Language and The Environment TOM I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Language and The Environment TOM I"

Transcription

1 GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Language and The Environment TOM I

2 Language and The Environment 1

3 2

4 3 Language and The Environment TOM I pod redakcją Urszuli Michalik i Mirosławy Michalskiej-Suchanek Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości GLIWICE 2013

5 4 Language and The Environment. Tom I Redakcja Urszula Michalik, Mirosława Michalska-Suchanek Wszystkie artykuły zostały ocenione przez niezależnych recenzentów. All contributions have been reviewed by independent reviewers. by Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013 Projekt okładki: Jan Kukuła Opracowanie graficzne: WiS Opcjon Komitet Naukowy (Scientific committee): prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, Uniwersytet Śląski dr hab. Robert Bońkowski, Uniwersytet Śląski PaedDr. Eva Čulenová, PhD., University of Matej Bel, Banská Bystrica, Slovakia Mgr. Eva Schwarzová, PhD., University of Matej Bel, Banská Bystrica, Slovakia Dr Urszula Michalik, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Uniwersytet Śląski Dr Mirosława Michalska-Suchanek, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Uniwersytet Śląski Dr Justyna Tymieniecka-Suchanek, Uniwersytet Śląski Dr Paweł Sarna, Uniwersytet Śląski. Wydanie I, 2013 r. ISBN ISSN Wydawca: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości ul. Bojkowska Gliwice tel ; fax Skład: WiS Opcjon

6 5 Spis treści OD REDAKTORÓW... 9 Eva Čulenová MANIPULAČNÝ JAZYK V SOCIALIZME V DOBE ČESKOSLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY Mirosława Michalska-Suchanek ŻYD ORAZ ROTHSCHILD. WOKÓŁ DWÓCH SŁÓW-KLUCZY W TWÓRCZOŚCI FIODORA DOSTOJEWSKIEGO Piotr Mamet ASYSTENCI, KONSULTANCI I SPECJALIŚCI CZYLI JĘZYKOWY OBRAZ RYNKU PRACY W ŚWIETLE NAZW STANOWISK I FUNKCJI Alina Warzecha WIELOZNACZNOŚĆ JĘZYKA NA PRZYKŁADZIE BRANŻY MULTI LEVEL MARKETINGU (MLM) Urszula Michalik LANGUAGE AS A BARRIER TO EFFECTIVE COMMUNICATION - TRANSLATING ADVERTISING MESSAGES AND BRAND NAMES ACROSS CULTURES Andrey Artemov: К ПРОБЛЕМЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В ДВУЯЗЫЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ Jana Miškovská DIE KOMPRIMIERUNGSSTRATEGIEN BEI DER UNTERTITELUNG AUF BEISPIEL DER ÜBERSETZUNG DER DIALOGLISTEN VON DOKUMENTARFILMEN AUS DEUTSCHEM INS SLOWAKISCHE... 75

7 6 Spis treści Eva Schwarzová KOGNITIVE STRATEGIEN ALS ENTSCHEIDUNGSPROZESSE BEIM SIMULTANDOLMETSCHEN Jozef Mergeš ZASTÚPENIE A FUNKCIA INFORMATÍVNYCH KONTEXTOVÝCH PARENTÉZ V KONTEXTE LINGVISTICKEJ ŠTRUKTÚRY KOMENTÁTORSKÝCH PREJAVOV TELEVÍZNYCH KOMENTÁTOROV Marianna Kraviarová AKUSTICKÉ PARAMETRE TIMBRU SLOVENSKÝCH ZADNÝCH VOKÁLOV SKÚMANÉ ARTIKULAČNOU SYNTÉZOU Andriej Artemov УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ ОТРАСЛЕВОГО СЛОВАРЯ: «RUSKO-ČESKÝ A ČESKO-RUSKÝ FILMOVÝ SLOVNÍK» Viera Smoláková INDIVIDUÁLNY ŠTÝL EXPEDIENTA ROZHLASOVÉHO KOMUNIKÁTU Lenka Regrutová SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ ROZPRÁVKA A JEJ INTERSEMIOTICKÁ TRANSFORMÁCIA DO TELEVÍZNEHO PROSTREDIA Eva Peknušiaková VIZUALIZÁCIA SÚČASNÝCH REKLAMNÝCH SPOTOV VYSIELANÝCH V SLOVENSKÝCH KOMERČNÝCH TELEVÍZIÁCH Paweł Sarna RHETORIC AND PUBLIC SERVICE ADVERTISING A CASE STUDY ON THE CAMPAIGN AGAINST HOMOPHOBIA Barbara Mochnacka MÉMY V PROSTREDÍ CMCMD (CONVERGENT MEDIA COMPUTER-MEDIATED DISCOURSE Simona Šoltésová INTERNETOVÝ MÉM AKO PRODUKT KOMUNIKÁCIE Ivana Jílková THE FORMATION OF E-LEARNING MATERIALS Kamila Zelinková ERFAHRUNGEN AUS DEM E-LEARNING UNTERRICHT IM TERTIÄREN BILDUNGSBEREICH

8 Spis treści 7 Ivana Jílková THE ANALYSIS OF AN IMPLEMENTATION OF FOREIGN LANGUAGE ELECTRONIC TESTING Wojciech Welskop E-TUTORING AS A WAY TO SUPPORT STUDENTS IN THE EDUCATION PROCESS Karim Sidibe LEARNING STYLES AND ROLE PLAY AND SIMULATION Zdeněk Caha PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, CVIČENÍ A OSTATNÍ VÝUKOVÉ ÚTVARY V RAKOUSKÉM SEKTORU FACHHOCHSCHULEN Jindřiška Šulistová THE POSSIBLE WAYS OF CORRECTING ORAL MISTAKES/ERRORS IN LESSONS, FEEDBACK Zdeněk Caha VŠEOBECNÉ ZÁSADY VÝUKY, STUDIA A HODNOCENÍ V RAKOUSKÉM SEKTORU FACHHOCHSCHULEN Hanne-Lore Bobáková, Janusz Karpeta FOREIGN LANGUAGES AT OPF SU IN KARVINÁ Jindřiška Šulistová INTERCULTURAL AWARENESS IN TEACHING Karim Sidibe ROLE PLAY, SIMULATION AND KINESTHETIC AND TACTILE LEARNERS Jindřiška Šulistová, Michael Alexa REFLECTION ON A GREEK CRISIS Zdeněk Caha ZÁKLADNÍ DETERMINANTY FUNGOVÁNÍ FACHHOCHSCHULE V RAKOUSKU, ZÁKON O STUDIJNÍCH PROGRAMECH FACHHOCHSCHULE A ROLE RADY PRO VYSOKÉ ODBORNÉ ŠKOLY Krystyna Mendziuk ZNACZENIE OTOCZENIA WEWNĘTRZNEGO ORAZ ZEWNĘTRZNEGO FIRM I ORGANIZACJI W DZIAŁALNOŚCI PUBLIC RELATIONS

9 8 Spis treści Bożena Tangri PUBLIC RELATIONS TOOLS IN INTERNAL AND EXTERNAL COMMUNICATION Martina Vavříková A CONCEPT OF CURRENT PHYSICAL EDUCATION Danica Pirsl LANGUAGE AND SPORT AS FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT Martina Vavříková TEACHING METHODS IN PHYSICAL EDUCATION Kamila Tröstlová BIRD SYMBOLISM IN POEMS OF SAMUEL TAYLOR COLERIDGE Edyta Antoniak-Kiedos SIÓDMA PÓŁNOC TADEUSZA KIJONKI JAKO POETYCKA RELACJA Z PODZIEMNEGO UWIĘZIENIA Justyna Tymieniecka-Suchanek Wiara w cudowną przemianę (interpretacja semantyczna tekstu utworu poetyckiego Aleksandra M. Dobrolubowa O przymierzu ze zwierzętami) Alicja Mrózek BIBLIZMY WE WSPÓŁCZESNEJ AFORYSTYCE ROSYJSKIEJ ZARYS PROBLEMATYKI Kamila Tröstlová OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C., SELINGSON, P. NEW ENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE STUDENT S BOOK. OUP: OXFORD, p Edyta Antoniak-Kiedos ANTROPOLOGIA PODMIOTU LIRYCZNEGO (WOKÓŁ NAGIEGO ŻE STANISŁAWA CZERNIAKA). RED. K. DERDOWSKI. WYDAWNICTWO ROLEWSKI. NOWA WIEŚ K/TORUNIA 2012, s

10 9 Od REDAKTORÓW W dzisiejszym świecie funkcjonowanie w wielu sferach życia jest efektywne, a czasami nawet możliwe, wyłącznie dzięki współpracy specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Niniejsza e-publikacja posiada więc charakter interdyscyplinarny, a jej cel stanowi umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń między przedstawicielami różnych dziedzin nauki. Pole proponowanej naukowej penetracji jest rozległe i obejmuje zagadnienia językoznawcze, kulturoznawcze, literaturoznawcze oraz związane z ekonomią, psychologią i socjologią, a także szeroko rozumianą dydaktyką. Elementem spajającym jest tu język, rozumiany nie literalnie (chociaż również), lecz w relacji do szeroko rozumianego otoczenia, z uwzględnieniem tegoż języka funkcji poznawczej, symbolicznej, semiotycznej jako narzędzie, cel, motyw, nośnik ekspresji oraz wartości, forma komunikacji etc. Niniejsza publikacja zawiera zbiór artykułów różnych. Odmiennych przede wszystkim ze względu na podejmowaną tematykę, ale też stosowane instrumenty badawcze. Teksty odwołują się do wielu dziedzin wiedzy, lecz przede wszystkim obecna jest tu tematyka lokalizująca się w interdyscyplinarnej przestrzeni pomiędzy określonymi obszarami nauki. Autorzy opracowań wykorzystują spory wachlarz metod badawczych oraz form prezentowania materiału od analizy, interpretacji, szkicu opisowego, czy komparatywnego po komentarz, refleksję oraz dyskusję. W niniejszej publikacji przecinają się też odmienne punkty widzenia na język, stanowiące odzwierciedlenie szerokiego spektrum naukowych zainteresowań autorów. Łączy je pasja badawcza, naukowa rzetelność oraz chęć udziału w twórczej dyskusji. Urszula Michalik, Mirosława Michalska-Suchanek

11 10

12 11 Eva Čulenová MANIPULAČNÝ JAZYK V SOCIALIZME V DOBE ČESKOSLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY Abstract: MANIPULATIVE LANGUAGE IN TIMES OF SOCIALISM IN CZECHOSLOVAKIA The contribution Manipulative Language in Times of Socialism in Czechoslovakia wants to explicate the kind of socialism in Czechoslovakia and to investigate specific language which was used as a language of propaganda. The author occupies herself with language forms especially lexical and syntactical forms which participate in the handling of the people mind, thinking and behaviour. The author takes inspiration in George Orwell s novel 1984 and in Sapir-Whorf Hypothesis supposing that the language is able to be the tool creating the thinking. The author works with the propaganda texts available to the general public as are children pioneer song, Constitution of ČSSR year 1960, scholarly texts and slogans and tries to answer the question if the totalitarism system is able to change people thinking. Key words: socialism time, language, manipulation, propaganda texts. TOTALITA A IDEOLOGICKÉ APARÁTY V ČESKOSLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKE V politologickom chápaní je totalitarizmus všezahŕňajúci systém politického vládnutia typicky nastolovaný masívnou ideologickou manipuláciou a neskrývaným terorom a brutalitou. Od autokracie a autoritarizmu sa odlišuje tým, že sa usiluje o totálnu, naprostú moc, a to spolitizovaním celej spoločenskej aj individuálnej existencie. Autokratické a autoritárske systémy maju skromnejší cieľ: je ním monopol politickej moci, ktorý sa zvyčajne dosahuje vylúčením más z politiky. Totalitarizmus taktiež znamená aj úplnú likvidáciu občianskej spoločnosti: odstránenie súkromného. Totalitné režimy sa niekedy identifikujú pomocou syndrómu šiestich bodov: oficiálna ideológia, štát s jednou politickou stranou zvyčajne vedenou všemocným vodcom, systém teroristického policajného dohľadu, monopol masových informa-

13 12 Eva Čulenová čných prostriedkov, monopol ozbrojených síl, štátna kontrola všetkých stránok ekonomického života. (Heywood 2004: 49, ale porov. aj: Heywood 2008: 232). Slovu totalitarizmus je podľa viacerých slovníkov synonymný pojem totalita. Krátky slovník slovenského jazyka označuje pod pojmom totalita tieto významy: 1. celistvosť, jednotnosť: totalita života; 2. násilná jednota uplatňovaná v autoritatívnych (fašistických, komunistických) režimoch ( xact&c=p9a7&d=kssj4&d=psp&ie=utf-8&oe=utf-8). Slovník cudzích slov (2005) uvádza tieto významy: 1. knižná celostnosť, celistvosť, úplnosť, jednotnosť, jednota, jednoliatosť; filozofické kategórie vyjadrujúce celok ako jednotu mnohých určení na rozdiel od chápania celku ako súhrnu častí; 2. politický režim uprednostňujúci na udržiavanie svojej moci metódy bezprávia; 3. astronomická doba, počas ktorej trvá úplné zatmenie Slnka alebo Mesiaca ( Synonymický slovník (2004) ho vykladá o. i. ako násilnú jednotu uplatňovanú v autoritatívnych režimoch ( V rámci svetovej histórie národov a spoločenstiev sa vyskytlo/ vyskytuje viacero totalitných režimov (bližšie ich skúma o. i. aj Ústav pro výzkum totalitních režimů v Prahe; bližšie: Svojím zameraním, pôsobením, vedením spoločnosti a podstatou sú však veľmi rôzne, a preto je potrebné skúmať a hodnotiť ich osobitne. Na tomto mieste je zároveň potrebné upozorniť aj na existenciu špecifických výskumov ideológie a totalitarizmu, a to v oblasti prekladu, ktorý je niektorými dekonštrukcionistami, posštrukturalistami a postkoloniostami chápaný aj ako príznačný ideologický nástroj používaný na kolonizovanie,minoritnej alebo nedominantnej kultúry. (Djovčoš, Pliešovská 2011: 77) V našich krajinách (Česká a Slovenská republika) existoval v rokoch 1948 až 1989 špecifický druh totalitného socialistického režimu, ktorý spadal do tzv. Východného bloku, a teda totalitný režim v ČSSR (najmä od r ) mal trochu odlišnú podobu než iné svetové diktátorské systémy, pretože zvrchovaný vládca sa nenachádzal priamo v republike, ale mimo jej územia bol ním Zväz sovietskych socialistických republík. Aplikáciu ideológie vládnucej strany, snahu o úplné ideologické ovládnutie spoločnosti a nadvládu nad verejným politickým, vedeckým a umeleckým dianím zabezpečovala v ČSSR sieť straníckych a štátnych inštitúcií, pričom rozhodujúcu úlohu mala Komunistická strana Československa (bližšie: Kopeček, V rámci nej pracovali ideologické oddelenia pri ústredných výboroch (ÚV) KSČ a KSS, potom nasledovali krajské, okresné či miestne výbory. Z organizačného hľadiska boli ďalej dôležité oddelenia propagandy a agitácie kultúry, školstva a vedy pri ÚV KSČ a ÚV KSS, pritom však KSČ mala hlavného ideológia. Hlavné a konečné slovo v otázkach ideológie mala však KSSS (Komunistická strana ZSSR), ktorá realizovala aj kontrolu ideológie v členských krajinách.

14 Manipulačný jazyk v socializme v dobe československej socialistickej republiky 13 Veľmi dôležitými aparátmi aplikácie ideológie boli vzdelávacie systémy v ČSSR: najprv išlo len o výchovné prednášky a semináre pre lektorov, ktoré sa dotýkali KSČ a marxizmu-leninizmu, neskôr (po vojne v r. 1946) KSČ začala budovať vlastný vysokoškolský program na novej Vysokej škole politických a hospodárskych vied, potom na Vysokej straníckej škole v (1953), neskôr premenovanej na Vysokú politickú školu. Ideológiu rozširovali aj široko pôsobiace organizácie spadajúce pod KSČ, a to Revolučné odborové hnutie (ROH) združujúce pracovníkov národných výborov, Socialistický zväz mládeže (SZM) spadajúci pod sovietsky Komsomol a ďalšie organizácie Národnej fronty. Pre potreby straníckeho aparátu boli vydávané časopisy ako Slovo propagandistu, Názorná agitace, Zápisník agitátora, Fakta a argumenty, Aktuální politické informace, Na pomoc lektorům a propagandistům, Výber dokumentov a materiálov medzinárodného komunistického a robotníckeho hnutia, vychádzala denná celospoločenská tlač Rudé právo, Pravda, krajské denníky, stranícke tituly s dlhšou periodicitou Život strany, Nová mysl, Tribúna, Nová svoboda, tlač organizácie Národná fronta: Mladá fronta, Práca a pod. a propagačné časopisy pre zahraničie, podnikové, okresné noviny a iná lokálna tlač. Avšak ani ostatné verejné komunikáty sa nesmeli vzďaľovať od oficiálnej straníckej ideológie a politiky. Špeciálna starostlivosť bola venovaná vysokým školám, kde boli poslucháči vystavení nepretržitému ideologickému pôsobeniu komunistickej doktríny. V apríli 1942 bol vydaný zákon o vzniku pedagogických fakúlt pri existujúcich vysokých školách. Na obsadzovanie miest profesorov a akademických funkcionárov mali veľký vplyv kontrolné orgány KSČ, preto sa najmä pedagogické fakulty stali oporou komunizmu vo sfére školstva. Nový vysokoškolský zákon z roku 1950 upravoval štúdium tak, aby vyššie vzdelávacie inštitúcie slúžili výchove novej socialistickej inteligencie a celá výučba mala byť postavená na základoch vedeckého svetového názoru. Od roku 1949 bola na všetkých vysokých školách zavedená povinná výučba tzv. spoločenských vied, ktorá mala študentov ideologicky formovať. Od 1951 roku už bolo povinné štvorročné štúdium základov marxizmu-leninizmu a hlavnými predmetmi boli dialektický a historický materializmus, dejiny KSSS a KSČ a politická ekonómia, kde sa ako základná filozofická báza presadzoval najmä materialistický svetonázor: Ak [...] stojíme na strane materialistickej línie vo vývine filozofie, znamená to len toľko, že z hľadiska jej spoločensko-triednej, svetonázorovej funkcie preferujeme jej pokrokový a revolučný charakter; z hľadiska jej poznávacej funkcie vychádzame z predpokladu overeného doterajším priebehom dejín filozofie, že tá stránka celej vyčerpávajúcej pravdy o skutočnosti, ktorej sa materializmus vo svojej histórii zmocňoval a zmocňuje, sa vždy podstatne viac približovala a približuje adekvátnemu postrehnutiu celkového diania [...] Materialistický výklad svetového diania sa od svojich počiatkov cieľavedome usiloval o zblíženie, zhodu s jeho vedeckou interpretáciou v jednotlivých parciálnych odborných vedách a vedeckých teóriách. (Kusý 1969: 42) Na všetkých vysokých ško-

15 14 Eva Čulenová lách a univerzitách zároveň vznikli katedry dialektického a historického materializmu a politickej ekonómie. V roku 1970 vznikli Ústavy marxizmu a leninizmu teoretické a výskumné pracoviská s právom viesť postgraduálne štúdium a udeľovať vedecké tituly (porov. Kopeček, Zvláštna pozornosť sa však venovala už výchove najmladších detí, ktoré v rámci SZM po splnení určitých povinností (absolvovanie povinnej základnej výučby mladého socialistu, do rámca ktorej spadali aj základné vedomosti o KSČ a ZSSR) získali v šiestich rokoch titul iskričky iskričkovým triedam sa po vyučovaní venovali určení starší žiaci z radov najlepších pionierov. Neskôr sa už skladal pioniersky sľub, v ktorom sa vlasti sľubovala vernosť a hrdinská práca titul pionier mohli dostať len tí, ktorí si to zaslúžili dobrými školskými výsledkami, úspechmi na školských súťažiach, športovými úspechmi, prípadne výborným a vhodným správaním. V konečnom dôsledku však tento titul bol udelený všetkým. Na strednej škole sa žiak už stal členom SZM, kde jeho výchova v duchu marxizmu-leninizmu a lojality ku KSČ pokračovala. V školách sa už od najnižších tried preberali informácie o ZSSR, KSČ jej zjazdoch a výsledkoch týchto zjazdov, filozofia marxizmu-leninizmu, Marxa a Engelsa (samozrejme, v podobe, ktorá vyhovovala doktríne), vyučovalo sa o vodcoch socializmu (o Leninovi, Stalinovi, Gottwaldovi), o významných osobnostiach socialistického kultúrneho života (napr. bol obrodený Novomeský, Fučík a pod.) a o významných socialistických dňoch a sviatkoch (Víťazný február, Deň znárodnenia, Prvý máj sviatok práce a pod.) (porov. Kopeček, mko_iaia.htm). Školy sa teda snažili o ideologické pôsobenie na jednotlivca od detstva. Popri známejších kauzách filozofie a sociológie bolo možné sledovať ideologicky motivované potlačenie psychológie na úkor režimovej pedagogiky vnímanej ako vedy o formovaní (nie analýze) žiaduceho nového človeka. Ku konštantným prvkom komunistickej ideológie totiž patrili i tak na pohľad apolitické obsahy, ako viera v jednoduchosť sveta, v jeho nemennosť, spravodlivosť a zázračnosť (zázračné účinky traktora, jarovizácie, chemizácie...), pozitívny vzťah k uniformite a cvičená neasertívnosť. Jednotlivec sa teda naozaj všetky potrebné vzorce správania, ktoré moc potrebovala do jeho vedomia dostať, naučil už v škôlke. (Zavacká, Komentár k referátu Kopečka, (Táto pasáž bola uverejnená aj v: Čulenová 2012: 49-53) PROPAGANDA A ČRTY PROPAGANDISTICKÉHO JAZYKA Ideológia a udržanie socializmu a totalitného režimu v krajine bolo zabezpečované okrem iných prostriedkov aj prostredníctvom náležitej propagandy. Vo všeobecnosti rozoznávame sedem základných druhov propagandy: 1. politickú propagandu s cieľom získať alebo udržať si politickú moc; 2. ekonomickú propagandu s cieľom pôsobiť na spotrebiteľa; 3. vojnovú propagandu s cieľom de-

16 Manipulačný jazyk v socializme v dobe československej socialistickej republiky 15 moralizovať protivníka a podporiť morálku vlastného obyvateľstva; 4. diplomatickú propagandu, prostredníctvom ktorej sa posilňuje priateľstvo, resp. nepriateľstvo potenciálnych spojencov a nepriateľov; 5. didaktickú propagandu, ktorá presadzuje spoločensky žiaduce ciele v oblasti výchovy a výučby; 6. ideologickú propagandu šíriacu komplexné systémy ideí alebo viery a napokon; 7. eskapickú propagandu, ktorá odvádza pozornosť od spoločenských problémov (Kaplan, Paleček 2001). V krajine existovalo mnoho druhov komunikátov, ktorých primárnym cieľom bolo pôsobiť na myseľ ľudí a modifikovať ich správanie tak, aby výsledkom bol človek oddaný socializmu, poddajný, pracovitý, veriaci v pravdu Komunistickej strany Československa a ZSSR. Vo všeobecnosti možno tieto komunikáty z hľadiska obsahu a ich pôsobenia rozdeliť na: a) informačné prejavy a texty, napr.: odborné články, argumentačne nasýtené politické prejavy a vyhlásenia, žurnalistické komunikáty a pod. tieto komunikáty sa vyskytovali okrem politických scén v komunikátoch s celospoločenskou pôsobnosťou (časopisy, noviny), a to vo väčšej či menšej miere. Ak aj text nemal propagandistický charakter, bolo vhodné, ak obsahoval akúkoľvek, aspoň krátku pozitívnu a pochvalnú zmienku o strane a socializme; b) agitačné prejavy s explicitne zrejmým zámerom ovplyvňovať, ich ktorých záujmom je predovšetkým apelovať, ale nie racionálne argumentovať. Agitácia je získavanie masy čitateľov, divákov a poslucháčov na prijímanie istých ideí, názorov a presvedčení. Agitačný a propagačný štýl majú persuazívny charakter, sú poznačené psychologickým nátlakom a ovplyvňované argumentačným materiálom (Mistrík 1997: 554). c) umelecké a úvahové komunikáty ide predovšetkým o socialistické piesne, básne, radíme sem aj eseje, úvahy, romány a pod. V prípade piesní bol text úzko previazaný so špecifickým úderným rytmom, ktorý sa podobal pochodovému; rytmus ani hudba však veľmi často nemali žiadnu umeleckú hodnotu, rytmus sa počas piesne nemenil, melódia bývala optimistická, texty oslavovali budovateľské úsilie, pracujúci ľud, socializmus, stranu a pod, boli prvoplánové, jednoduché a povrchné, s umením nemali nič spoločného, avšak ako melódia, tak aj texty boli dobre zapamätateľné. To platilo aj pre propagandistickú populárnu hudbu. d) slogany, heslá a reklamy najmä slogany a heslá boli doslova na každom kroku, boli súčasťou portálov a brán budov a areálov, napr. So Sovietskym zväzom na večné časy a nikdy inak!; Svetu mier!; Nech žije KSČ!; Lenin večne živý!; Nech žije Prvý máj!;28. február víťazstvo pracujúceho ľudu!; Za krajšiu budúcnosť! Proletári všetkých krajín, spojte sa!; Buduj vlasť, posilníš mier!; Prácou k lepšej socialistickej vlasti a pod. (podľa: Čulenová 2012: 56-57; táto klasifikácia je len veľmi informatívna; je zrejmé, že po podrobnejšom

17 16 Eva Čulenová výskume bude možné definovať a klasifikovať propagandistické komunikáty transparentnejšie, adekvátnejšie, podrobnejšie a z rôznych hľadísk. Tematike sa bližšie venujú: Šuša, 2006; Šuša, Prando 2012 a Miškovská 2008). Spoločnou črtou všetkých uvedených druhov propagandistických komunikátov je nielen podávanie určitej informácie, ale najmä pôsobenie na city adresátov, snaha získať ich pre určitý zámer (vyššie opísaný). Plnia funkciu informatívnu, ovplyvňujúcu, pôsobiacu, a presvedčovaciu (persuazívnu), prípadne aj esteticky pôsobiacu (porov. Minářová, 2011: 126) Základnou charakteristikou ovplyvňovania adresáta zo strany systému propagandy je teda persuazívnosť, ktorej podstatou je ovplyvňovať názory, ale zároveň aj modifikovať, resp. meniť správanie percipienta [...] podľa očakávaní expedienta [...] (Prando, Šuša 2012: 84), ktorý je teda persuadérom. Osobitným druhom persuázie je apel, teda dôkaz, ktorého argumentačná sila spočíva v predovšetkým v emocionálnom nátlaku na presvedčovanú osobu, t.j. apel na city, na možné konanie, vôľu a pod. (Prando, Šuša 2012: 86). Ďalším druhom manipulácie je sugescia. Jej cieľom je ovplyvňovanie názoru percipienta bez ohľadu na logickosť a argumentačnosť komunikátu (prejavu). (Prando, Šuša 2012: 86) Medzi jazykové prostriedky manipulácie patria: slogan; saturácia teda viackrát, resp. nepretržite podávaná istá téma, dôsledkom čoho dochádza k nasycovaniu percipienta; princíp čiastkových pozícií (presvedčenie/ názor jednotlivca vydávané za názor väčšiny) a princíp deformácie a čiastkovosti informácie, resp. témy, pri ktorom informácia nie je prezentovaná vo svojej komplexnosti, ale sú z nej vyselektované časti vhodné pre expedienta (porov. Prando, Šuša 2012: 86-87; aj: Šuša 2006: ). Tým sa k adresátovi teda dostáva modifikovaná a zmanipulovaná informácia (táto pasáž bola uverejnená aj v: Čulenová 2012: 42-43). K ovplyvňovaniu percipientov môže dochádzať aj použitím sugescie. Keďže sa sugescia neviaže na argument, ako je to napríklad v procese persuázie, je teda druhom manipulácie. Jej cieľom je ovplyvňovanie názoru percipienta bez ohľadu na logickosť a argumentačnosť komunikátu. K manipulácii v kontexte politickej, a teda aj propagandistickej komunikácie dochádza najčastejšie na základe použitia: 1. sloganu, ktorý je zo strany percipienta ľahko prijímaný; 2. princípu saturácie teda informácia či téma je podávaná viackrát, resp. nepretržite, čím dochádza k nasycovaniu percipienta a informáciu si zapamätá; 3. princípu čiastkových pozícií, pri ktorom ide o presvedčenie, informáciu či názor jednotlivca, ktoré sú podávané ako názor väčšiny; 4. princípu deformácie a čiastkovosti informácie, resp. témy informácia nie je prezentovaná vo svojej komplexnosti, ale sú z nej selektované časti vhodné pre expedientov zámer. Táto selekcia má často za následok jej deformáciu a k percipientovi sa dostáva už modifikovaná. 5. Medzi prostriedky propagandy patrí aj insinuácia, teda použitie vedomej lži na presvedčenie adresáta (porov. Prando, Šuša 2012: 87).

18 Manipulačný jazyk v socializme v dobe československej socialistickej republiky 17 Propagandistické komunikáty ďalej môžeme klasifikovať aj podľa skupiny adresátov na: a) propagandistické prejavy určené užšiemu okruhu adresátov, napr. odbornej verejnosti (zamerané podľa odboru, napr. propagandistické odborné články a state v pedagogických odborných časopisoch) a b) propagandistické prejavy určené širokej verejnosti sem možno zaradiť všetky verejné prejavy predstaviteľov štátu, umelecké komunikáty, slogany a heslá a pod. Tieto prejavy sú charakteristické predovšetkým používaním zrozumiteľného a jednoduchého jazyka, tzv. jazyka obyčajných ľudí, častým používaním sloganov a krátkych hesiel a špecifickým prejavom prezentácie komunikátov (v závislosti od toho, či je komunikát hovorený, alebo graficky znázornený/ napísaný) (bližšie porov. Prando, Šuša 2012: 88-89). Ak je komunikát hovorený, často býval sprevádzaný príslušnou ráznou gestikuláciou a kinezikou (napr. dvíhanie rúk, nakláňanie tela dopredu, zdvíhanie brady a pod.) Písané verejné komunikáty, najmä krátke slogany a heslá, prípadne piesne, básne a pod., sú často dopĺňané grafikou (obrázkami, farbami a pod.) MANIPULAČNÝ JAZYK VO VYBRANÝCH TEXTOCH Z ČIAS ČESKOSLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY B. L. Whorf predpokladá existenciu sociálnych vzorcov a vzťahov medzi vzorcami, ktoré sú nepredstaviteľne rozmanité a sú akýmsi ložiskom pre rozpoznanie súvzťažnosti bohatosti a organizácie jazyka, vrátane hudby a matematiky, ktoré sú v príbuzenstve s jazykom. (Whorf 1956: ). Štúdium (jazyka, pozn. EČ) ukazuje, že formy myšlienok človeka sú kontrolované neúprosným poriadkom vzorcov, ktoré si však človek neuvedomuje. Tieto vzorce sú nevnímané, komplikované systematizácie jeho vlastného jazyka prejavujú sa ľahko, v čistom porovnávaní a v kontraste s inými jazykmi, predovšetkým s tými, ktoré patria do inej jazykovej rodiny. Myslenie človeka je zakotvené v jazyku [...] Každý jazyk je rozsiahly systém vzorcov, ktorý je odlišný od iných systémov, a sú v ňom kultúrne poznačené formy a kategórie, v rámci ktorých osoba nielenže komunikuje, ale aj analyzuje prírodu, zaznamenáva alebo zanedbáva typy vzťahov a fenoménov, cesty jeho úvah a buduje dom svojho vedomia. (Whorf 1956: 252) V duchu tejto koncepcie sa nesú aj úvahy o fungovaní tzv. manipulačného jazyka, ktorého cieľom je manipulovať s mysľou človeka (spoločnosti aj indivídua) so zámerom primäť ho, aby myslel a správal sa v súlade s ideológiou vládnucej skupiny alebo osobnosti. Ide teda o jazyk, ktorý bol určitou skupinou/ spoločnosťou umelo vytvorený. Pojem manipulačný jazyk je však potrebné odlíšiť od jazyka politiky (politického jazyka), pretože ten sa používa na rôznych politických kongresoch, mítingoch, straníckych schôdzach, politických rokovaniach a rovnako je do istej miery používaný

19 18 Eva Čulenová aj médiami pri sprostredkovávaní informácií z diania v politike. To znamená, že politický jazyk sa vyskytuje aj v prejavoch novinárov a komentátorov, ktorí sa venujú politickým témam. P. Prando a I. Šuša (2012: 91) rozlišujú všeobecný politický jazyk ešte ďalej na jazyk praktickej politiky (teda jazyk politikov používaný na straníckych schôdzach, kongresoch, pri rokovaniach a pod.) a na politický jazyk, ktorý sa používa v médiách pri prenose informácií z politického prostredia. Jazyk praktickej politiky pozostáva z veľkého počtu politických, politologických, právnych a ekonomických termínov a profesionalizmov, kým politický jazyk médií používa týchto odborných názvov výrazne menej. Výrazne sa na jazyku praktickej politiky podieľajú priame rečové akty. V komunikácii sa anticipuje recipient, predvídanie jeho prejavov správania, zvykov, hodnôt, poznanie tradícií. Tomu je podriadený aj celkový štýl a tón (Hardošová 2009: 267). Manipulačný jazyk sa však na rozdiel od všeobecného politického jazyka vyznačuje predovšetkým tým, že používa neutrálnu lexiku, avšak s modifikovaným významom. Na tomto mieste však ide o hypotézu, ktorú nám potvrdia nasledujúce analýzy, ktoré nám zároveň odhalia aj ďalšie špecifické črty manipulačného jazyka. Pre odhalenie vlastností manipulačného jazyka sme si vybrali zásadné texty reprezentujúce obdobie totality v Československej socialistickej republike v rokoch normalizácie, teda od roku 1960 až po koniec sedemdesiatych rokov 20. storočia. Ide o tieto texty: a) najrozšírenejšia pionierska pieseň Žiari šatka pionierska; b) článok v odbornom pedagogickom časopise Komenský 65. výročí Velké říjnové socialistické revoluce; c) Ústava Československej socialistickej republiky z roku 1960 zvaná aj Socialistická ústava; d) vybrané slogany a heslá propagujúce socializmus. Základnými kritériami výberu týchto textov boli 1. rôzne žánre (umelecký krátky text, odborný text, politický, celospoločensky platný a závažný dokument, krátky propagandistický žáner) a 2. cieľová skupina: široká verejnosť, celorepubliková populácia, masa (v tomto kritériu sa môže zdať výnimkou odborný text v pedagogickom časopise, ale je určený pedagogickej odbornej verejnosti, ktorá má veľký vplyv na širokú masu obyvateľstva, z toho dôvodu sme ho do analýz zaradili). Pri rozboroch sme sa sústredili najmä na lexiku, pretože v rámci manipulácie s myslením a správaním ľudí má slovná zásoba vysokú apelatívnu, persuazívnu a výpovednú hodnotu, keďže ľudia primárne vnímajú slová. Je nám jasné, že aj syntax má v súvislosti s touto témou veľký vplyv, preto ju analyzujeme najmä v súvislosti so sloganmi. Nejdeme však do hĺbky, pretože to by si vyžadovalo oveľa rozsiahlejší priestor na analýzy. Lexiku sme hodnotili na základe pojmov, ktoré sme si zadefinovali ešte pred analýzami. V rámci príznakovej socialistickej lexiky možno primárne rozlíšiť:

20 Manipulačný jazyk v socializme v dobe československej socialistickej republiky pozitívne ideologicky hodnotiacu lexiku, ktorá sa vyznačuje významom orientovaným na chválu, vyzdvihovanie a podporu socialistickej ideológie a režimu napr. substantíva: víťazstvo, odboj, boj, sláva, bratstvo, (pionierska) šatka, úspechy, (socialistická) vlasť, domovina, nádej, (svetlý) zajtrajšok, budúcnosť, šťastie, rozvoj, obeta, sila, fronta, pokrok a pod.; adjektíva: socialistický, komunistický, šťastný, mohutný, vzácny, krásny, neochvejný, udatný, gigantický, budovateľský, hrdinský a pod.; príslovky: neohrozene, výnimočne, žiarivo; verbá: budovať, bojovať, svietiť, žiariť, belieť sa, brániť, uvrhnúť, horieť a pod. 2. negatívne ideologicky hodnotiacu lexiku, ktorej zámerom je dehonestovať, zhodiť nepriateľov socializmu, postaviť ich v rámci spoločnosti do čo možno najnegatívnejšej pozície, opovrhovačne poukázať na stavy, javy ohrozujúce socializmus napr. substantíva: kontrarevolucionár, imperializmus, buržoázia, prehmaty, chyby, nátlak, hrozba, (antisocialistický) živel, podpaľači, putá, okupácia, vykorisťovanie, cudzinci, kríza, kapitalizmus, monopol, útok, Západ a pod.; adjektíva: antisocialistický, korupčný, hrubý (porušovanie), pluralistický, subjektívny, protisovietský; príslovky: provokatívne, pokrytecky a pod.; verbá: podlamovať, poburovať, skompromitovať, napádať a pod. Do týchto dvoch príznakových kategórií možno zaradiť aj slová, ktoré sú navonok neutrálne, avšak v komplexnom kontexte socialistického totalitného režimu získali príznakovosť, napr. ľud, proletariát, revolúcia, spravodlivosť, mier, odkaz, vždy/ navždy, významne, rozvážny, vatra, oheň, oheň, iskra, zrodenie, rozhodný, práca, sloboda, materializmus, kolektív, vášeň, priateľstvo, rehabilitovať, červený, hviezda, konfrontovať a pod. Spoločným menovateľom oboch typov socialistickej lexiky však je fakt, že ju používa socialistická propaganda. V rámci týchto základných typov socialistickej lexiky ďalej možno rozlišovať slovnú zásobu: 1. socialisticky emočne nasýtenú lexiku jej zámerom je emočne apelovať na adresáta a bez racionálnych argumentov, avšak prostredníctvom emócií ovplyvniť/ modifikovať jeho postoje napr. radosť, šťastie, zajtrajšok, budúcnosť, hviezda, červený a pod. 2. socialisticky informačne nasýtenú lexiku, ktorá je v skutočnosti emocionálne nasýtená, avšak navonok chce pôsobiť ako informácia o nejakej osobe, stave, jave, deji, a to s rovnakým zámerom: ovplyvniť a modifikovať postoje adresáta napr. kontrarevolucionár, podpaľač, Západ, imperializmus, kapitalizmus, leninizmus a pod. (Podľa: Čulenová 2012: 55-56) Ukážka č. 1. Žiari šatka pionierska Druh textu: pionierska pieseň Cieľová skupina: mládež vo veku cca 6 15 rokov Zámer: výchova socialistického nadšenca a verného občana

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH UNIVERSUM PREŠOV 2005 NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH (Výskumná správa pripravená v rámci riešenia projektu štátneho programu výskumu a vývoja Národ,

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára Zborník z konferencie

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 MICROSOFT WORD 2010 Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 Microsoft Word 2010 Anotace V souboru typu pdf

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

BISLA Liberal Arts College

BISLA Liberal Arts College Sloboda je absolutne nevyhnutná pre pokrok a liberálne umenia. Freedom is absolutely necessary for the progress in science and the liberal arts. Spinoza Bisla Board of Directors: prof. PhDr. František

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Program vedeckého seminára organizovaného v rámci riešenia grantového projektu KEGA 023PU-4/2012 Encyklopédia

More information

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ Abstract: The study results

More information

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Sekcia trestného práva Session of Criminal Law Garanti sekcie/ Scholastic Referees: doc.

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

Manažerské transakce

Manažerské transakce Manažerské transakce Josef Kotásek 1 Čl. 6 odst. 4 MAD Persons discharging managerial responsibilities within an issuer of financial instruments and, where applicable, persons closely associated with them,

More information

NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO HELENOU GABÁNKOVOU VDOVOU PO AUTOROVI V DUBNU ROKU 2007.

NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO HELENOU GABÁNKOVOU VDOVOU PO AUTOROVI V DUBNU ROKU 2007. THIS BOOK IS FREE TO SHARE FOR NONPROFIT PURPOSES WITH THE PERMISSION OF HELENA GABANKOVA WIDOW OF PAUL GABANEK GIVEN ON APRIL 2007. NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 6/08 Praha, červen 2008 Roč. 54 (96) Číslo 6 str. 101 120 Cena Kč 24, Sk 27, GEODETICKÝ

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 26. cïervna 1992 Cena 11,± OBSAH: 317. Za kon Slovenskej

More information

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Ivan Kalaš Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Analytická štúdia Inštitút UNESCO pre informačné

More information

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia ROČNÍK 43 ČÍSLO 4 psychológia a patopsychológia VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA 2008 Redakčná rada: F. Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice J. Dan, Pedagogická

More information

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti Marek Blatný, Dalibor Vobořil, Petr Květon, Martin Jelínek, Veronika Sobotková, Sylvie Kouřilová

More information

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA Sn ROÈNÍK 45 1/1997 ŠTÚDIE POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA DUŠAN BELKO Mgr. Dušan Belko, Ústav etnológie SAV,

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

udáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci?

udáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci? Historický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici udáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci? Xénia Šuchová

More information

Komunisti a povstania Communists. and Uprisings. Michal Kšiňan (a kol.)

Komunisti a povstania Communists. and Uprisings. Michal Kšiňan (a kol.) Michal Kšiňan (a kol.) Komunisti a povstania Communists and Uprisings Ritualizácia pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe (1945-1960) Ritualisation of Remembrance of the Anti-Nazi

More information

E-LOGOS. usudzovanie z časti na celok. Miroslav Titze ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 14/2013. University of Economics Prague

E-LOGOS. usudzovanie z časti na celok. Miroslav Titze ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 14/2013. University of Economics Prague E-LOGOS ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 14/2013 University of Economics Prague e Makroekonómia a mylné usudzovanie z časti na celok Miroslav Titze Abstract Main goal of the paper is discuss

More information

OD OSMIČKY K OSMIČKE. Premeny slovenskej spoločnosti v rokoch 1918 1938. Jaroslava Roguľová a kol.

OD OSMIČKY K OSMIČKE. Premeny slovenskej spoločnosti v rokoch 1918 1938. Jaroslava Roguľová a kol. OD OSMIČKY K OSMIČKE Premeny slovenskej spoločnosti v rokoch 1918 1938 Jaroslava Roguľová a kol. Jaroslava Roguľová a kol. Od osmičky k osmičke Premeny slovenskej spoločnosti v rokoch 1918 1938 Historický

More information

BILINGVIZMUS DVOJJAZYČNÁ VÝCHOVA

BILINGVIZMUS DVOJJAZYČNÁ VÝCHOVA BILINGVIZMUS DVOJJAZYČNÁ VÝCHOVA Program stretnutia: 1. Privítanie rodičov 2. Predstavenie účastníkov kurzu a zoznámenie sa 3. Čo je to bilingvizmus? 4. Vysvetlenie odborných pojmov 5. Mýtus alebo pravda

More information

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 1 2014 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe 16 Možnosti ovplyvňovania organizačnej kultúry rozmiestňovaním

More information

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT XXI RUSSIAN - SLOVAK - РОLISH SEMINAR, MOSCOW - ARKHANGELSK 0.07-06.07.01 ТHEORETICAL FOUNDATION OF CIVIL ENGINEERING MOSCOW STATE UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE,

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ ZROD A NÁSLEDKY MANIFESTU DVETISÍC SLOV... BAKALÁRSKA PRÁCA

BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ ZROD A NÁSLEDKY MANIFESTU DVETISÍC SLOV... BAKALÁRSKA PRÁCA BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ ZROD A NÁSLEDKY MANIFESTU DVETISÍC SLOV... BAKALÁRSKA PRÁCA Bratislava 2011 BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ ZROD A NÁSLEDKY MANIFESTU

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

Potenciál spravodajských služieb proti medzinárodnému terorizmu

Potenciál spravodajských služieb proti medzinárodnému terorizmu Potenciál spravodajských služieb proti medzinárodnému terorizmu Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov spolu s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave usporiadali 1. 12. 2015 už 9.

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18 Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 Nastavenie je možné vykonať manuálnym resetom zariadenia, pričom všetky nastavenie sa vrátia

More information

Justícia a ochrana poškodených

Justícia a ochrana poškodených Projekt Justičnej akadémie Slovenskej republiky v oblasti trestnej justície 2014-2015 Justícia a ochrana poškodených Tento projekt bol implementovaný v spolupráci s akadémiami krajín Vyšehrádskej štvorky

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY The evaluation study concerning the measure Possible solutions to unemployment in the fields of agriculture and construction industry Hodnotiaca štúdia k opatreniu Možnosti riešenia nezamestnanosti pracovníkov

More information

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Punková modlitba v pravoslavnej katedrále: mediálny obraz hudobnej performance a súdu s Pussy Riot v Mladej fronte Dnes Punk Prayer in Orthodox cathedral:

More information

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Justičná akadémia Slovenskej republiky Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Kol. autorov Pezinok 2014 Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci*

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* TOMÁŠ PROFANT** Universität Wien, Vídeň Development and Power: A Sociological Analysis of Power in Development Cooperation Abstract: The

More information

Zmluvný systém a rekodifikácia Občianskeho zákonníka. Contractual system and Recodification of the Civil Code. Dokazovanie v civilnom procese

Zmluvný systém a rekodifikácia Občianskeho zákonníka. Contractual system and Recodification of the Civil Code. Dokazovanie v civilnom procese Zmluvný systém a rekodifikácia Občianskeho zákonníka Contractual system and Recodification of the Civil Code Dokazovanie v civilnom procese Discovery in Civil Proceedings Sekcia občianskeho práva Civil

More information

Nový libertariánsky manifest. Samuel Edward Konkin III

Nový libertariánsky manifest. Samuel Edward Konkin III Nový libertariánsky manifest Samuel Edward Konkin III Koman Publishing, 1983 Venované Chrisovi R. Tameovi, ktorý mi povedal: Nemusí to byť ideálne, musí to byť napísané! Poďakovanie patrí predovšetkým

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

Ľudské práva a dnešok. Zborník príspevkov z medzinárodného kolokvia konaného 12. novembra 2009 v Bratislave

Ľudské práva a dnešok. Zborník príspevkov z medzinárodného kolokvia konaného 12. novembra 2009 v Bratislave SLOVENSKÉ NÁRODNÉ STREDISKO PRE ĽUDSKÉ PRÁVA Ľudské práva a dnešok Zborník príspevkov z medzinárodného kolokvia konaného 12. novembra 2009 v Bratislave Bratislava 2010 Ľudské práva a dnešok Medzinárodné

More information

How to program a MapReduce cluster

How to program a MapReduce cluster How to program a MapReduce cluster TF-IDF step by step Ján Súkeník xsukenik@is.stuba.sk sukenik08@student.fiit.stuba.sk TF-IDF potrebujeme pre každý dokument počet slov frekvenciu každého slova pre každé

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky. Jaroslav Balvín, Júlia Prokaiová

Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky. Jaroslav Balvín, Júlia Prokaiová Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky Jaroslav Balvín, Júlia Prokaiová Praha, 2013 1 Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

Viega Visign Cenník 2014

Viega Visign Cenník 2014 Viega Visign Cenník 2014 Ceny sú uvedené vrátane DPH Viega Eco Plus: Podomietková splachovacia nádržka na zabudovanie do odľahčených stien. Akčný balík Viega Eco Plus: prvok Viega Eco Plus + biela ovládacia

More information

EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE. InfoMedLib. Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice. Ročník 11

EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE. InfoMedLib. Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice. Ročník 11 EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE InfoMedLib Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice 2 2010 Ročník 11 OBSAH Na prahu šesťdesiatky... 4 INFORMÁCIE ZO SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŢNICE Marta Weissová Štatistické

More information

THE MORAL NATURE OF TEACHER S PROFFESSION MORÁLNA PODSTATA UČITEĽSKEJ PROFESIE. Petra Muráriková

THE MORAL NATURE OF TEACHER S PROFFESSION MORÁLNA PODSTATA UČITEĽSKEJ PROFESIE. Petra Muráriková THE MORAL NATURE OF TEACHER S PROFFESSION MORÁLNA PODSTATA UČITEĽSKEJ PROFESIE Petra Muráriková Abstrakt Vyučovanie, ako je zdôraznené v tomto príspevku, je morálne úsilie. Jeho morálnu podstatu možno

More information

Jos Verhulst & Arjen Nijeboer. Priama demokracia. fakty a argumenty k zavedeniu občianskej iniciatívy a referenda

Jos Verhulst & Arjen Nijeboer. Priama demokracia. fakty a argumenty k zavedeniu občianskej iniciatívy a referenda Jos Verhulst & Arjen Nijeboer Priama demokracia fakty a argumenty k zavedeniu občianskej iniciatívy a referenda Jos Verhulst & Arjen Nijeboer Priama demokracia fakty a argumenty k zavedeniu občianskej

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

OTÁZKY OPISU A PREKLADU

OTÁZKY OPISU A PREKLADU OTÁZKY OPISU A PREKLADU Využitie poznatkov antropológie a etnografie vo vedení a tlmočení interview s imigrantmi Helena Tužinská Stimul Bratislava 2009 Financované Európskou úniou z Európskeho fondu pre

More information

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE AMS B1x-xAx Applied Meters, a. s. Budovateľská 50, 080 01 Prešov Tel.: +421-51-758 11 69, Fax: +421-51-758 11 68 Web: www.appliedmeters.com,

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

Programy na podporu vzdelávania a elearning

Programy na podporu vzdelávania a elearning Programy na podporu vzdelávania a elearning Tomáš Vencelík Account Manager Education & Research SUN Microsystems Agenda História Sun Microsystems STAR HW programy SW programy E-learning program SAI Referencie

More information

GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES

GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES ZU - UNIVERSITY OF ZILINA The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 15 th International Scientific

More information

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace [DataSet2] Statistics 1 Sexuální 5rientace N 224 1 Sexuální "rientace Bisexuální Heter5sexuální H5m5sexuální Frequency 14 6,3 6,3 6,3 23 9,6 9,6 96,9 7 3,1 3,1 1, 224 1, 1, 1 Sexuální "rientace 1 8 6 4

More information

Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu

Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu 2011-2016 Mgr. Peter Tuhársky Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z. rizikaockovania.sk Upozornenie: Tento informatívny materiál je

More information

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120 OBSAH 2/2005 T. RODNÝ - V. KOMÁREK - B. PETRÁK - K. RODNÁ: Perzistentní vegetativní stav u dětí: charakteristické znaky a předpokládaný význam interakce matka - dítě 99 L. GOLECKÁ - O. ÁROCHOVÁ: Jazyk

More information

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia 1 2010 OBSAH VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKA Štefan Porubský: Edukaèné doktríny a kríza súèasnej školy Eva Sihelská, Boris Sihelsky: Ako poznáva (skúma) gramotnos žiakov (2. èas) Mária Èížová: Možnosti integrácie

More information

Ako sa dostať do Nitry

Ako sa dostať do Nitry Ako sa dostať do Nitry 1. z Bratislavy, z Autobusovej stanice Mlynské nivy obr.1 Hlavná autobusová stanica v Bratislave sa volá Autobusová stanica Mlynské nivy. Hneď vedľa Autobusovej stanice je výšková

More information

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. Jakub Kriš. Sociológia smradu. (Bakalárska diplomová práca)

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. Jakub Kriš. Sociológia smradu. (Bakalárska diplomová práca) MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jakub Kriš Sociológia smradu (Bakalárska diplomová práca) Vedúci práce: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. Brno 2011 Prehlasujem, že

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

4. Návštěva jiného výměnného studenta na území Distriktu 2240

4. Návštěva jiného výměnného studenta na území Distriktu 2240 FOR 2015-2016 Pravidla pro cestování inboundů v Distriktu 2240 Česká republika a Slovensko Pod výrazem "cestování" se v tomto dokumentu rozumí opuštění území hostitelského Rotary klubu (sídlo klubu a příslušný

More information

Motivačný list - vzor

Motivačný list - vzor Motivačný list - vzor MENO A PRIEZVISKO ADRESA MESTO DÁTUM Dobrý deň pani/pán MENO, na základe ponuky uvedenej na stránke www.manpower.sk, by som rad(a) ašpiroval(a) na pozíciu NÁZOV POZÍCIE. Slovné spojenia,

More information

Slovak Policy, 1956-1960. Juraj Marusiak

Slovak Policy, 1956-1960. Juraj Marusiak Slovak Policy, 1956-1960 Juraj Marusiak Copyright 2000 Juraj Marusiak This research report was downloaded from the Research Support Scheme Electronic Library at http://e-lib.rss.cz. The work on the report

More information

Etické atribúty reklamy, propagácie a public relations v marketingovej komunikácii

Etické atribúty reklamy, propagácie a public relations v marketingovej komunikácii P. HORÒÁK: Etické atribúty reklamy, propagácie a public relations v marketingovej komunikácii 34 Etické atribúty reklamy, propagácie a public relations v marketingovej komunikácii PAVEL HORÒÁK K ¾ ú è

More information

Timetable MSR+CEZ CIRCUIT TROPHY & FIA GT SERIES 2014

Timetable MSR+CEZ CIRCUIT TROPHY & FIA GT SERIES 2014 FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE CIRCUIT TROPHY 2014 (CEZ) SLOVAKIA RING 21. 24.8.2014 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE GENERAL INFORMATION CONTACT INFORMATION SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. Orechová Potôň 800 930 02 Slovakia

More information

KUL TÚRA SLOVA OBSAH KULTÚRA SLOVA ROČNÍK 43 2009 ČÍSLO 2

KUL TÚRA SLOVA OBSAH KULTÚRA SLOVA ROČNÍK 43 2009 ČÍSLO 2 KUL TÚRA SLOVA Vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu Orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV a Jazykového odboru Matice slovenskej HLAVNÝ REDAKTOR Matej Považaj VÝKONNÁ

More information

Zborník z 5. ročníka

Zborník z 5. ročníka Zborník z 5. ročníka súťaže o najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo ročníkovú prácu na tému Filantropia 2011 Tri Grácie namaľoval francúzsky portrétista Alexandre-Jean Dubois-Drahonet začiatkom 19. storočia.

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Teória relativity s príkladmi Učebný text Jozef Hanč Slavomír Tuleja Košice 2008 Autori: RNDr. Jozef

More information

JEDNODUCHÝ GRAMATICKÝ KOREKTOR

JEDNODUCHÝ GRAMATICKÝ KOREKTOR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV POČÍTAČOVÉ GRAFIKY A MULTIMÉDIÍ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND

More information

III 2012. Križovatky. Prevýchova včera a dnes. A zajtra?

III 2012. Križovatky. Prevýchova včera a dnes. A zajtra? III 2012 Križovatky Prevýchova včera a dnes. A zajtra? i KRIŽOVATKY III PREVÝCHOVA VČERA A DNES. A ZAJTRA? Albín Škoviera, Viera Hudečková, Pavel Bryndzák (eds.) Bratislava 2012 ii OBSAH Úvod 5 Arthur

More information

Fakulta medzinárodných vzťahov. Zborník príspevkov zo 14. medzinárodnej vedeckej konferencie

Fakulta medzinárodných vzťahov. Zborník príspevkov zo 14. medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov Zborník príspevkov zo 14. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2013 AKTUÁLNE OTÁZKY SVETOVEJ EKONOMIKY A POLITIKY Zámok

More information

Vznik environmentálneho spôsobu myslenia a inštitucionalizácia ochrany prírody a krajiny v USA v 19. a 20. storočí

Vznik environmentálneho spôsobu myslenia a inštitucionalizácia ochrany prírody a krajiny v USA v 19. a 20. storočí Klaudyán: internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History Ročník 7/2010, č. 1 2, s. 29 35 Volume 7/2010,

More information