ก ก ก 2

Size: px
Start display at page:

Download "1 1 1.1 ก 1 1.2 1 1.3 - ก ก 2"

Transcription

1 ก ก

2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 9 3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 18

3 ( ) 4.6 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 31

4 1 1 ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ( ก - ก ) ก ก ก 1.1 ก 1.2 ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก - ก ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1.2 ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก ก ) ก

5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก 2 ก ก ก 1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก - ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

6 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก -ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก -ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

7 ก ก ก ( ก..) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1.6 ก ก กก ก ก ก ( ก ก ) ก ก กก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

8 5 2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก 2.1 ก 2.2 ก 2.3 ก 2.4 ก ก 2.5 ก ก 2.6 ก ก 2.7 ก 2.8 ก 2.1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก..1/ ก ก ก ก ก 1 ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก กก ก ก

9 ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2.2 ก ก ก ก กก ก ( ก ก ก ก 1 ก ) ก ก (ก ) ก ก ( ก ก ) ก (ก กก ( ) ก ) ก ก ( ก ก ก ก ก) ก ( ) ( ก กก ก)

10 ( ก ( ) ก ) ก ( กก Flowchart ( ) ก ก ก ) ก (ก กก กก ) ก ( ก ) ก ( ก ก ) ก ( ก กก ) 2.3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก กก

11 ก ก ก 2.3 ก ก ก กก ก 2.4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5 ก ก ก ก 3 ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก : ก ก ก 2.5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5 ก ก ก ก ก( ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2.6 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

12 9 2.7 ก ก ก 4 ก ก (ก ก ก Microsoft Word ) 2.8 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 15 ก ก ก ก

13 ก ก ก ก ก ก 3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( )

14 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 15 ก ก 2 3 ก ( ) ก ก ก ก

15 12 3 ก ก ก ก () ก ก ก ( ก) ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 2 ก 3 ก 4 ก 5 ก () ก ก ก 3.1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก) ก ก 1 ( ) 2 ก ( ก ) ก ก 3.. ( ก) ก ก ก ก ก ก ก.. ก ก ก ก ก ก ( ก) ก ก ก ( ก ก ก ก ) ( ก)

16 ก, ก ก ก ก ก ( ก) ก ( ) ก ก ก ก ก ก ก ( ก) ก ก ก ก ก ( ) ก ก ( ก) ( ) ก ก ก ก ก ( ) ก ก ก ( ก) ก ก ก ก ก ( ) ก ก ก ( ก) 3.2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

17 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก กก ก ก 3.3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

18 15 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4.1 ก ก ก 4.2 ก ก 4.3 ก 4.4 ก ก 4.5 ก 4.6 ก 4.7 ก ก 4.8 ก ก 4.9 ก ก 4.10 ก ก 4.1 ก ก ก ก ก A4 ก ก 80 ก 4.2 ก ก ก ก ก ก ก 3.81 (1.5 ) ก ก 5.08 (2 ) (1 ) (1.5 )

19 ก ก ก ก 22 (Font) Angsana New ก 16 ก ก ก 16 (Bold) ก (Font) Angsana New ก 16 ก ก ก ก ก ก กก 1 (0.39 ) ก ก ก ก ก ก ก ก กก 1 ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก

20 ก ก กก กก ก ก ก ก ก ก กก กก ก ก ก ก ก 2.54 (1 ) ก ก ก ก 4.4 ก ก ก ก ก,,,.. ก ก ก ก ก 1.27 (0.5 ) ก ก ก. ก ก 1, 2, 3,.. ก ก ก ก ก 2.54 (1 ) ก ก ก ก ก ก ก ก

21 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 16 ก ก ก 1 ก ก ก ก ก กกก 3 ก ก,,,.. ก ก ** ( ** 2 ก ) 1.1.1** ** ** **.... ก)**.... )**....

22 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 กก กก ก 1-1 ( 1) 2-1 ( 2) ก-1 ( ก ก) ก 2 ก ก ก ก 1 ก ก ก ก ก 15-1** ก ก ก ก ก ก ก 3,000 ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก กก ( ) 4.7 ก ( ก ก),,, ก ก ก ก ก ก ก 1 ก กก กก ก 1-1 ( 1 1) 2-1 ( 2 1) ก-1 ( ก ก 1)

23 ก ก ก 1 กก ก 15.1 ก ก ก ก ก 3,000 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4.8 ก ก ก ก ก ก ก 1 กก ก กก ก (Normal) ก 1 1 (1-1) ก 2 2 (2-2) ก 3 ก ก (ก-3) 4.9 ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก- ก ก ก ก ( 2517: 237) ก กก ก ก ก (Kerlinger 1986:499) ก ก 1 ก ก ก ก ก ( : )

24 21 ก กก 3 ก ก ก ก ก (Melver and Carmines 1981: 23) ก 2 ก ก ก ก ก ก (2538 : 157) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก,, ก ก ก ก ก ก a,b,c ก ก (2515ก: 10) ( 2515ก: 10) Carter (1978a: 112) (Carter 1978a: 112) ก ก ก ก ก ก ก Cited in ก ก ก 1. ก กก 2. ก 3. ก ก ก (Process Evaluation) 4. ก ก ก 5. ก ก 6. ก ก ก ก ก ( )

25 ก ก ก ก ก ก ก ก [ ] [1], [2] ก 2 ก ก 1 ก ก ก ก ก ก ก กก 3 ก ก ก ก ก [1] ก 2 ก ก ก ก ก [1] ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3 ก (.. ) ก ก 3 กก ก ก [1] ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

26 23 ก กก กก ก ก ก กก ก 4 ก () () ( ) ( ) 4.10 ก ก (Reference) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก REFERENCES ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก ก - ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก [ ] กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก 1.5 (0.59 ) ก ก ก ก (. ) ก ก. - ก ก ก ก. -. ก

27 24 ก ก ก - ก ก,. -..,.. - ก, ก. -, -, ก ก ก ก ก 1.5 (0.59 ) กก ก ก กก ก. ก ก ก. กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก,, ก, ก ก. ก ก,. ก ก ก ก ก ก ก ก,

28 ก ก ก. ก :, (. ) ก ก ก ก 2 ก ก 1 ( : ) ก : ก ก ก,.,, ก ก ก (0.59..) ก ก (.Period) 2 (/ /) (, Comma) 1 (/) ( : Colons) 1 (/)

29 4.11 ก ก ก / /. / / ( 2 )./ / / : / ก,/. ก ก. 3. ก : ก ก,/2542. Orchard,D.F. Concrete Technology. 2 nd.ed. New York : John Wiely, ,/./ /./ / ( 2 )./ / / : / ก,/.,. ก ก. 2. ก : ก,/2542. Dicken, N.D. and Pitts, F. R. Introduction to Cultural Geography. Waltham : Blaidell Publishing Co., ,/ / /./ /./ / ( 2 )./ / / : / ก,/., ก // ก ก ก. ก ก ก ก Photoshop 6.0 Visual Guide & Step by Step. : ก, Ray/k.Linsley, John J. Mcketta. And John g.truxal. Student s Engineer/Manual. Mcgraw-Hill : Purdue/University,/

30 กก 3 / /./ /./ /./ / / : / ก,/.,. ก /ก. ก : ก,/2538. Parker, et. al. Architectural Construction. 3 rd ed. London : John Wiley & Son, / /./ /./ / / : / ก,/.,ก,ก. ก ก ก ก. ก : ก, Open Software Foundation. Introduction to OSF DCF. New Jersey : Open Software Foundation, ก ก ก, ก./ /./ /./ / / : / ก,/., ก. ก -. ก :, Kellner, R.,ed. Analytical chemistry : the approved text to the Fecs Curriculum Analytical Chemistry. Weinheim : Wiley, ก. ก :., Mammoth The Columbia Encyclopedia

31 กก ก... ก. ก :. ก ก, / /./ /./ /./ /./ / / : / ก,/. ก,. ก.. 2. ก :, Bergman, Ingman. The Seventh Seal. Modern Film Scripts. New York : Simon, / /./ / /./ / ( 2./ / / : / ก,/.. ก.. ก : ก, Alighierri, Dante. The Infeno. Trans. John ciardi. New York : NAL, ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก./ /./ / ( 2./ / / : / ก,/./ /./ /./ /./ / / : / ก,/. French,*L,*S,***Is it really friend?**pitt**(febuary 1985)* : 19, * **

32 29.** ก.** ก ก ก,*2529.** / /./ /./ / / / ก / / / : / ก,/. ก ก กก ก ก. ก ก :, Johnson, Bruce F. and Kilby, Perter. Interselations between Agricultural and Industrial Growth. Agricultural Policy in Developing Countries Edited by Naral Islam. NewYork : Wiley, ก (Journal)./ /. / /./ / ( / )/ : /.. ก ก. 9 (ก ) : / /. / /./ / ( / )/ : /.. ก... ( ) : 2.

33 ก./ /. / / ก./ /./ / : /... ก. 1. (2542) : (Book Reviews)./ /./ /./ / /./ /./ / / ( / )/ : /. ก.. Business Communication : A Function Approch... 15( 2529) : / ก./ /. / /.. / // / ก/ / / /,/., ก ก ก ก. ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก, ก ก ก ก ก ก,/ /( )./ /./ /./ /. Spielberg, steven, dir. Schindler s List. Perf. Liam Neeson and Ben Kingsley. Universal, 1993.

34 ก./ /.( )/ /,/ / /.. ก ก., Graaf, Vera.Interview. 19 Dec ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก. 3. ก : ก ก,2542. ก. ก ก. ก : ก,/ ก ก ก ก [1]. ก ก. 3. ก : ก ก, [2] ก. ก ก. ก : ก, ()

35 49 ( ) / / ( )... ก ก ก กก ก (...). ก

36 50...( ) Angsana New ก ก ก ก ก - ก 2 ก ก กก ก ( กก ก ) ก

37 51...( ก ) Angsana New ก - ก 2 ก Mr. Mai Rakmu Mr. Piti Songkhamsuk Mrs. Sudkayan Prakomngan Project Report Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Bachelor of Science in Technical Education (Electronics and Telecommunication Engineering) Faculty of Industrial Education and Technology Rajamangala University of Technology Srivijaya 2013

38 52 : ( ) : ก ก ก : ก ก : ก ก ก : 2556 : กก ก ก กก ก ก ก ก ก ( )..... ก ก ( ก ) ก 2 : 2 ก ก ก.. ก (. ) ก 6.35.(2.5 ) ก ก ก ก ( )..... ก ก ( ) ก ก ก กก ก ก 3

39 53 Project Title : ( ก ) By : Mr. Mai Rakmu Mr. Piti Songkhamsuk Mrs. Sudkayan Prakomngan Project Advisor(s) : Mr. Pichit Pengsuwan Mr. Weerayut Juntaruksa Major Field : Bachelor of Science in Technical Education Department : Electronics and Telecommunication Engineering Academic Year : 2013 Accepted by the Rajamangala University of Technology Requirements for the Bachelor s Degree. Srivijaya in Partial Fulfillment of the ก 5.08.(2 ) Project Report Committee Chairperson (Mr.Pichit Pengsuwan).... Member (Mr.Weerayut Juntaruksa) Director of Course (Assoc. Prof. Suchart Yenwiset) ก 6.35.(2.5 ). (Mr.Surapol Suparat).. (Mr.Tawichart Yenwiset) Member Member

40 54 : ( ) : ก ก ก : ก ก : ก : กก ก ก ก : 2556 ก ก ก ก < 2 > < 2 > ( 1 )

41 55 Project Title : ( ก ) By : Mr. Mai Rakmu Mr. Piti Songkhamsuk Mrs. Sudkayan Prakomngan S ก กก 1 Project Advisors : Mr. Pichit Pengsuwan Mr. Weerayut Juntaruksa Major Field : Bachelor of Science in Technical Education Department : Electronics and Telecommunication Engineering Academic Year : 2013 Abstract.....

42 56 ก ก ก < 2 > ( 1 ).. < 2 > ก ก ก

43 57 < 1 > ก ก ก ก. ก ก ก 1 ก ก ก 2 ก 2 ก ก ก 1 4 ก ก ก ก

44 58 ก ( ) ก < 1 > 1 ก 95 ( ) ก ( ) 96 ก ก.. 96 ก. 108 ก

45 59 < 1 > กก ก-1 46 ก ( )

46 60 < 1 > ก ก-1 35 ก ( )

47 61 ก ก 22 1 < 1 > 1.1 ( ) ( ) ( ก) ()

48 62 2 ก < 1 > ( ) ( ) < 1 > ( ). x R K a e ( t) = x 1( t) 2 (2-1 x L a L a ( )... 1) ก ()

49 63 3 ก < 1 > ( ) ( ) < 1 > ( ) ( ) ( )..... < 1 > 3.2 ก ()

50 64 4 ก ก < 1 > ( ) ( ) ก ก ก < 1 > ( ) ( ) ()

51 65 5 ก ก < 1 > ( ) ( ) ก ก ก < 1 > ( )... ()

52 66 ก < 1 > ก - ก ก, ก ก ก. ก ก ก ก Photoshop 6.0 Visual Guide & Step by Step. : ก, ก... ก. ก :. ก ก, 2531.,ก,ก. ก ก ก ก. ก : ก, ก ก. 3. ก : ก ก, 2542.,. ก ก. 2. ก : ก, ก. ก ก. ก : ก, 2538., ก. ก -. ก :, ก.. ก : ก, ก Alighieri, Dante. The Infeno. Trans. John Ciardi. New York : NAL,1971. Dicken, N. D. and Pitts, F. R. Introduction to Cultural Geography. Waltham :Blaidell Publishing Co., Ergman, Ingman. The Seventh Seal. Modern Film Scripts Series. New York : Simon, ()

53 67 ก (ก / ก)

54 68 ก ก. ( ก ก)

เอกสารประกอบในการจ ดท า ว ชาเตร ยมโครงงานและโครงงาน ระด บปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมส งทอ คณะอ ตสาหกรรมส งทอ

เอกสารประกอบในการจ ดท า ว ชาเตร ยมโครงงานและโครงงาน ระด บปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมส งทอ คณะอ ตสาหกรรมส งทอ เอกสารประกอบในการจ ดท า ว ชาเตร ยมโครงงานและโครงงาน ระด บปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมส งทอ คณะอ ตสาหกรรมส งทอ จ ดพ มพ 15/8/2554 ก าหนดแผนการด าเน นงานว ชาเตร ยมโครงงาน ภาคการศ กษาท 2 / 25... ส ปดาห ท ห วข อ แบบเอกสาร

More information

วไลยอลงกรณ ค ม อการพ มพ การค นคว าอ สระ ว ทยาน พนธ ภาคน พนธ บ ณฑ ตว ทยาล ย

วไลยอลงกรณ ค ม อการพ มพ การค นคว าอ สระ ว ทยาน พนธ ภาคน พนธ บ ณฑ ตว ทยาล ย ค ม อการพ มพ ว ทยาน พนธ ภาคน พนธ การค นคว าอ สระ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ISBN: 974-9658-58-2 ค ม อการพ มพ ว ทยาน พนธ ภาคน พนธ การค นคว าอ สระ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ ในพระบรมราช ปถ

More information

การเตร ยมต นฉบ บ เร องเต มใน

การเตร ยมต นฉบ บ เร องเต มใน การเตร ยมต นฉบ บ เร องเต มใน องเต มในวารสารว จ ยเทคโนโลย การประมง 1. ต นฉบ บ พ มพ ด วยคอมพ วเตอร โดยใช โปรแกรมไมโครซอฟเว ร ด (Microsoft word) และส งต นฉบ บ พร อม ส าเนา 2 ช ดและแผ นบ นท กข อม ล (CD) มาท

More information

การเตร ยมต นฉบ บเร องเต ม

การเตร ยมต นฉบ บเร องเต ม การเตร ยมต นฉบ บเร องเต ม 1. ต นฉบ บ พ มพ ด วยโปรแกรมไมโครซอฟเว ร ด (Microsoft Word for Windows) เวอร ช น 2007 เท าน น 1.1 บทค ดย อ ภาคบรรยายและโปสเตอร ม ท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ ความยาวไม เก น 1 หน า

More information

การออกแบบโปรแกรมประมาณราคางานระบบไฟฟ ากาล ง นาย ประพ นธ ตาก องแก ว นาย บ ณฑ ต อ นทา นาย ศ ภฤกษ กาเน ดศ ภผล

การออกแบบโปรแกรมประมาณราคางานระบบไฟฟ ากาล ง นาย ประพ นธ ตาก องแก ว นาย บ ณฑ ต อ นทา นาย ศ ภฤกษ กาเน ดศ ภผล การออกแบบโปรแกรมประมาณราคางานระบบไฟฟ ากาล ง นาย ประพ นธ ตาก องแก ว นาย บ ณฑ ต อ นทา นาย ศ ภฤกษ กาเน ดศ ภผล ปร ญญาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า-ไฟฟ

More information

คำแนะนำสำหร บผ เข ยน ว ทยาสารเกษตรศาสตร สาขาส งคมศาสตร. Notes for Contributors to Kasetsart Journal (Social Sciences)

คำแนะนำสำหร บผ เข ยน ว ทยาสารเกษตรศาสตร สาขาส งคมศาสตร. Notes for Contributors to Kasetsart Journal (Social Sciences) คำแนะนำสำหร บผ เข ยน ว ทยาสารเกษตรศาสตร สาขาส งคมศาสตร ว ทยาสารเกษตรศาสตร สาขาส งคมศาสตร เป นวารสารทางว ชาการของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร กำหนดออกป ละ 3 ฉบ บ (เมษายน ส งหาคม และ ธ นวาคม) ว ตถ ประสงค เพ อพ

More information

บทท 1 ส วนประกอบของปร ญญาน พนธ

บทท 1 ส วนประกอบของปร ญญาน พนธ 1.1 ส วนนำ บทท 1 ส วนประกอบของปร ญญาน พนธ ปร ญญาน พนธ แบ งออกเป น 5 ส วน ค อ ส วนนา ส วนเน อความ การอ างอ ง ภาคผนวก และประว ต ส วนน รวมต งแต ปกไปจนถ งส วนเน อความ โดยม ส วนประกอบและรายละเอ ยดเร ยงตามลาด

More information

การเข ยนรายการอ างอ งและบรรณาน กรมบทความว ชาการและบทความว จ ย

การเข ยนรายการอ างอ งและบรรณาน กรมบทความว ชาการและบทความว จ ย การเข ยนรายการอ างอ งและบรรณาน กรมบทความว ชาการและบทความว จ ย รายการอ างอ ง ม ส วนประกอบท ส าค ญ 3 ส วน ค อ 1. ผ แต ง/ผ ผล ต/ผ ให ข อม ล 2. ป ท พ มพ /ป ท ผล ต/ป ท เผยแพร ย างเช น 3. เลขหน าท ใช ในการอ

More information

ประว ต ส วนบ คคลของนายพ ช ต ธ อ น

ประว ต ส วนบ คคลของนายพ ช ต ธ อ น 1 RESUME ประว ต ส วนบ คคลของนายพ ช ต ธ อ น ข อม ลส วนบ คคล Personal Information ช อ-นามสก ล: นายพ ช ต ธ อ น Name: Mr.Pichit Thi-in เลขประจาต วประชาชน: 3501300601876 ID. No.: 3501300601876 ใบอน ญาตข บข

More information

ค ม อ การศ กษาค นคว าอ สระ

ค ม อ การศ กษาค นคว าอ สระ ค ม อ การศ กษาค นคว าอ สระ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยร งส ต พ.ศ. 2551 ก ค าน า การศ กษาค นคว าอ สระเป นว ชาหน งท บรรจ ในหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาของมหาว ทยาล ย ร งส ต ม ว ตถ ประสงค เพ อให น กศ กษาได ม

More information

สำน กหอสม ดกลาง การพ ฒนาโปรแกรมเพ อช วยในการออกแบบ ระบบผน งกระจกและการถอดปร มาณว สด โดย นางสาวจ ระวรรณ บ ตรศร

สำน กหอสม ดกลาง การพ ฒนาโปรแกรมเพ อช วยในการออกแบบ ระบบผน งกระจกและการถอดปร มาณว สด โดย นางสาวจ ระวรรณ บ ตรศร การพ ฒนาโปรแกรมเพ อช วยในการออกแบบ ระบบผน งกระจกและการถอดปร มาณว สด สำน กหอสม ดกลาง โดย นางสาวจ ระวรรณ บ ตรศร ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร

More information

การพ ฒนาเกมแก ป ญหาด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4: กรณ ศ กษา โรงเร ยนองคร กษ

การพ ฒนาเกมแก ป ญหาด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4: กรณ ศ กษา โรงเร ยนองคร กษ การพ ฒนาเกมแก ป ญหาด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4: กรณ ศ กษา โรงเร ยนองคร กษ ม ทนา ดวงกลาง ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาหล

More information

PROMOTING THE HYDROPONICS PROJECT OF THE CHAIPATTANA FOUNDATION IN PRACHINBURI, THAILAND. IQPSSP-6 Bangkok C15

PROMOTING THE HYDROPONICS PROJECT OF THE CHAIPATTANA FOUNDATION IN PRACHINBURI, THAILAND. IQPSSP-6 Bangkok C15 PROMOTING THE HYDROPONICS PROJECT OF THE CHAIPATTANA FOUNDATION IN PRACHINBURI, THAILAND IQPSSP-6 Bangkok C15 Promoting the Hydroponics Project of the Chaipattana Foundation in Prachinburi, Thailand An

More information

[VISION] ว ส ยท ศน ภารก จ เปนบร ษ ทจ ดการบร หารความม งค ง 3 อ นด บแรกในประเทศไทย โดยม งเนน ธ รก จท สรางการเต บโต และรายได ท ย งย นใหก บบร ษ ท

[VISION] ว ส ยท ศน ภารก จ เปนบร ษ ทจ ดการบร หารความม งค ง 3 อ นด บแรกในประเทศไทย โดยม งเนน ธ รก จท สรางการเต บโต และรายได ท ย งย นใหก บบร ษ ท [VISION] ว ส ยท ศน เปนบร ษ ทจ ดการบร หารความม งค ง 3 อ นด บแรกในประเทศไทย โดยม งเนน ธ รก จท สรางการเต บโต และรายได ท ย งย นใหก บบร ษ ท To be among the top 3 leading wealth management companies in Thailand

More information

การอ างอ งและการเข ยนบรรณาน กรม

การอ างอ งและการเข ยนบรรณาน กรม การอ างอ งและการเข ยนบรรณาน กรม การอ างอ งเอกสาร (Citations) ค อ การบอกแหล งท มาของข อม ลท ผ เข ยนน ามาใช อ างอ งในการ เข ยนผลงานต าง ๆ เพ อเป นการแสดงหล กฐานส าค ญซ งจะท าให ผลงานเข ยนน นๆ เป นท ยอมร

More information

รายงานผลการดาเน นงาน งานว เทศส มพ นธ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๓

รายงานผลการดาเน นงาน งานว เทศส มพ นธ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๓ รายงานผลการดาเน นงาน งานว เทศส มพ นธ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๓ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ๑ ต ลาคม ๒๕๕๓ คานา งานว เทศส มพ นธ เป นหน วยงานหน งในส งก ดส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ย เทคโนโลย

More information

ข อม ลช อหน วยงานและป ายอ กษรภาษาอ งกฤษ มหาว ทยาล ยพะเยา

ข อม ลช อหน วยงานและป ายอ กษรภาษาอ งกฤษ มหาว ทยาล ยพะเยา ข อม ลช อหน วยงานและป ายอ กษร มหาว ทยาล ยพะเยา กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา Email: inter@up.ac.th โทรศ พท 0-5446-6666 ต อ 1024 โทรสาร 0-5446-6694 คานา มหาว ทยาล ยพะเยา ม งเน นการพ ฒนาไปส การเป นมหาว

More information

การว จ ยประเม นโครงการด านการศ กษา

การว จ ยประเม นโครงการด านการศ กษา การว จ ยประเม นโครงการด านการศ กษา (Project Evaluation Research in Education) โดย ศาสตราจารย ก ตต ค ณ ดร.สมหว ง พ ธ ยาน ว ฒน ต าราโครงการจ ดท าต าราเพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในระด บอ ดมศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ

More information

MLA Works Cited Format & Examples

MLA Works Cited Format & Examples MLA Works Cited Format & Examples MLA Style Guidelines Center the title (Works Cited) at the top of your page Set all margins to 1 Alphabetize the list by author s last name OR the first word of the entry

More information

การจ ดการความร...ป จจ ยส ความส ำเร จ

การจ ดการความร...ป จจ ยส ความส ำเร จ 134 การจ ดการความร...ป จจ ยส ความส ำเร จ KNOWLEDGE MANAGEMENT SUCCESS FACTORS ก ลยาร ตน ธ ระธนช ยก ล 1 บทค ดย อ บทความน จะน ำเสนอเร อง การจ ดการความร ป จจ ยส ความส ำเร จ ซ งป จจ บ นน น บว าเป นย คของเศรษฐก

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการพ ทธอาสาว ดป ญญาน นทาราม BUDDHIST VOLUNTEER MANAGEMENT PROGRAM FOR WATPANYANANTARAM

โปรแกรมบร หารจ ดการพ ทธอาสาว ดป ญญาน นทาราม BUDDHIST VOLUNTEER MANAGEMENT PROGRAM FOR WATPANYANANTARAM โปรแกรมบร หารจ ดการพ ทธอาสาว ดป ญญาน นทาราม BUDDHIST VOLUNTEER MANAGEMENT PROGRAM FOR WATPANYANANTARAM นายมาน ส ราชา นายอน ร ตย ว สาสะ นายจ กรกร ช มงคลส งข ปร ญญาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส

More information

ค ม อการพ มพ ว ทยาน พนธ

ค ม อการพ มพ ว ทยาน พนธ ค ม อการพ มพ ว ทยาน พนธ ค ม อการพ มพ ว ทยาน พนธ 2548 บทท 1 บทน า ส วนประกอบของว ทยาน พนธ ว ทยาน พนธ อาจแบ งออกได เป น 3 ส วน ค อ 1. ส วนประกอบตอนต น(Preliminary Section) 2. ส วนเน อความ ( Text Section

More information

บทท 1 ข อเสนอโครงการสารน พนธ

บทท 1 ข อเสนอโครงการสารน พนธ ค ม อสารน พนธ มหาว ทยาล ยกร งเทพส วรรณภ ม 1 บทท 1 ข อเสนอโครงการสารน พนธ การลงทะเบ ยนเร ยนรายว ชาสารน พนธ ได น น น กศ กษาควรผ านการเร ยนในรายว ชา พ นฐานรายว ชาบ งค บ และ/หร อ รายว ชาเล อกของหล กส ตรท ก

More information

สารบ ญ บทท หน า 1 ข อกาหนดในการจ ดพ มพ ภาคน พนธ 2 2 ส วนประกอบตอนต น 11 3 ส วนประกอบในเน อเร อง 22 4 ส วนประกอบตอนท าย 37 ภาคผนวก 56 ภาคผนวก ก ต วอย

สารบ ญ บทท หน า 1 ข อกาหนดในการจ ดพ มพ ภาคน พนธ 2 2 ส วนประกอบตอนต น 11 3 ส วนประกอบในเน อเร อง 22 4 ส วนประกอบตอนท าย 37 ภาคผนวก 56 ภาคผนวก ก ต วอย สารบ ญ บทท หน า 1 ข อกาหนดในการจ ดพ มพ ภาคน พนธ 2 2 ส วนประกอบตอนต น 11 3 ส วนประกอบในเน อเร อง 22 4 ส วนประกอบตอนท าย 37 ภาคผนวก 56 ภาคผนวก ก ต วอย างการพ มพ ภาคน พนธ 57 2 บทท 1 ข อกาหนดในการจ ดพ มพ ภาคน

More information

>>> การบร หารและทร พยากรดำาเน นการ Administration and Operational Resources

>>> การบร หารและทร พยากรดำาเน นการ Administration and Operational Resources >>> การบร หารและทร พยากรดำาเน นการ Administration and Operational Resources โครงสร างการจ ดองค กร มหาว ทยาล ยในกำาก บของร ฐ ระบบรวมบร การ ประสานภารก จ การม ส วนร วมในการพ ฒนามหาว ทยาล ย งบประมาณ บ คลากร

More information

บทท 1 ข อเสนอโครงการสารน พนธ

บทท 1 ข อเสนอโครงการสารน พนธ ค ม อสารน พนธ ว ทยาล ยกร งเทพส วรรณภ ม 1 บทท 1 ข อเสนอโครงการสารน พนธ การลงทะเบ ยนเร ยนรายว ชาสารน พนธ ได น น น กศ กษาควรผ านการเร ยนในรายว ชา พ นฐานรายว ชาบ งค บ และ/หร อ รายว ชาเล อกของหล กส ตรท กาล

More information

Editor's Talk บทบรรณาธ การ. ICT for Education ดร.อ ดม หอมค ำ บรรณาธ การ

Editor's Talk บทบรรณาธ การ. ICT for Education ดร.อ ดม หอมค ำ บรรณาธ การ บทบรรณาธ การ Editor's Talk วารสารไอซ ท เพ อการศ กษา สาขาเทคโนโลย สารสนเทศและส อสารการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ ส ร นทร จ ดท ำข นมาเพ อเป นส อกลางในการเผยแพร ความร ทางเทคโนโลย สารสนเทศและส อสารการศ

More information

ต วอย างร ปแบบการจ ดท าเล มงานว จ ย

ต วอย างร ปแบบการจ ดท าเล มงานว จ ย ต วอย างร ปแบบการจ ดท าเล มงานว จ ย การจ ดร ปแบบหน ากระดาษ 1. ต วเลขและต วอ กษรใช Angsana New ท งเล ม 2. ขอบกระดาษ 2.1 ส วนน า ได แก ใบร บรองปร ญญาน พนธ ปกใน บทค ดย อไทย อ งกฤษ ก ต กรรมประกาศ สารบ ญ สารบ

More information

วารสารว ชาการโรงเร ยนนายเร อ

วารสารว ชาการโรงเร ยนนายเร อ วารสารว ชาการโรงเร ยนนายเร อ ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ROYAL THAI NAVAL ACADEMY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY บทความว จ ย ป ท 1 ฉบ บท 1 ส งหาคม 2557 1. The Study of Maekhong River Bank Protection

More information

การพ ฒนาต วบ งช การบร หารจ ดการท ด ของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐาน

การพ ฒนาต วบ งช การบร หารจ ดการท ด ของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐาน การพ ฒนาต วบ งช การบร หารจ ดการท ด ของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐาน กรองทอง เข ยนทอง ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาคร ศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว

More information