Milan Uzelac ESTETIKA

Size: px
Start display at page:

Download "Milan Uzelac ESTETIKA"

Transcription

1 ESTETIKA Novi Sad 2003

2 Uvod Jedina posledica istrajnog promišljanja stanja i sudbine moderne umetnosti jeste - loše raspoloženje. Umetnička dela stvaraju se i danas, uprkos činjenici da njihovo dalje nastajanje ima sve manje opravdanja. Onaj ko predaje estetiku a s namerom da nešto bitno i smisleno kaže o filozofskoj prirodi umetnosti i umetničkog stvaranja, morao bi s pravom da se zapita: šta reći sve manjem broju slušalaca o onom čega možda više i nema. Izlaz iz situacije kojom dominira osećaj da nema šta da se više kaže i da se praznih ruku ali još uvek ne i prazne duše izlazi pred slušaoce, u slučaju kad se izlažu ideje preuzete od naših savremenika, jedan od najznačajnijih filozofa XX stoleća, Edmund Huserl našao je u radikalizovanju pitanja o biti našeg saznanja. Danas, čitavo stoleće nakon nastanka fenomenologije, znamo ishod i znan nam je rezultat do kog je dospeo ovaj veliki mislioc živeći u uverenju da će novootkrivena transcendentalna subjektivnost biti pouzdano tlo svekolikog našeg delovanja i mišljenja. Tim putem mi više ne možemo ići a da ne budemo svesni odgovornosti pred vremenom u kome živimo; nema teorije kojom se može neutralizovati zlim namerama preplavljena praksa. Ako je Huserl jasno video narastajuće zlo koje je tridesetih godina svetu pripremala Nemačka, mi danas ne možemo ne videti zlo koje najrazvijeniji delovi naše planete ovog puta pripremaju svekolikom njenom smislu. Može li svetska pneuma podneti toliku količinu zla? Možemo li se i danas još baviti umetnošću a da zlo ne bude središnja tema naših razgovora? Možemo li govoriti o umetnosti a bez odgovornosti pred drugima i pred sobom, možemo li i dalje neodgovorno tvrditi da su sva umetnička dela jednako vredna, da je sve jednako moguće, da je sve što 2

3 se stvara umetnost i tako odbaciti jedinu mogućnost umetnosti na tlu njene drugosti? Konačno, možemo li istrajati u borbi za nešto egzistencijalno odlučujuće, u borbi koja je ne od danas i ne od juče već od samog početka izgubljena? Možemo, jer moramo, jer smo loše raspoloženi i nemamo više miran san. Klasično vreme estetike, a o kome će ovde, sticajem različitih okolnosti, najviše biti reči, upravo je završeno. Završeno je i vreme postmoderne, vreme koje je sve što je još odolevalo njenom ništećem duhu definitivno dovelo u pitanje; iz praha ni danas još ništa ne izrasta. Treba vremena da pepeo se sabere u svoju suprotnost, u ono što ga je porodilo. Živimo u doba koje je posle klasičnog; svi napori usmereni na osmišljavanje umetnosti i njene prakse a u doba kad je svaki razlog dešavanja pod vekim znakom pitanja mogu se sabrati kao postklasična razmišljanja i svaka filozofija umetnosti na njihovom tlu može se odrediti kao postklasična estetika. Već samo insistiranje na pitanju o stanju estetike danas podrazumeva neko prethodno prihvatanje da tako nešto postoji, tj. da živimo u doba kad je estetika još uvek moguća. I dalje je otvoreno pitanje da li se kraj "klasičnog" perioda estetike poklapa s delom G.V.F. Hegela, ili tak kraj čini tek estetička teorija T. Adorna koja bi mogla biti kraj jedne i istovremeno početak naredne, postklasične epohe. U prvom slučaju kraj klasične estetike bio bi podudaran s krajem nemačke klasične filozofije oličenom u delu najvećeg nemačkog mislioca XIX stoleća; u drugom slučaju, situacija je nešto složenija no, svakako i relativno lako odrediva: postkasično doba nastalo bi sa pojavom postmoderne umetnosti, sa stavom da ni ultramoderno nije više moderno; na teorijskom planu, to bi podrazumevalo dijalog s nekim priznatim teoretičarima postmodernizma, ali ne u manjoj meri i sa Huserlom, Adornom i Markuzeom, sa filozofima koji su u temelju svakog bitnog mišljenja o umetnosti, a na 3

4 koje se na svojim predavanjima često pozivam premda to uvek eksplicitno i ne ističem; ovo poslednje je jedan od mojih skromnih "doprinosa" postmodenom postupku. Ono što otvara daleko složenije pitanje jeste mogućnost same estetike, koja, da bi uopšte mogla postojati, moguća je samo kao teorijska disciplina, kao filozofija umetnosti; svako drugo određenje moglo bi voditi čak i zanimljivim zaključcima, ali takvima koji ne bi prevazilazili granice subjektivnih mnenja. zadržava svoju objektivnost i strogost samo dok je filozofska disciplina. Tome ne smeta ni činjenica da se današnje umetničko stvaranje sve više približava mišljenju umetnosti kakvo odlikuje estetiku i da stvarajući, savremeni umetnici zapravo grade svoje odgovore na pitanjima o umetnosti koja bismo, u ranijim vremenima, označavali poetikama a danas, usled terminološke konfuzije «estetikama». Ako savremena dela i jesu nekakve «estetike», izraz neke unutrašnje «estetike» umetnika, ostaje pitanje u kojoj je meri sâma estetika još uvek moguća. Ovde će stoga biti reči o temeljnim estetičkim problemima a s ciljem da se učine pretpostavke za promišljanje stanja umetnosti i teorije umetnosti, stanja vremena u kome smo se zadesili, a sve to s ciljem da bi se stvorile elementarne pretpostavke za shvatanje prostora koji se danas još uvek neprimetno otvara delima koja već nazivamo ili ćemo tek nazvati umetničkim. * Razgovor o estetici danas nikom ne može olakšati opstanak ni umetnicima ni ljubiteljima umetnosti, ali ni misliocima, onima na koje se još sredinom XX stoleća pozivao Nikolaj Hartman verujući da se estetika piše upravo za njih za filozofe. Ako se danas estetika i piše, ona se piše, bukvalno, ni za koga, jer, čini se, nikome nije potrebna. Umetnici i publika se osećaju jednako dobro ili 4

5 loše i bez estetike budući da nisu više u stanju ni da prepoznaju dela koja se danas stvaraju a filozofi, napustivši ontološki put, više ne osećaju potrebu da tematizovanjem nastajanja dela utemelje samo nastajanje; razlog tome je, možda, i u narasloj animoznosti spram metafizike koju većina više ne razume nakon nedoumice koju je nenamerno stvorio svojim novim načinom formulisanja apriorija najveći novovekovni metafizičar Imanuel Kant. Našavši se ne više na ničijoj zemlji (jer ova poslednja bi bila i prostor filozofije) već u nedefinisanom prostoru ispunjenom disipativnim strukturama čija labilna, privremena i uslovna uređenost ne dozvoljava pozivanje na kategorije uzvišenog i savršenog (na koje se čulnost u vreme Baumgartena mogla osloniti), estetika je, nakon prvih iskustava avanture u koju se upustila moderna nauka (pre svega termodinamika i genetika), dospela u situaciju da više nema ni jasan predmet istraživanja a još manje razlog daljega opstanka. Nastavši nezavisno od umetnosti i pokazavši tokom istorije da se može razvijati i nezavisno od nje, estetika je u više navrata potvrdila kako se može naći i u tesnoj vezi s umetničkom praksom a što može biti za obe jednako plodotvorno. I u ovom slučaju primat praktičnog, u filozofsko-terminološkom smislu grčkih reči praxis i prattein a oličen u pojmu umetničke prakse, često je potisnut u drugi plan pa nije slučajno što se sve učestalije, nakon dugih teorijskih analiza, postavlja pitanje: a šta bi s tim sad trebalo činiti? Možda bi se mirno moglo uzvratiti: ništa; šta biste vi sa filozofijom? Konačno, tome bi nas poučila i postmoderna čijem lahorastom, neobaveznom svetu ja ne pripadam, a ne pripadam tom načinu postavljanja pitanja ne stoga što ga smatram već uveliko antikvarnim već prvenstveno stoga što ne mogu da krajnje lakomisleno odbacim princip odgovornosti kao pseudoprincip. 5

6 Sve češće nalazim se u situaciji kakva bi ranijih godina bila krajnje nezamisliva, u situaciji nerazumevanja. Knjige se sve manje čitaju, svaki pojam stvara nepremostive teškoće. Ljudi počinju da misle samo u slikama, u dvodimenzionalnim shemama kojima je nemoguće dodati dimenziju dubine. Sve reči kao da ostaju negde na sredini, zamrznute u vazduhu; ni do koga ne dopiru. Nedovoljni su i upečatljivi primeri koje nalazimo u tekstu H-G. Gadamera Nemogućnost dijaloga; svet je otišao korak dalje: više nije osnovna teškoća u tome kako uspostaviti dijalog, već kako uopšte voditi dijalog. Teškoća je s rečima, s pojmovima koji, iako izgovoreni, naprosto ne postoje; kao da ne postoji iskustvo njihove upotrebe. Mišljenje se povuklo u sebe. Nove generacije, izobličene televizijom, videom, i svetlšću diskoteka i varljivim mogućnostima internet, nesposobne su da osete strast dijaloga; njima argumenti ne znače ništa jer su u međuvremenu i činjenice izgubile svaki smisao. Kao da su to bića osuđena na to da mogu razumeti samo slike, ali i u tom slučaju krajnje redukovane, jednostavne slike. Njima je nedostupna simbolika slika van Ajka ili Grinevalda budući da ne poseduju elementarna znanja o onom što čini duhovni temelj evropske kulture protiv koje se upravo vodi bespoštedna bitka započeta u Francuskoj da bi svoju kulminaciju dobila u Bolonji naših dana. Ako nikakva asocijacija u glavama novih generacija ne može biti povezana s nečim što seže dalje od početaka američke tehničke civilizacije, to samo označava trijumf američke nekulture. Čovek jedne dimenzija sve intenzivnije naplaćuje svoje honorare a njegovi tvorci žive od rente na davno položen ulog. Na istoj smo planeti a u različitim svetovima; estetika, zahvaljujući svom poreklu u čulnom, pripada i nama. Reč je o nečem što nije privatno vlasništvo ni 6

7 duhovna privilegija neke određene kulture, već svojstvo ljudskosti kao takve. Da je sve drugačije a sposobnost osećanja ista, estetika bi svakako imala isto svoje istorijsko mesto; možda s drugim rezultatima, ali ne i sa drugačijim pitanjima. Kada se količina neposrednog susretanja smanjuje i uz mnoštvo raznih aparata komunicira na daljinu (u lažnom uverenju kako brzina prenosa informacija zbližava), u situaciji smo da se pitamo za smisao i mogućnost našeg učešća u istinskom razgovoru koji odlikuje neposrednost i blizina; to posebno dolazi do izraza sada kad smisla i razloga sve manji ima i predmet o kome hoćemo nešto da kažemo; konačno, ima li još ičeg vrednog razgovora? Ima li još uopšte nekog razgovora tamo gde gospodari samo buka, smeša glasova što dolaze s trga, od onih što svu svoju pamet drže u bankarskom sefu? Vreme određeno samo posebnim interesima spremno je samo za posebne odgovore i estetika u njemu ne nalazi svoje mesto. Međutim, a to je ipak paradoksalno: ona nije ugrožena i nije na periferiji sveta. Nalazi se sa one strane granice, u gluvoj tišini, u praznini, na mestu što nema mesta, u vremenu koje sebe ne poseduje. Utihnula je i buka. Čuje se samo jednoličan šum i bivši svet, do kraja osiromašen, sveden na binarne relacije, sad se u svom jadnom «bogatstvu» čini nedostižnim, nama, u tišini. Za nama je XX stoleće koje je u velikoj meri bilo i vek eksperimenta; reč je o vremenu obeleženom traženjima koja su cilj imala često u samima sebi i nije slučajno da je više pažnje posvećivano metodi, otkrivanju novih puteva a daleko manje ciljevima do kojih bi trebalo stići. Ciljevi nisu nedostajali i zato mi još uvek živimo na razvalinama utopija nastalim u nekoliko poslednja stoleća. Znatan deo konkretnog sveta kojim smo okruženi i dalje se ne da zahvatiti mrežom naučnih pojmova; istovremeno, stalno se 7

8 otkrivaju novi horizonti, iskrsavaju novi problemi, stvaraju se sve nove i nove situacije prepune opasnosti i rizika. Živimo u posebno interesantnom vremenu koje u sebi sabira sve prošlo ali tek pokatkad otkriva usku stazu ka budućem; to buduće jednako je neizvesno koliko i nerazumljivo. Možda ponajpre i stoga što se na njega stari pojmovi više ne mogu primeniti a novi još nisu izgrađeni, možda i zato što naše telo još uvek ne uspeva da neposredno komunicira s novim okruženjem što ga sve više i sve brže zarobljava. Završila se epoha klasične (kvantne) fizike; svet niko više ne vidi kao statičan, reverzibilan poredak; živimo u doba koje se mnogima pokazuje kao haos, ali haos sa mnogo smisla, budući da se haos sve više potvrđuje kao iskon svakog poretka. Materija podstiče nepovratne procese i oni, povratno, organizuju iznova materiju; materija nije više neka pasivna supstancija (kako je opisivana u okviru mehanicističkih pristupa svetu) već joj je svojstvena spontana aktivnost. Sam jezik kojim se izražavaju stanja materije biva problematičan, neprecizan, zahteva da se prvo on konstituiše pa onda tek da se nešto kaže o stvarima na koje se odnosi; ali, nakon konstitucije jezika, nejasno je u kojoj meri on može išta van sebe označavati, tj. kakav je njegov intencionalni doseg i može li više jezik da se bilo na šta van sebe odnosi. Stvari su ostale zatvorene, u svojim svetovima, u granicama kroz koje svetlo uma više ne prodire; ako je još doskora govor o stvarima i pružao neko estetsko zadovoljstvo, danas, u odsustvu odlučujućih rezultata, u odsustvu temeljnih znanja o stvarima ostala je samo svest estetskog ali ne i estetsko samo. Uobičajeno je da se u kriznim situacijama, posebno u časovima demografske eksplozije, svi pozivaju na rezultate nauke koja bi trebalo da igra važnu ulogu; ali, nauka, budući vekovima u dubokoj krizi, izneverava nas, kao i u 8

9 ranijim vremenima; njeno univerzalno poslanje pod sve većom je sumnjom; «Nova alijansa» kao odgovor Žaku Monou, nakon dvadesetak godina pod istim je znakom pitanja pod kojim se našla i prethodna teza o našoj osami u svetu; odista: zar još treba verovati u novi savez sa prirodom, kad ga sama priroda sa svom žestinom osporava? Živimo u očekivanju katastrofe koju nam priređuje priroda. Mi nismo saveznici prirode, nismo čak ni toliko veliki da bi joj bili ravnopravni protivnici; ne može se reći ni da smo ugrozili prirodu. Nismo ni njeni saučesnici; prirodu mi uopšte ne interesujemo. Naša efemernost je beskrajna. Čak ni u toj beskrajnosti svoje ništavnosti ne uspevamo da dotaknemo rub odore prirode. Zato, katastrofa je sve više moguća, sve realnija. Reč je, razume se, o samo jednom malom, neznatnom ispadu na beskonačnoj tkanini sveta. Ono što se dešava na ovoj planeti sve više pokazuje se kao kosmička greška i priroda to mora ispraviti hodom u suprotnom smeru. Ljudska neodgovornost je najveći saveznik prirode koja će jednog dana opet biće čista i idealna, bez ostatka. Do tog vremena u ovoj privremenoj, neprirodnoj situaciji, u prilici smo da se, očekujući svoj, kraj batrgamo i zanosimo; osećaj sve veće zjapeće praznine prevladavamo na najrazličitije načine: pre svega ironijom, samouveravanjem u svoju neophodnost - istovremeno, konstatujemo: - nema dubine, nema ozbiljnog - vlada površnost - ljudi se štite neznanjem - dominantan osećaj je osećaj praznine - vreme nije više tvrdo tlo i uporište, jer ono je večnost koga nema - nema istorije, jer živimo posle njenog «kraja» - nema skale vrednosti 9

10 - oseća se gubitak svakog oslonca - nema osećanja ništavnosti i veličine - norma i ideal likovnih umetnosti je kolaž - u književnosti ponovo je u modi dnevnik autora - u muzici se tematizuje tišina, pauza U XX stoleću stvari su se radikalno izmenile, a te radikalne promene nismo do kraja svesni jer još uvek u njoj živimo; knjige iz filozofije se ne pišu više na isti način kao pre nešto više od pola veka; stvari u filozofiji su se do te mere izmenile da samo nakon nekoliko decenija niz knjiga, u kojima smo doskora videli plam mišljenja, izraz najviše dijalektike, sad vidimo kao izraz nečeg definitivno prošlog, kao nešto što nam najverovatnije neće dopasti više nikad u ruke. Malo ko danas čita one naslove koje je toliko želeo u mladosti a koji mu tad nisu bili dostupni; mnoštvo od onog što već je napisano teško da će biti objavljeno; ne zbog tog što nema uslova ili mogućnosti; naprotiv, njih ima u daleko većoj meri no ikad, ali, reči u tim spisima nizu više izraz žara s kojim su bile napisane. Te reči sada su izraz pustoši i praznine u koju smo potisnuli svaki smisao i red. Sada smo okrenuti budućem bez budućeg, okrenuti smo haosu i njegovoj labavoj strukturi u kojoj se ogleda sva nestabilna dijalektika moderne i postmoderne i njihovih ireverzibilnih odnosa. Moglo bi se reći da mi idemo nekud napred, ali napred sve vreme ničeg nema. Stratezi postmoderne, pa čak i oni koji se poput Ž. Deride hvale da taj pojam, kao ni termine klasično, moderno, postmoderno nikad nisu koristili «jer ih kod takvih periodizacija, naročito što se tiče istorizma i teologije, zabrinjava to što one uvek impliciraju jedno «pre» i «potom», te da «potom» uvek dolazi nakon «pre», a da, kao Derida, imaju «mnogo manje sređen odnos prema istoriji» (Derida, 1993, 138), zapravo, nastoje da 10

11 izbegnu svaku odgovorost. Živeći u jednom večnom «sada», ove «postmoderniste bez imena» nikakvo produkovanje zla - koje se odvija u njihovoj blizini, podržano njihovim strategijama relativizovanja sveg što postoji kao i «bespoštednom» borbom protiv «metafizičkih temelja» Zapada ne može probuditi iz dogmatskog relativističkog anything goes dremeža. Uprkos svim razlikama rezultati postmoderne koji nam se u poslednje vreme hoće nametnuti svojim dijagnostičkim moćima, obično se formulišu s tri najizrazitija simptoma: (a) ljudi nemaju pristup realnosti i zato ne postoje sredstva za postizanje istine; (b) realnost je nedostupna jer smo zarobljenici jezika koji daje formu našim mislima još pre no što počinjeno misliti, i zato ne možemo da izrazimo ono o čemu mislimo; (c) mi stvaramo realnost pomoću jezika i prirodu realnosti određuje onaj ko može da formira jezik. Premda to izgleda lepo, i u svakom slučaju zavodljivo učeno, ostaje utisak da sve diskusije oko postmoderne i sva ta postmoderna «moda» idu ka svom neumitnom zalasku; u času kad, odbijajući ideju o postojanju ma kakvog središta, postmoderni diskurs nastoji da sebe postavi kao svoj sopstveni predmet, bez obzira s koliko duhovitosti se odbijala pomisao o nužnosti da se svojim strategijama i «metodama» podnese moralni račun sve se pretvara u mehure sapunice. Pokušaj da se izgradi neka «postmoderna filozofija» poslednja je sapunska opera u stoleću koje se upravo završilo. ** Odista, XX stoleće je završeno, ali daleko smo od toga da bi ono bilo i osmišljeno; ono se još uvek pokazuje kao polje na kome se presecaju različita duhovna traženja, pokazuje se kao epoha prakse i eksperimenta, kao vreme kad su plodovi (zahtevi) epohe prosvećenosti veliki zahtevi 11

12 koje je postavila tada nauka i etika, politika i ekonomija postali realnost. Ta realnost sada se vidi kao kriza ekologije, demokratije, morala, nauke, umetnosti. Tako oštre napetosti između pretenzija uma, nauke i racionalnosti, s jedne strane, i pada društvene svesti u iracionalno nasilje i misticizam, s druge strane, u istoriji čovečanstva nije bilo. Sâma naučna delatnost razvila se u poslednje vreme do te mere da ugrožava i samu oblast kulture preteći da njene sadržaje u potpunosti potisne iz našeg vidnog polja; neki savremeni naučnici (I. Prigožin), krajnje samokritički, modernu nauku vide kao kancerogeno tkivo koje se velikom brzinom širi po telu kulture preteći da uništi kulturni život društva. Izraz duhovnog stresa pokazuje se i u javnim zahtevima za pravnom organizacijom društvenog života, ali i za jakim ličnostima, u zahtevima za naučno utemeljenim rešenjima ali i za pomoć u horoskopima. Promena naših stavova o nauci i prirodi više je no očigledna; manje vidna je zavisnost tih promena od promene našeg odnosa spram čulnosti i emocija čiju metamorfozu uslovljavaju iste te nauke. Ako se u doba vladavine klasične nauke čovek oslanjao na zakone nezavisne od vremena te se činilo mogućim «naučno» razotkriti prošlost jednog sistema i potpuno predviđati njegovu budućnost, ako se činilo da se potraga za večnom istinom privodi kraju, u novo doba taj entuzijazam je splasnuo: naspram kratkotrajne vere u mogućnost saglasja čoveka i prirode, jasno se zapaža sve veće udaljavanje čoveka od prirode, sve veće razmimoilaženje dveju oprečnih teleoloških strela na tlu samoorganizujućeg haosa. Ne bi li sebe bolje razumeo, čovek je bio od samih početaka prinuđen da se u traženju odgovora obraća prirodi; u velikoj meri taj sumnjivi "dijalog" nastavljajući se u novo 12

13 doba traje do naših dana - sada u uverenju kako priroda odgovara na pitanja naučnika/eksperimentatora. Činjenica da u pravilno postavljenom pitanju leži najveći deo odgovora, daleko više govori o onom koji pita, mnogo manje o onom koji je pitan, a skoro ništa o onom o čemu se pita. Da li je svet savršen mehanizam ili biće u vlasti boga na to priroda ne odgovara; ona je iznad sukoba racionalnih i iracionalnih stremljenja koja više govore o svojim protagonistima a skoro ništa o predmetu samog spora. A šta je sam predmet? Sada se opet, uvek, i iznova, postavlja pitanje same stvari; ono ostaje i dalje aktuelno, bez obzira na to što se akcenat prenosi sa supstancijalnosti na odnose, veze, vreme. U savremenoj nauci svet se sad vidi kao pluralističan, kompleksan; strukture mogu da nestaju no mogu i da nastaju. Sami procesi dopuštaju više različitih tumačenja koja su međusobno jednako valjana. Nalazimo se u potpuno izmenjenom svetu. Isključena je svaka predvidljivost i vidljivost onog što bi trebalo da je pred nama. Nalik smo atletičaru dugoprugašu koji, nalazeći se na pošetku staze, ne samo da ne vidi stazu pred sobom, već nije siguran da može da načini i prvi korak. Sve naše teškoće odslikavaju se u tom pokušaju da se načini taj prvi korak koji je istovremeno ne samo nov, nego i drugačiji od svakog prethodnog koji smo dosad u životu načinili. Da bi se makar donekle razumelo to što nas je sad zadesilo često se za odgovor obraćamo ranijim filozofijama tražeći uzrok ovoj, novonastaloj situaciji. Neki razloge vide u padu iz okrilja hrišćanstva koje je odnegovalo zapadnu kulturu, drugi razlog vide u krizi koja je zadesila Evropu jer su se pokidale njene neposredne veze s izvorom koji su neki nalazili u antičkoj grčkoj filozofiji (sa kojom ova današnja Evropa, nastala u vreme Karla Velikog nekih posebnih dodirnih tačaka nema), dok, treći smatraju da se radi o 13

14 završetku projekta savremenosti koji se završava s XX stolećem a koji je dva veka ranije nazvan prosvećenošću. Nakon najsvežijeg iskustva poslednjih nekoliko decenija koje mnogi vole da opisuju postmodernim kategorijama, čini se da isti taj postmodenizam nije ostavio ni kamen na kamenu ni od uma, ni od morala (koji ni dosad nisu vladali svetom, ali su u svakom slučaju nosili u sebi izvesnu regulativnost); da li je nevolja koja nas je snašla logička posledica principa koje su propovedali ideolozi prosvećenosti, ili su potonji izvršioci bili ispod nivoa zadatka koji im je bio postavljen? Racionalizam prosvećenosti (moderna) koji je scijentifikovao sve komponente kulture, odredio je sudbinu filozofije u poslednja dva stoleća: iz ljubavi prema mudrosti ona je pretvorena u ljubav prema znanju, što je dovelo do opadanja njenog kulturnog značaja, do njenog otuđivanja od čoveka, do njenog pretvaranja u arsenal saznajnih metoda. Filozofija može ponovo dobiti svoj raniji značaj samo ako iznova počne da osmišljava biće savremenog čoveka, ako pokaže njegovu opravdanost. Ovo zvuči kao neka lepa parola, lepa želja, ali šta se iza toga zapravo krije? Šta uopšte može danas filozofija? Njeni putevi su u velikoj meri zatvoreni, ponajviše, zahvaljujući njenom sujetnom nastojanju da sama sebe iz sebe izgrađuje. Ako već novovekovna filozofija teško prihvata svu dubinu srednjevekovnog učenja o transcendentalijama i ako joj isto tako malo dopire do svesti jednostranost njenog subjektivističkog stanovišta (koje se ne razlikuje nimalo od onog antičkog objektivističkog), onda treba čuti i glas savremenih naučnika koji složno ponavljaju kako je «neophodno zaći u prostor iza ovog «sveta količina», zaći u «svet svojstava» - u svet nastajućeg i rađajućeg. Naspram sholastičke metafizike koja je svo bivstvujuće mogla određivati samo u supstancijalnim kategorijama, nova 14

15 metafizika, svesna svih opasnosti koje donosi latentno ontologizovanje stvari, akcenat stavlja na njihova modalna i temporalna određenja. Time ona nastoji da bude u saglasju sa savremenom naukom. Duhovni rezultati XX stoleća su paradoksalni: čovek ima sve jači osećaj individualnosti i slobode, ali, istovremeno, ima sve više samoodricanja od slobode, bekstva od individualnosti. Savremen čovek postao je problematičan. Ogledala postmoderne refleksije više ne stvaraju harmoniju; u njima se umnožavaju likovi. Filozofski postmodernizam izražava bolesno, krizno stanje savremene filozofije; sva postmoderna igra smislova odvija se u potrazi za novim smislovima, bez obzira koliko neki od postmodernista ne vole da ih svrstavaju u svevladajući postmodernistički hor. U istoriji filozofije je takvih situacija već bilo (sofistika, sholastika, prosvećenost) a odgovori na njih behu: hrišćanstvo, renesansa, naučno-tehnički progres. Ako postmodernizam i ima neki značaj, onda je on u stvaranju pretpostavki za novo promišljanje problema slobode i odgovornosti. S punim pravom možemo sebi postaviti pitanje: kako nas je postmoderna do tako nečeg dovela? Pre će biti da smo, nekim posebnim putevima, posebnim spoznajnim tehnologijama dospeli u ravan gde ni nauka nije više određena ranijim racionalnim principom. Fundamentalne nauke sredinom devedesetih godina XX stoleća došle su do svoga kraja; to ni u kom slučaju na znači da naukâ u vremenu koje dolazi neće biti, naprotiv; dolazi "zlatno doba" primenjenih nauka; iz nauke će se izvlačiti i dalje svaka moguća korist, ali koga će interesovati teorija struna, ili razmišljanja Andreja Lindea? Kome će biti inspiracija razmišljanja Zeljdoviča, Boma, Fajnemana, Gulda, Penrouza, Maldenbora, Fajgenbauma, Libhabera, 15

16 Prigožina, Dajsona, Vitna, Vajnberga, Kaufmana samo umetnicima i estetičarima, odnosno, filozofima. Nauka je danas, u najvećoj meri, poetsko istraživanje prirode pri čemu pesnik (naučnik) nastupa istovremeno i u ulozi tvorca (koji se aktivno meša u stvari prirode) i u ulozi njenog istraživača. Budući da njihove teorije nikad neće moći da budu potkrepljene eksperimentima, fizičari koji se danas bave teorijom superstruna više se ne zanimaju za fiziku, već "subjektivnim" kriterijumima kao što su elegantnost i lepota pa fizika čestica sve više ima šanse da postane grana estetike (D. Lindli). Ova situacija nije i apsolutno nova: na kraju krajeva, i Njutnova teorija gravitacije nalazi se van granica zdravog smisla. Kako jedno telo može delovati na drugo kroz ogromni prostor? Ako kvantna mehanika i ne može do kraja da objasni svet, ona je i dalje najcelovitija teorija koja je našla eksperimentalnu potvrdu; za razliku od nje teorija struna može se zasnovati na estetičkim sudovima, na dokazivanju kakvo je predložio još u XIV stoleći Vilim Okam: da je najbolje objašnjenje ono koje počiva na najmanje pretpostavki (a što je poljuljalo i tada vladajuću Ptolomejevu teoriju). Svako istraživanje danas je u velikoj meri, nužno, i samozavaravanje, uljuljkivanje u stanje zanetosti "uspehom" koji je unapred uprogramiran kao deo rezultata do kojeg je trebalo doći. Vidimo i otkrivamo ono što želimo da vidimo, daleko manje ono što nam je strukturom čula dato, a uopšte ne ono što odista jeste. Planeta na kojom živimo je nesavršena; savršena će biti tek u času kad postane kristal jednak sa svih strana il komad granita neprobojan u lepoti. Za tako nešto potrebno je vreme; priroda ga ima na pretek a obrada kamena do savršenstva ostaje zadatak (prekovremeni) poslednjeg, najvišeg neimara. 16

17 Zato, stranice koje slede uvod su u osnovne pojmove i probleme klasične estetike; ono što se nalazi nakon njenog kraja predmet je jedne druge knjige koja čeka da se za njeno objavljivanje steknu minimalni uslovi. U Novom Sadu, 15. oktobra

18 POJAM I PREDMET ESTETIKE Okruženi smo umetničkim delima, umetnicima koje slušamo dok tumače svoju delatnost; postojanje umetnosti prihvatamo kao i postojanje ostalih predmeta u našoj blizini; istovremeno osećamo da je reč o nečem ne-običnom, o nečem što, iako ga svakodnevno srećemo, ne spada u svakodnevno; na dohvat ruke nam je mnoštvo knjiga i tumačenja umetnosti; smatramo da nam je ona veoma bliska i da postoji ponajviše zato da bismo učinili vidljivim svoj odnos spram sveta ali isto tako i prirodu tog sveta. Istovremeno, znamo da nam sva umetnička dela nisu ni jednako bliska ni jednako razumljiva; za mnoga tražimo tumačenja, hoćemo da ih prevedemo iz njihovog u naš jezik i obično dolazimo do zaključka da je takvo prevođenje do kraja nemoguće; uvek ostaje nešto sa one strane govora, osećamo kako tu ima nečeg tajanstvenog, neizrecivog. Poneko, nestrpljiv, dobije želju da digne ruke od razmišljanja o umetnosti jer ona treba da budi uživanje a ne razmišljanje o njenoj suštini; nije stoga nimalo slučajno što jedan od najznačajnijih estetičara 20. stoleća primećuje kako je "postalo samo po sebi razumljivo da ništa što se tiče umetnosti, ni u njoj samoj ni u njenom odnosu spram celine nije više samo po sebi razumljivo, pa čak ni njeno pravo na egzistenciju" (Adorno, 1980, 25). Međutim, ima i onih koji žele da znaju šta je to umetnost a šta umetničko delo, šta je estetsko iskustvo i kakav je odnos prirodnog i umetnički lepog; većina njih zna da estetika sa sobom donosi razočaranje jer se "ne piše ni za tvorca ni za posmatrača lepog, već jedino i isključivo za mislioca, kome delanje i držanje one dvojice predstavlja zagonetku" (Hartman, 1968, 5). Ako bi i mogla da nam kaže šta je lepo, estetika ne može da nas pouči kako da napravimo određen lepi oblik; ona nije 18

19 produžetak umetnosti drugim sredstvima već pre svega trajno nastojanje da se mišljenjem dokuči temelj onog što osećamo pred umetničkim delom. Problem se ne rešava time što ćemo jednostavno definisati umetnost; na tako nešto, piše Teodor Adorno, mogli su se odvažiti već postojeći filozofski sistemi koji svim fenomenima rezervišu njihovu rupu (Adorno, 1980, 299). Zato i kod Georga Vilhelma Fridriha Hegela, svakako najvećeg filozofa sistema, možemo naći definiciju lepog, ali ne i umetnosti a to se može objasniti upravo time što on nije umetnost prepoznao "u njenom jedinstvu sa prirodom i u razlici prema njoj". Postoji ubeđenje da nam umetničko delo uvek otvara svet još-ne-viđenog i još-ne-iskazanog, premda je ono, kako nas je poučio Martin Hajdeger (M. Heidegger, ), u istini bez koje ne može biti ni istinito ni lažno. Istina je bitan momenat na umetničkim delima. Tu istinu treba da razumemo u smislu otvorenosti koja ima prvenstvo u odnosu na sve drugo, ali za jedno takvo razumevanje neophodna je filozofija. Njen bi zadatak bio da "umetničko delo pojmi kao jedinstvo istine tj. da ga dovede u relaciju prema njegovoj neistini, jer nema dela koje ne bi učestvovalo u neistinitom izvan sebe, u neistinitom jedne epohe" (Adorno). Ostaje pitanje: koliko je to danas još uopšte moguće? Ako je u umetnosti bitno ono što u njoj nije slučaj, onda su u pravu oni koji traže da se raspravljajući o umetnosti obratimo estetici kao filozofiji umetnosti, jer, svako umetničko delo, ma kako harmoničnim nam se činilo, nosi u sebi niz problema i daleko je od slike jedinstvenosti o kojoj se često govori; stoga je možda i sudbina estetike da se kreće putem što ide uvek pored reke kojom prolaze umetnička dela a za čije tumačenje pojmovi ostaju trajna potreba. S druge strane, ako među filozofima ima i onih koji će reći da je estetika izašla iz mode (i da zato ima tako malo 19

20 knjiga iz oblasti estetike), sve je uočljivije interesovanje najnaprednijih umetnika za estetiku - ne zato da bi iz nje izveli sebi neka uputstva za stvaranje (pa ih možda videli u jednom trenutku kao sama dela), već stoga što znaju da je prošlo vreme naivne umetnosti, da je neophodna refleksija, mišljenje o umetnosti koje više ne počiva samo na varljivim i subjektivnim sudovima ukusa. Ali, šta nam kazuju svi pojmovi koje ovde koristimo? Šta znače zapravo izrazi kao što su istina, otvorenost, svet, stvarnost; konačno - šta znači umetnost, umetničko delo? Mnogi od ovih pojmova danas su teško razumljivi, daleko od toga da imaju jednoznačnu i jasnu primenu. Za njihovo razumevanje potrebna je pomoć; nju nam pruža filozofija i zato nam ključ za tumačenje umetnosti dolazi iz filozofije, tj. iz jedne njene posebne discipline - estetike. 1. Nastanak estetike kao filozofske discipline kao filozofska disciplina ima dugu prošlost ali kratku istoriju: iako interes za fenomen umetnosti i za umetnička dela možemo konstatovati i u prethodnim epohama (poznato je da se većina renesansnih umetnika bavila i praksom i teorijom umetnosti) či-njenica je da istoriju estetike kao filozofske discipline možemo pratiti tek od prve polovine 18. stoleća, od vremena kad joj je učenik Hristijana Volfa (Ch. Wolff, ), nemački filozof Aleksandar Gotlib Baumgarten (A.G. Baumgarten, ) po prvi put odredio naziv i predmet u svom spisu Filozofske meditacije o nekim aspektima pesničkog dela (1735), nastojeći da izloži program estetike kao jedne posebne filozofske discipline koja bi bila naspram logike. Pridev estetski grčkog je porekla, ali imajući u vidu način na koji ga mi shvatamo i koristimo on je tvorevina 18. stoleća; Grci su izrazom aisthesis označavali čulni utisak i 20

MONOGRAFIJA. Živorad Kovačević

MONOGRAFIJA. Živorad Kovačević MONOGRAFIJA Živorad Kovačević MONOGRAFIJA Živorad Kovačević Beograd, 2012. Živorad Kovačević Žika Živorad Kovačević 1930 2011 Sadržaj PREDGOVOR Uprkos zaboravu, Vla sti mir Ma te jić _ 7 BIOGRAFIJA

More information

POEZIJA U TRANZICIJSKOM BUNILU

POEZIJA U TRANZICIJSKOM BUNILU 52. SARAJEVSKI DANI POEZIJE POEZIJA U TRANZICIJSKOM BUNILU I ove će godine, po pedeset drugi put od osnivanja 1962. godine, biti održani Sarajevski dani poezije. Pjesnici će govoriti svoje stihove i ljubitelji

More information

Kako je (potresno) nastao Rat-Man

Kako je (potresno) nastao Rat-Man 1 Kako je (potresno) nastao Rat-Man www.fibra.hr www.stripovi.com 1 Kako je (potresno) nastao Rat-man Scenarij i crtež Leo Ortolani Naslovnica Leo Ortolani Naslovnicu obojao Lorenzo Ortolani Izdavač Naklada

More information

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Vesna Radusinović 4 5 Naslov originala Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Copyright 2004 Vesna Radusinović Copyright 2009 ovog izdanja, LAGUNA Vedranu i Maretu 6 7 Sadržaj

More information

Znanstveno-strokovna publikacija Slovenske vojske

Znanstveno-strokovna publikacija Slovenske vojske Bilten Slovenske vojske Znanstveno-strokovna publikacija Slovenske vojske ISSN 1580-1993 September 2010 12/št. 3 Z n a n j e z m a g u j e Bilten Slovenske vojske Znanstveno-strokovna publikacija Slovenske

More information

ISSN 1330-3678 56. godi{te

ISSN 1330-3678 56. godi{te ISSN 1330-3678 56. godi{te Nakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI ZAVOD ZA PROSTORNO URE\ENJE Odjel za statistiku Za nakladnika IVICA FANJEK, dipl. ing. arh. Molimo korisnike Ljetopisa da prilikom

More information

Ani matematika si nemôže by istá sama sebou

Ani matematika si nemôže by istá sama sebou Úvod 7 Pavol Zlatoš Úvod Ani matematika si nemôže by istá sama sebou Úvahy o množinách nekonečne paradoxoch a Gödelových vetách V celých dejinách matematiky nenájdeme výsledok, ktorý by našimi predstavami

More information

CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE. Vyhlásenie Cirkvi adventistov s. d. o vz ahu medzi cirkvou a štátom

CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE. Vyhlásenie Cirkvi adventistov s. d. o vz ahu medzi cirkvou a štátom CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE Obsah: 1. Vyhlásenie GK CASD o vz ahu medzi cirkvou a štátom str. 1-5 2. Štát, cirkev a financie z poh adu EGW str. 6-9 3. Biblické texty k skúmanej otázke str. 10-11 4. Záver str.

More information

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci*

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* TOMÁŠ PROFANT** Universität Wien, Vídeň Development and Power: A Sociological Analysis of Power in Development Cooperation Abstract: The

More information

Harl z Gaddon SperdΩen. Tolæko veruj! Christliche Literatur-Verbreitung e.v. Postfach 110135 33661 Bielefeld

Harl z Gaddon SperdΩen. Tolæko veruj! Christliche Literatur-Verbreitung e.v. Postfach 110135 33661 Bielefeld Harl z Gaddon SperdΩen Tolæko veruj! Christliche Literatur-Verbreitung e.v. Postfach 110135 33661 Bielefeld russkogo izdaniä 1991 by CLV Christliche Literatur-Verbreitung Postfach 110135 33661 Bielefeld

More information

Základy špeciálnej pedagogiky

Základy špeciálnej pedagogiky Základy špeciálnej pedagogiky Štefan Vašek Viacnásobné postihnutie Kompenzačné mechanizmy Narušenie Jedinec Postihnutie Synergický efekt spolupôsobenia postihnutí (narušení) Kompenzačné mechanizmy 3 Prof.

More information

PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1

PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1 99 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, č. 2, s. 99 108. PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1 TOMÁŠ RODNÝ VLADIMÍR KOMÁREK

More information

CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE SO TE LI TA

CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE SO TE LI TA Re vis ta Cien tí fi ca, FCV- LUZ / Vol. XXIV, Nº 3, 205-212, 2014 CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE

More information

20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR

20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR INFOSTAT Inštitút informatiky a štatistiky Výskumné demografické centrum 20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR Bratislava, máj 2014

More information

Akcia Selb, odpoveď ŠtB na vlak slobody

Akcia Selb, odpoveď ŠtB na vlak slobody Akcia Selb, odpoveď ŠtB na vlak slobody SLAVOMÍR MICHÁLEK Dňa 11. septembra 1951 prešiel vlakovou stanicou v Aši osobný vlak č. 3717, ktorý obstarával pravidelné spojenie medzi mestami Cheb a Aš. Napriek

More information

To what degree are Croatian and Serbian the same language? Evidence from a Translation Study* John Frederick Bailyn Stony Brook University

To what degree are Croatian and Serbian the same language? Evidence from a Translation Study* John Frederick Bailyn Stony Brook University To what degree are Croatian and Serbian the same language? Evidence from a Translation Study* John Frederick Bailyn Stony Brook University 1. Introduction The purpose of this article is to argue, on the

More information

Kvarner - Croatia. Gastro. Okusi...Taste...Schmecke...Assagia...Lošinj!

Kvarner - Croatia. Gastro. Okusi...Taste...Schmecke...Assagia...Lošinj! Kvarner - Croatia Gastro Okusi...Taste...Schmecke...Assagia...Lošinj! Okusi Lošinj! Lošinjska kuhinja je prepuna okusa i mirisa Mediterana, a jela su pripravljena baš kao i nekad - na tradicionalan način!

More information

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

What will you have, DP or NP? ðeljko Boškoviƒ. University of Connecticut. (2) Kamen je razbio prozor. stone is broken window

What will you have, DP or NP? ðeljko Boškoviƒ. University of Connecticut. (2) Kamen je razbio prozor. stone is broken window What will you have, DP or NP? ðeljko Boškoviƒ University of Connecticut The goal of the paper is to discuss the structure of the traditional NP (TNP) in languages without articles, comparing them in this

More information

MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR

MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 560 MESELEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 MES LEK MEN SUP LA RI NIN UY MA SI GE RE KEN KU RAL LAR MES LEK UN VA NI LE YE TER L L K L KE S Mes

More information

Ján Hanák. Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0

Ján Hanák. Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0 Ján Hanák Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0 Ján Hanák Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0 Artax 2009 Autor: Ing. Ján Hanák, MVP Základy paralelného programovania v jazyku

More information

Verejné služby zamestnanosti a občania so zdravotným/zrakovým postihnutím. (Výsledky empirického prieskumu)

Verejné služby zamestnanosti a občania so zdravotným/zrakovým postihnutím. (Výsledky empirického prieskumu) Verejné služby zamestnanosti a občania so zdravotným/zrakovým postihnutím. (Výsledky empirického prieskumu) Zodpovedný riešiteľ: Riešitelia: PhDr. Kostolná Zuzana PhDr. Hanzelová Eneke CSc. PhDr. Kostolná

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

Ur ban De sign and Out door Ther mal Com fort in Warm Cli mates. Stud ies in Fez and Colombo

Ur ban De sign and Out door Ther mal Com fort in Warm Cli mates. Stud ies in Fez and Colombo Ur ban De sign and Out door Ther mal Com fort in Warm Cli mates Stud ies in Fez and Colombo Arid zones Built environment Cli mate Cli ma tic de sign Colombo Developing countries Fez Keywords Humid tropics

More information

Vlastnosti hardened kernelu pro kaz de ho paranoika

Vlastnosti hardened kernelu pro kaz de ho paranoika Vlastnosti hardened kernelu pro kaz de ho paranoika 2013/06/01 Kdo je Kdo je Vy voja r Gentoo od podzima 2008 C len councilu od ledna 2010 C len KDE ty mu (chvı li jim i s e foval

More information

Návod k obsluze Návod na obsluhu Instruction book Gebrauchsanleitung Гарантийный паспорт Instrukcja obsługi Notice d utilisation

Návod k obsluze Návod na obsluhu Instruction book Gebrauchsanleitung Гарантийный паспорт Instrukcja obsługi Notice d utilisation Návod k obsluze Návod na obsluhu Instruction book Gebrauchsanleitung Гарантийный паспорт Instrukcja obsługi Notice d utilisation ČESKY................................................................ 3

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Summary. Key words: the present perfect, preterite, transfer, British English, American English. Povzetek

Summary. Key words: the present perfect, preterite, transfer, British English, American English. Povzetek DOI: 10.4312/elope.7.1.27-46 Summary The objective of our article is to present the selected results of the research which was conducted for the purpose of our master s thesis. We focused on the transfer

More information

Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive

Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive David M. Marcovitz LIBRARIES UNLIMITED Pow er ful PowerPoint for Ed u ca tors Us ing Vi sual Ba sic

More information

Mäkkýše hlavných typov vôd dolného Hrona

Mäkkýše hlavných typov vôd dolného Hrona Malacologica Bohemoslovaca (2006), 5: 33 41 ISSN 1336-6939 Mäkkýše hlavných typov vôd dolného Hrona Mollusca in main water bodies in the lower Hron River, Slovakia TOMÁŠ ČEJKA Ústav zoológie Slovenskej

More information