MOJEBILLBOARDY.CZ OUTDOOR ADVERTISING MATERIÁLY PRO UČITELE

Size: px
Start display at page:

Download "MOJEBILLBOARDY.CZ OUTDOOR ADVERTISING MATERIÁLY PRO UČITELE"

Transcription

1 MOJEBILLBOARDY.CZ OUTDOOR ADVERTISING MATERIÁLY PRO UČITELE

2 At Mojebillboardy.cz you can in one place you can compare the prices and the locations of billboards of many different agencies which have outdoor advertising in your city, you don t have to call one by one and then negotiate on price, compare their different locations. You have it on one website. It s something like an aggregator if as if you are going to buy in e-shop, you also don t go comparing and opening 20 e-shops, you also go for Heureka.cz or Zboží.cz to compare. So it s like a comparison website like this one. At the beginning, I was little bit afraid of starting my own company because I didn t know anything about programming, website design, I didn t have all the time to do all the jobs that are necessary for the business, but it surprised me that you can easily buy or easily team up with people who know this who know do this things or you can buy them on the market. And even you can buy and the services from people you haven t even seen before. For example, my programmer and graphic designers are from Plzeň. We are talking on Skype and using Google Docs. We have never seen each other, but the cooperation works and they have done a great job. I have a part-time assistant for the data entry for the website who lives in Přerov and she I have never seen her, but she is working and I reward her based on the results of her work. For the entrepreneur competition I was in I needed to do a video animation. And I said I don t know anything about video animation, but I went to a different website and I put there an ad asking for an animator and, of course, I got an animator who is based in Brno. I didn t go to Brno, but using Skype, Google Docs and everything, I had a video made just in time, in 48 hours when I needed. So, this is wonderful world of Internet and modern technology. You don t need to do everything yourself. There are so many people who are ready to help you with that. At fist, I thought I will be helping big companies with huge budgets and I will become millionaire in a few months. But it proved that it was tougher, tougher than I thought and the big companies didn t even want to talk to me. But when you start a website which provides something useful to the companies, the people will find you. So, instead of big companies, a lot of small companies wanted to talk to me about outdoor advertising and wanted to buy billboards from me. So, that s the way I started, in different way, with the small companies instead of big ones. In the big companies, the buyers are not the owners of the companies, so they are not the most interested in the company s profit and the prices, but they are more interested the benefits for themselves such as getting a free lunch, getting some kick-backs from the company or just saving time, just having a salesman do everything and give them whole package. So, they don t even want to decide themselves. So, that s why it s little bit harder to sell to the big companies and selling by a website is more efficient for the small companies yet.

3 Na Mojebillboardy.cz můžete na jednom místě můžete porovnávat ceny a umístění billboardů mnoha různých agentur, které provozují venkovní reklamu ve vašem městě. Nemusíte jim jednotlivě volat, smlouvat o ceně a porovnávat různá umístění. Vše je na jedněch webových stránkách. Funguje to na bázi agregátoru. Když chcete něco koupit v internetovém obchodu, také neporovnáváte a nenavštívíte 20 internetových obchodů. Půjdete na Heureka.cz nebo ba Zboží.cz a budete porovnávat. Čili je to jako takovéto porovnávací stránky. Zpočátku jsem se trochu bál rozjet svůj vlastní podnik, protože jsem nevěděl nic o programování, o tvorbě webových stránek, neměl jsem čas dělat všechny potřebné práce, které se musí dělat ve firmě. Ale překvapilo mě, jak je jednoduché spojit se s lidmi, kteří to umějí víte, tyto věci, nebo si je koupit na trhu. A dokonce si můžete koupit služby lidí, kteří jste nikdy neviděli. Například, můj programátor a grafici jsou z Plzně. Bavíme se po Skypu a využíváme Google Docks. Nikdy jsme se neviděli, ale spolupráce funguje a oni odvedli dobrou práci. Mám asistentku na částečný úvazek pro zadávání dat na webové stránky, která bydlí v Přerově. Nikdy jsem ji neviděl, ale pracuje a odměňuji ji na základě výsledků její práce. Pro jednu podnikatelskou soutěž jsem potřeboval video animaci. Řekl jsem si, že o video animaci nic nevím a tak jsem se podíval na jedny webové stránky a zadal jsem si tam inzerát, že hledám programátora a samozřejmě jsem získal animátora z Brna. Do Brna jsem nejel, ale použili jsme Skype, Google Docs, apod. nechal jsem si to video udělat a do 48 hodin bylo hotové. Takže to je ten skvělý svět Internetu a moderních technologií. Nemusíte dělat všechno sami. Je tolik lidí, kteří jsou připraveni vám s tím pomoct. Nejprve jsem si myslel, že budu pomáhat velkým firmám s velkým rozpočtem a že za pár měsíců budu milionář. Ale ukázalo se, že to bude těžší, než jsem myslel. Velké firmy se mnou ani nechtěly mluvit. Ale když provozujete webovou stránku s něčím užitečným pro firmy, lidi si vás najdou. Takže místo velkých firem se mnou chtěla mluvit o venkovní reklamě spousta malých, které ode mne kupovaly billboardy. Takže takto jsem začal. Jinak, s malými firmami místo velkých. Ve velkých firmách nejsou nákupčí majiteli firem, takže je zisk firmy a ceny zas tak nezajímají. Zajímají se ale o vlastní prospěch, jako oběd zdarma, požitky, které mohou od firmy dostat anebo jen o ušetření času, kdy obchodník za ně vše udělá a dá jim hotový balíček. Takže ani nechtějí sami rozhodovat. Takže proto je těžké prodávat velkým firmám a prodej přes internet se lépe hodí zatím pro menší firmy.

4 write check discuss share match answer find info EXERCISE 1 Discuss and share your answers to the following questions: 1. What kinds of billboards catch your attention? Where are they typically located? Which billboards do you still remember? 2. Think of all of the kinds of billboards you have seen. What kinds of products and services do they represent? Why do people use billboards instead of other forms of advertising? What purposes do they have? 3. For what kinds of companies or services are billboards an effective way of advertising? 4. Do you think it is a good idea to place billboards next to roads and highways? Explain your opinion.

5 EXERCISE 2 Are these statements TRUE or FALSE? 1. Mojebillboardy.cz works on the same principle as Heureka.cz. 2. The speaker was afraid to start his own company because he had no knowledge of programming. 3. The speaker always meets the people who work for him. 4. His part-time assistant has a fixed salary. 5. The speaker needed to have a video animation done for an entrepreneur competition. 6. The speaker originally intended to provide services to small companies. 7. Big companies are less interested in prices and costs of billboards than small companies. 8. The speaker believes that selling advertising through a website is more successful when your customers are big companies. EXERCISE 3 Listen and fill in the missing text. 1. At Mojebillboardy.cz you can in one place you can compare the prices and the locations of billboards of many different agencies which have outdoor advertising in your city, you don t have to call one by one and then negotiate on price At the beginning, I was (a) little bit afraid of starting my own company because I didn t know anything about programming, website design, I didn t have all the time to do all the jobs that are necessary for the business, but it surprised me that you can easily buy or easily team up with people who know this 3. I have a part-time assistant for the data entry for the website who lives in Přerov and she I have never seen her, but she is working and I reward her based on the results of her work. For the entrepreneur competition I was in I needed to do a video animation. And I said I don t know anything about video animation, but I went to a different website and I put there an add asking for an animator. 4. At first, I thought I will be helping big companies with huge budgets and I will become millionaire in a few months. But it proved that it was tougher, tougher than I thought and the big companies didn t even want to talk to me. 5. So, instead of big companies, a lot of small companies wanted to talk to me about outdoor advertising and wanted to buy billboards from me. 6. In the big companies, the buyers are not the owners of the companies, so they are not the most interested in the company s profit and the prices, but they are more interested the benefits for themselves such as getting a free lunch, getting some kick-backs from the company or just saving time, just having a salesman do everything and give them (a) whole package.

6 EXERCISE 4 Match the following English expressions with their Czech equivalent. 1. COMPARE A) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK 9. ADVERTISING I) REKLAMA 2. WEBSITE DESIGN B) PROKÁZAT 10. PROVE J) ZISK 3. TEAM UP WITH C) MAJITEL 11. TOUGH K) SPOJIT SE S 4. PART-TIME D) BALÍČEK 12. KICK-BACK L) NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK 5. BUDGET E) DRSNÝ,TVRDÝ 13. OWNER M) VYJEDNÁVAT 6. NEGOTIATE F) MÍSTO (ABY) 14. PROFIT N) ROZPOČET 7. ENTREPRENEUR G) ODMĚNIT 15. PACKAGE O) PODNIKATEL 8. REWARD H) POROVNAT 16. INSTEAD OF P) ÚPLATEK PHRASE BOOK Use the vocabulary list to develop questions you could ask the Manager in a mock interview. With a partner, take turns being the Manager. Role play asking and answering your questions. BILLBOARD 3D BILLBOARDS CREATIVE GRAPHICS INNOVATION PACKAGE DEAL POTENTIAL MARKET REGULATIONS A large outdoor or indoor board for displaying advertisements. A form of outdoor billboard with a 3D cut out that stands out from the 2D surface. Idea that is original or unusually expressive. Product of the graphic arts used in commercial design and advertising. A new method, idea or practice. Several products bundled together that are offered for sale by a company. Target groups that advertising is aimed at for the purpose of increasing sales. Local, regional or national legal ordinances governing the use of advertising in the public domain.

7 EXERCISE 5 GROUP WORK 1. Consider the kinds of billboards you have witnessed or know about that you felt were offensive or could be considered racist, sexist, or violent. Divide the class into three groups according to the opinions of the students on the following question: Which of the following billboards do you find the most harmful? Add your ideas to this list: A) Billboards placed near roads and highways. B) Billboards promoting alcohol and cigarettes in the vicinity of schools. C) Billboards promoting their products through exaggerated sexuality and objectification of the female body. D) Billboards promoting violence against others. E) Political billboards denouncing other parties or candidates. 2. Prepare arguments within the groups in order to persuade the others about which kinds of advertisements on billboards you believe should be more strictly regulated. 3. Present your argument and listen to those of your classmates. How did their ideas influence your opinions? 4. In small groups, consider what kinds of companies or services use billboards. Make a list. Besides billboards, what other kinds of advertising channels may be better for different kinds of products or services? Brainstorm kinds of advertising channels and the products or services you find there. Which advertising channel is best for what kind of company or service and what they are offering to the public? Compare an make a chart of your similarities and distinctions. 5. REFLECT: When designing an ad for a product or service, what kinds of considerations do companies and groups need to consider? What kinds of regulations do you think should be in place for advertising in your region that may not be there now?

8 EXERCISE 6 GRAMMAR AND SYNTAX TEST 1. The speaker in the video said: At first, I thought I will be helping big companies with huge budgets. Which of the following phrases could replace it? A) shall B) would C) should D) will have been helping 2. In Exercise 1, the speaker wanted to describe a future perfect continuous situation. Look at the following sentences dealing with present perfect or past perfect. Match the beginnings with endings below. 1. I was going to rent a billboard from them, A) would rent a billboard from them. 2. The client said he B) when my agent called and offered a better price. 3. According to the contract, C) but in the end I changed my mind. 4. I was just about to sign the contract about the billboard rental D) we were supposed to rent billboards form them. 3. Look at the sentences in exercise 2 again. What do the underlined grammatical structures express? Connect the sentences with the below explanations. BLUE Unfulfilled plan GREEN Action that was ready to happen the next second YELLOW Future duty or obligation in the past RED Information about future intention 4. Translate the following sentences using the underlined grammatical structures form exercise 2. A) Chystal jsem se porovnat ceny reklamy, ale nakonec jsem to nestihl. B) Řekl, že nebude obchodovat s velkými firmami. C) Už jsem se skoro chystal založit si vlastní firmu, když jsem si uvědomil, že nemám žádné zkušenosti s tvorbou webových stránek. D) Věděl jsem, že jim to naši obchodní zástupci mají druhý den nabídnout.

9 EXERCISE 7 GRAMMAR AND SYNTAX TEST Proofread the following text. Correct as many mistakes as possible so that it can be read outloud smoothly without mistakes. Explain the rules why the change is necessary. Check with your teacher to understand the rules behind any mistakes you did not correct. At Mojebillboardy.cz you can in one place you can compare the prices and the locations of billboards of many different agencies which have outdoor advertising in your city, you don t have to call one by one and then negotiate on price, compare their different locations. You have it on one website. It s something like an aggregator if as if you are going to buy in e-shop, you also don t go comparing and opening 20 e-shops, you also go for Heureka.cz or Zboží.cz to compare. So it s like a comparison website like this one. At the beginning, I was little bit afraid of starting my own company because I didn t know anything about programming, website design, I didn t have all the time to do all the jobs that are necessary for the business, but it surprised me that you can easily buy or easily team up with people who know this who know do this things or you can buy them on the market. And even you can buy and the services from people you haven t even seen before. For example, my programmer and graphic designers are from Plzeň. We are talking on Skype and using Google Docs. We have never seen each other, but the cooperation works and they have done a great job. I have a part-time assistant for the data entry for the website who lives in Přerov and she I have never seen her, but she is working and I reward her based on the results of her work. For the entrepreneur competition I was in I needed to do a video animation. And I said I don t know anything about video animation, but I went to a different website and I put there an ad asking for an animator and, of course, I got an animator who is based in Brno. I didn t go to Brno, but using Skype, Google Docs and everything, I had a video made just in time, in 48 hours when I needed. So, this is wonderful world of Internet and modern technology. You don t need to do everything yourself. There are so many people who are ready to help you with that. At fist, I thought I will be helping big companies with huge budgets and I will become millionaire in a few months. But it proved that it was tougher, tougher than I thought and the big companies didn t even want to talk to me. But when you start a website which provides something useful to the companies, the people will find you. So, instead of big companies, a lot of small companies wanted to talk to me about outdoor advertising and wanted to buy billboards from me. So, that s the way I started, in different way, with the small companies instead of big ones. In the big companies, the buyers are not the owners of the companies, so they are not the most interested in the company s profit and the prices, but they are more interested the benefits for themselves such as getting a free lunch, getting some kick-backs from the company or just saving time, just having a salesman do everything and give them whole package. So, they don t even want to decide themselves. So, that s why it s little bit harder to sell to the big companies and selling by a website is more efficient for the small companies yet.

10 WHILE YOU WATCH EXERCISE 2 1.TRUE, 2.TRUE, 3.FALSE, 4.FALSE, 5.TRUE, 6.TRUE, 7.TRUE, 8.FALSE EXERCISE 3 1. At Mojebillboardy.cz you can in one place you can compare the prices and the locations of billboards of many different agencies which have outdoor advertising in your city, you don t have to call one by one and then negotiate on (a) price At the beginning, I was (a) little bit afraid of starting my own company because I didn t know anything about programming, website design, I didn t have all the time to do all the jobs that are necessary for the business, but it surprised me that you can easily buy or easily team up with people who know this 3. I have a part-time assistant for the data entry for the website who lives in Přerov and she I have never seen her, but she is working and I reward her based on the results of her work. For the entrepreneur competition I was in I needed to do a video animation. And I said I don t know anything about video animation, but I went to a different website and I put there an ad asking for an animator. 4. At first, I thought I will be helping big companies with huge budgets and I will become millionaire in a few months. But it proved that it was tougher, tougher than I thought and the big companies didn t even want to talk to me. 5. So, instead of big companies, a lot of small companies wanted to talk to me about outdoor advertising and wanted to buy billboards from me. 6. In the big companies, the buyers are not the owners of the companies, so they are not the most interested in the company s profit and the prices, but they are more interested the benefits for themselves such as getting a free lunch, getting some kick-backs from the company or just saving time, just having a salesman do everything and give them whole package. AFTER YOU WATCH EXERCISE 4 1H, 2A, 3K, 4L, 5N, 6M, 7O, 8G, 9I, 10B, 11E, 12P, 13C, 14J, 15D, 16F AFTER YOU WATCH

11 EXERCISE 6 1. B and D 2. IC, 2A, 3D, 4B 3. BLUE A3, GREEN D2, YELLOW C4, RED B1 4. A) I WAS GOING TO COMPARE THE PRICES OF ADVERTISING, BUT IN THE END I DIDN T MANAGE. B) HE SAID HE WOULD NOT DO BUSINESS WITH BIG COMPANIES. C) I WAS ABOUT TO START MY OWN COMPANY WHEN I REALIZED I HAD NO EXPERIENCE WITH WEBSITE DESIGN. D) I KNEW OUR SALES REPS WERE SUPPOSED TO OFFER IT TO THEM THE NEXT DAY.

12 AFTER YOU WATCH EXERCISE 7 At Mojebillboardy.cz, in one place you can in one place you can compare the prices and the locations of billboards of many different agencies which have outdoor advertising in your city. You don t have to call one by one and then negotiate on a price, or compare their different locations. You have it on in one website. It s something like an aggregator if as if you are going to buy something in an e-shop, you also don t go comparing and need to opening 20 e-shops either, you also go for to Heureka.cz or Zboží.cz to compare. So it s like a comparison website like this these ones. At the beginning, I was little a bit afraid of starting my own company because I didn t know anything about programming, or website design, and I didn t have all the time to do all the jobs that are necessary for developing the business. but It surprised me that you can easily buy or easily team up with people who know this who know how to do this these things or you can buy them on in the market. And You can even you can buy and the services from people you haven t even ever seen before. For example, my programmer and graphic designers are from Plzeň. We are talking on Skype and using use Google Docs. We have never seen each other, but the cooperation works and they have done a great job. I have a part-time assistant for the data entry for the website who lives in Přerov and she I have never seen her, but she is working and I reward her based on the results of her work. For the an entrepreneur competition I was in I needed to do a video animation. And I said I don t know anything about video animation, but I went to a different website and I put an ad there an add asking for an animator and, of course, I got an animator who is based in Brno. I didn t go to Brno, but using Skype, Google Docs and everything else we needed, I had a video made just in time, in 48 hours when I needed it. So, this is the wonderful world of the Internet and modern technology. You don t need to do everything yourself. There are so many people who are ready to help you with that. At first, I thought I will be helping big companies with huge budgets and I will become a millionaire in a few months. But it proved that it was tougher, much tougher than I thought and the big companies didn t even want to talk to me. But when you start a website which provides something useful to the companies, the people will find you. So, instead of big companies, a lot of small companies wanted to talk to me about outdoor advertising and wanted to buy billboards from me. So, that s the way I started, in a different way, with the small companies instead of big ones. In the big companies, the buyers are not the owners of the companies, so they are not the most very interested in the company s profit and the prices, but they are more interested in the benefits for themselves such as getting a free lunch, getting some kick-backs from the company or just saving time, just or having a salesman do everything and give them the whole package. So, They don t even want to decide for themselves. So, that s why it s a little bit harder to sell to the big companies and selling by via a website is still more efficient for the small companies yet.

13

HOW TO SOLVE DAILY LIFE PROBLEMS. The Steps to Solving Daily Life Problems

HOW TO SOLVE DAILY LIFE PROBLEMS. The Steps to Solving Daily Life Problems HOW TO SOLVE DAILY LIFE PROBLEMS Everyone has problems in their life. For the most part, we are able to quickly solve them without much trouble at all. We either come up with a quick solution or use a

More information

The 5 Key Strategies of Attracting High-End Clients

The 5 Key Strategies of Attracting High-End Clients 1 The 5 Key Strategies of Attracting High-End Clients How marketing and selling to High-End Clients can transform your business and your income. Hi, my name is Robert Middleton, the owner of Action Plan

More information

A Student Handbook for Choosing and Using Assistive Technology

A Student Handbook for Choosing and Using Assistive Technology A Student Handbook for Choosing and Using Assistive Technology by Gayl Bowser OREGON TECHNOLOGY ACCESS PROGRAM OTAP Penny Reed WISCONSIN ASSISTIVE TECHNOLOGY INITIATIVE WATI Hey! Can I Try That? (Bowser

More information

Information for parents with the day-to-day care of their child

Information for parents with the day-to-day care of their child Information for parents with the day-to-day care of their child a child maintenance decisions guide Understand your child maintenance choices Tools to help you set up a child maintenance arrangement Ideas

More information

Paul Kloosterman. > What do I want/need to learn? > How can I learn it? > When will I learn? > Who can help me learn it?

Paul Kloosterman. > What do I want/need to learn? > How can I learn it? > When will I learn? > Who can help me learn it? 30 B1 How to support learning Paul Kloosterman This chapter aims to help you get to grips with the term learning in relation to concrete activities in the Youth in Action Programme. Different methods and

More information

Information for parents living apart from their child

Information for parents living apart from their child Information for parents living apart from their child a child maintenance decisions guide Understand your child maintenance choices Tools to help you set up a child maintenance arrangement Ideas from other

More information

How to choose your key stage 4 options

How to choose your key stage 4 options Which way now? 2010-2011 PARENTS &CARERS SUPPLEMENT INCLUDED How to choose your key stage 4 options Help Your choices SupportYour future Advice Name Contents Getting started Who can help you?... 2-3 Your

More information

Advanced Techniques for Work Search

Advanced Techniques for Work Search Advanced Techniques for Work Search Target your work search Develop your network Market yourself effectively Stand out in an interview Government Career Practitioners This workbook was developed to help

More information

Example Application Form Answers

Example Application Form Answers Example Application Form Answers This document provides sample answers to some of the questions often found in application forms. These include questions designed to find out about your skills (or competencies),

More information

!! Speech to the Bell Telephone System s General Commercial Conference June 1928!

!! Speech to the Bell Telephone System s General Commercial Conference June 1928! Speech to the Bell Telephone System s General Commercial Conference June 1928 Page, A. W. (1928, June). Public Relations and Sales. Speech presented at the Bell Telephone System s General Commercial Conference.

More information

MOST DIFFICULT INTERVIEW QUESTIONS

MOST DIFFICULT INTERVIEW QUESTIONS MOST DIFFICULT INTERVIEW QUESTIONS When preparing for an interview, go through the following list of questions and write down appropriate responses. Don t memorize your answers; review them for content

More information

Teens version. Instructor guide. 2003, 2012 Wells Fargo Bank, N.A. All rights reserved. Member FDIC. ECG-714394

Teens version. Instructor guide. 2003, 2012 Wells Fargo Bank, N.A. All rights reserved. Member FDIC. ECG-714394 Teens version Instructor guide 2003, 2012 Wells Fargo Bank, N.A. All rights reserved. Member FDIC. ECG-714394 Hands on Banking Instructor s Guide Teens Version (Grades 6 8) Table of Contents Introduction...

More information

Using Credit to Your Advantage.

Using Credit to Your Advantage. Using Credit to Your Advantage. Topic Overview. The Using Credit To Your Advantage topic will provide participants with all the basic information they need to understand credit what it is and how to make

More information

TeachingEnglish Lesson plans

TeachingEnglish Lesson plans Topic: Talking About the Future - a one-hour revision lesson Aims To help students talk about the future To review 4 ways to talk about the future To help students choose the most appropriate future tense

More information

The Art of Disclosing Your Disability

The Art of Disclosing Your Disability The Art of Disclosing Your Disability Presented by Richard Pimentel Publications by Richard Pimentel include: Working with people with Disabilities in a Job Placement Job Retention Environment Developing

More information

WHAT I KNOW ABOUT THE WORLD OF WORK (student edition) Name: Date:

WHAT I KNOW ABOUT THE WORLD OF WORK (student edition) Name: Date: WHAT I KNOW ABOUT THE WORLD OF WORK (student edition) Name: Date: Number Statement Agree Disagree Don t know 1. Only people who make more than $30,000 a year pay income tax. 2. Parents who work can afford

More information

Problem Solving and Critical Thinking

Problem Solving and Critical Thinking Skills to Pay the Bills Problem Solving and Critical Thinking Everyone experiences problems from time to time. Some of our problems are big and complicated, while others may be more easily solved. There

More information

One Hen: How One Small Loan Made a Big Difference

One Hen: How One Small Loan Made a Big Difference FEDERAL RESERVE BANKS OF ST. LOUIS AND PHILADELPHIA ECONOMIC EDUCATION : How One Small Loan Made a Big Difference By Katie Smith Milway / ISBN: 978-1-55453-028-1 Lesson Author Todd Zartman, Federal Reserve

More information

What you should know about IN ONTARIO

What you should know about IN ONTARIO What you should know about IN ONTARIO This booklet contains information about the law as it was at the time it was written. The law can change. Check the Ministry of the Attorney General website at http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca

More information

Information for registrants. Continuing professional development and your registration

Information for registrants. Continuing professional development and your registration Information for registrants Continuing professional development and your registration Contents Introduction 2 About this document 2 CPD and HCPC registration: A summary of CPD and the audit process 2 CPD

More information

Speaking Unplugged: 30 Activities for One-to-One Classes

Speaking Unplugged: 30 Activities for One-to-One Classes Speaking Unplugged: 30 Activities for One-to-One Classes By reducing the amount of material that is imported into the classroom, the teacher frees the learning space for the kind of interactive, talk mediated

More information

Building a Business Plan Part A: Answering the Key Questions

Building a Business Plan Part A: Answering the Key Questions Session Seven Building a Business Plan Part A: Answering the Key Questions If you fail to plan, you plan to fail. Anonymous Overview: Up to this point in the course, as a member of the Aspira Business

More information

PET Speaking Part 2 teacher s notes

PET Speaking Part 2 teacher s notes PET Speaking Part 2 teacher s notes Description to introduce and practise Part 2 of the Speaking test and to consider what makes a good performance in PET Speaking Part 2 Also to identify and practise

More information

PRE-INTERMEDIATE Student s Book Karen Richardson, Marie Kavanagh & John Sydes with Paul Emmerson

PRE-INTERMEDIATE Student s Book Karen Richardson, Marie Kavanagh & John Sydes with Paul Emmerson PRE-INTERMEDIATE Student s Book Karen Richardson, Marie Kavanagh & John Sydes with Paul Emmerson 1 Living abroad 1.1 About business Working abroad KIKI YI, 54, Hong Kong, jewellery retailer ANIL BASU,

More information

The Small Business. The First Steps to Doing Business Online. Joe Ebner

The Small Business. The First Steps to Doing Business Online. Joe Ebner The Small Business The First Steps to Doing Business Online Joe Ebner he first question often asked by small business owners just like you who want to go online with their business is what do I need to

More information

A Simpler Plan for Start-ups

A Simpler Plan for Start-ups A Simpler Plan for Start-ups Business advisors, experienced entrepreneurs, bankers, and investors generally agree that you should develop a business plan before you start a business. A plan can help you

More information

Time: 3 x 45. Aims: To To To To. Resources and. Procedure: ISE II. minutes. Interactive Task. Basic. Next, Show. Task. After skills.

Time: 3 x 45. Aims: To To To To. Resources and. Procedure: ISE II. minutes. Interactive Task. Basic. Next, Show. Task. After skills. Lesson plans for exam preparation ISE II Interview: Lesson Plan 3 ISE II (B2) Interview: preparing the Interactive Task Level: ISE II (CEFR B2) Time: 3 x 45 minutes Aims: To prepare for the Interactive

More information

Implementing Web Analytics the Nokia Way: a Customer s Methodology By Vincent Kermorgant and Ilkka Manninen

Implementing Web Analytics the Nokia Way: a Customer s Methodology By Vincent Kermorgant and Ilkka Manninen Implementing Web Analytics the Nokia Way: a Customer s Methodology By Vincent Kermorgant and Ilkka Manninen 1. Introduction... 3 1.1 What Is This Document All About Then?... 3 2. The Actors And How to

More information

This book was produced in collaboration by Canada Business - Nova Scotia and Immigrant Settlement and Integration Services

This book was produced in collaboration by Canada Business - Nova Scotia and Immigrant Settlement and Integration Services This book was produced in collaboration by Canada Business - Nova Scotia and Immigrant Settlement and Integration Services 2006, Canada Business - Nova Scotia and Immigrant Settlement and Integration Services

More information

HMA HIDDEN MARKETING ASSETS. How to Find All The Leads. How To Make Cold Call Selling Into A Fun And More Profitable Activity Over Night

HMA HIDDEN MARKETING ASSETS. How to Find All The Leads. How To Make Cold Call Selling Into A Fun And More Profitable Activity Over Night HMA HIDDEN MARKETING ASSETS University I N T E R V I E W S E R I E S How to Find All The Leads How To Make Cold Call Selling Into A Fun And More Profitable Activity Over Night You Need And Make a Living

More information