TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA DENGAN PUAN AZIMAH BINTI OMAR MENGENAI PENGALAMAN BELIAU SEMASA MENJADI HAKIM DI MAHKAMAH SEKSYEN 6, MAHKAMAH SHAH ALAM

Size: px
Start display at page:

Download "TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA DENGAN PUAN AZIMAH BINTI OMAR MENGENAI PENGALAMAN BELIAU SEMASA MENJADI HAKIM DI MAHKAMAH SEKSYEN 6, MAHKAMAH SHAH ALAM"

Transcription

1 TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA DENGAN PUAN AZIMAH BINTI OMAR MENGENAI PENGALAMAN BELIAU SEMASA MENJADI HAKIM DI MAHKAMAH SEKSYEN 6, MAHKAMAH SHAH ALAM OLEH : NOR AZLAN BIN IDRIS NOR SURIANI BINTI JAMALUDIN PROJEK DIMAJUKAN KEPADA FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA, KAMPUS PUNCAK PERDANA, SHAH ALAM BAGI MEMENUHI KEPERLUAN KURSUS IMR 603 SEJARAH LISAN. DISEMBER APRIL 2009

2 TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA DENGAN PUAN AZIMAH BINTI OMAR MENGENAI PENGALAMAN BELIAU SEMASA MENJADI HAKIM DI MAHKAMAH SEKSYEN 6, MAHKAMAH SHAH ALAM OLEH : NOR AZLAN BIN IDRIS NOR SURIANI BINTI JAMALUDIN PROJEK DIMAJUKAN KEPADA FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA, KAMPUS PUNCAK PERDANA, SHAH ALAM BAGI MEMENUHI KEPERLUAN KURSUS IMR 603 SEJARAH LISAN. DISEMBER APRIL 2009

3 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA Muka Surat 1. Penghargaan 1 2. Pengenalan 2 3. Abstrak 3 4. Pendahuluan Singkatan Kata 6 6. Transkrip Senarai Soalan Log Temubual 87-92

4 BIL PERKARA Muka Surat 9. Lampiran - (i) (ii) Indeks Surat Kebenaran untuk menemubual Pn. Azimah binti Omar (iii) (iv) (v) (vi) Perjanjian mengenai Sejarah Lisan Gambar-gambar Keratan Akhbar dari Arkib Utusan Online Kronologi

5 PENGHARGAAN Pertamanya, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada semua individu yang terlibat di dalam menyiapkan projek kajian ini. Pertama sekali, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah Sejarah Lisan (IMR 603) iaitu Encik Nazir bin Ahmad kerana banyak memberi tunjuk ajar, pendapat dan kerjasama dalam menyiapkan projek kajian ini. Seterusnya, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Azimah binti Omar kerana memberi kerjasama dan layanan yang baik kepada kami semasa temuramah dijalankan di pejabat beliau di Pejabat Penasihat Undang-Undang, Kementerian Kerja Raya Malaysia. Terima kasih yang tidak terhingga juga diucapkan kepada beliau di atas kesudian beliau untuk ditemuramah oleh kami walau pun beliau mempunyai jadual tugas yang amat padat dalam menjalankan tanggungjawab sebagai Penasihat Undang-Undang di Kementerian Kerja Raya semenjak September Segala nasihat yang berguna yang telah disampaikan oleh beliau kepada kami akan dijadikan sebagai panduan yang sangat berguna untuk masa hadapan kami. Akhir sekali, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakanrakan sekelas kami dan insan-insan lain yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan tugasan ini. Segala pandangan dan idea-idea yang telah disumbangkan oleh setiap individu amat kami hargai dan diucapkan ribuan terima kasih. 1

6 PENGENALAN Negara Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berperlembagaan. Sistem pembahagian kuasa dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu Parlimen (perundangan), Kehakiman dan Pentadbiran (Eksekutif). Bagi institusi kehakiman, terdapat mahkamah-mahkamah yang menjalankan tugasan ini. Antara tugas-tugas mahkamah ini adalah untuk: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Mengadil tindakan-tindakan sivil Mengadili pendakwaan jenayah Mendengar rayuan dari Mahkamah bawahan. Membuat dikri hal ehwal keluarga (perceraian, nafkah dll). Pengurusan pusaka Mengeluarkan waran tangkap Mentafsir undang-undang 2

7 ABSTRAK Orang yang ditemubual iaitu Puan Azimah binti Omar adalah seorang Pegawai Perundangan dan Kehakiman. Pada masa kini beliau sedang berkhidmat di Kementerian Kerja Raya Malaysia sebagai Penasihat Undang- Undang semenjak 1 September Di atas kesudian Puan Azimah untuk ditemubual oleh kami, Nor Azlan bin Idris dan Nor Suriani binti Jamaludin, Pelajar Luar Kampus, pengajian Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengurusan Maklumat, satu sesi temubual telah dijalankan pada 13 Mac 2009, bertempat di pejabat beliau iaitu di Pejabat Penasihat Undang-Undang, Kementerian Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50580, Kuala Lumpur pada jam 6.00 petang hingga 8.20 malam. Secara keseluruhannya sesi temubual ini berjalan dengan lancar dan mendapat kerjasama dan sokongan sepenuhnya daripada Puan Azimah binti Omar sendiri. 3

8 PENDAHULUAN Puan Azimah binti Omar adalah seorang pegawai kerajaan di bawah Skim Pegawai Perundangan dan Kehakiman. Pada masa kini beliau sedang berkhidmat di Kementerian Kerja Raya Malaysia sebagai Penasihat Undang- Undang mulai 1 September Sepanjang tempoh perkhidmatan beliau di dalam skim ini, ini adalah kali pertama beliau ditugaskan sebagai Penasihat Undang-Undang di bawah seliaan Jabatan Peguam Negara. Sepanjang tempoh perkhidmatan beliau sehinggalah sebelum beliau ditugaskan ke Kementerian Kerja Raya, beliau hanya pernah ditugaskan di mahkamah. Justeru itu, memandangkan pengalaman beliau adalah lebih kepada bidang kehakiman, maka sesi temubual ini secara keseluruhannya hanya tertumpu kepada mengenai kerjaya beliau sebelum dan semasa beliau menjadi seorang hakim. Bagi soalan-soalan umum, soalan-soalan adalah berdasarkan draf soalan yang telah disediakan dan telah dapat dijawab dengan baik oleh beliau dan beberapa soalan-soalan susulan juga turut ditanyakan kepada beliau dan soalansoalan tersebut juga telah dapat dijawab dengan ringkas dan jelas oleh beliau. Manakala, bagi soalan-soalan khusus pula soalan-soalan adalah berdasarkan draf soalan yang telah disediakan dan beberapa soalan-soalan susulan turut juga ditanyakan kepada beliau dan soalan-soalan tersebut juga telah dapat dijawab dengan ringkas, jelas, padat dan disertakan dengan contohcontoh oleh beliau bagi pemudahan pemahaman oleh kami. Daripada sesi temubual yang telah diadakan kami telah memperoleh banyak nasihat dan tunjuk ajar dari beliau. Di samping itu juga, beliau adalah seorang yang tidak lokek untuk berkongsi ilmu pengetahuan dan seorang yang sabar dalam memberikan jawapan ke atas setiap soalan-soalan yang dikemukakan kepada beliau. Kami juga tidak berasa kekok semasa menebual 4

9 beliau memandangkan beliau adalah seorang yang sangat ramah dan atas sebab keramahan beliau, kami berasa tidak kekok dalam menjalankan sesi temubual ini. Akhir sekali, berdasarkan temubual yang dibuat juga antara kelemahankelemahan yang timbul adalah disebabkan oleh kesuntukkan masa yang mana beliau adalah seorang yang sangat sibuk dengan tugasan hariannya dan waktu yang dapat diperuntukkan oleh beliau untuk sesi tembual adalah agak singkat walaupun telah memakan masa lebih dari dua jam iaitu dari jam enam petang hinggalah jam lapan lima belas minit malam. 5

10 SINGKATAN KATA SINGKATAN PERKATAAN PENUH AKC JAC JALSOA JUSA NGO OKT PTK SPM STPM UPU Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Judicial Appointments Commission Judicial and Legal Service Officers Association of Malaysia Jawatan Utama Sektor Awam Non-governmental organizations Orang Kena Tuduh Penilaian Tahap Kecekapan Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia Unit Pusat Universiti, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 6

11 TRANSKRIP TAPE 1 SIDE A Berikut adalah transkrip temubual bersama Puan Azimah Binti Omar mengenai pengalaman beliau semasa menjadi Hakim, di Mahkamah Seksyen Enam, Mahkamah Shah Alam. NSJ : Boleh puan beritahu saya nama penuh puan? AO : Nama saya Azimah binti Omar. NSJ : Bilakah tarikh lahir puan? AO : Saya dilahirkan pada dua haribulan Julai sembilan belas enam puluh dua (2hb Julai 1962). NSJ : Puan anak ke berapa dalam keluarga? AO : Anak ke-empat dalam keluarga. NSJ : Apakah perkerjaan ayah puan semasa membesarkan puan adik beradik? AO : Saya mempunyai - perkerjaan ayah saya mempunyai history [sejarah] yang panjang, saya dilahirkan daripada golongan keluarga yang miskin, di mana pada awalnya ayah saya merupakan seorang penoreh getah di Sungai Merab, Kajang dan kemudiannya berpindah ke Kuala Lumpur di mana ayah telah memulakan perniagaan runcit di Kampung Datuk Keramat iaitu di tempat setinggan sebelum adanya Taman Bukit Setiawangsa. I think it s now [Saya rasa sekarang] tempat itu apa nama di AU sebelum adanya (terdapat bunyian talian telefon masuk) dan kemudiannya ayah, ayah saya atas dasar penempatan semula keluarga setinggan 7

12 di Kampung Datuk Keramat, kami telah dipindahkan ke Selayang, kawasan Selayang, Selayang Pandang, di mana ayah saya telah memulakan perniagaan runcit di sana. (diam seketika untuk berfikir) Sehinggalah beliau berhenti berniaga selepas saya tamat pengajian saya dari Universiti Malaya. NSJ : Adakah ayah dan ibu puan tegas membesarkan anak-anak? AO : Ya, memang benar, memang ayah dan ibu saya ibu bapa yang sangat tegas di dalam membesarkan anak-anak mereka. NSJ : Adakah puan berpendapat dengan cara didikan yang diberikan oleh ibu dan ayah puan merupakan salah satu punca kejayaan puan sekarang? AO : Ya, pasti. NSJ : Bilakah puan melangsungkan perkahwinan puan? AO : Saya melangsungkan perkahwinan pada tahun sembilan belas lapan puluh enam (1986) selepas tamatkan pengajian saya di Universiti Malaya. NSJ : Apakah perkerjaan suami puan? AO : Pada masa ini suami saya adalah bekerja di sebuah syarikat farmasuetikal yang bernama CCM Pharmaceutical Sdn. Bhd.. Pekerjaan suami adalah seorang Pengurus Besar yang mengawal operasi CCM Pharmaceutical. NSJ : Nampaknya puan dan suami sama-sama bekerja, bagaimanakah puan dan suami membahagikan masa bersama anak-anak? 8

13 AO : Ini satu soalan yang kompleks (ketawa), di mana suami saya sebenarnya seorang yang rajin bekerja dan di mana tempat beliau bekerja memerlukan masa yang panjang di pejabat dan saya bersyukur ke hadrat Allah kerana saya pada awalnya, semasa bermula-mula berkhidmat dengan Kerajaan, saya telah ditempatkan di tempat yang dekat dengan rumah saya, di mana post [tempat] pertama saya adalah seorang majistret di Klang dan pada masa itu saya tinggal di Shah Alam. Dan atas jarak tempat kerja yang dekat itu dan yang memandangkan saya seorang pegawai Kerajaan, masa yang terluang untuk saya dengan anak-anak saya adalah lebih panjang jika dibandingkan dengan suami saya. Dan kemudian daripada itu kami bertuah kerana suami mendapat satu peluang pekerjaan di luar kawasan Kuala Lumpur iaitu di Alor Setar, di Sungai Petani dan saya telah ikut serta suami berpindah ke Sungai Petani yang mana saya telah bertugas sebagai majistret di Sungai Petani dan jarak rumah dan seksyen court [mahkamah] itu adalah sangat dekat iaitu dalam lebih kurang satu kilometer dan demikian memudahkan saya lagi meluangkan masa dan mempunyai banyak masa untuk anak-anak. Jika pada masa pembesaran anak-anak saya sehingga ke sekolah menengah, most of the time I was with them [kebanyakan masa saya, saya bersama mereka]. Berbeza dengan suami saya yang memang dari awal mula bekerja sehinggalah sekarang masa yang ada untuk beliau bersama anakanak adalah sangat terhad. NSJ : Pernah tidak anak-anak puan merungut dengan kesibukkan puan dan suami dalam menyelesaikan tugasan harian? AO : Itu biasa. Sangat biasa, itu memang ragam anak-anakkan? Because [sebab] sebagai anak-anak selalunya yang rapat dengan ibu bapa itu merupakan tidak boleh tidak mereka akan merungut 9

14 dengan kesibukkan saya dan suami saya di dalam kami menjalankan tugas harian, dan mencapai cita-cita. NSJ : Berapa orang anak puan? AO : Saya mempunyai empat orang anak, di mana tiga daripadanya lelaki dan seorang perempuan. NSJ : Boleh saya tahu umur mereka? AO : They are in the range of [Mereka dalam lingkungan] yang sulung dua puluh dua tahun, dua puluh tahun, lapan belas tahun dan yang paling bongsu berumur sebelas tahun. NSJ : Berapa orang anak puan yang masih belajar? AO : Kesemua mereka masih belajar, yang besar sudah belajar universiti dan yang bongsu sekali masih dalam darjah lima. NSJ : Di antara anak-anak puan yang manakah menunjukkan minat untuk mengikut jejak puan? AO : Dua daripada anak saya sedang mengikut pengajian undangundang di Universiti Teknologi Malaysia [sebenarnya Universiti Teknologi Mara]. NSJ : Adakah puan yang mendorong mereka? AO : Pada awal penglibatan mereka semasa dibangku persekolahan saya tidak pula mendorong untuk mereka mengikut jejak langkah saya, tetapi apa yang saya lihat dari alam persekolahan memang anak yang pertama dan kedua itu cenderung dalam bidang undangundang tetapi saya tidak menyangka yang mereka memang betulbetul minat dan mereka sendiri berusaha untuk mendapatkan 10

15 tempat di Fakulti Undang-Undang, di Universiti Teknologi Malaysia [sebenarnya Universiti Teknologi Mara]. NSJ : Di manakah pula puan mendapat pendidikan menengah puan? AO : Saya mendapat pendidikan menengah saya pada masa tingkat satu hingga lima di Sekolah Menengah (P) Jalan Ipoh dan saya belajar di tingkatan enam atas dan rendah di St. George Institution, Kuala Lumpur. NSJ : Semasa di sekolah menengah adakah puan pernah mewakili sekolah dalam sebarang aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah? AO : Saya bukan seorang ahli sukan (ketawa). Tapi saya meminati bidang sukan, tetapi saya juga, saya pernah mewakili sekolah di dalam acara-acara sosial dan berbentuk seni di mana saya adalah pasukan tarian sekolah. Selain daripada itu, saya tidak mewakili sekolah dalam apa-apa aktiviti-aktiviti lain. NSJ : Semasa di sekolah bagaimanakah caranya puan membuat persediaan menduduki peperiksaan penting? AO : Ini soalan cepu emas. Macam mana saya hendak cakap - (diam seketika untuk berfikir) pasal pada awalnya saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor dan bila kita kata mengenai profesyen doktor ini kita perlukan satu sistem pembelajaran yang betul-betul tight [ketat], yang mana tidak tergapai oleh saya. (diam seketika untuk berfikir) Walau bagaimanapun, saya di dalam membuat persediaan menghadapi peperiksaan selalunya saya akan belajar lebih awal daripada peperiksaan yang akan tiba dan saya buat satu sistem membuat nota-nota ringkas, nota-nota ringkas, di dalam membuat revison [ulangkaji], dan dengan nota ringkas inilah saya akan apabila tiba peperiksaan kita tidak lagi bergantung kepada 11

16 buku teks dan sebagainya dan kita bergantung kepada nota-nota ringkas untuk ulangkaji. Itulah cara saya menghadapi sebarang peperiksaan. Ini juga saya buat semasa saya di universiti. NSJ : Sebaik sahaja menamatkan peperiksaan SPM, adakah puan membuat apa-apa kerja sampingan atau puan menghadiri kelas tertentu sementara keputusan dimaklumkan? AO : Saya seorang yang rajin bekerja. Selepas SPM - saya bekerja itu selepas SPM ke STPM, masa selepas tamatnya peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia saya tidak bekerja tetapi bapa saya pada masa itu menjalankan perniagaan runcit dan most of my time [kebanyakan masa saya] saya akan membantu bapa saya untuk menolong beliau di kedai runcit tersebut dan saya tahu di dalam keadaan yang bagaimana erti kehidupan sebenarnya. (diam seketika untuk berfikir) NSJ : Setelah keputusan SPM diumumkan adakah puan memilih untuk meneruskan pengajian di Tingkatan Enam atau ke universiti? AO : Selepas keputusan peperiksaan diumumkan, keputusan peperiksaan saya tidak layak untuk meneruskan cita-cita saya menjadi seorang doktor. Pilihan yang ada sama ada saya masuk ke universiti yang lain, mengikuti kursus diploma atau pun option [pilihan] yang kedua untuk meneruskan ke tingkatan enam untuk mendapatkan sijil STPM. Tetapi pada masa itu apabila dilihat daripada keputusan-keputusan STPM, banyak yang mengatakan bahawa ia adalah satu, peringkat persekolahan yang amat sukar untuk berjaya dan pada masa itu juga bapa saya telah mengarahkan, ini satu history [sejarah], saya untuk membuat - mengikuti kursus perakaunan atau pun pentadbiran perniagaan, yang mananya saya tidak berminat. (diam seketika untuk berfikir) 12

17 Jadi saya memberitahu bapa saya, saya akan teruskan dengan tingkatan enam dan mencuba nasib saya - untuk mendapatkan sijil STPM untuk terus ke universiti bagi pengajian peringkat ijazah, di mana bapa saya telah tidak bersetuju dan mengatakan bahawa kebanyakkan pelajar yang dilihat meneruskan pelajaran ke tingkat enam, kebanyakan tidak berjaya dan meminta saya review [kaji] balik keputusan saya dan memasuki UiTM [pada masa itu dikenali sebagai Institut Teknologi Mara], but, I was a demon [tetapi saya menolak]. Sebabnya masa itu, saya hendak tunjukkan kepada bapa saya bahawa saya boleh berjaya sekiranya saya teruskan pengajian saya di tingkatan enam, dan alhamdulillah [bersyukur] saya telah dapat kejayaan dan buktikan pada beliau, upon a very strong objection [walaupun ditentang dengan keras sebelumnya]. Bapa saya memang marah dengan saya sehingga bapa kata tidak tahu, jangan cakap, tidak payah cakaplah pasal dia hendak sangat saya masuki UiTM pada masa itu. (pada masa ini suara kurang jelas kedengaran) NSJ : Apakah kursus utama puan yang menjadi pilihan utama semasa membuat permohonan ke universiti? AO : Ini juga menjadi satu memori kepada saya. Sebenarnya saya, what happen was [apa yang terjadi adalah] saya lahir daripada orang yang miskin, bapa saya miskin, tujuan saya hendak masuk ke universiti adalah untuk masuk universiti dan dapat kerja besar. Saya hendak memiliki kereta besar, rumah besar dan sebagainya, at that particular time [pada masa itu] saya tidak terfikir bidang apa, apa yang saya hendak masuk, cuma saya kata saya hendak buat bidang sastera dan tengok kalau mungkin jadi cikgu pun bolehlah. But [Tetapi], selepas saya mendapat keputusan SPM [sepatutnya STPM], keputusan yang saya perolehi adalah memberangsangkan dan saya tak terfikir untuk menceburi bidang undang-undang dan 13

18 kebetulan seorang rakan sekolah saya yang pada masa yang sama memperolehi keputusan yang memberangsangkan telah melihat borang UPU [Unit Pusat Universiti, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia] yang saya telah isi dan mengatakan bahawa adakah saya gila dengan keputusan yang saya ada hendak meneruskan (ketawa) that s what... [itulah yang...], adakah saya gila dengan keputusan yang saya ada, saya hendak terus mengambil bidang sastera dan pada masa itu, that was twenty over years [itu adalah dua puluh tahun yang lalu), yang mana kita tidak terfikir kita datang daripada orang susah, kita tidak fikir peguam itu apa, kita tak fikir undangundang itu apa. But, this friend of mine (Tetapi, seorang kawan saya), telah mengatakan bahawa dengan keputusan yang saya ada, saya sepatutnya memohon untuk meneruskan pengajian undangundang yang pada masa itu, saya tidak nampak gambaran lagi apa bidang undang-undang sebenarnya dan even [malahan] ada seorang guru yang telah mendapat tahu berkenaan dengan ini telah mengatakan kepada saya, bidang ini bukan satu bidang yang mudah dan sukar dan memerlukan pengorbanan dan dengan sokongan yang diberikan oleh kawan saya atau rakan sekolah saya yang telah pun menukar borang UPU, yang telah memadam semua particulars [butiran] yang saya ceburi dan diletaknya bidang undangundang, dan dengan takdir Allah S.W.T saya telah ditawarkan kursus undang-undang di Universiti Malaya. - Panjang cerita saya. (diam seketika untuk berfikir) NSJ : Adakah puan berpuas hati dengan kursus yang ditawarkan? AO : Saya tidak pernah menyesal. In fact [Kenyataannya] saya masih lagi bersyukur kepada rakan saya dan walau pun sudah lebih dua puluh tahun, lebih tahun telah berlalu semasa saya berjumpa dengannya saya telah berterima kasih dengan apa yang telah dilakukan kepada borang UPU saya. 14

19 NSJ : Adakah yang/siapakah yang mendorong puan untuk memilih/ menerima kursus ini? AO : Seperti yang saya katakan tadi tidak ada dorongan pasal, kerana ibu bapa saya orang yang miskin, tidak tahu pasal undang-undang dan saya sendiri pun tidak ada pengalaman atau cetek pengetahuan mengenai apa sebenarnya pengajian undang-undang, penglibatan saya di bidang undang-undang adalah semata-mata dorongan rakan saya itu - dan yang telah memilih kursus untuk saya. (diam seketika untuk berfikir) NSJ : Semasa di Universiti Malaya, adakah puan seorang yang aktif berpersatuan? AO : Not really [Tidak sangatlah], tidak begitu sangatlah. Saya cuma main bola baling untuk bukan kampus, untuk hostel [asrama] sahaja. NSJ : Secara peribadi, adakah puan merasakan dengan menyertai aktivitiaktiviti yang, yang ianya dapat memupuk semangat kepimpinan dalam diri seseorang pelajar? AO : Yes, definately [Ya, semestinya], bagi saya - penyertaan atau penglibatan seorang pelajar di dalam aktiviti, aktiviti-aktiviti yang dianjurkan atau yang ada di universiti adalah perlu memandangkan dari sinilah ia dapat memupuk sifat-sifat kepimpinan dalam diri seseorang, seseorang dan juga mengajar bukan sahaja memimpin, bukan sahaja memimpin tetapi mengajar kita bekerja secara teamwork [bekerja dalam kumpulan] (rakaman kurang jelas kedengaran pada masa ini) dan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bagus, bagaimana menjadi follower [pengikut] juga. Kalau, macam mana menjadi follower [pengikut], jadi bagaimana 15

20 kita menyesuaikan diri kita di dalam pergaulan kita di dalam berpersatuan kita dan sebagainya. (diam seketika untuk berfikir) NSJ : Bagaimanakah puan membahagikan masa pelajaran dan aktiviti berpersatuan semasa di universiti? AO : Memandangkan saya tidaklah begitu aktif sangat di dalam aktiviti berpersatuan, saya banyak masa untuk diberikan kepada pelajaran saya. (ketawa) NSJ : Adakah puan menerima apa-apa bantuan atau biasiswa semasa menuntut di Universiti? AO : Saya adalah pemegang biasiswa JPA [Jabatan Perkhidmatan Awam]. NSJ : Adakah dengan bantuan dan biasiswa tersebut membuatkan puan lebih bersungguh-sungguh untuk berjaya di dalam pendidikan puan? AO : Ya, sudah pasti kerana seperti saya kata awal tadi, saya datang dari keluarga miskin, saya hargai peluang yang diberikan kepada saya dan dengan bantuan dan biasiswa yang, atau biasiswa yang telah diberikan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam pada saya menjadikan ia satu dorongan kepada saya untuk berjaya dan untuk memperolehi ijazah yang saya kejar pada awalnya tadi. NSJ : Apakah jawatan puan sekarang? AO : Saya kini memegang jawatan sebagai Penasihat Undang-Undang, Kementerian Kerja Raya. 16

21 NSJ : Saya difahamkan puan sedang menyandang jawatan JUSA C [Jawatan Utama Sektor Awam C ] pada usia yang agak muda ini, apakah rahsia puan hingga mencapai ke tahap ini? AO : Tidak ada rahsia, hendak katakan berjaya itu, tidak adalah berjaya. Tetapi saya bersyukur pada Allah S.W.T yang telah memberikan saya rezeki ini. Tetapi, tidak ada rahsia dalam kejayaan yang kalau dikatakan berjaya ini kerana bagi saya, apabila saya menjejakkan kaki saya ke alam pekerjaan apa yang terlintas, apa-apa yang terniat dihati saya adalah untuk bekerja dengan ikhlas, ikhlas bekerja dengan tekun, rajin dan memberikan perkhidmatan yang terbaik, amanah dan juga - memandangkan kita memegang amanah yang diberikan kita hendaklah laksanakan dengan sebaikbaik mana yang mungkin. (diam seketika untuk berfikir) NSJ : Apakah perbezaan yang paling ketara puan rasakan antara jawatan puan sekarang sebagai Penasihat Undang-Undang dan seorang hakim? AO : Banyak bezanya pasal kita jadi seorang hakim, dia dari segi status dia hakim, hakim in term of status wise [dari segi status] menjadi seorang hakim lebih prestij dan disamping itu bidang kerja yang dilaksanakan adalah tiada siapa yang mengongkong kita kerana kita mempunyai mahkamah yang kita kendalikan sendiri, kita yang menentukan bagaimana perjalanan kes-kes kita dan tidak ada siapa yang akan mengarahkan kita untuk menjalankan itu dan ini dan sebagainya. Apa yang, apa yang kita perlukan adalah we manage our own court to the best of our ability [kita uruskan sendiri mahkamah kita mengikut kemampuan kita sendiri], iaitu kita pastikan bahawa kita mendengar kes, untuk mendengar kes untuk menjalankan tugas-tugas kita dengan seadil-adilnya, dan cuba mendengar kes sebanyak mungkin supaya kita dapat menyelesaikan sebanyak kes yang mana mungkin, tanpa 17

22 mengkompromi keadilan dan juga tidak ada perasaan bias [berat sebelah] dan sebagainya. Berbeza dengan Penasihat Undang- Undang yang kita terpaksa, bukan terpaksa, kita mempunyai banyak klien, di mana di KKR [Kementerian Kerja Raya] ini saya bukan sahaja merupakan Penasihat Undang-Undang Kementerian tetapi juga agensi-agensi di bawahnya yang bidang kerja mereka varied [pelbagai], ia melibatkan banyak perkara-perkara yang melibatkan sivil in nature [secara natural]. NSJ : Adakah puan amat meminati bidang undang-undang ini? AO : Minat itu - hendak kata minat daripada awalnya seperti saya katakan tadi it was just [ia hanyalah], bukanlah seperti minat seperti daripada kecil, bila orang tanya kita hendak jadi lawyer [peguam], hendak jadi majistret dan sebagainya. (diam seketika untuk berfikir) Itu tidak berlaku dalam diri saya kerana saya masuk dalam bidang undang-undang itu atas dorongan kawan dan bila saya dapat tempat di Universiti Malaya untuk pengajian undang-undang saya kata, since [memandangkan] saya sudah dapat, saya mesti teruskan dan minat itu datang dengan sendiri. NSJ : Apakah tugasan pertama puan semasa melaporkan diri semasa menjadi penjawat awam? AO : Saya telah ditugaskan sebagai Majistret di Klang apabila saya memasuki Perkhidmatan Pegawai Perundangan dan Kehakiman. NSJ : Semenjak bilakah puan, menjawat jawatan ini? AO : Jawatan Penasihat Undang-Undang ini saya telah jawat pada satu haribulan September dua ribu lapan (1 September 2008). NSJ : Bagaimana pula dengan jawatan pertama puan? 18

23 AO : Di Klang, jawatan pertama saya di Mahkamah Majistret Klang. NSJ : Pada tahun bila puan? AO : Pada satu, I think [Saya fikir] pada bulan Ogos sembilan belas lapan puluh enam. (1 Ogos 1986) NSJ : Adakah menjadi seorang penjawat awam menjadi impian puan semasa ketika itu? AO : Ya, ya. NSJ : Boleh puan cerita secara ringkas mengenai pengalaman kerja puan sebelum menjadi seorang hakim? AO : Saya, selama dua puluh tahun lebih ini, saya telah bertugas sebagai pegawai kehakiman, di mana saya telah bermula menjadi seorang majistret sehinggalah hakim iaitu saya tidak pernah kerja di Jabatan Peguam Negara. Jadi pengalaman kerja saya semuanya adalah di mahkamah di mana saya pernah menjadi majistret, saya pernah menjadi seorang Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi, seorang Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi dan Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan dan kemudian menjadi hakim Mahkamah Seksyen di Shah Alam. NSJ : Pada tahun bilakah puan mula menjalankan tugasan sebagai seorang hakim? AO : Pada tahun dua ribu lima [2005]. NSJ : Apakah kes pertama yang dihadapkan dihadapan puan pada ketika itu? 19

24 AO : Kes pertama, di mahkamah sesyen ini pada satu hari dia akan ditetapkan dua atau tiga kes untuk perbicaraan pada masa itu, pada hari pertama saya menjadi hakim seksyen, kes-kes yang dihadapan saya adalah, I think [saya rasa] kes rogol, rompakan tak silap saya dan rogol, rompakan dan I think [saya rasa] - Jabatan Alam Sekeliling [Jabatan Alam Sekitar] kalau tidak silap saya. (diam seketika untuk berfikir) NSJ : Berapa lamakah puan menjadi seorang hakim? AO : Tiga tahun. NSJ : Berapa banyakkah mahkamah yang puan pernah bertugas sebelum ini? AO : Saya pernah bertugas di Mahkamah Majistret Klang, Mahkamah Majistret Rawang, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Mahkamah Majistret Sungai Petani, Mahkamah Tinggi Alor Setar. NSJ : Boleh puan ceritakan secara ringkas apakah proses-proses yang perlu dilalui sebelum kes-kes dibicarakan? AO : Ini bergantung, proses-proses yang hendak dikatakan kes bicara, ini bergantung kepada kes sivil atau kes jenayah. Because [Sebab] proses yang terlibat dalam kes jenayah adalah sangat berbeza dengan kes-kes sivil. NSJ : Apakah jenis-jenis kes yang sering dibawa dihadapkan dihadapan puan? AO : Semasa saya menjadi Hakim Mahkamah Seksyen Shah Alam, saya telah ditugaskan untuk mendengar kes-kes jenayah. Jadi kes-kes jenayah yang di bawah bidang kuasa hakim mahkamah seksyen adalah termasuk atau pun antara lain ialah kes-kes rogol, kes-kes 20

25 liwat, rompakan bersenjata, rompakan berkumpulan, kes-kes senjata api, kes-kes Akta Sekuriti, kes dadah, kes pemilikan dadah yang jumlahnya, nilainya lebih besar dari bidang kuasa Mahkamah Majistret dan banyak lagi. NSJ : Apakah pendekatan yang puan buat, dalam berhadapan dengan keskes yang berbeza ini? AO : Berbeza dengan kes-kes sivil yang mana prosesnya daripada pemfailan satu tindakan saman sehingga penyelesaian satu kes sivil itu ia mempunyai banyak proses yang berkaitan dengannya. Keskes jenayah ini berbeza di mana, apa yang kita perlu ialah kita melihat apakah pertuduhan yang telah dipertuduhkan kepada Orang Kena Tahan [secara ringkasnya OKT] dan dari pertuduhan itu kita lihat apakah elemen-elemen yang perlu dibuktikan oleh pihak pendakwaan di dalam kita mencapai satu keputusan sama ada orang ini bersalah atau tidak bagi pertuduhan yang dipertuduh itu. Jadi setiap kes jenayah, seperti rogol atau rompakan mahupun keskes lain ianya setiap kesalahan itu mempunyai elemen-elemen jenayah yang tersendiri dan elemen-elemen inilah yang perlu dibuktikan oleh pendakwaan dihadapan mahkamah. NSJ : Apakah persediaan awal yang perlu dipersiapkan sebelum mengadili kes-kes yang dihadapkan dihadapan puan? AO : Seperti yang saya kata tadi, bahawa persediaan awal yang perlu adalah berbeza sama ada kita mendengar kes sivil atau pun kes jenayah kerana kes sivil ia akan melalui berbagai permohonan sebelum tiba perbicaraan penuh, adanya permohonan-permohonan yang melibatkan afidivit dan dokumen-dokumen yang dilampirkan. Jadi sekiranya kita mendengar kes bicara sivil kita selalunya membaca dokumen-dokumen yang difailkan sebelum menghadiri 21

26 mahkamah. Berbeza dengan kes jenayah di mana apabila seseorang tu dipertuduh di mahkamah, apa yang ada ialah pertuduhan yang dipertuduhkan kepada OKT dan kemudiannya, pihak pendakwalah yang akan membawa keterangan-keterangan melalui saksi-saksi akan keterangan-keterangan yang akan menyabitkan OKT. Dari situlah keterangan tersebutlah yang akan menentukan sama ada seorang hakim itu boleh memanggil seorang OKT itu membela dirinya dan kemudiannya menyabitkan atau sebaliknya. NSJ : Apakah ciri-ciri utama yang perlu ada sebagai seorang hakim? AO : Ciri utama yang perlu ada sebagai seorang hakim mestilah sabar. Seorang hakim mestilah sabar, mesti bersikap adil, mesti tegas di dalam mengawal mahkamahnya dan yang penting sekali dia mestilah seorang yang penuh integriti bagi menentukan bahawa keadilan dicapai apabila beliau menghakimi mana-mana kes dihadapan beliau. NSJ : Adakah puan seorang yang garang atau pun tegas semasa di mahkamah? AO : Tegas ataupun garang? Saya, saya memang seorang yang tegas semasa di mahkamah kerana dari apa yang saya ketahui, saya merupakan hakim, hakim yang paling sukar mendapatkan permohonan untuk penangguhan dan saya juga akan pastikan bahawa perbicaraan di mahkamah saya bermula pada jam tepat sembilan pagi dan berakhir pada jam satu dan kemudiannya saya sambung balik kes saya pada jam dua dan sehinggalah tamatnya waktu pejabat dan --- END OF TAPE 1 SIDE A : TAPE 1 SIDE B 22

27 NSJ: Semasa menyandang jawatan hakim, adakah perlu melawati tempat kejadian? AO: Dia macam ini, melawati tempat kejadian ini bergantung kepada kes, adakala, ada juga kes-kes di mana hakim itu telah diminta untuk melihat semula, kawasan di mana kejadian berlaku untuk melihat sendiri keadaan sekeliling tempat tersebut untuk dia, bukan visualise [visual], untuk dia melihat fakta yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan dengan tempat yang di mana tempat kejadian dan membolehkan hakim itu menilai keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh saksi-saksi yang telah dipanggil oleh pihak pendakwaan. NAI: Semasa menjatuhkan hukuman adakah ia, adakah kes tersebut bergantung kepada sesuatu kes di mana seperti nilai rompakan yang begitu besar? AO: Di dalam menjatuhkan hukuman, kita ada prinsip-prinsip penghukuman yang kita kena lihat. Kita tidak boleh menjatuh hukuman membuta tuli, kerana undang-undang itu jelas bahawa apa-apa hukuman yang hendak dijatuhkan oleh mana-mana hakim mahupun majistret dan sebagainya ia mestilah berlandaskan prinsip hukuman yang sedia ada. NAI: Adakah puan seorang yang garang ataupun tegas semasa di mahkamah? AO: Saya rasa saya seorang yang tegas, tapi ramai yang kata saya garang, tapi penilaian seseorang itu berbeza dari seseorang yang lain. Apa yang saya lakukan di mahkamah saya ialah saya bersifat tegas dan bersifat tegas untuk memastikan bahawa, kelancaran kes-kes yang saya dengar itu dapat dicapai, kerana sifat tegas ini akan membantu di dalam kita mengawal mahkamah-mahkamah kita 23

28 sendiri yakni dari segi pengawalan pihak pendakwaan mahupun pihak pembelaan dan juga saksi-saksi yang hadir di hadapan kita. NAI: Adakah puan seorang pernah menghakimi kes-kes yang besar contohnya yang menjadi tumpuan media? AO: Sama ada kes-kes itu, kes yang besar saya tidak pasti. Tapi saya bertugas di Mahkamah Shah Alam yang memang merupakan satu tempat tumpuan media. Di mana setiap kes yang dihadapkan di Mahkamah Shah Alam, terutama kes-kes jenanyah dilaporkan di akhbar-akhbar tempatan saban hari, almost everyday [hampir setiap hari]. NAI: Adakah puan terasa terganggu dengan kehadiran media di mahkamah? AO: Tidak, itu mereka hanya menjalankan tugas mereka, saya menjalankan tugas saya. NAI: Bagaimanakah caranya puan berhadapan dengan situasi ini? AO: Situasi apa itu? NAI: Media? AO: Apabila media memasuki mahkamah terbuka, mereka duduk di tempat yang dikhaskan untuk media, jadi saya rasa ia tidak memberi kesan kepada saya yang duduk di atas bench [majistret/hakim yang mendengar perbicaraan] untuk menjalankan tugas saya. Jadi saya rasa kehadiran media di mahkamah saya tidak akan memberi apa-apa kesan kepada perjalanan kes saya di mahkamah. 24

29 NAI: Dengan ulasan media kebesokan harinya, adakah puan berpuas hati dengan cerita yang telah dituliskan? AO: Seperti saya kata tadi, media menjalankan tugas dia. Jadi kadangkadang apabila mereka melaporkan sesuatu yang telah berlaku di mahkamah saya, adakalanya mereka telah mengsensasikan berita tersebut dan adakalanya mungkin cara pengolahannya itu tidak ditepat dengan apa yang saya katakan di mahkamah tetapi itu tidak begitu, saya tidak mengambil berat dengan perkara ini kerana ia tidak memberi kesan kepada keputusan yang telah saya buat di dalam sesuatu kes. NAI: Dengan fakta yang tidak tepat dengan apa yang puan katakan semasa di mahkamah tidakkah ia akan menjejaskan prestasi seorang hakim itu? AO: It depends [Ia bergantung], pasal kita tahu bahawa media ini menjalankan tugas dia, jadi dia hendak tulis sesuatu yang menarik perhatian untuk orang membeli akhbar dia, jadi kalau cerita yang dilaporkan terus menyerong daripada apa yang kita tulis, kita boleh betulkan atau kalau sekiranya ia sesuatu yang di luar apa yang berlaku di mahkamah yang memberi kesan kepada kerjaya kita, then [kemudian] kita boleh betulkan dan beritahu mereka supaya membetulkan buat corrigendum [kesalahan yang perlu dibetulkan] terhadap apa membuat correction [pembetulan], corrigendum [kesalahan yang perlu dibetulkan] membuat correction [pembetulan] apa yang, yang mereka telah tulis sehari sebelum itu. NAI: Pernahkah puan teguran tehadap media jika sesuatu kes yang puan perkatakan itu tidak benar. Apa yang puan kata dia tulis yang berlainan dengan apa yang puan bicarakan? 25

30 AO: Tapi saya sungguh bertuah, kerana saya telah berkhidmat dengan mahkamah begitu lama, jadi kebanyakkan bos-bos saya tahu bila saya bekerja. Jadi saya tidak lah begitu, - tidaklah begitu mengambil berat tentang apa yang telah diberi, dilaporkan, di akhbar-akhbar. (diam seketika untuk berfikir) Kalau sekiranya, mungkin ada ketika di mana ada sebuah akhbar telah menulis sesuatu yang begitu menyerong dari apa yang telah saya sampaikan di mahkamah apa yang saya telah buat, saya telah panggil - wartawan tesebut dan menerangkan ini bukan apa yang saya jelaskan di mahkamah dan saya minta dia pada masa hadapan cuba pastikan dia laporkan apa yang tepat sahaja. (diam seketika untuk berfikir) NAI: Pernahkah puan menghakimi kes di mana pendakwaraya atau peguambela itu adalah seorang yang amat terkenal di dalam bidang perguaman? AO: Terkenal dari segi apa? Peguam terkenal macam mana tu? Peguam terkenal siapa? Siapa peguam? NAI: Macam Peguam Zainor, Nordin? AO: Peguam terkenal itu. Saya ada, Karpal Singh pernah appear before [hadir dihadapan] saya semasa saya di mahkamah majistret. Begitu juga, Dato Shafie Abdullah beliau pernah juga mengendalikan kes dihadapan saya dan juga beberapa peguam terkemuka seperti Encik - peguam jenayah - I can t remember his name [saya tak ingat namanya] - saya tidak ingat nama dia. Encik Syafi, Encik Karpal, anak En. Karpal pun, kalau itu dikatakan terkenallah. (diam seketika untuk berfikir) Ada few lawyers [beberapa peguam] yang memang berpengalaman dalam bidang jenayah di mana 26

31 mengendalikan kes dihadapan saya Eng Ek Guan yang memang terkenal Eng Ek Guan. NAI: Pernahkah puan bekerja dengan Dato Ghani Patail [Tan Sri Ghani Patail]? AO: Dato Ghani Patail? NAI: Tan Sri Ghani Patail, Peguam Negara. AO: Kerja macam mana itu? NAI: Maksudnya dalam sesuatu kes puan pernah bersama dengan dia. AO: Bersama dia, saya. NAI: Dia sebagai pendakwaraya, puan sebagai seorang AO: Masa kes Hindraf apabila kes Hindraf OKT-OKT di dalam Hindraf dipertuduh di dalam mahkamah, bagi permohonan jaminan OKT, Tan Sri Ghani sendiri telah hadir dihadapan saya. NAI: Adakah puan berasa terganggu dengan kehadiran beliau di dalam mahkamah puan? AO: Tidak, tidak, kerana saya hanya menjalankan tugas saya sebagai hakim dan Tan Sri menjalankan tugas sebagai pendakwaraya. Jadi tidak timbul keadaan di mana saya terganggu di dalam saya menjalankan tugas saya. NAI: Satu ketika dahulu puan pernah menjadi Hakim bagi kes Hindraf. Apakah perasaan, perasaan pertama apabila menerima tugasan tersebut? 27

32 AO: Tiada apa, kes Hindraf sama juga dengan kes-kes lain. Cuma kes Hindraf ini melibatkan OKT-OKT yang ramai dan datangnya dari satu kaum dan ia menjadikan, ia jadikan satu isu politik yang disensasikan oleh media massa itu saja. Because [Sebab], seperti saya kata, terdiri dengan OKT yang ramai, terdiri daripada satu kaum dan merupakan satu senario yang berbaur politik dan oleh atas keadaan itulah ia menjadi public interest [kepentingan awam], menjadi satu kes yang melibatkan kepentingan awam. NAI: Adakah puan menerima tugasan tersebut sebaga satu cabaran? AO: Sama juga dengan kes lain-kes lain. Dengan kes lain, tiada bezanya. NAI: Adakah kes tersebut, kes yang mencabar sekali dihadapkan dihadapan puan? AO: Tidak, ada kes yang lebih mencabar lagi. NAI: Bagaimanakah caranya puan berhadapan dengan cabaran tersebut? AO: Cabaran ini, apa maksud cabaran? Kerana setiap kes mempunyai cabaran ia yang tersendiri kerana cabaran itu boleh datang dari peguam yang mengendalikan kes dihadapan kita ataupun cabaran itu datang dari pendakwaraya yang menjalan kes dihadapan kita. Jadi saya tidak pasti apakah cabaran yang dimaksudkan. NAI: Tadi puan kata kes ada yang lebih besar dihadapan puan, apakah kes tersebut? AO: Banyak kes besar sebenarnya, kes seperti saya kata tadi. Saya bekerja di Mahkamah Shah Alam dan setiap kes di Mahkamah Shah Alam akan dilaporkan di media masa. Kes-kes yang saya 28

33 terima pula kebetulannya merupakan kes-kes yang serius, yang berat, yang membawa hukuman berat, seperti saya ada mendengar kes di mana seorang OKT dituduh kerana menembak seorang anggota polis, dua orang anggota polis dengan pistol polis itu sendiri. Kes yang melibatkan Akta Sekuriti yang OKTnya adalah Dato Soo Chee Wei, seorang ahli korporat di dalam sektor sekuriti dan perbankan dan juga kes yang melibatkan kes-kes rasuah, kes rasuah yang melibatkan penguatkuasa dan penjawat awam. NAI: Apakah puan pernah meragui keputusan yang puan buat sendiri? AO: Keputusan yang saya buat saya tidak ragui kerana ia semuanya berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan oleh pihak pendakwa dan dari keterangan inilah saya membuat penelitian dan pertimbangan ke atasnya. Jadi apa-apa keputusan yang saya buat adalah atas penelitian yang rapi, pertimbangan dan akhir pertimbangan tadi itu saya mencapai keputusan. Jadi persoalan ragu atau tidak, tidak timbul - Allah yang tahu. (diam seketika untuk berfikir) NAI: Sekiranya seseorang dihadapkan oleh puan kepada berpendidikan rendah, tidak pernah menerima pendidikan formal atau berasal dari pendalaman, bagaimanakah caranya puan berurusan dengan mereka? AO: Isu sama ada orang yang tertuduh itu datang dari golongan yang berpendidikan rendah atau tidak menerima pendidikan formal atau sebagainya, saya rasa tidak timbul kerana setiap kes jenayah yang saya kendalikan mereka diwakili oleh peguam-peguam mereka. Jadi dia, taraf pendidikan tidak memainkan apa-apa kesan terhadap kes yang dikendalikan oleh saya atau dibicarakan oleh saya. Tapi sekiranya seseorang OKT itu tidak diwakili oleh mana-mana 29

34 peguam, adalah tugas mahkamah yang telah tertera serta termaktub di bawah undang-undang untuk mahkamah ini menerangkan keterangan yang dikemukakan terhadap beliau dan adalah tugas mahkamah untuk menerangkan apa yang dikemukakan oleh pihak pendakwaraya apakah keterangan kepada mereka dan ini tidak, penerangan ini, tidak terkecuali sama ada orang itu bergolongan datang dari golongan berpendidikan rendah atau berpendidikan tinggi selagi seorang tertuduh itu tidak diwakili oleh mana-mana peguam ianya merupakan tugas mahkamah menjalankan atau menjalankan tugas penerangan tersebut. It doesn t matter [Perkara ini tidak penting] sebenarnya. NAI: Maknanya, pendidikan bukan satu masalah timbul, masalah mahkamah? AO: Adalah duti mahkamah untuk menerangkan pada OKT yang tidak diwakili itu, apa yang telah dipertuduh terhadap dia dan apakah keterangan yang diperlukan oleh pihak pendakwa-pendakwaraya untuk membuktikan dan apakah keterangan yang telah dikemukakan oleh pihak pendakwaraya. NAI: Maknanya pendakwa itu bergantung kepada diwakili oleh peguam atau tidak diwakili, itu sahaja? AO: Ya. NAI: Pernahkah puan menjatuhkah hukuman mati kepada pesalah semasa menjadi seorang hakim? AO: Tidak, kerana bidang kuasa hakim mahkamah seksyen tidak temasuk dalam membicarakan kes-kes yang membawa hukuman mati. 30

35 NAI: Apakah implikasi yang mungkin dihadapi oleh seseorang hakim sekiranya melibatkan perasaan peribadi semasa membuat keputusan? AO: Perasaan penglibatan, perasaan peribadi itu tidak timbul sebenarnya sebagai hakim. Seperti saya kata awal tadi, apabila kita mendengar sesuatu kes itu, kita hendaklah bersifaf jujur, amanah dan ada integriti dan kita tidak boleh melibatkan perasaan kita untuk memberi kesan kepada kes tesebut. Jadi, untuk menjadi seorang hakim yang baik, perasaan peribadi hendaklah diketepikan di dalam mencapai sesuatu keputusan tersebut. NAI: Walaupun kadang-kadang dia menyentuh perasaan puan semasa mengadili penghakiman? AO: Ya betul. Kadang-kadang apabila sesuatu kes rogol, sumbang mahram, sumbang mahram, apabila seorang ayah telah dituduh untuk dituduh merogol anaknya sendiri, seorang abang dituduh merogol adiknya, seorang pakcik merogol anak saudaranya, ini merupakan satu perkara yang keji dan saya sebagai seorang wanita memandang berat perkara ini dan kerana ia melibatkan runtuhnya insititusi kekeluargaan. Tapi, namun demikian, di dalam kita mempunyai sentimen sedemikian untuk menghukum seseorang itu, ia mesti berlandaskan kepada prinsip-prinsip penghukuman yang saya katakan tadi. NAI: So [Jadi], dalam puan membuat keputusan tersebut, dia perlulah tegas dan adil? AO: Ya, sepatutnya. NAI: Sepanjang mengendalikan kes mahkamah pernahkah puan merasa buntu dalam membuat sebarang keputusan? 31

36 AO: Buntu, ini tidak ada pasal saya suka, saya seorang yang suka membaca. Saya suka - gerakkan horizon [had pengetahuan atau minat] saya dan sekiranya saya rasa saya tidak pasti dengan kedudukan undang-undang saya akan buat further researh [kajian selanjutnya], tengok keputusan-keputusan sebelum ini, tengok precedent [kes yang telah terjadi digunakan sebagai contoh kepada kes baharu] yang ada, jadi buntu itu tidak boleh timbul pasal kita kena buat keputusan juga. Jadi tidak boleh timbul buntu, jadi kalau pun kita tidak pasti tentang isu undang-undang itu, isu kesalahan itu apa yang patut dilakukan oleh seorang hakim adalah membuat kajian mendalam terhadap kes dia dan cuba menggunakan kes-kes itu terhadap situasi yang beliau hadapi. (diam seketika untuk berfikir) NAI: Kadang-kala adakah puan mendapat pandangan dari rakan-rakan sejawat ataupun yang berkaitan dengan kes tersebut? AO: Pandangan ini kita selalunya, kita akan berbincang dengan rakanrakan sejawatan kita dan dengan perbincangan tersebut - rakanrakan kita mungkin memberikan kita kedudukan undang-undang yang berbeza dan kita boleh akhirnya membuat satu keputusan untuk kes kita. Jadi kita tidaklah bersandarkan apa yang telah diberitahu kawan kita tapi dengan perbincangan tersebut kita boleh jadikan ia sebagai asas untuk kita membuat keputusan. (diam seketika untuk berfikir) NAI: Apakah pengaruh sekeliling mempengaruhi puan dalam mengambil / membuat sebarang keputusan? AO: Tidak, pengaruh sekeliling, di dalam pengaruh sekeliling sama ada mempengaruhi saya di dalam saya membuat keputusan. Pengaruh sekelling seperti mana yang dimaksudkan oleh? 32

37 NAI: Macam perkauman atau, isu politik? AO: Tidak, tidak. Telah saya kata tadi bahawa prinsip penghukuman atau prinsip keputusan. Keputusan kita buat berasaskan keterangan yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan dan hukuman kita buat berdasarkan prinsip penghukuman yang sedia ada. NAI: Adakah tugas sebagai hakim menyekat puan dari bergaul dengan orang ramai? AO: Bukannya tugas hakim itu menyekat kita dari bergaul dengan orang ramai tapi adalah mudah untuk kita menjalankan tugas kita sebagai seorang hakim jika kita tidak meng-associate-kan [merapatkan] diri kita dengan mana-mana orang kerana seperti mana yang kita tahu apabila kita rapat dengan seseorang macam mana pun kita akan memberikan kesan kepada judgement [pengadilan] kita, jadi kita mengambil pendekatan bahawa apabila kita bekerja sebagai hakim kita cuba jauhkan diri kita dari apa-apa elemen yang boleh menganggu-gugat pekerjaan kita. NAI: Sebagai seorang hakim, adakah dia berasa terancam dengan sebarang keputusan yang dibuat? So [Jadi], puan akan terasa satu ancaman apabila sesuatu keputusan dibuat? AO: Kita hidup di dalam Malaysia ini, di dalam negara yang masih aman yang mana rakyatnya masih lagi berpegang teguh kepada prinsip mendukung keadilan dan belum sampai kepada satu peringkat yang ekstrem, jadi sama ada terancam atau tidak terancam, setakat ini negara kita belum sampai ke tahap itu. (diam seketika untuk berfikir) NAI: Pernahkan puan melalui situasi tersebut, dengan sesuatu keputusan? AO: Al hamdulillah, [bersyukur] tidak. 33

38 NAI: Jika satu pilihan peluang kerjaya hakim atau peguam persekutuan yang mana satu menjadi pilihan puan dan mengapa? AO: Tak boleh jawablah (ketawa). Ini tidak boleh jawab because [sebab] kedua bidang tugas ini berbeza dan cabarannya berbeza. Jadi macam kita di dalam skim Pegawai Perundangan dan Kehakiman, saya tidak boleh pilih. Jadi apabila kita ditugaskan menjadi seorang hakim, kita jalankan itu, kita sebagai seorang hakim dengan sebaik mungkin. Bila kita ditugaskan sebagai Peguam Persekutuan, kita jalankan tugas kita dengan sebaik mungkin. Jadi tidak ada pilihan di dalam hal ini. Tak boleh hendak pilih-pilih hendak menjadi hakim atau hendak jadi peguam persekutuan. NAI: Maknanya apa yang tugaskan puan kena jalankan dengan ikhlas? AO: Kita jalankan sebaik mana yang mungkin atas tugas yang telah diarahkan kepada kita. NAI: Adakah puan bersetuju dengan penubuhan Suruhanjaya Kehakiman [sebenarnya Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman] bagi tujuan pelantikan seorang hakim? AO: Yang ini saya wish no comment [tiada komen] boleh tidak? Pasal ini perkara dasar. Yang siapalah saya untuk memberi komentar hal sedemikian. NAI: Sejauh manakah penubuhan Suruhanjaya Kehakiman dapat membantu hakim menjalankan tugas dengan lebih telus? AO: Yang ni [ini], soalan ini bila kita kata sejauh mana Penubuhan Suruhanjaya Penghakiman dapat membantu hakim-hakim menjalankan tugas dengan lebih telus. Seperti mana yang kita sedia tahu adalah penubuhan Suruhanjaya Kehakiman ini, - ini bukan Suruhanjaya Kehakiman, ini Suruhanjaya pelantikan, ini JAC 34

39 appointment [lantikan] Judicial Appointment [lantikan kehakiman], Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dia dipanggil Judicial Appointment Commission [JAC], appointment [pelantikan], jadi penubuhan Suruhanjaya Kehakiman ini bertujuan untuk meletakkan satu badan yang bertanggungjawab di dalam pelantikan hakimhakim Mahkamah Tinggi terteranya. (diam seketika untuk berfikir) Jadi saya yakin dengan adanya Suruhanjaya Kehakiman ini, pelantikan kehakiman ini, seperti objektif penubuhannya adalah untuk memastikan bahawa pelantikan hakim-hakim ini dibuat dengan telus dan semestinya hakim-hakim yang akan dilantik melalui - Suruhanjaya ini akan merupakan hakim-hakim yang boleh menjalankan tugasnya dengan baik dan dengan penuh dedikasi. Jadi, not so much of [tidak banyak] dalam menjalankan tugas Suruhanjaya ini bertanggungan untuk pelantikan hakim-hakim Mahkamah Tinggi, it s appointment basis [ianya atas dasar pelantikan]. (diam seketika untuk berfikir) NAI: Apakah yang membezakan kes-kes sivil dan kes-kes jenayah? AO: Kes-kes sivil adalah kes-kes yang melibatkan pihak-pihak private [persendirian] iaitu seorang plaintif dan defendan yang selalunya kesan kepada keputusan ini adalah ganti rugi atau perintah yang akan mengikat pihak-pihak. Manakala, kes-kes jenayah adalah satu kes di mana it s prosecution of a person by the [pendakwaan dari seseorang daripada ] - pendakwaan seseorang yang dikatakan atau dituduh melakukan jenayah oleh pihak Kerajaan. (diam seketika untuk berfikir) Ini bezanya, yang mana seseorang yang dituduh di mahkamah dan didapati bersalah dalam kes jenayah akan dihukum dan dengan hukuman-hukuman yang diperuntukkan oleh kesalahan di mana mereka telah dituduh. Itu beza dia. 35

40 NAI: Secara peribadi adakah puan bersetuju kes-kes jenayah diberi peluang untuk membuat sebarang rayuan di mahkamah? AO: Itu mesti kerana it s a right [itu adalah hak] untuk seseorang itu merayu atas keputusan mahkamah yang lebih rendah kerana - apabila seseorang itu telah didapati bersalah oleh mana-mana mahkamah yang rendah dan sewajarnya seorang itu mempunyai pilihan lain untuk ke mahkamah atasan untuk check and balance [periksa dan pertimbangkan] tentang keputusan yang telah dibuat oleh mahkamah rendah tersebut. NAI: Pada sesetengah kes jenayah, seorang pesalah akan dilepaskan tanpa dibebaskan. Apakah yang dimaksudkan dilepaskan tanpa dibebaskan? AO: Seseorang yang didapati, seseorang yang dilepas tanpa dibebaskan bermaksud discharged non amounting to acquittal. Apabila seseorang itu dilepaskan dan ianya tidak terjumlah kepada suatu pembebasan ia bermakna bahawa seseorang itu dilepaskan tetapi ia tidak dilepaskan ini maksudnya apabila dia dilepaskan tanpa dibebaskan daripada pertuduhan maksudnya ada tanpa dibebaskan dan daripada pertuduhan maksudnya ialah ini berlaku apabila pihak pendakwaan atau pendakwa raya memohon mahkamah untuk melepaskan seorang OKT tetapi pelepasan ini tidak terjumlah kepada satu pembebasan di mana ada kemungkinan bahawa OKT ini akan dituduh semula ke mahkamah atas tuduhan yang sama. Itu maksudnya, dia tidak dibebaskan dari pertuduhan yang tersebut tapi beliau dilepaskan dengan kemungkinan sekiranya ada keterangan-keterangan yang lain atau ada saksi-saksi yang boleh dikemukakan untuk kesalahan yang sama ia boleh dituduh semula atas kesalahan yang sama. 36

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &! " '! ( ' ( $) * +, - % -. !" # $

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &!  '! ( ' ( $) * +, - % -. ! # $ Argosoft Pos Server Panduan Page 1 of 1 Isi Mulai... 3 Menguasai... 5 Pilihan... 7 Menentukan catatan... 10 Menentukan Linkungan... 11 Linkungan betul... 12 Menentukan linkungan berganda... 13 Menambahkan

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at www.monash.edu.my/advancement/future/index.html

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Rev. No. : 1 Date : 8.6.2010 BEM/CL/APP/09 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Mana-mana syarikat yang menjalankan amalan kejuruteraan perunding diwajibkan berdaftar

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check P the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at http://www.monash.edu.my/study/apply/application-form/online-application

More information

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 Permohonan dibuka : 1 November 31 Disember 2015 Penghantaran dokumen sokongan : 1 November 2015 5 Januari 2016 Permohonan secara atas

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA SOALAN LAZIM CP204 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA S1 : Anggaran yang telah dibuat oleh syarikat adalah RM100,000 bagi Tahun Taksiran 2001. Apabila syarikat mengemukakan Borang C, cukai yang disifatkan

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mei 2015 29 May 2015 P.U. (A) 102 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 LEMBAGA PEMBANGUNAN

More information

KUOK FOUNDATION BERHAD

KUOK FOUNDATION BERHAD KUOK FOUNDATION BERHAD (9641-T) Letter Box No. 110, 16th Floor UBN Tower, 10 Jalan P Ramlee, 50250 Kuala Lumpur Tel: 03-2711 8428 E-mail: general@kuokfoundation.com Website: www.kuokfoundation.com Borang

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

Customer Service Charter

Customer Service Charter Customer Service Charter Introduction This Customer Service Charter sets out our commitment to deliver the highest standard of customer service. It outlines the types of services we will endeavour to provide

More information

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran Azman Fadzil Galton dan Binet membuat kajian mengukur kebolehan individu. Bermula dengan kajian tersebut,

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign Campaign Period Terms and Conditions 1. The campaign is valid from 1 October 2015 till 31 December 2015 (the Campaign Period

More information

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Oleh: N.S.Rajendran Ph. D. (Michigan State) Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia Universiti

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

Program Peralihan Pembantu Makmal (PPPM) WFST1113 ASAS KERJA LAPANGAN KOMPAS, TRIGONOMETRI & MEMBUAT RINTISAN KOMPAS

Program Peralihan Pembantu Makmal (PPPM) WFST1113 ASAS KERJA LAPANGAN KOMPAS, TRIGONOMETRI & MEMBUAT RINTISAN KOMPAS Program Peralihan Pembantu Makmal (PPPM) WFST ASAS KERJA LAPANGAN KOMPAS, TRIGONOMETRI & MEMBUAT RINTISAN KOMPAS KOMPAS Kompas mempunyai ciri-ciri berikut; - Arah perjalanan (Direction of travel Arrow.

More information

Katakunci : penilaian kokurikulum

Katakunci : penilaian kokurikulum Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia Mohini Bt. Mohamed & Fatmahanim Binti Mohammad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

Dimensi Amalan Etika Profesion

Dimensi Amalan Etika Profesion MALIM Bil. 10 (2009) 17 Dimensi Amalan Etika Profesion SHAMSUDDIN AHMAD, KHAIRUDDIN IDRIS & AZAHARI ISMAIL ABSTRACT A crisis of confidence in the society is partly due to the reason that the society increasingly

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur SYARAT KELAYAKAN MINIMA PROGRAM BACHELOR Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Nota: i) Syarat kelayakan ini ada

More information

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses PROSES PENYELESAIAN MASALAH Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D Pengenalan Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses pertolongan. Namum matlamat ke arah penyelesaian masalah

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 TARIKH KELUARAN: 7 FEBRUARI 2011 PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR

More information

Web-based Assessment in Teaching and Learning Management System (e-atlms)

Web-based Assessment in Teaching and Learning Management System (e-atlms) Web-based Assessment in Teaching and Learning Management System (e-atlms) Hamsiah Mohd Dahalan & Raja Maznah Raja Hussain Department of Curriculum and Instructional Technology, University of Malaya, MALAYSIA

More information

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Keberkesanan Pembelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Dan Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) Seth Bin Sulaiman

More information

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme)

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) 1. Balance Transfer ( BT ) is offered by OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC Bank ) to eligible customers who hold one or more currently valid credit cards

More information

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku Dr. Foo Say Fooi Kajian tentang kepemimpinan Persoalan: Apakah faktor utama yang membolehkan seseorang pemimpin berjaya mempengaruhi pengikutnya? Faktor

More information

Katakunci : faktor, pemilihan bidang keusahawanan

Katakunci : faktor, pemilihan bidang keusahawanan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bidang Keusahawanan Sebagai Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Teknikal Dan Vokasional. Nor Fadila Mohd Amin & Dzufi Iszura Ispawi Fakulti Pendidikan Universiti

More information

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ).

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Celebrate With PB Cards Terms and Conditions Campaign Period 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Eligibility 2. The Campaign is open exclusively to New-To-Bank

More information

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Zainal Abidin Bin Zainuddin & Afrinaleni Binti Suardi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN Authors Mohamad Safuan Bin Sulaiman, Abdul Muin Abdul Rahman, Norzalina Bt. Nasirudin, Khairiel Adyani B. Abd. Ghani Address Malaysian

More information

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN 47 1st International Malaysian Educational Technology Convention APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN Yahya Othman, PhD, Roselan Baki, PhD Jabatan Pendidikan

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. SANTHANA KRISHNAN FEP 1998 9 CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE

More information

Kata kunci: prosedur, pendakwaan jenayah syariah, lakuna, keterangan

Kata kunci: prosedur, pendakwaan jenayah syariah, lakuna, keterangan (2011) 15 JUUM 1-18 Prosedur Pendakwaan Jenayah Syariah: Analisis ke atas Peruntukan Undang-undang di bawah Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 dan Akta Keterangan Mahkamah

More information

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY LEVEL OF SERVICE (LOS) FOR MULTILANE HIGHWAY AND ROAD ACCIDENT INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT OF BATU PAHAT AREA (LORIS) Prepared by: Mohd Ezree Bin Abdullah Master of Engineering

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA.

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM I-031-3:VOCATIONAL TRAINING OFFICER (VTO)/ I-031-4:VOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE (VTE)/ I-031-5: VOCATIONAL TRAINING MANAGER (VTM) SECARA FAST TRACK DAN SINGLE-TIER MELALUI

More information

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA FACILITY MANAGEMENT AT HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH, ALOR STAR This dissertation is submitted in

More information

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 61 UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda diharap akan dapat 1. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang perlu diberi perhatian

More information

FACTORS INFLUENCING GENDER GAP IN HIGHER EDUCATION OF MALAYSIA: A UNIVERSITY OF MALAYA SAMPLE

FACTORS INFLUENCING GENDER GAP IN HIGHER EDUCATION OF MALAYSIA: A UNIVERSITY OF MALAYA SAMPLE FACTORS INFLUENCING GENDER GAP IN HIGHER EDUCATION OF MALAYSIA: A UNIVERSITY OF MALAYA SAMPLE Latifah Ismail Faculty of Education, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur Abstract: latifahismail@yahoo.co.uk

More information

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS By REZA HAJIMOHAMMADI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfillment

More information

MAJLIS AMANAH RAKYAT PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH PROGRAM PASCA SISWAZAH LUAR NEGARA 2012

MAJLIS AMANAH RAKYAT PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH PROGRAM PASCA SISWAZAH LUAR NEGARA 2012 MAJLIS AMANAH RAKYAT PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH PROGRAM PASCA SISWAZAH LUAR NEGARA 2012 MARA sebagai sebuah organisasi unggul di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) bersedia membantu

More information

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA Oleh Maria Chong Abdullah Samsilah Roslan Tajularipin Sulaiman Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia,

More information

Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa

Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa SABAH, MALAYSIA Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa Jil. LXVIII] KOTA KINABALU, KHAMIS, 14 MAC 2013 [No. 10 Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan Yang Terutama Yang di-pertua

More information

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT Flowchart Description Action By Reference 1 1. Receipt of notice from Contractor - 2 2. Final Inspection. PT 3 Yes No 3. Works (or Section) is practically completed for all purposes of the Contract? -

More information

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE.

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC;

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC; 1-FOR-1 FRIDAY MOVIE PRIVILEGES AT MAJOR CINEMAS Terms and Conditions 1. Subject to these terms and conditions, on Fridays with effect from 22 nd July 2013 and until further notice, the principal and supplementary

More information

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH Syed Kamaruzaman Syed Ali, Prof. Madya Dr. Rosnah Ismail, Dr. Raji Subramaniam Universiti Malaya Abstract This research was done to

More information

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Department of Occupational Safety and Health Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Guidelines for Registration and Renewal

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Terms and Conditions Personal Saver 1. Personal Saver is a savings account that allows customers to have a maximum of 3 sub accounts also known as Flexi

More information

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR Siti Fatimah Binti Dzulkifli siti.fatimah@kkselayang.edu.my

More information

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013)

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013) EFIKASI KENDIRI, KEPUASAN BEKERJA DAN SIKAP TERHADAP PERKHIDMATAN KAUNSELING DALAM KALANGAN PENSYARAH KOLEJ KOMUNITI Che Hazina Che Wil & Rusnani Abdul Kadir Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra

More information

Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih

Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih Warsoma Djohan Prodi Matematika, FMIPA - ITB March 6, 00 Kalkulus / MA-ITB / W.D. / 00 (ITB) Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih March 6, 00 / 9 Fungsi Dua Peubah

More information

RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID. Faculty of Electrical and Electronic Engineering

RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID. Faculty of Electrical and Electronic Engineering ii RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID This thesis is submitted as partial fulfilment of the requirement for the award of the Bachelor of Electrical Engineering

More information

KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS)

KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS) Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 28, 103 115, 2013 KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS)

More information

Faculty of Computer Science & Information Technology

Faculty of Computer Science & Information Technology Faculty of Computer Science & Information Technology ADAPTIVE SYSTEM STATE BASED LOAD BALANCING FOR WEB APPLICATION SERVER CLUSTER OF HETEROGENEOUS PERFORMANCE NODES Chin Mei Lu Master of Computer Science

More information

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES Siti Rahimah Binti Abd Rahim Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer Engineering) 2009/2010 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK R13a BORANG PENGESAHAN

More information

USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT

USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT Affendi Bin Hashim & Shazwani Binti Abd Rahman Faculty Of Education Universiti Teknologi Malaysia Abstract: Malaysian students have always

More information

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim Kefahaman Murid Sekolah Rendah Terhadap Konsep Jirim Mohammad Yusof Bin Haji Arshad & Teoh Chin Keong Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti

More information

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Matapelajaran Analisis Nyata Pelajar Tahun Akhir SPT Dan SPM Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Mohd Nihra Haruzuan & Nurul Azilah Binti Ibrahim

More information

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK Hakcipta@ Universiti Malaysia Pahang. Cetakan Pertama 2002 Cetakan Kedua 2004 Cetakan Ketiga 2005

More information

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering (Industrial Electronics)

More information

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS i SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic

More information

LONPAC INSURANCE BHD (307414-T)

LONPAC INSURANCE BHD (307414-T) WORKMEN S COMPENSATION / EMPLOYERS LIABILITY INSURANCE PAMPASAN PEKERJA / INSURANS LIABILITI MAJIKAN NOTICE OF ACCIDENT / NOTIS KEMALANGAN Note: Full particulars of every accident are to be furnished by

More information

3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions

3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions 3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) TERMS AND CONDITIONS FOR 3 MONTHS FLEXI PAYMENT PLAN WITH 0% FEE CAMPAIGN PERIOD 1. This 3 Months Flexi

More information

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE FACULTY OF COMPUTER SYSTEM & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI

More information

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA

TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA A) Jawatankuasa Pemandu ICT Jabatan Peguam Negara Pengerusi : Tan Sri Abdul Gani Patail Peguam Negara Malaysia Ahli-ahli : 1. Datuk Tun Abd Majid bin Tun Hamzah

More information

NOOR HANIRA BINTI MAHIDIN

NOOR HANIRA BINTI MAHIDIN A STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF PROCUREMENT MANAGEMENT SYSTEM TO A PROJECT SUCCESS IN MEGA PROJECT CONSTRUCTION IN MALAYSIA: A CASE STUDY OF KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT 2(KLIA2) NOOR HANIRA BINTI

More information

AmBank / AmBank Islamic Credit Card Acquisition Apply & Get Cash Programme Terms and Conditions

AmBank / AmBank Islamic Credit Card Acquisition Apply & Get Cash Programme Terms and Conditions AmBank / AmBank Islamic Credit Card Acquisition Apply & Get Cash Programme Terms and Conditions The Programme 1. This AmBank / AmBank Islamic s Credit Card Acquisition Apply & Get Cash Programme ("Programme")

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia

More information

BAB KAJIAN MENGENAI GEJALA SOSIAL. Pengenalan

BAB KAJIAN MENGENAI GEJALA SOSIAL. Pengenalan BAB 10 KAJIAN MENGENAI GEJALA SOSIAL Pengenalan 10.1 Pengalaman perindustrian dan pemodenan di Eropah pada abad ke-19 telah diiringi dengan pelbagai masalah sosial. Fenomena ini juga terdapat di negara-negara

More information

SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN?

SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN? SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN? Azizi Hj. Yahaya Jamaluddin Ramli Yusof Boon Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

More information

Motor Comprehensive Cover Insurance

Motor Comprehensive Cover Insurance PRODUCT DISCLOSURE SHEET (PDS) (Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take out this Product. Be sure to also read the general terms and conditions of this Policy) 1. What is this product?

More information

CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU

CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU (Patterns of Family Communication in Malay Families in Terengganu) CHE HASNIZA

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEMESTER 2 2013/2014 PROJEK SARJANA MUDA 1 (BITU ) BITD REPORT PROJECT TITLE: UTeM SPORT CARNIVAL EVENT MANAGEMENT SYSTEM PREPARED

More information

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Title: Application Form for Appointment of LPG Dealer Reference: LPGBD/BD/CDMU/F/01 Revision: Borang ini diberi PERCUMA BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Perhatian : 1. Sila baca dengan teliti

More information

Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen Guru

Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen Guru Pendidikan Lestari DP. Jilid 7, Bil. 2/2007 Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen Guru 74 Mohammad Zohir Ahmad zohir@usm.my Nordin Abdul Razak norazak@usm.my Pendahuluan Pendidikan telah diterima

More information

Panduan Membuat Ebook Team Gempaq

Panduan Membuat Ebook Team Gempaq Panduan ini ditulis untuk kegunaan semua yang masih belum tahu bagaimana sesebuah ebook di tulis. Dan yang saya yakin adalah kebanyakan antara kita mempunyai kemahiran menulis, tapi masih samar bagaimana

More information