f t l' t i e ro1atofanffe iajftt ~ i /l~o

Size: px
Start display at page:

Download "f t l' t i e ro1atofanffe iajftt ~ i /l~o

Transcription

1 ro1atofanffe iajftt ~ i /l~o<j - 0 f t l' t i e,(ftlt~rl'il~~. og emtait i bet jtollgeiige ;t)epll~tcmeut fo~ be ubenfilnblpe e"get. ~io6en~af)n, ~l'pfc ~os 1)1icolau6 ~euet 00 6.on, JtOl}ge{ige S)ofbogtnUn-t I.

2 ...

3 ~t. ~ n ~ t ea ~ ~ et t u ~ ~t«~ af ~ t t nft 0 t f f, mibber af (flep~"nttlt stammer1)erre $tt)e1mtr«l1~ ($tilt'mini~er.mini~er fol' 1>e ubenlanbffe ($ilge~ ~rœ~bent f bet f9bffe anceuie qsrœfes f 93il)enfFa~erl1e6 edlla& i ~i.eben~il~" ootmbirecteur for ~anftn i)imteur for tien alminbdige <fl1fefalfe OB farilnb # ~ff"r"nce # Œow\)agniet for ~am'.pene fil ~oterfen 1!andelt os Œffecttt ~rel)(u~ol\) 1-9ilr,~e o~ <Stinten~"t'~

4

5 ~orttinb ting. ~lqqr l\1lltt,feer br ut(\ro!ftlll1't~efl'otét gjere meb f441 'Utnbllt«ttfêt~l4lgt, rt' at be OP0lrd bereè $t'ebm:è.ltle~ers ft\)', tfter Bh>tte'. SJ'Qâfi~twr ~g~tlbf41'b,,:f4.1u f4\lber tt~ turltg~ti6 b.en~4"fe; tttb:.s;"t1bfan bqg \)œv~ ~tat'fag tic, 4ltbi\fe %olf. gl)butfttgeu labe ft9 WI febt altbet t'le t,je, atbefdu,faa at fige, t,fff E5tru6en tu$nibctl i, r~ffe b'ere~l~l1fe~, og tuî ~t\)e bert~ ~pnôf(?

6 !!)ettif ft)tle6 be fornemmeffe (fjeunbe t'tt t4rt'c: ben mo~~'meb\inffe œnt~u~\'lsmu6 for ~ro~ vl)etclt og ~otl6~tffom; bere6 ffieli9ion6.~rutlb" fœtntnget' \om: ~t'œbeftitl'attonen; sdfe, Ut}tl)ttl~tb 09 ~~tti~olu. bereâ Opbra~ ~btdféb~lfort~(fero6 l),\'lt aflerebc i bd (jtt~l(ttr:efterm.~éfgra 6o\)be ~9~ameb~ ~l" ~œngerelfnetlt~r 'œrbel>tg~eb fot ~am, at nqae ~ml NlfPCl>e fig, ferenb ~a" gjol'be fin ~on 1 fa" f~'l~jetie~be om ot fonunt th ogf(lq at baffe n~fi b'ttfammt~anfi lifom ~an ~abl)e &rugt; at tt 41.(\1: ~'Mlfpt)ttehel: ~p:t~creb~.be') meb!:megen Oml)11~ll Î cli99(. ~bab:f0mfl.1m ub"f~anâ9jlunb;.o9b' opj\lt1et~t{et~bttt:~ar,fom fâfbt.. "f9"n6~~ t>tb.. S!)e. ~po» ftetogj.~ottt'èugej;:i(og: tœellc', at!t)btg~d) motr ~"m j,)at',.' bd.' Jammc!!. fomf9-b.igge~ :. ~,,!"netjâ 4-..0ura). ~a"bon~rq~'un~e ifte nnbet Ut])' ~irfe ~o6 ~em b~tl. itetite.f'ojagtdftll foln.

7 fotll 'éftn~~~iit'~él~ ;;SielS'~et\ 'tif ~.>~~i'iw"i ~rt)~f~ ligefom ~~ni ~~9t og mœlt>&tihegc. ~(utts S)efCenbenter 1 rom f~1t>e6 ed)ettfer, anfee~ tllbnufot :~em~e'jp:o~":ènbogl)e'iânf~qtdg~e bis feg i~roobt9~eb<;j,"en!: b'4\ ltfe;;;\i:~êuifel:, fot" fibb( panbenltt(fr0'f\ltiœ~j~totlt't1 int~tgi~e; bia cei4i5t4\. ftl~"jif'te~ i1'~i"'.tf.è'l f.ttl~âbt Hnl)erft1atttrft~lf~mme. j)eiagfttfèlr09 ~b\1tfnj~,~gl 'or1beftl, {ibm ~C,"nb'1t f6$ ~bél fl)r;~~"... ~e0f~ gg'\)'t~;'fttrtfl).' ~li'left~'f c~'b f'li:~lj'8~éb it;ti~l'.;>8o*l~.f'tft(.l.(~~j/~&it'6)~ :dt 0Ubf~~lb{»é:il;~t_tl't'bitt~J~h"ft1eg ~\)ff( éuef'; Uh):fff lublil. tt1b~:~e fiiùt)~t;etültœnbig' ~~~:t.bf1)!~')'o:g(atl1im9tat 1 f~)ü\t~ghàt. ~enllle f8etiem\\telftrn~.' lfognt>~o'~~~t~~~ty~ae' ~ereè mdigiot16;6a'tfet r.,m:':~rœbe~"«tionen ogtn 6e~emt.t1Unbgaadig6fjeotte~at: suegeg ~tl ~t"i~j.tt&ill~fqt'.!,.1;,.d i~trjbd fom :ttog: t!a6.>!ne!faf~ 'ttfçt~'fottutfti9(fe ~}o~(\me\)a:l un, fot 'f!'flltpd ~abqrfttwè 6*ftff>li1 lœrt. (L -4 an~n'

8 ~berfe'b~~/ h.fi#tt~~t 1 Q~ bnat~t ~~ paa3eor«-, tlen6" egn~, Ot;~ "; œ~~.,»~tlff~an; jft~/:j:ia,e;;!1llfn:/(!)ub6 ;ItU", I!;~d (el~dl~~~;!jltl*jtp,~t~il"~t i < \ ~g';~~ffenlt~t.b. btifp:nt3j)j;!b~~'lfrlbt~6ife~,b, ~:!f>9l)~:t1t.~t~1~q~f ~t~~re.;11~ltg,'bem;~lt~ ~~) :i;xebe~1 " 6engA~; xfaib); (}JlMA1~~.1 :bogi ij)îltq ~t rjbtrif '.; j ~ '! idlant eber, fom tlqre fomne tubereê be~emte 'l,f~'i<'\'lf~m t,\ ~,~, t" J";n if ~,~"4"~ '!A))~f~ &lptl,tw'jd~r~»ii~ni~9aae ~t' aue &J~t'i$e~~~ ot l;fj)~bu, Jfel"1)l'11_ffet>e ogmt' ~tgegt)l~ll.b''?' i\ ml.~; i).~fcttteen'bog en;~.tienette,tat;j_e fig pt9"t>" afm~f)4mtb\l~" f011lj 9r~ben~;I{'S:"~l"~',!Jdm ~ftmfjb'n. ~rop{}tha~e,r'{sm fiat b,em:; ";Seg llillittte:tb:ri ".'... <.,j. " paa ~r.tle, log 6ei)r~be t'bt,; j)tb'(ftrtl.q~,~,".ed6ub~ ~~rfii6;,,~.~t~tfqr: ll'lil for'dt!" ~aqhuo1,)iifc :~~~M~j~~~~

9 '5)tffe:EBrtlllbf<etnin~t(;inb\1ttnttibfmjff4,11~rnb~tnmm tebst;or"uen' ~<e6j1tn9; 09' b~ ~efteb:agtt81 ;(f!=il1ll'kr pal.t~d)etifell~!tt)fc1tf :rite.r,îmgjn.'tjbe tit{ibtlintet:5hbtrt)f pqâ ~em; 1>è ete f\lq tante. th ct utlib.ertf\)fftth (ft bet tfff m.an~*ltb:er b~.inb;\lt.~tte~fig:.bertmob ;.o ;.~fa~b:aqî fllij~l1li1:fefilijhlatttî; ~o"lontmt;~oj tlogle, fa\l ere be bo~f,>r f1:l4fgt that f<e.tte~n;i mirffom~eb, og 'oe 1:ltUe ~e~ani)ig ~libe bet,' f{la.!œnge ~l)rti.elt ~Qè etl gqi)~ltmtt ~aan[t eibe,»g hernœltpâ,qir:;paa:(lt r):olbe llntitrfilatte'fi(. 'i (n l)bml)gfltbt~attigbom... QU'f),fittt ogfaa Ijarbœret tejt ~b~eidfbô1\~ tilmtllrfttf n4ttl 1'lœrftli)C' efrtjt if!1ftlft f f ;; ~~ r:,îjf:oml fitîe~ô~ mœnb, troet/, q:ti)cln~ l1nbtrfl.tqtt.etmii)!qtt;~~"'\l tle ejebe bare (luene ffa&tefor ~~;tll~.ef~(b r od the ~an for bere5; ingen af ~(ln6 ~nbretninger el(tt $?1î}1j)f~linget fiqt~b:o)if'~ ~~frféottr(rnef ~t~~e,'ll~llblw~e j)~,f;tlt;.lbittùtt'l~tl'}'1'" A S,dllat

10 pflb"ty~ôrbed: ''''';~Qtt Qt'lbbe ~rtfd~ t "tu.pet1* fe~nbe tlltet~f)l'frin foi:~ne tjol'mœnb t ffiegjel:illgcllt.:,itlleubtl'imobobcrgif'qan benl QUe t IDHln ~eb~;,r r~brudigqeb,.f9btf0cb, ~ornuft og~ntw fi9t~r;; ~~~m(lit~œfel:nc [dr,obutt)beê" naarbe ~i{fc etlffeet,,0j~p:\labetfottt'ill'btijgaf ~ineêfe~ Ild'6Qifforfer rfft)ltj jeg ~Qranf\)rt t mille Œfterr(tuingu. ~nl~atî&fe!&b:i~e~..; ~gbtlt, jtg'tlêeb, at: bette ~:rrift Cl' i tlatllt/l.afil~euijcçt6et~terneê;.pœ t1ber(,' fan t>él tluht for b.ere.êett)ll} tiuabeltligl~,d~;betl.ues5ej[i~ ~eb at anfere noget (If et ~rel), fom ben foc ~ne ftbre ~'l1jfigttci"i;~d i.m:.a51ttf~ 09 ft)citre6ecomte ~1k J;otraab; 'eg.; ~t(f~fen t ffio\}ocl, ~t( jlh:etlrtltligtil" forbi bd: Wlb~l.'tttj)g'eet$~trlbeti, frbc.. ~~1\1(j1~6.~i'Î!;'~ t fomj~ Ml' neb~19dnt ;ts'~(l~je9jjeb;:;.pt.:.~utlitèraab~itbtt r,r 94tr mo'tobet ItQ9!e~et6G~~ftr9f af.bejtufffte ~Dl9~ te~ 1

11 ter, fom <foreftifieê pn4l ben XXXIII~n6~f 'No.. S & 4 t ~ere6' uforltgndtger1el1ril)eife' obett ~e!8 ~C~,:l)ni.jeg l)olbf betfor min efl)lbigl)eb, teeb biffefinierat 1>ife:min <frfjen'btligl)eb, og tarfe fol' ~ereê <t1mtlge t atforefemme mtrl megje# ring, en'b{pjcnt"i.tet fanaf6dafe 'bin i ~jeueffe, fèlll t\ltgt~i~!itff;{;~t~t;'ltîle~ r~ t~jttn1etrtl1)lqf min Ubiôl)eb, ogfml <titt uten mâri'1eh9~eblti;feo\'. (Frtften l'na ben ~1n"t mo. 4, fom i '5on'ol)eb, r cr en afite, fjd~netre. og 6eft)"betUg~e,'tlleb (et!)rb en fanb!;elct,'efterbi nlah tnbnu iffeti( fqnl ~n'1f~etfanbntlftt~rolntttcn!pa4 ~r cringcn ~ub tl'btn ~ub, ro16~ame~ el: ~Ub6 ~{pot1el, ~tjr~en cr ~ûfef m~n ~eê fïhl.

12 ..'. r f"~~j J':'.S ~~f:t~ ~; 1 jfanteltl......l; ~ { ls..a-jo ~ ~ ~ ~urtl UI.Sot. 1 is..i_...~j1 ~ js& j. t W'-~bJJ W"" ~n îl)t1tf9,'f~tr ett t\ltben<subll))1)rtelfe enb bell tltq9~mebanwe.(~l~m) ben 1la{ iffe"'~re oe~agelig men i ben attbe~ Q)erb~u ~~re enafbe forta&te. f:"'\.--"10 ~ J me~ettr~;wfw-j J ~. il.. (,;)'-~ju.~j (f[(m.aiu ~t5bcl[{cl~ be ~rde.ltbeis ~r~e... ('2Œ1)(\Ua~ er en ~rel$ 1itel for ston~. gerne af ~l"'rôfo6) 1)., r JJJfl '-:J~' ~_JJ J~. 1 ~~G l--u~j { jfantcn {.;....~J J.. 1 (,:j_~~u.ù.j ~'l tv.uj Jb;~- ~lio t~y!:.:j ~ ~Ub~mabn cr fiagenbenne ~i11t't i ~fr9mtit!(a~ +94:. b. t. (!9~itli ~ar

13 ~et el' mœtf1.'œtbigf, '.at, ~îifef ~t~tittl ~Qr labd ben ~i.lae i ~l)en?xrgmet og tffe i fin.popeb{tab ~,u:6~~. ~rgmet (ül.s:j) ~ar ffiefitlentfen forenb Qan 69gbe roç~lt6tos. ÙpfFriften paa ro?ebaulen mo. 3 et be\l famme, naar man unbtager ~l)rtlene ~a"n, ~J.S ~J.~ts~e~fiitl~l'en ~U 1 00' ~atunt: ~4",.6..J ~~.J wu S38 (Œ~r. 1143}; 09 etebet ~",or ID1ebaiUen el' liagett ii.bo~!)ette Ûrb er fom be ~e~e ûpffrifttr ilbe bannet eg ttt\)bdigt. ~~n fan lœfe bet~tt{amta efler ~aramhl; men bet el' migifte1tmcfigr ât finbt' i t'le oricntalffe G5eo9rap~ier et ~al.m 1 fom ligner bet. ~eg mener, at benne ~inar el' liagen ~bo.)" y; i 5!&tUta~ be fatutuner~ etab, ~"or" tr~l ~lmorabiberneere fomne. ~mtb(erttb Utt~ berffrtber jeg gierne ~ere61mentng beeangmenbe. Wo. 12er rige{ebe~ en ~qfiw ro2l)'rtt. ~et ft>tte6 af be Ùtb pan ~(berfen ~.,.tj ~J ~ c..:.h ~J ~4 ~\j b'e ~tombt6 ~l)'rftè Ulœ~tig

14 .~ mœgti~ ~en?j!li, (en af be ~ouiije.rf3 ~t)\'tler) at ~enneroleb"tue iffe 6tn.. ~l)rec th.be marofanfte. mo. 5 ~ac ben!i)atum 1 1 V9, rt.:, ~af f 179 (Œpc. 176 s). mo. 1 i ffianben paa ffief)crfen 1 fom et 6lcf)cn in blanco, lœfer jeg biffe Orb (e5ut'~ LVII, 3.) J~tbJJ -' ~jljj -' J-,jJJ ). ~ '-:t*' ~ ~ -' ~4JJ.J ~"n er bel! fer~e og ben fib~e, Nn ft)nlige og ben (pjnne, og ~ml i>ccd alting. ~eg ~ac fat et ~orfog paa at obcrfœtte be tttt)bdige Orb i fsret>et, 6ibe 2 ~ 8, t ben tt)bl1e!)uerfœttelfe (eibc i Ori.9im'\ren).~bHfet Si')e bu tiœabe t}lig at fremfœtte ft[ min nœrmcre Oprt)sning. 6 finie ~l.v 4,) JÀ ~~w...s. J J~l J JI co W. J".. J w.. ~ '+JJO ~~+jjjj ~J"l~ ~yjj ~ ~~ ~s~j. r~) ~la.l&;j ~ ~ l';',;u..~~... v v j.. -.1,.' ~. ~ JI'-' ~i

15 ~ lli 6efale ébn meb en ftaub(j41ftig ~ef"tntllg; o.g.an6efale;ebettthbet 6ebfJe(,~"b fom fotfan ge~ of i)cn{!~dfjel1.pcfh.ben..b4l11{rc (fonfn( matifitn~ \[(,,,Uf41,iffe foge ~mf41g, ot sje~e ~\lm Worttêb, 'dier ().on~ ttl()etenbe 1 fom ere i ()41tl6 Xjene"te." $ut;ow.b~~. 7>Dct;. ~.~!~~. Xt)d5fcn. :seg ct ben {œr'bt J)r. ~ofroab megct for. 6unbm for biffet'pb~êtlinger "ccb tpfe 6cbre at Ubi'ife min ŒcfjcntltHg()cb berfor, enb t>cb ot sière bcm offentlig oefjenbte. Om tlœtb<et:ctl'bc mœrf bil jcg fun onmœcfe bette, at jeg~o~.tongeltg otlettloabtgfj ~tuo~ belfe, at 5entjtte mtg of be t ~epatte.mentet foç be ubetllanbffe <5ogcrê ~(rd)it> t>œren'oe ffi('lppol:~ iet fr<*, ~onfu{eme i ~41t'OeO~, ~bortcbbct fqqe~ ben 5e~et'ige ~httenttçit<rt; jeg ~Ql: beêuben ogf"" I>etjent mig of anbre Œftet:retninger, fom jcg ~a' fvnnef.:

16 ftttttttf oiltr'otltt1te; og ;eg fimfbtttd 'bd f)tft ile' ~pf}\lmtb!& i)&\), i ;tante, efterf)aanbenat ubgioc nogtt angaaenbe ~on5, «fbtle 8&n, ~u{a ;Jaaltb 1 ben nu regiè; (cnbe.fojfer i mlarototf.

17 f ~ere5 Stt>ngdige -P0;!)eb ~rinfcffe ~o~ife ~îugu~\\ og 10-

18 Aalkow, fil)mebicll5 Abildgaard, ~1l~it6rMb Abildgaard, IlJrœlf Behr, 9Jlabllme Bentzon, IlJrœlf Benzon. J. v. :r Abildgaard, IlJrofdiûr Rendren, ~gcnt Abo, [aphain Bertelfen, L. 9tcl1ifor Berrelfen. 'i3iolon &reboe, tat6r~llb Anderren, f!œrreb51)al1bfer Anthon, Q;ogbinber Beyer, IlJrœœ Bie; [al1eel[iermb t 1 Al1guHinus, ltooafha&rifmt 1 Bloch i rolamllet' r..~...j Braddorf, cr"nllib. It~eol. Bremer; ~lll1btmagcr 1 Balle, 'SifFo\> Bang, IlJritll tic \IDiig Broderien, <topiill 1 Bang, pallj~cgebefrrgaarb Bmholin, ~llffit6rallb i Brûun, IlJr&/t Buchholtz. J. D. Balt, itift6\>rôl1,t' Bl1gge,;Jullitsrallo t 1

19 Ewald,<l:anceIrimtab,i r 1 Ewald 1 (:olbiiitnfcn,q':ollferentsraab 1 (:olbi6rnfen, Q;tllt~t'''Qb Colding. l!:ilpitllill Collin, ~Ilfpeetellr 1 Falch, mmltecommhfair Coninck de, Q;tM&rMl> Eordfen, Q':onferenMrfltlb, Cor:fcn, Q':al1ceIHerM~ Fil!, ŒOllllemeur FleifchCl', (tonîetentsfmb Fleifcher, ~llrlllllœgti. Cramer, ~anrecoulmiff(\ir 2 FIor, m\!~lltlel1tsqi1(wtmll1. 1 Fogh, < 'tat5rmil J Dalsgllard, q:tatsrilllb Friderici, iemtair Damkier, illbllocat Frys Dc 1 Enge!brecht,.~l1lfitèrMl> Erichfen, lugent FtJhl'ltla~'; ~ioron 1

20 GlIll'lborg j Il1roftiloc 1 Henrichlen, $;lof&mce 1 Grandjean, Œ:ammeCFMb Grous. Œmlll. ~liri& Grove " 'ommittecct Grflner, Obeclt 1 lkyrel1, Œ:ll~itllin Hillebrandt, mogbofllcf Hofcved, êemt. o~ ~bljocîlt 1 1 HoUt,c. A. 1 Hopmann 1 Bilgen, ~tteffor,1 Hoppe, \tllltlmecjunfer Hôpffner, ~cecteut: J J Hagen ZUIll, ~uttitâct1(tl:l HaIre, $cœlï Hoft, ~tllll:lmaafet: 1 Hayer, \P.VIl~it 1 Hammelef, gul1it6fmb 1- HanLen. D. ~ullit&cllab,1 l'lancen, J. ::-ht!tit&cttllb 1 Hanren, ;j.ultit5cqllb 1 Jeger, ;)emfcue.. Johanfen, (EîltnmCCfîltlO :1 Hanfen, ~cofe[or 1 Hanll:een, fmlitâri\4b Hllt,fer, <!:tllt&i'4l\l) Heineman, :Suffit5Catlb, ij i ik Kllll3; ~micîll, $;lofm. ~ef 1, Kaasbôl,. 9tllltl:lmallb 1 lieinrich, Œ:oll icc.«ntticllllb '1 Keyfelt, êeœetait: t Hemmett, v. <!:tatâcll~ r Kildal,.. O. S.'.

21 Knud[cn r (!anctirimlnb Kocfoed, êemtaie Koll, D. ffientel!rillee Krieger, mmirat 1 Liitzow, [n\)itatn' Lyckc, C. J. ~ogbo(j>cc» :{.yckc, N. c. ~og~(liibcec,1 1 }<.royer, [\\llitqin l{ôlpin, ::iullit&ca(t~ i{ôl,pîn. ~tuteût 1 1 Mahlin.g, (!;tatlrmb MaUing, O. :Juffitllradb 1 Mal"tini, :Juffit~.CMb.1 langc. C. <Secretair Lang~, ~1:t1itGmab Lange, <Secretair Lalltrup, ~lt!btnœgtig J.autl Lawaltz, ~u,lit~fi\llb Meincke, ;Juffitlraab 1 Meinert, <tammercmb, Moe, cmtair 1! Moltke, og 'ilmic\l! ~ Moltke, Goth. Œc. og [,llu: mcd)crrc Miillcr. ŒDllfcccnMMb MiUler,!lirœïi Lem, 'llrofcltoe Müller, 1". Liehcnberg, ~unbtn1agec Mt!nk, ;JutliMc(\ab Linde, (!:onfcrellt5~mb 1 Mtlus~ atclltetpcillcc 1 Lindencrone, [nmmccbert c 1 Mtuh, êt(\b&ll>icllcgu~ Nôller, A.,!jJClYliuroto!' 1

22 _oner, ~gclît J.Hiller, Olnf Michael J Rube Holl11,Œ:omrttermMb t!tafn, [opiill t }goïk, ~rctfcrer J Reeml,e, Œ:lllUmerccraall t N:el1:cd, Q:allcelfierMb N6rregmd, ~u{btnœgtig' J Reyerfen, ~uffît6rmil 1 Riisbrigh. >.):rofeffor R.ofenkran~ 1 Œe~ejlUerllal> Rofenftand Goilkc, ~u{bmœgt. 1 t Rotting, ~og~o{ber ebelitz, trollferellt6rml) 1 Obeli!Z, Œ:alUtncriultfer Olivarills, l8og~o{ber Olfen, ccrct"ir Olltzcn. 0.ielt,~, (tolumiffmr Ryberg, Œ:ollfmnt~rMi) 1\yge, Q'tllt~rddi) Sahl, 'l.1rofcltor Sander, Œ:al1.ceaierMb J t Pauli 1 (!tm:iulab Sch~rfenbe\"g, (Ellncellicraab 'hl111, lregiulellt~ql)arteçrlu. 1 fa\1wppidan, ~Ullit6rMb l'rllrn. êemtair 1 l'dhn it$radb Scheel, tdtllminillcr fjchil1%l1ielll1ann, en. rolajor 1 Schindel.!2fmira{ Schiôm1ing, :lullit:irallb schiôtt, Œtat&rlll'lb

23 liiichive, Œ:tat~t'Mb 1 1 Schlegel, [atnmmtlclb schmidt, :}I!llit5t'lHlb IhlJlnfen, 9)\~.g(et' Thomfcn. ffimbmll\lb Scholt~n, [Îlmll1et'lllll~et' J Thorlacills, juffiurmb ~chônhei~er, (!:Clllllllet'llbtlllclltr J. ihol'nôe..w1ag~ller) fhonîen. $l'œmer J ScMitz, (!:onfet'entst'mb Schefl:edr, ([.1mmerf)em 'frant. crtllt~t'm~ leverin, ~t'i)cl1rllt~t' 1 Sporon, ~[tfo~l).r 1 Sraùef, jlllligrmb Steinmnnn. ~I)gf)llnb(er Stendrup, (ftllt5rllllb Troyel, :'ÎlIfp. PM ~[IlI1C' bcrggallrb TÔl'ldel', R. (CllnJlUanbem' Stephanîen, :Juîtit&t'A.llll' Stibolt. [lllumerf)erre Uld.alI, ~uffit6t'(\a\) Svenîon,!ltgent Valert, W1unblFlœitf Vindinz, l11.rocuratot'

24 \'oltelen, [ltnceniecalt~ 1 Vofs, :\U~it6CMI~ 1 Wilkens, Winther :\ÎiffitgCMb Wisfing,mMl)lUâllb Wolff,$cllfe!Toc 1 Vv+~dutn, [alumetcalto' '1 1 WQlI'edaH, ~coffem 1 Wedel, ~og~mbet 1 WOl'gaard, [\tfferec Wo[emô(e,; }RttabIU"ilb WQldike, Q:tlltceUieclll'lO 1 1 Weire, 12ifféffot :t '\Vendelboe, <!am1l1eccâilb 1 Wiedeweldt, ;Juffit~C\l(lbl Zede1er., jt;.eblul'illl'. Zoega, ;Juffit5cnab 1

25 IDI~1\U1$~ ~bll[flttri.. eoltnn o~~..' w "Mlll<fttttfa.S I,t.utfilill".~g'~"" ) \}~ere41utmle ~(motgra6 og rolar6fo~ og~u~ og IDr(l~ 1 og ~41utlet e3uban (-'femfd)tu) C501tan, leu 4lf C50ltaul eeu 41t C5o[t~n Z) tom til ~erbell ~4tr ),ogmMttê, ligefomaue marofanfpe i)eiit> ~ g)rinfe~,:l)ll:let er ~etl ~ite{, foin t)an ~a'si~et ii feh>t ttmre\'l Hl, S{onMtl af!dlllm,matf i 1faret 1777 ~ ~reb~. ~ct\ftllten of 1767 ltleb SDatltlemarf flllbte ~an 119 SoURd Quct matof06 ogsctl ç~ tl7efetlé.,og 'l:llfuht ob 6U6 og ftcrc faa~atjne ~efl(ige!climcte~. ~an~ Wa. ~el' of! Rarflltlcr.'l)ue ogfrlt e;,0nmt C\f ESoltân ligefom ~al)~ 0\\rige ~orfœbre; fom fan erfc\teg C\f ~~fèll.eftet:. 'tetttitj~wr om tllc;toeo& og Ses 1 og Af Ch,njm R... ~hel'ches bifl:oriql.les fur les MaUi'es. 3) icbel1ier fœtttt 1710 At an fmbe ~aue \1œret 1 (; til l8 ~C\r gamme!, b4 ~an 'Uat i tnéfa; men benne ~otfllttct ~at glemt, "t ~Iln i ~u(a 2U)~aU4l)o ~ J21~orit

26 J ~ ~dnfer inbti( 'bct trcttenbc ~ar, uéjeg meb ben cnt'fit ttnber~ii5nittg, ctt Cœfe og lrrt",e, fom g1\.'(,5 brnl, \tbm an'ocn Opbragdfc cnb bell pail futlbc faac ctf en foçj Q;arnepige. rolen for nogenfeoe6 <lt velle pail benne rol~m.jel, tog ~mlg ~arl11ober féu41 Œ9011étt4l ~am meo fig tic ID1éfa i '2(arct 1733, ~~or~eif:~a~ fir~ejligtjcb.at tt~~ifk fin n"tttdig:gdbc~î)ttlarib.,ô~. f~tte fig i ~nfèelfc ~OG fine ~anb5111œnb+ Œftcr fm.j;jclufôml1 ~o(bt QClll tîs l1iue, 03 toi} iugen ::Dcd i f4lnbetl> inbt\ortc5 Uroligtjebcr inbtit~a~ tet 17 50, oa ~a1tl> ~4lber IDlûfa ~16b4lHa~ tfur at ~a,!,è \)œret mangegange flebt fra ~ronen, og ifre full:: bct fig til at regjerc o~cr faa luange og faa "ibt:: leftige ~anbe, o~crbrog QalU migerne rolarofoë, eu~, ~;4l~ogetî&an~), f(ltte fin forte C5.0n ~amctl fom ~i~orle ~nr rti\f6rt ffiejfen i ~aret 1732, efter ~\lilren m~!l' utng mot)4~let) bq l'ufbe ~\\~e \lœ1'et 22 '2(\\1' galmm!; ~\.\i1fet el' ll1'tli1dlgt, narr ma" l'aftt'oewerf\\tteren til 25e~ gebetll)eitel1 ~to (,efjogo XlOI1 ~ippet:tla, fom i '2(lmt J738 bar lfre\lkf1'\\~ét~lin, atmu(a 2lb~aU(lt) et ftll) oulttent ~(lri70o; 6cmG ien fan Ila \1e1 iffe \lœre feb r 7 10 t) 'l(f l)\1tg ~f!lî\ltct 6(ln fenl.lte Wi\l.lfWl tlcittie fun J s~t. )ee 1!.llt6~etlrid)eWbft~lh(ft om~fa\1ertet i,seo.. ~i»6en~

27 175 J. '-y---j fom ~ou\)àneuri~tnben e;al~, og for&tqolbt fl8 fel\) ~é~og be ~\'tige 24inbe. W65ameb begt)nbte finffiegjering fila fornuf~ tig, (lt ~4in iffc (luene t'4itlbt fine og fin ~abcrts Un~ bet'f'latter~ ~0jagtelfe, men enbogthbrog fig Œuropa~ Opmœrffo\ll~eb. ~an in~f~4\e,~~or mœgtig ~ânbe~ lm funbe Biere ~4lm,09 (lt ben \) "r b~t fifferfie gnib~ bd til at for1~4iffe ~4im I})engc, benne ~(lm "ttib fjœrc ~f~ gnb; p4lm Q;efirœbdfer git berfor betim nb paa at fol'~ ege og forbebre ben. $Ocr \)'lre auerebe nogledjtiftne Jtj0ômœnb~~ J}ufe i ~4inbet;bitTe 6lcI.1c foregcbe t'cb bc!04111flie, fom' i ~(aret ) f[uttebcen J;anber~ ~ '.traftat met>!j'lm, i Q"Ufen ~(nrebning ~an til1~rc\) Jtongcn af $O'lnnemarf et ~re\) un'oer 1 ~ldii (lf f.a(gen'oe~nb, ~orb : ' auc!!e ~re; 0ub"~l!eb \)œre ot)er \>or ". j)erre ro16~ame1) (9'roppeten) p4in~ ~amilie og~en~ "ner. m16~"me1) ~ell ~(61)~a,,~, fom erub\)(lt.gt ~ la " forii 1) Worfl\ttcren M(agfl', (lt ~"n, nogre faa filliel'~ql"inqat' ttt inb&efrtte et <.tib~tum ftr 17.1~. tit 1751; wen. ~l' ~Rt intet fullbet antegnet om ~"m (If \logeni Ilèn e.ti~#;~ i ~1)Of mellft ~an en~ ~Ql' sint P9 Uma~e llerfof.

28 175 rio ~ " formebeljlb~ 6mll af ~intfcn gi'ihtc; ijol:trht, ogucb " ~l\bg ob~cb liora_tut th S,'ongc41f (lue fin'? ttnbcl::: " f<latter, V'Vi15 ~{(nlm g(imrer. fom C601m i rolib:: " t>ag~ ~ C6ttmben; fqm Cl.' UbpJ!]t fttmfor ait "fi~ ~olf ;cubffl.0ut,an erctro1('ltncf~c [bill i)~ litlbrc, "~kl~bog ~tli:) l>i(j~t gi\)c ~mn ~ortrin foeimn, OB?'. gi'cct vam en 'Wlagt fom iffe Cl: beclt met> nogeu; "l)tcn uar ~<tnmc,cn h}ff\lhg (6PaDning 1 f'hl ~a\jîje " Ç:\jub me ~i'''ctv(lm. SIDa.gt tu anmberf"fte l13 faœ i '. 1 " manjc, og fllmt bcm th at abll}~\? vans 1O'?f\lHngcr; " banfom ~n,~~(lr'o\.)crfl'ljgget mcl) ftn 0ubbom, 0i] " (l'gut ~0jcll blanlg."mhien "f "orj)enc ~165ûmeb, ~. ~ê~ ftb~e "f (lhe g.)r,oppcter, for,,(ti.b41t "'(tee ftw ~\'ng 1.! $j"e, cn ê'ôn.l 4lt ben ttrocnbe61ant be 't,toenbc "~~&b"û"l), C6enat ben ttroenbe ofant bc ':trombe " ~êln6ll; ~llb ~ebfigevorbe ~OG vam bcn Qc{(igc me:: " gjcring og ben ~0r~c 2t)ff,,{ig~eb! ~H bell ubija(gte " j)crre, fom cr t~itlnellbc, o.g ~e~fttl (!;r"nbg 0l'h):: "ferait fit ~olf,,~tti.)eticb!lbell ~emte afi.)ctte " ~"~n; stonge thro:mnemarf og morge ~C. ~C. le. og " tu "Ue bem, fom tîu)0re vam 03 nl)be pan~ menjl'li&, )). ~il;~n! '~ib'er, nt '511CÎ) og' ~o!igl)eî) 1~l.il ~œte f0r~ " (tfret nue Œber~ ttnbèrfmttel!,follt ttîmtu fo:lt1me i p 1)è ~"noe, ~ub lj4f gi~et mig, fom àe îtnbe~ " mit

29 1Î;Üîit'~étûhom, 1ettet,Q)j\'t~e o~1)â(c+ ;jcg J) fo rlll1\lct Œber0 ~i{{ieo3 ~ettf(gt, at;j.lmffé ~..fq\:~lt~i)er3u.nbcrfçt'îtterfmme i.wh)e?'iii\.t mit ~\'l\b, P\~otti1 jçg' f"ar~t Œaer, ~ frœ:uer thcmh~m pqftmitt;ùprigtig~e~ og " \13cn'jrq~for ~t\er 1; f1,')lllirfall-',~r~~;!\nrattbet1igta ~gd t~ejenfol! ~'aem,; ;fq.\t;m4.\a~1e ti~:~~nb5 euer Unberf4l4ltter ~3te.o~.. ~re "~1.~,itlj/;lS;.19\jclO:~1u:ipe 't'der,0.1 anfcc Œi:lçr~ Jjufe i~gi'l'.él:i(e;t+~rtt~) l' 2lf\tfi fqm~.ejtjg~pjnm.eî Qfl en!)l>erif~lllt"gerflll ~fjihff!i~l~t'pet1,.om tlct e\'b 'CM C\( ~~oiber, ft'aj ~;",)~ri!)i ~i;~bll\'!)cb, ~~6~j~6nlœn'D mei;l "ft "b;t oc Pet oc fr"em ~fl.)nh,ueè~~.r~ie;ujbthtte~'ln~ ~~cr~ e.t.jel~fr...~ou~uei~i,~le~ ~(nfomll ;;;)~"~;j~r~~rü,gef.~if\ q\~m~ ~f\tbe; jeft ~"rinl~btaa gftf9~;;fqlh e\t~i~r ~t~~9lj~il1et. penn.frie ~ortœ~ ";J~ug..~ mm be.t e~ ~ftf~'3'\~\e;n,. f'f.~ libet imo~ b~t font ".~. t~~~.eqç; je~ Q~~ 7 bet'\,~u{6t m,n~ Jorf~Î,)rç5 6m "A';g'~r~~ pu~b~el~l.,.."jq;\'l~~."gtebe.~~jt.. :s fan i f~llr:.~\,q t,i~ b;ct J~l\l œiqe~~ %\lb\1jjab.etrr muubthg ",tqt'tœ«~r: ~b~r; t(li; (l,a~ fi.g~r ~~r. full 6Cll\b~cb. " Og.i:len. mei) ~b.ergiqctç~t'eb 1l'4l1 uœrc. 6çfhl11Ng o.g ~. 3 a(twig

30 , " ~rorig 6t'1Jbe5 fr~ min êibe.. " 6an " ::>: nen ba be ~41nfFe oeg1jnbteat 4lnfœggc et ro141gafili,, og Af 9.n"mgefpM JrunbfFao om 2anbet og rolauret'ne~ t:œnremmbe l.'i(be f«tte bet i ~otfl.'nrsfl41nbmob ~(t'd~ 6erne og ~re6ertte i Œgnenaf ~(g41béf,faa oubtt Oc i 2anbet 60'et\be'rt)riflne JrjlOomœnb IDlô~(lmeb.intf; l:tt bere~ J)enffgt {jar at htbtagt2anbet;,{hlnoreb ber:: for ~tebeft,tllyett41t 4lffte p4141bepejtibdige fo ret par ro1aaneberftbcn "gjotte ~eu~a6~::~orfîrringer,og un:: bcrrettebe.r'ongen berom l.'cbbenbtfjenbte ~ebe ert,s muer eûm6d i fotu ~an fenbte tif Jrje6en~al.'n 'met) et Q)re~, ~uis ~Qne er temmefig forfpjdfig fra ott ferfle, og fom b~erfat ft1bet'fa41rebe~: " ~ 'b~n;"b4thtt~jcr~ige' og fot6armenbe ;~ttbts " O?aun. ~erer'trfc ~àgt JUee St1]tfe '~abcn~eb " ~jub ben peje, ben uœrbige.rot69'lll1et{~en ~16, " baflaij. fouet ~(tre Q;ub, 'bergau 9.>enueu,"1'bltt " fi1]ber meb' <.t4l{~ftl1 roleitftrg, tt4141t ben~~ber~e~ect " bt)pp~ i ~(œf. ~, f.'! $t)crer ingen.mœgtig ~ "fol1t pat' 4l41oen6atet. S41ubpcben i fin \)irêfle'~og " (st'ot'anen) cg 6uCt' ben uh Cebe PM S(ln~ " ~ebetl$ ~ej, ~(In5 Sje( flgre~ ~41tt tif ben mo~ame. " ban{le

31 "banff\~ ffiefigion 1). Œn ~0rfie6(at1tbe\tlfoln ~f0rbe rol6~atuebg ~o~ og.p6llefi ~) Q;efaHng; en l' o~~pj~iet 0:3 anfedig ~,0)tfle, ~\;)i~ Q341rtttete itfe aflatiê ""t'\)~te {lc'remmctigeoj fe;trige og i.\tbt Ub&ècbtc, "~"i~j>œre 111)rfcGaf ~ubbthlllnen Ull>b ~1enberlie, "og '"inbe (gejé;en ~ofat$et;etnei~tè"t)$er; ~;b:ett;i)gbettgî~tb~r~iüjt,4"q;ofigfor ben~0j~ nt~ie:li)g.) bèf l<5ub~botal falîrmen; ~;elf~tltnb\'lorbf'w ben op~0iebe ~bd og: ben~m\'éfbè; "betmèeflfir"afttîbe :~I?- ~0\'~ettro16~(tt11e~ mttï ~et:t 'oerel$; ;~;ord "f~cè;til:t«'ot~;te'o"tt~i11"n'0~ebt og, Qf fin ~~ti~~ti: "i~tfei~dg'j~rttht~r mobbèteg Œfterfommerè! -l;l'tif "~\'ib('rf~i) 'oetî;e;for(3)41f~;àlfrtetumr!~ufet "'''Me ben' fom 'f~fget 'ben rettè~el,; og \'logtet fi.g for "bemroln fâftie'i btt"~âfttto'ènbègs)"nbhnget"! ~ ".0",tigt:~..t;1ldgeù <.t:.ib fiben fdmti(."ott Jjof Nu ~ e.>(lpti~fonsttebiffe, og ~. 4- " meb 1)~~1 ~6(4"lia. 'l')' ~el.l ~o(amo ~O"t~~eett~ fo!1t tvtfcfue felge. 2Cf, tstflo.efttrt.om Ulctt0F\)t.og Seo. p. 183' fte~ Qc 6Mbe ert't\\mn' "g ~I.\lt' ~me ~l\\'le fejlct; tn4fol'. f"rg, 'tt'il'ttel!. 3) tè1:::.s: 1IN)Hm.

32 " fiteb ljam bit ~re~, ~"oti bu 0n1fél?' big ~reb':o~ " ~41 e( i ~ore êt4'tter 2C. lc.cg ~t~tl.l.?e pjertdigg(et, " bét;~ bero"er;~atl Qegjerte41f 05q,t~t)gge ef ~uus', "Qt>or ~an fult~. ("be \)4\1"fe urb Qg l«ggeben lo.j;taa "rentaine; cg. \)i~ a\)efamtt)ft berll. 9.llen fcc,.;tla "pan..t)(lt fonuumfi{s)(l'cnen ~lgabé~l' f41tt""'p4l:t 'l ~ ~.(lllb J)Mnb\)œrf~folf og Q;t)!Jtuetlereog.SmebeofJ ~ '~o{t1ater og. ~elt~.0.9'. aue'ê.?(qg,f ~yi9~j ~l)ftçumetf:! "J~':;wP9.. u:ben :.\l'9\!~ ~iuaberfe.. ~est}fb~.atbt)6geh'jen,? ~(t~tritlliefé {ang,~frqj)al.?et, 6~Qrt. j~quf"fù!e f.rl': ". 11~fù!fqfig,.\>g fibeft; f0~e$t1i9fttob;~onittlilj'e'fue. 'log Octer bf)g i~fehttu4\bt ~'CerfelJeftell'mdi!Jionen "cller.maulren~~o'c~ ". Ol.?er'Cei~ufe(\}, om ~n 2J1.'ilbe&~J!Je'.cU.'.'n~.en. (r~rifteu~gqnb!t; el{erpm,atl 1!.t)H~{).l?6 e i i~~_j:aub,'»i{pe.'ce fi~u euer\l.qgen " &ifq{~bet? ~o~(cbe~ran :j~" ~ '.&<t~t ~lo" t1ertii ~. ~ter rolo~iminerne~~)o\.t fom. Q.'C~rga~eE~qef i ~tett"ooe~gaae~;jf~~,af nb3q"h'o~, \ri.t~ i(~rt'j1at,: i "~4l{t),"i; bér~a'ce fiibt tt;rtt',' iffe ~Q\)l>e ftt}!jtet, at " ~U {pu{be fige,at ~i~(\'c.be ~att'o'fet trofa" mol> " st>itte ~o,(f r f41apa~l>e "j thfotfabtfig {"litt tli;œre -- Jialfen. af bc'lu aœe,...i)~ berffl.îïbe iffe \>œ\!éfqîtttitet ",. - "' -.." _.'0' P',if, ttogct 6fw perfr<t., Jom funb~ 6eillg~ i)ig ~tibtla& " berom, iffc ljeucr ~\)bt \)i ifre\)et bette~t~ tu " ~ig+

33 1751. '-v-" ~~ig.. ~gfee, nu '&W.: ~ibcl)o!bt ::tllh ~ê~lt\ptqèl\ ~~I i.nbtllmu u~berretter 03 r ' Ol1t ~ù ~Ilr fanttt)ft i ~meb 'i ~411lt.ibennetrofafe ~ab,. eutr l>1lt 6~11~a.t '='roretllget benuben $t}it mib.en~ej.qj ffiettên~ea{,. '~(l'&e ftnœ>alf3 ime({emo~' OH Œ~l!r:t bfm~e~i!fctl~~, og rillub ifat."'œ~, nlin fta.l~tthm~,!~ Sj'" ~zg~ni.'lelfett :'! ; l;i.i ~.4~ ~i;:'i$êt*,i(:7is'rt.. 8 ~~ibr~ttib ~tl)l.'~. ~(lni.âne-: ~i ~(\nbet Wtrenbe ;otllllfeti{ \5I't'Ccr,.blàttt~\)ifft,&(lt' Eieutenant (nu 2lnti~{)~. ~~.j;(t.a~ t og 6etrutgti!lcbe ftg altbetbe ~11~be&mgtJ i.. ~(lnbtt}ntettb" ~an "'il\! fommen affin ati~.fatd~i~lul.l~ ~4n,le~. JPèltftstét 0Ie't.' alting gobt 19jen, 03 ~an fo\iut)ebe ~reben..ntei).bem "'eb,œ0;mnt(ln~ beuti'f~~o\) benp1'8~unit 17 S;"), Qgba.~eb benne Se~lig~eb~te$"tfelt~~(ftt~fprott3 ~ttften.ca!z 4a.f ~efœtni~gen'&ate t:e~eb.ç'i va(t~'lnbet, gjettbe1îètto 1~17ffdige.~{~(tltl:e~(ljn rm oll.bt,, <tt~(l.ttga.'& bi[~~o(e ~t:iqeb lt~lt~0f~enge.. iil:'ë~:t)tir4lfttltcn6' ffi\ltifi'ctltion 6fC\) ~at1t &r'elgt ~"ret btr(~cr Qf~elt ftllmne Sf\tt\G 1 fom tlt)lig ~\)b~ l1<ttd ~am~ê?ba1'cj.' ",ebi lj\)iffen~ejhg~eb benne ~dn~»iille~(lm) ~it;.l.1tf~n&~dig ~gteq.e,. 0,3 mcbnge~ol~lfe J) J.~.J UlIW. Z) ".1157 bog (l,>elliçr cr u\'if}ti~t. ~ s."î' 9

34 to 1;753. ~; ctf ben ~oti5eb,qt\u (lidb ~a"bebaaret'fqt; ~Mt. ale& en pvœgtig~ubieltce o~erh.."eube rol6~âlllel)1jatll egetl~ pœnbig.ben JtMrbe, fomman 1jaub~taget fra;1jam ~ Mf?ml bfeu fangen,. ft'gch'oe: "ŒlIlbfl'jgntbet eftet "mloffftniner6 ~o",î8e 'eri tiffabt,:4lk ;~eiie"êrebrug~ " uaee Q.1m'i&en til.nogett.~1jl.'iften ~". falt'?tribël! jeg mig " bog berth 6efl3jetiJ>enfeênbe. til;j"q4lg,ri ~ètfagtk "ttin!:}af, at periffe fer'cr l)rifkn, fom " efter«t paùe' "œretfangew pet i. t!4ttttiet-; el.' got'!'oif!ig ". fo:lltm'en.per Ufb41ge 'ig.;el'~" tj)~lt«4".~e~4ta ~6 fafing tif t'lue tilt1ebe~œt'ènbe rolacweç', àt;fabepam géme frit InbO.3 uborfuitmie m:1jcim paa;~l)4b~ib om $t)agen isetnt'latte l)œrl1'. st)a.. ljatt 1ja'-'be; W!,Qejet; ~l.\tbelllf;og: ;f~fj>am betenparo en fol." p:nm;fot~edagtigete; ~ob, gj~tie.1jats et~o31ltob ~Jfe ~n'(l'&(re, fontl).a\)bet\'tl'j,bffnaét tig for ;<lt~etate ben fœb\)(lnutge Seat. ~et titu~1jatltifjt (luene om at gjeu, at fantfe 9)enge;uebibett1fe~e;fig1jeb, tltetl l)ma~ 4lt fœtte ftg" imnfedfe."g ittttlfag.tj~cfu ~tl)gt for Ij(lm; pan fo'cc- b0r'f~t grcumt ~ebœtî~ ben af ~OiJet fenbttdl!911.1rôfo.6 êt4thljen"eb S00 og6ô~ol)eberaf ~~fd)qf 03 4\ltP bre aufeen~ ro1œnb.

35 II merpm 14\gbe P(Ul fig cnbttu i famme 2fat 1 7 ~3 mebfinj)œr fot ea\a. ~~t et, ~efienbt 1), <lt benne êtab\)at repubhfcmtl' inbti( ~JhlIa ~afcb(06 ~i~,ogp~\)be \?œretun~,er~,ettet af ~tanferig og i,ol~ tanb in'tftil 1 6.t5 0,.ba pan ~r O\)etpaan~\?eb Œnge~ lanb5 J)je(p.~en \).4\tbogellbnu f(la.. mœgtig., <lt ben nœgtebe (lt~et(lle. (lij~) o\)etp~bent(ige Statter,og ~lu[q~lu~auq~p41\)b~j(ttfitl..sen.pamel> til ~)ou' 'emeur ~er paa cptebetmerefor at unbetpolbe5 <ln~œn~ ~ig~n ellb fqr q.t befale. ~mm 9Jlof>amebè blobige 16u~rb fitoafa...4l ealaern:c tu at 1~jœl\)e, og be p~l~ b~.be pq:m fqm$:l)n9~+ ~ij'œrfjltnbtligqebga\)pcltj betn S~\)(lt opi~itlgeœnge(llesri6e ;.' Q\?ilLfet:bere5Jt(t:(l pereflr4ii, fatte i. ro~tr,og.tpgeetœngel11~4\tttej be~ flemttu: rol(l~agqn;meb ~~\)net~mjbler+.rol:6f)ameb gal.' for fat ll.e,œtlgd1le J«\)~a\)be 6t:ttbt '~reben tuel) b'ltn5~,il~er,.: bal:)e ftotll. ','3:.~(lr f(ben~a\)bllt(lgetet ~rml'l cp~w p.la Otebert: (lf.~f"ti ub(n be~for'(tt ~(t.\)~ 9i\1et Œrflatning. J).,ll. inb6~b bttt>4" be ~"llffe(lt uî)uibeberet\ ~.anbe( til ben \)eb \5(1(a \)œrenbe Stab. ~"bdt, 01\ ber atopretfeiiontoiret: ligefom i ~(g"b~ro~?jlf"fi, ~\)ilfet 1) eft ~~fls A:fte"r. QntUl~tpf? 0" $ee i m.2'~(4)i~6 ~i~orif.

36 11 ~\)U~et ~!lfm~l1èèteog~r~~fiabfœ~et~eb;eft eft~etltion fluttet mebœonfur l)~~t'eboe ben.2 4- IJz6ê. 17J4; tif ~'bu~\1rt Œnbe ~"nrbb fi~t;î\)een fftif{fig'~rfi~rtufs af tw' forul'm~e ~tl'o~o.ahere,i"t:<5a!&g:~'lp rctffê fl'uue (tt\jrî~~ Oc ~"n~t~arté'jèr.: '1mm '~~or tibet ~ml :fdu fotfob figbert.h'hlîfeèt; "f~4\"na~h, ftflclt,~"ori ~nn figer, éttpdtrl)cl\.rlei5âl&êv:rt~~~ot~ lifting i tûèn at ~(\n.: fd\.1: ffthbe' erfiatnbét:!fom p:mt~:m(î<ttt~:t"ge i.qg at ub :\Ja~:be," ~èfiè.$qt~tu. ~ir>èw'~iifie~i3fa",l at ~ttu :~4.7metl9: t~i: bt fo~tga'éeeorttiérèften:at fdl\l~tlgé;fom~j;~~nua~:!{e;; "coe; ;\)at::~nnt\eùé6~ôftge, o~.:u:tm;;ihfdaè; ~~ng ~l~n6~t){bih.\3 fomu(n~{i~.). f~1~~tnûe\l'mal'lfte îà{t~ fm ~è~enb'~ fl~':~{:fiftli.~atyér ~ :f.c>ni rtoiûjift~nr~jeuj rébè::~"mtleq (Q:,:~~llf~ t\l+ 'i5 r ::;têtânif:/'" g~~:~attt tloi.'7 4lt:'ita ~ :lt)em1nfiibuw1~~i;,~!l)ifui Qan;e\t~e ~ til b.e~f:~bë!be~à\)' ff:q' fêl"".fi!;~cî1w i ~cjrenbetf2 8~ttd gwft! li' i t'l[~~r:l~t fô\unu' ingewtt~"tlgte~ ~(l'obc, Monebe 6taben~ Ij)orte, 03 l.1db'c! 0111 ma(li)e; fomî)1yl'fe~ijet'tt. ti~f"st;.y. nthfl)t\ ~~ri: ~ar;tor!u1lteuiub i ~\lfle{{ef'l;tobîl~âu 16af'yb!L~e~nctil~c:f~tte i ~mf; ~t\o~iula\1t)t ;etltuc.gct tiiiglmanb.' \)ety ma.",» ~Htléri, fom.1) mu<ttllt4ra(\~. ~,"t~iw;btltf~r{te'!i)q.n!fe.œ'ônfttl i tn~, téfoo.

37 175 5 ~ r.,m 1)a\>oe tu6ubet RUe ~no~culneme at unberpo!i)c bcm meb ~c~net~mibfet et ~ee!tq(ar, om be~if'oe ~o{be ~tanb; lnen 1)an b!e" forraabt ~ af ftn egen Q;ro'ocl: (flâr6i roli~éd, fom til Q)ehmning blet' ubnœ'ccnt til ~;ou"emeut i ma6at,1)\)01: I)qn {e'cebe i mange ~ar 1). J>an befod og,ila, at be Œ~riftne ~j1061' mœpb 1'!ulbe b'~\)be ti(wl'c~ \letbent,atbeiffemaatte betate '.tolb th eolâemc; men th ~Ctm, {j'curet 1)(' me p('{\jbe efterlel'et; bcm frœ'cebe tlerfor >ia~re, fom Oc ogfm octaite. Q5hmbt ~em 'l)ar IDtontenOl), ~tlge{n' mice~[onfu{, fom Clf~nj gcft erf1œrebefi3roio94ulleblul. $t)ette ~ct1:l})dnfen meget imob, beelg for'oipcluba ingen ~otbcel~unî)e, ~a\)e af ljmn, beeh~ fornqa~\)irfehg Ctl1f(l(le. ffig Oucrgang til panjj meligion fom noget fal1l't og for$ llilt; ban frœ\)ebc bcrfôt tic (mote ~j.0omœnb til miene peta, (\t~aniffe9a\)be t"ttuget ~41mtif bette ~rribt ; og fagbe th venu fel'c: Q\!Clb be'cœger big bertil ~ jcguil fiet iffca~i\)e big; betœl1f t\i~j.ent,"u. ID1èn Œngel~$ mal1ben ble'c\leb fit ~orfœt,gir l)jemogl)œn3tc ~g i lit ~il1buc. ~ ~uho Cll1~Om Œnpitctin ~4't~fel: for ai ll11tte ~~el:l i1l1d(clll (fngeumlbogm?m 6rc~;... UWlt ~JIQ5aJ 1) ~Off"ttmn ~Qt fienbt ônl1l ptrfonlig fra 1760 til 1768.

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

ฝ ายแผนงานและความร วมม อ งานว จ ยพ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ ว ทยาล ยเทคน คนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ฝ ายแผนงานและความร วมม อ งานว จ ยพ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ ว ทยาล ยเทคน คนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา สร ปผลการดาเน นโครงการจ ดการประช มส มมนา เช งปฏ บ ต การคณะกรรมการดาเน นงานองค การว ชาช พ อาช วศ กษาภาคเหน อ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (การพ ฒนาก จกรรมองค การว ชาช พในอนาคตแห งประเทศไทย ด านอ ตสาหกรรม พาณ ชยกรรม

More information

Analyze aggregations of RF measurements (RMs) sent by WDS; produce displays, reports, and alerts on RF issues

Analyze aggregations of RF measurements (RMs) sent by WDS; produce displays, reports, and alerts on RF issues M Cisco Systems ob il ity 1 Cisco Wireless LAN P rod u k t e Cisco SWAN Cisco/ Air e sp a ce B r a n d e d Beide b iet en A c c es s, z en t ra l e K o n t ro l l e u n d M a n a g em en t Bes t eh en

More information

G Redes I P de N u ev a en er a c i o n ( I P N G N ) Habilitando la tr ans ic ion h ac ia los N u e v os s e r v ic ios p e r s onaliz ados y de V alor anadido Junio 2 0 0 7 Walter Sanchez C i sco Sy

More information

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Praxisbericht aus der Entwicklung von Hochauftriebsystemen für Verkehrsflugzeuge KnowTech Stuttgart, 24.-25.10.2012 Thomas

More information

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

New technologies for your growing b usiness from L ink sys p c o. c o m ) L C h a c o u M a g Andrej Petreski (a etresk@ isc inksy s nnel Ac nt na er - Adria tic s 21.- 23.0 5. 20 0 7. I n t r a L o g

More information

. ; ... . ~. ~. ..,, ;! ~ \~,, I . '. " l ' ,,, i I ;J :. ." : ".'. '.. , ; ... ... . : .: : ',. . p:. \ I' ' : : .";.. \ ' " :. '.", _., " ' ved '.

. ; ... . ~. ~. ..,, ;! ~ \~,, I . '.  l ' ,,, i I ;J :. . : .'. '.. , ; ... ... . : .: : ',. . p:. \ I' ' : : .;.. \ '  :. '., _.,  ' ved '. '.,. '. '.. '... ', ' f; ::-...,,......,,.,:. ~ l, _.,.: : ',... ~ '. \. ~..". t,,, i ;J :.,.!,... ~.... ', ". -. f'c,, " " l ' "'i,' ".. ; :.,;.,:.,"... -. ; i,.: : :.. )...,. -: ved " i. -..,.,_ '...";..

More information

ARE CONSTITUTIONS LEGITIMATE?* Andrei MARMOR

ARE CONSTITUTIONS LEGITIMATE?* Andrei MARMOR PROBLEMA Anua rio de Fi lo so fía y Teo ría del De re cho 1 ARE CONSTITUTIONS LEGITIMATE?* Andrei MARMOR Re su men: Aun que la idea del cons ti tu cio na lis mo ha sido ex ten sa men te di fun di da y

More information

I- V. ; :... . PageA6 s i s. I. e. W henw egobackin,w cd< /c don t ^ >imi ihdenvbrldin S ^ H. 5 L ife ; p re s s. S rill,.

I- V. ; :... . PageA6 s i s. I. e. W henw egobackin,w cd< /c don t ^ >imi ihdenvbrldin S ^ H. 5 L ife ; p re s s. S rill,. - V. ; :... ṃ j lt C" tl7 : 1 C 7 S c t tl C. Eho/92hd year. No. 1292 9 -.. Frday, K 50 ccncs n c s G o o d m o r q x RNNG [Je rome re ejects $ >13 mll lonsch( lool boe d ssue W e a t h e r... y. " ~ -

More information

{Merik.Meriste, Tonis.Kelder, Jyri.Helekivi}@ut.ee. Leo.Motus@dcc.ttu.ee

{Merik.Meriste, Tonis.Kelder, Jyri.Helekivi}@ut.ee. Leo.Motus@dcc.ttu.ee Domain- S p c if ic L ang u ag A g nt s Mrik Mrist 1, T õ n is K l d r 1, J ü ri H l kiv i 1, L o Mo tu s 2 1 Univrsity of Tartu, Estonia {Mrik.Mrist, Tonis.Kldr, Jyri.Hlkivi}@ut. 2 Tal l inn Tc h nic

More information

ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service

ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service Catalogs.pdf D Request Management overview.pdf E Incident Management

More information

Zebra. Programming for Page Mode Printing. Programer's Guide. Part #980352-001 Rev.E

Zebra. Programming for Page Mode Printing. Programer's Guide. Part #980352-001 Rev.E Zebra Programming for Page Mode Printing Programer's Guide Part #980352-001 Rev.E FOREWORD This man ual pro vides pro gram ming in for ma tion for print ers fea tur ing Ze bra s EPL2 Pro - gramming and

More information

A UT O R O y TE A JB. ^ете ' ея;е ;её^бдет^е вц-е :^е е е 5' &m^: H.:UT;s-'B~-б :ei-pj:вц еє.е >:е еэ-еэ^-ех,ещ.^е е ^етеэ

A UT O R O y TE A JB. ^ете ' ея;е ;её^бдет^е вц-е :^е е е 5' &m^: H.:UT;s-'B~-б :ei-pj:вц еє.е >:е еэ-еэ^-ех,ещ.^е е ^етеэ A UT O R O y TE A JB ^ете ' ея;е ;её^бдет^е вц-е :^е е е 5' &m^: H.:UT;s-'B~-б :ei-pj:вц еє.е >:е еэ-еэ^-ех,ещ.^е е ^етеэ ENQUtf i>h6alaflll Ve: pf^at dossier d'cnttosee prfafttwe 4 a deljwffen d'udliii

More information

INTERMEDIÁRIO MÉTODO RUBANK CLARINETE. Inicie os seus estudos sempre com o acompanhamento de um professor de Clarinete.

INTERMEDIÁRIO MÉTODO RUBANK CLARINETE. Inicie os seus estudos sempre com o acompanhamento de um professor de Clarinete. RUBANK EDUCATONAL LBRARY No 52 MÉTODO RUBANK NTERMEDÁRO CLARNETE nicie os seus estudos sempre com o acompanhamento de um professor de Clarinete A música exalta o espírito humano, é criativa, autoexpressiva

More information

Value of Magnetic Resonance Imaging and Audiology in the Emergency Department in Differential Diagnosis of Peripheral and Central Vertigo

Value of Magnetic Resonance Imaging and Audiology in the Emergency Department in Differential Diagnosis of Peripheral and Central Vertigo ORİJİNAL ARAŞTIRMA Value of Magnetic Resonance Imaging and Audiology in the Emergency Department in Differential Diagnosis of Peripheral and Central Vertigo Engin ÖZAKIN, MD, Msc, a Figen COŞKUN, MD, Assoc.Prof.,

More information

gotfepelfe cm 1783* $rpft (>oé $rii>enc(> 2Biff)elm Zfyitit, twettbe paa 3tmagmori> 9Ro. 4.

gotfepelfe cm 1783* $rpft (>oé $rii>enc(> 2Biff)elm Zfyitit, twettbe paa 3tmagmori> 9Ro. 4. gotfepelfe cm enfceel ^aabetftyfeer, famt S&s* ger og Sftanufmpter, foto, ineb iribere, afg(mgne taté>3taat> og ^)ro= feffbr Bernhard Mollmanns 6oe ttkiecenbe, fom Sttsbagctt ben 27b«ftøat) føiftfommenbe»eb

More information

OUR ICEBERG IS MELTING KOTTER. Changing and Succeeding Under any ConditiorlS

OUR ICEBERG IS MELTING KOTTER. Changing and Succeeding Under any ConditiorlS OUR ICEBERG IS MELTING Changing and Succeeding Under any ConditiorlS KOTTER OUR ICEBERG IS MELTING Changiog Hnd Succeeding Under lilly Condition:; KOTTER Holger Ralngeber Om Iceberg Is Melting \VItat People

More information

Nuevas S o l uc i o n es d e C o m un i c ac i o n es: M ax i m i z ar l a P r o d uc t i vi d ad Enrique Alonso Territory Market Manager eal onso@ c isc o.c om 1 Agenda Sistema d e C o mu nic ac io nes

More information

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 f F Reoolam en to \m r l pe r I ' u t i l izzo d e l l e a u tovettu re Co n fo rm e a l i a N o rm a U N I EN ISO 9 0 0 t : 2 0 0 8 Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 Regolamen to

More information

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL 1 Sd Refees 2015 1 se Meisrwke zein si dur ein hmises Mei d Kompn aus, v d eine die Einng i. Die Atmosä

More information

Jm-Baplis an ltbode klnd suppond l ieaqe

Jm-Baplis an ltbode klnd suppond l ieaqe Jm-Baplis an ltbode klnd suppond l ieaqe am Ftud e b Pedsrlr loeqe 16 Ae6trcs $d mprjsp6rlsgss luivebar d de lecli* misre. cn dcdvur l nh dmine Bde de fes[s.gisne q@ I Elsgile sm omoncd aur p.uplei I l

More information

cell b l ^ In ruins. W auuwriues said today. r 'f llg lit, aluhg wlui UtfW pnbbb------- -------- b eo sto u u d d d u b s. rs sms

cell b l ^ In ruins. W auuwriues said today. r 'f llg lit, aluhg wlui UtfW pnbbb------- -------- b eo sto u u d d d u b s. rs sms P r r o TfT S5T 0S S 3 Ten-c ro gn brefly BOSE, dho (UP) Proner roed he be dho e Pron Frdy n en cy e o houe e he n BUTTE, Mon. (UP! (UP) Tweny-four proner broke. followng rpge 9 Wc Wednedy ngh lu lef he

More information

CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE SO TE LI TA

CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE SO TE LI TA Re vis ta Cien tí fi ca, FCV- LUZ / Vol. XXIV, Nº 3, 205-212, 2014 CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE

More information

Standard Operating Procedure กระบวนการสรรหาและการค ดเล อกพน กงานมหาว ทยาล ย กองการเจ าหน าท

Standard Operating Procedure กระบวนการสรรหาและการค ดเล อกพน กงานมหาว ทยาล ย กองการเจ าหน าท Standard Operating Procedure กระบวนการสรรหาและการค ดเล อกพน กงานมหาว ทยาล ย กองการเจ าหน าท จ ดทาโดย นายจ ตต โฉลกคงถาวร นายภ ร ชน นทร กล นบ ญ งานบร หารบ คคล กองการเจ าหน าท หน วยงานภายใน มธ. ธ รการงานบร

More information

, _ r 0, e - : _. ..i -v. 3, Id% ~'' re < _ ~...~

, _ r 0, e - : _. ..i -v. 3, Id% ~'' re < _ ~...~ _ r 0 e - : _ t i -v : 3 d% ~'' _ ~ ~ re < R J! i Contents Table des matieres As See t Mon point de vue 1 Nallunal Uefente Hedqu{r-'ers U irr~c urale oi F i);h 5drty Quaroer Feneral de la U~fense natutnale

More information