Антонова Т.М. ПРО ПРОСТI КРУГОВI МНОЖИНИ АБСОЛЮТНОЇ ЗБIЖНОСТI ГIЛЛЯСТИХ ЛАНЦЮГОВИХ ДРОБIВ СПЕЦIАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Антонова Т.М. ПРО ПРОСТI КРУГОВI МНОЖИНИ АБСОЛЮТНОЇ ЗБIЖНОСТI ГIЛЛЯСТИХ ЛАНЦЮГОВИХ ДРОБIВ СПЕЦIАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ"

Transcription

1 Карпатськ математичн Carpathan Mathematcal публкацї. Т.4, Publcatons. V.4, УДК Антонова Т.М. ПРО ПРОСТI КРУГОВI МНОЖИНИ АБСОЛЮТНОЇ ЗБIЖНОСТI ГIЛЛЯСТИХ ЛАНЦЮГОВИХ ДРОБIВ СПЕЦIАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ Антонова Т.М. Про прост кругов множини абсолютної збжност гллястих ланцюгових дробв спецального вигляду // Карпатськ математичн публкацї. 0. Т.4,. C Дослджено значення радусв кругв з центром у початку координат, як є простими множинами абсолютної збжност гллястих ланцюгових дробв спецального вигляду. Об єктом дослдження є глляcтий ланцюговий дрб ГЛД вигляду b 0 + k k= k = a k, де b 0, a k комплексн стал, 0 = N кльксть глок розгалужень, k мультиндекс, k I, I = {k : k =... k ; k k ; k =,,...}. Пдхдними дробами n-го порядку n-ми апроксимантами ГЛД називаються вирази f 0 = b 0, f n = b 0 + n k k= k = a k, n =,,... ГЛД називається збжним, якщо снує скнченна границя f = lm f n. Число f n вважається значенням збжного ГЛД. ГЛД збгається абсолютно, якщо збгається ряд f k f k. k= Послдовнсть { E k } непорожнх множин Ek C, k I, називається послдовнстю множин збжност абсолютної збжност, якщо за умови a k E k, k I, 00 Mathematcs Subject Classfcaton: 40A5. Ключов слова фрази: гллястий ланцюговий дрб, пдхдний дрб, множина абсолютної збжност. c Антонова Т.М., 0

2 66 Антонова Т.М. ГЛД збгається збгається абсолютно. Якщо E k = E для всх k I, то E називається простою множиною збжност абсолютної збжност ГЛД. Напевно, найвдомшою простою множиною збжност звичайних ланцюгових неперервних дробв є круг Ворпцького [4] круг з центром у початку координат радусом. Встановлен значення радусв простих кругових множин збжност для деяких багатовимрних узагальнень неперервних дробв ГЛД загального вигляду [3], 4 двовимрних неперервних дробв [5], нтегральних ланцюгових дробв [6]. У данй робот розглядається питання про радуси простих кругових з центром у початку координат множин абсолютної збжност ГЛД вигляду. Твердження. [] ГЛД збгається абсолютно, якщо снують так додатн стал t k, k I, що для всх можливих мультиндексв виконується умова ak tk k k+ = t k+, k I. Для доведення твердження використовується метод мажорант оцнка Q n k Q n k k k+ = де Q n k, Qn k скнченн ГЛД вигляду Q k k = Qk k =, Q n k = + t k+, k I, n =,,..., k n, n p p=k+ p = k =,,..., n > k, як називаються залишками ГЛД ГЛД b 0 + k k= k = a p, Qn k = + ak вдповдно. З твердження випливає, що послдовнсть множин E k = z : z C, z t k k де t k деяк додатн числа, так, що k k = k+ = t k+ n p=k+ p p =, k I, ap, t k <, k I, є послдовнстю множин абсолютної збжност ГЛД, а радус круга з центром у початку координат, що є

3 Про прост кругов множини абсолютної збжност ГЛД 67 простою множиною абсолютної збжност ГЛД з N глками розгалужень, можна визначити з умови R N = nf k I t k k k+ = t k+ Якщо t k = k, k I, твердження перетворюється на аналог ознаки Ворпцького для ГЛД []. У цьому випадку шуканий радус дорвнює R N = mn k N k = 4N, як для ГЛД загального вигляду з N глками розгалужень, для яких константа 4N є непокращуваною [3]. Якщо t k = t k, k I, то радус круга з центром у початку координат, який є простою множиною абсолютної збжност ГЛД, можна визначити з умови R N = mn k N t k. k t p. 3 Твердження. Радус простої кругової з центром у початку координат множини абсолютної збжност ГЛД це N-й член послдовност {R k }, де 0 < R 4, R k+ = p= R k, k =,, R k + Доведення. Нехай {r k } послдовнсть таких додатних чисел, що 0 < r <, r k+ = r k r k, k =,,..., 5 r k r k + Зауважимо, що p t = r N, t p = r N p+ r N l+, p =,..., N. 6 l= k k t p = r N p+, k =,..., N. 7 p= p= Дйсно, t = r N, t t = r N r N r N = r N r N. Припускаючи, що рвнсть 7 справджується для деякого значення k, k < N, отримаємо k+ t p = p= k t p t k+ = p= k k k+ r N p+ r N k r N p+ = r N p+, p= p= p=

4 68 Антонова Т.М. тобто рвнсть 7 справджується для значення k +, отже, справджується для всх значень k, k N. Покажемо, що t k k t p = r N r N, k =,..., N. 8 p= Iз спввдношень 5 випливає, що 0 < r k+ <, r k r k = r k+ r k+, k =,, Перевримо правильнсть рвност 9 для k =, : t t = r N r N, t t t = r N r N r N r N = r N r N. Нехай рвнсть 8 справджується для деякого значення k, k < N. Тод з 6, 8 9 випливає, що k+ k k+ t k+ t p = r N k r N l+ r N l+ = r N k r N k k l= p= k = r N k+ r N l+ l= l= r N l+ = r k N k+ r N k+ r N l+ r N k+ l= k r N l+ = t k l= l= k t p = r N r N. Таким чином, рвнсть 8 справджується для всх значень k, k N. Нехай елементи послдовност {R k } визначаються у такий спосб: R k = r k r k, k =,,..., де послдовнсть {r k } означена за допомогою спввдношень 5. Тод 0 < R = r r 4, R k+ = r k+ r k+ = r k r k r k r k + p= r k r k + = R k R k +, k =,,.... Враховуючи рвност 3, 8, доходимо висновку про правильнсть твердження. Твердження 3. Для елементв послдовност {R m }, як визначаються спввдношеннями 4, справджується оцнка m + R + m k R m m + + R, m =, 3,.... 0

5 Про прост кругов множини абсолютної збжност ГЛД 69 Доведення. Використовуємо метод математичної ндукцї. Покажемо спочатку, що R m R + m +, m =, 3,,.... Перевримо правильнсть нервност для m =. Iз спввдношень 4 випливає, що R = R + R + R = R + 3, тобто для m = нервнсть справджується. Припускаючи, що нервнсть справджується для деякого m = k використовуючи 4, одержимо R k+ = R k + R k + R k + R + k + + > R + k + +, а це означає, що нервнсть справджується для всх m =, 3,.... З ншого боку, = R + + R R = + + R R, тобто для m = справджується нервнсть R m R + m + m k. Припускаючи, що нервнсть справджується для деякого значення m > враховуючи 4,, одержимо = R m + + R m + + m + R m+ R m R R + m + + R + m + m m k + k < m+ + m + + R k, отже, нервнсть справджується для довльних m =, 3,.... З нервностей, випливає правильнсть нервност 0. Зауваження. Оскльки R N 4N N N + k + R 4N > 9 4 N + R 4N, N, 4 то за умови R > 7N + 9 виконується нервнсть R N >, тобто радус круга з 4N центром у початку координат, який є простою множиною абсолютної збжност ГЛД вигляду з N глками розгалужень, може бути бльшим, нж радус круга з центром

6 70 Антонова Т.М. у початку координат, який є простою множиною абсолютної збжност ГЛД загального вигляду з N глками розгалужень. Значення R k, k =, 3,..., як визначаються спввдношеннями 4, залежать вд R, R k < x, а функця fx = 4 монотонно зростає для 0 < x <. Тому x + R k R R k = R 4 k, k =, 3,..., де {Rk } послдовнсть додатних чисел, що визначаються у такий спосб: R = 4, R k+ = R k R k +, k =,, Згдно з твердженням 3 правильною є така оцнка: N + + N k R N 4, N =, 3,.... 8N + + Твердження 4. ГЛД вигляду + k k= k = R, R > 0, 4 k з N глками розгалуження 0 = N збгається тод лише тод, коли R R N, 5 де {Rk } послдовнсть додатних чисел, що визначаються рвностями 3. Значення ГЛД 4 дорвнює r r... r N, де r N = 4R, 6 r k = 5r k+, k = N, N,...,. 7 r k+ Доведення. За умов 5, 3 для ГЛД 4 виконуються умови тверджень. Тому, враховуючи твердження зауваження, доходимо висновку про достатнсть умов 5, 3 для збжност ГЛД 4. n-й пдхдний дрб ГЛД 4, n = 0,,..., дорвнює його деякому залишку, а саме: f n = + n k k= k = R k = + n+ p p= p = R p = Q n+, = 0. 8

7 Про прост кругов множини абсолютної збжност ГЛД 7 Розв язуючи рвняння 7 вдносно r k+, отримаємо r k+ = r k r k r k r k +, отже, за умов 6, 7 для r, r,..., r N виконуються спввдношення 5. Оскльки для ГЛД 4 справджуються умови тверджень, то для його залишкв є правильною оцнка типу 3. Враховуючи рвност 6, 7 8, одержимо f n r r... r N. 9 Доведення необхдност проводимо за ндукцєю по клькост розгалужень ГЛД вигляду 4. Позначимо через f k,m k-й пдхдний дрб ГЛД вигляду 4 з m глками розгалуження. У випадку m = ГЛД 4 перетворюється на звичайний неперервний дрб + R, R > 0, k k= який збгається тод лише тод, коли R R = 4 [4], причому де r = 4R. Якщо m, тод або f k+,m = f k+,m f k+,m + lm f k, = + 4R = r, R f k,m, k = 0,,..., m =, 3,..., R f k,m = f k+,m, k = 0,,..., m =, 3, Припустимо, що ГЛД 4 з m = збгається. Тод lm f k+, + R = lm f k+,, f k, отже, R 4, можна записати, що R = r r, де r = 4R, lm f k+, = r. З урахуванням припущення про збжнсть ГЛД 4 з m = доходимо висновку, що F = lm f k, 0 при R 4, а F є дйсним коренем рвняння Дискримнант рвняння F r F + r r = 0. = r 4r r = r 5r

8 7 Антонова Т.М. буде невд ємним за вище наведених припущень лише тод, коли r r = 5, а r r = 4 5 = R. У випадку > 0 рвняння має два корен: Нехай r r 5r ; r = r + r 5r. 5r r Тод у випадку > 0 менший з коренв рвняння дорвнює r r, а бльший r r. Враховуючи нервнсть 9, доходимо висновку, що отже,. F = lm f k, r r, F = r r = r + r 5r. Таким чином, твердження 4 правильне для ГЛД вигляду 4 з двома глками розгалужень 0 =. Припустимо, що твердження 4 правильне для ГЛД 4 з m глками розгалужень, m. Розглянемо необхдн умови збжност ГЛД вигляду 4, кльксть глок розгалужень якого дорвнює m+. Використовуючи 0 мркуючи аналогчно, як у випадку m =, маємо де R Rm, lm f k+,m+ + R f k,m+ m+ = lm f k+,m = F m = r k, r m+ = 4R, r k = 5r k+, k = m,...,. r k+ Значення F m+ = lm f k,m+ дйсний корнь рвняння F m+ дискримнант якого дорвнює = m+ m+ r k F m+ + r m+ r m+ = 0, r k 4r m+ r m+.

9 Про прост кругов множини абсолютної збжност ГЛД 73 Для елементв послдовност {r k } довльного натурального числа m справджується рвнсть m r k = r l r m r m, l m. 3 r l k=l Дйсно, при m = l рвнсть 3 очевидна: r m = r m r m r m r m. Якщо рвнсть 3 справджується для деякого значення l, l m, то m k=l r k = r l r l r l r m r m = = r l r l r l r m r m = r l r l r m r m, отже, рвнсть 3 справджується для всх l, l m. Тому r m+ r m+ = r m+ r k. 4 r Пдставляючи рвнсть 4 у вираз, отримаємо = m+ r k 4 r 0 r r r 5, R m+ = r m+ r m+ r m+ r m+ R m+. Враховуючи оцнку 9, доходимо висновку, що F m+ = m+ r k 5r = r m+ k= r k, отже, твердження 4 правильне для ГЛД вигляду 4, кльксть глок розгалужень якого дорвнює m +. Таким чином, N-й член послдовност {R m}, яка визначається спввдношеннями 3, це максимально можливий радус круга з центром у початку координат, який є множиною абсолютної збжност ГЛД 4 з N глками розгалужень. Лтература. Антонова Т.М., Боднар Д.I. Област збжност гллястих ланцюгових дробв спецального вигляду // Теоря наближення функцй та її застосування. Прац IМ НАН України Т.3. С Баран О.Є. Аналог ознаки Ворпцького для гллястих ланцюгових дробв спецального вигляду // Мат. методи та фз.-мех. поля Т.39,. С

10 74 Антонова Т.М. 3. Боднар Д.И. Ветвящиеся цепные дроби. К.: Наук. думка, с. 4. Джоунс У., Трон В. Непрерывные дроби. Аналитическая теория и приложения. М.: Мир, с. 5. Кучмнська Х.Й. Двовимрн неперервн дроби. Львв: IППММ м. Я.С.Пдстригача, с. 6. Сявавко М.С. Iнтегральн ланцюгов дроби. К.: Наук. думка, с. Нацональний унверситет Льввська полтехнка, Львв, Україна e-mal: Надйшло Antonova T.M. On smple crcular sets of absolute convergence for branched contnued fractons of the specal form, Carpathan Mathematcal Publcatons, 4, 0, The raduses of the crcles wth centre n orgn of coordnates that are smple sets of absolute convergence for branched contnued fractons of the specal form have been nvestgated. Антонова Т.Н. О простых круговых множествах абсолютной сходимости ветвящихся цепных дробей специального вида // Карпатские математические публикации. 0. Т.4,. C Исследованы значения радиусов кругов с центром в начале координат, являющихся простыми множествами абсолютной сходимости ветвящихся цепных дробей специального вида.

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) (наведено порядок тестових завдань зошита 1) Номер і зміст завдання, відповіді Відповідність завдання програмі зовнішнього незалежного оцінювання

More information

M f (r) = (1 + o(1)) f (r), M f (r) = (1 + o(1))m f (r), (1) (де M f (r) = max{ f(z) : z = r}, m f (r) = min{ f(z) : z = r}, f (r) = max{ a k r n k

M f (r) = (1 + o(1)) f (r), M f (r) = (1 + o(1))m f (r), (1) (де M f (r) = max{ f(z) : z = r}, m f (r) = min{ f(z) : z = r}, f (r) = max{ a k r n k 202 Математичний вiсник НТШ, т. 5, 2008 p. ПРО РЯДИ ДIРIХЛЕ З МОНОТОННИМИ КОЕФIЦI НТАМИ I ОСТАТОЧНIСТЬ ОПИСУ ВИНЯТКОВО МНОЖИНИ c2008 р. Ярослав СТАСЮК Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка,

More information

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки УДК 53383 Ю Ф Лазарєв Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки Вступ Сучасне подання механіки матеріальної точки з врахуванням релятивістського підходу базується на математичному апараті,

More information

Макро- ЕКОНОМКА СУЧАСНИЙ ЕКОНОМ1ЧНИИ АНАЛ13. О. I. Пономаренко М. О. Перес-тюк В. М. Бурим ЧАСТИНА

Макро- ЕКОНОМКА СУЧАСНИЙ ЕКОНОМ1ЧНИИ АНАЛ13. О. I. Пономаренко М. О. Перес-тюк В. М. Бурим ЧАСТИНА О. I. Пономаренко М. О. Перес-тюк В. М. Бурим СУЧАСНИЙ ЕКОНОМ1ЧНИИ АНАЛ13 ЧАСТИНА Макро- ЕКОНОМКА Рекомендовано Мгтстерством освгти I науки Украгни Навчальний пос!бник для студент!в економ1чних та математичних

More information

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS)

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) - 1 - Зміст 1. Загальний опис... 3 2. Встановлення VLC програвача для Windows 95, 98,Me та Windows 2000/XP/Vista/7.. 4 3. Додавання списку відтворення

More information

Олімпіадні задачі з математики з розв язками для учнів середньої школи ВСТУП

Олімпіадні задачі з математики з розв язками для учнів середньої школи ВСТУП ВСТУП Олімпіадна задача з математики це задача підвищеної складності, нестандартна як за формулюванням, так і за методами розв язання. Серед олімпіадних задач зустрічаються такі, для розв язання яких потрібні

More information

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМА 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.11.2015 Правління П О С Т А Н О В А 26 листопада 2015 року м. Київ 826 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України Про

More information

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА 1 повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Стор. 1 ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 травня 2014 року ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Примірник 1 ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Відповідно до частини дванадцятої статті 73,

More information

Створення діаграм в Excel

Створення діаграм в Excel Лабораторна робота 10 РЕДАКТОР ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ MS EXCEL. ДІЛОВА ГРАФІКА Створення діаграм в Excel Діаграма служать для відображення рядів числових даних у графічному форматі, зручному для осягнення

More information

за двома бюджетними програмами по яким ф нансусться яко зд Йснюеться експлуатац я державного водогссподарського комплексу та

за двома бюджетними програмами по яким ф нансусться яко зд Йснюеться експлуатац я державного водогссподарського комплексу та рурми мт пя т ук увя вп рк кмпку ткж мт пя ктив упрв я вими вм жтими пррмми п яким утя упрв я ви у р пр ви ити у кшти у М З ти рив витки в ти пр ки ти р тт В ДО ЗПЛв Н прв ррук ви пр т в кик ржв ж п к

More information

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального

More information

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ВИПУСК 3 Київ 2007 ББК 30.10я5 0-37 0-37 Огляд міжнародної метрології / Держспоживстандарт України. Укрметртестстандарт. К.:

More information

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами Всі дії з правами «АДМІНІСТРАТОРА» Налаштування брандмауера Windows. Брандмауер (мережевий екран) це захисний бар єр між комп ютером чи мережею і зовнішнім

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року 1. Протягом 9 місяців 2007 року кількість страхових компаній (СК) зросла на 31 СК та станом станом на 30.09.2007 р. cтановила

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ O. Clarisse, S. Chang // Visual Languages. 986. 52 p. 22. Fowler M. ProjectionalEditing [Electronic Resource] // Режим доступу: http://martinfowler.com/bliki/projectionalediting.html. Last access: 2008.

More information

і

і 1 3 0 4 0 9 0 9 і 0 7 0 4 0 4 0 7 б 0 2 0 6 0 2 0 7 0 6 0 9 0 6 0 2 0 1 0 5 0 7 7 0 5 є 0 9 0 9 є 0 6 Є 0 2 0 6 0 8 є 0 4 0 6 0 9 є 0 2 0 5 0 4 0 1 б 0 8 0 2 0 3 0 1 0 2 і 0 9 0 2 0 5 0 6 0 8 0 9 0 9 0

More information

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА:

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МНЕДЖМЕНТУ (ЕКОМЕН) А.П. РУМЯНЦЕВ, Ю.О. КОВАЛЕНКО МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: Практикум Киів 2007 УДК 339.9(075.8) ББК 65.5я73 М 58 Рецензенти: Вергун В. А. доктор економічних

More information

Joint-Stock Company GIDROPRIVOD. Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА

Joint-Stock Company GIDROPRIVOD. Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА Joint-Stock Company GIDROPRIVOD Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА Purpose of the item. Axial-piston pumps (type НА) of variable displacement and constant direction of operational liquid

More information

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело РИНОК МОЛОКА 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело. - 2005. - 8. - С. 5-13. 2. Топіха В. І. Ринок молока та молокопродуктів в Україні / В. І. Топіха // Вісник аграрної науки. -

More information

Національні Стандарти Оцінки

Національні Стандарти Оцінки Національні Стандарти Оцінки (проект) Проект Національних Стандартів Оцінки підготовлений Українським Товариством Оцінювачів на заміну діючим НСО. Склад Робочої Групи: МАРКУС Я.І., НАЗИРОВА В.П., РОМАСЕНКО

More information

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб 1. Компанія Thomson Reuters розраховує індикативну ставку «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit

More information

FAST 14 CF P АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО И А ъ Рapplefl Й fl Аfl - Р. - Й fl "TTB". И. 2

FAST 14 CF P АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО И А ъ Рapplefl Й fl Аfl - Р. - Й fl TTB. И. 2 FAST 11-14 CF P РО ВАГ АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО Ж И З : FAST 11 CF P FAST 14 CF P И. 1 14 1 Й: Й 1. И...2 2. ъ...3 3. Н...4 4. А...5 5. Н...5 6. В...6 7. Ж 6 8. ъ...7 9. Р...7 10. Й...7 11. К...7 12. З...8

More information

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ ПРОЕКТ КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому частини першої статті другої

More information

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ вул. Митрополита В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,

More information

Нестатеве розмноження організмів. Регенерація

Нестатеве розмноження організмів. Регенерація Нестатеве розмноження організмів. Регенерація ПЛАН Ознаки нестатевого розмноження Способи нестатевого розмноження одноклітинних і багатоклітинних Вегетативне розмноження Регенерація Ознаки нестатевого

More information

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД Перед звільненням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює попередній рік) 01 січень 2016-29 грудень 2016 2.1. ІНФОРМАЦІЯ

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання Міністерство освіти і науки України Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

More information

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Товариства з обмеженою "112-ТВ" (код ЄДРПОУ 3890676) 99% станом на 31 грудня 201 року "112-ТВ" (Україна) 10% «МЕДІА ГРУПА 112»

More information

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Терміни та умови 1. Вступ Бонусну програму MasterCard Rewards (далі «Бонусна Програма») просуває та виконує в Україні компанія «МастерКард Юроп Спрл»

More information

1. Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами, планами, темами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки

1. Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами, планами, темами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки 2 готельних мереж за контрактним управлінням приділено недостатньо уваги, переваги контрактного управління готельними мережами не висвітленні в повній мірі, оскільки є відносно новим явищем для національного

More information

Naviextras Toolbox. Керівництво користувача

Naviextras Toolbox. Керівництво користувача Naviextras Toolbox. Керівництво користувача Зміст Встановлення... 2 Початок роботи... 4 Реєстрація пристрою... 8 Перегляд та вибір оновлень... 8 Придбання оновлень та додаткових даних... 10 Завантаження

More information

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ. Грибов Михаил Леонидович

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ. Грибов Михаил Леонидович ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «APRIORI. CЕРИЯ: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» WWW.APRIORI-JOURNAL.RU 1 2014 УДК 351.745.7 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ Грибов Михаил Леонидович канд. юр. наук Национальная

More information

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Тест містить 60 завдань. На виконання тесту відведено 120 хвилин. Орієнтовний розподіл завдань тесту за розділами

More information

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 Об єднання бізнесу МЕТА 1 Мета цього МСФЗ полягає у визначенні фінансової звітності суб єкту господарювання, який набуває форми об єднання бізнесу. Зокрема,

More information

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» УДК 373.5.016:797.212 А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПЛАВАННЮ В ПРОФІЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ

More information

Електронний цифровий підпис та імпорт підписаних обмінних файлів XML

Електронний цифровий підпис та імпорт підписаних обмінних файлів XML Електронний цифровий підпис та імпорт підписаних обмінних файлів XML Згідно Закону України про землеустрій (дивіться http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5394-17), для того, щоб ідентифікувати автора, підтвердити

More information

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Комітету роздрібного бізнесу АТ Укрексімбанк протокол від 09.04.2014 27 ПРАВИЛА ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

More information

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 01601, Київ, вул. Прорізна, 2

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 01601, Київ, вул. Прорізна, 2 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 01601, Київ, вул. Прорізна, 2 Муравйової Катерини Валеріївни 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 9/2, к. 67 Зауваження до оприлюдненого

More information

є 2010

є 2010 1 3 0 1 0 3 0 6 0 4 0 3 0 9 0 6 0 1 0 6 0 6 0 0 0 4 0 1 0 3 0 6 0 5 0 6 0 6 0 1 0 4 XXI 0 9 0 2 0 17 0 5 0 6 0 1 0 2 0 8 0 3 є 0 2 0 5 0 8 є 0 9 0 2 0 5 0 6 0 2 0 4 б 0 2 0 2 0 7 є 0 8 є- 0 0 є............................

More information

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ Розподіл функцій з профілактики та розслідування економічних економічних правопорушень між декількома органами державної державної влади влади

More information

ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Іванов Юрій Борисович. Назаренко Ганна Володимирівна

ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Іванов Юрій Борисович. Назаренко Ганна Володимирівна УДК 336.225.6:332.822.1 ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Іванов Юрій Борисович доктор економічних наук, професор Назаренко Ганна Володимирівна аспірантка

More information

1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011

1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011 1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ (розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»)

More information

7 класс Уровень «А» 1. Найдите все такие четырёхзначные числа аъы, для которых выполняется равенство аъы + аъс + аъ + а = 2013.

7 класс Уровень «А» 1. Найдите все такие четырёхзначные числа аъы, для которых выполняется равенство аъы + аъс + аъ + а = 2013. Министерство образования и науки, молодёжи и спорта Украины Институт инновационных технологий и содержания образования ^Ш Всеукраинская ученическая олимпиада по математике III этап 7 класс Уровень «А»

More information

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12,

More information

моделювання прогнозування

моделювання прогнозування МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ А. М. Єріна моделювання прогнозування Навчальний посібник Допущено Міністерством освіти і науки України Київ 2001 ББК

More information

ДОДАТОК XXI ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ДОДАТОК XXI-A 1 ГРАФІК ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ, АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ТА НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКУ

ДОДАТОК XXI ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ДОДАТОК XXI-A 1 ГРАФІК ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ, АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ТА НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКУ ДОДАТОК XXI ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ДОДАТОК XXI-A 1 ГРАФІК ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ, АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ТА НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКУ Етап 1 Імплементація статті 151 Впровадження інституційної реформи згідно

More information

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань.

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань. Таксономічна характеристика анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді Касаційного цивільного суду 1. У цьому документі визначено вимоги до

More information

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ВИДІВ ВАНТАЖІВ МІЖ АВТОМОБІЛЬНИМ І ЗАЛІЗНИЧНИМ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ВИДІВ ВАНТАЖІВ МІЖ АВТОМОБІЛЬНИМ І ЗАЛІЗНИЧНИМ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УДК 656.078.1 Ю.О. ДАВІДІЧ, докт. техн. наук, проф., ХНАМГ, м. Харків Д.П. ПОНКРАТОВ, канд. техн. наук, доц., ХНАМГ, м. Харків М.В. ОЛЬХОВА, асистент, ХНАМГ,

More information

Офіційні правила акції «MicraLand» (далі - Правила)

Офіційні правила акції «MicraLand» (далі - Правила) Офіційні правила акції «MicraLand» (далі - Правила) 1. Загальні положення. 1.1. Акція захід «MicraLand» (надалі «Акція» або «Рекламна Акція»), який проводиться по всій території України з рекламною метою.

More information

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «КІА, РІО, ГОЛ!»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «КІА, РІО, ГОЛ!» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» м. Київ 2014 Сторінка 2 з 12 З М І С Т 1. ЗАГАЛЬНІ... 3 2. УМОВИ УЧАСТІ В РОЗІГРАШІ... 8 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ..8 4. УМОВИ УЧАСТІ В ЗАХОДІ...

More information

Дитячий годинник-телефон із GPS - трекером

Дитячий годинник-телефон із GPS - трекером Дитячий годинник-телефон із GPS - трекером Опис продукту Дисплей Показує час, заряд батареї, наявність стільникового сигналу, рівень сигналу Клавіша 1 Натисніть один раз для виведення меню: дата, день

More information

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН»

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» N з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

More information

СИСТЕМА БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ: ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ

СИСТЕМА БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ: ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМА БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ: ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ ЗВІТ, підготовлений Національною асоціацією адвокатів України, затверджений рішенням Ради адвокатів

More information

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел УДК 332.14 КП держреєстрації 0111U002150 Інв. Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел.330172 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової

More information

Антени та пристрої НВЧ

Антени та пристрої НВЧ МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ Державний департамент з питань зв язку та інформатизації ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА Кафедра технічної електродинаміки і систем радіозв'язку

More information

ПРОПОЗИЦІЇ, ЯКІ НЕ ВИКЛИКАЮТЬ ЗАПЕРЕЧЕНЬ ТА/АБО НЕ ЗМІНЮЮТЬ НИНІШНЬОГО ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ СУДОЧИНСТВА

ПРОПОЗИЦІЇ, ЯКІ НЕ ВИКЛИКАЮТЬ ЗАПЕРЕЧЕНЬ ТА/АБО НЕ ЗМІНЮЮТЬ НИНІШНЬОГО ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ СУДОЧИНСТВА Центр Разумкова, 7 жовтня 2013р. 1 АНАЛІЗ проекту Закону України Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів (законопроект внесено до Верховної Ради Президентом

More information

SWAG ремкомплекти ланцюгового приводу ГРМ тепер подвійна вигода! 1)

SWAG ремкомплекти ланцюгового приводу ГРМ тепер подвійна вигода! 1) Чудова пропозиція! www.swag.de/remkomplekty-lanzjugovogo-pryvodu SWAG ремкомплекти ланцюгового приводу ГРМ тепер подвійна вигода! 1) Купіть ремкомплект ланцюгового приводу ГРМ 2) від SWAG та отримайте

More information

ПЕНСІЙНИЙ ВІК : ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ ПЕРСПЕКТИВИ

ПЕНСІЙНИЙ ВІК : ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ ПЕРСПЕКТИВИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПЕНСІЙНИЙ ВІК : ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ ПЕРСПЕКТИВИ аналітична доповідь КИЇВ - 2013 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації

More information

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ Цей Порядок визначає порядок проведення іспиту та методику встановлення його результатів у процедурі

More information

РОЗРАХУНКИ БРУСА ПРИ ПРОСТИХ ВИДАХ ДЕФОРМУВАННЯ

РОЗРАХУНКИ БРУСА ПРИ ПРОСТИХ ВИДАХ ДЕФОРМУВАННЯ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «Харківський політехнічний інститут» Конкін В.М., Конохов В.І., Шергін С.Ю., Кравцова Н.В. РОЗРАХУНКИ БРУСА ПРИ

More information

AD(2009)048-e.pdf. 1 Див. Висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України, які стосуються

AD(2009)048-e.pdf. 1 Див. Висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України, які стосуються Висновок 667/2012 щодо проекту Закону України «Про прокуратуру» (підготовлений українською Комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права), схвалений Венеціанською Комісією на її 92-ому

More information

Правила змагань з конкуру

Правила змагань з конкуру Правила змагань з конкуру Витяг з проекту національних правил 2013 Глава 1. Вступ (ст.200). Змагання з подолання перешкод це змагання, в яких пара (вершник та кінь) випробуються в різних умовах на маршруті,

More information

Правильна відповідь: Правильна відповідь:

Правильна відповідь: Правильна відповідь: ТЕСТОВІ ПИТАННЯ: КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (1487 ПИТАНЬ) Про застосування запобіжного заходу, ухвалення вироку щодо адвоката повідомляються: 1. Відповідні органи адвокатського самоврядування. 2.

More information

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 26 pt modern humanist sans serif typeface. The proportions of each character have a strong lateral dynamic that makes it ideal for on-screen

More information

1 Національний Університет Харчових Технологій Факультет Економіки і Менеджменту Кафедра менеджменту Аспірант Гунько Н.О АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

1 Національний Університет Харчових Технологій Факультет Економіки і Менеджменту Кафедра менеджменту Аспірант Гунько Н.О АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ 1 Національний Університет Харчових Технологій Факультет Економіки і Менеджменту Кафедра менеджменту Аспірант Гунько Н.О АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТРЕБ ANALYSIS OF SOURCINGS OF INVESTMENT

More information

Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення. ЗАКОН УКРАЇНИ Про аудіовізуальні послуги. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення. ЗАКОН УКРАЇНИ Про аудіовізуальні послуги. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Проект 17.01.2014 1 З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: I. Внести до Закону України Про телебачення

More information

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ ВИТЯГ АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ 22 січня 2016 р. Київ 18-р Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу Антимонопольний комітет України, розглянувши

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 25 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній станом на 31.3.25 392 (станом на 31.3.24 36),

More information

Порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання судді

Порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання судді ПОГОДЖЕНО Рішення Ради суддів України від Голова Ради суддів України В.М.Сімоненко ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

More information

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Назва рекламної акції «Виклик Активіа» (далі «Правила» та «Акція» відповідно) від 01 грудня 2016 року

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Назва рекламної акції «Виклик Активіа» (далі «Правила» та «Акція» відповідно) від 01 грудня 2016 року ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Назва рекламної акції «Виклик Активіа» (далі «Правила» та «Акція» відповідно) від 01 грудня 2016 року Замовник рекламної Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАНОН ДНІПРО»,

More information

МОЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ТУРБІНИ К /3000 ПРИ РОБОТІ ВЗИМКУ

МОЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ТУРБІНИ К /3000 ПРИ РОБОТІ ВЗИМКУ 54 ISS 2076-2429 Праці Одеського політехнічного університету. 20. Вип. (35) УДК 62.65.5 В.П. Кравченко, д-р техн наук, доц., М.П. Галацан, магістр, Одес. нац. політехн. ун-т МОЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

More information

Працюєш у Польщі? Працюй легально!

Працюєш у Польщі? Працюй легально! Broszura Pracujesz w Polsce? Pracuj legalnie! Ukraińska wersja językowa Безкоштовний екземпляр PracWPolsce_Pracuj leg_cichon.indd 1 Ярослав Ціхонь Працюєш у Польщі? Працюй легально! Інформатор для працівників

More information

Інструкція з монтажу. Каскадний блок Logamax plus GB162-80/100. Для професійних підприємств. Уважно прочитайте інструкцію з монтажу

Інструкція з монтажу. Каскадний блок Logamax plus GB162-80/100. Для професійних підприємств. Уважно прочитайте інструкцію з монтажу Інструкція з монтажу Каскадний блок Logamax plus GB162-80/100 Для професійних підприємств Уважно прочитайте інструкцію з монтажу 6 720 614 584 02/2007 UA Каскадний блок Logamax plus GB162-80/100 9 7 1

More information

Секретаріат Кабінету Міністрів України Н А Ш І П Р А В А УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ

Секретаріат Кабінету Міністрів України Н А Ш І П Р А В А УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ Секретаріат Кабінету Міністрів України Н А Ш І П Р А В А УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ "Консоль" 2006 УДК 342.518:352(477) ББК 67.9(4 УКР)300.7 Н 37 Наші права: участь громадян в управлінні

More information

СТАТУТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ КИЇВЩИНИ

СТАТУТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ КИЇВЩИНИ СТАТУТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ КИЇВЩИНИ м. Київ 2015 2 1. Загальні положення 1.1 Державне підприємство Розвиток інфраструктури Київщини (далі Підприємство) засноване на державній

More information

Посібник зі Скраму. Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри. Липень Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд

Посібник зі Скраму. Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри. Липень Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд Посібник зі Скраму Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри Липень 2011 Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд Зміст Мета Посібника... 3 Загальні відомості про Скрам... 3 Скрам Підхід

More information

КОМЕНТАРІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

КОМЕНТАРІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ГАРМОНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ ЗІ СТАНДАРТАМИ ЄС КОМЕНТАРІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ Сергій Яременко Олександр Шатковський 5 листопада 2014 року Проект фінансується

More information

ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства

ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Архівні зібрання України Спеціальні довідники ЗВЕДЕНИЙ КАТАЛОГ МЕТРИЧНИХ КНИГ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ

More information

Глуха Г. Я. У свою чергу, серед дослідників, які детально ви- Економіка та управління національним господарством

Глуха Г. Я. У свою чергу, серед дослідників, які детально ви- Економіка та управління національним господарством УДК 339.543 Глуха Г. Я. Митна політика як фактор економічного зростання країни Стаття присвячена дослідженню впливу митної політики держави на економічне зростання. Визначено сутність економічного зростання

More information

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н,

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Anna_nechai@yahoo.com Партії, які формують позицію Верховної Ради України: Партія Народний Фронт" Партія "Блок

More information

Степанов В. Ю., д.держ.упр., проф., ХДАК ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ

Степанов В. Ю., д.держ.упр., проф., ХДАК ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ УДК 354:656.078 Степанов В. Ю., д.держ.упр., проф., ХДАК ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ У статті розглядається тема посилення ролі нових пріоритетів формування господарського механізму щодо забезпечення

More information

У взуттевому ВИРОБНИЦТВХ

У взуттевому ВИРОБНИЦТВХ MiHicxepcTso осв1ти Укрелни Державна а1идем1я легко! промисловост! ^'крэлни УДК 685.31+558.65.015:65,011,56 t!a правах рукопису Тонковид Леон1д Андр1йович ТЕХН0Л0Г1ЧН1 ОСНОВИ АВТОМАТИЗАЩ! СКЛАДАЛЬНИХ ПР0ЦЕС1В

More information

ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. ВСТУП...4 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ...5

ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. ВСТУП...4 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ...5 ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. ВСТУП...4 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....5 РОЗДІЛ 3. ПРАВИЛА ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ ПРИ ВІДКРИТТІ ТА ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЙ ЗА ПОТОЧНИМИ РАХУНКАМИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ...12 Глава 3.1. Загальні

More information

НАЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОДЕКС АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ (НСК FAU)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОДЕКС АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ (НСК FAU) ЗАТВЕРДЖЕНО Комісією Автомобільного Спорту Автомобільної Федерації України Рішення від 23.01.2014 року НАЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОДЕКС АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ (НСК FAU) (в новій редакції) ЗМІСТ

More information

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 03.03.2015 Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А 03 березня 2015 року м. Київ 160 Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України Відповідно

More information

Вказівки щодо відведення димових газів для

Вказівки щодо відведення димових газів для Вказівки щодо відведення димових газів для Газовий прилад з максимальним використанням теплоти згорання 6 720 615 740-00.1O Logamax plus GB042-22K GB042-22 Для спеціалізованого підприємства Уважно прочитайте

More information

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ЗВІТ про результати дослідження ринку послуг з приймання готівкових платежів від фізичних осіб за житлово-комунальні послуги (ВИТЯГ) Схвалено Антимонопольним комітетом України

More information

Пенсійний фонд України ЗВІТ. Іь. ^

Пенсійний фонд України ЗВІТ. Іь. ^ Пенсійний фонд України ЗВІТ її» Іь. ^ їм Ш І І Інф орм аційно-аналітичні матеріали до звіту про виконання бю джету Пенсійного фонду України за 2 0 1 4 рік Нормативно-правове регулювання формування та виконання

More information

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

ФОРМА ТА РОЗМ1РИ, НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЗДЕФОРМОВАНИХ ЗАГОТОВОК ПРИ ХОЛОДН1Й В1ДКРИТ1Й РОЗДАЧ1 ТРУБЧАСТИХ ЗАГОТОВОК З Р1ЗНОЮ В1ДНОСНОЮ ТОВЩИНОЮ

ФОРМА ТА РОЗМ1РИ, НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЗДЕФОРМОВАНИХ ЗАГОТОВОК ПРИ ХОЛОДН1Й В1ДКРИТ1Й РОЗДАЧ1 ТРУБЧАСТИХ ЗАГОТОВОК З Р1ЗНОЮ В1ДНОСНОЮ ТОВЩИНОЮ Bibliography (transliterated): 1. B.L. Bespalov Tekhnologiya mashinostroyeniya. Moscow: Mashinostroyeniye 1973 god 447s. 2. Boykov P.I. Progressivnyye metody v mashinostroyenii. Minsk : Nauka i tekhnika

More information

Побутові циркуляційні помпи CP 04-15B

Побутові циркуляційні помпи CP 04-15B Побутові циркуляційні помпи CP 04-15B ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 1. Вказівки з техніки безпеки Дана інструкція з монтажу та експлуатації містить основні вказівки, яких слід дотримуватися при

More information

ПОКРІВЕЛЬНА СИСТЕМА Finnera ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

ПОКРІВЕЛЬНА СИСТЕМА Finnera ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ПОКРІВЕЛЬНА СИСТЕМА Finnera ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ Зміст Технічна специфікація Finnera...2 Компоненти покрівельної системи Finnera...3 Прийом поставки...4 Розвантаження та обробка поставки...4 Доведення

More information

Магістерська дисертація зі спеціальності Комп ютеризовані та робототехнічні системи (код та назва напряму спеціальності)

Магістерська дисертація зі спеціальності Комп ютеризовані та робототехнічні системи (код та назва напряму спеціальності) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Факультет інформатики та обчислювальної техніки Кафедра технічної кібернетики «На правах рукопису» УДК 004.051 «До захисту

More information

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 2008 р.

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 2008 р. Український центр оцінювання якості освіти ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 2008 р. ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ Київ 2007 ББК 74.202.5 З-78

More information

Ми знаємо, що буде модно найближчі 40 років

Ми знаємо, що буде модно найближчі 40 років ФІНСЬКА Нова металочерепиця Finnera! Ми знаємо, що буде модно найближчі 40 років ЯКІСТЬ ЯКІСТЬ ФІНСЬКА ФІНСЬКА ЯКІСТЬ Новий технологічний дизайн робить Ваш дах не лише гарним, але й надзвичайно міцним,

More information