Fi-5530C2 FJS-Fi-5530C2. Fi-6670 FJS-Fi Fi-6770 FJS-Fi Fi-6750S FJS-Fi-6750S

Size: px
Start display at page:

Download "Fi-5530C2 FJS-Fi-5530C2. Fi-6670 FJS-Fi-6670. Fi-6770 FJS-Fi-6770. Fi-6750S FJS-Fi-6750S"

Transcription

1 SUGGESTED RETAIL PRICE : January 2013 Fujitsu : Scanner Fi-Series Fi-6110 FJS-Fi-6110 สแกนเนอร ส แบบ ADF ความละเอ ยดส งส ด 600 dpi (optical) รองร บเอกสาร A8-A4 เอกสารต อเน องยาว 3,048 mm ความเร ว Simplex 20 ppm/ duplex 40 ipm (200 dpi) ถาดป อนกระดาษใส ได 50 แผ น สแกนบ ตรพลาสต กแนวต ง แนวนอนได 3 ใบ รองร บการใช งาน 2,000 แผ นต อว น การเช อมต อแบบ USB : 26,500 Fi-6240z FJS-Fi-6240 áåð Flatbed ÇÒÁàÃçÇ Simplex 60 ppm duplex 120 ipm (200 dpi) Êá ¹ºÑµÃ¾ÅÒÊµÔ á¹çµñé -¹Í¹ä é 3 㺠ÃÍ ÃѺ ÒÃãªé Ò¹ 5,000 á¼è¹µèíçñ¹ : 98,800 Fi-5015C FJS-Fi-5015C áåð Flatbed ÃÍ ÃѺàÍ ÊÒà A4, Legal ä é ÇÒÁàÃçÇ Simplex 15 ppm (200 dpi) : 20,800 Fi-5530C2 FJS-Fi-5530C2 ÇÒÁàÃçÇ Simplex 35 ppm duplex 70 ipm (200 dpi) Ò»é͹ ÃÐ ÒÉãÊèä é 100 á¼è¹ ÃÍ ÃѺ imprinter (Option) ÃÍ ÃѺ ÒÃãªé Ò¹ 5,000 á¼è¹µèíçñ¹ : 139,300 Fi-6130z FJS-Fi-6130 ÇÒÁàÃçÇ Simplex 40 ppm duplex 80 ipm (200 dpi) Êá ¹ºÑµÃ¾ÅÒÊµÔ á¹çµñé á¹ç¹í¹ä é 3 㺠ÃÍ ÃѺ imprinter (fi-6130:option) ÃÍ ÃѺ ÒÃãªé Ò¹ 3,000 á¼è¹µèíçñ¹ Best Seller : 34,000 Fi-6670 FJS-Fi-6670 ÇÒÁàÃçÇ Simplex 70 ppm duplex 140 ipm (200 dpi) Ò»é͹ ÃÐ ÒÉãÊèä é 200 á¼è¹ ÃÍ ÃѺ imprinter (Option) ÃÍ ÃѺ ÒÃãªé Ò¹ 15,000 á¼è¹µèíçñ¹ : 265, Fi-6230z FJS-Fi-6230 áåð Flatbed ÇÒÁàÃçÇ Simplex 40 ppm duplex 80 ipm (200 dpi) Êá ¹ºÑµÃ¾ÅÒÊµÔ á¹çµñé á¹ç¹í¹ä é 3 㺠ÃÍ ÃѺ ÒÃãªé Ò¹ 3,000 á¼è¹µèíçñ¹ : 55,000 Fi-6770 FJS-Fi-6770 áåð Flatbed ÇÒÁàÃçÇ Simplex 70 ppm duplex 140 ipm (200 dpi) Ò»é͹ ÃÐ ÒÉãÊèä é 200 á¼è¹ ÃÍ ÃѺ ÒÃãªé Ò¹ 15,000 á¼è¹µèíçñ¹ : 338,700 Fi-6140z FJS-Fi-6140 (Shortage ของเข าธ นวาคม) ÇÒÁàÃçÇ Simplex 60 ppm duplex 120 ipm (200 dpi) Êá ¹ºÑµÃ¾ÅÒÊµÔ á¹çµñé -¹Í¹ä é 3 㺠ÃÍ ÃѺ imprinter (fi-6140:option) ÃÍ ÃѺ ÒÃãªé Ò¹ 5,000 á¼è¹µèíçñ¹ : 65,800 Fi-6750S FJS-Fi-6750S áåð Flatbed ÇÒÁàÃçÇ Simplex 55 ppm (200 dpi) ÃÍ ÃѺ Virtual duplex scaning Ò»é͹ ÃÐ ÒÉãÊèä é 200 á¼è¹ ÃÍ ÃѺ ÒÃãªé Ò¹ 8,000 á¼è¹µèíçñ¹ : 149,900 ราคา /Enduser เป นราคารวมภาษ ม ลค าเพ ม 7 % แล ว

2 SUGGESTED RETAIL PRICE : January 2013 Fujitsu : Scanner 232 Fi-Series Fi-6800 FJS-Fi-6800 ÇÒÁàÃçÇ Simplex 100 ppm duplex 200 ipm (200 dpi) Ò»é͹ ÃÐ ÒÉãÊèä é 500 á¼è¹ ÃÍ ÃѺ ÒÃãªé Ò¹ 60,000 á¼è¹µèíçñ¹ ÃÍ ÃѺ imprinter (Option) Fi-6010N FJS-Fi-6010N ÇÒÁàÃçÇ Simplex 25 ppm duplex 50 ipm (200 dpi) ઠèíáµèíãðººà Ã Í èòâ 10 Base-T, 100Base-TX Fi-60F FJS-Fi-60F Êá ¹à¹ÍÃìÊÕẺ Flatbed ÃÍ ÃѺàÍ ÊÒà A6 ÇÒÁàÃçÇ àí ÊÒà ÒÇ Ó 1 ÇÔ¹Ò Õ (200 dpi), àí ÊÒÃÊÕ 1.3 ÇÔ¹Ò Õ (150 dpi) Network Scanner A6 Scanner : Call : 119,000 : 14,600 Scan Snap FJS-S1500 FJS-S1500M ด วน!! ส นค าจำานวนจำาก ด หมดแล วหมดเลย : 19,400 : 19,900 i FJS-S : 10,200 NEW 1 FJS-S1100 สแกนเนอร ส แบบ Single Sheet, Simplex, CDF(Contineous Document Feeding) ความละเอ ยดส งส ด 600 dpi (optical) รองร บเอกสาร A4,A5,A6,B5,B6 นามบ ตร โปสการ ด : 7,500 ความเร ว 7.5 seconds /page การเช อมต อแบบ USB รองร บ Windows ม โปรแกรม Windows : Organizer, CardMinder,ABBYY FineRader,Evernote ราคา /Enduser เป นราคารวมภาษ ม ลค าเพ ม 7 % แล ว

3 SUGGESTED RETAIL PRICE : January 2013 HP ScanJet G2410 HPQ-L2694A HP ScanJet G3110 HPQ-L2698A Imaging technology TMA Capacity Flatbed, colour 1200 x 1200 dpi 48-bit 21.6 x 29.7 cm Charge Coupled Device (CCD) - 2,590 Flatbed, colour 4800 x 9600 dpi 48-bit / x 30 cm Charge Coupled Device (CCD) Hi-Speed Built-in Transparent Materials Adapter (TMA), four-35 mm slides or five 35 mm negative 5,600 Document Fltbd Scanner New! (A3 size) Imaging technology Transparency Adapter Advance Feature HP ScanJet 5590 HPQ-L1910A Flatbed, colour 2400 x 2400 dpi 48-bit 21.6 x 279 cm 6 : easily save, and copy scans Hi speed USB (compatible with ) up to 3 Slide / 4 Negative Automatic Document Feeder 19,990 HP ScanJet N9120 HPQ-L2683A Document Fkatbed Scanner, ADF up to 600 x 600 dpi 48-bit/Greyscale 256 Flatbed : 29.7 x 43.1cm. / ADF: 30 x 86.4 cm. 6 : easily save, and copy scans Hi speed USB (compatible with ) Automatic photo feeder 50-sheet Automatic Document Feeder 200 sheets (75 g/m2) 131, Auto. Document Feeder Transparency Adapter HP Photo Scanner G4010 HPQ-L1956A Flatbed 4800 x 9600 dpi 96-bit (levels of grayscale : 256) 21.6 x 31.1 cm Not applicable 5 Slides / 6Negatives HP Photo Scanner G4050 HPQ-L1957A Flatbed 4800 x 9600 dpi 96-bit (levels of grayscale : 256) 21.6 x 31.1 cm Not applicable up to 16 slides, 30 Negatives, 2 medium format frames, 4x 5 film 8,200 10,500 Auto. Document Feeder Transparency Adapter HP ScanJet 8300 HPQ-L1960A Flatbed, TMA scanner 4800 x 4800 dpi 48-bit (levels of grayscale : 256) 21.6 x 35.6 cm Optional, 100 sheets 35 mm Slide Negative 22,800 ราคา /Enduser เป นราคารวมภาษ ม ลค าเพ ม 7 % แล ว

4 SUGGESTED RETAIL PRICE : January 2013 Document Flatbed Scanner HP ScanJet 8270 HPQ-L1975A Scanner type Flatbed with ADF Resolution, enhanced Up to dpi / hardware up to 4800 x 4800 Resolution, Bit depth 48-bit / 256 grayscale Task speed 4 x 6-inch photo to Microsoft Word: less than 28 sec; OCR (letter): less than 32 sec; 4 x 6-inch photo to less than 32 sec Automatic document feeder capacity Standard, 50 sheets Automatic document feeder speed Up to 25 ppm scan to file; 5.5 ipm duplex Maximum scan size 8.5 x 14 in Connectivity, standard Hi-Speed USB2.0 (optional) SCSI module for the scanner : 38, Scan resolution Bi Depth ADF Scan Speed Scan Size Media type supported Standard Connectivity Warranty HP ScanJet N6310 HPQ-L2700A Flatbed, ADF Up to 2400dpi / 48-bit 256 Gray scale Standard, 50 sheets (75 g/m) Up to 15 ppm/6 ipm (using HP Scanning Software) Standard, 100 sheets (20 lb; 75 g/m2) flatbed 216 x 292 mm ADF 216 x 356 mm Paper, envelopes, labels, checks, cards, 3D object Hi-Speed 1 year 27,000 FUJI XEROX : DocuScan C3200A, C4250 P/N ADF Scan Speed Operating System DADF Capacity DocuScan C3200A (A4 size) XRX-DSC3200A Flatbed/DADF scanner/ccd Sensor 600 dpi 31 spm/20 spm Window 98/ME/NT/2000/XP/Server2003 Ethernet,USB2.0[Type A] 50 sheet 81,960 DocuScan C4250 (A3 size) XRX-DSC4250 Flatbed/DADF scanner/ccd Sensor 600 dpi 40 spm/23 spm Window 98/ME/NT/2000/XP/Server2003 Ethernet,USB2.0[Type A] 50 sheet 101,430 ราคา /Enduser เป นราคารวมภาษ ม ลค าเพ ม 7 % แล ว

5 SUGGESTED RETAIL PRICE : January 2013 HP ScanJet N6350 Flatbed Scanner HPQ-L2703A HP ScanJet N6350 Network Flatbed Scanner Scan type Flatbed, ADF Optical scanning resolution Up to 2400 dpi ADF Standard, 50 sheets (75 g/m²) Scan speed ADF (A4) Up to 15 ppm/6 ipm (using HP Scanning Software) Scan size flatbed 216 x 292 mm / ADF 220 x 356 mm Media weight (ADF) 50 to 120 g/m² Built-in Transparent Materials Adapter (TMA); two 35 mm slides or three 35 mm negative frames Standard connectivity Ethernet, Hi-Speed 31,000 HP ScanJet Professional 3000 Sheet-feed Scanner HP ScanJet Enterprice 7500 Flatbed Scanner HP Scanjet Professional 3000 Sheet-feed Scanner HPQ-L2723A HP Scanjet Enterprise 7500 Flatbed Scanner HPQ-L2725A Scan type Flatbed, ADF Optical scanning resolution Up to 600 dpi Up to 600 dpi Bit depth Multi feed detection Auto document feeder capacity Scan speed ADF (A4) Scan size ADF (maximum) 48-bit / 256 Gray scale Yes Standard, 50 sheets Up to 20 ppm/40 ipm (b&w, colour, 200 dpi) x mm 24-bit / 256 Gray scale Yes/ ultrasonic Standard, 100 sheets Up to 50 ppm/100 ipm (b&w, colour, 200 dpi) 216 x 356 mm Media types supported Paper (plain, inkjet), envelopes, labels, checks, cards (busi- Paper (plain, inkjet, photo) ness, plastic ID) Standard connectivity Optional connectivity Twain version 1 Hi-Speed None Version Hi-Speed None Version Auto document feeder capacity Standard, 50 sheets Standard, 100 sheets Warranty 1 yr return to HP 1 yr return to HP 17,500 52,800 HP ScanJet 5000 & 7000 Sheetfeed Scanner Scan type Features Resolution Multi feed detection Auto document feeder capacity Scan speed (ADF, A4) Scan size maximum (flatbed) Minimum scanning size Media types supported file format Connectivity HP ScanJet 7000 Sheetfeed Scanner HPQ-L2706A Mono up to 40 ppm/80 ipm / colour : up to 35 ppm/70 ipm Scan to folder, scan to , scan to copy, scan to application Up to 600 dpi / BitDept : 48-bit internal/24-bit external / 256 Gray scale Yes, Ulrasonic Standard, 50 sheets (75 g/m²) No 216 x 864 mm (ADF) 50.8 x 73.6 mm (ADF) Up to 25 ppm/50 ipm (200 dpi, B&W, Greyscale, Colour) Paper, envelopes, labels, cards (insurance, embossed, plastic ID) PDF (searchable, MRC, PDF/A); TIFF, JPG; BMP; PNG; DOC; RTF; TXT; WPD; XLS; HTML; OPF; UNICODE; XML; XPS (Windows Vista only) HP ScanJet 5000 Sheetfeed Scanner HPQ-L2715A 38,500 30,500 ราคา /Enduser เป นราคารวมภาษ ม ลค าเพ ม 7 % แล ว

6 SUGGESTED RETAIL PRICE : January 2013 HP ScanJet 7000n Doc Capture Workstation HPQ-L2709A HP ScanJet 7000n Doc Capture Workstation Scanner type Scan resolution, optical Up to 600 dpi / Bit depth 48-bit internal/24-bit external/ 256 grayscale Multifeed detection Yes, ultrasonic Automatic document feeder capacity : Standard, 50 sheets (20 lb; 75 g/m²) speed : Up to 40 ppm/80 ipm (b&w, gray); up to 35 ppm/70 ipm (color) No Task speed Up to 40 ppm Scan size, maximum (ADF) 8.5 x 34 in/ min : 2.0 x 2.9 in Scan file formats JPG, TIFF, MTIFF, PDF (image-only, searchable, compressed and RC4 encrypted), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, XPS (image-only and searchable) Connectivity, standard 1 Gigabit Ethernet port; 1 Hi-Speed USB port on control panel; 2 rear Hi-Speed USB ports; 1 Hardware Integration Pocket (HIP) Hi-Speed USB port Connectivity, optional HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec g Wireless Print Server, J8007G 109, HP ScanJet 9000n Doc Capture Workstation HPQ-L2712A HP ScanJet 9000 Scanner A3 size Scanner type Scan resolution, optical Up to 600 dpi / Bit depth 48-bit internal/24-bit external/ 256 grayscale Multifeed detection Yes, ultrasonic Automatic document feeder capacity : Standard, 150 sheets (75 g/m²) speed : Up to 60 ppm/120 ipm (b&w, gray); up to 35 ppm/70 ipm (color) No Task speed Up to 40 ppm Scan size, maximum (ADF) 300 x 864 mm Scan file formats PDF (formatted text and graphics, normal with images, searchable image over text, MRC, PDF/A, password protection, encryption), TIFF (single page, multi-page, compressed), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTM, OPF, UNICODE TXT, XML, XPS Connectivity, standard Hi-Speed Twain version Version ,000 HP ScanJet Pro 1000 Mobile Shtfd Scanner HPQ-L2722A HP ScanJet Pro 1000 Mobile Shtfd Scanner Description HP ScanJet Pro 1000 Mobile Shtfd Scanner Part H1-L2722A Scanner Type Scan Technology Contact Image Sensor (CIS) Scan speed (ADF, A4) Up to 5 ppm/8 ipm Scan resolution Optical: Up to 600 dpi / Hardware: Up to 600 x 600 dpi ADF capacity Standard, 1 sheet Media size, ADF A4; A5; custom (checks and business cards) and connectivity Standard: Hi-Speed Warranty 1yr 7,690 ราคา /Enduser เป นราคารวมภาษ ม ลค าเพ ม 7 % แล ว

HP SCANJET ENTERPRISE 9000 SHEET-FEED SCANNER

HP SCANJET ENTERPRISE 9000 SHEET-FEED SCANNER Boost productivity and improve workflows with fast, wide-format sheet-feed scanning. This reliable scanner works as a standalone device or easily integrates into existing document management systems. Get

More information

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan สารบ ญ เน อหา หน า ว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan 1 การเป ดฟ งก ช น Scan ท เคร องถ ายเอกสาร

More information

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค ม อ ศธ. 02 โปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา การสารองข อม ล เพ อนาไปใช รายงานภาวะการม งานทา (งานแนะแนวฯ) สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ # 1 การสารองข อม ลจากงานทะเบ ยน ในกรณ ท ใช งานโปรแกรม

More information

ง. การ ดเช ญแบบต างๆ 11. Greeting Card เป นการสร างส งพ มพ ประเภทใด ก. ใบประก นส นค า ข. การ ดอวยพร ค. พ มพ ข อความเพ อต ดปะลงบนส นค า

ง. การ ดเช ญแบบต างๆ 11. Greeting Card เป นการสร างส งพ มพ ประเภทใด ก. ใบประก นส นค า ข. การ ดอวยพร ค. พ มพ ข อความเพ อต ดปะลงบนส นค า ข อสอบโปรแกรม Microsoft Office Publisher 1. Microsoft Office Publisher เป นโปรแกรมประเภทใด ก. โปรแกรมจ ดการส งพ มพ ข. โปรแกรมจ ดการฐานข อม ล ค. โปรแกรมน าเสนอ ง. โปรแกรมค านวณ 2. Blank Page Size เป นการสร

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ค ม อส าหร บผ ด แลระบบ โปรแกรมสแกนเอกสารและระบบส บค นเอกสาร ศาลฎ กา

ค ม อส าหร บผ ด แลระบบ โปรแกรมสแกนเอกสารและระบบส บค นเอกสาร ศาลฎ กา ค ม อส าหร บผ ด แลระบบ โปรแกรมสแกนเอกสารและระบบส บค นเอกสาร ศาลฎ กา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าศาลฎ กา (Information Technology and Communication Center Supreme Court) สารบ ญ 1. บทน า... 3

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การต ดต งโปรแกรม INFOMA WEBSCAN Version 3.0 ส าหร บ Windows XP และ Windows 7

การต ดต งโปรแกรม INFOMA WEBSCAN Version 3.0 ส าหร บ Windows XP และ Windows 7 การต ดต งโปรแกรม INFOMA WEBSCAN Version 3.0 ส าหร บ Windows XP และ Windows 7 โปรแกรม INFOMA : WEBSCAN Version 3.0 ใช ต ดต งก บเคร องคอมพ วเตอร ท เช อมต อก บเคร องสแกนเนอร ท ม ต ดต งไดร ฟเวอร มาตรฐานแบบ

More information

Microsoft Publisher 2007

Microsoft Publisher 2007 Microsoft Publisher 2007 ทาความร จ กก บโปรแกรม ไมโครซอฟต ออฟฟ ศพ บล ชเชอร (Microsoft Office Publisher) เป นโปรแกรมช วยงานธ รก จในเร องการ จ ดการทาส งพ มพ ท ต องใช ในหน วยงานเช น ประกาศ ใบปล ว นามบ ตร แผ

More information

เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด

เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด 1 สารบ ญ โปรแกรมบร หารคล น กท นตกรรม บร ษ ทนายเน ต จ าก ด... 2 ความพ งพอใจของคนไข... 2 1. การค นหาคนไข :...

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

การประปาส วนภ ม ภาค หมวดอ างอ ง 2.17

การประปาส วนภ ม ภาค หมวดอ างอ ง 2.17 สร ปว ธ ปฏ บ ต งาน : ระบบเอกสาร ค ม อปฏ บ ต งานคอมพ วเตอร แผ นท 1 หมวด : ว ธ ปฏ บ ต งาน - ระบบเอกสาร ว นท เร มใช การปร บปร งยอดล กหน สามารถปร บปร งได 2 แบบ ด งน ก) การเพ มหน เป นการเพ มยอดล กหน รายต วให

More information

Microsoft Office Publisher 2007

Microsoft Office Publisher 2007 Microsoft Office Publisher 2007 Microsoft Office Publisher 2007 เป นโปรแกรมด านการจ ดทาส งพ มพ และผล ตเอกสารด านการตลาดท ออกแบบมาเพ อช วยให สามารถสร างเอกสารท ใช สาหร บต ดต อส อสารท ม เค าโครงสวยงามได

More information

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design)

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design) การประย กต ใช งานนาเสนอ ในการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาประย กต ใช สร างงาน น าเสนอในล กษณะอ น ๆ ท ไม ใช การฉายออกมาเป นภาพน งหร อสไลด เป นเฟรม ๆ น น สามารถทาได เป นหลายร ปแบบ แต ท น าสนใจและเหมาะสมก

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

การต ดต งโปรแกรม ArcGIS 9.x ข นตอนการเช คระบบเคร องคอมพ วเตอร ก อนลงโปรแกรม

การต ดต งโปรแกรม ArcGIS 9.x ข นตอนการเช คระบบเคร องคอมพ วเตอร ก อนลงโปรแกรม 1 การต ดต งโปรแกรม ArcGIS 9.x ข นตอนการเช คระบบเคร องคอมพ วเตอร ก อนลงโปรแกรม ข นตอนการต ดต งโปรแกรม Arcgis 9.x ต องทาการตรวจสอบระบบปฏ บ ต การท จะทาการต ดต งก อนว าเป น 32 bit หร อ 64 bit โดยทาตามข นตอน

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

ขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)การจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ตามโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ

ขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)การจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ตามโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ ขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)การจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ก. หล กการและเหต ผล ตามโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ ด วยสาน กงานคณะกรรมการศ กษาข นพ นฐาน ได ร บความเห

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

EndNote Web โปรแกรมจ ดการข อม ลบรรณาน กรมบนเว บ (Web) ซ งผ ใช สามารถจ ดการข อม ล เอกสารอ างอ งในร ปแบบบรรณาน กรมท ม ร ปแบบมาตรฐาน ความสามารถของ EndNote Web - จ ดการและจ ดเก บรายการทางบรรณาน กรม หร อรายการอ

More information

การต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส. (Electronic Document Management System: EDMS)

การต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส. (Electronic Document Management System: EDMS) การต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส (Electronic Document Management System: EDMS) ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส (EDMS) เป น ระบบท พ ฒนาข นด วยโปรแกรม Lotus notes ซ งสามารถใช งานในล

More information

คาแนะนาต ดต ง Application : Android Tablet คร ช นประถมศ กษาป ท ๒ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา สพป.สกลนคร เขต 2

คาแนะนาต ดต ง Application : Android Tablet คร ช นประถมศ กษาป ท ๒ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา สพป.สกลนคร เขต 2 คาแนะนาต ดต ง Application : Android Tablet คร ช นประถมศ กษาป ท ๒ 1. Education Classroom Control Software ค อ โปรแกรมควบค มการใช งานแท บเล ตในห องเร ยน 2. Walk-trace Management Software ค อ โปรแกรมต ดตามเคร

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

หล กส ตรอบรมคอมพ วเตอร การต ดต งระบบปฏ บ ต การส าหร บเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

หล กส ตรอบรมคอมพ วเตอร การต ดต งระบบปฏ บ ต การส าหร บเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล หล กส ตรอบรมคอมพ วเตอร การต ดต งระบบปฏ บ ต การส าหร บเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล หล กการและเหต ผล ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดให ม กลย ทธ 4 ส งเสร มการใช เทคโนโลย สารสนเทศท กระด บ

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

แบบสร ปราคากลางงานก อสร างอาคาร

แบบสร ปราคากลางงานก อสร างอาคาร แบบสร ปราคากลางงานก อสร างอาคาร แบบ ปร.4, ปร.4(พ) และ ปร.5 ท แนบ ม จานวน 5 แผ น คานวณราคากลาง เม อว นท 29 เด อน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 แบบ ปร.6 แผ นท 1 ลาด บท รายการ ค างานก อสร าง 1 หมวดงานพรรณพ ชต างๆ 2,628,487.27

More information

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin)

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) หน า 1 ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) ---------------------- ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามข นตอนต างๆ ด งต อไปน (ส งท กล าวต อไปน ค

More information

1 2 2 " # $" % % 4 3 ( " $) *+ %, - % 8 4 % 10 5 1 Epson Scan 13 6 1 3 +1 4-5 23 7 $7 8 % -# 27. 1

1 2 2  # $ % % 4 3 (  $) *+ %, - % 8 4 % 10 5 1 Epson Scan 13 6 1 3 +1 4-5 23 7 $7 8 % -# 27. 1 1 ก ก ก 2 2 ก ก 4 3 ก ก 8 4 ก ก 10 5 ก Epson Scan 13 6 ก ก 23 7 ก 27. 1 1 ก ก ก ก ก 1. ก 1 2 ก ( ก ) ก ก ก ก ก ก EPSON SERVICE ก ก ก ก ก ก ก ( ) ก www.epson.co.th ก ก ก 2 2. รายช อศ นย บร การ (EPSON SERVICE)

More information

การต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows XP

การต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows XP การต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows XP เร ม ต น โดยการเซ ตให บ ตเคร องจาก CD-Rom Drive ก อน โดยการเข าไปปร บต งค าใน bios ของเคร อง คอมพ วเตอร โดยเล อกล าด บการบ ต ให เล อก CD-Rom Drive เป นต วแรก ท าการปร

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

บร ษ ท บ สซ เนส คอมเพ ดท ท ฟ อ นเทลล เจนซ จ าก ด

บร ษ ท บ สซ เนส คอมเพ ดท ท ฟ อ นเทลล เจนซ จ าก ด Smart Soft PM. Version 1.01 Smart Soft PM เป น Software ท พ ฒนาข นโดยท มงานท ปร กษา และท มพ ฒนาโปรแกรม ฐานข อม ลท ม ประสบการณ ด านการเข ยนซอฟต แวร ให ก บโรงงานอ ตสาหกรรมมากกว า 10 ป จ ดม งหมายของ Software

More information

การ Download และ ต ดต ง โปรแกรม Smart Card ระบบ Polis

การ Download และ ต ดต ง โปรแกรม Smart Card ระบบ Polis การ Download และ ต ดต ง โปรแกรม Smart Card ระบบ Polis (1) การ Download โปรแกรม MOI Smart Card 1. เป ด Internet Explorer แล ว ป อน URL ท ช อง address https://polisweb.go.th/polis หร อ https://172.17.2.66/polis

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 คร อ มาพร บร ร กษ

การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 คร อ มาพร บร ร กษ 1. ป ม แฟ ม (File) = เป นส วนท ใช เก บคาส งต าง ๆ ท ใช งานในโปรแกรม เช น คาส ง สร าง (New), บ นท ก (Save) เป นต น 2. แถบเคร องม อด วน (Quick Access) = เป นแถบท ใช แสดงคาส งท ใช งาน บ อย ๆ ข นมาให เราสามารถเร

More information

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 ความเป นมา การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของบ คลากร วศ. เป นก จกรรมย อยภายใต โครงการพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกรมว ทยาศาสตร บร การ

More information

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing API User) ข นตอนการแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ร าง รายละเอ ยดค ณล กษณะเฉพาะของคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร สาหร บประมวลผลท วไปพร อมอ ปกรณ สาหร บห องสม ดประชาชน

ร าง รายละเอ ยดค ณล กษณะเฉพาะของคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร สาหร บประมวลผลท วไปพร อมอ ปกรณ สาหร บห องสม ดประชาชน หน าท 1/ของ 5 ร าง รายละเอ ยดค ณล กษณะเฉพาะของคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร สาหร บประมวลผลท วไปพร อมอ ปกรณ สาหร บห องสม ดประชาชน ว นอน ม ต ผ อน ม ต ตาแหน ง 1 ว ตถ ประสงค เพ อจ ดซ อจ ดหาคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร สาหร บประมวลผลท

More information

RICOH - Training RSU Mp2852, MP 4002, MPC 2051

RICOH - Training RSU Mp2852, MP 4002, MPC 2051 Ricoh (Thailand) Ltd. RICOH - Training RSU Mp2852, MP 4002, MPC 2051 Present by - Chaiwat Kirdkaew Senior Customer Engineer Ricoh (Thailand) Ltd. Copy - Function Ricoh (Thailand) Ltd. เร มต นการใช งานฟ

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network 1 ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network Intranet ท รวมระบบ CRM เป น ส าน กงานอ เล กทรอน กส ท าให ได ระบบการจ ดการงานในส าน กงาน ท ม ประส ทธ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

รายการหน งส อเร ยน 8 กล มสาระ ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ระด บประถมศ กษา 1-6

รายการหน งส อเร ยน 8 กล มสาระ ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ระด บประถมศ กษา 1-6 รายการหน งส อเร ยน 8 กล มสาระ ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ระด บประถมศ กษา 1-6 ท รห สส นค า รายการ ผ แต ง กล องละ ราคาขาย จ านวน ระด บประถมศ กษาป ท 1 1 2001100050924 หน งส อเร ยนรายว

More information

ค ม อการใช งาน PIA Excel Input Template เบ องต น ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -1-

ค ม อการใช งาน PIA Excel Input Template เบ องต น ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -1- ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -1- Document information Revision history Version Effective Revision Released Date Summary of changes number Date marks 1.0 10 October 2014 1 January 2015 First version No ฝ ายสถ ต

More information

ภาพท 2 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง

ภาพท 2 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง รายงานระบบบร หารส นค าคงคล ง รายงานระบบบร หารส นค าคงคล งม ท งหมด 14 รายงาน ด งน ค อ รายงานการร บว สด เข าคล ง รายงานสร ปยอดใบเบ กส นค าคงคล ง รายงานเปร ยบเท ยบการเบ ก/จ ายส นค าคงคล ง รายงานเปร ยบเท ยบ

More information

การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7

การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7 a tour of new features การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7 จ ดท าโดย นางสาวอมรร ตน เอ อมานะสก ล น กว ชาการคอมพ วเตอร ฝ ายระบบสารสนเทศ ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ การต ดต

More information

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office)

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต http://portal.obec.go.th/wps/portal หร อเป ดผ านเว บไซต http://www.aya1.go.th/ ( Obec e-office

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

เจ าหน าท บร หารงานท วไป

เจ าหน าท บร หารงานท วไป บร หารท วไป เจ าหน าท บร หารงานท วไป ค าตอบแทน เด อนละ ๙,๕๓๐ บาท ๑. ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขา ส งก ดส าน กงานสภามหาว ทยาล ย ส ทธ ประโยชน ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ๓.ม ความสามารถในการใช ภาษาและคอมพ

More information

เอกสารค ม อผ ใช งาน เร อง แจ งเต อนไวร สร ายแรง Crytowall 3.0 จ ดทาโดย. ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ (ICT Center) โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษา

เอกสารค ม อผ ใช งาน เร อง แจ งเต อนไวร สร ายแรง Crytowall 3.0 จ ดทาโดย. ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ (ICT Center) โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษา เอกสารค ม อผ ใช งาน เร อง แจ งเต อนไวร สร ายแรง Crytowall 3.0 จ ดทาโดย ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ (ICT Center) โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษา ผ เข ยน : นายศ ภโชค สมบ รณ พ ฒนาก จ เจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงเร

More information

ค ม อการใช งาน. PL806/PL812/ PL1500 Business Document Scanner

ค ม อการใช งาน. PL806/PL812/ PL1500 Business Document Scanner ค ม อการใช งาน PL806/PL812/ PL1500 Business Document Scanner สารบ ญ บทน า... 3 ค าแนะน าในการใช ค ม อ... 3 ข อควรระว ง... 3 ระบบท แนะน า... 3 อ ปกรณ ในกล อง... 4 ส วนประกอบของเคร อง... 4 CHAPTER I. การต

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 ล าด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคา ผ ได ร บการค ดเล อก เหต ผลท ค ดเล อก

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

Page 1 of 12. ค ม อการใช งาน IPv6 Home Gateway Router Version 1.0

Page 1 of 12. ค ม อการใช งาน IPv6 Home Gateway Router Version 1.0 Page 1 of 12 ค ม อการใช งาน IPv6 Home Gateway Router Version 1.0 Page 2 of 12 สารบ ญ ค ม อการใช งาน 1 ร ปแบบทดสอบการให บร การ IPv6 Trial Services 3 ร ปแบบการต ดต งในบร การต าง ๆ 3 การบร หารจ ดการอ ปกรณ

More information

เคร อง เคร องคอมพ วเตอร (Desktop) พร อมเคร องสารองไฟ (UPS) ๗๑๙ ภาคผนวก ๒ เคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (Notebook) ๕๐ ภาคผนวก ๓

เคร อง เคร องคอมพ วเตอร (Desktop) พร อมเคร องสารองไฟ (UPS) ๗๑๙ ภาคผนวก ๒ เคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (Notebook) ๕๐ ภาคผนวก ๓ ภาคผนวก ๑ ภาคผนวก ๑ ตารางแสดงรายการและจานวนท ต องเช าใช รายการ จานวน หมายเหต เคร อง เคร องคอมพ วเตอร (Desktop) พร อมเคร องสารองไฟ (UPS) ๗๑๙ ภาคผนวก ๒ เคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (Notebook) ๕๐ ภาคผนวก ๓ สถานท

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดทาส นปกเอกสารส วนบ คคล

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดทาส นปกเอกสารส วนบ คคล ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดทาส นปกเอกสารส วนบ คคล จ ดทาโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ คานา แผนกห องสม ดล บ ม ภารก จหล ก ค อ การรวบรวมและบร การทร พยากรสารน เทศ ประเภทเอกสารประจาภาค เอกสารว จ ย และข

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ว ทยาล ยการอาช พปะเหล ยน โปรแกรมระบบงานสารบรรณ (e-office) ม การจ ดลาด บความสาค ญในการเข าถ งข อม ล ด งต อไปน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

Artikel-Detailinformationen

Artikel-Detailinformationen Artikel-Detailinformationen Hersteller Art-Nr Herst-Nr Hewlett-Packard 0112575M CN598A#A80 Bezeichnung 1 Bezeichnung 2 Bezeichnung 3 Artikel-Bild OfficeJet Pro X576DW MFP Print/Scan/Copy/Fax/Web USB, LAN,

More information

ลาด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคาและราคาท เสนอ ผ ได ร บการค ดเล อกและราคา เหต ผลท ได ค ดเล อก ท (ราคากลาง) พอส งเขป

ลาด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคาและราคาท เสนอ ผ ได ร บการค ดเล อกและราคา เหต ผลท ได ค ดเล อก ท (ราคากลาง) พอส งเขป 1 จ ดซ อก ฬาแขนส น สก นเคร องหมายองค การ 83,200.- บาท ตกลงราคา หจก. จ มสปอร ต อ ตรด ตถ จาก ด หจก. จ มสปอร ต อ ตรด ตถ จาก ด บร หารส วนตาบลช ยจ มพล ด านหน าอกซ ายของ โดย นายณ ฐพล เมฆหมอก โดย นายณ ฐพล เมฆหมอก

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร. ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด

มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร. ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร สามารถ Download File ค ม อการใช ระบบได ท www.kpru.ac.th เล อกใช ระบบบร หารงานบ

More information

Q.Soft APS. (Advanced Planning Scheduling)

Q.Soft APS. (Advanced Planning Scheduling) Q.Soft APS. (Advanced Planning Scheduling) เคยไหมก บป ญหาซ อโปรแกรม ERP มาแต ได ใช จร งแค บ ญช -การเง น, แตก BOM ได แต ไม ร ว า จะใช เม อไร ป ญหาท งหมดน จะหมดไป Advance Planning and Scheduling (APS) เป

More information

การน าข อม ลเข าโปรแกรม ACL/CATs ส าหร บโปรแกรมระบบบ ญช สหกรณ ออมทร พย Version 2

การน าข อม ลเข าโปรแกรม ACL/CATs ส าหร บโปรแกรมระบบบ ญช สหกรณ ออมทร พย Version 2 การน าข อม ลเข าโปรแกรม ACL/CATs ส าหร บโปรแกรมระบบบ ญช สหกรณ ออมทร พย Version 2 ************************* ข ตอนท 1 การเตร ยมการก อนการตรวจสอบ 1. ขอข อม ลจากสหกรณ หล งป ดบ ญช ประจ าป ซ งจะม นามสก ล *.dat

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมขายส นค า NS EasyStore Professional

ค ม อการใช งานโปรแกรมขายส นค า NS EasyStore Professional 0 ค ม อการใช งานโปรแกรมขายส นค า NS EasyStore Professional 1 เร มต นการใช งานโปรแกรมขายส นค า NS EasyStore Professional 1. การเร ยกใช งานโปรแกรม การเร ยกใช งานโปรแกรมหร อการเป ดใช โปรแกรมน น สามารถทาได

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดย ได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

การใช งานโปรแกรม ipmagnet เพ อส บค นและ Download ข อม ลเอกสารส ทธ บ ตร

การใช งานโปรแกรม ipmagnet เพ อส บค นและ Download ข อม ลเอกสารส ทธ บ ตร การใช งานโปรแกรม ipmagnet เพ อส บค นและ Download ข อม ลเอกสารส ทธ บ ตร พรว สาข บ ญยงค และ ปราโมทย ธรรมร ตน สถาบ นค นคว าและพ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหาร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 0-2942-8629 ต อ 908, 626 โปรแกรม ipmagnet

More information

ค ม อการใช งานระบบร บส งเอกสารและคล ง เก บเอกสาร Eoffice Document enterprise

ค ม อการใช งานระบบร บส งเอกสารและคล ง เก บเอกสาร Eoffice Document enterprise ค ม อการใช งานระบบร บส งเอกสารและคล ง เก บเอกสาร Eoffice Document enterprise สงวนล ขส ทธ บร ษ ท อ ออฟฟ ศออนไลน จาก ด www.e-office.in.th ระบบจ ดเก บเอกสาร ท สามารถเพ มเมน การใช งานสร างฐานข อม ลเอกสารเฉพาะเมน

More information

การต ดต งโปรแกรม Adobe Acrobat 6.0 Professional

การต ดต งโปรแกรม Adobe Acrobat 6.0 Professional สารบ ญ การต ดต งโปรแกรม Adobe Acrobat 6.0 Professional...2 Introduction to Adobe Acrobat 6.0 Professional...3 การใช งาน Adobe Acrobat 6.0 Professional...4 การสร าง File PDF...6 การท างานก บ Bookmark...8

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส WTU: WebForm ส าหร บผ ปฏ บ ต งาน (User)

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส WTU: WebForm ส าหร บผ ปฏ บ ต งาน (User) ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส ส าหร บผ ปฏ บ ต งาน (User) มหาว ทยาล ยเวสเท ร น ว ชรพล เลขท 4 หม 11 ถ.หท ยราษฎร ต.ลาดสวาย อ.ล าล กกา จ.ปท มธาน 12150 โทร. 0-2563-5252 มหาว ทยาล ยเวสเท

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

หน วยงำน กรมโรงงำนอ ตสำหกรรม

หน วยงำน กรมโรงงำนอ ตสำหกรรม คร ภ ณฑ สำน กงำน 12060100 เก ำอ 1 เก าอ สร.กรอ.058/49 (ว) 1 2 เก าอ สร.กรอ.059/49 (ว) 1 3 เก าอ สร.กรอ.060/49 (ว) 1 4 เก าอ สร.กรอ.061/49 (ว) 1 5 เก าอ สร.กรอ.062/49 (ว) 1 6 เก าอ พน กพ งส ง ม ล อเล อน

More information