ŠKOLA HROU A SCHOOL WITH A DIFFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ŠKOLA HROU A SCHOOL WITH A DIFFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE"

Transcription

1 ŠKOLA HROU A SCHOOL WITH A DIFFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE

2 My name is Ivana Málková and from 1991 I was in a group of people parents and teachers. We decide to born first private elementary school in Prague and we have only first from first to fifth grades, fourteen children in a class and because there were the time when there were no Internet, no copy machines and so on, so we have no information about other education systems outside our country. So our only idea was to be at school where children, parents and teachers will be will have a good feeling, no stress and they teach they learn everything what they need like in the other schools. And we started we reforms by our intuition and our instinct and for us was the most important to be with children together and react have a reaction for the present moment. For example when some children come to school and was crying and I ask him: What s happened? And he said: My dog died this night. And I say: Oh, I am sorry. What do you think about this? And other children says: My rabbit died years ago. And from this theme we started to speak about life and about die and it was nice, two weeks long project when in mathematics we count rabbits and dogs etc. And it was very nice and funny for children and for parents and for teachers too. So this project was about I was part of this project twenty years and during twenty years, I was teacher, I was principal and I was owner of this private school. But during all this time, I was in my company alone. And it was very hard for me because I had to do many decisions, for example how much money from parents received for this private school etc. And it was very hard for me to be alone for all this decisions. So if it would be possibility to go back, I would like to be in a partnership, for example with some man who say: O.K., I will care about money and you will care about the children. So that was one hard thing. Other hard thing it was that I have not so much time for my private life because I am perfectionalist and everything will be correct, perfect and I was working sixteen days daily, no weekends, no holidays and after ten years I was destroy, very tired and very depressed and I started to think, what to continue because I am creative women and I need to make new and new things. And at school, you are in system. And there is some spiral and every September you do the same things and every October you do same things. So after ten years it was enough. So I was started to found other way other way for me and I decided more than seven years how to continue. Because for me it was very hard to leave this project because my inside feeling was that if I will leave, my project will die. Because somebody else will be continue and somebody else has other feeling than me and it will be strange project. So after seven years I made it, I made this decision and I leave this project and I found the man, father of three children, who bought this school from me and who will continue in his project. And now I have a free time for myself, fourteen months of meditation when I meet only me when I start try to understand what s happened inside me and maybe sometimes will come somebody and lock on my shoulder and say: We have new project for you and you know many things what we need so you can thinking about it. So I would like to continue with a project about professional consultation for young teachers who wanted to start or for old teachers who wanted to work with situation, which are not so easy for them and my offer is sharing this situation and founding the new ways how to continue.

3 Jmenuji se Ivana Málková a od roku 1991 jsem byla ve skupině lidí rodičů a učitelů. Rozhodli jsme se založit první soukromou základní školu v Praze a to od první do páté třídy, čtrnáct dětí ve třídě. A protože to byla doba, kdy nebyl Internet ani kopírky atd., neměli jsme žádné informace o vzdělávacích systémech v zahraničí. Takže naše základní myšlenka byla škola, kde děti, rodiče a učitelé budou mít dobrý pocit a nebudou pod stresem a naučí se všechno, co potřebují, jako v jiných školách. A začali jsem dělat změny na základě naší intuice a instinktu. Bylo pro nás nejdůležitější, abychom s dětmi byli spolu a reagovali na aktuální situaci. Například, když nějaké dítě přišlo do školy s pláčem, zeptali jsme se: Co se stalo? A on řekl: Dneska v noci mi umřel pes. A já řekla: To mě mrzí. Co si o tom myslíš? A ostatní děti se přidaly: Mě před lety umřel králík. A od tohoto tématu se odvinula diskuse o životě a smrti a byl to hezký projekt na dva týdny, kde se v matematice počítali psi a králíci atd. Pro děti to bylo zábavné a hezké, stejně tak jako pro učitele a rodiče. Takže tento projekt spočíval v byla jsem účastna tohoto projektu dvacet let a během těchto let jsem byla učitelka, ředitelka a zároveň i majitelka této soukromé školy. Ale po celý ten čas jsem byla na firmu sama. A pro mě to bylo těžké, protože jsem musela přijímat spoustu rozhodnutí, například kolik peněz žádat od rodičů za soukromou školu atd. A být na všechna ta rozhodnutí sama bylo pro mě těžké. Takže pokud by se šlo vrátit zpátky v čase, byla bych raději s nějakým partnerem, třeba mužem, který by řekl: Dobře, já se postarám o peníze a ty se budeš starat o děti. Takže to bylo těžké. Další potíž byla, že jsem neměla čas na svůj osobní život, protože jsem perfekcionista a všechno musí být v pořádku a dokonalé. Pracovala jsem šestnáct hodin denně, žádné víkendy, žádná dovolená a po deseti letech jsem byla troska, vyčerpaná, v depresi a začala jsem uvažovat, kudy jít dál, protože jsem kreativní a potřebuju dělat stále nové věci. A ve škole jste v jistém systému. Je to taková spirála každé září, každý říjen děláte pořád ty samé věci dokola. Takže po deseti letech jsem toho měla dost. Tak jsem začala hledat nové cesty a rozhodovala jsem se sedm let, jak pokračovat. Bylo pro mě velmi těžké tento projekt opustit, protože můj vnitřní pocit mi říkal, že když odejdu, ten projekt umře. Protože bude pokračovat někdo jiný a ten má jiné pocity a nakonec to bude divný projekt. Takže po sedmi letech se mi to povedlo, rozhodla jsem se a projekt opustila. Našla jsem muže, otce tří dětí, který školu ode mne koupil a v projektu pokračuje. A teď mám čas pro sebe, čtrnáct měsíců meditace, kde se setkávám sama se sebou a kdy začínám snažím se pochopit, co se to uvnitř mne stalo a možná někdy někdo přijde a poklepe mi na rameno a řekne: Máme pro tebe nový projekt a umíš spoustu věcí, které potřebujeme, takže o tom přemýšlej. Takže bych chtěla pokračovat s projektem jako profesionální konzultant, který by podporoval mladé učitele, kteří chtějí začít, nebo pro staré učitele, kteří by chtěli pracovat na situacích, které nejsou pro ně jednoduché a moje nabídka je podělit se o tyto situace a najít nové cesty, jak pokračovat.

4 write check discuss share match answer find info EXERCISE 1 Discuss and share your answers to the following questions: 1. What do you remember about your basic school(s)? What were the best and the worst moments for you in school? 2. What do you wish could have been different for you about studying at a basic school? 3. Do you believe private schools provide a better education than state schools? Explain. 4. Can you imagine working as a teacher? Why or why not? 5. If you could change school, how would you improve it?

5 EXERCISE 2 Are these statements TRUE or FALSE? 1. The speaker had no experience in education systems abroad. 2. She decided to leave the school because it was not creative enough for her. 3. She always followed the plan strictly and never reacted to unusual situations. 4. She managed the school on her own. 5. If she could go back in time, she wouldn t change anything about the school. 6. She worked a lot because she is a perfectionist. 7. She would like to work as an advisor to teachers who want to learn how to deal with difficult situations. EXERCISE 3 Listen and fill in the missing text. 1. We decide to birth the first private elementary school in Prague and we have only first from first to fifth grades, fourteen children in a class and because there were the time when there was no Internet, no copy machines and so on 2. And from this theme we started to speak about life and about death and it was a nice, two weeks long project when in mathematics we count rabbits and dogs etc. 3. I was part of this project twenty years and during twenty years, I was teacher, I was principal and I was owner of this private school. 4. I would like to be in a partnership, for example with some man who say 5. So I would like to continue with a project about professional consultation for young teachers who wanted to start or for old teachers who wanted to work with situations which are not so easy for them and my offer is sharing this situation and founding the new ways how to continue.

6 EXERCISE 4 Match the following English expressions with their Czech equivalent. 1. PARTNERSHIP A) ŘEDITEL/KA 6. ELEMENTARY F) KOPÍRKA 2. COPY MACHINE B) STUPEŇ,TŘÍDA 7. GRADE G) PORADENSTVÍ 3. COUNT C) MAJITEL 8. PRINCIPAL H) TÉMA 4. CONSULTING D) SDÍLET 9. OWNER I) PARTNERSTVÍ 5. SHARE E) ZÁKLADNÍ 10. THEME J) POČÍTAT PHRASE BOOK Use the vocabulary list above to develop questions you could ask the Manager in a mock interview. With a partner, take turns being the Manager. Role play asking and answering your questions. CONSULTING ELEMENTARY PARTNERSHIP PRINCIPAL SHARE THEME This term can be used informally in a situation when a person asks advice of another person or group of people. It can also be used formally in a business situation for giving expert information or advice as a paid service to a person, organization, or company. English equivalent of primary school. The term can also mean the beginning level of a concept which is at an early stage of understanding. A business relationship which joins together more than one person, organization, or company in order to share expertise and collaborate. Head of the school. This term can also be used in a legal sense meaning one who is in charge of the company. A word which has more than one meaning. In this context, it is a used as a verb meaning to distribute the workload between two or more people and to make agreements about how to use resources. A concept or topic that ties together more than one subject area for investigation and study.

7 EXERCISE 5 ROLE PLAY 1. ACT OUT Work in pairs. Imagine a situation in which you are the subject of conversation between a teacher and your parent (guardian). Imagine that you are your parent (or guardian) talking to your teacher for either MATHEMATICS, ENGLISH, or HISTORY. What would the subject of their conversation be? What do you think the parent would like to know or tell the teacher about you? What would the teacher say about you? What would they both learn from the conversation? Act out your dialogue in front of the class. Which one was the funniest? 2. DISCUSSION Do you believe education should be a business? Divide into two groups according to your opinion. Prepare arguments within each group to support your opinion. Then hold a class discussion about the topic. What did you manage to persuade your opponents to consider differently? EXERCISE 6 GRAMMAR TEXT PROOFREADING 1. The speaker in the video made several mistakes. Look at the following sentences and try to correct at least those that are highlighted. A) We decide to born first private elementary school in Prague. B) So our only idea was to be at a school where children, parents and teachers will be will have a good feeling, no stress and they teach they learn everything what they need like in the other schools. C) For example, when some children came to school and was crying and I asked him: What s happened? D) And other children says: My rabbit died years ago. E) And from this theme we started to speak about life and about die. F) I was teacher, I was principal and I was owner of this private school. G) So if it would be possibility to go back, I would like to be in a partnership. H) After ten years I was destroy, very tired and very depressed and I started to think what to continue. I) So I was started to found other way for me and I decided more than seven years how to continue. 2. Try to write two sentences with mistakes in them. Exchange your sentences with your neighbour and try to find and correct his/her mistakes. Then ask your neighbour if they made all the mistakes you found on purpose.

8 EXERCISE 7 GRAMMAR PROOFREADING TEXT Work in small groups. Imagine you are a board of teachers assessing a student s paper. Try to be strict and find in the text as many mistakes as possible. Discuss within the group what is wrong, why it is wrong and what the correct solution is. Then, check with the other groups and talk to your English teacher to verify if your findings were correct. My name is Ivana Málková and from 1991 I was in a group of people parents and teachers. We decide to born first private elementary school in Prague and we have only first from first to fifth grades, fourteen children in a class and because there were the time when there were no Internet, no copy machines and so on, so we have no information about other education systems outside our country. So our only idea was to be at school where children, parents and teachers will be will have a good feeling, no stress and they teach they learn everything what they need like in the other schools. And we started we reforms by our intuition and our instinct and for us was the most important to be with children together and react have a reaction for the present moment. For example when some children come to school and was crying and I ask him: What s happened? And he said: My dog died this night. And I say: Oh, I am sorry. What do you think about this? And other children says: My rabbit died years ago. And from this theme we started to speak about life and about die and it was nice, two weeks long project when in mathematics we count rabbits and dogs etc. And it was very nice and funny for children and for parents and for teachers too. So this project was about I was part of this project twenty years and during twenty years, I was teacher, I was principal and I was owner of this private school. But during all this time, I was in my company alone. And it was very hard for me because I had to do many decisions, for example how much money from parents received for this private school etc. And it was very hard for me to be alone for all this decisions. So if it would be possibility to go back, I would like to be in a partnership, for example with some man who say: O.K., I will care about money and you will care about the children. So that was one hard thing. Other hard thing it was that I have not so much time for my private life because I am perfectionalist and everything will be correct, perfect and I was working sixteen days daily, no weekends, no holidays and after ten years I was destroy, very tired and very depressed and I started to think, what to continue because I am creative women and I need to make new and new things. And at school, you are in system. And there is some spiral and every September you do the same things and every October you do same things. So after ten years it was enough. So I was started to found other way other way for me and I decided more than seven years how to continue. Because for me it was very hard to leave this project because my inside feeling was that if I will leave, my project will die. Because somebody else will be continue and somebody else has other feeling than me and it will be strange project. So after seven years I made it, I made this decision and I leave this project and I found the man, father of three children, who bought this school from me and who will continue in his project. And now I have a free time for myself, fourteen months of meditation when I meet only me when I start try to understand what s happened inside me and maybe sometimes will come somebody and lock on my shoulder and say: We have new project for you and you know many things what we need so you can thinking about it. So I would like to continue with a project about professional consultation for young teachers who wanted to start or for old teachers who wanted to work with situation, which are not so easy for them and my offer is sharing this situation and founding the new ways how to continue.

9 WHILE YOU WATCH EXERCISE 2 1. TRUE, 2. TRUE, 3. FALSE, 4. TRUE, 5. FALSE, 6. TRUE, 7. TRUE EXERCISE 3 1. We decide to birth the first private elementary school in Prague and we have only first from first to fifth grades, fourteen children in a class and because there were the time when there was no Internet, no copy machines and so on 2. And from this theme we started to speak about life and about death and it was a nice, two weeks long project when in mathematics we counted rabbits and dogs etc. 3. I was part of this project twenty years and during twenty years, I was teacher, I was principal and I was owner of this private school. 4. I would like to be in a partnership, for example with some man who say 5. So I would like to continue with a project about professional consultation for young teachers who wanted to start or for old teachers who wanted to work with situation which are not so easy for them and my offer is sharing this situation and founding the new ways how to continue. AFTER YOU WATCH EXERCISE 4 1I,2F,3J,4G,5D,6E,7B,8A,9C,10H

10 EXERCISE 6!. A) We decided to found the first private elementary school in Prague. B) So our only idea was to be at school where children, parents and teachers will have a good feeling, no stress and they teach they learn everything that they need as in other schools. C) For example when some child came to school and was crying, I asked him: What s happened? D) And another child said: My rabbit died years ago. E) And from this theme we started to speak about life and about death. F) I was the teacher, I was the principal and I was the owner of this private school. G) So if it would be possible to go back, I would like to be in a partnership. H) After ten years I was destroyed, very tired and very depressed and I started to think how to continue. I) So I started to find another way for me and I was deciding for more than seven years how to continue.

11 AFTER YOU WATCH EXERCISE 7 My name is Ivana Málková and from 1991 I was in a group of people, of parents and teachers. We decided to born found the first private elementary school in Prague and we have only first from first to fifth grades, fourteen children in a classroom and b Because there were it was during the time when there were was no Internet, no copy machines and so on, so we hadve no information about other education systems outside our country. So our only idea was to be at a school where children, parents and teachers will be will would have a good feeling, no stress and they teach they would learn everything what they needed like as in the other schools. And w We started reforms by our intuition and our instinct and for us the most important thing was to be together with children together and react to have a reaction for the present moment. For example, when some a children coame to school and was crying and I asked him: What s happened? And he said: My dog died this last night. And I said y: Oh, I am sorry. What do you think about this? And another children saidys: My rabbit died years ago. And from this theme we started to speak about life and about die death and it a was nice two weeks-long project when in mathematics we counted rabbits and dogs, etc. And it was very nice and funny for the children and for the parents and for the teachers too. So this project was about I was a part of this project for twenty years and during those twenty years, I was a teacher, I was the principal and I was the owner of this private school. But during all this time, I was in my company alone. And it was very hard for me because I had to do make many decisions; for example, how much money to ask from parents received for this private school, etc. And it was very hard for me to be alone for all this those decisions. So if it would be possibility was possible to go back, I would have liked to have been in a partnership; for example, with some a man who would say: O.K., I will care about the money and you will care about the children. So that was one hard thing. Another hard thing it was that I have not so much didn t have enough time for my private life because I am a perfectionalist and everything will must be correct, perfect and I was working sixteen days hours daily a day, no weekends, no holidays and after ten years I was destroy destroyed, very tired and very depressed and I started to think, what how to continue because I am a creative womean and I need to make new and newer things. And at school, you are in a system. And there is some a spiral and every September you do the same things and every October you do same things. So after ten years it was enough. So I was started to found started to look for other ways for me and I was decidinged for more than seven years how to continue. Because for me it was very hard to leave this project because my inside feeling was that if I will leave my project will die. Because somebody else will be continue and somebody else has other a different feeling than me and it will be a strange project. So after seven years I made it, I made this decision and I leave left this project and I found the a man, a father of three children, who bought this school from me and who will continues in his project. And now I have a free time for myself, fourteen months of meditation when I meet only me myself whenre I start. I try to understand what s happened inside me and maybe sometimes somebodyone will come somebody and lock pat me on my shoulder and say: We have a new project for you and you know many things what that we need so you can thinking about it. So I would like to continue with a project about professional consultation for young teachers who wanted to start begin or for old teachers who wanted to work with situations which are not so easy for them. and m My offer is sharing this situation and founding looking for the new ways how to continue.

12

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

Someone at the door Electricity meter reading Teacher s pack. English in my home Someone at the door. Unit 1a Electricity meter reading

Someone at the door Electricity meter reading Teacher s pack. English in my home Someone at the door. Unit 1a Electricity meter reading English in my home Someone at the door Unit 1a Electricity meter reading 1 Contents Unit 1a Electricity meter reading teacher s notes Electricity meter reading learner resources Electricity meter reading

More information

Hi-tech. Language focus. First conditional. Second conditional. eat. 'd give / wouldn t

Hi-tech. Language focus. First conditional. Second conditional. eat. 'd give / wouldn t 9 Hi-tech Language focus First conditional 1a Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets. Use the Present Simple or will + infinitive. eat 1 If you (eat) cheese late at night,

More information

Test of English for Aviation. Guide for: Test-takers & Teachers

Test of English for Aviation. Guide for: Test-takers & Teachers Guide for: Test-takers & Teachers What is the TEA test? TEA is a test of your ability to communicate in English it is not a test of your operational knowledge. TEA is a test of plain English in an aviation

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

MOJEBILLBOARDY.CZ OUTDOOR ADVERTISING MATERIÁLY PRO UČITELE

MOJEBILLBOARDY.CZ OUTDOOR ADVERTISING MATERIÁLY PRO UČITELE MOJEBILLBOARDY.CZ OUTDOOR ADVERTISING MATERIÁLY PRO UČITELE At Mojebillboardy.cz you can in one place you can compare the prices and the locations of billboards of many different agencies which have outdoor

More information

STAFF TRAINING SESSION

STAFF TRAINING SESSION STAFF TRAINING SESSION i The following are some exercises for staff to use to prepare to deliver the programme. Exercises can be used as part of an INSET/training day. You may wish to invite volunteers

More information

Life With Hope I m Not An Addict I M NOT AN ADDICT 147

Life With Hope I m Not An Addict I M NOT AN ADDICT 147 I M NOT AN ADDICT How could I be an addict? My life is great. I live in a very good area of Los Angeles, drive a nice sports car, have a good job, pay all my bills, and have a wonderful family. This is

More information

INGLÉS NIVEL INTERMEDIO B1

INGLÉS NIVEL INTERMEDIO B1 INGLÉS NIVEL INTERMEDIO B1 1 Language Objectives_Unit 1 1.1 Vocabulary to do with housework 1.2 What do you use to do the following jobs 1.3 Complete the sentences with an appropriate verb 1.4 Question

More information

Assessing Speaking Performance Level B2

Assessing Speaking Performance Level B2 Examiners and speaking assessment in the FCE exam Speaking tests are conducted by trained examiners. The quality assurance of Speaking Examiners (SEs) is managed by Team Leaders (TLs) who are in turn responsible

More information

Time: 3 x 45. Aims: To To To To. Resources and. Procedure: ISE II. minutes. Interactive Task. Basic. Next, Show. Task. After skills.

Time: 3 x 45. Aims: To To To To. Resources and. Procedure: ISE II. minutes. Interactive Task. Basic. Next, Show. Task. After skills. Lesson plans for exam preparation ISE II Interview: Lesson Plan 3 ISE II (B2) Interview: preparing the Interactive Task Level: ISE II (CEFR B2) Time: 3 x 45 minutes Aims: To prepare for the Interactive

More information

Independent clause Conjunctions Dependent clause Present/ Present perfect/ Future

Independent clause Conjunctions Dependent clause Present/ Present perfect/ Future Clauses of purpose, reason/cause and result/effect I. Clauses of purpose II. Other ways of expressing purpose III. Clauses of reason/cause IV. Other ways of expressing reason/cause V. Clauses of result/effect

More information

Three Attributes of Every Successful Merchant Services Program-20140604 1602-1

Three Attributes of Every Successful Merchant Services Program-20140604 1602-1 Three Attributes of Every Successful Merchant Services Program-20140604 1602-1 [Start of recorded material] [Starts Mid Sentence] thank everyone that s joined the call today. I know everybody is busy with

More information

SCHOOL ALL ABOUT. unit. What school activities do you see in the pictures? Write the numbers. going on a field trip. giving a presentation

SCHOOL ALL ABOUT. unit. What school activities do you see in the pictures? Write the numbers. going on a field trip. giving a presentation unit 1 ALL ABOU SCHOOL 1 What school activities do you see in the pictures? Write the numbers. 1 2 3 4 5 6 going on a field trip working on computers doing a project giving a presentation taking a test

More information

1 English Short Stories for Beginners,

1 English Short Stories for Beginners, 1 English Short Stories for Beginners, www.really-learn-english.com Thanks for downloading the English Short Stories booklet. It includes the first 2 chapters of the English Short Stories Book and Workbook.

More information

How To Sell Your Home Quickly At No Cost To You

How To Sell Your Home Quickly At No Cost To You How To Sell Your Home Quickly At No Cost To You Proven Step-By-Step Strategies For Selling Your Home, Land Or Property Quickly At No Cost To You Brought to you by: How To Use This Special Report This special

More information

INTRODUCTION. The Seven Rules of. Highly Worried People

INTRODUCTION. The Seven Rules of. Highly Worried People INTRODUCTION The Seven Rules of Highly Worried People WORRYING IS SECOND NATURE to you, but imagine that someone who has been raised in the jungle and knows nothing about conventional modern life approached

More information

A leaflet about death, bereavement and grief for young people

A leaflet about death, bereavement and grief for young people A leaflet about death, bereavement and grief for young people www.rd4u.org.uk What is bereavement? Bereavement simply means losing someone through death. It could be one of your parents, grandparents,

More information

Dealing with problems and complaints

Dealing with problems and complaints 47 6 Dealing with problems and complaints STARTER Look at this list of things that customers complain about. Which three things annoy you the most as a customer? Compare your answers with a partner. a

More information

Someone on the phone An emergency Teacher s pack. English in my home Someone on the phone. Unit 2c An emergency

Someone on the phone An emergency Teacher s pack. English in my home Someone on the phone. Unit 2c An emergency English in my home Someone on the phone Unit 2c An emergency 1 Contents Unit 2c An emergency teacher s notes An emergency learner resources (including transcript) An emergency answers Video 2 Introduction

More information

Worksheet Episode 6 UNIT 1 intermediate

Worksheet Episode 6 UNIT 1 intermediate Worksheet Episode 6 UNIT 1 intermediate Watch the video without sound, and then tick the people, things and actions you see in the sequence. 1. a dog 11. two coloured balls 21. a baseball bat 2. people

More information

Meeting People and Meeting People Again

Meeting People and Meeting People Again Meeting People and Meeting People Again Stand up and go around roleplaying meeting people in the room, imagining it is the first time you have met (even you have had previous contact by email etc.) Do

More information

Sentence Completion Administration: Present the form to the student and say Here are the beginnings of sentences, please finish them however you

Sentence Completion Administration: Present the form to the student and say Here are the beginnings of sentences, please finish them however you Sentence Completion Administration: Present the form to the student and say Here are the beginnings of sentences, please finish them however you would like. There are no right or wrong answers. Do you

More information

Necessary verbs 2. 1) What can you add to these verbs? Get Take Break Look Come Pick

Necessary verbs 2. 1) What can you add to these verbs? Get Take Break Look Come Pick 1) What can you add to these verbs? Get Take Break Look Come Pick Necessary verbs 2 2) Find out the definitions of these words in dictionary: Make up Work out Come up with Eat out Fall out Take up Sort

More information

UNIT 16 ROLE MODEL. Conversation Idioms:

UNIT 16 ROLE MODEL. Conversation Idioms: UNIT 16 ROLE MODEL UNIT OVERVIEW: In this unit students will talk about people they admire. Conversation Starters: People We Admire Friends talk about the people who inspire them. Building Fluency Expressing

More information

Jessica's English Sentences Dolch K-3 Sentences 1-218 Vocabulary and Grammar By Jessica E. Riggs

Jessica's English Sentences Dolch K-3 Sentences 1-218 Vocabulary and Grammar By Jessica E. Riggs Jessica's English Sentences Dolch K-3 Sentences 1-218 Vocabulary and Grammar By Jessica E. Riggs Students should master at least ten of the sentences per day, ideally, and be able to write them at once

More information

HE WHO WRITES THE CHECK IS FREE!

HE WHO WRITES THE CHECK IS FREE! HE WHO WRITES THE CHECK IS FREE JOSEPH WOODHOUSE WALL STREET PIONEER Jana B. Woodhouse One of the many reasons I love being affiliated with Transamerica Financial Advisors, Inc. and World Financial Group,

More information

CAMBRIDGE CELTA COURSE PRE-INTERVIEW TASK

CAMBRIDGE CELTA COURSE PRE-INTERVIEW TASK Name: Course Date: The object of this task is to help you start thinking about language from a foreign learner s point of view, and to begin to consider approaches to the classroom. The task below will

More information

The 5 P s in Problem Solving *prob lem: a source of perplexity, distress, or vexation. *solve: to find a solution, explanation, or answer for

The 5 P s in Problem Solving *prob lem: a source of perplexity, distress, or vexation. *solve: to find a solution, explanation, or answer for The 5 P s in Problem Solving 1 How do other people solve problems? The 5 P s in Problem Solving *prob lem: a source of perplexity, distress, or vexation *solve: to find a solution, explanation, or answer

More information

Technical problems. Taking notes. Mentioning documents. Answering questions. Problems with the questions. Asking questions.

Technical problems. Taking notes. Mentioning documents. Answering questions. Problems with the questions. Asking questions. Tips and language for telephone interviews What tips could you give someone about each stage of telephone interviews written below? Starting the telephone call Technical problems Taking notes Mentioning

More information

ACT ONE. (The phone rings. He answers.)

ACT ONE. (The phone rings. He answers.) YAKUP ALMELEK ACT ONE The action unfolds in the suite of a five-star hotel. There may or may not be a door between the two connecting rooms. There should be be a desk, a computer, a fax and a photocopier

More information

The phrases above are divided by their function. What is each section of language used to do?

The phrases above are divided by their function. What is each section of language used to do? Functional language for IELTS Speaking correction and brainstorming Work in pairs to correct all the phrases below. I have ever I have personally experience of this. My most favourite is I prefer than

More information

IC2 Class: Conference Calls / Video Conference Calls - 2016

IC2 Class: Conference Calls / Video Conference Calls - 2016 IC2 Class: Conference Calls / Video Conference Calls - 2016 Technology today is wonderful. That doesn t mean, however, that conferencing calling in a foreign language is easy. In fact, the experience can

More information

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: Marilena Nečinová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: Marilena Nečinová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Marilena Nečinová Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_REPORTED SPEECH_S3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

More information

PLACEMENT TEST A2. Complete the sentences. Use the correct comparative or superlative of the adjectives in brackets.

PLACEMENT TEST A2. Complete the sentences. Use the correct comparative or superlative of the adjectives in brackets. PLACEMENT TEST A2 Grammar 1 Underline the correct words. Jim: Ben: Jim: Ben: Jim: Ben: Jim: Hi Ben. What 0 were you doing / did you do when I saw you yesterday? I 1 was waiting / waited for my sister to

More information

Elder Graduation Speech. Man, it feels good to be back! And if I remember correctly, it feels real good to

Elder Graduation Speech. Man, it feels good to be back! And if I remember correctly, it feels real good to Elder Graduation Speech Man, it feels good to be back! And if I remember correctly, it feels real good to be done, doesn t it?! First and foremost, I d like to thank Tom Otten, Chuck Knepfle, and all the

More information

ONE DOLLAR AND EIGHTY-SEVEN CENTS.

ONE DOLLAR AND EIGHTY-SEVEN CENTS. T h e G i f t o f t h e M a g i p T h e G i f t o f t h e M a g i ONE DOLLAR AND EIGHTY-SEVEN CENTS. That was all. She had put it aside, one cent and then another and then another, in her careful buying

More information

GESE Elementary steps. Guide for teachers, Grades 4 6

GESE Elementary steps. Guide for teachers, Grades 4 6 GESE Elementary steps Guide for teachers, Grades 4 6 What is Trinity College London? Trinity College London is an independent international exams board, fully accredited in England as an awarding body.

More information

MARK MEADS Tele: +44(0) 870 24 26 789 Head of Sales, Individual Protection Direct: +44(0) 7740 897 409 Email: mark.meads@aegon.co.

MARK MEADS Tele: +44(0) 870 24 26 789 Head of Sales, Individual Protection Direct: +44(0) 7740 897 409 Email: mark.meads@aegon.co. BUSINESS PROTECTION INSURANCE UNDER SOLD Insurance is a cost a business is always looking to reduce, so the suggestion that your business needs more insurance is not an easy one to make. However, Mark

More information

Sample Process Recording - First Year MSW Student

Sample Process Recording - First Year MSW Student Sample Process Recording - First Year MSW Student Agency: Department of Social Services Client System: Claudia Jones, age 22, unemployed single mother Date: February 22, 20xx Presenting Issues: Client

More information

Sentence Blocks. Sentence Focus Activity. Contents

Sentence Blocks. Sentence Focus Activity. Contents Sentence Focus Activity Sentence Blocks Contents Instructions 2.1 Activity Template (Blank) 2.7 Sentence Blocks Q & A 2.8 Sentence Blocks Six Great Tips for Students 2.9 Designed specifically for the Talk

More information

PET Speaking Part 2 teacher s notes

PET Speaking Part 2 teacher s notes PET Speaking Part 2 teacher s notes Description to introduce and practise Part 2 of the Speaking test and to consider what makes a good performance in PET Speaking Part 2 Also to identify and practise

More information

help! I don t feel I have the confidence to help and I can t find the time He can spell better than me!! I m sure my daughter doesn t want my help

help! I don t feel I have the confidence to help and I can t find the time He can spell better than me!! I m sure my daughter doesn t want my help help!? He can spell better than me!! I m sure my daughter doesn t want my help I don t feel I have the confidence to help and I can t find the time My job is done, they are studying for their exams...but

More information

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace [DataSet2] Statistics 1 Sexuální 5rientace N 224 1 Sexuální "rientace Bisexuální Heter5sexuální H5m5sexuální Frequency 14 6,3 6,3 6,3 23 9,6 9,6 96,9 7 3,1 3,1 1, 224 1, 1, 1 Sexuální "rientace 1 8 6 4

More information

Family Law. Lesson: Family Violence. CLB 5-6 Instructional Package

Family Law. Lesson: Family Violence. CLB 5-6 Instructional Package Lesson: Family Violence CLB 5-6 Instructional Package Family Law: Family Violence (CLB 5-6) CLB Outcomes CLB 5-III: Getting Things Done CLB 6-IV: Comprehending Information CLB5-II: Reproducing Information

More information

TEACHER S NOTES A Very Bad Day by Lucia Walliams

TEACHER S NOTES A Very Bad Day by Lucia Walliams TEACHER S NOTES A Very Bad Day by Lucia Walliams Skills: Reading and speaking Grammar focus: Third conditional Level: Upper intermediate Age: Teenagers/adults Time: 60 minutes + Materials: One copy of

More information

ROLES TO ASSIGN. 1. Judge. 2. Courtroom Deputy. 3. Prosecutor 1 opening statement. 4. Prosecutor 2 direct of Dana Capro

ROLES TO ASSIGN. 1. Judge. 2. Courtroom Deputy. 3. Prosecutor 1 opening statement. 4. Prosecutor 2 direct of Dana Capro ROLES TO ASSIGN 1. Judge 2. Courtroom Deputy 3. Prosecutor 1 opening statement 4. Prosecutor 2 direct of Dana Capro 5. Prosecutor 3 direct of Jamie Medina 6. Prosecutor 4 cross of Pat Morton 7. Prosecutor

More information

TeachingEnglish Lesson plans

TeachingEnglish Lesson plans Born, Bread and Buttered in London In this lesson students hear a man being interviewed about his life in London. He talks about the different parts of London he has lived in and how things have changed

More information

Proficiency Evaluation Test Intermediate to Advanced

Proficiency Evaluation Test Intermediate to Advanced Proficiency Evaluation Test Intermediate to Advanced Name I. Grammar / Vocabulary II. Reading Comprehension III. Writing Sample IV. Conversation / Interview Directions for the Tutor: Allow the participant

More information

www.britishcouncil.org/learnenglish

www.britishcouncil.org/learnenglish Series 2 Episode 8: Happy New Year Introduction This support pack accompanies: This support pack contains the following materials: Before you listen Comprehension Task Grammar Task Vocabulary Task Audio

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

To download the script for the listening go to: http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/learning-stylesaudioscript.

To download the script for the listening go to: http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/learning-stylesaudioscript. Learning styles Topic: Idioms Aims: - To apply listening skills to an audio extract of non-native speakers - To raise awareness of personal learning styles - To provide concrete learning aids to enable

More information

ESL Health Unit Unit Three Managing Illness. Lesson Two High Blood Pressure

ESL Health Unit Unit Three Managing Illness. Lesson Two High Blood Pressure ESL Health Unit Unit Three Managing Illness Lesson Two High Blood Pressure Reading and Writing Practice Advanced Beginning Goals for this lesson: Below are some of the goals of this lesson. Which ones

More information

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness Telephone Telephone: connecting

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness Telephone Telephone: connecting http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness /upravila Viera Rybárová/ Telephone Telephone: connecting Imagine you are calling a company and want to speak to someone who works

More information

Loans: Banks or credit unions can loan you money. You pay the money back a little at a time. They charge you interest for the loan.

Loans: Banks or credit unions can loan you money. You pay the money back a little at a time. They charge you interest for the loan. Basic Banking Services and Checking Accounts Beginner & Low-Intermediate Materials What Can a Bank Do for You? Lesson 1: Introduction to Banking Services Worksheet 1-1 page 1 What Can a Bank Do for You?

More information

BLOGGING CRASH COURSE

BLOGGING CRASH COURSE BLOGGING CRASH COURSE HOW TO WRITE A BLOG POST (EVEN IF YOU DON T WANT TO). 2014 CoSchedule page 1 how to write a blog post 1. Write Quickly Write a headline. You can change it later. Write everything.

More information

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Woman: They are beautiful!

More information

TINA: But we re getting ahead of ourselves. Let s start at the beginning This is Ivy Tech.

TINA: But we re getting ahead of ourselves. Let s start at the beginning This is Ivy Tech. SFX: Commercial Soundtrack STU: There s nothing like it. Walking across that stage knowing you ve graduated and you re ready for the next step. Whether it s a job or continuing on with your education Ivy

More information

Teacher s Pack

Teacher s Pack Shopping Teacher s Pack http://esol.britishcouncil.org/content/teachers/teaching-uk-life/one-to-one-tutoring Shopping: introduction Introduction Money and shopping gives learners the language that they

More information

Young Learners English

Young Learners English University of Cambridge ESOL Examinations Young Learners English Movers Information for Candidates Information for candidates YLE Movers Dear Parent Thank you for encouraging your child to learn English

More information

UNIT TOPIC. Look at the pictures in the unit. Tick ( ) three things this unit is about.

UNIT TOPIC. Look at the pictures in the unit. Tick ( ) three things this unit is about. UNIT 5 ON THE JOB IN THIS UNIT YOU learn language to talk about jobs, workplaces and schedules, and to tell the time read an article about different people s jobs learn to get someone s attention, for

More information

Young Learners English

Young Learners English University of Cambridge ESOL Examinations Young Learners English Starters Information for Candidates Information for candidates YLE Starters Dear Parent Thank you for encouraging your child to learn English

More information

A-A A-B A-C C-A C-B C-C PS-A PS-B PS-C X X X X X

A-A A-B A-C C-A C-B C-C PS-A PS-B PS-C X X X X X Lesson Plan 7: Preparing for a Job Interview Core www.collegeincolorado.org Area: Job Search Total Time: Two 50-55 minute class periods Target Grades: Grades 10-12 Suggested Timeline: Any time during school

More information

BBC Learning English Talk about English Business Language To Go Part 12 - Business socialising

BBC Learning English Talk about English Business Language To Go Part 12 - Business socialising BBC Learning English Business Language To Go Part 12 - Business socialising This programme was first broadcast in 2001. This is not an accurate word-for-word transcript of the programme. In this programme

More information

Lesson Plan Talking about advertising

Lesson Plan Talking about advertising Lesson Plan Talking about advertising This lesson was created for Intermediate level students but could be adapted for other levels. It is a two hour lesson but depending on the students could vary. The

More information

Sample Process Recording - First Year MSW Student

Sample Process Recording - First Year MSW Student Sample Process Recording - First Year MSW Student Agency: Surgical Floor, City Hospital Client System: Harold Harper, age 68, retired widower Date: November 18, 20xx Presenting Issues: Cardiologist observed

More information

Persuade, Complain, Offer, Accept Help and Apologize

Persuade, Complain, Offer, Accept Help and Apologize Persuade, Complain, Offer, Accept Help and Apologize CASAS Competencies: 0.1.2 Identify or use appropriate language for informational purposes 4.8.1 Demonstrate ability to work cooperatively with others

More information

TEACHER S PAGE. Reporting Verbs

TEACHER S PAGE. Reporting Verbs TEACHER S PAGE Reporting Verbs AIM: To get students practicing and using reporting verbs. SUB-AIMS: Listening, speaking. STUDENT AGE/LEVEL: Young adults / Upper-Intermediate SUPPLEMENTARY MATERIALS: I

More information

CELC Benchmark Essays Set 3 Prompt:

CELC Benchmark Essays Set 3 Prompt: CELC Benchmark Essays Set 3 Prompt: Recently, one of your friends fell behind in several of his/her homework assignments and asked you for help. You agreed, but then you found out that your friend was

More information

SSOS_AJ_2.18_ Budoucí čas (Future)

SSOS_AJ_2.18_ Budoucí čas (Future) Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_2.18_

More information

A: We really embarrassed ourselves last night at that business function.

A: We really embarrassed ourselves last night at that business function. Dialog: VIP LESSON 049 - Future of Business A: We really embarrassed ourselves last night at that business function. B: What are you talking about? A: We didn't even have business cards to hand out. We

More information

Careers Audio Transcription Carolyn Roberts with Sally Harrison

Careers Audio Transcription Carolyn Roberts with Sally Harrison Careers Audio Transcription Carolyn Roberts with Sally Harrison I m talking to Sally Harrison now. Sally graduated from this College, as it was then, in 1984 with a Degree in Geography and Geology, but

More information

Activate! B2 Extra Grammar Tests Test 9

Activate! B2 Extra Grammar Tests Test 9 1. Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes the sentence. 1 The children that were quizzed said that they wearing designer labels was going out of fashion. A think B thinks C thought

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

Oklahoma Bank and. Commerce History Project

Oklahoma Bank and. Commerce History Project Oklahoma Bank and Interview with R. Bruce Hall McAlester, OK, 1/31/2012 Interviewer: Michael J. Hightower Audio taped and transcribed by MJH Commerce History Project a program of the Oklahoma Historical

More information

The Academic Language of Tests

The Academic Language of Tests Teaching Your Secondary English Language Learners The Academic Language of Tests Focusing on English Language Arts Contents I. Introduction...1 II. Teaching the Language of the Reading-Objective Questions...3

More information

Verb Lists: Infinitives and Gerunds Principles of Composition

Verb Lists: Infinitives and Gerunds Principles of Composition Verb Lists: Infinitives and Gerunds Principles of Composition Verbs Followed by an Infinitive agree aim appear arrange ask attempt be able beg begin care choose condescend consent continue dare decide

More information

ONLINE SAFETY TEACHER S GUIDE:

ONLINE SAFETY TEACHER S GUIDE: TEACHER S GUIDE: ONLINE SAFETY LEARNING OBJECTIVES Students will learn how to use the Internet safely and effectively. Students will understand that people online are not always who they say they are.

More information

LIFE SKILLS. Learn to manage your time. A Read these sayings about time. With a partner, discuss what you think each one means. Time waits for no man.

LIFE SKILLS. Learn to manage your time. A Read these sayings about time. With a partner, discuss what you think each one means. Time waits for no man. Unit 4 Day in, day out In this unit you learn language to talk about time and routines listen to an interview about daily routines listening for specific information learn to use subjects correctly in

More information

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě ANJ Domluvíme se ve světě AJ IX. - Slovní zásoba 1 4 Termíny konání: 4. 6. 2014, 5. 6. 2014, 9. 6. 2014, 10. 6.

More information

Cambridge English: Advanced Speaking Sample test with examiner s comments

Cambridge English: Advanced Speaking Sample test with examiner s comments Speaking Sample test with examiner s comments This document will help you familiarise yourself with the Speaking test for Cambridge English: Advanced, also known as Certificate in Advanced English (CAE).

More information

Name Date Period CHAPTER 14. g. a neutral audience. i. qualifications. j. a hostile audience. l. a friendly audience. o.

Name Date Period CHAPTER 14. g. a neutral audience. i. qualifications. j. a hostile audience. l. a friendly audience. o. Speech Vocabulary DIRECTIONS: In the blank to the left, write the letter of the definition for each word. 1. logos a. the quality of being skilled or experienced 2. disclaimer 3. persuasive speaking 4.

More information

B2 Level Exam Sample Test

B2 Level Exam Sample Test B2 Level Exam Sample Test Background Information This exam is very similar to the NEW BY51 exam, but tests English at level B2 (Cambridge FCE). It is a General English exam and is speaking only, though

More information

The Victims Code: Young victims of crime: Understanding the support you should get

The Victims Code: Young victims of crime: Understanding the support you should get The Victims Code: Young victims of crime: Understanding the support you should get If you re a victim of crime, support and information is available to help you get through it. The Victims Code is a Government

More information

Phrases ENGLISH. 7 RULES for EXCELLENT ENGLISH. Discover the Secret of > > > > > > > > > SpecialEdition #1. Rule #1: t t

Phrases ENGLISH. 7 RULES for EXCELLENT ENGLISH. Discover the Secret of > > > > > > > > > SpecialEdition #1. Rule #1: t t Effortl ss ENGLISH Automatic English for the People Special Edition #1 SpecialEdition #1 7 RULES for EXCELLENT ENGLISH > > > > > > > > > Rule #1: Discover the Secret of Phrases AJ Greetings from Hello

More information

PUSD High Frequency Word List

PUSD High Frequency Word List PUSD High Frequency Word List For Reading and Spelling Grades K-5 High Frequency or instant words are important because: 1. You can t read a sentence or a paragraph without knowing at least the most common.

More information

2. Planning your support how to use your Personal Budget

2. Planning your support how to use your Personal Budget 2. Planning your support how to use your Personal Budget About this guide A Personal Budget is money from a local authority that can be used to pay for social care services and support. The money may be

More information

CONTENT / ACTIVITY CAN DO PAGE LEVEL GRAMMAR

CONTENT / ACTIVITY CAN DO PAGE LEVEL GRAMMAR Speakout Starter Speakout CEF ALTE UCLES IELTS TOEIC TOEFL ibt PTE Starter - - 0-245 9-18 Elementary /A2 1 KET 3.0 246-500 19-29 1 Pre-intermediate A2/B1 2 PET 4.0 500-650 30-52 2 Intermediate B1+/B2 3

More information

The Three-Store Problem A Lesson with Fifth Graders

The Three-Store Problem A Lesson with Fifth Graders The Three-Store Problem A Lesson with Fifth Graders by Marilyn Burns From Online Newsletter Issue Number 18, Summer 2005 The December 2003 issue of Teaching Children Mathematics (volume 10, number 4) contained

More information

ENGLISH FILE Intermediate

ENGLISH FILE Intermediate 8 Grammar, Vocabulary, and Pronunciation A GRAMMAR 1 Complete the sentences using reported speech. Example: Do you want to go or not? He asked me if / whether I wanted to go. 1 We re having a sale next

More information

A Short Course in Logic Example 8

A Short Course in Logic Example 8 A Short ourse in Logic xample 8 I) Recognizing Arguments III) valuating Arguments II) Analyzing Arguments valuating Arguments with More than one Line of Reasoning valuating If then Premises Independent

More information

IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF

IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF p T h e L a s t L e a f IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF Washington Square, the streets have gone wild. They turn in different directions. They are broken into small pieces called places. One street

More information

That spring, the sun shone every day. I was lonely at first in

That spring, the sun shone every day. I was lonely at first in 1 Tom and Daisy That spring, the sun shone every day. I was lonely at first in the East. But I felt that this was the real beginning of my life. I walked in the fresh air. I bought books. I worked hard.

More information

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde Step Three B1.2 READING & TRAINING Robert Louis Stevenson The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde audio CD PART TWO The Search for Mr Hyde Mr Utterson was unhappy after his walk with Richard Enfield.

More information

TRANSCRIPT An Interview with Jeanette C. Rudy. Video clip: I Collect Duck Stamps!

TRANSCRIPT An Interview with Jeanette C. Rudy. Video clip: I Collect Duck Stamps! TRANSCRIPT An Interview with Jeanette C. Rudy Video clip: I Collect Duck Stamps! 00:00: I joined the Philatelic Society. And then they said, Well what are you collecting? Of course I wasn t collecting

More information

Learning English with CBC Radio Living in Alberta. Back to School Information Kit

Learning English with CBC Radio Living in Alberta. Back to School Information Kit Learning English with CBC Radio Living in Alberta Back to School Information Kit by Maroro Zinyemba Project Manager: Justine Light Daylight Consulting Inc. Employment Enhancement Lesson: Tips for Parents

More information

objectives Essential Question: How can I make sure my emails are clear and respectful? Learning Overview and Objectives Materials and Preparation

objectives Essential Question: How can I make sure my emails are clear and respectful? Learning Overview and Objectives Materials and Preparation E-RATE TOOLKIT Show Respect Online LESSON PLAN Essential Question: How can I make sure my emails are clear and respectful? Learning Overview and Objectives Overview: Students explore the similarities and

More information

DESIGN THE FUTURE WITH THE KNOWLEDGE

DESIGN THE FUTURE WITH THE KNOWLEDGE DESIGN THE FUTURE WITH THE KNOWLEDGE Termín: školní rok 2012/2013 projekt třídy I3.B Cílem projektu bylo vytvoření sítě odborných středních škol, popis vzdělávacích systémů a možnosti uplatnění absolventů.

More information

Lesson 1 Telephone English Phrases

Lesson 1 Telephone English Phrases Lesson 1 Telephone English Phrases First let's learn some essential telephone vocabulary, and then you ll hear examples of formal and informal telephone conversations. There are different types of phones:

More information