ФОРТЕПІАННИЙ КОНЦЕРТ М. І. ВЕРИКІВСЬКОГО: РОЛЬ І МІСЦЕ У ТВОРЧОСТІ КОМПОЗИТОРА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ФОРТЕПІАННИЙ КОНЦЕРТ М. І. ВЕРИКІВСЬКОГО: РОЛЬ І МІСЦЕ У ТВОРЧОСТІ КОМПОЗИТОРА"

Transcription

1 ФОРТЕПІАННИЙ КОНЦЕРТ М. І. ВЕРИКІВСЬКОГО: РОЛЬ І МІСЦЕ У ТВОРЧОСТІ КОМПОЗИТОРА Антон Кармазін Статтю присвячено розгляду концерту для фортепіано з оркестром видатного українського композитора М. І. Вериківського, рукопис якого зберігається в особистому архіві композитора. На даний час здійснений комп ютерний набір авторського рукопису, а також виконана його оркестровка для великого симфонічного оркестру і він може сприйматися як цілком завершений твір, що може бути виконаний в існуючому вигляді 81. Хронологічно фортепіанний концерт М. І. Вериківського належить до останнього, післявоєнного періоду творчості композитора. Як зазначає О. М. Вериківська у своїй статті «Митець, свідомий свого покликання», що у 1950 року М. І. Вериківський розпочав роботу над концертом для фортепіано з оркестром: «В домашньому архіві зберігається чернетка, зроблена олівцем (клавір). Але чому робота не була завершеною невідомо» [2, с. 35]. За остаточним задумом концерт, напевне, мав бути тричастинним, адже на автографі рукопису композитором проставлена авторська ремарка «І частина». Однак після створення клавіру Вериківський припинив подальшу роботу над твором. З невідомих причин (про які, проте, можна здогадуватися) перша частина залишилася єдиною, робота над наступними продовжена не була. Як зазначає Ніна Сергіївна Шурова, «інструментальне надбання Вериківського не дуже велике. Для оркестру він не писав крупних симфоній, обмежившись в основному, невеликими програмними творами» [10, с. 28]. Останнє зауваження має провідне значення для розуміння творчих пріоритетів композитора у сфері інструментальної музики. Той чи інший різновид програмності присутній майже в усіх його оркестрових творах різних періодів творчості. Особливе значення мала симфонічна сюїта «Веснянки»: «незважаючи на скромні масштаби, сюїта несла в собі деякі риси, що згодом набули сили і стали одними з характерних для українського радянського симфонізму. А саме: звертання до джерел народної творчості, ясно відчутний ліризм, загальна демократична грудня 2010 року у Київському інституті музики імені Глієра відбулося попереднє виконання концерту у перекладі для двох фортепіано, назване нами репетицією прем єри. 30 березня 2011 року у дитячій Школі мистецтв 2 імені Вериківського у кімнаті-музеї композитора під час мого творчого вечора відбулася прем єра концерту у перекладенні для двох фортепіано (солістка Анна Усова, партія оркестру дипломант міжнародних конкурсів та фестивалів Людмила Гудович).

2 спрямованість» [4, с. 5]. Наведемо загальний перелік оркестрових творів Вериківського: марш учнів Кременецького комерційного училища для оркестру народних інструментів (1913); оркестрова сюїта «Веснянки» (1924, 2-га редакція 1956); увертюра «Березіль» (1925); Татарська сюїта (1928); симфонічна поема «Петро Конашевич-Сагайдачний» (1944); Закарпатська рапсодія (1945); Українська сюїта для скрипки з оркестром (1946); Танцювальна сюїта з балету «Пан Каньовський» (1948); симфонічна панорама «Спортивне свято у Бершаді» (1951); музика до історичного фільму «Назар Стодоля»; музика до історичного фільму «Устим Кармелюк». Як засвідчує цей перелік, переважна більшість програмних уточнень належить національно-історичній програмності. Ця образна сфера стала провідною не лише для інструментальних, а й для оперних та хорових творів композитора. М. І. Вериківський безумовно був схильний до відображення історичних подій у всіх жанрах своєї творчості. Так, наприклад, симфонічна поема «Петро Конашевич-Сагайдачний» за його остаточним задумом мала стати частиною великого циклу оркестрових творів «Симфонічні портрети державних діячів України». Цей амбітний задум митця, на жаль, залишився нереалізованим. На цьому тлі звернення композитора до непрограмного жанру фортепіанного концерту на перший погляд виглядає дещо незвично. Незвично хоча б тому, що такий приклад залишився єдиним. Композитор відмовляється від традиційного для нього програмного уточнення, і тому його задум створити непрограмний концерт для фортепіано з оркестром певною мірою стає відхиленням від сформованого творчого методу, центральною складовою якого стала програмність мислення. Однак відмова композитора від програмної конкретизації свого задуму виглядає зовсім невипадковою, якщо взяти до уваги ті складні обставини, за яких створювалася ця музика. Тогочасні події у музичнокультурному просторі творчого успіху, м яко кажучи, не стимулювали. Музичний «погром», влаштований 1948 року, торкнувся майже всіх провідних радянських композиторів. Винятком, зрозуміло, не були й українські композитори. Однак в ідеологічному просторі кожний митець застосовував певний «індивідуальний підхід» залежно від конкретної особистості. Квінтесенцією звинувачень, які висувалися саме щодо

3 творчості М. І. Вериківського, можуть бути наступні заяви: «основна лінія творчості Вериківського лежить у тематиці минулого, що свідчить про небезпеку відриву митця від сучасності, від тих інтересів, якими живе наш радянський народ» [6, с. 300]. І як логічний наслідок такого «наукового» підходу, композитору інкримінувалася «втеча від сучасності та споглядальне замилування з минулого» [5, с. 231]. Як писала газета «Правда Украины» про один із пленумів Спілки композиторів, що: «совершенно не удовлетворило собрание ошибочное выступление Михаила Вериковского, показавшее, что композитор до сих пор не осознал свои ошибки, не понял глубокого смысла той партийной критики, которой подвергается его творчество. Недоумение у участников собрания вызвало заявление товарища Вериковского, о том, что он «навсегда отказывается от исторической тематики». Товарищ Вериковский обнаружил свое полное непонимание того, что смысл его крупнейших ошибок заключается в том, что он, занимаясь преимущественно и главным образом исторической тематикой, уходя от советской действительности в старину, он под видом сохранения национального искусства культивировал отжившие, реакционные стороны прошлого. Партия же учит, чтобы композиторы отражали героику самоотверженной борьбы советского народа за коммунизм, и чтобы работа композиторов над историческими темами была целеустремленной и содействовла борьбе за дальнейший подъем нашей многонациональной советской Родины, содействовала становлению нового и передового, отметанию отжившего и старого» [8, с. 81]. Від кожного, кого критикували, вимагалося відповідне реагування на «справедливу» критику. М. І. Вериківський відреагував участю у створенні колективної кантати до XVI з їзду КП(б)У, написанням «Травневої кантати», «Колгоспних дуетів», кантати на возз єднання всіх українських етнічних земель, вже згаданої симфонічної панорами «Спортивне свято у Бершаді». Всі перераховані твори належать радянсько-сучасній, а не національно-історичній тематиці. Велика радянська енциклопедія видання початку 50-х років, звинувачуючи митця в «созерцательном любовании прошлым», разом з тим зазначає, що «сочинения Вериковского последнего времени свидетельствуют о стремлении композитора к идейно-творческой перестройке» [1, с. 496]. Вимушена відмова від історичної тематики, особливо задекларованої у програмних заголовках творів, торкнулася і його оперного доробку. Остання опера композитора 50-х років «Слава» теж була позначена такою вимушеністю. Як стверджує у статті «Майстер сучасної опери» Н. Шурова:

4 «твір належить до тих рідкісних випадків, коли автор намагається звернутися в опері до сучасної теми: дія відбувається в радянські часи, в Москві, у стінах військово-інженерного інституту. Ходульність сюжету аж ніяк не надавала змоги створити щось вагоме. Музична мова опери спирається на інтонації масової пісні, що знову-таки стає вадою твору: композитор явно почувається не в своєму амплуа» [9, c. 13]. Таким чином, звернення композитора до тем, пов язаних із сучасністю, мало вимушений характер. Але після сумнозвісних подій 1948-го року подальше відкрите декларування у творах національноісторичної програмності ставало для М. І. Вериківського дедалі небезпечнішим. В одному з офіційних тодішніх документів прямо вказувалося: «комуністична партія, піклуючись про загальний розвиток музичного мистецтва, уважно стежить за творчістю кожного радянського композитора. Свого часу Центральний Комітет КПУ відзначив позитивні якості ряду творів Вериківського на історичну тематику і застеріг від надмірного захоплення нею» [3, с. 17]. На нашу думку, саме ця обставина тобто «застереження від надмірного захоплення» й обумовлювала звернення М. І. Вериківського до нетипового для нього жанру непрограмного інструментального концерту, що надавало композитору рятівну множинність інтерпретацій і водночас дозволяло не відмовлятися від власних творчих орієнтирів, дещо приховуючи їх за відсутністю програмного уточнення. Нам видається, що вимушено працюючи над творами на зразок «Колгоспних дуетів», митець гостро відчував необхідність створення чогось яскравого. Однак до своєї улюбленої національно-історичної програмності (продовживши, наприклад, оркестровий цикл «Портрети державних діячів України») Вериківський через відомі обставини більше не повертався. У даній статті ми не планували детально аналізувати твір. Однак коротко сказати про його композицію необхідно. Написаний концерт у сонатній формі з лаконічним вступом та розгорнутою кодою. Основна тональність твору до-мінор, зі зміною в кінці на однойменний мажор. Обсяг клавіру нараховує 706 тактів. Якщо спробувати відтворити композиційний задум концерту у вигляді схеми, то вона матиме такий вигляд: Вступ Експозиція Розробка Реприза Каденція Кода 15 тактів 293 такти 157 тактів 96 тактів 77 тактів 68 тактів Г.п. Зв.п П.п. З.п. Г. п. П.п З.п В експозиційному розділі відбувається показ провідних образних

5 сфер у їх співставленні (теми головної та побічної партій) та варіантноваріаційному розвитку. У розробці виявляються їхні динамічні якості та стверджується інтонаційно-образний пріоритет теми головної партії, яка поступово наближує інші теми до рівня своєї драматичної напруги, зростання якої приводить до кульмінації концерту, що співпадає з початком репризи. Після значно скороченої репризи вводиться ефектна віртуозна каденція, що виконує функцію другої розробки. Заключним розділом форми є кода, у кінці якої вводиться однойменний мажорний лад. Відповісти на запитання, чому композитор повністю не завершив роботу над концертом, зі стовідсотковою достовірністю сьогодні неможливо. Варто зауважити, що й чимало інших творчих (особливо оперних) задумів М. І. Вериківського не були доведені ним до логічного завершення. Найбільш вірогідною з цього приводу виглядає думка, висловлена Н. І. Королюк: «Протягом 1950-х початку 1960-х років М. Вериківський постійно відчував моральний дискомфорт, пов язаний із неможливістю повної реалізації творчих задумів, широкого виконання своїх кращих творів. Усе це підточувало здоров я» [7, с. 159 ]. Але незаперечно й інше. Концерт для фортепіано з оркестром М. І. Вериківського, хоч і не доведений ним до кінця, безумовно належить до кращих творів композитора. Він знаходиться в одному ряду з такими творчими здобутками, як оркестрова сюїта «Веснянки», ораторія «Дума про дівку-бранку Марусю Богуславку», балет «Пан Каньовський», опера «Наймичка», вокально-симфонічна поема «Чернець». 1. Большая Советская Энциклопедия / [гл. ред. С. И. Вавилов]. 2-е издание. М. : Государственное научное издательство «Большая Советская Энциклопедия», Т. 7. С Вериківська О. М. Митець, свідомий свого покликання / О. М. Вериківська / Е. М. Митницький, О. В. Непосєдова. К. : ТОВ Прес, С Герасимова-Персидська Н. О. М.І. Вериківський / Н. О. Герасимова-Персидська. К. : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, с. 4. Герасимова-Персидська Н. О. Друга симфонія Ревуцького / Н. О. Герасимова- Персидська. К. : Державне видавництво «Мистецтво», с. 5. Енциклопедія українознавства / [гол. ред. В. Кубійович]. Львів : Молоде життя,1993. Т. 1. С Зінькевич О. С. 50 років тому / О. С. Зінькевич // Mundus musicae. Тексты и контексты. К. : ТОВ Задруга, С Королюк Н. І. Корифеї української хорової культури ХХ століття / Н. І. Королюк К. : Музична Україна, с. 8. Советская музыка. По страницам печати. М. : Музгиз, С

6 9. Шурова Н. С. Майстер сучасної опери / Н. С. Шурова // Михайло Іванович Вериківський: погляд з 90-х. К. : С Шурова Н. С. М. І. Вериківський / Н. С. Шурова. К. : Музична Україна, с. Кармазін Антон. Фортепіанний концерт М. І. Вериківського: роль і місце у творчості композитора. Статтю присвячено розгляду невідомого твору Михайла Івановича Вериківського його концерту для фортепіано з оркестром. Аналізується роль і місце концерту в інструментальній спадщині композитора. Ключові слова: фортепіанний концерт, історична тематика, програмна музика, відхід від сучасності. Кармазин Антон. Фортепианный концерт М. И. Вериковского: роль и место в творчестве композитора. Статья посвящена рассмотрению неизвестного произведения Михаила Ивановича Вериковского его концерта для фортепиано с оркестром. Анализируется роль и место концерта в инструментальной музыке композитора. Ключевые слова: фортепианный концерт, историческая тематика, программная музыка, отход от современности. Karmazin Anton. Piano Concerto by M. I. Verykivsky: role and place in the works by the composer. The article is dedicated to examination of the unknown musical composition by M. I. Verykivsky a concert for piano with orchestra. The role and the concert place in the instrumental heritage of composer is analyzed. Keywords: piano concerto, historical themes, program music, retreat from reality.

Violetta Koseska Toszewa 1 Natalia Kotsyba Warsaw About imperceptivity in Bulgarian, Polish and Ukrainian

Violetta Koseska Toszewa 1 Natalia Kotsyba Warsaw About imperceptivity in Bulgarian, Polish and Ukrainian Violetta Koseska Toszewa 1 Natalia Kotsyba Warsaw About imperceptivity in Bulgarian, Polish and Ukrainian 1. 0. Linguistic literature dedicated to Bulgarian did not address the issue of the semantic structure

More information

The Medialogy as an example of interdisciplinary studies in the IT sphere for adaptation experiences into Saratov State Universities learning process

The Medialogy as an example of interdisciplinary studies in the IT sphere for adaptation experiences into Saratov State Universities learning process The Medialogy as an example of interdisciplinary studies in the IT sphere for adaptation experiences into Saratov State Universities learning process Leonid V. Bessonov 1, Lise B. Kofoed 2, Roman V. Amelin

More information

DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS USAGE

DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS USAGE УДК [005.53:004]:338.22 Management of innovations N. Marinova, PhD, D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS

More information

THE INFORMATISATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

THE INFORMATISATION OF PUBLIC ADMINISTRATION ISSN 2410-5333 Вісник ХДАК. Випуск 47. 2015 135 UDC 35.078:316.77 В. Ю. Степанов, доктор наук із державного управління, професор, Харківська державна академія культури, м. Харків ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО

More information

The current state of work on the Polish-Ukrainian Parallel Corpus (PolUKR).

The current state of work on the Polish-Ukrainian Parallel Corpus (PolUKR). Natalia Kotsyba Institute of Slavic Studies PAS (Warsaw) The current state of work on the Polish-Ukrainian Parallel Corpus (PolUKR). Objectives of creating the corpus PolUKR 1, a Polish-Ukrainian parallel

More information

Students will listen, speak, read, write, view and represent in Ukrainian to explore thoughts, ideas, feelings and experiences.

Students will listen, speak, read, write, view and represent in Ukrainian to explore thoughts, ideas, feelings and experiences. General Students will listen, speak, read, write, view and represent in Ukrainian to explore thoughts, ideas, feelings and experiences.. Discover and Explore GRADE Express Ideas.. express personal experiences

More information

Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ МОН України від 17.07.2013 р. 994) Н55 Несвіт А.М. Англійська мова : підруч. для 3-го

More information

Grodno State Medical University

Grodno State Medical University 21 Grodno State Medical University Radiology and radiotherapy The educational program for the speciality General Medicine for faculty of foreign students Faculty: foreign students Department of oncology

More information

Undergraduate Degree Map for Completion in Four Years

Undergraduate Degree Map for Completion in Four Years Page 1 of 6 Undergraduate Degree Map for Completion in Four Years College: College of Arts and Humanities Department: Music Name of Program: IC Degree Designation: BA Emphasis/Concentration: Option: Version:

More information

Degree Type Bachelor of Music (BM) Degree Title Performance

Degree Type Bachelor of Music (BM) Degree Title Performance Degree Type Bachelor of Music (BM) Degree Title Performance This degree is designed to train students for careers in the professional world of music performance or who wish to pursue a graduate degree

More information

Degree Type Bachelor of Music (BM) Degree Title Music Focus: Music with Teacher Certification (EC-12)

Degree Type Bachelor of Music (BM) Degree Title Music Focus: Music with Teacher Certification (EC-12) Degree Type Bachelor of Music (BM) Degree Title Music Focus: Music with Teacher Certification (EC-12) This degree is designed to train students for careers in the professional world of music performance

More information

sophisticated opentype fonts for designers creatives visionaries and trendsetters

sophisticated opentype fonts for designers creatives visionaries and trendsetters 2007 PARACHUTE FONTS sophisticated opentype fonts for designers creatives visionaries and trendsetters SPECIMEN MANUAL PF Playskool Pro OpenType PS supports Latin, Greek, Cyrillic, Eastern European, Turkish,

More information

The controversy over the material scope of Polish gaming tax Selected issues

The controversy over the material scope of Polish gaming tax Selected issues Серія юридична 355 Michalina Duda, Ph. D. Chair of Financial Law The Catholic University of Lublin The controversy over the material scope of Polish gaming tax Selected issues I. A statement of the problem

More information

LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY School of Business Master s Degree Programme in Strategy, Innovation and Sustainability

LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY School of Business Master s Degree Programme in Strategy, Innovation and Sustainability LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY School of Business Master s Degree Programme in Strategy, Innovation and Sustainability ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY Graduate School of Management Master s Degree

More information

B. Total for Major 58 semester hours. II. Liberal Arts 32 semester hours # May be double counted toward Major and Liberal Arts Requirements.

B. Total for Major 58 semester hours. II. Liberal Arts 32 semester hours # May be double counted toward Major and Liberal Arts Requirements. Music Bachelor of Arts Degree I. Course Requirements for Major A. Program Requirements 58 semester hours 1. #MSC 137 Class Piano for Music Majors I 1 2. #MSC 138 Class Piano for Music Majors II 1 3. MSC

More information

application for music major and worship leadership minor

application for music major and worship leadership minor application for music major and worship leadership minor 2 audition procedure for bachelor of arts in music and bachelor of music degrees Students accepted into the Music Major Program at ORU are required

More information

SCHOOL OF MUSIC TEACHING EQUIVALENCE FORMULA

SCHOOL OF MUSIC TEACHING EQUIVALENCE FORMULA SCHOOL OF MUSIC TEACHING EQUIVALENCE FORMULA 1. A list of assigned weights for all courses is attached. The weights assigned to categories of courses at both the graduate and undergraduate level are calculated

More information

THE USE OF FACEBOOK FOR MARKETING PURPOSES AMONG SMES AS A MODERN MARKETING METHOD RESEARCH RESULTS FROM POLAND

THE USE OF FACEBOOK FOR MARKETING PURPOSES AMONG SMES AS A MODERN MARKETING METHOD RESEARCH RESULTS FROM POLAND УДК 338 JEL M15 Michał Chmielecki Akademy of Managment in Lodz, Poland THE USE OF FACEBOOK FOR MARKETING PURPOSES AMONG SMES AS A MODERN MARKETING METHOD RESEARCH RESULTS FROM POLAND Chmielecki Michał,

More information

District and State Solo and Ensemble Music Performance Assessment

District and State Solo and Ensemble Music Performance Assessment District and State Solo and Ensemble Music Performance Assessment 1 General Application procedures and information A. The application for District and State Solo & Ensemble MPA is located on the FOA website.

More information

розумінню впливу соціального середовища на здоров'я людини. УДК 316.614-056 Brouchatskaya Elina Riga Anastasia-Valentini

розумінню впливу соціального середовища на здоров'я людини. УДК 316.614-056 Brouchatskaya Elina Riga Anastasia-Valentini SECTION 2. SOCIAL PROBLEMS IN THE CONTEXT OF BRANCH SOCIOLOGYS. 2.9 SOCIOLOGY OF HEALTH. MEDICINE SOCIOLOGY/ РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ОТРАСЛЕВЫХ СОЦИОЛОГИЙ. 2.9 СОЦИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ. СОЦИОЛОГИЯ

More information

I. O. Petukhova, National University of State Tax Service of Ukraine

I. O. Petukhova, National University of State Tax Service of Ukraine UDC 37.015.3.012-053.2 I. O. Petukhova, National University of State Tax Service of Ukraine CHILD AS AN OBJECT OF PSYCHOLOGY-PEDAGOGICAL RESEARCHES (THE HISTORY-PEDAGOGICAL ANALYSIS) Petukhova I. O. Child

More information

Chao Chao Chuang 1, Fu-Ling Hu 2 APPLICATION OF CRM IN BANKING

Chao Chao Chuang 1, Fu-Ling Hu 2 APPLICATION OF CRM IN BANKING ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 419 Chao Chao Chuang 1, Fu-Ling Hu 2 APPLICATION OF CRM IN BANKING In the competitive banking field, customers make up one of the most important and valuable assets of any bank.

More information

XIII International Music Competition LUIGI NONO. Venaria Reale (TO) From October 23rd to October 25th, 2009

XIII International Music Competition LUIGI NONO. Venaria Reale (TO) From October 23rd to October 25th, 2009 XIII International Music Competition LUIGI NONO Venaria Reale (TO) From October 23rd to October 25th, 2009 Deadline for registration: October 3 rd, 2009. The Association AMICI PER LA MUSICA is pleased

More information

Hilliard City Schools 2014-2015 Middle School Scheduling. Welcome Class of 2019!

Hilliard City Schools 2014-2015 Middle School Scheduling. Welcome Class of 2019! Welcome Class of 2019! Key Points: Hilliard City Schools 8 th Grade students will have 4 CORE CLASSES (including: Math, Science, Language Arts & Social Studies) and 3 elective periods. Elective periods

More information

INTERNATIONAL CHOIRS FESTIVAL SINGING ISO POLYPHONY IN ALBANIA 10 years at UNESCO

INTERNATIONAL CHOIRS FESTIVAL SINGING ISO POLYPHONY IN ALBANIA 10 years at UNESCO Page1 INTERNATIONAL CHOIRS FESTIVAL SINGING ISO POLYPHONY IN ALBANIA 10 years at UNESCO Albanian ISP is proclaimed in 2005 by UNESCO a Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity DURRES ALBANIA

More information

Strings. Student Handbook 2012-2013. Manhattan School of Music

Strings. Student Handbook 2012-2013. Manhattan School of Music Strings Student Handbook 2012-2013 Manhattan School of Music Table of Contents WELCOME I. INTRODUCTION TO THE STRING DEPARTMENT 3 1. Your Teacher 2. Change of Teacher 3. Contacting the String Department

More information

OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING

OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING УДК 339.9:336.564.2 M. V. Kleshcheeva, Student of Donetsk National Ttechnical University, Ukraine OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING Formulation of the problem. At this point in time offshore

More information

sinfoniettaparis Become an artistic investor Individual and corporate patrons program C H A M B E R O R C H E S T R A

sinfoniettaparis Become an artistic investor Individual and corporate patrons program C H A M B E R O R C H E S T R A ttaparis sinfoniettaparis C H A M B E R O R C H E S T R A Cocktails & Conversations Recital Series Become an artistic investor Individual and corporate patrons program 2014-2015 2015-16 Michael Boone,

More information

ALESSANDRA TIRATERRA

ALESSANDRA TIRATERRA ALESSANDRA TIRATERRA CONTACT INFORMATION 21 Ari Dr. Apt. #D E-mail: atiraterra@gmail.com Somerset, NJ 08873 Website: http://www.alessandratiraterra.net Phone: (732) 439-6361 EDUCATION Rutgers, The State

More information

Tou r. Also featuring: World premier - Tchaikovsky s Nutcracker Suite animated film

Tou r. Also featuring: World premier - Tchaikovsky s Nutcracker Suite animated film No. 2 in The Guardian s Top 10 things to do at Christmas 2014! Tou r Also featuring: World premier - Tchaikovsky s Nutcracker Suite animated film Treat the whole family to a music box of delights this

More information

Football fever: self-affirmation model for goal distributions

Football fever: self-affirmation model for goal distributions Condensed Matter Physics 2009, Vol. 12, No 4, pp. 739 752 Football fever: self-affirmation model for goal distributions W. Janke 1, E. Bittner 1, A. Nußbaumer 1, M. Weigel 2,3 1 Institut für Theoretische

More information

Dr. Virginia F. Strauss Curriculum Vitae March 2011 Professor of Music Luther College Decorah, Iowa strausvi@luther.edu

Dr. Virginia F. Strauss Curriculum Vitae March 2011 Professor of Music Luther College Decorah, Iowa strausvi@luther.edu Dr. Virginia F. Strauss Curriculum Vitae March 2011 Professor of Music Luther College Decorah, Iowa strausvi@luther.edu TEACHING INTERESTS Violin studio private lessons, ½ or 1 hour per week for both major

More information

Online Title Registration Guide

Online Title Registration Guide Online Title Registration Guide An extensive step-by-step guide to registering your works with ASCAP 1 Table of Contents ASCAP Web Registration 1 Information Required to Register a Work 1 Registering Serious

More information

Music Department Handbook

Music Department Handbook 2016 Music Handbook Music Department Handbook Welcome to Music at St Hilda s. This booklet will give you an overview of the diversity of instrumental lessons and music opportunities available to students.

More information

The American Classical Orchestra

The American Classical Orchestra The American Classical Orchestra Thomas Crawford, Music Director E nclosed: O rchestra Biography Music Director Biography Discography www.aconyc.org ACO Biography The American Classical Orchestra celebrates

More information

How to Renew Guide. 2016/17 season. contents include 2 Subscriber Rewards 3 Renewal Instructions 4 Payment Plans 5 Parking 6 Prices & Seat Maps

How to Renew Guide. 2016/17 season. contents include 2 Subscriber Rewards 3 Renewal Instructions 4 Payment Plans 5 Parking 6 Prices & Seat Maps How to Renew Guide 2016/17 season contents include 2 Subscriber Rewards 3 Renewal Instructions 4 Payment Plans 5 Parking 6 Prices & Seat Maps cso.org 312-294-3000 1 Subscriber Rewards Our way of saying

More information

Jonathan Guist, DMA Clarinet

Jonathan Guist, DMA Clarinet Jonathan Guist, DMA Clarinet Education 2004 Eastman School of Music Doctor of Musical Arts in Clarinet Performance and Literature 1999 Baylor University Master of Music in Clarinet Performance 1996 New

More information

CURRICULUM VITAE. Master of Music/Bachelor of Music in Organ Performance and Teaching 2007

CURRICULUM VITAE. Master of Music/Bachelor of Music in Organ Performance and Teaching 2007 LEVENTE KUZMA CHURCH MUSICIAN, IMPROVISER AND CONCERT ORGANIST leventekuzma@gmail.com www.kuzma-levente.hu 0036-20-332-3471 CURRICULUM VITAE E D U C A T I O N University of Szeged, Faculty of Music, Szeged,

More information

Master of Music Horn Performance with Composition cognate, May 2003 GPA: 3.85!

Master of Music Horn Performance with Composition cognate, May 2003 GPA: 3.85! EDUCATION SCOTT MILLICHAMP UNIVERSITY OF HAWAI I AT MANOA Master of Arts Composition, from August 2005 (all degree requirements completed except final thesis composition) INDIANA UNIVERSITY JACOBS SCHOOL

More information

Bachelor of Music. Bachelor

Bachelor of Music. Bachelor Bachelor of Music Bachelor of Music (BM) Bachelor of Music (BM) What makes us unique Developed in accordance with the guidelines of the National Association of Schools of Music in the United States, our

More information

The School of Music provides professional training for qualified students enrolled in the following degree programs:

The School of Music provides professional training for qualified students enrolled in the following degree programs: MUSIC PROGRAMS School of Music Dr. Glenn Koponen, Dean Nyack College (Rockland campus) is an accredited ititutional member of the National Association of Schools of Music (NASM). The School of Music provides

More information

University Art Education in Taiwan 臺 灣 高 等 藝 術 教 育

University Art Education in Taiwan 臺 灣 高 等 藝 術 教 育 University Art Education in Taiwan 臺 灣 高 等 藝 術 教 育 Speaker: Dr. Chao-Hsiu Lee President, Tainan National University of the Arts 國 立 臺 南 藝 術 大 學 李 肇 修 校 長 1.Art Universities in Taiwan 2.About TNNUA (Tainan

More information

Association Amici per la Musica, Venaria Reale Introduces the INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION LUIGI NONO

Association Amici per la Musica, Venaria Reale Introduces the INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION LUIGI NONO Association Amici per la Musica, Venaria Reale Introduces the INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION LUIGI NONO XIX Edition October 23 rd, 24 th, 25 th, 2015 BOARD OF EXAMINERS Chairman: RÜDIGER BOHN (Germany)

More information

Ball State University School of Music audio recordings RG.21.03.08

Ball State University School of Music audio recordings RG.21.03.08 Ball State University School of Music audio recordings RG..0.08 This finding aid was produced using the Archivists' Toolkit January 6, 05 Ball State University Archives and Special Collections Alexander

More information

UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS

UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS УДК 330.332 UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS Svitlana О. Cherkasova, PhD Svitlana V. Filippova, DEcon, Prof. Odesa National Polytechnic University,

More information

Summit Music Festival

Summit Music Festival FESTIVAL LOCATION & CONTACT INFORMATION The festival will be held at Manhattanville College, 2900 Purchase St., Purchase, NY 10577. PLEASE DO NOT MAIL anything to Manhattanville College prior to July 21

More information

AGRITOURISM AS THE BEST FORM OF ENTERPRENEURSHIP IN THE POLISH COUTRYSIDE. Anita Szygula

AGRITOURISM AS THE BEST FORM OF ENTERPRENEURSHIP IN THE POLISH COUTRYSIDE. Anita Szygula . с. 125 132 Visnyk of the lviv University. series international relations. 2014. Issue 34. p. 125 132 125 УДК 338.48-44(438-22) AGRITOURISM AS THE BEST FORM OF ENTERPRENEURSHIP IN THE POLISH COUTRYSIDE

More information

Interdisciplinary Studies Journal. Volume 2, Number 2 2012 A unrefereed work-in-progress online edition

Interdisciplinary Studies Journal. Volume 2, Number 2 2012 A unrefereed work-in-progress online edition Interdisciplinary Studies Journal Volume 2, Number 2 2012 A unrefereed work-in-progress online edition Copyright Authors & Laurea University of Applied Sciences Editor-in-Chief Professor Minna Mattila,

More information

midem academy 2013 Music Industry 101 module Traditional and New Revenue Streams Emilien Moyon, PhD, Full-time Professor, Berklee College of Music

midem academy 2013 Music Industry 101 module Traditional and New Revenue Streams Emilien Moyon, PhD, Full-time Professor, Berklee College of Music midem academy 2013 Music Industry 101 module Traditional and New Revenue Streams Emilien Moyon, PhD, Full-time Professor, Berklee College of Music Table of Contents 1. Overview 2. Observations 3. Four

More information

MARINSYMPHONY. 2015/2016 Sponsorship Opportunities

MARINSYMPHONY. 2015/2016 Sponsorship Opportunities MARINSYMPHONY 2015/2016 Sponsorship Opportunities The season starts The Marin Symphony s 2015/2016 Season is ready to kick off Hear & Now! We have a short but very sweet Masterworks series plus our popular

More information

FRANKLIN T. MURRY frank_murry@yahoo.com

FRANKLIN T. MURRY frank_murry@yahoo.com FRANKLIN T. MURRY frank_murry@yahoo.com TEACHING EXPERIENCE Teaching Positions Director of Education, Quantum Bass Center, 2011 - present Conductor, Jazz Combo, Texas Southern University, 2006 - present

More information

Збірник завдань з граматики з англійської мови

Збірник завдань з граматики з англійської мови МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ Збірник завдань з граматики з англійської мови для студентів галузі знань 0501 "Інформатика та

More information

10 TH INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS ARTHUR RUBINSTEIN IN MEMORIAM Bydgoszcz, Poland 10.11 16.11.2014

10 TH INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS ARTHUR RUBINSTEIN IN MEMORIAM Bydgoszcz, Poland 10.11 16.11.2014 10 TH INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS ARTHUR RUBINSTEIN IN MEMORIAM Bydgoszcz, Poland 10.11 16.11.2014 HONORARY PRESIDENT OF THE COMPETITION EWA RUBINSTEIN The Competition is run by Arthur

More information

Maria Skublewska-Paszkowska 1 COMPARISON OF ARM ANIMATION. Марія Скублевска-Пашковська ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ АНІМАЦІЇ РУХУ РУКИ

Maria Skublewska-Paszkowska 1 COMPARISON OF ARM ANIMATION. Марія Скублевска-Пашковська ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ АНІМАЦІЇ РУХУ РУКИ НОВИНИ СВІТОВОЇ НАУКИ 505 Maria Skublewska-Paszkowska COMPARISON OF ARM ANIMATION 3D animation is a complex task which involves many methods used to create a moving object. The article presents two techniques

More information

Editorial Council. Archimandrite Avgustin (Nikitin), Candidate of Theology, Associate Professor

Editorial Council. Archimandrite Avgustin (Nikitin), Candidate of Theology, Associate Professor Editorial Council Chief Editor: Bishop of Gatchina Amvrosy (Ermakov), Candidate of Theology, Rector of the Saint Petersburg Orthodox Theological Archimandrite Avgustin (Nikitin), Candidate of Theology,

More information

STATISTICAL FIELD THEORY FOR A MULTICOMPONENT FLUID: THE COLLECTIVE VARIABLES APPROACH

STATISTICAL FIELD THEORY FOR A MULTICOMPONENT FLUID: THE COLLECTIVE VARIABLES APPROACH ЖУРНАЛ ФIЗИЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ т., (007) с. 33 4 JOURNAL OF PHYSICAL STUDIES v., No. (007) p. 33 4 STATISTICAL FIELD THEORY FOR A MULTICOMPONENT FLUID: THE COLLECTIVE VARIABLES APPROACH O. Patsahan, I. Mryglod,

More information

IN PERSON: Room C- 208 E- MAIL: production.music@mcgill.ca

IN PERSON: Room C- 208 E- MAIL: production.music@mcgill.ca PRODUCTION INFORMATION FOR RENTAL CLIENTS DUE EIGHT (8) WEEKS PRIOR TO EACH EVENT TO THE ATTENTION OF: BY MAIL: Production Office Department of Communications and Production, Schulich School of Music of

More information

Положение об аккредитации СМИ на сезон 2013/2014

Положение об аккредитации СМИ на сезон 2013/2014 Положение об аккредитации СМИ на сезон 2013/2014 ООО «КХЛ-Маркетинг» Статья 1. Сезонная аккредитация СМИ 1. Сезонная аккредитация СМИ, предоставляющая возможность осуществления профессиональной деятельности

More information

SAFFRON WALDEN MUSIC FESTIVAL 2016

SAFFRON WALDEN MUSIC FESTIVAL 2016 SAFFRON WALDEN MUSIC FESTIVAL 2016 This will be County High s fourth Music Festival and the Winner s Concert will be held in Saffron Hall; our magnificent concert venue. This year we are proud to announce

More information

MODUL 3. Current practice of internal medicine. Contents module 3. Theme 11. Management of the patients with hepatic encephalopathy

MODUL 3. Current practice of internal medicine. Contents module 3. Theme 11. Management of the patients with hepatic encephalopathy МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ Харківський національний медичний університет MODUL 3. Current practice of internal medicine. Contents module 3. Theme 11. Management of the patients with hepatic

More information

COLLEGE PREP PROGRAM 9 TH GRADE

COLLEGE PREP PROGRAM 9 TH GRADE COLLEGE PREP PROGRAM 9 TH GRADE English Algebra or geometry Biology Ancient Civilizations French or Spanish, level 1 or 2 Foundation Art Concert Band, Orchestra, Chorus, Theater Arts Foundation Skills

More information

2 nd. Charleston Music Fest. 2015 16 season. Charleston Music Fest chamber music by world-class artists. series

2 nd. Charleston Music Fest. 2015 16 season. Charleston Music Fest chamber music by world-class artists. series college of charleston department of music p r e s e n t s MUSIC.COFC.EDU/CONCERTS 843.953.6575 2015 16 season CofC concerts includes five extraordinary series: International Piano Series, Magnetic South,

More information

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВАНИИ МНОГОФАКТОРНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВАНИИ МНОГОФАКТОРНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ Kuzhda Т. Reail sales forecasing wih applicaion he muliple regression [Електронний ресурс] / Т. Kuzhda // Соціально-економічні проблеми і держава. 01. Вип. 1 (6). С. 91-101. Режим доступу до журн. : hp://sepd.nu.edu.ua/images/sories/pdf/01/1kibrm.pdf.

More information

2015 Schools Spectacular Instrumental Ensembles Audition Requirements

2015 Schools Spectacular Instrumental Ensembles Audition Requirements 2015 Schools Spectacular Instrumental Ensembles Thank you for your application to participate in the 2015 Schools Spectacular. This audition is for the Schools Spectacular Instrumental Music Ensembles

More information

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 Pokladna otevřena v den koncertu / Box office open at the day of the concert Info & booking: +420 777 581

More information

RESUME. Beatriz E. Aguilar,

RESUME. Beatriz E. Aguilar, RESUME Beatriz E. Aguilar, 4032 Wilshire Ln. Janesville, WI 53546 Phone: (608) 531-1747 Cell: (608) 758-4698 e-mail: betina68@yahoo.com baguilar@edgewood.edu Education 2006 Certified Kodály Music Educator,

More information

What Musicians Can Learn about Practicing from Current Brain Research By Molly Gebrian

What Musicians Can Learn about Practicing from Current Brain Research By Molly Gebrian What Musicians Can Learn about Practicing from Current Brain Research By Molly Gebrian As musicians, we spend a large portion of our lives practicing our instruments and learning how to do very complicated

More information

CONSULTING SUPPORT OF THE PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF SOCIETY INFORMATIZATION

CONSULTING SUPPORT OF THE PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF SOCIETY INFORMATIZATION Consulting support of the project management development in conditions of society informatization UDC 658.012.23:001.895 N. I. Chukhrai, I. I. Novakivsky CONSULTING SUPPORT OF THE PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT

More information

EGLE JANULEVICIUTE. TEL: (805) 886-3242 E-MAIL: egle@eglej.com URL: http://www.eglej.com EDUCATION

EGLE JANULEVICIUTE. TEL: (805) 886-3242 E-MAIL: egle@eglej.com URL: http://www.eglej.com EDUCATION EGLE JANULEVICIUTE TEL: (805) 886-3242 E-MAIL: egle@eglej.com URL: http://www.eglej.com EDUCATION 2002 Doctor of Musical Arts Degree, Piano Performance University of California, Santa Barbara Piano: Prof.

More information

Leslie Bailey Flute, Piano, Voice, Theory Grades 2-12

Leslie Bailey Flute, Piano, Voice, Theory Grades 2-12 Leslie Bailey Flute, Piano, Voice, Theory Grades 2-12 Leslie Bailey graduated in 2010 from Shepherd University in West Virginia with a Bachelor s degree in Music Education. For two years she lived in China

More information

UNIVERSITY OF CENTRAL ARKANSAS

UNIVERSITY OF CENTRAL ARKANSAS UNIVERSITY OF CENTRAL ARKANSAS TUITION & FEES 2014-2015 Tuition (per credit hour) - Board Policy 630 General Registration (Tuition) by Level and Residency Undergraduate Arkansas Resident 197.25 Undergraduate

More information

Conditions for application and participation of the International Music Competition 2011

Conditions for application and participation of the International Music Competition 2011 Conditions for application and participation of the International Music Competition 2011 Personal preconditions Musicians that are younger than 30 years by the September 22, 2011 are eligible to take part

More information

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 409

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 409 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 409 Jasmina Labudovic Stankovic 1, Nada Todorovic 2 INVESTORS' BEHAVIOR AT CAPITAL MARKETS The paper demonstrates how individuals (investors) make their decisions under the conditions

More information

the department of music at 2014 2015 season

the department of music at 2014 2015 season the department of music at 2014 2015 season PRESIDENT S MESSAGE At its best, music points to something greater than ourselves. Michael Le Roy President, Calvin College Consider this: each individual note

More information

BUSINESS INCUBATORS WITHIN THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM OF LATVIA

BUSINESS INCUBATORS WITHIN THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM OF LATVIA Edgars Letinskis, Andris Ozols, Elena Ozola (Latvia) BUSINESS INCUBATORS WITHIN THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM OF LATVIA The first 11 business incubators were established in Latvia in 2007-2008 under the

More information

3. Pedagogy requirement Applicants must present a one-hour lecture on a jazzrelated topic of their choice

3. Pedagogy requirement Applicants must present a one-hour lecture on a jazzrelated topic of their choice INTRODUCTION Welcome to the doctoral program at Manhattan School of Music. This handbook has been designed to answer the kinds of questions most often asked about requirements and procedures applying to

More information

INTERNATIONAL MUSIC MASTERCLASS Portogruaro (Ve) 17 agosto - 03 settembre 2012 direttore artistico Enrico Bronzi

INTERNATIONAL MUSIC MASTERCLASS Portogruaro (Ve) 17 agosto - 03 settembre 2012 direttore artistico Enrico Bronzi INTERNATIONAL MUSIC MASTERCLASS Portogruaro (Ve) 17 agosto - 03 settembre 2012 direttore artistico Enrico Bronzi festival internazionale di musica violino/violin Amiram Ganz 20.08-26.08 Ilya Grubert 20.08-28.08

More information

1.1 MEDIA COVERAGE Barents Spektakel 2012

1.1 MEDIA COVERAGE Barents Spektakel 2012 1.1 MEDIA COVERAGE Barents Spektakel 2012 1.1.1 NORWEGIAN MASS MEDIA KUNSTFORUM Spektakulær festival, Amalie Marie Selvik, 17.02.2012: http://www.kunstforum.as/2012/02/spektakulaer-festival/ KUNST Spektakulært

More information

Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov, Odessa 2

Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov, Odessa 2 Системи обробки інформації, 015, випуск 1 (137) ISSN 1681-7710 UDC 61.391 Nameer Qasim 1, Ali Al-Anssari 1, Moath Talat Ramadan Salah 1 Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov,

More information

Study Programme for Bachelors degree in Music The Royal Academy of Music, Aarhus/Aalborg

Study Programme for Bachelors degree in Music The Royal Academy of Music, Aarhus/Aalborg Study Programme for Bachelors degree in Music The Royal Academy of Music, Aarhus/Aalborg 1. The name of the degree in Danish and English The Bachelors degree in Danish (Bachelor i Musik/BMus) corresponds

More information

THE DYNAMICS OF VOCAL CHAMBER MUSIC

THE DYNAMICS OF VOCAL CHAMBER MUSIC THE DYNAMICS OF VOCAL CHAMBER MUSIC International Congress of Voice Teachers VIII Brisbane, Australia July 10-14, 2013 Emily Romney emilyromney1@verizon.net emilyromney.com Vocal Chamber Music What is

More information

Управление мобильными платформами: от развертывания и конфигурирования до антивирусной защиты подход Symantec. Михаил Савушкин

Управление мобильными платформами: от развертывания и конфигурирования до антивирусной защиты подход Symantec. Михаил Савушкин Управление мобильными платформами: от развертывания и конфигурирования до антивирусной защиты подход Symantec Михаил Савушкин Управляемые Не управляемые BYOD BYOD Company Owned But Unmanaged Company Controls

More information

ACADEMY. Application Brochure. 13 August 7 September 2016. www.lucernefestival.ch. Table of contents

ACADEMY. Application Brochure. 13 August 7 September 2016. www.lucernefestival.ch. Table of contents 13 August 7 September 2016 ACADEMY Application Brochure Table of contents 2 Editorial 3 Program for 2016 5 Orchestra of the LUCERNE FESTIVAL ACADEMY 7 Conducting Fellowship / Master Class with Alan Gilbert

More information

4 YEAR FLIGHT PLAN TEMPLATE Bachelor of Arts with Major in Music

4 YEAR FLIGHT PLAN TEMPLATE Bachelor of Arts with Major in Music 4 YEAR FLIGHT PLAN TEMPLATE Bachelor of Arts with Major in Music FAU is committed to your success as a student. One way we define student success is efficient and effective progression through your degree

More information

MUSIC LESSONS 2015-16 at The Ward Center for the Arts

MUSIC LESSONS 2015-16 at The Ward Center for the Arts MUSIC LESSONS 2015-16 at The Ward Center for the Arts December, 2015 Dear Parents, Welcome to the Music Lesson program at The St. Paul s Schools. These private lessons are offered weekly in The Ward Center

More information

Myocardial Bridges: A Prospective Forensic Autopsy Study

Myocardial Bridges: A Prospective Forensic Autopsy Study DOI: 10.2298/SARH1504153M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.12-007.2-091.5 153 Myocardial Bridges: A Prospective Forensic Autopsy Study Jelena Micić-Labudović 1, Tatjana Atanasijević 1, Vesna

More information

Demonstrate technical proficiency on instrument or voice at a level appropriate for the corequisite

Demonstrate technical proficiency on instrument or voice at a level appropriate for the corequisite MUS 101 MUS 111 MUS 121 MUS 122 MUS 135 MUS 137 MUS 152-1 MUS 152-2 MUS 161 MUS 180-1 MUS 180-2 Music History and Literature Identify and write basic music notation for pitch and Identify and write key

More information

RICARDO CASERO, CONDUCTOR. www.ricardocasero.com

RICARDO CASERO, CONDUCTOR. www.ricardocasero.com RICARDO CASERO, CONDUCTOR. Following a 28 year career as an orchestral musician and soloist, he is also now pursuing his passion for conducting; he has worked with many notable conductors such as Leonard

More information

MUSIC LESSONS 2015-16 At the Ward Center for the Arts

MUSIC LESSONS 2015-16 At the Ward Center for the Arts MUSIC LESSONS 2015-16 At the Ward Center for the Arts August, 2015 Dear Parents, Welcome to the Music Lesson program at the St. Paul s Schools. These private lessons are offered weekly in the Ward Center

More information

Introduction. Findings. Overall Band Program. The high school band program in Florida that engages in Best Practices will:

Introduction. Findings. Overall Band Program. The high school band program in Florida that engages in Best Practices will: Introduction The following document presents the findings of a select committee which was formed to describe a band program at the High School level that represents policies, procedures, and fundamentals

More information

SATURDAY MUSIC SCHOOL

SATURDAY MUSIC SCHOOL SATURDAY MUSIC SCHOOL 2015-2016 Music tuition for children and adults on Saturdays at Wimbledon College Saturday Music School The Saturday Music School at Wimbledon College offers music tuition to adults

More information

MUSIC. Department of MUSIC 2013-2014 BETHEL COLLEGE 137. Faculty: Marilynn J. Ham, M.M., Artist in Residence. Majors:

MUSIC. Department of MUSIC 2013-2014 BETHEL COLLEGE 137. Faculty: Marilynn J. Ham, M.M., Artist in Residence. Majors: Department of MUSIC Faculty: Marilynn J. Ham, M.M., Artist in Residence Robert N. Ham, M.M.E. Reginald J. Klopfenstein, D.Mus. Robert Rhein, D.M.A. Majors: Music Education Choral & General Instrumental

More information

Music Library Organization: Extension to the Sanchez, Waldron Report. In partial fulfillment of the Bachelor of Science degree

Music Library Organization: Extension to the Sanchez, Waldron Report. In partial fulfillment of the Bachelor of Science degree Music Library Organization: Extension to the Sanchez, Waldron Report An Interactive Qualifying Project Report Submitted to the faculty of WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUE In partial fulfillment of the Bachelor

More information

Angel Romero G u i t a r & C o n d u c t i o n GUITAR LEGEND

Angel Romero G u i t a r & C o n d u c t i o n GUITAR LEGEND Angel Romero G u i t a r & C o n d u c t i o n GUITAR LEGEND A RENEWED DISPONIBILITY FOR CONCERTS IN EUROPE AFTER YEARS OF ABSENCE The great Maestro of Guitar renewed his disponibility for a new European

More information

DEPARTMENT OF MUSIC. Concert Performance MU3001 2014/15

DEPARTMENT OF MUSIC. Concert Performance MU3001 2014/15 DEPARTMENT OF MUSIC Concert Performance MU3001 2014/15 MU3001 Concert Performance This module caters for students aiming to perform to a professional level or students wishing to go on to study performance

More information

Calendar of Past Events 2016

Calendar of Past Events 2016 Calendar of Past Events 2016 January 9, 2016 Violin Master Class Wichita State University: Wichita KS 2015 January 9-10 Violin Master Classes: Wichita, KS January 21 Patrick Henry High School: Roanoke,

More information

Degree: Fine and Performing Arts Award Type: A.A. Degree

Degree: Fine and Performing Arts Award Type: A.A. Degree 2014-2015 Degree: Fine and Performing Arts Award Type: A.A. Degree The Fine and Performing Arts curriculum offers instruction in theory, practice and history. These three areas of study provide the foundation

More information

Classen School of Advanced Studies Oklahoma City Public School District

Classen School of Advanced Studies Oklahoma City Public School District Classen School of Advanced Studies Oklahoma City Public School District Home of the Comets At Classen School of Advanced Studies, we strive to ensure that all students learn at high levels to become high

More information

FINNIC AND BALTIC NATIONALITIES AS ETHNIC TARGETS IN CONTEMPORARY RUSSIAN JOKES

FINNIC AND BALTIC NATIONALITIES AS ETHNIC TARGETS IN CONTEMPORARY RUSSIAN JOKES FINNIC AND BALTIC NATIONALITIES AS ETHNIC TARGETS IN CONTEMPORARY RUSSIAN JOKES Arvo Krikmann Estonian Literary Museum A paper presented to the ISHS 19 th Annual Conference hosted by Salve Regina University

More information

Dean Arts Executive. emphasizing

Dean Arts Executive. emphasizing Dean Arts Executive emphasizing Leadership in the Arts Strategic Planning and Development for Arts Non-Profit and Academic Institutions Curriculum Development and Implementation Melanie Santana-Santana

More information