GLAPOR Werk Mitterteich GmbH Hüblteichstraße 17 D Mitterteich Germany Tel (0) Fax (0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "GLAPOR Werk Mitterteich GmbH Hüblteichstraße 17 D-95666 Mitterteich Germany Tel. +49 - (0) 96 33-40 07 69-0 Fax +49 - (0) 96 33-40 07 69-19"

Transcription

1 nsulation ed floors and flooring systems ) Barsmark Glapor VEL BOARDS of application Gulvisolering til hævede gulve og gulvsystemer RTIES Vapor-tight construction High fire resistance Damptæt konstruktion Høj brandmodstandsdygtighed High compressive Høj strength trykstyrke Adaptable and flexible wiring installation No compressive deformation Justerbar og fleksibel rørføring in construction Ingen deformation i konstruktion, pga. tryk Vedvarende isolering med lang levetid med Long-lasting and continuous indbygget insulation kapillær barriere with built-in capillary blockage MPLE ATION Gulvisolering for hævede gulve og gulvsystemer (EN13213) Bæreplade/hævet / gulvplade gulv outrigger Støttebjælke Gulvvarme Rør/gulvvarme load-sharing Trykfordeler shim, fx stål e.g. beklædt steel med bitumen adhered with bitumen Barsmark Glapor skumglas-plader GLAPOR udlagt på og med asfalt fuget med bitumen Asfalts Bitumenholdig grunder grunder Gulvplade Fundamentgulv / Etageskel / midlertidigt gulv TION IMPLE Bituminous primer (bitumen emulsion approx. 0.3kg/m2) Lay entire surface of foam glass board in hot bitumen (e.g. 85/25 - about 5kg/m2), whereby a long and short side are previously dipped in the bitumen and then pressed together Adhere to the specified grid (of steel, size according to compressive load) with bitumen adhesive from the load-sharing shims Adhere the outriggers to the load-sharing shims with an appropriate structural adhesive Lay raised-floor supporting

2 Floor insulation and floor slabs (e.g. industrial floors/cold storage) F O AM GLASS P R ODU CTS Heat-insulating material for buildings Products made from foam glass (CG) EN Gulvisolering og gulvplader (fx industrigulve/kølerum) PROPERTIES Vapor- and gas-tight construction Damp- High og compressive gastæt konstruktion strength Høj trykstyrke Fremstillet Made of ecological af 100% 100% genbrugt recycled glas glass Sealed off against radon Beskytter No compressive mod radon deformation Ingen in construction deformation i konstruktion pga. tryk Vedvarende isolering med lang levetid med indbygget Long-lasting kapillær and continuous barriereinsulation with built-in capillary blockage Gulvisolering og gulvplader (fx industrigulve/kølerum) (e.g. industrielle gulve / kølerum) Gulvafretningslag Afretningslag eller varmeafretningslag* Polyeten polyethylen lag Trinlydsisolering, efter F.eks. behov Barsmark Phonewell Glapor Barsmark skumglas-plader GLAPOR lagt i opvarmet bitumen Bitumenholdig Asfalts grunder grunder Fundamentgulv floor slabs, stripped according to standard *Tør afretningskonstruktion er også mulig med gulvunderliggere Produce and strip floor slab according to standard Apply bituminous primer (bitumen emulsion approx. 0.3kg/m2) Lay entire surface of foam glass boards in hot bitumen (e.g. 85/25 - about 5kg/m2), whereby a long and short side are previously immersed in the bitumen and then pressed flush together Lay interlockingly Cover Foam Glass Boards with overlapping polythene sheet (double-ply) Make screed or bedding cement according to statistical requirements Lay flooring

3 insulation on sand/chippings bed /without floor slab tion / new construction) R A VEL s of application BOARDS Gulvisolering på sand/splinter med/uden gulvfundament (renovering/bybyggeri) OPERTIES Vapor- and gas-tight construction Damp- og gastæt konstruktion Insect-, rodent- and bacteria-resistant Resistent mod insekter, skadedyr og bakterier Made of ecological 100% recycled glass Fremstill af 100% genbrugt glas Low build height Lav opbygningshøjde Sealed off against radon Beskytter mod radon Vedvarende isolering med lang levetid Long-lasting and continuous insulation med indbygget kapillær barriere with built-in capillary blockage SAMPLE ICATION Gulvisolering på sand/splinter med/uden gulvfundament Floor Insulation with or (renovering/bybyggeri) Without Floor Slab on Sand/Chippings Bed (renovation/new construction) Gulvafretningslag floor screed or heating eller varmeafretningslag* screed* Polyeten polythene sheet** Trinlydsisolering impact-noise insulation, efter behov if needed Glapor laid with skumglas-plader GLAPOR foam glass boards Sand/splinter sand/chippings bed Gulvplade floor slab building Byggejordlag ground weight-bearing **Tør dry screed afretningskonstruktion build-up or build-up er også with mulig med flooring gulvunderliggere sleepers / sheets is also possible **Forsegling under PE-laget kan udføres, hvis nødvendigt ** If needed, sealing can also take place under the PE sheet LLATION S SIMPLE Apply a leveling layer of sand/chippings to the floor slab or stable surface Make the sand/ chippings bed with a timber screed surface plan Interlock foam glass boards on the sand/chippings bed If needed, apply one layer of bitumen seal Cover foam glass boards with overlapping polythe - ne sheet (double-ply) Make (hot-) screed according to static requirements Lay flooring

4 Insulating Under-Floor Slab (outside groundwater) F O AM GLASS P R ODU CTS Heat-insulating material for buildings Products made from foam glass (CG) EN Isolering under fundamentgulv (uden grundvand) PROPERTIES High-compressive strength and age-resistant Høj trykstyrke og ældes ikke Durable and resistant to rodents Slidstærk og resistent mod skadedyr and insects og insekter Fremstillet af 100% genbrugt glas Made of ecological 100% recycled glass Quick and easy installation No compressive deformation Hurtig og let installation in construction Ingen deformation i konstruktion pga. tryk Damptæt Impervious even to vapor diffusion Insulating Under-Floor Slab Isolering under fundamentgulv (uden grundvand) (outside groundwater) floor Fundamentgulv slab polythene Polyeten sheet GLAPOR Glapor skumglas-plader foam glass boards lagt laid direkte directly på våd beton into the wet" concrete layer separation Skillelag/beton layer/concrete, stripped building Byggejordlag ground weight-bearing sand- Sand/splinter-lag / chippings bed, ground of Apply a levelling layer of sand/chippings or make a ground-off concrete separation layer on the weight-bearing base Make the sand/ chippings bed with a timber screed surface plan Interlock foam glass boards into the sand/chippings bed or for concrete, press the boards directly into the moist concrete Cover foam glass boards with overlapping polythene sheet (double-ply) Lay the reinforcement and cover the floor slab with concrete (can also be done with thermal mass activation)

5 tion under floor slabs dwater) A VEL BOARDS of application Isolering under fundamentgulv (med grundvand) ERTIES Vapor- and gas-tight No habitat for rodents, insects or bacteria Damp- og gastæt Resistent mod skadedyr, insekter og Long-lasting and continuous insulation bakterier with built in capillary blockage Vedvarende isolering med lang levetid med indbygget kapillær barriere Sealed off against radon Thermal-bridge free construction Beskytter mod radon Opbygning uden kuldebroer Made of ecological 100% recycled glass Fremstillet af 100% genbrugt glas Insulation under floor slabs Isolering under fundamentgulv (med grundvand) (in groundwater) floor Fundamentgulv slab polythene Polyeten sheet hot Varm bitumen-slagger dross GLAPOR Glapor skumglas-plader foam glass boards lagt laid på in varm bitumen hot bitumen bituminous Bitumenholdig primer grunder separating Skillelag/beton layer/concrete, horizontally stripped as per standard building Byggejordlag ground weight-bearing Create a stripped concrete separation layer on the weight bearing ground Apply a bituminous primer (bitumen emulsion 0.3kg/m2) Lay foam glass boards interlockingly into the hot bitumen (e.g. 85/25 - about 5kg/m2), whereby a long and a short side are previously dipped in the bitumen and pressed flush together Cover foam glass boards with overlapping poly - thene sheet (double-ply) Lay reinforcement and concrete onto the floor slab (also possible with thermal mass activation)

6 Insulating Under-Floor Slab (outside groundwater) F O AM GLASS P R ODU CTS Heat-insulating material for buildings Products made from foam glass (CG) EN Hulrumsisolering PROPERTIES High-compressive strength and age-resistant Fuldstændigt vand- og damptæt Durable and resistant to rodents Formstabil and insects Resistent mod skadedyr, insekter og bakterier Made of ecological 100% recycled glass Quick and easy installation No compressive deformation Pålidelig fugtbeskyttelse af den bærende in construction væg Vedvarende isolering Impervious even to vapor diffusion Trykstærk og skrumper ikke Insulating Under-Floor Slab Isolering under fundamentgulv (uden grundvand) (outside groundwater) floor Fundamentgulv slab polythene Polyeten sheet GLAPOR Glapor skumglas-plader foam glass boards lagt laid direkte directly på våd beton into the wet" concrete layer separation Skillelag/beton layer/concrete, stripped building Byggejordlag ground weight-bearing sand- Sand/splinter-lag / chippings bed, ground of Apply a levelling layer of sand/chippings or make a ground-off concrete separation layer on the weight-bearing base Make the sand/ chippings bed with a timber screed surface plan Interlock foam glass boards into the sand/chippings bed or for concrete, press the boards directly into the moist concrete Cover foam glass boards with overlapping polythene sheet (double-ply) Lay the reinforcement and cover the floor slab with concrete (can also be done with thermal mass activation)

7 d roof insulation A VEL BOARDS of application Isolering af skrånende tag ERTIES Vapor-proof, no condensation in the insulation material Damptæt, ingen kondensering i Dimensionally stable isoleringsmateriale Formstabil No shrinkage Skrumper ikke Integrated surface slope due to ready-made foam glass boards Indbygget overfladehæld via Compression-free for construction konfektionerede skumglas-plader Trykstærk High operational reliability and economical Pålidelig og økonomisk Inclined roof insulation Isolering Surfacing af skrånende asphalt tag covering e.g. Overflade mastic asphalt fx asfalt på Asfalt beton concrete slab paving on chippings Fliser på bed splinter ballast chipping or Splinter green roof* eller grønt tag* polythene Polyeten sheet Asfaltmåtte bonded mat or som asphalt adskiller mat as separation Bitumenholdig bituminous seal as forsegler per standard Glapor GLAPOR skrå inclined plader boards lagt laid i varm in hot bitumen Bitumenholdig bituminous primer grunder Armeret reinforced beton-tag concrete ceiling, stripped as per standard Skillelag/beskyttende lager fx geotekstil separating/ protecting layer, e.g. geotextile *forsegler/skillelag skal være resistent mod rodvækst *sealant / separating la yer: root-proof Apply bituminous primer (bitumen emulsion 0.3kg/m2) Lay foam glass boards interlockingly into the hot bitumen (e.g. 85/25 - about 5kg/m2), whereby a long and a short side are previously dipped in the bitumen and pressed flush together Accessories such as cyma recta will be furnished by us as appropriate Apply multi-layered sealing of bitumen sheets. If no covering structure is built, then a UV sealant is to be used If the foam glass boards are laid in daily stages, then the first sealing is to take place daily at the end of the workday An appropriate protective (e.g. geotextile) and/ or separating layer (polythene sheet, double-ply as slide surface) must be overlappingly laid, depending on the surface design For green rooves, install a root-proof seal/ separating layer Create surface or slab-track design

8 Flat roof insulation Heat-insulating material for buildings Products made from foam glass (CG) EN Isolering af flade tage PROPERTIES Water and vapor-proof High-pressure resistant and dimensionally Vand- og damptæt stable with low dead-load Trykstærk og formstabil Skrumper ikke No shrinkage or warpage Many design options through individual layout Mange konstruktionsmuligheder Continuous insulation Vedvarende isolering Effektivitet gennem kondensfri Efficiency through condensation-free isoleringsmateriale insulating material Flat-roof insulation Isolering C AN af flade BE DRIVEN tage ON KAN KØRES PÅ Surfacing, asphalt covering Overflade e.g. mastic asphalt fx asfalt Asfalt på on beton concrete slab C AN BE WALKED ON KAN GÅS PÅ paving on Ballast chipping Fliser chippings på splinter bed Splinter or green roof* eller grønt tag* Roof Tag without uden covering beklædning polythene Polyeten sheet glass Glas or eller asphalt asfaltmåtte mat separation som skillelag sealed Forsegling off according efter byggekrav to standard bituminous Bitumenholdig sealant forsegler as per standard efter byggekrav GLAPOR Glapor skumglas-plader foam glass boards laid i varm in hot bitumen bituminous Bitumenholdig primer grunder reinforced-concrete Armeret betontag, roof, øverste stripped lag UV-resistent according to standard UV resistant Skillelag/beskyttelseslag fx separation/protective geotekstil layer, e.g. geotextile *Forsegler/skillelag skal være sikret mod rodvækst *sealant / separating la yer: root-proof Apply bituminous primer (bitumen emulsion 0.3kg/m2) Lay foam glass boards according to plan into the hot bitumen (e.g. 85/25 - about 5kg/m2), whereby a long and a short side are previously dipped in the bitumen and pressed flush together Accessories such as cyma recta will be furnished by us as appropriate Apply multi-layered sealing of bitumen sheets. If no covering structure is built, then a UV sealant is to be used If the foam glass boars are laid in daily stages, then the first sealing is to take place daily at the end of the workday An appropriate protective (e.g. geotextile) and/ or separating layer (polythene sheet, double-ply as slide surface) must be overlappingly laid, depending on the surface design A root-proof seal/separating layer must be installed for green rooves Create surface or slab-track design

9 of insulation zoidal sheeting) A VEL BOARDS of application Isolering af flade tage (på trapezplader) Fire protection classification A1 Water- and vapor-proof Ubrændbar Vand- og damptæt Heat-bridge-free Ingen kuldebroer Fire protection Increased torsional stiffness Brandbeskyttende Øget vridningsstyrke Bonded construction, no penetration of the Sammenklæbet konstruktion, ingen insulating layers gennemtrængning af de isolerende lag AMPLE Flat-roof insulation (on trapezoidal sheeting) Isolering af flade tage (på trapezplader) Without Uden beklædning/øverste covering/ Paving Fliser på splinter Upper lag UV-resistent sealing layer on chippings bed UV-resistant Splinter Chipping eller or green grønt roof* tag* *Forsegler/skillelag skal være sikret mod rodvækst *sealant/separating layer: root-proof Skillelag/beskyttende separation/protective layer, lag fx e.g. geotekstil geotextile Bitumenholdig bituminous primer grunder as per som standard standard Glapor GLAPOR skumglas-plader, foam glass boards, sammenklæbet bonded Bitumen-klæbemiddel bitumen adhesive Trapezplader trapezoidal sheeting Clean and degrease trapezoidal sheets Adhere foam glass boards to trapezoidal sheets interlockingly with a bituminous adhesive, whereby either hot bitumen or a cold bitumen adhesive must be applied to a long and a short side and then pressed flush together Accessories such as cyma recta will be furnished by us as appropriate Apply multi-layered sealing of bitumen sheets. If no covering structure is built, then a UV sealant is to be used If the foam glass boards are laid in daily stages, then the first sealing is to take place daily at the end of the workday An appropriate protective (e.g. geotextile) and/ or separating layer (polythene sheet, double-ply as slide surface) must be overlappingly laid, depending on the surface design A root-proof seal/separating layer must be installed for green rooves Create surface design

Built-up roofing solutions with rigid insulation boards on concrete decks for new-build and refurbishment E-a5

Built-up roofing solutions with rigid insulation boards on concrete decks for new-build and refurbishment E-a5 Cl Sfb (27-9) Rn7 M2 December 2004 Built-up roofing solutions with rigid insulation boards on concrete decks for new-build and refurbishment E-a5 Fesco, Fesco S, Retrofit, Retrofit S, Fesco Fillet, PF,

More information

Memtec Single Ply PVC Membrane Roofing and Waterproofing Technology. Modern Efficient Performance Cost Effective Flat Roofing Systems

Memtec Single Ply PVC Membrane Roofing and Waterproofing Technology. Modern Efficient Performance Cost Effective Flat Roofing Systems Memtec Single Ply PVC Membrane Roofing and Waterproofing Technology Modern Efficient Performance Cost Effective Flat Roofing Systems Introduction A complete range of Memtec Roofing and Waterproofing Single

More information

Renovating Your Basement

Renovating Your Basement building science.com 2006 Building Science Press All rights of reproduction in any form reserved. Renovating Your Building America Report - 0309 2003 (revised 2007) Building Science Corporation Abstract:

More information

ACO Building Services

ACO Building Services ACO Building Services Balcony and terrace drainage Balcony drains Terrace drains 17 The perfect solution for every application Single and direct drains made of galvanised steel www.aco-haustechnik.de Single

More information

Construction. SikaProof A-08 Edge, A-12 Edge. Fully bonded FPO sheet membrane in L-shape for the SikaProof A waterproofing system. Product Description

Construction. SikaProof A-08 Edge, A-12 Edge. Fully bonded FPO sheet membrane in L-shape for the SikaProof A waterproofing system. Product Description Product Data Sheet Edition 15/10/2014 Identification no: 02 07 04 10 300 0 000002 SikaProof A Edge SikaProof A-08 Edge, A-12 Edge Fully bonded FPO sheet membrane in L-shape for the SikaProof A waterproofing

More information

Section 5.0. Basements. Wall insulated externally. Wall insulated internally. Ba02. Product: Polyfoam ECO Floorboard Ba01.

Section 5.0. Basements. Wall insulated externally. Wall insulated internally. Ba02. Product: Polyfoam ECO Floorboard Ba01. Section 5.0 Basements Wall insulated externally Product: Polyfoam ECO Ba01 Wall insulated internally Product: Polyfoam ECO Ba02 Basements Basements Basement design Waterproofing BS 8102: 2009 Code of practice

More information

Section 2.3. Flat Roofs. Warm deck single ply membrane. Warm deck single ply membrane. Warm deck built-up felt/ mastic asphalt. Protected membrane

Section 2.3. Flat Roofs. Warm deck single ply membrane. Warm deck single ply membrane. Warm deck built-up felt/ mastic asphalt. Protected membrane Section Flat Roofs Warm deck single ply membrane Product: Rocksilk Krimpact Flat Roof Slab Fl01 Warm deck single ply membrane Product: Polyfoam ECO Roofboard Fl02 Warm deck built-up felt/ mastic asphalt

More information

Waterproofing Showers and Bathrooms Guide

Waterproofing Showers and Bathrooms Guide August 2016 1 Waterproofing Showers and Bathrooms Guide The purpose of this guide is to provide guidance on how a shower area or wet room can be successfully waterproofed and tiled with the products available

More information

WATERPROOFING OF REINFORCED CONCRETE FLAT ROOF 12

WATERPROOFING OF REINFORCED CONCRETE FLAT ROOF 12 WATERPROOFING OF REINFORCED CONCRETE FLAT ROOF 12 87 88 GOOD INDUSTRY PRACTICES 12 WATERPROOFING OF REINFORCED CONCRETE FLAT ROOF 12.1 BACKGROUND Most roofs in Singapore are constructed using reinforced

More information

Pocket Guide to Cold Applied Liquid Waterproofing. Flat Roofs Green Roofs Balconies Walkways Podia Terraces. abc

Pocket Guide to Cold Applied Liquid Waterproofing. Flat Roofs Green Roofs Balconies Walkways Podia Terraces. abc Pocket Guide to Cold Applied Liquid Waterproofing Flat Roofs Green Roofs Balconies Walkways Podia Terraces abc Contents Cold Applied Waterproofing Systems Page No. Introduction 4 Rapid Cure Roofing System

More information

SEE JAMB 3/4" 1 1/2" 14 NOTES: 1. SEE DETAIL 1 FOR KEYNOTE MATERIAL DESCRIPTIONS

SEE JAMB 3/4 1 1/2 14 NOTES: 1. SEE DETAIL 1 FOR KEYNOTE MATERIAL DESCRIPTIONS . FACE OF WALL.. STUD CONSTRUCTION WITH FIBERGLASS BATT INSULATION AND FIBERGLASS FACED EXTERIOR GYPSUM SHEATHING WITH JOINTS SEALED USING -PART POLYURETHANE PRIOR TO INSTALLING FLUID APPLIED WEATHER RESISTANT

More information

CONIROOF : Tailor-made Solutions for your Roof CONIROOF

CONIROOF : Tailor-made Solutions for your Roof CONIROOF CONIROOF : Tailor-made Solutions for your Roof CONIROOF Introducing the CONIROOF System BASF Construction Chemicals is one of the world s largest providers of construction products, systems and services

More information

Asphalt Shingle Application Requirements

Asphalt Shingle Application Requirements Alberta Allied Roofing Association Asphalt Shingle Application Requirements Section 1 Roof Decks 1.1 General Asphalt Shingles are not permitted to be installed directly over rigid insulation. When Asphalt

More information

Project Info Redevelopment after flooding or water damage

Project Info Redevelopment after flooding or water damage Project Info Redevelopment after flooding or water damage Repair with FOAMGLAS anti-flood insulation www.foamglas.com Photo: Thomas Panzau, Hamburg Flood in Görlitz, Germany. Photo dpa Deutsche Presse-Agentur.

More information

Site Inspection Report

Site Inspection Report Site Inspection Report Project Title: 1 Canada Square Location: 1 Canada Square, Canary Wharf, London Date of Inspection: 16/05/12 System / Products: TBA (suggested flame free application) Attendees: G

More information

SECTION THERMOPLASTIC MEMBRANE ROOFING (Changed by Addendum 2)

SECTION THERMOPLASTIC MEMBRANE ROOFING (Changed by Addendum 2) SECTION 07 5419 THERMOPLASTIC MEMBRANE ROOFING (Changed by Addendum 2) PART 1 - GENERAL 1.1 SUMMARY A. Section Includes: 1. Rigid roof insulation. 2. (Changed by Addendum 1) Mechanically attached single

More information

Section 4.3. Separating Floors. Timber frame floor with I-Beams. Upgrading existing timber floor with new ceiling. Timber frame floor with

Section 4.3. Separating Floors. Timber frame floor with I-Beams. Upgrading existing timber floor with new ceiling. Timber frame floor with Section Separating Floors Timber frame floor with I-Beams Product: Earthwool Acoustic Roll and Floorfoam Easy Edge Strip Timber frame floor with solid timber joists Product: Earthwool Acoustic Roll and

More information

SHEET WATERPROOFING. Waterproofing and drainage 1 Sheet waterproofing [1]

SHEET WATERPROOFING. Waterproofing and drainage 1 Sheet waterproofing [1] SHEET WATERPROOFING When faced with unstable substrates, crack risk, and possible high vapour pressures from inside (also in flooring subject to significant live or dead loads), one cannot use liquid waterproofing.

More information

DELTA Premium Moisture Management Systems for Foundations.

DELTA Premium Moisture Management Systems for Foundations. DELTA protects property. Saves energy. Creates comfort. DELTA Premium Moisture Management Systems for Foundations. DELTA Premium Moisture Management Systems provide the best protection for foundations.

More information

Cavity Drain R20 is manufactured from1.0mm thick black high density polyethylene with studs approximately 20mm high.

Cavity Drain R20 is manufactured from1.0mm thick black high density polyethylene with studs approximately 20mm high. CI/SfB Tn6 L6813 September 2013 RIW CAVITY DRAIN R20 R20 is manufactured from1.0mm thick black high density polyethylene with studs approximately 20mm high. Other systems are available for specific uses,

More information

The Visqueen VAPOUR control

The Visqueen VAPOUR control VAPOUR CONTROL LAYERS Visqueen VAPOUR BARRIERS Range suitable for all internal building conditions. Used within roof, wall and floor constructions. Reduces the likelihood of interstitial condensation.

More information

Basements. I n s u l a t i o n. Low Energy Low Carbon Buildings

Basements. I n s u l a t i o n. Low Energy Low Carbon Buildings I n s u l a t i o n CI/Sfb (13.9) Rn7 M2 Third Issue March 2011 INSULATION FOR BASEMENTS Basements High performance rigid extruded polystyrene insulation thermal conductivities as low as 0.029 W/m.K High

More information

Timber Frame Isometric cut-away view

Timber Frame Isometric cut-away view Legend Insulation zone Blue text Red text Air tightness barrier (note: this can also act as a vapour control layer) Guidance on thermal continuity Guidance on air tightness Values used in psi calculations

More information

Wecryl Waterproofing System under surfacing supplied by others

Wecryl Waterproofing System under surfacing supplied by others Brief description The Wecryl waterproofing system allows a high-quality, seamless and crack-bridging waterproofing layer to be installed under loose-laid or bonded surfacing supplied by others (stone slabs,

More information

CREEK Technical Services, LLC

CREEK Technical Services, LLC EVALUATION REPORT 2010 FLORIDA BUILDING CODE Manufacturer: Henry Company Report Issued February 20, 2013 999 North Sepulveda Blvd., Suite 800 El Segundo, CA 90245 (800) 486-1278 Manufacturing Plants: Quality

More information

Masonry: Cavity Wall Insulation: Partial Fill Isometric cut-away view

Masonry: Cavity Wall Insulation: Partial Fill Isometric cut-away view Legend Insulation zone Blue text Air tightness barrier (note: this can also act as a vapour control layer) Guidance on thermal continuity Red text Guidance on air tightness Values used in psi calculations

More information

June Residential New Build Separating Floors

June Residential New Build Separating Floors June 2010 Residential New Build 2.8.2 Separating Floors Residential new build 2.0 Residential New Build Separating Floors Contents Introduction find online page Solution optimiser and pathfinder 221 Design

More information

General information and examples of the installation of LINITHERM flat roof systems

General information and examples of the installation of LINITHERM flat roof systems Installation Flat roof insulation General information and examples of the installation of LINITHERM flat roof systems Preliminary remark Types of attachment FL-V FL-B 1. Mechanical FL-MB attachment 2.

More information

WATERPROOFING BASEMENTS

WATERPROOFING BASEMENTS WATERPROOFING BASEMENTS CONSTRUCTION CHEMICALS DIVISION Pidilite manufactures and markets a wide range of construction chemical products under two brands Dr. Fixit & Roff covering different aspects of

More information

RESIDENTIAL ROOFING & RE-ROOFING, ROOF VENTILATION AND ROOF SHEATHING REQUIREMENTS MICHIGAN RESIDENTIAL CODE 2000

RESIDENTIAL ROOFING & RE-ROOFING, ROOF VENTILATION AND ROOF SHEATHING REQUIREMENTS MICHIGAN RESIDENTIAL CODE 2000 RESIDENTIAL ROOFING & RE-ROOFING, ROOF VENTILATION AND ROOF SHEATHING REQUIREMENTS MICHIGAN RESIDENTIAL CODE 2000 SECTION R905 REQUIREMENTS FOR ROOF COVERINGS R905.1 Roof covering application. Roof coverings

More information

ROOFING APPLICATION STANDARD (RAS) No. 150 PRESCRIPTIVE BUR REQUIREMENTS

ROOFING APPLICATION STANDARD (RAS) No. 150 PRESCRIPTIVE BUR REQUIREMENTS ROOFING APPLICATION STANDARD (RAS) No. 150 PRESCRIPTIVE BUR REQUIREMENTS 1. 2. 3. 3.0 Scope 1.1 This application standard shall be used where the authority having jurisdiction has adopted its use, and

More information

Monarflex Tanking & DPM Systems. Cold and Hot. Applied. Structural. Waterproofing. Membranes YEAR. Geomembr nes WORLD LEADER IN WATERPROOFING

Monarflex Tanking & DPM Systems. Cold and Hot. Applied. Structural. Waterproofing. Membranes YEAR. Geomembr nes WORLD LEADER IN WATERPROOFING Monarflex Tanking & DPM Systems CI/SfB 27.2 May 2005 N6 Cold and Hot Applied Structural Waterproofing Membranes 20 YEAR STRUCTUAL WATERPROOFING GUARANTEE Exclusively Supplied and Installed by WORLD LEADER

More information

Chapter 2 Basis of design and materials

Chapter 2 Basis of design and materials Chapter 2 Basis of design and materials 2.1 Structural action It is necessary to start a design by deciding on the type and layout of structure to be used. Tentative sizes must be allocated to each structural

More information

COMMERCIAL BUILDING APPLICATIONS

COMMERCIAL BUILDING APPLICATIONS EXPANDED POLYSTYRENE FOR COMMERCIAL BUILDING APPLICATIONS www.falconfoam.com Commercial Building Ap Expanded Polystyrene Insulation Falcon Foam leads the commercial building industry with products that

More information

LAMA has developed over the years a wide range of products that can be used in the waterproofing

LAMA has developed over the years a wide range of products that can be used in the waterproofing LAMA has developed over the years a wide range of products that can be used in the waterproofing and damp-proofing of roofs, decks, car parkings, walls, foundations, basements, roads, etc. In this catalogue,

More information

Your guide to home maintenance. Flat Roofs

Your guide to home maintenance. Flat Roofs Your guide to home maintenance Flat Roofs Your guide to home maintenance is a series of information leaflets that gives you all the information you need to keep your home in tiptop condition. Flat Roofs

More information

CERTIFICATE NAME OF PRODUCT MANUFACTURER PRODUCT DESCRIPTION CERTIFICATION PROCEDURE. No VTT C-6044-10 Date of issue 11.10.2010, Updated July 1, 2011

CERTIFICATE NAME OF PRODUCT MANUFACTURER PRODUCT DESCRIPTION CERTIFICATION PROCEDURE. No VTT C-6044-10 Date of issue 11.10.2010, Updated July 1, 2011 CERTIFICATE NAME OF PRODUCT No VTT C-6044-10 Date of issue 11.10.2010, Updated July 1, 2011 H-CONTROL REFLEX+ reflective insulating vapour control layer for roof and wall applications MANUFACTURER ACTIS

More information

Always. Reliable. Tight. Wall sleeves Versatile solutions for building entries. cablepipebuildingentry+

Always. Reliable. Tight. Wall sleeves Versatile solutions for building entries. cablepipebuildingentry+ Always. Reliable. Tight. Wall sleeves Versatile solutions for building entries. cablepipebuildingentry+ The wall sleeve The wall sleeve a largely unnoticed but very important sealing part. Wall sleeves

More information

NEW ELECTRICAL SUBSTATION Building 300 SECTION 07 53 23 ETHYLENE-PROPYLENE-DIENE-MONOMER ROOFING WORK

NEW ELECTRICAL SUBSTATION Building 300 SECTION 07 53 23 ETHYLENE-PROPYLENE-DIENE-MONOMER ROOFING WORK ETHYLENE-PROPYLENE-DIENE-MONOMER ROOFING WORK PART 1 GENERAL 1.1 REFERENCES The publications listed below form a part of this specification to the extent referenced. The publications are referred to within

More information

BLACK JACK ALL WEATHER ROOF COATING

BLACK JACK ALL WEATHER ROOF COATING PAGE: 1 of 6 PRINT DATE: 16/09/2004 BLACK JACK ALL WEATHER ROOF COATING DESCRIPTION BLACK JACK ALL WEATHER ROOF COATING is a solvent based, full bodied black brushable compound with added fibres for reinforcement.

More information

Dow Building Solutions. Insulating inverted flat roofs with XENERGY SL: basic principles

Dow Building Solutions. Insulating inverted flat roofs with XENERGY SL: basic principles Dow Building Solutions Insulating inverted flat roofs with XENERGY SL: basic principles Introduction STYROFOAM -A Dow Building Solutions XENERGY products include XENERGY SL materials for roofing applications.

More information

Xella UK Building materials

Xella UK Building materials Xella UK Building materials YTONG BLOCK Details Xella UK a branch of Xella BE nv/sa 1 YTONG BLOCK DETAILS B 4.1 YTONG Blocks page 3-5 B 4.3 Lintels page 6-15 B 4.4 Murfor page 16-17 B 4.6 Round walls page

More information

Good Craftsmanship Guide. Foundations, Substructures and Ground Floors

Good Craftsmanship Guide. Foundations, Substructures and Ground Floors Good Craftsmanship Guide Foundations, Substructures and Ground Floors Introduction This Good Craftsmanship Guide highlights key problems with foundations, substructures and ground floors and gives guidance

More information

Hanson Building Products. precast basement solutions

Hanson Building Products. precast basement solutions Hanson Building Products precast basement solutions Hanson Building Products Basement Systems Add an extra dimension and combine the inherent flexible, structural and waterproof properties of concrete

More information

Treatment of a surface or structure to resist the passage of water in the absence of hydrostatic pressure. presence of hydrostatic pressure.

Treatment of a surface or structure to resist the passage of water in the absence of hydrostatic pressure. presence of hydrostatic pressure. Recommend Approval: Team Leader Date Division Chief Date Approved: Director Date Maryland Department of Transportation State Highway Administration Office of Materials Technology MARYLAND STANDARD METHOD

More information

Below Grade/Walk Out Wall Designs

Below Grade/Walk Out Wall Designs Below Grade/Walk Out Wall Designs Paul Ellringer PE, CIH Air Tamarack, Inc. March 2013 Below Grade Wall Designs Outlined in Figure 21 are the preferred ways of insulating below grade walls/ walkout walls.

More information

Low Energy Low Carbon Buildings

Low Energy Low Carbon Buildings I n s u l a t i o n CI/Sfb (27.9) Rn7 M2 Eighth Issue March 2011 TR27 LPC/FM INSULATION FOR FLAT ROOFS WATERPROOFED WITH FULLY ADHERED SINGLE PLY, PARTIALLY BONDED BUILT UP FELT, MASTIC ASPHALT AND COLD

More information

Cavity Drain Systems.

Cavity Drain Systems. Grommet & Nail Platon Sealing Rope Sheet Piling Platon P8 Platon P8 Platon Cornerstrip Platon P20 Reinforced Concrete incorporating: Triton TT Super Admix @ 1.2Kg/100Kg OPC Sheet Piling PLATON P8 FIXING

More information

SikaProof A Technology

SikaProof A Technology SikaProof A Technology The fully bonded waterproofing system Keep your basements durably and securely watertight What is SikaProof A? How does it work? Where can it be used? What are the advantages of

More information

Minor Cracks in Horizontal Surfaces

Minor Cracks in Horizontal Surfaces Cracks, chips and broken or flaking areas in concrete are not only unsightly, they can lead to further deterioration of the surface. The result is a costly replacement project as opposed to a simple repair.

More information

COMMONLY USED RESIDENTIAL BUILDING CODES

COMMONLY USED RESIDENTIAL BUILDING CODES COMMONLY USED RESIDENTIAL BUILDING CODES INTERNATIONAL RESIDENTIAL CODE (2009) form revised 5/10 FOUNDATION 1. DESIGN OF FORMWORK. Section 1906.1 IBC 2009, Section R404.1.2.3.6 IRC 2009, ACI 318 Section

More information

Ground Gas Barriers. www.tritonsystems.co.uk

Ground Gas Barriers. www.tritonsystems.co.uk Minimum 2 Coats Triton TTVM 0.5l/m² 1st Coat 0.7l/m² 2nd Coat 3 Coats Triton TTVM Incorporating GRM MSSM to Joints Triton Fillet Seal 25mm x 25mm Minimum Construction Joint Ground Gas Barriers n HDPE/PP

More information

Mold Preventing I nterior System

Mold Preventing I nterior System interior insulation and renovation boards A system of components that have been designed to work perfectly together to repair damage caused by mold. The system consists of boards, insulation wedges, reveal

More information

INNOVATIONS. Economic Flat Roof Refurbishment with NOVOPROOF Sealing Systems. A Company of the SAARGUMMI Group

INNOVATIONS. Economic Flat Roof Refurbishment with NOVOPROOF Sealing Systems. A Company of the SAARGUMMI Group INNOVATIONS Economic Flat Roof Refurbishment with NOVOPROOF Sealing Systems A Company of the SAARGUMMI Group OUR SOLUTION TO REFURBISH ROOFS FOR LONG-TERM DURABILITY Quality and Experience from the Innovation

More information

DANA COLD STORE PANELS

DANA COLD STORE PANELS DANA COLD STORE PANELS Product Data Sheet Product Description : Dana Cold Store Panels are available as stand alone or as part of a complete system and accessories Cold store Panels can be designed in

More information

Low Energy Low Carbon Buildings

Low Energy Low Carbon Buildings I n s u l a t i o n CI/Sfb (27.9) Rn7 M2 Seventh Issue March 2011 TR26 LPC/FM INSULATION FOR FLAT ROOFS WATERPROOFED WITH MECHANICALLY FIXED SINGLE PLY WATERPROOFING High performance rigid thermoset insulation

More information

Re-Cover Board-3. Insulation for Above the Deck ROOF WALL SPECIALTY

Re-Cover Board-3. Insulation for Above the Deck ROOF WALL SPECIALTY Insulation for Above the Deck WALL SPECIALTY PRODUCT DESCRIPTION Rmax Re-Cover Board-3 is an energy-efficient thermal insulation board composed of a closed-cell polyisocyanurate (polyiso) foam core bonded

More information

WATERPROOFING SikaProof -A TECHNOLOGY

WATERPROOFING SikaProof -A TECHNOLOGY SikaProof -A TECHNOLOGY content What is SikaProof -A? 6 How does it work? 8 Where can it be used? 0 What are the advantages of SikaProof -A? 2 How should it be installed? SikaProof -A system components

More information

Mastic Asphalt ROOFING / FLOORING / PAVING / TANKING

Mastic Asphalt ROOFING / FLOORING / PAVING / TANKING Mastic Asphalt ROOFING / FLOORING / PAVING / TANKING Product Data Sheet March 2010 Mastic Asphalt Product Guide Blocks Approximately 20 Kg (50 per tonne) 80 blocks (1.6 tonne) per pallet Sold by weight

More information

TR21. I n s u l a t i o n. Low Energy Low Carbon Buildings

TR21. I n s u l a t i o n. Low Energy Low Carbon Buildings I n s u l a t i o n CI/Sfb (27.9) Rn7 M2 Fourth Issue March 2011 TR21 INSULATION FOR FLAT ROOFS WATERPROOFED WITH PARTIALLY BONDED BUILT UP FELT AND MASTIC ASPHALT High performance rigid thermoset insulation

More information

Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute. Sheet Metal and Air-Conditioning Contractors National Association

Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute. Sheet Metal and Air-Conditioning Contractors National Association Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute Sheet Metal and Air-Conditioning Contractors National Association GUIDELINE B-1997 ACKNOWLEDGEMENT These guidelines for Roof Mounted Outdoor Air-

More information

CHESTERFLEX ROOF WATERPROOFING MEMBRANES

CHESTERFLEX ROOF WATERPROOFING MEMBRANES CI/SfB (47) Ln2 Chesterfelt Ltd CHESTERFLEX ROOF WATERPROOFING MEMBRANES Certificate No 94/3062 DETAIL SHEET 2 Product THIS DETAIL SHEET RELATES TO CHESTERFLEX ROOF WATERPROOFING MEMBRANES, POLYESTER REINFORCED

More information

DIVISION OF CAPITAL ASSET MANAGEMENT AND MAINTENANCE THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS STANDARD SPECIFICATIONS MGL CHAPTER 149A CM-AT-RISK PROJECTS

DIVISION OF CAPITAL ASSET MANAGEMENT AND MAINTENANCE THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS STANDARD SPECIFICATIONS MGL CHAPTER 149A CM-AT-RISK PROJECTS DIVISION OF CAPITAL ASSET MANAGEMENT AND MAINTENANCE THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS STANDARD SPECIFICATIONS MGL CHAPTER 149A CM-AT-RISK PROJECTS DIVISION 00 - PROCUREMENT AND CONTRACTING REQUIREMENTS

More information

1. Adhered KEE membrane roofing system. 2. Mechanically fastened KEE membrane roofing system.

1. Adhered KEE membrane roofing system. 2. Mechanically fastened KEE membrane roofing system. SECTION 075416 - PART 1 - GENERAL 1.1 SUMMARY A. Section Includes: 1. Adhered KEE membrane roofing system. 2. Mechanically fastened KEE membrane roofing system. 1.2 PERFORMANCE REQUIREMENTS A. Solar Reflectance

More information

WATERPROOFING PRODUCTS

WATERPROOFING PRODUCTS PARCHEM CONSTRUCTION SUPPLIES WATERPROOFING PRODUCTS THE LEADING CHOICE FOR THE WATERPROOFING INDUSTRY IN AUSTRALIA WATERPROOFING PRODUCT SPECIALISTS Reliable waterproofing is essential to ensure the longevity

More information

Residential Roofing Guide

Residential Roofing Guide Residential Roofing Guide TABLE OF CONTENTS Building Detail and Accessories...... 1 Panel Introduction and Handling...... 2 Cutting and Trimming.... 3 Roof Preparation..... 3 Roof Slope..... 3 Re-roofing...

More information

THERE CAN ONLY BE ONE! The new Remmers Multi-Tight 2K

THERE CAN ONLY BE ONE! The new Remmers Multi-Tight 2K THERE CAN ONLY BE ONE! The new Remmers Multi-Tight 2K 2 The all-in-one WATERPROOFING PROTECTION PERMANENT PROTECTION WITH MULTI-TIGHT 2K! For interior and exterior use in new and old buildings Multi-Tight

More information

GOOD ROOFING PRACTICE STEEP-SLOPE RE-ROOFING ASPHALT SHINGLE ROOFING 1:3 (4/12) AND GREATER

GOOD ROOFING PRACTICE STEEP-SLOPE RE-ROOFING ASPHALT SHINGLE ROOFING 1:3 (4/12) AND GREATER GOOD ROOFING PRACTICE STEEP-SLOPE RE-ROOFING ASPHALT SHINGLE ROOFING 1:3 (4/12) AND GREATER 1 DECK Revised January 6, 2011 1.1 General a) Application of asphalt shingles directly over rigid insulations

More information

Section 4.1. Ground Floors. Below slab. Above slab. Above slab. Suspended concrete floor. Suspended concrete floor. Suspended timber floor

Section 4.1. Ground Floors. Below slab. Above slab. Above slab. Suspended concrete floor. Suspended concrete floor. Suspended timber floor Section Ground Floors Below slab Product: Polyfoam ECO Gf01 Above slab Product: Earthwool Thermal Floor Slab Plus Gf02 Above slab Product: Polyfoam ECO Gf03 Suspended concrete floor Product: Polyfoam ECO

More information

INTERIOR WALLS AND BASEMENTS CHOOSING THE RIGHT MEMBRANE FOR INTERIOR WALLS. Multi-Layer Technology provides increased strength.

INTERIOR WALLS AND BASEMENTS CHOOSING THE RIGHT MEMBRANE FOR INTERIOR WALLS. Multi-Layer Technology provides increased strength. INTERIOR WALLS AND BASEMENTS CHOOSING THE RIGHT MEMBRANE FOR INTERIOR WALLS Multi-Layer Technology provides increased strength. Specifically designed for interior applications. Compatible with most internal

More information

Roofing Systems. There are many different systems, each with it's own special requirements and benefits. Browse through all the options below.

Roofing Systems. There are many different systems, each with it's own special requirements and benefits. Browse through all the options below. Roofing Systems There are many different systems, each with it's own special requirements and benefits. Browse through all the options below. BUR (Built-Up Roofing) Built-Up-Roofing, BUR is a roof that

More information

Mineral fibreglass insulation

Mineral fibreglass insulation Isover MULTIMAX 30 Specification code: MW - EN 13162 - T5 - MU1 - WS - WL(P) - AF r 5 TeChNICaL SPeCIFICaTION Insulating slabs made of Isover fibreglass wool. The production method is based on the fibering

More information

STANDARD TECHNICAL DETAILS

STANDARD TECHNICAL DETAILS STANDARD TECHNICAL DETAILS CONTENTS PAGE QL-TD-01 Quinn Lite Foundation Blocks (solid floor) 1 QL-TD-02 Quinn Lite Foundation Blocks (suspended floor) 2 QL-TD-03 Quinn Lite Foundation Blocks (stone cladding

More information

Pavement Patching Repair for AC and PCC Pavement Surfaces. Vern Thompson www.crafco.com

Pavement Patching Repair for AC and PCC Pavement Surfaces. Vern Thompson www.crafco.com Pavement Patching Repair for AC and PCC Pavement Surfaces Vern Thompson www.crafco.com Overview and Objective New Methods For Pavement Patching-Overview What are they How they are applied New Methods Secti

More information

WATERPROOFING FOR CONCRETE STRUCTURES

WATERPROOFING FOR CONCRETE STRUCTURES MANUAL OF CONTRACT DOCUMENTS FOR ROAD WORKS VOLUME 1 SPECIFICATION FOR ROAD WORKS SERIES 2000 WATERPROOFING FOR CONCRETE STRUCTURES Contents Clause Title Page 2001 General 2 2002 Protection of Bridge Deck

More information

ASPHALT CEMENTS & COATINGS. Protective Asphalt Coatings Asphalt Primers Aluminum Coatings

ASPHALT CEMENTS & COATINGS. Protective Asphalt Coatings Asphalt Primers Aluminum Coatings ASPHALT CEMENTS & COATINGS Roof Mastics Protective Asphalt Coatings Asphalt Primers Aluminum Coatings ROOF MASTICS #211 Plastic Cement Mule-Hide #211 Plastic Cement is a general purpose formulation for

More information

Building Owners Guide to a Duro-Last System!

Building Owners Guide to a Duro-Last System! Building Owners Guide to a Duro-Last System Table of Contents Section 1: Introduction to Duro-Last Roofing Systems Section 2: Benefits of a Duro-Last Roofing System Section 3: Comparing a Duro-Last Roof

More information

R E S I D E N T I A L H O U S I N G

R E S I D E N T I A L H O U S I N G HL 252 Rev. April 1997 R E S I D E N T I A L H O U S I N G CONTROLLING EXTERNALWATER PROBLEMS FOR RESIDENCES I II III IV V Lot Drainage Gutter Water Management Foundation Waterproofing Floor Slab Waterproofing

More information

The assessment is described in the following pages which form integral parts of this certificate, which should be read in its entirety.

The assessment is described in the following pages which form integral parts of this certificate, which should be read in its entirety. Cl/SfB (13.1) Ly (L2) BRE CERTIFICATION LTD CERTIFICATE OF ASSESSMENT PRODUCT Powerbase RB 340 and RB 370 Radon Resistant Membranes CERTICATE NO. 100/03 ISSUED: MARCH 03 REISSUED: NOVEMBER 07 SUPPLIED

More information

DIATHONITE SCREED. Cork based eco-friendly screed, for thermal insulation and energy retrofit

DIATHONITE SCREED. Cork based eco-friendly screed, for thermal insulation and energy retrofit DIATHONITE SCREED Cork based eco-friendly screed, for thermal insulation and energy retrofit Diathonite Screed What it is Demonstration tests Diasen undertook the first series of tests on cork based screed

More information

ADESOGUARD. The leader in the selfadhesive AND VERTICAL SURFACES IDEAL FOR FOUNDATIONS

ADESOGUARD. The leader in the selfadhesive AND VERTICAL SURFACES IDEAL FOR FOUNDATIONS The leader in the selfadhesive technology! ADESOGUARD Adesoguard is a prefabricated self-adhesive bituminous membrane modified with high quality polymers, produced using ADESO technology, it presents a

More information

Best Practices for Crawl Space Insulation

Best Practices for Crawl Space Insulation Best Practices for Crawl Space Insulation Copyright 2011 Basement Systems Inc. All Rights Reserved Table of Contents I - Introduction II - Step By Step Guide 1 - Providing Adequate Drainage 2 - Controling

More information

Safeguard Waterproofing Systems. Creating useable. living space. by making basements dry

Safeguard Waterproofing Systems. Creating useable. living space. by making basements dry Safeguard Waterproofing Systems living space Creating useable by making basements dry The SWS waterproof cement system The Safeguard SWS Structural Waterproofing System is designed to be both highly effective

More information

Styrodur C, Environmentally friendly extruded polystyrene free of CFC, HCFC, and HFC filled with air.

Styrodur C, Environmentally friendly extruded polystyrene free of CFC, HCFC, and HFC filled with air. Styrodur C, Environmentally friendly extruded polystyrene free of CFC, HCFC, and HFC filled with air. Thermal insulation does more than protect the climate Effective thermal insulation with Styrodur C

More information

HIGH PERFORMANCE PRE-APPLIED SYSTEM FOR BLIND SIDE & BELOW GRADE WATERPROOFING APPLICATIONS

HIGH PERFORMANCE PRE-APPLIED SYSTEM FOR BLIND SIDE & BELOW GRADE WATERPROOFING APPLICATIONS BSW HIGH PERFORMANCE PRE-APPLIED SYSTEM FOR BLIND SIDE & BELOW GRADE WATERPROOFING APPLICATIONS BSW is a fully reinforced Pre-Applied system membrane designed for horizontal and vertical external blind-side

More information

SUSPENDED BEAM & BLOCK FLOOR

SUSPENDED BEAM & BLOCK FLOOR www.supremeconcrete.co.uk SUSPENDED BEAM & BLOCK FLOOR The Supreme Beam and Block Flooring System saves time and cost on site. The floor is quick to install without the need for specialist skills. Site

More information

BITUMINOUS ROOF COATINGS, CEMENTS, PRIMERS AND ADHESIVES

BITUMINOUS ROOF COATINGS, CEMENTS, PRIMERS AND ADHESIVES BITUMINOUS ROOF COATINGS, CEMENTS, PRIMERS AND ADHESIVES ABOUT POLYGLASS U.S.A., INC. MODIFIED CEMENTS & ADHESIVES MASTICS ALUMINUM COATINGS EMULSIONS & PRIMERS PROTECTIVE COATINGS Polyglass manufactures

More information

Ground floors. Ground floor design. 4.1 Ground Floors

Ground floors. Ground floor design. 4.1 Ground Floors Ground Floors Ground floors Ground floor design General When designing a ground floor the following should be considered in addition to the achievement of the desired U-value. Applied floor loading Position

More information

АLGASLAB SOLUTIONS FOR POST-TENSIONED SLABS

АLGASLAB SOLUTIONS FOR POST-TENSIONED SLABS АLGASLAB SOLUTIONS FOR POST-TENSIONED SLABS ANTISEISMIC DEVICES BEARINGS EXPANSION JOINTS POST TENSIONING SYSTEMS STRUCTURAL REPAIR AND MAINTENANCE Re-development of Michelin complex ex-area, Trento -

More information

TR31. I n s u l a t i o n. Low Energy Low Carbon Buildings

TR31. I n s u l a t i o n. Low Energy Low Carbon Buildings I n s u l a t i o n CI/Sfb (27.9) Rn7 M2 Sixth Issue March 2011 TR31 STRUCTURAL INSULATION / FSC CERTIFIED PLYWOOD COMPOSITE FOR FLAT ROOFS WATERPROOFED WITH PARTIALLY BONDED BUILT UP FELT High performance

More information

FOUNDATION INSULATING SYSTEM, INCLUDING WATERPROOFING AND DAMP PROOFING

FOUNDATION INSULATING SYSTEM, INCLUDING WATERPROOFING AND DAMP PROOFING FOUNDATION INSULATING SYSTEM, INCLUDING WATERPROOFING AND DAMP PROOFING insulation installed on foundation walls must be separated from the building interior with a code approved thermal barrier. Foam

More information

Test report P 7013-E. InoPaz H2O. Pazkar LTD. Alon Tavor Industrial Zone AFULA 18000 / Israel. J. Magner Dipl.-Ing. N. Machill.

Test report P 7013-E. InoPaz H2O. Pazkar LTD. Alon Tavor Industrial Zone AFULA 18000 / Israel. J. Magner Dipl.-Ing. N. Machill. Kiwa Polymer Institut GmbH Quellenstraße 3 65439 Flörsheim-Wicker Tel. +49 (0)61 45-5 97 10 Fax +49 (0)61 45-5 97 19 www.kiwa.de Test report P 7013-E Testing order: Test of the waterproofing system based

More information

Product Guide Specification

Product Guide Specification Reef Industries, Inc. 9209 Almeda Genoa Rd. Houston, Texas 77075 Toll Free (800) 231-6074 Phone (713) 507-4251 Fax (713) 507-4295 Web Site www.reefindustries.com E-Mail ri@reefindustries.com Product Guide

More information

Regulations Detail Sheet 1

Regulations Detail Sheet 1 Designated by Government to issue European Technical Approvals Esha (UK) Ltd Esha House St Mary s Business Park Albany Road Market Harborough Leicestershire LE16 7EB Tel: 01858 410372 Fax: 01858 410572

More information

KOOLFOAM BLACK PEARL. Koolfoam BLACK PEARL Slab Insulation Koolfoam THERMALOCK jointing system EXPANDED POLYSTYRENE

KOOLFOAM BLACK PEARL. Koolfoam BLACK PEARL Slab Insulation Koolfoam THERMALOCK jointing system EXPANDED POLYSTYRENE Koolfoam Slab Insulation Koolfoam THERMALOCK jointing system ADVANTAGES Koolfoam Slab Insulation 20% better thermal performance than white EPS Thinner sheets can be used to achieve relevant R values No

More information

Chapter 3 Pre-Installation, Foundations and Piers

Chapter 3 Pre-Installation, Foundations and Piers Chapter 3 Pre-Installation, Foundations and Piers 3-1 Pre-Installation Establishes the minimum requirements for the siting, design, materials, access, and installation of manufactured dwellings, accessory

More information

NCMA TEK CONCRETE MASONRY FOUNDATION WALL DETAILS. TEK 5-3A Details (2003)

NCMA TEK CONCRETE MASONRY FOUNDATION WALL DETAILS. TEK 5-3A Details (2003) NCMA TEK National Concrete Masonry Association an information series from the national authority on concrete masonry technology CONCRETE MASONRY FOUNDATION WALL DETAILS TEK 5-3A Details (2003) Keywords:

More information

Management Consultancy Training. Asbestos Materials. Residential Guide

Management Consultancy Training. Asbestos Materials. Residential Guide Asbestos Materials Residential Guide This guide highlights some of the more common asbestos containing materials (ACMs) in low occupancy residential buildings, their uses and likely locations. The guide

More information

Flat Roofs Definition & Types

Flat Roofs Definition & Types Flat Roofs Definition & Types Definition of Roofs Slopes Flat Roof A flat roof is defined by having a roof pitch below 1.5 degrees or a Fall of 1 in 40 and can comprise of different products Pitched Roof

More information

Waterproofing construction Joints

Waterproofing construction Joints WaterproofingSystems Waterproofing construction Joints Area waterproofing Backing rod KÖSTER Joint Sealant FS-H KÖSTER FS Primer Contents Basics Connective, loadable and resilient: Joints in building construction

More information