СОДРЖИНА 1. ОПЦИИ И БАРАЊА ЗА ПРИСТАП ДО ХОСТИРАНАТА ДЕЛОВНА ПОШТА Zimbra Web Client (ZWC) Најава

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "СОДРЖИНА 1. ОПЦИИ И БАРАЊА ЗА ПРИСТАП ДО ХОСТИРАНАТА ДЕЛОВНА ПОШТА Zimbra Web Client (ZWC) Најава"

Transcription

1

2 СОДРЖИНА 1. ОПЦИИ И БАРАЊА ЗА ПРИСТАП ДО ХОСТИРАНАТА ДЕЛОВНА ПОШТА Zimbra Web Client (ZWC) Најава Навигација низ Zimbra Web Client Zimbra Desktop Client Компјутерски побарувања Поддржани платформи Преземање на Zimbra Desktop софтвер Инсталација на Zimbra Desktop на Microsoft Windows Инсталација на Mac OS Инсталација на Zimbra Desktop на Linux Активирање Zimbra Desktop Поставување Zimbra Desktop сметки Навигација низ Zimbra Desktop Zimbra конектор за Microsoft Outlook (ZCO) Инсталација на ZCO на Вашиот компјутер Подготовка за синхронизација Поставување на конфигурацијата на серверот Вашата прва синхронизација Zimbra конектор за isync на Apple Mozilla Thunderbird Пристап преку мобилни уреди Мобилен веб клиент iphone нагодувања и пристап Нагодувања и пристап до уреди базирани на Андроид Поставување и пристап до уреди засновани на Windows Mobile Основни активности и карактеристики на хостираната деловна пошта Ракување со Вашите е-пораки Управување со Вашите адресари Управување со Вашиот календар Управување со Вашите задачи (Tasks) Напредни активности и карактеристики на Хостирана деловна пошта Организирајте го вашето поштенско сандаче (работење со папки, ознаки и филтри) Управување со Вашите папки Работење со ознаки... 57

3 Користење филтри Споделување папки Работење со Актовка Работење со Microsoft Outlook... 65

4 1. ОПЦИИ И БАРАЊА ЗА ПРИСТАП ДО ХОСТИРАНАТА ДЕЛОВНА ПОШТА За најдобро искуство и сите обезбедени опции препорачуваме да користите Zimbra Web client преку пристап на Zimbra Desktop Client го обезбедува истото искуство како и Zimbra Web client-от. Во овој случај вклучувате десктоп апликација којашто автоматски Ве поврзува со Вашето Поштенско сандаче на Хостираната деловна пошта на Македонски Телеком. Ако сте се навикнале да го користите опкружувањето на MS Outlook, тогаш е најдобро да го користите Zimbra Outlook Connector како метoд за пристап до Хостираната деловна пошта. Водете сметка дека некои од напредните функционалности нема да бидат поддржани кога користите ваков вид пристап. 1.1 Zimbra Web Client (ZWC) Zimbra Web Client е дизајниран да работи во рамки на Интернет пребарувач. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и Macintosh Safari се четирите најпопуларни пребарувачи. ZWC има две верзии: Напредниот Web Client Ви нуди целосен спектар на опции за интернет колаборација што се базира на Ajax. Напредниот Web Client работи со поновите пребарувачи и побрзи интернет врски. Стандардниот Web Client е добра опција кога интернет врските се бавни или корисниците претпочитаат пораки што се базираат на HTML за навигација во рамките на нивното поштенско сандаче. Следниве пребарувачи се поддржани за користење на Zimbra Web Client: Internet Explorer 8 или понова верзија IE8.x for XP IE9.x и понова верзија за Vista/Windows 7 IE10 и понова верзија for Windows 8 Microsoft Edge Најнови верзии на: Firefоx; Safari; Google Chrome Следете ги овие општи насоки кога го користите Zimbra Web Client во рамки на пребарувач: Копчето Back (Назад) Ве враќа на претходната страница што сте ја гледале. Можете да го користите и копчето Forward (Напред). За да се одјавите кликнете на. Доколку почнете да пребарувате друга страна без да се одјавите претходно, Вашата сесија може да остане активна до истекот на времето за неа. Доколку користите споделен компјутер, другите корисници ќе можат да пристапат до Вашата сметка додека сесијата е сѐ уште активна. Не користете го копчето Reload (Refresh) Вчитај повторно. Доколку го употребите, Вашата сесија ќе почне од почеток Најава 1. Отворете прозорец со пребарувач и внесете го URL-то на серверот за Хостираната деловна пошта на Македонски Телеком ( Ако одберете да користите небезбедна http конекција, автоматски ќе бидете редиректирани на безбедба https

5 комуникација. Во овој случај, Ве молиме да го прифатите сертификатот за безбедност за да го отворите екранот за најава. 2. Кога ќе се појави екранот за најава, внесете го Вашето корисничко име. Можно е од Вас да се побара да ја внесете Вашата целосна e-адреса како корисничко име и Вашата лозинка. Пример, за целосна e- адреса, внесете: Корисничко име: Лозинка: user123 Вашата лозинка се прикажува како ****** на екранот, за да се заштити Вашата приватност. 3. За да се меморира на овој компјутер додека не истече сесијата или не се одјавите, изберете Remember me on this computer (Запомни ме на овој компјутер). Ако го изберете ова, нема да морате да се најавувате секојпат кога повторно ќе го вклучите пребарувачот во текот на денот. Кога оваа опција ќе се избере и Вие не се одјавите, Вашата сесија останува активна сѐ додека не истече времето за сесијата. Глобалниот администратор на Хостираната деловна пошта конфигурира колку време е активна една сесија (1 час). Напредниот web client е оној клиент кој автоматскиот се отвора кога ќе се најавите Навигација низ Zimbra Web Client Кога ќе се најавите, ќе имате поглед на цел екран сличен на оној прикажан подолу. Погледот се менува кога користите друга Zimbra Web Client апликација. Овој поглед е поглед на пошта (Mail view).

6 1. Заглавие на прозорецот. Го прикажува следното: Search (пребарување лица) за пребарување на именикот на Вашата компанија; Корисничко име Корисничко име под кое се најавивте; и линкови. 2. Менија за апликации. Апликациите до коишто можете да пристапите се дадени во менијата во оваа редица, како што се апликациите Mail (Пошта) или Calendar (Календар). 3. Палета за пребарување. Пребарување и напредно пребарување се прикажани во оваа област. Од ова место можете и да ги сочувате пребарувањата. 4. Палета со алатки. Ги прикажува активностите што се достапни за апликацијата што моментално ја користите. Во овој пример, прикажана е палетата со алатки за апликацијата Mail. 5. Панел за преглед. Го прикажува следново: Папки ги вклучува системските папки (Inbox примени пораки, Sent пратени пораки, Draft нацрт пораки, Junk несакани пораки, и Trash избришани пораки), како и корисничките папки што Вие сте ги креирале; Пребарувања прашања за пребарувања што сте ги креирале и снимиле за идна употреба; Ознаки сите ознаки што сте ги креирале. Кликнете на ознака за да ги видите брзо сите пораки што се означени со таа ознака. 6. Панел за содржина. Содржината на оваа област се менува во зависност од тоа која апликација се користи. Во погледот Inbox, ги прикажува сите пораки или конверзации во Вашиот Inbox. 7. Панел за читање. Електронските пораки се прикажани во Панелот за читање. 8. Мини-Календар. Мини-календарот е опција. Можете да го исклучите мини-календарот со користење на страницата Preferences > Calendar.

7 1.1. Zimbra Desktop Client Компјутерски побарувања Следниве барања ги претставуваат минималните барања од хардвер за инсталација и работа на Zimbra Desktop Client: Неопходни се најмалку 200 MB слободен простор на хард дискот за инсталација на софтверот; Неопходен е дополнителен простор на дискот за преземање на податоците за сметката; За работата на Zimbra Desktop потребно е минимум 512 MB слободна меморија; Компјутерот мора да биде поврзан на мрежа при нагодувањето на сметката и за синхронизација на сметките со серверите Поддржани платформи Поддржани се следниве платформи: Microsoft Windows: Windows 10 Windows 8 Windows 7 Vista Mac OS X Linux: Linux Kernel 2.6.x и понова верзија за Intel x86 архитектура Разновидни Linux i686, вклучувајќи ги Ubuntu, Debian, Fedora, SUSE, итн Преземање на Zimbra Desktop софтвер Преземете го и снимете го пакетот за инсталација на Zimbra Desktop на вашиот компјутер од веб страната на Македонски Телеком (Деловни корисници во ИКТ CLOUD услуги- Хостирана Деловна пошта-превземи апликации). Пакетот за инсталација ги содржи следниве компоненти: Zimbra Desktop апликација; Вграден интернет интерфејс; Мини Зимбра сервер; Java framework. ВАЖНО! КОРИСТЕТЕ ЈА ЕДИНСТВЕНО ВЕРЗИЈАТА ОБЕЗБЕДЕНА ОД МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ Инсталација на Zimbra Desktop на Microsoft Windows Вклучете го софтверот за автоматска инсталација (installation wizard) и следете ги инструкциите чекор по чекор, како што е опишано во овој дел. 1. Отворете го фајлот Zimbra Desktop.msi и кликнете на Run за да го почнете процесот на инсталација.

8 2. Се покажува екранот за добредојде. Кликнете на Next (следно) да продолжите. 3. Прифатете го договорот за лиценца за крајниот корисник. Изберете I accept the terms in this License Agreement (Ги прифаќам условите во овој Договор за лиценца) и кликнете Next да продолжите. 4. Изберете ја целната папка каде што сакате да го инсталирате фајлот на апликацијата Zimbra Desktop. Имате опција за стандардна инсталација или да ја изберете локацијата за инсталација. За стандардната инсталација, автоматската локација е C:\Program Files\Zimbra\Zimbra Desktop. За да ја изберете локацијата за инсталација, кликнете на Change... (Промени) во дијалогот за Целната папка. Се покажува дијалогот за папката Промени и можете да пребарувате или да ја внесете патеката кон папката за новата локација на инсталацијата.

9 5. Се покажува дијалогот за инсталaција на Zimbra Desktop. Кликнете на Install (инсталирај) за да продолжите со процесот на инсталација. 6. Потоа кликнете на Next за да продолжите, или софтверот за автоматска инсталација може сам да го покаже дијалогот Completed the Zimbra Desktop Setup Wizard (автоматската инсталација на Zimbra Desktop е завршена). 7. Се покажува дијалогот Completed the Zimbra Desktop Setup Wizard. За да ја поставите Вашата сметка, изберете го полето Launch Zimbra Desktop (Вклучи Zimbra Desktop) и кликнете на Finish. Доколку сакате да излезете од Zimbra Desktop Setup Wizard без вклучување на Zimbra Desktop, кликнете на Finish.

10 Инсталација на Mac OS Вклучете го софтверот за автоматска инсталација (installation wizard) и следете ги инструкциите чекор по чекор, како што е опишано во овој дел. 1. Отворете го преземениот фајл Zimbra Desktop.dmg. Кликнете со десното копче на глувчето или кликнете двапати за да го отворите фајлот и да го почнете процесот на инсталација. 2. Се вклучува софтверот за автоматска инсталација Zimbra Desktop Installer и се прикажува Екранот за добредојде. Кликнете Continue (Продолжи) за да продолжите. 3. Прифатете го договорот за софтверска лиценца за крајниот корисник. Кликнете на Agree (Се согласувам) за да продолжите.

11 4. Изберете ја целната папка каде што сакате да го инсталирате фајлот на апликацијата Zimbra Desktop. Имате опција за стандардна инсталација или можете да ја изберете локацијата. Автоматската локација за стандардна инсталација е /Applications/Zimbra Desktop. За да ја изберете локацијата за инсталација, кликнете на Change Install Location (Смени ја локацијата за инсталација) и изберете го дискот каде што сакате да го инсталирате Zimbra Desktop. 5. Внесете ја Вашата лозинка и кликнете на ОК. 6. Процесот на инсталација почнува: Се проверува просторот за инсталација; Фајловите се копираат во директориумот за инсталација; Се вклучуваат спакуваните скрипти.

12 Податочните фајлови на Zimbra Desktop се копираат во /Users/<username>/Library/Zimbra Desktop. 7. Кога ќе заврши инсталацијата, се покажува зелен знак за штиклирано којшто укажува дека инсталацијата е успешна Инсталација на Zimbra Desktop на Linux Инсталацијата на Zimbra Desktop на Linux платформа се извршува преку интерфејс со командни линии (command line interface CLI). 1. Пристапете до пакетот за инсталација на Zimbra Desktop преку преземање или користење CLI. 2. Најавете се како root, или користете sudo, како што е покажано подолу, и отпакувајте го фајлот Zimbra Desktop.tgz. sudo tar xzvf <zdesktop.tgz> 3. Сменете ги директориумите на неотпакуваните фајлови и внесете ја следната команда за да ја почнете инсталацијата. sudo install.pl или sudo perl install.pl 4. Ако користите sudo, внесете ја Вашата лозинка. 5. Следете ги инструкциите дадени на екранот: Прифатете го договорот за лиценца за крајниот корисник; Изберете ја папката каде што сакате да ги инсталирате фајловите на апликацијата Zimbra Desktop. Автоматската локација е /opt/zimbra/zdesktop

13 Одлучите дали сакате да продолжите да ги инсталирате дата фајловите како root корисник. Автоматскиот одговор е Не; За да инсталирате дата фајлови за дополнителни корисници, најавете се како корисникот и активирајте: /opt/zimbra/zdesktop/linux/user-install.pl. 6. Изберете промена на корисниците од CLI или притиснете ги копчињата control-alt-backspace да се одјавите како root корисник. Најавете се како не-root корисник за да ја комплетирате инсталацијата и да ги следите инструкциите дадени на екранот. Изберете ја папката каде што сакате да ги инсталирате податочните фајлови и да креирате икона на десктопот. Автоматскиот директориум е /<home>/zdesktop, каде што <home> е матичниот директориум на корисникот. Ако ги изберете автоматските нагодувања, на Вашиот десктоп се појавува икона за активирање на Zimbra Desktop Активирање Zimbra Desktop Zimbra Desktop може да се вклучи на крајот од процесот на инсталација, или од икона на десктопот или програмски фајл. - На Microsoft Windows и Linux: На крајот од процесот на инсталација, ја имате опцијата првично да го вклучите Zimbra Desktop; По инсталацијата, можете да го активирате Zimbra Desktop со двојно кликање на иконата Zimbra Desktop на Вашиот десктоп.

14 - На Mac OS: На крајот од процесот на инсталација, Zimbra Desktop се вклучува автоматски; По инсталацијата, можете да одите на програмскиот фајл во /Applications/Zimbra Desktop и да го вклучите Zimbra Desktop, или ако сте избрале да имате Zimbra Desktop икона во Dock, можете да ја вклучите апликацијата оттаму Поставување Zimbra Desktop сметки По првото вклучување на Zimbra Desktop, можете да ги поставите сметките на Хостираната деловна пошта на Македонски Телеком. До Хостираната деловна пошта може да се пристапи со дефинирање на Zimbra тип на сметка. Ова вклучува e-пораки, папки, адресари, календари, листи на задачи и документи во Актовката. За да пристапите до Вашата сметка на Хостираната деловна пошта преку пребарувач, користете го Zimbra Web Client (ZWC). Преференциите што ги нагодувате во ZWC за Вашата сметка на Хостираната деловна пошта се достапни и од Zimbra Desktop. Пред да почнете, водете сметка дека сте поврзани на Интернет. 1. Отворете го Zimbra Desktop и во горниот десен агол, кликнете на Setup. 2. Клинете го менито Add New Account (Додади нова сметка). Во листата Account Type, изберете Zimbra account type. 3. Внесете ги неопходните информации за сметката што ја поставувате. Име на сметката. Ова е името што се прикажува како името на сметката во Zimbra Desktop. Ако поставувате повеќе сметки, креирајте име што лесно можете да го препознаете за да ја идентификувате секоја сметка.

15 E-адреса. Внесете ја Вашата е-адреса на Хостираната деловна пошта за оваа сметка. Лозинка. Внесете ја лозинката што ја внесувате кога се најавувате на Вашата сметка на Хостираната деловна пошта. Сервер за дојдовна пошта. Внесете ја адресата на серверот за Хостираната деловна пошта : delovnaposta.telekom.mk. Никогаш не менувајте го бројот на портата за комуникација со серверот за пошта. Безбедност. Хостираната деловна пошта на Македонски Телеком секогаш користи шифрирана конекција, така што мора да изберете Use SSL encryption кога пристапувате до серверот. Од Synchronize Settings (Синхронизирај ги нагодувањата), изберете колку често Zimbra Desktop треба да ги презема податоците од Вашата сметка. Автоматското нагодување е да се проверат пораките и да се изврши синхронизација со самото доаѓање на нова пошта. Ако изберете рачна синхронизација, морате да кликнете на Send/Receive на палетата за алатки на Zimbra Desktop за да ја синхронизирате Вашата сметка со серверот за Хостирана деловна пошта. Ако изберете прекраток временски период, на пример 1 минута, тоа може да влијае на перформансите на Вашиот компјутер. Можете да го промените ова нагодување во кое било време со кликање на Setup и уредување на сметката. 4. Кога ќе завршите, кликнете на Потврди и Сними. Zimbra Desktop ги потврдува информациите за Вашата сметка. Доколку Вашата сметка е успешно потврдена, ќе го видите дијалогот Service Created (Услугата креирана). Доколку Вашата сметка не е успешно потврдена, се враќате на дијалогот Account Setup за да можете да го прегледате и да направите корекции. 5. За да го отворите десктопот, кликнете на Launch Desktop. Можете да почнете да работите во Zimbra Desktop додека Вашитете сметки се синхронизираат Навигација низ Zimbra Desktop Кога ќе го отворите Zimbra Desktop, ќе имате поглед на цел екран сличен на оној прикажан подолу.

16 Главната страна на Zimbra Desktop ги вклучува следниве области: 1. Палета за менија за пребарување. Пребарување и напредно пребарување се прикажани во оваа област. Линковите за Уредување на сметката (account Setup) и Помош (Help) се од десна страна; 2. Менија за апликации. Апликациите до коишто можете да пристапите се дадени во менијата на врвот; 3. Палета со алатки. Ги прикажува активностите што се достапни за апликацијата што моментално ја користите. Во овој пример, прикажана е палетата со алатки за апликацијата Mail; 4. Панел за содржина. Содржината на оваа област се менува во зависност од тоа која апликација се користи. Во погледот Inbox, ги прикажува сите пораки или конверзации во Вашиот Inbox. Во екранот на оваа страница, Панелот за читање е областа под пораките во Вашиот Inbox. Кога ќе клинете на e-порака, пораката се прикажува во панелот за читање под листата на пораки. За да ја нагодите големината на Панелот за читање, кликнете на линијата што ги разделува и повлечете ја нагоре или надолу. Според автоматските нагодувања, гледањето на пораките во Панелот за читање е вклучено. Можете да го поместите Панелот за читање на лева страна или да го исклучите Панелот за читање од линкнот View (Поглед) на палетата со алатки; 5. Панел за преглед. Ја прикажува Вашата сметка на Хостираната деловна пошта. Ги вклучува следните папки: Папки, вклучувајќи ги системските папки Inbox, Sent, Drafts, Junk, и Trash, како и сите посебни папки кои што евентуално сами сте ги креирале; Пребарувањата коишто евентуално сте ги снимиле; Ознаките што сте ги креирале. 6. Мини-календар може да се прикаже под Панелот за преглед. Прикажување на миникалендарот е опција и може да се вклучи на страницата Preferences>Calendar. Секогаш кога ќе пристапите на Интернет, ако Вашата сметка е нагодена за auto-sync (автоматска синхронизација), новите e-пораки автоматски се преземаат на Вашиот Zimbra Desktop. Не мора да го отворите Desktop за да се изврши ова. Икона со коверт се прикажува во Windows Tray (или во редицата Mac Dock) и го покажува вкупниот број на пораки во сите сметки од последната

17 синхронизација на Zimbra Desktop. Кликнете на иконата со коверт за да ја отворите десктоп апликацијата. Постои можност за нагодување на автоматски известувања за пораки и состаноци. На располагање се неколку различни опции за известување: За Windows, известувањето се прикажува како икона на ковертво балонче во system tray. За Mac, морате да го инсталирате Growl за да функционираат известувањата за пошта и состаноци. Исто така, ќе биде потребно да се овозможи известување Show a popup во Preferences>Mail и >Calendar. Забелешка: Оваа опција не е достапна за Linux. Во Preferences>Mail и >Calendar, исто така можете да нагодите и други активности за известување, вклучувајќи звучен сигнал, означување на менито за Mail или Calendar, или со трепкање на насловот на пребарувачот. Pop-up известувањата зависат од нагодувањата на секоја сметка. Можете да ги вклучите за определени сметки и да ги исклучите за други сметки.

18 1.2. Zimbra конектор за Microsoft Outlook (ZCO) Преземете го Зимбра конектор за Microsoft Outlook на вашиот компјутер од веб страната на Македонски Телеком (Деловни корисници во ИКТ CLOUD услуги-хостирана Деловна пошта-превземи апликации). Поддржаните оперативни системи се Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista. ВАЖНО! КОРИСТЕТЕ ЈА ЕДИНСТВЕНО ВЕРЗИЈАТА ОБЕЗБЕДЕНА ОД МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ Инсталација на ZCO на Вашиот компјутер Откако ќе ги добиете горенаведените информации и фајлот за инсталација, користете ги следниве инструкции за да го инсталирате ZCO: 1. Отворете го фајлот за инсталација SetupZCO.exe; 2. Zimbra конектор за Microsoft Outlook автоматски се инсталира; 3. Можеби ќе треба да направите одјавување и повторно најавување на вашата windows сметка, за да станат ефективни сите промени настанати со инсталацијата Подготовка за синхронизација Забелешка: Ако сте постоен корисник на Outlook, извршете ги чекорите во овој дел за да ги заштитите Вашите Outlook фајлови пред синхронизација. Пред да го отворите Outlook и да ја почнете Вашата прва синхронизација, постојат неколку работи што треба да ги направите за да ги заштитите Вашите сегашни Outlook фајлови и да помогнете да ја забрзате првата синхронизација. Ако сте креирале Notes (Белешки) и Journal (Дневник) во Outlook, овие работи ќе се изгубат при извршувањето на првичната синхронизација. Пред да ја извршите првичната синхронизација, снимете ги овие Outlook објекти во PST формат и потоа внесете го.pst фајлот по извршувањето на првичната синхронизација. Побарајте во Outlook Help информации за тоа како да креирате нов дата фајл (.pst) и како повторно да ги вчитате дата фајловите со внесовите во белешките и дневникот. Доколку претходно сте пристапувале до Вашата сметка на Хостирана деловна пошта со употреба на друг клиент, препорачуваме да ги испразните папките Junk и Trash и да ги избришете или архивирате постарите електронски пораки. Сметките со поголеми папки за пораки ќе се синхронизираат подолго. Доколку користите McAfee Security On-Delivery Scanner, првичната синхронизација е многу бавна. Препорачуваме оваа опција да се исклучи за првичната синхронизација со серверот за Хостирана деловна пошта на Македонски Телеком.

19 Поставување на конфигурацијата на серверот Пред да можете да ја видите Вашата сметка на Хостираната деловна пошта на Македонски Телеком во Outlook, морате да извршите конфигурација на менито за Серверот на следниов начин: 1. Отворете Outlook. Ако веќе имате постоен Outlook профил, изберете Zimbra профил од паѓачкото мени за да почнете да воспоставувате конекција со серверот за Хостирана деловна пошта на Македонски Телеком. Се појавува дијалог за Zimbra Server Configuration Settings (Нагодувања за конфигурација на Zimbra серверот). Ако не се отвори, одете на страницата File>Data File Management\Account Settings. На оваа страница, изберете ја Вашата Zimbra сметка и кликнете на Settings. Се појавува страницата на конфигурацијата на серверот. Пополнете го следното на страницата на конфигурацијата на серверот: Назив на серверот. Внесете го името на серверот : delovnaposta.telekom.mk; Користите безбедна врска. Морате да користите безбедна врска со Вашиот сервер за Хостираната деловна пошта; E-адреса. Внесете ја Вашата e-адреса од Хостираната деловна пошта. Адресата треба да се внесе како Лозинка. Внесете ја Вашата лозинка на Хостирана деловна пошта - сметка. 2. Сега можете да кликнете на ОК за да ја завршите инсталацијата на ZCO и да креирате Хостирана деловна пошта профил. Доколку сакате да промените како Вашата пошта се презема на Вашата сметка, направете ги тие промени во менито за Download Settings (Преземање нагодувања) пред да кликнете ОК. Сега можете да користите Outlook за да пристапите до Вашата сметка на Хостираната деловна пошта. Откако ZCO е инсталиран, можете да извршите конфигурација како работи серверот за Хостираната деловна пошта со Вашето Outlook поштенско сандаче. До овие информации имате пристап преку страницата File>Data File Management\Account Settings. На неа, изберете ја Вашата Zimbra сметка и кликнете на Settings. Се појавува страната за Zimbra Server Configuration Settings со следните менија:

20 Конфигурација на серверот. Можете да го конфигурирате ZCO за комуникација со серверот за Хостираната деловна пошта за да пристапите до Вашата сметка. Овие информации најчесто се конфигурираат првиот пат кога ќе го отворите Outlook; Нагодување на конекциите. За автоматското нагодување нема потреба да ја наведете адресата на прокси серверот. Доколку користите прокси сервере во Вашата мрежа, можеби ќе треба да ја наведете адресата на прокси серверот; Преземете нагодувања. Можете да го конфигурирате ZCO за да ги преземете само информациите за насловот на пораката. Ова претставува побрза синхронизација и пораките не се чуваат на Вашиот компјутер; Конфигурација на ZDB. Можете да ги конфигурирате нагодувањата на ZCO ZDB профилот за роаминг и да ги конфигурирате нагодувањата за намалување на Вашиот ZDB фајл Вашата прва синхронизација Откако првпат ќе го отворите Outlook по конфигурацијата на ZCO, Вашето Outlook поштенско сандаче мора да ја синхронизира Вашата сметка на серверот за Хостираната деловна пошта. Ова треба автоматски да се случи првиот пат кога ќе го отворите Outlook. Доколку синхронизацијата не почне автоматски, кликнете на Send/Receive на палетата за алатки на Outlook. Првичната инсталација може да потрае со оглед на тоа што сите e-пораки, папки, вклучувајќи ја и папката Chats, сите ознаки, контакти, листи за лична дистрибуција, лични календари, потсетници за состаноци, и задачи мора да се синхронизираат. Последователните синхронизации се брзи. По Вашата прва синхронизација, можете да пристапите до Вашата сметка на Хостираната деловна пошта преку Outlook. Вашите папки од Хостираната деловна пошта се прикажани во Панелот за навигација. Можете да ги видите во Вашиот Календар, Контакти, и Задачи со кликање на палетата за апликации под папките за пошта. Последната примена e-порака се прикажува во Панелот за содржина. Панелот за содржина исто така ги прикажува деталите за состаноци, контакти и задачи, во зависност од тоа која палета за апликации е активна. Вашите претстојни состаноци и задачи се прикажуваат во Палетата за задачи (To-Do Bar). Кога работите во Outlook и поврзани сте на Интернет, Вашата е-пошта автоматски се синхронизира со Outlook како што се менуваат податоците. Прогресот на Вашата синхронизација е прикажан во дијалогот на напредокот во Zimbra Send/Receive.

21 За рачна синхронизација на Вашиот Outlook клиент со серверот за Хостираната деловна пошта, кликнете на Send/Receive. Можете да одите на Tools>Send/Receive> Zimbra Collaboration Server Only>Inbox само за синхронизација на Вашето поштенско сандаче од Хостираната деловна пошта.

22 1.3. Zimbra конектор за isync на Apple Кога се инсталира Zimbra конектор за isync на Apple, можете да го користите адресарот на Apple, ical и Microsoft Entourage за да пристапите до серверот за Хостираната деловна пошта на Македонски Телеком и да ги синхронизирате податоците на и од Mac уредот. Calendar syncing интеграцијата со Entourage само е поддржана за OS X Интеграцијата на Calendar syncing на OS X 10.5 или понова верзија се ракува со CalDAV. Zimbra конекторот за Apple isync го поддржува само Microsoft Office 2004 Entourage за Mac, верзија Ова е првата верзија од Microsoft Office за Mac во која Entourage ги поддржува услугите за Mac Sync, истата услуга што ги користи апликациите ical и Адресар за синхронизација на податоци. Zimbra конекторот за isync на Apple функционира на Apple компјутери што работат на OS X или понова верзија. Се препорачува ОS или понов. Zimbra конекторот за приклучок на Apple isync го користи стандардниот инсталационен материјал за Apple. На корисниците им се потребни само неколку минути да го инсталираат Zimbra конекторот за Apple isync на својот компјутер, да ја воспостават врската со серверот за Хостираната деловна пошта и да постават распоред за синхронизација. Преземете го Зимбра конектор Apple isync преку веб страната на Македонски Телеком (Деловни корисници во ИКТ CLOUD услуги-хостирана Деловна пошта-превземи апликации). Откако ќе го преземете, можете да го инсталирате конекторот преку следниве чекори: 1. Кликнете два пати на zimbra-isync.pkg : 2. Ќе се појави инсталатерот:

23 3. Кликнете на Continue (Продолжи) и инсталатерот ќе ве праша каде сакате да го инсталирате isync конекторот. Одберете го Вашиот главен драјв (драјвот со Вашиот оперативен систем OS X инсталиран на него, којшто често се нарекува Macintosh HD ). Во оваа точка, подготвени сме да напредуваме, но ако треба да извршите промена, кликнете на Go back (Врати се назад). Ако не треба, кликнете Install (Инсталирај) и Конекторот ќе се инсталира: Пред да ги синхронизирате Вашите календари и адресари, треба да направите резервни верзии на податоците од ical и Адресарот на Apple. Доколку синхронизацијата не успее, можете да ги користите овие фајлови за да ги вратите назад Вашите информации од Mac. За да се направи резервна верзија на Apple ical, отворете го ical и одберете File>Back up Database. За да се направи резервна верзија на адресарот, отворете го Адресарот (Address Book) и одберете File> Back up Address Book. Zimbra Конекторот за Apple isync се конфигурира од System Preferences. 1. Откако ќе се инсталира Zimbra Конекторот за Apple isync, отворете System Preferences; кликнете Zimbra од редот Other. Се отвора Zimbra рамка за дијалог.

24 2. Одберете го јазичето Account. Внесете ги следниве информации: Опис. Внесете име што ќе ја идентификува сметката. Сервер. Внесете го името на серверот за Хостирана деловна пошта delovnaposta.telekom.mk. Серверски порт. Внесете го бројот на портот за серверот. Во повеќето случаи, за необезбедени конекции, по автоматизам тој е 80, а за обезбедени конекции, тој е 443. Вашата конфигурација може да е различна. Контактирајте го глобалниот администратор на Хостираната деловна пошта на Македонски Телеком за оваа информација. Морате да одберете Use Secure Sockets Layer за да воспоставите безбедна конекција со портот. Хостираната деловна пошта на Македонски Телеком секогаш користи безбедна SSL конекција. Корисничко име или само user) и лозинка на вашата сметка на Хостираната деловна пошта. Откако ќе се внесат информациите за сметката, корисникот се автентикува со серверот за Хостирана деловна пошта. Кога автентикацијата ќе заврши, се покажува Authenticated на долната десна страна во рамката за дијалог. 3. Кликнете на јазичето Sync за да го утврдите Вашиот распоред за синхронизација и да ги одберете папките што ќе се синхронизираат.

25 4. Од списокот Synchronize, одберете го распоредот за синхронизација: Manually (Рачно), Every Hour (Секој час), Every Day (Секој ден), или Every Week (Секоја недела). Ако одберете Рачно, синхронизацијата ќе се врши само кога ќе се вратите на оваа рамка за дијалог и ќе кликнете Sync Now (Синхронизирај сега). Ако одберете една од другите опции, контактите и календарите се синхронизираат автоматски. 5. Може да се одбере да се изврши синхронизација само на Контакти или само на Календари или и на двете. За Календари, можете да одберете All (Сè) или Selected (Избраното). Кога ќе го штиклирате Selected, одбирате кои Календари сакате да ги синхронизирате со серверот за Хостираната деловна пошта. Забелешка: Ако користите Leopard и веќе сте отвориле CalDAV сметка, ќе треба да ја избришете оваа сметка пред да можете да ја промените опцијата за синхронизација на календари на All или Selected. 6. Кликнете Sync Now за да се синхронизирате со адресарот и календарите на Хостираната деловна пошта. Ако Вашиот Адресар и Календар поседуваат голем број ставки, почетната синхронизација може да потрае подолго време. Пред да се синхронизираат адресарите или календарите, добивате известување за тоа колку фајлови ќе бидат додадени, изменети или избришани. Кликнете на ОК за да продолжите. Може да се појават разни рамки за дијалог за известување за синхронизација што ќе прашуваат дали сакате да ги избришете сите контакти/календари од вашата сметка на серверот за Хостирана деловна пошта пред да почнете со синхронизацијата. Ако го одберете тоа поле, информациите се бришат на серверот за Хостираната деловна пошта. Ако не го одберете тоа поле, ќе ги споите двете листи. Дупликат контактите не се бришат. Јазичето Advanced (Напредно) се користи за да се овозможи интеграција со Entourage, известување за промена на податоци и за да се конфигурира бројот на синхронизациски записи што треба да се зачуваат. Конфигурацијата е опциона. Од јазичето Advanced, може исто така да извршите повторна синхронизација на информациите помеѓу серверот за Хостирана деловна пошта и Mac уредот. Ако користите Entourage, одберете Entourage integration за правилно да се синхронизира Entourage календарот на главниот календар на Хостирана деловна пошта. Главниот календар на Хостирана деловна пошта е првиот календар креиран за вашата сметка. Тој се именува како Календар.

26 Одберете Show data change alert (Покажи известување за промена на податоци) за да бидете известен пред да се изврши промена на вашата сметка на Хостираната деловна пошта. Наведете го бројот на последните синхронизациски записи што треба да се зажуваат. Последните 5 синхронизациски записи се чуваат по автоматизам. Доколку не сте одржувале синхронизација помеѓу податоците во адресарите и календарите на Хостираната деловна пошта со податоците од Вашиот Mac адресар и календари, може ќе сакате да ја освежите вашата содржина од сметката за која мислите дека е најажурирана со податоците од другата сметка. За да го сторите тоа, кликнете на Reset Sync Data и одберете ја насоката од каде што ќе ги ажурирате податоците. Важно: Reset Sync Data ќе ја отстрани целата синхронизациска историја за вашата сметка на компјутерот. 1. Кликнете Reset Sync Data на јазичето Advanced. 2. Одберете како конекторот треба да ги ресетира синхронизациските податоци. Замена на податоците во поштенското сандаче со податоците од овој уред. Со тоа се бришат сите адресари и календари од вашата Хостирана деловна пошта и се заменуваат со Вашите Mac адресари и календари. Спојте ги податоците во поштенското сандаче со податоците од овој уред. Со тоа се споредуваат податоците од адресарите и календарите од вашата сметка на Хостираната деловна пошта со адресарот и календарите од Вашиот Mac уред. Ќе се синхронизираат сите нови контакти или состаноци. Замена на податоци на овој уред со податоци од поштенското сандаче. Со ова се брише Вашиот Mac адресар и календари и се заменуваат со Адресарот и календарите од вашата сметка на Хостираната деловна пошта. 3. Кликнете OK. Известувањето за синхронизација на isync го прикажува бројот на контакти коишто се додаваат и бројот на контакти што се бришат. Можете да ја откажете синхронизацијата во овој момент и нема да се сменат податоците. 4. За да продолжите, кликнете на Allow. Ако сте одбрале да ги избришете податоците на вашата сметка на Хостирана деловна пошта, на рамката за дијалог на Zimbra isync конекторот се прикажува барање за ажурирање на от сервер за МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ хостираната деловна пошта. Кликнете OK. Податоците се синхронизирани помеѓуте две сметки. Ве молам да ги земете предвид следниве известувања при употребата на Zimbra isync Конекторот: Сметките на Хостирана деловна пошта на Македонски Телеком можат да имаат повеќе адресари. На Mac уредот, на располагање има само еден Apple адресар. При извршување на почетна синхронизација, секој адресар на сметката на Хостирана деловна пошта се синхронизира со адресарот на Apple. Кога се додаваат нови контакти на Apple адресарот, и се синхронизираат назад на серверот за Хостирана деловна пошта, новите контакти се додаваат во адресарот Контакти на Хостирана деловна пошта. Ознаките (таговите) на Хостирана деловна пошта се игнорираат во адресарот.

27 Ако некој состанок е изменет во ical при што се менуваат присутните лица, оваа информација се синхронизира на серверот за Хостираната деловна пошта. Присутните не се известуваат автоматски. Ако Zimbra конекторот за Apple isync не е во можност да креира синхронизациска сесија, се покажува порака. Ќе треба да го рестартирате моторот на SyncService. Ваквиот проблем се должи на бубачка во isync на Apple. Може да го рестартирате SyncService моторот на еден од следниве три начина: o Ребутирајте го уредот; o Одјавете се и повторно најавете се; o Рестартирајте ги SyncService процесите.

28 1.4. Mozilla Thunderbird Со решението на Хостирана деловна пошта на Македонски Телеком, можете да пристапите до вашата е-пошта со употреба на Mozilla Thunderbird услугата за пораки и клиентот за соработка (не се обезбедува пристап до контактите, календарот, задачите и документите од Хостирана деловна пошта). Претпоставката е дека веќе сте ја инсталирале Thunderbird 2. За пристап до е-поштата од Хостирана деловна пошта, мора првин да креирате сметка на Thunderbird. Следниве чекори Ве водат низ воспоставувањето нова сметка на Thunderbird: 1. Одете кај File>New>Account. Ова ќе го отвори Account Wizard. Ако сте го отвориле Thunderbird за прв пат, Account Wizard автоматски ќе се отвори. 2. Одберете account во рамката за New Account Setup (поставување нова сметка). Кликнете на Next. 3. Внесете го името што сакате да се појави во полето From (Од) на појдовните пораки во полето на Вашето име. Внесете ја вашата е-адреса на Хостирана деловна пошта во полето Адреса. Кликнете на Next.

29 4. Одберете IMAP. Внесете го името на Вашиот дојдовен сервер во полето Incoming Server. Ако прв пат го користите Thunderbird, внесете го името на Вашиот појдовен сервер во полето Outgoing Server (SMTP). За дојдовен и појдовен сервер внесете: delovnaposta.telekom.mk. Потоа кликнете Next. Забелешка: Thunderbird по автоматизам не користи безбедна конекција за Вашите појдовни и дојдовни сервери. Ако Вашите сервери бараат безбедна конекција, од типот на TLS или SSL, ова мора да го поставите откако ќе излезете од Account Wizard. Забелешка: Ако веќе имате поставено како автоматски еден постоен појдовен сервер, Account Wizard автоматски ќе ја користи оваа информација. Тоа може да се промени откако ќе ја креирате вашата сметка. 5. Внесете го вашето дојдовно корисничко име од вашата е-адреса во полето за Дојдовно корисничко име. Ова е вашата е-адреса на Хостирана деловна пошта. На пример, ако вашата е-адреса е вашето дојдовно корисничко име ќе биде истото 6. Внесете го името како што сакате да ја наречете оваа сметка во полето Account Name.

30 7. Проверете дали информациите што се прикажуваат се точни. Ако некои информации се неточни, одберете Back и ажурирајте ги информациите. Кога информациите за сметката се точни, кликнете на Finish. Вашите нагодувања се зачувани, а Account Wizard се затвора. Сега можете да пристапите до Вашето решение за Хостирана деловна пошта на Македонски Телеком. Ако Вашиот дојдовен и појдовен сервер користат безбедни конекции, ќе треба да го конфигурирате ова пред да можете да пристапите до вашата пошта. Освен тоа, ако појдовниот сервер (SMTP) не е поставен на точниот сервер, нема да можете да праќате појдовни пораки. Следете ги следните упатства за да ги промените нагодувањата за серверот. За да ги промените нагодувањата за безбедна конекција за Вашиот сервер за дојдовна пошта: 1. На Thunderbird, одете на Tools>Account Settings; 2. Одберете Server Settings, што се наоѓа под профилот на вашата е-mail сметка на Хостирана деловна пошта, даден на лево. Се прикажуваат Вашите нагодувања на серверот.

31 3. Под Security Settings, одберете дали ќе користите TLS ако е достапен, TLS, или SSL. Одберете Never ако не сакате да користите безбедна конекција. Во најновата верзија на Thunderbird, треба да се избере STARTTLS сигурносно нагодување, бидејќи Хостирана деловна пошта на Македонски Телеком работи само со безбедна конекција. 4. Кликнете на OK за да ги зачувате Вашите нагодувања.. За да додавате и да ги менувате нагодувањата за безбедна конекција за сервер за појдовна пошта: 1. На Thunderbird, одете на Tools>Account Settings. 2. Одберете Outgoing Server (SMTP), што се наоѓа на дното од листата на нагодувања, на лева страна. Таму се прикажуваат нагодувањата за Вашиот појдовен сервер (SMTP). 3. Кликнете на Add. 4. Во рамката за дијалог на SMTP серверот, внесете ги следниве информации: Опис. Внесете име за Вашиот појдовен сервер; Име на сервер. Внесете го името на појдовниот сервер: delovnaposta.telekom.mk Порт. Ова е 25 по автоматизам. Ако Вашиот SMTP сервер има различен број на порт, контактирајте го глабалниот администратор за Хостирана деловна пошта на Македонски Телеком за таа информација;

32 Корисничко име. Внесете го корисничкото име за е-mail сметката на Хостирана деловна пошта, Безбедна конекција. Одберете дали ќе користите TLS ако го има на располагање, TLS или SSL. Одберете No ако не сакате да користите безбедна конекција. Во најновата верзија на Thunderbird, треба да се избере STARTTLS сигурносно нагодување, бидејќи Хостирана деловна пошта на Македонски Телеком работи само со безбедна конекција. Кликнете на OK. 5. Во рамката за дијалог Account Settings, одберете ја вашата е-mail сметка на Хостирана деловна пошта на Македонски Телеком, што се наоѓа во листата на нагодувања, на лева страна. 6. Одберете го појдовниот сервер за Хостирана деловна пошта од паѓачката листа на Појдовниот сервер (SMTP) во Вашитете нагодувања за сметката (Account Settings). 7. Кликнете OK.

33 1.5. Пристап преку мобилни уреди Решението Хостирана деловна пошта на Македонски Телеком нуди две опции за пристап до сметките со употреба на мобилни уреди: Zimbra Mobile Web Client. Првата опција, Zimbra Mobile Web Client, е најверситилната опција, затоа што може да се пристапи на речиси каков било мобилен уред. Со употреба на Zimbra Mobile Web Client, корисниците можат да пристапат до нивните Пораки, Контакти, Календар и Актовка; Mobile for Smart Phones. Втората опција, Mobile for Smart Phones, нуди двонасочна, безжична синхронизација и пристап до нивните пораки, контакти, календар и актовка. Изворно работи со iphone, Android уреди и Windows Mobile смарт телефони. Забелешка: Во некои случаи, Mobile for Smart Phones може изворно да работи со уред, но неопходниот додаток за синхронизација не се дава со уредот. Додатоците можат да бидат достапни преку трета страна, но можно е да не се поддржани Мобилен веб клиент Сите уреди со HTML компатибилен пребарувач можат да пристапат до , Контакти, Календар и Актовка на Хостираната деловна пошта на Македонски Телеком со користење на Zimbra Mobile Web Client. За да го користите Zimbra Mobile Web Client, отворите пребарувач на Вашиот телефон и внесете го истиот URL што го внесувате за пристап до Хостираната деловна пошта во десктоп интернет: iphone нагодувања и пристап Решението Хостирана деловна пошта на Македонски Телеком изворно се интегрира бежично со апликациите за Пораки, Контакти и Календар на кој било Apple iphone, ipod Touch или ipad. Со користење на ActiveSync протокол не е неопходно дополнително преземање на апликации, потребно е само да е вклучен Wi-Fi или безжичен дата план. 1. На домашниот екран на от iphone, допрете ја иконата Settings (иконата Gears). Скролајте надолу и изберете Mail, Contacts, Calendars.

34 2. Селектирајте Додади сметка и изберете Microsoft Exchange. 3. Внесете ги информациите за Вашата сметка. . Ова е e-адресата на Вашата Хостирана деловна пошта (на пример, Домен. Ова е доменот на Хостирана деловна пошта на Вашата компанија (на пример: company.com.mk). Корисничко име. Ова е корисничкото име за Вашата сметка на Хостираната деловна пошта; истото што го користите за најава на Zimbra Web Client (на пример, Лозинка. Ова е лозинката за Вашата сметка на Хостираната деловна пошта (истата што се користи за Zimbra Web Client). Користете SSL. Ќе видите лизгачко мени On/Off за SSL. Мора да користите безбедна SSL врска за да се поврзете со Хостираната деловна пошта. Кликнете на Next. 4. Внесете ги информациите за серверот за Хостирана деловна пошта: delovnaposta.telekom.mk 5. Изберете ја синхронизацијата за Mail, Contacts, и/или Calendars со нагодување на лизгачките менија на On.

35 Ако веќе имате Контакти, се појавува екран што Ве прашува дали сакате да ги сочувате сегашните контакти на Вашиот iphone. Ако изберете Keep on My iphone (Сочувај на мојот iphone), можете да ги дуплирате внесовите за Вашите контакти. 6. Кликнете на Save (Сними). Вашата мобилна сметка на Хостирана деловна пошта сега е поставена и се синхронизира. Можете да ги уредите Вашите глобални и специфични нагодувања сметки. Во Settings > Mail, Contacts, Calendars можете да ги нагодите глобалните или специфичните контроли за користење на Вашите сметки, вклучувајќи ги нагодувањата на пораките што треба да се покажат, колку линии на електронска порака да се прикажат, големината на фонтот, колку често да се врши синхронизација, и повеќе. Кога ќе направите глобално нагодување, сите сметки се засегнати. Кога ќе направите нагодување за конкретна сметка, само избраната сметка е засегната. Изберете ја Вашата сметка на Хостирана деловна пошта и потоа одберете Account Info (Информации за сметка) за да нагодите дали сакате да промените која било од опциите за синхронизација, колку денови на e- mail и кои папки сакате да ги синхронизирате Нагодувања и пристап до уреди базирани на Андроид Смарт телефони базирани на Андроид изворно синхронизираат електронски пораки, контакти и календари на сметки од Хостирана деловна пошта. Начин на конфигурирање: 1. На домашниот екран на Вашиот Андроид, допрете ја иконата Settings. Изберете Accounts & sync.

36 2. Допрете Add account а и изберете Exchange ActiveSync.Внесете ја Вашата e-адреса и лозинката: E- адреса. Ова е e-адресата на Вашата Хостирана деловна пошта, на пример, Лозинка. Ова е лозинката за Вашата Хостирана деловна пошта сметка, истата што се користи за Zimbra Web Client. Кликнете на Next. Хостираната деловна пошта на Македонски Телеком не поддржува авто-откривање. Ако сакате да извршите авто-откривање, потребно е да го внесете името на серверот на екранот Server Settings. (Видете го наредниот чекор). 3. Внесете ги нагодувањата за серверот. Домен. Ова е Вашиот домен на Хостираната деловна пошта. На пример,company.com.mk Корисничко име. Ова е корисничкото име за Вашата сметка на Хостирана деловна пошта, истата што се користи за најава на Zimbra Web Client. На пример, Сервер. Внесете ги информациите за серверот за Хостирана деловна пошта: delovnaposta.telekom.mk Користете SSL. Мора да користите безбедна SSL врска за да се поврзете со Хостирана деловна пошта. Кликнете на Next. 4. Откако Вашата сметка е целосно нагодена, можете да пристапите до Вашата електронска пошта на Android Home екранот со користење на иконата за електронска пошта.

37 Откако успешно ќе ја воспоставите сметката, Вашите папки за Пошта, Контакти и Календар(и) се појавуваат на Вашиот уред. Можете да ги уредувате глобалните нагодувања или нагодувањата за специфични сметки. Изберете General Settings (Општи нагодувања). Од овој екран можете да ги уредувате те Account Settings (Нагодувања на сметката), да вклучите Sync Calendar (Синхронизација на календарот), и вклучете Sync Contacts (Синхронизирај контакти). Можете и да ја отстраните Вашата сметка од овој екран. За да вршите навигација низ овој екран, изберете Settings>Accounts или допрете ја Вашата сметка на Хостирана деловна пошта на Македонски Телеком. Ако сакате да ги уредите нагодувањата на Вашата сметка, од екранот General Settings допрете Account Settings и ќе можете да ги уредите нагодувањата како што се Вашето име или потпис Поставување и пристап до уреди засновани на Windows Mobile Смартфоните засновани на Windows Mobile локално ја синхронизираат е-поштата, контактите, календарите и сметките на Хостирана деловна пошта. Овие сметки се конфигурираат исто како што би конфигурирале и Microsoft Exchange сметка на Вашиот мобилен уред (ова е името користено за сите услуги кои се засновани на ActiveSync). Некои корисници можат да искусат тешкотии при конфигурацијата ако употребуваат SSL со Windows Mobile 5. Windows Mobile 5 вклучува ограничен број коренски сертификати и може да биде неопходно да го инсталирате Вашиот CA сертификат со кој се потпишува серверот на уредот за да користите SSL. 1. Одете на Start tap Programs и изберете ActiveSync.

38 2. Кликнете на set up your device за да ја синхронизирате. Изберете Add Server Source. 3. Внесете ја вашата адреса на серверот за Хостирана деловна пошта. Ова е јавно пристапното hostname на серверот (delovnaposta.telekom.mk). Ако сакате да користите SSL, кликнете го полето за избор на This server requires an encrypted (SSL) connection. Мора да користите безбедна SSL врска за да се поврзете со Хостирана деловна пошта. Windows Mobile наметнува строга верификација на сертификатите на серверот, ако Вашиот сервер за Хостирана деловна пошта на Македонски Телеком има сертификат кој самиот се потпишува, нема да можете да користите мобилен за Смарт Телефони, освен ако не импортирате коренски сертификат од серверот во уредот. Кликнете Next. 4. Внесете го вашето Корисничко име, Лозинка и Домен. Изберете Save password и кликнете на Next. Корисничко име. Ова е корисничкото име на вашатат сметка за Хостираната деловна пошта, истото кое го користите за да се логирате во Zimbra Web Client (на пример, company.com.mk)

39 Лозинка. Ова е лозинката на вашата Хостирана деловна пошта (истата која се користи за Zimbra Web Client) Домен. Ова е доменот на серверот на е-поштата на вашата компанија (на пример, company.com.mk) Кликнете Next. 5. Синхронизирајте ги Вашите податоци, вклучувајќи ги и контактите, календарите, е-поштата и задачите. Кликнете Finish. от Windows Mobile уред е сега конфигуриран.

40 1. Основни активности и карактеристики на хостираната деловна пошта Ракување со Вашите е-пораки Составување и праќање електронски пораки Можете да ги составувате и праќате Вашите електронски пораки веднаш откако ќе ги напишете, или можете да составите нацрт и подоцна да се вратите да ја довршите и да ги испратите. Првиот чекор кон составување нова порака е да кликнете на алатникот и да отворите празна страница за составување. Исто така, можете да кликнете на десното копче на името на праќачот во делот From на е-поштата и да изберете New , за да отворите празна страница за составување. За да ја завршите е-пораката: 1. Внесете ја адресата на е-поштата на лицето или лицата до кои ја праќате пораката во To и CC полињата. Или внесете ја адресата во полето или кликнете контактите или низ глобалната листа со адреси. за да пребарате низ Карактеристиката autocomplete предлага имиња додека внесувате директно во To, CC и BCC полињата за нова порака. Ќе се прикаже листа со можни адреси од вашата листа со контакти кои започнуваат со текстот кој го внесувате. Како што продолжувате да внесувате во То: полето, листата со адреси кои се поклопуваат ќе се намалува, затоа што ќе бидат достапни помал број совпаѓања. Листата ќе исчезне кога нема да останат повеќе совпаѓања. 2. Додадете Bcc адреси (ако е неопходно) преку кликнување на Show BCC полето на заглавието за составување. Кратенките CC и Bcc означуваат Carbon Copy (карбонска копија) и Blind Carbon Copy (слепа карбонска копија), соодветно. Cc. Ви овозможува да пратите примероци од порака некому кој е заинтересиран, но не е примарен примател. Сите Cc приматели ја гледаат целата листа на адреси кога ја читаат пораката. Bcc. Ви овозможува да пратите копија од е-порака до некого без неговата адреса да се појави на примерокот од пораката пратена до други приматели. Можете да пратите порака без никакви адреси во полето To, ако има барем една адреса во полињата Cc или Bcc. 3. Внесете го насловот на е-пораката во полето. 4. Внесете ја содржината на е-поштата во областа за текстот под иконите за форматирање. 5. Кликнете за да додадете прикачен документ. 6. Можете да ја составите вашата порака во HTML или во Plain Text. Стандардниот формат е конфигуриран во General Preferences. За набрзина да го промените форматот само во вашата порака, кликнете на алатникот за составување и изберете или HTML или Plain Text. Format As HTML ви овозможува да ја форматирате вашата порака со различни стилови на фонтот, да создавате табели, да додавате боја и да внесете хипер линкови.

41 Format As Plain Text создава текст без стил или форматирање. Секој компјутер може да прочита ваков тип порака. Кога работите во вашата сметка на Хостираната деловна пошта, можете да побарате известување за пратена пошта, со кликнување на Options на алатникот за составување и избирање на Request Read Receipt. Примателот мора да го има овозможено Return Receipt на својата сметка пред да добиете известување. 7. Кликнете за да ја пратите е-пораката. 8. Кликнете за да ја зачувате пораката како нацрт (за да ја испратите подоцна). Пораката е зачувана во папката Drafts. За да го повратите нацртот, отворете ја папката Drafts и кликнете на пораката. Можете да составите и да ја пратите завршената порака како нормална порака. Кога ќе ја пратите, пораката ќе биде отстранета од папката Drafts. Ако наведете име и презиме кое не е во форма на валидна интернет адреса ќе се појави прозорец за потврда кој ќе ве советува дека адресата не е валидна. Сепак, можете да изберете да ја пратите е-пораката, иако можеби нема да може да се достави Читање, одговарање и препраќање на е-пораките Новите пораки се добиваат кога ќе се логирате во автоматски интервали кои ќе ги поставите и по барање кога ќе кликнете Get Mail. Можете да ја нагодите фреквенцијата со која вашата сметка проверува нови пораки од Mail Preferences. Според стандард, тоа е на секои 5 минути. Можете да овозможите известувања на екранот за нови електронски пораки. Можете да ги нагодите Вашите преференции во Preferences>Mail јазичето. Следни се опциите за алармирање: Ознака за звук. Ќе бидете известени со звук кога ќе пристигне нова е-порака во Inbox. Ако јачината на звукот сте ја нагодиле на безвучно, нема да слушнете звук. Обележување на јазичето за Mail. Ова јазиче за е-порака се обележува кога ќе пристигне нова е-порака во Inbox ако не работите во Mail јазичето. Осветлете го насловот на пребарувачот. Кога нова е-порака ќе пристигне во Inbox, пребарувачот ќе свети сѐ додека не го отворите Mail јазичето. Можете да забележите непрочитани е-пораки преку гледање во папките со задебелено име и бројот во заградите до името на папката. На пример, Inbox (22) укажува дека има вкупно 22 непрочитани пораки кои се содржат во конверзациите кои се појавуваат во Вашиот Inbox. Можете да ја користите Reading Pane за да ги прегледате пораките во Вашиот Inbox и останатите папки. По правило прегледувањето пораки во Reading Pane е вклучено. На алатникот View link можете да го исклучите Reading Pane или можете да ја прилагодите локацијата на Reading Pane.

42 Во Mail Preferences можете да конфигурирате дали сакате пораките кои ги читате во Reading Pane да бидат обележани како прочитани или да не бидат обележани како прочитани. Mark it read immediately. Веднаш штом ќе кликнете на порака во Reading Pane, таа ќе се обележи како прочитана. Mark it read after x " seconds. Според стандард е 5 секунди. Ако кликнете на порака и ја гледате 5 секунди, поракате ќе биде обележана како прочитана. Do not mark it read. Пораките кои ги читате во Reading Pane никогаш не се обележуваат како прочитани. Вашето поштенско сандаче од Хостирана деловна пошта на Македонски Телеком нуди две опции за преглед на пораките. Можете да се движите помеѓу прегледите преку кликнување на View и избирање на еден од прегледите. Message view. Пораките можат да се прикажуваат во Inbox според датумот. Ова е традиционалниот преглед на пораките, каде што пораките кои се примени денес го прикажуваат и часот во кој се примени, а пораките кои се примени претходниот ден го прикажуваат датумот на кој се примени. Алатникот ви прикажува колку пораки прегледувате и колку пораки има во Вашиот Inbox. Можете да лизгате низ окното за содржините за да видите уште пораки. Ова е автоматскиот поглед за веб клиентот. Conversation view. Прегледот на разговорите ги прикажува Вашите пораки групирани според насловот. Поради тоа што сите пораки во разговорите имаат ист наслов, насловот се прикажува само еднаш во окното за преглед на разговорите. Сите пораки поврзани со разговорите се прикажуваат дури и ако се чуваат во различни папки. Алатникот прикажува колку разговори гледате во моментот на окното за содржините. Можете да лизгате низ него за да видите уште разговори. Е-пораките можат да вклучуваат и прикачени документи како што се документи обработени во Word, табели, текстуални документи, зипувани фајлови, слики, извршни апликации или кој било друг тип компјутерски фајл кој престојува на компјутерската мрежа на испраќачот. Пораките кои содржат прикачени документи прикажуваат спојувалка до насловот. Некои типови фајлови, како што се JPEG сликите или текстуалните фајлови можат да се отворат речиси на секој компјутерски систем. Други, како што се Microsoft Word документи, мораат да се отворат преку користење на истата апликација која ги создала. Ако изберете да го прегледате прикачениот документ, кликнете на името на прикачениот документ. Мора да имате апликација на вашата работна станица која може да го прочита типот на фајлот. Ако изберете да преземете прикачен документ, кликнете на Download link за да отворите дијалог рамка која ќе ви го прикаже Вашиот моментален фајл систем. Изберете соодветна локација и зачувајте го фајлот. Можете да го отворите фајлот во подоцнежен момент надвор од Вашиот клиент за е-поштата. Кликнете Briefcase за да зачувате копија од прикачениот документ во вашата Актовка. Изберете во која папката од Актовката да ја зачувате. Кликнете Remove за да го отстраните прикачениот документ од пораката. Отстранувањето на прикачениот документ од пораката го брише фајлот од вашето поштенско

43 сандаче. Ако сте го презеле фајлот или сте го зачувале во вашата Актовка, сѐ уште ќе имате копија од него. Компјутерските вируси можат да се шират преку документи прикачени во е-поштата. Се смета за вообичаена практика за администраторите на поштата да имплементираат филтрирање за вируси за е-поштата која пристигнува, како и скенирање вируси за персоналните компјутери. Сепак, секогаш има можност дека нешто може да помине. Во случај на вируси по е-пошта, поголемиот дел од нив се активираат кога прикачениот фајл кој содржи вирус ќе се отвори или разгледа. Многу од овие вируси се познати по тоа дека самите се шират преку користење на влезовите во адресарите на корисниците. Поради тоа ви препорачуваме да бидете внимателни кога ќе отворате прикачени документи, дури и кога се од испраќачи кои навидум ви се познати. Можете да одговорите на праќачот на пораката или можете на одговорите на праќачот и на сите приматели на пораката. Reply одговара само на праќачот на оригиналната порака. Не вклучува други адресанти кои би можеле да бидат во полињата To: или во Cc:. Кликнувањето на Reply отвора нова страница за составување на порака и го пополнува To: полето со името на лицето кое ви ја пратило пораката. Reply to All ги вклучува сите приматели од претходната порака. Можете да ја искористите оваа опција кога сакате сите кои ја виделе претходната порака исто така да го видат и Вашиот одговор. Двете опции го вклучуваат текстот на оригиналната порака како одговор. Сепак, прикачените документи од оригиналната порака не се вклучени во одговорот. Во зависност од тоа како сте ги нагодиле корисничките преференции, текстовите од претходните пораки можат да имаат карактер кој го покажува бројот на претходните размени кои настанале откако бил напишан овој текст. Кликнете на на алатникот ако сакате да го промените начинот на кој оригиналната порака е вклучена во одговорот. Опциите вклучуваат: Не вклучувај ја Оригиналната порака; Вклучи ја Оригиналната порака; Вклучи ја само Последната порака; Вклучи ја Оригиналната порака како Прикачен документ. Можете да го искористите Forward за да пратите е-порака на некој друг. Препраќањето пораки ги вклучува сите прикачени фајлови, додека Reply го зачувува целиот текст и не вклучува прикачени фајлови. Начинот на кој се препраќа вашата порака може да се нагоди во Composing Preferences. Можете да изберете дали да го вклучите оригиналниот текст на пораката и заглавието на пораката To/From и деталите од Насловот на заглавието во вашата препратена порака, или можете да изберете да ја вклучите оригиналната порака како прикачен фајл во вашата е-порака. За да ја препратите пораката: 1. Отворете ја пораката која треба да се препрати; 2. На алатникот, кликнете. Ќе се отвори прозорец за составување. Текстот од препратената порака ќе се појави во текстот, освен ако не сте избрале да ја препратите пораката како прикачен документ во преференциите Mail Composing; 3. Внесете ги адресите во полињата To; Cc или Bcc; 4. По избор, додадете неколку нови редови од новиот текст на врвот, така што сите приматели ќе знаат зошто сте решиле да ја препратите.

44 5. Кликнете Send Папки за несакани (Junk) и избришани (Trash) пораки Кога ќе избришете порака, таа се префрла во папката Trash. Пред да ја испразните папката со избришани пораки, можете да ги вратите фајловите од Trash, така што ќе ги повлечете и пуштите во друга папка. Можете да елиминирате пораки во Trash, што значи дека пораките се перманентно избришани и не можат да се вратат. За да елиминирате или да избришете пораки од Trash, кликнете со десното копче на глувчето на папката Trash и изберете Empty Trash. Сите пораки се перманентно избришани. Вашиот глобален администратор за Хостирана деловна пошта на Македонски Телеком ги утврдува политиките за Вас во однос на тоа колку долго пораките остануваат во Вашите папки пред да бидат автоматски избришани. Пораките од папката Trash никогаш не се бришат автоматски. Ако Recover Deleted Items (Врати избришани пораки) се појавува кога ќе кликнете со десното копче на глувчето на папката Trash, тогаш имате можност да ги вратите пораките што ги избришавте од Trash. 1. Кликнете со десното копче на глувчето на папката Mail Trash и изберете Recover Deleted Items. 2. Изберете една или повеќе пораки што сакате да ги вратите. 3. Кликнете Recover To и изберете ја целната папка или создадете нова папка. 4. Кликнете на ОК. Пораките избришани од Trash можат да се вратат во рок од 10 дена по нивното бришење. По 10 дена, пораките перманентно се бришат. Ве молиме користете Zimbra Web Client за извршување на ваков вид враќање. Поголемиот дел од филтрирањето на несакани автоматски пораки (познати и како спам или џанк пораки) го врши спам филтер пред таквите пораки да дојдат до Вашето поштенско сандаче. E-пораката којашто е можно да е несакана порака, но не е сигурно, се става во Вашата папка Junk. Можете да ги прегледате овие пораки и или да ги поместите од папката Junk или да ги избришете. Ако не ги поместите или избришете пораките, тие се бришат по определен број денови како што ќе утврди Вашиот глобален администратор за Хостирана деловна пошта на Македонски Телеком (6 дена). Доколку откриете дека примате голем број несакани електронски пораки, често нарекувани спам, контактирајте го Вашиот глобален администратор за Хостирана деловна пошта на Македонски Телеком. Пријавувањето на спам пораките му помага на Вашиот администратор за фино нагодување на нивно филтрирање, што може да Ви биде од корист. За да обележите порака како несакана: 1. Изберете ја пораката во Вашиот Inbox. 2. Кликнете на на палетата за алатки.

45 Пораката се префрла во Вашата Junk папка. Понекогаш е можно да се стават пораки во папката Junk, што не се навистина несакани пораки. Вие можете: Да ја повлечете пораката (пораките) во друга соодветна папка. Изберете ги пораките и кликнете на Not Junk на палетата за алатки. Избраните пораки се префрлаат во Вашиот Inbox. За да ја испразните папката Junk: 1. Кликнете со десното копче на глувчето на папката Junk и изберете Empty Junk. 2. Потврдете дека сакате перманентно да ги избришете сите пораки во оваа папка со кликање на ОК. Дополнително на автоматските правила за филтрирање спам на MKT хостираната деловна пошта, можете да ги нагодите Вашите преференции за е-пошта за идентификација на конкретни адреси што се блокираат или не се блокираат во Вашето поштенско сандаче. Креирате листа на адреси што не треба да се додадат на Вашето поштенско сандаче и адреси што секогаш треба да се додадат во Вашиот Inbox, но би можеле да бидат означени како спам. Спам филтерот ја користи оваа листа да се осигури дека ја добивате електронската порака што ја очекувате. Во делот Block messages from (Блокирај пораки од), прецизирајте ги e- адресите што секогаш треба да се третираат како несакани пораки. Во делот Allow messages from (Дозволи пораки од), прецизирајте ги e-адресите на лицата на кои им верувате за нивните пораки да не се праќаат во папката Junk. Пораките од овие e-адреси никогаш не се блокираат. Нема потреба да ги додавате сите доверливи контакти на оваа листа. Во оваа листа додадете ги адресите коишто од некоја причина завршуваат во папката Junk и не ги сакате таму, како што се информатори на кои се претплатувате. Како да ги нагодите Вашите опции за спам пораки:

46 1. Одете на Preferences и изберете ја страницата Mail. 2. На страницата што се отвора, скролајте на делот Spam Mail Options. 3. Внесете ги целосните e-адреси во соодветните полиња, било Block messages from (Блокирај пораки од) или Allow messages from (Дозволи пораки од). Во секое поле можете да додадете до 100 адреси. 4. Кликнете на Save на палетата за алатки.

47 2.2. Управување со Вашите адресари Адресарот (Address Book) е местото каде што можете да ги чувате деталите за контактите. Адресарите Contacts и ed Contacts автоматски се креираат во Вашиот Адресар. Можете да креирате дополнителни адресари и да ги споделите со други. Кога составувате e-порака, опцијата за авто-комплетирање прикажува листа од Вашите адресари каде што има поклопувања со текстот што го внесувате. Додадавање нов контакт во адресарот Contacts може да се изврши на неколку начини: Со употреба на паѓачка листа на палетата за алатки Mail. Користење на на палетата за Адресарот. Со десен клик на името во насловот на пораката и бирање Contacts. За да креирате контакт, можете само да додадете име или можете да додадете детални информации за Вашите контакти, вклучувајќи повеќе e- адреси, телефонски броеви, поштенски адреси и слика. 1. Кликнете на стрелката до на палетата за алатки, и изберете New Contact. Се отвора формулар за Нов контакт. 2. Внесете ги информациите за контакти и прикачете фотографија на овој контакт, ако сакате. Знакот претставува полиња што имаат повеќе од еден внес и може да се идентификуваат со конкретна ознака. На пример, телефонскиот број може да се означи како Мобилен, службен, домашен, факс, итн. Полето означено Other (Друго) Ви овозможува да внесете посебно поле по избор. Две посебни полиња се идентификувани, Роденден и Годишница. Можете да креирате дополнителни посебни полиња. Кликнете и изберете Custom да додадете посебно поле. Сменете го називот Custom во име по Ваш избор и внесете ги информациите во полето за текст Enter. 3. Изберете го следното (опција):

48 File As, за да изберете како сакате да го сочувате името. Автоматски избор е контактот да се сочува по презиме, име. Локација, за да изберете адресар во којшто сакате да го снимите името. 4. Кликнете на на палетата за алатки. Компаниски адресар (познат и како Global Address List), најчесто е достапен на сите во компанијата за да им помогне да идентификуваат e-адреси. Автоматски се пополнува со сите активни корисници на Хостираната деловна пошта од Вашата компанија и може да се управува само од администраторот на домен на Вашата компанија. Опцијата Contact Group List (Листа на група на контакти) Ви овозможува да креирате листи на контакти што содржат повеќе e-адреси. Кога ќе го изберете името на групата на контакти, сите чиишто адреси се вклучени во групата автоматски се додаваат во полето за адреса на пораката. Можете да ги изберете адресите од Вашата Глобална листа на адреси и од Вашите Адресари, и можете сами да внесете адреси (e- адресите внесени рачно не се потврдуваат). За да креирате листа на група на контакти: 1. Кликнете на стрелката на палетата за алатки, и изберете Contact Group. Се отвора формуларот за Нова група на контакти. 2. Внесете го името за оваа Група на контакти во полето Group Name. 3. Изберете го адресарот во којшто сакате да ја додадете оваа Група на контакти од паѓачкото мени на Адресари. 4. За да додадете членови во оваа група: Внесете име во полето Find; Изберете го адресарот во којшто сакате да пребарувате со користење во паѓачка листа. Имињата соодветни на Вашиот внес се дадени во долната област под полето Find. 5. Изберете ги имињата за внес и кликнете на Додади или Додади ги сите. Имињата се додаваат на листата Членови на група. 6. Можете да внесувате и e-адреси директно во полето за листа на Членови на група. Одделувајте ги адресите или со запирка (,) или со точка запирка (;), или со користење на Return. 7. Кликнете на на палетата за алатки. Новата група на контакти е додадена во Вашиот адресар.

49 2.3. Управување со Вашиот календар Календарот на Хостирана деловна пошта на Македонски телеком Ви овозможува да ги следите и закажувате Вашите состаноци и настани. Можете да менувате помеѓу разни погледи, да влечете и поместувате настани од еден Календар на друг и да ги споделувате Календарите со други. Еден календар се креира за Вас, и можете да креирате дополнителни календари за да водите евиденција за различни видови функции. На пример, можете да креирате еден Календар за работа, еден за лични обврски и еден за компаниски активности. За да креирате Календар: 1. Изберете го менито Календар 2. Или: Кликнете на насловот Calenders во Панелот за преглед. Кликнете на стрелката New на палетата за алатки, и изберете New Calendar. Се појавува дијалог Create New Calendar. 3. Внесете го името на календарот во полето Name. 4. Изберете боја за прикажување на активностите на Календарот со користење на Color menu (Менито за бои). 5. Изберете ги другите опции ако е неопходно: Исклучите го овој календар кога пријавувате слободно/зафатено време. Вашите информации за слободно и зафатено време на овој календар не се покажува на други кога се закажуваат состаноци; Синхронизација на состаноци од далечен Календар. Оваа опција е релевантна за Apple ical за синхронизација со календарот на Хостирана деловна пошта на Македонски Телеком. 6. Кликнете на ОК. Новиот Календар се покажува во Листата на Календари. За да отворите Календар, изберете го менито Календар. Автоматски поглед е Work Week (Работна недела) и се прикажува кога Календарот ќе се отвори првпат. Календарот вклучува Панел за преглед којшто ги наведува Вашите календари и областа за Состаноци каде што тие се прикажани.

50 Можете да го менувате погледот кога Календарот ќе се отвори од папката Preferences tab > Calendar. Погледот на Работната недела се прикажува автоматски. Можете да кликнете на на палетата за алатки на Вашиот календар за да го промените погледот само за оваа сесија. За да го смените погледот што се прикажува кога ќе го отворите календарот, одете на папката Preferences > Calendar. Дневен поглед се активностите за еден ден. Погледот Работна недела ги покажува активностите од понеделник до петок. Неделен поглед ги покажува активностите за седум дена. Од Preferences, мени Calendar, можете да изберете кој ден е првиот ден во неделата. Месечен поглед ги покажува месечните активности. Поглед на листа ја покажува секоја активност за двенеделен период на вертикална линија во панелот за содржини за избраните Календари. Во овој поглед, можно е да се изберат повеќе состаноци наеднаш. Можете да бришете или да поместувате состаноци и да ги означувате состаноците на локалните Календари. Поглед на распоред се користи кога имате повеќе од еден Календар. Секој Календар се прикажува во посебна колона. Поглед на листа ги покажува состаноците на Календарот за периодот што ќе го наведете во опсегот на датуми. Состаноците од избраните календари се подредени по датум и време и ги покажуваат деталите, вклучувајќи ги предметот, локацијата, статусот, дали се повторуваат или не и датумот и времето на состанокот. Можете да ги промените колоните што се прикажани со десен клик на насловот и бирање на колоните што не сакате да се прикажуваат. Можете да ја ажурирате листата по предмет, статус, календар или датум. Полето за избор Ви овозможува да изберете повеќе локални состаноци за да дејствувате на сите наеднаш. Можете да ги бришете избраните состаноци, да поместувате состаноци на друг календар, или да означувате состаноци. Погледот на распоред Ви овозможува да видите повеќе календари избрани од Вашата листа на календари. Дневниот поглед покажува временска линија, показател слободен/зафатен, и календарите еден до друг. Називот на календарот се наоѓа во заглавието.можете да кликнете на кој било календар или да креирате состаноци или да ги видите деталите за состанокот. Колоната All (Сите) е показател означен со боја за слободен/зафатен за прикажаните календари. Бело укажува дека нема никаква активност. Колку е потемна црвената боја, толку повеќе имате состаноци што се преклопуваат. Поставете го глувчето врз колоната All за совети коишто покажуваат кои календари имаат закажани активности во определен временски период. Активностите што ги резервирате во календар се закажувања, состаноци или настани. Закажувања. Закажување е активност без други лица. Кога резервирате закажување, не се праќа никаква e-порака за да се потврди истото. Можете да нагодите закажувања што се повторуваат. QuickAdd може да се користи за брзо креирање закажување. Состаноци. Состаноци се закажувања што вклучуваат други луѓе. Кога креирате состанок, ги бирате присутните и праќате e-покана до нив. Можете да презакажувате состаноци и да поставувате периодични состаноци. Настани. Настан е активност што трае цел ден. Настаните не се прикажуваат како време на календарот, тие се покажуваат како знаменце на врвот од распоредот на календарот. Следниве три методи го отвораат дијалогот QuickAdd Appointment:

51 Десен клик или на Мини-календарот или на почетното време во еден од погледите на календарот. Можете да создадете New Appointment (Ново закажување) или New All Day Appointment (Ново целодневно закажување); Во рамки на e-порака, определен текст се толкува како датум и ја вклучува можноста да се креира закажување со десен клик. Текстотвите како што се денес, утре, ден во неделата (на пр. четврток), или точниот датум се означени во пораките; Внесување закажувања директно во Календарот. Во кој било поглед на Календар, освен Месечниот, или кликнете на почетното време и влечете до времето на завршетокот или кликнете двапати на почетното време. Сите претходно опишани опции го отвораат дијалогот QuickAdd Appointment. За да креирате закажување со употреба на дијалогот QuickAdd Appointment: 1. Прецизирајте ги следниве информации: Предмет. Краток опис на состанокот. Текстот додаден овде станува опис во календарот; Локација. Каде е состанокот? Ако локацијата е во именикот на компанијата, кога ќе почнете да пишувате, се листаат локациите што се совпаѓаат; Покажи како. Определете ги Вашите опции Слободен/Зафатен за ова закажување. Овие информации се прикажуваат на страницата за Закажи присутни; Календар. Ги прикажува сите календари на Вашата Листа на Календари. Првиот прикажан Календар е Вашиот оригинален Календар; Означи како. Означи закажување како приватно или јавно. Деталите за настаните што се означени како приватни не се прикажуваат во споделениот Календар на корисникот. Во споделениот календар се прикажуваат само времето на почеток и крај, времетраењето, информации за периодичност,и идентитетот на организаторот; Времето на почеток и крај. Дефинирајте ги почетното и крајното време и датумот; Повтори. Дефинирај колку често се одржува ова закажување; Повеќе детали. Го отвора менито за Детали за закажувањето ако сакате да прецизирате дополнителни информации, како што се Присутни лица и Ресурси. Ова е по избор. Во понатамошниот текст е опишана употребата на менито со Детали за закажувањето. 2. Кликнете. Овој дел опишува како да закажете состанок со употреба на Appointment page (Страницата за состаноци): 1. Кликнете на стрелката на палетата за алатки, и изберете Appointment. Оваа опција е достапна од менито New во кој било поглед, освен Preferences. Се појавува страницата со Состаноци.

52 2. Прецизирајте ги следниве информации: Предмет. Краток опис на состанокот. Текстот додаден овде станува опис во календарот. Присутни лица. Внесете ги имињата на присутните лица. Во полето Attendees, внесете ги e- адресите, одделувајќи ги со точка запирка (;). Додека пишувате, имињата од Вашите листи на контакти се прикажуваат. Можете да додадете присутни лица со кликање на копчето Attendees за да барате адреси за додавање. Распоредот ги покажува сите информации слободен/зафатен што се достапни. Ако некои лица не мора да присуствуваат на состанокот, но сепак сакате да ги поканите, изберете Show Optional и внесете ги нивните e-адреси во полето. Ова можете да го правите во Scheduler. Кликнете на иконата до името и изберете Optional Attendee (Присутни по избор). Кога ќе ја пратите поканата, нивните имиња се наведени како опциони. Локација. Каде е состанокот? Или: Кликнете на Location да побарате локација што била креирана како сметка за ресурси и е наведена во именикот на Вашата компанија. Се појавува дијалог Find Locations (Најди локации); Внесете ја локацијата во полето. Ако таа е во именикот на компанијата, кога ќе почнете да пишувате, дадени се локациите што се совпаѓаат; Внесете ја локацијата на состанокот во слободна форма. На пример, адреса на Вашето омилено кафуле. Кликнете на Покажи ресурси за да изберете опрема за резервација; Кликнете на Display за да покажете како Вашата достапност во овој период треба да се прикаже во Распоредот; Календар. Ги прикажува сите календари на Вашата Листа на календари. Првиот прикажан календар е Вашиот оригинален Календар. 3. Прецизирајте го времето на состанокот: Целодневен настан. Изберете ја оваа опција за да го направите состанокот целодневен настан. Настаните не се прикажуваат како време на календарот, тие се покажуваат како знаменце на врвот на распоредот на календарот; Времето на почеток и крај. Дефинирајте ги почетното и крајното време и датумот; Повтори. Дефинирајте колку често се одржува ова закажување;

53 Потсетник. Поставете известување аларм да ги потсети поканетите лица за состанокот. Доколку поканетото лице има различно нагодување, нивното нагодување превладува врз Вашето. 4. Прецизирајте ги следните информации: Внесете e-порака што ќе биде вклучена во пораката за поканата на состанокот; Кликнете на во палетата за алатки за да вклучите прилог во пораката за поканата на состанокот; Означи закажување како приватно. Деталите за настаните што се означени како приватни не се прикажуваат во споделениот календар на корисникот. Во споделениот календар се прикажуваат само времето на почеток и крај, времетраењето, информации за периодичност, и идентитетот на организаторот; Ако не сакате одговор од присутните лица, поништете го изборот Request Responses. 5. Кликнете. Ако не сакате да ја пратите поканата веднаш, кликнете. Ова снима локална копија на состанокот и поканите не се праќаат на присутните лица. Како што е претходно опишано, за да се закаже целодневен состанок (настан) користете го менито Appointment Details и изберете ја опцијата All day event на страницата за Состаноци.

54 2.4. Управување со Вашите задачи (Tasks) Опцијата Tasks ви овозможува да креирате листи за извршување Задачи и да управувате со нив сѐ до нивното завршување. Можете да додадете задачи во стандардната листа за задачи и можете да креирате други листи со задачи, да ги организирате тие листи со идни задачи според поспецифичните активности, како што е според работата или личните проекти. Можете да креирате нова листа со задачи (Tasks List) и да ги синхронизирате задачите од далечинската ical To Do list со новата листа. Сѐ што треба да направите за едноставна задача е да креирате задача од панелот за Содржина. Доколку задачата треба да се уредува, можете да додатете повеќе детали, да го одредите почетниот и крајниот датум, да ја поставите задачата да биде со висок, нормален или низок приоритет и да го следите напредокот и процентот. За креирање различни листи со задачи: 1. Кликнете на стрелката на алатникот и изберете го Task Folder. Оваа опција е достапна преку менито New во секој поглед, освен Preferences view. Со користење на кој било метод се појавува дијалог прозорецот Create New Task List; 2. Внесете име на листата со задачи во полето Name; 3. Изберете боја за задачите од оваа листа со задачи; 4. Доколку сакате да ја синхронизирате оваа листа со задачи, обележете го полето и внесете URL; 5. Кликнете. Листата со задачи се прикажува во Task List display. Можете да ги користите Вашите листи со задачи за да креирате и да го следите напредокот на одредена задача. Покрај тоа, можете да пишувате забелешки во вашата задача и да прикачувате фајлови за лесен пристап до нив. Можете да ја процените должината на проектот со внесување на почетниот и крајниот датум и со одредување на приоритетот. Кога започнувате со задачата можете да го изберете нејзиниот статус: Не е започната или Во тек и да го изберете процентот на комплетност на задачата. 1. Кликнете на стрелката во алатникот и изберете Task. Оваа опција е достапна преку менито New во секој поглед, освен Preferences view.

55 2. Наведете ги следниве информации во областа Details: Subject. Краток опис на задачата. Текстот кој го додавате овде станува опис во листата со задачи; Location. Каде настанува задачата, доколку е применливо; Priority. Изберете го приоритетот за оваа задача; Task List. Изверете ја листата со задачи во која сакате да се прикажува оваа задача. 3. Наведете ги следниве информации во областа Progress: Status. Изберете го статусот за оваа задача. Можете повторно да ја отворите оваа задача и во секое време да го промените нејзиниот статус; Percentage. Изберете го процентот кој ќе оди заедно со статусот на оваа задача. Можете повторно да ја отворите задачата и во секое време да го промените овој процент; Одредете го почетниот и крајниот ден и време за задачата и времето на потсетникот. 4. Наведете го Текстот. Запиштете какви било забелешки коишто ќе бидат вклучени во листата со задачи. 5. По избор кликнете на во алатникот за да додадете прилог за задачата. 6. Кликнете.

56 3. Напредни активности и карактеристики на Хостирана деловна пошта 3.1. Организирајте го вашето поштенско сандаче (работење со папки, ознаки и филтри) Овозможени се неколку методи за категоризирање на пораките во е-поштата. Можете да ги користите заедно со карактеристиката Search за брзо лоцирање и враќање на пораките. Методите што можете да ги користите се следниве: Папки. Можете да креирате папки за да ги организирате Вашите пораки и можете да ја преместувате Вашата пошта од една папка во друга, на пример, да земете пошта од папката Идни и да ја преместите во папката Завршени ; Ознаки. Можете да ги користите ознаките како ознаки на е-пораки и потоа да ја користите карактеристиката Search за да ја видите сета пошта со одредена ознака; Филтри. Во Preferences, Mail Filters можете да креирате правила за класифицирање на дојдовната пошта според предметите во линијата предмет, праќач, примач или други карактеристики Управување со Вашите папки Има два вида папки во Хостирана деловна пошта на Македонски Телеком: Системски папки. Системските папки не можат да се преместуваат, преименуваат или бришат. Примерите ги вклучуваат папките Inbox, Sent и Trash; Кориснички папки. Можете да креирате папки за да ја организирате Вашата пошта. Папките коишто ги креирате се прикажувааат во листата на папки во панелот Overview. Имињата на папките од највисоко ниво треба да бидат единствени. Името не смее да биде исто како името на која било друга папка од највисоко ниво во вашата пошта, календар или папките од адресарот. Не можете да креирате две папки со исто име во една иста надредена папка. На пример, не можете да имате две папки со име Шопинг во вашата Inbox папка, но можете да имате една папка со име Шопинг во вашата Inbox папка и друга папка со истото име во папката Sent. За креирање нов фолдер: 1. Кликнете на почетокот од панелот Overview, или десен клик на панелот Overview во листата со папки, а потоа изберете New Folder. Се појавува дијалог прозорец Create New Folder. 2. Внесете го името на папката во полето Name. Изберете каде да ја поставите новата папка:

57 Кликнете Folders за да се прикаже новата папка на почетокот од листата; Кликнете на постојната папка за да ја сместите вашата нова папка во неа. 3. Кликнете Работење со ознаки Ознаките се ваш личен систем за класификација на пораките, контактите, задачите и закажувањата од е-поштата. Користењето на ознаки е од помош при пронаоѓање на предметите. Некои од предностите на ознаките го вклучуваат следново: Можете да ја подредувате е-поштата со користење на ознаки; Можете да барате ознака и тогаш ќе се прикажат сите пораки со таа ознака, без разлика во која папка се наоѓаат; Можете да креирате ознаки колку што сакате; Можете да применувате повеќе ознаки за истите е-пораки и контакти. Можете да креирате нова ознака со користење на кое било од следново: Десен клик на Tags од панелот Overview и потоа изберете New Tag; Десен клик на пораката, кликнете во алатникот и изберете New Tag; Десен клик на предметот во листата, изберете Tag Message, а потоа изберете New Tag; Десен клик на иконата Tags или ознака во панелот Overview и потоа изберете New Tag; 1. Се прикажува Create New Tag дијалог прозорецот. 2. Внесете го името за ознаката во полето Tag name и изберете ја бојата на ознаката од паѓачкото мени. 3. Кликнете. Новата ознака е внесена во Tags во панелот Overview и таа може да се применува на кои било е- пораки или контакти. За да означите предмет: Влечете ја и пуштете ја ознаката од панелот Overview кое се наоѓа на левата страна на предметот во панелот Content; Десен клик на предметот од панелот Content. Изберете Tag Message (или Tag Conversation, Tag Contact, итн.). За барање ознаки, внесете едно од следново во полето Search: tag: <"tag name">. Со тоа се прикажуваат сите ознаки со тоа име; tag: "color". Со тоа се прикажуваат сите ознаки со таа боја.

58 Користење филтри Филтрирањето на е-поштата ви дозволува да ги дефинирате правилата за управување со дојдовните и појдовните е-пораки, вклучувајќи пораки поврзани со календарот. Филтрирањето вклучува примена на сет правила за дојдовните или појдовните е-пораки, а потоа извршува одредена активност. Можете да ги филтрирате Вашите дојдовни е-пораки за: да ги подредите во папки; автоматски да ги означите; да ги препратите; да ги отфрлите. Можете да ги филтрирате Вашите појдовни е-пораки: да ги подредите пораките коишто се зачувани во папката Sent во други папки; автоматски да ги означите пораките; да ги препратите пораките; да ги означите пораките како прочитани или означени со знаменце; да ги отфрлите пораките. На пример, можете да дефинирате филтер правило за да ја идентификува поштата којашто доаѓа од Вашиот директен претпоставен и да ја смести во папката со име Од мојот шеф или автоматски да ги премести пораките од специфична адреса во папката Trash. Секој филтер е правило со еден или повеќе услови и дестинација. Секое филтер правило може да содржи неколку услови. На пример, доколку Вашиот претпоставен ви праќа е-пораки од повеќе адреси, како на пример од или од можете да креирате еден филтер со име Инспектор кој има два услова, еден за секоја е-адреса. Условите вклучуваат: Специфични адреси во From:, To:, Cc: адресите во заглавието на е-порака; Е-пораки коишто се под или над одредената големина. Големината може да се одреди како B, KB, MB, GB; Датумот е пред или по одредениот датум; Со или без прикачени фајлови; Адреси што ги има или ги нема во Вашиот адресар; Зборови или низа карактери во предметот или текстот на е-пораката; Дали пораката е calendar invite. Сите услови дозволуваат да наведете не како негативен услов. На пример, можете да наведете пошта која не содржи одреден збор. Можете да комбинирате услови за пребарување пошта со посложени карактеристики. Условите во филтер правилото може да се групираат со користење на Any или All. Користењето на овие услови е слично на AND" наспрема OR" вид на пребарувања, со Any како OR и All како AND. Ако изберете Any кога ги дефинирате условите за ново филтер правило, тогаш пораката којашто исполнува кој било од условите се смета како соодветна. Сепак, ако изберете All, секој услов наведен во тоа филтер правило мора да се примени со цел таа порака да биде соодветна на филтерот. Секое филтер правило може да наведе една или повеќе активности. Активностите вклучуваат:

59 Ставање порака во Inbox (нема активност); Преместување на пораката во друга одредена папка; Означување на пораката; Означување на пораката како прочитана или означена со знаменце; Отфрлање на пораката. Оваа активност ги фрла пораките без да ве извести. Оваа активност не е иста како со Delete на вашето мени. Бришењето на предметот, истиот го преместува во папката Trash. Активноста за отфрлање ја спречува пораката да стигне до вашето поштенско сандаче; Препраќање на пораката до друга адреса. Активноста за необработка на дополнителни филтри (Do not process additional filters) треба да биде последната активност во секое филтер правило. Ова ја спречува примената на кои било дополнителни правила на филтерот на е-пораки коишто го задоволуваат моменталното правило. Доколку оваа активност не е дефинирана, последователните филтер правила ќе се евалуираат за е- пораката, дури и во случај кога моменталниот филтер е задоволен. Веројатно не сакате истата порака да одговара на повеќе од едно филтер правило и да подлежи на повеќе, можеби противречни активности. Можете да креирате филтер со користење на Preferences > Mail > Filters page или со користење порака во Inbox. 1. Изберете Preferences > Mail > Filters page. Кликнете. Се прикажува Add Filter дијалог прозорец. 2. Внесете го името на правилото во полето Filter Name. 3. Во областа If the following conditions are met (ако се исполнети следните услови) изберете grouping preference. Чекорите 4-10 можат да се повторуваат за да се постават повеќе услови и активности во рамки на еден филтер: 4. Изберете од првата паѓачка листа кој дел од е-поштата сакате да го филтрирате. На пример, изберете поле за е-пошта, дел од е-порака или адреса на е-пошта; 5. Изберете метод за споредба. Претставените опции зависат од Вашиот избор во претходниот чекор; 6. Внесете збор или фраза за споредба во следното поле. На пример, внесете Состанок на персоналот за филтрирање на сите пораки коишто содржат Состанок на персоналот во својот текст.

60 7. Кликнете за да додадете повеќе услови, доколку е потребно. Можете да продолжите да додавате повеќе услови или да продолжите да додавате една или повеќе активности; 8. Изберете активност од паѓачката листа во областа Perform the following actions (извршете ги следните активности); 9. Изберете го полето Browse за да најдете име на папка или ознака, доколку е потребно. Она што го наведувате зависи од активноста што сте ја избрале во претходниот чекор; 10. Ако веќе не е означено, означете (во горниот десен агол од Add Filter прозорецот) за да го активирате филтер правилото; 11. Кликнете за да додадете повеќе активности или кликнете за да завршите. Филтерот се применува автоматски на сите дојдовни пораки на е-поштата како што пристигнуваат. За да креирате нов филтер од е-порака, десен клик на пораката и изберете New Filter, потоа се појавува Edit Filter дијалог прозорец со нагодени From и Subject со оваа информација од е-пораката. Ако условите на филтерот се точни, внесете име во полето Filter Name и кликнете. Сите филтри коишто се дефинирани во тоа време се внесени во Preferences > Mail > Filter pages. Полето за означување Active ви овозможува да активирате и деактивирате филтри без да мора да ги бришете филтер правилата. Секоја дојдовна порака се тестира со Вашите правила на активниот филтер кога таа се доставува, а активностите на филтерот се применуваат на соодветни пораки во тоа време. Филтрите се применуваат по редоследот по кој се внесени во Mail > Filters page. Можете да го смените тој редослед во секое време со користење на и. Условите се користат за тестирање на секоја е-порака. Ако пораките ги исполнуваат условите колективно (со користење на Any или All означувањето, како што е наведено во филтер правилото), тогаш тие се совпаѓаат. Не е важен редоследот на условите во секој филтер. Ако пораките соодветствуваат на условите, се применуваат сите активности поврзани со тоа филтер правило, по редоследот по кој се појавуваат во филтерот.

61 3.2. Споделување папки Можете да ги споделувате Вашите папки за пошта, адресари, календари, листи со задачи, бележници за документи и папки на актовка. Споделувањето на предметите од вашата Хостирана деловна пошта на Македонски Телеком ви овозможува да соработувате со други, да им дозволите да прават промени или само да ги видат деталите на папката. Процесот на споделување папка е како што следи: Давателот ја избира папката што сака да ја сподели: Папка на е-пошта, адресар, календар, бележник, листа на задачи или папка на актовка; Давателот одлучува со кого да споделува и да дава привилегии за пристапот, кои може да ги има примачот, а потоа праќа покана; Примачот ја прифаќа поканата и добива пристап до споделената папка. Од соодветната апликација, изберете ја папката и наведете го видот на привилегии за пристап што ќе му ги доделите на примачот. Можете да споделувате со внатрешни корисници на кои може да им се даде целосен управувачки пристап до папката или само можноста да ја видат папката. Можете да поставите дозволи по корисник или група, така што нема секој да ги има истите дозволи до вашата споделена папка. Може да споделувате со следниве: Внатрешни корисници или групи. Можете да изберете вид на привилегии (улога) што ќе им ја доделите на внатрешните корисници. Корисникот или групата мора да имаат важечка адреса во серверот за е-пошта на вашата компанија. Viewer. Примачот може да ја чита содржината на споделената папка, но не може да ја менува нејзината содржина. Manager. Примачот има целосна дозвола да ја разгледува и уредува содржината на споделената папка, да креира нови потпапки, да уредува и да брише фајлови во споделената папка. Admin. Примачот има целосна дозвола да ја разгледува, уредува, додава, отстранува, прифаќа, одбива и да управува со содржината. None. Опција за привремено оневозможен пристап до споделената папка без да ги укине привилегиите за споделување. Примачот сѐ уште ја има споделената папка во своето поштенско сандаче, но не може да ги разгледува или да управува со активностите на папката на давачот. Можете да ги споделувате Вашите папки од поштата само со внатрешни корисници и групи. External guests. Креирајте лозинка за споделената папка којашто гостите мора да ја внесат за да ја гледаат содржината. Тие не можат да прават измени на информацијата што ја гледаат. Public. Секој што го знае URL за папката може да ја разгледува содржината. Тие не можат да прават измени на информацијата. Кога избирате предмет што сакате да го споделите, можете да ја изберете папката на највисоко ниво или да изберете специфична папка под таа папка. Ако изберете да ја споделите папката на највисоко ниво, со неа се споделуваат и сите папки во таа папка. 1. Десен клик на папката то сакате да ја споделите. Junk. Кога ги споделувате папките од поштата, не можете да ги споделувате папките Trash или

62 2. Кликнете Share Folder. Се појавува Shared Properties дијалог прозорец. Изберете со кого сакате да споделувате: Internal user or groups, External guests, или Public. 3. Во зависност од тоа со кого споделувате, направете го следново: За Internal users or groups, внесете ги адресите на е-поштата и во областа Role изберете ги привилегиите за пристап; За External guests, внесете ги адресите на гостинот и лозинката што треба да ја внесе за да може да ја види вашата папка на поштата; За Public, упатете ги до URL кој се прикажува во областа URL. На пример, може да го копирате и да го пратите по е-пошта овој URL до оние кои сакаат да ја видат страницата. 4. Во областа Message изберете кој вид порака сакате да пратите. Оваа порака може да се прати до внатрешните корисници и до надворешните гости. Опциите се следни: Do not send mail about this share. Не се испраќа порака; Send standard message. Стандардната порака за известување за споделување се праќа на адресата на е-поштата. Оваа порака го вклучува името на папката на поштата којашто се споделува, вашата адреса, адресата на примачот и доделената улога, со листа на дозволените активности; Add a note to standard message. Може да додадете дополнителни информации на стандардната порака; Compose in new window. Креирајте и пратете нова е-порака. 5. Кликнете OK. Ако добиете известување на е-поштата за доделен пристап за споделување на папка на поштата на друго лице, може да го прифатите или одбиете споделувањето. Ако го прифатите споделувањето, споделената папка се прикажува во листата на одредената апликација во панелот Overview.

63 3.3. Работење со Актовка Актовка може да се користи за споделување и управување со документи што ги креирате во Актовка или документите и сликите што ги поставувате во Вашите Актовка папки. Користете Актовка за да зачувате фајлови во вашата сметка на Хостираната деловна пошта, за да можете да имате пристап до овие фајлови секогаш кога се логирате на вашата сметка од кој било компјутер. Можете да ги споделувате Вашите Актовка папки со други коишто можат да ги видат и уредуваат фајловите во споделената Актовка. Можете да креирате повеќе Актовка папки и потоа да поставите каков било вид фајл од Вашиот компјутер или компјутерски мрежи, да зачувувате прикачени документи пратени со Вашите е-пораки и да креирате нови документи. Фајловите во Актовката се копии на оригиналниот фајл, без разлика дали фајлот е во Вашиот компјутер или е прикачен документ на вашата е-пошта. Промените што ги правите на фајловите во вашата Актовка не го изменуваат оригиналниот фајл. МОЖЕТЕ ДА РАБОТИТЕ СО АКТОВКА АКО ИМАТЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ДЕЛОВНО ПОШТЕНСКО САНДАЧЕ ИЛИ АКО ДОПОЛНИТЕЛНО СТЕ ЈА АКТИВИРАЛЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА АКТОВКАТА. ВЕ МОЛИМЕ КОРИСТЕТЕ ГО ВЕБ ПРИСТАП МЕТОДОТ ЗА РАБОТЕЊЕ ВО АКТОВКА ЗА НАЈДОБРО ИСКУСТВО. MICROSOFT OUTLOOK CONNECTOR НЕ ОБЕЗБЕДУВА МОЖНОСТ ЗА УПОТРЕБА НА ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ НА АКТОВКАТА. Поставување фајлови од Вашиот персонален компјутер на вашата сметка на Хостираната деловна пошта претставува копирање на тие фајлови. Со ова Вашиот фајл е достапен секогаш кога се логирате на вашата сметка. Можете да поставувате фајлови на следниве начини: Со кликање на прикачените документи што ги добивате со Вашите е-пораки; Со користење на алатката за поставување кога работите во Актовка. 1. Отворете ја Актовката, изберете Briefcase за да го зачувате фајлот и потоа кликнете на алатникот. 2. Во Upload дијалог прозорец, кликнете Browse за да го најдете фајлот што сакате да го поставите. Во текстуалното поле Notes, додадете какви било информации за фајлот. Овие информации се прикажани во листата со фајлови. 3. За да додадете друг фајл, кликнете Add. Не можете да поставувате фајл со исто име во истата актовка. Ако фајлот што се поставува веќе постои во папката, се појавува Upload Conflict дијалог прозорец. Можете да кликнете Yes за да го поставите фајлот, да го презапишете постојниот, или кликнете No. Бројот на верзијата се ажурира ако фајлот е презапишан. 4. Кога сите фајлови се поставени, кликнете OK. Фајлот се прикажува во Актовката. Лимитот на големината на документите кои можат да се прикачат е 40 MB.

64 За да поставите прикачени документи на е-поштата во Актовката, кликнете на add to briefcase линкот во заглавието на пораката до линкот Attachments и изберете ја папката за дестинација или креирајте нова Актовка папка. Ако имате споделено актовка со останатите, можеби ќе сакате да ја користите карактеристиката check-out и check-in од Актовката за управување со уредувањето на фајловите. Процесот за пријавување и одјавување незначително се разликува во зависност од тоа дали фајлот е од оние што сте ги поставиле во вашата актовка или документирани во креираната актовка. Одјавување на фајлови што се поставуваат во Актовката: 1. Десен клик на фајлот и изберете Check Out File. Иконата се прикажува веднаш до фајлот; 2. Во дијалог прозорецот што се прикажува, изберете да го зачувате фајлот во Вашиот компјутер. Поради тоа што сте го одјавиле фајлот, мора да го зачувате вовашиот компјутер за да го уредите, бидејќи фајлот е означен како read-onlyи промените на фајлот не можат да се зачуваат; 3. Уредете го фајлот со соодветната алатка и зачувајте го; 4. Откако сте го зачувале фајлот во Вашиот компјутер, десен клик на заклучениот фајл од листата на фајлови во Актовката и изберете Check In File; 5. Во дијалог прозорецот Check In File to Briefcase што се отвора, пребарајте го уредениот фајл на Вашиот компјутер. Ако сакате да додадете информации за промените, внесете го ова во текстуалниот дел на Notes; 6. Кликнете Check In. Фајлот е поставен. Заклучувањето е отстрането и деталите на фајлот, вклучувајќи нова верзија на бројот и забелешки, се ажурираат во листата со фајлови. Одјавување на Zimbra Document Files (Zimbra Document Files се документи што директно се креираат и уредуваат во Актовката. Кога се одјавува Zimbra документ за да се уреди, не преземајте го фајлот во Вашиот компјутер. Фајлот е заклучен и кога тој се уредува и зачувува, се ажурира бројот на верзијата): 1. Десен клик на документ фајлот и изберете Check Out File. Иконата се прикажува веднаш до фајлот; 2. За да го уредите фајлот, десен клик и изберете Edit, или изберете Edit на алатникот; 3. Зачувајте го и затворете го фајлот; 4. За да го отклучите фајлот за а можат други дда го уредуваат, десен клик и изберете Discard Check Out, со што се отстранува заклучувањето. Контрола на верзијата ви овозможува да управувате со промените во Вашите документи во Актовката. Секој пат кога сакате да го измените фајлот и да го зачувате фајлот, се ажурира бројот на верзијата. Бројот на последната верзија се прикажува во листата со документ фајлови. Кликнете за да ги видите историјата и авторите на верзијата. За да ја вратите претходната верзија, десен клик на друга верзија и изберете Restore as Current Version. За да ја избришете верзијата што повеќе не Ви е потребна, десен клик на фајлот и изберете Delete. Секоја верзија на фајлот се брои наспрема квотата на вашата сметка.

65 3.4. Работење со Microsoft Outlook Речиси сите основни и некои од напредните активности и карактеристики на Хостирана деловна пошта на Македонски Телеком се исти и поддржани кога се користи Zimbra Connector за Outlook. Во овој дел ќе ги покриеме главните разлики кога се работи со Zimbra Connector за Outlook во споредба со Web Access Client. Ознаки на Хостирана деловна пошта и категории на Outlook Ознаките се ваш личен систем за класификација на пораките, контактите, задачите и закажувањата од е-поштата. Користењето ознаки е од помош при пронаоѓање на предметите. Некои од предностите на ознаките го вклучуваат следново: Можете да ја подредувате е-поштата со користење ознаки; Можете да барате ознака и со тоа ќе се прикажат сите пораки со таа ознака, без разлика во која папка се наоѓаат; Можете да применувате повеќе ознаки за истите е-пораки и контакти. Ознаките на Хостирана деловна пошта се синхронизирани со категориите на Outlook. За да ја пребарувате Вашата е-пошта, контактите, задачите и закажувањата според категоријата, одете во папката на вашата Хостирана деловна пошта во панелот за Навигација и изберете Search Folders>Categorized Mail. Поштата се прикажува групирана според категоријата во панелот за Содржина. Правила за филтер Филтрите на Хостирана деловна пошта Ви дозволуваат да ги дефинирате правилата за управување со дојдовната е-пошта. Филтрирањето вклучува примена на сет од правила за дојдовната и појдовната е-пошта, а потоа извршува одредена активност. Можете да ги креирате, уредувате и прикажувате филтрите на Вашата Хостирана деловна пошта во Outlook со користење на алатката за правила на Zimbra серверот. Оваа алатка се лоцира со Tools>Zimbra Server Rules.

66 Ако Вашата сметка има веќе поставени правила за филтер, тие се прикажуваат. Можете да управувате со Вашите филтри на Хостирана деловна пошта со користење на копчињата Rules Tool. Сите активности дефинирани и објаснети во делот Using Filters (користење на филтрите), можат да се извршуваат со користење на овие копчиња. 1. Кликнете New Rule. Се прикажува Rule Wizard дијалог прозорец. 2. Изберете ги условите за вашето ново правило од оние наведени во Чекор 1: полето Select condition(s). Како што ги избирате условите, така тие се појавуваат во Чекор 2: полето Edit the Rule Description. 3. Кликнете на описот на условот во Чекор 2: полето Edit the Rule Description. Кога кликнувате на опис, се отвора нов дијалог прозорец кој ви дозволува да креирате поспецифични услови. На пример, кликнувањето на специфични зборови во предметот прикажува Search Text дијалог прозорец. Одредете ги зборовите што сакате да ги пребарате. Уредете го секој услов што го додавате. Кога сте завршиле со уредување на Вашите описи на правила, кликнете Next во Rules Wizard дијалог прозорецот. 4. Изберете ги активностите што сакате да ги примените на пораките што соодветствуваат на Вашите правила од активностите наведени во Чекор 1: полето Select action(s). Како што ги избирате активностите, така тие се појавуваат во Чекор 2: полето Edit the Rule Description. 5. Кликнете на описот на активноста во Чекор 2: полето Edit the Rule Description. Уредете ја секоја активност што ја додавате. Кога сте завршиле со уредување на Вашите активности, кликнете Next. 6. Изберете ги исклучоците што сакате да ги примените. Како што ги избирате исклучоците, така тие се појавуваат во Чекор 2: полето Edit the Rule Description. 7. Кликнете на описот на исклучокот во Чекор 2: полето Edit the Rule Description. Кога кликнувате на опис, се отвора нов дијалог прозорец кој ви дозволува да креирате поспецифични услови. Уредете го секој исклучок што го додавате. Кога сте завршиле со уредување на Вашите исклучоци, кликнете Next. 8. Внесете го името на вашето ново правило во Чекор 1: полето Specify a name for this rule. 9. Изберете дали сакате да го примените правилото на пораките што го исполнуваат кој било услов или сите услови. Ако сакате да ги проверите пораките коишто соодветствуваат на ова проавило наспрема Вашите други правила, отштиклирајте го Do not process additional filter rules.

67 10. Преглед на описот на вашето правило. За да направите промени, кликнете Back. Ако описот на Вашето правило е точен, кликнете Finish. Споделување на Вашите папки За да ги споделите овие предмети, мора да го активирате Zimbra sharing add-in. Хостирана деловна пошта автоматски проверува дали овој додаток е активиран кога го стартувате Outlook. Ако не е активиран, се појавува предупредувачка порака која Ве прашува дали сакате да го активирате. За да го активирате овој додаток на подоцнежен датум, одете на Help>Disabled Items. Изберете го Zimbra sharing add-in и кликнете Enable. Кога сакате да ја споделите Вашата папка, одредувате дали сакате да ја споделите Вашата папка внатрешно, надворешно, или сакате да креирате јавно споделување. Internal share. Креирањето на внатрешно споделување дозволува корисниците или групите на Хостирана деловна пошта, внесени во Глобалната листа на адреси (Global Address List - GAL) да ја видат Вашата папка. Ги избирате видовите привилегии што ќе им ги доделите на внатрешните корисници. External share. Креирањето надворешно споделување Ви дозволува да одредите корисник кој ќе може да ја гледа Вашата папка со користење на неговата е-адреса и лозинката што Вие ја назначувате. Тие не можат да прават измени на информацијата што ја гледаат. Public shares. Креирањето јавно споделување дозволува секој да ја гледа Вашата папка со користење на URL на папката. Тие не можат да прават измени на информацијата што ја гледаат. Улогите што му се доделуваат на корисникот се следниве: Administrator (Чита, Уредува, Креира, Брише, Влијае на работниот тек, Управува со папката). Примачот го има истиот пристап до папката како и сопственикот. Тие може да креираат нови предмети во папката, да ја читаат и да ја уредуваат содржината на папката, да управуваат со неа, да влијаат на предметите на работниот тек и да бришат предмети од папката. Delegate (Чита, Уредува, Креира, Брише, Влијае на работниот тек). Примачот може да креира нови предмети во папката, да ја чита и уредува содржината на папката, да влијае на предметите на работниот тек и да брише предмети од папката. Reviewer (Чита). Примачот може да ја чита содржината на папката. Ова е стандардно. Следете ги следниве чекори за да споделите папка со друг корисник на Хостирана деловна пошта: 1. Десен клик на папката што сакате да ја споделите и изберете Properties и одете на Sharing tab; 2. На јазичето Sharing, кликнете Add; 3. Изберете Internal, External или Public. Кликнете OK; 4. Барајте и изберете го името до кое сакате да доделите пристап и изберете ја улогата што ги дефинира привилегиите за пристап во случај на Internal share. Во случај на External share, внесете ја адресата на е-поштата на надворешниот корисник за да ја споделите папката во полето за Address. Внесете ја лозинката во полето Password. За Public share не се потребни дополнителни податоци; 5. Кликнете OK. За да добијат пристап за надворешно или јавно споделување, корисниците мора да одат до URL на папката преку користење на веб пребарувачот. URL е адресата на Вашиот сервер на поштата, по која следи /home/username/folder. На пример, ако Вашето корисничко име е Joe и ако сте ја споделиле вашата Tasks папка надворешно или јавно, URL за вашата споделена папка би бил /home/joe/tasks.

68 ZCS поштенска квота Корисниците на Хостирана деловна пошта можат да чуваат пораки од е-поштата на серверот на Хостирана деловна пошта сѐ до квотата одредена за нивното поштенско сандаче. Пораки, прикачени документи на пораките, адресари, календари, задачи на е-поштата, вклучувајќи ги и оние предмети коишто се наоѓаат во вашата Trash папка придонесуваат за искористеноста на квотата. Кога ќе се достигне квотата, е-пораките што ви се праќаат се одбиваат. Можете да ја проверите Вашата квота на Хостирана деловна пошта преку Outlook. Одете на Tools>Mailbox Quota за да ја видите вкупната квота и искористената квота. За да добиете повеќе место за складирање, можете да избришете е-пораки, стари закажувања во календарот и пораки од архивата во Outlook. Запомнете да го испразните отпадокот откако ќе ги избришете предметите за да го ажурирате просторот за складирање. Исто така, можете да ги преземете прикачените документи во е-поштата и да ги зачувате во компјутерот за да ослободите место за складирање. Прикачениот фајл се брише од Вашата сметка на серверот. Можете да ја проверите неодамнешната вкупна квота и иксористената квота со кликнување на Refresh. Користење на Out of Office Assistant за Хостирана деловна пошта Можете да поставите Out of Office Assistant за Хостирана деловна пошта за праќање автоматски одговор до лицата кои ви праќаат пораки кога не сте во канцеларија. Пораката се праќа до секој примач само еднаш, без разлика колку пораки Ви испратило тоа лице за тоа време. За да поставите out of office (Надвор од канцеларија) порака: 1. Кликнете Tools>Out of Office Assistant; 2. Во дијалог прозорецот што се појавува, изберете I am currently Out of the Office; 3. Во прозорецот за текст, внесете ја пораката што сакате да ја пратите, како на пример: Ќе бидам на одмор од 1 до 6 јуни и нема да бидам во можност да ги проверувам пораките ; 4. Одредете ги почетниот и крајниот датум за користење на оваа порака; 5. Кликнете OK. Пораката за отсутност започнува на датумот што сте го одредиле.

Secure Outgoing Mail (SMTP) Setup Guide

Secure Outgoing Mail (SMTP) Setup Guide Secure Outgoing Mail (SMTP) Setup Guide Mozilla Thunderbird Windows* 1. Load Mozilla Thunderbird. 2. In the Tools pull-down menu select Account Settings 3. In the left hand panel select Outgoing Server

More information

Email setup information for most domains hosted with InfoRailway.

Email setup information for most domains hosted with InfoRailway. Email setup information for most domains hosted with InfoRailway. Incoming server (POP3): pop.secureserver.net port 995 (SSL) Incoming server (IMAP): imap.secureserver.net port 993 (SSL) Outgoing server

More information

How to configure your Desktop Computer and Mobile Devices post migrating to Microsoft Office 365

How to configure your Desktop Computer and Mobile Devices post migrating to Microsoft Office 365 How to configure your Desktop Computer and Mobile Devices post migrating to Microsoft Office 365 1 Contents Purpose... 3 Office 365 Mail Connections... 3 Finding IMAP server... 3 Desktop computers... 4

More information

IMAP and SMTP Setup in Email Clients

IMAP and SMTP Setup in Email Clients IMAP and SMTP Setup in Email Clients Configuring an Email Client for IMAP Configuring an Email Client for the SMTP Server Overview Internet Message Access Protocol (IMAP), or a remote connection through

More information

CHARTER BUSINESS custom hosting faqs 2010 INTERNET. Q. How do I access my email? Q. How do I change or reset a password for an email account?

CHARTER BUSINESS custom hosting faqs 2010 INTERNET. Q. How do I access my email? Q. How do I change or reset a password for an email account? Contents Page Q. How do I access my email? Q. How do I change or reset a password for an email account? Q. How do I forward or redirect my messages to a different email address? Q. How do I set up an auto-reply

More information

Microsoft Outlook 2013 & 2010. Microsoft Outlook 2007. Microsoft Outlook 2003. Windows Live Mail 2012 & 2011. MAC Mail. Mozilla Thunderbird

Microsoft Outlook 2013 & 2010. Microsoft Outlook 2007. Microsoft Outlook 2003. Windows Live Mail 2012 & 2011. MAC Mail. Mozilla Thunderbird How to configure your WorldPath email address in various mail applications Microsoft Outlook 2013 & 2010 Microsoft Outlook 2007 Microsoft Outlook 2003 Windows Live Mail 2012 & 2011 MAC Mail Mozilla Thunderbird

More information

Melbourne 21st - 30th September. Perth 6th October. Newcastle 6th October. Auckland 13th - 14th October. Sydney 24th - 25th November

Melbourne 21st - 30th September. Perth 6th October. Newcastle 6th October. Auckland 13th - 14th October. Sydney 24th - 25th November MFF2012_A2_poster.indd 2 9/16/2012 9:54:24 PM Australasian premiere of Milcho Manchevski s award winning masterpiece Mothers Melbourne 21st - 30th September Perth 6th October Newcastle 6th October Auckland

More information

Information Technology Services. Your mailbox is moving to the cloud. Here is what to expect.

Information Technology Services. Your mailbox is moving to the cloud. Here is what to expect. Your mailbox is moving to the cloud. Here is what to expect. Table of Contents Information for Outlook Web App users:... 2 Information for Office 2007 and 2010 Professional users:... 2 Information for

More information

How to Setup your E-mail Account -Apple Mail for Mac OS X 1- Open Mail

How to Setup your E-mail Account -Apple Mail for Mac OS X 1- Open Mail How to Setup your E-mail Account -Apple Mail for Mac OS X 1- Open Mail 2- The welcome screen will appear as follow: Fill in the above information as follow Full Name: type your display name E-Mail address:

More information

OPS Data Quick Start Guide

OPS Data Quick Start Guide OPS Data Quick Start Guide OPS Data Features Guide Revision: October, 2014 Technical Support (24/7) - (334) 705-1605 http://www.opelikapower.com Quick Start Guide OPS Data: Beginning today, you have access

More information

Installation Steps on Desktop Clients

Installation Steps on Desktop Clients Installation Steps on Desktop Clients Table of Contents TABLE OF CONTENTS... 2 INSTALLATION STEPS FOR APPLE MAC BOOK... 3 XGEN PLUS INSTALLATION STEPS ON IPAD... 7 XGEN PLUS INSTALLATION STEPS ON MICROSOFT

More information

HOW WILL I KNOW THAT I SHOULD USE THE IAS EMAIL CONTINUITY SERVICE? https://web.ias.edu/updateme/

HOW WILL I KNOW THAT I SHOULD USE THE IAS EMAIL CONTINUITY SERVICE? https://web.ias.edu/updateme/ WHEN DO I NEED TO ACCESS THE IAS EMAIL CONTINUITY SERVICE? This service is provided to address the following actions during periods where the IAS email servers are offline: 1. If you need to check for

More information

BOTTOM UP THINKING EMAIL SETUP INSTRUCTIONS. Unique businesses require unique solutions CLIENT GUIDE

BOTTOM UP THINKING EMAIL SETUP INSTRUCTIONS. Unique businesses require unique solutions CLIENT GUIDE BOTTOM UP THINKING Unique businesses require unique solutions EMAIL SETUP INSTRUCTIONS CLIENT GUIDE INDEX How to connect a. Deciding on best method (POP or IMAP) Setting up email on devices Webmail a.

More information

70 th fiaf Congress 04 th 10 th May 2014. Skopje. Newsletter No.2

70 th fiaf Congress 04 th 10 th May 2014. Skopje. Newsletter No.2 Newsletter No.2 70 th fiaf Congress 04 th 10 th May 2014 Skopje Министерство за култура на Република Македонија Ministry of Culture of the Republic of Macedonia Кинотека на Македонија Cinematheque of Macedonia

More information

Grapevine Mail User Guide

Grapevine Mail User Guide Grapevine Mail User Guide Table of Contents Accessing Grapevine Mail...2 How to access the Mail portal... 2 How to login... 2 Grapevine Mail user guide... 5 Copying your contacts to the new Grapevine Mail

More information

Exchange (UCMAIL) Configuration Procedures

Exchange (UCMAIL) Configuration Procedures Exchange (UCMAIL) Configuration Procedures Last Updated: 09/04/2008 by Jon Adams, UCit Email Services Table of Contents New Features for Exchange 2007... 2 Supported Mail Clients... 3 Unsupported or Incompatible

More information

Vodafone Hosted Services. Getting your email. User guide

Vodafone Hosted Services. Getting your email. User guide Vodafone Hosted Services Getting your email User guide Welcome. This guide will show you how to get your email, now that it is hosted by Vodafone Hosted Services. Once you ve set it up, you will be able

More information

Zimbra Connector for Outlook User Guide. Release 6.0

Zimbra Connector for Outlook User Guide. Release 6.0 Zimbra Connector for Outlook User Guide Release 6.0 Network Edition August 2009 Legal Notices Copyright 2009. Yahoo! Inc. All rights reserved. Zimbra is a trademark of Yahoo!. No part of this document

More information

Set Up E-mail Setup with Microsoft Outlook 2007 using POP3

Set Up E-mail Setup with Microsoft Outlook 2007 using POP3 Page 1 of 14 Help Center Set Up E-mail Setup with Microsoft Outlook 2007 using POP3 Learn how to configure Outlook 2007 for use with your 1&1 e-mail account using POP3. Before you begin, you will need

More information

How To Configure Email Using Different Email Clients

How To Configure Email Using Different Email Clients How To Configure Email Using Different Email Clients This document will show step by step instructions for setting up and updating email accounts using different Email Clients. Always remember to verify

More information

Email Setup Guide. network support pc repairs web design graphic design Internet services spam filtering hosting sales programming

Email Setup Guide. network support pc repairs web design graphic design Internet services spam filtering hosting sales programming Email Setup Guide 1. Entourage 2008 Page 2 2. ios / iphone Page 5 3. Outlook 2013 Page 10 4. Outlook 2007 Page 17 5. Windows Live Mail a. New Account Setup Page 21 b. Change Existing Account Page 25 Entourage

More information

Email Client Configuration Secure Socket Layer. Information Technology Services 2010

Email Client Configuration Secure Socket Layer. Information Technology Services 2010 Email Client Configuration Secure Socket Layer Information Technology Services 2010 Table of Contents A. Apple Mail [Mac OSX Leopard]... 1 1. POP SSL Secure Settings... 1 2. IMAP SSL Secure Settings...

More information

Initial Setup of Mozilla Thunderbird with IMAP for OS X Lion

Initial Setup of Mozilla Thunderbird with IMAP for OS X Lion Initial Setup of Mozilla Thunderbird Concept This document describes the procedures for setting up the Mozilla Thunderbird email client to download messages from Google Mail using Internet Message Access

More information

E M A I L S E T - U P G U I D E

E M A I L S E T - U P G U I D E E M A I L S E T - U P G U I D E In our effort to help eliminate unwanted Spam, your email system hosted on our SplashWeb server, has additional security features. Unfortunately, this does make setting

More information

Alberni Valley IT Services http://www.avits.ca admin@avits.ca. Virtual domain E-mail information.

Alberni Valley IT Services http://www.avits.ca admin@avits.ca. Virtual domain E-mail information. Alberni Valley IT Services http://www.avits.ca admin@avits.ca Virtual domain E-mail information. Welcome! This document outlines information necessary for you to send and receive E-mail for your virtual

More information

Google Apps for Education at UTK

Google Apps for Education at UTK Google Apps for Education at UTK 1. Change your NetID Password Getting Started Visit directory.utk.edu/change to change your password online 1. Login using your current NetID password 2. Create a new password

More information

Migration User Guides: The Console Email Application Setup Guide

Migration User Guides: The Console Email Application Setup Guide Migration User Guides: The Console Email Application Setup Guide Version 1.0 1 Contents Introduction 3 What are my email software settings? 3 Popular email software setup tutorials 3 Apple Mail OS Maverick

More information

If your client does not support SMTP authentication, you won't be able to send mail through your client using your MonroeAccess email address.

If your client does not support SMTP authentication, you won't be able to send mail through your client using your MonroeAccess email address. Email client settings: Incoming Mail (IMAP) Server requires SSL: Outgoing Mail (SMTP) Server requires TLS or SSL: Account Name: Email Address: Password: imap.gmail.com Use SSL: Yes Port: 993 smtp.gmail.com

More information

MelbourneOnline Hosted Exchange Setup

MelbourneOnline Hosted Exchange Setup MelbourneOnline Hosted Exchange Setup Your email on our Hosted Exchange servers can be accessed by multiple devices including PC, Mac, iphone, IPad, Android, Windows Phone and of course webmail. It s all

More information

Q. I use a MAC How do I change my password so I can send and receive my email?

Q. I use a MAC How do I change my password so I can send and receive my email? Password Change FAQ Q. I use a MAC How do I change my password so I can send and receive my email? A. First point a browser to http://www.redlands.edu/passwordmanager and change your password. Afterward,

More information

User Guide. Time Warner Cable Business Class Cloud Solutions Control Panel. Hosted Microsoft Exchange 2007 Hosted Microsoft SharePoint 2007

User Guide. Time Warner Cable Business Class Cloud Solutions Control Panel. Hosted Microsoft Exchange 2007 Hosted Microsoft SharePoint 2007 Chapter Title Time Warner Cable Business Class Cloud Solutions Control Panel User Guide Hosted Microsoft Exchange 2007 Hosted Microsoft SharePoint 2007 Version 1.1 Table of Contents Table of Contents...

More information

Configuring Mozilla Thunderbird to Access Your SAS Email Account

Configuring Mozilla Thunderbird to Access Your SAS Email Account Configuring Mozilla Thunderbird to Access Your SAS Email Account 1. When you launch Thunderbird for the first time, the Import Wizard will appear: If Thunderbird detects that another email program was

More information

Initial Setup of Mozilla Thunderbird with IMAP for Windows 7

Initial Setup of Mozilla Thunderbird with IMAP for Windows 7 Initial Setup of Mozilla Thunderbird Concept This document describes the procedures for setting up the Mozilla Thunderbird email client to download messages from Google Mail using Internet Message Access

More information

1 Outlook Web Access. 1.1 Outlook Web Access (OWA) Foundation IT Written approximately Dec 2010

1 Outlook Web Access. 1.1 Outlook Web Access (OWA) Foundation IT Written approximately Dec 2010 Foundation IT Written approximately Dec 2010 1 Outlook Web Access With the new version of Exchange 2010 Outlook Anywhere has been enabled and configured with a secure socket layer (SSL) certificate from

More information

Zimbra Connector for Outlook User Guide. Release 6.0

Zimbra Connector for Outlook User Guide. Release 6.0 Zimbra Connector for Outlook User Guide Release 6.0 Network Edition August 2010 Legal Notices Copyright 2005-2010 Zimbra, Inc. All rights reserved. Zimbra and the Zimbra logo are trademarks of Zimbra.

More information

How to configure your Windows PC post migrating to Microsoft Office 365

How to configure your Windows PC post migrating to Microsoft Office 365 How to configure your Windows PC post migrating to Microsoft Office 365 1 Contents Purpose... 3 Document Support Boundaries... 3 Examples used in this document... 4 Several different Microsoft Office 365

More information

Configuring Outlook to send mail via your Exchange mailbox using an alternative email address

Configuring Outlook to send mail via your Exchange mailbox using an alternative email address Configuring Outlook to send mail via your Exchange mailbox using an alternative email address This document is based on Exchange mailboxes and using Outlook 2007. The principles outlined are equally valid

More information

To install ZCO. Once you have the above information and the ZCO.msi installation file, use the following instructions to install ZCO.

To install ZCO. Once you have the above information and the ZCO.msi installation file, use the following instructions to install ZCO. How to Install and Use Zimbra Connector for Outlook The Zimbra Connector for Outlook (ZCO) provides real time two-way synchronization of email messages, folders including the Chats folder, tags, contacts,

More information

Configuring an Email Client to Connect to CASS Mail Servers

Configuring an Email Client to Connect to CASS Mail Servers Configuring an Email Client to Connect to CASS Mail Servers Table of Contents Introduction... 2 Webmail... 2 Settings... 2 Forwarding... 2 Email Client Configuration... 3 Outlook 2003... 3 Outlook 2007...

More information

Webmail. Setting up your email account

Webmail. Setting up your email account Setting up your email account In these notes, yourdomain means the full domain name (i.e. the part of an email address after the @ sign). This doesn t include www, but does include.co.uk or.com. For example,

More information

Business mail 1 MS OUTLOOK CONFIGURATION... 2

Business mail 1 MS OUTLOOK CONFIGURATION... 2 Business mail Instructions for configuration of Outlook, 2007, 2010, 2013 and mobile devices CONTENT 1 MS OUTLOOK CONFIGURATION... 2 1.1 Outlook 2007, 2010 and 2013 adding new exchange account, automatic

More information

PORTLANDDIOCESE.ORG Email - How to Connect Table of Contents

PORTLANDDIOCESE.ORG Email - How to Connect Table of Contents 1 PORTLANDDIOCESE.ORG Email - How to Connect Table of Contents Email Access via a Web Browser... 2 Email Client Setup... 3 Outlook 2013 for Windows... 3 Outlook for Mac 2011... 4 Mac OS X 10.6+... 4 iphone

More information

Let's Setup Your New Account.

Let's Setup Your New Account. Account Setup demo@ https:///index.php/index/activate/ Let's Setup Your New Account. Welcome to Atmail Cloud. This guide will show you how to setup your new email account. Incoming Mail Outgoing Mail Incoming

More information

Email: support@apps4rent.com Toll Free: 1-866-716-2040 International: 1-646-506-9354

Email: support@apps4rent.com Toll Free: 1-866-716-2040 International: 1-646-506-9354 1. Check your Welcome e-mail for login credentials for the control panel. 2. Using the login details in the welcome e-mail; login at https://cp.hostallapps.com Adding Domain: 1. On the Home Page of the

More information

Office of Information Technology Connecting to Microsoft Exchange User Guide

Office of Information Technology Connecting to Microsoft Exchange User Guide OVERVIEW The Office of Information Technology is migrating its messaging infrastructure from Microsoft Exchange 2003 to Microsoft Exchange 2010. Moving to the latest technology will provide many enhancements

More information

Zimbra Connector for Microsoft Outlook User Guide 7.1

Zimbra Connector for Microsoft Outlook User Guide 7.1 Zimbra Connector for Microsoft Outlook User Guide 7.1 March 2011 Legal Notices Copyright 2005-2011 VMware, Inc. All rights reserved. This product is protected by U.S. and international copyright and intellectual

More information

Zimbra Connector for Microsoft Outlook User Guide ZCO 7.2

Zimbra Connector for Microsoft Outlook User Guide ZCO 7.2 Zimbra Connector for Microsoft Outlook User Guide ZCO 7.2 April 2012 Legal Notices Copyright 2005-2012 VMware, Inc. All rights reserved. This product is protected by U.S. and international copyright and

More information

507-214-1000. This information is provided for informational purposes only.

507-214-1000. This information is provided for informational purposes only. 507-214-1000 This information is provided for informational purposes only. The following guide will show you how to set up email in various email programs. The Basic Email settings for all email addresses

More information

Faculty & Staff: Office 365 Email Migration

Faculty & Staff: Office 365 Email Migration Faculty & Staff: Office 365 Email Migration Over the next few months, Berry College faculty and staff email accounts will be migrated to Office 365. This means that all of our emails are being moved to

More information

Zimbra Connector for Microsoft Outlook User Guide. Network Edition 7.0

Zimbra Connector for Microsoft Outlook User Guide. Network Edition 7.0 Zimbra Connector for Microsoft Outlook User Guide Network Edition 7.0 February 2011 Legal Notices Copyright 2005-2011 VMware, Inc. All rights reserved. This product is protected by U.S. and international

More information

1. Open Thunderbird. If the Import Wizard window opens, select Don t import anything and click Next and go to step 3.

1. Open Thunderbird. If the Import Wizard window opens, select Don t import anything and click Next and go to step 3. Thunderbird The changes that need to be made in the email programs will be the following: Incoming mail server: newmail.one-eleven.net Outgoing mail server (SMTP): newmail.one-eleven.net You will also

More information

Shentel (Shentel.net)

Shentel (Shentel.net) Shentel (Shentel.net) Email Quick Start Guide Your new webmail is now powered by Contents If you are forwarding your Shentel.net email to a third party address...2 If you use an email program other than

More information

This manual will help you connect your Microsoft Windows XP, Vista, or 7, or Apple OS X computer to the University of Maryland campus data network.

This manual will help you connect your Microsoft Windows XP, Vista, or 7, or Apple OS X computer to the University of Maryland campus data network. This manual will help you connect your Microsoft Windows XP, Vista, or 7, or Apple OS X computer to the University of Maryland campus data network. Prerequisites for Network Registration: 1. In order to

More information

Patriots Email Outlook Configuration

Patriots Email Outlook Configuration Patriots Email Outlook Configuration Contents Configuration in Outlook... 2 Exchange/Active Sync Configuration... 2 IMAP and POP Configuration... 5 Retrieve Unique POP/IMAP Server... 5 IMAP or POP Setup

More information

Note: You do not need to read this guide if you signed up for the CPA.com Forward-Only Service.

Note: You do not need to read this guide if you signed up for the CPA.com Forward-Only Service. CPA.com Full Email Account Getting Started Guide Note: You do not need to read this guide if you signed up for the CPA.com Forward-Only Service. Congratulations on the purchase of your new CPA.com Full

More information

Division of Information Technology Lehman College CUNY

Division of Information Technology Lehman College CUNY Division of Information Technology Lehman College CUNY Using Lehman s Secure Outgoing (SMTP) Server Updated April 16, 2013 Are you able to receive your Lehman email on your smart phone, laptop or tablet

More information

Exchange 2010. Outlook Profile/POP/IMAP/SMTP Setup Guide

Exchange 2010. Outlook Profile/POP/IMAP/SMTP Setup Guide Exchange 2010 Outlook Profile/POP/IMAP/SMTP Setup Guide Document Revision Date: Nov. 13, 2013 Exchange 2010 Outlook Profile/POP/IMAP/SMTP Setup Guide i Contents Introduction... 1 Exchange 2010 Outlook

More information

Apple Mail Exchange Configuration. Microsoft Exchange 2007 and Mac OS X 10.6 Snow Leopard. MailStreet Live Support: 866-461-0851

Apple Mail Exchange Configuration. Microsoft Exchange 2007 and Mac OS X 10.6 Snow Leopard. MailStreet Live Support: 866-461-0851 Apple Mail Exchange Configuration Microsoft Exchange 2007 and Mac OS X 10.6 Snow Leopard MailStreet Live Support: 866-461-0851 Apple Mail is a licensed product of Apple, Inc. MailStreet makes no claims,

More information

Knights Email Outlook 2013 Configuration

Knights Email Outlook 2013 Configuration Knights Email Outlook 2013 Configuration Contents Need Help?... 1 Configuration in Outlook... 1 Exchange/ActiveSync Configuration... 1 IMAP and POP Configuration... 4 IMAP and POP Configuration in Outlook

More information

ACCESSING YOUR E-MAIL ON A MOBILE DEVICE

ACCESSING YOUR E-MAIL ON A MOBILE DEVICE ACCESSING YOUR E-MAIL ON A MOBILE DEVICE ACCESSING YOUR E-MAIL ON A MOBILE DEVICE You can access your USC e-mail on the following mobile devices: Android BlackBerry BlackBerry 10 iphone /ipod Touch /ipad

More information

Thank you for using Synapse Hosted Exchange service. Please find the instructions for setting up your email clients are below:

Thank you for using Synapse Hosted Exchange service. Please find the instructions for setting up your email clients are below: 101/22 Rd Thank you for using Synapse Hosted Exchange service. Please find the instructions for setting up your email clients are below: 1. Outlook 2013 and Outlook 2010 for Windows 2. Outlook 2011 for

More information

Apple Mail... 36 Outlook Web Access (OWA)... 38 Logging In... 38 Changing Passwords... 39 Mobile Devices... 40 Blackberry...

Apple Mail... 36 Outlook Web Access (OWA)... 38 Logging In... 38 Changing Passwords... 39 Mobile Devices... 40 Blackberry... Contents Email Accounts... 3 Adding accounts... 3 Account Modifications... 6 Adding Aliases... 7 Primary E-mail Addresses... 10 Mailbox Quotas... 12 Removing accounts... 13 Mail Forwarding and Distribution

More information

Email Client configuration and migration Guide Setting up Thunderbird 3.1

Email Client configuration and migration Guide Setting up Thunderbird 3.1 Email Client configuration and migration Guide Setting up Thunderbird 3.1 1. Open Mozilla Thunderbird. : 1. On the Edit menu, click Account Settings. 2. On the Account Settings page, under Account Actions,

More information

Secure-ISS OnEmail Service

Secure-ISS OnEmail Service Secure-ISS OnEmail Service Thanks for selecting the Secure-ISS OnEmail service for your email solution. The following steps outline how to setup the OnEmail service for use with the Apple Mail. 1. Start

More information

EX.VTP.MK.02.01 FAVV-AFSCA 1/5

EX.VTP.MK.02.01 FAVV-AFSCA 1/5 ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА МЕСО ОД ЖИВИНА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Health Certificate for meat of poultry (POU) for dispatch to the Republic of Macedonia Certificat sanitaire pour les

More information

SHC Client Remote Access User Guide for Citrix & F5 VPN Edge Client

SHC Client Remote Access User Guide for Citrix & F5 VPN Edge Client SHC Client Remote Access User Guide for Citrix & F5 VPN Edge Client Version 1.1 1/15/2013 This remote access end user reference guide provides an overview of how to install Citrix receiver (a required

More information

UNI EMAIL - WINDOWS. How to... Access your University email on your Windows Computer. Introduction. Step 1/1 - Setting Up Your Windows Computer

UNI EMAIL - WINDOWS. How to... Access your University email on your Windows Computer. Introduction. Step 1/1 - Setting Up Your Windows Computer UNIVERSITY EMAIL - WINDOWS How to... Access your University email on your Windows Computer Introduction The University of South Wales offers all enrolled students the use of a free personal e-mail account

More information

Knights Email Outlook Configuration

Knights Email Outlook Configuration Knights Email Outlook Configuration Contents Configuration in Outlook... 2 Exchange/Active Sync Configuration... 2 IMAP and POP Configuration... Error! Bookmark not defined. Retrieve Unique POP/IMAP Server...

More information

Business mail 1 MS OUTLOOK RECONFIGURATION DUE TO SYSTEM MIGRATION... 2

Business mail 1 MS OUTLOOK RECONFIGURATION DUE TO SYSTEM MIGRATION... 2 Business mail Instructions for configuration of Outlook, 2007, 2010, 2013 and mobile devices CONTENT 1 MS OUTLOOK RECONFIGURATION DUE TO SYSTEM MIGRATION... 2 1.1 Deleting existing Exchange e-mail accounts...

More information

Hosted Microsoft Exchange Client Setup & Guide Book

Hosted Microsoft Exchange Client Setup & Guide Book Hosted Microsoft Exchange Client Setup & Guide Book Section 1 Microsoft Outlook Web Access (OWA) access directions Section 2 Windows Mobile Phone ActiveSync setup & configuration Section 3 - Apple iphone

More information

PolyU Connect Mobile Connection. Setup Guide

PolyU Connect Mobile Connection. Setup Guide PolyU Connect Mobile Connection Setup Guide Version 1.7 Last Update: 29 August 2014 PolyU Connect: www.polyu.edu.hk/connect ITS HelpCentre Support: www.polyu.edu.hk/hots ITS HelpCentre Support Hotline:

More information

Kerio Connect. Kerio Connect Client. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Connect Client. Kerio Technologies Kerio Connect Kerio Connect Client Kerio Technologies 2015 Kerio Technologies s.r.o. Contents Kerio Connect Client.......................................................... 10 Kerio Connect Client.....................................................

More information

THREE PERIODS OF HEALTH SYSTEM REFORMS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA (1991 2011)

THREE PERIODS OF HEALTH SYSTEM REFORMS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA (1991 2011) Prilozi, Odd. biol. med. nauki, MANU, XXXIII, 2, s. 175 189 (2012) Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., MASA, XXXIII, 2, p. 175 189 (2012) ISSN 0351 3254 UDK: 614.2:005.591.4(497.7)"1991/2011" THREE PERIODS

More information

Configuration Guide to Hosted Exchange 2010. User Documentation for Customers & Resellers

Configuration Guide to Hosted Exchange 2010. User Documentation for Customers & Resellers Configuration Guide to Hosted Exchange 2010 User Documentation for Customers & Resellers Table of Contents Configuration Guide to Hosted Exchange 2010 Detailed settings for the Hosted Exchange 2010 platform...

More information

GREEN HOUSE DATA. E-Mail Services Guide. Built right. Just for you. greenhousedata.com. Green House Data 340 Progress Circle Cheyenne, WY 82007

GREEN HOUSE DATA. E-Mail Services Guide. Built right. Just for you. greenhousedata.com. Green House Data 340 Progress Circle Cheyenne, WY 82007 GREEN HOUSE DATA Built right. Just for you. E-Mail Services Guide greenhousedata.com 1 Green House Data 340 Progress Circle Cheyenne, WY 82007 Table of Contents Getting Started on Business Class Email

More information

Exchange Setup Guide. Apple Email Clients with Hosted Exchange

Exchange Setup Guide. Apple Email Clients with Hosted Exchange Exchange Setup Guide Apple Email Clients with Hosted Exchange Document Revision: Feb 2012 Exchange Setup Guide Apple Email Clients with Hosted Exchange / Table of Contents Page 2 of 8 Table of Contents

More information

User Guide for the VersaMail Application

User Guide for the VersaMail Application User Guide for the VersaMail Application Copyright and Trademark 2004 palmone, Inc. All rights reserved. palmone, HotSync, the HotSync logo, Palm, Palm OS, the Palm logo, and VersaMail are among the trademarks

More information

Guidelines to setup mobile devices to a UOITnet account Google Apps for Education. Information Technology Services

Guidelines to setup mobile devices to a UOITnet account Google Apps for Education. Information Technology Services Guidelines to setup mobile devices to a UOITnet account Google Apps for Education Information Technology Services Contents Support for UOITnet email set up on a Mobile Device... 2 Generate Google Token...

More information

Email Setup Guide with Global Print

Email Setup Guide with Global Print Email Setup Guide with Global Print Presented by Global Print Guide to Setting Up Your Email with Global Print. Getting Started This document will help you guide to successfully set up the email account

More information

Open Thunderbird. To set up an e-mail account in Thunderbird, from the Tools menu select Account Settings; choose Email account; then click Next.

Open Thunderbird. To set up an e-mail account in Thunderbird, from the Tools menu select Account Settings; choose Email account; then click Next. Server Type: POP3 or IMAP Incoming(POP3 or IMAP) Mail Server: student.ncnm.edu POP3 Port: 995 (SSL) IMAP Port: 993 (SSL) Outgoing(SMTP) Mail Server: student.ncnm.edu SMTP Port: 587 (TLS) (Users must change

More information

Initial Setup of Microsoft Outlook 2011 with IMAP for OS X Lion

Initial Setup of Microsoft Outlook 2011 with IMAP for OS X Lion Initial Setup of Microsoft Outlook Concept This document describes the procedures for setting up the Microsoft Outlook email client to download messages from Google Mail using Internet Message Access Protocol

More information

BTC STUDENT EMAIL GUIDE

BTC STUDENT EMAIL GUIDE BTC STUDENT EMAIL GUIDE All students have a BTC email account. If you are unable to access your account, please contact your instructor. Student Email Each student has an email account. Your email address

More information

Setting Up Email. on Your Sprint Power Vision SM Mogul by HTC

Setting Up Email. on Your Sprint Power Vision SM Mogul by HTC Setting Up Email on Your Sprint Power Vision SM Mogul by HTC Intellectual Property Notices 2007 Sprint Nextel. All rights reserved. No reproduction in whole or in part without prior written approval. SPRINT

More information

Zimbra Connector for Microsoft Outlook User Guide ZCO 8.0

Zimbra Connector for Microsoft Outlook User Guide ZCO 8.0 Zimbra Connector for Microsoft Outlook User Guide ZCO 8.0 August 2012 Legal Notices Copyright 2005-2012 VMware, Inc. All rights reserved. This product is protected by U.S. and international copyright and

More information

AMEPIKANIKO KOΛΛEΓIO EΛΛAΔOΣ

AMEPIKANIKO KOΛΛEΓIO EΛΛAΔOΣ How to activate your acg.edu email account. Once your email account has been created by the IRM department, it needs to be activated in order to be used. Please follow the steps below in order to complete

More information

Configuration Manual for Lime Domains

Configuration Manual for Lime Domains Email Accounts Configuration Manual for Lime Domains Table of Contents Introduction:... 2 To configure your Outlook Express client:... 3 To configure your Microsoft Outlook client:... 12 To configure your

More information

Exchange 2010. Outlook Profile/POP/IMAP/SMTP Setup Guide

Exchange 2010. Outlook Profile/POP/IMAP/SMTP Setup Guide Exchange 2010 Outlook Profile/POP/IMAP/SMTP Setup Guide September, 2013 Exchange 2010 Outlook Profile/POP/IMAP/SMTP Setup Guide i Contents Exchange 2010 Outlook Profile Configuration... 1 Outlook Profile

More information

Hosted Microsoft Exchange Client Setup & Guide Book

Hosted Microsoft Exchange Client Setup & Guide Book Hosted Microsoft Exchange Client Setup & Guide Book Section 1 Microsoft Outlook Web Access (OWA) access directions Section 2 Windows 10 Mail App setup & configuration Section 3 Windows Mobile Phone ActiveSync

More information

TELSTRA BUSINESS MAIL QUICK REFERENCE GUIDE

TELSTRA BUSINESS MAIL QUICK REFERENCE GUIDE 1.1 Introduction 01 1.2 The Checklist 02 1.3 Business Mail Requirements 03 1.4 Downloading & Installing Outlook 2003 04 BEFORE YOU START 1.1 INTRODUCTION 1.1.1 Who this Guide is For 1.1.2 What s in this

More information

Live@edu User Guide. Please visit the Helpdesk website for more information: http://www.smu.edu.sg/iits/helpdesk_support/index.asp

Live@edu User Guide. Please visit the Helpdesk website for more information: http://www.smu.edu.sg/iits/helpdesk_support/index.asp IITS Main Office SINGAPORE MANAGEMENT UNIVERSITY Administration Building, Level 11 81, Victoria Street Singapore 188065 Phone: 65-6828 1930 Email: iits@smu.edu.sg Please visit the Helpdesk website for

More information

Here are the steps to configure Outlook Express for use with Salmar's Zimbra server. Select "Tools" and then "Accounts from the pull down menu.

Here are the steps to configure Outlook Express for use with Salmar's Zimbra server. Select Tools and then Accounts from the pull down menu. Salmar Consulting Inc. Setting up Outlook Express to use Zimbra Marcel Gagné, February 2010 Here are the steps to configure Outlook Express for use with Salmar's Zimbra server. Open Outlook Express. Select

More information

CHAPTER 1 Exploring Mobile Devices with IMail 1

CHAPTER 1 Exploring Mobile Devices with IMail 1 Contents CHAPTER 1 Exploring Mobile Devices with IMail 1 CHAPTER 2 Windows Mobile... 2 Configuring Microsoft Exchange ActiveSync... 2 Setting up Mail Account... 8 CHAPTER 3 BlackBerry... 13 Configuring

More information

User Guide: Manual Migration on Thunderbird for OS X

User Guide: Manual Migration on Thunderbird for OS X User Guide: Manual Migration on Thunderbird for OS X Manual migration provides the account holder with the opportunity to manually move their email messages from UnivMail Server to MacMail Server. Once

More information

SEIZURES AFTER USE AND ABUSE OF TRAMADOL. University Toxicology Clinic, Skopje, R. Macedonia 2. University Neurology Clinic, Skopje, R.

SEIZURES AFTER USE AND ABUSE OF TRAMADOL. University Toxicology Clinic, Skopje, R. Macedonia 2. University Neurology Clinic, Skopje, R. Prilozi, Odd. biol. med. nauki, MANU, XXXIII, 1, s. 313 318 (2012) Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., MASA, XXXIII, 1, p. 313 318 (2012) ISSN 0351 3254 UDC: 615.212.3.065:616.853 CASE REPORT SEIZURES

More information

Getting Started with Microsoft Outlook with Exchange Online Software from Time Warner Cable Business Class

Getting Started with Microsoft Outlook with Exchange Online Software from Time Warner Cable Business Class Getting Started with Microsoft Outlook with Exchange Online Software from Time Warner Cable Business Class A Guide for Administrators Table of Contents Requirements... 3 1. Activate & Setup Online Software

More information

How to Pop Email to Outlook

How to Pop Email to Outlook Webmail Access How to Pop Email to Outlook You can access your email account through the following URL: http://webmail.usalocalbiz.com. The login is your full email address and your account password. We

More information

Implementation of Supply Chain Management (SCM) in pharmaceutical company, general principles and case study

Implementation of Supply Chain Management (SCM) in pharmaceutical company, general principles and case study Macedonian pharmaceutical bulletin, 60 (2) 75-82 (2014) ISSN 1409-8695 UDC: 658.86/.87:661.12 Case study Implementation of Supply Chain Management (SCM) in pharmaceutical company, general principles and

More information

Setting up Your Acusis Email Address. Microsoft Outlook

Setting up Your Acusis Email Address. Microsoft Outlook Setting up Your Acusis Email Address in Microsoft Outlook Click on your Microsoft Outlook Version you are using: Microsoft Outlook 2002/XP Microsoft Outlook 2003 Microsoft Outlook 2007 Microsoft Outlook

More information

Microsoft Outlook Phone Set Up

Microsoft Outlook Phone Set Up Microsoft Outlook Phone Set Up 2013 Information Technology Services 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved Contents Set up Microsoft Exchange email on an Android... 3 Set up Exchange email on

More information

Setting Up Email. on Your Touch by HTC

Setting Up Email. on Your Touch by HTC Setting Up Email on Your Touch by HTC Intellectual Property Notices 2007 Sprint Nextel. All rights reserved. No reproduction in whole or in part without prior written approval. SPRINT and other trademarks

More information