ก ก ก 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "1 1 1.1 ก 1 1.2 1 1.3 - ก ก 2"

Transcription

1 ก ก

2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 9 3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 18

3 ( ) 4.6 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 31

4 1 1 ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ( ก - ก ) ก ก ก 1.1 ก 1.2 ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก - ก ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1.2 ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก ก ) ก

5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก 2 ก ก ก 1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก - ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

6 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก -ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก -ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

7 ก ก ก ( ก..) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1.6 ก ก กก ก ก ก ( ก ก ) ก ก กก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

8 5 2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก 2.1 ก 2.2 ก 2.3 ก 2.4 ก ก 2.5 ก ก 2.6 ก ก 2.7 ก 2.8 ก 2.1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก..1/ ก ก ก ก ก 1 ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก กก ก ก

9 ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2.2 ก ก ก ก กก ก ( ก ก ก ก 1 ก ) ก ก (ก ) ก ก ( ก ก ) ก (ก กก ( ) ก ) ก ก ( ก ก ก ก ก) ก ( ) ( ก กก ก)

10 ( ก ( ) ก ) ก ( กก Flowchart ( ) ก ก ก ) ก (ก กก กก ) ก ( ก ) ก ( ก ก ) ก ( ก กก ) 2.3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก กก

11 ก ก ก 2.3 ก ก ก กก ก 2.4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5 ก ก ก ก 3 ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก : ก ก ก 2.5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5 ก ก ก ก ก( ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2.6 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

12 9 2.7 ก ก ก 4 ก ก (ก ก ก Microsoft Word ) 2.8 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 15 ก ก ก ก

13 ก ก ก ก ก ก 3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( )

14 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 15 ก ก 2 3 ก ( ) ก ก ก ก

15 12 3 ก ก ก ก () ก ก ก ( ก) ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 2 ก 3 ก 4 ก 5 ก () ก ก ก 3.1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก) ก ก 1 ( ) 2 ก ( ก ) ก ก 3.. ( ก) ก ก ก ก ก ก ก.. ก ก ก ก ก ก ( ก) ก ก ก ( ก ก ก ก ) ( ก)

16 ก, ก ก ก ก ก ( ก) ก ( ) ก ก ก ก ก ก ก ( ก) ก ก ก ก ก ( ) ก ก ( ก) ( ) ก ก ก ก ก ( ) ก ก ก ( ก) ก ก ก ก ก ( ) ก ก ก ( ก) 3.2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

17 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก กก ก ก 3.3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

18 15 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4.1 ก ก ก 4.2 ก ก 4.3 ก 4.4 ก ก 4.5 ก 4.6 ก 4.7 ก ก 4.8 ก ก 4.9 ก ก 4.10 ก ก 4.1 ก ก ก ก ก A4 ก ก 80 ก 4.2 ก ก ก ก ก ก ก 3.81 (1.5 ) ก ก 5.08 (2 ) (1 ) (1.5 )

19 ก ก ก ก 22 (Font) Angsana New ก 16 ก ก ก 16 (Bold) ก (Font) Angsana New ก 16 ก ก ก ก ก ก กก 1 (0.39 ) ก ก ก ก ก ก ก ก กก 1 ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก

20 ก ก กก กก ก ก ก ก ก ก กก กก ก ก ก ก ก 2.54 (1 ) ก ก ก ก 4.4 ก ก ก ก ก,,,.. ก ก ก ก ก 1.27 (0.5 ) ก ก ก. ก ก 1, 2, 3,.. ก ก ก ก ก 2.54 (1 ) ก ก ก ก ก ก ก ก

21 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 16 ก ก ก 1 ก ก ก ก ก กกก 3 ก ก,,,.. ก ก ** ( ** 2 ก ) 1.1.1** ** ** **.... ก)**.... )**....

22 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 กก กก ก 1-1 ( 1) 2-1 ( 2) ก-1 ( ก ก) ก 2 ก ก ก ก 1 ก ก ก ก ก 15-1** ก ก ก ก ก ก ก 3,000 ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก กก ( ) 4.7 ก ( ก ก),,, ก ก ก ก ก ก ก 1 ก กก กก ก 1-1 ( 1 1) 2-1 ( 2 1) ก-1 ( ก ก 1)

23 ก ก ก 1 กก ก 15.1 ก ก ก ก ก 3,000 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4.8 ก ก ก ก ก ก ก 1 กก ก กก ก (Normal) ก 1 1 (1-1) ก 2 2 (2-2) ก 3 ก ก (ก-3) 4.9 ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก- ก ก ก ก ( 2517: 237) ก กก ก ก ก (Kerlinger 1986:499) ก ก 1 ก ก ก ก ก ( : )

24 21 ก กก 3 ก ก ก ก ก (Melver and Carmines 1981: 23) ก 2 ก ก ก ก ก ก (2538 : 157) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก,, ก ก ก ก ก ก a,b,c ก ก (2515ก: 10) ( 2515ก: 10) Carter (1978a: 112) (Carter 1978a: 112) ก ก ก ก ก ก ก Cited in ก ก ก 1. ก กก 2. ก 3. ก ก ก (Process Evaluation) 4. ก ก ก 5. ก ก 6. ก ก ก ก ก ( )

25 ก ก ก ก ก ก ก ก [ ] [1], [2] ก 2 ก ก 1 ก ก ก ก ก ก ก กก 3 ก ก ก ก ก [1] ก 2 ก ก ก ก ก [1] ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3 ก (.. ) ก ก 3 กก ก ก [1] ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

26 23 ก กก กก ก ก ก กก ก 4 ก () () ( ) ( ) 4.10 ก ก (Reference) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก REFERENCES ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก ก - ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก [ ] กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก 1.5 (0.59 ) ก ก ก ก (. ) ก ก. - ก ก ก ก. -. ก

27 24 ก ก ก - ก ก,. -..,.. - ก, ก. -, -, ก ก ก ก ก 1.5 (0.59 ) กก ก ก กก ก. ก ก ก. กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก,, ก, ก ก. ก ก,. ก ก ก ก ก ก ก ก,

28 ก ก ก. ก :, (. ) ก ก ก ก 2 ก ก 1 ( : ) ก : ก ก ก,.,, ก ก ก (0.59..) ก ก (.Period) 2 (/ /) (, Comma) 1 (/) ( : Colons) 1 (/)

29 4.11 ก ก ก / /. / / ( 2 )./ / / : / ก,/. ก ก. 3. ก : ก ก,/2542. Orchard,D.F. Concrete Technology. 2 nd.ed. New York : John Wiely, ,/./ /./ / ( 2 )./ / / : / ก,/.,. ก ก. 2. ก : ก,/2542. Dicken, N.D. and Pitts, F. R. Introduction to Cultural Geography. Waltham : Blaidell Publishing Co., ,/ / /./ /./ / ( 2 )./ / / : / ก,/., ก // ก ก ก. ก ก ก ก Photoshop 6.0 Visual Guide & Step by Step. : ก, Ray/k.Linsley, John J. Mcketta. And John g.truxal. Student s Engineer/Manual. Mcgraw-Hill : Purdue/University,/

30 กก 3 / /./ /./ /./ / / : / ก,/.,. ก /ก. ก : ก,/2538. Parker, et. al. Architectural Construction. 3 rd ed. London : John Wiley & Son, / /./ /./ / / : / ก,/.,ก,ก. ก ก ก ก. ก : ก, Open Software Foundation. Introduction to OSF DCF. New Jersey : Open Software Foundation, ก ก ก, ก./ /./ /./ / / : / ก,/., ก. ก -. ก :, Kellner, R.,ed. Analytical chemistry : the approved text to the Fecs Curriculum Analytical Chemistry. Weinheim : Wiley, ก. ก :., Mammoth The Columbia Encyclopedia

31 กก ก... ก. ก :. ก ก, / /./ /./ /./ /./ / / : / ก,/. ก,. ก.. 2. ก :, Bergman, Ingman. The Seventh Seal. Modern Film Scripts. New York : Simon, / /./ / /./ / ( 2./ / / : / ก,/.. ก.. ก : ก, Alighierri, Dante. The Infeno. Trans. John ciardi. New York : NAL, ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก./ /./ / ( 2./ / / : / ก,/./ /./ /./ /./ / / : / ก,/. French,*L,*S,***Is it really friend?**pitt**(febuary 1985)* : 19, * **

32 29.** ก.** ก ก ก,*2529.** / /./ /./ / / / ก / / / : / ก,/. ก ก กก ก ก. ก ก :, Johnson, Bruce F. and Kilby, Perter. Interselations between Agricultural and Industrial Growth. Agricultural Policy in Developing Countries Edited by Naral Islam. NewYork : Wiley, ก (Journal)./ /. / /./ / ( / )/ : /.. ก ก. 9 (ก ) : / /. / /./ / ( / )/ : /.. ก... ( ) : 2.

33 ก./ /. / / ก./ /./ / : /... ก. 1. (2542) : (Book Reviews)./ /./ /./ / /./ /./ / / ( / )/ : /. ก.. Business Communication : A Function Approch... 15( 2529) : / ก./ /. / /.. / // / ก/ / / /,/., ก ก ก ก. ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก, ก ก ก ก ก ก,/ /( )./ /./ /./ /. Spielberg, steven, dir. Schindler s List. Perf. Liam Neeson and Ben Kingsley. Universal, 1993.

34 ก./ /.( )/ /,/ / /.. ก ก., Graaf, Vera.Interview. 19 Dec ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก. 3. ก : ก ก,2542. ก. ก ก. ก : ก,/ ก ก ก ก [1]. ก ก. 3. ก : ก ก, [2] ก. ก ก. ก : ก, ()

35 49 ( ) / / ( )... ก ก ก กก ก (...). ก

36 50...( ) Angsana New ก ก ก ก ก - ก 2 ก ก กก ก ( กก ก ) ก

37 51...( ก ) Angsana New ก - ก 2 ก Mr. Mai Rakmu Mr. Piti Songkhamsuk Mrs. Sudkayan Prakomngan Project Report Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Bachelor of Science in Technical Education (Electronics and Telecommunication Engineering) Faculty of Industrial Education and Technology Rajamangala University of Technology Srivijaya 2013

38 52 : ( ) : ก ก ก : ก ก : ก ก ก : 2556 : กก ก ก กก ก ก ก ก ก ( )..... ก ก ( ก ) ก 2 : 2 ก ก ก.. ก (. ) ก 6.35.(2.5 ) ก ก ก ก ( )..... ก ก ( ) ก ก ก กก ก ก 3

39 53 Project Title : ( ก ) By : Mr. Mai Rakmu Mr. Piti Songkhamsuk Mrs. Sudkayan Prakomngan Project Advisor(s) : Mr. Pichit Pengsuwan Mr. Weerayut Juntaruksa Major Field : Bachelor of Science in Technical Education Department : Electronics and Telecommunication Engineering Academic Year : 2013 Accepted by the Rajamangala University of Technology Requirements for the Bachelor s Degree. Srivijaya in Partial Fulfillment of the ก 5.08.(2 ) Project Report Committee Chairperson (Mr.Pichit Pengsuwan).... Member (Mr.Weerayut Juntaruksa) Director of Course (Assoc. Prof. Suchart Yenwiset) ก 6.35.(2.5 ). (Mr.Surapol Suparat).. (Mr.Tawichart Yenwiset) Member Member

40 54 : ( ) : ก ก ก : ก ก : ก : กก ก ก ก : 2556 ก ก ก ก < 2 > < 2 > ( 1 )

41 55 Project Title : ( ก ) By : Mr. Mai Rakmu Mr. Piti Songkhamsuk Mrs. Sudkayan Prakomngan S ก กก 1 Project Advisors : Mr. Pichit Pengsuwan Mr. Weerayut Juntaruksa Major Field : Bachelor of Science in Technical Education Department : Electronics and Telecommunication Engineering Academic Year : 2013 Abstract.....

42 56 ก ก ก < 2 > ( 1 ).. < 2 > ก ก ก

43 57 < 1 > ก ก ก ก. ก ก ก 1 ก ก ก 2 ก 2 ก ก ก 1 4 ก ก ก ก

44 58 ก ( ) ก < 1 > 1 ก 95 ( ) ก ( ) 96 ก ก.. 96 ก. 108 ก

45 59 < 1 > กก ก-1 46 ก ( )

46 60 < 1 > ก ก-1 35 ก ( )

47 61 ก ก 22 1 < 1 > 1.1 ( ) ( ) ( ก) ()

48 62 2 ก < 1 > ( ) ( ) < 1 > ( ). x R K a e ( t) = x 1( t) 2 (2-1 x L a L a ( )... 1) ก ()

49 63 3 ก < 1 > ( ) ( ) < 1 > ( ) ( ) ( )..... < 1 > 3.2 ก ()

50 64 4 ก ก < 1 > ( ) ( ) ก ก ก < 1 > ( ) ( ) ()

51 65 5 ก ก < 1 > ( ) ( ) ก ก ก < 1 > ( )... ()

52 66 ก < 1 > ก - ก ก, ก ก ก. ก ก ก ก Photoshop 6.0 Visual Guide & Step by Step. : ก, ก... ก. ก :. ก ก, 2531.,ก,ก. ก ก ก ก. ก : ก, ก ก. 3. ก : ก ก, 2542.,. ก ก. 2. ก : ก, ก. ก ก. ก : ก, 2538., ก. ก -. ก :, ก.. ก : ก, ก Alighieri, Dante. The Infeno. Trans. John Ciardi. New York : NAL,1971. Dicken, N. D. and Pitts, F. R. Introduction to Cultural Geography. Waltham :Blaidell Publishing Co., Ergman, Ingman. The Seventh Seal. Modern Film Scripts Series. New York : Simon, ()

53 67 ก (ก / ก)

54 68 ก ก. ( ก ก)

วาระผลการจ ดอ นด บ QS World University Rankings by Subject 2014

วาระผลการจ ดอ นด บ QS World University Rankings by Subject 2014 วาระผลการจ ดอ นด บ QS World University Rankings by Subject 2014 มหาว ทยาล ยได เข าร วมการจ ดอ นด บของ QS World University Rankings by Subject 2014 ซ งแบ งเป น 30 ว ชา และประกาศผลการจ ดอ นด บระด บโลก ในแต

More information

"#$$% &' ()" 1. ()!*+",ก -*+."+/ก01+ก()! ก0ก.1/ก/ก+23 / ก0."/ก14 *ก5!/

#$$% &' () 1. ()!*+,ก -*+.+/ก01+ก()! ก0ก.1/ก/ก+23 / ก0./ก14 *ก5!/ 1 ก ก ก 2557 ก! "#$$% &' ()" 1. ()!*+",ก -*+."+ก01+ก()! ก0ก.1กก+23 ก0."ก14 *ก5! 2. ()!*+"."#+*6กก61ก ก*+.77กก #!!)"-ก)#+!กก5$%%& *+ 8!ก)."ก++#!09ก6.".77 3. ()!*+"."#+*6*กกกก4*ก8"(9()!ก -*+."+ ก0 ก;-.775!.-.8"!-$%%&!

More information

ICT-Based University & Resource Optimization

ICT-Based University & Resource Optimization ICT-Based University & Resource Optimization In support of its strategies, Mahidol University aims to develop an ICT system, a management information system and a data warehouse for effective education,

More information

กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ ค อ การจ ดการข อม ลและสารสนเทศโดยใช เทคโนโลย คอมพ วเตอร และเทคโนโลย การส อสารโทรคมนาคม ซ งม ข นตอนท งหมด 6 ข นตอน ด งน

กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ ค อ การจ ดการข อม ลและสารสนเทศโดยใช เทคโนโลย คอมพ วเตอร และเทคโนโลย การส อสารโทรคมนาคม ซ งม ข นตอนท งหมด 6 ข นตอน ด งน บทท 4 หล กการและว ธ การแก ป ญหาด วยเทคโนโลย สารสนเทศ ป จจ บ นมน ษย น าเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาใช ในช ว ตมากข น เช น น กเร ยนสามารถจะเร ยนร บทเร ยน ออนไลน เพ มเต มจากในช นเร ยนได ตลอดเวลา สามารถตรวจสอบข

More information

การออกแบบหล กส ตรและท ศทางการเร ยนการสอนด านว ศวกรรม ส าหร บป พ.ศ. 2550 2559 Curriculum Design and Engineering Education Trend for Year 2007-2016

การออกแบบหล กส ตรและท ศทางการเร ยนการสอนด านว ศวกรรม ส าหร บป พ.ศ. 2550 2559 Curriculum Design and Engineering Education Trend for Year 2007-2016 การออกแบบหล กส ตรและท ศทางการเร ยนการสอนด านว ศวกรรม ส าหร บป พ.ศ. 2550 2559 Curriculum Design and Engineering Education Trend for Year 2007-2016 ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ณฐา ค ปต ษเฐ ยร ภาคว ชาว ศวกรรมอ ตสาหการ

More information

South East of Process Main Building / 1F. North East of Process Main Building / 1F. At 14:05 April 16, 2011. Sample not collected

South East of Process Main Building / 1F. North East of Process Main Building / 1F. At 14:05 April 16, 2011. Sample not collected At 14:05 April 16, 2011 At 13:55 April 16, 2011 At 14:20 April 16, 2011 ND ND 3.6E-01 ND ND 3.6E-01 1.3E-01 9.1E-02 5.0E-01 ND 3.7E-02 4.5E-01 ND ND 2.2E-02 ND 3.3E-02 4.5E-01 At 11:37 April 17, 2011 At

More information

Admission Number. Core Courses 8. Required Courses 7. Elective Courses not less than 3. Dissertation 36. PHAD 516 Ethics in Health System 1(1-0-2)

Admission Number. Core Courses 8. Required Courses 7. Elective Courses not less than 3. Dissertation 36. PHAD 516 Ethics in Health System 1(1-0-2) Admission Number 2 3 2 9 D G 0 7 Doctor of Public Health Programme in Global Health (International Programme) Faculty of Public Health Admission Requirements 1. Have a Master of Public Health (MPH) or

More information

INFORMATION BROCHURE & APPLICATION FOR. MASTER S DEGREE (MCom) COMPUTER AUDITING. Department of Accountancy

INFORMATION BROCHURE & APPLICATION FOR. MASTER S DEGREE (MCom) COMPUTER AUDITING. Department of Accountancy INFORMATION BROCHURE & APPLICATION FOR 2015 MASTER S DEGREE (MCom) COMPUTER AUDITING Department of Accountancy Faculty of Economic and Financial Sciences 1 1. Introduction MCom Computer Auditing is a two-year

More information

พ ทธน นณ ล นสะแกวงค 1, ร ชน วรรณ ต งภ กด 2, บ ญช บ ญล ข ตศ ร 3 Patthanun Loonsagaewong 1, Ratchaneewan Tangpakdee 2, Bunchoo Bunlikhitsiri 3

พ ทธน นณ ล นสะแกวงค 1, ร ชน วรรณ ต งภ กด 2, บ ญช บ ญล ข ตศ ร 3 Patthanun Loonsagaewong 1, Ratchaneewan Tangpakdee 2, Bunchoo Bunlikhitsiri 3 ผลของการใช ร ปแบบการให ผลป อนกล บท ต างก นในการเร ยนด วย โปรแกรมบทเร ยนแบบฝ กห ด เร องข อม ลและเทคโนโลย สารสนเทศท ม ต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนและความคงทนในการเร ยนของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 3 Different

More information

ป จจ ยท ส งผลกระทบต อการต ดส นใจประย กต ใช ISO 9001 ในอ ตสาหกรรมก อสร างไทย

ป จจ ยท ส งผลกระทบต อการต ดส นใจประย กต ใช ISO 9001 ในอ ตสาหกรรมก อสร างไทย ก ป จจ ยท ส งผลกระทบต อการต ดส นใจประย กต ใช ISO 9001 ในอ ตสาหกรรมก อสร างไทย Factors affecting decision making in the application of ISO 9001 in Thai Construction Industry ก ก ว ชระ ส ตยาประเสร ฐ Thanongsuk

More information

Page 1/7. Grade 12, Science-Math Program GPAX= 2.75

Page 1/7. Grade 12, Science-Math Program GPAX= 2.75 Page 1/7 Ms.Sukanya Tongaum 36 Moo.7, 331 Rd., T.Thaboonmee, A.Khojan, Chonburi 20240 Tel. +669-1552-8761 E-mail: dao_sukanya@hotmail.com Resume Name: Ms.Sukanya Tongaum Birthday: 13 September 1990 Race:

More information

ต วอย าง แบบสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต งานประจ าป

ต วอย าง แบบสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต งานประจ าป แบบสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ต วอย าง แบบสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต งานประจ าป...248... แผนก ฝ กอบรม ฝ าย บร หารทร พยากรบ คคลและบร หารท วไป บร ษ ท / โรงงาน.ไทยแอโรว จ าก ด (สาขาฉะเช งเทรา) ล าด บท ช

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา. ช อสถาบ นอ ดมศ กษา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

รายละเอ ยดของรายว ชา. ช อสถาบ นอ ดมศ กษา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา Faculty of Science Management หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา 1 รห สและช อรายว ชา 1553317

More information

การพ ฒนาเกมแก ป ญหาด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4: กรณ ศ กษา โรงเร ยนองคร กษ

การพ ฒนาเกมแก ป ญหาด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4: กรณ ศ กษา โรงเร ยนองคร กษ การพ ฒนาเกมแก ป ญหาด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4: กรณ ศ กษา โรงเร ยนองคร กษ ม ทนา ดวงกลาง ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาหล

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการพ ทธอาสาว ดป ญญาน นทาราม BUDDHIST VOLUNTEER MANAGEMENT PROGRAM FOR WATPANYANANTARAM

โปรแกรมบร หารจ ดการพ ทธอาสาว ดป ญญาน นทาราม BUDDHIST VOLUNTEER MANAGEMENT PROGRAM FOR WATPANYANANTARAM โปรแกรมบร หารจ ดการพ ทธอาสาว ดป ญญาน นทาราม BUDDHIST VOLUNTEER MANAGEMENT PROGRAM FOR WATPANYANANTARAM นายมาน ส ราชา นายอน ร ตย ว สาสะ นายจ กรกร ช มงคลส งข ปร ญญาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส

More information

Multi-site Visualization System for Decision Support System. Kanokvate Tungpimolrut. Outline

Multi-site Visualization System for Decision Support System. Kanokvate Tungpimolrut. Outline Multi-site Visualization System for Decision Support System Kanokvate Tungpimolrut Ministry of Science and Technology, Thailand National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) Outline Brief

More information

การพ ฒนาต วบ งช การบร หารจ ดการท ด ของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐาน

การพ ฒนาต วบ งช การบร หารจ ดการท ด ของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐาน การพ ฒนาต วบ งช การบร หารจ ดการท ด ของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐาน กรองทอง เข ยนทอง ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาคร ศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว

More information

INFORMATION BROCHURE & APPLICATION FOR

INFORMATION BROCHURE & APPLICATION FOR INFORMATION BROCHURE & APPLICATION FOR 2015 MASTER S DEGREE (MCom) INTERNATIONAL ACCOUNTING Department of Accountancy Faculty of Economic and Financial Sciences 1 1. Introduction M Com (International Accounting)

More information

23 280 ก ก 2558. ก ก Hydrologic Cycle

23 280 ก ก 2558. ก ก Hydrologic Cycle ก 23 28 ก ก 2558 ก ก Hydrologic Cycle ก. ก ก ก ก. ก... ก 65-5533-46-5533-47 ก - ก - 8 ก ก ก ก ก 12-46 ก 17 1 ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก 25 2. ก ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก ก 4. ก ก ก ก 5. 1 31 - 1. ก. ก 2 2. P.7A..

More information

qualıty ıs the key to succeed and develop

qualıty ıs the key to succeed and develop qualıty ıs the key to succeed and develop ANKEY Consultıng Servıces ıs an ındependent firm provıdıng servıces ın the fields of Project Management, Instıtutıonal Development, Restructurıng and Management

More information

TIMETABLE BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION

TIMETABLE BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION SEPTEMBER/OCTOBER SEPTEMBER TIMETABLE BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION 1 st YEAR 1 st SEMESTER 2014/2015 1 st MODULE: 22 nd September 31 st October 22 nd September 23 rd September 24 th September 25

More information

ผลการต ดส นการน าเสนอผลงานทางว ชาการประเภท Poster

ผลการต ดส นการน าเสนอผลงานทางว ชาการประเภท Poster AUCC2014 - Page 1 Id Paper Title University Excellent (Thai Track) 470 Information system for Reservation Dormitory Online Burapha University chanthaburi 128 Maemoh Geology Analysis Fieldbook Naresuan

More information

การจ ดสอบน กคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนา อ ตสาหกรรม IT Outsourcing ของประเทศไทย

การจ ดสอบน กคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนา อ ตสาหกรรม IT Outsourcing ของประเทศไทย การจ ดสอบน กคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนา อ ตสาหกรรม IT Outsourcing ของประเทศไทย ม มมองจากภาคมหาว ทยาล ย โดย ส ว ฒ ต มทอง ผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม

More information

4. Click on the insert tab: Create a title at the top of the page using word art that says Microsoft Word PD 11-12

4. Click on the insert tab: Create a title at the top of the page using word art that says Microsoft Word PD 11-12 Using Microsoft Word 1. Open Microsoft word 2. Format page layout: Click on Page Layout tab Click on Margins tab to change margins to narrow top, bottom, left and right to.5 3. Click on the size tab and

More information

Methodical Notes for part-time BMCF TM study course M_SM / PROJECT MANAGEMENT

Methodical Notes for part-time BMCF TM study course M_SM / PROJECT MANAGEMENT 1 st session: INTRODUCTION TO PROJECT MANAGEMENT Objective of the thematic unit: To understand what is meant by Projects and to define Project Management. Students benefit by understanding the need to

More information

Bibliographies and Referencing: Chicago Style

Bibliographies and Referencing: Chicago Style Learning Services Study Guides Bibliographies and Referencing: Chicago Style 1. Introduction This guide provides an introduction to bibliographies and referencing, and should help you with general points

More information

SA & INTERNATIONAL TAXATION

SA & INTERNATIONAL TAXATION INFORMATION BROCHURE & APPLICATION FOR 2015 MASTER S DEGREE (MCom) SA & INTERNATIONAL TAXATION Department of Accountancy Faculty of Economic and Financial Sciences 1 1. Introduction MCom in South African

More information

International Cooperation Centre (ICC), KMUTNB Tel +66(0)2-555-2000 Ext. 1023, 1024, 1026 Fax +66(0)2-586-9007

International Cooperation Centre (ICC), KMUTNB Tel +66(0)2-555-2000 Ext. 1023, 1024, 1026 Fax +66(0)2-586-9007 ว ธ การขอใบอน ญาตทางาน (Work Permit ตท. 1) ของล กจ างช วคราวชาวต างประเทศ กรณ จ างใหม 1. เม อหน วยงานใดประสงค จะจ างล กจ างชาวต างประเทศ ขอให ด าเน นการต ดต อท ศ นย ความร วมม อนานาชาต โดยเร วท ส ด ด งน

More information

มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แบบ ฝวก.01 มหาว ทยาล ยหอการค าไทย University of the Thai Chamber of Commerce ประมวลรายว ชา (Course Outline) ประจ าภาค (Semester). ปลาย ป การศ กษา (Academic Year) 2556. คณะ (Faculty) บ ญช...สาขาว ชา (Major)

More information

Provisional Result Summary Muzaffarpur Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University

Provisional Result Summary Muzaffarpur Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University Bachelor of Arts Fail 8605, 470474, 2119560606, 2119560617, 2119530444, 2119550529, 2119550545, 2119550557, 2119560614, 2119560625, 2119560626, 2119560628, 2119560633, 2119560637, 2119570895, 2119701086,

More information

ระบบคล งข อม ลเพ อว เคราะห ยอดการจาหน ายป ย นายเด มพ นธ แพแสง

ระบบคล งข อม ลเพ อว เคราะห ยอดการจาหน ายป ย นายเด มพ นธ แพแสง ระบบคล งข อม ลเพ อว เคราะห ยอดการจาหน ายป ย นายเด มพ นธ แพแสง การศ กษาโครงการเฉพาะเร องน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว

More information

Provisional Result Summary Muzaffarpur Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University

Provisional Result Summary Muzaffarpur Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University Bachelor of Science Pass 1 640285, 640307, 640330, 640331, 640333, 640340, 640349, 640375, 640382, 640386, 640389, 915406, 900036, 910038, 2210260087, 2210260113, 2210260117, 2210260143, 2210260208, 2210260018,

More information

( ก ): Bachelor of Public Administration. (Public and Enterprise Management) ( ก ): B.P.A. (Public and Enterprise Management)

( ก ): Bachelor of Public Administration. (Public and Enterprise Management) ( ก ): B.P.A. (Public and Enterprise Management) ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก Bachelor of Public Administration Programm in Public and Enterprise Management 2. (): ก ก ก ก ():.. (ก ก ก ก ) (ก ): Bachelor of Public Administration (Public and Enterprise Management)

More information

The Laboratory Quality Assurance System. A Manual of Quality Procedures and Forms. 3rd Edition

The Laboratory Quality Assurance System. A Manual of Quality Procedures and Forms. 3rd Edition Brochure More information from http://www.researchandmarkets.com/reports/2174575/ The Laboratory Quality Assurance System. A Manual of Quality Procedures and Forms. 3rd Edition Description: Both the 17025:1999

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดทาโดย ส าน กงานเขตพ นการศ กษา

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดทาโดย ส าน กงานเขตพ นการศ กษา แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดทาโดย ส าน กงานเขตพ นการศ กษา สารบ ญ หน า กาหนดการสอน หน วยท 1 เร อง เทคโนโลย สารสนเทศก บช ว ตประจาว น จานวน 3 ช วโมง

More information

1. (TOEIC_Redesigned) Cambridge Target Score Toeic ESL Textbooks 2. [cm]-ก#$%&'()#*+, -#*.(/0#( 3. [CM]-3//$4#5)677#84#59 360 3// 4.

1. (TOEIC_Redesigned) Cambridge Target Score Toeic ESL Textbooks 2. [cm]-ก#$%&'()#*+, -#*.(/0#( 3. [CM]-3//$4#5)677#84#59 360 3// 4. ก 1. (TOEIC_Redesigned) Cambridge Target Score Toeic ESL Textbooks 2. [cm]-ก#$%&'()#*+, -#*.(/0#( 3. [CM]-3//$4#5)677#84#59 360 3// 4. [cm]-)=(.>0%?@(a4#5+,,b# 5. 3D Driving School )=(H6/$I JK#L=5+&0%>MN=(J$'5

More information

Designer / MultiMeDia Porto - Portugal

Designer / MultiMeDia Porto - Portugal Rosalina Duarte Designer / MultiMeDia Porto - Portugal Dear Mr (or Mrs), My name is Rosalina Duarte, I am 25 years old and I recently graduated in Multimedia Communication Technologies (with classification

More information

ALFAISAL UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING

ALFAISAL UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING Curriculum Study Plan: Software Engineering ALFAISAL UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING Bachelor of Science (B.Sc.) Degree Program in Software Engineering -Title Credit Hours (CRHs) Total- CRHs Lect. Lab

More information

Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore School of Computer Science & IT

Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore School of Computer Science & IT Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore School of Computer Science & IT Instructions for the project submission of MCA/M.Sc.(CS/IT)/MBA(CM)/M.Tech./BCA Final Semester: 1. The report should be strictly according

More information

ประว ต ความเป นมา พาณ ชย อ เล กทรอน กส ( Electronic Commerce) หร ออ คอมเม ร ซ ( E-Commerce) เร มข น เม อประมาณต นทศวรรษท 1970 โดยเร มจากการโอนเง

ประว ต ความเป นมา พาณ ชย อ เล กทรอน กส ( Electronic Commerce) หร ออ คอมเม ร ซ ( E-Commerce) เร มข น เม อประมาณต นทศวรรษท 1970 โดยเร มจากการโอนเง ประว ต ความเป นมา พาณ ชย อ เล กทรอน กส ( Electronic Commerce) หร ออ คอมเม ร ซ ( E-Commerce) เร มข น เม อประมาณต นทศวรรษท 1970 โดยเร มจากการโอนเง นทางอ เล กทรอน กส ระหว างหน วยงาย และในช วง เร มต นหน วยงานท

More information

Cloud Computing With Open Source

Cloud Computing With Open Source Cloud Computing With Open Source ก ตต ร กษ ม วงม งส ข (Kittirak Moungmingsuk) kittirak@clusterkit.co.th May 18, 2012 @ossfestival #11 `whoami` A part of team at Cluster Kit Co.,Ltd. Since 2007. Adjacent

More information

ALFAISAL UNIVERSITY. College of Engineering

ALFAISAL UNIVERSITY. College of Engineering Curriculum Study Plan: Course Code ALFAISAL UNIVERSITY College of Engineering Bachelor of Science (B.Sc.) Degree Program in Course Title Credit Hours (CRHs) Pre- Co- Total CRHs Lect. Lab Tut. MAT 101 Calculus

More information

Bachelor Programs. Bachelor Program

Bachelor Programs. Bachelor Program 10 Bachelor Programs Bachelor Program Faculties and Departments Al-Taqwa Institute of Higher Education offers full -time various bachelors and diploma programs under the faculties of Economics, Business

More information

Running head: SAMPLE APA 1

Running head: SAMPLE APA 1 Running head: SAMPLE APA 1 The upper heading should be created using the Headers & Footers function in Word, be ½ from the top of the page, and show up on every page of the paper. The content of the upper

More information

Renee Michelsen, MSS, LCSW michelse@usc.edu

Renee Michelsen, MSS, LCSW michelse@usc.edu Renee Michelsen, MSS, LCSW michelse@usc.edu EDUCATION: Bryn Mawr College, Graduate School of Social Work and Social Research Bryn Mawr, PA Master of Social Service, 1984 University of Delaware, Newark,

More information

APA Research Paper Template Instructions

APA Research Paper Template Instructions APA Research Paper Template Instructions The American Psychological Association (APA) style for formatting an essay is not a setting in Microsoft Word 2010. However, by following these steps, you can set

More information

The Development Application by Steganography in Image via Multimedia Messaging Service

The Development Application by Steganography in Image via Multimedia Messaging Service ก ก ก The Development Application by Steganography in Image via Multimedia Messaging Service (Pattarapong Reabroicharoen) 1 กก (Kiattisak Yochanang) 2 1,2 ก fotofuns_kiss@hotmail.com, umph2002tct@hotmail.com

More information

7 th Edition MLA Handbook

7 th Edition MLA Handbook 7 th Edition MLA Handbook University of Akron Wayne College Smucker Learning Center MLA HANDOUT FOR WAYNE COLLEGE STUDENTS This handout is designed to assist students in documenting research papers using

More information

ข อม ลช อหน วยงานและป ายอ กษรภาษาอ งกฤษ มหาว ทยาล ยพะเยา

ข อม ลช อหน วยงานและป ายอ กษรภาษาอ งกฤษ มหาว ทยาล ยพะเยา ข อม ลช อหน วยงานและป ายอ กษร มหาว ทยาล ยพะเยา กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา Email: inter@up.ac.th โทรศ พท 0-5446-6666 ต อ 1024 โทรสาร 0-5446-6694 คานา มหาว ทยาล ยพะเยา ม งเน นการพ ฒนาไปส การเป นมหาว

More information

Rutgers Mini-MBA Business Essentials

Rutgers Mini-MBA Business Essentials Business School Ranked amongst the Top 25 Best Business Schools by The Wall Street Journal and Business Week Mini-MB For the first time in Mumbai! SHRPEN YOUR COMPETITIVE EDGE FOR BUSINESS SUCCESS ugust

More information

EDUCATION. PhD. in Social Work Major: Social Policy Analysis Minor: Political Science. Master of Social Work Major: Direct Practice

EDUCATION. PhD. in Social Work Major: Social Policy Analysis Minor: Political Science. Master of Social Work Major: Direct Practice Bruce Dalton Department of Social Work East Tennessee State University Box 70645 Johnson City, Tennessee 37614-1702 RÉSUMÉ EDUCATION October 1995 December 1988 April 1982 Rutgers University PhD. in Social

More information

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เร อง พ ฒนาเว บไซต โครงการเป ดสอนปร ญญาตร นานาชาต โดย นายอ ครพงษ กาญจนอาพล 5210502694 พ.ศ.

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เร อง พ ฒนาเว บไซต โครงการเป ดสอนปร ญญาตร นานาชาต โดย นายอ ครพงษ กาญจนอาพล 5210502694 พ.ศ. โครงงานว ศวกรรมคอมพ วเตอร ภาคว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เร อง พ ฒนาเว บไซต โครงการเป ดสอนปร ญญาตร นานาชาต คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร International Undergraduate

More information

Rossmoor Website SEO Tracking Sheet 2012-2014 Updated: April 1, 2014

Rossmoor Website SEO Tracking Sheet 2012-2014 Updated: April 1, 2014 As of 5/4/2012 As of 5/14/2012 active senior living no n/a active senior living no n/a adult golf community no n/a adult golf community no n/a 55+ community yes 8th 55+ community yes 8th retirement living

More information

DATABASE (MS ACCESS) PROJECT THIS IS A 3 PART PROJECT

DATABASE (MS ACCESS) PROJECT THIS IS A 3 PART PROJECT DATABASE (MS ACCESS) PROJECT THIS IS A 3 PART PROJECT PART 1: Creating an Access database 1. Go to start, programs, Microsoft Office Access. 2. From the toolbar menu, select File, New 3. Select the blank

More information

Architectural Engineering Program MAE Procedures

Architectural Engineering Program MAE Procedures This document reviews the procedures for the University of Nebraska Lincoln Master s of Architectural Engineering (MAE) in roughly chronological order. Please refer also to the MAE Curriculum. 7 th Semester

More information

Bachelor of Science in Nursing Study Plan

Bachelor of Science in Nursing Study Plan Bachelor of Science in Nursing Study Plan A. First Semester Course Contact/Weeks 1001206 Anatomy and Physiology I ASCC 4 3 1 3 3 0815103 Basic Chemistry I ASCC 4 3 1 3 3 1731110 Medical Terminology CCR

More information

TRAINING SCHEDULE 2015

TRAINING SCHEDULE 2015 1-Quality Management Systems (QM) : ISO 9001:2008 1 Requirement and Interpretation of DIS/FDIS ISO 9001:2015 1 3,000 12 9 9 10 11 8 7 4 8 6 3 8 2 Introduction and Awareness to ISO 9001:Version Update 1

More information

Objectives. 16-301 Chapter 2. Chapter 2 Software Processes LOGO

Objectives. 16-301 Chapter 2. Chapter 2 Software Processes LOGO LOGO Chapter 2 es Aj.AMPHOL KONGKEAW Software Engineering, Faculty of Science and Technology North-Chiang Mai University Objectives เพ อให น กศ กษาเข าใจกระบวนการผล ตซอฟต แวร เพ อให น กศ กษาม ความร เก

More information

Citing Resources: MLA Guidelines for Electronic and Print Sources 2011

Citing Resources: MLA Guidelines for Electronic and Print Sources 2011 Citing Resources: MLA Guidelines for Electronic and Print Sources 2011 An Abbreviated Guide for Scottsdale Community College Students While MS Word 2007 and other online resources including databases offer

More information

Bachelor of Arts (BA) in Communication Critical Studies in Mass Media Concentration. and

Bachelor of Arts (BA) in Communication Critical Studies in Mass Media Concentration. and Bachelor of Arts (BA) in Communication Critical Studies in Mass Media Concentration and Bachelor of Arts (BA) in Journalism & Mass Communication Digital Field Multimedia Concentration Academic Advisors

More information

EVERY GAME. EVERY SUNDAY.

EVERY GAME. EVERY SUNDAY. Sep. 5 6 at at at at at at at at Sep. 16 Oct. 31 Oct. 3 at at at at at at at at at at at at at at at at Sep. 16 at at (London) at at at at at at Oct. 10 Nov. 4 Dec. 9 at at at at at at at at 6 Nov. 4 at

More information

การศ กษาด งานด านการพ ฒนาคร ในน วซ แลนด A FIELD TRIP STUDY ON TEACHER DEVELOPMENT IN NEW ZEALAND

การศ กษาด งานด านการพ ฒนาคร ในน วซ แลนด A FIELD TRIP STUDY ON TEACHER DEVELOPMENT IN NEW ZEALAND 1 การศ กษาด งานด านการพ ฒนาคร ใน A FIELD TRIP STUDY ON TEACHER DEVELOPMENT IN NEW ZEALAND เกร นน า การได ม โอกาสไปศ กษาเร ยนร การจ ดการศ กษาของประเทศซ งเป นประเทศท ม ความ โดดเด นในด านค ณภาพของผ เร ยนและการจ

More information

Citing Business Sources Chicago Style

Citing Business Sources Chicago Style Citing Business Sources Chicago Style The Chicago Manual of Style can be used to cite sources in any faculty or subject. This guide will assist you in creating a works cited list/bibliography with examples

More information

INFORMATION BROCHURE & APPLICATION FOR. MASTER S DEGREE (MCom) COMPUTER AUDITING. Department of Accountancy Faculty of Economic and Financial Sciences

INFORMATION BROCHURE & APPLICATION FOR. MASTER S DEGREE (MCom) COMPUTER AUDITING. Department of Accountancy Faculty of Economic and Financial Sciences INFORMATION BROCHURE & APPLICATION FOR 2017 MASTER S DEGREE (MCom) COMPUTER AUDITING Department of Accountancy Faculty of Economic and Financial Sciences 1 1. Introduction MCom (Computer Auditing) is a

More information

การประเม นม ลค าทร พย ส นทางป ญญาประเภทซอฟต แวร และการกาหนดค าเส ยหายในม ต เศรษฐศาสตร

การประเม นม ลค าทร พย ส นทางป ญญาประเภทซอฟต แวร และการกาหนดค าเส ยหายในม ต เศรษฐศาสตร การประเม นม ลค าทร พย ส นทางป ญญาประเภทซอฟต แวร และการกาหนดค าเส ยหายในม ต เศรษฐศาสตร ดร.คมน ทนงช ย ฉายไพโรจน kchaiphairoj@yahoo.com บทค ดย อ ในทางปฏ บ ต หากต องการประเม นม ลค าซอฟต แวร สามารถท าได ไม

More information

Deans, Associate Deans, Assistant Deans, Chairpersons, and Directors

Deans, Associate Deans, Assistant Deans, Chairpersons, and Directors MEMORANDUM (#AD/05/97-98) TO: FROM: RE: Deans, Associate Deans, Assistant Deans, Chairpersons, and Directors Dr. Gerald D. Ludden, Chairperson, University Committee on Curriculum (UCC) Dr. Barbara C. Steidle,

More information

Object Oriented System Analyze and Design of Revenue Information System using UML

Object Oriented System Analyze and Design of Revenue Information System using UML Object Oriented System Analyze and Design of Revenue Information System using UML Sany Ang Department of Accounting Petra Christian University, Surabaya, Indonesia san_angkasa@yahoo.com and Prof. Dr. Chaiyong

More information

Octavius V. Catto Elementary School - #140

Octavius V. Catto Elementary School - #140 Octavius V. - #140, named for Octavius V. Catto, a black activist from Philadelphia, Pennsylvania, was erected in 1929 at 30th and Saunders Streets in the eastern section of Camden. Catto School houses

More information

Application Deadline for Summer 2016:

Application Deadline for Summer 2016: These application directions must be used for application to the following program: Educational Leadership and Policy Studies Doctoral program (PhD): The PhD in Educational Leadership and Policy Studies

More information

KATHRYN T. NEWTON PhD. WEBER STATE UNIVERSITY Ogden, Utah

KATHRYN T. NEWTON PhD. WEBER STATE UNIVERSITY Ogden, Utah KATHRYN T. NEWTON PhD WEBER STATE UNIVERSITY Ogden, Utah EDUCATION PhD Health Promotion and Education University of Utah 2008 MS Clinical Laboratory Science University of Utah 2001 BS Medical Technology

More information

NIAS Organisational Structure: TRUST BOARD

NIAS Organisational Structure: TRUST BOARD NIAS Organisational Structure: TRUST BOARD Mr P Archer Chairman Ms R O Hara of Human Resources & Corporate Services Mr B McNeill of Operations Mrs S McCue of Finance & ICT Dr D McManus Medical Mr L McIvor

More information

Guidelines: Resumes and Cover Letters

Guidelines: Resumes and Cover Letters Guidelines: Resumes and Cover Letters Resumes and cover letters are two documents that you need for a job search. Resumes and cover letters are designed to get you an interview. They need to be short,

More information

หมวดท 1 ข อม ลท วไป (General Information)

หมวดท 1 ข อม ลท วไป (General Information) มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา อก 292 ส ทศาสตร ภาษาอ งกฤษ Course Specification of EN 292 English Phonetics ภาคว ชาภาษาตะว นตก Department of Western Languages คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ Faculty

More information

Personal Information. Objective. Skills and Qualifications. Education

Personal Information. Objective. Skills and Qualifications. Education Omnia K. Rawa Personal Information Full Name: Omnia Khalid Rawa Date of Birth: 03/ 16/ 1986 Marital Status: Single Address: Al-Shawgeyah St., Makkah Country: Kingdom of Saudi Arabia Email: omnia.k.rawa@gmail.com

More information

HERZING UNIVERSITY ACADEMIC CALENDAR

HERZING UNIVERSITY ACADEMIC CALENDAR HERZING UNIVERSITY ACADEMIC CALENDAR Classes at Herzing University run year-round with breaks as listed below. The calendar at some Herzing University campuses may vary slightly, so please check with your

More information

Methods of Grading S/N TYPES OF GRADING SCORE (%) 1. Assignment 10 2. Test 10 3. Class participation 5 4. Online forum 5 5. Examination 70 100

Methods of Grading S/N TYPES OF GRADING SCORE (%) 1. Assignment 10 2. Test 10 3. Class participation 5 4. Online forum 5 5. Examination 70 100 ICS 311 Management Information Systems (3 Credits Elective) Course Duration: Three hours per week for 15weeks (45 hours) as taught in 2011/2012 session. Lecturer: MEJABI, O.V. PhD (Ilorin), M.Sc. (Aston)

More information

IP VPN Market Forecast in India to 2016

IP VPN Market Forecast in India to 2016 Brochure More information from http://www.researchandmarkets.com/reports/1772777/ IP VPN Market Forecast in India to 2016 Description: This databook analyzes and provides forecasts for the Internet Protocol-enabled

More information

Assessment Library Book List

Assessment Library Book List Assessment Library Book List Books in this lending library are available for faculty and staff to read. Please contact Vicki Scott at x2640 or viscott@siue.edu or Cindy Parker at x3647 or cyparke@siue.edu

More information

PROBATION/COURT SERVICES EMPLOYMENT/PROMOTION APPLICATION

PROBATION/COURT SERVICES EMPLOYMENT/PROMOTION APPLICATION AOIC-1/2013 PROBATION/COURT SERVICES EMPLOYMENT/PROMOTION APPLICATION ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE ILLINOIS COURTS PROBATION DIVISION 3101 OLD JACKSONVILLE ROAD, SPRINGFIELD, ILLINOIS 62704-6488 A. Mr.

More information

Guidelines and Standards for Documentation of Faculty Credentials

Guidelines and Standards for Documentation of Faculty Credentials Guidelines and Standards for Documentation of Faculty Credentials Office of Records Management & Faculty Credentials Del Mar College Guidelines and Standards for Documentation of Faculty Credentials The

More information

Brochure More information from http://www.researchandmarkets.com/reports/2212908/

Brochure More information from http://www.researchandmarkets.com/reports/2212908/ Brochure More information from http://www.researchandmarkets.com/reports/2212908/ Multimedia-based Instructional Design. Computer-based Training, Webbased Training, Distance Broadcast Training, Performance-based

More information

ก ก CODA ก ก ก ก. sukumal.i@ku.ac.th. noppapadol@hotmail.com. nova_cengin@hotmail.com. Mahadev Satyanarayanan ก ก ก ก ก ก

ก ก CODA ก ก ก ก. sukumal.i@ku.ac.th. noppapadol@hotmail.com. nova_cengin@hotmail.com. Mahadev Satyanarayanan ก ก ก ก ก ก ก ก CODA IPv6 ก ก ก ก nova_cengin@hotmail.com ก CODA[3] ก ก ( Distributed File Systems )[1] ก ก ก Server (Disconnected Operation) ก ก ก IP version 6 ( IPv6 )[2] ก ก ก ก CODA IPv4[5] IPv6 ก ก ก ก ก ก ก

More information

Information Revolution. Using the Information Evolution Model to Grow Your Business. Wiley and SAS Business Series

Information Revolution. Using the Information Evolution Model to Grow Your Business. Wiley and SAS Business Series Brochure More information from http://www.researchandmarkets.com/reports/2215796/ Information Revolution. Using the Information Evolution Model to Grow Your Business. Wiley and SAS Business Series Description:

More information

MLA Bibliographic Citation Formats. Last name, First name of author. Title of Book. Place of publication: Publisher, Date of

MLA Bibliographic Citation Formats. Last name, First name of author. Title of Book. Place of publication: Publisher, Date of MLA Bibliographic Citation Formats BOOK WITH ONE AUTHOR Last name, First name of author. Title of Book. Place of publication: Publisher, Date of Rosenblum, Mort. Chocolate: A Bittersweet Saga of Dark and

More information

MARKETING CHANNEL MANAGEMENT A CASE STUDY OF LS MACHINERY COMPANY

MARKETING CHANNEL MANAGEMENT A CASE STUDY OF LS MACHINERY COMPANY LS 機 械 公 司 營 銷 渠 道 案 例 研 究 MARKETING CHANNEL MANAGEMENT A CASE STUDY OF LS MACHINERY COMPANY การประช มว ชาการป ญญาภ ว ฒน คร งท 5 張 坤 河, 何 荣 良 Chutipong Saechang, Pak Thaldumrong Master of Business Administration

More information

การวางแผนงานก อสร างภายใต ข อจ าก ดด านกระแสเง นสด Construction Planning Model with Cash Flow Constraints

การวางแผนงานก อสร างภายใต ข อจ าก ดด านกระแสเง นสด Construction Planning Model with Cash Flow Constraints การวางแผนงานก อสร างภายใต ข อจ าก ดด านกระแสเง นสด Construction Planning Model with Cash Flow Constraints จ รเดช เศรษฐก มพ วชรภ ม เบญจโอฬาร สาขาว ศวกรรมโยธา ส าน กว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร

More information

Mobile devices in terms of search engine marketing

Mobile devices in terms of search engine marketing Mobile devices in terms of search engine marketing PhDr. Ján Mihal University of Prešov in Prešov Faculty of Management Konštantínova 16, 080 01 Prešov, Slovakia janmihal@evil-ke.sk Mgr. Richard Fedorko,

More information

Mrs. Bremmer s Reading Club Registration Form

Mrs. Bremmer s Reading Club Registration Form Mrs. Bremmer s Reading Club Registration Form Student s Name Grade Entering Home phone # Parent Cell # Parent E-mail address Additional Information: Registration can be turned in to Mrs. Bremmer s mailbox

More information

As of March 24, 2010 Th. D. Requirements, Academic Regulations

As of March 24, 2010 Th. D. Requirements, Academic Regulations As of March 24, 2010 Th. D. Requirements, Academic Regulations TH.D REQUIREMENTS Academic Regulations regarding Th.D theses: l. The Committee on Advanced Degrees will assign to each candidate a primary

More information

HIGHER EDUCATION AND TRAINING

HIGHER EDUCATION AND TRAINING HIGHER EDUCATION AND TRAINING FACULTY OF COMMERCE & ENTREPRENEURSHIP & FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION SEMESTER 2 NATIONAL FINAL EXINATIONS TIMETABLE (13 02 DECEMBER ) NOTE This Time Table includes

More information

)

) .. 2008 ..,, 2008 953(072) 66.. : -. :, 2008. 85.,, -, -,, -, -, -,, -,. -, ( )., 6 6 2008. :..,, :..,., -.,,..,. ( ) 2008 . 4 1.... 6 2.,.. 17 2.1.... 17 2.2..... 18 2.3...... 19 2.4.... 20 2.5.. 21 3....

More information

(ว นท 26 ก.พ. 57 เวลา 9.00 16.00 น.) ว ทยากรโดย อาจารย จ รว ฒน ภพพ น จ

(ว นท 26 ก.พ. 57 เวลา 9.00 16.00 น.) ว ทยากรโดย อาจารย จ รว ฒน ภพพ น จ ช อหล กส ตร ส อด จ ตอลส าหร บธ รก จประก นภ ย (Digital media training for insurance market) ความร พ นฐานเก ยวก บส อด จ ตอล (1.30 ช วโมง) โอกาสท มาก บส อด จ ตอล (ว นท 26 ก.พ. 57 เวลา 9.00 16.00 น.) ว ทยากรโดย

More information

Stacks User Services: Circulation Desk Implementation Plan

Stacks User Services: Circulation Desk Implementation Plan StacksUserServices:CirculationDeskImplementationPlan Introduction Forseveralyears,theUniversityLibraryworkedtore imaginethecentralstackswiththeintentof makingthespaceamoreaccessibleenvironment.unfortunately,thebiggestobstacletothat

More information

FACULTY OF COMMERCE DEPARTMENT OF MARKETING

FACULTY OF COMMERCE DEPARTMENT OF MARKETING FACULTY OF COMMERCE DEPARTMENT OF MARKETING MARKETING RESEARCH (MM402) COURSE OUTLINE Course Description Today s marketing environment presents managers with increasingly complex problems and opportunities

More information

MLA FORMAT A Guide to Preparing Note Cards and Bibliography Cards

MLA FORMAT A Guide to Preparing Note Cards and Bibliography Cards MLA FORMAT A Guide to Preparing Note Cards and Bibliography Cards SAMPLE NOTE CARD Facts about the Acropolis of Athens 4 Means high city Built around 6 th century BC originally as a temple to Athena It

More information

แบบการย นขอท นอ ดหน นการว จ ย Research Funding Request Form ประจาป การศ กษา/Academic Year...

แบบการย นขอท นอ ดหน นการว จ ย Research Funding Request Form ประจาป การศ กษา/Academic Year... แบบการย นขอท นอ ดหน นการว จ ย Research Funding Request Form ประจาป การศ กษา/Academic Year... แบบ วจ.1 1. ช อโครงการ/Name of Research Project ภาษาไทย/Thai... ภาษาอ งกฤษ/English... 2. ช อห วหน าโครงการและผ

More information

QUEENSLAND COLLEGE OF ART

QUEENSLAND COLLEGE OF ART QUEENSLAND COLLEGE OF ART UNDERGRADUATE HONOURS 2013 ADMISSION GUIDE Program Code Campus Queensland College of Art Bachelor of Contemporary Australian Indigenous Art with Honours 2061 South Bank Bachelor

More information

Sample Education Résumé Justine Pepperdine

Sample Education Résumé Justine Pepperdine Sample Education Résumé Justine Pepperdine 123 E. 25 th Street Los Angeles, CA 90018 310-888-8888 graduate.student@pepperdine.edu SUMMARY OF QUALIFICATIONS Seasoned technology professional with exceptional

More information

การเตร ยมต นฉบ บ เร องเต มใน

การเตร ยมต นฉบ บ เร องเต มใน การเตร ยมต นฉบ บ เร องเต มใน องเต มในวารสารว จ ยเทคโนโลย การประมง 1. ต นฉบ บ พ มพ ด วยคอมพ วเตอร โดยใช โปรแกรมไมโครซอฟเว ร ด (Microsoft word) และส งต นฉบ บ พร อม ส าเนา 2 ช ดและแผ นบ นท กข อม ล (CD) มาท

More information