LIVING OUTDOOR ส มผ สช ว ตกลางแจ งในแบบ เคน-ภ ภ ม พงษ ภาณ. ร วมล นร บ Kiehl's Bath and Shower Liquid Body Cleanser Lavender ขนาด 250 มล.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "LIVING OUTDOOR ส มผ สช ว ตกลางแจ งในแบบ เคน-ภ ภ ม พงษ ภาณ. ร วมล นร บ Kiehl's Bath and Shower Liquid Body Cleanser Lavender ขนาด 250 มล."

Transcription

1 ร วมล นร บ Kiehl's Bath and Shower Liquid Body Cleanser Lavender ขนาด 250 มล. instagram: aroundonline APRIL 2014 OUTDOOR LIVING ส มผ สช ว ตกลางแจ งในแบบ เคน-ภ ภ ม พงษ ภาณ

2

3 4 CONTENT ISSUE 49 I APRIL ALL AROUND THE WORLD 13 TAKE A LOOK AROUND 14 COMING AROUND 16 CRUISING AROUND 24 HOT ISSUE 26 COVERSTORY 34 SPECIAL SCOOP SHOP AROUND 40 THE CORNER NEW TASTE 46 IN TOWN DINING 50 AROUND Climb mountains not so the world can see you, but so you can see the world. unknown WHERE TO FIND AROUND Starbucks สยามพารากอน, สยามเซ นเตอร, สยาม ด สค ฟเวอร, อาคารสยามก ตต, มาบ ญครอง, Ideo Q Phayathai, จามจ ร สแควร, เซ นทร ลเว ลด, ด ออฟฟ ศเศส แอท เซ นทร ลเว ลด, เพล นจ ต เซ นเตอร, หล งสวน, เซ นทร ล ช ดลม, เดอะ 19 ช ดลม, อ มร นทร พลาซ า, all season place อาคาร CRC, ศ นย การค านานาสแควร, รพ. บำาร งราษฎร, แกรนด 5 พลาซ า, เทอร ม นอล 21, จ เอ มเอ ม แกรมม, ช ต ร สอร ท, รพ.สม ต เวช, The 49 terrace, ท อปส มาร เก ตเพลส ทองหล อ, ทองหล อ ระหว าง ซอย 13-15, SFX เอกม ย, บางกอก เมด เพล กซ, เดอะ เดว ส กร งเทพ, ด เอ มโพเร ยม, เอ กเชน ทาวเวอร, ไทมส สแควร, อาคาร อ อจ อเหล ยง, Big C พระราม 4, โรบ นส น ส ลม, ส ลมคอมเพล กซ, อาคารบ ญม ตร, อาคารสเตท ทาวเวอร, บ านส ลม, ถนนคอนแวนต ส ลม, หน าโรงแรมมณเฑ ยร, อาคารค วเฮาส (ไลฟ เซ นเตอร, อาคารบางกอก ซ ต, อาคารเอ มไพร ทาวเวอร, อาคารแกรนด ไดมอนด พลาซ า, อ ต ลไทย ทาวเวอร, เอ ม เธ ยร เตอร, โครงการ ช บ ญ า 19, รอย ล ซ ต อเวน ว RCA, บางกอกพลาซ า, เซ นทร ล พระราม 9, โรบ นส น ร ชดา, เอสพลานาด ร ชดา, ศ นย ประช มแห งชาต ส ร ก ตต, เม องไทยภ ทร คอมเพล กซ, เดอะมอลล งามวงศ วาน, เซ นทร ล ป นเกล า, เซ นทร ล ร ตนาธ เบศร, เซ นทร ล แจ งว ฒนะ, อเวน ว ร ชโยธ น, ไทยพาณ ชย ปาร ค พลาซ า, เซ นทร ล ลาดพร าว, รพ. เวชธาน, เดอะมอลล บางกะป, CDC เอกม ย-รามอ นทรา, เดอะ คร สต ลพาร ค, เดอะไนน พระราม 9, ลาว ลล า พหลโยธ น พลาซ า, เซ นทร ล รามอ นทรา, แฟช นไอส แลนด, นวม นทร มาเก ตเพลส, อเวน ว นวม นทร ซ ต, เมเจอร ร ชโยธ น, อ มแพค เม องทอง, อเวน ว ถนนแจ งว ฒนะ, เดอะพรอมานาด Au Bon Pain สยามพารากอน, สยามเซ นเตอร, สยาม ด สค ฟเวอร, มาบ ญครอง, ด ออฟฟ ศเศส แอท เซ นทร ล เว ลด, Big C ราชดำาร, รพ. บำาร งราษฎร, ด แอมบาสเดอร, อาคาร อาร เอส ย ทาวเวอร, เรนฮ ลล, รพ. สม ต เวช, เจ อเวน ว ทองหล อ, เดอะเดว ส กร งเทพ, เอ มโพเร ยม ทาวเวอร, เอ มไทย ทาวเวอร, ส นธร ทาวเวอร, อาคาร อ บด ลราฮ ม, อาคารอ อจ อเหล ยง, โลต ส พระราม 4, ซอยศาลาแดง, อาคาร ซ ลล ค เฮาส, รพ. กร งเทพคร สเต ยน, อาคารส บ ญเร อง, รพ. เซนต หล ยส, สาทรซ ต ทาวเวอร, อาคารสาทรนคร, อาคารท สโก ทาวเวอร, บางกอกพลาซ า, อาคาร เลคร ชดาออฟฟ ศ คอมเพล กซ, เซ นทร ล ป นเกล า, เซ นทร ล แจ งว ฒนะ, ไทยพาณ ชย ปาร ค พลาซ า, รพ. ป ยะเวท, เดอะไนน พระราม 9, รพ. ว ช ยย ทธ, อาคารซ นทาวเวอร, รพ. พญาไท 2, เดอะพรอมานาด True Coffee สยามพารากอน, สยามสแควร ซ.2, สยามสแควร ซ.3, ด จ ตอลเกทเวย, จามจ ร สแควร, เทอร ม นอล 21, 8 ทองหล อ, ด เฮอร ไรซอน เอกม ย, เอกม ย พาร คเลน, บางกอก เมด เพล กซ, ด เอมเพอร โอ เพลส, all season place อาคาร CRC, อาคารอ อจ อเหล ยง, ส ลม ลอฟท, ทร น ต คอมเพล กซ, ย ไนเต ดเซ นเตอร, เดอะ ซ ต ว ว า, สาทรซ ต ทาวเวอร, ทร ทาวเวอร, เม องไทย ภ ทร คอมเพล กซ, วงศ สว าง ทาวน เซ นเตอร, ม.เกษตร อาคารบร การ, เซ นทร ล ลาดพร าว, เดอะมอลล บางกะป, อาคารพหลโยธ นเพลส, ร านโกลเด น เพลส ศ นย ราชการ, ทร ม ฟ แอท สยาม Secret Recipe สยามพารากอน, เทอร ม นอล21, เซ นทร ล พระราม 9, เซ นทร ล พระราม 3, เซ นทร ล พระราม 2, เซ นทร ล ลาดพร าว, เซ นทร ล บางนา, เซ นทร ล ป นเกล า, เซ นทร ล แจ งว ฒนะ, ท อปส ส ลม, ลา ว ลล า อาร ย, ออลซ ซ น เพลส, ค วเฮ าท ล มพ น, รพ. บ เอ นเฮช, เดอะพรอมานาด, เดอะ วอล ค ราชพฤกษ, เซ นทร ล อ ดรธาน, เซ นทร ล แอร พอร ต เช ยงใหม, ห วห น มาร เก ต ว ลเลจ, เซ นทร ล พ ทยา บ ช Coffee world สยามพารากอน, เซ นทร ลเว ลด, เทอร ม นอล 21, เอสพลานาด (เม องไทยร ชดาล ยเธ ยเตอร ), เซ นทร ล ป นเกล า, เซ นทร ล ลาดพร าว, เดอะมอลล บางกะป, แฟช น ไอส แลนด, ไอท สแควร หล กส, ส ข มว ท ซ.7/1, ปากซอย พ ฒน พงษ ส ลม, อเวน ว ใน ม.เกษตร The Coffee Bean & Tea Leaf สยามพารากอน, สยามเซ นเตอร, เซ นทร ลเว ลด, อาคารอ นเตอร เชนจ 21, ว น ฟ น คซ สแควร (ส ข มว ท 22), ซอยหล งสวน, รพ. กร งเทพ, แฟช นไอส แลนด, เซ นทร ลแจ งว ฒนะ, The Walk เกษตร-นว ม นทร, พาราไดซ พาร ค Iberry สยามพารากอน, เซ นทร ลเว ลด, เอสพลานาด, ลาว ลล า พหลโยธ นพลาซ า, เจ อเวน ว ทองหล อ, เมเจอร อเวน ว, นวม นทร ซ ต อเวน ว, ก บข าวก บปลา by iberry มาร เก ตเพลส ทองหล อ Coffeol สยามพารากอน, เซ นทร ลเว ลด, มาบ ญครอง, สยาม ด สค ฟเวอร, เซ นทร ล บางนา, Asiatique The Riverfront Mezzo เซ นทร ล แจ งว ฒนะ, เซ นทร ล ร ตนาธ เบศร, ไอท สแควร หล กส, รพ.ว ภาวด, รพ. เกษมราษฎร, อาคารรสา ทาวเวอร ดอยต ง คอฟฟ TMB หน าสวนจต จ กร, สถานท ตอเมร กา, จามจ ร สแควร, ส นธร ทาวเวอร, อาคารส บ ญเร อง Mandarin Oriental Shop สยามพารากอน, ด เอ มโพเร ยม, เซ นทร ล ช ดลม Other Coffee Beans By Dao (สยามพารากอน, เซ นทร ล เว ลด, ซอยร วมฤด, casa viva เอกม ย 12) คาเฟ ด โอโร (ร.พ. ป ยะเวท, The Junction, ศ นย ราชการ) Gloria Jean s Coffee (อาคารแกรนด พาร คว ว, เค ว ลเลจ, เล ยบทางด วน เอกม ย-รามอ นทรา) Suzuki Coffee (อาคารช โนท ย, อาคารเวฟเพลส, อาคารสาทรธาน ) TOM N TOMS COFFEE (สยามเซ นเตอร, เค ว ลเลจ, หน าโรงแรมมณเฑ ยร) กาแฟ ดอยช าง (เกตเวย เอกม ย, ใกล ธนาคาร TMB สาขาจต จ กร, ศ ภาล ยปาร ค ส แยกเกษตร, เย องเอกม ย 12) Coffee Gallery (เกตเวย เอกม ย, สยามเซ นเตอร, CDC เอกม ย- รามอ นทรา) แบล คแคนยอน (เมเจอร ป นเกล า, เมเจอร ปากเกร ด) Wawee Coffee (ศ นย ราชการ, นวม นทร เฟสต ว ล วอล ค) AMAZON (สยามพารากอน, เซ นทร ล พระราม 9) Haagen dazs (เทอร ม นอล 21, สยามพารากอน) MPB SweetCake (เซ นทร ล พระราม ปาร ค ทาวน อ น ทาวน ) Secret Garden (ร มถนนสาทร 5) After You Cafe (ทองหล อ 13) Audrey Cafe & Bistro (ทองหล อ 11) Bangkok Coffee (เพล นจ ต เซ นเตอร ) Cafe DE BEYROUTH (เพล นจ ต เซ นเตอร ) DANUBE BEST COFFEE (เพล นจ ต เซ นเตอร ) Cafe De Tu (จามจ ร สแควร ) Caffe D'Oro (ท สโก ทาวเวอร ) Green Coffee (อาคาร พหลโยธ นพลาซ า) Greyhound (ท กสาขา) juize etc (หล งสวน) KA-NOM (ป ญญาว ลเลจ) LEE Cafe (เพล นจ ต เซ นเตอร ) LE NOTRE PARIS (สยามพารากอน) L'Espace (สยามพารากอน) MEDE BY JELLY JAN (สยามพารากอน) SUCRE (สยามพารากอน) Melt Me (อาร น า 10 ทองหล อ 10) Mont Blanc Sweet Cafe (สยามเซ นเตอร ) The Coffee Bean & Tea Leaf (สยามเซ นเตอร ) 94 Coffee (ไพร มเพลส พลาซ า) The Coffee Club (ปากซอย ส ข มว ท 63) บ านไร กาแฟ (ปากซอย ส ข มว ท 63) The Papaya (ส แยก กล วยน ำ าไท) ตำานานไทย (เพล นจ ต เซ นเตอร ) BACCO, Italian Bar & Pizza COUNTER SERVICE CITI M VISA เดอะมอลบางแค ช น 2 ต ดหน าร านโครงการหลวง, เดอะมอลล รามคำาแหง ช น 1 แผนกย นส, เดอะมอลล บางกะป ช น 2 หน า Sport Mall, เดอะมอลล ท าพระ ช น VIP Service Powermall, เดอะมอลล งามวงศ วาน ช น 4 ใกล แผนก Powermall, ด เอ มโพเร ยม ช น 4 หน าร าน Fire Place, สยามพารากอน ช น 1 ตรงข ามร าน Gem s Pavilion LOUNGE Platinum Lounge สยามพารากอน, Platinum Lounge ด เอ มโพเร ยม, Gaysorn Lounge, Citi Gold Lounge, M Platinum Club ด เอ มโพเร ยม, VIZ Lounge (สยามเซ นเตอร, พาราไดซ พาร ค) ธนาคารซ ต แบงค สาขา กร งเทพ และสาขาส ลม, CitiAdvance (สยามพารากอน, พาราไดซ พาร ค, เอสพลานาดและส ลม) ห องร บรองพ เศษ หล ยส ทาเว ร น สนามบ นส วรรณภ ม, ห องร บรอง King Power Duty Free ซอยรางน ำา, ROP Lounge สนามบ น ส วรรณภ ม SPORT CLUBS & CLUB ASSOCIATE สปอร ตซ ต ไดร ฟว งเรนจ, ประชาช น ไดร ฟว งเรนจ, นอร ธปาร คไดร ฟว งเรนจ, สโมสรราชพฤกษ, ท เดย ไดร ฟว งเรนจ, ร ชว ภา ไดร ฟว งเรนจ, โปรแอมไดร ฟว งเรนจ, พร อมศ ร สปอร ตคล บ, ว ภาวด ฟ ตเนส, ก ต ธาฎากอล ฟ, นวม นทร ไดร ฟว งเรนจ, นวลจ นทร กอล ฟคล บ, สนาม กอล ฟกองท พบก, พาร 3 ไดร ฟว งเรนจ, สปอร ตคล บ, สนามไดร ฟกอล ฟ RCA, ส ข มว ท ไดร ฟว งเรนจ, ศ นย บร การ ความงาม Apex (ท กสาขา) HOSPITALS รพ.ว ภาวด, รพ.กร งไทย, รพ.นนทเวช, รพ.ย นฮ, รพ.เจ าพระยา, รพ.เกษมราษฏร, รพ.มงก ฎว ฒนะ, รพ.ปากเกร ด, รพ.ว ภาวด, รพ.พระราม 9, รพ.เวชธาน, รพ.ลาดพร าว, รพ.รามคำาแหง, รพ.เซนต หล ยส, รพ.เล ศส น, รพ.กร งเทพคร สเต ยน, รพ.สม ต เวช, รพ.เปาโล, รพ.ส นแพทย, รพ.เซ นทร ลเยนเนอร ล, รพ.เมโย, รพ.ป ยะเวท, รพ.เปาโล เมโมเร ยล, รพ.พญาไท 2, รพ.ว ช ยย ทธ HOTELS Mandarin Oriental, Sofitel Bangkok Sukhumvit, Pullman Bangkok Hotel G

4

5 8 PREFACE ISSUE 49 I APRIL 2014 HELLO หากค ดจะท องเท ยวอย างม ความส ข อย าได เกรงกล ว ต อสายลมและแสงแดด เพราะแม สองส งน จะม หน าท ทำาลายผ วพรรณอ นผ องใสของเราโดยตรง แต หากมอง ในแง ด ท ม อย มากโข น นค อนอกจากความเย นสดช น ต นหญ าและก งไม ท ไหวเอนจากสายลม แสงแดดท SUNSHINE ฉาบฉายไปท ว ย งทำาให เราได เห นว วท วท ศน อ นงดงาม พร อมชมภาพแฟช นและบทส มภาษณ ของทาสหน ม ตระการตรงหน า ท แม แต กล องถ ายร ปก ไม สามารถเก บ ส ดหล อ เคน-ภ ภ ม ท แม จะต องทำางานหน ก ม เวลา ภาพความงามน ได หมดด งท ตาเราเห น พ กผ อนน อย จนใต ตาล กโบ แต ส งหน งท ทำาให ช ว ตเขา ม ความส ขมากน นก ค อการได ออกเด นทางท องเท ยว พร อมก บการได ใช ช ว ตอย างอ สระเสร บนหล งเบาะ น มๆ ของมอเตอร ไซค ค ใจ ตามมาต ดๆ ก บทร ปส ด เอ กซคล ซ ฟ พาผ ถ อบ ตรเครด ตซ ต แบงก ออกเด นทาง จากกร งเทพฯ ล ดเลาะส ไร อง นแห งเด ยวในห วห น และ ชมคอนเส ร ตร มชายทะเล และป ดท ายก นด วยการ แนะนำาร านอาหารส ดฮ ป ท บอกได คำาเด ยวเลยว า ควร ร บออกจากบ านแล วเด นทางไปช ม ก อนท ค ณจะพลาด อะไรด ๆ ไปค ะ การท องเท ยวไปย งโลกกว าง เป นการเป ดโอกาสให ต วเราได ส มผ สช ว ตท แตกต างจากท ค นเคย อ กท งย ง สามารถสร างประสบการณ และพล งงานบางอย าง ท เราไม อาจมองเห นได ด วยตาเปล า แต หากร ส กได ว า ม นช างม ค าต อการดำาเน นช ว ตอย ของเราเหล อเก น พล งงานน ทำาให เราม ความส ข ทำาให เราม กำาล งใจส ต อ เก บออมเง น และพยายามจ ดสรรเวลาว างเพ อวางแผน ออกเด นทางอ กคร ง เส นทางของบางคนอาจราบเร ยบ ไปก บสายนำ ำ ป าเขา บางคนสน กสนานก บเส นทางท คดเค ยวเล ยววนของถนน บางคนชอบท งหญ า และ การได หยอกล อก บส ตว น อยใหญ แต เช อแน ว าท กท น น ม เสน ห และเป นทางเล อกท ด กว าการน งทำางาน ท ามกลางต กระฟ าส งส ดของประเทศเป นไหนๆ ต ดตามอ านก นได ว าน กเด นทางของเราเป นใครและม ความส ขแค ไหนท ได ใช ช ว ตกลางแจ งจากสก ป Outdoor Living Until then... See you AROUND! CONNECT WITH US ONLINE facebook.com/aroundmagazine Instagram: around_magazine Twitter: around_magazine Publisher: Lifestyle+Travel Media Co., Ltd. Editor: วาร ณ ร ตนงาม Senior Writer: ก นยภ ทร สว สด เก ยรต Senior Writer: ปาน ชาต ธ ญญะผล Senior Graphic Designer: ส รก จ เดชประท กษ ช ย Graphic Designer: เคร อมาศ โสมมอญ Photographer: ร ชพ นธ ส ขร ตนไชยก ล Managing Director: สายพ ณท ล Accounting Manager: อ งคณา ตร ทร พย ต ดต อกองบรรณาธ การ: ต ดต อฝ ายโฆษณา: Director: อมร นทร คชร ตน (โทร ) Advertising Team: ปร ม นร นทรางก ร ณ อย ธยา (โทร ) ป ยะพ นธ พ ลาศจ ตร (โทร ) พรว ภา ภาคถ น (โทร ) ดาว ด ส บตระก ล (โทร ) Admin. & Distribution Supervisor: ร ชน ไพโรจน เอ ออน นต Traffic Coordinator เจษฎา ห ร ญยบ ตร Colour Seperation: ส นทรฟ ล ม จำาก ด โทร Print: สยามค ลเลอร พร น จำาก ด โทร LIFESTYLE+TRAVEL MEDIA CO., LTD. 29 อาคาร Bangkok Business Center (BBC) ช น 19 (ห อง 1901) ซอยเอกม ย ถนนส ข มว ท 63 แขวงคลองต นเหน อ เขตว ฒนา กร งเทพฯ โทร , แฟกซ : อ เมล: เว บไซต : กระดาษเน อในพ มพ ด วยกระดาษ Paper Green DISCLAIMER: AROUND makes every effort to provide complete, accurate information but cannot accept responsibility for any offence, loss, inconvenience or injury arising from use of the information contained herein. The opinions expressed in the magazine do not necessarily reflect those of the management.

6 10 WE VE GOT MAIL ISSUE 49 I APRIL 2014 KNOWLEDGE BY NUMBERS TEXT: ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย 11 ชอบคอล มน ไหน เบ อเร องอะไร อยากให เราพาไปช อป ก น เท ยวท ไหน เข ยนเข ามา แนะนำาหร อค ยบ นได ท กเร อง อ เมลมาท พร อมเข ยนช อและท อย ของท านแนบมา ด วย จดหมายท ได ร บการต พ มพ ใน ฉบ บหน า จะได ร บผล ตภ ณฑ จาก Origins ท านละ 1 เซ ต ประกอบด วย Checks & Balances Frothy Face Wash คล นเซอร ทำาความสะอาด ผ วหน า และ Drink Up Intensive Overnight Mask มาส กพอกหน า สำาหร บช วงกลางค น (รวมม ลค าเซ ตละ 2,300 บาท) จาก ค ณเสาวล กษณ ชอบคอล มน All Around the World ใน issue 47 มากค ะ ท บอกเล าเร องราวความเป นมา ของภ เขาส ร งจางเย ต นเช ย ในเม องจ น ภาพ ประกอบสวยงามเหม อนภาพวาดไม ม ผ ด ทำาให ร ส กว าคร งหน งในช ว ตต องไปเห นก บตา ให ได ย งชอบท องเท ยวตามส งมห ศจรรย ของ โลกด วยแล ว น แหละ เป นอ กหน งสถานท ท ฉ นต องไปในช ว ตน ขอบค ณท มงาน AROUND นะคะ ท นำาเสนอส งแปลกใหม ให ได อ านก น การม Dream Destination ค อความส ข อย างหน งท ทำาให ช ว ตม จ ดหมายมากข นนะคะ ไม สำาค ญว าในความเป นจร งจะม โอกาสได ไป เย อนสถานท น นๆ หร อไม แต การได ฝ นไว ก อนเป นเร องน าต นเต นจร งๆ ด ใจท ค ณ เสาวล กษณ ม Dream Destination แห งใหม จากการอ านคอล มน ของเรา เม อไหร ก ตามท ได ไปเท ยวภ เขาส ร ง อย าล มเข ยนมาเล าส ก น ฟ งนะคะว าสวยงามเหม อนภาพวาดหร อเปล า สม ครสมาช กว นน ร วมล นร บ Kiehl's Bath and Shower Liquid Body Cleanser Lavender ขนาด 250 มล. (จำานวน 5 รางว ล ม ลค ารางว ลละ 850 บาท) ช อ นามสก ล ท อย โทรศ พท อ เมล จาก ค ณจอย สว สด ค ะ เราเจอก นท ช นวางน ตยสารร านสตาร บ คส เธอช างด ด สวยเส ยจนเอะใจว าใช น ตยสาร แจกฟร ร เปล า (จะนำากล บไปอ านท ออฟฟ ศ) แล วตาก เหล อบไปเห น It's free. อ อ..นะ หย บโลด ฮ าๆ แต เราเจอก นช าไป เด อนกว า เพราะได อ านฉบ บก มภาพ นธ เม อว นท 12 ม นาคม ชอบคอล มน All Around The World เร องป 1942 คนเข ยนช างสรรหาจร ง! อ าน กลอนในกรอบส ขาวของ Knowledge By Numbers นานแค ไหนแล วท ไม ได เห นกลอน ขอบค ณท เข ยนเต อนใจ ส วนหน า Preface ร ป บ.ก. เท จ ง สว สด ค ะค ณจอย เร ยกว าเราเจอก นโค ง ส ดท ายด กว าค ะ เพราะ AROUND วางแผง ว นท 15 ของท กเด อน แต ว นข างหน าอาจ เปล ยนแปลงเป นท กว นท 1 ก ได ต ดตามก น ต อไปนะคะ ขอบค ณสำาหร บคำาชมท ม ให ใน หลายๆ คอล มน รวมท งหน า Preface ด วย เท บ างหวานบ างสล บก นไป ผ อ านจะได ไม เบ อ ค ะ :) การช ำระเง น โอนเง น 200 บาท เป นค าจ ดส งทางไปรษณ ย ผ านธนาคารไทยพาณ ชย สาขาย อยเพล นจ ต ช อบ ญช บร ษ ทไลฟ สไตล แอนด ทราเวล ม เด ย จำาก ด บ ญช ออมทร พย เลขท กร ณาส ง สล ปใบโอนเง น พร อมแนบใบสม ครทางแฟกซ ท หมายเลข สอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มท ค ณร ชน โทร , จาก ค ณปท มมา สว สด ค ะ เห น Issue 48 เด อนม นาคม 2014 ขอบอกว า หน าปกสะด ดตามาก เพราะปล มค ณป อง - ณว ฒน มานานแล ว ย งพอได อ านบท ส มภาษณ ทำาให ร ส กว าผ ชายคนน ต ดด น เซอร ๆ ล ยๆ ข ดก บภาพพระเอกท ค ดไว ได เห นม มมองการท องเท ยวใหม ๆ จากผ ชาย คนน ท สำาค ญร ปแฟช นพ ป องเท มากค ะ จะ รออ านเล มต อไปนะคะ ท มงาน AROUND ค ดแบบเด ยวก บ ค ณปท มมาเลยค ะ หากไม ได เป นแฟนคล บ หร อต ดตามผลงานใกล ช ด ภาพพระเอกของ ค ณป องอาจทำาให พาลค ดไปว าเขาไม ม ทาง เป นผ ชายเซอร แน ช วงท ฟ งค ณป องเล าเร อง ประสบการณ ท องเท ยว สารภาพว าสน กจน ล มเวลาเลยค ะ ท ง 3 ท านจะได ร บ CRIS HORWANG SECRET Eau de Parfum ขนาด 100 มล. ม ลค า 1,450 บาท ท านละ 1 รางว ล YOU'RE SO LUCKY ท ง 5 ท านจะได ร บ แก ว Starbucks Green City Mug ท านละ 1 รางว ล 1. ค ณพ มลวรรณ ศร มงคล 2. ค ณธ รดา อ ษณะโยธ น 3. ค ณกฤษณา ลำ ำเล ศวาน ช 4. ค ณเอมอร ป ยการ ณ 5. ค ณดาวฤด เอ ยมสะอาด หล ดจากก บด กทางส งคม ส อ สระภาพทางการเง น STEPPING OUT OF YOUR COMFORT ZONE การใช ช ว ตในเม องมายาวนาน หร อเร ยกได ว าเก อบท งช ว ต ของเราน น ทำาให เราถ กจำาก ดความค ดรวมถ งการปฎ บ ต ต ว ในหลายๆ ด าน ท กคนเหม อนตกอย ใน ก บด กของ ส ง คมเม อง ท บ งค บเราให ต อส ด นรน แต แท ท จร งแล ว เป นการต อส เพ อให ต ดก บด กน แบบท กข น อยท ส ดต างหาก การด นรนทำาให เราหมดแรงและเวลาท จะทำาอย างอ น การ เร มต นลงท นและวางแผนเพ ออนาคตหร ออ สระทางการเง น จ งถ กละเลย เราจ งอย ในว งวนของความเป นประชากรเม อง หากค ณอยากหล ดพ นจากก บด กน ว ธ การค อต องเร มต น ปร บความค ดและลงม อทำา ก บด กส งคมเม อง = ก บด กทางความค ด ก บด กของส งคมเม อง ค อมาตรฐานท ส งคมอ ปโลกน ว าเป น ส งท ด และเป นท ยอมร บก นเอง ซ งไม ได หมายความว าถ กต อง เสมอไป เช น ผ วขาวแสดงถ งสถานะทางส งคมและการเง น จ ง ด กว าผ วคลำ ำท อ างอ งจากคนท ม อาช พทำางานกลางแดด พน กงานบร ษ ทใหญ โตม เก ยรต กว าชาวนา การข บรถย โรป ราค าแพงต องได ท จอดรถด กว ารถประหย ดพล งงานจาก ประเทศเพ อนบ าน การอดทนก บรถท ต ดเพราะเราเล อกแล วท จะอย ในเม อง เป นต น ส งเหล าน ท ำาให เราเล อกปฎ บ ต ต วตาม กรอบท ถ กกำาหนด ทำาให ไม กล าทดลองส งใหม ๆ นำเทรนดการลงท น 8-11 พ.ค. 57 การลงท นในตลาดหล กทร พย ก เช นก น ถ กต กรอบว าเป นเร อง ยากและไกลต ว เราถ กปล กฝ งแต ด านความโหดร ายของการ ลงท น หลายคนจ งขยาดและตราย ห อต วเองว าไม ม ความร แต ก ไม ขวนขวายหาความร เพ มเต มและม วห วงว าจะขาดท น ด งผลสำารวจจากแบบสอบถามผ ท มางาน Money Expo กร งเทพฯ เม อป 2013 ซ งตลาดหล กทร พย ฯ ได สอบถามผ ท ย งไม ได ลงท น ผลออกมาว าเก นกว าคร งให เหต ผลว าไม ม ความร จ งย งไม ค ดเร มลงท น และอ ก 19% ไม ม เวลา ซ งท ง สองเหต ผลน สามารถแก ได ด วยการปร บความค ด หากเปร ยบ เท ยบให เห นภาพจะเป นด งตารางน คนท ต ดก บด กของส งคมเม อง คนออมเง นในธนาคารเพ ยงอย างเด ยว คนท หล ดจากก บด กและกล าท ำาส งใหม ๆ คนท สนใจเร มต นลงท นในตลาดหล กทร พย ให เง นงอกเงย ถ าม วแต กล วว าจะผ ด ท ำให ไม ค ดท จะเร ม ไม ม ใครท ไม เคยผ ดพลาด ถ ากล วท ผ ดพลาดจนไม กล าเร ม ทำา อะไร น นแปลว าค ณได ทำาผ ดพลาดคร งใหญ แล ว ผ ลงท นท ม ค ณภาพท กคนเคยขาดท นท งน น ส งท เหม อนก น ค อ ท กคนเร ยนร จากการผ ดพลาดล มเหลวแล วล กข นเร ม สรางเสนทางน กธ รก จห น ลงท นเสร มพอรตแกรงดวยอน พ นธ ม นใจเร มออมก บกองท นรวม Stock must Have! ร บฟร เปดโผห น 5 เมน เด ด และรายงานประจำป ของบร ษ ทจดทะเบ ยน New Arrival! mini SET50 Futures โฉมใหม ส ญญาเล ก เทรดคลอง เร มเทรด 6 พ.ค.น Investment Runway เวท ส มมนา 360องศา เปดว ส ยท ศน ปร บม มมองรอบดาน โดยก ร แนวหนา Portfolio Make Over ปร บพอรตลงท น เปดบ ญช ห น อน พ นธ ก บบ ธบร ษ ทหล กทร พยช นนำ 14 แหง ท กการลงท น ฟร ของสมนาค ณมากมาย ต นใหม และลงม อทำา โอกาสท จะประสบความสำาเร จเร ม น บต งแต ค ณก าวออกมา ระล กไว เสมอว าคนท ไม เร มต นม โอกาสเท าก บศ นย บ ธตลาดหล กทร พย แหงประเทศไทย (A4) มหกรรมการเง น MONEY EXPO กร งเทพมหานคร 2014 ชาเลนเจอรฮอลล 2-3 อ มแพ ค อาร นา เม องทองธาน เวลา น. ค ณไม ได อย เด ยวดายในเวท การลงท น การปร บความค ดและเปล ยนพฤต กรรมการลงท น อาจไม ง าย เหม อนเปล ยนจากเด นห างสรรพส นค าแล วไปเท ยวป า การเร ม ต นลงท นต องอาศ ยความร ความสามารถและการวางแผนท ด โชคด ท การลงท นน นม พ เล ยงคอยช วยเหล อในท กระด บ ท งจาก บร ษ ทหล กทร พย น กวางแผนทางการเง น และก จกรรมต างๆ ท ตลาดหล กทร พย ฯ จ ดเพ อให ความร ก บผ ท สนใจ นอกจากน ควา มร เร องการลงท นย งสามารถหาอ านและศ กษาได อย าง ง ายดายอ กด วย ใครท ปร บความค ดแล วสนใจเร มต น แต ย งไม ร ว าจะเร มอย างไร ง ายท ส ดค อการมาพบก บเราท บ ธตลาดหล ก ทร พย ฯ ในงาน Money Expo กร งเทพมหานครฯ 2014 ท จะ จ ดข นในว นท 8-11 พฤษภาคม 2557 ณ อ มแพค อาร น า เม องทองธาน เพราะเราได รวบรวมต วช วยและพ เล ยงไว ให ค ณ อย างครบคร น ม นใจได เลยว าค ณจะสามารถเร มต นลงท นได อย างม ประส ทธ ภาพ การหล ดออกจากก บด กของส งคมเม อง เหม อนเป นการเด น ทาง ไปเท ยวต างจ งหว ดส ดอากาศบร ส ทธ แล วไม อยากกล บ มาใ นป าคอนกร ตอ ก การหล ดจากเก บเง นไว ในบ ญช ออม ทร พย เพ ยงอย างเด ยวแล วแบ งส ดส วนมาลงท นให เก ดผลผล ต งอกเงย ความม อ สระทางการเง นทำาให ค ณสามารถย ายต ว เองออกจากกรงข งและไปอย ใกล ช ดก บธรรมชาต ค ณจะย ม ท กคร งเม อมองเห นคนเม องท ย งต ดก บก บด กของส งคมเม อง เด มๆ อย เพราะว าค ณได ก าวนำาพวกเขาไปแล ว

7 12 ALL AROUND THE WORLD TEXT: ก นยภ ทร สว สด เก ยรต 2,000 คน ซ งเป นบ คคลท วไป ท สายการบ นบร ต ช แอร แวย สำารวจความค ดเห น เพ อค นหาสถานท ยอดเย ยมและยอดแย สำาหร บเล นก ฬาในต างแดน ผลออกมาว า เซ นทร ล พาร ค น วยอร ก สวนสาธารณะท ต อนร บผ คนกว า 40 ล านช ว ต ท กๆ ป ได ร บการโหวตให เป นสถานท สำาหร บว ง ยอดเย ยมท ส ดในโลก ใครไปว งแถวน นไม แน อาจ ได เจอมาดอนน าก บเจค จ ลเลนฮาล ได ย นว า เป นสถานท จ อกก งส ดโปรดของท งค เหม อนก น 2014 พฤษภาคมน หน งในโรงแรมห าดาว เป ดใหม ท น าต นตาต นใจท ส ดแห งป ค อ Yanqi Lake Kempinski Hotel Beijing ในกร งป กก งของจ น ตระการตา ด วยพ นท ขนาดมห มา 14 ตาราง ก โลเมตร ทอดยาวไปตามทะเลสาบ Yanqi และว วภ เขาส ดล กห ล กตา พร งพร อมด วยห องอาหาร 14 ห อง ศ นย ประช ม สนามกอล ฟ 18 หล ม ห องคาราโอเกะ ฯลฯ ท สำาค ญเกสต ร ม ท งหมด 593 ห อง ม ให เล อกท งในต ว โรงแรมหร ออยากเปล ยนบรรยากาศไป นอนบนเกาะส วนต วส ดเอกซคล ซ ฟก ได เช นก น 4 ป ก อนประสบความสำาเร จอย างงดงาม จากการเป ด Ferrari World ในอาบ ดาบ Ferrari จ งประกาศเป ดสวนสน กแห ง ใหม ในประเทศแถบย โรปอย างสเปน บ าง โดยจะม ขนาดพ นท ราว 1 ใน 3 ของท อาบ ดาบ ใช เง นลงท น 83 ล าน ปอนด (ราว 4,500 ล านบาท) และคาด ว าจะแล วเสร จป 2016 อยากส มผ ส ประสบการณ ความเร วส ดข ดอย างการ น งรถไฟเหาะต ล งกาเร วท ส ดในโลก ความเร ว 240 กม./ ชม. หร อเคร องเล น ท ด งจากหอคอยส งถ ง 62 เมตร เตร ยม ต วเตร ยมใจ (และเตร ยมเง น) ให พร อม! 4.25 ดอลล าร สหร ฐ ค อราคาต อช นของค พเค กจากต จำาหน ายค พเค กแบบอ ตโนม ต ส ชมพ พาสเทล ท ล าส ดต งตระหง านอย กลางมหานครน วยอร กแล ว Cupcake ATM บร การโดย Sprinkles Cupcake Bakery เบเกอร ในแมนฮ ตต น จำาหน ายค พเค ก 24 ช วโมง สามารถกดซ อด วยบ ตร ATM ธนาคารไหนก ได ค พเค กรสชาต ท เล อกไว ก พร อมเส ร ฟท นท ได ปร มาณมากส ดคร งละ 4 ช น ช นละประมาณ 135 บาท ระหว างว นพน กงานจะคอยเต มค พเค กสดใหม ท ม อย ราว 16 รสชาต ไม ให ขาดตก บกพร อง ว าก นว าในหน งว นขายเป นพ นช นเลยท เด ยว ภาพ: ว ทว ส พฤกษ ประม ล 23.5 ก โลเมตร ค อระยะทางของ เส นทาง จ กรยานในท าอากาศยานส วรรณภ ม ซ ง ทางท าอากาศยานไทยได ปร บปร งพ นผ ว ถนนเด มบร เวณรอบเข อนด นป องก นนำ ำท วม ให เป นเส นทางสำาหร บข จ กรยานโดยเฉพาะ พ นท ส เข ยวแห งใหม น ม ความกว าง 4.8 เมตร ฉาบผ วถนนแบบใหม ด วย ยางพาราท เร ยกว า Para Slurry Seal หร อ Micro-Surfacing และทาส เข ยว เพ อช วยการมองเห นในเวลากลางค น แวะไปใช บร การอย าล มปฏ บ ต ตามกฎ ระเบ ยบอย างเคร งคร ด เช น แลกบ ตร เข าพ นท ข บข ช ดซ ายและวนขวาเท าน น ห ามแข งข นหร อนำาเคร องด มแอลกอฮอล เข าในเส นทาง เป นต น 1 เด อนข างหน าน แฟนคอลเลกช น Travel Book ของ Louis Vuitton เตร ยมเคล ยร พ นท ให หน งส อ 2 เล ม ใหม คร งน จ โร ทาน ก ช ศ ลป นม งงะ ช อด งชาวญ ป น ร บหน าท จ นตนาการถ ง เร องราวใจกลางเม องเวน ส ในขณะท น กเข ยนการ ต นชาวอ ตาเล ยน ลอเรนโซ ม ตต อตต ได ค นพบเสน ห ท น าประท บใจ ของเว ยดนาม เป นหน งส อท อย ตรง กลางระหว าง บ นท กการเด นทาง และ สม ดภาพสเกตช ท สมบ รณ แบบ จร งๆ CONCERTS Genie Fest 16 ป แห งความร อค ศ ลป นส งก ดจ น เรคคอร ดส อาท Big Ass, Bodyslam, Instinct, No More Tear, Paradox, Retrospect, ฯลฯ ชวนโดดไม ย งในคอนเส ร ต Genie Fest...16 ป แห ง ความร อค ว นท 10 พฤษภาคม 2557 เวลา น. ณ ร มทะเลสาบ เม องทองธาน จำาหน ายบ ตรท ไทยท คเก ตเมเจอร ART Reflections / Protection เดล คอนสแตนซ ช างภาพอเมร ก นผ สนใจว ฒนธรรม ป อปก บความเช อว ตถ มงคลของไทย กระโดดข น เบาะหล งแท กซ และแอบถ ายภาพสองอารมณ จนเก ด เป นน ทรรศการ เงาสะท อน / ค มครอง Reflections / Protection อาท ภาพคอนโซลหน า รถท ตกแต งด วยเหร ยญเกจ อาจารย ด ง และภาพแววตา คนข บแท กซ ในกระจกมองหล งท ด เคร งเคร ยดขณะ รถต ดหน บกลางกร ง เดล ใช เวลาถ ง 8 ป ข นลง แท กซ เพ อถ ายร ปเหล าน เลยท เด ยว ชมน ทรรศการ ได ต งแต ว นท 3 พฤษภาคม - 29 ม ถ นายน 2557 ณ kathmandu Photo Gallery โทร PLAYS Muay Thai Live: The Legend Lives โชว การแสดงศ ลปะการต อส มวยไทยโดยผ กำาก บฝ ม อ ค ณภาพระด บโลก เอกช ย เอ อครองธรรม บอกเล าเร องราว ของฮ โร มวยไทยคนสำาค ญ ในย คโบราณส ย คการต อส มวยไทยในป จจ บ น ผสานเข า ก บเทคน คแสงส เส ยงตระการตา แบบม ลต ม เด ยให เป น โชว ร ปแบบใหม ท ม เอกล กษณ หน งเด ยวในโลก แสดงท กว น เวลา น. ต งแต ว นน จนถ ง ส นป 2557 ณ The Stage, Asiatique the Riverfront โกด ง 4 2NE1 World Tour BKK ได เวลาระเบ ดความม นก บเก ร ลกร ปส ด แซ บ 4 สาวส ดซ า CL ล แช ร น, BOM ปาร ค บอม, DARA ซานดรา ปาร ค และ MINJI/MINZY คง ม น จ ในคอนเส ร ต เต มร ปแบบ 2NE WORLD TOUR Bangkok ว นท 9 พฤษภาคม 2557 ณ อ มแพค อาร น า เม องทองธาน EVENT TAKE A LOOK AROUND TEXT: ก นยภ ทร สว สด เก ยรต อภ ส ทธ เฉพาะสมาช กบ ตรเครด ตซ ต แบงก ท ป มนำ ำม นเชลล ร บส ทธ พ เศษ 2 ต อ ต อท 1 ร บฟร โออ ช โอเฮ ร บ ม ลค า 15 บาท ำานวน จ 1 ขวด เม อใช จ ายผ านบ ตรฯ ครบท ก 1,000 บาท/เซลล สล ป (จำาก ด 2 ขวด/บ ตร/ว น) ท ป มนำ ำม นเชลล ในเขตกร งเทพฯ และปร มณฑล ว นน - 15 พ.ค. 57 ต อท 2 ร บเครด ตเง นค นส งส ด 8%* เม อเต มนำ ำม นเชลล ครบท ก 800 บาท/เซลล สล ป ท ป มนำ ำม นเชลล ท วประเทศ ว นน - 31 ธ.ค. 57 เง อนไข: กร ณาตรวจสอบรายละเอ ยด การให เครด ตเง นค นท ส ออ นของธนาคารฯ 13 Explosions in the Sky Live in Bangkok วงดนตร โพสต ร อคท ผ คนเร ยกร อง อยากด มากท ส ด และได ร บการกล าวขานว าแสดงสด ได ยอดเย ยมไร ท ต ด วยท วงทำ านองท หน กแน น ด ด น ก บเมโลด ท งดงามและแข งกร าวในเวลาเด ยวก น ไม ต างจากพล ยามสาดแสงบนท องฟ า ร วมฟ งการแผดเส ยง แสนอ ศจรรย จาก 6 อ ลบ มของพวกเขา ว นท 29 เมษายน 2557 ณ Moonstar Studio 1 จำาหน ายบ ตร ท ไทยท คเก ตเมเจอร

8 14 COMING AROUND TEXT: วาร ณ ร ตนงาม THE HEIRS PART 1 The Heirs (ด แอร ส) แฟนซ ร ส เกาหล ยอดฮ ต เร องราวความร กต างชนช นของสอง น กแสดงช อด ง อ ม น โฮ และปาร ค ช น เฮ ท กำาล งจะมาลงจอแก วในบ านเรา เร วๆ น นอกจากเน อหาจะถ กอกถ กใจแฟนละครแล ว เพลงประกอบของซ ร ส I m Saying และ Moment ซ งเป นเส ยงร องของซ เปอร สตาร อย าง อ ฮอง ก วง F.T.Island และ อ ชางม น จากวง 2 AM ย งได ร บความน ยมไม แพ ต วซ ร ส เลยท เด ยว และเพ อเป นการเอาใจแฟนคล บชาวไทย วอร นเนอร ม วส ค จ งส งอ ลบ มเพลง ประกอบซ ร ส The Heirs Part 1 พร อมอ ลบ มภาพจากซ ร ส พ มพ 4 ส และม น สแตนด ขนาด 21 X 29 เซนต เมตร สามแบบสามภาพของน กแสดงนำาด วย GUILTY ALL THE SAME (FEAT. RAKIM) ได เวลาขาร อคร องเฮ เม อวงร อคแห ง ตำานาน LINKIN PARK ได ปล อยเพลง ใหม GUILTY ALL THE SAME (FEAT. RAKIM) BOOK MUSICS ออกมาให ฟ งพร อมก นถ ง 140 ประเทศ ท วโลก ด วยท วงทำานองร อคท หน กหน วง แบบ ล งค น พาร ค ไมก ช โนดะ ได กล าว ถ งผลงานของเขาว า เพลงน ร อคมาก ด กว าเพลงท เราทำามาในช วงหล งๆ เยอะ เลย ตอนแรกผมก ค ดจะเข ยนเพลงท เป ด ทางว ทย ง ายๆ แต เราอยากหาอะไร ใหม ๆ มาเล น ก เลยออกมาเป นเพลงน ท เราภ ม ใจมาก และราค มก เป นไอดอลคน น งของผม ว ธ แร ปและผลงานของเขา เหน อช นมาก การได เขามาร วมทำางาน ด วยเป นอะไรท ส ดยอด แฟนเพลงของ LINKIN PARK สามารถดาวน โหลดเพลง มาฟ งได แล วว นน ท ไอท นส สโตร, ด เซอร และเคเคบอกซ แพรไหมบนทางสายฝ น หน งส อสารคด ท องเท ยวของสำาน กพ มพ อมร นทร ท องโลก เข ยน โดยเอกปว ณ น ลร ตน ท โดดเด นท งด านเกร ด ความร ทางประว ต ศาสตร และประสบการณ ท องเท ยวในแบบท น กเด นทางชาวไทยน อยราย จะเคยส มผ ส ผลงานเข ารอบรางว ลนายอ นทร อะวอร ด ประจำาป พ.ศ เป นเคร องช วยการ นต ค ณภาพเส นทางสายไหมน บเป นเส นทางการค า เก าแก ท เช อมโยงโลกตะว นตกและตะว นออกเข า ด วยก น จากส ดแดนตะว นออกประเทศจ น ส ขอบประต ย โรปท ประเทศต รก ด วยระยะทางกว า 7,000 ก โลเมตร ท ไม เพ ยงแต แลกเปล ยนความม งค งระหว าง สองฝ งโลกแต หอบเอาว ฒนธรรมท แตกต างมาผสมผสานก น และเหล อหล กฐาน การรอนแรมเอาไว ตามรายทาง MOVIES GODZILLA เตร ยมพบภาพยนตร เฟรนไชส ส ด คลาสส กของ Toho Co., Ltd. เร อง Godzilla ภาพยนตร ส ตว ประหลาดท ท วโลกจดจำาได มากท ส ด ม การนำามา ทำาเป นภาพยนตร มากกว า 25 เร อง อ กท งย งนำามาทำาเป นรายการท ว ว ด โอเกมและหน งส อช ดต างๆ มากมาย และในป 2014 น เลเจนดาร ได ร วมพ ฒนาโปรเจ กต ก บวอร เนอร บราเดอร ส เพ อพาต วละครก อดซ ลลา น หวนค นส จอเง นอ กคร ง ในร ปแบบ หน งแอคช นท สมจร งและด เด อด โดย ได ผ กำาก บ แกเร ธ เอ ดเว ร ดส ท ได ร บคำาชมท วโลกจากการกำาก บ ภาพยนตร เร อง Monsters มากำาก บ ให ก อดซ ลลาในตำานานน ค นช พอย าง สมจร งส ดๆ ในร ปแบบ 3 ม ต RAILWAY MAN จากเร องจร งของการสร างทางรถไฟสาย มรณะในประเทศไทย ส ภาพยนตร เร อง ย งใหญ ท ถ กเล าผ านม มมองนายทหาร อ งกฤษ เอร ก โลแม กซ (โคล น เฟ ร ธ) นายทหารยศร อยตร ประจำาเหล าส อสาร แห งกองท พสหราชอาณาจ กร เม อเขา ถ กทหารญ ป นจ บต วและส งไปย งค ายเชลย ในประเทศไทย เขาถ กทรมานและ บ งค บให เป นแรงงานในการสร างรถไฟ สายมรณะ หลายป ต อมาเขากล บมาใช ช ว ตในอ งกฤษ แต ย งคงม บาดแผลทาง ใจท คอยตามหลอกหลอน แพทร เช ย (น โคล ค ดแมน) ภรรยาจ งสน บสน นให เขาเผช ญหน าก บอด ตเพ อหาบทสร ปให ก บต วเอง เขาจะเป นอย างไรเม อเด น ทางกล บมาย งจ ดเก ดเหต ของเร องราว ท งหมด THE LUNCHBOX หน งในภาพยนตร ท ด ท ส ดตลอดกาลของ อ นเด ย ก บรางว ล Grand Rail d Or (แกรนด เรล ดอร ) หร อรางว ลขว ญใจ น กว จารณ จากเทศกาลภาพยนตร เม องคานส ป 2013 เร องราวของ เฟอร นานเดส (อ ร ฟาน ข าน) จาก Life of Pi (ไลฟ ออฟ พาย) ชายหน มท ใช ช ว ตอย างเด ยวดาย และย งคงโศกเศร าก บการจากไปของภรรยา แต โชคชะตากล บเล นตลก เม อเขาได ร บกล องอาหารกลางว นท ส งมาผ ด และน นได เปล ยนว นธรรมดา ของเขาให กลายเป นว นไม ธรรมดาอ กต อไป เม อเขาได ร จ กก บเจ าของป นโต อ ลา (น มร ตน กอร ) หญ งสาวท ทำาอาหารส ดฝ ม อเพ อเอาใจสาม ท หมางเม นเธอ ท งค เข ยนจดหมายต ดต อก นผ านป นโตอาหาร และน นเองค อเร องราวส ดโรแมนต ก ท จะทำาให คนด ย มและซ งไปก บเร องราวอ นแสนอบอ นของคนท งค

9 16 CRUISING AROUND TEXT: AROUND Team Sensational SUMMER GETAWAY WITH CITIBANK ไลฟ สไตล การพ กผ อนของคนร นใหม ใน ย คน คงหน ไม พ น การเด นทางท องเท ยว หร อช อปป ง ธนาคารซ ต แบงก จ งร วมก บ โรงแรมโซฟ เทล โซ แบงคอก และ ว ร นดา ร สอร ท แอนด สปา ชวนล กค า ซ ต โกลด และสมาช กบ ตรฯ อ ลท ม า มาร บลมร อนก บทร ปส ดเอ กซคล ซ ฟ Sensational Summer Getaway with Citibank เพ อร วมสน กสนานก บ ก จกรรมหลากหลาย เต มเต มท กไลฟ สไตล พร อมส มผ สกล นอายจากท องทะเล เช าว นแรกของก จกรรม ผ ร วมทร ปท กคนได เด นทางมาย ง จ ดน ดหมายแรกก นอย างพร อมเพร ยง ณ ห องอาหารเร ด โอเว น โรงแรมโซฟ เทล โซ แบงคอก เพ อร วมร บประทานอาหารเช า และผ อนคลายไปก บว วท วท ศน ของกร งเทพฯ จากม มส ง โดยม มร.นาราซ มฮาน ราจาเช คคาราน ผ จ ดการใหญ สายบ คคลธนก จ และค ณย พด ช ยฉ ตรพรส ข รองผ อ ำานวยการ ฝ ายธ รก จบ ตรเครด ต สองผ บร หารจากซ ต แบงก และค ณ ว รว ฒน องค วาส ฏฐ ประธานกรรมการบร หาร และ มร. จ ลส เครต ลลาซ รองประธานฝ ายปฏ บ ต การ จากโรงแรม ว ร นดา ร สอร ท แอนด สปา ให การต อนร บอย างอบอ น ท งน ค ณย พด ช ยฉ ตรพรส ข ได เผยถ งการจ ดก จกรรมส ด เอ กซคล ซ ฟน ว า เพ อแทนคำาขอบค ณสมาช กบ ตรฯ ท มอบความไว วางใจให ซ ต แบงก เป นสถาบ นทางการเง นท อย เค ยงข างสมาช กบ ตรฯ เสมอมา ซ ต แบงก จ งต งใจ สรรหาสถานท ท องเท ยวท สวยงาม พร อมจ ดสรรก จกรรม ส ดพ เศษเพ อตอบสนองสมาช กบ ตรฯ ท ช นชอบการ ค นหาไลฟ สไตล การท องเท ยวท หลากหลาย ซ งในทร ปน ห วห นได ร บเล อกให เป นจ ดหมายปลายทางท จะสร าง ประสบการณ ใหม ให ก บผ ร วมทร ปท กคน เม อสมาช กท กคนอ มท องพร อมเด นทางก นต อแล ว เรา จ งเร มเด นทางไปย งจ ดหมายท สองของว น ด วยการแวะ ร บเคร องด มพร อมกล องของว างแสนอร อย จากสตาร บ คส สาขาพอร โต ช โน ซ งเป นร านกาแฟแบบ ไดร ฟ-ทร สาขาแรกร ม ถ.พระราม 2 จากน นม งหน าส ดกล นอาย ทะเลห วห น ส มผ สประสบการณ ท แตกต าง ท ไร อง น ห วห นฮ ลล ว นยาร ด (Huahin Hills Vinyard) ไร อง นแห งแรก และแห งเด ยวใน อ.ห วห น จ.ประจวบค ร ข นธ ท ามกลาง ข นเขากว า 1,400 ไร รายล อมไปด วยท ศน ยภาพ อ นเข ยวขจ ของไร อง นอ นกว างใหญ ผ ร วมก จกรรมได ใช เวลาพ กผ อน ด มดำ ำรสชาต ไวน ละม นล นส ญชาต ไทย ท งไวน ขาวและไวน แดง พร อมร บประทานอาหารว าง ขณะเด ยวก น ก เพล ดเพล นไปก บความร เก ยวก บอง นสายพ นธ ต างๆ ท ปล กอย ในพ นท 272 ไร ณ ห องอาหาร เดอะ ศาลา ไวน บาร แอนด บ สโทร หล งจากช อปป งผล ตภ ณฑ จากอง นเป นท เร ยบร อย ก ได เวลาออกแรงก นน ด ก บก จกรรมการต ดอง นไร เม ดพร อม ร บประทานรสหวานฉำ ำ ท ผ ร วมก จกรรมแต ละท านต าง สน กสนานและต นเต นท ได ลงม อต ดอง นด วยต วเองเป นคร งแรก แม อ ณหภ ม รอบกายจะร อนไปส กน ด แต ก ไม ได ทำาให บรรยากาศท สน กสนานน นลดน อยลงไปเลย จนเม อท กคน ต ดอง น ช มอง น พร อมถ ายร ปก นอย างจ ใจแล ว ก เข าส ก จกรรมเว ร กช อปส ดแสนผ อนคลาย ท ว นน เอเลม ส สปา (Elemis Spa) แบรนด สปาและสก นแคร ช นนำาจากประเทศ อ งกฤษ ได ยกท มงานผ เช ยวชาญมาจ ดเว ร คชอปสคร บผ ว ให ก บผ ร วมเด นทางท กคน โดยนำาส วนผสมพ เศษจากอง น มาเป นไฮไลท ของส วนผสมในเว ร กช อปคร งน นอกจากน ผ เข าร วมก จกรรมท กท านย งได ร บของท ระล กเป นบ ตรก ำาน ล และผล ตภ ณฑ จากเอเลม ส สปา กล บไปทดลองใช ท บ าน พร อมเซอร ไพรส ด วยการมอบรางว ลผล ตภ ณฑ เอเลม ส ม ลค า 3,500 บาท และบ ตรกำาน ลม ลค า 6,500 บาท สำาหร บ สองผ โชคด เร ยกได ว าเป นก จกรรมท ท งสร างความผ อนคลาย และสร างความต นเต นให ก บผ ร วมก จกรรมเลยท เด ยว

10 18 CRUISING AROUND TEXT: AROUND Team ร วมก จกรรมสน กสนานมาตลอดท งว น ก ได เวลาของการ พ กผ อน ท กคนจ งเด นทางม งหน าส โรงแรม ว ร นดา ร สอร ท แอนด สปา โรงแรมหร ระด บ 5 ดาวบนชายหาดชะอำา ให ท กคนได ใช เวลาพ กผ อนในห องพ กส วนต วขนาดใหญ ท เต มไปด วยส งอำานวยความสะดวกครบคร น หร อจะคลาย ความร อนด วยการเล นนำ ำในสระว ายนำ ำท ม เคร องเล นสไลเดอร ก อนกล บไปแต งเน อแต งต วในธ มฟ า-ขาว เพ อร วมปาร ต ด นเนอร ในคำ ำค นส ดพ เศษร มชายหาด ท นอกจากม อาหาร อร อยนานาชาต จากทางโรงแรมจ ดให แล ว ย งม เคร องด ม ท เข ามาร วมเสร มท พมากมาย อาท นำ ำแร Perrier นำ ำผลไม 100% AC Fresh ไวน Monsoon ให ด มก นอย างเต มท พร อมร วมล นร บของรางว ลมากมายท ซ ต แบงก ค ดสรรมา มอบให เป นพ เศษ ตบท ายคำ ำค นด วยการแสดงคอนเส ร ต จากวงน โว แบบเต มวง ท มาสร างความบ นเท งให ก บ ท กคนอย างใกล ช ดต ดขอบเวท ส ดๆ ทร ปส ดพ เศษ 2 ว น 1 ค นน จ งเต มไปด วยรอยย มและความทรงจำา ท ประท บอย ในใจท กคนจนยากจะล มเล อน

11 20 CRUISING AROUND TEXT: AROUND Team THE VICTORIAN NIGHT GALA DINNER หร หราตระการตาสมก บ เป นแบรนด เพชรช นนำาของไทย เม อหน ง-ส ร ยน ศร อรท ยก ล แห งบ วต เจมส ได จ ดงานเป ดต วเคร องเพชรคอลเลกช นใหม ล าส ด ช ดว คตอเร ยน (Victorian) ซ งได ร บแรงบ นดาลใจ มาจากความร กอ นย งใหญ ของสมเด จพระราช น นาถ แห งราชวงศ อ งกฤษ ถ ายทอดมาเป นเคร องประด บ 25 ช ด ม ลค าน บพ นล าน ท ใช เวลาออกแบบนานกว า 2 ป เพ อใช ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ป บ วต เจมส ในคำ ำค นส ดหร แนวว คตอเร ยน ท ได แขกร บเช ญระด บว ไอพ ร วมสน กแต งต วแบบเต มยศมาแสดงความก นย นด อย างค บค ง ONE DAY LIFTING WITH ORIGINS ออร จ นส ประเทศไทย จ ดก จกรรม 1 Day Lifting with Origins เพ อเร ยนร ความงามจาก ภายในส ภายนอก พร อมเสร มความงามด วยต วเอง ต งแต การร บประทานอาหารตามหล กธาต เจ าเร อน และ การเว ร กช อปนวดหน าด วยตนเองเพ อให ใบหน ากระช บได ร ปก บ Origins Powerful Lift Facial Massage Tips for getting into shape ด วยผล ตภ ณฑ ใหม ของออร จ นส Plantscription Powerful lifting cream โดยม เหล า เซเลบร ต บ วต บล อกเกอร เข าร วมก จกรรมมากมาย FIRST ONSEN IN CHIANGMAI ระร นจ นดา เวลเนส สปา เช ยงใหม สปาไทยมาตรฐานระด บโลก ก าวกระโดดไป อ กข นด วยการผสมผสานความชำานาญด านระบบออนเซ น ของชาวญ ป นก บว ถ ช ว ตเเละศ ลปว ฒนธรรมในแบบไทย จนกลายเป นออนเซ นกลางเเจ งเเห งเเรกของเช ยงใหม ภายในงาน RarinJinda Onsen Grand Opening Celebration ได ร บเก ยรต จาก มร.อะค ฮ โกะ ฟ จ อ กงส ลใหญ ญ ป น ณ นครเช ยงใหม ให เก ยรต เป นประธาน พร อมก บจ ราร ตน ม งาม ผ ช วยผ อำานวยการ ททท. สำาน กงานเช ยงใหม มาร วมเเสดงความย นด โดยม คณะ ผ บร หารได แก ว บ ลย อ ตสาหจ ตประธานเจ าหน าท บร หาร ประเสร ฐ จ ราวรรณสถ ตย เเละณร ล ว วรรธนไกร ผ อำานวยการฝ ายการตลาดให การต อนร บ THE AMBASSADOR CUP 2014 เฉล มฉลองครบรอบ 10 ป สมาคมก ฬาข ม าโปโลแห ง ประเทศไทย โดย กนกศ กด ป นแสง นายกสมาคมฯ จ ดการแข งข นก ฬาข ม าโปโลเช อมความส มพ นธไมตร ใน รายการ The Ambassador Cup 2014 คร งท 8 รอบ ช งชนะเล ศ โดยได ร บเก ยรต จาก ฯพณฯ มาร ค เคนท เอกอ ครราชท ตอ งกฤษประจำาประเทศไทย ฯพณฯ ช ม ดดอร จ บ ตท เมอร เอกอ ครราชท ตมองโกเล ย ประจำาประเทศไทย ฯพณฯ ต แยร ว โต เอกอ ครราชท ตฝร งเศสประจำา ประเทศไทย ร วมงานเป ดการแข งข นในรอบช งชนะเล ศ ระหว างท ม ค ง เพาเวอร ก บ ท มครอกส ฟอร ด ผลปรากฎว าท มครอกส ฟอร ดชนะท มค ง เพาเวอร ไปด วยคะแนน 11 คร ง ต อ 8 ณ สนามว อาร สปอร ต คล บ จ.สม ทรปราการ เม อว นเสาร ท 22 ม นาคม 2557 THAILAND CAR OF THE YEARS 2014 มร. โชอ ช ย ก ประธานกรรมการบร หาร มร. ฮ โรช ช บะ รองประธานด านวางแผน องค กร ส ร ท พย ละอองทอง โฉมทองด รองประธานฝ ายการตลาด และเฉล มพร เบญจาธ ก ล ผ อำานวยการฝ ายบร การหล งการขาย บร ษ ท มาสด า เซลส (ประเทศไทย) จำาก ด ข นร บรางว ลรถยนต ยอดเย ยม Thailand Car of the Year 2014 ซ งมาสด า สามารถชนะใจกรรมการได ถ ง 5 รางว ลหล ก โดยเฉพาะเทคโนโลย สกายแอคท ฟท เข าส ประเทศไทยคร งแรกในโฉมของสปอร ตเอสย ว มาสด า ซ เอ กซ -5 ได ร บรางว ลโดดเด น ถ ง 2 รางว ล ส วนมาสด า บ ท -50 โปร ย งคงร กษาตำาแหน งป คอ พแถวหน าได มา 2 รางว ล และรถมาสด า 2 ท ย งคงความสวยสปอร ตไว ตลอดกาลชนะรางว ลรถแฮตช แบค ในกล มเคร องยนต 1500cc เป นป ท 5 ต ดต อก นหล งจากท เคยคว ารางว ลรถยนต ยอดเย ยม ของโลกมาแล ว น บว าป น เป นอ กหน งบทพ ส จน ถ งเทคโนโลย ช นเล ศ และความใส ใจ ในท กรายละเอ ยดจ งทำาให มาสด าสามารถครองใจคนไทยมาอย างต อเน อง CHIANGMAI FEST 2014 การท องเท ยวแห งประเทศไทย ร วมก บ บร ษ ท เอ ร ท ว นด แอนด ไฟร จำาก ด ได จ ดงาน เช ยงใหม เฟสต 2014 เทศกาลศ ลปะ ว ฒนธรรม และดนตร นานาชาต ข น ณ ศ นย การค า พรอมเมนาดา ร สอร ท มอลล เช ยงใหม ช อปป งมอลล สไตล ร สอร ทของภาคเหน อแห งแรกในประเทศไทย ท งน ภายในงานม การแสดงดนตร สดจากเหล าศ ลป นและวงดนตร ช นนำามากฝ ม อจากท วโลก ท งวง Take Two จากประเทศส งคโปร Matthew Mole ศ ลป นจากแอฟร กาใต และอ นๆ อ กมากมายหลากหลายประเภทดนตร ต งแต โอเปร าไปจนถ งดนตร ร อค ให ผ เข าชมงานได ร บชมก นอย างเต มอ ม VATANIKA SPRING/SUMMER COLLECTION 2014 ต อนร บซ มเมอร ด วยลวดลายสวยหวานของก หลาบส สดใส ผสานสไตล เร ยบโก และเซ กซ ตามแบบฉบ บ วทาน กา โดย ด ไซเนอร สาวมากความสามารถวทาน กา ป ทมส งห ณ อย ธยา ได ร บแรงบ นดาลใจจากมนต เสน ห ลวดลายก หลาบบน เคร องกระเบ องจากช างฝ ม อระด บโลก Jacob Petit สร างสรรค เป นคอลเลกช นท สวยงามสำาหร บฤด ร อนน โดยจ ดงาน เป ดต วคอลเลกช นล าส ดท โรงแรมย จ เน ย ส ข มว ท 31 เม อเร วๆ น THAITHAI ห างสรรพ ส นค าเซ นทร ลช ดลม จ ดงาน THAITHAI: The Grand Opening of The New Designer Zone ฉลองโซนใหม สน บสน นแบรนด ไทยด ไซเนอร ระด บโลกกว า 15 แบรนด ให เป นสวรรค สำาหร บเหล าแฟช นน สต า พร อมจ ดแฟช นโชว เป ดต ว คอลเลกช น สปร ง/ซ มเมอร 2014 จากแบรนด ด ง โดยม เหล าเซเลบร ต และดาราช อด ง เป นต วแทนจากแบรนด ต างๆ สวมช ดเก มาร วมงานก นอย างค บค ง

12 22 WE DO MAKE ZENSE TEXT: AROUND Team FORTUNE TELLER TEXT: หมอเมย 23 หมอเมย หมอด ไพ ทาโรต สาวช อด ง จากช วง 'เต มร ก ในรายการ น ำผ งพระจ นทร ' ออกอากาศท กว นจ นทร เวลา น. ทาง ททบ.5 CAPRICORN ARIES CANCER LIBRA 14 JAN - 12 FEB การงาน ช วงน ต องระว งความผ ดพลาดในการ ทำางาน อย าบ นหร อพ ดอะไรมากน กเพราะอาจ กลายเป นภ ยกล บมาส ต วค ณ การเง น ม โอกาส ได เง นพ เศษเข ามาบ าง แต ก ม เร องให ใช มาก เช นก น ให ระม ดระว งเร องการใช จ าย ความร ก คนโสดจะม คนท ถ กใจเข ามาให ได ศ กษา ส วน คนม ค จะม โอกาสได ร บข าวด ร วมก น ส ขภาพ ระว งเร องความเคร ยด จะส งผลเส ยต อส ขภาพ ร างกายในระยะยาว TIPS หากค ณร ส กท อแท หร อม ความก งวลใจ ท ด เหม อนยากเก นแก ไข ให พยายามใจเย นอย า ร บร อนต ดส นใจ แก ไขอย างม สต แล วท กอย าง จะด ข นเอง 15 APR - 14 MAY การงาน เป นช วงท งานเยอะเก นต ว จะทำาอะไรก ด จะเต มไปด วยป ญหา ขอให จ ดระบบการ ทำางานให ด ๆ ระว งจะทำางานเสร จไม ท นกำาหนด การเง น ค ณจะม โชคในเร องการเง น แต ก ม หลายๆ อย างท ทำาให ค ณต องเป นผ ร บผ ดชอบ แบบไม ท นต งต ว ความร ก คนโสดตอนน ย ง ท มเทให ก บเร องต างๆ รอบต ว ส วนคนม ค ต อง ระว งป ญหาเร องการไม ไว ใจก นหร อร ส กว าอ ก ฝ ายกำาล งม ความล บ ส ขภาพ ระว งเร องการแพ อาหาร TIPS พยายามหาเวลาออกเด นทาง ให ต วเอง ได พ กผ อนบ าง หล งจากเด นทางค ณก จะได กล บ มาพบก บเร องท ด มากข นกว าเด ม หร อสามารถ จบป ญหาท ค ณก งวลอย ได เร วข นกว าเด ม 16 JUL - 16 AUG การงาน จะร ส กเบ อหน ายก บสภาพการทำางาน ให อดทน เพราะถ าผ านช วงน ไปแล วท กอย างจะ ด ข น การเง น ระว งเร องการใช จ ายให ด ๆ เพราะจะม ให เส ยเง นเก ยวก บการซ อมแซม ต างๆ เก ดข น ความร ก คนโสดต องระว งการ ไปร กคนม เจ าของ ส วนคนม ค ต องระว งป ญหา ร กแทรกร กซ อน ส ขภาพ ระว งส ขภาพเก ยวก บ ระบบการข บถ าย TIPS อย าประมาทในเร องอาหารการก น และนอกจากน จะต ดต อผ ใหญ หร อจะทำาอะไร ขอให ใจเย นๆ อย าประมาท และหากเป นไปได พยายามทำาทานช ว ตบ างก จะด 17 OCT - 16 NOV การงาน ช วงน หากค ดจะเสนองานหร อต ดต อ ใคร ค อนข างเป นไปได ในทางท ด แต ให พยายามร กษาเวลา การเง น ม ท ศทางท ด ข น กว าเด ม ระว งเร องการซ อของท เยอะเก นความ จำาเป น พยายามหาว ธ เก บเง นเป นการฝากประจำา ความร ก คนม ค เป นช วงท ต องหาเวลาด แลก น บ าง อย าปล อยให ท กอย างผ านไป หร อถ าจะ พ ดอะไรไปพยายามค ดในด านบวกก อน ส ขภาพ อย าใช ช ว ตผ ดเวลาหร อใช ความ ค ดมากเก นไป และให ระว งส ขภาพผ วพรรณ TIPS เป นช วงท ค ณไม ควรเด นทางไกล เพราะจะม เหต เจ บต วเล กๆ น อยๆ หร อไม ก ม เหต ให เส ยเง นแบบไม ท นต งต ว ทำาอะไร พยายามม สต และไม ประมาทจะด ท ส ด AQUARIUS TAURUS LEO SCORPIO Love TRUE ร กแท ค อร กท ไม ม ข อแม น าจะเป นคำาท ใช ได ก บความร กของค หวานแห งป โอปอล -ปาณ สรา พ มพ ปร และหมอโอ ค-สม ธ อารยะสก ล ท จ งม อก นมาออกรายการ นำ ำผ งพระจ นทร เผยเร องราวช ว ตร กของ ค สาม -ภรรยาป ายแดง ท เพ งเข าพ ธ แต งงานและจดทะเบ ยนสมรส ไปหมาดๆ พร อมชมภาพงานฉลองว วาห แบบ พ เศษส ดสำาหร บแฟนๆ รายการ นำ ำผ ง พระจ นทร โดยเฉพาะ งานน สาวโอปอล ปล อยหน าท พ ธ กรให ก บ ไก -สมพล ป ยะพงศ ส ร จ ดร วมก บอ น-ศร พรรณ ช นชมบ รณ ท มา ร บหน าท พ ธ กรแทนช วคราว ได ล วงช ว ตหล งแต งงานของ ท งค พร อมเผยว า ตอนน ปอล ว งว นก บการย ายมาบ าน พ โอ คค ะ แล วย งต องจ ดการเปล ยนนามสก ลในเอกสาร ต างๆ ตอนน เราท งค ก ต องปร บต ว เพราะเราไม สามารถ ค ดแค ต วเราคนเด ยวได แล ว ตอนน ค อ เรา 2 คน ซ ง ปอล ก ย งไม ค นก บคำาว า สาม -ภรรยา เลยนะ ท กว นน ก ย งเร ยก พ โอ ค โอปอล เหม อนเด ม น ยามความร ก สำาหร บปอล ไม เคยเช อเลย แม เราจะทำารายการ นำ ำผ ง พระจ นทร ซ งป นรายการเก ยวก บความร กมานาน ได เห นความร กหลากหลายร ปแบบ แต เราก ไม ได ค ดหร อ ย ดต ดอะไร แต พ โอ คเป นคนสร างน ยามความร กแบบ ใหม ให ก บปอล ได เข าใจว า การได ด แลซ งก นและก น การ ได อย ด วยก นแล วม นม ความส ขม นเป นแบบน น เอง (ห วเราะเข น) ด านหมอโอ ค ก กล าวถ งช ว ตค ตนเองว า อยากให เขาม ความส ข เขาเป นฝ ายย ายเข ามาบ านเราก ไม อยากให เขา เกร ง ตอนน เราก วางแผนเร องฮ นน ม นก นอย เร งเคล ยร งานท งค ค ยก นไว หลายท แต ก แล วแต โอปอล ว าเขาอยาก ไปไหน เร องม น องก ต งใจว าอยากม เลย แต ก ต องด งาน ก อน เพ อนๆ บอกว าให อย ก น 2 คนก อนจะได ม เวลา ด วยก นแล วค อยม ล ก แต ผมว าเม อถ งเวลาท เหมาะสม และม ความพร อมด วยก นท งค ค อยม จะด กว าคร บ นอกจากน โอปอล ย งมาเล าถ งของขว ญช นแรกท หมอโอ ค ให และเร องท หมอโอ คทำาให สาวปอล ถ งก บต องร องไห โฮ!!! ท ร บรองว าใครได ชมความน าร กและความร กของ ท งค ท ม ต อก นแล วต องอมย ม ม ความส ขตามไปด วย แน นอน ต ดตามชมรายการ นำ ำผ งพระจ นทร ออก อากาศท กว นจ นทร เวลา น. ทาง ททบ.5 และ สามารถต ดตามชมรายการย อนหล ง ใน Facebook Fanpage ศ กนำ ำผ งพระจ นทร Honeymoonfight Official Fanpage หร อต ดตามชมข าวสาร และภาพ เบ องหล งรายการได ใน IG : zense_tv 13 FEB - 13 MAR การงาน ใครท ต องการหางานใหม จะม โอกาสได งาน ตามท หว ง ส วนใครท ม งานอย แล วให พยายามมากข น อ กน ด ค ณจะได ร บความก าวหน าในหน าท การงาน การเง น หากม ใครมาขอความช วยเหล อเร องการเง น ขอให ม เหต ผล อย าช วยจนหมด ค ณจะกลายเป นผ เด อดร อน เพราะจะไม ได ค น ความร ก คนโสดไม ควรสนใจก บเร องความร กมากน กเพราะจะทำาให ส บสน ส วนคนม ค จะเจอป ญหาทำาให ข ดแย งก นบ อย ส ขภาพ ระว งเร องการร บประทานเก นต วจนส งผล ต อนำ ำหน ก ร กษาส ขภาพบ างก ด TIPS พยายามอย าค ดมาก เพราะการท ค ณก งวลม แต จะทำาให จ ตใจและความค ดต ดลบ และส งผลต อช ว ตประจำาว น พยายามฝ กสมาธ หร อหาเวลาอย ในท สงบให ก บต วเองบ าง PISCES 14 MAR - 14 APR การงาน จะม ผ ใหญ เข ามาทำาให เก ดความ กดด นในการทำางาน แต ท ายท ส ดก จะสามารถ ผ านพ นไปได ด วยด การเง น ถ งแม จะม รายจ าย เยอะมากแต ก ย งโชคด ท ค ณสามารถปร บต วได และม เง นพอด ก บท ค ณต องจ าย ความร ก คน โสดจะเร มร ส กเหงา แต ส ดท ายค ณก เล อกท จะ อย แบบน เพราะค ณร กอ สระในช ว ต ส วนคนม ค เป นช วงท ค ณพยายามทำาความเข าใจก นและก น ส ขภาพ ลองหาเวลาไปตรวจเช คส ขภาพและ ระว งอาการว งเว ยนศ รษะหร อการพ กผ อนไม เพ ยงพอ TIPS ต องห นมาด แลต วเอง พยายามจ ด ตารางเวลาช ว ตให สมด ล หากม อะไรเก ดข น พยายามน งและไม ใช อารมณ ในการต ดส นใจ 15 MAY - 14 JUN การงาน ด จะเป นไปในท ศทางท ด ข นกว าเด ม ม ความสำาเร จเล กๆ น อยๆ เก ดข น ทำาให ค ณย ม ได การเง น เป นช วงท ค ณสามารถลงท นธ รก จ เพ มเต มได หลายๆ อย าง สามารถต อยอดและ ม โชคลาภเข ามา ความร ก ช วงน คนม ค ต องห น มาค ยหร อปร บความเข าใจก นมากข น พยายาม อย าค ดถ งแต ความร ส กของต วเองฝ ายเด ยว พยายามเป ดใจกว างและปล อยวางในเร องไม เป นเร อง ส ขภาพ ให ระว งอ บ ต เหต เล กๆ น อยๆ จะเด นทางไปไหนมาไหนอย าประมาท และไม ควรกล บบ านด กมากน ก TIPS ต องม สต และระม ดระว งคนรอบข าง อย าประมาท พยายามร กษาเวลา และอย ากล บ บ านด กเก นไป GEMINI 15 JUN - 15 JUL การงาน ค ณจะได ร บคำาช นชมในเร องการ ทำางานร วมก บผ อ น แต อย าประมาทและชะล าใจ ให ต งใจทำางานให ด ท ส ดต อไป ความสำาเร จจะ มาเย อนแน นอน การเง น ม โอกาสได ลงท นหร อ ได ร บผลกำาไรจากการลงท นท ด เข ามา แต อย า ใจร อนทำาอะไรเร วและเก นต วจนเก นไป ความร ก คนม ค จะเป นช วงท พยายามปร บต ว เข าหาก น ศ กษาด ใจก นและก นเป นพ เศษ พยายามลดความเอาแต ใจลงบ างก จะเป นส งท ด ก บค ณ ส ขภาพ ระว งเก ยวก บอาการปวดห ว ภาวะความเคร ยด จนทำาให อ ดอ ดโดยไม ร ต ว พยายามออกกำาล งกายบ างก ด TIPS พยายามอย าค ดมากในเร องไม เป น เร อง และระว งของหาย อย าประมาทเวลาไป ไหนมาไหน ท สำาค ญอย าไว ใจคนใกล ต วมากไป 17 AUG - 15 SEP การงาน ช วงน จะม งานใหม ๆ เข ามาให ค ณได เร ยนร ย งถ าค ณเป นคนหน กเอาเบาส ก จะย ง ประสบความสำาเร จ การเง น เร องการเง นใน ช วงน ถ อว าโชคด ม ท งเง นและม งานเข ามา แต ก ไม ควรประมาทในเร องการใช จ าย ความร ก คนโสดควรสงบสต ในเร องความร ก การอย น งๆ จะด ท ส ด ส วนคนม ค จะเป นช วงท ต องระว ง ป ญหาความเข าใจก น ส วนคนท กำาล งศ กษาด ใจ ก นใหม ๆ ค อนข างเป นไปในทางท ด ส ขภาพ ค ณต องการพ กผ อนมากกว าเด ม เพราะอาจจะ ม เร องให เหน อยก บการผ ดเวลา TIPS เป นช วงท ค ณต องร จ กด แลต วเองบ าง พยายามควบค มเร องอาหาร การพ กผ อน ออกกำาล งกายก จะด ต อล กษณะราศ ค ณเอง VIRGO 16 SEP - 16 OCT การงาน ค ณจะเหน อยมากเป นพ เศษก บงานท ทำา จะม เร องให ค ณเร ยนร ส งใหม ๆ ได ไม เว นแต ละ ว น การเง น จะม เง นเข ามาพอสมควรแต ก ต อง ระว งป ญหาเร องการช วยเหล อ พยายามอย า ช วยเหล อใครจนต วเองเด อดร อน ความร ก คน ม ค ช วงน ไม ว าค ณจะทำาอะไรก ด ข ดห ข ดตาค ของค ณไปหมด ฉะน นอย าน อยใจและพยายาม ปล อยเวลาส กพ กลดการเอาชนะก จะเป นส งท ด ส ขภาพ ระว งเร องกรดไหลย อน หร อภาวะการ นอนหล บไม ค อยสน ท TIPS แนะนำาให ค ณเข าว ดทำาบ ญบ าง หร อ ถ าม เวลาลองห ดฝ กถ อศ ลปฏ บ ต ก จะช วยให ค ณ เบาใจได ในหลายๆ เร อง อย าไปก งวลมากหร อ เก บความค ดมาทำาร ายต วเอง 16 NOV - 15 DEC การงาน ช วงน เร องการงานของค ณด หลากหลาย และม คนใหม ๆ เข ามาเก ยวข อง จนอาจทำาให ค ณ ทำางานยากข น การเง น จะม ความก งวลใจ เพราะ จะม เข ามาให ใช แต แล วก ต องหม นเว ยนเง นใช จ าย ออกไปมากเป นพ เศษ ความร ก คนโสดเป นช วงท ต องก งวลก บเร องส วนต วมากกว าเร องความร ก ส วนความร กของคนม ค อาจจะม เร องให ต องเหน อยใจ จากคำาพ ดของคนอ นๆ ส ขภาพ ค ณใช งาน ร างกายหน กเก นไป พยายามทำาต วเองให สดช น บ างก จะเป นส งท ด ก บต วค ณเอง TIPS หากค ณได ย นคำาพ ดใครทำาให ไม สบายใจ ให เล อกร บสาร อย าไปร บฟ งท กอย าง พยายามสร างกำาล งใจให ก บต วเองจะเป นอ กว ธ หน งท ทำาให ค ณม พล งส ก บท กๆ อย างต อไปได SAGITTARIUS 16 DEC - 13 JAN การงาน ค ณต องระว งเร องการทำางานท ผ ดพลาด อย าย ดม นแต ความค ดของต วเองมากน ก พยายาม ร บฟ งความค ดเห นจากคนอ นบ างก ด การเง น ค ณ สามารถบร หารจ ดการด านเง นได ด พยายามต อยอด ในด านอ นๆได ความร ก คนโสดเป นช วงท ต องร บ ฟ งป ญหาของค อ นๆ เยอะหน อย แต สำาหร บคนท ม แฟนแล วต องระว งเร องความค ดเห นแตกต าง ทำาให หว นใจ ส ขภาพ ระว งเร องความค ด ความเคร ยด และนำ ำหน กเก น พยายามด แลและหาเวลาออก กำาล งกายบ างก จะด TIPS เป นช วงต อยอดของช ว ต บางคร งค ณ เองก หมดหว งก บอะไรๆ หลายๆ อย างท ผ านเข า มา พยายามอย าแบกร บท กอย างไว พยายาม ปล อยวางและหาม มมองท ด ให ช ว ตต วเองบ าง ก จะช วยให ค ณปร บความร ส กต างๆ ให ด ข นได ต ดตามชมรายการนำ ำผ งพระจ นทร ช วง เต มร ก และชมดวงชะตาของค ณจากหมอเมย ได ในรายการ นำ ำผ งพระจ นทร ออกอากาศท กว นจ นทร เวลา น. ทางททบ. 5 หร อเช คดวงอย าง ละเอ ยดก บหมอเมย ได ท * และโทรออก

13 HOT TEXT: ก นยภ ทร สว สด เก ยรต PATRON OF ART EDITION HENRY E. STEINWAY บรรณาการเพ อ แสดงความเคารพแด บรมคร แห งการผล ตเป ยโนจาก Mont Blanc ท ได ร บแรงบ นดาลใจจากบ ร ษผ ปฏ ว ต วงการดนตร และอ ท ศช ว ต ให ก บความก าวหน าของศ ลปะ ไฮน ร ช เอนเกลฮาร ด ชไตน เวก ด ไซน ของเคร องเข ยนผ านการข นร ปมาอย างช ำานาญตามอย าง ว ส ยท ศน ของสไตน เวย ผสมผสานส ดำาและทองด พ เศษซ งมาจาก แกรนด เป ยโนของเขา ปลอกของปากกาหม กซ มประด บตกแต ง ด วยส ญล กษณ สำาค ญของพ ณหร อเป ยโนทองคำาแท ท ออกแบบให ม สายไขว ก น ลวดลายโดยรอบส อถ งโถงหล งคาทรงกลมโค งในหอ ประช ม Steinway Hall ณ มหานครน วยอร ก เฉพาะในเอด ช นน ตราส ญล กษณ มงต บลองค ทำามาจากม กแท เลอค า เป นเจ าของ Patron of Art Edition Henry E. Steinway ในเด อนเมษายนน MCLAREN 650S McLaren เผยโฉมร น 650S ด ไซน เช อมโยงก บซ เปอร คาร ยอดฮ ตของค ายอย าง McLaren 12C ผสมก บสปอร ตไฮบร ด McLaren P1 เคร องยนต V8 ทว นเทอร โบ ขนาด 3,800 ซ ซ กำาล ง 650 แรงม าตามช อร น ใช เวลา 3 ว นาท สำาหร บ กม./ชม. พร อมเส นสายสร าง Down Force มากกว าเด มถ ง 24% หากทำาความเร วเก น 240 กม./ชม. จะช วยให การข บข ม นคงย งข น คาดว าจะออกจำาหน ายคร งป หล งของป 2014 น THE TOWER NUMBER 9 กล องเก บ นาฬ กาจาก Watch Clinic by Trocadero Group แบบ หม นอ ตโนม ต 9 ช อง ส วนบนทำาจากไม ว เน ยร ช นด ภายใน บ กำามะหย ส ดำาเน อน มเกรดพร เม ยม ช วยรองร บนาฬ กา และป องก นรอยข ดข วนได อย างด เย ยม ในขณะท บอด เคล อบเงาประณ ตเพ อร กษาเน อไม พร อมโชว ความงามของ เน อไม ได อย างหมดจด ม ประต พ บล อคแน นหนาเพ อความ ปลอดภ ยส งส ด พบคอลเลกช นกล องเก บนาฬ กาอ กหลาก หลายค ณภาพท พร อมตอบโจทย ท กไลฟ สไตล ได ท D watch Café ช น M สยามพารากอน โทร PONOMUSIC Music Player ด ไซน ทรงสามเหล ยมด ลำ ำ พ ฒนาโดย PonoMusic และ Ayre ท ได ช อว าเป นท มว ศวกรด าน เทคโนโลย เส ยงระด บโลก PonoMusic ออกแบบโดย Neil Young ศ ลป นโฟล กร อค ระด บตำานาน ความจ อย ท 128GB หน าจอส มผ ส แบบ LCD และให ค ณภาพเส ยงสมบ รณ แบบ อย างท ค ณเองย งแปลกใจแม ฟ งเพลงโปรด ท ค นเคย สนนราคา 399 ดอลล าร สหร ฐ หร อ 13,000 บาท NATURAL ATTRACTION แรงบ นดาลใจคอลเลกช น S/S 2014 ของ DAPPER มาจากความช มฉำ ำของป าเขา ลำาเนาไพรท เต มไปด วยส ส นแห งแมกไม และความงามแห งท องทะเล สร างสรรค ผ านลายพ มพ บนผ นผ า กล มส ฟ าคราม ฟ าเทอร ควอยซ เข ยวมะกอก แดงสด ส ม และ เหล องมะนาว ด านการต ดเย บ ย งคงความเน ยบพร อมล กเล น อ นเป นเอกล กษณ ตามแบบ ฉบ บของ DAPPER อาท การใช งานพราง (camouflage) การท บซ อน ลวงตา (fake layer) ด วย เทคน คงานพ มพ และงานป ก การสร างลายพ มพ ม ต ใกล ไกล ตลอดจนม ต ท บซ อนด วยการปะผ า ในลายพ มพ เด ยวก น ร วมเด นทาง ส มผ สความมห ศจรรย แห งธรรมชาต ก บคอลเลกช น DAPPER Natural Attraction ได ท DAPPER Stores ด ราย ละเอ ยดเพ มเต มได ท FB: DapperExclusive และ IG: dapper_brand UP24 Jawbone UP24 สายร ดข อม อ อ จฉร ยะต ดตามไลฟ สไตล ท ช วยให เราเข าใจ พฤต กรรม ร ปแบบการดำาเน นช ว ต และต ดส นใจ เล อกปฏ บ ต ต วให ม ค ณภาพช ว ตย งข นได อย างชาญฉลาด เช อมต อแบบไร สายก บอ ปกรณ ระบบ ios ผ าน Bluetooth Smart พร อมให คำาแนะนำาท เหมาะก บ เราเฉพาะ โดยจะว เคราะห จากข อม ลพฤต กรรม ร วมย นด เม อทำาถ งเป าหมาย หร อท าทายเพ อให เรา บรรล เป าหมายในแต ละว นให ด ข น ท สำาค ญสามารถ ว เคราะห ความเก ยวข องหร อความส มพ นธ ระหว าง การนอน ก จกรรมการเคล อนไหว และการก นใน แต ละว นของเราได อ กด วย UP24 ทำาจากยางท ได มาตรฐานทางการแพทย ไม ก อให เก ดการระคายเค อง ขนาดเล ก และสวมใส สบายจ งใส ได ตลอดเวลาท ง กลางว นและกลางค น ม ให เล อก 2 ส ดำา Onyx และ ส ส ม Persimmon สนนราคา 6,290 บาท LEICA C ULTRA LIMITED EDITION Leica C Hello Kitty x Playboy กล องล ม เต ดอ ด ช นท ม เพ ยง 10 ต วท วโลก เอาใจ น กสะสมด วยลวดลายแมวเหม ยวเฮลโลค ตต สวมห กระต ายเพลย บอยแสน เอกซคล ซ ฟ ราคาจ งส งถ ง 1,265 ดอลลาร สหร ฐหร อราว 41,000 บาท ชม แอนด ช อปได ท เว บไซต Colette แบรนด เส อผ าเคร องประด บจากฝร งเศส OM-D E-M10 Olympus OM-D E-M10 กล อง Mirrorless ด ไซน คลาสส กระด บ Super Premium Small ขนาดกระท ดร ดบางเบาเป นพ เศษ รวมค ณ สมบ ต เด นๆ ของร น E-M1 และ E-M5 ไว ในราคา ย อมเยา ระบบเซ นเซอร Live MOS ความละเอ ยดส ง 16 ล านพ กเซล หน วยประมวลผลภาพ TruePic VII และโหมด high-sensitivity สามารถจ บภาพท กช วง เวลาได อย างเหน อช น หน าจอส มผ สความละเอ ยด ล านพ กเซล พร อม Wi-Fi ในต วไว แชร ภาพก บ อ ปกรณ ภายนอก XPERIA Z2 Sony ล ย ตลาดป 2014 ภายใต แนวค ด Best of Sony เป ดต ว Sony Xperia Z2 สมาร ตโฟนก นนำ ำ หน าจอ 5.2 น ว ท รวมความเป น ท ส ดไว ในเคร องเด ยว โดดเด น ด วยส ดยอดกล องถ ายภาพความ ละเอ ยด 20.7 ล านพ กเซล และ กล องถ ายว ด โอท ด ท ส ดความ ละเอ ยดระด บ 4 K เทคโนโลย Live Color LED ช วยให ส ส น สดใสในม มมองท กว างกว า ม ให เล อก 3 ส ขาว ม วง และดำา

14 TEXT: วาร ณ ร ตนงาม DESIRABLE MAN หล งจากได ชมห นส ดฟ ตของพระเอกหน มหน ามน เคน-ภ ภ ม พงศ ภาณ ในละครอ งประว ต ศาสตร เร อง ล กทาส แล ว สาวๆ หลายคนคงอยากท ำความร จ กก บหน มคนน มากข น ซ งหล ง จากได พ ดค ยก นแล ว เราขอแอบกระซ บเลยว า นอกจากร ปร าง หน าตาท ไม เป นรองใครแล ว เขาย งเป นหน มร กอ สระ และจ ตใจ ด จนคล ายก บบทบาทในละครท ได ร บเลยท เด ยว หลายคนคงเคยเห นผลงานของเขาจากภาพยนตร เร อง 30 ย งแจ ว ละคร 3 หน ม เน อทอง และ แรงเงา ก นมาบ างแล ว หล งจากห างหายไปพ กใหญ เคนกล บมา อ กคร งก บละครเร องใหม ล กทาส ในบทบาทของ แก ว ล กทาสผ ใฝ ด ขย นหม นเพ ยร จนส ดท ายสามารถผล กด นตนเองจากทาสให ประสบความสำาเร จในช ว ต ผมชอบละครเร องน มาก เพราะได ทำาอะไรหลายอย าง ท งได บวช ได เล นค วบ ได แต งหน าเป นคนแก ได พ ดคำาศ พท แบบโบราณ แล วก ย งได เร ยนร ประว ต ศาสตร ของไทยด วย เคนเร มเล าถ งความร ส กท ได เล นละครเร องล าส ดซ งถ กกล าวขว ญก น มากในเร องของเน อหา และภาพท ด สวยแปลกตาจากละครเร องไหนๆ อ กท งย งเป น ละครท พระเอกต องถอดเส อโชว กล ามขาวเน ยนเก อบท งเร อง ซ งสำาหร บเร องน เคนก บอกเราด วยท าท เข นๆ ว า เป นเร องท ท กคนช นก นแล วคร บ เพราะต วละครผ ชาย ท เล นเป นทาสก ต องถอดเส อก นหมดท กคนอย แล ว แต จะเหน อยหน อยตรงท เราต อง ฟ ตห นอย ตลอด เพ อให ภาพท ออกมาด ด

15 Fit for Life เคนเล าให ฟ งถ งช ว ตท ต องฟ ตอย เสมอของต วเองว า ผม เข าฟ ตเนสอย างน อย 3-4 ว นต อส ปดาห แล วแต ว าเรา จะม เวลาว างมากแค ไหน จะเป นโปรแกรมเล นท งต ว แต เล นสล บก นว นละส วน อก แขน ท องแล วแต ส วนอาหาร ผมจะก นข าวน อย เน นก นพวกก บข าว เน นโปรต น ว น หน งก ก นหลายม อหน อย เคยก นมากส ดประมาณ 7 ม อ (เราทำาเส ยงตกใจ) เคนจ งร บตอบว า ไม เยอะนะคร บ เพราะเป นโปรแกรมท ผ เช ยวชาญเขาคำานวณมาแล ว ท ให ก นม อละน อยๆ แต ก นหลายม อ แล วก ใช การออก กำาล งกายควบค ไปด วย นอกจากน ผมก ชอบไปเตะ ฟ ตบอลก บเพ อนๆ ผมเตะฟ ตบอลมาต งแต เด กๆ แล ว เล นในตำาแหน งกองหล ง แต ไม ได เป นน กก ฬาโรงเร ยนนะ คร บ เพราะผมไม ชอบเล นแบบกดด น อยากเตะให สน กๆ ก บเพ อนมากกว า ท กว นน ก ย งเตะอย ส ปดาห ละคร ง ท สนามหญ าเท ยมใกล ๆ บ าน Ken s Toy นอกจากเป นหน มร กก ฬาแล ว หน มเคนย งเหม อน ชายหน มท วไปท ร กในเสน ห ของเคร องยนต ซ งเคร องยนต ท เขาร กมากตอนน ค อมอเตอร ไซค บ กไบค เคนเล าถ ง ท มาว า ผมเร ยนข มอเตอร ไซค คร งแรกตอนถ ายละคร เร อง 3 หน มเน อทอง ตอนน นร ส กเฉยๆ ไม ได ชอบอะไร มาก จนได มาเจอกล มพ ๆ ท ข มอเตอร ไซค ก นบ อยๆ อย าง พ เว ยร -ศ กลว ฒน, พอร ช-ศร นย, พ เชน-ณ ฐว ฒน คร บ พอเร มได เข าก วน เร มม เพ อน เร มม ส งคม มอเตอร ไซค บวกก บความร ส กอ สระช ลล ๆ สบายๆ ข ไปเร อยๆ เม อยก พ ก ก ร ส กชอบ ถ าว นไหนทำางาน ใกล ๆ ผมก ข ไปทำางานด วย แต ถ าว นไหนไกลก ไม ข เพราะว าข เก ยจ (ห วเราะ) และถ งแม จะเป นการข มอเตอร ไซค ให สน ก ไม เน น ความเร ว เคนก จำาเป นต องเตร ยมอ ปกรณ เพ อป องก น อ นตรายอย างครบคร นด วยเช นก น ท กคนควรม เลยนะ คร บ อย างหมวกก นน อกน แพงมาก 2 หม นบาทได แต ก เซฟได ด เพราะเราใช แบบเด ยวก บน กแข งรถใน สนามใช ก น นอกจากน ก ม ถ งม อ รองเท า เส อแจ คเก ต กางเกง ค อม ครบท กอย างท จะช วยลดทอนอ นตราย ถ าม อ บ ต เหต เก ดข นก บเรา

16 เคนม รถมอเตอร ไซค ค นแรกและค นเด ยว และเหต ท ต องม ค นเด ยวน นเขาบอกว า ม ค นเด ยวก จนแล วคร บ (ห วเราะ) เพราะราคาค อนข างแพง เก นราคารถยนต ท วๆ ไปน ดหน อย เป นรถ Ducati ผมชอบแบรนด น แล วก ชอบร ปทรงสปอร ต ข แล วไม เม อย จะสป ดให แรงก ได จะช ลล ๆ ก ได ผมเอา มาแต งเพ มน ดหน อย ต วผมเองก ไม ได ม ความร เร องน มากน ก แต พอด ม ร นพ ท ม รถร นเด ยวก น เขาเช ยวชาญมาก ผมก ปร กษาเขา เพราะอยากให รถเราด หล อข น เพ มความเร วข นน ดหน อย แต โดยส วนต วแล ว ผมไม ได ชอบ ความเร วมาก ชอบปานกลาง ไม ได บ ดแรงมาก กล วตาย คร บ (ห วเราะ) เป นปกต ท ชาวก วนบ กไบค จะรวมกล มก นออกทร ปเท ยว ด วยก นเสมอ แต สำาหร บเคนย งไม เคยม โอกาสออกทร ป ต างจ งหว ดไกลๆ ก บเพ อนเลยส กท ผมไม ได ไปไหน ไกลเลยคร บ เคยไปไกลส ดก แค สม ทรสาคร ไปไหว พระ แค น น เพราะผมทำางานตลอด ไม ค อยม เวลาไปไหนไกล ผมอยากไปเช ยงใหม มาก อยากไปข นดอย ผมชอบ อากาศเย นๆ แต ก ย งไม ม โอกาส เพราะพวกพ เขาจะไป ก นแบบป จจ บ นท นด วน เวลาเบ ออยากไปก ไปก นเลย ผมก อ าว บอกเราก อนล วงหน าแค ส ปดาห เด ยว เราก จ ด ตารางไม ท น เพราะม งานท เราร บไว แล ว ก เลยไม เคยได ไปก บพวกพ ๆ เลย ถามว าม สาวคนไหนได ม โอกาสได ซ อนมอเตอร ไซค ค นโปรดของเขาบ างหร อย ง เคนห วเราะพร อมก บตอบว า ไม กล าให ซ อนคร บ เพราะเราข คนเด ยวย งกล วเลย (ห วเราะ) ถ าล มไป เหม อนทำาเขาซวย ทำาเขาเจ บไปด วย เลย เล อกท จะข คนเด ยวด กว า อ กอย างข คนเด ยวคล องต ว กว า จะไปไหนก บแกงค ก ได ไม ต องคอยก งวลว า เขาจะอยากไปหร อเปล า เขาจะไปได หร อเปล า Outdoor Activity ด วยเพราะต องทำางานตลอด เม อม เวลาว างนอกจาก ออกกำาล งกายแล ว เคนจะหาโอกาสไปทำาก จกรรมสน กๆ ในท นท ต องด ว าช วงน นอยากทำาอะไร อย างม อย ช วง หน งบ าไปเล นเซ ร ฟบอร ดท โฟลว เฮ าส ตอนแรกๆ สน กมาก พอเร มย นได เร มบ งค บได ก ร ส กข เก ยจแล ว พอละ หร อบางคร งก ไปป นหน าผาจำาลอง แต ก แป บเด ยว เพราะไกลบ านเก นไป นอกน นผมก เน นเท ยวก บ ครอบคร วคร บ ชอบไปภ เขา ด สบายตา แล วก อากาศ เย นด วย ท ไปมาก พวกดอยต างๆ ทางภาคเหน อ เพราะ เด นทางสะดวก หร อช วงป ใหม ของท กป ผมจะล อคว นไว สำาหร บไปเท ยวต างประเทศ ผมอยากไปอ งกฤษ อยากไปด บอลท มแมนเชสเตอร ย ไนเต ด กำาล งรอโอกาส ว าจะได ไปเม อไหร ส วนประเทศท ไปมาแล วชอบมากค อ สว ตเซอร แลนด เพราะเป นประเทศท ม ภ เขา อากาศเย น แล วก สวยมากจนร ส กว าท เราถ ายร ปมาม นไม สวยเท าท ตาเราเห นเลย ผมชอบความร ส กเวลาได ออกไปเท ยวเล น ได ไปใช ช ว ตนอกบ าน นอกเม องท เราค นเคย ม นให ความ ร ส กท ด นะ เพราะเหม อนเราได ไปพ กผ อน คลายเคร ยด ได เต มพล งก อนกล บไปส ก บช ว ตในเม องอ กคร ง Live to Share นอกจากชอบทำาก จกรรมแมนๆ นอกบ านตามประสา เด กหน มมากพล งแล ว เคนย งสวมบทบาทพระเอกนอกจอ (แบบไม ต งใจ) ด วยการเข าร วมเป นพร เซนเตอร ให ก บ ม ลน ธ ศ ภน ม ตแห งประเทศไทย โครงการช วยเหล อเด ก ผ ด อยโอกาส ให ได ร บการศ กษา ม โอกาสได ใช ช ว ตท ด ต อไปในอนาคต ต งแต ป พ.ศ เร อยมาจนป จจ บ น พร อมก บได ร บอ ปการะน อง 1 คน ช อว า เด กชายส รภ ทร หร อ ช อเล นว าน องตาว อาย 6 ขวบ เร ยนอย ช นอน บาล 2 ท โรงเร ยนแห งหน ง ในจ งหว ดเพชรบ ร ซ งเคนได ม โอกาส พบก บน องตาวคร งแรกเม อป ท แล ว ตอนท ได มาทำางาน การก ศลจำาหน ายเส อเพ อน องท องอ ม (โครงการของม ลน ธ ศ ภน ม ตฯ) ท จ งหว ดเพชรบ ร เคนได พ ดถ งการเข าร วม ก จกรรมน ว า ร ส กด ท ได ม โอกาสร วมก จกรรมก บม ลน ธ ฯ คร บเพราะนอกจากจะเป นการมอบโอกาสให ก บน องๆ แล ว ก ย งเหม อนเป นการเป ดโอกาสให เราได ทำาความด ได แบ งป นส งท เราม ให ก บน องด วย เป นพระเอกท งนอกจอและในจอก นอย างน เราจ งไม ร ส ก ลำาบากใจเลยส กน ด เม อเคนเอ ยปากฝากฝ งว า หล งจบ ละครล กทาสแล ว ปลายป น อย าล มต ดตามละครเร อง ต อไปของเขา ดาวเค ยงเด อน ท ประกบค ก บดาราสาว นำ ำตาล-พ จ กขณา ด วย ว าไงคะสาวๆ อยากทำาตามคำาขอ ของหน มเคนก นไหม

17 Photographer: ร ชพ นธ ส ขร ตนไชยก ล Model: เคน-ภ ภ ม พงษ ภาณ Make Up & Hair Stylist: พ เชษฐ ตร เทพว ไล Clothes: DAPPER Shoes: DAPPER Sunglasses: SUPER Central Plaza Lardprao ช น 1 MEGA Bangna ช น 1 Siam Center ช น 2 Central Festival Hatyai ช น 1 Central Festival Pattaya Beach ช น 1 Location: โรงแรม Bangkok Tree House

18 34 SCOOP: OUTDOOR LIVING TEXT: วาร ณ ร ตนงาม SCOOP: OUTDOOR LIVING TEXT: วาร ณ ร ตนงาม 35 ต างคนต างม จ ดม งหมายปลายทางท แตกต าง ต างคนต างซ มซ บ ความส ขจากส งรอบข างได ไม เท าก น จ งเป นเหต ผลว าท ำไมหน มสาวท ง 4 จ งเล อกส มผ สโลกกว างในแบบท ตนเองต องการ Life IS WORTH LIVING แม จะย งอย ในว ยท เร ยกว าเด กสาว แต ม นท -ชาล ดา ว จ ตรวงศ ทอง นางเอกสาว น ยน ตาแสนหวาน เธอกล บกล าลองกล าเล นท กอย าง ท เร ยกว าผจญภ ย เพราะ นอกจากจะร ส กสน กต นเต นแล ว เธอย งมองว าเป นการใช ช ว ตอย าง ค มค าอ กด วย Along THE ROAD เม อน ยามความร กในช ว ตของเขาค อ ความเร วและ การเด นทางท องเท ยว จ งเป นเหต ให พระเอกหน ม อาร ต-พศ ตม บานแย ม ม กหาช วงเวลาสะพายเป สตาร ทรถมอเตอร ไซค สป ดแรงค นโปรดเพ อออก เด นทางท องเท ยวอย เสมอ อาร ตบอกว าเขาร กในความเร วมาต งแต เด กๆ และใฝ ฝ น จะม รถมอเตอร ไซค ร นในฝ นเป นของตนเอง และเม อเก บ เง นซ อรถค นแรกได การเด นทางท องเท ยวด วยรถ มอเตอร ไซค จ งเร มต นข น ผมชอบความเร วและชอบท องเท ยวด วย การข มอเตอร ไซค เท ยวจ งเป นอะไรท ไปด วยก นได ข อด ของการ ข มอเตอร ไซค ค อเราอยากจะแวะจอดเท ยวท ไหน ถ ายร ป อะไรเม อไหร ก ได ไม เหม อนข นเคร องบ นท ข นเคร องก ถ งท หมายเลย หร อข บรถยนต ท อาจจะไม สะดวกในการจอดใน บางจ ดท เราต องการ ต วผมเองเท ยวได ท กท จะเป นทะเล ภ เขาอะไรก ไปได ท งน น ขอให เป นสถานท ท เราเท ยวได ถ า ม เวลาป บ ก จะวางแผนไปเท ยวท นท ย งช วงน ไปก นเด อน ต อเด อนเลย อย างเด อนท แล วไปชะอำา เด อนหน าจะไป สวนผ ง ผมจะเส ร ชหาท พ กเองเลยว าตรงไหนสวยน าพ ก ถามความเห นส วนรวมแล วไปก น ผมชอบไปเท ยวก บ เพ อนๆ แต ม ข อแม ว าท กคนอย างง เง า อย าค ดเล กค ดน อย อยากให ท กคนสน กสบายใจ แล วการเด นทางท กทร ปของ เราก จะสน ก และเป นความทรงจำาท ด ทร ปแรกของผมค อชะอำา เม อ 5 ป ท แล ว ก บรถค นแรก Yamaha Super 4 แต พอข ไปแล วกล บร ส กว าเราตาม ค นอ นไม ท น ตอนน นได เจอพ บ ม-ปน ดดา เขาใช Suzuki Hayabusa อย เลยขอย ม พอข แล วแรงด กว าของผมเยอะ กล บจากทร ปน นเลยเปล ยนบ าง ข มา 2 ป กว าๆ ก เปล ยน เป น Ducati S4 แล วเปล ยนมาเป นค นป จจ บ น BMW S1000RR ค นน ข สบายกว า ร ปทรงสปอร ตสวย แค น ผม ก แฮปป แล ว ทร ปท ไกลท ส ดท เคยไปค อภ เก ต ระยะทางเก อบหน งพ น ก โลเมตร แต ว าระหว างทางก อาจจะแวะนอนส ราษฎธาน ก อนหน งค น แล วไปภ เก ต ขากล บก แวะนอนท ไหนอ กท หน งแล วกล บกร งเทพฯ อย างน โอเค ไม เหน อยเก นไป ก อน ไปผมไม ได นอนเลย ก บอกเพ อนว าถ าเราไม ไหว เพ อนๆ ข บไปต อเลยนะ เด ยวเราขอหาท นอนก อนแล วจะตามไป แต ท กคนบอกว าไม ได ถ าจะหย ดก หย ดด วยก น เลยทำาให ร ส กด ว าตรงน เราย งได ความเป นเพ อน ได ความเป นท มท ด เพ มข นมา การข มอเตอร ไซค สำาหร บผมค อความอ สระ เหม อนนกท อยากไปไหนก ไป อยากทำาอะไรก ทำา ผมก ชอบการเด นทาง ท กทร ปของผม เพราะจะม อะไรเล กๆ น อยๆ เก ดข น ระหว างทาง ให เราได สน กได ขำาตลอด การท องเท ยว สำาหร บผมค อกำาไรช ว ต ถามว าถ าขาดไปจะเป นอย างไร ก คงร ส กเหงา เพราะผมทำางานตลอดแทนท จะได ไปเท ยว เราก อาจไปน งเล นบ านเพ อน น งตามผ บ แต การไปผ บจะ ม อะไรล ะ ก แค น งด ม ถ าเล อกได ผมก เล อกท จะออกไปข าง นอก ข มอเตอร ไซค ไปท องเท ยวด กว าคร บ ม นท ชอบเล นก ฬาค ะ ชอบทำาก จกรรมแอดเวนเจอร อย างข ม าม นท ก ชอบ ก อนหน าน ม นท ก ชอบม าอย แล ว แต ก ไม เคยกล าข ส กท จนเม อตอนอาย เม อ ประมาณ 5 ป ท แล ว ม นท ได ถ ายละครเร องตะว นเด อด แล วต องม ฉากข ม า ม นท เลยได เร ยนข ม าจากตอนน น แล วพอได ข คร งหน งก เลยต ดใจ ถ าม เวลาว างก จะไปข ม าเล นท ฟาร มแถวสระบ ร ข คร งหน งก ประมาณหน ง ช วโมง เหง อก ออกเต มท แล ว เพราะเราข กลางแจ ง ม นท ว าการข ม าทำาให เราได ออกกำาล งท กส วน ท กคร ง ท ข ม าก จะได เห นอะไรแปลกใหม ไม ว าจะข เข าไปใน ป า ข นภ เขา ข ามลำาธาร ก สน กและเพล ดเพล นด อ ก อย างหน งก ฬาท เราได เล นก บส ตว ทำาให เราใจเย น ม สต เพราะเราไม ร อารมณ เขาว าร ส กอย างไร เราต องร จ ก ว ธ การเข าหา ให เขายอมให เราบ งค บไปอย างท เรา ต องการ นอกจากน ม นท ก ชอบดำานำ ำด วย ล าส ดเพ งไปเกาะตาช ย ส ม ล นมา ม นท เพ งดำานำ ำมาได ป คร ง ชวนๆ ก นเองพ น องว าอยากไปลองดำานำ ำด เลยไปเร ยนจร งจ ง ลงทะเล คร งแรกท ทะเลพ ทยา ตอนน นน ากล วน ดหน ง เพราะ นำ ำทะเลไม ใส หล งจากน นก ไปเร มทร ปแรกท ม ลด ฟส ได เห นส ตว นำ ำเยอะมาก นำ ำทะเลก ใส แต ว าชอบทะเล ท เม องไทยมากกว า เพราะปะการ งท ม ลด ฟส จะส ท มๆ ม ดๆ แต ว าปะการ งบ านเราจะส ส นสวยกว า ท ผ านมา ม นท ไปดำานำ ำมา 5-6 ทร ปแล ว เม องไทยเราน แหละ สวยท ส ด ม นท ชอบเท ยวทะเลมาก เพราะเวลาไปทะเล เราจะได ทำาก จกรรมมากมาย อย างตอนไปม ลด ฟส 4-5 ว น ม นท เล นนำ ำทะเลต วเป ยกต งแต เช าจนเย นเลย เล น วอลเล ย บอลชายหาด พายเร อแคน เล นโดน ท เล น เซ ร ฟ ค อลองเล นท กอย าง เพราะไหนๆ เราก ม โอกาส มาแล ว ก ต องเต มท ม นท มองว าท กอย างม นเป นประสบการณ ช ว ต แล ว ส วนต วม นท เป นคนชอบลอง ม อะไรให ทำาก อยากลอง ทำา อยากใช ช ว ตให ค ม เพราะเรามาเท ยวแล ว ก อยาก จะเต มท ก บท กอย าง หาความส ขให ก บต วเองด วยการ ทำาในส งท เราชอบ ถ าไม ได ไปไหนทำาอะไรเลย ม นท คงอ ดอ ดแย

19 36 SCOOP: OUTDOOR LIVING SCOOP: OUTDOOR LIVING TEXT: ก นยภ ทร สว สด เก ยรต TEXT: ก นยภ ทร สว สด เก ยรต 37 Keep มอเตอร ไซค มากกว าส กหน อย แต กวาง - ศ ร ศ ลป โชต ว จ ตร หร อ กวาง AB Normal ก ย ง Let'sแม ช วงน จะเน นหน กไปท พอม เวลาพาจ กรยานค ใจข GO RIDE A BIKE ตระเวนรอบเม องอย บ าง CALM AND CLIMB ON ส ำหร บ เป - อาร กษ อมรศ ภศ ร การแบกเป ไปป นผาไม ใช แค ก จกรรม เพ อความบ นเท งผ อนคลาย แต เป นการเอาชนะใจต วเองท ด ท ส ด เด อนหน าจะเป ดร าน Taze แถวนางล นจ คร บผม เก ยวก บ เส อผ ามอเตอร ไซค ห นก บเพ อนๆ กวางเป นห นใหญ ห วหน าโปรเจ กต ช วงน เลยออกทร ปมอเตอร ไซค ค อนข าง บ อย ปกต ก ชอบก ฬากลางแจ งอย แล วนะ ม แข งรถก บท ม Toyota Racing Star ด วย จร งๆ เพ อนเคยพยายามชวน ไปเล นฟ ตเนสอย เหม อนก นจะได ส ขภาพแข งแรงห นด แต ไปลองด แล วไม ถ กใจ เบ อ เหม อนวนอย ในท เด ม ว วเด ม เห นกระจกบานเด ม ไม ม ความต นเต น กวางชอบก จกรรม ท ม อะไรให ต นเต นหน อย สำาหร บการข จ กรยาน ถ าข แบบจร งจ งไกลๆ ม เป นกล ม 5-10 คน กวางข มาราวสองป แล ว เร มหล งจากท เขาฮ ต Fixed Gear ก นน ดหน ง ส วนใหญ ไปก บวงร อคในค าย เด ยวก นอย าง Seal หร อพ พล Clash ซ งคนหล งเอาจร งเอาจ ง ขนาดแทบจะลงแข ง โดยมากพวกเราจะเล อกป นช วงเวลา กลางค นคร บ เร มสตาร ทท ต กแกรมม แล วไปหาอะไรน งก น น งเล นแถวเยาวราช ม คร งหน งแวะแถวศาลาว าการ กร งเทพมหานคร ปกต ข บรถไม ม โอกาสซอกแซก พอข จ กรยานเลยได แหวกไปถ งข างใน หร ออย างท สนามหลวง ก ไม เคยได ด ใกล ๆ ว าเขาแบกะด นขายอะไรก น การข จ กรยานทำาให เราได เห นอะไรแปลกๆ เป นความประท บใจ อย างหน ง กวางไม ได สะสมจ กรยาน ตอนน ม ส ขาวค นเด ยวของ TREK เป นเหม อนจ กรยานร นเส อภ เขาล ยๆ ได แต งเยอะคร บ แต แต งแบบเลอะเทอะ (ห วเราะ) ไม ได เน น performance เท าไหร เพราะไม ได ป นจร งจ งเหม อนพล คนน นป นเป นร อย ก โลเมตรเลยต องแต งจ กรยานให นำ ำหน กเบา ของกวางแค ระยะ 30 ก โลเมตรจ กรยานแบบไหนก ป นได เน นแต งให ด unique แปลกๆ ด กว า ม ไฟเยอะๆ ด อวกาศหน อยๆ ม กระเป าใส ของ บ บแตรด งๆ ได เป นต น ส วนอ ปกรณ อ นๆ ก ม ครบเพ อความปลอดภ ยเพราะข บนท องถนน สวมหมวก ใส รองเท าท เหมาะสม ม ถ งม อ อย างรองเท าก ต องเป น รองเท าสำาหร บข จ กรยานโดยเฉพาะ จะม ล อคท แป นเท า และช วยป องเท าได เวลาล ม ย งถ าค ไหนราคาส งจะม นำ ำ หน กเบา ใส แล วเหม อนไม ได ใส เลยท เด ยว หลายคนเข าใจว าป นจ กรยานบนท องถนนป นย งไงก ได ไม ต องม กฏ แต จร งๆ แล วต องใช กฏไม ต างจากการใช รถ ไม ว าจะเป นเร องไฟเข ยวไฟแดง เลน การเล ยวซ ายขวา กวางเน นยำ ำเร องน ว า เวลาป นต องค ดว าเราเป นรถยนต ค นหน ง สำาค ญท ส ดค อเร องความปลอดภ ย โดยเฉพาะ หมวกสำาค ญมาก บางคนค ดว าป นช าๆ ไม เห นต องใช เลย ผมเคยเห นคนล มมาแล ว ใครจะร เราอาจจะล มห วฟาดฟ ตบาธก ได หร อไม ก อาจโดนชน เราไม ชนเขา เขาก อาจชน เรา เพราะฉะน นเร องอ ปกรณ ความปลอดภ ยต องเต มท คร บ ท กว นน กวางพยายามหาโอกาสป นจ กรยานบ าง แต อาจไม บ อยเหม อนก อนเพราะต องเทค วให คอนเส ร ตหลายแห ง แต ถ งม เวลาน อยลง ว างเม อไหร เขาก จะป นเล นอย แถวบ าน เม อเราถามถ งทร ปป นจ กรยานคร งหน า เขาเล าว าม คนชวน ไปป นต างจ งหว ดอย เหม อนก น แต ต ดอย ท ร างกายย งไม พร อมเท าไหร ต องฟ ตประมาณหน งเลยเพราะไปกล บก เป นร อย ก โลเมตรแล ว ไม อยากเป นภาระคนอ น การป นจ กรยาน ต องใช ท กส วนของร างกาย แต หล กๆ เน นกล ามเน อขาและ เร องของปอด ต องม แรงพอท จะหายใจเอาออกซ เจนเข าไป ให กล ามเน อทำางานไหว ด งน นเวลาป นก อย าห กโหมมาก ใครท เพ งเร มก ค อยๆ อ พเลเวลไปท ละน ดจะด กว า ส วน ใครย งไม เคยป นจ กรยานก อยากให ลองด ส วนต วกวางชอบ เพราะได ท องเท ยวไปสถานท แปลกๆ ได เร องของส งคม ด วย เวลาไปก บเพ อนๆ ท ป นเก งกว าก จะได เห นนำ ำใจเขา ยามท ต องมาด แลเรา เช อเถอะว าสน กกว าการว งอย บนล ว งคนเด ยวคร งช วโมงแน ๆ คร บ ผมชอบเล นก ฬากลางแจ งอย แล ว โดยเฉพาะป นผา แต ด วยอะไรหลายๆ อย างบางคร งก จำาเป นต องป นผา จำาลองเหม อนก น ย อนกล บเป นเร องบ งเอ ญมากคร บ เพ อนผมคนหน งเขาชวนไปป นผาจำาลองท The Racquet Club ส ข มว ท 49 พอป นคร งแรกร ส กเลยว า เฮ ย ก ฬาน แหละท หามานาน เพราะบ าพล งไงคร บ สน กจ งเลยก บการท เราป นได ตอนน นม คนเช ยร ด วย ว าป นได นะ จากน นก เป นความท าทายว าต องป นระด บ น ๆ ให ได แล วก กลายเป นไลฟ สไตล ว าว างเม อไหร ต อง แบกเป ออกไปป นผา ท Racquet เขาม บร การบ เลเยอร คนท ควบค มเช อกด วย ไปคนเด ยวก ป นได ต างจาก ก ฬาบางประเภทท ต องรวมเป นท ม จร งๆ ผมเคยชกมวยอย ช วงหน งนะคร บ แต เหน อย (ห วเราะ) ป นผาก ล าเหม อนก นแต คนละแบบ ผมป น ผาจำาลองอย ประมาณหน งป กว าจะป นผาจร ง เร ยกว า เป น Sport Climbing ค อป นโดยม เช อกใช safety ป น แบบไม ม เช อกก เคยลองนะ แต ลงนำ ำไง แค น นก ปอดแหกแล วคร บ ท ผ านมาผมเคยไปป นผาท เขาย อย ลพบ ร สระบ ร เช ยงใหม ภ เก ต ซ งแต ละท ม เสน ห ต าง ก นไป อย างเขาย อยห นโอเค ข บรถ 2 ช วโมง เด นน ด เด ยวป นได เลย อย ต ดถนนใหญ เส นไปห วห น ส วน กระบ ไปยากแต ก ม เป นร อยๆ route แต ไม ว าท ไหน ธรรมชาต ของห นจะไม เหม อนก นเลย แต ละเส นจะม ระด บและสไตล ของต วเอง ความยากง ายก ต างก นไป สำาหร บผมความยากของการป นผาม 2 อย าง หน งต องใช physical ก บ technical รวมก น ค อม ท งฝ ม อและร างกาย ท แข งแรงม พล งพอ สอง สำาค ญไม แพ ก นค อ mental บาง คร งเราไม ร ว าม ฟต อไปท ขย บจะจ บได ด แค ไหน ขย บม ฟ หน งต องค ดและใช ใจเข าไปด วย เราอาจจะไม กล าและยอม ตกส นๆ หร อเล อกท จะลองม ฟแล วตกยาวหน อย ในขณะ ท บางคร งถ าเราปล อยเลยย งไงก ตก 7-8 เมตร แต ถ าข น ไปแล วจ บไม ได เราอาจจะตกมากกว าน น หร อถ าเราจ บได ก จะไม ตก เป นต น แต ความจร งเร องตกไม ใช เร องใหญ หรอกคร บ เป นเร องธรรมดา ท กว นน ผมม อ ปกรณ ป นผาครบเลย ใช ม อเปล า และ รองเท าเฉพาะสำาหร บป นผาเพ อความปลอดภ ย รองเท าจะเป นยางแน นพ เศษ เป นเหม อนต วแทนของ น วเท าเราในการจ กเกาะท เล กๆ แล วก ม Harness เข มข ดใส ท เอวไว เก บเช อก เป นอย างเด ยวท คล องเรา ไว ก บเช อก ม ห วงเหล กท เร ยกว า Quickdraw ใช เก ยว ร ทท คนอ นทำาไว ส วนผงชอล กก สำาค ญแต ถ าไม ม ก ป น ได อย ใครเหง อไม ออกไม ต องใช ก ได ผมเหง อออกน อย แต ชอบใช เพ อความม นใจ แบบข นไปแล วอยากล วง ชอล กจ งเลยท งท ไม ต องล วงก ได (ห วเราะ) ก ฬาป นผาม ถ งระด บ 9 ตอนน ผมได ส งส ด 6 C คร บ ก โอเค หลายคนถามว าทำางานมาเหน อยๆ ไปป นผา อ กไม เหน อยล าย งกว าเด มหร อ ยอมร บว าก ล าจร งๆ บางคร งข นไปก ค ดว ากำาล งทำาอะไรอย ข นมาทำาไม อยากลงจ ง ยากก ยาก จะตกแล วเน ย ตกท าไหนก ไม ร แต พอส ดท ายจบได ก จะด ใจมากเป นอ กอารมณ หน ง เลย ท กคร งท ป นจบเหม อนเราชนะแล ว หลายคร งข น ไปท องผมร องเลยนะ หมดแรงขนาดไม ม อะไรเหล อใน ท องแล ว แต เป นความสะใจ ผมว าคนป นเขาต องม ความซาด สม น ดๆ (ห วเราะ) แต แปลกนะผ หญ งหลาย คนป นโหดกว าผ ชายอ ก บางคร งน ากล วเราไม กล าแต เขากล บกล าลอง เพ อนๆ ชอบโม ว าท ท าแขกของลาวม ร สอร ตป นหน าผา แต คำาว าร สอร ตในท น หมายถ งกระต อบเพ งไม หน าจ ว หมาแหงนอะไรอย างน (ย ม) เพ อนผมไปก นหลายคร ง แล ว ไปอย 4-5 ว น บอกว าอารมณ เหม อนกระบ ท เด น ออกจากร สอร ตก ป นผาได เลย แต ท น ใกล กว าอ ก อย ตรงกลางระหว างห บเขา รอบๆ เป นหน าผาหมดเลย ค ดว าเร วๆ น ก อยากจะลองไปด ส กคร งคร บ

20

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

2. เพ อลดข นตอนความย งยากในการบ นท ก เพ ม และ ต ดออก

2. เพ อลดข นตอนความย งยากในการบ นท ก เพ ม และ ต ดออก ช อเร อง พ ฒนาระบบคงคล งบรรจ ภ ณฑ และฉลากเวชสาอางให ม ประส ทธ ภาพ เจ าของผลงาน นางสาวปาจร ย พละเจร ญ หล กการและเหต ผล การพ ฒนาการระบบคงคล งบรรจ ภ ณฑ และฉลากเวชสาอางให ม ประส ทธ ภาพ เก ดจากความต องการท

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2 1 โรงการนาโนกล า เพ อบร หารวามเส งในการผล ต ระะท 2 (ด าเน นงานภาใต โรงการเกษตรทางเล อกเพ อบร หารวามเส งการผล ต) เร อข ากล มผ ใช น าอ างเก บน าห วทรา ต.เข อนผาก อ.พร าว จ.เช งใหม 1. วามเป นมา เร อข ากล

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment (ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ ยน) ฝ ายส งเสร มบรรษ ทภ บาล ส าน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก มภาพ นธ 2551 ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment หน า 1 จาก 8 ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. หล กการและเหต ผล ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) เป นช มน มสหกรณ ระด บชาต ม สหกรณ ออมทร พย ท วประเทศกว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 2555 โรงพยาบาลนครพ งค

สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 2555 โรงพยาบาลนครพ งค สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 555 โรงพยาบาลนครพ งค ในการจ ดงานร นเร งประจ าป 555 ว นท 8 ธ นวาคม 555 ท ผ านมา คณะกรรมการฝ ายประเม นผลได รวบรวม และว เคราะห แบบประเม นความค ดเห นเจ าหน

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information