PANDUAN ISI KANDUNGAN FILEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PANDUAN ISI KANDUNGAN FILEM"

Transcription

1 PANDUAN ISI KANDUNGAN FILEM Bil. Perkara Muka Surat 1. Bahagian I - Pengenalan i - ii 2. Bahagian II - Penjelasan Istilah 1. Filem 2. Filem Iklan 3. Filem Treler 4. Bahan Publisiti Filem 3. Bahagian III - Panduan Isi Kandungan Filem 2.1 Keselamatan dan Ketenteraman awam 2.2 Keagamaan 2.3 Sosiobudaya 2.4 Ketertiban dan Ketatasusilaan 4. Bahagian IV Filem Iklan/Treler dan Bahan Publisiti Filem 1.2 Filem Iklan 1.3 Penempatan Barangan Dalam Filem Iklan 1.4 Filem Iklan Yang Tidak Dibenarkan 1.5 Filem Treler 1.6 Bahan Publisiti Filem Bahagian V - Perkataan Dan Frasa Yang Dilarang Bahagian VI - Filem Yang Tidak Diluluskan Untuk Tayangan Bahagian VII - Proses Mendapatkan Kelulusan Filem Untuk Tayangan 1. Mengemukakan filem untuk penapisan 2. Keputusan Lembaga 3. Rayuan Bahagian VIII - Penutup 24

2 BAHAGIAN I PENGENALAN 1. Garis Panduan Isi Kandungan Filem ini bertujuan membantu dan memudahkan para karyawan filem dan penyiaran memahami dasar Kerajaan tentang syarat-syarat dan peraturan-peraturan pembikinan filem dan menjadi satu penanda aras untuk menghasilkan filem yang sesuai untuk tontonan masyarakat. Walau bagaimanapun syarat-syarat dan peraturan-peraturan ini hendaklah dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan tidak menyekat kreativiti dan perlulah dibaca dalam konteks jalan cerita yang hendak disampaikan. 2. Garis Panduan ini memberi fokus kepada empat aspek penting yang harus diteliti dan diambil kira di dalam pembikinan filem iaitu, ideologi dan politik, keagamaan, sosiobudaya dan ketertiban dan ketatasusilaan. Aspek-aspek ini perlu diberi perhatian serius dan tidak dieksploitasi untuk agenda sempit dan tersendiri yang akan membawa akibat yang tidak diingini kepada masyarakat dan negara. 3. Garis Panduan Isi Kandungan Filem ini juga bertujuan menggalakkan pembinaan jatidiri bangsa di mana nilai-nilai murni dan amalan-amalan baik masyarakat dapat dipaparkan melalui filem. Syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang terkandung dalam buku ini adalah amat penting memandangkan pengaruh i

3 dan impak filem begitu besar ke atas pemikiran dan perlakuan masyarakat, terutamanya kanak-kanak dan remaja. 4. Garis panduan ini hendaklah digunapakai seiring dengan Akta Penapisan Filem 2002 (Akta 620), serta lain-lain undang-undang, peraturan-peraturan dan dasar-dasar yang sedang berkuatkuasa pada masa ini.

4 BAHAGIAN II PENJELASAN ISTILAH 1. FILEM 1.1 Mengikut Akta Penapisan Filem 2002 (Akta 620) filem ditafsirkan sebagai keseluruhan atau apa-apa bahagian: (i) sesuatu filem sinematografi; dan (ii) sesuatu pita video, disket, cakera laser, cakera padat, cakera keras dan rekod lain; yang asal atau pendua bagi suatu urutan imej gambar tampak, yang merupakan suatu rekod yang dapat digunakan sebagai suatu cara untuk menunjukkan urutan itu sebagai suatu gambar bergerak, sama ada atau tidak diiringi dengan bunyi. 2. FILEM IKLAN 2.1 Filem iklan bermaksud sebuah filem komersial yang mempromosikan sesuatu barangan atau perkhidmatan dan juga sebarang bentuk pengumuman. 3. FILEM TRELER 3.1 Filem treler bermaksud apa-apa bahan atau sedutan filem yang mempromosikan sesebuah filem secara visual atau grafik sama ada diiringi dengan bunyi atau pun tidak. 4. BAHAN PUBLISITI FILEM 4.1 Bahan publisiti filem termasuklah keseluruhan atau apa-apa bahagian sesuatu gambar, fotograf, poster, rajah, surat sebaran, slaid, iklan surat khabar dan apa-apa bentuk iklan lain yang asal atau pendua yang dicetak atau dirakamkan pada apa-apa bahan dan yang dimaksudkan untuk mempromosikan sesebuah filem.

5 BAHAGIAN III PANDUAN ISI KANDUNGAN FILEM 1. Adalah menjadi hasrat dan aspirasi kerajaan dan negara untuk menjaga hubungan harmonis antara kaum dan mengekang perkembangan perkara-perkara negatif daripada menular dalam masyarakat. Filem membawa pengaruh dan kesan kepada masyarakat dan negara. Mesej yang tersurat dan tersirat disampaikan dengan cara kreatif, dapat menghibur dan mendidik masyarakat, di samping menjamin kejayaan matlamat di atas. 2. Secara amnya, isi kandungan filem berkisar kepada empat aspek utama seperti berikut : 2.1 Keselamatan dan Ketenteraman awam Filem yang mengandungi tema, jalan cerita, adegan atau dialog yang menyentuh keselamatan dan ketenteraman awam adalah dibenarkan. Walau bagaimanapun perkara-perkara di bawah ini perlu diberi perhatian dan diteliti secara mendalam, supaya tidak menimbulkan kontroversi dan keraguan di kalangan masyarakat. Di antaranya ialah: (i) Perkara-perkara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Rukun Negara; (ii) keganasan dan anarki mengatasi undangundang; (iii) (iv) (v) merosakkan kepentingan Kerajaan di dalam dan luar Negara; memburuk-burukkan sesuatu Kerajaan berdaulat yang memerintah atau mempersenda dan mengaibkan sesebuah negara asing; menyindir dan mempersendakan pemimpin atau Kerajaan yang memerintah sehingga dapat

6 merangsang ketegangan sosial dalam negara; dan (vi) membuat fitnah, menghasut atau mengadu domba yang boleh menimbulkan keraguan dan keresahan di kalangan rakyat dan akhirnya menggugat keselamatan dan ketahanan nasional. 2.2 Keagamaan Filem yang mengandungi tema, jalan cerita, adegan atau dialog yang menyentuh hal-hal agama adalah dibenarkan. Walau bagaimanapun perkara-perkara di bawah ini perlu diberi perhatian dan diteliti secara mendalam supaya tidak menimbulkan kontroversi dan keraguan di kalangan masyarakat. Di antaranya ialah: (i) pengajaran anti-tuhan, anti-agama, kepercayaan fanatik, mengkritik atau mencela mana-mana agama. (ii) (iii) (iv) sikap tidak hormat terhadap agama dan adeganadegan dalam filem berkenaan mengandungi unsur-unsur kontroversi. mesej dan tafsiran yang mengelirukan tentang jihad dan menyamaertikannya dengan keganasan. bagi filem yang menyentuh agama Islam, perkara-perkara di bawah ini perlu diberi perhatian dan diteliti secara mendalam, supaya tidak menimbulkan kontroversi dan keraguan di kalangan masyarakat: (a) mempersoal, mempersenda dan memperkecilkan kesucian Islam; (b) bercanggah dengan akidah, hukum dan ajaran Islam;

7 (c) (d) (e) (f) (g) (h) bercanggah dengan pegangan mazhabmazhab yang muktabar; bertentangan dengan pendapat jumhur ulama; unsur khurafat; menimbulkan keraguan dan kegelisahan awam; menyalahi fakta-fakta sejarah, umpamanya Sirah Rasul; penulisan ayat-ayat Al Quran dalam bentuk tulisan selain daripada Bahasa Arab; (i) mempersoalkan kewibawaan sumbersumber hukum ulama yang telah diterima umum iaitu Al Quran, Hadis, Ijmak dan Qias; (j) mempertikaikan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam, dan Fatwa Negeri; (k) unsur-unsur mempersendakan kewibawaan pandangan mana-mana Mazhab yang empat iaitu Syafie, Hanafi, Maliki dan Hambali serta pegangan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah; (l) (m) merendah-rendah dan mempersendakan kewibawaan serta maruah ulama Muttabar khususnya para Mufti; menggunakan isu-isu Islam bagi tujuan memecah belahkan umat Islam di negara ini; (n) hujah atau kenyataan berupa pengisytiharan keluar dari agama Islam;

8 (o) (p) (q) (r) orang Islam memegang peranan sebagai sami, padri, biarawati dan lain-lain serta melakukan ibadat di kuil, gereja dan sebagainya; orang Islam meminum minuman keras, berjudi, melakukan maksiat, kecuali bertujuan mengisahkan penghijrahan daripada kejahatan kepada kebaikan; filem tidak wajar menggambarkan secara grafik perlakuan membunuh diri. filem yang mengandungi adegan dan dialog yang berunsur syirik dan menyentuh akidah hendaklah diteliti secara mendalam supaya tidak menimbulkan kontroversi dan keraguan di kalangan masyarakat. Paparannya dibenarkan sekiranya mempunyai tujuan untuk memperbetulkan akidah dan mengelakkan terjerumus kepada syirik. Diantaranya ialah: i. guru atau murid satu-satu ajaran atau amalan atau tarikat membuat pengakuan menerima wahyu; ii. guru membuat pengakuan memegang kunci pintu syurga; iii. iv. mengamal zikir dengan suara yang kuat, berzikir dalam kelambu, tempat gelap yang melibatkan pergaulan bebas lelaki dan wanita; mengaku gurunya sebagai bertaraf Nabi atau Malaikat; v. mempercayai penjelmaan semula roh orang yang telah mati ke dalam jasad orang yang masih hidup;

9 vi. memberitahu orang lain bahawa dia seorang wali; vii. mempercayai zikir seorang guru boleh menghindarkan hari kiamat; viii. ix. gurunya boleh memberi syufaat di akhirat; pengikut tarikat yang dianjur oleh sesuatu golongan dijamin masuk syurga; x. mempercayai guru boleh menebus dosa dengan wang; xi. mempercayai bahawa semua agama adalah sama; xii. mempercayai bahawa ada Nabi lain selepas Nabi Muhammad s.a.w.; xiii. mempercayai istighashah (seruan terhadap orang mati) boleh memberi pertolongan dan berkat kepada mereka; xiv. memohon pertolongan guru atau orang lain atau benda-benda tertentu seperti batu, cincin dan sebagainya sebagai wasilah untuk sampai kepada Tuhan; xv. menyampai atau mengajar sesuatu ilmu secara rahsia; xvi. mendakwa bahawa sesuatu ilmu yang diajar tidak boleh dipelajari oleh orang lain;

10 xvii. bersumpah bahawa sesuatu ajaran itu tidak akan diberitahu kepada orang lain; xviii. menggambarkan wajah guru semasa beramal ibadat; xix. penyerahan rohani atau jasmani pada guru, sama ada melalui cara nikah batin atau zahir; xx. mengakui dirinya atau gurunya sebagai Nabi atau Rasul; xxi. mengakui dirinya atau gurunya sebagai Imam Mahadi; xxii. mengakui dirinya atau pengikutnya sahaja yang layak memperolehi maunah iaitu pertolongan langsung dari Allah sedangkan orang lain tidak sama sekali layak untuk menerimanya; xxiii. mengaku Allah menjelma di dalam dirinya; xxiv. mendakwa atau mengaku dirinya sebagai wakil Nabi yang boleh memberi syufaat kepada muridnya; xxv. mempercayai wahyu masih lagi turun selepas wafatnya Nabi Muhammad s.a.w; xxvi. mendakwa ajaran atau tarikatnya yang diamal sekarang adalah diambil terus dari Rasulullah s.a.w secara sedar; xxvii. mempercayai bahawa orang-orang tertentu tidak mati dan akan lahir semula menjadi manusia istimewa

11 seperti Imam Mahadi dan sebagainya; xxviii. mengaku dan mempercayai seseorang itu boleh berhubung dengan Allah melalui Nur Muhammad yang berada di dalam dirinya dan dengan demikian mendakwa pasti masuk syurga; xxix. mempercayai dan mengaku adanya kemasukan roh orang yang telah mati ke dalam diri seseorang lain sebagaimana diamalkan di dalam amalan menurun oleh bomoh atau pun tukang sihir; xxx. disyaratkan minum air yang disediakan oleh guru sebagai salah satu upacara bagi menyertai sesuatu ajaran; xxxi. memansuhkan syariat-syariat Islam seperti sembahyang, puasa, haji dan membuat syariat baru; xxxii. meninggalkan sembahyang Jumaat kerana mengamalkan suluk; xxxiii. mendakwa bahawa ibadat haji tidak semestinya ditunaikan di Mekah tetapi boleh ditunaikan di tempattempat yang lain; xxxiv. menyalahgunakan ayat-ayat Al- Quran bagi tujuan menarik perhatian orang ramai; xxxv. mempercayai bahawa bacaanbacaan seseorang guru ke atas satusatu benda seperti batu, gunung,

12 bukit, kayu boleh memberi kesan baik atau buruk kepada mereka; xxxvi. mengkafirkan orang Islam lain dengan sewenang-wenangnya.

13 2.3 Sosiobudaya Filem yang mengandungi tema, jalan cerita, adegan atau dialog yang menyentuh hal-hal sosiobudaya adalah dibenarkan. Walau bagaimanapun perkaraperkara di bawah ini perlu diberi perhatian dan diteliti secara mendalam, supaya tidak menimbulkan kontroversi dan keraguan di kalangan masyarakat. Di antaranya ialah: (i) memaparkan kandungan negatif yang mempersendakan, merendah-rendah dan mempertikaikan adat istiadat Negara dan kedaulatan Raja-raja Melayu, Yang Dipertua Negeri-negeri dan isu-isu kenegaraan; (ii) yang tidak sejajar dengan prinsip-prinsip Rukunegara dan dasar-dasar semasa Kerajaan; (iii) cara hidup liar, tidak berpedoman dan bertentangan dengan budaya yang boleh merosakkan nilai-nilai murni masyarakat. (iv) (v) (vi) filem yang memaparkan jarak dekat adegan cara pengambilan dadah. dalam filem bercorak muzikal, artis berpakaian jelik dan tidak senonoh atau yang mendedahkan aurat secara keterlaluan. memaparkan bahan-bahan kesenian seperti seni tari, teater, muzik dan seni tampak yang dianggap kurang sopan dan bertentangan dengan nilai kesenian masyarakat Malaysia; (vii) filem khayalan yang mengandungi unsur seks dan keganasan yang keterlaluan. (viii) filem bertema hantu yang terlampau menyeramkan, yang melakukan keganasan terhadap manusia dan alam.

14 (ix) (x) (xi) pemujaan kuasa hantu sebagai melebihi kuasa Tuhan. memperlekeh dan mempersenda gaya hidup orang kurang upaya, atau golongan kurang bernasib baik atau golongan terpinggir; dialog, adegan atau babak perbuatan keji, tingkah laku biadab, perbuatan tercela dan perlakuan kurang sopan digambarkan sebagai satu amalan biasa atau bahan ketawa; (xii) bahasa kesat, lucah, bahasa bercampur aduk (rojak), ungkapan bernada kebencian atau ejaan yang tidak sempurna seperti bahasa SMS; (xiii) ejekan atau momokan yang boleh menimbulkan kekeliruan terhadap adat resam dan adat istiadat di Malaysia; (xiv) boleh mempengaruhi simpati penonton ke arah melakukan perbuatan yang tidak bermoral, songsang dan jahat; (xv) filem yang jalan ceritanya bertujuan merendahrendahkan martabat wanita atau merelakan penderaan kanak-kanak atau sesama manusia; (xvi) adegan-adegan yang memaparkan penyeksaan dan penganiayaan terhadap haiwan. (xvii) adegan penindasan sesuatu kaum ke atas sesuatu kaum yang lain; (xviii) dialog atau perbuatan menghasut yang boleh menjejaskan ketenteraman awam; (xix) mengagung-agungkan sesuatu kaum atau suku bangsa sehingga menyinggung perasaan kaum yang lain.

15 (xx) semua perlakuan, gerak geri dan perkataan yang merangsang seks atau menjurus kepada hubungan seks. (xxi) adegan seks di antara lelaki dengan wanita. (xxii) adegan hubungan seks sejenis dan seks luar tabii. (xxiii) wanita berpakaian mandi atau bikini yang terlalu kecil, ketat dan lebih banyak menunjukkan bahagian susuk tubuh badan. (xxiv) wanita memakai baju jarang atau nipis tanpa coli dan jelas terbayang bentuk payu dara. (xxv) lelaki atau wanita yang berbogel; (xxvi) memfokuskan haiwan mengawan; (xxvii) lelaki yang memakai kancut atau cawat yang menyerlah/menonjolkan bonjolan kemaluannya; (xxviii) mengandungi aksi meraba-raba tubuh badan secara mengghairahkan; (xxix) semua adegan bercium mulut secara berahi; (xxx) ciuman sama ada oleh lelaki atau wanita pada bahagian- bahagian anggota atau tubuh yang boleh merangsang seks, misalnya leher tengkuk, dada, telinga dan lain lain,umpamanya yang dalam adegan tarian/nyanyian; (xxxi) semua adegan berpeluk-pelukan diantara lelaki dan wanita secara mengghairahkan; (xxxii) semua isyarat lucah sama ada dengan jari, tangan, lain-lain bahagian tubuh badan atau dengan menggunakan alat; (xxxiii) suara erotik;

16 (xxxiv)adegan yang memaparkan dari jarak dekat watak membuang air kecil dan besar; (xxxv) perlakuan sumbang mahram; (xxxvi) memaparkan adegan perlakuan seks secara berkelompok; (xxxvii) lukisan, gambar, poster, patung dan lain-lain yang memaparkan adegan perlakuan seks; (xxxviii) filem yang memaparkan jarak dekat adegan lelaki Islam memakai anting-anting dan badan bertatu; (xxxix) filem yang memaparkan adegan kanak-kanak merokok atau minum minuman keras; (xl) kelakuan biadab/kurang ajar atau yang melampau terhadap ibu/bapa, orang tua, wanita dan kanak-kanak; (xli) adegan nyanyian dan tarian yang memaparkan masjid sebagai latar belakang, kecuali persembahan lagu berunsur agama Filem digalakkan supaya mengandungi isi kandungan yang mencerminkan budaya dan kesenian kebangsaan Filem tempatan yang berasaskan cerita-cerita dongeng, mitos, penglipur lara dan cerita-cerita rakyat Melayu purba adalah dibenarkan selagi ia tidak bercanggah dengan akidah dan syariat Islam.

17 2.4 Ketertiban Dan Ketatasusilaan Filem yang mengandungi tema, jalan cerita, adegan atau dialog yang menyentuh hal-hal ketertiban dan ketatasusilaan adalah dibenarkan. Walau bagaimanapun perkara-perkara di bawah perlu diberi perhatian dan diteliti secara mendalam supaya tidak menimbulkan kontroversi dan keraguan di kalangan masyarakat. Di antaranya ialah: (i) (ii) modus operandi kejahatan secara terperinci dan mudah menimbulkan rangsangan untuk menirunya; dorongan kepada penonton untuk bersimpati terhadap pelaku kejahatan dan perbuatan jahat itu sendiri; (iii) kemenangan kejahatan ke atas keadilan dan kebenaran; (iv) menimbulkan sentimen kesukuan agama, etnik dan kelas masyarakat; (v) cara-cara terperinci menyedia dan menggunakan bahan-bahan letupan atau senjata merbahaya; (vi) cara-cara atau perancangan terperinci merompak dan mencuri; (vii) gambaran dan fahaman bahawa perbuatan jenayah mendatangkan keuntungan atau berfaedah; (viii) pihak berkuasa undang undang bersekongkol dengan penjenayah atau tidak mengambil tindakan terhadap mereka; (ix) perlakuan yang menyebabkan kecederaan fizikal, kematian atau gangguan mental yang keterlaluan ke atas individu atau kumpulan individu serta pemusnahan harta benda; (x) penggunaan senjata pemusnah secara kejam dan mengerikan;

18 (xi) adegan manusia ditembak, diletup, ditikam, ditetak, dipukul, ditendang, ditumbuk dan dihempas bertubitubi dari jarak dekat; (xii) adegan penyiksaan manusia atau haiwan Filem yang mengandungi adegan-adegan seni mempertahankan diri dan peperangan bersejarah adalah dibenarkan asalkan tidak memaparkan adegan kengerian dan kekejaman yang keterlaluan Filem yang padat dengan hasil teknologi computer generated images dan kesan khas serta kesan bunyi adalah dibenarkan asalkan tidak keterlaluan Filem yang mempromosikan nilai-nilai murni sejagat adalah digalakkan. Contoh nilai-nilai murni adalah seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Kepercayaan Kepada Tuhan Hormat menghormati Kasih Sayang Baik Hati Berdikari Hemah Tinggi (vii) Keadilan (viii) Kebebasan (ix) (x) (xi) Keberanian Kebersihan Fizikal dan Mental Kejujuran (xii) Kerajinan (xiii) Kerjasama (xiv) Kesederhanaan (xv) Kesyukuran (xvi) Rasional

19 (xvii) Semangat Bermasyarakat (xviii) Bersemangat Kewarganegaraan

20 BAHAGIAN IV FILEM IKLAN / TRELER DAN BAHAN PUBLISITI FILEM 1. Tujuan utama bahagian ini ialah untuk menggariskan tahap piawaian dan amalan baik dalam pembikinan filem iklan, filem treler dan bahan-bahan publisiti filem. 1.2 Filem Iklan: mestilah sah di sisi undang-undang, sopan, jujur dan benar mestilah disediakan dengan penuh tanggungjawab terhadap pengguna dan masyarakat hendaklah tidak mengandungi unsur-unsur yang menyinggung masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kaum, agama, jantina, kecenderungan seksual dan juga kecacatan fizikal dan mental mestilah tidak mengandungi kenyataan, mahupun paparan audio atau visual yang bertentangan dengan kesopanan umum tidak seharusnya mengelirukan dengan sesuatu yang tidak tepat, kabur, ditokok tambah, ditinggalkan sesuatu atau sebaliknya mestilah tidak menunjukkan atau menggalakkan amalan yang tidak selamat, terutamanya yang melibatkan kanak-kanak dan remaja mestilah tidak mengandungi apa-apa yang menghalalkan atau menggalakkan keganasan atau kelakuan yang anti sosial mestilah tidak menunjukkan wanita sebagai objek seks atau digambarkan sebagai pemuas nafsu lelaki semata-mata.

21 1.2.9 penggunaan kanak-kanak adalah tidak digalakkan melainkan bagi produk yang diiklankan itu relevan kepada mereka atau iklan yang bertujuan mempromosikan keselamatan untuk kanak-kanak iklan yang ditujukan kepada kanak-kanak dan remaja mestilah tidak mengandungi bahan sama ada ilustrasi atau sebagainya, yang boleh mengakibatkan kecederaan kepada mereka secara fizikal, mental atau moral dan mengeksploitasi sikap mudah percaya mereka, kekurangan pengalaman atau sifat semula jadi kesetiaan mereka dalam sebarang keadaan di mana kanak-kanak digambarkan, pertimbangan teliti haruslah diberikan kepada keselamatan mereka iklan ubat, rawatan perubatan, kemudahan perubatan, kepakaran dan perkhidmatan berkaitan hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kelulusan Lembaga Pengiklanan Perubatan, Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah Medicines (Advertisment and Sales) Act 1956 (Rev. 1983) dan Advertisment Board Regulations, iklan berkaitan racun serangga hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan Lembaga Pengiklanan Pemusnah Serangga, Kementerian Pertanian Malaysia di bawah Peraturan-peraturan Racun Makhluk Perosak iklan makanan dan minuman mestilah mematuhi ketetapan di dalam Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturan Makanan iklan produk perlindungan kesihatan, tuala wanita dan inkontinens untuk dewasa mestilah tidak melanggar adab atau kesopanan.

22 1.3 Penempatan Barangan Dalam Filem Iklan Penempatan barangan yang relevan dalam konteks sesuatu keadaan adalah dibenarkan kecuali barangan atau perkhidmatan yang secara khususnya dilarang. 1.4 Filem Iklan Yang Tidak Dibenarkan: Produk dan perkhidmatan yang dikaitkan dengan perkara-perkara berikut: (i) (ii) (iii) (iv) minuman keras dan alkohol; rokok, tembakau dan pelengkapnya; sebarang barangan bagi tujuan menipu atau mengelirukan yang ditegah dibawah Akta Perkhidmatan Pos, 1991 (Akta 465); ilmu ghaib dan penilikan; (v) agensi perkahwinan dan kelab-kelab persahabatan; (vi) agensi pekerjaan tanpa lesen; (vii) sebarang bentuk perjudian termasuk petunjukpetunjuk pertaruhan dan perjudian; (viii) pakaian yang dicetak dengan perkataan atau lambang mengandungi mesej yang bertentangan dengan agama, undang-undang atau yang tidak sopan; (ix) (x) adegan-adegan yang bercorak sosial atau tidak sopan termasuk cumbuan antara lelaki dan perempuan atau sesama kaum sejenis; adegan-adegan yang menunjukkan seks; (xi) pornografi;

23 1.5 Filem Treler (xii) khinzir, produk-produk dan terbitan-terbitan daging khinzir; (xiii) pertaruhan dan perjudian; (xiv) bunga api (kecuali iklan yang menggunakan adegan-adegan bunga api yang mempromosikan produk dan perkhidmatan yang lain); (xv) sebarang bentuk spekulasi kewangan bertujuan mempromosi atau menarik minat dalam stok dan syer [kecuali iklan tawaran awam permulaan (IPO)]; (xvi) kenyataan tentang kematian, kenyataan upacara pengkebumian dan simbol pengkebumian; (xvii) disko dan pusat karaoke; (xviii) produk-produk melangsingkan badan sama ada dimakan mahupun disapukan sedutan adegan filem asal yang bertujuan mempromosikan filem berkenaan keputusan ke atas sesebuah treler tidak semestinya sama dengan keputusan ke atas filem induk. 1.6 Bahan Publisiti Filem bahan publisiti filem hendaklah mematuhi peraturan yang disyaratkan untuk filem.

24 BAHAGIAN V PERKATAAN DAN FRASA YANG DILARANG 1. Filem yang mengandungi dialog atau frasa yang lucah atau menjurus kepada kelucahan dan bahasa kasar dalam apa jua bahasa adalah dilarang. Namun begitu, penggunaannya harus diteliti kesesuaiannya dalam konteks filem tersebut. 2. Di antara perkataan dan frasa yang dilarang, mengikut bahasa, adalah seperti mana disenaraikan di bawah: BAHASA MELAYU 1. Puki Mak 2. Anak Haram 3. Haram Jadah 4. Butuh 5. Anak Sundal 6. Celaka 7. Mampus 8. Perempuan Jalang 9. Betina Jalang 10. Kepala Bapak 11. Kafir. BAHASA INGGERIS 1. Fuck 2. Fucker 3. Fucking 4. Mother Fucker 5. Cunt 6. Arsehole 7. Bloody Arse 8. Hand Job 9. Blow Job 10. Whore 11. Son of a Bitch 12. Bastard

25 13. Jerk-off. BAHASA TAMIL DAN HINDI 1. Mayiru / Mayir 2. Oru Appanukku Piranthirunthal 3. Puddunggu 4. Thevadia 5. Theri Ma Ki 6. Theri Bahen Ki 7. Kuthe Ki Aulad 8. Chutiya 9. Rendi 10. Haram Zada / Haram Zade 11. Harami Ki Aulaad 12. Harami ka bacha 13. Kanjar/kanjari 14. Delah 15. Kuti 16. Luchi 17. Lucha 18. Kotawali 19. Bhenchot

26 BAHASA CINA 1. TIU (FUCK) 2. TIU NIA MA (FUCK YOUR MOTHER) 3. TING NI KO FAI (FUCK YOU) 4. POK / KOK / TOK YEH (FUCK) 5. NI MA TE PA TZE (MAND) (KEMALUAN MAK ENGKAU) 6. CHAU (MAND) (FUCK) 7. CHAU NI LIANG (MAND) (FUCK YOUR MOTHER) 8. KAN (HOKK) (FUCK) 9. KAN NI NYA (HOKK) (FUCK YOUR MOTHER) 10. KAN NI LAU MU (HOKK) (FUCK YOUR MOTHER) 11. PU BOR (TEOCHEW) (FUCK YOUR MOTHER) 12. PU NYA BOR (TEOCHEW) (FUCK YOUR MOTHER) 13. HAM KAH CHAN (SEMUA AHLI KELUARGA MATI TANPA KETURUNAN) 14. HAMKAH LNG (SEMUA AHLI KELUARGA MATI TANPA KETURUNAN)

27 BAHAGIAN VI 1. FILEM YANG TIDAK DILULUSKAN UNTUK TAYANGAN 1.1 Filem yang mengandungi tema, jalan cerita atau plot yang bertentangan dengan sosiobudaya, nilai-nilai murni, hasutan, anti-agama, penghinaan terhadap kepercayaan atau adat resam kaum atau kumpulan tertentu, unsur-unsur yang bertentangan dengan dasar Kerajaan; unsur-unsur keganasan dan kekejaman secara keterlaluan, tidak akan diluluskan untuk tayangan.

28 BAHAGIAN VII PROSES MENDAPATKAN KELULUSAN FILEM UNTUK TAYANGAN 1. Mengemukakan filem untuk penapisan Pemunya sesebuah filem hendaklah mengemukakannya kepada Lembaga Penapis Filem untuk penapisan dan mendapatkan kelulusan sebelum filem itu diedar atau ditayangkan kepada umum. 2. Keputusan Lembaga Lembaga akan memberikan keputusan terhadap sesebuah filem yang dikemukakan kepadanya. 3. Rayuan Sekiranya pemunya tidak berpuas hati dengan keputusan Lembaga, mereka boleh merayu kepada Jawatankuasa Rayuan Filem.

29 BAHAGIAN VIII PENUTUP 1. Adalah menjadi harapan, isi kandungan Buku Garis Panduan ini dapat membantu semua pihak yang terlibat dalam industri perfileman dan penyiaran, untuk menghasilkan filem yang sesuai bagi tontonan masyarakat. 2. Sayugia diingat filem boleh memainkan peranan penting dalam pembangunan negara di mana keselamatan negara, keadilan sosial, perpaduan kaum dan perilaku masyarakat sentiasa terpelihara bersesuaian dengan keperibadian bangsa dan nilainilai murni sejagat. 3. Pihak Kementerian sentiasa bersedia menerima segala maklumbalas daripada mana-mana pihak demi kebaikan bersama. Bersama-sama juga kita dapat menjana industri perfileman yang rancak dan berpandangan kehadapan di dalam sebuah negara yang aman, adil dan berdaulat.

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at www.monash.edu.my/advancement/future/index.html

More information

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

KEPERLUAN DALAM PENDIDIKAN MORAL UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA PASCA MODENISME.

KEPERLUAN DALAM PENDIDIKAN MORAL UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA PASCA MODENISME. KEPERLUAN DALAM PENDIDIKAN MORAL UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA PASCA MODENISME. AZRINA BT JONIT INTI COLLEGE MALAYSIA JALAN BBN 12/1 BANDAR BARU NILAI 71800 NILAI NEGERI SEMBILAN. azrina@intimal.edu.my

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check P the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at http://www.monash.edu.my/study/apply/application-form/online-application

More information

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC;

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC; 1-FOR-1 FRIDAY MOVIE PRIVILEGES AT MAJOR CINEMAS Terms and Conditions 1. Subject to these terms and conditions, on Fridays with effect from 22 nd July 2013 and until further notice, the principal and supplementary

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses PROSES PENYELESAIAN MASALAH Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D Pengenalan Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses pertolongan. Namum matlamat ke arah penyelesaian masalah

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &! " '! ( ' ( $) * +, - % -. !" # $

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &!  '! ( ' ( $) * +, - % -. ! # $ Argosoft Pos Server Panduan Page 1 of 1 Isi Mulai... 3 Menguasai... 5 Pilihan... 7 Menentukan catatan... 10 Menentukan Linkungan... 11 Linkungan betul... 12 Menentukan linkungan berganda... 13 Menambahkan

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

AmBank/ AmIslamic Bank Credit Card Acquisition Cash Reward Program Terms and Conditions

AmBank/ AmIslamic Bank Credit Card Acquisition Cash Reward Program Terms and Conditions AmBank/ AmIslamic Bank Credit Card Acquisition Cash Reward Program Terms and Conditions The Program 1. This AmBank / AmIslamic Bank s Credit Card Acquisition Cash Reward Program ("Program") will commence

More information

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mei 2015 29 May 2015 P.U. (A) 102 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 LEMBAGA PEMBANGUNAN

More information

GROUP REGISTRATION FORM

GROUP REGISTRATION FORM GROUP REGISTRATION FORM PART 1: REGISTRATION FEES tick ( ) where applicable. Types of Booking Developed Countries International Developing Countries Malaysian Group (3-4 pax) - Entitled to 20% discount

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

DESIGN OF A RECYCLE BIN TIN CAN CRUSHER MUHAMMAD HANIS BIN MUHAMMAD ZULKIFLI

DESIGN OF A RECYCLE BIN TIN CAN CRUSHER MUHAMMAD HANIS BIN MUHAMMAD ZULKIFLI DESIGN OF A RECYCLE BIN TIN CAN CRUSHER MUHAMMAD HANIS BIN MUHAMMAD ZULKIFLI A report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Diploma of Mechanical Engineering

More information

AmBank / AmBank Islamic Credit Card Acquisition Apply & Get Cash Programme Terms and Conditions

AmBank / AmBank Islamic Credit Card Acquisition Apply & Get Cash Programme Terms and Conditions AmBank / AmBank Islamic Credit Card Acquisition Apply & Get Cash Programme Terms and Conditions The Programme 1. This AmBank / AmBank Islamic s Credit Card Acquisition Apply & Get Cash Programme ("Programme")

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur SYARAT KELAYAKAN MINIMA PROGRAM BACHELOR Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Nota: i) Syarat kelayakan ini ada

More information

Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih

Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih Warsoma Djohan Prodi Matematika, FMIPA - ITB March 6, 00 Kalkulus / MA-ITB / W.D. / 00 (ITB) Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih March 6, 00 / 9 Fungsi Dua Peubah

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

PEMBENTUKAN JATI DIRI KANAK-KANAK MELALUI BAHAN BACAAN BAHASA MALAYSIA (Children s Identity Development Via Malay Reading Materials)

PEMBENTUKAN JATI DIRI KANAK-KANAK MELALUI BAHAN BACAAN BAHASA MALAYSIA (Children s Identity Development Via Malay Reading Materials) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 77-102 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia PEMBENTUKAN JATI DIRI KANAK-KANAK MELALUI BAHAN BACAAN BAHASA MALAYSIA (Children s Identity Development Via Malay

More information

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku Dr. Foo Say Fooi Kajian tentang kepemimpinan Persoalan: Apakah faktor utama yang membolehkan seseorang pemimpin berjaya mempengaruhi pengikutnya? Faktor

More information

CIMB Bank Kwik Account-Hotlink Promotions ( the Promotion ) Terms and Conditions. 1. The Promotion Period

CIMB Bank Kwik Account-Hotlink Promotions ( the Promotion ) Terms and Conditions. 1. The Promotion Period CIMB Bank Kwik Account-Hotlink Promotions ( the Promotion ) Terms and Conditions 1. The Promotion Period 1.1 The Promotion is organized by CIMB Bank Berhad ( Bank ) and Maxis Mobile Services Sdn Bhd (

More information

Customer Service Charter

Customer Service Charter Customer Service Charter Introduction This Customer Service Charter sets out our commitment to deliver the highest standard of customer service. It outlines the types of services we will endeavour to provide

More information

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE. Personal Data Protection Notice (English version)

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE. Personal Data Protection Notice (English version) PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE Personal Data Protection Notice (English version) This Personal Data Protection Notice ( Notice ) describes how E&O Hotel Sdn. Bhd. (a subsidiary of Eastern & Oriental Berhad)

More information

SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN

SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN A joint venture between Sun Life Assurance Company of Canada and Renggis Ventures Sdn Bhd CONTENTS

More information

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEMESTER 2 2013/2014 PROJEK SARJANA MUDA 1 (BITU ) BITD REPORT PROJECT TITLE: UTeM SPORT CARNIVAL EVENT MANAGEMENT SYSTEM PREPARED

More information

GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT

GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT Page 1 of 1 PERLAKSANAAN PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

Teori-Teori Tingkah Laku Negatif Azizi Yahaya & Muhamad Jumat Aliju Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Teori-Teori Tingkah Laku Negatif Azizi Yahaya & Muhamad Jumat Aliju Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Teori-Teori Tingkah Laku Negatif Azizi Yahaya & Muhamad Jumat Aliju Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Abstrak : Artikel ini membincangkan tentang tingkah laku negatif di kalangan pelajar.

More information

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank.

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. 2) The Cardmember shall be bound by Public Bank s Terms and Conditions governing the use and operation of

More information

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat Perkaitan Di Antara Kadar Denyutan Jantung Dan Tahap Dehidrasi Di Kalangan Atlet Larian Jarak Dekat Asha Hasnimy Bt. Mohd Hashim & Rahmah Binti Abd. Rahman@Hassan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA

Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 65 No. 14 9hb Julai 2012 TAMBAHAN No. 18 PERUNDANGAN Sel. P.U. 72. ENAKMEN LEMBAGA URUS

More information

BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA

BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA 3.0. Pengenalan Bab ini akan membincangkan mengenai aspek yang akan digunakan dalam kajian tesis ini. Analisis data yang dilakukan dalam bab keempat

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 25 SK1 (7) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK HAMIDAH ABDUL RAHMAN (P) NORLIN AHMAD SHAH ROLLAH ABDUL WAHAB

KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK HAMIDAH ABDUL RAHMAN (P) NORLIN AHMAD SHAH ROLLAH ABDUL WAHAB Konsep-Konsep Asas Hubungan Etnik 1 1 KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK HAMIDAH ABDUL RAHMAN (P) NORLIN AHMAD SHAH ROLLAH ABDUL WAHAB PENGENAlAN Bab ini akan membincangkan beberapa konsep sosiologi yang

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA SOALAN LAZIM CP204 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA S1 : Anggaran yang telah dibuat oleh syarikat adalah RM100,000 bagi Tahun Taksiran 2001. Apabila syarikat mengemukakan Borang C, cukai yang disifatkan

More information

KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI: Pendekatan dan Indikator. Haris Abd.Wahab Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial Universiti Malaya

KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI: Pendekatan dan Indikator. Haris Abd.Wahab Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial Universiti Malaya KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI: Pendekatan dan Indikator Haris Abd.Wahab Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial Universiti Malaya Abstrak Kesejahteraan sosial merupakan matlamat yang ingin

More information

Katakunci : tahap stress, tahap kepuasan kerja, pensyarah UTM

Katakunci : tahap stress, tahap kepuasan kerja, pensyarah UTM Tahap Stres Dan Tahap Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia Azlina Binti Mohd. Kosnin & Shiqah Binti Jantan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI 28 SEPTEMBER - 2 OKTOBER 2015 Apakah Maksud SWAAKREDITASI? Satu status yang melayakkan sesebuah Universiti mengakreditasi sendiri

More information

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES Siti Rahimah Binti Abd Rahim Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer Engineering) 2009/2010 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK R13a BORANG PENGESAHAN

More information

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY LEVEL OF SERVICE (LOS) FOR MULTILANE HIGHWAY AND ROAD ACCIDENT INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT OF BATU PAHAT AREA (LORIS) Prepared by: Mohd Ezree Bin Abdullah Master of Engineering

More information

TEORI PSIKOLOGI Azizi Yahaya & Faizah Idris Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

TEORI PSIKOLOGI Azizi Yahaya & Faizah Idris Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia TEORI PSIKOLOGI Azizi Yahaya & Faizah Idris Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Teori psikologi ini adalah psikologi yang mempengaruhi sikapagresif di kalangan pelajar. Terdapat

More information

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Malaysian Journal of Distance Education 12(1), 105 124 (2010) A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Muqaddas Butt & Saira Kausar Department of Education,

More information

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 Permohonan dibuka : 1 November 31 Disember 2015 Penghantaran dokumen sokongan : 1 November 2015 5 Januari 2016 Permohonan secara atas

More information

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK Hakcipta@ Universiti Malaysia Pahang. Cetakan Pertama 2002 Cetakan Kedua 2004 Cetakan Ketiga 2005

More information

068648 Tarkh BOOK INVENTORY SYSTEM USING RFID NURUL NADIA BINTI MAT JALALUDDIN

068648 Tarkh BOOK INVENTORY SYSTEM USING RFID NURUL NADIA BINTI MAT JALALUDDIN BOOK INVENTORY SYSTEM USING RFID NURUL NADIA BINTI MAT JALALUDDIN A thesis submitted in fulfillment of the Requirement for the award of the degree of Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking)

More information

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH Syed Kamaruzaman Syed Ali, Prof. Madya Dr. Rosnah Ismail, Dr. Raji Subramaniam Universiti Malaya Abstract This research was done to

More information

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA FACILITY MANAGEMENT AT HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH, ALOR STAR This dissertation is submitted in

More information

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic (Industrial Electronics) With Honours Faculty of Electronic

More information

3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions

3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions 3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) TERMS AND CONDITIONS FOR 3 MONTHS FLEXI PAYMENT PLAN WITH 0% FEE CAMPAIGN PERIOD 1. This 3 Months Flexi

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

Kata kunci: kesihatan mental; pengetahuan; sosio-demografi; kempen komunikasi ABSTRACT

Kata kunci: kesihatan mental; pengetahuan; sosio-demografi; kempen komunikasi ABSTRACT Jurnal Personalia Pelajar, Bil 14 : 37-44 @2011 ISSN 0128-273 / 37 Tahap Pengetahuan Mengenai Kesihatan Mental dalam Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) : Kajian Kes di UKM, Bangi (Level

More information

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS i SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic

More information

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES Mohamad Ridhzan Bin Roslan Bachelor of Engineering with Honours (Electronics and Computer Engineering) 2009 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

More information

GP015-A. Reka Bentuk Sejagat (Universal Design)

GP015-A. Reka Bentuk Sejagat (Universal Design) GP015-A Reka Bentuk Sejagat (Universal Design) GARIS PANDUAN PERANCANGAN REKA BENTUK SEJAGAT (UNIVERSAL DESIGN) i Pemberitahuan Garis Panduan ini menggantikan Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Golongan

More information

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE

More information

MOTORCYCLE POLICY TYPES OF COVER ALL ENDORSEMENTS, CLAUSES OR WARRANTIES THAT ARE SEPARATELY ATTACHED TO THIS POLICY SHALL ALSO APPLY.

MOTORCYCLE POLICY TYPES OF COVER ALL ENDORSEMENTS, CLAUSES OR WARRANTIES THAT ARE SEPARATELY ATTACHED TO THIS POLICY SHALL ALSO APPLY. STAMP DUTY PAID MOTORCYCLE POLICY TYPES OF COVER ANY ONE OF THE FOLLOWING WILL APPLY:- COMPREHENSIVE - Sections A & B of this Policy apply THIRD PARTY ONLY - Only Section B applies ALL ENDORSEMENTS, CLAUSES

More information

Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen Guru

Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen Guru Pendidikan Lestari DP. Jilid 7, Bil. 2/2007 Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen Guru 74 Mohammad Zohir Ahmad zohir@usm.my Nordin Abdul Razak norazak@usm.my Pendahuluan Pendidikan telah diterima

More information

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Oleh: N.S.Rajendran Ph. D. (Michigan State) Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia Universiti

More information

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Terms and Conditions Personal Saver 1. Personal Saver is a savings account that allows customers to have a maximum of 3 sub accounts also known as Flexi

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE STATUS OF COMPUTER ASSISTED SCHOOL ADMINISTRATION AND STRATEGIES FOR ITS FURTHER DEVELOPMENT IN NEGERI SEMBILAN SECONDARY SCHOOLS LIONG KAM CHONG FPP 1994 2 THE STATUS OF

More information

WOODEN FURNITURE PURCHASING SYSTEM NOR ASIKIN BINTI OTHMAN BASIR

WOODEN FURNITURE PURCHASING SYSTEM NOR ASIKIN BINTI OTHMAN BASIR WOODEN FURNITURE PURCHASING SYSTEM NOR ASIKIN BINTI OTHMAN BASIR A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Technology ( Software Engineering)

More information

6 PENGERTIAN KONSEP KENDIRI

6 PENGERTIAN KONSEP KENDIRI 6 PENGERTIAN KONSEP KENDIRI Jamaludin Ramli PENGENALAN Kita dapat terus hidup hanya dengan merasa dan memahami persekitaran. Kadang-kala kita salah tanggap dan tafsir situasi dan seterusnya menimbulkan

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

This brochure is prepared in consultation with MUIS Risalah ini disiapkan dengan kerjasama MUIS

This brochure is prepared in consultation with MUIS Risalah ini disiapkan dengan kerjasama MUIS This brochure is prepared in consultation with MUIS Risalah ini disiapkan dengan kerjasama MUIS The Greatest Gift of Life In Singapore, there are many people suffering from organ failure. More than 600

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. SANTHANA KRISHNAN FEP 1998 9 CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE

More information

PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P)

PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P) PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P) QUESTIONNAIRE AND PROPOSAL FOR CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE NOTIS PENTING / IMPORTANT NOTICE KENYATAAN MENURUT SEKSYEN 149(4) AKTA INSURANS, 1996. Anda perlu memberitahu

More information

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail. , ms.87-101 KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA Oleh Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.com ABSTRAK Kajian penyelidikan ini dijalankan untuk meningkatkan

More information

BAB KAJIAN MENGENAI GEJALA SOSIAL. Pengenalan

BAB KAJIAN MENGENAI GEJALA SOSIAL. Pengenalan BAB 10 KAJIAN MENGENAI GEJALA SOSIAL Pengenalan 10.1 Pengalaman perindustrian dan pemodenan di Eropah pada abad ke-19 telah diiringi dengan pelbagai masalah sosial. Fenomena ini juga terdapat di negara-negara

More information

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL Automated Timetable Scheduling System for FTMK Direct Entry Student (ATSS) TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer

More information

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR Siti Fatimah Binti Dzulkifli siti.fatimah@kkselayang.edu.my

More information

Isu-Isu Kependudukan dan Migrasi di Malaysia. Oleh. Usman Hj. Yaakob & Tarmiji Masron

Isu-Isu Kependudukan dan Migrasi di Malaysia. Oleh. Usman Hj. Yaakob & Tarmiji Masron Isu-Isu Kependudukan dan Migrasi di Malaysia Oleh Usman Hj. Yaakob & Tarmiji Masron Bahagian Geografi Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang Kertas kerja ini akan

More information

3. Only PIN based ATM e Debit card transactions are accepted for the Contest.

3. Only PIN based ATM e Debit card transactions are accepted for the Contest. Terms and Conditions Organiser 1. By participating in the Win Big Contest ( Contest ) jointly organised by AEON BIG (M) SDN. BHD. ( AEON BIG ) and Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn Bhd ( MyClear

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign Campaign Period Terms and Conditions 1. The campaign is valid from 1 October 2015 till 31 December 2015 (the Campaign Period

More information

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme)

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) 1. Balance Transfer ( BT ) is offered by OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC Bank ) to eligible customers who hold one or more currently valid credit cards

More information

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL A report submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirement for the Degree Master of Science (Information

More information

HAJI MOHD NOR BIN JAAFAR

HAJI MOHD NOR BIN JAAFAR KEPEMIMPINAN PENGAJARAN GURU BESAR, KOMITMEN DAN KEPUASAN KERJA GURU: SATU KAJIAN PERBANDINGAN DAN HUBUNGAN ANTARA SEKOLAH BERKESAN DENGAN SEKOLAH KURANG BERKESAN HAJI MOHD NOR BIN JAAFAR UNIVERSITI SAINS

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KE DUA (2/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information