СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПАТ «KSG BANK» на роки «Сто років разом»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПАТ «KSG BANK» на роки «Сто років разом»"

Transcription

1 «ПОГОДЖЕНО» Рішення Правління ПАТ «КСГ БАНК» листопада 2014 року (протокол ) Голова Правління О. М. Блозовський «ЗАТВЕРДЖЕНО» Рішення Наглядової Ради ПАТ «КСГ БАНК» листопада 2014 року (протокол ) Голова Наглядової Ради В. Б. Скирта СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПАТ «KSG BANK» на роки «Сто років разом» Київ Листопад 2014

2 Зміст 1. Аналіз поточної економічної ситуації 1.1 Ринок банківських послуг в умовах поточної економічної ситуації в країні 1.2 ПАТ «KSG BANK» в 2014 році 2. Місія та цінності Банку 3. Стратегічні цілі та напрямки діяльності Банку 4. Розвиток бізнесу Банку в сегментах ринку 5. План розвитку систем забезпечення бізнесу Банку 5.1 Канали продажу 5.2 Операційна модель 5.3 Інформаційні технології 5.4 Управління ризиками 6. Прогноз балансу та звіту про прибутки та збитки на роки 2

3 1. Аналіз поточної економічної ситуації 1.1. Ринок банківських послуг в умовах поточної економічної ситуації в країні Банківська система сьогодні переживає важкий період свого розвитку. Світова глобальна економічна система знаходиться у стані рецесії, але за декілька останніх років сім європейських фінансових установ залишили ринок банківських послуг країни. В 32 банківські установи (в тому числі банки що ліквідовуються) введена тимчасова адміністрація, що, у першу чергу, пояснюється проведенням ними ризикової політики на фінансовому ринку та значними відтоками депозитів фізичних осіб. Негативні очікування населення щодо подальшої стабільності банківської системи країни, яка фактично знаходиться у стані війни, привели з початку 2014 року до зменшення депозитів фізичних осіб на суму більше 110 млрд. грн., що складає близько 30% відсотків всього депозитного портфеля фізичних осіб в українських банках. Введення Національним банком України обмеження на видачу банками депозитів фізичним особам у валюті ( гривень в гривневому еквіваленті) та податок на проценти за вкладами (15%) мали додатковий вплив на зменшення депозитного портфелю. Падіння внутрішнього валового продукту України, дефіцит торгового балансу, непрозора монетарна політика, зростання тіньової економіки та зовнішніх боргів стимулюють підвищений попит на валюту як населення так і суб`єктів господарювання та значною мірою впливають на зниження ліквідності банківських установ. На валютному ринку фактично діють два ринка і два курса валюти один, офіційний, банківський, другий реальний, для комерційних установ і фізичних осіб. Банківський валютний ринок практично нерухомий на фоні активності тіньового валютного ринку. Слід також зазначити, що державні банківські установи та банківські установи 1 групи класифікатора незначно нарощують долю ринку в частині розрахункових операцій, обслуговування товарообігу та супутніх фінансових продуктів за рахунок клієнтів проблемних банків, спираючись на фінансову підтримку НБУ або на підтримку материнських компаній у випадку банків з іноземним капіталом. Хоча, стан платіжного балансу цих банків не є найкращим, що приводить до затримки платежів клієнтів більше 6 днів. На думку зарубіжних експертів, сьогодні українським банкам особливо варто звернути увагу на підвищення ефективності ведення бізнесу та зменшення ступеня ризику при проведенні банківських операцій. Ключовими показниками ефективності діяльності банків має стати не частка на ринку, а співвідношення витрат і прибутків (cost/incom-відношення операційних витрат до операційного прибутку). На нашу думку, українським банкам, найближчим часом, необхідно, з одного боку, приділяти увагу залученню потенційно високодохідних клієнтів(проектів), а з іншого розробляти та запроваджувати нові пакетні продукти і послуги з метою комплексного обслуговування клієнтів та досягнення синергетичного ефекту. 3

4 1.2. ПАТ «KSG BANK» в 2014 році У березні 2013 року акції Банку придбала група акціонерів, що разом володіють більше 76% капіталу. Станом на року ПАТ «КСГ БАНК» займав 143 місце (станом на місце) за розміром активів згідно з класифікацією НБУ з 166 банків. Крім Головного офісу, мережа банку представлена 1 відділенням в м. Києві станом на р. До кінця 2014 року планується відкриття ще одного відділення у Дніпропетровську та в лютому місяці 2015 року у Львові. Найближчим часом буде здійснено аудит діяльності Банку за роки з залученням міжнародної аудиторської компанії ТОВ «Бейкер Тілллі Україна» Динаміка окремих показників діяльності банку в 2014 році млн.грн. Назва показника Відхилення Кредитний портфель, брутто 363,2 375,9 +12,7 Залучені кошти юридичних, 142,7 158,9 фізичних осіб та банків +16,2 Коротка валютна позиція 2,0 0,56-1,44 На кінець 2014 року Банк поступово стає відомим на ринку банківських послуг з позитивною оцінкою НБУ та входить в число 88 банків, які є учасниками аукціонів з купівлі-продажу валюти за голландською технологією та має вплив на валютний ринок України. Банк є фінансовою установою, що надає клієнтам послуги розрахунково-касового обслуговування, валютних операцій, оренди депозитарних сейфів. Банк пропонує депозитні програми та кредитування юридичним та фізичним особам, а також продукти-«фішки». По результатам своєї роботи в 2014 році Банк збільшив свою вартість на 3-4 млн.доларів США. 2. Місія та цінності банку МІСІЯ банку сприяти економічному розвитку та добробуту осіб та суб`єктів господарювання, що обслуговуються Банком, шляхом надання банківських послуг, якість яких відповідає найвищим професійним та етичним стандартам. При здійсненні своєї діяльності банк спирається на наступні цінності: НАДІЙНІСТЬ. Здатність банку в оперативному режимі та потенційно виконувати свої зобов`язання перед клієнтами, співробітниками, власниками та державою. Надійність банку, яку підтверджено на практиці, є самим цінним капіталом банку, що гарантує його існування як успішної банківської установи. ВІДКРИТІСТЬ. Банк прямо і відверто декларує свої цілі, прозорі підходи до ведення бізнесу, які не дають можливості діяти всупереч домовленостям, що досягнуті з партнерами та клієнтами. Відомості про діяльність Банку, за винятком інформації яка 4

5 становить банківську та комерційну таємницю, доступні для всіх. Вважаємо, що відкритість найкоротший шлях до довіри. ПРОЗОРІСТЬ. Відкритість щодо управлінських та бізнесових рішень під час діяльності Банку, які впливають на суспільне середовище, створення економічних та соціальних відносин, а також готовність до обміну інформацією щодо них у ясний, точний, вчасний, чесний і повний спосіб. З ціллю формування цих корпоративних цінностей Банк планує: - щоденно створювати на основі вказаних цінностей корпоративні відносини «акціонер-банк-клієнт-партнер» - створити і розвивати на постійній основі клуб KSG BANK Wealth Community Club» Метою створення клубу є формування вищевказаних та створення додаткових цінностей для більш тісних особистих взаємовідносин з ключовими клієнтами Банку, забезпечення партнерської корпоративної культури Банку у відносинах Банк і Клієнт. 3. Стратегічні цілі та напрямки діяльності Банку Головним стратегічним пріоритетом банку є підтримка малого, середнього бізнесу та підприємців України. Стратегія банку на роки є стратегією розвитку та визначає наступні цілі та напрямки діяльності Банку: громадянські цілі: - створення робочих місць; - розвиток соціальних програм; бізнесові цілі: - досягти ринкової вартості банку в сумі більше 30 млн.доларів США; - забезпечити зростання валюти балансу банку вище 1600 млн.грн. на кінець 2019 року; - за період рік наростити статутний капітал Банку до рівня 300 млн.грн.; - досягти рівня прибутковості не менше 5 млн.грн. на рік в 2019 році при достатньому рівні резервування кредитних ризиків; - досягти максимального синергетичного ефекту, створивши інструменти бізнесу за такими напрямками: - офісний канал продажу в кількості 16 центрів фінансових послуг у великих обласних центрах та місті Києві в форматі «фінансовий супермаркет»; 5

6 - посередницький канал продажу банківських продуктів та послуг за рахунок залучення не менше 120 активних агентів - продавців стандартних продуктів Банку, які співпрацюють з банком на всій території України; - кол-центр і на його базі телефонний канал продажу банківських продуктів та послуг; - електронний канал продажу (інтернет-банкінг) для дистанційного обслуговування фізичних осіб; - інкасаторська служба для забезпечення власних потреб та потреб банківпартнерів; - центральне сховище даних з ціллю досягнення аналітичних можливостей та максимального синергетичного ефекту в Банку; - маркетингова служба з ціллю активного просування продуктів на ринок. Основними результатами впровадження стратегії банку та досягнення вищеозначених цілей у роках будуть (KPI): - забезпечення вказаного рівня прибутковості та капіталізації банку; - посилення конкурентних позицій на банківському ринку України та підвищення рейтингу Банку у списку-классифікаторі банків НБУ; - розвиток та капіталізація бренду та укріплення довіри до Банку зі сторони вкладників; - забезпечення стійких і партнерських взаємовідносин з кредиторами банку, враховуючи рівні бізнес-інтереси сторін; - забезпечення зниження долі проблемного кредитного портфеля. 4. Розвиток бізнесу Банку в сегментах ринку В корпоративному сегменті ми обираємо середній та малий бізнес, як першочергову перспективу. З метою побудови довгострокового та взаємовигідного співробітництва з існуючими та потенційними клієнтами корпоративного бізнесу, Банк має намір розвивати комплексне банківське обслуговування цих клієнтів, яке є синтезом елементів та зв язків між ними, що організовуються та управляються в процесі побудови та розвитку сталих взаємовідносин з клієнтами, враховуючих специфіку діяльності окремого суб`єкта підприємництва і формуючих необхідні передумови для ефективних партнерських стосунків. Банком планується здійснювати роботу за такими основними напрямками: - розширення та диверсифікація клієнтської бази, побудова оптимальних форм взаємодії з врахуванням специфіки діяльності окремих суб`єктів підприємництва в тому числі плануємо, що частка кредитів та пасивних залишків, агрохолдинга KSG Agro в загальних портфелях Банку не буде перевищувати 30%; - стандартизація, модифікація та уніфікація банківських продуктів та послуг для цільових категорій клієнтів із збереженням индивідуального підходу щодо VIPклієнтів; 6

7 - орієнтація на максимальне задоволення потреб клієнтів в комплексному банківському обслуговуванні за рахунок найбільш повного використання конкурентних переваг и можливостей Банку; - підвищення ефективної взаємодії з клієнтами з метою забезпечення рентабельності Банку в цілому. Стратегія розвитку корпоративного бізнесу передбачає концентрацію ресурсів в сегменті малого та середнього бізнесу по наступних основних напрямках економіки: - агропромисловий комплекс; - експортно-імпортний; - торгівля; - фармацевтика; - транспорт та інфраструктура; - енергетика; - будівельний - інший високодохідний бізнес. Конкурентними перевагами банку є такі: - гнучкі ціни на банківські послуги та наявність пакетних продуктів та продуктів-«фішок»; - висока якість сервісу завдяки наданню персонального менеджменту по всіх напрямках співпраці з банком; - індивідуальні умови обслуговування з урахуванням особливостей бізнесу клієнта; - оперативне та ефективне вирішення питань клієнта будь-якого рівня складності. Також планується нарощувати ресурсну базу банку за рахунок зовнішніх запозичень, використовуючи інструменти міжнародного ринку позикового капіталу, в тому числі шляхом надання особливих інтелектуальних продуктів та послуг. Банк, також, планує отримати ліцензію на здійснення торгівлі цінними паперами в частині брокерської та дилерської діяльності. В році планується побудова та розвиток інкасаційної служби Банку, як для надання послуг клієнтам банку, так і іншим банкам. Для нас роздрібний бізнес це тісна та активна співпраця з фізичними особами. Розвиток роздрібного бізнесу розглядається Банком в якості одного з ключових напрямів діяльності в середній і довгостроковій перспективі. Нарощування об'єму банківських послуг фізичним особам і підвищення технологічності та якості їх надання повинні виступити джерелом залучення ресурсів та збільшення прибутковості банку. Досягнення поставленої мети буде здійснено за рахунок вдосконалення роботи 7

8 з приватними клієнтами, а також розвитку продуктового ряду шляхом стандартизації та модифікації тих продуктів, що діють, впровадження принципово нових послуг, оптимізації процесів надання послуг, розвитку каналів і засобів продажів. До числа основних критеріїв результативності роботи Банку на ринку роздрібних послуг буде відноситись міра задоволеності фізичних осіб набором продуктів, що надаються, їх споживчими характеристиками і рівнем сервісу. Системний підхід до сегментації клієнтської бази стане важливою умовою для визначення переваг цільових груп клієнтів і розробки Банком комплексних пропозицій, які повинні дозволити їм в максимальному ступені задовольнити свої потреби у фінансових продуктах, не прибігаючи до послуг інших банків. Для збереження лояльності клієнтів і можливості подальшого зростання клієнтської бази постійно вивчатимуться ситуація на внутрішньому роздрібному ринку, виявлятися істотні тенденції в модифікації пропонованих послуг і на цій основі своєчасно коригувати власні пропозиції у бік посилення їх конкурентних переваг, розробка та створення програм лояльності клієнтів до Банку. Враховуючи, що окрім інших клієнтських груп Банк також має намір значну увагу приділяти питанням розширення своєї клієнтської бази за рахунок цільових сегментів «заможні клієнти» (private banking), планується формування відповідних наборів продуктів і умов їх надання для цієї категорії клієнтів. Вдосконалення політики взаємовідносин з роздрібними клієнтами відбуватиметься за допомогою надання їм більшої проактивності з боку Банку, посилення орієнтації функцій фронт-офісних працівників на консультування і продаж продуктів та найширшого використання всього спектру банківських продуктів. Основною перевагою Банку на банківському ринку обслуговування фізичних осіб є великий вибір каналів продажу, які розпочнуть свою роботу вже починаючи з 2015 року і будуть поступово розвиватись та вдосконалюватись: - офісний канал продаж (центри фінансових послуг); - електронний канал продаж (інтернет-банкінг); - телефонний канал продаж(кол-центр); - канал продаж через посередників (фізичних та юридичних осіб-агентів); Крім того, в 2015 році банк планує отримати письмовий дозвілу НБУ на здійснення операцій з валютними цінностями в частині здійснення операцій з банківськими металами на валютному ринку України. 5. План розвитку систем забезпечення бізнесу Банку 5.1. Канали продажу Офісний канал продажу (центри фінансових послуг) для юридичних та фізичних осіб 8

9 Банк планує відкрити протягом років 14 центрів фінансових послуг Банку в таких містах України: Місцерозташування Строк відкриття 1 Дніпропетровськ Львів лютий-березень Київ 4 Київ 5 Запоріжжя 6 Одеса 7 Кривий Ріг Хмельницкий 9 Київ Полтава 11 Харків 12 Херсон Вінниця 14 Донецьк 2018 або після звільнення міста Кожне відділення буде надавати повний спектр послуг для фізичних та юридичних осіб, здійснювати перехресні продажі з ціллю досягнення максимального синергетичного ефекту. Також, передбачено, що в кожному відділенні або поряд буде встановлено банкомат Банку та інформаційний кіоск «Укркарт» для прийому готівкових коштів, поповнення «Ощадного» рахунку та здійснення операцій клієнтом шляхом самообслуговування. Електронний канал продаж (інтернет-банкінг)для фізичних осіб Сьогодні в умовах жорсткої конкуренції якість роботи банку з клієнтами багато в чому визначається не тільки набором надаваних послуг, а й рівнем розробки новаторських технологій та ідей, які значно спрощують процес взаємодії клієнтів з банком. Одним з напрямків такого удосконалювання є надання віддалених банківських послуг. Інтернет-банкінг надає клієнтам можливість керування банківськими рахунками через Інтернет за допомогою звичайних комп'ютерів і стандартного програмного забезпечення. Він є найбільш передовим і динамічним напрямком фінансових Інтернет-рішень і дозволяє здійснювати-максимальний спектр банківських послуг. Від якості і різноманітності цих послуг залежить стан банківського бізнесу в цілому, ступінь задоволеності клієнтів зокрема і, як наслідок, рівень доходу самого банку. З погляду клієнтів, Інтернет-банкінг має незаперечні переваги в порівнянні з послугами РС-банкінгу. По-перше, клієнти використовують стандартне Інтернетз'єднання замість з'єднання з модемним пулом банку. По-друге, відпадає необхідність встановлення спеціального програмного забезпечення. Усі необхідні операції і платежі здійснюються за допомогою браузерів при заповненні стандартних Web-форм. Банком планується протягом року впровадження дистанційного обслуговування клієнтів через електронний канал продаж інтернет-банкінг. 9

10 Телефонний канал продаж(кол-центр) для юридичних та фізичних осіб Телефонні продажі - це канал активного залучення клієнтів. Головною перевагою телефонних продажів є можливість особистого контакту з цільовими групами клієнтів, особливо старшого віку. Тільки під час особистого контакту можливо зрозуміти особливості ситуації, в якій знаходиться клієнт і запропонувати рішення його завдань. Телефонні продажі дозволяють виявити відповідальних осіб в компаніях, які можуть бути цікаві Банку в якості клієнтів або потенційних клієнтів і вибудовувати необхідні комунікації. Протягом року Банком планується побудова кол-центру та впровадження на його базі телефонного каналу продажу. Канал продажу через посередників (фізичних та юридичних осіб); З метою ефективного пошуку клієнтів та продажу їм банківських продуктів Банк планує реалізувати агентську програму, яка передбачає створення агентської мережі з залученням фізичних осіб та юридичних осіб (пілотний проект такої програми буде впроваджено вже у листопаді-грудні 2014 року). Протягом року буде залучено не менше 120 активних агентівпродавців стандартних продуктів Банку, які працюють на всій території України. В році Банком буде побудована ІТ-підтримка посередницького каналу продаж з відповідним програмним та технічним забезпеченням. Щодо розвитку карткового бізнесу Щодо розвитку карткового бізнесу для фізичних та юридичних осіб, то протягом 2015 року планується здійснити приєднання банку до карткового процесінгу «Укркарт» та заміна банка-спонсора з ПАТ «Укрексімбанку» на ПАТ «Укргазбанк», що надасть змогу розвивати цей бізнес і бути ефективним на ринку цих послуг. Цей продукт буде використовуватись у всіх каналах продаж. Центральне сховище даних надасть можливість створення «глибокої» аналітичної бази даних і стане основою розвитку взаємовідносин з клієнтами. Інкасація надасть можливість обслуговувати як банки-партнери так і клієнтівюридичних осіб Операційна модель Операційна модель Банку, як сукупність елементів організаційної структури та ІТ- рішень, що забезпечують проведення операційної діяльності Банку (документування інформації за банківськими операціями, їх реєстрація, перевірка, 10

11 контроль за операційним ризиком), буде побудована за інтегрованим типом та матиме наступні основні принципи функціонування: - висока ступінь централізації операцій в Головному офісі; - уніфікований підхід до автоматизації процесів і ІТ забезпечення; - висока ступінь інтегрованості каналів взаємодії з клієнтами. Розвиток та вдосконалення операційної моделі Банку в майбутньому буде здійснюватися за наступними напрямками: 1. Уніфікація програмних комплексів на базі операційного дня Банку «Скрудж 3» 2. Модернізація програмного комплексу «Скрудж 3» в частині: - придбання фронт - офісних програмних модулів та збільшення їх функціональності в частині оптимального та зручного проведення стандартних операцій; - придбання програмних модулів, для оцінки кредитних ризиків та формування звітності для регуляторних та контролюючих організацій; - автоматизація процесів встановлення продуктів та послуг, зберігання і роботи з тарифами за банківськими операціями. 3. Впровадження програмного забезпечення для карткового процесінгу «BCZ Card+». 4. Технічна підтримка кол-центру. 5. Впровадження програмно-технічного комплексу з електронного обслуговування (інтернет-банкінг); 6. Впровадження ІТ-підтримки посередницького каналу продаж з відповідним програмним та технічним забезпеченням Інформаційні технології Банком в 2015 році планується впровадження нового програмно-технічного комплексу по роботі з пластиковими картками (BCZ Card+), впровадження нового модуля для ведення факторингових операцій, впровадження модуля webbanking, який надасть можливість роботи у відділеннях за допомогою тонкого клієнта, нові інструменти у аналізі фінансового стану клієнтів банку це все покращить безпеку операцій та Банку. Також в кінці 2015 року буде закладена служба call-центру, яка буде охоплювати (24/7) роботу з клієнтами по таких напрямках як клієнт-банк, пластикові картки, кредитно-депозитні програми і на далі інтернет-банкінг. Для програмно технічної підтримки посередницького та електронного каналу продажу буде впроваджена нова модель інформаційної системи, а саме, плануємо впровадити центральне сховище даних та нові серверні платформи що базуються на принципі віртуалізації. 11

12 У 2017 році Банком планується вдосконалення системи передачі даних між відділеннями та розгортання системи безпеки передачі інформації на новому рівні що ґрунтується на рівні безпеки не нижчі від вимог міжнародних систем VISA, MC. У 2018 році буде розпочата робота по підготовці до впровадження стандартів ISO у всьому банку, для вдосконалення бізнес процесів та виявленню слабких точок у інформаційній системі, підтримки інформаційної системи банку, налаштування нових сервісів для потреб бізнес процесів. У 2019 році буде здійснено остаточне удосконалення за стандартами ISO інформаційної системи банку, вдосконалення інформаційної системи побудова додаткової(резервної серверної) Банк планує в 2020 році здійснити сертифікацію за стандартом ISO та PCI DSS та до 2020 року впровадити певний набір програмно-технічних комплексів які збагатять функціональність банку та збільшить набір фінансових інструментів. Банк планує з початку 2015 року створення програмного забезпечення для оцінки ризиків Управління ризиками З точки зору управління ризиками банківська діяльність полягає у розумінні та адекватному прийнятті ризиків і отриманні за це відповідної компенсації. Банк створюватиме ефективну систему управління ризиками, які генеруються зовнішнім середовищем, структурою активів і пасивів, а також внутрішніми правилами, регламентами та процедурами Банку, для забезпечення досягнення стратегічних цілей Банку, застосовуючи відповідні політики, методи, засоби керування і контролю ризиків. Система управління ризиками Банку буде включати в себе стратегію і тактику управління ризиками. Стратегія управління напрям та способи використання засобів для досягнення поставлених цілей. Тактика управління конкретні методи і прийоми для досягнення поставлених цілей в певних умовах функціонування Банку. Ефективна система управління ризиками буде передбачати розробку особливих механізмів прийняття рішень, їх контроль та супроводження при проведенні банківських операцій з метою досягнення цілей, визначених стратегічним та бізнеспланами Банку, при забезпеченні оптимального співвідношення ризику та дохідності. В результаті проведеної роботи управління ризиками здійснюватиметься в цілому по Банку та всіх його структурних підрозділів, відділень зокрема. Ризик-менеджмент охопить всі напрями діяльності Банку, які впливають на його профіль ризиків. Це передбачає прийняття рішень та вжиття заходів, спрямованих на уникнення, переведення, страхування, хеджування, встановлення лімітів або прийняття ризику. З організаційної точки зору управління ризиками відбуватиметься на всіх рівнях Банку: - на рівні Головного офісу; - на рівні всіх каналів продаж. З функціональної точки зору процес ризик-менеджменту відбуватиметься на рівні підрозділів, де генеруються ризики, на рівні відокремлених структурних 12

13 одиниць, що виконують функції нагляду і контролю за ризиками, а також на рівні керівництва Банку. Банк виділяє наступні ризики, які ідентифікує у своїй діяльності: Клас ризиків ФІНАНСОВІ РИЗИКИ РИНКОВІ РИЗИКИ КРЕДИТНІ РИЗИКИ НЕПРЯМІ РИЗИКИ НЕПРЯМІ Категорія ризиків Ризик ліквідності Процентний ризик Валютний ризик Ціновий ризик Ризик дефолту Ризик кредитного спреду Розрахунковий ризик Передрозрахунковий ризик (ризик заміщення) Операційний ризик Стратегічний ризик Регулятивний ризик (ризик законодавства) Ризик репутації Системний ризик Банком буде забезпечуватись виконання нормативів та обмежень встановлених Національним банком України. Виконавчими органами правління банку, які визначають політику управління фінансовими ризиками банку (ринковими та кредитними), є комітет з питань управління активами та пасивами банку (далі КУАП) та кредитний комітет банку. Діяльність профільних комітетів банку (КУАП, кредитного комітету) здійснюється на постійній основі. З точки зору структурної організації, банк використовує комбіновану модель управління ризиками, тобто управління відбуватиметься на трьох рівнях: загальнобанківський (представлений вищим менеджментом банку, профільними комітетами, підрозділом, що виконує функції ризик-менеджменту, а також підрозділом, що виконує функції внутрішнього аудиту); середній (представлений керівництвом структурних підрозділів головного офісу банку, що проводять банківські операції, здійснюють внутрішній аудит та керівництвом відділень); операційний (представлений підрозділами, що безпосередньо проводять банківські операції, та підрозділів, що супроводжують ці операції). Управління ризиками банку забезпечується шляхом впровадження положень, політик, методик, регламентів та процедур, встановленням лімітів і обмежень. 13

14 6. Прогноз балансу та звіту про прибутки та збитки на роки Баланс (тис.грн.) Перелік показників АКТИВИ Каса Поточний рахунок в НБУ Рахунки в банках Портфель цінних паперів Кредити клієнтам Основні засоби та нематеріальні активи Нараховані доходи Резерви Інші активи ВСЬОГО АКТИВИ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ Поточні рахунки банків Строкові рахунки банків Кошти клієнтів Нараховані витрати Інші зобов язання ВСЬОГО ЗОБОВ ЯЗАННЯ КАПІТАЛ Статутний капітал Переоцінка цінних паперів Переоцінка основних засобів Прибуток минулих років Прибуток поточного періоду ВСЬОГО КАПІТАЛ ВСЬОГО ЗОБОВ ЯЗАННЯ ТА КАПІТАЛ Статутний капітал Банку потребує до капіталізації, згідно Постанови НБУ за 464, що і необхідно здійснити на суму 147 млн.грн. Капітальні інвестиції (тис.грн.) Перелік інвестицій Всього Інформаційні технології Офісний канал продажу Електронний канал продажу Телефонний канал продажу Посередницький канал продажу Міграція на новий процесінг «Укркарт» Операції з банківськими металами(обладнання) Служба інкасації (автомобілі та обладнання) ВСЬОГО

15 Звіт про прибутки та збитки (тис.грн.) Перелік показників ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД ЧИСТИЙ КОМІСІЙНИЙ ДОХІД ЧИСТИЙ ТОРГОВИЙ ТА ІНШИЙ ДОХІД ВСЬОГО ОПЕРАЦІЙНИЙ ПРИБУТОК ВСЬОГО ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ ПРИБУТОК ДО РЕЗЕРВІВ ТА ОПОДАТКУВАННЯ Відрахування в резерв ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ Податок на прибуток ЧИСТИЙ ПРИБУТОК Планується, що чистий прибуток виросте з 1,5 млн.грн. в 2015 році до 5,0 млн.грн. в 2019 році. Зростання прибутку у цей період планується за рахунок активного розвитку продажів банківських продуктів та впровадження нових каналів продаж цих продуктів. Зростання рівня сформованих резервів до кредитно-інвестиційного портфелю сплановане відповідно до росту обсягу кредитів з урахуванням фактору посилення внутрішніх вимог системи управління ризиками Банку, при цьому передбачається, що якість портфелю погіршуватись не буде. Банком планується також санація кредитного портфеля шляхом продажу з прибутком заставного майна у розмірі 20 млн.грн. протягом п яти років. Відношення операційних витрат до операційного прибутку (cost/incom) складає 55% в 2019 році, що є типовим показником для банків країн європейської спільноти, наприклад: Східна Європа cost/incom(%) Словенія 48,9 Угорщина 54,3 Західна Європа cost/incom(%) Норвегія 53,2 Великобританія 53,7 Іспанія 55,7 Данія 55,9 Португалія 59,6 В банківській системі України цей показник складає 45% станом на , але прогнозується, що доля операційних витрат банків України для розвитку та в умовах загострення конкуренції буде зростати, що вплине на збільшення цього показника. Також, слід зазначити, що банки першої групи класифікатора в Україні (Аваль, Приватбанк, Ощадбанк, Промінвестбанк), які витрачають значні кошти на розвиток та модернізацію, мають показник «cost/incom» 49-55%. 15

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ УДК 330,322,2:658,152 Солома А., др. Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ

More information

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ УДК 338.48 ГУТНИК Оксана Володимирівна, аспірант Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ Висвітлюються особливості державної туристичної політики

More information

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел УДК 332.14 КП держреєстрації 0111U002150 Інв. Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел.330172 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової

More information

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12,

More information

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013 підтримання фізичного здоров я учнів, у середніх школах і ВНЗ тематичний блок «Санітарна освіта». Санітарна освіта позначена міждисциплінарними зв язками, які є набагато ширшими порівняно з попередніми

More information

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Програми зайнятості населення Києво-Святошинського району на 2013-2017 роки Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА УДК 330.3:622.12 ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ

More information

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ постачальником є тривалою роботою необхідними є вдала комунікація, досконала координація дій, а також вміння поділу ризику. Форма співпраці може бути обґрунтованою тільки тоді, коли результати, що досягаються

More information

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Базові

More information

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок Нова електронна система дорожніх оплат у Польщі ЗАПРОШУЄМО ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ З 1 липня 2011 року віньєтки дорожніх оплат у Польщі будуть замінені системою електронної оплати зборів viatoll. UTA

More information

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 2. Еволюція закупівельної функції відбувалась у напрямку від трансакційних операцій до повної інтеграції функцій у логістичнй системі, утворюючи при цьому постійні комунікаційні канали між функцією закупівель

More information

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Сучасний розвиток індустрії ІТ-технологій та програмної інженерії пов язаний з розробкою програмного забезпечення (ПЗ), що базується на використанні

More information

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ конгресу петлюрівців в Україні. К., 1996. 20. Сідак В. Національні спецслужби в період Української революції 1917 1921 (невідомі сторінки історії). К., 1998. 320 с. 21. Ковальчук М. Невідома війна 1919

More information

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ УДК 004.738.5:338.46 О.I. Грабар, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ В статті

More information

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка Форма Н - 3.04 Національний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка ЗАТВЕРДЖУЮ Декан механіко-технологічного

More information

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ рукопис Дейвід Янг графічний дизайн та карти Вієра Ларсон, Ordbildarna AB переклад Інна Деркач КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ SKL

More information

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 4 Actual problems of international relations. Release 124 (part ІI). 2015 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РОЛЬ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ГАЗОПОСТАЧАННЯ

More information

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН»

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» N з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

More information

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки УДК 53383 Ю Ф Лазарєв Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки Вступ Сучасне подання механіки матеріальної точки з врахуванням релятивістського підходу базується на математичному апараті,

More information

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології Затверджено

More information

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М.

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М. ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Веселової Надії Вікторівни «Становлення і розвиток харківських наукових шкіл у галузі техніки та електрофізики високих напруг (1930-2010 рр.)», представлену на

More information

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ O. Clarisse, S. Chang // Visual Languages. 986. 52 p. 22. Fowler M. ProjectionalEditing [Electronic Resource] // Режим доступу: http://martinfowler.com/bliki/projectionalediting.html. Last access: 2008.

More information

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ 2013 Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Звіт за 2013 рік ДОО СОК «Господар» 2 РІЧНИЙ ЗВІТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ

More information

кандидат фізико математичних наук

кандидат фізико математичних наук ДК 004.085 держреєстрації: 0110U002271 Інв. Національна академія наук України Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ НАН України) 03113, м.київ 113, вул. Шпака, 2 тел. (044) 456 83 89, факс (044)

More information

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Зошит 1 СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Час виконання 120 хвилин Робота складається з трьох частин. Частина «Читання» містить 22 завдання. У частині «Використання мови» 20 завдань. Відповіді на

More information

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Самостійна система опалубки MAXIMO (що є сумісною з системою TRIO) відповідає найвищим вимогам економності та якості робіт. При використанні

More information

СК ЮПІТЕР VIENNA INSURANCE GROUP : ПІДСУМКИ 2013 РО К У

СК ЮПІТЕР VIENNA INSURANCE GROUP : ПІДСУМКИ 2013 РО К У Випуск 1 (032) 03 березня 2014 року Дорогі жінки! Шановні Леді! ЗІ СВЯТОМ З ледь відчутним весняним подихом приходить до нас чудове жіноче свято 8 Березня! Все найдорожче, що є у нашому житті щастя, радість,

More information

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології «Затверджено»

More information

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ.

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ. Екліптика Табл.. Екліптикою називаєтья велике коло небеної фери лінія якого зображуєтья укупнітю точок положень Сонця еред зірок на небеній фері протягом року і є результатом річного орбітального руху

More information

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012 Навчання у Німеччині Інформаційний центр DAAD у Києві Друге видання 2012 Publisher Information Center Kyiv Peremohy Av. 37, Bldg. 6, 2nd Floor Kyiv 03056 (Ukraine) Tel./Fax +380 44 406-82-69 Tel. +380

More information

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ ПСИХОЛОГІЯ 0 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Мацко Л. А.,

More information

Отримання візи з метою навчання у вузі

Отримання візи з метою навчання у вузі Stand/станом на: 08/2016 Beantragung eines Visums zum Studium (für Studenten, Studienkolleg, Doktoranden, PhD-Studenten und studienvorbereitende Sprachkurse bei Vorlage einer Zulassung*) Отримання візи

More information

MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY

MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA: EKONOMIA, EDUKACJA, OPIEKA ZDROWOTNA I FARMACJA Publishing House WSZiA Opole, Poland The

More information

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Stand: 06/2016 Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Отримання візи програмі Au-Pair Bitte lesen Sie dieses Merkblatt und das Antragsformular sorgfältig durch. Das Merkblatt muss ausgedruckt

More information

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Рис. 11 Герб комітату Гайду [24] УДК 930.1(439) «18» УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Ферков О. В. (Ужгород) Діяльність Угорського історичного товариства значно

More information

Надійність. Турбота. Увага.

Надійність. Турбота. Увага. Каталог продукції Весна 2010 Надійність. Турбота. Увага. Сучасна офісна техніка призначена не тільки для простого виконання низки фіксованих функцій. Вона повинна виконувати їх бездоганно, швидко, ефективно

More information

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą WROCŁAWSKO-LWOWSKIE ZESZYTY PRAWNICZE 5 ВРОЦЛАВСЬКО-ЛЬВІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЗБІРНИК 5 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2014 Daniel Butyter Uniwersytet Wrocławski danielbutyter@prawo.uni.wroc.pl

More information

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd.

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd. Мирон Капраль (Львів) Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, 1388 1783 / Wyd. Andrzej Janeczek. Poznań; Warszawa, 2005. t. I. LXIII + 450 s.; t. II. 291 s. (edycja

More information

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Foto: fotolia.com Förderprogramm Integration durch Qualifizierung (IQ) Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Deutsch Український Begriffe aus der Gründungsunterstützung in Einfacher

More information

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Аксесуари

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Аксесуари SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Аксесуари ŠKODA Rapid є практичним сімейним автомобілем, котрий виправдовує себе в різних ситуаціях кожного дня. Проте, якщо Ви хочете адаптувати своє авто до специфічних бажань

More information

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день!

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день! Ziel Мета Stunde 1 Навчати вітатися залежно від часу доби і статусу співрозмовників та прощатися німецькою мовою. Lehr- und Hilfsmittel: Підручник, робочий зошит, програвач компактдис ків, компакт-диск

More information

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ 2012 1 ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ СО 2 DPI MDI NZGG РаO 2 РаСО 2 SaO 2 SIGN ГКС GINA БА ДДБА ІКС ІМТ КДБА

More information

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Лісовського Андрія Сергійовича «Чорноземи типові Придністерського Поділля», подану у спецраду Д 35.051.08 на здобуття наукового ступеня кандидата географічних

More information

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1)

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1) УГОДА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩОЮ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ UMOWA MIĘDZY UKRAINĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY

More information

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-3DH77E LC-3DH77S LC-4DH77E LC-4DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S POLSKI MAGYAR ČESKY TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ

More information

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м.

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 25 (64) 1. Часть 1. С.55-60. УДК 808.81:[002(450=161.2)](091) Українська преса

More information

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ 8. Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha : Nakl-ví Českosl. Akad. Věd, 1957. 627 s. Стаття надійшла до редакції 16.07.13 В. Пономаренко, д. филол. наук, Институт языкознания

More information

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) *

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) * УДК 811.1'373.7-115(045) СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) * Жарікова Юлія Валентинівна, асист. Маріупольський державний гуманітарний

More information

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-43 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

More information

Титульний аркуш. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік. I. Загальні відомості

Титульний аркуш. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік. I. Загальні відомості Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

More information

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ ЛИСТОПАДІ 1917 р.

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ ЛИСТОПАДІ 1917 р. поміщицьких керівних кіл і ставала відправною точкою для практичної діяльності тієї їх частини, яка відверто орієнтувалася на російський царизм, і насамперед націонал-демократів і реалістів, які спрямували

More information

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ Наявність таких семантичних схем і структурних моделей безособових речень у чеській мові засвідчує спільні характеристики слов янських односкладних реченнєвих конструкцій і виявляє структурну і семантичну

More information

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки "Жовтий князь")

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки Жовтий князь) огородження" складні безсполучникові конструкції з предикативними частинами, у яких констатується наявність, перебування магічної істоти в певному місці щодо мовця [Остроушко 2002, 79]. Отже, космонімічна

More information

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на Юрченко Н., Вакулик І.І., НУБіП України ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕРМІНІВ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАД НИМИ В статье представлена эволюция семантики некоторых современных терминов в европейских

More information

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу Сухомлинов О. М. Світ «тутешній» провінції у прозі Марії Шофер // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп. ред. Р. Радишевський. Т. XХIV. К., 2014. С. 582 587. Сухомлинов О.М., доктор філологічних

More information

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive Л.С.Малофій Івано-Франківський національний медичний університет УДК 616-071+616.233+616.24 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ІМУНО- КОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН В СЕГМЕН- ТАРНИХ БРОНХАХ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮ-

More information

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики ПРОГРАМА Вступних випробувань до аспірантури зі спеціальності 035 філологія (предметний напрямок польська

More information

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові В.Л.Пирогов Мета цього дослідження полягає у виявленні способу ідентифікації японських паремій китайського

More information

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ ГРИНЬ Г. І., доктор технічних наук, професор кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталіза та

More information

lublin.today #1 numer 1/2016 The first magazine from Lublin published in three languages! Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta?

lublin.today #1 numer 1/2016 The first magazine from Lublin published in three languages! Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta? lublin.today The first magazine from Lublin published in three languages! #1 numer 1/2016 Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta? Employee? Працівник? Pracownik? Guest? Гість? Gość? Enjoy

More information

ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ

ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ Вакулич М.І., студ. ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ В індоєвропеїстиці серед питань, що залишаються відкритими або ж їхні розв язання мають

More information

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ)

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ) Король О.А., студ., Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко СЕНСОРНАЯ ЛЕКСИКА С ПОЗИТИВНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ В РОМАНЕ SUSAN ELIZABETH PHILIPHS GLITTER BABY В статье рассматриваются особенности

More information

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Х РОКІВ

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Х РОКІВ 52 СУМСЬКА СТАРОВИНА. XLIII-XLIV. 2014 ПЕКАРЧУК В. М. ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ 1990-2000-Х РОКІВ У статті на основі архівних, статистичних

More information

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна)

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ УДК 811.162.1 37:39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) 94 РЕКОНСТРУКЦІЯ РИС ПОЛЬСЬКОГО МОВНОГО ОБРАЗУ КВІТІВ НА МАТЕРІАЛІ АНКЕТНИХ ДАНИХ У статті

More information

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce Informator Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі Інформатор Monika Gwiazda, Dagmara Jachacz, Joanna Oleszkowicz Tomasz Sieniow (red.) Fundacja

More information

Програма вступного фахового випробування з польської мови

Програма вступного фахового випробування з польської мови Програма вступного фахового випробування з польської мови При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр напрям

More information

Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Antyterrorystyczną.

Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Antyterrorystyczną. Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Jak utrzymywać kontakt z rodziną i nie dać szansy rosyjskiemu wywiadowi elektronicznemu. link: https://www.facebook.com/js4018/posts/738573566190079

More information

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z języka ukraińskiego Część I Odpowiedzi maturzysty mogą

More information

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI GB Trier INSTRUCTION MANUAL UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI RO Maşină de frezat unimanuală MANUAL DE INSTRUCŢIUNI DE Einhandfräse BEDIENUNGSANLEITUNG HU Szélezőgép HASZNÁLATI

More information

2013. Вип С Issue 125. P

2013. Вип С Issue 125. P ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ INOZEMNA PHILOLOGIA 2013. Вип. 125. С. 205 210 2013. Issue 125. P. 205 210 УДК 81 373.46 02:615.2 ГЕНЕЗА БОТАНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН (на основі трактатів Катона,

More information

( Key words: 379

( Key words: 379 ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Антония Сурожского», QUO VADIS, 2010. 348 с.; 4. Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М.: Республика, 1996. 336 с.; 5. Бобринский Б., протопресвитер Сострадание Отчее. Дух і Літера, 2010.

More information

Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи

Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи FOTO 3,5 x 4,5 cm ФОТО 3,5 x 4,5 cm Dieses Antragsformular ist unentgeltlich Безкоштовний бланк 1. Name (Familienname)

More information

СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ" 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ УДК 811.581.11 Козоріз О.П., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ" 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ У статті пропонується методика виокремлення

More information

Передові технології в гармонії з природою

Передові технології в гармонії з природою Передові технології в гармонії з природою www.agrosem.kiev.ua Починаючи з 2000-го року ТОВ «Агросем» займається на ринку України впровадженням передового світового досвіду в галузі аграрних технологій,

More information

СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ

СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ УДК 811.16 37 І. М. Шпітько Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ Комплексно проаналізовано семантичний

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ. Кафедра іноземних мов. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ. Кафедра іноземних мов. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра іноземних мов ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька) Методичні рекомендації щодо проведення

More information

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92 УДК 81 374 ББК 92 Д66 Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні Інтенсивний курс польської мови з компакт-диском Tłumaczenie: Bożena Antoniak Ilustracje: Adam Olchowik Copyright by Wydawnictwo REA s.j.,

More information

ЗВIТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ЗВIТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ УДК 58/88 58/44 : 68.5 держреєстрації U96 Інв. 6U46 Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ЛНУ ім. Івана Франка 79 м. Львів вул. Університетська ; тел.

More information

Reputation is of particular importance among the resources. ЕКОНОМІКА менеджмент і маркетинг. System of Enterprise Reputation Management

Reputation is of particular importance among the resources. ЕКОНОМІКА менеджмент і маркетинг. System of Enterprise Reputation Management System of Enterprise Reputation Management 2014 erevianko O. H. U 658:659.3:659.4 U 658:659.3:659.4 erevianko O. H. System of Enterprise Reputation Management The article offers a system of enterprise

More information

Мовні і концептуальні картини світу

Мовні і концептуальні картини світу КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Мовні і концептуальні картини світу Випуск 35 Видання здійснюється за фінансової підтримки Японської фундації The proceedings are published under

More information

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY odpowiedzi na pytania do testów 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 wpisuj na kartę odpowiedzi numer

More information

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. 92 IAPGOŚ 4/2015 p-issn 2083-0157, e-issn 2391-6761 - - - - - DOI: 10.5604/20830157.1176582 Współfinansowane ze środów Unii Europesie MODEL PROCESU SORTOWANIA OBIEKTÓW PRZY WYKORZYSTANIU PODEJŚCIA NEURONOWEGO

More information

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

17 (53)

17 (53) Ціна 1,50 грн www.monitor-press.com Двотижневик Dwutygodnik 17 (53) 15.09.2011 Томаш Янік: Tomasz Janik: «Хотів би й надалі бути добрим покровителем України на шляху її зближення із Європейським Союзом»

More information

УДК Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА

УДК Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА УДК 811.112.2 42 Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА Стилістичні ефекти у художньому тексті спираються на майстерне використання лексики у її денотативному і конотативному значенні.

More information

Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, c. ISBN ISBN УДК ББК

Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, c. ISBN ISBN УДК ББК УДК 37.016 ББК 74.268.1Нім Б17 Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, 2013. 176 c. ISBN 978 617 00 1815 1 Наведені в посібнику цікаві матеріали з німецької мови стануть у нагоді вчителям

More information

Vyzbrojení se skládalo z jednoho pevně umístěného kulometu a kg bomb [5, 32]. Letadla

Vyzbrojení se skládalo z jednoho pevně umístěného kulometu a kg bomb [5, 32]. Letadla Firma Anatra (Анатра ) a její letadla Z historie ukrajinského leteckého průmyslu Přeloženo z ukrajinštiny. Originální text: http://www.refine.org.ua/pageid-126-1.html Začátek 20. st. byl charakteristický

More information

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський Пояснювальна записка Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з іспанської мови в класі загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до вимог чинної навчальної програми

More information

СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ. Ніна ТЕЙЛОР-ТЕРЛЕЦЬКА

СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ. Ніна ТЕЙЛОР-ТЕРЛЕЦЬКА ISSN 0203-9494. ПРОБЛЕМИ СЛОВ ЯНОЗНАВСТВА. 2013. Випуск 62. С.181 191 PROBLEMS OF SLAVONIC STUDIES. Issue 62. Р.181 191 УДК 821.161.2(1-87)-94:(477.83-25) СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ

More information

ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СИМЕТРИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ СТОСУНКІВ У «ЗАСИПЛЕ ВС ЗАМЕТЕ» ВЛОДЗІМЄЖА ОДОЄВСЬКОГО

ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СИМЕТРИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ СТОСУНКІВ У «ЗАСИПЛЕ ВС ЗАМЕТЕ» ВЛОДЗІМЄЖА ОДОЄВСЬКОГО Сухомлинов О. Історіософський аспект симетричності польсько-українських стосунків у «Засипле все замете» Влодзімєжа Одоєвського / О. Сухомлинов // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп.

More information

CONCERNING THE ISSUE OF ADEQUATE UNDERSTANDING OF THE MEANING OF LEGAL TERMS. спостереження

CONCERNING THE ISSUE OF ADEQUATE UNDERSTANDING OF THE MEANING OF LEGAL TERMS. спостереження 38 НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Т. 144-145. Юридичні науки 27. Wörterbuch, VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1962. 720 s. 28. Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, Dr. Gvula Décsi, Dr. Sándor Karcsay (Словарь

More information

оскільки їхня позиція для неї «чітка і зрозуміла», проте вона має їх до польських організаторів. «На форум запросили провокаторів:

оскільки їхня позиція для неї «чітка і зрозуміла», проте вона має їх до польських організаторів. «На форум запросили провокаторів: Ціна 1,50 грн 49053 Двотижневик Dwutygodnik 2 (154) 28.01.2016 www.monitor-press.com Працівники поліції вивчають польську мову Pracownicy policji uczą się języka polskiego сторінка 3 Конкурс «Фотографії

More information

WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY POJĘCIA «EUROPA» W JĘZYKU UKRAIŃSKIM (próba opracowania korpusowego)

WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY POJĘCIA «EUROPA» W JĘZYKU UKRAIŃSKIM (próba opracowania korpusowego) Orysia Demska-Kulczycka Ukraińska Akademia Nauk, Kijów, Ukraina WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY POJĘCIA «EUROPA» W JĘZYKU UKRAIŃSKIM (próba opracowania korpusowego) Dialog Ukrainy i Europy trwa od czasów Rusi Kijowskiej,

More information

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 26 pt modern humanist sans serif typeface. The proportions of each character have a strong lateral dynamic that makes it ideal for on-screen

More information

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21 ЛІТЕРАТУРА: 1. Бодрийяр Ж. Злой демон образов / Жан Бодрийяр // Искусство кино. 1992. 10. С. 64-70; 2. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: в 2-х томах / Г.В.Ф. Гегель : т. 1. М. : Институт философии АН СССР,

More information

УДК / : Ващенко О.О. (Київ, Україна) Старо- та новогрецизми

УДК / : Ващенко О.О. (Київ, Україна) Старо- та новогрецизми 9. Самойлова М. Н. Языковая ситуация и языковая политика в современном обществе // Вестн. Волгогр.гос.ун-та. Сер. 2:Языкознание. 2009. 1. 10. Richards J. C., Platt J., Platt H. Longman Dictionary of Language

More information

13 (834) ÀÏÒÅÊÀ online: 2 àïðåëÿ 2012 ÃÀÇÅÒÀ ÂÛÕÎÄÈÒ Ñ 1995 ÃÎÄÀ KNOW-HOW

13 (834) ÀÏÒÅÊÀ online:  2 àïðåëÿ 2012 ÃÀÇÅÒÀ ÂÛÕÎÄÈÒ Ñ 1995 ÃÎÄÀ KNOW-HOW ÀÏÒÅÊÀ online: www.apteka.ua 13 (834) 2 àïðåëÿ 2012 ÃÀÇÅÒÀ ÂÛÕÎÄÈÒ Ñ 1995 ÃÎÄÀ ФАРМЗАКАЗ НА CD «Ëåêõèì»: ñòàâêà íà ñåìåéíûå öåííîñòè ñ.4-5 ÀÌÊÓ: ïîïåðåäí³ ðåçóëüòàòè êîìïëåêñíîãî äîñë³äæåííÿ ôàðìàöåâòè

More information

06 (18) Двотижневик Dwutygodnik. str.

06 (18) Двотижневик Dwutygodnik. str. www.monitor-press.com Ціна 1,50 грн Двотижневик Dwutygodnik 06 (18) 01.04.2010 str. 11 Благодать земного Воскресіння Łaska ziemskiego Zmartwychwstania або чому Великдень неможливий без Чистого четверга

More information