: r m 1, ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ": r m 1, ,"

Transcription

1 : (),.,.. (), -. -,.. [1-3] - (), - r 0e - r 0 - -, r m 1, , m 6, [4]. - ( ) - -, - 2r m - [1-3]. -, - - m 5e 0 /(r m 2 ), e 0 1, , , - [5] (), [6]), -,, -, - -.,,. 1. -,,, - - (), ( T 0 0, 0 1, [7]) -., E B (, ) - - e,, [1,7]., r m,, e, - m r m., - - E B - [1, 4, 7]. m, e - E B., - - [8], - -, [4].. 42 ISSN X

2 E B, -,, -, -, -, - [1, 8]. [1-3], -, 2r m.,,, - [9, 10]. -, - 0,,., - (, - ) -,,. - -, - (). 2., - [11]. -, ( m10-6 n e [12]), -, -,. - -, - - i (. 1).. 1. (1 ; 2 ) 2.1.., [11], -, - -,, -. (, - [11, 12]) ( ) -, - v er v r. - i H.. 1), - F el =e 0 0 v er H F L =q 0 v r H, 0 =410-7, q, - - [13]: - dv m er e = e0 0v er H ; (1) - dv r m = q 0vrH, (2) m e 9, [7], m -. - (q = e 0 =1, ; m 1836m e [7]),. (1) (2) - ISSN X

3 F el F L - v er v r, - - H. -, - r e r -, -, - i. r e r, - ( ( )) [12, 13], (1) (2) - : - - mever 2 = e 0v er H re 0 ; (3) m v 2 r = e 0v r H r 0. (4) (3) (4) r e r () - : m r e = ever e0 ; (5) 0H m vr r = e0. (6) 0H (5) (6), - r e r - v er v r -, H r k. - (5) (6) r /r e =(m v r )/(m e v er ). - T e T -,, v er v r. () - i - T me. - (6) [14] T me, - - : T me =5,83 4 ( I m t 1/ 3 ) c m, (7) I m, t m - - ; c =5, ) -1 - [7]. -, (I m 200 ; t m 10 [6]), (7), T me -, 18, ,6 [13]). (7) T me -, - [12] n e T me, - - v er v r -, - 1 ( [13]). T me T m v er v r - - : 3k v er = BT me me BTme ; (8) 3 v r = k, (9) m k B =1, [7]. (8) (9) T me 1, - v er 7,2610 5, v r 1, H, r T >r k (.. 1) -, : H = Im 2rT, (10) r T = r k r;r r - r k - - ; r k 0,093(I m ) 1/3 (t m ) 1/2, [15]. (I m 200 ; t m 10 ; r k 17,2 ) r3 (10), H 1, (- - B 0 H, 1,98 ).,. (5) (6) v er 7,2610 5, v r 1, H 1, , -, r e 2,1 r 89,8. r /r e 44 ISSN X

4 42,8.,, - H " -. - r e r - [12, 13], e (5) (6) - : v e er o0h e = = ; (11) re me vr eo0h = =. (12) r m (11) (12), -, - ), - e / =m /m e (11) (12) - H 1,5710 6,, e 3, , 1, , - r T 20,2, - r 89,4, n e , -, 22,310 7 r e 2,1., - v er v, m e m r e r ( ) -. -, -, ,,, - e, - -., - I m H, (5) (6) r e r, ,, r, - - r e r, - [13], [16] XY.. 1) 2r - () U e U. - U e U r T, r et >>r e (. 2). U e r T, - r,. - H B (.. 1), - () - B - 2r. B - r T r et U e, [7]: 2 2 dh B Ue 0 ( rt rk 2rT ret ). (13), t H B dh /, (I m 200 ; t m 10 ; r k 17,2 ; H 1, ) r T 20,2 (r3 ) 1, /(). (13) - r et 1, - r T U e 44,5. r T r et (.. 2) 2r. - -, r T U e, - ISSN X

5 r e, v et, - [13]: 2e0U v et = e. (14) me, ( ) -,, -.,, e - r e - r - r >>r e - << e., r (14) v et r, H r - r - ( ), [10] -. (14) v et r T 20,2, -,, U e 44,5 - () (.. 1 2) 3, et =v et /r T, - 1, ,, - T et =2/ et 32,22., U e U XY r r e r -., - n e. (), - () n e [12]. - q et, r T r et, : 2 qet 2 e0nert ret. (15) (15) n e (r T 20,2 ; r et 1 ), q et 4, i et - - : 2 q 3 et iet e Ue n eret. (16) T et me (16) r et 1 U e 44,5, i et - 13,87., r et 1 i et - -. v T, U U e - r r, (14) - : 2 0 v T = e Ue. (17) m (17) U U e 44,5, - v T -, 9, ,, r T 20,2, v et /v T 42,8. -, - -,,, r /r e 42,8. - T =v T /r, 4, ,, T T =2/ T 1,37. - (- ) - q et 4, q T - i T q T /T T 0,325., - i et /i T 42,7. -, -, - 46 ISSN X

6 , - i et. i T - (- ) (, -,.). r - i T r e - i et.. 2 -, - r i et, - r et, - r 0 >(r +r et ) i et, ( ) H et - i et H et i et /(2r T ), i et 13,87 r T 20,2 0, B et 0 H et, 0,43 ). - r T H et i et /(2r et ) r et 1 2,210 6, - B et 2,8.,, r T 20,2 i et 13,87, -, - E et. - E et r 0 2r T 40,4 [1,11]) - E et ( 0 / 0 ) 1/2 H et, 0 =8, [7]. H et 0, E et - 1, , -, E et ( 0 / 0 r ) 1/2 H et, r 81 - [7],, 1, ,,, - r T - i et,, [17]. [1,4,11] () ( ) () - - ( - [11]) -. -, - [1-3,11] "" i et - "" T,. "" T i et - "" L () i et -.,, ISSN X

7 -. "", - i - i et. "", - [9, 13]. [18]., - i et -. F e, -,, - - 2r k ( 108 ) r T -, - i (I m 200 ; t m 10 ; r k 17,2 ; H 1, ) F e 2 0 H I m r k 4, ( 4, ) [7]. [19] (, - ). "" T - r T i et, -, - : 3LT T, (18) RT L T = 0 r T [ln(4r T /r et )-2,45] [17], R T =2r T /( T r 2 et ) - r T, r et - T. - "" T, (18) T 5, () -1, - - Cu.?,, -, [12] - n e - T e. - n e n e. T e, U e 44,5 B r T 20,2, T e. - U e - T em, 44,5 0, [13]., - - r e - r r >>r e. U e, - r, -,, - i et - r - T >> Cu. (18) - (r T 20,2 ; r et 1 ; T 5, () -1 ),, "" T i et, - - r, - 3,4. r T - i et -,, r T i et - - -, 48 ISSN X

8 i et, - i c. - i c - E et, - i et. - i c, -, : i S c, (19) ; S c =4r 2 0 ( [1, 11] r 0 2r T ) [7, 13]: E = et 0 r. (20) t t E et - - : E et 0 H t et. (21) 0r t, H et tdh et /: dh et 1 di (2rT ) et. (22) di et / r T, '- i et : di Ue L T et + R T i et. (23) (23) (r T 20,2 ; r et 1 ) U e 44,5, L T 7,8310-8, R T 6, i et 13,87, - di et / - 5, , - R T - i et (23). (21) (22) E et t, 0, /(). (20) E et t, 423,1 2. (19) r 0 40,4 -, (I m 200 ; t m 10 ; r k 17,2 ) i c - - 8,7., - - i c - -., i c -, (- i et ) -. i c - - [7, 13], ( [5, 10]), -., (), r e 2r - e r e r -. 2r ( 42,8 ) 2r e, -. 2., - - -, -. ( 42,7 ) -, - 2r >>2r e, -. 3., i et - -,,, ISSN X

9 , T "" T i et -. - T - i et " T " L - T i c, -,, ( ) -, , // // // ,.,.,. // (- ) // ,.,...:, ,...:, ,...:, ,.,...:, :, // ,.,.. /.....:, /.... :, // () ,...: -, // :, :, :, Bibliograhy (transliterated): 1. Baranov M.I. `Elektrofizicheskaya riroda sharovoj molnii // `Elektrichestvo S Baranov M.I. `Elektricheskaya korona v mikrodiol'noj modeli sharovoj molnii // `Elektrichestvo S Baranov M.I. Raschetnaya ocenka temeratury v mikrodiol'noj modeli sharovoj molnii // `Elektrichestvo S Scherba A.A., Podol'cev A.D., Kucheryavaya I.N., Zolotarev V.M. `Elektricheskij transort olyarnyh molekul vody v neodnorodnom `elektricheskom ole olimernoj izolyacii vysokovol'tnyh kabelej // Tehnchna elektrodinamka (Kiev) S Smirnov B.M. Fizika sharovoj molnii // Usehi fizicheskih nauk Tom 160. Vy. 4. S Kuzhekin I.P., Larionov V.P., Prohorov E.N. Molniya i molniezaschita. M.: Znak, s. 7. Yavorskij B.M., Detlaf A.A. Sravochnik o fizike. M.: Nauka, s. 8. Duhin S.S., Deryagin B.V. `Elektroforez. M.: Nauka, s. 9. Golant V.E., Zhilinskij A.P., Saharov I.E. Osnovy fiziki lazmy. M.: Atomizdat, s. 10. Stahanov I.P. O fizicheskoj rirode sharovoj molnii. M.: Nauchnyj mir, s. 11. Nikitin A.I. Obrazovanie sharovoj molnii ri razvitii linejnoj molnii // `Elektrichestvo S Bortnik I.M., Beloglovskij A.A., Vereschagin I.P. i dr. `Elektrofizicheskie osnovy tehniki vysokih naryazhenij / Pod obsch. red. I.P. Vereschagina. M.: Izdatel'skij dom M`EI, s. 13. Kuz'michev V.E. Zakony i formuly fiziki / Otv. red. V.K. Tartakovskij. Kiev: Naukova dumka, s. 14. Baranov M.I. Priblizhennyj raschet maksimal'noj temeratury lazmy v sil'notochnom kanale iskrovogo razryada vysokovol'tnogo vozdushnogo kommutatora atmosfernogo davleniya // Tehnchna elektrodinamka (Kiev) S Lozanskij `E.D., Firsov O.B. Teoriya iskry. M.: Atomizdat, s. 16. Baranov M.I. `Elektrofizicheskij mikromehanizm yavleniya `elektromagnitnoj indukcii v neodvizhnom metallicheskom rovodnike // `Elektrichestvo S Knofel' G. Sverhsil'nye imul'snye magnitnye olya. M.: Mir, s. 18. Mesyac G.A. Imul'snaya `energetika i `elektronika. M.: Nauka, s. 19. Rajzer Yu.P. Fizika gazovogo razryada. M.: Nauka, s.,.,. "" " 61013,,., 47. (057) , M.I. Baranov Imrovement of microdiole model of ball lightning and electrodynamic develoment of theory of this henomenon. The new electrodynamic model of ball lightning (BL), containing an internal high temerature as a torus ower kernel and external electro-neutral high-olarized aquatic shell, is offered. The ower kernel of such BL is formed by electronic and roton microtorus with the elementary siral-circular currents, directed in oosite sides. The siral-circular electronic currents of conductivity of kernel of BL create the strong imulsive azimuthal magnetic field and suerstrong vortical radial electric field round him. Key words ball lightning, kernel and shell, theory. 50 ISSN X

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

2005/05/20 S A C S I S 2005 1 2005/05/20 S A C S I S 2005 4 ID ID A A ID Id P ID ID B B C C ID ID Id P ID A B ID IdP ID IdP ID ID ID A ID A ID Id P B ID B ID L A L A ID A B I D C ID OASIS: Or g a

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

Number of events classifiable as A Total number of possible events

Number of events classifiable as A Total number of possible events PROBABILITY EXERCISE For the following probability practice questions, use the following formulas. NOTE: the formulas are in the basic format and may require slight modification to account for subsequent

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

PRESS RELEASE Sw y x e m b r a c e s En t e r p r i s e m a r k e t w i t h l a u n c h o f n e w I P t e l e p h o n y p o r t f o l i o t h r o u g h a s i n g l e c o m m o n p l a t f o r m - New offerings

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

SIMULATION OF NONSTATIONARY HEATING/COOLING PROCESS OF TWO-STAGE THERMOELECTRIC MODULE

SIMULATION OF NONSTATIONARY HEATING/COOLING PROCESS OF TWO-STAGE THERMOELECTRIC MODULE SIMULATION OF NONSTATIONARY HEATING/COOLING PROCESS OF TWO-STAGE THERMOELECTRIC MODULE Vainer A.L., Perepeka V.I., Skipidarov S.Ya. ( Scientific research institute «Storm», 7, Tereshkova Str., Odessa,

More information

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B for uli With Rejoic Herts/ on mor ol dition # 10745-Z1 ime ortez Keyord ccompniment y effy Honoré INTRO With energy ( = c 88) Keyord * m7 B sus 4 B 7/B mj 9 /B SMPL B 7 *Without percussion, egin he 1995,

More information

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras BLADE 12th Generation Rafał Olszewski Łukasz Matras Jugowice, 15-11-2012 Gl o b a l M a r k e t i n g Dell PowerEdge M-Series Blade Server Portfolio M-Series Blades couple powerful computing capabilities

More information

Bonn Declaration on Regional Cooperation in Quality Assurance in Higher Education Adopted on 20 June 2007 during the Conference Enhancing Quality Across Borders R egional Cooperation in Quality Assurance

More information

III Bienal de Autismo Página 1 / 43

III Bienal de Autismo Página 1 / 43 III Bienal de Autismo Página 1 / 43 A Direcção da APPDA N ort e dá -v os as B oas V in das à I I I B ien al de Au t is m q u e es t a corres p on da à s v os s as ex p ect at iv as com o t em a em deb

More information

Practice Writing the Letter A

Practice Writing the Letter A Aa Practice Writing the Letter A A a A a Write a in the blank to finish each word. c t re h d Write A in the blank to finish each word. nn US ndy Bb Practice Writing the Letter B B b B l P b Write b in

More information

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l VB Sprinter D e s c r i p t i o n T h i s r e t r o f i t c o n s i s t s o f i n s t a l l i n g a c r u i s e c o n t r o l s wi t c h k i t i n

More information

Der Bologna- P roz es s u nd d i e S t aat s ex am Stefan Bienefeld i na Service-St el l e B o l o g n a d er H R K Sem in a r D er B o l o g n a P ro z es s U m s et z u n g u n d M it g es t a l t u

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

PROPERTIES OF Fe-36%Ni INVAR WITH NANOCRYSTALLINE STRUCTURE

PROPERTIES OF Fe-36%Ni INVAR WITH NANOCRYSTALLINE STRUCTURE 116 Rev.Adv.Mater.Sci. R.R. Mulyukov, 11 (2006) V.A. Kazantsev, 116-121 Kh.Ya. Mulyukov, A.M. Burkhanov, I.M. Safarov and I.Kh. Bitkulov PROPERTIES OF Fe-36%Ni INVAR WITH NANOCRYSTALLINE STRUCTURE R. R.

More information

Certificate of Compliance

Certificate of Compliance No. 0V151007.CFMTW07 Brushless Dc motor FL42BLS01(CE), FL16, FL20, FL22, FL24, FL28, FL32, FL33, FL36, FL42, FL45 EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-6-1:2007, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, No. 0V151007.CFMTW08

More information

3 3RG78 45 program overview

3 3RG78 45 program overview Overview RG78 45 light curtains and arrays with integrated processing unit for type 4 in accordance with IEC/EN 61496 With "Standard" function package Resolutions: 14, 0, 50, and 90 Protective zone height:

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

26 Ideals and Quotient Rings

26 Ideals and Quotient Rings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan 26 Ideals and Quotient Rings In this section we develop some theory of rings that parallels the theory of groups discussed

More information

BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES

BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES P R E S ENTATION T R A F I KF DOR A GE MEETING 2 0 1 5 AALBORG 29 TH OF AUGUST NT K R I S T I A N H E G N E R R E I N A U, K R I SJ TO IHA N

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

afe advisors investment Defining a Global Fiduciary Standard of Excellence self-assessment of fiduciary excellence for U.S.

afe advisors investment Defining a Global Fiduciary Standard of Excellence self-assessment of fiduciary excellence for U.S. self-assessment of fiduciary excellence for investment advisors afe Defining a Global Fiduciary Standard of Excellence For professionals who provide investment advice, including financial advisors, broker-consultants,

More information

Letters & Sounds is the government programme for teaching phonics and high frequency words.

Letters & Sounds is the government programme for teaching phonics and high frequency words. Letters & Sounds is the government programme for teaching phonics and high frequency words. It is split into 6 phases with the different phases being covered in different years in Foundation Stage and

More information

Texas Medical Center

Texas Medical Center Texas Medical Center Pedestrian Circulation Master Plan Skywalk and Utility Integration Guidelines For the Institutions of the Texas Medical Center Houston,Texas www.tmc.edu A Vision for Growth prepared

More information

Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk

Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk Year 1 Set 1: CVC words Set 2: CVC and CCVC words Set 3: CVC, CCVC and CCVCC words Set 4: Words containing 'ch', 'sh', 'th' and 'wh' Set 5: Words ending in 'll',

More information

Page 1 of 37 # $ $ " $# " #! " % $ &'(")"# *+,)#)./(0 1)2+)1*+, 3")#)./("*+4,%" )#)./(,,)#2+)( 3 %&'/ ",, &*)1*/252+))&1)1*'25 2+))6 " #% 6" " 6 " ",, ", #, 1+, 6 6,, " 3, )/, &'(" )/,6# 2+2(%,*(, 1, ")#).*+

More information

RingCentral for Outlook. Installation & User Guide

RingCentral for Outlook. Installation & User Guide RingCentral for Outlook Installation & User Guide RingCentral for Outlook Installation & User Guide C o nt e nt s 2 Contents Introduction...............................................................

More information

Vehicle Identification Numbering System 00.03

Vehicle Identification Numbering System 00.03 Vehicle Identification Numbering System 00.03 IMPORTANT: See Subject 050 for the vehicle identification numbering system for vehicles built before May 1, 2000. Federal Motor Vehicle Safety Standard 115

More information

Consequences of Criminal Convictions for Occupational Licensing

Consequences of Criminal Convictions for Occupational Licensing TCEQ REGULATORY GUIDANCE Permitting and Registration Support Division RG-521 February 2014 Consequences of Criminal Convictions for Occupational Licensing Contents The TCEQ and Occupational Licenses...

More information

Math. Rounding Decimals. Answers. 1) Round to the nearest tenth. 8.54 8.5. 2) Round to the nearest whole number. 99.59 100

Math. Rounding Decimals. Answers. 1) Round to the nearest tenth. 8.54 8.5. 2) Round to the nearest whole number. 99.59 100 1) Round to the nearest tenth. 8.54 8.5 2) Round to the nearest whole number. 99.59 100 3) Round to the nearest tenth. 310.286 310.3 4) Round to the nearest whole number. 6.4 6 5) Round to the nearest

More information

Matrix Representations of Linear Transformations and Changes of Coordinates

Matrix Representations of Linear Transformations and Changes of Coordinates Matrix Representations of Linear Transformations and Changes of Coordinates 01 Subspaces and Bases 011 Definitions A subspace V of R n is a subset of R n that contains the zero element and is closed under

More information

HR DEPARTMENTAL SUFFIX & ORGANIZATION CODES

HR DEPARTMENTAL SUFFIX & ORGANIZATION CODES HR DEPARTMENTAL SUFFIX & ORGANIZATION CODES Department Suffix Organization Academic Affairs and Dean of Faculty, VP AA 1100 Admissions (Undergraduate) AD 1330 Advanced Ceramics, Colorado Center for--ccac

More information

Intralogistics Solutions Little space. Plenty of room. - Innovative packaging producer relies on the combination of planning know-how and modern

Intralogistics Solutions Little space. Plenty of room. - Innovative packaging producer relies on the combination of planning know-how and modern Intralogistics Solutions Little space. Plenty of room. - Innovative packaging producer relies on the combination of planning know-how and modern technology for efficient logistics. Philipp Hoops, Rhea

More information

QuesCom I P -T E L E F O N I E & G S M -G A T E W A Y S Robert Urban D i rec tor I nternati onal S al es Agenda Üb e r Q u e s C o m K u n d e n M a r k t üb e r s i c h t Q u e s c o m Lös u n g Q u e

More information

Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness

Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness Revised 8/22/13 CCSS CCSS.ELA-Literacy.RF.2.3 Know and apply grade-level phonics and word analysis skills in decoding

More information

MANGIS MOTOR SERVICE CO.

MANGIS MOTOR SERVICE CO. INVENTORY- BORGWARNER FROM Jobber Price Sheet 7/1/2001 INVENTORY DATE 7/5/02 GRAND TOTAL ENTIRE LINE $ 11,534.38 PART NUMBER BRAND POP CODE QUANTITY JOBB EA JOBB TOTAL CARB KITS + COMPONENTS PRICE SHEET

More information

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Carl Phili Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Allegro 1. Magniicat TACET Carl Phili Emanuel BACH (1714-1788) 2. Quia resexit Sorano Andante 5 9 12 2 C.Ph.E.Bach. Magniicat Vocal solo

More information

CORSO AVANZATO DI NEGOZIAZIONE Un laboratorio intensivo per lo sviluppo e la pratic a d elle c apac ità neg oz iali Scotwork Italia S.r.l. C op y rig h t 2 0 0 6 1 O I m p l t l t z o l N o z n n l h l

More information

Ź Ź ł ź Ź ś ź ł ź Ś ę ż ż ł ż ż Ż Ś ę Ż Ż ę ś ź ł Ź ł ł ż ż ź ż ż Ś ę ż ż Ź Ł Ż Ż Ą ż ż ę ź Ń Ź ś ł ź ż ł ś ź ź Ą ć ś ś Ź Ś ę ę ć ż Ź Ą Ń Ą ł ć ć ł ł ź ę Ś ę ś ę ł ś ć ź ś ł ś ł ł ł ł ć ć Ś ł ź Ś ł

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

ú Ó Á É é ú ú É ú Á Á ú É É É ú É Ó É ó É Á ú ú ó Á Á ú Ó ú Ó ú É Á ú Á ú ó ú Á ú Á É Á Á Ó É Á ú ú é ú ú ú ú Á ú ó ú Ó Á Á Á Á ú ú ú é É ó é ó ú ú ú É é ú ú ú óú ú ú Ó Á ú ö é É ú ú ú úé ú ú É É Á É

More information

Plain English for Lawyers

Plain English for Lawyers Plain English for Lawyers Plain English for Lawyers fifth edition Richard C. Wydick emeritus professor of law university of california, davis Carolina Academic Press Durham, North Carolina Copyright 2005

More information

Enhanced Stripline Scanning Array B.M. Cahill and J.C. Batchelor

Enhanced Stripline Scanning Array B.M. Cahill and J.C. Batchelor Enhanced Stripline Scanning Array B.M. Cahill and J.C. Batchelor This paper is a postprint of a paper submitted to and accepted for publication in IET Microwaves, Antennas and Propagation and is subject

More information

THE SQUARE PARTIAL SUMS OF THE FOURIER TRANSFORM OF RADIAL FUNCTIONS IN THREE DIMENSIONS

THE SQUARE PARTIAL SUMS OF THE FOURIER TRANSFORM OF RADIAL FUNCTIONS IN THREE DIMENSIONS Scientiae Mathematicae Japonicae Online, Vol. 5,, 9 9 9 THE SQUARE PARTIAL SUMS OF THE FOURIER TRANSFORM OF RADIAL FUNCTIONS IN THREE DIMENSIONS CHIKAKO HARADA AND EIICHI NAKAI Received May 4, ; revised

More information

Device I n s t r u m en t a t io n E x a m p l es : I P S L A s & N et F l o w Presented by Emmanuel Tychon Techni cal M ark eti ng Eng i neer TU D resden, J anuary 1 7 th 2 0 0 7 1. C is co I O S I P

More information

Double Integrals in Polar Coordinates

Double Integrals in Polar Coordinates Double Integrals in Polar Coorinates Part : The Area Di erential in Polar Coorinates We can also aly the change of variable formula to the olar coorinate transformation x = r cos () ; y = r sin () However,

More information

AP Physics C: Electricity and Magnetism 2011 Scoring Guidelines

AP Physics C: Electricity and Magnetism 2011 Scoring Guidelines AP Physics C: Electricity and Magnetism 11 Scoring Guidelines The College Board The College Board is a not-for-profit membership association whose mission is to connect students to college success and

More information

O s OAM Requirements for 40/100 GE Eth ernet AI S? Gary Nicholl C is co S ys t e m I E E E 8 0 2. 3 b a T as k F orce M arch 1 8, 2 0 0 8 rlan d o, F L 1 O O O O Background E t h e r n e t i s r a p i

More information

The Instant Impresario Guitar Instruction Guide

The Instant Impresario Guitar Instruction Guide The Instant Impresario Guitar Instruction Guide (Everything you need to know to get playing right away!) First Things First: This guitar can either be powered by the AC Adapter (included) or via eight

More information

Modifier Reference Policy

Modifier Reference Policy Policy Number 2015R0111C Annual Approval Date Modifier Reference Policy 11/12/2014 Approved By Payment Policy Oversight Committee IMPORTANT NOTE ABOUT THIS REIMBURSEMENT POLICY You are responsible for

More information

Freeze Protection Thermostats MODELS SST 2. Installation and Operation Manual

Freeze Protection Thermostats MODELS SST 2. Installation and Operation Manual Freeze Protection Thermostats MODELS SST 2 Part Number 22744 MANUAL We Manage Heat Installation and Operation Manual Environmental Technology, Inc. 1850 N Sheridan Street South Bend, Indiana 46628 (574)

More information

Tristan s Guide to: Solving Series Circuits. Version: 1.0 Written in 2006. Written By: Tristan Miller Tristan@CatherineNorth.com

Tristan s Guide to: Solving Series Circuits. Version: 1.0 Written in 2006. Written By: Tristan Miller Tristan@CatherineNorth.com Tristan s Guide to: Solving Series Circuits. Version: 1.0 Written in 2006 Written By: Tristan Miller Tristan@CatherineNorth.com Series Circuits. A Series circuit, in my opinion, is the simplest circuit

More information

ATEX Installation Instructions for Micro Motion ELITE CMFS Sensors

ATEX Installation Instructions for Micro Motion ELITE CMFS Sensors Installation Instructions P/N MMI-20015054, Rev. AA May 2009 ATEX Installation Instructions for Micro Motion ELITE CMFS Sensors For ATEX-approved sensor installations Note: For hazardous installations

More information

Series description: Wilo-Star-Z

Series description: Wilo-Star-Z H[m] Series description: Wilo-Star-Z 4 3 Wilo-Star-Z Star-Z 2/5 2/4 2 1 Star St ar- Z1 5T Design Glandless circulation pump with threaded connection Application Potable water circulation systems in industry

More information

Chapter 14: Public Facilities

Chapter 14: Public Facilities Chapter 14: Public acilities Chapter Overview The City s public facilities (see Exhibit 14-1) and associated activities provide a high level of service to residents and businesses and serve as an economic

More information

FACTORING ANGLE EQUATIONS:

FACTORING ANGLE EQUATIONS: FACTORING ANGLE EQUATIONS: For convenience, algebraic names are assigned to the angles comprising the Standard Hip kernel. The names are completely arbitrary, and can vary from kernel to kernel. On the

More information

Form: Parental Consent for Blood Donation

Form: Parental Consent for Blood Donation A R C Wt, C 20006 Ptl Ct f B i Ifi T f t y t ll f i y tl t q y t l A R C ly. Pl ll 1-800-RE-CROSS (1-800-733-2767) v. if y v q r t t i I iv t f yr,, t, y v t t: 1. Y y t t l i ly, 2. Y y t t t l i ( k

More information

PV (0.775 atm)(0.0854 L) n = = = 0.00264 mol RT -1-1

PV (0.775 atm)(0.0854 L) n = = = 0.00264 mol RT -1-1 catalyst 2 5 g ¾¾¾¾ 2 4 g 2 g DH298 = rxn DS298 C H OH( ) C H ( ) + H O( ) 45.5 kj/mol ; = 126 J/(K mol ) ethanol ethene water rxn 1 atm 760 torr PV (0.775 atm)(0.0854 L) n = = = 0.00264 mol RT -1-1 (0.08206

More information

IronPort Gateway Security Products The Leader in Communication Security Reiner Baumann IronPort Systems The Principles of Industry Leadership A n a l y s t L e a d e r s h i p R e c o g n i z e d a s t

More information

Present. and. RFA No79/2OO5

Present. and. RFA No79/2OO5 IN TE IG OURT OF KARNATAKA IRUIT BEN AT DARWAD Dted this the Q7th Dy of Mch 211 Pesent TE BLE MRJUSTIE KLMANJUNAT nd TE BLE MRJUSTIE NNAGAMOAN DAS BETWEEN: RFA No7/2OO5 Shi Adiveppgoud S/o MllngoudRyngoud,

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

AP Physics C: Electricity and Magnetism 2009 Scoring Guidelines

AP Physics C: Electricity and Magnetism 2009 Scoring Guidelines AP Physics C: Electricity and Magnetism 9 Scoring Guidelines The College Board The College Board is a not-for-profit membership association whose mission is to connect students to college success and opportunity.

More information

Video og IP TV - h v or da n p هv ir k es n et t v er k en e? t t a d A c c o u n t M a n a g S P / T o m S m t Ole-P et er R s er elec eg en 1 Hva gjorde vi u t en T V.... 2 2 0 0 m il l s am t idige

More information

He Will Hold Me Fast (When I Fear My Faith Will Fail)

He Will Hold Me Fast (When I Fear My Faith Will Fail) ? 9? 1? Full Hope (h = 66) (v:fm7) 1. When. Those. (v:fm7) Till When Pre ust? I ll I cious ice could not Raed ith Bought by / love Him faith fear saves life tempt / nev let Him at are /C faith H bled /C

More information

C e r t i f i c a t e

C e r t i f i c a t e C e r t i f i c a t e of Continued Compliance Certificate No.: 13229052/AA/02 In compliance with the procedure specified in RD_070, Telefication declares that the stated alarm equipment complies with the

More information

80 Series - Modular timers 16 A. Features 80.01 80.11

80 Series - Modular timers 16 A. Features 80.01 80.11 80 Series - Modular timers 6 A 80. Multi-function and mono-function timer range - Multi-function & multi-voltage 80. - ON delay, multi-voltage 7.5 mm wide Six time scales from 0.s to 24h 35 mm rail (EN

More information

Light, Speed. Everywhere.

Light, Speed. Everywhere. Light, Speed. Everywhere. www.thuraya.com Follow us on /thurayatelecom When you need superior mobility with zero compromise on connectivity, there can only be one choice: Thuraya IP+. The high-speed IP

More information

Freeze Protection Thermostats MODELS SST 2. Installation and Operation Manual

Freeze Protection Thermostats MODELS SST 2. Installation and Operation Manual Freeze Protection Thermostats MODELS SST 2 Part Number 22744 MANUAL We Manage Heat Installation and Operation Manual Environmental Technology, Inc. 1850 N Sheridan Street South Bend, Indiana 46628 (574)

More information

e Videobewaking ov er I P Marty K n o p e rt 1 A l l m z u l l b t g r u m a k h w k h w k z a l z r E p r m a r k t t c m a r k t Video vision: e vor en va n video en in de na ij e oek om st eb ik en

More information

Enrolment Application Form

Enrolment Application Form PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH OF APPLICANT INSTITUTE OF CULINARY ARTS Farm Calenick, Zevenrivieren Road, Banhoek, Stellenbosch PO Box 6314 U N I E D A L 7612, S OUTH AF RI C A T E L +27 (0) 21 885 1414 I F

More information

Review Test 4. 1. Simplify: 6 7 2 7. 93 25y xy. 93 25y xy. C) y. D) xy E) None of the above. 2. Simplify: Page 1

Review Test 4. 1. Simplify: 6 7 2 7. 93 25y xy. 93 25y xy. C) y. D) xy E) None of the above. 2. Simplify: Page 1 Review Test 4. Simplify: 6 7 7 x xy 5xy 6x 9 5y xy 9 5y xy 9x 5y y 9y 5 xy. Simplify: 5 5 c c5 c 5 ( c)( c5) 0c 5 ( c)( c5) 0c 0 ( c)( c5) 0c 5 ( c)( c5) 0c 5 ( c)( c5) Page . Simplify: r r 9 r 4r 9 r

More information

Soft Starter. Product Description. Ordering Code. Type Selection. Selection Guide RSG D 40 16 E 0 VD00

Soft Starter. Product Description. Ordering Code. Type Selection. Selection Guide RSG D 40 16 E 0 VD00 Soft Starter Three Phase General Purpose Soft Starters Type RSGD Soft starting and soft-stopping of 3-phase squirrel cage motors 45mm wide IP20 housing Operational Voltage: RSGD40 (220-400V), RSGD60 (220-600V)

More information

DHL EXPRESS CANADA E-BILL STANDARD SPECIFICATIONS

DHL EXPRESS CANADA E-BILL STANDARD SPECIFICATIONS DHL EXPRESS CANADA E-BILL STANDARD SPECIFICATIONS 1 E-Bill Standard Layout A B C D E F G Field/ DHL Account Number Billing Customer Name Billing Customer Address Billing Customer City Billing Customer

More information

The Business Case for D om aink ey s I d ent ified M ail Andy Spillane V ic e P r es ident, Y ah o o! M February 13, 2006 ail 1 Fighting Spam & Email Abuse R eq uir es a M ulti-fac eted Appr o ac h DomainKeys

More information

Price C hange: Change: Income and Substitution Effects

Price C hange: Change: Income and Substitution Effects Price Change: Income and Substitution Effects THE IMPACT OF A PRICE CHANGE Economists often searate the imact of a rice change into two comonents: the substitution i effect; and the income effect. THE

More information

MHCO MHCO-RI. Transmitter The Transmitter, connected to the system, acquires the inputs and througth a fiber optic transmits it to the receiver.

MHCO MHCO-RI. Transmitter The Transmitter, connected to the system, acquires the inputs and througth a fiber optic transmits it to the receiver. -TVI -RI D.C. MEASURING CONVERTER Converter for D.C. Current and/or Voltage measurement. Direct connection to D.C. mains rating up to 4 kvcc. Fully isolated multi-voltage power suppy. Fiber optic connection

More information

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

<?xml version=1.0 encoding=utf-8?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ Applicazioni Java W S con Ax is sistema di tr ac c iab il ità ag r o al imen tar e Ing. Mario G.C.A. Cimino M.G.C.A.Cimino, Applicazioni Java-W S con Ax is, D ipar t ime nt o d i I ng e g ne r ia d e ll

More information

Curso de Inglés Para Hispanos

Curso de Inglés Para Hispanos Curso de Inglés Para Hispanos Cuando mire este signo: Pare de escuchar y haga el examen. Cuando mire este signo: Estudiamos conversaciones. Cuando mire este signo: Estudiamos vocabulario nuevo. Cuando

More information

Complex Conjugation and Polynomial Factorization

Complex Conjugation and Polynomial Factorization Comlex Conjugation and Polynomial Factorization Dave L. Renfro Summer 2004 Central Michigan University I. The Remainder Theorem Let P (x) be a olynomial with comlex coe cients 1 and r be a comlex number.

More information

DATING YOUR GUILD 1952-1960

DATING YOUR GUILD 1952-1960 DATING YOUR GUILD 1952-1960 YEAR APPROXIMATE LAST SERIAL NUMBER PRODUCED 1953 1000-1500 1954 1500-2200 1955 2200-3000 1956 3000-4000 1957 4000-5700 1958 5700-8300 1959 12035 1960-1969 This chart displays

More information

Origami ASSEMBLY INSTRUCTIONS SUPPLIED MATERIAL

Origami ASSEMBLY INSTRUCTIONS SUPPLIED MATERIAL - HOLES F OR THE WALL PLUGS. - AG UJEROS PARA LOS T ACO S DE FIJACIÓN. - LÖCHER F ÜR DIE DÜBEL. ORIGAMI REF.: 4500 - Use this template t o instal the lamp followind all st ep s d escribed in th e Installation

More information

Today. Network Security. Crypto as Munitions. Crypto as Munitions. History of Cryptography

Today. Network Security. Crypto as Munitions. Crypto as Munitions. History of Cryptography Network Security Symmetric Key Cryptography Today Substitution Ciphers Transposition Ciphers Cryptanalysis 1 2 Crypto as Munitions Does: protecting information kill enemies? failure to protect information

More information

1 Exercise 4.1b pg 153

1 Exercise 4.1b pg 153 In this solution set, an underline is used to show the last significant digit of numbers. For instance in x = 2.51693 the 2,5,1, and 6 are all significant. Digits to the right of the underlined digit,

More information