References directly associated with Christiania

Size: px
Start display at page:

Download "References directly associated with Christiania"

Transcription

1 References

2 References References directly associated with Christiania Ahnfeldt-Mollerup, Merete (2003) Christiania som del af Danmark. Idékonkurrence om helhedsplan for Christianiaområdet Vurdering afgivet af den rådgivende komité (Christiania as Part of Denmark. Ideas Competition about a General plan for the Christiania Area Evaluation Delivered by the Consulting Committee). Christianiaudvalget, Download date Ahnfeldt-Mollerup, Merete (2004) Christiania s Aesthetics You can t Kill Us/ We are Part of You, in Kim Dirckinck-Holmfeld, and Martin Keiding (eds.) Learning from Christiania. København: Arkitektens Forlag, Allan and Bjarne, (probably written around 1980) Christiania en byggesag til et større miljonbeløb. (Christiania a Bigger Construction Work to a Greater Amount of Millions). Christiania. 320 Balvig, Fleming (1976) Politiets virksomhet i Christiania-området (Police Activities in the Christiania Area). København: Kriminalistisk Institut, Københavns Universitet. Balvig, Fleming (1979) Fra slumstorm til folkebevægelse mediernes betydning i slaget om Christiania (From Slum-Storm to Grassroot Movement The Importance of Media in the Battle of Christiania). København: Kriminalistisk Institut, Københavns Universitet. Balvig, Fleming, H. Koch and J. Vestergård (1976) Rapport vedrørende politiets virksomhed i Christianiaområdet (Report Regarding Police Activities in the Christiania area). København: Kriminalistisk Institut, Københavns Universitet. Blum, Jacques, with cooperation from Inger Sjørslev (1977) Christiania A Freetown. Slum, Alternative Culture or Social Experiment? Working paper. København: The National Museum of Denmark. Bøggild, Signe Sophie (2005) Christiania/Christiania, Nordisk Arkitekturforskning/Nordic Journal of Architectural Research, 2, Christiania arbejdsprogram for tilvejebringelse af forslag til en planlægningsmæssig helhedsløsning for arealernes fremtidige anvendelse (Christiania Program for the Development of a Proposal for a General Solution as to the Future Use of the Area) (1979). Planstyrelsens Christianiaarbejdsgruppe (The Christiania Working Committee of the Municipal Planning Board), October.

3 Christiania Arkitektur: Idéer til fremtidigt byggeri (Christiania Architecture: Ideas for Future Constructions) (2004). Christiania: Christiania Tegnestue. Christiania Guide (1996). København: Christiania. Christianiaområdets fremtid Helhedsplan og handlingsplan (The Future of the Christiania Area. General Plan and Action Plan) (2004). Christianiaudvalget. Christiania på arbejde. Statusrapport: Fra vision til virkelighed (Christiania at Work: From Vision to Reality) (2003). København: Christiania. Christianiaområdet og Christiania, Del II (The Christiania Area and Christiania), Christianiaudvalget, draft January 24 (2004). Christianias Alternative, September-October Christianias Alternative, December Christianias udviklingsplan: konkretisering af den Grønne Plan (Christiania s Development Plan: A Concretisation of the Green Plan) (1994). At christiania.org/news/1994/udviklingsplan. Download date Christiansen, Jan (2003) Stikord til vurderingen afgivet af den rådigvende komité (Keywords Delivered by the Consulting Committee), in Idékonkurrence om helhedsplan for Christianiaområdet Vurdering afgivet af den rådgivenede komité (Ideas Competition about a General Plan for the Christiania area Evaluation Delivered by the Consulting Committee). December. 321 Conroy, Adam (1995) Christiania: The Evolution of a Commune. Amsterdam: International Institute of Social History. Dahlin, Ulrik (2005) Høje procenter på Christiania (High Percentage in Christiania), article in Dagbladet Information June 24. Dahlin, Ulrik (2005) Planen handler om mere en koteletten (The Plan is About More Than the Chop ), Dagbladet Information, April 15. Den Grønne Plan (The Green Plan) (1991). At news/1991/green%20plan/dk/index.htm. Download date Den nye Christianialov. Information til Christianias beboere (The new Christiania Law. Information to the Inhabitants of Christiania), July 2004, Slots- og Ejendomsstyrelsen. Directory of Intentional Communities, The. Fellowship for Intentional Communities, 1992.

4 Edwards, Mark (1979) Christiania. København:Informationsforlag. forlag. Falkentorp, Jens, Dino Hansen, Steen Juhler, Mogens Kløvedal and Per Løvetand (1982) Alternative Ways of Life in Denmark, in Ian Miles and John Irvine (eds.) The Poverty of Progress. Oxford: Pergamon. Fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet (Future forms of Organization and Ownership in the Christiania Area) (2005). Slots- og Ejendomsstyrelsen, Finansministeriet (The Palacies and Properties Agency, The Ministry of Finance), May. Gravenhorst, Katja and Simon Kristensen (2000) Fristaden og Friheden: Forhandlinger af regler på Christiania (The Freetown and Freedom: Negotiations of rules in Christiania). At Gravenhorst_Kristensen_01.htm. Download date Helhedsplan for Christianiaområdet (General Plan for the Christiania Area) (2003). Christianiaudvalget. 322 Herskind, Niels, Susanne Mogensen and Douglas Evans (1975) Christianshavn med Christiania som udgangspunkt (Christianshavn with Christiania as Point of Departure), Arkitekten, årgång 77, no 1, Holm Vilsby, Søren (2003) En kortlægning af Christianiaområdets fysiske og mentale rum (A Mapping of Physical and Mental Space in the Christiania Area), in Svava Riesto and Anne Tjetjen (eds.) Christiania. Veje til bevaringsstrategier for et anderledes byrum (Christiania. Roads to Preservation Strategies for a Different Urban Space). København: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Idékonkurrence om helhedsplan for Christianiaområdet Vurdering afgivet af den rådgivenede komité (Ideas Competition concerning a General Plan for the Christiania area Evaluation Delivered by the Consulting Committee) (2003). Christianiaudvalget December Interviewundersøgelse blandt Christianias naboer og beboere (Interview Study of Christiania s Inhabitants and Neighbors) (2003). Tholstrup Consult/ Christianiaudvalget. Jæger, Birgit, Leif Olsen and Olaf Rieper (1993) De offentlige myndigheter og Christiania (The Public Authorities and Christiania). København: AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Karlsson, Lena (1977) Fristaden Christiania (The Free Town Christiania), Arkitekttidningen, 13:3-16.

5 Karlsvognen, Henrik (1976) Tanker om en tilværelse uden magthavere, undertrykkere og formyndere (Thoughts about an Existence Without Rulers, Oppressors and Patronizers), in Peter Mollerup and Keld Løvetand (eds.) Fristaden Christianias udvikling, 4.del. Aktioner og Visioner (The Development of the Freetown Christiania, 4th part. Actions and Visions). København: Christiania. Kjær Nilsen, Line (2003) Spatiale tilegnelsepraksisser på Christiania (Spatial Praxises of Appropriation in Christiania), in Svava Riesto and Anne Tjetjen (eds.) Christiania. Veje til bevaringsstrategier for et anderledes byrum (Christiania. Roads to Preservation Strategies for a Different Urban Space). København: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Krarup, Ole (1976) Stævning Christiania mod staten (Summons Christiania Against the State). København. Kulturmiljöer og byggninger på Christiania (Culture Environments and Buildings in Christiania), Christianiaudvalget, Kvorning, Jens (2004a) Tre by-temaer (Three City Themes), Arkitekten no 7, Kvorning, Jens (2004b) Christiania og grenserne i byen (Christiania and Borders in the City), in Kim Dirkinck-Holmfeldt (ed.) Christianias lære/ Learning from Christiania. København: Arkitektens Forlag. 323 Lægring Nielsen, Kasper (2003) Bevaringsstrategier for Christiania (Preservation Strategies for Christiania), in Svava Riesto and Anne Tjetjen (eds.) Christiania. Veje til bevaringsstrategier for et anderledes byrum (Christiania. Roads to Preservation Strategies for a Different Urban space). København: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Lauritsen, Pernille W. (2002) Christiania Kort fortalt - Guide og historie (Christiania Shortly Told Guide and History). København: Ascheoug Forlag. Lokalplan for Christiania (Local Plan for Christiania) (1991). Lov om anvendelse af Christianiaområdet (Law About Use of the Christiania Area) (1989) (Law No 399 of June 7, 1989). Available at dk. Download date Lov om ændring af lov om anvændelse af Christianiaområdet (2004), LOV nr 431 af 09/06/2004 (Law No 431 of June 6, 2004), available at retsinfo.dk/. Download date

6 Ludvigsen, Jacob (1971) Militærets Forbudte by på Christianshavn (The Forbidden City of the Military on Christianshavn), Hovedbladet, 2-3 October. Ludvigsen, Jacob (2003) Christiania: Fristad i fare (Christiania: The Free Town Threatened). København: Ekstra Bladets forlag. Løvehjerte, Richard (1980) Christiania...et socialt experiment og mere og andet end det (Christiania...a Social Experiment and More and Other Than That), in Marit Bakke, Bernt Stubbe Østergaard and Ole Østergaard (eds.) Christiania Danmarks grimme ælling? Et expempel på et alternativt samfund (Christiania Denmark s Ugly Duckling? An Example of an Alternative Community). København: Munksgaard. Løvetand, Hans (1972) Article in Ordkløveren, October 28. Løvetand, Keld (1976) Kronik: Styring eller ikke styring (Chronicle: Governing or Not Governing), in Peter Mollerup and Keld Løvetand (eds.) Fristaden Christianias udvikling (The Development of the Free Town of Christiania). Christiania. 324 Løvetand Iversen, Per (1972a) Christiania 1 år (Christiania 1 year) København. Løvetand Iversen, Per (1972b) Article in Christianias Alternative. September- October. Løvetand Iversen, Per (1972c) Fristaden Christiania som samfundseksperiment et forsøg på at belyse strukturerings- og bevidstgørelseprocessen i Christiania igennem det første år af dets eksistens (The Free Town Christiania as Societal Experiment an AttempttoShedLightonProcessesofStructurationand to on of Structuration and Awareness in Christiania Throughout Its First Year of Existence). København: BYT, Forskningsrapport, Byggteknik, Kunstakademiets Arkitektskole. Løvetand Iversen, Per (1974) Christiania som integreret funktioni København eller som forsvarets ruinby? Akademirådets prisopgave kontra forsvarsministeriets nedrivninger (Christiania as integrated function in Copenhagen or as the ruin village of the military defense? The competition of the Architectural Board against the deterioration of the Defense Ministry), Arkitekten, nr. 10, Løvetand, Per (1978) A Squatter Settlement in Copenhagen: Slum, Ghetto or Social Experiment?, in Kai Lemberg et al. (eds.) International Review, US Dept, of Housing & Urban Development, vol. I, no. 1. Maagensen, Bjarne (1996) Christiania en længere historie (Christiania a Longer History). København: Gunbak og Kaspersen.

7 Madsen, Børge (1979) I skorpionens halespids et speciale om mig & Christiania (At the Scorpion s Tail End A Master s Thesis on Me & Christiania). Christiania: Produktionskollektivet Optimisten. Madsen, Børge (1981) Sumpen, liberalisterne og de hellige Christiania, ia, et børnafkapitalismen (The Dregs,theLibertariansandtheHolyOnes and Christiania, a Child of Capitalism). København: Social og Sundhedspolitisk Gruppe. Madsen, Børge and Jakob Reddersen (1980) Skytten en boplads på Christiania (The Archer A Dwelling Place in Christiania. Christiania. Martinov, Niels (1999) Oprørets radikalitet (The Radicality of Revolt), Politiken, June 24. Midholm, Per (1975) Dispositionsplan og tre etaper for Christianshavn og Christiania (Disposition Plan and Three Phases for Christianshavn and Christiania), Arkitekten,77, no 1, Miljøministeriets landsplanedirektiv (National Planning Directive from the Ministry of Environmental Affairs) (1975). Mollerup, Peter and Keld Løvetand (1976a) Inledning (Introduction), in Peter Mollerup and Keld Løvetand (eds.) Fristaden Christianias udvikling (The Development of the Freetown Christiania). Christiania. 325 Mollerup, Peter and Keld Løvetand (eds.) (1976b) Fristaden Christianias udvikling (The Development of the Freetown Christiania), anthology in four parts, I. Styring og struktur (Government and Structure); II. Pusheri og stoffer (Drug Dealing and Drugs); III. Mål og Midler (Goals and Means); and IV. Aktioner og visioner (Actions and Visions). Christiania. Munk Plum, Nils (1975) Hvad med Christiania? (What About Christiania?). København. Møller-Jensen, Viggo, Holger Sørensen and Ole Thomassen (1975) Christianshavn og det fremtidige Christiania (Christianshavn and the Future Christiania), Arkitekten, 77, no 1, Møller & Grønborg (1981) Skitse till Christianiaområdets fremtidige anvendelse (Draft for the Future Use of the Christiania Area). Møller & Grønborg. Beder.

8 Nielsen, Anne (2003) Christianias ombygninger i lyset af Bernard Tschumis arkitekturbegreber (The Reconstruction of Christiania in Relation to the Architectural Concepts of Bernard Tschumi), in Svava Riesto and Anne Tjetjen (eds.) Christiania. Veje til bevaringsstrategier for et anderledes byrum (Christiania. Roads to Preservation Strategies for a Different Urban Space). København: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Nøhr og Sigsgaard A/S (2005) Christiania.Volumenstudier og Workshop (Christiania. Volume Study and Workshop). Overslag over Christiania (Estimate Over Christiania) (1976). Instituttet for vejbygning, trafikteknik og byplanlægning. Danmarks Tekniske Højskole. notat Ordkløveren (1972: October 28). Pedersbæk Hansen, Bent (1978) Fristaden Christiania samfund og språk (The Freetown Christiania Society and Language). Dansklærereforeningen, Danskhæfterne den gule serie. 326 Rasmussen, Nina (2002) Solvognen berættelser fra vores ungdom (Solvognen Stories from Our Youth). København: Rosinante. Rasmussen, Steen Eiler (1976) Omkring Christiania (Around Christiania). København: Gyldendals. Reddersen, Jakob (1985) Fremtidsbyen eller slumghettoer om Christiania og Remisevænget i velfærdsstaten (Future City or Slum Ghetto about Christiania and Remisevænget in the Welfare State). Roskilde: Roskilde Universitetscenter. Reddersen, Jakob (1991) Christiania: En nogenlunde organiseret anarki (Christiania: A Somewhat Organised Anarchy). At dk/christiania/film/christianiaduharmithjerte/artikeljakobreddersen.html. Download date Reddersen, Jakob (2004) Self-management in Christiania, in Kim Dirkinck- Holmfeld (ed.) Christianias lære/learning from Christiania. København: Arkitektens Forlag. Registrering af Kulturmiljøer og bygninger på Christiania (Registration of Cultural environments and Buildings in Christiania), Christianiaudvalget, Schmedes, Tine (1976) Kronik: Vi må gøre vårt mål klart (Chronicle: We Should Clarify Our Goal), in Peter Mollerup and Keld Løvetand (eds.) (IV).

9 Skov, Pernille and June Maestri Ditlevsen (2003) Christiania uden Christiania (Christiania Without Christiania), in Svava Riesto and Anne Tjetjen (eds.) Christiania. Veje til bevaringsstrategier for et anderledes byrum (Christiania. Roads to Preservation Strategies for a Different Urban space), København: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Solvognen (1977) Rebildbogen: en dokumentation for skole og hjem (The Rebild Book: A Documentation for School and Home). København: Demos Forlag. Traimond, Jean-Manuel (1994) Récits de Christiania. Paris: Atelier de création libertaire. Vandkunsten (2005) Christiania er ikke til salg! Planforslag til Christianias fremtid (Christiania is Not For Sale! Planning Proposal for the Future of Christiania). Vest, Nils, Jørgen Bjødstrup, Britta Lillesøe, Ole Lykke and Nelly Nylon (1991) Christiania. En oversigt til og med 1991 (Christiania. An Overview Until 1991). At enoversigttil1991.html. Download date Vilhelm Lauritzen A/S (2005), Studie af nybyggeri på Christiania (Study of New Constructions in Christiania). 327 Voilà report, the (1986). Christiania. Electronic sources: AnthroBase.com, Searchable database of anthropological texts, www. anthrobase.com. Christiania, official web page, Christianiaudvalget (The Christiania Committee), christianiaudvalget.dk/. Lokalhistoriskt arkiv (Archive of Local History), Thisted Bibliotek, thisted-bibliotek.dk. Nils Vest Film, julemaendfoerafmarch.html Retsinformation, Civilstyrelsen, Slots og Ejendomsstyrelsen, Finansministeriet (The Palacies and Properties Agency, Ministry of Finance), official web page,

10 Tenant Net: The Online Resource for Residential Tenants, General References Albert, Judith Clavir and Stewart Edward Albert (1984) Considering the 1960s, in Judith Clavir Albert and Stewart Edward Albert (eds.) The Sixties Papers: Documents of a Rebellious Decade. Newport, CT.: Praeger. Appadurai, Arjun (1996) Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press. Appleyard, Donald, Kevin Lynch and John R. Meyer (1963) The View from the Road: A Highway Redesigned for the Drama of Driving, Architectural Forum, October. Area (2001) Temanummer: Hela Malmö? En bomässa möter en stad (Special Issue: All of Malmö? A housing Expo meets a City ), nr Arnheim, Rudolf (1954) Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. Berkeley: University of California Press. Asplund, Johan (1987) Det sociala livets elementära former (The Elementary Forms of Social Life). Göteborg: Korpen. Asplund, Johan (1992) Storstäderna och det Forteanska livet (Metropolis and Fortean Life). Göteborg: Korpen. Bachelard, Gaston (1957/1974) La poétique de l espace. Paris: Presses universitaires de France. Bachelard, Gaston (1957/1969) The Poetics of Space. Translated from French by Maria Jolas. Boston: Beacon Press. Barnes, Djuna (1989) The Hem of Manhattan, in Djuna Barnes: New York. London: Virago Press. Barsotti, Bernard (2002) La représentation dans la philosophie contemporaine. Paris: Ellipses Éditions. Barthes, Roland (1957) Mythologies. Paris: Éditions du Seuil. Bataille, Georges (1970a) Œuvres Complètes I: Premiers écrits , Paris: Gallimard. Bataille, Georges (1970b) Œuvres Complètes II: Écrits posthumes , Paris: Gallimard.

11 Bataille, Georges (1973) Œuvres complètes V : La Somme athéologique, I. Paris: Gallimard. Bataille, George (1928/1967) Histoire de l œuil. Paris: Jean Jacques Pauvert. Bataille, George (1985) Visions of Excess: Selected Writings , ed. Allan Stoekl, Minneapolis: University of Minnesota Press. Bateson, Gregory (1972) Steps to an Ecology of Mind. New York: Ballantine. Baudelaire, Charles (1980) Petits Poemes en Prose: Le Spleen de Paris. Paris: Éditions Garnier. Baudelaire, Charles (1863/1943) Constantin Guys. Le peintre de la vie moderne. Genève: Éditions Pallatine. Berman, Marshall (1970) The Politics of Authenticity: Radical Individualism and the Emergence of Modern Society. New York: Atheneum. Berman, Marshall (1982) All that is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity. New York: Simon and Schuster. Beronius, Mats (1986) Den disciplinära maktens organisering (The Organization of Disciplinary Power. On Power and Organization of Work). Lund: Arkiv Förlag. 329 Berreby, Gérard (ed.) (1985) Documents rélatifs à la fondation de l Internationale Situationniste: Paris: Éditions Allia. Berreby, Gérard (ed.) (2004) Textes et documents situationnistes: Paris: Éditions Allia. Binder, Thomas and Maria Hellström (2005) Let People Make Systems When They Need Them, in Thomas Binder and Maria Hellström (eds.) Design Spaces. Edita: IT Press. Boal, Augusto (1979) The Theatre of the Oppressed. London: Pluto Press. Bois, Yves-Alain Bois (1997) The Use Value of Formless, in Yves-Alain Bois and Rosalind E. Krauss (eds.) Formless: A User s Guide. New York: Zone Books. Bois, Yves-Alain and Rosalind E. Krauss (eds.) (1997) Formless: A User s Guide. New York: Zone Books. Bradby, David and John McCormick (1978) People s Theatre. London: Croom Helm.

12 Brecht, Bertold (1948/1998) A Short Organum for the Theatre, in George W. Brandt (ed.) Modern Theories of Drama: A Selection of Writings on Drama and Theatre Oxford: Clarendon. Buchloh, Benjamin (2000) Neo-Avantgarde and Culture Industry: Essays on European and American Art from 1955 to Cambridge: MIT Press. Burke, Edmund (1757/1998) A Philosophical Enquiry into the Origins of our Ideas of the Sublime and the Beautiful. Oxford: Oxford University Press. Butler, Judith (1997) Excitable Speech: Politics of the Performative. London: Routledge. Cacciari, Massimo (1980/1998) Eupalinos or Architecture, in K. Michael Hayes (ed.) Architecture Theory Since Cambridge: MIT Press. Cacciari, Massimo (1993) Metropolis, in Massimo Cacciari: Architecture and Nihilism. On the Philosophy of Modern Architecture. New Haven: Yale University Press. 330 Carlson, Marwin (1984) Theories of Modern Drama: A Historical and Critical Survey, from the Greeks to the Present. Ithaca: Cornell University Press. Casey, Edward S. (1997) The Fate of Place: A Philosophical History. Berkeley: University of California Press. Castells, Manuel (1972) La quéstion urbaine. Paris: Maspero. Castells, Manuel (1973) Luttes urbaine et pouvoir politiques. Paris: Maspero. Castells, Manuel (1983) The City and the Grassroots. A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements. London: Edward Arnold Publishers. Castells, Manuel (1996) The Information Age: Economy, Society, and Culture, Vol 1: The Rise of the Network Society. Malden, MA: Blackwell. Certeau, Michel de (1980) L invention du quotidien: 1. Arts de faire. Paris: Gallimard. Certeau, Michel de (1984), The Practice of Everyday Life. Translated by Steven Rendall, Berkeley: University of California Press. Certeau, Michel de (1986) Heterologies: Discourse on the Other. Minneapolis: University of Minnesota Press.

13 Chouliaraki, Lilie and Norman Fairclough (1999) Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press. Collingwood, R. G. (1925/1994) Imaginative Art, in R. G. Collingwood: Outlines of a Philosophy of Art. Bristol: Thoemmes Press. Corner, James (1999a) Eidetic Operations and New Landscapes, in James Corner (ed.) Recovering Landscape: Essays in Contemporary Landscape Architecture. Princeton: Princeton Architectural Press. Corner, James (1999b) The Agency of Mapping; Speculation, Critique and Invention, in Denis Cosgrove (ed.) Mappings. London: Reaktion. Cosgrove, Denis (1985) Prospect, Perspective and the Evolution of the Landscape Idea, in Transactions of the Institute of British Geographers, 10, Crang, Mike (2000) Relics, Places and Unwritten Geographies in the Work of Michel de Certeau ( ), in Mike Crang and Nigel Thrift (eds.) Thinking Space. London: Routledge. Crang, Mike and Nigel Thrift (2000) Introduction, in Mike Crang and Nigel Thrift (eds.) Thinking Space. London: Routledge. 331 Crary, Jonathan (1990) Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the Nineteenth Century. Cambridge: MIT Press. Cullen, Gordon (1961) Townscape. London: Architectural Press. Debord, Guy-Ernest (1963/2002) The Situationists and the New Forms of Action in Politics or Art, in Tom McDonough (ed.) Guy Debord and the Situationist International: Texts and Documents. Cambridge: MIT Press. Debord, Guy-Ernest (1967/1987) La société du spectacle (The Society of Spectacle). Paris: Buchet/Chastel. Défert, Daniel (1997) Foucault, Space and the Architects, in Politics Poetics. Documenta X: The Book. Ostfildern: Cantz. Deleuze, Gilles (1986) Foucault. Paris: Les Éditions de Minuit. Deleuze, Gilles (1990) Postscriptum sur les societés de contrôle, in Pourparlers. Paris: Les Éditions des Minuit. Deleuze, Gilles and Félix Guattari (1980) Milles plateaux: Capitalisme et schizophrénie. Paris: Les Éditions de Minuit.

14 Deleuze, Gilles and Félix Guattari (1991) Qu est-ce que la philosophie? Paris: Les Éditions de Minuit. Dennet, Daniel C. (2003) Who s On First? Heterophenomenology Explained, Journal of Consciousness Studies, 10, Derrida, Jacques (1967a) L écriture et la différence. Paris: Colléction Tel Quel. Derrida, Jacques (1967b) De la grammatologie. Paris: Collection critique. Derrida, Jacques (1967c) La voix et le phénomène. Introduction au problème du signe dans la phenomenology d Husserl. Paris : Presses universitaires. Derrida, Jacques (1972) Marges de la philosophie. Paris: Éditions de Minuit. Derrida, Jacques (1967/1987), Struktur, tecken och spel i humanvetenskapernas diskurs, translated from French by Mikael van Reis, in Res Publica, #8, Descartes, René (1641/1901) Meditations. Translated by John Veitch, Available at Download date Descartes, René (1637) Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences (Discourse on the Method of Rightly Conducting the Reason, and Seeking Truth in the Sciences). Available through Bibliotheca Augustana at Chronologie/17siecle/Descartes/des_di00.html. Download date Dorrian, Mark and Gillian Rose (2003) Introduction, in Mark Dorrian and Gillian Rose (eds.) Deterritorializations: Revisioning Landscapes and Politics. London: Black Dog Publishing. Dreyfus, Hubert L. and Paul Rabinow (1982) Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Chicago: University of Chicago Press. Dreyfus, Hubert L. and Paul Rabinow (1986) What is Maturity? Habermas and Foucault on What is Enlightenment?, in David Couzens Hoy (ed.) Foucault: A Critical Reader. London: Basil Blackwell. Eltzbacher, Paul (1908/1970) Anarchism. Exponents of Anarchist Philosophy. Translated by Steven T. Byington. Plainview, NY: Chip s Bookshop, Emt, Ewa Jeanette (1996) Baumgarten och den moderna estetikens födelse (Baumgarten and the Birth of Modern Aesthetics), in Konsten och Konstbegreppet (Art and the Concept of Art). Stockholm: Raster Förlag.

15 Featherstone, Mike (1991) Consumer Culture & Postmodernism. London: Sage. Ferguson, Adam (1767/1996) An Essay on the History of the Civil Society. New York: Cambridge University Press. Fjord, Ambrosius and Patrick O Brien (eds.) ( ) Situationister : En luxus-bog/collage om nogle af de vigtigste begivenheder i anden situationistiske internationales historie (Situationists A Luxury Book/Collage about Some of the Most Important Happenings in the History of the Second Situationist International). København: Editions Bauhaus Situationiste. Florida, Richard (2002) The Rise of the Creative Class: And How It s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books. Flyvbjerg, Bent (1991) Rationalitet og Magt, Bind 1: Det konkretes viden (Rationality and Power, Volume 1: Concrete Knowing. Odense: Akademisk Forlag, Forstorp, Per-Anders (1992) Orality- och literacybegreppen hos Ong: En kritisk granskning (The Orality- and Literacy Concepts in Ong. A Critical Review), in Jan-Erik Lundström and Berit Sahlström (eds.) Talspråk, skriftspråk, bildspråk (Oral Language, Written Language, Visual Language). Linköping: Tema kommunikation. 333 Foucault, Michel (1963) Naissance de la clinique: Une archéologie du regard médical. Paris: Presses universitaires de France. Foucault, Michel (1967/1994) Des espaces autres, in Michel Foucault: Dits et écrits IV, , Paris: Gallimard. Foucault, Michel (1969) L archéologie du savoir. Paris: Gallimard. Foucault, Michel (1975) Surveiller et punir. Paris: Gallimard. Foucault, Michel (1976) La volonté de savoir, Histoire de la Sexualité I. Paris: Gallimard. Foucault, Michel (1980a) Power/Knowledge:SelectedInterviewsandOther Writings. Edited by Colin Gordon. New York: Pantheon. Foucault, Michel (1980b) The Question of Geography, in Colin Gordon (ed.) Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings New York: Pantheon.

16 Foucault, Michel (1982) The Subject and Power, in Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow: Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Chicago: University of Chicago Press. Foucault, Michel (1982/1994) Les techniques de soi, in Michel Foucault: Dits et écrits IV, Translated from English by F. Durand-Bogaert. Paris: Gallimard Foucault, Michel (1984) On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Progress, in Paul Rabinow (ed.) The Foucault Reader. New York: Pantheon. Foucault, Michel (1984/1994) Qu est-ce que les Lumières?, in Michel Foucault: Dits et écrits IV Paris: Gallimard. Foucault, Michel (1994) Dits et écrits IV, , Paris: Gallimard Foucault, Michel (2004) Naissance de la bio-politique: Cours au Collège de France Paris: Gallimard. 334 Frampton, Kenneth (1985) Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance, in Hal Foster (ed.) Postmodern Culture. London: Pluto Press. Frampton, Kenneth (2002) Rappel à l ordre: The Case for the Tectonic, in Kenneth Frampton: Labour, Work and Architecture. London: Phaidon. Frisby, David (1992) Simmel and Since: Essays on Georg Simmel s Social Theory. London: Routledge. Fyhr, Lars, Gunnar D. Hansson and Lilian Perme (1990) Förord (Preface), in Walter J. Ong: Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet (Orality and Literacy: The Technologizing of the Word). Göteborg: Anthropos. Geertz, Clifford (1983) Local Knowledge. Further Essays in Interpretive Anthropology. NewYork:BasicBooks. Books. Gennep, Arnold van (1909) Les rites de passage: Études systématique des rites. Paris: Librarie Critique. Giard, Luce (1980) Histoire d une recherché, in Michel de Certeau: L invention du quotidien: 1. Arts de faire. Paris: Gallimard. Ginsberg, Allen (1956) Howl, and Other Poems. San Francisco: City Lights Pocket Bookshop.

17 Goodman, Percival and Paul Goodman (1960) Communitas. Means of Livelihood and Ways of Life. New York: Vintage Books. Graham, Gordon (1997) Philosophy of the Arts: An Introduction to Aesthetics. London: Routledge. Gray, Christopher (1998) Leaving the Twentieth Century: The Incomplete Work of the Situationist International. London: Rebel Press. Grillner, Katja (2000) Ramble, Linger and Gaze: Dialogues from the Landscape Garden. Stockholm: KTH, Royal Institute of Technology. Gronbeck, Bruce E., Thomas J. Farrel and Paul A. Soukoup (eds.) (1991) Media, Consciousness and Culture. Explorations of Walter J. Ong s Thought. Newbury Park, CA.: Sage. Hall, Kira (2000) Performativity, Journal of Linguistic Anthropology 9(1-2): Hall, Stuart (1996) Introduction: Who Needs Identity?, in Stuart Hall and Paul du Gay (eds.) Questions of Cultural Identity. London: Sage. Haraway, Donna (1991) Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. London: Free Association Books. 335 Hardt, Michael and Antonio Negri (2000) Empire. Cambridge, MA: Harvard University Press. Harvey, David (1996) Justice, Nature and the Geography of Difference. Oxford: Blackwell. Heeg, van der, Erik and Sven-Olov Wallenstein (1992) Roten, arkipelagen, analogin den kopernikanska vändningen och den kritiska arkitektoniken, in Erik van der Heeg and Sven-Olov Wallenstein (eds.) Tankens Arkipelag. Moderna Kantläsningar (The Archipelago of Thought. Modern Readings of Kant). Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion. Heidegger, Martin (1929/1962) Being and Time. New York: Harper & Row. Heidegger, Martin (1971) Building Dwelling Thinking, in Poetry, Language, Thought. Translated by Albert Hofstadter.NewYork:Harper&Row. Harper Hellström, Maria (2001) Gör det själv (Do it Yourself), Area, nr. 2, Hellström, Maria and Leo Gullbring (2001) Bo enligt Tham (Live According to Tham), Area, nr. 2,10-17.

18 Hellström, Maria (2006) Situating Knowledge in Archiscape: A Traveler s Guide, in Hilde Heynen and David Vandenburgh (eds.) The Unthinkable Doctorate. Brüxelles: La lettre volée. Heynen, Hilde (1992) Architecture Between Modernity and Dwelling: Reflections on Adorno s Aesthetic Theory, Assemblage 17, Hoffman, Abbie (1968) Revolution for the Hell of It. New York: Dial Press. Hoffman, Abbie (1971) Steal this Book. New York: Pirate Editions. Also available at Hollier, Denis (1989) Against Architecture. The Writings of George Bataille. Translated by Betsy Wing. Cambridge: MIT Press. Hoy, David Couzens (1986) Introduction, in David Couzens Hoy (ed.) Foucalt: A Critical Reader. London: Basil Blackwell. 336 Hughes, Jonathan and Simon Sadler (2000) Preface, in Jonathan Hughes and Simon Sadler (eds.) Non-Plan: Essays on Freedom, Participation and Change in Modern Architecture and Urbanism. Oxford: Architectural Press. Huizinga, Johan (1938/1955) Homo Ludens: A Study of the Play Element in Culture. Boston: Beacon Press. Husserl, Edmund (1913/1962) Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology. New York: Collier. Husserl, Edmund (2001) The Shorter Logical Investigations. Translated by J. N. Findlay. London. Routledge. Hägerstrand, Torsten (1995) Landscape as Overlapping Neighborhoods, in Georges B. Benko and Ulf Strohmayer (eds.) Geography, History and Social Sciences. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Illich, Ivan (1971) Deschooling Society. New York: Harper & Row. Illich, Ivan (1973) Tools for Conviviality. London:Calder&Boyars. Internationale Situationniste (1997) complete editions Paris: Librerie Arthème Fayard. Ivain, Gilles (Chtecheglov, Ivan) (1997) Formulaire pour un urbanisme nouveau, Internationale Situationniste.

19 Jakobson, Roman (1964) Concluding Statement: Linguistics and Poetics, in Thomas A. Seboek (ed.) Styles in Language. Cambridge: MIT Press. Jakobson, Roman (1971) Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances, in Roman Jakobson: Fundamentals of Language. The Hague: Mouton. Jameson, Fredric (1992) Postmodernism, Or, the Cultural Logic of Late Capitalism.Durham:DukeUniversityPress. Duke Janicaud, Dominique (1991) Le tournant théologique de la phénoménologie française. Combas:Éditionsdel Éclat. de Jarzombek, Mark (2000) The Psychologizing of Modernity: Art, Architecture, History. Cambridge, MA: Cambridge University Press. Jay, Martin (1973) The Dialectical Imagination. A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research London: Heinemann Educational Books. Jay, Martin (1986) In the Empire of the Gaze: Foucault and the Denigration of Vision in Twentieth Century French Thought, in David Couzens Hoy (ed.) Foucault: A Critical Reader. Oxford: Basil Blackwell. 337 Jay, Martin (1993) Downcast Eyes. The Denigration of Vision in Twentieth Century French Thought. Berkeley: University of California Press. Johansson, Anders (2003) The Architectural Metaphor: Textual Models in Spatial Construction,doctoral dissertation, Stockholm: KTH, The Royal Academy of Technology. Jorn, Asger (1959/1997) Le détournement comme négation et comme prélude, Internationale Situationniste (1997) complete editions Paris: Librerie Arthème Fayard. Kant, Immanuel ( ) Kritik der Urteilskraft, available at gutenberg.spiegel.de/kant/kuk/kuk.htm. Download date Kant, Immanuel (1790/1987) Critique of Judgment, translated by Werner S. Pluhar, Indianapolis: Hackett. Kauffman, Vincent (1997/2002) Angels of Purity, translated by John Goodman, in Tom McDonough, (ed.) Guy Debord and the Situationist International: Texts and Documents. Cambridge: MIT Press. King, D. Brett (2004) Max Wertheimer and Gestalt Theory. New Brunswick, NJ.:Transaction Publishers.

20 Klein, Naomi (2000) No Logo. No Space, No Choice, No Jobs. Taking Aim at the Brand Bullies. New York: Picador. Knabb, Ken (ed.) (1981) Situationist International Anthology. Berkeley: Bureau of Public Secrets. Koffka, Kurt (1935) Principles of Gestalt Psychology. London: K. Paul, Trench, Trubner. Kumar, Krishnan (1986) Utopia and Anti-Utopia in Modern Times. Oxford: Basil Blackwell. Kumar, Krishnan (1991) Utopianism. Minneapolis: University of Minnesota Press. Kärrholm, Mattias (2004) Arkitekturens territorialitet (The Territoriality of Architecture). Lund: Department of Architecture, Lund University. Köhler, Wolfgang Köhler (1929) Gestalt Psychology. New York: H. Liveright. 338 Landry, Charles (2000) The Creative City. A Toolkit for Urban Innovators. London: Earthscan. Larousse de poche, édition refondue, Larsson, Anders (2004) Landskapsplanering genom jordbrukspolitik (Landscape Planning through Agricultural Politics). Alnarp: Department of Landscape Planning, Swedish University of Agricultural Sciences. Lasn, Kalle (1999) Culture Jam: The Uncooling of America, New York: William Morrow & Company. Lee, Pamela M. (2000) Object to be Destroyed the Work of Gordon Matta- Clark. Cambridge: MIT Press. Lefebvre, Henri (1947/1977) Critique de la vie quotidienne 1. Introduction. Paris: L Arche. Lefebvre, Henri (1947/1991) Critique of Everyday Life. Translated by John Moore. London: Verso. Lefebvre, Henri (1965) La proclamation de la commune. Paris: Éditions Gallimard. Lefebvre, Henri (1968) Le droit à la ville. Paris: Anthropos Lefebvre, Henri (1970) La révolution urbaine. Paris: Éditions Gallimard.

Action, Criticism & Theory for Music Education

Action, Criticism & Theory for Music Education Action, Criticism & Theory for Music Education I S S N 1 5 4 5-4 5 1 7 A refereed journal of the Volume 13 Number 1 March 2014 Sociology of Music Education Special Issue Vincent C. Bates Editor Brent C.

More information

THOUGHT AND PLACE. the architecture of imagination in the philosophy of giambattista vico. donald kunze

THOUGHT AND PLACE. the architecture of imagination in the philosophy of giambattista vico. donald kunze THOUGHT AND PLACE the architecture of imagination in the philosophy of giambattista vico donald kunze second edition, ENLARGED AND REVISED Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Kunze, Donald.

More information

Toward a Cultural Curriculum for Graduate Studies: The Case of French

Toward a Cultural Curriculum for Graduate Studies: The Case of French Toward a Cultural Curriculum for Graduate Studies: The Case of French Monique Yaari ADFL Bulletin Vol. 33, No. 2 (Winter 2002), pp. 33 49 ISSN: 0148-7639 CrossRef DOI: 10.1632/adfl.33.2.33 Copyright 2001

More information

Introduction Still critical after all these years? The past, present and future of Critical Theory in International Relations

Introduction Still critical after all these years? The past, present and future of Critical Theory in International Relations Review of International Studies (2007), 33, 3 24 doi:10.1017/s0260210507007371 Copyright British International Studies Association Introduction Still critical after all these years? The past, present and

More information

in J. Agnew and D. Livingstone (eds.) Handbook of Geographical Knowledge. London: Sage, 2011 (forthcoming)

in J. Agnew and D. Livingstone (eds.) Handbook of Geographical Knowledge. London: Sage, 2011 (forthcoming) Chapter 23: Space and Place John Agnew (University of California, Los Angeles) in J. Agnew and D. Livingstone (eds.) Handbook of Geographical Knowledge. London: Sage, 2011 (forthcoming) The question of

More information

CALL FOR PAPERS. 1st International Conference: Last Focus Visual Research Network Visual Ethnography: Tools, Archives and Research Methods

CALL FOR PAPERS. 1st International Conference: Last Focus Visual Research Network Visual Ethnography: Tools, Archives and Research Methods 1 International Conference La Focus Visual Research Network CALL FOR PAPERS 1 International Conference: La Focus Visual Research Network Visual Ethnography: Tools, Archives and Research Methods Organized

More information

Each copy of any part of a JSTOR transmission must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such transmission.

Each copy of any part of a JSTOR transmission must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such transmission. The Right to Look Author(s): Nicholas Mirzoeff Source: Critical Inquiry, Vol. 37, No. 3 (Spring 2011), pp. 473-496 Published by: The University of Chicago Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1086/659354.

More information

UCLA DEPARTMENT OF FRENCH & FRANCOPHONE STUDIES ACADEMIC SELF-REVIEW 2009-2010

UCLA DEPARTMENT OF FRENCH & FRANCOPHONE STUDIES ACADEMIC SELF-REVIEW 2009-2010 UCLA DEPARTMENT OF FRENCH & FRANCOPHONE STUDIES ACADEMIC SELF-REVIEW 2009-2010 UCLA DEPARTMENT OF FRENCH & FRANCOPHONE STUDIES ACADEMIC SELF-REVIEW 2009-2010 Table of Contents Introduction 1 French and

More information

Etienne BALIBAR EUROPE AS BORDERLAND. The Alexander von Humboldt Lecture in Human Geography, University of Nijmegen, November 10, 2004

Etienne BALIBAR EUROPE AS BORDERLAND. The Alexander von Humboldt Lecture in Human Geography, University of Nijmegen, November 10, 2004 1 Etienne BALIBAR EUROPE AS BORDERLAND The Alexander von Humboldt Lecture in Human Geography, University of Nijmegen, November 10, 2004 N.B. This is a revised version that can be quoted, but may be edited

More information

Material Culture after Text: Re-Membering Things

Material Culture after Text: Re-Membering Things ARTICLE Norwegian Archaeological Review, Vol. 36, No. 2, 2003 Material Culture after Text: Re-Membering Things BJØRNAR OLSEN Why have the social and human sciences shown such disinterest in material culture?

More information

DURKHEIM S SUICIDE. the use of statistics explanations of suicide anomie religion and the morality of suicide.

DURKHEIM S SUICIDE. the use of statistics explanations of suicide anomie religion and the morality of suicide. DURKHEIM S SUICIDE Durkheim s book on suicide, first published in 1897, is widely regarded as a classic text, and is essential reading for any student of Durkheim s thought and sociological method. While

More information

L École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, France, Painting Studies, 1975-77

L École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, France, Painting Studies, 1975-77 Curriculum Vitae Jann Matlock Senior Lecturer Department of French and School of European Languages, Cultures, and Society UCL (University College London) Gower Street, London, WC1E 6BT, Great Britain

More information

Our Cultural Commonwealth

Our Cultural Commonwealth Our Cultural Commonwealth The report of the American Council of Learned Societies Commission on Cyberinfrastructure for the Humanities and Social Sciences Commission Members Paul N. Courant The Arthur

More information

Working Together or Apart: Promoting the Next Generation of Digital Scholarship

Working Together or Apart: Promoting the Next Generation of Digital Scholarship Working Together or Apart: Promoting the Next Generation of Digital Scholarship Report of a Workshop Cosponsored by the Council on Library and Information Resources and The National Endowment for the Humanities

More information

PLACE AND EXPERIENCE A Philosophical Topography

PLACE AND EXPERIENCE A Philosophical Topography PLACE AND EXPERIENCE A Philosophical Topography While the sense of place is a familiar theme in poetry and art, philosophers have generally given little or no attention to place and the human relation

More information

Subjects of History: Identity and Memory in the First Person Narratives of Patrick Modiano, Assia Djebar, and Hervé Guibert. Vanessa Doriott Anderson

Subjects of History: Identity and Memory in the First Person Narratives of Patrick Modiano, Assia Djebar, and Hervé Guibert. Vanessa Doriott Anderson Subjects of History: Identity and Memory in the First Person Narratives of Patrick Modiano, Assia Djebar, and Hervé Guibert by Vanessa Doriott Anderson Department of Romance Studies Duke University Date:

More information

Jonathan Sterne. Positions, Grants, Honors, Etc. 2. Publications 4. Work in progress and forthcoming 13. Online and Public Scholarship 14

Jonathan Sterne. Positions, Grants, Honors, Etc. 2. Publications 4. Work in progress and forthcoming 13. Online and Public Scholarship 14 Jonathan Sterne (last revised 18 August 2015) Department of Art History and Communication Studies McGill University 853 Sherbrooke St. W. Montreal, QC Canada H3A 0G5 jonathan.sterne@mcgill.ca http://sterneworks.org

More information

Society of Architectural Historians 69th Annual International Conference Pasadena/Los Angeles, California April 6 10, 2016

Society of Architectural Historians 69th Annual International Conference Pasadena/Los Angeles, California April 6 10, 2016 CALL FOR PAPERS Society of Architectural Historians 69th Annual International Conference Pasadena/Los Angeles, California April 6 10, 2016 Conference Chair: Ken Tadashi Oshima, SAH First Vice President,

More information

Economic Geography Sharmistha Bagchi-Sen Helen Lawton Smith

Economic Geography Sharmistha Bagchi-Sen Helen Lawton Smith Economic Geography During the height of the quantitative revolution of the 1960s, Economic Geography was a tightly focused and specialized field of research. Now, it sprawls across several disciplines

More information

Standardization in History: A Review Essay with an Eye to the Future

Standardization in History: A Review Essay with an Eye to the Future Standardization in History: A Review Essay with an Eye to the Future ANDREW L. RUSSELL Department of the History of Science and Technology, The Johns Hopkins University Abstract: This article presents

More information

Public intellectuals past, present and future

Public intellectuals past, present and future Comunicação & Cultura, n.º 7, 2009, pp. 115-130 Public intellectuals past, present and future Maria Laura Bettencourt Pires * A healthy culture accepts the affronts of its intellectuals, since it understands

More information

When he invented the kaleidoscope (originally designed to

When he invented the kaleidoscope (originally designed to bill brown Object Relations in an Expanded Field It seems to me that, in our culture, a conscious ignoring of the psychological importance of the nonhuman environment exists simultaneously with a (largely

More information

Symbolic power and group-making: On Pierre Bourdieu s reframing of class

Symbolic power and group-making: On Pierre Bourdieu s reframing of class 468737JCS0010.1177/1468795X12468737Journal of Classical SociologyWacquant 2013 Article Symbolic power and group-making: On Pierre Bourdieu s reframing of class Journal of Classical Sociology 0(0) 1 18

More information

An Archival Impulse HAL FOSTER

An Archival Impulse HAL FOSTER An Archival Impulse HAL FOSTER Consider a temporary display cobbled together out of workday materials like cardboard, aluminum foil, and packing tape, and filled, like a homemade studyshrine, with a chaotic

More information

CAROLIN WIEDEMANN & SOENKE ZEHLE DEPLETION DESIGN: A GLOSSARY OF NETWORK ECOLOGIES

CAROLIN WIEDEMANN & SOENKE ZEHLE DEPLETION DESIGN: A GLOSSARY OF NETWORK ECOLOGIES CAROLIN WIEDEMANN & SOENKE ZEHLE DEPLETION DESIGN: A GLOSSARY OF NETWORK ECOLOGIES A SERIES OF READERS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF NETWORK CULTURES ISSUE NO.: 8 carolin wiedemann & SOENKE ZEHLE DEPLeTION

More information

No Toilets in Park. Roderick A. Macdonald and Jason MacLean *

No Toilets in Park. Roderick A. Macdonald and Jason MacLean * No Toilets in Park Roderick A. Macdonald and Jason MacLean * The undergraduate law curriculum adopted at McGill University in 1998 the transsystemic programme was born of the unique political, social,

More information

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE Dipartimento di Studi Americani Tesi di Dottorato in Studi Americani The Disappearance of the Real Mass Media in Thomas Pynchon, Don DeLillo, and Cormac McCarthy Candidato:

More information

CURRICULUM FOR STUDENTS WITHOUT A CRIMINAL JUSTICE-RELATED GRADUATE DEGREE. Introduction

CURRICULUM FOR STUDENTS WITHOUT A CRIMINAL JUSTICE-RELATED GRADUATE DEGREE. Introduction CURRICULUM FOR STUDENTS WITHOUT A CRIMINAL JUSTICE-RELATED GRADUATE DEGREE Introduction Students who enter the program without a graduate degree in Criminal Justice (a prerequisite for the Criminal Justice

More information

Do the social sciences create phenomena: the case of public opinion research,

Do the social sciences create phenomena: the case of public opinion research, DO THE SOCIAL SCIENCES CREATE PHENOMENA? The Example of Public Opinion Research. Thomas Osborne Department of Sociology University of Bristol 12 Woodland Road Bristol BS12 1UQ UK Nikolas Rose Address when

More information

P A R T T W O. The Realm of Values

P A R T T W O. The Realm of Values P A R T T W O The Realm of Values C H A P T E R 6 The Meaning of Values CHAPTER OBJECTIVES In this chapter we will address the following questions: What Are Values and Value Judgments? Are Values Matters

More information