plfultri. iit!h.e, nirdsroft difis, pipd bnoq klrptr w ds Tr-cs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "plfultri. iit!h.e, nirdsroft heeci@r6, difis, pipd bnoq klrptr w ds Tr-cs."

Transcription

1

2 de st.jllmyt dd!fr dlim!.i F& *.d.ll mdb..li t ta br! hf. F e2 Mpi4.i rhiv,n! ldiolrih yag hd, Lbii tui.ldi 8rlei!, d.n u.i! du Di dde hre.,.ldivd'.dtotridd nis dihaillu d.0d n6bn-fk r.6dg ya8 ddordm oks Brd!s korr nl jalli ddsd r..riri &l.. D. MEIoDOL0GI PENELMAX Kdq yeg,!r.t ra bd.hi, rorq krr."g X tqs "lic"q-,*!,. $las& batre. s, br'8rua tul xotl L, (j, N&s?or nfu! Lrcdd!, dil r&i4 tr&sor Dhidrr, NiOH,.rddr s6ei! dd &ik ia ftmlfr:ioin, N!o, prd lilirc s.l GF 2t4. u6 9,.!lrl n+ke dm l&!! blmid (M.,*),.{Edo!.Diritus, rrrc!,,lniiid roil Guhe l. 67,a'+ihindGi ienrwn F.re2 na4.rx DiLi 6nb.n retol n!r* r.lpa oln u&l dilhra ftnndi..d yr4 didpg dagu!u lcd.li. da'su h-gg.-.h IqDs x,l pg olrelpd4 yus bl!tr brbihi b.rfa &br Itobutu riny't r.b9l yug rdgrdlg F.ld!F2 &DgD ir&.ra.r?sa!,fl d.[ dilhlr& dabd b.rn rj uibi kd.hi (h urtu bhlb8i. id!.bu idsrarrx *ondb, opdmu yrb FtodiAe tu4u bnd.i,.rg lrrgi.ti,lotr f,iny* de D.lidE rir88i.d.!.h p.d. 7 : 3 d& *.hu nrhrhgl mdd hri (R..hn0dy, 2003). Pailitiu hi b.tujw rbt pa&m $ t'-"p* i-.bjlist d.&h rtr rd.i ydg bsh.d. ldatifilii r&o!2 dir.lulr dag.a 'rrrs (Iik Lcra sffi} Hair F*ririm dih!4p*o dlp8r dbbdi iiflmai hd3 miod!.i.dia dlhr itrdeti p..g.lri- nin}ll *.lqn S.hi, i6 l.6ih mg.i.l Dioy* k l.rg hmi yrs nasbdbs 6y,rv. F,ks-2 (diorcide), ^rddd c.l., j'm o*, Etas b.dd. rirbdg,a brdird, delivq.ra! plfultri. iit!h.e, nirdsroft difis, pipd bnoq klrptr w ds Tr-cs. Kebpr pen diud.brd aii halgd (55t)!.horr* l:1. cu,lru 6*bur *L! Is miq lrlu dhaa hi,8!r did,0o*m dimuldon &ldr oms pie[. db didim*in *htu d &r sd k{rl (di h6siu e), taudnn {a!i.i,997) K &l,i (l0o e) djdci d.'3!.t b.e0r, *.idio i$n dm.hlo.t (450 ftl) slm. 6 j6. s.ll,jftla L&l'i dibum.lrld & Ddc *he 5.hir db dikuliri. s4b[ itu dihhb srld dd kmudio diejlit8 (diblerdd) deum.eenhlhrcn an i,!s, (351c) 3.5!y* m0 nr. Euhr yd8 dip.ird dibiirln klu l0 bai, dr bm yrr3 ridbur difmuttu diboos D..cu IHssu,'ra l.h blr.q butr kd.rri di i's. sddn83! iiafe" su rcd.lri, &ldjdyr ss difldisi (Aridi. t9971 rl.i.t,tur&a ot BptN' r0s. (r0o o dibolir'}o d0 diebrh., O00o ml), t mudi.. dniidiht! dd t je. EtuketP. btu Mhtr.l....-i thd.l' 03-30)

3 S.lojbn.lis{iis L4s..hingg. di&ptdo.jghk tusa Et r.l( bug. h!6d ln.t Db.h*.! &kw (60 o d! t rdo.s, 05 9, dx dirertd$ &tre& iehe F& ni l2l!c, $ho 15 ftnil Mdir asr brs. ini dtin lqttri iroism birtm rei L, rqpr,rsd?da dn dliihb&li &lm. 7 hdi Sporrnl }lna bdeu hitu,b udr djsu.ro Birl6 '.n3 magdddg $cr Xrrqps,ri6?&a di6b.',l0 l0 bl Nlcr 0,9q u dimlt}r s]rs bads y6b Sdftnsei uto* relpa*e lldr dri bndiuh. Kdudh pdllbu!.tiigg. dinpd!u9.di!do6 dro d*lim. sn!.!ri,006 Fng jul.nolr ddge *!q-.6" h.ornod.b {,rr.r. k s.m oj 0 dihb6trr.. Dad. N.cl0,e,. G (60 EL), Llu dip.lekd d,ln FbEa rn p dr Elu s0 55!c ertel td xdddir! die$dl& r0 il su$ari sro6 ilr,.lildn &hd 5 Mn Srd. ir.hn djour ddtu Fdi n.il do dldiisiil(q rdudio dbtlh xct $ M Gil d!, *tt4u6rr dlimdr! dl lltu 4r d d sdrm. sfd iebil ini didobt keil-k*il (d6rd urlm 2 tu i 2 m) carhdstoz,l 4uot a',o& An hnpr dionpu ddgr l.m M dd3$ p.,nddi,s. 9r. dip.*eir&i p.d. $h! 30"c *Lm l0.m( $bdnt I kji. xmudim &5!.Fr!0 ol ltu rbhd d:.6b.nrm.p.r. iao6il li6-kir.2 s dr disojog D.dr s tro l,o ptd! lutu Mu, sbm eml6 ( ri.i t99r. inohlud y!'s kue!d,hr (bdrii sroe inodil) ditubr or qqufu enh!- N r.d.r.i da'se Fnlnd4e 7:1. rhrdio djidtuhai pa/r suhu kmd, mt d.ngd rl$spg elur4 bei. s.bfr miny* (3 al) dimbilljr p.na tul 70% 0.5 DI), rcmudnn di.tltilsi dd dimtil ne rtubyr diulaei &bddd dsr l.li. dl.tslri dlngr..h.k* sbny?k r nl. fth,p atri dtulnti Eh.Fr rtr k ri. Fe dimbil d0 di.ld:ld h3i ddss I d ail &n!rr.l rigl lo!1, Fe ail lm dibil,nst n krde lidya dago,eusuer,r N&soa, i(t!i. kldk,i.g did.!.! du ingtr p.dr suhu 6aAc (LjD&?00r) Eldr* isftm dai,inylr dijdari6*ri &n8d uji ll.c oagguak3. Dld sjlik! Cr-254 do.im &oau pet ndiqm klmrm dd itul 3: I, 6 Fsd,6t!od&y8 adlrrh lmpu UV pad. I Pasdh.ig[.pd dil.lutr &DsD ner.d, rarneb eb.dr.l 4 t li. Nodr yes dimdi de ditudiosb, dagm Dodr rbdbr 8liki. (02 Du/d), d.idz.ir oj rsbr). k d.li de cod.. Pld bmbd diffi ddgo T1-CS III. IASTL DAN PEME,AII^SAN P!d! pen6ub sb4 digdal.! atr b6unu 65'C dd dimdrn sbm ls mdi! hrl ini dieb.hld djgdor.hrrddllhrjl Jik: $h.n dlt.rzt 6soc, n*, rain buyir tu res rdfu8al ddu lcbps o{.hglr4 jika $hu.n 6lr1u ri.si d.dd trmsar,m ying dilxilbr (Ari.t l99a. Panadi4sa k.lapr de.n t:t *h tuibailto tu y.ds kbib bbyd( dlodiig,:2. sfrr yog ilipakh j.r! bfdi pd.isln sh *etul (kib) dj bir& 6 du (iio di t dm q'idi P Mrvn..ttutatdr A,-JA

4 Mingsal d,lsn k lt c sedmglo jikr $hu 'n dhlu ritrgsi d{.t r.u.} sb Fng dih6iud (lri.i rer?). Pe didhf lcl!. d'n rn rrr.la raghril*an sh yus Lbih bmlu* dibsdins lr2. sab yms dip.srd dibia*4 sb jd. b.tuju a r djrdi Fijshm am sb k nbt Orim) di ba*io 6 dd mh da (an) di bs{ih bo**. k.e muki Lhih dn8s dibediry an. tun lo w*to Lm tffi. dd,n sb *higio b.g krur]ld 5 mikoi. P.misha dzd ed'di k,ma di drlm stu EdaDd glob{la yus b.rdim.cr hbih b.* Fito spri 3J rik i. w3ke glob!, itu Dik, slobuh yos l.bih Es,16 r.nful vms l.bih k{il, *hinsga 6j'di peqelonpola Kelo[poe_ k lohpo* ini mmpuny,i mdius yas tcbih b.s, $hinsea dap3r n.ik dagd ep (Q64ni. lee3). Dri 750 s Ll'pl psnt diia lr 530 rl sb k trbr' Dalm penbuh hiii k d.lai. shinsis' memd.m{ilah m.nshg m eksftl yes optimst *ki6 1.5% prdtu. hihg {lma percd:nd Padr st p.eodrno k d lai ftnsalmi hidlai. *hines! *ad-.l Mi* *b64 75% Pdndms diktblo cu*u bilt biji kd.lai tlsh hdpmyai bobot kif_kin du k li b.er kshglya. Jikr r. alu lama r!i! iltu swa ynr l.bih *derh6a ar, tuiiirk tld d'f.hr da nilai si, kedclai. Keddai diktrliri d.nes qe utuk ndsmsi Es prhll lzm. 2?9o eponir A Fns nenltb bke ln pahii Gdarat pa& knlit k delai (Kc*B lees). Pqrtu$ *bm a5 h6it dimaksudlh ruluk mm'biebn dt ruluelko kd.lii. P,J. p.ig*u$ *nya% o-fl./mu ab cnr$xrsi okh up 3ir kukusm da erun k? d.l.n 8ir kulq:chinsea teddair.e dii ilbn at!' mchpuny,i nilai gizi, dayr ena dan cih di P.nsiliqm kal.lai d.rsm b.6uhu eo'c tdurue r.iuk nchp.s,nysk mnd.m.n pbr.h dan m$sinakritktu lipokigthre y,ng n$ih reuisq schin&sa ridal rinbul Mtr leen. am yms rbd *rcl,h p.4eilirs ptrru Ji*babkrn sfeeflol,3,s Penydn!.n dip.d*an untut m.miehk su.u k.dtlai ds oliqosk id. Doj hsil Fmba. 100 g kedd.i dapsr ftnshsilloi $u k.d.lai shanyak 650 ml. paknnsl sbrny,k tig! ldi. P.numhuho.ert p8 a,,sdpori Pa& media pdai 100 ml. $lma 7 hdi d,pd dilihd Pldr 6mb6r ';;;rir t m kdmun b.b Bpa sva*a &lam in Endind df rerdam *ele d i biii kcd.l, (Mmi, sela pmss pdidrman rerjadi p.ismian k'rbohider lenrl Etrya*i pdyebab olr fl5vou mdjtdi svr*i vas lebih sndhlb y s di,ribdtn olrh.krivi6 euin,kivie.dm dri mikob! EEbd m.niadi Ga'nbd2,Pefubnnmx,',,&iolip'&ro$hma? Els ie Nt P dbtds M *al:...,.,., Nlrh,ido A 3-3 0)

5 hoki sffi dn*ukm padr han ke nljuh &nes 64gEo&. lmh Nacr 0,9/c sbrir, sup.f!p.6 yus drailka tid.l rerlonhminai. lrds,s,6.eril, b.djuu untur mop.mud,n n.bp,!rd ehinssd,r4 dip.rclci $ipo,si spon hp6 riseliun. H6n pcliimss d.ngtu nih.glop da hmbibner d,i difol.h, m.ngoduns r,7 r x l0'sdoam -r. P.miliiu kdsso $bqed nrtiks mtuk imobilkei snr kem slain EnB.i ny! rd.rhsq kmdii presn,r cuknp runlk &n Iid* m.li6!*u p.ig unu Fmenbd dilakukan dalan riea t,r.4 dagm n seumkan spon inobil yatrg en4 unluk mllihd inobil dalm menahailkm $hinssa dlpd mempe*eir tinskd kdsrin spoe $rama prols imobilisi. Tuju imbilissi spoe ad:lah unek m.mbtui petumhuha sl, r3s rl d orrmdny. d,pd maksimd dm sbh. s.lain ih jus! &p,r neliiduisisrl dri tcmunslind ridlt xsuriryi m.dia rmh6l s.l inobil jw' lebih rndri dipis.hr.n dri n di, r.m.nhi dn drpat dicumrrn beruloq. Tuiuo Emorolgm *l inobil *l6il frutrgkid, isd l.bih 16. hal ini dila*!*.i ftk mdpcrb.s kdet d.n!& medi. f.mnbi, liirsa k!d! *l imohil l.bin mllrindl d2lm m.mf.meibsi iu&h' s beluh sme imobil dirunar utrhk ftmen6i, sfn imobil dimhuhku drhlu di dalm ne,lia darbi y:ng berups 6nplm.n kdlf du sb n ddsd p.,tddine 9r.AnbhD.brnyrk doi8,idog rubili, *p.di : rrbohidd df Yibii, 6lch kmii itu lpm nrron akd M6dr de 6st mb6ng, d- blah h.ndrleii sehin*a dtrdoh dismdm mtll i.$.i6i. D.nso imobilisi. cmiiai 5p.B alm dfdi ch8b mabks sj! poli k(iehd *1, rt'inser subsd d.lad tudi. l.mnci.*d l.bin bdyar d.l- no*iiduki *l udut siign a'mbu 1. Gnfikr,s/d min),ak hbil i.mcitad r1e' Pda Gmbr r dimjulrn bahm jumhh riiy,r D.liic bmy* tl&pd pada d., Il, krhuigkine di*b6bkn prda 6d., ini. spom,err,p4,r,solrru b.e& pad, kondisi ymg optimal. shinsga bdy,r ole ik yaos berhrgti n6mnk n ph mlny.bnbbi pa'ssmpalm pmein, Fhinse sh D.mb. uk r ras.. yaitu minfk, pmcin d.i air tddtq *Ni Mtio ttitdn ( F. tu-, ) i$flayon digmslm klmrom:nebml (3:l) dengo p nanpdr doda lmptr diidzeiq gfisnein, i$lar cnpe dd isol.r kcddai. Hail!.nelmp3daplilTLcdipmhhspolsldb(w,m m.eh k mse bila dilih di blerl lmpu uv. Hail E4ttdt P.tttdo utd'l.,.nvl,.t& O n r0)

6 rtl' GinbE 4. hsil TLs UDtn mordhui l.berde Ll62 dne ebp.l dc, I, I d.! lll. dilhlr! Ft rdilgd nild m ddr.la Sddr y&g,rt!.t n!d'l,h gtish.6 (7,a {6iddoi-6 mr.ri b.[.m). d.idain (TJ dihi(hsl dr ndr isfl.u {,4! k d.l.i &6 bllf NiLi{n.i pj dnbr (h :'bpcl I! dimju*u odn Cmbd 5. likof2 (6J,,ltihidskli isfllvd) hdya ditmu*e ddah hf hcil ftrndtui }:leli daga Rhi'ap$.lieosptu (MErd 1935). B..d.irld [,] &E h4 n*&! mda iloh i$nlwi rri! Rf 0,47 drdus, &tdcd i.nyiu r.lt!2 (CFB.,9&r Ba l99l: Rlnmyuy, 2001). Sdrel mioy* didus! Msrndus F.l&r-2 trdq, pdr,rl, I d& Ul, hrl hi 6libd dri Rryee ririp d6sr! Rf en!, &hin itu Dinylt p.d! b,,.r l d4,ll. ju&! Mih mtrfdune sy8*a d.idz.in Gr 0,I I dm 0,3, ), $bioss! didu$ sya*5 iii b lm snpln dbebbolism.. tlll bi rqb*ri dei lb e! $nyav! Faldolz. Kotrqt6i rd(bz dd tuda dm smp.l 6Embe dri 6 kotubsm. *n[lin digei koi)fuin)t. Fikor2 huy. trb. ul p.& diny.ldral I d.n lll, *n6$d pid.6dcr, rl ridrk!d.pd sny.vr F!rB-1 p.nrnlr rroi ieobjl ).ru disudre de mahe-oaiu rd./, dif.lmci Flo' 4 T.b.t l. Niln M$0.1dr d!.dr hlil TLaS hn! T.h.l l. 6lih,r bhl! rdr Rfy ns riil,* tdr ladt lcdal4 i.hpi rd, pad, c,,a Flc2 ri.b[ e{+d D.d. lcd.l! yes bclm diftmdli. Dri&.ii da gli.ieir ($flrv dii lcd.lo mpr*e Dr.Lle Fsb.Dbbn Fdrb2 *D.d hdi. tl.l ui di*b,bbn sr.lih idobil sbmr 4 b,4 :pm tb.6d mlh*an (nijehd) Ehirgsa p'e3 mltbolnd.. Hrl ini dibjuldo oln s nodr RJo,l l. NiLi Pjiii ninp

7 .ffi:c+o_.*#lo+.q- #i" cobo 5. PIIE m.d'ols. Fiho-) ds driil,ir d0 Stis,bh (Be d J. tm t) dosm Rf d.idzir, didusa p,lhle id lidlk ilhdnolre. edjrdi syrm Fddorl. ddla- ftl,t o.ta padnio prd! kcgi6 xd D.se r4hry a Kinii FMrPA rtb, sge rd.bj (7:3) h.nssudm rlt cpa or,!4rpo7s &imbltisasi, 9.d! Bidr Il mast4ilon nin)* krlr. lmi dasd p.ge &t.., rdalitrtci Fdio.,2 6aga *a nn^ Lnle Chmdasqh, ddsu.hxo kmfofi:ntul (&l) EarFribdko b.h*r Diny.L yas basodu! F hof2 dn dul F.h 6d., I dagu ff 0,49 da D,r, rll d6su Rf 0,45, *d,ngk0 Rf F!hd-2 urtlr dndlf 6F eb.s 0,,17. Ftui dd, I hoy. n Rf rlitu 0,tl. yag iinp dasju V.UC^PTXTE MT XASIE P.DDlii o*4x!!rd did*,rjn r.!6& tbu [t Fidi M]Lydi Fobi[bi.S du Mu,ih.* yde i.,.t hdv* dbb'ntu dd,n 6rli}J.r*r Daclidt de p..dlis di*.i inj. S.liin itu Fnulir lu3l ratufnd' i.rir..*bin kprnr prtr!t DUE it yog rlh r.nddj Dduti, Ariaf, D , st]di Per&hutud p.nbahior s.dyrw a iolcidb du ldi6ltri s.l,m F.l]m6a Satu okb t rop6 o/iqdrafu, TAb WM (,',A FMIP,A. ITB, ariui s. f, D, tcr7. Kejtr K.ddii yms P6gmb{gr H6il OliI TdlD dri T!hu, re Dqtuq xi,i4 rmrpa rm, Ba d il., r99r, Mdldm of t$rrrvoe 0d of Plfu 2 by TmFb Prdmi.s ol?mio, T.DFb cotoee. Gy-sr, P., eq al., 1964, Ailiondd r$ial.d Fm F.r&!rd s.yb.e T.br.i, xau4 20r, 372- Kor4 C, r9,5, Tetaotosi pensotohzn Kdelai, Pu&r, sar sdp{a,atore t,r t6. 13_23. LhA H.. 20or. Mqld'ut rddn, Masurllr u ns. dn pdkilw t, S*tiqi D.ptu, xnh.ti\ srldq. Mb at...nohddo at-m)

8 M!*a K, 193r, ot,iridjdrd dd riwi6r ii d X*.dhn &ab.a Fdddto't Lttdra RldeJdr, L, 2003, OlliNi P.lh!tu l\4!r.l K.14. H..il Fmdd irior'8 ortdroe q yq lrogpdug 47J Tdnd.d Ilolbu d, Pdh.rtld Mi!.rtghd &i u!},}!,t, sw DqdM K,,t4 M. 19t3, PaM,ta, EN p.b t6't'r1 xdqa LMbrt Tryl6, n",., DrA Fdl/ddrh4 JotI w cy & sd, Etut ttt Pabtut Un*at,-,,-,,tbhatu A3"3A

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et Ttirkiye I. Eht omo1o j i Kongr es i, 13-16 li m 1987, t zmir l zoi r iii ~ e vre s i nd e kestane yet i 9ti r we alanla r ~ nd a meyvelerde ku r t l anmaya neden o Lar: z.ar-ar-lalar- ile s a v a~ ~ m

More information

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

4010A1 5010 Min. Max.

4010A1 5010 Min. Max. IA INTERCHANGE CONTROL HEADER 1 R 1 IA Authorization Information Qualifier ID 2-2 R 00, 03 IA01 INTERCHANGE CONTROL HEADER 1 R 1 Authorization Information Qualifier ID 2-2 R 00, 03 IA01 IA02 Authorization

More information

Bounds for Binary Codes of Length Less Than 25

Bounds for Binary Codes of Length Less Than 25 IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY, VOL. IT-24, NO. 1, JANUARY 1974 81 Bounds for Binary Codes of Length Less Than 25 M. R. BEST, A. E. BROUWER, F. JESSIE MAcWILLIAMS, ANDREW M. ODLYZKO, MEMBER, IEEE,

More information

IL CARRISTA D'ITALIA. N 1134 ).Gùrioler5 sfd dnr poske(50%) Roma

IL CARRISTA D'ITALIA. N 1134 ).Gùrioler5 sfd dnr poske(50%) Roma IL CARRISTA D'ITALIA N 1134 ).Gùrioler5 sfd dnr poske(50%) Roma RICORDO DI ENRICO REPOLE /.lolcl,.cvclerlèn'mnnn?tr t-*r x,q " a-.-r",qqa della nostra Rivisia tlgiorno ll novcmbre u.s. è sconparso i1 carìsra

More information

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES.

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. BY G. H. HARDY and J. E. LITTLEWOOD. New College, Trinity College, OXFORD. CAMBRIDGE. z.i. ~. Introduction.

More information

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Vesna Radusinović 4 5 Naslov originala Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Copyright 2004 Vesna Radusinović Copyright 2009 ovog izdanja, LAGUNA Vedranu i Maretu 6 7 Sadržaj

More information

FEDERAL NEGARIT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

FEDERAL NEGARIT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA fh:t-f"kf ty~"ce,~/ioh~ftfce ttl1flh ~lolrala,,;j~t ;lull} FEDERAL NEGARIT GAZETA OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA "r1'f-~: ~op,}-

More information

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1 Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday GEORGE LUSZTIG QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday ABSTRACT. We extend to the not necessarily simply laced case the study [8] of quantum groups whose parameter

More information

itunes Connect Sales and Trends Guide: App Store v14

itunes Connect Sales and Trends Guide: App Store v14 itunes Connect Sales and Trends Guide: App Store v14 apple 2015-03-04 Apple Inc. 2015 Apple Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

More information

ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS and A. RÉNYI. Introduction

ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS and A. RÉNYI. Introduction ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS ad A. RÉNYI Itroductio Dedicated to Professor P. Turá at his 50th birthday. Our aim is to study the probable structure of a radom graph r N which has give

More information

Time Out magazine can be picked up for free outside tube and rail stations on Tuesday mornings in London zones one and two.

Time Out magazine can be picked up for free outside tube and rail stations on Tuesday mornings in London zones one and two. Time Out magazine can be picked up for free outside tube and rail stations on Tuesday mornings in London zones one and two. You can also subscribe to the magazine, here. And throughout the week, Time Out

More information

A plane stationary light beam in a medium with nonlinear refractive index is described by the equation 1 2 J

A plane stationary light beam in a medium with nonlinear refractive index is described by the equation 1 2 J SOVIET PHYSICS JETP VOLUME 34, UMBER 1 JAUARY 1972 EXACT THEORY OF TWO-DIMESIOAL SELF-FOCUSIG AD OE DIMESIOAL SELF-MODULATIO OF WAVES I OLIEAR MEDIA V. E. ZAKHAROVand A. B. SHABAT Institute of Hydrodynamics,

More information

Territorial Disputes and Their Resolution

Territorial Disputes and Their Resolution Territorial Disputes and Their Resolution The Case of Ecuador and Pe r u Beth A. Simmons United States Institute of Pe a c e Peaceworks No. 27. First published April 19 9 9. The views expressed in this

More information

Ellen Chang, Sc.D. Senior Managing Scientist

Ellen Chang, Sc.D. Senior Managing Scientist Senior Managing Scientist Professional Profile Dr. Ellen Chang is a Senior Managing Scientist in Exponent s Health Sciences Center for Epidemiology, Biostatistics, and Computational Biology. Dr. Chang

More information

mathematicae 9 Springer-Verlag 1988

mathematicae 9 Springer-Verlag 1988 Invent. math. 92, 479-508 (1988) Inu~l tione$ mathematicae 9 Springer-Verlag 1988 On the derived categories of coherent sheaves on some homogeneous spaces M.M. Kapranov Steklov Institute of Mathematics,

More information

8n+ _I- SINGLE CHIP 4-BIT. ft DATA- . LIVI"~J "" - 1M. ~ - ~i~~~~:~ IT. i LIVtLNO' "" '..GISTI.. -. PROGR- C_TIR ~J ;;;;;.;

8n+ _I- SINGLE CHIP 4-BIT. ft DATA- . LIVI~J  - 1M. ~ - ~i~~~~:~ IT. i LIVtLNO'  '..GISTI.. -. PROGR- C_TIR ~J ;;;;;.; LENAHCP MICROPROCESOR Paralel CPU With 6 CPU Directly Compatible oitcurti With MC5 ROMs and Instruction Set Includes RAMs lanoitidnoc Branching, Easy Expansion One CPU pmuj to Subroutine and can Directly

More information

Annals of Mathematics

Annals of Mathematics Annals of Mathematics On the Non-Existence of Elements of Hopf Invariant One Author(s): J. F. Adams Reviewed work(s): Source: The Annals of Mathematics, Second Series, Vol. 72, No. 1 (Jul., 1960), pp.

More information

ISL Online Web API Documentation

ISL Online Web API Documentation ISL Online Web API Documentation ISL Online Web API Documentation Contents 2 Table of Contents Foreword 0 Part I Overview 4 Part II Communication model 5 Part III Methods 7... 1 account/passw ord/change/1

More information

Alcohol is available to any adult,

Alcohol is available to any adult, Why Do Some People Dr i n k Too Mu c h? The Role of Genetic and Psychosocial Influences A sizable minority of the population abuses alcohol. Research has found that some vulnerability to developing alcohol-related

More information

Physical and thermodynamic data

Physical and thermodynamic data Page 1 of 22 5 Physical and thermodynamic data Table of Contents 1 Values for various fundamental constants......... 2 2 Atomic Weights.............................. 2 3 Vapor pressure of water.......................

More information

Optimal Approximations by Piecewise Smooth Functions and Associated Variational Problems

Optimal Approximations by Piecewise Smooth Functions and Associated Variational Problems Optimal Approximations by Piecewise Smooth Functions and Associated Variational Problems DAVID MUMFORD Harvard University AND JAYANT SHAH Northeastern University 1. Introduction and Outline The purpose

More information

ON MILMAN'S INEQUALITY AND RANDOM SUBSPACES. Y. Gordon* Technion - Israel Institute of Technology Haifa, Israel. Abstract

ON MILMAN'S INEQUALITY AND RANDOM SUBSPACES. Y. Gordon* Technion - Israel Institute of Technology Haifa, Israel. Abstract ON MILMAN'S INEQUALITY AND RANDOM SUBSPACES WHICH ESCAPE THROUGH A MESH IN ~'* Y. Gordon* Technion - Israel Institute of Technology Haifa, Israel Abstract Let S be a subset in the Euclidean space/r" and

More information

Truth from These Podia

Truth from These Podia Truth from These Podia Summary of a Study of Strategic Influence, Perception Management, Strategic Information Warfare and Strategic Psychological Operations in Gulf II "#$ &#'()*+'!,-.-*+./ 0"12 34+5)'+(6

More information

Recognition by Linear Combinations of Models

Recognition by Linear Combinations of Models IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, VOL. 13, NO. 10, OCTOBER 1991 Recognition by Linear Combinations of Models Shimon Ullman and Ronen Basri Abstract- Visual object recognition

More information