organizuje 19. medzinárodnú vedeckú konferenciu

Size: px
Start display at page:

Download "organizuje 19. medzinárodnú vedeckú konferenciu"

Transcription

1 Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA ŠPECIÁLNEHO INŽINIERSTVA pod záštitou REKTORKY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. MINISTRA HOSPODÁRSTVA SR Ing. Tomáša Malatinského MINISTRA VNÚTRA SR JUDr. Roberta Kaliňáka organizuje 19. medzinárodnú vedeckú konferenciu ŽILINA máj 2014

2 PROGRAM 19. MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKOM PROSTREDÍ STREDA Prezentácia účastníkov konferencie Otvorenie konferencie Plenárna časť konferencie Prestávka Plenárna časť konferencie Obed Rokovanie v sekciách Prestávka Rokovanie v sekciách Banket ŠTVRTOK Rokovanie v sekciách Prestávka Rokovanie v sekciách Obed PROGRAM ROKOVANIA BUDOVA NR 1 PLENÁRNE ROKOVANIE Moderátori pléna: prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., Ing. Jozef Ristvej, PhD. 10:00 Šimák Ladislav, prof. Ing. dekan FŠI ŽU Otvorenie konferencie PhD. Čorejová Tatiana, prof. Ing. PhD. rektorka ŽU v Žiline Príhovor rektorky ŽU v Žiline 10:15 Staračková Jana MH SR Odbor Ukážka možných spôsobov vyrozumievania bezpečnosti a krízového subjektov hospodárskej mobilizácie riadenia prostredníctvom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie 10:45 Regec Adam, Medo Miroslav MV SR - Sekcia krízového riadenia Modernizácia vyrozumievacej a varovacej siete civilnej ochrany v Slovenskej Republike 11:00 Prestávka 11:15 Zagorecki Adam Cranfield University Defence Academy of the United Kingdom Trends in Analytics for Protecting Critical Infrastructure 11:30 Hollá Katarína FŠI ŽU Výstupy a prínosy projektu APVV Komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov 11:45 Dvořák Zdeněk FŠI ŽU Výstupy a prínosy projektu APVV Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava 12:30 Obed

3 BUDOVA NR 1 Sekcia 1: Všeobecné zásady krízového riadenia Sekcia 4: Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore dopravy Moderátori sekcie: prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., doc. Ing. Ladislav Novák, PhD. 14:00 Buzalka Ján Akadémia policajného zboru, Bratislava Niektoré špecifické prístupy ku kontrole v krízovom manažmente vo verejnej správe 14:15 Filip Stanislav VŠEMvs, Bratislava Problémy a perspektívy cezhraničnej spolupráce územných celkov SR pri katastrofách 14:30 Horák Rudolf, Juříček Ludvík Vysoká škola K. Engliše, a.s. Brno Strategie bezpečnosti v Evropské unii 14:45 Karda Ladislav, Líbal Libor Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 15:00 Kátai-Urbán Lajos, Vass Gyula, Sibalinné Fefete Katalin 15:15 Dušková Radka, Böhm Pavel National University of Public Service, Budapešť ČVUT Praha Bezpečnostní výzkum na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v návaznosti na právní předpisy ochrany obyvatelstva v ČR Establishment and Implementation of Hungarian system for critical infrastructure protection Teoretické možnosti zásobení zdravotnického zařízení elektrickou energií Moderátori sekcie: prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., doc. Ing. Ladislav Novák, PhD. 16:00 Todorova Daniela T.Kableshkov University of Transport, Sofia European funding for projects main source for sustainable development of transport sector 16:15 Pellowski Witalis, Żuber Marian, Zamiar Zenon The General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, Wroclav 16:30 Stehlíková Beáta Paneurópska vysoká škola, Bratislava 16:45 Harazin Lukáš, Luža Policejní akademie České Oldřich, Krulík Oldřich republiky v Praze 17:00 Georgiev Nikolay T.Kableshkov University of Transport, Sofia 17:15 Ambrusz József National University of Public Service, Budapešť 17:30 Štefanková Jarmila, MZV SR Rakšány Peter, Valko Jaroslav, Balog Karol CBRN threats for infrastructure of gas distribution and its potential influences on the national system of critical infrastructure Využitie dataminingu v boji proti terorizmu Možné příčiny ropné nouze ve střední Evropě na počátku XXI. století Managerial ways for avoidance of crisis of safety management in railways The system of recovery (rehabilitation) in Hungary following natural disasters Nástroj na vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí a spolupráca členských krajín EÚ, NATO a OSN pri riešení krízových situácií 17:45 Ristvej Jozef, Šimák Ladislav, Hollá Katarína FŠI ŽU Riešenie a rekonštrukcia v rámci komplexnej obnovy zameranej na spoločnosť 18:00 Záver rokovania organizačné pokyny

4 BUDOVA NR 1 Sekcia 1: Všeobecné zásady krízového riadenia Sekcia 4: Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore dopravy Moderátori sekcie: doc. Ing. Eva Sventeková, PhD., doc. Ing. Ladislav Novák, PhD. 09:00 Loveček Tomáš, Ristvej FŠI ŽU Výskumné laboratória Univerzitného vedeckého Jozef, Riska Tomáš parku Pracoviska výskumu krízového riadenia a ochrany objektov kritickej infraštruktúry v sektore dopravy 09:10 Kraus Jakub, Plos ČVUT v Praze Process of Creating Airport Emergency Plan Vladimír, Vittek Peter 09:20 Vittek Peter, Matyáš Roman, Kraus Jakub ČVUT Praha Customized Emergency Response Plan for Aviation Organizations 09:30 Kaplan Věroslav, Uvarova Univerzita obrany, Brno Stanovení rizik pro vybrané prvky dopravní Světlana infrastruktury 09:40 Kister Lukasz, Skrzynski Centrum Badań nad SEA port protection management Grzegorz Terroryzmem Collegium Civitas, Warszawa 09:50 Frankovič Martin FŠI ŽU externý doktorand 10:00 Stoyanov Ivaylo, Velyova Violina Higher School of Transport T. Kableshkov, Sofia Bezpečnosť strategickej dopravnej infraštruktúry v Afganistane Profound analysis of railway accident characteristics as a basis for avoidance of crisis states of technical exploitation 10:10 Prestávka 10:30 Čička Vladimír MO SR, sekcia ekonomiky Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti cestných komunikácií pri mimoriadnych udalostiach 10:40 Ivanka Ján Univerzita T. Bati ve Zlíně Dopravní zabezpečení železničních přejezdů jako součást řešení krizových situací 10:50 Klír Robert Technická univerzita v Letecké jednotky v krízovom manažmente Košiciach 11:00 Lusková Mária FŠI ŽU Resiliency and critical infrastructure protection 11:10 Cibulová Klára, Sobotková Šárka Univerzita obrany, Brno Možnosti vyhodnocování průjezdnosti terénu v krizových situacích 11:20 Melicharová Michaela T-SOFT, a.s. Praha Informační systémy pro podporu cvičení, plánování a simulaci 11:30 Mráziková Jana FŠI ŽU Proces realizácie humanitárnej pomoci Slovenskej republiky 11:40 Adamíková Jana FŠI ŽU Kvantitatívne metódy na analýzu rizík nelegálnych skládok v obci Nová Bystrica 12:00 Obed

5 BUDOVA NR 2 Sekcia 2: Bezpečnostný manažment - ochrana osôb a majetku Moderátori sekcie: doc. Ing. Andrej Veľas, PhD., doc. Ing. Jaroslav Sivák, PhD. 14:00 Belan Ľubomír Bezpečnostné riziká 14:10 Sivák Jaroslav, Siváková ALFA Security Matematické modelovanie bezpečnostných procesov Lenka, Jelšovská Katarína, Šefčík Radek Technologies, a.s. 14:25 Rak Roman Vysoká škola Karlovy Vary Proč a jak probíhá korupce v ICT státní správy? 14:40 Hofreiter Ladislav 14:50 Maláník Zdeněk, Ignatěv Univerzita T. Bati ve Zlíně Maxim, Ivanka Ján 15:05 Šesták Bedřich, Tvrdek Policejní akademie ČR v Jan, Krulík Oldřich Praze 15:20 Mach Vlastimil Indikátory bezpečnosti v lokálnom prostredí význam pre bezpečnostný manažment Použití kontaktních elektrických paralyzérů v obraně Perspektivy soukromých bezpečnostních služeb v oblasti ochrany kritické infrastruktury Aspekty prielomovej odolnosti úschovných objektov 16:00 Veľas Andrej Skúšky základnej detekčnej funkcie a odolnosti magnetických kontaktov 16:15 Juříček Ludvík, Horák Rudolf Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Brno 16:30 Kozera Andrzej Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 16:45 Ďurovec Martin, Januš Peter Metody kvantitativního hodnocení ranivého potenciálu malorážových střel v experimentální ranivé balistice Local security policies Identifikácia osôb pomocou inteligentných kamerových systémov 17:00 Brechlerová Dagmar ČVUT v Praze Zákon o kybernetické bezpečnosti, situace v ČR 17:15 Štefka Vladislav UTB Zlín Charakteristika a vývoj bezpečnostních služeb v ČR 17:30 Dvořák Petr, Štoller Jiří Univerzita obrany Brno Protection of Military Camps Used by Czech Armed Forces in Foreign Operations 17:45 Jangl Štefan, Ligasová Zuzana 18:00 Januš Peter, Štofko Stanislav Mariš Ladislav Výbušniny ako nástroj na prekonávanie systému ochrany objektov Geografický informačný systém a jeho uplatnenie v oblasti bezpečnosti Kriminálna antropometria 18:10 Záver rokovania organizačné pokyny

6 BUDOVA NS 16 Sekcia 3: Ekonomické a sociálne súvislosti riešenia krízových situácií Moderátori sekcie: doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD. 14:00 Gozora Vladimír VŠEMvs, Bratislava Regionálne disparity v malom a strednom podnikaní 14:15 Kopecký Zdeněk Vysoká škola ekonomická v Praze 14:30 Brehovská Lenka, Líbal Jihočeská univerzita v Libor, Zölzer Friedo Českých Budějovicích 14:45 Kelíšek Alexander, krízového Ondrúšková Helena 15:00 Morong Stanislav Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v L. Mikuláši 15:15 Novák Jaromír Univerzita Palackého v Olomouci Bezpečnostní prostředí podnikové sféry z hlediska krizového řízení ČR Informovanost obyvatelstva jako jedna z úloh přípravy na mimořádné a krizové situace Komparácia vybraných účtovných programov s ohľadom na možné riziká Zdroje ako iniciátor bezpečnostných rizík Řízení a jeho společenská odpovědnost v soudobém světě 16:00 Harazin Lukáš, Móricová Policejní akademie České Psychologické aspekty při ropné (energetické) nouzi Valéria republiky v Praze, FŠI ŽU 16:15 Matoušková Ingrid Bankovní institut vysoká Systém psychosociální intervenční služby v ČR škola, a.s. Praha 16:30 Volnenko Nataliya a kol. Kharkovska Narodna Safety issues within human-automobile-roadenvironment Dopravna Univerzita v system Kharkovi 16:45 Ondrušek Miloš krízového Využívanie obnoviteľných zdrojov ako stabilizačný nástroj svetovej bezpečnosti v dlhodobom horizonte 17:00 Černá Lenka VŠB Technická Finanční zabezpečení krizového řízení v ČR univerzita Ostrava 17:15 Dušek Jiří Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s., České Budějovice Chudoba jako sociální riziko a možnosti jejího měření 17:30 Charvátová Marie, Líbal Libor a kol. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 17:45 Ondrúšková Helena krízového 18:00 Záver rokovania organizačné pokyny Výchova, vzdělávání a preventivně výchovná činnost obyvatelstva na úseku problematiky ochrana člověka za mimořádných událostí na území České republiky Problémy poskytovania štátnej podpory podnikom v SR

7 BUDOVA NR 3 Sekcia 5: Ochrana pred požiarmi a záchranné služby Moderátori sekcie: prof. Ing. Anton Osvald, PhD., Ing. Jozef Svetlík, PhD. 14:00 Jánošík Ladislav a kol. VŠB Technická Vyhodnocení provozu požární techniky na univerzita Ostrava podvozcích Mercedes-Benz u jednotek HZS Moravskoslezského kraje 14:15 Bałuszyński Sławomir Štatna Pożarna Slużba Krynica 14:30 Horváth Lajos, Pántya Péter, Restás Ágoston 14:45 Mitrenga Patrik, Osvald Anton, Dušková Miroslava 15:00 Michalovič Roman, Müllerová Jana National University of Public Service, Budapešť 15:15 Nejtek Pavel Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 16:00 Mózer Vladimír 16:15 Navrátil Leoš Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze 16:30 Gašpercová Stanislava 16:45 Boguská Danka, Monoši Mikuláš, Majlingová Andrea 17:00 Kratochvílová Danuše Česká asociace hasičských důstojníků, Ostrava 17:15 Svetlík Jozef 17:30 Pokorný Jiří, Kratochvílová Danuše 17:45 Kraus Jakub, Plos ČVUT v Praze Vladimír, Vittek Peter 18:00 Vráblová Ľubica, Müllerová Jana 18:10 Orinčák Michal, Bučová Zuzana 18:20 Fanfárová Adelaida 18:30 Záver rokovania organizačné pokyny Selected elements of technical security systems of public facilities Complexity of the Firefighters Work in Crisis Situations, From the effectiveness of fire prevention to the safety of firefighters Vplyv prípravy vzoriek na kvalitu výstupu pri hodnotení účinnosti retardérov horenia dreva Využitie moderných technologických prostriedkov pri zdolávaní rozsiahlych požiarov vo vybraných krajinách OECD Výbuch a požár v areálu Synthesia Pardubice, aneb požární prevence před a po těchto událostech Rozvoj požiaru a rýchlosť odhorievania Porovnání připravenosti zdravotnictví České republiky na rozsáhlé nehody s účastí CBRN agens v porovnání se zahraničím Využitie metód analýzy rizík pri protipožiarnej kontrole zariadení na zásah v bytových domoch Pripravenosť pracovníkov záchranných zložiek na zdolávanie nehôd s hromadným postihnutím osôb Odvod tepla vznikajícího při požárech tavitelnými konstrukcemi Niektoré aspekty Umiestnenia termočlánkov pri veľkorozmerových experimentoch horenia automobilov Ochrana proti úniku nebezpečných plynů a požárům v domácnostech v České Republice Process of Creating Airport Emergency Plan Využitie metódy zmenšovania pre potreby požiarnej bezpečnosti stavieb Likvidácia chemického ohrozenia záchrannou brigádou HAZZ Žilina Metodika riešenia skúšky reakcie na oheň

XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH

XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA KATEDRA REGIONÁLNÍ EKONOMIE A SPRÁVY XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Hustopeče, 18. 20. června 2014 Brno 2014 MASARYK

More information

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

More information

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2007

More information

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Členovia: SR Prof. Ing. Július Alexy, CSc., EU Bratislava

More information

ISSN 1640-3622 INTERCATHEDRA. No 22 ANNUAL BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES

ISSN 1640-3622 INTERCATHEDRA. No 22 ANNUAL BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES ISSN 1640-3622 INTERCATHEDRA No 22 ANNUAL BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES POZNAŃ 2006 2 Intercathedra 22, 2006 Komitet Redakcyjny Rocznika Intercathedra

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2014 Ročník 3 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 3. ročník, 2014, č. 2 Vedecký recenzovaný

More information

Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012. Brno, 23. listopadu 2012. Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií

Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012. Brno, 23. listopadu 2012. Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012 Brno, 23. listopadu 2012 Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Záštitu nad konferencí převzali

More information

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy ve spolupráci s MŠMT ČR v Praze, Zuš Music Art, Fakultní školou uk v Praze s podporou FRVŠ ČR Sborník příspěvků z konference českých

More information

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 Zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie Konferencia sa konala v dňoch 15-16.5.2014 v Starej Lesnej Spoločenskovedný ústav SAV Košice, 2014 Katedra

More information

Permission: MK CR E 20470 ISSN 1213 2489 indexed on: http://www.scopus.com

Permission: MK CR E 20470 ISSN 1213 2489 indexed on: http://www.scopus.com MANUFACTURING TECHNOLOGY June 2012, Vol. 12, No. 12 Content 2 7 Utilization of Open Source Application in Area of Augmented Reality Assembling Processes Barna Josef, Fecova Veronika, Novak-Marcincin Jozef,

More information

Information and Communication Technology in Education

Information and Communication Technology in Education University of Ostrava Pedagogical Faculty Information and Communication Technology in Education Proceedings Rožnov pod Radhoštěm Czech Republic 9 th 11 th September 2014 Edited by: Jana Kapounová Kateřina

More information

The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study)

The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study) The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study) Valid for students who entered the study from the academic

More information

ERIN 2014 Conference Programme / Blansko Češkovice, Wellness Hotel Panorama/

ERIN 2014 Conference Programme / Blansko Češkovice, Wellness Hotel Panorama/ 12.00 18.00 REGISTRATION 23.04. 2014 /Wednesday/ Plenary Session Chairmen: Martin Lisý Conference hall Jiří Martinec IT: Ladislav Šnajdárek 14.30 14.50 ERIN Conference Opening Ceremony Invited Speakers:

More information

Mimořádné vydání Media4u Magazine

Mimořádné vydání Media4u Magazine Mimořádné vydání Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou

More information

KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ: SOUČASNÉ POZNATKY A SMĚRY VÝZKUMU 1

KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ: SOUČASNÉ POZNATKY A SMĚRY VÝZKUMU 1 291 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 42, 2007, č. 4, s. 291 306. KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ: SOUČASNÉ POZNATKY A SMĚRY VÝZKUMU 1 MAREK BLATNÝ 2 TOMÁŠ KEPÁK 3 IRENA VLČKOVÁ

More information

BRATISLAVA. City University of Seattle. Bachelor of Science (B.S.B.A.)

BRATISLAVA. City University of Seattle. Bachelor of Science (B.S.B.A.) BRATISLAVA City University of Seattle Bachelor of Science (B.S.B.A.) Ambrova Miriam Beskid Sonja Brunovská Nora Černá Martina Cipan Iryna Danč Daniel Darvaš Ivan Fialová Oľga Franček Igor Frčo Peter Friesen

More information

Doc. PhDr. RNDr. Nik Hynek, M.A., PgDip Res, Ph.D. (Bradford) Metropolitan University Prague, Dubecska 900/10, 100 31 Prague 10, Czech Republic

Doc. PhDr. RNDr. Nik Hynek, M.A., PgDip Res, Ph.D. (Bradford) Metropolitan University Prague, Dubecska 900/10, 100 31 Prague 10, Czech Republic CURRICULUM VITAE Doc. PhDr. RNDr. Nik Hynek, M.A., PgDip Res, Ph.D. (Bradford) Workplace: 1. Department of International Relations and European Studies Metropolitan University Prague, Dubecska 900/10,

More information

ISSN 1640-3622 INTERCATHEDRA. No 25 ANNUAL SCIENTIFIC BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES

ISSN 1640-3622 INTERCATHEDRA. No 25 ANNUAL SCIENTIFIC BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES ISSN 16403622 INTERCATHEDRA No 25 ANNUAL SCIENTIFIC BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES POZNAŃ 2009 2 Intercathedra 25, 2009 Komitet Redakcyjny Rocznika

More information

OD VÝSKUMU K PRAXI 17.ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie

OD VÝSKUMU K PRAXI 17.ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Rada športu STU Strojnícka fakulta STU Bratislava Centrum jazykov a športu OD VÝSKUMU K PRAXI 17.ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava 29. - 30.11.2012 Slovenská republika VEDECKÝ VÝBOR

More information

Verejné služby zamestnanosti a občania so zdravotným/zrakovým postihnutím. (Výsledky empirického prieskumu)

Verejné služby zamestnanosti a občania so zdravotným/zrakovým postihnutím. (Výsledky empirického prieskumu) Verejné služby zamestnanosti a občania so zdravotným/zrakovým postihnutím. (Výsledky empirického prieskumu) Zodpovedný riešiteľ: Riešitelia: PhDr. Kostolná Zuzana PhDr. Hanzelová Eneke CSc. PhDr. Kostolná

More information

The International Conference Hradec Economic Days 2014. Economic Development and Management of Regions Hradec Králové, February 4 th and 5 th, 2014

The International Conference Hradec Economic Days 2014. Economic Development and Management of Regions Hradec Králové, February 4 th and 5 th, 2014 The International Conference Hradec Economic Days 2014 Economic Development and Management of Regions Hradec Králové, February 4 th and 5 th, 2014 Peer-Reviewed Conference Proceedings Part IV. Hradec Králové

More information

Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava)

Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava) Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava) From the Middle Ages to the End of the 18 th Century Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

More information

Czech Literary Studies and the Institute of Czech Literature, CAS

Czech Literary Studies and the Institute of Czech Literature, CAS English edition Czech Literary Studies and the Institute of Czech Literature, CAS Science 26 Around us What is it ICL and the Czech Academy of Sciences ICL is one of the 52 autonomous research institutes

More information

Vznik environmentálneho spôsobu myslenia a inštitucionalizácia ochrany prírody a krajiny v USA v 19. a 20. storočí

Vznik environmentálneho spôsobu myslenia a inštitucionalizácia ochrany prírody a krajiny v USA v 19. a 20. storočí Klaudyán: internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History Ročník 7/2010, č. 1 2, s. 29 35 Volume 7/2010,

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

ISSN 1640-3622 INTERCATHEDRA. No 21 ANNUAL BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES POZNAŃ 2005

ISSN 1640-3622 INTERCATHEDRA. No 21 ANNUAL BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES POZNAŃ 2005 1 ISSN 1640-3622 INTERCATHEDRA No 21 ANNUAL BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES POZNAŃ 2005 2 Intercathedra 21, 2005 Komitet Redakcyjny Rocznika Intercathedra

More information

Akcia Selb, odpoveď ŠtB na vlak slobody

Akcia Selb, odpoveď ŠtB na vlak slobody Akcia Selb, odpoveď ŠtB na vlak slobody SLAVOMÍR MICHÁLEK Dňa 11. septembra 1951 prešiel vlakovou stanicou v Aši osobný vlak č. 3717, ktorý obstarával pravidelné spojenie medzi mestami Cheb a Aš. Napriek

More information

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci*

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* TOMÁŠ PROFANT** Universität Wien, Vídeň Development and Power: A Sociological Analysis of Power in Development Cooperation Abstract: The

More information

PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1

PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1 99 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, č. 2, s. 99 108. PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1 TOMÁŠ RODNÝ VLADIMÍR KOMÁREK

More information

Zoznam publikačnej činnosti. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PharmDr. Szilvia Czigle, PhD. ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách ABB01 Czigle, Szilvia 100%: Farmakognostické

More information