f t l' t i e ro1atofanffe iajftt ~ i /l~o<j I. be ubenfilnblpe e"get. JtOl}ge{ige S)ofbogtnUn-t. ~io6en~af)n, ,(ftlt~rl'il~~.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "f t l' t i e ro1atofanffe iajftt ~ i /l~o<j 1 7 9 I. be ubenfilnblpe e"get. JtOl}ge{ige S)ofbogtnUn-t. ~io6en~af)n, ,(ftlt~rl'il~~."

Transcription

1 ro1atofanffe iajftt ~ i /l~o<j - 0 f t l' t i e,(ftlt~rl'il~~. og emtait i bet jtollgeiige ;t)epll~tcmeut fo~ be ubenfilnblpe e"get. ~io6en~af)n, ~l'pfc ~os 1)1icolau6 ~euet 00 6.on, JtOl}ge{ige S)ofbogtnUn-t I.

2 ...

3 ~t. ~ n ~ t ea ~ ~ et t u ~ ~t«~ af ~ t t nft 0 t f f, mibber af (flep~"nttlt stammer1)erre $tt)e1mtr«l1~ ($tilt'mini~er.mini~er fol' 1>e ubenlanbffe ($ilge~ ~rœ~bent f bet f9bffe anceuie qsrœfes f 93il)enfFa~erl1e6 edlla& i ~i.eben~il~" ootmbirecteur for ~anftn i)imteur for tien alminbdige <fl1fefalfe OB farilnb # ~ff"r"nce # Œow\)agniet for ~am'.pene fil ~oterfen 1!andelt os Œffecttt ~rel)(u~ol\) 1-9ilr,~e o~ <Stinten~"t'~

4

5 ~orttinb ting. ~lqqr l\1lltt,feer br ut(\ro!ftlll1't~efl'otét gjere meb f441 'Utnbllt«ttfêt~l4lgt, rt' at be OP0lrd bereè $t'ebm:è.ltle~ers ft\)', tfter Bh>tte'. SJ'Qâfi~twr ~g~tlbf41'b,,:f4.1u f4\lber tt~ turltg~ti6 b.en~4"fe; tttb:.s;"t1bfan bqg \)œv~ ~tat'fag tic, 4ltbi\fe %olf. gl)butfttgeu labe ft9 WI febt altbet t'le t,je, atbefdu,faa at fige, t,fff E5tru6en tu$nibctl i, r~ffe b'ere~l~l1fe~, og tuî ~t\)e bert~ ~pnôf(?

6 !!)ettif ft)tle6 be fornemmeffe (fjeunbe t'tt t4rt'c: ben mo~~'meb\inffe œnt~u~\'lsmu6 for ~ro~ vl)etclt og ~otl6~tffom; bere6 ffieli9ion6.~rutlb" fœtntnget' \om: ~t'œbeftitl'attonen; sdfe, Ut}tl)ttl~tb 09 ~~tti~olu. bereâ Opbra~ ~btdféb~lfort~(fero6 l),\'lt aflerebc i bd (jtt~l(ttr:efterm.~éfgra 6o\)be ~9~ameb~ ~l" ~œngerelfnetlt~r 'œrbel>tg~eb fot ~am, at nqae ~ml NlfPCl>e fig, ferenb ~a" gjol'be fin ~on 1 fa" f~'l~jetie~be om ot fonunt th ogf(lq at baffe n~fi b'ttfammt~anfi lifom ~an ~abl)e &rugt; at tt 41.(\1: ~'Mlfpt)ttehel: ~p:t~creb~.be') meb!:megen Oml)11~ll Î cli99(. ~bab:f0mfl.1m ub"f~anâ9jlunb;.o9b' opj\lt1et~t{et~bttt:~ar,fom fâfbt.. "f9"n6~~ t>tb.. S!)e. ~po» ftetogj.~ottt'èugej;:i(og: tœellc', at!t)btg~d) motr ~"m j,)at',.' bd.' Jammc!!. fomf9-b.igge~ :. ~,,!"netjâ 4-..0ura). ~a"bon~rq~'un~e ifte nnbet Ut])' ~irfe ~o6 ~em b~tl. itetite.f'ojagtdftll foln.

7 fotll 'éftn~~~iit'~él~ ;;SielS'~et\ 'tif ~.>~~i'iw"i ~rt)~f~ ligefom ~~ni ~~9t og mœlt>&tihegc. ~(utts S)efCenbenter 1 rom f~1t>e6 ed)ettfer, anfee~ tllbnufot :~em~e'jp:o~":ènbogl)e'iânf~qtdg~e bis feg i~roobt9~eb<;j,"en!: b'4\ ltfe;;;\i:~êuifel:, fot" fibb( panbenltt(fr0'f\ltiœ~j~totlt't1 int~tgi~e; bia cei4i5t4\. ftl~"jif'te~ i1'~i"'.tf.è'l f.ttl~âbt Hnl)erft1atttrft~lf~mme. j)eiagfttfèlr09 ~b\1tfnj~,~gl 'or1beftl, {ibm ~C,"nb'1t f6$ ~bél fl)r;~~"... ~e0f~ gg'\)'t~;'fttrtfl).' ~li'left~'f c~'b f'li:~lj'8~éb it;ti~l'.;>8o*l~.f'tft(.l.(~~j/~&it'6)~ :dt 0Ubf~~lb{»é:il;~t_tl't'bitt~J~h"ft1eg ~\)ff( éuef'; Uh):fff lublil. tt1b~:~e fiiùt)~t;etültœnbig' ~~~:t.bf1)!~')'o:g(atl1im9tat 1 f~)ü\t~ghàt. ~enllle f8etiem\\telftrn~.' lfognt>~o'~~~t~~~ty~ae' ~ereè mdigiot16;6a'tfet r.,m:':~rœbe~"«tionen ogtn 6e~emt.t1Unbgaadig6fjeotte~at: suegeg ~tl ~t"i~j.tt&ill~fqt'.!,.1;,.d i~trjbd fom :ttog: t!a6.>!ne!faf~ 'ttfçt~'fottutfti9(fe ~}o~(\me\)a:l un, fot 'f!'flltpd ~abqrfttwè 6*ftff>li1 lœrt. (L -4 an~n'

8 ~berfe'b~~/ h.fi#tt~~t 1 Q~ bnat~t ~~ paa3eor«-, tlen6" egn~, Ot;~ "; œ~~.,»~tlff~an; jft~/:j:ia,e;;!1llfn:/(!)ub6 ;ItU", I!;~d (el~dl~~~;!jltl*jtp,~t~il"~t i < \ ~g';~~ffenlt~t.b. btifp:nt3j)j;!b~~'lfrlbt~6ife~,b, ~:!f>9l)~:t1t.~t~1~q~f ~t~~re.;11~ltg,'bem;~lt~ ~~) :i;xebe~1 " 6engA~; xfaib); (}JlMA1~~.1 :bogi ij)îltq ~t rjbtrif '.; j ~ '! idlant eber, fom tlqre fomne tubereê be~emte 'l,f~'i<'\'lf~m t,\ ~,~, t" J";n if ~,~"4"~ '!A))~f~ &lptl,tw'jd~r~»ii~ni~9aae ~t' aue &J~t'i$e~~~ ot l;fj)~bu, Jfel"1)l'11_ffet>e ogmt' ~tgegt)l~ll.b''?' i\ ml.~; i).~fcttteen'bog en;~.tienette,tat;j_e fig pt9"t>" afm~f)4mtb\l~" f011lj 9r~ben~;I{'S:"~l"~',!Jdm ~ftmfjb'n. ~rop{}tha~e,r'{sm fiat b,em:; ";Seg llillittte:tb:ri ".'... <.,j. " paa ~r.tle, log 6ei)r~be t'bt,; j)tb'(ftrtl.q~,~,".ed6ub~ ~~rfii6;,,~.~t~tfqr: ll'lil for'dt!" ~aqhuo1,)iifc :~~~M~j~~~~

9 '5)tffe:EBrtlllbf<etnin~t(;inb\1ttnttibfmjff4,11~rnb~tnmm tebst;or"uen' ~<e6j1tn9; 09' b~ ~efteb:agtt81 ;(f!=il1ll'kr pal.t~d)etifell~!tt)fc1tf :rite.r,îmgjn.'tjbe tit{ibtlintet:5hbtrt)f pqâ ~em; 1>è ete f\lq tante. th ct utlib.ertf\)fftth (ft bet tfff m.an~*ltb:er b~.inb;\lt.~tte~fig:.bertmob ;.o ;.~fa~b:aqî fllij~l1li1:fefilijhlatttî; ~o"lontmt;~oj tlogle, fa\l ere be bo~f,>r f1:l4fgt that f<e.tte~n;i mirffom~eb, og 'oe 1:ltUe ~e~ani)ig ~libe bet,' f{la.!œnge ~l)rti.elt ~Qè etl gqi)~ltmtt ~aan[t eibe,»g hernœltpâ,qir:;paa:(lt r):olbe llntitrfilatte'fi(. 'i (n l)bml)gfltbt~attigbom... QU'f),fittt ogfaa Ijarbœret tejt ~b~eidfbô1\~ tilmtllrfttf n4ttl 1'lœrftli)C' efrtjt if!1ftlft f f ;; ~~ r:,îjf:oml fitîe~ô~ mœnb, troet/, q:ti)cln~ l1nbtrfl.tqtt.etmii)!qtt;~~"'\l tle ejebe bare (luene ffa&tefor ~~;tll~.ef~(b r od the ~an for bere5; ingen af ~(ln6 ~nbretninger el(tt $?1î}1j)f~linget fiqt~b:o)if'~ ~~frféottr(rnef ~t~~e,'ll~llblw~e j)~,f;tlt;.lbittùtt'l~tl'}'1'" A S,dllat

10 pflb"ty~ôrbed: ''''';~Qtt Qt'lbbe ~rtfd~ t "tu.pet1* fe~nbe tlltet~f)l'frin foi:~ne tjol'mœnb t ffiegjel:illgcllt.:,itlleubtl'imobobcrgif'qan benl QUe t IDHln ~eb~;,r r~brudigqeb,.f9btf0cb, ~ornuft og~ntw fi9t~r;; ~~~m(lit~œfel:nc [dr,obutt)beê" naarbe ~i{fc etlffeet,,0j~p:\labetfottt'ill'btijgaf ~ineêfe~ Ild'6Qifforfer rfft)ltj jeg ~Qranf\)rt t mille Œfterr(tuingu. ~nl~atî&fe!&b:i~e~..; ~gbtlt, jtg'tlêeb, at: bette ~:rrift Cl' i tlatllt/l.afil~euijcçt6et~terneê;.pœ t1ber(,' fan t>él tluht for b.ere.êett)ll} tiuabeltligl~,d~;betl.ues5ej[i~ ~eb at anfere noget (If et ~rel), fom ben foc ~ne ftbre ~'l1jfigttci"i;~d i.m:.a51ttf~ 09 ft)citre6ecomte ~1k J;otraab; 'eg.; ~t(f~fen t ffio\}ocl, ~t( jlh:etlrtltligtil" forbi bd: Wlb~l.'tttj)g'eet$~trlbeti, frbc.. ~~1\1(j1~6.~i'Î!;'~ t fomj~ Ml' neb~19dnt ;ts'~(l~je9jjeb;:;.pt.:.~utlitèraab~itbtt r,r 94tr mo'tobet ItQ9!e~et6G~~ftr9f af.bejtufffte ~Dl9~ te~ 1

11 ter, fom <foreftifieê pn4l ben XXXIII~n6~f 'No.. S & 4 t ~ere6' uforltgndtger1el1ril)eife' obett ~e!8 ~C~,:l)ni.jeg l)olbf betfor min efl)lbigl)eb, teeb biffefinierat 1>ife:min <frfjen'btligl)eb, og tarfe fol' ~ereê <t1mtlge t atforefemme mtrl megje# ring, en'b{pjcnt"i.tet fanaf6dafe 'bin i ~jeueffe, fèlll t\ltgt~i~!itff;{;~t~t;'ltîle~ r~ t~jttn1etrtl1)lqf min Ubiôl)eb, ogfml <titt uten mâri'1eh9~eblti;feo\'. (Frtften l'na ben ~1n"t mo. 4, fom i '5on'ol)eb, r cr en afite, fjd~netre. og 6eft)"betUg~e,'tlleb (et!)rb en fanb!;elct,'efterbi nlah tnbnu iffeti( fqnl ~n'1f~etfanbntlftt~rolntttcn!pa4 ~r cringcn ~ub tl'btn ~ub, ro16~ame~ el: ~Ub6 ~{pot1el, ~tjr~en cr ~ûfef m~n ~eê fïhl.

12 ..'. r f"~~j J':'.S ~~f:t~ ~; 1 jfanteltl......l; ~ { ls..a-jo ~ ~ ~ ~urtl UI.Sot. 1 is..i_...~j1 ~ js& j. t W'-~bJJ W"" ~n îl)t1tf9,'f~tr ett t\ltben<subll))1)rtelfe enb bell tltq9~mebanwe.(~l~m) ben 1la{ iffe"'~re oe~agelig men i ben attbe~ Q)erb~u ~~re enafbe forta&te. f:"'\.--"10 ~ J me~ettr~;wfw-j J ~. il.. (,;)'-~ju.~j (f[(m.aiu ~t5bcl[{cl~ be ~rde.ltbeis ~r~e... ('2Œ1)(\Ua~ er en ~rel$ 1itel for ston~. gerne af ~l"'rôfo6) 1)., r JJJfl '-:J~' ~_JJ J~. 1 ~~G l--u~j { jfantcn {.;....~J J.. 1 (,:j_~~u.ù.j ~'l tv.uj Jb;~- ~lio t~y!:.:j ~ ~Ub~mabn cr fiagenbenne ~i11t't i ~fr9mtit!(a~ +94:. b. t. (!9~itli ~ar

13 ~et el' mœtf1.'œtbigf, '.at, ~îifef ~t~tittl ~Qr labd ben ~i.lae i ~l)en?xrgmet og tffe i fin.popeb{tab ~,u:6~~. ~rgmet (ül.s:j) ~ar ffiefitlentfen forenb Qan 69gbe roç~lt6tos. ÙpfFriften paa ro?ebaulen mo. 3 et be\l famme, naar man unbtager ~l)rtlene ~a"n, ~J.S ~J.~ts~e~fiitl~l'en ~U 1 00' ~atunt: ~4",.6..J ~~.J wu S38 (Œ~r. 1143}; 09 etebet ~",or ID1ebaiUen el' liagett ii.bo~!)ette Ûrb er fom be ~e~e ûpffrifttr ilbe bannet eg ttt\)bdigt. ~~n fan lœfe bet~tt{amta efler ~aramhl; men bet el' migifte1tmcfigr ât finbt' i t'le oricntalffe G5eo9rap~ier et ~al.m 1 fom ligner bet. ~eg mener, at benne ~inar el' liagen ~bo.)" y; i 5!&tUta~ be fatutuner~ etab, ~"or" tr~l ~lmorabiberneere fomne. ~mtb(erttb Utt~ berffrtber jeg gierne ~ere61mentng beeangmenbe. Wo. 12er rige{ebe~ en ~qfiw ro2l)'rtt. ~et ft>tte6 af be Ùtb pan ~(berfen ~.,.tj ~J ~ c..:.h ~J ~4 ~\j b'e ~tombt6 ~l)'rftè Ulœ~tig

14 .~ mœgti~ ~en?j!li, (en af be ~ouiije.rf3 ~t)\'tler) at ~enneroleb"tue iffe 6tn.. ~l)rec th.be marofanfte. mo. 5 ~ac ben!i)atum 1 1 V9, rt.:, ~af f 179 (Œpc. 176 s). mo. 1 i ffianben paa ffief)crfen 1 fom et 6lcf)cn in blanco, lœfer jeg biffe Orb (e5ut'~ LVII, 3.) J~tbJJ -' ~jljj -' J-,jJJ ). ~ '-:t*' ~ ~ -' ~4JJ.J ~"n er bel! fer~e og ben fib~e, Nn ft)nlige og ben (pjnne, og ~ml i>ccd alting. ~eg ~ac fat et ~orfog paa at obcrfœtte be tttt)bdige Orb i fsret>et, 6ibe 2 ~ 8, t ben tt)bl1e!)uerfœttelfe (eibc i Ori.9im'\ren).~bHfet Si')e bu tiœabe t}lig at fremfœtte ft[ min nœrmcre Oprt)sning. 6 finie ~l.v 4,) JÀ ~~w...s. J J~l J JI co W. J".. J w.. ~ '+JJO ~~+jjjj ~J"l~ ~yjj ~ ~~ ~s~j. r~) ~la.l&;j ~ ~ l';',;u..~~... v v j.. -.1,.' ~. ~ JI'-' ~i

15 ~ lli 6efale ébn meb en ftaub(j41ftig ~ef"tntllg; o.g.an6efale;ebettthbet 6ebfJe(,~"b fom fotfan ge~ of i)cn{!~dfjel1.pcfh.ben..b4l11{rc (fonfn( matifitn~ \[(,,,Uf41,iffe foge ~mf41g, ot sje~e ~\lm Worttêb, 'dier ().on~ ttl()etenbe 1 fom ere i ()41tl6 Xjene"te." $ut;ow.b~~. 7>Dct;. ~.~!~~. Xt)d5fcn. :seg ct ben {œr'bt J)r. ~ofroab megct for. 6unbm for biffet'pb~êtlinger "ccb tpfe 6cbre at Ubi'ife min ŒcfjcntltHg()cb berfor, enb t>cb ot sière bcm offentlig oefjenbte. Om tlœtb<et:ctl'bc mœrf bil jcg fun onmœcfe bette, at jeg~o~.tongeltg otlettloabtgfj ~tuo~ belfe, at 5entjtte mtg of be t ~epatte.mentet foç be ubetllanbffe <5ogcrê ~(rd)it> t>œren'oe ffi('lppol:~ iet fr<*, ~onfu{eme i ~41t'OeO~, ~bortcbbct fqqe~ ben 5e~et'ige ~httenttçit<rt; jeg ~Ql: beêuben ogf"" I>etjent mig of anbre Œftet:retninger, fom jcg ~a' fvnnef.:

16 ftttttttf oiltr'otltt1te; og ;eg fimfbtttd 'bd f)tft ile' ~pf}\lmtb!& i)&\), i ;tante, efterf)aanbenat ubgioc nogtt angaaenbe ~on5, «fbtle 8&n, ~u{a ;Jaaltb 1 ben nu regiè; (cnbe.fojfer i mlarototf.

17 f ~ere5 Stt>ngdige -P0;!)eb ~rinfcffe ~o~ife ~îugu~\\ og 10-

18 Aalkow, fil)mebicll5 Abildgaard, ~1l~it6rMb Abildgaard, IlJrœlf Behr, 9Jlabllme Bentzon, IlJrœlf Benzon. J. v. :r Abildgaard, IlJrofdiûr Rendren, ~gcnt Abo, [aphain Bertelfen, L. 9tcl1ifor Berrelfen. 'i3iolon &reboe, tat6r~llb Anderren, f!œrreb51)al1bfer Anthon, Q;ogbinber Beyer, IlJrœœ Bie; [al1eel[iermb t 1 Al1guHinus, ltooafha&rifmt 1 Bloch i rolamllet' r..~...j Braddorf, cr"nllib. It~eol. Bremer; ~lll1btmagcr 1 Balle, 'SifFo\> Bang, IlJritll tic \IDiig Broderien, <topiill 1 Bang, pallj~cgebefrrgaarb Bmholin, ~llffit6rallb i Brûun, IlJr&/t Buchholtz. J. D. Balt, itift6\>rôl1,t' Bl1gge,;Jullitsrallo t 1

19 Ewald,<l:anceIrimtab,i r 1 Ewald 1 (:olbiiitnfcn,q':ollferentsraab 1 (:olbi6rnfen, Q;tllt~t'''Qb Colding. l!:ilpitllill Collin, ~Ilfpeetellr 1 Falch, mmltecommhfair Coninck de, Q;tM&rMl> Eordfen, Q':onferenMrfltlb, Cor:fcn, Q':al1ceIHerM~ Fil!, ŒOllllemeur FleifchCl', (tonîetentsfmb Fleifcher, ~llrlllllœgti. Cramer, ~anrecoulmiff(\ir 2 FIor, m\!~lltlel1tsqi1(wtmll1. 1 Fogh, < 'tat5rmil J Dalsgllard, q:tatsrilllb Friderici, iemtair Damkier, illbllocat Frys Dc 1 Enge!brecht,.~l1lfitèrMl> Erichfen, lugent FtJhl'ltla~'; ~ioron 1

20 GlIll'lborg j Il1roftiloc 1 Henrichlen, $;lof&mce 1 Grandjean, Œ:ammeCFMb Grous. Œmlll. ~liri& Grove " 'ommittecct Grflner, Obeclt 1 lkyrel1, Œ:ll~itllin Hillebrandt, mogbofllcf Hofcved, êemt. o~ ~bljocîlt 1 1 HoUt,c. A. 1 Hopmann 1 Bilgen, ~tteffor,1 Hoppe, \tllltlmecjunfer Hôpffner, ~cecteut: J J Hagen ZUIll, ~uttitâct1(tl:l HaIre, $cœlï Hoft, ~tllll:lmaafet: 1 Hayer, \P.VIl~it 1 Hammelef, gul1it6fmb 1- HanLen. D. ~ullit&cllab,1 l'lancen, J. ::-ht!tit&cttllb 1 Hanren, ;j.ultit5cqllb 1 Jeger, ;)emfcue.. Johanfen, (EîltnmCCfîltlO :1 Hanfen, ~cofe[or 1 Hanll:een, fmlitâri\4b Hllt,fer, <!:tllt&i'4l\l) Heineman, :Suffit5Catlb, ij i ik Kllll3; ~micîll, $;lofm. ~ef 1, Kaasbôl,. 9tllltl:lmallb 1 lieinrich, Œ:oll icc.«ntticllllb '1 Keyfelt, êeœetait: t Hemmett, v. <!:tatâcll~ r Kildal,.. O. S.'.

21 Knud[cn r (!anctirimlnb Kocfoed, êemtaie Koll, D. ffientel!rillee Krieger, mmirat 1 Liitzow, [n\)itatn' Lyckc, C. J. ~ogbo(j>cc» :{.yckc, N. c. ~og~(liibcec,1 1 }<.royer, [\\llitqin l{ôlpin, ::iullit&ca(t~ i{ôl,pîn. ~tuteût 1 1 Mahlin.g, (!;tatlrmb MaUing, O. :Juffitllradb 1 Mal"tini, :Juffit~.CMb.1 langc. C. <Secretair Lang~, ~1:t1itGmab Lange, <Secretair Lalltrup, ~lt!btnœgtig J.autl Lawaltz, ~u,lit~fi\llb Meincke, ;Juffitlraab 1 Meinert, <tammercmb, Moe, cmtair 1! Moltke, og 'ilmic\l! ~ Moltke, Goth. Œc. og [,llu: mcd)crrc Miillcr. ŒDllfcccnMMb MiUler,!lirœïi Lem, 'llrofcltoe Müller, 1". Liehcnberg, ~unbtn1agec Mt!nk, ;JutliMc(\ab Linde, (!:onfcrellt5~mb 1 Mtlus~ atclltetpcillcc 1 Lindencrone, [nmmccbert c 1 Mtuh, êt(\b&ll>icllcgu~ Nôller, A.,!jJClYliuroto!' 1

22 _oner, ~gclît J.Hiller, Olnf Michael J Rube Holl11,Œ:omrttermMb t!tafn, [opiill t }goïk, ~rctfcrer J Reeml,e, Œ:lllUmerccraall t N:el1:cd, Q:allcelfierMb N6rregmd, ~u{btnœgtig' J Reyerfen, ~uffît6rmil 1 Riisbrigh. >.):rofeffor R.ofenkran~ 1 Œe~ejlUerllal> Rofenftand Goilkc, ~u{bmœgt. 1 t Rotting, ~og~o{ber ebelitz, trollferellt6rml) 1 Obeli!Z, Œ:alUtncriultfer Olivarills, l8og~o{ber Olfen, ccrct"ir Olltzcn. 0.ielt,~, (tolumiffmr Ryberg, Œ:ollfmnt~rMi) 1\yge, Q'tllt~rddi) Sahl, 'l.1rofcltor Sander, Œ:al1.ceaierMb J t Pauli 1 (!tm:iulab Sch~rfenbe\"g, (Ellncellicraab 'hl111, lregiulellt~ql)arteçrlu. 1 fa\1wppidan, ~Ullit6rMb l'rllrn. êemtair 1 l'dhn it$radb Scheel, tdtllminillcr fjchil1%l1ielll1ann, en. rolajor 1 Schindel.!2fmira{ Schiôm1ing, :lullit:irallb schiôtt, Œtat&rlll'lb

23 liiichive, Œ:tat~t'Mb 1 1 Schlegel, [atnmmtlclb schmidt, :}I!llit5t'lHlb IhlJlnfen, 9)\~.g(et' Thomfcn. ffimbmll\lb Scholt~n, [Îlmll1et'lllll~et' J Thorlacills, juffiurmb ~chônhei~er, (!:Clllllllet'llbtlllclltr J. ihol'nôe..w1ag~ller) fhonîen. $l'œmer J ScMitz, (!:onfet'entst'mb Schefl:edr, ([.1mmerf)em 'frant. crtllt~t'm~ leverin, ~t'i)cl1rllt~t' 1 Sporon, ~[tfo~l).r 1 Sraùef, jlllligrmb Steinmnnn. ~I)gf)llnb(er Stendrup, (ftllt5rllllb Troyel, :'ÎlIfp. PM ~[IlI1C' bcrggallrb TÔl'ldel', R. (CllnJlUanbem' Stephanîen, :Juîtit&t'A.llll' Stibolt. [lllumerf)erre Uld.alI, ~uffit6t'(\a\) Svenîon,!ltgent Valert, W1unblFlœitf Vindinz, l11.rocuratot'

24 \'oltelen, [ltnceniecalt~ 1 Vofs, :\U~it6CMI~ 1 Wilkens, Winther :\ÎiffitgCMb Wisfing,mMl)lUâllb Wolff,$cllfe!Toc 1 Vv+~dutn, [alumetcalto' '1 1 WQlI'edaH, ~coffem 1 Wedel, ~og~mbet 1 WOl'gaard, [\tfferec Wo[emô(e,; }RttabIU"ilb WQldike, Q:tlltceUieclll'lO 1 1 Weire, 12ifféffot :t '\Vendelboe, <!am1l1eccâilb 1 Wiedeweldt, ;Juffit~C\l(lbl Zede1er., jt;.eblul'illl'. Zoega, ;Juffit5cnab 1

25 IDI~1\U1$~ ~bll[flttri.. eoltnn o~~..' w "Mlll<fttttfa.S I,t.utfilill".~g'~"" ) \}~ere41utmle ~(motgra6 og rolar6fo~ og~u~ og IDr(l~ 1 og ~41utlet e3uban (-'femfd)tu) C501tan, leu 4lf C50ltaul eeu 41t C5o[t~n Z) tom til ~erbell ~4tr ),ogmMttê, ligefomaue marofanfpe i)eiit> ~ g)rinfe~,:l)ll:let er ~etl ~ite{, foin t)an ~a'si~et ii feh>t ttmre\'l Hl, S{onMtl af!dlllm,matf i 1faret 1777 ~ ~reb~. ~ct\ftllten of 1767 ltleb SDatltlemarf flllbte ~an 119 SoURd Quct matof06 ogsctl ç~ tl7efetlé.,og 'l:llfuht ob 6U6 og ftcrc faa~atjne ~efl(ige!climcte~. ~an~ Wa. ~el' of! Rarflltlcr.'l)ue ogfrlt e;,0nmt C\f ESoltân ligefom ~al)~ 0\\rige ~orfœbre; fom fan erfc\teg C\f ~~fèll.eftet:. 'tetttitj~wr om tllc;toeo& og Ses 1 og Af Ch,njm R... ~hel'ches bifl:oriql.les fur les MaUi'es. 3) icbel1ier fœtttt 1710 At an fmbe ~aue \1œret 1 (; til l8 ~C\r gamme!, b4 ~an 'Uat i tnéfa; men benne ~otfllttct ~at glemt, "t ~Iln i ~u(a 2U)~aU4l)o ~ J21~orit

26 J ~ ~dnfer inbti( 'bct trcttenbc ~ar, uéjeg meb ben cnt'fit ttnber~ii5nittg, ctt Cœfe og lrrt",e, fom g1\.'(,5 brnl, \tbm an'ocn Opbragdfc cnb bell pail futlbc faac ctf en foçj Q;arnepige. rolen for nogenfeoe6 <lt velle pail benne rol~m.jel, tog ~mlg ~arl11ober féu41 Œ9011étt4l ~am meo fig tic ID1éfa i '2(arct 1733, ~~or~eif:~a~ fir~ejligtjcb.at tt~~ifk fin n"tttdig:gdbc~î)ttlarib.,ô~. f~tte fig i ~nfèelfc ~OG fine ~anb5111œnb+ Œftcr fm.j;jclufôml1 ~o(bt QClll tîs l1iue, 03 toi} iugen ::Dcd i f4lnbetl> inbt\ortc5 Uroligtjebcr inbtit~a~ tet 17 50, oa ~a1tl> ~4lber IDlûfa ~16b4lHa~ tfur at ~a,!,è \)œret mangegange flebt fra ~ronen, og ifre full:: bct fig til at regjerc o~cr faa luange og faa "ibt:: leftige ~anbe, o~crbrog QalU migerne rolarofoë, eu~, ~;4l~ogetî&an~), f(ltte fin forte C5.0n ~amctl fom ~i~orle ~nr rti\f6rt ffiejfen i ~aret 1732, efter ~\lilren m~!l' utng mot)4~let) bq l'ufbe ~\\~e \lœ1'et 22 '2(\\1' galmm!; ~\.\i1fet el' ll1'tli1dlgt, narr ma" l'aftt'oewerf\\tteren til 25e~ gebetll)eitel1 ~to (,efjogo XlOI1 ~ippet:tla, fom i '2(lmt J738 bar lfre\lkf1'\\~ét~lin, atmu(a 2lb~aU(lt) et ftll) oulttent ~(lri70o; 6cmG ien fan Ila \1e1 iffe \lœre feb r 7 10 t) 'l(f l)\1tg ~f!lî\ltct 6(ln fenl.lte Wi\l.lfWl tlcittie fun J s~t. )ee 1!.llt6~etlrid)eWbft~lh(ft om~fa\1ertet i,seo.. ~i»6en~

27 175 J. '-y---j fom ~ou\)àneuri~tnben e;al~, og for&tqolbt fl8 fel\) ~é~og be ~\'tige 24inbe. W65ameb begt)nbte finffiegjering fila fornuf~ tig, (lt ~4in iffc (luene t'4itlbt fine og fin ~abcrts Un~ bet'f'latter~ ~0jagtelfe, men enbogthbrog fig Œuropa~ Opmœrffo\ll~eb. ~an in~f~4\e,~~or mœgtig ~ânbe~ lm funbe Biere ~4lm,09 (lt ben \) "r b~t fifferfie gnib~ bd til at for1~4iffe ~4im I})engc, benne ~(lm "ttib fjœrc ~f~ gnb; p4lm Q;efirœbdfer git berfor betim nb paa at fol'~ ege og forbebre ben. $Ocr \)'lre auerebe nogledjtiftne Jtj0ômœnb~~ J}ufe i ~4inbet;bitTe 6lcI.1c foregcbe t'cb bc!04111flie, fom' i ~(aret ) f[uttebcen J;anber~ ~ '.traftat met>!j'lm, i Q"Ufen ~(nrebning ~an til1~rc\) Jtongcn af $O'lnnemarf et ~re\) un'oer 1 ~ldii (lf f.a(gen'oe~nb, ~orb : ' auc!!e ~re; 0ub"~l!eb \)œre ot)er \>or ". j)erre ro16~ame1) (9'roppeten) p4in~ ~amilie og~en~ "ner. m16~"me1) ~ell ~(61)~a,,~, fom erub\)(lt.gt ~ la " forii 1) Worfl\ttcren M(agfl', (lt ~"n, nogre faa filliel'~ql"inqat' ttt inb&efrtte et <.tib~tum ftr 17.1~. tit 1751; wen. ~l' ~Rt intet fullbet antegnet om ~"m (If \logeni Ilèn e.ti~#;~ i ~1)Of mellft ~an en~ ~Ql' sint P9 Uma~e llerfof.

28 175 rio ~ " formebeljlb~ 6mll af ~intfcn gi'ihtc; ijol:trht, ogucb " ~l\bg ob~cb liora_tut th S,'ongc41f (lue fin'? ttnbcl::: " f<latter, V'Vi15 ~{(nlm g(imrer. fom C601m i rolib:: " t>ag~ ~ C6ttmben; fqm Cl.' UbpJ!]t fttmfor ait "fi~ ~olf ;cubffl.0ut,an erctro1('ltncf~c [bill i)~ litlbrc, "~kl~bog ~tli:) l>i(j~t gi\)c ~mn ~ortrin foeimn, OB?'. gi'cct vam en 'Wlagt fom iffe Cl: beclt met> nogeu; "l)tcn uar ~<tnmc,cn h}ff\lhg (6PaDning 1 f'hl ~a\jîje " Ç:\jub me ~i'''ctv(lm. SIDa.gt tu anmberf"fte l13 faœ i '. 1 " manjc, og fllmt bcm th at abll}~\? vans 1O'?f\lHngcr; " banfom ~n,~~(lr'o\.)crfl'ljgget mcl) ftn 0ubbom, 0i] " (l'gut ~0jcll blanlg."mhien "f "orj)enc ~165ûmeb, ~. ~ê~ ftb~e "f (lhe g.)r,oppcter, for,,(ti.b41t "'(tee ftw ~\'ng 1.! $j"e, cn ê'ôn.l 4lt ben ttrocnbe61ant be 't,toenbc "~~&b"û"l), C6enat ben ttroenbe ofant bc ':trombe " ~êln6ll; ~llb ~ebfigevorbe ~OG vam bcn Qc{(igc me:: " gjcring og ben ~0r~c 2t)ff,,{ig~eb! ~H bell ubija(gte " j)crre, fom cr t~itlnellbc, o.g ~e~fttl (!;r"nbg 0l'h):: "ferait fit ~olf,,~tti.)eticb!lbell ~emte afi.)ctte " ~"~n; stonge thro:mnemarf og morge ~C. ~C. le. og " tu "Ue bem, fom tîu)0re vam 03 nl)be pan~ menjl'li&, )). ~il;~n! '~ib'er, nt '511CÎ) og' ~o!igl)eî) 1~l.il ~œte f0r~ " (tfret nue Œber~ ttnbèrfmttel!,follt ttîmtu fo:lt1me i p 1)è ~"noe, ~ub lj4f gi~et mig, fom àe îtnbe~ " mit

29 1Î;Üîit'~étûhom, 1ettet,Q)j\'t~e o~1)â(c+ ;jcg J) fo rlll1\lct Œber0 ~i{{ieo3 ~ettf(gt, at;j.lmffé ~..fq\:~lt~i)er3u.nbcrfçt'îtterfmme i.wh)e?'iii\.t mit ~\'l\b, P\~otti1 jçg' f"ar~t Œaer, ~ frœ:uer thcmh~m pqftmitt;ùprigtig~e~ og " \13cn'jrq~for ~t\er 1; f1,')lllirfall-',~r~~;!\nrattbet1igta ~gd t~ejenfol! ~'aem,; ;fq.\t;m4.\a~1e ti~:~~nb5 euer Unberf4l4ltter ~3te.o~.. ~re "~1.~,itlj/;lS;.19\jclO:~1u:ipe 't'der,0.1 anfcc Œi:lçr~ Jjufe i~gi'l'.él:i(e;t+~rtt~) l' 2lf\tfi fqm~.ejtjg~pjnm.eî Qfl en!)l>erif~lllt"gerflll ~fjihff!i~l~t'pet1,.om tlct e\'b 'CM C\( ~~oiber, ft'aj ~;",)~ri!)i ~i;~bll\'!)cb, ~~6~j~6nlœn'D mei;l "ft "b;t oc Pet oc fr"em ~fl.)nh,ueè~~.r~ie;ujbthtte~'ln~ ~~cr~ e.t.jel~fr...~ou~uei~i,~le~ ~(nfomll ;;;)~"~;j~r~~rü,gef.~if\ q\~m~ ~f\tbe; jeft ~"rinl~btaa gftf9~;;fqlh e\t~i~r ~t~~9lj~il1et. penn.frie ~ortœ~ ";J~ug..~ mm be.t e~ ~ftf~'3'\~\e;n,. f'f.~ libet imo~ b~t font ".~. t~~~.eqç; je~ Q~~ 7 bet'\,~u{6t m,n~ Jorf~Î,)rç5 6m "A';g'~r~~ pu~b~el~l.,.."jq;\'l~~."gtebe.~~jt.. :s fan i f~llr:.~\,q t,i~ b;ct J~l\l œiqe~~ %\lb\1jjab.etrr muubthg ",tqt'tœ«~r: ~b~r; t(li; (l,a~ fi.g~r ~~r. full 6Cll\b~cb. " Og.i:len. mei) ~b.ergiqctç~t'eb 1l'4l1 uœrc. 6çfhl11Ng o.g ~. 3 a(twig

30 , " ~rorig 6t'1Jbe5 fr~ min êibe.. " 6an " ::>: nen ba be ~41nfFe oeg1jnbteat 4lnfœggc et ro141gafili,, og Af 9.n"mgefpM JrunbfFao om 2anbet og rolauret'ne~ t:œnremmbe l.'i(be f«tte bet i ~otfl.'nrsfl41nbmob ~(t'd~ 6erne og ~re6ertte i Œgnenaf ~(g41béf,faa oubtt Oc i 2anbet 60'et\be'rt)riflne JrjlOomœnb IDlô~(lmeb.intf; l:tt bere~ J)enffgt {jar at htbtagt2anbet;,{hlnoreb ber:: for ~tebeft,tllyett41t 4lffte p4141bepejtibdige fo ret par ro1aaneberftbcn "gjotte ~eu~a6~::~orfîrringer,og un:: bcrrettebe.r'ongen berom l.'cbbenbtfjenbte ~ebe ert,s muer eûm6d i fotu ~an fenbte tif Jrje6en~al.'n 'met) et Q)re~, ~uis ~Qne er temmefig forfpjdfig fra ott ferfle, og fom b~erfat ft1bet'fa41rebe~: " ~ 'b~n;"b4thtt~jcr~ige' og fot6armenbe ;~ttbts " O?aun. ~erer'trfc ~àgt JUee St1]tfe '~abcn~eb " ~jub ben peje, ben uœrbige.rot69'lll1et{~en ~16, " baflaij. fouet ~(tre Q;ub, 'bergau 9.>enueu,"1'bltt " fi1]ber meb' <.t4l{~ftl1 roleitftrg, tt4141t ben~~ber~e~ect " bt)pp~ i ~(œf. ~, f.'! $t)crer ingen.mœgtig ~ "fol1t pat' 4l41oen6atet. S41ubpcben i fin \)irêfle'~og " (st'ot'anen) cg 6uCt' ben uh Cebe PM S(ln~ " ~ebetl$ ~ej, ~(In5 Sje( flgre~ ~41tt tif ben mo~ame. " ban{le

31 "banff\~ ffiefigion 1). Œn ~0rfie6(at1tbe\tlfoln ~f0rbe rol6~atuebg ~o~ og.p6llefi ~) Q;efaHng; en l' o~~pj~iet 0:3 anfedig ~,0)tfle, ~\;)i~ Q341rtttete itfe aflatiê ""t'\)~te {lc'remmctigeoj fe;trige og i.\tbt Ub&ècbtc, "~"i~j>œre 111)rfcGaf ~ubbthlllnen Ull>b ~1enberlie, "og '"inbe (gejé;en ~ofat$et;etnei~tè"t)$er; ~;b:ett;i)gbettgî~tb~r~iüjt,4"q;ofigfor ben~0j~ nt~ie:li)g.) bèf l<5ub~botal falîrmen; ~;elf~tltnb\'lorbf'w ben op~0iebe ~bd og: ben~m\'éfbè; "betmèeflfir"afttîbe :~I?- ~0\'~ettro16~(tt11e~ mttï ~et:t 'oerel$; ;~;ord "f~cè;til:t«'ot~;te'o"tt~i11"n'0~ebt og, Qf fin ~~ti~~ti: "i~tfei~dg'j~rttht~r mobbèteg Œfterfommerè! -l;l'tif "~\'ib('rf~i) 'oetî;e;for(3)41f~;àlfrtetumr!~ufet "'''Me ben' fom 'f~fget 'ben rettè~el,; og \'logtet fi.g for "bemroln fâftie'i btt"~âfttto'ènbègs)"nbhnget"! ~ ".0",tigt:~..t;1ldgeù <.t:.ib fiben fdmti(."ott Jjof Nu ~ e.>(lpti~fonsttebiffe, og ~. 4- " meb 1)~~1 ~6(4"lia. 'l')' ~el.l ~o(amo ~O"t~~eett~ fo!1t tvtfcfue felge. 2Cf, tstflo.efttrt.om Ulctt0F\)t.og Seo. p. 183' fte~ Qc 6Mbe ert't\\mn' "g ~I.\lt' ~me ~l\\'le fejlct; tn4fol'. f"rg, 'tt'il'ttel!. 3) tè1:::.s: 1IN)Hm.

32 " fiteb ljam bit ~re~, ~"oti bu 0n1fél?' big ~reb':o~ " ~41 e( i ~ore êt4'tter 2C. lc.cg ~t~tl.l.?e pjertdigg(et, " bét;~ bero"er;~atl Qegjerte41f 05q,t~t)gge ef ~uus', "Qt>or ~an fult~. ("be \)4\1"fe urb Qg l«ggeben lo.j;taa "rentaine; cg. \)i~ a\)efamtt)ft berll. 9.llen fcc,.;tla "pan..t)(lt fonuumfi{s)(l'cnen ~lgabé~l' f41tt""'p4l:t 'l ~ ~.(lllb J)Mnb\)œrf~folf og Q;t)!Jtuetlereog.SmebeofJ ~ '~o{t1ater og. ~elt~.0.9'. aue'ê.?(qg,f ~yi9~j ~l)ftçumetf:! "J~':;wP9.. u:ben :.\l'9\!~ ~iuaberfe.. ~est}fb~.atbt)6geh'jen,? ~(t~tritlliefé {ang,~frqj)al.?et, 6~Qrt. j~quf"fù!e f.rl': ". 11~fù!fqfig,.\>g fibeft; f0~e$t1i9fttob;~onittlilj'e'fue. 'log Octer bf)g i~fehttu4\bt ~'CerfelJeftell'mdi!Jionen "cller.maulren~~o'c~ ". Ol.?er'Cei~ufe(\}, om ~n 2J1.'ilbe&~J!Je'.cU.'.'n~.en. (r~rifteu~gqnb!t; el{erpm,atl 1!.t)H~{).l?6 e i i~~_j:aub,'»i{pe.'ce fi~u euer\l.qgen " &ifq{~bet? ~o~(cbe~ran :j~" ~ '.&<t~t ~lo" t1ertii ~. ~ter rolo~iminerne~~)o\.t fom. Q.'C~rga~eE~qef i ~tett"ooe~gaae~;jf~~,af nb3q"h'o~, \ri.t~ i(~rt'j1at,: i "~4l{t),"i; bér~a'ce fiibt tt;rtt',' iffe ~Q\)l>e ftt}!jtet, at " ~U {pu{be fige,at ~i~(\'c.be ~att'o'fet trofa" mol> " st>itte ~o,(f r f41apa~l>e "j thfotfabtfig {"litt tli;œre -- Jialfen. af bc'lu aœe,...i)~ berffl.îïbe iffe \>œ\!éfqîtttitet ",. - "' -.." _.'0' P',if, ttogct 6fw perfr<t., Jom funb~ 6eillg~ i)ig ~tibtla& " berom, iffc ljeucr ~\)bt \)i ifre\)et bette~t~ tu " ~ig+

33 1751. '-v-" ~~ig.. ~gfee, nu '&W.: ~ibcl)o!bt ::tllh ~ê~lt\ptqèl\ ~~I i.nbtllmu u~berretter 03 r ' Ol1t ~ù ~Ilr fanttt)ft i ~meb 'i ~411lt.ibennetrofafe ~ab,. eutr l>1lt 6~11~a.t '='roretllget benuben $t}it mib.en~ej.qj ffiettên~ea{,. '~(l'&e ftnœ>alf3 ime({emo~' OH Œ~l!r:t bfm~e~i!fctl~~, og rillub ifat."'œ~, nlin fta.l~tthm~,!~ Sj'" ~zg~ni.'lelfett :'! ; l;i.i ~.4~ ~i;:'i$êt*,i(:7is'rt.. 8 ~~ibr~ttib ~tl)l.'~. ~(lni.âne-: ~i ~(\nbet Wtrenbe ;otllllfeti{ \5I't'Ccr,.blàttt~\)ifft,&(lt' Eieutenant (nu 2lnti~{)~. ~~.j;(t.a~ t og 6etrutgti!lcbe ftg altbetbe ~11~be&mgtJ i.. ~(lnbtt}ntettb" ~an "'il\! fommen affin ati~.fatd~i~lul.l~ ~4n,le~. JPèltftstét 0Ie't.' alting gobt 19jen, 03 ~an fo\iut)ebe ~reben..ntei).bem "'eb,œ0;mnt(ln~ beuti'f~~o\) benp1'8~unit 17 S;"), Qgba.~eb benne Se~lig~eb~te$"tfelt~~(ftt~fprott3 ~ttften.ca!z 4a.f ~efœtni~gen'&ate t:e~eb.ç'i va(t~'lnbet, gjettbe1îètto 1~17ffdige.~{~(tltl:e~(ljn rm oll.bt,, <tt~(l.ttga.'& bi[~~o(e ~t:iqeb lt~lt~0f~enge.. iil:'ë~:t)tir4lfttltcn6' ffi\ltifi'ctltion 6fC\) ~at1t &r'elgt ~"ret btr(~cr Qf~elt ftllmne Sf\tt\G 1 fom tlt)lig ~\)b~ l1<ttd ~am~ê?ba1'cj.' ",ebi lj\)iffen~ejhg~eb benne ~dn~»iille~(lm) ~it;.l.1tf~n&~dig ~gteq.e,. 0,3 mcbnge~ol~lfe J) J.~.J UlIW. Z) ".1157 bog (l,>elliçr cr u\'if}ti~t. ~ s."î' 9

34 to 1;753. ~; ctf ben ~oti5eb,qt\u (lidb ~a"bebaaret'fqt; ~Mt. ale& en pvœgtig~ubieltce o~erh.."eube rol6~âlllel)1jatll egetl~ pœnbig.ben JtMrbe, fomman 1jaub~taget fra;1jam ~ Mf?ml bfeu fangen,. ft'gch'oe: "ŒlIlbfl'jgntbet eftet "mloffftniner6 ~o",î8e 'eri tiffabt,:4lk ;~eiie"êrebrug~ " uaee Q.1m'i&en til.nogett.~1jl.'iften ~". falt'?tribël! jeg mig " bog berth 6efl3jetiJ>enfeênbe. til;j"q4lg,ri ~ètfagtk "ttin!:}af, at periffe fer'cr l)rifkn, fom " efter«t paùe' "œretfangew pet i. t!4ttttiet-; el.' got'!'oif!ig ". fo:lltm'en.per Ufb41ge 'ig.;el'~" tj)~lt«4".~e~4ta ~6 fafing tif t'lue tilt1ebe~œt'ènbe rolacweç', àt;fabepam géme frit InbO.3 uborfuitmie m:1jcim paa;~l)4b~ib om $t)agen isetnt'latte l)œrl1'. st)a.. ljatt 1ja'-'be; W!,Qejet; ~l.\tbelllf;og: ;f~fj>am betenparo en fol." p:nm;fot~edagtigete; ~ob, gj~tie.1jats et~o31ltob ~Jfe ~n'(l'&(re, fontl).a\)bet\'tl'j,bffnaét tig for ;<lt~etate ben fœb\)(lnutge Seat. ~et titu~1jatltifjt (luene om at gjeu, at fantfe 9)enge;uebibett1fe~e;fig1jeb, tltetl l)ma~ 4lt fœtte ftg" imnfedfe."g ittttlfag.tj~cfu ~tl)gt for Ij(lm; pan fo'cc- b0r'f~t grcumt ~ebœtî~ ben af ~OiJet fenbttdl!911.1rôfo.6 êt4thljen"eb S00 og6ô~ol)eberaf ~~fd)qf 03 4\ltP bre aufeen~ ro1œnb.

35 II merpm 14\gbe P(Ul fig cnbttu i famme 2fat 1 7 ~3 mebfinj)œr fot ea\a. ~~t et, ~efienbt 1), <lt benne êtab\)at repubhfcmtl' inbti( ~JhlIa ~afcb(06 ~i~,ogp~\)be \?œretun~,er~,ettet af ~tanferig og i,ol~ tanb in'tftil 1 6.t5 0,.ba pan ~r O\)etpaan~\?eb Œnge~ lanb5 J)je(p.~en \).4\tbogellbnu f(la.. mœgtig., <lt ben nœgtebe (lt~et(lle. (lij~) o\)etp~bent(ige Statter,og ~lu[q~lu~auq~p41\)b~j(ttfitl..sen.pamel> til ~)ou' 'emeur ~er paa cptebetmerefor at unbetpolbe5 <ln~œn~ ~ig~n ellb fqr q.t befale. ~mm 9Jlof>amebè blobige 16u~rb fitoafa...4l ealaern:c tu at 1~jœl\)e, og be p~l~ b~.be pq:m fqm$:l)n9~+ ~ij'œrfjltnbtligqebga\)pcltj betn S~\)(lt opi~itlgeœnge(llesri6e ;.' Q\?ilLfet:bere5Jt(t:(l pereflr4ii, fatte i. ro~tr,og.tpgeetœngel11~4\tttej be~ flemttu: rol(l~agqn;meb ~~\)net~mjbler+.rol:6f)ameb gal.' for fat ll.e,œtlgd1le J«\)~a\)be 6t:ttbt '~reben tuel) b'ltn5~,il~er,.: bal:)e ftotll. ','3:.~(lr f(ben~a\)bllt(lgetet ~rml'l cp~w p.la Otebert: (lf.~f"ti ub(n be~for'(tt ~(t.\)~ 9i\1et Œrflatning. J).,ll. inb6~b bttt>4" be ~"llffe(lt uî)uibeberet\ ~.anbe( til ben \)eb \5(1(a \)œrenbe Stab. ~"bdt, 01\ ber atopretfeiiontoiret: ligefom i ~(g"b~ro~?jlf"fi, ~\)ilfet 1) eft ~~fls A:fte"r. QntUl~tpf? 0" $ee i m.2'~(4)i~6 ~i~orif.

36 11 ~\)U~et ~!lfm~l1èèteog~r~~fiabfœ~et~eb;eft eft~etltion fluttet mebœonfur l)~~t'eboe ben.2 4- IJz6ê. 17J4; tif ~'bu~\1rt Œnbe ~"nrbb fi~t;î\)een fftif{fig'~rfi~rtufs af tw' forul'm~e ~tl'o~o.ahere,i"t:<5a!&g:~'lp rctffê fl'uue (tt\jrî~~ Oc ~"n~t~arté'jèr.: '1mm '~~or tibet ~ml :fdu fotfob figbert.h'hlîfeèt; "f~4\"na~h, ftflclt,~"ori ~nn figer, éttpdtrl)cl\.rlei5âl&êv:rt~~~ot~ lifting i tûèn at ~(\n.: fd\.1: ffthbe' erfiatnbét:!fom p:mt~:m(î<ttt~:t"ge i.qg at ub :\Ja~:be," ~èfiè.$qt~tu. ~ir>èw'~iifie~i3fa",l at ~ttu :~4.7metl9: t~i: bt fo~tga'éeeorttiérèften:at fdl\l~tlgé;fom~j;~~nua~:!{e;; "coe; ;\)at::~nnt\eùé6~ôftge, o~.:u:tm;;ihfdaè; ~~ng ~l~n6~t){bih.\3 fomu(n~{i~.). f~1~~tnûe\l'mal'lfte îà{t~ fm ~è~enb'~ fl~':~{:fiftli.~atyér ~ :f.c>ni rtoiûjift~nr~jeuj rébè::~"mtleq (Q:,:~~llf~ t\l+ 'i5 r ::;têtânif:/'" g~~:~attt tloi.'7 4lt:'ita ~ :lt)em1nfiibuw1~~i;,~!l)ifui Qan;e\t~e ~ til b.e~f:~bë!be~à\)' ff:q' fêl"".fi!;~cî1w i ~cjrenbetf2 8~ttd gwft! li' i t'l[~~r:l~t fô\unu' ingewtt~"tlgte~ ~(l'obc, Monebe 6taben~ Ij)orte, 03 l.1db'c! 0111 ma(li)e; fomî)1yl'fe~ijet'tt. ti~f"st;.y. nthfl)t\ ~~ri: ~ar;tor!u1lteuiub i ~\lfle{{ef'l;tobîl~âu 16af'yb!L~e~nctil~c:f~tte i ~mf; ~t\o~iula\1t)t ;etltuc.gct tiiiglmanb.' \)ety ma.",» ~Htléri, fom.1) mu<ttllt4ra(\~. ~,"t~iw;btltf~r{te'!i)q.n!fe.œ'ônfttl i tn~, téfoo.

37 175 5 ~ r.,m 1)a\>oe tu6ubet RUe ~no~culneme at unberpo!i)c bcm meb ~c~net~mibfet et ~ee!tq(ar, om be~if'oe ~o{be ~tanb; lnen 1)an b!e" forraabt ~ af ftn egen Q;ro'ocl: (flâr6i roli~éd, fom til Q)ehmning blet' ubnœ'ccnt til ~;ou"emeut i ma6at,1)\)01: I)qn {e'cebe i mange ~ar 1). J>an befod og,ila, at be Œ~riftne ~j1061' mœpb 1'!ulbe b'~\)be ti(wl'c~ \letbent,atbeiffemaatte betate '.tolb th eolâemc; men th ~Ctm, {j'curet 1)(' me p('{\jbe efterlel'et; bcm frœ'cebe tlerfor >ia~re, fom Oc ogfm octaite. Q5hmbt ~em 'l)ar IDtontenOl), ~tlge{n' mice~[onfu{, fom Clf~nj gcft erf1œrebefi3roio94ulleblul. $t)ette ~ct1:l})dnfen meget imob, beelg for'oipcluba ingen ~otbcel~unî)e, ~a\)e af ljmn, beeh~ fornqa~\)irfehg Ctl1f(l(le. ffig Oucrgang til panjj meligion fom noget fal1l't og for$ llilt; ban frœ\)ebc bcrfôt tic (mote ~j.0omœnb til miene peta, (\t~aniffe9a\)be t"ttuget ~41mtif bette ~rribt ; og fagbe th venu fel'c: Q\!Clb be'cœger big bertil ~ jcguil fiet iffca~i\)e big; betœl1f t\i~j.ent,"u. ID1èn Œngel~$ mal1ben ble'c\leb fit ~orfœt,gir l)jemogl)œn3tc ~g i lit ~il1buc. ~ ~uho Cll1~Om Œnpitctin ~4't~fel: for ai ll11tte ~~el:l i1l1d(clll (fngeumlbogm?m 6rc~;... UWlt ~JIQ5aJ 1) ~Off"ttmn ~Qt fienbt ônl1l ptrfonlig fra 1760 til 1768.

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

Erfa rin g fra b y g g in g a v

Erfa rin g fra b y g g in g a v Erfa rin g fra b y g g in g a v m u ltim e d ia s y s te m e r Eirik M a u s e irik.m a u s @ n r.n o N R o g Im e d ia N o rs k R e g n e s e n tra l fo rs k n in g s in s titu tt in n e n a n v e n d

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d A p p e a rs in th e P ro c e e d in g s o f th e 2 0 0 5 In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n C o m p u ta tio n a l S c ie n c e (IC C S 2 0 0 5 ), E m o ry U n iv e rs ity, A tla n ta, G A, M

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 -

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 - E ffic a c y o f S e le c tiv e M y e lo id L in e a g e L e u c o c y te D e p le tio n in P y o d e r m a G a n g re n o su m a n d P so r ia sis A sso c ia te d w ith In fla m m a to r y B o w e l D

More information

W h a t is m e tro e th e rn e t

W h a t is m e tro e th e rn e t 110 tv c h a n n e ls to 10 0 0 0 0 u s e rs U lf V in n e ra s C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h a t is m e tro e th e rn e t O b je c tiv

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D T e le h e a lth in V A : B r in g in g h e a lth c a r e to th e u n d e r s e r v e d in c lin ic a n d h o m e A n d r e w S P o m e r a n tz, M D N a tio n a l M e n ta l H e a lth D ir e c to r f

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

ň Ú Ú Č

ň Ú Ú Č Ú Ú ň Ú Ú Č Ú ň Ú Ž Č Ú Ž Ó Č ň Ž ň Ě Ý Ú Č Ú Č .{ +l ; l i.,i.t :i... (),i{ i,'...,.l l!,!. }, ii,)., i.a t-l.- C,..-'H -Ý':: 4,.J: C'É].,-t";g 5; i l'.i:.l) > t{ > P)O,.J 0" 3i an.ý u- ll c O },:, ll

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia Ma rg in a l C o s t-b e n e fit A n a ly s is fo r P re d ic tiv e F ile P re fe tc h in g Tim o th y H ig h le y D e p a rtm e n t o f C o m p u te r S c ie n c e U n iv e rs ity o f V irg in ia tjh

More information

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips M A C E E x a m Basic Load Balancing Using O ne A r m M ode w it h S ou r ce N A T on t h e C isco A p p licat ion C ont r ol E ngine Goal Configure b a s ic l oa d b a l a nc ing (L a y er 3 ) w h ere

More information

M Mobile Based Clinical Decision Support System Bhudeb Chakravarti & Dr. Suman Bhusan Bhattacharyya Provider & Public Health Group, VBU-HL P S aty am C om puter S ervices L im ited Bhudeb_ C hak ravarti@

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

20th century copyright system meets 21st century artist. Henrik Ingo

20th century copyright system meets 21st century artist. Henrik Ingo 20th century copyright system meets 21st century artist Henrik Ingo Kohtaamispaikka@Lasipalatsi 2006-04-03 Who am I? H a p p ily m a rrie d m a n, e n g in e e r, b it n e rd y S o ftw a re D e v e lo

More information

Present. and. RFA No79/2OO5

Present. and. RFA No79/2OO5 IN TE IG OURT OF KARNATAKA IRUIT BEN AT DARWAD Dted this the Q7th Dy of Mch 211 Pesent TE BLE MRJUSTIE KLMANJUNAT nd TE BLE MRJUSTIE NNAGAMOAN DAS BETWEEN: RFA No7/2OO5 Shi Adiveppgoud S/o MllngoudRyngoud,

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

YRRTC Business Plan

YRRTC Business Plan 2015 2025 YRRTC Business Plan 2015 annual update updated 2015 edocs #5677831 mission Our mission is to design and deliver an exceptional rapid transit system attracting, moving and connecting people to

More information

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D.

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D. AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981 P. A. V a le s, Ph.D. SYNOPSIS Two in d ep en d en t tre a tm e n t g ro u p s, p a r t ic ip

More information

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z C O N C U R S O P Ú B L I C O E D I T A L N º 0 0 1 / 2 0 1 2 D i s p õ e s o b r e C o n c u r s o P ú b l i c o p a r a p r o v i m e n t o c a r g o s e v a g a s d a P r e f e i t u r a M u n i c i

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

J a re k G a w o r, J o e B e s te r, M a th e m a tic s & C o m p u te r. C o m p u ta tio n In s titu te,

J a re k G a w o r, J o e B e s te r, M a th e m a tic s & C o m p u te r. C o m p u ta tio n In s titu te, 1 4 th IE E E In te r n a tio n a l S y m p o s iu m o n H ig h P e r fo r m a n c e D is tr ib u te d C o m p u tin g (H P D C -1 4 ), R e s e a rc h T ria n g le P a rk, N C, 2 4-2 7 J u ly 2 0 0 5.

More information

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart . Big i N éi N Cil l l Néi l N i C lli C i é Néi i i I. N -D z Ei if ig Vll Bl ig Vig l'o l S Bg i i g l Ci Qi i Blf Si ig l i i 1945 g li gg ég Ni l Bl l i H Si J iz Eg S i Villi I l Bl i i i H Bliz Dli

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

DATING YOUR GUILD 1952-1960

DATING YOUR GUILD 1952-1960 DATING YOUR GUILD 1952-1960 YEAR APPROXIMATE LAST SERIAL NUMBER PRODUCED 1953 1000-1500 1954 1500-2200 1955 2200-3000 1956 3000-4000 1957 4000-5700 1958 5700-8300 1959 12035 1960-1969 This chart displays

More information

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING S FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING The following is a list of error and warning codes that may appear when processing claims on the online system. The error codes are bolded. CODE AA AB AI AR CB CD

More information

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA Conceptual Design Presentation Public Meeting March 22, 2016 New MBTA Commuter Rail Stop in South Salem Study Area M OF F A TT RD MON R O E GR I S

More information

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam:

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam: 2012 AUS-e-TUTE Periodic Table Lessons and Activities Definition of Terms used in this publication: requires students to find and enter information, Interactive Learning Activity: then guides them through

More information

Electron Configuration Activity

Electron Configuration Activity Electron Configuration Activity Purpose To find the relationship between electron configuration and organization of the periodic table. Materials Paper copy of the periodic table colored pencils or markers

More information

Electronic Stability & Periodic Table

Electronic Stability & Periodic Table Electronic Stability & Periodic Table Things at higher energy are less stable!! All living things are dependent on their ability to acquire energy from unstable things! The compounds in the food you eat

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers Key Questions & Exercises Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers 1. The atomic weight of carbon is 12.0107 u, so a mole of carbon has a mass of 12.0107 g. Why doesn t a mole of

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

Morningstar Document Research

Morningstar Document Research Morningstar Document Research FORM8-K EMC INSURANCE GROUP INC - EMCI Filed: May 11, 2016 (period: May 11, 2016) Report of unscheduled material events or corporate changes. The information contained herein

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20 The Periodic Table of the Elements 1 18 1 2 H 2 13 14 15 16 17 He 1.0079 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 Li Be B C N O F Ne 6.941 9.01218 10.811 12.011 14.0067 15.9994 18.9984 20.1797 11 12 13 14 15 16 17 18 Na

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

An Active Approach to the Teaching of Spelling

An Active Approach to the Teaching of Spelling An Active Approach to the Teaching of Spelling 2012 SPELLING GUIDELINES Spelling is an integral part of the teaching of literacy, and as such, is given priority through a whole school approach. Our aim

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

Topic 3 Periodic Trends

Topic 3 Periodic Trends Topic 3 Periodic Trends Chapter 06 Trends on the Periodic Table Chapter 07 Relationships between the elements CHEM 10 T03D01 How are elements arranged Prior to 1735, only 12 elements were known to man

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness

Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness Revised 8/22/13 CCSS CCSS.ELA-Literacy.RF.2.3 Know and apply grade-level phonics and word analysis skills in decoding

More information

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l VB Sprinter D e s c r i p t i o n T h i s r e t r o f i t c o n s i s t s o f i n s t a l l i n g a c r u i s e c o n t r o l s wi t c h k i t i n

More information

Scholarship Help for Technology Students

Scholarship Help for Technology Students i NOVEMBER 2014 Sli Hl f Tl S S i il ili l j i il i v f $150000 i li VN l f li Pl Tl N f xl i ii f v Pi Oli i N fi f i f vl i v f f li f i v f Viii Sli f vill f flli j: Pl Tl Mi Alli Hl li A Ifi Tl li

More information

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. CIS CO S Y S T E M S A c c e s s T e c h n o lo g y T e le c o m /IT Co n n e c tiv ity W o rk s h o p G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile g m o.a g u irre @ c is c o.c o m S e s s io n N u m b e

More information

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras BLADE 12th Generation Rafał Olszewski Łukasz Matras Jugowice, 15-11-2012 Gl o b a l M a r k e t i n g Dell PowerEdge M-Series Blade Server Portfolio M-Series Blades couple powerful computing capabilities

More information

Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools

Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools ~ Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools Starmount e Elementary -- Streets (proposed reopening 2015-2016) Schools ~ Ra ilroad -- water Bodies Home School Areas D NATIONS FORD D MONTCLAIRE D HUNTINGTOWNE

More information

Device I n s t r u m en t a t io n E x a m p l es : I P S L A s & N et F l o w Presented by Emmanuel Tychon Techni cal M ark eti ng Eng i neer TU D resden, J anuary 1 7 th 2 0 0 7 1. C is co I O S I P

More information

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a Understanding L ay er 3 Eth erch annel S u p p o rt o n th e Cisc o I ntegrated S erv ic es R o u ter T h e p u r p o se o f th is do c u m e nt is to e x p l a in C isc o Inte g r a te d S e r v ic e

More information

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M D E P A R T A M E N T O D E C O M P R A S E L I C I T A O A U T O R I Z A O P A R A R E A L I Z A O D E C E R T A M E L I C I T A T с R I O M O D A L I D A D E P R E G O P R E S E N C I A L N 034/ 2 0

More information

Tulsa County Assessor's Monthly Revolving Fund Report

Tulsa County Assessor's Monthly Revolving Fund Report Tulsa County Assessors Monthly Revolving Fund Report Board of County Commissioners: In compliance with the provisions of Title 19 O.S. 684, this report is submitted for the Assessors Revolving Fund. A

More information

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB O p t i m a l L a n d s a t E T M + b a n d 's c o m b i n a t i o n f o

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Why? Chemists are concerned with mass relationships in chemical reactions, usually run on a macroscopic scale (grams, kilograms, etc.). To deal with

More information

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r C + + a G iriş 2 K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r F o n k s iy o n la r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? P ro to tip v

More information

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table;

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table; Secondary Support Pack INTRODUCTION The periodic table of the elements is central to chemistry as we know it today and the study of it is a key part of every student s chemical education. By playing the

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. M P L S /V P N S e c u rity M ic h a e l B e h rin g e r < m b e h rin g @ c is c o.c o m > M b e h rin g - M P L S S e c u rity 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h

More information

fun www.sausalitos.de

fun www.sausalitos.de O ily i f www.lit. Ctt. Cy... 4 5 Rtt... 6 7 B... 8 11 Tt... 12 13 Pt... 14 15. 2 Ctt. Cy. Rtt. B. Tt. Pt Ctt. Cy. Rtt. B. Tt. Pt. 3 Ti t f vyy lif, ity viti. AUALITO i l t t fi, t ty, t t, jy ktil jt

More information

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change CLASS TEST GRADE PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change MARKS: 45 TIME: hour INSTRUCTIONS AND INFORMATION. Answer ALL the questions. 2. You may use non-programmable calculators. 3. You may

More information

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A v a n ç o s n o P la n o d e C o n tr o le d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A n to n io A b e lé m a b e le m @ u fp a.b r Agenda In tr o d u ç ã o C

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

Video og IP TV - h v or da n p هv ir k es n et t v er k en e? t t a d A c c o u n t M a n a g S P / T o m S m t Ole-P et er R s er elec eg en 1 Hva gjorde vi u t en T V.... 2 2 0 0 m il l s am t idige

More information

C e r t ifie d Se c u r e W e b

C e r t ifie d Se c u r e W e b C r t ifi d S c u r W b Z r t ifizi r t Sic h r h it im W b 1 D l gat s N ic o las M ay n c o u r t, C EO, D r am lab T c h n o lo gi s A G M ar c -A n d r é B c k, C o n su lt an t, D r am lab T c h n

More information

UNIVERSITY OF ILUNOхS LIBRARY AT URBANA-CHAMPA1GN AGR1CULT-"'J?'-

UNIVERSITY OF ILUNOхS LIBRARY AT URBANA-CHAMPA1GN AGR1CULT-'J?'- ' UNVRSTY F NхS LBRARY AT URBANA-HAMPA1GN AGR1ULT-"'J?'- igitied by the nternet Arhive 2012 ith fndg frm University f llis Urbn-hmpign http://.rhive.rg/detils/illismmeri1982med s 8 h U p m UU t g 5. -

More information

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret 1969-70 V e d K: Hillers-Andersen k. s k o l e d i r e k t ø r o g Aage Christensen f u l d m æ g t i g ( Fr e d e rik sh av n E k sp r e s- T ry k k e rie

More information

OPENBARE ZITTING 1. U ni f o r m e a l g e m e ne p o l i t i e v e r o r d e ni ng e n p u nc t u e l e i m p l e m e nt a t i e GAS ( g e m e e nt e l i j k e a d m i ni s t r a t i e v e s a nc t i

More information

Excel Invoice Format. SupplierWebsite - Excel Invoice Upload. Data Element Definition UCLA Supplier website (Rev. July 9, 2013)

Excel Invoice Format. SupplierWebsite - Excel Invoice Upload. Data Element Definition UCLA Supplier website (Rev. July 9, 2013) Excel Invoice Format Excel Column Name Cell Format Notes Campus* Supplier Number* Invoice Number* Order Number* Invoice Date* Total Invoice Amount* Total Sales Tax Amount* Discount Amount Discount Percent

More information

2015 NEW EQUIPMENT PRICE LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES.

2015 NEW EQUIPMENT PRICE LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES. www.jmstorage.co.uk 2015 NEW EQUIPMENT LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES ISSUE 02/15 CLIP TOGETHER SHELVING HEAVY DUTY LONGSPAN PALLET RACKING OFFICIALLY THE UK S LARGEST

More information

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n.

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 4 /2 0 /1 9 6 7. A M I N Ő S Í T É S M E G S Z Ű N T az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

More information

HR DEPARTMENTAL SUFFIX & ORGANIZATION CODES

HR DEPARTMENTAL SUFFIX & ORGANIZATION CODES HR DEPARTMENTAL SUFFIX & ORGANIZATION CODES Department Suffix Organization Academic Affairs and Dean of Faculty, VP AA 1100 Admissions (Undergraduate) AD 1330 Advanced Ceramics, Colorado Center for--ccac

More information

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

CROSS REFERENCE. Cross Reference Index 110-122. Cast ID Number 110-111 Connector ID Number 111 Engine ID Number 112-122. 2015 Ford Motor Company 109

CROSS REFERENCE. Cross Reference Index 110-122. Cast ID Number 110-111 Connector ID Number 111 Engine ID Number 112-122. 2015 Ford Motor Company 109 CROSS REFERENCE Cross Reference Index 110-122 Cast ID Number 110-111 Connector ID Number 111 112-122 2015 Ford Motor Company 109 CROSS REFERENCE Cast ID Number Cast ID Ford Service # MC Part # Part Type

More information

Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics).

Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics). Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics). Rates of chemical reactions are controlled by activation

More information

T ra d in g A c tiv ity o f F o re ig n In s titu tio n a l In v e s to rs a n d V o la tility

T ra d in g A c tiv ity o f F o re ig n In s titu tio n a l In v e s to rs a n d V o la tility T ra d in g A c tiv ity o f F o re ig n In s titu tio n a l In v e s to rs a n d V o la tility V. Ravi Ans human Indian Ins titute of Manag ement B ang alore Rajes h Chakrabarti Indian S chool of Bus ines

More information

Data Center end users for 40G/100G and market dy nami c s for 40G/100G on S M F Adam Carter Ci s c o 1 W Now that 40GbE is part of the IEEE 802.3ba there will be a wid er array of applic ation s that will

More information

Outline Presentation Why S c i r u s S c i r u s V a l u e C ha i n A d d e d v a l u e f o r E S a n d s c i e n t i f i c c o m m u n i t y

Outline Presentation Why S c i r u s S c i r u s V a l u e C ha i n A d d e d v a l u e f o r E S a n d s c i e n t i f i c c o m m u n i t y Searching the Scientific Web: s & T d s m m u Sciru he ad ed benefits fo r the cientific co nity Femke Markus S r. P ro d uc t Man ag er S c i rus 1 8 O c t o b er 2 0 0 2, C E R N, G en ev a Outline Presentation

More information

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity A p r il 2 2, 2 0 0 2 An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity Ta r u n Ch o r d ia, A s a n i S a r ka r, a n d A va n id h a r S u b r a h m a n ya m Go iz u e t a B u s in e s s

More information