Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта"

Transcription

1 Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта 1

2 Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта Содржина 1. Пристап и Администрација на домен Пристап до конзолата за администрација на домен Администрација на елементи на доменот Сметки на поштенско сандаче Дистрибутивни листи и Ресурси Професионални административни активности Активности за заштита/враќање на резервна копија Активности за миграција на поштенското сандаче 20 2

3 1. Пристап и Администрација на домен Бесплатна 24 часовна поддршка: Пристап до конзолата за администрација на домен За да се стартува администраторската конзола, користете ја следнава URL шифра: или кликнете на линкот на Администраторската конзола додека сте логирани на вашатат сметка за хостирана деловна пошта на МКТ со вашиот Веб клиент. Внесете ја целосната адреса на администраторот, како mk и потоа внесете ја лозинката. Треба да ги имате активирано привилегиите на администраторот на доменот за вашиот корисник да може да се логира и да ги извршува сите задачи на администраторскиот домен. 3

4 Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта Кога администраторите на доменот се логираат на администраторската конзола, десниот дел од панелот со Содржината ги покажува Сметките на доменот, додека пак левиот панел за Навигација ги покажува сите функции изложени преку конзолата. Делот над панелот со Содржината вклучува и функција за Пребарување, Хелп Деск и линкови за преземање. Панелот за Навигација кој се наоѓа на левата страна ги вклучува следниве делови и папки: 1. Адреси Сметки. Листа на сите сметки на вашиот домен. Во папката Сметки можете да креирате и да управувате со сметки на крајни корисници, да поставувате опции, класа на услугата и лозинки за сметка. Дистрибутивни листи. Ги прикажува сите дистрибутивни листи на вашиот домен. Можете да креирате нови дистрибутивни листи и да додадете или да избришете членови од дистрибутивната листа. 2. Пребарувања. Ова папка може да ви помогне на брз начин да управувате со какви било елементи во вашиот домен за Хостирана деловна пошта на МКТ. 4

5 1.2. Администрација на елементи на доменот Сметки на поштенско сандаче Бесплатна 24 часовна поддршка: Администраторот на доменот може да управува со сметки на поштенско сандаче на неговиот домен од папката Сметки во Делот со адреси во панелот за Навигација. Кога ќе ја отворите оваа папка, се појавува листа на сите креирани сметки на поштенско сандаче на доменот. За креирање на нова сметка на поштенско сандаче, администраторот на доменот треба да го избере полето Сметка од Новото паѓачко мени. Потоа, се појавува прозорецот за внесување на параметри за ново креирани сметки. 5

6 Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта Прво, треба да се внесат Името на сметката и Презимето на сметката на поштенското сандаче. Потоа, администраторот на доменот треба да го избере видот на поштенското сандаче коешто го креира за новата сметка. Има два вида на поштенски сандачиња (копчињата на горниот дел на прозорецот на Нова сметка (New Account)), кои ќе бидат достапни доколку корисникот побарал дополнителни поштенски сандачиња по активирање на еден од претходно дефинираните пакети за поштенско сандаче. Параметарот за Класа на услуга (Class of service) автоматски се пополнува кога се избира различен вид на поштенско сандаче. Не одбирајте го полето Auto кое се наоѓа во близина на овој параметар. Со одбирање на тоа поле, администраторот на доменот ќе креира поштенско сандаче од стандардниот вид и ќе го замени претходно избраниот вид на поштенското сандаче. 6 Потоа, администраторот на доменот ја внесува почетната лозинка за новата сметка. Ве советуваме да го означите параметарот Мора да се промени лозинката (Must change password) за да го натерате корисникот да ја промени лозинката при првото логирање. Со кликнување на Next, администраторот на доменот

7 Бесплатна 24 часовна поддршка: може да постави уште податоци за сметката на поштенското сандаче: Контакт информации, Препраќање и Теми. Со кликнување на Finish, се креира нова сметка на поштенско сандаче. Администраторот на доменот може да креира само обични сметки на поштенски сандачиња. Тој не може да креира други администратори на доменот. За ваква активност треба да се контактира глобалниот администратор за хостирана деловна пошта на МКТ. Администраторот на доменот може лесно да ја промени лозинката на сметките кои се веќе креирани во неговиот домен. Со избирање на посакуваната сметка на поштенско сандаче во папката Сметки и со кликнување на копчето Change password може да се направи нова лозинка за сметката на поштенско сандаче. 7

8 Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта Уредување на претходно креирани сметки на поштенско сандаче може да се направи со избирање на посакуваната сметка на поштенско сандаче во папката Сметки и со кликнување на копчето Edit. Потоа, се отвора прозорец за уредување на сметката, каде може да се направат измени на некои основни параметри за сметката за поштенско сандаче. Во прозорецот за уредување на сметка (edit), различните параметри кои се внесуваат за време на креирањето на поштенското сандаче се групираат во различни јазичиња. Овде администраторот на доменот може да го промени видот на поштенското сандаче, корисничкото име и лозинката на сметката, итн. По извршените измени, администраторот на доменот за да ги примени истите треба да го избере копчето Сними (Save) и да го затвори прозорецот Уреди. 8

9 Бесплатна 24 часовна поддршка: Една од најважните параметри кои може да ги уреди администраторот на доменот за сметки на поштенско сандаче е нејзиниот Статус. Статусот на сметката одредува дали корисникот може да се логира и да добива пошта. Статус на сметката може да биде еден од следниве: Активен. Активен е нормалниот статус за сметка на поштенско сандаче. Поштата се доставува и корисниците можат да се логираат во интерфејсот за клиенти. Одржување. Кога статусот на поштенското сандаче е поставено на одржување, оневозможено е логирање, а поштата адресирана до сметката е поставена на чекање. 9

10 Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта Во тек. Чекање е статус кој може да се назначи кога се креира нова сметка и која се уште не е спремна да стане активна. Логирањето е оневозможено и пораките се одбиени и се враќаат назад. Заклучен. Кога статусот на поштенското сандаче е заклучен, корисникот не може да се логира, но сепак поштата се доставува до сметката. Заклучениот статус може да се намести; доколку се сомневате дека поштенската сметка е хакирана, или се користи на неовластен начин. Затворен. Кога статусот на поштенското сандаче е затворен, логирањето се оневозможува и пораките се одбиваат и враќаат назад. Овој статус се користи пред целосно да се избрише сметката од серверот. Затворена сметка не го менува статусот на лиценцата на сметката. Блокиран. Ова настанува автоматски кога корисниците кои се обидуваат да се логираат не ја внесуваат точно нивната лозинка и тогаш се блокирани од пристап до нивната сметка. Овој статус не може да се постави автоматски. Поставувате политика за логирање со специфичен број на последователни неуспешни обиди за логирање коишто се дозволени пред да бидете блокирани. Колку долго ќе биде блокирана сметката ќе биде одредено од типот на поштенско сандаче или Конфигурацијата на сметки, но во секое време можете за го промените статусот блокиран (LockOut). Поставувањето на кое било од овие статуси на сметката нема да влијае на употребата на лиценцата за поштенско сандаче. За да се намали бројот на користени лиценци, мора да се избрише сметката на поштенското сандаче. Сметката на поштенското сандаче може да се избрише со избирање на истата во 10

11 Бесплатна 24 часовна поддршка: папката Сметки, со кликнување на копчето за бришење (delete) и со потврдување на бришењето Дистрибутивни листи и Ресурси Дистрибутивна листи е група на адреси на е-пошта коишто се наоѓаат во листа што претставува заедничка адреса на е-пошта за сите тие адреси. Кога корисниците испраќаат порака до дистрибутивната листа, тие всушност ја испраќаат пораката до сите чија адреса е вклучена во листата. Линијата за адреси ја покажува адресата од дистрибутивната листа; а индивидуалната адреса на примачот не може да се види. Само администраторите на доменот може да креираат, менуваат или бришат дистрибутивни листи, но сите сметки на доменот имаат пристап до сите дистрибутивни листи. За секој домен се креира автоматска дистрибутивна листа којашто ги содржи сметките на администраторите на соодветниот домен. Препорачуваме да не се вршат промени на таа листа. 11

12 Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта Максималниот број на членови во дистрибутивната листа е 1000 примачи. Во 1000 примачи се вклучени и адреси во дистрибутивните листи коишто се вгнездени во дистрибутивната листа. Испраќачите не примаат грешка кога испраќаат порака до дистрибутивната листа со повеќе од 1000 членови, но пораката не се испраќа на повеќе од 1000 примачи. Управувањето со дистрибутивни листи на доменот се прави преку папката Distribution Lists од панелот за Навигација на веб пристапот на администраторот. Преку оваа папка може да се креираат нови и да се уредуваат и бришат веќе постоечки дистрибутивни листи. Кога се креира нова Дистрибутивна листа, се отвора нов прозорец за креирање. Прво, администраторот на доменот мора да внесе Име на листата (името на доменот автоматски се регистрира). Потоа, мора да се додадат членовите на дистрибутивната листа. Кога се додава поштенско сандаче во дистрибутивната листа, Член на (Member Of) јазичето на сметката на корисникот се ажурира со името на листата. Кога се брише или отстранува дистрибутивна листа, истата 12

13 Бесплатна 24 часовна поддршка: автоматски се отстранува од јазичето Член на (Member Of). Дополнителните поставувања на дистрибутивната листа може да се дефинираат од сите можни јазичиња во прозорецот за новата дистрибутивна листа. Со зачувување на поставувањата, сите промени на дистрибутивната листа се применуваат и новата листа може да се користи во доменот каде се креира. Ресурс е локација или опрема која може да се резервира за состанок. Секоја локација во вид на просторијата за состанок и други не-локациски специфични ресурси како што е AV опрема се поставуваат како сметка на ресурс. Сметките на корисникот со карактеристиката Календар може да ги изберат овие ресурси за нивниот состанок. Сметките на ресурсот автоматски ги прифаќаат или одбиваат поканите коишто се базираат на достапноста. 13

14 Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта За да се резервира ресурс, корисниците го покануваат ресурсот на опремата и/ или локацијата за состанок. Кога ќе го изберат ресурсот, тие може да го видат описот на ресурсот, контакт информациите и слободен/зафатен статус за ресурсот, доколку истите се поставени. Администраторите на домен нема да може да креираат ресурси. Тие ќе треба да стапат во контакт со глобалните администратори на решението за хостирана деловна пошта на МКТ за да креираат ресурси за нив. Ќе може да се креираат најмногу 10 различни ресурси за секој различен пакет од понудата за Хостирана деловна пошта. За да се опише што значат ресурсите и како може да се користат, подоле прикажуваме процедури за креирање и конфигурација на ресурси. Управувањето со ресурси на доменот се прави преку папката Ресурси од панелот за Навигација на веб пристапот на администраторот. Овде може да видите како може да се креираат нови и да се уредуваат и бришат веќе постоечки ресурси. Кога се креира нов Ресурс, администраторот треба да наведе повеќе детали за ресурсот. Откако ќе се внесе задолжителното Име на ресурсот, администраторот на доменот мора да го дефинира следново: 14

15 Бесплатна 24 часовна поддршка: Вид на ресурс: Локација или опрема Политика за резервирање Адреса за препраќање која треба да добие копија од поканата Опис на ресурсот, информации за контакт и информации за локацијата Со кликнување на копчето Next и/или Finish, се креира новиот ресурс кој може да се користи од сите корисници на доменот. Најважен параметар на ресурсот на доменот е Политиката за резервирање. Политиката за резервирање утврдува како се одржува календарот на ресурсот. Може да се постават следниве вредности за резервирање на ресурси: 15

16 Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта Автоматско одбивање на сите повторливи закажувања. Оваа вредност треба да биде овозможена кога ресурсот може да се резервира само за еден состанок. Не може да се резервираат повторливи закажувања за овој ресурс. Автоматско прифаќање доколку е возможно, автоматско одбивање на конфликт. Кога е избрана оваа опција, сметката на ресурсот автоматски прифаќа закажувања освен ако ресурсот е веќе резервиран. Слободното/ зафатеното време може да се прикаже. Можете да го измените правилото за автоматско одбивање за прифаќање на некои состаноци кои се во конфликт. Рачно прифаќање, автоматско одбивање на конфликт. Кога е избрана оваа опција, сметката на ресурсот автоматски ги одбива сите закажувања кои се воконфликт. Барања за закажување кои не се конфликтни се означени како несигурни во календарот на ресурси и мора рачно да се прифатат. Ако ова го уредите, конфигурирајте ја адресата на препраќање така што ќе пратите копија од поканата на сметката која рачно ќе може да ја прифати поканата. Можете да го измените правилото за автоматско одбивање за прифаќање на некои состаноци кои се во конфликт. Секогаш прифаќањето да биде автоматско. Сметката на ресурсот автоматски ги прифаќа сите закажувања што се закажани. Во овој случај, слободните/ зафатените информации не се одржуваат, со што повеќе од еден состанок може да го резервира ресурсот во исто време. Поради тоа што ресурсот секогаш ја прифаќа поканата, предложената употреба за оваа политика би била 16

17 Бесплатна 24 часовна поддршка: за често користена локација надвор од просториите на компанијата која сакате да биде вклучена во во поканата до учесниците. Нема автоматско прифаќање или одбивање. Рачно се управува со сметката на ресурсот. Избраниот корисник мора да се логира во сметката на ресурсот и да ги прифати или одбие сите барања. За сметки коишто вклучуваат автоматско одбивање во случај на конфликт, можете да одредите праг, било како број на конфликти или како процент на сите повторливи закажувања за делумно прифаќање на повторливите закажувања. Максимум дозволен број на конфликти и/или Максимум дозволен процент на конфликти се конфигурира за да се дозволи повторливиот ресурс да се резервира дури и ако не е достапен за сите побарани датуми за повторливо закажување. Ресурсот одобрува закажувања дури и ако има конфликти се додека било кој од бројот на конфликти или максималниот процент на дозволени конфликти го достигне максимално дозволениот праг. Ако ги поставите двете полиња, ресурсот ги одбива закажувањата кога е исполнет било кој од условите. 17

18 Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта 2. Професионални административни активности 2.1 Активности за заштита/враќање на резервна копија МКТ решението за хостирана деловна пошта на своите корисници им обезбедува два типа на можности за заштита/враќање: 18 Папка за отпадоци Ова е опција за електронското сандаче која е активирана за сите поштенски сандачиња, без разлика за каков тип на поштенско сандаче се работи. Со папката за отпадоци, предметите кои се избришани од Trash (корпата за отпадоци) можат да се повратат во рок од 10 дена откако биле избришани од Trash. По 10 дена предметите трајно се бришат. Ваков вид на враќање може да се врши само преку користење на Веб пристап на МКТ хостирантата деловна пошта. Враќањето на избришаните Предмети преку користењето на функционалноста на папката за отпадоци може да се направи само преку логирање на корисникот на поштенското сандаче (глобалните администратори или администраторите на домен не можат да вршат враќање од папката за отпадоци од далечина) преку следење на следниве чекори: 1. Десен клик на Mail Trash Folder и изберете Recover Deleted Items. 2. Изберете една или повеќе пораки за враќање. 3. Кликнете Recover To и изберете го дестинациската папка или создадете нова папка. 4. Кликнете ОК.

19 Бесплатна 24 часовна поддршка: Напредно враќање на поштенско сандаче МКТ како провајдер на решение за хостирана деловна пошта извршува редовно професионално обезбедување резервни копии на поштенските сандачиња на сите корисници. Ако е потребно напредно враќање и враќање на постара состојба на поштенското сандаче, администраторите на доменот на корисниците мораат да контактираат МКТ ИТ професионалци кои се глобални администратори на ова решение и да ги замолат за вавков вид на помош. Ги советуваме сите корисници да обезбедуваат локални резерви на сите нивни поштенски сандачиња и нагласуваме дека провајдерот на решението не ја носи одговорорноста да ја чува сета (многу стара) комуникација преку е-пошта од сите негови корисници. Напредното враќање на поштенското сандаче е само дополнителна поддршка за понуда на услуга со поголема вредност. Тоа не е регулаторна мерка. 19

20 Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта 2.2 Активности за миграција на поштенското сандаче МКТ решението за хостирана деловна пошта на своите корисници им обезбедува два типа на можности за миграција: И двете можат да ги извршат корисниците на решението или можат да се побараат и да бидат извршени од МКТ ИТ професионалци: Интернет-протокол за пристап до пораки (IMAP) миграција од клиент со веб пристап Овој тип на миграција на е-пошта се користи кога корисникот претходно користел јавен сервис за е-пошта. Само комуникацијата преку е-пошта може да се мигрира со оваа процедура. Слично како и враќањето од папките за отпадоци, така и оваа активност може да се врши само преку логирање со корисникот на поштенското сандаче (глобалните администратори или администраторите на домен не можат да извршат IMAP миграција од далечина). Но, за разлика од опцијата за папката за отпадоци, оваа опција по правило е оневезможена за сите сметки. Затоа, ако корисникот сака да изврши IMAP миграција, мора да побара активација на IMAP опцијата на своето поштенско сандаче, која ќе биде оневозможена кога миграцијата ќе заврши. IMAP миграцијата од клиент со веб пристап се врши преку создавање на надворешна сметка на поштенско сандаче. Кога ќе ја поставите вашата 20

21 Бесплатна 24 часовна поддршка: надворешна сметка треба да ги знаете следните детали (може да треба да контактирате со вашиот претходен провајдер на е-пошта за оваа информација): - Тип на сметка. Миграцијата која ќе биде поддржана од МКТ решението за хостирана деловна пошта ќе се заснова само на IMAP протоколот. - Корисничко име на сметката. Ова е корисничкото име поврзано со вашата претходна сметка за е-пошта. Понекогаш вашето корисничко име е дел од вашата адреса на е-пошта а во друг случај тоа е вашата целосна адреса на е-поштата. - Сервер за е-пошта. Ова е името на серверот за вашата надворешна сметка. - Лозинка. Лозинката која ја користите за да се логирате на надворешната сметка. - Напредни подесувања. Вашиот претходен провајдер на е-пошта треба да ве извести во случај да не се користи стандарден IMAP (143) порт. Овозможено е Користење на шифрирана конекција (SSL) при пристапување на овој сервер кога сакате да се поврзете по безбеден пат до надворешниот сервер. Броевите на портот во овој случај ќе се сменат. За да додадете надворешна сметка на вашата сметка за МКТ хостирана деловна пошта: 1. Најавете се на поштенското сандаче на МКТ хостираната деловна пошта преку користење на клиентот за веб пристап и Изберете Preferences > Accounts page. Вашата стандардна сметка и лични информации се прикажани како примарна сметка. 21

22 Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта 2. Кликнете. Новото име за надворешната сметка се додава на вашите сметки и се појавува полето за External Accounts Settings. 3. Внесете ја точната претходна адреса на е-поштата која сте ја користеле на надворешната сметка во полето Address. 4. Внесете име за да ја идентификувате оваа сметка во полето Account Name во делот External Account Settings. Можете да го изберете ова име за сметката од Form address list кога ќе составувате нови пораки преку е-пошта. 5. Внесете го името на вашата претходна сметка на е-пошта преку полето Username на полето за сметката. 6. Внесете го претходно користеното име на е-пошта за хост серверот во полето Server. 7. Внесете ја лозинката која ја користите за да се логирате на оваа надворешна сметка во полето Password. За да видите дали лозинката е внесена правилно, проверете кај Show password. 8. Ако вашиот сервисен провајдер користи различен порт од оној стандардниот, 22

23 Бесплатна 24 часовна поддршка: променете го во областа Advanced Settings. Ако користите безбедна конекција, овозможете Use an encrypted connection (SSL) кога ќе пристапувате до серверот. 9. Тестирајте ја вашата конекција преку кликнување на копчето Test Settings. 10. Кликнете на алатникот за да ги зачувате подесувањата на новата екстерена сметка, ако тестот за конекцијата е успешен. 23

24 Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта За да ја финализирате миграцијата на поштенското сандаче, сите поштенски сандачиња од претходно дефинираната сметка на поштенско сандаче треба да се преместат до поштенското сандаче на МКТ хостирана деловна пошта на корисникот. Означете ги вашите е-пораки од надворешното поштенско сандаче кои сакате да ги мигрирате, десен клик на една од нив и изберете активност за преместување (move action) за да ги преместите вашите надворешни е-пораки во вашето поштенско сандаче за МКТ хостирана деловна пошта. Алатка за Microsoft Outlook PST импортирање Можете да користите Import Wizard за Microsoft Outlook (Import Wizard) за да им овозможите на корисниците да импортираат содржини од.pst фајл од Outlook 2003 или Outlook 2007 поштенско сандаче на сметки на МКТ серверот за хостирана деловна пошта. 24

25 Бесплатна 24 часовна поддршка: Кога импортирате ваши електронски пораки, прикачени документи, планери, листи на контакти, задачи и лични дистрибутивни листи до МКТ серверот за хостирана деловна пошта, се oдржува хиерархијата на вашата Outlook папка. Ако назначите категории на вашите пораки и контакти, тие ќе бидат конвертирани во тагови во вашето поштенско сандаче за МКТ хостирана деловна пошта. Вашите архивирани.pst фајлови можат исто така да бидат импортирани. Морате да го вклучите Import Wizard за секој.pst фајл кој го импортирате. Ако имате голем број на архивирани или додатни.pst фајлови за импортирање, разговарајте со вашиот глобален администратор на МКТ хостираната деловна пошта. Можете да го преземете и зачувате Import Wizard за Microsoft Outlook инсталациониот пакет на вашиот компјутер преку посета на: http/s://mail.company. com.mk и со отворање на линкот Повеќе информации за услугата и упатства за користење. ВЕ МОЛИМЕ НЕ ПРЕЗЕМАЈТЕ ОД ДРУГИ ПРОВАЈДЕРИ. КОРИСТЕТЕ ЈА САМО ВЕРЗИЈАТА ОБЕЗБЕДЕНА ОД МКТ. 25

26 Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта Ќе ви требаат следните информации пред да започнете да ги импортирате вашите.pst фајлови: - Име на хостот. Името на доменот на компанијата mail.company.com.mk - Порт. Број на портот за серверот. Обично 80 е бројот на портот за небезбедни конекции, а 443 е бројот на портот за безбедни конекции. - Користете безбедни конекции. Мора да го означите ова поле и да користите безбедна конекција, бидејќи МКТ хостираната деловна пошта работи само со безбедна конекција. - Корисничко име. Адресата на е-поштата на вашата сметка за МКТ хостирана деловна пошта. Адресата треба да се внесе како - Лозинка. Вашата лозинка за сметката за МКТ хостирана деловна пошта. Откако ќе ги имате горенаведените информации и.pst фајловите кои сакате да ги импортирате, ќе бидете подготвени да започнете. Користете ги следните чекори за да ги импортирате вашите.pst фајлови со Import Wizard. 1. Отворете го Import Wizard. Првиот прозорец со поле ќе ви даде основни информации за Import Wizard. Кликнете на Next за да продолжите на Import Destination Window. 26

27 Бесплатна 24 часовна поддршка: Import Destination. Внесете ги информациите кои сте ги зеле за вашата MKT хостирана деловна пошта пред да започнете со импортирањето. Кога ќе завршите кликнете Next. 3. Import PST. Избере го вашиот.pst фајл за импортирање. Можете да кликнете Browse за да го пронајдете фајлот. Главниот.pst фајл обично е во папката Microsoft Outlook во директориумот Local Settings/Application Data. За да ги пронајдете вашите.pst фајлови одете кај File>Data File Management, Data Files tab за да ја видите целосната листа на сите.pst фајлови за сегашниот профил и патеките до тие.pst фајлови. 27

28 Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта Откако ќе го изберете.pst фајлот за импортирање кликнете Next. Ако сте го заштитиле вашиот.pst фајл со лозинка, ќе морате да ја внесете вашата лозинка за да продолжите. 4. Import Items. Изберете кои предмети ќе ги импортирате во.pst фајлот и изберете опции од планерот. Опциите за предметите се следните: - Import Items. Изберете дали ќе ги импортирате или не предметите од поштата, контактите, задачите и планерот. - Calendar Options. Изберете дали сакате да: Convert meetings. Со ова ги конвертирате состаноците организирани според вашата стара е-пошта во вашата нова е-пошта. Наведете ја вашата стара е-пошта во полето кое е дадено, ако ја избирате оваа опција. Кога ќе завршите со избирање на предметите за импортирање, кликнете Next. 28

29 Бесплатна 24 часовна поддршка: Import options. Подесете ги опциите за импортирање за тоа кои пораки да ги импортирате. Опциите за импортирање се следните: - Folder Options. Изберете дали ќе ја импортирате вашaта Junk-Mail папка и папката Deleted Items. - Progress Logs. Изберете дали ќе ги игнорирате претходно импортираните предмети. Ако не го изберете оваа поле ќе имате дупликати од сите претходно импортирани предмети во вашата сметка на МКТ хостирана деловна пошта. - Date Filter. Изберете дали ќе импортирате предмети примени по определен датум. Ако не ги изберете предметите филтрирани според датумот, тогаш ќе се импортираат сите предмети. - Import Message without Body ви овозможува да импортирате пораки кои не го вклучуваат текстот на пораката. Ако сте го конфигурирале вашиот IMAP за да го преземете само заглавието и да прашате пред да го преземете текстот, тогаш оваа опција ќе ги импортира сите е-пораки чиј текст се уште не сте го презеле. Ако не изберете Import Message without Body, пораките кои имаат информација само во заглавието нема да се импортираат. - Log messages on failure ви дозволува во импортираните фајлови да се креираат дополнителни податоци. Ако пораката не е импортирана и оваа опција е овозможена, пораката која не се импортирала ќе биде логирана. Корисниците можат ја да разгледаат пораката за да одредат дали содржината на пораката била причина за грешката. 29

30 Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта Кога ќе завршите со избирање на предметите за импортирање, кликнете Next. Ќе се појави прозорец Begin Import Process? 6. Кликнете OK во Begin Import Process? дијалог-рамката. Import Wizard ќе започне да ги импортира вашите.pst фајлови. Ако Outlook е вклучен, ќе бидете известени да го затворите. За време на импортирањето на вашиот.pst фајл, ако Import Wizard детектира дека за некои од пораките потребни се адреси од Активниот Директориум, ќе бидете прашани дали да се поврзете со него. Внесете ги следните информации. Ако не знаете што да внесете, прашајте го вашиот локален администратор на MS Outlook и Exchange system. 30

31 Бесплатна 24 часовна поддршка: Кога импортирањето ќе заврши ќе се појави порака Import Completed, која ќе го прикаже вкупниот број на грешки и сите предупредувања за вашето импортирање. Кликнете ОК. Ќе се појави дијалог-рамката Import Completed. 7. Разгледајте го вашето импортирање во дијалог-рамката Import Completed. Сите грешки или предупредувања кои се создале за време на процесот на импортирање ќе бидат прикажани во дијалог-рамката Import Complete. Треба да ги прегледате информациите на оваа страна. Ако ви требаат повеќе информации кликнете на копчето Open Log File и пребарајте го логот за детали. Логот се отвора во.txt во Notepad. Користете Ctrl+F за да го пронајдете зборот warning и за да го лоцирате во логот. 31

32 Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта 8. За да импортирате друг.pst фајл, кликнете Import Another. Вклучете го Import Wizard повторно за да импортирате дополнителни.pst фајлови. 9. Ако сте завршиле со импортирање на вашите.pst фајлови кликнете Finish. Карактеристики на Outlook кои обично не се импортираат се следниве: - Белешки - Правила и аларми - Дневник - Документи кои можеби сте ги создале во Outlook - Листи со контакти без комплетна адреса на е-пошта во личните дистрибутивни листи 32

33 Техничка поддршка на За повеќе информации

Melbourne 21st - 30th September. Perth 6th October. Newcastle 6th October. Auckland 13th - 14th October. Sydney 24th - 25th November

Melbourne 21st - 30th September. Perth 6th October. Newcastle 6th October. Auckland 13th - 14th October. Sydney 24th - 25th November MFF2012_A2_poster.indd 2 9/16/2012 9:54:24 PM Australasian premiere of Milcho Manchevski s award winning masterpiece Mothers Melbourne 21st - 30th September Perth 6th October Newcastle 6th October Auckland

More information

70 th fiaf Congress 04 th 10 th May 2014. Skopje. Newsletter No.2

70 th fiaf Congress 04 th 10 th May 2014. Skopje. Newsletter No.2 Newsletter No.2 70 th fiaf Congress 04 th 10 th May 2014 Skopje Министерство за култура на Република Македонија Ministry of Culture of the Republic of Macedonia Кинотека на Македонија Cinematheque of Macedonia

More information

EX.VTP.MK.02.01 FAVV-AFSCA 1/5

EX.VTP.MK.02.01 FAVV-AFSCA 1/5 ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА МЕСО ОД ЖИВИНА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Health Certificate for meat of poultry (POU) for dispatch to the Republic of Macedonia Certificat sanitaire pour les

More information

Implementation of Supply Chain Management (SCM) in pharmaceutical company, general principles and case study

Implementation of Supply Chain Management (SCM) in pharmaceutical company, general principles and case study Macedonian pharmaceutical bulletin, 60 (2) 75-82 (2014) ISSN 1409-8695 UDC: 658.86/.87:661.12 Case study Implementation of Supply Chain Management (SCM) in pharmaceutical company, general principles and

More information

Zimbra Import Wizard for Microsoft Outlook

Zimbra Import Wizard for Microsoft Outlook Zimbra Import Wizard for Microsoft Outlook User Guide ZCS 7.1 March 2011 Legal Notices Copyright 2005-2011 VMware, Inc. All rights reserved. This product is protected by U.S. and international copyright

More information

THREE PERIODS OF HEALTH SYSTEM REFORMS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA (1991 2011)

THREE PERIODS OF HEALTH SYSTEM REFORMS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA (1991 2011) Prilozi, Odd. biol. med. nauki, MANU, XXXIII, 2, s. 175 189 (2012) Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., MASA, XXXIII, 2, p. 175 189 (2012) ISSN 0351 3254 UDK: 614.2:005.591.4(497.7)"1991/2011" THREE PERIODS

More information

Configure Outlook 2007 for Brandeis Gmail

Configure Outlook 2007 for Brandeis Gmail Configure Outlook 2007 for Brandeis Gmail These instructions detail how to configure Microsoft Outlook 2007 to access Brandeis Gmail. Note: You may need to change your UNet password before configuring

More information

SEIZURES AFTER USE AND ABUSE OF TRAMADOL. University Toxicology Clinic, Skopje, R. Macedonia 2. University Neurology Clinic, Skopje, R.

SEIZURES AFTER USE AND ABUSE OF TRAMADOL. University Toxicology Clinic, Skopje, R. Macedonia 2. University Neurology Clinic, Skopje, R. Prilozi, Odd. biol. med. nauki, MANU, XXXIII, 1, s. 313 318 (2012) Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., MASA, XXXIII, 1, p. 313 318 (2012) ISSN 0351 3254 UDC: 615.212.3.065:616.853 CASE REPORT SEIZURES

More information

Cloud Computing and Mobile Web Applications (120 ЕCTS)

Cloud Computing and Mobile Web Applications (120 ЕCTS) Study program Faculty Cycle Cloud Computing and Mobile Web Applications (120 ЕCTS) Contemporary Sciences and Technologies Postgraduate ECTS 120 Offered in Skopje Description of the program The study program

More information

Patriots Email Outlook Configuration

Patriots Email Outlook Configuration Patriots Email Outlook Configuration Contents Configuration in Outlook... 2 Exchange/Active Sync Configuration... 2 IMAP and POP Configuration... 5 Retrieve Unique POP/IMAP Server... 5 IMAP or POP Setup

More information

Exchange 2010. Outlook Profile/POP/IMAP/SMTP Setup Guide

Exchange 2010. Outlook Profile/POP/IMAP/SMTP Setup Guide Exchange 2010 Outlook Profile/POP/IMAP/SMTP Setup Guide September, 2013 Exchange 2010 Outlook Profile/POP/IMAP/SMTP Setup Guide i Contents Exchange 2010 Outlook Profile Configuration... 1 Outlook Profile

More information

Installation Steps on Desktop Clients

Installation Steps on Desktop Clients Installation Steps on Desktop Clients Table of Contents TABLE OF CONTENTS... 2 INSTALLATION STEPS FOR APPLE MAC BOOK... 3 XGEN PLUS INSTALLATION STEPS ON IPAD... 7 XGEN PLUS INSTALLATION STEPS ON MICROSOFT

More information

Knights Email Outlook 2013 Configuration

Knights Email Outlook 2013 Configuration Knights Email Outlook 2013 Configuration Contents Need Help?... 1 Configuration in Outlook... 1 Exchange/ActiveSync Configuration... 1 IMAP and POP Configuration... 4 IMAP and POP Configuration in Outlook

More information

Outlook Express POP Instructions - Bloomsburg University Students

Outlook Express POP Instructions - Bloomsburg University Students 1. Open Outlook Express by clicking Start, All Programs, and Outlook Express. 2. Click on the Tools menu and click Accounts. 1 3. Click on Add Mail 4. Enter your name and click Next. 2 5. Enter your full

More information

Instructions: Configuring Outlook 2003 with Exchange 2010 on the FIUMail

Instructions: Configuring Outlook 2003 with Exchange 2010 on the FIUMail Instructions: Configuring Outlook 2003 with Exchange 2010 on the FIUMail Environment Some users have been using Outlook 2003 with their IMAP or POP account, and already have a profile set up. For those

More information

New Mexico State University

New Mexico State University E-mail Set Up for Microsoft Office Outlook 2003 Click on the option that describes you: I am setting up my NMSU e-mail with Outlook for the first time I currently use Outlook to view my NMSU e-mail and

More information

Knights Email Outlook Configuration

Knights Email Outlook Configuration Knights Email Outlook Configuration Contents Configuration in Outlook... 2 Exchange/Active Sync Configuration... 2 IMAP and POP Configuration... Error! Bookmark not defined. Retrieve Unique POP/IMAP Server...

More information

Connecting to UNSW Exchange & zmail using MS Outlook 2010. Introduction

Connecting to UNSW Exchange & zmail using MS Outlook 2010. Introduction Introduction This document has been written for those users who have both a UNSW Exchange account* because they are either a: Staff member, Research student etc, and a zmail account** because they are

More information

Setup 1of 2: AKO (NOT EEmail) Email Setup on Outlook 2010

Setup 1of 2: AKO (NOT EEmail) Email Setup on Outlook 2010 Setup 1of 2: AKO (NOT EEmail) Email Setup on Outlook 2010 1. Open Outlook 2010, select File and then +Add Account 2. On the Add New Account, select Manually configure server settings or additional server

More information

How to set up Outlook Anywhere on your home system

How to set up Outlook Anywhere on your home system How to set up Outlook Anywhere on your home system The Outlook Anywhere feature for Microsoft Exchange Server 2007 allows Microsoft Office Outlook 2007 and Outlook 2003 users to connect to their Outlook

More information

Wharf T&T bmail 2010 bmail End User Guide Version 1.0

Wharf T&T bmail 2010 bmail End User Guide Version 1.0 Wharf T&T bmail 2010 bmail End User Guide Version 1.0 Menu How to Activate New Account (Manual) -------------------------------------- 3 How to Manage E-mail Messages -----------------------------------------------

More information

Configuring Outlook 2013 For IMAP Connections

Configuring Outlook 2013 For IMAP Connections Configuring Outlook 2013 For IMAP Connections VERSION 1.0 1 P a g e U A C o n n e c t C o n f i g u r i n g O u t l o o k 2013 f o r I M A P 12/2013 Configuring Outlook 2013 for IMAP Connections Overview

More information

Email Client configuration and migration Guide Setting up Thunderbird 3.1

Email Client configuration and migration Guide Setting up Thunderbird 3.1 Email Client configuration and migration Guide Setting up Thunderbird 3.1 1. Open Mozilla Thunderbird. : 1. On the Edit menu, click Account Settings. 2. On the Account Settings page, under Account Actions,

More information

Exchange 2010. Outlook Profile/POP/IMAP/SMTP Setup Guide

Exchange 2010. Outlook Profile/POP/IMAP/SMTP Setup Guide Exchange 2010 Outlook Profile/POP/IMAP/SMTP Setup Guide Document Revision Date: Nov. 13, 2013 Exchange 2010 Outlook Profile/POP/IMAP/SMTP Setup Guide i Contents Introduction... 1 Exchange 2010 Outlook

More information

Departmental (Service) Account Set Up

Departmental (Service) Account Set Up Departmental (Service) Account Set Up Exchange does not offer an exact equivalent to GroupWise proxy. Listed below are different methods of accessing your departmental or service account. All require that

More information

UNI EMAIL - WINDOWS. How to... Access your University email on your Windows Computer. Introduction. Step 1/1 - Setting Up Your Windows Computer

UNI EMAIL - WINDOWS. How to... Access your University email on your Windows Computer. Introduction. Step 1/1 - Setting Up Your Windows Computer UNIVERSITY EMAIL - WINDOWS How to... Access your University email on your Windows Computer Introduction The University of South Wales offers all enrolled students the use of a free personal e-mail account

More information

Setting Up Microsoft Outlook 2007 with GroupWise

Setting Up Microsoft Outlook 2007 with GroupWise Setting Up Microsoft Outlook 2007 with GroupWise This page is one of several you might come across on our website discussing how to setup Outlook with GroupWise. We provide several sets of instructions

More information

Outlook Data File navigate to the PST file that you want to open, select it and choose OK. The file will now appear as a folder in Outlook.

Outlook Data File navigate to the PST file that you want to open, select it and choose OK. The file will now appear as a folder in Outlook. Migrate Archived Outlook Items Outlook includes archiving functionality that is used to free up space on the mail server by moving older items from the mail server to PST files stored on your computer

More information

IMAP and SMTP Setup in Email Clients

IMAP and SMTP Setup in Email Clients IMAP and SMTP Setup in Email Clients Configuring an Email Client for IMAP Configuring an Email Client for the SMTP Server Overview Internet Message Access Protocol (IMAP), or a remote connection through

More information

Flexbox (Zimbra) 5.09 Connector for Outlook BACKUP BEFORE YOU BEGIN TO UPGRADE!

Flexbox (Zimbra) 5.09 Connector for Outlook BACKUP BEFORE YOU BEGIN TO UPGRADE! Flexbox (Zimbra) 5.09 Connector for Outlook Important: Client computers must have Microsoft Office Outlook SP1 or later installed. We would also recommend installing all Windows updates to ensure that

More information

Managing Spam With Outlook Express

Managing Spam With Outlook Express Managing Spam with Outlook Express Managing Spam With Outlook Express 4Introduction 4Verizon Online Spam Detector 4Using Outlook Express Tools to Reduce Spam 1 Verizon Online 2 Managing Spam with Outlook

More information

Email Setup Guide. network support pc repairs web design graphic design Internet services spam filtering hosting sales programming

Email Setup Guide. network support pc repairs web design graphic design Internet services spam filtering hosting sales programming Email Setup Guide 1. Entourage 2008 Page 2 2. ios / iphone Page 5 3. Outlook 2013 Page 10 4. Outlook 2007 Page 17 5. Windows Live Mail a. New Account Setup Page 21 b. Change Existing Account Page 25 Entourage

More information

Outlook Web Access End User Guide

Outlook Web Access End User Guide Outlook Web Access End User Guide Page 0 Outlook Web Access is an online, limited version of an Outlook client which can be used to access an exchange account from a web browser, without having an Outlook

More information

Configuring Outlook to send mail via your Exchange mailbox using an alternative email address

Configuring Outlook to send mail via your Exchange mailbox using an alternative email address Configuring Outlook to send mail via your Exchange mailbox using an alternative email address This document is based on Exchange mailboxes and using Outlook 2007. The principles outlined are equally valid

More information

Configuring Outlook Express

Configuring Outlook Express Configuring Outlook Express Contents 1. Configuring Outlook Express... 1 2. Add the new IMAP email account to Outlook... 2 2.1. SMTP authentication... 4 3. IMAP Folders:... 6 4. Add/Change your signature....

More information

Instructions for Microsoft Outlook 2003

Instructions for Microsoft Outlook 2003 ElkhartNet, Inc. is dedicated to providing our email customers with excellent service and support. In a targeted effort to reduce SPAM and to provide more secure and faster email, we are changing our outgoing

More information

Business mail 1 MS OUTLOOK RECONFIGURATION DUE TO SYSTEM MIGRATION... 2

Business mail 1 MS OUTLOOK RECONFIGURATION DUE TO SYSTEM MIGRATION... 2 Business mail Instructions for configuration of Outlook, 2007, 2010, 2013 and mobile devices CONTENT 1 MS OUTLOOK RECONFIGURATION DUE TO SYSTEM MIGRATION... 2 1.1 Deleting existing Exchange e-mail accounts...

More information

1 Login to your CSUF student email account and click on the Settings icon ( ) at the far right.

1 Login to your CSUF student email account and click on the Settings icon ( ) at the far right. Connect to Your Student Email: Microsoft Outlook for PC Before you can access your student email account on your e-mail client, you must first enable POP/IMAP features on your student email account and

More information

Configure Microsoft Outlook 2007 to use

Configure Microsoft Outlook 2007 to use Configure Microsoft Outlook 2007 to use Exchange Email Setting Important 1. Before configure your Microsoft outlook 2007 to use exhange you MUST log into the Web Exchange page to login and change your

More information

Grand Blanc Community Schools

Grand Blanc Community Schools Mailbox Quotas August 1, 2012 Grand Blanc Community Schools The District s Exchange server is in need of software updates in order to maximize server performance. There is not enough space on the server

More information

Neoteris IVE Integration Guide

Neoteris IVE Integration Guide Neoteris IVE Integration Guide NESD-00090-00 CAY051402 The Secure Email Client upgrade option enables Neoteris IVE users to use standardsbased email clients to access corporate email from remote locations.

More information

1. Open Thunderbird. If the Import Wizard window opens, select Don t import anything and click Next and go to step 3.

1. Open Thunderbird. If the Import Wizard window opens, select Don t import anything and click Next and go to step 3. Thunderbird The changes that need to be made in the email programs will be the following: Incoming mail server: newmail.one-eleven.net Outgoing mail server (SMTP): newmail.one-eleven.net You will also

More information

Live@edu User Guide. Please visit the Helpdesk website for more information: http://www.smu.edu.sg/iits/helpdesk_support/index.asp

Live@edu User Guide. Please visit the Helpdesk website for more information: http://www.smu.edu.sg/iits/helpdesk_support/index.asp IITS Main Office SINGAPORE MANAGEMENT UNIVERSITY Administration Building, Level 11 81, Victoria Street Singapore 188065 Phone: 65-6828 1930 Email: iits@smu.edu.sg Please visit the Helpdesk website for

More information

PORTLANDDIOCESE.ORG Email - How to Connect Table of Contents

PORTLANDDIOCESE.ORG Email - How to Connect Table of Contents 1 PORTLANDDIOCESE.ORG Email - How to Connect Table of Contents Email Access via a Web Browser... 2 Email Client Setup... 3 Outlook 2007, 2010 & 2013 for Windows... 3 Outlook for Mac 2011... 5 Mac OS X

More information

Email: support@apps4rent.com Toll Free: 1-866-716-2040 International: 1-646-506-9354

Email: support@apps4rent.com Toll Free: 1-866-716-2040 International: 1-646-506-9354 1. Check your Welcome e-mail for login credentials for the control panel. 2. Using the login details in the welcome e-mail; login at https://cp.hostallapps.com Adding Domain: 1. On the Home Page of the

More information

Outlook Web Access Tipsheets

Outlook Web Access Tipsheets You can use a Web browser to access your Outlook mailbox from any computer with an Internet connection. You can use Outlook Web Access with Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox and many other browsers.

More information

Using TLS Encryption with Microsoft Outlook 2007

Using TLS Encryption with Microsoft Outlook 2007 Using TLS Encryption with Microsoft Outlook 2007 This guide is meant to be used with Microsoft Outlook 2007. While the instructions are similar, the menu layouts and options have changed since the previous

More information

Neoteris IVE Integration Guide

Neoteris IVE Integration Guide Neoteris IVE Integration Guide Published Date July 2015 The Secure Email Client upgrade option enables Neoteris IVE users to use standards based email clients to access corporate email from remote locations.

More information

Microsoft Outlook 2013 & 2010. Microsoft Outlook 2007. Microsoft Outlook 2003. Windows Live Mail 2012 & 2011. MAC Mail. Mozilla Thunderbird

Microsoft Outlook 2013 & 2010. Microsoft Outlook 2007. Microsoft Outlook 2003. Windows Live Mail 2012 & 2011. MAC Mail. Mozilla Thunderbird How to configure your WorldPath email address in various mail applications Microsoft Outlook 2013 & 2010 Microsoft Outlook 2007 Microsoft Outlook 2003 Windows Live Mail 2012 & 2011 MAC Mail Mozilla Thunderbird

More information

16.4.3 Lab: Data Backup and Recovery in Windows XP

16.4.3 Lab: Data Backup and Recovery in Windows XP 16.4.3 Lab: Data Backup and Recovery in Windows XP Introduction Print and complete this lab. In this lab, you will back up data. You will also perform a recovery of the data. Recommended Equipment The

More information

Set Up E-mail Setup with Microsoft Outlook 2007 using POP3

Set Up E-mail Setup with Microsoft Outlook 2007 using POP3 Page 1 of 14 Help Center Set Up E-mail Setup with Microsoft Outlook 2007 using POP3 Learn how to configure Outlook 2007 for use with your 1&1 e-mail account using POP3. Before you begin, you will need

More information

To install ZCO. Once you have the above information and the ZCO.msi installation file, use the following instructions to install ZCO.

To install ZCO. Once you have the above information and the ZCO.msi installation file, use the following instructions to install ZCO. How to Install and Use Zimbra Connector for Outlook The Zimbra Connector for Outlook (ZCO) provides real time two-way synchronization of email messages, folders including the Chats folder, tags, contacts,

More information

Business mail 1 MS OUTLOOK CONFIGURATION... 2

Business mail 1 MS OUTLOOK CONFIGURATION... 2 Business mail Instructions for configuration of Outlook, 2007, 2010, 2013 and mobile devices CONTENT 1 MS OUTLOOK CONFIGURATION... 2 1.1 Outlook 2007, 2010 and 2013 adding new exchange account, automatic

More information

MICROSOFT OUTLOOK 2003

MICROSOFT OUTLOOK 2003 MICROSOFT OUTLOOK 2003 Follow these steps to update an Outlook 2003 account to send and receive e-mail using GCMUNI's new mail settings. Before you start, you must change your temporary GCMUNI e-mail password.

More information

Install and Configure Oracle Outlook Connector

Install and Configure Oracle Outlook Connector Install and Configure Oracle Outlook Connector To install and configure Oracle Outlook Connector for Outlook to send and receive e-mail and to access your TechTime TM calendar, do the following. 1. Run

More information

Bucks PSN. Export & Import BLP Mail Mailbox to and from Outlook Data File (.pst) Version 1.0

Bucks PSN. Export & Import BLP Mail Mailbox to and from Outlook Data File (.pst) Version 1.0 Bucks PSN Export & Import BLP Mail Mailbox to and from Outlook Data File (.pst) Version 1.0 Updata Infrastructure Ltd Page 2 of 4 Overview The purpose of this Guide is to provide detailed step by step

More information

Updated: 7/10/2013 Author: Tim Unten

Updated: 7/10/2013 Author: Tim Unten Office 365 Email Access Updated: 7/10/2013 Author: Tim Unten Contents Outlook 2010 Setup off DOP Network... 1 Outlook 2010 Setup on DOP Network... 2 Outlook 2010 Manual Setup... 2 Android Setup... 3 iphone/ipad

More information

Zimbra Connector for Outlook User Guide. Release 6.0

Zimbra Connector for Outlook User Guide. Release 6.0 Zimbra Connector for Outlook User Guide Release 6.0 Network Edition August 2009 Legal Notices Copyright 2009. Yahoo! Inc. All rights reserved. Zimbra is a trademark of Yahoo!. No part of this document

More information

TIGERPAW EXCHANGE INTEGRATOR SETUP GUIDE V3.6.0 August 26, 2015

TIGERPAW EXCHANGE INTEGRATOR SETUP GUIDE V3.6.0 August 26, 2015 TIGERPAW EXCHANGE INTEGRATOR SETUP GUIDE V3.6.0 August 26, 2015 2201 Thurston Circle Bellevue, NE 68005 www.tigerpawsoftware.com Contents Tigerpaw Exchange Integrator Setup Guide v3.6.0... 1 Contents...

More information

Hosted Microsoft Exchange Client Setup & Guide Book

Hosted Microsoft Exchange Client Setup & Guide Book Hosted Microsoft Exchange Client Setup & Guide Book Section 1 Microsoft Outlook Web Access (OWA) access directions Section 2 Windows 10 Mail App setup & configuration Section 3 Windows Mobile Phone ActiveSync

More information

How to Archive Items Manually (Outlook) How to Manually Archive Mail in Outlook [2014]

How to Archive Items Manually (Outlook) How to Manually Archive Mail in Outlook [2014] How to Archive Items Manually (Outlook) How to Manually Archive Mail in Outlook [2014] Your Microsoft Outlook mailbox grows as items are created in the same way that papers pile up on your desk. In the

More information

PORTLANDDIOCESE.ORG Email - How to Connect Table of Contents

PORTLANDDIOCESE.ORG Email - How to Connect Table of Contents 1 PORTLANDDIOCESE.ORG Email - How to Connect Table of Contents Email Access via a Web Browser... 2 Email Client Setup... 3 Outlook 2013 for Windows... 3 Outlook for Mac 2011... 4 Mac OS X 10.6+... 4 iphone

More information

GroupWise Archive Migration Instructions

GroupWise Archive Migration Instructions GroupWise Archive Migration Instructions Migration Machine Setup 1. Install GroupWise Client 2. Copy GroupWise archives you wish to migrate locally or to a network location you have access to from the

More information

Archiving Your Mail in Outlook 2007

Archiving Your Mail in Outlook 2007 About Archiving Archiving Your Mail in Outlook 2007 All messages, contact information, calendars and other data you create in Microsoft Outlook 2007 are kept in your mailbox on the Exchange (FIUmail) server.

More information

Configuring Your Email Client: Outlook Express. Quick Reference

Configuring Your Email Client: Outlook Express. Quick Reference Configuring Your Email Client: Outlook Express Quick Reference Table of Contents Chapter 1. Introduction...1-1 What is an Email Client?...1-1 Who Should Read This Manual?...1-1 POP, IMAP, and SSL: Which

More information

Email Account Create for Outlook Express

Email Account Create for Outlook Express Email Account Create for Outlook Express Click Start Menu Choose Outlook Express Click Tools menu from Menu Bar and then click Accounts In Internet Account Wizard, Click Add Button and Click Mail. 1 In

More information

Zimbra Connector for Microsoft Outlook User Guide 7.1

Zimbra Connector for Microsoft Outlook User Guide 7.1 Zimbra Connector for Microsoft Outlook User Guide 7.1 March 2011 Legal Notices Copyright 2005-2011 VMware, Inc. All rights reserved. This product is protected by U.S. and international copyright and intellectual

More information

Configuring Your Suffolk Email on Outlook Express 6.x

Configuring Your Suffolk Email on Outlook Express 6.x Configuring Your Suffolk Email on Outlook Express 6.x This document details configuration specific to using sumail.suffolk.edu in Outlook Express 6.x. Setting Up a New Account If you are using Microsoft

More information

PREMIUM MAIL ADMINISTRATOR GUIDE

PREMIUM MAIL ADMINISTRATOR GUIDE PREMIUM MAIL ADMINISTRATOR GUIDE WHO THIS USER GUIDE IS FOR This document is for the: Administrator of the BigPond Premium Mail service. Users who have purchased the Solo Manager or a Solo Manager Plus

More information

Exchange Client Quick Start Guide

Exchange Client Quick Start Guide Exchange Client Quick Start Guide GAPC Hosted Exchange Client Guide Page 1 of 12 Client Requirements Hosted Exchange requires Outlook 2003 and Windows XP for MAPI access to your hosted Exchange mailboxes,

More information

Set up Outlook for your new student e mail with IMAP/POP3 settings

Set up Outlook for your new student e mail with IMAP/POP3 settings Set up Outlook for your new student e mail with IMAP/POP3 settings 1. Open Outlook. The Account Settings dialog box will open the first time you open Outlook. If the Account Settings dialog box doesn't

More information

10.3.1.6 Lab - Data Backup and Recovery in Windows XP

10.3.1.6 Lab - Data Backup and Recovery in Windows XP 5.0 10.3.1.6 Lab - Data Backup and Recovery in Windows XP Introduction Print and complete this lab. In this lab, you will back up data. You will also perform a recovery of the data. Recommended Equipment

More information

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 a. Open Outlook 2010. b. Click File i. Select Info. ii. Within Account Information, click Add Account. c. Within the Setup wizard select Manually configure server settings or additional

More information

Archiving Your Mail in Outlook 2010

Archiving Your Mail in Outlook 2010 About Archiving Archiving Your Mail in Outlook 2010 All messages, contact information, calendars and other data you create in Microsoft Outlook 2010 are kept in your mailbox on the Exchange server. But

More information

Working with Office Applications and ProjectWise

Working with Office Applications and ProjectWise Working with Office Applications and ProjectWise The main Microsoft Office Applications (Word, Excel, PowerPoint and Outlook) are all integrated with ProjectWise. These applications are aware that ProjectWise

More information

Email Migration Manual (For Outlook 2010)

Email Migration Manual (For Outlook 2010) Email Migration Manual (For Outlook 2010) By SYSCOM (USA) May 13, 2013 Version 2.2 1 Contents 1. How to Change POP3/SMTP Setting for Outlook 2010... 3 2. How to Login to Webmail... 10 3. How to Change

More information

Email Set Up Instructions

Email Set Up Instructions Email Set Up Instructions Email Support...1 Important Fist Steps for all Users...2 DO YOU KNOW YOUR USERNAME AND PASSWORD?...2 Install the Despaminator CompanyV Certificate...2 What is Your Mail Client?...2

More information

Microsoft Office 365 Exchange Online Cloud

Microsoft Office 365 Exchange Online Cloud 5-9-2014 A.Bueter Set up an Exchange connection to your email in Outlook 2010 or Outlook 2013 Note: Outlook 2007 is not supported with Office 365/Exchange Online- only Outlook 2010 & 2013 will work. 1.

More information

UH Mail Server Retirement

UH Mail Server Retirement University Information Technology UH Mail Server Retirement Technology Services and Support Davis, Ivey S!" Table of Contents The University of Houston s Mail.Uh.edu Server Retirement... 2 Introduction...

More information

Configuring Your Email Client: Outlook Express

Configuring Your Email Client: Outlook Express Configuring Your Email Client: Outlook Express Information in this document created by Webmail.us and provided by Bare Feet Studios. Table of Contents Chapter 1. Introduction... 1-1 What is an Email Client?...

More information

Microsoft Office 365 online archive features and FAQs

Microsoft Office 365 online archive features and FAQs Microsoft Office 365 online archive features and FAQs 1 Contents Contents... 2 Purpose... 3 Document Support Boundaries... 3 Examples used in this document... 3 Office 365 Archive... 4 Office 365 Archive

More information

Exporting emails from Outlook Version 1.00

Exporting emails from Outlook Version 1.00 Exporting emails from Outlook Version 1.00 The rapid growth in volume of emails means that there is a growing need to archive old emails to media such as external hard disks and DVD s. The document will

More information

Outlook Profile Setup Guide Exchange 2010 Quick Start and Detailed Instructions

Outlook Profile Setup Guide Exchange 2010 Quick Start and Detailed Instructions HOSTING Administrator Control Panel / Quick Reference Guide Page 1 of 9 Outlook Profile Setup Guide Exchange 2010 Quick Start and Detailed Instructions Exchange 2010 Outlook Profile Setup Page 2 of 9 Exchange

More information

How to Pop Email to Outlook

How to Pop Email to Outlook Webmail Access How to Pop Email to Outlook You can access your email account through the following URL: http://webmail.usalocalbiz.com. The login is your full email address and your account password. We

More information

Zimbra Connector for Microsoft Outlook User Guide ZCO 7.2

Zimbra Connector for Microsoft Outlook User Guide ZCO 7.2 Zimbra Connector for Microsoft Outlook User Guide ZCO 7.2 April 2012 Legal Notices Copyright 2005-2012 VMware, Inc. All rights reserved. This product is protected by U.S. and international copyright and

More information

Outlook E-Mail. Step 1: Open and Configure Outlook

Outlook E-Mail. Step 1: Open and Configure Outlook Outlook E-Mail Step 1: Open and Configure Outlook 1. Click the Microsoft Button in the lower left task bar 2. Select All Programs 3. Select Microsoft Office 4. Select Microsoft Outlook 5. Follow the Start

More information

ConnectMail Mobile Email Configuration

ConnectMail Mobile Email Configuration ConnectMail Mobile Email Configuration Introduction/Utility ConnectMail allows you to use your mobile phone to access information in your account. This includes e mail messages, calendar, and contacts.

More information

Thank you for using Synapse Hosted Exchange service. Please find the instructions for setting up your email clients are below:

Thank you for using Synapse Hosted Exchange service. Please find the instructions for setting up your email clients are below: 101/22 Rd Thank you for using Synapse Hosted Exchange service. Please find the instructions for setting up your email clients are below: 1. Outlook 2013 and Outlook 2010 for Windows 2. Outlook 2011 for

More information

How to Set-up Microsoft Outlook to Connect to your Arrowmail Exchange Mailbox

How to Set-up Microsoft Outlook to Connect to your Arrowmail Exchange Mailbox How to Set-up Microsoft Outlook to Connect to your Arrowmail Exchange Mailbox Although you can use Outlook to connect to Arrowmail using POP3 or IMAP, by far the best email experience is obtained by connecting

More information

PREMIUM MAIL USER GUIDE

PREMIUM MAIL USER GUIDE PREMIUM MAIL USER GUIDE WHO THIS USER GUIDE IS FOR This document is for users of BigPond Premium Mail. It describes the features of BigPond Premium Mail from a user s perspective. It contains: A general

More information

Transition from Pegasus Mail To Exchange/Outlook 2003

Transition from Pegasus Mail To Exchange/Outlook 2003 Contents: Page(s): Setup Outlook and Exchange 2 4 Prepare Pegasus Mail 5 7 Transferring Emails 7 12 Transferring Address books 13 20 Change Email Routing 21 22 SYSTEMS & TECHNOLOGY Transition from Pegasus

More information

HGC SUPERHUB HOSTED EXCHANGE EMAIL

HGC SUPERHUB HOSTED EXCHANGE EMAIL HGC SUPERHUB HOSTED EXCHANGE EMAIL OUTLOOK 2010 POP3 SETUP GUIDE MICROSOFT HOSTED COMMUNICATION SERVICE V2013.5 Table of Contents 1. Get Started... 1 1.1 Start from Setting up an Email account... 1 1.2

More information

USING OUTLOOK WEB ACCESS

USING OUTLOOK WEB ACCESS USING OUTLOOK WEB ACCESS 17 March 2009, Version 1.0 WHAT IS OUTLOOK WEB ACCESS? Outlook Web Access (OWA) is a webmail service of Microsoft Exchange Server. The web interface of Outlook Web Access resembles

More information

RoomWizard Synchronization Software Manual Installation Instructions

RoomWizard Synchronization Software Manual Installation Instructions 2 RoomWizard Synchronization Software Manual Installation Instructions Table of Contents Exchange Server Configuration... 4 RoomWizard Synchronization Software Installation and Configuration... 5 System

More information

Configuring Outlook 2013

Configuring Outlook 2013 Configuring Outlook 2013 Contents 1. Configuring Outlook 2013... 1 2. Add the new IMAP email account to Outlook... 2 3. Change Start-up default Inbox... 7 4. IMAP Folders:... 8 5. Add/Change your signature....

More information

Configuring Outlook 2002-2003 for IMAP. Creating a New IMAP Account. Modify an Existing Account

Configuring Outlook 2002-2003 for IMAP. Creating a New IMAP Account. Modify an Existing Account mai l. uml. edu mai l. uml. edu Configuring Outlook 2002-2003 for IMAP This document will show you how to setup or modify Outlook 2003 as an IMAP client. It is intended for Faculty and Staff whose mailboxes

More information

How to Set Up LSUS IMAP Email in Outlook 2013

How to Set Up LSUS IMAP Email in Outlook 2013 How to Set Up LSUS IMAP Email in Outlook 2013 Page 1 Table of Contents Basic Settings Overview..3 Complete Text Only Guide for Faculty/Staff...4 Complete Text Only Guide for Students..5 Picture Guide for

More information

Configuring Microsoft Outlook for First Time Use. with POP3 email provided by Blue Tangerine Solutions

Configuring Microsoft Outlook for First Time Use. with POP3 email provided by Blue Tangerine Solutions Configuring Microsoft Outlook for First Time Use with POP3 email provided by Blue Tangerine Solutions Step 1 Open Outlook if this is your first time using Outlook, then you will be launched into the Startup

More information

Quick Start : i-fax User Guide

Quick Start : i-fax User Guide Quick Start : i-fax User Guide Introduction Welcome to the i-fax System User Guide! This manual will help new users navigate i-fax System and perform common tasks. This manual is task-oriented. You will

More information

Prepared by Mythtech Limited OFFICE 365 EMAIL MIGRATION MANUAL GUIDELINE

Prepared by Mythtech Limited OFFICE 365 EMAIL MIGRATION MANUAL GUIDELINE Prepared by Mythtech Limited OFFICE 365 EMAIL MIGRATION MANUAL GUIDELINE Table of Contents Change Password... 1 Send New Email... 2 Forward E-mail... 3 Reply E-mail... 4 Archive old emails... 5 Office

More information