Fi-5530C2 FJS-Fi-5530C2. Fi-6670 FJS-Fi Fi-6770 FJS-Fi Fi-6750S FJS-Fi-6750S

Size: px
Start display at page:

Download "Fi-5530C2 FJS-Fi-5530C2. Fi-6670 FJS-Fi-6670. Fi-6770 FJS-Fi-6770. Fi-6750S FJS-Fi-6750S"

Transcription

1 SUGGESTED RETAIL PRICE : January 2013 Fujitsu : Scanner Fi-Series Fi-6110 FJS-Fi-6110 สแกนเนอร ส แบบ ADF ความละเอ ยดส งส ด 600 dpi (optical) รองร บเอกสาร A8-A4 เอกสารต อเน องยาว 3,048 mm ความเร ว Simplex 20 ppm/ duplex 40 ipm (200 dpi) ถาดป อนกระดาษใส ได 50 แผ น สแกนบ ตรพลาสต กแนวต ง แนวนอนได 3 ใบ รองร บการใช งาน 2,000 แผ นต อว น การเช อมต อแบบ USB : 26,500 Fi-6240z FJS-Fi-6240 áåð Flatbed ÇÒÁàÃçÇ Simplex 60 ppm duplex 120 ipm (200 dpi) Êá ¹ºÑµÃ¾ÅÒÊµÔ á¹çµñé -¹Í¹ä é 3 㺠ÃÍ ÃѺ ÒÃãªé Ò¹ 5,000 á¼è¹µèíçñ¹ : 98,800 Fi-5015C FJS-Fi-5015C áåð Flatbed ÃÍ ÃѺàÍ ÊÒà A4, Legal ä é ÇÒÁàÃçÇ Simplex 15 ppm (200 dpi) : 20,800 Fi-5530C2 FJS-Fi-5530C2 ÇÒÁàÃçÇ Simplex 35 ppm duplex 70 ipm (200 dpi) Ò»é͹ ÃÐ ÒÉãÊèä é 100 á¼è¹ ÃÍ ÃѺ imprinter (Option) ÃÍ ÃѺ ÒÃãªé Ò¹ 5,000 á¼è¹µèíçñ¹ : 139,300 Fi-6130z FJS-Fi-6130 ÇÒÁàÃçÇ Simplex 40 ppm duplex 80 ipm (200 dpi) Êá ¹ºÑµÃ¾ÅÒÊµÔ á¹çµñé á¹ç¹í¹ä é 3 㺠ÃÍ ÃѺ imprinter (fi-6130:option) ÃÍ ÃѺ ÒÃãªé Ò¹ 3,000 á¼è¹µèíçñ¹ Best Seller : 34,000 Fi-6670 FJS-Fi-6670 ÇÒÁàÃçÇ Simplex 70 ppm duplex 140 ipm (200 dpi) Ò»é͹ ÃÐ ÒÉãÊèä é 200 á¼è¹ ÃÍ ÃѺ imprinter (Option) ÃÍ ÃѺ ÒÃãªé Ò¹ 15,000 á¼è¹µèíçñ¹ : 265, Fi-6230z FJS-Fi-6230 áåð Flatbed ÇÒÁàÃçÇ Simplex 40 ppm duplex 80 ipm (200 dpi) Êá ¹ºÑµÃ¾ÅÒÊµÔ á¹çµñé á¹ç¹í¹ä é 3 㺠ÃÍ ÃѺ ÒÃãªé Ò¹ 3,000 á¼è¹µèíçñ¹ : 55,000 Fi-6770 FJS-Fi-6770 áåð Flatbed ÇÒÁàÃçÇ Simplex 70 ppm duplex 140 ipm (200 dpi) Ò»é͹ ÃÐ ÒÉãÊèä é 200 á¼è¹ ÃÍ ÃѺ ÒÃãªé Ò¹ 15,000 á¼è¹µèíçñ¹ : 338,700 Fi-6140z FJS-Fi-6140 (Shortage ของเข าธ นวาคม) ÇÒÁàÃçÇ Simplex 60 ppm duplex 120 ipm (200 dpi) Êá ¹ºÑµÃ¾ÅÒÊµÔ á¹çµñé -¹Í¹ä é 3 㺠ÃÍ ÃѺ imprinter (fi-6140:option) ÃÍ ÃѺ ÒÃãªé Ò¹ 5,000 á¼è¹µèíçñ¹ : 65,800 Fi-6750S FJS-Fi-6750S áåð Flatbed ÇÒÁàÃçÇ Simplex 55 ppm (200 dpi) ÃÍ ÃѺ Virtual duplex scaning Ò»é͹ ÃÐ ÒÉãÊèä é 200 á¼è¹ ÃÍ ÃѺ ÒÃãªé Ò¹ 8,000 á¼è¹µèíçñ¹ : 149,900 ราคา /Enduser เป นราคารวมภาษ ม ลค าเพ ม 7 % แล ว

2 SUGGESTED RETAIL PRICE : January 2013 Fujitsu : Scanner 232 Fi-Series Fi-6800 FJS-Fi-6800 ÇÒÁàÃçÇ Simplex 100 ppm duplex 200 ipm (200 dpi) Ò»é͹ ÃÐ ÒÉãÊèä é 500 á¼è¹ ÃÍ ÃѺ ÒÃãªé Ò¹ 60,000 á¼è¹µèíçñ¹ ÃÍ ÃѺ imprinter (Option) Fi-6010N FJS-Fi-6010N ÇÒÁàÃçÇ Simplex 25 ppm duplex 50 ipm (200 dpi) ઠèíáµèíãðººà Ã Í èòâ 10 Base-T, 100Base-TX Fi-60F FJS-Fi-60F Êá ¹à¹ÍÃìÊÕẺ Flatbed ÃÍ ÃѺàÍ ÊÒà A6 ÇÒÁàÃçÇ àí ÊÒà ÒÇ Ó 1 ÇÔ¹Ò Õ (200 dpi), àí ÊÒÃÊÕ 1.3 ÇÔ¹Ò Õ (150 dpi) Network Scanner A6 Scanner : Call : 119,000 : 14,600 Scan Snap FJS-S1500 FJS-S1500M ด วน!! ส นค าจำานวนจำาก ด หมดแล วหมดเลย : 19,400 : 19,900 i FJS-S : 10,200 NEW 1 FJS-S1100 สแกนเนอร ส แบบ Single Sheet, Simplex, CDF(Contineous Document Feeding) ความละเอ ยดส งส ด 600 dpi (optical) รองร บเอกสาร A4,A5,A6,B5,B6 นามบ ตร โปสการ ด : 7,500 ความเร ว 7.5 seconds /page การเช อมต อแบบ USB รองร บ Windows ม โปรแกรม Windows : Organizer, CardMinder,ABBYY FineRader,Evernote ราคา /Enduser เป นราคารวมภาษ ม ลค าเพ ม 7 % แล ว

3 SUGGESTED RETAIL PRICE : January 2013 HP ScanJet G2410 HPQ-L2694A HP ScanJet G3110 HPQ-L2698A Imaging technology TMA Capacity Flatbed, colour 1200 x 1200 dpi 48-bit 21.6 x 29.7 cm Charge Coupled Device (CCD) - 2,590 Flatbed, colour 4800 x 9600 dpi 48-bit / x 30 cm Charge Coupled Device (CCD) Hi-Speed Built-in Transparent Materials Adapter (TMA), four-35 mm slides or five 35 mm negative 5,600 Document Fltbd Scanner New! (A3 size) Imaging technology Transparency Adapter Advance Feature HP ScanJet 5590 HPQ-L1910A Flatbed, colour 2400 x 2400 dpi 48-bit 21.6 x 279 cm 6 : easily save, and copy scans Hi speed USB (compatible with ) up to 3 Slide / 4 Negative Automatic Document Feeder 19,990 HP ScanJet N9120 HPQ-L2683A Document Fkatbed Scanner, ADF up to 600 x 600 dpi 48-bit/Greyscale 256 Flatbed : 29.7 x 43.1cm. / ADF: 30 x 86.4 cm. 6 : easily save, and copy scans Hi speed USB (compatible with ) Automatic photo feeder 50-sheet Automatic Document Feeder 200 sheets (75 g/m2) 131, Auto. Document Feeder Transparency Adapter HP Photo Scanner G4010 HPQ-L1956A Flatbed 4800 x 9600 dpi 96-bit (levels of grayscale : 256) 21.6 x 31.1 cm Not applicable 5 Slides / 6Negatives HP Photo Scanner G4050 HPQ-L1957A Flatbed 4800 x 9600 dpi 96-bit (levels of grayscale : 256) 21.6 x 31.1 cm Not applicable up to 16 slides, 30 Negatives, 2 medium format frames, 4x 5 film 8,200 10,500 Auto. Document Feeder Transparency Adapter HP ScanJet 8300 HPQ-L1960A Flatbed, TMA scanner 4800 x 4800 dpi 48-bit (levels of grayscale : 256) 21.6 x 35.6 cm Optional, 100 sheets 35 mm Slide Negative 22,800 ราคา /Enduser เป นราคารวมภาษ ม ลค าเพ ม 7 % แล ว

4 SUGGESTED RETAIL PRICE : January 2013 Document Flatbed Scanner HP ScanJet 8270 HPQ-L1975A Scanner type Flatbed with ADF Resolution, enhanced Up to dpi / hardware up to 4800 x 4800 Resolution, Bit depth 48-bit / 256 grayscale Task speed 4 x 6-inch photo to Microsoft Word: less than 28 sec; OCR (letter): less than 32 sec; 4 x 6-inch photo to less than 32 sec Automatic document feeder capacity Standard, 50 sheets Automatic document feeder speed Up to 25 ppm scan to file; 5.5 ipm duplex Maximum scan size 8.5 x 14 in Connectivity, standard Hi-Speed USB2.0 (optional) SCSI module for the scanner : 38, Scan resolution Bi Depth ADF Scan Speed Scan Size Media type supported Standard Connectivity Warranty HP ScanJet N6310 HPQ-L2700A Flatbed, ADF Up to 2400dpi / 48-bit 256 Gray scale Standard, 50 sheets (75 g/m) Up to 15 ppm/6 ipm (using HP Scanning Software) Standard, 100 sheets (20 lb; 75 g/m2) flatbed 216 x 292 mm ADF 216 x 356 mm Paper, envelopes, labels, checks, cards, 3D object Hi-Speed 1 year 27,000 FUJI XEROX : DocuScan C3200A, C4250 P/N ADF Scan Speed Operating System DADF Capacity DocuScan C3200A (A4 size) XRX-DSC3200A Flatbed/DADF scanner/ccd Sensor 600 dpi 31 spm/20 spm Window 98/ME/NT/2000/XP/Server2003 Ethernet,USB2.0[Type A] 50 sheet 81,960 DocuScan C4250 (A3 size) XRX-DSC4250 Flatbed/DADF scanner/ccd Sensor 600 dpi 40 spm/23 spm Window 98/ME/NT/2000/XP/Server2003 Ethernet,USB2.0[Type A] 50 sheet 101,430 ราคา /Enduser เป นราคารวมภาษ ม ลค าเพ ม 7 % แล ว

5 SUGGESTED RETAIL PRICE : January 2013 HP ScanJet N6350 Flatbed Scanner HPQ-L2703A HP ScanJet N6350 Network Flatbed Scanner Scan type Flatbed, ADF Optical scanning resolution Up to 2400 dpi ADF Standard, 50 sheets (75 g/m²) Scan speed ADF (A4) Up to 15 ppm/6 ipm (using HP Scanning Software) Scan size flatbed 216 x 292 mm / ADF 220 x 356 mm Media weight (ADF) 50 to 120 g/m² Built-in Transparent Materials Adapter (TMA); two 35 mm slides or three 35 mm negative frames Standard connectivity Ethernet, Hi-Speed 31,000 HP ScanJet Professional 3000 Sheet-feed Scanner HP ScanJet Enterprice 7500 Flatbed Scanner HP Scanjet Professional 3000 Sheet-feed Scanner HPQ-L2723A HP Scanjet Enterprise 7500 Flatbed Scanner HPQ-L2725A Scan type Flatbed, ADF Optical scanning resolution Up to 600 dpi Up to 600 dpi Bit depth Multi feed detection Auto document feeder capacity Scan speed ADF (A4) Scan size ADF (maximum) 48-bit / 256 Gray scale Yes Standard, 50 sheets Up to 20 ppm/40 ipm (b&w, colour, 200 dpi) x mm 24-bit / 256 Gray scale Yes/ ultrasonic Standard, 100 sheets Up to 50 ppm/100 ipm (b&w, colour, 200 dpi) 216 x 356 mm Media types supported Paper (plain, inkjet), envelopes, labels, checks, cards (busi- Paper (plain, inkjet, photo) ness, plastic ID) Standard connectivity Optional connectivity Twain version 1 Hi-Speed None Version Hi-Speed None Version Auto document feeder capacity Standard, 50 sheets Standard, 100 sheets Warranty 1 yr return to HP 1 yr return to HP 17,500 52,800 HP ScanJet 5000 & 7000 Sheetfeed Scanner Scan type Features Resolution Multi feed detection Auto document feeder capacity Scan speed (ADF, A4) Scan size maximum (flatbed) Minimum scanning size Media types supported file format Connectivity HP ScanJet 7000 Sheetfeed Scanner HPQ-L2706A Mono up to 40 ppm/80 ipm / colour : up to 35 ppm/70 ipm Scan to folder, scan to , scan to copy, scan to application Up to 600 dpi / BitDept : 48-bit internal/24-bit external / 256 Gray scale Yes, Ulrasonic Standard, 50 sheets (75 g/m²) No 216 x 864 mm (ADF) 50.8 x 73.6 mm (ADF) Up to 25 ppm/50 ipm (200 dpi, B&W, Greyscale, Colour) Paper, envelopes, labels, cards (insurance, embossed, plastic ID) PDF (searchable, MRC, PDF/A); TIFF, JPG; BMP; PNG; DOC; RTF; TXT; WPD; XLS; HTML; OPF; UNICODE; XML; XPS (Windows Vista only) HP ScanJet 5000 Sheetfeed Scanner HPQ-L2715A 38,500 30,500 ราคา /Enduser เป นราคารวมภาษ ม ลค าเพ ม 7 % แล ว

6 SUGGESTED RETAIL PRICE : January 2013 HP ScanJet 7000n Doc Capture Workstation HPQ-L2709A HP ScanJet 7000n Doc Capture Workstation Scanner type Scan resolution, optical Up to 600 dpi / Bit depth 48-bit internal/24-bit external/ 256 grayscale Multifeed detection Yes, ultrasonic Automatic document feeder capacity : Standard, 50 sheets (20 lb; 75 g/m²) speed : Up to 40 ppm/80 ipm (b&w, gray); up to 35 ppm/70 ipm (color) No Task speed Up to 40 ppm Scan size, maximum (ADF) 8.5 x 34 in/ min : 2.0 x 2.9 in Scan file formats JPG, TIFF, MTIFF, PDF (image-only, searchable, compressed and RC4 encrypted), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, XPS (image-only and searchable) Connectivity, standard 1 Gigabit Ethernet port; 1 Hi-Speed USB port on control panel; 2 rear Hi-Speed USB ports; 1 Hardware Integration Pocket (HIP) Hi-Speed USB port Connectivity, optional HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec g Wireless Print Server, J8007G 109, HP ScanJet 9000n Doc Capture Workstation HPQ-L2712A HP ScanJet 9000 Scanner A3 size Scanner type Scan resolution, optical Up to 600 dpi / Bit depth 48-bit internal/24-bit external/ 256 grayscale Multifeed detection Yes, ultrasonic Automatic document feeder capacity : Standard, 150 sheets (75 g/m²) speed : Up to 60 ppm/120 ipm (b&w, gray); up to 35 ppm/70 ipm (color) No Task speed Up to 40 ppm Scan size, maximum (ADF) 300 x 864 mm Scan file formats PDF (formatted text and graphics, normal with images, searchable image over text, MRC, PDF/A, password protection, encryption), TIFF (single page, multi-page, compressed), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTM, OPF, UNICODE TXT, XML, XPS Connectivity, standard Hi-Speed Twain version Version ,000 HP ScanJet Pro 1000 Mobile Shtfd Scanner HPQ-L2722A HP ScanJet Pro 1000 Mobile Shtfd Scanner Description HP ScanJet Pro 1000 Mobile Shtfd Scanner Part H1-L2722A Scanner Type Scan Technology Contact Image Sensor (CIS) Scan speed (ADF, A4) Up to 5 ppm/8 ipm Scan resolution Optical: Up to 600 dpi / Hardware: Up to 600 x 600 dpi ADF capacity Standard, 1 sheet Media size, ADF A4; A5; custom (checks and business cards) and connectivity Standard: Hi-Speed Warranty 1yr 7,690 ราคา /Enduser เป นราคารวมภาษ ม ลค าเพ ม 7 % แล ว

ค ม อการใช งาน. PL806/PL812/ PL1500 Business Document Scanner

ค ม อการใช งาน. PL806/PL812/ PL1500 Business Document Scanner ค ม อการใช งาน PL806/PL812/ PL1500 Business Document Scanner สารบ ญ บทน า... 3 ค าแนะน าในการใช ค ม อ... 3 ข อควรระว ง... 3 ระบบท แนะน า... 3 อ ปกรณ ในกล อง... 4 ส วนประกอบของเคร อง... 4 CHAPTER I. การต

More information

Mobile Office S601 BizCard 6

Mobile Office S601 BizCard 6 Mobile Office S601 BizCard 6 สารบ ญ 1. ภาพรวม... 3 2. การต ดต ง-ถอนการต ดต งสแกนเนอร... 3 2.1. การต ดต ง... 3 2.2. การถอนการต ดต ง... 3 3. การ Calibrate สแกนเนอร... 4 4. การ Clean สแกนเนอร... 4 5. การสแกนและใช

More information

ระบบบ นท กเวลาสำหร บใช งานก บระบบสำน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) เพ อการตรวจสอบความถ กต องของการลงเวลาเข า-ออกงานและเข าส ระบบ e-office ท ปลอดภ ย

ระบบบ นท กเวลาสำหร บใช งานก บระบบสำน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) เพ อการตรวจสอบความถ กต องของการลงเวลาเข า-ออกงานและเข าส ระบบ e-office ท ปลอดภ ย ระบบบ นท กเวลาสำหร บใช งานก บระบบสำน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) เพ อการตรวจสอบความถ กต องของการลงเวลาเข า-ออกงานและเข าส ระบบ e-office ท ปลอดภ ย กำก บและตรวจสอบการลงเวลาของบ คคลด วยลายน วม อ (Fingerprint)

More information

ร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ สาหร บสน บสน นงานบร การและงานอานวยการ

ร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ สาหร บสน บสน นงานบร การและงานอานวยการ ร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ สาหร บสน บสน นงานบร การและงานอานวยการ 1. ความเป นมา กรมการค าภายใน ในฐานะหน วยงานภาคร ฐท ม บทบาทในการส งเสร มการค าให ม การแข งข

More information

เกณฑ ราคากลางและค ณล กษณะพ นฐานคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร ประจาป พ.ศ. 2557

เกณฑ ราคากลางและค ณล กษณะพ นฐานคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร ประจาป พ.ศ. 2557 เกณฑ ราคากลางและคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร ประจาป พ.ศ. 2557 1 1. เคร องคอมพ วเตอร แม ข าย แบบท 1 ราคา 120,000 บาท - ม หน วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหล ก (6 core) หร อด กว า ส าหร บคอมพ วเตอร แม ข าย (Server)

More information

เอกสารหมายเลข ๒ ค ณล กษณะเฉพาะของระบบคอมพ วเตอร

เอกสารหมายเลข ๒ ค ณล กษณะเฉพาะของระบบคอมพ วเตอร เอกสารหมายเลข ๒ ค ณล กษณะเฉพาะของระบบคอมพ วเตอร ๒-๑ ค ณล กษณะเฉพาะของระบบคอมพ วเตอร การวางแผนพ ฒนาระบบงานคอมพ วเตอร ของสรรพสาม ต ผ ประสงค จะเสนอราคาต อง วางแผนการพ ฒนาระบบงาน เพ อให ได ร บประโยชน ส งส

More information

RICOH - Training RSU Mp2852, MP 4002, MPC 2051

RICOH - Training RSU Mp2852, MP 4002, MPC 2051 Ricoh (Thailand) Ltd. RICOH - Training RSU Mp2852, MP 4002, MPC 2051 Present by - Chaiwat Kirdkaew Senior Customer Engineer Ricoh (Thailand) Ltd. Copy - Function Ricoh (Thailand) Ltd. เร มต นการใช งานฟ

More information

ABBYY FineReader เวอร ช น 12 ค ม อผ ใช งาน

ABBYY FineReader เวอร ช น 12 ค ม อผ ใช งาน ABBYY FineReader เวอร ช น 12 ค ม อผ ใช งาน สงวนล ขส ทธ 2558 โดยบร ษ ท เอ นท เอ น โซล ช น โพรไวเดอร จ าก ด ข อม ลในเอกสารฉบ บน อาจม การเปล ยนแปลงโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า และไม ถ อเป นความร บผ ดชอบของ

More information

ระบบจ ดเก บและค นหาเอกสารอ เล กทรอน กส DocnFlow Standard Edition [เพ อองค กรท ต องการความปลอดภ ยข นส งให ก บข อม ลท เก บภายในระบบ]

ระบบจ ดเก บและค นหาเอกสารอ เล กทรอน กส DocnFlow Standard Edition [เพ อองค กรท ต องการความปลอดภ ยข นส งให ก บข อม ลท เก บภายในระบบ] ค ณสมบ ต ท วไป ระบบจ ดเก บและค นหาเอกสารอ เล กทรอน กส DocnFlow Edition [เพ อองค กรท ต องการความปลอดภ ยข นส งให ก บข อม ลท เก บภายในระบบ] ทางานอย บนระบบปฏ บ ต การว นโดว ท งเคร องแม ข าย และเคร องล กข าย

More information

ร างคร งท 1 ประกาศส าน กงาน ก.พ. เร อง ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร พร อมต ดต ง ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างคร งท 1 ประกาศส าน กงาน ก.พ. เร อง ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร พร อมต ดต ง ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างคร งท 1 ประกาศส าน กงาน ก.พ. เร อง ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร พร อมต ดต ง ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส -------------------------------- ด วยส าน กงาน ก.พ. ม ความประสงค จะประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ

More information

ร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการบร การข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส สาหร บการปฏ บ ต งานของกรมสรรพากร

ร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการบร การข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส สาหร บการปฏ บ ต งานของกรมสรรพากร ร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการบร การข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส สาหร บการปฏ บ ต งานของกรมสรรพากร 1. ความเป นมา เน องจากในการบร หารการจ ดเก บและค นภาษ อากร กรมสรรพากรจะขอเอกสาร หร อเร

More information

ABBYY PDF Tranformer+ ค ม อผ ใช งาน

ABBYY PDF Tranformer+ ค ม อผ ใช งาน ABBYY PDF Tranformer+ ค ม อผ ใช งาน ข อม ลในเอกสารฉบ บน อาจม การเปล ยนแปลงโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า และไม ถ อเป นความร บผ ดชอบของ ABBYY ซอฟต แวร ท ระบ ในเอกสารฉบ บน ม ไว ส าหร บใช งานภายใต ข อตกลงอน

More information

การต ดต งโปรแกรม Adobe Acrobat 6.0 Professional

การต ดต งโปรแกรม Adobe Acrobat 6.0 Professional สารบ ญ การต ดต งโปรแกรม Adobe Acrobat 6.0 Professional...2 Introduction to Adobe Acrobat 6.0 Professional...3 การใช งาน Adobe Acrobat 6.0 Professional...4 การสร าง File PDF...6 การท างานก บ Bookmark...8

More information

ร างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ ดซ อระบบคอมพ วเตอร เพ อทดแทนระบบเด มสาหร บระบบราชก จจาน เบกษา

ร างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ ดซ อระบบคอมพ วเตอร เพ อทดแทนระบบเด มสาหร บระบบราชก จจาน เบกษา ร างข อกาหนดและเง อนไขต าง ๆ 1-1 ร างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ ดซ อระบบคอมพ วเตอร เพ อทดแทนระบบเด มสาหร บระบบราชก จจาน เบกษา 1. หล กการและเหต ผล ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ได น าระบบคอมพ วเตอร

More information

BitDefender Business Security

BitDefender Business Security BitDefender Business Security Defend your Digital World SLIDE 1 Teeravat Kanyamee Technical Support BitDefender ( Thailand ) teeravat@apnw.net เก ยวก บ BitDefender ก อต งในป 2001 ท โรม นเน ย Anti-Virus

More information

ร างขอบเขตของงาน ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document)

ร างขอบเขตของงาน ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document) ร างขอบเขตของงาน ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document) ความเป นมา กรมสรรพากรให บร การค นภาษ เง นได บ คคลธรรมดาเป นเช คส าหร บแบบแสดงรายการ ภาษ เง นได บ คคลธรรมดาท ย นผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต ซ งเป

More information

Microsoft Publisher 2007

Microsoft Publisher 2007 Microsoft Publisher 2007 ทาความร จ กก บโปรแกรม ไมโครซอฟต ออฟฟ ศพ บล ชเชอร (Microsoft Office Publisher) เป นโปรแกรมช วยงานธ รก จในเร องการ จ ดการทาส งพ มพ ท ต องใช ในหน วยงานเช น ประกาศ ใบปล ว นามบ ตร แผ

More information

รายละเอ ยดประกอบการจ ดซ อคร ภ ณฑ ระบบควบค มและบร หารประส ทธ ภาพภายในองค กรด วยเทคโนโลย นว ตกรรมสม ยใหม จานวน ๑ ระบบ

รายละเอ ยดประกอบการจ ดซ อคร ภ ณฑ ระบบควบค มและบร หารประส ทธ ภาพภายในองค กรด วยเทคโนโลย นว ตกรรมสม ยใหม จานวน ๑ ระบบ รายละเอ ยดประกอบการจ ดซ อคร ภ ณฑ ระบบควบค มและบร หารประส ทธ ภาพภายในองค กรด วยเทคโนโลย นว ตกรรมสม ยใหม จานวน ๑ ระบบ ประกอบด วย ๑. ช ดโปรแกรมระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส สาหร บ ๔ เขต ๒. ช ดโปรแกรมระบบจ ดเก

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส WTU: WebForm ส าหร บผ ปฏ บ ต งาน (User)

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส WTU: WebForm ส าหร บผ ปฏ บ ต งาน (User) ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส ส าหร บผ ปฏ บ ต งาน (User) มหาว ทยาล ยเวสเท ร น ว ชรพล เลขท 4 หม 11 ถ.หท ยราษฎร ต.ลาดสวาย อ.ล าล กกา จ.ปท มธาน 12150 โทร. 0-2563-5252 มหาว ทยาล ยเวสเท

More information

ขอบเขตงาน โครงการการจ ดซ อช ดคอมพ วเตอร ล กข ายส าหร บระบบการบร หารย ทธศาสตร ขององค การภาคร ฐ (GSMS) 1. หล กการและเหต ผล

ขอบเขตงาน โครงการการจ ดซ อช ดคอมพ วเตอร ล กข ายส าหร บระบบการบร หารย ทธศาสตร ขององค การภาคร ฐ (GSMS) 1. หล กการและเหต ผล 1. หล กการและเหต ผล ขอบเขตงาน โครงการการจ ดซ อช ดคอมพ วเตอร ล กข ายส าหร บระบบการบร หารย ทธศาสตร ขององค การภาคร ฐ (GSMS) ---------------------------------------------------- ระบบการบร หารย ทธศาสตร ขององค

More information

Binary Document Workgroup Edition

Binary Document Workgroup Edition Binary Document Workgroup Edition User Guide ข อม ลในเอกสารน อาจเปล ยนแปลงได โดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า ห ามท าซ า แจกจ ายหร อเผยแพร ส วนใดๆ ในเอกสารฉบ บน ไม ว าร ปแบบใดๆ หร อด วยว ธ การใดๆ ด วยว ตถ

More information

Communication. at your fingertips. MPro150

Communication. at your fingertips. MPro150 The All in One. The 3M MPro150 supports the most popular business apps in the Microsoft Office suit and Adobe PDF, as well as movie and music files. Is All you Need. And with its interchangeable Micro

More information

ค ม อการต ดต ง. MapInfo Professional 10.5

ค ม อการต ดต ง. MapInfo Professional 10.5 ค ม อการต ดต ง MapInfo Professional 10.5 0 สารบ ญ ระบบปฏ บ ต ท รองร บ (System Requirement) 2 ข นตอนการต ดต งโปรแกรม MapInfo Professional 10.5 4 ข นตอน Activate license ของโปรแกรม MapInfo Professional 10.5

More information

(ร าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ เพ อทดแทนเคร องเด ม งบลงท นป 2558 องค การขนส งมวลชนกร งเทพ...

(ร าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ เพ อทดแทนเคร องเด ม งบลงท นป 2558 องค การขนส งมวลชนกร งเทพ... (ร าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ เพ อทดแทนเคร องเด ม งบลงท นป 2558 องค การขนส งมวลชนกร งเทพ... ด วยองค การขนส งมวลชนกร งเทพ ม ความประสงค ดาเน นการตามโครงการจ

More information

ขอเช ญชวนเสนอแนะ ว จารณ หร อแสดงข อค ดเห นโดยเป ดเผยต ว

ขอเช ญชวนเสนอแนะ ว จารณ หร อแสดงข อค ดเห นโดยเป ดเผยต ว ขอเช ญชวนเสนอแนะ ว จารณ หร อแสดงข อค ดเห นโดยเป ดเผยต ว การจ ดท าร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร างเอกสารประกวดราคา การจ ดซ อการซ อโครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศอ นทราเน ตเพ อสน บสน น EU-FLEGTและ

More information

เอกสารประกอบการฝ กอบรม Adobe Acrobat XI X Pro

เอกสารประกอบการฝ กอบรม Adobe Acrobat XI X Pro เอกสารประกอบการฝ กอบรม Adobe Acrobat XI X Pro ประส ทธ คล องง เหล อม Technology Consultant Thai Photo and Print Page 2 การแปลงไฟล PDF ว ธ การแปลงไฟล PDF เพ อใช ในสำาน กงาน 1.แปลงโดยการส งพ มพ จากโปรแกรมต

More information

ค ม อผ ใช งาน. ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส และระบบจ ดการเอกสาร (e-document System and Document Management System)

ค ม อผ ใช งาน. ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส และระบบจ ดการเอกสาร (e-document System and Document Management System) ค ม อผ ใช งาน ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส และระบบจ ดการเอกสาร (e-document System and Document Management System) ส าหร บ (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon: RMUTP) โดย บร ษ ท คอนโทรล ดาต

More information

เอกสารหมายเลข 2 ค ณล กษณะเฉพาะ ศ นย ปฏ บ ต งานส ารองและ ส าน กงานสรรพสาม ตเคล อนท

เอกสารหมายเลข 2 ค ณล กษณะเฉพาะ ศ นย ปฏ บ ต งานส ารองและ ส าน กงานสรรพสาม ตเคล อนท เอกสารหมายเลข 2 ค ณล กษณะเฉพาะ ศ นย ปฏ บ ต งานส ารองและ ส าน กงานสรรพสาม ตเคล อนท ค ณล กษณะเฉพาะศ นย ปฏ บ ต งานส ารองและส าน กงานสรรพสาม ตเคล อนท การวางแผนพ ฒนาศ นย ปฏ บ ต งานส ารอง และส าน กงานสรรพสาม

More information

ขอบเขตของงาน (Term of Reference) โครงการพ ฒนาระบบบร การข อม ลล ขส ทธ

ขอบเขตของงาน (Term of Reference) โครงการพ ฒนาระบบบร การข อม ลล ขส ทธ ขอบเขตของงาน (Term of Reference) โครงการพ ฒนาระบบบร การข อม ลล ขส ทธ 1. ความเป นมา 1.1 การพ ฒนาระบบการแจ งข อม ลล ขส ทธ เน องจากร ปแบบการแจ งข อม ลล ขส ทธ ท ม อย ในป จจ บ นม ความล าช าไม สามารถสนองตอบ

More information

การใช โปรแกรม FlipAlbum 6 Standard

การใช โปรแกรม FlipAlbum 6 Standard การใช โปรแกรม FlipAlbum 6 Standard การท า E-Book โดยใช โปรแกรม Flip album Pro 6.0 จ ดประสงค การเร ยนร 1. เข าใจการท า E-Book โดยใช โปรแกรม Flip album Pro 6.0 2. อธ บายข นตอนการท า E-Book โดยใช โปรแกรม

More information