СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДП «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДП «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»"

Transcription

1 Міністерство інфраструктури України, Першому заступнику Міністра, Голові постійно діючої Комісії Міністерства інфраструктури України для проведення конкурсного відбору керівників суб єктів господарювання державного сектору економіки пану В.Ю.Шульмейстеру КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА ДП ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ НЕФЕДОВА О.В. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДП «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» м. Київ вересень

2 ЗМІСТ Вступ 5 Розділ I. Мета та Основні напрямки формування Стратегії розвитку ДП «ІМТП» Мета та визначальні рамки Стратегії розвитку ДП «ІМТП» Стратегічні цілі ДП «ІМТП» 10 Розділ II. Аналіз середовища ДП «ІМТП» Аналіз внутрішніх факторів розвитку ДП «ІМТП» Напрями діяльності та послуги Територія (землі) Інфраструктура та споруди Портове обладнання та технології Кадрові ресурси Фінансові ресурси Інформаційні ресурси та комунікації Система управління ДП «ІМТП» Корпоративна культура Аналіз зовнішніх факторів розвитку ДП «ІМТП» 20 Розділ III. Стратегія розвитку ДП «ІМТП» до 2017 р Реформування організаційно-правової форми діяльності ДП 23 «ІМТП» - основні концептуальні положення 3.2. Нормативно-законодавче підґрунтя розробки стратегії 26 розвитку 3.3. Побудова системи можливих ризиків щодо реалізації 34 обраної Стратегії розвитку ДП «ІМТП» Розділ IV. Концепція щодо реалізації Стратегії розвитку ДП «ІМТП» до р Потенційні можливості ДП «ІМТП» до 2017 р Ринкові тенденції та їх вплив Інфраструктурна та технічна сфери, сфери екологічної 38 безпеки Сфери забезпеченості інвестиційними ресурсами Сфери управління ДП «ІМТП» Сценарії розвитку ДП «ІМТП» до 2017 р Оптимістичний сценарій Реалістичний сценарій 43 2

3 4.3. Стратегія розвитку холдингу «ІМТП» за функціональними 44 напрямками Маркетингова стратегія Стратегія розвитку інтеграційних відносин Внутрішня інтеграція Зовнішня інтеграція Стратегія технічного розвитку Загальні принципи та умови технологічного 48 розвитку Спеціалізовані комплекси Під'їзні та внутрішньопортові авто- та залізничні 50 шляхи Кранове господарство й навантажувачі Стратегія розвитку системи управління та управління 51 ризиками Формування системи перекладу стратегії 52 підприємства на рівень тактичного та оперативного управління; створення системи контролю над ходом її реалізації Оптимізація процесів узгодження і прийняття 52 рішень, процесів робочої комунікації між різними підрозділами БО Організаційна культура Розвиток інформаційної інфраструктури компанії Оптимізація системи управління персоналом Розвиток системи безпеки Стратегія розвитку соціальної політики Внутрішні соціальні програми холдингу «ІМТП» Зовнішні соціальні програми холдингу «ІМТП» Стратегія в галузі охорони навколишнього середовища Стратегія в сфері зв язків з громадськістю Механізми реалізації Стратегії розвитку холдингу «ІМТП» 57 до 2017 р План заходів з реалізації стратегії розвитку холдингу 58 «ІМТП» до 2017 р Відстеження ходу реалізації стратегії холдингу «ІМТП» 59 до 2017 р. 3

4 Розділ V. Очікувані результати реалізації стратегії розвитку холдингу 61 «ІМТП» до 2017 р Загальний підсумок реалізації стратегії Результати реалізації стратегії у відповідності до 61 поставлених стратегічних цілей ДП «ІМТП» до 2017 р Результати реалізації стратегії відповідно до плану заходів 62 щодо реалізації стратегії розвитку ДП «ІМТП» до 2017 р. Додаток I. План заходів АМПУ щодо реалізації Стратегії розвитку ДП «ІМТП» до 2038 р. (стратегічний план) 64 Додаток II. План-схема ДП «ІМТП» 65 Додаток III. Закон України Про холдингові компанії в Україні 67 Використана література 73 4

5 ВСТУП Забезпечення високого рівня конкурентоспроможності вітчизняних морських портів важливе завдання сучасного етапу життєздатності всієї транспортної системи України. Більш того, з метою збереження свого економічного суверенітету, забезпечення стабільного зростання необхідно створити та підтримати функціонування конкурентного й прозорого ринкового середовища, яке стимулюватиме ефективне функціонування морських портів та зміцнить їх потенціал. Тобто орієнтація на оптимально функціонуючий транспорт повинна розглядатися як важливий фактор сталого економічного розвитку, а відхилення від оптимальних значень як індикатор додаткового резерву для зростання. Безумовно, визначення національних економічних інтересів має першорядне значення, тому зважена їх реалізація є одним із головних завдань розвитку нашої держави. Але для того, щоб розвиватися незалежно, і в той же самий час на основі партнерства і співробітництва, є необхідним значне посилення позицій через поєднання інтересів усіх суб єктів господарювання, зміцнення довіри до інституцій вітчизняного транспорту задіяних сторін. Однак, це далеко не усі з перешкод на шляху до ефективності, основні стримуючі фактори слід пов'язувати з цілою низкою проблем, найважливіші з яких полягають у виборі форми та механізму управління, ступеня втручання держави у процес взаємодії контрагентів, існування відверто корупційних схем практично на усіх етапах взаємодії сторін, відсутність прозорого, зрозумілого механізму здійснення транспортних операцій тощо. Тобто побудова довгострокової стратегії розвитку порту це багатокритеріальна задача з впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, яка має будуватися не лише із врахуванням потенційних можливостей самого порту, а, нажаль, у першу чергу, займатися питаннями запобігання зловживаннями на місцях, оскільки саме такі дії зводять нанівець майже усі свідомо прораховані та виважені підходи. Наявність висококонкурентних ринків транспортних послуг виключає можливість директивного визначення та опрацювання вищенаведених питань, за умови існування на цих ринках та отримання позитивного результату в довгостроковому періоді, тому важливо проведення кардинальної перебудови господарської діяльності в портовій галузі країни, що є питанням настільки комплексним й складним, наскільки і сучасним та затребуваним. 5

6 РОЗДІЛ I МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДП «ІМТП» 1.1. МЕТА ТА ВИЗНАЧАЛЬНІ РАМКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДП «ІМТП» Державне підприємство «Іллічівський морський торговельний порт» (ДП «ІМТП») - державне підприємство, що входить до трійки найбільш потужних морських портів України, в морському суспільстві іменованих терміном «Велика Одеса». Після вступу в силу Закону «Про морські порти України», ДП «ІМТП» - компанія, що спеціалізується на стивідорній діяльності, а також диспетчеризації вантажно-розвантажувальних робіт в ІМТП. У той же час органом, який визначає стратегію розвитку ІМТП і забезпечує взаємодію та координацію зусиль підприємств, що здійснюють господарську діяльність на території ІМТП, з метою реалізації стратегії розвитку порту є Адміністрація морських портів України в особі своєї філії в ІМТП. Виходячи з цього, метою Стратегії розвитку ДП «ІМТП» є виключно положення, які сформовані з точки зору удосконалення його господарської діяльності, перш за все реалізації послуг з вантажно-розвантажувальних робіт (ВРР) й комплексного обслуговування флоту безпосередньо в порту, а також реалізації комплексу логістичних та додаткових послуг, спрямованих на створення доданої вартості вантажам. На вибір стратегії розвитку ДП «ІМТП» робить істотний вплив, у першу чергу, поточна суспільно-економічна ситуація в Україні, нестабільність якої не сприяє можливості поступового, виваженого функціонування портових підприємств. Крім того, прийнята раніше за основу форма лібералізації портової діяльності у вигляді укладання концесійних договорів не може вважатися оптимальним варіантом середньострокової стратегії в умовах економічної кризи та фактичного стану війни з одним із основних традиційних зовнішньоекономічних партнерів України - Росією. Саме у такі періоди нестабільного зовнішнього середовища переважне значення набувають механізми та інструменти забезпечення сталого розвитку підприємства, де під останнім розуміється такий динамічний стан системи підприємства або її окремих елементів, при якому вони здатні утримувати рівновагу своєї внутрішньої структури і динаміки в кожний окремий 6

7 проміжок часу, тобто у разі відхилення від стійкості свого розвитку система не розпадається, а зберігає свою цілісність у протиборстві із зовнішніми і внутрішніми руйнівними впливами. А у якості інструментів управління таким розвитком вважаємо за доцільне використання таких з них 1 : 1. Управлінські концепції підприємства - на відміну від традиційної концепції діяльності підприємства, в якій метою є досягнення максимального прибутку, управлінські концепції оголошують метою підприємства забезпечення сталого розвитку за рахунок нарощування обсягів діяльності та зростання активів. 2. Стратегічне планування - забезпечення сталого розвитку підприємства в середньостроковій та довгостроковій перспективах за рахунок створення і підтримки відповідності між цілями підприємства та її потенційними можливостями у напрямку прогнозованих станів і тенденцій ринку. Специфічний метод стратегічного планування - програмування діяльності, система аналізу проміжних результатів, коректування прогнозів, цілей і завдань, технології діяльності. Специфічна мета - забезпечення орієнтації підприємства на досягнення економічних завдань і самозбереження. 3. Бізнес-планування - постанова та обґрунтування підприємницької мети як проекту її досягнення, що має доказовий характер. Розробка організаційно-економічного плану дій та схем прийняття рішень, що забезпечують гнучкість і адаптивність підприємства до мінливих умов зовнішнього і внутрішнього середовища в процесі реалізації проекту. 4. Моніторинг - вирішення завдання забезпечення сталого розвитку підприємства в режимі реального часу на основі відстеження фінансовогосподарських процесів і оперативного коригування планів і технологій роботи. 5. Маркетинг - забезпечення стійкості ставиться як завдання стратегії зростання: інтенсивне зростання, інтеграційний ріст (прогресивна, регресивна і горизонтальна інтеграції), диверсифікаційне зростання (концентрична, горизонтальна і конгломератна диверсифікації). 6. Реінжиніринг - концепція внутрішньофірмового управління, відповідно до якої підприємства повинні заново визначити зміст своєї діяльності і, відмовившись у внутрішньому управлінні від пріоритету 1 Войнова Ю.С. Забезпечення стійкості підприємства в умовах економічної кризи 7

8 поопераційної спеціалізації, перенести акцент на міжфункціональні бізнеспроцеси. 7. Контролінг - розробка механізму саморегулювання, відповідального за зворотній зв'язок в контурі управління, в основі якого знаходиться інтеграція та координація функцій обліку, інформаційного забезпечення та контролю. Сталий розвиток - мета контролінгу як спеціальної системи інструментів управління підприємством. Запропонована схема дозволяє виробити стійку модель стратегії підприємства, в тому числі його структурної трансформації в кризовий період. На нашу думку, має сенс підкреслити певні особливості ДП «ІМТП» - по-перше, як результат розвалу СРСР різку зміну видів вантажопотоків у порівнянні з тими, під які ІМТП був спеціалізований, а по-друге, відсутність можливості істотного розширення території порту. Тобто незважаючи на те, що спочатку ІМТП будувався далеко від великих населених пунктів, розвиток міста Одеса, а також зростання Іллічівська, призвели до того, що в даний час ІМТП не має резерву територіального збільшення. Тому розвиток порту доцільно і можливо здійснювати, в основному, за рахунок вдосконалення технології переробки вантажів і обробки транспортних засобів, зниження виробничих витрат, підвищення продуктивності праці та модернізації організаційної структури порту, спрямованих на надання клієнтам комплексу послуг, які створюють додану вартість вантажам, що проходять через порт. Але в силу обмеженості вантажної бази та жорсткої конкуренції з іншими портами Чорноморсько-Азовського басейну базова стратегія розвитку порту повинна будуватися на принципах диференціації та корпоратизації. Під диференціацією ми розуміємо систематичне створення значущої різниці між ІМТП та його конкурентами у сенсі отримання високої якості надаваних послуг, що створюють додану вартість. Споживачі мають сприймати цю різницю як перевагу і причину для переваги. У силу цього та щоб мати достатньо ресурсів для впровадження таких інноваційних підходів, порт повинен стати центром технологічних інновацій в області переробки вантажів і обробки транспортних засобів. У той же час з урахуванням ринкових реалій, порт повинен бути підприємством не лише потужним, але й гнучким, здатним швидко адаптуватися до мінливих ринкових умов. Для досягнення цієї мети ефективним інструментом може бути зміна організаційно-правової форми 8

9 морського порту та його структурних складових у вигляді холдингової компанії (Розділ III, пп. 3.1., 3.2.). Ще однією специфічною особливістю є те, що досліджуваний об'єкт відноситься до інфраструктурних підприємств і володіє багатопрофільною, розгалуженою структурою, включаючи й наявність непродуктивних активів, таких як бази відпочинку, пансіонати, навчальні заклади, готель, підприємства харчування тощо. Тому в таких умовах, для досягнення поставленої мети необхідно володіти інформацією за результатами діяльності кожного окремого підрозділу підприємства. Дана вимога пояснюється відмінністю у виробничих циклах різних видів діяльності, різною швидкістю оборотності основних засобів, швидкістю зносу устаткування і трудовитрат працівників порту. Більш того, для розробки детального плану поліпшення фінансових показників підприємства з метою підвищення його конкурентоспроможності зазвичай достатньо наявності загальних даних про результати діяльності підприємства. Однак, в умовах макроекономічної та політичної нестабільності України, для отримання достовірних результатів необхідно аналізувати дані за період мінімум 5 років, при цьому аналіз повинен здійснюватися поквартально для виявлення сезонних коливань доходів і витрат підприємства. Лише при наявності зазначених даних з'являється можливість розрахувати ефективність роботи кожного окремого підрозділу, визначити та економічно обґрунтувати необхідний штат співробітників, обсяг капітальних інвестицій для підвищення його конкурентоспроможності тощо. Стає можливим не тільки оцінити необхідність розвитку даного підрозділу і розрахувати капітальні інвестиції, але і прийняти рішення про подальшу форму його функціонування: або як підрозділу підприємства, або як відокремленого майнового комплексу, або взагалі поставити питання про необхідність його існування, якщо довести економічну ефективність та соціальну обґрунтованість отримання даного роду послуг від сторонніх організацій, відібраних по результатах тендеру. Подальший аналіз доцільно побудувати на порівнянні інструментів здійснення господарської діяльності та ціноутворення на послуги з урахуванням можливих капітальних інвестицій з відповідними даними. Резюмуючи вищезгадане, слід зазначити, що отримані для підготовки програми розвитку підприємства дані в умовах сьогодення є недостатніми. Будь-який аналіз, заснований на отриманому пакеті інформації, буде лише поверхневим, і відображати лише ту інформацію, яка вже закладена у 9

10 фінансовій звітності підприємства. Використання економіко-математичних моделей також вважаємо малоефективним засобом через їх низьку достовірність, особливо в умовах трансформаційної економіки України та здійснення військових дій СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ДП «ІМТП» Формулювання мети Завдання/Показник виміру Зробити ІМТП портом третього покоління (див. Мал.1) Підвищення економічної ефективності діяльності та капіталізації ДП «ІМТП» у 1,5-2 рази Підвищення конкурентоспроможності на ринку портових та логістичних послуг 1. Аудит з метою визначення всіх доступних до оптимізації та покращення параметрів роботи порту в частині техніко-економічних і фінансових показників, збільшення конкурентоспроможності. 2. Оптимізація роботи порту, зниження ризиків. 3. Системне формування інфраструктури порту третього покоління. 4. Розширення комплексу послуг, виробничої і торговельної діяльності. 5. Реформування підприємства за моделлю Стратегічних бізнес одиниць (внутрішня модель). 6. Інтеграція та гармонізація зв язків з муніципальною інфраструктурою та підприємствами міста. 7. Приведення логістичних взаємозв язків усіх партнерів до рівня порту-дистриб ютору (зовнішня модель). 1. Величина чистого прибутку компанії. 2. Загальна рентабельність. 3. Рентабельність продажів. 4. Коефіцієнт оборотності активів. 5. Вартість чистих активів. 1. Частка національного та регіонального ринку портових та логістичних послуг, що припадає на ДП «ІМТП» по пріоритетних позиціях номенклатури вантажів (контейнери, 10

11 4 5 Чорноморсько-Азовського басейну Професійна маркетингова програма по залученню до роботи з портом учасників міжнародного та національного ринку транспортних послуг Розробка та впровадження економічно обґрунтованих і найбільш якісних технічних й організаційно-управлінських рішень та інновацій серед портів Чорноморсько- Азовського басейну автотехніка, зерно, тарно-штучні вантажі, вугілля, сірка, нафтопродукти, металопродукція ). 2. Збільшення обсягу вантажопереробки ДП «ІМТП» до 15,5 млн. т. до 2017 р. Зокрема: по контейнерах - до 300 тис. TEU на рік, по автотехниці - до 100 тис. тонн на рік, по зерну насипом до 3 млн. тонн на рік. 3. Збільшення частки високоприбуткових вантажів в загальній структурі вантажопереробки ДП «ІМТП» (вантажі в контейнерах, автотехніка, спецтехніка, великовагові та проектні вантажі) в 2,5 рази у порівнянні з аналогічним показником 2014 р. 4. Зменшення тимчасових витрат, необхідних для прийняття та реалізації управлінських рішень в ДП «ІМТП» та його структурних підрозділах, що беруть участь в єдиному технологічному процесі переробки вантажів. 1. Участь у спільних підприємствах, альянсах, об'єднаннях з потужними учасниками ринку транспортних послуг: судноплавними, складськими, залізничними операторами, експедиторськими компаніями з метою збільшення прибутковості бізнесу ДП «ІМТП» за рахунок розвитку такого напрямку як логістичне обслуговування вантажопотоків. 2. Розробка маркетингової програми роботи з дрібними і середніми учасниками ринку. 1. Підвищення продуктивності праці й інтенсивності обробки транспортних засобів в 1,5 рази до 2017 р. 2. Зниження собівартості надаваних послуг і збільшення рентабельності продажів на 30%. 3. Створення з ініціативи ДП «ІМТП» навчального центру з перепідготовки кадрів для підприємств морегосподарського 11

12 6 Забезпечення гідного рівня життя працівників ДП «ІМТП» і постійного зростання соціальних стандартів. комплексу Одеської області. 4. Підвищення ефективності витрат ДП «ІМТП». 5. Розробка комплексної Програми мотивації. 1. Перевищення рівня заробітної плати докерів і працівників ДП «ІМТП» над середньорегіональним рівнем заробітної плати відповідних категорій працівників у транспортній галузі на 50% до 2017 р. 2. Удосконалення соціального пакету. Промислові / екологічні послуги Діяльність по створенню додаткової вартісті Адміністративні/коме рційні послуги Спрощення митних процедур Основні категорії послуг портів третього покоління Організаційний підхід і електронний обмін даними Організаційні послуги в області вантажорозподілу Органіційна інтеграція Традиційні портові послуги Мал.1. Діяльність та послуги портів третього покоління 12

13 Допоміжні види діяльності Прибуток РОЗДІЛ II АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ДП «ІМТП» 2.1. АНАЛІЗ ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ДП «ІМТП» НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОСЛУГИ Основним видом діяльності ДП «ІМТП» за розглянутий період та на даний час є реалізація послуг з ВРР і комплексного обслуговування флоту безпосередньо в порту, розвиток комплексу логістичних та додаткових послуг, спрямованих на створення доданої вартості вантажам. Але звертаємо увагу на те, що надана для виконання конкурсного завдання інформація не містить данні щодо структурного поділення на перевантажувальні комплекси та допоміжні підрозділи, що дало б можливість створити відповідну матрицю так званого «ланцюжку створення вартості Портера» (Мал. 2). Інфраструктура ІМТП (фінансування, планування, відношення з інвесторами тощо) Управління людськими ресурсами (найм на роботу, навчання, система компенсацій тощо) Розробка технології (розробка технології обробки вантажів, тестування, розробка процесів, дослідження технологій зберігання, дослідження ринку тощо) Матеріально-технічне забезпечення (обладнання, маркетинг, обслуговування тощо) Логістика Виробнича діяльність Вихідне забезпечення Основні види діяльності Маркетинг Обслуговування Мал. 2. Ланцюжок створення вартості Портера ТЕРИТОРІЯ (ЗЕМЛІ) ІМТП не має можливостей для розширення території. Майже 75% території ІМТП використовуються в якості складських майданчиків (див. схему Додаток 1). У період до 2017 р. гостро постане питання про ефективність використання території ІМТП. 13

14 ІНФРАСТРУКТУРА ТА СПОРУДИ Структурно споруди та інфраструктура ІМТП розподілені між спеціалізованими вантажними комплексами, перелік і характеристики яких можна знайти на офіційному сайті ІМТП за адресою ПОРТОВЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ Портове обладнання ДП «ІМТП» в значній мірі зношене, за винятком устаткування, придбаного у межах підприємств спільної діяльності. Кранове обладнання має знос до 90% і також потребує негайної заміни. Застосовувані технології на більшості перевантажувальних комплексів не відповідають вимогам сучасності. В цілому, стан технічного оснащення ІМТП на сьогоднішній день можливо оцінити як задовільний і достатній для забезпечення поточних потреб порту. Кількість одиниць парку кранової механізації можна охарактеризувати як надмірне, але придбання нових кранів необхідно на увазі того, що частина з вже наявних має недостатню для сучасних умов вантажопідйомність та виробила свій ресурс. Очевидні переваги надає перехід на використання мобільного кранової техніки в порту. Важливим напрямком робіт буде створення і підтримка в ІМТП єдиної системи технологічного планування і контролю, що забезпечить випереджальний розвиток технологій і своєчасне задоволення потреб з переробки залучених вантажопотоків. Перспективною з точки зору збільшення продуктивності і зниження собівартості вантажних робіт представляється реалізація низки заходів з перепланування частини вже наявних причалів за схемою, яка передбачає використання мобільної кранової техніки КАДРОВІ РЕСУРСИ У зв'язку з надмірною кількістю персоналу, питання, пов'язані з кадровими ресурсами у розглянутий період, залишатимуться однією з ключових проблем. У цьому зв'язку слід звернути увагу на: Подальшу уніфікацію стандартів управління персоналом. 14

15 Підвищення якості підбору персоналу та оновлення кадрів із побудовою комплексу заходів по залученню та утриманню висококваліфікованих фахівців. При цьому джерела підбору повинні бути як внутрішні, так і зовнішні (компанії та організації, як у транспортній галузі, так і поза неї, освітні установи) з переважним акцентом на «внутрішні резерви». Формування кадрового резерву (що стосується як фахівців, робочих, так і керівних посад) з числа працівників та керівників структурних підрозділів ІМТП. Формування ділової зацікавленості співробітників через побудову системи кар'єрного планування. Організацію процесу обміну знаннями всередині організації. Посилення ролі навчально-курсового комбінату ІМТП як в рамках підготовки та перепідготовки персоналу для ІМТП, так і з метою задоволення попиту на дефіцитні робочі спеціальності міста Іллічівськ та навколишніх населених пунктів ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ На підставі наданої в рамках конкурсного завдання фінансово-статистичної звітності ДП «ІМТП» за 2014 р. неможливо скласти достовірне уявлення про реальне фінансове становище підприємства. Виходячи з цифр звітності: Фінансове становище ДП «ІМТП» можна охарактеризувати як стабільне, величина основних фінансових показників діяльності перебуває в межах припустимих (нормальних) значень. Для реалізації стратегічних проектів необхідно керуватися принципом розгляду максимального числа можливих варіантів, але при цьому основним підходом ДП «ІМТП» до фінансування проектів розвитку буде залучення стратегічних партнерів (насамперед, транспортних підприємств і підприємств вантажовласників) і створення з ними на паритетних засадах спільних компаній для реалізації даних проектів. Під тривалі й великі за обсягом інвестицій інфраструктурні проекти необхідно використовувати позикові кошти (довгострокові кредити), у тому числі під державні гарантії (приклади - будівництво аеропорту «Бориспіль», реконструкція Бортницької станції аерації). 15

16 Визначення конкретного джерела зовнішнього фінансування проекту, а також способів погашення вкладу ДП «ІМТП» буде проводитися на етапі розробки концепцій та бізнес-планів (ТЕО) проектів ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ І КОМУНІКАЦІЇ Проекти створення корпоративної інформаційної системи ДП «ІМТП» і включення в Інформаційну систему портового співтовариства (ІСПС) є в середньостроковій перспективі основними проектами з розвитку інформаційних технологій забезпечення управлінської та господарської діяльностей в ДП «ІМТП» і порту в цілому. Крім зазначених вище проектів, значущими з точки зору реалізації стратегії розвитку ДП «ІМТП» можуть бути проекти з розробки та реалізації програм створення єдиного інтранет-сервера ІМТП, що об'єднує інформаційні ресурси компаній бізнес одиниць, та сприяє створенню клієнтоорієнтованого інтернет-сервера підприємства. У період реалізації проекту структурної трансформації ДП «ІМТП» більш гостро постане питання гарантування безпеки інформаційних ресурсів, в силу цього ДП «ІМТП» потрібно інвестувати значні кошти в розробку та створення системи інформаційної безпеки, яка відповідає всім міжнародним стандартам і вимогам щодо систем інформаційної безпеки Клієнтів ІМТП СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДП «ІМТП» В цілому, основною концепцією розвитку системи управління ДП «ІМТП» в найближчі роки повинно стати створення стратегічно орієнтованої організації, в якій поточна щоденна діяльність безпосередньо пов'язана з реалізацією Стратегії. Основні управлінські технології, які будуть впроваджені в ДП «ІМТП» в найближчі роки, мають бути обґрунтовані та проаналізовані з точки зору: системи ключових виробничих показників, підходів щодо проектного управління, планування, оцінки та обліку діяльності підрозділів і робочих груп компанії. Крім того, потрібно подальша відбудова і юридичне закріплення системи взаємовідносин всередині ДП «ІМТП» між бізнес одиницями. Оновлення управлінських технологій має здійснюватися комплексно, всі впроваджувані технології повинні бути взаємопов'язані. 16

17 КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА На сьогодні переважаючим типом організаційної культури ДП «ІМТП» є культура патріархального, навіть патерналістського типу. При постановці масштабних завдань розвитку компанії стане необхідним включення елементів підприємницької культури, якій властиві динамічність, що представляє можливості для максимального прояву індивідуальних особливостей, досягнення індивідуальних цілей і разом з ними цілей компанії. Для цього потрібне створення системи матеріального стимулювання та заохочення самостійності, включення співробітників різного рівня у підготовку та реалізацію змін, оволодіння ними важелями оптимізації власної, колективної і виробничої діяльності. У цих процесах важлива роль відводиться сучасним інформаційним технологіям, зокрема, доцільно підключення всіх компаній - бізнес одиниць, що беруть участь в єдиному технологічному процесі, до єдиної інтранетмережі на базі інтранет-сервера ДП «ІМТП». ВИСНОВКИ Здійснення аналізу внутрішніх факторів розвитку ДП «ІМТП» призвело до висновку, що: Загальний стан інфраструктури та споруд ДП на період реалізації Стратегії оцінюється як задовільний. Реалізація Плану розвитку ІМТП, запропонованого АМПУ надасть змогу задовольнити потреби ІМТП у виробничих потужностях з переробки всіх потенційних та наявних вантажів на наступні 23 роки (до 2038 року). Спеціалізація частини причалів повинна бути скоригована. Необхідність у зміні спеціалізації причалів обумовлена коливаннями кон'юнктури світових ринків вантажів, а також видами вантажів, що оброблюються або заплановані до обробки в ІМТП, та з урахуванням умов майбутньої жорсткої конкуренції. Спеціалізація всіх причалів з урахуванням можливої різкої зміни структури вантажної бази недоцільна, оскільки не є можливим спрогнозувати кон юнктуру вантажів, тому близько 50% причалів необхідно зберігати як універсальні. 17

18 В умовах існуючих обмежень просторового розвитку ІМТП представляється доцільним знесення будівель і споруд невиробничого призначення з попереднім обов язковим обґрунтуванням цієї доцільності. Трансформація ДП «ІМТП» в холдингову компанію дозволить наблизитися до ринкового типу економічних відносин, створить умови для виникнення внутрішньокорпоративного ринку продажу послуг, послідовного зниження їх витрат, підвищення їх інтенсивності та якості, збільшить прибутковість бізнесу в цілому. Державна форма власності ІМТП та його бізнес одиниць дозволить уникнути збитків державного бюджету, викликані як несправедливою оцінкою вартості портових активів в кризовий період, так і неможливістю залучення реальних інвесторів в умовах здійснення фактичних військових дій на території країни. Нижче наведена матриця оцінки внутрішніх факторів, побудована по результатах проведеного дослідження (табл. 2.1.). Таблиця 2.1. Матриця оцінки внутрішніх факторів Внутрішні фактори Вага Рейтинг Зважений Частка Коментарі бал Сильні сторони: Географічне Понад 50 років існування порту, розташування порту ,07 надійна репутація за часів СРСР Мультимодальний ,2 Єдиний в Україні термінал Залізнично-паромний та авто-паромний комплекси Спеціалізовані комплекси по обробці сірки, руди зерна, рослинних олій Розташування припортових заводів у безпосередній близькості до порту Наявність сучасних складських потужностей , , ,13 Обладнані, мають залізничну розв язку Мають достатні глибини та комплексну систему механізації Технологічний зв язок із терміналами порту ,05 Потребує оптимізації 18

19 Комплекс по стаффірованню ,07 Наявність Єдиного офісу Наявність Кадрові ресурси ,13 кваліфікованих кадрів Прибутки порту ,05 Поступове зростання Інформаційні ресурси і комунікації ,05 Розвинуті, але застарілі Корпоративна ,05 Розвинута культура Всього: Слабкі сторони: Маркетингова ,05 Відсутня політика Бюрократія ,24 Дуже високий рівень Стан споруд та інфраструктури ,09 Розвинуті але застарілі Портове обладнання та технологій ,09 Зношені та морально застарілі Фінансові ресурси ,1 Нестача Система управління ,06 Архаїчна Система мотивації ,05 Невиважена Власні кошти для здійснення інфраструктурних проектів Наявність різко збиткових підрозділів та непродуктивних активів Витрати на поточний ремонт та модернізацію Можливість стажування та підвищення кваліфікації персоналу Трудо- та енергомісткість виробничого процесу ,09 Перманентна нестача ,04 Додаткове навантаження , , ,05 19 Практично нерозвинута Високоємні та незбалансовані Екологічна складова ,05 Відсутня процесу виробництва Всього: 85 1

20 2.2. АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ДП «ІМТП» Для розгляду конкурентних переваг ДП «ІМТП» набуває важливості аналіз зовнішніх факторів. Нажаль, надана до конкурсного завдання, а також публічно доступна інформація по ДП «ІМТП» також не містять необхідної інформації для оцінки ступеня впливу різних зовнішніх факторів на діяльність підприємства. У зв язку з цим підсумкова таблиця аналізу зовнішніх факторів представлена лише з урахуванням доступних даних. Матриця оцінки зовнішніх факторів Внутрішні фактори Вага Рейтинг Зважений бал Частка Таблиця 2.2. Коментарі Можливості: Поліпшення ринку зернових, експорт ,22 Попит на завантажування експортних вантажів ,23 Найбільш перспективний тип вантажу Експорт в контейнерах потребує завантажувальні засоби Паромна переправа Іллічівськ - Поті ,22 Розвинута iнфраструктура Анексія Криму, Зростання клієнтури закриття кримських портів ,04 Зростання обмінного курсу долара ,03 Зростання доходів в гривні Контейнеризація Наявність торгівлі ,12 відповідних потужностей Підписання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС ,06 Отримання додаткових преференцій та залучення додаткових вантажопотоків Інформаційний взаємообмін даними з світовою спільнотою ,04 Розширення каналів зв язку та залучення вантажопотоків 20

21 Зростання обсягів світової торгівлі після періоду стагнації ,04 21 Додаткові потенційні можливості отримання нових клієнтів Всього: 69 1 Загрози: Війна з Росією ,17 Занепад транзиту з/у Росію Зниження покупної спроможності населення ,13 Нові митні правила ,17 Зниження глобального попиту на сталеву продукцію ,02 Початок експлуатації молдавського порту ,02 Джурджулешти Конкуренція ІМРП, ОМТП, МП«Южний» ,02 Зміни у податковій політиці ,17 Інвестиційна політика ,13 Конкурентні позиції на загальносвітовому ринку транспортних послуг ,1 Тиск з боку інших видів транспорту ,07 Всього: 92 1 Зменшення попиту на контейнерні перевезення Безсистемні коливання вимог призводять до втрати клієнтів порту Зниження обсягів перевалювання металопродукції Відсутність транзиту у напрямку Молдови Втрата вантажопотоків Безсистемні коливання вимог призводять до втрати клієнтів порту Відсутність зрозумілих умов взаємин на паритетних засадах Зростання конкуренції з боку портів інших держав Чорноморського регіону Втрачання конкурентоздатних позицій завдяки перерозподілу вантажів на інші види транспорту та більш привабливі напрямки

22 Тобто, здійснення якісного та кількісного аналізу діяльності ДП «ІМТП» призвело до висновку, що сильні сторони (123 балів) та визначені можливості (69 балів) середовища, у якому працює підприємство (всього 192 бали) надає певний резерв розвитку ІМТП та потенціал для подолання його слабких місць (85 балів) та запобіганню загроз (92 бали) - (всього 177 балів). Але без впровадження активних дій на підтримку провідних напрямків діяльності ІМТП, без вирішення питань загальної структури та механізмів ефективного функціонування підприємства, ця незначна різниця на користь сильних позицій може зійти нанівець вже у найближчі періоду часу, оскільки стрімкий розвиток сучасного економічного простору, потужність конкурентних портів, невизначеність національного політикуму щодо статусу державного стратегічного потенціалу, високий рівень бюрократизму та корупції, втрата довіри міжнародного бізнес-середовища, та як слідство, їх відмова від співпрацювання з українськими підприємствами ніяким чином не сприяє розвитку національного портового сектору, у тому числі і підприємств супутніх галузей та напрямків діяльності, та не сприяє підвищенню кваліфікаційного рівня профільних фахівців, покращенню якості життя населення нашої держави. 22

23 РОЗДІЛ III СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДП «ІМТП» ДО 2017 р РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «ІМТП» - ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ На сьогодні корпоративна форма організації бізнесу у вигляді формування холдингової структури на основі проведення попереднього акціонування є домінуючою у світі, стосовно до великих та середніх за масштабами діяльності організацій. Вона служить характерним прикладом еволюційного розвитку суспільства з одного боку, та уявляється найбільш придатною для подальшого розвитку у рамках ринкової економіки, з іншого боку. Стосовно ДП «ІМТП» доцільність використання саме такої форми підтверджується багатьма чинниками, серед яких можливо відокремити такі: 1. Сучасний розвиток виробництва неможливий без значних інвестиційних вливань, проте отримання необхідних ресурсів може бути полегшено завдяки іміджу та більшій фінансовій стійкості саме холдингової структури. 2. Побудова стратегічних програм розвитку із збалансованою фінансовою, кредитною, інвестиційною політикою, напрямками розвитку людських ресурсів стає більш ефективною та здійсненною у холдингах із чітким розподіленням обов язків та відповідальностей, можливістю коригувати у межах однієї структури поточні проблеми та знаходити внутрішні резерви для їх розв язання. 3. Посилення конкурентних позицій потребує зниження витрат щодо надання різних видів послуг, що легше зробити в одній компанії з упорядженим перерозподілом доходів. 4. Холдингова компанія має більше можливостей щодо залучення різних ресурсів, ефективного управління внутрішніми процесами, здійснення інноваційної діяльності та реалізації сучасних маркетингових стратегій. 5. Холдингова форма ведення господарської діяльності дуже ефективна при диверсифікації діяльності його підприємств без отримання додаткових ризиків, оскільки централізована концентрація ресурсів (інтелектуальних, фінансових, матеріальних) надає змогу скоригувати потенційні загрози внутрішніми резервами товариства. 6. Набуття активами холдингу ринкової вартості та конвертація їх на фондовому ринку. Взагалі, це головна перевага такої організаційно-правової 23

24 форми побудови підприємства, оскільки активна робота на фондовому ринку за рахунок відповідної стратегії та ліквідності цінних паперів підвищує ринкову вартість підприємства та дозволяє залучати нових інвесторів. Ще одна перевага використання власних цінних паперів у вигляді платежу при здійсненні угод. 7. Полегшення операцій щодо залучення коштів для підприємства із вільним обертанням цінних паперів через його суспільно визнану вартість. При наявності стійкої тенденції до зростання їх вартості меншими зусиллями обходиться не лише отримання позикового капіталу, але й збільшення акціонерного капіталу. 8. Обмежена відповідальність учасників холдингу знижує ризик втрати свого майна в разі невдачі всієї компанії. 9. Прибуток холдингу розподіляється між великою кількістю учасників у порівнянні з будь-якою іншою формою ведення бізнесу, що само по собі сприяє формуванню середнього класу та підвищує рівень добробуту суспільства. 10. Можливість за необхідності створення на базі своїх дочірніх підприємств неприбуткових науково-дослідних центрів, конструкторських бюро, проведення інноваційних конфіденційних розробок та впровадження їх у процес виробництва для отримання ексклюзивних переваг та посилення своїх конкурентних позицій. 11. Завдяки побудові гнучких взаємин, тобто прийняття внутрішнього рішення щодо обрання структури холдингу та типу взаємовідношень із дочірніми підприємствами, постає можливість законодавчо прозоро оптимізувати податкове навантаження та отримати більше прибутків, а саме й збільшити рівень дивідендів акціонерам та обсяги внутрішнього інвестування розвитку підприємства, що у довгостроковій перспективі призведе до підвищення ефективності всього холдингу та збільшення обсягів податкових надходжень усіх рівнів. 12. Більша стабільність, міцність, надійність та довголіття компанії, оскільки акціонер має право у будь-який час вийти зі складу товариства, продавши свої цінні папери, але це не призведе до розпаду всього товариства. Слід підкреслити, що холдинги не є безспірною несуперечливою моделлю, навпаки така організація має свої недоліки, наприклад, складність структури та управління нею, невизначеність законодавчого регулювання усіх можливих стосунків в межах самого холдингу та із зовнішнім середовищем, здатність формувати внутрішню структуру холдингу із товариств різних організаційно-правових форм, що поряд із певними 24

25 перевагами може ускладнювати стосунки у межах всієї структури та призводити до тенізації відповідних процедур, можливість маніпулювання податковими преференціями на шкоду акціонерам та держави, невизначеність з наявністю та ступенем впливу на роботу холдингу фактичних акціонерів, у першу чергу тих, що мають контрольний або блокуючий пакет, розмивання часток вкладників шляхом неконтрольованих емісій цінних паперів тощо. Проте переважна більшість обґрунтувань призводить до вибору саме такої форми ведення бізнесу, надаючи усі переваги і державі, і господарюючим суб єктам. Пропонуємо таку структуру портового холдингу (далі п. 3.2.): КЕРУЮЧА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» ПАТ «ППК-1» ПАТ «ППК-2» ПАТ «ППК-3» ПАТ «ППК-4» ПАТ «ППК-5» ПАТ «ААА» ПАТ «БББ» ПАТ «ВВВ» ПАТ «ГГГ» ПАТ «NNN» - взаємини Керуючої холдингової компанії до дочірніх підприємств - взаємини дочірніх підприємств до Керуючої холдингової компанії - комплекс окремих бізнес-одиниць холдингу 25

26 3.2. НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧЕ ПІДҐРУНТЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДП «ІМТП» На нашу думку основним напрямком, який повинен стати визначальним у діяльності портової сфери країни, у першу чергу ДП ІМТП має стати політика перетворення державних унітарних підприємств у державні холдингові компанії. Для здійснення цього, існують певні передумови та стратегічні підґрунтя, деякі з яких, на наш погляд переважні, такі: безпрецедентний рівень корумпованості усіх ланок обслуговування клієнтів портового середовища; втрата довіри з боку провідних бізнес-партнерів; відмова світової спільноти від співпраці з провідними портами України по причині непердбачуванності, авторитарності та економічної неадекватності українських партнерів; авторитарність та архаїчність топ-менеджменту порту; нездатність менеджменту бути гнучким, мобільним та прозорим; відсутність мотиваційних програм щодо стимулювання особистого зростання працівників підприємства; абсурдність та економічна, геополітична, соціальна недоцільність проведення приватизаційних процедур в умовах військових дій на території України; катастрофічна нестача ресурсів на підтримку, оновлення та придбання нового обладнання, технічного забезпечення новими сучасними автоматизованими приладами всіх процесів надання послуг клієнтам порту; відсутність маркетингової політики порту тощо. Ситуація погіршується тим, що перелічені проблеми мають наростаючий характер, ситуація не змінюється на протязі років, що на тлі швидкості сучасних економічних процесів виглядає не лише стримуючим фактором, а й стратегічно небезпечним. Для покращення ситуації нами пропонується система взаємин у вигляді державного холдингу, на перших етапах сформованого на базі ДП ІМТП та супутніх підприємств. Система законодавчого регулювання діяльності холдингів, як Публічних акціонерних товариств, являє собою ієрархічну структуру. Перш за все правовий статус холдингу та особливості його функціонування визначаються ГК України (у ст. 126), Законом України Про холдингові компанії, відповідними положеннями Цивільного та Господарського кодексів України, 26

27 Законом Про цінні папери та фондовий ринок, Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації, Законам України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про приватизацію державного майна», Указом Президента України від 15 червня 1993 р. 210 «Про корпоратизацію підприємств», від 18 березня 1994 р. 98 «Про порядок підготовки до продажу акцій відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом корпоратизації», постанови Кабінету Міністрів України від 05 липня 1993 р. 508 «Про затвердження Положення про порядок корпоратизації підприємств». У відповідності до цих законодавчих актів холдинг має являти сукупність юридичних осіб (у вигляді ПАТ), які сумісно реалізують загальні цілі та інтереси. Але головна умова створення такої структури це відсутність безпосереднього втручання керуючої холдингової компанії (КХК) у будь-яку діяльність залежних товариств. Тобто ступінь впливу КХК має визначатися виключно обсягами отриманої часткової участі. Підкреслимо, що відповідно безпосередньому Закону України, який регламентує таку діяльність, визначено таке: державна холдингова компанія - холдингова компанія, утворена у формі акціонерного товариства, не менш як 100% акцій якого належить державі; державна керуюча холдингова компанія - державна холдингова компанія, корпоративним підприємством якої може бути інша державна холдингова компанія чи господарське товариство, холдинговий корпоративний пакет акцій (часток, паїв) якого належить державі; холдингова компанія - акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств. холдинговий корпоративний пакет акцій (часток, паїв) - пакет акцій (часток, паїв) корпоративного підприємства, холдингової компанії, який перевищує 50 % чи становить величину, яка забезпечує право вирішального впливу на господарську діяльність корпоративного підприємства, холдингової компанії. Більш того, певної уваги потребують підприємства, які мають бажання бути переформатованими у вигляді холдингу, але являють собою до того суто державні підприємства із відповідною організаційно-правовою 27

28 структурою й рівнями підпорядкування та відповідальності. Безпосередньо це стосується ДП ІМТП, що накладає додаткові вимоги, які й по сьогодні не визначенні органами влади остаточно та не закріплені законодавчо. Тим не менш, можливість створення такої сучасної структури як державний холдинг, є своєчасним та затребуваним. Холдинг як самостійний вид підприємницької діяльності передбачає добровільне об єднання, в основі якого лежать відношення контролю, економічної субординації та залежності між переважним та залежними господарськими товариствами. Ця система зв язку може бути підсумована у три ключові блоки: володіння контрольним (50% + 1 акція) або блокуючим (більше як 20% акцій) пакетом залежного підприємства; підписання договорів, у яких визначаються ключові умови взаємодії управляючою та підлеглої компаній; участь представників керуючої компанії у Раді директорів та Наглядових Радах підлеглих товариств. Перші два безпосередній вплив, та третій побічний, але тим не менш значущий. Все вищенаведене надає керуючому товариству можливість визначати рішення залежного або безпосередньо впливати на процес прийняття цих рішень. При цьому переважною підставою економічної влади є володіння значною долею статутного капіталу своєї бізнес-одиниці. Нижче наведена умовна схема взаємин в межах холдингу: Керуюче товариство (КТ) Має переважну частку в статутному капіталі БО Бізнес-одиниця (БО) Не може мати переважну частку у статутному капіталі КТ або Існує договір КТ з БО про надання КТ обов язкових для виконання БО зобов язань Відповідальність за наслідки КТ солідарно відповідає по наслідках виконання своїх обов язкових для БО БО не відповідає по боргах КТ зобов язань Несе субсидіарну відповідальність по Акціонери мають право боргах БО в разі його банкрутства з затребувати відшкодування вини КТ збитків, які виникли з вини КТ 28

29 Тобто ступінь відповідальності КТ незрівнянна із іншими бізнеспартнерами у межах холдингу, чому є підґрунтя у вигляді основних завдань державного КТ управління діяльністю організацій, які входять до складу холдингу, та укріплення й захист інтересів держави при функціонуванні всього холдингу. Ця мета ще більше підкріплюється фактом стратегічного значення морських портів для української держави. Виходячи з цих підходів слід підкреслити суттєвий недолік та нестачу законодавчого ресурсу для формування життєздатної, ефективної та прозорої моделі побудови державного холдингу на базі ДП ІМТП та супутніх організацій. Крім того, бажаним є формування законодавства, яке безпосередньо стосується публічного акціонування морських портів та супутніх галузей судноремонтних, суднобудівних заводів тощо, оскільки ця найважливіша галузь державного значення потребує певних ексклюзивних підходів, які мають враховувати усі специфічні риси, еволюційні аспекти, світовий досвід, національні особливості, суспільні інтереси, геополітичні переваги, екологічну значущість, економічне підґрунтя тощо, завдяки врахуванню яких стане можливим побудова потужних, некорумпованих, прозорих, ефективних та авторитетних у світі міцних державних холдингів. Тим більш, що рівень конкурентоспроможності національної економіки визначається конкурентоспроможністю її суб єктів, тому сприяння цьому процесу, створення безперешкодних умов для забезпечення побудови дієвих ефективних компаній має бути основним з пріоритетів економічної політики держави. Оскільки створення холдингу ДП ІМТП буде відбуватися на базі державного підприємства та новостворена структура - це Публічне акціонерне товариство в одноосібній власності у вигляді держави, де побудова взаємин повинна відбуватися на декількох рівнях: ПАТ (топ-менеджмент, на якого державою покладені представницькі функції) держава (Міністерство інфраструктури, Фонд держмайна України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі тощо); ПАТ (менеджмент) бізнес-одиниці холдингу. Перший тип взаємин носить максимально формалізований характер, закріплений законодавчими актами. Хоча існує певна можливість лобіювання інтересів окремих груп як з одного, так і з іншого боку. Стосовно такої можливості захищеність інтересів акціонерів, з одного боку, та держави, з іншого, має відбуватися за рахунок формування органів товариства, на яких покладено відповідальність щодо прийняття рішень та можливості впливу на 29

30 сам процес прийняття рішень. Тобто це Рада директорів та Наглядова рада основні підрозділи, члени яких здатні та зобов язані дотримуватися виконання основних завдань, покладених на державний холдинг. Нижче представлені основні задачи, які знаходяться у компетенції Керуючої холдингової компанії: координація взаємодії активів холдингу; розробка стратегії розвитку внутрішніх бізнес-одиниць холдингу (узгоджена з внутрішніми потребами всього холдингу та враховує потреби та інтереси держави); підвищення ефективності за напрямками: операційної, фінансової, інвестиційної діяльності; координування стратегічних проектів по розбудовах, модернізації потужностей; контролювання у межах своїх компетенцій бізнес-процесів БО обов язкове проведення щорічної аудиторської перевірки самого КТ та корпоративних БО; гарантування публічності діяльності, а саме: - протягом місяця з дня державної реєстрації ХК вона повинна оприлюднити інформацію про напрями своєї діяльності в офіційному друкованому виданні; - протягом усього періоду своєї діяльності повинна не рідше одного разу на рік оприлюднювати свою консолідовану фінансову звітність і фінансову звітність своїх корпоративних підприємств. Безумовно одна з основних складностей у напрямку КТ-БО є система взаємин і втручання керуючої компанії. В цьому разі БО повинна визначитися про ступінь своєї самостійності, мається на увазі можливість та заохочення формувати міцну команду (маркетингу, HR, РR, юридичну службу й т.ін.) в своїх межах або користуватися професійним персоналом керуючої компанії на договірних основах. Тобто с самого початку треба домовитися про розподілення повноважень та відповідальності між КТ і БО. Оскільки, як демонструє досвід праці холдингових компаній, основні проблеми їх ефективного функціонування виникають із-за розмитих меж відповідальності. При цьому Голова правління холдингу повинен виступити модератором процесу розробки регламенту. Нижче наведена схема побудови Керуючої холдингової компанії: 30

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел УДК 332.14 КП держреєстрації 0111U002150 Інв. Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел.330172 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової

More information

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ УДК 338.48 ГУТНИК Оксана Володимирівна, аспірант Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ Висвітлюються особливості державної туристичної політики

More information

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12,

More information

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Програми зайнятості населення Києво-Святошинського району на 2013-2017 роки Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України

More information

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ УДК 330,322,2:658,152 Солома А., др. Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ

More information

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ постачальником є тривалою роботою необхідними є вдала комунікація, досконала координація дій, а також вміння поділу ризику. Форма співпраці може бути обґрунтованою тільки тоді, коли результати, що досягаються

More information

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013 підтримання фізичного здоров я учнів, у середніх школах і ВНЗ тематичний блок «Санітарна освіта». Санітарна освіта позначена міждисциплінарними зв язками, які є набагато ширшими порівняно з попередніми

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА УДК 330.3:622.12 ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ

More information

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Базові

More information

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ конгресу петлюрівців в Україні. К., 1996. 20. Сідак В. Національні спецслужби в період Української революції 1917 1921 (невідомі сторінки історії). К., 1998. 320 с. 21. Ковальчук М. Невідома війна 1919

More information

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок Нова електронна система дорожніх оплат у Польщі ЗАПРОШУЄМО ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ З 1 липня 2011 року віньєтки дорожніх оплат у Польщі будуть замінені системою електронної оплати зборів viatoll. UTA

More information

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Сучасний розвиток індустрії ІТ-технологій та програмної інженерії пов язаний з розробкою програмного забезпечення (ПЗ), що базується на використанні

More information

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ рукопис Дейвід Янг графічний дизайн та карти Вієра Ларсон, Ordbildarna AB переклад Інна Деркач КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ SKL

More information

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ УДК 004.738.5:338.46 О.I. Грабар, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ В статті

More information

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 4 Actual problems of international relations. Release 124 (part ІI). 2015 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РОЛЬ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ГАЗОПОСТАЧАННЯ

More information

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 2. Еволюція закупівельної функції відбувалась у напрямку від трансакційних операцій до повної інтеграції функцій у логістичнй системі, утворюючи при цьому постійні комунікаційні канали між функцією закупівель

More information

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка Форма Н - 3.04 Національний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка ЗАТВЕРДЖУЮ Декан механіко-технологічного

More information

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М.

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М. ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Веселової Надії Вікторівни «Становлення і розвиток харківських наукових шкіл у галузі техніки та електрофізики високих напруг (1930-2010 рр.)», представлену на

More information

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології Затверджено

More information

кандидат фізико математичних наук

кандидат фізико математичних наук ДК 004.085 держреєстрації: 0110U002271 Інв. Національна академія наук України Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ НАН України) 03113, м.київ 113, вул. Шпака, 2 тел. (044) 456 83 89, факс (044)

More information

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ O. Clarisse, S. Chang // Visual Languages. 986. 52 p. 22. Fowler M. ProjectionalEditing [Electronic Resource] // Режим доступу: http://martinfowler.com/bliki/projectionalediting.html. Last access: 2008.

More information

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки УДК 53383 Ю Ф Лазарєв Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки Вступ Сучасне подання механіки матеріальної точки з врахуванням релятивістського підходу базується на математичному апараті,

More information

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН»

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» N з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

More information

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології «Затверджено»

More information

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012 Навчання у Німеччині Інформаційний центр DAAD у Києві Друге видання 2012 Publisher Information Center Kyiv Peremohy Av. 37, Bldg. 6, 2nd Floor Kyiv 03056 (Ukraine) Tel./Fax +380 44 406-82-69 Tel. +380

More information

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ.

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ. Екліптика Табл.. Екліптикою називаєтья велике коло небеної фери лінія якого зображуєтья укупнітю точок положень Сонця еред зірок на небеній фері протягом року і є результатом річного орбітального руху

More information

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ 2013 Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Звіт за 2013 рік ДОО СОК «Господар» 2 РІЧНИЙ ЗВІТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ

More information

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ ПСИХОЛОГІЯ 0 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Мацко Л. А.,

More information

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Зошит 1 СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Час виконання 120 хвилин Робота складається з трьох частин. Частина «Читання» містить 22 завдання. У частині «Використання мови» 20 завдань. Відповіді на

More information

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Рис. 11 Герб комітату Гайду [24] УДК 930.1(439) «18» УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Ферков О. В. (Ужгород) Діяльність Угорського історичного товариства значно

More information

MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY

MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA: EKONOMIA, EDUKACJA, OPIEKA ZDROWOTNA I FARMACJA Publishing House WSZiA Opole, Poland The

More information

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Stand: 06/2016 Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Отримання візи програмі Au-Pair Bitte lesen Sie dieses Merkblatt und das Antragsformular sorgfältig durch. Das Merkblatt muss ausgedruckt

More information

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Самостійна система опалубки MAXIMO (що є сумісною з системою TRIO) відповідає найвищим вимогам економності та якості робіт. При використанні

More information

Отримання візи з метою навчання у вузі

Отримання візи з метою навчання у вузі Stand/станом на: 08/2016 Beantragung eines Visums zum Studium (für Studenten, Studienkolleg, Doktoranden, PhD-Studenten und studienvorbereitende Sprachkurse bei Vorlage einer Zulassung*) Отримання візи

More information

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Лісовського Андрія Сергійовича «Чорноземи типові Придністерського Поділля», подану у спецраду Д 35.051.08 на здобуття наукового ступеня кандидата географічних

More information

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м.

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 25 (64) 1. Часть 1. С.55-60. УДК 808.81:[002(450=161.2)](091) Українська преса

More information

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ 8. Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha : Nakl-ví Českosl. Akad. Věd, 1957. 627 s. Стаття надійшла до редакції 16.07.13 В. Пономаренко, д. филол. наук, Институт языкознания

More information

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą WROCŁAWSKO-LWOWSKIE ZESZYTY PRAWNICZE 5 ВРОЦЛАВСЬКО-ЛЬВІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЗБІРНИК 5 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2014 Daniel Butyter Uniwersytet Wrocławski danielbutyter@prawo.uni.wroc.pl

More information

СК ЮПІТЕР VIENNA INSURANCE GROUP : ПІДСУМКИ 2013 РО К У

СК ЮПІТЕР VIENNA INSURANCE GROUP : ПІДСУМКИ 2013 РО К У Випуск 1 (032) 03 березня 2014 року Дорогі жінки! Шановні Леді! ЗІ СВЯТОМ З ледь відчутним весняним подихом приходить до нас чудове жіноче свято 8 Березня! Все найдорожче, що є у нашому житті щастя, радість,

More information

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd.

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd. Мирон Капраль (Львів) Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, 1388 1783 / Wyd. Andrzej Janeczek. Poznań; Warszawa, 2005. t. I. LXIII + 450 s.; t. II. 291 s. (edycja

More information

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ 2012 1 ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ СО 2 DPI MDI NZGG РаO 2 РаСО 2 SaO 2 SIGN ГКС GINA БА ДДБА ІКС ІМТ КДБА

More information

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive Л.С.Малофій Івано-Франківський національний медичний університет УДК 616-071+616.233+616.24 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ІМУНО- КОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН В СЕГМЕН- ТАРНИХ БРОНХАХ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮ-

More information

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-3DH77E LC-3DH77S LC-4DH77E LC-4DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S POLSKI MAGYAR ČESKY TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ

More information

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ Наявність таких семантичних схем і структурних моделей безособових речень у чеській мові засвідчує спільні характеристики слов янських односкладних реченнєвих конструкцій і виявляє структурну і семантичну

More information

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день!

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день! Ziel Мета Stunde 1 Навчати вітатися залежно від часу доби і статусу співрозмовників та прощатися німецькою мовою. Lehr- und Hilfsmittel: Підручник, робочий зошит, програвач компактдис ків, компакт-диск

More information

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Foto: fotolia.com Förderprogramm Integration durch Qualifizierung (IQ) Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Deutsch Український Begriffe aus der Gründungsunterstützung in Einfacher

More information

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на Юрченко Н., Вакулик І.І., НУБіП України ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕРМІНІВ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАД НИМИ В статье представлена эволюция семантики некоторых современных терминов в европейских

More information

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ ГРИНЬ Г. І., доктор технічних наук, професор кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталіза та

More information

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу Сухомлинов О. М. Світ «тутешній» провінції у прозі Марії Шофер // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп. ред. Р. Радишевський. Т. XХIV. К., 2014. С. 582 587. Сухомлинов О.М., доктор філологічних

More information

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ)

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ) Король О.А., студ., Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко СЕНСОРНАЯ ЛЕКСИКА С ПОЗИТИВНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ В РОМАНЕ SUSAN ELIZABETH PHILIPHS GLITTER BABY В статье рассматриваются особенности

More information

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Аксесуари

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Аксесуари SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Аксесуари ŠKODA Rapid є практичним сімейним автомобілем, котрий виправдовує себе в різних ситуаціях кожного дня. Проте, якщо Ви хочете адаптувати своє авто до специфічних бажань

More information

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики ПРОГРАМА Вступних випробувань до аспірантури зі спеціальності 035 філологія (предметний напрямок польська

More information

Надійність. Турбота. Увага.

Надійність. Турбота. Увага. Каталог продукції Весна 2010 Надійність. Турбота. Увага. Сучасна офісна техніка призначена не тільки для простого виконання низки фіксованих функцій. Вона повинна виконувати їх бездоганно, швидко, ефективно

More information

ЗВIТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ЗВIТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ УДК 58/88 58/44 : 68.5 держреєстрації U96 Інв. 6U46 Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ЛНУ ім. Івана Франка 79 м. Львів вул. Університетська ; тел.

More information

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1)

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1) УГОДА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩОЮ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ UMOWA MIĘDZY UKRAINĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY

More information

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки "Жовтий князь")

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки Жовтий князь) огородження" складні безсполучникові конструкції з предикативними частинами, у яких констатується наявність, перебування магічної істоти в певному місці щодо мовця [Остроушко 2002, 79]. Отже, космонімічна

More information

ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ

ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ Вакулич М.І., студ. ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ В індоєвропеїстиці серед питань, що залишаються відкритими або ж їхні розв язання мають

More information

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) *

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) * УДК 811.1'373.7-115(045) СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) * Жарікова Юлія Валентинівна, асист. Маріупольський державний гуманітарний

More information

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Х РОКІВ

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Х РОКІВ 52 СУМСЬКА СТАРОВИНА. XLIII-XLIV. 2014 ПЕКАРЧУК В. М. ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ 1990-2000-Х РОКІВ У статті на основі архівних, статистичних

More information

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-43 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

More information

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21 ЛІТЕРАТУРА: 1. Бодрийяр Ж. Злой демон образов / Жан Бодрийяр // Искусство кино. 1992. 10. С. 64-70; 2. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: в 2-х томах / Г.В.Ф. Гегель : т. 1. М. : Институт философии АН СССР,

More information

Програма вступного фахового випробування з польської мови

Програма вступного фахового випробування з польської мови Програма вступного фахового випробування з польської мови При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр напрям

More information

Титульний аркуш. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік. I. Загальні відомості

Титульний аркуш. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік. I. Загальні відомості Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

More information

Передові технології в гармонії з природою

Передові технології в гармонії з природою Передові технології в гармонії з природою www.agrosem.kiev.ua Починаючи з 2000-го року ТОВ «Агросем» займається на ринку України впровадженням передового світового досвіду в галузі аграрних технологій,

More information

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI GB Trier INSTRUCTION MANUAL UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI RO Maşină de frezat unimanuală MANUAL DE INSTRUCŢIUNI DE Einhandfräse BEDIENUNGSANLEITUNG HU Szélezőgép HASZNÁLATI

More information

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ ЛИСТОПАДІ 1917 р.

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ ЛИСТОПАДІ 1917 р. поміщицьких керівних кіл і ставала відправною точкою для практичної діяльності тієї їх частини, яка відверто орієнтувалася на російський царизм, і насамперед націонал-демократів і реалістів, які спрямували

More information

Мовні і концептуальні картини світу

Мовні і концептуальні картини світу КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Мовні і концептуальні картини світу Випуск 35 Видання здійснюється за фінансової підтримки Японської фундації The proceedings are published under

More information

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна)

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ УДК 811.162.1 37:39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) 94 РЕКОНСТРУКЦІЯ РИС ПОЛЬСЬКОГО МОВНОГО ОБРАЗУ КВІТІВ НА МАТЕРІАЛІ АНКЕТНИХ ДАНИХ У статті

More information

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY odpowiedzi na pytania do testów 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 wpisuj na kartę odpowiedzi numer

More information

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce Informator Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі Інформатор Monika Gwiazda, Dagmara Jachacz, Joanna Oleszkowicz Tomasz Sieniow (red.) Fundacja

More information

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z języka ukraińskiego Część I Odpowiedzi maturzysty mogą

More information

СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ

СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ УДК 811.16 37 І. М. Шпітько Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ Комплексно проаналізовано семантичний

More information

ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СИМЕТРИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ СТОСУНКІВ У «ЗАСИПЛЕ ВС ЗАМЕТЕ» ВЛОДЗІМЄЖА ОДОЄВСЬКОГО

ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СИМЕТРИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ СТОСУНКІВ У «ЗАСИПЛЕ ВС ЗАМЕТЕ» ВЛОДЗІМЄЖА ОДОЄВСЬКОГО Сухомлинов О. Історіософський аспект симетричності польсько-українських стосунків у «Засипле все замете» Влодзімєжа Одоєвського / О. Сухомлинов // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп.

More information

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський Пояснювальна записка Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з іспанської мови в класі загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до вимог чинної навчальної програми

More information

Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Antyterrorystyczną.

Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Antyterrorystyczną. Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Jak utrzymywać kontakt z rodziną i nie dać szansy rosyjskiemu wywiadowi elektronicznemu. link: https://www.facebook.com/js4018/posts/738573566190079

More information

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові В.Л.Пирогов Мета цього дослідження полягає у виявленні способу ідентифікації японських паремій китайського

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ. Кафедра іноземних мов. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ. Кафедра іноземних мов. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра іноземних мов ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька) Методичні рекомендації щодо проведення

More information

2013. Вип С Issue 125. P

2013. Вип С Issue 125. P ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ INOZEMNA PHILOLOGIA 2013. Вип. 125. С. 205 210 2013. Issue 125. P. 205 210 УДК 81 373.46 02:615.2 ГЕНЕЗА БОТАНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН (на основі трактатів Катона,

More information

CONCERNING THE ISSUE OF ADEQUATE UNDERSTANDING OF THE MEANING OF LEGAL TERMS. спостереження

CONCERNING THE ISSUE OF ADEQUATE UNDERSTANDING OF THE MEANING OF LEGAL TERMS. спостереження 38 НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Т. 144-145. Юридичні науки 27. Wörterbuch, VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1962. 720 s. 28. Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, Dr. Gvula Décsi, Dr. Sándor Karcsay (Словарь

More information

УДК / : Ващенко О.О. (Київ, Україна) Старо- та новогрецизми

УДК / : Ващенко О.О. (Київ, Україна) Старо- та новогрецизми 9. Самойлова М. Н. Языковая ситуация и языковая политика в современном обществе // Вестн. Волгогр.гос.ун-та. Сер. 2:Языкознание. 2009. 1. 10. Richards J. C., Platt J., Platt H. Longman Dictionary of Language

More information

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. 92 IAPGOŚ 4/2015 p-issn 2083-0157, e-issn 2391-6761 - - - - - DOI: 10.5604/20830157.1176582 Współfinansowane ze środów Unii Europesie MODEL PROCESU SORTOWANIA OBIEKTÓW PRZY WYKORZYSTANIU PODEJŚCIA NEURONOWEGO

More information

Vyzbrojení se skládalo z jednoho pevně umístěného kulometu a kg bomb [5, 32]. Letadla

Vyzbrojení se skládalo z jednoho pevně umístěného kulometu a kg bomb [5, 32]. Letadla Firma Anatra (Анатра ) a její letadla Z historie ukrajinského leteckého průmyslu Přeloženo z ukrajinštiny. Originální text: http://www.refine.org.ua/pageid-126-1.html Začátek 20. st. byl charakteristický

More information

Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи

Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи FOTO 3,5 x 4,5 cm ФОТО 3,5 x 4,5 cm Dieses Antragsformular ist unentgeltlich Безкоштовний бланк 1. Name (Familienname)

More information

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92 УДК 81 374 ББК 92 Д66 Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні Інтенсивний курс польської мови з компакт-диском Tłumaczenie: Bożena Antoniak Ilustracje: Adam Olchowik Copyright by Wydawnictwo REA s.j.,

More information

Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, c. ISBN ISBN УДК ББК

Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, c. ISBN ISBN УДК ББК УДК 37.016 ББК 74.268.1Нім Б17 Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, 2013. 176 c. ISBN 978 617 00 1815 1 Наведені в посібнику цікаві матеріали з німецької мови стануть у нагоді вчителям

More information

НІМЕЦЬКА МОВА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Н.П. Басай, Н.В. Федірко, С.М. Микитюк

НІМЕЦЬКА МОВА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Н.П. Басай, Н.В. Федірко, С.М. Микитюк ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з німецької мови в класах загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до чинної навчальної Програми

More information

УДК Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА

УДК Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА УДК 811.112.2 42 Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА Стилістичні ефекти у художньому тексті спираються на майстерне використання лексики у її денотативному і конотативному значенні.

More information

lublin.today #1 numer 1/2016 The first magazine from Lublin published in three languages! Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta?

lublin.today #1 numer 1/2016 The first magazine from Lublin published in three languages! Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta? lublin.today The first magazine from Lublin published in three languages! #1 numer 1/2016 Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta? Employee? Працівник? Pracownik? Guest? Гість? Gość? Enjoy

More information

КОНЦЕПТ-МІФОЛОГЕМА ЕЛЬФ У ДЗЕРКАЛІ МОВИ

КОНЦЕПТ-МІФОЛОГЕМА ЕЛЬФ У ДЗЕРКАЛІ МОВИ 5. Мартинюк А.П. Дискурсивний інструментарій аналізу англомовної реклами [Електронний ресурс] / А.П. Мартинюк // Лінгвістика ХХІ століття : нові дослідження і перспективи. 2009. 3. С. 159 167. Режим доступу

More information

( Key words: 379

( Key words: 379 ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Антония Сурожского», QUO VADIS, 2010. 348 с.; 4. Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М.: Республика, 1996. 336 с.; 5. Бобринский Б., протопресвитер Сострадание Отчее. Дух і Літера, 2010.

More information

СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ" 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ УДК 811.581.11 Козоріз О.П., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ" 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ У статті пропонується методика виокремлення

More information

АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН ТА ІНШІ 4 НАРКОТИКИ. УСВІДОМЛЕННЯ РИЗИКІВ ОБУМОВЛЮЄ ПОВОДЖЕННЯ

АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН ТА ІНШІ 4 НАРКОТИКИ. УСВІДОМЛЕННЯ РИЗИКІВ ОБУМОВЛЮЄ ПОВОДЖЕННЯ МЕДИЧНИЙ ДОВІДНИК Медична грамотність найкраща профілактика хвороб АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН ТА ІНШІ 4 НАРКОТИКИ. УСВІДОМЛЕННЯ РИЗИКІВ ОБУМОВЛЮЄ ПОВОДЖЕННЯ Алкоголь, тютюн і наркотики дають відчуття насолоди, яке,

More information

13 (834) ÀÏÒÅÊÀ online: 2 àïðåëÿ 2012 ÃÀÇÅÒÀ ÂÛÕÎÄÈÒ Ñ 1995 ÃÎÄÀ KNOW-HOW

13 (834) ÀÏÒÅÊÀ online:  2 àïðåëÿ 2012 ÃÀÇÅÒÀ ÂÛÕÎÄÈÒ Ñ 1995 ÃÎÄÀ KNOW-HOW ÀÏÒÅÊÀ online: www.apteka.ua 13 (834) 2 àïðåëÿ 2012 ÃÀÇÅÒÀ ÂÛÕÎÄÈÒ Ñ 1995 ÃÎÄÀ ФАРМЗАКАЗ НА CD «Ëåêõèì»: ñòàâêà íà ñåìåéíûå öåííîñòè ñ.4-5 ÀÌÊÓ: ïîïåðåäí³ ðåçóëüòàòè êîìïëåêñíîãî äîñë³äæåííÿ ôàðìàöåâòè

More information

Chladnička s mrazničkou Холодильник-морозильник

Chladnička s mrazničkou Холодильник-морозильник CS UK Návod k použití 2 Інструкція 13 Chladnička s mrazničkou Холодильник-морозильник ZBB24431SA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Provoz 4 Při prvním použití 5 Denní používání 5 Tipy

More information

СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ. Ніна ТЕЙЛОР-ТЕРЛЕЦЬКА

СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ. Ніна ТЕЙЛОР-ТЕРЛЕЦЬКА ISSN 0203-9494. ПРОБЛЕМИ СЛОВ ЯНОЗНАВСТВА. 2013. Випуск 62. С.181 191 PROBLEMS OF SLAVONIC STUDIES. Issue 62. Р.181 191 УДК 821.161.2(1-87)-94:(477.83-25) СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ

More information

Інформація щодо найбільш рейтингових міжнародних виставково-ярмаркових заходів у 2016 році

Інформація щодо найбільш рейтингових міжнародних виставково-ярмаркових заходів у 2016 році Інформація щодо найбільш рейтингових міжнародних виставково-ярмаркових заходів у 2016 році Місто проведення Назва Організатор Азербайджанська Республіка м. Баку 9-th International Exhibition Caspian Agro

More information

Reputation is of particular importance among the resources. ЕКОНОМІКА менеджмент і маркетинг. System of Enterprise Reputation Management

Reputation is of particular importance among the resources. ЕКОНОМІКА менеджмент і маркетинг. System of Enterprise Reputation Management System of Enterprise Reputation Management 2014 erevianko O. H. U 658:659.3:659.4 U 658:659.3:659.4 erevianko O. H. System of Enterprise Reputation Management The article offers a system of enterprise

More information

17 (53)

17 (53) Ціна 1,50 грн www.monitor-press.com Двотижневик Dwutygodnik 17 (53) 15.09.2011 Томаш Янік: Tomasz Janik: «Хотів би й надалі бути добрим покровителем України на шляху її зближення із Європейським Союзом»

More information