ก ก A MONITORING SYSTEM FOR HIGH STABILITY REQUIRED COMPUTER NETWORK IN HDD INDUSTRY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ก ก A MONITORING SYSTEM FOR HIGH STABILITY REQUIRED COMPUTER NETWORK IN HDD INDUSTRY"

Transcription

1 ก ก ก ก A MONITORING SYSTEM FOR HIGH STABILITY REQUIRED COMPUTER NETWORK IN HDD INDUSTRY ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2551

2 ก ก ก ก A MONITORING SYSTEM FOR HIGH STABILITY REQUIRED COMPUTER NETWORK IN HDD INDUSTRY ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2551

3 A MONITORING SYSTEM FOR HIGH STABILITY REQUIRED COMPUTER NETWORK IN HDD INDUSTRY WATSACHON ROJSATTARAT SITA KANGWANPANICH ACHARAWADEE KONGPAN A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING BURAPHA UNIVERSITY 2008

4 ก ก ก ก ก ก ก. ก ก 71 ก ก 2551 ก ก ก ก ก ก ก ก... ก ก ( )...ก ก ( ก )... ก (. ก ก )... ก (. ก ก )

5 ii ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก MRTG ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก : ก MRTG ก

6 iii Abstract In hard disk drive industry computers are used for controlling and reporting machine status through computer gateways. In some situations when these computers are down, the status report will be interrupted and hence cause serious troubles in the manufacturing efficiency. The objective of this project is to monitor status of gateway computer. The system will show status of gateway and alert the engineers in charge when problems occur. As such, the engineer will be able to solve the problem in time. The project is divided into 4 main parts. First, status of gateway is monitored by using MRTG program. The second part is to collect and record status data into database using a program coded in Java. The third part is to analyze data using program coded in PHP and java script programming languages. The forth part is to show status of gateway using HTML format. The results show that the system can monitor status of gateway and when gateway down, the system can send to engineer Keywords: Gateway, MRTG, status of gateway

7 iv ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

8 .. Abstract... ก ก ก ii iii iv v vii viii กก ก ก ก Multi Router Traffic Grapher (MRTG) กก MRTG Simple Network Management Protocol (SNMP) (Perl) (PHP) PHP ก ก MySQL ก ก MySQL ก ก phpmyadmin phpmyadmin (Mail Server) (JavaScript) ก ก JavaScript... 14

9 vi ( ) 2.9 (java) (HTML) HTML HTML HTML กก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก MRTG ก ก ก ก MySQL ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 43 ก ก ก ก. 44 ก ก ก ก ก.. 67

10 vii 2.1 ก ก ก MRTG ก ก ก SNMP ก ก phpmyadmin ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก MRTG ก Active Perl ก ก MRTG html กก ก ก index file ก ก ก ก 31 ก ก bat Startup mrtg_status mrtg mrtg2 ก ก ก mrtg ก ก ก ก ก (Down) ก ก ก ก ก ก ก... 39

11 viii 1.1 ก HTML ก mrtg

12 กก ก ก (Servo Writing) ก ก ก ก ก ก ก ก (Servo Pattern) ก (Disk media) ก ก ก ก (Self Servo Track Writer : SSW) ก (Status) ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก (Gateway) ก ก ก ก กก 100 ก กก 40 ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Monitor) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Operating system) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

13 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2003 (Windows 2003 Server) ก ก ก ก ก ก ก 1.4 ก ก ก 1. ก ก 2. ก ก ก ก Network Monitoring ก 3. ก 4. ก ก ก 5. ก ก 6. ก ก 7. ก 8. ก

14 1 3 June July 2008 August 2008 September 2008 October 2008 November 2008 December 2008 January 2009 February 2009 March ก

15 ก ก ก ก ก 4

16 5 2 ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก 2.1 กก (Multi Router Traffic Grapher: MRTG) 2.2 ก (Simple Network Management Protocol: SNMP) 2.3 (Perl) 2.4 (PHP) 2.5 ก ก (MySQL) 2.6 (phpmyadmin) 2.7 (Mail Server) 2.8 (JavaScript) 2.9 (Java) 2.10 (HTML) 2.1 กก (Multi Router Traffic Grapher : MRTG) ก MRTG ก Tobi Oetiker ก ก ก ก ก ก MRTG ก / ก (Unix/Linux) (Netware) ก MRTG ก (Log file) ก ก MRTG (Perl Script) SNMP ก (Counter) ก ก ก ก ก ก png (Web page) ก (Web browser) ก ก ก ก ก MRTG ก ก ก

17 กก MRTG MRTG SNMP ก (Request) ก ก ก SNMP ( SNMPenabled) ก ก SNMP ก MRTG ก ก ก (Directory) ก (Web Server) ก ก MRTG HTTP ก ก ก 2.1 ก ก ก MRTG 2.2 ก (Simple Network Management Protocol: SNMP) Simple Network Management Protocol (SNMP) (protocol) ก ก ก (Router) ก ก ก UPS ก ก ก SNMP ก (Network Management Station: NMS) ก (Agent) ก ก ก ก NMS ก NMS ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Software) ก ก ก ก ก ก ก ก

18 7 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Management Information Base: MIB) ก ก ก MIB ก ก ก ก ก SNMP ก ก ก ก ก ก ก OID (Object Identifier) ก ก ก ก ก 2.2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

19 8 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2.3 ก SNMP ก ก ก (Protocol Engine) MIB ก ก NMS ก MIB ก ก ก ก ก NMS ก Agent ก ก ก SNMP version ก 5 1) get-request ก ก ก 2) get-next-request ก ก 3) get-response ก 4) set-request 5) trap ก ก ก ก SNMP 161 ก (Perl) Perl ก Practical Extraction and Report Language ก ก Larry Wall ก ก ก

20 9 ก ก ก CGI (Common Gateway Interface) DOS, Windows95,98,NT Unix ก ก.pl.cgi Compile ก ก ก ก ก ก ก 2.4 (PHP) PHP ก "Personal Home Page Tool" Server side script ก ก ก ก ก ก HTML ก ก (Website) PHP ก scripting language ก ก (script) ก JavaScript Perl ก PHP ก ก PHP ก ก ก ก HTML ก ก ก PHP ก server-side HTML-embedded scripting language ก Dynamic HTML ก ก PHP ก CGI Apache Module ก PHP PHP Apache ก ก CGI CGI PHP ก ก Apache ก ก ก PHP ก ก PHP Apache กก PHP - PHP ก Compile Execute - PHP Web Server UNIX Macintosh Windows ก Cross Platform - PHP ก (Source Code) ก กก 1 MB - PHP ก ก ก ก - ก ก ISAPI NASPI

21 10 - PHP Perl ก C - PHP dbase DBM ODBC MySQL Oracle ก ก - PHP ก ก ก ก - PHP ก ก ก POP3 INMP SNMP Ftp Network Socket - ก XML - ก - ก ก 2.5 ก ก MySQL ก ก (MySQL AB) ก (SQL = Structured Query Language) ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Server-Side Script) PHP ASP.net JSP ก ก ก (Application Program) VisualBasic.net Java C+ ก ก ก ก ก ก ก ก ก MySQL 1. MySQL ก (Database Management System: DBMS) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก MySQL ก 2. MySQL ก relational Relational ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก SQL ก MySQL ก 3. MySQL ก

22 11 MySQL ก ก ก (Download) ก MySQL ก ก ก ก ก 2. ก ก (Data Inconsistency) ก ก ก ก 2 กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Employee) ก ก (Saleman) 3. ก ก ก (Data Security) ก ก ก ก ก DBMS (Data Base Management System) ก ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก 5. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Privacy) ก ก (security) ก ก ก ก ก ก 6. ก ก ก ก ก ก ก 7. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 8. ก ก ก ก 9. ก ก กก ก

23 12 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Field Data item Attribute) ก ก (Record Etry) ก กก ก (File Table) ก ก (Table) ก ก (Primary Key) ก ก ก ก ก Pk (Secondary Key) ก Sk ก (Foreign key) ก Fk (Entity) ก ก ก ก ก ก ก (Atribute) 2.6 (phpmyadmin) phpmyadmin ก ก MySQL ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

24 ก ก phpmyadmin phpmyadmin - ก (Freeware) - ก - ก ก - ก - ก ก ก -.txt - ก multiple servers - export import csv - กก 10 ( ) 2.7 (Mail Server) ก ก ก ก (Attach file) ก ก Address book กก hotmail.com thaimail.com

25 14 SMTP server (Simple Mail Transfer Protocol Server) ก ก SMTP ก ก IP ก ก SMTP ก ก SMTP ก ก ก ก ก ก SMTP ก ก ก Reply ก Open Reply ก Reply ก ก MOBI+ ก ก SMTP Bomb Mail Mail Box ก SMTP ก POP server (Post Office Protocol) Server ก ก ก ก ก PDA Mail thaimail.com Web-based mail ก Outlook PDA 2.8 (JavaScript) ก ก ก ก ก ก ก - ก ก ก ก ก ก ก ก (Netscape Communications Corporation) Live Script ก ก Netscape Navigator2.0 ก Live Wire ก ก Live Script 2538 JavaScript ก ก JavaScript ก ก (Object Oriented Programming) ก ก ก ก HTML ก HTML ก ก 1. Navigator JavaScript Client-Side JavaScript ก ( ) ก

26 15 2. Livewire JavaScript Server-Side JavaScript ก ( ก ก ก ) ก Livewire 2.9 (Java) (Java programming language) ก Sun Micro System ก ก ก ก JVM (Java Virtual Machine) ก ก Open Source ก ก ก 2.10 (HTML) HTML HTML ก Hyper Text Markup Language (, 2545) ก ก ก ก ก ก HTML ก ก ก HTML ก ก (Tag) ก < > </ > ก ก HTML ก ก ก HTML Text editor Notepad Microsoft Windows EditPlus ก ก ก ก FrontPage Dreamweaver ก HTML HTML HTML ก 2 ก ก HTML

27 16 <HTML> <HEAD> <TITLE> </TITLE> </HEAD> <BODY> ก... </BODY> </HTML> HTML HTML ก ก ก ก ก ก ก ก 2.1 <HTML> </HTML> ก HTML Begin End <HEAD> </HEAD> ก ก <TITLE> <TITLE> </TITLE> ก ก <BODY> </BODY> ก <BODY> </BODY> ก ก ก ก ก 2.1 HTML

28 17 3 กก ก ก 3.1 กก กก กก ก ก Simple Network Management Protocol (SNMP) ก ก ก ก ก (MRTG) ก 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Update) ก ก 5 ก ก 3.2 ก ก ก ก ก ก 4 ก 1. ก ก ก ก MRTG 2. ก ก ก 3. ก ก 4. ก ก

29 ก ก 1 ก ก ก 3.2 ก ก ก ก ก ก ก MRTG ก ก ก ก ก MRTG ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก MRTG ก ก ก ก

30 19 SNMP ก ก SNMP ก MRTG ก (Log File) ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก 3.3 ก ก ก ก MySQL ก กก ก ก MRTG 4 ก ก ก ก ก ก ID Name CPU time CPU in CPU out HDD time HDD in HDD out TRAF time TRAF in TRAF out MEM Time MEM in MEM out 3.1 ก ก ก ก ก ก ก 5 ก ก ก MRTG ก ก ก ก ก ก ก ก (FileInput.java) ก

31 20 1 ก ก ( ก ก 17 ) String name[] = new String[17]; String data[][] = new String[17][12]; String type[] = {"cpu", "disk", "traf", "mem"}; DecimalFormat d = new DecimalFormat("00"); 2 ก ssw25xx.log name[i] = "ssw25" + d.format(i); File file = new File("C:\\AppServ\\www\\mrtg2\\" + name[i] + "-" + type[j] + ".log"); 3 ก ก Time stamp ก ก MRTG ก Time stamp ก ก date = dis.readline(); Locale.US); String field[] = date.split(" "); Calendar c = Calendar.getInstance(); c.settimeinmillis(long.parselong(field[0]) * 1000L); SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss", field[0] = df.format(c.gettime()); data[i][j * 3] = field[0]; data[i][j * 3 + 1] = field[1]; data[i][j * 3 + 2] = field[2];

32 21 4 mrtg2 String servername = "localhost"; String mydatabase = "mrtg2"; String url = "jdbc:mysql://" + servername + "/" + mydatabase; // a JDBC url String username = "root"; String password = "root"; connection = DriverManager.getConnection(url, username, password); 5 ก mrtg_status String sql = "insert into mrtg_status(name,cpu_time,cpu_in,cpu_out,hdd_time,hdd_in,hdd_out,traf_time,traf_in,t raf_out,mem_time,mem_in,mem_out) values(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)"; 3 ก ก 3.4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (connectdb2.php) ก 1 mrtg2 $con = mysql_connect("localhost","root","root"); mysql_select_db("mrtg2", $con);

33 22 2 ก 17 ก ก ก 17 $result = mysql_query("select * FROM mrtg_status order by id DESC limit 0,17"); ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก กก 50 ก ก ก กก 80 ก -1 ก ก ก ก ก index.php ก if ((h[3] > 80) (h[3] == -1)){ td.setattribute("background", "appserv/label2.gif"); // red }else if ((h[3] > 50)&&(h[3] <= 80)){ td.setattribute("background", "appserv/label4.gif"); // yellow }else if (h[3] <= 50){ } td.setattribute("background", "appserv/label1.gif"); // green

34 ก ก ก ก ArGoSoft Mail Server ก ก ก ก ก ก ก ก PHP, ASP ASP.NET ก ก ก ก 2 ก ก ก กก 1. ก ก ก กก 80 ก -1 ก กก 80 ก ก ก ก ก ก ก index.php ก

35 24 1 ก ก ก if (((h[3] > 80) (h[3] == -1))&&((tablestatus[i] > 80) (tablestatus[i] == -1))){ if(sendmailstatus[i]!= 200){ sendmail(h[1],h[3]); sendmailstatus[i]=200;// set status send mail } } 2 ก ก function sendmail(infomation,cpu){ } createxmlhttprequest(); xmlhttp.open("get","sendmail.php?infomation="+infomation+"&cpu="+cpu,true); xmlhttp.onreadystatechange = function() {compleas(infomation); } ; xmlhttp.send(null); 3.6 ก

36 25 4 ก ก 3.7 ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก ก 1. ก ก ก 3 - Normal - Half loaded - Down 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก MRTG ก

37 ก ก ก - ก 1 ก ก 16-1 ก ก 1 ก ก - ก ก ก - ก 4 ก

38 3.2 27

39 28 4 ก ก ก ก ก MRTG ก ก 4.2 ก ก MySQL ก ก ก 4.3 ก ก 4.4 ก ก 4.5 ก ก ก 4.1 ก ก MRTG ก ก ก ก MRTG ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก MRTG SNMP ก ก ก SNMP ก - ก MRTG ก - ก MRTG ก ก ก ก - ก MRTG ก - ก MRTG ก ก ก ก - ก ก MRTG Start up

40 ก - ก MRTG ก ก ก ก ก ก 4.1 ก ก MRTG ก Active Perl 4.2 ก ก MRTG html

41 30 - ก ก perl mrtg mrtg.cfg index.html 4.3 กก ก 4.4 ก index file

42 ก 4.6 ก ก ก ก ก - ก MRTG Start up ก MRTG 4.7.bat

43 Startup 4.2 ก ก MySQL ก ก ก ก ก - ก ก ก MRTG ก - ก ก ก MRTG ก ก - ก mrtg2 mrtg_status ก ก 14 - ID ก - Name ก ก - CPU_time ก ก - CPU_in ก ก - CPU_out ก ก ก - HDD_time ก ก ก - HDD_in ก ก ก - HDD_out ก ก ก ก - Traf_time ก ก - Traf_in ก ก - Traf_out ก ก ก - Mem_time ก ก - Mem_in ก ก - Mem_out ก ก ก

44 33 Field Data type Length PK Description 1 ID bigint 20 PK 2 Name vachar 10 ก 3 CPU_time timestamp ก 4 CPU_in int 11 ก 5 CPU_out int 11 ก ก 6 HDD_time timestamp ก ก 7 HDD_in int 11 ก ก 8 HDD_out int 11 ก ก ก 9 Traf_time timestamp ก 10 Traf_in int 11 ก 11 Traf_out int 11 ก ก 12 Mem_time timestamp ก 13 Mem_in int 11 ก 14 Mem_out int 11 ก ก 4.1 mrtg2

45 mrtg_status mrtg2 - ก ก ก ก MRTG ก ก ก ก ก ก 17 (ssw2500-ssw2516) - ก ก ก ก MRTG ก mrtg2 - ก ก ก MRTG ก 5

46 mrtg2 ก ก ก ก ก ก - ก - ก ก ก 17 - ก ก mrtg2 ก ก CPU_in กก ก - ก ก ( ) 2 ก ก - ก ก ssw2516 ก ssw2507 ssw ก - ก ก ssw2516 ก ssw2507 ssw2511

47 36 - ก ก ssw2507 ssw ก mrtg ก ก

48 ก ก ก (Down) 4.14 ก

49 ก ก ก - ก ก - ก ก - ก ก ก ก 4.15 ก 4.16 ก ก

50 39 ก ก กก ก ก ก - ก - ก - ก - ก ก - ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Click here to show graph 4.17 ก ก ก

51 ก ก ก ก ก ก - ก ก 1 ก ก 1 ก ก - ก ก ก - ก 4 ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

52 41 5 ก 5.1 กก ก ก ก 2003 ก MRTG ก SNMP ก ก ก ก MRTG ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5.2 ก ก ก ก ก ก ก 2003 กก ก ก (Linux) ก ก ก ก ก ก ก ก 2003 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

53 42 ก [1] ก ก ก. ก ก, ก. [2] PHP & MySQL make it easy., ก. [3] ก ก ก JAVA.., ก. [4] PHP MySQL., ก. [5] ก ก ก ก = Database system and design. ก ก, ก. [6] , ก. [7] ก., ก. [8] Mail server., ก.

54 ก 43

55 44 ก ก ก ก 1. ( ก ก 2. ก ก ก ก click Show

56 3. ก ก ก ก MRTG ก Click Here to Show Graph 45

57 46 ก ก ก ก 1. ก Management and monitoring tools ก - ก Install optional Windows components

58 47 - ก Management and Monitoring Tools ก Next 2. ก SNMP - Administrative Tools ก Services

59 48 - ก SNMP Service ก Properties - Traps Community name Public ก Add to list

60 49 - Security Accepted community names ก Add ก Add - ก Accpet SNMP packets from any host ก OK

61 50 - ก SNMP Informant 3. ก SNMP Windows Firewall - Windows Firewall ก Add Port

62 51 - Name Port number ก UDP ก OK 4. ก ก IIS Apache - Administrative Tools --> Internet Information Services (IIS) Manager - ก ( EMBEDDED2) - ก All Tasks --> Restart IIS

63 - What do you want IIS to do? ก Stop Internet Service on ( ) - ก OK 52

64 53 5. ก ก Appserv ( ) - ก ก Next - ก

65 54 - Server Address - Root

66 55 6. ก ก MRTG - ก MRTG - ก Active perl

67 56 - ก ก Active perl MRTG ก perl mrtg ก - ก MRTG IP Address ก 1. config perl cfgmaker --global "WorkDir: ก ก ก " --output.cfg ก ก ก ssw00.cfg mrtg \bin ก ก mrtg ssw00.cfg C:\Appserv\www\mrtg ก ก html ก

68 57 ** cfgmaker Configuration File ก 2 (2 OID) ก ก ก (OID ) Configuration File 2. html perl mrtg warning ก ก 2 warning ก C:\Appserv\www\mrtg 3 - html ก - png ก - ก ก ก html ก ก ก mrtg

69 58 3. mrtg ก 5 RunAsDaemon:yes 4. ก index.html ก ก perl indexmaker --column=1 --output=c:\appserv\www\mrtg\index.html C:\mrtg \bin\ssw00.cfg

70 59 5. ก batch file Start up ก ก ก MRTG ก ก ก ก ก ก ก ก batch file Start Up ก MRTG batch file 6. ก ก ก ก ก OID ก ก ก target ก MRTG ก ก - target OID ก ก - Pagetop ก ก - Option ก - nopercent ก - growright MRTG ก ก - guage - noinfo ก ก uptime ก - title ก ก - Maxbyes ก ก - kmg ก ก - YLegend ก y ก - ShortLegend Max, Average, Current - LegendI OID ก - LegendO OID - Legend1 LegendI

71 60 7. ก - ก ก ก ก FileInPut.java connectdb2.php ก ( ก ) ก ก ก ก ( FileInPut.java) 8. ก ( connectdb2.php) - ก php.ini

72 61 - ก ArgoSoft Mail Server ก ก ก - ก ก Tools ก Options - ก ก ก DNS Server IP Home

73 62 - Local Domains localhost - Ports Web Interface ก 80 ก Apache - ก Play ก ก ก Stop Start ก

74 63 9. ก - Tools ก Users - ก Add New User

75 ก ก Outlook Express - Tools ก Accounts

76 65 - -

77 - 66

78 67 ก ก ก ก ก ก 3. ก 4. ก ก

79 68

80 69

81 70

82 71

Using MRTG to Monitor I/O

Using MRTG to Monitor I/O PS Series Groups Using MRTG to Monitor I/O Abstract This Technical Report describes how to use Multi Router Traffic Grapher (MRTG) to monitor the I/O between servers and PS Series group members running

More information

1. DNS Primary zone DNS. user name : train password : p@ssw0rd (Computer name) clientxx (xx ก ก ). 27 www.kroonis.org

1. DNS Primary zone DNS. user name : train password : p@ssw0rd (Computer name) clientxx (xx ก ก ). 27 www.kroonis.org 1 DNS 1. DNS Primary zone DNS ก Vmware Windows 7 ก (Clients) ก Image Windows 7 Network NAT user name : train password : p@ssw0rd (Computer name) clientxx (xx ก ก ) ก DNS clientxx Server 192.168.1.38 Server

More information

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เร อง พ ฒนาเว บไซต โครงการเป ดสอนปร ญญาตร นานาชาต โดย นายอ ครพงษ กาญจนอาพล 5210502694 พ.ศ.

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เร อง พ ฒนาเว บไซต โครงการเป ดสอนปร ญญาตร นานาชาต โดย นายอ ครพงษ กาญจนอาพล 5210502694 พ.ศ. โครงงานว ศวกรรมคอมพ วเตอร ภาคว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เร อง พ ฒนาเว บไซต โครงการเป ดสอนปร ญญาตร นานาชาต คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร International Undergraduate

More information

บทท 2 ทฤษฎ และวรรณกรรมท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และวรรณกรรมท เก ยวข อง 6 บทท 2 ทฤษฎ และวรรณกรรมท เก ยวข อง 2.1 ทฤษฎ ท เก ยวข อง 2.1.1 น ยามคาศ พท ท ใช ในระบบ 2.1.1.1 สมาช ก หมายถ ง ผ ม ส ทธ และม ส วนร วมในสมาคม องค กร หร อก จกรรมใด ๆ ฝากบ าน เป นต น 2.1.1.2 ฝาก หมายถ ง การมอบให

More information

Multi-Router Traffic Grapher (MRTG)

Multi-Router Traffic Grapher (MRTG) Multi-Router Traffic Grapher (MRTG) MULTI-ROUTER TRAFFIC GRAPHER (MRTG)... 1 Overview... 1 Installing MRTG... 1 Viewing the Results... 10 Notes... 13 Troubleshooting... 13 Document Revision History...

More information

Lesson 7 - Website Administration

Lesson 7 - Website Administration Lesson 7 - Website Administration If you are hired as a web designer, your client will most likely expect you do more than just create their website. They will expect you to also know how to get their

More information

Pemrograman Web. 1. Pengenalan Web Server. M. Udin Harun Al Rasyid, S.Kom, Ph.D http://lecturer.eepis-its.edu/~udinharun udinharun@eepis-its.

Pemrograman Web. 1. Pengenalan Web Server. M. Udin Harun Al Rasyid, S.Kom, Ph.D http://lecturer.eepis-its.edu/~udinharun udinharun@eepis-its. Pemrograman Web 1. Pengenalan Web Server M. Udin Harun Al Rasyid, S.Kom, Ph.D http://lecturer.eepis-its.edu/~udinharun udinharun@eepis-its.edu Table of Contents World Wide Web Web Page Web Server Internet

More information

Volume SYSLOG JUNCTION. User s Guide. User s Guide

Volume SYSLOG JUNCTION. User s Guide. User s Guide Volume 1 SYSLOG JUNCTION User s Guide User s Guide SYSLOG JUNCTION USER S GUIDE Introduction I n simple terms, Syslog junction is a log viewer with graphing capabilities. It can receive syslog messages

More information

MMGD0204 Web Application Technology. Chapter 9 SERVER-SIDE SCRIPTING LANGUAGE

MMGD0204 Web Application Technology. Chapter 9 SERVER-SIDE SCRIPTING LANGUAGE MMGD0204 Web Application Technology Chapter 9 SERVER-SIDE SCRIPTING LANGUAGE Server-Side Scripting Language A web server technology in which a user's request is fulfilled by running a script directly on

More information

Internet Technologies_1. Doc. Ing. František Huňka, CSc.

Internet Technologies_1. Doc. Ing. František Huňka, CSc. 1 Internet Technologies_1 Doc. Ing. František Huňka, CSc. Outline of the Course 2 Internet and www history. Markup languages. Software tools. HTTP protocol. Basic architecture of the web systems. XHTML

More information

There are numerous ways to access monitors:

There are numerous ways to access monitors: Remote Monitors REMOTE MONITORS... 1 Overview... 1 Accessing Monitors... 1 Creating Monitors... 2 Monitor Wizard Options... 11 Editing the Monitor Configuration... 14 Status... 15 Location... 17 Alerting...

More information

ค ม อการใช โปรแกรมร บ-ส งข อม ลอ เล กทรอน กส แบบท 1 ระหว างบร ษ ทประก นภ ยก บส าน กงาน คปภ. โดยว ธ การแบบปลอดภ ย แบบท 1 การร บ-ส งจดหมายโดยใช โปรแกรม MS Outlook Express 1.1 ว ธ ต ดต ง TOT ROOT CA Certificate

More information

Web Hosting/Domain Names

Web Hosting/Domain Names Web Hosting/Domain Names Domain Names http://www.secondlevel.toplevel http://www.acme.com Top Level Domains.com.net.org.edu.mil Second Level Domains.jmu.yahoo.msnbc.washingtonpost.drsteveanderson Sub-Domains

More information

SysPatrol - Server Security Monitor

SysPatrol - Server Security Monitor SysPatrol Server Security Monitor User Manual Version 2.2 Sep 2013 www.flexense.com www.syspatrol.com 1 Product Overview SysPatrol is a server security monitoring solution allowing one to monitor one or

More information

Web Hosting Features. Small Office Premium. Small Office. Basic Premium. Enterprise. Basic. General

Web Hosting Features. Small Office Premium. Small Office. Basic Premium. Enterprise. Basic. General General Basic Basic Small Office Small Office Enterprise Enterprise RAID Web Storage 200 MB 1.5 MB 3 GB 6 GB 12 GB 42 GB Web Transfer Limit 36 GB 192 GB 288 GB 480 GB 960 GB 1200 GB Mail boxes 0 23 30

More information

End User Guide The guide for email/ftp account owner

End User Guide The guide for email/ftp account owner End User Guide The guide for email/ftp account owner ServerDirector Version 3.7 Table Of Contents Introduction...1 Logging In...1 Logging Out...3 Installing SSL License...3 System Requirements...4 Navigating...4

More information

Monitoring Cisco IOS Firewall Inspection Activity with Multi- Router Traffic Grapher (MRTG)

Monitoring Cisco IOS Firewall Inspection Activity with Multi- Router Traffic Grapher (MRTG) Monitoring Cisco IOS Firewall Inspection Activity with Multi- Router Traffic Grapher (MRTG) Introduction Cisco introduced support for the new Cisco Unified Firewall MIB in Cisco IOS Software Release 12.4(6)T.

More information

42goISP Documentation

42goISP Documentation 42goISP Documentation 42goISP Documentation I Table of Contents General...1 1 What is 42goISP?...1 2 Terms and structure of the manual...1 3 Installation/Upgrade/Deinstallation...1 3.1 Installation...1

More information

Knowledge is Power. He who gets wisdom loves his own soul; he who cherishes understanding prospers. (Proverbs 19:8)

Knowledge is Power. He who gets wisdom loves his own soul; he who cherishes understanding prospers. (Proverbs 19:8) Knowledge is Power He who gets wisdom loves his own soul; he who cherishes understanding prospers. (Proverbs 19:8) Monitoring Tool -MRTG on CentOS 6.4 Jeong Chul tland12.wordpress.com www.youtube.com/user/tland12

More information

May 2002 16PZ-0502A-WWEN Prepared by: Internet & E-Commerce Solutions

May 2002 16PZ-0502A-WWEN Prepared by: Internet & E-Commerce Solutions May 2002 Prepared by: Internet & E-Commerce Solutions Contents Introduction... 3 Solution Overview... 3 Obtaining Compaq Management Agents (CMA) for Linux... 3 Integrating Compaq Management Agents MIBs

More information

Short notes on webpage programming languages

Short notes on webpage programming languages Short notes on webpage programming languages What is HTML? HTML is a language for describing web pages. HTML stands for Hyper Text Markup Language HTML is a markup language A markup language is a set of

More information

Connecting with Computer Science, 2e. Chapter 5 The Internet

Connecting with Computer Science, 2e. Chapter 5 The Internet Connecting with Computer Science, 2e Chapter 5 The Internet Objectives In this chapter you will: Learn what the Internet really is Become familiar with the architecture of the Internet Become familiar

More information

Detailed Revision History: Advanced Internet System Management (v5.07)

Detailed Revision History: Advanced Internet System Management (v5.07) Detailed Revision History 1 Detailed Revision History: Advanced Internet System Management (v5.07) This detailed revision history document identifies the differences in Advanced Internet System Management

More information

Remote Connectivity to XV, XP and epro units running Visual Designer

Remote Connectivity to XV, XP and epro units running Visual Designer Intro Remote connectivity is one of the major features of Visual Designer and our new operator interface hardware platforms running that software. The ability to monitor, troubleshoot, edit and administer

More information

ISPConfig Documentation

ISPConfig Documentation ISPConfig Documentation ISPConfig Documentation I Table of Contents General...1 1 What is ISPConfig?...1 2 Terms and structure of the manual...1 3 Installation/Upgrade/Deinstallation...1 3.1 Installation...1

More information

Witango Application Server 6. Installation Guide for OS X

Witango Application Server 6. Installation Guide for OS X Witango Application Server 6 Installation Guide for OS X January 2011 Tronics Software LLC 503 Mountain Ave. Gillette, NJ 07933 USA Telephone: (570) 647 4370 Email: support@witango.com Web: www.witango.com

More information

Installing The SysAidTM Server Locally

Installing The SysAidTM Server Locally Installing The SysAidTM Server Locally Document Updated: 17 October 2010 Introduction SysAid is available in two editions: a fully on-demand ASP solution and an installed, in-house solution for your server.

More information

Lecture 2. Internet: who talks with whom?

Lecture 2. Internet: who talks with whom? Lecture 2. Internet: who talks with whom? An application layer view, with particular attention to the World Wide Web Basic scenario Internet Client (local PC) Server (remote host) Client wants to retrieve

More information

Certificate in Web Development and Administration

Certificate in Web Development and Administration Certificate in Web Development and Administration This course contains the following modules: Web Development and Administration IT-03D Web Development IT-03E Web Administration After successfully completing

More information

ก ก ก ก " # $ " % & '( ก )'ก* + ก +,, ) ก ) + -. + / ) ก + " # # 0 1ก )'ก* 2550

ก ก ก ก  # $  % & '( ก )'ก* + ก +,, ) ก ) + -. + / ) ก +  # # 0 1ก )'ก* 2550 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2550 AN OPTIMIZED DATA RETRIEVAL APPROACH FOR LEARNING MANAGEMENT SYSTEM Thanin Rabiabpo A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirments for the Degree of Master of Engineering

More information

WLAN TRAFFIC GRAPHING APPLICATION USING SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL *

WLAN TRAFFIC GRAPHING APPLICATION USING SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL * WLAN TRAFFIC GRAPHING APPLICATION USING SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL * Bhargavi Hiremagalur and Dulal C. Kar Department of Computing and Mathematical Sciences, Texas A&M University-Corpus Christi,

More information

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. SNMP and OpenNMS. Part 1 SNMP.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. SNMP and OpenNMS. Part 1 SNMP. SNMP and OpenNMS Part 1 SNMP Zeev Halevi Introduction Designed in 1987 by Internet Engineering Task Force (IETF) to send and receive management and status information across networks Most widely used network

More information

Chapter 1 Programming Languages for Web Applications

Chapter 1 Programming Languages for Web Applications Chapter 1 Programming Languages for Web Applications Introduction Web-related programming tasks include HTML page authoring, CGI programming, generating and parsing HTML/XHTML and XML (extensible Markup

More information

Application Monitoring using SNMPc 7.0

Application Monitoring using SNMPc 7.0 Application Monitoring using SNMPc 7.0 SNMPc can be used to monitor the status of an application by polling its TCP application port. Up to 16 application ports can be defined per icon. You can also configure

More information

Foglight NMS Overview

Foglight NMS Overview Page 1 of 5 Foglight NMS Overview Foglight Network Management System (NMS) is a robust and complete network monitoring solution that allows you to thoroughly and efficiently manage your network. It is

More information

Tango Hostway s Reseller Platform

Tango Hostway s Reseller Platform Tango Hostway s Reseller Platform Web Hosting Plans Linux Hosting Pricing Monthly $7.95 $9.95 $11.95 $13.95 $18 Quarterly $19.88 $24.88 $29.88 $34.88 $45 Semi-Annually $39.75 $49.75 $59.75 $69.75 $90 Yearly

More information

TELE 301 Network Management

TELE 301 Network Management TELE 301 Network Management Lecture 20: Management Tools and Protocols Haibo Zhang Computer Science, University of Otago TELE301 Lecture 20: Management tools and protocols 1 What is Network Management?

More information

Management, Logging and Troubleshooting

Management, Logging and Troubleshooting CHAPTER 15 This chapter describes the following: SNMP Configuration System Logging SNMP Configuration Cisco NAC Guest Server supports management applications monitoring the system over SNMP (Simple Network

More information

Firewall VPN Router. Quick Installation Guide M73-APO09-380

Firewall VPN Router. Quick Installation Guide M73-APO09-380 Firewall VPN Router Quick Installation Guide M73-APO09-380 Firewall VPN Router Overview The Firewall VPN Router provides three 10/100Mbit Ethernet network interface ports which are the Internal/LAN, External/WAN,

More information

UQC103S1 UFCE47-20-1. Systems Development. uqc103s/ufce47-20-1 PHP-mySQL 1

UQC103S1 UFCE47-20-1. Systems Development. uqc103s/ufce47-20-1 PHP-mySQL 1 UQC103S1 UFCE47-20-1 Systems Development uqc103s/ufce47-20-1 PHP-mySQL 1 Who? Email: uqc103s1@uwe.ac.uk Web Site www.cems.uwe.ac.uk/~jedawson www.cems.uwe.ac.uk/~jtwebb/uqc103s1/ uqc103s/ufce47-20-1 PHP-mySQL

More information

The 7th National Conference on Computing and Information Technology. A Web-based Single Sign-on (SSO) using SAML 2.0

The 7th National Conference on Computing and Information Technology. A Web-based Single Sign-on (SSO) using SAML 2.0 ก ก ก SAML 2.0 A Web-based Single Sign-on (SSO) using SAML 2.0 (Tatchai Russameroj) 1 (Pornchai Mongkolnam) 2 ก ก ก (Kriengkrai Porkaew) 3 1, 2, 3 ก tum010@hotmail.com 1, pornchai@sit.kmutt.ac.th 2, porkaew@sit.kmutt.ac.th

More information

Security Correlation Server Quick Installation Guide

Security Correlation Server Quick Installation Guide orrelogtm Security Correlation Server Quick Installation Guide This guide provides brief information on how to install the CorreLog Server system on a Microsoft Windows platform. This information can also

More information

About this Guide...5 1. Web Hosting...6 Concepts... 6

About this Guide...5 1. Web Hosting...6 Concepts... 6 A Guide Contents About this Guide...5 1. Web Hosting...6 Concepts... 6 Server...6 Web Server...6 Account...6 IP Address...6 Domain or Host Name...6 Registrar...6 Nameserver...7 File Transfer Protocol (FTP)...7

More information

Network Monitoring. By: Delbert Thompson Network & Network Security Supervisor Basin Electric Power Cooperative

Network Monitoring. By: Delbert Thompson Network & Network Security Supervisor Basin Electric Power Cooperative Network Monitoring By: Delbert Thompson Network & Network Security Supervisor Basin Electric Power Cooperative Overview of network Logical network view Goals of Network Monitoring Determine overall health

More information

Web Pages. Static Web Pages SHTML

Web Pages. Static Web Pages SHTML 1 Web Pages Htm and Html pages are static Static Web Pages 2 Pages tagged with "shtml" reveal that "Server Side Includes" are being used on the server With SSI a page can contain tags that indicate that

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Arcview 3.3 สาหร บงานด านป องก นร กษาป า

ค ม อการใช โปรแกรม Arcview 3.3 สาหร บงานด านป องก นร กษาป า ค ม อการใช โปรแกรม Arcview 3.3 สาหร บงานด านป องก นร กษาป า จ ดทาโดย 1 สารบ ญ หน า แนะนาโปรแกรมเบ องต น 2 - การเร ยกใช โปรแกรมสารสนเทศภ ม ศาสตร - ส วนประกอบของโปรแกรม (Interface) - การกาหนด Properties

More information

Lets Get Started In this tutorial, I will be migrating a Drupal CMS using FTP. The steps should be relatively similar for any other website.

Lets Get Started In this tutorial, I will be migrating a Drupal CMS using FTP. The steps should be relatively similar for any other website. This tutorial will show you how to migrate your website using FTP. The majority of websites are just files, and you can move these using a process called FTP (File Transfer Protocol). The first thing this

More information

MySQL quick start guide

MySQL quick start guide R E S E L L E R S U P P O R T www.fasthosts.co.uk MySQL quick start guide This guide will help you: Add a MySQL database to your reseller account. Find your database. Add additional users. Use the MySQL

More information

WebSpy Vantage Ultimate 2.2 Web Module Administrators Guide

WebSpy Vantage Ultimate 2.2 Web Module Administrators Guide WebSpy Vantage Ultimate 2.2 Web Module Administrators Guide This document is intended to help you get started using WebSpy Vantage Ultimate and the Web Module. For more detailed information, please see

More information

Network Configuration Settings

Network Configuration Settings Network Configuration Settings Many small businesses already have an existing firewall device for their local network when they purchase Microsoft Windows Small Business Server 2003. Often, these devices

More information

Quick Reference Guide: Shared Hosting

Quick Reference Guide: Shared Hosting : Shared Hosting TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION...2 WEB SERVER PLATFORM SPECIFIC INFORMATION...2 WEBSITE TRAFFIC ANALYSIS TOOLS...3 DETAILED STEPS ON HOW TO PUBLISH YOUR WEBSITE...6 FREQUENTLY ASKED

More information

DeskNow. Ventia Pty. Ltd. Advanced setup. Version : 3.2 Date : 4 January 2007

DeskNow. Ventia Pty. Ltd. Advanced setup. Version : 3.2 Date : 4 January 2007 Ventia Pty. Ltd. DeskNow Advanced setup Version : 3.2 Date : 4 January 2007 Ventia Pty Limited A.C.N. 090 873 662 Web : http://www.desknow.com Email : info@desknow.com Overview DeskNow is a computing platform

More information

ActiveXperts Network Monitor. White Paper

ActiveXperts Network Monitor. White Paper ActiveXperts Network Monitor Centralized monitoring of Windows, Novell, Linux and Unix servers White Paper 2008, ActiveXperts Software B.V. This document is written by ActiveXperts Software B.V. and represents

More information

Proactively Managing Your NT Infrastructure with Event Log Monitor. TNT Software

Proactively Managing Your NT Infrastructure with Event Log Monitor. TNT Software Challenges of Administering Windows NT/2000 Single system providing critical services Internet server in DMZ (e.g., FTP, HTTP, SMTP) Corporate File & Print, Email or Database Server Other critical island

More information

Welcome to ECBuzz.com! Please go through this document carefully to make the experience of owning and using a website an enjoyable one.

Welcome to ECBuzz.com! Please go through this document carefully to make the experience of owning and using a website an enjoyable one. Sales call: 90116 90305 Sales email: sales@ecbuzz.com Support email: support@ecbuzz.com Welcome to ECBuzz.com! Please go through this document carefully to make the experience of owning and using a website

More information

Welcome To Your New Web Hosting Account!

Welcome To Your New Web Hosting Account! Welcome To Your New Web Hosting Account! We are focused on providing you the very best web hosting service, including all the tools necessary to establish and maintain a successful website. This document

More information

Web Extras. Customer Service Description. Version 3.0. February 26, 2002

Web Extras. Customer Service Description. Version 3.0. February 26, 2002 Web Extras Customer Service Description Version 3.0 February 26, 2002 Proprietary: Not for disclosure outside of Interland except under written agreement This document is subject to change without notice.

More information

OpenPro ERP Software Installation Guide 10061 Talbert Ave Suite 200 Fountain Valley, CA 92708 USA Phone 714-378-4600 Fax 714-964-1491

OpenPro ERP Software Installation Guide 10061 Talbert Ave Suite 200 Fountain Valley, CA 92708 USA Phone 714-378-4600 Fax 714-964-1491 OpenPro ERP Software Installation Guide 10061 Talbert Ave Suite 200 Fountain Valley, CA 92708 USA Phone 714-378-4600 Fax 714-964-1491 www.openpro.com infoop@openpro.com OpenPro Installation of Software

More information

Technical Note SNMP Interface

Technical Note SNMP Interface Technical Note SNMP Interface Introduction This document describes the SNMP Interface provided with InduSoft Web Studio (IWS) and CEView. Simple Network Management Protocol (SNMP) is a popular protocol

More information

MRTG used for Basic Server Monitoring

MRTG used for Basic Server Monitoring MRTG used for Basic Server Monitoring SANS Institute Masters Presentation by T. Brian MRTG used for Basic Server Monitoring This presentation covers how-to instructions to establish basic server monitoring

More information

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Addendum Dedicated Server Managed Server Service Versie 1.0 6/08/2012 Telenet N.V.-S.A., Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, Belgium l BTW-TVA BE0473.416.418 RPR-RPM Mechelen l IBAN

More information

QoS Provision. for. Wireless Access. Networks DMRG

QoS Provision. for. Wireless Access. Networks DMRG QoS Provision Network #2 Core Network for Network #1 Switch Edge Router Internet Switch Access.... Network #3 Backbone Networks John Cushnie j.cushnie@lancaster.ac.uk David Hutchison d.hutchison@lancaster.ac.uk

More information

Enterprise Manager. Version 6.2. Installation Guide

Enterprise Manager. Version 6.2. Installation Guide Enterprise Manager Version 6.2 Installation Guide Enterprise Manager 6.2 Installation Guide Document Number 680-028-014 Revision Date Description A August 2012 Initial release to support version 6.2.1

More information

Kanzelhöhe Online Data Archive KODA

Kanzelhöhe Online Data Archive KODA Kanzelhöhe Online Data Archive KODA 1. Introduction, purpose and goal: KODA is the public portal to all main Kanzelhöhe data (White-Light -, H-Alpha -, CaII-K full disk solar images). The purpose of KODA

More information

Efficiency of Web Based SAX XML Distributed Processing

Efficiency of Web Based SAX XML Distributed Processing Efficiency of Web Based SAX XML Distributed Processing R. Eggen Computer and Information Sciences Department University of North Florida Jacksonville, FL, USA A. Basic Computer and Information Sciences

More information

Configuring SNMP. 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 1

Configuring SNMP. 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 1 Configuring SNMP 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 1 The Simple Network Management Protocol (SNMP) is part of TCP/IP as defined by the IETF. It is used by network management systems

More information

Classroom Setup Guide

Classroom Setup Guide Classroom Setup Guide-1 Classroom Setup Guide The Fundamentals of CGI Using Perl Classroom Setup Guide is divided into three sections: 1. Before you begin includes Courseware Update links for instructors,

More information

2sms SMS API Overview

2sms SMS API Overview 2sms SMS API Overview Do you, or your customers, use any of the following software solutions in your business? If the answer is Yes, then 2sms provides the extensive SMS API Library that gives your software

More information

Security Correlation Server Quick Installation Guide

Security Correlation Server Quick Installation Guide orrelog Security Correlation Server Quick Installation Guide This guide provides brief information on how to install the CorreLog Server system on a Microsoft Windows platform. This information can also

More information

Tracking Network Changes Using Change Audit

Tracking Network Changes Using Change Audit CHAPTER 14 Change Audit tracks and reports changes made in the network. Change Audit allows other RME applications to log change information to a central repository. Device Configuration, Inventory, and

More information

Asia Web Services Ltd. (vpshosting.com.hk)

Asia Web Services Ltd. (vpshosting.com.hk) . (vpshosting.com.hk) Getting Started guide for VPS Published: July 2011 Copyright 2011 Table of Contents Page I. Introduction to VPS 3 II. Accessing Plesk control panel 4 III. Adding your domain in Plesk

More information

Getting Started with PRTG Network Monitor 2012 Paessler AG

Getting Started with PRTG Network Monitor 2012 Paessler AG Getting Started with PRTG Network Monitor 2012 Paessler AG All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic, or mechanical, including photocopying,

More information

How to Configure edgebox as a Web Server

How to Configure edgebox as a Web Server intelligence at the edge of the network www.critical-links.com edgebox V4.5 Introduction: The Web Server panel allows the simple creation of multiple web sites using the Apache web server. Each website

More information

Newton Linux User Group Graphing SNMP with Cacti and RRDtool

Newton Linux User Group Graphing SNMP with Cacti and RRDtool Newton Linux User Group Graphing SNMP with Cacti and RRDtool Summary: Cacti is an interface that can be used to easily manage the graphing of SNMP data. These graphs allow you to visualize performance

More information

Syllabus INFO-GB-3322. Design and Development of Web and Mobile Applications (Especially for Start Ups)

Syllabus INFO-GB-3322. Design and Development of Web and Mobile Applications (Especially for Start Ups) Syllabus INFO-GB-3322 Design and Development of Web and Mobile Applications (Especially for Start Ups) Spring 2015 Stern School of Business Norman White, KMEC 8-88 Email: nwhite@stern.nyu.edu Phone: 212-998

More information

WebsitePanel Installation Guide

WebsitePanel Installation Guide WebsitePanel Installation Guide Author: Feodor Fitsner Last updated: 15/04/2010 Version: 1.0 Table of Contents Introduction... 2 Hardware Requirements... 2 Dedicated Server... 2 Dedicated IP Addresses...

More information

DEPLOYMENT GUIDE Version 1.0. Deploying the BIG-IP LTM with the Nagios Open Source Network Monitoring System

DEPLOYMENT GUIDE Version 1.0. Deploying the BIG-IP LTM with the Nagios Open Source Network Monitoring System DEPLOYMENT GUIDE Version 1.0 Deploying the BIG-IP LTM with the Nagios Open Source Network Monitoring System Deploying F5 with Nagios Open Source Network Monitoring System Welcome to the F5 and Nagios deployment

More information

Healthstone Monitoring System

Healthstone Monitoring System Healthstone Monitoring System Patrick Lambert v1.1.0 Healthstone Monitoring System 1 Contents 1 Introduction 2 2 Windows client 2 2.1 Installation.............................................. 2 2.2 Troubleshooting...........................................

More information

SaskTel Web Hosting Feature Overview

SaskTel Web Hosting Feature Overview SaskTel Web Hosting Feature Overview Table of Contents Website OS4 and Desktop... 3 Ad Manager... 6 EasyLiveChat... 7 EasyStoreMaker & EasyStoreMaker Pro... 7 Appointment Scheduler... 9 EasyBlog Builder...10

More information

TANDBERG MANAGEMENT SUITE 10.0

TANDBERG MANAGEMENT SUITE 10.0 TANDBERG MANAGEMENT SUITE 10.0 Installation Manual Getting Started D12786 Rev.16 This document is not to be reproduced in whole or in part without permission in writing from: Contents INTRODUCTION 3 REQUIREMENTS

More information

Quo Vadis, SNMP? White Paper Part 2: Putting SNMP into practice WHITE PAPER

Quo Vadis, SNMP? White Paper Part 2: Putting SNMP into practice WHITE PAPER Quo Vadis, SNMP? White Paper Part 2: Putting SNMP into practice Authors: Jens Rupp, Lead Developer at Paessler AG Daniel Zobel, Head of Software Development at Paessler AG Published: August 2010 Last Update:

More information

QUESTIONS AND ANSWERS

QUESTIONS AND ANSWERS TECHNOLOGY CONSULTANCY Innovative. Reliable. Efficient. QUESTIONS AND ANSWERS WEB HOSTING SERVICES What you need to know about Web Hosting Q&A - WEBHOSTING 1. What is web hosting? Web Hosting is a service

More information

ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE WORKSHOP. Prerequisites for Oracle BI Workshop

ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE WORKSHOP. Prerequisites for Oracle BI Workshop ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE WORKSHOP Prerequisites for Oracle BI Workshop Introduction...2 Hardware Requirements...2 Minimum Hardware configuration:...2 Software Requirements...2 Virtual Machine: Runtime...2

More information

Multi-Homing Dual WAN Firewall Router

Multi-Homing Dual WAN Firewall Router Multi-Homing Dual WAN Firewall Router Quick Installation Guide M73-APO09-400 Multi-Homing Dual WAN Firewall Router Overview The Multi-Homing Dual WAN Firewall Router provides three 10/100Mbit Ethernet

More information

INTRODUCTION TO WEB TECHNOLOGY

INTRODUCTION TO WEB TECHNOLOGY UNIT-I Introduction to Web Technologies: Introduction to web servers like Apache1.1, IIS, XAMPP (Bundle Server), WAMP Server(Bundle Server), handling HTTP Request and Response, installation of above servers

More information

Syllabus INFO-UB-3322. Design and Development of Web and Mobile Applications (Especially for Start Ups)

Syllabus INFO-UB-3322. Design and Development of Web and Mobile Applications (Especially for Start Ups) Syllabus INFO-UB-3322 Design and Development of Web and Mobile Applications (Especially for Start Ups) Fall 2014 Stern School of Business Norman White, KMEC 8-88 Email: nwhite@stern.nyu.edu Phone: 212-998

More information

E-Commerce for IT Advanced. Louis Aguila & Matt Burt

E-Commerce for IT Advanced. Louis Aguila & Matt Burt Advanced Louis Aguila & Matt Burt Class Objectives To explore Microsoft Internet Information Services (IIS) use and troubleshooting Basic E-Commerce site setup in IIS Use of Application Pools and settings

More information

Web Site Content Management Server. Installation Guide Version 4.1 Build 0

Web Site Content Management Server. Installation Guide Version 4.1 Build 0 Web Site Content Management Server Installation Guide Version 4.1 Build 0 livesite: Web Site Content Management Server No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic,

More information

Witango Application Server 6. Installation Guide for Windows

Witango Application Server 6. Installation Guide for Windows Witango Application Server 6 Installation Guide for Windows December 2010 Tronics Software LLC 503 Mountain Ave. Gillette, NJ 07933 USA Telephone: (570) 647 4370 Email: support@witango.com Web: www.witango.com

More information

DiskPulse DISK CHANGE MONITOR

DiskPulse DISK CHANGE MONITOR DiskPulse DISK CHANGE MONITOR User Manual Version 7.9 Oct 2015 www.diskpulse.com info@flexense.com 1 1 DiskPulse Overview...3 2 DiskPulse Product Versions...5 3 Using Desktop Product Version...6 3.1 Product

More information

CELLTRAQ Battery Monitoring Software

CELLTRAQ Battery Monitoring Software CELLTRAQ Battery Monitoring Software Instructions April 2009 167-000128A INNOVATION TECHNOLOGY QUALITY WORLDWIDE Page 2 CELLTRAQ Overview CELLTRAQ CELLTRAQ is a web application that is used to monitor

More information

Basic Internet programming Formalities. Hands-on tools for internet programming

Basic Internet programming Formalities. Hands-on tools for internet programming Welcome Basic Internet programming Formalities Hands-on tools for internet programming DD1335 (gruint10) Serafim Dahl serafim@nada.kth.se DD1335 (Lecture 1) Basic Internet Programming Spring 2010 1 / 23

More information

SonicWALL Global Management System Installation Guide Entry Edition. Version 2.1

SonicWALL Global Management System Installation Guide Entry Edition. Version 2.1 SonicWALL Global Management System Installation Guide Entry Edition Version 2.1 Copyright Information 2001 SonicWALL, Inc. All rights reserved. Under the copyright laws, this manual or the software described

More information

DIPLOMA IN WEBDEVELOPMENT

DIPLOMA IN WEBDEVELOPMENT DIPLOMA IN WEBDEVELOPMENT Prerequisite skills Basic programming knowledge on C Language or Core Java is must. # Module 1 Basics and introduction to HTML Basic HTML training. Different HTML elements, tags

More information

Web Technologies Week 4 Hosting, Servers and Databases. Context. Contents. MSc in Computing Computing - IBITE Liverpool Hope University College

Web Technologies Week 4 Hosting, Servers and Databases. Context. Contents. MSc in Computing Computing - IBITE Liverpool Hope University College Web Technologies Week 4 Hosting, Servers and Databases MSc in Computing Computing - IBITE Liverpool Hope University College Context Today s platform is tomorrow s outdated legacy system Shklar and Rosen

More information

Transferring Your Internet Services

Transferring Your Internet Services Page 1 of 6 Transferring Your Internet Services Below you will find the instructions necessary to move your web hosting, email, and DNS services to NuVox. The Basics Transferring your domain name Preparing

More information

การใช ฮาร ดแวร และซอฟต แวร ให เหมาะสมก บงาน

การใช ฮาร ดแวร และซอฟต แวร ให เหมาะสมก บงาน Page 1 IT การใช ฮาร ดแวร และซอฟต แวร ให เหมาะสมก บงาน หล กการเล อกค ณล กษณะของคอมพ วเตอร ให เหมาะสมก บการใช งาน คอมพ วเตอร ม ค ณสมบ ต การใช งานท หลากหลาย เพ อให รองร บการทางานในแต ละร ปแบบของแต ละผ ใช

More information

TrueSight Operations Management Monitoring Studio

TrueSight Operations Management Monitoring Studio USER DOCUMENTATION APPLICATIONS MONITORING TrueSight Operations Management Monitoring Studio Version 9.0.00 June 2015 Contacting BMC Software You can access the BMC Software Web site at http://www.bmc.com.

More information

SKILLS HIGHLIGHTS: W e b a n d G r a p h i c D e s i g n e r

SKILLS HIGHLIGHTS: W e b a n d G r a p h i c D e s i g n e r Henry Lee W e b a n d G r a p h i c D e s i g n e r Phone: 416-738-4911 E-mail: siulunglee@yahoo.com Portfolio URL: http://www.centralconnect.ca/henry/ SKILLS HIGHLIGHTS: Web Administration and New Media

More information

Hostopia Web Hosting - Getting Started

Hostopia Web Hosting - Getting Started Hostopia Web Hosting - Getting Started Getting Started www.elihosting.net Main Menu www.elihosting.net Home Page Administrative Access: For Email and Website Setup & Maintenance... Point your browser to

More information