МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА «ЛЮДИНА Й БІОСФЕРА», ГЛОБАЛЬНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА «ЛЮДИНА Й БІОСФЕРА», ГЛОБАЛЬНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА"

Transcription

1 Конспект уроку з екології (11 клас) МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА «ЛЮДИНА Й БІОСФЕРА», ГЛОБАЛЬ Конспект уроку з екології (11 клас) МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА «ЛЮДИНА Й БІОСФЕРА», ГЛОБАЛЬНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Цілі уроку: актуалізувати знання про біосферу як одну з оболонок Землі; розвивати знання про основні напрямки й форми міжнародного співробітництва в розв'язанні екологічних проблем; охарактеризувати міжнародну програму «людина й біосфера» ; дати уявлення про глобальну систему моніторингу навколишнього середовища; розвивати навички роботи з різними джерелами інформації; формувати відповідальне ставлення до природи. Обладнання й матеріали: довідники, відомості про міжнародну програму «Людина й біосфера», атласи України для 9 класу, настінна карта «Фізична карта України», контурна карта України. ХІД УРОКУ I. Організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів 1. Розкажіть про межі, склад і функції біосфери. 2. Наведіть приклади міжнародних конференцій, присвячених проблемам узаємодії суспільства й природи. 3. Які ви знаєте проекти, спрямовані на охорону природи України? 4. Наведіть приклади біосферних заповідників. Що ви знаєте про цілі їх створення? 5. Назвіть основні положення Конвенції ООН з морського права. 6. Які важливі рішення були прийняті на Віденській зустрічі представників держав учасниць Наради в Хельсінкі? Біосфера це загальнопланетарна оболонка, та ділянка Землі, де існує або існувало життя і яка піддається або піддавалася його впливу. Вона охоплює всю поверхню суші, океани й моря, а також частину надр Землі. Живі організми створюють у біосфері кругообіги найважливіших біогенних елементів, які поперемінно переходять із живої речовини в неорганічну матерію. Ці цикли ділять на дві основні групи: кругообіги газів і осадові кругообіги. У першому випадку головний постачальник елементів атмосфера (Карбон, Оксиген, Нітроген), у другому гірські осадові породи (фосфор, сірка та ін.). Учення про біосферу створено великим російським ученим В. І. Вернадським. III. Вивчення нового матеріалу 1. Міжнародна програма «Людина й біосфера» У своїй практичній діяльності людина завжди була змушена зважати на закони живої природи, особливо в сільському й лісовому господарстві. Спочатку це відбувалося стихійно, на основі досвіду, проб і помилок. З розвитком наукової екології стало зрозуміло, що саме вона є основою, на якій можливе не стихійне, а свідоме, грамотне господарювання людей на Землі. Так, коли були оцінені масштаби біологічної продукції на планеті, стало зрозумілим, що настав час співвідносити діяльність і потреби людей з можливостями біосфери. Система міжнародних відносин у галузі вивчення й охорони біосфери визначається двостороннім і багатостороннім співробітництвом країн, діяльністю різних міжнародних організацій, число яких безупинно збільшується р. була організована Міжнародна 1 / 5

2 спілка захисту природи (яка 1956 р. одержала назву Міжнародної спілки охорони природи й природних ресурсів МСОП). Створення такої спілки сприяло тому, що міжнародне співробітництво з вивчення й охорони біосфери, зокрема з природоохоронної освіти, стало отримувати конкретні форми й зміст. З ініціативи організації ООН з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) була розроблена й 1971 р. прийнята міжнародна програма «Людина й біосфера» (МАВ), метою якої є здійснення в різних районах світу комплексних багаторічних досліджень впливу людини на природні процеси в біосфері й вивчення зворотного впливу викликаних змін на саму людину. Із цією метою на малопорушених або зовсім не порушених господарською діяльністю територіях почали створюватися біосферні заповідники. Для них вибираються не унікальні, а типові ландшафти. У виняткових випадках біосферний заповідник може бути організований на території давнього освоєння людиною. Територія біосферного заповідника має практично не піддаватися впливам територій, що її оточують. Фахівці ООН запропонували для біосферних заповідників концепцію зонування, яка полягає у створенні трьох спеціальних зон: ядро, буферна зона й перехідна зона, або зона співробітництва з місцевим населенням. У буферній зоні існують менш тверді обмеження природокористування, а в зоні співробітництва обмеження стосуються тільки певних форм діяльності, які можуть завдати непоправної шкоди природним комплексам, охоронюваним біосфер- ними заповідниками. Перший біосферний заповідник було засновано 1974 р. в США на базі вже існуючої особливо охоронюваної природної території. На сьогодні існує 564 біосферні заповідники в 109 країнах, у тому числі є ряд міжнародних, або транснаціональних. На території України діють чотири біосферні заповідники: Асканія-Нова, Чорноморський, Карпатський і Дунайський. Асканія-Нова цей куточок недоторканного степу, який зберігся на перетині колишніх козацьких шляхів, недалеко від Сиваша й Каховки. Розташований заповідник у зоні злакових, під зоні типчаково-ковилових степів на солонцюватих південних чорноземах, які місцями чергуються з темно-каштановими ґрунтами, з ділянками солончаків. Асканія-Нова заснована 1874 р. як парк для акліматизації та гібридизації тварин. Тоді тут були закладені ботанічний сад, зоопарк і визначена недоторканна ділянка степу. На га природу зберегли такою, якою вона була 200 років тому. Це найбільший у Європі куточок недоторканної степової природи. Його рослинний і тваринний світ навіть збільшилися. Тут можна побачити рідкісних тварин, дивних птахів і незвичайні рослини. Так, в асканійському степу налічується понад 452 видів квіткових рослин, 40 видів рослин ендеміків півдня України. Переважають злаки пір'яста ковила, типчак, тонконог. Для подів є типовим пирій, а з різнотрав'я степова волошка. У вологі роки дуже розростається лисохвіст, осока. Основними завданнями зоологічного парку Асканія-Нова є збереження видів диких тварин з усього світу, акліматизація та одомашнення деяких з них. Для рідкісних і зникаючих видів тварин розведення в зоопарку з наступним випуском у природу є одним з методів відновлення їх популяцій. Нині в зоологічному парку утримуються особини 109 видів. Чисельність птахів становить понад 4500 особин (85 % колекції зоопарку). Клас Ссавці представлений копитними тваринами їх налічується 43 види та внутрішньовидових одиниць. Найбільшою кількістю особин представлені сайгак, кінь Пржевальського, благородний олень, американський бізон, плямистий олень, лань, 2 / 5

3 гвинторо- гий козел. Біля устя Дніпра розкидані степові й навіть лісові ділянки Чорноморського біосферного заповідника. Вони лежать і на материковій суші, і на прибережних косах і островах. Заповідник створений 1927 р. для охорони птахів, що зимують, гніздяться і зупиняються під час перельотів, а також для збереження інших видів тварин і рослин, ландшафтів типчаково-ковилових степів, солончаків, піщаних степів і водно-болотних угідь р. оголошений біосферним заповідником, 1984 р. занесений до міжнародної мережі біосферних заповідників. На сьогодні заповідник займає площу у 89 тис. га (Херсонська й частково Миколаївська області). На цій території охороняється й вивчається понад 728 видів рослин, 305 видів птахів і 47 видів ссавців. Багато з них занесено до Червоної книги України, наприклад орлан-білохвіст, степовий журавель, норка європейська, великий тушканчик. Під особливою охороною перебувають зимуючі тут лебеді (шипуни й кликуни) і найбільші у світі гніздування чорноголової чайки (вона є символом заповідника). Одним з важливих завдань Чорноморського біосферного заповідника є проведення екологічного моніторингу, який включає спостереження, оцінювання й прогноз антропогенних змін стану екосистем, що забезпечує їх екологічну рівновагу. Одним з найбільш відомих еколого-просвітницьких центрів Карпатського регіону є Карпатський біосферний заповідник. Він створений 1968 p., 1992 p. включений до міжнародної мережі біосферних заповідників. Загальна площа га, складається із шести розрізнених масивів, а також ботанічних заказників державного значення «Чорна Гора» і «Юлівська Гора». Статус біосферного заповідника визначив і нові завдання. Разом з охороною екосистем і ландшафтів діяльність КБЗ зараз спрямована на тривалий екологічний, економічний і соціальний розвиток регіону, а також збереження його культурної та історичної спадщини р. Указом Президента України було створено Дунайський біосферний заповідник на базі заповідника «Дунайські плавні». До цього часу це була Дунайська філія Чорноморського заповідника площею 7758 га. Сьогодні його загальна площа становить га, з них 6890 га займає акваторія. До складу заповідника входять і острови: Срмаков, Кубанський, Анкудінов, Полуденний, Стамбульський. За схемою фізико-географічного районування територія Дунайського біосферного заповідника входить до причорноморського середньостепового краю Середньостепової під зони Степової зони. Заповідник створено для охорони дельтових екосистем, а також водно-болотних угідь міжнародного й загальнодержавного значення. До Зеленої книги України занесено рослинні угруповання дев'яти формацій. До Червоної книги України занесено 8 видів рослин, а з тваринного світу 61 вид. Європейська мережа біосферних заповідників є найбільшою й найстарішою серед регіональної мереж. Вона включає 50 країн Європи, Канаду й США й представляє 262 біосферні заповідники. Зустрічі представників європейської мережі проходять майже кожні два роки з 1986 року. Остання конференція, ЕвроМАБ-2009, пройшла в селищі Старе Лесна, Словаччина, з 26 жовтня по 1 листопада 2009 року. У конференції взяло участь 113 делегатів із 22 країн. Учасники конференції відзначили особливу важливість таких напрямків, як: обмін інформацією між заповідниками й підвищення взаємодії з освітніми установами, проведення дослідно-показових досліджень, інтеграція з регіональними й національними економіками, комплексні дослідження із можливості зменшення негативних наслідків зміни клімату. У ході конференції одержали підтримку 3 / 5

4 плани створення міжнародного біосферного заповідника в басейні річки Десна на базі біосферних заповідників «Деснянський» в Україні й «Неруссо-Деснянське Полісся» в Росії р. пройшов Перший міжнародний конгрес з біосферних заповідників, який визначив план дій щодо досліджень і моніторингу, а також узаємодії з місцевими співтовариствами. Севільська стратегія, що вироблена на конференції ЮНЕСКО в Севільї (Іспанія) 1995 року й підкреслює важливість створення й керування біосферними заповідниками, знайшла своє відображення в Мадридському плані дій, затвердженому на конференції в Мадриді 2008 року. 2. Глобальна система моніторингу навколишнього середовища Заповідники, які мають статус біосферних, входять до міжнародної системи біосферних резерватів, що здійснюють глобальний екологічний моніторинг. Під моніторингом (від лат. monitoi той, що нагадує, попереджує) розуміють комплексну систему спостережень, оцінювання й прогнозу змін стану навколишнього середовища під впливом антропогенних впливів. Одним з найважливіших завдань моніторингу є своєчасне оцінювання наслідків антропогенних впливів на живі організми, екосистеми й здоров'я людини, а також ефективності природоохоронних заходів. Крім того, моніторинг це не тільки безперервне спостереження й оцінювання факторів, але й експериментальне моделювання, прогноз і рекомендації з керування станом навколишнього природного середовища. Моніторинг може бути локальним (біоекологічним, санітарно- гігієнічним), регіональним (геосистемним, природно-господар- ським) і глобальним (біосферним). Моніторинг, який проводиться на локальному рівні, включає спостереження за зміною в різних сферах умісту забруднюючих речовин, які володіють канцерогенними, мутагенними й іншими несприятливими властивостями. До найнебезпечніших для природних екосистем і людини належать такі забруднюючі речовини: радіонукліди, важкі метали, пестициди, оксиди Карбону, Нітрогену, діоксид Сульфуру. Біое- кологічний моніторинг припускає також спостереження за збільшенням уроджених дефектів у популяціях людини й виявлення динаміки генетичних наслідків забруднення біосфери, у першу чергу, мутагенами. На регіональному рівні спостереження ведуть за станом екосистем великих природно-територіальних комплексів (лісових екосистем, басейнів річок, агроекосистем і т. д.), де аналізують характер і кількісні показники антропогенних впливів на навколишнє природне середовище в цих регіонах. Наприклад, ведуть контроль за станом популяцій зникаючих видів рослин і тварин. Завдання глобального моніторингу забезпечити спостереження, контроль і прогноз можливих змін у біосфері в цілому. У системі екологічного моніторингу, що здійснюється в Україні, представлені всі три рівні моніторингу навколишнього природного середовища. Вони здійснюються за довгостроковою Державною програмою, яка визначає спільні дії відомчих органів державної виконавчої влади, підприємств, організацій та установ. Основну роль відіграє Міністерство екології та природних ресурсів України. Мета державного моніторингу поверхневих вод збір, обробка й аналіз інформації про їх стан. Вода річок контролюється за 28 гідрохімічними показниками, у тому числі: температура, прозорість, запах, кольоровість, завислі речовини, лужність, жорсткість, розчинний кисень, БСК (біохімічне споживання кисню), ХСК (хімічне споживання кисню), сухий залишок, нафтопродукти, аніонні СПАР, феноли, рн, йони Кальцію, Магнію, Хрому, 4 / 5

5 Цинку, Феру- му, радіонуклідів Cs-137 (Цезію-137) і Sr-90 (Стронцію-90). На цій основі готуються науково обґрунтовані рекомендації для прогнозування змін якісного стану вод і прийняття рішень у випадку надзвичайних ситуацій. Наприклад, у межах зони діяльності Деснянського басейнового управління водних ресурсів моніторинг за станом водних ресурсів і меліорованих земель здійснює лабораторія Чернігівської гідрогеолого-меліоративної експедиції. Згідно зі своїми повноваженнями, вона проводить меліоративний моніторинг зрошуваних та осушуваних земель, моніторинг на водогосподарських системах Чернігівської області; веде постійне спостереження за режимами ґрунтових вод, у тому числі з діючих колодязів у період весняної повені й літньо-осінньої межені, спостерігає за водними й кислотними балансами меліорованих земель. Спостереження світової мережі станцій фонового моніторингу охоплюють усі типи екосистем: водні (морські й прісноводні) і наземні (лісові, степові, високогірні та інші). Ця робота проводиться під егідою ЮНЕП. В Україні станції комплексного фонового моніторингу розташовані в біосферних заповідниках. Вони є частиною глобальних міжнародних екомереж. IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів А. Дайте відповіді на запитання. Коли та з якою метою була розроблена й прийнята міжнародна програма «Людина й біосфера»? Що ви знаєте про концепції зонування біосферних заповідників? Розкажіть про один з біосферних заповідників України. Дайте визначення поняттям «моніторинг», «глобальний екологічний моніторинг». Розкажіть про систему екологічного моніторингу, що здійснюється в Україні. Б. Позначте на контурній карті України біосферні заповідники. Дані про ці природоохоронні території занесіть до таблиці. Категорія Назва Місце розташування Приклади охоронюваних представників флори й фауни Біосфер- ний заповідник Асканія- Нова Херсонська область Пір'яста ковила, астрагал, типчак, тонконог, степова волошка, лисохвіст, осока, сайгак, кінь Пржевальського, тушканчик Чорноморський Херсонська й Миколаївська області Білоцвіт літній, ковила, типчак, орлан-білохвіст, степовий журавель, норка європейська, великий тушканчик Карпатський Закарпатська область Шафран, едельвейс, норка, білка, вовк, олень V. Домашнє завдання Опрацювати теоретичний матеріал за відповідною темою. Ознайомитися з матеріалами сайта Всесвітньої Метеорологічної Організації 5 / 5

OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING

OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING УДК 339.9:336.564.2 M. V. Kleshcheeva, Student of Donetsk National Ttechnical University, Ukraine OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING Formulation of the problem. At this point in time offshore

More information

CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko

CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko The article deals with regional innovation infrastructure as an innovative component of the EU policy, analyzes its

More information

Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ МОН України від 17.07.2013 р. 994) Н55 Несвіт А.М. Англійська мова : підруч. для 3-го

More information

THE INFORMATISATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

THE INFORMATISATION OF PUBLIC ADMINISTRATION ISSN 2410-5333 Вісник ХДАК. Випуск 47. 2015 135 UDC 35.078:316.77 В. Ю. Степанов, доктор наук із державного управління, професор, Харківська державна академія культури, м. Харків ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО

More information

Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov, Odessa 2

Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov, Odessa 2 Системи обробки інформації, 015, випуск 1 (137) ISSN 1681-7710 UDC 61.391 Nameer Qasim 1, Ali Al-Anssari 1, Moath Talat Ramadan Salah 1 Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov,

More information

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВАНИИ МНОГОФАКТОРНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВАНИИ МНОГОФАКТОРНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ Kuzhda Т. Reail sales forecasing wih applicaion he muliple regression [Електронний ресурс] / Т. Kuzhda // Соціально-економічні проблеми і держава. 01. Вип. 1 (6). С. 91-101. Режим доступу до журн. : hp://sepd.nu.edu.ua/images/sories/pdf/01/1kibrm.pdf.

More information

UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS

UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS УДК 330.332 UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS Svitlana О. Cherkasova, PhD Svitlana V. Filippova, DEcon, Prof. Odesa National Polytechnic University,

More information

INTEGRATION SDN CONTROLLERS INTO OPENSTACK. EVALUITION OF PERFORMANCE AND RELIABILITY

INTEGRATION SDN CONTROLLERS INTO OPENSTACK. EVALUITION OF PERFORMANCE AND RELIABILITY Системи обробки інформації, 2015, випуск 10 (135) ISSN 16817710 УДК 621.372 O.B. Tkachova 1, Mohammed Jamal Salim 2, Raed Yahya Abdulghafoor 2 1 Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv

More information

DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS USAGE

DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS USAGE УДК [005.53:004]:338.22 Management of innovations N. Marinova, PhD, D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS

More information

AGRITOURISM AS THE BEST FORM OF ENTERPRENEURSHIP IN THE POLISH COUTRYSIDE. Anita Szygula

AGRITOURISM AS THE BEST FORM OF ENTERPRENEURSHIP IN THE POLISH COUTRYSIDE. Anita Szygula . с. 125 132 Visnyk of the lviv University. series international relations. 2014. Issue 34. p. 125 132 125 УДК 338.48-44(438-22) AGRITOURISM AS THE BEST FORM OF ENTERPRENEURSHIP IN THE POLISH COUTRYSIDE

More information

HEALTH CARE SYSTEM FINANCING IN UKRAINE AND ABROAD. Olha Zhmurko*

HEALTH CARE SYSTEM FINANCING IN UKRAINE AND ABROAD. Olha Zhmurko* HEALTH CARE SYSTEM FINANCING IN UKRAINE AND ABROAD Olha Zhmurko* Lviv Ivan Franko National University, Ukraine Abstract. The bases of health care financing system in Ukraine are grounded on the model of

More information

Keywords: management of technology, education, benchmarking, innovation

Keywords: management of technology, education, benchmarking, innovation УДК 581.341 Hiroshi Tanaka Honorary Professor, Doctor of Project Management Sergey ushuyev Professor, Head of Project Management Kiev National University of Construction & rchitecture, Kiev MSTER OF SCIENCE

More information

Chao Chao Chuang 1, Fu-Ling Hu 2 APPLICATION OF CRM IN BANKING

Chao Chao Chuang 1, Fu-Ling Hu 2 APPLICATION OF CRM IN BANKING ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 419 Chao Chao Chuang 1, Fu-Ling Hu 2 APPLICATION OF CRM IN BANKING In the competitive banking field, customers make up one of the most important and valuable assets of any bank.

More information

Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Science, Praha, Czech Republic CRISIS MANAGEMENT PRINCIPLES AND COMPETENT CRISIS PLAN

Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Science, Praha, Czech Republic CRISIS MANAGEMENT PRINCIPLES AND COMPETENT CRISIS PLAN Безпека критичних інфраструктур 23 UDC 005.8:005.931.11:005.521 D. PROCHAZKOVA, J. PROCHAZKA Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Science, Praha, Czech Republic CRISIS MANAGEMENT

More information

Vocational Training of Education Administrators under Master s Degree Programs in Ukraine

Vocational Training of Education Administrators under Master s Degree Programs in Ukraine ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2015, T. 14, Nr. 1 / 2015, Vol. 14, No 1, p. 25-39 Vocational Training of Education Administrators

More information

US LIBRARY AND INFORMATION SCHOOLS: TRAINING AND ACCREDITATION ISSUES

US LIBRARY AND INFORMATION SCHOOLS: TRAINING AND ACCREDITATION ISSUES 44 ISSN 2410-5333 Вісник ХДАК. 2015. Випуск 46 UDC 378+02(73) Л. Я. Філіпова, доктор педагогічних наук, професор, Харківська державна академія культури, м. Харків О. В. Олійник, кандидат наук із соціальних

More information

Communication technology 'discourse of the language problem' in Ukraine as a factor in the political process

Communication technology 'discourse of the language problem' in Ukraine as a factor in the political process Lviv National Polytechnic University. MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO... MEDIOZNAWSTWO KOMUNIKOLOGIA SEMIOLOGIA SOCJOLOGIA MEDIÓW MEDIA A PEDAGOGIKA Communication technology 'discourse of the language problem' in

More information

Положение об аккредитации СМИ на сезон 2013/2014

Положение об аккредитации СМИ на сезон 2013/2014 Положение об аккредитации СМИ на сезон 2013/2014 ООО «КХЛ-Маркетинг» Статья 1. Сезонная аккредитация СМИ 1. Сезонная аккредитация СМИ, предоставляющая возможность осуществления профессиональной деятельности

More information

розумінню впливу соціального середовища на здоров'я людини. УДК 316.614-056 Brouchatskaya Elina Riga Anastasia-Valentini

розумінню впливу соціального середовища на здоров'я людини. УДК 316.614-056 Brouchatskaya Elina Riga Anastasia-Valentini SECTION 2. SOCIAL PROBLEMS IN THE CONTEXT OF BRANCH SOCIOLOGYS. 2.9 SOCIOLOGY OF HEALTH. MEDICINE SOCIOLOGY/ РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ОТРАСЛЕВЫХ СОЦИОЛОГИЙ. 2.9 СОЦИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ. СОЦИОЛОГИЯ

More information

Evolution of the Ideas about Creativity in Psychological and Pedagogical Concepts of 19 th -20 th century

Evolution of the Ideas about Creativity in Psychological and Pedagogical Concepts of 19 th -20 th century Nr 6 (2) 2013 Kultura i Wychowanie Evolution of the Ideas about Creativity in Psychological and Pedagogical Concepts of 19 th -20 th century Olexander Didenko Khmelnytskyi city, Ukraine didenko12.69@mail.ru

More information

Students will listen, speak, read, write, view and represent in Ukrainian to explore thoughts, ideas, feelings and experiences.

Students will listen, speak, read, write, view and represent in Ukrainian to explore thoughts, ideas, feelings and experiences. General Students will listen, speak, read, write, view and represent in Ukrainian to explore thoughts, ideas, feelings and experiences.. Discover and Explore GRADE Express Ideas.. express personal experiences

More information

REGULATION ON MEDICAL DEVICES IN DIFFERENT COUNTRIES. M. S. Frolova, S. V. Frolov, I. A. Tolstukhin

REGULATION ON MEDICAL DEVICES IN DIFFERENT COUNTRIES. M. S. Frolova, S. V. Frolov, I. A. Tolstukhin УДК 004.942 REGULATION ON MEDICAL DEVICES IN DIFFERENT COUNTRIES M. S. Frolova, S. V. Frolov, I. A. Tolstukhin Department Biomedical Engineering, TSTU; sergej.frolov@gmail.com Key words and phrases: European

More information

Збірник завдань з граматики з англійської мови

Збірник завдань з граматики з англійської мови МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ Збірник завдань з граматики з англійської мови для студентів галузі знань 0501 "Інформатика та

More information

I. O. Petukhova, National University of State Tax Service of Ukraine

I. O. Petukhova, National University of State Tax Service of Ukraine UDC 37.015.3.012-053.2 I. O. Petukhova, National University of State Tax Service of Ukraine CHILD AS AN OBJECT OF PSYCHOLOGY-PEDAGOGICAL RESEARCHES (THE HISTORY-PEDAGOGICAL ANALYSIS) Petukhova I. O. Child

More information

CONSULTING SUPPORT OF THE PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF SOCIETY INFORMATIZATION

CONSULTING SUPPORT OF THE PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF SOCIETY INFORMATIZATION Consulting support of the project management development in conditions of society informatization UDC 658.012.23:001.895 N. I. Chukhrai, I. I. Novakivsky CONSULTING SUPPORT OF THE PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT

More information

Current problems of advertisement and image in economy and tourism Aktualne problemy reklamy i image w ekonomii i turystyce

Current problems of advertisement and image in economy and tourism Aktualne problemy reklamy i image w ekonomii i turystyce Radom University in Radom, Poland Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Polska Current problems of advertisement and image in economy and tourism Aktualne problemy reklamy i image w ekonomii i turystyce Edited

More information

The Urban-Rural gradient

The Urban-Rural gradient The Urban-Rural gradient A comparative study of St. Petersburg and Greater Copenhagen Ole Hjorth Caspersen. Dept. of Geography Roskilde University Global land project science plan Research questions 1.4.2

More information

MODUL 3. Current practice of internal medicine. Contents module 3. Theme 11. Management of the patients with hepatic encephalopathy

MODUL 3. Current practice of internal medicine. Contents module 3. Theme 11. Management of the patients with hepatic encephalopathy МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ Харківський національний медичний університет MODUL 3. Current practice of internal medicine. Contents module 3. Theme 11. Management of the patients with hepatic

More information

Training Modules for Hotel Sales & Marketing Teams. Summary

Training Modules for Hotel Sales & Marketing Teams. Summary Training Modules for Hotel Sales & Marketing Teams Summary Sales in Hospitality Industry Content Sales Managers, Sales Executives, Sales Coordinators, Sales Assistants Everybody who is involved in Sales

More information

INTEGRATED MANAGEMENT OF BIG DATA TRAFFIC SYSTEMS IN DISTRIBUTED PRODUCTION ENVIRONMENTS

INTEGRATED MANAGEMENT OF BIG DATA TRAFFIC SYSTEMS IN DISTRIBUTED PRODUCTION ENVIRONMENTS UDC 681.3.016=111 D.E. Bortyakov, S.V. Mescheryakov, D.A. Shchemelinin INTEGRATED MANAGEMENT OF BIG DATA TRAFFIC SYSTEMS IN DISTRIBUTED PRODUCTION ENVIRONMENTS An effective management of a cloud-based

More information

1.1 MEDIA COVERAGE Barents Spektakel 2012

1.1 MEDIA COVERAGE Barents Spektakel 2012 1.1 MEDIA COVERAGE Barents Spektakel 2012 1.1.1 NORWEGIAN MASS MEDIA KUNSTFORUM Spektakulær festival, Amalie Marie Selvik, 17.02.2012: http://www.kunstforum.as/2012/02/spektakulaer-festival/ KUNST Spektakulært

More information

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА 266 Michal Micik 1, Ludvik Eger 2 RECRUITING TALENTS WITH SOCIAL MEDIA The need for companies to be as competitive in the marketplace as possible is enormous nowadays. Companies have to take advantage

More information

V. Mammadov RECENT DEVELOPMENTS OF MEDICAL LAW AND BIOETHICS IN AZERBAIJAN

V. Mammadov RECENT DEVELOPMENTS OF MEDICAL LAW AND BIOETHICS IN AZERBAIJAN V. Mammadov RECENT DEVELOPMENTS OF MEDICAL LAW AND BIOETHICS IN AZERBAIJAN Recent developments of medical law and bioethics in Azerbaijan are elucidated. Great attention is paid to Azerbaijan Medical Law

More information

Operational Risk Governance: The Basel Approach

Operational Risk Governance: The Basel Approach MPRA Munich Personal RePEc Archive Operational Risk Governance: The Basel Approach Olga Afanasyeva and Dmitry Riabichenko Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine 2014 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/60652/

More information

The controversy over the material scope of Polish gaming tax Selected issues

The controversy over the material scope of Polish gaming tax Selected issues Серія юридична 355 Michalina Duda, Ph. D. Chair of Financial Law The Catholic University of Lublin The controversy over the material scope of Polish gaming tax Selected issues I. A statement of the problem

More information

Grodno State Medical University

Grodno State Medical University 21 Grodno State Medical University Radiology and radiotherapy The educational program for the speciality General Medicine for faculty of foreign students Faculty: foreign students Department of oncology

More information

Ukraine: A Cyber Safe Haven?

Ukraine: A Cyber Safe Haven? Ukraine: A Cyber Safe Haven? by Nadiya Kostyuk Chapter 13 in Kenneth Geers (Ed.), Cyber War in Perspective: Russian Aggression against Ukraine, NATO CCD COE Publications, Tallinn 2015 In Chapter 13, University

More information

THE USE OF FACEBOOK FOR MARKETING PURPOSES AMONG SMES AS A MODERN MARKETING METHOD RESEARCH RESULTS FROM POLAND

THE USE OF FACEBOOK FOR MARKETING PURPOSES AMONG SMES AS A MODERN MARKETING METHOD RESEARCH RESULTS FROM POLAND УДК 338 JEL M15 Michał Chmielecki Akademy of Managment in Lodz, Poland THE USE OF FACEBOOK FOR MARKETING PURPOSES AMONG SMES AS A MODERN MARKETING METHOD RESEARCH RESULTS FROM POLAND Chmielecki Michał,

More information

Violetta Koseska Toszewa 1 Natalia Kotsyba Warsaw About imperceptivity in Bulgarian, Polish and Ukrainian

Violetta Koseska Toszewa 1 Natalia Kotsyba Warsaw About imperceptivity in Bulgarian, Polish and Ukrainian Violetta Koseska Toszewa 1 Natalia Kotsyba Warsaw About imperceptivity in Bulgarian, Polish and Ukrainian 1. 0. Linguistic literature dedicated to Bulgarian did not address the issue of the semantic structure

More information

3) Enterprises that transport natural gas through main pipelines: 4) Enterprises that supply and distribute natural gas:

3) Enterprises that transport natural gas through main pipelines: 4) Enterprises that supply and distribute natural gas: 3. Payment-settlement relations in the natural gas market Members of the natural gas market of Ukraine 1) Gas producing enterprises with the share of the state 50+1 % of shares Ukrneft; Ukrgazdobycha;

More information

MARITIME SECURITY EDUCATION AND TRAINING EXPANDING ТНЕ ROLE OF IMO AND STCW

MARITIME SECURITY EDUCATION AND TRAINING EXPANDING ТНЕ ROLE OF IMO AND STCW lnternational As.sociation of Maritime Universities AGA 10 MARITIME SECURITY EDUCATION AND TRAINING EXPANDING ТНЕ ROLE OF IMO AND STCW Fred Anstey, Marine lnstitute of Memorial U niversity of N ewf oundland

More information

Analysis of urban complex networks

Analysis of urban complex networks Condensed Matter Physics 2008, Vol. 11, No 2(54), pp. 331 340 Analysis of urban complex networks D.Volchenkov Bielefeld Bonn Stochastic Research Center (BiBoS), University of Bielefeld, Postfach 100131,

More information

EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS IN THE PROCESS OF ACCOUNTING PROFESSION GLOBALIZATION

EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS IN THE PROCESS OF ACCOUNTING PROFESSION GLOBALIZATION 374 Mirjana Todorovic 1, Slobodan Malinic 2, Vesna Janjic 3 EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS IN THE PROCESS OF ACCOUNTING PROFESSION GLOBALIZATION Especially important aspects of national accounting

More information

Level of Education, General Education Minimum and Curriculum Act

Level of Education, General Education Minimum and Curriculum Act Level of Education, General Education Minimum and Curriculum Act Promulgated, SG No. 67/27.07.1999, effective 27.07.1999, amended and supplemented, SG No. 90/24.09.2002, effective 24.09.2002, SG No. 95/8.10.2002,

More information

SPECIALISTS TRAINING IN BIG DATA USING DISTRIBUTED ARCHITECTURAL SOLUTIONS SERVICES. Проректор по учебной и воспитательной работе

SPECIALISTS TRAINING IN BIG DATA USING DISTRIBUTED ARCHITECTURAL SOLUTIONS SERVICES. Проректор по учебной и воспитательной работе SPECIALISTS TRAINING IN BIG DATA USING DISTRIBUTED ARCHITECTURAL SOLUTIONS SERVICES M. Batura 1 S. Dzik 2 I. Tsyrelchuk 3 Ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники

More information

LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY School of Business Master s Degree Programme in Strategy, Innovation and Sustainability

LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY School of Business Master s Degree Programme in Strategy, Innovation and Sustainability LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY School of Business Master s Degree Programme in Strategy, Innovation and Sustainability ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY Graduate School of Management Master s Degree

More information

European Researcher, 2014, Vol.(73), 4-2

European Researcher, 2014, Vol.(73), 4-2 Copyright 2014 by Academic Publishing House Researcher Published in the Russian Federation European Researcher Has been issued since 2010. ISSN 2219-8229 E-ISSN 2224-0136 Vol. 73, No. 4-2, pp. 748-755,

More information

STATISTICAL FIELD THEORY FOR A MULTICOMPONENT FLUID: THE COLLECTIVE VARIABLES APPROACH

STATISTICAL FIELD THEORY FOR A MULTICOMPONENT FLUID: THE COLLECTIVE VARIABLES APPROACH ЖУРНАЛ ФIЗИЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ т., (007) с. 33 4 JOURNAL OF PHYSICAL STUDIES v., No. (007) p. 33 4 STATISTICAL FIELD THEORY FOR A MULTICOMPONENT FLUID: THE COLLECTIVE VARIABLES APPROACH O. Patsahan, I. Mryglod,

More information

Robert Brumnik Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor, Ljubljana, Slovenia TERRORISTS CYBER ATTACKS AND ICTD INDEX

Robert Brumnik Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor, Ljubljana, Slovenia TERRORISTS CYBER ATTACKS AND ICTD INDEX 5. Горовенко, Марк. Сказка о том, как компьютер собирали, или Brand name versus "красная сборка". Компьютерра Online. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://offline.computerra.ru/1997/208/698/. 4.08.1997.

More information

AN EVALUATION OF PERFORMANCE INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS: USE OF THE FUNNEL EFFICIENCY METHOD

AN EVALUATION OF PERFORMANCE INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS: USE OF THE FUNNEL EFFICIENCY METHOD 330 10. Kvasnevskiy, E. A. Klassifikatsiya proektov povysheniya urovnya bezopasnosti atomnykh elektrostantsiy [Classification of projects to improve the nuclear power plants safety] / E.A. Kvasnevskyi

More information

KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y

KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY DIGITAL MEDIA RECEIVER INSTRUCTION MANUAL ЦИФРОВОЙ МЕДИА-РЕСИВЕР ИHCTPУKЦИЯ ПO ЭKCПЛУATAЦИИ ЦИФРОВИЙ МЕДІА-РЕСИВЕР ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y 2013

More information

Cross-Cultural Communication as a Basis of Building Intercultural Competence

Cross-Cultural Communication as a Basis of Building Intercultural Competence OLENA ZELIKOVSKA National University of Life and Environmental Sciences, Kyiv, Ukraine Cross-Cultural Communication as a Basis of Building Intercultural Competence The problems of intercultural communication

More information

APARTMANI RIVA VRSAR - CROATIA

APARTMANI RIVA VRSAR - CROATIA APARTMANI RIVA VRSAR - CROATIA Apartmani Riva nalaze se na samoj vrsarskoj rivi, uz šetnicu. S balkona se pruža predivan pogled na staru gradsku jezgru i na ribarske brodice u luci što omogućava da se

More information

Overview of switchgrass research and guidelines

Overview of switchgrass research and guidelines Overview of switchgrass research and guidelines Project Pellets for Power: Sustainable Biomass import from Ukraine Sustainable Biomass Import Program NL Agency Netherlands Authors: Wolter Elbersen (Wageningen

More information

LEADGENERATION AS A PART OF THE CUSTOMER ORIENTATION OF A BANK 0

LEADGENERATION AS A PART OF THE CUSTOMER ORIENTATION OF A BANK 0 ENTERPRISE UDC 336.71 052 MASLOVA Nataly, Candidate of Sciences (Economics), Senior lecturer at the ing Department, KNUTE LEADGENERATION AS A PART OF THE CUSTOMER ORIENTATION OF A BANK 0 The essence, attributes

More information

Fall 2014 to Summer 2016 Course Rotation Computer Information Systems Fall 2014 Courses Format

Fall 2014 to Summer 2016 Course Rotation Computer Information Systems Fall 2014 Courses Format Fall 2014 to Summer 2016 Course Rotation Computer Information Systems Fall 2014 Courses Online CS154 Technology: Database CS180 Structure & Logic CS220 Survey of Programming Languages CS242 Database Theory

More information

Graph Analysis of Underground Transport Networks

Graph Analysis of Underground Transport Networks УДК 59.7:4.8 L. Sarycheva, K. Sergeeva Natonal Mnng Unversty Karl Marks ave., 9, 495, Dnepropetrovsk, Ukrane Graph Analyss of Underground Transport Networks Л.В. Сарычева, Е.Л. Сергеева ГВУЗ «Национальный

More information

SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES ROLE IN QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN CLINICAL DRUG TRIALS

SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES ROLE IN QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN CLINICAL DRUG TRIALS UDC 615:519.076 Dobrova V. Ye., Zupanets K. O., Ratushna K. L. National University of Pharmacy SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES ROLE IN QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN CLINICAL

More information

RESOURCE-EFFICIENT ALLOCATION HEURISTICS FOR MANAGEMENT OF DATA CENTERS FOR CLOUD COMPUTING

RESOURCE-EFFICIENT ALLOCATION HEURISTICS FOR MANAGEMENT OF DATA CENTERS FOR CLOUD COMPUTING V. Litvinov, K. Matsueva. Resource-efficient allocation heuristics for management of data centers for cloud computing 113 UDC 004.7:004942(045) Vitaliy Litvinov 1 Karyna Matsueva 2 RESOURCE-EFFICIENT ALLOCATION

More information

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 409

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 409 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 409 Jasmina Labudovic Stankovic 1, Nada Todorovic 2 INVESTORS' BEHAVIOR AT CAPITAL MARKETS The paper demonstrates how individuals (investors) make their decisions under the conditions

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

Aliyev A.G.¹, Soltanmoradi A.T.² Institute of Information Technology ANAS, Baku, Azerbaijan ¹toosae@yahoo.com, ²depart8@iit.ab.az SOME FEATURES OF

Aliyev A.G.¹, Soltanmoradi A.T.² Institute of Information Technology ANAS, Baku, Azerbaijan ¹toosae@yahoo.com, ²depart8@iit.ab.az SOME FEATURES OF Aliyev A.G.¹, Soltanmoradi A.T.² Institute of Information Technology ANAS, Baku, Azerbaijan ¹toosae@yahoo.com, ²depart8@iit.ab.az SOME FEATURES OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN FINANCIAL INSTITUTIONS

More information

PARTNER SEARCH FORM FOR COOPERATION IN TEMPUS IV PROJECT

PARTNER SEARCH FORM FOR COOPERATION IN TEMPUS IV PROJECT PARTNER SEARCH FORM FOR COOPERATION IN TEMPUS IV PROJECT 1. Name of your university/institution/industry or company interested in participating in TEMPUS project: Donetsk State University of Management,

More information

Faculty of Journalism in Al-Farabi Kazakh National University

Faculty of Journalism in Al-Farabi Kazakh National University u-conferences.org Kurmanbaeva A., Alim A., Nogaibayeva Zh. Faculty of Journalism in Al-Farabi Kazakh National University / A. Kurmanbaeva, A. Alim, Zh. Nogaibayeva // Scientific Forum: Humanities and Social

More information

Football fever: self-affirmation model for goal distributions

Football fever: self-affirmation model for goal distributions Condensed Matter Physics 2009, Vol. 12, No 4, pp. 739 752 Football fever: self-affirmation model for goal distributions W. Janke 1, E. Bittner 1, A. Nußbaumer 1, M. Weigel 2,3 1 Institut für Theoretische

More information

UDC 621.38 O. STAROV, S. VILKOMIR East Carolina University, NC, USA CLOUD SERVICES AND TOOLS FOR MOBILE TESTING

UDC 621.38 O. STAROV, S. VILKOMIR East Carolina University, NC, USA CLOUD SERVICES AND TOOLS FOR MOBILE TESTING 362 ISSN 1814-4225. РАДІОЕЛЕКТРОННІ І КОМП ЮТЕРНІ СИСТЕМИ, 2013, 5 (64) UDC 621.38 O. STAROV, S. VILKOMIR East Carolina University, NC, USA CLOUD SERVICES AND TOOLS FOR MOBILE TESTING Mobile application

More information

Table of Contents. Русский Краткое руководство. Quick Start Guide. English. Table English of Contents

Table of Contents. Русский Краткое руководство. Quick Start Guide. English. Table English of Contents Quick Quick Start Start Guide Quick Guide Start Краткое Краткое Guide Краткое руководство руководство English English Русский Русский English Русский Manufactured Manufactured under license under Manufactured

More information

CREDIT SCORING BASED ON SOCIAL NETWORK DATA

CREDIT SCORING BASED ON SOCIAL NETWORK DATA CREDIT SCORING BASED ON SOCIAL NETWORK DATA DECISION MAKING AND BUSINESS INTELLIGENCE Alexey A. MASYUTIN Post-graduate student, School of Data Analysis and Artificial Intelligence, Faculty of Computer

More information

Interdisciplinary Studies Journal. Volume 2, Number 2 2012 A unrefereed work-in-progress online edition

Interdisciplinary Studies Journal. Volume 2, Number 2 2012 A unrefereed work-in-progress online edition Interdisciplinary Studies Journal Volume 2, Number 2 2012 A unrefereed work-in-progress online edition Copyright Authors & Laurea University of Applied Sciences Editor-in-Chief Professor Minna Mattila,

More information

FOREIGN POLITICAL AND ECONOMICAL INTERESTS OF UKRAINE IN INDIA: ESTABLISHMENT, PRESENT CONDITION AND PROSPECTS

FOREIGN POLITICAL AND ECONOMICAL INTERESTS OF UKRAINE IN INDIA: ESTABLISHMENT, PRESENT CONDITION AND PROSPECTS Dmytro V. Rachek Master s degree in international relations, Interpreter and Assistant to HOC of the Embassy of India in Ukraine FOREIGN POLITICAL AND ECONOMICAL INTERESTS OF UKRAINE IN INDIA: ESTABLISHMENT,

More information

Mesenchymal Stem Cells Isolated from Peripheral Blood and Umbilical Cord Wharton s Jelly

Mesenchymal Stem Cells Isolated from Peripheral Blood and Umbilical Cord Wharton s Jelly 178 Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):178-186 DOI: 10.2298/SARH1304178T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 602.9 Mesenchymal Stem Cells Isolated from Peripheral Blood and Umbilical Cord Wharton

More information

CREDIT POLICY OF TRADE ENTERPRISES 0

CREDIT POLICY OF TRADE ENTERPRISES 0 ENTERPRISE UDC 658.88 NOVIKOVA Natalia, Ph.D. in Economics Sciences, Senior lecturer of the Department of Enterprise Economics and Finance Kyiv National University of Trade and Economics CREDIT POLICY

More information

UDC 681.518 INTRODUCING PROCESS MANAGEMENT IN E-GOVERNMENT AND HEALTHCARE

UDC 681.518 INTRODUCING PROCESS MANAGEMENT IN E-GOVERNMENT AND HEALTHCARE mit System. Von den Grundlagen bis zur Realisierung Ein praxisorientierter Leitfaden, Wiesbaden, 2005. 58. W. D. Franke. FMEA, Landsberg/Lech, 1989. 59. W. Schneeweiss. Die Fehlerbaum- Methode. Aus dem

More information

Решения Symantec для защиты данных в виртуальных и облачных инфраструктурах Алексей Дудников

Решения Symantec для защиты данных в виртуальных и облачных инфраструктурах Алексей Дудников Решения Symantec для защиты данных в виртуальных и облачных инфраструктурах Алексей Дудников Менеджер по развитию бизнеса ИБ 1 Успешные модели использования облаков 2 Решения для построения облаков Вашей

More information

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 469

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 469 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 469 Piotr Muryjas 1 BUSINESS INTELLIGENCE FOR SMALL AND MEDIUM SIZED BUSINESSES The paper presents the concept of business intelligence (BI) use in small and medium

More information

Editorial Council. Archimandrite Avgustin (Nikitin), Candidate of Theology, Associate Professor

Editorial Council. Archimandrite Avgustin (Nikitin), Candidate of Theology, Associate Professor Editorial Council Chief Editor: Bishop of Gatchina Amvrosy (Ermakov), Candidate of Theology, Rector of the Saint Petersburg Orthodox Theological Archimandrite Avgustin (Nikitin), Candidate of Theology,

More information

Fig. 1. Overall block diagram of the recommendations search in the data-based approach

Fig. 1. Overall block diagram of the recommendations search in the data-based approach UDC 004.9 Y. Stekh, V. Artsbso L Polytechc Ntol Uersty, CAD Deprtmet SOME METHODS IN SOFTWARE DEVELOPMENT RECOMMENDATION SYSTEMS Stekh Y., Artsbso V., 013 Ths rtcle lyzes the crret stte of the models d

More information

Christie NAS-S2. User Manual 020-101656-01

Christie NAS-S2. User Manual 020-101656-01 Christie NAS-S2 User Manual 020-101656-01 Christie NAS-S2 User Manual 020-101656-01 NOTICES COPYRIGHT AND TRADEMARKS Copyright 2014 Christie Digital Systems USA Inc. All rights reserved. All brand names

More information

Consequences of the financial crisis for the insurance markets of the world and Ukraine

Consequences of the financial crisis for the insurance markets of the world and Ukraine MPRA Munich Personal RePEc Archive Consequences of the financial crisis for the insurance markets of the world and Ukraine Olha Kozmenko and Hanna Kravchuk Ukrainian Academy of Banking of the National

More information

LEGAL REGULATIONS ASSOCIATED WITH THE USE OF LOW TEMPERATURE ENERGY FROM MINE WATER

LEGAL REGULATIONS ASSOCIATED WITH THE USE OF LOW TEMPERATURE ENERGY FROM MINE WATER Acta Geographica Silesiana, 17. WNoZ UŚ, Sosnowiec, 2014 s. 97 102 Anna Wachowicz-Pyzik 1, Justyna Mazurkiewicz 2 1 AGH University of Science and Technology, Department of Geology, Geophysics and Environmental

More information

Online Lecture Schedule Details from August 2015 to October 2015: Certificate Programs

Online Lecture Schedule Details from August 2015 to October 2015: Certificate Programs Online Lecture Schedule Details from August 2015 to October 2015: Certificate Programs Sr. 1 2015-08-16 12:30:00 Sunday Business Communication and Etiquette Session 1 2 2015-08-22 19:00:00 Saturday Business

More information

Прайс-лист со склада в Алматы

Прайс-лист со склада в Алматы Прайс-лист со склада в Алматы Описание Цена за ед. Наличие Персональные компьютеры Компьютер Dell OptiPlex 330 MT, Intel Pentium DualCore E2180(2.0GHz,800MHz,1MB), 1GB 800MHz DDR2 1 Memory, 160GB SATA

More information

ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ДЕЛЕЦІЇ ГЕНУ ТР53

ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ДЕЛЕЦІЇ ГЕНУ ТР53 Keywords: сhronic lymphoproliferative neoplasms, B-cell chronic lymphocytic leukemia, multiple myeloma, diffuse large B-cell lymphoma, gene deletion TP 53, fluorescent in situ hybridization. 180 180 ВИЗНАЧЕННЯ

More information

The current state of work on the Polish-Ukrainian Parallel Corpus (PolUKR).

The current state of work on the Polish-Ukrainian Parallel Corpus (PolUKR). Natalia Kotsyba Institute of Slavic Studies PAS (Warsaw) The current state of work on the Polish-Ukrainian Parallel Corpus (PolUKR). Objectives of creating the corpus PolUKR 1, a Polish-Ukrainian parallel

More information

UNIFICATION OF OVERHEAD LINES IN THE CONDITIONS OF THE MARKET OF TWO-PARTY AGREEMENTS AND BALANCING ELECTRIC ENERGY MARKET

UNIFICATION OF OVERHEAD LINES IN THE CONDITIONS OF THE MARKET OF TWO-PARTY AGREEMENTS AND BALANCING ELECTRIC ENERGY MARKET ENERGETIS AND ELETRIAL ENGINEERING P. D. Lezhnuk, Dc. Sc. (Eng.), Prof.; M. M. heremsn, and. Sc. (Eng.), Prof.; V. V. herkashna, and. Sc. (Eng.), Ass. Prof. UNIFIATION OF OVERHEAD LINES IN THE ONDITIONS

More information

PMINJ Chapter May 4 th Symposium 2015. Powerful Synergy: Change Leadership

PMINJ Chapter May 4 th Symposium 2015. Powerful Synergy: Change Leadership PMINJ Chapter May 4 th Symposium 2015 Powerful Synergy: Change Leadership Eric D. Hieger, Psy.D. Sr. Director, Change Leadership Global Business Transformation Eric.Hieger@adp.com PMINJ 2015 Symposium

More information

and Entrepreneurship in IT master

and Entrepreneurship in IT master WP6 National standard for Innovation and Entrepreneurship in IT master education Tempus project National Education Framework for Enhancing IT Students Innovation and Entrepreneurship, 530576-TEMPUS-1-2012-1-

More information

DEVELOPMENT OF A SPREADSHEET BASED VENDOR MANAGED INVENTORY MODEL FOR A SINGLE ECHELON SUPPLY CHAIN: A CASE STUDY

DEVELOPMENT OF A SPREADSHEET BASED VENDOR MANAGED INVENTORY MODEL FOR A SINGLE ECHELON SUPPLY CHAIN: A CASE STUDY www.sjm06.com Serbian Journal of Management 5 (2) (2010) 199-211 Serbian Journal of Management DEVELOPMENT OF A SPREADSHEET BASED VENDOR MANAGED INVENTORY MODEL FOR A SINGLE ECHELON SUPPLY CHAIN: A CASE

More information

MasterCard Titanium a special card... exceptional benefits. MasterCard Titanium Credit Card

MasterCard Titanium a special card... exceptional benefits. MasterCard Titanium Credit Card fjт OQcSe bh MasterCard Titanium Credit Card КС Тс К СуСЖ КСт КС КУТ т тлсм МСОКТ ЖР ткт ОКР ткм ЛсКЛ Ж КТЖУт. fjт OQcSe...Z bh FSG gjge Ahli United Bank and The Sultan Center present the MasterCard Titanium

More information

Dual Degree Agreement Computer Science / Applied Mathematics

Dual Degree Agreement Computer Science / Applied Mathematics Dual Degree Agreement (Applied and Computational Mathematics Concentration) Student Name Student ID Expected Graduation Approval Signatures: Student Department Head, Computer Science Department Head, Mathematics

More information

Estimation of investment attractiveness for enterprises in Ukraine

Estimation of investment attractiveness for enterprises in Ukraine Estimation of investment attractiveness for enterprises in Ukraine Yaroslav D. Krupka Ternopil National Economic University Department of Accounting in Production Yaroslav D. Krupka, Vasiliy Bachinskiy

More information

Analysis of the current rights of victims of human trafficking in Ukraine to obtain compensation

Analysis of the current rights of victims of human trafficking in Ukraine to obtain compensation Kharkiv National University for Internal Affairs Criminological Association of Ukraine International Women s Rights Centre La Strada-Ukraine Analysis of the current rights of victims of human trafficking

More information

M.A. in Communication Studies

M.A. in Communication Studies 1 M.A. in Communication Studies Communication Studies Courses CM 7390 Seminar in Professional Development 3 CM 8300 Foundations in Communication Studies 3 CM 9300 Foundations in Communication Theory 3

More information

SHORT-RUN MACROECONOMIC FACTORS AFFECTING CAR SALES

SHORT-RUN MACROECONOMIC FACTORS AFFECTING CAR SALES SHORT-RUN MACROECONOMIC FACTORS AFFECTING CAR SALES Viktor Smusin Natalia Makayeva School of Business and Management of Technology Belarusian State University, Belarus Abstract Purpose The aim of this

More information

Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". 2014. 2(10)

Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. 2014. 2(10) 1 УДК 343.982.43 Dr. Melinda Hengl lawyer, psychologist, expert in sign language for intercultural communication, graphologist and handwriting expert (University of Pécs, Faculty of Law, Department of

More information

Customs Data Exchange: UNCTAD ASYCUDA Experience

Customs Data Exchange: UNCTAD ASYCUDA Experience Customs Data Exchange: UNCTAD ASYCUDA Experience Mr.Dmitry Godunov Division on Technology and Logistics, UNCTAD 22 June 2015 Tbilisi, Georgia UNCTAD ASYCUDA Programme Today 5 continents 8 regional support

More information

MANAGING CUSTOMER RELATIONSHIPS IN PRIVATE HEALTH CARE FACILITIES - A STUDY WITH REFERENCE TO GREATER NOIDA CITY OF UTTAR PRADESH

MANAGING CUSTOMER RELATIONSHIPS IN PRIVATE HEALTH CARE FACILITIES - A STUDY WITH REFERENCE TO GREATER NOIDA CITY OF UTTAR PRADESH www.sjm06.com Serbian Journal of Management 6 (1) (2011) 27-42 Serbian Journal of Management MANAGING CUSTOMER RELATIONSHIPS IN PRIVATE HEALTH CARE FACILITIES - A STUDY WITH REFERENCE TO GREATER NOIDA

More information

Enterprise Architecture Modeling with SoaML using BMM and BPMN MDA Approach in Practice

Enterprise Architecture Modeling with SoaML using BMM and BPMN MDA Approach in Practice Enterprise Architecture Modeling with SoaML using BMM and BPMN MDA Approach in Practice Andrey Sadovykh, Philippe Desfray SOFTEAM, 21 Avenue Victor Hugo, 76016 Paris, France email: {andrey.sadovykh, philippe.desfray}@softeam.fr

More information

SCHENGENSKÁ BRÁNA NA VÝCHODE

SCHENGENSKÁ BRÁNA NA VÝCHODE Mukačevo - hrad SCHENGENSKÁ BRÁNA NA VÝCHODE Projekt s názvom Schengenská brána hľadanie spoločných koreňov, bol vypracovaný v rámci členstva Košíc v Karpatskom euroregióne. Jeho ambíciou je v nových

More information

Christie Integrated Media Block

Christie Integrated Media Block User Manual 020-100845-09 Christie Integrated Media Block User Manual 020-100845-09 Christie Integrated Media Block NOTICES COPYRIGHT AND TRADEMARKS Copyright 2015 Christie Digital Systems USA Inc. All

More information