1 ก Wordpress. ก ก Wordpress 3.X

Size: px
Start display at page:

Download "1 ก Wordpress. ก ก Wordpress 3.X"

Transcription

1 1 ก ก Wordpress 3.X Wordpress WordPress ก OpenSource WordPress ก blog ก ก ก ก Joomla ก ก กก ก ก ก blog ก ก WordPress PHP ก MySQL WordPress ก ก ก WordPress ก blog ก ก ก ก blog ก blog ก ก ก Wordpress ก ก blog ก ก ก Plugin ก ก blog ก ก ก (blog) - ก - ก (weblog) ก ก กก ก ก (update) ก ( ก ก. 2547: 18)

2 2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (. 2547: 22) WordPress ก WordPress PHP Web Server ก MySQL ก WordPress ก ก ก MySQL ก ก ก MySQL ก ก ก WordPress (theme) (pages) ก PHP, XHTML CSS ก ก WordPress ก ก ก ก ก WordPress ก ก ก ก ก ก ก Internet Explorer FireFox ก ก URL ก ก ก ก Website (Default) Wordpress 1 ( ก ก ก ก Template Theme ก Wordpress) ก ก ก ก

3 3 1 ก Wordpress ก Wordpress 1. Title ก ก Admin 2. Subtitle ก Title ก ก ก ก ก ก

4 4 3. ก (Post) Blog ก ก ก ก ก ( Theme) ก ก ก ก ก 5. ก ก (Page) ก ก ก ก ก 1 1 ก ก ก 6. ก Widget ก Windows Sidebar Microsoft ก ก ก Admin Dashboard ก Wordpress ก Dashboard ก Admin กก กก ก ก ก Widget ก Meta Login 2 (A) ก ก ก URL /wp-admin ก Login 2 (B) web.chandra.ac.th/username/wp-admin/ A B 2 ก Dashboard

5 5 ก ก Login 3 User Admin ก ก ( ก ) 3 Login ก ก Dashboard Admin ก ก 4 4 ก Dashboard 1. Home Dashboard ก Control Panel Windows 2. 1 ก content ก ก Blog ก ก Link ก ก

6 6 3. ก 2 ก ก ก ก ก ก Admin Admin ก Plugin ก ก 4. Post 5. comment 6. ก 7. ก ก Draft ก ก Setting ก ก 2 ก ก ก 5 ก Settings ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 6 Settings General Setting ก ก ก

7 7 6 ก ก ก 6 ก ก ก ก General Settings 1. ก ก ( ) 2. ก ก 1 2 ก 3. ก Address ก 4. ก Time Zone 5. ก 6. ก ก ก ก Save Changes ก ก ก ก Setting Saved General Setting

8 8 7. ก URL ก ** ก ก ก ก ก ก ก Dashboard Wordpress ก ก Back ก Browser ก Dashboard ก ก ** 7 ก 1. ก Post ก Post ก ก ก ก Blog ก ก (Category) ก 10 กก ก ก Admin Category ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Post ก ก 1 ก Categories ก 8 ก ก Category ก Name ก 8 Category

9 9 9 ก ก ก ก ก Add New Category ก ก ก Categories 10 ก ก 2 ก 10 ก ก ก ก Category Category ก Category 11 ก ก (Edit) (Delete) ก ก Update ก Save ก ก 11 ก ก (Category)

10 ก Post 10 ก Add New ก Post ก ก 1 Post ก ก Post ก Add New ก 1 ก 12 ก Add New Post 13 ก Post ก ก ก ก ก ก ก ก Post ก 1 ก ก ก ก ก ก Categories ก ก ( ก

11 11 กก 1 Categories) ก ก ก ก Save Draft ก ก ก Post ก ก Publish ก Post ก Publish ** ก Post Publish ก Dashboard ** ** ก Post ก ก ก Template Theme ก ก ก ** 14 ก ก ก Publish ก Post ก ก Post ก ก ก ก ก ก Microsoft Word ก ก ก Microsoft Word ก (WordProcessor) ก ก

12 12,ก ก, ก ก Hyper ก Media / Undo / Redo ** ก ก ก ก ก ก HyperLink ก ก ก ก ** ก ก Post ก ก Post Post ก ก ก ก Category ก Post ก ก ก ก ก ก 15 ก ก ก Edit Quick Edit ก ก Trash ก ก ก ก View 15 ก ก

13 ก ก Post 13 ก ก ก ก ก 2MB ก ก 800x600 ก ก ก ก ก ก 2 MB ก ก ก ก ( ก ก ก ก ) ก Post ก ก ก ก ก Edit ก ก ก Edit ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Wordpress ก ก Flash Upload ก 18 ก Select Files ก ก Upload

14 14 18 ก ก Upload ก ก ก ก Folder ก ก ก ก ก ก ก ก Open 19 ก ก Upload ก Wordpress ก Upload ก ก ก ก Upload ก Upload

15 15 ก Wordpress ก ก ก ก ก ก (Scroll) ก ก ก ก Size ก ก Alternate Text ( ก ) ก ก Insert into Post ก ก ก ก ก Update ก กก ก 21 ก ก 22 ก Update ก ก ก JPEG, GIF, JPG, TIF WordPress ก ก ก ก กก ก JPEG ก ก

16 16 ก ACDSee, PhotoShop ก ก ก ก 800x600 ก 23 ก Post ก ก 2. ก (Page) ก Page ก Post Page ก ก ก ก Post ก Page ก ก ก ก Post ก ก 1 ก Page ก Wordpress ก ก (Page) 24 ก ก Add New ก Pages ก 24 ก Page

17 17 ก Add New ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Save Draft 25 ก ก ก ก ก Publish ก ก ก ก ก ก (Post) ก ก ก ก ( ก ก 26 ก ก ก ก ก 26 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 Page Wordpress ก ก ก ก

18 18 Page Wordpress ก ก 27 ก ก ก ก ก ก Edit ก ก ก Trash ก ก ก ก View ก ก ก ก Page ก ก ก Edit ก ก About ก ก ก ก ก WordPress 3 ก ก ก ก 28 ก ก Update ก 28 ก ก 3. ก Admin ก User ก ก 2 Dashboard ก Wordpress ก ก Admin ก Admin ก Edit Admin

19 19 29 ก ก ก ก 2 ก ก ก 30 ก ก ก Update Profile ก ก (ก ก กก )

20 4. ก Logout ก ก 20 ก ก ก ก Dashboard ก ก ก ก ก ก ก ก Logout Logout ก ก ก ก Dashboard Admin ก ก ก ก ก ก Logout ก ก ก ก Dashboard 31 ก ก ก 32 ก ก

ค ม อการใช เว บการจ ดการความร

ค ม อการใช เว บการจ ดการความร ค ม อการใช เว บการจ ดการความร โดย คณะกรรมการจ ดการความร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ฯ มหาว ทยาล ยอ สลามยะลา ประจาป 2554 คานา ค ม อการการใช งานเว บการจ ดการความร ฉบ บน จ ดท าข นเพ อสร างความร ความเข าใจและให

More information

ร ตนธ พงค ใสแก ว / น กว ชาการคอมพ วเตอร

ร ตนธ พงค ใสแก ว / น กว ชาการคอมพ วเตอร ค ม อการต ดต งและใช งาน WordPress 3.5.2 ร ตนธ พงค ใสแก ว / น กว ชาการคอมพ วเตอร 2013 เร มใช งานว นน เพราะม อ กหลายล านเว บท ใช เว ร ดเพรสอย แบบเด ยวก บค ณ..ตอนน ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล

More information

WP-Client Documentation. Version 2.7.1

WP-Client Documentation. Version 2.7.1 WP-Client Documentation Version 2.7.1 Written by Will Sloan Last Revised: 7/17/2012 Table of Contents Clients Menu... 3 Client List... 3 Import Clients... 3 Add Clients... 4 Private Messaging... 5 Allowing

More information

The Beginner s Guide to G-Lock WPNewsman Plugin for WordPress: Installation and Configuration

The Beginner s Guide to G-Lock WPNewsman Plugin for WordPress: Installation and Configuration The Beginner s Guide to G-Lock WPNewsman Plugin for WordPress: Installation and Configuration Summary G-Lock WPNewsman is a nice WordPress plugin for collecting subscribers using the confirmed opt-in method

More information

Web Portal User Guide. Version 6.0

Web Portal User Guide. Version 6.0 Web Portal User Guide Version 6.0 2013 Pitney Bowes Software Inc. All rights reserved. This document may contain confidential and proprietary information belonging to Pitney Bowes Inc. and/or its subsidiaries

More information

Create Email Signature for the Scott County Family Y

Create Email Signature for the Scott County Family Y Create Email Signature for the Scott County Family Y This document details the procedure for creating the Y logo ed email signature for each of the email clients used at the Scott County Family Y Use the

More information

Magic Members Support Guide

Magic Members Support Guide Magic Members Support Guide Page 1 Contents I. Introduction... 8 II. Installation... 8 1. Permalinks... 8 2. Activation... 10 III. MAGIC MEMBERS MANUAL... 15 1. Magic Members Dashboard... 15 1.1 Plugin

More information

MAKE YOUR WEB PRESENCE FELT WITH MOVABLE TYPE. WE MAKE IT SIMPLE TO CREATE AND EASY TO MANAGE YOUR CONTENT. Six Apart Movable Type

MAKE YOUR WEB PRESENCE FELT WITH MOVABLE TYPE. WE MAKE IT SIMPLE TO CREATE AND EASY TO MANAGE YOUR CONTENT. Six Apart Movable Type MAKE YOUR WEB PRESENCE FELT WITH MOVABLE TYPE. WE MAKE IT SIMPLE TO CREATE AND EASY TO MANAGE YOUR CONTENT. Six Apart Movable Type WHY CHOOSE MOVABLE TYPE? Publishers large and small love our professional

More information

A quick guide to. Creating Newsletters

A quick guide to. Creating Newsletters A quick guide to Creating Newsletters In this guide... Learn how to create attractive, well-designed HTML and plain-text messages to engage your the template, which can be mobile, responsive. Table of

More information

General Differences in Use between OpenOffice.org and Microsoft Office

General Differences in Use between OpenOffice.org and Microsoft Office General Differences in Use between OpenOffice.org and Microsoft Office Title: General Differences in Use between OpenOffice.org and Microsoft Office Version: 1.0 First edition: November 2004 Contents

More information

Web Mail Guide... Error! Bookmark not defined. 1 Introduction to Web Mail... 4. 2 Your Web Mail Home Page... 5. 3 Using the Inbox...

Web Mail Guide... Error! Bookmark not defined. 1 Introduction to Web Mail... 4. 2 Your Web Mail Home Page... 5. 3 Using the Inbox... Powered by Table of Contents Web Mail Guide... Error! Bookmark not defined. 1 Introduction to Web Mail... 4 1.1 Requirements... 4 1.2 Recommendations for using Web Mail... 4 1.3 Accessing your Web Mail...

More information

LinkStation User Manual www.buffalotech.com

LinkStation User Manual www.buffalotech.com LinkStation User Manual www.buffalotech.com 35011114 ver.04 Contents Chapter 1 Setup... 4 LinkNavigator Setup (LS-VL, LS-XHL, LS-CHL)... 4 LinkNavigator Setup (LS-WVL, LS-WXL)... 6 LinkNavigator Setup

More information

เอกสารประกอบการจ ดการ เว บไซต http://www.spu.ac.th/ooe

เอกสารประกอบการจ ดการ เว บไซต http://www.spu.ac.th/ooe เอกสารประกอบการจ ดการ เว บไซต http://www.spu.ac.th/ooe 2 ห น า ค ม อการจ ดการข อม ลสารสนเทศ สาหร บเว บไซต สาน กการจ ดการศ กษาออนไลน ผ เร ยบเร ยง : นายก ต กร แสวงหา ค ม อฉบ บน จ ดทาข นเพ ออานวยความสะดวกให

More information

การใช งาน Joomla เบ องต น

การใช งาน Joomla เบ องต น การใช งาน Joomla เบ องต น แนะนาโปรแกรม Joomla "joomla" เป นระบบบร หารจ ดการเว บไซต (content management system: cms) ท ช วยให การ พ ฒนาเว บไซต เป นเร องง ายและรวดเร ว สามารถต ดต งใช งานและอ พเดทข อม ลได

More information

สำรบ ญ เอกสารการเร ยนร การสร างบล อกสไตล กศน.

สำรบ ญ เอกสารการเร ยนร การสร างบล อกสไตล กศน. (Competency based approach). Social Media 2558 สำรบ ญ หน ำ คำน ำ... ก สำรบ ญ...ข 1. ความหมายของ Web-log... 1 2. ความแตกต างของเว บและบล อก... 3 3. ล กษณะเด น (สาค ญ) ของบล อก... 5 4. ประโยชน ของ บล อก...

More information

Wordpress. Wordpress (เว ร ดเพรส) ค อ CMS (Content Management System) ต วหน งท ม

Wordpress. Wordpress (เว ร ดเพรส) ค อ CMS (Content Management System) ต วหน งท ม Wordpress Wordpress (เว ร ดเพรส) ค อ CMS (Content Management System) ต วหน งท ม ความสามารถในการสร างบล อก (Blog) โดยเฉพาะ พ ฒนาโดยใช ภาษา PHP ท างานรวมก บระบบ ฐานข อม ล ม ระบบการจ ดการท ง าย สะดวกต อการใช

More information

End-User Reference Guide for OU Campus v10

End-User Reference Guide for OU Campus v10 End-User Reference Guide for OU Campus v10 Long Support Site Version OmniUpdate, Inc. 1320 Flynn Road, Suite 100 Camarillo, CA 93012 OmniUpdate, Inc. 1320 Flynn Road, Suite 100 Camarillo, CA 93012 800.362.2605

More information

me What s new in 3.2? 1

me What s new in 3.2? 1 me What s new in 3.2? 1 Introduction... 3 New features in 3.2... 3 New text editor... 3 Useful features in the editor... 4 Messages... 5 Actions... 6 Message filters... 7 Drafts folder... 7 Favourites...

More information

1. TURN OFF UAC SETTINGS

1. TURN OFF UAC SETTINGS AKOYA INSTALLATION TECHNICAL REQUIREMENTS INTERNET EXPLORER CONFIGURATION FOR AKOYA.NET 1. TURN OFF UAC SETTINGS Before making the following changes in Internet Explorer, you must be a local administrator

More information

ทำควำมเข ำใจเก ยวก บ Joomla

ทำควำมเข ำใจเก ยวก บ Joomla ทำควำมเข ำใจเก ยวก บ Joomla ทำควำมร จ กก บ CMS (Content Management System) ระบบการจ ดการเน อหาข อม ล (Content Management System : CMS) ค อระบบท พ ฒนา ค ดค น ข นมาเพ อจ ดการทร พยากรในการพ ฒนา(Development)

More information

June 17, 2013. Web Mail Guide. Version 5.0.1 Client Services

June 17, 2013. Web Mail Guide. Version 5.0.1 Client Services June 17, 2013 Web Mail Guide Version 5.0.1 Client Services Table of Contents 1 Introduction to Web Mail... 4 1.1 Requirements... 4 1.2 Recommendations for using Web Mail... 4 1.3 Accessing your Web Mail...

More information

How to Use Swiftpage for Microsoft Outlook

How to Use Swiftpage for Microsoft Outlook How to Use Swiftpage for Microsoft Outlook 1 Table of Contents Basics of the Swiftpage for Microsoft Outlook Integration.. 3 How to Install Swiftpage for Microsoft Outlook and Set Up Your Account...4 The

More information

FileMaker Go 14. Development Guide

FileMaker Go 14. Development Guide FileMaker Go 14 Development Guide 2011-2015 FileMaker, Inc. All Rights Reserved. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054 FileMaker and FileMaker Go are trademarks of FileMaker,

More information

INTRODUCTION TO CONSTANT CONTACT Email Marketing Program

INTRODUCTION TO CONSTANT CONTACT Email Marketing Program INTRODUCTION TO CONSTANT CONTACT Email Marketing Program Technology Learning Centers Bucks County Community College www.bucks.edu/tlc Step 1: Log In To access Constant Contact, open a browser such as Internet

More information

Magento Enterprise Edition. User Guide. Part V: Store Operations System Operations. Version 1.14.2

Magento Enterprise Edition. User Guide. Part V: Store Operations System Operations. Version 1.14.2 Magento Enterprise Edition User Guide Part V: Store Operations System Operations Version 1.14.2 Contents Store Operations 1 Chapter 1: Currency Rates 3 Currency Setup 4 Currency Symbols 8 Updating Currency

More information

Joomla LaiThai (CMS E-commerce)

Joomla LaiThai (CMS E-commerce) Joomla LaiThai (CMS E-commerce) Joomla Laithai เป นช อหน งของช ดโปรแกรม Joomla ซ งพ ฒนามาเพ อใช งานส าหร บธ รก จ E-Commerce ท งขนาดเล ก กลาง ใหญ Joomla Laithai ถ กพ ฒนามาจาก Joomla และ ฟ งก ช น E-commerce

More information

User Guide. For Network Attached Storage. Ver.1.0.0.0710. (For ADM 1.0)

User Guide. For Network Attached Storage. Ver.1.0.0.0710. (For ADM 1.0) User Guide For Network Attached Storage Ver.1.0.0.0710 (For ADM 1.0) Table of Contents ASUSTOR NAS User Guide 1. Introduction... 5 2. Pre-Installed Apps... 6 2.1. Settings... 6 2.1.1. General... 6 2.1.2.

More information

Converting Prospects to Purchasers.

Converting Prospects to Purchasers. Email Template Guide LASSO EMAIL TEMPLATE EDITOR... 2 ABOUT LASSO EMAIL TEMPLATE EDITOR... 2 CREATING AN EMAIL TEMPLATE... 2 ACCESSING EMAIL TEMPLATES... 2 ADDING AN EMAIL TEMPLATE FOLDER... 3 BASIC PRINCIPLES

More information

1.การต ดต ง XIBO SERVER

1.การต ดต ง XIBO SERVER 1 1.การต ดต ง XIBO SERVER การต ดต ง XIBO ในท น จะกล าวถ งตามต ดต งบน WINDOWS 2003 SERVER เท าน น ส าหร บ การต ดต งบน LINUX สามารถศ กษาได จากเว บไซต ความต องการข นพ นฐาน - Php เวอร ช น 5 ข นไป - Mysql Version

More information

50 Mount Vernon Street, Cambridge, MA 02140 US 1-800-568-2252 (617) 945-5385 www.templatezone.com

50 Mount Vernon Street, Cambridge, MA 02140 US 1-800-568-2252 (617) 945-5385 www.templatezone.com 50 Mount Vernon Street, Cambridge, MA 02140 US 1-800-568-2252 (617) 945-5385 www.templatezone.com Table of Contents About High Impact email 5... 1 What's new in HIE 5?... 1 New Templates... 1 Installation...

More information