Великий покаянний канон св. Андрія Критського

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Великий покаянний канон св. Андрія Критського"

Transcription

1 Великий покаянний канон св. Андрія Критського Пісня 1 #. n # розспів Києво-Печерської Лаври #. По - міч-ник і Пок- ро - ви - тель був ме - ні на спа - сін - ня.. #. # Він мій Бог, і про-слав - лю Йо - го;. Бог от - ця мо - йо - го,. і воз - ве - ли - чу Йо - го. #. Слав - но бо про - сла - вив - ся.. Приспів: # По-ми луй ме-не, Бо же, по-ми-луй ме-не. # Сла-ва Отцю, і Си ну, і Свя то муду-хо-ві; Інші приспіви: # Пре по-добний от - че Анд-рі-ю,мо-ли Бо-га за нас. Пре-по-доб-на ма-ти Ма- рі- є, мо-ли Бо-га за нас. Парафія св. Арх. Михаїла, Київ, Пирогів u # і ни ні, іповсякчас, і на ві-ки 1 ві-ків. Амінь.

2 Канонарх: З. чо - го поч - ну пла - ка - ти, Канонарх:. про вчинки окаянного жит- тя мо - го, Лик: З Лик:. чо - го поч - ну пла - ка - ти,. # про вчинки окаянного жит - тя мо - го Канонарх: А-ле як Ми-ло серд ний, Який положу я по - ча - ток, Хрис- те, # # n # Лик: дай ме-ні від-пу щен-ня про-вин; Який положу я по - ча - ток, Хрис- те, Канонарх: Лик: Канонарх: для теперішнього ри-дан-ня, для теперішнього ри- дан - ня А- ле як Ми- ло-серд-ний, Лик: Канонарх: Лик: Пісня 2 # дай ме - ні від-пу-щен ня про-вин. Слу - хай не бо, я го - во - ри - ти - му - 2 -

3 і # ос - пі - ва - ю Хрис-та, # що від Ді - ви у ті - лі прий - шов. Пісня 2. # # Ди-віть-ся, ди - віть - ся:. Я Бог. і во - ду із ка - ме - ня ви - то-чив що ман-ну, як дощ, пос-лав, дав-но впус- те - лі лю - дям Мо-їм, #. пра - ви - це - ю є - ди но - ю # і си - ло - ю Мо - є - ю. Пісня 3 На не - по - хит - но - му, Хрис - те, ка - ме - ні за - по - ві - #. дей Тво - їх,.. #. ут - вер - ди мо - ї по мис - ли

4 Пісня 3.. #. Ут - вер - ди, Гос - по - ди, на ка - ме - ні за - по - ві - дей Тво - їх # за - хи - та - не сер - це мо - є,. бо Ти є-дин Свят є - си і Гос подь.. Пісня 4 #. # По-чув про-рок за при-шес - тя Тво - є, Гос - по - ди, і у - бо - яв - ся, що Ти хо - чеш від Ді - ви ро - ди - ти - ся, #. і про - мо вив: і лю- дям я - ви - ти - ся, по - чув я віст - ку про Те - бе і у - бо - яв - ся. # Сла - ва си - лі Тво - їй, Гос - по - ди

5 Пісня 5.. Від но - чі пиль - ну - ю - чи, Чо - ло - ві - ко - люб - че,.... #.. #. і нас-та - ви ме - не на по - ве - лін - ня Тво-ї,... прос - ві - ти, мо- лю - ся,. # і нав - чи ме - не, Спа - се, тво - ри - ти во - лю Тво - ю.. Пісня 6 # n # Взи- вав я # всім сер - цем мо - їм до щед - ро - го Бо - га, і по- чув Він ме - не із пек - ла най-глиб шо - го,.. # і ви - вів із тлін - ня жит - тя мо - є

6 Пісня 7 # n # Со - грі - ши ли, без - за - кон - ству - ва - ли, # чи - ни - ли пе - ред То - бо - ю, # n а - ні со - тво - ри - ли та не по - кинь нас до кін - ця, Пісня 8. # n #. не - прав - ду #. а - ні ви - ко - на - ли,.. # то - го, що за - по - ві - дав є - си нам; # от - ців Бо - же.. # Йо - го, що - во - їн - ства не - бес - ні - ї слав - лять,.. # n #. і тре - пе- щуть хе - ру - ви - ми і се - ра - фи ми,

7 # #.. все, що ди - ше і твар, #. #... # слав - те, бла - гос - лов - ляй - те, #. і ви - хва - ляй - те по всі ві ки. Пісня 9 # Без - сі - мен - но - го за - чат - тя. #. Ма - те - рі без-муж - но - ї.... рож - дес - тво не - ска - зан - не, не - тлін-ний плід:. Бо - же - є бо на- род - жен - ня # об - нов - ля - є все єст - во. як Бо - го - не - віс - ну - ю Ма - тір # То - му Те - бе - всі ро - ди, # пра - во- слав - но ве - ли - ча - є - мо

і

і 1 3 0 4 0 9 0 9 і 0 7 0 4 0 4 0 7 б 0 2 0 6 0 2 0 7 0 6 0 9 0 6 0 2 0 1 0 5 0 7 7 0 5 є 0 9 0 9 є 0 6 Є 0 2 0 6 0 8 є 0 4 0 6 0 9 є 0 2 0 5 0 4 0 1 б 0 8 0 2 0 3 0 1 0 2 і 0 9 0 2 0 5 0 6 0 8 0 9 0 9 0

More information

Joint-Stock Company GIDROPRIVOD. Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА

Joint-Stock Company GIDROPRIVOD. Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА Joint-Stock Company GIDROPRIVOD Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА Purpose of the item. Axial-piston pumps (type НА) of variable displacement and constant direction of operational liquid

More information

за двома бюджетними програмами по яким ф нансусться яко зд Йснюеться експлуатац я державного водогссподарського комплексу та

за двома бюджетними програмами по яким ф нансусться яко зд Йснюеться експлуатац я державного водогссподарського комплексу та рурми мт пя т ук увя вп рк кмпку ткж мт пя ктив упрв я вими вм жтими пррмми п яким утя упрв я ви у р пр ви ити у кшти у М З ти рив витки в ти пр ки ти р тт В ДО ЗПЛв Н прв ррук ви пр т в кик ржв ж п к

More information

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМА 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами

More information

є 2010

є 2010 1 3 0 1 0 3 0 6 0 4 0 3 0 9 0 6 0 1 0 6 0 6 0 0 0 4 0 1 0 3 0 6 0 5 0 6 0 6 0 1 0 4 XXI 0 9 0 2 0 17 0 5 0 6 0 1 0 2 0 8 0 3 є 0 2 0 5 0 8 є 0 9 0 2 0 5 0 6 0 2 0 4 б 0 2 0 2 0 7 є 0 8 є- 0 0 є............................

More information

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Стор. 1 ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 травня 2014 року ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Примірник 1 ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Відповідно до частини дванадцятої статті 73,

More information

c є (t 6с1 1) < t < 2, t 6р4 (1; 2) б c, є і E(ін 6с1 1)2 P( ін 6с1 1, 5 < 0,25).

c є (t 6с1 1) < t < 2, t 6р4 (1; 2) б c, є і E(ін 6с1 1)2 P( ін 6с1 1, 5 < 0,25). 1 31. 0 0 0 2 0 8 0 6 0 7 0 6 0 9 0 9 0 7 0 2 0 3 0 6 і 0 9 0 1 є б 0 5 0 4 є 0 2 є 0 7 0 2 0 8 0 9 0 4 0 9 0 1 0 2 0 6 0 8 є 0 9 є 0,7, є 0 9 0 6 0 8 0 4 0,9, 0 2 0 4 є 0 9 0 9 0 6 0 6 0 7 0 2 0 8 0 9

More information

FAST 14 CF P АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО И А ъ Рapplefl Й fl Аfl - Р. - Й fl "TTB". И. 2

FAST 14 CF P АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО И А ъ Рapplefl Й fl Аfl - Р. - Й fl TTB. И. 2 FAST 11-14 CF P РО ВАГ АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО Ж И З : FAST 11 CF P FAST 14 CF P И. 1 14 1 Й: Й 1. И...2 2. ъ...3 3. Н...4 4. А...5 5. Н...5 6. В...6 7. Ж 6 8. ъ...7 9. Р...7 10. Й...7 11. К...7 12. З...8

More information

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 26 pt modern humanist sans serif typeface. The proportions of each character have a strong lateral dynamic that makes it ideal for on-screen

More information

НОВИЙ КУРС: РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

НОВИЙ КУРС: РЕФОРМИ В УКРАЇНІ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК НОВИЙ КУРС: РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 2010 2015 Національна доповідь Київ 2010 УДК 33 (477): 33.021.8 + 304 (477):316.422.8 ББК У9 (4Укр)

More information

(6) C

(6) C 1 3 0 12 (6) C 0 6 2010 1 3 1 3 1 3 1 3 0 5 0 6 0 8 0 9 0 5 0 7 0 5 0 5 0 8 0 5 0 0 0 3 0 9 0 9 0 5 0 4 0 7 а 0 1 0 2 0 4 0 4 0 2 0 9 0 2 0 6 0 6 * Ю Б ж щ я Д Ю 0 5 0 6 0 0 0 6 0 3 0 8 0 6 0 1 0 8 0 6

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.11.2015 Правління П О С Т А Н О В А 26 листопада 2015 року м. Київ 826 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України Про

More information

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА 1 повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

Problem A. Nanoassembly

Problem A. Nanoassembly Problem A. Nanoassembly 2.5 seconds One of the problems of creating elements of nanostructures is the colossal time necessary for the construction of nano-parts from separate atoms. Transporting each of

More information

Gigaset AL18H handset

Gigaset AL18H handset Gigaset AL18H handset 1 1 Charge status of the batteries 2 Display keys 3 Message key Flashes: new messages received 4 Directory key 5 Control key (u) 6 Talk key 7 End call and On/Off key 8 Ringer on/off

More information

National Paralympic Committees Accreditation Manual

National Paralympic Committees Accreditation Manual 1 National Paralympic Committees Accreditation Manual 1 Contents 1. Introduction 3 1.1 Purpose of the manual 3 1.2 Accreditation timeline 3 1.3 Items to be returned to Sochi 2014 4 1.4 User account and

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року 1. Протягом 9 місяців 2007 року кількість страхових компаній (СК) зросла на 31 СК та станом станом на 30.09.2007 р. cтановила

More information

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело РИНОК МОЛОКА 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело. - 2005. - 8. - С. 5-13. 2. Топіха В. І. Ринок молока та молокопродуктів в Україні / В. І. Топіха // Вісник аграрної науки. -

More information

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Товариства з обмеженою "112-ТВ" (код ЄДРПОУ 3890676) 99% станом на 31 грудня 201 року "112-ТВ" (Україна) 10% «МЕДІА ГРУПА 112»

More information

» А И ВЫ А И И АССА И С И ИВ В И И А ИИ А ч С ИВ В С АСИ С И вх уко и и С И Ы ВЫ С А 052207 2016 2 АВ ВВ И И 1 С С ИСС И В СА И С А В А 5 А А И ВА И 13 13 11 12 Э 13 20 23 1 25 14 15 2 А И ИВ С И АСИ С

More information

ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства

ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Архівні зібрання України Спеціальні довідники ЗВЕДЕНИЙ КАТАЛОГ МЕТРИЧНИХ КНИГ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ

More information

User Manual. June 2008 Revision 1.7. D- 2 02 Customer Display

User Manual. June 2008 Revision 1.7. D- 2 02 Customer Display WW User Manual June 2008 Revision 1.7 D- 2 02 Customer Display Copyright 2008 August All Rights Reserved Manual Version 1.7 The information contained in this document is subject to change without notice.

More information

Digital Typography. This reading describes different types of writing systems and the development of computer-based font files for representing them.

Digital Typography. This reading describes different types of writing systems and the development of computer-based font files for representing them. D R A F T - FOR DISCUSSION ONLY - D R A F T Digital Typography and computer fonts Introduction Follow-up Classes Other readings This reading describes different types of writing systems and the development

More information

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS)

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) - 1 - Зміст 1. Загальний опис... 3 2. Встановлення VLC програвача для Windows 95, 98,Me та Windows 2000/XP/Vista/7.. 4 3. Додавання списку відтворення

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального

More information

А ъ Р ъ. р у. у з. р з

А ъ Р ъ. р у. у з. р з ъ а з р ы у жъ ж ъу ы ь р у ьа А туя ьд р Р ъ ъ т А ъ Р ъ ь А ц уь ж я с зс гэ ьэ сз з тз ь т с э ё р о з э э я у с те нъ т з п р е с а г и у с т я н н у з с р г а н рз к зд й т э ш узх ъ сз э у с н ос

More information

INFO1 a File-Based Management Information System

INFO1 a File-Based Management Information System БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES КИБЕРНЕТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 1 CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES, 1 София. 2002. Sofia INFO1 a File-Based Management Information

More information

б

б 1 3 0 9 0 5 0 0 0 6 0 9 0 6 0 8 0 2 0 5 0 4 0 2 0 9 0 8 0 2 0 9 0 2 0 2 0 8 0 0 0 9 0 2 0 9 0 2 0 1 0 1 0 6 0 3 0 4 0 6 б 0 7 0 0 0 8 0 7 0 7 0 9 0 9 0 6 0 1 0 7 0 7 0 6 0 9 0 9 0 6 0 8 0 5 0 8 0 4 0 7

More information

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА:

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МНЕДЖМЕНТУ (ЕКОМЕН) А.П. РУМЯНЦЕВ, Ю.О. КОВАЛЕНКО МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: Практикум Киів 2007 УДК 339.9(075.8) ББК 65.5я73 М 58 Рецензенти: Вергун В. А. доктор економічних

More information

2007. Ж. А., А.. З, Ж. Е. Й, З. О. Л Йapple М. К.З. ъ ИОЗ

2007. Ж. А., А.. З, Ж. Е. Й, З. О. Л Йapple М. К.З. ъ ИОЗ ЩВИЩ ЕҐЩЙДЕЩ ВЙЗВА ЛЕЖЕҐЩЙДВГ ЩЛЗВВРЕЕ, 007, 41,,. 17618 Н Д 66.011:66.069.83 Рappleapple apple apple apple applefl appleapple apple apple, applefl fl 007. Ж. А., А.. З, Ж. Е. Й, З. О. Л Йapple М. К.З.

More information

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) (наведено порядок тестових завдань зошита 1) Номер і зміст завдання, відповіді Відповідність завдання програмі зовнішнього незалежного оцінювання

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 25 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній станом на 31.3.25 392 (станом на 31.3.24 36),

More information

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013 «'.''«ИЧИЧГШ ИШ М Ш * /////>. л ъ и г ш я ш и ъ в т ъ т ', : 4 р * т Ъ ъ ^ Х 'Ш У Л *а * 1 ЛЧй==:й?й!^'ййй IС A A RT 2013. *»ф«ч>»д* 'И И в Я в З Г З г И Ж /а 1 * icw-ia & «:*>if E M e i i i i y. x '-

More information

THERMAL POWER STATIONS ON THE BASE OF HEATING BOILER HOUSES AND GAS TURBINE POWER PLANT

THERMAL POWER STATIONS ON THE BASE OF HEATING BOILER HOUSES AND GAS TURBINE POWER PLANT M. M. Chepurnyi, Cand. Sc. (Eng)., Assist, Prof.; O. V. Kutasak THERMAL POWER STATIONS ON THE BASE OF HEATING BOILER HOUSES AND GAS TURBINE POWER PLANT There had been determined the main factors of heating

More information

1 3FRENCH MANUFACTURER SINCE 1964

1 3FRENCH MANUFACTURER SINCE 1964 1 3FRENCH MANUFACTURER SINCE 1964 Chargers, Boosters & Starters Catalogue Chargeurs 6 1 Batterieserviceger 0 1te-Katalog 6 1 Cat logo de Cargadores www.dcmtools.be 6 1 info@dcmtools.be 2017 www.gys.fr

More information

The Audi exclusive typeface

The Audi exclusive typeface The Audi exclusive typeface Corporate Design Guideline Basic elements Typography As at: 10/2011 Contents Introduction 3 Audi Type 3 Typeface design 4 1.0 The Audi Type family 4 Overview of supported languages

More information

BREAD, CROISSANTS AND PANCAKES: A TRIP AROUND EUROPE

BREAD, CROISSANTS AND PANCAKES: A TRIP AROUND EUROPE BREAD, CROISSANTS AND PANCAKES: A TRIP AROUND EUROPE Students worksheets Masó October - December 2008 WORKSHEET 1. THE NAMES OF BREAD Colour the languages in each linguistic group you have created with

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

є 0 7, є 0 7, є 0 8 є є і

є 0 7, є 0 7, є 0 8 є є і 1 3 0 6. 0 8. 0 0 0 3 0 9 є 0 7, 0 3. 0 0. 0 3 0 2 0 8 0 2 0 9 0 6 0 4 є 0 7, 0 5. 0 1. 0 8 є 0 8 є є і 0 7 б 0 2 0 6 0 2 0 7 0 6 0 9 0 6 0 2 0 1 0 5 0 7 5 0 5 є 0 9 0 9 є б 0 8 0 2 0 3 0 1 0 2 і 0 6 Є

More information

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Терміни та умови 1. Вступ Бонусну програму MasterCard Rewards (далі «Бонусна Програма») просуває та виконує в Україні компанія «МастерКард Юроп Спрл»

More information

Електронний цифровий підпис та імпорт підписаних обмінних файлів XML

Електронний цифровий підпис та імпорт підписаних обмінних файлів XML Електронний цифровий підпис та імпорт підписаних обмінних файлів XML Згідно Закону України про землеустрій (дивіться http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5394-17), для того, щоб ідентифікувати автора, підтвердити

More information

Всероссийская олимпиада школьников по Английскому языку. Школьный этап. Протокол от «27» сентября 2016 г.

Всероссийская олимпиада школьников по Английскому языку. Школьный этап. Протокол от «27» сентября 2016 г. МБОУ «СШ 19» Всероссийская олимпиада школьников по Английскому языку. Школьный этап. Протокол от «27» сентября 2016 г. Н ом ер к л асса Н о м ер С Н И Л С а К о л и ч еств о бал л ов Т и п д и п л о м

More information

(1060) ,

(1060) , 1 3 0 3 0 4 0 3 0 0 0 3 0 5 0 8 а 0 1 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 1 0 8 0 9 0 9 0 7 0 2 0 2 0 4 0 3 0 5 0 6 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2 0 7 0 9 0 6 0 6 0 3 0 4 0 8 0 6 0 7 0 4 0 4 0 6 0 2 0 9 0 2 0 3 0 5 0 6 0 0 0 3

More information

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами Всі дії з правами «АДМІНІСТРАТОРА» Налаштування брандмауера Windows. Брандмауер (мережевий екран) це захисний бар єр між комп ютером чи мережею і зовнішнім

More information

Лекція 1. ВСТУП План. Бібліографія

Лекція 1. ВСТУП План. Бібліографія ВСТУП Лекція 1 1. Вступ. Предмет та завдання курсу Історія польської мови. 2. Методи і принципи вивчення історії мови. Джерела вивчення історії мови. 3. Зв язок історії польської мови з іншими науками

More information

1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України

1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України 1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України Ключове запитання Яким чином сучасні трудові еміграції впливають на економічний розвиток та соціальні зміни в Україні? Основні поняття, ідеї:

More information

СВЯТО СВІТЛОГО 2 ВОСКРЕСІННЯ

СВЯТО СВІТЛОГО 2 ВОСКРЕСІННЯ 678901235678901212356789012356 Медаль Нельсона Мандели вручено МАУП за високі досягнення в розвитку освіти та внесок у міжнародну співпрацю Міжрегіональної Академії управління персоналом 6789012123567890123567890123567890121235678901235678901235678901212356

More information

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН»

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» N з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

More information

Ьа ЮВ 20 р сь Р щ БЗ сч ТЭ С

Ьа ЮВ 20 р сь Р щ БЗ сч ТЭ С ЯИ чл Р щ Ьа ЮВ 20 р сь Р щ БЗ сч ТЭ С ЯИ чл, нз Я Р щ ( я ЛМ : Ьа ЮВ 20 р 8 Йе 30 ЛМ ( Во ),31 ЛМ ( ЛМ ), Мч :B-Con Plaza) тт лх, Йф Р щ ( я ЛМ : Ьа ЮВ 20 р 10 Йе 18 ЛМ ( Во ),19 ЛМ ( ЛМ ), Мч : ЛМ эб

More information

User Manual. January 2011 Revision 2.0. Galéo 200 Point of - Sale Hardware System

User Manual. January 2011 Revision 2.0. Galéo 200 Point of - Sale Hardware System User Manual January 2011 Revision 2.0 Galéo 200 Point of - Sale Hardware System Copyright 2011 All Rights Reserved Manual Version 2.0 The information contained in this document is subject to change without

More information

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб 1. Компанія Thomson Reuters розраховує індикативну ставку «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit

More information

1 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 1 0 6 0 3 0 6 0 2 0 8 0 8 0 6 0 8 0 9 б 0 2 0 9 0 7 0 0 0 9 0 2 0 8 0 4 0 6 0 8 0 0 0 6 0 9 0 4 0 2 0 2 0 8 0 9 0 1 0 6-0 7 0 6 0 8 0 2 11 0 9 0 2 0 7 0 8 0 7 2001 0 0 0 6 0 1

More information

UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15

UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15 SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15 ECONOMICS AND BUSINESS HISTORY LANGUAGES AND CULTURE POLITICS AND SOCIOLOGY 1 1. AN INTRODUCTION TO STUDY SKILLS 5

More information

EFFICIENCY OF FEED USE OF WET FATTENING PIGS U.

EFFICIENCY OF FEED USE OF WET FATTENING PIGS U. 1 UDC 636.4.033.083 EFFICIENCY OF FEED USE OF WET FATTENING PIGS U. Zasukha doctor of agricultural sciences, professor S. Grishchenko Candidate of Agricultural Sciences N. Gryshchenko graduate student

More information

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О И А Р Х И Т Е К Т У РА НАНОТЕСТЫ БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ С НАНОТРУБКАМИ И БЕЗ НИХ

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О И А Р Х И Т Е К Т У РА НАНОТЕСТЫ БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ С НАНОТРУБКАМИ И БЕЗ НИХ Стротельство архтектура С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О И А Р Х И Т Е К Т У РА УДК 621.762; 691.002 (032) НАНОТЕСТЫ БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ С НАНОТРУБКАМИ И БЕЗ НИХ Акад. НАН Беларус, докт. техн. наук, проф. ХРУСТАЛЕВ

More information

Додаток 1 до Наказу 372-П від р.

Додаток 1 до Наказу 372-П від р. Додаток 1 до Наказу 372-П від 14.03.2016 р. Затверджую: Уповноважена особа ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» в м. Тернопіль / А.П. Чуба/ І. ПАКЕТ «СОЦІАЛЬНИЙ» з використанням аналогової технології** 1. К1 00:00 24:00

More information

на певний в дгук яка ставиться у певну в дпов дн сть техн чному стану л н йно частини

на певний в дгук яка ставиться у певну в дпов дн сть техн чному стану л н йно частини й к Р РА сгаз дентиф каш йний код и м и в узв з р Р в дгук оф ц йного опонента Банахевича Б на дисертац йну ро оту ким ва Р иколи Р ирославовича досконалення метод в прогно ування г дравл чно ефективност

More information

D. V. RUBLEVSKY, J. Y. NAUMOVICH, А. О. SAKADYNETS GENERAL ORTHODONTICS

D. V. RUBLEVSKY, J. Y. NAUMOVICH, А. О. SAKADYNETS GENERAL ORTHODONTICS D. V. RUBLEVSKY, J. Y. NAUMOVICH, А. О. SAKADYNETS GENERAL ORTHODONTICS Minsk BSMU 2016 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ОРТОДОНТИИ

More information

Створення діаграм в Excel

Створення діаграм в Excel Лабораторна робота 10 РЕДАКТОР ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ MS EXCEL. ДІЛОВА ГРАФІКА Створення діаграм в Excel Діаграма служать для відображення рядів числових даних у графічному форматі, зручному для осягнення

More information

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» УДК 373.5.016:797.212 А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПЛАВАННЮ В ПРОФІЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ

More information

1(3),

1(3), 004.0-531.38..,.. в,., alexandruckin@ramber.ru A... Х ия ия ии и и и ч и и и чи чияи, ия. иия я, ч ии и их, их, учии и, ии и чи ия иии ия и уу и. Эи я чиия х хиич и. и иии и х ух. и их и хи щ и чи. ия

More information

(1081) 0 0,

(1081) 0 0, 1 3 0 3 0 4 0 3 0 0 0 3 0 5 0 8 а 0 1 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 1 0 8 0 9 0 9 0 7 0 2 0 2 0 4 0 3 0 5 0 6 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2 0 7 0 9 0 6 0 6 0 3 0 4 0 8 0 6 0 7 0 4 0 4 0 6 0 2 0 9 0 2 0 3 0 5 0 6 0 0 0 3

More information

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом

More information

$$ хс"'ло' отримане завдяки програт} 1 <{оступне э (итло>>' стане

$$ хс'ло' отримане завдяки програт} 1 <{оступне э (итло>>' стане {к! переваги програми доступного } (итла перед програмок) п1дтримки молод1)!(ного кредитування? {рощама доступного )1{итла розпочата 20 0 р. е б льтп комплекснок) пор вняно з прощамо}о п дтримки молод

More information

ВЕРТОЛІТ, ГЕЛІКОПТЕР ЧИ ГВИНТОКРИЛ?

ВЕРТОЛІТ, ГЕЛІКОПТЕР ЧИ ГВИНТОКРИЛ? 811.161.2 343.46:276 6 Л. А. Халіновська (Київ, Україна) ВЕРТОЛІТ, ГЕЛІКОПТЕР ЧИ ГВИНТОКРИЛ? Ідеться про функціонування в авіаційній терміносистемі лексем із частковою синонімією, зокрема вертоліт, гелікоптер,

More information

висповок нп за ошватнпй п лприсмець й к н Флексапдр рп горович в кпого АудптоРА щйо фоаопссових

висповок нп за ошватнпй п лприсмець й к н Флексапдр рп горович в кпого АудптоРА щйо фоаопссових ошватнпй п лприсмець й к н Флексапдр рп горович с й п о ар афц у рссотру х Ёс па п йрас л уь со ё я ь хп Ф ч о осо шл Ф оф а Ф Р в йупво пр втлссснтся ёо фсспр с сфь ф м ры я ь ос вйатзе ёшпорсът ю ааопою

More information

Naviextras Toolbox. Керівництво користувача

Naviextras Toolbox. Керівництво користувача Naviextras Toolbox. Керівництво користувача Зміст Встановлення... 2 Початок роботи... 4 Реєстрація пристрою... 8 Перегляд та вибір оновлень... 8 Придбання оновлень та додаткових даних... 10 Завантаження

More information

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день!

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день! Ziel Мета Stunde 1 Навчати вітатися залежно від часу доби і статусу співрозмовників та прощатися німецькою мовою. Lehr- und Hilfsmittel: Підручник, робочий зошит, програвач компактдис ків, компакт-диск

More information

Panasonic. DVD-стереосистема DVD-стереосистема DOLBY. Инструкция по эксплуатации 1нструкшя з експлуатацп RQT9954-R DIGITAL. Модель.

Panasonic. DVD-стереосистема DVD-стереосистема DOLBY. Инструкция по эксплуатации 1нструкшя з експлуатацп RQT9954-R DIGITAL. Модель. Panasonic Инструкция по эксплуатации 1нструкшя з експлуатацп DVD-стереосистема DVD-стереосистема Модель. SC-VKX25 DOLBY DIGITAL Благодарим Вас за покупку данного изделия. Для обеспечения оптимальной и

More information

Project of public e-learning earning portal

Project of public e-learning earning portal Masaryk University Faculty of Informatics Project of public e-learning earning portal Diploma thesis Bc. Jan Bleha Brno, 2013 Keywords E-learning, business plan, business model, machine learning, cloud

More information

1. РОЛЬ І МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ.

1. РОЛЬ І МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ. Лекція 1. Тема. Цивільна оборона України на сучасному етапі Питання для розгляду: 1. Роль і місце цивільної оборони у сучасному світі. 2. Визначення цивільної оборони. Принципи і завдання ЦО. 3. Організаційна

More information

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології Затверджено

More information

ЛЕГКІ ЛЮКИ ( 1-5 т.) (А15)

ЛЕГКІ ЛЮКИ ( 1-5 т.) (А15) ТОВ "Імпекс-Груп" тел. (044) 331-46-23, т/ф. 594-02-79, факс 067 231 70 79 моб. 067-403-99-10, 063-855-48-03 e-mail: 3314623@gmail.com, impex3000@gmail.com www.331.com.ua офіс - 02090, м.київ, вул. Алма-Атинська,

More information

Product Catalogue SHENZHEN JUNUO ELECTRONICS СО., LTD. ^tfllii/i'iivili М &*П FUMESRT. [ЛвИ HDreceh FS-820T2

Product Catalogue SHENZHEN JUNUO ELECTRONICS СО., LTD. ^tfllii/i'iivili М &*П FUMESRT. [ЛвИ HDreceh FS-820T2 Product Catalogue FUMESRT [ЛвИ HDreceh FS-82T2 ^tfllii/i'iivili М &*П SHENZHEN JUNUO ELECTRONICS СО., LTD SHENZHEN JUNUO ELECTRONICS CO..LTD MODEL:FS-824T2 DVB-T2 GAME - - HIGH Definition 1 - MPEG4 F S!

More information

Russian Introductory Course

Russian Introductory Course Russian Introductory Course Natasha Bershadski Learn another language the way you learnt your own Succeed with the and learn another language the way you learnt your own Developed over 50 years, the amazing

More information

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ. Грибов Михаил Леонидович

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ. Грибов Михаил Леонидович ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «APRIORI. CЕРИЯ: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» WWW.APRIORI-JOURNAL.RU 1 2014 УДК 351.745.7 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ Грибов Михаил Леонидович канд. юр. наук Национальная

More information

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В. Н. КАРАЗІНА

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В. Н. КАРАЗІНА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В. Н. КАРАЗІНА 854 Серія ФІЛОЛОГІЯ ВИПУСК 57 Заснований у 1965 році Харків-2009 У віснику розглядаються актуальні

More information

є

є 1 3 0 7 0 2 0 8 550.361: 553.982 їєїаї їіїґїґїі 1є7ї їіїіїєї : 1є7ї ї ї їґї їєї ї їіїёї ї ї 1є7ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї їії ї ї їёїєїії 1є7ї ї ї їёїєї ї ї їёїєїёїії ї їґїї 1є7 ї 1є7їёї їії їії ї їґїї 1є7ї

More information

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «КІА, РІО, ГОЛ!»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «КІА, РІО, ГОЛ!» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» м. Київ 2014 Сторінка 2 з 12 З М І С Т 1. ЗАГАЛЬНІ... 3 2. УМОВИ УЧАСТІ В РОЗІГРАШІ... 8 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ..8 4. УМОВИ УЧАСТІ В ЗАХОДІ...

More information

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД Перед звільненням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює попередній рік) 01 січень 2016-29 грудень 2016 2.1. ІНФОРМАЦІЯ

More information

Офіційні правила акції «MicraLand» (далі - Правила)

Офіційні правила акції «MicraLand» (далі - Правила) Офіційні правила акції «MicraLand» (далі - Правила) 1. Загальні положення. 1.1. Акція захід «MicraLand» (надалі «Акція» або «Рекламна Акція»), який проводиться по всій території України з рекламною метою.

More information

SWAG ремкомплекти ланцюгового приводу ГРМ тепер подвійна вигода! 1)

SWAG ремкомплекти ланцюгового приводу ГРМ тепер подвійна вигода! 1) Чудова пропозиція! www.swag.de/remkomplekty-lanzjugovogo-pryvodu SWAG ремкомплекти ланцюгового приводу ГРМ тепер подвійна вигода! 1) Купіть ремкомплект ланцюгового приводу ГРМ 2) від SWAG та отримайте

More information

ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін

ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін Документ Несторівської групи ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін Преамбула Україна прагне змін. І боїться їх. Україна сьогодні це величезний потенціал змін, який не знаходить

More information

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 Об єднання бізнесу МЕТА 1 Мета цього МСФЗ полягає у визначенні фінансової звітності суб єкту господарювання, який набуває форми об єднання бізнесу. Зокрема,

More information

комб новапого тп у квр шпсько пшсько га щ кшр шнського комупа ьпого до шк льпого пав А ьпого зак Аду в олота РшкА двтоно тшо Рвс пуы и крим статут

комб новапого тп у квр шпсько пшсько га щ кшр шнського комупа ьпого до шк льпого пав А ьпого зак Аду в олота РшкА двтоно тшо Рвс пуы и крим статут пого Ф ю затввр щ вно Р певв сэс ксрчсн ьхот йсько Р ш ск кашя ч статут кшр шнського комупа ьпого до шк льпого пав А ьпого зак Аду в олота РшкА комб новапого тп у квр шпсько пшсько га щ двтоно тшо Рвс

More information

ИОЗЙРЩЗЩИО ЕВЗЗОБ КЩИЩ ОҐО ИО ЕО ЕВЗЗВ-ЕЗ Н ЕИВАОЗЗВГ ЗЩЙ ОПЕ ЗВЙ Е РЩЗВЖО

ИОЗЙРЩЗЩИО ЕВЗЗОБ КЩИЩ ОҐО ИО ЕО ЕВЗЗВ-ЕЗ Н ЕИВАОЗЗВГ ЗЩЙ ОПЕ ЗВЙ Е РЩЗВЖО ИО ЕО ЕВЗЗОБ ПЕВВРЕБ. ИО ЕВЧДВВРЕБ 2006 46 4. 441446 Н Д [57:539.1.04].001:575.224.23 apple apple apple [3]. О fl apple flfl apple [6] appleapple [7] apple fl ЗД [8] (BrDU) ЗД [9]. Е apple applefl fl appleapple.

More information

Ёауковшй. часту нах. астина

Ёауковшй. часту нах. астина чъ ъ Ёауковшй урнал у часту нах астина м н стврство осв ти науки молод та спорту укратни ержавний вищий навча льний заклад ки вськии нац она льнии вконом чнии ун вврситвт мен БА А гвтьмана у кнародна економ

More information

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Цілі та завдання 1. Дисциплінарний регламент визначає види дисциплінарної відповідальності учасників змагань, що проводяться під егідою Федерації хокею України (ФХУ),

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній (СК) на кінець 2006 року зросла на 13 СК та

More information

Наукові та практичні проблеми виробництва приладів та систем

Наукові та практичні проблеми виробництва приладів та систем 8. Клето Г. И. Наноразмерные сегнетоэлектрические пленки для интегральных запоминающих элементов / Г. И. Клето, Я. В. Мартынюк, А. И. Савчук и др. // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, Nanosystems,

More information

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА УДК 658.15.01:005.21 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Наталія Вікторівна ЗАМЯТІНА викладач кафедри менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного

More information

О М Авраменко В Т Сичова. зошит. для контрольних роб т. класу. кграмота

О М Авраменко В Т Сичова. зошит. для контрольних роб т. класу. кграмота О М Авраменко В Т Сичова зошит для контрольних роб т з к мови класу уч Ки в кграмота Контрольна робота М Пов орення вл вчено о в почалп сов х частини мови орфограми сласах авдання мають по чотири вар анти

More information

Описание статистики PokerTracker Software, LLC.

Описание статистики PokerTracker Software, LLC. Описание статистики т. 0 $/Hand ол ое е: Money Won per Hand Оп е: ед ее кол е т о де е л п о од у уку. Фо ул : ( Amount Won / Total Hands Played ) $/100 ол ое е: Money Won per 100 Hands Оп е: ед ее кол

More information

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки УДК 53383 Ю Ф Лазарєв Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки Вступ Сучасне подання механіки матеріальної точки з врахуванням релятивістського підходу базується на математичному апараті,

More information

Нестатеве розмноження організмів. Регенерація

Нестатеве розмноження організмів. Регенерація Нестатеве розмноження організмів. Регенерація ПЛАН Ознаки нестатевого розмноження Способи нестатевого розмноження одноклітинних і багатоклітинних Вегетативне розмноження Регенерація Ознаки нестатевого

More information

SLIRS: Sign Language Interpreting System for Human-Robot Interaction

SLIRS: Sign Language Interpreting System for Human-Robot Interaction The 2016 AAAI Fall Symposium Series: Artificial Intelligence for Human-Robot Interaction Technical Report FS-16-01 SLIRS: Sign Language Interpreting System for Human-Robot Interaction Nazgul Tazhigaliyeva

More information

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Назва рекламної акції «Виклик Активіа» (далі «Правила» та «Акція» відповідно) від 01 грудня 2016 року

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Назва рекламної акції «Виклик Активіа» (далі «Правила» та «Акція» відповідно) від 01 грудня 2016 року ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Назва рекламної акції «Виклик Активіа» (далі «Правила» та «Акція» відповідно) від 01 грудня 2016 року Замовник рекламної Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАНОН ДНІПРО»,

More information