GLAPOR Werk Mitterteich GmbH Hüblteichstraße 17 D Mitterteich Germany Tel (0) Fax (0)

Size: px
Start display at page:

Download "GLAPOR Werk Mitterteich GmbH Hüblteichstraße 17 D-95666 Mitterteich Germany Tel. +49 - (0) 96 33-40 07 69-0 Fax +49 - (0) 96 33-40 07 69-19"

Transcription

1 nsulation ed floors and flooring systems ) Barsmark Glapor VEL BOARDS of application Gulvisolering til hævede gulve og gulvsystemer RTIES Vapor-tight construction High fire resistance Damptæt konstruktion Høj brandmodstandsdygtighed High compressive Høj strength trykstyrke Adaptable and flexible wiring installation No compressive deformation Justerbar og fleksibel rørføring in construction Ingen deformation i konstruktion, pga. tryk Vedvarende isolering med lang levetid med Long-lasting and continuous indbygget insulation kapillær barriere with built-in capillary blockage MPLE ATION Gulvisolering for hævede gulve og gulvsystemer (EN13213) Bæreplade/hævet / gulvplade gulv outrigger Støttebjælke Gulvvarme Rør/gulvvarme load-sharing Trykfordeler shim, fx stål e.g. beklædt steel med bitumen adhered with bitumen Barsmark Glapor skumglas-plader GLAPOR udlagt på og med asfalt fuget med bitumen Asfalts Bitumenholdig grunder grunder Gulvplade Fundamentgulv / Etageskel / midlertidigt gulv TION IMPLE Bituminous primer (bitumen emulsion approx. 0.3kg/m2) Lay entire surface of foam glass board in hot bitumen (e.g. 85/25 - about 5kg/m2), whereby a long and short side are previously dipped in the bitumen and then pressed together Adhere to the specified grid (of steel, size according to compressive load) with bitumen adhesive from the load-sharing shims Adhere the outriggers to the load-sharing shims with an appropriate structural adhesive Lay raised-floor supporting

2 Floor insulation and floor slabs (e.g. industrial floors/cold storage) F O AM GLASS P R ODU CTS Heat-insulating material for buildings Products made from foam glass (CG) EN Gulvisolering og gulvplader (fx industrigulve/kølerum) PROPERTIES Vapor- and gas-tight construction Damp- High og compressive gastæt konstruktion strength Høj trykstyrke Fremstillet Made of ecological af 100% 100% genbrugt recycled glas glass Sealed off against radon Beskytter No compressive mod radon deformation Ingen in construction deformation i konstruktion pga. tryk Vedvarende isolering med lang levetid med indbygget Long-lasting kapillær and continuous barriereinsulation with built-in capillary blockage Gulvisolering og gulvplader (fx industrigulve/kølerum) (e.g. industrielle gulve / kølerum) Gulvafretningslag Afretningslag eller varmeafretningslag* Polyeten polyethylen lag Trinlydsisolering, efter F.eks. behov Barsmark Phonewell Glapor Barsmark skumglas-plader GLAPOR lagt i opvarmet bitumen Bitumenholdig Asfalts grunder grunder Fundamentgulv floor slabs, stripped according to standard *Tør afretningskonstruktion er også mulig med gulvunderliggere Produce and strip floor slab according to standard Apply bituminous primer (bitumen emulsion approx. 0.3kg/m2) Lay entire surface of foam glass boards in hot bitumen (e.g. 85/25 - about 5kg/m2), whereby a long and short side are previously immersed in the bitumen and then pressed flush together Lay interlockingly Cover Foam Glass Boards with overlapping polythene sheet (double-ply) Make screed or bedding cement according to statistical requirements Lay flooring

3 insulation on sand/chippings bed /without floor slab tion / new construction) R A VEL s of application BOARDS Gulvisolering på sand/splinter med/uden gulvfundament (renovering/bybyggeri) OPERTIES Vapor- and gas-tight construction Damp- og gastæt konstruktion Insect-, rodent- and bacteria-resistant Resistent mod insekter, skadedyr og bakterier Made of ecological 100% recycled glass Fremstill af 100% genbrugt glas Low build height Lav opbygningshøjde Sealed off against radon Beskytter mod radon Vedvarende isolering med lang levetid Long-lasting and continuous insulation med indbygget kapillær barriere with built-in capillary blockage SAMPLE ICATION Gulvisolering på sand/splinter med/uden gulvfundament Floor Insulation with or (renovering/bybyggeri) Without Floor Slab on Sand/Chippings Bed (renovation/new construction) Gulvafretningslag floor screed or heating eller varmeafretningslag* screed* Polyeten polythene sheet** Trinlydsisolering impact-noise insulation, efter behov if needed Glapor laid with skumglas-plader GLAPOR foam glass boards Sand/splinter sand/chippings bed Gulvplade floor slab building Byggejordlag ground weight-bearing **Tør dry screed afretningskonstruktion build-up or build-up er også with mulig med flooring gulvunderliggere sleepers / sheets is also possible **Forsegling under PE-laget kan udføres, hvis nødvendigt ** If needed, sealing can also take place under the PE sheet LLATION S SIMPLE Apply a leveling layer of sand/chippings to the floor slab or stable surface Make the sand/ chippings bed with a timber screed surface plan Interlock foam glass boards on the sand/chippings bed If needed, apply one layer of bitumen seal Cover foam glass boards with overlapping polythe - ne sheet (double-ply) Make (hot-) screed according to static requirements Lay flooring

4 Insulating Under-Floor Slab (outside groundwater) F O AM GLASS P R ODU CTS Heat-insulating material for buildings Products made from foam glass (CG) EN Isolering under fundamentgulv (uden grundvand) PROPERTIES High-compressive strength and age-resistant Høj trykstyrke og ældes ikke Durable and resistant to rodents Slidstærk og resistent mod skadedyr and insects og insekter Fremstillet af 100% genbrugt glas Made of ecological 100% recycled glass Quick and easy installation No compressive deformation Hurtig og let installation in construction Ingen deformation i konstruktion pga. tryk Damptæt Impervious even to vapor diffusion Insulating Under-Floor Slab Isolering under fundamentgulv (uden grundvand) (outside groundwater) floor Fundamentgulv slab polythene Polyeten sheet GLAPOR Glapor skumglas-plader foam glass boards lagt laid direkte directly på våd beton into the wet" concrete layer separation Skillelag/beton layer/concrete, stripped building Byggejordlag ground weight-bearing sand- Sand/splinter-lag / chippings bed, ground of Apply a levelling layer of sand/chippings or make a ground-off concrete separation layer on the weight-bearing base Make the sand/ chippings bed with a timber screed surface plan Interlock foam glass boards into the sand/chippings bed or for concrete, press the boards directly into the moist concrete Cover foam glass boards with overlapping polythene sheet (double-ply) Lay the reinforcement and cover the floor slab with concrete (can also be done with thermal mass activation)

5 tion under floor slabs dwater) A VEL BOARDS of application Isolering under fundamentgulv (med grundvand) ERTIES Vapor- and gas-tight No habitat for rodents, insects or bacteria Damp- og gastæt Resistent mod skadedyr, insekter og Long-lasting and continuous insulation bakterier with built in capillary blockage Vedvarende isolering med lang levetid med indbygget kapillær barriere Sealed off against radon Thermal-bridge free construction Beskytter mod radon Opbygning uden kuldebroer Made of ecological 100% recycled glass Fremstillet af 100% genbrugt glas Insulation under floor slabs Isolering under fundamentgulv (med grundvand) (in groundwater) floor Fundamentgulv slab polythene Polyeten sheet hot Varm bitumen-slagger dross GLAPOR Glapor skumglas-plader foam glass boards lagt laid på in varm bitumen hot bitumen bituminous Bitumenholdig primer grunder separating Skillelag/beton layer/concrete, horizontally stripped as per standard building Byggejordlag ground weight-bearing Create a stripped concrete separation layer on the weight bearing ground Apply a bituminous primer (bitumen emulsion 0.3kg/m2) Lay foam glass boards interlockingly into the hot bitumen (e.g. 85/25 - about 5kg/m2), whereby a long and a short side are previously dipped in the bitumen and pressed flush together Cover foam glass boards with overlapping poly - thene sheet (double-ply) Lay reinforcement and concrete onto the floor slab (also possible with thermal mass activation)

6 Insulating Under-Floor Slab (outside groundwater) F O AM GLASS P R ODU CTS Heat-insulating material for buildings Products made from foam glass (CG) EN Hulrumsisolering PROPERTIES High-compressive strength and age-resistant Fuldstændigt vand- og damptæt Durable and resistant to rodents Formstabil and insects Resistent mod skadedyr, insekter og bakterier Made of ecological 100% recycled glass Quick and easy installation No compressive deformation Pålidelig fugtbeskyttelse af den bærende in construction væg Vedvarende isolering Impervious even to vapor diffusion Trykstærk og skrumper ikke Insulating Under-Floor Slab Isolering under fundamentgulv (uden grundvand) (outside groundwater) floor Fundamentgulv slab polythene Polyeten sheet GLAPOR Glapor skumglas-plader foam glass boards lagt laid direkte directly på våd beton into the wet" concrete layer separation Skillelag/beton layer/concrete, stripped building Byggejordlag ground weight-bearing sand- Sand/splinter-lag / chippings bed, ground of Apply a levelling layer of sand/chippings or make a ground-off concrete separation layer on the weight-bearing base Make the sand/ chippings bed with a timber screed surface plan Interlock foam glass boards into the sand/chippings bed or for concrete, press the boards directly into the moist concrete Cover foam glass boards with overlapping polythene sheet (double-ply) Lay the reinforcement and cover the floor slab with concrete (can also be done with thermal mass activation)

7 d roof insulation A VEL BOARDS of application Isolering af skrånende tag ERTIES Vapor-proof, no condensation in the insulation material Damptæt, ingen kondensering i Dimensionally stable isoleringsmateriale Formstabil No shrinkage Skrumper ikke Integrated surface slope due to ready-made foam glass boards Indbygget overfladehæld via Compression-free for construction konfektionerede skumglas-plader Trykstærk High operational reliability and economical Pålidelig og økonomisk Inclined roof insulation Isolering Surfacing af skrånende asphalt tag covering e.g. Overflade mastic asphalt fx asfalt på Asfalt beton concrete slab paving on chippings Fliser på bed splinter ballast chipping or Splinter green roof* eller grønt tag* polythene Polyeten sheet Asfaltmåtte bonded mat or som asphalt adskiller mat as separation Bitumenholdig bituminous seal as forsegler per standard Glapor GLAPOR skrå inclined plader boards lagt laid i varm in hot bitumen Bitumenholdig bituminous primer grunder Armeret reinforced beton-tag concrete ceiling, stripped as per standard Skillelag/beskyttende lager fx geotekstil separating/ protecting layer, e.g. geotextile *forsegler/skillelag skal være resistent mod rodvækst *sealant / separating la yer: root-proof Apply bituminous primer (bitumen emulsion 0.3kg/m2) Lay foam glass boards interlockingly into the hot bitumen (e.g. 85/25 - about 5kg/m2), whereby a long and a short side are previously dipped in the bitumen and pressed flush together Accessories such as cyma recta will be furnished by us as appropriate Apply multi-layered sealing of bitumen sheets. If no covering structure is built, then a UV sealant is to be used If the foam glass boards are laid in daily stages, then the first sealing is to take place daily at the end of the workday An appropriate protective (e.g. geotextile) and/ or separating layer (polythene sheet, double-ply as slide surface) must be overlappingly laid, depending on the surface design For green rooves, install a root-proof seal/ separating layer Create surface or slab-track design

8 Flat roof insulation Heat-insulating material for buildings Products made from foam glass (CG) EN Isolering af flade tage PROPERTIES Water and vapor-proof High-pressure resistant and dimensionally Vand- og damptæt stable with low dead-load Trykstærk og formstabil Skrumper ikke No shrinkage or warpage Many design options through individual layout Mange konstruktionsmuligheder Continuous insulation Vedvarende isolering Effektivitet gennem kondensfri Efficiency through condensation-free isoleringsmateriale insulating material Flat-roof insulation Isolering C AN af flade BE DRIVEN tage ON KAN KØRES PÅ Surfacing, asphalt covering Overflade e.g. mastic asphalt fx asfalt Asfalt på on beton concrete slab C AN BE WALKED ON KAN GÅS PÅ paving on Ballast chipping Fliser chippings på splinter bed Splinter or green roof* eller grønt tag* Roof Tag without uden covering beklædning polythene Polyeten sheet glass Glas or eller asphalt asfaltmåtte mat separation som skillelag sealed Forsegling off according efter byggekrav to standard bituminous Bitumenholdig sealant forsegler as per standard efter byggekrav GLAPOR Glapor skumglas-plader foam glass boards laid i varm in hot bitumen bituminous Bitumenholdig primer grunder reinforced-concrete Armeret betontag, roof, øverste stripped lag UV-resistent according to standard UV resistant Skillelag/beskyttelseslag fx separation/protective geotekstil layer, e.g. geotextile *Forsegler/skillelag skal være sikret mod rodvækst *sealant / separating la yer: root-proof Apply bituminous primer (bitumen emulsion 0.3kg/m2) Lay foam glass boards according to plan into the hot bitumen (e.g. 85/25 - about 5kg/m2), whereby a long and a short side are previously dipped in the bitumen and pressed flush together Accessories such as cyma recta will be furnished by us as appropriate Apply multi-layered sealing of bitumen sheets. If no covering structure is built, then a UV sealant is to be used If the foam glass boars are laid in daily stages, then the first sealing is to take place daily at the end of the workday An appropriate protective (e.g. geotextile) and/ or separating layer (polythene sheet, double-ply as slide surface) must be overlappingly laid, depending on the surface design A root-proof seal/separating layer must be installed for green rooves Create surface or slab-track design

9 of insulation zoidal sheeting) A VEL BOARDS of application Isolering af flade tage (på trapezplader) Fire protection classification A1 Water- and vapor-proof Ubrændbar Vand- og damptæt Heat-bridge-free Ingen kuldebroer Fire protection Increased torsional stiffness Brandbeskyttende Øget vridningsstyrke Bonded construction, no penetration of the Sammenklæbet konstruktion, ingen insulating layers gennemtrængning af de isolerende lag AMPLE Flat-roof insulation (on trapezoidal sheeting) Isolering af flade tage (på trapezplader) Without Uden beklædning/øverste covering/ Paving Fliser på splinter Upper lag UV-resistent sealing layer on chippings bed UV-resistant Splinter Chipping eller or green grønt roof* tag* *Forsegler/skillelag skal være sikret mod rodvækst *sealant/separating layer: root-proof Skillelag/beskyttende separation/protective layer, lag fx e.g. geotekstil geotextile Bitumenholdig bituminous primer grunder as per som standard standard Glapor GLAPOR skumglas-plader, foam glass boards, sammenklæbet bonded Bitumen-klæbemiddel bitumen adhesive Trapezplader trapezoidal sheeting Clean and degrease trapezoidal sheets Adhere foam glass boards to trapezoidal sheets interlockingly with a bituminous adhesive, whereby either hot bitumen or a cold bitumen adhesive must be applied to a long and a short side and then pressed flush together Accessories such as cyma recta will be furnished by us as appropriate Apply multi-layered sealing of bitumen sheets. If no covering structure is built, then a UV sealant is to be used If the foam glass boards are laid in daily stages, then the first sealing is to take place daily at the end of the workday An appropriate protective (e.g. geotextile) and/ or separating layer (polythene sheet, double-ply as slide surface) must be overlappingly laid, depending on the surface design A root-proof seal/separating layer must be installed for green rooves Create surface design

Project Info Redevelopment after flooding or water damage

Project Info Redevelopment after flooding or water damage Project Info Redevelopment after flooding or water damage Repair with FOAMGLAS anti-flood insulation www.foamglas.com Photo: Thomas Panzau, Hamburg Flood in Görlitz, Germany. Photo dpa Deutsche Presse-Agentur.

More information

Shingle Underlayments and Flintlastic

Shingle Underlayments and Flintlastic CertainTeed Shingle Applicator s Manual Shingle Underlayments and Flintlastic SA 5 Roof Systems YOUR OBJECTIVE: To learn the differences between the various underlayments available. To learn when a particular

More information

External moisture An introduction to weathertightness design principles

External moisture An introduction to weathertightness design principles External moisture An introduction to weathertightness design principles To be read in conjunction with Acceptable Solution E2/AS1 This document is intended as guidance only and is issued under section

More information

A contractor s guide to rebuilding after a flood

A contractor s guide to rebuilding after a flood A contractor s guide to rebuilding after a flood March 2015 Key steps to restoring a house after flood damage Key steps to restoring a house after flood damage are as follows: all services must be made

More information

Inspection Report Condominium Association Property Address:

Inspection Report Condominium Association Property Address: Inspection Report Condominium Association Property Address: 2468 Moldy Row Chicago IL Not The Real Building Domicile Consulting Dan Cullen IL Home Inspector License 450.000570 Expiration Date November

More information

Build something great. Masonry Design Guide. masonry blocks and bricks south australia BOOK 2

Build something great. Masonry Design Guide. masonry blocks and bricks south australia BOOK 2 Boral MASONRY Build something great Masonry Design Guide masonry blocks and bricks south australia www.boral.com.au/masonry Updated October 007 Introduction South Australia Book A A Introduction Fast Find

More information

Use Water to Fight Water

Use Water to Fight Water Use Water to Fight Water QUALITY IS REMEMBERED LONG AFTER PRICE IS FORGOTTEN... www.internationalfloodcontrol.com www.usfloodcontrol.com THE TIGER DAM SYSTEM TM Due to an ever increasing demand for an

More information

NUDURA Product Guide. Building Has Evolved.

NUDURA Product Guide. Building Has Evolved. NUDURA Product Guide Building Has Evolved. TABLE OF CONTENTS Introduction 4 Product Innovation 5 Product Lines 6 NUDURA ICF Series Assembled Forms: Standard Form 7 90 Form 8 45 Form 9 Taper Top Form 10

More information

[U] Serie MHB - MHA / MOV Manual de Instalación

[U] Serie MHB - MHA / MOV Manual de Instalación [U] Serie MHB - MHA / MOV Conjjunttos de Alltta Presiión Esttáttiica 6..3,, 8 y 12..5 Ton Manual de Instalación - 112 - Installation 1. Note 2. Installation of Indoor Units.. 3. Installation of Outdoor

More information

Concepts. Products. Service. All options laid out. FLOOR and more dry floor system

Concepts. Products. Service. All options laid out. FLOOR and more dry floor system Concepts Products Service All options laid out. FLOOR and more dry floor system Building new solutions. Lindner undertakes major worldwide projects in all areas of interior finishes, insulation technology,

More information

Appendix B.1. NRCS-MD Code No. 378 Pond Standards/Specifications

Appendix B.1. NRCS-MD Code No. 378 Pond Standards/Specifications Appendix B.1 NRCS-MD Code No. 378 Pond Standards/Specifications Pond MD-378-1 USDA NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE MARYLAND CONSERVATION PRACTICE STANDARD POND CODE 378 (Reported in No.) DEFINITION

More information

Loss Prevention Standard

Loss Prevention Standard Loss Prevention Standard LPS 1181: PART 1: ISSUE 1.1 Series of Fire Growth Tests for LPCB Approval and Listing of Construction Product Systems Part One: Requirements and Tests for Built-up Cladding and

More information

Accommodation Office. Office Accommodation Management Framework. Guideline 2: Space. Sample document. Base Building Brief

Accommodation Office. Office Accommodation Management Framework. Guideline 2: Space. Sample document. Base Building Brief Accommodation Office Sample document Base Building Brief July 2009 ii Contents Part 1 - Introduction 1 1.0 Function 1 2.0 Standards 1 3.0 How to use this document 2 4.0 Format and terminology 2 5.0 Documentation

More information

UNHSC Design Specifications for Porous Asphalt Pavement and Infiltration Beds Rev. October 2009

UNHSC Design Specifications for Porous Asphalt Pavement and Infiltration Beds Rev. October 2009 UNHSC Design Specifications for Porous Asphalt Pavement and Infiltration Beds Rev. October 2009 University of New Hampshire Stormwater Center (UNHSC) Gregg Hall 35 Colovos Road Durham, New Hampshire 03824-3534

More information

Design Products Materials Systems Installation. Acoustical Products and Systems for Noise Control. www.inc-noise.com

Design Products Materials Systems Installation. Acoustical Products and Systems for Noise Control. www.inc-noise.com Design Products Materials Systems Installation Acoustical Products and Systems for Noise Control 800-954 954-1998 www.inc-noise.com ABOUT INC Industrial Noise Control, Inc. (INC) has been focused on providing

More information

II. ALL ABOUT GLASS. www.yourglass.com

II. ALL ABOUT GLASS. www.yourglass.com II. ALL ABOUT GLASS 1 Glass products 16 1.1 Composition 17 1.2 Properties 18 1.3 Glass products 19 2 Properties and functions 30 2.1 Introduction 31 2.2 Radiation, light and colour 32 2.3 Thermal insulation

More information

Sun-Activ - reflective SBS membrane. Sun-Activ - White reflective bituminous waterproofing membrane for Cool Roof

Sun-Activ - reflective SBS membrane. Sun-Activ - White reflective bituminous waterproofing membrane for Cool Roof Sun-Activ - reflective SBS membrane Sun-Activ - White reflective bituminous waterproofing membrane for Cool Roof Sun-Activ - reflective SBS membrane Icopal and the environment Icopal is committed to the

More information

EnergySavers. Tips on Saving Money & Energy at Home. energysavers.gov

EnergySavers. Tips on Saving Money & Energy at Home. energysavers.gov EnergySavers Tips on Saving Money & Energy at Home energysavers.gov Contents 3 4 7 12 19 21 Save Money and Energy Today Get started with things you can do now, and use the whole-house approach to ensure

More information

DensGlass Shaftliner for Shaftwall/Stairwell Systems

DensGlass Shaftliner for Shaftwall/Stairwell Systems DensGlass Shaftliner for Shaftwall/Stairwell Systems Product Overview oated Fiberglass Mats Moisture-Resistant Gypsum ore DensGlass Shaftliner 2014 Georgia-Pacific Gypsum LL Table of ontents Product Overview.............

More information

Supplement to Part 2: Pavement Structural Design of the Austroads Guide to Pavement Technology

Supplement to Part 2: Pavement Structural Design of the Austroads Guide to Pavement Technology Pavement Design Supplement Supplement to Part 2: Pavement Structural Design of the Austroads Guide to Pavement Technology November 2013 Copyright http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/au/ State of

More information

A Field Guide for Painting, Home Maintenance, and Renovation Work U.S. Department of Housing and Urban Development Office of Healthy Homes and Lead

A Field Guide for Painting, Home Maintenance, and Renovation Work U.S. Department of Housing and Urban Development Office of Healthy Homes and Lead A Field Guide for Painting, Home Maintenance, and Renovation Work U.S. Department of Housing and Urban Development Office of Healthy Homes and Lead Hazard Control Foreword Every child should have a lead-safe

More information

GUIDE TO STANDARDS AND TOLERANCES 2015

GUIDE TO STANDARDS AND TOLERANCES 2015 GUIDE TO STANDARDS AND TOLERANCES 2015 FOREWORD The Guide to Standards and Tolerances (the Guide) has been developed for use by builders and building owners as a convenient reference for acceptable standards

More information

Assessing Flood Damage

Assessing Flood Damage Product Advice: Product Advice: Assessing Flood Damage PLASTERBOARD FIBRE CEMENT INSULATION GLASS BRICKS ROOFING The recent flooding across Queensland, Northern NSW and Western Victoria has caused loss

More information

Kerkstoel Activ Floors for concrete core activation

Kerkstoel Activ Floors for concrete core activation Kerkstoel Activ Floors for concrete core activation Built on experience, driven by innovation Concrete core activation: rational, economical and sustainable Building with concrete core activation is building

More information

RANGE DESIGN CRITERIA. U.S. DEPARTMENT OF ENERGY Office of Health, Safety and Security

RANGE DESIGN CRITERIA. U.S. DEPARTMENT OF ENERGY Office of Health, Safety and Security RANGE DESIGN CRITERIA U.S. DEPARTMENT OF ENERGY Office of Health, Safety and Security AVAILABLE ONLINE AT: http://www.hss.energy.gov INITIATED BY: Office of Health, Safety and Security Notices This document

More information

A JACKET FOR ALL OCCASIONS Newly developed system offers unique solution for quick retrofit of deteriorated columns

A JACKET FOR ALL OCCASIONS Newly developed system offers unique solution for quick retrofit of deteriorated columns A JACKET FOR ALL OCCASIONS Newly developed system offers unique solution for quick retrofit of deteriorated columns Mo Ehsani, PhD, PE, SE, Majid Farahani, PE, and Eric Raatz, PE Loss of load-carrying

More information

CLASS II BASE COURSE - Section 302

CLASS II BASE COURSE - Section 302 CLASS II BASE COURSE - Section 302 Class II Base Courses are similar to Class I Base Courses, with the exception that placement on a subgrade layer built in accordance with Specification Section 305 is

More information

Good Building Practices Guideline

Good Building Practices Guideline knk5 Z?m1Z Government of Nunavut Nunavut Kavamanga Gouvernement du Nunavut Good Building Practices Guideline Second Edition December 2005 FOREWORD Building in the North is indeed different than building

More information

REPAIRING WALLS & FLOORS

REPAIRING WALLS & FLOORS HOW TO S for the HANDY HOMEOWNER REPAIRING WALLS & FLOORS Hurricane damage can result from wind-borne debris, flooding, fallen trees, sustained winds and strong gusts, driving rains, and other water intrusion.

More information

Climate Change Toolkit 03 Principles of Low Carbon Design and Refurbishment

Climate Change Toolkit 03 Principles of Low Carbon Design and Refurbishment Climate Change Toolkit 03 Principles of Low Carbon Design and Refurbishment Cover image Oxley Woods. Rogers Stirk Harbour + Partners design for the Oxley Woods houses utilises a unique EcoHat. Essentially

More information