Сектор за информатичка технологија КОРИСНИЧКО УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕРНЕТ БАНКАТА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Сектор за информатичка технологија КОРИСНИЧКО УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕРНЕТ БАНКАТА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ"

Transcription

1 Сектор за информатичка технологија КОРИСНИЧКО УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕРНЕТ БАНКАТА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ Скопје, Декември 2010 година

2 Содржина 1. ОПШТИ НАПОМЕНИ Потребна конфигурација Користење на Интернет банката на Комерцијална банка АД Скопје на оперативните системи Windows Vista и Windows Препорачана резолуција Корисници кои користат кодови за еднократна употреба Корисници кои работат со дигитални сертификати АВТЕНТИКАЦИЈА ИЗМЕНА НА ЛОЗИНКА ПРОФИЛ ТРАНСАКЦИИ Плаќање на услуги Внесување на налози за плаќање на услуги Пополнување на налог за Македонски Телеком АД - Скопје Пополнување на налог за Т - Mobile Пополнување на налог за ONE Пополнување на налог за VIP телефонија Пополнување на налог за Водовод и канализација Скопје Пополнување на налог за ЕВН Македонија АД Скопје Пополнување на налог за Топлификација Скопје Пополнување на налог за фактура за OnNet Пополнување на налог за фактура за CableTel Пополнување на налог за фактура за Neotel Пополнување на налог за ЈКП Илинден Пополнување на налог за сефови Преглед на внесени налози Трансфери Внесување на трансфери Пополнување на ПП Пополнување на ПП Денарски влогови Купување на девизи Девизни влогови Продажба на девизи

3 Лични шаблони на корисникот Испраќање на налогот за проверка и реализација Потврда за плаќање ПОМОШ Помош за технички проблеми Помош за технолошки проблеми и рекламации

4 1. ОПШТИ НАПОМЕНИ 1.1 Потребна конфигурација Минимална потребна конфигурација потребна за работа со Интернет Банката: Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista или Windows 7 (Оперативните системи Windows 2000, Windows XP, Windows Vista и Windows 7 и припаѓаат на таканаречената Windows NT фамилија креирана од Microsoft и затоа во понатамошниот текст истите ќе бидат насловувани како оперативните системи од Windows NT фамилијата. ) Pentium II, 200 MHz или повеќе 64 MB RAM MB е препорачана и неопходна за Windows XP - 1 GB е препорачана и неопходна за Windows Vista (512 MB за Home Basic) - 1 GB RAM (32-bit) или 2 GB RAM (64-bit) е препорачана и неопходна за Windows MB слободен простор на hard disk-от Internet Explorer: 6.0 со Cipher Strenght: 128 bit Интернет пристап За користење на дигитален сертификат потребна е и USB Порта 1.2 Користење на Интернет банката на Комерцијална банка АД Скопје на оперативните системи Windows Vista и Windows 7 Оние корисници кои сакаат да ја користат Интернет банката на Комерцијална банка АД Скопје на оперативните системи Windows Vista и Windows 7, потребно е да ги направат следните чекори, се со цел користењето на оваа услуга да биде овозможено: Во Tools -> In ternet o ptions -> S ecurity -> T rusted Si tes треба да се додаде линкот За Trusted sites треба да се отстрани опцијата Enable Protected Mode и Allowed levels for this zone (Trusted Sites) треба да се подеси на Low. За сите останати зони, особено Internet зоната и Restricted sites, пожелно е од сигурносни причини заштитниот режим (protected mode) на работа да остане вклучен. 4

5 1.3 Препорачана резолуција Минимална резолуција која е потребна за работа со Интернет Банка: 800 x 600 dpi Препорачана резолуција за оптимална работа со Интернет Банка: 1024 x 768 dpi 1.4 Корисници кои користат кодови за еднократна употреба Корисниците на Интернет банка своите налози за плаќање можат да ги потврдуваат со кодови за еднократна употреба. Листата со 40 кодови се добива на шалтер во затворен и заштитен плик и е со важност од 12 месеци. Со еден случајно побаран код корисникот може истовремено да потврди еден или повеќе налози за плаќање. 1.5 Корисници кои работат со дигитални сертификати Корисниците кои поседуваат дигитален сертификат (Digital Certificate) потврдувањето на трансакциите го вршат со дигитален сертификат кој се чува на USB токен (Хардверски Сигурносен Модул - ХСМ). Дигиталниот сертификат се добива во просториите на Банката, по пропишана процедура во Регистрационата канцеларија формирана за таа намена. Пред да почнете да го користите USB токенот задолжително треба да го инсталирате драјверот соодветен на вашиот оперативен систем. Истиот ќе го најдете на инсталациското CD. Инсталацијата на драјверот се изведува со корисничка сметка (user account) кој е член на Local Administrators групата. По успешната инсталација користењето на Интернет банката и секојдневното прегледување на Интернет страниците пожелно да го изведувате со непривилегирана корисничка сметка. 2. АВТЕНТИКАЦИЈА Со пристап до Интернет банката ( се отвора страна во која треба да внесе корисничко име и лозинка. На формата се наоѓаат две полиња за внес на корисничко име и лозинка. Откако, точно се пополнети полињата со корисничко име и лозинка, се притиска на копчето Пријава (Log in). За поништување на внесените податоци се притиска на копчето Поништи (Reset). 5

6 3. ИЗМЕНА НА ЛОЗИНКА При првото најавување на Интернет, по успешното внесување на корисничко име и лозинка се отвора страна за промена на лозинката. Во полето Стара лозинка се внесува лозинката со која е направена последната најава. Во полето Нова лозинка се внесува лозинка по избор на корисникот. Во полето Потврдете ја новата лозинка уште еднаш се внесува новата лозинка. Лозинката мора да има најмалку 8, а најмногу 20 карактери и да бидат застапени карактери од најмалку 3 групи од следните групи карактери:мали букви (a-z),големи букви (A-Z),цифри (0-9),специјални знаци и сл.) На копчето Запиши, доколку промената е успешна, се врши промената на лозинката и се врши автоматска одјава. Согласно најдобрите светски искуства и пракса на полето на информативната сигурност пожелно е да ја менувате вашата лозинка најмалку еднаш во периодот од 90 дена. 6

7 При следното најавување се внесува новата (променетата) лозинка. 4. ПРОФИЛ По успешното најавување се отвора страна на која се прикажани сите опции за работа и соодветните сметки за кои е направена претплата. Во зависност од привилегиите кои ги има корисникот, овозможено е копчето Преглед, односно Трансакции. Првото најавување доколку се изведува на компјутер со инсталиран оперативен систем кој и припаѓа на фамилијата Windows NT, задолжително мора да биде изведено со Корисник (user account) кој е член на групата Local Administrators за да се овозможи инсталацијата на ActiveX контролата. Инсталацијата се врши со десен клик на жолтата (или сина зависно од верзијата на Интернет прегледувачот) порака под адресниот бар и бирање на опцијата Install ActiveX control. По успешно изведената инсталација на ActiveX контролата одјавете го привилегираниот корисник (Administrator) и најавете се со своето корисничко име. Со притискање на соодветното копче Преглед се отвора страна за преглед состојбата и прометот на соодветните сметки. 5. ТРАНСАКЦИИ По кликањето на копчето Трансакции се отвора страна на која се наоѓа преглед на налози. Прегледот е поделен на два дела Плаќање на јавни услуги и Трансфери. 5.1 Плаќање на услуги Прегледот на јавни услуги содржи сметки кои претходно се внесени и платени. Од оваа страна корисникот може да види што внесувал претходно, кои сметки ги платил или да одбере сметки кои ќе ги потврди за плаќање. 7

8 Налозите во прегледот може да се подредуваат по датум на внесување, износ, претплатнички број, број на налог и статус со кликање на соодветниот наслов во горниот дел од прегледот. Прегледот може да се отпечати со кликање врз сликичката. Со избор на тип на услуга и на копчето Внеси се отвора соодветна фактура за внесување на податоци Внесување на налози за плаќање на услуги Секој тип на услуга има соодветен интерфејс за внесување на потребните податоци. Називите на полињата кои треба да се внесат соодветствуваат со податоците кои треба да се внесат од соодветната фактура (сметка) за јавна услуга Пополнување на налог за Македонски Телеком АД - Скопје Во претплатник се внесува име и презиме на претплатникот. Со точното пополнување на Повик на број одобрување, по неколку секунди (1-10s), автоматски се пополнуваат полињата со податоците Конто број, За месец, Износ преземени од вашата фактура преку on-line интерфејсот кој Банката го има воспоставеноо со Македонски Телеком АД - Скопје. 8

9 Пополнување на налог за Т - Mobile Во Претплатник се внесува име и презиме на претплатникот. Со внесување на точен Сериски број на фактура по неколку секунди автоматски се пополнуваат податоците за полињата Код на претплатник, За месец и Износ како што е прикажано на сликата Пополнување на налог за ONE Полињата Фактура број, Корисник, Вкупно за наплата се пополнуваат од фактурата како на сликата. Во полето За месец се пополнува месецот за кој се однесува уплатата. 9

10 Пополнување на налог за VIP телефонија Полињата на налогот за VIP телефонија се пополнуваат соодветно на полињата од сметката. Во полето Износ се пополнува вкупниот износ за наплата, во полето Повикување на број одобрување се внесува бројот на фактура и во полето ПБЗ се пополнува датумот за кој се врши уплатата. 10

11 Пополнување на налог за Водовод и канализација Скопје Полињата на налогот за Водовод и канализација Скопје се пополнуваат соодветно на полињата од сметката Пополнување на налог за ЕВН Македонија АД Скопје Пополнувањето на полињата Повик на број, Потрошувач, Износ е во соодветните полиња како на сликата. Во полето За период се внесува месецот и годината за која се однесува сметката. 11

12 Пополнување на налог за Топлификација Скопје Полињата на налогот за Топлификација се пополнуваат соодветно на полињата од сметката Пополнување на налог за фактура за OnNet Полињата на налогот за OnNet Скопје се пополнуваат соодветно на полињата од сметката. 12

13 Пополнување на налог за фактура за CableTel Полињата на налогот за CableTel Скопје се пополнуваат соодветно на полињата од сметката Пополнување на налог за фактура за Neotel Полињата на налогот за Neotel се пополнуваат соодветно на полињата од сметката. 13

14 Пополнување на налог за ЈКП Илинден Полињата на налогот за ЈКП Илинден се пополнуваат соодветно на полињата од сметката Пополнување на налог за сефови Во полето Број на сеф се внесува бројот на сефот за кој треба да се изврши уплатата и соодветно на тоа се пополнуваат полињата Важи до и Вкупно за наплата. По внесувањето на бројот на сефот и локацијата, доколку истите се точно пополнети, во полето Важи до автоматски ќе се прикаже датумот до кога корисникот има платено за сефот, а во полето Вкупно за наплата се прикажува износот кој треба да се плати за внесениот број на сеф. 14

15 5.2. Преглед на внесени налози Откако е пополнет налогот со притискање на копчето Внеси налогот најпрво се праќа на проверка. На копчето <<Назад се откажува внесувањето на тековниот налог и се отвора Прегледот за јавни услуги, каде се излистани сите дотогаш внесени налози групирани по тековна сметка и нивните статуси. Во колоната Статус на налог е прикажан статусот на налогот: - Се проверува.. по внесувањето на налогот банката ја проверува коректноста на налогот (за да го видите конечниот статус кликнете на копчето Освежи) - Коректно внесен банката потврдила дека налогот е коректно внесен. - Погрешен банката утврдила дека налогот е погрешно внесен. - Сторниран корисникот ја повлекол реализацијата на налогот - Испратен на реализација корисникот го потвдрил плаќањето - Примен плаќањето е реализирано и транакцијата може да се види на прометот на тековната сметка - Одбиен не е возможно реализирање на налогот Налогот може да се потврди за плаќање или да се сторнира со штиклирање и кликање на соодветното копче Сторнирај или Плати. Налогот може да се потврди за плаќање само ако е Коретно внесен. Сторнирање и потвдување за плаќање се прави за селектираните налози со кликање на соодветното копче. Селектирањето можете да го изведете со штиклирање на сите налози, група на налози групирани по сметка на налогодавач или произволно да штиклирате само дел од налозите. Со кликање на малите сликички десно од налозите се добива страна со детален опис на налогот (како што е внесен) и доколку е погрешно внесен има соодветна порака за грешка. Пораки за грешки можат да бидат: - Тековната сметка нема доволно средства - Тековната сметка е блокирана - Тековната сметка е ликвидирана - Тековната сметка не постои - Грешка во податоците (модуларна контрола) - Полето е празно - Содржи карактери од забранетото множество - Износот треба да е позитивен и поголем од 0 - Износот треба да е во формат.00 или.50 - Невалиден податок, не одговара модуларната контрола Во прегледот на налогот се наоѓаат и копчињата Корекција, Потврди и Назад. Со кликање на копчето Корекција се овозможува корекција на налогот. Со кликање на копчето Потврди се потврдува корекција, а со кликање на копчето Назад се враќа во Прегледот. 15

16 5.2 Трансфери Прегледот на трансфери ги содржи налозите кои претходно се внесени и платени. Од оваа страница корисникот може да види налози кои ги внесувал претходно, кои налози ги платил или да одбере налози кои ќе ги потврди за плаќање. Сите налози се групирани според трансакциската сметка на налогодавачот и валутата во која налогот е изработен. Налозите во прегледот може да се подредуваат по назив на примач, ПБО, износ, датум на внесување, број на налог, датум на валута и статус на налог со кликање на соодветниот наслов во горниот дел од прегледот. Прегледот може да се отпечати со кликање врз сликичката. Со избор на тип на налог и на копчето Внеси се отвора соодветна форма за внесување на податоци. Корекција на внесен налог може да се направи со избор на сликата во соодветната редица. Сторнирањето можете да го изведете така што ги штиклирате налозите кои сакате да ги поништите и кликнувате на копчето Сторнирај. Налозите кои се испратени на реализација не можат да бидат сторнирани. Еднаш сторнираните налози не можат да бидат активирани и тие остануваат за секогаш во состојбата сторниран. Потврдување за плаќање на внесените сметки се извршува со штиклирање на соодветните сметки и на кочето Плати. Оваа услуга освен за тековните сметки е овозможена и за девизните сметки. 16

17 5.2.1 Внесување на трансфери Во горниот дел на прегледот за Трансфери се наоѓа менито за избор на тип на трансфер. Зависно од тоа дали се работи за трансфер од тековната или пак од девизната сметка, се прикажуваат различни опции во менито за избор на тип на трансфер. - Трансфери од денарска трансакциска сметка Со кликнување на листата за избор на трансфер се појавува следната листа на трансфери кои корисникот може да ги обави преку својата денарска трансакциска сметка: ПП30, ПП50, Денарски влогови и Купување на девизи. По одбирање на било која од услугите за извршување на трансфер се кликнува на копчето Внеси и соодветно на одбраната опција се отвора страна на која може да се изврши посакуваниот трансфер. ПП30 се користи во случај кога треба да се изврши пренос кон сметка во Банката или во друга банка. ПП50 се користи кога се врши пренос кон сметка на буџетски корисник. При пополнување на ПП50 се избира уплатна сметка или сметка на буџетски корисник. Опцијата Денарски влогови се користи за уплата на депозит од денарската трансакциска сметка на орочена денарската книшка. Со опцијата Купување на девизи овозможено е безготовинско купување на девизи по тековниот продажен курс на Комерцијална банка согласно на курсната листа која може да се види и на сајтот на Банката ( Со оваа трансакција вршите пренос и конверзија на средствата од вашата денарска трансакциска сметка на вашата девизна трансакциска сметка, при што од денарската трансакциска сметка се одлеваат средства во денарска противвредност на девизите кои се купуваат а на вашата девизна трансакциска сметка се појавува прилив во износ и валута на девизите кои сте ги купиле од Банката. 17

18 - Трансфери од девизна трансакциска сметка За извршување на трансфери од девизната сметка се прикажува менито во кое е овозможено да се орочат девизни влогови и да се изврши продажба на девизи. По одбирање на било која од услугите за извршување на трансфер се кликнува на копчето Внеси и соодветно на одбраната опција се отвора страна на која може да се изврши посакуваниот трансфер. Опцијата Девизни влогови можете да ја користите доколку сакате да уплатите депозит од сопствената девизна трансакциска сметка на својата орочена девизна книшка. Со опцијата Продажба на девизи овозможено ви да продавате девизи по утврдениот курс за откуп на девизи согласно на курсната листа на Комерцијална банка која може да се види на сајтот на Банката ( Со оваа трансакција вршите пренос и конверзија на средствата од вашата девизна трансакциска сметка на вашата денарска трансакциска сметка, при што на вашата девизна трансакциска сметка се појавува одлив за износот на продадените девизи а на вашата денарска трансакциска сметка се појавува прилив во износ на денарската противвредност на девизите кои сте ги продале на Банката Пополнување на ПП30 Во полето датум на валута може да се внесе датум на реализација на налогот и може да се постави нанапред од денешниот датум. Податоците за налогодавач се пополнуваат веднаш со избор на тековна сметка. Изборот на тековна сметка се прави од паѓачкото мени. Со пополнување на сметка примач се пополнуваат полињата Назив на примач и Банка на примач. Пополнувањето на податоците може да се олесни со избор на соодветен шаблон. 18

19 Со избор на шаблон се пополнува соодветно десната страна за примачот и повикување на број задолжување и одобрување. Можат да се изберат шаблони за: - Пренос на друга тековна сметка во Банка со избирање на овој шаблон се пополнува десната страна за Примач, Повикување на број задолжување, шифра. Во Повик на број одобрување треба да се дополни тековната сметка на која се прави трансферот. 19

20 - Пренос на кредитна партија во Банка Пополнува повик на број задолжување, Налогодавач, Примач, Шифра. Во повик на број одобрување треба да се дополни кредитната партија на која се префрлаат средствата. Преноси на банкарска картичка: 20

21 Во Повик на број одобрување треба да се дополнат останатите 6 цифри од бројот на сметката. - Пренос на денарска банкарска картичка во Банката - Пренос на Standard банкарска картичка во Банката - Пренос на Revolving банкарска картичка во Банката Пополнување на ПП50 ПП50 се користи кога се врши пренос кон сметка на буџетски корисник. При пополнување на ПП50 се избира уплатна сметка или сметка на буџетски корисник Денарски влогови Опцијата Денарски влогови се користи за уплата на депозит од денарската трансакциска сметка за која сте овластени да вршите пренос на средствата, на орочена 21

22 денарска книшка за која претходно имате добиено право на увид во состојба на истата преку Интернет банката. Во полето за тековна сметка ја избирате трансакциската сметка при што освен бројот на сметката во ова поле се прикажуваат и расположливите средства на таа сметка. Доколку имате само овластување за вршење на трансфери на избраната сметка а немате овластување за увид во состојба на истата, на листата ќе биде прикажан само бројот на трансакциската сметка. Во полето книшка на листата за избор се појавуваат сите орочени штедни книшки за кои клиентот претходно имал право на увид во истите со дополнителен опис за видот на депозитот. Во полето депозит се внесува износот кој треба да се вложи Купување на девизи Со опцијата Купување на девизи овозможено е купување на девизи по тековно утврдениот курс за откуп на девизи согласно на курсната листа на Комерцијална банка. Со оваа трансакција се врши пренос и конверзија од денарската трансакциска сметка на девизната трансакциска сметка од ист сопственик. Заради законските прописи на НБРМ не се дозволени преноси помеѓу различни сопственици на девизната трансакциска сметка и денарската трансакциска сметка. 22

23 Во полето за тековна сметка ја избирате денарската трансакциска сметка за која имате овластување за вршење на пренос преку Интернет банката при што заедно со сметката во ова поле се прикажува и моменталната состојба на таа сметка. Во полето за девизна сметка се наоѓа девизната трансакциска сметка на којашто ќе се слеат купените девизи. Во полето девизен износ се внесува износот кој треба да се купи во една од понудените валути што ќе се одбере од паѓачкото мени. По внесувањето на износот и одбирањето на валутата, автоматски се пополнуваат полињата курс и денарска противвредност. Во полето курс ќе се пополни курсот по кој ќе бидат купени девизите, а во полето денарска противвредост ќе се пополни износот кој ќе се одлее од тековната сметка пресметан согласно на тековниот курс, износот и валутата кои се купуваат. Откако ќе се внесат овие податоци, во прегледот на трансфери се прикажува нова ставка со опис на трансакција во следниот формат : Купување на девизи - xxx (девизен износ) xxx (валута) по курс xx.xxx (курс). 23

24 Доколку статусот на внесениот налог е коректно внесен, и плаќањето успешно се изврши со кликнување на копчето Плати ќе можат да се забележат следните промени на прегледот на девизната и денарската трансакциска сметка: 1. Одлив од денарската трансакциска сметка за денарската противвредност за износот на купените девизи 2. Прилив на девизната трансакциска сметка во износ и валута на купените девизи Девизни влогови Опцијата Девизни влогови се користи за пренос на средства од девизната трансакциска сметка на дадена девизна штедна орочена книшка од ист сопственик. Заради законските прописи на НБРМ не се дозволени преноси помеѓу различни сопственици на девизната трансакциска сметка и девизната орочена книшка. Во полето за девизна сметка ја избирате девизната сметка при што заедно со сметката во ова поле се прикажува и моменталната состојба на таа сметка за секоја валута одделно. Зависно од тоа во која валута на девизната трансакциска сметка ќе се одбере да се направи влогот, таа валута автоматски ќе се пополни во полето Валута. 24

25 Во полето книшка се наоѓаат сите орочени девизни книшки за кои клиентот има право на увид во состојба преку Интернет банката. Доколку имате повеќе девизни книшки, соодветно на тоа од паѓачкото мени ќе ја одберете книшката на која што сакате да ги вложите девизите. Во полето депозит го внесувате износот кој треба да се вложи Продажба на девизи Со опцијата Продажба на девизи овозможено е продажба на девизи по тековниот курс за откуп на девизи на курсната листа на Комерцијална банка. Со ова се овозможува продажба на девизите со кои располага клиентот на својата девизна трансакциска сметка. Во полето за девизна сметка се наоѓа девизната трансакциска сметка на клиентот и заедно со сметката во ова поле се прикажува и моменталната состојба на таа сметка, односно сите девизи со кои располага клиентот распределени по валути. Доколку клиентот има девизи со различен тип на валута како што е прикажано на сликата, има можност да ја одбере валутата што сака да ја продаде. Во полето за тековна сметка се наоѓа денарската трансакциска сметка на клиентот, сметката на којашто ќе се слеат продадените девизи во денарска противвредност. Во полето девизен износ се внесува износот на валутата кој треба да се продаде. Полето за валута автоматски ќе се пополни со валутата која ќе се одбере од паѓачкото мени на девизната сметка. 25

26 По внесување на износот, автоматски се пополнуваат полињата курс и денарска противвредност. Во полето курс ќе се пополни курсот по кој ќе бидат продадени девизите, а во полето денарска противвредост ќе се пополни износот кој ќе се слее на денарската трансакциска сметка. Откако ќе се внесат овие податоци, во прегледот на трансфери се прикажува нова ставка со опис на трансакција во следниот формат : Продажба на девизи - xxx (девизен износ) xxx (валута) по курс xx.xxx (курс). Прегледот на трансфери на девизната сметка е групиран по девизни трансакциски сметки и валути. Доколку статусот на внесениот налог е коректно внесен, и плаќањето успешно се изврши, со кликнување на копчето Плати ќе можат да се забележат следните промени на прегледот на девизната и денарската трансакциска сметка: 1. Одлив од девизната трансакциска сметка за износот на продадените девизи 2. Прилив на денарската трансакциска сметка во износ на денарската противвредност на продадените девизи Лични шаблони на корисникот 26

27 Покрај готовите шаблони кои можат да се одберат, на корисникот му е овозможено да си креира и негови лични шаблони. Независно дали се работи за ПП30 или пак ПП50, корисникот по внесувањето на податоците може да го сними пополнетиот налог и со тоа му е овозможено секој нареден пат да го вчитува сочуваниот шаблон за истата намена. Откако ќе се пополни налогот со податоци, треба во полето Назив на шаблон да се внесе називот на шаблонот и потоа да се сними на копчето Сними. Секој нареден пат кога корисникот ќе сака да го употреби веќе креираниот личен шаблон, по одбирањето на ПП30 или пак ПП50, ќе треба да кликне и на копчето Вчитај, по што празниот ПП30 или ПП50 ќе биде пополнет со податоците од веќе креираниот личен шаблон на корисникот Испраќање на налогот за проверка и реализација Откако е пополнет налогот со притискање на копчето Внеси налогот најпрво се праќа на проверка. На копчето Поништи се празнат сите претходно пополнети полиња. На копчето <<Назад се отвора Прегледот за Преноси, каде се излистани сите дотогаш внесени налози групирани по тековна сметка. Во колоната статус е прикажан статусот на налогот: - Се проверува.. по внесувањето на налогот банката ја проверува коректноста на налогот (за да го видите конечниот статус кликнете на копчето Освежи) - Коректно внесен банката потврдила дека налогот е коректно внесен. - Погрешен банката утврдила дека налогот е погрешно внесен. - Сторниран корисникот ја повлекол реализацијата на налогот - Испратен на реализација корисникот го потвдрил плаќањето - Примен плаќањето е реализирано и транакцијата може да се види на прометот на тековната сметка - Одбиен не е возможно реализирање на налогот 27

28 Налогот може да се потврди за плаќање или да се сторнира со штиклирање и кликање на соодветното копче Сторнирај или Плати. Налогот може да се потврди за плаќање само ако е коретно внесен. Сторнирање и потвдување за плаќање може да се направи и за група на налози и со кликање на соодветното копче. Може да се штиклираат сите налози, група на налози групирани по сметка на налогодавач или произволно штиклирани налози. Со кликање на малите сликички десно до налозите се добива страна со детален опис на налогот (како што е внесен) и доколку е погрешно внесен има соодветна порака за грешка. Пораки за грешки можат да бидат: - Тековната сметка нема доволно средства - Тековната сметка е блокирана - Тековната сметка е ликвидирана - Тековната сметка не постои - Грешка во податоците (модуларна контрола) - Полето е празно - Содржи карактери од забранетото множество - Износот треба да е позитивен и поголем од 0 - Износот треба да е во формат.00 или.50 - Невалиден податок, не одговара модуларната контрола Во прегледот на налогот се наоѓаат и копчињата Корекција, Потврди и Назад. Со кликање на копчето Корекција се овозможува корекција на налогот. Со кликање на копчето Потврди се потврдува корекција, а со кликање на копчето Назад се враќа во Прегледот. 5.3 Потврда за плаќање Потврдувањето за плаќање може да се направи одеднаш за повеќе сметки и валути (доколку станува збор за трансфери од девизната трансакциска сметка), со штиклирање на веќе внесените налози и на копчето Плати. Корисниците кои имаат претплата со еднократни кодови при потпишување им се отвора прозорец во кој треба да го внесат кодот кој е побаран. 28

29 Корисниците кои поседуваат дигитален сертификат прозорец во кој се внесува PIN. при потпишувањето се отвора Доколку пет пати последователно внесете погрешен код за еднократна употеба или PIN за вашиот сертификат, вашата корисничка сметка ќе биде блокирана за понатамошно извршување на плаќања преку Интернет банката за физички лица. Деблокирањето се врши исклучиво со лично доаѓање во Банката со валидни документи за лична идентификација по процедура пропишана од страна на Банката. 6. ПОМОШ 6.1 Пом ош за технички проблем и Помош за технички проблеми, прашања и поддршка во врска со Интернет банката може да се добие на телефонот на HelpDesk (08:00-19:00), или на адресата: 6.2 Пом ош за технолош ки проблем и и реклам ации Рекламациите во однос на електронските налози доставени до Банката и реализирани преку Интернет банката ќе се решаваат на ист начин како и рекламациите на останатите налози. Корисникот ќе ја достави рекламацијата во Службата за тековни сметки, во Секторот за работа со население, односно во соодветната служба во која се води сметката на корисникот. Доколку корисникот има потреба, налогот може да се сними во електронска форма, или да биде репродуциран на хартија со назнака препис, од која надлежните органи може да направат проверка на оригиналноста на податоците и потписите. 29

Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD?

Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? Упатство Manual Version: 3.0 Date: 28.01.2016 103.17 КИБС АД Скопје 2016 КИБС

More information

ШПАНИЈА (КОСТА БРАВА) - 7 ДЕНА

ШПАНИЈА (КОСТА БРАВА) - 7 ДЕНА ШПАНИЈА (КОСТА БРАВА) - 7 ДЕНА ДИРЕКТНИ ЛЕТОВИ ОД СКОПЈЕ ЛИСТА НА ХОТЕЛИ И ЦЕНИ ЗА РАН БУКИНГ (РЕЗЕРВАЦИИ ДО 30.АПР) ХОТЕЛ КАТЕГ. УСЛУГА ЛОКАЦИЈА ЦЕНА ПО ЛИЦЕ СПОРЕД ТЕРМИН НА ПОАЃАЊЕ (7 НОЌИ) HOSTAL SANTA

More information

ШПАНИЈА (КОСТА БРАВА) - 7 ДЕНА

ШПАНИЈА (КОСТА БРАВА) - 7 ДЕНА ШПАНИЈА (КОСТА БРАВА) - 7 ДЕНА ДИРЕКТНИ ЛЕТОВИ ОД СКОПЈЕ ЛИСТА НА ХОТЕЛИ И ЦЕНИ ЗА РАН БУКИНГ (РЕЗЕРВАЦИИ ДО 30 АПРИЛ) ХОТЕЛ КАТЕГ. УСЛУГА ЛОКАЦИЈА ЦЕНА ПО ЛИЦЕ СПОРЕД ТЕРМИН НА ПОАЃАЊЕ (7 НОЌИ) 20 јун

More information

Melbourne 21st - 30th September. Perth 6th October. Newcastle 6th October. Auckland 13th - 14th October. Sydney 24th - 25th November

Melbourne 21st - 30th September. Perth 6th October. Newcastle 6th October. Auckland 13th - 14th October. Sydney 24th - 25th November MFF2012_A2_poster.indd 2 9/16/2012 9:54:24 PM Australasian premiere of Milcho Manchevski s award winning masterpiece Mothers Melbourne 21st - 30th September Perth 6th October Newcastle 6th October Auckland

More information

70 th fiaf Congress 04 th 10 th May 2014. Skopje. Newsletter No.2

70 th fiaf Congress 04 th 10 th May 2014. Skopje. Newsletter No.2 Newsletter No.2 70 th fiaf Congress 04 th 10 th May 2014 Skopje Министерство за култура на Република Македонија Ministry of Culture of the Republic of Macedonia Кинотека на Македонија Cinematheque of Macedonia

More information

THREE PERIODS OF HEALTH SYSTEM REFORMS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA (1991 2011)

THREE PERIODS OF HEALTH SYSTEM REFORMS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA (1991 2011) Prilozi, Odd. biol. med. nauki, MANU, XXXIII, 2, s. 175 189 (2012) Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., MASA, XXXIII, 2, p. 175 189 (2012) ISSN 0351 3254 UDK: 614.2:005.591.4(497.7)"1991/2011" THREE PERIODS

More information

3. Филмски фестивал за млади. Џифони Македонија. 3.Youth Film Festival. Giffoni Macedonia ПРОГРАМА PROGRAMME

3. Филмски фестивал за млади. Џифони Македонија. 3.Youth Film Festival. Giffoni Macedonia ПРОГРАМА PROGRAMME 3. Филмски фестивал за млади Џифони Македонија 3.Youth Film Festival Giffoni Macedonia ПРОГРАМА PROGRAMME 1 07-11.10.2015 свечено отворање Кино Милениум, 07.10.2015, 19:30 часот Во Неапол никогаш не врне

More information

години ГАРАНЦИЈА НА КАЗАН (ИНОКС) ЕЛЕКТРИЧНИ И КОМБИНИРАНИ БОЈЛЕРИ ОД ИНОКС ELECTRICAL AND COMBINED WATER HEATERS MADE OF INOX

години ГАРАНЦИЈА НА КАЗАН (ИНОКС) ЕЛЕКТРИЧНИ И КОМБИНИРАНИ БОЈЛЕРИ ОД ИНОКС ELECTRICAL AND COMBINED WATER HEATERS MADE OF INOX БОЈЛЕРИ НА ИДНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ WATER HEATERS OF THE FUTURE GENERATIONS години ГАРАНЦИЈА НА КАЗАН (ИНОКС) ЕЛЕКТРИЧНИ И КОМБИНИРАНИ БОЈЛЕРИ ОД ИНОКС ELECTRICAL AND COMBINED WATER HEATERS MADE OF INOX ПРЕТСТАВУВАЊЕ

More information

Implementation of Supply Chain Management (SCM) in pharmaceutical company, general principles and case study

Implementation of Supply Chain Management (SCM) in pharmaceutical company, general principles and case study Macedonian pharmaceutical bulletin, 60 (2) 75-82 (2014) ISSN 1409-8695 UDC: 658.86/.87:661.12 Case study Implementation of Supply Chain Management (SCM) in pharmaceutical company, general principles and

More information

EX.VTP.MK.02.01 FAVV-AFSCA 1/5

EX.VTP.MK.02.01 FAVV-AFSCA 1/5 ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА МЕСО ОД ЖИВИНА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Health Certificate for meat of poultry (POU) for dispatch to the Republic of Macedonia Certificat sanitaire pour les

More information

У П А Т С Т В О ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ХРОНИЧНА ОПСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ (ХОББ)

У П А Т С Т В О ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ХРОНИЧНА ОПСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ (ХОББ) Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита ( Службен весник на Република Македонија број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе У П А Т С Т В О ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА

More information

Parte I: Informazioni sulla partita spedita /Дел I: Детали за испратената пратка

Parte I: Informazioni sulla partita spedita /Дел I: Детали за испратената пратка CERTIFICATO VETERINARIO ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ Health Certificate MP-PR/ MP-PR per i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche ed intestini trattati destinati all esportazione verso la Repubblica

More information

SEIZURES AFTER USE AND ABUSE OF TRAMADOL. University Toxicology Clinic, Skopje, R. Macedonia 2. University Neurology Clinic, Skopje, R.

SEIZURES AFTER USE AND ABUSE OF TRAMADOL. University Toxicology Clinic, Skopje, R. Macedonia 2. University Neurology Clinic, Skopje, R. Prilozi, Odd. biol. med. nauki, MANU, XXXIII, 1, s. 313 318 (2012) Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., MASA, XXXIII, 1, p. 313 318 (2012) ISSN 0351 3254 UDC: 615.212.3.065:616.853 CASE REPORT SEIZURES

More information

2-319-512-12(1) DCR-HC47E/HC48E. 2007 Sony Corporation

2-319-512-12(1) DCR-HC47E/HC48E. 2007 Sony Corporation 2-319-512-12(1) 7 / 16 DCR-HC47E/HC48E 30 51 59 63 73 85 2007 Sony Corporation Pro~itajte go prvo ova Poglavje Pred da zapo~nete so upotreba na ovaa kamera, pro~itajte go vnimatelno ova upatstvo i so~uvajte

More information

Cloud Computing and Mobile Web Applications (120 ЕCTS)

Cloud Computing and Mobile Web Applications (120 ЕCTS) Study program Faculty Cycle Cloud Computing and Mobile Web Applications (120 ЕCTS) Contemporary Sciences and Technologies Postgraduate ECTS 120 Offered in Skopje Description of the program The study program

More information

PREVALENCE OF THYROID DYSFUNCTION AND AUTOIMMUNITY IN PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES AND DIABETES TYPE 1. Skopje, R.

PREVALENCE OF THYROID DYSFUNCTION AND AUTOIMMUNITY IN PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES AND DIABETES TYPE 1. Skopje, R. Prilozi, Odd. biol. med. nauki, MANU, XXXI, 2, с. 51 59 (2010) Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., MASA, XXXI, 2, p. 51 59 (2010) ISSN 0351 3254 UDK: 616.379-008.64:618.3 PREVALENCE OF THYROID DYSFUNCTION

More information

Flow-Based Anomaly Intrusion Detection System Using Two Neural Network Stages

Flow-Based Anomaly Intrusion Detection System Using Two Neural Network Stages UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING Yousef H. Abuadlla Flow-Based Anomaly Intrusion Detection System Using Two Neural Network Stages Doctoral Dissertation Belgrade, 2014 UNIVERZITET

More information

EFFECT OF LIPID PARAMETERS ON FOETAL GROWTH IN GESTATIONAL DIABETES MELLITUS PREGNANCIES

EFFECT OF LIPID PARAMETERS ON FOETAL GROWTH IN GESTATIONAL DIABETES MELLITUS PREGNANCIES ПРИЛОЗИ, Одд. мед. науки, XXXV 2, 2014 CONTRIBUTIONS. Sec. Med. Sci., XXXV 2, 2014 МАНУ MASA ISSN 1857-9345 UDC: 616.379-008.64:618.3]:616.153.915 EFFECT OF LIPID PARAMETERS ON FOETAL GROWTH IN GESTATIONAL

More information

SPATIAL DISTRIBUTION OF CHEMICAL ELEMENTS IN SOILS IN THE POLOG REGION, REPUBLIC OF MACEDONIA

SPATIAL DISTRIBUTION OF CHEMICAL ELEMENTS IN SOILS IN THE POLOG REGION, REPUBLIC OF MACEDONIA 296 Geologica Macedonica, Vol. 29, No. 2, pp. 155 166 (2015) GEOME 2 In print: ISSN 0352 1206 Manuscript received: July 6, 2015 On line: ISSN 1857 8586 Accepted: October 5, 2015 UDC: 528.94 : 550.42]:631.4(497.75)

More information

THE POSSIBILITY OF EDUCATION ABOUT RELIGIOUS CULTURE IN PUBLIC SCHOOLS

THE POSSIBILITY OF EDUCATION ABOUT RELIGIOUS CULTURE IN PUBLIC SCHOOLS Originalni naučni rad Inoue Nobutaka 1 UDK: 37.032:2(520) THE POSSIBILITY OF EDUCATION ABOUT RELIGIOUS CULTURE IN PUBLIC SCHOOLS I Recent Argument on Religious Education in Japan Arguments on religious

More information

4. Надлежни орган / Competent authority/ competent myndighed. 4.1 Министарство: / Ministry / Ministerium:

4. Надлежни орган / Competent authority/ competent myndighed. 4.1 Министарство: / Ministry / Ministerium: ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ за ивоз у Републику Србију свежег свињског меса (1), намењеног за људску употребу VETERINARY CERTIFICATE For export of fresh meat of domestic swine intended for human consumption to

More information

Enterprise Deployment

Enterprise Deployment Enterprise Deployment Deployment Overview Version 1.1 Contents 1. Deployment Overview... 3 1.1 System Requirements... 3 2. ES1 Email Invite... 3 3. Web Based Method... 4 4. USB or Network Drive... 4 5.

More information

Digital Signature (PKI) Help Guide

Digital Signature (PKI) Help Guide Digital Signature (PKI) Help Guide CONTENTS SECTION-1 System Requirements page 2 SECTION-2 PKI Installation page - 3 SECTION-3 Procedure for Log-in using PKI etoken page - 7 1 SECTION-1 Systems Requirements

More information

ClickOnce Deployment Notes

ClickOnce Deployment Notes ClickOnce Deployment Notes ClickOnce is a Microsoft deployment technology that installs the application with minimal user interaction. ClickOnce brings the ease of deployment of Web applications to the

More information

INFO1 a File-Based Management Information System

INFO1 a File-Based Management Information System БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES КИБЕРНЕТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 1 CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES, 1 София. 2002. Sofia INFO1 a File-Based Management Information

More information

INSTALLATION GUIDE FOR ACTIVE X COMPONENT

INSTALLATION GUIDE FOR ACTIVE X COMPONENT INSTALLATION GUIDE FOR ACTIVE X COMPONENT THE SOFTWARE MUST BE INSTALLED PRIOR TO THE FIRST MEMS READING You will need a personal login for wwwmedamigocom Request it at techsupport@aardexgroupcom Table

More information

Unipass Securemail Client. User Guide v1.2

Unipass Securemail Client. User Guide v1.2 Unipass Securemail Client User Guide v1.2 This document provides a step by step illustrated user guide for the Unipass Securemail desktop software client / plug-in. UIdP Project Team 28/06/2015 Contents

More information

MyKey is the digital signature software governed by Malaysia s Digital Signature Act 1997 & is accepted by the courts of law in Malaysia.

MyKey is the digital signature software governed by Malaysia s Digital Signature Act 1997 & is accepted by the courts of law in Malaysia. About Digital Signature using MyKey Purpose MyKey is the digital signature software governed by Malaysia s Digital Signature Act 1997 & is accepted by the courts of law in Malaysia. A document digitally

More information

for eksport af kvæg til avl eller produktion fra Danmark til Serbien/ for export of cattle for breeding or production from Denmark to Serbia/

for eksport af kvæg til avl eller produktion fra Danmark til Serbien/ for export of cattle for breeding or production from Denmark to Serbia/ OPRINDELSES- OG SUNDHEDSCERTIFIKAT / CERTIFICATE OF ORIGIN AND HEALTH / СЕРТИФИКАТ О ПОРЕКЛУ И ЗДРАВЉУ for eksport af kvæg til avl eller produktion fra Danmark til Serbien/ for export of cattle for breeding

More information

ПЕРИ-ИМПЛАНТНИ ИНФЕКЦИИ

ПЕРИ-ИМПЛАНТНИ ИНФЕКЦИИ елаборат,2010 ПЕРИ-ИМПЛАНТНИ ИНФЕКЦИИ МАРИЈА ПЕЕВА-ПЕТРЕСКА, ДАНИЕЛА ВЕЛЕСКА-СТЕВКОВСКА КАТЕДРА ЗА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ "СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ"-СКОПЈЕ Дефиниција Инфламаторен

More information

YouTube and political communication Macedonian case

YouTube and political communication Macedonian case www.ijcsi.org 460 YouTube and political communication Macedonian case MSc. Sali Emruli 1, Mr.Tahir Zejneli 2, MSc. Florin Agai 3 Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, Varaždin,

More information

COUTRY Competent Authority

COUTRY Competent Authority ЗЕМЉА/ Надлежно тело COUTRY Competent Authority PAESE Autorità competente CERTIFICATO VETERINARIO PER LE CARNI DI POLLAME E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE DI POLLAME (CSM) VETERINARY CERTIFICATE FOR

More information

RIXOS PREMIUM TEKIROVA (5 STAR), ALL EXC ALL INCLUSIVE Стандард соба поглед градина Петок

RIXOS PREMIUM TEKIROVA (5 STAR), ALL EXC ALL INCLUSIVE Стандард соба поглед градина Петок KEMER RIXOS SUNGATE (5 STAR), ALL EXC ALL INCLUSIVE поглед копно 7 ноќи 995 995 995 995 1.055 1.065 1.150 1.184 14 ноќи 1.780 1.780 1.780 1.840 1.910 2.005 2.124 2.158 10 ноќи 1.420 1.447 1.566 1.600 7

More information

Using. Microsoft Virtual PC. Page 1

Using. Microsoft Virtual PC. Page 1 Using Microsoft Virtual PC T4 Page 1 Microsoft Virtual PC Microsoft Virtual PC allows multiple Guest Operating Systems (Virtual Machines) to run using the resources of the Host Operating System (The PC

More information

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА. ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 30 август 2016 г., Вариант 2

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА. ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 30 август 2016 г., Вариант 2 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 30 август 2016 г., Вариант 2 PART ONE: LISTENING COMPREHENSION Directions: You will hear a text about the history of Coca-Cola

More information

Phone: 800.894.0412 - Fax: 888.723.4773 - Web: www.ctiautomation.net - Email: info@ctiautomation.net

Phone: 800.894.0412 - Fax: 888.723.4773 - Web: www.ctiautomation.net - Email: info@ctiautomation.net Safety Precautions Read and understand this specifications, instruction manual, installation manual and catalog to make proper use of the product. WARNING If critical situations that could lead to user

More information

Professional and Enterprise Edition. Hardware Requirements

Professional and Enterprise Edition. Hardware Requirements Professional and Enterprise Edition Hardware Requirements For Blackbaud FundWare 1 to 99 user environments Revised March 1, 2010 Table of Contents Supported Platforms... 3 Single-User Environment (Professional)...

More information

Manual: Innovatint system requirements Version 2.0.

Manual: Innovatint system requirements Version 2.0. Manual: Innovatint system requirements Version 2.0. 1 Index: 1.1. Innovatint P.O.S. 3 1.1.1. Minimal system requirements 3 1.1.2. Recommended system requirements 3 1.2. Innovatint Lab 4 1.2.1. Minimal

More information

TOSHIBA NO MATTER WHAT GUARANTEE PROMOTION

TOSHIBA NO MATTER WHAT GUARANTEE PROMOTION TOSHIBA NO MATTER WHAT GUARANTEE I TERMS AND CONDITIONS TOSHIBA NO MATTER WHAT GUARANTEE PROMOTION ENGLISH TOSHIBA NO MATTER WHAT GUARANTEE 2 EN БЪЛГАРСКИ TOSHIBA NO MATTER WHAT GUARANTEE 7 BG BOSANSKI

More information

For designers and engineers, Autodesk Product Design Suite Standard provides a foundational 3D design and drafting solution.

For designers and engineers, Autodesk Product Design Suite Standard provides a foundational 3D design and drafting solution. Autodesk Product Design Suite Standard 2013 System Requirements Typical Persona and Workflow For designers and engineers, Autodesk Product Design Suite Standard provides a foundational 3D design and drafting

More information

A Decision Making Support Method in Agile Software Development

A Decision Making Support Method in Agile Software Development A Decision Making Support Method in Agile Software Development Neli Maneva Institute of Mathematics and Informatics, BAS, Sofia neman@math.bas.bg Abstract: The paper describes how a method, supporting

More information

Uniform Screening System Requirements

Uniform Screening System Requirements Uniform Screening System Requirements Table of Contents Users of the MUST system will require one of the following web browsers: Internet Explorer (Version 6.0 of higher)... 2 Netscape Navigator (version.

More information

Manual. Traffic Exchange

Manual. Traffic Exchange Updated on 21-Oct-2010 Page 1 of 10 Manual Traffic Exchange Updated on 21-Oct-2010 Page 2 of 10 Index Pages 1. To access the Traffic Exchange 3 2. Checking User Log 5 3. Change Password 7 4. Troubleshooting

More information

DOE VPN Client Installation and Setup Guide March 2011

DOE VPN Client Installation and Setup Guide March 2011 DOE VPN Client Installation and Setup Guide March 2011 Table of Contents Introduction... 3 System Requirements... 3 Microsoft Windows... 3 Mac OS X... 4 Windows... 4 Installation for the Cisco AnyConnect

More information

The American Library Association: Now and in the Future

The American Library Association: Now and in the Future TEMA Читалиште 25 (новембар 2014) 19 УДК 02:061.231(73)=111 Стручни рад The American Library Association: Now and in the Future Michael Dowling American Library Association International Relations Office,

More information

Recommended Pentium III 1.0 GHz processor (or faster) with 2 GB RAM (or higher)

Recommended Pentium III 1.0 GHz processor (or faster) with 2 GB RAM (or higher) ClickOnce is a Microsoft deployment technology that installs the application with minimal user interaction. ClickOnce brings the ease of deployment of Web applications to the Windows user. In addition,

More information

INEX ЛЕТО 2016-ТУРЦИЈА

INEX ЛЕТО 2016-ТУРЦИЈА INEX 3216-389 ЛЕТО 2016-ТУРЦИЈА ANTALYA PORTO BELLO HOTEL RESORT&BEACH (5 STAR), ALL INCLUSIVE Стандард поглед море За уплата до 31.03. 35% попуст, До 30.04. 15%, До 31.05. 10% попуст 7 ноќи 680 680 680

More information

Digital Signing of Attachments in Microsoft Word (.docx) and Adobe Acrobat (.pdf)

Digital Signing of Attachments in Microsoft Word (.docx) and Adobe Acrobat (.pdf) Digital Signing of Attachments in Microsoft Word (.docx) and Adobe Acrobat (.pdf) CENTRAL REGISTRY OF REPUBLIC OF MACEDONIA Document version : 1.0.0 Date of creation : 31.12.2010 Blvd. Kuzman Josifovski

More information

Konrad Adenauer Foundation Maksim Gorki 16 / kat 3 MK-1000 Skopje Phone: Telefax:

Konrad Adenauer Foundation Maksim Gorki 16 / kat 3 MK-1000 Skopje Phone: Telefax: » Peace and freedom, these are the foundations of humane existence. Without peace and freedom, nations cannot develop, and mankind can enjoy neither happiness nor tranquillity. Peace for the individual

More information

Sage Grant Management System Requirements

Sage Grant Management System Requirements Sage Grant Management System Requirements You should meet or exceed the following system requirements: One Server - Database/Web Server The following system requirements are for Sage Grant Management to

More information

KEMER RIXOS SUNGATE (5 STAR), ALL EXC ALL INCLUSIVE

KEMER RIXOS SUNGATE (5 STAR), ALL EXC ALL INCLUSIVE KEMER RIXOS SUNGATE (5 STAR), ALL EXC ALL INCLUSIVE поглед копно За уплата до 29.02. 25% попуст, До 31.03. 25% попуст, До 30.04. 10% попуст 7 ноќи 995 995 995 995 1.055 1.065 1.150 1.184 1.184 1.184 1.184

More information

SOFTWARE INSTALLATION INSTRUCTIONS

SOFTWARE INSTALLATION INSTRUCTIONS AUDITGARD LGA Electronic Combination Lock SOFTWARE INSTALLATION INSTRUCTIONS Implementation Package The AuditGard Software implementation package includes: 707013 AuditGard Software Install CD 42145 Programming/Audit

More information

2015 Term 4 Course Guide

2015 Term 4 Course Guide South Eastern Sydney RECOVERY COLLEGE Learning and Growth for Mental Health 2015 Term 4 Course Guide October - December Learning and Growth for Mental Health Principal Supporters The South Eastern Sydney

More information

Autodesk Building Design Suite 2012 Standard Edition System Requirements... 2

Autodesk Building Design Suite 2012 Standard Edition System Requirements... 2 Autodesk Building Design Suite 2012 System Requirements Autodesk Building Design Suite 2012 Standard Edition System Requirements... 2 Autodesk Building Design Suite 2012 Premium Edition System Requirements...

More information

SMART Sync 2011 software

SMART Sync 2011 software Comparison SMART Sync 2011 software SMART Sync classroom management software enables teachers to observe and guide students from their computers. A multiple operating contains both Windows and Mac users.

More information

Vodafone Mobile Broadband via the phone

Vodafone Mobile Broadband via the phone Vodafone Mobile Broadband via the phone Getting started guide: PC internet via the phone software install Make the most of now Contents Vodafone Mobile Broadband via the phone 3 System requirements 3 What

More information

MANAGING CUSTOMER RELATIONSHIPS IN PRIVATE HEALTH CARE FACILITIES - A STUDY WITH REFERENCE TO GREATER NOIDA CITY OF UTTAR PRADESH

MANAGING CUSTOMER RELATIONSHIPS IN PRIVATE HEALTH CARE FACILITIES - A STUDY WITH REFERENCE TO GREATER NOIDA CITY OF UTTAR PRADESH www.sjm06.com Serbian Journal of Management 6 (1) (2011) 27-42 Serbian Journal of Management MANAGING CUSTOMER RELATIONSHIPS IN PRIVATE HEALTH CARE FACILITIES - A STUDY WITH REFERENCE TO GREATER NOIDA

More information

suite 5 caloric module for reading and parameterisation of QUNDIS heat cost allocators 1/5 www.qundis.com Q suite 5 caloric module

suite 5 caloric module for reading and parameterisation of QUNDIS heat cost allocators 1/5 www.qundis.com Q suite 5 caloric module suite 5 caloric module for reading and parameterisation of QUNDIS heat cost allocators 1/5 DST2-QSUI-GB0 CAL Application ~ ~ Commissioning, diagnosis and repair of QUNDIS heat cost allocators* ~ ~ Local

More information

QUICKBOOKS 2015 MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS & NETWORK SETUP

QUICKBOOKS 2015 MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS & NETWORK SETUP QUICKBOOKS 2015 MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS & NETWORK SETUP Processor, memory, and disk space At least 2.0GHz Pentium 4 processor for a client (2.4GHz recommended) At least 2 GB RAM for a client and 4GB

More information

THE 8 KINDS OF LINEN IN THE OLD TESTAMENT - HEBREW BASED IMAGINING AND BETTER UNDERSTANDING

THE 8 KINDS OF LINEN IN THE OLD TESTAMENT - HEBREW BASED IMAGINING AND BETTER UNDERSTANDING THE 8 KINDS OF LINEN IN THE OLD TESTAMENT - HEBREW BASED IMAGINING AND BETTER UNDERSTANDING MONY ALMALECH XVI. EFSS 2010 Imagining & Understanding Sozopol, Bulgaria Eight different words are used to denote

More information

Softline VIP Payroll System Requirements v2.9a January 2010

Softline VIP Payroll System Requirements v2.9a January 2010 i Softline VIP Payroll System Requirements v2.9a January 2010 Table of Contents Introduction... 1 Assumptions... 1 Standalone Requirements... 2 Note:Peer-to-peer Network Installations... 2 Peer-to-peer

More information

System Requirements March 2015

System Requirements March 2015 ARTA Lending System Requirements March 2015 Use this information as a guide to identify the hardware and software components needed to implement ARTA Lending. All requirements listed in this document apply

More information

Samsung KIES Online User Update Procedure **

Samsung KIES Online User Update Procedure ** Samsung KIES Online User Update Procedure ** ** IMPORTANT NOTES 1) Please backup all personal data stored on your mobile device (Contacts, Calendar, SMS, Email, Photos, Apps, Audio, Video, Documents and

More information

Balloon Valvuloplasty as a Treatment of Congenital Aortic Stenosis in Children and Adolescents

Balloon Valvuloplasty as a Treatment of Congenital Aortic Stenosis in Children and Adolescents Srp Arh Celok Lek. 2014 Jan-Feb;142(1-2):17-22 DOI: 10.2298/SARH1402017P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.132-007.271-089.819.1 17 Balloon Valvuloplasty as a Treatment of Congenital Aortic Stenosis

More information

Customer Guide December 2012

Customer Guide December 2012 Customer Guide December 2012 Welcome to ProSystem fx Practice Management! CCH, a Wolters Kluwer business, welcomes you to ProSystem fx Practice Management. It is our commitment and goal to continue to

More information

GLOBAL PAYMENTS AND CASH MANAGEMENT. HSBCnet Application Guide August 2006

GLOBAL PAYMENTS AND CASH MANAGEMENT. HSBCnet Application Guide August 2006 GLOBAL PAYMENTS AND CASH MANAGEMENT HSBCnet Application Guide August 2006 HSBCnet Application Guide TABLE OF CONTENT Page Overview 1 Step 1 Verifying the Minimum System Requirements 2 1.1 Operating System

More information

The purpose of this document is to guide you through the installation and configuration of a new ShipGear installation.

The purpose of this document is to guide you through the installation and configuration of a new ShipGear installation. The purpose of this document is to guide you through the installation and configuration of a new ShipGear installation. Following is an overview of sections in this document: Section A Installing ShipGear

More information

COMBOGARDPRO. 39E Electronic Combination Lock SOFTWARE INSTALLATION INSTRUCTIONS

COMBOGARDPRO. 39E Electronic Combination Lock SOFTWARE INSTALLATION INSTRUCTIONS COMBOGARDPRO 39E Electronic Combination Lock SOFTWARE INSTALLATION INSTRUCTIONS IMPLEMENTATION PACKAGE The ComboGard Pro Software implementation package includes: 707012 ComboGard Pro Software Install

More information

LEAD DISTRIBUTION IN SOIL DUE TO LITHOGENIC AND ANTHROPOGENIC FACTORS IN THE BREGALNICA RIVER BASIN

LEAD DISTRIBUTION IN SOIL DUE TO LITHOGENIC AND ANTHROPOGENIC FACTORS IN THE BREGALNICA RIVER BASIN 289 Geologica Macedonica, Vol. 29, No. 1, pp. 53 61 (2015) GEOME 2 In print: ISSN 0352 1206 Manuscript received: Април 1, 2015 On line: ISSN 1857 8586 Accepted: Април 30, 2015 UDC: 504.3:622.343.445(497.73)

More information

EFA-Tools under Windows 7, 8/ 8.1

EFA-Tools under Windows 7, 8/ 8.1 1. General information This document informs about EFA-Tools compatibility with Microsoft operating systems. The required steps to install and to use EFA-Tools are described on the following pages. 2.

More information

Каталог на жичани производи Katalog žičanih proizvoda Catalogue wire products

Каталог на жичани производи Katalog žičanih proizvoda Catalogue wire products Каталог на жичани производи Katalog žičanih proizvoda Catalogue wire products www.brako.com.mk ТРАДИЦИЈА ОД 1947 ГОДИНА ИСТОРИЈАТА СОЗДАВА ИСКУСТВО ИСКУСТВОТО СОЗДАВА КВАЛИТЕТ КВАЛИТЕТОТ СОЗДАВА ЗАДОВОЛНИ

More information

Back up onto a computer all the video data on your camcorder's hard disk.

Back up onto a computer all the video data on your camcorder's hard disk. Backup Utility You can use Backup Utility to easily back up onto a computer all the video data on your camcorder's hard disk or to transfer backed up data back to the camcorder. Making regular backups

More information

Adapt Support Managed Service Programs

Adapt Support Managed Service Programs Adapt Support Managed Service Programs Introduction The purpose of this document is to present the different managed service offerings from Adapt that clients may choose to purchase to supplement their

More information

Hardware and Software Requirements for Installing California.pro

Hardware and Software Requirements for Installing California.pro Hardware and Requirements for Installing California.pro This document lists the hardware and software requirements to install and run California.pro. Workstation with SQL Server type: Pentium IV-compatible

More information

ArcPad 7.1.1 System Requirements

ArcPad 7.1.1 System Requirements ArcPad 7.1.1 System Requirements This PDF contains system requirements information, including hardware requirements, best performance configurations, and limitations, for ArcPad 7.1.1. Windows CE 4.2 Windows

More information

Changes in Subgingival Microflora after Placement and Removal of Fixed Orthodontic Appliances

Changes in Subgingival Microflora after Placement and Removal of Fixed Orthodontic Appliances DOI: 10.2298/SARH1406301Z ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-089.28-06 ; 616.314-008.8:579.8 301 Changes in Subgingival Microflora after Placement and Removal of Fixed Orthodontic Appliances

More information

Quick Start Guide. Laplink Software, Inc. Quick Start Guide MN-LLTLBR-EN-05 (REV. 02/2010) h t t p : / / w w w. l a p l i n k.

Quick Start Guide. Laplink Software, Inc. Quick Start Guide MN-LLTLBR-EN-05 (REV. 02/2010) h t t p : / / w w w. l a p l i n k. 1 Laplink Software, Inc. Customer Service/Technical Support: Web: http://www.laplink.com/help E-mail: CustomerService@laplink.com Quick Start Guide Laplink Software, Inc. 14335 NE 24th Street, Suite 201

More information

Assessing the Sensitivity of the Artificial Neural Network to Experimental Noise: A Case Study

Assessing the Sensitivity of the Artificial Neural Network to Experimental Noise: A Case Study Assessing the Sensitivity of the Artificial Neural Network to Experimental Noise: A Case Study Miloš J. Madić PhD Student University of Niš Faculty of Mechanical Engineering Velibor J. Marinković Full

More information

How to Install MS SQL Server Express

How to Install MS SQL Server Express How to Install MS SQL Server Express EventTracker v8.x Publication Date: Jun 8, 2016 EventTracker 8815 Centre Park Drive Columbia MD 21045 www.eventtracker.com Abstract This guide helps users to install

More information

CBE system requirements

CBE system requirements CBE system January 2012 minimum system The following tables detail the minimum hardware and software that must be met before applying for a CBE licence. Note: During the course of the 2012/13 licence period;

More information

USERS MANUAL PRODUCT OVERVIEW SYSTEM REQUIREMENTS

USERS MANUAL PRODUCT OVERVIEW SYSTEM REQUIREMENTS Active@ Password Changer v.3.0 Copyright 1998-2008 Active@ Data Recovery Software LSoft Technologies Inc. USERS MANUAL PRODUCT OVERVIEW Active@ Password Changer is a DOS-based solution designed for resetting

More information

Topaz Installation Sheet

Topaz Installation Sheet Topaz Installation Sheet P/N 460924001E ISS 08FEB12 Content Introduction... 3 Recommended minimum requirements... 3 Setup for Internet Explorer:... 4 Topaz installation... 10 Technical support... 14 Copyright

More information

Trend Micro Control Manager 6.0 Service Pack 2 System Requirements

Trend Micro Control Manager 6.0 Service Pack 2 System Requirements Trend Micro Incorporated reserves the right to make changes to this document and to the products described herein without notice. Before installing and using the software, please review the readme files,

More information

GV-600B, GV-650B, GV-800B

GV-600B, GV-650B, GV-800B GV-600B, GV-650B, GV-800B There are two types of GV-600B / GV-650B / GV-800B Card: PCI and PCI-E. Both types of the GV-600B / GV-650B / GV-800B Card provide up to 16 video channels and 4 audio channels.

More information

Internet Course on. Risk Management. and. Patient Safety Improvement

Internet Course on. Risk Management. and. Patient Safety Improvement and Internet Course on Risk Management Patient Safety Improvement Health and Consumer Affairs Ministry of Spain What can you find in this course This course describes progressively the phases, techniques

More information

Internet Course on. Risk Management and Patient Safety Improvement. Health and Consumer Affairs Ministry of Spain

Internet Course on. Risk Management and Patient Safety Improvement. Health and Consumer Affairs Ministry of Spain Internet Course on Risk Management and Patient Safety Improvement Health and Consumer Affairs Ministry of Spain What can you find in this course This course describes progressively the phases, techniques

More information

Desktop Suite. Pre-Sales Support SL1000 Release x. Doc. Version 1.00

Desktop Suite. Pre-Sales Support SL1000 Release x. Doc. Version 1.00 Desktop Suite Pre-Sales Support SL1000 Release x Doc. Version 1.00 Agenda Overview Modules\Modes Deskset Call Control mode Softphone mode Easy Easy to Install Easy to use Easy to Install and Maintain Demonstration\Trial

More information

AERMOD View. Version 8

AERMOD View. Version 8 AERMOD View Version 8 Installation & HASP License Activation Instructions AERMOD View is a Microsoft Windows -based program that can be installed in the following Windows operating systems (32-Bit or 64-Bit):

More information

Enterprise Edition. Hardware Requirements

Enterprise Edition. Hardware Requirements Enterprise Edition Hardware Requirements For Blackbaud FundWare 6 to 100+ user environments Revised August 6 th, 2008 Table of Contents Supported Platforms... 3 6 to 25 User Environment... 4 26 to 35 User

More information

CribMaster Database and Client Requirements

CribMaster Database and Client Requirements FREQUENTLY ASKED QUESTIONS CribMaster Database and Client Requirements GENERAL 1. WHAT TYPE OF APPLICATION IS CRIBMASTER? ARE THERE ANY SPECIAL APPLICATION SERVER OR USER INTERFACE REQUIREMENTS? CribMaster

More information

To ensure you have the appropriate equipment and settings please review the following: Software and Hardware Recommendations.

To ensure you have the appropriate equipment and settings please review the following: Software and Hardware Recommendations. Step 2- Computer Check Before you attempt to login to University resources it is important to make sure your computer will support an online course, or an accelerated course with an online component. It

More information

SUBARU SERVICE INFORMATION SUBARU REPLACEMENT KEY INFORMATION AND ANTI-THEFT SYSTEM (IMMOBILIZER) INFORMATION

SUBARU SERVICE INFORMATION SUBARU REPLACEMENT KEY INFORMATION AND ANTI-THEFT SYSTEM (IMMOBILIZER) INFORMATION SUBARU SERVICE INFORMATION SUBARU REPLACEMENT KEY INFORMATION AND ANTI-THEFT SYSTEM (IMMOBILIZER) INFORMATION INTRODUCTION The purpose of this bulletin is to provide replacement key and immobilizer information

More information

Training Presentation

Training Presentation Training Presentation New Features DLS 5 adds the following new features: Added a connect button so you don t have to do an upload or download to simply connect to the panel Added Signature Graphic in

More information

Remote Deposit Capture Installation Guide

Remote Deposit Capture Installation Guide Remote Deposit Capture Installation Guide Please contact businessbanking@farmingtonbankct.com or call 860-284-6549 with any questions. Remote Deposit Capture Installation Instructions It is necessary to

More information

HSBCnet Application Guide

HSBCnet Application Guide HSBCnet Application Guide It s easy to to get get started with with HSBCnet 1. Verify that you meet minimum system system requirements. 2. Complete HSBCnet Customer Agreement, including online online registration,

More information

LaCie Mobile Hard Drive User s Manual - Firewire & USB 2.0

LaCie Mobile Hard Drive User s Manual - Firewire & USB 2.0 Mobile Hard Drive 1 2 4 1. Hard Drive 5 1.1 6 2. 7 2.1 Hard Drive 10 2.2 USB 2.0 Mobile Hard Drive 11 2.3 12 3. Mobile Hard Drive 13 3.1 Mobile Hard Drive 14 3.1.1 Windows 14 3.1.2 Mac 16 4. 18 4.1. 18

More information

Hardware/Software Requirements For Self-Hosting Multi Server

Hardware/Software Requirements For Self-Hosting Multi Server Hardware/Software Requirements For Self-Hosting Multi Server Ebix recommends two or more servers for sites with more than 20 active users. The first step is deciding which type of configuration would best

More information

McAfee Enterprise Edition v 7.1.0 Installation & Configuration For Windows NT, 2000, and XP

McAfee Enterprise Edition v 7.1.0 Installation & Configuration For Windows NT, 2000, and XP McAfee Enterprise Edition v 7.1.0 Installation & Configuration For Windows NT, 2000, and XP McAfee Enterprise Edition v 7.1.0: Installation & Configuration 1 McAfee Enterprise Edition v 7.1.0: Installation

More information

e-dpp 4.0.2 May 2013 Quick Installation Guide Microsoft Windows 2003 Server, XP, Vista, 7 Access Database

e-dpp 4.0.2 May 2013 Quick Installation Guide Microsoft Windows 2003 Server, XP, Vista, 7 Access Database e-dpp 4.0.2 May 2013 Microsoft Windows 2003 Server, XP, Vista, 7 Access Database ELTECHS Engineering and Consulting Co., Ltd., Japan www.eltechs.co.jp Tel No. +81 (47) 490-1010 Fax No. +81 (47) 490-1011

More information

Operating manual. SpectralTransfer. - Backup of measurement data - Backup and recovery of user-defined methods - Software and methods update

Operating manual. SpectralTransfer. - Backup of measurement data - Backup and recovery of user-defined methods - Software and methods update Operating manual SpectralTransfer - Backup of measurement data - Backup and recovery of user-defined methods - Software and methods update SpectralTransfer Accuracy when going to press The use of advanced

More information