Jag valde att använda Net-EPP_client.php från centralnic för att komma igång.

Size: px
Start display at page:

Download "Jag valde att använda Net-EPP_client.php från centralnic för att komma igång."

Transcription

1 EPP och PHP Det finns flera olika klienter där ute för att hantera epp. Net_EPP_client.php phpsrs Hanterar bara EPP kommunikationen. Enkel Mer komplett Klarar inte ssl Openepp Ser ganska komplett ut Alla kommentarer och texter på rysska Jag valde att använda Net-EPP_client.php från centralnic för att komma igång. Installera Net_EPP_Client & PHP Ladda hem från Packa upp Kopiera Net/EPP/Client.php Editera Client.php rad 29 /* $GLOBALS[Net_EPP_Client_Version] = '0.0.3'; */ För att få PHP att fungera med XML stöd behövs paketer php-xml installeras, i alla fall om man kör RedHat EL5 eller CentOS 5.2. När detta är gjort kan msg.php köras givetvis efter det att ni editerat user and password. Exemplet är det samma som i dom andra språken, dvs det loggar in. Talar om om det finns några meddelande in kön, och om det finns det så hämtar programmet hem det första meddelande och visar en del information om medlenade. OBS!! Exemplet gör inte ACK på meddelande så detta ligger kvar i kön.

2 #!/usr/bin/php # <?php require('./client.php'); // To change $host = 'epptest.iis.se'; $port = 700; $timeout = 10; $ssl = true; $EPP_USER = 'test'; $EPP_PWD = '1234abcdefghijkl'; // Defines // define( 'XMLNS_EPP', 'urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0' ); define( 'XSCHEMA_EPP', 'urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd' ); define( 'XMLNS_XSCHEMA', 'http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance' ); define( 'XSCHEMA_DOMAIN', 'urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0' ); define( 'XSCHEMA_CONTACT', 'urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0' ); define( 'XSCHEMA_HOST', 'urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0' ); define( 'XSCHEMA_EXTDNSSEC', 'urn:ietf:params:xml:ns:secdns-1.0' ); define( 'XSCHEMA_EXTIIS', 'urn:se:iis:xml:epp:iis-1.0' ); function xmlcreateattribute( $doc, $attrname, $attrvalue ) { $attr = $doc->createattribute( $attrname ); $attr->nodevalue = $attrvalue; return $attr; function eppresultparse( $xml ) { $node = new DOMDocument; if $xml ) == false ) { print "Parse error\n"; exit(1); $xpath = new DOMXPath( $node ); $xpath->registernamespace( 'epp', XMLNS_EPP ); $xpath->registernamespace( 'con', XSCHEMA_CONTACT ); $xpath->registernamespace( 'dom', XSCHEMA_DOMAIN ); $xpath->registernamespace( 'hos', XSCHEMA_HOST ); $xpath->registernamespace( 'iis', XSCHEMA_EXTIIS ); $xpath->registernamespace( 'secdns', XSCHEMA_EXTDNSSEC ); return $xpath; // Main //

3 //- Connect to server $epp = new Net_EPP_Client; $greeting = $epp->connect($host, $port, $timeout, $ssl); $xpath = eppresultparse( $greeting ); $svid = $xpath->query( '/epp:epp/epp:greeting/epp:svid/text()' )->item(0)- print "Connected to server ".$svid."\n"; //- Create the login xml $doc = new DOMDocument("1.0", "UTF-8"); #$doc->formatoutput = true; $doc->standalone = false; // Build the root $root = $doc->appendchild( $doc->createelement( 'epp' ) ); $root->appendchild( xmlcreateattribute( $doc, 'xmlns', XMLNS_EPP ) ); $root->appendchild( xmlcreateattribute( $doc, 'xmlns:xsi', XMLNS_XSCHEMA ) ); $root->appendchild( xmlcreateattribute( $doc, 'xsi:schemalocation', XSCHEMA_EPP ) ); $doc->appendchild( $root ); // Build the command $cmd = $root->appendchild( $doc->createelement( 'command' ) ); $login = $cmd->appendchild( $doc->createelement( 'login' ) ); $login->appendchild( $doc->createelement( 'clid', $EPP_USER ) ); $login->appendchild( $doc->createelement( 'pw', $EPP_PWD ) ); $opts = $login->appendchild( $doc->createelement( 'options' ) ); $opts->appendchild( $doc->createelement( 'version', '1.0' ) ); $opts->appendchild( $doc->createelement( 'lang', 'en' ) ); $svcs = $login->appendchild( $doc->createelement( 'svcs' ) ); $svcs->appendchild( $doc->createelement( 'objuri', XSCHEMA_DOMAIN ) ); $svcs->appendchild( $doc->createelement( 'objuri', XSCHEMA_CONTACT ) ); $svcs->appendchild( $doc->createelement( 'objuri', XSCHEMA_HOST ) ); $svcx = $svcs->appendchild( $doc->createelement( 'svcextension' ) ); $svcx->appendchild( $doc->createelement( 'exturi', XSCHEMA_EXTDNSSEC ) ); $svcx->appendchild( $doc->createelement( 'exturi', XSCHEMA_EXTIIS ) ); $clienttran = "PHP-". gmstrftime('%y%m%dt%h%m%sz'). "-". getmypid(); $cmd->appendchild( $doc->createelement( 'cltrid', $clienttran ) ); $login = $doc->savexml(); $epp->sendframe($login); //- Check responses $answer = $epp->getframe(); $xpath = eppresultparse( $answer ); $rescode = $xpath->query( )->item(0)- if ($rescode!= 1000) { $msg = $xpath->query( '/epp:epp/epp:response/epp:result/epp:msg/text()' )- print "Login Fail - Code ".$rescode." - ".$msg."\n"; else { $msgq = $xpath->query( )->item(0)-

4 if ($msgq!= 0) { $msgid = $xpath->query( )- print "You have ".$msgq." message in queue - first id is ".$msgid."\n"; //- Create the poll xml $doc = new DOMDocument("1.0", "UTF-8"); $doc->formatoutput = true; $doc->standalone = false; // Build the root $root = $doc->appendchild( $doc->createelement( 'epp' ) ); $root->appendchild( xmlcreateattribute( $doc, 'xmlns', XMLNS_EPP ) ); $root->appendchild( xmlcreateattribute( $doc, 'xmlns:xsi', XMLNS_XSCHEMA ) ); $root->appendchild( xmlcreateattribute( $doc, 'xsi:schemalocation', XSCHEMA_EPP ) ); $doc->appendchild( $root ); // Build the command $cmd = $root->appendchild( $doc->createelement( 'command' ) ); $poll = $cmd->appendchild( $doc->createelement( 'poll' ) ); $poll->appendchild( xmlcreateattribute( $doc, 'op', 'req' ) ); $clienttran = "PHP-". gmstrftime('%y%m%dt%h%m%sz'). "-". getmypid(); $cmd->appendchild( $doc->createelement( 'cltrid', $clienttran ) ); $poll = $doc->savexml(); $epp->sendframe($poll); //- Check responses $answer = $epp->getframe(); $xpath = eppresultparse( $answer ); $rescode = $xpath->query( )- $msg = $xpath->query( '/epp:epp/epp:response/epp:result/epp:msg/text()' )- print "Msg - Code ".$rescode." - ".$msg."\n"; //- Get message $qdate = $xpath->query( '/epp:epp/epp:response/epp:msgq/epp:qdate' )- $svtrid = $xpath->query( '/epp:epp/epp:response/epp:trid/epp:svtrid' )- print ("qdate: ".$qdate."\n"); print ("svtrid: ".$svtrid."\n"); $name = $xpath->evaluate( 'name(/epp:epp/epp:response/epp:resdata/*[1])' ); switch ($name) { case 'iis:createnotify': print ("Message type: Create\n"); $node = ':infdata/'; case 'iis:updatenotify': print ("Message type: Update\n"); $node = ':infdata/'; case 'iis:deletenotify':

5 print ("Message type: Delete\n"); $node = ''; case 'iis:transfernotify': print ("Message type: Transfer\n"); $node = ':trndata/'; default: print ("Unknown type: ".$name."\n"); $type = $xpath->evaluate( 'name(/epp:epp/epp:response/epp:resdata/'.$name.'[1]/*[1])' ); switch (substr($type,0,3)) { case 'dom': print ("Object type: domain\n"); if (strlen($node)!= 0) $node = 'dom'.$node; $node2 = 'dom:name'; case 'hos': print ("Object type: host\n"); if (strlen($node)!= 0) $node = 'hos'.$node; $node2 = 'hos:name'; case 'con': print ("Object type: contact\n"); if (strlen($node)!= 0) $node = 'con'.$node; $node2 = 'con:id'; default: print ("Unknown objtype: ".$name."\n"); $query = '/epp:epp/epp:response/epp:resdata/'.$name.'[1]/'.$node.$node2; $id = $xpath->query( $query )- print ("Object ID: ".$id."\n"); else { print "No message in queue\n"; //- Create the logout xml $doc = new DOMDocument("1.0", "UTF-8"); #$doc->formatoutput = true; $doc->standalone = false; // Build the root $root = $doc->appendchild( $doc->createelement( 'epp' ) ); $root->appendchild( xmlcreateattribute( $doc, 'xmlns', XMLNS_EPP ) ); $root->appendchild( xmlcreateattribute( $doc, 'xmlns:xsi', XMLNS_XSCHEMA ) ); $root->appendchild( xmlcreateattribute( $doc, 'xsi:schemalocation', XSCHEMA_EPP ) ); $doc->appendchild( $root ); // Create the command $cmd = $root->appendchild( $doc->createelement( 'command' ) ); $cmd->appendchild( $doc->createelement( 'logout' ) ); $clienttran = "PHP-". gmstrftime('%y%m%dt%h%m%sz'). "-". getmypid(); $cmd->appendchild( $doc->createelement( 'cltrid', $clienttran ) );

6 $logout = $doc->savexml(); $epp->sendframe($logout); //- Check responses $answer = $epp->getframe(); $xpath = eppresultparse( $answer ); $rescode = $xpath->query( )->item(0)- if ($rescode!= 1500) { $msg = $xpath->query( '/epp:epp/epp:response/epp:result/epp:msg/text()' )- print "Logout Fail - Code ".$rescode." - ".$msg."\n"; else { $msg = $xpath->query( '/epp:epp/epp:response/epp:result/epp:msg/text()' )- print "Logout Result code ".$rescode." - ".$msg."\n"; //- Dissconnct $epp->disconnect();?>

Använd SAS för att bearbeta och analysera ditt data i Hadoop

Använd SAS för att bearbeta och analysera ditt data i Hadoop make connections share ideas be inspired Använd SAS för att bearbeta och analysera ditt data i Hadoop Mikael Turvall Arkitektur SAS VISUAL ANALYTICS and SAS VISUAL STATISTICS SAS IN-MEMORY STATISTICS FOR

More information

DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR CREATION OF GEOMETRIC MEAN IMAGES AND INVESTIGATION OF APPLICATIONS IN RENOGRAPHY

DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR CREATION OF GEOMETRIC MEAN IMAGES AND INVESTIGATION OF APPLICATIONS IN RENOGRAPHY DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR CREATION OF GEOMETRIC MEAN IMAGES AND INVESTIGATION OF APPLICATIONS IN RENOGRAPHY THESIS FOR MASTER OF SCIENCE IN MEDICAL RADIATION PHYSICS, 20 P AUTHOR: ALBERT OLSSON SUPERVISOR:

More information

Strid i IT-domänen. Strid i IT-domänen MARTIN KARRESAND, MATS PERSSON. FOI-R--2192--SE Användarrapport Ledningssystem FOI-R--2192--SE

Strid i IT-domänen. Strid i IT-domänen MARTIN KARRESAND, MATS PERSSON. FOI-R--2192--SE Användarrapport Ledningssystem FOI-R--2192--SE Strid i IT-domänen Strid i IT-domänen MARTIN KARRESAND, MATS PERSSON MARTIN KARRESAND, MATS PERSSON FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är

More information

Verifying Fire Safety Design in Sprinklered Buildings

Verifying Fire Safety Design in Sprinklered Buildings Verifying Fire Safety Design in Sprinklered Buildings Fredrik Nystedt Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety Lund University, Sweden Brandteknik och riskhantering Lunds tekniska högskola

More information

Summer Studies. assistants 2014. Uppsala International Summer Session

Summer Studies. assistants 2014. Uppsala International Summer Session Summer Studies assistants 2014 Uppsala International Summer Session Sweden 2015 UISS staff 2014 in style, from left to right: Emma, Ruud, Nelleke, Axel, Niki Intensive Swedish courses Uppsala Cathedral

More information

Talking about the Good Childhood

Talking about the Good Childhood Talking about the Good Childhood An Analysis of Educators Approaches to School Children s Use of ICT 1 Anna Lundh, Birgitta Davidsson & Louise Limberg This paper presents a study on how primary school

More information

Mobile TV Service Design Strategy J O H A N E N G L U N D

Mobile TV Service Design Strategy J O H A N E N G L U N D Mobile TV Service Design Strategy J O H A N E N G L U N D Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2007 Mobile TV Service Design Strategy J O H A N E N G L U N D Master s Thesis in Media Technology (30

More information

1. Seam Mail Introduction 2. Configuration 3. Core Usage 4. Templating 5. Advanced Features

1. Seam Mail Introduction 2. Configuration 3. Core Usage 4. Templating 5. Advanced Features Seam Mail 1. Seam Mail Introduction... 1 1.1. Getting Started... 1 2. Configuration... 3 2.1. Minimal Configuration... 3 3. Core Usage... 5 3.1. Intro... 5 3.2. Contacts... 5 3.2.1. String Based... 5

More information

VMware vcenter Discovered Machines Import Tool User's Guide Version 5.3.0.25 for vcenter Configuration Manager 5.3

VMware vcenter Discovered Machines Import Tool User's Guide Version 5.3.0.25 for vcenter Configuration Manager 5.3 VMware vcenter Discovered Machines Import Tool User's Guide Version 5.3.0.25 for vcenter Configuration Manager 5.3 This document supports the version of each product listed and supports all subsequent

More information

Dell PowerEdge C System Management

Dell PowerEdge C System Management Dell PowerEdge C System Management A Dell Quick Start Guide Dell PowerEdge C Servers Table of Contents Summary 3 Bare Metal Setup (Prepare the BMC for Operation) 5 Prepare the Management Server to Interact

More information

Air pollution and children s health in Sweden

Air pollution and children s health in Sweden Air pollution and children s health in Sweden An enquiry into how the economic benefit of improvements in children s health resulting from reductions in air pollution can be assessed LENA NerHAGEN, TOM

More information

WELCOME TO. Information Integration

WELCOME TO. Information Integration WELCOME TO Information Integration Enfo Pointer Sweden s leading full service Business Intelligence consultancy, founded in 2000. Projects focus on delivering superior business value, using agile methods,

More information

An overview of fire protection of Swedish wooden churches

An overview of fire protection of Swedish wooden churches Magnus Arvidson An overview of fire protection of Swedish wooden churches Brandforsk project 500-061 SP Swedish National Testing and Research Institute SP Fire Technology SP REPORT 2006:42 Magnus Arvidson

More information

Infinitel HotSpotWeb User Manual

Infinitel HotSpotWeb User Manual Infinitel HotSpotWeb User Manual INTRODUCTION... 5 REQUIREMENTS... 6 INSTALLATION... 7 FIRST STEP... 7 MICROSOFT WINDOWS... 7 Uninstall service... 7 OTHER OS... 7 ADVANCED INSTALLATION SETTINGS... 8 Application.properties

More information

WebsitePanel Installation Guide

WebsitePanel Installation Guide WebsitePanel Installation Guide Author: Feodor Fitsner Last updated: 15/04/2010 Version: 1.0 Table of Contents Introduction... 2 Hardware Requirements... 2 Dedicated Server... 2 Dedicated IP Addresses...

More information

ADAM LITH JAKOB MATTSSON. Master of Science Thesis

ADAM LITH JAKOB MATTSSON. Master of Science Thesis Investigating storage solutions for large data A comparison of well performing and scalable data storage solutions for real time extraction and batch insertion of data Master of Science Thesis ADAM LITH

More information

Qualtrics Question API

Qualtrics Question API Qualtrics Question API API subject to change without notice Version: 2010.01.12 Contents Introduction... 2 Functions... 2 disablenextbutton... 2 disablepreviousbutton... 2 enablenextbutton... 3 enablepreviousbutton...

More information

PM 2/11. Mercury phase-out. A study of the experiences of Swedish companies. Swedish Chemicals Agency www.kemi.se

PM 2/11. Mercury phase-out. A study of the experiences of Swedish companies. Swedish Chemicals Agency www.kemi.se PM 2/11 Mercury phase-out A study of the eperiences of Swedish companies Swedish Chemicals Agency www.kemi.se Mercury phase-out A study of the eperiences of Swedish companies Order No. 511 017 Sundbyberg,

More information

good research practice

good research practice good research practice VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 3:2011 GOOD RESEARCH PRACTICE The Swedish Research Council s expert group on ethics Head: Göran Hermerén This report is based on Good Research Practice

More information

Identity Manager System

Identity Manager System Identity Manager System Solution:Identity Manager System Solution (IDM) Prepared by:[prepared by] For Client:[Client name] Client number:#0123456789 Table of Contents 1. Document... 3 1.1. Legal...3 1.2.

More information

ANYWHERE POLLING - POLLING WITH A QUESTION LIST

ANYWHERE POLLING - POLLING WITH A QUESTION LIST Anywhere Polling - Polling with a Question List 1 ANYWHERE POLLING - POLLING WITH A QUESTION LIST Before Class This section covers question lists and participant lists. Question lists and participant lists

More information

HP Integrated Lights-Out 2 Management Processor Scripting and Command Line Resource Guide

HP Integrated Lights-Out 2 Management Processor Scripting and Command Line Resource Guide HP Integrated Lights-Out 2 Management Processor Scripting and Command Line Resource Guide HP Part Number: 382328-008 Published: July 2011 Edition: 2 Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company,

More information

Understanding Sql Injection

Understanding Sql Injection Understanding Sql Injection Hardik Shah Understanding SQL Injection Introduction: SQL injection is a technique used by a malicious user to gain illegal access on the remote machines through the web applications

More information

Alarm Task Script Language Version 4.2. Script Language

Alarm Task Script Language Version 4.2. Script Language Alarm Task Script Language Version 4.2 en Script Language Alarm Task Script Language Table of Contents en 3 Table of Contents 1 Introduction 4 2 Definitions 5 2.1 Actions 5 2.2 Events and States 5 2.3

More information

Swedish University of Agricultural Sciences Faculty of Forest Sciences. Department of Forest Products, Uppsala

Swedish University of Agricultural Sciences Faculty of Forest Sciences. Department of Forest Products, Uppsala Swedish University of Agricultural Sciences Faculty of Forest Sciences Department of Forest Products, Uppsala Product Development Processes in the Nordic Paper Packaging Companies An assessments of complex

More information

VoIP Aastra 6739i User Guide

VoIP Aastra 6739i User Guide VoIP Aastra 6739i User Guide University of Calgary Network Services Contents Voicemail... 3 Access: From your office... 3 Access: From any phone... 3 Voice Mail Options... 3 Access: Internet... 5 Calling

More information

Child day care center or home care for children 12 40 months of age

Child day care center or home care for children 12 40 months of age Child day care center or home care for children 12 40 months of age what is best for the child? a sy s t e m at i c li t e r at u r e re v i e w Child day care center or home care for children 12 40 months

More information

Data Import for Interbase/Firebird User's Manual. 1999-2014 EMS Database Management Solutions, Ltd.

Data Import for Interbase/Firebird User's Manual. 1999-2014 EMS Database Management Solutions, Ltd. Data Import for Interbase/Firebird User's Manual Data Import for Interbase/Firebird User's Manual All rights reserved. This manual documents EMS Data Import for Interbase/Firebird No parts of this work

More information

FileMaker Server 13. FileMaker Server Help

FileMaker Server 13. FileMaker Server Help FileMaker Server 13 FileMaker Server Help 2010-2013 FileMaker, Inc. All Rights Reserved. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054 FileMaker and Bento are trademarks of FileMaker,

More information

Diafaan SMS Server 3.0 Manual. 2009-2015 Diafaan communication software

Diafaan SMS Server 3.0 Manual. 2009-2015 Diafaan communication software Diafaan SMS Server 3.0 Manual 2 Diafaan SMS Server 3.0 Manual Table of Contents Part I Welcome to Diafaan SMS Server 5 Part II Getting started 7 1 Gateways... and connectors 10 2 Add a... gateway 12 Add

More information