialogue and Interpretation View Online 1. Davey N.: Unquiet understanding: Gadamer s philosophical hermeneutics. State University of New York Press, Albany, N.Y. (2006). 2. Gadamer

More information

Master of Arts (French Studies) M.A. (French Studies)

Master of Arts (French Studies) M.A. (French Studies) Master of Arts (French Studies) M.A. (French Studies) Objectives The program aims producing M.A. graduates who: - have a good knowledge of the French political system, economy, society and culture and

More information

Soc 501 Classical Sociological Theory

Soc 501 Classical Sociological Theory Soc 501 Classical Sociological Theory Fall 2001 Professor Michèle Lamont Department of Sociology Princeton University Practical information: We will be meeting on Tuesdays between 2:30 and 5:30 in Wallace

More information

Instructor of Adult Education, Atlantic County Community College, 2002-2004

Instructor of Adult Education, Atlantic County Community College, 2002-2004 Tim Laquintano Assistant Professor of English Lafayette College Easton, PA 305 Pardee Hall Laquintt_at_Lafayette.edu www.timlaquintano.net 610-330-5236 (office) Professional Experience Assistant Professor

More information

MIGRATION CHALLENGES US AND EU EXPERTISE UNITED STATES

MIGRATION CHALLENGES US AND EU EXPERTISE UNITED STATES MIGRATION CHALLENGES Regularization and Rights of Undocumented Immigrants: Challenges and Policy Answers Integration of Migrant Populations in Europe and United States after 9/11 Public Discourse on Immigration:

More information

Workshops, NOPSA-Conference 2002 in Aalborg Number of Workshops: 24

Workshops, NOPSA-Conference 2002 in Aalborg Number of Workshops: 24 Workshops, NOPSA-Conference 2002 in Aalborg Number of Workshops: 24 No. Title Workshop leaders Institutional affiliations 1 Afkorporatisering af nordisk politik? Peter Munk Christiansen Department of Economics,

More information

Graduate Courses. 713 PERFORMANCE CRITICISM (3). Introduction to the critical analysis and interpretation of performance events.

Graduate Courses. 713 PERFORMANCE CRITICISM (3). Introduction to the critical analysis and interpretation of performance events. Graduate Courses 700 INTRODUCTION TO RESEARCH AND THEORY IN COMMUNICATION STUDIES I (3). Prerequisite, admission to graduate program or permission of the chair. Considers theory and philosophy in the study

More information

The Approved List of Humanities and Social Science Courses For Engineering Degrees. Approved Humanities Courses

The Approved List of Humanities and Social Science Courses For Engineering Degrees. Approved Humanities Courses The Approved List of Humanities and Social Science Courses For Engineering Degrees Students should check the current catalog to ensure any prerequisite and departmental requirements are met. ART Approved

More information

Political Science 35. Modern Political Thought

Political Science 35. Modern Political Thought Professor Andrew Poe MW 12:30-1:50 in OCT 201 Office Hours: Wednesdays, 3-5PM in 202 Clark House Email: apoe@amherst.edu Phone: 413.542.5459 Political Science 35 Modern Political Thought -Introduction-

More information

COURSE SYLLABUS CINE 700 Introduction to Graduate Studies

COURSE SYLLABUS CINE 700 Introduction to Graduate Studies COURSE SYLLABUS CINE 700 Introduction to Graduate Studies Prof. R. L. Rutsky Fall 2014 Office: EP 423 E-Mail: rlrutsky@sfsu.edu Office Hours: F 4:15-5:15 and by appt. Class Time: F 1:10-3:55 Goals of the

More information

GER 101 BASIC GERMAN. (4) Fundamentals of German with development of the four basic skills: reading, writing, listening, and speaking.

GER 101 BASIC GERMAN. (4) Fundamentals of German with development of the four basic skills: reading, writing, listening, and speaking. 011 MAN FOR READING KNOWLEDGE. (3) This course is designed to meet the needs of upper division and graduate students who are preparing for the graduate reading examination, who need a reading knowledge

More information

Philosophy 133 Marx, Nietzsche, and Freud Fall 2005

Philosophy 133 Marx, Nietzsche, and Freud Fall 2005 Philosophy 133 Marx, Nietzsche, and Freud Fall 2005 Mathias Risse Tuesday, Thursday, 10-11 Associate Professor of Philosophy and Public Policy (meets in Emerson 210) Kennedy School, Rubenstein 209 Office

More information

COMMUNICATION STUDIES

COMMUNICATION STUDIES COMMUNICATION STUDIES Department Office: MUSIC 104 Phone (323) 343-4200 Fax (323) 343-6467 The Department of Communication Studies offers undergraduate programs leading to Bachelor of Arts degrees in TV,

More information

SUSTAINABLE DESIGN. Ecology, Culture & the Human Built World 2014

SUSTAINABLE DESIGN. Ecology, Culture & the Human Built World 2014 SUSTAINABLE DESIGN Ecology, Culture & the Human Built World 2014 Sustainable Design Ecology, Culture and Human Built Worlds Date Lecture 22 January Roll call and Sustainable Design Introduction meeting

More information

COURSES FOR THE MAJOR AND MINOR IN EUROPEAN STUDIES (ES) (approval pending)

COURSES FOR THE MAJOR AND MINOR IN EUROPEAN STUDIES (ES) (approval pending) COURSES FOR THE MAJOR AND MINOR IN EUROPEAN STUDIES (ES) (approval pending) Note: Courses marked *, such as most "topics" courses, vary in content. They count for ES only if predominantly European in content

More information

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance LINGUISTICS # UNIVERSITY CITY STATE DEGREE MAJOR SPECIALTY RESTRICTION

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance LINGUISTICS # UNIVERSITY CITY STATE DEGREE MAJOR SPECIALTY RESTRICTION 1 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS - BOSTON ~ BOSTON MA M 1 ARIZONA STATE UNIVERSITY - TEMPE TEMPE AZ MD ~ M for Linguistics is for Residential Program ONLY. The online option is not ~ M in Linguistics is for

More information

SO3200 Social Theory Part One: Classical Social Theory

SO3200 Social Theory Part One: Classical Social Theory SO3200 Social Theory 2013-14 Part One: Classical Social Theory Lecturer: David Landy dlandy@tcd.ie Ph. 896 2766 Course outline and readings Class 1: Introduction. Why theory and why classical theory Class

More information

Liping Wang Department of Sociology 1126 E. 59th St., Chicago, IL Phone: (773)

Liping Wang Department of Sociology 1126 E. 59th St., Chicago, IL Phone: (773) Liping Wang Department of Sociology 1126 E. 59th St., Chicago, IL 60637 Phone: (773) 226-7829 E-mail: lipingwang110@gmail.com EMPLOYMENT 2013- Visiting Assistant Professor of Sociology, Haverford College.

More information

University School Country Massachusetts Institute of

University School Country Massachusetts Institute of injineria, teqnologiebi da zusti mecnierebebi University School Country Massachusetts Institute of Technology University of California Berkley Stanford University University of Cambridge California Institute

More information

Figuration Work. A fruitful methodology for studying university reform? Gritt B. Nielsen assistant professor DPU/Aarhus Universitet

Figuration Work. A fruitful methodology for studying university reform? Gritt B. Nielsen assistant professor DPU/Aarhus Universitet Figuration Work A fruitful methodology for studying university reform? Gritt B. Nielsen assistant professor DPU/Aarhus Universitet Two-fold ambition of the study To explore how the student as a contested

More information

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Dr Jim Crowther (Course Organiser) Credit Rating 20 credits, SCQF 11 Course Description The general aim of the taught course is to consider the changing relationship

More information

- PUBLICATIONS - Dorthe Døjbak Håkonsson -

- PUBLICATIONS - Dorthe Døjbak Håkonsson - - PUBLICATIONS - Dorthe Døjbak Håkonsson - Books: (Eds.) Rich Burton, Bo Eriksen, Dorthe Døjbak Håkonsson, Thorbjørn Knudsen, Charles Snow (2008): Designing Organizations: 21 st Century Approaches. Springer

More information

Sardonic atheists and silly evangelicals: The relationship between self-concept and humor style (under review at Social Psychology Quarterly)

Sardonic atheists and silly evangelicals: The relationship between self-concept and humor style (under review at Social Psychology Quarterly) Rick Moore rickmoore@uchicago.edu http://home.uchicago.edu/~rickmoore/ EDUCATION Ph.D., Sociology (2017, expected) University of Chicago, Chicago, IL Dissertation: Atheists and Evangelicals: Creating the

More information

978-87-7934 Aarhus Universitetsforlag 978-0-7591 AltaMira Press 978-90-485 Amsterdam University Press (vanaf 2010) 978-90-5356 Amsterdam University

978-87-7934 Aarhus Universitetsforlag 978-0-7591 AltaMira Press 978-90-485 Amsterdam University Press (vanaf 2010) 978-90-5356 Amsterdam University ISBN Uitgever 978-87-7934 Aarhus Universitetsforlag 978-0-7591 AltaMira Press 978-90-485 Amsterdam University Press (vanaf 2010) 978-90-5356 Amsterdam University Press (vanaf 2010) 978-90-8555 Amsterdam

More information

(the will to truth), (Narcissus)

(the will to truth), (Narcissus) 20 / 20 / Ξ :,, -,, 20,,, :,,,,,:,,, (1),, 60 %,20 %, 15 %,3 %,2 %,, :,,,?,,,, (the will to truth),(narcissus) (gaze) ( Echo),,,,,, Ξ,, 114 2004 4, -,,, ;,,, :,,,,,, ( 67),,,,,,, -, (, 157) 18 -,,,,, ;,,,,,,,

More information

Texts and Readers. Fagpersoner. Læringsutbytte

Texts and Readers. Fagpersoner. Læringsutbytte Texts and Readers Emnekode: MLI300_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

More information

Fiktionsteori og -analyse (hold A og B)

Fiktionsteori og -analyse (hold A og B) 1 Neale, Steve: "Film Noir" 1 Kilde: Genre and Hollywood Routledge, 2000 ISBN: 0415026067 2 Schrader, Paul: "Notes on Film Noir" 15 Kilde: Film Genre Reader University of Texas Press, 1986 ISBN: 0292724365

More information

The Approved List of Humanities and Social Science Courses For Engineering Degrees

The Approved List of Humanities and Social Science Courses For Engineering Degrees The Approved List of Humanities and Social Science Courses For Engineering Degrees Students should check the current catalog to ensure any prerequisite and departmental requirements are met. Approved Humanities

More information

DEPARTMENTAL PROFILES, 2015-2016

DEPARTMENTAL PROFILES, 2015-2016 DIVISION OF THE ARTS DEPARTMENTAL PROFILES, 2015-2016 Art, Art History, and Design 16 T&R faculty 4 professional specialists, M.A. in Art History; B.A., B.F.A. and M.F.A. in Art Studio and Design. Chairperson,

More information

The Approved List of Humanities and Social Science Courses For Engineering Degrees. Approved Humanities Courses

The Approved List of Humanities and Social Science Courses For Engineering Degrees. Approved Humanities Courses The Approved List of Humanities and Social Science Courses For Engineering Degrees Students should check the current catalog to ensure any prerequisite and departmental requirements are met. NOTE: Some

More information

Queen s University Department of Sociology

Queen s University Department of Sociology Queen s University Department of Sociology SOCY227 Theorizing Contemporary Society Winter 2016 Course Outline Class Times: Wednesdays 11.30am- 1.30pm Lecture Room: Ellis Auditorium Tutorial Rooms: Check

More information

Carleton History Department 1920-1930

Carleton History Department 1920-1930 Carleton History Department 1920-1930 J. Howard Robinson Louise I. Capen David Bryn-Jones 1916-1924 1919-1921 1920-1935 Charles Ritchey Oscar C. Helming Meta Schmudlach 1920-1925 1921-35 (+Econ/Soc) 1921-23

More information

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES ASSAM UNIVERSITY SILCHAR , ASSAM, INDIA

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES ASSAM UNIVERSITY SILCHAR , ASSAM, INDIA DEPARTMENT OF SOCIOLOGY SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES ASSAM UNIVERSITY SILCHAR-788011, ASSAM, INDIA INTEGRATED PRE-PHD (IPP) COURSE WORK FOR M PHIL AND PH D PROGRAMMES DURATION: ONE SEMESTER COURSE STRUCTURE

More information

Curriculum Vitae John Jung Park

Curriculum Vitae John Jung Park Curriculum Vitae John Jung Park Contact Information: 505 Coral Key Place Apt. 1E Newport News, VA 23606 john.jung.won.park@gmail.com 919-699-6072 Education: Ph.D. in Philosophy, November 2013 Duke University,

More information

Library Inventory. Barry Goodman - The Latest Legal Issues You Need to Know to Stay out of Trouble! 2013 (11 Copies)

Library Inventory. Barry Goodman - The Latest Legal Issues You Need to Know to Stay out of Trouble! 2013 (11 Copies) Library Inventory Books Encyclopedia of RE Appraising The Arnold Encyclopedia of RE The Arnold Encyclopedia of RE Yearbook 1980 The Arnold Encyclopedia of RE Yearbook 1981 The Arnold Encyclopedia of RE

More information

COURSE SYLLABUS. The Frankfurt School, Film, and Popular Culture WJH 320 Spring 2013 5-1886 Thursday 4-6. WJH 401 Off. Hrs.

COURSE SYLLABUS. The Frankfurt School, Film, and Popular Culture WJH 320 Spring 2013 5-1886 Thursday 4-6. WJH 401 Off. Hrs. COURSE SYLLABUS Anthropology 2688 Steven C. Caton The Frankfurt School, Film, and Popular Culture WJH 320 Spring 2013 5-1886 Thursday 4-6. WJH 401 Off. Hrs. W 10-12 Course Description The theoretical focus

More information

Columbia University Department of Political Science. G6601 Issues in Political Theory Fall Instructor: Prof. Nadia Urbinati

Columbia University Department of Political Science. G6601 Issues in Political Theory Fall Instructor: Prof. Nadia Urbinati Columbia University Department of Political Science G6601 Issues in Political Theory Fall 2015 Instructor: Prof. Nadia Urbinati Seminar: Tuesdays 6:10pm- 8:00pm Classroom: 711 IAB Office hours: Tuesdays

More information

LIAM BRUNT NHH - BERGEN

LIAM BRUNT NHH - BERGEN Liam Brunt Department of Economics NHH Norwegian School of Economics Helleveien 30 NO-5045 Bergen Norway LIAM BRUNT NHH - BERGEN Tel: +44 7779 260209 (mobile) +1 617 497 2333 (home) liam.brunt@nhh.no http://www.nhh.no/en/research-faculty/department-of-economics/sam/cv/brunt--liam.aspx

More information

Durkheim's "Moral Education"

Durkheim's Moral Education Durkheim's "Moral Education" Ahmadreza Asgharpour Abstract The book "Moral Education" contains lectures of Durkheim in Bordeaux and Paris about Morality, Education and Pedagogy. Morality is a social phenomenon

More information

Chicago Citation Style: Footnotes and Bibliography

Chicago Citation Style: Footnotes and Bibliography Chicago Citation Style: s and Last updated: September 10, 2010 The Politics Department has adopted the Chicago citation format for footnotes in academic papers. The Chicago citation style is the method

More information

Office of Career Services (617) 353-3590. Career Services Department (718) 951-5696. Career Services Department (401) 863-3226

Office of Career Services (617) 353-3590. Career Services Department (718) 951-5696. Career Services Department (401) 863-3226 4 Year Historically Asian Colleges and Universities (Alphabetical List of Colleges) COLLEGE CONTACT MAJORS Boston University 121 Bay State Road Boston, Massachusetts 02215 (14%) Asian Office of (617) 353-3590

More information

Home. http://homepages.ulb.ac.be/~tlallema/ EDUCATION

Home. http://homepages.ulb.ac.be/~tlallema/ EDUCATION Office address THIERRY LALLEMAND DULBEA Université Libre de Bruxelles Av. F.D. Roosevelt 50- CP135 B-1050 Brussels- Belgium Home Rue Paul Hankar 2 B-1180 Brussels Belgium ++ 32 479 38 43 59 Mobile Telephone

More information

Graduate School Rankings Debate: U.S. News and World Report --and beyond

Graduate School Rankings Debate: U.S. News and World Report --and beyond Graduate School Rankings Debate: U.S. News and World Report --and beyond Every year, U.S. News and World Report publishes a ranking of different graduate programs and, every year, college and university

More information

Rank Full Journal Title Total Cites

Rank Full Journal Title Total Cites Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor 1 HARVARD LAW REVIEW 4,274 6.567 2 YALE LAW JOURNAL 3,554 3.273 3 STANFORD LAW REVIEW 2,289 2.887 4 MICHIGAN LAW REVIEW 1,780 2.712 5 COLUMBIA

More information