Zoznam účastníkov konferencie XXXIV. Priehradné dni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Zoznam účastníkov konferencie XXXIV. Priehradné dni 2014"

Transcription

1 1 Abaffy Dušan Ing., PhD. VÚVH Bratislava 2 Adam Karel Ing. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 3 Angyal Gabriel SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 4 Baďurová Hana Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 5 Bajčan Juraj Ing. DHI SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava 6 Bakeš Martin Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 7 Barjak Ladislav Ing. SVP, š.p. PR Banská Štiavnica 8 Bartko Jozef Ing. SVP, š.p. OZ Košice 9 Bednárová Emília prof. Ing. PhD. Stavebná fakulta STU Bratislava 10 Bella Miloš Ing., MBA Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 11 Benčík Pavel Ing. Povodí Labe, s.p., Hradec Králové 12 Benický Jozef Ing. VÚVH Bratislava 13 Benko Marek Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 14 Benko Jozef Ing. SVP, š.p. OZ Košice 15 Beran Ivan Ing. Povodí Labe, s.p., Hradec Králové 16 Berezňaninová Dušana Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 17 Blaško Ján Ing. Jihomoravská armaturka spol. s r.o. Hodonín 18 Bobáľ Peter Ing. PhD. YMS, a.s. Trnava 19 Bojko Ladislav Ing. SVP, š.p. OZ Košice 20 Bradáč Vratislav Ing. Algoman, s.r.o. Otice 21 Bratko Vladimír SVP, š.p. OZ Košice 22 Breza Peter Ing. MVE OPÁTSKE, spol. s r.o. Košice 23 Breza Pavol Ing. MVE OPÁTSKE, spol. s r.o. Košice 24 Brouček Miroslav Ing. Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební 25 Broža Vojtech prof. Ing. DrSc. CZCOLD 26 Křivka Pavel Ing., Ph.D Povodí Labe, s.p., Hradec Králové 27 Machek Lukáš Ing. Povodí Labe, s.p., Hradec Králové 28 Michalovich Petr Ing. Povodí Labe, s.p., Hradec Králové 29 Rederer Luděk Ing. Povodí Labe, s.p., Hradec Králové 30 Cihlář Jan Ing. Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha 31 Csiba Róbert Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava 32 Csont Csaba Ing. ÉMVÍZIG Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság 33 Cvancinger Július JUDr. SVP, š.p. OZ Košice 34 Čejda Marek Ing. Pöyry Environment, a.s. Brno 35 Čibenka Rastislav Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 36 Čomaj Marek Ing VÚVH Bratislava 37 Čulen Miroslav Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava 38 Denko Miroslav SVP, š.p. OZ B. Bystrica 39 Dobiaš Ján Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava 40 Dobrotka Stanislav Ing. SVP, š.p. OZ Košice 41 Drahoš Milan Ing. Vodní díla - TBD, a.s., Brno 42 Ďuríček Ivan Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 43 Ďuriška Ivan Ing. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 44 Dušičková Iveta Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 45 Dvořák Ivo Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava 46 Eľko Peter Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 47 Fabian Ladislav Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 48 Farkaš Samuel Ing. Enviroline s.r.o. Košice 49 Fejer Dušan Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 50 Fekete Juraj Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava 51 Ferencz Vojtech Ing, PhD. Ministerstvo ŽP SR 52 Filadelfi Pavol Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 53 Řehák Pavel Ing. Povodí Labe, s.p., Hradec Králové 54 Svatoš Pavel Ing. Povodí Labe, s.p., Hradec Králové 55 Fošumpaur Pavel doc. Dr. Ing. ČVUT v Praze, Fakulta stavební 56 Šebesta Marián Ing. Povodí Labe, s.p., Hradec Králové 57 Gabrhel Ladislav Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 58 Gamdzyk Jerzy M.Sc. Eng. 59 Gaňová Lenka Ing. Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta 60 Gašparek Ľubomír Mgr. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 61 Glaus Peter Ing. Hydroconsulting s.r.o. Bratislava 62 Glinda Ladislav Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 63 Grambličková Danka RNDr., PhD. Stavebná fakulta STU Bratislava 64 Grundová Ingrid Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 1

2 65 Gužík Peter Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 66 Hakáč Ján Ing., PhD. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 67 Hammel Branislav Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 68 Hamrák Martin Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 69 Hanzlík Martin Ing. RENI, spol. s r.o. Nitra 70 Cenek Pavel Ing. Povodí Moravy, s.p., Brno 71 Fína David Ing. Povodí Moravy, s.p., Brno 72 Helcmanovská Ivona Mgr. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 73 Herceg Vladimír Ing. Jihomoravská armaturka spol. s r.o. Hodonín 74 Hiklová Zuzana Ing. SVP, š. p. PR Banská Štiavnica 75 Hirnerová Deana Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava 76 Hlaváčik Miroslav Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava 77 Hnidiak Ladislav Ing. Enviroline s.r.o. Košice 78 Hodák Jiří Ing., PhD. Vodní díla - TBD, a.s., Brno 79 Hodovský Jan RNDr. Povodí Moravy, s.p., Brno 80 Hoffman Peter SVP, š.p. OZ Košice 81 Hok Róbert Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 82 Homola Milan Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 83 Horský Martin Ing., Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební 84 Hrabovský Otakar Ing. SVP, š.p. OZ Košice 85 Krejčí Vlastimil Ing. Povodí Moravy, s.p., Brno 86 Hudec Radovan Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 87 Hudec Jozef Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 88 Hujík Miroslav Ing. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 89 Chládek Peter Ing Cabex s.r.o. Bratislava 90 Chovan Matúš Ing. SVP, š. p. PR Banská Štiavnica 91 Chrástek Josef Ing. Jihomoravská armaturka spol. s r.o. Hodonín 92 Chvostáľ Ľuboslav Ing. SVP, š.p. OZ Košice 93 Ič Tomáš Ing. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 94 Ivančo Roman Ing., PhD. SVP, š.p. OZ Košice 95 Viskot Marek Ing. Povodí Moravy, s.p., Brno 96 Ježík Branislav Ing. Slovenské elektrárne, a.s., závod VE Trenčín 97 Jun Petr Dr.-Ing. Axter CZ, s.r.o. Praha 98 Jurica Juraj Ing. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 99 Juricová Ildikó Ing. SVP, š.p. PR Banská Štiavnica 100 Jursa Marián Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 101 Kalivoda Juraj Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 102 Kanitra Jozef Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava, Správa vnútorných vôd 103 Kaňkovský Petr Ing. Sweco Hydroprojekt, a.s. Praha 104 Kantor Tomáš Ing. Vodní díla - TBD, a.s., Brno 105 Kánya Štefan Mgr. YMS, a.s. Trnava 106 Kapko David Ing. Vodní díla - TBD, a.s., Praha 107 Kapušanský Juraj Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 108 Kasana Andrej Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 109 Jaroš Lubomír Ing., PHd Povodí Odry, s.p., Moravská Ostrava 110 Kedrovič Miloš Ing. VODOTIKA, a. s. Bratislava 111 Kedrovičová Gabriela Ing. VODOTIKA, a. s. Bratislava 112 Katauer Milan Povodí Odry, s.p., Moravská Ostrava 113 Kindernay Daniel Ing. SVP, š.p. PR Banská Štiavnica 114 Kiss Dionýz Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava 115 Klekner Ján SVP, š.p. OZ Košice 116 Knotek Jaroslav CREA Hydro&Energy,o.s. Brno 117 Kocsisová Marta SVP, š.p. OZ Bratislava 118 Koleda Václav Ing. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 119 Kolesárová Eva Ing. SVP, š.p. OZ Košice 120 Kolodi Marián Ing. K+K servis s.r.o. 121 Komora Karol Ing. Tria projekt s.r.o. 122 Kontsek Vojtech Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava, Správa vnútorných vôd 123 Kontúr Miroslav Ing. SVP, š.p. OZ Košice 124 Kopál Henrich Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 125 Kopčáková Barbara Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 126 Kopčová Ľubica Ing. PhD. VÚVH Bratislava 127 Kopecký Miloslav Doc. RNDr. PhD. Stavebná fakulta STU Bratislava 128 Košara Juraj Ing. SVP, š.p. OZ Košice 129 Koščál Milan Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 2

3 130 Kratochvíl Dalibor Ing. Povodí Odry, s.p., Moravská Ostrava 131 Kováč Tomáš MSc. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 132 Kováč Ján Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 133 Kováč Boris Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava 134 Králík Martin Ing., Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební 135 Kramarz Andrzej M.Sc. Eng. 136 Pagáč Jiří Ing. Povodí Odry, s.p., Moravská Ostrava 137 Pekař Radek Ing. Povodí Odry, s.p., Moravská Ostrava 138 Skokan Tomáš Ing. Povodí Odry, s.p., Moravská Ostrava 139 Krno Ľubomír Mgr. SVP, š.p. PR Banská Štiavnica 140 Staš Jan Ing. Povodí Odry, s.p., Moravská Ostrava 141 Kubicz Katarzyna M.Sc. Eng. 142 Šimek Richard Ing. Povodí Odry, s.p., Moravská Ostrava 143 Kučerová Jitka Ing., CSc. ČVUT v Praze, Fakulta stavební 144 Kucharík Marián SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 145 Kušniráková Ingrid Ing. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 146 Kyšeľa Ladislav Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 147 Láslová Ivana Ing. SVP, š.p. PR Banská Štiavnica 148 Lazarová Jana Ing. Enviroline, s.r.o., Košice 149 Lepiš Marian SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 150 Liová Soňa Ing. SHMÚ Bratislava 151 Lipták Andrej Ing. SVP, š.p., OZ Banská Bystrica 152 Lipták Branislav Ing. SVP, š.p. PR Banská Štiavnica 153 Lužák Peter Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 154 Macík Ján Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 155 Mackovjak Peter Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 156 Magula Peter Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 157 Magyarics Juraj Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava, Správa vnútorných vôd 158 Tkáč Jiří Ing. Povodí Odry, s.p., Moravská Ostrava 159 Maitz Klára Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava, Správa vnútorných vôd 160 Maligová Monika Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 161 Malinka Ivan Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 162 Martinkovičová Oľga Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava, Správa povodia Moravy 163 Martinovič Ľubomír Ing. SVP, š.p. PR Banská Štiavnica 164 Maruniaková Petra Ing. SVP, š.p. PR Banská Štiavnica 165 Matuška Štefan Ing. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 166 Menhard Pavel Ing. Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha 167 Merešová Mária Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 168 Michalková Jarmila Ing. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 169 Břečka Jindřich Ing. Povodí Ohře, s.p., Chomutov 170 Mikušová Renáta Mgr., PhD. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 171 Minárik Marian Ing., PhD. Stavebná fakulta STU, Bratislava 172 Misar Ivan Ing, PhD Axter CZ, s.r.o. Praha 173 Miščík Marián Ing. SVP, š.p. OZ Košice 174 Miščíková Alena SVP, š.p. OZ Košice 175 Mišík Martin Ing., PhD. DHI SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava 176 Moravec Milan Ing., Ph.D. Sweco Hydroprojekt, a.s. Praha 177 Moščaková Markéta Ing. Pöyry Environment, a.s. Brno 178 Motyčka Juraj Ing. SVP, š.p. OZ Košice 179 Cidlinský Martin Ing. Povodí Ohře, s.p., Chomutov 180 Munkáči Ján Ing. SVP, š.p. PR Banská Štiavnica 181 Mydla Dušan Ing. SVP, š.p. OZ Košice 182 Mydlová Ingrid Ing. VVS, a.s., GR, Košice 183 Nagy Tibor SVP, š.p. OZ Bratislava 184 Navrátil Milan Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 185 Nešvarová Chvojková Petra Ing., Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební 186 Nevický Vladimír Ing. SVP, š.p. OZ Košice 187 Nikolaj Maroš Mgr., PhD. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 188 Nowak Petr Dr. Ing. ČVUT v Praze, Fakulta stavební 189 Ohera Tomáš Ing. Pöyry Environment, a.s. Brno 190 Okál Miloš Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 191 Ondko Jozef Sigma Slovakia, spol. s r.o. 192 Ondrejka Harbuľáková Vlasta Ing. PhD. Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta 3

4 193 Orlovský Eugen SVP, š.p. OZ Košice 194 Hasík Vlastimil Ing. Povodí Ohře, s.p., Chomutov 195 Pail Tomáš Ing. Povodí Ohře, s.p., Chomutov 196 Panenka Peter Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 197 Panyiová Miroslava Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 198 Pařenica Jaroslav Ing. KOEXPRO Ostrava, a.s. 199 Pastorek Jozef Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 200 Paulech Július Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 201 Svejkovský Jan Ing. Povodí Ohře, s.p., Chomutov 202 Pernecky Daniel Bc JAMADA TECH, s.r.o. Miloslavov 203 Pervan Ján Ing. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 204 Mrkva Jiří Ing. Povodí Vltavy, s.p. Praha 205 Pilko Slavomír Ing. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 206 Piórecki Michał MSc Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 207 Podkonický Ladislav Ing. 208 Poláček Jiří Ing. Vodní díla - TBD, a.s., Praha 209 Březina Karel Ing. Povodí Vltavy, s.p., Praha 210 Polák Vladimír Ing. VÚVH Bratislava 211 Pollák Peter Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava 212 Porubský Peter Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 213 Prvý Martin Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 214 Rabatin Tomáš Ing. Enviroline s.r.o. Košice 215 Rácz Miklós Ing. ÉMVÍZIG Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság 216 Radoń Radosław MSc Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 217 Rajniak Rastislav Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava 218 Rara Vaclav Aon Benfield - Impact Forecasting, Praha 219 Folk Zbyněk Ing. Povodí Vltavy, s.p., Praha 220 Richtr David Ing. Vodní díla - TBD, a.s., Praha 221 Rolko Peter Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 222 Rozložník Miroslav Ing. Slovenské elektrárne, a.s., závod VE Trenčín 223 Rožňovjaková Jana Ing. SVP, š.p. OZ Košice 224 Rybár Martin Ing. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 225 Friedel Jiří Ing. Povodí Vltavy, s.p., Praha 226 Říha Jaromír prof. Ing. CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 227 Sámel Radovan Mgr. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 228 Satrapa Ladislav doc. Ing. CSc. ČVUT v Praze, Fakulta stavební 229 Sedláček Miloš Ing. Vodní díla - TBD, a.s., Praha 230 Selecký Miroslav Ing. SVP, š. p. PR Banská Štiavnica 231 Schön Juraj Ing. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 232 Siekela Marián RNDr. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 233 Simanová Iveta Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava 234 Simon Ján Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava 235 Skalský Marek Ing. LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 236 Havlíček Tomáš Ing. Povodí Vltavy, s.p., Praha 237 Śliwiński Piotr M.Sc. Eng. 238 Slovák Tomáš Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 239 Smrž Petr Ing. Vodní díla - TBD, a.s., Praha 240 Sňahničan Jozef Ing. 241 Spál Miroslav Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 242 Hrazdira Ondřej Ing. Povodí Vltavy, s.p., Praha 243 Stanček Róbert Mgr. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 244 Kendík Tomáš Ing. Povodí Vltavy, s.p., Praha 245 Stejskalová Mirka Ing. ČEZ, a.s., Praha 246 Košlík Zdeněk Ing. Povodí Vltavy, s.p., Praha 247 Supek Marián Ing. SVP, š.p. PR Banská Štiavnica 248 Supek ml. Marián Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava 249 Kučera Richard Ing. Povodí Vltavy, s.p., Praha 250 Peška Libor Ing. Povodí Vltavy, s.p., Praha 251 Sviteková Janka Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 252 Sýkora Rudolf Ing., PhD. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 253 Szabó László Ing. ÉMVÍZIG Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság 254 Poláček Martin Ing. Povodí Vltavy, s.p., Praha 4

5 255 Stach David Ing. Povodí Vltavy, s.p., Praha 256 Střeštík Jan Ing. Povodí Vltavy, s.p., Praha 257 Šimor Viliam Ing SHMÚ Bratislava 258 Szappanosová Daniela Ing. Povodí Vltavy, s.p., Praha 259 Škoda Peter RNDr. SHMÚ Bratislava 260 Šlezingr Miloslav prof.dr.ing. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 261 Šoltísová Alena Ing., PhD. SVP, š.p. OZ Košice 262 Špano Miroslav Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 263 Števanka Miloš Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 264 Švancara Jiří Ing. Pöyry Environment, a.s. Brno 265 Švarc Ondřej Ing. Vodní díla - TBD, a.s., Praha 266 Švecová Monika Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 267 Takács Ján Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava 268 Tkáč Ján Ing. SVP, š.p. OZ Košice 269 Šimůnek Jan Ing. Povodí Vltavy, s.p., Praha 270 Tomko Miroslav Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 271 Trocha Miloš Ing. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 272 Uhorščák Ľubomír Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 273 Ürbényi Peter Ing. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 274 Vadkerti Štefan Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 275 Vajašová Michaela B.S.B.A. 276 Válek Andrej SVP, š.p. OZ Bratislava 277 Vanda Juraj SVP, š.p. OZ Bratislava 278 Varga Ladislav Ing. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 279 Varga Silvester Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 280 Veselý Radek Ing. Sweco Hydroprojekt, a.s. Praha 281 Virág Pavel Ing. SVP, š.p. PR Banská Štiavnica 282 Žáčková Anna Ing. Povodí Vltavy, s.p., Praha 283 Vlček Branislav Ing., Mgr. SVP, š.p. OZ Bratislava 284 Voštinár Ivan Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 285 Vrubel Jan Ing. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 286 Vrzák Jaroslav Ing. CREA Hydro&Energy,o.s. Brno 287 Vykroč Ján Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 288 Winter Jan PhD Eng. 289 Wziątek Dagmara M.Sc. 290 Zachar Vladimír JUDr. Riaditeľstvo OZ Piešťany 291 Zając Agnieszka M.Sc. Eng. 292 Zbojovský Milan SVP, š.p. OZ Košice 293 Żebrowska Anna M.Sc. Eng. 294 Zeleňáková Martina doc. Ing. PhD. Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta 295 Zimmermannová Martina Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 296 Zukal Milan Ing., Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební 297 Zvarík Rastislav Ing. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 298 Krátky Michal Ing. Povodí Vltavy, s.p., Praha 299 Žiak Milan Ing. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 5

Bartl David University of Ostrava Czech Republic. Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia

Bartl David University of Ostrava Czech Republic. Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia Bartl David University of Ostrava Czech Republic Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia Benčík Michal National Bank of Slovakia, Bratislava Slovakia Beránek Ladislav University of South Bohemia, České

More information

6:00 p.m. - Wine Tasting organised by Znovín Znojmo (at the Congress Centre)

6:00 p.m. - Wine Tasting organised by Znovín Znojmo (at the Congress Centre) The Ministry of the Environment Masaryk University in Brno Pardubice University J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem University of Economics in Prague University of Economics and Management in Prague

More information

CURRICULUM. Academic year 2012 / 2013 GENERAL MEDICINE. Medizin-Studium-Ausland.de - Eine Unternehmung der cegom GmbH. medizin-studium-ausland.

CURRICULUM. Academic year 2012 / 2013 GENERAL MEDICINE. Medizin-Studium-Ausland.de - Eine Unternehmung der cegom GmbH. medizin-studium-ausland. CURRICULUM Academic year 2012 / 2013 Seite 1 von 11 1 st YEAR Extent Credits Prerequisites Biology 1 prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD. Anatomy 1 prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. Histology and Embryology

More information

10:05 to 10:20 Law on tourism Aleš Hozdecký, Director of Tourism, Ministry for Regional Development

10:05 to 10:20 Law on tourism Aleš Hozdecký, Director of Tourism, Ministry for Regional Development Conference Program Hospitality, Tourism and Education Conference on INNOVATION IN THE SERVICE INDUSTRY 24 October 2012 at the Institute of Hospitality Management, Svídnická 506, 181 00 Prague 8 9:00 to

More information

The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study)

The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study) The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study) Valid for students who entered the study from the academic

More information

CURRICULUM. Academic year 2012 / 2013 DENTAL MEDICINE. Medizin-Studium-Ausland.de - Eine Unternehmung der cegom GmbH. medizin-studium-ausland.

CURRICULUM. Academic year 2012 / 2013 DENTAL MEDICINE. Medizin-Studium-Ausland.de - Eine Unternehmung der cegom GmbH. medizin-studium-ausland. CURRICULUM Academic year 2012 / 2013 Seite 1 von 11 1 st YEAR Extent Credits Prerequisites General and Oral Biology 1 doc. RNDr. Anna Ondruššeková, PhD. Medical Chemistry prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

More information

4 th Letici Kameny Trophy (29 th February - 2 nd March 2008) TOURNAMENT PROGRAMME

4 th Letici Kameny Trophy (29 th February - 2 nd March 2008) TOURNAMENT PROGRAMME TOURNAMENT PROGRAMME 4 th Letici Kameny Trophy (29 th February - 2 nd March 2008) Dear curlers, We want to thank you for your registration to our tournament and we would like to wish you GOOD CURLING.

More information

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX)

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX) Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX) University Hospital Hradec Králové in cooperation with

More information

General topics of doctoral theses and the supervisors for doctoral study in academic year 2015/2016

General topics of doctoral theses and the supervisors for doctoral study in academic year 2015/2016 General topics of doctoral theses and the supervisors for doctoral study in academic year 2015/2016 January 2015 Computer Science and Engineering Computer Science and Engineering A1 Software process analysis

More information

All what you need ABOUT beer in the Czech Republic

All what you need ABOUT beer in the Czech Republic All what you need ABOUT beer in the Czech Republic Czech Beer and Malt Association Address: Lípová 15, 120 00, Praha 2 e-mail : csps@volny.cz website: www.cspcs.cz Executive director Ing. Jan Veselý jan.vesely@cspas.cz

More information

Printed červenec 16, 2016 at 20:58

Printed červenec 16, 2016 at 20:58 OPEN -- Overall Stage Results Stage 1 -- 1 1 28 3,86 7,2539 30,0000 100,00 10 Marik, Milan-Kaja 2 26 6,48 4,0123 16,5939 55,31 11 Cerny, Vaclav 3 26 16,34 1,5912 6,5807 21,94 12 Cerny, Marek STANDARD --

More information

THE CREATIVE CITY. 8.45 9.00 Opening Speech Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.

THE CREATIVE CITY. 8.45 9.00 Opening Speech Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. THE CREATIVE CITY VI. Annual International Conference of PhD Candidates Ostrava, May 13 Department of Art History and Cultural Heritage Faculty of Arts, University of Ostrava CONFERENCE PROGRAM Wednesday,

More information

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman 1. Introduction The activity of the Accreditation Commission (hereinafter referred to as the AC ) shall

More information

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH NATURE HAND IN HAND...

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH NATURE HAND IN HAND... 1 s tt circular Public Recreation and Landscape Protection - with nature hand in hand... May 1 3, 2016, Křtiny Dear friends and colleagues, On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the

More information

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND!

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND! 1 s tt circular Public Recreation and Landscape Protection - with man hand in hand! May 3 5, 2015, Brno Dear friends and colleagues, On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the Department

More information

DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION 2011

DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION 2011 University of Defence www.unob.cz Centre of Simulation and Training Technologies Veletrhy Brno, a. s. www.bvv.cz DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION 2011 Proceedings Editor: Miroslav Hrubý

More information

General topics of doctoral theses and the supervisors for doctoral study in academic year 2013/2014

General topics of doctoral theses and the supervisors for doctoral study in academic year 2013/2014 General topics of doctoral theses and the supervisors for doctoral study in academic year 2013/2014 January 2013 Computer Science and Engineering Computer Science and Engineering A1 Efficient software

More information

General topics of doctoral theses and the supervisors for doctoral study in academic year 2012/2013

General topics of doctoral theses and the supervisors for doctoral study in academic year 2012/2013 General topics of doctoral theses and the supervisors for doctoral study in academic year 2012/2013 January 2012 Computer Science and Engineering Computer Science and Engineering A1 Efficient service

More information

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND?

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND? 3 rd circular Public Recreation and Landscape Protection - with man hand in hand? May 5 6, 2014, Křtiny Dear friends and colleagues, On behalf of the Department of Landscape Management, Faculty of Forestry

More information

National Seniors Championships

National Seniors Championships National Seniors Championships ITF Seniors Circuit SINGLES MAIN DRAW Week of City, Country Grade/Age Category Referee 13.-15.7.2007 Olomouc CZE 3 M-40+ FINAL POSITION 1 NEHASIL Libor CZE 2 KADLEC Jiri

More information

NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY 2013

NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY 2013 Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik Conference room Security and Defence Department Invites you to 4th International Scientific Conference NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY 2013

More information

6 th International Workshop on Data Algorithms Decision Making 2010

6 th International Workshop on Data Algorithms Decision Making 2010 Research Centre Data Algorithms Decision Making 6 th International Workshop on Data Algorithms Decision Making 2010 December 2, 2010 December 4, 2010 Jindřichův Hradec, Czech Republic Programme chair:

More information

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ČR PROGRAM. 11. medzinárodnej vedeckej konferencie SCHOLA 2015

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ČR PROGRAM. 11. medzinárodnej vedeckej konferencie SCHOLA 2015 Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, SR Pädagogische Hochschule Niederösterreich International Society for Engineering Pedagogy IGIP Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie Člen

More information

Week of City, Country Grade/Age Category Referee

Week of City, Country Grade/Age Category Referee Czech nacional championship SINGLES M 5+.-..0 Ústi nad Orlici Jaroslav Chmelik Seed Family Name First name Nationality nd Round Semifinals Final Winner ROJEK Tomas ROJEK ROJEK 0, ROKUSEK ROKUSEK Petr FIEDLER

More information

MAJSTROVSTVÁ ČESKO-SLOVENSKA V SIL.TROJBOJI RAW - ŽENY Kat 48 kg 1. Dana BRUSOVÁ OST SČ Sečovce JUN SR

MAJSTROVSTVÁ ČESKO-SLOVENSKA V SIL.TROJBOJI RAW - ŽENY Kat 48 kg 1. Dana BRUSOVÁ OST SČ Sečovce JUN SR MAJSTROVSTVÁ ČESKO-SLOVENSKA V SIL.TROJBOJI RAW - ŽENY Kat 48 kg 1. Dana BRUSOVÁ OST SČ Sečovce JUN SR 1. Veronika ZÁMEČNÍKOVÁ Powerlifting Trutnov OPEN ČR 2. Dominika HERÁKOVÁ Takis Přibram T13/15 ČR

More information

Changing Geographies: The Transformation of Subject and Object Orientation in Geographical Research

Changing Geographies: The Transformation of Subject and Object Orientation in Geographical Research 10 th Czech-Polish-Slovak Seminarium Changing Geographies: The Transformation of Subject and Object Orientation in Geographical Research Instructions for session chairs and paper presenters Language: The

More information

ERIN 2014 Conference Programme / Blansko Češkovice, Wellness Hotel Panorama/

ERIN 2014 Conference Programme / Blansko Češkovice, Wellness Hotel Panorama/ 12.00 18.00 REGISTRATION 23.04. 2014 /Wednesday/ Plenary Session Chairmen: Martin Lisý Conference hall Jiří Martinec IT: Ladislav Šnajdárek 14.30 14.50 ERIN Conference Opening Ceremony Invited Speakers:

More information

organize international scientific conference Logistics in the Armed forces - Multinational Logistics Capabilities Development

organize international scientific conference Logistics in the Armed forces - Multinational Logistics Capabilities Development Multinational Logistics Coordination Centre organize international scientific conference Logistics in the Armed forces - Multinational Logistics Capabilities Development as an official special supporting

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

QFDQ D Institut QFD-Institut Deutschland (QFD-ID) e. V.

QFDQ D Institut QFD-Institut Deutschland (QFD-ID) e. V. International Conference on INDUSTRY 4.0 Using Quality Function Deployment. Conference is under auspices of Deputy Prime Minister for Science, Research and Innovation, Chairman of the Research, Development

More information

The 12th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT 2010

The 12th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT 2010 The 12th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT 2010 Velké Losiny, September 8-10, 2010 Wellness hotel Diana http://rtt.vsb.cz organized by Department of Telecommunications

More information

Seniors ITF 3 - LIBEREC - 2013 SINGLES M 40+

Seniors ITF 3 - LIBEREC - 2013 SINGLES M 40+ Seniors ITF 3 - LIBEREC - 013 SINGLES M 40+ Week of City, Country Grade/Age Category Referee 1.-18.8.013 LIBEREC 3 Jaroslav Chmelik Seed Family Name First name Nationality nd Round Semifinals Final Winner

More information

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2000 February - March 2001 Compiled by Jan Lachman

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2000 February - March 2001 Compiled by Jan Lachman Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2000 February - March 2001 Compiled by Jan Lachman 1. Introduction The activity of the Accreditation Commission (hereinafter referred to as the

More information

KARJALA TOURNAMENT 2014

KARJALA TOURNAMENT 2014 KARJALA TOURNAMENT 2014 OFFICIAL DISTRIBUTOR OF BRANDS REEBOK AND CCM www.stridasport.cz facebook.com/stridasport.cz KARJALA TOURNAMENT 2014 CZECH ICE HOCKEY FACTS CZECH ICE HOCKEY ASSOCIATION Founding

More information

CINEMA BIG HALL SMALL HALL. BLOK 3 My Folk Costume 26 min. / CZ / EN. r. Martin Dušek NČD-S. GO! 26 min. / CZ / EN. r. Ladislav Moulis NČD-S

CINEMA BIG HALL SMALL HALL. BLOK 3 My Folk Costume 26 min. / CZ / EN. r. Martin Dušek NČD-S. GO! 26 min. / CZ / EN. r. Ladislav Moulis NČD-S MONDAY 23. 4. 8:30 FD CINEMA BIG HALL SMALL HALL JONÁŠ DANCE HALL BIG HALL The Garden r. Břetislav Pojar Race to the Bottom 82 min. / CZ / EN r. Vít Janeček Generation Singles 77 min. / CZ / EN r. Jana

More information

13 th CZECH DAYS FOR EUROPEAN RESEARCH CZEDER 2015

13 th CZECH DAYS FOR EUROPEAN RESEARCH CZEDER 2015 Technology Centre ASCR, the Ministry of Education, Youth and Sports and the team of the FP7 MIRRIS project would like to invite you to the conference 13 th CZECH DAYS FOR EUROPEAN RESEARCH CZEDER 2015

More information

1973-2013. 40th ANNIVERSARY OF UNIVERSITY AVIATION EDUCATION IN KOSICE

1973-2013. 40th ANNIVERSARY OF UNIVERSITY AVIATION EDUCATION IN KOSICE 1973-2013 40th ANNIVERSARY OF UNIVERSITY AVIATION EDUCATION IN KOSICE Kosice 1 September 2013 Dear supporters of aeronautics, flying and aviation technology, Dear colleagues, Dear friends! On 4 September

More information

Civil Engineering Education and Research in the Enlarged EU

Civil Engineering Education and Research in the Enlarged EU Conference Program of Representatives of the European Civil Engineering Faculties Civil Engineering Education and Research in the Enlarged EU 19 th 21 st April 2004 organized by Brno University of Technology,

More information

Printed říjen 13, 2013 at 16:43

Printed říjen 13, 2013 at 16:43 OPEN -- Overall Stage Results Stage 1 -- Ruce nahore 1 81 11,04 7,3370 85,0000 100,00 25 Marousek, Petr 2 81 11,27 7,1872 83,2653 97,96 14 Vajtr, David STANDARD -- Overall Stage Results Stage 1 -- Ruce

More information

Bystrice 2014 Bystrice nad Pernstejnem_CZE Fleret Senioři 22. augusta 2014-2:00

Bystrice 2014 Bystrice nad Pernstejnem_CZE Fleret Senioři 22. augusta 2014-2:00 Bystrice 2014 Bystrice nad Pernstejnem_ Fleret Senioři 22. augusta 2014-2:00 MF 14 0 0 Status Last First Primary Club Country NPL Rank Born Gender Checked in Kurfurst Jan Bystrice n. Pernstejnem 1 1.1.1991

More information

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND?

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND? 2 nd circular Public Recreation and Landscape Protection - with man hand in hand? May 5 6, 2014, Křtiny Dear friends and colleagues, On behalf of the Department of Landscape Management, Faculty of Forestry

More information

All what you need ABOUT Water & WASTE WATER treatment in the Czech Republic...

All what you need ABOUT Water & WASTE WATER treatment in the Czech Republic... All what you need ABOUT Water & WASTE WATER treatment in the Czech Republic... AQUATIS Name Activities p. CENTROPROJEKT DHI ECOFLUID GROUP MICO FONTANA R FORTEX-AGS GEOTEST BRNO GIS-GEOINDUSTRY HYDROPROJEKT

More information

Institute of Geodesy, Faculty of Civil Engineering Brno University of Technology, Czech Republic

Institute of Geodesy, Faculty of Civil Engineering Brno University of Technology, Czech Republic Institute of Geodesy, Faculty of Civil Engineering Brno University of Technology, Czech Republic Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland 4

More information

Security Forum 2015 OCTOBER 16, 2015

Security Forum 2015   OCTOBER 16, 2015 Security Forum 2015 OCTOBER 16, 2015 HONOUR COMMITTEE Assoc. Prof. Juliusz PIWOWARSKI, PhD., University of Public and Individual Security Apeiron in Cracow, Poland Prof. Larisa YANKOVSKA, Lviv University

More information

12 TH INTERNATIONAL CONFERENCE UNDERGROUND CONSTRUCTION PRAGUE 2013 22 24 APRIL 2013 PRAGUE, CZECH REPUBLIC 1 ST ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS

12 TH INTERNATIONAL CONFERENCE UNDERGROUND CONSTRUCTION PRAGUE 2013 22 24 APRIL 2013 PRAGUE, CZECH REPUBLIC 1 ST ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS UNDERGROUND CONSTRUCTION PRAGUE 2013 22 24 APRIL 2013 PRAGUE, CZECH REPUBLIC 1 ST ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS Sponsored by ITA-AITES www.ita-aites.cz 2 3 PREPARATORY COMMITTEE AND SCIENTIFIC COUNCIL

More information

SINGLES M-40. Week of City, Country Grade/Age Category Referee

SINGLES M-40. Week of City, Country Grade/Age Category Referee SINGLES M-40 Week of City, Country Grade/Age Category Referee 11.-13..2010 Prague Czech republic 3 M-40+ Dana Kabova Seed Family Name First name Nationality 2nd Round Semifinals Final Winner 1 1 DANZFUSS

More information

Department of Historical Sciences Faculty of Philosophy and Arts University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18 301 25 Pilsen

Department of Historical Sciences Faculty of Philosophy and Arts University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18 301 25 Pilsen Department of Historical Sciences Faculty of Philosophy and Arts University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18 301 25 Pilsen Department of History Faculty of Humanities University of Hamburg Von-Melle-Park

More information

DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION DLSC 2011

DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION DLSC 2011 University of Defence www.unob.cz Centre of Simulation and Training Technologies Veletrhy Brno, a. s. www.bvv.cz Invitation to the International Conference DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION

More information

Conference. Therapeutic DRUG MONITORING. European 28.-30. 8. 2014, PRAGUE PERSONALISED PHARMACOTHERAPY WWW.TDM2014.EU

Conference. Therapeutic DRUG MONITORING. European 28.-30. 8. 2014, PRAGUE PERSONALISED PHARMACOTHERAPY WWW.TDM2014.EU WWWTDM2014U Therapeutic DRUG MONITORING PRONAID PHARMACOTHRAPY 28-30 8 2014, PRAGU uropean Conference Č É J K A Ř P U R K Y P O N Ě Č N O T Czech ociety of Clinical Pharmacology Therapeutic Drug Monitoring

More information

UNDERGROUND CONSTRUCTION PRAGUE 2016

UNDERGROUND CONSTRUCTION PRAGUE 2016 13 TH INTERNATIONAL CONFERENCE UNDERGROUND CONSTRUCTION PRAGUE 2016 3 RD EASTERN EUROPEAN TUNELLING CONFERENCE EETC 2016 MAY 23 25, 2016 PRAGUE, CZECH REPUBLIC 1 ST ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS An

More information

HUSK 0801/1.6.1/0003. Tanuljunk egymástól! / Učme sa jeden od druhého!

HUSK 0801/1.6.1/0003. Tanuljunk egymástól! / Učme sa jeden od druhého! Members of the Editorial Board: Hungary István Mezei (project manager) Tamás Hardi Bálint Koós Slovakia Dušan Barabas (project manager) Michal Gallay Viktória Kandráčová Maps edited by: Máté Mády Translation

More information

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2012 Special Number THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCE PLANNING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

More information

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno PEFnet 2013 21 st November 2013 PROGRAMME PLENARY AND TOPICAL SESSIONS OF THE CONFERENCE Plenary: PEFnet 2013 (Q 16) Session 1: Economics and

More information

Memorial Maxe Stehna

Memorial Maxe Stehna Page 1 Under 12 Girls Slalom Zavod do 12 1 Ledvinova Tereza SKP 1,00/28 2,00/28 Under 12 Boys Slalom Zavod do 12 1 Kalina Ondrej VLS 1,50/43 4,25/49 2 Marek Petr VLS 0,50/28 2,00/40 Under 12 Girls,Under

More information

Rector s Decree No. 10/2013

Rector s Decree No. 10/2013 Guarantor: Rector s Office Košice, 27/05/2013 File: 1187/2013 Rector s Decree No. 10/2013 on the minimum standards of support provided to students and Applicants for study with special needs at Pavol Jozef

More information

The Czech Republic has made a considerable progress with respect to intermodal transport in the last years:

The Czech Republic has made a considerable progress with respect to intermodal transport in the last years: Addressed to See Invitation List KombiConsult GmbH Zum Laurenburger Hof 76 60594 Frankfurt am Main Tel +49 69 24 43 29 31 72 Fax +49 69 24 43 29 31 79 usondermann@kombiconsult.com Development of Intermodal

More information

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. Mr Jan Hamáček, Speaker of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. Mr Jan Hamáček, Speaker of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÝ VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV ÚSTAV PRAHA Mr Jan Hamáček, Speaker of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic Mr Martin Stropnický, Minister

More information

CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE

CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Law Department of Financial Law and Tax Law CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL

More information

13.9.2011 Tuesday 19:00 Welcome Drink at the FME BUT 14.9.2011 Wednesday 1 st Conference Day - Aula Q

13.9.2011 Tuesday 19:00 Welcome Drink at the FME BUT 14.9.2011 Wednesday 1 st Conference Day - Aula Q 13.9.2011 Tuesday 19:00 Welcome Drink at the FME BUT 14.9.2011 Wednesday 1 st Conference Day - Aula Q 8:00 Registration 8:30 Conference Opening by the Dean of FME BUT in Brno 8:40 ADVANCED MATERIAL PROCESSING

More information

From Integrated Management Systems towards Generic Management Systems Approaches from Slovakia and Germany

From Integrated Management Systems towards Generic Management Systems Approaches from Slovakia and Germany Bergische Universität Wuppertal Fachbereich D Architektur, Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Sicherheitstechnik Fachgebiet Produktsicherheit und Qualitätswesen Technická Univerzita Košice Strojnícka fakulta

More information

PROGRAM OF THE CONFERENCE

PROGRAM OF THE CONFERENCE 13 TH INTERNATIONAL CONFERENCE STRUTEX STRUCTURE AND STRUCTURAL MECHANICS OF TEXTILES 27 th and 29 th November 2006 Liberec, Czech Republic 27.11.2006 - MONDAY PROGRAM OF THE CONFERENCE SECTION I - STRUCTURE

More information

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha Efficiency of the European Science and its Global Competitiveness Prague, 22 May 2008 www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: DatE: 22 nd May 2008

More information

CHAIRMEN / COMMITTEES / INVITED SPEAKERS / ORGANIZERS / PARTNERS

CHAIRMEN / COMMITTEES / INVITED SPEAKERS / ORGANIZERS / PARTNERS SPONSORS CHAIRMEN / COMMITTEES / INVITED SPEAKERS / ORGANIZERS / PARTNERS HONORARY CHAIRMEN Prof. Lech BUKOWSKI, D.Sc., Ph.D. The University of Dabrowa Górnicza, Dabrowa Górnicza, Poland, EU Dr.h.c. Prof.

More information

Conference Mathematical Methods in Economics 2014 Session A September 10, 2014, room 2.001 (second floor)

Conference Mathematical Methods in Economics 2014 Session A September 10, 2014, room 2.001 (second floor) Plenary session September 10, 2014, room 2.001 (second floor) The plenary session will be also streamed to the room 2.005. 7:30 9:00 Registration of participants (second floor) 9:00 9:15 Opening ceremony

More information

ERASMUS+ INFORMATION DATA SHEET

ERASMUS+ INFORMATION DATA SHEET ERASMUS+ INFORMATION DATA SHEET Contact details : Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic www : http://www.mendelu.cz Full name in the original language Mendelova univerzita

More information

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III Faculty of Health Studies UJEP (FZS) organizes in cooperation with the Krajská zdravotní, a.s. and the Zdravotní ústav in Ústí nad Labem III. International scientific conference NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES

More information

FINAL REPORT WATER SUPPLIES-SEWERAGE 21. 23. 5. 2013. Prague, Letňany 312 presented companies on the area of 6,083 sqm

FINAL REPORT WATER SUPPLIES-SEWERAGE 21. 23. 5. 2013. Prague, Letňany  312 presented companies on the area of 6,083 sqm 18 th International Water Management Exhibition FINAL REPORT WATER SUPPLIES-SEWERAGE 312 presented companies on the area of 6,083 sqm 21. 23. 5. 2013 Prague, Letňany www.vystava-vod-ka.cz Patronage: Organizer

More information

ALL WHAT YOU NEED ABOUT GLASS IN THE CZECH REPUBLIC...

ALL WHAT YOU NEED ABOUT GLASS IN THE CZECH REPUBLIC... ALL WHAT YOU NEED ABOUT GLASS IN THE CZECH REPUBLIC... Association of the Glass and Ceramic Industry of the Czech Republic Address: Sámova 1, 101 00 Praha 10, Czech Republic Telephone: 00420 271 745 888

More information

Department of Landscape Management

Department of Landscape Management Department of Landscape Management 4th circular Public Recreation and Landscape Protection - hand in hand? May 4 6, 2011, Brno Dear friends and colleagues, On behalf of the Department of Landscape Management,

More information

From the Tournament-Database of Chess-Results OMEGA plus OPEN - Mistrovstvi CR sesticlennych druzstev starsich zaku 2008

From the Tournament-Database of Chess-Results  OMEGA plus OPEN - Mistrovstvi CR sesticlennych druzstev starsich zaku 2008 From the Tournament-Database of Chess-Results http://chess-results.com OMEGA plus OPEN - Mistrovstvi CR sesticlennych druzstev starsich zaku 2008 Last update 01.06.2008 23:46:36 Team-Composition with round-results

More information

OFFICIAL DISTRIBUTOR OF BRANDS REEBOK AND CCM

OFFICIAL DISTRIBUTOR OF BRANDS REEBOK AND CCM OFFICIAL DISTRIBUTOR OF BRANDS REEBOK AND CCM www.stridasport.cz facebook.com/stridasport.cz CHANNEL ONE CUP 2014 CZECH ICE HOCKEY FACTS CZECH ICE HOCKEY ASSOCIATION Founding member of the IIHF since November

More information

CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK 2010 ANNUAL REPORT

CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK 2010 ANNUAL REPORT 2010 ANNUAL REPORT 2 Annual report 2010 ABOUT US About us The Community Foundation of the Labe Euroregion, whose origins date back to 1993, is the first Czech community foundation and the second oldest

More information

SAMI 2007 Final Program

SAMI 2007 Final Program SAMI 2007 Final Program January 25, Thursday 8:00 9:00 Registration Hour 9:00 9:20 Opening Ceremony 9:20 10:00 Plenary Session Session Chair: Imre J. Rudas Geometric Theory and Control of Linear Parameter

More information

EFFICIENCY OF ACCOUNTS RECEIVABLE MANAGEMENT IN POLISH INSTITUTIONS

EFFICIENCY OF ACCOUNTS RECEIVABLE MANAGEMENT IN POLISH INSTITUTIONS EFFICIENCY OF ACCOUNTS RECEIVABLE MANAGEMENT IN POLISH INSTITUTIONS Grzegorz Michalski 1 ANNOTATION Accounts receivable management should contribute to realization of basic financial purpose of an enterprise

More information

DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION DLSC 2015

DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION DLSC 2015 University of Defence www.unob.cz Centre of Simulation and Training Technologies Veletrhy Brno, a. s. www.bvv.cz Invitation to the International Conference DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION

More information

Century of Relativity. 20 th Century Fine Arts Permanent Exhibition. Olomouc Museum of Art

Century of Relativity. 20 th Century Fine Arts Permanent Exhibition. Olomouc Museum of Art Century of Relativity 20 th Century Fine Arts Permanent Exhibition Olomouc Museum of Art Century of Relativity 20 th Century Fine Arts Permanent Exposition as from November 14, 2013 / Museum of modern

More information

Ad Hoc Workshop on Jana2006. Past, History, Memory International Conference held on Vilém Prečan s 80 th birthday

Ad Hoc Workshop on Jana2006. Past, History, Memory International Conference held on Vilém Prečan s 80 th birthday Ad Hoc Workshop on Jana2006 Institute of Physics Michal Dušek Cukrovarnická 10, 162 00 Praha 6 +420 220 510 594 +420 233 343 184 E-mail: dusek@fzu.cz Date: 5x in 2013, see URL http://www.fzu.cz/ Past,

More information

Rybaruv Memorial fleret mladsi zaci SBI

Rybaruv Memorial fleret mladsi zaci SBI 7. 3. 2011 9:40:47 Poules, tour no 1 Poule no 1 Arbitre : PRICHYSTAL BRNO 3 V3 0 V4 1 2/5-3 11 3 CHYTRY Vaclav BRNO V4 V4 3 V4 V4 4/5 9 19 2 JELINEK Radovan SK ZLIN 2 2 2 2 V4 1/5-4 12 5 EGYENES PORSOK

More information

DIVAI 2010 Distance Learning in Applied Informatics

DIVAI 2010 Distance Learning in Applied Informatics Constantine the Philosopher University in Nitra Faculty of Natural Sciences Department of Informatics DIVAI 2010 Distance Learning in Applied Informatics Conference Proceedings Nitra, May 4 6, 2010 DIVAI

More information

1. Martin Mainer, Boat on the Horizon III acrylic, oil, canvas (210x290 cm), 1991 2. Michal Nesázal, Box 3 paper, collage, 1992 3.

1. Martin Mainer, Boat on the Horizon III acrylic, oil, canvas (210x290 cm), 1991 2. Michal Nesázal, Box 3 paper, collage, 1992 3. Annual Report 2014 1. 2. 3. 1. Martin Mainer, Boat on the Horizon III acrylic, oil, canvas (210x290 cm), 1991 2. Michal Nesázal, Box 3 paper, collage, 1992 3. Petr Nikl, Filip oil on canvas (155x150 cm),

More information

EDS IMAPS CS 2008 - Final Conference Schedule

EDS IMAPS CS 2008 - Final Conference Schedule 1 z 6 EDS IMAPS CS 2008 - Final Conference Schedule WEDNESDAY 10th September 2008 8:00-12:30 REGISTRATION 9:00-10:30 SYMPOSIUM OPENING Prof. Vladislav Musil, Prof. Josef Šikula Invited papers Evaluation

More information

Department of Computer Science and Engineering

Department of Computer Science and Engineering Department of Computer Science and Engineering Head of Department: Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc, Tel: ++420 5 41212219 Fax: ++420 5 7275270 E-mail: uivt@fee.vutbr.cz I. STAFF Professors: Prof. RNDr. Milan

More information

Workshop on Environmental programmes in Western Balkan countries and Asia Expectations and prospects after 2010

Workshop on Environmental programmes in Western Balkan countries and Asia Expectations and prospects after 2010 Workshop on Environmental programmes in Western Balkan countries and Asia Expectations and prospects after 2010 ( 5-6 November 2008, Brussels) AGENDA for Western Balkan countries 5 th November Building

More information

Článková bibliografia z vybraných periodík AK

Článková bibliografia z vybraných periodík AK Článková bibliografia z vybraných periodík AK APRÍL 2011 1. EE časopis pre elektrotechniku a energetiku č.1 (2011) 15 2.Obrana č. 3 (2011) 20 3. Zbraně & náboje č. 4 (2011) 17 4. Science & Military č.

More information

International Conference. Resistance and Opposition against the Communist Regime in Czechoslovakia and Central Europe. 15th-16th April 2009

International Conference. Resistance and Opposition against the Communist Regime in Czechoslovakia and Central Europe. 15th-16th April 2009 International Conference Resistance and Opposition against the Communist Regime in Czechoslovakia and Central Europe 15th-16th April 2009 Czech Republic, Prague, Liechtenstein Palace The conference is

More information

U. S. Steel Košice Foundation. Annual Report 2009. Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice INO: 35549891

U. S. Steel Košice Foundation. Annual Report 2009. Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice INO: 35549891 U. S. Steel Košice Foundation Annual Report 2009 Address : Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice INO: 35549891 A. FOUNDATION ACTIVITIES IN 2009 Annual Report of the U. S. Steel Košice Foundation The

More information

HUMAN BIOMECHANICS 2012 5th 7th November 2012, Třešť, Czech Republic Scientific Programme

HUMAN BIOMECHANICS 2012 5th 7th November 2012, Třešť, Czech Republic Scientific Programme November 5: 7.30 8.15 Breakfast HUMAN BIOMECHANICS 2012 5th 7th November 2012, Třešť, Czech Republic Scientific Programme 8.15 11.45 Workshop of Forensic Biomechanics only for registered Czech participants

More information

Sorted on best lap time. Slovensky Okruhovy Pohár. www.pannonia-ring.com 4,740 km BTC. Qualifying Practice 1 BTC 2016.07.05. 10:50

Sorted on best lap time. Slovensky Okruhovy Pohár. www.pannonia-ring.com 4,740 km BTC. Qualifying Practice 1 BTC 2016.07.05. 10:50 BTC Qualifying Practice BTC www.pannonia-ring.com,0 km 0.0.0. :0 Sorted on best lap time Qualifying started at :: 0 0 0 0 0 00 Rudolf RADIC Marcel BALAZ Martin DURAS Jiři PROCHÁZKA Jan BALÁŽ Josef MEYER

More information

Institute of Geology Annual Report 2002

Institute of Geology Annual Report 2002 2 Institute of Geology Academy of Sciences of the Czech Republic Institute of Geology Annual Report 2002 CONTENTS 1. Preface....3 2. General Information......3 3. Connections....7 4. Staff........9 5.

More information

60 th anniversary of Long-term Experiments in the Czech Republic

60 th anniversary of Long-term Experiments in the Czech Republic Crop Research Institute in Prague invites you to attend an international conference organized on the occasion of the 60 th anniversary of Long-term Experiments in the Czech Republic June 22 24, 2015 Prague

More information

Rector of the Czech Technical University in Prague Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.

Rector of the Czech Technical University in Prague Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. CAEC ANNUAL CONFERENCE & EXHIBITION * 27 28 April 2010 * Paid Contents of Electronic Communications Networks and Services Under the auspicies of: Minister of Internior of the Czech Republic Ing. Martina

More information

YO UR EN. CEZ Group Annual Report 2013 ER GY

YO UR EN. CEZ Group Annual Report 2013 ER GY YO UR EN CEZ Group Annual Report 2013 ER GY I am 25 years old My name is Petr I am a 25 PN blogger Novák We are electricity gas heat mobile people TH AN KY OU We thank all our customers for the energy

More information

COMPANY PROFILE 2013

COMPANY PROFILE 2013 COMPANY PROFILE 2013 COMPANY PROFILE 2013 STRATEGY We are a customer oriented company, providing our customers with long term optimal solutions for the implementation of information technologies. We aim

More information

1 Follow-up Master s Degree Programme N2301 Mechanical Engineering, Field of Study Applied Mechanics, Study in the English Language

1 Follow-up Master s Degree Programme N2301 Mechanical Engineering, Field of Study Applied Mechanics, Study in the English Language in the English Language Master Degree Programme N2301 Mechanical Engineering The Rules for the Admission Procedure and Conditions for Admission to Study in the English Language Master Degree Programme

More information

Everywhere Where Construction is in Progress

Everywhere Where Construction is in Progress Everywhere Where Construction is in Progress 4 ALPINE Bau CZ is joint stock company Member of PSJ Group since 2014 - has been operating on the construction market in the Czech Republic since 1992. A

More information

Maverick.rescue Euro Cup 2013

Maverick.rescue Euro Cup 2013 Maverick.rescue Euro Cup 213 15 Slovácký kopec, III. Memoriál Stanislava Firtla 19. - 21. 4. 213 Jury / Competition Management Chief of Competition GÄNSDORFER Aleš (CZE) Race Director GÄNSDORFER Aleš (CZE)

More information

"TOURISM AND ITS IMPACTS ON SOCIETY"

TOURISM AND ITS IMPACTS ON SOCIETY Department of Travel/Tourism at the and Vysočina Tourism, a contributory organization hold 9 th International Conference Topical Issues of Tourism concerning the topic "TOURISM AND ITS IMPACTS ON SOCIETY"

More information

Coherence-controlled holographic microscopy for live-cell QPI

Coherence-controlled holographic microscopy for live-cell QPI SPIE Photonics West February 2015 Coherence-controlled holographic microscopy for live-cell QPI Tomáš Slabý, Aneta Křížová, Martin Lošťák, Jana Čolláková, Pavel Kolman, Zbyněk Dostál, Lukáš Kvasnica, Martin

More information

UNIVERSITY OF DEFENCE

UNIVERSITY OF DEFENCE UNIVERSITY OF DEFENCE ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT JOURNAL EDITORIAL BOARD STATUTE (Extract from Rules) BRNO 2007 1 Preamble The Faculty of Economics and Management of the University

More information