TERUS HIDUP DI BAWAH NAUNGAN KASIH TUHAN. Penerbitan Agama Kristian

Size: px
Start display at page:

Download "TERUS HIDUP DI BAWAH NAUNGAN KASIH TUHAN. Penerbitan Agama Kristian"

Transcription

1 TERUS HIDUP DI BAWAH NAUNGAN KASIH TUHAN Penerbitan Agama Kristian

2 ˇ Bagaimanakah anda dapat menunjukkan bahawa anda mengasihi Tuhan? ˇ Bolehkah anda mempercayai hati nurani anda? ˇ Mengapakah sangat penting untuk memilih sahabat-sahabat dengan bijak? ˇ Mengapakah pandangan anda terhadap kekuasaan penting di mata Tuhan? ˇ Bagaimanakah piawaian moral Tuhan boleh membawa manfaat? ˇ Bagaimanakah anda boleh mengecap kepuasan dalam kerja anda? ˇ Apakah yang dapat mendorong anda untuk mematuhi Yehuwa?

3 TERUS HIDUP DI BAWAH NAUNGAN KASIH TUHAN BUKU INI MILIK Photo Credits: Page 16: COMSTOCK Images/age fotostock Page 154: Mixa/age fotostock Page 231: bilderlounge/tips RF/age fotostock 2011 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania Hak Cipta Terpelihara Terus Hidup di Bawah Naungan Kasih Tuhan PENERBIT Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. Brooklyn, New York, U.S.A. Cetakan 2012 Bahan bacaan ini bukan untuk dijual. Bahan bacaan ini ialah sebahagian daripada kerja pendidikan Bible sedunia yang mendapat sokongan melalui derma sukarela. Kecuali apabila dinyatakan, semua ayat Bible dipetik daripada Alkitab Berita Baik dalam bahasa Malaysia (ALKITAB BM) dan singkatan ABB digunakan di dalam buku ini. Singkatan NW merujuk kepada ayat Bible yang diterjemahkan daripada New World Translation of the Holy Scriptures With References dalam bahasa Inggeris. Keep Yourselves in God s Love Malay (lv-ml) Made in Japan Dicetak di Jepun Nakashinden, Ebina City, Kanagawa-Pref,

4 KANDUNGAN BAB MUKA SURAT 1. Mengasihi Tuhan Apakah Ertinya? 5 2. Cara Memelihara Hati Nurani yang Murni Kasihi Mereka yang Dikasihi Tuhan Menghormati Kekuasaan Mengapa? Cara Mengasingkan Diri daripada Dunia Cara Memilih Hiburan yang Sihat Tirulah Pandangan Tuhan tentang Nyawa Tuhan Mengasihi Orang yang Bersih Jauhilah Perbuatan Cabul Perkahwinan Kurniaan Tuhan yang Penyayang Perkahwinan Harus Dihormati Gunakanlah Kata-kata yang Membina Perayaan yang Tidak Menyenangkan Hati Tuhan Memperlihatkan Kejujuran dalam Kehidupan Nikmatilah Hasil Usaha Anda! Lawanlah Iblis dan Tipu Muslihatnya Teruslah Bina Hidup yang Berdasarkan Kepercayaan 224 Lampiran 236

5 Kepada Semua yang Mengasihi Yehuwa, Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, kata Yesus. (Yohanes 8:32, ABB, nota kaki) Tidakkah kata-kata ini membangkitkan semangat anda? Ya, walaupun kita hidup pada hari-hari terakhir yang mana penipuan dan pembohongan berleluasa, kita dapat mengetahui kebenaran. (2 Timotius 3:1) Adakah anda masih ingat perasaan anda semasa anda sedar akan kebenaran yang terkandung dalam Firman Tuhan? Pengalaman itu tentu sukar dilupakan! Walaupun kita perlu menimba pengetahuan yang tepat tentang kebenaran dan menyebarkan kebenaran kepada orang lain, kita juga mesti hidup selaras dengan kebenaran ini. Untuk berbuat demikian, kita mesti sentiasa berada di bawah naungan kasih Tuhan. Bagaimanakah kita dapat melakukan hal ini? Pada malam sebelum kematiannya, Yesus memberitahu hawari-hawarinya yang setia, Jika kamu mentaati perintahku, aku akan tetap mengasihi kamu, seperti Bapa tetap mengasihi aku kerana aku mentaati perintah-nya. Yohanes 15:10, ABB. Perhatikan bahawa Yesus dapat terus berada di bawah naungan kasih Tuhan kerana dia mematuhi perintah-perintah Bapanya. Dalam cara yang sama, jika kita ingin terus berada di bawah naungan kasih Tuhan, kita mesti hidup selaras dengan kebenaran. Pada malam yang sama, Yesus berkata, Jika kamu mengetahui hal ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yohanes 13:17, ABB. Semoga buku ini membantu anda untuk mengamalkan kebenaran dalam kehidupan seharian anda. Dengan demikian, anda dapat terus hidup di bawah naungan kasih Tuhan sementara menantikan hidup sejati dan kekal. Yudas 21. Badan Pimpinan Saksi-Saksi Yehuwa

6

7 BAB 1 Mengasihi Tuhan Apakah Ertinya? Apabila kita mentaati perintah Tuhan, maka kita mengasihi Tuhan. Perintah-Nya pun tidak terlalu susah bagi kita. 1 YOHANES 5:3, ABB. ADAKAH anda mengasihi Tuhan? Jika anda telah membaktikan diri kepada Tuhan Yehuwa, anda tentu menjawab Ya! Sebenarnya, kasih kita kepada Yehuwa bukan sesuatu yang menghairankan. Kasih yang kita tunjukkan merupakan balasan kepada kasih yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Bible menyatakan, Kita mengasihi kerana Tuhan [Yehuwa] mengasihi kita terlebih dahulu. 1 Yohanes 4:19, ABB. 2 Yehuwa telah mengambil langkah pertama untuk menunjukkan kasih-nya kepada kita. Dia memberi kita kediaman yang indah di bumi. Dia menjaga keperluan fizikal dan kebendaan kita. (Matius 5:43-48) Yang lebih penting, Dia menjaga keperluan rohani kita. Dia memberi kita Firman-Nya, Bible. Tambahan lagi, Dia mengundang kita untuk berdoa kepada- Nya dengan jaminan bahawa Dia akan mendengar kita dan akan membantu kita melalui daya aktif-nya. (Mazmur 65:3; Lukas 11:13) Yang paling penting, Dia telah mengutus Anak-Nya yang paling dikasihi ke 1, 2. Apakah yang mendorong anda untuk mengasihi Tuhan Yehuwa? 5

8 Pembaktian dan pembaptisan menandakan bermulanya kehidupan yang mencerminkan kasih serta kepatuhan kepada Yehuwa bumi untuk membebaskan kita daripada dosa dan kematian. Alangkah dalamnya kasih yang diperlihatkan oleh Yehuwa kepada kita! Yohanes 3:16; Roma 5:8. 3 Yehuwa ingin kita memperoleh manfaat yang kekal daripada kasih-nya. Tetapi, sama ada kita memperoleh manfaat atau tidak bergantung pada diri kita. Firman Tuhan menyeru kita, Hendaklah kamu hidup di bawah naungan kasih Tuhan sementara menantikan hidup sejati dan kekal. (Yudas 21) Untuk terus 3. (a) Untuk tetap berada di bawah naungan kasih Tuhan, apakah yang perlu kita lakukan? (b) Apakah soalan penting yang perlu kita tanya, dan dari manakah kita boleh mendapat jawapannya?

9 Mengasihi Tuhan Apakah Ertinya? 7 hidup di bawah naungan kasih Tuhan, usaha perlu dicurahkan. Kita perlu membalas kasih Tuhan dalam cara yang nyata dan spesifik. Maka, satu soalan penting yang perlu kita tanya ialah, Bagaimanakah saya boleh memperlihatkan kasih kepada Tuhan? Jawapannya terkandung dalam kata-kata hawari Yohanes yang terilham, Apabila kita mentaati perintah Tuhan, maka kita mengasihi Tuhan. Perintah-Nya pun tidak terlalu susah bagi kita. (1 Yohanes 5:3, ABB) Kita perlu meneliti erti di sebalik kata-kata ini kerana kita ingin menunjukkan kepada Tuhan betapa dalamnya kasih kita terhadap-nya. MENGASIHI TUHAN 4 Apakah yang dimaksudkan oleh hawari Yohanes apabila dia menggunakan ungkapan mengasihi Tuhan? Dia sedang merujuk kepada kasih kita kepada Tuhan. Ingatkah anda bila kasih kepada Yehuwa mula berputik di hati? 5 Cuba renung kembali saat anda mula mempelajari kebenaran tentang Yehuwa dan tujuan-nya, dan anda mula menaruh kepercayaan kepada-nya. Anda memahami bahawa anda dilahirkan sebagai seorang pendosa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Yehuwa melalui Kristus telah membuka jalan supaya anda memperoleh kembali kehidupan kekal serta kesempurnaan yang dihilangkan oleh Adam. (Matius 20:28; Roma 5:12, 18) Anda mula menghargai pengorbanan besar yang telah dilakukan oleh Yehuwa dengan mengutus Anak kesayangan-nya untuk mati bagi anda. Anda berasa terharu, dan kasih kepada Tuhan mula 4, 5. Jelaskan bagaimana kasih untuk Yehuwa mula berputik di hati anda.

10 8 Terus Hidup di Bawah Naungan Kasih Tuhan berputik di hati kerana Dia telah menunjukkan kasih yang begitu mendalam kepada anda. 1 Yohanes 4: 9, Namun, kasih terhadap Yehuwa yang berputik di hati anda hanyalah satu permulaan. Kasih sejati bukanlah sekadar perasaan di hati mahupun ucapan di bibir; sekadar berkata, Saya mengasihi Yehuwa tidak mencukupi. Seperti kepercayaan, kasih sejati diperlihatkan melalui perbuatan. (Yakobus 2:26) Sebagai contoh, jika kita mengasihi seseorang, kita akan melakukan perkara yang menyenangkan hatinya. Dalam cara yang sama, jika kasih bagi Yehuwa telah berakar di hati, anda akan didorong untuk hidup dalam cara yang menyenangkan hati Bapa anda di syurga. Adakah anda seorang Saksi yang sudah dibaptis? Jika ya, kasih yang mendalam serta kesetiaan kepada Yehuwa telah mendorong anda untuk membuat pilihan yang terpenting dalam kehidupan. Anda membaktikan diri kepada Yehuwa untuk melakukan kehendak- Nya dan kemudiannya melambangkan pembaktian anda dengan pembaptisan. (Roma 14:7, 8) Bagaimanakah anda dapat memenuhi janji anda kepada Yehuwa? Perhatikan apa yang dikatakan oleh hawari Yohanes. KITA MENTAATI PERINTAH TUHAN 7 Yohanes menjelaskan bahawa jika kita mengasihi Tuhan, kita akan mentaati perintah-nya. Apakah perintah-perintah Tuhan? Yehuwa memberikan 6. Bagaimanakah kasih sejati diperlihatkan, dan kasih untuk Tuhan mendorong anda untuk melakukan apa? 7. Nyatakan beberapa perintah Tuhan, dan apakah maksudnya mentaati perintah Tuhan?

11 Mengasihi Tuhan Apakah Ertinya? 9 sebilangan perintah yang khusus melalui Firman- Nya, Bible. Sebagai contoh, Dia melarang perbuatan seperti pemabukan, perbuatan seksual yang haram, penyembahan berhala, pencurian, dan pembohongan. (1 Korintus 5:11; 6:18; 10:14; Efesus 4:28; Kolose 3:9) Mentaati perintah Tuhan bermaksud kita hidup selaras dengan piawaian moral yang jelas tertulis di dalam Bible. 8 Walau bagaimanapun, untuk menyenangkan hati Yehuwa, sekadar mematuhi perintah Bible yang spesifik tidak mencukupi. Yehuwa tidak mengekang kebebasan kita dengan memberikan hukum-hukum yang mengawal setiap aspek kehidupan seharian kita. Maka, setiap hari kita mungkin berdepan dengan situasi yang mana tidak terdapat perintah Bible yang khusus untuk membimbing kita. Dalam situasi sedemikian, bagaimanakah kita dapat mengetahui apa yang akan menyenangkan hati Yehuwa? Cara pemikiran Tuhan jelas tersingkap di dalam Bible. Seraya kita mempelajari Bible, kita akan mengetahui apa yang dicintai dan apa yang dibenci oleh Yehuwa. (Mazmur 97:10; Amsal 6:16-19) Kita akan memahami sikap dan perbuatan yang dihargai-nya. Semakin banyak kita belajar tentang keperibadian Yehuwa dan cara Dia bertindak, semakin banyak kita akan dipengaruhi oleh fikiran Tuhan dalam pilihan serta perbuatan kita. Jadi, walaupun ada situasi yang mana tidak terdapat hukum Bible yang spesifik, selalunya kita dapat mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan. Efesus 5:17. 8, 9. Walaupun ada situasi yang mana tidak terdapat hukum Bible yang spesifik, bagaimanakah kita dapat tahu apa yang menyenangkan hati Yehuwa? Berikan contoh.

12 10 Terus Hidup di Bawah Naungan Kasih Tuhan 9 Sebagai contoh, Bible tidak mengandungi perintah spesifik yang melarang kita menonton wayang atau rancangan televisyen yang mengandungi unsur keganasan atau perbuatan seks yang tidak bermoral. Tetapi, adakah kita benar-benar memerlukan hukum yang spesifik mengenai perkara ini? Kita tahu pandangan Yehuwa tentang hal-hal ini. Firman- Nya jelas menyatakan, [Yehuwa] sangat membenci orang yang mencintai keganasan. (Mazmur 11:5) Firman-Nya juga menyatakan, Tuhan akan menghakimi orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang berzina. (Ibrani 13:4) Dengan merenungkan kata-kata yang terilham ini, kita dapat mengetahui kehendak Yehuwa dengan jelas. Maka kita tidak akan memilih hiburan yang memaparkan perbuatan yang dibenci oleh Tuhan kita. Kita tahu bahawa Yehuwa senang hati apabila kita enggan dihiburkan oleh kenajisan moral sistem dunia ini yang kononnya tidak memudaratkan. 10 Apakah sebab utama kita mematuhi perintah Tuhan? Mengapakah kita ingin menjalani kehidupan seharian selaras dengan cara pemikiran Tuhan? Kita tidak berbuat demikian hanya untuk mengelakkan hukuman atau kesan buruk yang menimpa mereka yang tidak mengendahkan kehendak Tuhan. (Galatia 6:7) Sebaliknya, kita menganggap kepatuhan kita kepada Yehuwa sebagai peluang yang baik untuk menunjukkan bahawa kita mengasihi-nya. Seperti seo- Untuk perbincangan mengenai cara memilih hiburan yang baik dan membina, sila lihat Bab 6 dalam buku ini. 10, 11. Mengapakah kita memilih untuk mematuhi Yehuwa dalam kehidupan seharian, dan bagaimanakah kita harus memperlihatkan kepatuhan?

13 Mengasihi Tuhan Apakah Ertinya? 11 rang anak yang ingin sekali menyenangkan hati bapanya, kita juga ingin menyenangkan hati Yehuwa. (Mazmur 5:13) Dia merupakan Bapa kita, dan kita mengasihi-nya. Tidak ada apa-apa yang membawa sukacita yang lebih besar atau kepuasan yang lebih mendalam daripada mengetahui bahawa cara hidup kita diperkenankan Yehuwa. Amsal 12:2. 11 Maka, kita tidak mematuhi Tuhan dengan berat hati. Kepatuhan kita tidak bersyarat atau mengikut keadaan. Kita tidak mematuhi perintah Tuhan dengan sesuka hati, atau hanya jika mudah untuk berbuat demikian. Sebaliknya, kita patuh kepada-nya dengan sepenuh hati. (Roma 6:17) Perasaan kita adalah seperti penulis mazmur yang menyatakan, Aku gemar mentaati perintah-mu, kerana aku mencintai perintah-mu. (Mazmur 119:47, ABB) Ya, kita gemar mematuhi Yehuwa. Kita sedar bahawa Dia layak dipatuhi dengan sepenuh hati dan tanpa syarat, dan Dia menghendaki kita berbuat demikian. (Ulangan 12:32) Kita ingin Yehuwa memuji kita sepertimana Dia memuji Nuh yang setia. Mengenai Nuh yang menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan mematuhi-nya selama berpuluh-puluh tahun, Bible menyatakan, Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Kejadian 6:22, ABB. 12 Apakah perasaan Yehuwa apabila kita mematu- Roh-roh jahat juga boleh mematuhi Yesus dengan berat hati. Apabila Yesus memerintahkan roh-roh jahat keluar daripada beberapa orang yang dirasuk, roh-roh jahat tersebut terpaksa mengakui kekuasaan Yesus dan mematuhinya, walaupun mereka berat hati untuk berbuat demikian. Markus 1:27; 5: Bagaimanakah kita dapat menunjukkan kepatuhan yang menggembirakan hati Yehuwa?

14 12 Terus Hidup di Bawah Naungan Kasih Tuhan hi-nya dengan rela hati? Firman-Nya menyatakan bahawa kita akan menggembirakan hati-nya. (Amsal 27:11) Dapatkah kepatuhan kita benar-benar menggembirakan hati Pemerintah Alam Semesta Yang Berdaulat? Sudah tentu! Mengapakah kita boleh berkata demikian? Yehuwa telah menciptakan kita sebagai individu yang memiliki kebebasan untuk membuat pilihan. Hal ini bermaksud kita boleh memilih untuk mematuhi Tuhan atau memilih untuk mengingkari- Nya. (Ulangan 30:15, 16, 19, 20) Jika kita mematuhi Yehuwa dengan rela dan jika kepatuhan kita didorong oleh hati yang penuh kasih sayang, kita dapat membawa kegembiraan serta sukacita yang besar kepada Bapa kita di syurga. (Amsal 11:20) Bukan itu sahaja, dengan berbuat demikian kita sedang memilih jalan hidup yang terbaik. PERINTAHNYA PUN TIDAK TERLALU SUSAH BAGI KITA 13 Apa yang dinyatakan oleh hawari Yohanes tentang perintah Yehuwa melegakan hati kita. Dia berkata, Perintah-Nya pun tidak terlalu susah bagi kita. Perkataan Yunani yang diterjemahkan susah di 1 Yohanes 5:3 secara harfiah bermaksud berat. Satu lagi terjemahan menyatakan, Perintah-Nya tidak membebankan. (NW) Apa yang dikehendaki Yehuwa daripada kita adalah munasabah dan tidak Di Matius 23:4, perkataan ini digunakan untuk menggambarkan beban yang berat, iaitu peraturan-peraturan terperinci serta adat istiadat buatan manusia yang dikenakan oleh guru-guru Taurat dan orang Farisi ke atas rakyat biasa. 13, 14. Mengapakah boleh dikatakan bahawa perintah Tuhan tidak terlalu susah bagi kita? Berikan contoh.

15 Mengasihi Tuhan Apakah Ertinya? 13 membebankan. Bahkan manusia yang tidak sempurna pun dapat mematuhi hukum-nya. 14 Sebagai contoh, kawan baik anda meminta pertolongan anda apabila dia berpindah rumah. Terdapat banyak kotak yang perlu dipindahkan. Beberapa kotak ini cukup ringan untuk diangkat oleh satu orang. Tetapi kotak yang lain berat dan perlu diangkat oleh dua orang. Kawan anda menentukan kotak mana yang dia mahu anda angkat. Adakah dia akan meminta anda mengangkat kotak yang terlalu berat? Tidak. Dia tentu tidak mahu anda tercedera. Dalam cara yang sama, Tuhan kita yang pengasih dan baik hati tidak memberi kita perintah yang terlalu susah untuk dipatuhi. (Ulangan 30:11-14) Dia tidak akan sekalikali meminta kita menanggung beban yang terlalu berat. Yehuwa memahami keterbatasan kita kerana Dia tahu bagaimana kita dibentuk, Dia ingat bahawa kita ini debu belaka. Mazmur 103:14, ABB. 15 Perintah Yehuwa tidak susah atau membebankan. Sebaliknya, perintah-nya membawa manfaat yang terbesar kepada kita. (Yesaya 48:17) Oleh itu, Musa dapat memberitahu orang Israel kuno, Yehuwa, Tuhan kita memerintah kita untuk mentaati semua hukum itu, dan untuk menghormati Dia. Jika kita berbuat demikian, Dia akan sentiasa menjaga bangsa kita dan menjadikannya makmur. (Ulangan 6:24, ABB) Kita pun boleh yakin bahawa Yehuwa memberi kita hukum-nya kerana Dia menginginkan yang terbaik untuk kita, dan mahu kita memperoleh manfaat sekarang dan untuk selama-lamanya. Mustahil Yehuwa akan memberikan perintah yang 15. Mengapakah kita boleh yakin bahawa perintah Yehuwa membawa manfaat yang terbesar kepada kita?

16 14 Terus Hidup di Bawah Naungan Kasih Tuhan akan memudaratkan kita. Yehuwa ialah Tuhan yang mempunyai kebijaksanaan yang tidak ada batasnya. (Roma 11:33) Maka, Dia mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Yehuwa juga merupakan personifikasi kasih. (1 Yohanes 4:8) Kasih, iaitu sifat-nya yang terunggul, mempengaruhi segala yang dilakukan dan dikatakan oleh-nya. Kasih merupakan dasar bagi semua perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hamba-nya. 16 Tetapi hal ini tidak bermakna bahawa adalah senang bagi kita untuk mematuhi Tuhan. Kita mesti melawan pengaruh dunia yang keji ini yang berada di bawah kuasa Iblis. (1 Yohanes 5:19) Kita juga terpaksa bergelut dengan ketidaksempurnaan yang mendorong kita untuk melanggar hukum Tuhan. (Roma 7:21-25) Tetapi kasih untuk Tuhan dapat membantu kita berjaya dalam pergelutan ini. Yehuwa memberkati mereka yang mematuhi-nya kerana ingin membuktikan kasih mereka terhadap-nya. Dia memberikan daya aktif-nya kepada orang yang mentaati perintah-nya. (Kisah 5:32) Daya aktif Tuhan menolong kita memperlihatkan sifat-sifat indah yang dapat membantu kita mematuhi Tuhan dalam kehidupan seharian. Galatia 5:22, Dalam buku ini, kita akan mengkaji prinsipprinsip dan piawaian moral Yehuwa serta banyak petunjuk lain mengenai kehendak-nya. Seraya kita berbuat demikian, kita perlu ingat beberapa perkara 16. Walaupun kita perlu berdepan dengan pengaruh dunia yang keji ini serta ketidaksempurnaan diri, mengapakah kita dapat mematuhi Tuhan dalam kehidupan seharian? 17, 18. (a) Apakah yang akan kita kaji dalam buku ini? Seraya kita berbuat demikian, apakah yang perlu kita ingat? (b) Apakah yang akan dibincangkan dalam bab yang seterusnya?

17 Mengasihi Tuhan Apakah Ertinya? 15 yang penting. Pertama, Yehuwa tidak memaksa kita mematuhi hukum-hukum dan prinsip-prinsip-nya; Dia menginginkan kita mematuhi-nya dengan rela hati. Kedua, Yehuwa mahu kita menjalani kehidupan dalam cara yang akan membawa berkat yang melimpah sekarang, dan kehidupan kekal pada masa hadapan. Dan ketiga, apabila kita mematuhi Yehuwa dengan segenap hati, kita menunjukkan bahawa kita sangat mengasihi-nya. 18 Yehuwa dengan penuh kasih sayang telah mengurniai kita hati nurani untuk membantu kita membezakan apa yang betul daripada apa yang salah. Tetapi, hati nurani kita perlu dilatih agar dapat membimbing kita dengan baik. Hal ini akan dibincangkan dalam bab yang seterusnya. APAKAH JAWAPAN ANDA? ˇ Yehuwa menginginkan kita untuk memperlihatkan kepatuhan yang bagaimana? Mengapakah kepatuhan kepada Yehuwa membawa kebaikan yang terbesar kepada kita? Ulangan 5: ˇ Pada pandangan Yehuwa, seberapa pentingkah kepatuhan kita kepada-nya? 1 Samuel 15:22, 23. ˇ Apakah yang boleh kita belajar mengenai kepatuhan kepada Tuhan daripada sikap Yesus? Yohanes 8:29. ˇ Mengapakah wajar bagi kita mematuhi Yehuwa? Penyingkapan 4:11.

18 BAB 2 Cara Memelihara Hati Nurani yang Murni Hendaklah hati nurani kamu murni. 1 PETRUS 3:16. SEORANG pelaut mengemudikan kapalnya mengharungi lautan yang luas; seorang pengembara merentasi sebuah padang gurun yang terbiar; seorang juruterbang menerbangkan pesawatnya melintasi awan yang berkepul-kepul di langit. Tahukah anda apa persamaan antara individuindividu ini? Tanpa sebuah kompas, ketiga-tiga individu ini mungkin sesat. 2 Kompas merupakan sebuah alat ringkas yang mempunyai jarum magnetik yang menunjuk ke arah utara. Jika sebuah kompas berfungsi dengan baik dan digunakan seiringan peta yang tepat, kompas itu dapat menyelamatkan nyawa. Kompas boleh disamakan dengan hati nurani kita yang merupakan hadiah bernilai daripada Yehuwa. (Yakobus 1:17) Tanpa hati nurani, hidup kita pasti tidak tentu 1, 2. Mengapakah kompas merupakan alat yang sangat penting, dan mengapakah kompas boleh disamakan dengan hati nurani?

19 Cara Memelihara Hati Nurani yang Murni 17 arah. Jika hati nurani digunakan dengan betul, kita dapat menjumpai dan mengikuti haluan hidup yang betul. Maka, marilah kita lihat apa itu hati nurani, dan bagaimana hati nurani berfungsi. Kemudian, kita akan membincangkan (1) bagaimana hati nurani kita dapat dilatih, (2) mengapa kita perlu mengambil kira hati nurani orang lain, dan (3) bagaimana hati nurani yang murni membawa faedah kepada kita. APAKAH ITU HATI NURANI DAN BAGAIMANAKAH HATI NURANI BERFUNGSI? 3 Di dalam Bible, perkataan Yunani bagi hati nurani secara harfiah bermaksud pengetahuan yang ada dalam diri kita. Tidak seperti semua makhluk lain di bumi, Tuhan telah mengurniai kita kebolehan untuk mengetahui diri sendiri. Kita dapat memeriksa diri dan menilai sama ada apa yang kita lakukan adalah betul atau salah dari segi moral. Hati nurani kita berfungsi sebagai hakim dalam diri kita dan dapat mengadili tindak-tanduk, sikap, serta pilihan kita. Hati nurani boleh membimbing kita supaya membuat pilihan yang betul atau memberi amaran supaya kita terhindar daripada membuat pilihan yang salah. Jika pilihan yang baik dibuat, hati nurani kita akan berasa tenang; jika pilihan yang buruk dibuat, kita akan diseksa oleh hati nurani yang dibelenggu rasa bersalah. 4 Sejak mula lagi, manusia telah diciptakan dengan kebolehan ini. Adam dan Hawa masing-masing mempunyai hati nurani. Hal ini dibuktikan apabila mereka berasa malu selepas berdosa. (Kejadian 3:7, 8) Malangnya, hati nurani yang terganggu tidak dapat membantu mereka lagi pada masa 3. Apakah maksud harfiah perkataan Yunani bagi hati nurani, dan hati nurani membolehkan manusia untuk melakukan apa? 4, 5. (a) Bagaimanakah kita tahu bahawa Adam dan Hawa masingmasing memiliki hati nurani, dan apakah akibatnya selepas mereka mengingkari hukum Tuhan? (b) Berikan contoh yang menunjukkan bagaimana hati nurani hamba-hamba Tuhan yang setia berfungsi.

20 18 Terus Hidup di Bawah Naungan Kasih Tuhan itu. Mereka sengaja mengingkari hukum Tuhan. Maka, mereka telah memilih untuk menjadi pemberontak dan melawan Tuhan Yehuwa. Sebagai manusia yang sempurna, mereka tahu bahawa perbuatan mereka adalah salah, maka mereka tidak dapat kembali kepada Tuhan. 5 Tidak seperti Adam dan Hawa, ramai manusia yang tidak sempurna telah mendengarkan bisikan hati nurani mereka. Sebagai contoh, lelaki setia yang bernama Ayub telah berkata, Aku tidak akan berhenti berkata bahawa aku benar; hati nuraniku tidak menyalahkan aku. (Ayub 27:6, ABB) Ayub berhati-hati untuk melakukan apa yang dikehendaki Yehuwa. Dia mendengarkan hati nuraninya dengan saksama dan membenarkan hati nurani membimbing perbuatan serta pilihannya. Maka, dia dapat berkata dengan penuh yakin bahawa hati nuraninya tidak menyalahkan dia. Dia tidak diseksa perasaan malu dan bersalah. Perhatikan perbezaan antara Ayub dengan Daud. Daud telah menunjukkan sikap tidak hormat terhadap Saul, iaitu raja yang diurapi oleh Yehuwa. Tetapi setelah itu, Daud berasa bersalah kerana dia telah melakukan hal itu. (1 Samuel 24:6, ABB) Hati nurani Daud yang dibelenggu perasaan bersalah sebenarnya membawa manfaat kepada dia dan mengajar dia supaya tidak mengulangi kesilapan yang sama. 6 Adakah hati nurani dikurniakan kepada hamba-hamba Yehuwa sahaja? Perhatikan kata-kata hawari Paulus yang terilham, Orang bukan Yahudi tidak mempunyai Taurat, tetapi apabila mereka dengan kemahuan sendiri melakukan apa yang diperintahkan oleh Taurat, hal itu menunjukkan bahawa mereka mengetahui apa yang patut dan yang tidak patut dilakukan, walaupun mereka tidak mempunyai Taurat. Kelakuan mereka menunjukkan bahawa apa yang diperintahkan oleh Taurat tertulis di dalam hati mereka. Hati nurani mereka pun membuktikan hal itu, kerana fikiran 6. Bagaimanakah kita tahu bahawa hati nurani dikurniakan kepada semua manusia?

21 Cara Memelihara Hati Nurani yang Murni 19 mereka kadangkala menyalahkan dan kadangkala membenarkan perbuatan mereka. (Roma 2:14, 15, ABB) Maka, mereka yang langsung tidak mengenal hukum Yehuwa pun kadangkala terdorong oleh hati nurani mereka untuk bertindak selaras dengan prinsip Tuhan. 7 Tetapi, kadangkala hati nurani boleh menyesatkan kita. Bagaimanakah hal ini boleh terjadi? Jika sebuah kompas diletakkan berdekatan sebuah magnet, mungkin jarum kompas tersebut akan terpesong dan tidak lagi menunjuk ke arah utara. Dan jika digunakan tanpa sebuah peta yang tepat, kompas tersebut boleh dikatakan tidak berguna. Dalam cara yang sama, jika kita terlalu mementingkan diri dan terpengaruh oleh keinginan hati kita, hati nurani mungkin membenarkan kita melakukan hal yang salah. Dan jika hati nurani digunakan tanpa bimbingan FirmanTuhan, kita mungkin tidak dapat membezakan apa yang betul daripada apa yang salah dalam hal-hal yang penting. Sesungguhnya, jika kita ingin hati nurani kita berfungsi dengan betul, kita memerlukan bimbingan daya aktif Yehuwa. Paulus menulis, Hati nuraniku dikuasai oleh Roh [daya aktif] Tuhan. (Roma 9:1) Tetapi, bagaimanakah kita dapat memastikan bahawa hati nurani kita bertindak selaras dengan bimbingan daya aktif Yehuwa? Hati nurani kita perlu dilatih. CARA MELATIH HATI NURANI KITA 8 Bagaimanakah anda dapat membuat keputusan berdasarkan hati nurani? Sesetengah orang membuat keputusan dengan sembarangan, tanpa berfikir panjang, dan mengikut gerak hati. Kemudian mereka mungkin berkata, Hati nuraniku tidak terganggu. Adakalanya keinginan hati kita sangat kuat sehingga dapat mempengaruhi hati nurani. 7. Mengapakah hati nurani kadangkala boleh menyesatkan kita? 8. (a) Bagaimanakah keinginan hati kita dapat mempengaruhi hati nurani, dan apakah perkara utama yang patut dipertimbangkan sebelum membuat keputusan? (b) Mengapakah hati nurani yang tenteram tidak selalu mencukupi bagi seorang Kristian? (Lihat nota kaki.)

22 20 Terus Hidup di Bawah Naungan Kasih Tuhan Bible menyatakan, Hati manusia tidak dapat difahami oleh sesiapa; hati manusia lebih licik daripada segala-galanya, dan penyakitnya terlalu parah. (Yeremia 17:9, ABB) Oleh itu, keinginan hati tidak patut dijadikan dasar utama semasa membuat sesuatu keputusan. Sebaliknya kita ingin mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang akan menyenangkan hati Tuhan Yehuwa. 9 Jika kita membuat keputusan berdasarkan hati nurani yang terlatih, hal ini akan mencerminkan rasa takut akan Tuhan dan bukannya keinginan peribadi kita. Mari kita lihat sebuah contoh. Gabenor Nehemia yang setia berhak menuntut cukai dan bayaran tertentu daripada penduduk Yerusalem. Walaupun begitu, dia tidak berbuat demikian. Mengapa? Dia tidak ingin memurkakan Yehuwa dengan menindas umat-nya. Dia berkata, Aku tidak berbuat demikian kerana aku takut dan hormat akan Tuhan. (Nehemia 5:15) Takut akan Tuhan yang ikhlas, iaitu perasaan takut kerana kita tidak ingin menyakiti hati Bapa kita di syurga, adalah penting. Rasa takut akantuhan akan menggerakkan kita untuk mendapat bimbingan Firman Tuhan semasa membuat keputusan. 10 Sebagai contoh, marilah kita berbincang tentang minuman keras. Kadangkala, kita mungkin perlu membuat ke- Bible menunjukkan bahawa sekadar memiliki hati nurani yang tenteram tidak mencukupi. Sebagai contoh, Paulus berkata Aku tidak berasa bersalah, tetapi hal itu tidak membuktikan bahawa aku tidak bersalah. Tuhan sahaja yang berhak menentukan sama ada aku bersalah atau tidak. (1 Korintus 4:4, ABB) Mereka yang menganiaya orang Kristian, seperti yang pernah dilakukan oleh Paulus, dapat melakukan hal itu dengan hati nurani yang tenteram kerana berfikir bahawa Tuhan memperkenankan perbuatan mereka. Oleh itu, hati nurani kita mesti murni, baik dari pandangan kita mahupun dari pandangan Tuhan. Kisah 23:1; 2 Timotius 1:3. 9. Apakah maksudnya takut akan Tuhan, dan bagaimanakah takut akan Tuhan dapat mempengaruhi hati nurani kita? 10, 11. Apakah prinsip-prinsip Bible yang perlu dipertimbangkan mengenai pengambilan minuman keras, dan bagaimanakah kita boleh mendapat bimbingan Tuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini?

23 Cara Memelihara Hati Nurani yang Murni 21 putusan mengenai hal ini semasa menghadiri sebuah jamuan. Adakah saya akan meminum minuman keras atau tidak? Mula-mula kita perlu mendidik diri tentang prinsipprinsip sehubungan hal ini. Bible tidak mengutuk pengambilan minuman keras secara sederhana. Sebenarnya, Bible memuji Yehuwa kerana menghasilkan wain untuk menghiburkan hati. (Mazmur 104:14, 15) Walau bagaimanapun, Bible mengutuk pengambilan minuman keras secara berlebihan dan pesta liar. (Lukas 21:34; Roma 13:13) Selain itu, Bible menyenaraikan pemabukan dengan dosa lain yang sangat serius seperti perbuatan seks yang haram dan perzinaan. 1 Korintus 6:9, Seraya seorang Kristian mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip sebegini, hati nuraninya dididik dan menjadi peka. Maka, apabila kita perlu membuat keputusan untuk minum atau tidak semasa menghadiri sebuah jamuan, kita akan tanya soalan-soalan ini: Mengapakah jamuan ini diadakan? Mungkinkah jamuan ini menjadi tidak terkawal lalu menjadi pesta liar? Apakah kecenderungan saya terhadap pengambilan minuman keras? Adakah saya teringin sangat meminum minuman keras, bergantung padanya, dan memerlukannya untuk melarikan diri daripada masalah? Bolehkah saya mengawal diri dan memastikan saya tidak minum secara berlebihan? Seraya kita merenungkan prinsip Bible dan soalan-soalan yang timbul, kita patut berdoa meminta bimbingan Yehuwa. (Mazmur 139:23, 24) Dengan berbuat demikian, kita sedang menjemput Yehuwa untuk membimbing kita dengan menggunakan daya aktif-nya. Kita juga sedang melatih hati nurani kita untuk berfungsi selaras dengan prinsip Tuhan. Tetapi, kita patut mempertimbangkan satu lagi faktor semasa membuat keputusan. Menurut ramai doktor, orang yang ketagihan alkohol tidak boleh meminum minuman keras walaupun secara sederhana. Untuk mereka, sederhana bermaksud tidak meminum sama sekali.

BERITA BAIK DARIPADA TUHAN! Penerbitan Agama Kristian

BERITA BAIK DARIPADA TUHAN! Penerbitan Agama Kristian BERITA BAIK DARIPADA TUHAN! Penerbitan Agama Kristian Cara memanfaatkan brosur ini: Brosur ini akan membantu anda menikmati pembelajaran FirmanTuhan, Bible. Ayat rujukanpada hujung setiap perenggan membantu

More information

Perjanjian Baru. Panduan Pembelajaran Pelajar

Perjanjian Baru. Panduan Pembelajaran Pelajar Perjanjian Baru Panduan Pembelajaran Pelajar Khotbah di atas Bukit, oleh Carl Bloch Digunakan atas kebenaran Muzium Sejarah Negara Frederiksborg 1997 oleh Intellectual Reserve, Inc. Hak cipta terpelihara

More information

MENGAPA PENYEMBAHAN YANG TERUTAMA

MENGAPA PENYEMBAHAN YANG TERUTAMA MENGAPA PENYEMBAHAN YANG TERUTAMA Selamat datang. Terima kasih kerana memuat turun Nota Penceramah bagi Kursus Pusat Penyembahan. Untuk sesi pertama ini, kami telah menggariskan struktur dan perkara penting

More information

PENGURUSAN BILIK DARJAH Mohd Hasani Dali Universiti Utara Malaysia, Kedah & Mohamad Johdi Salleh International Islamic University Malaysia

PENGURUSAN BILIK DARJAH Mohd Hasani Dali Universiti Utara Malaysia, Kedah & Mohamad Johdi Salleh International Islamic University Malaysia PENGURUSAN BILIK DARJAH Mohd Hasani Dali Universiti Utara Malaysia, Kedah & Mohamad Johdi Salleh International Islamic University Malaysia Pendahuluan Bilik darjah merupakan medan perjuangan utama seorang

More information

GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR.

GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR. GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR. ( Sexual Harassment in work place: A study on victims dan harassers in Johor Bahru, Johor) ISHAK BIN MAD

More information

Menjejaki Keadilan, Budaya dan Komunikasi Pengadil Bola Sepak

Menjejaki Keadilan, Budaya dan Komunikasi Pengadil Bola Sepak Menjejaki Keadilan, Budaya dan Komunikasi Akademika 79 (Mei-Ogos) 2010: 73-86 73 Menjejaki Keadilan, Budaya dan Komunikasi Pengadil Bola Sepak Exploring Justice, Culture and Football Referees Communication

More information

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL BAHASA MELAYU BMM 3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU MELAYU SEKOLAH RENDAH INSTITUT PENDIDIKAN

More information

Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 7-22 www.ukm.my/jhadhari

Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 7-22 www.ukm.my/jhadhari Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 7-22 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia PENDIDIKAN MENURUT AL-QURAN DAN SUNNAH SERTA PERANANNYA DALAM MEMPERKASAKAN TAMADUN UMMAH (Education According

More information

Memahami tingkah laku remaja bermasalah dari perspektif Teori Tingkah Laku, Humanistik, Psikoanalitik & Tret Personaliti

Memahami tingkah laku remaja bermasalah dari perspektif Teori Tingkah Laku, Humanistik, Psikoanalitik & Tret Personaliti Jurnal Pengajian Umum Bil. 9 43 Memahami tingkah laku remaja bermasalah dari perspektif Teori Tingkah Laku, Humanistik, Psikoanalitik & Tret Personaliti KHALIM ZAINAL ABSTRACT Human performs an incredible

More information

KONSEP SIYASAH SYAR`IYYAH DAN PELAKSANAANNYA DALAM KONTEKS MALAYSIA 1. Prof. Dr. Abd Jalil Borham Universiti Malaysia Pahang.

KONSEP SIYASAH SYAR`IYYAH DAN PELAKSANAANNYA DALAM KONTEKS MALAYSIA 1. Prof. Dr. Abd Jalil Borham Universiti Malaysia Pahang. KONSEP SIYASAH SYAR`IYYAH DAN PELAKSANAANNYA DALAM KONTEKS MALAYSIA 1 Prof. Dr. Abd Jalil Borham Universiti Malaysia Pahang Abstrak Siyasah Syar iyyah merupakan suatu displin yang semakin perlu difahami

More information

Pemeliharaan Alam Tabii Bersumberkan Pengetahuan Islam

Pemeliharaan Alam Tabii Bersumberkan Pengetahuan Islam DP. Jilid 7, Bil. 1/2007 Pendidikan Sains Pemeliharaan Alam Tabii Bersumberkan Pengetahuan Islam Hazura Abu Bakar Sharifah Norhaidah Syed Idros snsi@usm.my Pengenalan Pemeliharaan alam tabii merupakan

More information

Peranan Komunikasi Kepemimpinan Diri Dan Organisasi Dalam Perspektif Islam

Peranan Komunikasi Kepemimpinan Diri Dan Organisasi Dalam Perspektif Islam Peranan Komunikasi Kepemimpinan Diri Dan Organisasi Dalam Perspektif Islam RAJA ROSLAN BIN RAJA ABD. RAHMAN INSTITUT PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN KEUSAHAWANAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA AZIZI YAHAYA

More information

Cetakan Pertama 2001 Kementerian Pendidikan Malaysia

Cetakan Pertama 2001 Kementerian Pendidikan Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2001 Cetakan Pertama 2001 Kementerian Pendidikan Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,

More information

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx KPF 3012 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

More information

Edisi Pertama 2008 SHAHRIN HASHIM & YUSOF BOON 2008

Edisi Pertama 2008 SHAHRIN HASHIM & YUSOF BOON 2008 Edisi Pertama 2008 SHAHRIN HASHIM & YUSOF BOON 2008 Hak cipta terpelihara. Tiada dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan cara

More information

SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU

SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU SEKOLAH MENENGAH 2008 Copyright 2007 Curriculum Planning and Development Division. This publication is not for sale. All rights reserved. No part of this publication

More information

Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka

Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23Oktober 2008 Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri

More information

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA Saedah Siraj Profesor dalam Reka Bentuk Kurikulum dan Teknologi Pengajaran/Dekan Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya,50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-mail: drsaedah@yahoo.com

More information

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU

More information

'DALAM' DAN 'DI DALAM', BAGAIMANAKAH CARA PENGGUNAAN NYAYANG BETUL TOKOH A.BM. F AJEER KUNTUM BERPUTIK USAHA W AN TVA

'DALAM' DAN 'DI DALAM', BAGAIMANAKAH CARA PENGGUNAAN NYAYANG BETUL TOKOH A.BM. F AJEER KUNTUM BERPUTIK USAHA W AN TVA f,,. MENUJU KEMANTAPAN BAHASA DAN PENGHA Y ATAN SASTERA KEBANGSAAN ' ",''11:.~....f ~1 [SSN 0127-9653 Jilid S Bilangan '* Disember 1990 Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah 'Dr, 'DALAM' DAN 'DI DALAM',

More information

Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia Bandar Baru Nilai Negeri Sembilan 2012. E d i s i K e t i g a

Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia Bandar Baru Nilai Negeri Sembilan 2012. E d i s i K e t i g a Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia Bandar Baru Nilai Negeri Sembilan 2012 E d i s i K e t i g a Cetakan Pertama 2008 Cetakan Kedua 2009 Edisi Kedua Cetakan Pertama 2010 Edisi Ketiga Cetakan Pertama

More information

HUBUNGAN KEPUASAN KOMUNIKASI DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI DI KALANGAN PEKERJA TEKNIKAL: KAJIAN KES DI FLEXTRONICS INTERNATIONAL, SENAI, JOHOR.

HUBUNGAN KEPUASAN KOMUNIKASI DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI DI KALANGAN PEKERJA TEKNIKAL: KAJIAN KES DI FLEXTRONICS INTERNATIONAL, SENAI, JOHOR. VOT 75011 HUBUNGAN KEPUASAN KOMUNIKASI DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI DI KALANGAN PEKERJA TEKNIKAL: KAJIAN KES DI FLEXTRONICS INTERNATIONAL, SENAI, JOHOR. LILY SURIANI MOHD ARIF UNGKU NORULKAMAR UNGKU

More information

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 56

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 56 056B.fm Page 1 Tuesday, April 4, 2006 5:26 PM UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 56 AKTA KETERANGAN 1950 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Teks ini HANYA TERJEMAHAN oleh Jabatan

More information

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU.

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. VOT 71897 KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. (AN INVESTIGATION OF DECISION-MAKING PROCESS IN CONSUMERS PURCHASING BEHAVIOR:

More information

Kata kunci: prosedur, pendakwaan jenayah syariah, lakuna, keterangan

Kata kunci: prosedur, pendakwaan jenayah syariah, lakuna, keterangan (2011) 15 JUUM 1-18 Prosedur Pendakwaan Jenayah Syariah: Analisis ke atas Peruntukan Undang-undang di bawah Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 dan Akta Keterangan Mahkamah

More information

LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER

LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER 2012 CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA Pada tarikh laporan ini, Child Rights Coalition Malaysia terdiri daripada

More information

KEPERLUAN DALAM PENDIDIKAN MORAL UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA PASCA MODENISME.

KEPERLUAN DALAM PENDIDIKAN MORAL UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA PASCA MODENISME. KEPERLUAN DALAM PENDIDIKAN MORAL UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA PASCA MODENISME. AZRINA BT JONIT INTI COLLEGE MALAYSIA JALAN BBN 12/1 BANDAR BARU NILAI 71800 NILAI NEGERI SEMBILAN. azrina@intimal.edu.my

More information

Warna 4: Mana Hilangnya Bahasa Halus dalam Budaya Lisan Masyarakat Melayu?

Warna 4: Mana Hilangnya Bahasa Halus dalam Budaya Lisan Masyarakat Melayu? Sewaktu kecil, saya sering diajar menggunakan bahasa yang berbeza dengan kehendak hati sebenarnya. Keadaan ini sangat ketara apabila saya ke rumah nenek di sebelah abah yang sangat menjaga etika sopan

More information

PERIBAHASA MELAYU DAN PERIBAHASA TAMIL DARI ASPEK SOSIAL (SOCIAL ASPECTS IN MALAY AND TAMIL PROVERBS)

PERIBAHASA MELAYU DAN PERIBAHASA TAMIL DARI ASPEK SOSIAL (SOCIAL ASPECTS IN MALAY AND TAMIL PROVERBS) Journal of Business and Social Development Volume 3 Number 1, March 2015: 66-75 ISSN: 2289-2915 Penerbit UMT PERIBAHASA MELAYU DAN PERIBAHASA TAMIL DARI ASPEK SOSIAL (SOCIAL ASPECTS IN MALAY AND TAMIL

More information

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM SYAHRUL RIZA

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM SYAHRUL RIZA KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM SYAHRUL RIZA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008 KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN

More information