Türkiye de Akademik Tıp Kütüphanelerinde Kullanılan Elektronik Kaynakların Analizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Türkiye de Akademik Tıp Kütüphanelerinde Kullanılan Elektronik Kaynakların Analizi"

Transcription

1 T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Türkiye de Akademik Tıp Kütüphanelerinde Kullanılan Elektronik Kaynakların Analizi Mine TARLAN Tez Danışmanı Yrd. Doç Dr. Mesut Yalvaç Düzeltilmiş Tez İstanbul, 2005

2 ÖZ Bu araştırmada, tıp kütüphanelerinin tanımı ve tarihçesi, akademik tıp kütüphanelerinde kullanılan elektronik kaynak türleri ve tanımları yer almaktadır. Araştırma doğrultusunda Türkiye de tıp fakültesi bulunan üniversitelerin kütüphanelerine anket çalışması uygulanmıştır. Bu anket çalışması ile kütüphanelerde kullanılan elektronik kaynakların türleri, kütüphanelerin personel yapısı, basılı yayın durumu, hangi elektronik kaynakların tercih edildiği, bu kaynakların tercih edilmesinde hangi özelliklere önem verildiği konularında veri alınmıştır. Bu veriler sonucunda ortaya çıkan tablo değerlendirilerek çıkarımlarda bulunulmuştur. Bu ilk anketten bir yıl sonra ikinci bir anket çalışması ile ortaya çıkan ikinci bulgular karşılaştırma yöntemi ile değerlendirilmiş ve bir yıl içindeki değişim ile ilgili çıkarımlarda da bulunulmaya çalışılmıştır. ABSTRACT This research is composed of, the history and the definitions of medical libraries as well as the variations and the definitions of the electronic resources that used in academic medical libraries. Regarding the research a survey has been applied to the libriaries which belong to the medical faculties throughout the country's state and private universities. In this survey under the following headlines data is obtained; variations of e-resources that used, library staff's background, published document's status, which e-resources mostly preferred and which qualifications of e-resources mostly stressed in making the preferance. After having the survey results, the outcome of the survey has been evaluated and inferences drawn. Following the first survey one year later second successive survey has been applied, recent results of the second survey has been comparetively evaluated and additional inferences drawn regarding the changes occured within one year. DÜZELTME III

3 ÖNSÖZ Tıp alanında Selçuklulara dayanan bir geleneğe sahip olmamıza, tıp literatürüne telif ve tercüme yoluyla önemli eserler kazandırmış olmamıza rağmen, günümüzde, Türkiye de akademik tıp kütüphanelerinde, özellikle elektronik kaynaklar konusunda nasıl bir yerde olduğumuzu incelemek istemem, bu çalışmanın ortaya çıkmasında temel itici güç olmuştur. Bilgi kaynaklarının bulunduğu ortamlar, kullanıcıların zaman içinde gelişen ve çeşitlenen ihtiyaçları karşısında kendilerini yenilemiştir. El yazması bilgi kaynaklarından, matbaa aracılığıyla üretilen ve çoğaltılan bilgi kaynaklarına geçiş, bilginin daha geniş kitlelere ulaşabilmesini sağlamıştır. Zaman içerisinde elektronik kaynakların gelişmeye ve kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, kaynağa ulaşmaya ilişkin zaman ve mekan sınırlılıkları da önemini yitirmeye başlamıştır. Kaynak ile aynı mekanda olma veya kaynağın bulunduğu kütüphanenin çalışma saatleri arasında kütüphanede bulunma gerekliliği, yerini kaynağa ulaşabilecek teknik donanıma ve ondan yararlanabilecek bilgi, beceri ve yeteneğe (bilgisayar okuryazarlığı, enformasyon okuryazarlığı v.b.) sahip olma yeterliliğine bırakmıştır. Her alanda olması gereken yayın takibinin, kullanıcıların ihtiyaçlarına aktif bir şekilde cevap verecek nitelikte bulunması gerekmektedir. Türkiye de tıp alanında çalışan, zamanları çok kısıtlı kişiler, taramalarını çoğu zaman kendi imkanlarıyla yapmaya, yayınlara yine kendi özel imkanlarıyla ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bu kişilerin ilişki içinde oldukları üniversitelerin kütüphanelerinde bulunan kaynakların durumu, özellikle elektronik kaynakların durumu bu tez çalışmasında ortaya konmaya çalışılmıştır. Lisans dönemimin başlangıcından bu araştırmamın son satırına dek, bana danışmanlık bilgisinden çok daha fazlasını sunmuş olan tez danışmanım sayın Yrd.Doç.Dr.Mesut Yalvaç a, tez çalışmam sırasında görüş ve önerilerinden yararlandığım Prof.Dr.Ayşe Üstün e, Doç.Dr.Oğuz İcimsoy a, Yrd.Doç.Dr.Tûba DÜZELTME IV

4 Çavdar Karatepe ye ve Yrd.Doç.Dr.Ümit Konya ya, ayrıca verdikleri destek için Hacettepe Üniversitesi Uzman Kütüphanecisi sayın Ayşen Küyük e, Ankos un Başkanı ve ODTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı sayın Prof.Dr.Bülent Karasözen e, sağladıkları olanaklar için TKD İstanbul Şubesi Başkanı ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Müdürü sayın Didar Bayır a ve Müdür Yardımcısı sayın Güneş Kara ya, kütüphanecisi sayın Derya Soğuksu ve Bilgi Üniversitesi kütüphanecisi sayın Cem Özel e, babam Doç. Dr.Selim Tarlan başta olmak üzere tüm aileme, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen arkadaşım Burak Akkurt a ve tezimde bana destek olan burada adı bulunmayan herkese teşekkürlerimi sunarım. Çalışmamın, Türkiye de tıp kütüphanelerine ilişkin olarak ileride yapılacak araştırmalara faydalı olması dileğimdir. İstanbul, Mine TARLAN DÜZELTME V

5 İÇİNDEKİLER ÖZ... III ÖNSÖZ...IV İÇİNDEKİLER...VI TABLOLARIN LİSTESİ...IX GRAFİKLERİN LİSTESİ... X GİRİŞ BÖLÜM: TIP VE TIP ALANINDA KÜTÜPHANE Kütüphane Tarihçesi Tıp Kütüphanesinin Tanımı Tıp Kütüphaneciliğinin Tarihi Genel Amerika A.B.D Kanada Güney Amerika Arjantin Brezilya Orta Amerika ve Meksika Avrupa İngiltere Fransa DÜZELTME VI

6 Almanya ve Avusturya Diğer Avrupa Ülkeleri Afrika Asya Rusya Hindistan Çin ve Tayvan Japonya Diğer Asya Ülkeleri Avustralya ve Yeni Zelanda Türkiye BÖLÜM: TIP KÜTÜPHANELERİNDE ELEKTRONİK KAYNAKLAR Elektronik Kaynağın Tanımı Elektronik Kaynakların Türleri Elektronik Kaynakların Önemi ve Oynadığı Rol Elektronik Kütüphaneler Tıp Kütüphanelerinde Kullanılan Elektronik Kaynakların Tarihçesi Tıp Kütüphanelerinde Kullanılan Elektronik Kaynakların Önemi ve Değeri Türkiye de Akademik Tıp Kütüphanelerinin Tıp Alanında Abone Oldukları Elektronik Veri Tabanları BÖLÜM: TÜRKİYE DEKİ AKADEMİK TIP KÜTÜPHANELERİNDE KULLANILAN TEMEL ELEKTRONİK KAYNAKLARIN ANALİZİ Birinci Anket Çalışmasının Analizi, Bulguları ve Değerlendirmesi İkinci Anket Çalışmasının Analizi, Bulguları ve Değerlendirmesi DÜZELTME VII

7 3.3. Birinci ve İkinci Analiz Çalışmasının Bulgularının Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi SONUÇ KAYNAKÇA EKLER Ek 1: Anket Ek 2: ANKOS Kanalı İle Abone Olunan Veri Tabanları Listesi: Veri Tabanı Adına Göre Ek 3: ANKOS Kanalı İle Abone Olunan Veri Tabanları Listesi: Üniversite Kütüphanesi Adına Göre Ek 4: Elektronik Tıp Dergilerinin Listesi Ek 5: Çevrimiçi Kullanıcılar İçin Dizinlenmiş, Süreli Yayınların Listesi DÜZELTME VIII

8 TABLOLARIN LİSTESİ Tablo 1: Kanada da Cilt Barajını Aşabilen Biyomedikal Kütüphaneler Tablo 2: Avustralya Tıp Kütüphaneleri, Kuruluş Yılı, Dergi ve Cilt Sayıları Tablo 3: Türkiye'de Tıp Fakültesi Bulunan Üniversitelerin Listesi...40 Tablo 4: Yılları Arasında Veri Tabanı Sayısı, Üreticileri ve Dağıtımcılarının Sayıları Tablo 5: Geniş Kapsamlı Bazı Veri Tabanları Tablo 6: Veri Tabanlarının Özellikleri DÜZELTME IX

9 GRAFİKLERİN LİSTESİ Grafik 1: Birinci Anket: Ankete cevap veren ve vermeyen kütüphanelerin sayıları ve oranları Grafik 2: Birinci Anket: Merkez kütüphaneden ayrı tıp fakültesi kütüphanesi olan ve olmayan üniversitelerin sayıları ve oranları Grafik 3: Birinci Anket: Tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili basılı yayını olan ve olmayan kütüphanelerin sayıları ve oranları Grafik 4: Birinci Anket: Tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili elektronik yayını olan ve olmayan kütüphanelerin sayıları ve oranları Grafik 5: Birinci Anket: Tıp/sağlık bilimleri ile ilgili elektronik kaynakları satın almada, seçimi etkileyen faktörler Grafik 6: Birinci Anket: Uzmanlaşmış kütüphanecileri bulunan ve bulunmayan kütüphanelerin sayıları ve oranları Grafik 7: Birinci Anket: Tıp ve sağlık bilimleri konusunda uzmanlaşmış kütüphanecilerin eğitim durumların oranları Grafik 8: Birinci Anket: Kütüphanelerde kullanıcılara açık bilgisayar sayıları Grafik 9: Birinci Anket: Kütüphanelerde bulunan elektronik kaynak türlerinin sayıları Grafik 10: Birinci Anket: Kütüphanelerinin aboneliklerinin bulunduğu veri tabanlarının sayıları Grafik 11: Birinci Anket: Veri tabanları hakkında eğitim alan ve almayan kütüphanelerin sayıları ve oranları Grafik 12: Birinci Anket: Kütüphanecilerin veri tabanları konusunda aldıkları eğitim türlerinin oranları Grafik 13: Birinci Anket: Kullanıcılarına veri tabanları konusunda eğitim veren ve vermeyen kütüphanelerin sayıları ve oranları Grafik 14: İkinci Anket: İkinci ankete cevap veren ve vermeyen kütüphanelerin sayıları ve oranları Grafik 15: İkinci Anket: Merkez kütüphaneden ayrı tıp fakültesi kütüphanesi olan ve olmayanların sayıları ve oranları Grafik 16: İkinci Anket: Tıp bilimleri ile ilgili basılı yayını olan ve olmayan kütüphanelerin sayıları ve oranları Grafik 17: İkinci Anket: Tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili elektronik yayını olan ne olmayan kütüphanelerin sayıları ve oranları Grafik 18: İkinci Anket: Elektronik kaynakları satın almada, seçimi etkileyen faktörler Grafik 19: İkinci Anket: Uzmanlaşmış kütüphanecisi bulunan ve bulunmayan kütüphanelerin sayıları ve oranları Grafik 20: İkinci Anket: Tıp bilimleri konusunda uzmanlaşmış kütüphanecilerin eğitim durumlarının oranları Grafik 21: İkinci Anket: Kütüphanelerde kullanıcılara açık bilgisayar sayıları Grafik 22: İkinci Anket: Kütüphanelerde bulunan elektronik kaynak türlerinin sayıları Grafik 25: İkinci Anket: Kütüphanecilerin veri tabanları konusunda aldıkları eğitim türlerinin oranları DÜZELTME X

10 Grafik 26: İkinci Anket: Kullanıcılarına veri tabanları konusunda eğitim veren ve vermeyenlerin sayıları ve oranları DÜZELTME XI

11 KISALTMALAR ABD : Amerika Birleşik Devletleri a.e. : aynı eser a.g.e. : adı geçen eser AIM/TWX : Abridged Index Medicus via the Teletypewriter Exchange Net-work ALA : American Library Association AMA : American Medical Association ANKOS : Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu AP : Academic Press ARPA : Advanced Research Projects Agency ASLIB : The Association for Information Management ASP : a.y. : aynı yer Bkz. : Bakınız bs. : basım BTT : Bilimsel, Teknik ve Tıbbi C : Cilt CAB : Commonwealth Agricultural Bureaux CD : Compact Disc CD-ROM : Compact Disc - Read Only Memory CINAHL : Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature CIQM : The Centre of Information Quality Management COMPENDEX: The Computerized Engineering Index COSMIC : Computer System for Medical Information Services Çev. : Çeviren DOAJ : Directory of Open Access Journals Doç. : Doçent Dr. : Doktor DVD : Digital Versatile Disk ECO : Electronic Collections Online Ed. : Editör DÜZELTME XII

12 e-posta FTP GATA genşl. GRACE HTML HTTP IAIMS IBM IFLA ILL Inc. INSPEC ISI ISSN IOP IP İ.Ö. İ.S. İ.Ü. JSTOR KAP KDT KTK LAN LISA LWW Marc M.D. MEDLARS MEDLINE MIT : elektronik posta : File Transfer Protocol : Gülhane Askeri Tıp Akademisi : genişletilmiş : Graphic Arts Composing Equipment : Hypertext Markup Language : Hypertext Transfer Protocol : Integrated Academic Information Management Systems : International Business Machines : International Federation of Library Associations and Institutions : Inter Library Loan : Incorporation : The Database for Physics, Electronics and Computing : Institute for Scientific Information : International Standard Serial Number : Institute of Physics : Internet Protocol : İsa dan Önce : İsa dan Sonra : İstanbul Üniversitesi : Journal Storage : Kluwer Academic Publishers : Kanıta Dayalı Tıp : Klinik Tıp Kütüphaneciliği : Local Area Network : Library and Information Science Abstracts : Lippincott Williams and Wilkins : Machine Readable Cataloging : Medical Doctor (Tıp Doktoru) : Medical Literature Analysis and Retrieval System : Medlars Online : Massachussets Institute of Technology DÜZELTME XIII

13 MLA : Medical Library Association NASA : National Aeronautics and Space Administration NHS : National Health Service NLM : National Library of Medicine no : numara OCLC : Online Computer Library Center ODLIS : Online Dictionary for Library and Information Science ODTÜ : Orta Doğu Teknik Üniversitesi OPAC : Online Public Access Catalogue ort. : ortalama OUP : Oxford UniversityPress Ör. : Örneğin PC : Personel Computer PDF : Portable Document Format PHP : Hypertext PreProcessor PIN : Personel Identification Number PNI : Pharmaceutical News Index Prof. : Profesör PSLI :The Pilot Site Licence Initiative s.. : sayfa SCI : Science Citation Index SD : ScienceDirect SDC : System Development Corporation St. : Saint STM : Scientific Technical Medical TBD : Türkiye Bilişim Derneği T.C. : Türkiye Cumhuriyeti TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet Protocol TDK : Türk Dil Kurumu T.K. : Türk Kütüphaneciliği TKD : Türk Kütüphaneciler Derneği TKDB : Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni DÜZELTME XIV

14 TÜBİTAK TWX ULAKBİM ULAKNET URL ÜNAK vb. VCD vd. vol. WHOLIS WOS WWW yay. haz. YÖK Yrd. Doç. yy. : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu : Teletypewriter Exchange Service : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi : Ulusal Akademik Ağ : Uniform Resource Locator : Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği : ve benzeri : Video Compact Disk : ve diğerleri : volume : World Health Organization Library Database : Web of Science : World Wide Web : yayına hazırlayan : Yüksek Öğretim Kurulu : Yardımcı Doçent : Yüzyıl DÜZELTME XV

15 GİRİŞ Bilginin, ona ihtiyacı olan kişiye, ihtiyacı olduğu anda, en uygun yer ve ortam üzerinde ulaştırılması, diğer tüm alanlarda hizmet veren kütüphanelerin ve bilgilendirme sistemlerinin olduğu gibi, tıp kütüphanelerinin ve bilgilendirme sistemlerinin de temel amacıdır. Bu araştırmanın başlangıçtaki amacı, tıp alanında kullanılan temel elektronik enformasyon kaynaklarının saptanması ve enformasyon kaynaklarının özelliklerinin tıp kütüphanesi ve kullanıcısı açısından analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve Türkiye de bu enformasyon kaynaklarının tıp kütüphanelerindeki yerinin analizini yapmaktı. Ancak tez süresinin ve araştırma kaynaklarının, özellikle mali kaynakların, tüm dünyadaki elektronik kaynaklara erişime ve onları analiz etmeye olanak tanımaması nedeniyle, çalışmanın amacı, Türkiye deki akademik tıp kütüphanelerinde kullanılan temel elektronik bilgi kaynaklarının analiz edilmesi ve değerlendirilmesi olarak değiştirilmiştir. Bu yeni amaç doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmayla, Türkiye deki akademik tıp kütüphaneleri ve onların elektronik bilgi kaynakları ile ilgili profili ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmamızın hipotezi şu şekildedir: Türkiye de akademik tıp kütüphaneleri ve onların elektronik bilgi kaynakları, tıp alanındaki kullanıcıların doğru, güvenilir ve güncel bilgiye hızlı, verimli ve etkin erişimini sağlamak için bir kapıdır. Ancak, Türkiye de akademik tıp kütüphanelerinde bu konuda sorunlar bulunmaktadır Araştırma amacı doğrultusunda kullanılan yöntemler belgesel kaynak analizi ve karşılaştırma yöntemleridir. Kullanılan veri toplama teknikleri ise, anket ve görüşmedir. Araştırma konusu ile ilgili bilgilere ulaşabilmek amacıyla öncelikle bir yayın taraması yapılmıştır. Yayın taraması yapılan kaynaklar aşağıdaki gibidir. DÜZELTME 1

16 -Ebsco Medline-Ebsco OVID Proquest Pubmed Türk Kütüphaneciler Derneği Dizini Türkiye Bibliyografyası Türkiye Makaleler Bibliyografyası Web of Science Yüksek Öğretim Kurulu Tez Tarama Sayfası Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi nden elde edilen Encylopedia of Librarianship 1 adlı kitabın Biomedical Libraries başlığı altındaki bilgilerden sıkça yararlanılmıştır. Çalışma sırasında, özellikle Türkiye de tıp kütüphanesi tarihi ile ilgili araştırma sırasında, İstanbul Tıp Fakültesi Kütüphanesi kaynaklarından, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Bölümü öğretim elemanlarından ve bu bölümün kütüphanesinden büyük katkı alınmıştır. Araştırmada İstanbul Üniversitesi Tez Hazırlama Yönergesi temel alınmış ve kullanılmıştır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, tıp ve tıp alanında kütüphane konusu; kütüphane tarihçesi, tıp kütüphanesinin tanımı ve tıp kütüphaneciliğinin tarihi başlıkları ile ele alınarak işlenmiştir. Tıp kütüphaneciliğinin tarihçesi, kıtalar altında, bazı ülkeler tek tek ele alınarak işlenmiştir. Türkiye deki tıp kütüphaneleri tarihi ayrı bir başlık olarak ele alınmış ve daha detaylı incelenmeye çalışılmıştır. 1 Thomas Landau, Encylopedia of Librarianship, Londra, Bowes and Bowes, DÜZELTME 2

17 İkinci bölümde, tıp kütüphanelerinde elektronik kaynaklar konusu; elektronik kaynağın tanımı, elektronik kaynakların türleri, elektronik kaynakların önemi ve oynadığı rol, elektronik kütüphaneler, tıp kütüphanelerinde kullanılan elektronik kaynakların tarihçesi, tıp kütüphanelerinde kullanılan elektronik kaynakların önemi ve değeri, Türkiye de akademik tıp kütüphanelerinin tıp alanında abone oldukları elektronik veri tabanları başlıkları ile ele alınarak işlenmiştir. Üçüncü bölümde ise, Türkiye de akademik tıp kütüphanelerinde kullanılan elektronik kaynakların analizi, tıp fakültesi bulunan 44 üniversitenin tıp kütüphanelerine bir yıl ara ile uygulanan iki anket çalışması ile ortaya konmaya çalışılmıştır. Uygulanan anket çalışmalarının analizi ve bu analiz çalışmasındaki bulgular ile değerlendirmeler önce iki ayrı bölümde işlenmiştir. Daha sonra iki analiz çalışmasının bulguları, bir başka bölümde karşılaştırılıp değerlendirilerek verilmiştir. Bu çalışmanın ekler kısmında ise, araştırmada kullanılan anket (Ek:1); Ankos kanalı ile abone olunan veri tabanlarının listeleri: veri tabanı adına göre (Ek:2) ve Ankos kanalı ile abone olunan veri tabanlarının listeleri: üniversite kütüphanesi adına göre (Ek:3); elektronik tıp dergilerinin listesi (Ek:4), çevrimiçi kullanıcılar için süreli yayınların listesi (Ek: 5) bulunmaktadır. Ankos kanalı ile abone olunan veri tabanlarının listesini (Ek:2) ve (Ek:3) bu tez çalışmasının ekler kısmında verme amacımız, bazı üniversite kütüphanelerinden anket yolu ile elde edilemeyen veri tabanı adlarını bu liste aracılığıyla tam ve doğru olarak saptamak ve sunmaktır. Ayrıca, Pubmed Linkout, Ulrich Periodicals Directory ve Free Medical Journals kaynaklarından derlenerek oluşturulan elektronik tıp dergileri listesi (Ek: 4), tıp ve sağlık alanı ile ilgili elektronik kaynaklarla ilgilenenler için (kütüphaneciler, kullanıcılar için) yararlı olacağı düşünülerek verilmiştir Bu listede, sol kolonda dergilerin adları yer alırken, sağ kolonda ise hangi kaynakta bulunduğu yer almaktadır. DÜZELTME 3

18 Yine, National Library of Medicine tarafından hazırlanan, dizinlenmiş tıp ve sağlık alanındaki elektronik dergileri içeren, çevrimiçi kullanıcılar için süreli yayınların listesi (Ek: 5) de bu çalışma kapsamında, tıp ve sağlık alanındaki kütüphaneciler için yararlı olacağı düşünülerek verilmiştir. Liste, derginin adı ile birlikte künye bilgilerini de içermekte olup, daha çok kütüphanecilerin kullanımına yöneliktir. DÜZELTME 4

19 1. BÖLÜM: TIP VE TIP ALANINDA KÜTÜPHANE İlk çağlarda kişiler hastalıklarını iyileştirmek amacıyla çeşitli yöntemlere başvurmuşlar, deneme yanılma yoluyla, doğanın şifalı gücünü zaman içinde keşfederek hastalıklarına çareler bulmuşlardır. Hastalıklara iyi gelen çareler, nesilden nesile aktarılmış, aktarılan bilgilere her nesil yenilerini ilave etmiştir. Bilgi birikimi sonucu ilerlemeler kaydedilmiş ve günümüze gelinmiştir. Nesilden nesile bilgi kaynaklarının aktarılmasıyla günümüze gelen bilgi birikimi, bilimsel süzgeçten geçerek bilimsel bilgi birikimi şekline dönüşmüştür. Bilimsel bilginin gelişimi yine bilgi paylaşımı yoluyla devam etmektedir. Bu gelişme tüm bilim alanları gibi tıp alanı için de söz konusudur. Geniş anlamda tıp, ilk insanlarla daha doğrusu ilk canlı ile yaşıttır. İlk insanın içgüdüleriyle derdine çare aradığı ilk devirlerden sora tıp, metafizik, dini, mistik ve ampirik evrelerden geçerek bugünkü modern tıbba ulaşmıştır. 2 Bu çalışmada öncelikle, çalışmanın ana kavramlarından olan tıp kavramının, bu çalışma kapsamındaki anlamlarının açıklanması gerekmektedir. Başvurulan çeşitli danışma kaynaklarında tıp, aşağıdaki şekillerde tanımlanmıştır; Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet. 3 Tıp nedir? in yanıtları arasında, onun koruyucu yönü, tedavi edici niteliği ile iyileştirici ve teknik bir alan olması, temel bilim özelliği ile araştırmacı boyutu, 2 Ayşegül Demirhan Erdemir, Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalının Tıp Bilimleri İçindeki Yeri, Geleceğe Yönelik Özellikleri ve Bazı Orijinal Sonuçlar, II. Türk Tıp Tarihi Kongresi: Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1999, s Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, C. 2, İstanbul, Milliyet, 1992, s DÜZELTME 5

20 dahası toplumsal bir kurum olması ile sosyal boyutu alışılmış olarak ilk usa gelenlerdir. 4 Sağlıklı olma halinin sürdürülmesi, hastalıkların önlenmesi, hafifletilmesi ve tedavi edilmesi ile uğraşan bilim ve sanat. 5 Hastalıkları, sakatlıkları iyileştirmek, hafifletmek ya da önlemek ereği ile başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik. 6 İnsanların bedenen ve ruhen tam bir iyilik hali içinde olmaları amacına yönelik uygulamaların tümü ile uğraşan, bu amaca yönelik çeşitli doğal ve sosyal bilimleri ve kendine özgü bir deneyim birikimini kullanan disiplin. 7 Bütün bu tanımlardan yola çıkarak tıp, bireylerin sağlıklı olma hallerini koruma, hastalıklarını tanı ve tedavi etme amacıyla fen ve sosyal bilimleri ve kendine özgü deneyim; bilgi birikimini kullanarak, araştırmacı boyutu ile temel bilim özelliği taşıyan disiplindir şeklinde tanımlayabiliriz. Bu çalışmada, çalışma konusuyla ilgili bir diğer önemli kavram olan kanıta dayalı tıp kavramını da açıklamak gerekmektedir. Kanıta dayalı tıp kavramının ortaya çıkışı günümüzde kütüphanecilikle tıp alanını birbirine daha çok yaklaştırmıştır. Kanıta dayalı tıp (KDT) hastaların tanı ve tedavi sürecinde karar verirken varolan en iyi kanıtların dikkatli, özenli ve akıllıca kullanılmasıdır. Bir başka tanım, kişinin bireysel klinik deneyimiyle sistematik taramalar sonucunda elde edilen en iyi bilimsel ve klinik kanıtları birleştirerek kullanmasıdır. Tanımların içinde yer alan en iyi ve en güncel kanıtlar ise, çok büyük 4 Serap Şahinoğlu Pelin, Tıpta Görsel Estetik ve Dermatoloji, Turkish Journal of Dermatopathology, C.8, no. 1-2, 1998, (Çevrimiçi) 17 Temmuz K. Hakan Gülkesen, Sağlıkta Temel Kavramlar (Çevrimiçi) 23 Mart 2004, s.2. 6 Gülkesen, a.g.e., s Gülkesen, a.g.e., s. 2. DÜZELTME 6

21 boyutlara ulaşmış tıbbi literatür içerisinden stratejik taramalar sonucu elde edilir. KDT için gerekli literatür tarama becerisi, hekimlerin kendi bireysel gereksinimleri için yeterli olandan karmaşık ve profesyonel bir düzeydedir. Bu tür bilgi ancak konunun profesyonelleri, yani kütüphaneciler tarafından yeterli ve etkin bir biçimde sağlanabilir. 8 Yine bu çalışma konusu ile ilgili bir diğer kavram olan klinik tıp kütüphaneciliği nin tanımı şu şekildedir: İlk kez 1974 yılında tanımlanıp geliştirilen Klinik Tıp Kütüphaneciliği (KTK)de tıp ve sağlık bilimleri kütüphaneciliğinin boyutunu artıran bir alandır. KTK, kütüphanecinin, hekim, hemşire, diyetisyen, eczacı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog gibi kişilerden oluşan sağlık ekip üyelerinin sorularını saptaması, bu soruları yanıtlayacak literatürü bulmak üzere kütüphanede tarama yapması ve bulduğu ilgili literatürü ekiptekilere en çok 24 saat içinde iletmesi esasına dayanır. Bugün birçok klinik kütüphanecisi KDT kütüphaneciliğinin teknik ve yöntemlerini uygulayarak hizmet vermektedir Kütüphane Tarihçesi İlk kütüphaneler milattan önceki yıllara dayanmaktadır. Kil ve taş tabletler üzerine yazılmış çivi ve resim yazılarıyla kalıcı iletişim sağlanmış olup, ortaya konan bu yazılar saray ve kral kütüphanelerinde muhafaza edilmiştir. İ.Ö yıllarında Mezopotamya da çivi, Mısır da hiyeroglif yazılar, piktografik yazının gelişmesiyle biçimlenmiş ve gelişmiştir. Yazılı belgelerin gittikçe artması sonucu oluşan ilk kütüphaneler, dönemin krallarının saraylarında muhafaza 8 Murat Sincan, Kanıta Dayalı Tıp ve Tıp Kütüphaneciliği, Bilgi Dünyası, C. 4, no. 1, 2003, s Nazlı Alkan, Günümüzde Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneciliği, Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphanleri Ekim 2002 Bolu Bildiriler, Yay. Haz.: Fatih Rukancı, Hüseyin Odabaş, Malik Yılmaz, Hakan Anameriç, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Kültür Merkezi, 2002, s.28. * Papirüs, Nil nehrindeki sazlardan yapılan ve o zamanlar da kağıt görevini gören malzemedir. DÜZELTME 7

22 edilmiştir. Bu konuda en eski bilgi Mısır (Gizeh) kralı Sepseskaf a aittir, bu bilgi İ.Ö. ( ) kitaplar evinin katibi olarak geçen yazılı belgedir. Anadolu da ise Sümerler ve Asurların kurmuş oldukları kütüphaneler bilinen ilk kütüphanelerdir (İ.Ö ). Rulo halinde kullanılan ve saray kütüphanelerinde bulunan papirüsten* sonra, uygarlıklar, hep iyi ve daha kullanışlı olan bilgi, teknolojisi ve ürünlerine yönelmişlerdir yılında Johannes Gensfleisch Gutenberg in matbaayı icadının en önemli sonucu, bilginin, kağıt üzerine seri olarak basılması ve insanlığın hizmetine kolay, hızlı ve ucuz yoldan sunulmasıydı. 10 Matbaanın yaygınlaşmasından sonra kitap ve kütüphanelerin sayıları artmış, bilim skolastik yani sorgulamanın yasak olduğu düşünceden sıyrılarak, gerçek anlamdaki akılcı (pozitif) düşünce ve araştırma sürecine girmiştir. Pozitif bilimin yayılmasında, gelişmesinde ve aktarılmasında kitaplar ile bu kitapların muhafaza edilip kullanıma sunulduğu kütüphanelerin önemli bir misyonu vardır. Araştırmaya dayalı pozitif bilimin yayılmasıyla birlikte içinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olmuştur böylelikle yayın ve bilgi alanında patlama meydana gelmiştir. Bilgi üreten araştırmacının, yeni bir bilgi üretmeden önce var olan bilgiye erişmesi gerekir. Bilgi, yığın haline geldiğinde bu yığının arasından araştırmacının kendi konusuyla ilgili bilgiyi çekip alması güçleşmektedir. Bilginin ulaşılabilir olması için örgütlenmesi, belli bir düzen, sistem içinde bulunması gerekmektedir. Bilginin örgütlenmesi işi çok eski tarihlerden beri kütüphanelerin görevidir. Artan bilgi ve yayın karşısında kütüphaneler yeni sistemler ve teknolojiler kullanarak kullanıcılarını bilgi yığını yerine, onlara bilgi yığını içinde aradıkları bilgiye ulaşmada kolay, hızlı erişilebilen bilgi sistemleri sunmaktadırlar. 10 Jale Baysal, Kitap ve Kütüphane Tarihine Giriş, 2.bs., Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul, 1992, s.63. DÜZELTME 8

23 Günümüzde kitapların (basılı yayınlar) bir kısmı kağıt baskıdan, sanal ve saydam yapılı materyallere [CD (compact disk), CD-ROM (compact disk-read only memory), DVD (digital versatile disk), VCD (video compact disk) vb.] aktarılarak elektronik kitap formatına dönüşmüşlerdir. Bu gelişmeyle birlikte kütüphaneler de elektronik ortama doğru açılma yoluna girmişlerdir Tıp Kütüphanesinin Tanımı Tıp kütüphanesi; tıp fakültesi, hastahane, tıbbi araştırma enstitüsü, halk sağlığı kurumu ya da bir tıp derneği tarafından tıp ve diğer sağlık konuları ile ilgili basılı ve çevrimiçi kaynakları içeren koleksiyonu bulunan, öğrenciler, araştırmacılar ve sağlık bilimlerinde çalışanların (tıp, hemşirelik, dişçilik, eczacılık v.b.) bilgi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir özel kütüphane türüdür ve sağlık bilimleri kütüphanesiyle eşanlamlıdır. 12 XX. yüzyılın ortalarına kadar tıp kütüphanesi olarak adlandırılan kütüphaneler, önce, araştırmaya yönelik dermeleri de barındırmaya başlayarak, biyotıp kütüphanesi, sonraki yıllarda da sağlık bilimleri kütüphanesi veya tıp merkezi kütüphanesi adını almışlardır. Tıp okullarının yanı sıra diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik okulları vb. ile genellikle uygulama ve öğretim hastahanelerini bünyelerine alan akademik kütüphaneler, çeşitli kullanıcı gruplarına, farklı düzeylerde hizmet veren büyük kütüphanelerdir. Bugün tıp kütüphanesi adı, genelde sağlık bilimleri kütüphanesi olarak değişmiş olsa da, hastahane, tıp derneği, tıbbi araştırma merkezi ve ilaç firması kütüphanelerini, sağlık bilimleri kütüphanesi olarak isimlendirmek doğru olmaz Orhan Alav, Elektronik Kütüphanelerin Doğuşu ve Eğitimdeki Yeri, (Çevrimiçi) 1 Eylül ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science (Çevrimiçi) 1 Eylül Alkan, a.g.e., s.18. DÜZELTME 9

24 ABD (Amerika Birleşik Devletleri) deki en büyük tıp kütüphanesi Washington da yer alan NLM (National Library of Medicine) dir. Tıp kütüphanecileri MLA (Medical Library Association) altında toplanmıştır. 14 Tıp kütüphaneleri genel olarak, ya üniversite kütüphanelerinin bünyelerinde, ya da özel kütüphane statüsündedirler. Hastahane Kütüphanesi: Bir hastahanenin bünyesinde yer alan, tıp ve diğer sağlık alanlarında basılı ve çevrimiçi kaynaklar içeren bir koleksiyona sahip olan, doktorların, hemşirelerin, hastaların ve diğer personelin bilgi ve araştırma ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan ve genellikle bir tıp kütüphanecisi tarafından yönetilen bir tıp kütüphanesidir. 15 Tıp kütüphanelerinde bulunabilecek başlıca dokümanlar aşağıdaki gibidir: 1. Tıbbi kitaplar 2. Tıbbi süreli yayınlar 3. Hasta dosyaları 4. Tıbbi indeksler 5. Tıbbi tezler 6. Tıbbi bildiriler 7. Tıbbi patentler 8. Tıbbi kataloglar 9. Tıbbi başvuru kaynakları Tıbbi görüntü kayıtları (filmler, slaytlar, kartlar, modeller, kabartmalar...) 14 ODLIS, a.g.e. 15 ODLIS, a.g.e. 16 Ramazan Uçmaz, Tıbbi Dokümantasyon 1, Bursa, Uludağ Üniversitesi, 2004, s DÜZELTME 10

Top 100 Words In The Turkish Language

Top 100 Words In The Turkish Language Top 100 Words In The Turkish Language Hi there, I m so glad that you downloaded the list! If you are a complete beginner, this will be an important first aid in using the Anchor Method to cut to the critical

More information

National Information Systems. Turkish Medical Information System and Medical Librarianship

National Information Systems. Turkish Medical Information System and Medical Librarianship National Information Systems Turkish Medical Information System and Medical Librarianship Dr. Huriye Çolaklar Library Department, Faculty of Dentistry, Istanbul University, Turkey E-mail: colaklar@istanbul.edu.tr

More information

Açıklamalar. *** Fiber-Optik Kablo uzunluğu 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında alternatif işletmecilerin verilerini de kapsamaktadır.

Açıklamalar. *** Fiber-Optik Kablo uzunluğu 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında alternatif işletmecilerin verilerini de kapsamaktadır. Önsöz Elektronik Haberleşme Sektörü'nün ülkemiz için öneminin her geçen gün artması ve elektronik haberleşme hizmetlerinin ülkemizde yaşayan tüm bireylere nüfuz etmesi de dikkate alınarak, Sektörde faaliyet

More information

VoIP in Education. Dr. Bülent Gürsel Emiroğlu

VoIP in Education. Dr. Bülent Gürsel Emiroğlu inet-tr 08 - XIII. Türkiye de İnternet Konferansı Bildirileri 22-23 Aralık 2008 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara VoIP in Education Dr. Bülent Gürsel Emiroğlu Başkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

More information

Görüşler / Opinion Papers

Görüşler / Opinion Papers Görüşler / Opinion Papers Tendency towards the Self-citation among Journals in Iran and Turkey İran ve Türkiye Dergilerinde Kendine Atıf Yapma Eğilimleri Mohammad Hossein Biglu * Abstract This paper investigates

More information

WEB BASED ONLINE ARTICLE EVALUATING SYSTEM (AKDENIZ UNIVERSITY SAMPLE)

WEB BASED ONLINE ARTICLE EVALUATING SYSTEM (AKDENIZ UNIVERSITY SAMPLE) http://www.eab.org.tr Available online at: http://www.eab.org.tr/public/ijer/4/1/f_yucel.pdf Educational Research Association The International Journal of Educational Researchers 2013, 4 (1) : 22-30 ISSN:

More information

A Study of the Relationship between Problem Solving Skills Level and the Loneliness Level of the Elementary and High School Students

A Study of the Relationship between Problem Solving Skills Level and the Loneliness Level of the Elementary and High School Students http://www.eab.org.tr Available online at: http://www.eab.org.tr/public/ijer/3/2/mehmet_atasayar.pdf Educational Research Association The International Journal of Educational Researchers 2012, 3 (2) :

More information

AN ANALYSIS OF CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF SIX-YEAR OLD CHILDREN WHO RECEIVED COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION AND WHO DID NOT *

AN ANALYSIS OF CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF SIX-YEAR OLD CHILDREN WHO RECEIVED COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION AND WHO DID NOT * AN ANALYSIS OF CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF SIX-YEAR OLD CHILDREN WHO RECEIVED COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION AND WHO DID NOT * BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULANAN VE UYGULANMAYAN ALTI YAŞ GRUBUNDAKİ

More information

ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) By Lale Yurtsever Area Sales Manager, Turkey What is PQDT The most comprehensive collection of dissertations and theses in the world. Dunyadaki en kapsamli Tezler

More information

Continuity and Change in Turkish Foreign Policy Toward Africa

Continuity and Change in Turkish Foreign Policy Toward Africa Continuity and Change in Turkish Foreign Policy Toward Africa Afrika ya Yönelik Türk Dış Politikasında Süreklilik ve Değişim Kieran E. Uchehara * Özet Bu makale Türkiye nin Afrika ülkeleri ile gelişen

More information

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, 2011 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 7, Number 14, 2011

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, 2011 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 7, Number 14, 2011 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, 2011 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 7, Number 14, 2011 THE ANALYZATION OF THE CONCEPT OF QUALITY EXAMINED THROUGH A MODEL UNDER THE APPROACH TO VALUE

More information

Assessment of Communication Skills of Physical Education and Sport Students in Turkish Universities

Assessment of Communication Skills of Physical Education and Sport Students in Turkish Universities Universal Journal of Educational Research 3(11): 943-948, 2015 DOI: 10.13189/ujer.2015.031125 http://www.hrpub.org Assessment of of Physical Education and Sport Students in Turkish Universities Ali Dursun

More information

FİYAT ARAMA MOTORU ( ÖZET )

FİYAT ARAMA MOTORU ( ÖZET ) II FİYAT ARAMA MOTORU ( ÖZET ) İnternetin insan hayatı üzerindeki etkileri ve kullanım yaygınlığı gün geçtikçe artmaktadır. İlk zamanlarında sadece haberleşmek ve bilgi edinmek için kullanılan internet,

More information

EFL STATE SCHOOL TEACHERS PERCEPTIONS ON IN-SERVICE TEACHER DEVELOPMENT PROGRAMS IN THE TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM 1

EFL STATE SCHOOL TEACHERS PERCEPTIONS ON IN-SERVICE TEACHER DEVELOPMENT PROGRAMS IN THE TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM 1 ISSN: 2342-0251 EFL STATE SCHOOL TEACHERS PERCEPTIONS ON IN-SERVICE TEACHER DEVELOPMENT PROGRAMS IN THE TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM 1 Milli Eğitim Bakanlığında Çalışan İngilizce Öğretmenlerinin Hizmet İçi

More information

VE DOĞA MERMERE SIRRINI VERDİ... nature gave its mystery to the marble...

VE DOĞA MERMERE SIRRINI VERDİ... nature gave its mystery to the marble... VE DOĞA MERMERE SIRRINI VERDİ... nature gave its mystery to the marble... 4 VE DOGA MERMERE SIRRINI VERDI... nature gave its mystery to the marble... 5 IÇINDEKILER HAKKIMIZDA ABOUT US OCAKLAR BURSA YÜCE

More information

A DICHOTIC LISTENING TEST ON VOICELESS th /Θ/ PHONEME PERCEPTION

A DICHOTIC LISTENING TEST ON VOICELESS th /Θ/ PHONEME PERCEPTION A DICHOTIC LISTENING TEST ON VOICELESS th /Θ/ PHONEME PERCEPTION Titreşimsiz th /θ/ Sesbiriminin Algılanması Üzerine Eşzamanlı Dinleme Testi Yrd. Doç. Dr. Güven MENGÜ* ÖZ Bu durum çalışmasında eşzamanlı

More information

KATI ATIK YÖNETĐMĐNDEN ÖRNEKLER; ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ, FATĐH BELEDĐYESĐ VE FATĐH ÜNĐVERSĐTESĐ

KATI ATIK YÖNETĐMĐNDEN ÖRNEKLER; ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ, FATĐH BELEDĐYESĐ VE FATĐH ÜNĐVERSĐTESĐ KATI ATIK YÖNETĐMĐNDEN ÖRNEKLER; ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ, FATĐH BELEDĐYESĐ VE FATĐH ÜNĐVERSĐTESĐ CASE STUDY OF SOLID WASTE MANAGEMENT FOR ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY, FATIH MUNICIPALITY AND

More information

THE EFFECTS OF CORPORATE GOVERNANCE ON STOCK RETURNS: AN EVALUATION IN TERMS OF COMPANIES IN ISE CORPORATE GOVERNANCE INDEX

THE EFFECTS OF CORPORATE GOVERNANCE ON STOCK RETURNS: AN EVALUATION IN TERMS OF COMPANIES IN ISE CORPORATE GOVERNANCE INDEX ÖZET 1 ve sonra atistiksel analiz sonucu Anahtar Kelimeler: Endeksi. THE EFFECTS OF CORPORATE GOVERNANCE ON STOCK RETURNS: AN EVALUATION IN TERMS OF COMPANIES IN ISE CORPORATE GOVERNANCE INDEX ABSTRACT

More information

Careers and Research Performance of PhD Program 1976 Graduates of Health Sciences in Turkey

Careers and Research Performance of PhD Program 1976 Graduates of Health Sciences in Turkey DERNEĞİ BİYOKİMYA DERGİSİ TÜRK TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ ORJİNAL Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2013; 38 (1) ; 118 125 doi:

More information

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanınız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

More information

A STUDY INTO THE ATTITUDES OF STUDENTS RECEIVING TOURISM EDUCATION AT DIFFERENT LEVELS TOWARDS ENGLISH COURSES Yasin BOYLU * ABSTRACT

A STUDY INTO THE ATTITUDES OF STUDENTS RECEIVING TOURISM EDUCATION AT DIFFERENT LEVELS TOWARDS ENGLISH COURSES Yasin BOYLU * ABSTRACT Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ĐLKE) Güz 2005 Sayı 15 A STUDY INTO THE ATTITUDES OF STUDENTS RECEIVING TOURISM EDUCATION AT DIFFERENT LEVELS TOWARDS ENGLISH COURSES Yasin BOYLU *

More information

Alternative Politics, Vol. 2, No. 3, 214-223, December 2010 214 AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZLİ DOLAYSIZ DIŞ YATIRIMIN POLONYA VE TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Alternative Politics, Vol. 2, No. 3, 214-223, December 2010 214 AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZLİ DOLAYSIZ DIŞ YATIRIMIN POLONYA VE TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Alternative Politics, Vol. 2, No. 3, 214-223, December 2010 214 AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZLİ DOLAYSIZ DIŞ YATIRIMIN POLONYA VE TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T. Mesut EREN * ÖZET Avrupa Birliği devlet ve hükümet

More information

THE USE OF BACK-PROPAGATION ALGORITHM IN THE ESTIMATION OF FIRM PERFORMANCE

THE USE OF BACK-PROPAGATION ALGORITHM IN THE ESTIMATION OF FIRM PERFORMANCE İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:0 Güz 006/ s 5-64 THE USE OF BACK-PROPAGATION ALGORITHM IN THE ESTIMATION OF FIRM PERFORMANCE Ali HAYDAR *, Zafer AĞDELEN **, Pınar ÖZBEŞEKER

More information

Facilitating Factors in Clinical Education in Nursing

Facilitating Factors in Clinical Education in Nursing 67 Facilitating Factors in Clinical Education in Nursing Ayfer Elçigil* Hatice Yıldırım Sarı** Abstract Background: Clinical practice is a vital component of the nursing education. Nursing students encounter

More information

A MODEL FOR COMMON COURSES IN HIGHER EDUCATION: WEB BASED STUDENT GROUPING SOFTWARE (EXAMPLE OF AKDENIZ UNIVERSITY)

A MODEL FOR COMMON COURSES IN HIGHER EDUCATION: WEB BASED STUDENT GROUPING SOFTWARE (EXAMPLE OF AKDENIZ UNIVERSITY) http://www.eab.org.tr Available online at: http://www.eab.org.tr/public/ijer/4/1/o_oral.pdf Educational Research Association The International Journal of Educational Researchers 2013, 4 (1) : 31-38 ISSN:

More information

The use of Web Pages as a Health Communication Tool in Private and Public Hospitals

The use of Web Pages as a Health Communication Tool in Private and Public Hospitals MÜSBED 2012;2(1):14-19 Araştırma / Original Paper The use of Web Pages as a Health Communication Tool in Private and Public Hospitals Leyla Köksal, Gonca Mumcu, Nur Şişman, Ramazan Özgür Çatar, Haydar

More information

Investigation of the Effects of Student University Activities on Children's Opinions

Investigation of the Effects of Student University Activities on Children's Opinions Investigation of the Effects of Student University Activities on Children's Opinions Cengiz Özyürek, Department of Primary Science Education, Ordu University, Turkey. E-mail: cengizozyurek@odu.edu.tr Erol

More information

Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik

Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Filiz YILDIZ Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : 16 Nisan 1978 Adres : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü Beytepe- Ankara, Tel: 312 2977850-131

More information

ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS FEEDBACK BEHAVIORS: STUDENT TEACHERS VIEWPOINT

ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS FEEDBACK BEHAVIORS: STUDENT TEACHERS VIEWPOINT http://www.eab.org.tr Available online at: http://www.eab.org.tr/public/ijrte/3/1/d_kogce.pdf Educational Research Association The International Journal of Research in Teacher Education 2012, 3(1): 13-20

More information

WHAT SHOULD AN IDEAL E-ADMINISTRATION MODEL COMPRISE?

WHAT SHOULD AN IDEAL E-ADMINISTRATION MODEL COMPRISE? WHAT SHOULD AN IDEAL E-ADMINISTRATION MODEL COMPRISE? MUSTAFA AVCI University of Anadolu Faculty of Law Department of Administrative Law Abstract in original language Bilgisayar ve ona bağlı teknolojilerin

More information

THE ASSESSMENT OF THE ANXIETY OF HIGH SCHOOL STUDENTS WHO ARE LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN TURKEY IN TERM OF CERTAIN VARIABLES

THE ASSESSMENT OF THE ANXIETY OF HIGH SCHOOL STUDENTS WHO ARE LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN TURKEY IN TERM OF CERTAIN VARIABLES ISSN: 2342-0251 Volume 2/3 Autumn 2014 p. 1/11 THE ASSESSMENT OF THE ANXIETY OF HIGH SCHOOL STUDENTS WHO ARE LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN TURKEY IN TERM OF CERTAIN VARIABLES Türkiye de Türkçeyi

More information

A CONTENT ANALYSIS ON PROBLEM-BASED LEARNING APPROACH Mahir BİBER *, Esen ERSOY, Sezer KÖSE BİBER

A CONTENT ANALYSIS ON PROBLEM-BASED LEARNING APPROACH Mahir BİBER *, Esen ERSOY, Sezer KÖSE BİBER Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 11, Sayı 22, 2014-2, s.113-133 A CONTENT ANALYSIS ON PROBLEM-BASED LEARNING APPROACH Mahir BİBER *, Esen ERSOY, Sezer KÖSE BİBER ABSTRACT Problem Based Learning

More information

Cloud Computing as Network Environment in Students Work * Öğrenci Çalışmalarında Ağ Ortamı olarak Bulut Bilişim. Abstract

Cloud Computing as Network Environment in Students Work * Öğrenci Çalışmalarında Ağ Ortamı olarak Bulut Bilişim. Abstract Cloud Computing as Network Environment in Students Work * Öğrenci Çalışmalarında Ağ Ortamı olarak Bulut Bilişim Dominik Mirosław PIOTROWSKI ** Abstract The purpose of the paper is to show the need for

More information

ISSN : 1308-7231 mkaracor@kocaeli.edu.tr 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey

ISSN : 1308-7231 mkaracor@kocaeli.edu.tr 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 2, Article Number: 2A0074 Cihan Şahin 1 Emine Doğru Bolat 2 Mevlüt Karaçor 3 NWSA-TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Kastamonu

More information

THE EFFECT OF MOTIVATIONAL FACTORS ON THE FOREIGN LANGUAGE SUCCESS OF STUDENTS AT THE TURKISH MILITARY ACADEMY. Yaşar E. KURUM *

THE EFFECT OF MOTIVATIONAL FACTORS ON THE FOREIGN LANGUAGE SUCCESS OF STUDENTS AT THE TURKISH MILITARY ACADEMY. Yaşar E. KURUM * THE EFFECT OF MOTIVATIONAL FACTORS ON THE FOREIGN LANGUAGE SUCCESS OF STUDENTS AT THE TURKISH MILITARY ACADEMY Yaşar E. KURUM * Abstract: This paper aims to find out the effect of motivational factors

More information

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 20, Aralık 2015, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 20, Aralık 2015, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 20, Aralık 2015, s. 61-68 Serkan TURGUTOĞULLARI 1 HOSPITALITY SERVICES TRAINING OF EMPLOYEES DURING HOSPITAL PROBLEMS FACED Abstract In the study, hospital

More information

Determining Scientific Performance of Some of Laboratory Animal Journals in Veterinary Science with the Ethical Approach

Determining Scientific Performance of Some of Laboratory Animal Journals in Veterinary Science with the Ethical Approach Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (1): 83-87, 2011 DOI:10.9775/kvfd.2010.2429 RESEARCH ARTICLE Determining Scientific Performance of Some of Laboratory Animal Journals in Veterinary Science with the Ethical

More information

Zafer TANGÜLÜ 1, Ayşe TOSUN 2, Yavuz TOPKAYA 3

Zafer TANGÜLÜ 1, Ayşe TOSUN 2, Yavuz TOPKAYA 3 Yıl: 2, Sayı: 4, Eylül 2015, s.348-357 Zafer TANGÜLÜ 1, Ayşe TOSUN 2, Yavuz TOPKAYA 3 INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL 7 TH GRADE STUDENTS SOCIAL SCIENCES LESSON, CHANGE AND CONTINUITY PERCEPTION SKILL

More information

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Asım Şen 2. Doğum Tarihi:06.02.1937 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Feza Mühendisi (Aerospace Engin.) Y. Lisans Yüksek Feza ve Uygulamalı

More information

Beyhan Nazlı Koçbeker Accepted: January ISSN : Konya-Turkey

Beyhan Nazlı Koçbeker Accepted: January ISSN : Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0344 EDUCATION SCIENCES Aslıhan Saban Received: October 2010 Beyhan Nazlı Koçbeker Accepted: January

More information

The normal duration of a four-year undergraduate program at METU is eight semesters.

The normal duration of a four-year undergraduate program at METU is eight semesters. 1. What is the duration of the undergraduate program? The normal duration of a four-year undergraduate program at METU is eight semesters. 2. Should I attend the classes? Students must attend classes,

More information

PRODUCT CATALOG. Cabin Equipments

PRODUCT CATALOG. Cabin Equipments 2016 PRODUCT CATALOG ÖNSÖZ 1962 yılında torna ve kaynak atölyesi olarak yola çıktık. İçimizde hep aynı hedefe ulaşmanın azmi vardı. 1978 yılında çok zor şartlarda Türkiye'de bir ilke imza atarak universal

More information

Economical aspect of Turkish sports federations before and after gaining autonmy (the case of Voleyball Federation of Turkey) *

Economical aspect of Turkish sports federations before and after gaining autonmy (the case of Voleyball Federation of Turkey) * Turkish Journal of Sport and Exercise www.turksportexe.org Year: 2013 - Volume: 15 - Issue: 2 - Pages: 75-79 ISSN: 2147-5652 Economical aspect of Turkish sports federations before and after gaining autonmy

More information

ACADEMICIANS USE OF SOCIAL MEDIA TOOLS FOR EDUCATION: AN ASSESSMENT ON COMMUNICATION FACULTIES IN TURKEY AND IN BALTIC COUNTRIES

ACADEMICIANS USE OF SOCIAL MEDIA TOOLS FOR EDUCATION: AN ASSESSMENT ON COMMUNICATION FACULTIES IN TURKEY AND IN BALTIC COUNTRIES 330 Akım / E-Journal of Intermedia, 2015/2(2) 330-339 E-journal of Intermedia, Fall -December- 2015 2(2) ISSN: 2149-3669 ACADEMICIANS USE OF SOCIAL MEDIA TOOLS FOR EDUCATION: AN ASSESSMENT ON COMMUNICATION

More information

School Libraries in Istanbul, Turkey İstanbul da Okul Kütüphaneleri. Abstract. Sevim MCCUTCHEON BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2)

School Libraries in Istanbul, Turkey İstanbul da Okul Kütüphaneleri. Abstract. Sevim MCCUTCHEON BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) School Libraries in Istanbul, Turkey İstanbul da Okul Kütüphaneleri Abstract Libraries are important in supporting the curriculum and educational mission of schools. The purpose of this study was to describe

More information

PERFORMANCE ANALYSIS ON STUDENTS GPAs AND COURSE AVERAGES USING DATAMINING TECHNIQUES

PERFORMANCE ANALYSIS ON STUDENTS GPAs AND COURSE AVERAGES USING DATAMINING TECHNIQUES Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2012 Cilt: VII Sayı: I PERFORMANCE ANALYSIS ON STUDENTS GPAs AND COURSE AVERAGES USING DATAMINING TECHNIQUES Osman GÜRSOY 1 Mehmet Akif YAMAN 2 Emine YAMAN 3 Abstract:

More information

AN EFFECTIVE MODEL OF AN ENGLISH LANGUAGE SCHOOL IN TERMS OF ORGANISATION AND THE FUNCTIONS OF THE RESPECTIVE UNITS /

AN EFFECTIVE MODEL OF AN ENGLISH LANGUAGE SCHOOL IN TERMS OF ORGANISATION AND THE FUNCTIONS OF THE RESPECTIVE UNITS / AN EFFECTIVE MODEL OF AN ENGLISH LANGUAGE SCHOOL IN TERMS OF ORGANISATION AND THE FUNCTIONS OF THE RESPECTIVE UNITS / TEŞKİLATINDA YER ALAN UNİTELER VE İŞLEVLERİ AÇISINDAN ETKİN HAZIRLIK OKULU MODELİ AYTUNA

More information

LANGUAGE LEVEL AWARENESS OF TRAINEES IN TEFL MICROTEACHINGS: A CASE STUDY

LANGUAGE LEVEL AWARENESS OF TRAINEES IN TEFL MICROTEACHINGS: A CASE STUDY ISSN: 2342-0251 Volume 2/2 Summer 2014 p. 30/37 LANGUAGE LEVEL AWARENESS OF TRAINEES IN TEFL MICROTEACHINGS: A CASE STUDY İngilizce Öğretmen Adaylarının Mikro-Öğretimlerde Dil Düzeyi Farkındalığı: Bir

More information

STRUCTURAL QUALITY IN PRESCHOOLS: ENVIRONMENTAL INDICATORS OKUL ÖNCESI EĞITIMDE YAPISAL KALITE : CEVRESEL GÖSTERGELER.

STRUCTURAL QUALITY IN PRESCHOOLS: ENVIRONMENTAL INDICATORS OKUL ÖNCESI EĞITIMDE YAPISAL KALITE : CEVRESEL GÖSTERGELER. 128 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] 2014 2(1(ÖZEL)), 128-134 www.e-aji.com e-issn:2148-2659 STRUCTURAL QUALITY IN PRESCHOOLS: ENVIRONMENTAL INDICATORS OKUL ÖNCESI EĞITIMDE YAPISAL KALITE

More information

Performance Evaluation of Web Information Systems

Performance Evaluation of Web Information Systems Performance Evaluation of Web Information Systems Web Bilgi Sistemlerinde Performans Değerlendirmesi Yaşar Tonta Hacettepe University, Department of Information Management, Ankara, Turkey. tonta@hacettepe.edu.tr

More information

VOLUME 4, ISSUE 8, MAY 2015. International Journal of Early Childhood Education Research

VOLUME 4, ISSUE 8, MAY 2015. International Journal of Early Childhood Education Research VOLUME 4, ISSUE 8, MAY 2015 International Journal of Early Childhood Education Research Editor in Chief Riza Ulker, Zirve University, Turkey Editorial Board Members Wendy Whitesell, Penn State University,

More information

2012-2013 ACADEMIC YEAR VKV KOÇ PRIMARY AND MIDDLE SCHOOL RESEARCH TECHNIQUES (GRADES 6-8)

2012-2013 ACADEMIC YEAR VKV KOÇ PRIMARY AND MIDDLE SCHOOL RESEARCH TECHNIQUES (GRADES 6-8) 2012-2013 ACADEMIC YEAR VKV KOÇ PRIMARY AND MIDDLE SCHOOL RESEARCH TECHNIQUES (GRADES 6-8) 1. SUBJECT OF THE RESEARCH: When we are selecting a subject of research, we need to search about the sources related

More information

The Contents of Operations Management Courses in Terms of the Quality of Potential Human Resources and Research in Turkish Universities

The Contents of Operations Management Courses in Terms of the Quality of Potential Human Resources and Research in Turkish Universities The Contents of Operations Management Courses in Terms of thequality of The Contents of Operations Management Courses in Terms of the Quality of Potential Human Resources and Research in Turkish Universities

More information

WEB BROWSER WORD BASED TRANSLATOR

WEB BROWSER WORD BASED TRANSLATOR WEB BROWSER WORD BASED TRANSLATOR Recep Ayaz, Fatih Dalgıç, Banu Diri Yıldız Technical University, Department of Computer Engineering, Istanbul recepayaz@hotmail.com, fatihdalgic@yahoo.com, banu@ce.yildiz.edu.tr

More information

PRIVATE EMPLOYMENT AGENCIES : CASE OF TURKEY * ABSTRACT INTRODUCTION ÖZET

PRIVATE EMPLOYMENT AGENCIES : CASE OF TURKEY * ABSTRACT INTRODUCTION ÖZET 270 PRIVATE EMPLOYMENT AGENCIES : CASE OF TURKEY * ABSTRACT Assist. Prof. ** International norms arranging the labor markets ensure job opportunities to job seekers and try to match suitable labor supply

More information

THE ROLE OF PROMOTION ON MARKETING IN TURKISH DRUG INDUSTRY

THE ROLE OF PROMOTION ON MARKETING IN TURKISH DRUG INDUSTRY THE ROLE OF PROMOTION ON MARKETING IN TURKISH DRUG INDUSTRY Emrah Bilgener, Erifl Asil, Gülbin Özçelikay * Ankara University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy Management, 06100 Tando an, Ankara

More information

What can be done to improve radiology residency education? Evaluation of the outcomes of a training course

What can be done to improve radiology residency education? Evaluation of the outcomes of a training course Medeniyet Medical Journal 30(2):72-77, 2015 doi:10.5222/mmj.2015.072 KLİNİK ARAŞTIRMA/CLINICAL INVESTIGATIONS ISSN 2149-2042 Radyoloji / Radiology What can be done to improve radiology residency education?

More information

THE DIFFERENCE BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SOCIAL MARKETING: A COMPARISON BETWEEN TWO EXAMPLES PROJECTS CONDUCTED IN TURKEY

THE DIFFERENCE BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SOCIAL MARKETING: A COMPARISON BETWEEN TWO EXAMPLES PROJECTS CONDUCTED IN TURKEY THE DIFFERENCE BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SOCIAL MARKETING: A COMPARISON BETWEEN TWO EXAMPLES PROJECTS CONDUCTED IN TURKEY Tuğba FENER Tuğçe ELGÜNLER Deniz AKBULUT Abstract In a world

More information

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Kabul Edilmiş Araştırma Makalesi (Düzenlenmemiş Sürüm) Accepted Research Article (Uncorrected Version)

More information

Optimum Cycle Time Prediction for Signalized Intersections at Baghdad City

Optimum Cycle Time Prediction for Signalized Intersections at Baghdad City Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 9 (2012), No. 2, 149 166 Optimum Cycle Time Prediction for Signalized Intersections at Baghdad City Mehdi I. Al-Kubaisi Civil Engineering Department,

More information

CONSUMPTION P ATTERNS OF HOUSEHOLDS IN NORTH CYPRUS

CONSUMPTION P ATTERNS OF HOUSEHOLDS IN NORTH CYPRUS CONSUMPTION P ATTERNS OF HOUSEHOLDS IN NORTH CYPRUS Deniz Ahçıhoca Türk Maarif Koleji, Lefkoşa, K.K.T.C. Tümay Ertek Doğuş Üniversitesi, İşletme Bölüm ü, İstanbul Abstract: This is a quantitative study

More information

INVESTIGATION OF PRESCHOOL TEACHERS ATTITUDES TOWARDS SCIENCE TEACHING (SAMPLE OF MALATYA CITY)

INVESTIGATION OF PRESCHOOL TEACHERS ATTITUDES TOWARDS SCIENCE TEACHING (SAMPLE OF MALATYA CITY) The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 3, p. 785-798, March 2013 INVESTIGATION OF PRESCHOOL TEACHERS ATTITUDES TOWARDS SCIENCE TEACHING (SAMPLE

More information

ANALYSIS OF COMMUNICATION SKILL AND INTERPERSONAL PROBLEM SOLVING IN PRESCHOOL

ANALYSIS OF COMMUNICATION SKILL AND INTERPERSONAL PROBLEM SOLVING IN PRESCHOOL SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, 2010, 38(4), 523-530 Society for Personality Research (Inc.) DOI 10.2224/sbp.2010.38.4.523 ANALYSIS OF COMMUNICATION SKILL AND INTERPERSONAL PROBLEM SOLVING IN PRESCHOOL

More information

APPENDIX REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

APPENDIX REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES APPENDIX REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES DEPARTMENT OF H T MEDICAL T ACTIVITY REPORT ÖZET SUMMARY Bakanlığımız, sağlık turizmi sektörünün paralel Our Ministrydünyadaki

More information

Öz Hazırlama. Yaşar Tonta tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/fall2008/sb5002/ BBY208 SLIDE 1

Öz Hazırlama. Yaşar Tonta tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/fall2008/sb5002/ BBY208 SLIDE 1 Öz Hazırlama Yaşar Tonta tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/fall2008/sb5002/ BBY208 SLIDE 1 Öz (Abstract) Öz bir makalenin ana temasının bir cümlelik özetiyle başlar ve makalenin

More information

The Problems Observed During Carrying Out Physics Experiments In Elementary Science Lessons At Schools Which Have Different Socio-Economic Levels

The Problems Observed During Carrying Out Physics Experiments In Elementary Science Lessons At Schools Which Have Different Socio-Economic Levels Bozdoğan / TÜFED-TUSED / 3(1) 2006 52 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 3, Sayı 1, Mayıs 2006 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 3, Issue 1, May 2006 http://www.tused.org The Problems Observed During

More information

Outsourcing in Turkish Hospitals: A Systematic Review. Türkiye deki Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımı: Sistematik Bir Analiz

Outsourcing in Turkish Hospitals: A Systematic Review. Türkiye deki Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımı: Sistematik Bir Analiz Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2012 Outsourcing in Turkish Hospitals: A Systematic Review Yasemin AKBULUT 1,*,2, Gözde TEREKLİ 1 ve Türkan YILDIRIM 1 1 Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

More information

Öz Hazırlama. Yaşar Tonta tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2009/bby606/ SB5002 SLIDE 1

Öz Hazırlama. Yaşar Tonta tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2009/bby606/ SB5002 SLIDE 1 Öz Hazırlama Yaşar Tonta tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2009/bby606/ SB5002 SLIDE 1 Öz (Abstract) Öz bir makalenin ana temasının bir cümlelik özetiyle başlar ve makalenin

More information

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Faruk Balli İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Faruk Balli İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Faruk Balli İletişim Bilgileri Adres :Soganli mah. Gurbuz Sok. No:5/6 Bahcelievler/ Istanbul Telefon Mail : +6406 356 76 63 :fballi@ssu.edu.tr 2. Doğum Tarihi :07/07/1979

More information

Injury evaluation of the Turkish national football team over six consecutive seasons

Injury evaluation of the Turkish national football team over six consecutive seasons Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Original Article Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2011;17 (4):313-317 Klinik Çalışma doi: 10.5505/tjtes.2011.86836 Injury evaluation of the Turkish national football

More information

TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE COURSE: FROM EXCHANGE STUDENTS PERSPECTIVES * ABSTRACT

TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE COURSE: FROM EXCHANGE STUDENTS PERSPECTIVES * ABSTRACT - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 255-263, ANKARA-TURKEY TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE COURSE: FROM EXCHANGE STUDENTS PERSPECTIVES * Seyit Ahmet

More information

Subjective Well-Being Levels of Vocational High School Students

Subjective Well-Being Levels of Vocational High School Students Subjective Well-Being Levels of Vocational High School Students Yılmaz Akgündüz 1, Övünç Bardakoğlu 2 Abstract The purpose of the study is to determine whether the subjective well-being levels of the students

More information

A COMPARISON OF TEACHER OPINIONS AND STUDENT ATTITUDES TOWARDS MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY SUPPORTED SCIENCE AND TECHNOLOGY LESSON

A COMPARISON OF TEACHER OPINIONS AND STUDENT ATTITUDES TOWARDS MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY SUPPORTED SCIENCE AND TECHNOLOGY LESSON http://www.eab.org.tr Available online at: http://www.eab.org.tr/public/ijrte/4/1/k_akkan_batman.pdf Educational Research Association The International Journal of Research in Teacher Education 2013, 4(1):

More information

THE USAGE OF DEIXIS IN THE SPEECHES OF TURKISH SPEAKERS OF ENGLISH İngilizce Öğrenen Türklerin Konuşmalarındaki Gösterici Sözcük Kullanımları

THE USAGE OF DEIXIS IN THE SPEECHES OF TURKISH SPEAKERS OF ENGLISH İngilizce Öğrenen Türklerin Konuşmalarındaki Gösterici Sözcük Kullanımları Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 7, İlkbahar Spring 2011, 37-44 THE USAGE OF DEIXIS IN THE SPEECHES OF TURKISH SPEAKERS OF ENGLISH İngilizce Öğrenen

More information

Land Valuation Problems of Turkey

Land Valuation Problems of Turkey Land Valuation Problems of Turkey Ezgi CANDAS and Tahsin YOMRALIOGLU, Turkey Key Words: Real Estate Valuation, National Valuation Unit, Turkey SUMMARY Real estate values have a significant role on the

More information

The Trajectory of Elementary and Middle School Students Perceptions of the Concept of History

The Trajectory of Elementary and Middle School Students Perceptions of the Concept of History Educational Sciences: Theory & Practice 14(6) 2320-2326 2014 Educational Consultancy and Research Center www.edam.com.tr/estp DOI: 10.12738/estp.2014.6.2318 The Trajectory of Elementary and Middle School

More information

ELECTRONIC MONEY IN 2000 S

ELECTRONIC MONEY IN 2000 S Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 1, Sayfa: 157-164, ELAZIĞ-2004 ELECTRONIC MONEY IN 2000 S 2000 lerde Elektronik Para Meltem ŞENGÜN

More information

Characteristics of Supplemental Reading Classes in American Public High Schools

Characteristics of Supplemental Reading Classes in American Public High Schools Elementary Education Online, 11(3), 702-713, 2012. İlköğretim Online, 11(3), 702-713, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Characteristics of Supplemental Reading Classes in American Public

More information

Service Quality in Airline Businesses: A Research on THY

Service Quality in Airline Businesses: A Research on THY Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2012, 24: 35-49 Kenan AYDIN * Seda YILDIRIM Service Quality in Airline Businesses: A Research on THY Havayolu İşletmelerinde Hizmet Kalitesi: THY de Bir Araştırma

More information

PLANNING AND EVALUATION OF FIELD TRIPS TO INFORMAL LEARNING ENVIRONMENTS: CASE OF THE ENERGY PARK

PLANNING AND EVALUATION OF FIELD TRIPS TO INFORMAL LEARNING ENVIRONMENTS: CASE OF THE ENERGY PARK Eğitimde Kuram ve Uygulama 2008, 4 (2): 282-290 Articles/ Makaleler ISSN: 1304-9496 PLANNING AND EVALUATION OF FIELD TRIPS TO INFORMAL LEARNING ENVIRONMENTS: CASE OF THE ENERGY PARK İNFORMAL EĞİTİM ÇEVRELERİNE

More information

REPUBLIC OF TURKEY ATATÜRK UNIVERSITY INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES ANNOUNCEMENT ADMISSION DATE 10.01.2013 24.01.2013. 25.01.2013 (at: 14.

REPUBLIC OF TURKEY ATATÜRK UNIVERSITY INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES ANNOUNCEMENT ADMISSION DATE 10.01.2013 24.01.2013. 25.01.2013 (at: 14. REPUBLIC OF TURKEY ATATÜRK UNIVERSITY INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES ANNOUNCEMENT ADMISSION DATE İlk Başvuru: First application: Son Başvuru: Deadline of the Application: Türkçe Dil Sınavı (Yabancı

More information

THE FOREIGN LANGUAGE INFLUENCE IN THE PROCESS OF SHOP NAMING

THE FOREIGN LANGUAGE INFLUENCE IN THE PROCESS OF SHOP NAMING THE FOREIGN LANGUAGE INFLUENCE IN THE PROCESS OF SHOP NAMING Gülsen Danacı Abstract This study has been carried out for the purpose of determining to what extent foreign languages are used in shop signs

More information

PROSPECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS ATTITUDES TO TEACHING AS A CAREER IN TURKEY: A CRITICAL ANALYSIS OF FINDINGS

PROSPECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS ATTITUDES TO TEACHING AS A CAREER IN TURKEY: A CRITICAL ANALYSIS OF FINDINGS ISSN 1308 8971 Cilt: 04, Sayı: 08, 2013, 8-101 PROSPECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS ATTITUDES TO TEACHING AS A CAREER IN TURKEY: A CRITICAL ANALYSIS OF FINDINGS İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKİYE

More information

Doğu Çamur Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7231 etemgurel@gmail.com 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey

Doğu Çamur Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7231 etemgurel@gmail.com 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 2A0059 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Ali Etem Gürel Received: January 2010 Doğu Çamur Accepted: July

More information

Science Teachers Attitudes towards Aims of the Science Experiments

Science Teachers Attitudes towards Aims of the Science Experiments Yıldız, Akpınar, Aydoğdu & Ergin / TÜFED-TUSED / 3(2) 2006 2 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 3, Sayı 2, Aralık 2006 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 3, Issue 2, December 2006 http://www.tused.org

More information

Effects of Guide Materials Based on 5E Model on Students Conceptual Change and Their Attitudes towards Physics: A Case for Work, Power and Energy Unit

Effects of Guide Materials Based on 5E Model on Students Conceptual Change and Their Attitudes towards Physics: A Case for Work, Power and Energy Unit Hırça, Çalık & Seven / TÜFED-TUSED/ 8(1) 2011 153 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 8, Sayı 1, Mart 2011 N Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 8, Issue 1, March 2011 http://www.tused.org Effects of

More information

The Views Of Pre-Service Social Studies Teachers Regarding The Teaching Of The Atatürk s Principles And History Of Revolution 1

The Views Of Pre-Service Social Studies Teachers Regarding The Teaching Of The Atatürk s Principles And History Of Revolution 1 Mayıs 2016 Cilt:24 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 1343-1358 The Views Of Pre-Service Social Studies Teachers Regarding The Teaching Of The Atatürk s Principles And History Of Revolution 1 Sosyal Bilgiler

More information

IMPORTANCE OF E-EDUCATION AND E-GOVERNANCE: CASE OF ZONGULDAK KARAELMAS UNIVERSITY, DEPARTMENT OF LANDSCAPE ARCHITECTURE

IMPORTANCE OF E-EDUCATION AND E-GOVERNANCE: CASE OF ZONGULDAK KARAELMAS UNIVERSITY, DEPARTMENT OF LANDSCAPE ARCHITECTURE IMPORTANCE OF E-EDUCATION AND E-GOVERNANCE: CASE OF ZONGULDAK KARAELMAS UNIVERSITY, DEPARTMENT OF LANDSCAPE ARCHITECTURE Sebahat AÇIKSÖZ ZKU Bartın Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ABSTRACT Governance

More information

ÖZGEÇMİŞ PROF.DR. OLGUN ÇİÇEK. olguncicek@yahoo.com olguncicek@gau.edu.tr. Surrey Üniversitesi, İngiltere, İşletme ve Turizm

ÖZGEÇMİŞ PROF.DR. OLGUN ÇİÇEK. olguncicek@yahoo.com olguncicek@gau.edu.tr. Surrey Üniversitesi, İngiltere, İşletme ve Turizm ÖZGEÇMİŞ PROF.DR. OLGUN ÇİÇEK Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi/Yeri Uygruğu Medeni Durumu e-mail: 1968 / Oltu TC / KKTC Evli olguncicek@yahoo.com olguncicek@gau.edu.tr Eğitim Bilgileri Doktora Dokuz Eylül

More information

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 3 sh. 1-12 Ekim 2007

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 3 sh. 1-12 Ekim 2007 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 3 sh. 1-12 Ekim 2007 APPLICATION OF A POPULATION BASED STUDY OF CORRESPONDENCE ANALYSIS IN CHOOSING A HEALTH INSTITUTION (SAĞLIK KURUMU

More information

LIBRARY SERVICES FOR THE ELECTRONIC MBA STUDENTS AT ISTANBUL BİLGİ UNIVERSITY

LIBRARY SERVICES FOR THE ELECTRONIC MBA STUDENTS AT ISTANBUL BİLGİ UNIVERSITY LIBRARY SERVICES FOR THE ELECTRONIC MBA STUDENTS AT ISTANBUL BİLGİ UNIVERSITY Sami CUKADAR * Abstract There have been important changes in educational systems and institutions parallel to developments

More information

ACCOUNTING EDUCATION IN THE HISTORY OF TURKISH REPUBLIC*

ACCOUNTING EDUCATION IN THE HISTORY OF TURKISH REPUBLIC* JOURNAL OF FINANCIAL ANALYZE SPECIAL ISSUE PUBLISHED BY ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS FOR 17TH WORLD CONGRESS OF ACCOUNTANTS, 13-16 NOVEMBER 2006 ACCOUNTING EDUCATION IN THE HISTORY

More information

Yurtdisi Egitim Basvuru Formu

Yurtdisi Egitim Basvuru Formu Yurtdisi Egitim Basvuru Formu Isim (Pasaportunuzda yazdigi gibi) Given name(s) (as shown in your passport) Soyadi (Pasapurtunuzda yazdigi gibi) Family name (as shown in your passport) Ikinci bir adiniz

More information

USE OF PHASE CHANGE MATERIAL (PCM) FOR FROST PREVENTION IN A MODEL GREENHOUSE

USE OF PHASE CHANGE MATERIAL (PCM) FOR FROST PREVENTION IN A MODEL GREENHOUSE PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1997 : 3 : 2 : 359-363

More information

Tarihi Yerlerde Kurulu Bilgisayar Ağları Verimlilik İyileştirme Uygulaması

Tarihi Yerlerde Kurulu Bilgisayar Ağları Verimlilik İyileştirme Uygulaması Tarihi Yerlerde Kurulu Bilgisayar Ağları Verimlilik İyileştirme Uygulaması *1 Zafer Albayrak, 2 Ahmet Nusret Özalp 1 Karabuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği 2 Safranbolu Ahi

More information

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 1155 AARRAALLI IIKK SSAALLI II SSAAYYI II: : 770011 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar Özdemir, Cumhur Sinan. Yargıtay kararları ile açıklamalı güncellenmiş iş kanunu. Ankara: Yaklaşım Yayıncılık,

More information

belma.aksit@maltepe.edu.tr 0216 626 10 50 / 1028 0216 626 11 13 Özgeçmiş / Curriculum Vitae http://akademik.maltepe.edu.tr

belma.aksit@maltepe.edu.tr 0216 626 10 50 / 1028 0216 626 11 13 Özgeçmiş / Curriculum Vitae http://akademik.maltepe.edu.tr Prof. Dr. Belma AKŞİT belma.aksit@maltepe.edu.tr 0216 626 10 50 / 1028 0216 626 11 13 Özgeçmiş / Curriculum Vitae http://akademik.maltepe.edu.tr Educational Background Ph. D. Hacettepe University, Institute

More information

Land Valuation Problems of Turkey

Land Valuation Problems of Turkey Land Valuation Problems of Turkey Seda Nur MARABAOĞLU, Recep NĠġANCI and Osman DEMĠR, Turkey Key Words: Real Estate Valuation, National Valuation Unit, Turkey SUMMARY Real estate values have a significant

More information

Proper Financial Strategies for the Multinational Firms against the Global Economic Crisis

Proper Financial Strategies for the Multinational Firms against the Global Economic Crisis Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2013, C:5, S:2, s. 1-8 Year:2013, Vol:5, No:2, s. 1-8 Proper Financial Strategies for the Multinational

More information

THE DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION MATHEMATICS TEACHERS LITERACY LEVEL OF MEASUREMENT AND ASSESSMENT

THE DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION MATHEMATICS TEACHERS LITERACY LEVEL OF MEASUREMENT AND ASSESSMENT Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 497-510 THE DETERMINATION OF

More information